Desatero

Zuzana Chlumská

 

O tom, že naše zákonodárství je zapleveleno, zaneřáděno, ba zasviněno až k babylonskému změtení, kdy nelze dodržet jedno, aby člověk zároveň neporušil druhé, jsme tu už psali mockrát.

 Pokud kdo v té souvislosti odvážil se nesměle namítnout, že křesťanům na to stačilo desatero, zvedlo se inferno a omláceno mu o hlavu některé z přikázání, vztahujících se přímo k svaté víře.

 Leč o víru už dnes nejde, spíše o to, co nazýváme „dobrými mravy“, které se, navzdory množství zákonů, stále více vytrácejí. Při tom je samozřejmé, že zločiny jsou právě těmi činy, které dobrým mravům odporují.

 Takže je možné, že stačilo by jich opravdu jen 10. Ale možná vás ještě něco napadne. Osobně jsem hlavně zvědavá na důvody „proč to nejde“.

 

Neklamat

Nelhat

Nekrást

Nepodvádět

Nezneužívat

Nevydírat

Nezradit

Neopustit v nouzi

Nečinit násilí

Nezabíjet

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené a jeho autorem je Šumavák. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

1 518 komentářů u “Desatero

 1. Mno, Rputi, mně by stačilo dodržování základní zásady ,obsažené v Tóře, kterou vyložil rabín Hillel takto: „nedělej druhému to, co nechceš,aby druhý dělal tobě !“

  Pro upřesnění Vašeho desatera: IMHO přikázání „nezabiješ“ je obsaženo v přikázání „nečinit násilí“ !
  Ale co by si počali masochisté ? Nebyla by to diskriminace ? 🙂

 2. westíku, Maryša se na Vávrovi žádného násilí nedopustila. „Jen“ mu holt hodila do kafe utrejch.

 3. Mně zase splývá to „neklamat“ a „nelhat“, nedalo by se to taky sjednotit 🙂 ? Možná i s tím podvodem…

 4. Co pravil rabi Hilel je nejlépe vyjádřeným minimem. Doplňujícím maximem je „Čiň jiným to co si přeješ aby činili Tobě.“
  Jenže kdybychom se chovali v souladu s tím, byli bychom nejen svatí, ale dosáhli bychom nejen božské, ale nadbožské dokonalosti, protože JHVH praví „Jsem bůh žárlivě milující,“ což je znamením nedokonalosti a spolu s jeho popsanými skutky svědčí o tom, že ne Bůh stvořil člověka k obrazu svému, ale byl to člověk, který stvořil Boha k obrazu svému. Starověcí bohové tak jak bohové bývají, jsou vesměs krutí. Člověk mění svého Boha podle potřeby, viz texty Nové smlouvy.
  Nejsme dokonalí a život není fér. K tomu aby byl snesitelný je dobré se o to alespoň trochu snažit.
  V tom plevelu zákonů, rozlišit dobré od zlého, aby se prase vyznalo. Ostatně adresátům těch zákonů nepřísluší aby je posuzovali. Mají je jen dodržovat. Prototože jsou to zákony. Jak praví Římské rčení „Zákony musí být dodrženy i kdyby svět měl zhynout.“

  Jsem toho názoru, že lepší je žít v rozporu se zákonem než v souladu s ním být mrtev.

 5. Matzurko, někdy stačí jen neupozornit, či mlčet s vědomím, že oběť bude jednat v klamné domněnce …. třeba, že ten led na rybníce je už příliš slabý. Netřeba zrovna tvrdit, že led je dostatečně silný.

 6. omlouvám se.: Rputiným (nikoliv Prutiným) 🙁

 7. Hm, Rputi, abych Vám tedy nějak vyhověl, hlavní důvody, proč to nejde, bych prosím viděl dva:

  1) Jaksi se tam směšuje úloha zákona s úlohou svědomí. Svědomí mi přikazuje dělat to, co pokládám za správné, zatímco zákon vymezuje, co dělat, když někomu prokážeme, že ukradl poklop od kanálu, anebo že zloděje poklopu při té krádeži zastřelil.

  2) Vágnost (v lecčems související s předchozím). Když někomu prodávám ultralight, porušuji Váš bod 1, nepředložím-li mu statistiku smrtelných nehod na ultralightech za posledních 10 let? Nebo jej porušuji jen tehdy, když vím, že při znalosti té statistiky by si ho nekoupil? Anebo to nemusím vědět určitě, stačí, když si uvědomím, že by si možná nekoupil? Jenže tím mj. jsme zpět ve sféře toho svědomí. A zákon svědomím nenahradíte, stejně jako nenahradíte svědomí zákonem.

 8. Zpátečníku,
  „Mravní zákon ve mně a hvězdné nebe nad hlavou ….“ 🙂

 9. Zase z druhé strany, Rputi, víš jak by se svět pročistil a vylepšil, kdyby byly zákonem zakázány veškeré upozonovací a varovné nápisy, cedule, šrafování atd??
  Přirozeným výběrem by zůstali jen ti moudří a opatrní… 😀 😀 😀

 10. Nojo, Matzurko, jenže Kant fušoval do (filosofie) práva v dobách, kdy toto bývalo poměrně přehledné a ustálené… Pak se mu, skrz sousloví „mravní zákon“, snad mohly pojmy svědomí a zákon jevit skoro jako synonyma.

 11. 6 — Kocourův rozhovor velmi pěkný, ale zrovna s první odpovědí bych věcně asi příliš nesouhlasil (http://sumavak.blokuje.cz/jaro#comment-40941); spíše ji beru jakožto určitou obranu (presidentské) vlajky. Nesmíme zapomínat, co za lidi jsou ti ústavní soudci, a jak by beztak nutně pochybný průběh řízení dále překrucovala PL media.

 12. No a jinak tedy, Rputi, mi nějak v tom Vašem desateru úplně chybějí přikázání jako neškodit a neohrožovat (kupříkladu nevyrábět, ani čistě pro vlastní potěchu, v paneláku nitroglycerin, ač jsem přesvědčen, že tu nitraci mám perfektně zvládnutou…).

 13. (5) Schumi, stačilo napsat: „Jsem člověk.Nic lidského mně není cizí“ (Terentius Afer Publius) 🙂

 14. westíku,
  tady kolem je to takhle: „Jsem člověk. Nic cizího mi není cizí.“ (Gaius Julius Platypus)

 15. Zpátečníku, mně by zajímalo, jestli by se nechal opět (ze stylistických důvodů) T. Jefferson „ukecat“ od B. Franklina na formulaci „štěstí“, namísto původního „vlastnictví“, kdyby viděl dnešní svět. I. Kant měl také „potenciálně spravedlivá pravidla“ za univerzální – platná pokaždé, pro všechny a bez výjimky.

  No a proč to nejde – řekl bych, že důvodem je postupná, trpělivá a organizovaná relativizace vlastnických práv. Vlastník je oprávněn rozhodovat o svém majetku jen „do jisté míry“, která končí tam, kde se nevlastníci rozhodnou, že je ve „společenském zájmu“ ho opucovat ve jménu „vyššího principu nevlastnického“. Společnost jako celek nijak nezchudne, jen se existující bohatství rozdělí „spravedlivěji“, protože se to „společnosti jako celku vyplatí“. Takže z výše uvedených slov by mně stačila 3.

 16. Of filozofů trochu úkrok stranou,
  ale mně osobně se docela líbí i pravidla zapsaná Robertem Fulghamem v knížce „Všecho, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce“:

  O všechno se rozděl.
  Hraj fér.
  Nikoho nebij.
  Vracej věci tam, kde si je našel.
  Uklízej po sobě.
  Neber si nic, co ti nepatří.
  Když někomu ublížíš, řekni promiň.
  Před jídlem si umyj ruce.
  Splachuj.
  Teplé koláčky a studené mléko ti udělají dobře.
  Žij vyrovnaně – trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den trochu maluj a kresli a zpívej a tancuj a hraj si a pracuj.
  Každý den odpoledne si zdřímni.
  Když vyrazíš do světa, dávej pozor na auta, chytni někoho za ruku a drž se s ostatními pohromadě.

 17. když už tak hezky moralizujeme, ještě bych dodal pokyn, který pronesl Robert Anthony Plant 18. června 1972 v Seattle Coliseum: „…prosím vás, nekopejte do žádnýho polcajta. Jestli se máme někam dostat, není dobrý do nich kopat. Oni ani nevědí, co dělají.“

 18. Zpátečníku 9 – paragraf se dá ohnout, okecat, obejít. Jednoslovný příkaz okecati těžko. 🙂

 19. Matzurko 18 – hezké!
  Poznamenala bych k tomu, že jednoduchý příkaz pochopí i malé dítě, na rozdíl od paragrafů, které často nepochopí ani ÚS. 🙂

  A je velký rozdíl, jestli se dítě učí Zákon nebo poučku: „I když tě chytěj, do 15 se ti nic nestane.“

 20. Modrý pták 17- řekla bych, že nejen vlastnického práva. Human action není o nic menší zlo.

 21. 17 – Jenže, Modrý ptáku, ono asi nezbude, než se nejprve smířit s tím, že určitá relativisace vlastnických práv je nevyhnutelná už tím, jak se svět stává stále složitějším od dob, kdy (pra)člověk mohl vlastnit tak leda pazourek. Relativisace tato se asi ubírá třemi hlavními směry:

  1) Vlastním opravdu vše to, co si myslím, že vlastním? Tak třeba, jsem-li vlastníkem pozemku, je opravdu můj kus Zeměkoule až k jejímu středu? (Takže pokud platí některá z teorií tekutého a rotujícího zemského jádra, ustavičně dochází k vlastnickejm přesunům…)

  2) Smím s tím, co vlastním, dělat, co mne napadne, jen proto, že to vlastním? Kupříkladu, mám-li pár kilo plutonia, smím si, jako projev své čiré radosti – anebo naopak takové podivné chandry –, na svém pozemku odpálit atomovou bombu, samozřejmě za předpokladu, že moji dědicové (asi spíše ti trochu vzdálenější) nejprve uhradí – jestliže se rozhodnou dědictví po mně převzít – majetkové škody mým sousedům a jejich dědicům?

  3) A konečně, jakmile existuje stát a ten nemá vlastní zdroje příjmů ani otroky, nelze jej financovat jinak než z práce a/nebo majetku občanstva. Do jaké míry, na jakém základě a jakým způsobem lze přitom do jejich vlastnictví zasáhnout?

  Za těchto okolností holt jednomu nezbývá, než se buď státi fundamentalistou, který jakékoliv omezení vlastnických práv odmítá (dávaje přednost zrušení státu) a ve volbách, jichž se popřípadě účastní, získává jednotky promile, anebo pragmaticky uznat, že určité ústupky jsou nezbytné, a tím se vydat na kluzký svah (slippery slope), po němž jej bude ustavičně stahovat níž a níž široká koalice žvanivých a závistivých levičáků, parazitů a pachatelů dobra.

  No nic, jdu na chvilku do terénu…

 22. (6) Ty Parlamentní listy čtou zřejmě převážně frustráti.

 23. Zpátečníku, myslím, že jsem smířen se stavem současného světa a jeho relativizací všeho jakbysmet. Což mně nijak nebrání, abych prohlásil, že svět je úplně stejně složitý jako byl před nevímkolika lety. Fakt, že máme dnes sofistikovanější hejblátka než kdysi, na tom nic nemění. Nenaháníme volně žijící mamuty, ale baštíme např. kuřata, která si za tím účelem chováme. Abychom se za nimi nemuseli honit jako za mamuty. Dosahujeme vyšší produktivity než naši předkové – vynakládáme na svoji obživu méně času a dalších vzácných zdrojů než oni. Ale obsah zůstal stejný. Mění se jen forma.

  Jsem si jist, že nelze jednotlivostmi vysvětlovat komplexní jevy – body 1 a 2 nejsou příliš šťastné. I v dobách, kdy ještě vlastnická práva ctili, tak se našli magoři, kteří způsobovali neštěstí jiným. Jen k tomu nepotřebovali atomovku a vystačili si s obyčejným benzínem nebo ještě obyčejnějším ohněm. A spor dvou vlastníků, kteří chtějí kutat uhlí (jeden v Austrálii a druhý v Čechách) ze stejného ložiska, bude nesporně zajímavým právním problémem. Stejně jako chlápek, který se vláme do mojí horské chaty, protože ho překvapila sněhová bouře a on bez mého vědomí baštil moje zásoby a válel se v mojí posteli a topil si mým dřevem, namísto, aby respektoval moje vlastnická práva a zhynul venku na mraze a sněhu. Bod 3 – ano, to je potíž (tedy nejsem si úplně jist těmi otroky). Jen mně to téma přišlo „intelektuálně“ zajímavé. Samozřejmě, že neexistuje příležitost nebo možnost, dokonce ani naděje, že by tomu mohlo být jinak.

  Rputi, „Human action není o nic menší zlo.“ tomu vůbec nerozumím.

 24. Modroptáku 27 – co je na tom k neporozumění? Opět je to přesun práv od „oprávněného vlastníka“ k někomu, koho se společnost rozhodla neoprávněně zvýhodnit na úkor oprávněného.

 25. K neporozumění na tom bylo, že spojení „human action“ (nebo laissez faire) je (tam, kde se pohybuji já) opakem příkaznictví. Proto mě nenapadlo, jak by mohla být považována „Human action není o nic menší zlo“. Ale nyní rozumím, takže nemám kvůli tomu v úmyslu s Tebou podstoupit terminologickou bitvu.

 26. to je všechno takové hezké….jen jsem se chtěl zeptat, kde jste to viděli, že takto někdo funguje? Jo já vím, někteří tak fungují. Ale maji trochu problém s těma, co se jim za to posmívaj, že jako nevidí dopředu, a jsou tak nějak pozadu, žijí v minulosti a tak. …Jestli tedy je to myšleno oběcně, jestli konkrétně na nějakou skupinu lidí, tak to už je vůbec mimo moji představivost.
  a ještě nerozumím terminologické bitvě 😀

 27. přesun práv od “oprávněného vlastníka” k někomu, koho se společnost rozhodla neoprávněně zvýhodnit na úkor oprávněného.

  Oprávněný je vždy ten, kdo si právo dokáže vybojovat a udržet. Někdo penězi, jiný silou, ať už slov nebo tanků.
  No a jako kámen-nůžky-papír, někdy jsou peníze silnější a někdy zas ne:)

 28. Matzurko, když mne ty rady z mateřské školky ani trošičku neoslovili…možná je to tím, že jeho knížky opravdu nemám, z hloubi prohnilého srdce, rád. Zvlášť ta poslední rada je pro mne zcela nepřijatelná.

 29. Jirko,
  však to není povinná četba 🙂
  Mně jinak ty knížky taky moc neoslovily, ale ty rady do života docela jo, zejména „uklízej po sobě“ a „teplé koláčky a studené mléko ti udělají dobře“. Zrovna sice žužlám linecké koláčky a teplý čaj, ale ono jde spíš o to, že u jídla se člověk uklidní a zrelaxuje pro další výkon.
  A i když samozřejmě nepodporuji léčení stresu přežíráním, tak karbohydráty (sušenka, koláček) a teplý kofeinový nápoj (čaj, káva) docela fungují.
  A s dcerou jsme už několikrát debatily na téma „umět přiznat vlastní chybu, umět se omluvit“. Frfňá, že je to stráááášně těžké… 🙂

 30. Jo a k té poslední – auto může být symbolem jakékoliv nástrahy, chycení za ruku partner, no a držet se s ostatnima rodina… ale to je moje vlastní interpretace a nikomu ji nevnucuji…

 31. Matzurko…já vím, že nevnucuješ.

 32. Rputi, když už jedno desatero je, proč psát další…nebo to původní se už přežilo? Ostatně, každé „destaero, i třeba to silniční, má své „policajty“ , či někoho, kdo dohlíží. Já jsem zpátečník, mne stačí to starší, nové mi nic neříká. Už proto, že o tom násilí a zabíjení se mi to příliš nezdá. Rád bych si to od tebe nechal vysvětlit, jak to myslíš…

 33. Jirko, neshledávám na tom nic, co by potřebovalo vysvětlit. Nezabiješ je stejné a neučinit násilí znamená, že třeba někoho nevyhodíš z okna jako např. tu holku v Jihlavě. Řekla bych, že je to dost jednoduché.

 34. Rputi, ale tak to není….může se ta slečna bránit, těm co jí chtějí vyhodit, třeba tak, že jednoho z nich zstřelí a druhého podřízne? Je to proti tvému přikázání …

 35. Jirko, o oprávněnosti sebeobrany jsme tu už psali mockrát.

 36. Rputi, hele, ale to z toho tvého rozhodně není vidět. Prostě to musíš nějak vysvětlit. Tedy nemusíš, samozřejmě, pro mne je to celkem jasné, ale já řídím tím starším. V tom novém se nevyznám. Zvlášť proto, protože se mi zdá několik bodů duplicitních…

 37. Jirko, já to jen předložila k diskusi. 🙂

  Pro úplnost desatero křesťanské:
  1. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne. (Neuctívej jiné bohy)
  2. Nevezmeš jména Božího nadarmo. (Nezneužívej Boží jméno).
  3. Pomni, abys den sváteční světil. (Zasvěť jeden den v týdnu Bohu)
  4. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi.
  5. Nezabiješ. (Nebudeš vraždit).
  6. Nesesmilníš. (Měj v úctě lásku mezi mužem a ženou).
  7. Nepokradeš. (Nezcizuj majetek druhých lidí).
  8. Nepromluvíš křivého svědectví. (Nemluv o jiných lidech nepravdivě).
  9. Nepožádáš manželky bližního svého. (Měj v úctě lásku mezi mužem a ženou).
  10. Nepožádáš statku bližního svého. (Nezcizuj majetek druhých lidí).

 38. Rputi, proc o tom diskutovat? Neco objevneho se objevi? Ci snad neco jineho, lepsiho vymyslis? Ten koho to zajima to zna, dalsi se posklebuji. Jako vzdy. Ja vim, uz bylo dost prispevku u „jara“

 39. JIrko- ad 39 – samozřejmě může. Kdyby měla zvládnutou krav magu, tak by vyhodila z okna ona je a ani by se to do novin nedostalo. 😉
  Diskuse je o dodržování těch pravidel a ne jak se při jejich dodržování bránit těm co je nedodržují…
  Ostatně.. i ta stará, co ty ctíš, mají v důvodové zprávě něco o nastavení druhé tváře, o házení chleba místo kamení a ne o bojových sportech.

 40. Sumavaku, precenujes sebeobranu, jako takovou…. Nekdy to proste „vyresit nejde“ a uz vubec si nemyslim, ze by vyklad o nastaveni druhe tvare by byl spravny.

 41. Dobrý podvečer,
  tak zase deoma a velikonoce za námi…

  „přesun práv od “oprávněného vlastníka“

  A jaká je definice oprávněného vlastníka? Spousta půdy se získala způsobem,který by se asi dnes „oprávněným“ neshledával.

  v realitě je to spš tak, že to funguje, jak popsala andy. Což má blíž k martinovu úsloví o silnějším psu, než k nějaké oprávněnosti a lze tím obhájit i znárodňování – v padesátých letech bylo vlastnické „právo“ státu obhájeno slovy i silou.

  Takže kdo je „oprávněný vlastník“?

 42. Šumaváku,
  a církev svatá katolická jako garant těch pravidel, si je sama leckdy upravovala k prospěchu svému – pokud si vůbec aspoň hrála na jejich dodržování. 😀

 43. Myslim, ze bude dobre tam dpolnit to jedenacte…. Ted NESEZERES BLIZNIHO SVEHO a hlavne, po precteni clanku o pujcovne muzu, taky BUDES VYUZIVAT SLUZBY PUJCOVNY, POKUD NEMAS JEDNOHO DOMA….. To by pak odpadlo mnohych nedorozumeni a hlavne spatnych dni pro mnohe zeny, nejen prispivatelky 😀

 44. ad 43 – Jirko,nejsi ještě „rozvrkočen „po letu?
  Já jen, že nevidíš důvod proč o tom diskutovat, a to již v 8 příspěvcích. Takhle nezůstaneš filosofem… 😀

  PS.
  A co házení chleba místo kamení?
  Že by to bylo tím, že ho JK rozdával zdarma, bez živnostenského listu? 😀 😀

 45. MaYdo, o ten prospěch církve jde od samého počátku.
  Desatero a sliby o životě v nebi po smrti udržovaly poddanstvo v klidu a pokoře a církev v bohatství a luxusu. Když jim na to Hus „sáhl“, tak ho upálili.
  Teď na to sáhl papež ( viz prohlášení polských biskupů, že katolická církev není charita) a myslím, že tradiční pálení františka by mohlo brzy dostat nový, vzpomínkový význam. A felké F.

 46. Ale ne, vse samozrejme je OK… Ale o to nejde, jen mi to pripada takove zvlastni. Ja opravdu nevidim zadny duvod diskutovat o tech starych pravidlech, protoze mi to pripada jako tisickrat louhovanej caj. Spis by mne zajimalo, proc se otevora doskuze na toto tema.

 47. Sumavaku, Hus by byl dnes nepritelem zapadu, neco jako vrchni tallibanec. To vysvetluje popularitu Usama bin Ladina, v arabskem svete…. V podstate ho taky moc nemusej, ale je „jejich“. Ja nejak nechPu tu glorifikaci, protoze nesnasenlivej se vsim vsudy byl docela dost. Neco jako Savonarolla v jednom italskem meste. Ja vim, ted si to vodnesu

 48. Proč se otevírá diskuse na toto téma? Přece pro Tebe, Jiříku. 😀
  A třeba taky proto,že jsou věci, které je dobré připomínati si neustále.

  a jestli se Ti nelíbí Desatero, tak třeba bys mi mohl zodpovědět moje zatím marné tázání po definování pojmu „oprávněný vlastník“.

 49. Nechceš nám radši vyprávět, jak jsi oslavil svátek bohyně Astarote ?
  To je ta, co se vylíhla z velikého vejce spadlého do Eufratu, které ryby vykulily na břeh a holubi z něj vyseděli tuto bohyni( angl. Easter) úrody…
  😀

 50. MaYdo, jediný oprávněný vlastník je Bůh neboť vše je dílo boží a ON si to vytvořil k obrazu svému.
  Všichni ostatní jsou jen uživatelé, kteří platí desátky z nájmu. O tom, kdo bude co užívat rozhoduje (prostřednictvím místních páteří) JEHO zástupce na zemi – tedy papež a církev.
  Amen! 😉

 51. Sumavaku, snad cirkve, ne? Neupirej jim tu dohodu a spravu svereneho majetku a nejen ty krestanske, ale taky „zidovske“, protoze to maji narizene od stejneho.

 52. Jirko ppa,
  Hus byl především kosmonaut!

 53. Židovský papež ? To jsem jestě neslyšel. Něco mi uniklo?

 54. 27 Modrej, to je jasné. Měl respektovat mé posvátné vlastnické právo a spořádaně umřít před dveřmi mé chaty. Protože tak neučinil, nechť je jat šerifem a místním porotním soudem odsouzen k oběšení. Jak rozhodnuto tak vykonáno a spravedlnosti je učiněno zadost a na výstrahu všem ostatním kteří by z jakéhokoli důvodu cítili potřebu vloupat se do mé chaty. Protože ta chata je MOJE. Neměl vážit své riziko a své činy vést tak aby byl řádně zabezpečen v takovém počasí a neměl potřebu sahat na cizí majetek? Není to stejné, jako když si nehledí aby něco uměl, aby se něco naučil, aby se živil prací a místo toho mě okrade či dokonce oloupí? Je nějaký soud, před kterým by obstál s takovým argumentem? Ten se hájí mrazem, onen hladem jiný něčím jiným. Ale výsledek je stejný. Ztenčili můj majetek, do kterého jsem vložil kus svého životního času, kus svého života. Ten kus který mi už nikdo nevrátí. Nesáhli tím na můj život? Neodkojili si tím z něho kus? Neměl bych i já mít z toho právo odkrojit si příslušný kus z jejich života?

 55. 46 MaYdo, oprávěný vlastník je takový, jehož vlastnická práva jsou respektována mocí společenství v němž žije.

 56. Mno já nevím,
  ale proč v den sváteční nediskutovat o něčem tak starobylém (viz Starý zákon), a přesto stále platném ? Když jídlo jest už snědeno a spokojeně zažíváno…
  Náhodou, ony ty velikonoce jsou docela zajímavý svátek, už tím, která všechna náboženství čí víry se v nich prolínají. Lidi mají prostě po určité době zimy plné zuby, a jarní rovnodennost je jistě dobrou příležitostí se radovat z toho, že zase přijde ta příjemnější část roku 🙂 S tím Aštartiným vajíčkem jsem to teda nevěděla, zato mi neunikly ozdobená vejce v jeruzalémských křesťanských chrámech…
  V tom Novém zákoně to JK asi pěkně zvoral, když místo „oko za oko“ začal s tím kamenem a chlebem… nebyl on první hippie „make love not war“ 🙂 ? AU, do hlavy ne !

  Ptakopysku, kosmonaut ????

 57. Matzurko,
  samozřejmě. Bohužel start na kosmodromu v Baden-Wurttembergské Konstanz se nevydařil a první český kosmonaut zahynul v plamenech.

 58. Hele, von ten JK byl prosiravej, on uz tehdy vedel, den starej Babisovo chleba je zbrani…A vazi nekdy i skoro kilo 😀

 59. … ani chleba neuměl !
  Rozumím tomu správně?
  Ty rybičky co rozdával, ty si radši ani nepředstavuji.

 60. Dobrý večer. Fronta na FÚ se blíží, ale píšete trochu o tématu, které je mi milé:
  Jirko ppa: Je rozdíl mezi Husem a husity. Přečetl jsem několik knížeček, dokonce i Postillu a nesnášnlivý mi nepřišel.
  Jeho následovníkem byl spíše drobný feudál, civilista Chelčický, než zeman Žižka či Želivský.
  Navíc ani to, co kázal, neměl tak úplně ze své hlavy, měl to částečně od Wiklefa z Englí, částečně od valdenských.
  Doba husitská ukazuje, co se stane když přijdou hubená léta a na Hradě je přítel alkoholu.
  Ke studiu husitské doby doporučuji Petra Čorneje.

 61. Šumaváku,
  tak to je jasná věc, že vše je Boží a všichni jsou jen uživatelé. Nakonec i ti králové vždycky tvrdili, že tu korunu mají od Boha a ne ,že prostě byli lepší hrdlořezové než konkurence a tak na ně zbyla. Do doby, než narostl někde silnější hrdlořez. 😀

  Schumachere, ano, v praxi to tak je.
  Pak ovšem i komunisti mají ze svého hlediska pravdu, když říkají, že vše bylo ukradeno, protože z jejich hlediska byl bolševický režim legitimní a stát byl oprávněným vlastníkem.

  Aneb něco jako vyšší princip mravní neexistuje. Nároky restituentů nespočívají na tom, že „co bylo ukradeno, má být vráceno“, ale jen a jen na tom, že nový režim byl ochoten prohlásit jejich předchozí vlastnictví za oprávněné a znárodnění za krádež.

 62. Nickname, zdravím. Jak se má miminko a jestlipak jste nad ní aspoň symbolicky pomlázkou mávnul?

 63. (65) Když chleba od Babiše, tak ryby od Varmuži, ne? 😛

 64. (67) „Aneb něco jako vyšší princip mravní neexistuje.“
  Existuje. Akorát je pracné ho obecně kodifikovat. Natož tu kodifikaci pak používat.

 65. 68 Maydo, malá se má velmi dobře, spí už 8 hodin, 5,7kg minulý týden, 57cm. Roste jako z mlíka 🙂 Pomlázku nee, neměl jsem jí rád odmala (jsem nesmělý ale léčím se) a teď mám ke svému (ne)jednání teologické zdůvodnění.
  71 Aerokarle: Kdyby nezastavila hlídce, naši kluci by jí rozstříleli. Stalo se před cca 20 lety jednomu podnikateli. Od té doby vím, že kulky z čezety zastaví až blok motoru. Podnikatel přežil, měl několik promile, prostříleli sedadlo spolujezdce.

 66. Dovoluji si podotknout, že Desatero uvedené v [42] je už zpracování původního textu, který je v bibli dokonce uvedený dvakrát.
  K meritu věci nechci diskutovat, jen bych připomenul jeden klasický vtip: Vrátí se Mojžíš s hory Sinai a praví. „Mám tu jednu dobrou a jednu špatnou zprávu. Ta dobrá je, že jsem těch přikázání ukecal na deset, blbá je, že tam zůstalo NESESMILNÍŠ.“

 67. (73) Ten zátaras je jediné, co by mně na tom zajímalo. Zda vznikl úmyslně nebo jako „vedlejší produkt“. Ale to bych se asi s nějakým z těch polišů musel ožrat ….. a k tomu není příležitost. To se od policejní mluvky člověk nedozví.

 68. Já se nevyslovuju, Karle k existenci nebo neexistenci vyššího principu mravního, jen mi to tak nějak vychází z tej schumacherovy definice „oprávněného vlastníka“
  Konec konců, to bychom se taky mohli tázat, jaká je definice vyššího principu mravního…
  Nakonec bychom zjistili,že asi u každého jiná.

 69. 27 – Ach jo, Modrý ptáku, nevím, zda si rozumíme, a také nevím, co odepsat tak, aby tím nevznikla nějaká nestrukturovaná a neuchopitelná debata; zato vím, že dnes mám učiněné modré pondělí a výkonnost oscilující vůkol nuly (ovšem jinak bych se zas místo tohohle pokoušel o cosi užitečnějšího, takže je to prašť jako uhoď).

  Uvedu tudíž, pěkně bez ladu a skladu, pár bodů:

  Jestli můj život náhodou má nějaký smysl, určitě jím není obrana mého soukromého vlastnictví. To je nanejvýš nástroj k čemusi, nic více; a řekl bych, že tohle je častý a možná převládají pohled na vlastnictví.

  Dokud nemáme, čím složitost měřit, je to přinejmenším z mé strany pouhá dojmologie, leč přesto bych řekl, že svět skutečně je složitější stále víc. Složitost technologií ponechme stranou, avšak jejich možnosti a produktivita navíc způsobují, že lidé kooperují více než dříve, více způsoby než dříve, složitěji než dříve a ve stále delších a stále rozvětvenějších řetězcích. Také je jich (těch lidí) na světě stále více, takže jsou více natěsnáni na sebe. Tím přibývá stále více třecích ploch, kde se stále silněji uplatňují veškeré neurčitosti vymezení vlastnictví jakožto pojmu, i jeho konkrétního obsahu.

  V bodě 17/2 si ovšem toliko vybírám jakýsi extrémní případ (navíc technicky obtížně uskutečnitelný, vono to přece jen chce svoje, kupříkladu takovej tritiovej trigger a všelijaký další finesy). Samozřejmě už kdysi s pouhým dynamitem dokázal jeden rapl vyhodit do povětří vobecní školu i vlastní farmu, v tom jistě máte pravdu. Jenže dokud jeden magor za generaci udělá nejvejš tohle, je to, cynicky řečeno, (snad) přijatelná cena za neomezování vlastnických práv. Až jednou půjde odpalovat termonukleární reakce lejzrem koupenym za 199 Kč v Lídlu, možná bude jistejch regulací a vomezení zapotřebí… Zkrátka, šlo mi spíše o to, ukázat, že dokud jedenkaždej farmaří na pláních Divokého Západu, maje ve vlastnictví tisíce akrů všady vokolo, je povětšinou celkem jedno, co tam vod něj proniká do spodních vod, i kdyby to byly cholerové bakterie. Jakmile se mi v dnešním hustěji zalidněném světě doma rozsvěcej vypnutý zářivky, anžto si soused krátkovlnnej radiomatér chce kapku pokecat s kamarádem v Kimberly a s povoleným výkonem by se tam skrz to nahuštěný pásmo jakživ nedovolal, úvaha o určitejch omezeních vlastnickýho práva a jeho výkonu se vnucuje přímo sama od sebe, ačkoliv nejsou nejmenší pochyby, že ta vysílačka je v sousedově výlučném vlastnictví a i za ten kilowatt, co do ní pere, rozvodnejm závodům řádně platí. O jednotlivosti mi v (24) vůbec nešlo, jen o trend a princip.

  Naopak nedotknutelnost soukromého vlastnictví nelze rozumně vzít jako princip všemu nadřazený (a samozřejmě taky neexistuje žádný čistě logický, ničím nezpochybnitelný a konečný důkaz, že bychom snad měli). Vše je to otázka míry, stejně jako v mnoha dalších záležitostech lidského světa. A míra je otázkou diskuse, přičemž jakmile tu na jedné straně máme všeobecné rovné hlasovací právo a na druhé technologie, s jejichž užitím menšina lidí pohodlně uživí většinu, je prakticky předem daný, kterým směrem se bude ta diskuse posouvat. Bohužel. Mně se holt taky ustavičně zkracujou telomery a zužuje cévní průsvit…

  Nicméně pro to vše i přes to vše si myslím, že za danejch vokolností je ještě tak nejlepší stanovit si obrannou linii o kousek dál, a v dnešním složitém světě tudíž nehájit bezmeznou podobu soukromého vlastnictví, nýbrž se, seč jen lze, bránit těm zásahům do něj, které jsou motivovány snahou přerozdělovat více, než se přerozdělovalo v onom starém dobrém světě kdysi před sto lety.

 70. 21 — S tím bych si dovolil nesouhlasit, Rputi, v Čechách lze okecat všechno, paragraf o tisíci slovech stejně jako jednoslovné přikázání. V mezních případech to samozřejmě jde snáze.

 71. A ještě k tomu desateru – myslím, že jde o pravidla soužití především uvnitř komunity. Nepřátele Hospodina mordovati bylo dovoleno, Desatero, nedesatero. Jakož i vyplenit majetek nepřátel a zprznit jeho ženský.
  OStatně válečná kořist se považovala, pokud vím, za majetek, nabytý právem a nikoliv loupeží.

 72. Zpátečníku, k obraně soukromého vlastnictví: doporučuji knihu V.Klause „My, Evropa a svět“. Popisuje se tam – mimo jiné – přechod od nesvobodné společnosti ke svobodě. Jednou dimenzí je, že čím více peněz mají soukromníci, tím bývá společnost svobodnější. (Příklady Rusko, Čína). Navenek totalitní státy, uvnitř postupně rostoucí svoboda.

  Dále bych si dovolil připodotknout: Ochrana osobního vlastnictví je de-facto ochranou života v prostředí, které neumožňuje bezstarostný život po celý rok. Máte pravdu v tom, že v prostředí, kde je vedle sebe více soukromníků, jsou nutné mezi nimi domluvy, kompromisy, jak vycházet ve svém střetávání se. Pokud některý ze soukromníků s domluvami nesouhlasí, nemělo by mu být bráněno daný prostor opustit, svoje vlastnictví prodat.

 73. 80 Maydo, ano i nikolivěk. Ano pro soužití uvnitř komuny – desatero má smysl pouze pro vyznavače JHVH (Hospodina).
  Plenit majetek nepřátel, prznění žen nebylo v příkazech které dostal Jozue pro dobytí země zaslíbené. Tam měl nepřátele vyhubit do jednoho, zničit je jako „celopal“. Jejich majetek si neměli brát, měl být spálen. Zde čerpal zeman Žižka inspiraci.
  K hostům v zemi izraelské se měl lid smlouvy chovat dobře, protože „pamatuj, i tys byl hostem v zemi egyptské“…
  Davidovi bylo zapovězeno stavět Chrám, protože prolil příliš mnoho krve…

 74. (78) „Jestli můj život náhodou má nějaký smysl, určitě jím není obrana mého soukromého vlastnictví
  To by fakt ten život moc smyslu neměl. Ale obrana myšlenky obrany soukromého vlastnictví (při zachování oné důležité míry věci) už docela stojí za nějakou tu námahu, protože je-li hrubě napadena myšlenka soukromého vlastnictví, obvykle je toho napadeno i více a svoboda jde do kopru. Takže to soukromé vlastnictví je i taková ta myška v kleci v dole ……

 75. 81 – No, já bych právě rád varoval před představou, že uspěje ten, kdo má lepší (logičtější, přesvědčivější, vědečtější, srozumitelnější, a především principiálnější) ideologii. Možná je tomu z hlediska kausality spíše naopak, a ten celkově úspěšnější už taky většinou dokáže nějakou lépe vypadající ideologii nějak poslepovat…

  Zkrátka, mne není vůbec třeba přesvědčovat, že soukromé vlastnictví by mělo býti ctěno více, než pozorujeme v dnešních sociálních / socialistických státech. Naopak na řadu lidí takováto argumentace z řady rozmanitých důvodů vůbec neúčinkuje, a to nikoliv proto, že by ta ideologie byla nedostatečně propracovaná, ale čistě kvůli tomu, že již nejsme v roce 1990 a dosud nejsme v roce 1989.

 76. Zpátečníku – 78 – radioamatérů schopných dovolat se do Kimberley je dobré si vážit a všemožně je podporovat.
  Až jednou vypnou Internet (a oni ho vypnou, na to se lze spolehnout) tak tihle lidé budou mít pod kontrolou jediné použitelné komunikační prostředky. Mít takového radioamatéra v sousedství, tak bych si ho hýčkal a nabídl mu včas nějaké protislužby.

  Ono se to nezdá, ale tyhle radiostanice, to je jako zbraně. Něco se formálně smí, něco nesmí, něco je registrované, něco ne. Ale když má někdo know-how a zkušenosti, tak má a umí a to mu nikdo nevezme.
  Proč myslíš, že i když už se tomu dávno nevěnuju, tak mám pozoruhodnou zásobu krystalů, stavebních prvků, vhodných zesilovačů, materiálů na antény, plánů, schémat, měřících přístrojů a tak…
  Až se to podělá, tak tihle lidé budou jediní schopní dát dohromady parallelní komunikační infrastrukturu (docela bezpečnou, šifrovanou a celkem mobilní) na státu nezávislou. No a za poslání zprávy budou chtít třeba konservu. Totéž za příjem odpovědi. 🙂

  Ostatně, pokud Ti živí radioamatér zářivky sám (o čemž mám mírně řečeno pochybnosti, to by těch kilowattů musel mít asi tak 500), tak ušetříš za elektřinu.

 77. Jinak se zbytkem té 78 taky nesouhlasím.

  Právě, že nedotknutelnost soukromého vlastnictví je princip universální a naprosto všemu nadřazený. Nelze jej nijak ojebat, protože jakmile ho zkusíme ojebávat, je to počátek konce lidské svobody a důstojnosti.
  A pochopitelně (o tom snad nikdo spor ani nevede) je soukromé vlastnictví kompletně a zcela nadřazeno státu a jeho libovolným debilním předpisům a zákonům i za cenu destrukce toho státu.
  Svobodní občané, disponující svým soukromým majetkem si zřizují stát ke svému prospěchu a nikoli naopak. To, že se na to v posledních desetiletích v souvislosti s ujetou myšlenkou všeobecného volebního práva poněkud zapomnělo není důvod k tomu, aby tento princip byl opuštěn či zpochybněn.
  Což lze mimochodem celkem snadno dokázat. Pokud se majitelé soukromého vlastnictví naserou a odstěhují (nebo je stát dokonce vyžene či zabije), tak stát může chvíli přežívat, ale dříve či později se zcela zákonitě zhroutí. Viz Kuba či Severní Korea nebo třeba Zimbabwe či SSSR.
  Pokud by tomu bylo jinak, musel by se v historii už dávno zrodit komunistický (s kolektivním vlastnictvím majetku) stát, který by fungoval. Nestalo se.

 78. Jinak mně docela zaujal Schumiho příspěvek s tou chatou v horách a zbloudilým v bouři.

  To je moc hezký příklad na kterém lze krásně demonstrovat, že soukromé vlastnictví je nedotknutelné, ale zároveň zavazuje. Ostatně to fungovalo kdysi a funguje dodnes na mnoha místech světa.
  Pokud jsem majitelem takové chaty, tak jí pochopitelně nebudu zamykat a postarám se o to, aby tam bylo vždy když odjíždím připravené dřevo na otop, jídlo, voda, oblečení a v místech kde žijí medvědi patrně i nějaká zbraň, střelivo a komunikační prostředky.
  Zároveň tam umístím výzvu, aby každý, kdo chatu opouští, ji zanechal v takovém stavu, ve kterém jí našel. Tedy doplnil zásoby paliva, potravin, munice a tak. Nebo tam dokonce nechal nějaké své přebytky. Pokud tak nemůže učinit osobně a ihned (např. je transportován v bezvědomí do nemocnice), nechť tak učiní později tím, že pošle patřičnou sumu na účet XYZ a já jako majitel nemovitosti to doplním.
  Tohle funguje, fungovalo to v trampských campech i za komančů a v drsnějších částech planety (Kanada, USA, Sibiř, Skandinávie apod.) to funguje dodnes a stát do toho nemusí vůbec kecat.

 79. 86 – Což o to, Pavle, příklad s radioamatérem jsem si samozřejmě vymyslel — ovšem ze dvou reálných složek: jednak totiž z obhlídky okolních střech vyplývá, že lokální hustota výskytu radioamatérů je zde neobyčejně vysoká, jednak kamarád má kamaráda, kterej na KV sice s Austrálií pravidelné spojení možná nemá, ale s Jižní Afrikou ano. Za barákem má anténní stožár snad dvacetimetrovej… Samozřejmě jakmile tam nějakej trotl začne rvát kilowatt, nedovolá se už nikdo nikam. Ale bydlet právě za zdí, ty zářivkové trubice by mi tím asi rozsvítil.

  No a jestlipak vedle krystalů v šuplíku máš taky dieselagregát a železnou zásobu nafty na deset let? (Protože pokud se to jednou celý sesype, rychleji to IMHO zpátky nikdo dohromady nedá.) I když na KV by mělo stačit pár wattů, klidně odněkud z FV… Ale stejně mi to vše spíše připadá jako pouhý sen, byť pěkný sen, pěkný klukovský sen, cosi jako ta foglarovská KPZ…

  87 — „Nelze jej nijak ojebat“ – Jak to že ne? Vždyť přece právě to se děje všude na světě, desítky, stovky a tisíce let, nanejvejš různou měrou…

  88 — Nojo, jenže v řídce osídlených severních oblastech zřejmě anonymita příliš neexistuje, anebo na ni přinejmenším nelze spoléhat.

  Přeji dobrou noc.

 80. Neni to tak davno, co byly bezne pribehy ze severu, kdy chatky se zasobami byly pouzivany k levne forme dovolené, samozrejme tam turiste prijeli, bydleli a odjeli, bez toho doplnovani a tak. Ani nebudu radsi rikat, odkud to byli, protoze by to zvedlo vlnu poboureni a hlavne by to trochu otraslo v zakladech virou v ostruvek svobody.
  Nickname, ja naprosto nesouhlasim s tim, ze snad penize zpusobuji svobodnejsi chovani a vse co se snazite dedukovat, zvlast, kdyz uvadite priklad Rusko. Zanechte velmi falesnych nadeji, v Rusku preci nejde o zadnou svobodu a jedine, jak se tam lide mohou vice dostat k penezum, v tom pocatku, je „zvednuti“ cen surovin. ….. Jediny ukazatel miry svobody a tolerance je „hlasovani nohama“. Az se budou lide stehovat do Ruska po stovkach a tisicich, a nejen Obelix, tak se da rici, ze to co pise pan prezident plati…. Vzpominate na Grosse, jaky byl a je, kdyz se dostal k penezum? Je to preci stejnej parchant, bez respektu, jako pred tim….

 81. Dobrý den. 90: Ad Rusko: Dříve emigroval každý kdo měl nohy. Dnes se příliv emigrantů zpomalil. Není to země, kam bych chtěl jet byť jenom na dovolenou, ale gulagů už tam mnoho není.

 82. Dobré ránko!

  Stala se o víkendu taková důležitá věc. Izrael zprovoznil u svých břehů další vrt zemního plynu a stal se zcela nezávislým na jakémkoli dovozu.
  Pro Egypt to znamená ztrátu odbytiště a v celém regionu podstatné zvýšení váhy Izraele a posílení jeho autority. A zajisté i větší nenávist Palestinců, kteří budou mít o důvod k té nenávisti víc.

  Mapka zde:
  http://lubomirstejskal.blog.idnes.cz/c/328766/O-Velikonocich-byly-prepsany-dejiny-energetiky.html

 83. Dobré ráno vespolek,
  Jirko, zmetek zůstane zmetkem, i když bude líhat v hedvábí…
  Hele, o severských příbězích nevím, asi jsem už moc na jihu, ale jak se podle vyžrané a vyrabované chaty pozná národnost rabovače ? A jak nedávno ty bylo ? Nehodlám nikoho omlouvat, chraň Darwin, já jen jestli to časově nekoreluje s nápisy v rakouských sámoškách těsně po našem „sametu“, aby tam Češi nekradli…

 84. Dobré zas ráno… Takže tady se s obvyklou periodicitou opět a znovu vyrazilo desatero (jak nežit) v jedné z mnoha blábolivých variant… No, když na to máte čas a mlíko a hovno co na práci – můžete si filosofovat na téma suchého z nosu jak je ctěná libost. Až do oblbení… No a než přejde ta hlavní vlna blábolů, zaujímám raději spolu se strýcem Rudolfem II. stanovisko nezúčastněného pozorovatele…

 85. Matzurko…Rakousko bylo pro mne velmi „smutné“. Vždy docela jsem se cítil trapně, kdykoliv jsem ten nápis viděl. Korelace časová byla asi v tom, že čím více peněz „máňa z autobazaru“ mohla vydat na cestování, zvýšil se „poloměr dosahu cedulí“. Ale je fakt, že ten sever jsem neviděl, ale mám jen od očitých svědků vyprávěné příběhy. To abych uvedl věci na pravou míru. Ale že to byli „kotlináři“ bylo zcela jasné, dokonce se toho vložila nějaká místní státní správa.

  Nickname, si myslím, že už se tolik neodchází z Ruska, protože ti co mohli a chtěli , jsou fuč.

 86. Trochu tolerance, Pesi, prosím. Každý z nás si přeci může vytvořit své vlastní desatero a pokud ho dokáže prodat dostatečnému počtu zájemců, časem trumfne i to opepřené zábavnými historkami o dětech v košíku.
  I když tvrdit, že „dnes už o víru nejde“ mi připadá vzhledem k velikosti agnosticiské obce ve světě poněkud přehnané:)

 87. Matzurko, ty „severské příběhy“ mohu potvrdit.

  Inu v dobách revolučních vydávali se lapkové oběma směry. „Máňa z autobazaru“ se šla podívat, co by se dalo venku lohnout a opačným směrem se vydala nejen skvělá západní firma Laufen, aby potopila fabriku na keramiku a italští developeři skupovali za babku domy v Praze, protože to byl výtečný úkryt před carabinieri.

  Ono je to jako s těmi cikány, celá Evropa je vyhazuje, ale jen ti Češi jsou rasisté… 🙂

 88. Dobré ráno,

  v Praze chladno, ale jarně. křoviska evidešntn+ě kašlou na zimu a i když se mají k jaru pomněkud pomaleji, na druhý pohled je jistý pokrok směrem k zelenání vidět.

  jiří, předpokládám, že podle logiky, že kdo říká, že Cikán i kradou, je rasista a xenofob, ses cítil trapně za sousedy Rakušáky, kteří s námi jednají jako s méněcenou rasou. 😀

  No, „podle očitých svědků vyprávěné příběhy“ mívají obvykle stejnou vypovídací hodnotu jako „jedna paní povídala“ nebo “ říkali to v televizi“

 89. Rputi, tož přece jen Vás považuju za věrohodnějšího svědka, než očité svědky pana Jiřího. a ty příběhy nepopírám, jen odmítám přijmout tvrzení, že to je u všech Čechů přijatelné a běžné chování a za b že se ho dopouštějí výhradně Češi.

