Jak se možná lidstvo vyvinulo?

Quivis
Motto: Vědci objevili novou planetu….

Darwin vyvodil evoluční teorii, takže jsme začali předpokládat, že jsme další vývojové stadium rodu opic. Podle jeho teorie se začaly sledovat archeologické vykopávky. A tady se ukazuje, že z nálezů není doložitelné celá linie vývoje, takže se desítky let píše o „chybějícím článku“.

Pokud se omezíme na člověka až ve vyšším stadiu vývoje, je například stále zjevný inteligenční skok mezi neandertálci a cromagnonci.

Zajímavou teorii představil ve svých knihách (první vyšla v r. 1976) americký spisovatel Zecharia Sutchin. V současnosti se archeologicky prověřují a dokazují informace z židovského Starého zákona, Sitchin proto začal zkoumat informace z mezopotámských bájí, které jsou prokazatelně starší než Starý zákon. V řadě případů zřejmě Starý zákon z těchto bájí opisoval (potopa světa je uvedena už v babylonské báji o Gilgamešovi), ovšem s korekcí mnohobožství na jediného boha.

A tak Sitchin vzal za bernou minci to, že v těch bájích se nepsalo o bozích na nebesích, ale o bozích, kteří žili mezi Sumery, měli je služebníky, učili je, plodili s nimi polobohy a vůbec se chovali jako bytosti z masa a krve se všemi ctnostmi a nectnostmi. A vyložil tedy báje, které uváděly i počty bohů a jejich příchod na Zemi, jako popis příchodu expedice cizí vyšší civilizace, pro které neměli tehdejší lidé jiné vysvětlení než zbožštění. V bájích je popisováno, že tito bohové znali astronomii sluneční soustavy nebo jak používali létací stroje (už to samo dokladuje fyzickou povahu „Bohů“). Sitchin dovozuje i jejich postupy při šíření civilizace do různých částí světa, přisuzuje jim i stavbu pyramid (mimochodem z jedné báje vyložil celkem reálně i vznik svislé nahrubo prokopané chodby ve Velké pyramidě). Sitchin dovozuje i odkud k nám tito bohové, nazývaní souhrnně jako Annunakiové, přišli a proč odešli. To jsou poněkud sporné výklady a v tomto krátkém článku se o nich zmiňovat nebudu. Jen poznamenám, že některé části jeho výkladu těch bájí (vznik pásu asteroidů, existence planet Uran a Neptun, které lidé objevili až pomocí středověkých dalekohledů, existence vody na Marsu ap.) se desítky let po publikaci v jeho knihách v současnosti ukazuji jako reálné.

Sitchin si vyvodil, že ve sluneční soustavě existuje „planeta X“, která má extrémní oběžnou dráhu, kdy se po většinu času pohybuje daleko za Oortovým oblakem, ovšem při své oběžné době 3600 let vždy poměrně rychle jednou proletí mezi planetami až někam mezi nás a Jupiter. Důsledkem jsou světové katastrofy, jako byla třeba potopa, kterou Sitchin dosazuje někdy kolem r. 10 500 před naším letopočtem.

 

Zajímavý je výklad báje, který vysvětluje vznik lidské inteligence. Ta expedice Annunakiů totiž dorazila na zemi za účelem těžby zlata a následné expedice na svoji planetu. Mělo to být někdy kolem 400 tisíc let před naším letopočtem. Nejprve se pokoušeli těžit zlato destilací z mořské vody, což se ukázalo jako neefektivní. Pak objevili zlaté doly v Jižní Africe a zahájili tam sami těžbu. Po desítkách tisíců let se tam došlo ke vzpouře pro nesmírně namáhavou práci. A Rada těchto „Bohů“ se usnesla na biologickém experimentu – vytvořit genetickým zásahem (spojením genů svých a genů tehdejšího primitivního člověka „dělníka k obrazu svému“(to konec konců říká i bible – Bůh stvořil člověka k obrazu svému). Experiment proběhl na etapy, nejprve 7 „bohyň-matek“ rodilo po vsazení embrya (oplodnění vejce humanoida semenem Annunakia) do jejich děloh první tyto tvory, kteří ovšem nebyli schopni samostatného rozmnožování (jak je tomu konečně i dnes u některých kříženců). Teprve po dalším genetickém zásahu vznikl funkční člověk s inteligencí, doplněnou o inteligenci těchto Annunakiů. Podle Sitchina k tomu došlo asi před 200 tisíci lety. Dataci odvozoval z dlouhověkého životního cyklu Annunakiů (koneckonců i v bibli se o Bohovi píše, že „tisíc let je pro něj jako den“.

A podobně jako v bibli se vzniklé lidstvo rozmnožovalo, ženy se zalíbily i Annunakium, kteří si je brali za své. To konec konců píše i bible, jen jaksi nevysvětluje, kdo byli ti „synové Boží“, kteří si je brali, jak se píše v bibli, za ženy. A Bůh v bibli se rozhodl je vyhladit potopou. Podle mezopotamských bájí Annunakiové tak mocní nebyli, ale o potopě věděli předem, sami se evakuovali do svých nebeských lodí a jedné rodině poradili si postavit archu (tak, jak se to jen s jiným jménem píše v bibli).

Dnešní vědci se shodují, že první městská civilizace (i peníze) vznikla v Mezopotámii – v Sumeru (jak to např. píše S.N. Kramer). Sitchin vychází z toho, že u toho byli ještě někteří Annunakiové, kteří i po ukončení těžby zlata zůstávali na Zemi (mimochodem tím smíšením genů se dá vysvětlovat i trvalá úcta lidstva ke zlatu). N o a jedna nedávná studie o DNA bez vazby na Sitchina tvrdí, že „pramáti Evu“ představuje jakési pramatky, žijící před cca sto tisíci lety v Africe. To odpovídá Sitchinově úvaze o genetickém zásahu s potřebou vytvořit „dělníky“ pro zlaté doly v Africe.

Sitchin zemřel v r. 2010, většina jeho knih vyšla i česky a ve srovnání s Dänikenem je jeho argumentace podloženější.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené a jeho autorem je Šumavák. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

2 054 komentářů u “Jak se možná lidstvo vyvinulo?

 1. Tak jeden dotaz k dolní hospodě:„Ostap Bender napsal:7.2.2016 v 1.16 No a když se ještě vrátím k Afghanistánu, tak to, že se USA samy chytly do stejné pasti, do které dvacet let předtím nahnaly Sovětský svaz, mi přijde už spíš jako diagnóza… – jak to USA dokázaly, to nahnání? Nadžíbulláh byl agent CIA, nebo v tom měl prsty Rambo? Že tam Rusáci vlezli a a od té doby následky nejsou k uhašení.

 2. „od té doby následky nejsou k uhašení“ … dovolil bych si upozornit na „lstivé Afgánce“ v knize Jak jsem vyhrál válku od Ryana. měli bychom tu dobu posunout do doby vpádu Angličanů do Afganistanu.

  Jinak úvodní článek vznikl jak reakce nanedávné články o „planet Nine“.

 3. [1] Co já vím. Ale očividně to udělali.

 4. [2] Pokud vím, tahle oblast je pro okupanty problémová už pěkných pár staletí.

  [1] Teď mi došlo – jak dokázaly to nahnání Rusů? Zeptej se Brzezinského, ten se k tomu hlásí.

 5. Že tam vlezli? To jistě, mně by jen zajímalo, jak je k tomu prohnaní imperialistové nahnali.

 6. Tak, přátelé, jsem zvědav, co na to PES. Já bych měl drobnou výhradu k větě o inteligenčních rozdílech mezi neandrtálci a cromagnonci. Každý byl z jiné kulturní skupiny. Asi jako my a Korejci.

