Evropa na hranici propasti

 

Victor Davis Hanson — National Review

(zkráceno mnou – Dušan Neumann)

 

Kam dnes Evropa dospěla, nemá velký výběr možností jak si poradit s terorismem radikálního Islámu.

Její dilema by mělo být varováním Americe, aby se nevydala na stejnou sebevražednou stezku.

Po serii útoků spáchaných imigranty i domácími teroristy by každý normální stát přikročil k řadě radikálních opatření jak v zahraniční tak domácí politice. Jedním z nich by bylo aspoň dočasné uzavření hranic. Jenže ani Belgie ani Francie dnes nejsou plně suverenními státy a nemají pod kontrolou vlastní hranice ani vlastní zahraniční politiku, která by chránila jejich národní zájmy.

 

Jako součást Evropské Unie, Francie i Belgie svěřily jsou bezpečnost, ať už z jakýchkoliv praktických důvodů, Německu umíněné Angely Merkelové, která, aniž by vyžádala veřejného souhlasu, zatvrzele dovoluje milionu vykořeněných mladíků ze Středního východu vstoupit na německé území odkud se mohou nekontrolovaně rozlézt po celé Unii. Problém Německa 21. století není brutální vojenské podmaňování sousedů díky obrovské ekonomické a vojenské převaze, ale to, že jako ekonomická velmoc zneužívá svého bohatství a arogantního pocitu sociální nadřazenosti k nátlaku na sousedy, aby přijali zbankrotovanou německou imigrační politiku a zelenou ideologii.

 

Imigrační politika Francie a Belgie je de facto stejná jako řecká. Chudé, rozmrzelé Řecko, lízající si rány, z trvající potyčky s bankami severu Evropské Unie, sotva chce nákladně kontrolovat vlastní hranice – které jsou pro Střední východ dveřmi do Evropy. Žádná z evropských zemí nemůže vzít vlastní bezpečnost a hájení národních zájmů tvrdě pod vlastní kontrolu, aniý by narušila řadu unijních zákonů a nařízení. Teroristický útok v Bruselu jen podtrhuje toto evropské dilema.

 

Pokud se Ameriky týče, fosilní EU by nám měla připomenout původní a dnes mizející koncept federalismu, v němž státy měly dostatečně velký ústavní prostor pro formování vlastních zákonů odrážejících regionální požadavky, a který zaručoval, že tyto partikulární zájmy budou demokraticky prověřeny Kongresem na základě ústavního systému prověrek a rovnováhy. Avšak neustále se rozšiřující federální vláda, s narůstající nedemokratickou, politicky korektní a nikomu zodpovědnou byrokracií, ohrožuje Ameriku, až dopadne stejně jako EU.

 

Již jsme svědky rozmarného rozmělnění federálních imigračních zákonů, jehož důsledkem je chaos na jižní hranici. Je hrozné pozorovat jak si federální moc usurpuje neodvolatelnost často protichůdných zákonů, a pak jen sledovat jak se nezákonnost rozlézá v příhraničních oblastech a ti, kteří by měli být zákonem chráněni, jsou ústavou garantované ochrany vlastní existence zbaveni.

 

Evropská imigrační politika je katastrofální … a z jakéhosi důvodu nadřazené blbosti umožňuje příliv mladých muslimů z válkou sužovaného středověku do pacifistické, post-moderní a post-křesťanské Evropy. Evropa nebyla nikdy, od ranného středověku, kontinentem imigrantů. Postrádá ingredience nezbytné k asimilaci, integraci, interkulturním a náboženským sňatkům, takového přívalu lidí jaký ji dnes ohrožuje. Chybí ji pružné hospodářství, kterí by absorbovalo toto množství přistěhovalců. Evropanům je doposud většinou cizí přesvědčení, že rasa, víra, sociální zařazení jsou víceméně náhodné a neurčující pro celoživotní snažení. Navíc dnes chybí sebevědomí a důvěra ve vlastní tradiční hodnoty. A tohle všechno je v kontextu třídně svazující hierarchie maskované butikovým levičáctvím.

 

Výsledkem je, že dnešní Evropané nedokáží vyjádřit svou identitu konkrétním a pozitivním způsobem. I proto nedokáží příchozím vnutit středověkému islámu nadřazený křesťanský politický systém a dát jim jasně na srozuměnou – buď jej přijmete za svůj nebo padejte odkud jste přitáhli. Tyto základní pravdy a požadavky jsou : konsensuální vláda je superiorní anarchii a theokraciím Středního východu, individuální právo je nadřazeno podřízenosti diktátoru či autokratu, osobní svoboda je lepší volbou než státní tyranie, ochrana osobního vlastnictví je zárukou hospodářského rozvoje, zatímco vrchností nařízené zákony nikoliv, a že nezávislé soudnictví nemá nic společného se systémem Šaria. Zdá se, že intelektuální elita už nedokáže rozlišit mezi islámem a křesťanstvím. Zjevně předpokládá, že teroristé by mohli zrovna tak být křesťany. ( moje pozn.:U jednoho amerického bistra jsem viděl křídou na tabuli napsané politicky nekorektní pozvání: „Dva proužky opražené slaniny u nás vám na 100% zaručí, že se nestanete sebevražedným atentátníkem“).

 

V Evropě je imigrace politickým nástrojem levice. Příliv nevzdělaných, chudých, neasimilovatelných přistěhovalců bourá jakékoukoliv úspěšnou imigrační politiku. A přesto tento příliv slouží demagogům okamžité rovnosti. Vznikající bloky voličů, konstituentů větší a větší vlády, příjemců státních podpor všech forem, permanentních žalobníčků na ekonomickou nerovnost, ti všichni jsou jsou metastazujícím podhoubím pro multikulturní levičáky, kteří se na něm hojně množí, přesvědčeni o vlastní nadřazenosti a nenahraditelnosti.

 

Tak se neasimilovatelný, nevzdělaný a chudý imigrant z Třetího světa stává snadno důkazem nespravedlivé nerovnosti, která musí být napravena penězi z cizí kapsy, jakoby Francie mohla zato, že se alžírský emigrant nestal za dvacet let socialistickým vlastníkem vybrané francouzské restaurace.

 

Se stejným fenomenem se dnes potýkají i Spojené státy. Bez otevřených hranic by Demokraté jen těžko vysvětlovali, proč je třeba vyšších daní, větší federální byrokracie, větších dotací, méně osobní svobody, oslabené armády a proč bují znovu rasový separatismus a etnický šovinismus. Importování nevzdělaných imigrantů rozšiřuje voličskou základnu Demokratické strany. Oprávněně se obávají těch rasově a nábožensky nepodmíněných imigrantů, kteří chtěji do Ameriky pro její hodnoty, kteří hledají osobní svobodu od etatismu a příležitost se prosadit. Pokud tedy imigrant, který ilegálně před třemi lety překročil hranice. který dodnes neumí anglicky, také doposud nemá slušné bydlení, spolehlivé auto, vládou zaplacené zdravotní pojištění, pak zato může Wall Street, bratři Kochové, Fox news, dosaďte co chcete, a legiony pokrokářů jsou připraveny nechat se najmout, aby hlasitě protestovaly proti této sociální nespravedlnosti. Zapomínají na vlastní předky, na to, že emigrace je často riskantní krok do neznáma, že znamená vědomé sebeobětování ve prospěch budoucí generace, že garantovaná je jen svobodná snaha dosáhnout „štěstí“ nikoliv „štěstí“ samo.

 

Demografie je kletbou Evropy. Evropa potřebuje ruce a Evropané, z mnoha příčin, vymírají, Zkostnatělá, mikroskopicky rostoucí ekonomika nenabízí dvacetiletým mnoho příležitostí k osobnímu růstu – najít si dobrou práci, vlastnit dům nebo byt, mít a uživit tři děti a dopřát jim dobrého vzdělání. Místo toho, žije jako věčný adolescent s rodiči, uspokojuje si jen materiální choutky, ždíme sociální systém a čeká až někdo v kmenové byrokracii zemře, aby zaujal jeho místo. Po ztracené produktivní dekádě pak jen doufá, že na konci třetího desetiletí života najde nejakou nebo nějakého v podobné situaci. Bohužel během posledních osmi let se americká mládež v tomto směru silně evropským vzorům přibližuje.

 

Socialismus zákeřně zbavuje jednotlivce zodpovědnosti za sebe sama a předává ji anonymnímu, ale dobře vyfutrovanému státu. Idea helénské demokracie, že rodič mění plenky dítěti, a to se o něj ve stáří postará se považuje neandrtalismus. Proč mít děti a starat se o ně, když se o mne postará stát, proč mít rodinu a utrácet za ni, když mne stát dopřeje politicky korektní starobinec.

 

Evropa bez Druhého dodatku (Listiny práv) a bez solidního vojenského rozpočtu, přelévá finance do vyčerpávajících sociálních programů. Tím ztratila sebedůvěru v silovou sebeobranu. Jak individuální tak kolektivní. Jenže i postmoderní národy tvoří jednotlivci. Stát, který nedokáže ochránit vlastní zájmy je jen zrcadlem milionů mrtvých duší, které nevěří v nutnost osobního riskování k zajištění vlastní, rodinné i komunitní bezpečnosti. Evropa je dnes podobna Petroniovu Crotonovi, který nevěří v budoucnost a transcendencií ať ve vlastních dětech, či ve sféře víry.Pokud není ničeho „vyššího“ než jen tady a teď, proč investovat do rodiny a do dětí, které nás přežijí. Bezdětnost, podobně jako ultimativní atheismus odráží předpoklad, že egoistický racionalismus a uspokojavání osobních choutek je to nejdůležitější teď, potom a navždy.

 

Tato evropská bouře se teď valí na nás. Zcvrkávající se agnostická, etatická společnost, nevěřící ve vlastní transcendenci je teď ve válce s blízkými sousedy velmi jiného smýšlení. Na Středním východě rostou počty náboženských fundamentalistů hrozivou rychlostí. Ti zcela jistě věří, že jejich vlastní životy jsou ničím ve srovnání s nadcházejícím znovuzrozením Kalifátu a tělesné slasti na ně čekají v příštím životě po mučednickém sebeobětování. Ze všech možných důvodů proč islámští imigrantni tak nenávidí své velkorysé hostitele, tím nejjednoduším je, že tak snadno mohou. Měli bychom přijmout obecné pravidlo, že cokoliv nyní činí Evropa měli bychom, pro vlastní záchranu, dělat opačně.

.

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené a jeho autorem je Šumavák. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

1 274 komentářů u “Evropa na hranici propasti

 1. z jiné hospody, od Draka :
  „Když už ale panují nějaké ty procentní hranice, jako třeba ty pro volby do parlamentu, rád bych, abych měl možnost stanovit, komu připadne můj hlas v případě, že subjekt uvedený na 1. místě nedosáhne na 5%-ní hranici. To by významně pročistilo atmosféru i případné neblahé následky.“

  Považuju to za dobrý nápad. Stejně tak i možnost dát negativní hlasy.

 2. Dušane, je to tak jak žijeme, jaké máme priority. Nikdo je nám násilím nevnucuje. Činíme tak dobrovolně a podle toho dopadáme. Zvenčí přicházející nebezpečí není příčinou ale důsledkem toho. Organismus degeneruje, imunitní systém dílem kolabuje dílem se zvrhává, uchytává se kdejaká nákaza.

 3. Schumi, 😀 Ty to ještě nemůžeš znát, ale je to tak a je to stářím!
  Evropa je prostě moc stará. 😉 😀

 4. Ale prdlajz!

  Jen se programově využívá špatných lidských vlastností!
  Podívejte se jak rychle, během jedné generace, se nepřizpůsobiví dokonale přizpůsobili životu na dávkách!
  Kdyby bílej blbec pořád do něčeho nevrtal, žilo by v Africe příslušné množství domorodců, kde by dětská úmrtnost pokojně redukovala přílišné zvětšování počtu počtu obyvatel, kteří se při své pracovní morálce prostě nemohou uživit a kdyby to přece jen někde bylo moc úspěšné, tak by se, jak je jejich oblíbených zvyk v klidu vyvraždili nebo vymřeli na nějakou tu epidemii. Bílej trouba ale musel konat dobro i kdyby měl celou Afriku vyhubit. Takže dál panuje vysoká dětská úmrtnost, protože dokud není na úrovni i hygiena, tak to prostě jinak být nemůže a s tím jdou ruku v ruce i ty epidemie. O oblíbeném vraždičkování ani nemluvě, neb je to docela pohodlný způsob., jak si opatřit prostředky na živobytí, když se jednomu nechce moc dělat. Ale protože jsou neziskovky tuze dobrej kšeft, jistý úspěch přece jen utrpěly, počet obyvatel se zvýšil a teď se nám všichni ti očkovaní a příliš dobře živení, leč nevzdělaní a nevzdělavatelní, kulturou a hygienou nepolibení, valí do Evropy, neboť mají pocit, že to, co dáváme je nárok!

  My sice, pravda, vymíráme, ale je to normální přizpůsobení velikosti druhu aktuálním podmínkám. K čemu gender či sociální ekologie, ti všichni jsou z hlediska produktivity naprosto zbyteční. A ve spojení s připravenou robotizací výroby žádný problém. Žádné vraždění, žádné katastrofy, pohoda džes. Jenže…!

  Našim vlastním dětem jsme zakázali pracovat, aby se neunavili, takže nemají pracovní návyky. Pubertálním frajerům zajišťujeme všechna myslitelná práva a zároveň je chráníme před jakoukoli povinností a odpovědností včetně trestní. S úsilím hodným lepší věci jim bráníme jakkoli dospět a pak se strašně divíme velkovýrobě mamánků.
  Se vzděláním provozujeme taková alotria, že není daleko doba, kdy se nám běžně začne objevovat negramotnost. My se prostě mezi ty negramotné budeme integrovat, kdyby na chleba nebylo.
  A ono nebude! Produktivní vrstva mizí pod nánosem nařízení a příkazů, které už ani není možné splnit, takže nikdo se tohodle způsobu života moc nehrne a raději nátáhne dlaň. Pokud by přece jen byl nějak moc agilní, systém půjček, pokut, poplatků ho spolehlivě zbaví jakékoliv chuti svou aktivitu projevovat a zadluží a odere ho tak, že už ani necvakne.

  Medicina je sice na úrovni, na jaké nikdy nebyla, ale zdravotnictví jde do kytek, neb na něj nejsou peníze.

  Profesionalizovali jsme armádu, což znamená, že máme sotva pár bojeschopných maníků, kteří se ale poflakují všude možně, jen ne tam kde by nás mohli ubránit Aby to nebylo tak málo, zakáží nám teď ještě zbraně, abychom se nemohli bránit ani my sami.

  Ještě má někdo dojem, že to není program?

  https://www.youtube.com/watch?v=oWGZdYNpaSo

 5. Ale jsi se rozjela. Tentokrát poprosím, abys nepoužívala 1. osobu množného čísla.

  „Našim vlastním dětem jsme zakázali pracovat, aby se neunavili, takže nemají pracovní návyky. Pubertálním frajerům zajišťujeme všechna myslitelná práva a zároveň je chráníme před jakoukoli povinností a odpovědností včetně trestní. S úsilím hodným lepší věci jim bráníme jakkoli dospět a pak se strašně divíme velkovýrobě mamánků.
  Se vzděláním provozujeme taková alotria, že není daleko doba, kdy se nám běžně začne objevovat negramotnost. My se prostě mezi ty negramotné budeme integrovat, kdyby na chleba nebylo.“

  Tento citát se netýká ani mě osobně, ani mé rodiny, včetně širšího okruhu příbuzenstva. A znám velké množství lidí, kteří se, podobně jako já, nenechají zmanipulovat těmi, kteří ti, jak píšeš, tak ubližují.

  Ovšem souhlasím, že se přizpůsobujeme okolním podmínkám. Ty a uplakánci vymřete, my v našich dětech přežijeme.

 6. Nebyl bych až takový optimista. Jestli přežijeme víceméně nezávisí na nás, ale na bandě debilů, kteří kralují Evropě. V Africe je cca půl miliardy lidí ochotných a schopných se dát na pochod na sever…

 7. Místopřísežně prohlašuji,
  že nic z toho, co píši zde na Šumavákovi, NP, FB či jinde na netu ve vesmíru, se netýká Dr. Martina Drábka, jeho ženy, dětí, vnuků, pravnuků, sestřenic nebo bratranců, ať již rodných nebo přiženěných a přivdaných! Howg!

 8. „Našim vlastním dětem jsme zakázali pracovat, aby se neunavili, takže nemají pracovní návyky. Pubertálním frajerům zajišťujeme všechna myslitelná práva a zároveň je chráníme před jakoukoli povinností a odpovědností včetně trestní. S úsilím hodným lepší věci jim bráníme jakkoli dospět a pak se strašně divíme velkovýrobě mamánků.
  Se vzděláním provozujeme taková alotria, že není daleko doba, kdy se nám běžně začne objevovat negramotnost.“

  No a proč teda děláte to, k čemu se přiznáváte, že děláte? 🙂

 9. To mě potěšilo, že je takových víc. Od malička mě učili, že vždycky a všechno záleží na mně, na tom, jestli se budu o něco snažit nebo se nechám ojebat za tichého přihlížení čumilů.

  Nedávno tady Dana vzpomenula slavičínského ševce pana Pivečku. „Never give up!“ bylo jeho heslo. Jedno z těch mých, vedle „Silnější pes jebe!“ je například. Když už vůbec nemůžeš, tak jsi sotva v polovině svých sil.

  A ke Rputi – tvoje sedmička je chybná logicky a nakonec i pravopisně.

 10. ptakopysku,
  martin věděl, kde si postavit barák!

  Prostě Drábek a Šangri-La!
  Voda tam teče do kopce, jaro je po celý rok a prší jen v určených hodinách. Rozkvetlou zahradou potácí se Martin Makropulos Drábek a lehce znuděn věčným životem hlodá biomrkev a kontroluje rašící pupeny biojitrnic. 🙂

 11. KJoukám maydo,
  že víra uhlířská jest naprosto nevykořenitelnou. 🙂

 12. A není to nuda, celý rok jaro? Pak například nikdy nedozrajou švestky na slivovici a není kdy chodit na houby.

 13. Jaká víra uhlířská, rputi?

  Vy se přiznáváte, že jste společně s dalšími spolupachateli zakázala dětem pracovat, bráníte jim dospět a se vzdělání provádíte takový věci, že to povede k negramotnosti a já se jen ptám, proč to děláte.

  Ale nevím, co cokoliv, co jsem tady pod článkem napsala, souvisí s uhlířema a jejich vírou.
  Možná mi tak unikají zajímavé souvislosti …

 14. Rputi, máš život opravdu těžký. Na druhé straně ti nechybí fantazie, což bylo téma Neverending story. Až na tu Věc Makropulos, biomrkev a biojitrnice. Z hladu? Nebo chybí mužský?

 15. martine,
  připomínáš mi ten fousatej fór, jak v nebi našli jitrnici.
  Dlouho nemohli přijít na to, co by to mohlo být, až šla kolem panenka Maria, tak jí to ukázali.
  Panenka Maria se hrozně začervenala: „No víte, kdyby to nemělo ty špejle, tak bych řekla, že je to Duch svatej!“

 16. No vida – a je to jasné!
  To jsem zvědavá, jak budou v Essenu spokojeni! :)))

  „ČT odpoledne oznámila, že Iráčané z Okrouhlíku balí zavazadla a nasedají do autobusu soukromého dopravce, který je má odvézt do německého Essenu. Pracovníci Nadačního fondu Generace 21 podle televize řekli, že tato skupina, rozvětvená rodina, jedná na vlastní pěst. Protože odmítli český azyl, musí opustit republiku do sedmi dnů. S novináři Iráčané mluvit nechtěli, jsou prý unaveni mediálním tlakem, uvedla ČT.“
  http://www.novinky.cz/domaci/399317-iracti-uprchlici-odjizdeji-z-ceska-do-nemecka.html

 17. Je zbytečné se hádat a případně do sebe navážet. Pravda je někde uprostřed a zná ji jedině pasáček ze štatlu.

  Všichni víte, jak to Rpuť myslela, a nepište že ne, to by se mě dotklo!

  Zajímavé je, že Evropská společnost jedná tak, jak to Rpuť popsala, i když se tak nechová nikdo z jednotlivců ji tvořící a kteří všichni tvrdí jak jejich děti jsou super… 😉

  Nestačilo by věřit, že bůh (kterýkoliv) si to tak přeje a nevhodnými aktivitami nenarušovat jeho božské dílo ?
  (Jsem dnes četl jedno křesťanské vysvětlení k těm imigrantům, cestujícím (na kroupy) do Essenu a vracejícím se do Iráku. Kdo nic nedělá, nic nezkazí a nastav i druhou tvář… 🙁 )

  PS.
  Je třeba zvážit i možnost, že ne vždy bílé krvinky zvítězí nad bakterií Yersinia pestis…

 18. V Molebeeku dělají umírnění muslimové lehký kravál, zatím 100 zatčených. Zřejmě se něco dotklo jejich cítění nebo je provokují náckové. Samozřejmě 101 % muslimů ve čtvrti je naprosto umírněných a problém dělá jenom pár radikálů.

 19. Šumaváku, díky,
  taky mi přijde, že použití rétorického „mykání“ si není nutno brát až tak osobně a doslovně, leč beru to jako výzvu k zamyšlení, co jsem kdy mohla udělat lépe a jak čelit tomu, co se na naši společnost hrne.
  I když, morovým ranám čelí Evropa periodicky… 😉

  Martine TT,
  pokud máte se Rputí nějaký osobní spor (zvonka to tak vyzerá), nebylo by lepší si to vyřídit soukromými e-maily ? K dobrým mravům kdysi patřívalo neprat špinavé prádlo na veřejnosti…

 20. Šumaváku,
  ono je to jako s těma prchlíkama.
  Pár migrantů do roka není problém, ale už při současném množství se to problémem stává a bude to ještě horší!
  Dokud je rodičů vyznávajících „moderní výchovu-nevýchovu“ jen pár, lze je nebrat vážně. Zřejmě ale jejich počet stoupá – někde se ti mamánkové brát musí, konec konců a různá varování svědčí o tom, že jich přibývá.
  Ale dobroserové stejně pokoj nedaj!
  http://www.lidovky.cz/je-dobre-kdyz-deti-neposlouchaji-pedagozka-prosazuje-vychovu-nevychovou-1re-/lide.aspx?c=A160401_160053_lide_ele

 21. Tak jsem si vzpomněl na: Kdož jsi bez viny hoď první kamenem.Jsem rád, že mezi námi takoví jsou.

 22. Vzdycky me dojima, kdyz vidim nekoho, kdo veri, ze je jediny v sirem svete, kdo o svem osudu rozhoduje beze zbytku. . .

 23. Děkuji za rady, nemám spor s nikým.

  Pokud jsem použil ve své replice osobní odpor k zahrnování do „My“, tak to byl, jak všichni přítomní vědí, jen literární způsob, jak vyjádřit můj nesouhlas s odevzdáváním se osudu.

  Pokud má někdo pocit, že jsem mu šlápl na kuří oko, tak je to jeho věc.

  Pokud má někdo pocit, že jsem Děd Vševěd, tak je to také jeho věc.

  Pokud si někdo myslí, že svět je nespravedlivý, hází lidem klacky pod nohy a nedá se s tím nic dělat, tak je mi ho líto.

  Pokud si někdo myslí, že je osud předurčen a člověk má holt smůlu, tak je mi ho taky líto.

  Pokud si někdo myslí, že se nechám vyštěkat, tak se mýlí.

  I když by se to z předchozích vět nezdálo, tak jsem pokorný.

 24. (7) Já se k tomu „my“ taky nehlásím.
  (10) Šangri-La bylo něco trochu jiného.

 25. Jedinou věc člověk nedokáže ovlivnit – zemřel Boris Huebner – RIP.

 26. By mě jen zajímalo, co budou ti Iráčani dělat, jestli je v tom Německu nenechaj…???
  Ona taková detence nebude zdaleka tak pohodová jako „přemalovanej kravín“ 🙂

  …„Uvidíme, co udělá Německo, jestli se rozhodne je na základě mezinárodních dohod vrátit do České republiky,“ řekl televizi k dalšímu postupu ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD). „To bychom je převzali, umístili do detence a pravděpodobně pokusili je navrátit zpátky tam, odkud přišli. Sekundárně by se rozběhlo nějaké správní řízení,“ doplnil…
  Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/iracti-uprchlici-odjizdeji-z-ceska-do-nemecka-fn4-/domaci.aspx?c=A160402_171017_domaci_fka

 27. Já bláhový jsem považoval výrok: Nebo chybí mužský? za ošklivý štěk.
  A on se ten štěkající prý vyštěkat od druhých nedá. Nu což ….

 28. „Kdož jsi bez viny hoď první kamenem!“
  „Jau! Mami, tos fakt nemusela.“

 29. Njn, na smlouvání holt v Evropě zavedění nejsme.

  Dan Drápal:
  „Myslí si, že ona irácká rodina se možná domnívala, že lze nějak licitovat, a stejně asi přistupovali k jednání s ministerstvem vnitra. „Jenže ministerstvo vnitra zareagovalo – z poměru Středoevropana zcela logicky a ani tomu nemohlo být jinak – tak, že jejich žádosti o zrušení azylového řízení a vydání pasů okamžitě vyhovělo. Mohu se mýlit, ale osobně se domnívám, že až v tomto momentu jim možná začalo docházet, co se vlastně děje. Nezdá se mi, že by měli jakýkoli plán. Možná se vrátí do Iráku, ale na rozdíl od oné brněnské rodiny si nemyslím, že to byl jejich záměr,“ uvedl Drápal s tím, že je mu jich velice líto, zejména jejich dětí.“
  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Privezli-bezence-ti-jim-utekli-do-Nemecka-Ted-Generace-21-vysvetluje-jak-je-to-mozne-429022

 30. V každém případě to vypadá, že dostat se do drápů lidí z Generace 21 je horší, než se dostat do pracek Jihadi Johna. Pojem „Česká neziskovka“ získává v arabském světě zcela nový rozměr.

 31. ptakopysku,
  myslím, že ona vůbec Evropa si u prchlíků uřízla ostudu.
  Dovoluji si pochybovat, že Německo má pro pana bývalého ředitele školy přichystanou vilu s bazénem. Klidně můžou skončit v lágru, nebo je taky mohou vrátit. Jestli tam začne hulákat o přemalovaných kravínech, pojedou zpátky na to šup. A do detence!

 32. 34 – konec konců, ona se taková pověst chudé, zaostalé evropské země, kde lidi bydlej v kravínech, v některých případech může docela hodit.
  Jak zřejmo z celkového vývoje situace, prchlíky jen těžko přemlouvat, aby zůstali někde, kde nechtěj. Prostě to neakceptujou….

 33. 29 quivisi, to je jen aby tu po jirkovi ppa nebylo tak prázdno.

 34. po jirkovi tu prázdno je. Stejně jako po Tomášovi, Jurovi a několika dalších, kteří byť někdy tcrdě sarkasticky vyslovili něco, co vždycky mělo hlavu a patu.

 35. Některé filmy jsou naprosto nadčasové. Pustil jsem si dnes „Útok lehké kavalerie“, jakoby EU – ve stylu jirky ppa – vystřihl.

 36. P-S- jen si ta EU ze sebe nedokáže dělat takovou hořkou prdel jako Angličani…

 37. Pěknou neděli přeji. Ad Generace 21: Aspoň jednu osobu z tohoto projektu znám a vím, že to co dělali nebylo pro peníze, ale měli snahu pomoci křesťanům v Iráku, kde po vyhnání diktátora začali být vyháněni i křesťané. V Sýrii mizí vesnice, kde lidé mluvili jazykem Ježíšovým – aramejsky. Jsem rád, že se pokusili jim nabídnout lepší místo k životu než válkou sužovaný blízký východ.
  Rozhodnutí této rodiny ovlivní ochotu přijímat další migranty.
  Pokud si budete číst emigrantskou historii, zjistíte že ne každý český emigrant byl vzorem ctností.
  Ad budoucnost Evropy: starost nemám. Buď se budeme řídit doporučeními starých knih, a Evropa dopadne podle toho, nebo se řídit nebudeme a také dopadneme podle toho.

  Větší starost než budoucí migranti by nám mohli dělat ti dnešní. Leč co můžu ovlivnit? Esenbáci i prokurátoři jsou slepí, nabývači přesvědčení je nabývají dle počasí a dle osoby na kterou mají nabýt názor.
  http://svobodneforum.cz/tajna-analyticka-zprava/

 38. Pokud esenbáci a úřednice chtějí vstupovat do domů bez vědomí soudu a odebírat zbraně, kontrolovat kouření na základě pocitu, že by někdo mohl být hulvát, mají mít občané právo vstupovat na služebny a úřady – odebírat zbraně a razítka na základě pocitu, že někteří z esenbáků či úřednic jsou hulváti?

 39. Jj – tak to Západ po…hnojil, takže by ted mohl začít používt hlavu. Jen kde vtít a nekrást?!

  …Sankce v Rusku působí jako stimul. Chce-li být mocností, musí si odvyknout spoléhat na velké peníze z ropy a půjčky ze Západu, což je pro modernizaci ekonomiky důležité. Probíhá to, čemu Rusové říkají „importozaměščenije“ – nahrazení dovozu domácí výrobou. Tady vidím nejkontraproduktivnější výsledek sankcí. Nejen proto, že v podmínkách globalizace vyvážená vzájemná ekonomická závislost pomáhá ekonomickému růstu všech. Tato obapolná závislost je v 21. století základem bezpečnosti. Rusku se již téměř zcela podařilo nahradit dovoz potřebný k výrobě moderních zbraní. To je nejhorší možný výsledek sankcí…
  http://prvnizpravy.parlamentnilisty.cz/zpravy/politika/oskar-krejci-rusko-v-klestich-sankci/

 40. Mi někteří vyštěkávači teda nechybějí .
  Spíše ti, kterým ten kvikot vadil – potvrzeno osobními rozhovory s nimi.

 41. PeSi,
  vždyť už jsi to četl mnohokrát!
  Žádná negramotnost nám nehrozí. Všichni všechno umí, inkluze je vynikající nápad a vůbec, jsme jen škarohlídi, co si vymýšlí problémy!

 42. No, tak teď jsem to celý dočetl a koukám, že nikdo (asi pro jistotu) nekomentoval ten zoufalý blábol v úvodníku… Autor sice brečí dobře, leč – jak již pravil Felix Holzmann – na blbým hrobě. To je prostě přírodopis – kočka je když… Má to 4 nohy, je to chlupatý, mňouká to, atd.
  Já mám tu smůlu, že už nějakejch víc jak 40 let studuji fyziku… To studuji, je tam zcela schválně a záměrně. Fyziku člověk může studovat celý život a furt je co studovat. Fyzika je starším názvem přírodozpyt… Zpytujeme přírodu a ptáme se jí, proč to tak je?
  Takovou otázku si tam autor nikde nepoložil, jinak by zcela logicky musela následovat otázka – čí bony? Komu tento stav vyhovuje? No a pak stačí použít pravidla elementární logiky…

 43. Dobré ráno vespolek,

  Boris Hybner – R.I.P.

  Nickname,
  v té analytické zprávě chybí posledních 13 let, které by mne zajímaly nejvíce – zejména pokud Putin úřaduje proti Burešovo sponzorům…
  Stran G21, tak nedávno byl někde rozhovor s pracovníkem íránské křesťanské charity, s níž G21 napřed navázala kontakt, ale jimi připravené seznamy pronásledovaných posléze ignorovala a začala si vybírat dle svých parametrů (k velkému údivu oné domácí charity, neb pronásledovaní jaksi začali vypadávat).
  Obávám se, že se pravdy nedobereme, a kolik „spravedlivých“ v G21 pracuje bude utajeno rovněž (vsadím se, že půjde zejména o lidi „z terénu“, nikoliv manažery). Pořád si myslím, že pokud jde někomu o holý život, tak by mu slušela větší pokora.
  Srovnání s českými migranty neberu, neb mi není známo, že by sem jezdila nějaká zahraniční charita je stěhovat, a oni pak remcali nad ubytováním.

 44. Očekávané se stalo…
  Inu, kdo chce kam… Drápal je osobně varoval a sám říká, že se s ním odmítli bavit a chtěli mluvit výhradně s „někým zu vlády“. Asi mysleli, že okecaj. No neokecali.

  …Už pět kilometrů za hranicemi autobus zastavila německá policie. Iráčany odvedla na neznámé místo. Podle televize je pravděpodobné, že je vrátí do Česka…
  http://www.novinky.cz/zahranicni/399333-irackym-krestanum-to-nevyslo-nemecka-policie-je-zadrzela.html

 45. Speciálně pan Drápal z G21, který je kněz, by měl mít na paměti, že cesta do pekla je dlážděna dobrými skutky……a měl by to říct i těm jeho sluníčkám.
  A taky že daň z blbosti je daň přímá….

 46. Musím přiznat, že já situaci kole muprchlíků celkem vítám.
  Je to nejen hezká demonstrace toho, jak hluboce je Evropa v pr… negativním progresu, ale také to je výtečný lakmusový papírek, zda s tím hodlají občané néco dělat, nebo jsou s tím OK.

 47. A jak si, Petře představuješ, co by s tím mohli občané dělat?

 48. 51 s mírnou nadsázkou a to vypadá, že v Bruselu se bojuje za Prahu. Akorát je otázka kdo na čí je straně.

 49. Hm, koukám, že si Generace 21 docela natento do bot. Tak to jsem zvědavá, jak z toho vybruslí 😀

  A hlavně doufám, že prima tu nahrávku na smeč využije jak se patří.

  a Křeček se pochlapil :-D. Akorát jeho šéfka ombudsmutr je nějak zalezlá 😀 Že by jí dosšlo,. že má máslo na hlavě a že to máslo už hezky dlouho zapáchá?

 50. Křeček je vcelku normálně myslící člověk. Mnohdy podle jeho výroků,které by slušely spíše ODSce, kdyby měla koule, by se dalo zapomenout, že je socan. Jeho některým výrokům jsem dokonce zatleskal. Také u sockomoušů nebyl a dodnes není nijak vítaná osoba, proto mu dohodli tento šolich z nouze (původně měl dělat ombusmana). To, že tam rudooranžoví myslitelé dali tuto krávu, která by si za causu dětské sadomaso měla posedět v teplácích,svědčí o něčem zajímavém.

  Mimochodem se těším, jak dopadne kriplinka Chovanců. Prý se na ni vaří na Plzeňsku voda, neb tamní rozkrádačka je ještě větší, než ta Ráthova.Těším se, kdy a jak to vypubne. Bohužel Bradáčová a ti její pohůnci dělají mrtvého brouka, stejně jako v případu Babiš. Asi proto se ministerskému vnitrákovi tak hodí útočit na pana advokáta. Jak potvrdil Martin i jeden z přátel, výrok zavřít mohou zaplatit musejí, je v této chvíli více než pravdivý. Jedna z mála možností je, aby socani hlídkovali před Lihovým domečkem, seřezali každého poštáka a vzali mu brašnu s dopisy i s vyrozuměním.

 51. Ahoj!
  DVD – to by ještě museli ustřihnout dráty a rušit WiFi… vsadil bych se, že mají datovou schránku. 😉

 52. 37 také Modrej se tu neprojevuje, třebaže má nějaký přehled. Protože má nějaký přehled.

  Nynější události a jejich vývoj, které jsou vodou pohánějící turbíny mediálního stroje na prachy, jsou logickými důsledky humanaction, mající ekonomické (i z širšího, nejen ze zjednodušujícího zbožně peněžního pohledu)příčiny, které jsou samy důsledkem.
  Nynější teroristické útoky mají příčinu v tom a v politice států, kde k nim dochází. Nepokládám za vhodné abychom ji napodobovali. Naštěstí, při ostatních problémech, kterých není málo, se nás to bezprostředně netýká. Zatím a přes snahu některých zdejších bezvýznamných, kteří by se rádi zviditelnili vedle „významných“ evropských politiků, kdyby k něčemu takovému došlo i u nás, aby toho využili ve svůj prospěch v boji o koryto. Třebaže nejsou schopni zajistit občanům všednodenní bezpečí, naopak je přesvědčují, že ono je normální, že auto, chata nejsou trezor, že si je měli lépe hlídat (na co, kurva, si občané platí stát, že) a že podmíněný trest uložený k předchozímu podmíněnému trestu je pro osmnáctkrát trestaného recidivistu dostatečně výchovný a přiměřený jeho lidským právům. A že běda, když se účinně brání sami. Tak se tento nenormální stav stává normou a tak se „efekt rozbitého okna“, zdejší nepořádek,nedůslednost a neschopnost udržovat, rozvíjet a bránit svoji kulturu stává vábničkou pro jiné, tak jako oslabený avšak na živiny stále ještě bohatý organismus pro kdejakou nákazu. Jestliže ta v podobě v jaké je již u sousedů, dojde k nám, je to výlučně v důsledku zdejšího počínání, zdejšího systému hodnot, zdejšího způsobu života, zdejší kultury. Proto z toho pohledu to co je a co bude je normální jako důsledek chování, které je považováno za normální. Jestliže auto, chata, není trezor, není důvod proč by jím měla být tato země, a proč by se v ní v bezpečí jako v trezoru měli cítit nejen „řadoví“ občané, ale i jejich „služebníci“, politici. Kteří nezmění své chování a kteří nebudou nahrazeni dokud nepůjde nejen o sesle a přístup ke žlabu, ale o život.

 53. 56 Františku, ministr nemá takové přímé páky na policisty a státní zástupce. Takhle jednoduše to nefunguje. To jsou folklorní představy podhradního lidu.

 54. A Turecko hlasitě podporuje Ázerbájdžán, takže je docela jasné, odkuď větřík fouká… Může za to Putin a tak trochu i ten čínský prezident !

 55. Šumi, nicméně mediálně fungují.

  Na Neviditelném čoklovi zajímavý diskusní příspěvek.

  Bilance státních rozpočtů ČR rok výsledek rozpočtu (v mld. Kč) růst HDP kdo byl premiérem-Václav Klaus (ODS) 1993 +1,1 miliard Kč; 1994 + 10,4;..1995 +7,2 , 1996 -1,6; 1997 – 15,7;… 1998 -29,3; Toš.+Zeman 1999 -29,6, Zeman- 2000 – 46; 2001-67,7; 2002 – 45,7; Špidla 2003 -109 Vladimír Špidla (ČSSD), Stanislav Gross (ČSSD) 2004 -93,7; Stanislav Gross (ČSSD), Jiří Paroubek (ČSSD -2005 -56,3 Jiří Paroubek (ČSSD), Mirek Topolánek (ODS) 2006 -97,6 ; Mirek Topolánek (ODS) 2007 -66,4; 2008 -19,4 ; Mirek Topolánek (ODS), Jan Fischer (nestr.) 2009 -192,4; — —- –2010 -156 ; Petr Nečas (ODS) 2011 -142,8; 2012 -101 ;ČSSD dělala strukturální deficity.

  Prudký růst podílu mandatorních výdajů- v roce 1995 činil jejich podíl na příjmech státního rozpočtu 44 %, rozpočet na rok 2003 počítal už se 62,1 %. Rok 2010 – 82 % podílem mandatorních výdajů. Jenom 18 % rozpočtu bude v rozhodovací kompetenci vlády. Nejhorší bilance státního rozpočtu byla v roce 2006. Do rozpočtu bylo vybráno o +39mil.víc oproti předpokladu a utraceno o +62 mil víc. Dluh SR -97 mil. Oproti tomu v roce 2008 bylo vybráno víc o +28 mil oproti předpokladům a utraceno o 23 mil. méně.

  Nejlepší Rok 2008- ODS- Příjem- plán 1036 mil. Kč, skutečnost 1064 mil. bilance + 28 mil. Výdaje- plán- 1107 mil, skutečnost – 1084 mil. Kč. V roce 2008 vybráno víc oproti plánu o 28 mil. Kč, výdej oproti plánu nižší o 23 mil. Kč. Plánovaný schodek SR 71 mil. Kč, skutečnost 19 mil. Kč.

  Na konci roku 1998 činil státní dluh asi 200 miliard. Po ukončení první vlády ČSSD se dluh zvýšil asi na 400 miliard korun na konci roku 2002. V dalším volebním období za vlády ČSSD se státní dluh zvýšil o celých 100 procent.

  Takže celkem vzato, Babišovy úspěchy se ve světle nárůstu průmyslu jeví hodně vachrlatě.

 56. 53 Co by s tím občané mohli dělat? Občané lecos. Především by to nedopustili. Poddaní prakticky nic. Jak pozorujeme. Pořád se mají dobře na to aby se chopili vidlí.

  Jestliže hledáte plnou odpověď, je v odpovědi na otázku „Co je znakem suveréna?“. Že rozhoduje o placení daní. Jestliže zkoumaný subjekt není nadán mocí nerozhodovat o placení daní, další otázky co může jsou zbytečné.

 57. A jaký je návod na to, aby to občané nedopustili? Co jsem já osobně provedla špatně, že došlo k tomuto vývoji, který se nikomu nelíbí?

 58. 61 Františku, nutno vzít v úvahu obecdná makroekonomická data a to, že rozpočet schvaluje parlament. Nikoli Klaus Václav II. tržní zvaný též Kožený, Zeman I.sociální, Tošovský I. úřednický, Špidla I. bruselský… Tak jako EET nenařídil samovládce Babiš I. zvaný Hnízdo, ale bylo schváleno parlamentem zastupujícím všeholid.

 59. 63 maYdo, občané nepotřebují návod, oni vládnou. Poddaní ho nepotřebují, protože jim je vládnuto. Není tu nic k řešení.

 60. Něco mimo mísu. Pes tu líčil, že se jako fyzik učí celý život. To já konečně také. Několik mých profesí je toho důkazem. Přesto jsem se sekal s fenoménem matematiky. Trojčlenku a výpočet koncentrací vcelku zvládnu. Především s kalkulačkou. A nyní si přestavte jarní rozmoklou cestičku a na ní mého souseda alkoholika, kterak vleče kolečko, narvané sběrem, neb den před tím všechno prochlastal. Funí a potí se, což také není nečekané. To to větší překvapení mne čekalo na otázku, co veze. Začal velmi plyně deklamovat, kolik má ve vozíku mědi, hliníku, bronzu(vnitřek staré pumpy), litiny, železa, počítačových vnitřností a olova z baterie. Nejenomže si pamatoval váhy všech komponentů,cenu materiálu ve dvou sběrnách, které hodlal objet, ale zároveň z hlavy spočítal kolik za co dostane a nakonec spáchal součet, který dělal mimochodem 487 Kč, když něco prodá tady a něco tam. Vytáhl jsem mobil, nasadil kalkulačku a jal se ověřovat. Dvakrát jsem se spletl a soused mi z hlavy řekl kde. Potřetí to sedělo. Tedy Pesi, chtěl bych tě vidět….. A to je ten bídák ožrala stejně starý jako já a nemá jediný šedivý vlas.Navíc jedna sběrna je v Senohrabech, druhá v Ojndřejově cca 10 – 15 km do pořádně zkur…kopce.No, v Lidlu zlevnili plechovky s pivem, takže jich asi deset vezmu. Doufám, že alespoň dvě vypiju.

  Mimochodem, nevím, jak je to možné, ale našel jsem první smrže, tam, kde jsem loni rozhazoval drcenou kůru.

 61. naYdo, nevím co jsi udělala špatně, tak jako nevím jaké a jestli vůbec, odpovědi se dočkal Job když si stěžoval co udělal špatně. Buď ráda, že ses narodila a žiješ v téhle době a na tomhle místě. Mohlas dopadnout hůř. Daleko více si můžeš polepšit tím, že místo vynakládání úsilí na změnu zdejších poměrů, které objektivně patří k nejlepším na Zemi, vynaložíš úsilí na to co můžeš ovlivnit ve svém životě.

 62. No to je vskutku šalamounská odpověď, skimici…. 😀

  Ale máš u mně bodík, že ses neuchýlil k nějakým klišé typu “ jít k volbám a hodit to Svobodnejm“ 😀

  Pokud jde o to vládnutí – no, já se snažím vládnout sama sobě a to mi docela stačí. Ale už v kanclu přenechávám vládu šéfovi. Jo, je to svým způsobem rapl, ale ta práce mi pořád za to snášet jeho úlety, stojí.
  Představenstvo země beru podobně. Jsou nějaký vnější okolnosti a těm se musím přizpůsobit. Každej suverén se musí přizpůsobit vnějším okolnostem. Moudrý vladař ví, kdy je vhodná doba přikázat slunci, aby vyšlo a ono poslechne. 😀
  (jediná rozumná myšlenka z Malého prince, kterého jinak bytostně nesnáším)

 63. Ááá, vida, naše odpovědi se míjely. Moje reakce patřila k 65.

  Takhle nějak bych to taky viděla. Ostatně tvrdím to už dlouho, že jeden z důležitých předpokladů, jak se nenechat ovládat je vymezit politice v životě co nejmenší místo.

  zejména proto, že většinou ty řeči co politici a zlepšovatelé světa vedou, jsou jen cukrátka na nachytání voličů. ZA každým vznešeným principem se skrývá nějakej osobní zájem.