  Tolik autobazarů zas nemáme, aby co Čech to „máňa z autobazaru“. Je to mezinárodní druh, který se vyskytuje na všech rovnoběžkách.

  A já si vyprošuju, abych byla podle principu kolektivní viny házena do jednoho pytle s Máňou v autobazaru jen proto, že jsem české národnosti. a odmítám se stydět a cítit trapně za to, kde jsem se narodila.

 90. Ne Rputi, styděl jsem se za to, že někdo krade v obchodě a že to je připisováno čechům.

  No a na prodej musí být vždy dva. A nejen to, já některé domy, viděl a musím říci, že před tím co to bylo za ruiny a dnes, že tam uklízečky ty schody i luchujou je poněkud rozdíl. A to mi stačí k tomu, abych si udělal obrázek, co je lepší.

  MaYdo, opět …no nemáš ty správné informace…

 91. ne Rputi, ale maYdo… se omlouvám…

 92. Jirko,
  jo, tak v Rakousku byl průšvih v tom, že pokud nějakou dobu čeští zloději převládali, tak to skutečně cedule generalizovala na celý národ.
  Severské povídání je v tom případě velice smutné, ale opět, není to národním zvykem – spíš jak píše maYda, hajzlíků je všude dost. Bohužel, minulých 40 či kolik let jim u nás daly větší šanci se nestydět…. jenže na pranýři už tyhle zmetky nechat nemůžeme. máčet v koši taky ne, tak co s tím ?
  Já zase znám pár příběhů, jak se chovali po sametu někteří Češi v USA (jeden konkrétní známý mého manžela se nám chlubil, jak místo využití stipendia na studium toto flákal, zaopatřil rodinu, a ujel zpátky s „majetečkem“ před zkouškami… od té minuty ho manžel odepsal ze seznamu přátel a už jsme o něm neslyšeli).

 93. jirko, esisisišim, mluvila jsem o Talijánech zdrhavších před italskou policií ….

 94. Německý zákazník přijede za slovensky mluvící, bez vajdy žijící sociální pracovnicí, pod dohledem policie obou států. ARD z toho natočí reportáž, jací jsou ti češi prasata.

 95. Tý wogo, jaro je tady a plácaj se starý tepichy.

  Hele, když už je tu zasejc to destero. Znám to sice zprostředkovaně, ale jak zbavit démona navrátivšího se vojáka z války, aby mohl žít normální život a zbavil se démona, protože zoči v oči musel zabít. Vydrží teď sobr maximálně 3 hodiny. Máte na to recepis ? Máme k němu dluh, on nám chránil naši vlastní prdel.

 96. Matzurko…taky mám několik lidí, co jsem si „vymazal z mobilu“. Pane prezident a Tvůj muž nejsou vyjímkou. Někdy mne prostě to trapno přejde i do jinejch činů.

  Rputi, sem si všiml. To, že někdo utíká před italskou polucijí mne nijak nedojíma a taky to nesnižuje to, že krsáně z ruiny udělá příjemné místo pro život..ostatně to „utíkání“ je takové, no, jak bych to jen řekl, taky nedostatek informací, zvlášť každých pár let je daňová amnestie

  Hipíku, zeptám se …další po skypu, jo?

 97. Matzurko, takové příběhy asi známe všichni, je u nás zvykem se pochlubit, jak jsem s někým nebo něčím vyběhl, očůral, přechytračil. Vždycky jsem měl problémy, když jsem řekl: „Ale tys to ukradl!“ Já byl ten vyvrhel a ostatní byli Jánošíci.

  Dneska to vypadá jinak než před dvaceti lety a jinak než před třiceti. Já rozlišuji při popisu mezi osobní zkušeností, očitým svědkem a JPP. Takže třeba Jugoslávie 1985. Velký autokemp v Baška Vodě. Všichni sousedi doporučovali, protože jsme jeli prvně za hranice na jih – vojenský autokemp Baška Voda. Tam se přihlásíte na recepci jako jeden člověk a další členové rodiny můžou klidně projít a ušetříte. Neposlechli jsme, nahlásil jsem celou rodinu, dostal „Prijemni bilet“ (snad se to tak jmenovalo) a našel horko těžko místečko v návalu českých rodin. Ráno, ještě hodně brzy, před pátou, někdo zaťukal na plachtu stanu. Vykoukl jsem a tam dva vojáci se samopaly přes rameno a jedinou větou – Prijemni bilet. Ukázal jsem papírek, on nakoukl dovnitř, spočítal celkem tři osoby, z toho jedno dítě, vrátil papírek, zasalutoval a odešel s kolegou k dalšímu stanu. V klidu jsem zalehl a když jsme za dvě hodiny vstávali, tak bylo prostranství prázdné, jen v dálce jeden stan slovinské rodiny. Osazenstvo tábora byli ze dvou třetin Češi a třetiny Poláci. Dá se to zevšeobecnit nebo ne?

  Zvyky domorodců na severu i na jihu dobře znám. Dneska se už nedá říct, jestli to jsou Češi, Poláci nebo rumunští Cikáni, ale zvyky se změnily.

  Samozřejmě nepíšu o jiných světadílech. Očití svědci !!! mi popisovali Brazílii nebo Peru, ale bavíme se o Evropě. O Česku. O tom, že vysazené jalovce ve velkých květináčích před domem vydržely jen jeden den až do noci, pak zmizely i s květináči. A to nechci raději načínat řeč o školním inkoustu.

 98. Jirko 106,
  na tvé „že někdo utíká před italskou polucijí mne nijak nedojíma“ ti nechca, leč pěkně odpověděl martin ve 107 hned v prvním odstavci … 🙂

 99. Rputi, nevím, nerozumím, vysvětli mi to, prosím tě. Až se vrátím z hokny, tak si to přečtu. Měl jsem dojem, že píču něco jinho, než jsi tam vyčetla.

 100. Rputi, to těžko…oni přechytračili stát a tomu já samozřejmě jasně fandím. Podle hesla „ani korunu, nazdar“

 101. 105 Hipíku, máte kolem nějaké mennonity? Práce na poli, na stavbě by mohla pomoci. Dřina, klid a jednotvárnost. Vy jste v Mass? Můžu se poptat.
  Rychlé řešení neznám.

 102. Co se týče maximální adorace soukromého vlastnictví, připomínám, že rubáš kapsy nemá, a je přísně zakázáno brát cokoli na onen svět. Nepokládám za rozumné redukovat svobodu na soukromé vlastnictví. Chápu pohyb kyvadla, a potřebu se vymezit proti minulému. Jenže jestliže například požár je prohlášen za standard, nepokládám za rozumné čelit tomu tím, že za standard vyhlásím povodeň. Jestliže čtyřicet ve stínu není příjemné, nápravou není mínus řtyřicet. Hloupost je univerzální, jde napříč ideologiemi. Jenže je to tu kyvadlo.
  Nejcennějším bohatstvím je schopnost je vytvářet.

  KV jsem stále nepustil se zřetelele, mám několik přijímačů, ale chybí mi pořádné rádio. Velký superhet s KV rozprostřenými do pásem, s dvojím směšováním, přepínatelnou šířkou pásma, SSB. S klasickým analogovým laděním. Procesorové řízení s frekvenční syntézou má samo o sobě velkou spotřebu a je zdrojem rušení když to není dobře vyřešeno. Nezaopatřil jsem se dokud takové klasické příjímače byly v prodeji. Z digitálních v nejhorším Grundig Satellit. Ale ještě původní Grundig. Poslední pravý Grundig byla sedmistovka. Výborné rádio je SONY CRF-160. Jenže to jsou sedmdesátá léta.

 103. No, MArtine, já se s lidmi, kteří mají ve zvyku se chlubit tím, jak s někým vyběhli, vyčůrali, ojebali, jaksi nekamarádím. Tudíž ani nemám přístup k podobným historkám a možná tedy odtud pramení ten můj „nedostatek informací“.

  Jen jednu mou pratetu kdysi, když jsem po škole nastoupila do práce, zajímalo nejvíc, jetsli se můžu z tej práce výhodně ulejvat. Za první republiky patřila jako manželka advokáta k honoraci, ovládala ruční práce, hru na klavír a francouzštinu, celej život odmítala jídelní kout v kuchyni, protože „není žádná služka, aby jedla na vixlajvantu“ a co pamatuju, nadávala, že nikdo už neumí pořádně pracovat.

 104. IMHO je opravdu současná situace ohledně vnímání Čechů v cizině jiná než byla před těmi dvaceti léty : vzpomeňte si, že před sameťákem lidé byli přesvědčováni, že majetek (státní) patří všemu lidu- tak si lidé -bohužel-zvykli se k majetku tak chovat (ostatně to výstižně popsal Škvorecký v knížce „Lvíče“, v níž jeden protagonista se dožadoval od státu vyplacení jedné 15timiliontiny jako svého podílu na státním majetku) 🙂 Ostatně v té době mně jeden kamarád -výtvarník -věnoval karikaturu,znázorňující soudní síň s obžalovaným zlodějem: jeho advokát zaníceně vede obhajovací řeč: “ celkem proti němu není žádných námitek, jen si nemůže zvyknout, že když je to nás všech, všichni krást nemůžeme“ 🙂 A z mého života: ze severu Čech jsem si tehdy na Vysočinu nechala přivét 8 m3 borových fošen nejvyšší kvality na rekonstrukci chalupy: chtěla jsem je uskladnit ve skladu tamějšího JZD,leč bylo mně to hbitě vyvráceno místním domorodcem s tím, že nejvhodnější bude uskladnění před chalupou, aby každý věděl, že je to moje(soukromé), ve skladě JZD by ty fošny zmizely do týdne 😕

 105. „Automat Svět“ má tuším také nějaký Ital ……. Případ je dost znám.
  Ale nechtěl bych blbě paušalizovat, nebo dokonce vyrábět nějakou „vlnu pobouření“.

 106. Jirko 110 , nikoli daňoví hříšníci. Jednalo se o pár dlouho hledaných příslušníků mafie.

  martine 109 – domnívala jsem se, žes vyjádřil svůj nesouhlas s očůráváním a krádežemi. Pokud jsem se mýlila a ty to naopak schvaluješ, tak se omlouvám za nepochopení.

 107. No myslím, že svádět neopravení na majitele je sice hezké, ale 99% průserů dělají památkáři a rúzné vlivové organizace, které, ač to neplatí, krafou, jak mají být dveře a i kliky předepisujou….Takže si napřed zjistěte, jak to je a pak můžete přemýšlet, kde je chyba. Obávám se, že objektů, které jsoz zámerně zdevastované, aby se mohli trhnout a postavit nově, jen díky nehorázným podmínkám památkářů, je docela dost, v podstatě skoro všechny. Mimo těch, kde devastaci, či přímo vyhoření přímo objednali majitelé, po dohodě s příslušným úředníkem. Řeknu totiž takové malé tajemství, tak ač je to nepochopitelné,ty staré činžáky, domy a nemovitosti jsou pro některé daleko krásnější, než repliky a novostavby, i když je to třeba dvakrát dražší. Prostě to genius locci nějak do té prodejní ceny lépe promítá. Nikdo a to se klidně vsadím, si nekoupí starej dům, aby ho nechal spadnout.

 108. Westíku, nebylo včera náhodou Apríla? :-))))
  Ale povedlo se jim to! :-))

 109. A k dnešní diskuzi: Bylo dřív slepice nebo vejce? Asi tak….

 110. Já Ti nevím, Dano, ale april sem, april tam, těch 9% pokles HDP by mne vůbec neudivilo.
  To, co zhafnou z těch bank, budou asi z velké části peníze místních firem. Zákonitý následek – firmy jdou do kytek.

 111. Karle, moje 122 byla reakcí na westikovou 119. Prostě jsem byla pomalejší…

 112. tak jsem si pocetl a jsem rad ze jsem se venoval vic rodine a zabave.
  Dana to napsala – nebylo vcera aprila?
  bylo a prispevky by tomu odpovidaly – bohuzel ten april je jen utecha.

  jeno bych zaludne ( ale ne zle ) vznesl dotaz k 87 opravdu pavle to plati i kdyz statni polucajti pouziji soukroma vozidla k blokade?

  ale jinak je ta 87 pravda – jenom obcas mame ( kazdy ) tendenci se od toho pricipu trochu odtahnout kdyz to je pro nas nazor vhodne.

 113. no a k tomu – nepokrades

  ja tak nejak “ verejne ukradene penize “ nepovazuji za neci. je to jako najit neco v divocine.

 114. A čemu, pepo, říkáš „veřejně ukradené peníze“?

  To jako že když nekradeš potajmu, ale veřejně, tak je to OK, protože ty peníze vlastně nejsou „něčí“? Tak to bych se, s dovolením, poněkud ohradila, kdyby šlo náhodou o peníze v mojí peněžence.

 115. jelikoz jsi maydo asi soukromnik a ne statni zamestnanec – tak ano i penize z tve pokladnicky co jsou verejne ukradene bych bral jako neco co jsem nasel v divocine.

  ale pro upreswneni – vic tedy jsem to bral jako se nenechat verejne okract .

 116. PAk ovšem i člověk, který platil celý život důchodové pojištění a daně státu a teď bere ze společného důchod, ho může brát jako něco, co našel v divočině.
  A zrovna tak i státní zaměstnanec, o kterém tu šíříš, že je zlodějem, ať je to kdokoliv, svůj plat jen našel v divočině.

 117. 1) ano dostali to v divocine
  2) statni zamestnaqnec neni zlodej ( to jsem zajiste nepsal) ale dost jich pomaha s kradezi
  3) duchodce jsa drive okradan se ted tesi ze aspon nekde v divocine najde trochu toho potrebneho k preziti – ja bych preferoval at klidne umre kdyby si sam nenasetril ( za predpokladu ze neni celej zivot verejne okradan)

 118. To je právě to, pepo. TY tu znáš nějakýho důchodce, který nebyl celý život „veřejně okrádán“ – jak asi nazýváš placení daní a povinného pojistného – a tudíž měl z čeho našetřit?

 119. 114 – to ti maydo gratuluji, žít v Praze a na východě Čech a nemít mezi známými ani jednoho přemisťovače, to je štěstí.

  118 – Rputi, ano vyjádřil jsem nesouhlas, ale ty jsi to považovala za odpověď Jirkovi. (viz 108). Pokud jsem poznal jirku, tak stojí se mnou v jedné řadě těch, kteří říkají krádeži krádež. Třeba houby v lese 🙂 , abych zůstal na tomto blogu.

 120. Tak jsem dojel na Vsetín. U nás sice taky napadlo asi třicet centimetrů za noc, ale naši chlapi to průběžně pluhovali, chodníky jsme si odházeli a ráno bylo jako každé jiné, snad jen těch -12 nebylo normálních. Cesta na Vsetín byla taky bez problémů, včerejší borce z příkopů už vytahali, tak jsem v klidu šupajdil. Jenže jsem musel do města na Finanční úřed. Vsetíňáci se na sníh vykašlali. Ten se někde ujezdil, více méně do korýtek a přes noc zmrzl. Já z toho mám srandu, protože projedu, kudy chci, ale většina řidičů je zmrzlými koryty a bariérami odhazována tu nalevo, tu napravo a plechy se prohýbají.

  Po přečtení Šumaváka jsem nakoukl na iděs. Tak prý zítra dalších 25 centimetrů, tak to vám ani moc nepřeju, protože v sobotu je v Břeclavi první letošní cyklomarathon.
  Pak už jen takové důležitosti, jako nějaká rozcházející se Maurerová, Samková brání čest uraženého Roma a muži prý chtějí prsaté baculky, zatímco ženy něžné chlapáky. Konečně téma pro tento blog.

  Co je to něžný chlapák? Pije kafíčko se zdviženým malíčkem, místo hovno říká: o nikoliv a stojí mu ve dne v noci? Do práce nechodí, aby mohl v každou chvíli něžně šeptat láskyplná slovíčka, avšak současně má tři miliardy ve Švýcarsku? Ještě, že nejsem ženská.

 121. Martine, kde je psano, ze musi byt nezny chlapak, jedna osoba? Vzpomen na Holzmana, co byl v seznamce a nabizel nekuraka A abstinenta:-D ale oni s izensky poradej, vzdycky to nejak vyresej. Ne vzdy ale se to bud neznym, nebo chlapakum libi, kdyz jim domu chodi myc bazenu, ci zahradnik 😀

 122. přemisťovač je člověk, který zachraňuje hodnoty tím, že je přemístí s neadresného veřejného prostoru do vlastního, dobře chráněného prostoru u něj doma nebo na chalupě. Včetně papíru a inkoustu.

 123. MArtine, mně se neptej.
  můj muž o mně tvrdí, že jsem poloviční chlap a když si přečtu nějaké podobné rozumy, co chtějí ženský, tak mám vždycky pocit, že jsem spíš nějaký mimozemský druh.

  JInak chlap, který nechodí do práce, musí být naprosto nesnesitelnej a ani láskyplná slovíčka s tím nic nenadělají.

 124. maydo ja nema nic proti zadnemu duchodci.
  kdyz ale breci ze ma malo tak se jen poptam – kde jsi si setril na stari ?
  kde mas dobre vychovane deti kteri ti pomahaji v nouzi?

 125. jinak ja se vic branim tomu aby mi nebylo z verejne kradeno ,
  ale kdyz si treba rath z verejne ukradeneho ukradne tak to beru jako mensi zlocin nez kdyz si ukradne z maydineho.

 126. jeste jsem chtel poznamenat jak psal jirka o cestovkach na sever zadarmo.
  ja to nekde cetl ale osobne nevim.

  take jsem s laskou opet shledl jardu cimrmana – kdyz nad tim clovek premejsi to je tak krasne popsana kotlina a lide v ni 😮

 127. včetně inkoustu? to jako že si ho někdo odlejvá do flašky? A kde je vůbec dnes k mání inkoust?

  Sousedky syn přemisťuje zbytky z hospody domů pro slepice na krmení. Ovšem hospoda je soukromá a je to se souhlasem majitelky.
  já tu občas vytisknu něco dětem do školy nebo svůj kšeftík, ale šéf akceptuje, že si občas tiskneme pro svou potřebu. Na druhou stranu každej z nás tu má vlastní odborné publikace za docela slušněj peníz a je to k dispozici všem.

  Když se pohybuješ většinou mezi lidmi, kteří buď jsou v penzi nebo v soukromém sektoru, tak o ty přemisťovače moc nezakopneš. není odkud přemisťovat. A když, tak já nevyhledávám je a oni nevyhledávají mně.

  Jen bych podotkla, že býti přemisťovačem ještě neznamená, že dotyčný by byl nějak shovívavější, když se něčeho podobného dopouštějí druzí a to zejména když by šlo o jeho osobní újmu. Spíš opak bývá skutečností.

  No a pokud jde o chvályhodné okrádání státu, tak ono to většinou funguje tak, že ti, co nemají problém si uloupnout ze společného velice často rovněž nemají problém jako zaměstnanci si uloupnout z firemního.

 128. Tak z kempu zmizeli Češi a Poláci, domy nechávají chátrat Italové…
  Jo, taky mám osobní zážitek – z kalifornského městečka v Orange County… městečko víceméně soukromé, takže téměř všechno bydlení se pronajímá od jedné vše vlastnící společnosti. Dost draho, jak jinak by mohli Mexikánci už od sedmi od rána zametat listí na chodničcích, zastřihovat keříky a trávu, případně čistit bazény (v každém obytném koplexu jeden, jaccuzzi taky… někdy mi přišlo že snad i okolnímu ptactvu leští drápky a po ránu češou králíčky v nedalekém parku). A Kalifornie má přísná předpis na počet lidí v domácnosti vs. počet pokojů, resp. ložnic. Takže když jsme jeli už s dcerou, museli jsme mít 2+1 a šmytec, nic menšího nebylo povoleno.
  A teď pointa, když si byt pronajal čínský student, kolik jich tam ve skutečnosti sdílelo domácnost 🙂 ?
  Problém je asi v tom, kdy jeden jen „občůrá“ špatně nastavený systém (viz daně držet na minimu) a kdy už je to de facto krádež (viz školní inkoust).

 129. MAtzurjko, a umíte si představit ten řev, kdyby něco takového uplatňovaly české úřady?

  “ co je komu do toho, jetsli mám 2+1 nebo 1+1, můžu si bydlet, jak chci!!!!“ :-

  Nebylo to takový to dokonalý městečko, jako to v jednom dílu Akt X? Už nevím, jak se to jmenovalo, ale Mulder a Scullyová tam předstírali manžele.

 130. (135) divano,
  k tomuto je tady zajímavé připodotknutí:
  „… Hácha byl jistě složitá postava, v každém případě však také kolaborant. Ani jeho následovník, Staatspresident Miloš Zeman, není jednoduchá osobnost. V každém případě však od středy 11:00 se navždy zapíše do českých dějin – budou-li se ještě jaké někdy svobodně dokumentovat – mezi dlouho řadu kolaborantů. Rovněž, stejně jako Staatspresident pomnichovské Druhé republiky, z vlastního rozhodnutí.“
  Ale spíš doporučuju si přečíst celé – takhle jsem to dost vytrhl z kontextu …
  http://protiproud.parlamentnilisty.cz/svet/obcan/osobnosti/96-kontrarevoluce-zacina-milos-zeman-se-rozhodl-rezignovat-na-funkci-prezidenta-republiky.htm

 131. no to si piste ze bych rval kdyby mi nekdo urcoval kolik v jak velkem muzeme bydlet.
  dokonce bych hledal a nasel jak to osulit.

 132. maYdo,
  tu epizodu si bohužel nepamatuji (už zapomínám :D), ale v USA jsou skutečně čtvrti/komunity, obehnané zdí a u vchodu vrátnice – prostě lidi chtějí bydlet bezpečně, a stačí projet vhodným předměstím Los Angeles, a člověk se jim nediví, ba naopak by za tu zeď do bezpečí spěchal taky.
  V našem městečku byly zdi leda kolem těch bazénů (každý nájemce vyfasoval ke klíčům od domu a bytu taky ten od příslušného bazénu).

  Pepo, hele, tak ten předpis vydal stát (firma měla svoje další pravidla, např. se nesmělo věšet prádlo na balkóně tak, aby bylo vidět – takže maximálně na rozkládací sušák, který nebyl přes zábradlí z latěk vidět), ale nadlimitním užíváním okrádáte soukromou firmu, vlastnící dané bytové komplexy. Tak jak to bude, he :)?

  Jo, asi bych měla doplnit, že tam také byly byty pro „sociální“ rodiny; u těch to fungovalo tak, že za nájem platili jen poměrnou část, aby jim z jejich příjmu zbylo na jídlo atd., zbytek dorovnával stát. Takže nedostali „dávku“ na dlaň, a taky neexistovalo, že by tu svou část nájmu nezaplatili.

 133. matzurko – rval bych kdyby mi to narizoval stat. sulil bych to kdyby mi to narizoval stat.
  pokud by to chtel majitel domu – nedohodl bych se snim. nebo bych se musel dohodnout kdyby to byla podminka ze bych chtel delat neco spojene s onim bydlenim a bylo by to dalsi pro mne vyhodne.
  pak to ale neni narizovani ale dohoda.

 134. Schumachere, k 60. Tenhle příběh používám (myslím, že už jsem Ti ho u Vodičky také povídal), abych ukázal, jak se vypořádat s takovou mezní situací. Onen chlápek svým zločinem odvrátil ještě větší škodu (v ekonomické hantýrce Kaldor-Hicksovo optimum). To nic nemění na faktu, že je mně povinen uhradit veškeré náklady, které mně vznikly (vůbec nepochybuji, že by tak učinil sám od sebe). Na všechny pády, tenhle případ nelze uplatňovat obecně, tzn. jako obvykle požívanou životní strategii, jak tomu dnes je. Totiž kdy příjemce má NÁROK (a čistý příjem) k cizímu majetku, zatímco plátce má POVINNOST (a čistý náklad)ze svého majetku. A pokud jde o „rubáš“ – neumím si představit, jak by se fakt akutálního loupení dal obhájit nepotřebností majetku po smrti. Nota bene, jestli ho před smrtí někdo probendí s kámoši po barech nebo nevěstincích nebo věnuje na charitu nebo úplně jinak, je zase soukromou věcí vlastníka. V mojí měšťanské logice.

 135. Pepo,
  ta firma samozřejmě státní předpis vítá, neb tím pádem může vybrat více, na dohodu zapomeňte, moc dobře věděli, že studenti moc jiných šancí nemají. Blbé je, že vlastní skoro celé městečko, takže když jeden zvolí bydlení jinde, místo 15min pěšky (a v jižní Kalifornii je téměř celoročně slunečno a teplo, takže žádné zdolávání živlů) na kampus to taky mohlo být půl hodiny autem (takže výdaje za benzín, časová ztráta…).
  Ale je fakt, že kontroly do bytu nechodily, maximálně hlídaly ty balkóny.
  A ošulit to chtěla i jiná etnika, jenomže Asiatů bylo na kampusu skorem 70%, tak byli vidět nejvíc. Ale v laborce jsme měli studentku bakalářku, narozenou v Mexiku, a ta klíďo píďo škole nahlásila, že chce dále na Medical School (kamžto ve skutečnosti nechtěla), neb na základě deklarování tohoto úmyslu dostala finanční podporu i na bakaláře (jakože podpora „minorities“). Ještě se tím chlubila, a taky se jí spalo dobře (na druhou stranu nechápu, proč se ta podpora vztahovala jen na tu medicínu, ale to je jejich věc, že).

 136. martine 133, nepovažovala jsem to tvou úmyslnou za odpověď Jirkovi – sem psala, že „nechca“, čímž jsem určitě nemyslela, že zadržuješ moč … 😀

 137. Zpátečníku, mně v obou příspěvcích také šlo o ukázku obecného. Lidí je stále více, interakcí mezi nimi jakbysmet, prostředky, které mají k dispozici strašně sofistikované atakdále. Jenže: interakce (vztahy, transakce, směny) se vždy uskutečňují stejně jako před lety mezi konkrétními jedinci, přestože se mohou nacházet na velmi vzdálených místech. Pořád je to konkrétní osoba A a osoba B, které spolu cosi směňují (např. my dva svoje postoje k vlastnickým právům). Bez těchto konkrétních osob, nemají vlastnická práva vůbec žádný obsah. Právě proto, že je lidí čím dál více a transakcí čím dál více, tím je potřebnější obecné minimum, které všichni budou respektovat. Jednoduše řečeno: JÁ a MOJE, TY a TVOJE. Bez JÁ a TY neexistuje MY. Vlastnickým právům rozumějí všichni (dokonce malé děti na pískovišti) a jejich stále větší a větší relativizace (dojemných příběhů tady za uplynulého 2,5 roku zaznělo dost) vede jen k tomu, že mně včerejší loupeže, dnes připadají vlastně nevinné v očekávání zítřejších zpráv. Ale to jen pokus o další manifest. Zvláštní je, že manifest kapitalismu nikdo nikdy nesepsal. Na to by totiž stačila právě jen ta dvě slova: vlastnická práva.

 138. Njn – když vlastnická práva dostávají na prdel tak nějak celosvětově.

  …Že se důvěra k bankám naruší například v USA je zcela jisté. Kypr tam je již nyní v popředí řady veřejných debat. Hovoří se v nich o tom, že bruselští byrokrati volají po nezávislém zdroji příjmů, nechtějí již jen vybírat od členských států – touží dostat se totiž přímo ke korytu,“ reagoval pro ParlamentníListy.cz Milan Zelený, který působí jako profesor na jedné z prestižních amerických univerzit…
  http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Uznavany-ekonom-Utok-na-penize-lidi-muze-byt-obrovsky-Kypr-je-zacatek-267376

 139. no jo, ale pořád mi v tom nějak chybí, kdo je ten „oprávněný vlastník“, který ty práva má.

  Protože podle schumiho definice to je ten, koho uzná za vlastníka vládnoucí moc, pdle andy ten, kdo si svoje práva obhájí slovem nebo mečem a tímhle způsoben lze obhájit i státní vlastnictví.

  vemte si příklad – církevní restituce. Vrací se, co bylo ukradeno. OK – ale církev svatá taky k leckterým pozemkům přišla konfiskací.
  Je konfiskace legitimní způsob, jak nabýt majetek?
  Pokud ano, jaký je vlastně rozdíl mezi konfiskací a znárodněním?
  Pokud ne, proč by se měl církvi vracet majetek, který kdysi zkonfiskovala a tedy není jeho oprávněným vlastníkem?

  Nebo se časem z nelegálně nabytého majektu, například loupeží, může stát legitimně nabytý majetek? JAk dlouho tedy trvá, než se z lupiče nebo nájezdníka stanu oprávněným vlastníkem?

 140. Hmm, a co takhle považovat za vlastníka toho, kdo onen majetek svou prací vytvořil?

 141. Foundry, to je právě to socialistický vošajslich. Odtud bolševik bere právo tvrdit, že barák patří zedníkovi a ne tomu, kdo to všechno zaplatil.

 142. 154 matzurko na dohodu nezapomenu pokud oni to chteji ( je jedno zda aby meli vice penez nebo aby nemeli problem s urady) je to jejich pozadavek. pokud ja na nej pristoupim ( treba abych nemusel jezdit pul hodiny autem )
  je to dohoda.
  pokud se se soukromnikem dohodnu – nebudu tam nacerno tahat dalsi lidi – snad kdyz by prijela navsteva treba na tyden tak bych to neresil.

 143. Rputi, já nemyslím vytvořil výhradně rukama, majetek se dá vytvořit i hlavou. Proto píšu prací, nikoli rukama. Zedník má mít podíl, na kterém se se zaměstnavatelem dohodl, to je dle mého soudu to nejspravedlivější, co existuje.

 144. Pepo, koupil/zdědil jsou v tomto smyslu ekvivalenty slova vytvořil. Dostal – inu, proč ne, ale takových majetků asi nebude nijak moc.

 145. No, Foundry, nevím, jak by to šlo aplikovat na pozemky. Je sice pravda, že les musíš vysázet a pole zorat, ale ten kus země Ti musí nejdřív patřit, abys s ním mohl nějak nakládat. A pokud ho nekoupíš nebo nedostaneš jako léno, tak Ti nezbývá, než ho zabrat silou a vyhnat původního vlastníka.

  A i to poskytnutí léna panující mocí bylo leckdy nakládáním s dobytým nebo uloupeným majetkem. 🙂

  Vem si třeba Valdštejnský palác jako nemovitý majetek – určitě není něčím, co pan Albrecht svou prací vytvořil. Nemluvě o tom, že aby získal pozemek pro jeho stavbu, tak si s vlastnickými právy dosavadních držitelů rozhodně hlavu nelámal. Když ho zavraždili, jeho panství si rozparcelovali jeho vrazi. Vlastně byl mezi ně rozparcelován jako odměna za prokázané služby. Majetek docela slušněj, ale kdo je „oprávněným vlastníkem“ – tedy tím, kdo ho svou prací vytvořil?

 146. No a u toho děděného pozemku je pak otázka, jakým způsobem ho získali předci.
  Popravdě řečeno, u půdy, která byla dlouho základem majetku a moci, málokdy najdete majetek, který byl vždycky a za všech okolností poctivě zakoupen a zaplacen a nešlo o léno z dobytého území nebo o vyhnání původních vlastníků.

  Dostat pozemek samozřejmě nebyl problém. Léno, věno….

  Akorát že obvykle to byly jen sofistikovanější formy kšeftu.

 147. Maydo, i pozemky jsou v drtivé většině získávány prostřednictvím činnosti, užitečné pro okolí – tedy prací, za kterou je zaplaceno a následně může proběhnout koupě.

 148. To platí dneska, Foundry a vlastně ani dneska ne. Pozemek koupí, kdo zaplatí – drogový boss nebo podvodník určitě mají lepší vyhlídky na nálup pozemků než Ty nebo já a přitom lze sotva tvrdit, že jejich činnost, kterou ty prostředky získali, je užitečná pro okolí.
  A v historii – třeba u toho Valdštejna, šlo často o zisk na základě porušení vlastnických práv jiných nebo využití toho, že jiní o ně byli připraveni politickou cestou. Konec konců je známo, že VAldštějn část pozemků na stavbu svého paláce prostě zabral a u těch, které koupil zdaleka ne všechny taky zaplatil. Byl jeden z předních šlechticů a vojevůdce, kdo z měšťánků by si troufl protestovat?

 149. Jistě, pánové, kdokoliv si může myslet cokoliv, ale na tom, že jeden si myslí to a jeden ono, jaksi nelze stavět definici. 🙂

  A mimochodem, co Přemyslovci? Mimo veškerou pochybnost dosáhli dominantního postavení tím, že vymordovali konkurenci. Kde nastává ten přerod z mordýřů na „oprávněné vlastníky“?

  A co Boleslav? Byl oprávněným držitelem trůnu, když předchozího oprávněného držitele zapíchl?

 150. 153 Modrej, jakou větší škodu? Způsobil mi škodu na mém majetku. Na mém životním čase, který mě stál. Že přežil, pro mě z ekonomického hlediska není žádnou hodnotou. Jeho absolutní zisk je mojí absolutní ztrátou. On je on a já jsem já. Z jeho hlediska má přežití hodnotu 1 a má ztráta má hodnotu 0. Z mého hlediska má moje ztráta hodnotu jedna a jeho přežití má hodnotu 0. Porušil mé suverénní majetkové právo. Je buď ano nebo ne. Cokoli mezi tím je relativizací vlastnického práva vedoucí k jeho erozi. Tvým příkladem krajní nouze to začíná a krádeží z mé kapsy, sociálním výpalným a socialismem to končí. Protože někdo vždy najde „vyšší dobro“ nej je mé dobro. A tak ve jménu onoho vyššího dobra skončím s nahou zadelí. Ovšem, výměnou za „dobrý pocit“, který by se měl dostavit podle onoho poskytovatele dobra na můj úkor. Jenže můj dobrý pocit, se kterým budiž operováno jako ekonomickou karegorií, zýleží výlučně na mě. Na mé human action. Ne na někom jiném určujícím pro mě co je dobro a co zlo. Protože, prostitutka, o tom, co je pro mě dobro a co zlo, a z čeho mám či nemám dobrý pocit, rozhoduju výlučně já. Nikdo jiný.

 151. 169 MaYdo, vždycky je to dobrovolná směna. Za jeho pozemek nabízím peníze. Směna se uskuteční, protože mu dobrovolně prodá. Sám se svobodně rozhodně jesttli si má nechat zlámat hnáty.

 152. Maydo, pokud do debaty zatahuješ stát (ať už za Valdštejna nebo za Boleslava), popisuješ přesně tu absenci respektu k soukromému vlastnictví, kterou tady odsuzujeme. Takže s čím vlastně polemizuješ? 🙂

 153. OT:
  To byste ani nevěřili, jak ten traktor, když se do něj po dvaceti letech dá 15 litrů oleje, krásně jezdí, i hydraulika zvedá…
  Jediná drobná vada je v tom, že to má společný olej pro převodovku, náhon, hydrauliku zadní, hydrauliku přední, portály… prostě vše mimo motoru. A tedy nelze použít ani olej převodový, ani hydraulický, alébrž nějaký speciální, „jednoduchý“, skoro předválečný. Tady nikdo nevěděl jaký, v Rakousku jo, i ho těch 15 litrů měl, jen nebyl nějak úplně zadarmo a zatím nedosahuje ani ke měrce. Až zase vyhraju v matesu, dokoupím ten zbytek. Ono se ho tam podle reklamních a servisních materiálů firmy Massey-Harris-Ferguson GMBH, Köln-Westhofen z r. 1953, vejde optimálně pouhých 35 litrů…
  No a do motoru jsem si objednal filtr a budu doufat, že až tam místo toho původního naleju AD-čko, že se neuvolní padesátiletý karbon a nebude po traktoru…

  Zlatá Tatra.
  To jdete do Mototechny, řeknete, že byste chtěli pístní kroužky pro první výbrus na T 57B, r.v. 1938, prodavačka vytahne šuple, sahne dovnitř, začne počítat, pak se zarazí a ptá se: „Stírací také?“.
  Mě tenkrát skoro omejvali.

  No a dnes jsem přemýšlel o tom, že si na tom traktoru vyvedu výfuk dopředu a dám tam mezi přední kola na ležato tlumič, tak jak býval u traboše, aby mi rozpouštěl sníh a ten traktor na něm o Velikonocích nezůstával viset za vanu… 🙁 🙁

 154. maYdo, samozřejmě, že byl Boleslav oprávněným vlastníkem – měl za sebou dostatečné množství rabiátů, kteří mu kryli záda a za to očekávali různé výhody, jakým bylo např. udělení léna.
  Oprávněnému vlastnění se tenkrát říkalo boží pomazání, neboť byl temný středověk. A pak přišel ještě větší rabiát, nějaká taková Andělína v brnění, ten byl pomazaný ještě líp a taky sjednocoval Evropu, ale neříkal si předseda evropské komise, anobrž císař. A jak ten pomazanej císař uděloval léna a krotil vzpurná knížata, tak mu mezitím církev svatá přerostla přes hlavu a začala se stavět na zadní a chtěla být taky oprávněným vlastníkem. A tak se vyhlašovaly interdikty a občas bylo papežů jak psů a tomu se říkalo papežské schizma. Ale pořád to vlastně byl jen boj o to oprávněné vlastnictví.

 155. Ach tak, takže „peníze nebo život“ není žádným porušením vlastnického práva. Je to dobrovolná směna. Takže když si svobodně zvolím, že než bych se nechala odprásknout, radši poskytnu raubířovi i poslední košili, mohu odejít hrdě středem jak mně Pán Bůh stvořil s vědomím, že moje vlastnická práva nejsou dotčena.

  Vlastně je to pro mně výhodné, protože kdybych se pro ten mrzkej majetek nechala zabít, tak si ho loupežník stejně vezme. A protože v tu chvíli už budu mrtvá, tak stejně nejsou dotčena moje vlastnická práva, protože mrtvola žádná vlastnická práva nemá.

  Ano, takto pojato, jsou vlastnická práva vskutku nedotknutelná 😀 😀 😀

 156. Když se daří jako dneska, tak i přemýšlím, jesli bych se na to neměl vykašlat a kandidovat do sněmovny nebo do senátu.
  Odhaduji, že nejblbější bych tam nebyl….stačí mlčet.

 157. Promiň, Foundry, ale měla jsem za to, že Valdštěj není stát, ale feudál. tedy samostatný svéprávný jedinec, který slušného majetku nabyl a s respektem k cizímu vlastnictví se zas tak moc nezatěžoval.

  A nepolemizuju, jen připomínám, že s tím ctěním vlastnického práva to nikdy nebylo jednoduché a mnohý rodinný majetek, s úctou opečovávaný a legendami o píli generací předků oplétaný vzal svůj základ v porušení vlastnických práv někoho jiného.

 158. 110 – myslíte, že když někdo deklaruje nákup jako topné oleje a prodává jako naftu, či jak to je, tak odrbe stát a tudíž to není krádež?
  112 – jen pro upřesnění – v tom domě školka nikdy nebyla, škola byla o dům výš. Byly tam lázně a byty. Jednu dobu ten dům patřil i společnosti, kterou vlastnil ten medialně známý zubař, co se vydával hned po promoci za čelistního chirurga. Nevzpomínám si na jméno.
  120 – těch domů, co někdo koupil, aby je nechal spadnout, není tak úplně málo.

 159. JIstě, kristo, domy se kupují i proto aby se nechaly spadnout. Ne každý kupuje dům proto, že je okouzlen geniem loci, často jde o výhodně umístěný lukrativní pozemek a barák tam překáží nějakému velkolepému záměru. Kdyby se nemuselo čekat, až spadne, protože úřady demolici nepovolí, tak by byl zbourán rovnou.
  I když někdy to není tak jednoduché, obytné domy v rušných lokalitách, kde obtěžuje hluk a prach a chybí zelen a parkování, nejsou přitažlivým místem k bydlení, i kdyby byly sebekrásnější.

 160. fantastická debata o vlastnictví, to je snad ještě lepší než desatero…. Jo a ty spadané domy, pokud jich není málo, můžete sem dát seznam, stačí deset kousků, kde majitel koupil dům, pak ho schválně nechal spadnout, bez ohledu na podané ruce magistrátu a památkářů, co se předbíhali ve dveřích, aby mohli dotyčnému úřispěchat radou a pomocnou rukou 😀
  Já takovej neznám ani jeden…

 161. pokud nekdo ( kdykoliv co clovek existuje a jeste i drive 🙂 ) svou cinosti dosahl nejakeho majetku , vzdy potreboval tento majetek chranit pred cinnosti raubiru.
  kdyz to nezvladl tak o ten svuj majetek prisel a majetek diky sve cinnosti mel raubir.
  proto se ten kdo majetek mel snazil zabezpecit. Bud byl dost silny a ubranil ho sam ( coz se malokdy darilo ) nebo si najimal silu ktere dal cast sveho majetku aby mu ten majetek branili.
  U tech co si nemohli svuj majetek ubranit sami, nemeli dost vlastniho majetku aby koupili dostatecno silu zacalo spojovani – pak si skupina mohla koupit vetsi obranu sveho majetku jako jedinec.
  porad to bylo jejich svobodne rozhodnuti – prijdes o to , budes to branit, budes si kupovat ochranu, budes se seskupovat abys mohl koupit obranu.

  no ted je kazdy nedobrovolne verejne okraden ( pod zaminkou ochrany) a ochrana je temer nulova , casto dokonce negativni. 🙁

 162. tedy uplne moc nechapu tu spolecensku skodu kdyz nekdo necha svuj dum spadnout. ( tedy pokud pritom nekdo neprijde o zivot – tady bych se ptal zda tam mel co delat ? )

  ja tedy myslel ze nekdo kdo chtel vzal penize objednal si nejakeho maydu , ten mu dum nakreslil a vetsinou i vystavel . Zadne verejno v tom nevidim.
  pak ten dum nekdo zase od nej koupil od nej zase dalsi…. porad zadne verejno.
  kdyz vynecham zlodejinu komunistu a podobnych zlocinu tak se soukrome kupovalo na zaklade dohody.

  prooooc ten nekdo nesmi se svym majetkem zachazet jak chce 😮

 163. hele, proč se kalousek toho dráta tak bojí?
  pustit nepustit

 164. Pepo, taky se divím, ale na druhou stranu chápu, že společenská púoptávka po tom, aby se nemohl majitel třeba obohatit na úkor všeholidu je jasná 😀

  Jinak k tomu LTO…kdyby nebyl na začátku debilní výklad co a kdo bude platit spotřební daň z PHM, nebylo by podvodů . Takže jediné co mi na tom vadí je to, že ministerstvo financí svou lehkomyslností umožnilo podvody. To, že lidstvo podvádí, kde může, s tím problém nemám. Stejně jako podvodníci s LTO mne nijak nepobuřují. jen se chovají tak, jak jim miliony zbytečných zákonů a nařízení umožňují…

 165. tak teda..
  o drátovi rozhodoval soudce KOČKA 🙂

 166. „kdyz to nezvladl tak o ten svuj majetek prisel a majetek diky sve cinnosti mel raubir.“

  no a po tom se , pepo, celou dobu tážu :

  jak se z raubíře stane „oprávněný vlastník“. Kdy k tomu zázračnému přerodu dochází, že z čraubíře, který nectí vlastnická práva druhého a zmocní se jeho majetku se stává člověk, který má právo, aby jeho vlastnické právo k původně uloupenému majetku bylo ctěno jako svaté.

 167. 190 dosal sveho majetku cinnosti. ( raubirstvim :-d )
  proste kdo ma majetek musi se o nej starat a chranit – jinak si ho nezaslouzi.

 168. jo jeste pokud ted rath neco ukradl ( podle mne ne protoze jen saho do kasicky ukradeneho ) tak kdyz se mu nedokaze kradez – nepomohla dohoda o ochrane ( tady tedy bohuzel nedobrovolna ) – a to co ma je jeho majetkem.

 169. no.pepo, odpoved na muj dotaz to neni. A porad nerozumim tomu, kdyz se maji respektovat vlastnicka prava, proc raubir nemusi ?

 170. 192- ukradl neukradl. Pokud je vinen z toho, z čeho ho obviňují, pak samozřejmě kradl, neb co přemístil z ukradeného do svého, to musí být nahrazeno novou krádeží( vyššími daněmi, nepoužitím vybraných daní k jejich schválenému účelu).

  Navrhuji lepší debatu než věčné- kdo co první ukradl…řekněte, když si natrhám jablka ze stromu u cesty, která patří obci(kraji, státu), v kterém žiji a platím daně. Ta jablka vyrostla bez přičinění kohokoli, péče nula. Kradu či nekradu?

 171. 193- kdybyste lidi nenechali cloumat své majestáty osobními animozitami a někdy si přečetli, co píšu a hlavně se nad tím zamysleli, tak byste se nemuseli furt ptát.

  Nebo toho Martina s jeho „silnější pes…“, to je jedno.

 172. >> 184:
  …Jen několik kroků od rušného Václavského náměstí najdete známou cukrárnu Myšák.Původní cukrárna Myšák byl legendární podnik otevřený v roce 1910, který se nacházel v rondokubistické budově, která se naneštěstí v roce 2006 zřítila. Z nostalgie po této slavné cukrárně byla nová kavárna Myšák otevřena v roce 2008. Cukrárna Myšák byla za první republiky jednou z nejoblíbenějších cukráren v Praze a místem, kde se lidé rádi nechávali vidět. Mohli jste zde potkat takové slavné osobnosti, jako byl prvorepublikový prezident T. G. Masaryk a známí herci jako Oldřich Nový nebo Adina Mandlová. Po devastujícím ohni zbyly jako jediný důkaz o fyzické podobě originálního interiéru kavárny staré fotografie…

 173. maydo on musi respektovat prava – nedela to .
  pokud je dost silny a majitel slaby – prejde majetek na toho silnejsiho psa.

  kdo si mysli ze si bude zit v klidu aniz by se staral je ovce
  kdo si mysli ze si bude zit v klidu a stat se o nej postara je ovcan 🙁

  proste to tak bylo je a bude.
  jen metody okradani se meni.

 174. andy dle meho nazoru jako soucast patere rath kradl – to za co je stihan je ze to ukradene nepresouval tam kde ti co maji asi vetsi moc chteli.

 175. Rputi, to je přesně ten případ, na který jsem upozorňoval už při mém prvním příspěvku…Tady kopíruju….

  jirka ppa feudalista a imperialista napsal:
  2.4.2013 v 10.46

  No myslím, že svádět neopravení na majitele je sice hezké, ale 99% průserů dělají památkáři a rúzné vlivové organizace, které, ač to neplatí, krafou, jak mají být dveře a i kliky předepisujou….Takže si napřed zjistěte, jak to je a pak můžete přemýšlet, kde je chyba. Obávám se, že objektů, které jsoz zámerně zdevastované, aby se mohli trhnout a postavit nově, jen díky nehorázným podmínkám památkářů, je docela dost, v podstatě skoro všechny. Mimo těch, kde devastaci, či přímo vyhoření přímo objednali majitelé, po dohodě s příslušným úředníkem. Řeknu totiž takové malé tajemství, tak ač je to nepochopitelné,ty staré činžáky, domy a nemovitosti jsou pro některé daleko krásnější, než repliky a novostavby, i když je to třeba dvakrát dražší. Prostě to genius locci nějak do té prodejní ceny lépe promítá. Nikdo a to se klidně vsadím, si nekoupí starej dům, aby ho nechal spadnout.

 176. jirko – omyl – tam majitelé tak dlouho „zachraňovali“ fasádu, až to spadlo. Kdyby ten barák zevnitř nevykutali, tak holt nespad. Oni ho původně chtěli zbourat už na začátku.

 177. Nezstávám se památkářů, ale ti kupci věděli co kupují a jaké jsou podmínky. Třeba hotel Kriváň, ten sice spadl až při rekonstrukci, ale náhoda to nebyla.

