Generovat nezaměstnatelné snadno a rychle

S  M. Zeleným o vzdělávání a podnikání

Prof. Milan Zelený je bezesporu mezinárodně uznávaný ekonom, poradce hlav států, hostující profesor několika světových universit a člověk ve svém oboru na světové špici. Narodil se u Čáslavi, vystudoval na VŠE v Praze kvantitativní metody, finance a základy ekonomiky. Po absolvování vysoké školy pracoval na Akademii věd u prof. O. Šika. S jeho pomocí v roce 1967 odcestoval do USA na studia University of Rochester. Po roce 1968 už z pochopitelných důvodů v USA zůstal. Po čase získal titul PhD v oblasti ekonomiky a systémové optimalizace. Následně se z něj stal vysokoškolský profesor. Několik let přednášel na Universitě v Jižní Karolíně, deset let na Columbia University v New Yorku. Dokonce na nějaký čas odešel do Evropy. Působil na universitách v Bruselu a Kodani. Posléze se vrátil zpět do USA, kde zakotvil na Fordham University. Zde strávil celých třicet let. V současnosti je emeritním profesorem (Professor Emeritus of Management Systems), takže už má relativně méně povinností a mohl si dovolit se napůl vrátit do Čech. Založil nadaci ZET Foundation, kde si dal za úkol hledat nápravu některých problémů, se kterými se v dnešní době potýkáme celosvětově. Mimo jiné se zaměřil i na vztahy podnikání a vysokoškolské výuky.

Jste známý jako velký propagátor Baťova vzdělávacího systému. Bohužel ten byl tehdy i nyní u nás i ve světě spíše výjimkou. Jde vůbec naučit podnikat?

Víte, to je hodně zavádějící. Já nemohu učit podnikání tím, že budu nutit studenty číst o podnikání, jak je mnohde zvykem. Můj názor je ten, že výuka na tradičních školách ekonomického typu k ničemu nevede. My potřebujeme, aby na podnikatelské universitě, to je mimochodem výraz Jana Bati, skutečně podnikali. Obrazně řečeno, vy se učíte vařit tím, že vaříte, a nikoliv tím, že čtete kuchařky. Přiznám se, že připravujeme takovou školu, kde budeme na studentech vyžadovat, aby krom povinných předmětů založili firmu a skutečně podnikali, v čemž jim samozřejmě pomůžeme. Ale přiznám se, těch podnikatelských universit je hodně málo. Ono je vcelku humorné, když si uvědomíte, že světoví podnikatelé s tzv. velkým „P“ museli ze škol odejít, ať už se jedná o např. B. Gatese nebo S. Jobse. A to si myslím, je chybné. Vždyť my jsme ani nepřipravili prostředí, které by těmto talentům umožnilo vyniknout. Oni se léta vyhrabávali z garáží, ničili si zdraví, okrádali rodinu s mizivou vyhlídkou na úspěch. Na druhou misku vah položme to, co tito dva jmenovaní udělali pro náš svět. A nyní si představte, že mluvíme o masivním podnikání statisíců lidí, miliónů lidí. To už nemůžeme nechat na garážích. Podnikání je totiž pro naši samotnou existenci jedna z největších výzev. Podnikatel minimálně zajistí práci sám pro sebe. Když je lepší, tak pro desítku dalších. Když je geniální, tak pro stovky lidí. Když budeme mít milióny podnikatelů, tak vybudujeme nový svět. Teď tito často vysmívaní, perzekuovaní, nenávidění a státní byrokracií sužovaní lidé vytváří v každé zemi onu produktivní zónu, kde vzniká největší podíl HDP, ať už se na to státní statistika dívá jakkoliv. Sním o tom, jak by většina z nás mohla být na státu nezávislá.

Často se mluví o akademické nezávislosti či autonomii na vnějších podmínkách. To je s vaším tvrzením přímo v rozporu…

O nezávislosti české akademické scény by se dalo s úspěchem pochybovat. Řeči o tom, že by školství nemělo záviset na trhu, je podle mne silně pomýlené. Dávat za vzor tisíciletou tradici vysokého učení a jeho tzv. akademickou nezávislost či autonomii na vnějších podmínkách (rozuměj izolaci ve „věži ze slonové kosti“ a povýšenost nad denně se měnícími potřebami společnosti), je podle mne historická hloupost. Vzdělávací systém přece nemůže být autonomní, odstíněn od života. Představte si, že jsem vysoce vzdělaný v oboru, o který nemá nikdo zájem a nikdo mně nechce zaměstnat. Mám tedy zalézt do jeskyně a žít tam jakou poustevník z vody a kořínků? To jsou přece vyhozené peníze státu, neproduktivně vynaložený čas a úsilí, ať už můj či tzv. pedagogů. Vzdělání přece musí vytvářet nějakou hodnotu a ta se vyjadřuje v penězích. Nezaměstnaný žádnou hodnotu nevytváří. Vysoké školy by měly prokazovat nejen, kolik u nich studentů graduje, ale kolik z nich se umístí v praxi. Každá vzdělávací instituce by měla mít takový program, který jejich absolventům umožní zapojení do pracovního procesu. Podívejte se například na Španělsko, Portugalsko nebo Itálii, kde je propast mezi absolventy a jejich zaměstnaností doslova šokující.

Politici, dokonce i u nás, ve spojení s představiteli ekonomických věd vcelku příznivě poukazují na systém boje proti nezaměstnanosti vysokoškoláků, který ve Francii prosazuje nynější francouzský prezident Francois Hollande. Myslíte, že uspěje, nebo se jeho nápad zařadí mezi další od reálné skutečnosti odtržené chiméry?

Nakonec se budeme učit podnikat a pracovat od Francie? Problém, na který naráží francouzský prezident F. Hollande, je následující. On si vytipoval, že ve Francii existuje velká nezaměstnanost. Lidé navíc nemají správnou kvalifikaci. Proto musí stát zákonitě utrácet peníze na rekvalifikace. Ale to, že ve Francii, a nejen tam, existuje systém, který tyto nezaměstnatelné lidi produkuje, to nechal plavat. On vlastně nejde ke zdroji, ale jen napravuje následky. To už snad ani k smíchu není, spíše je třba uronit slzu. To je podle mně opravdu cesta do pekel. Systém bude neustále produkovat profese, o které není zájem, a on tyto nové nezaměstnatelné bude nutit opětné k rekvalifikaci. Na to samozřejmě bude potřebovat peníze. Kde je vezme v dnes již velmi zadlužené zemi Galského kohouta? Většinou zase z vlastní oblasti školství. To znamená, že oseká výdaje na vzdělávání, aniž by napravil systém. Z toho dále vyplývá, že peněz na vzdělání bude stále méně, systém bude generovat nezaměstnatelné, které bude třeba rekvalifikovat Hollande. Stahující se smyčka, ze které není úniku. Pokud nezmění systém, aby byl po absolutoriu absolvent okamžitě zaměstnatelný, situace zůstane stejná a stejně beznadějná. Jak ve Francii, tak i v Česku. Dříve to bylo jednodušší. V každém desetiletí se objevoval nový sektor, který nabízel širší možnosti zaměstnání. Jmenujme například rozvoj leteckého a automobilového průmyslu, služeb, cestovního ruchu, IT technologií apod., takže školství mohlo být do jisté míry opravdu autonomní, protože změna byla relativně pomalá. Nové obory vygenerovaly tolik financí, že sponzorovaly i obory neproduktivní, které svými absolventy zásobovaly rozrůstající se státní byrokratické mašinérie. Místo nového oboru následně přišla krize a s ní spojené problémy s nedostatkem financí a dluhy. Navíc nové obory státní „pedagogové“ učit nemohou, protože je to nikdo nenaučil.

Vidíte z tohoto marastu cestu ven?

Když na vznikající problémy upozorňuji, tak mávají rukama, poťouchle se usmívají a ještě přitlačí na tu svoji ruční pilu. Když už je pozdě a bouda jim spadla, tak se ptají na „cestu ven“. Konec už byl, vážení, konec už byl. Cestu ven jste minuli na té dávné křižovatce; teď už je cessta zarubaná. Nůžky mezi absolventy neproduktivních oborů a jejich uplatnitelností na trhu práce se neustále rozevírají. Když nedovedeme uplatnitelnost absolventů zajistit ve státním sektoru, tak musíme do sektoru soukromého. Vznik nových vzdělávacích zařízení však i nadále blokují a kontrolují nejrůznější státní byrokratické akreditační komise. Východisko vidím ve vzniku podnikových či soukromých universit. A také soukromých akreditačních komisí, protože soukromá akreditace je akreditace de facto, ne byrokratická de jure. Co potřebujeme, je, aby soukromá akreditace byla pro zaměstnavatele cennější než ta státní. Singularity University v Kalifornii v USA má za svým názvem „Unaccredited“. Prostě neakreditovaná. Oni tuto poznámku berou jako záruku kvality. Mají kvalitní a v praxi uplatitelný program. Studenti o tom vědí, a cení si toho, akreditace, neakreditace. Jen u nás to má jakýsi pejorativní výraz. Velice rozlišuji mezi akreditací de jure, tedy o té, která vzešla z úřadů a ministerstev a de facto, kde o akreditaci rozhodují zaměstnavatelé. Něco podobného jsem objevil i v České republice v Břeclavi. Tam se iniciativy chopila firma Fosfa, která převzala celou řadu vzdělávacích funkcí tak, aby její absolventi zvládali téměř raketově se měnící podmínky v jejich oboru. Proto razím heslo: Fosfa = Fosfa University=firma Fosfa. Ale to je výjimka.

 

Ve svých přednáškách se zmiňujete o stále se vyvíjejícím světě. Já tento rozměr zmenším na standardní firmu, která má standardní program. Firma ho bohužel musí inovovat, aby zvládla potřeby současného trhu. Jak to udělat, když je zajetá v současném systému. Firmu tvoří lidé. Změna ale vyžaduje úplně jiný typ zaměstnanců, než který většina firem má a jim se změny nelíbí. Co s tím jde dělat?

Nic. Ujel jim vlak. Pokud nedokáží nepřetržitě inovovat, neustále se měnit, a zapomenout na „standardy“, nemají šanci. Firma by měla mít mezi běžnými zaměstnanci lidi schopné aplikovat inovační trendy. Nejen klasické vykonavatele. Pokud tyto lidi nemá, je něco špatně. A opět se tak vracíme ke vzdělávání. Současný systém neprodukuje lidi akční a produktivní, ale pouze vykonávající. Překonat tuto bariéru jde pouze cestou těsné spolupráce škol a úspěšných firem. A také apelovat na firemní management, že služebníky najde vždycky, ale lidí s tvůrčím potenciálem, či těch, kteří dovedou zavádět do stávajícího systému změny, je pouze několik ze sta. Samozřejmě, že tu nechci své teorie o vzdělávání brát do důsledků nebo dogmaticky. Svět musí mít básníky, spisovatele, hudebníky, vědecké teoretiky apod. Ale na druhé straně si na jejich výchovu bude muset vydělat a následně je zaplatit. O tom tady ale nemluvíme. Mluvíme o těch, kteří se musí uživit a poskytnout žití (živnostník?) v té současné i budoucí, velice náročné hospodářské (hospodář?) sféře.

Antonín Karoch

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené a jeho autorem je Šumavák. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

1 865 komentářů u “Generovat nezaměstnatelné snadno a rychle

 1. Má pravdu. Pokud nějaká škola produkuje nezaměstnatelné lidi, měla by být zavřená, anebo zredukovat počet jejich studentů. Anebo jí omezit státní peníze.
  Ovšem – k tomu stát dnes nemá páky.
  A přitom se použitelnost absolventů dá objektivně zjistit….

 2. Halle,
  pokud 70% absolventů MUSÍ mít vysokou škol, musí se přizpůsobit ty vysoké školy, neb absolventi se nepzizpůsobí. Z Pepka Vyskoče Einsteina neudělá ani Harward!
  A dokud bude oficiální doktrínou dávat absolutorium zdarma Pepkům, že aby se necejtili dyzgriminovaný, tak se s tím hnout nedá a fakulty budou chrlit gender odborníky a sociální ekology, kteří buď zamíří na úřad práce nebo někde zacláněj a přiváděj firmu i stát zu Grunde!

 3. Vidím překážky jinde. V byrokracii. V potřebě spousty povolení, certifikátů, dalších povolení, vše podléhající regulaci. Být dříve takové překážky, mnohé podniky by nevznikly. Kdo ví, jestli bychom měli alespoň koněspřežku. Nejspíš ani oheň.

 4. 2 Schumi ad 2638 dole – souhlas, pokud se neserou oni do života mně. A oni se bohužel občas serou. A já se tím pak musím zabývat. Blíže osobně…
  BTW – v pátek Ti šel mail. Došel?

 5. Schumi,
  uvolnění by ovšem muselo zároveň zapojit i tvrdé sankce!

  Rozdává plzeňská Právnická fakulta diplomy zdarma? Okamžitě zrušit, bez další diskuse!
  Studuje si chlapec třetí, čvrtou, pátou fakultu a žádnou nedodělá – tož ať si to od té třetí platí a hezky tučně! atd…

 6. Dobré dopledne,

  já mám dojem, že pan profesor hlavně doporučuje zřizování soukromých a podnikových universit, nezávislých na státu. U takovej univesity pak je jedno, jakou má stát páku, protože s tím nemá stát nic společnýho.

  Ovšem nezdá se mi, že by tu doba a společnost vzniku takových subjektů přála.

  Druhý problém je, že drtivá většina rodičů má ambice, aby děti vystudovaly. Jedno co, hlavně ať vystudují. Často se s tím pojí očekávávní, že stát je samozřejmě povinen zajistit absolventům uplatnění, když investoval do jejich vzdělání. Pak chybí šikovní řemeslníci a technici je nadbytek ekologů a genderových odborníků.

  Přitom když je řemesník opravdu šikovnej a zaměstná pár lidí, nakonec uživí i nějakou tu holku s maturitou, protože potřebuje někoho na účetnictví a administrativu.
  Holka nakonec sedí v kanclu u počítače, stejně, jako kdyby seděla na nějakém úplně zbytečném ouřadě s diplomem nějakého vznešeně znějícího, lež pro praktickej život nepoužitelnýho oboru.

 7. „Kdo ví, jestli bychom měli alespoň koněspřežku. Nejspíš ani oheň.“

  no to si piš, schumi!!! Otevřenej oheň v jeskyni? Bez certifikovaního hasícího přístroje? A bez revize spalinové cesty každý dva roky? Ani náhodou!

 8. „Rozdává plzeňská Právnická fakulta diplomy zdarma? “

  no, pokud vím, zdarma se v tej Plzni ty diplomy nerozdávaly. 😀

 9. maYdo,

  problém je v tom, že to už musí být sakra velká firma, aby utáhla vlastní VŠ.
  Ale Škoda MB ji má.

 10. Halle, ono ještě jde vybudovat školu pro obory, kde studentům stačí posluchárna a maximálně nějaký promítací zařízení. Ae řada obodů vyžaduje dobře vybavené laboratoře přístroje a dílny. TAm se pak spojení s firmlou, která k tomu může postytnout vlastní prostory a vybavení a i využít studenty jako praktikanty , docela nabízí.

  druhá cesta je ta, pustit praktiky na školy bez ohledu na to, že nemají splněné nějaký ty habilitační stupně. U technických škol může dát studentům více pedagog, který má kontekt s praxí, ví, co to obnáší něco vybudovat, víc, než teoretik, který má tituly před jménem i za jménem a obhájil hromadu prací.

  Je ovšem otázka, nakolik je pro praktiky přitažlivé přednášet na školách. Finančně určitě ne.

  Druhá věc je, že zrovna technický školy nemají problém s uplatněním absolventů, pokud tito nejsou ouplně blbí. Ti ouplně blbí ovšem obvykle nejsou na techniku.

 11. 8 patent na rozdělávání ohně, na výrobu pazourkových nástrojů, oštěp, luk, zpracování hlíny, vypalování keramiky, žvýkání kůží, výrobu kostěných nástrojů…na co vzpomeneš.
  Copyright na malby, značky… Ostatně i metodika slézání se stromů a chození po dvou..

 12. Žvýkání kůži? To bych povolila jedině, pokud by měly žvýkající ženy k dispozici WC s předsíňkou a umyvadlem. Případně dvě, podle počtu žvýkajících. A samozřejmě genderové kvóty, že polovina ženských, žvýkajících kůže musí být chlapi.

  Na WC oddělených podle pohlaví bych ovšem v souladu s posledními trendy netrvala.

 13. 13

  ovšem v pravěku i notně později nebyly ouřady k vynucování těchto věcí :-).Ani banky , které by umožňovaly neandrtálcům ve španělích platbu licenčních poplatků neandrtálcům na Ukrajině 😀

  To přinesla civilizace ažmnohem později

 14. WC…
  kam si kdo přikleknul, tam sr…. 🙂 Líbilo by se ti dnes ? 😀
  První model WC byl asi ten sibiřský – dvě hole. O jednu se neandrtálec oprřel , druhým si odháněl od pérdele šavlozubého tygra

 15. „ovšem v pravěku i notně později nebyly ouřady k vynucování těchto věcí“

  Zaplať Bůh, protože jinak by lidstvo nic nevymyslelo a nevyzkoušelo a zůstalo ve stadiu nahatých opic. 😀

 16. “ Líbilo by se ti dnes ? “

  no, dnes by se mi nelíbilo, ale na druhou stranu, co mi kdo má kecat do toho, kolik dveří mám mít mezi hajzlíkem a kuchyní.

 17. no tak si doma udelej záchod tak, že menzo náím a kudćhyní bude třeba deset dveří. V tom ti nikdo nebrání. Hlavně když do toho nebudeš kecat jinejm.

  Jen bych Ti doporučovala, abys v tej kuchyni pro jistotu nejedl ústřice. 😀

 18. (1612) K tomu „Lügenpresse“ z minulé hospody, já bych to používal tam, kde je nějaký lživý úmysl. Jistěže jsou lživá média, i zde hojně a s oblibou citovaná či odkazovaná, kde je úmysl jasný jak facka, ale u toho mainstreamu ve svém optimismu stále vidím spíš blbost, než úmysl.
  (1) Pokud si student studuje za své, tak se třeba trochu rozmyslí, co studuje. Pokud za státní, měl by stát rozhodovat, kterou školu zavře. S jistotou lze očekávat, že to nebude ta, která by měla být zavřená.

 19. maYdo ,

  pro mě za mě si postav mísu mezi sporák a ledničku 🙂

 20. O tom, že se škola zavře, by měl rozhodovat ten, kdo ji provozuje a financuje. Ať je to stát nebo soukromník.

  „S jistotou lze očekávat, že to nebude ta, která by měla být zavřená.“

  Protože stát sám generuje poptávku po oborech, po kterých v normálně fungující společnosti poptávka není. Nebo je podstatně menší. dnes jsme v pdosatě vědecky řízenou společností, jak o tom snili marxisti. Stát nereaguje na potřeby lidí, ale hledá – vědeckými postupy – způsoby jak přimět lidi k tomu, co chtějí elity z brusele nebo místní, které vymýšlejí, jak svět a lidi udělat „lepšími“ podle představ panující ideologie.
  Stát na rozdíl od soukromého zřizovatele – nemusí řešit problém, že pokud se absolventi neuplatní v praxi, nenajde se jich tolik, kteří by chtěli do studia investovat.
  Stát to naopak vyřeší tím, že zajistí místa – ve státní správě, takže absolventi sice najdou práci, ale jejich přínos pro produkci prostředků na fungování státu bude záporný.

 21. HAlaldine, nepostavím, to by musela stát uprostřed místnosti, neb sporák a lednička stojí proti sobě u protilehlých stěn. Ale děkuji,Ti, že mám Tvoje požehnání a že mi důvěřuješ natolik, že se umím ohledně umístění a řešení hajzláku rozhodnout i bez dohledu úředníka. 🙂

  jen tak na okraj, sousedi, kteří mají prakticky stejný byt co do půdorysu, mají z předsíně udělanou kuchyň a koupelnu spojenou se záchodem, dveře do ní hned vedle linky. komuoru nechali jako špajzku.

  my nemáme špajzku, z tej jsme udělali záchod. A nechali jsme předsíň, která je i pracovna a šatna a nechali si kuchyń s jídelním koutem.

  Takže máme 1+1 a sousedi 2+kk. Myslím, že sousedům to takhle vyhovuje a vchod na WC vedle kuchyňský linky jim je šumák. Halt když se rodina musí seskládat v jednom bytě, tak je vždycky něco, co by slabším a rozmazleným náturám mohlo vadit.

 22. maYdo, mám pocit, že koupelna společně s wc je celkem obvyklá, a povolená u malých bytů

 23. no, to je, ale ty dveře vedle kuchyňský linky rovnou do prostoru, kde je mimo jiné i hajzlík by už nejspíš hygienik těžko vydejchal. 😀

 24. Mno…
  „Ovšem v pravěku ani později nebyly úřady k vnucování těchto věcí“…

  Koukám, že představa středověké svoboděnky drží se lépe než košile veš! 🙂
  Jen nevím, jestli by se vám to líbilo!
  Přemysl Otakar založil Malou Stranu tím způsobem, že poslal vojsko, které doslova rozneslo na kopytech osídlení, které v těch místech na levém břehu Vltavy bylo a pozemky rozdal, či spíše asi odprodal bohatým kolonistům, že aby to královské podhradí k něčemu vypadalo.

  A když Karel IV. založil Nové Město Pražské, tak si taky nemohl každý stavět, co ho zrovna napadlo!
  Nové Město bylo naplánováno včetně ulic, náměstí/trhů i hradeb. Domy musely být kamenné jednopatrové, výjimku měly jen církevní a důležité světské stavby. Všichni stavebníci (včetně Židů) byli na 12 let osvobozeni od daní pod podmínkou, že stavbu zahájili do jednoho měsíce od koupě pozemku a dokončili ji do 15 měsíců a „výslovně určil řemesla, která měla během jednoho roku do zakládaného města přesídlit. Mezi ně byli jmenováni také sladovníci, pivovarníci, koláři, kováři a příslušníci dalších kovodělných řemesel.“
  A jak jste si zajisté všimli, řemesla měla své ulice, kde se shromáždili, takže si taky nemohli jen tak stavět, kde je napadlo. A jistě by se těch příkazů a omezení našlo víc.

 25. A navíc si vem tu logiku, že kvůli tomu, abys ušetřil prostor dáš hajzlík do koupelny, ale zas bys tam měl nějak vecpat přesíňku jena abys vyhověl fóršriftu, že mezi prostorem pro přípravu jídla a WC musí být minimálně dvoje dveře.

  Jinak u nás by byl hajzlák v koupelně vázněj provozní problím. Ale sousedi asi nejou takoví knihomolové, tak asi u nich není obvyklé, aby ta nejmenší mmístnost v bytě byla blokovánanějakým zaujatým čtenářem, odmítajícím opustit prostor, než si dočte kapitolu 😀

  A koupelna a WC dohromady je povolená u malých bytů pro maximálně dvě osoby. Pochybuju, že by přivřela očko nad argumentem, že v bytě sice bydlí čtyři osoby, ale velikostí a uspořádáním byl původně určen pro dva, takže to je OK. 😀

 26. maYsdo,

  mi kdysi projektant tvrdil, že hajzlík s koupelnou je povolen do maximálně 2 pokojů. Proto je můj původní třetí pokoj oficiálně nazván komorou.
  Jestli je tomu tak dopravdy, tak za to neručím, jak jsem koupil, prodávám.
  Jelikož jsem měl v bytě v úmyslu bydlet sám, nevadilo mi to.
  Pak ale začalo často jezdit potomstvo,zaujatých čtenářů se čtečkami je povícero, takže mi nezůstalo nic jiného, než přistavit další dva pokoje s další koupelnou a hajzlíkem, tentokrát extra..

 27. Rputi, možná se mýlím, ale Karel IV. snad nezakládal svoje Nové město pražské v pravěku? 🙂

  Jinak stavební předpisy nebyly za Karla IV. nic nového pod sluncem, ty měl už starý Řím a myslím, že se zrodily v okamžiku, kdy poprvé někoho napadlo, že by bylo rozumný ty chatrče a chejše uspořádat do nějakýho rozumnýho systému, coý lze považovat za zrod měst.

  ruku v ruce s civilizací vzniká poptávka po jistí organizaci, je to přímo nutnost a bez předpoisů se to neobejde. jde o to, že s těmu peřdpisy je to jako s ohněm. dobrý skluha, ale zlž pán. co bylo na začátku efektivním nástrojem, protože umožňovalo účelně rozvrhnout čas, prostor, síly, zdroje, plánovat obranu a spoustu dalších věcí, se může zvrhnout a při určitém stadiu rozbujení s estává brzdou. Myslím, že zánik civilizace na půvdně účelná opatření, která se postupně proměnila v břemeno nesmyslných předpisů, bujících jako zhoubná rakovina můžeme sledovat v přímém přenosu.

  Jinak se štětíte zbytečně, my jen žertovali na téma, jak by vypadal ten pravěk pod ochranou dnešních předpisů .-)

 28. Jo, Halaldine, ono to tak nějak odpovídá těm dvěma osobám.

  Průchodnost stavby na úřadech často záleží na tom, jetsli je správně nazvaná. 😀

 29. ještě, rputi, dodám, že podle dnešních předpisů by Karel nepostavil žádný město, protože by tam určitě našli ekologové nějaký vzácný kytičky a zviřátka a archeologové stopy po nějakým starším osídlení a měl by po žížalkách.

  Z úryvku ovšem není jasné, jak to bylo s majerkovými vztahy. Byla půda v majetku krále stavebníkům pouze pronajata? Darována? Prodána?
  Pokud pozemky byly jeho, bylo jeho právo vlastníka určit si, co tam smí stavebník postavit.
  Pokdu pozemky přešly do vlatnictví stavebníka, ať už prodejem, darem, nebo přidělením, mohlo být podmínkou, co se tam smí postavit, vlastnické právo omezeno. V podstatě jde o věcné břemeno.

 30. To je zajímavé, ty předpisy. Já mám 4 pokoje, halu a kuchyň s jídelnou, nicméně obě dvě koupelny spřažené s WC.

 31. Já se nikterak neštětím, to byla jen poznámka.

  Potřeba jakési urbanistiky vznikla nejspíš v době, kdy těch chatrčí či stanů bylo víc, než se vešlo na stávající „náves“.
  Kálet se chodilo „někam dozadu“ a když už to moc smrdělo, tak se sbalili stany a putovalo zas o kousek dál.
  Ono nedodržování hygieny se vždycky nakonec vymstilo nějakou epidemií.

 32. maydo,
  já tu Zakládací listinu Nového Města neznám, ale ty věcná břemena jsou tam specifikována. Prostě císařsko-královská vůle a basta! 🙂

 33. „Mezi ně byli jmenováni také sladovníci, pivovarníci, koláři, kováři a příslušníci dalších kovodělných řemesel.”

  http://zpravy.idnes.cz/karel-IV.aspx

  Když si v tomhle dokaze najedete kousek níž, je tam takovej graf, na prvnáí pohlek ro vypadá jako kus pruhovaný látky, kde jsou pruhy z maličkých pajdulíků.
  Je to přehled, jak byla řemesla za Karla IV v Praze zastoupena, nejvíc bylo sladovníků.

  V přehledu nejsou uvedeny protitutky, na které se taky pohlíželo jako na řemeslo a platily městu daně.

 34. A Dana evidentně usoudila, že na Dány se může bez rizika koukat 🙁

 35. NoName, to jo, ale já mám nepříjemný pocit, že výkon jde postupně dolů. První lajna to neutáhne a ostatní hrají dost bídně.

 36. Kristo, aha. Stejně je to zvláštní, mnohokrát jsem byl v bytech v Německu nebo Rakousku a WC v koupelně je celkem obvyklé uspořádání.

 37. 43-mužstvo je mladé, i z toho může vyplývat jistá nevyváženost a nestálost.
  Já se zápasu se Švýcary taky trochu obávám, ti jdou naopak výkonnostně nahoru.
  Ale celkově je předvedený výkon sympatický, vzhledem k mládí a nezkušenosti.

 38. Já nevím, proč se to do stavebních předpisů dostalo, ale mít jediné WC v bytě, kde žije víc než jeden, tak preferuji samostatné WC. Situace, kdy je jeden ve vaně a druhý na WC, se mně až tak optimální nezdá.

 39. Správně, kristo, to pravidlo, že jakmile bude v bytě víc osob než dvě ( tedy pokud má byt víc pokojů, než obývák a ložnici) platí pro případ, kdy to je jediný záchod v bytě. Jde o to, aby záchod nebyl nepčístupná v příípade, kdy je obsazená koupelna.

  Kdo kdy sdílel byt s pubertální dcerou, schopnou si koupelnu adotovat jako dlouhodovbě obydlený prostor, pochopí, že na tom něco je 😉

  Na druhou stranu, co naděláte s předpisama, když si mladí manželé pořídí byteček, pomnoží se a v bytě pro dva jsou najednou čtyři. Může to být desetkrát proti předpisům, ale ti lidi v tom bytě bydlí, někdy je i jejich , protože si ho koupili a vystěhovat je nejde, takže je každej ouředník krátkej.

  Tedy zatím. Dokud nemáne nějakej ten Bavertento, co by vás v takovém bytě sice nechal bydlet, ale sebral by vám děcka, protože prý vyrůstají v nedostatečném komfortu a proto strádají.

 40. Já o účelnosti odděleného WC v případě, že se jedná o jediné, nijak nepochybuju. Jen nevím, proč se i do toho montuje stát.

 41. Protože si myslí, že občani jsou blbí a na tu účelnost by sami nepřišli.
  A taky proto, že politici se nějak živit musí a tak produkují bllbostě, protože těch rozumých předpisů není zas tolik, aby se jejich vymýšlením a aplikací uživilo tolik darmožroutů.

 42. Možná to pochází z dob, kdy byty byly přidělovány a jako docela účelné to zůstává pro případ, že by stát nebo obce stavěly byty.

 43. Foundry,
  oni to někteří Němci mají zřejmě krapet jinak.
  Vzpomínám na jednu detektivku v TV. Úvodní záběr – pán v posteli a s ním hovořící paní, která zároveň koná na toaletě v koupelně – je z ní vidět hlava a kolena. Aby nebylo pochyb, co koná, je slyšet zvuk splachovadla, dáma vypluje z koupelny, hupne na pána a jme se ho obírat… ehm,no….

 44. kristo 50,
  ony byly byty různé kategorie, tuším 1-4. 4 byla ta, co neměla samostatný záchod v bytě, nýbrž společný na chodbě.
  Pravděpodobně to rozdělení z téhle doby pochází.

 45. (36) Já to teď po výměně stoupaček a s ní spojenou rekonstrukcí koupelen mám 1/1. Jednu koupelnu oddělenou od WC, druhou s WC. S instalatérem jsme se dohadovali o provedení, ceně, na nějaké předpisy jsme si nevzpomněli.
  (50) To je málo tunelů, čičo?

 46. Svoej opodstatnění jako doporučení pro kohokoliv, kdo bude stavět byty to má. Ale jen jako doporučení, jako předpis, bez kterýho se byt nezkolauduje, je to zbytečný.

  Proč se tahat s developerem kvůli tomu, že nedostane kolaudaci skrz nepředpisovej byt? Když ten byt neprodá, jeho smůla. Je to on, kdo přijde o peníze, ne stát. A když to někdo koupí a nevyhovuje mu to, taky jeho smůla, měl si to rozmyslet, než to koupil. A kydž to někdo koupí a vyhovuje mu to, tak je všechno OK a je zbytečný prudit s předpisem.

 47. To máš sice pravdu, ale co potom s tolika nezaměstnanými a nezaměstnatelnými úředníky?

 48. rputi, ono to s těmi kategoriemi bylo složitější.

  Ta kategorizace 1. – 4. se týkala vybavení a standardu, hlavně pro výpočet nájemného. 4tyřka byla místnost bez vody a hajzlíku a t jen společněj na pavlači a kamna na uhlí a jednička byl se vším všudy včetně ústředního topení. Dvojka a trojka , tak se to nějak kombinovalo podle toho, co bylo a nebylo.

  jenže my se na fakultě v typologii učili jiný kategorie 1. – 7. a tam to bylo podle počtu osob. Počítalo se s vybavením podle standartu první kategorie ( teplá a studená voda, splachovací WC a ústřední topení nebo etážový, ne kamna na uhlí).

  TY Kategorie byly v pdostatě podle počtu osob, t akže 1. Kategorie byla garsonka pro jednoho a 7. velkej byt pro sedm lidí, obvykle i dvougenerační.

  A tam se právě určovaly takový věci, jako do kdy stačí WC v koupelně, kdy musí být samostatné, kdy je potřeba už dva hajzlíky, myslím, že u té sedmé musely být i dve koupelny. TAky se tam určovalo, kyd stačí sprcháš a kdy musí být vana a spousta dalčích věcí, já už si to ani nepamatuju.

  takovej byt 7. kategorie byl v pdostatě 5+1, – obývák, 3x ložnice pro dvě osoby ( tj větší než 12 m2), jeden kamrlík á-12 m2 ( ložnicvce pro jednu osobu) a kuchyň.

  Protože ale většina z nás měla zažitý to rozdělení na kategorie podle kvality 1. = 4. s kterým se člověk setkával běžně v reálném životě, a naší rodiče leckdy stáli před otázkou, jaké kategorie byt obývají) tak se nám to docela pletlo, protože 4. kategorie podle jednoho byl holej byt bez přísklušenství a podle druhého kompletně vybavený byt 3+1 ( obvýk a dve ložnice a kuchyň ) pro čtyřčlennou rodinu, obvykle podle měřítka kategorií podle kvality šlo o byt 1. kategorie.

 49. jeden kamrlík á-12 m2 =jeden kamrlík 8-12 m2 🙂

 50. „co potom s tolika nezaměstnanými a nezaměstnatelnými úředníky?“

  Můžou si třeba otevřít cukrárnu, aby osladili ostatním život zase jinak 🙂

 51. Mám několik známých, které s cukrárnou zkrachovaly.
  Jedna ta cukrárna byly vedle mého baráku. Dnes je tam vietnamský obchod.

 52. Úředník by nezkrachoval – to jsou přece ti nejlepší z nejlepších, nejmoudřejší z nejmoudřejších.

 53. A představ si, Halladine, že já mám docela dost přííbuzných, co šli do penze a za nějakej čas umřeli. 😀

 54. Jasně , maYdo.

  A já znám i lidi, ce se ani penze nedožili 🙂

 55. Takový znám taky, Halaldine, ale znám víc těch, co se důchodu dožili a umřeli jako důchodci. A taky víc, než majitelů zkrachovalých cukráren. A taky znám víc fungujících, než zkrachovalých cukráren. 😀

 56. Zubař a cukrárna? Tomu bych rozuměl, ale spadnout s koně je jistější než čekat na ten cukr rozežírající zuby… 🙂

 57. No já znám dvě cukrárny, co zavřely. Jedna u nás, druhá v sousední vesnici – v zaječí.
  Ale měl jsem pochybnosti už při jejich otevření. Tyhle vísky jsou na vlatní cukrárnu malé.
  Ta u nás byla pobočka cukrárny v Hustopečích. Vydržela asi tři měsíce, a to majitelka investovala dost peněz do adaptací.
  Ta zaječská cukrářka pak nějakou dobu provozovala školní bufet v jedné hustopečské škole. Ale taky neuspěla.

  No a mám spolužáka, co provozoval cukrárny v Praze, a měl jich tuším víc. Původně dělal šéfa požární ochrany pražského hradu za Husáka a havla.
  Nakonec se na to vykašlal , a jako „hasičskej“ ing z VŠB se zaměstnal jako expert u nějaké pojišťovny.

 58. A nemohl by ten nezaměstnaný a nezaměstnatelný úředník místo provozování cukrárny odsouzené ke krachu prodávat třeba provazy ?
  Když mu ta prodejna nepůjde, může se na přebytečných skladových zásobách oběsit a bude pokoj…

  Sorry, ale tahle debata je opravdu natolik dadaistická, že jsem si nemohl pomoct. 🙂

 59. Jinak pochopitelně odpověď na AeroKarlovu otázku z příspěvku 55 je naprosto jednoduchá a opakuji jí už ani ne roky, ale celá desetiletí.

  Zrušit veškeré podpory, dávky apod. a následně zbytečné státní agendy zrušit, nemovitosti prodat, úředníky propustit. Včetně takových šíleností, jako je například Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (vzniklý kdysi z přebytečných okresních národních výborů), který měl být původně zrušen už někdy kolem roku 1998 a kupodivu existuje dodnes.

  Kdyby propuštění úředníci nic nedostávali, oni by se nějak uživili. A kdyby ne, tak by holt umřeli hlady. Což je koneckonců představa, se kterou dokážu nejen žít, ale dokonce i klidně spát.

 60. Mimochodem, je hezké vidět, jak se ten reálný socík vrací.
  Kdysi se nadělala fůra mediálního kraválu (v tehdejším pojetí to znamenalo, ze se o tom psalo v novinách) ohledně srágor typu „Festival politické písně v Sokolovu“ či „Bratislavská lyra“ či dokonce i té „Eurovize“.

  Pak po tom cca. 25 let neštěkl ani pes (pravda, před několika lety vzbudil ten vousatý Rakušan vydávající se za ženu, mírnou pozornost bulvárních médií) a najednou se to valí úplně ze všech internetových periodik a každý kdo má do prdele díru se cítí povinnen to nějak mediálně uchopit.

  Ach jo. A to jsem si tak někdy kolem roku 1995 říkal, že v budoucnosti nás čekají samá positiva… 🙁

 61. Dobré ránko při pondělku!

  Máte doma měkkého robertka?
  Pokud není certifikován EU, pak je pravděpodobné, že obsahuje ftaláty a jeho výroba bude v EU zakázána. Prý by ale mělo stačit, když si na něj navléknete prezervativ.

  Jj, sichr je sichr, jak říkala ta jeptiška, když navlékala prezervativ na svíčku!

  Tak už máme, co jsme chtěli…
  http://zahranicni.eurozpravy.cz/eu/155032-revoluce-v-sexu-evropske-unii-se-nelibi-chysta-bizarni-zakaz/

 62. Dobré zas ráno… 2 Pavel Kořenský ad 68 – no, ona taková positivní zpětná vazba taky není nic moc žádoucího. A IMHO to právě teď prožíváme…

 63. Dobrý den. Každý píše o Sokolovu. Krása. Jen houšť a větší kapky. Vzpomeňme slavných našinců jako Oskar Krejčí, Štefan Fülle. Líheň politologických expertů
  Ad plzeňská práva: jste si jisti, že svojí kvalitou, výukou, kontrolou studentů nepřevyšují univerzitu Karla?
  Ad diskuze z minula: Co bych dělal, kdyby nějaký člověk vykonal svůj první skutek boje za islám a vyvěsil mé nacionále na dveřích mešity:
  1) omluvil se, pokud jsem kdy slovem zkřivil vous na ikoně prorokově. Omluvil se, pokud bych vyhrožoval jeho vyznavačům. Dříve si každý psal svůj posudek, dnes si každý na ksichtoknize píše svůj trestní spis. Vyjářit lítost – psaná slova svědčí o mé únavě vzniklé pitím mnoha piv, konzumací prasečího masa, prasečích hlav a prasečí krve.
  2) vzal vážně psané slovo. Ano, jdou po mně.
  2a) věřím-li minimálně OČTŘ, kontaktoval bych je, požádat je o ochranu.
  2b) požádal přátele o pomoc a ochranu.
  2c) svoje aktivity organizoval s ohledem na osobní bezpečnost.
  3) přesněji definoval politický program. Který krok je zásadní, které kroky jsou zbytečné, kdo může být spojencem.
  4) protivníkům vysvětlil české tradice, minimálně od doby bratříků. Protivník nemusí být protivníkem, pokud např. zůstane za Bosporem. Stanovil jednoduché hranice.

 64. Ostatně, když kobyla chcípá, nejvíc kope. Takže EUředníci se snažej a vymejšlej jednu píčovinu za druhou, jen aby dokázali, že ta mrtvá EU ještě není tak úplně mrtvá. Jen si tak říkám, jak by to slavný přístupový referendum dopadlo dnes. Tehdá se při volební účasti 55,2% pro vstup vyslovilo 77,3% hujerů. Což dělá 42.7% oprávněných voličů. Kdysi jsem sem napsal, že takovýhle výsledek by na vesnici nestačil ani na to, aby se postavil obecní hajzl. Jenže nás, co jsme byli proti, bylo jen 12,5% oprávněných voličů. Ale aspoň máme právo nadávat a kritizovat, i když je nám to hovno platný. Ale ti, co tehdá zůstali doma nebo dokonce hlasovali pro, si opravdu dnes můžou akorát říkat ono: Tak už máme, co jsme chtěli, do prdele zvesela.
  A už vůbec nechci zmiňovat datum 9.4.2005, kdy jsem za pošmourného sobotního odpoledne spáchal jeden lehce nadčasový textík a opublikoval na N.P. pod článkem jakéhosi Šlechty. Jo, to byla doba, kdy ještě eurohujer Neff, PaH-BŽ, umožňoval na Psu diskusi. 11 let… To to letí, co? A dodnes na tom textu nemusím měnit ani čárku a jen sleduju, jak se to všechno dokonale naplňuje.
  Převčírem varné konvice, dneska robertky…
  K těm varnejm konvicím – já to u zločince nekomentoval, čekal jsem, jestli to dojde i někomu jinýmu, kromě něj – u tupého EUředníka přece nelze očekávat, že by pochopil rozdíl práce, výkon a energie, nedejbože účinnost. EUrohovadu přece nemůže dojít, že na uvaření jednoho litru vody prostě spotřebuju nějakou tu práci – furt stejnou, nezávisle na tom, v jaký konvici to vařím. Akorát, že když ta konvice bude mít nižší výkon, budu tu vodu vařit dýl. No a při stejné účinnosti to znamená, že budou i větší ztráty. Takže tý energie celkově na to spotřebuju více. Toto je prosím učivo z osmé třídy ZDŠ (ovšem za našich let). Ale úředník holt vykazuje činnost! A argumentuje ekologií – no ovšem. Ty (hnědo)uhelné elektrárny toho budou muset spálit víc a bude více možností jak bojovat za cokoli a proti komukoli. A učivem osmé třídy ZDŠ se přece nebudeme omezovat!
  Jo, že cesta ke komunismu bude radostná, to tvrdili už klasikové. Ale že to bude taková sranda, to netušil nikdo!