 64. Ad [48] Matzurko, někde jsem četl, že výběr Iráčanů probíhá ve spolupráci s rozvědkou.
  Ad migranti – když byli (pra)+dědové pozváni do Slezska, jeden čas žili podobně jako v podtatranských osadách. Do doby než místo (jistě mizerné) renty dostali kus močálu. Nebylo na chlast, byla práce. Močál vyklučili, odvodnili, rozparcelovali. Kdo pracoval, přežil.

 65. Tak to jsem zvědavá na další vývoj…

  …„Německo nás požádalo o převzetí té skupiny v rámci readmisního řízení, my jsme to akceptovali. Dnes v dopoledních hodinách převezmou naši policisté tuto skupinu cizinců, a to ve společném centru, které je k těmto účelům zřízeno,“ uvedla dále Rendlová.
  Poté, co s Iráčany česká strana ukončila azylové řízení, obdrželi běženci výjezdní příkaz. „Nebudou tedy omezeni na osobní svobodě, ovšem mají nadále povinnost opustit území České republiky do 7. dubna,“ řekla iDNES.cz mluvčí. Příkaz neukládá Iráčanům, kam mají vycestovat, mohou tedy kamkoliv, kam mají z hlediska své státní příslušnosti povolení ke vstupu.
  Očekává se, že se vrátí do Iráku. Pokud by neopustili do sedmi dnů od vydání příkazu území ČR, můžou skončit v detenčním zařízení…
  Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/ira-bezenci-z-ceska-v-nemecku-policie-dve-/domaci.aspx?c=A160403_094548_domaci_jw

 66. Mno, řekl bych, že většině dojde, jak to Rpuť myslela.
  Kdysi, za socíku byl na ZDŠ předmět nazvaný Dílny a práce na pozemku. Pod dozorem dostaly děti do ruky kladívko, pilku , vrtačku a něco se naučily s tím dělat.
  I cosi vytvořily – ptačí budku atd.
  Nevím, že by dnes něco takového bylo. Navíc i v učňovských oborech je leccos dětem zakázáno dát do ruky. Do určitého věku. Heslo je “ Nedejte jim nic do ruky, nebo se zraněj nebo zabijou.“
  To samé v tělocviku. Na učitele se svalila zodpovědnost za každé bebínko, ke kterému by děti, třeba jen teoreticky mohly přijít.
  Jistě , ta úroveň te výuky asi nebyla rovná tomu, co se naučily děti od otce- zručného kutila, ale těch otců zručných kutilú zase tak moc není.
  A děti se naučily alespoň něco.

 67. Inu Halle,
  všechno má svá pro a proti.
  Kdysi si běžně umělo tříleté dítě zavázat boty. Jenže je rychlejší mít boty na suchý zip. A tak mají děťátka potíže s vázáním kličky ještě v 10…

 68. 73-ve škole se za 2 hodiny týdně manuální zručnosti naučit nedá. Stejně tak jako získat lásku ke sportu na tělocviku.
  Žáci kteří to uměli to uměli z domu. Stejně tak jako dnes.

 69. BTW, v dílnách jsme se už mých časů školních dílen víc dívali než něco dělali. Bylo to totižto nebezpečné !

 70. 69

  V Malém princi je toho rozumného daleko víc….

 71. NoName,

  kdysi jsem měl chalupu na Kopanicích v Bílých Karpatech. A měl jsem souseda, který říkával “ Když se pracuje trochu, udělá se víc než když se nepracuje vůbec !“ 🙂

 72. MOžná jo, Halle, ale já to dílko nesnáším.
  Obsahuje především různý morální klišé, nad kterými se nejvíc rozněžňují moalisti, co sami rádi kážou vodu a pijou víno.
  A vůbec je to takový kýčovitě roztomiloučký.

 73. Morální kliše…

  79
  A pro ten čas, který ̋jsi své rûži věnoval, je ta tvá· rûže
  tak důležitá
  A pro ten čas, který jsem své rûži věnoval řekl malý ̋ princ,
  aby si to zapamatoval.
  Lidé zapomenuli na tuto pravdu, řekla liöka. Ale ty na ni nesmíš
  zapomenout. Stáváš se navždy zodpovědný ̋za to, cos k sobě
  připoutal. Jsi zodpovědný ̋za svou rûži…ì
  Jsem zodpovědný ̋za svou rûži…, opakoval malý ̋princ, aby si
  to zapamatoval.

 74. Jo, tak ono je něco jinýho o tom kecat a nad tím textem se rozplynout dojetím a něco jinýho to realizovat ve světě vezdejším….

  Navíc ta liška byla ňáká divná, normální liška by sežrala beránka a nevedla filosofický kecy o růžích 😀

 75. Ale k článku samotnému.
  Připadá mi poněkud srandovní Američan, kritizující imigrační politiku v Evropě, při pohledu na milióny Hispanos , žijících v USA naprosto ilegálně.
  Čímž nechci tvrdit, že ta kritika je nepravdivá.
  Ale amíci na tom sami nejsou líp.

 76. Aha, takže on je ten Malý princ vlastně chovatelská a etická příručka pro majitele domácích mazlíčků 😀 😀 😀

  Já, Halle cítím odpovědnost především za svoji rodinu. Ale nepotřebuju je k sobě poutat. Odpovědnost za někoho, koho jsi k sobě připoutal není rovnocenný vztah. Jo, pokud bych si pořídila kočku, budu se o ni starat. Ale nevidím důvod, proč bych měla na to téma rozjímat. Kočka by asi víc ocenila, kdybych jí nasypala do misky granule, než abych jí citovala Malýho prince.

  Ke vztahu dvou duševně zralých a zdravých jedinců není nutno k sobě někoho připoutávat. A ti, co se nechají a potom na základě toho trvají na tom, že někdo má proto vůči nim odpovědnost na doživotí, jsou obvykle citoví vyděrači.

 77. Mno,
  s tou ukecanou faunou si začal Ezop a to bylo nějakýho moralizování a mouder!
  U nás mě namátkou napadá Smil Flaška z Pardubic, abychom zůstali u historie.
  O pohádkách, bájích a pověstech ani nemluvě!

 78. maYdo,

  rodina je k sobě připoutaná už tím, že je rodina. Aspoň myslím.
  Dál se mi to nechce rozpitvávat.

 79. Maydo,
  vy zjevně nechápete význam slova.
  Připoutání v tomto případě je synonymum spojení, nikoli závislosti.

 80. Já jsem, rputi, měla z toho Malýho prince vždycky dojem, že jde o závislost a nikoliv o spojení.
  Ostatně Hall tu argumentuje a jako příklad uvádí svou kočku a Punťu. Pardon, ale to JE závislost a připoutání, nikoliv spojení.

  Ať je to jak chce, mně se především ta knížka nelíbí. Jeví se mi jako poměrně povrchní filosofický kýč.

 81. maYdo, u zvířat jde přirozeně o spojení i závislost. Ale oboustrannou. I já jsem na Punťovi závislý… Po tolika letech soužití. Na kočce míň, kočky jsou dost nezávislé osobnosti.
  A až jednou Punťa nebude, bude mi těžko. A ten čas se nemilosrdně blíží, je to už dost starej pán…

  U lidí- v dětství jsou přirozeně děti závislé, v dospělosti už jen spojení….

 82. No dobře, já Ti to neberu, ale co to má co dělat s Malým princem?

 83. Maydo máte máte plné právo, aby se vám nelíbilo.

 84. 5 martine takovejch je 🙂
  ale to tem ,co vi ze lepe uz bylo, nemuzes rikat .
  Zbytek diskuse jest potvrzenim.

 85. 17 jak jinak mas pravdu predsedo 😮

 86. Syřani postupují!

  …Syrské vládní síly zaznamenaly další úspěch v tažení proti extremistům z Islámského státu (IS). Týden po dobytí historické Palmýry vojáci získali plně pod kontrolu i město Karjatajn, jednu z posledních bašt islamistů v centrální provincii Homs. Oznámila to syrská státní televize. Extremisté z IS měli Karjatajn v rukou od loňského srpna…
  http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/399353-syrska-armada-ustedrila-islamskemu-statu-dalsi-ranu-ovladla-karjatajn.html

 87. Pejskari, nepitvejte to.
  My vime, jak to ten Princ myslel.
  „Mit dvacet minut navic, sel bych docela pomalu ke studance“. . .
  Bajecna antistressova rada – moc casto vyuzivana. A dalsi.

 88. Syřané postupují, a v Palmyře pilně pracují ruští ženisté na odminování.

 89. No a po vývoji situace v Sýrii si musejí Amíci připadat poněkud blbě.

 90. Halladine, – stačilo nahlédnout do komentářů :
  Alex Skorodumov • 19 hours ago
  No reliable source in Russian in the net. 100% fake and it was made not by Russian. Someone is just doing trafic/money on the tragedy.

 91. ne nadarmo se ten blog nazývá SNAFU

 92. Začíná to být divoké!
  Řidiči říkali, že vezou Iráčany do Essenu k nějakým jejich známým. Postup německé a české policie ve mně budí dojem, že si asi nevybrali ty správné známé….

  …Běženci se vrátí zpět na základě tzv. readmisního řízení, podle kterého se předpokládá, že skončí zpět v zemi svého původu. Česká policie v neděli získala od německých kolegů nové informace a rozhodla se přehodnotit postup, který nepočítal s tím, že do detenčního zařízení půjdou. Původně měli podle výjezdního příkazu opustit ČR do 7. dubna.

  „S ohledem na informace, které vyšly najevo po vytěžení skupiny iráckých občanů německou policií, budou tito cizinci po svém předání na území České republiky zajištěni podle zákona o policii a omezeni na osobní svobodě maximálně na dobu 48 hodin,“ uvedla Rendlová. Jejich výjezdní příkaz bude zneplatněn a oni půjdou do detenčního zařízení…
  http://www.novinky.cz/domaci/399358-iracti-krestane-se-do-ceska-vrati-v-pondeli-poputuji-rovnou-do-detence.html

 93. Ta pověřenkyně má docela zajímavé dva bratry, kteří jsou němečtí občané, vystudovaní inženýři a provozovatelé islamistického serveru Muslim-Markt. A byli už i cílem policejního vyšetřování (rasová nenávist, výzva k vraždě). Jejich sestra se od nic – pochopitelně – NAPROSTO DISTANCUJE.

 94. Jestli ale ona z Prahy negeneralizuje na celou ČR… aby to nebylo jinak! 😉

 95. „In Tschechien gibt es kaum Erfahrung mit Kulturen des Nahen Ostens“

  anderseit gibt es sehr viele ( noch nicht Vergessene) Erfahrungen mit Kulturen des nähsten Westens….

  byla správná odpověď.

 96. To takhle měli v Bohnicích vycházky…

  Si to představte: Sedí Iráčané v Okrouhlíku u ČT, poslouchají, jak z Hradu hlásá ten Zeman tu xenofobii a říkaj si: „Tak tady nebudem, my vocaď pryč pudem“ a objednaj autobus!
  A tohle s naprosto vážnou tváří hlásá nějaký pan Rozumek, jinak ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům. A ČT ani nemrkne!
  http://evavaleriemaxova.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=501615

  Svoboda slova je hezká věc, o tom žádná, ale jestli on náhodou nemá pravdu Jaroslav Bašta, když říká:“Činorodí maniaci byli dříve v blázinci, nyní jsou v politice“

  http://prvnizpravy.parlamentnilisty.cz/zpravy/politika/basta-cinorodi-maniaci-byli-drive-v-blazinci-nyni-jsou-v-politice/norodí maniaci byli dříve v blázinci, nyní jsou v politice.“

 97. Rputi,
  snad se pan Rozumek (nomen non omen) pokusí teď vysvětlit, proč ti vstřícní Němci se zachovali k těm prchlíkům z ČR tak xenofobně. Ale on to nejspíš zvládne. 🙁

 98. Z dnešního Macka – dokonalé a výstižné…
  „A zase se našel jeden, který kdysi vstoupil do KSČ, aby ji dle svých slov zlepšil zevnitř. Zdeněk Svěrák.
  Kupodivu jsem nikdy nikde nečetl, že by někdo vstoupil do NSDAP, aby ten nacismus také zlepšil zevnitř. A přitom jich, když u nás takoví byli skoro všichni, muselo být!“

 99. Fujtajbl poránu,
  měl bych pro místní fotoaparátčíky takový zákeřný dotaz – potřebuju fotografický přístroj na dokumentační focení. Tedy slušný zoom, slušná světelnost, není vyžadována technicky špičková fotografie. Na to mám jiné vehementy. V podstatě jde o to, abych mohl předměty zvíci krabičky od sirek až k mlátičce fotit v ateliéru i ve stodole a aby se dalo poznat, co to je. A to nejdůležitější – shora jsem limitován částkou cca 8.000,- Kč. Hledal jsem, hledal, málem jsem se rozplakal, protože ono nikde nic a když něco, tak to byl buď evidentní křáp, nebo se něčím ošizeným vymykal. Až jsem našel tohle http://www.pentax-shop.cz/pentax-xg1-p-29677.html
  Nemáte někdo z poslední doby zkušenosti s Pentaxem? Vím, že to bývala slušná produkce se solidní výdrží.

 100. To by asi musel Macek číst německy a v příslušné době. Poněvadž bych se moc divil, kdyby to žádného Němce, člena NSDAP, po válce nenapadlo.

 101. 116 asi nebyla dana literatura v kniznim velkoobchodu 😮

 102. PeSi,
  mohu poskytnout sluníčkové vysvětlení nehlasování komunistů při provedení udělení čestného občanství komunistovi v.v.: „Proti Z.S. toho komunisté měli hodně už za komunistů. Bez ohledu na to,že byl členem.Ono proti některým členům toho komunisté někdy měli víc než proti nečlenům, čímž se nezastávám toho, že někdo byl členem KSČ.“
  Jo, nevím jestli jste si všimli, Zdeněk Svěrák dostal na univerzitě v Hradci Králové zlatou medaili a čestný doktorát za přínos k rozvoji jazykové kultury.

 103. 2 martin – teda, to jsou opravdu pěkný hračky…

 104. martineTT,
  dík, zařadil jsem ho do předvýběru, ale mám obamy že bude mít ztíženou pozici, protože nemá hledáček a má trochu mizernější světelnost.

 105. Předchozí příspěvek samozřejmě vedl k I840, ale ta pětistovka je rozkošná

 106. Dušane,
  nenapsal jsi v minulosti náhodou nějaký článek zaměřený proti nikonům? Japonci mají dlouhé prsty. 😀
  Hele, a na homepage megapixelu se dostaneš?

 107. ptakovpysku,
  třeba jim vadilo právě jenom to v.v. 😀

 108. dvd
  možná je taky dožralo to, že dělal paňácu v Betlému při televizní krizi, kdy se rozhodovalo, jestli ČT dál povedou komunisté, nebo sluníčkáři.

 109. ptakopysku nepamatuji si, že bych proti nim někdy brojil, snad kromě toho, že si myslím, že jsou cenově nadhodnoceny, stejně jako ta třícípá hvězda na chladiči, L foťáku – při citlivosti moderních sensorů světelnost hraje malou roli pro běžné fotografování. Testoval jsem to na svém Sony – porovnával klasický 50mm 1:1.7 z Minolty s 1:3.5 Vario-Sonnarem 16 – 80mm a prakticky nepozoroval rozdíl (V barevném podání vůbec, v šumu až při zvětšné 15x a víc.

 110. Aerokarle,
  Dušan na ten server neleze z čr, ba ani z Evropy. Třeba je megapixel.cz z hlediska US firewallů volaaký podozrivý. Nebo třeba používá adobe flashplayer v množství větším než malém, což jabka nemají rádi.

 111. 132-zkoušel jsem z Německa, funguje.
  Takže jenom na ČR určitě omezen není.
  Těžko říct.

 112. Obyčejně, když něco nechce jít na Safari, stává se to málokdy a většinou jde o nějuaké video, tak to spustím přes Chrome. Tentokrát utrum hned po zaťukání. Flash také automaticky apdejtuju prakticky každý týden a potíže nejsou. Firewall – aspoň americký – je mimo pravděpodobnostní chybu. Běžně se připojuji na iránské, kurdské PKK a pokoutní ruské servery a ještě se mi nestalo, mne tam nepuxtili (pokud byli pod proudem)…tož nevím. Spíš se asi brání ten Megapixel.

 113. Forbidden

  You do not have permission to access this document.
  Web Server at novy.megapixel.cz

 114. To vypadá, že z některého IP, přes které se připojuješ, byl na megapixel veden útok robotem, takže ajťák megapixelu dotyčné IP zařízl. A protože si odsud nikdo neobjednává, zařízl ho docela „vysoko“

 115. Vypadá to, že letos je v kultuře na řadě sektor výrazového pohybu. Po Borisu Hybnerovi se na onen svět odebral Pavel Šmok.

 116. …. asi tak, ale ježto já Nikony nekupuji, tak to nijak nebolí

 117. ptákopysku, když napíšeš, že jsi omezen osmi tisíci, tak si nemůžeš moc vymýšlet.

  Existuje mnoho parametrů a některé z nich jsou rozhodující a některé jsou podružné. Z mého pohledu BFU, ale už padesát let:

  – zoom – pohodlné, abys netahal více objektivů, ale rozsahy 40x, 50x nebo 60x jsou zbytečná trumfování výrobců. Podstatná je nejnižší hodnota, tedy širokoúhlost objektivu, abys mohl fotit pohodlně v místnosti nebo před barákem a dostal tam toho co nejvíc – pokud chceš dokumentovat a ne tvořit umění.
  – světelnost – zoomy se vyznačují menší světelností, ale to nemusí být na překážku. Dnešní snímače jsou tak citlivé a současně málo zašuměné, že se nemusí otvírat díra tak, jako před lety. Naopak, kvalita ostrosti objektivu leží ve středu rozsahu světelnosti a krajní meze jsou vždycky horší. Ovšem k dokumentaristovi muzejnímu patří stativ a pak nemusíš řešit světelnost a naopak uvažovat o tom, co je na váhu těžší. Supermakrosvětelný objektiv na detaily nebo pořádný stativ, který se nechvěje v průvanu.
  – nakonec hledáčky – jsem staromódně zaměřený na klasické průhledové nebo ještě přesněji zrcadlovkové hledáčky. Přesto uznávám, že současné displeje, výklopné a otočné, umožňují záběry z natažených rukou, které bych s klasickým hledáčkem musel jen střílet od boku (resp. od nadhlavy). A zase se vracím ke stativu. Doumentaristika se stativem, kombinací osvětlovacích zdrojů, odrazných ploch a dostatkem času na snímky nepohyblivých předmětů – velký displej není na závadu.

  Ještě pixely. Když nebudeš mít ambice prodávat svoje snímky na velkoplošné plakáty, lepené na zdi paneláku, tak je hranice 12 Mpx dostačující. Všechno navíc je zbytečně placené.

  NIKON je předražený, zejména v Česku, ale pořád má špičkovou kvalitu objektivů a těla – to je špička nejšpičkovatější. Canon může investovat do reklamy, co chce, ale reportéři profíci kupují zrcadlovky NIKON. Abych ale nebyl tak přísný, v kategorii superodolných outdoorových kompaktů jsem srovnával mnoho výrobků a OLYMPUS TG-4 překonal řadu NIKON AW. NIKON 1 AW1 jsem nezkoušel pod vodou, ale nějak se vytratil z nabídky – nebyl o něj zájem.

 118. 140 – no je to přece jenom dojemné, že ti staří Iráčané chtějí umřít doma – v Essenu, BRD, Europe.
  Tak je to správné a tak to má byť.
  Ale myslím si, že G21 se nepoučí, ti mají hroší kůži včetně pastora Drápala – viz debaty pod blogy na iděsu.

 119. NoName 140,
  každý dobroser, na kterého vleze zachraňování prchlíků měl by být umístěn do vypolstrované detence. Uplatnila bych na něj skotské střiky 5x denně a to by bylo, abych to z něj nevyhnala! 🙂

 120. NoName,
  tak zprocesované je to evidentně OK, dotace byly čerpány dle plánu. Běženci přišli, pobyli a byli odeslání dalšímu článku řetězu. Při skórování feedbacku se drobné zádrhele svedou na Drápala, protože je to magor. Přijmou se opatření k zamezení opakování – už zařadili jako další síto rozvědku. Drápal bude poslán do zapomnění a pojede se další kolo čerpání.

 121. Nejenom G21, ani EU, Šimone. Že jdou „imigranti“ za jistým „sociálním standardem“ ukazuje nejenom tento příběh, ale i mnoho jiných.
  Ale oficiální verze je oficiální verze. Ta platí a hotovo.

 122. martineTT
  dík za shrnutí. Je to přesné.

 123. Jedině že by se ukázalo, že z ČR utekli před Zemanem a Konvičkou a že tedy na azyl nárok mají.

 124. >> NoName [146]
  Nenapovídat! Nebo si to přečte jistý Rozumek a bude zle.

 125. Taky jedna možnost kolem těch 300 melounů!

  …Nechce se věřit, že od Špidly po Sobotku šéfové ČSSD hrozbu neviděli

  Vždyť nyní může tento jackpot přejít zcela čistě z účtu politické strany na účet soukromníka. „A proč by nemohl cestovat dále, tentokrát už cestami méně viditelnými? Zvláště když pan doktor Altner má opletačky, sice jen statisícové, ale trestně stíhané jinými soudy a soudci? Nechce se mi věřit, že by čtyři předsedové ČSSD, všichni čtyři dokonce předsedové vlády – a za přítele měli ještě tři ministry financí – byli tak nepořádní, líní anebo hloupí a nebyli si vědomi nebezpečí, které jejich straně hrozí. V mém finančním horizontu není schopnost dohlédnout zaplacení 300 milionů ve třech dnech, pokud soudní rozhodnutí nedoporučuje nějaké přepadení National Bank. Jistě tato věc ČSSD v nastávajících dnech na dobré pověsti nepřidá a těžko se jí v případě nějakého volebního úspěchu bude usilovat o křeslo ministra financí. Kdyby to nebylo tak smutné, tak je to velká legrace,“ říká pro ParlamentníListy.cz Zdeněk Zbořil…
  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/politologove/Zdenek-Zboril-Trapne-to-s-vracenymi-uprchliky-Koho-Nemci-nechteji-toho-vyzenou-Zaoralkova-drzost-Vite-co-v-Cine-znamena-429134

 126. 140 přejme jim to. Asi by se jim nelíbilo, kdyby se potkali například v Bělé s muslimama za stejným plotem. Pro své děti nyní udělali maximum.

 127. 148 — Vždyť nyní může tento jackpot přejít zcela čistě z účtu politické strany na účet soukromníka. — Viz též http://sumavak.blokuje.cz/opakuje-se-historie#comment-177030 („Krom toho se pochopitelně vtírají i všelijaká podezření o možné skryté spolupráci kohosi s kýmsi. Myslitelných kombinací je zde více…“)

  Jenže… Mandátní smlouva (prý) vypadá takhle: http://www.sinagl.cz/images/dokumenty16/Mand%C3%A1tn%C3%AD_smlouva_Altner_Zeman_020597.pdf a jakožto právnímu laikovi mi připadá s ohledem na danou situaci celkem rozumná; speciálně těch 0,3 % smluvní pokuty denně se mi zdá být v relaci s tehdejší inflací. Tím také musím vzít zpátky velkou část toho, co jsem v právě odkazovaném příspěvku napsal, nebo jej přinejmenším označit za irelevantní.

  Ovšem na druhé straně mi pak není jasné, na jakém základě Altner vymáhal těch 18 miliard, zvláště když — pochopil-li jsem poslední větu článku VII. správně — smluvní pokuta v zásadě nahrazuje úrok z prodlení. Je také možné, že jeho skrytým cílem v té době bylo věc co nejvíce protáhnout…

  Jinak mne, opět jako právního laika, zaujalo, jak jednoduše je ta smlouva, ošetřující krajně nestandardní situaci, udělaná (např. v porovnání s typickými šesti či deseti stránkami blábolů dnes obvyklými v případě obyčejné koupě nebo pronájmu)…

 128. Ad. Panama Papers:
  zatímco na seznamu jsou Putinovi „blízcí přátelé“, ale zato přímo Porošenko, v titulcích je „překvapivě“ Putin … Jedině žeby Porošenko žádné přátele neměl.

 129. ad 150 – myslí se tím 0,3% p.p.a. ??
  Protože já to sice nepočítal, ale i za 10 let si mi navýšení uroku za 18 miliónů na 300 miliónů zdá nějak moc.

 130. dobré odpoledne,

  a oni můžou požádat o azyl v Německu, když měli požádáno tady?

  V každém případě – pokud azyl nedostanou, bude to Německo a ne my, kdo bude muset vyřešit, jak je poslat pryč.
  Taky by mně zajímalo, co s nimi udělají. Strčí je někam do detence, kde je muslimové – pokud to jsou opravdu křesťani – sežerou?

 131. Rád bych také poděkoval panu Neumannovi za překlad úvodního článku. Líbí se mi, že jde v několika směrech trochu hlouběji, než je zde běžné; jakožto zarytý zpátečník jsem zejména ocenil zmínky o transcendenci, které tu ovšem jsou plně namístě. Drobné poznámky:

  … jak si poradit s terorismem… – ten přitom ale je zdaleka nejmenší částí celého problému, podstatně horší jsou demografické změny.

  Zkostnatělá, mikroskopicky rostoucí ekonomika… – ovšem i přesto technologie všechny ty ustavičně rostoucí masy parazitů pořád ještě uživí.

  Měli bychom přijmout obecné pravidlo, že cokoliv nyní činí Evropa měli bychom, pro vlastní záchranu, dělat opačně. – jojo, už před léty jsem si dovolil zde uvést jakožto rule of thumb pokládat za správný vždy opak toho, co činí vláda…

  – – –

  Bohužel musím říci, že ani já z toho v zásadě nevidím žádné reálné východisko. Dnes se snad zdá, že relativně ještě tak nejsnazší může být zbavit se EU, z které se faktickou cestou (po níž jsme však naneštěstí doposud neušli příliš daleko) může stát jakási obdoba Světové rady míru, zuřivě chrlící ideologické multikulti floskule, v praxi však neškodné. (V tomto směru bychom tedy měli před USA určitou výhodu.)

  Horší je to se sociálním státem. Jak už jsem zde napsal enkrát, inherentní vlastností technologií je zvyšovat produktivitu, a připadá mi tedy přirozené, že procento času věnovaného (a lidí věnujících se) přímé obživě nutně klesá; produktivní lidé se stali menšinou už dávno. Není mi proto jasné, jak se sociálního státu zbavit; navíc tak, abychom se přitom nedopatřením nezbavili celé západní civilizace. Opravdu stačí (podobně jako u té EU) pasivně vyčkávat jeho faktického bankrotu?

  Před 30 lety na reálný socialismus takovýto postup sice stačil dobře, ba dokonce možná byl tím optimálním. Jenže tehdy naše vlastní civilizace dosud existovala, necelých dvě stě kilometrů odsud západně i jižně. Dnes to zde po bankrotu taky může převzít leckdo jiný…

 132. 153 — Za deset let vskutku, ale ono se to myslím táhne (tj. ČSSD má Lidový dům) už o dost déle; mně z vysouzené částky vychází cca 16 let.

 133. Zpátečníku, mandátní smlouva mezi advokátem a klientem nebo také smlouva o poskytnutí právní pomoci může být takto jednoduchá. Za desetiletí až staletí se forma vypracovala.
  Já mám taky takovou a každý český advokát, není-li nafoukaný blbec, vodící se v severoamerických vzorech, ji má podobnou.

  Z textu jsem vyčetl, že včasné zaplacení smluvní pokuty ruší nárok na úrok z prodlení. VČASNÉ! U opoždění nebo nezaplacení se nic neruší. Kladu důraz na pochopení rozdílu mezi úrokem z prodlení a smluvní pokutou. To jsou dvě různé věci.

  Celkový výše částky je také odpovídající výroku soudu. Nejenom soudci, ale i advokáti mají ve svých programech pro vedení agendy jednoduché tabulky pro výpočet.

 134. 2 Zpátečník ad 150 – IMHO, ta smlouva je naprosto normální.
  Jo jo, vážení… Takhle to dopadá, když někdo neumí počty, prosté kupecké počty, konkrétně složené úrokování… Které by opravdu měl znát každý kupec.
  Ona ta smluvní pokuta 0,3% za jeden den prodlení je docela darda, jak si zručný počtář bleskurychle spočítá, ačkoli se to nezdá… To holt je takové skryté kouzlo mocninných řad. Takže kdyby dlužil 1 milion a nezaplatil, při pokutě 0,3% denně, na konci prvního roku už bude dlužit skoro 3 miliony… Přesněji 2984286,76 Kč… Sranda, co? A kolik let už socáčci dlužej a neplatěj? A ten začátek nebyl jeden pitomej milion, ale kapánek víc… Jo, kdyby uměli kupecký počty, mohli včas dospět k názoru, že se jim vyplatí zacálovat hned a z fleku. Jenže když někdo zastává názor, že dluhy se neplatí, tak se pak holt nestačí divit.

 135. 158 — Ale Martine, já v tom čl. VII. slovo včasné nevidím, a ani bych jej (jakožto právní laik) neuměl interpretovat. Jistě nejde o včasné zaplacení samotné odměny, tam už prodlení nastalo, jinak by o smluvní pokutě nebyla řeč. Myslíš tedy včasné počítáno od výzvy advokáta zaplatit pokutu?

  A pořád ještě si neumím vysvětlit těch 18 miliard, o nichž Altner navíc mluvil už před lety…

 136. Ještě k vyslovenému i napsanému podezření o komplotu na přesun částek mezi politickou stranou a soukromníkem.

  Dovolím si vyslovit podezření, že pan Altner podle účetních pravidel při vystavení faktury klientovi zaúčtoval vydanou fakturu na účet pohledávek 311 a tudíž je musel v následujícím roce zdanit daní z příjmu. Račte si odhadnout jeho daňovou povinnost, i kdyby neměl nic jiného než tento příjem a proti němu veškeré náklady kanceláře.

 137. 2 martin ad 161 – no, domnívám se, že přesně na tohle sosáčci hráli. Že nebude schopen zaplatit daň z příjmu a bude popotahován…

 138. 159 – Však jsem se taky pozastavoval nad tím, že je normální, zatímco běžné smlouvy bývají nenormální, upovídané, obsáhle opakující všemožná ustanovení zákona apod.

  Myslíš tedy, že chyták je v tom „z dlužné částky“ v čl. VII., tj. že do ní (navíc sebereferencí) lze zahrnout i smluvní pokutu? (Jinými slovy, že první věta toho článku není v tomto analogická k druhé, z níž je naprosto zřejmo, že zde pokutu zahrnout nelze, neb se mluví o zatajené částce?) Být soudcem já, takhle bych ten text nečetl, ovšem nejsem právník…

 139. maYdo,

  nesleduješ situaci.
  Ti Iráčané nemají na azyl v Německu nárok ( po tom, co se zase začal uplatňovat Schengen ), takže je Němci vrátěj,anebo možná už vrátili k nám.

 140. Zpátečníku, rozbor smlouvy tady by byl nutně neúplný a ani nemám tužbu ho provádět. I když je smlouva krátká, pojmy jsou definovány a je nutno se jich držet i při úvahách.

  Zatajená částka je jen jeden speciální případ, který se vztahuje k druhé části základu sjednané odměny. První část je za nemovitost a druhá část je plnění třetích osob (zde patrně nájemní smlouvy), které byly již uzavřeny v době, kdy si socani mysleli, že je Lidový dům jejich. To jsou ta další opakující se plnění, které mu taky upřeli.

  V době, kdy se smlouva sjednávala, bylo více než pravděpodobné, že socani přijdou o barák, ale i o každoroční příjmy z užívání baráku. Proto se ve smlouvě mluvilo i o plněních třetích osob, protože získání baráku do vlastnictví současně přineslo klientovi i pravidelný příjem.

 141. Takže úsporněji – kdyby socani zatajili před Altnerem, že berou od někoho nájem a tudíž by ho obrali o jeho 10%, taky by nastoupila sankce…

 142. Halladine, prý nevrátili a prý tam budou žádat o azyl. Aspoň to tvrdila idnes cca před dvěma hodinama.

  Nevylučuju, že se situace za ty poslední dvě hodiny změnila, ale to víš, nejsouc v penzi, taky občas musím pracovat a nemůžu sledovat poslední trendy ve vývoji causy.

 143. 165 — Martine, 159 byl dotaz směřující na PeSe a na to, odkud tam dostal tu geometrickou řadu. Z publikovaných čísel vyplývá, že tuto Altnerovi ani soud (dosud) nepřiznal. S Tvým 2. odstavcem samozřejmě souhlasím, není třeba mi jej tak podrobně vysvětlovat. Poukazoval jsem jen na to, že je divné, aby v jednom případě sankce rostly geometrickou řadou, když ve druhém aritmetickou.

  A jak to prosím je s tím včasným zaplacením (viz 160)?

  Jinak si samozřejmě taky myslím, že Altnerovi měla ČSSD automaticky zaplatit v těch devadesáti dnech, to asi je mimo diskusi. Zas by ale kolem toho bylo méně zábavy…

 144. Pamatujete, jak Bohouškovi Sobotků za jeho minfin kariery dělala potíže procenta?
  Tak třeba to bude tím! 🙂

 145. Mno, zachytil jsem, že soc dem má reálnou šanci žádat o odškodnění stát za příliš dlouhé trvání soudního procesu s A.
  A kromě toho se prý dá doložit, že délku procesu ovlivnily průtahy způsobené Altnerem.

 146. Halle,
  věřím, že reálnou šanci žádat mají. Reálnou šanci žádat má totiž úplně každej. Ovšem pokud bude společenská objednávka socdem zaříznout, pak se určitě objeví jasnozřivý soudce a v duchu zákona socem zařízne jak slepici.

 147. Ptakopysku,

  jenže ono se s tím dá jít až k evropskému soudu. A ten ty náhrady za dlouhé soudy přisuzuje skoro automaticky.

 148. Halle,
  že by si zkusili požádat o 360 mega náhrady?

 149. Super, stát je vinen za průtahy v soudním řízení, vítěz soudního klání je také vinen, že údajně zdržovat a protahoval, jen ten, kdo nezaplatil včas, nemůže za nic. Poslední dobou takovou úvahu slyším ze všech stran, i když se nejedná o momentálně druhou politckou sílu ve státě. Zvláštní posun úhlu pohledu… 🙂

 150. Dano,
  ale socani zaplatili 18 melounů a asi 2x tolik dali do notářské úschovy….
  Nějak to pomíjíte.

 151. 2 Zpátečník ad 168 – elementary, dear Watson. Dlužíš mi milion a rozhodneš se nezaplatit. Smluvní pokuta jsou ta 3 promile denně. Takže na sklonku prvního dne po splatnosti mi dlužíš milion plus ty 3 promile, což jsou 3000,- . Stále nechceš zaplatit… Ale druhý den je dlužná částka už 1003000,- a ty 3 promile jsou už počítány z ní… Takže druhý den mi už dlužíš 1006009,- což je 1000000 x (1,003)^2 – atd. atp. Ono to pak docela hezky naskakuje. Takhle to funguje u těch slavných a šťedrých projektů evropské můmie, kde ti nemusejí výdaj uznat jako oprávněný a musíš vrátit dotaci se smluvní pokutou pouhé jedno promile, ale od začátku čerpání… Vskutku velkorysé, že? Takže asi tak…

 152. No nepopírám, že socani zaplatili část (menší), ale ne vše. Takže dluh byl. A časem narůstal…

 153. A nemohl by taky Altner žádat odškodné za průtahy v řízení? 😀

  Že by se to pak jako vynulovalo, protože Altner by musel platit ČSSD a ČSSD by musela platit Altnerovi 😀

  Halladine, nic ve zlém, ale někdy mám pocit, že předáci ČSSD nejsou finančně o nic gramotnější, než někteří naší spoluobčané, jejichž etnický původ se nesmí uvádět a že si taky myslí, že pro peníze se chodí na poštu. Aniž by si položili otázku, kde se na tej poště ty peníze vezmou.

  Jinak socdem vlastní lukrativní nemovitost v centru Prahy a nemělo by tedy pro ni být problém ten dluh splatit. Halt budou muset šetřit, sosani, no. Ale z toho nájmu by to pro ně neměl být problém.

 154. Úročení objasnil PeS. K účetnictví bych připodotkl, že Altner, pokud není padlej na hlavu, patrně vedl a vede jednoduché účetnictví (dnes daňovou evidenci), takže DzPFO by mu nehrozila. Co ho však málem položilo, bylo DPH z oněch 18 nebo kolika mega.

 155. A měl bych dotaz mimo téma – praskl mi pečicí kámen, který používám na grilu. Je to vlastnost všech, nebo se mám píditpo nějakém trvanlivějším? Ne, že by to nějak spěchalo, na funkci ta prasklina celkem nemá vliv, kámen je v rámečku.

 156. Já si myslím, že si z těch peněz nemusí dělat ČSSD těžkou hlavu. Bude si sice muset půjčit, ale odhaduji, že to nebude na dlouhou dobu. Třeba to dovolání k NS k něčemu bude. A když tak, je tu ještě Ústavní soud. To by v tom byl čert, aby se nenašlo nějaké zdůvodnění pro zrušení onoho rozsudku odvolacího soudu. On totiž již původní rozsudek převádějící Lihový dům, resp. společnost Cíl na ČSSD byl docela zajímavý. Problém nebyla ani tak kontinuita ČSSD (s tou bych dokázal souhlasit), ale nemožnost restituce právnické osoby. A hle, najednou se ukázalo, že v obchodním rejstříku nebyl zápis o tom, že by ta firma byla znárodněna a tak tedy vlastnictví ČSSD trvalo dále. Docela mne to zajímalo,z osobních důvodů – ale to je teď už plusquamperfectum.

 157. Dobrý večer. Ad geometrické vs aritmetické řady. Vypadá to, že se socialisté odvolají k vyšší instanci, kde bude sedět přítel v taláru. Pošramotí soudcovskou čest, potvrdí morální hodnoty přátel, věřiteli upře plnění. Věřitel se odvolá do Štrasburku, vyhraje a platit bude ČR.
  Pokud se ČSSD během soudního řízení odvolávala, těžko si může stěžovat na délku tohoto řízení.

 158. Zpátečníku, v odpovědi na 160 jsem předvedl, že jakákoliv vlastní tvořivost je u právníků nepřípustná. Já jsem použil slovo „včasný“, zatímco jsem měl citovat ze smlouvy a napsat „ve stanovené lhůtě“.

 159. Foundry, nejsem v tom kovaný, protože vedu podvojné účetnictví dobrovolně od samého začátku, ale pokud vím, tak daňovou evidenci nemůžeš vést při obratu nad 25 melounů.

 160. Nikdo není větší nepřítel než přítel, kterého ses snažil zavřít do lochu.

 161. ad 182 Taky nám praskl kámen po relativně krátké době užívání a že je v rámečku, tak od té doby slouží několik let bez potíží.

 162. Martine, to jo, ale on jednak fakturoval jen těch 18, druhak ta povinnost vzniká až po. Čili bych soudil, že předmětný příjem se ještě účtoval v JÚ. Ale nechce se mi hledat tehdejší předpisy, mezitím bylo 150 novel…

 163. Kristo, takže to asi bude vlastnost a nechám to plavat.

 164. Nebílým nezaměstnaným se to nestane, protože neziskovek a ombudsmana se policajti bojí.

 165. TAk jsem si přečetla tu mandátní smlouvu. Zrovna v pátek jsme byli na nějaký akci, kde byla komentována jakási oceněná publikace slovy “ Napsat odbornou knihu tak, aby jí rozuměl odborník, to není žádný umění. Umění je, napsat ji tak, aby jí rozuměl i laik“.

  Kdysi v začátcích komora posílala mezi odbornými materiály i vzory smluv. Ten vzor měl asi 40 stran. Marně jsem si lámala hlavu, jak takovou smlouvu zredukovat, pokud budu dělat cokoliv menšího než Temelín.
  U některých věcí by taková smlouva byla tlustší, než dokumentace.

 166. 2 Foundry ad 182 – no, pokud nemá prasklina vliv na funkci, zejména na funkci rostlináře, tak bych to ignoroval (já jednou, kolega třikrát!). Sám používám pečicí kámen – 2,5 cm kvalitní žula, v rámečku – no, praskliny se objevily, leč to je život… Jo, pokud není rámeček, je to průser. ale v rámečku lze ledacos…
  Nezapomenu – přijel jsem k jednomu nejmenovanému hřbitovu a avštívil tamějši kamenictví… Jak jsem si tam tak obhlížel tu žulu, pan majitel vystartoval a ptal se,zda to bude deska či pomník… Když jsem mu sdělil, že hledám kvalitní odřezky na pečící kámen, úplně se rozzářil a začal doporučovat. Nakonec z toho byly 2 krásné odřezky na pečící kámen, krásně zabroušené, jeden dostala má tehdejší přítulkyně k narozeninám a druhý se mi realizuje na zahradě. V rámečku, případné praskliny do určité míry vliv na funkci rostlináře nemají. Probatum est!

 167. Noname: pokud si všimnete dobře, mají to v jazycích okupačních mocností.

 168. Nickname,
  a jak se vy díváte na počínání svých souvěrců, co napřed azyl v ČR, pak raději domů, a nakonec se ukáže, že mají rodinné vazby v Německu… Já nikomu nic zlého nepřeji, ale přijde mi, že si z neziskovky udělali cestovku… tedy z daňových poplatníků blbce.
  Bude se jim dobře spát ? Svědomí netlačí ? Rozhřešení dostanou a budou v pohodě ?

 169. Matzurko, jakýpak svědomí, jsou jak cikáni. Peníze přiděluje Nejvyšší bytost a oni se k nim nemůžou dostat, protože je sebrali bílí. Takže vlastně jen uplatňují své právo a nárok.
  Kdyby jim novináři nelezli do zadku a normálně se jich zeptali, co sem přišli hledat za štěstí a jak se hodlají živit, hned by je to vyléčilo.
  Stejně jako by valnou část našich „etnických“ problémů vyléčilo drastické seškrtání sociálních dávek.

 170. 139 Ptakopysku najdi si na netu Samsung NX mini. Snad ještě na „obchod 24“ či jak se to jmenuje, je v Ostravě, ho má v nabídce za zhruba 4.800. Palcový snímač, 20 Mpix, stabilizovaný zům objektiv od ekvivalentu 24mm, tedy široký až po zhruba 75 mm. Světelnost nic moc, standard 3,5-5,6. Ovládání klasické a přes dotykový displej. Jetliže nevadí, že je ve světlém, bílém provedení, ber ho. Mám nezůmovou verzi s pevným bohužel nestabilizovaným objektivem za necelé 4.000. Za tu cenu absolutní bomba. Původně stál 14.000, ten se zůmem byl za kolem 16.000. Samsung s touhle kategorií asi skončil, je to doprodej, asi nebude pokračovat. Co se týče obrazové kvality, šlape na brka Sony RX100 III. Mohutně se mnou lomcuje koupit ještě ten se zůmem, fór je v tom, že samotný objektiv přijde dráž než komplet. A to navíc v cizině. Dostal jsem se k tomu tak, že jsem vybíral kompakt kamarádovi, on má se zůmem, já chtěl kapesní s placatým objektivem. Ten zům je přec jen váleček. V cizině je k mání stejně širokoúhlý světelný 1,8 pevný stabilizovaný objektiv, také za vysokou cenu. Koukni na net, přečti recenze a neváhej. Kdybych neměl žádný foťák, a měl tu potřebnost, bral bych ten se zůmem. Poměr výkon/cena je výborný. Má všechny režimu od plně automatického po manuál. Má i RAW,ale prý do něj nevhodně zasahuje redukce šumu, dost žehlí, jsou výhrady. Možná že to řeší update firmwaru. Nevím, nezkoušel, jpeg je dost dobrý. V dobrém světle šlape na brka „zrcadlovce“ Sony A58, která má jemnější podání v detailech. Samsung drobet víc doostřuje aby dohnal co malý objektiv nevyklreslí. Ale je to pozorovatelné při rozpitvávání 1:1. Šum je velmi přijatelný do ISO 800, přijatelný do ISO 1600. Na kompakt úctyhodný výkon, kterému se výstup žádného jiného v ceně do kolem 10.000 nemůže rovnat. Navíc v automatickém režimu překvapivě vhodně nastavuje čas, clonu a citlivost. Jenže kamarád měl nakonec smůlu. Po zjištění jak to fotí mu ho zabavila dcera.

  Co se týče Olympusu TG4, z vodotěsných periskopáků nejlepší, jenže to všechno je bída, už i při základním iso. Stačí porovnat na Dpreview.com. Ovšem dobré makro.

  Zrcadlovky a hledáčky – budoucnost patří bezzrcadlovkám s elektronickými hledáčky jejichž kvalita stoupá. Fuji jsem, kromě toho že ndherní retro, kupoval kvůli tomu. Rozlišení 2,4 mega. Mít větší snímač než 2/3 palce na 12 mega, byl by to úžasný foťák. Objektiv zoom od cca 28 mm ekvivalent, od f2. Tak na širokém ohnisku kompenzuje menší snímač.