 178. 199-chyba. V rámci zastupitelské demokracie Rath coby funkcionář státu kradl teprve ve chvíli, kdy začal užívat vybrané peníze k jinému než schválenému účelu. To je ta sviňárna zastupitelské demokracie- že do důsledku vzato si krademe peníze sami sobě. Blbý,co?

 179. tož, pepo, ono to tak v reálu funguje, ale nějak nevím, proč v tom případě ty tanečky kolem vlastnických práv.

  Silnější si prostě vezme, protože není moci, která by ho postihla za to, že nerespektuje něco, co podle tebe nebo Desatera musí.
  Slabší má smůlu, protože ho silnější přepere.
  Takže krádež je jen transfer majetku od neoprávněných protože slabších k těm, kdo jsou silnější a tudíž oprávnění.

  A stát je na tom nejlíp, protože má nejúčinnější prostředky, jak jiné obrat o majetek.

  OK, ale pak na co si hrát na nějaký řeči o respektování vlastnického práva. Jedni ho nectí, protože si na ně nikdo nedovolí a druzí se podrobují právu silnějšího.

  Jen mi to nějak neštymuje s tím, že když mně někdo připraví o střechu nad hlavou, tak je to oprávněné jednání silnějšího a je to OK, zatímco když seberu v lese křemeňáka, je to odsouzeníhodná krádež a zločin. :-D. jeden aby se pomalu bál sem napsat, že byl na houbách, aby nevzbudil svaté rozhořčení 😀

  no a rath – samozřejmě je to hrdina, hotovej janošík, kradl z nakradeného, to je OK.
  😀

  Ale jsem jen prosté děvče z vesnice a ženská od plotny, nemusím rozumět všemu, že…

 180. ach jo, dívejte se občas na pohádky. Ono i krádež ukradeného královského pokladu je prostě krádež a viník je potrestán. Když se chce…. :-)))

 181. Prostě to genius locci nějak do té prodejní ceny lépe promítá.

  Jo, Jirko, ještě kdybys to vysvětlil developerům….

 182. a jsme zase u stejneho – kdyz reknui ze dle mne nekrade tak rikam ze je hrdina.

  dano u toho pohadkoveho krale to je slozitejsi – tam to krade majitelum 🙂

 183. tak je to oprávněné jednání silnějšího a je to OK – není to OK z hlediska vašeho nebo z hlediska vámi přijatého desatera, ale je to OK z hlediska toho, kdo vám střechu sebral, zejména pokud si k tomu vytvoří nějaké vlastní desatero a dokáže ho vnutit dostatečnému množství lidí( kteří vám pak zabrání se domáhat střechy zpět).

  Vo čem se to tu pořád vlastně mele? 🙂

 184. Rputi…ale to je pitomost, co si napsala, že ano…myšák byl od začátku projekt, že to chtěli vybourat a s tím to taky koupili, ruku v ruce s magistrátem., kdopak to asi koupil? Kdopak za tím stál? …ani naznačovat nebudu. To je právě ono, na toho si prostě netroufli, neboť měl politické krytí a tak se mohl vybodnout na cokoliv. To ve svobodné společnosti by neudělali, nebo%ť by se k tomu dostal za rovných podmínek někdo, kdo by to opravil, protože to bylo nádherné, ale už není.

 185. Maydo, proč bych to měl někomu vysvětlovat?

 186. maydo kdyz pripustim ze nekdo krade a dokonce ze kdyz je dost swilnej tak muze ziskat majetek kradezi tak to neznamena ze nectim pravo na majetek.
  ja vam vas majetek nekradu a svuj se snazim branit – proti vsem

 187. no ted musim nejak domyslet ten paradoks ze ta pater kdyz mne ukradla tak by to dle meho vykladu bylo jeji 🙁 😀 ( viz andy ze se okradate sami 🙂 )

 188. Abych trochu popíchl diskuzi (J.Haussmann, 1923):

  Krad´ starý Mates jako straka,
  u bohatce, i u žebráka.
  Pak, nerozmýšleje se dvakrát,
  dal do pokladny vše, co nakrad.
  A nápis zhotovil si na to:
  Soukromé vlastnictví je svato!

 189. 215- kdysi v jednom kurzu angličtiny mi vysvětlovala bába z magistrátu ( já si to platila sama, jí to platil „stát“), že mé námitky týkající se úděsného počtu magistrátních úředníků v Praze a nákladů na ně vynaložených si mám strčit za klobouk, anžto jsem si zvolila parlament, ten vybral( schválil) vládu, ta jmenovala ministry a tak to jede systémem padajícího exkrementu až k té bábě v podatelně…a za všechno můžu tím pádem já.

  A bylo vymalováno.

 190. (177) Ten traktor mi někdy musíš ukázat ……
  Pokud máš specifikaci toho spešl oleje, napiš. Jeden veteránař do toho kdysi dělal, mohl bych se zeptat.

 191. 217 hmmm ma asi pravdu – vzdyt u Vas jste si zvolili i toho ratha 🙂

  nadruho stranu i kdyz nedobrovolne a platim si ochrance, neni odpornejsi kdyz mne okrada ten koho jsem si i nedobrovolne zvolil:o
  no jo to asi taky neprojde 🙁

 192. Jirko, já tě přece nenutím něco vysvětlovat. jen mám jaksi pocit, že myšlení developerů ohledně genia loci si poněkud idealizuješ…

 193. Jo a ty nákupy, také mne překvapilo, když jsem přišel do prodejny pakunků, tenkrát asi Dipra, u Staromáku, a chtěl těsnění pod výfuk na Aero 662. Baba se správně otázala: Pod kamínka nebo pod rouru?
  Dávno dávno již, ale teď to zase má každý, kdo se veterány živí.

 194. Jo, dvd, takovej je život a tak je to s tou nedotknutelností vlastnických práv…
  Nějak se mi vybavila taková pubertální průpovídka “co je tvoje, to je moje a co je moje, po tom ti houby je“. Používali jsme to s bráchou, když jsme se o něco přetahovali. Obvykle oi časopis nebo knížku, kterou jsme nzrovna chtěli číst oba…

 195. Kazdy maximalizuje zisk MaYdo, ty i developeri…. Kazdy ma proste jine moznosti a pravidla…..cesty. Celej for byl v tom, ze pamatkari radsi nechaji dum zdevastovat, nez aby se nasel, kdyz uz tedy existuji, kompromis. Ten kdo to zazil, vi co to znamena. Samozrejme ze krasne opraveny stary dum je daleko lepe a „draho“ prodejny. Kam se hrabe novostavba i se starou fasadou. Kazdy holt soudi podle sebe a porovnava sve zkusenosti, mne nevijimaje.

 196. Ad majetek …
  Silnější si ho obstaral, uhájil, obstará, uhájí. Tam žádná (moc) změna.
  Byl učuněn pokus zajistit jakási práva i slabším, že by je proti silnějším jednotlivcům hájil úředník, nadaný mocí státu. Výsledek rozporuplný.
  V případě úředníka motivovaného tak, jak teorie předpokládá, možná i nějakému slabšímu občas pomůže. V případě motivace sice nepředpokládané, ale velmi reálné, slabší zase utře hubu a úředníka přiživuje nějak navíc. 😛 , PI
  Něco jako přeslavná EU. Místo odstraňování překážek je vytváří, v lepším případě jen inspiruje.

 197. andy uz jsem na to prisel – vlastne narozenim semnou stat podepsal smlouvu. Tak vlastne pater muze za to ze ma ve state nekoho kdo nesnasi jakoukoliv pater jak tady tak za hranici ( ta tady mi vic vadi)
  maji si rozmyslet s kym tu smlouvu podepisuji 🙂

 198. no a peknej defens tak nejak od srdce 🙂
  Předpokládejme, že kamarád je vyšší level přítele a přítel je vyšší level známého. Jedná se o člověka, kterého nejen známe, ale také jsme s ním v dobrém i špatném něco prožili, a tato důvěra je určitým osobním a dokonce i společenským statkem. Protože ho známe, poněkud to snižuje pravděpodobnost, že by byl magor nebo potenciální pachatel genocidy, přičemž musím kriticky poznamenat, že na trestně stíhané a pravomocně odsouzené bývá někdy větší spoleh než na subkulturu zde nazývanou „strážci tradičních hodnot“, kteří jsou sice de iure bezúhonní, ale jinak to bývá pakáž až hrůza.

  tady http://www.dfens-cz.com/view.php?cisloclanku=2013040102

  s pokracovanim

  Na druhé straně existuje významná skupina lidí, pro které loajalita ke státu a jeho institucím, tedy i k policii, představuje také významný statek a součást životních hodnot. Lidem s extrémní nerovnováhou v této oblasti se říká práskač. Jsou to lidé, kteří programově obětují své vztahy s jinými lidmi, jejich otevřenost a důvěru ve prospěch zjišťování operativních poznatků pro silové složky této země. Nedělejme si iluze, činnost současné policie stojí na práskačích stejně jako činnost jakékoli policie minulé včetně gestapa.

  tedy to jsou KONCE 😀

 199. 225- spíš převzal poručnická práva…na základě aplikace jakéhosi desatera obecně přijatého.

 200. (226) Nějak nevím, jaký význam má zkoumání obecného postoje ve věci, která je z principu velmi konkrétní. Čili kdo (jaký kamarád), co (jaké podezření).
  Ta omáčka to nevylepšuje.

 201. no chtel to zkoumat tak to zkoumal.
  no ja bych kamarada nepraskl i kdyb to podezreni bylo jakekoliv.
  je pravda ze tech kamaradu moc nemam.

  takove ty omacky kolik je z deseti ve vazbe nakonec souzeno nebo odsouzeno ?
  nebo ze kdo jednou uda prekroci rubikon nejsou pro ty z meho prvniho odstavce v 226

 202. Já se od Tebe , Jirko, ráda nechám poučit, jak je to s památkáři. 😀

  nicméně existence památkářů nevylučuje výskyt developerů, co kašlou na genius loci a klidně zplanýrujou historický centrum, když to něco vynese a nemají problém koupit pozemek s barákem. který nechají zbourat nebo spadnout.
  Neříkám, že jsou takoví všichni. Ale jsou. Tvrdit, že všichni touží zachovat genia loci, byť třeba kvůli lepší ceně, je jen neochota nahlédnout realitu.

  jen tak na okraj, u historicky kvalitně zrenovovaného starého domu je vyšší nejen prodejní cena , ale i náklad na pořízení dokumentace a realizaci. A návratnost investice není tak rychlá, protože se to ani nesmontuje, ani nenakreslí raz dva.
  Přestava, že když už ten barák stojí, jak je to hlavní hotovo, je jeden z obecně rozšířených oblíbených omylů.

 203. AeroKarle – 228 – tak on je ten článek míněný dost obecně.
  Policejní hlásání o tom kdo je hledán taky nečtu, takže bych se nejspíš nedozvěděl, zda je kamarád na seznamu.

  A pokud by se třeba svěřil, že je hledán, tak potom nastupuje to 228 a VELMI by mně zajímalo proč je hledán. Pokud by se jednalo o nějakou banalitu jako je neplacení daní či obecně majetkové delikty, tak bych celkem pochopitelně držel hubu. Pokud by se jednalo o znásilnění nezletilé nebo o vraždu malého děcka, tak bych hubu celkem pochopitelně nedržel.
  No a pokud by se jako kamarád přiznal, že kupříkladu v afektu umlátil tchýni kladivem, tak bych se ho asi zeptal, jestli nepotřebuje půjčit lopatu, prachy na letenku nebo sehnat dobrého právníka… 🙂

  Jo, je to relativní…

 204. 229-…no vidíte, a hned můžeme vyrobit jedenáctero: Nepráskneš:)

 205. Já bych to doplnil:

  11. Z hovna bič neupleteš!
  12. Když upleteš, nepráskneš!
  13. Když práskneš, tak nepostrašíš!

  Třináctero nebo čtyřmecítmo – vsjo ravno!

 206. Dobré ránko!

  Tak se nám dneska Miloš Zeman ztopoří na hradě s modrou eurofanglí.
  Jest se tázati, nač ten fofr? Proč právě tohle má být jeden z prvních presidentských činů? Nestojí na tom ani svět, ani M.Zeman.
  A nikoho tam nepustí. Pozvání nedostal ani ministr zahraničí, ani předsedové sněmovny a senátu.
  Zvláštní. Tak nějak oukradkem a ušmudlaně…

  Fuj,fuj, nehrám, pane president!

 207. Zdá se, že někdo na Kypru potřebuje rychle prachy. Podivní zvykové se tu rozmáhají…

  …Trestními oznámeními na tisíce drobných dlužníků, kteří si v Česku vzali a řádně nesplatili úvěry u splátkových firem, je v posledních týdnech zavalena česká policie. Pohledávky od českých splátkových společností totiž skoupily firmy z Kypru, které se nyní snaží získat část peněz tím, že proti dlužníkům mobilizují českou policii.“
  http://www.novinky.cz/krimi/297885-z-kypru-dorazila-trestni-oznameni-na-tisice-ceskych-dluzniku.html

 208. Připomínám developery socialistické, kteří kvalitně zapůsobili např. v Berouně či v Přešticích. A protože ne každý z obecného lidu tím byl nadšen, napsal jistý Dietl oslavnou epopej Muž na radnici. (Natáčeno hlavně v Berouně.) Zdá se, že by se s.František Bavor uplatnil i na tomto foru.

 209. 236 – dokonce i hloupý novinář si všiml a napsal, že to nejsou Kypřané, ale české firmy. Policejní mluvčí rozumně uvedla, že dlužník, který si v krátké době vezme několik úvěrů a nesplácí ani jeden z nich, asi neměl v úmyslu peníze vracet. Exekutoři řvou, protože přicházejí o velkou část krajíce.
  Odprodávání pohledávek subjektům se sídlem v daňových rájích začaly jako první velké banky, např. Česká spořitelna a to brzy po nástupu zahraničního vlastníka. Vyčistily si portfolio a mezi pohledávkami byly i vysoce bonitní dlužníci, takže se na tom přiživili všichni. Zisky inkasovala společnost v daňovém ráji, vymáhací agendu převzala spřátelená advokátní kancelář a zásobovala spřátelené exekutory. Úprava sazebníku – snížení výdělku advokátů a exekutorů – tržně snížila atraktivitu vymáhání a tak se našly i další způsoby.

 210. byli – měl jsem na mysli bonitní úvěry, ale během psaní jsem to změnil na dlužníky a už jsem se nevrátil k opravě.

 211. martine 238, nepsala jsem Kypřané, anobrž „někdo na Kypru“. 🙂
  Jinak souhlas.

 212. Kdysi jsem slysel o Tom serialu Muz nanradnici, ale nikdy jsem ani okem nespocinul….. Neco kultovniho, jako Zena za pultem?

  MaYdo, nebudes mi to verit, ale uz devetkrat, jsem neco takoveho delal, tedy byl investorem a petkrat jsem vyuzil nabidky to vyhodne prodat. Jeste asi parkrat za zivot mne to ceka, takze neco bych o pomeru ceny a vykonu, stejne jako o ruznych pristupech „pamatkaru“ a mestskych zastupitelstvev. A to prosim nejen v kotline. Zkus hadat, kde jsem pocitoval vice nemoznosti si dat kliky, ktere jsem si nasel, treba v dobovych rytinach, ci planech, no co ti budu vypravet, jiste to znas daleko lepe.

 213. Dobré ráno.

  Ale jo, jirko, co bych Ti nevěřila. i takový investor se najde, ale není to zrovna typický případ.
  Častější je ten, který k tomu přistupuje stylem “ Natřít, aby to vypadalo a rychle prodat“

  Mimochodem, měli jsme investorku, která požadovala odstranění dobových dlažeb v secesní vile a místo nich položení plovoucí podlahy. A nebyla to žádná žebrajda, spíš dobře zajištěná panička, které nejspíš manžel koupil barák aby se zabavila jeho rekonstrukcí.

  Pokud jde o památkáře, tak skutečnost, že by jim mohly vadit dobové kliky, mně nepřekvapuje. Nad tím, co vyžadují pražští památkáři, mi zůstává leckdy stát nejen rozum, ale i vlasy.

  Počkat, až barák spadne pro ně leckdy pohodlnější, protože nemusí nic řešit, dohadovat se s investorem a hledat nějaké rozumné řešení.

  PAmátkáři jsou různí, investoři taky. Podle mé zkušenosti je to lepší mimo Prahu.

 214. ad [234]
  tak to nejni!
  11. Z hovna bič neupleteš.
  12. Když upleteš, nezapráskáš.
  13. Když zapráskáš, tak leda sebe.

 215. Krasne stedecni dopol. ze zasnezeneho hlavniho mesta monarchie vam vsem do vsech zasnezenych koutku nasi kouzelne vlasti v srdci EU!!!
  Zemana vubec nemusim ,ale to s tou vlajkou se mu docela povedlo,. . .no ni? ,-)..i kdyz zrovna na tomhle blogu budou reakce nejspis dost rozpacite, ale co uz nadelate, ze?
  ;-)))

 216. pepo, je úplně fantastcké, co ten pán dělá. Ani jsem netušil, že tohle je možné. Je to stejně prča, už teď se jezdí do evropy za památkama, koupit si ferari a bávo. Tedy pokud si to neobjednají v Brazilii a číně přes místní pobočku. Skanzen, bohužel skanzen a ne ekonomické, průmyslové, kulturní centrum světa. Je to škoda, ale nějak se s tím vyrovnám 😀
  je tedy fakt, že se ještě bude hledat nějakej viník, až to všeholidu dojde, že nemají jinou šanci, než začít pracovat a přemejšlet, ale vono se to nějak zvládne. na chatu se mi ještě nechce, vše má svůj čas

 217. Schumachere, není mezi námi rozpor. Můj příměr mezní situace byl zcela v souladu se zákonem mezního užitku (subjektivního): z mého pohledu, nikoli třetí strany. Moje chata, moje škoda. Moje je rozhodnutí, zda-li požádám šerifa, aby ho zmrskal nebo přímo oběsil nebo mně bude postačovat náhrada mého majetku a výnosem mně bude dobrý pocit ze záchrany turisty. Pomni, že výnosy/náklady jsou také nepeněžní.

  Ještě bych učinil dvě poznámky k včerejší diskusi o práci a krádežích: 1. k práci duševní a fyzické. Práce je nedělitelná. Hlava (znalosti) jsou bez rukou (dovednosti) k ničemu a naopak, tzn. jedno bez druhého neexistuje. Takže mám-li cokoli v hlavě, tak mně to nikdo nemůže sebrat, protože není jak. Až teprve myšlenku převedu do něčeho hmatatelného např. hudebních symbolů (pro puristy – je fuk, zda-li na papír nebo do elektronické podoby), tak je z toho produkt.
  2. směna probíhá tak, že se někdo něčeho vzdá, aby něco získal a naopak. Osoba A se vzdá 3 cigaret, aby získala hrnek kávy a osoba B se vzdá hrnku kávy, aby získala 3 cigarety. Podají si ruce a deal done. Jak naloží osoba A s hrnkem kávy, osoba B třemi cigaretami je věcí osoby A a osoby B. Vím o několika vlastnícich, kteří používají svoje vzácné statky způsobem, který já osobně neschvaluji. Ale do nejdelší smrti budu hájit jejich nárok ho používat, jak uznají za vhodné. Ještě jsem chtěl původně něco dopsat o neúčastnících transakce, ale rozmyslel jsem si to.

 218. 246 Jirko ppa etc….Skanzen, bohužel skanzen a ne ekonomické, průmyslové, kulturní centrum světa…
  Přesně tak.

 219. quivisi 244 – tak to taky není! 🙂
  Úplně původní staročeské přísloví zní: „Z hovna bič neupleteš, byť bys prsty sebevíce slinil.“

 220. 247 Modrej, škoda vznikla činem vůči mému majetku. To dál co popisuješ je následná human action poškozeného domáhajícího se zadostiučinění. Nesoucího transakční náklady. Vyhledání šerifa, oznámení, sepisování protokolu, účast v řízení před soudem event. podání civilní žaloby, účast v řízení před civilním soudem, náklady na soudní řízení, na advokáta, s tím spojená další ztráta nenahraditelného životního času, onen nepeněžní náklad. Co se týče odškodňujícího „dobrého pocitu“, to je čistě individuální a nezobecnitelné, podle individuálních preferencí individuální human action.

 221. Noname, já Vám nevím, je to samozřejmě přitažené za vlasy, ale štípat ženskou do zadku, vždyť to je divné… Tedy já to tak vidím, že jsou věci, které by se dělat nemuseli.

 222. brouku, jesli to Barosovi udělá radost a trochu to zmírní napětí v EU, tak jsem taky pro vyvěšení vlajky. Lidi by si měli v téhle době dělat radost kdykoli to je jen trochu možné.

 223. rezy 253 – pustý idealismus!
  Vyvěšením fangle se evropské napětí nezmírní ani o fous, tam hrají roli zcela jiné věci.
  Tady je maximálně schengenský prostor, nikoliv protektorát pod kuratelou EU!

 224. to je Rputi pravda, ale pokud vezmu v potaz, že do nového roku vstupoval Baroso se závazkem, že rok 2013 bude rokem stability měny a ekonomiky a ono se mu to takhle hned zkraje po…, tak bych hledal cokoli co by mu mohlo v Práglu projasnit den.

 225. Já vím, že je to divné, ale není to na týdení diskusi, omluvy teamu atd.

 226. No a když jsme už u těch drobných radostí…můj kamarád si otevřel a to i v dnešní odporně parazitické době, autoservis a pneuservis. má emerické gumy, skvělé automechaniky, šikovnou paní účetní a chodí do práce umyt a učesán. Takže pokud chcete podpořit svou přítomností, či vyměnit zimní za letní a tak vše okolo auta, tak se na něj obraťte. Ceny mírné a profi služby jsou samozřejmostí……. Provozovna autoservisu a pneuservisu:
  Františka Diviše 1275/1A 104 00 Praha 10 – Uhříněves
  Tel.: +420 271 00 18 33 Mobil: +420 602 23 00 29 e-mail: vlach@all-car.cz http://www.all-car.cz konec reklamní pauzy

  ps.
  stránky a emaily budou do týdne dány do cajku a zpřístupněny….

 227. rezy, samozřejmě…ty se musej bljskat jako kulky 😀

 228. Dobrý den. Ad vlajka (prapor) na hradě: takový dobrý cíl. Mladí libertariáni můžou svádět s komsomolci paintballovou „capture the flag“. Cena vlajky <5.000 Kč. Snad jim nedají "hanobení spřátelené mocnosti".
  Ad euroval: po Kypru «Все равно»

 229. pokud jde o EU, osobně se mnohem víc bojím, aby nám nechtěl Barrosso vnutit Euro. Začínám mít pocit, že to přijel otuknout, jesli a jak moc jsme velký trubky.

 230. http://www.top09.cz/co-delame/tiskove-zpravy/top-09-nelegalni-zamestnavani-je-tunelovanim-socialnich-fondu-12559.html

  Slyšeli jste tu o socialistovi, co nazývá podnikatele příživníky? Co na to parta Karla, slušných a čistých?:
  Předsednictvo TOP 09 pokládá nelegální zaměstnávání za zločinné tunelování sociálních fondů a nekalou konkurenci poctivým podnikatelům. Předsednictvo TOP 09 proto žádá ministryni práce a sociálních věcí, aby nepolevila v cílené kontrole a postihu nelegální práce.
  Ta ministryně, co nebyla souzena, protože měla imunitu.

  Jeden ze způsobů kontroly: Těsně po šesté, kdy se střídají směny, přijede několik tranzitů černě oděných ozbrojenců. Obsadí, uzavřou továrnu a legitimují vše, co se hýbe. U legitimovaných poté zkontrolují platnost pracovních smluv.

  [i] „Cílené kontroly zaměřené na odhalování nelegální práce považuji za zásadní. Zároveň ale chceme, aby tyto kontroly co nejméně administrativně zatěžovaly zaměstnavatele. Důležité ovšem je, aby naši kontroloři snadno získali ty údaje o zaměstnancích, které potřebují. Vše je aktuálně obsaženo v našem návrhu k novele zákona o zaměstnanosti, který jsme připravili,“ dodává ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová.[/i]

 231. Nickname, to pak není na sKarty a to je blbé….

 232. Nickname, ma myslenka, ze by kontrolo byla normalne vyfakturovavanou cinosti. Tedy aby firma, podnikatel, tovarna, vyfakturovala prislisnou castku financnimu uradu ihned po ukonceni pracovniho dne. Hezky uctovat po hodinach a minimalni sazbou 2500kc clovekohodina…. V dobe sezony, ci velke zakazky trikrat tolik. A jeste moznost vyfakturovat ten cas navic, pokud nekdo musi zustat po pracovni dobe, tedy prescasy. A ten treba desetkrat tolik. Jp a splatnost deset dni, maximalne.
  Myslite si, ze to pujde?

  Ps. Nemuze nekdo u Svobodnych presvedcit pana Macha, aby uz nikdy, opakuji nikdy nemluvil v TV bez dukladne pripravy!!!!! To co predvedl na Hradcanskem namesti bylo hodno tak odboraru na vaclavaku. Je to smutek.

 233. Dobrý den,

  dneska jsem cestou autem zaslechl zase vyprávění o nových kontrolorech pohostinství. Tito kontroloři nebudou kontrolovat správnou míru piva, jako ti dosavadní. Tihle budou kontrolovat chování personálu. Kdysi dávno se tady nebo ještě na Psu někdo zmínil, že budeme mít každý svého kontrolora. Osobního, neodpáratelného. Tehdy to bylo myšleno jako vtip (doufám). Dnes je to blízká budoucnost. A tak to má byť.

  Brouku, hromady sněhu na Kartnerstrasse na Velikonoce, to jsem ještě nezažil.

 234. 265: souhlasím. Pod podmínkou, že to úředníci zaplatí ze svého a z FKSP na kávovar.
  Ad pan Mach: doufám, že se lépe chytne pan Hampl, a pan Kohout se rozhodne do toho jít naplno. Já jsem špatný straník, straním se strany z důvodů rodinných. Měl jste pravdu, v noci spí, až do 4. To mi vyhovuje, jsem ranní ptáče.

 235. Nickname…u úředníku nic není ze „svého“.

  Ale k děcku gratuluji, tedy spíš gratuluji děcku k fajn rodičům. A to že spí, mne nijak nepřekvapuje, protože když se z toho všeho okolo nedělá žádné drama, děcko je v klidu a může spát celou noc…

 236. Ad 265: Jirko, co řekl Mach tak děsivého ?

 237. Nejděsivější by možná bylo to, že na ten projev se dlouho připravoval. Neslyšel jsem, možná bude něco později v mediích, ale ta strana se neumí prodat!

 238. Dnes je pro protektorát významný den. Svátek pro všechny hujery, kteří nám všem zvolili naši šťastnou budoucnost. Sice více symbolické by to bylo pěkně na výročí, 15.3. – ale holt se to nestihlo…

  Die Fahne hoch! Die Reihen fest geschlossen! EU marschiert mit ruhig festem Schritt!

  Tak to hlavně s těma oslavama moc nepřehánějte, ať není příliš nablito v alejích… Chápu, že pro mnohé je to radostný den, ale co takhle si třeba hezky ze záznamu zazpívat se Suchým a se Špidlou radostnou písničku o té Babetě – než se správně naučíte tu Horst Wessel Lied… A šukat dnes jedině vlastní manželku, aby radost ze soulože nepřevýšila radost z dnešního svátečního dne…

 239. Psát Mach umí, ale bohužel ne mluvit. Kdyby uměl mluvit jako Farage, rázem by to bylo o něčem jiném! Takhle jsou odsouzeni mimoparlamentní existenci. Nebo přijde někdo, kdo mluvit umí a Macha odsune.

  OT – bacha na krtky!
  …Aby usmrcení krtka bylo skutečně legální, musel by ho podle Petra Stýbla sprovodit ze světa veterinář pomocí smrtící injekce.
  A nebo by přímo v zákoně musel být určen způsob usmrcení a přesně vymezeny i jeho oprávněné důvody. „Rozrytí trávníku nebo záhonu by k nim ale zcela určitě nepatřilo…
  Zdroj: http://hobby.idnes.cz/krtek-vyhnani-za-zahrady-zabiti-dnl-/hobby-zahrada.aspx?c=A130402_134515_hobby-zahrada_mce

 240. Tak co, kdy bude oslavné shromáždění na Staromáku a „…právě se vracím, z Hradu…“ ?

 241. Hmm, jednu tam čárku máte ode mě navíc k volnému použití.. 😉

 242. na krtky jsem měla dobrý postup- zcela legální. Pípadlo zapíchnuté v krtině zblblo krtka a kočky pak vykonaly ortel a přinesly ukázat výsledek na terasu.

 243. 265- tohle jsme zkoušeli před dvěma lety při nájezdu kontrol( cca 2x týdně, opakovaně na to samé udání, trvalo to přes půl roku), vyhrožovali jsme soudy, psali kam se dalo, nicméně tváří v tvář obligátnímu:“ Pane, my jsme jen ubozí kontroloři, my musíme poslouchat vedoucího-ministr nařídil, kdybyste věděl, jak to chodí, my prostě musíme musíme musíme“ kombinovanému se zarytým mlčením všech institucí to pokládám za neefektivní. Jediné co je možné je „omylem“ je zavřít do mrazící místnosti a pak tvrdit, že se tam zavřeli sami, když kontrolovali čistotu regálů.

 244. s práporem se to Zemanovi velmi povedlo, zejména když je to čirý kapric. A to mu trouba Klaus pomáhal na Hrad…no, myslím, že si kvůli této soudružské pomoci budeme rvát vlasy ještě hodně dlouho.

 245. Z hlediska té fangle na Hradě si jeden nemihl vybrat. Pokud se pamatuji, tak až na Bobošici to všichni ostatní slibovali rovněž.

 246. 271 Pesi, to „Die Fahne hoch! Die Reihen fest geschlossen! EU („ojro“) marschiert mit ruhig festem Schritt!“ se mi moc líbí. Proč vymýšlet něco nového. Melodie je zvučná a úderná, škoda ji nevyužít. Tak jako Rusko hymnu SSSR. Kouknul na Cameronův projev. Moc pěkný, Goebbels by měl radost. Evropa spolupracujících národů, to už tady bylo, když Tisícileté říši teklo do bot.

 247. 280- slibovat mohli do alelujá, ale zjevně jen tenhle jediný opravdu toužil to udělat. Myslím, že se už strašně těší, až bude podepisovat další mnichovskou-eh co to táram-lisabonskou smlouvu. To bude divadlo:)

 248. Doufám, že Zeman aspoň nabídne Barosovi, ať si zkusí korunovační klenoty…

 249. Zvláštní je to, že k tomu vlastně nikoho nepozval. Z oficiálních ouřadů tam byl jen náš velvyslanec při EU.

 250. 284- jste si jist, že je to buď anebo? Není to spíš kombinace obého?

 251. No jo…ale sudaťákům bylo zabráněno v rozkrádání a to se počítá. Tak máte na Hradě ještě vlajku nacvíc…večer budete mít oiroval….no užijte si to. pan prezident Klaus doporučil, schváleno, podepsánbo a pan Šíma zástupce sazky, vše podepsal 😀

  Martine, neděs mne, myslel jsem si, že to tak blábolil z patra. Je to velká škoda, protože si takto mohl „přihrát“ velmi mnoho kladných bodů.

 252. to rezy 253,
  naprosty souhlas!!! 😉 …a kdyz vidim kolika lidem to otravilo den , tak mam takovou trochu skodolibou radost, coz je myslim i u bohatych lidi prece normalni ,no ni ? 😉

 253. Dobré odpoledne,

  No, pokud jde o noblesního prézu, tak nebylo na výběr. A pokud jde o špumprnákle s vlajkou EU taky ne. NAopak bych řekla, že za knížepána by to bylo ještě větší špumprnákle, protože by vylezli hřebejci a kocábové.

 254. samozřejmě se to brouku s těmi radostmi nemá zase moc přehánět. Pak si toho nikdo neváží! Ještě bych mu povolil paraplíčko do třešničky a s tím eurovalem bych dělal aspon drahoty.

 255. Jirko, amatéři, jako ve všem – ten nahoře mě má moc rád, protože mi ukazuje, kolik je kolem ještě větších blbců než jsem já sám.

 256. no pokud máme na výběr mezi starými ostřílenými STbáky a na druhé straně Hřebejky, snázeji skousnu Kocába.

 257. Tak Martine, je to samozrejme promarnena prilezitost. Na druhou stranu, neberou prispevky od statu, tak mi to muze byt stejne jedno, jako kdyz se mistni chovatele holubu rozhodnou ze si usporadaj zavody a holuby se nevratej.

  Jakto ze nebylo na vyber? Samozrejme ano, bylo. Mohl kandidovat kazdy.

 258. to rezy
  no trochu drahoty jsme jeste mohli, to kazdopadne, aby si nemysleli ze s nama muzou vorat! 😉

  to martin tt
  pisou v novinach ze snih v dubnu je skoro normalni ,akorat ze si to nepamatujem ,co v mem v pripade maj docela pravdu ….ja si nepamatuju ani manzelky narozeniny ,coz me stalo uz nekolikrat „pres hubu“…jo, a taky si nepamatuju kdyz stojim pred lednickou,jestli jsem tam uz byl…..tak ji otevru pro jistotu jeste jednou 😉

 259. (279) Vlasy si nervu, ač by ještě bylo co, ani kvůli Zemanovi, ani kvůli Schwarzenbergovi. Co se EU dotýče, za lepší verzi ho nepovažuji.

 260. Brouku, brouku, on si kvůli práporu nikdo nohu za krk nedá, nicméně tvá škodolibost mi trochu připomíná takové to oblíbené “ jsem rád, že i vám shořel dům“.

 261. No jo, ale volit můžeš, Jiří, jen z těch, co kandidují, ne z těch, co by kandidovat mohli, leč tak neučinili.

  Ale jestli myslíš, že by lepší vyběr byla bobošice nebo Táňa Fischerová….

 262. 299 Už se těším, jak se bude zavírat za kálení na prápor. 🙂 Uvidíme,jestli pražáci mají smysl pro humor. … domaluj srp a kladivo.

 263. Zarim se zavira jen za mistni znesveceni…. Tedy za tykadla. Ale treba prezident Zeman neco takoveho hezkeho prosadi, kdyz uz je takovej akcni.
  MaYdo, to neberu, kazdy mohl kandidovat kdo chtel, penize na kampan jsou vzdy az to posledni. Napred je ta sila a myslenka. Je smutne se koukat na ty, co to udelali a jeste smutnejsi je pohled na viteze

 264. 302 Za malování na chodník jsou nucené práce. Jaký trest by vyměřil soudce za pomalování cyklostezky, když její běžný metr stojí 21.000Kč? Pod finální asfaltový povrch dávají pro zlepšení jízdních vlastností peršan.

 265. Jak, nebereš. Jirko?

  Bavíme se o tom, co bylo na výběr.

  VYbírat se mohlo z těch, co kandidovali. JIstěže mohl kandidovat každý, ale každý, kdo mohl, se nerozhodl, že bude kandidovat a vybírat se mohlo jen z těch, kdo se rozhodli, že kandidovat budou.

  A peníze na kampaň s tím nemají co dělat.

 266. MaYdo, to je pak tezke…. Pak se nedivte, ze kdyz se na to nekdo vyflakl, nechtel, ci mu ujela tramvaj, nebo mel horecku, je na Hrade neco takoveho, co je tam dnes. Se vsemi dusledky a ze jeste prijdou . Viz ten oiroval. Uz ted mi neni volno 🙁

 267. K debatě o prezidentských kandidátech bych jen připodotkl, že už od začátku byl silně zúžen výběr možných präsidentů dle nesmyslné padesátitisícové klauzule, zostřené (pouze) pro nepohodlné kandidáty Henychovým výpočtem.
  P.S. To není omluva pro líné kandidáty, jen konstatování faktu.

 268. Jirko,

  a o co Ti teda vlastně jde? Jakože kandidovat na prezidenta je občanská povinnost? A že za zemana můžou ti, kdo by byli skvělí prezidenti, ale není jejich životní metou přezidentský úřad a nechtějí se obětovat?
  Prezident -mučeník, který ten úřad vlastně ani nechtěl, ale obětoval se pro blaho národa, to už tu bylo a taky nic moc…

  TAk proč jsi nekandidoval Ty? VYflákl ses na to nebo Ti ujela tramvaj? 😀

 269. A Jirko, vracím se ještě k (265), protože Svobodní jsou pro mě pořád zatím možnou alternativou pro volby a tak se snažím sledovat co provádějí:
  Proč tě Machův projev naplnil smutkem ? Co provedl tak strašlivého, že ho přirovnáváš k odborářům ???

 270. To Andy 299
  ….tak musim priznat, ze trocha toho skodolibeho hajzla ve me asi je 😉 , ale vim o tom, a pracuji na sobe,tedy ne fyzicky, ale myslim na sebe kudy chodim a chci bejt lepsi…….

 271. 311- to je v pohodě, kdo není škodolibý jako by nežil

 272. …si vzpomínám jak byli škodolibí Palestinci, když se jim podařilo sundat Dvojčata…nic nového.

 273. A ta fahne Velkoevropské říše…víc mi vadi na těch baracich firem kolaborantů vyvedená v bronzu a s devotnim děkováním za poskytnutý jidášský eurogranty…

 274. Nejvic skodolibi jsou nejspis Afganci…tedy oni jsou predevsim lstivi, ale pri kriketu se jim zkratka verit neda……

 275. No, jsem zvědavá, kdo ji bude s ostudou sundavat…

 276. Afghánci kriket nehrajou, jen ho s údivem sledují.

 277. …mam v tom posledni dobou nejakej zmatek…….muz rodi nebo zena rodi ?

 278. 317 – když brouk hraje kriket, tak nevěří Afgáncům ani, kolik je hodin, tak jsou lstiví.

 279. Niko
  No asi musulmani – aby si na ni domalovali půlmesíček.
  Jejich Evropané jim budou rozumět ..to ostatne vidíte sama.

 280. konecne rozumny reditel dopravni polucie. Uz se tesim ze ti debilove budou opravovat silnice
  „Sedmatřicetiletý Lerch prohlásil, že chce navázat na práci svého předchůdce. Zaměřit by se chtěl především na agresivní řidiče, ale i na problematiku alkoholu a drog za volantem. „Aktuálním úkolem, který nás čeká v dohledné době a dotkne se celé široké motoristické veřejnosti, je rekonstrukce dálnice D1,“ podotkl.
  Bojovat ale chce i proti špatnému technickému stavu aut. „Naším cílem je, aby služba dopravní policie nebyla chápána jenom jako represivní orgán, ale především jako služba motoristům a ostatním účastníkům silničního provozu,“ dodal Lerch. “
  Více na: http://zpravy.e15.cz/domaci/udalosti/novy-sef-dopravni-policie-si-doslapne-na-agresivni-ridice-971520#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink

 281. MRzne a už zase sněží. 🙁
  Vysrat se na takovou práci! Nějak mě to přestává bavit… 🙁

 282. Tak jestli
  nám to nezkazí červenec a srpen, tak to letos vypadá na docela pěknou zimu …. 🙂

  Hele, takže prezident si pozval Barossa, a u kafe s buchtou vyvěsili prápor a podškrábnul nějakej papír (žeaby ho nežalovalo 27 statečných pro velezradu) ?
  Teda, štve mne obojí, ale způsob provedení – který zjevně vyvolal nevoli těch, co se těšili na chlebíčky a poplácání po rameni – je poněkud… deklasující….

 283. Furt je polotma, žádné slunce, ani skřivan si nevrzne a jediné, co si vrzne, je zmrzlý sníh… 🙁
  Je tak hnusně, že ani ti koně nechtějí ven ze stáje a radši by stáli doma v tom smradu.Ba dokonce i Dany se smířil s granulema, místo toho aby si vyběhl ven ulovit nějaké nemocné srnče.
  Konec světa se blíží! Už jen nějakých pět miliard let a jsme v hajzlu… 🙁

 284. „aby služba dopravní policie nebyla chápána jenom jako represivní orgán, ale především jako služba motoristům a ostatním účastníkům silničního provozu“

  Jestli tomu dobře rozumím, nejenže nás bude nutit vozit připitomělé lékárničky pro děti, ale ještě za to být vděčni.

 285. Matzurko, a za to já ho chválím! On ukázal že je statečný, velká osobnost, vzal to vše všechno na sebe a netahal do toho další politiky. 😀 ( jsem zvědav, jestli Nečas dodatečně podepsal to ESM. Při slavnostním aktu ne.)
  Jako Havel omluvu sudeťákům….
  A KS stejně neměl čas, protože hledá ( marně) v ústavě paragraf, podle kterého jen on navrhuje velvyslance na Slovensko…

 286. a srpen nám to nezkazí, protože: Svatá Anna , chladna z rána a 21.8. pravidelně přichází první mráz a to nejen z Kremlu… 😀

 287. Šumaváku, když jsem viděla toho Barrosa se Zemanem a pár pricmrdovačů a ty protestující za Matyášovou bránou, tak jsem měla dojem, že je to přesilovka…. 🙂

 288. Dobrý večer. Podle zpráv na ČT24 je tady silná eurorelistická opozice. Jestli byl Mach nepřipravený, tak to tam ani nebylo vidět. Lepší se to.

 289. Nojo Nickname,
  a vy místo abyste stranického šéfa podpořil, tak raději klábosíte tady na blogu 🙂

  Šumaváku, nojonojo, ale ministr zahraničí si jak tak sleduju při vší své zaneprázdněnosti vždycky najde chvilku, aby prezidenta zdrbal. Za cokoliv, občas nechybí dovětek, že on by to dělal jinak a samozřejmě lépe. Ts, ts, ts…

 290. Dobrý večer,

  no, já nevím, proč by u takového aktu měl být ministr zahraničí.Žádný hranice mezi námi a Bruselí nejsou, tak jakýpak “zahraničí“. To je vnitřní záležitost říše. Ministra, který má v resortu země za hranicemi se to netýká.

 291. Ach jo, nějak mě všechno sere. Dodavatelé, kunčofti, počasí, proletáři, banda parlamentních a vládních debilů a teď i novej hospodskej, kterej honí pivo kysličníkem, takže je člověk po 2 půllitrech vzdutej jak balón. Asi nějaká eurovymoženost, naposled jsem takovou prasárnu zažil v Německu.

 292. Zeman nezval knížete schválně, aby při té parádě neusnul nebo, nedej bože, neudělal loužičku. To by pak mohl ten portugalskej komanč na presidenta hodit nevlídný pohled.

 293. no jo je to ale legrace co 😮

  ale porad si rikejme lepe uz bylo
  co si tam zvolili to maji.
  poradl lepsi kdyz taha fangli nasinec nez cizinec.

 294. (333) Já ti nevím, ale dusot pivních kompresorů jsem slyšel naposledy někdy zamlada. Takže chyba nebude v kysličníku, ten už asi užívá kdekdo, ale posranýho něco navíc.
  Akorát tomu teď vznešeně říkají oxid.

 295. Aerovko, v druhé hospodě to tlačí dusíkem a pivo je mnohem lepší. Jenže známí chodí do té první…

 296. Jo a předchozí hostinská měla ve sklepě kompresor, tlačila to vzduchem a bylo to OK. Akorát musela sud rychle vytočit, aby to nezvětralo, ale neměla s tím problémy.

 297. A jo, tak to je možný, že dusíkem.
  My jsme to kdysi honili kysličníkem z minimaxů, na Benešově mlejně u Tábora, ale to už je dávno.
  Nadmutej je člověk z lahváčů, navíc se propije do střízlivosti (tedy „dešťovkou“, desítkou).

 298. Dobrý den. Paroubek píše papežovi 🙂 To je titulek. Jdi domů Barosso.
  Ad pivo: Měl jsem dojem, že pivo se skladuje ve velkých preservativních vacích, s plynem nepřijde vůbec do styku, pouze s PVC, hexabromcyklododekanem, ftaláty. Tím si zachová originální chuť.

  Proč pan Zeman podepsal ESM? Možná je to proto, že tím naznačuje českým občanům (i tupcům, jako jsou novináři (PI)), že bankrot se blíží, a ať se podle toho hodlají zařídit. Nemá smysl zachraňovat Titanic, čerpat vodu polévkovou lžící. Říká všem zúčastněným: zachovejte paniku, kdo uteče vyhraje. Teď už každý za sebe. Pomoc Kypru je takovou vhodnou ilustrací, co se stane s našimi penězi.

 299. (323) Matzurko, s takovými politiky jaké máme, bude mrznout i v červenci a v srpnu 🙁
  (329) pasáčku, konečně byste měl poxhopit, že jediné místo na světě, kde najdete spravedlnost, je hřbitov 😕

 300. během léta si kupujeme domů v soudcích jak pasterizované tak živé (Berounský medvěd) a tlačíme vzduchem. To pasterizované vydrží, tedy když se loudáme, i týden. To živé je potřeba rychle vypít, ale s tím zase nejsou nikdy potíže 🙂

 301. Nickname – 340 – ty vaky na tankové pivo jsou z polypropylénu. Žádný PVC. Žádné ftaláty, žádný hexabromcyklododekan – ty se přidávají do PVC a polystyrenu. Mluvíte jak Arnika :-).

 302. Dobrýé ráno,

  konečně inspirující a poučná diskuse. Asi bych zas někdy mohla poslat synka se džbánkem pro svijanský vedle do hospody….

 303. 344 .. tankové pivo … tankistům dávali v kasárnách do pití brom, aby toho moc nezbourali. Když se jelo na Paříž, dostali pardubický perník, aby dlouho vydrželi.

 304. Je, Karle.

  On je v některých věcech velmi zásadový a zákonů dbalý a dokud mu nebylo osmnáct, tak bych ho do tej hospody nedostala ani přímým rozkazem.
  V tom, aby nám to pivo upíjel, m u ovšem nezletilost nebránila. 🙂

 305. 329 psp, mladí se vraceli z pařby a zahrada té slečně nepatřila. Panem domácím byl její strýc. Opilý neopilý, sprostý nesprostý, když si je tam nepřál, měli sofort vypadnout. Bez řečí. Jenže mladej byl taky namazanej a jestli měl hyperaktivní štítnou žlázu, nejspíš se to odrazilo v jeho chování. Když se zkombinuje osobnost, chlast a kvér, pak není divu, že dopadl jak Ďuričko. Co se týče soudců a znalců, je pravda, že soudci mívají pozoruhodné názory a znalci občas blábolí. Jenže článek podává jednostranný pohled. k objektivnímu posouzení je nutné mít celý spis.

 306. Pozoruhodné :

  „Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem:
  Chudí budou chtít část majetku bohatých a demokracie jim to dá.
  Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů, a cizinci budou chtít práva občanů a demokracie jim to dá.
  Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce a demokracie jim to umožní.
  A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou po pozicích moci, vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie anebo oligarchie.“

  Sokrates.

 307. 350 schumi souhlasim a vubec mne netankuje ten pripad.
  mne tankuje ta nepravni jistota.
  nejak mi prez prsty nelezlo pravni nejistota 😀

 308. 353 Martine, moc jsem se pobavil.

  Spolehlivý způsob jak mě lze spolehlivě podebrat, je předložit mi leštěné prdy, tj. mnohastránkový elaborát plný citací a vícenásobného opakování téhož, abych po pracném studiu zjistil, že podstata věci se vejde na několik řádků. Lahůdkou jsou i články v právnických publikacích, soudní rozhodnutí a rozličné vrchnostenské písemnosti. Zvlášť z vyšších instancí „erudice“ přímo prší.

 309. Tak jsem se tedy kouknul na ten prápor. Komu se nelíbí, stačí jedny nůžky
  http://www.naradi-modeco.cz/nuzky-na-drat-561.htm
  Zábava za tisícikorunu. Bez kulometného hnízda a brettšnajdrů kolem další setrvání fangle záleží jen na svrchované vůli lidu.
  Škoda za čistírnu: 500Kč.
  Natažení drátu: 1000Kč.
  Maximálně jde o přestupek.