 65. Dobré ránko.
  Tak nám minfin připravuje zjednodušení daňového systému zavedením jednodušších podání u daní z příjmů.
  http://ekonomika.idnes.cz/ministerstvo-financi-novy-zakon-a-danich-z-prijmu-alena-schillerova-1g3-/ekonomika.aspx?c=A160515_213609_ekonomika_ale
  Doporučuji p.t. čtenářům pečlivě pročíst hlavně poslední dvě věty v bodu 7. Ještě se najde někdo, kdo se domnívá, že údaje z daňových přiznání a kontrolních hlášení nejde zneužít?

 66. Mno a jinak – ještě k úvodníku. Panprésor sice brečí hezky, ale, jak by řekl Felix Holzmann, na blbým hrobě. A sám dělá přesně to, co vyčítá ostatním – pojmenovává důsledky (a ani se nesnaží naznačit řešení), ale příčiny pomíjí. Pak se ovšem nemůže divit, že nastává ona výše zmíněná pozitivní zpětná vazba a jím zmiňovaná nekonečná smyčka.
  Řešení existuje, ale rozhodně ne v rámci současné EU, kde likvidace vzdělanosti je (sice skrývaným, leč o to více reálným) hlavním programem – blbcům se přece lépe vládne. No a blbců je dnes už většina – a ti si na svou exkluzivitu nedají šáhnout.

 67. 2 Dana ad 73 – no, na tomto fóru tak jeden, možná dva jedinci…

 68. Dobré ráno vespolek,

  úvodník je fajn, jen bych ráda viděla i z USA více příkladů, kde firma participuje na výchově svých techniků… a musím opět vzpomenout japonskou cestu, kde prostě vyhlásili, že od příštího školního roku nebude na humanity brán ani jeden student a basta. Kdo to chce studovat, tak na soukromé škole…. ale Japonci mají zjevně jinou disciplínu (ale lepší rozhodně ne, stačí mi informace od tamní kolegyně…).

  Pavle K.,
  před víkendem jsem avízovala, že EUsong nebo co to je je jedna hrůza. Jak Arménka s vlajkou Náhorního Karabachu dostala „kartáč“, neb je to soutěž apolitická. Teď se dovídám, že v duchu naprosté apolitičnosti vyhrála Ukrajinka (!) s písní o vystěhování Tatrů z Krymu (!!) v r. 1944 Stalinem (!!!). Tak mi přijde, že ostatní účastníci mohli tak leda pozdravit a odejít…

  Halle,
  ukecali jste mne, takže prosím o japonské šogúnské detektivky… dám tomu šanci 🙂

 69. Matzurko 76,
  když už se EU na tu Ukrajinu úplně vykálela, tak aspoň ten Eurosong, no!
  V mainstreamu mohutně a několikrát zdůrazňováno, že to naštvalo Putina. Holt, když to s těma sankcema nevyšlo… 😀 😀

 70. PeSi, v nové eurofyzice stačí k ohřátí vody menší práce, když je voda v ekokonvici. V případě, že konvice zrovna jede na zelenou energii, úspory se násobí. Nejúspornější konvice dokonce v tom případě energii do síté vraci.

  Dano, zneužití FU v konkurenčním i politickém boji bylo vždy mé téma, a jako hrozbu to zdaleka ne bral vážně (někteří dodnes). Inu, jde to rychleji… 🙂

 71. Ale v poslední době už moc nemluvím, spíše zírám, co _ještě_ může v poklidu projít…

 72. Úsporné varné konvice budou mít:
  1) lepší tepelnou izolaci.
  2) termostat bude vypínat volitelně při 80-100 stupních celsiových.
  Mohli nechat na uživatelích, zda ušetřit 1-2kWh/rok nebo investovat o 1000Kč více.
  Zapomněl jsem na multiplikační efekt.

 73. Rputi,
  na Eurosong venkoncem dlabu, ať se to děvče aspoň z něčeho raduje 🙂
  O naštvání Putina zas tak moc nešlo, jak jsem někde zahlédla skóre, tak u poroty prej vyhrála Australanka, diváci dali nejvíc hlasů Rusovi, ale holt po sečtení bodů vyhrála ta krymskotatarská Ukrajinka. Tonny Abott už se nechal slyšet, že to RF patří za MH17 (asi mu nedodali info, že to vyšetřování ještě pořád nedošlo k závěru – ale sklání se to škaredě v neprospěch Ukrajiny), a při pitvání výsledků vylezlo, že ruskému zpěvákovi dali diváci z Ukrajiny více hlasů, než té své zpěvačce….

  Hezký komentář má k tomu Macek. Nejen 🙂
  Taky jsem si říkala, že když blbec Hašek udělá selfie s Nočními vlky, tak ho harpyje málem roztrhaly…. a ministr Herman je díky své účasti na sudetoněmeckém sjezdu machr. Joj !

 74. A ješté více bychom ušetřily, kdyby konvice vypínaly při 40C. A vůbec, co takhle zakázat čaj (samozřejmé až PO britském referencu 🙂 )?

  Za starých, dobrých časů měl spotřebitel možnost si to vyhodnotit přes cenu. ale když si, pitomec, nechce koupit dražší konvici, která se mu za 450 lety vyplatí, napalme mu ji zákonem…

  Mimochodem, zdalipak si někdo všiml, jak dramaticky v platbách energií roste podíl fixní složky?

 75. (71) Oskar Krejčí je znovuzrozen a pro některé pamětníky či pamětnice hotový guru. 😛
  (72) Diskuse je na NP dodnes, kvalitu nekomentuji.
  (76)Laura Joh Rowland, Ingrid J. Parker. Ta první je IMHO lepší.

 76. 72

  Ono to zas není tak horké.

  „Komisaři došli k závěru, že rozhodnutí o revizi budou učiněna až po získání relevantních údajů o skutečných úsporách v nákladech na energii a celkovém hospodářském přínosu takových změn. Cílem energetické unie je totiž především snížit náklady na energie pro občany i průmysl,“ uvedla mluvčí.

  A snad jde o účinnost. Je otázka, zda ta onergie, kterou třeba konkrétní varná konvice spotřebuje, je spotřebována opravdu na ohřívání vody, anebo jde do neužitečných ztrát.

  u něktrých výrobků, hlavně čínských , mohou být pochybnosti.
  Je ovšem otázka, zda by se v tomto směru konstrukčně „dokonalejší“ výrobky vyplatily. Zda by nebyly tak drahé, že by se vlastně spotřebiteli ekonomicky nevyplatily.

  Ovšem je docela srandovní, že to rozhodnutí je prý odloženo. Zlí jazykové tvrdí , že je to kvůli chystanému referendu v GB. Tam se prý těchto výrobků prodává relativně více než jinde,
  a Eu komis má strach , že by bodré Engličany nasrala a zvýšila počet hlasů pro vystoupení.

  Takže jsem ohledně této zprávy skeptickej. Jednak Eu dost často vymýšlí voloviny, a na druhé straně noviny taky občas zveřejňují nesmysly.

  Daily Telegraph, který napsal o tom článek je euroskeptický, a podporuje vystoupení Británie z EU.

  Čert aby se v tom vyznal.

  A co se týká robertkůa ftalátů… Pokud dochtoři tvrděj, že je něco kancerogenní.. Ovšem je otázka, zda ten kontakt s kancerogenní látkou je tak častej a intenzivní, aby to ohrožení bylo reálné.
  Mě EU komis docela nasr… když jsem zjistil, že zakázali jeden u nás vyráběnej zubařskej vosk, kterej se používá k „rámování“ otisků na totální náhrady . Kvůli jedné látce ve složení onoho vosku. Adekvátní náhrada zatím není.
  Naštěstí jsem to zjistil dřív , než to zjistili kolegové na Slovensku, a sehnal si tam zásobičku, která mi vydržela do konce mé práce.
  A zdá se mi, že to ohrožení, vzhlem k tomu, že takové protéza se dělá jednou za více let, není reálné.

 77. (81) Nastavení teploty „lepší“ a dražší konve mají, zrovna jsem řešil doma náhradu (pochopitelně bez téhle fičůry).
  (83) Já si všiml. A to je zatím pustila ta genitální myšlenka fixní složky dle jističe.

 78. Hale, potvrdil to myslím i Juncker, že to uvažují. A koneckonců, je to logické pokračování úsporných žárovek, které také nikdo původně nevéřil, že myslí vážně…

  Uspory jsou naprosto směšné, a s přihlédnutím ke zvýšením i energetických nákladů na výrobu takovýchto konvic (s ohledem na jejich životnost) to bude mít celé podle mne negativní bilanci.Jen to demonstruje, jaké kraviny řeší EU v situaci, jenž má již většinu parametrů krize.

 79. A to ještě EK nevyhodnotila, že při 85 stupních kafe víc pění!

 80. Matzurko,
  Umíš odzipovat ? Posílám ve mailu. jsou v něm knížky zazipované do jednoho souboru, další dvě ještě nemám zkovertované do mobi.
  pošlu dodatečně.

 81. Matzurko – ad 82 – diváci z Ukrajiny nemohli projevit svůj světonázor tím, že dali více hlasů jinému zpěvákovi než svému, protože podle pravidel nesmí hlasovat pro svého soutěžícího. Takže Ukrajinci nedali-nemlohli-nesměli dát jediný hlas své zpěvačce. Nicméně – já souhlasila s porotou, mi se nejvíc líbila australanka. Ačkoli – já se koukala nepravidelně a možná mi lepší píseň unikla. 🙂

 82. 2 Petr Kunetka ad 79 – no vidíš, člověk se furt učí. Jsa zakonzervován v klasické termodynamice a uznávaje klasické zákony zachování, tyto moderní a pokrokové trendy jsem nevzal v potaz. A jen z povzdálí sleduju, jak EU radostně kráčí ve šlépějích géniů typu Lysenka a Lepešinské…

 83. No , na Krymské tatary mám svůj názor, a kladnej není. Kateřina Veliká odvedla mizernou práci.

  Krymští Tataři a Nogajci, vazalové osmanského sultána, podnikali téměř každý rok loupeživé nájezdy[zdroj?], při kterých byla vylidněna téměř celá jižní a východní Ukrajina[zdroj?]. Někteří historici[kdo?] odhadují, že při nájezdech obávané krymskotatarské jízdy (tzv. sklízení stepí) mezi 15. a 18. stoletím byly odvlečeny a prodány do otroctví v Osmanské říši až 3 miliony lidí, především Ukrajinců, ale také Rusů, Bělorusů a Poláků[zdroj?]. V roce 1663 podnikli Krymští Tataři společně s Turky krutý nájezd na Moravu.[1]

  V rámci tohoto tažení vypálili a odvedli do otroctví velké množství lidí z fůry vesnic na jižní Moravě .
  Z města Hustopeč odvedli 400 lidí, včetně purkmistra…

 84. 2 Petr Kunetka ad 83 – tak mi to šetření připomíná ten skotskej vtip, jak se Patrick doma chlubí, že uštřil šilink, protože běžel za autobusem. Dostane pár pohlavků a poučení, že kdyby běžel za taxíkem, tak by ušetřil libru!
  No a zákaz čaje? To už tu myslím taky jednou bylo. Prej někde v Bostonu…

 85. 2 AeroKarel ad 84 – no, pokud organizovanému fízlování a cenzuře názorů říkáš diskuse, pak ano.

 86. 2 Matzurka ad 82 – koukal jsem do toho Macka – zaujal mě ten totálně mimózní závěrečný komentář toho Švančary. Prej přirozenej Juliánskej kalendář… Další mimoň, co je genitální od přirození…

 87. Dobré ráno,

  „) termostat bude vypínat volitelně při 80-100 stupních celsiových“

  Prosím pěkně, jak se uvaří voda při 80 stupních? to jako že brusel vydala směrnici, že od teďka je bod varu 80 stupňů?

 88. IMHo na kafe se skutečně mvoda“ „vařit“ při 100 stupních nemusí! Zkus si to!

 89. „„Komisaři došli k závěru, že rozhodnutí o revizi budou učiněna až po získání relevantních údajů o skutečných úsporách v nákladech na energii a celkovém hospodářském přínosu takových změn. Cílem energetické unie je totiž především snížit náklady na energie pro občany i průmysl,“ u“

  Jako bys nevěděl, Halladine, že „relevantní údaj“ je ten, který poskytuje nikoliv psrávný, ale žádoucí závěrpovrzuje správnost rozhodnutí brusele.

 90. PeSi,
  tak můžeme aspoň popřát ke jmeninám Přemyslům, ne 🙂 ? Konec konců jeden založil město, kde by chtěl bydlet každý 🙂

  Dano,
  ajo, tak to jo. Takže ty hlasy pro Rusa byly od neruských diváků ? Aha. To si ho možná poslechnu z tytrubky.
  Já to v podstatě nesledovala, jen záblesky druhého kola, kde mi přišli příšerní všichni (asi nejsem cílový divák a posluchač).Snad aspoň trochu sympatický mi přišel Bělorus, který vypadal tak trochu jako Viking a s dlouhými vlasy něco jako kříženec Thora a nějakého elfa. Kladivo ani luk ale neměl. Sice se tam producíroval v bílém oblečení (IMHO mu bílá nesedí, když je blonďák), ale občas lišácky mrknul vokem 🙂 Přišlo mi, že to má tak trochu na háku…. ovšem identifikace reprezentanta z Izraele byla horší, to jsem dumala, jestli nejede ve stopách Conchity 🙂
  Každopádně tomu povyku okolo se moc uniknout nedá.

  Halle,
  umím, a díky.

 91. ÔÔÔ, jak moudrá, přemoudrá jest Eunie, že ví, že bez její pdopory a pnezištné pomoci bycch si ani to kafe sama neuvařila.

 92. No, nevím jak mvoda, ale z některých zdrojů bych na to kafe tu vodu raději převařil… Ono sichr je sichr… Obyvatelé Bubenče by mohli vyprávět…

 93. BTW, jak se vám líbí, že soudruh Herman na sjezdu oslovil sudeťáky slovy Drazí krajané? No, pro něj to asi drazi krajané jsou.

 94. V.Klaus ml.:

  …Slavíme 700 let narození Karla IV. a premiér Sobotka se ve čtvrtek v Karolinu vyznal z toho, jaká je Karel IV. inspirující osobnost a že by chtěl vládnout podobně. Chvályhodné.

  Vidím v tom jen tři problémy.

  Zaprvé, Karel IV. byl udatný bojovník, který se nebál postavit přesile – viz např. jeho italská anabáze v mládí.

  Zadruhé, Karel IV. byl vzdělaný muž, hovořící plynně pěti jazyky, a zůstalo po něm obrovské dílo.

  Zatřetí, Karel IV. měl rád Čechy. Mimo jiné Čechům vybojoval práva vůči Říši – Zlatá bula Karlova, 1356.

  Obávám se, že pan Sobotka má zatím v těchto klíčových kompetencích průnik s Karlem IV. – čistá nula…
  http://www.novinky.cz/komentare/403558-komentar-karel-iv-henlein-a-tok-vaclav-klaus-ml.html?source=FBS

 95. Já vím jak je to s těma konvicema!

  Pehehe s Halíkem žalovali v Bruseli na Konvičku a EU Komis to řešila rázně a jednoduše, jak jest jejím zvykem: „Tak to zakážem!“ 🙂 🙂

 96. A ke konvicím a čaji,
  zahlédla jsem rychlovarnou s termostatem – milovníci čaje zeleného asi jásají, neb na tento výluh nutno míti vodu pod bodem varu (asi proto to pak chutná jak spařené seno). Ale proč to tlačit všem mi hlava nebere.

  K čajovým sankcím – tak to by se měl především zakázat čaj ruský a čínský (zejména pu-erh, po napití může jeden leda odplivnout a zaklít „pfuj-eeergh“ :)…), která zcela jistě narušují jednotu snaživého euronároda… u anglických se teprve ukáže, jestli to budou všechny English breafast, English afternoon, Earl Gray či Lady Gray… a vůbec, tady bude nutno se mít na pozoru 😀 !!! Možná celou řadu Sir Winston, u Pickwicka se hukáže (je to krycí jméno), Ahmad je asi přistěhovalec, ale může to být – nedej Brusel – jen přetvářka…. a bude povolen jen Loyd, protože Polákům ubližují Rusové a katowicke rurki jsou mňam.

 97. TAk u těch anglických záleřží, jetsli doejdou nebo vytrvají, ne? Pokud odejdou , zákaz by byl na místě, protože co my víme, jetsli se takový nápady nerodí právě po čaji.

  I když já teda piju spíš kafe a být britem, byla bych pro odchod. A kafe by snad mělo být a zůstat politicky košer, protože pochází z Arábie.

 98. maYdo,
  no jen aby, piješ instantní nebo „turka“ 😉 ? A jestli z Arábie, no, po Arabském jaru už to je taky „political statement“.

 99. Zajímavý, jak si někteří obyvatelé slonovinových věží představují, co to je „reálný svět“

  „Ale kromě toho se můžu potkat s lidmi z různých částí společnosti, s knězem, chartistou, lidmi z neziskových organizací, Romkou s umělci. To je reálný svět a myslím, že pro mou práci je to potřebné. Nemůžu zůstávat jen v Praze,“ řekl Schapiro.“
  Zdroj: http://hradec.idnes.cz/americky-velvyslanec-navstivil-broumov-fff-/hradec-zpravy.aspx?c=A160516_2246445_hradec-zpravy_tuu

  Co takhle, soudruhu velvyslanče navštívit někdy ty, kteří ten váš „reálný svět“ sponzorujou? Ale to by pro pro vás asi nebylo tak příjemné setkání, protože by nebyli tolik unešení, že jste na ně milostivě shlédl, naopak by vám asi řekli něco od polic.

  Probůh, Dušane, ať bude příštím prezidentem kdokoliv, doufám, že toho tajtrdlíka odvolá.

 100. Paní učitelka má pravdu. Nepoužívejme slovo cikán. I diskriminující slovo Róm nechť zmizí z našich zákonů, z našich škol a úřadů.

 101. my, federální směsi, to máme těžké. Jak vymýtit ze slovenského jazyka sloveso „cigánit“?

 102. Je samozřejmě nutné vypustit i slova jako cikorka (stejně už nikdo neví co to je) anebo cikáda. To sice ještě leckdo ví, ale je to stejmě jen blbej hmyz kterýmu je buřt jak se mu říká.

 103. [102] Kamarádka pracující v Dejvicích, když viděla, jak kluci na závodech zalévají kafe vodou, která se ještě nevařila, odmítla toto pít. Ani jsem se jí nedivil. Stačilo počkat asi dvě minuty.

 104. 122 Honza z Ž
  Fakt jen dvě minuty? To je po čertech rychlý nástup. To nedokáže ani Šaratice nebo bohatýrský Holba s jakési díry u Hanušovic, jinak přezdívaný Vichr z hor. Doporučuji požít večer před výletem na kole v okolních horách. Těch pět šest kilo dole, co do rána zdivočelá peristaltika zařídí se v kopcích fakt hodí.

 105. Dvě minuty, než se zbytek tý vody převařil.
  Jak rychle to startovalo v Dejvicích nevím, o to dýl to pak trvalo, než to odešlo.

  Jinak šermíři mají k podobným povzbuzovákům velmi rezervovaný přístup. Ono když má na sobě jeden kevlar, celý v bílém, přes to elektrickou vestu, na ruce rukavici a ve spěchu se mu začnou zasekávat zipy. Nerad na podobné chvilky vzpomínám.

 106. No to musí být pocit … v největší nouzi samozřejmě člověk zmobilizuje reservy a je nečekaně kreativní. Na něco byste přišel. Třeba tím mečem udělat do oblečku díru a úlevně roztrhnout roucho 🙂

 107. ….“Pro pět ran do čepice!“ nejni spatny, ale uprimne, co si budem nalhavat, na „Muhehe Andelina“ to zdaleka nema . . . .

 108. 107 ehm….od roku 1918 máme „republikánskou demokracii“ a šlechta byla úředně zrušena. Roku 1848 poddanství a před tím nevolnictví. Feudalismus je zřízení potlačující nyní uznávaná práva a svobody dokonce více než například fašismus (pozn. italský, jiný nebyl). Proto vychvalování feudalismu a jeho představitelů, schvalování a propagování, je trestným činem. Navíc při vědomí toho jak Karel IV. naložil s Židy, jeho vychvalování a schvalování jeho vlády,je schvalováním genocidia. Což je rovněž trestné podle § 405 trestního zákoníku se sazbou šesti měsíců až tři léta.
  Kromě toho tím vychvalování jeho představitele (tak jako by vychvaloval například Adolfa Hitlera či Benitta Musoliniho) propagoval hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka (kterým feudalismu nepochybně je a který i nyní jak vidno má své stoupence) a čin spáchal tiskem, televizí a veřejně přístupnou počítačovou sítí, neboť přinejmenším byl srozuměn s tím, že jeho projev je zachycován a bude šířen takovými informačními médii.Tím spáchal zločin založení, podpory a propagaci hnutí směřujícícho k potlačení práv a svobod člověka podle § 403 odstavec 1, 2 písmene a) trestního zákoníku. je projevem sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka podle § 404 tr. zákoníku. Za což je sazba šest měsíců až tři léta. Tož aby očekával báckomando z Moravy.

 109. 118 jak vymýtit? Tak jak se v takových případech činí v demokratickém státě s evropskými hodnotami. Sazbou tří až deseti let.

 110. 127 radši žádnou. Kafe třeba bude na seznamu zakázaných psychotropních látek. Nechci mít potíže skrzevá to, že v kaádrovejch materiálech budu mít záznam, že jsem se sjížděl kafem.

 111. 98 v naší nadmořské vejšce leda v papiňáku. Bez něj nedosáhneš stovky ani kdyby ses rozkrájel.

 112. Schumi,
  co jseš tak pichlavej při pondělku? Kdybys byl křesťan, tak včera slavíš seslání Ducha (na apoštoly) a na „Západě“ bys ani nemusel do rachoty.
  Pfingsten. Nevím jak je to česky.

 113. 😉 no videnskou,samozrejme 😉 Ostatne „Pfingsten“ jsou cesky „Letnice“, jestli se nemylim

 114. 132 skimici, když Konvička je popotahován skrzevá tu moučku, tak by mělo platit padni komu padni. Ovšem…ach ano. Žijeme v reálném světě reálné politiky. Quod licet Jovi…
  Kmán byl ožralý jako svině, kdežto pán byl trošičku veselý. Přestože svorně blili oba. Alespoň brouci by měli lehký pocit zadostiučinění, kdyby takový pocit mohli mít.

 115. Schumi: pan MK neumí využít své slabosti ve svůj prospěch. Jeho chyba. Nyní má jedinečnou příležitost spojit se s OČTŘ při potlačování divokých vyznavačů, kteří ho budou chtít podříznout.

 116. Pfinsten – Svatodušní svátky neboli Letnice
  Pohyblivé svátky, které začínají 50tý den po Velikonocích.

 117. 2 Schumi ad 128 – „od roku 1918 máme “republikánskou demokracii” a šlechta byla úředně zrušena.“ – no mám pocit, že nějakej Karel Mena na to ještě nepřišel…

 118. Rputi
  a MK fakt řekl, že jejich prorok ojel prase?

 119. skimici 141,
  pokud vím, tak ne. Nikdo mu toto dodnes nevyčítal, žalován je pouze za dva roky starý výrok o masokostní moučce.

 120. 138 Někdo to rád horké. Pozoruju jak se mu diagnoza rozvíjí a posunuje ke kranici od které se už nedá vystoupit.

 121. Milé děti, takhle dopadne každý kdo ubližuje broučkům…

 122. Tak mi O.T. napadlo – jak se zabíjej brouci aby netrpěli? Probodne se jim tím špendlíkem napřed srdce či se jim zlomí šíje?

 123. skimici –
  brouci se hodí do sklenice s éterem.

 124. skimici 147,
  vy jste děsnej! Jak mám vědět, proč něco vím? 😀
  S žádným broukologem jsem se nezapletla, pokud mě paměť neklame! Ani jsem si nedělala sbírku motýlů! Nejspíš jsem to někde četla! 🙂

 125. 150 Rputi
  já ani nevím, jestli máte s tím éterem pravdu. Užasl jsem upřímně nad šíří Vašich znalostí anžto jste odpověděla z fleku a tedy ne z gůglu.

 126. Tady bych spíše čekal, že se ozve první Schumi, protože ten se furt v něčem rýpe…

 127. skimici 151,
  vlastnoručně ověřeno.
  Bohužel jsem byla nucena 2x ukrátit zvířeti utrpení, takže vím, že to funguje. Rychle.
  Éter nebo toluen se malije na vatu a hodí do sklenice s uzávěrem. 🙁

 128. Rputi
  Ale co kdyz je mazlicek tak velkej ze se nevejde ani do lahve na utopence?

 129. skimici 154,
  krabice, vatou obložit čenich, zalepit, přetáhnout igelitovej pytel.
  Mně jednou odmítnul přijet veterinář domů a všechno ostatní bylo horší. Fujtajxl!

 130. 155 Rputi
  ježíšmarjá. Vždyť je to vlastně plynová komora!

 131. skimici 154,
  na velkého psa by to nestačilo, ale aspoň na bezvědomí a možnost bezbolestného převozu někam….

 132. skimici 156,
  jo. Ale už bych to nerozebírala. Nedělá mi to dobře! 🙁

 133. Rputi
  souhlas. Brr to je téma. Den po tryzně v Terezíně…
  K každém případě bych nechtěl být teď v kůži MK. Vůbec si nedovedu představit jak se asi cítí. S tím vědomím se ráno sebrat, jed do práce, pohrát si s broukama, jet domů, namazat si chleba s paštikou, koukaty na hokej a furt myslet na to, že na mě může u popelnic číhat nějakej magor s nožem.

 134. skimici 159,
  kdyby jen na něj!
  Taková šikovná bombička by nadělala paseky mnohem víc! Hnus fialovej!

  To jsou typická sluníčka! Zbabělí a nenávistní zmetci, co jsou rádi v pozadí a poňoukaj!

 135. A tak na druhou stranu mne fakt rychleho sblizovani slunickovych lidicek s islamskymi extremisty zas tak moc neprekvapuje…

 136. Hmm, , opravte si prosím na „byli“ a „měli“.

 137. 152 éter. Té lahvičce, kde je vata napuštěná éterem broučkaři říkají smrtnička. Broučí narkóza bez návratu. Být broukem je o kusadla, zvlášť když nablízku je Konvička. Plná éteru.

 138. skimici (159): možná se bude věnovat podstatnému. Možná pochopí sílu slova.
  Spíše pochopí, že na své straně potřebuje vogony. Schovanky konvička. Rozumná taktika, nikoli strategie.

  Doporučil mu někdo Šumaváka? Parlamentním listům také?

 139. Éter je svinstvo. Sice nesmrdí jako jiná čistidla, stejně tak čistý alkohol, na rozdíl od denaturovaných fujtajblátů a isopropylu, sám o sobě nezanechává mapy, jenže při neopatrném zacházení s ním hrozí omrzliny. Moc ochlazuje. Mám s ním dost nepříjemnou zkušenost, čistil jsem jím výstupní čočku objektivu ještě filmového foťáku. Jak to chladilo, orosila se z vnitřní strany a začala se dělat mapa. Naštěstí když se čočka ohřála, kondenzát se beze stopy odpařil. Zato já měl záda opocená. Někde mám flašku chemicky čistého isopropylu, jenže jsem jí někam zabordelil a ne ji najít. Nejlepší je chemicky čistý špiritus, jenže ten je prakticky nedostupný. Ostatně objektiv by měl být chráněný, jen ho ofukovat. Čištěním vznikají mikroškrábance, které v protisvětle způsobují závoj. To si znalec silnou svítilnou posvítí skrz objektiv, spatří do té doby netušený bordel a řekne:“mňóóóó…“

  Při současných technickým možnostech by na brouky byl nejlepší přenosný 3D skener a nějaké dočasné uspávadlo.

 140. Díky globálnímu oteplování / 😀 / ani zabitím entomologa nezabráníte šíření termitů ( Isoptera, česky též (Bůh ví proč?) známí jako všekazi, na sever.

  A MK má pravděpodobně migrace mravenců nastudované i více než Loki…

 141. 163 to je v pořádku. Touží po pocitu domova. Aby pásmo Gazy měli i tady. Ušetří za letenky.

 142. 170 nickname, takhle proškrtej eurobankovku a uvidíš jestli jí zaplatíš. Jestliže ji obchodník nepřijme, jako že nepřijme, můžeš s kručícím žaludkem poskakovat a křičet „Totalita, totalita!“

 143. 172 kamkoli jinam na auto, nebude-li vadit výhledu nebo nebude zakrývat například dálniční známku si ji nalepit můžeš.

 144. 174 Halle
  no každej to teda neví. Krabici s motejlama na špendlíku jsem sice jednou doma měl, půjčenou z kabinetu od užaslé přírodopiskyně měl (sám jsem nezabíjel) pro případ, že kdyby nefungovala flaška vína, vočivhled, zrychlený dýchání a sladké kecy spojené s některými speciálními otlapkávacími chvaty, tasil bych i známky případně motýly.
  Naštěstí k tomu nedošlo. Bylo to prostě normální, milé a zdravé děvče 🙂

 145. 148 další sbírka zoufalců.
  Res publica, demokracie, je forma uspořádání společnosti. Ne území zakreslené na mapě, popsané v listinách s pečetěmi, cedule, budovy, úřady… Něco co je způsobilé fungovat bez substrátu. Není to ani duch nad vodami, ani nádoba na substrát, nýbrž uspořádání substrátu. Tím substrátem jsou lidé.

 146. Ona ta definice vadeni ve vyhledu je trochu gumova…
  Nicmene, matne si vypominam, jak si lide olepovali znacky pred vstupem do EU a nejak si nevzpominam, ze by byl podobnny problem 🙂

 147. 147 jo, skimici, to je všeobecné zdělání.

 148. 179 ale právě v tom je ten podstatný rozdíl. Bylo to před vstupem do EU…. 😀

 149. Před vstupem do EU nebylo víc problémů 😀

 150. Schumi: 343/2014 Sb. používá „Znak Evropské unie“, aniž by byl blíže definován.

 151. 162 ony ty sluníčkářky nebývají příliš pohledné ale potřebné jsou. Kluci musulmanský jsou nadržení. Tak to pasuje dohromady.

 152. 184 nickname, stačí, že je někde jinde definován.

 153. Schumi: kdepak je definován? Bude záležet na uvědomělosti sudího. 🙂 Znak EU je €

 154. hele co kdyby konecne v komisi pochopili ze kdyz udelaji riskym cisarem nekoho koho cesi budou brat jako otce vlasti, zeman, klaus? , babis, filip ….. , tak by ta rise nebyla takovej problem.
  no ni ?
  ale treba na to cekaji hned po britskem referendu.

 155. Pasáčku: heterogenní říše je problém vždy. Obzvláště pokud zkouší řídit a ovládat i vaření ranní kávy.

 156. 191 rozdelil bych to nickname.
  ono to ochranarstvi ovcane moooc chteji ( aby bylo lepe ) ale pak se divi .
  na o kdyz se da jeste hodit ze to je kvuli te heterogeni risi .. 🙁

 157. U Darwina,

  co pořád máte s těma broukama ? Už jsem tu – snad i opakovaně – psala, že MK je motýlář, studuje ekologii lepidopter, takže jestli ubližuje broučkům, je to maximálně omylem při honu na nějaký motýlí exemplář 🙂
  A pokud vím, kolegové používají ke smrcení odloveného hmyzu – jak brouků, tak motýlů, i breberek jiných řádů – nikoliv éter, ale octan etylnatý. Pakliže je rovnou nestrčí do čistého lihu (larvální stadia zcela určitě), pro pozdější DNA analýzy pak ETOH super čistého a téměř 100%.
  Fakt vám všem doporučuji někdy zvednout těla od ústřic či kompů a jít s dětmi (i vnoučaty) do přírodopisného muzea, anebo využít akademických Dní otevřených dveří a přijít se na budějovický kampus podívat.
  Jestli tu už ovšem nebude kráter po teroristickém útoku, který ten blbec Hájek na Konvičku zjevně přivolává.

 158. Matzurko,
  my laici tomu říkáme octový éter

 159. (179) Tak to já si Petře pamatuji, že už tehdy to puristé prohlašovali za přestupek.

 160. V přírodopisném muzeu jsou ovšem ty exponáty většinou ve formaldehydu, což se teda opravdu pít nedá!! 😉

 161. Matzurko, a umíš si představit, co by se tu dělo, kdyby na toho Konvičku doopravdy někdo zaútočil?
  To by to tu muslimové měli jako Němci s poválečným odsunem z Dánska!
  (Kdo nestihl utéct a koho chytli, toho zahlušili a dodnes tam mají Němci zákaz nákupu nemovitostí)

 162. 186 kdybych měl potřebu utrácet za blbosti dal bych 3878 nebo 371830.
  Nebo drobet politicky provokovat lze 415136 či familiárně 5151269.
  S ohledem na to, že každému písmenu lze přiřadit číselnou hodnotu, prohibitivní seznam by mohl být velmi dlouhý.
  Kromě toho lze použít cizí jazyk. Třeba KITAKO. Což ve swahili znamená….

 163. Šumaváku,
  pravda, ale to spíš budou tasemnice a podobná žoužel, hmyz opravdu ne 🙂 Ten se po usmrcení skutečně napíchne na špendlík adekvátní velikosti, pokud nutno pak preparát změkčí vodními parami, učešou se mu nožičky a tykadla, narovnají křídla, a nechá se uschnout. Mezitím se připraví titěrné popisné štítečky… já to musela dělat behěm zoologických praktik při svý VŠ studiích, na zápočet bylo nutno dodat 100ks živočichů. V lihu jsme dávali žížaly atd., ostatní na špendlík nebo podlepu…. brrr !
  Formalín je spíš látka konzervační (Halladin by věděl, jak smrdí pitevna, že 😉 ?) než usmrcující, a jelikož je všeobecně zdraví škodlivější, do terénu si po kapšiškách entomologové nosí fakt ten octan etylnatý.

 164. 193 superčistého lihu?
  To je velmi dobře vybavené pracoviště. Lze tam spojit práci, bádání s koníčkem.
  Šumaváku – já viděl (ne v muzeu) ale ve kšeftě vietnamský ještěrky a hady v nějakým truňku. Takže není nutno to týrat formaldehydem. Had se dá nakonec vyšťourat z tý lahve nransversálně nasekat a udělat jednohubky.

 165. Matzurko – nechtěla jste říct , ze Halladin to zná, protože sve pacienty tam po návštěvě v ordinaci vyprovazel ???
  …sem netušil, ze byl na sve pacoše takovej ras…..

 166. Haladin si dokonco pamatuje , jak tím formalinem smrděl sám první tři semestry, kdy se pitvalo. :-ú)

 167. Ad Isopropanol: doporučuji kupovat v 5l kanystrech. Čistota lékárnická, balení pro lakýrníky.

 168. Šimone,
  to ani ne, já jen že i zubaři musí projít předměty jako je anatomie a patolka, a tam holt s tímto mají co do činění 🙂

 169. Ehm,
  a čistě pro úplnost jsem si pustila vystoupení jak Lazarova, tak vítězné Jamal. Mno, pro mne je víc sexy Lazarov :), muzika popík, efektní 3D s pohybovou variací… Jamal se poněkud svíjela jak třtina ve větru, ale stejně jako Lazarov vsadila na decentní oděv (IMHo ji slušel převelice, na rozdíl od toho příšerného drdolu). Efekty měla taky působivé. Texty – nechápu, proč to nazvala 1944, neboť by to pasovalo na kdeco; Lazarov standardní milostné blabla. Takže výkony atd. srovnatelné, u ní IMHo skutečně body naskákaly za název písně a ta omáčku okolo. Ale přišlo mi, že by jí spíš sedl soul, rozhodně má zajímavou barvu hlasu.

 170. Haladin si dokonco pamatuje , jak tím formalinem smrděl sám první tři semestry, kdy se pitvalo. :-ú)

 171. To jste do něj ukládali vytržené zoubky? 😉

 172. 209
  Celé mrtvoly , určené pro výuku anatomie byly naloženy v kádích s formalínem.
  Některé byly v tom formalínu dlouhá léta – říkalo se, že jsou mezi nimi i popravení SSáci..
  Ale za pravdivost neručím.
  Součístí výuky anatomie byl i anatomické pitvy . Očistily se svaly , vypreparovaly se cévy a nervy a takto upravené se používaly jako výuková pomůcka.Zkoušelo se na nich .
  Asistenti zkoušeli tím způsobem, že na některý sval, cévu atd ukázali , a ptali se na její jménoatd.
  Pro neznalé – první tři semestry byly na všeobecné i stomatologické větvi stejné.
  Pak už se to trochu lišilo, – předměty všsobecné medicíny byly u zubařú redukovány asi na 2/3 látky z těchto oborů,, bylo z nich méně praktik a navíc nastoupily předměty čistě zubařské.
  Dnes je ta výuka všeobecné medicína redukována asi ještě víc, a absolventi už nemají titul MUDr.
  Ale přesné informace nemám.

 173. Havlisti píší Stoppardovi a děsí se Brexitu. Tito aktivisti jsou vždy připravení strkat své frňáky do cizích věcí. Fuj!

 174. Skimici, a co asi tak Havlisti zmůžou….
  to jako si myslí, že Stopard jim zařídí,a by Britanie neodešla z EUnie? Zřejmě si myslí, že když vyleze Stoppard a řekne „neodcházejme“, celá Britanie od Jejího Veličenstva až po přístavní dělníky sedne na prdel a dá na jeho slova, protože to je přece Ten Který Se Zná S Havlem.

  Jsou stejně mimo, jako ten Shapiro, když se sleze s jedním exdisidentem a aktivistu a pár pečlibě vybranými kámoši z neziskovek a libuje si, že poznává, jaký tady je reálný život.namlouvá si, že poznává reálný život.

 175. Dobré zas ráno… Tak se mi za oknem globálně oteplilo na celé 3 stupně Celaskona. Nesnesitelnej hic… Ani manželku by člověk nevyhnal, natož kozy do háje…

 176. Hmmm…
  Ještě si někdo myslí, že „vono samo“…?

  DWN:
  …Ale i bývalý americký spojenec Saúdská Arábie je minulostí. Existují významné náznaky, že Saúdové se připravují na odchod do exilu.

  Bývalý náčelník štábu v Pentagonu, Lawrence Wilkerson řekl: „Mluví se o dalším arabském jaru – já tomu říkám arabská zima – ještě to není u konce. Králové a emíři z Bahrajnu, Saúdské Arábie a Kataru a další jsou všichni vystrašeni. Svět se mění a tyto emíři a králové jsou na špatné straně dějin. Vaše dny jsou sečteny. “
  http://prvnizpravy.parlamentnilisty.cz/zpravy/byznys/usa-chteji-mit-kontrolu-nad-svetovym-ropnym-prumyslem/

 177. 214

  Venku mrzne, až praští. Manželka stojí u okna a kouká a kouká…
  Že bych ji pustil dovnitř ? 🙂

 178. Z dnešního Macka: „Čeština je jazyk vtipný:
  Onanista vzbudil v tramvaji pozdvižení: Pražští strážníci ho dohonili v zastávce Šumavská. (Titulek Blesku).“
  Jo, to už za našich mladejch let byl znám pojem antionanie, tedy stav, kdy člověka honí orgán…

 179. Bože, ty to vidíš!

  …Podle učitele matematiky Luďka Šnircha se už takto nastavené testy z matematiky odrážejí i ve výuce. „Vyplnit 15 stránek A4, kde na každý příklad jsou tři minuty, to nemají ani na vysoké škole. Ani já jsem to na matfyzu nezažil, aby se v matematice pracovalo ve stresu,“ řekl Právu.

  „To pak kazí výuku matematiky, protože místo abychom rozvíjeli kritické myšlení a logiku, tak trénujeme algoritmy na testy, a to je špatně. Přitom ministři o kritickém myšlení a logice neustále mluvili,“ dodal…
  http://www.novinky.cz/veda-skoly/403603-zbesile-tempo-nici-smysl-maturit-zlobi-se-odbornici.html

 180. 219

  Oni učitelé matiky studují na matfyzu ?
  To se divím…..

 181. Halle 219,
  asi proto neumí učit matematiku řádně dle CERMATU! 😀

 182. 205 nickname, „lékárnická“ čistota je nedostatečná. Jediný isopropyl který nezanechává fleky mám v té flašce, kterou nemůžu najít. Je speciálně od firmy obchodující s optikou.

 183. BREXIT nebude. Akorát možná před tím ještě nějaké vydíráníčko.

 184. Ano, MatFyz má i didaktickou větev – učitelství M + F, učitelství M + DG a učitelství I. Blíže zde: http://www.mff.cuni.cz/studium/bcmgr/ok/utoc.htm
  A musím říci, že ty obory mají opravdu vysokou úroveň a ti absolventi uměj učit a naučej. Ale to se samozřejmě dnes nehodí.
  Dříve to bylo tak, že z ped.fakult mohli učit na základních školách a od nás na středních. Bohužel, už někdy za nás byl tento systém zrušen, takže tyto předměty i na střední škole často učej absolventi ped.fakult, kde ty nároky jsou mnohem menší a podle toho taky ta výuka vypadá.
  No a co se týče CERMATu, tam je řešení jediné – vystřílet, vypálit, spáleniště vybagrovat a celé místo hojně posypat solí. Už tý škody nadělali dost – a za nemalý peníze.

 185. 225
  No,
  u nás v Holomůci byla přírodovědná fakulta, a tam byly dva směry odbornej a učitelskej.
  Podobně to bylo na fildě. Chodil jsem nějakou dobu s děvčetem, co na fildě studovala englinu a dějepis.
  Proto jsem se divil.
  Zas jsem chytřejší – nezeptat se, tak nevím 🙂

 186. Dobrý den. PeSi: na VŠ mě učil pan profesor, který učil otce na gymplu v Tachově. Dobrý učitel.

 187. Ono je to těžké!

  Porg byl založen jako gympl ro nadané a Klaus ml. to vytáhl na elitní úroveň.
  Jelikož elitní, tak tam „Elita“ chtěla mít své děti, což byl občas problém, neb i nezi (j)elitou platí Gaussova křivka.
  Tak vykousali Klause, aby jim to nekazil, Štefl chytil vítr a jelita si může lebedit. Jen ta škola nebude stát za nic…

  „Zakladatel PORG chystá školu budoucnosti. Bez lavic, známek i učitelů“

  http://zpravy.idnes.cz/skola-budoucnosti-ondrej-steffl-da9-/domaci.aspx?c=A150223_213847_domaci_hro

 188. (213) V tom Barákovi by se asi daly nalézt nějaké faktické chyby. Celkově ale tu touhu po inflaci nechápu, leda jako dodatečné zdanění, vládám milé. Na centrální banku a Singera bych tak moc přísný nebyl. Barákem uváděná selhání v historii mají na triku spíš vlády, než centrální banky. A je otázka, nakolik mají banky skutečně volnost konání. Titulárně ano, ovšem budou hodně ovlivněni okolím i mainstreamovými ekonomickými názory. A nedá se nic dělat, rozhodující činitel jsou lidé. Mají dobrou náladu, vláda moc neškodí nebo to alespoň není vidět, nakupují, zadlužují se, ekonomika „jede“. Naserou se, leknou se, začnou šetřit a je sešup raz dva. Nakolik to může banka ovlivnit „mačkáním knoflíků“, těžko říci.
  Hodně proti honbě za „hodnou“ inflací píše Pavel Kohout, skoro v každém jeho článku nějaká zmínka.
  (216) Určitě KGB, CIA, Aštar Šeran, Tusk a Schwarzenberg.