 171. Kouknul jsem na net, obchody 24 už nemají v nabídce. Jen Electroworld má poslední ve výprodeji v prodejnách. Jeden v Budějovicích, jeden v Praze na Černém mostě. Jenže jen s tím pevným objektivem co mám já. Koupil jsem tam poslední vystavený kus na Zličíně. Ale i s s ním za tuhle cenu, komu stačí široký nestabilizovaný objektiv je to zajímavý foťák na každodenní tahání.

 172. Foundry,
  ad 200), nemyslím, tihle azylanti byly vybráni G21 – jednak kvůli svému křesťanství, jednak to měly být rodiny pronásledované kvůli své víře. Mně se za dané situace jeví stížnost onoho domácího charitativního pracovníka – že G21 dělá s výběrem azylantů čachry a nechá si platit za místo na seznamu – o dost věrohodnější.

 173. 115 — O ultrazoomech nic nevím, extrémní rozsah zoomu ani (přepočtených) ohniskových délek mne nikdy nelákal; proto jsem k tomu včera raději nic nenapsal. Jen bych možná ptakopyskovi uctivě navrhl, aby se podíval také na toto porovnání: http://www.digimanie.cz/doporucene-fotoaparaty-2016/6402-3 Zajímavé mi tam připadalo, že do jeho cenového limitu se mu z panem Šurkalou doporučovaných přístrojů vejde jen FZ-200, ostatní jsou i násobně dražší.

 174. 206

  Velmi jednoduché – prostě to nešlo. Dosud obecně převládal názor, že pozitiva členství v EU převládají nad negativy.

  A tedy strany s programem proti členství v EU neměly ve volbách šanci.
  A nedělejme si iluze – pokud z EU vystoupíme sami a aktivně, bude to bolet, a hodně.
  V zemích EU zavládnou pocity ješitnosti a ukřivděnosti ( tolik peněz jsme do nich vrazili, a oni tohle)…
  Dají nam to vyžrat, a bude to mít ekonomické a sociální důsledky.

 175. 207 — Ona tam (a to už jsem také mnohokrát psal) tak ostrá dichotomie myslím není, Halladine. Smím-li se opět opakovat, na jednu stranu z EU nejde vystoupit, stejně jako nešlo vystoupit z RVHP (a ze stejných důvodů), na druhou jsem sem už před mnoha lety napsal, pokud se pamatuji, cosi o trpělivém, opatrném a důsledném sypání písku do ložisek. To by ve zdravé zemi měly dělat všechny strany, protože (s výjimkou několika málo procent exotů) všechny strany automaticky hájí národní zájem.

  U nás je tomu kupodivu naopak, a v zásadě všechny parlamentní strany jednají proti národnímu zájmu. Má toto nějakou obdobu v západním světě?

 176. 208

  Není to zas tak dávno, co se tu tvrdilo, že žádný národní zájem neexistuje.
  On existuje, ale jednak ho není tak úplně jednoduché definovat, a na druhé straně se ten národní zájem mění podle události a podmínek v okolí.
  Čili – v jednou okamžiku může být národním zájmem v EU být, a v jiném okamžiku v EU nebýt.
  Vždy je důležitá momentální situace.
  Spolehliví proroci událostí v budouctnosti nejsou … 😀

 177. Zpátečníku 208,
  zajisté!
  Všechny strany prosazující imigraci s Merkelovou v čele, oi Cameronovi a Hollandem ani nemluvě!

 178. 208 žjova Zpátečníku
  dobré ráno
  vždycky jsem si přál abych byl jednou v situaci, že bych se dorůžova probudil, odešel ke stolu, voněl světlý toustík s máslema pomerančovou marmeládou, k té sladké chuti vústě ještě požitkářsky usrknout výborné kávy, nožem z ušlechtilého kovu naučeně odříznout vršek skořápky vejce na měkko, ulomit úzký kus toastu, namočit ho do žloutku, tu slast si nechat rozlít po patře a takto předběžně ukojen obrátit se ke klávesnici a napsat
  „Ona tam (a to už jsem také mnohokrát psal) tak ostrá dichotomie myslím není“
  Dneska se mi až na poslední úkon podařilo vše 🙂

 179. ja tedy uplne nevim , je to takova schyza:O
  jednou je spatne migranti v CR podruhe je spatne ze migranti od nas utecou .
  jednou je potreba rozkladat EU , coz se mozna migranty deje podruhe je to spatne protoze Merklova rozklada EU.
  Jednou je spatna oligarchizace evropy podruhe jsou glorifikovani oligarchove „narodni“
  Jednou se nekdo divi ze se nezvednou narodni zajmy, podruhe misto narodnich zajmu zdrhne ( migrant? ) na zapad aby se nasledne vratil rikat ze je potreba zvednout narodni zajmy .
  No je to kazdeho vec ale je to stejne „slunickarstvi s pravdou a laskou , jenom z druhe strany boje sve prosazeni.

 180. 209 — No, já to netvrdil (že národní zájem neexistuje). Naopak jsem (opakování je mor!) tu párkrát napsal, že české národní zájmy jsou v jádře velmi jednoduché a v podstatě stejné jako u jiných národů: Svoboda (ve smyslu volnosti jednání) a prosperita. Co to konkrétně znamená v jednotlivých případech, ovšem může — a mělo by — být předmětem diskuse.

  210 — Ovšemže, Rputi, ale já to (o jednání parlamentních stran proti národním zájmům) psal v kontextu vztahu s EU. Asi nemůže být sporu, že veškerá činnost této organisace jde proti českým zájmům, avšak může celkem vyhovovat německým i francouzským.

 181. 209 Halladine, národní zájem existuje či neexistuje podle toho jak se komu hodí.
  A pak je otázka „Čí národní zájem?“ Také není národní zájem jako národní zájem. Jsou národní zájmy vyvolené národů (se) vyvolených. Naopak někteří nesmějí mít žádný národní zájem, případně žádný zájem. Podle toho kdo je určovatelem.

 182. 209 – to je síla. Jednou je zájmem být, jednou je zájmem nebýt. Jednou je lepší východ, jednou je lepší západ. Jednou je lepší vpravo, jednou je lepší vlevo.

  To je pragmatismus nebo korouhvička?

 183. Jste vytrvalý, ale tak to už v případech vašeho typu bývá.

 184. 218 Zpátečníku, Evropa je něco jiného než Německo a Francie?

 185. 221 martine na to jsem ani nemel odvahu upozornit :O

  Kdyz on pak ten pragnmatismus muze byt oboustrany ze.

  Nakonec proc nebyt sam s narodnim zajmem nez si sem zase nekdo prijde, treba pro sudety ( narodni zajem ), nebo treba mu bude zvazet cela CR ?
  Je asi hodne narodovcu co, s 10 mio obyvatel a s promile vydaju na ochranu oproti okoli , jde proti vsem .

 186. 222 jj to jsou ty typy 😮
  ale i to je spise vas problem

 187. 212 — podruhe je to spatne protoze Merklova rozklada EU — Musím poznamenat, Pasáčku, že mnou zvýrazněné slovo jste si tam vložil Vy. Zbytek pro mne bohužel je téměř nesrozumitelný; obávám se, že v něm nejsem schopen vysledovat nižádnou logiku. Ještě horší je, že mám dojem, že naopak pro mne — i s pouze velmi rudimentárními znalostmi psychologie — je Váš příspěvek celkem srozumitelný po stránce emocionální. (Snad nemusím vysvětlovat, že to naprosto neznamená, že bych se s ním ztotožňoval, ať už na věcné či právě té citové rovině.) Oč lépe by bylo, kdybych se v tom mýlil…

 188. 205 ultrazoom v té ceně nebrat. Žádný. Foťák pro všeobecné každodenní použití má mít široké až mírně dlouhé ohnisko, rozsah 24-100 mm ekvivalent stačí. Pozor, FZ 200 má mrňavý snímač. Zajímavý foťák za dobrou cenu je Olympus PL6 v setu s objektivem.Případně v setu s dvěma objektivy.

 189. 223 — Omlouvám se, ale nerozumím otázce, Schumachere. Především je Evropa něco jiného než EU…

 190. Kdyby byl každý blb můj problém, z problémů bych nevyšel.

 191. 221 matrine, je to podobné jako když někoho zastupuješ. Jednou je hajzl žalovaný, jindy žalobce.

 192. 227 no vlozil jsem tam vsechna slova ne jen to zvyraznene.
  tak mi to , dokud tedy jeste muze , tady pripada.
  Emocionalni stranky prispevku bych ponechal odbornikum – to ja nejsem .

 193. 228 — Nojo, on tam (ve 115) ptakopysk vlastně nedefinuje, co je to ten „slušný rozsah zoomu“. 1:3 ? 1:5 ? 1:10 ? 1:20 ? 1:50 ? Do limitu by se mu skoro vešel i Canon G16, nebo tím spíše starší, kdyby byl ještě k sehnání, což asi není.

 194. No a tohle je taky hezké,
  asi to bude xenofobka, sama se do Německa přistěhovala, a teď prudí
  „Loni jste se zúčastnila demonstrací proti zřízení tábora pro uprchlíky na německé straně Cínovce….
  Ano. Tehdy probleskly neoficiální informace, že tu ubytují i lidi s kriminální minulostí. Byli jsme ujišťováni, že to není pravda. Teď se profláklo, že 21 z nich má za sebou nějaký kriminální čin – žhářství, ublížení na zdraví, krádeže. Německá média místo toho, aby se pozastavila nad tím, že nám lhali, se podivují, že unikly informace z policejních zdrojů.“

  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Arogantni-uprchlici-Tady-to-dopadne-silene-Bouchne-to-Mam-toho-plne-zuby-kam-se-hrabou-komunisti-hlasi-Ceska-z-vychodu-Nemecka-429326

 195. (206) Zpátečníku, skutečnou a životaschopnou opozici? Vzpomínám na heslo socialismu „nejsou lidi“. Těch schopných něco zorganizovat a zaujmout není nikdy dost. Tlak od voličů taktéž minimální, liberální myšlenky nikdy v Česku příliš netáhly. Takhle různé verze socíku, to jo, zvláště podávané různými spasiteli.
  (207) Zajímavé je, jak málo lidí přemýšlí a pokud už se vůbec pokouší, tak o tom, jak bude bolet v EU zůstat.
  (208) Já mám ten dojem, že strany jednají pouze ve vlastním zájmu, ještě spíše v zájmu svého vedení. Na nějaký národní zájem si vzpomenou až když jim to voliči dají hodně jasně najevo – viz ODS. A domnívám se, že ani jinde tomu není zásadně jinak.

 196. On tady někdo lituje, že od nás připrdlíci odcházejí? Že jsem si nějak nevšim…
  Spíš se tady lituje toho, že je ta celá šaškárna placena i z našich daní, aniž k tomu máme co říci. A že když si někdo vybírá, co mu je a co mu není dost dobrý, rozhodně se nejedná o někoho, kdo zachraňuje holý život.

 197. Mno… a ostré náboje dostanou také?

  Ne, že bych si zrovna přála, aby se začalo střílet, jen si tak říkám, že při tom počtu to bez ostrých s tou ochranou hranic bude dost vachrlaté…

  …Vojáci z vybraných posádek od rána cvičí ostrahu státní hranice pro případ nenadálé krize. Cvičení začalo v 05:00 a má prověřit dojezdové časy k posílení Policie ČR. Jde čistě o prevenci a nácvik, uvedl na Twitteru ministr obrany Martin Stropnický (ANO). Armáda také od dubna navýšila počet vojáků v pohotovosti z původních 350 na 720 lidí…
  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Vybrani-vojaci-nacvicuji-od-rana-ochranu-hranic-429331

 198. 232 — No, možná Vás čtu špatně, Pasáčku, ale souhrnně vzato na mě Vaše příspěvky dělají jakýsi ukřivděný, ublížený dojem. To mi připadá paradoxní, protože celkový vývoj (dejme tomu za posledních 10 let) tady jde víceméně právě tím směrem, kterého se Vy zastáváte, zatímco zdravý rozum byl mainstreamem a jeho politickou korektností zcela marginalizován.

  Kupodivu místo abyste jásal (třeba proto, že jen za poslední rok je v Evropě o nejméně dva miliony arabských a afrických muslimů více), mám dojem, že bědujete — ne-li přímo fňukáte — nad tím, jak je Vám ubližováno, a jak Vám teprve ubližováno bude. Už jsem zde napsal (pořád se opakuji), že jádrem problému jsou pravdoláskaři. Ti mj. prakticky eliminovali veškerou veřejnou debatu, a s ní i politickou oposici v pravém smyslu slova; dokonce i skutečnou politiku jakožto takovou. To (tedy takováto cesta bez zpětných vazeb) samozřejmě nakonec může taky skončit pěkným výbuchem.

  Jenže až jednou (po několika divokých zvratech) běsnící dav dojde k názoru, že Hampl, Okamura, Konvička, Vandas a dokonce i Adam Benjamin Bartoš jsou pro intensitu jeho rozbouřených citů všichni přespříliš umírnění, takže vítače vlastnoručně vytahá na lucerny nebo jim alespoň vysype na rohožku popelnici, pak to prosím nevyčítejte mně. Vyčítejte to sobě, a přemýšlejte, zda jste byl v kritické době schopen racionální úvahy a racionální debaty.

 199. 2 martin ad 221 – Být, či nebýt? To je otázka… Zda důstojnější ducha snášeti hroty a šípy rozkacené sudby, či se chopit zbraně proti moři běd a skoncovat je vzpourou?

 200. Zpátečníku,
  fotím ze vzdálenosti cca od několika centimetrů do deseti, dvaceti metrů. Takže gigantický zoom opravdu až tak moc nepotřebuju. Spíš objektiv s dobrou kresbou a světelností. Fajnová věc je taky hledáček. Když člověk čumí v prudkým slunci na tu třípalcovou pidiobrazovku, vidí kulový s přehazovačkou, i kdyby se před foťákem svůdně vlnila hasičská hadice.
  Extrém 1: zelená láhev od piva s vylisovaným názvem pivovaru (totální voser s jakýmkoli foťákem. Ještě že bůh sedmý den, když uviděl Evu poránu, stvořil Zoner)
  Exrém 2: fotím z ruky za deště ve stodole knížecí saně, které něčí pradědeček koupil při dražbě v osmačtyřicátým za padesát korun, aby se dalo poznat že jsou to saně a ne mlátička od firmy Dobrý, Mladá Boleslav. (Nevěřili byste, jak zaprášená stodola pohlcuje světlo)
  Extrém 3: detail lakovaného odznaku o rozměrech v řádu milimetrů. Třeba odznak Červeného kříže „Krůpěj krve“ (voser s hloubkou ostrosti)

  Já vím, že je to děsnej rozsah na ty prachy, co mám k dispozici. Ale co člověk nadělá. Než mrhat penězi daňových poplatníků…

 201. 235 — No, myslel bych, AeroKarle, že primárně není poptávka. Lidé, kteří se nabízejí neexistující poptávce, holt bývají (v dobrém i špatném slova smyslu) blázni.

  Zde nelze než (opět!) zdůraznit škůdcovskou roli pravdolásky, která mj. z medií vytvořila smrdutou břečku, nekonečně vzdálenou úloze, kterou media v demokracii mají mít a musejí plnit, pokud o demokracii lze vůbec hovořit.

 202. 238 nechte to byt – nemam ukrivdeny ani ublizeny zivot.
  Jen mi pripada az smesne ze to na mne zde uz pusobi stejne jako na Vas pravdolaskari.

  No a problem nejsou jen tlachalove kolem sireni dobra ( nepisi pravdolaskari nebot vidim siritele dobra na obou stranach – i Tomsky mi tak pripada ).

  Problem je jediny – pocopeni pro presun penez od tech co je maji nebo si je vydelaji ke statu. Jsem to schopen pochopit na nejnizsi administrativu, na vnitrni ochranu a nejvice na vnejsi ochranu spolku ve kterem ziji/zijeme . Je mi uplne jedno zda to je EU nebpo CR.
  Kdyz uz vedeni daneho spolku ty penize ukradne ( ty nad zakladni potreby ) tak je mi pak jiz nasledne totalne jedno zda to da prchlikovi , na capi hnizdo , moji technologii nebo na zehleni krajek josefa.
  No a mozna diky tomu ze je mi jedno zda krade EU nebo CR , ze je mi jedno zda to pak utrati za cokoliv , jsem pro Vas ukrivdeny a ublizeny – Vy totiz , dle meho chapani Vasich prispevku, vice vidite problem komu to ukradene jde, a kdo to krade.

 203. jo a odjizdim k soudu – proste nejaka dulezita administrativa statu se rozhodla ze kdyz nejaka spolecnost zrovna nedela obraty tak se musi zrusit. Prece jenom to asi neni muj majetek.
  PS a neni to administrativa EU

 204. 240 — Dovolím si k tomu poznamenat dvě či tři věci, ptakopysku:

  ad extrém 1: Fotit sklo holt vždycky je především otázka svícení, foťáku až druhotně.

  ad extrém 2: Co blesk s odrazem o něco (doneseného)? On totiž u té stodoly není problém jen v šeru, ale často i v nesměrové povaze světla. Občas jsem (s nechutí) fotil leccos na půdách (tj. právě ty půdy a krovy), a pak vždy byla hrozná práce v editoru to nějak odšumět a něco z toho udělat…

  ad extrém 3: Snad až zde může moje poznámka mít nějakou praktickou hodnotu. Schumacher má pravdu, že velkej čip je dobrej (z hlediska šumu, vysokého ISO, možnosti užít hloubky ostrosti k potlačení pozadí…). Skoro vždycky — ale tady ne. Právě u fotografování malých předmětů se může kompakt (nebo UZ) dobře uplatnit díky malému čipu: Ten totiž dovoluje jednak zaostřit na centimetrové vzdálenosti, jednak z principu dává větší hloubku ostrosti než velký čip. (Hledáček stylu G16 je zde ovšem nanic, kvůli paralaxe.)

 205. 242 — O Vašem životě ani o Vaší osobě bych si nedovolil psát, nic o Vás nevím. Vyjádřil jsem se (a i to s určitými rozpaky) jen o Vašich příspěvcích, přesněji o svém dojmu z nich.

  Jinak si myslím, že je celkem zřetelný rozdíl, jestliže stát (který získané prostředky neužívá k ochraně hranic a vnitřní bezpečnosti) z vybraných daní dále utahuje šrouby, financuje „neziskovky“, dosidluje zem 3i, nechá peníze zdefraudovat, anebo jimi financuje musejní činnost…

 206. 221

  Přizpůsobování se tžním podmínkám ! 🙂

  Martine, tvoje snaha oponovat čemukoli, co řeknu je srandovní ! 😀
  On i Palacký chtěl původně uchovat R-U , a pak změnil názor . Taky korouhvička ? 😀

 207. 244 nebo víc clonit, to znamená míň světla na snímač a to znamená problémy s tím spojené. Malý snímač znamená větší hloubku ostrosti, ale špatný výkon ve špatném světle. Kompromis je Fuji X30 s výborným hledáčkem, světelným objektivem rozumného rozsahu, přijatelným snímačem a šumem, ale cenově je za hranicí. V lednové slevě jsem koupil za necelých deset. Po vyřazení ultrazoomů moc kompaktů nezbývá. G16 i za nynější cenu je drahý. Cokoli z řady GX je za cenovou hranicí. Sice bez hledáčku, ale jinak bezkonkurenční je onen Samsung NX mini fotící ve dvacetitisícové kategorii. Akorát už jsem na netu nenašel verzi se zoomem.

 208. 246 Halladine, to je v pořádku. Základní kvalifikační předpoklad a výsledek dlouhého náročného tréninku.

 209. Dobré dopoledne,
  „Kdyby byl každý blb můj problém, z problémů bych nevyšel.“

  Jak se dělá smajlík a palcem nahoru? 🙂
  Do kamene to asi vytesat nenechám, ale budu si to opakovat, až mi nějakej blb poleze na nervy 🙂

 210. Také se mi to, maYdo, líbí, ale… Jakmile člověk na blba narazí, tak je to jeho (toho člověka, ne toho blba) problém.

 211. 237 – vojáci včera odpoledne přijeli, ubytovali se v hotelu na náměstí a ráno vyjeli do terénu s náklaďákem, který připomíná hasičské auto, jen v maskovacím nátěru.

 212. 2 dvd – u nás se říkávalo: kozel je nebezpečnej zepředu, kůň zezadu a blbec ze všech stran.
  A také – nejhorší neštěstí je srážka s blbcem!

 213. Jen tak pro zajímavost – zeťák teď dělá nějakou práci, kde by se mu na pár dní hodil takovej ten človíček Podrždrát, či Přines Vodnes. Nejsou lidi. Ti, co mají práci makaj a ti co nemakaj nemají důvod. Jeden takovej nezaměstnanej si mu dokonce postěžoval, že má účet, ze kterého si může vybrat „pro vlastní potřebu“ jenom pět tisíc měsíčně, zbytek má blokovanej na bydlení a další poplatky. Přičemž tou „vlastní potřebou“ myslí cíga a hospodu. Zeťák se málem dopustil trestného činu napadení spoluobčana lopatou, ale pak si uvědomil, kolik stojí nová násada, a upustil od toho. Když se zamyslel nad nutnou administrativou, kterou by musel absolvovat, kdyby si nedejbože někoho najal na práci, tak radši robotuje sám. Nechtěl jsem mu drásat srdce popisem australských poměrů, kde člověk dojde večer ve městě do baru, pohovoří se studenty, batůžkáři, či lidmi jen tak podpírajícími pult a ráno mu před barákem podupává chlápek, či více v pracovních kraťasech a tričku. Po práci je chlápek vyplacen keš a odkráčí, kam ho srdce táhne.
  Máme tady proti Klokánii nějak divně nastavenou hladinu příjmů. Nevím proč, ale je to tak.

 214. Zpatecniku -no vidite a mi je jedno za co ty penize pak rozsustruji.
  plakani ze za neco spatneho je povetsinou u tech co maji dojem ze se to melo prosustrovat v jejich prospech.

  Ja dnes prosustroval 1000 kc soudniho poplatku nebot jsem pry nenastudoval ze spolecnost musi mit v poslednich 4 letech obrat jinak ji zrusi. A ja ho mel az loni po peti letech.

 215. 252 no jo to jsou ty korouhvicky jak se vyskytne nazor

 216. ptakopysku,
  stejně tak jsem dostával ouročky, kdy mně starší syn informoval jak se v zemi druhým státním jazykem nazývané Aotearoa kupuje a prodává auto.

 217. Ptakopysku, s tímhle nikonem moc spokojený nejsem. Energii žere jako Tatra, kytky se s ním fotí velice špatně, Na reportáž moc pohotový není a ostření také nic moc. V současné době ho mám ve své sbírce odložených foťáků.

  Foundry, ač to mnozí vyvracejí, tak i v granitu se občas objeví několik zrnek vodného minerálu. O tom by více věděl Loki. No a jednou to prostě lupne. Nejlepší je dlaždice z taveného čediče (vyrábějí je někde na severu kolem Ústí). Ta se nezakecá ani nerozpadne. Já ovšem dávám přednost primitivnímu elektrickému grilu z Globusu za cca 500 Kč. Mám ho na verandě, nikdo mi ho dodnes neukradl, za cca4 min je připravený k činnosti a navíc si ně něm přihřívám v rendlíku fondy a dělám topinky, když mi ztvrdne chleba apod. Sice to nevoní kouřem, ale já jsem se kouře za dobu, kdy jsem udil klasicky, nadýchal do konce života, takže mi jeho odér nijak neschází. Stejně tak nechápu drobné nuance, zda je lépe grilovat na elektřtině nebo na lávovém grilu (marketingoví blbi zaměnili čedič za lávu. Pravda, lávový zní to lákavěji.)

  Buhehehe, Halladin versus Martin. Jestli ta 99% oponentura neznamená, že se Martin povětšinou vyjadřuje ke věcem, které se týkají či alespoň částečně týkají jeho profese? Mimochodem, kdyby tu pravdu neměl, tak by byl jako právník k ničemu. Občas mi to připadá stejně, jakoby naopak Martin doporučoval zubařům při plombování používat majzlík a paličku nebo alespoň akuvrtačku.

 218. 254 — To se obávám, že si pořád vůbec nerozumíme, Pasáčku, ač jsem doufal, že píšu dostatečně srozumitelně.

  I jestliže bereme za předem nezměnitelně dané, že stát peníze, které ode mne vybral, nepoužije, jak by měl — např. k provozu právního státu, k ochraně před obecnou kriminalitou a k obraně hranic –, nýbrž jinak, ještě i tehdy mi stále záleží na tom, jak, to jest zda je prošustruje způsobem, který je z mého hlediska neutrální, anebo je utratí, aby mi škodil dále, např. financováním
  — regulací;
  — dalších úřadů a úřednických míst;
  — režimních NGO;
  — rozvoje a aplikace ekologistických bludů;
  — rozvoje a aplikace genderových a homosexuálních bludů;
  — propagandy směřující proti mým politickým názorům;
  — prznění školství;
  — odposlechů a veškerých forem fízlování;
  — porodnosti dávkařů a přírůstku dalších pravděpodobných dávkařů;
  — usídlování kulturně nekompatibilních migrantů;
  — atd. atd. atd.

  Dnes už vůbec nejde o to, kolik haléřů se mi ze státem vybrané koruny nějak vrátí (tedy žádná ta krevní transfuse z pravé ruky do levé, přičemž se cestou polovina vybryndá, jak o ní — byť pěkně — píše Macek), nýbrž o to, kolikakorunovou další škodu mi stát z jedné vybrané koruny způsobí.

 219. http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/399527-muslimsti-studenti-ve-svycarske-skole-uz-nemusi-podavat-ruku-ucitelkam.html

  Dvojice muslimských studentů z Therwilu na severu Švýcarska už nebude muset podle tradice podávat ruku svým učitelkám. Škola jim v pondělí povolila výjimku poté, co si chlapci ve věku 14 a 15 let stěžovali, že jim jejich víra nedovoluje fyzický kontakt se ženou, pokud to není jejich blízká příbuzná.

  Podle zástupců muslimské komunity je debata příliš vyhrocená. „Jeden by si myslel, že jsou ohroženy základní švýcarské hodnoty, ale zatím se tento případ týká jen dvou studentů střední školy, kteří si přáli zdravit svou učitelku jinak než potřesením rukou,” uvedla Ústřední rada muslimů ve Švýcarsku.

  ZATÍM.

  Když už tedy opominu to, že tady se prostě ruce podávají, i neblízkým nepříbuzným, kluci na tělocviku cvičí s holkama a v jídelně se podává i vepřové. Že na úřadech sedí za přepážkou žena a obsluhuje i nepříbuzné muže. To jsou fakt ty zmiňované hodnoty, zvyky, tradice.

  Bet respektování těchto hodnot tady (resp. ve Švýcarsku) nelze fungovat. V takovém případě se jako řešení nabízí cesta nekompatibilní osoby do kompatibilnější země.

 220. 254 obrat je pro společnost jako dýchání. Zkus pět let nedýchat…

 221. By mne zajímalo, co udělají dotyční muslimové, když je šlehne na ulici a dojede záchranka s lékařkou. A jak budou řešit X dalších podobných situací (a v záchrance musí být 50% lékařek, to prosazují ti samí schizofrenici, co vozí ty migranty).

 222. NoName,
  na tyhle případy mají v koránu výjimku pro ďaurské země. Protože jde o ně osobně. Když jde o někoho jiného, výjimky neexistují. Jednoduché a snadné na pochopení. Jenom ti popletení Evropané to pořád nechápou. Svoloč ďaurská. Zabít je nemůžeš, zmlátit je nemůžeš… pak z toho nemá mít slušnej člověk depku.

 223. 257

  Jestli ta 99% oponentura neznamená, že se Martin povětšinou vyjadřuje ke věcem, které se týkají či alespoň částečně týkají jeho profese? Mimochodem, kdyby tu pravdu neměl, tak by byl jako právník k ničemu.

  😀 😀 😀

 224. „Když už tedy opominu to, že tady se prostě ruce podávají, i neblízkým nepříbuzným“

  No, to je sice pravda, ale nevím, že bych si podávala ruku s učitelkama nebo že by to tady bylo zvykem. Popravdě řečeno, ani jsem po tom nijak netoužila 🙂

  To ale taky musí nechat na pokoji spolužačky. Nemůžou jim natlouct nebo je tahat za copy. Když žádnej fyzickej kontakt, tak žádnej.
  😀

 225. 267

  Tak to by se mi vůůůbec, ale vůůůbec nelíbilo !
  Na ZDŠ jsem jedné roztomilé pihovaté zrzce dával najevo sympatie taháním za cop !
  A vůbec nevím, jak bych tu ZDŠ bez toho přežil ! 😀

  Já byl vždycky na zrzky , ale nikdy jsem neměl to štěstí 🙁

 226. 267-no teď je to docela zvyk, při příchodu do školky či školy i při odchodu, podat ruku paní učitelce.
  Tedy aspoň u nás ano.

 227. Dobrý den, ad fotoaparát. Koupil jsem teď na momentky a videa Canon SX610 a nestěžuji si.

 228. TAk někde to zvyk asi je, já sjem se s tím zatím nesetkala.

  Každopádně si myslím, že podobná pravidla jsou věcí školy a mělo by to být věcí dohody mezi rodiči a žáky.

  S podáním truky může mít problém i někdo s psychickým postižením, nemusí to souviset s vírou, nemluvě o tom, že když si v sezóně chřipek podá učitelka ruku s třiceti usmrkánky, taky to není úplně ono.

  Každopádně si myslím, že to, že se nějaká vzdálená škola v jiné zemi rozhodla, že dva kluci nemusí podávat učitelce ruku, je vcelku prkotina a slunce proto z nebe nespadne.

 229. Další důvod, aby učitelé dostali přidáno 😀

 230. 271-ano, vytržené z kontextu je to prkotina, ale jejich víra jim toho neumožňuje daleko víc, a pokud mají právo aplikovat pravidla platící v jejich víře, porušuje to pravidla obvyklá u nás (ve Švýcarsku). Začíná to maličkostmi, ale pokud projsou, bude požadavků stále více.
  Protože jejich víra (v různých verzích tvrdosti) neumožňuje např. společné vzdělávání kluků a holek, ženy v sukních a bez přikrytých vlasů, kontakt žen a mužů v úřadech nebo na veřejnosti atd. atd.
  Akceptováním jejích pravidel přchází společnost a nemuslimové o své svobody.
  Nemůžou platit jejich i naše pravidla. Jsou protichůdná.

 231. 270 jako nenáročný zápisník pro focení v dobrém světle.
  V kapesní kategforii je nejlepší Sony W220 následovaný Canon S7000. Vše ostatní jsou šumáky na jedno brdo. Doporučuju pídit se po výprodejních slevách vyšších modelů s menším rozsahem zoomu.

 232. 274 kdepak, je tam normální benzíňák pohánějící dmychadlo. Ale ukázaný prouďák by tam pasoval, to jo. Jen aby se to nerozpadlo ve vzuchu.

  Vyprávění zkušebního pilota „zapnul jsem forsáž že překročím macha a najednou éro kolem mě zmizelo a visel jsem na šňůrách.“

 233. Schumi – za 3.000 dostačující zápisník, lepší než nejdražší fotomobil. Lze fotit i noční ulici.

 234. Nikon
  takto jsem automaticky asi před deseti lety koupil bez rozmýšlení Nikon S7c. Kompakt se zoomem uvnitř.
  No. A už asi devátý rok mi leží někde v šuplíku. Teprve dnes jsem si uvědomil, že to někde musí být. Na ty tehdejší peníze docela drahé a fotky jsem uměl s obyčejným telefonem použitelnější…

 235. No, NoNAme, já nemůžu úplně souhlasit. Je mi fuk, jestli tu jsou školy, kde jsou kluci a holky oddělení. Jen bych do takovej školy nedala svoje dítě, protože si myslím, že je lepší, když jsou děcka pohromadě.

  Mimochodem, ale po celé generace bylk svět můžů a žen oddělen a lidstvo to taky přežilo.Ještě moje máma chodila do školy, která byla dívčí.

  Pokud mají právo aplikovat pravidla platící v jejich víře, porušuje to pravidla obvyklá u nás (ve Švýcarsku).

  No, tady nejsme ve Švýcarsku a opravdu tu není běžným pravidlem, že si podávají ruce učitelky s dětmi ve škole a školce. Kromě toho ničí pravidla tím nepodáním ruky nenarušují, protože ostatním nijak nebrání to pravidlo dodržovat. Za hranou by bylo, kdyby požadovali, že kvůli těm dvěma nesmí podat ruku učitelce nikdo, protože to uráží víru muslimů.

  A kromě toho je to věc školy a taky tej učitelky. Škola klidně mohla trvat na tom, že výjimku nepovolí a pokud to klukům víra zakazuje, tak ať odkráčejí na jinou školu. Proč netrvala? Švýcarsko přece není členem Unie a není nijak vázáno merkelím multikulti třeštěním

  Ostatně umím si představit, že patnáctiletým puberťákům třeba ani ta víra na srdci tolik neležela a šlo o puberťáckej vopruz. VYzkoušíme, co ta úča na to. 🙂

 236. 280-snažil jsem se Vám vysvětlit, že není malých výjimek z pravidel.
  Jak začnou výjimky, je po pravidlech.
  Salámová metoda. Viz homosexuálové a nebudeme žádat adopce.

 237. „Akceptováním jejích pravidel přchází společnost a nemuslimové o své svobody.
  Nemůžou platit jejich i naše pravidla. Jsou protichůdná.“

  no, já si ymslím, že yb to šlo. Ovšem to by musela mít Evropa na to koule a to nemá.

  nechcete být obsloužen na ouřadě, v obchodě, u lékaře ženou? Jo, budeme to akceptovat, ale halt musíte támhle k tej přepážce, tam sedí chlap a ten se vám bude věnovat, jakmile vyřídí tu frontu vašich souvěrců.

  MY tu vaši potřebu naplnit přikázání víry akceptujeme, ale halt si musíte počkat. Nejsou lidi a chlapů na vyřizování je málo.

  MYslím, že by rychle od víry, respektive od tak ortodoxního přesvědčení, odpadli 😀

  Ostatně zajímalo by mně , jak jsou na tom, když si vyrazí do Teplic. Že by tam byl v lázních výhradně mužský personál? To bych se teda divila…..

 238. [280] No, já nemám G-J nastudovaného do posledního písmenka, ale nějak si vybavuju, kdo komu podává ruku. Nepřijetí podané ruky je pak v oblasti urážek. To pokud jde o pravidla u nás obvyklá.
  Pokud puberťák řekne učitelce, že jí nebude poslouchat, protože je poloviční bytost, měl by následovat trest. V ideálním případě brachiální. Pokud jí to naznačí nebo to vyjádří neverbálně, mělo by to platit stejně.

 239. „není malých výjimek z pravidel.“

  Hluboká myšlenka, NoNAme 😀

  Akorát zrovna tak jako si neumím představit svět naprosto bez pravidel, tak si nemím představit, jak by vůbec mohla ta pravidla a svět fungovat, kdyby se občas neudělala výjimka. Možná spíš často, než občas.

  Aby parafrázovala Váš ranní výrok o blbech – kdybych se nad každou takovou výjimkou měla rozčilovat, z rozčilení bych nevyšla a dávno by mně klepla pepka. 🙂

  Konec konců to rozčilování stejně nic neřeší.

 240. Honzo. svému potomkovi bych za něco takovýho nasekala prdel, ale můj potomek by se něčeho takového nedopustil.
  Ani potomkyně, a to musím říct, že názor na většinu kantorstva odpovídá věku a tudíž je vůči kantorstvu velice kritický.

  Ale kdo jsem já, abych radila úče v dalekém Švajcu, zemi to mnohem vyspělejší a mlékem a srdím oplývající, jak se k onomu incidentu měla postavit a zda měl následovat trest? To je její věc a moje děti do její školy nechodí. Doufám, že ani vnuci chodit nebudou, budu-li jaké mít, protože bych je měla radši blíž než ve švajcu.

 241. Muslimy žádající praktikování víry na stejný způsob jako v Saudské Arábii chápu. Chtějí aplikovat svoje učení, kousek po kousku. Ukázat nevěřícím správnou cestu. Děvčata vyžadující šátek na operačním sále. Chlapci odmítající podat ruku paní učitelce. Pro mě jsou stejně hodní obdivu jako saudskoarabští exekutoři, kteří se širočinou snaží vymýtit každou nepravost a nečistotu ve své zemi. Měli bychom je brát všechny vážně a vážně s nimi jednat.

 242. Nejde o otázku trestu, ale principiální, MaYdo.
  Jsou sady pravidel, které nemůžou koexistovat. Vylučují se.
  Takže jednu sadu bude potřebné vybrat.

 243. NoName 289,
  jak již mayda inzerovala, až přijdou muslimáci, zalezou s rodinou na chalupu, nasázej brambory a zamknou vrata. A přežijou.
  Víc se jí netýká.
  Tedy, aspoň si to myslí.

 244. No jóóó, Noname, jak jde o principy…..

  O trestu psal Honza, já jsem jen reagovala. Možná, že je potřebné vybrat jednu sadu pravidel, alev případě školy ve Švýcarsku ani VY ani já nejsme těmi, kdo mohou určovat pravidla.

  A pokud jde o ty principy:

  Buď si pravidla určuje škola – pak nikomu nic není po tom, jetsli dovolí nebo nedovolí studentkám nosit hidžáb a muslimským studentům nepodat ruku učitelce. Komu pravidla nevyhovují, nechť si najde jinou školu s vyhovujícími pravidly.

  Nebo se škola má přizpůsobit jakému si vyššímu dobru a principům – pak kde kdo – ombudsmáňa, neziskovky, HateFree, media, NoNAme, bába Dymáková – může mít názor na to, co by škola měla nebo neměla. Názory na to mohou být protichůdné, ve výsledku si asi spočítáte že svou prosadí ombudsmáňa a neziskovky a že váms e to většinou líbit nebude.

 245. Tato pravidla ale tak nějak přesahují rámec školy, maYdo, pravidla ve škole jsou jenom instancí, podmnožinou pravidel platných obecně ve společnosti.
  Škola byl jenom konkrétní příklad.

 246. Ještě jinak-školy, nemocnice, plovárny-to jsou první třecí plochy. Nezastaví se to tam.
  Protože pravidla se prolínají životem komplexně. V každé oblasti života.

 247. No, přežijeme.

  A Vy máte nějakej jinej nápad, jak přežít? Nebo jak příchodu muslimů, pokud k němu má dojít, zabránit?

  Já přemýšlím o věcech, s kterými něco udělat můžu a nehodlám se rozčilovat kvůli tomu, s čím nehnu.Zasázet brambory si ještě troufám. Zvládnu zajistit , abychom přežili jako rodina. Mohu přispět k tomu, aby přežila celá ves. A nemíním svou kapacitu promrhat na zachraňování celýho světa, když ten zachránit není v mých silách.

  Změnit myšlení politiků, přepsat korán a změnit události, které jsou v běhu a kořeny mají hluboko v minulosti – to bohužel ne. Jetsli si na to troufáte Vy, budiž vám přáno.

 248. OK, NoNAme, ale to byste teda měl jít říct do těch škol , nemocnic a plováren. Já ty pravidla neurčuju a pokud je změní ve prospěch muslimů, nemůžu s tím nic dělat. Zejména ne v Švajcu nebo Německu.

 249. Inu, maydo,
  až půjde o vaši chalupu, neuděláte už vůbec nic!

  Když přišli pro židy, mlčel jsem, protože nejsem žid.
  Když přišli pro komunisty, mlčel jsem, protože nejsem komunista.
  Když přišli pro filosofy, mlčel jsem, protože nejsem filosof…..

 250. A UŽ JE TO TU!
  Takže nám nacpou kdykoliv, jakékoliv množství imigrantů, které uznají za vhodné!
  Poslední možnost z té bláznivé EU zdrhnout!

  ….Azylová řízení už nemají vést jednotlivé národní státy. Tuto pravomoc by měl mít nadále jen Evropská unie a její agentury v jednotlivých členských zemích. Ty by měly rozhodovat, kolik žadatelů o azyl do jednotlivých zemí umístí. Vyplývá to z uniklého dokumentu Evropské komise…
  http://www.ceska-justice.cz/2016/04/eu-chce-sama-rozdelovat-migranty-do-clenskych-zemi-azylove-rizeni-hodla-statum-odebrat/

 251. Magdone-skimici 297,

  Anglický přepis projevu Martina Niemöllera z ledna 1946:
  THEY CAME FIRST for the Communists,
  and I didn’t speak up because I wasn’t a Communist.

  THEN THEY CAME for the Jews,
  and I didn’t speak up because I wasn’t a Jew.

  THEN THEY CAME for the trade unionists,
  and I didn’t speak up because I wasn’t a trade unionist.

  THEN THEY CAME for the Catholics,
  and I didn’t speak up because I was a Protestant.

  THEN THEY CAME for me

  and by that time no one was left to speak up.

 252. nickname ad 274 – technici zkoumejte! To mě zaujalo, že píší „bez vrtule“ a „motor z motorky“?
  Ony už jsou tryskové motorky? Ne že by to bylo vyloučené, auta jezdící rychlostní rekordy také jezdí na turbínu, ale přece jenom… to jsem ještě nezachytil.

 253. No, ono to s těmi kulturně podmíněnými odlišnostmi a specialitami myslím má ještě jeden aspekt, který tu doposud zřejmě nikdo nezmínil (ale nečetl jsem podrobně)…: Budou-li odmítnuty — ale podobně i budou-li akceptovány –, muslimové se tím okamžitě, automaticky a navěky objektivně stanou diskriminovanými, protože určité v západní civilizaci běžné věci při důsledném dodržování pravidel Koránu dělat prostě nelze; tím pádem také získají nevyčerpatelnou záminku k nekonečným antidiskriminačním opatřením, samozřejmě k veliké radosti veškeré levice, pravdoláskařů a pseudoliberálů.

  V principu je to zcela stejné jako s homosexuály: Ti také všichni jsou objektivně diskriminováni, protože homosexuálním stykem potomky zplodit nelze; a právě toto je ta diskriminace, na kterou si stěžují a stěžovat bez přestávky budou až do skonání světa…

 254. No jo, rputi, to je oblíbenej citát. Ocvšem poněkud manipulativní.

  Nemám tedy mlčet? Mám provolávat bojová hesla? Mám psát plamenné články do novin?

  A bude to k něčemu? Změní to něco?

  „Když přišli pro komunisty, mlčel jsem, protože nejsem komunista.“

  To jako myslíte, že, že lidi se měli ozvat, když věšeli Slánskýho? To si děláte prdel .-D. Sundali by ho z šibenice a za pět minut potom by je na ni vlastnoručně pověsil.

  Překlad poslední věty je “ když přišli pro mně, nebylo nikdo, kdo by se ozval“.

  VY si fakt myslíte, že by Vás někdo z nich zastal, i kdybyste si před tím vykřičela hlasivky?

 255. 299 Rputi dík
  Pane jo, německá Wiki
  https://de.wikipedia.org/wiki/Martin_Niem%C3%B6ller
  Jmenuje výslovně Nacisty,
  co si přišli pro Komunisty, Sociální demokraty, a odboráře
  zatímco židy a katolíky necitlivě zamlčuje
  * Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist.
  * Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein
  Sozialdemokrat.
  * Als sie die Gewerkschafter holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Gewerkschafter.
  * Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte

  Wiki se nedá věřit.

 256. Vlastně zamlčuje i ty protestanty.
  Čert jim věř.

 257. 300 jo, má to zvuk jak motorová pila. Písty a dmychadlo. Na netu viděl jen při pojíždění, letovou předváděčku jsem nenašel. Vypadá to hezky, ale moc letuschopně mi nepřipadá. Když už fór, tak by takhle přerostlá polomaketa mohla lítat na elektrické dmychadlo.

 258. „homosexuálním stykem potomky zplodit nelze; a právě toto je ta diskriminace, na kterou si stěžují a stěžovat bez přestávky budou až do skonání světa…“

  No, zpátečníku, homosexuálové si stěžují na ledacos, tedy ta část, co v tom vidí nějakej smysl a poslání a baví je to ( ale lidi s podobným koníčkem se najdou i v heterosexuál ní populaci v míře větší než malé), ale přiznám se, že na to, že byby byli disriminování tím, že nelze dotyčným aktem zplodit potomka, to jsme přece jen od nich neslyšela.

  A pokud to někdo z nich tvrdí, tak je padlej na hlavu. 😀

  Diskriminace znamená vyvíjet činnost, směřující k tomu, že práva někoho jsou potlačována. Kdo a jak potlačuje právo homosexuálů na to, aby stykem se svým partnerem zplodili dítě? To bych teda fakt chtěla slyšet 😀

 259. 306 — Neslyšela, maYdo. Já také ne. Ale přesto si ve skutečnosti stěžují právě na tohle. (Připusťme si, čistě teoreticky, že by tak životaschopné děti plodit šlo. Dívali bychom se i v takovém případě na homosexuály jako na úchyly?)