 310. OT – jetslipak víte, že dnes je mezinárodní den mrkve?

  Mezinárodní den mrkve se slaví 4. dubna a vznikl v roce 2003.
  Mrkvoví nadšenci se rozhodli tímto způsobem informovat svět o jejích blahodárných účincích.
  Mrkev je výborným pomocníkem v boji proti zánětům a toxinům. Významným zdrojem provitaminu A, který zlepšuje stav pleti a vyživuje sítnici.
  Zdroj: http://ona.idnes.cz/myty-a-pravdy-o-zraku-058-/zdravi.aspx?c=A130403_150920_zdravi_pet

  A jetslipak tušíte, pánové, že pokud máte špatný brejle, můžete z toho zplešatět?

  Pravda: nedostatečně zkorigované dioptrie můžou způsobit vypadávání vlasů
  Z nesprávně zkorigovaných dioptrií můžou skutečně vypadávat vlasy. Oko se extrémně namáhá při zaostřování obrazu, čímž je drážděné velké množství nervových vláken. Celý komplikovaný proces na úrovni mozku vede k nadměrnému vypadávání vlasů. Zrak je nutné správně korigovat – brýlemi, čočkami nebo laserovou či nitrooční operací.
  Zdroj: http://ona.idnes.cz/myty-a-pravdy-o-zraku-058-/zdravi.aspx?c=A130403_150920_zdravi_pet

 311. 357 Pokud tam zůstane i po 8.květnu, tak nikdo proti té vlajce nic nemá.
  My jsme ti druhý, co maj rádi k hvězdám pruhy 😉

 312. tak jsem se konečně přiměla zkontrolovat svou e-mailovou schránku, a našla jsem tam toto velikonoční přání (s patřičným vyobrazením): „Hody,hody,doprovody, já jsem ten váš zajíček,co vám vždycky na jaře nosí košík vajíček.Letos chodit nebudu-je tam velká zima, raděj vlezu do hospody, tam to bude prima. Takže už mne nečekejte, na co bych se sněhem brodil, zalezu si do pelíšku a vypnu si mobil.“
  (tady na Vysočině je opravdu hnusně) 🙁

  A k tomu něco o regulacích a kyvadle :http://www.finmag.cz/cs/finmag/ekonomika/stouchanim-vzad/

 313. Aaaaa tak pan prezident chce oiro…. Jestli ona to neni ta spravna hraz, proti sudetakum 😀 pak samozrejme spolecne zeleznicni kargo spolecnost se slovenskem. Jezih, tak toho bude svet opravdu zavidet. Je to borec 😀

 314. Jirko, jak to dopadá, když se někde k moci dostane nedostudovaný rakušák už jsme zažili.

 315. 356 nickname, jestliže to bude v přítomnosti nejméně tří dalších lidí tak už je to přečin výtržnictví. Hradní drát je drahý, nepochybně nerezové lanko dodané speciální firmou za ceny armádních zakázek a ne místního železářství, hradní údržbář na to nestačí, lanko musí vyměnit certifikovaná firma pomocí jeřábu. To by bylo aby škoda nepřesáhla pět tisíc a nebyl to přečin poškození cizí věci. Kdepak přestupek….

 316. 355 Šumaváku jenže došla mu baterka v chronoskopu.

 317. Nepochybne to byl pruser, ale co to ma spolecneho s oirem nevim. Ale v podstate je to jedno, prezil jsem divadelnika, smiril jsem se i se sberatelem per, i alkoholik mne nepotrapi vic, nez financni urad 😀

 318. A ještě hanobení vlajky, případně podvracení EU nebo útok na veřejného činitele by se na to dalo napasovat a nakonec budete rád, že v dnešní době se rouhači a kacíři neupalujou, ale humanisticky je jim dovoleno pobývat ve vězení, kde mají zaručenou dostatečně výživnou stravu a noční klid od 22:00 do 6:00 a naopak je zapovězeno je mučit.

 319. Jirko, s tím Eurem to ted bude po kapkách každej den (jak se vaří žába), do roka a do dne bude smlouva o fixaci kurzu a přechodu do eurozony.

 320. 361 Jirko, proti nefalšovanému, českému socialistovi na hradě se pravičáci ozvat umí, je náš a chová se hezky česky. Nabídnul motýlu Emanuelovi ovárek s hořčicí nebo jen nektar?

  Dokonce se i do novin dostanou. Za měsíc panování Zemana dostali SSO v novinách víc prostoru než za rok s Klausem.

  Nechce se mi věřit, že by to pan Zeman myslel vážně. On mluví jako socialista, dává socialistické návrhy a dotahuje je do důsledků. Jenže právě tím ukazuje jejich nesmyslnost… Chce Euro po bankrotu Řecka a Kypru. Chce kanál Labe-Odra-Dunaj (proč ne Vltava-Dunaj nebo Ohře-Naab?, když ví o ekonomické nesmyslnosti. Chce být v těsném jádru Unie, když se Unie rozpadá …

  Levičákům, co doteď volili TOP09, dává šanci volit – a slyšet hlas autentické levice.

 321. 367: Fixace na Euro by znamenala run na banky. Lidi nejsou až tak hloupí. Politici nevím.

  366: Kdo neriskuje, nevyhraje. Jestli hrozí takový trest, jako za pomalování dveří OV KSČ, tak jsme na tom docela špatně.

 322. bez fixace se k euru nedá přistoupit, leda by to sfoukli přes jednu noc. Ted tak vědět která to bude :_(
  Fixaci měli Slováci myslím jeden rok. Žádnej run pak nemá smysl.

 323. Nemuzete sem dat neco noveho?
  Ze tenhle McBucek chce euro, ví se uz pred volbama, marianske hvezdicky a rudy Barosso taky, ze si nadava do eurorealistu a eurofederalistu tak to je jeste starsi. . .
  Tak snad zase nejake nove rady pro nej a jeho dospelou dcerusku uz tady od zdejsich euroŠpačků dlouho nebyly. . .

 324. nové to opravdu není, jen jsem malinko překvapenej z té rychlosti Simone.Čekal jsem že na euro se rozhoupe za rok ale ne za měsíc. Takže lid je spokojen a čeká na drby.

 325. (367) Na dodržení podmínek jsem zvědav, pokud tedy na nich někdo bude trvat.

 326. podmínky jsou Karle minulost. Dnešní doba chce nestandarní postupy (viz Kypr) Kdyby dneska Dánové kejvli na Euro, tak ho tam zítra maj.

 327. My nemusíme ani kejvnout. Stačí když Rada EU většinově rozhodne.

 328. Dobrý den. Tak, přežili jsme. Co? Kontrolu z FÚ. No nesmějte se, k mladým dnes nastoupili dva z FÚ na ohlášenou kontrolu, tak si mě mladí pozvali, coby „odborného“ konzultanta. Kontroloři prošli příjmy, výdajové doklady, porovnali křížem krážem včetně návaznosti na DPH a odešli. Musím přiznat, že jednali sice nekompromisně, komisionálně, ale slušně a dokonce zodpověděli několik dotazů ohledně problému tohoto roku,přičemž nabídli další odbornou konzultaci přímo na FÚ. MOžná to bylo i tím, že nezjistili žádné“odklánění“ ani snahu o přílišnou „optimalizaci“
  Myslím, že se chtěli podívat nejen na účetnictví, ale prohlédnout si i zda odpovídá životní standard uváděným příjmům a odváděným daním. Odpovídá.

 329. Dano, vy jste závislý komentátor :-), při Vaší kontrolní přítomnosti by mě nepřekvapilo, kdybych četl, že státní kontroloři rozdávali malým dětem cukrátka a chřestili nad kočárkem růžovým medvědem.

 330. tak jistě, rozdíl mezi námi a Dány je ten, že Dáni si nebyli líný na tohle téma udělat referendum a v něm připojeni ke společné měně odmítli.

 331. Ale no tak, rezy! Já jsem spokojený rentiér a kontrolu prováděl úřad, se kterým jsem neměla pracovně v minulosti nic společného.
  No, jiná věc ovšem je výše daní, stanovování základu daně a další záležitosti kolem daní. Ovšem to je spíš na ministra, poslance a pod.

 332. 380: Šumaváku, hledejte film „akce Jelcin“. Tento týden prezident a svobodní sebrali vysílací čas Karlovi a Mirkovi. Jak se dostanete zpátky do televize? Jedině něčím hodně přízemním. Tady jde přeci o život, ministr, republika jsou v ohrožení, musíme se jich zastat… Tím se vytlačí návrhy na zrušení daní, protesty proti EU z myslí voličů.

  Pamatujete si, jak si pán Kalousek koledoval o facky od odborářů, nebo naopak jednal neurvale na ulici. Nebylo to z hlouposti…

 333. Ale Karel v médiích byl! Dokonce ze Slovenska… 😀 😀

 334. No, nemůžu si pomoct, posílat munici bez příslušného kvéru je poněkud kontraproduktivní, ba přímo na hovno… Ve staré Číně bývalo zvykem posílat hedvábnou šňůru – a adresát si mohl být jist, že pokud ji okamžitě nevyužije, přijde mu to připomenout vojenská jednotka, která se nezakecá… Podobně ve starém Římě přišel setník se vzkazem, že Caesar si přeje, aby dotyčný zemřel. A takové prosbě jistě každý rád vyhověl…
  Takže kdyby to byl úhledný balíček s pistolí a s jedním nábojem v komoře, mělo by to smysl… Ale takhle? Zdalipak si odesílatel ověřil, zda adresát má vůbec zbraň příslušné ráže? a takovejhle šlendrián je dneska všude…

 335. Nejen v Číně, ale i v Turecku se posílala šňůra…..

 336. 383: Mediální obraz Karla byl poněkud defenzivní.
  384: Kdybych měl hledat odesílatele, kouknu se, kdo v okolí odesílací pošty má chalupu. Kdo z chalupářů je členem nejmenované strany. A pak bych se poptal, kdo si v místě bydliště dotyčného straníka kupoval náboje do malorážky, případně kdo běhá biatlon.
  Veřejnosti se oznámí až dopadení pachatele.

 337. Jenom úplnej idiot by posílal náboj z pošty blízko svého bydliště.

 338. Stehlík a ocelářský boss ? To mně udivuje, kdysi jsem o něm viděl nějaký pořad o tom, jak prošustroval Poldi Kladno, o všechny peníze přišel a snad i seděl. To mně jako „ocelářský boss“ moc nepřipadá.

 339. Dobrý večer, no, když to vzal do rukou Pomeje, tu Holešovskou výzvu, tak to je záruka úspěchu. 😀

 340. Jo, PAvle, taky mně překvapil ten ocelářskej boss. A “rázná podnikatelka“ kterákterou nejvíc sužuje, že není co do hrnce, protože mužskej nedonese, se mi taky jeví jako poněkud zvláštní bytost.

  Ale s tím Pomejem si asi docela sednou.

  DCera rozhořčeně vykřikuje něco o tom, že “Šumavák na mém stole …“ a volá po exorcistovi.

  mládež nezvedená, a navíc nevím, jak se na tom jejím noťasu píše otazník. Závorku taky neumím a tak anni nemůžu dělat smajlíky.
  Můj noťas je odevzdán k určení diagnózy, ale s ohledem na dosti zásadní přestavbu počítačové sítě v kanclu tráví náš ajťák většinu času u nás v kanclu, řeší zádrhele “globálního“ charakteru a na noťas nemá čas.

 341. Já se z toho vobkreslim… 🙂 ????? 🙁
  Na klapkách, kde to je nakreslený, to nejde a na jiných, kde to není, to funguje…

 342. 384 Pesi to je cirátů, když jsem stejnou cestou obdržel jeden kus střeliva, nedělel jsem kol to mediální cirkus a to nebylo malorážkové nýbrž poctivé .38 special. Drban obdržel něco natvrdo, odvolací sou mu to stáhnul na mírnou podmínečku. Odhalil a usvědčil jsem ho sám, byl neuvěřitelně blbej. Podrobnosti případně v hospodě. Pak se obtěžoval ještě jednou ale bez přílohy. To už jsem nijak nereagoval ani když se orgán poptával, jestli mi zas něco nepřišlo. Ten blb se tím chlubil. No a taky vyhrožoval soudci. Nevím jak to dopadlo, já nehodlal navyšovat své transakční náklady, ať se s ním otravuje někdo jinej. A byl klid. Nemám potřebu takhle vyšilovat.

 343. Dobré ránko!

  Ano, požadavek srozumitelnosti je zcela zásadní. Nesrozumitelnost zákonů vede k všeobecnému stigmatu viny jako jakési „vrozené vadě“.

  …Desítky let už probíhá jakási Velká právní totalitní revoluce. Revoluce, proměňující prakticky bez povšimnutí veřejnosti a většiny politiků, někdejší demokracie v totalitní státy nového typu.

  Před čtyřiceti lety – na počátku sedmdesátých let dvacátého století – varoval před tímto vývojem profesor F. A. Hayek ve svém díle Právo, zákonodárství a svoboda: „Převládající model liberálních demokratických institucí, ve kterém jeden a týž zastupitelský sbor stanovuje pravidla správného chování a zároveň řídí vládnutí, nezbytně vede k postupné přeměně spontánního řádu svobodné společnosti v totalitní systém provozovaný ve službách nějaké koalice organizovaných zájmů.“…
  http://euportal.parlamentnilisty.cz/Articles/10282-evropska-civilizace-zalozena-na-demokratickych-principech-spravedlnosti-a-svobody-se-hrouti-a-meni-v-tyranii.aspx

 344. Atanetat na „ministerskeho precedu“? Nebyl to nejakej film? K dokonalosti chybi uz jen deset, patnact zatknutejch vyvrhelu a statecny clen polucije, nejlepe homosexualni cikanka na voziku, aby za cenu nasazeni vlastniho zivota, vyresila zahadu v bezbarierovem, pratelskem meste, plnych krasnych stanku na klobasy na hlavnim namesti….. Jo a baterky ve voziku by dobijela slunecni energii a v noci by mohla jezdit na bioplyn. Myslim, ze kdyby se tohodle chopil nejakej dobrej spisovatel, treba Viveg, a skvelej rezizer, navrhuji Trosku, tak by to mohl bejt krvak s politickym poselstvim…. Jo a za vsim by mohl stat Havel, prostrednictvim nejakeho pravdolaskovnika, to by se mohlo libit

  Dekuji Rputi, ten tvuj posledni link je fakt pecka, vubec jsem to netusil a cele jsem to precetl s otevrenou pusou, jak jsou lidi chytri a bajecni….. A jak jim to vsichni ti pravnici kazej…..:-D

 345. Doobré ráno,

  za sebe, Jirko, můžu prohlásit jen, že moje chytrost a báječnost je fakt, na kterém právníci nemohou nic změnit, natož ho kazit. 😀

  Jinak je ten článek bohužel hluboce pravdivý…

  Ale představa cikánky, pohánějící svůj invalidní vozík bioplynem je boží. Měl jsi na mysli, předpokládám, tryskový pohon….

 346. http://www.ceskatelevize.cz/porady/899659-panoptikum-mesta-prazskeho/286320921410003-atentat-na-ministerskeho-predsedu/
  Dobrý den
  399 Jirko, bingo 🙂 ten film jsem neznal.
  Základem politiky je být vidět. Špatná reklama, taky reklama.
  Je sice opilej, ale kdo by si nedal panáka, když mu denně jde o život. Potřebuje se odreagovat, tak se o nás stará. ČT na to neskočila, Ondra nedostane sušenku.

  Zajímalo by mě, jak přemýšlí zpravodajci z ČT, do koho mají nyní šít? Na prezidenta – vždyť je tak sociální a proevropský. Na socany? Tam je přeci Jirka Dinstbír. TOP09? Tam je zase Karel s Mirkem a starostové se starají.
  Zbývá ODS. Ti jsou odepsaní. A kmotři, jen je nejmenovat, abychom se nedotkli kamarádů kamarádů.

 347. Nickname, posledni dobou je to desna prca….. Od tech peticnich archu na cokoliv, po volbu prezidenta smskama….. Az po malorazkove naboje. Jedine co mne mrzi, ze kreativita je ponekud tristni. Ja bych, misto patrony, pouzil spis „vloupani do loznice“ a zastlat konskou hlavu, ci chrestyse v ponozce…. Samozrejme zmrzlejsiho, aby nekousnul, ale chrestil. Proste ta munice je takova, no, jako supermarket, nic co by si dal ministr do ramecku. To je samozrejme stejne, jako se nechat se prejet trabantem na Zizkove,…..’neni to proste vono, kdyz si muzu zaridit prejeti na Bond street kocarem kralovny 😀

 348. Jiřiku 399 – pokud jsem si všimla, tak jsi právě jedním z těch, kdo si na legislativu stěžují a prohlašuješ ji za šílenou buzeraci, v čemž s tebou výjimečně souhlasím. 🙂

 349. Rputi, to viš, nezavděčíš se … ono je to tím, že první každodenní příspěvek nikdy nekde z vlastní hlavy, ale tak nějak…odjinud. Něco jako Rputina tisková agentura. Nic ve zlém, rozumím, že po ránu je to velmi těžké, sám často nenacházím vhodné myšlenky k debatám celý den, ale nějak si to nechávám pro sebe 😀

 350. Mimo to, v tom článku „má pan prezident zase pravdu“ ale je to zhruba stejná „pravda“ jako archimedovo mejdlíčko. Vždyť to sakra ty dva ze sta vědí a ty ostatní to nepotřebují vědět, respektive, vědí jen to, že je to všechno ochraňuje 😀

 351. >> 405 – takovej hezkej důkaz kruhem: „Protože nic nevědí, tak jsou blbí a protože jsou blbí, tak nepotřebují nic vědět.“ 🙂

 352. Rputi, ale to je Tvá interpretace…. Já si myslím, že to nepochopěj. Ne že by byly hloupější, to nikoliv, jen jsou to holt kolektivisté. Nic jiného v tom není. Prostě je to jiné nastavení mozku. Stejně tak jako já nechápu spoustu věcí, proč lidi dělaj to a to, tak oni nepochopí, co mi vadí. Je to furt to samé a dokola.

 353. Ale Jirko, vždyť by se ti právníci na to mohli vykašlat – asi jako Ty to soustavně doporučuješ třeba zaměstnancům/zaměstnankyním berních ouřadů.

 354. dvd, já si nemyslím, že tohle způsobují právníci. Jsem přesvědčen, že to přijímání norem, zákonů a dalších nesmyslností, maá na svědomí někdo jinej. Ale mohu se plést a třeba Martin vymejšlí další paragrafy, aby mne ochránil před zvůlí hnusných supermarketů…třeba

 355. Jiřiku, martin ti jistě lépe vysvětlí rozdíl mezi legislativcem a právním zástupcem. 🙂

 356. Rputi, poposedni si…

 357. Rputi, neuhýbej, v tom článku jsou jmenování pouze právníci – pan spisovatel nerozlišuje. Ale to je jedno, právě jsi mě vytrhla z vymýšlení dalších paragrafů, kterými bych ochránil všechny občany (nejen Jirku) před zvůlí odporných podnikatelů. Něco jako potravinový inspektor Ladislav Hruška, jenže jemu tam chybí ještě ten JUDr.

 358. u nás je plus pět a to znamená, že vyjíždím – zítra se jede první marathon v Břeclavi – Vítku, slyšíš to?

 359. Právníci bude stejná generalizace jako odporní zaměstnanci státu na úrovni řidičů mafie, případně vyděračky peněz na kroužky, ne? 😛

 360. v tom článku “má pan prezident zase pravdu”

  Ono se tam psalo něco o prezidentovi? Že jsem si nějak nevšimla…..

 361. Dobrý den,

  tak jako není horečka sama chorobou, ale pouze jejím projevem, tak zákon je projevem resp. nástrojem, který je osoba A pucována osobami B a C, které si to tak odhlasovali. Jestliže je tohle možné (a pro milovníky starých dobrých časů připomínám, že už F. Bastiat ve svém přeslavném Zákonu na to upozorňoval v polovině 19. století), tak je tohle nutným projevem prostředí, ve kterém žijeme. Kyje a nože byly nahrazeny hlasovacími lístky. Rozdíl je pouze v rozsahu, protože dokonce v dobách různých cenzů, k tomu docházelo také. Se zavedením všeobecného hlasovacího práva to prostě jenom nabralo „grády“. Záplava zákonů a jejich naprostá nesrozumitelnost je pouze logickým důsledkem popsaného stavu. Bylo dáno rovnítko mezi demokracii a dobrotu a výsledkem je, že šašek poroučí principálovi, byrokrat napojený na státní zakázky je podnikatel a úspora ve státní kase je vydávána za katastrofu, protože to vede poklesu nějakého pajckoeficient např. HDP.

 362. No, já nevím, jak vám, ale mně víc, než právníci nebo jiný viník vadí ten stav jako takovej. A myslím, že to bylo hlavním obsahem článku.

  No a vždyť je to jedno, v neděli Popelka odvolá vládu a bude ustanovena svobodná občanská vláda, Zeman byl už pozván, aby to odkývl.

  http://zpravy.idnes.cz/demonstrace-7-dubna-na-vaclavskem-namesti-fpo-/domaci.aspx?c=A130404_134414_domaci_jw

  To by teprv nastal ten pravej tanec, možná by mohli v muzeu na Pankráci pomalu naolejovat gilotinu, kdyby si Poperlkův výbor pro veřejné blaho vzpomněl….

 363. Ajrovko, ono se tam o právnících mluví hlavně v souvislosti s (laikům málo srozumitelným) právnickým jazykem, což mají právníci všeho druhu samozřejmě společné.
  Mne ten článek zaujal, že právě proto bych navrhovala nějaké to „desatero“. Jednoduché, jasné, každému srozumitelné. 🙂

 364. MP, zdar….vítám Tě v zahradní restauraci….

  Rputi, desatero je velmi jednoduché, jen zdánlivě. Právě proto protože je vykládáno různě, je mnoho sekt, odklonů, kacířů….a směrů, které si to všechno vysvětlují správně a ty ostatní to mají blbě. Já jenom, abys to nepřeceňovala. Ale je fakt, že to je opravdu jednodušší.

  právník, je přeci jen a jen služba, či servis, který někdy můžeme využít. Nění to povinné. Co je povinné, je to, že se zákony a nařízení a předpisy dodržovat prostě musí a tak právníci nejsou problém, ale ti co vytvářejí to právní prostředí… Jestli jsou to taky právnící, to netuším, pro mne jsou to stejní řidiči mafie, jako je bába v podatelně a nebo referent životního prostředí, či razítkovač na stavebním úřadu.

 365. Já nevím, jetsli tím „právnici“ jsou myšleni opravdu uživatelé titulu JuDr. a osoby s právnickým vzděláním.

  Koneckonců, tvůrci toho stavu jsou zákonodárci a ti opravdu v poměrně velké většině právní vzdělání nemají. Se zákony sice nepracují, ale vytvářejí je nebo mění.
  No a pokud si k tomu berou experty, tak to – aspoň se domnívám – většinou nejsou praktikující právníci, aby dovedli posoudit dopady v praxi.

 366. Tak ze clanku jsem si odnesl, ze zakony by mely byt srozumitelne. . .to je ale primy utok na jakekoliv pravniky, ktere ta nesrozumitelnost živí predevsim . .

 367. maYdo, praktické dopady posuzují (by měli) především poslanci, kteří ten zákon navrhují právě proto, aby to nějaké dopady mělo. Právníci-legislativci tomu dají právnickou (nesrozumitelnou) formu a mají ohlídat, aby si to neprotiřečilo s jinými zákony.
  Jenže se to všechno šije horkou jehlou, při jednotlivých čteních přibývají a ubývají věty pozměňovacích návrhů, něco se připsat zapomene, něco se naopak zapomene škrtnout. Je-li legistlativec blb či lempl, tak si nevšimne čeho má a výsledkem je paskvil, ve kterém se ani prase nevyzná, odporuje nejen 50 jiným zákonům, ale i sám sobě a za týden je nutné ho novelizovat, neboť je naprosto nepoužitelný… 🙁

 368. Opakuji se, ale diskuze o zákonech, resp. příkazech a nařízeních, které není možné poslouchat, je marná. Pomohlo by trojí čtení zákonů v parlamentu. Nahlas, přede všemi poslanci. Ne že by nás to zbavilo zákonů špatných či nesmyslných, pouze by to omezilo rychlost jejich přijímání. Také by se dostálo liteře zákona.
  My sultán Sulejmán – vládce náš, slunce naše jasné – nařizujeme, aby se všichni v království měli dobře. Nad plněním zákona bude dohlížet náš kat.
  Máš se dobře? Ne … hlavička kratší.
  Máš se dobře? Ano … tak zaplať.

 369. Mimochodem, Jiří, dlužíš mi odpověď na otázku, zda ses na kandidaturu na prezidenta vyflákl nebo zda Ti ujela tramvaj. 😀

 370. NIckname, mám dojem, že v Severní Korei to tak nějak zhruba funguje.

 371. ono ted diskutujici tema – pravnici /pater na kterem se dokonce nekteri snazite utlouct jirku ze ani pater se neda zevseobecnovat . Dle mne se zevseobecnovat pater da. Znam pravniky co chrani neustale MP zduraznovane to pravo na majetek , neznam pater ktera by neco takoveho delal nebo vubec mela v umyslu.

  daval jsem vestik odkaz na rozpravu o zvlastnim a obecnem.

  je to pokracovani vice clanku navazujicich a tady je taky popsane ze nejde o zakony a jak jsou napsane – jde o svobodu ktera neni.

  Veškeré tzv. sociální státy jsou postaveny především na principu ovládání, nikoli na svobodné společnosti. Brání využití existujících životních příležitostí, uměle vytvářejí nové, nepřirozené a tudíž nesvobodné. Dávají vznik vrstvě lidí těžící ze situace, odmítající převzít jakoukoli odpovědnost za svůj život. Vrstvě, která se nechá ovládat díky materiálnímu zabezpečení od jiných, a tím umožňuje naplnění mocenských ambicí skupiny vládců, které nezajímá ani svoboda vlastní, ani svoboda ostatních.

 372. 427: Pasáčku, vy to tady podrýváte … máte se dobře, jak vám bylo nařízeno?

 373. nickname mel bych se dobre 🙂
  brani mi v tom par malickosti treba ze mi to dobre je narizeno 😀
  ale ja jsem mimon ja jdu nejak mimo to spravne .

 374. nickname i ma zena dostala raznou odpoved kdyz konstatovala – ale ty jsi muj ….

  Jsem s ni rad 26 let ale jsem svuj 😀

  Takze zadne hlavicky dolu , porad nahore a slunci mam vic nez dost 🙂

 375. zdravím! Když už je tady řeč o tzv.legislativní činnosti: nevím ,kdo ze zdejších diskutujících z této činnosti má nějaké zkušenosti 😕 Kdysi dávno, ve svém minulém životě, jsem se této činnosti /byť tedy omezeně/ zúčastnila při tvorbě jednoho zákona ,a pak v rámci připomínkových řízení k návrhům ,takže (pro ilustraci) představujte si návrh zákona jako rohlík (který upečou odborníci ( ano, odborníci !) nějakého ministerstva, a který je probrán s vybranými dalšími odborníky z praxe v rámci připomínkového řízení); tento návrh čili rohlík strčíte do jednoho otvoru ( úst) a projde zažívacím traktem neboli sněmovnou ; po tomto „trávicím „procesu z něj dalším otvorem (jistě pochopíte kterým) vyjde něco ,co sice ve své podstatě je sice ten rohlík ,ale v úplně jiné podobě ; ten pak úhledně zabalí Legislativní rada vlády. Tak to kdysi chodívalo 🙁 Přiznám se, že nevím,jak to chodí dnes; ze zmatených zákonů, v kterých se už nevyzná ani prase pana faráře (tím méně právník nebo -nedej bůh- právní laik 🙂 ) soudím, že předlohy zákonů předkládají přímo naši legislativci 🙁
  Pro ilustraci uvádím, že do r.1990 svázaná Sbírka zákonů za přísl.rok byla „tlustá“ tak 5-6 cm, pak se to rozhojnilo na 5-6 knih „tlustých 10-12 cm za jediný rok 🙁

 376. MaYdo, nedlužím…kdybys dávalo pozor, tak by si se mne na takou věc ptát nemohla.

  westíku, ano zúčastnil, asi před týdnem jsem popisoval poslední pokus. nevěřím, že by na ministerstvu seěl jeden jediný odborník, protože kdby něco uměl a znal, je jinde. takže od začátku se to pohybuje na úrovni nýmandů, neumětelů a zmrdů. Nikdo o tom nepřemejšlí a dopady na občany je nezajímají.

 377. 433 jirko nesouhlasim .
  dopady na ovcany i obcany je zajimaji. Tak kdo nam bude platit/psat/dokladat/zduvodnovat dle tohoto navrhu 😮

 378. “ Jako doma Miloš Zeman působil při svém vystoupení na česko-slovenském podnikatelském fóru, kde více než patnáct minut a opět zcela zpaměti bez jakýchkoli poznámek mluvil o konkrétních možnostech ekonomické spolupráce České a Slovenské republiky i o receptech na krizi. Zdůrazňoval potřebu investic a nezklamal ani, když plození dětí označil za jednu z nepříjemnější investičních činností.“

  No není to pěkné, mít rozšafného prezidenta? I když, ač má pravdu, že plození dětí bla bla nejpříjemnějších, tak říkat to zrovna na Slovensku, které pro Českou republiku zajistilo v rámci této investiční činnosti hlavně hordy cikánů je trochu kách:)

 379. kdyz on je ten nas pan prezident takovej brouk pytlik co se rad posloucha a ukazuje.
  no co jste si nekteri zvolili to mate 🙂
  jenom si rikam ze zatim prvni dama dokazuje pravidlo ze se protiklady pritahuji. rikam zatim abych to nezakrikl

 380. Koukam ze priklad eurorisskych poslancu je nakazlivy:
  Odboj skrzrva ucast na paternich rozhodovanich.
  Asi se budu muset prihlasit do nejake ministerske komise, abych mel zapocitanou ucast na ctvrtem odboji. . .

 381. 439 no je treba sva rozhodnuti ospravedlnovat.
  ale nemej vycitky – mas pravo volit prezidenta tak jsi ho vyuzil 😀

 382. Westiku, co je to MK? Ale to je jedno…. Proste celej system je v tom, ze …. C paetrnik se rano vyspi, popremejsli, za co muze byt ted den pochvalen od nadrizeneho a sup, ….. Bud vyplni tabulku, ktera existuje, ci vytvori novou a k tomu obezniky a narizeni co se musi udelat. Nebo kdyz uz ma vsechny tabulky, tak napise nejaky email „odbornikum“ viz muj prispevek novemu zakonu o pude. No a pak ho vezme a vymaze, protoze ve finale to nikoho ze statni spravy nezajima. Oni totiz odbornici jim v podstate branej, aby mohli udelat svet lepsi a snesitelnejsi pro vseholid.

  Pan prezident je ozralej idiot. Co k tomu rici jineho.

 383. Pepicku – zatim toho nelituji, vyber byl mezi krupanem a buranem. . .
  Ja si primou volbu nevymyslel.

 384. každopádně ve včerejších zprávách se mi zajímavě prohodily stanice veřejnoprávní jednička a nova
  zatímco na veřejnoprávní měly dámy starost o tom, že paní prezidentová se neumí oblíkat, chovat a možná i něco horšího (ale to už jsem zhnuseně přepla)
  tak na nově ji naopak neukamenovávali, ale dokonce řekli, že dobrý, a že se samozřejmě vše naučí..
  neměli by si zase (ty televize) proházet ředitele??

 385. „…ozralej idiot…“
  Jojo, svatá pravda. Abstinent intelektuál Havel nebo Jeho Nesrozumitelnost by v Bratislavě mezi průmyslníky určitě rétoricky jiskřili jako kometa a hovořili by vždy k meritu věci. 😀

 386. Ptakopysku, myslim ze o zazareni nemuze byt vubec reci….. Od nikoho ze jmenovanych.

 387. 2 ptakopysk – to víš, Jirka ho dlouhodobě osobně a důvěrně zná… Tak může vynášet takto rezolutní hodnocení, aniž by riskoval kriminál jako Škutina.

 388. PeSi,
  mňo, proč ne? Od toho Škutiny nejsme daleko. Už nějakou dobu si tady na Š. jako na Hradě plném bláznů. 😛

 389. Proč bych nemohla, Jirko?

  Samozřejmě , že můžu.
  Když tvrdíš, že výběr na post prezidenta byl dostatečně široký, protože kandidovat mohl každý a jen proto „, ze kdyz se na to nekdo vyflakl, nechtel, ci mu ujela tramvaj, nebo mel horecku, je na Hrade neco takoveho, co je tam dnes. “ a nemáme se divit, pak se otázka, který z těchto důvodů zabránil v kandidatuře Tobě přímo nabízí.

  Konec konců nejvíc emoci nad prezidenty zmítá Tvým majestátem 😀
  A přitom by třeba stačilo,aby Ti neujela tramvas. 😀

 390. ptakopysku ty fakt myslis ze nejaky prumyslnik bere/bral vazne ozralu havla, …… (to se nesmi ani naznacovat 😀 ) klause , nebo ozralu sebestredneho zemana ? a dopadli by tak vsichni vcetne fiserove kdyby se tam dostala 😀

 391. MaYdo, o o je to v podminkach kdo muze kandidovat na prezidenta. A co se stane, kdyz se jedna z veci nesplni? No ani vcasny prichod to nevyresi.

  No priznejte to, vzdyt i vy vidite, ze pan prezident ma velke problemy s alkoholem…. Zatim je to takove mile blaboleni, ze ….

 392. Pepo,
  😀 😀 😀
  Kdybych byl pražský průmyslník kuřák a kalič a kdyby mě Havel, nebo Zeman vzal kuřáckým letadlem bez manželky na lustrajz, tak bych mu na brífingu v Bratislavě tleskal, i kdyby mluvil jako kníže.

 393. Vždyť jsi tvrdil, že mohl kandidovat kandidovat „každý“. O nějakých podmínkách, kvůli kterým by někdo včetně Tebe nemohl kandidovat, nebyla řeč.

 394. Pepo, s fiserovou by mozna mohla bejt sranda a byla by zvana do odborove klubu milionaru, kvuli dusevnimu obveseleni 😀
  Se zemanem takova sranda neni, protoze on se rad posloucha a smich by zanikl v jeho plamenem projevu :

 395. Nestačím se divit, že pořád doznívají resentimenty prezidentské volby. Mě např. již 50 let neuvěřitelně štve fotbalová Sparta a Sparťani. Přesto jsem nikdy necítíla potřebu urážet její fandy, vysmívat se jejím neúspěchům a zpochybňovat její za dost podivných okolností získané body. Nyní se schyluje k tomu, že moje oblíbená Viktorka Plzeň (kvůli které jsem desetiletí žila v ponížení a posměchu) má nakročeno k titulu. Je ovšem možné, ba pravděpodobné, že nedotáhne koncovku a bude poražena nenáviděnou Spartou. Mám kvůli tomu spáchat sebevraždu?
  Oblíbená Kůstka ze seriálu Sběratelé kostí radí, že nejúspěšnější organizmus je ten, který se dokáže nejlépe přizpůsobit.Dospělý jedinec umí prohrávat.

 396. 436 Ad plození dětí: kolik potomků pan prezident porodil? Já to znám jen z vyprávění…

 397. Jirko, já nevylučuju, že má Zeman problémy s alkoholem, ale – zřejmě na rozdíl od Tebe – nemám problém se Zemanem. Je mi šumák. Ať si svůj chlast vyříká se svými játry.

  Dokud mile blábolí, tak se nic neděje. Průser by byl, kdyby se dostavil na Popelkovu demonstraci, odvolal Nečase a jmenoval občanskou vládu za jásotu odborářů, Stehlíka a Jřího Pomeje.

  Ale ono by to asi stejně nebylo tak jednoduché s tou občanskou vládou….

 398. Jirko ppa,
  u Fišerový bych se bál, že přítomným byznysmenům rozdá bubínky, pro každýho ubalí brko, nebo přidělí šlauch z vodní dýmky a uspořádá brejnvošing kříženej s týmbildyngem…

 399. Tedy musim se priznat, tak nikde nevidim to co Baubo pisete…. Zeman se nestal takovym jaky je dnes pri volbe, ale byl takovej vzdycky. Tedy i ja si podrzim sve poznamky, ktere jsem vzdy k nemu mel…. Nejen tu slinu v koutku a hladinky alkoholu kazdy den, ale treba i vazani stranickych knizek do nepratelske kuze a dalsi dalsi silenosti, co u nej byly a budou. Nechapu, proc by to ted melo byt jinak…..

 400. Děti, děti, vy se netěšíte na happeningy? 🙂
  Ad krýza: Teď jsem mluvil s novým kolegou, dělal automatizaci i v Dukovanech (Bukovanech? Borovanech?) a nastoupil k nám do šroubárny. Vypadá šikovný a učenlivý. Studoval až v Praze. Pak že nejsou lidi.

 401. Prezident, za ním parta politruků, stbáků, kádrováků se objímá s Bohuslavem Sobotkou. Jak s ním budou chtít socialisté vyhrát volby, opravdu netuším.
  Buď se distancují od prezidenta a budou riskovat hněv z Olympusu.
  Nebo se nedistancují a každá jeho chyba jim bude přičítána k tíži.

 402. Nickname, koukejte se na to i zde…. lidem se to prostě líbí a některým zvláště. Já bych to viděl tak, že je to skvělé potvrzení 98/2. Ale to je jedno, prezident je dobrej a i blbej…a je zajímavé, že v jednom místě a čase, tedy zcela najednou. Ona ta „moda“ nového prézy, brzo zmizí a pak už nebude tak akční. Už proto, protože furt někde třást někomu rukou je únovné. Spíš je fascinující, že se snaží stihnout všechno do konce měsíce, jako kdyby věděl, že za chvíli už nebude chtít vstávat 😀

 403. Jirko, ten pan prezident je čitelnější. Na rozdíl od pana Bendla z ODS, který tvrdí, že je pravičák, ale chce aby si řezníci dělali z každé flákoty, kterou koupí, dělali genetický rozbor a posílali vzorky na chromatografii. Co kdyby náhodou, v rámci předběžné opatrnosti, tam byla konina.
  Řezník co neposlechne, dostane pokutu milión. To samé u domů. Když nemáš bumážku, bum, zaplať sto litrů. Co je to za demokraty? Pravičáky? Přátele svobody?

 404. Ať koukám, jak koukám, tak tady nějak ty lidi, co se jim …“ to prostě líbí a některým zvláště“ nějak pořád nevidím…

  Ale možná ten poměr, co má Jirka tak skvěle potvrzenej, je v tom, že dva si myslí, že se zeman líbí a těm zbývajícím 98 je ukradenej.

 405. vazani stranickych knizek do nepratelske kuze – jéžiš, na to už jsem zapomněla, to byl dobrej jaktoříkajjehofandové…bonmot:)

 406. 466 kdybch chtel byt skaredy ( a to nechci 🙂 ) tak bych treba rekl
  ODS
  obcanska tvorena obcany – ne jak se nekdo domniva pro obcany
  demokraticka – ne svobodna
  strana – tak to sedi

  SSO

  strana – no dejme tomu
  svobodnych – opravdu chce svobodu nebo jenom mene patere natoz EU patere ( ptam se – kde jsou ty kroky ke svobode )
  obcanu tvorena obcany

  rad bych vedel

 407. Ad 456 – Baubo, je to marný, je to marný, je to marný, jak je tu v oblibě psát ;-)) Zavržení „roztomilého“ blábolila evidentně jen tak nepřebolí, to si tu prostě odskáčeme! Zřejmě slíbené granty na europropagaci přišly vniveč… ;-P

 408. k těm pošťačkám, budou jim placeny protelefonované minuty nebo dostanou vysílačky?
  jejej, samé neznámé …

 409. abysme tu furt nedrbali co si na sebe navlékly malované sáně, dneska jsem byl upozorněn na zajímavé nařízení Evropské komise o slunečnících, kde se podařilo prolobovat dodatečné clení fotovoltaických panelů. Tzn, dneska koupíte panel a za dva měsíce Vám může přijít doplatek cla v jakékoli vysoké výši. Jesli ti hoši nejsou čikovní! 🙁
  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:061:0002:0005:CS:PDF
  http://www.i4wifi.cz/img.asp?attid=267920

 410. divano, to bude jednoduché – ráno nafasujou poštu, objedou si přidělené ulice a kde bude pumpa, tak slezou z kola a zapíšou a až budou mít rozneseno, tak nahlásej na poště.
  Časem je to začne otravovat vyjde nařízení, že pumpař je povinen každé ráno hlásit cenu na lince k tomu zřízené. A bude! 🙂

 411. 474- neblábolíte spíš vy? Copak si skutečně myslíte, že jakákoliv kritika starého socana s vazbami na rusáky, tuneláře, Grosse a Kavany je důsledek zklamání z toho, že nevyhrál Schwarzenberg?

 412. Andy, kdyby ta kritika nebyla stále spojená s hláškami „máte, co jste chtěli“, tak by to asi nikoho nenapadlo…. 🙂

 413. Andy, Andy…vždyť Zemana doporučil pan prezident Klaus, tak sem vůbec netahejte nějkaké estébáky, lukoil a tak…. to jsou jen falešné, falešné větičky. A když bude nejhůř, vždycky můžou udělat takové to shromáždění v ND a podepisovat prezenčku, že jakoza prezidentem stojí celý národ, který je nerozborný a někteří i z kvádrů 😀

 414. Pokud bychom volby přirovnali ke sportovnímu kolbišti, můžeme říci, že některé strany a směry jsou jako sparta a slavie – jsou tu s námi od počátků demokratické politiky. Jednou hrají čestně, jindy faulují, ale hráči ví, že hrají fotbal.
  Novější strany ví, že musí vyhrát za každou cenu, i cenu krve a nastoupí ve fotbalových dresech, ale s puškou přes rameno, s tím, že kdyby to nešlo, tak budou střílet na pohyblivé terče.
  Dalším se zdají pušky příliš okaté, ale fotbal hrát neumí, resp. neví na kterou stranu hřiště se postavit. Proto také nastoupí ve fotbalových dresech, hrají čistě. Když protivník vyhrává, mají v záloze několik bitkařů, aby ti oškliví nepřátelé dostali ošklivě namláceno. Ideály přeci musí zvítězit, ať to stojí (druhé) co to stojí.

  Který z mančaftů podpoříte?

 415. 474 plus 479
  Ja se tedy musim priznat – neni to zklamani ze nevyhral KS.
  je to radost ze ti europofasisticti bijci co volili MZ maji to co chteli. Navic jim k tomu pribyl i socialismus s “ lidskou“ tvari

 416. Rputi, ale vždyť tady probíhalo furt…že kdo bude volit lesníka, bude volit rozkrádáni republiky sudeťakama a že je to kalouskův paňáca…a koho jiného by se mělo volit, než zemana, když byl nakonec s ním ve dvojici?

 417. já bych to Nickname nekomplikoval, situace je taková, že poražená strana si pěkně užívá a vítězové skřípou nad Zemanem zuby.

 418. a když už je tu řeč o bitkařích, tak já jsem se například rozhodl jít k volbám až v okamžiku, kdy jsem se v sobotu ráno dočetl o neznámém příteli s inzerátem, panu Zavadilovi.

 419. Kdybych se měl cítit jako vítěz (necítím, stál jsem opodál), tak bych se radoval, že nyní je viditelná levicová politika. Je proti čemu bojovat. Je obtížné bojovat proti chiméře. Levičákům co si říkají pravičáci. Levičákům, co si říkají střed, levičákům, kteří tvrdí, že jsou nová – moderní levice. Dostanete nálepku kverulantů, potížistů, snílků, kteří kritizují ty, co to s námi myslí dobře.

  Nyní co pan prezident vysloví, to je čistá levicová perla. Na ní i zemanův volič pochopí, proč by neměl volit levici.

 420. Kdyby se na trůn dostal pan Karel, také bych na tom našel pozitivní momenty. 🙂
  Jsem optimisticky naladěn a vidím mnoho dobrých možností pro naši politiku.

 421. Optimisto Nickname…. Naopak, volici Zemana, si budou mnout ruce, ze konecne nekdo udela poradek a tak. Nedovedu si oni omylem predstavit jedineho pravicoveho, pokud tedy mohu pouzit tohle, volice, ze by to vhodil zemanovi. Opravdu si myslim, ze nikdo takovej neni, kdo ho volil a zaroven mel rad svou svobodu

 422. (484) možná to probíhalo někomu hlavou, ale zde v míře naštěstí spíše střídmé.

 423. Musíme získávat nejenom své „tvrdé jádro“ voličů. Budu rád i za hlasy těch, kteří kdysi mysleli socialisticky. A nový pan prezident je dobrou ukázkou myšlenek budoucí socialistické vlády. Říká je tak jasně, že každý kdo pracuje pochopí, jaký by vzaly jeho myšlenky konec. Lidé svobodomyslní, pravice, má naději na 30% hlasů ve volbách.

 424. 493 nickname ja vas volil 🙂
  ale uz nebudu protze kdyz predseda “ pravicove “ strany jde volit socana ( dalsi reci kolem neresim )
  neni jeho strana pro mne volitelna.
  a ted co stim 😮

 425. 494 Budu muset svrhnout předsedu a dosadit se na jeho místo 🙂 Až malá vyroste.

 426. I já jsem zatím optimisticky naladěna, nickname a proto vidím mnoho dobrých možností – mimo politiku. 🙂

  Tak lesník mimo veškerou pochybnost byl a je Kalouskův paňáca, a ta masáž, co všechno volí občan prostým vhozením lístku do urny včetně svrabu a neštovic byla poměrně vyvážená.

  Jen se nějak nejeví, že ten socialismus s lidskou tváříí tu propukl naplno až s příchodem Zemana.

  „a koho jiného by se mělo volit, než zemana, když byl nakonec s ním ve dvojici?“

  A nepsal jsi tu náhodou včera něco jako že kandidovat přece mohl každý a kdokoliv, pokud se na to nevyflákl nebo mu neujela tramvaj tam mohl být místo Zemana?

 427. 492 Kdo pracuje, pochopí. Samo se nenakope 😉 Pracuje přes dva miliony voličů.

 428. hmm..asi je málo práce, málo starostí běžného dne, že se tady furtemfurt mlátí prázdná sláma dávno minulých voleb. A protože já volila pouze v prvním kole,dovolím si požádat ty, kteří používají při hodnocení toho kterého bývalého kandidáta a dnes buď presidenta nebo min.zahr. a jejich činů, aby při používání oblíbeného slovního spojení: „máte co jste chtěli-volili-“ zaměnili slovo „máte“ za slova „máte kromě Dany“.
  Lidská paměť je ošidná a dovolí zapomenout, jaká byla situace v době voleb a co koho vedlo k tomu, že volil jak volil. Mávat dnes včerejšími hesly mi přijde poněkud …nevhodné…laciné…lidinasírající.
  Mimochodem, možná právě to, tady se zabydlující sousloví „máte co…“ , které tak nějak připomíná dělení na JÁ a vy, je příčinou zdejší nepohody v poslední době.

 429. Myslím, že ne všichni pochopí, nickname. Levičáci jsou pořád ještě dost vnímáni jako „ochránci pracujícího lidu“.
  ZAměstnanci i v soukromém sektoru pořád ještě slyší na „zdanění bohatách“ a „zdravotní péče zadarmo“.

  A to vynechávám takové úkazy jako včera v článku o pPopelkově demonstraci zmíněná „rázná podnikatelka“ s řečmi na téma, že české ženy trpí, protože nemají co do hrnce, neboť nezaměstnaný a špatně placený chlap nedonese nebo „ocelářského bosse“ Stehlíka.