  Jedni měli nástroje o trochu lépe opracované a modernější, ale ti druzí zase používali jinou techniku lovu. Neandrtálci např. používali i vrhače oštěpu. Lovili větší zvířata a na to potřebovali masivnější pazourkové hlavice. Běžně používali jehlu a šlachy, nosili boty, krášlili se korálky, okrem a prý i rumělkou, zesnulé pochovávali s votivními dary a květy. Pravda, nemalovali, ale možná tuto činnost považovali za blbost, jich nehodnou. Díky nim jsme bělokožci, neb předek hochů z Neandertálu, Homo habilis, měl k vybělení pokožky a získání modrých očičekdosti času. A my to po nich zdědili. Tedy, křížili jsme se mnohnásobně více, než se dnes píše. To nejsou moje slova, ale slova jednoho starého historika, se kterým jsem kdysi hojně debatoval v Brně. Ten tvrdil, že kosterní pozůstatky byly v brněnském museu četné a spisů na toto téma bylo také dost. Zmíněnou teorii prý obhajoval i Augusta. Starý pán měl také další hezoučkou teorii, a to, že neandertálec běžně měřil kolem 180 cm, kdežto africký přistěhovalec sotva 160. Chcípáček. Takže samičky Homo sapiens unášeli (pokud je museli unášet) spíše místní robustní chasnící s nižším čelem. Bohužel, jak známo, v Brně museum při bombardování zaplálo se všemi kontroverzními exponáty. K vymření mohlo, krom nemocí, které k nám často přátelé z Afriky přinášejí, dojít úplně jiným způsbem, než se traduje.

 7. Dobrý večer,

  “ ovšem při své oběžné době 3600 let vždy poměrně rychle jednou proletí mezi planetami až někam mezi nás a Jupiter. Důsledkem jsou světové katastrofy, jako byla třeba potopa, kterou Sitchin dosazuje někdy kolem r. 10 500 před naším letopočtem.“

  no, ale pak by se daly očekávat pravidelné světové katastrofy každých 3600 let…
  to znamená, že by se mělo něco dít kolem r. 6900 a 3300 před naším letopočtem a kolem roku 300 našeho letopočtu. Přinejmenším v oblasti blízkého východu, kde se nějaký civilizace motaly a nechávaly o sobě vědět už hezkých pár tisíciletí před naším letopočtem, by se o tom muselo něco objevit, ne?
  Nemluvě o tom, že následky katastrof, například masicvních záplav nebo zvýšené sopečnéí a tektonické činnosti v intervalu 3600 let by se asi objevily i například v usazených geologických vrstvách.

 8. quivis
  Dobrý večer. Díky za článek.
  Jak se to vlastně správně píše, ry sumerské deity? Annunaki nebo Anunnaki jak uvádí wiki? Je li to odvozeno od šéfa, jménem An, či Anu (divný, nechybí tam na konci něco? Řeckej se jmenoval ZeuS), bylo by tam spíše to první „n“ jen jednoduché.

 9. ad Mayda – no ovšem v tak krátkém článku se nedá napsat všechno. Ale uvedeu pro Maydu jen jednu katastrofu – v bibli popsanou bitvu Židů v Kanaanu, kdy jejich Bůh zastavil slunce na obloze, dokud nezvítězili.
  A no a když se v bájích z Jižní Ameriky objeví zmínka, že tam bohové jednou prodloužili noc, tak to sedí, aby na jedné straně Země byl delší den, musí být na duhé delší noc.Sitchin uvažuje, že se při gravitačním zásahu té pomalé planety skutečně mohlo zpomalit otáčení Země.
  A probůh, nezastávám tento názor, jen upozorňuji, že na nějakých 3000 stránkách Sitchinových spisů se najde leccos.

 10. Skimici, ano, to je asi můj překlep, odle Anua by ty dvě n měly skutečně být až durhé. Ale asi nejsem sám, kdo to zkomolil. 😉

 11. Mno, svého času – už dost dávno jsem viděl dokument BBC o Afganistanu.
  Vystupovali v něm bývalí špióni a vojáci z obou stran – emerické i sovětské.
  No a ani amíci nezastírali, že velmi chtěli Rusům zařídit Vietnam. A jednoduše do toho dali tolik peněz a zbraní, aby to afgánská vláda nezvládla.
  Afgáncům slibovali i ekonomickou pomoc , až vyhrajou nad Rusy.
  Ovšem když válka skončila, stáhli se , a na Afganistan se vykašlali.
  Afgánci to brali docela úkorně…..

 12. Dobrý večer, s ohledem na tu špetku přírodovědného a historického vzdělání, jakkoliv nepatrnou, jíž se mi náhodou dostalo, si dovolím úvodní článek ponechat bez komentáře, alespoň po stránce věcné . Rozhodně bych však rád vyzdvihl jeho tajuplnost – kupříkladu v porovnání s tímhle:

  http://vitekjiri.blog.idnes.cz/c/494300/policiste-v-rolich-fasistu-policiste-jako-obetni-beranci-ministre-okamzite-odstupte.html?ref=viacbloger

  http://paragraphos.pecina.cz/2016/02/provokateri-aneb-jak-to-asi-bylo-na.html

 13. 3000 – to byl dobrej grafoman 🙂

  Tož, ono se v minulosti matičky Země a na úsvitu dějin odehrálo ledacos tajemného. Nicméně já si fakt myslím, že pravidelný interval cca 3600 let, kdy docházelo k rozsáhlým katastrofám, by asi lidstvu neunikl.

  Taky si myslím, že zpomalit otáčení Země není jen tak a nezdá se mi, že by planeta na jednu stranu dokázala zpomalit otáčení Země a jinak by se nehnul lístek na stromě. Přinejmenším by to muselo zahýbat vodami natolik, že by to nejspíš Židy v Kanaanu spláchlo jak mravence.

 14. (9) Pominu-li možnost, že si pan Brzezinsky trochu „honí triko“, tak tohle mohl být možná krok 10. Krok jedna ovšem byl, že sověti si instalovali v Afghanistánu vládu svých tamních poskoků a k tomu je nejspíš Brzezinski „nenahnal“. Tím to začalo, ne podporou mudžáhidů, kteří byli až následek komunistické vlády.

 15. Popis spojení genů v mezopotámských legendách ? Jauvajs !
  Geneticky podmíněná úcta ke zlatu ? Jauvajs jauvajs !!!

  Ale čte se to asi hezky. S úctou se skláním před každým,, kdo ty spisy všechny pročetl a ještě nad tím stihnul uvažovat. Já četla podobné věco v mládí, nadšeně nad nimi žasla, ale teď už je ze mne asi cynický skeptik… 🙂

 16. [16] Uffff! Přečti si prosím ještě jednou svoji otázku v [1] a pak moje odpovědi. A pak si klidně polib řiť.

 17. (19) Hodnotím, jak důstojně neseš odhalení svého omylu. 😛 Sověti byli v Afghanistánu dříve, než jejich armáda. Na rozdíl od tebe to pamatuji.

 18. 15 maYda
  Jak nehnul ani lístek? Jen o chvilku dříve nepřítele pomlátily kroupy nebo něco tvrdýho co Jozue zařídil aby padalo z nebes. A taky se neříká, že zastavil rotaci Země. Jozue přece zařídil aby se zastavilo Slunce!

 19. Důstojnost kombinovaná s tupostí mě opravdu neimponuje.
  A teď už si sedím na rukou.

 20. „V roce 1973 došlo v Afghánistánu ke svržení krále a nastolení republiky. Vlády se ujal prezident Daúd, který spolupracoval s komunisty. SSSR využil této revoluce a nabídl pomoc, aby si udržel a zvýšil svůj vliv. Uvádí se že v Afghánistánu bylo v sedmdesátých letech přítomno asi 100 000 odborníků vyškolených v SSSR (vojáci, úředníci,…).“ http://www.valka.cz/10679-Valka-v-Afghanistanu-1979-1989

 21. 24 — Možná jen vzor České Budějovice, skimici… Oceňuji zejména, jak rychle poskoci režimu přišli o většinu té své tajuplnosti; netrvalo to ani 24 hodin. Kdy asi bude „muž v hnědé bundě“ ztotožněn? A kdy se zjistí, pro koho pracuje?