  Kdo a jak potlačuje právo homosexuálů na to, aby stykem se svým partnerem zplodili dítě? — No přece všichni heterosexuálové a celá původní euroatlantická civilizace. Cožpak o tom může být pochyb?

 260. No, asi se nedokážeme domluvit, protože já se na homosexuály nedívám jako na úchyly. 🙂

  To je něco, co si nikdo nevybírá a život pro není není jednoduchej. Pro ty, co chtějí žít normálně, pracujou, mají partnera, přijali svou orientaci se vším všudy včetně toho omezení, že halt s parnerem děti nezplodí, to ti co se projevují poněkud exhibicionisticky, nijak neusnadňují.

  Úchylný mi připadá producírvat se nahatej a vykřikovat, s kým spím. Ale někomu to zase pořijde normální a úchylný mu připadá, že ulici, kde se odehrávají takovéhle hambatosti, se radši vyhnu.

  Právo na to zplodit dítě má každej. Ale není moci, která by zaručila naplnění toho práva. Když je jeden z heterosexuálního páru neplodnej, tak jsou na tom stejně jako homosexuálové. Kolik procent manželství zůstává bezdětných? CCa 10%? já nevím, ale mám dojem, že jich je víc, než homosexuálů. Koukáte se na ně taky jako na úchyly, protože spolu spí, i když vědí, že děti nezplodí?

 261. 309 — Tím spíše byste se tedy na ně nedívala jako na úchyly, kdyby děti zplodit mohli. To jsme se ovšem od principů diskriminace v našem pokrokovém orwellovském světě dostali poměrně daleko…

 262. Zpátečníku, dnes jste si holt naložil fakt příliš 😉

 263. nickname 311,
  můžete uvést nějaké detaily?

 264. Ten Niemöllerův citát ukradla a „přepracovala“ jakási Ilona Németh a presentuje jej na letenské opěrné zdi na nábř.kpt.Jaroše. http://www.ilonanemeth.sk/#&gid=1&pid=1
  (Je to tam rozšířeno o Romy, homosexuály, ženy – pochopitelně i o prchlíky.

 265. 308 Rputi, dík.
  311 nickname, občas kouknu na youtube co je nového. To jsou úžasné vehikly. Od vozítek poháněných pulsačním motorem, přes obří makety po opravdová létadla, klasická, proudová, elektrická. Vidět kutilství nejvyšší kategorie. Obdivuju a držím palce.

 266. Rputi, v USA jsou volnější pravidla pro stavbu amatérských letadel, pokud většinu letadla postavíte sami doma. Firmy vám prodají plány, případně díly, přípravky …
  https://en.wikipedia.org/wiki/Homebuilt_aircraft
  Prohlédněte si na youtube videa tvůrců. Jsou to báječní muži na létajících strojích.

  OT: České firmy svého času ovládly velkou část US trhu ultralightů.

  Domácí stíhačku si můžete vyrobit s motorem TJ100
  http://www.sonexaircraft.com/subsonex/

  Maximální rychlost 287 mph tj 450km/h. O 150 km/h rychlejší než Stuka, o 100km pomalejší než Hurricane.

 267. (270)Já mám 710HS, taky si nestěžuji, leda snad že těch všemožných fičúr má až moc.
  (300) Tryskové kolo jsem viděl jednou v Solvayových lomech, ale fotku nemůžu najít.

 268. NoName,
  já bych ten švýcarský případ zkrátila na „salámová metoda“.
  Ano, pravidla si určuje škola, a je na jejím vedení a rodičích ostatních dětí, kam až je chtějí posunout, aby neurazili…
  A pak se u nás zavede dtto, nebo´t „už i ve Švýcarsku“ a „musíme být světoví“.

  MaYdo,
  to nejmenší, co člověk může udělat, je číst si programy a prohlášení veřejně vystupujících organizací a stran. Ne si to jen nechat předkládat médii a vztekat se, že další strana jsou zase jen blbci; pokud je setkání se zajímavými lidmi, jít tam. Ráno jsem linkovala článek Češky žijící v Německu – docela je zklamaná, že na shromáždění Pegidy spíš lidi přijedou zdaleka, než aby dorazili místní. Jestli je všem místním vyhrožováno, tak už je to fakt horší než za socíku; ale zásadní změny se nedějí samy od sebe. Dvě stovky troubů s maketami šibenic můžou pozavírat; 20 tisíc už ne.
  A samozřejmě nenechat se koupit za koblihu a pastelkovvné… 😀

 269. Matzurko
  20 000 troubů s maketami šibenic je tedy dost psycho představa i na mně.

 270. Připmínám strýčka Františka: „Nic mi neříkejte, já na to přijdu sám.“

 271. Ja jsem v USA viděl Super Blaník … Éro z Kunovic v Illinois. Tam vědí, co je dobré 🙂

 272. skimici,
  OK, maketu šibenice nosí IMHO jen bové. Takže doplňuji, 20 tisíc opozičních netroubů…

 273. Jejda,
  ne „bové“, ale „troubové“.
  Jdu si udělat něco k večeři, zjevně mi klesla hladina krevního cukru 🙂
  I když, na druhé zamyšlení, latiníci by souvislost našli.

 274. 2x SpiegelOnLine

  1. Reportérka na ostrově Lesbos sděluje, že zatímco se naloďují prchlíci zpět do Turecka, o kus dál vyloďuje řeská pobřežní stráž prchlíky z Turecka. Nula od nula pošla.

  2. V Německu byla propuštěna z vězení odpíračka placení rozhlasových a televizních poplatků. Její stanovisko bylo: nemám radio, nemám TV – neplatím. To ovšem výběrčím nevadí, dotyčná má přípojku elektřiny a podle platného zákona musí platit. (Mimochodem, nejvyšší správní soud před cca 2 týdny rozhodl, že je to tak správné.) A protože se dotyčná zdráhala sdělit exekutorům své majetkové poměry , šla do basy. Pokud to někomu připomíná Dickense, tak podobnost čistě náhodná. Seděla tam od 4.2. a nyní byla propuštěno, poněvadž rozhlas sdělil soudu, že na vazbě netrvá. Co je toho důvodem se neví.

 275. 323 – Motor mají v 2. Air and Space museu u Dullesova letiště. , B řezu a pohubující se je tam R-3400, a to je taková krása, že bych to chtěl mít uprostřed obýváku, kdyby byl dost velký. Vůbec tam mají parádní kousky, zejména německe – Do-335, Ar-234, a dávají tam ze zbytků dohromady Hortena…kromě kompletního zastoupení amerických warbirds a reprezentativní sbírky Britů a japonců. To bych Ti přál vidět…

 276. Blaník tu byl oblíben až do osudné havarie v Rakousku. Všechny musely projít prohlídkou a byla jim zakázána akrobacie (kromě těch LC s krátkým křídlem). Bohužel i tohle prestižní odvětví českého průmyslu vzalo za své…

 277. Tohle byl ale Super Blaník, L-23, konstrukce novější o 30 let v porovnání s Blaníkem L-13.

 278. tak ted nevim co bude 20 tisic ….. se sibenici ?
  slunicka,
  pravda a laska
  nebo obcane vyjadrujici sve nazory ?

 279. Matzurko, opravdu nečekám, že něco může vyřešit jakákoliv strana. Sliby se slibujou, blázni se radujou, o politických stranách a předvolebních slibech to platí dvojnásob. Včetně programů vytištěných na křídovým papíře.

  Zejména nové strany můžou naslibovat hory doly a když se náhodou do tej politiky dostanou, tak najednou zjistí, že to není tak jednoduché.

  Viz Babiš. A npřed tím John. Ti přece nespadli z nebe.

  Kromě toho nemůžeš donutit lidi, aby hlasovali ve volbách tak, jak si přeješ Ty. Oni mají právo hlasovat podle toho, co si myslí, že je dobrý pro ně. Jo, můžou se mýlit, je blbý, pokud se opravdu mýlí a je jejich většina, protože to odneseš taky s nima, ale

  Ad švýcarský případ – jde o jednu konkrétní školu a dva kluky. Nevím nic o tom, že by to Švýcaři zavedli celostátně a povinně, ostatně myslím, že jejich politický a správná systém to snad ani neumožňuje. Pokud ale trváme na tom, že pravidla si má určovat každá škola podle svého, musíme halt zkousnout, že některá škola si bude určovat pravidla i tak, že mně nebo Tobě se to líbit nebude.

  Druhá možnost je určovat školám pravidla celostátně a bez ohledu na to, co si přejí rodiče, ale to si můžeš spočítat potom na prstech, jaká a čí pravidla budou platit.

  A pokud tu nějaký neblahý změny pravidel zavedou centrálně, tak skutečnost, že dvěma klukům dovolili, že nemusí podat ruku učitelce někde ve Švajcu na tom zas tak rozhodující podíl mít nebude.

 280. nickname koukal jsem se na ni.
  kompozitova letadla jsou opravitelna. Bohuzel “ CVUT stihacka“ ,pokud jsem dobre videl, byla klasicka karbonova skorapka ( coz se u malych letadel pouziva )
  ja bych se bal, pri jakemkoliv tvrdsim pristani, nasledneho nahleho lomu.
  Delame nyni nejake „vyztuze“ do betonovych profilu – ke karbonu pridavame dalsi vlakna nebot vyztuz z karbonu ma mnoho plus ale na rozdil od zeleza nevaruje- drzi az najednou praskne.
  z obdobnych duvodu jsem nerad delal sedlovky na kolo.

  Karbon ve vetsich letadlech je v kombinace s dalsim materialem.

  K certifikacim nevim ale ja bych na takove letadlo nedaval prohlaseni o shode abych byl odpovedny. Takovou pojistku nemam .

 281. Změna je život!
  Německo nakonec přece jen vrátí do Česka skupinu 25 křesťanských uprchlíků z Iráku, kteří odmítli azyl v České republice a odjeli o víkendu do Německa.

 282. maYdo,
  ptala ses, odpověděla jsem. Nehodlám nikomu nutit svoje představy – ale klidně budu diskutovat. Babiše jsem nevolila, ani předchozí „komety“, nicméně k tomuto rozhodnutí jsem nedošla na základě paušálního „jsou všichni stejní“, ale sledováním jejich projevů, deklarací, programů apod. Nevyčítám jim, že nenaplnili mé představy; sama nemám pro politickou angažovanost schopnosti, takže IMHO kritika jiných není zas až tak na místě.
  Toť vše.

 283. Quivisi 338,
  evidentně mají strach, že by jim tohle začali dělat všichi „přidělení“ imigranti.
  Oni to ovšem budou dělat stejně – jen budou zdrhat tajně!

 284. Každopádně to německé počínání ( Jednou vrátit, pak nevrátit, a pak zas vrátit) vypadá docela srandovně. 🙂

  Chovanec by jim měl říct , ať si z ČR nedělaj srandu, a když jednou zrušili rozhodnutí je vrátit, ač ČR byla ochotná je vzít, tak ať si je nechaj.

 285. Takovou reality show v televizi nevymyslí 🙂

  Němci jsou z toho zřejmě perplex – vrátíme – nevrátíme – vrátíme…. tomu říkám konzistentní přístup 🙂

  Každopádně je to názorná ukázka toho, jak by dopadly kvóty. 🙂

  A co na to matka Angela?

 286. Halladine, nemám u Tebe náhodu pívo? 😀

  Kolegové dnes šli na jedno -no, na jedno asi ne 🙂 a já si zrovna dnes vyzvedla opravený auto a tak jsem to musela oželet.

 287. 337 pasacku
  Ani se nedivim. Ze stejnych duvodu asi nikdy karbonovou sedlovku mit nebudu. Ta predstava defektu je hruzostrasna.

 288. 343

  maYdo, byla jsi druhá, to pivo platíš Ty 😀

  No ale nějak nemám chuť – dnes mi po druhé tahali vodu z kolena za 10 dní, vyfasoval jsem dvě francouzské berle, a sedím na pérdeli, anebo polehávám.

 289. skimici 344,
  a nemyslíte, že to na tom ČVUT vědí taky?
  Oni tam zas až takoví idioti neseděj!

 290. 344 skimici urcite reseni by bylo , ale kdo s kolaru si necha pridat nejake gramy navic 😀
  treba predepnute lanko – neco jako ochrana kola u F1 aby neodletlo pri havarii .

  ale gramari jsou gramari a to si radeji sednou na ostry hrot 😀

 291. Pasáčku, děkuji za zhodnocení. Myslím, že škola si zaslouží svoji hodinu slávy. I když to není revoluce, něco postavili a to něco i letí. Možná z některého studenta vyroste Burt Rutan.

 292. 347 pasacku
  Titanovej sroub do hlavoveho slozeni si koupim ackoliv levnejsi a zdravejsi je kvalitne se …. Nicmene u sedlovky konci kazda pr… 🙂

 293. Á koukám, že maYda nezná pohádku o Jezinkách a je vhodným materiálem, nad kterým každý imám zajásá. 😀 😀 😀

 294. nickname – skola navrhla a urcite zaslouzi pochvalu jak studenti tak ti z vedeni co to podporuji . To prakticke je neco co jim bude pomahat v nasledne praxi.

  Kdyz jsem ale koukal na obrazky tak ta karbonova skorapka byla pekna prace a to si nekde davali , pravdepodobne , vyrobit.

 295. 349 tak takhle – pokud clovek to kolo ma jako v bavlnce a pokud je pad tak meni pro jistotu dily – nemusi se karbonovych casti bat. Ani sedlovky. Ale horsi je kdyz to nekde opre o plot u hospody , nebo tim praskne pri sjezdu o parez.

 296. 344-Ale on je pepa z oboru a má pravdu (a skimic taky)… Já jsem tedy pracoval u kompozitů jenom jako IT, ale když nastoupili tyto materiály do „velkěho letectví“, ptal jsem se našich znalců, a ti mi říkali to samé-u kovů dochází k únavě postupně a pro rozpoznání takových stavů existují vyladěné postupy a metody, u kompozitů je to problém, žádné varování.

 297. Kdepak, ptakopysku, pohádku o jezinkách znám moc dobře 🙂

  Proto kašlu na vartování u cizích dveří a hlídám si ty svoje.

 298. maYdo,
  to, žes ji slyšela, ještě neznamená, že ji chápeš. 😉

 299. ptakopéysku. kdybys nepospíchal, tak tu mám Sony A 350, 18-55/ 1:35 – 56, naklikáno asi 4000 obrázků – a do 4500 by se vešla..

 300. Myslíš, ptakopysku? Nebo ji nechápu tak, jak si představuješ, že bych ji chápat měla, ale jinak? 😀

  V každém případě – já nejsem ten Smolíček Pacholíček, co kliku od chaloupky drží v ruce. A ač chápu, že to je trestuhodný případ neodpovědnosti, tak opravdu neodpovídám za rozhodnutí jakési ředitelky školy někde ve Švajcu.

 301. Potřepávání rukou je zvyk, používá se někde častěji, někde méně častěji. Já sám ho nijak extra neoblibuju.
  Není na to žádnej zákon, který by přikazoval potřásání rukou.
  Jako obvykle na to shake hands musí být dva. A pokud nejsou ? Stejně jako na sex 😀
  Švýcarské hory se kvůli tomu nezhroutí.

 302. Jo, a viděl jsem video s přivítáním čínského prézy u Obamy : Paní Obamová obdařila paní čínskou prezidentovou dvojitým Chruščevem 🙂

 303. Dušane,
  je vidět, že nedržíš prst na tepu dějin. Víš ty, co to je Výzva 09??? Ty myslíš, že tady vládne nějakej švajneraj, že můžeme koupit jen tak mýrnyxdyrnyx od buchvíkoho? Se dělá výběrko. Kdo prodává nejlevnějc, stabilní prodejce, usw, usw. musí se to zadokladovat, aby nebyl zprcunk od kontrolního orgánu.
  A až budeš v Kotlince na návštěvě, to už pojedeme na novém systému, do kterého se zadá požadavek, vrchnost ho odsouhlasí (nebo taky ne), se vypíše výběrko, zprocesuje se, pak se provede evaluate feedbacku a slavnostně se objedná a zakoupí. Takže se situací, že se vyhnojí foťák, musíš počítat dva měsíce dopředu. Jinak fotíš svým foťákem 😀 😀 😀

 304. pepa je nejenom odborníkem na karbon, ale i odborníkem na cyklisty. Proto jsou jeho zkušenosti takové, jaké jsou. Měl smůlu na magory, co jim bylo 16 gramů moc a chtěli to snížit na 13.
  Ani já jsem se nevyhnul karbonu, ale rozdíl ve váze cyklisty mezi ranním posezením na míse a odpolední váhou po obědě je několikařádově větší než úspora na objímce sedlovky.

 305. Dnes jsou primárky v odborářském Wisconsinu. Trump asi dostane na budku. Rozejela se proti němu dobře zorganizovaná kampaň zaměřená na ženský. mezi babami zde velmi populární „war on women“. Tak asi si proto je Trump po třetí ženatý a s krásnou babou, že nenávidí ženský. Jo, tenhle militantní feminismus, to ja nadělené, něco mezi kobylkama a sračkou.

 306. ptakopysku, mluvíš cizím jazykem, ale nebudu Tě kvůli tomu ostrakizovat. Omluv mne a pomni, že v zemi, z níž přicházím, nejsou povinné lekárničky, vestičky, trojúhelníky a jízdní výkazypokud měsíčně neodečítáš transkontinentální dopravu. Přiznávám, že než bych podstoupil tenhle „paperboarding“ tak raději budu fotit svým aparátem, pokud to ovšem také není trestné.

 307. Dušane, jsou sice jisté rozdíly, ale z těch vašich presidentských voleb začínám mít dojem jako z našich. Utopení, nebo oběšení? Jsem moc „vedle“?

 308. Dušane,
  buď rád, že nevíš. Alespoň máš klidnější spaní.

 309. (364) Nezapomeň, že se to týká státní instituce. V privátní firmě jsme pochopitelně takhle neblbli – i když, v jedné ano. Ovšem, tehdy jí velel z Londýna dosazený Skot. 😛
  Že zde státní instituce blbnou nad poměry, to ovšem nezpochybňuji, ani že jsou k tomu nuceny i obecní.

 310. Dušane,
  zatím to snad trestné není… 🙂

  ad Trump,
  Cruz je zatím dost pozadu, to budou podle Wisconsinu volit i další státy ? A jak je na tom Sanders s Clintonkou ?

 311. No nějak se ty potištěný papíárky do sběru dostat musí, kdž už jich vytiskli tolik!
  Možná by Dušan věděl nějakou poznámku?

  …Americká banka JP Morgan Chase omezila zákazníkům jiných bank výběr hotovosti na 1000 dolarů na jednu platební kartu denně. Zároveň upravila své bankomaty tak, aby již nebylo možné vybírat 100 dolarové bankovky. Strach z omezení přístupu k penězům vede lidi k hromadnému vybírání hotovosti…
  http://www.konzervativnyvyber.sk/jindrich-smitka-banky-v-usa-omezuji-vyber-hotovosti-z-bankomatu/43789/#

 312. Dotační perverze!

  My dostaneme dotaci, že ten dobytek chováme.
  Vyvezeme ho do Itálie, která dostane dotaci za to, že ho vykrmí a neporazí.
  Itálie ho vyveze do Rakouska, které dostane dotaci za to, že ho porazí.
  No a pak se to přiveze k nám jako „levné“ maso…

  Račte si pustit od 4 minuty
  https://www.stream.cz/jidlo-s-r-o/10009814-gothaj#nejnovejsi

 313. K těm primárkám:
  Primárky ve Wisconsinu přinesly porážku favoritů v Republikánské i Demokratické straně. Donald Trump prohrál s texaským senátorem Tedem Cruzem a dál si tak zkomplikoval cestu za většinou pro nominační sjezd. U demokratů zvítězil Bernie Sanders přesvědčivým rozdílem třinácti procent hlasů nad Hillary Clintonovou.

 314. 370 – Komentář pod článkem:

  Co to je za hovadina od kedy su bankomaty v Amerike plati pravidlo ze nemozete vybrat z bankomatu vacsiu sumu ako 1000USD a to len v 20dolarovkach a to zijem v USA 22 rokov.

 315. 374-dokonce i u nás jsou denní limity na výběr a kartu, a většina lidí je má rozhodně nižší než 1000 USD.

 316. NoName, nepochybně!
  Já jen doufala, že Dušan ještě nespí a bude vědět, jestli se vůbec něco děje.

 317. A co by se mělo dít ? Amerika určitě nekončí, ani dolar, na to bych si klidně vsadil.

 318. Dobrý den. Dolar bude jako rezervní měna nahrazen zlatým panamským rublem. Kapitalisti dostanou na frak, tábor míru a socialismu se rozroste po celé zemi.

 319. Jen aby to nebylo proroctví budoucnosti. 😉

 320. 377

  Dolar určitě nekončí, ale jeho hodnota se v čase mění- jako u každé měny.

 321. 378 nestraste 😀 by mohlo trefit ty co vi ze lepe uz bylo

 322. Denní limit (nebo týdenní, měsíční) na výběry či platby kartou je běžná věc.
  Co by to mělo signalizovat gakt nevím.

 323. (378) Kolem zlatého (krytého 😛 ) rublu byl ze strany vyznavačů Ruska dost nadšený povyk, jak je dolar odkecanej, ale už to nějak umlklo.

 324. Podivné…
  Tak jsem si trochu zagooglila, abych zjistila, že autor-Smítka je majitelem autoškoly a toto je patrně jediný článek, který napsal.
  Možná by se pan autoškolák Smítka docela divil…. 🙂

 325. A Číňani jsou taky odkecaný jako věřitelé USA, viz jak je odkecané Rusko a EU jako veřitelé Zkrajiny.

 326. Dobré ráno,

  “ Zároveň upravila své bankomaty tak, aby již nebylo možné vybírat 100 dolarové bankovky. “

  Já měla za to, že na to, aby bankomat nevydával jakékoliv bankovky, není třeba ho nijak upravovat, stačí jen příslušný zásobník nenaplnit. 😀

  To opatření zavedla jedna banka a omezení výběru ( pokud tedy neplatí omezení výběru z bankomatů nad 1000 dolarů obecně a dávno a tohle tedy není nějaká kachna ) se týká klientů jiných bank. V tom případě, pokud to vůbec něco signalizuje, tak asi hlavně něco o dotyčnej bance.

 327. A něco pro PeSa :

  „Výuka matematiky na základních školách jde dvěma směry. Většinou se využívá biflovací přístup, který je často kritizován pro svou akademičnost a dril. Druhý směr klade důraz na to, aby si studenti vše odvodili sami,“
  Zdroj: http://brno.idnes.cz/brnensti-ucitele-tvori-nove-matematicke-ucebnice-f7o-/brno-zpravy.aspx?c=A160405_2237087_brno-zpravy_krut

  Já teda měla odjakživa za to, že matika se nedá nabíflovat a když to někdo nepochopí, tak má smůlu. Ono je to jinak?

 328. Násobilku nebo vzorce se musíte naučit nazpaměť (tedy, ty vzorce se dají taky odvodit, ale ono je to trošku začarovaný kruh-proto se na začátku vzrorce učí).
  Pak už se dá dokazovat a odvozovat, když je nějaký aparát k dispozici …
  Ale třeba brněnští učitelé odvodí i malou násobilku. Dnes je možné všechno.

 329. A jo.

  Snažíme se všechno udělat sami, včetně obrázků,“ říká Krupka a ukazuje na kreslená pravítka, jež znázorňují, jak mají děti načrtnout přímku.

  Já bych dal na přímku klidně týden. Ono narýsovat ji je fakt fuška. Kor když ji chce pedagog vidět úplně celou.

 330. NoName, už víte proč ten irácký učitel utekl z Brna i s rodinou. Voda je zkažená.
  Brněnské učitele bych poslal tam, kde se protínají dvě rovnoběžky.

  Quivis: problém Číny není v tom, že je věřitelem. Nákupem dluhopisů dlouhodobě podhodnocovala svou měnu. Její dnešní problém je v tom, že je dlužníkem.

 331. článek o brněnských učitelích je nutné číst pořádně. Již ve druhé větě je skryt účel této tzv. informace. Tři brněnští učitelé sepisují novou učebnici.

 332. NoName,
  jenom bych dodal, že když se násobilka nenabifluje na obecné škole – děcka mají celou obecnou před sebou tabulku s násobilkou, takže části příkladů defakto opisují – tak je to docela průser. Protože na měšťance už si matikář myslí, že tu násobilku uměj a jde nemilosrdně dál (podobně jako PeS má utkvělou myšlenku, že maturant má umět trojčlenku). Zdá se, že v Brně mají na základnách podobné pedagogy, jako máme my tady na Podblanicku. Možná studovali stejnou školu, když mají stejné hámotiny v hlavách?

 333. Ta jsem po druhé větě napsal komentář 392, ale pak jsem ještě pokračoval a nakoukl do diskuse. Hned první, nejvíce oplusovaný komentář zní:

  Vsechno se za tech 30 let po mem opusteni ZS zmenilo. Vsechno je barevnejsi, lakavejsi, hravejsi, pochopitelnejsi, zabavnejsi …

  Jen ty deti z tech skol vychazi nejak cim dal tim blbejsi a v zivote neuplatnitelne.

  Tak nevim, kde soudruzi udelali chybu.

  A v článku si pan ředitel gymnasia v Řečkovicích a autor Peter Krupka, který se soustřeďuje na texty této učebnice stěžuje, že kdyby nosil šrouby ve skladu, tak by to bylo výnosnější.

  To je posedlost učitelek (jak je vidět i učitelů), že všichni mají víc než oni. Mohu potvrdit, vždycky taková debata končí mojí otázkou, proč nejdou tam, kde se platí víc a proč nutí do učitelování i svoje vlastní děti.

 334. maYdo,
  do školství se budou sypat peníze, ale většina učitelů je neuvidí. Uvidí je banda živící se kecáním okolo inkluze, zbytečné organizace jako je Cermat, banda nerůznějších veřejně prospěšných (?) příživníků – a tvůrci nových přístupů. Kdyby šli nosit do skladu ty šrouby (jak zmiňuje v článku jeden z tvůrců nových přístupů), byli by užitečnější. Jen tak na okraj poznamenávám, že to nové „psací“ písmo pro základní školy neí zase tak nevýdělečný podnik.

 335. No je fajn a uz si snad na to budu muset zvyknout ze je zde ta pravda zocelena vekem a fakty.
  Jen bych mozna prece jen zkusil .
  Reditel Krupka je byvaly zastupce reditele Jarosky pro nizsi stupen – ano te se zamerenim na matematiku .
  Dalsim autorem je ucitelka ze ZS Syrotkova – jedna z nejlepsich ZS zamerena na matematiku.
  Treti neznam .
  Ale stejne to asi neumi 😮

 336. [389] Malá násobilka se odvodit dá. Násobení se převede na sčítání, sčítání na přičítání jedničky. Jenom prsty na to nemusí stačit.

 337. Ahoj!
  Ti tři učitelé, co sepisují tu novou učebnici, to zřejmě s tou inkluzí berou vážně! 😉

 338. [394] Jedné mé sestřenici, na brek, jak málo jsou u nás doktoři placení, její otec kdysi vysvětloval, že on, docent vysokého učení, s asi desetinásobnou praxí, má nižší plat.
  Stěžovat si na plat jsem ho jinak nezažil. Na jiné pitomosti ano.

 339. 2 maYda ad 388 – nihil novi sub sole… Již v roce 1971 vyšel český překlad knihy J.I.Perelmana – Zajímavá matematika. No a tam se člověk, který měl chuť a zájem, dozvěděl ledacos. A nejen o té matematice…

 340. pepo, díky za upřesnění informací o autorech, ale pro mé komentáře to nic nemění. Článek je reklama na nové učebnice a pan ředitel si myslí, že by za nošení šroubů ve skladu měl více peněz.
  Jediné, z čeho můžu mít radost, je fakt, že ti autoři jsou matematikáři. Horší by bylo, kdyby to sepisoval výzkumný pracovník VÚ Pedagogického nebo přeučený ruštinář. Hlavně, že je spokojená žačka Cejpková, kterou už v osmé třídě matematika tolik neděsí.

  Protože jsem geneticky podloženo rypák, tak bych se snad ještě optal pana ředitele, proč s ním nepíšou tu učebnici učitelé matematiky z jeho školy a jak se matematika v Řečkovicích učí teď.

 341. Malá násobilka se dá dovodit velmi jednoduše. Je to opakované sčítání. TAkhle to vysvětlovali děckám někdy ve třetí třídě.

  A samozřejmě, že pokud mám něco dovozovat, tak k tomu potřebuju nějakej „materiál“ abych měla odvozovat z čeho.

  Ale pod biflováním si představuju mechanické učení zpaměti, kdy můžete ze sebe vysypat celý stránky textu naučený na zpaměť, ale neumíte je vyložit nebo říct svými slovy. Jinými slovy učení nazpaměť bez souvislostí.

  Konec konců kdyby šlo nabiflovat opravdu nazpaměť malou násobilku jako text, tak by ji náš mladej, kterýmu stačí něco něco přečíst jednou a odrecituje vám to málem i s interpunkcí, uměl odříkat, jako když bičem švihá.

  Já tedy asi nejsem biflovací typ, protože věci, který mi nedávají logiku, se mi učí zpaměti obtížně. Ani biflování slovíček mi nikdy nešlo, víc a líp jsem si je zapamatovala v souvislostech, kdy jsem se musela potýkat a nějakým textem.

  Dcera měla na nižším gymplu skvělou matikářku, která uměla naučit a byla s ní sranda a matika děti bavila. Dcera z těch základů žije dodnes.
  Na druhou stranu u kluka nezabralo nic. Když tam ten spoj chybí, tak to prostě nefunguje, i kdybyste měli milionovou učebnici.

 342. martine – me vyjadreni nebylo k tomu ze jsou vsichni nespokojeni s platy.
  ale k odbornosti.
  s jinym pristupem k matematice z jarosky jsem kdysi neco slysel 🙂 a ono to funguje – tedy aspon co jsem kde slysel.
  bylo zajimave resit urcity druh problemu pristupem me zkostnatele matematiky a pristupem jejich.
  zjednodusene ja jsem vedel ze takto se k vysledku mam dostat a dostanu.
  oni vedeli proc ma byt takovy vysledek a jaky je.
  asi tak ve zjednoduseni , jo a byli rychlejsi ale to je asi vekem 😀

 343. Eukleides Ptolemaiovi: K matematice nevede žádná královská cesta.
  A v tomto směru se za těch více než 2000 let nic nezměnilo.

 344. 396 pasáčku
  o školství nevím nic a tedy se zeptám. Jak to vlastně funguje tyto školy se speciálním zaměřením na (dosaďte)? Je to tak, že jsou tam geniální učitelé protože žactvo spádové oblasti svými znalostmi a metodikou naučí danou specializaci vysoko nad jiné spádové oblasti anebo je to nějak výběrové. Kousek vedle je sportovní ZŠ se specializací na fotbal. Ty děti fakt fotbal umí vysoko nad jiné. Jak kdyby tam učil Maradona. Ale třeba je to taky tím, že tam berou pohybově nadané děti co už v jeslích hrály dobře fotbal. Kde bych já mohl být, kdybych navštěvoval ZŠ se zaměřením na impresionismus. Už jsem mohl viset v Louvre.

 345. Učebnice, matematika, výuka…Dovolím si přidat svůj laický pohled. V minulých dnech jsem tady měla na rekonvalescenční pobyt postupně svá starší vnoučata, takto frekventanty 1 x třetí a 2x prvních tříd ZŠ – z různých škol z různých míst. Dostala jsem hromadu úkolů, učení, které děti měly vypracovat a naučit se – a zírala jsem. Hlavně u těch prvňáčků, jak rychle postupují. A říkám si, že při takové rychlosti nemají děti čas pořádně vstřebat, zapsat si do paměti a hlavně uchovat právě ty nutné základy, bez kterých jakékoli další, sebepestřejší, sebekreativnější metody výuky k ničemu nepovedou. Pár jedinců se chytí, ale většina se později utopí.
  Možná na té myšlence dřívějšího nástupu do školy něco je. Ovšem za předpokladu, že takto získaný čas bude využit právě pro důkladné procvičování, upevňování a zapamatování základů. Ale obávám se další „české cesty“.

 346. No, já mylím, že ten článek je do jisté míry PR, ale pokud je ta učebnice kvalitnía funguje to, proč ne.

  Mně spíš přišel debilní ten titulek, který navozuje dojem, že matiku lze zvládnou biflováním. Tedy učením zpaměti bez schopnosti odvozovat. Podotýkám, že nutnot naučit se zpaměti malou násobilku nebo vzorce, abych mohla provádět výpočty, za biflování nepovažuju

 347. skimici z onoho matematickeho zamereni vim ze je to dane jak tim ze je zajem se tam dostat , od tech co maji zajem byti takto vzdelani , a ze skola preferuje , bohuzel , temto tridam pedagoga.
  vysledkem je ze inkluze nevadi 😀 nebo vadi mene.
  Tedy znamky jsou casto na tech vybranych i diky vyberu pedagogu horsi .
  U sportovnich , co mohu posoudit, to je opet zajem tech co mysli ze jsou na dany sport a nasledne podporeno opet casem a pedagogem.
  Napriklad my jsme uz za socialismu ve sportovni ZDS tride meli o hodinu TV tydne vice , nedelali jsme tam kotoul v pred , jezdilo se na hory kazdy rok a podobne.
  U mne se ale napriklad ten talent nepotvrdil ale studoval jsem s reprezentanty :-d 😀

 348. Pepo,
  tak ty neumíš kotoul vpřed, protože tě to ve škole nenaučili…
  Tedy to jsem si o tobě ani ve snu nepomyslel, žes až tak hluboko klesl.
  😀 😀 😀

 349. K vymezení pojmu biflování: Nevím jak dnes, ale bývaly doby, kdy se na ZDŠ učily kvadratické rovnice. Přitom však se nejen učebnice nijak nezmiňovala, jak se vlastně dojde k tomu vzorečku pro kořeny ( x = (-b +- SqRt (b*b – 4*a*c)) / 2 / a ), tj. o doplnění na čtverec, ale matikářka to vůbec nevěděla, jak jsem si tehdy s primitivní pubertální zlomyslností ověřil…

  Raději opět do terénu.

 350. jj josef vzdy jsem z toho udelal kotoul plavmo 🙂
  od te doby jsem ve fronte vzdy predbehl .

 351. Honzo ad 398
  😀 😀 😀

  skimici, ano,
  výběrové školy s přísným výběrem (ta drzost !!!) mají většinou ve svém zaměření adekvátní výsledky. Ti, co byť vybráni posléze nestíhají, si nestěžují, smíří se s tím, že géniů zas tolik není. Ombucmáňu netřeba.

  Dano,jo,
  sice na to koukám jen díky jedinému potomkovi, ale to, že se kvaltuje a opakování/procvičování a upevňování látky jaksi kulhá pozoruji taky.
  Více vidím do výuky biologie, takže když dcera v páté třídě šprtala DNA, RNA a viry, resp. mitochondrii v buňce, docela mi lezly oči z důlků. I proto, že manžel učí základy buněčné biologie zdejší prváky na PřF, a mnozí jsou po maturitě z biologie schopni vylovit z hlavy leda že „mitochondrie je takové tó v buňce“ (čili pořád na úrovni páťáků).
  Komenský se musí v hrobě obracet.

 352. tedy ja bych to inkluzivne nenazval vyberove skoly . To by pak musela byt vyberova skola kazda ktera ma prijimaci zkousky.
  Rekl bych ze jsou to skoly/tridy ktere si tak maximalne vybralo dost tech co maji zajem – pak musi projit prijimacim rizenim aby se dostali tam kam chteji.

 353. Právě jsem se vrátil ze skladu. Nezdá se mi, že by to byla práce, po které které absolvent VŠ touží.

 354. Včera jsem četl poněkud mimózní článek z pera V.K., potažmo jeho institutu o nehorázných mzdových požadavcích lékařů. Ani slovo o neviditelné ruce trhu (nebo jak se tomu teď vznešeně říká), ale plno keců o paritě kupní síly.
  Zdá se, že trh se používá při vyjednávání o výši mzdy pouze ve spojení s frází o zástupech nezaměstnaných za branou podniku. V případě, kdy zástupy chybí, nastupuje místo trhu parita kupní síly.

 355. Demise nevím. Atmosféra jak na staromáku. Chtějí defenestraci. Naštěstí Lagerkommandant sídlí v přízemí.

 356. Aerokarle,
  to jsou běžné jarní tanečky prodejců pneumatik. Na podzim zase strašej, že jak máš zimní pneumatiku starší než čtyři roky, zabiješ se, protože má nulovou přilnavost. Nějak se ten obrat zvýšit musí.

 357. 419 – ptákopysku, to tě není hodno. Parita kupní síly je použita místo směnného kursu ČNB.

 358. 419

  Ale fuj, ptakopysku, mám dojem, že se z tebe stává socan. 😀 😉
  Nesouhlasit s názory praotce obnovy kapitalismu u nás… Tss, Tss,….

 359. 423-já jezdím na univerzálkách. Spousta mých známých na zimních celý rok.
  Spousta mých jiných známých je zhrozených. Marketing zabírá.

 360. Ad defenestrace – již Jára Cimrman…
  Položil si také otázku, proč se naši předkové zbavovali nepohodlných činitelů raději oknem než dveřmi? Podle něho tu zřejmě zapůsobila letitá zkušenost, pregnantně vyjádřená příslovím: vyhodíš-li ho dveřmi, vrátí se ti oknem. Obráceným postupem, tedy defenestrací se nebezpečí návratu do funkce minimalizuje. Ovšem jen za předpokladu, že je budova dostatečně vysoká. Zdařilou defenestraci lze tedy provádět jen v urbanisticky vyspělých zemích. Ale ani tady nemusí být výsledek vždy sto procentní. Za dokonalou považoval Cimrman defenestraci první, vyhození pražských konšelů z novoměstské radnice, kde pod okny byla nejen tvrdá dlažba, ale i hroty sudlic a kopí ozbrojeného davu. Druhá defenestrace však doplatila na ekologickou zaostalost prahy 17.století. Pod okny královského hradu se po léta vrstvily nejen odpadky z kuchyně, ale toto smetiště sloužilo i pro pravidelnou skartaci státních spisů. Není proto divu, že místodržící Slavata a Martinic vyvázli bez vážnějšího zranění, čímž celé defenestraci ubrali na efektu a diváky vysloveně zklamali. Zaostalým zemím, kde se prakticky patrové budovy nevyskytovaly, Cimrman defenestraci nedoporučoval. Poukázal například na fiasko, kterým skončilo pokus o vyhození prezidenta afrického státu Ňamang Bati z okna jeho slaměné vládní chýše. Jakýkoli smysl postrádají i defenestrace v jurtách. Zvláštní kapitolu věnuje Cimrman defenestračním pokusům v zemljankách. Tak klasická zemljanka bez oken nepřichází pochopitelně v úvahu, ale luxusní zemljanky prominentů se stropními okny defenestraci v zásadě umožňuje. Je tu však jiná potíž. Defenestrovaný funkcionář se po několika vteřinách vrací zpět na své místo.

 361. Ptakopysku: srovnám-li VK a pana Kubka, přikloním se k VK.
  S tím, že co nejvíce dnes vadí ve zdravotnictví, jsou administrativní potíže se získáváním formálního vzdělání. To by měla každá studie o zdravotnictví zmiňovat.
  Projdete-li si reportáže o studentech jdoucích po škole do Německa, tak hlavním důvodem bývá jasný kariérní postup.

 362. Halle,
  praotec se během svého bačování choval občas tak socialisticky, že čssd proti němu byla krajně pravicovou stranou.

 363. 429-tak on nedlužil 300+ melounů, si to mohl dovolit.

 364. martineTT,
  mě to neříkej, já to nenapsal. Já se tomu jenom divím. Svůj přípodotek směruj na jístého Vé Ká. 😀

 365. 421, 423 – jistě jste si všimli, že v článku se popisuje měkkost směsi a její vyšší přilnavost jako negativní, když se zdůvodňuje rychlejší opotřebení proti letní směsi. Ale o kousek dál se píše, že při srovnávacích testech měla zimní guma horší brzdné vzdálenosti. Tak je přilnavější nebo ne?
  Odpovídat nemusíte, ptákopysk to už napsal – placená reklama prodejců a výrobců pneumatik.

  BTW – předpověď pro víkend je pět stupňů v poledne. Alespoň pro naši podhorskou vesničku.

 366. NoName,
  praotec měl Konsolidační agenturu. To Sobotka nemá 😀

 367. pasáčku a Matzurko
  děkuji za odpověď od profesionálů.
  Tím více ale nechápu co bude vlastně ta inkluze jak o tom teď každý mluví. To bude ta fotbalová, matematická nebo impresionistická ZŠ muset napřed vzít celou spádovou oblast a když něco zbyde tak to doplní losem z ostatních, kdo budou mít eventuelní zájem?

 368. Tedy – nebylo by lepší ty specializované školy zrušit?

 369. Aero, to mě zajímá.

  Mám ještě zimní gumy ( na podzim koupené ) a staré zimní s ojetým vzorkem nedostačujícím pro zimní provoz , ale pro letní ano na discích, v garáži. Staré letní jsou taky asi ojeté , anebo skoro ojeté, a nějak jsem je nestačil během posledních dvou let měnit. 🙂
  Asi jsou na odpis .
  Takže – použít ty staré zimní na léto, anebo koupit nové letní ?
  Kdosi mi říkal , že do 10000km/ za rok se zimní za letníměnit nevyplatí.

  Ale taky jsem slyšel, že i bez ojetí gumy během času materiálově degradují, a neměly by se používat přes 4-5 let.

 370. nickname,
  já tedy nevím, školy nemám, ale utíkají-li mi zaměstnanci za lepším, musím zhodnotit mzdovou politiku. Mám-li prachy, přidám, nemám-li zavřu krám. Tolik teorie.
  Blbý je, že ve zdravotnictví se pomalu ale jistě schyluje k okamžiku, kdy bude nutné rozetnout tento medický uzel. Zatím to vypadá, že nám Německo přebytečné syrské, albánské, kosovské, či maghrebské lékaře a střední zdravotnický personál asi nedodá.

 371. … alespoň tedy v rámci Všeobecného Školního Pojištění.

 372. 437

  Jo , sestřička, kterou jsem při zavření ordinace propustil , se už nějakou dobu učí německy, a v dohledné době hodlá hledat místo v pohraničních Rakousích.

 373. Ptakopysku: zeptejte se mladších doktorů, jak se jim získávaly atestace, jestli byly rozumně koncipované, jestli měli šanci odoperovat v okresním špitálu potřebné penzum diagnóz. Kdo jim zaplatí odpracovaný čas na klinice, pokud je po nich požadována praxe?

  Optiky pod kuratelu pana Kubka nespadají. Zkuste si zjistit, jestli jich v okolí máte dost, jestli optici zvažují opuštění země, jestli nebudou stávkovat za vyšší platy.

 374. nickname,
  hmmm, a kdo tedy do rajchu odchází? Starejch vlčáků a vlčand přece až zas tolik není.
  Co dokážou cechy, ehmmm tedy pardon… profesní komory, to vidí každý. Třeba když jde k zubaři, nebo má na baráku komín.

 375. Zvyšování platů v nemocnicích může probíhat tímto způsobem: přidáme řediteli, primáři, dvouatestovaným, kteří tráví v nemocnici volno po šichtě ve svých soukromých ordinacích.
  A ty otroku, který nemáš naději na postup, makej za nás na ambulanci.

  Podobně brečí fízlové a požárníci, resp. vrchní fízlové a požárníci. Žádají o zvýšení tabulkových míst, platů, rozpočtů. Zároveň tvrdí, že „mladí jsou dnes neschopní“, nemohou najít vhodné uchazeče.
  Rozpočtované peníze se utratí, všichni dostanou přidáno, že zvládají více práce v méně lidech (mně sto, tobě sto, náčelníkovi pět set).
  Zajímavé je, že lidé kteří touží po práci pod MVČR jsou odmítáni, přestože splnili všechny testy.

 376. odchod „za lepším do rajchu“ znamená zpřetrhání rodinných vazeb, případně rozhodnutí stát se Němcem třetí kategorie.

 377. Někteří nezodpovědní jedinci nepřezouvají, protože se jim může stát, že mají někde cestu označenou dopravní značkou C15a, která podle genitálního nápadu může platit celoročně.

  Dopravní značka „Zimní výbava“ (č. C 15a) přikazuje řidiči motorového vozidla kategorie M nebo N pokračovat v jízdě jen za použití zimních pneumatik, a to u motorových vozidel o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg s hloubkou dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů nejméně 4 mm na všech kolech a u motorových vozidel o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3 500 kg s hloubkou dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů nejméně 6 mm na všech hnacích kolech. Příkaz vyplývající z této dopravní značky nekončí na vzdálenější hranici nejbližší křižovatky a ukončuje jej až dopravní značka „Zimní výbava – konec“ (č. C 15b).

 378. Halladine?????
  Tys PROPUSTIL sestřičku???
  Ty, socan, ses zachoval jako bezectný kapitalistický vykořisťovatel a tu ubohou ženu jsi vyhodil po létech věrné služby na dlažbu???