 430. no jo tak jeste ze jsem mimon a ne ja ani vy .

  ale uz to tu nekolikrat naznacil jeden pravnik – nejhorsi je to posuzovani ze mate co … tu u vy je nechapano a u ja nehaneno.
  toz to jen tak od mimonu jak jim se jim to jevi.

  jinak souhlasim ze to je jen mlaceni prazdne slamy ne nijak rozdilne od mlaceni slamy jine. 🙂

  prace je malo proto je nezamestnanost

 431. DAno, nikomu jsem neřekla, zda a jak jsem volila v obou kolech. Ani manželovi a synovi. Tudíž nikdo nemůže vyvozovat nějaké závěry na téma, koho jsem si zvolila a že mám co jsem chtěla. TAkže se přidávám se zdvořilou žádostí, aby k tomu „kromě Dany “ bylo připojeno “ a maYdy“.

 432. podle obcanskeho zakoniku co bude platit od 1.1.2014 nesmi manzelka tajit manzelovi ani koho volila 😀
  tak to bylo maydo naposled

  jo a kdyz nekdo napise mate co …. tak kdyz za teckama neni napsano kdo je mysleno ti co volili toho co vyhral

 433. Ale ja nemam problem to delit na ja a vy… A tak s klidem mhu rici, ze mate co jste chteli. Jen si to holt s vama musim odzit. A zivot je kratkej na to, abych nevolil a nedoporucoval ani jednoho socialistu. Ale rozumim, musime byt k sobe vsichni hodni a kdyz budeme, bude i duha.

  Kdyz uz tedy mlatime prazdnou slamu, tak by bylo docela dobre vysvetlit, ze…. pro nektere jiste pochopitelne, ze …. Neni vsechno slama co se trpyti, nekdy to muze byt seno. Ono se to lidem z mesta dost plete….

  MaYdo, kdyz nejsou splnene podminky, tedy vek , nebo obcanstvi, neni co resit. No a tohle nekdo preci z pravicovych „politiku“ mel, ne? Ale na druhou stranu, jiste byl rozumny a vedel, ze vice nez 2 hlasy ze sta nemuze nikdy dostat.

 434. Volil a ne nevolil….. Smar-japano

 435. Tak tvrdík-gang dnes perlí, fakt jste pobavili… ;-)) Prý „kritika“ a prý jsme si zvolili šokiálismus, ha ha ha.

 436. No a Niko…. Neni to dnes takovy ten socialismus s lidskou tvari, ktery se buduje uz od roku, bratru….. 93-4? Joooo, ja vim, pan prezidemt Klaus by nic takoveho nedopustil a kdyz dopustil, tak jen s pozdvizenym obocim, protoze je demokrat 😀

  Ps. Zeman neni socan jako prase? Ja jenom abych se zorientoval

 437. Jojo, bývalý komunista a člen rozkradené ODA Ježek, to je ten pravý, jehož názor dnes letí.

 438. Ve 13 hodin měla Ivana Zemanová dorazit na vernisáž výstavy Brno – Město s duchem Bauhausu
  To by mě zajímalo jak to v té Gubernii dělají, že jsou samá výstava. Už i Amper nam cajzlum sebrali!

 439. JIrko, mohu jen zopakovat :
  Včera jsi tu psal, že mohl kandidovat každý. O nějakých podmínkách ohledně věku nebo občanství jsi nepsal nic. Jen o flákání a tramvaji. je sice hezký, že sis vzpomněl i na jiné důvody, ono jich ve skutečnosti bude asi ještě víc, ale pořád nějak nerozumím tomu, že včera jsi tvrdil, že možností mimo Zemana byloaž až a dnes tvrdíš, že šlo volit buď KS nebo Zemana.

  Nemáme, co jsme chtěli, máme to, co si Ty namlouváš, že chceme.

  No, o slámě tu mluvili jen pepa a DAna.
  Dana chová králíky a jinou havěť, takže té asi svoje moudro o tom, že není všechno sláma, adresovat nemusíš.
  Takže ten z města, co neví, co je seno a sláma asi bude pepa, že ? 😀

  Pepo, já choti nic netajila. MY jsme se tak dohodli. A s tím nápadem, velice moudrým, přišel on. A i kdybych nějaký jméno plácla, kdo mi dokáže, že jsem si ho nevymyslela 😀

 440. A Jiří, Šláfenberk snad není předseda strany, která zvyšuje daně a prosazuje eurofašismus? Navíc s vazbami na zelené ekoteroristy? 😉

 441. „europofasisticti bijci co volili MZ maji to co chteli. Navic jim k tomu pribyl i socialismus s ” lidskou” tvari“

  Tak si to ujasněte, jak je to s tím socialismem s lidskou tváří. ZAvedl ho Klaus v roce 93-94 nebo vypukl s příchodem Miloše Zemana na Hrad?

  já neznalá a nevědoucí pak tápu, když i ti chytří, co vědí líp než já, co jsem chtěla, v tom mají takový guláš…..

 442. Napsal jsem nekdy, nekam, ze „lesnik nebo smrt“?
  jsem feudalsta a ne demokrat a ani nejsem vseholid. Tak mne do vasich konstrukci, Niko, nezatahujte. Ja jen uzivam plodu vasi prace

 443. hmm, když to tady čtu, tak si začínám myslet, že u některých „hněv v srdci“ vám už dělá „průvan v mozku“ 😕
  Aniž bych jakkoliv hodnotila „alkoholika s pěnou u úst“ anebo “ nadrženého knížepána s čírem“ dovolila bych si k „Desateru“ přidat ještě Matouše (7):
  Matouš 7 – Slovo na cestu
  „Nesuďte druhé, abyste nebyli souzeni.
  Podle toho, jak soudíte, budete souzeni i vy a na váš život budou přiložena stejná měřítka, jaká používáte.
  Jak to, že vidíš pilinu v oku druhého člověka a poleno ve svém oku přehlížíš?
  Jak můžeš říkat druhému: ‚Dovol, abych ti vyndal smítko z oka‘, a poleno ti ve vlastním oku nepřekáží?
  Pokrytče! Vyčisti si nejprve svoje oko, a teprve potom jasně uvidíš na to, abys mohl vyjmout pilinu z oka svého bližního.“

 444. (498) I mimo mne, ale já už proti hloupým frázím ani neprotestuji. Účel jeví se nasírací, ale je spíše směšný.
  (501) Další zhrzený ……

 445. Ja jen uzivam plodu vasi prace

  Jakých plodů práce? Čí práce?

  Možná sis, Jirko, spletl stránky, tady není volební štáb Miloše Zemana.

 446. A co vaše konstrukce, do kterých zatahujete vy nás, Jiří? Jó, co sám nechceš, nečiň jinému… 😉

 447. Já vím tedy, dámy, nevyhovím a klidně budu dál psát “ co jste si zvolili“, což je fráze, která je de facto správná, vztahuje-li se na všechny, neboť i nevolení je volba.
  Koneckonců já to „co jste si zvolili“ poslouchám kvůli Rathovi už roky( dokonce i zde na tomto pravicovém 🙂 webu a taky kvůli tomu nevyvádím:)

 448. Dobré odpoledne vespolek,

  Baubo, díky za připomínku Kůstky v (456), ale ona víceméně citovala pana Darwina… A možná by stálo za to připomenout, že v říši živých organismů je úspěšných životních strategií vyevolveno přehršel – od solitérních dravců přes týmy a stáda, až k symbiontům a ano, i parazitům, kterí úspěšně vegetují v něčí zadeli 🙂
  Někdy je analogie k lidskému hemžení tak úžasná…

  A k tématu bych ráda připomněla, pokud si matně vybavuji, tak o vítězi rozhodlo jen něco přes třetinu oprávněných voličů (cca dvě třetiny se obtěžovaly k volbám, z toho mírná nadpolovina uvítězila Zemana). Takže v tomto případě to není 98/2, ale spíš 67/33, když k těm skutečně volícím připočtu i ty nevolící (neboť limit pro voličskou účast, který by volby anuloval, nebyl, takže IMHO nevolení byla vlastně volby případného vítěze – i když nevolitel nechtěl ani jednoho).

 449. Andy,
  ano, a tomu se říká demokracie…. fakt začínám o takovém systému pochybovat.

  No a mírně OT, jaké mají lidi starosti – tento týden se mi omlouvala studentka ze zameškané práce v laborce, neboť ošetřovala klokana…. sem si myslela, že pomáhá rodičům v Zoo Hluboká. Leč nikoliv, mají malou „farmu“ se zvířaty, povětšinou domácí mazlíčky (minikrálíčky, králíky, papoušky, pavouky, hady, myši – to je taky krmivo pro předchozí) a po zahradě pak běhají ještě bažanti i jiná drůbež, miniprasátka, kozy zakrslé i standardní, v doprovodu ovcí. Kromě 4 klokanů pak ještě mají dva pštrosíky emu, naděje na založení chovu… Se docela divím, že vůbec stíhá studovat, a ne špatně 🙂

 450. no jo, Andy, na to že VY víte líp, než já, koho jsem volila, co si myslím,a co chci, jsem si už zvykla.

  No a proč ase atk vyvádí kvůli tpomu, kdo koho volil a kdo to zavinil, když v rtom druhém kole bylo na výběr, jetsli skončíme v blátě nebo v louži.

  Nebo snad předpokládáte, že za KS by bylo nějak prudce lépe? Že by nebyl podpis eurovalu a fangle EU na Hradě?

 451. Matzurko, obyvatele kotliny jsou asi nejlepsi na svete v chovu a pestovani cehokoliv…. A hlavne je to desne bavi a to se pocita. Kotlina je v tomto vesmirna mocnost….

  Jo zvlast po sudetske otazce tu byl ostruvek pozitivni deviace, to nemuzete poprit. 😀

 452. U pěti knih Mojžíšových, nechte si už doma své ošumělé (pozitivní i negativní) deviace ,a raději se zamyslete, jak vyhrát svůj vlastní Higgsův boson!
  „A je to tady, zlatý hřeb večera pro všechny, kteří touží opravdu objevovat. CERN se rozhodl přesvědčit veřejnost o konkrétních výsledcích své práce – 10 šťastným výhercům chtěl rozdat 10 Higgsových bosonů, základních částic. „Vždy jsme se chtěli podělit o výsledky výzkumu,“ uvedl na blogu Sergio Bertolucci, ředitel výzkumu CERNu. „Nastal čas učinit to. Tímhle způsobem chceme poděkovat za obrovský entuziasmus, který podporuje naše objevy.“ Higgsovy bosony jsou velice vzácné částice – aby vznikl, musí na sebe narazit dva protony, potom je šance jedna ku milionu milionů, že se tak stane. 10 vylosovaných šťastlivců by pak obdrželo dárkově zabalenou částici včetně podrobného návodu k tomu, jak se o Higgsův boson starat.“
  No, a pro ty, kteří se nemohou rozloučit se svým masochismem: třeba se vám z obavy o své vklady zvýší tlak 🙂
  http://byznys.lidovky.cz/schauble-odkryti-uctu-z-danovych-raju-nam-pomuze-zatlacit-na-banky-1d2-/firmy-trhy.aspx?c=A130405_134016_firm

 453. tak to je sranda – napise neco triska je zase jeden zhrzenej
  napise neco jezek jeee zase jeden zhrzenej .
  no hlavne ze aspon jeden zhrzenej neni 🙁

  ja si tedy ctu i to co napise nekdo s jehoz nazorem nemusim souhlasit – pak se snazim vyhodnotit zda nema v necem pravdu. ( vetsinou mne nepresvedci ale co kdyby 😮 )

  hele i u sumavakova nezaplaceneho obeda jsem premyslel 😀

 454. (527)hmm, a to po tom „průvanu v hlavě“ještě máte čím přemýšlet ? 🙂

 455. 432 Wetíku, dovolím si definovat :

  Parlament je pro předkládané návrhy zákonů totéž co trávicí trakt pro předkládanou krmi. Výstup je srovnatelný.

 456. „no jo, Andy, na to že VY víte líp, než já, koho jsem volila, co si myslím,a co chci, jsem si už zvykla.“

  Maydo, ohne srande, kdepak jste to z mého příspěvku vyčetla?

 457. tak huraa posledni danova priznani hotova .
  sedam do auta a jedu za pateri 🙂
  doufam ze tam bude a nebudu muset v pondeli jet znovu 🙁

 458. Pepo, nebude. Páteř měla prodloužené směny jen do řádného termínu, t.j. do 2.4. Dnes jen do 14.

 459. Dano diky ja vim 🙂
  ale nedalo mi to 😀
  jedu domu a v pondeli si udelam okruzni jizdu po FU JM kraje. Myslim ze porad plati ze posledni den zadarmo to jiz musim donest na mistne prislusnou podatelnu .

 460. Ja tedy znovu zopakuji, ze jsem v druhem kole Zemana volil, protože jsem si chtěl svým jediným hlasem pomoci tomu, aby nevyhrál Kalouskovo Fořt.
  S vědomím, o koho jde a jak často me ještě jeho řeči a konání na sere.
  Takze me nechává v klidu.
  A k tomu “ …co jste si zvolili…“ – zvolil jsem to i VÁM miláčkové, jsemť totiž škodoradostný…..
  A vaše poznamky, toť rajská hudba pro mou zhyralou duši …užijte si ho :-)))

 461. přesně tak, Pepo. A v pondělí má konečně svítit slunce, tak to bude hezký výlet. :-)MMCH – já ještě svoje přiznání také nemám a budu jej muset zavézt osobně… 🙁

 462. a abyste se zasmáli – za okny tu hustě sněží. Fujtajbl.

 463. (529) nj, pasáčku, o tom, co Vy napíšete,opravdu nemusím přemýšlet -jsemť „zhrzená“ nad stavem tak barbarským 😕

 464. Dobrý večer!

  Tisková zpráva:

  Na včerejší tiskové konferenci představil Calvin Rickson, textilní inženýr a
  výzkumník z Oxfordské university, svůj nejnovější vynález. Calvin navrhl
  podprsenku, která zamezuje, aby se ženám ňadra houpala ze strany na stranu,
  nebo se pohybovala nahoru a dolů Dokonce zamezí, aby byly bradavky vidět
  přes blůzu, když se ochladí, nebo když je tkanina mokrá.

  O přestávce ho přítomní účastníci konference vzali na dvůr a rozbili mu
  držku.

 465. (507) Nickname,

  zatím ne. Já jak jsem psal, znám situaci zatím jen z doslechu. Ale domnívám se, že problém je jinde. Vyprávěl mi kdysi jeden bezva kluk, co se navrátil z cizinecký, že nemůže pořádně spát, protože slyší chroptění a sténaní těch, co zastřelil. To považuju za primární problém a alkohol a nebo drogy za následek. Možná budu mít v budoucnu tak trochu možnost ovlivňování. Takže asi tak. Jednou rukou třímáme desatero a druhou rukou kyneme a voláme zabíjejte.

 466. 539 westiku jsem dalek abych po nekom chtel at premysli – pokud ho neplatim nebo nezivim.
  ani jedno u vas nepripada v uvahu tak si delejte so chcete.
  dotaz byl zda muzete nebo nemuzete ale ze mne to prekvapuje ze 😮

 467. 537 Dano mirne bych pozvedl oboci ale kdyz mam maslo na hlave tak nemuzu 🙂
  ale nahodou letost jsem zvladl v terminu + 5 dvanact sebeudani a na 30.6 jsem si nechal jen jedno.

 468. Martine…nic jiného si nezasloužil
  😀

 469. Tak koukám, že se svým přiznáním, které šlo včera, jsem úplně vzorný poplatník … 😉

 470. westíku 542 – už jsem na to videjko taky přišla, ale nebyla jsem schopna dokoukat do konce.
  Zvláštní je, že ta socialistická propaganda vždycky chytne takovej asijskej šmrnc, v té své názornosti. Já si vždycky myslela, že je to tím, že to jde z Ruska a asijských stepí. A ono ne… 🙂

 471. Jak bohužel…copak nemáte rádi svůj stát tak, že rádi platíte daně? Niko niko…to je tedy vostuda. Z čeho by pa prezident žil a kecal blbosti, když ne z daní… vždyť v životě nepřeložil stéblo a tak holt to zbejvá na vás…
  já rozhodně nemíním debatovat o tom, jak je to ošklivé, či krásné, platit daně. Já krvácím dost a dost..a po tom zvýšení pozemkových daní, se vůbec nedá nic říkat….odporný…

 472. Zeman? fakt? kdy?

 473. Jistě, je to moje vina, ty daně, nic jiného jsem nečekala, Jiří. Joo, to kdybych svoji zem nenáviděla, tak by určitě žádné daně nebyly…

 474. Dobrý kvíčerek,
  dovolil bych si odbočit od státotvorných rozborů, co by kdyby, k jedné zajímavé věci. Všiml jsem si, že celebrity ženského pohlaví drží jakékoli nářadí stejně, jako by držely pánské pirození. Schválně se koukněte na Evu Decastelo jak drží rozbrusku: http://media.super.cz/images/top_foto1/0000003609990510/Q_dS7qmUXMIT9_4f3aZeZA/515d97287310499868e30200-69062.jpg?20130404170722
  A tady je to ještě zřetelnější: http://media.super.cz/images/gallery/0000000009990665/roWegzbdATfT7bSdcoHN1A/515d96dd12a775931e230300-69060
  Jasně, co se v mládí naučíš (ještě mám její fotky schovaný 🙂 )… ale že by takhle začínaly úplně všechny české celebrity???

 475. xakru, doplňte si „ř“ do pirození. Tak moc mě můj objev rozechvěl… 😀

 476. Ad 542 – westíku, na FB ovšem psal student, že to opravdu na středních školách učitelé pouštějí. To jednomu pak trochu ten smích zamrzne…

 477. Tak tohle Martine si fakt nezasloužím….proč mi tohle děláš…..

  Niko, to jako mám to pole, louky, lesy, domy…..vytáhnout ze země a co jako? Jo a jedno zmatení je v tom, že neříkám, že nenávidím svou zemi, ale jen mi vaděj v mé zemi socialisté a komunisté, i když si zrovna říkají ods, socani, zelení, a mnoho dalších, co se mne snažej omezovat stříhat letky v rozletu. Kdybych nenáviděl svou zemi, neopravuji kosteli, nedávám do pořádku to, co za komunistů se podělalo a mnoho a mnoho dalšího. Kdyby se takhle. jako já, chovala slušně ke krajině, nemovitostem a k památkám, tak by tady byl ráj na zemi, ale protože většině se kecání do rukou nevrazilo, je to k pláči… to jsou totiž jen ty hopyhopyhopyskáčemežejsmečeši…ale to je tak to jediné

 478. hele jak to tedy je.
  kdyz mam pozemek je to moje zeme ? ja vim podle pani fiserove ne ale tak jinak normalne .
  pokud to tedy je moje zeme tak ji mam rad.

 479. (545) nevím a zatím neznám. Co jsou meniniti ?

 480. Hipíku,
  asi mennoniti s překlepem, no bóže 🙂

 481. No, hoši, bavte, se dál, to je asi nějaká „mužská“ logika, nebo co…. 😉 Jdu radši na večírek.

 482. Jirko, kdy a jak ti zvýšili pozemkové daně? To mě zajímá z titulu bývalé profese, nehledej v tom nic jiného.

 483. to přeci je už přeci déle…už tehdy jsme si tady o tom psali…samozřejmě že v dobrém, vždyť to je přeci pro dobro celku…. tuším, že u některé zemědělské půdy to bylo o desítky procent

 484. Dobrý večer,

  Niko, bavit byste se měla hlavně Vy, když jdete na večírek 🙂

 485. MaYdo, proč by se obsluha měla bavit? 😀

 486. U zemědělské půdy takový nárůst daně nemohl být. Snad o pár procent, pokud by ministerstvo zemědělství zvýšilo průměrné ceny půdy pro účely daně z nemovitostí. Jinak žádný koeficient, který je stanoven zákonem a kde má obec pravomoc jej zvýšit, se netýká zemědělské půdy (orná, zahrady, sady, vinice, trvalý trávní porost). Ledaby byly pozemky z nějakého důvodu od daně osvobozeny a toto osvobození zaniklo. Ale u zemědělských pozemků mě nic nenapadá….

 487. Pani Dano, kdysi jsem si to vypsal, kolik jsme platili pred tim zvysenim a lisilo se radove o desitky procent. A to zadne osvobozeni od dani nebylo. Az to najdu, dam vedet.
  Nejvice narostlo a to si pamatuji docela dobre vsechny manipulacni plocha pro stroje a skladovaci plochy pro senaz a silaz…. A ze toho u nas je. Pomatujete si prave na to, ze jsme se o tom zrovna my dva docela dost bavili? Muze to byt cca dva tri roky. Ja mam tu smulu, ze si to vyfotim v hlave a je to tam nafurt….

 488. Jo, u manipulačních ploch to je jasné. Tam se opravdu daň zvedla z původní sazby daně z 0,20 Kč/m2 na 2, 5, případně 10 Kč, pak následovalo několik soudních pří a posléze se změnil zákon, upřesnila se sazba u ostatních ploch na 1 Kč/m2 v případě, že je pozemek využíván s v souvislosti se zemědělskou činností, nebo na 5 Kč/m2, je-li pozemek využíván k jiné podnikatelské činnosti.
  Když napíšeš pozemková daň, tak z toho není jasné o jaký druh pozemku se jedná. U těch zemědělských dochází jen k malému pohybu.

 489. Ovšem je otázka, jak berňák posoudí výměru pozemku ostatní plochy, která je skutečně využívána k podnikatelské činnosti. Protože pokud není využívána k podnikatelské činnosti, pak je sazba daně 0,20 Kč/m2. Nebudu tu veřejně navádět..je to oříšek pro daňového poradce a pod. 😉

 490. Pani Dano, ano to je presne ten problem….. Bohuzel te plochy na manipulaci u nas je potreba opravdu dost a nejen to, vsechno je vyasfaltovane, zpevnene a tak. Proste pruser….pro nas a radost pro mestskou kasu…no a nejdu na vecirek, jdu delat neco rozumneho, vecirky nemam rad, pokud tam nejsem jen v uzkem kruhu rodinnem.

 491. (542) Mohli jste se zasmát i dříve, 470 . 😛

 492. Jirko, napíšu to znovu a pomalu: Zvýšenou sazbou daně se zdaňuje výměra pozemku druhu ostatní plochy, která je využívaná k podnikatelské činnosti. Nikde nepíšu o výměře celého pozemku….

 493. Komentář mé dcery po shlédnutí :

  ‚Co to, kurva, bylo?????‘

 494. Já na to koukal, kdy příde ten vtip ……. (upozornil mne na to potomek).
  Až potom mi došlo, že žádný vtip, že je to vážně.

 495. No prostě Jirka vykáże, že na těch vyasfaltovaných plochàch pěstuje zelï, anebo je to jeho soukromá trèningová placha na golf,nevýuživanà pro podnikáni 🙂

 496. Proto jsem taky k odkazu (470) žádný komentář nepřičinil, zajímalo mne, jak to bude působit bez varování. Zřejmě je komentář Tvé dcery dost výstižný.

 497. Jirka mi trochu připomíná některé jedince na kurzu instruktorů řidičů motorových vozíků. Školitel: „Instruktorské oprávnění budete mít na všechny typy vozíků, které máte zapsány ve svém řidičském průkazu řidiče motorových vozíků“.
  Školení (někteří) „Ale já tam mám jenom …..“
  Školitel: „Instruktorské oprávnění budete mít na všechny typy vozíků, které máte zapsány ve svém řidičském průkazu řidiče motorových vozíků“.
  Školení (už méně) „Ale já tam mám jenom …..“
  Školitel: „Instruktorské oprávnění budete mít na všechny typy vozíků, které máte zapsány ve svém řidičském průkazu řidiče motorových vozíků“.
  Školení (ještě méně) zaraženi v rozletu chňápavějšími: „Drž hubu a piš!“
  Řidičský průkaz bývala knížka, do které bylo lze připsat cokoliv.

 498. 583- docela by mne zajímalo, až jirku zadupete spojenými silami do země, neb nestojí v řadě, na koho se vrhnete.

 499. Poštovní doručovatelky a ceny pohonných hmot – 478 – ale kdepak, to by bylo moc jednoduché a nikomu by to nehodilo půl pátého míče nebo tak něco. To bude úplně jinak…

  Poštovní doručovatelky vyfasují tablety (nikoli Ibalgin, ale něco od HP nebo IBM) s Windows 8, které budou nakoupeny podle rámcové smlouvy kterou má MV s firmou Fujitsu na produkty Microsoft. K tomu se nakoupí (podle stejné smlouvy) centrální systém od firmy „Drábci, Šišky, Kalousci, synové, vnuci a jiní pancharti a.s.“ za cca. 900M plus 200M ročně na provoz.
  Pak s tím budou dva roky cvičit, protože to nebude fungovat a ve finále se to zruší a vypíše se výběrové řízení na nový systém…

 500. Jirko – 490 – No já nevím, já jsem to nehodil nikomu. Ale kdybych musel volit (jako že by mi třeba pálili koule žhavým železem, chtěli znásilnit dceru nebo tak něco), tak bych to rozhodně hodil Zemanovi a nikoli Schwarzenbergovi.
  Prostě proto, že Zeman je sice eurofilní a germanofilní levicový šmejd, ale pořád je to méně eurofilní a germanofilní levicový šmejd než Schwarzenberg.

  A ano, skutečně se domnívám, že osobně jsem pravicově orientován víceméně ve všech oblastech, snad s vyjímkou tělesně postižených, kde zastávám názor, že je správné, že stát vybírá daně na to, aby stavěl například výtahy do metra nebo bezbarierové přístupy na nástupiště vlaků…

 501. Mimochodem, jen tak na okraj k tomu nadávání na EU, debatám na téma „Tří králů“ (nemyslím Kašpara s Melicharem a Baltazarem) bych měl jednu poznámku na okraj.

  Dneska jsem se dočetl, že někdy minulý měsíc zcela v tichosti odlifrovala ČR do Ruska posledních 68 kg obohaceného uranu, ze kterého by bylo možno vyrobit dvě jaderné pumy.
  Nevím jak kdo, ale já osobně bych se před volbami ptal svých volených (zás)tupců, kdo to dopustil, jak je možné, že se to utajilo a jak je možné, že za těch 23 let se ČR dávno nezmohla na to, aby ten materiál zpracovala do použitelných jaderných střel.
  Tohle bych viděl jako skutečnou velezradu a ne nějakou blbou amnestii nebo nepodepsání eurovalu.

 502. Stran Zemana a Schwarzenberga se Pavle zcela neshodneme, já považuji za větší neštěstí Zemana, ale vzhledem k tomu, že škodění jednoho uvidíme (vidíme) a u druhého zůstane hypotetické, nikdo to nerozřeší, kdo by měl více pravdy.
  Celá polenika je navíc, vzhledem ke kvalitám finálních kandidátů, totálně zbytečná, pojmy „za osmnáct nebo za dvacet bez dvou“ nebo „z bláta do louže“ ji ilustrují dokonale.

 503. Tedy alespoň já osobně si nevzpomínám, že by kdy jakákoli politická strana měla v programu, že dobrovolně předá strategický štěpný materiál ve vlastnictví ČR cizí mocnosti.
  To musel někdo domluvit, někdo to musel podepsat a podle nějakých not to muselo proběhnout. Ti co to domluvili, podepsali a provedli patří dle mého mínění bez pardonu ke zdi. A to i tehdy, pokud byl oficiálně trest smrti zrušen. Kdyby nebyla tajná služba naprosto neschopná, tak ty gaunery dávno přejelo auto nebo se otrávili houbami. Nebo olovem, pokud by nechtěli ty houby žrát. 🙁

 504. (585) Bohužel nejsem schopen odhadnouti, kdo by ho v tom hypotetickém případě nahradil.
  Jen podotknu, že o „řadu“ se v mém případě určitě nejedná.
  Ani o „zadupání“, jen mám jisté námitky proti generalizacím a tvrdým soubojům s tím, co si podle někoho myslí někdo jiný (pamatujete Čumila?).

 505. AeroKarle – 589 – ano, neshodneme. U mně je to dané tím, že bytostně nesnáším Němce a proto celkem zákonitě preferuji toho, kdo vykazuje menší afinitu vůči Germánům.
  Což se nijak nevylučuje s tím, že jsem oba kandidáty považoval za stejnou verbež.

 506. Jo, mně současní Němci zas až tak moc nevadí, takže na to koukám z malinko jiného úhlu. Dokonce bych řekl, že německý liberál je mi bližší než český socan.
  U dvou presidentských kandidátů stavím výše přátelství se zdejším osazenstvem nad konkrétní záležitost s presidentskou volbou.
  Že má někdo v nějaké věci odlišný názor od mého, když se s dotyčným v jiných záležitostech shodneme, mně nějak nedokáže vybudit k ostré polemice. Tu si schovávám pro zásadní oponenty.

 507. Karle, ono taky jak zadupat do země dvoumetrovýho chlapa, co trenuje krav magu, že? 😀

  Ledaže by to byly planý řeči 😀

  Ono to ‚vyčnívání z řady ‚ je vůbec takový ‚vošajstlich‘, jak říkávala moje babička.:-) Kromě oslňujícího intelektu čí zajímavých názorů lze z řady vyčnívat i například nesnesitelností, škodolibostí či tupostí.

  TAk osmnáct bez dvou a z bláta do louže velmi vystihuje i moje pocity z obou kandidátů. Proto tak nějak nechápu, proč se zaobírat tím ‚zvolili jste si ‚ a ‚máte co jste chtěli‘. Kdyby dopadly volby naopak, tak by to bylo totéž v bleděmodrém.
  A nejspíš bychom zase poslouchali,vlatně četli, že jsme si zvolili a že jsme chtěli.

  Pavle, vyrozuměla jsem, že ten vývoz uranu do Ruska je na základě nějakých mezinárodních dohod, v kterých má prsty Obama a že se na tom podílelo USA. A že se takhle nevyváží jen z ČR.

 508. ježíšmarjápano, co jsem to zas vyvedla…. 😀
  Nějak se s tím dceřiným noťasem neumím sžít…
  Můj nebožtík má jestě naději – velmi malou, že by to mohla vyřešit jedna součástka. Ale naděje na sehnání je minimální, asi se už nedělá, ten noťas má sedm nebo ještě víc let.

  TAk mně napadá, jen teoreticky – nemáte někdo doma v šupleti nějaký antikvární součástky na Maca? Ajťák by mi přesně řekl, co to má být, zatím vím jen, že to je něco, co rozděluje prý proud, který přichází do počítače.

 509. Vida , tak ty moje dva zmotaný a omylem odeslaný komentáře zmizely…
  Asi nebyly schváleny.

  Chteěla jsem jen , pánové, říct, že se s Vámi dvěma, pokud jde o prezidentskou volbu, shoduju. Včetně toho, že prezidentskou volbu taky nemáum na nejvyšších příčlích žebříčku priorit.

  PAvle, ten uran se prý vyvezl na základě nějakých dohod, v kterých má prsty Obama a američané se na vývozu podíleli. A nevyváží se jen z ČR. Prý to má zabránit zneužití pro teroristické účely. No, nevím, jetsli zrovna Rusko je ta pravá prevence….

 510. Rputi:

  – definij klamat
  – definuj lhát
  – definuj krást
  – definuj podvádět
  – definuj zneužívat
  – definuj vydírat
  – definuj zradit
  – definuj opustit
  – definuj nouze
  – definuj činit
  – definuj násilí
  – definuj zabíjet

  Aneb jak se právo vyvíjelo od souboru přikázání přes precedenty ke kodifikacím a k nepřehledným stohům předpisů 🙂

  Zdraví bestie kočičí

 511. Dobré ránko!

  I ty kocoure! 🙂
  Ale jo, já ti rozumím a pokusím se o to, jen se nad tím musím trochu zamyslet, takhle fofrem to z rukávu nevysypu.
  Význam slov bývá někdy vágní, mění se a v kontextu dalších slov může i měnit význam. Ale právě proto si myslím, že by bylo dobré slovo použít samostatně, aby vedle nestálo nic, co by ten význam mohlo posunout.

 512. Zajímavé!
  JUDr. Koudelka nechal se slyšet, že Zeman vlastně Schwarzenberga vůbec nepotřebuje.
  Ministr zahraničí (podle ústavy) vlastně nemá co mluvit do jmenování velvyslanců, což dosud bylo pouhým zvykem. Jmenuje president, kontrasignuje premier. Punktum!
  A jelikož se M.Zeman na svých cestách rozhodl podporovat český průmysl, přibere si na zahraniční cesty spíše ministra Kubu než Schwarzenberga.
  Jak to zkousne Schw. a zejména Kalousek, toť otázka!
  http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Zdenek-Koudelka-Prezident-Schwarzenberga-nepotrebuje-267982

 513. Dobré ráno,

  Rputi, já pochopil kocoura trochu jinak. Na začátku bylo desatero a definováním pojmů se z něj vystavěla pavučina předpisů. Jestli ho poslechneš a budeš se snažit definovat, tak dojdeš až k dnešnímu zákonodárci v parlamentu.

  Nějaké úřednické hovado chce zavést registr jízdních kol, že aby se nekradlo. Ta páteř nedá pokoj! To bude zase program prevence krádeží, IT vybavení, hard i soft, nová úřednická místa. Výrobci štítků a všechno na konci směřuje k pravidelným kontrolám policejními hlídkami. Kde máte lékárničku?

 514. 598 – aneb, jak poslanci ve snaze zalíbit se voličům spustili přímou volbu presidenta a teď teprve budou čumět, že vypustili Krakena. Ještě budou plakat za Klausem!

 515. martine 599 – „my lingvisti“ to chápeme trochu jinak. Např. taková definice nouze je docela zajímavá.
  Ale jak jsem psala – musím nad tím trochu podumat.

 516. Jste docela srandovni….. Tedy myslim s tema danema. Mi je totiz uplne jedno, za co a proc, ja jen ze se mi jistou chvili zvedly dane o desitky procent a jen tak, bez nejakeho pridaneho hodnoty, jen rozhodnutim razitkovace a patere. To je proste fakt s tim nic neudelate. Je hezke, ze se takhle snazite, ze to vlastne je brnkacka a chytate se kazdeho stebla, aby to tak nebylo, ale mate pech, je to tak….. Ostatne, ja mam vyhodu tu, ze necekam nic dobreho a vas ceka i to zdaneni vkladu, ja vim, neni to vubec nic strasneho, vodnesou to jen ti, co si to nakradli a stejne tolik penez nepotrebujou 😀

  Pavle, to co popisujes, je hezke, lec to neni svobodna volba. Protoze nasledky jsou jasne. Tedy kdyz hodis do urny, oni te pusej, tak nabijes pistoli a pujdes si to vyridit. Ted si tak akorat muzeme „sirat“

 517. Martine kola jiste budou mit svou znacku…stk…..a tipuji, ze i vlastni polucejni oddily. A protoze jsem „libuse“ tak vestim ze se dockame i toho jak se budou kontrolovat zimni a letni boty a ob
  Eceni obyvatel. Vzdyt kde vznika nejvice urazu, omrzlin, zapocenych nohou, navhlazeni ledvin, rymicky…..tam vznikaji nejvetsi skody narodnimu hospodarstvi , petiletky se pak nedaji stihnout ani za sedum let. To proste nekde….. A Huml napise zase nejakej hezkej zakon o provozu na chodnicich

 518. (590)PK : můj syn (kdysi jako obsolvent VŠ nastoupivší v Řeži) řekl, že to mohl být nějaký zbytek ze 60tých let.Jinak celá transakce je popsána zde:
  http://www.lidovky.cz/export/pda.asp?b=ln_lidovky&r=firmy-trhy&c=A130405_181146_firmy-trhy_hm
  Takže mravní rozhořčení není na místě: skladování tohoto štěpného materiálu je velký trabl, vyrábět jaderné střely by nám nikdo nedovolil ,stejně tak prodej tohoto materiálu Iránu 🙂
  Mimochodem: myslím, že v r.2006 vysoce obohacený uran nechali odvézt Poláci; vrátil se jim jako méně obohacený uran do jaderných elektráren .

 519. Házení perel doporučuji rezervovat pro entity s chápáním přesahujícím čtyři končetiny ….

 520. Pane Kořenský,
  Závazek nemít jadernè zbraně jsme podepsali ještě za komoušů.
  Obama zaplatil odvoz do ruska a zpracování na méne obohacený, vhodný pro civilní účely. Risovè maj kšeft a všichni jsou spokojení
  K čemu by nám taky byly jaderné zbraně ?
  Scudy už nemáme – ty nechal zlikvidovat Havel hned po Sametu, dnes by už stejně byly prošlé,
  .Pod L 159 by asi pověsit nešly, naše Gripeny neuměj bombardovat

 521. hmm, s tím uranem je to stejně legrace: my, na Vysočině (a stejně tak v Ralsku), sedíme na uranu – takže přírodní vyzařování radioaktivity je možná větší než ve Fukušimě (v posledních létech se prověřovaly hodnoty radonu v jednotlivých barácích-náš domeček kupodivu uspěl); Rakušané běsní kvůli Temelínu (a reaktor mají přímo ve Vídni), my máme reaktor přímo v Holešovicích (školní reaktor pro FJFI) a v Řeži, ale ekošílenci se málem věšejí v Temelíně a v Dukovanech …. 😕

 522. Dobré šedivé ráno,

  westíku, Rakušáci sice reaktor ve Vídni mají, ale nebyl nikdy spuštěn, v referendu se rozhodli, že je lepší mít elektrárnu plynovou se závislostí na Rusku 🙂
  V tomto ohledu mi přijde idea „trvale udržitelného čehosi“ zelených pumprlíků jako přímá cesta k závisloti na tom, kdo je bude živit…

  Stran uranu mne spíš štve, že i když tu máme JETE od nevímkdy, nejsme schopni si vyrábět palivo sami… americké tyče do Temelína se prý kroutily, takže jedině ruské fungují, ale uran jim prý na to vozíme – není to poněkud hloupé ? No hlavně že máme zástupy MBA a sociologů s genderistkama…

 523. Dobré ráno,

  když tápeme v tom, co vlastně znamená ‚nepokradeš‘ a voláme po definici, tak se nedivme bláhovému očekávání, že krádežím zabrání nějaký registr.

  Koneckonců nevím nic o tom, že by se přestala kvůli registru krást auta.

  Kdo v sobě nemá povědomí, že ‚krást se nemá‘, tak tomu ani deset registrů v kradení nezabrání.

 524. Matzurko,
  to zaspali bolsevnici. . .:-(
  Dovedete si predstavit nekde kout republiky, kde dovolej postavit fabriku, kde se bude manipulovat se stepnym materialem? Kdyz navic mame tu demogracii a referenda?
  Tak bejt tady protektorat nebo kralovstvi, ale takhle?

 525. Dobrý den,
  Matzurko, MAPE máte za rohem až z toho jde hlava kolem. Kdyby vyplulo do vodoteče co je tam schované za jílovými hrázemi, svítili by kapříci až do Prahy.
  MAPE mělo být jedním z důvodů proč je Temelín dál od Budějc než plánovači chtěli.
  Nešlo by rozlišit úniky z Temelína od „přirozeného pozadí“.
  Dalším důvodem je, že pod babiččiným dvorkem není žulový masiv.

  Ad mennonité: za WWII byli osvobozeni od vojenské služby z důvodu svědomí. Výměnou měli povinnost pracovat v psychiatrických léčebnách. Od té doby se počítá humanizace psychiatrických léčeben, nepovažovali pacienty za zvířata.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Mennonite

  Měli jsme tu jedny mennonitské manžele jako lektory angličtiny v 90.letech, ještě na ně mám kontakt. V českém „rehabu“ jsem čtyři roky pracoval.

  Ad Zeman zemědělec: pracoval v podniku Agrodata, dnes bychom ho zvali zemědělským analytikem. Zřejmě neměl zkušenost, jak za 8 hodin a 10 piv zorat 10 hektarů. Ani neměl zkušenost s jednocením řepy. To bychom mu říkali prezident jednotitel a ne sjednotitel.

 526. Šimone,
  to asi jo. Teda, v protektorátu by to postavili, ale vozili jinam, že. Jako teď ? Fascinuje mne, že Američani zaplatí transport do Ruska, to je jako v SG Atlantis.

  Nepřijde vám, že naše posametová „svoboda“ se jen co kyvadlo přehoupla do jiného extrému ? Tedy, že technika a přírodní vědy, ve kterých se musí skutečně něco umět a ne to jen „vokecat“, byly co totalitní a nesvobodné zavrženy, a zhlouplé ovčanstvo páteř práská bičem, při podávání cukru – falešné iluze o bezpečí ?
  Eeech, asi jsem měla ranní ceylon od Žida, nebo to bude tím počasím 🙂

 527. Matzurko,
  Pro těch pár našich jaderných krcálků se fakt stavět fabriku na jaderné palivo nevyplatí. Furt by stála
  A taky holt nemáme k dispozici rozlehlou a málo obydlenou Sibiř 🙂

 528. Matzurko,
  tento stav me neskutecne sere a muze byt pricinou vetsich pruseru nez nejakej prezident – blackouty, nefunkcni kanalizace a epidemie atd.
  Ale ted musim pryc, vratim se k tomu odpoledne.

 529. 610- myslíte, Matzurko, že by exemplář studující genderová cosi byl schopen vystudovat jadernou fyziku? Těžko, že? Tak proč se o těch nešťastnicích vůbec zmiňujete? 🙂

 530. kdybychom nebyli „demokratická“ republika, mohli jsme na černém trhu ten uran prodat za jeden náš roční rozpočet 🙂

 531. Matzurko, to jsou dusledky tech zavazku a predhaneni, ze kazdy treti bude mit vysokou skolu…. A ze se skola neplati. To je pak tezky neco vymejslet.
  Ono se pak snaze vladne, vysokoskolsky vzdelanej nevzdelanec neumi ovladat krumpac a nasadu vod smetaku, tak svrzeni i vladcu nehrozi. A pak taky je nachylnejsi k tomu berit, ze socialni staty funguji jako pertum debile….

 532. registr kol je v naprostem poradku.
  jak by se pak dalo zavest povinne ruceni ?
  vite kolik skod muze kolar napachat ? treba i sobe ?
  registr naproso souhlasim .

  PS martine co tu pises 😮 jsem slysel ze se cosi jede ve valticich 🙂
  PS2 to mas za tu fotku 😀

 533. tak ona je demokraticka i republika kongo. to s prodejem na cernem trhu nema nic spolecneho.
  spise to bylo asi dobre sledovano na skladovych kartach 😀

 534. Matzurko – 610 – westík nejspíš myslela malý výzkumný reaktor. Ten opravdu ve Vídni mají kousek od Prátru a pracuje :http://ati.tuwien.ac.at/reactor/EN/ . U nás máme takové malé 3, jeden v Praze a dva v Řeži.

 535. ty jo to je komunismus 😮

  Nyní může zmizet ze světa úplně – obraz totiž zadržela francouzská expertní organizace Comité Marc Chagall, když si jeho český majitel u ní zažádal o potvrzení pravosti. „Po mnoha zkoumáních a srovnávacích zkouškách jsme tento obraz prohlásili za padělek,“ napsal majiteli šéf organizace Meret Meyer.

  Pokud ke stejnému názoru dospěje i francouzský soud, který se případem začal před několika dny zabývat, budou moci Francouzi obraz zničit. „Nyní děláme vše pro to, abychom tomu zabránili,“ říká advokát Jakub Vyroubal, který vlastníka zastupuje.

  http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-59633280-chagall-obraz-padelek-francie?utm_source=mediafed&utm_medium=rss&utm_campaign=mediafed

 536. 621
  jo, to znám
  za hada na 3 se rozplynuly i postavené baráky 🙂

 537. Dobré ráno. Tak jsem se začetla do zpráv a narazila jsem na iDnesu na ten registr kol, nad kterým se tu už pár jedinců rozhořčovalo. Mne v první chvíli při čtení napadlo, že v iDnesu si spletli datum nebo zveřejnili článek, na který jim 1. dubna nevyšlo místo. Ale co já vím, třeba fakt budeme muset s bicykly na ouřad. A to navíc já mám třeba kola tři. Takže jsem vlastně kulak. Či správněji kolak. Ach bože…bože…

 538. Oteplovači,
  aha, díky za info.

  Nickname,
  nojo, Sibiř máme leda Českou, a tam bych opravdu nic MAPE podobného nechtěla 🙂
  A bezpečnější technologie asi neexistuje…
  Na druhou stranu, proč by výrobna paliva měla stát, dá se to i exportovat, když domácí odběratelé potřebují málo. No nechám toho, do tohoto odvětví nevidím, takže těžko můžu vymýšlet strategické plány.

  Andy, genderistka jistě jadernou fyziku nezvládne, ale odčerpá finance na podporu těch techniků. Mohla z ní být třeba šikovná zubní laborantka, chovatelka vepříků nebo co já vím po nějaké střední odborné škole kádr na daný obor. Ale znám bohužel několik docela chytrých mlaďasů, co jdou na nějakou pro mne záhadnou „humanitu“, přičemž IMHO ten potenciál na techniku mají, jen si raději volí cestu nejmenšího odporu…. nebo jsou zblblí multikulti brainwashingem, že jako pomáhat druhým je správné a NGO jsou ta nejlepší cesta.
  Jirko, 619, asi tak.

 539. Pepo, to je tak fantasticke….. takhle se presne zaklada na obrovske prusery. Tedy prusery to nejsou, ale sberatele nebudou chtit pujcovat vobrazy na vystavy a muzei. Neskutecne.
  Na druhou stranu, treba Lada by musel malovat 48 hodin denne a o vikendu 6 dnu v kuse, aby stacil namalovat vsechno, co s dnes vydava za ladu….. Videl si nekdy nekoho s tim, ze by sel s Ladovym obrazem ke znalci, prodat ho, ci dokonce nejakou vystavu, kde by byla jeho „dila“?

 540. Pepo, start je ve 12. Sedím v hospodě a zásobuji se energií.

 541. Ad studium: pracovnice úřadu práce u nás zvládne základní pracovní úkony, po zaučení. Pokud je šikovná, tak za nějaký čas může nastoupit jako obsluha poloautomatů, po několika letech zvládne i automaty. Práce je dost. Kdyby se nezvyšovaly daně, zaměstnali bychom celý pracák včetně ředitele na ručním oddělení.

  Kdo je šikovný, vydělá si více v našem oboru jako dělník, než jako úředník ve státní správě. Musí mít k tomu štěstí na fleka.

 542. Dano, já jich mám v baráku devět, sám jezdím na čtyřech. Ne současně!

 543. Dobré pozdější zas ráno!
  Teda, já nechápu to rozčilení ohledně cyklistů a jízdních kol… Je cyklista účastník silničního provozu? Jistěže je… Napřholub zde: http://neviditelnypes.lidovky.cz/glosa-hodni-a-zli-hosi-0tx-/p_spolecnost.asp?c=A130404_155939_p_spolecnost_wag
  No tak budiž jim přáno – proč mají být diskriminováni nedostatkem péče pomocných chráničů?
  Pokud já s autem vjedu do křižovatky na červenou, bude mě to stát cca 2,5 litru… Že téhož vjezdu do křižovatky na červenou u cyklistů jsem téměř každodenním svědkem na křižovatce Legerova – I.P.Pavlova za okázalého nezájmu klandr podpírajícího policisty musí uvádět mravní a zákonadbající občany přímo k zuřivé nepříčetnosti. Proč zrovna cyklisti by měli být vyjmuti z péče našich bdělých pomocných chráničů? Zvlášť když v mnohých evropských zemích to již dávno funguje, k veliké spokojenosti euro-občanů… Proč bychom zrovna u nás měli trpět takovou diskriminaci? Pěkně každé kolo dostane registrační značku, jinak nebude smět na silnici. Povinné ručení je samozřejmostí. Každé dva roky pěkně na technickou a cyklista na měření emisí – a jako v Německu, cyklista nesplňující emisní limity nebude smět do centra některých měst. Postupně se zavedou povinné bezpečnostní prvky, (namátkou kapotáž, stěrač předního skla, detektor couvání, čelní deformační zóna, airbag, …). Samozřejmě, cyklista, jakožto účastník silničního provozu, bude muset mít řidičské oprávnění a musí být plnoletý. A po překročení 50 let věku minimálně jednou do roka musí mít povinné přezkoušení. No a pokud kolo náhodou používá v souvislosti s výkonem své pracovní činnosti, pak samozřejmě povinné havarijní pojištění a to přezkoušení jednou ročně nezávisle na věku. Přece nechcete, aby cyklisti byli neoprávněně diskriminováni, tak, jako dosud?