 22. OK, vstanu z rukou a zkusím to naposledy. Ujasni si prosím jaký je rozdíl mezi podporou spřátelené vlády (a jak se i na tvém odkazu můžeš předvědčit, zdaleka nedělaly afghánské vládnoucí kruhy to co chtěl SSSR) a fyzickým vstupem vojsk a započetím bojů. Pokud je to pod tvoji rozlišovací schopnost, tak se prostě nemáme o čem bavit.

 23. Lituji, asi nemáme. Já si totiž pamatuji, jak „spřátelené vlády“ (obvykle „dělnicko-rolnické) vznikaly a byly udržovány. I dál od sovětských hranic, než byl Afghanistán. Američani využili situaci, kterou sověti v Afghanistánu vytvořili a nezvládli. Že by je tam „nahnali“ je, mírně řečeno, nesmysl.

 24. 28 – Ach jo… Z mého pohledu opět poměrně zbytečná debata, s tím Afghánistánem… Pro mne jsou podstatné dvě věci:

  1) Rusové se (podobně jako každá globální velmoc, a na rozdíl od ČR, která má od Havlových časů své sféry zájmů toliko na Kubě a v Tibetu) snažili a snaží uplatnit svůj vliv všude, kde to za přijatelnou cenu (ovšem z jejich pohledu) šlo.

  2) Činí tak prostředky specificky ruskými, což jistě není divu, a dokud operovali pod hlavičkou Sovětského svazu, prostředky ještě daleko specifičtějšími, k nimž byli jednak přitahováni vražednou ideologií komunismu, jednak chtě nechtě nuceni sahat i bez ohledu na tu přitažlivost, a sice z důvodu naprosté nekompatibility svého zřízení s ostatním svobodným světem.

  Detaily mne nezajímají, a nejspíše by mne nezajímaly ani tehdy, kdyby byl někdo schopen dokázat, že jsou podstatné.

 25. Úžasné. Takže ty mi tu nejdřív tvrdíš, že si Brzezinski honí triko, a pak mi napíšeš, že Američané skutečně využili situaci. Kruci, psal jsem něco jiného? A psal ten Brzezinski něco jiného?

  Tak si v mém výroku z minulé hospody zaměň „samy chytly do stejné pasti, do které dvacet let předtím nahnaly“ za „samy chytly do stejné pasti, ke které dvacet let předtím postrčily“ a tím to snad můžem uzavřít. Smysl výroku zůstává stejný, obě strany snad budou spokojeny a můžeme to tu přestat svinit.

 26. To máš nepochybně pravdu, já se obvykle ozvu až k křiklavým nelogičnostem, zaměňujícím příčiny a následky.
  No a, dobré noci.

 27. [30] Já hlavně nechápu, proč se Karel ohrazuje proti tehdejší obratnosti tajných služeb USA, které prostě s minimálními náklady nechaly Rusy spadnout do jámy, kterou si sami vykopali. Čekal bych, že to naopak bude jeho naturelu milé. A místo toho tady flamujeme…

 28. Skimici, a co u těch indiánů, kde naopak bohové protáhli noc?

  A co deset ran egyptských? Taky planeta X a Anunnakiové?

 29. Zajímavá fakta -http://jdem.cz/bwrf62, potvrzující mé dlouhodobé přesvědčení, že jádrem „našich“ problémů s terorismem a uprchlíky je obrovité přerozdělování.

 30. 35 maYda
  Tam je to pochopitelné. Sám jsem si noc protáh v bohatýrských dobách zatraceně dlouho a těch deset ran egyptských se na mě snášely jedna podruhé hned od snídaně, přes písemku i ústní, kdy mi Annunnakiové zacpali ústa žábami a tím způsobyli, že se ze mě kupodivu místo jasných a přesných brilantních odpovědí řinuly jen zoufale nesouvislé kváky. Mého kamaráda žáby docela oněmněly a tedy ačkoliv písemku za plnej počet od ústních ho vyčadili, neboť následkem egyptské rány nebyl schopen jakékoliv aerikulace. Tenkráte jsem věřil, že „víno bylo otrávené“. Dnes vím, že za tím masakrem stála planeta X. Prošel jsem se štěstím na „dobře“.
  Skimic to udělal a viděl, že to bylo dobré. Tu frázi od někad znám 😉

 31. poznámka k Brzezinskému. Skutečně se velmi často staví před události na něž měl jen minimální vliv a ty, na něž za Cartera vliv měl a dopadly mizerně jaksi opomíjí. S Brzezinskim jsem se poprvé setkal na jaře 1968 kdy nám na fakultě, kdy jako mladý člen liberálně-levicového think tanku, (který nám tehdy připadal velmi pravicový) přednášel o SSSR a uváděl nás do subjektu zvaného „kreminologie“. S Odstupem času mi došlo, že je to salonní levičák jehož jedinou devizou byl radikální antisovětismus. Nám se to tehdy, v tom půstu konfrontací, líbilo. Od té doby jsem ho sledoval a v devadesátých letech jsem se s ním několikrát setkal a debatoval. Svůj podíl na debaklu osvobození rukojmích z Iránu prakticky popíral, přestože všechny plány musely jít přes jeho stůl. Naposled jsem se s ním setkal před nějakými osmi lety na banletu ve Washingtonu. Zhrzený, nepochopený a lehce zapšklý, v tomto století omylem. (jeho paní, za svobodna Hana Benešová, si na rozdíl od Zbyška, stále zachovávala šarm). takže to co dnes publikuje je reflexí jeho nenaplněné vize minulosti.

 32. Dušane, v tom rozhovoru se redaktor odvolává na paměti tehdejšího šéfa CIA a otázky klade na jejich základě. Takže pramenem informací o dodávkách mudžahídům už od léta 1979, není jen Brzezinski.

  Každopádně celá ta „výměna názorů“ začala tím, že jsem vyjádřil pochybnost o duševní způsobilosti amerických plánovačů, kteří po dvaceti letech zopakovali tytéž chyby, které před nimi udělali Rusové a které v osmdesátých letech mohli sledovat v přímém přenosu. Fakt jsem netušil, že se kvůli jednomu okrajovému slovíčku strhne flame, který s původní myšlenkou v podstatě nesouvisí.

 33. Oteplovači, konečně hlas rozumu. To podepisuji.

 34. američanéí neudělali stejné chyby, udělili jiné. Podcenili islámský fundamentalismus, podobně jako podceňují dnes eurohujerismus (abych použil Klausovu terminologii). Spoléhali na to, že se Masúdova aliance zmocní Kábulu a bude pokračovat v sekulární (Sověty podporovanou) ale volno-tržní politice. Bohužel, pragmatisti Rumsfeldova tábora nechtěli do Afghanistánu investovat v přesvědčení (hloupém), že nabytá individuální svoboda je universálním lidským garantem protrahovaných atlantických „hodnot“. Nedopadlo to, a bude nás to stát, ani nechci předpovídat kolik. Američané nedokázali odlišit rúzné „warlordy“. Dostum byl zcela jiný než Kektamyar nebé Masúd. Bohužel to Američani nerozlišovali, a na to doplkatili. Sověti spoléhali pouze na brutální sílu. Doporučuji ruský film 9th Company

 35. Díky za názor, konečně k věci. Já měl na mysli spíš problém s postupným přechodem k partyzánskému boji ze strany místních, se kterým se pokud vím potýkali Rusové i Angličani. Pokud se nepletu, to je jádro problémů, které se táhnou někdy od roku 2006 až dodnes a právě díky nim má dnes Taliban zase územní zisky. Nebo ne?

 36. Sovětům se do Afganistanu vůbec nechtělo, ovšem nechat padnout komunistický stát, a dokonce ve svém vlastním sousedství nemohli – už z prastižních důvodů.
  No a Brzezinsky – jak jsem četl Velkou šachovnici – Američané jednali podle ní, a vlastně dodnes jednají.

 37. DEobré ránko!

  Quivisi, díky za článek, i když já tyhlety konspirace raděj beru s rezervou. Ony ty věci mají obvykle prozaičtější vysvětlení. Ale zauvažovat nad tím, nikdy neškodí.