 189. 230

  Kdo by podnikal a investoval,, kdyby díky deflaci peníze nabývaly větší hodnoty i pod matrací ?

 190. Halle: podnikal a investoval by ten, který by byl přesvědčen o výhodnosti svého konání.

 191. Svobodne skoly funguji velmi dobre, mají excelentní výsledky. Nicmene myslim, ze cast jejich uspechu stoji na tom, ze deti jsou zvykle na urcitou miru odpovednosti za sebe. vychovany a vedeny k odpovednosti za sebe. Jiz dlouho si kladu otazku, zdali by v Cz podminkach fungovaly, rad uvidim na vlastni oci.

  Navic, je to asi nejdrazsi model vzdelavani, skolne bude vcelku mastne (asi pred rokem jsem daval odkaz na cenik asi nejslavnejsi svovbodne skoly (Summerhill), myslim, ze to bylo kolem mega za semestr).

 192. nickname 229,
  a můžete mi objasnit, jak se dítko bude svobodně učit jen, co ho baví?
  Jakože třeba „rakety ho baví“, ale „na nějakou blbou elektriku se můžu vykašlat, to mě neba!“

  Šteflovy argumenty typu: „Oni se to naučí, „až to budou potřebovat“ je na dvě věci!
  Jak může člověk vědět, co se potřebuje naučit, když vůbec neví, že to existuje…? 😀 😀

 193. Hale, kazdy, kdo by dosel k zaveru, ze je schopen svým podnikáním – s přihlédnutím k riziku – vydélat více, než je nárůst hodnoty.

  Mám jinou, zajímavou otázku – jak to, že funguje záporná úroková míra? 🙂

 194. Petře 233,
  „svobodné školství“ není všeobecně použitelné – pokud se dítko nenaučí číst, i kdž ho to „neba“, tak se nenaučí ani nic dalšího!

  …Čím povrchněji se informaci budu věnovat, tím se při jejím zpracování zapojí méně mozkových center, propojí se méně synapsí a méně se naučím.“…
  …„Převaha dotazovaných říká, že za posledních pět let došlo k plošnému zhoršení rozvoje u dětí v motorice, sebeobsluze, v příjmu potravy, v řeči a schopnosti převyprávět nějaký zážitek, v oblasti psaní a kreslení, sluchovém vnímání, sluchové paměti, pozornosti, fantazii a chuti pracovat,“ shrnula Právu výsledky šetření Vlková…
  http://www.novinky.cz/veda-skoly/403456-predskolaci-kvuli-elektronice-hure-mluvi-pisou-i-kresli.html

 195. 232

  Našel by se vůbec někdo, kdo by byl za trvalé deflace přesvědčen o výhodnosti podnikání ?

  Ta deflace by se asi projevila ve zvýšení směnného kurzu, a exportéři by asi nadšeni nebyli..

  Co by řekl Foundry, kdyby bylo euro za 22-23 Kč ?

 196. Hale, z té véty so škrtněte „by“.
  Jsou země, kteé byly v deflaci i delší dobu a podnikání tam normálně fungovalo.

 197. 237

  A pan domácí by asi taky nebyl nadšenej 🙂

 198. Japonsko 80. let.
  Československo za Rašína.

 199. Musím se rozloučit, odpoledne mrknu, kam dospějete 🙂

 200. (235) A funguje?
  (237) Proč hned deflace? Mně osobně by jako ideální stav připadalo inflace 0.

 201. „Erdogan provdal dceru, pozval šest tisíc prominentních hostů“

  Jó, takhle se ze svatebních darů zajistí budoucnost dcery.

 202. A při týenglický deflaci se za insolvenci sedělo (viz Pickwick).

 203. Petře,

  v meziválečném Československu byla už dříve záměrem měnové politiky. První ministr financí Alois Rašín úspěšně oddělil československou měnu, aby ji uchránil před poválečnou inflací, a stáhl značné množství oběživa. Jako žák A. Bráfa a přívrženec rakouské školy byl přesvědčen, že základem prosperity je pevná měna a zavedl důslednou deflační politiku. Trval na zlatém standardu a přes varování Karla Engliše se snažil zpevnit kurs koruny k zahraničním měnám právě deflací, a to s úspěchem. Mezi roky 1921 a 1923 se cenová hladina v ČSR snížila o 43 %, jenže export klesl o 53 % a nezaměstnanost vzrostla ze 72 na 207 tisíc osob. Deflační politiku sice parlament už roku 1925 odvolal, vedení Národní banky na ní však dále trvalo, i když za hospodářské krize cena zlata prudce vzrostla a s ní i kurz koruny. Mezi roky 1930 a 1933 se domácí cenová hladina sice snížila o dalších 19 %, export však klesl o 64 % a nezaměstnanost vzrostla ze 105 na 736 tisíc osob. Teprve roku 1934 mohl Engliš prosadit devalvaci koruny o 16 %, což však bylo málo.[1]

 204. Japonsko 80 let

  . Irving Fisher (1933) na základě této negativní zkušenosti popsal fenomén dluhové deflace, kdy pokles cenové hladiny zvyšuje reálnou hodnotu dluhů, což dále podrývá poptávku v ekonomice a vede k dalšímu snižování cen a zvýšení reálné dluhové zátěže. Prostřednictvím tohoto mechanismu může tedy deflace velmi negativně ovlivnit nejen makroekonomický vývoj, ale i finanční stabilitu. Za velmi negativní zkušenost s deflací jsou považovány i tzv. dvě ztracené dekády v Japonsku.

 205. Dobré dopolední,

  já tomu „svobodnému vzdělávání“ nějak nevěřím. Asi proto, že jako biolog vidím, co se dá udělat instinktem a co je nutno mláďata naučit… všichni primáti své potomstvo fackujou (i doslova) k disciplíně, a třeba šimpanzi rozhodně nemají žádná MŠMT 🙂 Ale pevnou hierarchii v tlupě ano… Čímž nechci vtrdit, že jsme zvířata úplně; svou podstatou však bezesporu.
  Ale vážně – pokud by tento systém opravdu skvěle fungoval, tak snad budou takové školy všechny, ne ? IMHO se tedy jedná spíš jen o možnou alternativu pro specifické jedince (za adekvátní školné…), nic víc. Celkově však škola pro Sluneční stát…
  Doporučuji diskuzi pod tím videem – děti jdou do jídelny, a co když se zrovna kuchařky svobodně rozhodly nevařit 🙂 ? Snad se na to celé kouknu večer, ale opravdu mne napadá, kolik zaměstnanců dané školy (s jistě velmi slušným platem) je zároveň jejím absolventem ? A jak se pak absolventi uplatňují v životě dál ? V profesích, kde je disciplína nutná ? Při setkávání s lidmi, kteří se nenaučili tolerovat a respektovat ostatní, ani demokraticky rozhodovat o tom, co bude k obědu…
  Ve své krátké středoškolské praxi jsem zažila třídu, kam bylo o strach učit. A byl to gympl… samozřejmě to dělali kluci; kolega, který je dokázal zvládnout, jednou procedil přes zuby, že je pedagog napřed musí rozbrečet, a pak se s nimi dá pracovat (ten kolega šel posléze pracovat do věznice – prej držet hubu a krok jde za více peněz snáze).
  Každopádně, dětem v oné škole držím palce, aby při setkání s realitou neryly „držkou v zemi“. Děti ponechány samy sobě…. napadá mne „Pán much“ od Goldinga, i když to je samozřejmě extrém, v té anglické škole dospělí jsou.

 206. http://finmag.penize.cz/kaleidoskop/311452-budoucnost-evropy

  Existuje řešení uvedených problémů? Ano, ovšem v politických kruzích o něm jen tak neuslyšíme, protože jde proti samotné podstatě politického rozhodování. Jedná se o princip nedotknutelnosti vlastnických práv, který možná nebyl v žádné zemi v plné míře dodržován, nicméně je vhodné usilovat o jeho maximální přiblížení.

 207. 230 — To jo, AeroKarle, link na Barákův blog jsem sem prosím dával hlavně proto, že si též (správně) uvědomuje a správně pojmenovává, že inflace je útokem státu a jeho pochopů proti občanům a jejich majetku.

  22 — Zároveň je myslím zrovna inflace jakožto pars pro toto velmi ilustrativním příkladem důvodu, proč pokládám pojem Lügenpresse za tak přiléhavý: Celý ten žvatlavý diskurs v mainstreamových mediích už dlouhá léta explicitně popisuje i implicitně bere inflaci nejen jako nevyhnutelnou(!), ale dokonce žádoucí a blahodárnou! Z mého pohledu není nijak rozhodné, zda jednotliví žurnalisté, jejich šéfredaktoři a loutkovodiči tuto obludnost šíří úmyslně, otrocky papouškují zhůvěřilosti, co sem přicházejí ze západních medií a od západních pohlavárů, anebo jen bezmyšlenkovitě žvaní tytéž fráze, které pochytali z celého svého milieu (jak, mimochodem řečeno, krásně ukázal třeba Karel Poláček na vrahu Maršíkovi, jehož řeč i mysl byly odzdola nahoru vyzbrojeny, ba kompletně vytvořeny frázemi tehdejších novin). Ve všech třech případech je výsledek zcela stejný: fundamentální prolhanost.

  Na tom nic nemění, že se občas do tisku dostávají též rozumné názory a rozumné články. Koneckonců sám si Lidové noviny také dosud předplácím, i když už jen sobotní. Ale ani ten nejhezčí a nejrozumnější článek by neměl brzdit — tím méně zastavit — moji snahu hledat kořeny věcí, nezávisle na veškerých (původně propagandistických a žurnalistických, nyní už všeobecně rozšířených) klišé.

  Považuji za dokonale samozřejmé, že bez toho se z dnešní žumpy nikdy nevyhrabeme. Byl jsem (zde) správně upozorněn, že se nevyhrabu ani tak. Ovšemže; aspoň si však v těch fekáliích mohu uchovat vlastní identitu. Přinejmenším do té doby, než se nechám mainstreamem přesvědčit, že nejvýhodnější pro mne bude se své identity zbavit. Převzít způsob myšlení medií a pochytat z nich nějaké ty jejich momentálně frekventované fráze k tomu bezpochyby bude ta nejpohodlnější, nejrychlejší a nejméně bolestivá cesta.

 208. Ke vzdělávání na středních školách: nastoupil nám praktikant z druhého ročníku střední školy. 18 let. Myslím, že v 18ti letech by „děti“ měly být dospělé.

 209. Ještě jedna připomínka ke školství. Pokud povinná výuka nebude 5-20 let, ale např. 6-15 bude moci být méně žáků na učitele. Slýchám, že někdy to je až 30 žáků na jednoho učitele. Optimální stav vidím níže. Na ZŠ nás zbylo ve třídě 21 a to byl stav, který mohl učitel určitě lépe zvládnout.

 210. Nickname,
  nás bylo ve třídě na 1. stupni taky do třiceti, na druhém a na gymplu cca 36. A učitelé to zvládali… Nechápu, proč ta hranice počtu žáků ve třídě není pružná, dle demografických křivek a dalších vlivů. Jasně že při deseti žácích je výuka jistě intenzivnější, naopak při 40ti je to na blázinec (pro učitele, pokud memá povoleno používat rákosku).

 211. 253 NickName
  ad „princip nedotknutelnosti vlastnických práv“
  Jde samozřejmě o platonský ideální konstrukt neboť „schopnost vlastnit“, kterážto je více méně universální nikterak nemusí znamenat „schopnost vlastnictví si udržet“.

 212. Matzurko: odklady jsou docela časté. Měl odklad, zdá se šikovný. Vyšší počty žáků jsou zvládnutelné při motivovaném a +- homogenním žactvu – viz přednášky na VŠ pro 150 studentů.
  Pokud významná část žáků není motivovaná, kvalita výuky jde dolů.

 213. Nickname – 255 – za tohle nemůže střední škola. Pokud šel do první třídy v sedmi letech a stát nařizuje povinnou docházku do základní školy po dobu devíti let, tak těm dětem je 18 v době druhého roku čtyřletého gymnásia nebo v sextě osmiletého gymnásia.
  Naše mladá je na tom úplně stejně, příští rok jí bude 18 a bude právě v sextě.

 214. To ale bylo i dříve, už za komančů se říkalo ZDŠ neboli Základní devítiletá škola.
  Akorát tam byl pár let pokus o změnu (zhruba v mé době), kdy se na gymnásium nebo průmyslovku mohly děti hlásit už v osmé třídě. Ale pak se to zase zrušilo.

 215. DAno???
  A nebo že bych já podědila totéž fluidum po mojí máti? Gól padl ve chvíli, kdy jsme s kolegou řešili něco u jeho počítače a on tam měl ten hokej puštěný.

  Nickname, některý děti jsou dospělý dávno před tím, než je dospělými uzná legislativa, některé nedospějí nikdy.

  Pokud jde o svobodné školy, taky v to neskládám velkou důvěru.

  Popravdě řečeno, věřím na to, že děti potřebují zažít určitou míru stresu, poznat i neúspěch, nekomfort, být připraveny na to, že v životě si nelze dělat, co člověk chce, ale velmi často se musí přinutit k tomu, co dělat nechce.

  Finanční podmínky podobných škol napovídají, že je můžou absolvovat jen děti z rodin, kde peníze nikdy nebyly problém. Pravděpodobně tedy budou do života natolik zajištěné, že si nebudou muset vydělávat na živobytí. Samozřejmě, i z takových poměrů můžou vzejít lidi schopní a tvrdě pracující, ovšem takoví uspějou vždycky, v jakémkoliv systému školství.

  Jen ti neschopní neskončí na Andělu před Albertuem s krabičákem, ale nějak vhodně umístěni, aby toho moc nepokazili 🙂

  Ale ti by nakonec dopadli taky dfopadli stejně v jakémkoliv systému.

  Svoje děti bych na takovou školu nedala. nemyslím, že by to pro ně bylo vhodné.

  Syn autista měl na škole , která do jisté míry funhgovala na podobném principu problémy – všechno tam pro něj bylo příliš chaotické. NAkonec se ukázalo, že mu vyhovuje běžná škola, poskytující pevný řád a pravidla, v kterých se orientuje.

  Dcera se od mala prosazovala jako samostatná osobnost s vlastní hlavou a názory, na ledacos v systému standardního školství má dnes názor kritický, ale potřebovala hranice, i kdyby jen na to, aby je zkoušela překračovat. Je odpovědná, naučila se kázni, ale kázeň jí není na překážku ve svobodném uvažování a budování názorů.

  Rozohdně nemůžu říct, že by ta tolik proklínananá většinová výuka, kterou obě moje děti prošly, nějak potlačila jejich potenciál nebo poškodila jejich osobnost.

 216. Ad školy, jde vůbec o situaci kázeň/nekázeň, svoboda/nesvoboda? Jako u všeho to nejspíš bude méně/více. A pak ať si každý vybere dle nátury svých potomků i nátury své.

  (253) Dobré, ale jak ten pán píše, neprůchodné.
  (254) Zpátečníku, k tomu Lügenpresse mainstreamu mám jen jednu, nepříliš důležitou námitku: Pokud tak nazveme mainstream, píšící či opisující různé „pravdy“ spíše z blbosti, jak potom nazveme média očividně a úmyslně lhavá (dost vzorků obvykle i zde)? Budeme-li potuovat odspodu, nutno pro ně vymyslet údernější termín. Při postupu shora, od nejlhavějších máme Lügenpresse u nich a název nutno vyplodit pro mainstream. Rozdíly totiž přece jenom jsou.

 217. 262-za mých časů 9. třída nebyla, a ZDŠ se jmenovaly ZŠ. Takže nemálo spolužáků nemělo ještě 14 na začátku střední a 18 na začátku vysoké.

 218. 234 Štefl je….se mýlí. Podle jeho teze, když budu například chtít hrát na housle, naučím se to. Kykoli. Nejprve by měl vyzkoušet na sobě. I když, záleží jak co. Hulení by mu určitě šlo brzy. Pokud ho už neprovozuje.

 219. 237 Halladine, na základě čeho by Euro bylo za 22-23 Kč ? Peníze jsou (měly by být, oproštěny od úřední regulace) zboží jako každé jiné. Kč je zboží, Euro je zboží, USD je zboží. Poměry řeší nabídka a poptávka na trhu. Třeba kolik hrnců za kabát. Tak i kolik Kč za Euro. Kdo určuje směnný kurs bitcoinu?

 220. 266 — Ještě bych s dovolením chviličku zůstal toho Poláčka, AeroKarle. Ten na jedné straně má (v Hlavním přelíčení) Josefa Maršíka, což v podstatě je ztělesněná, chodící a posléze vraždící novinářská fráze, ani zpětně neschopná uvědomit si rozdíl mezi dobrem a zlem, a na druhé straně Habáskovy, sympatické, autentické a v rámci svého malého světa plně odpovědné lidi, ovšem vyjadřující se výhradně frázemi ze sportovních rubrik.

  Mám bohužel jen matnou představu, jaká media máš na mysli; řekněme všelijaké propagandistické weby. Neznám je, nesleduji, zřídka se tam podívám na konkrétní odkaz, který sem někdo dá. Avšak aniž bych věděl, o čem mluvím, jednoduše bych to nazval propaganda. A samozřejmě budu rád, budu-li schopen identifikovat, čí: zda vládní a pravdoláskovní (Romea, Hate Free Culture…), ruská, bruselská, zelená, sorosovská, muslimská…

  Jenže ono je to složitější, a rozhodně bych se na propagandu nedíval jen jako na vystupňovanou lež mainstreamu. To platí nejvýš pro tu vládní; kdybych ale měl dělat účinnou propagandu dejme tomu ruských nebo čínských zájmů, pak bych si právě z důvodu fundamentální prolhanosti mainstreamu a jeho medií založil list či web, kam bych dával výhradně pravdivé, ověřené a ověřitelné informace, ovšem náležitě vybrané: „Čtěte pozorně. Vedle lží, které se Vám Lügenpresse snaží vtlouct do hlav, byste možná měli vzít v úvahu ještě tohle a tohle…“

 221. 236 Rpputi, kdyby jen za posledních pět let. Čím dál tím potkávám víc lidí neschopných komplexního myšlení, s mělkým, pokud vůbec, kulturním základem. Jako by absolvovali rychlokurs. Jediné co jim neschází, je sebevědomí. Za ním prázdno.

 222. 269 Zpátečníku, jenže kde při tom všem vzít čas na sám život? V základu stačí rozlišovat dobro a zlo tak jak činil Robinson.

 223. 224 quivisi navzájem. Spíš více z Londýna. Třebaže těm prakticky stačí ignorovat co se nelíbí.

 224. Tak já se kaju. 🙁
  Asi funguju podobně jako Dana.

  Ten poslední gól padl zrovna když jsem zase koukala u kolegy na obrazovku. Fakt dvě minuty, dýl to nebylo. 🙁 A navíc měl zrovna obrazovku schovanou pod jiným oknem.

  Jen s tím prostředním nemám nic společnýho, i když kdo ví……

 225. No jo, zpátečníku, jenže serverů, přinášejících pravdivé, ověřené a ověřitelné informace je dnes třináct do tuctu. KAždej se zaklíná tím, že jeho informace jsou pravdivé a ověřené a ověřitelné?

  A jak poznáte, kterej píše opravdu pravdu a kterej kecá? To ví jen ten, kdo ty informace na ten web dává. Ale otázka je, z jakýho zdroje čerpá. Cokoliv, u čeho jste nebyl, už je zprosteřdkovaná informace. A pokud už jste u něčeho opravdu byl, tak vám zase pro změnu můžou unikat souvislosti a z dostupu se všechno může jevit jinak.

  Jinými slovy, pokud budete mít web, kde budetet chtít pravdivě informovat, stejně budete přinášet informace zproistředkované, kde se budete muset spolejhnout na jejich zdroje, že jsou pravdivé, přesné a nezpreslené. Jenže velm i často i ten váš zdroj čerpá informace zase z jiného zdroje, na kterého se bude muset spolehnout.

  Jinými slovy – nezbyde vám, než VĚŘIT, že informace, které uvádíte, jsou pravdivé. Přitom stačí při postupu uinformace všemi kanály až k vám, aby došlo o jistému zkreslení a máte úplně jinou zprávu. JAko když si děti hrajou na tichou poštu a z věty „Anička miluje pepíka“ na začátku je na konci věta“ Tonda má poníka“.

  No a pokud se rozhodnete informace ověřovat skutečně tak, že půjdete až ke zdroji, tak to je cesta do pekel, protože obvykele dostanete přehršel informavcí různých a natolik spletetých a protichůdných, že vydolovat z toho tu správnou ověřitelnou pravdu bude zhola nemožné.

  Nemluvě o časových a finančních nákladech, to byste uveřejnil tři informace do roka.

  A i kdyby se vám třeba i povedlo v dosdatečném tempu a množství distribuovat skutečně ověřené informace, za který můžete dát ruku do ohně, ti, kdo to vidí jinak, vás stejně označí za Lügenpresse

 226. http://neviditelnypes.lidovky.cz/pravo-proc-jakes-nelepi-pytliky-na-mirove-fgo-/p_politika.aspx?c=A160515_205730_p_politika_wag

  Zásadní problém zde spočíval v komunistické aplikaci práva. Protiprávní vyhláška byla více než zákon. Protiprávní výklad byl více než ústava. Tato převrácená hierarchie byla plně v zájmu vládnoucí strany. Orgán podle stranických pokynů podal výklad, který byl více než právo. Komunistická aplikace práva byla hluboce zakotvena v myslích téměř všech právníků, soudců i prokurátorů.

 227. Schumi: to je přesně to o čem jsem psal u RZ: fízlové chtějí pokutovat, protože mají pocit, že by si mohli nakapsičkovat. Najdou se úředníci s právním názorem, kteří je v této činnosti podpoří. Zeptá-li se postižený za co má být pokutován – nemáš provokovat a drž kušnu!

 228. 270 — A dokážeš nějak vysledovat korelaci s typem vzdělání, jímž prošli, Schumachere? Protože řekneme-li že povrchnost je všeobecný trend (možná celých posledních třech čtvrtin století, stačí se jen podívat, co a jak říkám já, a porovnat si to se dvěma generacemi přede mnou), sice snadno můžeme mít pravdu, ale nijak příliš nám to nepomůže.

  Ještě je jeden aspekt, který snad stojí za zmínku: hyperprotektivní výchova. Hezký příklad mi tuhle ukázala jedna známá: Děti (snad šesťáci) mají ve škole cosi dělat s tavnou pistolí; kluk sáhne, kam nemá, a udělá si puchýř na bříšku prstu; matka obratem volá či mailuje učitelce… Sám jsem celoživotně spíše nešikovný, přesto (vyhýbaje se manuálním činnostem) i právě proto byla všelijakých popálenin, oděrek, ranek, zkrvavených kloubů a stinek ustavičně spousta, aniž bych cítil potřebu o nich rodiče či příbuzné informovat nebo se dokonce domníval, že by mi to nějak pomohlo. Samozřejmě to pořád nebylo nic proti mým daleko šikovnějším i aktivnějším spolužákům; jeden kupříkladu ve věku málo převyšujícím ony šesťáky tlačil do svahu svého Nortona, jehož se domníval opravovati, šlo mu to ztěžka, chtěl tedy za pohybu přešaltovat(?) či zařadit neutrál, ovšem protože měl sundané táhlo k šaltpáce, musel sahat přímo na tu krátkou páčku vyčnívající z převodovky, přičemž si strčil prsty do řetězu, jehož kryt byl sejmul rovněž. Přišel o poslední článek prstu, myslím ukazováčku, z čehož pochopitelně neměl radost nikdo, ovšem neslyšel jsem, že by mu byli proto další práce či jízdy na Nortonu zakázali. Zkrátka, v rozměru dekád jsou rozdíly vskutku markantní.

  (Na druhé straně si dosud živě pamatuji, jak nás někdy v deseti nebo jedenácti letech v rámci předmětu eufemisticky zvaného Dílny nutili vyplít školní pozemek, jmenovitě tedy tahat z hlíny bodláky holýma rukama, ač by si na to každý normální zahradník či zahrádkář vzal rukavice. Ty jsme ovšem nikdo neměli. Ale také jsem si myslím nestěžoval u rodičů, ani jsem je nenutil, ať mi hroty těch trnů z kůže zas vytahají; celé to prostě zapadalo do mé všeobecné a ustálené představy, že škola je hnusná a blbá.)

  271 — Nojo, jenže než bych se pokusil Ti odpovědět, kde vzít čas, musíme vzít v úvahu, že život není lineární a že ve skutečnosti nežijeme tady a teď, nýbrž jindy a jinde.

 229. 274 — A jelikož žijeme jindy a jinde, maYdo, dočetl jsem si až zpětně a odpovím později, popřípadě v jiném životě. Mezitím totiž přišla nějaká práce.

 230. že za nedávno porovnávaná německá produktivita je dána i tím, že v práci nesledují hokej na počítači? 😉

 231. Quivis, nelze srovnávat, obávám se, produktivitu projektanta s produktivitou šičky.
  Už proto, že nemáme – na rozdíl od tej šičky – žádný směny, takže výkonnost za směnu by se určovala fakt blbě

  To zkoušel za bolševismu jedne můj šéf, který vycházel z toho, že kreslička má podle nějaký normy (nikdy jsme ji neviděli, tu normu) pokresilt za hodinu formát A4. A že bychom tedy měli za dem mít výkres, oodpovídájící velikosti formátu A1.

  Byl nám vcelku pro srandu, a kdybychom měli tenkrát v práci nějaký králíky, tak by se zajisté taky mohli umlátit smíchy.

 232. „A dokážeš nějak vysledovat korelaci s typem vzdělání, jímž prošli, Schumachere? Protože řekneme-li že povrchnost je všeobecný trend (možná celých posledních třech čtvrtin století, stačí se jen podívat, co a jak říkám já, a porovnat si to se dvěma generacemi přede mnou), sice snadno můžeme mít pravdu, ale nijak příliš nám to nepomůže.“

  Non jo, vážení, ale položili jste si někdy otázku, kolik těch informací dnes musí člověk vstřebat v porovnání první polovinou dvacátého století?

  Kolik informací musí vstřebat, protože dnes řada profesí vyřažaduje poměrně specifikované znalosti? Že dnes i zedníkovi zdaleka nestačí umět klást cihly a míchat maltu, že potřebuje, pokud dělá jako živnostník, pracovat s počítačem, řídit auto nebo ovládat různé soptoje a přístroje? A že se při tom szdění setkává s postupy a technologiemi, o kterých jeho děda neměl tušení?

  A umíte porovnat, s čím vším musí umět zacházet dnes obyčejná kuchařka a co stačilo v kuchyni naším prabábám, tedy kromě nějaké té pomocnice, betz které se my musíme obejít?

  Musíme si osvojit znalosti a dovednosti, které si ti, co žili dvě generace před námi ani nesnilo. A není to jen nějaká úzká vrstva vzdělanců, týká s eto toho nejběžnějšího života a lidí, kterým dřív o obživě opravdu stačilo umět číst, psát a počítat.

  Tak co chcete, když mozky máme pořád stejný, ale musíme toho do nich nacpat mnohem víc. Máte na vybranou buď mznát méně a do hloubky nebo více, ale povrchněji. Nikdy to nebylo jinak. Čím víc, toho budemem muset znát, tím víc to, co nebudeme potřebovat nutně, bude posvrchnější, pokud nedojde k nějakýmu evolučnímu skoku.

 233. Hale, Rašínova deflace byla klíčovým prvkem ve vzniku silné ekonomiky a měny ČSR mezi válkami. Ještě bych připomenul dvě drobnosti, v letech 1920-1922 byla malá, a v letech 1930-1933 dosti velká krize. V případě Japonska byla krize a deflace důsledkem, ne příčinou potíží.

  Fakt, že vysoká deflace je obdobně špatná, jako vysoká inflace, je mimo diskusi. Ale měl jsem pocit, že diskutován je názor, že za deflace by nikdo nebyl ochoten podnikat. Což jsem spolehlivě vyvrátil, jak v ČSR, tak v Japonsku se za deflace podnikalo a vznikaly nové firmy.

  Jestli chceme popsunout diskusi směrem k úbvaze, zda může být deflace spojena s rozkvětem ekonomiky, tak ano, může. Např. USA v období 1817 – 1860 a následně 1865-ca 1900 (odpověď na otázku, proč byla inflace 1860-65 nechám na laskavém čtenáři 🙂 ).

 234. Matzuirko, Hale, kdyby se Vám chtělo otevřít některý z linků, který jsem poslal, tak Šumerhill funguje od roku 1921 a výsledky absolbventů jsou značně nadprůměrné.

  Držení palců potřeboval jen v dobé, kdy po něm šlo ministerstvo a snažilo se je zlikvidovat neustálými kontrolami.

  Asi hlavním důvodem, proč se tyto śkoly až tak moc nešíří je jejich enormní nákladnost. Také by se dalo říci, že Masseratti je asi dost špatné auto, když je na silnici člověk prakticky nepotká 😀

 235. (283) Na zedničinu ani kuchaření není potřeba nějak enormně více věcí, možná i méně. Řídit auto je snažší, než řídit koně. Více je potřeba k alespoň vyrovnanému boji se státní buzerací. Jen ty soptoje mne nějak matou. 😛

 236. Maydo,uU nás v práci kdysi dva hojně psali na jedno diskusní forum. Když byli konfrontování ze strany IT s doloženými časy připojení, tak argumentovali, že jako výzkumné pracovníky je nejlepší věci nenapadají v pracovní době, ale večer doma, takže mouhou pracovní dobu využívat jinak. Ale své aktivity pak pak přece jen výrazně omezili.

 237. Petře, ty úvahy o škodlivosti deflace bych ještě tak pochopil, ač je nesdílím. Co nechápu, to je ta snaha o „prospěšnou“ inflaci. Být já centrální Singer (nebo Rusnok) cílím, v rámci možností, na tu nulu. Stálé ceny.

 238. AK, mnne ta uvaha „zlomena noha je spatne, to radeji rakovinu“ prijde bizarni 🙂

  V idealnim svete by cenova hladina mela byt mimo zajem centralnich bank. napachaly vic skody, nez uzitku…

 239. Schumi,

  kurz naší měny je určován kromě jiného ČNB, která pokud se rozhodne že je kurz vysokej, tak natiskne koruny a hodí je na trh.
  Jak vidíme poslední dva roky. Tím kurz sníží.
  A nákupy spekulantů, kteří koupí koruny pokud očekávají kurzový vzestup koruny, anebo je prodávají, pokud nabudou dojmu, že koruna je příliš vysoká a padne taky.
  Jsou samozřejmě i další faktory.- úspěšnost exportu , anebo naopak neúspěšnost, a z toho vyplývající menší objem valut na trhu.

  Petře,
  v případě Japonska je to ovšem menšinový názor ekonomů , hlavně rakouské školy. I Rašín k ní patřil..

  Díky té deflaci se index Nikei docela zřítil. A obvykle se burza bere za vypovídající hodnotu.
  V případě ČR ta krize určitě hrála svoji roli. Ovšem Rašín fixoval korunu na zlato, a cena zlata za krizí obvykle stoupá….
  Takže další rána exportu do vazu..

 240. Hale, a ted jeste tech 80 let deflace v USA a mate hotovo 😀 😀 😀

  Jinak, samozrejme lze diskutovat o pohledu ruznych skol, ale fakt, ze deflace neznemoznuje podnikani je mimo diskusi. Koneckoncu, inflace podnikani take moc neprospiva…

 241. To záleží na tom, čemu říkáš „výsledky absolventů“, Petře. Vzhledem k nákladnosti škol je totiž hlavně pravděpodobné, že je mezi absolventy například mnohem více dědiců rodinného imperia.
  otázka za’taky je, jak přistupují k výběru studentů. Nadprůměrné výsledky absolventů jsou totiž logické, pomkud si vybírají děti, které mají nadprůměrné dispozice k tomu být úspěšné.

  A pak je samozřejmě otázka, jetsli ty nadprůměrné výsledky jsou danné tím, že je tak skvělý ten výukový systém nebo tím, že si vybírají takové děti, které k tomu úspěchu přirozeně spějí a podobně by uspěly i u jakéhokoliv jiného typu školy.

  Jinak já jsem o tej škole něco četla, aniž bych věděla, že tam je nějaký enormě vysoký školný a aniž bych věděla něco o tom, jaké jsou výsledky absolventů.
  Ostatně to vysoké školné a s tím spojená asi jistá exkuzivita prostředí ať už jde o vybavení školy nebo o skutečnost, že rodiče dětí budou pravděpodobně hlavně politici, umělci, milionáři a celebrity, méně příslušníci střední třídy a sotva potomci zedníků a kuchařek, může svědčit taky o tom, že to je hlavně politika školy směřující k tomu být a zůstat školou pro elitu a ne pro běžné občany.

  Svůj úsudek, že pro moje děti by to nebylo a že ne každé dítě takovej systém snese bez újmy na duši, byť to zní přecevelice lákavě, jsem si udělala na základě popisu systému a zkušeností v průběhu školní docházky mých dětí. V tu dobu byla dcera na víceletém gymnaziu a kluk na střední škole. TAkže jsem měla zcela čerstvý zkušenosti, co moje děti od školy potřebují a bylo mi jasný, že tohle určitě ne.

 242. 288

  Pokud je ve státech , se kterými ČR obchoduje, inflace, a u nás by byla inflace 0%, znamenalo by to neustálou pomalou deflaci vyplývající ze zvyšování kurzu Kč.

  A ztráta konkurenceschopnosti.
  Vzpomeňte si, jakej Klaus kladl důraz na zachování samostatnosti české měny a z toho vyplývající možnosti devalvovat, pokud by to pro ekonomiku bylo potřebné.
  Například tím argumentoval za řecké finanční krize.

 243. „že jako výzkumné pracovníky je nejlepší věci nenapadají v pracovní době, ale večer doma, takže mouhou pracovní dobu využívat jinak.“

  My pracovní dobu nějak neřešíme. A jo, hodně lidí si třeba bere práci domů a dělá doma. Šéf s eo tyhle věci nestará, hlavně že bude hotovo v termínu.
  Pokud stihneme, co máme, je mu jedno, kdybychom tu viseli od stropu jak netopejříi a spali.

 244. 2 Schumi ad 267 – a proč ne? Kolega má nad stolem kresbu od Jiránka s houslistou a textem „Naučil se to Einstein, naučíte se to také!“

 245. Mno,
  račte brzdit ve svém svatém nadšení, přestaňme létat v oblacích a postavme se na matičku Zemi!

  Petře,
  ad „Šumerhill funguje od roku 1921 a výsledky absolbventů jsou značně nadprůměrné.“
  Pokud jsou výsledky nadprůměrné, je zřejmé, že i „výchozí materiál“ je značně nadprůměrný, neb jak známo, z blba Einsteina nevyrobíš!
  Takže se zjevně jedná o dítka tak vysoce inteligentní, že s nimi normálně není k vydržení a potřebují individuální výchovu a výuku. A na té škole na ně, místo rodičů, kteří ty znalosti nemají, čekají vysoce erudovaní pajdagogové, kteří jim luxus individuální výuky dopřejí, v rámci nenápadného usměrňování, kamže by svou nespoutanou duši měli zaměřit.
  Takže se jedná o školu nikoliv „svobodnou“ neboli cochcárnu, alébrž o velmi náročný program takříkajíc šitý na míru každému studujícímu. A odtud zřejmě i pramení enormní finanční náročnost.
  Takže je zjevné, že obecně tento model použitelný není…

  maydo,
  ad „Non jo, vážení, ale položili jste si někdy otázku, kolik těch informací dnes musí člověk vstřebat v porovnání první polovinou dvacátého století?“

  Já bych se zeptala jinak – položili jste si otázku, kolik informací jsme se vůbec nenaučili a museli zapomenout oproti našim dědečkům a babičkám?
  Nevytahujme se jako trika, naši dědové museli vstřebat též velké množství informací, jen my už o nich nemáme ani tušení, neb je k životu nepotřebujeme. Máme knoflíky, čudlíky, vypínače a vůbec nad tím nepřemýšlíme, ale stačilo by nám vypnout eletriku a jsme na hrnci, neb bychom si s obyčejným životem nevěděli rady.
  A kdyby nám stroj času dopřál výlet do doby kamenné, nepřežijem ani týden! 😀 😀

 246. 288

  Pokud je ve státech , se kterými ČR obchoduje, inflace, a u nás by byla inflace 0%, znamenalo by to neustálou pomalou deflaci vyplývající ze zvyšování kurzu Kč.

  A ztráta konkurenceschopnosti.
  Vzpomeňte si, jakej Klaus kladl důraz na zachování samostatnosti české měny a z toho vyplývající možnosti devalvovat, pokud by to pro ekonomiku bylo potřebné.
  Například tím argumentoval za řecké finanční krize.

 247. Petře,
  ale já netvrdím, že je Summerhill špatná škola !!!
  Jen že není pro každého, a to i když odhlédnu od nákladnosti. Jsou dětičky, na něž je potřeba biče, aspoň dle mé zkušenosti.
  Na dokument se příležitostně podívám, ale spíš mi to přišlo jako sehraná scénka… a pokud to půjde, i na ty absolventy. Pokud víš, tak prosím odpověz, jestli jim absolventi na té škole vaří… Ten film začíná tím, že dva snobští rodiče (OK, snobsky vypadá zejména lehce hysterická exaltovaná matka) vezou dcerku, s níž si neví rady v běžných školách, do nějaké školy „extra“. Už to mne lehce irituje, takže si budu muset na důkladnější analýzu vyhradit nějaký pohodový den, abych byla aspoň trochu objektivní 🙂
  Každopádně trvám na tom, že se mi ta idea a systém nelíbí, takže bych tam dceru nedala, i kdyby to bylo zadarmo. Navíc, tím že dítko mám jen jedno, mi vadí i internátní život – v UK je to sice běžné, ale upřímně řečeno si vážím každého dne, kdy se můžu dceři věnovat – nejen občas pomáhat se studiem, ale každodenně klábosit o životě a běžných věcech. Je to sice hodin a hodin, které nevěnuji jiným věcem (např. kariéře, takže jí na drahou školu nevydělám), ale já si to užívám (i když někdy přemýšlím o fackách :)…puberta…)
  Čímž, a to znovu podtrhuji, Summerhillskou školu nezatracuji, naopak jsem ráda, že poskytuje alternativní způsob vzdělávání. Ovšem aplikace tohoto ve velkém měřítku – na to jsem fakt skeptik.
  Každopádně teď mizím směr hudební škola, neb dítko si k mírně donucenému klavíru (který jí však docela jde) samo přibralo i hodiny zpěvu (ráda zaplatím), a musím ji tam odvézt, neb zdejší MHD je tristní (cena za to, že bydlíme na vsi ve velmi milém prostředí a domkem nám courají dva kocourci). A večer musíme probrat chemii, neb na rozdíl od matikářky (zdravím PeSi, je to absolventka MFF UK a IMHO učí výborně), která látku vysvětlit umí, je chemikářka (absolventka zdejší PřF JU) tragik.

 248. Jen krátce k té deflaci, zatím bohužel nemám kdy to dočíst. Samozřejmě nevidím důvod, proč by deflace mohla být škodlivější, než obdobně vysoká inflace. Ale — a nevím, zda to někdo nahoře zmínil — v dnešním šuntovním světě je nutno ji vidět zejména ve spojitosti se zadlužením. To totiž je zjevně naprosto nesplatitelné už teď, resp. už dávno. Avšak co by to navíc dělalo při deflaci dejme tomu 1:10 za nějakých 30 let (tj. 8 % p.a.)? Když si představím dejme tomu hypotéku na takovouto dobu…

  277 — řekneme-li, že — sorry

 249. Wikipedia není zas tak moc zdroj. Ale i kdybych ho uznal, drtivá pŕevaha zelené nad modrou v daném období je i dle wikipedia jasná.

  Popularizacni odkaz zde:
  http://www.investopedia.com/ask/answers/040715/were-there-any-periods-major-deflation-us-history.asp
  nebo zde:
  http://www.bbc.com/news/business-28009477

  Jinak treba zde, ale je placeny.
  http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=10087510&fileId=S0145553200017533

  Obecne receno deflace nevylucuje rostouci, prosperujici ekonomiku.

 250. „Nevytahujme se jako trika, naši dědové museli vstřebat též velké množství informací, jen my už o nich nemáme ani tušení, neb je k životu nepotřebujeme“

  No jo, rputi, ale to je v podstatě totéž. Potřebujeme k přežití jiný informace, než naše babičky a naší dědové a tak si necháváme ty, které jsou pro naše přežití důležité.

  A tím vypnutím elektriky bych to neviděla tak černě, v kamnech ještě zatopit umím 😀 jediný, s čím bych měla problém by bylo, až by došly sirky. Musela bych se naučit s křesadlem. bnebo myslet na to, jak vždylky uchovat aspoň jeden žhavej uhlík.

 251. Rputi, ad 297 – Skola ma treba absolventy, kteri sli do manualnich profesi. Koneckoncu ten castecne romantizujici film ma dosti problemoveho skolaka jako jednoho z hrdinu. Usmernovani – nu ano, ale jsem to jen ja, kdo vidi jisty rozdil mezi usmernovanim na zaklade individualniho posouzeni a masovym drilem?

  Matzurko, je mi vzdaleny umysl presvedcovat nekoho, aby dal sve ditko na Summerhill.

  Cela diskuse zacala tvrzenim, ze koncept svobodnych skol je novy a nemuze fungovat. Coz jsem se pokusil uvest na spravnou miru. Je pres sto let v provozu a ma slusne vysledky. Vic asi nemam co rici 🙂

 252. 301 Petr Kunetka
  tak si myslím, že se to brzo zacyklí viz pravomocný Altner 🙂 🙂 🙂

 253. Petře,

  „Skola ma treba absolventy, kteri sli do manualnich profesi.“

  platit hřísné peníze , abych měl z dítěte manuela ?

  jedině, že by to dítě bylo absolutně hloupé, a byl by zázrak, že by se vůbec nějak uživilo..