 544. jirko jasne ze se padela a to vic nez je vubec znamo.
  nadruhou stranu i kdyz mam padelek ( pokud jsem ho nedelal sam ) tak at mi reknou mate padelek daji na druhou stranu razitko asi padelek a hotovo.
  porad mam neco co je moje a ze si nekdo mysli ze to neni original toho co tam je podepsanej tak ok.
  prece muzu mit neco takoveho na zdi a stihat mne mohou za podvod kdyz s razitkem padelek budu prodavat obraz za original.

 545. 614 zajisté, Matzurko. To je kyvadlo dějin. V bolševismu bylo všechno špatné. Máš štěstí, že genetika tam byla alespoň po nějakou dobu za buržoazní pavědu“. Kdyby na tom byla jako jaderná fyzika, měla bys po žížalkách. Ostatně už tehdy nás poučovali mudrci ze západního svobodného světa, že ekonomika založená na průmyslu je zastaralá, protože moderní vyspělá ekonomika je založená na službách. A že toho průmyslu máme příliš a to, že je špatné. Hlavně toho těžkého a militárního. A že vyrábění zbraní a obchodování s nimi je tuze špatné a nemravné. A že to obstarají za nás a to břímě z nás sejmou. Podle nich blahobytu lze dosáhnout jedině tím, že přestaneme vyrábět a místo toho si budeme navzájem drbat záda. Tak moc se snažili až přesvědčili sami sebe a teď koukají jako vejři, že jejich vymyšlenosti dopadly i na ně, když výroba užitečného zboží žádaného na světových trzích se přesunula jinam a zbytek světa ne a ne si k nim chodit drbat záda a ještě jim platit peníze aby měli na nákup surovin, které si doma už dávno vytěžili. Teď přesvědčují, že konečně přišli na to jak natrvalo rozpohybovat ekonomické perpetuum mobile správným řízením finančních toků, tištěním peněz, daněmi, kvótami a dotacemi.

 546. 2 Matzurka – ad „Rakušáci sice reaktor ve Vídni mají, ale nebyl nikdy spuštěn“ – a kdopa Ti to povídal? Ten experimentální reaktor je přímo na okraji Prátru a normálně funguje. Akorát výkon má nula nula prd… Povětšinou ho využívali naši kolegové (Rauch, Badurek a spol).

 547. (618) divano, to jste mne srdečně pobavila : „vyvézt na černo“- asi šéf přísl.laboratoře ten vysoce obohacený uran mohl „načerno“ vyvézt do Iránu v kufru 🙂
  Předpokládám, že se přísně sleduje každý gram obohaceného uranu ve specielních kovových kontejnerech 😕

  No, a k té ceně: tedy, nevím, kolik stojí obohacený uran,ale v r.2007 činila světová cena za uran 125 dolarů za libru/0,45 kg); v té době „strašili“ na Vysočině Australané a hovořilo se o ceně 7000,-Kč za 1 kg (nikoliv ovšem obohaceného) uranu; a tehdejší ministr ŽP (s bolestí v srdci) přiznal, že Rusové od r.1945 vyvezli od nás uran za 400 miliard – takže i v tom případě by Vám do ročního rozpočtu nějaká ta koruna chyběla 🙂

 548. 635 schumi kdo to jsou ti tehdejsi a dnesni mudrcove ?
  kdo jim nasloucha a tleska ? nebo nenasloucha a netleska jen rika ze to bez nich nejde ?

 549. (635) tedy ,Schumi, aniž bych bolševiky (i v tomto směru) velebila, tak věcně musím přijmout fakt, že můj syn po maturitě v r.1984 udělal přijímací zkoušky a byl přijat na ČVUT-FJFI (fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská)-obor jaderná chemie 😕 Okolnost, že po 1.semestru ho to přestalo bavit a raději šel na ČVUT-FEL (kde vystudoval s vyznamenáním) nemá opravdu s bolševiky nic společného 😕

 550. 630 nickname, kdybych měl čas a nebylo to z ruky, šel bych na brigádu. Jen pro potěšení ze strojařiny a něčeho reálně užitečného. Vidět jak se vyrábějí šrouby a podobně. Kdysi jsem byl na brigádě v Polygrafii, poznal jsem jak se vyrábějí knížky a časopisy. A na stavbě jsem se naučil nahazovat do míchačky a míchat směs na beton pod dlažbu. A lecos jiného. Později se doma hodilo. Prohlídka JETE byla pro mě svátkem. Bohužel, stavebnice domácího reaktoru není k mání ani u Conrada. Jedna z genetiky (ne Matzurka) vykládala, jak obtížné je sehnat dobrého laboranta a kolik let že se to musí učit. No, tahdy se sekvencování dělalo ručně, dnes jsou na to automatizované mašiny. Jenže už tehdy podle toho co mi o tom bylo povyprávěno, by to po zaučení zvládla cvičená elementárně šikovná opice.
  Napadá mě, když je agroturistika, proč by nemohla být industryturistika? Vidět jak se co užitečného vyrábí. Jenže to netáhne. Spíš subvencovaný výzkum jestli drbat záda shora dolů nebo zdola nahoru.

  Neteř pohrdla Vysokou zemědělskou a studuje egyptologii. Sní o tom jak ve stopách Carnavona bude řídit vykopávky a učiní slavné objevy. Když jsem jí nabízel Ekonomické nepravidelníky od Modrého, pravila, že ji to nezajímá, že nechce aby jí to zajímalo, že o ekonomii nechce nic vědět, protože je hnusná. Stejně jako různé průmysly a vykořisťování zvířátek. Kromě toho je velmi charitativní. Plánuje s nějakou nadací odjet do Afriky a pomáhat tam budovat školy a tak. A aby tam měli čistou vodu a děti aby neměly bříška nafouklá hladem. Kluci jsou buď blbí nebo jdou za kariérou, jeden úplně nemožnej, najednou dělal dvě vysoké, z toho jednu technickou….Určitě ji čeká skvělá budoucnost. Snad umí alespoň vařit….

 551. westíku = 637

  zase těsně vedle
  psala jsem o černém trhu 🙂 🙂 🙂

 552. Schumi 641 – klíííd!
  Co jsem znala egyptology, tak to byli z valné většiny chlapi. Ne, že by tam vládnul takovej machismus, ale ona je to holt i fyzická makačka…

 553. (642) ? jak byste ten uran na „černý trh“ vyvezla, když mezinárodně se sleduje každý gram obohaceného uranu ? A Vy znáte ceny obohaceného uranu na „černém trhu“ ? Kdysi jsem sice četla o nějakých pašerácích uranu (snad mezi nimi byl i Čech), ale že bychom měli pašeráka i tady …… no 😕

 554. PeSi,
  stran té rakouské JE, Oteplovač mne už zkorigoval – ten nikdy nespuštěný je Zwentendorf, popletla jsem to, mea culpa.

 555. Dobrý den,

  včera jsem slyšel „živě“ P. Robejška. Nerozuměl jsem cca 99% toho, co povídal (když jsem mu následně kladl dotaz, tak jsem „ztratil“ odvahu a řekl mu, že jsem nerozuměl 90%). Povídal, že volný trh je sice perfektní věc, ale dá se povolit až budou fajn podmínky, které zatím bohužel „globálně“ nejsou. Protože v Číně nemají demokracii, tak jsou lidi vykořisťovaní a tím získává Čína neférové výhody a následně nespravedlivý zisk (tzn. nemají tam ještě všechny vymoženosti, které jsme si zavedli my, abychom tady následně měli nákladnou produkci a mohli se věnovat jiným činnostem jako je např. studium nespravedlivých zisků tam, kde nemají tolik rozumu, aby se chovali stejně jako my). Kromě toho má trh sociální náklady (co to je, mně nedovedl vysvětlit – povídal sice o podporách a přídavcích na vše možné, asi myslel náklady, které plátci odevzdávají přerozdělovačům a příjemcům, aby si plátci udržovali tuhlenctu solidaritu). Třešničkou na dortu bylo prohlášení, že manažeři korporací nemají motivaci a neinvestují, přestože dostávají od vlád a centrálních bank peníze zadarmo. Nevěří prý totiž návratnosti investic. Já osobně myslím, že by museli být naprostými idioty, kdyby něco z toho, co dostali vůbec investovali. Až to prachsprostě utratí, tak si přece dojdou pro další a zase je dostanou. Tak proč si honit triko nějakými pitomými investicemi a riskovat zdraví?
  Pak pěkně a vtipně povídal B. Lomborg o úžasných dotacích do elektromobilů (přítomné dámy ještě říkali, že je to fešák), L. Kovanda byl přímočarý a jízlivý (dámy také říkali, že je fešák). Všichni vlastně povídali to, co píše Schumacher v 635 – tedy kromě toho kyvadla.

 556. schumi socialni cit je dobra vlastnost , jenom to nesmi byt masazi dotlaceno do pomoci za kazdou cenu . ale to jsme uz zase u toho socialniho inzenyrstvi a nesvobody

 557. 641 abych nezapomněl, samozřejmě, že „Karel for Hrad“

 558. Schumi,
  hruba v 6. třídě bych za kariéru egyptologa dala život :), čistě jen kvůli knize Bohové, hroby a učenci… dávno před filmy s Indianou Jonesem. Zaboha mi ale nešly letopočty, takže to zůstalo jen jako vypomínka z mládí. A v v devítce jsem propadla biologii díky životopisu L. Pasteura, ale ani k současné profesi jsem se nedostala přímočarou cestou. Jo, taky jsem si myslela, že Brontosauři jsou fajn (hnuti i skupina), ale člověk z lecčeho vyroste …
  A teď mne baví si číst o tom, co genetici zjistí při analýze mumií nebo Oetziho 🙂

  A ta vaše známá genetička nekecala.

 559. Schumi,

  ono toho v Egyptě zas tolik k objevování nezbylo. 🙂

  A okopávát brambory a sbírat lesní plody, kdyby bylo nejhůř, lze i bez vysoké zemědělské a na uvaření těch brambor jeden nemusí být mistr Haute cuisine.

 560. A MAtzurka má pravdu, člověk z lecčeho vyroste…

 561. Dekuji MP, presne to co si myslim o Robejskovi…..a to ho znam jen z tisku a nebo tlace.

  Opraviĺ bych nekolik omylu…. V Egypte se co vykopavat jeste mnoho a mnoho let. A pak ze prace egyptologu je fyzicka narocna.

  Po hnojarne se mohou venovat absolventi pouze dvem vecem. Za prve vlastnimu farmareni, tedy praci na svem a nebo praci pro statni spravu. Vyjimky, co potvrzuji pravidlo jiste jsou, ale co smnima, ze ano. Takze zlata egyptologie. Je sikovna, ze se tam dostala, jeste sikovnejsi, ze to dodela a pak aby si nasla nejakou praci, to bude to nejtezsi.

 562. Matzurko, třebaje to tím, že máte nedostatek šikovných cvičených opic 🙂

 563. 647 Modrej, ty masochisto….
  653 Jirko ppa etc….mohl bys sponzorovat…. Pravila že i když třeba to k ničemu nebude, že bude mít „papír na hlavu“. Kdo by tu měl zájem o absolventa egyptologie?

 564. Shumachere, to tedy nemohl. Stejne jako nejezdim do Ciny , nekourim kubanske doutniky a nepiju jejich rum…… Nedodavam komunistum hruskovici, tak nebudu podporovat neco, co by i z dalky, pripominalo arabske besneni a niceni. Je to divne, ale co s tim, nic. Ani do Dubaje na nakupy nejezdim a prestupuji tam, jen kdyz je to nezbytne.

 565. tak na sobotni odpoledne
  zhrzenise musi napravit nebo pan prezident klaus je rozvrkoceny ?

  http://www.klaus.cz/clanky/3335

  ale tady je neco co by klidne psali i politici na kypru – jenze tam to bylo oirem.

  „Nechápu, že bývalý bankéř Stráský může tak bezelstně souhlasit s používáním politického hesla o bankovním socialismu, se kterým přišel tehdejší místopředseda vlády, předseda Legislativní rady Jan Kalvoda. Ekonomicky je to termín nesmyslný. Protože jsme neměli a nemohli mít jakkoli funkční kapitálový trh (a i dnes, po 20 letech, je naše burza v podstatě irelevantní, okrajovou institucí), nemohlo to být jinak, než „do toho zatáhnout banky, aby našim lidem půjčily“. To byl bankovní socialismus? Nikdo jiný úvěry přece poskytovat nemohl, ekonomika by se zastavila. Zahraniční banky, kterým jsme rádi a rychle dávali bankovní licence, byly u nás – k našemu zklamání – v tehdejší době naprosto pasivní a pro nás bohužel zcela nepodstatné. Nevím, proč toto poskytování úvěrů nazývat bankovním socialismem. Jedině jako politický útok. Naši bankéři dělali, co mohli a uměli. Nebyli to ani horší, ani lepší lidé než naši politici, filmoví režiséři, novináři, učitelé, hostinští, obchodníci a příslušníci tisíce dalších profesí. Generálním ředitelem naší největší banky byl tehdy Stráského dlouholetý kolega a přítel.“

 566. Tak on se nám spíš mezitím ten bankovní šokiálismus nějak rozšířil do světa…

 567. Jirko ppa a Schumi, ono je to velmi poučné poslouchat dnešní „intelektuální elity“. Já bych klidně včera podepsal (to bylo ono 1%, kterému jsem rozuměl) všechno, co říkal o bankéřích, finančních trzích a jejich „kompetencích“ (to je fantastické slovo) a odměnách. Jenže potom přijde řeč na to, jak ven z dnešního stavu. A to už je zase A) v záhadných termínech, B) potřebě ještě lépe regulovat, C) najít experty, kteří to budou dělat lépe než ti současní neumětelové. Idea je v pořádku, jen ty správné kádry ne a ne najít. Mě to připomnělo, že jsem se ptal kdysi mudrlanta, proč se nám ten socialismus nedaří vybudovat? A on na to, že za to můžou imperialističtí a vatikánští agenti. Já na to, kde je viděl a on, že neviděl, protože jsou zakuklení. Ať už jsou to etatisti, socialisti nebo jiná kolektivistická sekta, vždy je s nimi legrace.

 568. Fantasticke MP, jednou si to taky musim poslechnout „live“ …. To je uplne stejne, jako dnes s panem prezidentem…. Taky se ta EU furt vymlouva, ze jim to kazi, tim ze pochybuje, nebo kazdy premier, taky mu hazeli klacky pod nohy ….. Ve sportu je to podobne, tam je taky slunce do oci, spatnej rozhodci, podplacene….. Malokdo dokaze rict, ze souper byl o fous lepsi. Je to srandovni….

 569. Jirko ppa, tak na hodnocení pana exprezidenta se neshodneme, protože já jsem (jak je Ti notoricky známo) provinční, národovecký, nesnášenlivý, fanatický, nekritický atakdáleatakdále klausofil. Ale dnes už je to vlastně včerejší příběh.

 570. Dobré odpoledne,bych měla auto, který by jed)zdilo, kdyby mělo fun

  no, jeden z mých exkolegů na počátku 90.let tvrdil, že by ten socialismus fungoval, kdyby se marxismem řídili všichni.

  Mně by zajímalo, kolik těch borců, co říkají, jak by byl ten socialismus báječnej, kdyby to nebo ono, koupili auto, o kterém by jim prodávající řekl, že by mohlo i jezdit, kdyby mělo nerozbitej startér,fungující řadící páku a v nádrži benzín a ne díru.

 571. 661: Jirko, teď si čtu knihu „My, Evropa a svět“. U „Smrti v sametu“ jsem musel odfiltrovávat věci se kterými buď nesouhlasím, nebo mi přijdou jako z pohádky. V této knize nemusím.

 572. MP, ja vim ze … Jak to …. je a sam dobre vis, ze i ja dokazu ocenit jeho dobre stranky.

 573. Nickname, jen dotaz s tim Zemonavym zamestnanim. Nenasel jsem to nikde a tak se ptam…. Pracoval nekde po roku 89? Protoze jestli ne, tak v podstate nepracoval nikdy….

 574. 666 Jirko, a co je to, ta práce? 😉 V roce 1990 vědecký pracovník ČSAV…
  Jaký byl pracant atd atp nevím, neznám. Pamatuji na vyprávění šéfredaktora bajtu, že MZ byl jako plánovač nepoužitelný teoretik.

 575. práce je ,Noname, cokoliv, co něco přináší a taky mimo státní sféru a to myslím, komplexně, tedy všude, kde není potřeba hledět na rozpočet, protože to zaplatí někdo jinej… nejlépe daňovej poplatník.
  Pokud tohle neabsolvoval, tak nepracoval…

 576. z nepouzitelneho teoretika za par desitek let k nepouzitelnemu alkoholickemu prezidentovi.
  to je kariera 😮

  hele to je stejne dobre ze kdyz budu ridit s alkoholem tak ohrozuji a mohou mne az zavrit.
  kdyz nekdo ridi stat – prezident , munistrant financi a pod. nezavre je nikdo

 577. Pepo, nejen to, dokonce se najdou lidi, co je to fascinuje tak, ze jim daji hlas a je jedno z jakeho duvodu. Vysledek je stejnej, jako kdyby je volili radi.

 578. tak co se zde vyjadrovali lidi ze ho volili tak to bylo z jinych duvodu nez ze je alkoholik.
  proste jim to vadilo mene nez treba ze je fort.

  nicmene to nic nemeni na tom ze co si zvolili to maji 😀

  Dane se omlovam 🙂

 579. ten chlast bych mu vyčítala ze všeho nejméně

 580. Fujtajbl vespolek,
  koukám, že některé tři komentátory ještě nepřešla chandra z toho, že v souboji soupeřů, kteří by spolu mohli běžet nahatí proti větru jak jsou stejní, vyhrál vepřoknedlík a ne zpráchnivělá mumie.
  No nic, nebudu rušit vaše kvílení a jenom přihodím swetr report z Podblanicka: zataženo inverzní oblačností, bezvětří, dva stupně nad nulou a semotamo spadne vločka. Jo, důležité upozornění: oschly silnice a lidi jezděj jako krávy! Takže opatrně…

 581. Ptakopysku,
  fuj, to je teda představa, tihle dva nahatí, jak běží – no, spíš škobrtají- proti větru.

  Tady počasí stejné jako na podblanicku, jen ty vločky si daly pokoj.
  vzhledem k nefunkčnímu noťasu mi nezbylo, než se odebrat do kanclu, takže jsem zjistila, že byly opět překopány přístupové trasy a navíc se zhoršila průjezdnost.

  Ale je sobota, tak to nebude tak hustý a doma mně čeká vlastnoručně upečený domácí biskupský chlebíček. Politý hořkou vysokoprocentní čokoládou. 🙂

 582. maYdo,
  anoano, energii je v tomto psím počasí doplňovat, aby se organismus mohl bránit útokům bacilů. Kupříkladu já mám zakoupeny kusy mrtvého prasete ve složení: játra, srdíčko, plec, slanina. Kvůli vitamínům nachystám ještě smaženou cibulku, mletou papriku, pepř a z toho celého bude na zítřek zabijačkový gulášek s houskovým knedlíčkem a vychlazenou plzínkou.
  Koneckonců dnes jsem celé odpoledne plel s věrnou Husquarnou v ruce zahradu a zítra budu pokračovat, takže vyvrzané kalorie je třeba doplnit.

 583. Ptakopysku,
  tak Husquarnou, no já jsem si dnes zakoupila prořezávací pilčičku od Fiskarse 🙂
  Hele (polkám mlsnou slinu), a co bys mi radil provést kousku hovězího zadního ? My dneska měli čínu z vepřové kýty, a nějak mi vyschla fantazie 🙂
  Asi půjdu studovat vařeni u Šroubků, jestli nenajdu nějakou rychlovku, zahrada volá, tak se mi „nece“ trčet u sporáku.

 584. díky 1/2 maratonu centrum nejezdilo
  (a bylo na co koukat a fotit)
  jen se to rozjelo, tak hned bouráky
  tím usuzuji, že všichni z podblanicka jeli do prahy
  nebo vlastně i naopak
  všichni z prahy jeli přes podblanicko do brňa

 585. Matzurko,
  nesmíš troškařit a musíš přerostlé dřeviny zakrátit deset centimetrů nad zem jako já 😀
  Pak rozřežeš a sklidíš kmeny a zůstane ti zahrada plná větví do výšky jednoho metru a nebudeš vědět co s nimi. Jako já 😀

  Člověče, co s kusem dobytčete… fakt nevím. Jestli je to mladej bejk, pak bych ho nakrájel na nudličky a udělal bych Beef Stroganoff. Jestli se věk ani pohlaví nedá určit, tak z toho nic rychlého asi neuděláš… leda to rozemlít a udělat si hambáče.

 586. Nojonojo,
  jsem se řezníka zapomněla zeptat, co to bylo, ale kůň snad ne. Já dělám Stroganoff spíš jako dušené maso, a do toho semi právě nechce. Ale zkusím něco vymyslet a knih o vaření mám dost. Kdyžtak se pak pochlubím 🙂

 587. Spolu s Horácem si rikam: jaka to rajska hudba pro mou perverzni dusi!
  Welcome on the same board !!

 588. Šimone,
  svým 682 máš na mysli kvil a úpění manů, osob snížených, či nečistých, kteří doufali v biblické „Kdo nás podporuje ve volební kampani, bude povýšen“ ? A vono místo toho shora zaznělo: „Hovno hovno zlatá rybo, akvárium nebude.“

 589. Matzurko,
  já jsem včera koupila kousek krku a dnes to uvařilůa na polívku. Hustou s velkými kousky masa, s celestýnskými nudlemi. dětri chtěly palačinky, tož jsme měli každý velkej talíř tý polívky a palačinky. Tenký jen s domácí marmeládou.

  zítra ogriluju nějaký ryby ( mražený, jsmenuje se to „okáč“) a k tomu zeleninu

  Grilovanou zelenimunu miluju, jednou šel ze mně číšník do kolem, protože jsem si objednala grilovanou zeleninu a zeptala se ho, jaké by mi k tomu doporučil maso.
  Doporučil grilovanolu krkovici a nebylo to špatný 🙂

 590. Tedy ja nevim, ale radovat se z toho jak chcipla sousedovi koza a sam prijit o cele stado jsem v praxi jeste nevidel…. V podstate nejsem rad, ze to vidim ted, ale poucim se.
  Ptakopysku, nevim co je otazkach kolem pana prezidenta spatneho. Jen jsem se chtel pozeptat, zda nekdy pracoval. Nic jineho v tom nebylo a protoze jsem se dozvedel, ze nikoliv, tak jsem s tim skoncil. Stejne tak jako s dalsima becma, vecma. A ano, myslim ze si prezidenta Zemana pral prezident Klaus jen proto, aby vynikla jeho vlastni osobnost a genyjalita…. Stejne jako v tom vtipu, od Rencina ……. Dlabacku, polozte vedle neho krabicku od sirek, at na fotce je videt, jak je to velky blbec. ….. Je skoda, ze tohle se vubec stalo. Respektive, je velka skoda, ze nikdo se nehlasil do voleb o misto na Hrade, koho bych si mohl vazit a respektovat ho. Bylo to v podstate velmi jednoduche, slo to. Mozna je ale chyba jinde. Nikdo kdo to ma v hlave v poradku by se nchtel zahazovat s vetsinou „poddanych“ …… Divny, ale pochopitelny. Neni mi z toho prilis volno 🙁

 591. 2 Schumi – ad 641 – no, nezbývá, než jí fandit… Čím dříve odjede, tím lépe. Už tam na ní čekaj… Jen aby tu kandidaturu na Darwinovu cenu dotáhla až do konce a nestihla se ještě předtím rozmnožit… Ještě si tipnu – je vegetariánka, že?

 592. maYdo,
  kdyby ses náááhodou někdy potulovala po Míráku, zajdi do Steakhouse 66 v Americké. Tam dělají naprosto fantastické grilované fazolky. Úžasná bašta!

 593. Jirko ppa,
  mňo, už jsem napsal v 675, co si o obou myslím a nevím, co bych měl vysvětlovat dál. Prostě to lkaní a spílání zde mi připadá jako vzteklej řev fakanů, kterejm napřed jeden z těch strejdů ukázal krásný nalakovaný autíčka na klíček a druhej strejda ty autíčka zase zpátky uložil do regálu a fakany vyšoupnul před obchod. Takovej je prostě život. Někdo má slíbený autíčko, někdo ne a skoro žádnej fakan ho doopravdy nedostane.
  Kdyby řvali všichni fakani, že nedostali svoje autíčka, tak by ten chodník před obchodem byl dost nesnesitelnej.

 594. šimone, dělá to na mne čím dál silnější dojem, že Zeman nepije hruškovici … 🙂
  A je to jasný – může za to Klaus! 😀

 595. Ptakopysku, musis uznat, ze jsem konsistentni a muj pristup k prezidentum je furt stejny. Nerozumim, proc je to dnes vice peskovano, nez pred tim. Docela mne to prekvapuje, protoze vim, jak se vetsina dnesnich oponentu zachovavala kdyz zeman jeste nebyl prezidemtem pred vysocinou….. Tedy jestli si dobre pamatuju. Ale asi si to nevybavuju dobre a byl to uplne nekdo jinej. Takze jsou dve moznosti, bud si to fakt nepamatuji a nebo by bylo jedno, jestli je prezidentem Grebenicek, protoze i on bude hraz proti komukoliv a bude mit vzdycky pravdu….

 596. Matzurko, mám-li hovězí nejasného původu a málo času na vaření, volím osvědčený recepis.
  Do papiňáku na kus másla orestuju cibulku a nakrájenou zeleninku, nakonec flákotu ze všech stran, aby zatáhla. Zaleju horkou vodou, osolím a přihodím divoké kořání.
  Po změknutí maso vyjmu a tyč-mixerem rozmixuju zeleninu ve vývaru. Dělám toho větší flák, aby bylo na 2-3 dny.
  1den – s rýží a cibulovou omáčkou. Na kuthan vrazím více másla, osmahnu cibuli do zlatova a přihodím čtyři lžíce strouhanky, míchám, až zezlátne a zaliju cca 4 sběračkami rozmixovaného vývaru – prostě, aby omáčky bylo dost. Nechám chvíli probublat a již jest hotovo.
  2den – s česnekovou omáčkou a bramborem. Máslo na kuthan, osmahnout 4 lžíce strouhanky, zalít vývarem, probublat, stáhnout a vmíchat rozetřený česnek.
  3den – vývar již došel, takže ukvrdlám koprovku a udělám knedlík.

  P.S. Ty omáčky se strouhankou – tzv. červenou jíškou – jsou dle Rettigové.

 597. Jirko ppa,
  já už bych se na hodnocení prezidentů víš co. My se tu pinožíme hodnocením dvou absolutních nul a přitom se ve světě dějou věci. Rychtář se popral s Macurou, Iveta Bartošová zase bourala, Kim Čong Il vyhlašuje válku zbytku světa (kromě Číny), Izraelci narazili na obrovská ložiska zemního plynu, takže můžou dělat na Egypťany u plynovodních ventilů dlouhej nos…
  Prostě předpokládejme, že prezidenti i kandidáti jsou jedna pakáž a pokud nedejjakeš udělají něco dobře, můžeme si dovolit lehké překvapené cuknutí levým obočím.

 598. Rputi,
  a muze si za to sam! !
  Nemel kandidovat a moh ji mit pokazdy, kdyz by se zatoulal na Orlik. .

 599. AVRUK, AVRUK – pravím vám. Na trati ležel na čtyřech místech sníh, trať vedla mezi vinicemi a po poli. Jak asi vypadá zorané pole, na kterém leží tající sníh, teplota je 7 nad nulou a vane silný severní vítr? AVRUK! Naštěstí bylo jen 300 statečných a tak to nebylo moc rozježděné.

  Při čtení dnešních příspěvků mě napadla taková poťouchlá myšlenka. V polsedních měsících i letech si všímám toho, že pacienti v ordinacích volají na své lékaře Policii. Stěžují si, že pan doktor nebo doktorka jsou pod vlivem. Policie vletí do ordinace, zločince odchytá, nechá ho dýchnout, odveze ho na záchytku a nahlásí televizi NOVA. Proč je tento postup nepředstavitelný u presidenta?

 600. Ptakopysku…. Na Hrade ma sedet proste nekdo jinej a vzdy mi bude vadit, kdyz tam bude sedet socialista s dementnima napadama a bude mit porad hladinku. Beru to jako ostudu a selhani. Samozrejme, ze to je jen muj osobni postoj a nevnucu ho nikomu, jen o tom sem tam napisu, pokud budu necim nastvanej, tedy necim co prichazi z Hradu. Jako jsem to delal vzdy.
  Je mi jedno, jestli kandidoval petr, pavel, ci anastazie…. Vysledek je vysledek, ten se neokeca.

 601. President má imunitu Martine TT. A krom toho není z výkonu své funkce odpovědný (což je samo o sobě fajn, to bych chtěl mít taky). 🙂

 602. Jirko, k večeru nějak nejsi při síle. Tvoje příspěvky ztrácejí rasanci. Kde je věta: Co jste si zvolili….?

  Já předpokládám, že řada nedorozumění tvých kritiků pochází z faktu, že neznají tvoji aktuální státní příslušnost.

 603. PAvle Kořenský, čo je to taká imunita? Když ho může někdo obřalovat z velezrady, proč by ho někdo nemohl prásknout, že je vožralej? Policie odmítne zasáhnout s odkazem na imunitu, ale mezitím to už pojede na televizi NOVA.

  A jdu spát. Na 52 kilometrů v bahně opravdu ještě nemám letos natrénováno.

 604. Jirko ppa,
  blbý je, že ať by zvítězil kterýkolif z těch dvou, tak by v každém případě na Hradě seděl socialista s dementníma nápadama. A hladinka? Takovou hladinku, jako míval třeba Jelcin, blahé paměti, nikdo z nich nikdy mít nebude. A koupat se pod vlivem ve švýcarském jezeře nejspíš taky nikdo z nich nebude 😀

 605. Tedy přátelé já vám řeknu, že krotit dospívající mládež je práce pro vraha (nejlépe masového).

  Volné okamžiky tohoto týdne jsem věnoval tomu, že jsem nutil mladou dotáhnout do konce ten její projekt na biologickou olympiádu. To pěstování žabince za oknem.

  To bylo divení, že to má sepsat. A nejen sepsat, ale sepsat tak, aby to mělo úvod, stať, nožičky, závěr, seznam literatury a pokud možno to dávalo i smysl. To bylo řevu, pláče a skřípění zubů. Došlo i na oblíbené „Kdybych to bejvala věděla, tak jsem žádnou olympiádu nedělala…“ 🙂

  Že já to dítě nedal vyučit popelářem.

 606. Rputi,
  dík za inspiraci, ale nemám papiňák… 🙂 Asi spáchám svou variantu něčeho mexického, aby se k tomu daly brambory, neb s knedlíkem se mi taky nechce knedlat (a byl minulý víkend, rýže dneska).

 607. 689 … 700 no proc by se nemohlo psat o MZ ? nebo tim ze se stal prezidentem uz se nesmi? Ja myslel ze to bylo jen kvuliva VK 😀
  nebo kdyz ted udela blbost fiser nebo KS nebo MZ tak se nemuze nic napsat?
  Hele jestli chces tak se domluv s rputi at to mame jednotny 😀

 608. martine TT – no to, že je Zeman pořád v lihu je obecně známý fakt. Tím by mám obavu TV Nova své diváky nijak nezaujala. Ostatně, Havel taky chlastal, takže už je to víceméně taková zvyklost, něco jako když se ministr zahraničí vyjadřuje k výběru velvyslanců 🙂

 609. Jinak tedy mně opravdu zaujal ten nápad povinně registrovat bicykly. Myslím, že není důvod zůstat jen u registrace bicyklů. Proč neregistrovat třeba lyže, těch se určitě taky krade spousta. A taky peněženky, těch se možná krade úplně nejvíc.
  Kupříkladu koně jsou též povinně registrovaní a čipovaní a přitom krádež koní není zdaleka tak rozšířený delikt (tedy minimálně v této době a v našich zeměpisných šířkách).

 610. Jestli on ten Klaus nakonec nevybočoval z řady prezidentů tím, že nechlastal 😀

  Aby si ještě nepletli v TV Nova Zemana s Bartošovou.:-D

 611. Podle Ústavy president a kontrasignuje předseda vlády.

 612. martine 698 – to ani tak nebude aktuální státní příslušností, jako spíš tím, že už 20 let víme, co je Zeman zač, takže nač se vzrušovat – je furtumfurt stejnej.
  Jasné kníže sosá taky, jenže šišlá i za střízliva (pokud nespí), tak se to tak nepozná.

  Ale 2014 jsou volby, takže máme naději, že do roka a do dne Jirka změní téma. 🙂

 613. Nn, Ústava ČR, Čl. 63, odst. 1 e)

  „e) pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí,“

  pak je tam ještě odst. 3 který říká, že k tomu president potřebuje spolupodpis předsedy vlády. Víc nic.

 614. On je tohle celkem obecný neduh Ústavy. Je z ní vidět, že byla psána v době, kdy si víceméně všichni mysleli, že budou sluníčkoví kámoši všichni tak nějak z jednoho Občanského fóru o Pravdě a Lásce.

  A nějak tehdy nikomu nedocvaklo, že Ústava tu bude i v době kdy se to díky různě dlouhým volebním obdobím „rozjede“ a president bude rudý, PS modrá, vláda modrá a Senát rudý. Nebo naopak, to je celkem fuk, barvy jsem víceméně jen zjednodušil.

 615. Njn – demonstrace na spadnutí, Holešovická výzva chce udělat exilovou vládu a hoši si tu přijdou s registrem na kola ….. počítám, že ten kartáč byl zatraceně ostrý … 🙂

  …„Ministerstvo dopravy (…) nepřipustí vytvoření žádného nového ‚registru kol‘, který by zatížil veřejnost po administrativní stránce a stát po stránce finanční,“ uvedl mluvčí Tomáš Neřold…
  http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Pozor-zmena-Centralni-registr-kol-nebude-Ministerstvo-dopravy-to-pry-ani-neplanovalo-268136

 616. Ale to je přece škoda. Kdyby to zachránilo alespoň jedno kolo…

  A těch úředníků, co se mohlo zaměstnat, těch IT zakázek, těch provisí, to roztáčení kol ekonomiky, tyhle „multiplikátory“ a tak…. 🙂

 617. OMG – „vytváření strategie cyklistické dopravy“ co to je tohle ????

  Jinak tedy Nečas je jako obvykle úplně mimo – „Moje zkušenost však je, že ne každý úřednický nápad je třeba vykonávat,“

  správně by měl říct, že „„Moje zkušenost však je, že ŽÁDNÝ úřednický nápad NENÍ třeba vykonávat“

 618. (702) je ta hovězina vcelkupečná, plátkovací, kouskovací?

 619. >> Martin [698]
  S ohledem na onu poznámku stran státní příslušnosti poznamenávám, že ono se to „co jste si zvolili“ dá aplikovat i v obráceném gardu.

 620. 714- co nevidět bude rudý všechno sakumpikum včetně Ústavního soudu, takže netřeba se děsit nějakých ústavních zmatků.

 621. Pokud je to zadní hovězí a je pěkné, tak z celého půlkilového kusu by byl luxusní tafelspitz.

 622. Nebo alternativně, hovězí po burgundsku.

 623. 724 – v poslední době preferuju hovězí na celeru, dušené v troubě. Je to fakt lahůdka.

 624. A konečně se vaří. S hovězím neporadím. Já zítra musím dopoledne do kostela (takový starý zvyk – mše za zemřelé příbuzné) a tak mám naplánované vepřové, které nepotřebuje tolik času. Budou plátky zapečené na kysaném zelí, cibuli, česneku, příp. další zelenině, která mě cvrnkne do nosu, překryté sýrem a to vše zalité šlehačkou.

 625. Hovězí po burgundsku
  1 kg zadního hovězího, 200 g slaniny, 10 malých cibulek, 60 g mouky, 2 větší sklenice červeného vína, 2 větší sklenice hovězího vývaru, 250 g žampionů, petrželka, tymián, bobkový list, sůl, pepř
  Maso nakrájíme na 3-4 cm kostky, slaninu na nudličky. Ve velkém kastrolu rozškvaříme slaninu, přidáme cibulky vcelku, přičemž nádobou pohybujeme, aby se pravidelně zbarvily dozlatova. Poté je vyjmeme na talíř.
  Ve stejném kastrole opečeme rovněž dozlatova kousky masa, poprášíme je moukouo, za stálého míchání zapražíme a zředíme horkým bujónem.
  Cibulku a slaninu dáme zpět do kastrolu k masu, zalijeme červeným vínem, osolíme, opepříme a přidáme koření. Přikryté poklicí dusíme do změknutí masa. Potom doplníme jemně nakrájenými žampiony a dovaříme. Odstraníme koření a podáváme.
  Ptakopysčí doporučení:
  nevím co Frantíci používají za maso, ale pokud jde o české zadní hovězí, vřele doporučuji NEJPRVE přilít jednu sklenici vína a dusit do třičtvrtiměkka. PAK TEPRVE přidat cibulku, slaninu a ostatní ingredience. Neboť dusíme-li zvolna české hovězí s dotyčnými ingrediencemi doměkka, máme na konci sice měkké hovězí, ale cibulky i koření jsou rozvařené napadrť a vůně z koření se vyvaří beze stop.

  Je s tím práce jak na kostele a i k množství surovin si nemyslím, že se jedná o jednoduché a brzy hotové jídlo po kterém touží Matzurka. Ale bašta to je, to jo!

 626. Půlkilo mi na přípravu vcelku přijde malý.
  Udělal bych z toho tři silnější plátky, osolil, opepřil, lehce obalil v mouce s trochou papriky. Opekl na sádle, dal stranou, v sádle opekl jemně nakrájenou cibuli, papriku, jako na guláš, vrátil maso, dal tam celý pepř a bobkový list, podlil pivem, dusil. Po změknutí klasicky zahustil, servíroval s opečeným bramborem, maso posypané další cibulí nakrájenou na kolečka a opečenou na másle, případně i s malou nožíčkou párku opečenou s tou cibulí na kolečka.

 627. (729) Jo, znám, dobrý. Stran české kravizny máš recht.

 628. Matzurko – tafelspitz spočívá v tom, že do hrnce dáme vodu, nakájenou mrkev, kořenovou petržel, celer, pórek, petrželku, bobkový list, nové koření, osolíme, opepříme a vaříme pár hodin na mírném ohni. Ideálně by toho patřily ještě nasekané morkové kosti, ale lze je vynechat.

  Až je to celé uvařené do měkka, tak maso opatrně vyjmeme, nakrájíme na plátky a servírujeme v hlubokém talíři zalité vývarem. K tomu se dá na jednu misku strouhaný křen s jablkem, na druhou misku směs lisovaného česneku, majonézy, zakysané smetany, soli a pepře.
  Dle chuti maso na talíři ještě přisolíme čerstvě mletou solí a jako přílohu volíme rozpečený teplý chleba, který lze do vývaru namáčet.

  Hovězí po burgundsku pojednal už ptakopysk. Já do něj nedávám žampiony, ale zato spotřebuju na jeho vaření víc vína. Odhadem tak jednu lahev. Co se nespotřebuje na vaření, to se vypije při vaření. 🙂

 629. Pavle, Ptakopysku i AK,
  díky moc, ale to je fakt už kulinářský požitek, i pro kuchaře.
  Ale můžu zkusit ty plátky, v jemnějším provedení, aby mi to dlabalo i dítko 🙂

 630. No děti (alespoň naše mladá) milují jak tafelspitz tak hovězí po burgundsku.
  Když byla hodně malá (tak tři roky) tak jsme jí to maso z toho tafelspitzu dávali s bramborem a mrkví, maštěné máslem. Od cca. pěti let už to dlabe normálně s chlebem, křenem a tak.

 631. Čistě pro zajímavost, děláš to ze zadního?

 632. 156 – Modrý ptáku, jen pár (= dvé) poznámek, než dohrajou tohle: https://www.youtube.com/watch?v=MS5YCVdPxCk :

  „interakce (vztahy, transakce, směny) se vždy uskutečňují stejně jako před lety mezi konkrétními jedinci, přestože se mohou nacházet na velmi vzdálených místech. Pořád je to konkrétní osoba A a osoba B, které spolu cosi směňují (např. my dva svoje postoje k vlastnickým právům). Bez těchto konkrétních osob, nemají vlastnická práva vůbec žádný obsah. Právě proto, že je lidí čím dál více a transakcí čím dál více, tím je potřebnější obecné minimum, které všichni budou respektovat. (…)“
  Nojo, jenže dnes je u skoro každé transakce přítomna strašlivá spousta nepřítomných. Kdykoliv si kupuji rohlíky, figuruje v tom další pekárna o sto metrů dál, Číňani pěstující rýži na druhém konci světa, další Číňan prodávající rohlíky hned za rohem, předpisy, které prodávajícímu brání nacenit mi je podle kabátu a vnucují jednotnou cenu, leckde předpisy omezující jeho otvírací dobu, daně, prodejcovy interní cenotvorné postupy (kdy zlevnit a kdy vyhodit?), a myriády dalších faktorů, vazeb a souvislostí, které – a v tom vidím podstatný rozdíl oproti dřívějším časům, kdy pekař prodával ševci a krejčímu z opačného konce uličky – postupně likvidují použitelnost teorií, popisujících jevy jaksi lineárně, v prvním přiblížení. Samozřejmě každou teorii (krom dialektického materialismu) lze použít jen na jakési definované či nedefinované, známé či neznámé oblasti, v níž platí s požadovanou přesností, popřípadě vůbec. Ale neumím se zbavit dojmu, že dnešní globalisovaný a šuntovní svět se rozšířil natolik, že oblast platnosti starých dobrých ekonomických teorií (i pojmů) zúžil téměř k zanedbatelnosti, respektive skoro jen na modelové situace a myšlenkové příklady, kde jsou všechny jejich předpoklady splněny.

  (…) „Zvláštní je, že manifest kapitalismu nikdo nikdy nesepsal. Na to by totiž stačila právě jen ta dvě slova: vlastnická práva.“
  Což o to, všelijaké pěkné eulogie na vlastnictví sepsal třeba Chesterton. Kupříkladu o tom, jak krásné je vlastnit určitý, nezaměnitelný předmět, a bránit jej proti náhradě jiným, lepším… Jsou ale vlastnická práva totéž co kapitalismus? Institut soukromého vlastnictví měli výrazně a hezky rozvinutý již Římané za republiky, jenže by asi jen málokdo řekl, že to byl kapitalismus. A co je to vůbec kapitalismus? Kdybych měl vyjádřit jedním či dvěma slovy, co si pod tím termínem zcela laicky představuji já, asi by mne první napadlo cosi jako (soukromé) podnikání nebo investování.

  Tohohle Haydna taky nehráli špatně: https://www.youtube.com/watch?v=2cs6akfXxHE , možná o dost zajímavěji, než předtím Mozarta.

 633. (733) To jsem zvědav, co zjemníš …… 😛

 634. AK – 735 – jj, děláme to ze zadního. Ono to jde i třeba z roštěné, ale to je skoro škoda, řekl bych.

 635. (736) Než usnu, možná kapitalismus umožňuje a chrání ta vlastnická práva bez nutnosti vlastní ochranky vlastníka. Jenže to už jsme zase u státu, „pateře“ a „polucie“. 😛

 636. (739) Někdy to zkusím, já mám k vaření kravizny jakousi podvědomou nedůvěru. Vím o tom, že iracionální, ale co naděláš ……
  Prostě mne napadnou všechny možné způsoby úpravy, jen ne to vaření. Navíc mi to smrdí.

 637. AK,
  asi méně cibule a pepře, that´s it.
  No, na druhém kompu mi sice ještě běží nějaké výpočty, ale stejně to bude hotové nejdříve ráno, tak se se raději odeberu do kanafasu.
  Tak přeji všem hezké sny 🙂

 638. AK – to je předsudek. Vařené hovězí docela i voní, zejména pokud z počátku sebereš pěnu, která se dělá na povrchu hrnce. Tys nikdy nedělal základ na hovězí vývar ? Jak nejdřív orestuješ kosti a tak ?

  Jediný problém, který může nastat je ten, že maso není ani po třech nebo pěti hodinách vaření měkké. V takovém případě není problém u Tebe, ale u řezníka, který porazil starou krávu. Nebo maso bylo možná v pohodě, ale nebylo dostatečně odleželé. Nicméně třeba u toho tafelspitzu se ten problém celkem snadno vyřeší třeba tím, že nakrájíš tenčí plátky.

 639. Dobré nedělní ránko!

  Nějak se ty obce s vlastní měnou rozmáhají po celé Evropě.

  …Obecní poklad
  Kromě myšlenky vlastní měny se obec Široké může pochlubit také obecním pokladem. „Obec odvádí do účelového fondu část přebytku hospodaření a do obecního pokladu přispívají také dobrovolní dárci. Je to rezerva obce, kterou může dostat náš obyvatel v případě živelné pohromy, rodinné tragédie a podobně,“ vysvětluje starosta. O přidělení prostředků rozhoduje pětičlenná správní rada….
  http://www.novinky.cz/ekonomika/298155-slovenska-obec-siroke-ma-vlastni-menu-i-pojistovnu.html

 640. Ale kurníkšopa – ty bílý srágory už zase padaj!

 641. Šumaváku, prosím, máš o tomhle nějaké bližší info:

  že prý šláfnberg, ač dřív byl pro temelín, teď dává informace do rakous, aby temelín bojkotovali

 642. Abych se vrátil k původnímu tématu – Desateru. Před skoro půl stoletím to byl velkofilm. Viděl jsem ho na nějakém klubovém promítání v Englicku a pro obecenstvo – převážně studenty – to byla docela bžunda. Charlton Heston tam nehraje jenom Mojžíše, ale i Hlas Boží (není na titulcích, snad aby to nebylo sacrilegium), přičemž předváděl docela ukázkový nasal twang . A pak tam tentýž stojí v starobylém hábitu u moře – a má na ruce náramkové hodinky. Jinak nechť promluví režiser:
  http://www.youtube.com/watch?v=sRGhOcnmChI

 643. >> divana
  Ač nejsem Šumavák (genealogicky jenom zčásti, a to ještě spíše Pošumavák) zkusím rozvěsit uši. Doteď jsem o tom nic neslyšel, ale nijak by mne Jeho Nasranost nepřekvapovala.

 644. Kdysi jsem šel na koncert Janáčka. Nejprve přišel orchestr a ladil. Pak přišel dirigent, uklonil se a začal mávat rukama. Orchestr stále ladil. Tak to pokračovalo několik desítek minut, přerušováno potleskem publika. Když dozněl závěrečný potlesk, publikum začalo ocházet z koncertní síně. Když jsem se ptal, kdy bude ten koncert, bylo mi odpovězeno, že právě skončil. Pozoruhodné.

 645. Schumachere…. K tomu poznani, ze to krasna hudba, je potreba se „proposlouchat“ ja to taky jeste nezvladl. Ja jsem zatim na urovni „michala davida“ vazne hudby. A nevim, jestli to kdy zmenim.

  Ps. Janacek je prej uchvatnej, rikaji to i ti co to provozujou profesionalne.