  Nedá mi nevzpomenout např. tvrzení, že“již staří Egypťané“ znali číslo Pí, neb všechny pyramidy jsou na něm založeny…. atd…
  Až takhle přijela do Egypta japonská výprava egyptologů a jelikož se jim nechtělo pobíhat kolem pyramid s pásmem, přivezli si na to měření kolečkové měřidlo. A v tu ránu bylo po matematické záhadě. Egypťani ho nejspíš měli taky a tak se Pí dostalo do výpočtů pyramid.

  Nebo útěk Židů z Egypta. Kdy moře ustoupilo, Židé prchli a jejich pronásledovatelé byli posléze potupně spláchnuti. Ona totiž tsunami, když nasává vodu, tak moře na nějakou dobu skutečně ustoupí. Takže Židé měli prostě kliku, že na mořský břeh přišli ve správnou dobu…

 38. 45 Rputi
  dobré ráno.
  Nedá mi to: s jakejma kolečkama to Japonci přijeli a jak s nimi kejklili že tam to pí dostali?
  Museli by to kolečko nějak používat odvalováním třeba pro měření základny (obvod pí x průměr) a zároveň vyskládáním vedle sebe třeba při měření výšky aby tam ten poměr obvodu a průměru měřidla dostali.

 39. 47 Rputi
  jsem po ránu pomalejší. Jak to dělali? Kdyby například definovali bazi jako počet rotací kolečka a výšku jako počet průměrů kolečka, tak by podíl byl pí.
  Ti Japonci museli být úplně na šrot, jestli to s tím kolečkem z Vašeho obrázku dělali.
  A tak jsem se ptal, co s ním vlastně dělali?

 40. skimici 48,

  Neznám přesné postupy, jak si vypočítali pyramidu, ale prostě badatelé věděli, že v těch výpočtech bylo pí obsaženo a netušili, odkud se tam dostalo a proč.

 41. Dobrýtro.
  noEgypťané měřili provázkem (to je doloženo) a když si udělali čvereček 10 krát 10 cm a změřili obvod a pak si udělali kolečko s průměrem 10 cm a změřili provázkem obvod, tak ba hrubě na Pí přišli.

 42. Dobré zas ráno… 2 quivis – k úvodníku – já jen doufám, že se neživíte fyzikou či jinými přírodními vědami…
  Jinak samozřejmě šéf bohů Anus a tím pádem anální původ lidstva je velmi zajímavá hypotéza… Vysvětlil by se tím původ Čechů a jejich genetická podmíněnost dělat si ze všeho prdel (tedy anus). No a k tomu, jak Jozue zastavil Slunce, se raději vůbec nevyjadřuji…

 43. Já si pamatuju jenom Danikena, a tam bylo PI obsaženo tak, že když se vydělil čtyřnásobek obvodu základny třetinou výšky, vyšlo PI. Nebo tak něco.
  Tímto postupem lze PI samozřejmě najít i v mém aktuálním věku nebo výššce.

 44. 54 NoName
  budiž, ale jak na to přišli ti Japonci s policajtským kolečkem???

 45. 53 PeS
  poznámka o Jozue a Zemi či Slunci byla samozřejmě ve stejném duchu jako článek. Dělal jsem si stejně jako quivis legraci.

 46. NoName 54,
  vtip je v tom, že egyptologové dlouho vůbec netušili, proč tam to pí vůbec bylo.
  A ono tam bylo od té doby, co nějakýho staroegypťana napadlo, že je hroznej vopruz lítat s provázkem sem a tam a mnohem jednodušší je projít se s kolečkem okolo pyramidy. A další už šlo, při jejich matematických schopnostech, samo.

 47. Fujtajbl poránu…
  víte proč je Bundeswehr ve stavu, že jeho vojáci na cvičeních dělají na hubu „Ratatata“ protože nejsou náboje, z 93 letadel Tornado je okamžitě bojeschopných 29, tanky Leopard 2 nejsou schopny svojí municí prostřelit pancíř ruskému tanku…. atd. atd. ???
  Jedna indicie by tu byla. Víte jaké vzdělání má vrchní velitel(ka) Bundeswehru, tedy německá ministryně války? Gynekoložka. Mmch. pravděpodobně dosáhla svého titulu opsáním své závěrečné práce. Na dvaašedesáti stranách její závěrečné práce byly nalezeny nepřiznané citace 27, v jedenácti případech byla opsaná dokonce více než polovina stránky.
  Gynekoložka řídící armádu je násobně větší hlína, než náš Šmidra. Německo je prostě mnohem rozvinutější stát, evidentně máme ještě co dohánět.

  Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/vroniplag-wiki-plagiaty-nemecko-dat-/zahranicni.aspx?c=A160205_150712_zahranicni_mlb

 48. Vážení – k těm provokujícím polycajtum – a teď se položte na otázku, že to není obyčejná blbost, ale záměrně zpackaná akce, aby to jó řvalo. Protože tohle opravdu řve… No a pak se položte na druhou otázku – čí bony?
  Pokud by to mělo mít za cíl položit vládu, tak nevidím elegantnější řešení. Skoro bych si tipoval, že posvátných nedotknutelných migrantů dělajících jen bordel musej mít i policajti plný zuby…

 49. 2 ptakopysk – chceš snad říci, že Bundeswehr je jedna velká píčovina?

 50. 59 — Nojo, PeSi, to samozřejmě je zcela logický názor, v duchu Chestertonova: Každý důkaz je hůl, a její konce ukazují dvěma směry. Jenže samotná logika vždycky nestačí, tohle by asi chtělo více materiálu — zde zřejmě porovnání s taktikou a provedením dřívějších policejních provokací. V 27 jsem si dovolil zmínit ČB…

 51. Dobrejtro vespolek,
  hele, ten poliš nebo kdo to je, nemá on náhodou na krku šátek jaký nosil na hlavě Jásir Arafat ? 😕

 52. Matzurko,
  prohlédni si video 61.
  Ty extremysti je většinou mají taky, prostě aby se vedělo, že to extrmysti jsou! 😀

 53. Rputi,
  video raději ne, to by mi ranní šálek cejlonu mohl nehezky zhořknout 🙂
  Ale extremisti proti čemu, vítačům 3i ? To by fakt šátky OOP nosit neměli.

 54. Matzurko,
  jo, má na krku klasickou arafatku. To je jistým způsobem diagnóza.
  Jo hele, když tě vidím – v Budějkách máte docela divoký šoféry. V pátek jsem se tam flákal a na jedný křižovatce (čtyři pruhy vs čtyři pruhy) mi skočila zelená, pozvolna jsem uvedl služebního Jumpera do pohybu rovnoměrně zrychleného a metr před čumákem mi prohučel naložený mix s betonem.
  Ten chlap musel ke křižovatce přijíždět už na červenou. Ještě že jsem vezl plný auto betlémů k vracení a jel jsem tudíž velmi, velmi langsám. Rozjíždět se, jak obvykle činím, mohl jsem mít na té křižovatce slušivý pomníček.

 55. Dobré ráno,

  jen tak na okraj ke včerejším událostem – centrum Klinika zřejmě nebudou taková něviňátka, co jen učí uprchlíky česky :

  http://praha.idnes.cz/anarchiste-se-priznali-k-utoku-na-restauraci-rizkarna-ppd-/praha-zpravy.aspx?c=A150512_2161792_praha-zpravy_nub

  nutno dodat, že šikanování Řízkárny anarchisty tŕozhodně media nevěnovala tolik pozornosti jako jednej světlici a několika šiútrům.

  i když je nutno přiznat, že zatímco extrémisti po publicitě přímo baží, restaraci by asi taková publicita položila. I tak si ale myslím, že ti, kdo tou „nepublicitou“ měli být chráněni, byli právě anarchisti.

  Jinak když vidím ta dítka nevinná, co enchtějí provozovat násilí, tak se mi vybaví rtermín, který používala jedna moje známá – „agrese bez agrese“
  Prý je to zákeřnější, účinnější a nebezpečnější, než otevřená agrese.