 254. Hale, k použitelnosti wiki jako zdroje…

  Vezmu si heslo deflace: https://en.wikipedia.org/wiki/Deflation
  Hned v prvním ŕádku detailního vysvětlení se pracuje s IS-LM modelem, ne kterém krásně vysvětlují kde co.

  Až když si človek pročte heslo IS-LM modelu
  http://www.bis.org/publ/work186.pdf
  tak zjistí, že je dávno překonaný a vyvrácený a používá se jen k výukovým účelům na středních školách… Tolik ke kvalitě wiki jako zdroje…

  Nasel jsem jeden zdroj, který je zdarma:
  http://www.bis.org/publ/work186.pdf

 255. maydo 302,
  omyl, měla byste spoustu problémů, zatopením v kamnech to jenom začíná.
  Jak nadělat šrot pro prase, jak zadělat na chleba, kdy dát močit konopí, kolik napříst lnu, jestli už je plátno dost vybělené, kolik ho budete potřebovat pro 10 dětí, Co dát krávě do žlabu, ztloukat máslo, usušit seno… co vařit k obědu, když lednička není … kdy dozrává to neb ano a co s tím, že aby bylo dost na zimu…
  A jako žena Božena byste neměla pračku, ale mydlila lajblíkem o šutry u potoka… velmi nebezpečná činnost, jak víme z historie… 😀

 256. 304-over the NEXT 100 years… Tj. 1900 a dal…

  Hale, hale… 🙂

 257. 306 – Kdyz vim, ze ditko neni super chytre, tak ho prasknu na mizernou skolum, at aspon usetrim? 🙂

 258. Petře,

  od roku 1913… kdy vznikl FED. Nepozorně čteš 😉
  A tím devatenáctým ( ceny 1800- 1900) stoletím bych moc neargumentoval.
  Je to strašně dávno, a všechno je jinak.

  Jistě , byly i pak krátké období deflace, ale ten poměr mezi deflacemi a inflací vyjadřuje výsledek. Ztráta hodnoty dolaru 96%.
  A ještě doplním – krátké období deflaece – jeden, dva kvartály nevadí.
  Delší období je problém, a hrozí průserem.

 259. No jo, ale to předpokládá, že rodiče jsou chytrý a jen dítko se nepovidlo. Ale co když rodiče taky moc rozumu nepobrali, ale peněz (s klikou) ano?

 260. 311

  petře , já to psal – pokud to dítě není super hloupé.
  Z obyčejně nechytrého dítěte udělá úspěšně manuela i obyčejná státní školo.

 261. Stačí se kouknout na číselnou hodnotu platů v USA v r. 1946 a teďko.

 262. A dalsi vec… Vrchem spodem se strasi deflacni spiralou… Novinové články v novinách, odborníci, bankéři, všichni hrozí.

  Ekonomove jiz delsi dobu diskutuji, zda muze deflacni spirala nastat alespon teoreticky. Zadne prakticke priklady samozrejme nejsou. velkou depresi nepokladaji za priklad snad uz ani posledni zbytky fanatickych keynesianu…

 263. 315
  Petře,
  koupíš si nové auto, když to vypadá, že za dva měsíce bude lacinější ?

  Za inflace víš, že za ty dva měsíce bude možná o něco dražší, takže není na co čekat.

 264. Hale, jak mohu argumentovat jinym, nez 19. stoletim, kdyz kazda existujici vlada zalozila institut, jenz ma ve vinku jako hlavni cil deflaci nepripustit? Pro zadluzenou vladu je totiz deflace likvidacni….

  Jestlize v 19. stoleti treba deset let deflace nevadila, a nyni je vic nez jeden-dva kvartaly znacny problem, je otazkou, zda je moderni ekonomika na zdravych zakladch, schopna dlouhodobeho rustu, anebo alespon stability…

  Trochu jako mit super moderni a spickovy material na plomby, kterym se ale nesmi jist nic kyseleho 🙂

 265. Hale, co auto… Ani chleba si dva mesice nekoupim, protoze bude levnejsi 🙂
  Co potrbeuji, to si koupim hned. Kdyz to nepotrebuji, tak to nekupuji… Anebo budu dva mesice nechodit do prace?

  Hale, vicemene cele 19. stoleti v USA ceny klesaly, za 100 let na polovinu. Mas pocit, ze by se neinvestovalo? Transkontinentalni zeleznice? Panama? Suez? Naopak mam obavu, ze v posledni dobe mame problem i jen mit v poradku dalnice…

 266. 274 — A jak poznáte, kterej píše opravdu pravdu a kterej kecá? — Samozřejmě nepoznám, maYdo. To jest, nikdy to nepoznám na sto procent. Jenže nesmíme akceptovat (v jádře možná nejspíš neurotický) přístup postmoderny a všeho, co následovalo: Ti kážou, že všechno je relativní. To sice možná je, a podobně se může stát, že atomová elektrárna jednoho krásného dne spektakulárně vybuchne působením jevu, který jest fysice neznám nebo jí byl trestuhodně přehlédnut. Jenže s jakou pravděpodobností? Nikdy totiž nesmíme přijmout (neurotický a/nebo manipulativní) postoj zelených pravdoláskařů, zakazujících jménem principu předběžné opatrnosti vše, co se jim nelíbí, ledaže by někdo byl schopen na 100,0 % (hodnověrně!) prokázat, že ona neznámá a strašlivá nebezpečenství nehrozí.

  To, že je vše jen relativně pravdivé, však vůbec neznamená, že všechno je pravděpodobné či nepravdivé stejně, stejnou měrou. Od toho tu je kritické myšlení, aby nám pomohlo spleť (des)informací a (pseudo)faktů alespoň trochu rozmotat. Jen jako příklad, věrohodnost, byť toliko subjektivní, nemusí být v průběhu času nutně konstantní; naopak, s nějakým odstupem ji obvykle lze posoudit lépe; s dostatečným odstupem zpravidla podstatně lépe. Zdroje, jejichž informace se dříve již (víceméně) potvrdily, budu později asi brát jako ty spolehlivější (pakliže se v konkrétním případě neobjeví nějaká nelogičnost či nekonsistence). Atakdále, a tak podobně, samé banality a triviality, které každý zná…

  A nakonec stejně uvěřím tomu, co se mi bude líbit nejvíce.

  Před otázkami v principu zcela shodnými stojíte den co den, jen si to (právě proto) třeba neuvědomujete. Jak poznáte, že statický výpočet, který Vám někdo přinesl, je v pořádku? Jak poznáte, že v acylpyrinu není strychnin? Nejenže nějak (a v nějakých životaschopných mezích) ano; snad stojí za povšimnutí, že v praxi to nepřekonatelné potíže nečiní.

 267. Ad inflace/deflace. Peníze samy o sobě nebývají cílem lidského konání. Peníze jsou měrnou jednotkou určující relativní hodnotu zboží.
  Může být inflace / deflace, která sama o sobě nemusí být špatná. Inflace – zdražení z důvodu např. neúrody, nevyplatí se skrmovat pšenici, porazí se prasata a bude rok-dva vegetariánský.
  Deflace – např. nadúroda, vynález umělých hnojiv také nepřináší sám o sobě něco škodlivého, až na civilizační choroby způsobené nadměrnou konzumací ovaru, prejtu, uzených kolen.
  Co považuji za škodlivé je když se používají falešné váhy. Tomu měří méně, tomu víc …
  Podobné je to, když emisní banka tiskne peníze – míru, kterou se měří zboží.
  Problém tisku není krátkodobý – dnes něco chcete směnit za něco – víte, že prodejem domu si získáte peníze na dva byty, měřidlo slouží spolehlivě.
  Dlouhodobě to je jako by se vám doma svinovací pásmo každý rok na metru o dva centimetry zkrátilo. Co budete dělat s takovým pásmem? Přestanete ho používat. Zkusíte vymyslet náhradu. Místo svinovacího pásma použijete hranu stolu, plaňku z plotu. Náklady na měření vzrostou.
  Podobné je to s penězi, co ztrácejí na hodnotě. Člověk místo spokojeného zajištění na stáří, místo pěti set rýnských, musí kupovat nemovitosti které nepotřebuje, musí investovat do fondů, kde ho v důsledku okradou. Nebo si může nechat tu falešnou míru, falešné pásmo doma, a až půjde za X let do důchodu, zjistí, že dřívější dvaceticentimetrový rohlík dnes aby lupou pohledal.
  To je chyba falešné míry, falešného pásma, falešných peněz. Rostou vám náklady na časově rozložené transakce. Dnes prodám dům a za dvacet let z těch peněz koupím dva byty. Věříte tomu?

 268. (289) To by byl ale hodně ideální svět. Jsem pro, ale je nás málo.
  (290)Díky té deflaci se index Nikei docela zřítil.“ Pokud tedy díky, tak je dobře, že se zřítil? Nebo se vinou deflace zřítil? Nebo dokonce se zřítil a vinou zřícení byla deflace?
  (293) Ovšem v tom Řecku měl nespíš na mysli devalvaci zcela přirozenou, ne napáchanou bankou.
  (300) To máš asi pravdu, přílišné dluhy eliminuje (za značnou cenu) jen inflace. A dluhy, dluhy, dluhy frčí jak dráha.

 269. „Navíc, tím že dítko mám jen jedno, mi vadí i internátní život – v UK je to sice běžné, ale upřímně řečeno si vážím každého dne, kdy se můžu dceři věnovat – nejen občas pomáhat se studiem, ale každodenně klábosit o životě a běžných věcech“

  Tak tomu rozumím, Maztzurko, tím spíš, že to moje mládě už sedí na kraji hnízda a roztahuje křídla. 🙂

  Chybět mi bude hlavně to každodenní klábosení a její vtipné postřehy a poznámky, pokud jde o nějakou pomoc se studiem, tam je dávno samostatná.

  ostatně za dva dny, věřím, složí maturitu a ty výchovné závazky tím budu považovat za vyřízené.

 270. (316) Osobně kupuji auta dle úplně jiných kritérií. A výpočetní techniku, kde je setvalá deflace také.

 271. Deflace v Japonsku. Co jí předcházelo? Nenazývalo se to „přehřátím ekonomiky“? Nebylo i pro zavedené firmy výhodnější založit si divize výroby peněz z peněz (rozuměj obchodování na burze)?
  Japonská banka a vláda dlouhodobě manipulovala měnou, aby udržela konkurenceschopnost. A jednoho dne to prasklo.
  Podobně jako dnes v Číně. Sledujte krizi v přímém přenosu.

 272. Doplňující otázka k inflaci: Jakou mi doporučíte úschovnu peněz, abych když dnes prodám dům, si mohl za dvacet let koupit dva byty?
  Odborník by poradil: kup si byt v Praze, pronajímej ho. Ve vlastnictví ho musíš držet přes svěřenecký fond se sídlem na Guernsey.

 273. 318

  Petře, je jasné, že jíst se musí každý den. Ani netvrdím, že by se za deflace všichni chovali stejně.
  Někdo by si počkal půl roku, a zatím jezdil ojetinou, kterou má dosud. Někdo by si auto koupil hned, protože jeho ojetina se už rozsypala definitivně. Anebo by si koupil nové auto, protože ze společenských důvodů si nemůže dovolit být viděn ve starém autě.

  U někoho by byla úspora finančně naprosto bezvýznamná, pod jeho rozlišovací schopnost.
  Takže taky koupí.
  Ty příklady deflační spirály…. Moc nemohou být , protože v novodobé historii dlouhé odobí deflace vlastně nebylo. I proto, že to centrální banky nedopustí, jak píšeš.
  Snad kromě toho japonska.
  A pokud píšeš, že i v tom japonsku se podnikalo, tak jo. Podnikalo.
  Ale jak vyplývá z toho indexu Nikkei, asi ne moc úspěšně. Zisky firem s akciemi na burze asi moc vysoké nebyly…
  Zisky poklesly , daně státu taky , a Japonsko je hodně, hodně zadlužené.

 274. Ozaj, co se stalo s dluhem ČSSD a pravomocným rozhodnutím ?

 275. Problemy Japonska a japonske ekonomiky nebyly dany deflaci, ale uverovym mejdanem a naslednym prasknutim bubliny.

  Pravdou je, ze deflace zpusobuje problemy silne zadluzenym subjektum… Na druhou stranu – clovek se zlamanymi nohami beha mnohem hure, nez ten se zdravymi. To neznamena, ze beh je spatny…

  Je ale jasne, kterou z techto dvou variant vlady – v nejzadluzenejsi subjekty na trhu – preferuji. A podnikatele samozrejme pracuji s tim, ze politikove budou drzet prostredi, ktere zvyhodnuje dluzniky… A zadluzuji se take.

 276. Ceny aut kolísají třeba kvůli novým modelům nebo akčním nabídkám daleko více než je nějaká inflace/deflace.

  Představa, že čekám na slevnění auta při deflaci 0.5 % je ještě úsměvnější než čekání na dovolání ČSSD.

 277. NoName, no to, co jsme cekali, ne? 🙂

  Altner podal exekucni navrh, coz by v takovemto pripade melo byt na jedno stani, ale soud zrovinka v tomto pripade nejak vazne…

 278. NoName, zatím ticho po pěšině, až na to, že socani zaplatili asi 11 melounů Altnerovým věřitelům.
  Nejvyšší soud si dává na čas, ať už se zamítnutím nebo vyhověním žádosti čssd

 279. Hale, kdepat ticho po pesine. CSSD vyuziva kazdou moznou finticku a dvirka, aby exekuci pozdrzela. To by bylo kriku, kdzbz to delal nejaky podnikatel, nerkuli obcan 🙂

 280. NoName ,
  to slevnění může být při očekávání deflace větší, než by vyplývalo z deflace samé.

 281. Petře, ovšem čssd nemá zájem na prodlužování doby rozhodnutí NS.

 282. Pravda, misto deset procent to bude 10,5. A na to oplati pockat 😀

 283. Ale ma sakra zajem na prodluzovani rozhodnuti o exekuci… A cini se neuveritelne, namitat podjatost u soudu, ktery rozhoduje o exekuci je hodne vysoky level…

 284. 337

  Jistěže má. A využívá všech možnosti.

 285. Trvale udržitelná inflace neboli přikrádání je cílem socialistū všeho druhu. Málokdo z nich má ale koule to říct na férovku jako pan Paroubek, že dluhy se neplatí a nemlžit jako pan Sobotka.

 286. Predpokladam, ze se CSSD nebude divit, kdyz stejnou filosofii prijmou i obcane. Zde budu velmi konkretni, treba ja jsem dost dlouho vahal u nekterych metod danove optimalizace, nicmene tato kauza mi konecne pomohla prijmout filosofii „ani korunu bez boje“ skutecne za vlastni.

 287. A protože se zřejmě jedná o soud, který vydal rozsudek s tím nekřesťanským penále , je to docela důvodné.
  Mám docla problm s tím, že soud uzná, že průtahy které vedly k penále způsobil většinou Altner, ale penále rozhodne ve výši, jakoby průtahy způsobila čssd.
  A to, že čssd už dávno zaplatila 50 melounů jaksi nevzal v úvahu.

 288. 286 Jo? Ukaž mi auto, které si samo tankuje, řadí, má vysokou průchodnost terénem, je obojživelné, není třeba ho startovat, nepotřebuje výměnu oleje a filtrů, má autopilota…
  Nezaměňuj obtížnost řízení s obtížností naučit se řídit.

 289. Hale, mne je jasne, ze mate problem s tim, ze na CSSD dopadl stejny mechanismus, jako na obcany 🙂
  Inu, volici rozhodnou. Za vic mi to nestoji.

 290. Petře 🙂
  to je demagogie. Nevím nic o tom , že by ČR za Paroubka neplatila splatné dluhopisy.
  Chtěl říct, že většinou ( a to je pravda) se staré dluhy platí z prodeje nových dluhopisů, takže zadluženost zůatává.
  jedinej, kdo dopravdy splácel dluhy a snižoval státní zadluženost bylo snad Švédsko za vlády socanů.

 291. Jo a potom taky Ceučescu. Ten doopravdy přiškrtil výdaje a zaplatil zahraniční dluhy.
  Čímž ovšem natolik nasral obyvatelstvo, že skončil u zdi.

 292. 😀 😀
  Právně je to zřejmě v pořádku, takže jedině snad Vytrhlíka rozsekat do Kostelecké uzeniny! 😀

  „Vadí mi střet zájmů Andreje Babiše, řekl si jedenatřicetiletý vývojář Martin Vytrhlík a vymyslel aplikaci do mobilního telefonu, která rozezná, jestli výrobky v regálech obchodů pocházejí z holdingu Agrofert ministra financí. Pojmenoval ji „Bez Andreje“.

 293. 349-ha ha. Nikolai ročně utratil 1/4 rozpočtu na stavbu Paláce republiky. Opakovaně.
  Jenom splácením dluhu to nebylo.

 294. Petře,
  myslím, že stran té školy tedy nejsme v zásadním rozporu.

 295. Take myslim ze ne, Matzurko… Slo mi jen o doplneni neuplnych informaci, nic vic 🙂

 296. 352

  NoName 🙂

  Na co myslíte že si půjčoval ? Na megalomanské akce. Ten Palác byla jen jedna z nich.

  Přibližně v tom období začal v Rumunsku proces systematizace, přesídlování samot a menších vesnic do měst, který vyvrcholil přebudováním hlavního města. Přibližně jedna pětina centra Bukurešti včetně kostelů a historických budov byla zdemolována a přebudována. Důsledkem procesu systematizace byl vysoký zahraniční dluh Rumunska, který v roce 1979 dosáhl hodnoty přibližně deset miliard dolarů

 297. 355 Halle
  kdes to našel? To byl program Bati ve Zlíně. To jak naučit bydlet vidláky ve městě.

 298. NoName.
  Já hledám na gůglu to, co vím z dřívějška.
  Mám dobrou paměť.
  A ono tvrzení s odkazem nebo citací je průkaznější než samotné tvrzení.

 299. Skimici 🙂

  On Baťa ze skoro vesničky udělal město 🙂
  Do něj to byla ďoura s 3000 obyvatel
  Začal v roce 1894, v roce 1910 už mělo 13000obyvatel, v roce 1938 už skoro 35000

 300. dobrý odvečer – ad 351 – nedřív mně napadlo, proč si normálně nepřečtou, kdo ty buřty vyrábí?
  Ale když o tom tak přemýšlím, tak bych si tipla, že to je podobnej podfuk jako bylo světýlko, co rozezná v zásuvce, jetsli jde proud z Temelína nebo odjinud

 301. maydo,
  ono těch firem, co patří agrofertu je víc. A že patří Agroferu na obale není napsané.

 302. No, já teda sice Babiše nemusím, ale že by mi ležel v žaludku natolik, abych si kvůli jeho párkům pořizovala mobilní aplikaci, tak to zas nemusím, tak často ty párky nekupuju. A kdyby mi to hodně leželo na srdci, tak si tu strukturu někde najdu.

  Ale spíšš si myslím, že to bude zase nějaký temelínský světýlko…. 😀

 303. OMLUVA: nepisi to z vlastniho pocitace a tak tu nemam cestinu.

  Summerhill: priznavam, ze tahle skola na mne dojem nedela stejne tak jako uspechy (sic) jejich absolventu.
  Inflace-deflace. Snad bych mel pripomenout jedno vyznani viry:
  Neni Boha krome Paula Krugmana a Mugabe je jeho prorok.

  V Nemecku si novinari povsimli, ze Svycarsko otvira 1.6. tunel pod Gotthardem. Po 17 letech prace v delce 57 km. Az sem je to v poradku. Jenze ti sprisezenci jej oteviraji o rok drive a bez franku nakladu navic. Takze pri srovnani s berlinskym letistem ci stuttgardskym nadrazim je to podraz.

  Ac se to nezda, nemecke statni obcanstvi je zatracene komplikovana zalezitost. (Doporucuji nemeckou wiki, heslo Deutsche Staatsangehörigkeit.) Nicmene nekdy je clovek prekvapen jeste vice. Zenin kolega je rakousky obcan. Kdyby se narodil po roce 1975 byl by i nemecky. Ale neni. Tak o ne pozadal. Cely zivot zil v Bavorsku, vychodil tam i skoly, pracuje tam. Trestan nebyl, extremistickych hnuti clenem neni. Nicmene musel skladat zkousku z nemeckych realii. To ho neprekvapovalo. Co ho ale prekvapilo, byla povinnost slozit jazykovou zkousku z nemciny.

 304. maydo 362,
  nemá každý přehled, co všechno patří pod Agrofert. Já jsem, např. taky donedávna netušila, že tam patzří třeba Olma a začala jsem se zajímat, až když to mlíko nebylo k pití.
  Podle té aplikace se to zjistí, podle kódu výrobce, úplně snadno. To žádný podfuk není.

 305. >>dvd 365,
  oni jedou podle předtištěných nařízení a je jim úplně fuk, s kým mají co do činění.
  Já jsem takhle měsíc po přistěhování, kdy dítko už dávno chodilo do školy, dostala strašně arogantní dopis na téma, že, jestli to nevím, tak v Německu je povinná školní docházka a pokud dítě okamžitě do školy tamatam nenastoupí, tak mě zavřou až zčernám.
  Tak dostali neméně ostrou odpověď, že není mojí chybou, že si nedokážou zjistit, kam chodí holka do školy a bylo ticho!

 306. skimici 367,
  viz 216!
  Navíc prý Saudi byli tak nerozumní, že začli mávat americkými dluhopisy a taková činnost je velmi nezdravá.

 307. Rputi,
  my jsme takovy dopis zase dostali v Praze. Ale byl velice slusny a tak jsme se brzy dohodli. Ovsem nemecky bernak byl neco jineho. Jelikoz jsme s zenou byli danovymi residenty ruznych zemi, chteli financove prokazat, zda nejak sdilime sve vydelky. Tak jsme museli prokazovat, ze z jednoho bezneho uctu se posilaly nejake penize v jednom smeru a pak zase zpet ve smeru druhem. Bernak tim byl ukojen. Dotaz zda sdilime loze uz nepolozili.

 308. 370

  Slušný dopis od českého úřednictva ? To snad ne ! 😉

 309. Rputi, když zjistím, že mlíko není k pití, tak ho přestanu kupovat a začnu kupovat jiný, protože mi prostě nechutná. 🙂
  Jetsli mlíkárna patří tomu nebo onomu, proto mi víc nebo míň chutnat nebude.

 310. “ Bernak tim byl ukojen. Dotaz zda sdilime loze uz nepolozili.“

  To by mně zajímalo, kdyby ten dotaz položili, jetsli by taky chtěli zkontrolovat, jetsli jste náhodou neuvedli neopravdivé údaje. 😀

 311. 2 Rpuť ad 308 – no a kor kdyby se tam náhodou přinatrefil nějakej ten kníže s lemrouchem…

 312. Členové legendární kapely Plastic People of the Universe se kvůli neshodám rozdělili.

  Evidentně živé polovině PPOTU vadilo, že ta mrtvá polovina zalejzá do rakví s prvním kuropěním, místo aby pokračovala v kalení. Doby konzíků v Postupicích už jsou nenávratně pryč a někteří chlapci teď patrně zjistili, že nelze vstoupit dvakrát do stejné řeky. I když je člověk patřičně premedikován.

 313. (326) Co se aut týče, mnohem horší překážka nákupu nových je „Bursíkova buzerace“, než nějaká deflace.
  (345) Ukaž mi auto, které má „vlastní hlavu“ (ne ventilů). Na to ještě ani automatiky nestačí.

 314. ptakopysku 375,
  a co maj dělat?
  Kurvopění je kurvopění a když kohoout zakokrhá, musej do penálu, to se nedá nic platný! 😀

  Jen je mi, člověče, divný, tohle přesluhování nebejvalo!
  když vstávala z hrobu Hermanka, tak se vtipkovalo, že má na čele dvě pihy… 🙂
  A jistě jsou i jiní, kteří na to mají, ale jinak se z toho stává všeobecný zlozvyk, což je ovšem umožněno zřejmě sentimentálním obecenstvem. A taky současnou hrůzostrašnou produkcí. Jinak si to nedovedu vysvětlit.

 315. Na čt24 je opět nějaká Adéla Jurečková. Archetyp Vítačky. Hubená uhrovitá ve vytahaném svetru. Jasná Myrna Minkoff či Šiklová nebo ty jiné horlivky s umaštěnými vlasy.

 316. Ach, to musí býy fičák s těma zapálenýma holkama. Hair, Forman, …

 317. Ačkoliv, smyčku přes ten mariánský sloup prý nenavlékala osobně …

 318. 374, 308 – bez obav, vážení, u nás u chalupy má potok bahnitý břehy a v kůlně máme po babičce valchu, takže mlácení prádlem o kameny u potoka by se stejně nekonalo.

  Takže můžu mít všechny knížata na háku s lemrouchem či bez něj, spící, či bdící.

 319. Když o tom tak přemýšlím, myslím, že tam je i bubnová pračka na kliku 😀

 320. 373 – byste se divili, jak se zkoumá společná domácnost pro daňové účely. 🙂

 321. A jedno úplné OT- prosím o radu. O víkendu budu pobývat v Zadově na Šumavě. Mohl by mi někdo dát tip na výlet po okolí? Limitován délkou pěší chůze max. 5 km tam i zpět. Dík.

 322. Hlavně to nenapráskejte! To mafie neodpouští!

 323. 283 — Non jo, vážení, ale položili jste si někdy otázku, kolik těch informací dnes musí člověk vstřebat v porovnání první polovinou dvacátého století?

  (…)

  Tak co chcete, když mozky máme pořád stejný, ale musíme toho do nich nacpat mnohem víc. Máte na vybranou buď mznát méně a do hloubky nebo více, ale povrchněji. Nikdy to nebylo jinak. Čím víc, toho budemem muset znát, tím víc to, co nebudeme potřebovat nutně, bude posvrchnější, pokud nedojde k nějakýmu evolučnímu skoku.

  Ještě bych se — a vzhledem k vůčihledné mimoběžnosti toho, co sem píšu a co nikdo nečte, snad celkem bez nebezpečí vzniku škod na čísi duši či ideálech — rád volně a krátce zastavil u výše uvedeného…: S dovolením bych snad začal naopak u toho, co nemusíme. Když jsem před 40+ lety jel tramvají, občas tam někdo vytáhl skládací šachovničku, a pak hloubal nad nějakou více či méně zapeklitou posicí. Dnes tam vídám hrát daleko více lidí, ovšem cosi v prvním přiblížení nepříliš myšlenkově náročného (ač vypracování optimální strategie by leckdy mohl asi být docela zajímavý oříšek) na mobilu. Šachisty jsem si v počítačové éře všiml, co si teď vybavuji, nejspíš jenom jednou; hrál na tabletu proti zřejmě dost slabému programu, a jelikož tam se zaujetím blical i s převahou několika figur v jasně vyhraném postavení, holt toto zaujetí asi taktéž bylo poněkud jiného druhu, než tehdy dávno…

  Zkrátka, chtěl bych zdůraznit, že vůbec nejde o samotný objem informací, nýbrž (hlavně) o jejich kvalitu a strukturu. Je-li zde dnes nějaký objem postmoderní patlaniny, ještě ani zdaleka to neimplikuje, že předtím to bývala klasická patlanina obdobného rozsahu. Naopak, tehdy existoval nějaký řád, tvar a struktura; možná ani ne tolik v těch informacích, jako v hlavě toho, kdo s nimi zacházel.

  Ostatně, abych nechtěně nevyvolával dojem, že kritizuji ostatní… Kolik jsem toho sem dneska tak asi nadatloval, samozřejmě naprosto marně jak z mého hlediska, tak i ze všech prakticky myslitelných hledisek případného laskavého čtenáře? Normostránku? Dvě? Tři? Ty nejkrásnější básnické sbírky první poloviny 20. století nejspíš měly menší rozsah, a podobně se na tři normostránky vejdou důkazy některých pro mne naprosto nepochopitelných vět z teorie množin.

  Zkrátka, objemem informací to myslím příliš není.

 324. Zpátečníku – to, že se nereaguje neznamená, že se nad tím nepřemýšlí.

 325. Zpátečníku, lidi jsou čím dál, tím stejní. Do hlavy si ládují spoustu věcí, o nichž se domnívají, že by mohly být či jsou důležité. Kdykoliv, od pračlověka Janečka.
  On se tablet od pazourku zase až tak moc neliší. 😛
  On by se ten Schumim zmíněný zedník snadno naučil kočírovat dodávku, jen kdyby na ni měl.

 326. 391 — Nojo, AeroKarle, jestli jsou lidé pořád stejní, jak je prosím možné, že nejméně šest generací mých předků umělo hrát na jeden či více hudebních nástrojů, zatímco já na žádný?

 327. Dáno, buď si vyjděte pěšky na Churáňovské chalupy nebo lanovkou na Churáňov a pak kolečko ke slati, tuším, že mezi lesní.

 328. Jo, tohle mne taky zaujalo. Já tedy taky neumím, vyvinul jsem sice snahu, ale hrubě nedostatečnou (byl jsem línej), ale fakt je že nějak zadrnkat na kytaru uměla za mého mládí cca 1/3 mužské populace (úroveň nehodnotím). Jenže, jestli tehdy, při nedostatku elektroniky, bylo lze dělat holkám díru do hlavy kytarou u ohně, dnes už stačí sednout si před rozsvícené parkovačky auta, muziku nechat zaznít z noťasu a ugrilovat si Burešův párek na plynovém grilu. Mně jako kdysi skauta a trampa by to nelákalo, ale ten hlavní účel, ona díra do hlavy, je stejný.
  A pokud to vezmeš šest generací zpět, kolik z nich mělo dostupný přístroj přenosný a reprodukce schopný?

 329. Zpátečníku, vždycky když příbuzenstvo nylo po první republice tak, že to bylo už k nesnesení, tak brácha do hovoru vstupoval s větou „a fronty na barevný televize taky nebyly“. 🙂

  Bylo zajímavé, kolik inteligentních a vzdělaných lidí nepochopilo absurdnost tej věty. 🙂

  nelze srovnávat nesrovnatelné. Naši předci potřebovali prostě ji ní informace, než my.

  „Naopak, tehdy existoval nějaký řád, tvar a struktura; možná ani ne tolik v těch informacích, jako v hlavě toho, kdo s nimi zacházel.“

  no, tak bez řádu a struktury v hlavě by většina lidí nebyla schopna konat svou profesi. Ale patří k tomu i umět vyřazovat nepotřebné. Informací je dnes podstatně větší objem ( a neříkejte mi, že ne, když dřív člověk četl obvykle jedny noviny a dnes jich proletí na internetu deset) a třídit je prostě musíte.

  Ono není směrodatný, co kdo hraje na mobilu v tramvaji. Ten člověk může relaxovat, aby si vyčistil hlavu a přitom dělá náročnou odpovědnou práci.

 330. „Nojo, AeroKarle, jestli jsou lidé pořád stejní, jak je prosím možné, že nejméně šest generací mých předků umělo hrát na jeden či více hudebních nástrojů, zatímco já na žádný?“

  Zpátečníku, především proto, že jste se na žádný nenaučil !!!!

  Nesvádějte to na lidstvo obecně a celkový úpadek. 😀

 331. S přenosností to samozřejmě bylo slabší, většinou to býval klavír…

  Avšak ono se to vyvíjelo (k horšímu) i během jednoho života. Kupříkladu jsem kdysi dosti užasl, spatřiv fotky jednoho význačnějšího prastrýce z doby těsně po konci 1. světové války, an se v polotrampském kroji veselí s kytarou. Jeho syn jej takto vůbec nezmiňuje a nejspíš ani nepamatuje…

  Ovšem nešlo jen o hloubení děr do hlav slečen, pratety hrávaly taky. Jedna přivedla z míry svoji očařku ještě v asi 95 letech požadavkem: „Dobře, tady mám brejle na dálku, brejle na čtení, ale teď potřebuju ještě na tuhle vzdálenost (ukázala), abych viděla na noty, když hraju na piano.“

 332. V hospodě zkusíme vymeditovat, jak se mění aktivní a pasivní chování ve vztahu k technice a hudebnímu vyjádření. Leze na mne ospalost a stejně je to na jinou formu diskuse, než ďobání do klábosnice. Třeba by nám k tomu mohl podmalovávat atmosféru František I, jehož v téhle věci obdivuji a ctím (když už není rejpal).
  Dobrou noc.

 333. 395 — a přitom dělá náročnou odpovědnou práci — No, hádal bych, že tehdy ti tramvajoví šachisti možná taky.

  Informací je dnes podstatně větší objem — V určitém, asi poměrně úzce vymezeném smyslu vskutku je. Jenže již dávno je množství (zajímavých) informací, s nimiž člověk přichází do styku a/nebo k nimž má přístup, nepřeberné a nezpracovatelné. Tudíž v tom to, přesně vzato, také nemůže být.

  Nebudu zkoušet analyzovat, proč jsem se na nic hrát nenaučil, ale snad mohu vyslovit domněnku, proč nehraju šachy (přinejmenším než kolem doroste další generace): Je to tím, že se nedokážu soustředit, resp. přesvědčit sám sebe, že by mi to za to stálo. Není vyloučeno, že s těmi hudebními nástroji je tomu podobně…

  Též přeji dobrou noc.

 334. Tak to mne zase probudili. Kolega nedovede napsat pozvánku na akci bez pěti vyšinutí z větných vazeb, neví, kde napsat čárku, a jeho souvětím snad už vůbec nerozumím. Celý den jsem napravoval olivy a je vůbec div, že jsem naneštěstí otevřel počítač.

  Jindy a nyní. Tak jsem si udělal drobnou představu, co bych zvládl. Nejspíše bych se uživil, protože v mládí jsem byl velmi úspěšný pytlák a něco z toho ve mně dodnes zůstalo. Na táboře u rodiny Malinů (tehdy snad byl ještě asák) mne naučili štípat pazourek a za pomoci desetiletých jsem si vyrobil docela slušný sekeromlat. Na vodu jsem jezdil od r. 1994 s tzv. americkými sirkami, tedy jakýmsi křesadlem na krk (stačí naškrábat a pak křísnout kudlou). Lukem také umím obstojně střílet a příprava zvěřiny na ohni mi není neznámá. Pravda, kůže jsem nikdy nežvýkal a ponožky pral, když se začaly dělat puchýře. Umím dělat víno, ovocnovici i vařit pivo, tedy základní lidské dovednosti. Konečně člověk, který přežil na vojně jako jediný bílý mezi třiceti cikány téměř celý měsíc, se budoucnosti moc nebojí.

  Karle, s tou kytarou mne potkala také zajímavá příhoda. Po roce mne v chýši navštívil kamarád, takže jsme skončili v osvěžovně, kde jsme získávali první životní zkušenosti. Tato knajpa, známá tím, že tu hráli od Bandoleros, Pacifik, Tomášek apod., jaksi pomrtvěla. Nicméně našli pro mne kytaru bez ečka a tuším, že jsem jim protáhl zavírací hodinu. Jak jsme se dostali domů, o tom máme docela mlhavé vzpomínky. Ráno jsem dělal inventuru, co mne náš mejdan stál a byl jsem velice příjemně překvapený. C o však bylo ještě zajímavější, že mi v kapse chrastily drobáky. Když jsem je dal k papírovkám, podivil jsem se ještě více. To, co jsem považoval za padesátku, byla stříbrná stovka s Gottvaldem, rok 44. Tak jsem si nějak vzpomněl na Finista…

  Bohouši, Bohouši, Bohouši! Brnkni mi!!!!
  Zaujalo mě, jak jste si dopisovali s Klausem. Myslím, že bys nedopadl lépe ani s Havlem nebo Zemanem. Nicméně nejsi sám, a pokud bys měl všechny papíry, tak máš celkem velkou šanci.

 335. Zpátečníku, ale mně je srdečně jedno, proč jste se nenaučil hrát na nějaký hudební nástroj. Akorát nějak nevím, proč na tom demonstrujete úpadek lidstva, když to je jen a jen váš problém….

  Umění ovládat nějaký hudební nástroj nečiní ostatně nikoho lepším, je známo, že například Reinhard Heydrich byl velmi sečtělý šlobvěk a vynikající klavírista.

  No, já taky na nic hrát neumím, protože jsme na gto poněkud natvrdlá a nemám hudební sluch. Tož a cvco má být? NApříklad umím upés)cz chleba a to i bez domácíé pekárny, xcož moje máti a babiřčky nikdy nezkusily , ani by je to nenapalo.

  Občas si při těch Vašich stescích nad úpadem vzdělanosti vzpomenu na jedinej román, JAne Austenové, který jsem přečetla a který pojednával o matce a dvou dcerách, které po smrti otce upadly do veliké bídy,neb byly odkázány jen na skrovnou rentu, z které si mohly dovolit jen skrovný zahradní domej se čtyřmi ložnicemi a jedním salonem a jen kuchařku a panskou.

  Nějak si už nepamatuju ty vztahové a dějové peripetie, protože ta bída v domku o čtyřech ložnicích s panskou a kuchařkou fakt předčila všechno a deje jinak byl ov)bvyklý mišmaš milostnýc vzplanutí a zklamání, nějakej ženich utekl do Ameriky a jinej s eukázal být podvodníkem, a tak dále, nic novýho podsluncem.
  Nicméně, jedna z těch děvčat byla povahy vážnéa druhá lekhkomyslní, co měla všechno na háku, Načež se nějak ošklivě milostně spálila či co a rozhodla se jít do sebe, brát život vážně a přestat lenošit.

  Přestat lenošit znamenalo, že několik hodin denně věnovala četbě a hře na klavír. A matička se strachovala o její zdraví, jestli přáíliš 😀 Tak to byla druhá věc, která mně dostala. 😀

  Dnes sotva najdete ženskou, který by, pokud se zrovna neživí jako koncertní umělkyně, věnovala několik hodin denně četbě knih a hře na klavír.

  Na druhou stranu, co v dnešní době s takovou ženskou, která umí jen konverzovat o literatuře v salonu a hrát na klimprcajk….

 336. „395 – a přitom dělá náročnou odpovědnou práci – No, hádal bych, že tehdy ti tramvajoví šachisti možná taky.“

  Ale to já vám neberu, zpátečníku. Jen podotýkám, že to, že někdo hraje v tramvaji na mobilu hru, neznamená to automaticky, že je to nějakej blb. Že podle toho nemůžete soudit. To, že jste tehdy vídal ty šachisty nebylo tím, že byli lidi nějaký jiný, lepší, ale tím, že ty mobily ještě nikdo nevynalezl a nezačal prodávat.
  Tramvajový šachista taky může být třeba nekomunikativní autista nebo arogantní inteletuál, omezenej jen na ty šachy a pro jakoukoliv další činnost absolutně nepoužitelnej. V tej tramvaji to neponáte. Konec konců špičkoví šachisti, pokud vím, bývají poněkud cáklí.

 337. Téma „míry znalostí“,
  které jsme tu nakousli, by vydalo na bibliotéku disertačních prací!

  Je ovšem zhola mylné, debatovat nad tím, jestli lidé dřív znali více, nebo naopak, jestli ¨v míře znalostí předčíme své předky!
  Rozdíly onoho „balíku znalostí“ nespočívají v kvantitě. Naši předkové prostě ke svému životu potřebovali jiné vědomosti než my a vůbec to neznamená, že byly rozsahem menší.

  Lidský mozek je prostě dimenzovaný a sny o tom, jak budeme „vědět stále více a více“, jsou nesmysl. Mozek je ovšem plastický a lze ho „vycvičit“, ale jen do určité míry. Pokud to se sumou znalostí přeženeme, mozek prostě začne kolabovat.

  Je např. zjištěno, že tlupa moderního člověka se skládala z asi 100 lidí.
  100 lidí bylo množství, které byl jedinec schopen registrovat a sledovat. Na to jsme dimenzování a to nám vydrželo dodnes. I když žijeme ve velkoměstě a denně potkáváme stovky a stovky dalších jedinců. Prostě je vytěsníme a do našeho světa se stále „vejde“ právě ta +- stovka, kterou jsme schopni rozlišovat a vnímat do větší hloubky.
  To je ta vytýkaná lhostejnost vůči druhým, která je ovšem jen obraným mechanismem.
  Někdy přehnaným, ale to je zas jiný problém.

  Leonardo da Vinci ještě mohl být polyhistorem v pravém smyslu toho slova. Během 19.století se zvyšující se mírou znalostí vědeckých faktů polyhistorů zákonitě ubývalo a nastupovala stále větší specializace. Tento trend pokračuje, takže skladba našich znalostí musí být zákonitě jiná, než byla skladba znalostí našich dědů a pradědů.
  Ovšem nutno vést v patrnosti, že ona „suma znalostí“ nezahrnuje jen vědu, ale i znalosti potřebné k běžnému dennímu přežití.

  Problém současné úrovně vzdělávání je ovšem v tom, že zcela zanedbáváme ony fundamentální znalosti, které nám umožňují myšlení rozvíjet a stáváme se závislými na technice, která jednak může kdykoli zkolabovat a jednak tím zanedbáváme onen „výcvik mozku“ a jeho trénink. Při současném neprocvičování paměti.

  Což znamená, že jako lidstvo zákonitě hloupneme!

 338. Dobré zas ráno… Pozvolna dočítám – 2 Dana ad 386 – Nevím, kde na tom Zadově budeš, ale moc hezká je trasa po modrej – na Churáňovské chalupy, dále kolem Churáňova k Mezilesní slati a na Zlatou Studnu. Zpátky pak buď tou samou trasou, nebo u té Mezilesní slati se dát po červené na Hřebenovku a odtud po zelené nazpátek do Zadova kolem Rašeliniště. To je tak cca kolem těch 5 km a není to moc náročné…
  Nebo, kdyby bylo dost energie, tak docapat až na Horskou Kvildu, tam se obžerstvit a nazpátek se nechat dovézt autobusem… Ale netuším teď, jak to jezdí…

 339. Aha, tak martin byl rychlejší… A koukám, že v návrhu trasy se dost shodneme…

 340. Dobrý den.
  Rputi: počítat „sumu hlouposti lidstva“ je stejně rozumné jako počítat globální teplotu ovzduší.
  Jak se vyvíjí gramotnost? Je více/méně gramotných?

 341. No a k tej míře znalostí – já si celou dobu seděl na tlapkách a jen jsem se zájmem sledoval, jaký další bláboly se ještě dozvím… Asi mě nebudete mít rádi, když vám sdělím sladké tajemství, že průměrný člověk využívá svou mozkovou kapacitu tak na 8 – 10%. No a k tomu ono klasické – komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí! Což znamená, že je třeba ten mozek od útlého dětství trénovat. Nejlépe počítáním, od jednoduchého po složitější a hlavně zpaměti… Ovšem ne každý měl to štěstí, aby ho táta od pěti let učil násobilku, pak počítat na logaritmickém pravítku a někdy v sedmi letech upravovat algebraické výrazy. Docela se mi to v pozdějších letech hodilo. No a navíc k tomu ještě trocha hudby – pak najednou člověk pochopí, jak souvisí matematika a fyzika s harmonií a při troše snahy slyší melodii a nějaký ty jednoduchý kila na kytaru dá k tomu dohromady. Načež pak zjistí, že třeba s tou přidanou septimou či zvětšenou kvintou by to znělo líp a dokonce ví proč. A pak už si ten mozek trénuje dále a sám a dobrovolně.
  No a když netrénuje? Inu, jako každý málo používaný orgán atrofuje a zakrní. A výslednou limitou je pak hovno sapiens.