 379. Oni doktoři jsou asi více rozkastovaní a v německém prostředí se všechno násobí…
  Třeba u ajťáků v anglosaském prostředí se takňák víc hledí na to, jestli dělá dobře svojí práci a každému je u zadele, jakého je vyznání, vzdělání, či národnosti. (Ono taky co ajťák, to víceméně cvok, že… 😀 ) Tedy pokud se svou odlišností moc neopruzuje, samozřejmě…

 380. skimici,
  nastudováno to nemám, a sama jsem učila na gymplu v letech 1989-1993, tedy z dnešního pohledu krutě zaostalými metodami a dle fuj-fuj socialistických osnov.
  Napozorováno mám jednak dle dítka svého, jednak podle studentů, které učím na PřF nyní – svěží, nová generace, již socanským systémem nedotčená. A samozřejmě klábosím s kolegyněmi, které mají rovněž dítka školou povinná i na vyšších stupních.
  Mám za to, že ona diskutovaná inkluze by se měla týkat jen základky, tedy školského stupně povinného ze zákona. Dítko mi ale studuje na osmiletém gymplu, kamžto se musí dělat přijímačky (většina státních akceptovala SCIO, ale je na jedné každé škole, jak velkou váhu tomu v přijímacím řízení přikládá, kolika body zhodnotí předchozí vysvědčení, olympiády apod.) To jsou ale jen gymnázia, střední školy klasické (pro ukočení ZDŠ) už to mají také jinak, podle zaměření.
  Co se týká gymnázií v ČB, tak biskupské (státní ?) má své vlastní přijímačky, a obecně je zaměřeno na výuku jazyků (nejširší nabídka včetně latiny a řečtiny). Další gympl je zaměřený na sport – ale až ty třídy po ZDŠ, tedy klasické, a tam se kromě SCIO musí adepti prokázat sportovní zdatností (reprezentace ve svém sportu na soutěžích atd., možná i nějaké povinné atletické výkony) – jak konkrétně to probíhá netuším. Pak tu je další gympl, údajně patří k nejlepším v ČR, který byl dříve matfyz. Je pravda, že se to o něm traduje i nadále, a myslím, že pořád kladou velký důraz na přírodovědné předměty (opět, jedna ze dvou tříd „klasických“ je brána jako matfyz, druhá jako humanitní – takže se liší hodinovou dotací odpovídajícíh předmětů, a do určité míry si to studenti volí; do primy mají zvýhodnění tedy body navíc pro úspěšné řešitele logické a matematické olympiády a myslím že i hodinová dotace klade důraz na přírodní vědy). Ostatní školy jsou spíš „všeobecné“. Soukromá gymnázia zde mají přijímačky ústní, českoanglické částečně vedené v Aj jazyce. Ale to už asi vážně záleží na škole – pokud mám kusé informace, pražský PORG (platí se školné) ma přijímačky založené na SCIO, a to ze všech tří oborů (tedy matematika, ČJ a všeobecné studijní předpoklady), což ČB gymply ne, tady je jen M/ČJ.
  U těchto škol samozřejmě neexistuje „spádovost“, neboť jsou volitelné a přijetí je podmíněno přijímacím řízením; jak daleko bude dítko dojíždět je jeho věc.
  Gymnázia jsou každoročně posuzována (MŠMT ?) podle různých kritérií, nejčastěji asi úspěšnost studentů v různých oborových soutěžích a olympiádách, a je sestavována „hitparáda“, což si pak každá škola prezentuje na svých webovkách (stejně jako většina škol dává k nahlédnutí ony hodinové dotace jednotlivých předmětů, a samozřejmě i posléze hitparádu absolventů, tedy na jakou VŠ odešli studovat maturanti). Takže pokud rodič chce, informace získá, a měl by sám posoudit, jestli dát dítko na sportovní školu nebo jazykovou; v šesté třídě už je řada dětí vyhraněná. Pokud jsem si všimla, tak k přijímačkám nikdo dítko s asistentem nevedl….

  K těm základkám – tady v ČB jsou dvě zaměřené na sport, do jedné chodí dceřini bývali spolužáci – přijímačky se nedělají, spádovost je asi omezena tím, že na druhém stupni je striktně jedna třída fotbalová, druhá hokejová (do těch chodí kluci, co hrají za nějaký oddíl), a třetí neprofilovaná (kde děti dělají jiné sporty). Je to tak trochu škola „chlapecká“ (posunutý podíl pohlaví ze zřejmých důvodů), a podle drbů, co se ke mně od děcek donesou, tam mají drobátko přísnější režim (což plně chápu a jako rodič bych to podpořila i leckde jinde).

  Uff. Snad své zkušenosti a postřehy přidají i další 🙂

  Uff, ono se to ale bude město od města lišit, takže to berte jen jako popis zdejší enklávy

 381. 448-a ještě dnes to referendum o asociační smlouvě s Ukrajinou v Nizozemsku …
  Taky možná nedopadne a bude se muset opakovat nebo nerespektovat.

 382. Maydo, a co mHalladin ěl podle tebe udělat?

 383. Matzurko
  moc děkuji za informaci. Školství bude patrně děsně složitý organismus. Proto se asi cítí kdekdo kvalifikovaný o tom klábosit (nakonec – do nějaké školy chodil každý).

 384. Nickname,

  tady v našem pohraničí je fůra pendlerů, kteří jezdí za prací do Rakous denně.
  Takže žádné zpřetrhání rodinných vazeb nehrozí.
  Jo maYdo , propustil 🙂
  Věděla to dostatečně dlouho dopředu, dostane 3 oplaty navíc.
  Takovou penzi nemám, abych ji mohl platit coby penzista. 🙂
  A neboj se , na dlažbě nezůstane 🙂
  Nabídku práce – dokonce v oboru – už má.

 385. Nickname,

  tady v našem pohraničí je fůra pendlerů, kteří jezdí za prací do Rakous denně.
  Takže žádné zpřetrhání rodinných vazeb nehrozí.
  Jo maYdo , propustil 🙂
  Věděla to dostatečně dlouho dopředu, dostane 3 platy navíc.
  Takovou penzi nemám, abych ji mohl platit coby penzista. 🙂
  A neboj se , na dlažbě nezůstane 🙂
  Nabídku práce – dokonce v oboru – už má.

 386. quivisi, nepropustit… Je přece nelidské propustit někoho jen proto, že pro něj není práce 🙂

 387. A to si předtsav, že někdeo jsou tak lidští, že nepropouštěj ani ty, co v pracovní době pindají na netu 😉

 388. 455 Halle
  jaké to je? Teď vlastně budeš ceněný odborník, anžto můžeš sloužit pohotovosti, když nebudeš mít zrovna do čeho vrtnout.

 389. 448

  No s těmi negativními důsledky poněkud kecaj. Zastávky na hranicích určitě zpomalej provoz, ale pokud to bude jen kontrola osob, a ne kontrola celní, nic moc se neděje.
  Jasně , špeditérům poklesnou zisky, protože jedna cesta bude trvat dýl.
  Ovšem to by se týkalo všech zemí, takže konkurenceschopnost by to ovlivnit nemělo.
  A většina našeho exportu jde do Německa, takže jen jedny hranice.

 390. Uvidíme, skimici,

  Záleží na zdravotním stavu. Momentálně nic moc, a od Nového ruku už to bylo se zaťatými zuby.

 391. Na gympl mojí dcery se asi podle scií nebere. Určitě se nebralo v době, kdy tam šla, škola měla svoje vlastní testy, i když to asi z těch Scií nějak vycházelo

  Scia řeší teď, protože několikVŠ, kam se hlásí, podle těch Scií bere. Může mít až tři pokusy, bere se nejlepší výsledek. Má po prvním pokusu a s výsledkem by se loni dostala, což jí dodává poněkud klidu v předmaturitním a předpřijímačkovém stresu.

  Na gymplu sama velmi brzo, už někde v sekundě, zjistila, že má proti některým spolužákům z výběrových základek mezery. První roky proto byla s prospěchem vysloveně na chvostě, postupně to dotáhla na solidní průměr.

  MYslím, že na VŠ studium ve zvoleném oboru je dobře připravená a motivovaná, i když má sem tam nějakou trojku a celou tu dobu měla čtyřku z němčiny a chemie.

 392. „Maydo, a co mHalladin ěl podle tebe udělat?“

  Samozřejmě nepropustit. Jistě má nahrabáno dost a může tu vykořisťovanou oběť živit z nadhodnoty, o kterou každý kapitalista okrádá své zaměstnance, neb okrádat o nadhodnotu je smyslem kapitalistova bytí.

 393. 460 Halladine, držím palce ať jsi plně akceschopný.
  Když porovnám jaký by byl život bez právníků s tím jaký by byl bez zubařů, výběr by byl jednoznačný. Pomyslím-li na to, že mě rozbolí zub a servis nikde, polévá mě hrůza. Třebaže dosud, ťuk ťuk až na moudráky chrup kompletní a jen dvě plomby. Ovšem s ohledem na stav tachometru čekám kdy se co vysere.

 394. Jo,
  poslední detail – ano, máme tu i první stupeň pro „nadané“ děti, kde je podmínka přijetí do 1. třídy absolvování vstupního pohovoru (s psychologem). Jsou jen dvě třídy na celé ČB, děti se pak snadněji dostávají na osmiletý gympl. Ti, co tam nechtějí, pak pokračují na běžné základce, bohužel pokračování v negymplvém druhém stupni „pro nadané“ není, resp. většina na ten gympl jde a ze zbytku dětí nelze složit ani jednu pokračovací třídu. IMHO nedomyšlené, neboť při současném přetlaku 150 žadatelů na 30 míst v každé primě by jistě šlo třídy naplnit i dvě, pro ty, co spadli „pod čáru“. Jiná základka si skutečně zřídila jednu třídu na II. stupni (tedy od šestky) zaměřenou na matematiku a přírodní vědy, opět se dělá přijímací test či pohovor, a to v době až po přijímačkách do primy, takže si vlastně takhle ty děti „vychytá“ taky.

  A to už je asi fakt všechno 🙂

 395. maYdo 🙂

  okrádání pracovníka o nadhodnotu je možná cílem kapitalisty , ale dost pochybuju, že bývá jeho cílem tu ukradnutou nadhodnotu rozšustrovat.
  Aneb buď nejsem kapitalista – a o tu nadhodnotu jsem neokrádal, anebo jsem, a pak se o ní tedy dělit nebudu 🙂

 396. A kapitalista spíš nejsem – kapitalista pracuje s kapitálem , já se živil těžkou manuální prací 🙂

 397. 464 Schumi
  lidstvo zpohodlnělo, nikdo nechce nésti zodpovědnost a proto musíš mít na každý „prd“ právníka namísto používání osvědčených prvků přímé demokracie.
  „Dobře udržované milice jsou nezbytné k zabezpečení svobodného státu, právo lidu vlastnit a nosit zbraně nebude porušeno.“

 398. Ale, ale ale, jak to že nejseš? Jseš OSVČ tedy podnikatel, živnostník = kapitalista = parazit.

  Řekl to Mládek a to je socan a socani nelžou. lžou jen vošklivý pravbičáci.

  No a nebyl by ten život krááááásně jednoduchej a přehlednej, kdyby fungoval podle ideologických schnemat a klišé?

  A ona ta realita je, mrcha jedna, složitější……S tím by měl někdo něco udělat, je to šlendrián.

  A co iráčtí uprchlíci? Vrátí se? Nevrátí se? Nebo letí hledat osmou tečku?
  Že prej si vezme teď azylový řízení na povel Brusel a bude podle klíče rozdělovat, kdo kam půjde. Aby si prchlíci a pro ně nezajímavé země nevymejšleli a nenechávali všechno na těch hodných, co je pozvali s otevřenou náručí.

 399. 469

  maYdo,

  všechno co Mládek řekl je fakticky, podle čísel pravda.:-)
  Pokud bereš opravdu to, co řekl, a ne to, co mu bylo přiřčeno,že řekl.

 400. jejda, tady se toho nakrafalo co jsem spinkal. K té blbosti s bankomaty se vracet nemusím.
  Blbost tu také navzdory mrazivému počaasí kvete. V pondělí se sešlo 17 generálních prokurátorů z pokrokových států a dohodli se, že by se popírání globálního oteplování mělo hodnotit jak trestný čin (protistátní čnnost ohrožující republiku – kde už jsem se s tím setkal?). Zlomyslná příroda jim to stvrdila poklesem teploměru ve zdějším kraji v noci na -6°C. Přes den jsou tu dva, na sluníčku čtyři nad nulou. V chladné minulosti tu už bývalo dvacet a nezmrzly třešně a broskve. To jen povzdech kverulanta.
  Důležitější událost. Zdá se, že se konzervativní vítr napírá do Cruzových plachet. Včerejší volby ve Wisconsinu byly první viditelnou implozí Trumpvy strategie (pokud nějakou realistickou má). Až doposud jsem mu byl více nakloněn, a to zejména pro jehu sekulární orientaci a zdravý ekonomický odhad. Jenže Trump nedokázal slevit z přístupu ke kempaně jako k býčímu zápasu a tak se politika dělat nedá. Řadou neuvážených výroků si odradil velké procento sympatizantů. A nebyly to přiblblé řeči o tlustých ženských, ale témata, o něž nemusel ani zavadit – že by Japonsko a Korea měly dostat vlastní nukleární výzbroj, ženevská konvence a NATO by se měly zrušit a podobně. V každím z těchto prohlášení je kus pravdy, ale voliči se tím nedají stále bombardovat s přesvědčením, že je to jediná pravda. Navíc Donald nedokáe iustát tlak. Což Cruzova parta dobře odhadla a vlákala Trumpa do pasti osobních útoků. Je civilizovaným zvykem, že poražený kandidát vítězi poblahopřeje a vyzve k pokračování střetu civilizovaným způsobem. Trump se místo toho do Cruze opřel s tím, že je lhář a voliče obelhává. těmito osobními útoky si Trump odradil zejména voličky. Dnes počet těch, kterým je osobně nesympatický a nebudou ho volit z tohoto důvodu přesáhl 51%. Stejně nesympatická je i Hillary.Na Cruzovi mi vadí jediné – bigotní latinsko-americké katolictví.Volit Hillary ani šíleného Bernieho nebudu v žádném případě, ale pokud by Cruz napřel své politické úsilí do zvrácení platného zákona Roe-Wade o právu ženy na přerušení těhotenství, musel bych odmítnou i další, třeba prospěšné, zákony s tím svázané. Nebudeme to mít mi konzervativci snadné. Navíc si v zákulisí věrchučka Republikánské strany drží Kasicha, který je přijatelný umírněným – nereligiosním – konzervativcům na východním pobřeží. Pokud Cruz a Trump nedíhnou potřebné většiny 1230 delegátů, může vedení strany vyhlásit „contested“ volby na sjezdu a protlačit Kasicha. Ať tak nebo tak – pokud FBI skutečně nevytáhne na světlo rozsah porušení zákonů Hillary, budeme tahle megera příští obyvatelkou vajthauzu. Bernie by se líbil Halladinovi. Volá po totálním zdanění těch nejbohatších, školství a zdravotnictví zadarmo, 15 dollarovou minimální mzdu a v oblaku těchto sociálních utopií se vznáší na podpoře 80% osmnáctiletých voličů. Jak moudře říkával Sir Winston : kdo není ve dvaceti revolucionářem nemá srdce, kdo ve třiceti není konzervativcem nemá mozek.

 401. 471

  Co je to totální zdanění ? 100% ? 🙂

 402. „školství a zdravotnictví zadarmo“

  „…a dohodli se, že by se popírání globálního oteplování mělo hodnotit jak trestný čin (protistátní čnnost ohrožující republiku….“

  jo, jo, to jsem už taky někde slyšela… aneb i Ty, Ameriko????

 403. skimici,
  vejš jste psal, že je vám líto, že nevisíte v Louvru.
  Oběsit se v Národní galerii v Praze není pro vás dost dobré?
  Pokud si to rozmyslíte, mám známého, který má známého, co dělá údržbáře v NG a tudíž může nabídnout jak vstup, tak i skobu a lano…..

 404. … srandičky srandičky pánové. Nechci si důstojně viset v ústavu, kde se každý debil může opodál vyk…

 405. Prolhaní do morku kostí!

  Zahradil na FB:
  „Teď jsem si podrobněji pročetl těch 5 návrhů Komise na reformu azylového systému. Je to něco naprosto příšerného, nedá se souhlasit vůbec s ničím z toho. Nejen centrální přerozdělování migrantů, dokonce i harmonizace sociálních dávek napříč EU. Ještě před pár dny mi eurotajemník Prouza na semináři Europea veřejně lhal do očí, že nic takového nepřichází v úvahu.“

 406. Zmírni váchne, Rputi!
  Není vyloučeno, že to EU spískala bez toho, aby se radila s vládama !
  Minimálně Maďaři a Poláci by řvali jako na lesy !
  A řevu Maďarů by si asi NoName všiml.
  Takže Prouza vůbec nemusel nic tušit.

 407. Skimici,

  snad si nemyslíš, že by tě v Louvru nechali viset trvale ? 😀 😉

 408. Halle 479,
  já chápu, že je Zahradil těžce nasířen.

  Teď hlavně aby Bohouškovi to ztopoření vydrželo!
  …Návrh Bruselu je podle Sobotky pro českou vládu „naprosto nepřijatelný“. „Považuji za kontraproduktivní, že Evropská komise znovu tento mrtvý návrh na trvalé kvóty dává na stůl, navíc s jasným vědomím, že nemůže získat podporu členských států,“ uvedl premiér v prohlášení a zopakoval, že česká vláda nebude souhlasit s žádným systémem povinných trvalých kvót.
  Migrační politika musí podle premiéra zůstat pod kontrolou jednotlivých členských států a Česko se má podle něj soustředit na pomoc ostatním zemím chránícím společnou hranici. „Poslední rok jasně ukázal, že přerozdělování nijak při řešení migrační krize nepomáhá, naopak pouze motivuje uprchlíky k cestě do Evropy,“ dodal Sobotka….
  Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/brusel-migrace-prerozdelovani-ohlasy-d8h-/domaci.aspx?c=A160406_153240_domaci_ane

 409. Putin telefonicky promluvil s šéfy Arménie a Azerbajdžánu, aby přestali blbnout s válčením.
  A zcela náhodou prý u Azerbajdžánských hranic začalo ruské vojenské cvičení.

 410. Rputi,

  nasejřenej je kde kdo. To ovšem neznamená, že je možné někoho bez důkazů obviňovat ze lhaní.

 411. No, mně by hlavně zajímalo, jak chtějí zajistit, aby se ti uprchlíci drželi tam, kam jim přikážou jít. Zatím to nevypadá, že by v takovém Česku nebo Polsku toužili spočinout a zvelebovat nově nalezenou zemi.

 412. Prouza je kdo?
  Já znala dva – jak Švejk Ferdinandy. Jeden nám na gymplu vrtal zuby. Ve své vlastní hubě přitom obvykle držel cigaretu, z níž hrozil pád popela přímo do úst nebohé oběti na zubařském křesle.
  Druhej má pivovar v Lobči, kterej rekonstruuje léta vlastníma rukama z baráku na odpis.

  Ale tohle asi bude jinej Prouza, ne?

 413. Halle,
  ad 480 – kdyby byl dobře proschlej, tak proč ne?

 414. Nepřijatelné pro Bohouše ?
  Ale no tak 😉

 415. Halle,
  a když Štefan Füle tahal Janukoviče, potažmo celou Ukrajinu, za fusekli, tak to bylo co? Taky jenom nevěděl?
  A když se bombardovala Jugoslavie a trhalo Kosovo, to taky nevěděli?
  A když si pracně vymýšlí důvody, proč na Rusko ještě uvalit nějakou tu sankci, tak to taky nevědí?

  Mno, pokud tohle všechno jen nevědí, tak patrně nejsou svéprávní…

 416. Halle,
  mám takový pocit, že Rusko má v Armenii (na hranici s Tureckem?) nějaké to vojsko. Takže jeho varování oběma stranám je tím poněkud zdůrazněno.

 417. DVD

  ten dojem máš správnej. Rusové tam mají jednu nebo dvě letecké základny , a před pár měsíci tam posílali posily

 418. Proboha, AK má pravdu. Proniká to už i sem.

 419. Tak jsem se zeptala dcery, jestli je taky vzdělávají a ta řekla, že něco takovýho je taky politická propaganda a že to nemá ve škole co dělat.

 420. Halle,
  jen si to řekni – Mohenžodaro, Luxor, Jeruzalém, Mekka, Liberec. To přece zní!

 421. Tak to je špatný, pak dcera nedokáže rozeznat kremelskou propagandu.

 422. Konec konců, proč by ji dcera měla rozeznat, když ji mnohdy nerozeznají starší a zkušenější. Že?

 423. O mou dceru nemusíte jevit obavy, pánové, ta má rozumu za dva, na tu je každá politická propaganda krátká. 😀

 424. Do country nebe dnes v den svých 79 narozenin, odešel merle Haggard.

 425. já se na tu kremelskou propagandu podíval, ale vůbec jsem nepochopil o čem je ta škola. Nějak mám dojem, že se tam maturuje ze zmatenosti.

 426. 503 tak Holandskem si nejsem jistý, ale referendum není závazné, tak to politici nebudou brát v úvahu. Oni by to nebrali v úvahu ani kdyby závazné bylo. Evropská myšlenka a spolupráce zvítězí nad šovinismem a válkami.

 427. nickname : naš tanki v Pragě – naní nad slovanskou soudružnost. Igor Dadin skončil za podobný protest opašným smrem na tři roky v base, tihle asi dostanou řád Hrdiny SSSR

 428. 506

  Jak početná demonstrace ! 🙂

  Spolek cvoků .Nejsou to lidi Žirinovského ?

 429. Tady nejde o to, co křišelo 30 magorů, ale že je měřeno různým metrem. Dadin ani nevykřikoval, držel ceduli.

 430. Merle, to byl frajer. Uprostřed vietnamské hysterie si dovolil vylézt na podium s písničkou Okie from Muskogee podporující jihoasijské americké angažmá. Mám rád jeho písničky o železnicích, kriminálech, barech a vůbec o životě. Neměl to lehké a vyhrabal se ze sraček. Klobouk dolů, Merle

 431. Dobrý den. Země, kde za špatný názor může být lůžko, včelka, pobyt. Tato demonstrace vyhodnocena jako nešpatná.

 432. Tak to sem rad, ze nekde v pohadce existuje kralovstvi, kde se vsem meri stejnym metrem. . .

 433. Dobré zas ráno… Další milník na cestě k všeobecnému pokroku – Francie zavedla pokuty pro klienty prostitutek. A tak je to správné a tak to má byť!

 434. Dušane,
  není měřeno dvojím metrem.
  Je zcela objektivním faktem, že v uplynulých 25 letech nadělaly USA po světě bordel, kde se jen dalo, zatímco Rusko nikoliv, ačkoli je mu to neustále podsouváno.
  To se prostě oddiskutovat nedá!

  Stejně jako fakt, že poslední dva velvyslanci USA se tu chovají jak říšští protektoři a přičinlivě nasíraj a podplácej kde koho.

 435. 514, 516 jj a jsme zase moudrejsi – toto zadnej politruk nevyvrati

 436. (516) Fakt nedá. Podobně jako chemtrails.
  (517) Ten výběr „zachraňovaných“ se asi fakt nepodařil.

 437. Ale navléct to na Konvičku je fakt výkon.

 438. NoName 521,
  nj, „když VON ho zná“ a „musel VO TOM vědět“ …. 😀 😀

 439. Jo, on je pro Konvičku jako ten houslista pro Putina …

 440. Dobré ráno vespolek,

  podle dřívějších informací pan Hasan, konvertovaný ke křesťanství, se s Gen21 rozhádal, neboť z jeho seznamu azylantů byli někteří vymazáni a nahrazeni lidmi vybíranými přímo Gen21.Tak by mne docela zajímalo, kteří z těch, co nakonec přijeli, jsou v té „německé“ skupině – jestli ti vybraní Gen21 nebo panem Hasanem.
  A nechápu, když chtějí azylovat křesťany, proč jim vadí vystupování pana Hasana proti muslimské ideologii – to se nějak tluče ? V rozporu se zákonem to není, tak co je jim do toho ?

 441. pasáčku, je vidět, že jsi mladej a nepamatuješ Agitační příručky domovního důvěrníka

 442. 525-podstatou sdělení je, že za neúspěch může Hasan, Konvička a Úsvit, ne logický rozbor 😉

 443. Mladej, ale rychle se učí od starších

 444. a vybráno od Macka:
  Petr Pithart včera v rozhlasu:
  „Musíme nastavit pravidla evropské diskuse.“
  Dodávám:
  Tak to je doposud nejelegantnější vyjádření návrhu zákazu jiných názorů než zastává Petr Pithart a jemu podobní.

 445. A prý nizozemské referendum je pro vládu závazné: víc než 30 % účast a přes 60 % proti vstzpu Ukrajiny do EU.
  Takže:
  Nizozemský premiér Mark Rutte už prohlásil, že vláda ratifikaci dohody přehodnotí. „Pokud je referendum platné, nemůžeme dohodu jen tak ratifikovat,“ vysvětlil v nizozemské televizi.

 446. 515

  Bůh nezatratil Madgdalénu..
  Äle kdo kupuje si ženu, je Ďáblův muž a otrokář !

  Asi nepřesně citováno zpaměti 😉

 447. 526 no zase tak mladej nejsem a bohuzel to nam ne pusobi jako od domovniho duvernika.
  Jedni zavrou – druzi vysetruji. Horsi dle prirucky je vysetruji horsi.

 448. Tak koukám, že ten Kojzar byl ouplnej břídil! 😀

  …Když ale Klaus zrelativizoval rozdíl mezi vědecky ověřitelnou pravdou a lží, zaměřil svou pozornost na Evropskou unii — je to prý substituce za kremelské diktátory. Po anšlusu Krymu už Klaus v absolutním rozporu se svými předchozími názory začal papouškovat témata ruské propagandy. A dnešní Klaus je hrdým přítelem francouzských a německých neofašistů z Front national a AfD, což je v souladu s názory Putinova Kremlu, jenž obě strany pomáhá financovat…

  Více na http://www.reflex.cz/clanek/rozhovory/70576/nasi-volbou-je-eu-nebo-putin-rika-predni-historik-igor-lukes.html?utm_source=reflex.cz&utm_medium=copy

 449. Důležité je, aby byly výsledky referenda v Holandsku správně interpretovány a pak aby se to nějak ke spokojenosti všech vyřešilo.
  Nevylučoval bych variantu, že veřejné mínění v Holandsku ovlivnil Putin a peníze šly z Panamy, ani že tento výsledek nejvíc pomáhá Moskvě a rozvrací EU.
  A i tak si špičky EU Unii rozvrátit nedají, tak jak se nedají zvyklat hloupými názory svých občanů.

 450. Agitační příručky možná byly v 50-tých letech ( to nepamatuju), co pamatuju, tak domovní důvěrnice vřískala kvůli pořádku a hluku, pokud jsme tam my děcka dělali bordel.
  A posuzování celé doby socíku podle padesátch let je nonsens.
  V době, kdy jsem měl vlastní byt byli (1978)už jen placení domovníci.
  (na sídlišti, v šestiposchoďovém paneláku.)

 451. 526 no zase tak mladej nejsem a bohuzel to nam ne pusobi jako od domovniho duvernika.
  Jedni zavrou – druzi vysetruji. Horsi dle prirucky je vysetruji.

 452. Dobré ráno
  tak Holandské rederendum o Ukrajinském paktu nakonec platné protože se účastnilo ca 32% (práh 30) a 62/31 NE/ANO.
  Ne že by to něco změnilo. Spíše čekám na dosud nevídané předkamerové výkruty večer na čt24. Kromě Kubalovy elitní trojky s Pazderkou a Vostálem budou muset nasadit i esa jako Velíška a Gabala.

 453. NoName,
  jo, ale při pozornějším čtení se jeden neubrání úžasu…

  MF Dnes píše:
  Uprchlíky do Česka pomáhal vybírat muž blízký Konvičkovi a Úsvitu
  http://zpravy.idnes.cz/uprchlici-irak-hasan-usvit-konvicka-db8-/domaci.aspx?c=A160406_193251_domaci_ane
  v textu dále „Hasan, který žije v Česku, byl tím, na koho se Nadační fond Generace 21 obrátil, aby mu pomohl vytipovat rodiny křesťanských uprchlíků k přesídlení do Česka. Jezdil se zástupci fondu do Erbílu a připravil původní seznam sto padesáti uprchlíků, kteří vyhovují kritériím pro stěhování.“
  A ještě něco o jeho „rozevlátosti“, a že musel pomáhat právník, a prej podezření, že chtěl na seznam své příbuzné, kteří možná nejsou křesťani…

  Na tento článek odkazují parlamentní listy titulkem:
  Iráčan, který vybíral „uprchlé“ uprchlíky, spolupracuje s konvičkovci, všímají si noviny
  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Iracan-ktery-vybiral-uprchle-uprchliky-spolupracuje-s-konvickovci-vsimaji-si-noviny-429689
  Nikde dál neuvídějí, jak to s těmi uprchlíky (kdo koho vybral konkrétně) je, popsáno není. Zato se dovíme, že důvodem rozkolu je Hasanův odpor vůči řediteli Gen21, který je členem strany Zelených, tedy schvalující sňatky osob stejného pohlaví…

  Pozastavení programu je IMHO to nejrozumnější, co mohla vláda udělat. Zrušit by bylo ještě lepší – myslím, že křesťanských charit je tu i tak dost, akorát nemají potřebu takové sebeprezentace…

 454. 530 aha quivis byl první
  v každém případě pár zpovykaných Holanďanů nezabrání naplnění odvěké touhy evropského lidu po svobodě a demokracii

 455. Jo, Rputi,

  režimy se mění, mtody zůstávají ! 😀

 456. 537-Evropa se bude muset holt semknout kolem evropských hodnot…
  BTW, Merkel cítila potřebu osobně se vyjádřit k té parodii v ZDF na Erdogana a odsoudit ji. To jenom dokazuje, jak to vede-hormony a osobně. Nejhorší varianta.

 457. Ještě, že předtím nepochválila česká media za parodování Zemana …

 458. 514

  Cca 30 lidí šlo po cestičkách v nějakém parku, vyřvávali, ani nevadili dopravě.

  Kdo by se s nimi zabýval… 🙂

 459. 541 hormony? Hybatelem světaděje bývali obvykle chlapi kvůli ženský. Jako myslíte že v postmoderní době to bude symbolicky dáma v přechodu ?

 460. Dobré ráno,

  V tom článku ani není specifikováno, jak spolupracuje s Konvičkou. Ale jinak neopřekvapili, výykyt takovýho článku byl jen otázkou času.

  Ale protože to je stejně propagandistickej blábol, tak není třeba se tím zabývat. MYslím, že kecají obě strany, obě jsou poněkud jurodivé a jádro problému je v tom, že se pohádali. Kdo ví, jetsli to bylo kvůli nějakým „vznešeným principům“ nebo kvůli podílům na úplatku od rodin, zařazených na seznam.

  Dvojí metr je základem každé propagandy. Nemluvě o tom, že jím do jisté míry měříme všichni. Zajisté že ruská media měří dvojím metrem, o tom se pochybovat nedá, ale myslím, že těch dvojích metrů máme i tady dost a ty se zdejšího života jaksi týkají víc a nebylo by od věci začít u nich.
  Znáte to, nejdřív zamést před vlastním prahem.

  i když mezi místní elitou se spíš nosí na vlastní práh kálet a zametat před těmi cizími 😀

 461. „BTW, Merkel cítila potřebu osobně se vyjádřit k té parodii v ZDF na Erdogana“

  A že neměla tu potřebu, baba jedna, se vyjádřit k atentátům v Bruselu nebo k azylu uprchlíků z Česka….

  Mimochodem, dotaz téměř pracovní :

  Piktogram ve tvaru kosočtverce s čárkou zajisté všichni znáte. Má to pánský protějšek? MYslím grafickou značku, ne naturalistickou skicu. 🙂

 462. 546 jo svata pravda – i když MEZI MISTNI ELITOU se spíš nosí na vlastní práh kálet a zametat před těmi cizími.

 463. Ono to skoro vypadá, že komik z ZDF vlastně není Charlie Hebdo …

 464. 523 to bude nasranejch, že nejsou na tom VIP seznamu…

 465. 2 NoName ad 541 – no, asi nemám to správné vzdělání. Já, když cítím potřebu, vyhledávám místní pobočku ministerstva úlevy a nepořádám na to téma tiskové konference.

 466. 550

  No jo, Schumi, ale to máš tak jako s tím chlapíkem , co se léta modlil k pánubohu, aby vyhrál v loterii.
  A nakonec se otevřely nebesa, a zaduněl Hlas “ Tak si blbe aspoň kup los !“

 467. (521) Možná jsem to četl příliš zběžně, ale já z toho nemám dojem, že je to „navlečeno na Konvičku“. Je zmíněn, to ano.

 468. (535) Domovník a domovní důvěrník mohla a nemusela být jedna a tatáž osoba.

 469. Karle, ale ta snaha hledat za vším kKonvičku je docela průhledná, nezdáse Ti ? 😀

  A to, prosím, rozhodně nepatřím do Konvičkova fan-klubu, nic si do něj neslibuju a důvěrou v jeho konání neoplývám.

  Ale ona ta místní propaganda je poměrně průhledná. Že dřív nebo později k takovému „senzačnímu odhalení“ dojde, se dalo vcelku očekávat.

 470. Viz M.Macek:
  Petr Pithart včera v rozhlasu:
  „Musíme nastavit pravidla evropské diskuse.“
  Dodávám:
  Tak to je doposud nejelegantnější vyjádření návrhu zákazu jiných názorů než zastává Petr Pithart a jemu podobní.

  Prostě v těhle lidech je to jak v koze, dodávám já.

 471. Za „echt“ socíku domovníci nebyli. A později už nebyli domovní důvěrníci.

 472. maYdo,
  stran otázky vznesené v 547 odpověď nemám, ale jako collateral information dodávám, že jeden z mých německých známých dostal před jistou holešovickou putykou neztišitelný záchvat smíchu, když tam uviděl emblém skupiny Tři sestry. A po přeložení názvu oné skupiny do jeho mateřštiny mu onen záchvat pokračoval.

 473. Navíc si myslím, že predevším GEN 21 šlápla do hodně obrovskýho ho.na a článek je výsledkem snahy z toho nějak vybruslit. nechtějí přiznat, že to zbodali, není politicky žádoucí to přiznat, tak je potřeba hledat honem viníky, kde se dá.

  Poukázat na to, že ten, kdo je kritizuje ,se zná s Konvičkou, je poměrně laciná způsob, jak na kohokoliv hodit bláto.

  Jako by to byla bůhví jaká senzace, ono těch odpůrců islámu, co s tím vystupujou veřejně a aktivně, zejména odpadlých muslimů, v ČR zas tolik není, takže je vcelku logický, že se znají.

 474. Rputi,
  však taky Hashim Thaci je dneškem presidentem Kosova. Snad mu tam na inauguraci přijedou Toni Blair, Bill Clinton – nebo aspoň Madlenka.

 475. (557) Otázka je, kdo za vším hledá Konvičku, můj dojem je, že NoName. Kolem Iráčanů jsou kecy a zmatek, což je celkem pochopitelné. Dobroserové si zřejmě vybrali špatného pomocníka a ten je ve spojení s Konvičkou. Toť vše. Žádné „senzační odhalení“ nevidím, prostě zprávu.

 476. Honzo,
  a ten Váš domovní důvěrník Vás politicky školil ? Anebo bonzoval ?
  Byl jmenovaný, anebo jste si ho zvolili, aby zařizoval různé věci, týkající se baráku ?

 477. No já jsem Konvičku do nadpisu článku nedal.
  Ono se jak ten Hasan, tak ti tydýti z Generace 21 jistě znají s tisíci a tisíci lidí, včetně politiků, třeba se Schwarzenberkem nebo Stětinou.
  Vypíchnutí Konvy do titulky je tedy jistě věcí náhody a je o prostou zprávu.

 478. Mám jednu přízemní otázku. Kam se vrtnu, tam na mě v poslední době vyskočí reklama na zonky.cz. A tak by mě zajímalo – co myslíte, je to letadlo, není to letadlo? Vyplatí se to těm, co si půjčí (dlužníkům)? A vyplatí se to i těm, co půjčí (věřitelům)?
  To jen tak, abych měla nad čím přemýšlet při sbírání křene. No to je druhý problém – s tím by možná poradil víc nepřítomný Jirka ppa nebo Rezy – jak se na poli zbavit křene?

 479. (569) Náhody ne, souvislost tam je. Ano, jde o prostou zprávu. Pokud tedy člověk není, řekněme, přecitlivělý.

 480. [570] Odhaduji, že vyplatit se to může. Když někdo dostane půjčku za poloviční úrok než v bance (a desetinu než u šmejdů), je na tom líp. Když někdo dostane desetinásobný úrok, než by měl v bance za uložené peníze, je na tom líp.
  Otázka je, co se stane, když se něco nepovede.
  Další otázka je, co s tím udělá zprostředkovatel.
  Letadlo to nebude, nevšiml jsem si toho multilevelového nabírání. Spíš jistý kšeft z poplatků s nulovou odpovědností, kterou přehodí na individuální věřitele.

 481. 571-myslíte přecitlivělost ve stylu „za každým bukem čeká Rus“ ?

 482. 570 zbavit křene? Rusáci ho dovážejí z Izraele…

 483. Dano,
  já jsem někde narazil na to, že jeden věřitel nemůže jednomu dlužníkovi půjčit přes zprostředkovatele (tuším, že jeho vlastníkem je PPF) více než 5000 Kč aby se rozptýlilo riziko. Jinak netuším.

 484. Tedy domnívat se, že se ten Konvička do titulky článku nedostal úmyslně se mi opravdu jeví jako porucha intelektu.

 485. No, dobře, ale pokud to je jen „prostá zpráva“, tak proč by se o tom vůbec mělo psát? Tady přece zná každej každýho, není třeba o tom psát v novinách.
  Proč se nepíše o tom, koho třeba zná Drápal, kterej mluví za druhou stranu? To by mohlo být taky docela zajímavý.

 486. já si jen vzpomínám, je moje kolejní spolubydlící vzpomínala na jakousi limonádu jménem „Zonka“ 🙂

  S křenem podobný potíže nemáme, spíš opačné – zachovat ho jako zdroj trvale udržitelný a nesežrat ho, než doroste, 🙂

 487. Dano, roundapem, a pokud to nepomůže poprvé, tak ještě jednou. Osobní zkušenosti. Na druhé straně já se ho marně zkouším udržet v kyselé půdě u chaloupky.

  Jeden zajímavý únik. Na jednu akci jsem přišel pozdě, jak začíná být mým zvykem, takže vyzbylo místo jen u socanského kroužku. Vše blbé je pro něco dobré. Vyslechl jsem zajímavý názor o Bohouškovi, který má prý před volbami zmizet z čelné funkce a připravit se na pašalík do Brusele. Nevím, neznám, ale hoši mívají dobré informace. Jakpa se to asi vyvine?

 488. 572 Silně přemítám o letadlu. Naštěstí si nmusím půjčovat ani poskytovat půjčky.

 489. (576) Záleží, co si představuješ pod slovem „úmyslně“. Minimálně úmysl, aby titulek přitáhl oko, lze předpokládat důvodně.
  (577) Založíme poradenskou agenturu, o čem psát a o čem ne … Tři čtvrtiny novin budou zbytečné. 😛

 490. ZON – zdravotní osvěžující nápoje jsou původem z Velkého Meziříčí. Výskyt na jihu Moravy je celkem běžný.
  Západněji a severněji jsou oblasti jiných podobných.
  Za minulého režimu se jim říkalo jinak, ale termín „zonka“ byl stále používán.

 491. Tak kde se ti Syřané v EU berou?

  … V roce 2013 se počet obyvatel Sýrie odhadoval na zhruba 23 milionů a z necelých pěti milionů Syřanů, kteří před válkou uprchli, jich údajně přes dva miliony žije v Turecku, půldruhého milionu v Libanonu a jen o něco méně v Jordánsku; čili na Evropu jich zas až tolik nezbývá…
  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/politologove/Tereza-Spencerova-Blazny-zavirame-do-blazince-Co-ale-s-lidmi-v-Bruselu-ktere-jsme-si-nezvolili-S-panamskymi-seznamy-je-to-jinak-429720

 492. No,když tak vidím, jak kritizujeme ze soućasné Evropy Rusko za dvojí metr, tak mi nedá nevzpomenout na úsloví o třísce a břevnu 🙂

 493. Už mě to fakt nebaví…. Jeden by si myslel, že je na slušném pravicovém blogu, a von je tu samej Putinův agent.
  NoNáme rýpe tak rafinovaně, že je za to zcela určitě placenej, a Kunetka to ani neskrývá.
  No a ostatní jsou více , či méně nakažení taky.
  Měly by se stanovit pravidla proti ruské propagandě a zavřít to tady!
  Přece není možné takhle beztrestně a nestydatě podrývat demokratickej a evropskej vývoj a budoucnost naší milované vlasti ! 😀 😀 😀

 494. V poslední době bych si nebyl zdaleka jist rovnicí pravicový Západ a levicové Rusko. Poslední země s e slušně čistým tržním systémem je asi nový Zéland, kterýžto je spíše na východě 😀

  Ale obecně je mi to jedno, jen občas, když jdu kolem, vypíchnu nějakou drobnost – nejraději nějaký úlet.

  Dívat se, jak se establishment staví k odpúrcům EU a její geniality, nebo aktuálně k odpůrcům migrace… a kritizovat Rusko za to, že používá dvojí metr mi pŕiślo fakt zu viel.

  Jistá forma mentální dalekozrakosti. Vidí jen ty problémy a chyby, kteé jsou daleko a není sebemenší śance, že bych s nimi mohl néco udělat. Obdobné jevy pod nosem ignoruji 🙂

 495. “ Založíme poradenskou agenturu, o čem psát a o čem ne … Tři čtvrtiny novin budou zbytečné. :-P“

  No, poradenskou agenturu asi ty noviny už mají. Dřív se tomu říkalo „cenzůra“
  I kkdyž možná jsou ti novináři takoví troubové, že tak píše i bez cenzůry.

  Jinak, Karle, jeden by muasel být opradu intelektuálově deficitní,a by si nevšiml, že představitelé GEN 21 se v novinách obhajují horem dolem a stilizují se do role neviňátek. Oni nic, oni muzikanti, oni nechápou, oni nečekali.

  Pak vystoupí v mediích někdo, kdo řekne , že proškrtali a původně vybraní lidé, kteří údajně byli potřebnější, z něj vypadli. To je docela vážný obvinění, zejména, když způsob, jakým se jejich klenti tady prezentovali, byl poněkud arogantní od samého počátku a bylo tedy zřejmé, že o žádné chudáky, potřebující pomoc nešlo a tím pádem se její, že by na tom šprochu mohlo být pravdy i víc než trochu.

  Otázku, proč se zrovna takoví lidé dostali na seznam, si asi položil leckdo a tohle se jevilo jako logická odpověď.

  A co na to generace 21? Zase mlží, vykrucuje se, kecá. mezitím vypuklo Čoro, protože uprchlíci vyrazili do Německa, za okolností nepříliš jasných a máslo na hlavě dobrodějů z Gen 21 roste a zdá se , že to jejich dobrosraní vskutku značně zapáchá, přesto, že obden někdo z nich kafrá, jak to mysleli dobře a že za nic nemůžou.

  A do toho vyjde článek o tom, kdo první kritizoval postup GEN 21, kde se praví, že „Von se zná s Konvičkou“ !!!! Zrovna s Konvičkou, kterého momentálně mají média jako padoucha číslo 3 ( číslo jedna je putin a a číslo 2 je Zeman) a na které se uplatńuje postup, za který by se nemusela stydět svatá inkvizice – cokoliv řekne nebo udělá, od ďábla jest. on zná spoustu dalšíchm, nejspíš i zajímavějších lidí, ale noviny musí přinést zrovna informaci, že se zná s Konvičkou. Zrovna s Konvičkou, kterej je v mediích neustále prezentovanej jako sprostej podezřelej a kdo se s ním kamarádí je taky sprostej podezřelej.

  No nezlob se, ale koho by to nepraštilo do očí? Tak primitivní…..

 496. Stejně zajímavé je srovnání Ruska a Ukrajiny. Vše, co se kritizuje v Rusku funguje i na Ukrajině v daleko větším rozsahu nebo horší podobě.

  Přesto se o Ukrajinu nesmí nikdo ani otřít. Maximálně s odkazem, že je to díky ruské okupaci nebo dědictví SSSR.
  Paradox je, že i Ukrajina je dědictví SSSR a nebýt Moskalů, byla by Ukrajina tak čtvrtinová. Kdyby tedy byla.