 56. (58) Náhodou, pokud si pamatuji z NVS frekvenci slova „piča“, tak je to vzdělání přímo ideální. 😛
  (59) „Pokud by to mělo mít za cíl položit vládu…“ – vzhledem k jejím kvalitám by mne to nijak nepohoršilo, spíše potěšilo, ale obávám se, že tak daleko ještě nejsme.

 57. Ve světle toho, že údajně Leopardy neprostřelej ruské tanky , se fakt, že Řekové do svých superluxusních Leopardů ani nekoupili munici do děl zdá jako docela rozumnej počin 😀

 58. 69-ta „klinika“ vznikla nelegálním záborem neobydlené nemovitosti. Ale to se zřejmě může.

  V každém případě, dnes jsou toho média plná a Gabalové sepisují vyjádření a deklarace o nepřípustnosti násilí.

  O tom, že nacisté zabušili lháři z Českého rozhlasu na maringotku ani nemluvě. To bude ČRo živit ještě měsíc.

  Ale třeba poznání lhářů z médií, že nejsou nedotknutelní posune jejich uvažování blíže realitě ?

 59. Halladine,
  😀 😀 😀 evidentně řecká tajná služba pracuje jak má a z jejích svodek se vyvozují správné závěry.

 60. Neposune, NoName.
  Kvůli tomu zabouchání si budou připadat jako hrdinové, naroste jim svatozář a když se jich sluníčkáři a pravdoláskaři zastanou, tak budou mít tím spíš pocit, že můžou všechno, protože „lidi je nedají“.

  Mimochodem, jak to, že ten incident není natočený. To si nechali ujít takovýho solokapra jako zdokumentované napadení?

 61. ptakopysku,
  vidíš, a to se mi spousta lidí diví, že se tu posunuju třicítkou, pade dám jen na rovince, za sucha, a při ideálním osvitu 🙂 A pokud jsem chodec, při přecházení se, po událostech se stíhačkou, rozhlížím i nahoru 😀

  A že ses s těma betlémama nestavil aspoň na kafe ?!

 62. Matzurko,
  byl to šum svistu. Dvakrát Hluboká – na opačnejch koncích vesnice, dvoje Budějky – taky opačný konce, Jindřichův Hradec… nebylo pokdy. Hlavně když jsem musel tři čtvrti cesty jet jak s nákladem vajec. Byl jsem rád, že jsem vyšetřil slabou půl hodinku na excelentní gulášek u Mrkáčka v Lišově.

 63. Račte si povšimnout, že sluníčka se sice vydala až k Hradu, kde si to chtěli s „těma fašistama“ vyříkat, ale nevyskytuje se tam žádné významné sluníčko, ba ani „pan profesor“ Kohout ne. Kdepak si byli všichni zalezlí? Že by čekali nějakou bitku a prošvihli tak náramnou příležitost říci Pravdu! 😀

  https://www.facebook.com/czech.WeAreHereAtHome/videos/1527920397508923/

 64. 71

  náhradní vojenská služba ?
  5měsíčák ? To se každému nepovedlo 🙂

 65. „(59) “Pokud by to mělo mít za cíl položit vládu…” – vzhledem k jejím kvalitám by mne to nijak nepohoršilo, spíše potěšilo, ale obávám se, že tak daleko ještě nejsme.“

  A Ty vidíš nějakou lepší, která by za ty tanečky s položením vlády a novýma volbama stála?
  Vzhledem k tomu, že každá další vláda byla horší než ta předchozí, bych nad pokládáním vlády hóódne přemejšlela…..

  Abychom nedopadli jak na tej Ukrajině, kde si teda Majdanem pomohli akorát k ouplatnej vládě oligarchy Porošenka, která, jak se ukazuje asi, o moc lepší, než ta, kterou s takovou slávou vyhnali, nebude.

 66. SSO pomalu odchází do propadliště dějin…

  „Strana svobodných občanů (SSO) se pomalu rozpadá. Na začátku letošního roku ji totiž opustila celá čtvrtina jejích členů, kterých tak v současné době zbývá jen několik stovek. Serveru ECHO24.cz to přiznal předseda strany a zároveň europoslanec Petr Mach. I přes masivní odliv členů strana podle Macha nehodlá zásadněji měnit svůj program a chce dál sázet především na euroskepticismus a nízké daně.“
  http://echo24.cz/a/isyzq/svobodni-ztratili-ctvrtinu-clenu-program-ale-menit-nechteji

 67. Matzurko ad 17 – těmto teoriím by odpovídala skutečnost, že množství inteligence dodané na osidlovanou planetu je konečné a tak jak lidstvo přibývá, tak se ředí a na každého se dostane méně a méně.
  V hustě osídlených oblastech, jako je třeba Evropa, je to zvláště markantní !! 😉

 68. A začíná to být veselé.
  Saudi, Turci a pár dalších začíná mluvit o pozemní operaci v Sýrii, Britové posílají do Jordánska 1600 vojáků, prý na cvičení a Putin…

  „V souladu s rozkazem vrchního velitele (ruského prezidenta Vladimira Putina) dnes od pěti hodin ráno vojáci jižního vojenského okruhu, spolu s vzdušně výsadkovým vojskem a vojenským transportním letectvem jsou v bojové pohotovosti. Od této doby jsme začali provádět nečekané kontroly bojeschopnosti vojsk na jihozápadním strategickém směru, „- řekl Šojgu.

 69. Saudi docela riskujou. Nejsem si jist, jestli těch několik amerických poradců dokáže udržet saudsko-syrskou frontu. Podle mě to nezachrání ani najaté týmy řezníků. Ale v USA je před volbami a dějí se různé divné věci. Koneckonců Obamovi může být víceméně na háku, jak to dopadne. Stejně končí.

 70. Pondělí začalo opravdu kuriozně. Ráno mi volal jeden spolužák z devítky, toho času dolsuhující městský strážník, trochu vyšší šarže. Asi jsem ho trochu naštval, protože jsem během telefonátu řval smíchy. Věc se měla tak. V sobotu se vmísili mezi protestujíci hoši s kuklami a jednoho měšťáka trefili kamenem. Tak se hioši zmohli na protiakci. Jednoho krajního zakuklence nepozorovaně odtáhli do uličky, kde dostal nakládačku. Naštěstí na něj byli čtyři, z nichž jeden uměl navíc kung-fu. Protože se zakuklenec hodně dobře bránil, o to dostal více a ještě ho odvezli na strážnici, kde ho vyzvedli státní. Dnes ráno přišel obrovský sprdunk. Že překročili hranice zákona atd, atd. Ale nic konkrétního. Dohodl jsem si se spolužákem na jedenáctou kafe, že ho rád vyslechnu a ještě raději napíšu. Nenapíšu. o půl hodiny později mi úpěnlivě volal, abych na vše zapomněl a k tématu se ani nepřibližoval.

  Jen mi to zapadá do skládanky. O zmrdu Chovancovi vím poměrně dlouho své od svých plzeňských kamarádů, kteří ho označují za bezskrupulozníno kripla, což už veřejně potvrdil mj. vlastním jednáním v cause Zemanova obědu. Navíc se na něj cosi provalilo (sice něco slabšího než na Ratha, ale prý to stojí za to) a plzenští sockomouši rejdí jako tryskové myši, aby to zatumlovali. No jsem zvědavý, kdy to vypukne….. Když už nic jiného, Hašek je mi alespoň trochu sympatický….

  Je to trochu nekorektní, ale Dalíkovi ty problémy téměř ze serdce přeji. Je to Chovanec v modrém, bohužel inteligentnější. Škoda, že to tenkrát nevyhrál Bém. Vím, Rputi, že ty ho nemáš hodně ráda. Já naopak ano. Poznal jsem ho blíže a je to super chlap. Mimochodem, víte že byl vloni vyhlášený jako člen top desítky nejlepších světových horolezců? Myslím, že byl hodně vepředu i v té desítce.

 71. Obávám se, že náhlá ochota norských úřadů vrátit dítě rodičům není vyvolána ani tak mezinárodním tlakem, jako okolností, že nešťastné dítě s největší pravděpodobností na svá postižení zemře. A to by na pěstounskou péči Barnevernetu nevrhalo dobré světlo.