 342. 2 NoName ad 412 – z dnešního Macka:
  „Některé zprávy naznačují, že až se lidé konečně proberou z letargie, bude to velmi krvavé vypořádání se s dnešními vládci:
  Afgánec, který ve Vídni na toaletách spolu se dvěma komplici znásilnil mladou holku, byl při převozu do nemocnice agresivní a byl zpacifikován dozorkyní, která je vyznavačka bojových umění. Utrpěl přitom modřiny, takže dozorkyně je již obviněna ochránkyní práv mladistvých. U Afgánce zjistili krevní onemocnění, jehož léčba přijde rakouské daňové poplatníky na 24.000.- Eur.
  Co myslíte: můj protinávrh Afgánce vykastrovat a šupem poslat zpátky do Afganistánu, ochránkyni práv mladistvých propustit a její funkci zrušit a ušetřené peníze dát znásilněné dívce – jde o podněcování k násilí?“
  http://viditelny-macek.cz/public/kapitola.phtml?kapitola=new

 343. ad 406 – Rputi, chce to zkusit spočítat s kolika lidmi si tykám (i když je třeba nevidím denně), mně to vychází asi na 600 !

 344. Quivisi 406,
  je to jinak!

  S těmi lidmi si nemusíte tykat. Jsou to sousedi, kolegové v práci – kde cha/nechca registrujete, že ten má mladou ženu, támhleten dvě děti a další si koupil nové auto – což jsou všechno informace, které vedete v patrnosti.
  O jiných se to třeba dozvíte taky, ale vytěsníte, protože to pro vás není sociálně potřebné.
  Se spolužáky ze základky si taky tykáte, ale u většiny z nich je vám naprosto fuk co dělají. Ten mozek si prostě umí poradit a informace selektuje.
  Ono to samozřejmě není takhle jednoduché, ale funguje to.

 345. PeSi, ale co to pises… Neco takoveho bz se ve Vidni prece nemohlo stat, a ze by inzenyr ci lekar… To je cele nejaky nesmysl…

 346. Jsou to jenom jednotlivé případy a drtivá většina imigrantů je hodná, integrovatelná a chce svobodně žít a pracovat v … Německu.
  A kvůli pár stovkám mrtvých po teroristických útocích přece nebudeme stavět ploty.

 347. diety do USA:
  vládnímu činiteli náleží diety ve výši zhruba 140 dolarů (3 332 korun) na den.

 348. Ale když nad tím přemýślím seriozně, dalo se to čekat… Již dlouho státy víceméně beztrestné rezignují na dalśí a další z ćinností, za které vybírají od ovčanů výpalné.

  Vnitřní a vnějśí bezpečnost je prost další z nich…

  ze se to ovćanům líbí je na delší úvahu na téma „jak dlouho trvá změnit poddanský styl myšlení“. Zjevně to bude ve staletích.

 349. Jo, quivisi, rozdílné sazby cestovních náhrad mne vždy bavily 🙂

 350. 411 No fuj, takle by ses dostal až k poďýlu prace na polyčtění vopice. To je komuňystycka totalyta. Tu my něcem. S toho domislel poďýl zahalky na odlyčtění opyce. To jako nas? Enže mi sy samy řikame Liďi. Ne tak jak nas nazyvajy ostatňy jak by mělo byt trestňi. Tvúj tata byl dyžgrymynant. Ťým že ti učyl, zvýhodňyl proti ostatňým, terý ťym dyžgrymynoval. A to je fuj, prtže jak tomu chudacy přydou, dyž všickni sou sy rovňy, akorát nemaj rovný přiležytosťe. Todlencto by měly zakázat a dyž je někdo naučeňi jak nema, ve škole by ho to měly odučit aby nebyl zvyhodňenej a nedyžgrymynoval ty vostatni.

 351. 420 — ze se to ovćanům líbí je na delší úvahu na téma “jak dlouho trvá změnit poddanský styl myšlení”. Zjevně to bude ve staletích. — Tomu nerozumím. Já se sice na (západní) svět obvykle dívám skrz referenční body 1910 a 1920, ale mám dojem, že co se děje teď, by bylo zcela neuvěřitelné i v roce 1970 nebo 1980. Je (mi) dost obtížné si představit, že tehdy Evropou bez odporu pochodují statisícové zástupy mladých muslimů, ale kdyby se tak bylo dělo, bezpochyby by to vzbudilo pěkný povyk v mediích, v oposičních lavicích a nejspíš i leckde jinde. Proto opravdu nevím, lze-li dnešní bezprecedentní rozvrat vysvětlit staletou poddanskou mentalitou.

 352. Zpátečníku 423,
  vždycky, když vzniknne velkej průser, tak to vždycky bývá tím, že si lidé příliš dlouho říkají: „TO PŘECE NENÍ MOŽNÉ!“
  A kdYž mzjistí, že to možné JE, bývá už pozdě!

 353. Ale bylo by to bez problemu uveritelne reba v roce 1800… Zde nemyslim zrovna nastup islamu, ale kolonizace spojene s danovymi vyjimkami, kupceni s blahobytem poddanym za ucelem nejakeho mocenskeho zisku, vyber dani jen tak, ze potrbeujeme penize… Nejak se mi to jevi jako 17.stoleti… A ne v Anglii 🙂

 354. 404 — to, že někdo hraje v tramvaji na mobilu hru, neznamená to automaticky, že je to nějakej blb — O tom snad ani nebylo sporu. Šlo mi pouze o to, že (i) činnosti, jimž se lidé oddávají jen pro zábavu, nemusejí být stejně intelektuálně náročné, přičemž rozdíly lze lépe posoudit na trochu delší časové škále.

  Já tedy chodil do dosti průměrné ZDŠ, ale jakožto plusmínus páťáci jsme si před těmi dávnými lety jednou či dvakrát uspořádali ve třídě o přestávkách šachovej turnaj, každý s každým, ovšemže i pěkně s tabulkou výsledků. Účastna asi třetina či čtvrtina žactva, celkem nezávisle na prospěchu, a to tam z holek šachy hrávala jen jedna (ne v tom turnaji), i když pravidla asi znaly i další. Nepamatuji se, že by některej kluk tehdy přiznal, že šachy hrát neumí. Jakpak tomu asi je dneska?

 355. Zpátečníku: ke hraní na hudební nástroj potřebujete rytmus, tj. i zručnost rukou. Chybí-li rytmus, nepomůže nic.

 356. 425 — Nojo, ale jde přesně vzato o obnovení [té původní] poddanské mentality? Anebo by bylo pravdě blíže říci, že cosi jako poddanská mentalita [nově] vzniká from scratch, kdykoliv se lidé dostatečně dlouhou dobu nepotřebovali starat o základní věci, jako je bezpečnost?

  Ani to mi nezní příliš věrohodně. Osobně bych odpověď asi spíše hledal v přílišném rozbujení pravdolásky.

 357. 2 Petr Kunetka ad 417 – to ne já, to pomýlený xenofobní Macek.

 358. 2 Schumi ad 422 – „ve škole by ho to měly odučit aby nebyl zvyhodňenej a nedyžgrymynoval ty vostatni.“ – no snažili se, to zas jo… To musím uznat.

 359. 424 — že si lidé příliš dlouho říkají: “TO PŘECE NENÍ MOŽNÉ!” — Inu, Rputi, už před pár lety jsem si dovolil zde vysloviti názor, že k úplnému rozvratu a následné likvidaci českého eráru by zcela stačilo, aby se jednoho krásného rána vylodil v Ruzyni určitý počet naprosto mírumilovných dejme tomu Papuánců, a vedl úvahy toliko o tom, kolik by jich muselo být: Tisíc? Deset tisíc?

  Proto bych si myslel, že o slabosti a křehkosti lidskoprávních režimů ve skutečnosti ví kdekdo, a ti zbývající ji alespoň temně tuší.

  Mimochodem, krásnou etudu o tom, co je a co není možné, přinesl kupříkladu (před více než 80 lety) Evelyn Waugh v kapitole (a povídce) U pana Todda

 360. Dobré ráno,

  víte, zpátečníku, takovej profesor Schöndfeld ze Sňatků z rozumu zajisté byl člověk, který se věnoval výsostně intelektuální činnosti a zábavou mu byly debaty u Bornů v salónu..

  Jenže, jak sám říkal, dokonce se tím do jisté míry i honosil, byl veskrze nepraktický člověk, oddaný filosofii a tak přišel o zděděný majetek a nakonec dceru donutil k sňatku se synem kočího, kterým do jisté míry pohrdal, ale který si ji byl ochotný – na rozdíl od těch salónních panáků, které by asi pan profesor za vhodné partie – vzít si ji i bez věna, který pan profesor neměl. Rentou od toho burana ovšem pan profesor nepohrdl a chodil k dceři škemrat, když mu renta nestačila.

  TAkže tak nějak nevím, k čemu mu ta intelektuální činnost byla, když v reálném a osobním životě mu byla k nepoužití.

 361. 427 — rytmus, tj. i zručnost rukou — Spíše bych to hledal v hlavě. Už jsem zde někdy napsal, jak jsem dostal plechový bubínek? Do něj jsem jen tak třískal, ačkoliv bych nějaký rytmus vyťukat asi také byl dovedl — jenže mi to jaksi připadalo příliš arbitrární, a nenapadlo mne, že by to mohlo být nějak zajímavé, neřku-li důležité. Podobně trvalo léta, než se vynořiil nějaký smysl pro ornamenty a mozaiky…

 362. V.Klaus ml.: „Zapomenutý tajný plán…“

  …Málo se učí o Heydrichově projevu ke špičkám německé policie a armády nedlouho po jeho příjezdu: „…Tento prostor se jednou musí stát německým a Čech zde nemá koneckonců už co pohledávat. … Aby neexistoval jediný Němec, který by řekl, ale tenhle Čech je přece slušný. … Stýkáme-li se z taktické nutnosti s Čechy, kteří nám slouží, i pak je nutno se vracet k myšlence: Jsou to Češi! … Nechci však říci, pokusíme se tedy teď podle staré metody poněmčit českou verbež, nýbrž zcela střízlivě – můžeme už dnes maskovaně začít… Špatně smýšlející Čechy dobré rasy – je třeba postavit ke zdi. Ti jsou nejnebezpečnější.“..
  http://protiproud.parlamentnilisty.cz/politika/1765-zapomenuty-tajny-plan-v-prostoru-cech-a-moravy-nema-cech-co-pohledavat-odsun-ceskeho-etnika-za-hlaholu-medialnich-trub-budeme-se-omlouvat-za-hrdiny-vlastencu-bude-potreba-driv-nez-si-myslime.htm

 363. „Téma “míry znalostí”,
  které jsme tu nakousli, by vydalo na bibliotéku disertačních prací!“

  Rputi, myslím, že sjemzačali tím, že musíme vstřebat větší objem informací, Informace není totéž co znalost nebo dovednost.

  A pokud jde o praktické dovednosti, intelektuální činost s ní nakonec nemusí mít nic moc společného.

 364. 437-Součástí článku je samozřejmě i varování před „ultranacionalistou“ Hoferem.
  Jenom nevím, zda tohle jmenování pomůže právě pokrokovým a demokratickým silám.

 365. 432 — Ale maYdo, nejde jen o to, zda větší či menší intelektuálno přináší člověku (či literární postavě) nějaké ty benefity osobně. Koneckonců stačí se podívat na pár význačných matematiků, u nichž člověk zdálky těžko posoudí, zda to byli odpočátku šílenci, které právě a jedině matematika jakžtakž udržela v přijatelné vzdálenosti od normality, anebo naopak původně normální a průměrně šťastní lidé, jimž matematika život posléze zdevastovala…

 366. 427 nickname, zručnost rukou neexistuje. Je jen projevem funkce mozku, v tom případě „pohybové inteligence“ se zapojením mnoha oblastí. Inteligence není jen „intelektuální“. Spíše než „inteligence“ dívám přednost pojmu „schopnost“. Pro přežití je nutná nějaká kvalita komplexu dílčích schopností.

 367. 436 praktické dovednosti jsou výsledkem „intelektuální“ činnosti. Ovšem nepojímané v kavárenském duchu.

 368. Schumi 441,
  stará anglická psychologická škola znala pojem „manuální inteligence“.

 369. No, já bych řekla, že přínos pana profesora pro lidstvo nebo aspoň pro rozvoj Prahy na přelomu minulých století byl podstatně menší, než přínos syna kočího, později stavitele 🙂

  V reálném životě se prostě ti Schönfeldové do historie nezapíšou. Zrovna tak jako lidi, produkující věci veskrze praktické.

  Pokud dje o význačné matematiky, podle nich nemůžete stanovovat normy, Josu to obvykle lidi, obdaření mimořádným nadáním a kromě toho spollečnost ke svému přežití a fungování potřebuje velmi málo význačných matematiků a nepotřebuje žádnýho profesora Schönfelda..

 370. maydo 413,
  ad:“spollečnost ke svému přežití a fungování potřebuje velmi málo význačných matematiků a nepotřebuje žádnýho profesora Schönfelda..“

  Já vím, že jste si tu libovala, že sem můžete plácat pitomosti, ale nepřehánějte to! 😀 😀

 371. Kolik lidí umělo hrát šachy nebo na hudební nástroj ve starém Řecku nebo Římské říši a co z toho vyplývá pro dnešní šuntovní svět ?
  Skoro se obávám, že vůbec nic.

 372. 435 Rputi, je to brilantní projev přesně popisující co by čekalo naše předky, tedy i nás později pokud narozené. Ovšem co v něm je nám vyčítáno, je pravdivé. Místo abychom si z kruté pravdy nepřítelem zjevené „mezi svými“, neurčené nám, vzali ponaučení, co děláme špatně a snažili se o nápravu, prohlásili jsme to za lež. Nynější stav je toho důkazem.
  Připomínat projev obecně v dějepisu pro masy je považováno za nežádoucí. Tak jak Heydrich chtěl. Jeho odkaz tak sami naplňujeme a potvrzujeme tím že měl pravdu.

 373. 432

  maYd,

  ono to bylo trochu jinak . Krach vídeňské burzy postihl i lidi velmi praktické 🙂
  A onen pan profesor, i když člověk nepraktický ( přirovnal bych ho skoro k Ransdorfovi 🙂 )
  asi učil , takže se o něm nedá říct, že by nebyl užitečný..

 374. maYdo 🙂

  Bez těch výcnačných matematiků by možná lidé nechodili po Měsíci,

 375. 446

  Jen bych dodal , že ani sověti, ani komouši obecně nikdy neplánovali likvidaci českého národa. Ani o tom nepřemýšleli…….

 376. Zpatecniku, ja osobne mam pocit, ze ta mentalitu tu vzdy byla, jenze vlady s ni kratkodobe nepracovaly. Je to ale na delsi premysleni, nemam jistotu. Nicmene se asi shodneme, ze soucasne chovani ovcanu poddanskou mentalitu vykazuje.

  NoName, jsem si naprosto jist, ze procento sachistu a matematiku v risi Rimske bylo vyrazne vyssi, nez mezi Vandaly a Vizigoty. Mam dokonce velmi silny pocit, ze Odoaker byl negramotny…

  Historie se opakuje ve spiralach 🙂

 377. 448 Halle
  příklad neskutečného plýtvání, pýchy rozumu a pohrdání masami. Není lepší Obama, který zavedl zdravotní pojištění pro všechny či prostředky investuje do podpory vývozu demokracie kozomr … ech, čo to hovorím, utlačovaným muslimským národům?

 378. Tak, tak… Je to hodne davno, co lide chodili po mesici… Je lepsi stanasobky toho, co by stal dalsi vylet na mesic ci na mars, dat do socialniho pojisteni ci integrace muslimu…

 379. quivis – již před mnoha lety byly nastaveny pro stejné země různé sazby náhrad (diet) pro zaměstnance z podnikatelské sféry a pro zaměstnance státních organizací. Jak to bylo nastaveno a hlavně, jak se to měnilo, pro lidi, kteří se samostatně živili, to ani nebudu připomínat.

  Hlavně, aby se někdo neobohatil svejma penězma na náš úkor!

 380. Ale jsem si jist, ze za neuspechem socialismu ve Venezuele stoji agenti CIA, ketasove, burzousti a malomestaci. Vim, ze EU z tohoto krizoveho vývoje prijala ponauceni, s vnitřním i vnejsim nepřítelem zatoci a další budovani socialismu na urovni EU bude uspesne. V další pětiletce budovani EU splníme plan na 105 procent a Cinu predstihneme…

  Pro vysvetleni, doladuji retoriku dle svých vzpomínek z detstvi. Bude se hodit 🙂

 381. 456
  Přidej pád cen ropy, a budeš mít pravdu 🙂

 382. Petře, Halle,
  ono tam toho bude povícero!
  Nedávno jsem četla, že se řešil skandál, co na Moralese „vyhrabal novinář“!
  Údajně měl s „nějakou“ mít nemanželského syna. Dokonce si ta jistá někde půjčila nějakého kluka a k soudu ho přitahla. Jenže to udělala nějak blbě a bylo na první pohled jasné, že není ani Moralesův, ani její. A testy DNA odmítla, takže to byl všechno výmysl… 🙂

 383. kolik lidi prehledne zvlada domovnice ?

 384. Hale: „země se ale potýkala s nedostatkem zboží už v roce 2014, kdy byl barel ropy za 100 dolarů“…

  Mimochodem, se stejným poklesem ceny ropy se potýká kde jaká země, včetně Norska, Ruska a Saudske arabie… Zadna z nich ale neni v takovem rozkladu..

  To budou spise ti agenti CIA…

 385. Jemná motorika = zručnost je skutečně funkcí mozku. Zdokonalovat se dá, jak vám sdělí každý neurolog, pouze cvičením, cvičením, cvičením. Hrát slušně na klavír nebo na housle se dítě naučí jen pod tlakem dospělých, kteří ho k tomu cvičení tak či onak donutí. Teprve když zvládne
  techniku, může najít v této činnosti zalíbení, věnovat se jemnostem interpretace a vychutnávat hodnotu hudby. Houslista Hudeček dost barvitě vyprávěl, jak ho štvalo úmorné cvičení. Ale bez něj to prostě nejde. Jsou jistě individuální rozdíly třeba v anatomickém tvaru rukou, délce prstů, nebo v lepším či horším sluchu či smyslu pro rytmus, ale cvičit musel každý.

 386. 460 prave 100 na rozdil od jinych ? 🙂
  proto jsem se ptal.

 387. kouzelny den vam vsem vazeni pratele, do vsech koutku nasi prekrasne vlasti, kde sokol jasny na rolemi leta ,kde nad Bechyni opet posmourno a nevlidno jest, a kde penzisti ekonomii vykladaji 😉
  dnes pratele musim priznat, „trochu to drhne,ze“? ;-)ani z unie nikdo nevystupuje aby zalozil novou,ceskou a lepsi!
  Ani ta „Andelina“ dnes neprobehla….jen ty koleje delaj „dudlaj dudlaj dudlaj“……

 388. to 462
  v rockovem svete se rika ze „cvici pouze zbabelci“ 🙂

 389. 464

  a brouci Pytlíci jen kritizují jiné, aniž by sami napsali něco s reálným obsahem 😀

 390. Ale když někomu chybí Merkelová…..

  Britský deník Daily Mail informuje o rozsáhlém pedofilním skandálu, který se odehrál v tureckém uprchlickém táboře Nizip. Právě tento tábor přitom před měsícem navštívila německá kancléřka Angela Merkelová a velmi si jej pochvalovala.

  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Trapas-Angela-Merkelova-vychvalovala-uprchlicky-tabor-kde-pritom-dochazi-k-sexualnim-zlocinum-436205

  A originální englickej článek

 391. tu si vazne nekdo jeste mysli ze se pise neco s realnym obsahem 😮

 392. 450 Halladine, jenže Rusáci určitě jo. Naštěstí jsme v NATO, které jim zabrání nás vyhubit, třebaže se zákeřně roztahují až k samým jeho hranicím. Naštěstí těmto lidožroutům z východních stepí neochvějně čelíme v nerozborné jednotě s ostatními členy našeho obranného souručenství, abychom se spolu s ostatními nejen evropskými národy v jednom šiku v boji za svobodu demokracii a lidská práva postavili této hydře a všem jejím přisluhovačům. Nechť náš hněv padne na jejich hlavy jako rotující kupónová knížka na hlavy nepřátel volné ruky trhu.

 393. „maYdo 🙂

  Bez těch význačných matematiků by možná lidé nechodili po Měsíci,“

  No, to je sice pravda, ale kdyby bylo lidstvo samej význačnej matematik, tak by taky lidstvo po měsící nechodilo, protože by dávno umřelo hladem. Ona je sice matematika královna věd, ale jak známo,oběd si nevypočítáš, ten musí někdo uvařit. 😀

 394. Ale kde bude zítra Dana od 15.15 neřeší nikdo… To je typické.
  Kdyby se dívala na hokej na ESPN ? Nemohlo by se to otočit ?

 395. „A onen pan profesor, i když člověk nepraktický ( přirovnal bych ho skoro k Ransdorfovi 🙂 )
  asi učil , takže se o něm nedá říct, že by nebyl užitečný..“

  No, možná učil, ale na svoje potřeby si tím nevydělal, když ho živil zeť. 🙂
  A kniha, jejíž dokončení mu umožnila dcera, protože se uvolila vzít si toho „burana“ Nedobyla,který byl ochotný si ji vzít bez věna a podporovat pana otce v jeho spisování, se pokud vím, taky nijak moc neprodávala.

 396. Jinými slovy, pan profesor byl typickej představitel pražské kavárny…. 😀

  Proč se vlastně říká „pražská kavárna“, když HAvel byl spíš na pivo a chodil na něj do hospody NA rybárně?

 397. DVD ad 365- Přísnost musí být!!
  Pamatuji si případ, kdy si Mnichovská UNI pozvala na výuku asi na rok profesorku němčiny z Vídeňské UNI a by dostala pracovní povolení, musela skládat zkoušku z němčiny… 😀 😀

  Předpokládám, že to zvládla… 😉

 398. Obávám se, že Erdogan nám vyhlásí válku!
  Co na to Bob Kudrnáč?

  …Skandál mezinárodního rozměru se odehrál ve středu ve Sněmovně. Advokátka Klára Samková na semináři „Máme se bát islámu?“ mluvila o tom, že islám je podle ní jako nacismus a komunismus. Po jejích slovech na protest opustil jednání pozvaný host, turecký velvyslanec v České republice…

  Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/islam-je-jako-nacismus-rekla-samkova-a-turecky-velvyslanec-odesel-p9l-/domaci.aspx?c=A160518_122208_domaci_kop

 399. 478

  Mám dojem, že se Samková dočká trestního stíhání….

  MaZdo,

  psaním knih, natož odborných se i dnes u nás uživí málokdo.
  Ze spisovatelů beletrie akorát Vievegh a možná dva další.

 400. 477
  Šumaváku,

  když to zvládlo 1000 českých dochtorů, co podle posledních statistik pracuje v Germánii….
  No a vůbec si nejsem jistej, jestli Austriáci mluví německy, stejně jako Sasové a Bavoráci ! 😀

 401. Halle 479,
  ona je právnička a reklamu jen uvítá! 🙂

 402. PeSi 480,
  keňská opice už je jen chromá kachna a nějaká Samková je pod její rozlišovací schopnost.

 403. Zajisté, Halladine, ale nepředpokládám, že by dnešní psavci svou obživu řešili nuceným provdáváním dcer, aby se mohli nechat vydržovat zeťákem. 😀

 404. maYdo 🙂

  bez věna ji nikdo jiný nechtěl.Co by si počala, až by nebyl ? A nakonec nedopadla tak špatně.

  Nebylo to jako dnes….

 405. 482

  Jasně, Rputi.
  Hlavně že se o ní píše !

 406. A zase jeden xenofob…

  Válku v Sýrii rozpoutaly Katar, Turecko a Saúdská Arábie. Ta šíří radikální islám. Kvůli tomu může dojít ke konfliktu mezi západní civilizací a islámem. Ostrá slova zahraničního zpravodaje Českého rozhlasu Roberta Mikoláše na besedě v liberecké knihovně.

  http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/kauzy/Uprimne-vystoupeni-reportera-Ceskeho-rozhlasu-o-Syrii-a-islamu-Kdo-ceka-to-co-se-bezne-rika-zazije-sok-436229

 407. No passarán!
  Koukám, že Ťok se rozhodl zabránit pronikání migrantů stůj co stůj! Neprojdou! 😀 😀

  Časovým středobodem oprav hlavních tahů bude jako vždy léto, kdy se práce navíc nepříjemně potkají s přeplněnými auty mířícími na dovolené. Letos se bude opravovat prakticky na všech klíčových dopravních tepnách v Česku…

  Zdroj: http://byznys.lidovky.cz/horke-dalnicni-leto-rozkopane-budou-klicove-tahy-na-plzen-brno-i-strakonice-1bq-/doprava.aspx?c=A160517_140959_ln-doprava_pave

 408. No, to nedopadla, ale díky tomu, že ji ten „neotesanec“ velmi dobře zabezpečil. A pokud jde o její potomky, tak žádná sláva, pokud vím….

  A co jako nebylo jako dnes?

 409. Ten Bernie Marx Sanders vyčoudil Hillary v Oregonu a jen o prsa vyhrála v Kentucky. Hillary musí být těžce nas… anžto se nemůže plně věnovat Trumpovi a musí stále bojovat s tím socialistickým fanatikem 🙂

 410. Halle,
  žádná zima nebyla! 🙂

  skimici,
  aby babu čert vzal! 🙂

 411. 479 Halladine ano, je to pravděpodobné. Dopustila se hanobení naároda, rasu, etnické nebo jiné skupiny osob podle § 355 tr. zákonéku, za což hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta. Pokud bude, bude to významný proces s velkým politickým významem a dopadem.

 412. 472 maYdo, na čem vaříš? Jak by se to obešlo bez matematiků? Při desetimilionové populaci zde? Ano, nebyla by tak početná, protože při nižší technologické vyspělosti by tak početná ve zdejších podmínkách nepřežila. Pak je dost pravděpodobné, že bys nebyla. To, že jsi, je důsledkem existence matematiků.

 413. Sanders může současným bojem posouvat stranu doleva, protože Clinton musí usilovat sliby o jeho voliče. Pokud to nepřepískne, splní se jeho cíl. Venezuele o krok blíž.

 414. „Ženy tehdy neměly dnešní možnosti.“

  Samozřejmě, že neměly. Svět byl jinej a proto mi připadá poněkud zbytečné tady srovnávat něco, co tak úplně srovnávat nejde.
  Nicméěn že by to byly chi)udinky, který by musely čekat, až tatík zakopne o někoho, kdo nebude trvat na věnu, to zas nebylo nutný.

  Moje prabába taky nebyla zrovna žádoucí partie a věno kde nic tu nic. Ale než se vdala, stihla si vydělat. Měla dvě svobodný sestry, ty byly učitelkami. NA skrovný živobytí si vydělaly. Pravda, měly asi laciný bydlení, protože bydlely v činžáku, který patřil prabábě a pradědovi.

  Ostatně již dříve v těch Sňatcích z rozumu sestry Váchovy řešily svůj staropanernský stav útěkmm do hlavního města, kde se živily jako švadleny. Jedna pak utrhla bohatýho Borna, druhá u něj pracovala jako účetní.

  A Božena Němcová měla napsanou babičku a Retigová vydanou kuchařku.

  JIstě, nebyly to zcela obvyklé osudy, ale šlo to

 415. 499 NickName
  to by mohlo být dobré. Černoši, Hispánci, muslimáči, židi, lesby Trumpa stejně volit nebudou, ale normálním lidem, tedy ne demokratům a zatím nerozhodnutým by Clinton s volebním programem přebíjejícím i toho ježíška mohla otevřít oči.

 416. Schumi, probůh, já přece nemám nic proti matematikům.

  Jen se domnívám, že společnost jich je schopna uživit jen omezený počet. A taky omezený počet lidí – poměrně dost omezený – má na to býti matematikem.

  U těch, kteří na to být matematikem nemají, pak považuju za rozumné věnovat matematice jen přiměřený díl a rozvíjet to, v čem jim bylo dáno.

  Hel, já poiti matematikům ani nic mít nemůžu. V příbuzenstvu jich mám několik. Mimo jiné Honzu ze Ž. Viděl jsi někdy Honzu ze Ž. živýho? A ještě k tomu umí se šavlí a jimými nebezpečnými předměty.
  Tak jak bych mohla mít něco proti matematikům?

 417. 497 Schumi
  o pivo, že se na Samkovou nikdo neodváží podat trestní oznámení natož ji obvinit. Udělala by cirkus jak Savčenko 🙂

 418. NickName
  oops. Teď Vám už podruhé (poprvé 496) nerozumím.
  To první bylo, že ji nevyhodil ale přesto lhala?
  To druhé je že maj baptisti rádi zbraně a Trump ne?

 419. Skimici ad Hillary: ano, její dávný spolupracovník měl na její charakter vyhraněný názor.
  Ad Trump a jižní baptisté: musí najít společnou řeč. 16 miliónů voličů …
  Nejlépe přes libůstky vedení SBC.

 420. Dík NickName
  Nebyl jsem so jisty. Potom rozumim. Trump musi samozrejme ke krestanum najit cestu. Jinak se nemusi unavovat.

 421. „Lesk a bída TTIP“
  Stojí za přečtení!

  …Vážná témata, která mají skutečný dopad na občany, jsou v Česku z nějakého důvodu opomíjena. Když jsme se snažili to téma TTIP prosadit u médií, reakce byla, že je to sice strašně zajímavé, ale je to příliš těžké – to na poradě neprojde. Nedokáží to reinterpretovat veřejnosti, je to moc složité a musí se u toho myslet. Absolutní nezájem…

  http://a2larm.cz/2016/05/lesk-a-bida-ttip/

 422. TTIP je hlasování „o nás bez nás“. Z toho důvodu jsem proti. Jinak může přinést i dobré věci, záleží na výsledku handrkování.

 423. Skimici: pokud ho podpoří Pat Robertson, pokud se nebude příliš přátelit s papežem, má u nich šanci.

 424. Petře Kunetko – 451 – malý, nedůležiý, věcný opravníček, pokud se týká šachů. Staré Řecko a Řím a rovněž tak Vandalové a Visigóti – počet šachistů = 0. Šachy přinesli do Evropy Arabové, ne dřív než v 9.století n.l. Arabové je okoukali u perské šlechty při přiležitosti dobytí Persie (někdy tuším v 8.století n.l.). Peršané je předtím okoukali v Indii při příležitosti jejich výbojů tamtéž :-). Možná to Halladin vygůgluje jinak, já to mám z hlavy :-). Takhle to říkám dětem – začátečníkům, které přijdou do klubu se naučit šachy. Spolu s tou historkou jak se bohatý indický maharádža rozzlobil na vynálezce šachu, který za odměnu chtěl jen jedno zrnko obilí za 1. políčko šachovnice, za každé další políčko vždy dvojnásobek předchozího až k tomu 64. Vynálezce vyhnal a rádcům uložil tu mrzkou odměnu nevděčníkovi vyplatit. Rádcové ovšem zakrátko přišli maharádžovi sdělit, že tolik obilí není v sýpkách celé Indie :-).

 425. Už vidím Hillary, jak líbe Františkovi ruku. Velká fotka na FoxNews a nerozhodní z konfederace budou mít jasno. Za to jejich dědové u Gettysburgu neumírali.

 426. 513 ale fotka jak Frantisek liba Trumpovi nohu by uskodit nemohla.

 427. 504, nevím, možná, že se někdo najde. Ostatně, je to záležitost úřední povinnosti, ministr tam měl bráchu, tak by to mohlo jít konvičkovou cestou. Pokud ne, pak bych se divil, kdyby tím Konvička neargumentoval v obhajobě. Ale bylo by mi potěšením zaplatit pivo. To jo.

 428. 514, nelíbá, ale myje. Jenže i s tím by byl problém, je to obřadní mytí, již nohou před tím řádně umytých. Jenže v tomhle případě by furt myli a myli a ono by to nepouštělo….

 429. Tak ono u Clintonů už těžko najít nějakou formu líbání, která by ještě mohla někoho pohoršit …

 430. Tedy kdyby přišlo na to u toho dosavadního.

 431. 503 společnost je schopna uživit nějaký počet matematiků, jako nějaký počet holičů, nějaký počet právníků, nějaký počet zmrzlinářů….
  Ovšem je otázka, třebaže například pro libertariány zbytečná, proč by je společnost měla živit? Oni se živí sami, směnou svého umění za užitečné statky. Tak jako u ostatního je to záležitost nabídky a poptávky. Ostatně, být matematikem, byl vedlejšák k něčemu úživnějšímu. Například k astrologii.

 432. Oteplovaci, trochu jsem to tusil, ale nechtelo se mi to hledat. Ale myslim, ze nic zasadniho to nemeni 🙂

 433. Nickname, ja bych konfederaty nepodcenoval 🙂

 434. Dobrý večer,

  Ok, Schumi, tak já to přeformuluju : poptávka po uměmí matematiků je omezená. Jako ostatně poptávka po všem. Spokojenej? 🙂

 435. 517 Schumi
  S tim mytim mas pravdu s libanim se mylis odhalil ses coby nekrestan.

 436. No zrovna s těmi matematiky bych byl hodně opatrný.

  Je zajímavé, že kdykoli si někdo ze zbytku „společnosti“ (ať je tím myšleno cokoli) rozdrbá počítač, volá zoufale svého „IT přítele na telefonu“, což bývá velmi často nějaký praštěný matfyzák. Zejména tímto vynikají lékaři, právníci, soukromí dopravci, drobní živnostníci a podobní dovedové, kteří se domnívají, že se schopností porozumět výpočetní technice se člověk rodí a „Pepa v hospodě řikal, že to nejni žádná věda, že to umí i jeho dvanáctiletej syn…“

 437. Jinak tedy ve výčtu profesí, které se mylně domnívají, že rozumí výpočetní technice jsem opomněl zmínit střední, vyšší a velmi vysoký až nejvyšší management rozličných korporací, zhusta nadnárodních.
  Ti navíc trpí utkvělou představou, že jsou něco víc než běžný uživatelský plebs a domáhají se pro sebe a své uživatelské účty rozličných práv, mnohdy zcela bizarních…

 438. 2 skimic ad 493 – vona má ňáký prsa? a kde je schovává?

 439. 2 Pavel Kořenský – něco o tom vím… Bez dalšího komentáře… (abych Ti neznechutil mladé nadšené pitomstvo…)

 440. OT – nedrbali jste tu tuhle nějakou Petru Hůlovou:
  Já jen, že dítě v předmaturitním rauši tady o ní něco vykřikuje….

 441. Pavle, připomnel jste mi milou příhodu z korporace, pro kterou už nedělám… Diskové pole bylo za hranou źivotnosti, i pobral se CIO na board s požadavkem na budget na nové pole.

  Debata, která se rozpoutala byla naprosto malebná, a korunoval ji argument CFO: „Vy jako chcete dát za diskové pole s kapacitou pár terabyte 2,7 milionů? TO jste jako placeni konkurencí? Já kdybych dělal práci jako Vy, tak firma zkachuje. Sám jsem vidél v alze disky s kapacitou 2 terabyte za pár tisíc. Anebo je%sté lépe, přikupte pár flash disků.“

  Pravdou je, že CIO dal krátce na to výpověď.

 442. Petře, osvětlete osobě neznalé, co obnáší zkratka CIO a CFO?

  Mimochodem, já se rozhodně nemohu počítat za počítačového experta, ale za tupého uživatele.
  Co to je „diskové pole“ tuším jen jen matně, ale něco mi říká, že pro danný účel nakupovat disky v Alze jaksi nebude to pravé. 🙂

 443. Petře, takovým je nejlépe nabídnout nějaké cenově přístupné řešení korporátního datacentra, nejlépe založeného na moderních clusterových systémech.
  Kupříkladu tohle – http://makezine.com/projects/build-a-compact-4-node-raspberry-pi-cluster/

  je cenově přijatelné 🙂

  A kupodivu to i funguje, osobně jsem zkoušel něco podobného na 16 uzlů clusteru a byla radost s tím pracovat.

 444. CFO – Chief Financial Officer a Chief Information Officer.

  Tedy po staru něco jako finanční ředitel a ředitel IT.

 445. I když tedy to Raspberry Pi opravdu nelze podceňovat. Na základě rodinného frflání o tom, že bychom měli mít nějaké zábavné hudebně/filmové centrum doma v obýváku jsem někdy loni zkoumal různá HTPC a podobné nesmysly a nakonec jsem to vyřešil pomocí jednoho Raspberry, 2.5 palcového 2TB disku z Alza a jedné kapesní myšoklávesnice.

  Výsledek je naprostý skvost který umí úplně všechno, nefuní větrákem a jako bonus to mohu strčit doslova do kapsy a odvézt např. na chalupu.

 446. Kde jste byli, ajťáci v sibiřské zimě, kdy Savčenko držela suchou hladovku za vás? Za Evropu regionů? Ve svých ajťáckých kuklách lebedili jste si a pylu ze svých chlupatých nožek užívali jste si plodů medonosných bylin! Nyní opět zjara, probouzíte se a zatímco Savčenko již několik měsíců při suché hladovce úpí, vy si tu potměšile vyměňujete Mládkovy zkratky z té písničky o RVHP OPBH atp…

 447. 478 — No náhodou… Forma toho proslovu je naprosto parádní, takových zde v posledních letech bohužel slýcháme pramálo. Srovnávat by snad šel leda s tím legendárním (a dost možná neexistujícím) projevem čínského delegáta v OSN někdy před 50 či 60 lety, který tam nadával nevímužkterému americkému presidentovi do syna chcíplé dešťovky… Až budu mít kdy, přečtu si jej pořádně a podívám se, nakolik je taky věcně správný.

  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Klara-Samkova-Muslimove-mirite-k-zahube-Zavrhnou-vas-jako-odpad-436274

 448. No, maydo, jak bych to stručně… Diskové pole je takový disk, u kterého se poćítá s tím, že s daty na něm najednou pracují stovky, tisíce uživatelů. Navíc musí plnit takové hlouposti, že když jeden, dva disky odejdou, nejen že se nesmí data ztratit, ale nesmí se ani práce pole jako takového pŕedstavit.

  Což asi tušíte, že nejsou tak zcela vlastnosti disku z Alzy 🙂

  Pavle, dobrý nápad, ale CIO tpo zabalil a já se držím svých systémů, neboť hardware je od ďábla a dobrý programátor si vystačí s Turingovým automatem 😀 😀 😀

 449. …zastavit, ne představit…
  Prostě se vadné disky vymění za béhu.

 450. skimici 537,
  leze na ně jaro! 😀

  Slunéčko vyhlédlo z mraků, ptáci řvou, kytky smrděj a kohoutci na plotech kokrhají…
  Vůbec mám pocit, že tu v poslední době probíhá soutěž v čechrání ocasních brk.
  No prostě jaro je tady!

 451. Aha, skimici.

  Ty zkratky nemají s IT naprosto nic společného 🙂

 452. Tak že by Cruzovci raději než Trumpa volili LGBT Hillary? To si myslím, že se skřípějícími zuby, za usilovného křižování a mumlání očenášů to tam tomu satanášovi hodí…

 453. No, Petře, zvedl jste mi sebevědomí, protože jsem právě zjistila, že asi vím o diskových polích více, než ten váš CIO. Není to místo ještě volný?
  Že bych si před důchodem polepšila :-D.

 454. Ne, CFO byl ten, co plácal ty nesmysly. Každopádné po změně majitele, jehož byl švagrem, se dlouho neudržel… 🙂

 455. Aha, tak CFO omlouvá, že jeho píseček jsou finance, o discích zas nemusí tolik vědět a z pohledu ekonoma má ta poznámka svou logiku 😀

 456. 367- skimici – zatím to prošlo jen Senátem, teď to čeká na Sněmovnu a Spravedlnostní výbor k posouzení. Obama to bude chtít vetovat. V Americe pořád ještě něco funguje . Na základě „Freedom Act of Information“ došlo k odtajnění některých dokumentů – vypršela 15letá lhůta. Změnilo se složení Kongresu a páni poslanci, vzhledem k nasrání voličů, musejí ukázat nějakou akci. Tohle je vděčné, vlastenecké téma. Nic je nestojí a přinese popularitu nutnou ku znovuzvolení.Ž by se Saudi při dnešních cenách ropy – by právě toto rozhodnutí přivodilo „spike“ v ceně – si dovolili vyprodat americké dluhopisy je iluzorní. To by si podřízli dnes jedinou větev na které sedí. Ještě si užijeme a nebudeme muset na to chodit do biografu.

 457. Niko, Hillary volit nebudou. Půjdou se modlit do kostela aby Hillary i Trumpa vzal čert.

 458. AK – bohužel, mnoho nových aut už takovou paličatou hlavu má a rozhodují proti vůli řidiče a nedá se to vypnout. Chuj s takoj těchnikoj, Auto vyrobené po roce 2005 mi nesmí do domu.

 459. „Půjdou se modlit do kostela aby Hillary i Trumpa vzal čert.“

  To je rozumný. Nejlepší prezident je žádnej prezident. 🙂

 460. Dušane, dotaz na Skype. Dáte 23.5. 17:00?

 461. 548

  I Saudové začínají mít hlouběji do kapsy, takže něco prodat mohou.
  Ale určitě ne masivně, to by klesly ceny, a hodně by tratili.

 462. Dobrý den. Dušanův optimismus bych mírnil, pochybuji, že by si jižní baptisté dali do znaku hada. Vše záleží na Trumpovi: musí udělat vstřícné gesto, a musí slíbit, že jako prezident nebude brát pravomoci těm orgánům, ve kterých jsou jižním baptistům zavázaní politici. Tj. nechá více pravomocí státům.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Gadsden_flag
  Myslím si, že politika za kazatelnu nepatří. Leč realita se mým názorem neřídí.
  OT: možná mě najdete na posledním místě společné kadidátky kompenzovaných autistů a jednorukých banditů.

 463. Dušane, jsi-li ….E.Fannig jako vrchní velitel pozemních vojsk USA ????

  Už mi opravdu jen chybí, aby někdo vznesl požadavek na odzbrojení armády, aby náhodou někomu neublížila!