 497. 592

  Neměli bychom ignorovat Matzurku ? Ta se asi s tím arcilotrem Konvičkou zná taky ….
  Aú, Matzurko, do hlavy néééé ! 😀 😀

 498. Důchodce nebiju 😀 !!!

  (Já umí být taky pěkně jedovatá ;)…)

  Já jsem vůbec podezřelej element, znám se nejen s Konvičkou, ale i s již bývalým rektorem Grubhofferem. A našli by se jistě další, při dobrém hledání 🙂

 499. Tak to pozor, Konvička zná Zemana a Zeman Putina, kdo ten link nevidí je slepý. 😉

 500. 595

  To Tě šlechtí, že nebiješ důchodce ! 😀

 501. No, já se taky nemůžu chlubit křišťálově čistým kádrovým profilem, protože mám konvičku doma (na mlíko).

 502. no neni nad poplacani se po ramenou jak to spravne vedeme a vime.
  az na par skodicu.

  je jedno zda to udelame v CT , lidovkach nebo kde 😮

 503. no a s pohledem do dalky to kissinger rozlouskl

 504. No daleko těžší a intelektuálně náročnější je prohlásit se za škodiče, případně glosátora z nadhledu a připomínat to zde každý den. Nejlépe několikrát, aby to někdo náhodou nepřehlédl.
  To je dřina … I když, pro některé možná i jo.

 505. 592 Gen 21 ? To je co? Jsem nediálně…neinformovaný. To jsou ti, kteří mají závadu na jedenadvacátém genu, nebo jen jedenavacet genů? Mají nějaký vliv na počasí, cenu komodit nebo jsou k pošmáknutí, můůůj míííláááškůůůů…..?

 506. 591 to je substituční reakce. Problémy které nejsou schopni či ochotni (vyjde to na stejno) nahrazují umělými problémy problémy, jejichž řešením prokazují svoji užitečnost. Jenže ani to jim nejde. Problémy které za tím vytvořili jim přerůstají přes hlavu. To řeší vytvářením dalších problémů, o kterých předpokládají, že jejich řešením….

 507. A Bursík a Kateřina Jau Jau chystají žalobu kvůli návštěvě čínského prezidenta a omezení demonstrací na trase.

 508. Opravdovým cílem organizátorů referenda nebyla dohoda o přidružení mezi Ukrajinou a EU. Šlo o útok na jednotu Evropu, o útok na šíření evropských hodnot. O tom také svědčí i debata před hlasováním,“ poznamenal Porošenko.

  Petro už je větší Evropan než Nizozemci.

 509. On to má Petro těžké. Internetová TV Hromadske ho kvůli Panama Papers napadla, že v okamžiku útoků východoukrajinských povstalců začal dávat instrukce stran převodu svého majetku via Panama. Ovšem moskevský redaktor týdeníku Der Spiegel se za něja postavil. On (Porošenko) ten příkaz dal o týden dříve, kdy ještě vládní vojska vítězila. Takže je v tom nevinně. A daně vždycky platil. Takže co mu má kdo co vyčítat. Jo ty lidé okolo Putina, to je ovšem jiná…

 510. 601 muhehe ten par je uplne nekdo jinej . To bych si nedovolil tam radit sebe , ja byl pasak , jsem blb , politruk ale hlavne – neznam fakta a nevidim dal.
  Tim ani nemuzu splnovat ze vidim chyby daleko ale blizko ne.

  Teda navic vsim cim jsem, nebo byl, byl jsem rad 😀

 511. Ajajaj !

  Někdo má velkou hubu !
  Hillary Clintonová, která bojuje za Demokratickou stranu o post prezidenta USA v listopadových volbách, kritizovala Čínu a slíbila, že donutí Peking, aby poslouchal na slovo v případě, že bude zvolena hlavou státu.

  „Čína nelegálně zaplavuje náš trh laciným zbožím, krade naše obchodní tajemství, manipuluje se svou měnou, poskytuje nespravedlivé preference svým státním společnostem a diskriminuje americké společnosti“, prohlásila Clintonová ve svém vystoupení v rámci předvolebních závodů v Pensylvánii.

  Více: http://cz.sputniknews.com/politika/20160407/2763237/hillary-clintonova-cina.html#ixzz459TQrZM5

 512. Tak zas to s tou sebekritikou nemusíš tolik přehánět, pasáčku. My to stejně dávno víme 😀

 513. „orgie sobectvi vychodoevropskych zemi“…

  Inu, vitejte v EU. Navic emigranti stejne chteli tam, kam je pozvali, u nas se jim nelibilo…

 514. Kazdopadne je videt, ze EU je jedna velka, stastna rodina 😀

 515. To je hezký, Petře. Takže čeští xenofobové mohou za nehodící se výsledek holandského referenda. 😀

 516. 611-dnes srdcervoucí reportáž z Řecka, ze které vyplývá, že uprchlíci se smí rozložit, kde chtějí, dělat si co chtějí a dožadovat se úplného servisu a převozu do Německa.
  Je s podivem, že vzkaz Merkel špatně pochopili nejenom xenofobové z východní Evropy, ale i téměř všichni uprchlíci, kteří chtějí pořád explicitně do Německa.
  O tom, že půlku reportáže jsou uprchlíci ze Sýrie a půlku z Pákistánu ani nemluvím…

 517. Maydo, tak nejak jsem si vzpomnel na hledani objektivnich duvodu za bolsevika… Cim dal hure se hledaji rozdily…

 518. 605 proč ne, když mají na palmáre… Pro lišku je potěšením když jí slepice lezou až do nory.

 519. … a Rotshildovy peníze…. za oknem poletuje sníh, to oteplování člověka rychle vrátí k přízemním starostem

 520. Tož to jsem žádostivá na další vývoj?

  …„Ministerstvo vnitra dnes obdrželo od Spolkové republiky Německo žádosti dle Dublinského nařízení o zpětné převzetí 25 iráckých křesťanských migrantů. Zaslané žádosti aktuálně vyhodnocujeme a o dalším postupu budeme veřejnost informovat,” uvedla bez dalších podrobností mluvčí resortu Lucie Nováková…
  http://www.novinky.cz/domaci/399855-vemte-si-zpatky-vsech-25-irackych-uprchliku-pozadalo-oficialne-nemecko-cr.html

 521. U Darwinova vousu,
  už ztrácím přehled, takže těch 25 prchlíků je momentálně kde, bivakují v autobusu u Cínovce a čekají, jak to dopadne ? No snad mají na ty přesuny dost Kinedrylu…

  skimici,
  Gen21 nebo G21 je jen zkratka od Generace 21 (netuším, proč si azylová charita takový název zvolila), neboť jsem líná to pokaždé vypisovat. Ale máte pravdu, jako genetik by si měla dávat majzla, neb to může podsouvat i to, že je tajně podezírám z trizomie chromosomu 21. Ne že by vedení charity nejevilo známky duševní retardace, ale rozhodně bych nerada, aby to vyznělo jako posměšek na adresu skutečně nemocných, s nimiž naopak velmi soucítím (oni totiž při své genetické poruše neměli možnost volby).

  A doufám, že fúrie Clintonka si začala řezat větev.

 522. 620

  Někde v Německu, v opatrování německých úřadů,které nám je chtějí vrátit.

 523. Vrátil bych se k onomu případu švýcarské školy, kde moslemínští žáci byli zbaveni nutnosti podat paňčitelce ruku. (Je to tamní, dosti rozšířený zvyk, že žáci při příchodu i při odchodu se zdraví s vyučujícím podáním ruky. Inu, Eidgenossen.) V současnosti se okolo toho řeší dva problémy. Co má přednost – švýcarské zvyklosti nebo náboženské požadavky? Bude to řešit soud. Ovšem dále pak „osvobození“ oněch žáků od stisku ruky učitelce pochopitelně vybudilo feministky et al. – to je přece diskriminace žen ve své nejryzejší podobě. A ředitel školy ukázal, že je politicky dostatečně vyspělý a ony žáky osvobodil rovněž od podávání ruky u učitelům-mužům. Jinak jeho komentář k celé záležitosti celkem vypovídá o tom, že kvalitu ředitelů škol není třeba Spříseženectvu zrovna závidět.

 524. 620 Matzurko
  Jejda. Dekuji v kazdem pripade za informaci. Ted uz to budu vedet.

 525. Nebýt pojmu „oteplování“, tak se jeden ani nevmísí do hovorů.
  Přitom před pár lety jeden rozumný klimatolog, prohlásil, že „oteplování“ je směšný výklad situace, kdy se budou prudce střídat výrazné výkyvy podnebí a počasí.
  A řekl bych že má stoprocentní pravdu.

 526. Mňo,
  a jelikož mi právě Česká pošta doručila balíček včera objednaných antikvárních knih, jdu hloubat. Heč, získala jsem dokonce hned TŘI dílka od PeSem zmiňovaného Perelmana, a již po nahlédnutí nelituji vydané sumy (a že je sehnat není snadné a cena tedy odpovídala).

 527. Aha Matzurko,
  odpovídala jste Schumimu na 602 a ne mně 🙂

 528. Tři? Já mám jen Zajímavou matematiku a Zajímavou fysiku!

 529. (592) Bereš to pěkně zeširoka, jako kdybych se nějak zastával toho Gen 21, či čo. Já pouze a jedině podotkl, že pokud je do toho někdo namotanej, což ten pokřesťanštělý machometán je, já nevím, zda páchal dobro nebo zlo a kamarádí se s Konvičkou, tak není divu a nemusí být žádné spiknutí, když se to objeví v titulku. Cokoliv nad to už je navíc a ne ode mne. A už jsem viděl i blbější titulky.

 530. >> Matzurka in re Perelman
  Ono je v těch Perelmanových knihách schována i sovětská realita – třebas příklad, jak se tři rodiny podělí o počet polínek pro společná kamna v kuchyni tzv. komunálky atd. atd. Jinak autor není příbuzný s geniálním matematickým cvokem Gríšou Perelmanem, který dokázal Poincarého domněnku a odmítl jak milion dolarů tak i Fieldsovu medaili.

 531. >> quivis
  Já mám nějak v podvědomí Zajímavou geometrii a nevylučuji ani astronomii.

 532. 623

  No, já bych spíš osvobodil ty učitele (učitelky taky)od povinnosti potřásat si ruce s žáky 🙂

 533. KArle, copak tvrdím, že se zastáváš GEN 21?
  Nic takového jsme nepsala. Jen jsem Ti vypsala důvody, proč si myslím, že nejde o „zprávu prostou“, ale propagandistickou manipulaci.

  A taky netvrdím, že to je spiknutí proti Konvičkovi nebo odpůrcům GEN 21, trvám jen na tom, že to je dílo novináře, který pořádnou novinařinu vůbec neumí a i tu propagandu dělá blbě jako amatér.

  Místo, aby pogriloval Drápala, Talafanta nebo jinýho dobrosera, jak to tedy bylo s tím seznamem, koho vyškrtli a proč, tak řeší, kdo kamarádí s Konvičkou. To je fakt ubohý.

 534. Kdybych já to dělat uměla, určitě bych to dělala lépe. 😛
  A jdu upevňovat občanskou společnost.

 535. Pokud se někdo zastává „Generace 21“, jsem to já. Jednou z možností je pomáhat lidem utíkajícím z nelidských zemí. Pokud se ovšem ukázalo, že je lepší Kirkúk než Brno, nezbývá než toto přijmout.

  Pan Konvička se zná s panem Lhoťanem. Oba ukazovali na nebezpečí politického islámu. Poté, co pan Konvička vyznal, že vyhlazení islámu je pro něj první krok, další jsou na řadě křesťané, jejich cesty se rozešli. Je zajímavé, že mezi biology je dost bojovných ateistů, zatímco mezi fyziky ne. Absolvování matfyz bývá podmínkou nutnou, nikoli postačující, pro kněžské svěcení.

  Ve školním vzdělání bych doporučoval více volnosti. Nenutit studovat ty, co studovat nechtějí.
  Ti co se chtějí věnovat především společenským aktivitám – dnes je zvykem brát v úvahu i socializační funkci školského ústavu – to mohou činit i mimo školu.

 536. Zapomněl jsem dodat, že pan Lhoťan, jako konvertita k islámu, poté islámský odpadlík a konvertita katolický, se pravděpodobně zná s dalšími islámskými odpadlíky, tj. patrně i s panem Hasanem.
  Případné uvozovky si ctěné čtenářstvo doplní.

 537. Ten Salman Hasan, který připravoval ty původní seznamy, má nějakou vlastní organizaci, která pomáhá křesťanům na místě. Zřejmě je to nejrozumnější varianta.

  …Máte v Iráku ještě jiné projekty kromě přesídlení křesťanů, na kterém jste spolupracoval s Generací 21? Na vašem webu žádný jiný projekt konkrétně nezmiňujete…
  Ano, křesťanským uprchlíkům pomáháme v Iráku a na dalších místech dlouhou dobu bez jakýchkoli problémů. Toto je poprvé, co se taková věc stala a určitě to nebylo proto, co jsme udělali my.
  S kým přímo v Iráku spolupracujete?
  S tamními církvemi, lidmi zodpovědnými za uprchlické tábory a také uprchlíky. Samozřejmě, že máme humanitární iniciativu a pomáháme uprchlíkům se zbožím, mlékem pro děti, dáváme peníze na potřebné léky… Iniciativa přesídlení je nejmenší částí naší práce, protože uprchlíkům pomáháme už roky, hlavně od útoku tzv. Islámského státu…
  Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/rozhovor-se-salmanem-hasanem-byvalym-spolupracovnikem-generace-21-uprchlici-z-iraku-gmq-/domaci.aspx?c=A160407_143238_domaci_jav

 538. Jak se Ti křesťani v arabsku vlastně poznají?

 539. Ano, Karle, kdybych to uměla a chtěla dělat, dělala bych to lépe. 🙂
  Ale protože to neumím, tak to – na rozdíl od mnoha jiných – nedělám.
  Ale protože to neumím a proto to nedělám, nemusím ze sebe ještě nechat dělat blba.
  Kdybych já někomu udělala blbej projekt, tak by asi tak vypadalo divně, kdybych tvrdila že klient to neumí a tak má co kritizovat, ne?

 540. Tak ta první věta v /636/ je poněkud mimo. Moje varianta by zněla „Kdybych to já dělala, určitě bych to dělala lépe.“ Ovšem při srovnání s tím co v onom článku předváděl český journalista by to zase takové umění nebylo. A s poslední větou v /635/ plně souhlasím.

 541. A jak je to při konversích? Ačkoliv – dneska umějí plastičtí chirurgové konvertovat na pannu každou, když jsou šrouby…

 542. 645-pogooglujte, v Německu na to určitě vydali obrázkový manuál …

 543. Nickname, nic proti pomoci lidem ze zemí, kde jsou nelidské podmínky.

  Ale chování generace 21 je podivné. Od prvních problémů, kdy hlava rodiny v televizi pronesla svou větu o kravínech, jen mlží, kecá, vymlouvá se, místo aby věci vysvětlila. A vysvětlovat je co, přinejmenším jak se na seznam dostali lidi, kteří evidentně nejsou strádající a chudí.

  Přinejmenším to zvorali jak se patří. Chápu, chyby se dělají a kdo nic nedělá, nic nezkazí.Ale oni ty chyby svádí na všechno možná okolo místo, aby z nich se z nich poučili.

  Jedním z důvodů, proč se mi generace 21 jeví jako podivný spolek je mimo jiné Dan Drápal.

 544. Šroubovaně se vyjadřující pannu?
  NickName – dnes jsem zrovna projížděl od KV směr Kraslice horem (odbočka jakoby na Loket ale okolo Nového Sedla). S někým jsem klábosil a čekal jsem až na kruháči ve Svatavě odbočím na prvním sjezdu doprava na Kraslice. Zabloudil a vrátil jsem se přes Svatavu vnitřkem zpět a ten kruháč tam byl. Dochází v té oblasti k nějakému časoprostorovému diskontinuu? Já ten kruháč asi nějak přejel aniž bych si ho všiml …

 545. Mno, nevylučoval bych úplně možnost, že při náboru oněch křesťanských prchlíků někdo sliboval, až se mu od huby prášilo, případně od oněch (asi) bohatých Iráčanů něco zinkasoval.
  A milí Iráčané, přišlí to relativně chudých českých podmínek se cítili oklamáni, a těmi vyjádřeními to dávali najevo.
  Přiznat se, že někoho podplatili se možná báli…..

 546. Aby bylo jasno, Íráčanům ani jakýmkoliv připrchlíkům nic nevyčítám. Hloupý kdo nebere.

 547. Objel jsem půl Moravy, deštíček mě chytil jen v Ostravě.

  Mergle Haggard a Earl Sruggs – já su už tak staré!!!

  Ty kydy o tom, že domovní důvěrníci vlastně už nebyli a domovnice nekádrovaly, mám snad reagovat? Abych se dozvěděl, že reaguji jen na jednoho? To mi nestojí za to, kdo byl potahována prověřován a posuzován a předvoláván, ví svoje.

  Dneska jsem vytáhl, opožděně proti jiným létům, kaktusy ven. Škody průměrné.

 548. Skimici, asi jste jel cestou kolem loketského hřbitova, Pískový vrch, Královské Poříčí a nově je sjezd před Sokolovem na Svatavu, chcete-li do Kraslic, musíte dát pozor, protože podjedete silnici po původně důlní vlečce (pan uhlobaron nechává ROP pozdravovat) a hned musíte doleva zpět do Sokolova, na kruháč k pumpě.
  Staví se i druhá část obchvatu, od Chebu. Patky pro pilíře stojí.
  http://www.15miliard.cz/projekty.php?id=435

  BTW uhlobaron konvertoval od ČSSD k ANO, založil místní frančízu.

 549. Konveroval-li uhlobaron, musí to být s bosobotkou nahnuté. Neboť pro svou uhlířskou víru kdysi vytrpěl i členství v KV KSČ v Plzni.

 550. Pokud se tu objevite pane Neumann, kdo by ve statech rozhodoval o azylu imigranta ?
  A kdo by ve statech rozhodoval o prijeti mexika za dalsi stat USA ?

 551. 656 tedy je to federalni urednik nebo jednotlivych statu?

 552. 657

  Mám dojem, že si to právo k velké nelibosti některých států přivlastňuje federál.
  A že je kvůli tomu docela hádka.

 553. Zdá se, že v celé prchlické akci hrál celkem dost podstatnou roli tlumočník Albahri.
  On té rodině někdo totiž musel napsat dopis pro MV, že ruší svou žádost o azyl a žádají o vydání pasů. to si sami zařídit nemohli.
  A prakticky veškeré informace o to, co si myslí a říkají běžely přes dotyčného pána.

  A když si trochu zagooglíte, zjistíte, že Albahri je docela rozvětvená rodina podnikající v Čechách v oboru prodeje, dovozu, odvozu, pronájmu nemovitostí a vůbec ve všem možném a je jich jako psů…

  Na FB pak proběhlo (nelze ověřit), že jden ze synátorů pana Batti vlastnil hernu a druhý synáček byl majitelem bordelu. Což by vysvětlovalo jejich dobré finanční zajištění.

  Takže, když si to dám všechno dohromady, pánové přijeli do Čech podnikat a G21 jim to svým konáním, výukou češtiny, hledáním zaměstnání a vůbec dobroserstvím, usilovně kazila… 😀 😀

 554. 660

  Ono dostat se do blízkosti Německa, zadarmo, letecky, bez plavby gumovým člunem, putování pěšky , bez spaní v mizerných stanech, případně bez převozu v přeplněných autech..
  Převaděči se svými drahými službami se mohou schovat 🙂

  No, neber to. 🙂

 555. Skimici: ano, důvěryhodnost EU je v sázce. Buď přijme demokratické rozhodnutí, ustoupí od svého plánu, nebo ne. Vysvětlí UA, že to je demokracie.

 556. skimici,
  omlouvám se, douška patřila Schumimu… sypu si popel na hlavu 🙂

  Perelmana mám Zajimvou matematiku, fyziku a geometrii (na přebalu má nějakou velkou loď a vevnitř věnování „za úspěšné řešení II. kola matematické olympiády ve šk.roce 1954-55). Zajímavá algebra teď vyšla ve slovenštině (raději budu hledat českou variantu), astronomii jsem při zběsilém hledání na netu nezahlídla (ale soustředila jsem se na matematiku).

  dvd, ano, ty dobové reálie jsem zaznamenala hned, neb se oslovují „soudruhu“ a příklad s polínky je hned jako druhý 🙂 Ale nad tím se leda mírně pousměju a raději se snažím řešit 🙂

 557. 656 – udělování trvalého pobyty i občanství spadá do resortu Ministerstva spravedlnosti. Žadatel je nejdříve přošetřen FBI. problém je v tom, že Obamovo Ministerstvo spravedlnosti prověřování FBI obcházá a vynechává podle politického zadání. Na asylanty se vztahujé všechna občanská práva a povinnosti kromě práva volebního a u mužů regitrace u Min.obrany.

  Přijetí dalšího státu ai hned tak nebude. Nejdříve musí ten stát sam požádaat. Už několikrát bylo na Portotiku referendum o připojení, ale vždy bylo zamítnuto.V čem se federál plete státům do pravomoci je v zacházení s ilegálními migranty. Pokud po nich některé státy tvrdě jdou. FBI intervenuje ve prospěch ilegálů, čímž nasíra kdekoho včetně vlastních agentů.

 558. Dobré ránko!

  Lord Cromer, který mezi lety 1882 až 1907 zastupoval Británii v Egyptě, orientálce popsal těmito slovy:
  ,,Evropan myslí přesně; jeho konstatování faktů jsou prostá jakékoli dvojznačnosti; je odpřírody skeptikem a vždy požaduje důkazy. Mysl Orientálce naproti tomu postrádájakoukoli symetrii stejně jako pitoreskní orientální uličky. Ačkoli staří Arabové dosáhli jakýchsi úspěchů v dialektice, jejich potomci vykazují obzvláštní nedostatky v logických schopnostech. Často jsou neschopni vyvodit ty nejsamozřejmější závěry z jednoduchých a pravdivých premis. Zkuste vylákat prostý přehled faktů z jakéhokoli běžného Egypťana. Jeho odpověď bude pomalá a zcela nepřehledná. Než dokončí svou historku, bude si pravděpodobně šestkrát protiřečit.“ A jeho posluchačům to vůbec nebude divné, ani jim to nebude vadit a naopak ho plně podpoří…
  Zdroj: http://olgapavlikova.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=502096

 559. Procházka světovými ideologiemi a naukami

  KŘESŤANSTVÍ: Máš dvě krávy. Jednu dáš sousedovi.
  SOCIALISMUS: Máš dvě krávy. Stát ti obě vezme a zavře tě.
  KOMUNISMUS: Máš dvě krávy. Stát ti obě vezme a dá ti trochu mléka.
  FAŠISMUS: Máš dvě krávy. Stát ti vezme obě a prodá ti trochu mléka.
  NACISMUS: Máš dvě krávy. Stát ti vezme obě a zastřelí tě.
  EVROPSKÁ UNIE: Máš dvě krávy. Stát ti vezme obě, jednu zastřelí, podojí druhou a mléko zahodí.
  TRADIČNÍ KAPITALISMUS: Máš dvě krávy. Jednu prodáš a koupíš si býka. Stádo se zvětšuje
  a hospodářství roste. Nakonec vše prodáš a jdeš do důchodu.
  ČESKÝ KAPITALISMUS: Na dvě krávy si vezmeš půjčku od banky ve výši 1600 mil. Kč a odstěhuješ se na Bahamy. Banka posléze zjistí, že to nebyly krávy, ale kozy. Rozdíl zaplatí daňoví poplatníci.
  AMERICKÁ AKCIOVKA: Máš dvě krávy. Prodáš jednu a nutíš druhou aby dávala mléko za čtyři. Později najmeš konzultanta, aby zjistil proč kráva chcípla.
  FRANCOUZSKÁ AKCIOVKA: Máš dvě krávy. Jdeš do stávky, protože chceš tři.
  JAPONSKÁ AKCIOVKA: Máš dvě krávy. Navrhneš je tak, aby byly desetkrát menší a dávaly dvacetkrát tolik mléka. Pak vytvoříš leporelo o chytré krávě nazvané Kravakimono a budeš je prodávat po celém světě.
  ČÍNSKÁ AKCIOVKA: Máš dvě krávy. K tomu 300 lidí, kteří je dojí. Vykazuješ plnou zaměstnanost, vysokou produktivitu skotu a zatkneš novináře, který tato čísla zveřejňoval.
  BRITSKÁ AKCIOVKA: Máš dvě krávy. Obě jsou šílené.
  ITALSKÁ AKCIOVKA: Máš dvě krávy. Nevíš ale, kde jsou, a tak jdeš na oběd.
  RUSKÁ AKCIOVKA: Máš dvě krávy. Spočítáš je ještě jednou a zjistíš, že jich máš pět. Spočítáš je ještě jednou a zjistíš, že jich máš 42. Spočítáš je ještě jednou a zjistíš, že jsou jen dvě. Přestaneš počítat a otevřeš další láhev vodky.

 560. 665 dekuji pripada mi to logictejsi ale politik jak je videt zvladne pokrivit cokoliv

 561. Evropa ale není federace… Tudíž není důvod, aby o tom rozhodoval někdo v Bruselu.

 562. Dobré ráno,

  „KŘESŤANSTVÍ: Máš dvě krávy. Jednu dáš sousedovi.“

  cha cha. A co když soused krávu nechce? Bude upálen jako kacíř?

 563. Tak něvím jestli to od Andělíny byl s tím Tureckem nejlepší nápad…?

  …Mezitím se nové trasy již promítly do statistik Mezinárodní organizace pro migraci (IOM). Takže poté, co 20. března, kdy dohoda mezi EU a Tureckem vstoupila v platnost, organizace IOM zaznamenala nárůst 700 procent migrantů do Itálie, 378 procent do Bulharska a 270 procent na Kypru…
  http://prvnizpravy.parlamentnilisty.cz/zpravy/zpravy/migrantske-cestovky-nabizeji-nove-luxusnejsi-trasy-do-evropy/

 564. Rputi,

  to je asi trochu přepracované a zkrácené, já to našla ve svém kompu delší:

  KŘESŤANSKÝ DEMOKRAT: Máš dvě krávy. Jednu si necháš a druhou dáš sousedovi.
  SOCIALISTA: Máš dvě krávy. Vláda ti jednu vezme a dá sousedovi.
  AMERICKÝ REPUBLIKÁN: Máš dvě krávy. No a ?
  AMERICKÝ DEMOKRAT: Máš dvě krávy. Soused nemá žádnou. Cítíš se provinile kvůli svému úspěchu. Zvolíš si lidi do úřadu, který ti krávy zdaní, takže tě donutí jednu prodat abys měl na tu daň. Lidé, které sis zvolil, pak za tvoji daň koupí krávu a dají ji tvému sousedovi. Cítíš se spravedlivě.
  KOMUNISTA: Máš dvě krávy. Vláda ti je zabaví a dává ti trochu mléka.
  FAŠISTA: Máš dvě krávy. Vláda ti je zabaví a prodává ti mléko. Přidáš se k „podzemí“ a začneš sabotážní kampaň.
  SURREALISMUS: Máš dvě žirafy. Vláda chce, aby bral hodiny hry na harmoniku.
  GENERACE Z: Chceš dvě krávy. Koupíš si je prostřednictvím aplikace. Později zjistíš, že je musíš zapaltit skutečnými penězi. Jdeš brečet k mamince, takže ti je zaplatí.
  AMERICKÁ DEMOKRACIE: Máš dvě krávy. Vláda tě tak zdaní, že musíš obě prodat, abys mohl podpořit člověka v cizí zemi, který má jen jednu krávu, darovanou tvou vládu.
  AMERICKÝ KAPITALISMUS: Máš dvě krávy. Jednu prodáš, koupíš býka, a vychováš stádo krav. Nakonec je prodáš a v důchodu žiješ z úspor.
  AMERICKÁ BYROKRACIE: Máš dvě krávy. Vláda ti je obě sebere, jednu zastřelí, druhou vydojí a mléko vylije do kanálu.
  AMERICKÁ KORPORACE: Máš dvě krávy. Jednu prodáš, druhou dojíš za dvě. Jsi překvapen, když tato chcípne. Najmeš konzultanta, aby to analyzoval a vysvětlil.
  AUSTRALSKÁ KORPORACE: Máš dvě krávy. Byznys vypadá dobře. Zavřeš kancelář a jdeš na pár piv to oslavit.
  KANADSKÁ KORPORACE: Máš dvě krávy. Oběma je to líto.
  FRANCOUZSKÁ KORPORACE: Máš dvě krávy. Začneš stávkovat, zablokuješ cesty a zorganizuješ nepokoje, protože chceš tři.
  JAPONSKÁ KORPORACE: Máš dvě krávy. Přeprojektuješ je tak, že jsou desetkrát menší a dojí dvacetkrát více. Vytvoříš chytré komiksy Kravakimono a prodáváš je celosvětově.
  NĚMECKÁ KORPORACE: Máš dvě krávy. Přeinženýruješ je tak, že žijí sto let, žerou jednou měsíčně, a dojí se samy.
  BRITSKÁ KORPORACE: Máš dvě krávy. Obě jsou šílené. Obě umřou. Prosím, podejte mi „pastýřský koláč“ (pozn. z křehkého těsta, plněný mletým hovězím a zeleninou).
  IRSKÁ KORPORACE: Máš dvě krávy. jedna je kůň.
  ITALSKÁ KORPORACE: Máš dvě krávy, ale nevíš, kde jsou. Tak jdeš na oběd.
  RUSKÁ KORPORACE: Máš dvě krávy. Spočítáš je a zjistíš, že jich máš pět. Spočítáš znovu a máš jich 42. Spočítáš znovu a máš jich 12. Přestaneš počítat a otevřeš další láhev s vodkou.
  ŠVÝCARSKÁ KORPORACE: Máš 500 krav, ale žádná ti nepatří. Ostatním účtuješ za jejich úschovu.
  ŘECKÁ KORPORACE: Máš dvě krávy, půjčené od francouzské a německé banky.Obě sníš. Když volá banka kvůli mléku, tak voláš MMF: MMF ti půjčí dvě krávy. Obě sníš. banky a MMF ti volají, že chtějí krávy nebo mléko. Jdeš se nechat ostříhat.
  ČESKÁ KORPORACE: Máš dvě krávy. Někdo je obě ukradne. Jdeš na pivo.
  HOLANDSKÁ KORPORACE: Máš dvě krávy. Obě se odmítají nechat dojit. Nakonec se prohlásí za homosexuály. Vezmeš je na kafe, vykouříte jointa. Mír, krávy !
  MAĎARSKÁ KORPORACE: Nemáš žádnou krávu, dokud nejsi členem strany, ale mléko dáváš vládě.
  BELGICKÁ KORPORACE: Máš dvě krávy, ale nemluví stejným jazykem.
  BRAZILSKÁ KORPORACE: Máš dvě krávy. Vstoupíš do partnerství s americkou korporací. brzo máš krav 100 a americká korporace ohlásí bankrot.
  INDICKÁ KORPORACE: Máš dvě krávy. K oběma se modlíš.

  ČÍNSKÁ KORPORACE: Máš dvě krávy. Máš 300 lidí, kteří je dojí. vykazuješ plnou zaměstnanost, vysokou hovězí produktivitu, a zavřeš novináře, který o tom napsal reportáž.
  IZRAELSKÁ KORPORACE: Jsou to dvě židovské krávy, ano ? Otevřou mlékárnu, obchod se zmrzlinou a pak ti prodají práva na film. Prodají telata do Harvardu, aby se z nich stali doktoři. Takže, kdo potřebuje lidi ?
  ARKANSASKÁ KORPORACE: Máš dvě krávy. Ta vlevo je docela roztomiloučká.
  IRÁCKÁ KORPORACE: Všichni si myslí, že máš hodně krav. Říkáš jim, že nemáš žádnou. Nikdo ti nevěří, takže tě zbombardují do doby kamenné a podniknou do tvé země invazi. Pořád nemáš žádnou krávu, ale aspoň jsi konečně v demokracii.
  UKRAJINSKÁ KORPORACE. Máš dvě krávy.Nemohou žít spolu, takže se začnou rvát a zničí celou farmu.

 565. 669 NoName
  má to ještě mouchy ale ty Vám nesmí rozostřovat cíl.

 566. Jj Matzurko,
  takhle doplněné je to ještě lepší! 😀

 567. skimici, nejhorší moucha, která rozostřuje cíl, je taková, která si sedne na mušku.

  BTW, dočetl jsem se na stránkách lidí, kteří se živí výcvikem k získání zbrojního průkazu, že na celém světě jsou jen tři země, které pro získání zbrojního průkazu vyžadují složení zkoušky z odborné způsobilosti před státním orgánem. Je to Česká Republika, Slovenská republika a Kanada. Nemám chuť, ani čas, ani mlíko, to zkoumat, ale českou proceduru znám. Je zdlouhavá, nudná, dává správnímu orgánu velké pravomoce, test teoretických znalostí je plný kravin, jen aby se naplnil požadovaný počet otázek k výběru – proč na to není EU směrnice? Kdyby to udělali podle nás, tak by se někteří občané vyspělých zemí posrali do výšky. Kdyby to udělali podle nich, tak bych rád slyšel komentář ministra vnitra a pana premiéra.

  Dnešní den se vydařil, už teď to můžu prohlásit. Od rána zahradnický deštíček, z obecní kompostárny jsem si dovezl zralý kompost, fíkus vyrazil další dužnatý list a k obědu bude čerstvá treska.

 568. AeroKarle, samozřejmě, jen jsem ještě nedokončil odpověď.

 569. [677] Na druhou stranu jsme jedna z mála zemí, kde se neregulují nepalné zbraně. Například si nejsem jist, jestli s tou kudlou, co nosím v kapse, nepřekračuji německé předpisy. Naše policie mě s ní pustila k pódiu se Zemanem.
  Na další stranu jsou možná země, kde na zbroják nemusí být odporná zkouška, ale je prakticky k nesehnání.
  Rozhodně bych naši vládu, ani jakoukoli jinou evropskou nepodezíral z povolování šroubů.

 570. Páč budu odedneška mimo in ternet, Dušene, hodně zdraví, štěstí apod. (Dříve jsme podotýkali, že ostatní si nakradem…)

  Nevím, zda vám neunáikl tento článek. Řval jsem smíchy.

  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Norsky-politik-byl-znasilnen-somalskym-uprchlikem-Neuverite-co-pote-verejne-napsal-429881

  Tak nějak jsem si při četbě představil Bohouška, Chovance a Tvrdíka.

  Přeji hezký weekend. Já bohužel budu stříhat víno a prát se se včelami. Naštěstí je u vína místní rozovj o čtrnáct dní nazpět. Ale včely jsou už pěkně ostré a vypadají dobře. Předminulký týdem mne dost usilovně honily a nutily poskakovat. Pokud se nic zlého nestane, může být letos i dost medu. Budu se proto snažit neexperimentovat a vyvarovat se nových, perspektivních metod ekologického chovu včel. Snad potom od nich něco kápne.

 571. Františku,
  já jsem to postřehla, a hooodně zlomyslně jsem spíš pomyslela na Dienstbiera jr….

 572. 685-tomu by to zřejmě ale až tak nevadilo …

 573. Ještě k 638. Představil jsem si Pesa, kterak čte tvůj příspěvek. Přemítám, zda již pukl nebo se k výbuchu teprve chystá.

  Omlouvám se za chybky, páč karpálka je svinstvo a nemoc zbabělých.

  Na druhou stranu možná se pro tuto činnost rozhodne za pár let v universitě třetího věku, aby odčinil hříchy a mohl stoupat výše.

 574. No, chudáček malej se musel uchýlit k alkoholu a k marihuaně… Načež pocítil silnou lítost nad ubožákem…Tak tohle má nejen volební právo, ale je dokonce politikem. Když tak to Norsko v poslední době sleduju, přestávám se divit Breivikovi.

 575. Asi jsi měl na mysli spíše 637… K tomu musím podotknout, že u řady kolegů je to pravda. Převážně u informatiků, což jsou obvykle individua neschopná samostatné existence, vizionáři, dobroserové a pomatenci. Leč ani fyzika není proti tomu imunní, jak dokazují někteří kolegové – kde zářným případem je Grygar. Holt, to se občas stává, že z tý tvrdý vědy člověk zblbne. pokud si včas nevypěstuje příslušnou imunitu. Ovšem zdaleka to není tak časté, jako u felčarů a ranhojičů, tedy jasnovidců obecně.
  Kdežto biologie? Jak praví stará pravda, za přísně definovaných vnějších podmínek – tlaku, teploty, relativní vlhkosti, elektrického a magnetického pole atd. – se živý organismus chová, jak ho zrovna napadne. Ergo biolog se denně přesvědčuje, jak si z něj matička příroda dělá prdel.

 576. PeSi 689,
  já bych ještě vzpomněla několika emerickejch kosmonautů, kteří fakt, že se z toho Měsíce vrátili celí, považují za důkaz toho, že zřejmě pánbůh zrovna nebyl doma a dali se „po té“ na víru.

 577. 691

  Některé zmiňované výroky byly opravdu velmi hloupé a zbytečné, takže pokud bude mít nepříjemnosti, do značné míry si za ně může .
  Moudré přísloví říká , když myslíš , tak nemluv, když mluvíš tak nepiš a když píšeš, nepodepisuj.
  Řeči o pomletí do masokostní moučky… Sakra, to byl opilej,když to psal na ksichtoknihu ?

 578. Niko,
  jestli to jen nebyla ta nejnovější „Erdowi, Erdowe, Erdogan..“…

  BTW, Sir „Valící se kámen“ Mick Jagger je pro Brexit (ačkoliv byl proti Skotské samostatnosti). Prej to řekl SkyNews.

  PeSi,
  hezky řečeno 🙂
  Fakt je, že většina biologů neřeší, kdy a proč to začalo a co bylo předtím, ale spíš co to žere a jak se to rozmnožuje. A VELICE dobře vidí, co dělají r a K stratégové a sukcese a invazivní druhy… velmi přízemní úvahy. Ale mám i věřící kolegy.

 579. Halle,
  možné to je, mám za to, že to psal v nějakém rozhovoru na fackoknize v pozdních nočních hodinách. Ještě před větším politickým angažmá, a byl to stejně stupidní výrok jako Topolánkova zmínka o noci dlouhých nožů nebo co to pronesl za hovadinu. mMslím, že sám Konvička k tomu už dodal vysvětlení i omluvu, ale zjevně mu to teď spočítají až do třetího kolena.

 580. Matzurko,
  zbytečně nadělal problémy sobě i jiným, a nahrál odpůrcům.

 581. Odkud se to bere:

  „Proč k radikalizaci dochází?

  Po filmu se konala diskuse s religionistou Davidem Václavíkem. „Ten problém je hlavně sociální,“ upozornil. „Proč k radikalizaci dochází? Tyto země – Pákistán, Afghánistán, Sýrie – mají velký demografický růst, průměrná rodina tam má devět, deset dětí. Živené jedním otcem. Výsledkem je, že dívky jsou vdávané velmi mladé a synové dáváni do institucí, kde jde primárně o to, aby je někdo živil. Aniž rodiče vědí, co se v té škole učí,“ objasnil.“

 582. No možná to bude tím, že Konvička je normální člověk, který chodí do práce a nemá team zametačů cestiček a generátorů projevů.
  Soustředění na formální stránku věci má tento důsledek. Je daleko důležitější něco nekorektníoho neříct, než nebýt hovadem.

 583. Noname: Dolní Sasko naštěstí drží kontrolní balík, a to nedovolí chovat se nenanažerům nevhodně.

 584. Kolik je Konvičkovi let? To mu neřekli alespoň rodiče, že se veřejně nesmí říkat (natož psát) vlastní názor?

 585. Snad bude brzo i u nás. Xenofob jeden.
  BTW, včera v TV pouštěli toho německého komika. Prdel si z Erdogana dělal dobrou.
  To se neodpouští.

 586. 703 za nazor se nema zavirat

  dokonce bych rekl ani vystekavat 😀

 587. Ad Konvička: je dobře, že ho obžalovali. Bude vidět, za co považují naši úředníci svobodu projevu.
  Pamatuji, že jeden nejmenovaný chtěl vázat stranické knížky v kůži členů ODS.

 588. Pasáčku. No nemá. Ale v zemích, kde je do právního řádu přeložené a implementované například Volksverhetzung si to má člověk alespoň naštudovat anebo se nedivit. Případně zajistit aby to parlament zrušil.

 589. Budou-li nesmlouvaví k projevům nenávisti a hlouposti, úředníci zapláčou. Budou muset projevovat dostatečnou vstřícnost k víře a zvykům každého klienta.

 590. skimici zvlaste v nemecku to podnecovani chapu i kdyz to berou dost jednostrane.
  my to mame oboustrane ale stejne se to bere taky jednostrane.
  kde je hranice nazor/podnecovani nevim a souhlasim ze jdu do rizika kdyz ten nazor rikam casto a verejne

 591. 707 i kdyz bych to mozna jeste rozsiril nazor/podnecovani/cin asi bych od podnecovani hlidal abych cinu zabranil nebo pri cinu zaviral.
  no ale kdyz ja nevidim dal a neznam fakta , na to jsou jini co vi co je spravne tak radeji nebudu podnecovat 😀

 592. 709 pasáčku
  ona by to byla asi Criminal Offense i v UK. Ve Státech snad ne.

 593. to ja nevim tvrdili mi drive ze v USA ne ale cas leti 🙂
  je teda blbec :
  „Pokud vstoupíme do politiky, vyhrajeme volby, vás muslimové nameleme do masokostní moučky.“ V dalším případě podle žalobce Konvička uvedl: „Koncentráky pro muslimy naštěstí budou, ne bohužel. Řekli si o to sami.“
  ale zavirat za keci mi stejne prijde spatne

 594. Kdyby se měl za blbý kecy zavřít každej, kdo blbě kecá, nebudou stačit kriminály. Tak se to halt dělá výběrově dle politických větrů.

 595. Konvičkovi je tak kolem 40, přesně nevím. Možná se to dá vyslídit na fackoknize, ale tam nahlížím jen výjimečně. Původně je myslím Severomoravák.
  Více informací nepodám, ze zřejmých důvodů.

 596. Halle,
  kdyžtak doporučuji Konvičku kontaktovat a proberte to mezi sebou.

 597. >> Matzurak
  Pravda to je, viz oficiální info policejního presidenta Berlín: https://www.berlin.de/polizei/polizeimeldungen/pressemitteilung.465715.php
  Oni jsou Němci v tomto směru posedlí – bez ohledu na stávající situaci s prchlíkama. Někdy před cca 10 lety měl malheur jeden mnichovský obchodník se známkami. Jak filatelisté vědí, známky 3.Říše měly na sobě dosti často hákový kříž. Speciálně pak služební známky (viz Michel-Katalog 132 a násl.). A hákový kříž je v Německu zakázaný symbol. A obchodík měl onu sérii služebních známek za výlohou s nezakrytým hakenkrajcem. Matně si pamatuji, že dostal pokutu cca 1000 €. A taky si pamatuji, že to někdo udal. Že by konkurence?

 598. Je to hezké, co si mnozí představují pod pojmem „svoboda projevu“. Vzpomínám si na případ Bátora a kdo ho tady všechno kádroval za to, že jako soukromá osoba dal najevo svůj názor. Jo, jak že to je? Quod licet Iovi…

 599. dvd,
  díky za info. Překlepy nevadí, sama jich dělám požehnaně 🙂

 600. 713 pasáčku no vidíte
  možná ho nezavřou, ale nějaký advokát se tím minimálně bude muset chvilku zabývat.
  Nenacházíte nicméně to jeho vyjádření mimořádně hloupým? Vždyť se imho totálně shodil…

 601. skimici,
  háček je v tom, že šlo o víceméně polosoukromou debatu, a staršího data. Před politickou angažovaností, v době, kdy o něčem takovém možná ani neuvažoval. Soud má na krku díky tomu, že to někdo po akci 17. listopadu vyhrabal a napráskal.
  Jak tu nickname zmiňoval, jsou i stejně blbé poznámky profesionálních politiků, za které nikdo souzen nebyl….

 602. No, Matzurko, ono na internetu není soukromé nic, s tím je třeba počítat…

  Jinak souhlasím se skimicem, že to je vyjádření mimořádně hloupé.
  Ale soudit to je zbytečné. Obvyklým důsledkem je, že dotyčnej akorát získa svatozář mučedníka.

 603. Matzurko
  on či jeho advokát se k těm výrokům přihlásil pokud si dobře vzpomínám. Osobně si myslím, že jsou hloupé ale neměly by být trestné. Kdo jsem ale já.
  Le Pena předevčírem dostali na daleko subtilnější věc. V zásadě na tom, jaký význam má v daném kontextu slovo „detail“.

 604. skimici,
  zapírat to by byla asi ještě větší pitomost. Jinak souhlas, kdyby se za blbé kecy zavíralo, to by bylo bytů volnejch… 🙂
  Ano, ďábel je skrytý v detailu. Nejen co je řečeno, ale kým, kdy, za jakých okolností, a pod.

 605. Halladin si možná vzpomene na dost let starou debatu na pavoucích. Šlo tenkrát o to, že nějaká neonacistická slípka se dopustila nevhodných výroků.

  už nevím, jetsli ji soudili a část tehdejšího osazenstva volala po její krvi nebo ji nesoudili a volalo se po tom, že by souzena být měla.