 72. Dano,
  na Reflexu se exhibuje v té věci Monika LeFay – a řekl bych, že navrácení té holčičky jí asi nebude vhod. Jinak – jako starý cynik – si myslím, že k navrácení dítěte došlo hlavně proto, že v tak zoufalém zdravotním stavu by ji asi žádným pěstounům neprodali.

 73. Františku 87,
  nj, ale když mi nelezeme na Mt.Everest, ale bydlíme v Kotlince!
  Takže Bémovi horolezecké schopnosti jsou nám na dvě věci!

 74. Pokud vím, dítěti měla být transplantována ledvina jednoho z rodičů.
  Což si Barnevetnet představoval jako „Davaj ledvinu a vypadni“, což není dost dobře možné, takže by dítě bez transplantace zemřelo zaručeně a Norsko zaručeně neustálo!

 75. Rputi,
  náhodou, za pár let, jako když to Bém najde. Ono zdolat Petřín severní stěnou bez kyslíku… to se v našich letech počítá. Bém bude na starý kolena schopen v tramvaji nabité důchodci mířícími na ranní odběry na Karláku vybojovat i místo k sezení. Takového primátora nám bude třeba!

 76. 2 Rpuť ad 83 – „chce dál sázet především na euroskepticismus“ – je to hezké, když si soudruh Mach v rámci euroskepticismu nechává platit v Europrdlamentu 12 asistentů… To je euroskepticismus jak malovanej… Trochu mi to připomíná klasiky: „Kapitalista je zlý až odporný, zdá se, že i páchne, ale 100 tisíc dolarů je sumička kulatá, potřebujeme ledacos a až letos přijedou zas Alexandrovci, jistě budeš chtít být vyšňořen v první řadě!“ (pro neznalé – Š + G: Jak jsme prožili léta padesátá)

 77. 87

  Bohužel, bezskrupulózní kripl je spíš ten Hašek, i když je bezpochyby schopnej člověk.
  Pokusit se odstavit vlastního předzedu je podrazáctví. Co se týká Chovance, těžko mu vyčítat podraz podrazáka…..
  O ostatním nevím, každopádně Chovanec přímo polišům nevelí……..
  A v zásadě se mohou měštští policajti na státní vykašlat. Byly 4 svědectví proti jednomu….

 78. ptakopysku,
  já na Petřín zásadně od východu (Eastern Cwm) diretissimou (tj. lanovkou) a se zastávkou v předvrcholovém táboře na Nebozísku.

 79. dvd,
  ano, aklimatizační zastávka je nezbytně nutná! V okolí Base Campu Elektrických Dopravních Podniků totiž není žádná kloudná osvěžovna a horolezec tak nastupuje na trek nedostatečně zavodněn a nenasycen vitamíny minerály a cereáliemi ve vhodně komprimovaném stavu.

 80. Ruščák píše, že má Barnevernet gigantický průšvih s Norkou, kterou odebral matce kvůli znásilnění v Africe několik let starým. Bezproblémovou holku odvlekli v poutech, v ústavu začala dělat vylomeniny (drogy) a nakonec ústav podpálila.

 81. Dovolím si ten příspěvek okopírovat:

  Podle mě to souvisí s tím, co se v Norsku děje jinak. Prasknul obrovský skandál v BV, kdy odebrali proti její vůli patnáctiletou holku (čistokrevná Norka) proto, že když bydlela s matkou tři roky v Africe, tak ji někdo znásilnil, doma to neřekla a poté, když se chtěla svěřit spolužačce, poslala SMS omylem učiteli a ten to nahlásil BV. Zacházeli s ní hrozně, protože od matky nechtěla, tak ji odvedli do dětského domova v želízkách, chovali se k ní tam hrozně, ona samozřejmě nespolupracovala, naopak začala být odbojná. A tak holka, co nikdy neměla problémy s chováním, měla normální život, slušné známky a nikdy nezkoušela žádné drogy začala v „péči“ BV nejen s tímhle vším, ale také – po varování – podpálila dětský domov (zároveň si dala pozor, aby byl prázdný tou dobou, byl to dětský domov v rodinném domě, ne ve velké budově). Poté, co se jednomu novináři podařilo zdokumentovat, čím vším si prošla, nastalo asi před 10 dny v Norsku zemětřesení. BV si začala sypat popel na hlavu, hodně se o tom diskutuje, dokonce sama BV z obce, odkud ta holka byla, požádala ministerstvo o přezkum vlastních metod.

 82. A zase se jednou podařilo uplést z h…. bič, a dokonce s ním zapráskat.

  Syrská armáda měla docela problém s protitankovými raketami TOW emerické výroby.
  Princip jejich funkce je , že zatímco střelec udržuje cíl v zaměřovací kříži,, zaměřovač sleduje stopovku ve dně střely , a podle její polohy upravuje dráhu letu k cíli.
  Moderní ruské tanky obsahují zařízení , jak proti raketami s tímto principem , tak proti raketám zaměřovaným pomocí laseru.
  Ovšem rakety zaměřované laserem se na na Syrském bojišti nevyskytují, takže to zařízení je jaksi nadbytečné .
  Takže se udělalo zařízení se světelnými zdroji , které ten zaměřovač zblbnou, prostě místo aby řídil raketu podle stopovky, bere za stopovku ten zdroj na vozidle.
  A je to zřejmě za pár šupů, a Syřané to montují na všechno 🙂

  http://twitter.com/IvanSidorenko1/status/695724887244197888/photo/1

 83. Záběr. Širší záběr mi chybí!
  Rozteskňovat se nad bordelu v nedaleké civilizované zemi, když miliony dětí na světě umíraj hladem, žízní na nemoce a špatné zacházení. Neviděli jste nikdy fotku dítěte s hlady nafouklým bříškem a lezoucí mouchou pod okem?
  A vy furt s vikingama, kteří chtěj pro děti jen to nejlepší …
  Šabatovou na vás!

 84. 103-však ty děti už jsou na cestě sem, co více čekáte ?

 85. Prosimich, kdyby někdo měl záznam toho Kmoníčkova příspěvku, sem s tím!

  Sám (Zbořil) se ve čtvrtek v Poslanecké sněmovně zúčastnil kursu o Sýrii. „Byl to vynikající seminář. Za všechny jmenuji pana Hynka Kmoníčka a jeho analýzu skupin, které v Sýrii bojují, které vyjednávají prostřednictvím istanbulských kaváren v Ankaře a jaké je náboženské a politické uvažování představitelů tzv. Islámského státu. Od 15. března 2011 jsem nic podobného neslyšel ani nečetl a obávám se, že ani mnozí jiní, kdo jsou s panem Kmoníčkem ve styku. A pokud slyší, nerozumí mu. Má to jako arabista samozřejmě lehčí, ale snad by mu mohli naslouchat nejen politici, novináři, političtí komentátoři, ale i občané a snad by tomu všemu lépe porozuměli. Byla tam i další zajímavá vystoupení a snad z toho vznikne nějaký publikovatelný záznam, zaznamenávali tam veřejně i tajně mnozí, tak snad o to ne

 86. skimici,
  co na nás ?! Šabatovou na Nory a rodiče těch neštastných dětí s nafouklými bříšky ! 😕

 87. (99)Tam je osvěžoven, z jedné, původně hospodě, pak policajtského klubu, už je zase hospoda.