  FB:
  Eric Fanning není voják a nikdy neprošel vojenským výcvikem. Kariéru začal jako asistent senátního výboru, pokračoval v public relations agentuře a celý život strávil v různých politicko-byrokratických pozicích. Podle všeho je to prototyp levicového kavárenského intelektuála, který nenávidí svobodný svět a pohrdá vojáky (což je nejspíš vzájemné). Źe je funkcionářem nějakého svazu homosexuálů a lesbiček, to je jen třešnička na dortu.

 464. Dramatický incident s bankovním lupičem sledovala ve středu večer ruská metropole. Muž, jehož identitu policie nezveřejnila, přepadl na východě hlavního města pobočku Moskevské kreditní banky a uvěznil v ní nejméně pět lidí. Žádal podle policistů vysokou sumu peněz, ale po několikahodinovém vyjednávání ho policisté zabili.

 465. Dobré zas ráno… Inu, taková jemně umletá voda po ránu do kafe – to má rozhodně něco do sebe… No a později, během dopoledne, nahrubo umletá voda do mouky na knedlíky…

 466. Ale neblbněte! 😀 😀

  Jen přehozená slova – Mlýn na vodu > voda na mlýn …. staré české úsloví … 😀

 467. 419 – 140 dollarů představuje dvojnásobek minimální mzdy. průměrná mzda v okrese, kde žiju je $ 12.50 na hodinu.

 468. 555 znamenám si a až přijde čas, zvážím jestli zaškrtnout a hodit. Ne, že by měli reálný nosný program, nestačí být proti, jenže každá troška spontánního řádu proti úřednické centrální vládnoucí idiocii, proti které úřadstvo RU monarchie bylo příkladem rozumu, je dobrá. Nejlepším řešením by byl projekt Archa B.

 469. 2 Rpuť – a právě proto si z toho děláme srandu. Idiot titulkář se prostě předvedl.

 470. 562 – Rputi, fakt? To nebylo úmyslně? To by mě nenapadlo, že se kdysi v Čechách říkalo, že je něco voda na mlýn…

 471. 539 ….nejsou tak zcela vlastnosti disku z Alzy…
  Laskavě nepruď, jo? Jeden si koupí disk, těší se jak malej jak si zaapgrejduje, jak data budou frčet. Mám hlavu jak putimskej starosta z toho jak testuju jedno distró linuxu za druhým, zdají se mi děsivé sny o příkazovém řádku, a sotva si udělám trošku radost, Ty takhle. No fuj! Pomlouvat mi dodavatele.

 472. V USA mizí střední třída a u nás jsou systematicky hubeni živnostníci: http://ekonomika.idnes.cz/vlada-chce-zvysit-dane-zivnostnikum-d7y-/ekonomika.aspx?c=A160518_181535_ekonomika_jvl
  Předevčírem, na sletu důchodců, jsem způsobila dlouhodobé mlčení, když dvě bývalé členky vedoucí strany se rozhořčovaly, že živnostníci neplatí daně a podvádějí, že se jich řemeslník zeptal, jestli to chtějí s dokladem nebo bez – a já se jich zeptala, jestli si teda poručily ten doklad a proč ne? To ticho trvalo dost dlouho a myslím, že se se mnou hned tak bavit nebudou. 🙂

 473. Fujtajbl poránu,
  Čtvrtek – padací je den,
  Nechoď dceruško na Flughavel Prag!
  Nedbá dceruška, nemá stání,
  na Flughavel ji cos pohání.
  První kufříček odbavila,
  nad ní se střecha prolomila.
  A po nebohé dívčině,
  zavířilo se v turbíně.

  Dneska spadl jeden Airbus A 320 do středozemního moře a na Guamu spadl B-52. Vojáci měli štěstí, katapultovali se a přežili všichni. 66 lidí z Airbusu takové štěstí bohužel nemělo.

 474. 525 …zejména tímto vynikají…. Já mám přítele na síti. Nějakého googla.

 475. 569 aha, popídím se, který letecký dopravce u nás provozuje B52. Abych si včas zabukoval letenky.

 476. PeSi, martine,
  že někdo obrátí slova mi žíly netrhá!
  Mnohem horší je časté vyšinutí z vazby, což už rozhodně není jen omyl a záměna a v poslední době mi hlavně pije krev používání přivlastňovacích zájmen, zejména „svůj“.

 477. Tak tak, Dano… Lidi, kteří se uźiví sami, jsou pŕekážkou budování zářné budoucnosti…

 478. No, Schumi, Ty ale nemáš doma tisíce u%živatelů, co Ti na ten disk lozí… I s policii´a Microsoftem, co nám občas prolézají disky, to bude max. v jednotkách… Tak nebuď smutný 🙂

 479. nickname : Trump nemusí baptistům nic slibovat. Nedotknutelnost Druhého dodatku, potvrdil mnohokrát naprosto rezolutně. Stejně tak decentralizaci moci a návrat pravomocí státům, totální opuštění ACA (obamacare). Náboženské ortodoxní minority mají s Trumpem jiné spory – zejména o potraty.

 480. Jj, tak často se chodí se džbánem pro vodu…

  …Před pár lety se s nadsázkou říkalo, že Katar v Británii nevlastní snad už jen Buckinghamský palác, a to jen kdoví jestli. Takže, když se nyní provalilo, že velkolepé oslavy královniných 90. narozenin z minulého týdne financovali vedle britských zbrojních firem také například králové z brutálního Bahrajnu nebo Ománu, vše tak nějak znovu zapadlo do sebe…
  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/politologove/Hovadiny-z-USA-zatahovani-islamismu-do-Evropy-hrdinka-a-zradkyne-Ukrajiny-Tereza-Spencerova-ma-pocit-ze-se-to-sype-na-vsech-stranach-436302

 481. Dobré dopoledne

  „PeSi, martine,
  že někdo obrátí slova mi žíly netrhá!“

  no, mně by na tom thrall žíly hlavně to, že si to titulkář po sobě nezkontroluje a vypustí to do světa.

  I když je pravda, že když hoří termín, taky není čas honit překlepy. Pak to člověl otevře a nestačí se divit, co v tom finiši vyplodil za blbostě.

  je ovšem pravda, že technici nebývají jaksi jazykově zdatní a pravppis v dokumentaci obvykle nebrání povolení a provedení stavby
  🙂

  Ovšem včera jsem přepracovávala nějaký krycí listy a když tam na mně už po desátý vyskočilo „kovanná mříž“, tak to už mi teda žíly trhalo dost 🙂

 482. Kdybyste viděli, co takové nejedoucí diskové pole dokáže nadělat za problémy, nebrali byste jméno výrobce ani název pole nadarmo …

 483. A Dana bude dnes od 15.15 kde ?
  Omlouvám se za přímou otázku, ale času moc není.

 484. maYdo, ten novinář se tím živí a svoje chyby zveřejňuje. Zrovna Rpuť by si mohla vzpomenout, jak se, několikanásobně po sobě, kontrolovaly podklady pro tisk. Jistě i Bouhouš B by souhlasil, že jeho chyby (Bouhouši, to je jen příklad), by zvěčnilo vydání knihy s převrácenými symboly ve vzorečku (ať vezmu ten nejjednodušší příklad).
  Za mých mladých časů, kdy se už sázely i noviny na počítači, byly za zrcadlem(terminus technicus) dvě korektorky a hlavně, šéfredaktor musel podepsat obtah se slovy „Imprimatur“.

  Šuntovitost!

 485. NoName, já vyvažuji Danu, jsem stejný případ a proto se dívat nebudu. Nanejvýš na Giro, ale tam je nudná etapa podél moře. Nejvyšší kopec dnešní etapy je asi 38 metrů nad mořem. Zase vyhraje Gorila (Greipel).

 486. Já jsem právě uvažoval, zda by se naopak Dana neměla dívat od začátku.
  Prostě změna taktiky.

 487. 583 NoName
  žejo. Prostě tu tv zapnout uvařit si kafe, položit vedle na stolek (aby se kvantové stavy vyladily) a po první minutě ji brutálně vyškubnout ze zásuvky. Vlnová funkce zkolabuje v nejneočekávanějším okamžiku.

 488. No jo, Martine, myslím, že dnes se v redakcích považuje korektor za zbytečný výdaj. A i kdyby, nikdo se na to nehrne, je to mizerně placený. 🙂

  Kontrola pravopisu je sice hezká věc, ale všechno taky nevychytá.

 489. Od 15.15? TAk díky za upozornění, protože tuhle ,jak hráli přes oběd, bylo vyhodnoceno, že dva góly padly v okamžiku, kdy jsem se přiblížila k počítači, na kterém běželo utkání a třetí v momentu, kdy na ten počítač ode mně dorazil mail. Jen u čtvrtého gólu nebyla zjišzětěna souvislost, ale to prý neznamená, že tam není ještě nějaká skrytá.

  No, já si stejně budu okusovat tou dobou nehty, protože dítě dnes odpoledne maturuje.

 490. Dušane: ad potraty a Trump: mohl by říci: nikdy jsem žádné ze svých přítelkyň/žen potrat nedoporučoval, a nedoporučím ho nikomu. V této věci jako prezident nebudu do ničeho zasahovat, kdysi to bylo na rozhodnutí jednotlivých států. Pokusme se všichni, aby každé dítě – chtěné i nechtěné – mohlo vyrůstat v milující rodině. To nezvládne, prezident, to nezvládne kapitol, ani jednotlivé státy. To mohou zvládnout jedině milující rodiče a my, kteří už máme děti velké, jim v tom buďme nápomocní.

 491. Dobré odpolední vespolek,

  Nickname, vy kandidujete do Bílého domu 🙂 ?

 492. 589 nickname, ano, to je velmi dobré a široce přijatalné. Určitě je na něj kontakt, na volební štáb, napiš mu. Možná použije.

 493. 589 NickName
  Na američany by to mohlo fungovat. Mohla by to dojatým hlasem přečíst Sarah Palin a pro sichr ještě na závěr zarapovat a vystřelit z brokovnice do luftu.

 494. Jasně, že se velmi dobře pamatuji na funkci korektora!
  Jenže korektor je prostě drahý, takže byl vypuštěn!

  Kdyby nakladatelství a noviny mohly, vypustily by i autory, ale bez těch to holt nejde, takže přednost mají autoři, co přiklušou na balíku a to vydání si zaplatí!
  Desetitisícový náklad prostě už z principu rentabilní být nemůže!
  Noviny skomíraj a jsou rádi, že dejchaj, takže mlejn nebo voda už nejsou podstatné.
  Nehledě k tomu, že korektor by musel umět česky, ale jelikož je plodem současného školství, stejně jako autor či redaktor, umí česky stejně špatně. Tak proč ho platit… 😀 🙁

 495. 589
  nikdy jsem žádné ze svých přítelkyň/žen potrat nedoporučoval,

  Potrat lze doporučovat nebo nedoporučovat někomu, kdo už je těhotná …
  Co znamená Vaše vyjádření – že jste byl tak nešikovnej, že se po světě potuluje hafo nemanželských dětí ?
  Anobo že máte početné legální potomstvo ? 😉 😀

 496. Skimici: ne, musí to říct Trump. Úvod: víte, já si myslím, že nejsem dobrý křesťan. Udělal jsem spoustu chyb, které se snažím dávat do pořádku, a některé už nikdy nenapravím. Když se mě ptáte na tuto otázku, netroufám si na ní odpovědět. Jsem poslední, kdo by chtěl druhým mluvit do života. …
  Schumi: možná pošlu, dík za nápad.

 497. Ovšem – totéž , co jsem napsal na Vás by platilo při vaší formulaci i pro Trumpa.
  A formulaci , naznačující, že těch mých “ známostí“ bylo povícero, ( sprosťák by to vyjádřil slovy “ co nevylezlo na strom nebo neskočilo do vody atd ) bych jako kandidát na US prézu radši vynechal

 498. 595 NickName
  To první bylo dobrý a mohl by to říci i Trum. Kdyby ovšem pronesl to druhé, nebylo by to imho věrohodné ani silné. Není žádný černoprdelník nebo napravený hříšník. Je to silný a úspěšný muž se stříkajícím testosteronem z uší.

 499. 598

  Francouzskému nebo italskému prezidentovi by to prošlo, pochybuju že emerickému.

 500. nickname – mohl byste být Trumpovým poradcem, neboť přesně tohle o potratech říká. Jsou legální, ale on je pro-life a preferuje adopce.

 501. skimici, Sarak střílí hlavně vysokou a to nějakou .308 nebo .357 Magnum

 502. Dobré odpoledne. Dana bude dnes celé odpoledne lítat po poli a zahrádce a vysazovat a vysazovat. A zalívat a okopávat a…prostě na TV zbude čas až nějak kolem osmé večer.
  Tak jsem na vás ostatní, kromě Martina a trochu i MaYdy, zvědavá, jak to uhrajeme. :-))))

 503. Dano,

  a zpívat si budete ?
  Já si létám, já si létaám , nadzvukovou rychlostí … 🙂

 504. to je veselé. Po všech vzájemmých útocích Trump požádal ceuze, aby mu dělal vicepresidenta.

 505. Při nadzvukové rychlosti bych mohla ty sazenice rajčat a okurek polámat. Zůstanu u své běžné pracovní rychlosti na st. 5. 🙂

 506. Dano
  Lítat si po poli je ok, ale při mytí oken podali nadpozemský výkon. Nemáte tam ještě nějaké šmouhy k rozleštění? Opravit kyt, barvu, naolejovat panty ….

 507. “ sprosťák by to vyjádřil slovy ” co nevylezlo na strom nebo neskočilo do vody atd )“

  A to pomůže?
  Proutníci neumí lézt po stromech a plavat? 😀

 508. maYdo, namáhavé a nepohodlné 🙂
  Zkus si to někdy-D

 509. Skimici, zvažuju, jestli by nestačilo mýt auto. To má taky okna… :-)))

 510. maYdo,
  namáhavé a nepohodlné 🙂
  Zkus si to někdy-D

 511. 613 Dano
  Kdyby realizační team věděl, jaké OPRAVDOVÉ faktory ve skutečnosti rozhodují o výsledku, tak by jim šlehlo 🙂

 512. Halle
  Na stromě to vyžaduje, připouštím trochu obratnosti, zato se dají přikusovat třeba třešně, ale ve vodě? Co na tom spatřuješ nepohodlného? Doporučujou vodu i ležákům.

 513. HAlladine, Ty si myslíš, že v mém požehnaném věku a kilama nadváhy ještě vylezu na strom? 😀

 514. skimic,
  představ si, že při tom musíš šlapat vodu 🙂

 515. quivisi,
  Skočit do vany nebo do potoka s vodou po kolena by asi neplnilo účel 😀

 516. Musíš jí Halle vylákat k moři nebo do termálů. A tam zaútočit!

 517. Skimici,

  příliš nákladné 🙂
  Proutníkovi by se notně prodražilo 🙂

 518. Tak holt budeš věčně souložit na třešni 🙂

 519. Což je ale vlastně taky zdravé. Nebudeš muset chodit do fitka.

 520. skimici,

  co je na třešni , nebo ve vodě, ignorovat. 🙂

 521. Píšeš to tak sebejistě, jakoby ti večer před prahem stál zástup chtivých, tys ho ze zchůdku zkoumavě přelétl pátravým zrakem a posléze smířeně ukázal prstem a unaveně pronesl: no tak dobře. Dnes večer ty, ty a ještě ty tam vzadu nalevo…

 522. Ad. ztracené egyptské letadlo. Podezření na teroristický útok se objevilo rychle a v hojném počtu. Jako kdyby byly nějaké indicie…
  A to nevzlétlo z nějakého egyptského dovolenkového letiště, ale z CDG.
  Na druhé straně, vzhledem k belgickým událostem a míře infiltrace nových Evropanů ve službách na letištích…

 523. NoName 629,
  říkali ŘEkové, že nějaká jejich loď zahlédla na obloze v té době jakýsi oheň.

 524. 😀 😀 😀 😀 😀

  Že by to byl fake?
  Nebo začátek kampaně?
  Vážně může bejt někdo tak blbej, aby si myslel, že na to lidi skočí?

  Amnesty International – Index vítání uprchlíků.
  …„Výsledky našeho výzkumu jsou nesmírně pozitivní, většina vlád však stále odmítá naslouchat.“ …Největší názorovou propast mezi vládami a jejich obyvateli zaznamenala Amnesty ve Velké Británii a v Austrálii, kde více než 85 % lidí tvrdí, že by byli ochotni přijmout uprchlíky přímo do své vlasti, dokonce i do svých domovů…
  …Je tedy na čase, aby si vlády uvědomily svou zodpovědnost a začaly podle toho jednat. Amnesty uvádí, že dobrým startem bude Světový humanitární summit, který proběhne v Turecku 23. a 24. května…
  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Vsichni-lide-chteji-uprchliky-prijimaji-je-s-otevrenou-naruci-Nevladni-organizace-nadskakuje-radosti-nad-svym-vlastnim-pruzkumem-436361

 525. Alw klidne, rputi, oni jsou úplně mimo realitu. Pohybují se v okruhu lidí setejných názorů, takže se jim to klidně tak může jevit. Asi jako když Shapiro vyrazí na pivo do hudebního klubu, provozovaného aktivistou Peňásem, sejde se s jedním páterem, jednou romkou , jedním exdisidentem a třemi záměstnancii státem dotovaných neziskovek a myslí si, že poznává realitu Česka. 🙂

  kruci, tak co to dítě? Už by měla mít odmaturováno a nevolá a nevolá…..

 526. Mňo
  zas neutratěj tolik za hotel když můžou jet domů. Manželky a přítelkyně budou rády a mámy napečou buchty.

 527. Nikde nechlastá, už to má 🙂 🙂 🙂

  Byla úplně poslední, takže končila nějak po půl šestý. To nejlepší nakonec, že jo ? 🙂

 528. TAkže tímtoprohla’šuju svoje výchovné záívazky za vyřízené 🙂

 529. 643 – ó jaká naivita…..ale je fakt, že nepůjde o výchovné závazky, ale o peněžní… 🙂
  Právě po ukončení škol všeho typu u obou dcerunek, jsem pochopil laskavé oslovení, jehož autorem je podobně postižený kolega: mé drahé, předrahé pijavice…….
  Ale určitě jí gratuluji k ukončení středoškolského brainwashingu.

 530. maYdo
  gratuluji
  teď už jen vypiplat vňoučata a srdce potešit si pravňoučatěm.
  Teď teprve budete muset v rachotě pořádně zabrat aby mláďata mohla pohodlně hnízdo pozvolna opouštět. Byty nestojej pár korun.

 531. Ohledně spadlého egypstkého letdla se stále častěji mluví o teroristickém útoku.

 532. samozřejmě teoreticky.
  Já se proti tomu pojistil. Od patnácti let dávám co je požadováno, ale musí být polovina spolufinancování. Jsem něco jako eúnie. Ale funguje to.

 533. Tak koukám, že jsme nás poslali domů

 534. Děkuji 🙂

  jen na ty pravnoučata to nějak nevidím, to je tak, když si pořídítě děti ve věku poněkud zralejším.

  a pokud jde o ty peněžní závazky, tož o těch jsem nemluvila. jen o těch výchovných. 🙂

 535. Jednou Hoch a třikrát sláva!
  A teď ať dcerka vyrazí do dalších životních zkoušek!

 536. maYdo
  pravnoučata přijdou po své ose! Tam se už nemusíte starat. Většinou to příroda nějak průměruje. I já byl několikanásobné pravnouče a prababičky byly mimořádně lstivá stvoření. Když jsem nereagoval na zvonek, ty mrchy práskly co za boty stály vedle rohožky. kotníkovky a malé rozměry neklamě vyhodnotily jako přímé nebezpečí a zčerstva to napráskaly babičkám. Babičky naštěstí měly hafo jiných starostí a tak to nenapráskaly mámě. Ta byla nakonec ráda, když jsem oznámil, že v sobotu bude u večeře o krk více. Zbytek neregistrovala a věnovala se plně zápasu s babičkami.

 537. babičky a prababičky postupně zemřely a máma se věnuje zápasu s námi. Musíme se skrze potomky snažit vytvořit babiččino území a docela si to už všichni přejeme. Sám bych přiložil ruku k dílu.
  maYdo – nastává Vám nesnesitelné údobí. Ani tchyně ani babička. Jste naprosto odkecaná.

 538. Dobrý večer vespolek,

  maYdo,
  samozřejmě gratulace 🙂

  ptakopysku,
  ÚMG je v Praze, a FROVka, resp. spolupracující ústav, ve Vodňanech – to by se ten Superman nalítal 🙂 Asi klukovi vlezla na mozek blížící se maturita 🙂 nechodím moc centrem, takže jsem ho nepotkala, ale jako recese mi to přijde dobrý.
  Zeptám se dcery, pohybující se mezi mládeží, jestli o tomněco nezaslechla – dle jména by to mohl být brácha jedné bývalé spolužačky, my jsme v podstatě taková větší vesnice…

 539. MaYdo – gratuluji! Všem, co se jakkoli podíleli. 🙂
  A jinak – já jsem v tom nevině, já o TV ani nezavadila, vše bylo na vás. Ale je to škoda.

 540. pustil jsem si FOX radio a slyšel nějaké americké bezpečnostní experty. Zaprvé- dva air marshalové na palubě indikují zvýšenou hrozbu teroristického útoku. Dva se rutinně nedávají na lety kde se neočekává problém. Zadruhé – Američani po pařížských útocích varovali frantíky, že na CDG zaměstnávají 57 lidí, kteří byli na americkém seznamu podezřelých ze styků s islamistickými organizacemi. Paříž je ale v křeči politické korektnosti takže s tím zřejmě nic neudělal“ řekl americký expert.

 541. maydo, připojuji se do řady gratulantů

 542. poslední čísla z FOX – Trump přeskočil Hillary, nikoliv, že by získal více popularity, ale Hillary roste záporná popularita rychleji.

 543. jasně, jsem v Kralupech, celý příští týden většinou k dosažení, kromě čtvrtka.

 544. OK dík a paní nepřemluvíš? Je to s ní kultivovanější…

 545. máš pravdu, redukije se slovník, přemluvím, ale to znamená odpoledne až podvečer, až přijde ze školy…

 546. Newsmax přišel se zprávou, že se k zničení Egyptair hlásí Islámský stát. Je ale stejně možné, že se chtějí vytahovat cizím peřím.

 547. Ještě jednou všem děkuji za gratulace. 🙂

  Nějak rychle mi ty děti vyrostly….

 548. jen počkej, až synkovi bude 43 a bude mít 9 dětí jako ten můj…

 549. nickname 673,
  mujtytondokolenatej! Co je to za argument?

  namísto specielně vzdělaných pedagogů, budou mít děti k dispozici osobu s několikatýdenním kurzem a platem 11-16 tis. Kdo to asi tak bude vykonávat?

  Jinými slovy: Postižené dítě bude mít namísto odborně vzdělaného pedagoga k dispozici osobu s jednoduchým kurzem, která to bude brát jen jako přivýdělek a nebude mít ani čas ani motivaci se žákovi více věnovat!

 550. Rputi: postižené dítě bude mít sluhu, který ho do školy přivede, bude ho uklidňovat, a bude si s ním hrát na školu. Víc tento systém nepřinese.
  U tělesně postižených není víc třeba – pomůže s vozíkem, na toaletu, obléknout, do schodů.

 551. asistenti už fungují a jejich náplň práce je hlídačsky-sluhovská. Zatím ještě nevodí dítě do školy, ale přebírá si ho ve škole a je s ním fakticky až do odevzdání rodičům nebo doprovodu.

 552. nickname 675,
  nejsou jen vozíčkáři a jen kůli nim speciální školy nevznikaly a pedagogové to nestudovali jako speciální obor.

 553. Já naopak myslím, že inkluze není nikdy dost. Pokračoval bych inkludovanými gymnázii (proč by někdo nemohl studovat gymnázium jen poto, že není schopen pochopit látku – navíc budeme moci zavřít ućiliště a ostatní střední školy) a vysoké školy (MUNI na tom již intenzivně pracuje), čímž dosáhneme stoprocentní penetrace vysokoškolským vzďěláním a splníme plán KSEU na 120 procent.

  A samozřejmě, nezůstal bych jen u školství, ale pokračoval dále. Není důvod, aby mezi lékaře nemohl být inkludován někdo jen proto, že není schopen se naučit medicínu, to je skutečně nepřijatelná diskriminace. Do IT týmů by měli být inkludování lidé, kterí naprosto nerozumí výpočetní technice a programování, do týmů konstruktérů by to chtélo přidat pár lidí, kteří absolutně nerozumí fyzice a technice.

  Co se týće vlády, tam je to OK, je vidět, že vláda, a obzvláště ministerstvo školství má v inkluzi obrovský náskok.

  A nyní vážněji, jako asi jeden z mála mám praktické zkušeností s inkluzí. Z nějakého důvodu se v roce, kdy jsem začal chodit do školy, pokoušeli bolševici inkludovat romské, naprosto zaostalé a zanedbané děti, v počte 1-2 na třídu. Do naší tŕídy byl zainkludován kluk, u kerého jsme nikdy nezjistili, jak se jmenoval. Víceméně v kuse spal, dost nevábně voněl, mám obavu, že ani netušil kde je. Když se probudil, učinil vždy néco neobvyklého. Například snědl kus slabikáře.

  Učitelka neměla sebemenší šanci s ním jakkoliv pracovat, a po týdnu ho posadila doszadu, kde byl vespolek ignorován. Věřím tomu, že kdyby trochu vyrostl a pochopil, co se kolem něj děje, začal by se za to, že je jiný a je ignovoán, mstít fyzicky. Obzvláště, kdyby párkrát propadl a byl fyzicky silnější, než jeho spolužáci.

  Trápení ukončilo rozhodnutí experiment zastavit a přesunout tyto děti do speciálních škol, kde se jim věnovali pedagogové na to vyučení, se zkušenostmi a zázemím.

 554. nickname 678,
  „pracoval jsem s lidmi z Beřkovic“ není samo o sobě argument.

 555. Petře 679 – inkluze zjevně duní! 😀 😀

  A.Babiš a hnutí ANO bude jako kandidátku na presidenta nominovat Jourovou!

  „Stojí za pozornost, že šéf hnutí o tom dřív mluví s médii, než se samotnou političkou „Neví o tom, ale je to distingovaná dáma, která byla předmětem také dezinformace a seděla ve vězení. Je to skvělý lidský příběh. Myslím si: žena, proč ne?“ doplňuje majitel Agrofertu.“

  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Jourova-na-Hrad-Distinguovana-dama-co-sedela-ve-vezeni-vysvetluje-Babis-436470

 556. DObré ráno,

  „Jen počkej, až synkovi bude 43 a bude mít 9 dětí jako ten můj…“

  Až bude synkovi 43, bude mně osmdesát a nespíš budu ve stadiu hluboké senility, takže mně i devět dětí nechá v klidu 🙂
  Aspoň se bude mít kdo vystřídat u strkání mýho vozejku. 🙂

 557. Děti jsou víceméně nutná pojistka na stáří, vzhledem k budoucnosti sociálního pojištění, ale nevím, zda 9 nespadá do kategorie „přepojištěno“ 🙂

 558. “ je to distingovaná dáma, která byla předmětem také dezinformace a seděla ve vězení“

  TAk základní předpoklad na prezidenta by tu byl. 😀

 559. OT: Již celých několik dnů jsem neslyšel obludnější myšlenku než tuhle:

  (…) webové stránky, které si po zaregistrování stáhnou o konkrétním podnikateli základní informace z databáze živnostenských úřadů. Pak to bude fungovat jako chytrý kalendář. Každému podnikateli to podle jeho profilu s časovým předstihem připomene jeho povinnosti. A označí, jestli je splnil, či nesplnil. Případně jaké mu v případě nesplnění hrozí sankce. (…)

  Zdroj: http://ekonomika.idnes.cz/rozhovor-s-vladimirem-dlouhym-dzz-/ekonomika.aspx?c=A160518_2246918_ekonomika_kris

  A přitom se po letmém nahlédnutí do diskuse zdá, jako kdyby si nevyhnutelné důsledky neuvědomoval snad nikdo. Uvědomuje si je Dlouhý? Obě odpovědi, kladná i záporná, jsou krajně znepokojivé…

 560. Zpátečniku, pravdou je, že podobné mechanismy pracují v tichosti již delší dobu… 🙁

  Tušil by někdo, že do 15 minut poté, co na jakýkoliv z předních inzertních serverů vyvěsíte inzerát na prodej vozu, ví o Vás call centrum AAA Auto, včetně základní podpory expertním systémem (tj. zda si umělá inteligence mysli, že nabízíte pod cenou, nad cenou, zda není validní teorie, že jste překupník atd… ).

  Toto je víceméně logické, ač v principu o něco děsiveější, pokračování trendu…

 561. Dlouhý coby ministr připraštěně prosazoval rozbití velkých podniků (holdingů). Kde se mu to povedlo, tak ty minimitovárničky živoříneb velkokonkurence a nezájem bank úvěrovat podnikatelíčky je zašlápla.

 562. Ta data k dispozici stát má (o podnikateli), nějaká nastavba nad tím, do které se podnikatel přihlásí nebo nepřihlásí už nic neřeší.
  Nakonec, je spousta portálů, která vyzobávají data z databází podobným způsobem.

 563. 686 — To je myslím něco trochu jiného, pane Kunetko. V daleko mírumilovnější podobě by asi šlo dost snadno napsat podobnou aplikaci a nechat ji scanovat třeba http://muj-antikvariat.cz/ … (Otázkou je, co by to udělalo s cenou takto poptávaných titulů, až by si antikvárníci všimli, že se tam po nich takový software shání.)

  Avšak co (naivně či perfidně) proponuje Dlouhý, není nic menšího než vybudování elektronického biče na podnikatele. Zkusme si představit, jak by to fungovalo…: Mám dejme tomu malou firmičku o dvou zaměstnancích, a Dlouhého webová stránka mě informuje (po přihlášení, dříve či později bezpochyby povinném), že si do pátku musím, vedle dalších erárem mi kladených úkolů, obstarat dalších pět naprosto zbytečných certifikátů, a že sankce, které mi hrozí, dohromady činí 5 let vězení a 50 milionů pokuty…

 564. 689-ale ta hrozba pro podinkatele tady je bez ohledu na to, zda Dlouhého portál existuje nebo ne.
  Ten portál by ty hrozby jenom vizualizoval.

 565. Tak, tak… Nejedná se o nic více, než vizualizaci stávajícího stavu… Samozřejmé lze tušit, že dalším krokem bude zpřístupnění těchto informací veřejné (viz vlaštovka s nespolehlivým plátcem DPH).
  Prostě další krok na logické cestě.

 566. „že si do pátku musím, vedle dalších erárem mi kladených úkolů, obstarat dalších pět naprosto zbytečných certifikátů, a že sankce, které mi hrozí, dohromady činí 5 let vězení a 50 milionů pokuty…“

  Ale tady bych asi viděla ten bič především v předpisu, který mi ukládá ty certifikáty předložit, ne ve webové aplikaci, která usnadňuje jejich vymáhání.

 567. 690 — No jistěže, NoName. Avšak podobně jako každý zaběhnutý totalitní režim operuje s nesčetnými a/nebo gumovými zákony a paragrafy, aby kdykoliv na každého, kdo by i jen začal přemýšlet o svobodě, měl ihned něco po ruce, ovšem plošně jejich dodržování nijak nevymáhá a nemá to ani sebeméně v úmyslu, neb je mu jasné, že by se nevyhnutelným následkem toho vmžiku zhroutil, plodí i zdejší erár statisíce a miliony stran právního balastu, přičemž zavádí ustálenou praxi jej zároveň ignorovat — krom aplikace na ty, kteří se režimu či nějakému jeho lokálnímu satrapovi znelíbili.

  Podnikatelské know how pak vlastně spočívá ve znalosti toho, co se neaplikuje, a kontaktů a postupů, jak případným pokusům o aplikaci zabránit. Jenže ta Dlouhého stránka by právě toto nutně pominula, a místo toho uváděla pouze ten obludný seznam absurdních povinností (jehož by mimochodem kdykoliv mohl kterýkoliv michálkovský whistleblower dle libosti zneužít). Anebo si myslíte, že tam Dlouhý bude mít u jednotlivých položek a termínů současně připsáno, „ale tahle zhůvěřilost se nikdy nekontroluje, a támhleta sice jo, ovšem stačí šoupnout kontrolorovi tisícovku do kapsičky“ ?

 568. 693-Já netvrdím, že ne, jenom že to nějaký Dlouhého portál už nějak výrazně nezhorší, jenom udělá viditelnějším.
  Možná má na MF někdo tabulku v excelu, do které vycucne z databází státu a vidí to samé.

 569. http://www.novinky.cz/kultura/salon/404004-lide-se-tady-nechteji-o-nic-delit-rika-katerina-tuckova-ktera-spoluporada-festival-meeting-brno.html

  To je… No nevím, jak to zhodnotit slušně, počtěte sami…

  „Proměnila se atmosféra na magistrátu a na kulturním odboru, kam doputovaly peníze, za něž se dá kultura dělat důstojně.“

  „myslím, že větší roli hraje neochota se dělit. Lidé se bojí o své zahrádky a víkendové nákupy v hypermarketech. Myslím, že nechtějí pomáhat, protože mají dojem, že sami mají málo. „

 570. 695-tak pomoc by měla být nařízená a distribuovat ji bude Hate Free s Kateřinou.

  Dnes jsem v rádiu slyšel, že stát přispěje neziskovce, která platí školní obědy těm, co si to nemůžou dovolit 50 miliony.
  Nechápu, proč stát (když už to teda chce dělat) nedá peníze přímo školám. Proč musí část těch peněz padnout na platy a provozní náklady neziskovky.

 571. A jinak Petře, tohle „kulturno“ není brněskou specialitou. U nás v obci máme víc folklórních souborů než ulic, prakticky každý týden nějaké vítání jara, léta, rozlučka s jarem, létem, kosení, sečení, tance, vození, otevírání, zavírání, festival verbuňku, čardáše, odzemku, čača …
  Spoustu lidí to skvěle živí, chodí se po festivalech, veletrzích. A odstavit ty lidi není jednoduché, v podstatě jde o tři širší rodiny, které tvoří významné procento voličů.

 572. 697

  NoName, ovšem asi to podporuje turistický ruch, a zvyšuje zisky místních podnikatelů.
  I u nás máme cosi takového, příspěvek obce je, ale minimální a místní podnikatelé to sponzorují. Já taky, řadu let.
  Asi vědí proč.
  A taky díky tomu obec vyhrála krajské kolo soutěže o obec roku a do obecní pokladny přišel meloun.

 573. 699-turisté u nás ?
  A místní podnikatelé jsou ti samí…

 574. 694 — Netvrdím, že tu zas jako obvykle netvrdím nějakou volovinu, ale v mém abstraktním a zjevně švihlém pohledu jde o principiální rozdíl. Jeho podstatu nejlépe ozřejmí takové matematické pojmy, jako je stejnoměrná konvergence (kterou si laskavý čtenář může nastudovat jinde, nepamatuje-li si ji ze školy). Zhruba si můžeme napsat symbolickou rovnici

  úroveň buzerace = objem právních předpisů * intensita vymahání,

  přičemž tu * bych nebral ani tak jako znaménko násobení, jako spíše konvoluce funkcí. V realitě to vypadá tak, že úroveň buzerace může být konečná i tehdy, je-li objem právních předpisů nekonečný (což dle mého názoru bezpochyby je, započteme-li i jejich nesčetné vzájemné interakce a větvení). Je tomu tak z toho důvodu, že zároveň je praktická intensita vymahání malá a konverguje k nule.

  A teď, co udělá Dlouhý? Předestře tam celý ten objem právních předpisů, a teprve pak se začne starat o intensitu vymahání. Takto počítána mu úroveň buzerace automaticky vyjde nekonečná. (Totéž se stává u nestejnoměrně konvergentních funkcí, přehodíme-li pořadí limit.)

  — — —

  Abychom si to ozřejmili prakticky, vyjděme např. od 692 (…) bič především v předpisu, který mi ukládá ty certifikáty předložit (…) — Takže tedy, podnikám v nějakých prostorách, ty potřebuji vytápět. Jsem povinen si dělat revize kotle. Přijde maník, vyčistí, a pak řekne: „A podle letošního předpisu EU byste si od nás měl nechat přeměřit ještě tohle, stojí to šest stovek. Ovšem upozorňuju vás, že tomu parametru ještě nikde nikdo nevyhověl, a jakmile změřím, že jej nesplňujete, jsem povinen vám kotel odstavit. Ale když mi podepíšete takovej papírek (mám ho už předtištěnej), že měření nepožadujete, bude to z našeho hlediska také v pořádku.“

  A teď, jakpak tohleto asi pojme ten Dlouhého web? Povinností podnikatele je nechat si přeměřit parametr p a dosáhnout jeho hodnoty p0 nebo lepší. Aby se tak stalo, je fakticky nezbytná rekonstrukce prostor, a při jejím provádění je podnikatel povinen splnit ty a ty další předpisy, samozřejmě rostoucí geometrickou řadou. Chcete-li tuto exponenciální explosi zastavit, musíte tak učinit včas, např. tím předtištěným papírkem, jímž problém likvidujete fakticky, byť ne právně. Bude mít, mezi těmi slibovanými formuláři, Dlouhý také vzor tohohle papírku?

  No nic, raději snad opět někam do terénu…

 575. A místní podnikatelé jsou ti samí…

  No tak si pomocí těchto akcí zvyšují zisky. To ti vadí?, Víc vydělají, zaplatí víc daní, a aspoň se v místě něco děje.

  U nás se pořádá každý rok akce „Z ďurky do ďurky“ , jezdí fůra lidí, někteří se ubytují u místních v penzionech.
  http://www.akcevsakvicich.cz/z-durky-do-durky.html

 576. Nezlobte se, ale tohle je tak trochu malthusovská úvaha. 😉

 577. 703-já prostě nejsem příznivcem z obecního rozpoču organizované zábavy v rozsahu, v jakém se praktikuje u nás. Ale protože voliči to tak chtěli, je to tak.

 578. No, o tom rozsahu u vás mi není nic známo, takže nemůžu soudit.

 579. No, zpátečníku, vyjádřil jste to velice sofistikovaně mohu-li si to přeložit do řeči prostého lidu, co hovoří jak mu zobák narost, tak mi z toho vychází, že blbej předpis nevadí, vadí, když se vymyslí software na to, aby mohl být blbej předpis účinněji vymáhán a aby bylo obtížnější ho ošulit.

  Já se tedy přiznám, že takhle jsem si teda právní stát nepředstavovala. 😀

  Je- li přemíra blbých předpisů, tož lze vcelku logicky očekávat, že stát bude hledat cesty, jak jejich plnění vymáhat. Rovněž je logické očekávat, že jakmile stát vysloví poptávku po nějakém nástroji k účinnějšímu vymáhání plnění, bude mu nabídnut, protože kšeft je kšeft.

  Takže nakonec vždycky skončíme u toho, že kdyby nebylo blbých a zbytečných předpisů, nebylo by buzerace.

 580. (695) Nemýlím-li se, tak na akce typu pomoc po zemětřesení, povodních, tsunami se zde vybere množství peněz stejné neb větší než v jiných zemích – hledat to nebudu, ale cosi takového jsem četl či zaslechl. Lidé tedy lakomí nejsou, ale nechtějí se nechat přinutit k pomoci, která by se časem snadno mohla obrátit proti nim. Jedni z viníků jsou „sluníčkáři“, chytající se kdejaké pitomosti typu nevařit vepřové ve školní jídelně, aby se mohamedáni neurazili, neslavit Vánoce, neříkat cikánům cikáni … , místo aby dotyčným sdělili „když se ti to nelíbí, tak sem nelez“.
  No a ta kultura, důstojně placená městem …. to je jeden z následků poměrných voleb. Stačí jedna strana s podobnými požadavky, typicky zelení a jurodivá sdružení, která si své vydupe, nejde-li bez ní sestavit koala. Pokud by volby byly většinové, buďto by dosáhla většinu a nesla sama i následky svých činů, nebo by měla smůlu v menšině. Nebo by alespoň na takové uspořádání byla větší naděje.

 581. skimici,
  nejen nevítání, ale navíc přijdou do pekla a tam je sežere Putin.
  Ach jo…..

  BTW, na parlamentních listech je rozhovor s českým lékařem, co v UK nedovolil operovat kolegyni v muslimském. A pak ho Čulík napráskal…. takže doktor už půl roku tráví na nucené dovolené, neb špitál musí vyšetřit, a rodinu má pod policejní ochranou, neb to hovado Čulík uvedl celou rodinu dos tavu ohrožení rozpoutáním nenávistné kampaně. Taky jsem se tam dověděla, že zatímco je UK na žebříčku bezpečnosti země na místě 36., naše kotlinka je naopak mnohem výše, na desátém místě…
  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Cesky-lekar-v-Anglii-pyka-za-to-ze-varoval-pred-islamizaci-Britanie-Neuverite-co-vsechno-proti-nemu-spunktoval-Jan-Culik-436295

 582. „úroveň buzerace = objem právních předpisů * intensita vymahání,

  A v čem se měří taková úroveň buzerace?
  V metrech nad mořem? A v systému Jadran, Balt nebo B.pV.?
  Objem právních předpisů asi v m3 potištěného papíru? Ale jak započítáte předpisy na internetu?
  A v čem se měří intenzita vymáhání? V procentech předpisů sepsaných a předpisů vydaných?
  Zajímavý, pokud násobím kubický metry nějakýma procentama ( pomíjím ,jak se vůbec k těm procentům dostat), tak výsledek dostanu v metrech…..

  Vlastně mi z toho vychází, že podle tej rovnice je Xm= Ym3*Z%.

  Týýý jo, ta matematika je teda věda…… 😀

 583. Ehm, mezitím jsem se ještě podíval na radar. Ovšemže nic dramatického, ale zatím jsem u stroje…

  707 — blbej předpis nevadí — Víte, maYdo, se slovy nutno zacházet přesně. A ačkoliv nám samozřejmě je jakožto pouhým smrtelníkům absolutní přesnost odepřena, stále ještě můžeme usilovat o takovou, která postačí k naplnění nějakého konkrétního účelu. Nevadí v čem? Toto vše se snaží vyřešit teorie zkurvenosti. Jak bych to jen vysvětlil… Představte si prosím místo právního státu třeba mrakodrap…: Úžasný výtvor techniky, výtahy svižně jezdí šedesát pater, voda a elektřina plynule proudí vzhůru, odpady dolů; no nádhera! Pak se to ale začne celé nějak kazit, místo výtahů zůstává schodiště, voda teče jen někdy, lidé hledí zařídit se podle toho, a následkem takovéhoto vývoje dříve či později nastává okamžik, kdy statika přestane fungovat a celá novodobá babylonská věž se zbortí.