 646. 750 dvd
  mně to dnes ráno přišlo z wien mailem
  chtěla jsem víc informací, ale to zase až zítra…

 647. Dobré ráno vespolek,
  zde šedivo, hmlisto, mrholení se sněhem. Kdyže bude to jaro ?

  >dvd,
  to nejsou hodinky, mně se to jeví jako kožené bandáže lučištníků, asi střílel obouruč. A jinak jsem zaregistrovala, že tam Yul Brynner ramsesuje, jako film pro pamětníky to asi bude fajn 🙂

 648. >>dvd 750 – ono ani by nebylo divu. Mít Jeho Spavost presidentem a zároveň platný Lex Schwarzenberg by bylo takříkajíc ostudné, není-liž pravda? (Samozřejmě je to pouhá domněnka.)

 649. A zde můj pokus o definice. Jsem zvědavá, co na to kocour a zejména, kde to narazí:

  Klamat – vyvolávat mylné představy za účelem vlastního prospěchu
  Lhát – úmyslně projevit nepravdu
  Krást – neoprávněně si přivlastnit cizí majetek
  Podvádět – získat prospěch úmyslnou úpravou skutečnosti
  Zneužívat – využít něčí nevědomosti nebo slabosti
  Vydírat – hrozit za účelem získání vlastního prospěchu
  Zradit – záměrně porušit závazek
  Opustit v nouzi – ponechat v nesnázích, i když může účinně zasáhnout
  Nouze – stav, kdy si člověk nebo zvíře nemohou pomoci sami
  Činit – vyvíjet aktivitu (konat, dělat)
  Násilí – fyzický nebo psychický útok
  Zabíjet – zbavit úmyslně života

 650. (749) dvd: můj oblíbený spisovatel G.Messadié napsal knihu Mojžíš; je to sice něco jako beletrie, ale na způsob „převedení Starého zákona do reality“, tedy včetně toho, za jaké příležitosti a jak Mojžíš sepsal Desatero; dost podstatnou součástí této knihy jsou „vysvětlivky a zdůvodnění “ k jednotlivým sporným bodům Bible, které jsou stejně zajímavé jako vlastní text: z nich lze vyčíst,kdo byl vlastně Mojžíš, že Izraelité necourali po poušti (uvádí se odkud a kam) 40 let, ale zhruba 2 roky, vysvětluje se „zázrak“ přechodu přes Rudé ?? moře atd. Moc hezké a zajímavé čtení -alespoň pro mne 😕

 651. (756) Rputi, jak si ve své omšelé paměti pamatuji (jsem líná se koukat do trestního zákoníku) víceméně tak jsou (velmi) zhruba definovány skutkové podstaty jednotliých tr.činů , i když pod jinými názvy (např. lhát= pomluva,křivé svědectví, zabíjet= vražda atd. 😕

 652. 687 Pesi není, nevydržela. Také nemá ráda zlé chemické, farmaceutické koncerny. Vůbec žádné koncerny. Vykořisťují a tak. A konzumerismus a masovou spotřebu. A honění se za mamonem. Pravda, ráda přijímá produkty toho všeho….

 653. Swetr report: Zima zataženo mlha, poprchává, sníh leží a netaje, bahno po kolena… hnus fialovej! 🙁

 654. westíku, já bych si to představovala nějak tak, že by se to učilo v hodinách etiky a občanku by dostal jen ten, kdo by závěrečnou písemku napsal za 1! 🙂
  NADSAZUJU, samozřejmě, aby mne nikdo nechytal za slovo!

 655. Fujtajbl vespolek,
  venku je inverze jako prase, padá sníh a je okolo nuly.
  Ještě bych se vrátil ke kusu mrtvé krávy diskutované večer. Existuje jeden zajímavý francouzský recept určený patrně pro krávy z českých řeznictví.
  Hovězí vařené v troubě
  1 kg zadního hovězího, lžíce oleje, 2 cibule, 2 strouzky česneku, trochu rozmarýnu, 100 g rajčatového protlaku, půl šálku hovězího vývaru, 2 lžíce sekané zelené petrželky, sůl, pepř.
  Maso očistíme a zbavíme event. tuku. Oloupaný česnek nakrájíme na nudličky, oloupanou cibuli nakrájíme nahrubo. V kastrolu (mě se osvědčil litiňák) rozehřejeme olej, v něm maso s cibulí a česnekem osmahneme ze všech stran, aby se maso zatáhlo. Osolíme, opepříme, přidáme protlak a vývar.
  Přiklopenou nádobu vložíme do vyhřáté trouby a dusíme, dokud není maso skoro měkké. Přidáme rozmarýn a petrželku a dopečeme do měkka. Nakrájené podáváme se šťávou z pečení.

  Na tomhle receptu je nejlepší, že si pečeně po celou dobu přípravy v troubě skoro nemusíme všímat, jenom čas od času podlijeme a otočíme masem.

 656. No skola , kde by se vyucovala etika, by nebyla mojim favoritem, kam bych decka sveril v vzdelavani. Uz proto, protoze tyhle veci maji delat rodice a ucitele a ucitelky maji nekdy odlisne nazory, co je spravne a co spatne. Radsi bych aby etika a obcanska vychova a to vcetne zkousek, byla nahrazena matikou, fyzikou, jazykama…. Necim potrebnym. Nechapu……

 657. Schumi,
  v tom případě hlídat, jestli se třeba nechystá stopem napříč Afrikou nebo tak něco. Případně vyhnat na „survival camp“, nejlépe v kanadské divočině (dobře, v létě, ať nejsem za surovce), mimo dosah signálu, bez elektřiny a vodovodu. K hygieně povoleno maximálně mýdlo, pasta na zuby s kartáčkem, hřeben 🙂

 658. Schumi,
  😀 cožpak teď, když je to děfče v rozpuku, tak jí produkty tohoto odporného konzumního světa samovolně zahrnují laskaví strýčkové. Ale čas oponou trhne a pokud děva bude žít jako cvrček z Ezopovy bajky, jednoho šedivého pošmourného dne narazí na realitu.
  (Tedy pokud ji při misijní cestě náhodou někdo multikulturně neobohatí. Doufám že před obohacováním dívenka poučí dotyčnou skupinu multikulturalistů o nakládání s organickým odpadem. Aby ji jenom tak nepohodili někde poblíž Banda Daud Shah, což by bylo samozřejmě krajně nehygienické. Až zase pojede Alí Babica dělat stejky klukům vojenskejm do Iráku, mohli by mít z větrem navátých produktů rozkladu oné dívenky pěknou sračku. Jako loni.)

 659. Ptakopysku,
  ukládám do své kuchařky 🙂
  Jestli by to na úvod nešlo „zatáhnout“ na pánvi, a pak přemístit do římského hrnce, do něho se taky moc nejuká 🙂 Sem si všimla, že se teď prodávají i „selské“ hrnce, z téhož materiálu (ovšem jsou glazované), v nichž se dá údajně v troubě vařit i polévka.

 660. Matzurko,
  určitě by to šlo! V železňáku je to spíše upečené, v římském hrnci by to asi mohlo být dušené.

 661. OT : Také se vám (jako mně) zdá, že náš život zaplavují média „pseudoudálostmi“ odvádějícími nás v jakési hypnóze od reality ? V nich se pak „celebritou“ stává „osoba proslulá svou proslulostí“ 😕
  V tomto smyslu se mně líbí definice Habermase: „rozdíl mezi událostí a pseudoudálostí je v tom, že událost je to, co se stane a média to pak popíšou, zatímco pseudoudálost je něco, co se stane, protože to média popsala.“ 😕
  K těmto smutným úvahám mne přiměl (mimo jiné)tento článek : 🙁
  http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Medialni-svatozar-nad-Kalouskem-a-spol-Pritom-knize-kaze-vodu-ale-pije-vino-268095

 662. 752 Jirko ppa etc, já taky nevyzrálej. K Martinů už vůbec nedošel. V klasice, až na ruskou, v podstatě končím devatenáctým stoletím. Nemám pocit, že by mi to vadilo.

 663. A také je dnes 665 let od založení Karlovy nervosity.

 664. westíku,
  ad 768 – nám, co čteme Aha a sledujeme super.cz se naprosto nic nezdá. Víme s kým se popral Rychtář, konáme pouti na místa, kde se vybourala Iveta Bartošová, nosíme takový cool outfit, že na nás Módní policie nenajde jedinou vadu, ujíždíme na dietách pavlíny Němcové, navštěvujeme stejné masážní salóny jako Gábina Partyšová, paříme v barech, kudy prošla Agáta Hanychová. Prostě my jsme vždycky in a nechápeme, jak mohou různí westíci vůbec přežívat bez toho, že by se alespoň jednou v životě neprošli přes skvrnu v pasáži Lucerna, kde se vyblil Sámer Issa.

 665. (771) hmm, už jste zajisté,ptakopysku, poznal, jak jsou westíci zaostalí;znám „celebrity“ jen ze psích výstav 🙁
  Když se tady někdo zmínil o jakési Ornelle, domnívala jsem se původně, že se jedná o novou značku dámských vložek – tak hluboce jsem klesla….. 🙁

 666. Dobré poledne, přehlížím namixovanou směs témat.

  Hovězí – vařené hovězí, jakoby zmizelo z českých kuchyní. Stejně jako zmizely vývary a byly nahraženy kostkami.

  Tafelspitz – proběhla tu kdysi debata o této specialitě a někdo vyhrabal, že u Plachutty ve Vídni dělají vývar z kostky. Nedalo mi to a poptal jsem se. I když nemusím zdůvodnění číšníka ani kuchaře věřit, tak jsem přemýšlel, odkud se ta informace mohla sebrat. Zdá se mi, že jsem to vypátral, ale než si dovolím něco takového tvrdit, tak posílám dotaz na němčináře, znající německé reálie.
  V receptu je v němčině: Brühe, gekörnt nach Bedarf. Dotazy jsem se dozvěděl, že v německy hovořících zemích se tím rozumí dopředu připravená směs zelenin a koření, která se drtí nebo kutruje po důkladném vysušení a používá se podle potřeby z zásoby ve sklenici. Vydrží, důkladně vysušená, i několik měsíců. U Plachutty ji použivají při pomalém vaření vývaru, protože zelenina nakrájená na kolečka v servírované porci, by za těch několik hodin byla zcela rozvařená a nepoužitelná, tudíž se vaří zvlášť.
  V anglickém překladu Plachuttových stránek se ale objevuje překlad: granulated bouillon, as needed, což může zavádět až k prášku s nápisem Maggi a tudíž i informaci shora.

  Takže dotaz zní: Co se rozumí, podle znalostí německých kuchařek v tradiční německé kuchyni pod názvem: Gekörnte Brühe?

  Klasická hudba mi nedovolila dojít až tak daleko, jako předřečníkům. Já ustrnul na Bachovi a to následující je pop music 19. a 20. století.

  Definice desatera. Už jsem to napsal úplně na začátku stránky – to si myslel, kde kdo, že stačí jednoduchá definice. Ona by stačila, kdyby se ji kdekdo nepokoušel vysvětlovat a definovat. Od první definice je jen malý, dvoutisíciletý krůček k dnešním nečitelným právním normám. Každý řádeček by se dal upřesnit a rozvinout, protože definice 756 je neúplná. Jako zásadní odpůrce tohoto způsobu definování to nechám tak. Mně stačí desatero, to původní. Podle něj poměřuji mé situace a mé chování.

  K oěbdu bude, za malou chvilku, protože dneska nevařím, vařené kuřecí maso se smetanovou houbovou omáčkou a domácími noky.

 667. westíku,
  Ornella a Kokta je příkladem zrodu celebrity. Ornella je celebritou, protože jí vopíchal Kokta a Kokta je celebritou, protože vopíchal Ornellu. Do předpokoje celebritálního nebe se Kokta dostal, protože píchal celebritu Partyšovou. Partyšová se stala celebritou, protože moderovala pořad o celebritách Prásk a nahrála čtyři sédéčka. Kdo ji v té době píchal životopis nepraví, ale někdo hodně vlivný to být musel. Jako důkaz vlivnosti mecenáše bych doporučil poslech všech jejích čtyř cédéček. Upozorňuji, že se jedná o poměrně drastický zážitek.
  Jo hele, víš, co dělají celebrity, když provozují body shot? 😀

 668. (771) musím se pochlubit, že přece jen jsem alespoň trochu „in cool“: kromě těch „celebrit“ ze psích výstav znám (byť virtuálně) ještě i další „celebrity“ : např. z politické scény ( v tomto směru se mně hluboce zapsalo do mysli „nadržené kníže s čírem“, jak v jednom videu dovádělo s některými členy svého volebního štábu 🙂

 669. Dobré poledne,

  zpátečníku, omluva, mail došel, ale jak mi zkolaboval ten noťas, tak to mám na adrese, ke které mám přístup jen v kanclu a tam v poslední době kmitám od jednoho k druhýmu a vyhodnocovacím kriteriem je, kvůli čemu bude šéf řvát, jakto že to není a tak mi to nějak vypadlo z hlavy…:-)

  ale stejně jsem chtěla poprosit, abyste mi ten barák ještě popsal, pokud jde o velikost – aspoň počet podlaží, vchodů a hrubý odhad základních rozměrů.

  Ale ode mně žádný přesný a závazný údaj nečekejte, nedělám rozpočty a protočty staveb a moc se v tom neorientuju. Když už potřebuju někde uvést náklady na stavbu, obvykle do zprávy pro ouřad, což není nic závazného tudíž se z toho nestřílí, tak se jdu zeptat kolegů, tázaný se obvykle zahledí dlouze z okna a vyřkne číslo. Až se budu ptát kolegů na Váš dům, nejspíš to bude podobný. Jestli Vám to tak stačí?

  Jinak tu taky padá něco drobného, bílého, asi se budu věnovat zimnímu spánku…

 670. Martine,
  protože o názvech různého vařiva mám nejasno jak v češtině tak v němčině, podíval jsem se raději, co na to strejda Google. A tak jsem našel hafo odkazu na „gekörnte Brühe, selber machen“, nicméně také na http://das-ist-drin.de/Maggi-Gekoernte-Bruehe-125-g–1989/
  Takže co tam ten Plachutta dává, zůstává otázkou.

 671. Martine s tim desaterem …. Presne tak. Vsak on mne pak u brany pusti, nebo nepusti, to si holt budu muset risknout.

  A co se tyka vyvaru….. Nemohu si pomoci, ale v kotline jsem nejedl jeste zadny dobry vyvar. To slovaci na tom jsou o tridu lepe a rakusane o dve tridy…. Respektive, nemci take. Mozna je to tim, ze se nevodflaknou a venuji se tomu jako kdyby to meli jist sami….

 672. dvd,
  podle toho, jak to martinTT popsal, tipoval bych Podravku. 🙂

 673. MArtine,

  já vařený hovězí miluju. Když se dostanu k většímu kusu,nejradši kližku, šup s ním do hrnce a pomalu vařit. Vodu nutno dolévat, protože nejen že se odpařuje, ale jakmile začno mít vývar nějakou chuť, tak na něj chodím s hrnečkem 🙂

  Výsledek možno úpožívat podobně jako tafelspitz nebo s hořčicí a křenem, s jakoukoliv tradiční omáčkou, u nás je oblíbená křenová, nebo s dušenlou či vařenou ztzeleninou. zeleninou. Nebo z toho udělat vydatnou polívku, jako byla ta včerejší – ve vývaru uvařit zeleninu, přidat nakrájené maso a celestýnské nudle.

  Jinak pokud vařím zeleninu od začátku, tak ji na konci buď vyhazuju, nedo schovám namixovanou, což lze použít k vylepšení jiných polívek nebo omáček.

 674. dvd,
  d-fens je dost nedůvěryhodný. Mívá ve svých článcích dost zásadní sémantické chyby. V tebou uvedeném má taky jednu. Z mostu se kojí vodníci a ne medvědi.

 675. Martine,
  s tím desaterem bych těch 2000 let trochu posunula… kdyže to Mojžíš sestoupil z hory s deskami v podpaží 🙂 ? Nebo tím myslíte onen výklad, kdy „oko za oko“ je nahrazováno nastavováním druhé tváře či kámen za chleba ?

  Jinak pomalu vařené/dušené hovězí mi vybavilo i mňamku z kuchyně anglo-irsko-americké – jednak „corned beef“ (deset dní se to marinuje ve slaném nálevu s kořením, pak pomalu vaří – se zelím a bramborami oblíbené jídlo na St. Patricka,něco nedefinovatelného s týmž názvem prodáváno v konzervách), jednak „pot roast“, kdy se hovězí vaří pomalu s kořením, ale bez předchozí marinády.

  Vařené hovězí v českých zemích mám bohužel zafixované ze školních jídelen – z vývaru doplněním maggi v hojné míře polévka MNV (maggi-nudle-voda), vyvařená flaksa nakrájená na plátky ke všem možným omáčkám, nešlo to ukrojit.
  Pokud to tvořím doma, tak na studeno s hořčicí a chlebem je to dobrota. Přiznám se, ke koprovce raději vejce na tvrdo a rajskou se vzhledem k mlsným hubám celé rodinky ani nepokouším nabízet, to už raději polévku, kterou řízně kořením (např. na čínský způsob).

 676. necítím se býti kuchařkou (tedy dobrou kuchařkou); pro jistotu mám nad sporákem pověšenou ceduli: „nestřílejte kuchařku, dělá co může“ 😕
  Nicméně váš všeobecný včerejší „hovězí“elán mne přiměl, abych se poohlédla po internetových „hovězích“ receptech-zde jsou:
  http://recepty.vareni.cz/hovezi-maso-po-holandsku/

 677. Jo koukám, že na moji zákeřnou otázku nikdo nezareagoval, ale stejně tady máte správnou odpověď, bando jedna vzdělávání vzdorující:
  Nepoučený slušně vychovaný laik by při vyslovění pojmu „body shot“ dojetím zaslzel a vzpomněl by slavné scény s olivou ze Žhavých výstřelů: http://www.youtube.com/watch?v=8oTbih9goco&feature=player_detailpage#t=19s
  Bohužel není tomu tak. Česká celebritální scéna nedosahuje ani po paty Charlieho Sheena a Valerie Golino. Musíme tedy vzít za vděk na šrot ožralou Agátou Hanychovou: (cit. super.cz) „Asi toho bylo dost, ale to nejhorší si nepamatuju. Byla jsem totiž úplně ožralá. Ale vím, že jsem se nikde nesvlékala. Maximálně jsem dělala body shot,“ svěřila modelka. Pro toho, kdo nezná tento termín, vysvětlujeme, že se jedná o popíjení alkoholu z odhaleného těla, většinou z pupíku.

 678. AK,
  hovězí plátky dle tvého návodu (i když jinak kořeněné) nakonec na změknutí potřebovaly na pánvi cca hodinku. Nicméně s pečenýma bramborama a čerstvým salátem s česnekovým jogurtovým dresinkem to nakonec dopadlo tak, že dítko brousilo ke sporáku samo, a až se v noci vrátí tatínek ze zahraniční konference, může tak leda vytřít pánev chlebem 🙂
  Ale s největší pravděpodobností poslední pláteček (nakrájela jsem jich více a tenčích) skončí buď nakrájen na nudličky s rýží v buritu, nebo na toustech k večeři.

 679. Matzurko,
  stran rajské – možná někde děláš chybu. V naší rodině je rajská s hovězím a houskovým knedlíkem jedním z pádných důvodů, proč nás děti ještě nenechaly utratit.

 680. kvůli včerejšímu běhu jsem vařila až k večeru
  něco jako francouzské brambory, ale s uzeným a fazolovými lusky
  udělala jsem toho opravdu celý obrovský pekáč
  jakože dnes se budu válet
  a oni mi to skoro celé předčasně snědli
  🙂

 681. Ptakopysku,
  možné to je. Rajskou nesnášel už můj táta, já z ní taky nejsem dvakrát nadšená, takže když ani dítko, moc to nepřekvapí. Nicméně, táta nesnášel taky „slezské“ zelí, jak ho máma kdysi dělávala podle receptu své mámy, sídlící v Třinci (je to zadělávané moukou, se špekem, v kastrolu se kolem kraje udělá šrkaloupovitá „přívara“ – moje sestra to milovala, mně se z toho obracel kufr). Pak se ale máma přeorientovala na recept babičky pražské (tedy tátovy mámy), kdy se mouka dává snad jen symbolicky a špek vůbec. To jsme pak dlabali všichni. Legrační na tom je, že když jsem manželovi poprvé navrhla zelí, zatvářil se přesně jako táta nad tím slezským (manžel je z Ostravska). Takže jsem udělala zelí dle pražské babičky, jen tak pro sebe, načež mi ho manžel málem zdlábnul všechno :), a do našeho menu to zařazuji bez obav (pokud dělám červené, tak do toho strouhnu i jablíčko).

 682. dvd, co tam dává Plachutta, to mi řekli, napsal jsem jen, že tomu jako opatrný skeptik nemusím věřit. Internetové prohlížeče taky nechci užít, budu muset po pátrat u německých kamarádů.

 683. Martine, nedovedu si predstavit ze by tam varili z kostky…..zrovna tam, kde si zakladaji na dobrem jidle. My chodime, ne tam co ty, ale kousek od Amhofu, do takove ulicky, kudy jezdi kocary a maji tam kouli od turku ve zdi….. Videl jsem tam kuchyni, i to jak vari polevku. Zadnou kostku jsem tam nejen nevidel, ale postup jsem si zapsal. Ti by mne uz nepustili nikam, i za pouhou otazku o kostce. Jinak samozrejme, zelenina zvlast, nudle zvlast, knedlicek zvlast. To je jasny

 684. Jirko, já se taky vždycky přesvědčují na místě, tady jsem se ptal,protože je tu tolik odborníků.

 685. Jinak k tomu vařenému hovězímu a vývarům. Jak píše martin TT, dost to z české kuchyně vymizelo, to je pravda. Myslím, že je to tím, že příprava vývaru skutečně od základu prostě dlouho trvá a není na to čas. U nás doma, když se chystá opravdový vývar servírovaný s játrovými knedlíčky nebo s celestýnskými nudlemi, musí se v sobotu připravovat, aby se v neděli mohl podávat k obědu. Jindy to prostě nejde stihnout.
  Stejně tak se blbě stíhá třeba to vařené hovězí k večeři. Leda s tím jeden večer začít (dát to vařit) a druhý den dodělat a podávat.

 686. No, a těch 68 kg obohaceného uranu z Řeže už mají v rukou Rusové; Kalousek ztratil možnost prodat ho na černém trhu k sanaci státního rozpočtu (jak navrhovala divana) 🙂

 687. westíku 794 – bude na tu defenestraci těch 16 ostravaku stačit? 😀

 688. (756) Tím to jen od jedněch nedefinovaných pojmů posouváš k jiným nedefinovaným pojmům. Buďto někdo rozumí i původnímu, nebo rozumnět nechce. Pokud nechce, může se Ti točit do alelujá.

 689. (762) Všechny příznaky nasvědčují tomu, že vlastníš francouzskou kuchařku Drahomíry Peukertové ……

 690. (772) Profesionální deformace: Když slyším Ornela, vybaví se mi „Ornela Zásada, divize skleněné perličky“. Zákazník firmy, která mne kdysi vykořisťovala.

 691. Ajrovko 800 – „….může se ti točit do aleluja“ – pozoruju. 🙂
  Má to jen jednu drobnou vadu – míříme k situaci, že bude zákonně stanoveno i podrbání na nose. Čímž skončí jakékoli právo…. a bude stejně muset začít od začátku…

 692. (794) Očitá zpráva je, že z okna do ulice není vidět nic neobvyklého, z balkonu do dvora vidím udírnu, do které připravuji lososa.
  Vzdálenost od centra cca 20´chůze.

 693. (803) Čím více stanoveno, tím větší možnost se na něčem točit.

 694. No Pavle…. Musis uznat ze Popelka a spol jsou daleko schopnejsi, nez Svobodni. Je to sice smutne, ale vysledky za ne hovori daleko vice, nez pocity. A samozrejme ma pravdu, ze vlada a stat, ci pater, je na odpis a v podstate by to tu defenestraci chtelo, ale on to proste vidi po te komunisticke ceste a tak se nemohu, ja feudalista, pripojit. Ale na druhou stranu, kdyby se mu to povedlo, zase by bylo par let svobody, nez se polucije a statni sprava oklepe a zacne to nanovo.

 695. Aerokarle,
  uhádl! Vlastním. Hodnotím ji docela vysoko proto, že z ní lze poměrně jednoduše uvařit docela dost věcí pro docela dost lidí s běžným obsahem špajzu a aniž by mě příprava krmě zruinovala. I když pravda, občas je příprava dost zdlouhavá, ale mě zdlouhavost nevadí. Ani přes vytrvalou mediální masáž mě příliž neoslovují rychložery typu Pasta aglio olio, ani prezentace špinavého talíře. Takže Peukertová to má u mě dobrý. 😀

 696. Stran francouzských, vlastním a cením tuhle a pak ještě nějakou od Jany Martinicové. Ta je složitější, ale pár receptů, specielně na telecí, mám taktéž v oblibě.
  Mám těch kuchařek řadu cca 1,5m, dobré pro inspiraci. Můžu také sledovat, jak se jídla stěhují z kuchařky do kuchařky, někdy i s názvem, někdy bez.
  To, co jsem po paměti navrhoval Matzurce, je z Krajových jídel, jménem „Plzeňský karbonát“. http://www.czechspecials.cz/specialita/plzensky-karbonat/
  V tomhle receptu dávají ještě protlak, v mém je to bez.
  Až někdo udělá internetovou kuchařku, ve které se budou recepty vybírat na základě vstupních surovin, bude mít mou nehynoucí vděčnost. Protože ač chrámů spotřeby je v mém okolí požehnaně, nepostupuji obvykle stylem: jdu pro …… , ale obcházeje obchody, hledím, co by se mi zrovna líbilo. Zdali jsou roštěnce tmavé a prokvetlé, zda váleček vypadá nadějně, zda je vidět kus flákoty, z které je možno krájet plátky na ptáčky, zda za lososa nechtějí modré z nebe, zda na skopovém je kromě kosti a tuku i maso ……
  Po přinesení základní suroviny už hledám jen recept, případně doplňkové ingredience.

 697. Ajrovko 809 – kuchařkou dle vstupních surovin by se mi autor taky zavděčil, leč se obávám, že kdyby stanovil surovinové parametry, mnoho surovin by na ně nedosáhlo a jeden by byl zase v pytli … 🙂

 698. AK,
  tak to nakupujeme podobně, taky vlezu do řeznictví a koukám, co mi přijde jako hezký kousek masa. A někdy holt dumám až doma, co s tím vlastně podniknu… 🙂

 699. A to ještě některá ta řeznictví v okolí jsou dobrá jen na něco. Abych zodpovědně obešel tak 3 -4. 😛

 700. Dobrý podvečer,

  kuchařku dle surovin bych uvítala taky.

  Popelka je magor, a doufám, že nám přestane konečně jezdit okolo kanclu a megafonem a hulákat.

  Jirko, jetsli si myslíš, že by po převzetí moci „občanskou vládou“ pana popelky by tu nastalo aspoň pár let svobody,tak bych řekla, že se pleteš. Hodně šeredně se pleteš.
  Ale naštěstí s těmi šestnácti horníky asi tu vládu nesvrhnou, tak Tě snad nečeká kruté prozření, až Ti bude klepat na dveře nějaký ten popelkův výbor pro veřené blaho.

 701. (807) obávám se,jirko poa etc, že kdyby se Popelkovi a spol. ta „revoluce“ povedla, jako feudál byste byl první na odpis 😕

 702. Když se nad tím zamyslím,tak ono je vlastně dobře, dokud lidi nadávají na vládu…
  vždycky , když byla vláda příliš milována a lid jí tleskal, nedopadalo to dobře.
  Obvykle se to nějak zvrtne směrem, kdy se na vládu rovněž nenadává, protože kdo si zanadává, špatně skončí.

  Konec konců, nejvíc milováni lidem byli Stalin a Hitler.

 703. jako feudalista jsem na odpis vždy, jako první…. proč bych měl nějak plakat, když se svrhne vláda? Mimo to, výbory pro veřejné blaho klepou i teď….

 704. Hele, a ví vůbec někdo, kdo v té „exilové Popelkově vládě“ je?

 705. no, zajímalo by mne,jak chce Popelka a jeho melody boys blokovat vstup ministrů na ministerstva-ledaže by je přísl.ministr vzal do pracovního poměru jako vrátné 😕

 706. Jj, ta francouzská kuchařka od Jany Martinicové je moje oblíbená. Pozoruhodné je, že vyšla ještě za totáče. Na rozdíl od moderních kuchařek tištěných, na křídovém papíře se spoustou obrázků, jsou v ní opravdu zajímavé krajové recpety.
  Jen mně štve, že je tam fůra receptů na které buď neseženu odpovídající suroviny nebo nemám odvahu je zkusit (typicky například králíka na nějaký způsob).

 707. No v tom interview říká popelka, že když přijde Zeman, tak si nechají se složením vlády poradit. A když nepřijde, tak prý v té vládě budou ti, co to organisují. Kdo jinej taky, že ano. 🙂

 708. To mně tak napadá, že Zeman už vlastně není president, protože Popelka prohlásil presidentské volby za nezákonné. 🙂

 709. hmm, tak jsem se podívala na Popelkovo CV-údajně po r.1989 vystudoval teologii a žurnalistiku …no, jak napsal Chevalier:“ dostane-li se nějaké vzdělání do hlavy magora, mívá to dalekosáhlé důsledky “ 🙁

 710. No, mně nejvíc pobavili organisátoři té akce, kteří vysvětlovali, že ten vlak zadarmo jel zákeřně o dvě hodiny dřív a lidi o tom nevěděli. Ovšem jaksi přehlédli, že kdyby ten vlak jel skutečně o dvě hodiny později, nedojel by z té Ostravy do Prahy na tu demošku včas, ale až po ní. Tedy podle toho jízdního řádu, co byl zveřejněn. 🙂

 711. Dostal jsem se i na jimi doporučované stránky exilovavlada.cz, ale asi prosazujou kryptodemograciji :-((
  Zato v podvecer u Anděla byl jeden popelák ( nazory a hlavně vzhledem) a vyřvaval jak se prej porval s klukama z pátý bé…velmi působivě animované.

 712. Jirko – 807 – no to se mi moc nezdá s těmi pár lety svobody. Tyhle lidi, co chtějí svrhávat vládu násilím a místo ní natrčit svůj vlastní komitét složený ze soudruhů organisujících svržení předchozí vlády mají obvykle diametrálně odlišné představy o svobodě než kupříkladu Ty nebo já. A rovněž se zmiňují o znárodňování majetku, což taky nebývá dobré.

  Naštěstí se zdá, že lidi mají zatím rozum a tohle uskupení nemá výraznější podporu.

  Jenom moc nechápu, proč se s tou demonstrací a sekáním hlav crcali z Holešova nebo Ostravy až do Prahy. Každé hnutí by mělo začínat na lokální úrovni. Tak proč třeba nevyhodili z okna starostu v Holešově nebo tak něco. Tamnější MNV má jistě jenom jedno nebo dvě patra, takže by se starostovi nejspíš ani nic nestalo a večer v hospodě by to mohli zapít.

 713. Kde je ta vláda v exilu? Na stránkách mají jako kontakt: Neznámí a bezejmenní občané z ulice.

  V které zemi žijí?

 714. Celkově vzato, být presidentem (či ministrem pro místní rozvoj nebo kdo to má v kompetenci), nabídl bych jim nějaké pozemky, kupříkladu Bruntálsko, ať si tam vyhlásí třeba „Popelčinu republiku rad“, do vlády si najmenují třeba sedm trpaslíků (zpět, to byla Sněhurka, ale to je vlastně fuk) a mohou si vyzkoušet tu soběstačnost, odvolávání politiků a tak podobně. Pokud budou mít úspěch, jistě dojde k masové emigraci zdejších nespokojených do té republiky a duha se rozeklene nad Kotlinkou. 🙂

 715. Andy – „Tato dočasná občanská nebo také exilová vláda bude fungovat jako vyjednávací tým, který určí složení další dočasné vlády. Vzejde to z jednání občanských iniciativ, které se podílejí na přípravě Soumraku kmotrů. Zatím máme jejich předběžné návrhy a ti lidé musejí být schváleni zástupci národa na Václaváku v neděli.“

  Čemu přesně na tom nerozumíte ? Ta exilová vláda je momentálně na Václaváku. Možná ne úplně přesně, možná v nějaké hospodě kolem… 🙂 🙂 🙂

 716. Pavle,
  už předloni vyšel takovej malinkatej článeček o tom, že majetek člověka svazuje, takže stát dotyčného zabavením majetku vlastně osvobodí.
  Nejvyšší soud přišel totiž nedávno na opravdu zajímavou věc. A to, že je možné zabavit pachateli trestného činu (již v přípravném řízení!) jakýkoliv majetek, z kterého prý budou odškodňovány oběti
  Je zvláštní, že ještě dnes se najdou remcalové, kerým se osvícené rozhodnutí evidentně nelíbí. Asi by bylo na čase udělat seznam takovýchto remcalů a osvobodit je přednostně. 😀

  http://www.k213.cz/Stat-obcany-osvobozuje

 717. Jsa v současné době v Praze, podávám následující zprávu. Musel jsem totiž na poštu, tak jsem prošel přes náměstí a šel pak na kafe. U muzea bylo asi tak 200-300 lidí, na webu se píše 500, Popelka uvede 10 000. Ozvučení bylo kvalitní a intenzivní, řečnilo se dramaticky (asi jako když před lety oznamovali v rozhlase Gagarina – pěrvyj v mire, čelověk kozmonavt – Jurij Alexejevič Gagarin), obsah řečnění odpovídal intelektuálně rozčilování se v hospodě U Rousů když místní kopálisti neuspěli v zápase se sousední vesnicí – žádný detail poskytnout nemohu, neb jsem dal přednost kafi. Jinak si nejsem jistý, jak dopadne Popelka s tím blokováním státních ouřadů. Tuším, že je jich (totiž těch úřadů v Praze) tolik, že na jeden mu zbydou tak 2-3 účastníci demonstrace. Že je Popelka cvok je bez diskuze, leč Jirkova poznámka o tom, že ve srovnání se Svobodnými se dokáže dramaticky více prosadit, tak ta poznámka je děsivě pravdivá.

 718. Andy, vždyť to píšou :
  žijí na ulici, nežijí v zemi. 😀

  Ale tohle je docela výstižný komentář :

  Tož co je toto?
  Stránky jak šedé mor, jeden se prd dočte kdo só prezident a ministři… fligna je to na lidi!

  🙂

 719. dvd: njn, ale to bohužel vypovídá mnohem víc o Svobodných než o Popelkovi. Nebo ještě spíš o médiích. Magorů jsou plné noviny a TV a o normálních lidech se člověk vesměs nedočte ani je v TV nevidí. Serebrity nepočítám, ty zařazuji mezi magory.

 720. Já žila v přesvědčení, že exil je někde mimo vlast…copak Komenský odjel do Horoušánek, když šel do exilu?

 721. Tak prý tam „popravili“ i Klause:

  …také podle všeho Václav Klaus – ten za to, že se chtěl stát šéfem všech – zaznělo před tím, než kat zvedl svůj meč potřetí.
  😀 😀

 722. Ad Komenský – o jeho exilu je mi známo pouze, že před odchodem do Polska na hraničním přechodu Mikulovice – Glucholazy zachoval jako vandal. Přenocoval v jeskyni Na Špičáku, ve které s ostatními členy jednoty bratrské olámali všechny krápníky.

 723. Andy – tak oni jsou asi skromnější a Holešov jim stačí. Ono taky, co by takový Popelka dělal v Naardenu či v Londýně ?

 724. Andy,
  oni jsou z ulice – to myslím běží na TV Noha jakýsi nekonečný seriál Ulice, tak to budou asi statisti.

 725. Zajímavé je, že ten speciální vlak z Ostravy byl zaplacen organisátory a stál několik set tisíc. Viz:

  „Zástupci Holešovské výzvy se na dopravce Leo Express obrátili s žádostí o poskytnutí speciálních vlaků a za zakázku předem zaplatili, řekl šéf železniční společnosti Leoš Novotný. Cena se podle něj pohybovala stejně jako u ostatních korporátních zákazníků, kteří například potřebují přepravit zaměstnance, v řádu statisíců korun. „

  Čistě ze zvědavosti by mně zajímalo, kdo to platil. Zbídačení demonstrující nejspíš ne, pro ty byla doprava zdarma neboť nemají ani na jízdenku… 🙂

 726. A to ozvučení a pronájem Václaváku taky není úplně zadarmo. O tom bych něco věděl z doby, kdy jsem platil tu demonstraci na podporu státu Israel. To bylo ještě na Psu, od té doby se ceny patrně zvedly, ale už tenkrát to nebylo dvakrát laciné.

 727. PAvle, vy jste nečetl, jak se skládali a poslední věci prodali, aby se mohli složit?
  Ani skleněný voko nezůstalo suchý…. 😀

 728. Ne, to jsem fakt nečetl. No, v tom případě to byla pozoruhodná ukázka chybně alokovaného kapitálu. Ještě, že si na ten vlak nepůjčili od té hodné paní z Providentu. To by taky už nemuseli rozchodit…

 729. 776 – maYdo, děkuji, nic se neděje. Také mi nejde o nic než o co nejhrubší odhad, se zrakem zaostřeným v nekonečno, leč reálný a realistický. Nacenit dle tabulek bychom si to asi leckde dát mohli, ale nahodilé zkušenosti i má všeobecná skepse mne udržují v obavách, že skutečné celkové náklady se pak budou nacházet zcela jinde (a k rozpočtu nebudou v pražádné relaci s výjimkou toho, že jej budou s jistotou převyšovat).

  Smím Vám pár doplňujících čísel za chvilku zaslat zas na pracovní e-mail? (Jiný stejně nejspíš nemám.)

 730. (820) Na králíky nejvíc receptů v A. Gregor, „Muž v zástěře“.
  (825) Obvykle tam někdo vyřvává, jak Ježíš všechny miluje.
  (829) Já znám je „dělnickorolnické vlády“, ale to asi nebude zu moc rozdíl.
  (831) Ono prosazení u téhle cílové skupiny je nekonečně snazší.
  Což není obhajoba Macha&co, těm chybí alespoň jeden Modrý pták.

 731. Pavle, kdyz si netroufnes na kralika, bez na kurz. Je to jednoduche, kralika dostanes a jeste Ti vysvetlej uskali pripravy a servirovani.neni treba se neceho bat. Takovej velkej kluk 😀
  Mimochodem, kurzu je docela dost a nektere jsou dokonce k necemu. Sam si takhle delam ucnak dalkove…..
  Jinak k Popelkovi a spol bych jen poznamenal……pane Machu, ucte se jak se to dela….. I kdyz se obavam ze nesnasenlivej zavistivejch magoru je vzdycky vic. …. Mimo to, jsem dosud neslysel nic jineho, nez ze se ma rychle vystoupit a ze vlajka na Hrade…… A protim Zemana podporil. Chjo, jo, ze ja si to pamatuju, mohl jsem bejt stastnejsi..

 732. Zpátečníku,klidně pošlete.

  Ony ty odhady jsou vždycky nepřesné, už proto, že nakonec záleží, jakého si dodavatele, některé věci se mění v průběhu a jen něco můžete dopředu odhadnout.

  Jirko,
  a k čemu to bude, když se Mach poučí od Popelky, jak se to dělá? Aby přebral Popečlkovi jeho podporovatele?

  Pokud by Mach dokázal oslovit podobné typy lidí a pokud by se mu povedlo dosáhnout Popelkových cílů Popelkovými metodami, tak jaký bude rozdíl mezi Machem a Popelkou?

  A k čemu nám by byl Mach, převlečenej za POpelku?

  Jinak ta dnešní účast nebyla nic moc, a pokud byla masovější v dřívějších dobách, tak to bylo díky podpoře odborářů. Tebntokrát se na tom nepodílelia jak vidno, je to znát.

 733. Dobrý večer.
  Zpátečníku, dovolím si reagovat na 736:
  Představte si jedince reagující na trhu jakožto automaty s nám neznámým hodnotícím algoritmem. Rozhodují se provedu směnu/neprovedu. Tyto automaty se nezajímají o třetí osoby vstupující do směny, zajímají se pouze o předmět směny. O jeho pořízení se rozhodnou podle nákladů směny.

  Např.: Chci koupit určitý pozemek, nezajímá mě od koho je, zajímá mě konečná cena transakce. Pokud jsou součástí transakce daně, poplatky, posudky, úsudky, započítám je do ceny a je jedno, která „vyšší moc“ tuto cenu způsobila.

 734. Jirko – 847 – ale ne, o tom to není. Já králíka upravit umím, tedy pro někoho jiného, to není až taková věda. Ale nějak nemám odvahu ho jíst.
  To je pozůstatek z dětství, kdy děda pěstoval v Klánovicích králíky, babička nás tím cpala furt a jednou děda jednoho mého oblíbeného králíčka (kterého jsem si pojmenoval a piplal ho od mláděte) zabil, vykuchal, snědl a nechal mi z něj na památku pacičku. Od té doby se nějak nemohu donutit k tomu, abych si dobrovolně a sám udělal králíka, kterého bych snědl.
  Zajímavé na tom je, že jíst králíka, kterého chutně upravil šéfkuchař v nějaké restauraci třeba v Paříži mně nevadí. Ale udělat ho sám doma a pro sebe ? Na to mám nějaký psychologický blok.

 735. Tak jeden „dozvuk“ kyperskeho reseni….. Uz vim o jedne IT firme, sice ne male, ale zase ne obrovske, proste rikal, ze bez tech penez, co ma zablokovane v bance na ostrove nemuze uz dal fungovat a tak to odpiskava. Ja vim, je to jiste oportunista a zlodej a tunelar, ci parazit, ale zamestnaval lidi a najimal firmy….. Ale to uz platit nebude. Zase na druhou stranu, jiste se o sebe postara, neni to hlupak.

 736. (848) On je vcelku k ničemu i Mach převlečený za Macha, bohužel.

 737. Avle, tak to je jine, tomu uz rozumim. Ale i na to mam reseni. Nemuzes si rikat, ze peces, dusis, varis…… kocicku? Vzdyt to je to same….

 738. Pavle…. Vypadlo mne to P … PPPPPromin

 739. (850) Tak to je klika, že jsem se s králíky, které měl děda na Okoři v několika králíkárnách, moc nekamarádil. 😛

 740. Jirko – 853 – to nefunguje. To právě funguje jenom v té restauraci, ale ne kdybych to dělal sám. Tam toho králíka na tom pekáči vidím.

 741. Pozor – astronomická OT vložka – je jasno, a na západě je nad obzorem krásně vidět Jupiter a pěkně seřazené Io, Ganymed a Europa. Možno zahlédnout i obyčejným triedrem, něco jako 7-12×50 třeba.

 742. Hm, tak cca před půlhodinou mi to pohltilo příspěvek, nezobrazilo, a teď při pokusu o znovuvložení vypisuje zprávičku, že asi je duplicitní…

 743. Hezký pozdní večer.
  Dnes odpoledne jsem splila jeden z dávných slibů – vzala jsem vnoučata v Olomouci do VeteranAreny. Úžasné! O expozici veteránů – aut a motorek – jsem slyšela už dávněji, ale vůbec jsem netušila, jak vynikající to je. Vystaveny jsou desítky a desítky automobilů, nablýskaných krasavců a krasavic značek TATRA, Praga, Škoda, Zetka a hlavně automobily značky Wikov – automobilky, která byla v Prostějově a ve VeteranAreně je nejucelenější sbírka těchto automobilů. A také je k vidění několik motocyklů. Kromě toho je v budově expozice historických telefonů, přístrojů, ústředen a také historická rádia a gramofony. Ale – hlavně – jedná se soukromé muzeum, které je výsledkem zápalu, zanícení a zaťatosti soukromého sběratele.
  Karle – mám dojem, že jedním z vystavených exponátů bylo dvojče tvého Aera, včetně barvy. Až budeš mít cestu kolem Olomouce, zastav se, stojí to za to. A nejen ty – já jsem technický laik a přesto mě to zaujalo.
  Pro informaci: http://www.veteranarena.cz/historicke-automobily-a-motocykly/

 744. 849 – Nickname, no právě. V ekonomické teorii si jednotlivce můžete (a dost možná dokonce musíte) představovat jako konečné automaty. Avšak lidé jsou cosi jiného, pročež lze také očekávat, že i jednat obecně budou jinak. Otázka je, o kolik? Ještě v 19. století rozdíl asi nebyl tak velký, aby praktickou hodnotu ekonomických teorií anihiloval. Ale jak je tomu v dnešním světě? Existuje nějaký důkaz, že takovýto ekonomický model chování jednotlivých reálných lidí je dosud relevantní? A že v té oblasti, kde relevantní je, (či alespoň v její zajímavě velké podoblasti) stejně nevede k chaotickému chování modelu celého systému (typickému v přítomnosti silných kladných zpětných vazeb)?

  Podle čeho poznáte, zda by ten pozemek nebylo lepší koupit třeba za rok? Samozřejmě máte pravdu, že do Vašich úvah nemusejí vstupovat ceny konkrétních pozemků jinde, kupříkladu v Číně; avšak to, zda během onoho roku nedojde k pádu cen čínských nemovitostí, to už by Vás oprávněně zajímat mohlo…

 745. No Zpatecnikuu, jestli mohu…… Tak jako stroj uvazuji a to „bezezbytku“ . Rozhodnutimse opiraji pouze o ….. Mam na to penize? ….. Chci to?….. Potrubuji to ted?….. O zadnych dalsich otazkach, jak naznacujete, ze neco zdrazuje stat, nebo ze se pridavaji dalsi naklady….. Ci opravdu cokoliv jineho, mne opravdu nezajima. Stejne tak to, jestli a jak se vytvari konecna cena. To mne opravdu, ale opravdu vubec nezajima. A je jedno, jestli se jedna o zbozi, ktere je na kazdem rohu, jako ke rohli, chleba, mleko….., nebo zbozi unikatni, treba jako dum, pozemek pole….divadelni predstaveni, dovolena….. Rozhoduji se tady a ted. Pozemky v Cine mne sice mhou poskytnout voditko, ale vse co jsem psal nahore, proste plati. Nevim, jak bych to rekl jinak. Ja jen zaplatim, pokud chci „uskutecnit smenu“, jak hloupej vyraz, pozadovanou castku a jestli jde polovina, vsechno, ci nic, statu, nebo nekomu tretimu, mne opravdu nezajima.
  No a zase do prace, jaro se blizi a samo se nenakope.

 746. Dobré zas ráno – swetr report – ráno za oknem -4 celaskona… Auto omrzlý, no zkrátka radost…

 747. 861 Dobrý den. Zpátečníku, rozhoduji se podle své kapsy a potřeby. Když je na mě moc drahý, nekoupím. Pro koupi mluví např.: touha mít větší zahradu, obava aby to nekoupil soused. Obava, aby město zahrádku nevybetonovalo… Důvodů je asi padesát. 🙂
  Načasování koupě můžou velmi vzdáleně ovlivnit pohyby vojsk na korejském poloostrově.

  Může se stát, že koupím špatně – špatný pozemek, draze oproti sousedům. I tak jsem transakcí něco získal, a to znalost.

  Průzkum bojem provádím u věcí, které nakupuji opakovaně – rohlíky, telefony, počítače, monitory. Zkusím koupit levnou věc, když se nákup povede, koupím znovu. Když mě někdo napálí, nevracím se k němu. Za relativně nízkou cenu získám informace, které mi žádný plánovač nedá. Zjistím důvěryhodnost dodavatele a kvalitu zboží.

 748. Fujtajbl vespolek,
  na Podblanicku jasno, v údolích hmlisto ale hmla sa trhá. Ráno bylo mínus pět, teď je nula.

  Jinak se celkem nic zvláštního neděje. Vendula Svobodová září štěstím protože se vejde do bikin a zrovínka se u bazénu objevil fotograf který ovládá Fotošop, Madonina dcera si našla nabíječe a pan Adler docela slušně pohnojil fejeton na Neviditelném psovi, protože si spletl Radu Evropy s Radou Evropské unie, takže mu fšichni neviditelněpsí eurohujeři a náckové spokojeně spílají.