  Tenkrát jsem tvrdila , že to za ten povyk nestojí, dáma žvaní nesmysle, a že to časem vyšumí, protože nikdo soudnej ty kecy nemůže brát vážně.. Rozhořčení spravedliví se z toho málem osypali.

  no a kde je dnes tej děvence konec….
  Ani už si nepamatuju, jak se jmenovala, voda se nad ní zavřela.

  Když se kolem blbejch keců dělá moc povyku, akorát to vyvolává dojem, že na nich třeba i něco je, když se toho vrchnost tak bojí a že třeba nesjou tak blbý, jak se zdají.

 606. Teď bych doporučoval předběžnou opatrnost třeba i vlastníkům Cukrovaru Prosenice.
  Jen pohleďte co propagují.
  http://www.hps.cz/cukr-moucka/
  Jakýsi Cukr moučka.
  Moučka (sic!) !!!
  Jaká moučka? He? Vždyť je to cukr. Je navíc bílý! Na výrobku je zobrazena jakási buchta. Bábovka. Proč bábovka, když je to reklama na cukr? No protože se dělá v troubě. Tedy vlastně v peci!
  Co se dělá ještě v peci? Moučka!
  A jsme doma!

 607. skimici,
  zapomínáte zjevně na plynárny… 😕

  No nic, holt je to náš pravý český odezdikezdismus. Svobodní jsou bez barvy a chuti, protiislámci zas barevní ažaž a zjevně s nepříjemnou pachutí…

 608. Tak, Pražáci,připravte si prachy. Nebudete sice mít v radě mladého Stropnického, ale přesto to je on, kdo Vám zařídí vyšší daně z nemovitostí a navrch starost o Kliniku. Nejsem škodolibá, jen glosuji…

 609. Dano Dano …
  Pozor! Klinika je dobře. Vždyť zrovna obdržela Cenu Františka Kriegela. Tak to musí být dobře.

 610. PAne Bože, já měšla za to, že tomu legislaticnímu blbnutí okolo autorských práv se už odzvonilo…..

  Pan architekt asi nemá kšefty, tak si přivydělal.

  Že bych to taky zkusila? Kdysi jsem na nějakej baráček navrhla střechu z červené krytiny, před pár lety ji vyměnili za šedivej bonskej šindel. Taky se mně neptali.

  Co kdybych na tom nějakou korunu trhla? 🙂

 611. Skimici, to ale pěkně zvedne cenu, takové ocenění baráku…

 612. Koukám, že Žižkov bude jedno kulturní centrum vedle druhýho. BUde tam ještě kde bydlet pro samou kultůru?

  A taky koukám, že otec Stropnickej by měl synáčkovi obnažit prdel a odepnout pásek. Vždyť je to prachsprostý vydírání, co si ten fracek usmrkanej myslí?

 613. Ehm ….. a co, prosím, řešíte?

  Zjevně jde o uplatnění přísloví „Kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde!“
  Potřebují zmydlit Konvičku, tak něco vyhrabali a teď s tím Konvičku zmlátí.
  Konvička s tím počítá. Když bude mít šikovného advokáta (Samkovou vyhodil), jeho popularita zásadně vzroste.

  Já jsem teď jen zvědavá, co udělaj s Gottem. Protože to se nedělá tohleto – 40 Zlatejch Slavíkůa najednou tohle! Dokud jen žvanil o iluminátech, bylo to pro srandu, ale on do toho zamotal prchlíky a to se neodpouští! Co „nějakej Konvička“, toho lidi ani neznaj, ale KÁJA, to je teprv podraz!
  Třeba ho zakážou v ČT jako Petránka s Robejškem!
  Akorát to bude hovno platný… 😀 😀

 614. Co kdyby Konvička totéž napsal o židech? Zákon poskytuje vyznavačům islámu stejnou ochranu jako vyznavačům judaismu, jako křesťanství, jako jakémukoli jinému náboženství.
  Padni komu padni. Nelíbí? Lobbujte pro změnu tretsního zákoníku. Máte demokracii, znáte své poslance)….Dokud bude platit nynější budou takové výroky trestány.

 615. No, MaYdo, spíš byste měli začít kontaktovat své zastupitelé a radní – už tak platíte u staveb více než jednou tolik základní sazbu daně z nemovitostí a další zvýšení je plošné, když město rozhodne, zvyšují se daně ze všech nemovitostí s výjimkou zemědělských pozemků násobky od 2 do 5. Takže pokud platíte teď za byt např. 800, tak po zvýšení budete platit 1600 nebo 2400 nebo 3200 nebo 4000. Záleží, jaký koeficient vám schválí.

 616. 722 skimici proto bych se drzel te svobody projevu – pak muze svym vyjadrenim ukazat ze je debil

 617. ad 743 – No bude pokračovat Bohdalová, ta vychází se všemi režimy

 618. Mladého Stropnického poslalo do zastupitelstva HMP svými hlasy takřka 40 000 voličů. Do zastupitelstva MČ Praha 3 pak skoro 5000 voličů. Já mezi nimi nebyla,ale je mi to houby platné. Obracet se na své zastupitele a radní je v mém případě bezpředmětné. Starostou MČ Praha 4, kde bydlím, je zelený Štěpánek, který se na radnici skoro nevyskytuje, a pokud ano, tak jen proto aby v kanceláři pohodil propocený cyklistický dres.

 619. Co by? Vystřihnou Gotta a dají tam Donutila s multikulti pohádkou…

  Všimli jste si jak včera bylo na Jedničce v „máte slovo“ vítání čínského presidenta, současně na dvojce reportáž z porušování lidských a ústavních práv při vítání čínského presidenta s rozeřvaným Kalouskem a v UK to byla hlavní událost století a Kocáb tam vykecával půl hodiny o svém právu vstoupit na Hradčanské náměstí a tam nenásilně, přímo agresivně pasivně, demonstrovat ???
  Tomu se říká organizovaná propaganda!
  Bál jsem se otevřít ledničku aby tam místo piva nebyl Kocáb

 620. Náhodou – na Kocába nesahat, ten byl v posteli vzorem multikulti ještě, když se to nenosilo, s Američankou, s Afričankou, … A Žilková mu evidentně záviděla.

 621. 739 Schumi
  moje řeč! A co kdyby to napsal o osmadvacetichapadlových fluorovodíkových hlavomnohonožcích? To by byla teprve polízanice.

 622. Zdravotnictví mrhá penězi, napsal lékařům Babiš.

  Mělu by si vzít příklad z Čápohnízda, jake se řídí rodinná firma.

 623. 743 Pasáčku
  s pasáží o svobodě projevu naprosto souzním, jakkoliv se hodnotící části vyhnu 🙂

 624. Muhehehe!
  Jak, propánakrále, chce EU řešit miliony prchlíků, když neumí vyřídit jedno pitomé vyhoštění…???

  „Česká republika zatím nepřijme zpět skupinu 25 iráckých křesťanů, kteří od konce minulého týdne v Německu neúspěšně žádali o azyl. Podle ministra vnitra Milana Chovance není žádost Německa v souladu s evropskou legislativou…
  …„Tyto nedostatky spočívaly především v použití nevhodného legislativního nástroje tzv. Dublinského nařízení. Oproti původním informacím od německé strany tyto osoby na území SRN nepožádaly o udělení mezinárodní ochrany, jak je ostatně uvedeno i v samotných žádostech a Česká republika tak nemůže v souladu s evropskou legislativou tyto osoby v rámci dublinského řízení přijmout,“ uvedla mluvčí ministerstva Lucie Nováková…

  Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/uprchlici-irak-nemecko-ministerstvo-vnitra-milan-chovanec-pog-/domaci.aspx?c=A160408_161822_domaci_fer

 625. quivis: jestli se nepletu, má tam své projekty.
  739: Schumi, záleží, jaké si prokurátor vezme soudní znalce. Někdo by ze slovního spojení „ty žiďáku, ty jsi mě ožidil“ mohl vycítit závan jeho boje, výzvu k útoku na majetek, svobody, život. Soudce by nabyl přesvědčení k odnětí svobody až na tři léta se zostřeným půstem …
  Jiný znalec by upozornil, že oslovení „žiďák“ se dodnes v hovorové češtině použivá, zejména u starších osob na Horažďovicku. Sloveso „ožidil“ by vyložil jako nedorozumění. Obžalovaný se nedávno podrobil ne příliš podařenému stomatologickému zákroku a třetí zuby nesedí a dutina ústní byla v době domnělého trestného činu nezhojená.

 626. Koukneš a vidíš! 😉
  U ní se to ale, na rozdíl od pasáčka, nechá celkem snadno vyléčit. 😉

 627. Šumaváku
  já ale bez legrace nic nevidím. Buďto je to tím, že nemám aktivní FB nebo že mám MacOS anebo nevím.

 628. No asi to bude chtít ten FB… 😉 😀

 629. Šumaváku
  ptám se asi hloupě.
  Kdybych se chtěl zavirovat, mám si zařídit FaceBook, přihlásit se a pak se nějak dobrat kdo je tam Rpuť a na ní se nalogovat?
  K…va, ty nové technologie jsou tak složité…

 630. skimici,
  nic si z toho nedělejte, jsem v podobné situaci – vůbec se mi nezobrazuje Outlook, a to ani, když ho nechám hledat takovou velmi chytrou aplikací, která je ve W8.1.
  Jeden šťoura, co prý je ajťák tvrdí, že je to tím, že ho vůbec na pecku nemám, ale jinak je to blbec, takže si myslím, že to bude z jiných důvodů.
  Nevzdávám to – taky nezahořkněte…..

 631. Fujtajbl vespolek,
  ukročím trochu stranou. Přímo do gum. Měnilť jsem včera pneu na letní. Slavnostně jsem přezul do Michelin Primacy HP. To je, co se týče příčných drážek, takovej skoro slick, kterej má čtyři podélné drážky. A vyrazil jsem na mokrou silnici. Tedy drží na silnici jak přibité, to jako jo. Oblíbené zatáčky jsem na mokré silnici jel cca o 10 km ryhleji, než na zimákách na suchu. Jsou i docela tiché. Akorát… akorát se výrobce liší… co liší… zcela se míjí s podblanickými cestáři v názoru, co je to silnice. Oni předpokládají, že je to placaté a táhne se to do dálky. Ne tak podblaničtí Mistři asfaltu. Vyjeté koleje, propadliny a boule ve výškových rozdílech až k deseti centimetrům… tak s tím výrobce asi nepočítal. Protože ty gumy seděj na silnici furt a přesně kopírujou, po čem jedou. Je zajímavé, že ASR při průjezdu obrovitými deset centimetrů hlubokými loužemi, či při „klouzání“ po zvlněné vozovce ani neceklo. Žádné prokluzy, žádná plavba, čtyři drážky stíhají odvádět vodu. Ale člověk musí furt držet volant, protože ty vyjeté koleje, či propadliny auto prostě vedou. Kdybych byl býval šetřil a koupil něco v akci, auto by si v klidu drncalo po vršcích hrbolů, či klouzalo mezi kolejemi a volant bych držel dvěma prsty. Akorát bych musel o každém zabrzdění vědět asi deset vteřin dopředu, abych stíhal a zatáčky bych musel jezdit langsám… 😀
  Konec hodnotícícího koutku. NoNamovi (nebo NickName??? já si ty chlapy pletu) se omlouvám, že rvu jeho srdce bijící pro jinou značku.

 632. No vida vida vida – a kde je najednou Konvička? Nikde, vážení přátelé… Najednou nikdo nic, nijaký, ničí , žádný, jak jsme se učívali v gramatice… Zkrátka lautr hovno!
  Asi někomu, jehož IQ je vyšší než dnešní datum – a to je 8.4. – docvaklo, že takhle tedy ne, soudruzi, takhle bychom ten EUrosocialismus nevybudovali… A zavelel – všechno špatně, zpátky na stromy. A co se týče snaživého prokurvátora, ani bych nedoufal v ono – do matky a přemrdat!
  Nicméně mám takový pocit, že v nejbližším období bude celá řada prokurvátorů štípat prdelí pětku drát na centimetrový kousíčky, tiše doufajíc, že neucítěj vítr pod nohama a kolem krku konopí!

 633. Šimon klein
  tak něco jako Outlook tuná opravdu nehledám a kdyby se mi to tu objevilo, zdvojnásobilo by to moji ostražitost!

 634. To chce Inlook! Čili zahloubání se do sebe.

 635. 2 ptakopysk – můžu Tě uklidnit, v názoru na to, co je silnice, se s renomovanými výrobci neshodne naprostá většina cestářů…
  Dnes a denně to vidím na Praze 2. Místní hovnostářstvo má sice peníze na všechny možné píčoviny, ale na správu silnic a ulic bohužel ne. A proto většina Prahy 2 vypadá jak tankodrom. Inu – lidi si zvyknou. ale kdyby ten bohorovnej triumvirát náhodou věšeli, půjdu se podívat. Povšimni si, že nejmenuji, a ani vůbec nenaznačuji…

 636. 766 skimici – juž jsem si všiml – vy chcete se zavirovat – viz 762.
  Tak zkuste infekci na Bulovce…

  767- quivisi: nenapovídejte skimicovi, náhodou se toho chopí…..

 637. 759 Mas pravdu predsedo – ale ani chlast to nevypali co 😮

 638. Jeden z tazatelů se v diskusi obou expertů ptal, jak vnímají riziko katastrof, jakými může být dopad meteoritu nebo výbuch sopky. Podle Václava Cílka je takové nebezpečí malé, ale zajímavé je podle něj spíše to, že velké množství lidí má pocit, že se svět blíží ke konci. „Když byla vydána kniha Kolapsy a regenerace, prodalo se jí třicet tisíc kusů, protože reaguje na poptávku po katastrofách. Pocit, že něco končí, je správný, pro mě je to ale transformační záležitost, ne finální.

  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Vaclav-Cilek-a-Ladislav-Rabusic-bez-politicke-korektnosti-Pokud-bude-Evropa-vymirat-a-zaroven-bude-bohata-a-lina-potom-429940

 639. 770 Šimon klein
  proč vlastně takto „blbneme“. Úvozovky jsem si vypůjčil protože to nemyslím zle. Je to proto, že nesnáším Švejka nebo Zemana? Já nemám problém s Vámi komunikovat nicméně to vždy někde narazí. Proč je tomu tak?

 640. nickname je Západ a NoName je Východ!

  A teď mudruj.

  Ptákopysku, já ti nevěřím. Kdybys uvedl jiné nicky, všimni si, že nejmenuji, tak možná by se dalo říct, že píšou stejné kraviny, ale ty dva?

 641. Šimon klein
  Nebudu Vás týrat. Necháme to v aktuálním hryz sem hryz tam stavu. Už jsem si zvykl. Dobrou noc.

 642. 773 – skimi?
  tak to mame zcela shodne pocity ( pokud jde o schopnost komunikovat, s nekterymi je to horsi) – tudiz problem nevidim.
  Kde ho vidite vy ?
  Ty dva jmenované nechte stranou, jenom by to komplikovali.

 643. Závěr dne na Šumavákovi posypaný konfetami vzájemného porozumění a lásky. We’have got to move, řekl kdosi, když opodál bouchla bomba. Měkkýšovatí to zde včetně mně. Šumavák, pomník vzájemného souznění.

 644. Ale tady je to sichr. Nic neočekávaného. Proto tu to mám rád. Bezpečný přístav v šumavských horách.

 645. No, po delší době jsem se dostal k tomu, abych nahlédl do denního tisku (aj tlače) a musím konstatovat, že žiji ve znepokojivě pozoruhodné době.

  1. „A protože se bude sahat na peníze, předpokládají uvnitř ČSSD, že bude hodně vzrušená atmosféra. Propuštěni mají být prioritně lidé, kteří jsou ve zkušební době nebo mají takový typ úvazku, který lze rychle vypovědět.“

  http://zpravy.idnes.cz/plan-cssd-setreni-dluh-lidovy-dum-altner-ff0-/domaci.aspx?c=A160408_210543_domaci_hro

  Když jsem tohle četl, tak jsem si mimoděk vzpomněl na to, že když jsem byl posledně povečeřet v restauraci Field, seděl u vedlejšího stolu ve větší a celkem veselé společnosti plešatý vezír Sobotka, který s plnými ústy názorně demonstroval, že i relativně prostý volič sociální demokracie si může vychutnat vybrané pochoutky v michelinské restauraci ústy svých volených zástupců.

  2. „Mnozí z uprchlíků se uchylují do měst, kde už žijí jejich známí nebo lidé jejich etnika. Tomu prý starosta rozumí. „Někteří však říkají, že toto není to pravé Německo. Že chtějí pravé Německo,“ říká starosta s tím, že tím myslí staré spolkové země.“

  http://zpravy.idnes.cz/uprchlici-opousteji-nemecka-malomesta-chceme-to-prave-nemecko-pbp-/zahranicni.aspx?c=A160408_163922_zahranicni_fka

  Co je to sakra „pravé Německo“, které ti zoufalci hledají ? Árijské Německo plné blonďatých a svalnatých SS sturmbanfuhrerů a prsatých fraulein servírujích pivo a brattwurst to nejspíš nebude.
  Rozpustilé Německo, globálně známé kinematografií přelomu let 70. a 80. minulého století s filmy slavných titulů typu „Sexspiele in der Schule“ to asi taky nebude. Tak co vlastně chtějí ?

  3. „Vlastníci často nevědí, jak o lokalitu, která je třeba určená pro modráska, pečovat. Je totiž nutné, aby louku posekali po částech. Jinak by motýli časem vymizeli,“ líčí Gardoň, jak by měla pomoc ekocentra vypadat v praxi.

  http://praha.idnes.cz/ekocentrum-na-okraji-brd-chce-radit-lidem-ffr-/praha-zpravy.aspx?c=A160408_2237792_praha-zpravy_rsr

  WTF ??? Blbové ze státem dotované nevládní organisace, kteří viděli louku či polnost leda na obrázku, budou majitelům zemědělských usedlostí radit, jak mají sekat svoje vlastní louky ??? A kdo hergot určí, která lokalita je „určená pro modráska“ ?
  Ne, že bych v principu něco měl proti „péči o handicapovaná zvířata“ se zvláštním přihlédnutím k žábám kuňkám a interaktivním technologiím ve kterých se snoubí lyšaj s iPadem, ale nechtěli by si to ti pánové a dámy nacvičovat jaksi za svoje a na svém vlastním pozemku a pokud možno bez dotací z EU ???

  Zdá se, že je čas na reality check. Zbláznil jsem se já ? Zešíleli novináři ? Nebo se svět posunul a já už definitivně močím opodál ?

 646. nwjak to akceleruje. Ne, že by Konvička nebyl umanutej magor, ale kde je ta proklamovaná svoboda projevu. Už to začína být jako za mého mládí kdy podstatnou byla svoboda po projevu

 647. Inu, Dušane,
  nezapomínejme, že každý řádný president v Kotlince musí bejt nejdřív zavřenej!
  Asi se vyšší moc umanula, že Konvička bude president, vzpěčovat se vyšší moci je marné! 😀
  Dělám si šoufky, samozřejmě!

  Nejen zde, ale na obou stranách Velké louže zvítězila Pravda&Láska, kterážto je velmi nesnášenlivá, militantní a totalitka se jí více než zamlouvá!
  Takže buďme vděční magorům, že to za nás odseděj. Ona tahle „válka“ nebude snadná!

  Kořenský pak vskutku těžce močí opodál – území Natura pro „chov“divoké fauny byla stanovena již před lety.
  A požadavek „sekat louky postupně“ je reakcí na evropskou legislativu požadující posekání všech luk v Evropě k určitému datu, kdy nesměla zůstat ani kytka, ku škodě nejen modrásků. A jinak, než pro ochranu přírody se to prostě protlačit nedá.

  A „Pravé Německo“ jsou velkoměstaz filmů, které distribuujeme po světě, kde je dost barů, hospod a bab k vošmatání a mermomocnění, protože za tím sem ti hoši přijeli. Chtějí prachy a to, co viděli doma v TV!
  Juž nejeden prchlík si trpce stěžoval na nedostatek náleven a míst ku pobavení!

  A jelikož šílenství pokračuje, tak německé MV pravilo, že my ty „naše prchlíky“ vzít musíme, že chyby v žádosti byly určitě jen formální a vůbec a ať je koukáme vzít a držet hubu!

 648. No možná chtěl pan Kořenský říct, že dnes je už prakticky každá zpráva bizarní a ti „žurnalisté“ se za to ani nestydí ?

  Já bych jednu přidal. Byla o tom, že nejednom že se nesmí stromy bez povolení kácet, ony se nesmí bez povolení ani vysázet ! Zmíněné vysazené stromy samozřejmě opět narušily nějaký biotop. Naštěstí pozorní ochránci, kteří sice o nic nepečují, ale zato hlídání ostatní, aby pečovali zasáhli !

 649. Martine TT, on mne chtěl ptakopysk vyprovokovat k rekci ohledně těch jeho Michelinek. Ale copak já ho budu přesvědčovat, aby si pořídil právě ty naše ? Má přece právo i na špatná rozhodnutí 😉

 650. Jó Negerelliho viadukt! My Leteňáci jsme věděli, že za ním začíná Asie a občas jsme se přeplavili do Petrské čtvrti a prováděli průzkumné výpravy do Karolinenetálu.

 651. Pravě jsem si přečetl titulek na aktualne:
  Auta pro Putina, Obamu i bývalé papaláše. Přehled vozů určených pro vlivné tohoto světa

  A uvažuju proč je Putin na prvním místě.
  – To ho v redakci považují za významnějšího než Obamu? No fuj!
  – Pokud se v češtině řadí jména, tak podle pořadí v abecedě. A O je před P.

  Takže závěr – To se bude hezky prodávat „papaláš Putin“ (a aby to tak propagačně nevapadalo, tak tam bohužel musíme toho Obamu vstrčit taky).
  Stále přemýšlím, jaké vzdělání musí mít náš novinář. Obovám se, že podmínka je „minimální“.

 652. Dobré ráno vespolek,

  quivisi,
  možná je to tím, že v momentálně je Obama už každému putna… jak se to říká, „chromá kachna“ ? Ale ten propagandistický kontext je možný taky.

  ad „pravé Německo“, tam bych to spíš viděla na vhodnou čtvrť, kde už vesele provozují halal, šaríu a německý policajt si tam netorufne strčit ani nos. Kde jim vláda sponzoruje mešity, štědře dotuje i další život, a nekouká tam na ně zatím ještě většinová populace divně. V malém a malebném městečku, dosud nezasaženém multikulti šílenstvím, ze zakuklené ženské mohou jevit dost exotické a tudíš se domoroddci neubrání jistému údivu (a v neděli tam jistě vyzvání zvon místního kostelíka na nedělní mši – Alláh nedopusť !!!) – ve velkých městech, kde už enklávy jsou, se prostě zakuklenci mohou cítit jako doma, jen bez té pouště a velbloudů – což asi oželí, hlavně když je tam dobrý wifi signál a modlitebna na dosah….

 653. Nejen Konvička!

  Žalobu na školu, potažmo ředitelku Ivanku Kohoutovou pro diskriminaci podala i bývalá studentka SZŠ, která nesměla nosit ve škole hidžáb. Jak jinak za nadšeného souhlasu soudružky Šabatové…

  …Studentka, které Střední zdravotnická škola v Praze 10 nepovolila nosit hidžáb, podala na instituci žalobu. ČTK to sdělila právní zástupkyně dívky Radka Korbelová Dohnalová. Kvůli zákazu ze školy v roce 2013 odešly dvě muslimské dívky. Na jejich stranu se poté postavila ombudsmanka Anna Šabatová, podle níž instituce tyto studentky nepřímo diskriminovala…
  http://www.krajskelisty.cz/praha/obvod-praha-10/12699-zacina-to-satkem-a-konci-burkou-vzpominate-si-na-studentku-ktera-si-steszovala-ze-nesmi-ve-skole-chodit-v-hidzabu-ombudsmanka-ji-podporila-a-ona-ted-skolu-zaluje.htm

 654. OT dotaz,
  nejsou někde k sehnání čtečkové verze knih Geroge Friedmana ?

 655. A jen co se rozneslo, že Socdem má zaplatit Altnerovi peníze, přišly na soc dem požadavky na splácení Altnerových dluhů – pojišťovny , Advokátní komora, kraje – prý je toho za 18 melounů. Většinou exekuční příkazy na základě soudních rozhodnutí.
  A socani mají problém – komu vlastně zaplatit – aby neplatili 2x……
  (odposlechnuto z Radiožurnálu před chvílí)

 656. proč by měli mít socani problém? Vždyť je tam jeden právník vedle druhého, počínaje předsedou. Jak se platí dluhy, ví každá mzdová účetní. Leda by si pořád ještě mysleli, že dluhy se neplatí. Normální člověk by si myslel, že to mají už za sebou. Tak dlouho zvažovali, jak platit Altnerovi, protože, co kdyby měli platit ještě nějakým jeho pomocníkům, až se prodrali k 330 milionům. Teď zase špekulují a současně Jičínský zveřejní článek, že doufá, že Nejvyšší, potažmo Ústavní soud posoudí nemravné penále a rozsudek zruší.

 657. No jasně, NoName je přes gumy a nikcname skladník ve šroubárně. Jen tu myšlenku udržet…
  NoName, není to z mé strany osobní zášť ke značce. Když ono je to těžký. Kdysi dávno, když jsem míval Fiat 132 s motorem vepředu a náhonem na zadek, tak na zimu jsem zásadně používal Barum Polaris. Prodrásal jsem se s nima bahnitejma cestama i sněhem zasypanou dálnicí kolem Jihlavy, kde všechno stálo. Byly to gumy sice hlučný jak hladová kráva, valivej odpor byl taky brutální, ale disponovaly fantastickejma drapákama. Ale třeba na autě velikosti fabie byly Polarisy totální trága. Takže jsem u Punta přešel na Nokiany. Na Bravu obouvám v létě v zimě Continentaly a na Ulysse v zimě zase Nokiany. Připadá mi, že prostě každý auto chce něco krapet jiného a pak když člověk zhodnotí poměr cena/výkon, tak u některejch značek jsou prostě ceny dost přepálený a s mým stylem jízdy některé vychvalované a draze zaplacené přednosti prostě nevyužiju.

 658. 799-a to Vám to nechci komplikovat, ale u nás se dělají i Micheliny a Yokohamy 😉
  A já mám na jednom svém autě kombinaci Good Year/Kleber, takže ani pro mne to není mandatorní 😉
  Ale ještě k „žurnalistům“:
  http://svet.sme.sk/c/20134751/portugalsky-minister-kultury-odstupil-pre-ostru-reakciu-na-komentar.html
  „Žurnalisté“ smí urážet, pomlouvat, lhát … O ně se nesmí nikdo ani otřít … Podobně jako o “ aktivisty“. Přitom v mnoha případech by pár facek vyřešilo víc než hodiny diskusí.

 659. 799-a jestli povrovnávate Polarisky „tehdy“ a „teď“ … Jsou to úplně jiné pneumatiky. Ta nová je optimalizována z pohledu úspory materiálu a energií při výrobě, závěr je logický.
  BTW, když chcete cenově dostupné „velké (SUV)“ pneu, je tady dost překvapivě Matador. Dělá jak svoje Matadorky (dobrý poměr cena/výkon), a tak americké General Tire.

 660. BohoušB zanedbal své povinnosti a tak jsem se teprve teď dozvěděl, že Falcon 9 úspěšně přistál na plošině.

 661. Dobré pozdější zas ráno… 2 Dušan – vše nejlepší k svátku, asi hlavně to zdraví…

 662. NoName, z toho pohledu ale neni logicky smer uteku – do Evropy… Podobne smysluplne jako v 38 utikat pred nacismem do Francie.

  Dusane, jak jsem psal, ten hezky experiment s demokracii a svobodou nam uz tak nejak konci. Nebylo to swpatne, uzili jsme si to, a ted zpatky na panske.

 663. 2 martin ad 803 – no, IMHO, BohousB je rád, že je rád… Ono ve spárech jasnovidců se člověk dvakrát dobře necítí…

 664. Dobré ráno,
  “ Kde jim vláda sponzoruje mešity, štědře dotuje i další život, a nekouká tam na ně zatím ještě většinová populace divně“

  Já bych spíš řekla, že pravé německo je takový, kde z většinové populace zůstala jen mutter Merkel, aby si s ní mohli dělat selfíčka. 😀

 665. 806-zajímavá je i poznámka, že známá nebo příbuzná v Německu „byla v tělocvičně s muslimy“. Neinformovaný jednotlivec by to mohl chápat tak, že být s muslimy není moc dobré. Dokonce ani s „uprchlíky“.

 666. Bohouš taky ve spárech jasnovidců? tož přeju, aby z nich brzo unikl!

  A dušanovi všechno nejlepší!. Hlavně aby se nezařadil do klubu těch zdejších, kdo už spárama jasnovidců prošli nebo procházejí.

 667. Tak doufám, že BohoušeB taky potěšila zpráva o úspěšném přistání. Z vlastní zkušenosti vím, že na marodění je nejhorší nuda.

 668. Dušane,
  užij si oslav – a všechno nejlepší.
  D.

 669. kamarádi, děkuji Vám všem za přání. Já začal oslavy tak, že jsem ráno ve čtvrt na šest vezl Vencu Plačka do práce…..

 670. Dušane, vše nejlepší k dnešnímu svátku. Snad nejsem poslední… 🙂

 671. Dano, to si piš, že ne. ještě mám moc práce a musím vyšetřit i čas na zábavu.

 672. Jéjej, ono je dneska svatého Dušana,

  tak to se ještě taky honem přidávám ke gratulacím, hodně štěstí a zdraví, hlavně to zdraví 🙂

 673. Dušane, doufám, že všichni gratulanti umějí odečíst šest hodin. 🙂

 674. Génération Identitaire

  …Konečně jsme také chtěli vyslat jasný vzkaz francouzským a evropským elitám: „Protože po lidech v Calais i celé Evropě žádáte, aby se podvolili invazi migrantů, chopíme se organizace a obrany těchto lidí my sami.“

  Myšlenka zodpovědnosti místních občanů za svou vlastní bezpečnost nabývá v situaci, kdy stát stále očividněji pozbývá veškerou legitimitu, na důležitosti.

  R&N: Tři aktivisté byli právě odsouzeni k odnětí svobody. Může mít tato nemístná tvrdost soudního systému negativní vliv na odhodlání vašich lidí?

  AD: Socialistická justice dělá chybu, když tlačí policii, aby s námi nakládala přísněji než s „tradičními“ pachateli. Vytváří tak totiž v našich stoupencích i pozorovatelích pocit hluboké nespravedlnosti, který do našich řad táhne nové členy…
  http://generace-identity.cz/budeme-bojovat-slibuji-francouzsti-identitari/

 675. 750 skimici, to by si vykoledoval osmadvacetichapadlové fluorovodíkové hlavonožcové planetárně destrukční komando.
  754 nickname, zdejší prokurátor by nepotřeboval, protože skrzevá stranu a vládu věděl daleko lépe než sprostý podezřelý, posléze sprostý obviněný, posléze sprostý obžalovaný, posléze sprostý odsouzený a nakonec sprostý potrestaný, co tím mínil. Na duhou stranu nebyl tak blbej, stejně jako soudce nebyl natolik blbej a nevzdělanej aby nevěděl, že tohle není záležitost pro znalce, ale záležitost obecného laického posouzení. To samé jaký propagační význam mají nějaké klikyháky. Jenže leckterý nynější jurisprudící následovník požaduje znalce i na trojčlenku. Což odpovídá PeSovým poznatkům, podle kterých to směřuje k tomu, že za znalý trojčlenky bude považován za matematického génia, kulatost Země bude nutno dokazovat, nemluvě o tom jestli se točí, prostřednictvím znalce, znalce protistrany a nakonec ústavního znaleckého posudku. A stejně to skončí ve Štrasburku s námitkou, že znalec nemá Nobelovu cenu za astronomii, nýbrž za fyziku, což jím podaný posudek diskvalifikuje nehledě na to, že tím byla dotčena základní lidská práva žalobce dotčeného ve víře že Země netočí a že je placatá, a že tím my byla způsobena závažná morální újma v hodnotě několika miliard aktuální měny. Třeba se toho dočkáme, vždyť máme co dohánět bychom dohnali vyspělý demokratický svět. Na „Opičí proces“ se tu dosud čeká. Možná se dočkáme. Možná, že takové „opičí“ procesy tu probíhají,jen jim nevěnujeme pozornost.
  Žádám přítomné aby byli velmi zdrženliví v jakémkoli zmiňování se o právu, protože už jen toto samotné mi způsobuje nevolno.

 676. http://www.ceska-justice.cz/2016/04/ek-navrhne-jednotnou-financni-podporu-uprchliku-ruznost-kultur-v-obcich-poroste/

  … v dalším kroku hodlá navrhnout společná pravidla pro jejich status a finanční podporu
  Strukturovaný systém přesídlování

  Dobrý den. Skimici, virus u Rputi poznáte podle chaotických příspěvků na FB, šířících viry.
  Rputi: doporučuji pozvat Velkého Instalatéra a udělat Velký Reset Systému. Před nahráním původních souborů doporučuji tyto velmi dobře zkontrolovat. Pokud jsou vaší cestou Windows, zvažte přechod minimálně na Windows 7 a ty udržujte aktualizované.

  K odkazu: tento návrh není nic nového, minimálně 170 let. Po velkých synech lidu německého, kteří osvítili nejen země německé vášní pro vědu, přírodu, umění, jako např. náš Johann Wolfgang, a velmi se zasloužili i o země české, nastoupili nikoli Fachidioten, ale spíše Einfachidioten, kteří nejenže nerozuměli vědě a přírodě, ale nenáviděli lidstvo jako takové a Čechy zvlášť. Říkali si socialisté. Na návrhy jednoho z nich reagoval Tomáš Garrigue slovy „budem sedlat“. Jestli se schválí návrh evropských komisařů, patrně nebude zbytí.

 677. Schumi, stejně jako jste nepotěšen stavem práva vy, jsou i další.
  K předchozímu odkazu doporučuji ctěnému publiku připomenutí „Siedlungsgeselschaften“, „Siedlungshauptamt“.

  OT: Ke Konvičkovi – bude souzen (nebude-li překvalifikováno) za neuctivé zmínky o islámu. Doufám a věřím, že pan prokurátor ani soudce nikdy nikde nemluvil neuctivě o náboženství, nikdy nevyslovil černop……., flan…, ž….

 678. 823 au! Nevyslovovat! Co se týče neuctivých zmínek, je to tak, že není-li žalobce, není soudce. Ne každý kdo překročí dovolenou rychlost je přistižen a pokutován. Jsou úseky s různou mírou rizika. Tak je to i ve všem ostatním. Kdyby měly být vyšetřovány a postihovány veškeré takové nepochybně trestné výroky učiněné prostřednictvím internetu,tedy prostředku hromadně účinného podobně jako je rozhlas či televize, což je důvod pro přísnější potrestání než když proneseno třeba v hospodě, biřicové by nedělali nic jiného. Latence je ohromná. Ostatně biřicové toto běžně nesledují, pokud není shora zaúkolována v „zájmové věci“, například na základě oznámení. Konvičkův výrok není nijak ojedinělým ani nejhroznějším. Jsou hroznější. Jenže Konvička je stíhán a obžalován protože je Konvička. Ne jakýsi neznámý, ale veřejně známý a relativně vlivný Konvička, který by se mohl stát ještě vlivnějším. Tak proto byl odchycen. Protože měl viditelnou káru a VIP značku, ne orezlou Feldu z Horní Dolní. Jako exemplární případ a výstraha i těm z Horní Dolní.

 679. 823 a co se týče smýšlení naprosté většiny zmíněných, jsou téhož smýšlení jako většina lidu obecného a to až tak tuze moc, že já jsem proti nim Máhátma Gándí.

 680. Teprve to začne být zajímavé až se k těm calaiským rebelům začnou přidávat první znechucení policajti a odněkud se vynoří nový Bastien.Thiry,,,

 681. Není každý Breivik, ale vzpomeňte na to, co se tehdy zakrývalo. Na tom ostrově bylo ideologické školení mladých socialistů a většina zastřelených měla arabská příjmení. Já bych takové způsoby nevolil, ale i u nás se najde někdo, kdo zareaguje na dvacet mrtvých v Metru na Můstku.

 682. přes některý ze zdejších odkazů jsem na parlamentních listech viděl nádherně manipulativní titulek:

  Prostitutka, kráva, paraziti, dno. Ředitel, který dal pohlavek žákovi, a Klaus mladší se dost nehezky vyjadřovali o fungování českého školství a ministryni Valachové.

  Titulek měl napovědět, že buď ten ředitel nebo Klaus mladší používali slovo prostitutka nebo kráva o ministryni Valachové.

  V článku je ale jen tahle věta:
  „Když v autobuse slyším říkat nějakou maminku ‚učitelka je kráva‘, tak z toho radost nemám. Takoví rodiče si pak nejčastěji stěžují,“ řekl Koranda.

  A v diskusi jsem si přečetl, že mezi Valachovou a Dienstbierem má být údajně nějaký příbuzenský vztah. Víte někdo něco? Sestřenice?

 683. Martine: na ostrově měli cvičení na proražení lokády Gazy, aby lodě mohly nerušeně připlouvat se zbožím potřebným pro Hamás.

 684. Jo, ten titulek o krávě a parazitech je zdařilý dílo. Jestli něco novinářům jde, tak je to vytváření titulků, které mají vyvolat nějaký dojem a v článku o tom přitom nic není.
  Kdyby se stejnou bravurou zvládali aspoň tu češtinu.

 685. 830

  Hamas si, co potřebuje propopašuje někudy vždy. Se zbožím pro obyčejné Palestince v Gaze to tak jednoduché není .

 686. Nějak se to sype!
  Jen aby to nebylo „Evropské jaro“ ….

  Independent:
  „Tisíce lidí dnes demonstrovli v Downing Street za odstoupení Camerona.
  http://indy100.independent.co.uk/article/we-have-absolutely-no-idea-why-there-was-a-giant-pig-piata-at-the-resigndavidcameron-protest–bypVJzs5gb

  A ve Francii to taky bublá
  …Už týden vycházejí demonstranti do ulic a požadují změny. Všechno to začalo pokusem vyjádřit nesouhlas se změnami, které francouzská vláda hodlá provést v pracovněprávních předpisech. A to přerostlo do hnutí velkého měřítka. Lidé se shromažďují, vyjadřují své názory a vyzývají k demokratickým reformám. Francouzi věří, že jejich protest je výrazem nálady společnosti…
  http://prvnizpravy.parlamentnilisty.cz/zpravy/politika/socialni-protest-ve-francii-prerusta-v-masove-hnuti/

 687. Ahoj!
  A křeček se diví proč, když „Sobotka v bránění migrantům dělá co může“ – jestli on neměl na mysli:“co si Merkelová přeje a co mu Prouza dovolí“…

  A v Brňe sice zatím žádné imigranty nemají, ale zato musí před jejich útokem chránit čtyři mateřské školky… Asi ti Tři ocásci málo vítají…

 688. Fujtajbl k večeru,
  tak u Dany snad konečně slušně zapršelo a doufejme, že se i vcuclo do země a neodteklo. K nám se déšť přes veškerou shovorčivosť Aleny Zárybnické o ubývání oblačnosti dostal teď k večeru a leje a leje.

  Stran Brusele – vypadá to, že belgičtí policajti konečně dostali zelenou, aby mohli konat. Zvonka to vyzerá, že mimo německých krajů, kde platí Maul halten und wir schaffen das a norských politiků držících se biblického natrhne-li ti někdo zadel, nastav ji i podruhé, stačí jedna, dvě multikulturní inkluze v nedotknutelné zóně evropského politika a začnou se věci hýbat.

 689. Fujtajbl, ptakopysku. Jo, zapršelo, včera večer začalo, pršelo celounoc a kus dopoledne a teď už mrholí. Podle předpovědi už pršet nebude. Obávám se stejného průběhu roku jako loni.
  A proč pršelo? Protože na zítra jsem měla domluvenou brigádu na sázení brambor a rodinní příslušnící už mají dalších následujích šest víkendů obsazených. Traktor se zítra do pole nedostane. Takže sázet budu opět sama. Vidím to na úterý nebo čtvrtek.

 690. Jo aha Dano, tak vy jste si déšť posichrovala naplánováním sázení brambor. A já vám to dorazil tím, že jsem umyl auto. Tak to jsem vám moc nepomohl. Ale asi máte pravdu, ještě budeme v létě po dešti plakat. Něco jsem zaslechl o pětatřicetistupňových vedrech.

 691. Tak jsem našel zatím předpověď na právě skončivší zimu:
  Nová data Národního úřadu pro oceán a atmosféru (NOAA) ukazují sílící efekt hydrometeorologického jevu známého jako El Niño. Podle NOAA může být jeho letošní dopad dokonce nejsilnější od roku 1950, kdy je tento jev sledován.
  Průvodním jevem El Niña je oteplení vod Tichého oceánu, což ve svém důsledku vede ke globálním klimatickým odchylkám – na některých místech planety vznikají mimořádná sucha a na jiných zase záplavy. Zejména pro severní polokouli a severní Evropu pak platí, že silnější El Niño značí mrazivější a delší zimu.
  Britští meteorologové odhadují, že letošní zima by mohla předčit tu z roku 2010, kdy průměrná teplota v prosinci atakovala historické rekordy.

  http://www.stoplusjednicka.cz/el-nino-sili-letosni-zima-bude-zrejme-dlouha-extremne-mraziva
  Doufejme, že předpověď na léto, kterou jsem zaslechl bude stejně přesná jako ta zimní.
  Snad se už el Niňo vycukalo a jediná hrozba pro Daniny brambory bude devátá planeta X.

 692. 2 Matzurka ad 819 – „Speciální školství i speciální pedagogika jako odborná disciplína se vyvíjely téměř dvě století; speciální školy i speciální pedagogika jako disciplína jsou likvidovány během pár let. Ale obnovit je tak rychle nepůjde. Pokud to půjde vůbec…“
  A proč? Přece když budeme potřebovat speciální pedgogy, tak si je prostě koupíme, ne?
  Jak prosté…
  To Ti jednoduše vysvětlí každej ekonom. Kde je poptávka, nabídka SE SAMA brzy vytvoří…

 693. Dano,
  nemohla byste si zamluvit rodinu na sázení brambor na začátek července ?
  Aby trochu zapršelo na Orlíku…

 694. 2 Šumavák ad 842 – tak nějak jsem z té zprávy nabyl dojmu, že policajti se nemohli rozhodnout, zda mají pomáhat nebo chránit… (a komu a koho…)
  Možná by nebylo od věci, použít motto z filmu Highlander – Zůstane jenom jeden!

 695. Šumaváku,
  docela by mě zajímalo, jestli u toho byli asistenti z nějaké neziskovky, či zda situaci monitorovali Kumar Vishwanathan a Klára Samková, zda nedošlo z pozice zasahujících policistů k nějakému rasově motivovanému činu.

 696. Halle,
  proč zrovna na Orlíku????? Komu tím Dana prospěje, že ausgerechnet na Orlíku bude vysoká hladina????

 697. 848

  mi a mé loďce . Loni to byla s poklesem o 9 metrů docela bída.
  Já tam s potomstvem jezdím skoro každý rok.

 698. 2 ptakopysk – že se tak blbě ptáš… No přece aby ty sudy byly překryty dostatečně vysokou vrstvou vody, než bude dokončen hnilobný proces… A jistě víš, že vyzvídat detaily je silně nezdravé…

 699. Dušane, opožděně, ale přece vše nejlepší. Dorazil jsem z garáže, motor je (opět) připraven vskočit do auta. Mladej bude mít zítra brigádu, sám už ho tam nedám.
  Sada na opravu stržených nebo vyčochtaných závitů našroubovaným pérkem je dokonalá věc.

 700. Sakra nojo. Mohlo by se mi klidně stát, že bych jel via Rožmitál pod Třemšínem zabalen ve slušivém pozinkovaném pletivu a šofér by se mě cestou vyptával, jestli je to bezpečné…

 701. Král Ubu:
  Který ptakopysk tohle vymyslel?
  Ale co je pár šroubků proti mé rozmnožovací vášni? 😀 😀 😀 😀

 702. Vyvrcholení mezinárodního dne Romů:
  V Krupce se porvaly dvě romské rodiny, bojovalo se noži i mačetami.
  „Spory zde řešily dvě romské rodiny, přičemž jedné přijeli na pomoc příbuzní z Děčína,“ řekl k bitce jeden z krupských strážníků.

  Pravděpodbně šlo o volná místa z pracovního úřadu.

 703. Ak – Heli-Coil je úžasnej vynález. Opravoval jsem tím i svíčkové závity v hliníkoví hlavě a dodnes to jezdí. Jinak vím o čem mluvíš Ty dny kdyjse dokázal přidržovat levačkou nad hlavou převodovky a pravačko zavádět šrouby jsou už dávno, dávno pryč..