  Ovšem pozor! Ještě i teď v těch pokroucených a pochopitelně naprosto neopravitelných troskách vznikají a zůstávají niky, přístřešky a doupata, v nichž se dá přebývat pořád pohodlněji, než někde pod širákem opodál. V tomto smyslu tedy zhroucení mrakodrapu nevadí jeho obyvatelnosti, a právě v takovém smyslu nám nevadí ani blbé předpisy, blbí (ač vychytralí) úředníci a blbý (ač své neblahé cíle neúprosně sledující) erár. Pořád ještě lze dýchat, ba dokonce psát na internet, jen je to celé k ničemu, a až se jednoho krásného dne z internetu dozvíte, co jste měla do konce dnešní pracovní doby kam poslat, jistě půjde ještě alespoň dýchat…

  710 — Neuvažujte prosím o skalárních veličinách, spíše o funkcích (jak píšu v souvislosti s tou konvolucí). Objem právních předpisů pak můžete vyjádřit např. jejich hustotou jakožto funkcí vzdálenosti od Vašeho oboru nebo od činnosti, kterou se právě zabýváte…

 584. 702 Zpátečníku, to v nějakém časovém horizontu vede ke ztrátě schopnosti produkovat užitečné statky. Což se promítne do daní a vyvolá, logicky další předpisy, kontroly, zdanění. Což povede k čemu a promítne se do….? Správně. Promítne se to v míře spokojenosti elektorátu. Pak jsou různé alternativy. Kde alespoň dočasně získat peníze ke korupci voličské masy? Privatizace jako zdroj vyschla, daňový výnos klesá… Nutno více danit ty, kteří ještě něco mají. To vede k čemu? K odlivu majetku, kapitálu, včetně lidského. A to se promítne do….? Správně. Jenže nutno udežet sociální smír. Počet nespokojených ba nasraných roste. Držkují. To nutno zarazit. Náhubkem. Radikalizaci mas nutno čelit radikalizací vládnutí…. Jestliže nezafunguje záporná zpětná vazba, bude to fofr. Předpokládám, že by mohla zafungovat. Je nejvyšší čas. Jdu ji vyhlížet….Otázka jakou by mohla mít podobu, abych ji nepřehlédnul. Třeba davu s vidlemi….

 585. Ahoj!
  Už někde někdo napsal, že to egypské letadlo je Putinova pomsta za ten egyptský atentát na ruské letadlo? ?? 😉

  Musíte se více snažit, páne správce.
  Takhle tu EU nevybudujeme! 😉 😀 😀 😀

 586. 712 — Základní (a momentálně převažující) procesy máš jistě popsány správně, Schumachere. Jenže podívej se třeba na takové bezdomovce…: Samozřejmě můžeš správně poznamenat, že i ti jsou při své zjevné neschopnosti cokoliv vyprodukovat závislí na celkovém výkonu ekonomiky, ovšem růst objemu právních předpisů jim může býti dokonale šumafuk, tím spíše pak webová stránka, jež by je informovala o jejich souhrnu. Dopady jsou na ně jen nepřímé, a podnikatelé budou tak jako tak nuceni je od nich nějak odclonit, jinak se stanou dalšími bezdomovci sami.

  Bezdomovci se ze systému dokonale vyvázali, ale zajisté jsou jen okrajovou skupinou. Zatím. Studované děje mohou nicméně pokračovat různými směry a v různé šíři; časem si třeba bezdomovci osadí zelený dělicí pruh dálnice bramborami, a jakmile s tím začnou, stane se bezdomovectví o kousek — malý, ale principiálně důležitý — obecně přijatelnější alternativou. I takovýto proces může narůstat zpočátku exponenciálně, později dle nějaké té S-křivky…

 587. Evropská komise jsou šašci a šaškyně. Turci a demokracie? Pche!

 588. Dobrý podvečer,

  víte, Zpátečníku, pro mně je podstatný, že mi ta byrokratická buzerace občas komlikuje život. A jakými vzletnými slovy to popíšete nebo do jakých rovnic to srovnáte, je mi vcelku jedno.

  Kdybych s tím mohla něco udělat, tak to udělám. Když nemůžu, tak nemá smyslu se v tom šťourat. Čím víc času, který tomu věnuju, ač nemusím, tím víc prostoru mi zbývá na rozumnější věci. A tím méně mně to omezuje.

  A když jsou blbý základy, nemá smyslu se rozčilovat, že někdo blbě natřel okna.

 589. Oprava :
  Čím MÉNĚ času, který tomu věnuju, ač nemusím, tím víc prostoru mi zbývá na rozumnější věci.

 590. Ve sněmovně na semináři k islámu nedělala rozbuch jen Samková:

  „Proti vládnímu projektu HateFree Culture se ostře ohradil publicista Benjamin Kuras. Na konferenci Máme se bát islámu? konané na půdě poslanecké sněmovny Kuras apeloval na to, aby došlo k prošetření aktivit projektu a za něj zodpovědných politiků. Podle Kurase se HateFree podílí na sebevraždě Evropy.“
  http://www.expres.cz/benjamin-kuras-hate-free-0wb-/zpravy.aspx?c=A160518_145053_dx-zpravy_pali

 591. 2 Rpuť – inu, když se oficiální vládní projekt jmenuje nenávist zdarma – co jiného chceš?
  Popř. ve verzi Hate free culture – nenávidím volnou kulturu!
  A že jim to jde… Ani se nezakecaj…

 592. No a ještě k tomu včerejšku – Dana je v tom opravdu nevinně. Když sudí nevidí zcela jasnej metrovej ofsajd, měl by papat mrkvičku, aby se mu zlepšil zrak. Nám je to sice hovno platný, ale bral bych to aspoň jako tiché zadostiučinění.

 593. NoName,
  šla minulej tejden médii taková zprávička, že kdyby na západní Evropu Rusko zaútočilo, jsme během týdne v zadeli jak Baťa s dřevákama. Třeba si to někdo, Petr Pavel, přečetl a dal to do svodky v centrále NATO?

 594. 717 — (…) když jsou blbý základy (…) — Nojo, maYdo, v takovém případě může právě mít smysl zjistit si — a/nebo rozmyslet si –, kolik vlastně toho bude nutné odkopat, abychom alespoň někdy příště založili na skále.

  Velká část toho, co sem píšu, je (vedle úspěšného zabíjení času, kdy stejně z různých důvodů nemohu pracovat, a materializace marnosti) věnována zkoumání, co všechno je v tomhle státě a v této společnosti špatně, přesněji řečeno, co všechno zde je fundamentálně špatně. Takovouto snahu je možná dobře nepřeceňovat ani nepodceňovat. Že něco je špatně, to už dávno ví kdekdo, a tuší úplně každý. Jenomže co? Pokud o tom lidé nepřemýšlejí, jsou na nejlepší cestě nechat se někým manipulovat; a nechají-li se manipulovat, pak jdou a třeba zvolí Babiše…

 595. „Pražská policie v sociálním centru Klinika nenašla bombu, kterou tam v pátek odpoledne nahlásil anonym. Když ukončila prohlídku, aktivistům zabránila ve vstupu a budovu předala Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Podle mluvčího pražské policie Tomáše Hulana tak učinila na základě dokumentu Obvodního soudu pro Prahu 3, který stanovuje vlastníka budovy. Na podporu centra se před budovou sešlo asi 80 lidí…
  Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/policie-zasahuje-v-centru-klinika-chce-ho-predat-majiteli-pzj-/domaci.aspx?c=A160520_192445_domaci_fka

  Jen aby…!
  …Podle aktivistů text anonymního e-mailu vyznívá jako by byl psán členy či členkami kolektivu Kliniky. „Toto rozhodně popíráme. Jedná se o další dějství v kampani proti našim sociálním a politickým aktivitám,“ řekl jeden z aktivistů Jakub Ort…

 596. Zpátečníku 726,
  řekla bych, že v první řadě je to lež, respektive její posun směrem k bezostyšnosti, je alarmující.
  Ze politikusové a noviny zhusta lžou a kecaj jsme sice ěděli, ale oni se to aspoň snažili nějak zakamuflovat. Teď nejen, že se přestali snažit, ale lžou tak hloupě, až to bere dech.
  Není to proto, že by si mysleli, že tomu někdo bude věřit, na tom jim už dávno nezáleží, prostě jen vytváří virtuální realitu a na nás kašlou.

  „…Zkratkou psych-op se označují „psychologické operace“, přesněji psychologická příprava zahájení a vedení války. Od drobného posouvání významů banálních událostí přes zpravodajská a žurnalistická poštěkávání až k bezostyšným lžím je při nich dovolenou všechno, co uznají ti, kteří válku chápou jako „pokračování politiky jinými prostředky“ za vhodné. Nemusí se při tom jenom lhát, stačí zahlcovat konzumenty množství událostí, které omezuje jejich schopnost racionálně uvažovat a vrhá je do zmatenosti, emocionálního chaosu, nebo, jak říká významný český neurolog, do stavu „skupinové hlouposti“.

  Asi není lepšího příkladu, než referování českých medií o průběhu tzv. primárek v USA, přípravky na „boj o Bílý dům“. Stejný postup volí váleční propagandisté, když nás přesvědčují o bezprostředním ohrožení baltských zemí, Bulharska a Rumunska „ruskými“ nukleárními zbraněmi. Je to jen příprava na pochopení nutnosti rozmnožit „základny NATO“, rozumějme Spojených států, na moři i na zemi, a dokonce snad i ve vesmíru. Kromě toho ještě z důvodů aktuálního „stěhování národů“ by měla vzniknout „evropská armáda“, Armáda EU, která by mohla táhnout na Turka nebo proti němu a v nejhorším „pomáhat a chránit“ ty, kteří o svém ohrožení nevědí.

  S válečnou propagandou je to ale podobné jako s válkou. Kdo ji začne, nemusí vědět jak skončí, kdo válku propaguje, nemusí vědět, kdo se jeho slovy a hesly nechá inspirovat. Ale hlavně že víme – „Válka je mír, a mír je válka!“
  http://prvnizpravy.parlamentnilisty.cz/zpravy/politika/zboril-podle-ct-a-cro-se-lhat-muze-kdyz-jde-o-to-mit-pravdu-s-usa/

 597. Toto je z DFense, ale tak nejak smutne mne to pobavilo.
  http://imgur.com/gallery/omnobVt

  Nejake slunicko si stezuje, ze ve hre z Cech 15. stoleti nejsou cernosi. Kdyz na to reaguje – vcelku logicky – autor hry s tim, ze v Cechach 15. stoleti cernosi nebyli, slunicko jej obratem uda majiteli studia s tím, že indikuje, že černoši jsou ménecenní.

  Sluníčko je samozŕejmě idiot jako většina sluníček, tak mu uniklo, že autor hry je zároveň majitel studia.

  Začíná mne fascinovat, kam až…

 598. Dobré ráno vespolek,

  Rputi,
  ta genetická mapa je sice hezká, ale titulek poněkud zavádějící – spíš by tam mělo být „kdo byli naši otcové“, neboť s ejedná o projekci frekvencí haploskupin na chromozomu Y. S jistou poťouchlostí jsem kvitovala, že Poláci se od Rusů liší jen absencí Vikingských stop…
  A příště dej prosím i nějaký „alert“, neb fotky na spodu pod článkem dokumentující zvěrstva toho či onoho režimu vidět u snídaně nebylo nic moc, i když byly maličké… Admin je zjevně skrytý sadista.

 599. 731

  Poláci se vůbec od Rusů liší málo – snad jen tím, že v boji o ovládnutí východní Evropy prohráli.
  Stejně jako Švédové.
  A z toho plyne jejich rusofobie trvající dodnes. Měli našlápnuto vytvořit Impérium – a ti kazisvěti Rusové. 🙂

 600. Petře 730,
  to už je dost stará záležitost a čuřilo se nějaké netušící americké sluníčko již v dobách, kdy hra teprv vznikala a jen se o ni mluvilo a prezentovalo na hobby sítích.
  Autor si s tou věrohodností dával velkou práci a např. se pamatuju, že tam měl původně bílé slepice, až ho nějaký slepičář poučil, že v té době bílé slepice nebyly. Takže si s tím chlapec zřejmě docela vyhrál.
  A pitomci se najdou vždycky.

 601. Matzurko,
  já se kaju, ale pastovala jsem to přímo z FB a nic takového tam nebylo.

 602. A tohle je ovšem darda!!!
  Kde ČT ty „odborníky“ bere? To musí být nějaké specielní líheň!

  Jistá Z.Hesová:

  …„Zato nám řekla několik dalších věcí. Například – a to už nebylo ani k smíchu, to bylo opravdu k pláči – prohlásila, že by ´Evropa měla provozovat kulturní integraci´ a ´vytvářet evropské imámy´. Abychom tedy neimportovali spolu s příchozími muslimy také jejich náboženské vůdce, tak by si Evropa měla vytvářet svoje náboženské vůdce, to jest muslimské imámy, kteří údajně – zase podle paní Hesové – budou respektovat evropské hodnoty….
  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Patnact-minut-naproste-tuposti-prazdnoty-hlouposti-a-propagandy-Petr-Zantovsky-se-zhrozil-nad-vystoupenim-analyticky-v-CT-436606

 603. Tak, tak…

  …Stovky tisíc Slovákov, vracajúcich sa domov, prinášajú osobné skúsenosti zo západných krajín a tie vôbec nie sú príjemné. Ak sa následne dvíha podpora politikov, ktorí nechcú opakovanie tragických západných skúseností, ide o xenofóbiu? Vôbec nie, xenofóbia je totiž strach z neznámeho. To čo sa nás valí, mnoho z nás už zažilo na vlastnej koži…
  http://medzicas.sk/o-nalepkovani-a-aka-je-v-skutocnosti-realita/#comments

 604. Dobrí ráno,

  “ zkoumání, co všechno je v tomhle státě a v této společnosti špatně, přesněji řečeno, co všechno zde je fundamentálně špatně.“

  proti gustu žádný dišputát, Zpátečníku, ale já bych dala asi peřdnost poněkud radostnějšímu hobby 🙂

  Naše hvězda týdne vyspává po maturitním večírku. Dorazila k ránu, spokojená, střízlivá. Slavit měla co, kromě úspěšné maturity před odchodem na večírek zjistila, že je přijatá na školu, kterou měla jako první volbu.

 605. Maydo 737,
  tak to holka měla nádherný den! Tak ať si to zaslouženě užívá!

 606. hmmm…

  …Tři minuty před tím, než se stroj zřítil, vyslal systém několik hlášení. První dvě se týkaly odmrazování pravého okýnka, další oznámilo kouř na toaletě. O minutu později byla vyslána zpráva o kouři v kabině. Následovalo další hlášení ohledně pravého okýnka a o dvě minuty později následovala dvě hlášení o selhání bloku systému řízení a o selhání ovládání křidélek a výškovky…
  http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/404142-data-potvrzuji-kour-na-palube-zriceneho-egyptskeho-airbusu.html

 607. Ježišmarjá…..

  Babiš má jasno. Na Hradě chce Jourovou nebo Stropnického

 608. 740 – jo, hrůza nabývá opět nových podob……

 609. Halle 740,
  to je jednoduché. Chce tam někoho, koho bude 100% ovládat. Což Zeman určitě není! 😀 😀

 610. maYdo,

  a gratuluji nejen dceři (hodně štěstí do dalšího studia), ale i starostlivým rodičům 🙂 !!!

 611. Muhehehe

  „Syrští uprchlíci v Německu se vyznačují vysokou vzdělaností – doposud, říká dnes zpravodajská n-tv a vychází ze dnes uveřejněného článku ve Spiegelu. Nyní se ukazuje, že Turecko do EU odesílá na základě dohody nápadně mnoho nemocných lidí a lidí s velmi nízkým vzděláním. Akademiky do EU nepouštějí vůbec. Na tuto situaci upozorňují v interních zprávách zástupci Lucemburska, Německa i Nizozemska. Turecko skutečně oficiálně oznámilo, že skutečně syrsé akademiky vycestovat nenechá. – Takže těch 88, co si tam pro ně jedeme, bude z oněch přidělených Tureckem.“

  Nur Kranke und schlecht Qualifizierte in die EU?
  http://www.tagesschau.de/ausland/tuerkei-eu-fluechtlinge-101.html

 612. Matzurko – 731 – Vaší „poťouchlé“ poznámce k zajímavému Rputinu odkazu nerozumím. Která ta haploskupina je Vikingská ? Pokud je to ta tmavě fialová N3, tak proč je jí tak málo v Norsku, Švédsku či Dánsku ? Pokud je to ta I1a světle zelená, tak té je v Polsku více než v Rusku.

 613. „Na Hradě chce Jourovou nebo Stropnického“

  A další hérečka jako první dáma? To bude o zábavu postaráno 🙂

 614. Tak Klinika je opět v tech správných rukách…..
  Umí mi někdo vysvětlit, cože je to ten právní stát ??

 615. Tak Klinika je opět v tech správných rukách…..
  Umí mi někdo vysvětlit, cože je to ten právní stát ??
  Pokud je to ale už zase xenofobní dotaz, pak ho zapřu …

 616. Oteplovači,

  máte naprstou pravdu a já se jdu stydět do houští, už nikdy nebudu čučet na monitor bez brejlí, zejména když je to monitůrek EeePC…. splést si Finnic a Viking… ano, Vikingům se přisuzuje haploskupina I, a ta je světle zelená, nikoliv fialová.

 617. 780

  No celkem není důvod, proč by Vikingové neputovali po Visle a odře,stejně jako po ruských a ukrajinských řekách.
  Ostatně i v družinách českých knížat byli – minimálně se o tom spekuluje.

 618. Vikingové

  Otázka spíš stojí, kde Vikingové/Varjagové nebyli?
  Od dob stěhování národů v důsledku klimatických změn nebylo na severu moc co jíst a tak se nechávali najmout po celé Evropě , ba dokonce až v Byzanci.
  Podle pověsti kněžnu Ludmilu také zavraždili Varjagové. Což sice nemusí být pravda, ale znamená to, že kronikáři o Varjazích věděli a považovali to za pravděpodobné.

 619. A kdesi pod šišinkou mě svrbí,
  že Varjagi se, už v dobách dávných, dávali najmout i Slované jakožto bojovníci proslulí svou silou a krutostí, zejména na jihu Evropy.
  Ale podrobnosti si už nepamatuju…

 620. (752) Oni ti vikingové v Byzanci byli přibližně v době středověkého klimatického optima. Takže se stěhováním národů vlivem klimatických změn a hladu na severu to nejspíš nesouvisí.

 621. Aero, jako vždy, proti FŠEMU… 😀 😀

  Vikingové se začali po Evropě hemžit zároveň s ostatními. V důsledku klimatických změn, bylo na Dálném východě moc sucho a na severu moc zima.
  Že byli i o pár století později v Byzanci, je nepodstatné, pouze jsem tím vyjádřila, kam až nakonec došli. Konec konců bylo z Kyjevské Rusi do Byzance takřka k doplivnutí.. 🙂

 622. U Vikingů nešlo jen o klimatické změny. Obyvatelstvo se množilo, a orné půdy moc nebylo.
  Proto taky měli snahu, kde to šlo,osidlovat dobyté oblasti.
  Kupříkladu východní oblasti Englicka – oblast DaneLaw.Skoro kompaktní vikingské obabatelstvo.

  https://cs.wikipedia.org/wiki/Danelaw

 623. Rputi, omlouvám se, ale proUSAcká čt zcela jistě není. Je silně proevropská. S tím souvisí i fakt, že vojenství tohoto celku má suplovat Nato. Ale bohužel Nato, poté, co vedení převzali Europané, je neakceschopná mršina a amici od ní pomalu ustupují. Myslím, že to zdůraznil i Dušan v jednom svém příspěvku. I současná černobílá opička moc o této organizaci nemluví. Kdyby nebylo amiků v Německu, asi už by se dávno stáhli a nechali nás vařit ve své vlastní šťávě. Nato prostě už nejsou amici, takže ani tažení proti Rusku nevedou oni, ale EU, byť se amiky ohánějí. Ono se to dost plete, zda síly Nato, či síly usa, DISLOKOVANÉ V Germánii. Novinářští géniové z čt prostě takovou drobnost neřeší, pokud ji vůbec zaragistrovali.

  Dušane, prosím, prosím, nezapomněl jsi na mne? Bohužel mi měnili simku a vygumovali prakticky všechny kontakty od roku 2010, jinak bych už volal.

 624. (758) Když už proti všemu (nesmyslnému) 😛 , tak ono i to „tažení proti Rusku“ je spíš chiméra.

 625. Františku 758,
  tys mi dal! 🙂
  Příště, prosím, uváděj číslo, teď jsem byla úplně zmatená.

  Já jsem ve své 728 nepsala, že NATO patří Amíkům, ale odpovídala Zpátečníkovi na otázku, co je v této společnosti fundamentálně špatně. Takže mi šlo o lži obecně, protože prase aby se v těch jejich kecech vyznalo, lhostejno zda amerických či evropských, tu i cizozemských.

  NATO se stalo lobyistickou organizací, stejně jako LGB komunita, Klimaalarmisti, či feministky. Flákaj se tam ke stravě a honěj prachy a za tím účelem harašej a pucaj, ochotni vyvolat válku kdekoliv, kde se dá něco trhnout!

 626. IMHO není vyjádření „černobílá opička“ xenofobně trestné?

 627. Dobrá, rputi 🙂

  Představa vsi, postavené ze samých takových bunkříků je sice poněkud strašidelná, ale podle teorie feng-šuej působí oblé tvary příznivě na proudění energií a tím na uvolnění a relaxaci. Pod oblou klenbou prý nic neuděláte, ale za to se krásně se vyspíte 🙂

 628. maydo 764,
  to je zajímavé! Můžete dodat nějaké podrobnosti?

  Pokud mě paměť neklame, bydlel v jedné takové malostranské věži režisér Zdeněk Podskalský. A že by tam nic neudělal se mi nezdá.

 629. To je nějaká čínská nauka, rputi.
  O tom, jak uspořádat byt nebo dům tak aby energie proudily správnými směry. V podstatě něco jako patogenní zôny s čínskou omáčkou. jakej vliv má, když mítě vodní plochu před vchodem napravo a jakej když nalevo a tak.

  Jen jsem si vzpomněla, že nám něco kdysi vykládala moje spolužačka, který nějaká její známá podle toho zhodnotila přestavěnej starej barák. Mělo to v přízemí krásně klenutou místnost, kde si chtěl její muž zařídit pracovnu že prý ta známá tvrdila, že tam stejně nic neudělá a že v ložnici se nevyspí, protože tam mají špičatej vikýř.

  Jetsli tam opravdu nic neudělal, netuším, oni se pak nějak rozvedli a je otázka, jestli tu pracovnu vůbec stihl zařídit. Oni byli oba poněkud sluncovatí, ale on asi víc, protože jedním z důvodů rozvodu snad bylo, že prý pro nějaký děti v Africe poněkud zapomínal, že má taky nějaký svoje.

  Pokud jde o Podskalského, mohl mít nějaký jinačí klenby,takové, který nebránily roku těch správných energií a povzbuzovaly tvůrčí myšlení
  Ale pravděpodobnější je, že o nějakým Feng šuej za celej život neslyšel, neb to začalo být „in“ až později a tak ho hloubání nad tím, kudy proudí energie, nerušilo v práci 🙂

 630. Proboha. Doufám, že se z toho vyspíte dorůźova. Raději si to dočtu po nějaké premedikaci. Odhaduji, že sklenka sektu by to usnadnila.

 631. Rputi – 762 – No, po pravdě řečeno, pokud by účelem VOJENSKÉHO uskupení NEBYLO harašit, střílet a být ochoten vyvolat/vést válku kdykoli a kdekoli, ptal bych se jako daňový poplatník po tom, k čemu sakra takový spolek platíme.

  Možná jsem příliš staromódní, ale nedomnívám se, že účelem armád je provozovat turné vojenských kapel a sborových zpěvů či suplovat úlohu policie ve všelijakých orientálních prdelích. Dokonce se ani nedomnívám, že prioritním účelem armády je zachraňovat navlhlé zadky občanů při povodních či sundavat koťata z obtížně dostupných vrcholů stromů, vozit koně Převalského do Mongolska, hrochy do Afriky a volené politiky kamkoli se jim zamane.

 632. Obecně vzato se zcela konservativně domnívám, že účelem libovolného vojenského tělesa, lhostejno zda národního či nadnárodního je:

  1. Nechat „ty druhé parchanty“ umřít za svou vlast/víru/rodinu/cokoli.
  2. Pokud si nejsme jisti tím, že bychom mohli vyhrát, tak deklarovat „Uplatníme bod 1. v případě, že na nás zaútočíte (ať už je pojmem útoky myšleno cokoli)“ a cvičit se takzvaně „pro obranu“.
  3. Nikdy nezapomínat (skutečně nikdy, za žádných okolností), že nejlepší obranou je včas a správně provedený útok.

 633. Vy statečný bojovníku Pavle Kořenský. Budete se napřed muset angaźovat v coup d’état.
  Přeji hodně úspěchů a ať to zavěßení za rebro se týká jen vaší slaniny.

 634. Pavle Kořenský
  Já Vám třeba fandím, ukažte se v plně zbroji občas i ràno. Çi ještě dŕíve. Nikoliv při „soumraku bojovníka“ ale při „zrození bojovníka“ při „snídani bojovníků“
  Nikoliv jen komentovat nastávajîcí noční soumrak bohů, Pavle Kořenský. He?

 635. Tak dneska to v monarchii vypukne!
  Hofer nebo Van der Bellen?
  V prvním kole 35,4 respektive 24,1% hlasů!
  To jsem zvědavá!

  ad Kořenský
  Ve světle temných výhrůžek, že si pořídí vlastní armádu, jsem ráda, že se tak nestalo! Darmo si představuju, jak by mi v čele pluku přitáhnul na dvorek vyhlásit válku! Třeba… 😀 😀
  Konec konců, za první světové infanterie fasovala před útokem rum, za Hitlera to krmili pervitinem a v Anglii prý vždycky po návratu čackého vojska z misí v zahraničí zaznamenají zvýšený obchod z drogami. Asi na tom něco bude!

 636. Včera jsem byl v Rakousku (v Burgenlandu), a tedy kromě toho, že každý číšník uměl i maďarský mne zaujalo, že měl Hofer více poutačů a plakátů. Ale to může být jenom lokální anomálie.

 637. Aha….
  takže Erdogan nezbavil imunity „některé“ poslance, nýbrž kurdské poslance.
  Tenhle kiks ovšem zcela padá na novinářské hlavy.
  K čemu to má být dobré, toť otázka? Zjevně lžou a mlžej i ve zcela zbtečných případech.

  …“Chceme, aby byla dodržována dohoda o uprchlících, ale nedávno přijaté zákony v tureckém parlamentu o omezení imunity kurdských poslanců mne znepokojují,“ prohlásila Angela Merkelová…
  http://prvnizpravy.parlamentnilisty.cz/zpravy/politika/merkelova-kurdove-v-turecku-musi-mit-rovna-prava-s-turky/

 638. No, sice pruzkumy indikovaly mirnou prevahu hlasu pro zustat… Ale kdyz se bude Juncker et consortes hodne snazit, da to 🙂

 639. Dobré ráno vespolek,

  náhodou, ty „bunkříky“ mi spíš připomínají iglů, problém spíš vidím v zastavěné ploše – aby to vydrželo zemětřesení, tak to do patra asi nepůjde. a pokud někdo preferuje pro každého člena rodiny jeden pokoj, tak by mu nemuselo zbýt na zahrádku.
  Ale jinak se mi to docela líbí, přijde mi to hezčí než si třeba dělat malý domek ze starého vagónu nebo tak něco, ty oblé tvary mému oku lahodí více.
  A feng šuej taky nezatracuji, hlavním bodem této filosofie je nemít doma binec, jinak životní energie čchi nemůže volně proudit; a doplňové – úklidem svou čchi člověk dobíjí. To u mne funguje taky, když mne někdo naštve, tak mu nerozbíjím ústa ani nábytek, ale uklízím. To se pak tlačí na hadr 🙂 !

 640. Matzurko 😀
  Nechceš přijít na návštěvu 😉
  Něco, čím bych tě naštval už vymyslím ! 😀 😉

 641. Aha, tak Hofer je z Burgenlandu … To pak ty plakáty vysvětluje 😉

 642. Dobrá ráno,

  No právě, Matzurko, já uklízím poměrně nerada a podle toho to u nís vyadí. Navíc malej byt a spousta věcí, protože jsme takový ty nátury, co nic nevyhodí, protože by se to ještě mohlo hodit. 🙂

  Takže je pro mně zbytečný, abych hloubala nad takovými nuancemi, jako jestli mám správně klenutej strop ( kde bych vzala v činžáku klenutej strop, že jo?) a v kjakém vztahu k mímu obydlí je nejbližší vodná plocha?

  Fakt je, že mně stav mé domácnosti poněkud rozčiluje, ale plánovaný úklid jsem musela odložit ve prospěch soupisu nezbytných oprav na jakémsi historickém objektu.

 643. Matzurko,
  v tom klipu píšou, že „bunkřík“ má v průměru 7,3m a jak se tak ukazuje, je „jaqk širokej, tak vysokej“, tudíž je tam dost prostoru na nějaké patýtko – mám dojem, že se tam dokonce mihne.

 644. já myslel, že je to překlep „patijko“ a představoval jsem si tam dvoreček 😉

 645. Halle,
  díky za nabídku, mně stačí moje domácnost 🙂 I tak těžce nestíhám, zejména když začne zahradnická sezóna.

  Rputi,
  nojo, ale na balkón to nevypadá. Ale jinak je to docela hezký hobití domeček, dát na to střechu s puntíkama, tak i šmoulí 🙂

 646. Každopádně, pokud bych žila v oblasti, kde se vyskytuje zemětřesení, tak kupole-nekupole, šuej-nešuej, budu ráda, když mi to nespadne na hlavu! 😀

  Nejsem odborník šu-ej, ale vím určitě, že v dosti značné hloubce proudí pramínky vody, voda je vodivá a kde je elektřina je taky magnetické pole. V Číně tomu, tuším, říkají „Dračí žíly“ a že to může ovlivňovat, na to bych vzala jed.
  Takže já bych ty teorie nezavrhovala, není v tom žádné tajemno, ale normální fyzika.

 647. Když už, tak bych to schovala pod spoustu zeleně. Nebo i částečně pod zem. Konec konců, hobití domky, pokud vím, byly spíš nory.
  a v oblast zemětřesení by samozřejmě zvítězil užitek.
  myslím, že staré historické japonské domy se zemětřesením počítaly, byť to bylo spíš v použití materiálů, která při zřícení neudělají velkou škodu a jsou rychle obnovit,

  Balkon to mít nemůže, matzurko, ten by pri zemětřesení upadl 🙂 Ale kdybys u toho udelala excht hobití noru, mohla bys zahradniřit i na střeše 🙂

  Jen mi připadá, že podle těch záběru zařízených domečků je v tom interieru dost pášek a věci, ale v grafické simulaci ukazují,jak funguje jen prázdná slupka. takže bych žekla, že ten efekt ochrany poněkud bere za své, protože bych řekla, že ten vnitřek se stejně sesype. Ledaže by to celý bylo na nějakých kloubech, kterí tlumí seismické otřesy.

 648. Já, rputi, ty teorie taky nezavrhuju, ale problém je v tom, že se tím zaobírají nejvíc všelijací neurotici na straně jedné a šarlatáni na straně druhé.

  Výsledkem je, že pak takový neurotik nasrttrká spoustu peněz do všelijakých posouzení bytu a má deprese z toho, že nemůže dostát všem pravidlům feng šuej, protože mu nějakej šarlatán vysvětlé, že musí mít poblíž obydlí to nebo ono a dělejte s tím něco v paneláku.

  Prostě se to musí brát se zdravým rozumem.

  FAkt je, že jsem jaksi sokojenější, když mám kuchyň uklizenou 🙂

 649. MAch a Šebestová jsou sirotci – umřel Adolf Born.

 650. no, me by mozna zajimalo, jestli jste skutecne presvedcene o tom, ze nikdo z tech kteri travi svuj naplneny zivot na internetu stylem „ziju prakticky tady“, tuto informaci jeste nevi a proto musite drzet „vystrizkovou sluzbu“ 😉 😉
  ….a potom jeste jestli me to neuniklo, uz jste mezitim vystoupili z Evropske Unie ?

 651. A vadí vám to, brouku?

  Inu, brouku, je neděle, spousta lidí to neví. Já to slyšela v radiu. Poprvé to říkali v poledne, já mám radio puštěný od rána. A nemám výstřižkovou službu, mám nějakou práci a k tomu mám to radio puštěný a občas si udělám pauzu a mrknu sem. Třeba na pár minut, než se mi otevře další soubor, z kterýho potřebuju vytáhnout data.

  A co že jste tady Vy? Že by to vypadalo, že volby vyhraje ten ošklivý populista, tak jste si přišel ulevit odplivnutím nějakýho toho jedu?

 652. muhehe burgeland , chtelo by to brouka aby popsal nazor na tuto cast rise.

  myslim ze to nejak kolega vyjadril slovy.
  hrala se nejaka mistni kopana na hristi u nadrazi . Najednou zapiskal vypravci a hoste odesli do kabin .
  Asi po pul hodine dali domaci goool.

 653. no a pieta nad zliciny v komunistickych lagrech ani vystrizkovaci domovnice nezvladla.
  asi chybeli vlci.

 654. pieta nad zločiny v komunistických lágrech?

  A tuhle znáš, pepo? https://www.youtube.com/watch?v=cq303GXK9qc

  Takže asi tak.

  Tyhle akce jsou součástí politického koloritu a slouží hlavně k tomu, aby si politici měli kde natřásat brka, případně se různý zájmový party předhánět v tom, kdo víc trpěl.

  Můj děda v nějakém takovém zařízení taky nějakou donbu pobyl a na tyhle akce by asi řekl to samý, co na konci písně ten Krylův Neznámý vojín, ačkoliv jinak to byl velice distinguovaný pán.

 655. skutečně, divil bych se,že „nikdo z tech kteri travi svuj naplneny zivot na internetu stylem “ziju prakticky tady”, tuto informaci jeste nevi“ – miněno informaci, že brouk prskavec prská a bude prskat.

 656. 😀 😀
  Budou prchlíci šlapat?
  Což každého z nich posadit na kolo a připojit do sítě?
  Dá se očekávat, že dodávka energie bude stabilnější než fofrníků!

  Andělína prý měla někde prohlásit. že: „praktická fyzika nebyla její silnou stránkou“ a její poslední nápad se zdá tento výrok potvrzovat.
  Souška kancléřka chce vytvořit finanční pobídky, které by měly Němce přimět k nákupu elektroaut tak, aby, do roku 2020, jezdilo po silnicích alespoň 1 000 000 (slovy milion).

  No fajn – v článku se píše:
  Když 1 elektroauto jede 1 hodinu rychlostí 50km a spotřebuje 20kw ,
  tak milion elektroaut jedoucích rychlostí 50km spotřebuje za hodinu …. ???

  Po uzavření jaderek snad fakt jedině ti šlapající prchlíci!
  Prosím přítomné odborníky o vyjádření!
  http://www.cicero.de/kapital/elektroautos-klimawandel-der-kanzlerin/60937

 657. „Politické zemětřesení v Rakousku: Podle odhadů bude prezidentem těsně Hofer ze Svobodných

  Vítězství v rakouských prezidentských volbách odhady přisuzují kandidátovi pravicově populistické Svobodné strany Rakouska (FPÖ) Norbertu Hoferovi. Podle odhadů stanice ORF získal 50,2 procenta hlasů, zatímco jeho rival ze strany Zelených Alexander Van der Bellen 49,8 procenta. Společnost ARGE předpokládá Hoferův zisk ve výši 50,4 procenta hlasů.“

  Přesné výsledky budou známy v cca 19:30.

 658. To se dalo čekat. Většinou když je to těsně, tak na poslední chvíli ten druhý předežene prvního.

  A co když to bude opravdu 50/50 ? Bude třetí kolo?

 659. 2 dvd
  asi rozhodnou korespondenční hlasy a tam se očekává zisk pro zeleného. To byl základ mé úvahy při tak tědném výsledku dnes.
  Vídeň je s přehledem zelená.

 660. Zdá se, že zelenec je na tom o čtyři procenta hůř, než pistolník. Aneb 48.1% vs. 51,9%…

 661. ptakopysku,
  skimic má pravdu – zítra dorazí ty korespondenční … no uvidíme…

 662. Jsem si vzpomněla, v souvislosti s tím populistou, co prý psaly noviny po Napoleonově útěku z Elby:

  Tygr utekl z klece.

  Lidožrout je třetí den na moři.

  Ničema se vylodil ve Fréjus.

  Dravec se snesl na Antibes.

  Uchvatitel dorazil do Grenoblu.

  Generál vstoupil do Lyonu.

  Napoleon přespal minulou noc ve Fontainebleau.

  Císař dorazil do Tuilerií.

  Jeho Veličenstvo osloví zítra své věrné poddané.

 663. Teď v televizi pravila mluvící hlava, že se budou razantně omezovat plochy řepky, protože se řepka nelíbí evropské unii. Snižování ploch poběží ďábelskou rychlostí deset let a každoročně bude plocha snížena o 1,6% současné výměry. Po čtvrtstoletí intenzivního výzkumu se zjistilo, že řepka vyčerpává půdu a že je zločinem pěstovat něco, co se spálí a co defakto nikdo nechce. Samozřejmě v televizi slzel zemědělec, že následky tohoto drastického rozhodnutí budou nedosírné. Škoda, přeškoda, že objektivní veřejnoprávní televize neukázalo nějakého toho dusícího se alergika. Třeba nějaké to minmino, kterému právě díky řepce startuje celoživotní astma… 😀

 664. Buď uznalej, ptakopysku. Přijít na to, co tak nějak víme i bez výzkumu, trvalo EUnii pouhých čtvrt století, to přece musíš ocenit. 😀

 665. Ostatně já si vzpomínám, že v dobách, kdy se řepka ještě pěstovala na olej a ne na benzin, tak jsme ji chodili na pole okusovat. Chutnalo to trochu jako kedlubna.

 666. To je docela dost:
  „Odhaduje se, že korespondenčně nakonec hlasovalo okolo 700 tisíc voličů.“

 667. Nj, ptakopysku – ale co Babiš?
  Myslíš, že dostane dotaci na nepěstování řepky?

 668. Rputi,
  je docela možné, že Babiš naši širší vlast – socialistickou Evropskou Unii začíná takňák srát…

 669. ptakopysku,
  není divu!
  Oni nenažraní jsou všichni a mlaskaj jen což, ale on už i v tomhle chamtivým spolku vyniká, což je co říct. Zřejmě začínají mít obavy, že když ho nebudou hlídat, tam jim všechno sežere. On chlapec nezná míru…

 670. Ad 810
  teď je otázkou, jestli ti korespondenční jsou burani z nějakého Trottelsdorfu, či Degendorfu volící populistického pravičáka (jak několikrát neopomněla Hofera nezaujatě nazvat ČT) nebo jemní, vzdělaní a inteligentní obyvatelé Vídně a větších měst volící mírové soužití mezi civilizacemí a prosperitu.

 671. Mmch, Babiš měl ve svém vstupu k penzijní reformě kouzelný husákovský obrat: „naše pracovníky a pracovníčky“
  Nevím proč, ale okamžitě se mi s těma pracovníčkama vybavilo tohleto: https://www.youtube.com/watch?v=HI0x0KYChq4
  Asi mi už chybí husákovský tréning. Ale až se Andrej stane prezidentem, ono to zase naskočí.

 672. ptakopysku 814
  je až s podivem, kolik společného má Praha s Vídní, to by jeden neřek! 😀

 673. Ale to není nic překvapivého, rputi. Obé jsou hlavní města a přitahujou stejný typ lidí. Zejména intelektuály, kteří bývají poněkud vzdáleni realitě.

 674. Rputi,
  už císař Rudolf II. Vídeň neměl rád. 🙂

 675. (807) Pokud už bych se v souvislosti s řepkou na někoho nasral, není to televize. Ta tu píčovinu nevymyslela ani nenařídila.
  (814) Dle ČRo ti, kdo jezdí na weekend mimo město.
  Ku médiím, když u toho Hofera nikdy neopomenou meldovat, že je ze strany pravicově populistické, mohli by jeho soupeře označovat za kandidáta ze strany levicově demagogické.

 676. maYdo,
  a to jste okusovali listí nebo už olejnatá semena ? Po těch se lze totiž fantasticky podivit… prej to nedělá dobře srnčí zvěři.

  Nějak ty volby nechápu – Víděňáci jsou líní dojít do volebních místností ? Proč volili korespondenčně ? Aby to omylem nedošlo Ježíškovi…

 677. 2 Rpuť ad 819 – “ jsou i jiná hlavní města… “ – ano, to jsou… Namátkou – Berlín, Paříž, Londýn, Brusel, Řím, Oslo, Helsinki, Kodaň – a všude tam to stojí za vyližprdel… Je třeba pokračovat?

 678. Matzurko, já na chatu nejezdím, takže to nevím zcela jistě, ale pokud bych nějakou měl, jezdil a zároveň v neděli očekával ve volebních místnostech i fronty, asi bych možnosti korespondenčního hlasování využil.

 679. I kdyby to vyhrál zelený, stejně je to čirá hrůza. Každý druhý rakušák je ultrapravicově orientovanÿ xenofob.

 680. Stejná hrůza ovšem je, že každý první rakušák je zelený magor. 😛 Ono to na to konec konců občas na hranicích i vypadalo.

 681. Matzurko, hlavně stonky a než to květlo, Ony pak ty stonky byly dřevnatý. Nebyla to bůhví jaká lahůdka, ale jako vesnický děcka jsme museli už z principu ochutnat všechno. Syrovej zelenej hrášek nebo kukuřice taky nic moc, ale přesto jsme chodili na lusky i na kukuřici. ta řepka byla první, co bylo k mání.

  Semena se moc jíst nedají, jsou to malý kuličky, podobný hořčičným semínkám a tvrdý jak broky. zvěř to asi spase, s celou bylinou, ale v době, kdy byla semena, jsme už o řepku neměli zájem, neb byly lepší věci ke spásání.

 682. 825

  blbost. Toho zeleného kandidáta asi volili i lidovci a socani.Nevolilo se za, ale proti.

 683. maydo, jsou i jiná hlavní města… 🙂

  No, já bych řekla, že i jiná hlavní města na tom budou podobně. Místa ve státní správě, na universitách, v administrativě…. to je velkej magnet.

  je pravda, že se zdá, že takovýho magora jsko Stropnickej jinde nemají, ale co my víme. v Londýně zas mají starostu machometána.