 749. Ptakopysku,
  tvoje agenturní zprávy je radost číst 🙂
  Madona měla dceru ?! A já měla za to, že Ježíš byl mužskej (a navíc obřezaný), no to jsou mi věci, ts ts ts…
  Rada Evropy vs. Rada Evropské komise, to je jak scénka z Life of Brian…

  A ráno jsem škrábala autínko rovněž, nicméně po asi třech měsících je i slunce vidět, a to se cení.

  Dobré ráno všem.

 750. Dobré ráno,

  prosím pěkně, já jsem auto neškrabala, neb jsem šla pěšky přes kopec a pak tramvají. Chůze je prý nejzdravější pohyb a v parku po ránu bývá hezky.
  Ale jiní škrábali 🙂
  Rozhodla jsem se ignorovat zimu a nechala jsem doma zimní bundu. Nicméně pohled na moje obnošené sako mně přiměl k úvahám o uskutečnění směny.
  Podstatný je, jetsli na to budu mít, zejména ve světle toho, že myčka si zase včera zastávkovala. Světodějné dopady toho, když si koupím nový sako nebo myčku nebo obojí jsou mi fuk, prostě to potřebuju a buď na to budu mít a koupím nebo budeme mýt nádobí v ruce a chodit budu v poněkud ošuntělém saku. Což nakonec taky není žádná tragedie….

  No jo, ptakopysku, kdyby měl každej ve voku Photoshop, mohla bych se v bikinách ukazovat i já, nejen Vendula Svobodová. 😀

 751. …Energie ze solárních panelů není tak „zelená“, jak se zdá, varují vědci z americké Stanfordovy univerzity. V nové studii zjistili, že na výrobu polovodičových panelů padlo na celém světě tolik energie z fosilních paliv, že solární plantáže svůj ekologický dluh splatí až někdy kolem roku 2020…
  Zdroj: http://ekonomika.idnes.cz/solarni-panely-vrati-energii-danou-do-jejich-vyroby-az-v-roce-2020-ps4-/eko-zahranicni.aspx?c=A130407_181347_eko-zahranicni_brd

 752. Kristovanoho, to je teda objev….

  to jim do teď nedocvaklo, že do tej nergetickej bilance musí zahrnout i energii a taky spotřebu surovin na výrobu solárních panelů?

  A taky ekologickou zátěž, jako představují vysloužilé panely?
  webo si mysleli, že ty panely rostou ze vzduchu a vody?

 753. 868 Tak i Mayda funguje jako konečný automat 🙂
  Jestli je to u vás doma jako u Horníčků. Manžel rozhoduje důležité věci – vztah rodiny vůči vládní straně na Tajwanu, žena rozhoduje drobnosti: např. co se bude nakupovat.

 754. 869-970-výpočty tohoto typu jsou vždy ošidné. Co ještě zahrnout a co už ne ? Je vůbec možné spočítat něco tak komplexního ?
  Takové „výpočty“ obvykle slouží spíše k podpoře (nebo proti podpoře) nějakého názoru, k popularizaci nějakého ústavu… Exaktní věda to zrovna není.

 755. Nickname,

  tak nějak….. 🙂
  Akorát že nemáme dostatek vstupních informací, kteráže strana zrovna je na Tajwanu tou vládní, zatímco co hladový řev potomků, že je prázdná lednice nebo sdělení mechanika z pneuservisu, že takhle sjetý gumy už na auto nedá, neb nás nechce mít na svědomí, se přehlédnout nedá.

 756. NoName – já myslím, že výrobce náklady znát musí, aby věděl, za kolik prodávat. 🙂

 757. 874-výrobci je ale nějaká energetická, ekogická, nevím jaká bilance u ….. , jemu stačí, když je dobrá jeho ekomomická bilance. Do těch ostatních bilancí je totiž možné dát nebo nedat prakticky cokoliv, to byl smysl mé poznámy.

 758. Ještě k přenosu informací v ekonomice a k rozhodování. Nejedná se o „volný trh“, ale o nadnárodní firmu se stejnými informačními systémy ve všech pobočkách, se snahou co nejvíce unifikovat rozhodovací i informační procesy.
  V jedné pobočce je informační systém neustále krmen správnými daty, zaměstnanci kontrolují, zda to, co vyrobí, se také v informačním systému objeví, kontrolují vzniklé chyby v datech, odpojené terminály.
  V druhé pobočce je informační systém sabotován i middle-managementem (střední správci, česky: mistři), není čas kontrolovat co jde do systému, zda se zaměstnanec přihlásí na stroj/ zakázku nebo ne. Data jsou opravována až v nadřazeném systému, podle informací skladníků, dodnes funguje papírová evidence.

  Ve které z poboček jsou zaměstnanci motivováni k zadávání správných dat do systému, jsou podle nich odměňováni, a zároveň je u dat křížová kontrola, t.j. kdyby jedno oddělení podvádělo, druhé by to v případě nekontroly odskákalo na prémiích?

  Systém je tak, aby zaměstnancům nekradl čas, resp. pár minut denně.

 759. zdravím ! Údajně veselé jitro se sluncem v duši -ozval se berňák -fuj ! Špatně jsem spočítala synovo daňové přiznání – úúúú- ještě štěstí, že syn chápe berňák jako kampeličku, takže tak či onak ,má tam alespoň přeplatek 😕 Ale ve středu cesta do Prahy mne nemine 🙁

 760. NoNAme,

  ale snad ten výrobce taky platí energii, kterou spotřebuje na výrobu těch panelů, ne?

 761. 880-samozřejmě že platí, ale i kdyby prodaný panel nevyrobil ani kWh, může to být výrobci jedno-on prostě za X peněz vyrobil a za Y, Y>X prodal. Jeho energetická, ekologická, surovinová nebo jiná bilance prostě nemá proč zajímat.

 762. Moše, mám tady vagón svíček, za 1000 korun berte a nebo nechte být.
  Kohn, není v tom nějakej háček?
  Není, jenom nemají knoty.
  Svíčky bez knotů? A jak s tim chtějí svítit?
  Moše, kupujou to na kšeft a nebo na svícení?

 763. 883-tohle je ale trochu jiný příklad-výrobce neovlivní to, zda panel půjde do Afriky, kde se energetická bilance může srovnat, nebo do Německa či Švédska, kde nejspíš ne.

 764. 884 Naopak, příklad je to úplně stejný 😉
  Kupuje Moše lojové svíčky na svícení nebo chce vyrábět vixlajlant nebo snad pomazánkové máslo? To Kohna nezajímá, on mu nabízí směnu.

 765. Soudím, že NoName má v 882 naprosotu pravdu. A proto je nutno onu archaickou „kontrolu korunou“ nějak ovlivnit všelijakými vnějšími zásahy, protože co kdyby výrobce přišel na to, že se mu výroba (obecného výrobku) nevyplatí. Takže tu se něco zadotuje, onde se něco jinak zdaní. A výrobce/dodavatel se pak pochopitelně řídí starým haličským příslovím, že když jdou hlupáci na trh, kramáři se radují.

 766. 862 Jirko ppa etc, mně také zajímají celkové transakční náklady za zboží a v úvahách o transakci je mi lhostejné co kam z mnou zaplacené částky jde. Jenže mám zásadní potíž to vysvětlit doma. Například v diskusi o tom jaké telekomunikační služby. „Proč mám platit tarif, peníze už jen za poskytnutí služby?“ Já na to, že jsou v tom „volné“ minuty. „No jo, ale ty stejně neprovolám a ani nejsou zdarma, protože jsou v tom tarifu, takže když hlásají, že minuty zdarma, tak to není pravda, a a pro jim mám platit už jen za to že mi poskutnou službu, i když nic neprovolám?“ Vysvětluju, že vždycky provolá. A že si musí porovnat kolik provolá na předplacenou a kolik by provolala za tarif. „No to je jasné, že víc za tarif, protože navíc jim platím už jen za tu službu.“ Vysvětluju, že to tak není důležité. Že stačí porovnat jen kolik za měsíc provolá na předplacenou a kolik na tarif. „No to je jasné, že víc za předplacenou, protože jim platím už jen za to, že mám ten tarif!“ Tak jinak. Za měsíc na předplacenou provolá tolik a tolik. Stejné množství služeb na tarif by jí stálo nejen méně a nejen to, dokonce by ani nevyčerpala „volné minuty“. „No vidíš, to je přesně ono. Nebudu jim platit jen za to, že mám tarif a cpát jim peníze do chřtánu za to co stejně nevyužiju.“ Vysvětluju, že vnitřní rozůčtování nemusí zajímat, že rozhodující je jen poměr celkový objem čerpané služby k celkové částce. Jako by u pekaře nakupovala rohlíky, kterých má přibližně stálou spotřebu, místo jednotlivě, za měsíční tarif. Tolik rohlíků za měsíc za tolik peněz. že nemusí zajímat jak si to pekař rozúčtuje. Jasné? Vůbec ne. „Proč bych jim měla cpát peníze za …“
  Asi je chyba u mně, protože to neumím srozumitelně vysvětlit… Pro to, proč nemít tarif, třebaže může být (netvrdím, že mmusí) výhodnější, je jediný rozumný argument. Svoboda. Nebýt uvázaný smlouvou k obchodníkovi jako pes u boudy. Mít výdaje pod kontrolou bez zadních vrátek vedoucích ke zboží na úvěr. Bez obav, že opřijdu o mobil a na můj účet někdo provolá majlant, že se budu muset hádat o vyúčtování…Že je to daň za svobodu. Právě jsem dostal z banky nabídku, která se neodmítá. Kontokorent. Aneb jak naučit žít na dluh. Díky, nee. Žádné úvěry, hypotéky a jiné úžasné nabídky, které se neodmítají. A také žádné řetězy. Chápu odpor Modrého k placení kartou.
  Jen kdybych věděl jak vysvětlit tamto s tím telefonováním…

 767. 887 fundamentálně bych dal přednost bankomatu na zlaté mince. Prý něco takového mají v Dubaji. Jinak se mi ta myšlenka líbí, vlády, centrální bankéři a podobní dobrodinci z toho musejí být zpruzeni. Budou to chtít dostat pod kontrolu. To bude mít za reakci něco dalšího nového. A tak dál. Tradiční souboj děla s pancířem. Bitcoin je důkazem nefungování dosavadního peněžního systému. Protože co dobře funguje nebývá nahrazováno.

 768. Panely – Modrej by vysvětlil, že nebýt dotací, kvót a cel, trh by sám vyřešil nakolik jsou výhodné. Stejně jako biopaliva. Že uvedená kurvítka brání trhu v jeho signalizační funkci.

 769. Nejenže by vyřešil „výhodnost“ či efektivitu panelů, ale navíc by nenakurvil cenu jiných výrobců.
  No, proto ty dotace jsou, aby se „nažrali“ ti „správní“.

 770. Dobrý den, když jsem přečetl 874. tak jsem začal psát příspěvek, že výrobci je to přece jedno, on má svoji bilanci náklady – výnosy v plusu a ostatní ho nezajímá. Chtěl jsem napsat dodatek, že je s podivem, že by se na tomto blogu měla taková samozřejmost vůbec napsat. Bilance jednoho článku řetězce je zcela v pořádku, bordel do toho vnese až článek mezi výrobcem a nákupcem takto vyrobené energie, kterým nemusí být vždy kupující panelů. Tam by se řetězec přelomil, protože náklady a tím i prodejní cena v řetězci se mezitím vyšplhaly daleko nad konkurenční prodejní cenu z jiných zdrojů. Tam ovšem vstoupí deformující dotace státu, daná zákonem a někdo (konzument) to musí zaplatit. Jenže to přece nikoho na celém řetězci nemusí zajímat. Jediný, kdo by měl řvát, je konzument, který to platí v ceně odebrané energie.
  Pak jsem si všiml smajlíku u Rputiné poznámky a řekl jsem si: pozor, zase chce vyzkoušet, jestli nastartuji a proto píše schválně kraviny a dá tam smajlík, aby se mohla později vymluvit. Tak jsem na to nenaletěl a napsal jsem jen 876.
  Po několikahodinové práci v terénu se podívám a žasnu. Na tomto blogu, po tolika teoretických školeních a praktických příkladech, se najde někdo, kdo o tom chce diskutovat a ještě k tomu s tak blbými argumenty? Vždyť je to jak u Popelků!
  Proč to tady vůbec píšu? Protože je to marný, je to marný a zase je to marný.

 771. Dobrý den,

  občas mám pocit, že budu nudit, protože už jsem to psal mnohokrát, takže je to všem jasné. Pokud by to tedy někoho nudilo, tak se omlouvám, ale nedá mně to.

  Každý člověk hodnotí produkt nebo službu podle vlastního subjektivního užitku, tzn. zda-li mu to, co si jde pořídit přinese vyšší užitek než jiná alternativa. Pokud mně vlastnictví mobilu přináší vyšší užitek než jeho nevlastnění, tak si ho ponechám. Struktura ceny je v tomto rozhodování úplně k ničemu. Ta je dobrá pouze k tomu, jaký si mám vybrat tarif – jestli ten, kde je vyšší paušál a levnější impulz nebo blablabla.

  Lidé jednají na konkrétním místě, v konkrétním čase, s informacemi, které mají teď a tady a budoucnost je nejistá (riziko je nejistota vyjádřená v nějaké jednotce např. v penězích). Pokud jsem vyhodnotil, že si pořídím teď a tady např. kus louky, protože asfalt nebo Brusel, tak je to moje rozhodnutí teď a tady a ceny čehokoli kdekoli s tím vůbec nijak nesouvisejí, protože já nejednám tam a tehdy, ale teď a tady. No a modely jsou určitě hezká cvičení, která vypovídají o ledasčems, ale rozhodně nemají nic společného s mým konkrétním jednáním. O tom lze pouze prohlásit, že jsem si pořídil kus louky o takové výměře, od sedláka Y, za makovou jednotkovou cenu (budu-li chtít být sofistikovaný, tak do ní ještě promítnu transakční náklady – kolky, notáře, daně z převodu a blablabla).

  Výrobce potřebuje vědět jaké má náklady jen proto, aby věděl, kde se pohybuje vůči běžné ceně (to je ta, kterou jsou zákazníci ochotoni platit). Pokud je suma nákladů vyšší než dosahovaná cena, tak má v zásadě 3 varianty: A) pokusit se zvýšit cenu, B) snížit náklady nebo opustit byznys (to s sebou také nese náklady). Výrobci se zabývají (v lepším případě) pouze 3 (slovy třemi) bilancemi: rozvahou, výsledovkou a stavy účtů. Žádné jiné bilance je nezajímají, pokud o nich zrovna nemusejí reportovat komusi ze zákona, který vymyslel kdosi z nedostatku jiného vytížení.

  Konec nudy.

 772. Bankomat na zlate mince, ci nugety opravdu existuje, v Dubai na letisti….. Stejne jako v jinejch zemich, ale tam to asi zacalo. Jen bych pripomnel, ze zlato je tak schopno, maximalne drzet hodnotu, ale neni to zadna velka investice. Investice, dle meho je vymyslet, postavit a provozovat firmu, obchod, sluzbu…. To je investice, ostatni je jen takove, no….. Na nic. Samozrejme ze jako investici je mozne brat „chytrou kreativni vzdelanou hlavu“ ale zmate to, takovejch moc neni.

  No a Apple jde do haje a pad to bude obrovskej. Zacali totiz planovat novou „generalni reditelstvi“ jak zacnou kopat do zeme, zbavil bych se akcii…. A zacal se koukat po jinejch pristrojich. Je to skoda. Ale treba vyroste za tu dobu neco lepsiho.

 773. Jestli se mohu vmísit do debaty ad 869
  esisi myslím správně, tak američtí vědci uvažovali nikolivěk v ekonomických obskurnostech, ale pokusili se udělat energetickou bilanci. ENERGETICKOU prosímpěkně. Žádné jeny, mušličky, šušně, dolary, či ruble, ale jouly, megawatthodiny, kalorie.
  Takže vaše úvahy ekonomické a finanční jdou naprosto mimo mísu. Ale tlacháte pěkně napříč spektrem. Hezky se to čte… 😀

 774. no jo, samozřejmě , že výrobci to může být jedno, pokud se mu náklady na výrobu vrátí.

  Jde jen o to, že obecná představa, že sluneční energie je levný zdroj, protože slunce hřeje zadarmo, je ve skutečnosti využitelná jen za cenu poměrně velké spotřeby energie, vyrobené jinak a spotřeby surovin, které nejspíš někdy dojdou, protože se musí vyrobit zařízení, které ji umí zužitkovat a tak není takovým přínosem, jak se nám snaží namluvit.

  výrobce samozřejmě má zájem, aby se o tom, že to není takovým přínosem, moc nevědělo, protože pak by to lidi, co si s tím chtějí koupit dobrý pocit, že žijou ekologicky, třeba přestali kupovat.

 775. Ja na slunecni baterky a panely nedam dopustit, vzdyt mi varej v pristavu kafe, nebo dobijej baterie, kdyz je bezvetri. Kdyz se jede, je lepsi samozrejme vyuzit tu trubku, co vyklapi pred kylem, to jsou pak jine grady. I kdyz to samozrejme brzdi lod o cca pet promile. Jiste, dyzlagregat na vyrobu energie je soucati motoru, ale ten dela hluk a smrdi….. enegetickou bilanci tedy mam zcela pozitivni ….. I kdyz je fakt, ze jsem to nepocital, mozna spis jde o pozotivni vztah a ne bilanci 😀

 776. Jirko ppa, přesně tak, jak pravíš. Ale vlastně je to už nyní zbytečné zmiňování ekonomických obskurností, protože, jak moudře praví ptakopysk, američtí vědci přišli na to, jak tohle všechno přehodit do jednotek soustavy SI. Zúčtovací jednotkou bude joul, megawatthodina, kalorie.

 777. 895- „Další energie spolkne doprava a instalace panelů“.
  Co je tedy „energetickým nákladem“ při výrobě a provozu solárního panelu ? Jenom tavení křemíku ? Nebo i jeho těžba a převoz (a když ne, proč u suroviny ne a hotového panelu ano) ?
  A když se počítá u solárních panelů, počítá se u energetické bilance klasické elektrárny třeba náklad na silnici vedoucí k dolu vápence do filtrů na odsíření ?
  Na první pohled je to lehce spočítatelné, ptakopysku, ale i u této „energetické bilance“ záleží na tom, co ještě zahrnete do „nákladu“ a co už ne.

 778. Jirko, u koho kupuješ tu solární jachtovou jednotku? Odpověď prosím na Skype, tady by to nikoho nezajímalo, snad brouka, kdyby si zvětšil nádržku před palácem a posadil tam tu jachtu.

 779. 903-já bych to nepodceňoval, energetická bilance solární jachotové jednotky v porovnání s tepelnou jachtovou jednotkou a jadernou jachtovou jednotkou by mohla být zajímavá…

 780. 900 Modrej, to se mi jevi jako fundamentální. Ekonomie je v podstatě aplikovaná termodynamika.

 781. Bacha, jirko, sú tu žandári!!!

  Až ti v hruškové pálence zjistí isopropylalkohol – 2-propanol, tak ti zavřou pálenici. Už to tak udělali v Ostravě. Vykládat něco o obsahu těchto látek v kvasu nebo v úkapu ti nepomůže, budeš metanolový vrah. Raději ani nejezdi nebo tě na hranicích zhaftnou.

  Tohle není PI.

 782. 905 – Schumi, jistě, jinými slovy, samo se nenakope, z hovna bič neupleteš, dej krávě do držky, ona ti dá do dížky, suchej tam a mokrej ven, dej nám Pánbu dobrej den -všechno je temodynamika a zákon o zachování……

 783. NoName,
  samozřejmě musí být určité přiblížení. Žijeme přece jenom v entropickém světě 🙂
  Mohli bychom jít cestou nejjednodušší a započítat pouze energii nutnou k výrobě, transportu, servisování a recyklaci.
  Prostě se do vstupu zahrne všechna energie od kopnutí do země v Číně při získávání křemenného písku až po rozsypání recyklovaného písku na pláži na Slapech.
  Do výstupu patří vyrobená energie.
  Hodnoty se od sebe odečtou a máme buď pozitivní, nebo negativní bilanci v daném přiblížení.

  Pro upřesnění poněkud masochistické můžeme zahrnou energii spotřebovanou k výrobě strojů a zařízení pro výrobu panelů. Sadomaso je jít ještě o úroveň níž.
  Docela by mě zajímalo, do jaké úrovně ti američtí vědci vlastně šli.

 784. OT …. prosím místní kutily o radu, co dát na rýhu na nábytku. Prý existuje nějaký vosk, který to zahladí, víc se mi nepodařilo zjistit. Má s tím někdo tady bližší zkušenost?

 785. Modrý ptáku,
  ad tvoje 900 – skoro bych se tě bál zeptat, kolik energie spotřebovala u vás doma stowattová žárovka za hodinu svícení v roce 1985 a kolik v roce 2013. 😀 😀 😀

 786. dixi
  v OBI, Baumaxech a podobných superhyper se v sektoru plovoucích podlah prodává různobarevný tmel (či vosk?) na rýhy a škvíry. Tím se škvíra, nebo rýka převoskuje a zaleští. Není to úplně dokonalé, ale furt je to lepší než rýha.
  Pokud máš nábytek ze starých dobrých časů, kdy se dělal epoxydový lak s vysokým leskem, tak to máš smolíka. To se opravit nedá. Tedy dá, ale je to furt vidět… 🙁

 787. Epoxiďák „ze starých dobrých časů“? To moc staré nebudou, to se dávala spíš politura.

 788. Ptakopysku, díky, vydám se tam a zakoupím. Náhodou je to rýha na stole z Ikei, montéři prostě šikovně montovali… to asi tím půjde zacelit, tak díky za radu!!!!!!

 789. Aerokarle,
  mám leštěnej mahagon z roku 1980 a na něm je epoxidovej lak skoro půl milimetru tlustej. Bohužel taky škrábance, které nejdou zaleštit 🙁

 790. 909 Koukám, že jsme světoví. V Ivanogradu se bojuje proti alkoholismu jak za Gorbyho. Ještěže té Armádě spásy přistřihli křidýlka. Žádnej azylák, do lochu půjdeš.

 791. 917-dle článku to bylo v místě, kde se venčí psy. Možná to paní pobouřilo-že neměla kde venčit…

 792. 918 – si představte, že vám podnapilý nezletilec pobleje krysaříka. A vy ho v tom musíte najít, vylovit, očistit, dát mu umělé dýchání… To naštve.

 793. Byli jednou jedni osmáci na školní výletě na podblanicku. Třídní učitelka je vzala na týden pod stan. Pronajatou louku zaplatili půldenním jednocením řepy v místním JZD. Na konci výletu některé mladé slečny chytl rapl a pustili se do hádky s milou třídní učitelkou. Něco jí vyčítaly. Ona odvětila: Vy myslíte, že nevím, co jste dělali večer, co jste dělali bez dozoru. Slečny rudé až za ušima a celá třída mlčela.

 794. Dixy, napiste email, poslu kontakt na restauratora

 795. Tak to je vec…. Mela plodny zivot…. Skvela zena.

 796. 2 dix – ad 914 – a dali slevu? Jestli ne, tak reklamovat a žádat nový bezvadný kus. Včetně montáže…

 797. In re Margaret Thatcher
  Mezi velkými omyly dějin se často objevuje její tvrzení z roku 1974:
  „Potrvá to léta – a nedojde tomu za mého života – než se žena stane ministerskou předsedkyní.“
  R.I.P.

 798. No jo, no… Škoda jí… Spolu s Reaganem dost změnila svět… Než Anglii a USA pokojně ovládli socialisti prostřednictvím politické korektnosti, feminismu a diskriminace. A regulací…

 799. Ahoj! Mrzne.
  Jirko, restaurátora na stůl z Ikei ? neranila by ho mrtvice?

 800. Dixy, tak to byl omyl…. Myslel jsem ze to je stul starej….

 801. 906 Martine, jestliže jsou tak hloupí, žaloba na náhradu škody a ušlého zisku by mohla být zajímavá.

  915 Ptakopysku, škrábance vyplnit epoxidem, přebrousit a přeleštit. Voskový tmel je nouzovka. Zvlášť na podlahu. Máme lamino. Sice s tvrdým dost odolným povrchem jenže náchylným na proražení,protože křehkým. Zbytek jsou měkké lisované piliny. Opravit lze jedině výměnou celé lamely nebo s hroznou piplačkou vyříznout povrchovou vrstvu s dekorem a nahradit vhodně vybraným flastrem ze zásobní lamely. Musí se pracovat přesně, jako při intarzování, dokonce je to horší o to, že vrstvička dekoru je tenká a křehká a opravené místo nejde zabrousit. Čepele, dlátečka, frézičky. Hraníčko. Práce se dřevem je proti tomu hračka. Hlavně že jsme ušetřili, nejlevnější buk či dub byly za dvaapůlnásobek…. Každé řešení má transakční náklady. I snaha ušetřit.

 802. 2 Šumavák – no, ono i restaurátor si v dnešní době potřebuje přivydělat… Restaurace krachují jak na běžícím pásu, doba je zlá… (ty pojmy směšuju schválně… Když už se tu směšují pojmy jako energetická a ekonomická bilance a zákon zachování energie tiše zapomenut v koutě pláče…)

 803. (915) 1980, jo to bude dýha, epoxiďák a žádný „starý dobrý časy“. 😛

 804. 914 Dixi, jaký povrch? Lamino, dřevo, barva….

  Máme bílý nábytek z Ikey, už se do foroty pídím po barvě na opravy až schytá šrámy. Bílá pololesklá. Jenže ne RAL, je to něco mezi 9001 a 9010. Naštěstí v míchárně barev namíchají podle vzorku. Obouchlinu vytmelit, přebrousit a stříknout retuš pistolí.
  Lamino má výhodu, že je odolné, ale když yž se poškodí, je neopravitelné. Lepší jsou piliny polepené přírodní dýhou. S tím se dá pracovat.
  Proto jak je to jen trochu možné, dřevo a jedině dřevo.

 805. Schumi,
  u laminátový podlahy bych se na takovéhle opravy moh’ akorát tak vykašlat. Mám jí v kuchyni už několikrát proseknutou, takže v klidu počkám, až Pidižvík povyroste, přestane si hrát s hrncema a vyměním ji celou. Oprava mi za ty prachy a ztracenej čas prostě nestojí. A taky by mi mohla vzteky prasknout žilka… 😛

 806. 935 ptakopysku anebo tak. Neřešit. Nejjednodušší a nejlevnější řešení. Za čas komplet vyměnit.

 807. Aerokarle,
  jseš hnusnej!!! 😀 😀 😀
  Pro mě to byly starý zlatý časy. Vlasy mi rostly do půl zad, mohl jsem sežrat tři večeře aniž bych si musel nosit gatě na kšandách, dokázal jsem vypít osm piv a osm zelenejch, aniž by se mi udělalo nevolno, pamatoval jsem si co jsem dělal před pěti minutama, a tak vůbec. Nějaká dýha, nebo masiv byla pod moji rozlišovací schopnost. 😀

 808. Koukám, že zde kutilství převažuje nad právy spotřebitele… Nic proti úchylkářům, ale já si obvykle kupuju nábytek bez rejh… A je na mé úvaze, jestli si ho smontuju sám, stylem DODO, nebo jestli si k tomu objednám i odpornou montáž… No a pokud mi to odporná montáž zmrší, chci buďto výraznou slevu (pokud poškození nemá vliv na funkci rostlináře), nebo nový bezvadný kus. A s poničeným kusem ať se výrobce jde třeba barevně vyfotit – když má na to, aby zaměstnával lemply…

 809. Jejda, Thatcher bude mít pohřeb v katedrále Svatého Pavla. Není to troufalé? Takto znesvětit chrám?

 810. Lidi jako Thatcherka by měli mít vůbec zakázáno umírat!
  R.I.P.

 811. (937) Však jo, já taky, tedy s vyjímkou těch zelenejch.
  Ale psal jsi o méblích a tam to bylo období příšernosti. Ani vlastně ta dýha, když tak zavzpomínám.

 812. Rputi, ono je to tezke…. Vis ze chtela prosadit dan z hlavy? Vis ze nechtela prispivat na krouzky a vubec, nebyla socialne citliva k hornikum. Takze ono je to sice hezke, ale vetsina lIdi v kotline by ji nenavidela, stejne, jako v Londyne a okoli.
  A ze bude mit pani baronka pohreb v katedrale? No to je jenom dobre, svoji neustupnosti poslala spolu s R.R a ac se to nebude libit, Janem Pavlem II, komunisty do pr…. haje.

  Martine, ja to samozrejme netusim, kdo to vyrabi, tu solarni vymyslenost, ale uz jsem se „dotazal“ u odborniku….

 813. at si ma baronka pohreb kde chce. Tak je to dobre, tak to ma byt.

  Jenom se podivuji tomu, proč opovržení nad státním úředníkem ve Svatovítské katedrále.
  Margaret nebyla víc – také státní úředník. Ale tak nějak ten náš, ten dobrý, že?

  Máte stejný metr?

 814. Pani Baronka nebyla statni urednik, ale statnik. Neni to dvoji metr, mimo to byla verici.

  A ano opovrzeni nad pohrbem statniho urednika ve svatovitske katedrale a to velke. Nerozumim, ktereho hajzlika to napadlo, ze komunista muze mit pohreb v kostele.a jeste v „symbolu“ …. Leda ze by se doba zmenila a uz se zase nemohlo nic rikat.

 815. Jiriku 942 – nejenom to vím, já si to dokonce pamatuju … 🙂
  A už ses zase dostal na pozice „já si myslím, že si myslíš“….

 816. (942)“ ale vetsina lIdi v kotline by ji nenavidela“
  V kotlince nejspíš jo, ona jí ta „poll tax“ neprošla ni v GB. Ale tady, na Šumavákovi, ta většina zatím absentuje.
  Ač ji usilovně vyvoláváš.

 817. Statnik. Aha. A to je kdo? Vyhrála ve svobodných volbách. Ale to Adolf také.

  Takže státník může být pohřbíván v katedrálách.
  Obyčejný smrtelník – ať už byl komunista, fašista, socialista, prachobyčejný hajzlík…cokoliv mu přilepíte, nemá na katedrálu nárok.

  Nemáte stejný metr.

 818. 947-snažíte se dát rovnítko mezi dva lidi, mezi které se rovnítko dát nedá. Tedy aspoň ohledně pohřbu v katedrále ne. Důvody (některé) vyjmenoval třeba Jirka v 944.

 819. Ano, pani Baronka muze…. statni urednik a komunista ne. Tedy dle meho. Co si preji jini je mi sumafuk.

  A dan z hlavy? Kdopak je tady pro rovn

 820. Omlouvám se, moje poslední psaní byla demagogie. (947)

  Ale kdo je státník, a kdo je státní úředník?
  A Margaret je státník? Proč?

 821. Martino, výhra ve volbách nedělá z nikoho státníka – to bychom jich měli, i u nás. Atd. Nevím, jestli to vůbec myslíte vše vážně.

 822. to larry – myslím to vážně. Tak vážně, jak tady bylo prezentováno opovržení nad pohřbem státního úřady v katedrále.

  Uznávám, přestřelila jsem se srovnáním baronky s Adolfem.

  Ale když ne každý, kdo vyhraje volby, není státník, tak kdo je?
  Je to ten, který převrací zaběhlý život? Adolf převrátil. Baronka převrátila.

 823. lehce se vmísím
  martino,
  já bych to nepitval. Prostě si představte, že státník s povoleným pohřbem v katedrále je člověk, který se tlachajícímu osobně líbí. A naopak.

  mmch – baronkou se MT stala v roce 1990, takže z pohledu šlechty je to rychlokvaška. Ovšem znal jsem jednoho poštmistra v. v. který byl jmenován rytířem za věrné služby v Die Österreichische Post- und Telegraphenverwaltung. Takže z pohledu podobných rychlokvašek… no radši nic. 😀 😀 😀

 824. Státník je ten, kdo dokáže pro svůj stát udělat i něco nepopulárního, leč nutného. Kdo pro nezbytnou věc dokáže riskovat svoji popularitu. Kdo projeví jistou jasnozřivost dříve, než ostatní.
  Vysvětluje či definuje se to obtížně, je to pocitové.

 825. Předně navrhuji rozlišovat mezi státníky a stádníky.
  M.T. věnujeme tichou vzpomínku.
  Nevíte kde je k mání nahrávka rozhovoru, kde vypráví o svém životě?
  Na YouTube to není. Kdysi vyšel na kazetě, bylo půjčeno a kde je tomu konec…

 826. Aerrokarle,
  ad 941 – pokorně se omlouvám, dopustil jsem se úkroku stranou od vozu a argumentování o koze, což mě u jiných dožírá. Za trest si k právě opékanému špekáčku nedám hořčici. 🙁
  Máš pravdu, v té době si člověk z méblu mohl vybrat jenom to, na co náhodou narazil v obchodě, nebo co mu dopravil podmazaný vedoucí nábytku. A většinou to byl šílený sektor piliny se smrkovou dýhou stříknutou nitrolakem. Fuj… ještě teď je mi z toho mdlo.

 827. ad 952: „myslím to vážně“
  Toho jsem se obával…

 828. 953 Ptakopysku „Státník s povoleným pohřbem v katedrále…“
  Ano. Trefný postřeh.
  Jak by tlachající rozhodl, kdyby měl moc rozhodnout. Typické pro tlachající je, že takovou moc nemají. Je to stejné jako „Já mít tyhle prachy tak….“ Jestliže je to na úrovni hospody, dá se na to nereagovat. Jestliže takový člověk je nadán úřední mocí rozhodovat o majetku jiných, je to katastrofa. „To co v potu tváře vytvoříte, já spravedlivě rozdělím a tím zajistím všeobecný blahobyt.“ Protože, a to je velmi enunijně aktuální, blahobyt není založen na produkci nýbrž na rozdělování a řízení peněžních toků. Kde tohle berou, co mi to připomíná…. Ach ano. Ježíš v Bibli. Celý národ nakrmil několika chleby a rybami. Rozdával z nich a ono neubývalo….
  Dál nepokračuju, samonasírání je velmi nezdravé.

 829. 956 Ptakopysku, tehdy to ještě bývalo z poctivé laťovky, čili z „masivu“. Ta laťovka aby se to nekroutilo. Pevné a lehké jako pírko v porovnání s nynějšími lisovanými pilinami. A něco to vydrželo.

 830. Lady bylo 87 let, což není málo a tak smrt nepřekvapila, ale přesto mne je to líto, takových ženských není nikdy dost…. a její postavení,víra, názory a činy jí právo mít pohřeb tam, kde ho měl i Churchill rozhodně dávají.

  Mezi měsíčním ministrem financí s komunistickou minulostí a dlouholetou předsedkyní vlády, konzervativní političkou a dcerou hokynáře povýšenou do šlechtického stavu v tradiční monarchii vidím určitý rozdíl:)

 831. No řekl bych , že mezi Janotou a Železnou Margaret byl podstatnej rozdíl.
  I když Janotovi uznám, že byl schopnej státní úředník, srovnávat je prostě nejde.
  Ovšem k otázce, kdo je hoden pohřbu v katedrále..
  Asi vám pravićákům vytřu zrak….
  Każdej, koho je majitel katedràly – v nešem případě církev svatà katolická – ochotná ten funus vystrojit.
  Přece byste se jim nechtěli plèst do soukromýho podnikánï… I pohřby jsou kšeft. 😉

 832. státníka možno definovat jako politika, který svými činy ve prospěch státu přesáhne, v dobrém slova smyslu, hranice svého politického života.

 833. ad 957 – ano, vytrženo z kontextu.

  ad 953 – ptakopysku, vměšujte se jak je libo 🙂

  Jenom dodám: moje otázka byla, proč paní baronka v katedrále, a proč jakýkoliv úředník ne.
  Proč pohoršení nad pohřbem plebsu v katedrále?
  Paní baronka je v pořádku, protože státník.
  Kdo je státník? Thatcher, Churchill, Chamberlain, Gottwald, Stalin?

 834. Martino,
  Żelezná lady krimě jiného vedla Británii do války, kterou vyhrála….

 835. 964- ze stejného důvodu proč komoří ano, komorník ne:)

 836. Paní baronce tichou vzpomínku…. R.I.P.

 837. Mňo, k 966 bych měl druhý odstavec v mém 953. Abych nedělal zavrženíhodné Ctrl-C, Ctrl-V :-/

 838. 968- já měla na mysli spíš práci než to, co vy v druhém odstavci 953:)

 839. Andy,
  když máte na mysli práci, proč hovoříte o služebním zařazení?

 840. Hmm, zpráva o smrti paní baronky mi notně zkazila den. I když se to opravdu dalo čekat. Už před dvěma lety psali, že její zdraví jak tělesné, tak duševní se kvapem zhoršuje.

  Jo a velmi nedporučuji číst diskuse pod články o jejím úmrtí třeba na aktualne.cz a tak podobně. Netuše nic zlého jsem nahlédl a málem se poblil. 🙁

 841. Halladine, ad 965 a co jako?
  Stalin vraždil Gruzínce, Gottwald věsil své vlastní lidi…
  Chcete tím říct, že když__vedla Británii do války__ je ona státník?

  Děláte si legraci, že ano, Halladine.

  Andy, ad 966, dík, že jste to napsala. Jirka ppa to jenom okecává.

 842. 970 – njn, jsou činnosti, se kterými se nevyplatí u kamarádů pomáhat. To je zákon schválnosti, to znám. Kdysi jsem jednoho kamaráda pomáhal stěhovat a něco jsem rozbil a fakt jsem to neudělal schválně. Bylo to poprvé a naposledy, co jsem se stěhováním kamarádovi pomáhal.

  Já i mamince říkám, ať se jí na počítač koukne někdo, kdo tomu rozumí 🙂

 843. 974 Pavle, ale já se na ně fakt nezlobím a klidně jejich nabídku pomoci, která je permanentní, příště opět využiji. Vždyť o nic nejde, i kdyby ta rýha tam zůstala, je to jen věc:-)

 844. Martino,
  Nedělám si legraci.
  Srovnání T. Se Stalinem pokulhává, a hodně.
  T. Nikoho nenechala zavraždit. A když Argentinci napadli ûzemí G. B , našla odvahu jít do války. Do války, kterou by mohla i prohrát. Vůbec to britské vítězství nebylo od počátku jisté.
  Ja nesouhlasím se spoustou věcí, co dělala, ale za Falklandy před ní smekám. A pro prospěch Británie byla schopná i ochotná se postavit komukoli- i USA

 845. Martino, nepodsouvejte jo? Ja jsem nerikal noc o sve objektivite, nikdy jsem se o ni nesnazil… Rozvrkocila jste mne…

 846. Zvláštní, diskuze vyvolaná úmrtím M.T. se zvrhne v diskuzi nad místy pohřbů. Zvláštní.

 847. 978- zvláštní by bylo, kdyby se diskuse nad úmrtím M.T. zvrhla v diskusi o vanilkových rohlíčcích,Dano.

 848. rakvičky se šlehačkou by byly v toleranci ? 😀

 849. Ještě k těm vanilkovým rohlíčkům: http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-22067155
  „Nebude mít státní pohřeb, ale bude já přiznán stejný status jako princezně Dianě a královně matce. Ceremonie – s plnými vojenskými poctami – se bude konat v londýnské katedrále sv. Pavla.“

 850. 970 Dixi, fólie nebo lamino. Předpokládám, že máš tu tmavou variantu. Záleží na tom, jestli poškození jse skrz barevnou vrstvu. Pak bych zvolil tmel v v barvě. Jestli jen v ní bez barevné změny, zatáhnul bych čirým epoxydem. Epozy se dá obarvit pigmentem mamíchaným na potřebný odstín, třeba z roztlučených vodovek. Princip je jednpduchý. Pryskyřice s plničem. Podobně se dělá lamino. Jenže je to piplačka. Šlo vy po vypokusničit do téměř dokonala, ale za cenu vysokých transakčních nákladů. To má cenu jen když jde o něco extra. Jako základ zkus hnědou, třeba sépii pálenou dola\´d na přibližný odstín smíchej pokusný vzorek a podle toho udělej finální tmel. Místo klasického epoxy můžeš použít pětiminutový nebo radši půlhodinový. Takhle dělám správkové tmely, když nemám profi verzi.

 851. Dobrý podvečer,
  smutná zpráva – i když paní baronka trpěla prý stařeckou demencí, takže to už asi nebyla tak docela ona.

  Státník – no, tak není to povolání, kde by byl jasně dán popis práce. není to kvalifikace.nedás e na to vystudovat, nedostanete na to diplom. Dá těžko definovat a někdy je to věc individuálního názoru.
  Je to pro mně MT nebo Winston Churchil, ačkoliv bych asi měla problém jasně vysvětlit, proč. Není to pro mně Václav Havel, i když se o něm tak mluví a píše a ve školních bučebnicích asi státníkem zůstane.
  Možná bych soukromně použila definici, že to je politik, který slíbí jen krev, pot a slzy a s tímhle slibem uskuteční, co je třeba.

  Pokud jde o místo pohřbu – kdo jsem já, abych hodnotila, kdo si zaslouží být pohřen v katedrále?
  Na druhou stranu – a je to tak důležité? To, co uskutečnila, by snad ztratilo na hodnotě a významu, kdyby byla pohřbena tiše a v soukromí v nějakém odlehlém venkovském kostelíku?

 852. 983 Schumi, jasně, tmavou, díky za podrobný návod, zítra vyrazím na nákup. Ne že by na tom extra záleželo, ale spíše mě baví taková činnost, což je na tom podstatné. Dík moc!

 853. 2 martina – ad 952- Ty už zase provokuješ… Místní hubitelé páteře se usnesli – kdo jo a kdo ne – aby jim nekazil zářnou eurobudoucnost – a ty jim do jejich hladce tekoucího písku bys náhle chtěla vnášet nějaké to soukolí… Že se nestydíš… Takže hrách a klečet do kouta, než se oficiálně přizná, že jsi měla pravdu. S tou pravdou se můžeš pak jít leda tak barevně vyfotit, jinak Tě spasitelé ukřižujou už jen čistě z principu. Viz: „Stojí, stojí, ale kdyby seděl, stejně by nepustil!“

 854. No,
  pokud má někdo zásluhy o stát jako paní MT, pak jí IMHO náleží pohřeb s poctami, jakých se jí dostane a je jedno, jestli má krev modrou nebo červenou.
  Picmoch, jež bude pamatován leda pro druhý největší schodkový rozpočet (jojo, „jen plnil rozkazy“), může být rád, že mu dovolili si pohřeb v katedrále KOUPIT, IMHO při tom museli králové v hrobkách rotovat….

 855. (988) Tak to vylepši a popiš nepopsatelné. 😛

 856. to PeS – neprovokuju.
  Jenom mi není jasná ta rovnice o pohřbeh v katedrálách. Proč baronka ano, a podružný Janota ne – a navíc je on fuj, protože…

  Protože proto. Protože morálka. Protože desatero. Protože…

 857. 979
  zrovna anglie nedávno zaplatila americe

 858. v událostech komentářích v deset bude klaus
  bude to určitě slušnější, než co ze sebe v podvečer vyblil falbr
  to kariérní diplomat (podle knížete) velvyslanec v uk žantovský ze sebe vysypal, jak si přes rozdílné názory havel a baronka spolu rozuměli

 859. Martino,
  pro mne mají některá místa význam, snad „vlastenecký“, nebo jak to nazvat. Zrovna Sv. Vít mi přijde natolik symbolický, že mne štve, že si tam může obřad, jakýkoliv, zaplatit kdokoliv. A přijde mi, že Janotovi pozůstalí tím možná chtěli svého nebožtíka ve vědomí národa posunout někam, kam rozhodně nedošel. Ale třeba jsem jen chorobně podezíravá.
  Nevím, jak to mají v UK ve Sv. Pavlovi, ale význam paní MT pro UK byl jistě mnohonásobně větší, než Janotův pro ČR. Každému, co jeho jest, toť vše.

 860. >> martina
  Asi proto, že Janota je proti Margaretě – s prominutím – velké hovno. A pokud někdo ten rozdíl nevidí či nechápe, pak nemá cenu mu něco objasňovat.

 861. martino – 991 – původně jsem se ani nechtěl mísit do debaty, ale nebyl on ten Janota komunista nebo u komunistů ?
  Pokud ano, tak nechat se nakuřovat v katedrále je poněkud problematické. Skoro bych řekl chutzpe, ale to zase většina netuší co znamená.

  Jinak jsem tedy nezaregistroval, že by byl Janota povýšen do šlechtického stavu a jakkoli nejsem royalista, domnívám se, že lidé nízkého původu by pohřeb v katedrále prostě mít neměli. Pokud se to děje a navíc opakovaně, lid ztrácí schopnost podvědomě rozlišovat kdo je kdo. A to není z dlouhodobého hlediska dobré pro uspořádání společnosti. To ostatně lze vidět z toho srabu, o který se postaralo všeobecné volební právo.

 862. >> Matzurka
  Znal jsem jednu, co si prosadila svatbu u sv.Víta. A dopadlo to (po čase) neslavně.

 863. >dvd,
  🙂

  Pavle, no pokud by ve Sv. Vítu měl pohřeb nějaký český Nobelista, tak bych mu nekrálovský původ odpustila. Jak jsem si pohledala, tak Darwin měl pohřeb ve Westminster Abbey, nikoli však státní.

 864. Matzurko: no já bych dal přednost tomu, aby případný Nobelista byl nejprve povýšen do šlechtického stavu (vzorem by mohl být Sir Isaac Newton), nejlépe u příležitosti udělení té ceny. Pak může mít klidně pohřeb v katedrále a docela bych mu přál i nějaké ty pozemky a panství ještě za jeho života.

 865. Pavle,
  ale u nás není nikoho, kdo by ho do šlechtického stavu povýšil.
  Já jsem holt proletář :), a tituly mi zas tak moc žíly netrhají. Mne spíš zajímá, co ten člověk skutečně dokázal. Právě ve světle toho Ptakopyskova úřady, i toho, že se šlechtické tituly daly koupit…..

 866. Dobrá, ubili jste mě argumenty, že katedrála Svatého Víta není pro obyčejného člověka místem pro poslední obřad.
  Vzdávám se.

  >> dvd
  nesnižovala jsem význam Margarety.
  Rozdíl vidím a chápu.
  Jenom nechápu pohoršení některých nad pohřbem státního úředníka Janoty, a státního úředníka Thatcherové.
  Přimontovali se do toho státníci.

 867. Nojo, ale to povyšování do šlechtického stavu snad až leda s novým občanským zákonníkem… 🙁 🙁

 868. No, z englického vzoru bych moc nečerpal, on ten jejich šlechtickej systém byl a je trochu odlišnej od evropskýho.

 869. 1001 – pokud rozdíl vidíte a chápete, proč se ptáte?

 870. Martino,
  za prvé – Janota BYL OPRAVDU JEN ÚŘEDNÍK . Nikdy neprošel volbama. I ministr byl jen úřednickej.
  Margareta možná někdy úřednice byla( natolik její životopis neznám) , ale pochybuju, hlavně byla volena do Dolní sněmovny, na rozdíl od úředníka Janoty, kterého postupně jmenovali do funkce náměstka fšichni ministři, co kdy u nás byli od třicetileté války 🙂
  ( přirozeně přeháním, ale mám dojem, že ne až tak moc 🙂 )

 871. Nijak zásadně, zvlášť ne v poslední době.
  Šlechtici za zásluhy u nich i v Evropě (baron Škoda), mimo to šlechtici rodem.

 872. Aerokarle, dotaz
  Byl W.Ch šlechtic, než z něj udělali sira ?

 873. >> G21
  ptám se, protože nechápu ten odsudek pohřbu v katedrálách. Někdo ano, někdo chucpe.

  Ale už se neptám.