 704. To je moooc hezkej vobrázek!
  Enem nevím, jestli je to ještě naivismus, nebo už realismus nebo snad neorealismus, když jsme u těch ismusů…. 🙂

 705. Duka: Chráněný sex se tak může stát snadno výrazem sobectví, neochoty přijmou děti, výrazem oddělování sexu od skutečné lásky.

  Takže výrazem sobectví je i CELIBÁT, že pane kardinále?

 706. Rputi,
  když si představíš, že na téhle mentální úrovni je šéf kontrarozvědky, jak na tom asi mohou být jeho podřízení?

 707. 866
  Zavádím do své slovní zásoby úsloví “ Blbej jako německej kontráš“

 708. ptakopysku 867,
  je to ještě horší …. nedocvaklo to ani Andělíně!
  Nedocvaklo jí to, co bylo jasné i naší trafikantce na rohu!

 709. 866 neumí česky, nechodí na šumaváka…
  Teprve teď si to vyžírají. Ti kluci z jihu jim tak pěkně oživí rasu, že „podřadní“ slovani proto nim budou vzorem árijské čistoty.

  V pátek jsem měl zajímavou debatu. Při dobrém pitivu a krmi myšlenky volně plynou, napadá lecos. Jak jsme probírali přítomnost, historii blízkou i vzdálenější, a hrabali se v anglických dějinách, najednou přišlo to. Že ve druhé světové válce, co se týče německé nacistické expanze, „angličanům“ šlo o hovno. A nejen jim. Francouzům, Nizozemcům, Belgičanům, Norům…Nešlo jim o život, o přežití. Nebylo plánem nacistů je vyhubit a zotročit. Plánem bylo integrovat co Říše. Nešlo o přežití ale o zájmy „vlastníků“ států. Nešlo například o přežití „Britů“ O Angličany, Welšany, Skoty, Iry. Šlo o impérium. Které ostatně po vítězné válce se rozpadlo. Ti všichni by i po „prohrané válce“ žili dál. Možná, že by byla zachována i monarchie. Jedinými, komu v té válce šlo o krk, kteří na rozdíl od ostatních, u kterých to byla jen záležitost politické volby, byli především Židé a Slované. Druhá světová válka v Evropě byla loupeživou a genocidní válkou proti Slovanům. Válkou za životní prostor, za hospodářské zájmy. Poté, ve vztahu ke Slovanům, co nepodařilo bezprostředním násilím, poučeni historií, oni poražení se svými novými vítěznými spojenci, se kterými vytvořili Čtvrtou říši, zahájili válku jinými prostředky. Účelem jejich snažení nebylo přinést na východ „demokracii a prosperitu“, ale zmocnit se stejného prostoru, jak se před tím snažili válkou. Prostoru hladového po plných výkladních skříních a ochotného za ně zaplatit a obětovat cokoli. Jako Ezau. A v omezené míře své záměry, tentokrát nepřímou podporou, ale i přímou silou vynucovat. Jako například na Balkáně, opět válkou proti Slovanům, viz Kosovo, a to v nevyhlášené válce i bombardováním Bělehradu, dokonce civilních cílů. Za potlesku ale i praktické pomoci zdejších řiťolizů. Ach ano,za ty výkladní skříně to stojí. A za novou Lančku, vžuuum, to je fáro vole, co to dá, kdo by měl odvahu pokutovat prezidenta, kterej je víc než Mussolini…Pak snaha rozložit Rusko do jednotlivých gubernií a podobně ovládnout jako východní Evropu. Prostřednictvím velkých korporací se dostat jeho přírodním zdrojům. Jenže tahle naděje skončila s Jelcinem. Tak alespoň Rusko obklíčit a alespoň, pro začátek, ovládnout Ukrajinu. Když se nezdařilo ji koupit, rozdmychali občanskou válku. Jenže ani to nevyšlo. Akorát utratili miliardy Eur a USD. Výsledkem je, že Rusko si vzalo zpět Krym. A Ukrajina? Kdo ví co se tam děje, na Donbasu… Kde jsou palcové titulky z loňska a předloňska… Byly nahrazeny novými. Teď sami zatím v malém, zažívají jaké to je být ve válce. A za tohle všechno a v tomhle všem se na nás dožadují solidarity. Za důsledky toho co stejným způsobem a pro stejné zájmy rozesrali na jihu? Jak je to dlouho a kým našemu dalšímu prezidentovi bylo řečeno, že nevyužil příležitosti držet hubu? Za co? Za pár zrcátek a korálků a za to, že jestliže jde o jejich zájmy, a to jde vždycky, jsou ochotni nás prodat komukoli? A mezi tím nám milostivě dovolí abychom za ně, za jejich imperiální zájmy cedili krev a navíc si to platili? Ano, k tomu jsme jim občas potřební. Jinak jsme pro ně slovanský póvl z východu. Horší než všichni z jejich někdejších kolonií. Čech, Polák, Ukrajinec… Jak nadřazený je například Pákistánec. Nebo kdokoli z hloubi Afriky. Akorát před Rusy mají respekt. Oni se nehrbí. Tak to co pozorujeme je důsledek dlouhodobé politiky, ne jen posledních několika let či desetiletí. Teče jim do bot a po nás se dožadují solidarity. Jsme přece jedna evropská rodina. A potom? Jako vždycky, zpátky do pazderny na určené místo a držet hubu.
  Asi jsem tuze moc chlastal.

 710. Schumachere :-),

  měl bys chlastat častěji 🙂

 711. Schumi,

  kopnul jsem si tě na ksichtoknihu – bez identity

 712. Proč hned negramot, Halle?

  On to přece píše, že to sice připomíná velorex, ale ej to designové dílko konstruktérů z Toyoty.

  Je to sice krásnej artefakt, ale praktické použití bude nejspíš mít svoje limity.

 713. Beru 875 zpátky 😀 Teprv na druhý přečtení mi to docvaklo 😀 😀

  “ nádherný koncept je autorem designérům od japonské Toyoty.“

  Máš pravdu, je to negramot. 😀

 714. křowasi,
  koho by napadlo při sledování vypadávajícího signálu a děsně zrnitého černobílého obrazu 20. července 1969, že budeme čučet takměř online na obrázky z vesmíru v HD kvalitě.
  Teď koukám jak v NASA fikaně využili v řídícím středisku prostor po CRT monitorech – z druhé strany mají poličky pro toho, kdo sedí před nimi.

 715. 871 – tak tohle mne už delší dobu napadá i střízlivého……bohužel se toho chlastem nemohu zbavit :-(((

 716. Ad umělci:

  včera měla dcera nějakej komentář odhledně literatury. Už ani nevím, o co šlo, snad o literární vkus profesorky, která je prý velice konformní a že to, co říká jsou klišé. Ukončila to úvahou, že jak tak viděla některé totalitní filmy a jak se jí jeví některé typy lidí, tak kdyby paní profesorka byla v tomhle věku za totality, nejspíš by byla byla stejně nadšená budovatelskou literaturou a souzněla s tehdejším režimem.

  Musím říct, že to byla velmi přesná charakteristika.

  Myslím, že slečna Dusilová je stejnej typ, umím si ji docela představit na festivalu politické písně.

 717. 871 — Schumachere, s Tvými pocity povšechně dosti souzním. (A jako protilék opět uctivě doporučuji ten písek do ložisek, viz 208.) Jenže abychom z toho udělali teorii, je třeba ošetřit spoustu detailů, ale i zásadnějších věcí. Z nich mne na prvním místě napadá tohle: Jak to, že tentýž Západ, který si v 90. letech nesmírně sofistikovaně a perfidně podrobil slovanské untrmenše, zároveň páchá takovéhle (v současnosti prudce gradující) harakiri vůči islámské imigraci? Teprve na podobných otázkách a schopnosti je zodpovědět bychom viděli, zda se nám tu teorii nakonec vyrobit podaří…

 718. P.S. ..sem právě přepnul na Woknouse desítky…..po třech letech na W8.1 je to zase pocit stopaře: kam se kurva to tlačítko přemístilo ?!?…..aha místo vlevo dole je vpravo nahoře..atd.atd…kam se hrabe nato Alenka za zrcadlem, ta tam musí umřít nudou….

 719. 874 Hale, ano, zdá se, že pravda je nejen ve víně, ale i v pivě. Díky za diskrétnost. Bez tak mě občas napadá, kdo mě za to sekne. Páč nepochybně je to cosi s neslučitelné s čímsi. S nějakými hodnotami. Kterých si ti mrtví z Brusele a odjinuc užívají společně s mrtvými z Iráku, Sýrie, Donbasu a odjinud. V ráji kde beránek žije v registrovaném partnerství se lvem a všichni si užívají demokracie, práv, prosperity, nikoho nic nebolí….

 720. křowasi,
  jestli se tu ještě mihotáš – přelož mi prosím „Dragon has resumed its glacial flight toward the complex“ Tedy přesněji řečeno – co znamená termit „glacial flight“.

 721. 871 — Jinak bych snad ještě poznamenal, že nacistické teorie o likvidaci slovanských podlidí (které ovšem znám jen z doslechu a literatury) a komunistické teorie o formování nového socialistického člověka (jež se ku mně dostávaly spíše jako žvásty tehdejších médií a iniciativních agitpropčíků) se mi jak v předmětné době, tak i dnes s odstupem desítek let jevily a jeví sub specie aeternitatis takňák plusmínus stejně.

  Strukturálně podobná (by) asi byla i česká reakce v případě vážnějších pokusů o jejich aplikaci.

  Podstatnou praktickou otázkou myslím je, zda ohledně vytvoření Nového Evropana (který zřejmě je v centru vágních a blouznivých úvah ideologů VEM) nejsme dnes v posici objektivně poněkud lepší, než tehdy vůči oběma svrchuzmíněným velkým myšlenkám. Zdá se mi, že čistě věcně vzato možná ano; ovšem jak AK píše výše, nejsou lidi…

  No nic, raději zkusím teď chvilku dělat zas cosi jiného.

 722. „vzala vidle a šla kydat do slonice“

  A není to týrání zvířat?

  Dnes je nějaký rojení tiskařských šotků, nemají mezinárodní den nebo tak něco?

 723. 881 Šimone, já zaostalec právě snad úspěšně povýšil na 8.1. Update na předinstalaci W8, byl nedobrý,proto jsem stáhnul W.8.1 a udělal čistou instalaci. Akorát byl opruz v tom, že jsem musel stáhnout a nainstalovat ovladače extra. Bez připojení na net by to prakticky nešlo. S upgrade na W10 počkám. A když tak v instalaci na jiném disku.
  Jaké jsou rozdíly, zkušenosti?

 724. Šimone,
  kdyby ses na nějaké osmičky zvysoka vysss… ehm, prostě je vynechal. Mohls přejít v klidu ze sedmiček na desítky a mohl by sis ušetřit něco málo ganglií.

 725. Schumi…

  „…

  Druhou skupinou jsou východní prostory, jež jsou zčásti osídleny Slovany, to jsou prostory, kde je třeba vědět, že dobrota bude vykládána jen jako slabost, to jsou prostory, kde sám Slovan vůbec nechce, aby se s ním zacházelo jako s člověkem rovnoprávným, a je zvyklý, že pán si s ním nezadává. To jsou teda prostory, které máme nyní na východě vést a udržet. Jsou to prostory, v nichž musí jednou vládnout německá horní vrstva, po dalším vojenském vývoji budou sahat až hluboko do Ruska, až daleko k Uralu; tyto prostory musí být naší surovinovou základnou, jejich obyvatelé se stanou pracovníky pro velké, i kulturní, úkoly, a mám-li to říci docela drasticky, musí nám sloužit jako otroci. Jsou to prostory, s nimiž budeme vlastně nakládat, jako když se obepíná nová země na pobřeží hrází, tím způsobem, že se tam na východě vybuduje ohromný val z branných rolníků, aby se toto území už jednou uzavřelo proti bouřlivému přívalu z Asie, pak bychom je rozdělili příčnými valy, tuto půdu bychom postupně pro sebe získávali tím, že na okraji vlastního Německa, jež je osídleno německou krví, se pomalu bude vysouvat vždy jeden německý val za druhým, abychom tak postupovali s německým osídlováním na východ prostřednictvím německých lidí, kteří jsou německé krve. Z tohoto hlediska je třeba vidět všechny úkoly na východě, které tam musíme splnit. První val, o protektorátním území budu mluvit až potom, tvoří na východě obě provincie Gdansk – západní Prusko a župa Warta, které spolu s východním Pruskem a slezskými částmi ještě asi před rokem byly vcelku plně osídleny téměř 8 miliony Poláků; to jsou prostory, které se nyní musí osídlovat zcela systematicky Němci, aby se polský živel kousek po kousku, krok za krokem vytlačil. Jsou to prostory, jež musí být jednou celé osídleny Němci. Pak stále dál na východ, k Baltu, jenž jednou bude muset být osídlen jen Němci, přičemž musíme uvážit, které pokrevní části Lotyšů, Estonců a Litevců jsou schopny regermanizace či germanizace. Rasově nejlepší živly jsou Estonci, na nichž jsou patrny švédské vlivy, pak přicházejí Lotyši a nejhorší jsou Litevci.

  Dále se jedná o velkopolský prostor, jenž je nejbližší oblastí, která se musí zcela pozvolna osídlit Němci a z které se polský živel musí postupně zatlačit na východ. Pak přijde Ukrajina, jež má též žít především pod německým velením jako velká surovinová a vyživovací základna, když nejprve jistým přechodným řešením bude postupně vyloučena z velkoruského prostoru s tím, že se použije a využije jistých, v podvědomí ještě dřímajících, vlastních národních myšlenek, aniž dáme tomuto národu kulturní posilu či oporu, aniž bychom tam chtěli vypěstovat silnou inteligenci, aby tak nevznikla v pozdějších dobách nějaká opozice. Taková inteligence by se pod slabým vedením mohla po létech opět chtít odpoutat. Vcelku vzato platí tedy zde v prostorech na východě starý kolonizační princip, jenž však v protikladu k dřívější kolonizaci řádových rytířů a baltských baronů sleduje tu myšlenku, že jejími nositeli jsme my, naše krev, a že se na východě probouzí stará idea, idea řádových rytířů, jako stupeň k opanování prostoru, který nemůžeme úplně osídlit. A nyní, když máte před sebou celkový obraz, musí vám být jasné, že se českomoravský prostor natrvalo nesmí nikdy ponechat v takovém stavu, který by vůbec umožňoval Čechům tvrdit, že to je jejich prostor. Zde jde pouze o jedno, a to, že si nejdříve připomeneme, co je životně důležité a přednostní, jaké má tento prostor historické základy, že se rozhodneme, co tu vlastně jednou uděláme. Z čeho vyrostl tento prostor. Odkud jsou lidé, kam patří atd.

  celé viz např. zde:
  http://www.sds.cz/view.php?cisloclanku=2006052901
  (Klempera zdá se býti zavirován.)

 726. Schumi,

  Já dal desítky na jeden ntb s generálně posranými sedmičkami , Na druhém mám osmičky, byl s nimi koupenej.
  na dalších kompech mám všechno možné od XP po sedmičky.
  Nejradši bych zůstal u sedmiček, mám jednu lacině koupenou licenci sedmiček 32, až bude čas, přeinstaluju to xp.
  jinak ten počet kompů budu muset zredukovat, zabírá to místo. Ale nejdřív to musím probrat, uložit soubory a data,a to co zůstane, vylepšit pamětěmi a jiným hardwarem z těhc likvidovaných.
  Ale budu muset nejdřív dokončit likvidaci věcí z ordinace

 727. Halle,
  obávám se, že své úsloví budeš muset rozšířit… :)))
  Němci si zjevně nevědí s těmi Iráčany rady. Oni to vlastně nejsou úprchlíci, protože do ČR přišli nejdříve dobrovolně a prchlíci se z nich stali, až, když prchli z ČR, ale jelikož to nbejsou Češi, nejsou to čeští uprchlíci, ale my je musíme přijmout, pprotože…

  …České úřady stále čekají, až Berlín vyjasní právní postavení 25 iráckých křesťanů, kteří se po přijetí Českou republikou na vlastní pěst předminulý týden vydali do Německa. V Partii televize Prima to v neděli řekl ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD). Podle něj si německé úřady záležitost přehazují jako horký brambor…
  http://www.novinky.cz/domaci/400042-jako-s-horkym-bramborem-cr-ceka-az-nemci-vyjasni-postaveni-irackych-krestanu.html

 728. ptakopysku – když já si W8 koupil před třemí lety s novým kompem….hned se to samo předělalo na W8.1 a pak už jsem jen s vyplazenou špičkou jazyka dával pozor, abych při probouzení myši nezajel mimo screen, protože furt odněkud z boků vyskakovaly nějaké roletky. Zatím to vypadá, že u W10 se roletky poněkud bojej jukat….

  Schumi
  začínám si vzpomínat, jak co bylo umístěno u Windousů XP (W7 jsem na mnou používaných NB nezažil), protože se to trochu vrací do tohoto outlooku ,tj. starších woken. Takže pro Tebe by přechod na W10 neměl být takový opruz, jako teď při přechodu na W8.1.

 729. Šimone,
  aha. Tak to jo. Já myslel, žes takový masochista, který si W8 nainstaloval dobrovolně.
  Desítky jsou dost podobný sedmičkám a trochu podobný XP. Akorát takový ty nastavovací věci jsou pozpřeházený. Byly zpřeházený mezi XP a W7 a na W10 jsou přeházený ještě o trochu víc. Ale desítky mají tu úžasnou lupičku vedle startovací ikony a sklerotik jako já, s její pomocí snadno najde co hledá.
  Akorát je potřeba při upgradu na W10 v instalaci povypínat všechny šmírovací fíčury.

 730. 871 Schumi
  to vypadá na připálený oběd!
  Zdá se mi nekonsistentní tento krátký úsek:

  „Jedinými, komu v té válce šlo o krk, kteří na rozdíl od ostatních, u kterých to byla jen záležitost politické volby, byli především Židé a Slované. Druhá světová válka v Evropě byla loupeživou a genocidní válkou proti Slovanům. Válkou za životní prostor, za hospodářské zájmy. Poté, ve vztahu ke Slovanům, co nepodařilo bezprostředním násilím, poučeni historií, oni poražení se svými novými vítěznými spojenci, se kterými vytvořili Čtvrtou říši, zahájili válku jinými prostředky. “

  V té teorii – haprujou mi tam ti židi. Čtvrtá říše se tedy v tomto bodu od záměru říše předchozí odklonila a „řeší“ jenom slovany?

 731. 894

  Přijímáním muslimů řeší i Židy. Ti raději prchají do Izraele.

 732. skimici,
  židi nehaprujou. Židi berou kramle…

 733. Skimici a co podpora palestinců, označování zboží a další „drobnosti“…
  Vztah německého národního socialismu k židům ještě není zapomenut, takže EU musí nenápadně…

 734. Ptakopysku, tedy až ta EU konstrukce spadne němcům na hlavu, budou tím vinni židi, protože vzali kramle, jo? 😉 😀 😀 😀

 735. Šumaváku,
  samozřejmě. Protože se židy zmizí i kapitál, bude nezaměstnanost, bída, nedosírné následky atd. atd.

 736. Jen se jen ptám, když už si Schumi po obědě roztrhl roucho 🙂

 737. Šumaváku,

  palestince bych do toho nemotal. Ta Izraelská snaha zabrat postupně i zbytek arabské palestiny je poněkud blbá.
  A Izraeli se to prchání židů z Evropy docela hodí.
  Oni chtějí soustředit v Izraeli úplně všehny Židy na světě.

  Vůbec skoro všechno , co se děje v Arábii se jim velmi hodí. Arabské státy kolem Izraele s výjimkou Egypta rozesrané, jejich vojenská síla v pérdeli…

 738. 894 skimici, „Židi se naučili válčit, Němci obchodovat.“ A společně, Němci z pocitu viny, budovat multikulti a multietni. Jako prostředí, v němž Židé, jako jedni z mnohých, se budou cítit bezpečněji. Jenže výsledek nastává opačný. Dokonce hrozí, že nakonec budou zahrnuti k muslimům a odserou to za ty experimentátory z vlastních řad. Kterým potom co nevyšel komunistický experiment, zkoušejí jiný obchodní model. Jako například Soros. Ovšem ti si mohou dovolit včas se uklidit do bezpečí. Zas to odserou ti „obyčejní“.

 739. 902 Halladine, má to jeden logický důvod. Pro Židy nepříznivý demografický vývoj.
  Ono mezi nimi je to složité. Někteří za louží jsou názoru, že Izrael jako stát by neměl být, jiní, že by měl být jak je, jiní, že by měl být v největších biblických hranicích.
  Spravedlivé, pro všechny výhodné řešení, to nemá. Palestinský stát tak jak je, bez hospodářského základu, je nesmysl. Izrael je také průser, který by se bez podpory zvenčí neudržel. Malé mizerně hájené území s nedostatkem zdrojů. Buď jako stát neměl být vůbec, nebo si měl ponechat veškerá území jako kořist z vyhraných válek, včetně západního břehu Jordánu, pásma Gazy, území nynějšího palestinského státu, Sinaje… Všechny nežidy odsunout. Tak jak to vidí sionisté. Chápu citový vztah. Jenže není to čistě ideologická, ale pragmatická záležitost Kromě toho, někdejší starověký Izrael tak jako ostatní říše vznikl válkou, dobytím cizích území, loupeží, za cenu vyhubení dílem podmanění tamního obyvatelstva. Nynější kompromis má nevýhody kompromisu. Nějak si budou muset poradit. Sami, nikdo jiný to za ně neudělá. Je a bude to průser. Otázka jak pro koho a jak velký. Ostatně po tisíciletí nic výjimečného. Nevidím jiné řešení, že to zas někdo odsere jako odsírá už teď, jako před tím. Jako obyčejně to odserou „obyčejní“ lidé na všech stranách.

 740. 903 Schumi
  já ale nevidím nikoho z nich nad současným vývojem kvílet.

 741. Prosím, myšlenkově plodné komentátory, aby nejen používali věty (což většina činí), ale aby text členili do odstavců. Pro mé mizerné oči se příspěvek jako Schumiho 971 špatně čte – vypydá to jako stránky od Hrabala. Děkuji předem. 😉

 742. skimici, kvílení ničemu nepomůže.

  Zaregistroval jsem nářky rodilých Izraelců , že díky příchodu evropských Židů ceny nemovitosti a nájmů v Izraeli stoupají, a je problém sehnat bydlení za rozumnou ( nebo únosnou ) cenu.
  Samozřejmě to povede k zabírání dalšího palestinského území.

 743. Významnou podporu exstarosty New Yorku Giulianiho získal vedoucí republikánský uchazeč o Bílý dům Donald Trump.
  To by mu mělo přihrát hlasy z NY.

 744. Samozřejmě to povede k zabírání dalšího palestinského území.
  Samozřejmě se lze položit na otázku, jestli je to dobře, nebo špatně. Já kdybych si měl vybrat mezi Izraelcem, nebo Palestincem, tak bych byl spíš pro ty Izraelce. Tedy zprůměrováno, jak jinak. Ortodoxní nemusím, ať jsou jakéhokoli nábožka.

 745. Halle,
  nepřehledný blok se zvětšením stane ještě nepřehlednějším blokem 😛

 746. Ptakopysku,

  Dosaď si za celou Palestinu ČR , a za západní břeh Moravu, a zopakuj si otázku znovu.
  Je docela nelogické, rozčilovat se nad muslimskou invazí do Evropy, a souhlasit s vyháněním Palestinských Arabů ze zípadního břehu.

 747. Ptakopysku,

  Dosaď si za celou Palestinu ČR , a za západní břeh Moravu, a zopakuj si otázku znovu.
  Je docela nelogické, rozčilovat se nad muslimskou invazí do Evropy, a souhlasit s vyháněním Palestinských Arabů ze západního břehu.
  Já bych řekl, že fakt, že někomu kdysi vyvražili příbuzenstvo neopravňuje nikoho, aby dělal totéž, anebo skoro totéž.

  A nedělej si iluze o nějakém skvělém vztahu státu Izrael k ČR.
  Izrael se stará jen o Izrael.

 748. 869 -Setsuna – Nádherné dřevěné karoserie dělal už před 2.sv. válkou francouzký karosář Henri Labourdette – označoval je jako „skiff“ nebo „torpedo“ – postavil je na podvozcích Rolls Royce, M-B, ai Hispano Suiza— ta je obzvláště nádherná.

 749. 906 skimici, zatím kvílí jen někteří. Aj vaj, v Evropě zas nebezpečno. Dílem je to podněcováno, jenže do Izraele se chce málokomu. V Evropě pořád lépe. Ale proč si nepostěžovat. Je to zdarma a uleví se. Mám vyzkoušeno, funguje to.

  914 Halladine, ano, státy nemají přátele, jen zájmy. Jenže v tomhle případě je to fujnázor. To je antisemitismus. Je povinnost starat se o Izrael. Na Neviditelném psu jsou někdy i dva starostlivě komentující články.

 750. Schumi
  to je nádherné slovo „aj vaj“
  Znám slovensky „ajvajkať“ Znamená to „bedákať“.

 751. Schumi, doufám, že sis zato opilecké mudrování vysloužil aspoň pořádnou kocovinu

 752. To si tak v Bruseli mudrujou a mudrujou a v Eurostadtu študujou a študujou a projektujou a projektujou a na ostatní serou a serou…

  …Podle unijních demografů by do roku 2060 mělo přijít do celé Evropy 55 milionů lidí.
  Do České republiky mají podle údajů Eurostatu přijít zhruba dva miliony migrantů.
  Aby ale migrace mohla odstranit stárnutí české populace, byl by podle studie nutný do roku 2065 příchod celkem 90 milionů cizinců….
  http://m.ihned.cz/domaci/c1-65240550-cesi-prestanou-vymirat-zmeni-ale-barvu-pleti-do-roku-2060-maji-do-ceska-prijit-asi-dva-miliony-migrantu

 753. „Aby ale migrace mohla odstranit stárnutí české populace, byl by podle studie nutný do roku 2065 příchod celkem 90 milionů cizinců….“

  Devadesát milionů je potřeba, aby zastavilo stárnutí populace o počtu deseti milionů?

  Nemá ten soudruh v těch počtech nějakej hokej?

 754. Sikorského žena opět perlí 🙂
  Za nizozemským „NE“ Ukrajině je ruská propaganda, ohromila známá americká novinářka
  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Za-nizozemskym-NE-Ukrajine-je-ruska-propaganda-ohromila-znama-americka-novinarka-430137
  Nestačí, že rusáci sestřelili letadlo s převážně holandskými pasažéry a svádějí to na Ukrajinu. Teď ještě svojí agresivní (přesto tupou) propagandou dočista rozežrali veřejné mínění této nešťastné země odedávna infiltrované cizáky.
  Hle – státní znak.
  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ea/Royal_coat_of_arms_of_the_Netherlands.svg/800px-Royal_coat_of_arms_of_the_Netherlands.svg.png
  Zatímco nizozemský plebs dorozumívá se jakýmsi chrochtavým nářečím, pod znakem hrdě skví se francouzský nápis:
  Je maintendrai.
  Něco jako `Vytrvám“ (udržím, ich werde bestehn)

  ‚Je maintiendrai la vertu et noblesse.
  Je maintiendrai de mon nom la haultesse.
  Je maintiendrai l’honneur, la foy, la loy
  de Dieu, du Roy, de mes amys et moy.‘

 755. maydo,
  evidentně nepočítáš s nutnými ztrátami v řadách imigrantů. Není muslim jako muslim, jednotlivé haluze, či náboženské směry jsou natolik antagonistické, že osmdesáti procentní ztráty při inkluzi jsou střízlivým odhadem.

 756. maydo, 923,
  on nepochybně myslí Evropu jako celek. Ale stejně – 90 milionů nemakačenků s německou výší dávek prostě Evropa neuživí. Ale s tím si zjevně nedělají starosti…
  A vzhledem k tomu, že se jim to všechno bude cpát do Německa, může jít jen o jedný záměr – vyhubit Němce jako národ. Kompletně!

 757. 926 Rputi
  Vyhubit Němce jako celek
  Napřed Schumi a teď toto.
  Vy mi dáváte 🙂 🙂 🙂

 758. 927
  No, kdesi jsem četl( ale taky to mohl být kec), že po dobytí Englicka Normany se během pár generací změnil genetický fond obyvatel Englicka.

  Stačilo pilně znásilňovat a uplatňovat právo první noci.

  prostě přeříznout všechno, co nevylezlo na strom, nebo neskočilo do vody 😉
  A pilně to opakovat.

 759. 929 Halle
  Němky už si jistě nedočkavě mnou tento… Jo, už to mám. Ruce..

 760. Vlani tu boli husári. Bože, ako ti vedeli znásilňovať !
  Slúbili , že prídu zas.
  Neprišli…..

 761. skimici 927,
  Němců je 80 milionů, když jim tam přijde 90 milionů prchlíků,to je skoro 1:1, to ti Němci uživit nemůžou a prchlíci nechtěj. Pokud se navzájem nevymlátěj, tak stejně chcípnou hlady!

 762. Jestliže bruselští sociální inženýři předpokládají, že obyvatelstvo EU změní barvu kůže, proč jim vadí, že Němci a Češi už hnědnou? 😉

 763. Dobrý večer. Schumi, k vašemu přemýšlení mám otázku: Kdo byl spojenec německých socialistů? Kdo je vycvičil? Kdo je nechal školit ve svých rajónech? Kdo je zachránil v Polsku? Kdo dodal suroviny na výlet do Francie? Palivo pro Lufthansu na lety do Londýna?
  Minulost byla horší než se nám dnes zdá. Nechtěl bych zažít co zažili prarodiče, ani co zažili příbuzní, kteří se nevrátili.
  Zdá se, že socialističtí spojenci ze začátku druhé velké války měli oba stejný cíl, tak jak ho určil B.Engels v Nových rýnských novinách v roce 1848.

 764. Ad článek na Ihned: v ČR je cca 650-700.000 obyvatel narozených mimo ČR. 4x více jsou 2.6 milionu nových Čechů.

  Přemysl Sobotka mluví jako specialista na zemědělství, pedologii, dotace, přírodu. Jaké je profese?

 765. http://www.mises.cz/clanky/porobeni-chudoby-2006.aspx
  Doporučuji pěkné čtení od Henry Hazzlita. Dejte si do RSS čtečky.
  Upoutávka:
  Antický svět Řecka a Říma, jak jej rekonstruují moderní historici, byl světem, kde domy neměly žádné komíny, a pokoje, v chladných obdobích vytápěny ohněm z krbu nebo ohniště uprostřed místnosti, byly naplněny kouřem, kdykoliv se oheň rozdělával, následkem čehož stěny, strop a nábytek byly začerněny a více či méně stále pokryty sazemi; kde se svítilo kouřovými olejovými lampami, které stejně jako domy, ve kterých byly užívány, neměly komíny; a kde oční potíže jako důsledek všeho toho kouře byly běžné. Řecká obydlí nebyla v zimě ničím vytápěna, neměla žádná dostačující hygienická příslušenství ani zařízení k mytí a praní.

 766. Nickname ,

  a proč tomu tak bylo ?

  Ty styky s Německem byly za německých vlád před Hitlerem. Protože Západ nechtěl mít s Rusy nic společného. A Rusko potřebovalo nějakou západní zemi, se kterou by mohli obchodovat a dovážet , co sami neumělii.
  Pak nastoupil Hitler, a spolupráce skončila. Stalin se pokoušel domluvit o spojenectví se Západem . Vykašlali se na něj. Byli by nejradši, kdyby Německo válčilo s Ruskem, a
  oni na to koukali z bezpečí.

  Pak se Stalin dohodl s Hitlerem.

  I WCH politiku těch západních vlád odsoudil

 767. Zachránil v polsku.
  Děláte si pérdel ?Sověti načali Polsko, když už byla polská armáda rozbita.

 768. Mimochodem, sověti si jen vzali zpšt území, které byli nuceni postoupit Polsku po prohrané válce v roce 1920.

 769. Halle, naznačujete, že obchodní a vojenská spolupráce Německa a SSSR v roce 1934 skončila?
  Nejen polská armáda byla po 14 dnech bojů rozbitá. Velmi se hodil přítel na telefonu.

 770. (865) Autor článku zřejmě hadraplán nikdy neviděl.
  (871)Schumi, namátkou třeba v Coventry bych tu teorii moc nešířil. A tady u piva občas lidé kecají ještě větší blbosti.
  (880) Zpátečníku, teorii vytvoříš a přijde Hanlon a bude po ní! 😛
  (929) To by musela Matzurka odhalit genetický rozdíl mezi germánskými Normany a anglickými germánskými Sasy. 😛
  (935) Lufthansu bych vyměnil za Luftwafe. Jinak souhlas.
  (938)„Pak nastoupil Hitler, a spolupráce skončila.“ A pakt Ribbentrop-Molotov je jenom vyýmysl, že (a kdyby jen ten). Kupte si nějakou novější učebnici dějepisu.
  (940) Jistě, přesně dle smlouvy.
  (942) To by musel být sakra trpělivý přítel.

 771. 941 kromě toho šlo o vyřizování si účtů mezi oběma impérii, z nichž Polské, kdysi ovládající podstatnou část Rusi nakonec tahalo za kratší konec.

 772. Halle,
  u Darwinova vousu, nevěř každé blbině, co přečteš ! Dyť seš dochtor ! Študovanej ! 😀

  No já má z odpoledne hezkou historku – dcera má na zítřejší cvičení z biologie donest ptačí pero, neb probírají ptactvo a budou to vědecky pozorovat. Tak jsem jí poradila obejít dolní vísku se starousedlíky, a vyprosit si materiál u nějakého chovatele. Povedlo se jí najít sousedku, co mají ministateček, a prej, na co to chce ? Dcera vysvětlila a dodala, že to asi budou zkoumat pod mikroskopem. Načež paní hospodyně popadla nejbližší slépku, údajně se jménem Albert, a pod přísným dohledem našponovaného kohouta ji o pár pírek připravila. Dceři to předala s tím, ať se pak přijde předvést, co tedy vybádali 😀 😀 😀 😀

 773. 943 — No, AeroKarle, já si naivně myslel, že od pocitů k teorii třeba přejde Schumacher…

  Možná se k tomu ještě vrátím, vyřídím-li ostatní agendu.

 774. dobrý večer,

  „maydo, 923,
  on nepochybně myslí Evropu jako celek.“

  No jo, rputi, ale on ten jouda napsal, že těch devadesát milionů by bylo ptřeba, aby bylo zastaveno stárnutí české populace 😀

 775. Matzurko, u Angličanů je to celkem jasný, ale kdysi mě udivilo, že i Frantíci jsou prý původně Germáni, ale latinizovaní.

 776. Aero,

  Pakt Ribentrop – Molotov byl uzavřen 23. srpna 1939 – čili týden před napadením Polska.

  Rusové měli na výběr – buď si taky odkrojit z polska, anebo koukat na to, jak Němci obsazují území, které byly ruské už za cara.
  Jo, byly obchodní dohody, už před tím.
  Polská vláda byla spolek debilů, měli elikášské představy a nasírali kde koho- od západu po Rusy.

 777. 939 Nickname doplnění: …nesmiřitelný boj, válku až do smrti proti Slovanům…je potřebné jejich vyhlazení…
  Karel Marx, 1848, pro Neue Reinische Zeitung. A co psal o Slovanech jeho chlebodárce Engels…

  943 Karle, vedli válku, Velká Britanie byla konstituční monarchií a parlamentní demokracií vedoucí na tom základě nějakou politiku. Co si volili to měli. Nebyli nevolníky v područí samovládce. Je zcela přirozené, že kdo vládne, nese válečné útrapy.
  Kromě toho tato událost byla výsledkem nějaké politiky, která vedla k obětování Československa a před tím ke zpacifikování Francie, když Britanie (nehledě na spojeneckou smlouvu s Japonským císařstvím) se sama zvolila do role arbitra mezi Francií a Německem (s nímž byla dynasticky provázána) s tím důsledkem, že v případě války mezi nimi by se postavila proti tomu kdo by si začal, což skrytě bylo namířeno proti Francii. Tím Německu poskytla krytí. Jestliže by Francie se v předstihu snažila čelit německé hrozbě za situace, že to bylo Německo, které porušilo někdejší dohody a jednostranným aktem obsadilo demilitarizované pásmo, Britanie by jí vpadla do zad. Vzato souhrnem, Britanie si svojí historickou rozesírací roli v Evropě vyžrala. Prakticky nakonec dopadla nejhůř, její koloniální impérium se rozpadlo.

 778. AK,
  a proto si vymysleli Asterixe 🙂 ? Co se mydlil s Góty ?
  Upřímně řečeno, tamní oblast nemám načtenu, musela bych si to dohledat. Ale asi se to bude lišit podle té či oné oblasti, já mám jen mlhavé povědomí o Keltech.

 779. Ono i beletrie má význam, kdyyž si jeden z toho něco pamatuje.
  Ad Nickname a AK – Nějaký Rudolf Luskač byl jako lesák v předválečném SSSR. A napsal o tom pár knížek (Revír bez hranic a d.). No a v té jerdné knížce píše jak tam byli němečtí inženýři a práve koem nástupu Hitlera je Rusové vyhnali coby špiony, do té doby tam pro Rusy rozchozovali moderní německou techniku.

 780. Sasové byli samozřejmě germáni, ale v Anglii už byli pár století, a asimilovali původní keltské obyvatelstvo.
  Armádu Viléma dobyvatele netvořili jen Normané, Ostatně i v Normandii tvořili germáni původem jen vládnpoucí špičky .
  Kterýsi král Frantíků si koupil vikinnga Rolla tím, že mu dal titul vévody a a věnoval území Normandie i s obyvatelstvem.
  Většinou se oženili s křesťanskými Francouzskami,protože na vikingské nájezdy ženy moc nebrali.
  Ale kromě toho Vilém Dobyvatel zverboval žoldnéře z půlky západní Evropy. Po obsazení Anglie je vyplatil, a poslal domů.

 781. (951) Já se Schumi raději držím jednoduchých vysvětlení. A tam, kromě udržení Impéria v případě GB a kolonií v případě Francie to nejjednodušší i nejreálnější je, že po zkušenostech 1.světové se všichni báli opakování co čert kříže a doufali, že to nějak „upytlíkují“. Což hlavně až skoro výhradně vedlo k obětování Československa. Jít kvůli němu do války, za mohutné německé mírové propagandy (a to Göbbels na rozdíl od Putina neměl internet), by neprošlo ani ve Francii, natož v GB, která s námi smlouvu neměla.
  Smlouva GB – Japonsko byla poněkud starší záležitost a to dynastické provázání – znáš přerod pana Battenberga v Mountbattena? Bojoval dost úporně.
  Fakt je, že Československo nemělo naději. Pokud by bojovalo, bylo by „kazišukem“ onoho krásného evropského míru, vykoupeného Sudety. K prozření došlo až potom. S tím „vpádem Francii do zad, máš na to nějaký zdroj?
  „Rozesírací úloha Británie“ – vedli to docela šikovně, tak, aby jim nikdo moc nepřerostl přes hlavu. Pokrotilo to Napoleona a vůbec odvěkou překážku míru v Evropě, Frantíky, pokrotilo to Němce – IMHO to hráli v rámci populačních i ekonomických možností dost dobře.

 782. Matzurko,

  Germánští Frankové dobyli latinizovanou Galii. Měli vojenskou převahu, protože na rozdíl od těch Galů byli šavličkáři všichni – každej chlap.
  Ale absolutně početně nic moc , a nakonec dopadli jako vikingové v rusku, anebo Bulhaři po spojení se slovanským obyvatelstvem na Balkáně.
  Stali se vládnoucí vrstvou, která ale behem dvou generací převzala domácí řeč.
  A rozhodně se tedy nedá tvrdit, že by každej frantík nutně musel mít germánskej původ.
  Do Británie přišli už značně pofrancouzštělí, a na dvoře anglických králů se mluvilo francouzsky hodně dlouho.

  Domácí Sasové moc ve francouzštině zběhlí nebyli.

 783. (953) Já toho Luskače znám. Takový urFučík. 😛 Když už jsme u té beletrie, H.P. Smolku znáte? Také viděl jen to, co měl vidět.
  Politickou, vojenskou i ekonomickou spolupráci SSSR-Německo (Třetí říše) ukončilo až Hitlerovo nedodržení uzavřených smluv. Do té doby Stalin přeochotně spolupracoval.

 784. Do Británie přišli Normani značně pofrancouštělí. – mělo být.

 785. Aero,

  Stalin spolupracoval až tak přeochotně, že se snažil uzavřít spojenectví se západem proti německu 🙂

  Nebuďte směšný. Už jen to se muselo na spolupráci nějak odrazit.

 786. I ta englická wiki říká :

  Poté, co nacisté se zvedli k síle v Německu v roce 1933 se vztahy mezi Německem a Sovětským svazem se začal rychle zhoršovat a obchod mezi oběma zeměmi se snížil. Po několika letech vysokého napětí a soupeření, nacistické Německo a Sovětský svaz začal ke zlepšení vztahů v roce 1939. V srpnu téhož roku, v zemích rozšířil jejich hospodářské vztahy by uzavření obchodní dohody , přičemž Sovětský svaz poslal kritické suroviny do Německa výměnou za zbraně, vojenské techniky a civilních strojů.

 787. (960) U toho Stalinova snažení vám chybí uvozovky. A že se toho „snažení“ obávali Poláci důvodně, to vývoj událostí dokázal dost názorně.
  Ta spolupráce prostě byla, přes všechny (pozdější) kecy. Proto ani čeští komunisté nechtěli až do vypuknutí války mezi Třetí říší a SSSR proti Hitlerovi bojovat. Byl to spojenec jejich ideového vůdce.

 788. To jsou zase blbosti jak Západ průmysl SSSR dusil..musíte si ty Halladinovi ty bolševicklé agitky vždycky přebrat. Takže co fabrika GAZ v Gorkim, kterou na základě smlouvy z roku 1929 postavil Ford takovým fofrem, že se tam během dvou let vyrábělo 100 000 aut ročně, co chemičky DuPont, které rozjely sovětský chemický průmysl a Occidental Petroleu amerického socialistického továrníka Armanda Hammera, který do Ruska zatáhl výrobu traktorů a rozejel sovětský petrolejářský průmysl. A to vynechávám podvozek Christie a modifikovaný motor HS Ybrs s nimiž Rudá armáda dojela do Berlína

 789. Aero .-)
  Němci a Rusové proti sobě bojovali ve Španělsku 🙂
  Strašně kecáte 🙂
  jenže , co máte dělat, aby jste dodržoval protiruskou ideologii ?
  Nezbývá, než kecat belbostě, bez ohledu na fakty. 😀

 790. Ale jo, pane Neumanne .
  Řeč byla o době těsně po WWI, kdy byli Sovětské Rusko a Výmarská republika na tom dost špatně, a tehdy začala rusko- německá spolupráce. S Rusy fakt nikdo nechtěl mít nic moc společného – poprava carské rodiny , znárodňování atd.
  Němci tak choulostiví nebyli.

  V době omezení německo- ruského obchodu bylo 60 % technologií a strojů dováženy z USA.
  A samozřejmě to začalo ještě před nástupem Hitlera- koncem těch dvacátých let.

 791. (966) Němci a Rusové se pokoušeli ovládnout Španělsko, to máte pravdu. Ideologii a kecání zastupujete dostatečně vy.

 792. ad 965 – ano, Dušan má pravdu, ale musí se v té spolupráci přiřazovat roky, na začátku tam bylo jen Německo po smlouvě v Rappalu, protože ostatní Západ se držel zpátky po intervencích do roku 1920. Když US koncerny viděly kšeft, přidaly se za pár let taky.

 793. Aero 🙂

  Ten první odkaz je období od Smlouvy Ribentrop- molotov, čili 1939

  V té době byla spolupráce mezi Rusy a Němci veliká, ale to nikdo nepopírá.
  Rozpor mezi námi je o spolupráci od Hitlerova nástupu k moci,

  Ovšem dávat odkaz na soubor na Vašem disku je poněkud srandovní .-D 😀

 794. Být Vámi , pane Neumanne, tak Vynechám ty zmínky o bolševistických agitkách. Dost se zesměšňujete.

  Fakty jsou fakty.

 795. Při troše snahy ten odkaz najdete přesně tak, jak se dostal na můj disk. Co známý googlista.
  Od Hitlerova nástupu k moci byla spolupráce dost živá, prostě pokračovala, ovšem moc se o tom nemluvilo. Byla sice pro obě strany výhodná, ovšem nezapadala do veřejné ideologie.

 796. No, pokud máte englickou wiki , na kterou hodil odkaz nickname za bolševistickou agitku 🙂

 797. Ale jo, samozřejmě to dokážu najít.
  Přesto je odkaz na váš disk poněkud humorná záležitost 🙂

 798. Aero,

  uvědomte si jedno. Pokud Stalin osobně nečetl MeinKampf, určitě ho někdo z jeho okolí četl, a dal mu výcuc.
  A zaměření Hitlera k sovětům jako největšímu nepříteli mu asi ( Stalinovi) dalo důvod k přemýšlení o tom, zdali je Německo dobrej partner ke kšeftu.
  Zas tak blbej Stalin nebyl.