 88. ptakopysku,
  tak doufám, že gulášek vynahradil újmu způsobenou tím magorem s míchačkou 🙂

  Šumaváku,
  to je velmi zajímavá myšlénka 🙂

 89. Honzo,
  do Himaláje se chodí na konci jara – a to už ta lanovka by měla jezdit. Do té doby budu dobývat jiná pohoří, tak třeba Mont Blanc*) – tam jezdí tramvaj 22.
  *) Viz Viktor Dyk:
  A zvláštním smutkem dnes má duše chora.
  Francouzsky: Montblanc. Česky: Bílá hora…

 90. 111 dvd
  chi, neznal jsem 🙂
  Mi napadá jiná hora. Montenegro.
  Negro!!!! Jaký Negro?
  Je zcela neuvěřitelné, že si ve 21 (sic!) století nějaký bývalí jugoši dovolí pojmenovat své území názvem s jasnou rasovou narážkou!
  Kde jsou Americké university, kde je OSN, proč AntiFa trapně hledí stranou? Co podnikne s. Dienstbier???
  Ještě horší je Albánie vedle. Alba!!! Země bílých? No tak to by tedy už vůbec nešlo!
  Smeťme tyto relikty nesvobodných časů na hřbitov dějin a pohleďme směle vpřed! Přitakejme budoucnosti!

 91. No vida, tak i Větvička píše to, co já v 59… Tak jsem zvědav, jak se to vyvine… Ještě možná bude sranda…

 92. 2 skimic ad 112 – no, americké univerzity a OSN jsou právě zaneprázdněny s psaním ostrých proseb z lázní proti vypuštění severokorejské rakety. A musej holt ukázat silný, neochvějný a jednotný postup, ze kterýho si Kim zjevně hovno dělá…

 93. fendrych se sice ztopořil, ale ne tolik, aby otevřel pod svým komentářem diskusi. 😀

 94. No, tak kdybych do diskusí občas nekoukla, tak bych ani nevěděla, že ti andílci z centra Klinika jsou jedna ruka s těmi sígry, co u Řízkárny zapalovali auta a co vyhrožovali, že je v restauraci bomda nebo že je otrávený jídlo.

  Media o tom cudně mlčí a Fendrych to taky elegantně přešel…..

 95. Muhehehe!

  …Chuligán, vstupující do dveří domu v Thunovské ulici, si tam šel pro gumovou předložku, kterou následně hodil na antifašisty. Nejasná zůstala pouze role „muže v hnědé bundě“. Týdeník Policie přinesl informaci, že v žádném případě nešlo o nikoho zaměstnaného u policie. To je patrně jediná informace, které skutečně nevěříme. Podle našeho názoru jde o policistu, který dotyčné chuligány zná. To není nic zvláštního, většina z nich se při svém stylu života s policií seznamuje poměrně často. Z videa je patrné, že se celou dobu snaží situaci uklidňovat…
  http://www.antifa.cz/content/policejni-provokace-nebo-blamaz-konspiratoru

 96. Aha, já jak blogy na iDnes (kromě Matějky a Větvičky) nečtu, tak ani nevím, že se to dá hledat i jinak než přímým odkazem. 🙂

  Jó, vlastní web je vlastní web…

 97. 125 HzŽ
  Možná je to jen nějaký fór. Podepsán jakýsi Bonga.
  Bonga-Bonga mi spíš evokuje nějaké Berlusconiho prasárničky 🙂

 98. Tak dneska jsem málem strhnul rentgen. Napínáček v botě. Divný. Živej napínáček jsem neviděl alespoň dvacet let.

 99. Ale tohle byl asi „mrtvej napínáček“? 😉

 100. Nebo „nemrtvej napínáček“. Mohl by z toho být horror…

 101. Tisková zpráva BPI:

  Populární server http://blog.idnes.cz/, součást mediálního konsorcia MAFRA ovládaného ministrem financí ČR Andrejem Babišem, dnes v poledních hodinách „deaktivoval“ osobní blog doc. Martina Konvičky.
  Doc. Konvička pařil na serveru iDnes k nejčtenějším autorům. Blogoval od roku 2013, celkem uveřejnil na 250 textů, většinou – ale ne výhradně – na téma islámské expanze, historie střetů s islámem, konverzí k islámu a vývoje antiislámského hnutí. Získal si věrný okruh čtenářů, jeho texty měly průměrnou čtenost okolo 4500 osob, některé četlo i přes 50 000 čtenářů. Průměrná „karma“ (oblíbenost) jeho textů dosahoval čísla 45 (maximum je někde pod číslem 50). V roce 2015 byl čtenáři zvolen „objevem roku“.
  Důvodem deaktivace bylo podle „editora blogů“ Patrika Bangy to, že texty doc. Konvičky „splňovaly znaky politického PR“. „S tím lze souhlasit jen částečně“, říká k tomu doc. Konvička. „Je pravda, že jsem na blog vyvěšoval i politické proslovy a eseje, nikdy však ne s výzvou, aby mě čtenáři volili, nebo přišli na nějakou demonstraci pořádanou Blokem proti islámu. Hlavně však – o čem jiném má psát bloger, který je aktivistou či politikem, než o svém aktivismu či politické práci? Žánr blogu vznikl za účelem svobodné výměny infomací a rozumí se samo sebou, že v politicky vyhrocených dobách budou autory i čtenáře víc zajímat věci týkající se správy polis, tedy politika, než třeba pěstování macešek“.
  Potlačováním politických rozprav v blogosféře se brzy dostaneme do situace, kdy se ke čtenářům dostanou jen názory těch politiků, kteří dokáží média přímo ovládnout – křiklavým příkladem je oligarcha Andrej Babiš, majitel společnosti MAFRA a muž, jehož jméno je přímo synonymem konfliktu zájmu.
  Docent Konvička není zdaleka jediným kritikem islámu, který byl ze strany redakce iDnes „deaktivován“. Dříve se to stalo paní Lee Vojtekové (shodou okolností též velmi populární autorce), nedávno pak exmuslimce Martě Albahri.
  „Situace mě samozřejmě mrzí, věřím však, že likvidace nepohodlných autorů nakonec poškodí iDnes a MAFRU – časem je nebude číst vůbec nikdo“, říká k tomu doc. Konvička. Své texty budu zveřejňovat na stránkách blokprotiislamu.cz, přemýšlím o založení bogu na některém dosud svobodném serveru, například Parlamentních listech“.
  David Štepán, tiskový mluvčí Bloku proti islámu

 102. A autora nechaj jen tak běhat? Neublížil náhodou v minulosti nějakýmu broukovi? Špendlíkem? Mrtvolkou se možná i před svědky vychloubal?

 103. skimici,
  Konvička už žalobu na krku má – za něco, co napsal před třemi lety.
  Tedy konkrétně, že by muslimáky rozemlel do masokostní moučky, což je hrdelní zločin! 🙂

 104. Fakt to Rputi řekl? Pokud ano, musí to být přes vysokoškolské vzdělání být buďto velmi nesoudný člověk nebo provokatér. V každém případě nebezpečný člověk a tedy nikdo, s kým bych si chtěl u oběda povídat.

 105. No, jsem zvědavej, kdy si příště zase vezmou do huby Čínu, že cenzuruje web 🙂

 106. Tedy jenom kus gouvernementu přinejlepším.

 107. 129-opatrně, Banga je příslušníkem jisté minority, Vaše poznámka by se dala interpretovat jako fašistická, rasistická a tak…

 108. skimici 136,
  je to strašnej chlap, dokonce veřejně přiznal, že spal cikánkama! 🙂

 109. Papírové Lidovky a krátká zprávička, jak asylant 3i z Iráku ve veřejném bazému znásilnil 10tiletého chlapce. Už v prosinci. K činu se přiznal a své chování vysvětlil tím, že po čtyři měsíce neměl pohlavní styk. V Iráku asi neznají Anču Dlaňovou. Zpráva je z ČTK, ale na českém webu jsem ji nenašel.

 110. tak prý:
  „Policie podle ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO) selhala, když v sobotu nezakročila proti maskovaným výtržníkům napadajícím průvod levicových aktivistů mířících k Pražskému hradu. Podle Pelikána věc nevyžaduje dvoutýdenní prošetřování, které plánuje ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD), ale měla by být vyvozena odpovědnost vůči velitelům zásahu. “
  Samozřejmě, že není nutné nějaké prošetřování, kdoví, co by pak vyšlo najevo….stačí (údajně) potrestat ty komandanty….

 111. 142-byla na idnes, Nvinkách i Týdnu… Ale rozhodně se zbytečně dlouho na titulkách neohřála.