  Smí se ještě říkat machometán nebo to už je zavrženo podobně jako cikán?

 684. 829 — Místa ve státní správě, na universitách, v administrativě — Plus mimoevropští imigranti s občanstvím.

 685. Tak ZROVNA v Praze těch imigrantů není zas tolik, aby volby nějak výrazně ovlivnili. A stejně jsou spíš důsledkem multikulti politiky, prováděné domorodci.

 686. 729 — Což o to, Rputi, že to navyklé i návykové, notorické, a navíc nejspíše neurotické lhaní, častější asi u novinářů než u politiků, je jednou z věcí, které zde jsou fundamentálně špatně, to jistě je mimo veškerou pochybnost.

  Jen bych k tomu snad ještě poznamenal, že sice ne každá lež — člověk totiž může obelhávat také sám sebe –, ale většina lží má dvě strany: nejen lháře, nýbrž i toho, na nějž jsou lži cíleny. Jak ten se chová, není myslím bez významu. Může lžím věřit, může je mlčky polykat, může (pořád ještě) volat „Liar, liar, pants on fire!“, může si lži a lháře ukládat do paměti, aby jednoho dne postupoval podobně, jako kdysi po konci války proti tzv. aktivistickým novinářům…

 687. Zpátečníku, já jsem psala, že jiná města na tom budou podobně, pokud jde o to, že přitahují takový typy , co volí Zelený a jiný marxisty.
  v tomhle je situace všude podobná, tyhle lidi města se sídly vlády , institucí a přadů přitahují, protože to pro ně znamená příležitost.

  O imigrantech s občanstcvám jsem nepsala nic. V tomhle ohledu je situace ve městech zatím rozdílná, protože třeba ve Varšavě, budapešti nebo Praze jich moc není a volby neovlivní, v Londáně, jak se zdá , ano.

  Otázka taky je, koho imigranti s občanstvím volí a jestli vůbec volí zrovna Zelený a levičáky.

 688. Nojo, ale co já jsem to prve vlastně chtěl…? Jak furt edituju ňáký fotky, přefotil jsem taky pár stránek z druhého svazku slavnejch Melantrišek. Často totiž lidé zmiňují paralely mezi současným vývojem Západní Evropy a pádem Říše římské, přičemž se někteří odvolávají právě na řečené Melantrišky, vydané zrovna před 80 lety a (dle mého názoru) z mnoha hledisek u nás dosud ničím nepřekonané.

  Jenže ono je to drobet složitější, a paní profesorka Milada Paulová tam příčiny pádu Říma vidí poněkud jinak: http://www.uschovna.cz/en/zasilka/JH4XSY6ZITT3N49F-9U9/ (A když už jsem to jednou fotografoval, přidal jsem i pár stránek z konce úvodu k tomuto svazku, od svého oblíbeného Josefa Šusty.)

  AeroKarel by popřípadě mohl s fotokopiemi laskavě naložit obvyklým způsobem…

 689. 835 — Měl jsem na mysli západoevropská velkoměsta a imigranty z muslimských oblastí plus zbytku Afriky. Pokud vím, ti třeba ve Francii zasahují do presidentských, parlamentních i místních voleb, a (ať již nějaké výzkumy a průzkumy existují či nikoliv) pro Le Penovou pravděpodobně příliš nehlasují… V každém případě již dlouho (a nejdříve snad v Anglii) je přiznanou či nepřiznanou strategií levice importovat je sem jako své nové voliče.

 690. no, jo, Zpátečníku, jenže my s Rputí jsme vedly řeč o Praze a Vídni. 🙂

  A pokud je o ten import voličů, tak to je otázka… Jo, le Penovou asi nevolí. Ale otázka je, jak a podle čeho se rozhodují. Oni prostě myslí jinak, než Evropani. TAkže úvahy, čeho jsou voliči jsou něco na způsob větštění z lógru.

 691. Pamatujte si děti, že nezáleží na tom kdo a jak volí, ale na tom kdo a jak sčítá hlasy…
  Z rak. ministerstva vnitra unikly již „konečné výsledky“volby presidenta včetně korespondenčního hlasování.
  „Překapivě“ vyhrál Van der Bellen. 😀 😀 😀

  http://orf.at/stories/2340516/

  Ministerstvo se omlouvá, že to byl jen „testovací web“ který se omylem dostal on line.
  Tomu omylu věřím…

  No a pokud by náhodou vyhrál Hofer, tak vzhledem k tomu, že nebyli přítomi pozorovatelé ani OSN ani EU, dohlížející na regulérnost voleb, budou volby neplatné a další kolo bude opět za měsíc. 😉

 692. Dobré zas ráno… 2 Šumavák ad 839 – kdyby volby měly něco změnit, dávno by je zrušili. Ovšem, zcela demokraticky.
  A nezapomeň, že Rakousko dodalo světu toho nejdemokratičtějšího politika 20. století!

 693. Zpátečníku,

  že si imigrací Zelení importují své voliče je zatraceně stará vesta už od 60-tých let, kdy si Němci začali vozit Turky.
  Rozdíl je jen v tom, že tenkrát importovaní voliči makali, zatímco dneska jsou na dávkách a je je jich moc. Což za současného potlačování a likvidace střední třídy nemůže fungovat, takže společnost je před kolapsem.

  V oblibě je zejména množení a pobírání dávek na děti, což známe i u nás u Romů.
  Jistá imigrantská rodina v Rakousích to ovšem dovedla na vyšší level.
  Mají 9 dětí, dvě už jsou dospělé, nikdo nepracuje, dávky ve výši asi 6,5 tisíce dolarů.
  Jenže ouha – matce rodu je přes 40 a nemůže otěhotnět, čímž životní úroveň rodiny vážně ohrožena. Takže žádá o umělé oplodnění (vše hradí zdravotní poj.), aby mohla plodit další dítka, na které bude pobírat dávky…
  http://supremepatriot.com/2016/04/28/muslim-refugees-say-6kmonth-welfare-isnt-enough-demand-pay/

 694. Muhehehe!

  Náš státně licencovaný autista uhodil hlavičkou o hřebíček! Zničme Čínu! 😀 😀

  …Číňané, kteří tvoří celou pětinu světové pracovní síly, často pracují za velmi špatných podmínek a za velmi nízké mzdy. Podle Špidly si proto všichni kladou otázku, jak s touto obrovskou konkurenční výhodou bojovat. Odpovědí je prý především aktivně pomoci Číně při zavádění nového sociálního systému. „Je v našem zájmu, aby v Číně probíhal vývoj v sociální oblasti správným směrem,“ řekl eurokomisař…
  http://byznys.ihned.cz/c1-22745730-spidla-eu-by-mela-do-ciny-vyvezt-svuj-socialni-system

 695. Tedy co je Spidla za entelygenta je snad vseobecne znamo. Ovsem tohle je dalsi level.

 696. 845

  No, ono to zas tak úplně blbé není…. Najít si v Číně nějaké opozičníky, podpořit finančně nějaké odbory, a nadělat problémy…
  I to se dá vydávat za “ aktivně pomoci Číně při zavádění nového sociálního systému.“

 697. 844 Rputi
  dobré ráno, Ten článek je z 11. 1. 2008 …
  Proč?

 698. Tedy – proč má být aktuální? Špidla se odebral do zapomění dějin a v Číně i v Evropě mezi tím proběhly nezanedbatelné změny …

 699. bylo by otazkou kde by byla amerika bez imigrantu
  kde by byla bez imigrantu britanie, francie , nemecko….
  myslim populacne.
  nemam ta spravna fakta jako rtut ale asi to nebude ze jsou vsichni jen na davkach.

 700. skimici,
  nemyslím, že by to v tomto případě vadilo.
  Jsou myšlenky, které jsou nebezpečné vždycky a tato je veeelmi nebezpečná!!!
  Obzvláště v souvislosti z 837 a 843!

  To je totiž přesně to, co zlikvidovalo úspěšnou Evropu a odsunulo ji, nejspíš na několik století, na vedlejší kolej.

  Nehledě k tomu, že tzv. sociální stát ničí nejen společenskou strukturu, ale aktivně znemožňuje pomoc těm opravdu sociálně potřebným!

 701. A to je důležité, být někde populačně ? Protože pak je na to úplně supr Čína, Indie, Pakistán, Bangladéš, Egypt…

 702. Rputi,

  cokoli se dá dělat blbě nebo dobře. A je fůra mezistupňů mezi tím.
  Včetně toho sociálního státu.

 703. Týká se i toho sociálního státu. Moje poslední věta s posledního příspěvku je špatně napsaná.

 704. Tak to je od toho Dalajlámy teda podraz !!!
  To nám přece nemůže dělat, tohleto !!!
  My tady fangličky, demonštrace, Bursíkojc i promítaj na Račana ….. a VON chce Putina! No toto!

  …Tibetský buddhistický duchovní vůdce, který sám byl v exilu po dobu 56 let, pochválil ruského prezidenta zejména pro vytrvalost jeho tažení proti ďábelským teroristům a nabádal ho, aby pokračoval ve své božském poslání…
  http://awdnews.com/top-news/dalai-lama-president-putin-must-continue-his-relentless-crusade-against-saudi-state-terrorism-i-believe-obama-administration-and-saudi-arabia-are-responsible-for-middle-east%E2%80%99s-bloodshed

 705. A Amerika je ohledně imigrace přece jemom o dost jiný případ, že ano.
  I dnes si USA vybírají, koho přijmou. A dobře dělají.

 706. Dobré ráno vespolek,

  Šumaváku,
  takže budou tak dlouho přepočítávat, až vyhraje ten zelenej, jo ? Jako svého času demokraticky přepočítávali hlasy pro G. Bushe jr. …

 707. Z dnešního Macka: „Pentagon zdůraznil, že zatím nejsou důkazy o tom, že by na palubě zmizelého egyptského airbusu došlo k explozi. Nejmenovaný představitel úřadu uvedl, že citlivý systém satelitů snímajících infračervené spektrum žádný výbuch v místě letu stroje nezaznamenal.
  Kupodivu ten citlivý systém satelitů nezaznamenal ani sestřelení letadla raketou nad Ukrajinou…“
  K tomu není co dodat.

 708. 857

  No, pokud se fšichni vrhnou proti jednomu, tak je reálně docela možné, že ho porazí.
  Hlavně pokud se aktivizujou i celkem laxní příznivci ostatních stran, kteří slyší na „fašistické ohrožení demokracie“, ikdyž jinak na volby celkem kašlou.
  Takže si myslím, že ani k falšování výsledku dojít nemusí.
  B druhém kole voleb dokonce kdysi Franíčtí socani proti Le penovi podpořili Sarkozyho.

 709. Což nám, Hale, posouvá demokracie zase někam kousek jinam 🙂

 710. Matzurko,
  ono to upravovani vysledku ma svou tradici i v Evrope, napr. volby v Bremach 10.5.2015. Tam skrutatori (gymnasiste ve veku 16-18 let) „chybovali“ natolik, ze ubrali jeden mandat AfD a naopak jeden pridali SPD. Po zasahu soudu doslo k oprave.

 711. 2 Rpuť ad 855 – ale stejně je hezké, jak jeden nositel Nobelovy ceny bonzuje na druhého – a opička prej nějak ohluchla…

 712. dvd,
  a ty korespondenční hlasy se odevzdávaly až po vyhlášení výsledků regulérního hlasování ? Mně to pořád hlava nebere – pokud se to odevzdávalo zároveň, tak bych to šacovala na „plichtu“ stejně jako při tom obvyklém hlasování. A že by se těch 750 tisíc nebo kolik hlasů rozdělilo tak výrazně, že by to podepřelo méně podporovaného kandidáta…

 713. A jaké pravomoci vlastně má rakouský prezident ?

 714. 861-tak oni ti studenti konali dle nejlepšího vědomí a svědomí, zastavovali fašismus ?

 715. Matzurko,
  mám pocit , že ty „koresponďáky“ se mohly posílat ještě před volbama.
  Ale šly do nějaké extra „škatule“ , která se odpečetila a její odsah se začal zpracovávat až po zpracování volebních lístků z normálních voleb.

 716. 860
  Dobré jitro obecně a PK obzvláště 🙂

  Petře, co se divíš s tou svou ideou: „Jde to rychleji, než jsem čekal?“
  A proč se divím já s axiomem: Volič je suverén pěti minut? (víc mu to vhození lístku do urny netrvá). ¨
  Teď jde o to, zda ten termín URNA není dost napovídající… bohužel.
  Smajlík nedávám, protože to už dávno k smíchu není.

  Jen na okraj: zatím v okolí nezaznamenávám výskyt řepky… že by v podbrdí přišli k rozumu??

 717. 866 každá metoda je správná, sledujeme li správný cíl -* nastolení světové=ho míru a žádná oběť není velkou cenou. To nějak podobně říkala i Made-leine.

 718. 871 možná by to spravily kvoty
  na každého muslima ještě ženu, křesťana a žida a pár homosexuálů aby se tam nevytvářela ghetta a naopak kýžená diversita. Tavící kotlík. Viribus unitis (Mit vereinten Kräften).

 719. 872-možná by bylo lepší o tom nepsat, protože takové informace vytržené z kontextu podporují fašisty a Putina.
  BTW, Putin prý předal pohár Kanaďanům osobně. Co tím může sledovat ? Hledal jsem nějakou analýzu odborníka na Rusko, třeba Votápka, a nic. Chystá se obsadit Newfoundland ? Nové Skotsko ? Je to hrozná nejistota.

 720. Dobré ráno,

  „bylo by otazkou kde by byla amerika bez imigrantu“

  Ti, co přijeli a zdecimovali původné obyvaze’tele a jejich kulturu a p’ti, co byli pochytáni jako zvěř a přivlečeni do Ameriky násilím se taky počítají?

  Ona totiž není imigrace jako imigrace.

 721. 2 NoName ad 873 – ten Putin je všade a za vším… Dyť i jak se ten dalajlaláma proslovil, tak se proslovil v moskevském Bolšom – a děkoval Putinovi… Už stihli přebalit Kalouska? Protože ten se z toho asi posral…

 722. Pesi, ani jste dlouho nemusel čekat. I za Altnera může KGB, FSB a tedy i Putin 😉

 723. AK,
  to jako že když půjdu mávat vlaječkami na USA konvoj zajistím u nás právní stát ? A když tu bude vojenská základna, bude ten stát ještě právničtější ? 🙂

 724. MAtzurko, to je ta věčná víra, že někdo naše životy vyřeší za nás. Albrightová jako prezident, americká základna v brdech….

  Americká základna se stejně nemůže vměšovat do dění ve státě a cokoliv tady ovlivňovat. BYla by pošetilost čekat, že pobyt americké armády zajistí tady nějakou prosperitu a právní stát.

  Nakonec i v tom Rakousku a Německu se ten púrávni stát začínýá poněkud viklat.

 725. (880) Podle mne ne, ale je to zajímavý tím, že je to přehnáno na druhou stranu, než je zde momentálně rozšířeno. 😛

 726. >> 882
  HALT! Kdo teda chce mít základnu ve střední Evropě? Putin nebo Amíci? 😀 😀

 727. Popravdě řečeno, na sStředním východě díky angažmá amíků zatím žádnej právní stát nevznikl. A na islamizaci západní Evropy jsou taky krátcí.

  na sdruhou starnu, proč by se angažiovali. Co ty země chtěly, ot mají.

  Ostatně původně ty muslimy nevozili, pokud vím, jako voliče, ale jako levnou pracovní sílu na práci, která se rodilým Němcům jevila jako jich nedůstojná a nechtěli ji dělat.

 728. 876 PeS
  spíše si tipnu, že se Rpuťi opět podařilo najít nějaký hoax. Ten server je fakt maso.

 729. skimici 886,
  převzala jsem od T.Haase. Ten mívá zprávy ověřené.

 730. (883) Kdo chce, to nevím, do hlav jim nevidím. Možná žádný, možná oba.
  Ovšem, já bych se ptal jinak: Jakou základnu chtějí ve střední Evropě (pokud nějakou chtějí)? Jen bych se neptal Májíčka nebo mladýho Stropnickýho. 😛

 731. Jen pro lepší přehled:

  …Korespondenční hlasy v každém případě podle deníku Kurier tvoří 14 % z celkového počtu hlasů. Účast voličů ve druhém kole byla podle dosavadních informací o něco málo vyšší než v kole prvním. Zatímco před měsícem, kdy si voliči vybírali mezi šesti kandidáty, činila voličská účast 68,5 %, nyní by se mohla zvýšit až o čtyři procenta. Van der Bellen zvítězil pouze ve Vídni a druhé nejmenší spolkové zemi Vorarlbersku. Hofer uspěl ve všech ostatních spolkových zemích a získal si mimo jiné také větší podporu u mužské části voličů…
  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Kdo-ceka-na-vysledky-voleb-v-Rakousku-necht-si-precte-toto-436838

  Aero 888 – optej se na Slovensku!

  skimici 889
  Nehoří, nehaasim! 😀

 732. 871, 872 – Anžto mám trochu představu, jak se hlídají tzv.“ lidská práva“ odsouzených, tak je zřejmé, že tuhle basu nemohla navštívit žádná lidskoprávní komise z EU ani ombudsmanka, protože by se z toho nutně musely posrat do vejšky.

  V souvisloti s tím jedna taková půvabná historka :
  Včera v rozhlase hovořila nějaká sluneční dáma o tom, jak dobrovolně chodí do věznic pomáhat trpícím odosuzeným. BYla dotázána, jestli ve věznici někdy přespala. Odpověděla, že ne, že by si to ale hrozně ráda vyzkoušela, aby opoznala lépe to prostředí a atmosféru. Jenže jen kdyby měla pro sebe sama celu, protože v jedné místnosti s třinácti ženskejma by nevydržela.

 733. Rputi 890
  Já nevím, kde je ten Tomášův článek, ze kterého jste čerpala. Chtěl jsem jenom říct, že není vyloučeno, že prostě našel nějakou p…inu.

 734. Článek o údajném kontaktu dalajlamy s Putinem je převzat z adresy AWDNEWS.com. Pan Haas jej převzal od nějaké Žirovnické na FB. Jde zřejmě o hoax, já z nedostatku jiné zábavy dost soustavně sleduji oficiální ruská media a tam o něčem podobném nebyla ani zmínka. Pro pana brouka uvádím, že sledování ruských medií mě uklidňuje, je povzbudivé konstatovat, že je někde ještě otřesnější bordel, než u nás. Pan Haas při vší úctě pracuje dost neopatrně s podezřelými zdroji.

 735. 878 to neprojde 🙂
  zhorseni demokracie je horsi jako demokracie ktera ani nevznikla.
  zhorseni pravniho statu je horsi nez pravni stat ktery ani nevznikl.

 736. Dušane, díky, zavolám večer.

  Add řepka. Řepku pěstují, protože se semena dobře prodávají Babišově fabrice, kterou koupil se souhlasem antimonopolního úřadu. Pamatujete si, kterak Babiše chytli reportéři na jedné benzince spolu s tím socanem, který onen úřad vedl? Tuším, že tento človíček začínal jako ODSák. Jezeďákům vcelku pochopitelně peníze nesmrdí a zajištěné ceny, to je vlelice dobrý důvod. Bohužel současné kultivary všely naštěstí moc nelákají, což je dobře, protože je páni sedláci stříkají o závod.
  Je to s podivem, ale řepka prý jako každá luštěnina ozdravuje půdu. Nevím, neznám.

  Add korepondenční hlaosvání: Není to hlasování hlavně z vesnic a vísek, kde by měl mít Hoffer převahu? Opět nevím, neznám…..

 737. 884

  Hele, Trump nespostrádá zdavej selskej rozum.

 738. no a jak docitam tak opet – na populaci nezalezi , na porodnosti nezalezi , hlavne kdyz to jde pouzit proti EU a USA ( nekdy i proti CR vedeni ).
  Tak tu v koltine nakobec budou sedet tri ajtaci a sedm duchodcu spokojeni jak se dari a jak si se svetem vytrou zadel.
  uraaa

 739. Mínil jsem samozřejmě včely. Já už to budu muset vážně po sobě číst.

 740. Bude to hoax, V jiných článcích dalajláma docela na Putina útoči

 741. Kdybyste třeba místo rádoby chytrých závěrů s EU a ajťáky vysvětlil, jak je to s tou populací a proč je přírůstek obyvatelstva postavený na negramotných uprchlících tak důležitý v situaci, kdy desítky milionů lidí v EU nemají práci ?

 742. Prosím, prosím, radu poradu. Včera jsem se zabýval zahradnickými pracemi, když tu náhle mě začalo šíleně bolet koleno. Včera ještě pomáhala konopná mast, navečer acylpirin, takže jsem se vyspal. Dnes jsem šel k dokotorce, avšek byla tam taková fronta, že mi sestra doporučila, abych přišel zítra. Kolínko bohužel bolet nepřestalo, tak jsem ho zkusil rozchodit cestou cca km dom. Trochu, nikoliv však moc, to pomohlo.Doprovodné příznaky: snad na něm mohu uvařit čaj. Ze studeného obkladu je do pěti minut obklad teplý. Co v této situaci robíte?

 743. Františku, s tím konopím …
  Ty jseš ale vlastně nekuřák. Tak jako bych nic neřek.

 744. Bez legrace – na chir ambulanci, samozřejmě.

 745. Františku 904,
  kup měkký tvaroh a na koleno naplácej. Ovaž klůckem a nech působit do zaschnutí, třeba přes noc.

 746. frantisku jak pise skimic hup do auta 🙂 a hura na ortopedii .

 747. 903 hned vysvetlim jen co tech 10 milionu lenochu a nefachcenku naucite/prinutite delat.

  no a ty negramotne uprchliky necham opet na Vas vy to mate zmapovane 🙁

 748. No co, co, NoNAme?

  Pepovi se prostě očividně víc libí svět, kde bude na ty tři ajťáky a jednoho důchodce ještě jeden nezaměstnanej muslim v azylovém řízení s manželkou a pěti dětma, k tomu jedna sociální pracovnice, jedna ombudsmanka a tři její náměstci.

  TAk mu to přejme, máme demokracii a každýmu s eten svět může líbit jinak uspořádanej.

 749. 910 omlouvam se jeste jedna projektantka

 750. „hned vysvetlim jen co tech 10 milionu lenochu a nefachcenku naucite/prinutite delat.“

  Což o to, kdyby to bylo na nás, my bychom je už přinutili…. 😀

  Jen nevím, jak vocamcaď z český republiky budeme nutit k práci a škrtat dávky třeba španělskejm nebo řeckejm nezaměstnanejm….

  A ty zdejší nutit nemůžeme, to by se na nás zlobila milostivá paní ombucmanka.

 751. maydo dobre – jen casem taky nemusi byt uz ani komu projektovat.
  bud se dela a je zisk nebo se nestavi.
  tem s dotaci EU prece jen projektovat nebudete ze ne.

 752. Františku,
  koleno vypadá na zánět, štandopede na pohotovost. JIiak maximálně Ibalgin nebo Voltaren tablety, ale toho šamana bych upřednostnila.

  Jinak drobná korekce – řepka není luštěnina, ale co brukvovitá příbuzná spíš maYdou zmiňované kedlubně. Plod se semeny není lusk, ale botanicky správný výraz je šešule.

 753. V mem veku se uz nikomu nevyplatí mě učit dělat.
  Musej to dohnat jiný…..

 754. Já kolem sebe 10 milionů nefachčenků nevidím.

  Ale zřejmě je to jinou optikou.

  BTW, vy jste jedna z těch mála výjimek, která fachčí ?

 755. ja jsem uz jen rentier, pan domaci.. ale hned jak budu mit malo tak zase pujdu delat. Treba pro nejakou risskou firmu .
  a kdyz nevidite nefachcenky jest to na vas ja tedy nezamestnaneho v dobe kdy je poptavka po pracovnicich jinak jak nefachcenka nazvat nemohu .

 756. Poptávka se s nabíkou musí potkat, podmínky musí vyhovovat oběma stranám, ne ?

  Nebo je teď povinnost přijmout každou nabídku ?

 757. no pokud nejsem zamestnan a nejsem rentier tak se asi musim prizpusobit ja. Tedy dle meho nazoru ale je to prece te divna optika.
  nu coz .
  budujme narod/stat bez lidi
  a budme svetovi bez sveta

 758. Pořád mi není jasné, jak tenhle problém vyřeší „Syřané“ z Pakistánu a Afganistánu.
  Jak to proběhne ?
  Jestli byste mohl obětovat ještě chvíli vašeho vzácného času a břitkého intelektu k vysvětlení. Stačí jednoduše a polopatisticky.

 759. Klidně může být součástí i muhehe a urrra, pokud vám to pomáhá lépe se vyjádřit.

 760. Finišuje se. Zelený dotahuje na 18 500 hlasů!

 761. hup a budeme zase v pratru a satcich na hlave 😮

  polopatisticky by pomohlo jedine tou lopatou pa sesulce

  na volnem pohybu pracovnich sil ( jak jsem psal i tech slovesko madarskych ) je zalozeno vyrovnani se nabidky a poptavky , kdyz ti mistni nejsou ochotni pracovat ( tedy pokud nedostanou byricsky uplatek od riskeho koncernu ).

 762. I volně pohybující se pracovní síla může mít pas a víza ?

 763. Dobrý den. Netušil jsem, že heslo „soziale Heimatpartei“ je tak populární 🙂

 764. Až odpočet skončí na nule, má to khaki soudruh jisté……
  Takze cca 15:40 ?

 765. Tak už jsem z pohotovosti doma. Byla tam drobná dívčina, která mi předepsala onen voltaren a doporučila mi si dávat studené obklady. Samozřejmě, že tam žádný z ortopedických felčarů už nepracoval (prý tam jedou na půl úvazku.). Vzteky jsem odešel do blízkého mekáče, dal si vanilkový coctail(víte, že chutná podobně jako ten za totáče?) a stavil se v lékárně. Hned jsem si vzal dávku, a protože mi právě ujel bus, tu jednu stanici jsem opět ušel pěšky. Zázrak se dostavil. Sice to trochu pobolívá, ale s dopolední bolestí to nejde srovnat. A koleno už také nevaří. Alláh je velký…….

 766. Jooo Zelený to dal. SSD zvítězily! Evropa je zachráněna. Jen nerozbornou jednotou může evropský svaz čelit silám zla, jejich přisluhovačům a všem zpátečníkům!

 767. Bez nových Rakušanů by nebylo nového prezidenta. Nová Evropa jásá. Zítra se bude tančit všude!

 768. Pepo ad: „kde by byla bez imigrantu britanie, francie , nemecko….
  myslim populacne.“
  Kdyby z Británie, Francie, Německa, a Itálie a Slovenska… lidi neutíkali před chudobou do Ameriky, TAK SE SEM UŽ NEVEJDEME!!

  Z Německa emigruje každý rok kolem 900 000 občanů. Takže je Angela chce nahradit. Tomu rozumím.
  Ale nechápu, proč je potom cpe nám!!

 769. Frqantišku,
  bral bych to jako první pomoc, a zítra navštívil toho ortopéda.

 770. Zelená je barva svobody! Se do té arabštiny asi přece jen pustím.

 771. Chdák brouk. Sice nevyhrál ten ošklivý populista, ale co si počne, když mu zelenej socan znárodní pávy?

 772. Maydo: není čeho litovat. Lid si vybral, lid dostane. Ti nelidoví volbě lidu přizpůsobí své jednání.

 773. Zelený už má skoro 13 000 hlasů náskok, SSD vítězí a tedy se do toho imho šťourat nebude.

 774. 938 Šumaváku
  ženy volily zeleného. Bylo evidentně načase vyvětrat zaprděné rakouské ložnice 🙂

 775. Rakouská média: Prezidentem je Van der Bellen: Rakouským prezidentem se podle místních médií stal kandidát strany Zelených Alexander Van der Bellen, ačkoliv ještě v neděli vítězil kandidát pravicových populistů Norbert Hofer. Rozhodly tak zřejmě korespondenční hlasy, které byly sečteny v pondělí. Vítězství bylo velmi těsné.

 776. Tak prý Van der Bellen…
  No, ministerstvo vnitra to inzerovalo „omylem“ už včera k večeru… 😀

  Podle rozložení hlasů pro něj a pro Hofera v celém Rakousku lze říci, že „městská kavárna“ dosáhla vítězství (pyrrhova), ale VdB bude ověřovat, co to v politice znamená „kůl v plotě“.

 777. 947

  Nebude kůl v plotě. klasické strany se ho budou držet jako………………

 778. Jo, a k tomu Špidlovi a že ten článek je z r. 2008 a Špidla v chronoklastickém infandibulu…
  No není!
  Je šéfem Sobotkových poradců.To že o něm není slyšet, neznamená, že svoje zásadové názory neprosazuje třeba přes Marxovou, Valachovou a v neposlední řadě i přes Sobotku.

  Elektřina také není vidět a jak umí kopat!

 779. Hale, projdi si mapu volebních okrsků a mrkni, kde vyhrál Hofer.
  A bude hůř!
  (ona tedy KSČ také byla tradiční stranou… 😀 )

 780. PS. A to, že to sčítal a vyhlásil Sobotka, to je jen třešničkou na dortu ! 😉 😀 😀 😀

 781. 950 Šumaváku
  ty volební mapy přesně ukazují území, která bude zapotřebí dosídlit jako první.

 782. Ale no tak, vyhrál VdB ? Vyhrál. Lepší způsob výběru než volby zatím nido nevymyslel. Voliči zvolili VdB.
  Budou dalí volby. A buď FPO posílí nebo taky ne. Třeba se „tradiční“ strany chytnou za nos… Třeba ne.

 783. Koukam, ze levicovi populiste v Rakousku utrpeli viteztvi, takze budou moci prevalcovat nejsilnejsi volicskou skupinu a delat to, proti cemuz cim dal vice protestuje…
  Inu, je treba napeti jeste trochu zvysit…

 784. 954

  .. anebo chytí vítr,a o něco pootočí kormidlo.

 785. 938 breto nepsal jsem ze nam ma kdokoliv prerozdelovat – psal jsem ze i my mame pomoci tem kteri pomoc potrebuji.
  K migraci dal – no ja nechapu proc se vsichni hrnou do ameriky kdyz je tam tak blbe a blbe vedeni.

 786. Dobře jim tak.
  Když kouknu na oba kandidáty, ten „zelený“ už je dost zralého věku, ne ? To by už měl mít rozum 🙂
  Podle BBC ho volily ženy (nechápu) a bílé límečky (chápu).

 787. no pokud vynecham teorii ze korenspodence byla zmanipulovana tak nechapu co je na sjednoceni se v druhem kole ve prospech jednocho ( i kdyz tedy zeleneho 🙁 ) kandidata?

  rozhodla tedy snad vetsina volicu ?

 788. 938 a jeste breto proc ma amerika cca 2-3 % nelegalnich imigrantu ze kterych je vetsina zamestnana ?

 789. Halle 955,
  ale neotočej! Na to už nebudou mít čas!
  Budou se zoufale držet koryta, dokud je odtamtud muslimáci nevykopou! 😀

 790. Tak tak, stejn jako u nás o Zemanovi, tak sklapnout kufry a respekotvat. Nebo v našem případě ne?

 791. no ja tedy nevim zda to ze vyhraje znamena ze nemuzu byt nespokojen s kroky ktere dela.
  nebou se to uz zmenilo :

 792. 958 pasáčku
  samozřejmě je to správně a podle pravidel. Le Pen efekt. Volí z momentálního hlediska menšího čerta. Neděsí Vás ale, že na jihu máte území, kde skoro polovina voličů volí ktajní pravici?

 793. Máme štěstí, že u nás ten korespondenční systém nelze!
  Při kvalitách a rychlosti České pošty by ten slabší kandidát určitě prohrál! 😀

 794. skimici nedesi
  1) neberu nekoho kdo je populisticky ze je krajni pravice
  2) populisticke je kazde vedeni stran jen nektere vice jine mene
  3) nemam strach ze stran ktere strasi , necim , ale zda tim ze je nekdo obsadi nebo ze umrou pod tihou kapitalismu. Mam strach jedine z tech stran ktere zakazuji jiny nazor ( zakazuji !!!! )
  4) pokud beru ze mi , krome straseni, vadilo na tom z burgenlandu tak to ze pripouste ze jeho vytezstvi je inpuls pro mimoradne volby aby vyuzil momentalni podpory.
  5)no pri relaci 98:2 tech 50% je jeste uspech

 795. Ja s Pepou souhlasím. Voliči rozhodli a je to tak, jak to je. Nesouhlasit s politikou VdB je i nadále možné.

 796. 6) pokud by tedy platila manipulace s hlasy tak asi ma porad moznost soudniho preskoumani

 797. no a co bych bral jako strasnou prohru rakouska( pri celkem jasnem rozdeleni 5é:50 ) – kdyby ten zelenej misto „stinovani“ byl neco takoveho http://ateo.cz/i/6609/

 798. Myslenka pohrat si s demografii, aby volby vysly spravne, neni zcela nova. Nakonec, i treba na Slovensku za Meciara se rozdelovaly okrsky, kde mel prevahu…
  Rakusane zvolili, aby byl i nadale ostrakizovan a ignorovan nejsilnejsi politicky smer. Jen tak dale…

 799. akorat , nevim jak v rakousku, ale v CR azylant nema volebni pravo .

 800. 965 pasáčku
  s bodem 4 souhlas. On by to asi udělal.

 801. Vyvolání voleb v dobê zvýšené popularity strany přece není výjimečného a dêlají to i „systémové“ strany. A Hofer to řekl před volbami.

 802. Františku, chladit, chladit, chladit. Viz Priessnitz.

 803. 974 NoName
  zbytečně by to imho vyhrotil a vládnout by stejně nemohl. Vždyť se stále nic tak hrozného rakušákům neděje aby měl naději na masivní úspěch.

 804. Z pohledu FPO se Rakušákům něco hrozného děje… A,pokud by neuspêl ? Holt demokracie. Nebyly by to první ani poslední „zbytečné“ volby.

 805. Ech, co nějaké Rakousko…. Obávám se, že mi kroupy zase oďolíkovaly auto. Před týdnem navoskoval, to bude práce to odmastit, himbajs šůvix.

 806. 977 co by se jim mělo dít hrozného? Turka u Vídně už zažili a na Zelené trotly si zvykli.

 807. schumi zazehli tam lyzarsky vosk.
  ten srovna nerovnosti 🙂

 808. Schumi,
  malilinkatý rozdíl – za Sobieského Turek ve Vídni nebyl. Stál před Vídní. Teď je ve Vídni zadrápkovanej nafest.

 809. 977 NoName
  nejsem rakušák abych to mohl posoudit, ale domnívám se, že daleko prospěšnější je, že hlavní partaje dostaly nepřehlédnutelný impuls k masivní korekci svých politik. Regulérní volby jsou za dva roky, to je za chvíli. FPO jejich případné chyby jistě využije a mezitím sizíská širší podporu. Když ne tak ne. I to je demokracie.

 810. Ano, i to je. Ale rozhodovala by se FPO, ne Vy nebo já.

 811. No, holt ale Hofer prohrál a tak může přestat nosit kvér u pasu a má o jedno rozhodování méně.

 812. Zásadní chybou ovšem je, že se okolo děli nějaké „vjeci“, které je možno vykládat všelijak.
  Věrohodnost voleb tím dost utrpěla…

 813. JIstě, nejde o nic… Rakousko přežilo Waldheima, Izolaci s Haiderem, přežije i Van der Belena.
  Ten už odmítl kontroly na italské hranici.
  No a ti zatracení bavoři hlídaj, takže v Brně připravovat vítání a byty pro demografickou posilu!

 814. Petře K.,
  ad 970, jojo, vidím to podobně. 3 strany (dvě doposud nejsilnější, a pinkali si to na svém políčku od r. 1945 nepřetržitě, jsem někde četla) se musely spojit, aby o šest desetin porazily protivníka, samotného v poli stojícího…. No !

 815. breto prez brno to chodi/jezdi z madarska ( asi uz tam maji tunel pod plotem )
  z rakous to pujde prez sumavu tak poradne nabij a oplot .

 816. a tak jak to je stim volebnim pravem azylantu v rakousku ?

  nebo zase jen nejake placani at se ukaze ze je uz osazeno ?

 817. Kontroly na italské hranici zavedla vláda, která pořád vládne. A pokud chce mít SPO nějakou šanci v dalších volbách, bude setsakra přemýšlet, zda ty kontroly rušit.

 818. Šumaváku,
  moc nežertuj! Kudy je to tak nejblíž k wirschaffendasům?
  Šumava je průchozí jako cedník. Rašeliniště vysychají, major Zeman je v důchodu, Jiří Vala i Radovan Lukavský jsou po smrti…

 819. josef major zeman je na hrade
  mas ale pravdu s jeho pohyblivosti je to jako kdyby byl v duchodu.

 820. josef ale nic to nerika o tom ze voli azylanti.
  pokud je nekdo obcan tak to neni azylant – napr. ten z londyna .
  vim ze jsou/byly snahy ze mohou volit cizinci ale to myslim bylo z EU

 821. Pepo,
  neříká. Právě proto píšu, že se jedná o konstrukt. To by se tu musel mihnout někdo se znalostí rakouských reálií. Nejsem si jist, jestli by brouk něco věděl. Tedy pokud ho neutloukly kroupy.

 822. Dobrý večer,

  volby v Rakousích máme za sebou – a co kroupy?

 823. Kroupy Putinovky devastují západ. Tady zaplaťjakeš zatím nic akorát se brutálně ochladilo na nějakých 10 Celaskona

 824. 997 šoulet je na noc těžkej. Bylo obyčejný rizoto s kousky zeleného chřestu. Samozřejmě z rizotový rejže, šalotka, podlít vínem, odpařit, zeleninový vývar, míchat, dolévat, strouhnout parmezán, na talíři ozdobený hlavičkama toho chřestu. K tomu pohárek suchého bílého a samozřejmě kousek bagetky aby byly na stole drobky.

 825. Když tak přemýšlím, tak Showlett jsem nikdy v hubě neměl. A obyčejný italský rizoto z rozblemtaný rejže od školy živelně nesnáším. Zobnul jsem pouze kousíček mrtvého prasete na žampionech s krajíčkem chleba se sušenými rajčaty. Asi proto se tu v okolí žádné kroupy nevyskytují.

 826. Ste nějaký zpovykaný!
  Víte, co je to za dobrotu takový domácí sádýlko se škvařečkama, na chlebíku pěkně posolit a přikusovat k tomu ředkvičky? Mana nebeská!

  Je tu tma jak v ranci už od 3 odpoledne, párkrát se přehnal déšť a blejská kolem dokola. Na chvíli vypadnul internet a vypadlej Skype ještě nenaskočil. Jestli je to kroupama, nevím.

 827. šoulet je u nás doma poměrně oblíben, ale je málokdy, protože to předpokládá nezapomenout několik hodin dopředu namočit hrách.

  rizoto ze správný rejže je ňamka, ale vyřaduje to opravdu máchat a dolívat. A přiznám se, dělám ho z vody. Jednou jsem sice zkusila, podle rady šéfa Pohlreicha, že lepší je sebeblbější vývar než voda, nějakej zeleninovej vývar, ale nějak mně to neoslovilo. Možná byl ten vývar ještě blbější, než sebeblbější.
  S vínem to je jiná, ale to mívám v domácnosti málo kdy. A když je, do rizota nevydrží, takže takový rizotio, jinak u nás běžný pokrm, dělám opravdu jen svátečně..

  Mně teda chutná ta rejže jako taková a navíc do toho vždycky něco přidám – zeleninu, houby, nebo aspoň bylinky. A samozřejmě parmazán.

 828. Aerokarle,
  je tu jak na sovětské výzkumné stanici Kurevskyj Krut uprostřed léta.

 829. Dobrý večer všem.

  Tak už i ti bosonozí Indové úspěšně zkoušejí svůj raketoplán…

  Indie (jejich kosmická agentura ISRO) dnes ráno v 7:00 našeho času vypustila ze své základny Šríharikota v Bengálském zálivu svůj zkušební raketoplán (model o velikosti cca 1:6, 6,5 m délka, hmotnost 1,75 t) a to pomocí rakety H-9. Jednalo se o krátký zkušební let do výšky několika desítek km a účelem bylo vyzkoušet chování tohoto tělesa při návratu z této dráhy do atmosféry a jeho přistání.

  Testovací let se jmenoval HEX a testovací projekt byl nazvaný RLV-TD (Reusable Launch Vehicle Technology Demonstration). Let trval cca 10 minut a proběhl úspěšně včetně měkkého přistání zkušebního tělesa do oceánu…

  Pár snímků ze startu:
  http://spaceflight101.com/wp-content/uploads/2016/05/5c330.jpg
  http://spaceflight101.com/wp-content/uploads/2016/05/bdks.jpg

  Pro zlomyslné a namyšlené povahy je zde obrázek z testů raketoplánu na zemi. Zajímavé je ono vozidlo a neobvyklý motor, který ho táhne na místo testu anténního systému… 😉

  https://pbs.twimg.com/media/BrtgpEUCYAAM6n8.jpg

  Připomínám, že nejde o žádnou fotomontáž. Jedním z požadavků bylo, že vozidlo pro raketoplán nesmí být z kovu a musí být nemagnetické. Důvtipní Indové to vyřešili levně a účinně… 😀

  Podobné zkušební těleso loni v únoru vypustila i evropská kosmická agentura ESA – (mise IXV). USA provozují rovněž již několik let zmenšený raketoplán, určený ovšem ryze pro vojenské účely – (projekt X-37B). Již jsem ho zde kdysi zmiňoval. No a u Rusů jsem nedávno viděl článek, kerý připomínal Burana a jeho možný návrat…

  Ti Indové mě ale vysloveně dnes udělali velkou radost… 😀

  Příspěvek jsem sem chtěl dát dnes v noci ještě před startem onoho tělesa, ale pak jsem to nechal až na večer…

 830. 😀 😀
  Tak tomu se říká kouzlo nechtěného!

  Projev K. Samkové samozřejmě všechny pravověrné vítače a multikulturalisty nesmírně popudil. Jenomže právě o Samkové nelze jednoduše říci, že je rasista a xenofob! A co teď s tím, že ano?
  Jak uchopit, jak pojmenovat? … toť vskutku problém…

  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/To-je-rana-Drsny-projev-Klary-Samkove-o-islamu-cte-Amerika-Brazilie-i-Azerbajdzan-A-navic-prisla-touzebne-ocekavana-vec-436876

 831. „Těší nás, že naše sousední země získává prezidenta, který podporuje otevřené a proevropské Rakousko,“ řekl šéf německých Zelených Cem Özdemir.

  Co myslíte, může volit?