 112. Zpráva o tom klukovi byla na Parlamentních listech…..nebudu sem ale dávat takovou ošklivou propagandu, žeáno…..
  Komu by to posloužilo, he ???

 113. Šimone, si mne s někým pletete … Já piju všechno 😉

 114. Ale, ale, ale…
  Tak ona ta Andělína nedá pokoj, dokuď nebude mít Německo na triku další světovou válku…

  …Merkelová po stretnutí s tureckým premiérom uviedla, že Turecko a Nemecko budú v OSN vytvárať tlak na každého, aby dodržiaval rezolúciu OSN schválenú vlani v decembri. Tá vyzýva všetky strany, aby bezodkladne prestali s útokmi na civilné obyvateľstvo v Sýrii…
  …V posledných dňoch sme neboli len znechutení, ale zhrození utrpením, ktoré desaťtisícom ľudí spôsobuje bombardovanie – predovšetkým ruské,” povedala nemecká kancelárka. “Za takýchto okolností je ťažké viesť mierové rozhovory, preto treba túto situáciu urýchlene ukončiť,” dodala.
  …Davutoglu na dnešnej tlačovej konferencii s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou v Ankare uviedol, že obe krajiny sa budú “spoločne snažiť” dosiahnuť, aby sa NATO viac podieľalo na riešení utečeneckej krízy…
  http://www.konzervativnyvyber.sk/mimoriadna-sprava-davutoglu-a-merkelova-sa-dohodli-ako-zastavit-vlny-migrantov/36662/

 115. A kdybych se nebál, že dostanu od NoNama po hubě,takbych napsal, že jsou tu i takoví ,co spávali se Slovenkama !
  Jenže se bojím,tak nic 🙁

 116. skimici,
  možná by neškodilo vědět, v jakém kontextu Konvička výroky pronesl (vlastně napsal na facebook); navíc sám později uznal, že byly přehnané – a do politiky vstoupil až později. Už ho za to stíhá ruka zákona
  http://zpravy.idnes.cz/obvineni-martina-konvicky-dc7-/krimi.aspx?c=A151124_164856_krimi_cen
  Jak jsem to ex post pochopila já, byla to debata o ISILu, jejíž členy by do koncentráku umístil. Muslimy jako takové tu v ČR pouze nechce.

  Každopádně, pokud bych si měla vybrat, s kým půjdu na kafe, a volba byla docent Konvička nebo profesor Putna, tak půjdu poklábosit raději s Konvičkou. I když má poněkud excentrickou mluvu.

 117. >> Matzurka
  Tak koukám, že JČU opět nezvolila rektora. A na ČT24 se už objevil temný náznak nedosírných škod, protože komisařské vedení univerzity by bylo v případném utrácení peněz značně omezeno.

  Jinak z diskuzí k prohlášení Ministertva lásky mám pocit, že nejenže ono ministerstvo poněkud stouplo do exkrementu, ale ještě v něm začalo ťapat. (Živě si představuji, jak nejlepší mozky MV vymýšlejí alternativní vysvětlení oné epizody na Malé Straně.) Ostatně bych čekal, že se ještě objeví film, jak onen „fačista“ vniká do objektu MV a vynáši si podlážku či co a metá ji po pokrokových antifašistech. Ale protože MV určitě nemá pracovníky co by mohla zaměstnat třebas Industrial Light & Magic, tak by to mohl být jistě film humorný.

 118. >dvd,
  no, to nezvolení prof. Kozáka je IMHO škoda. Jinak raději „no comment“…

 119. 154 Matzurko
  Ježíši
  Já to jako chlap neposoudím ale na pokec s dámou je přece Putna jaksi nudnej ne?

 120. 157

  No,na téma,jak balit chlapy by se snad s Putnou bavit šlo ! 😀

 121. 157 — Hm, skimici, neřekl bych; jistě(?) jste se setkal kupříkladu se slovesem proustifikovat (proustifier)…

 122. [155] Co jsem tak koukal na to video, tak pokud by to fakt byl člověk od kriminálky a zakuklenci skutečně byli známé firmy, se kterými už měl dřív co do činění, pak bych bral, že jim tam říkal něco jako „pánové, dejte si pohov“ a oni mu nedali přes držku, protože pan inšpektór se přece nebije. Jenže těch proměnných je tam víc a ty mluví v neprospěch policie – jinými slovy i kdyby se skutečně jen pokoušel uklidňovat horké hlavy, z PR hlediska šlápnul do pěkného lejna…

 123. A jeje, „vypálené“ Klinice končí tento měsíc nájemní smlouva se státem na obsazený barák …
  To „vypálení“ přišlo skutečně v poslední chvíli.

 124. 161 Žádný strach. Babiš za Vaše daně rád prodlouží.

 125. Když čtu takové vjedecké bláboly, povzdechnu si nad tou explozí idiocie, „zlatý komunisti“. Jak jsme se smáli takovým hlupákům v zemích „neomezené svobody“. A už to máme i tady. Leckdy zírám jako Povondra na Mloka ve Vltavě….

 126. Co se týče protestního pozdvižení, to jsou ty pražácké zábavy. Kdežto takový jihočeský masopust, to byly onačejší maškary. Víkend plný pohody.

 127. 139 skimici, seš zralej na Guantanamo. Jedinou kontrolou neprolezeš bez problémů. Třeba seš džihádista ani o to nevíš 😀

 128. Ostape,
  na mě to (52) dělá dojem, že je „uklidňoval“ až do příjezdu ČT 24 🙂
  To by tak hrálo, aby se mu tam porvali, ještě než dorazí ČT a pak bylo po všem!

 129. 83 Rputi, SSO tím naplňuje svůj ideový program. Organizovaní libertariáni je přece protimluv.

 130. Dobrý večer, tak jsem se dočetl, že dvě třetiny Čechů slaví Valentýna. Prosím Vás, slaví někdo z přítomných i nepřítomných Valentýna? A jak? Podle analytiků se to projeví na zvýšené tržbě obchodů s prádlem – až o deset procent. Jaegerovky to asi nebudou. Kupujete manželkám (nebo milenkám, potažmo milencům) kalhotky?

 131. 87 Františku, také 17. listopadu 89 dostali „vlastní“ pěkně přes hubu od „kolegů“. Ne, že by nevěděli, o koho jde věděli. O to přičinlivěji si bouchli a přitlačili. Dnes je to stejné. Provokatéři jsou všeobecně v neoblibě. Jestliže dostanou namalováno do modrofialova nebo ještě lépe do modročerna, je jim naměřeno spravedlivě.

 132. skimici,

  neberte jmeno Boží nadarmo 🙂 !

  Na kafe chodím s lidmi, s nimiž si mám co říci, případně se chceme pobavit o nějakém společném problému. Na sexuální orientaci se těch lidí neptám, neb je mi to egál (šťastně vdaná dalšího partnera nehledám, takže je tato otázka skutečně irelevantní).
  U Putny by mi jeho 4% nevadila, pokud by si to ovšem nevzal jako základ svého kariérního postupu, což je pro mne eklhaft. Naopak Konvička svou docenturu získal za skutečně odbornou práci a publikace, což by nám nabídlo hned několik námětů k debatě. Navíc jsem přesvědčena, že ony nešťastné výroky skutečně pronesl ve stejném kontextu či rozpoložení, jako se třeba přihodilo mně, když jsem na něčí adresu zvolala „já ho snad zabiju !“, byť mám k homicidnímu jednání opravdu daleko.

 133. Dobrý večer,

  sranda je, jak jedni křičí, že to byla provokace policie proti hodným sluníčkářům, neb je chtěla vyprovokovat k agresivnímu jednání. Druzí křičí, že to byla provokace policie, aby zdiskreditovala všechny, kdo nepadají uprchlíkům okolo krku.

  A nakonec to vypadá, že to asi bude pár fotbalových chuligánů, kterým je asi celá politika šumák, akorát nepohrdnou příležitostí k výtržnosti.

  Mimochodem, už se objevily nějaké další důkazy o napadení redaktora ČRo nebo to celý stojí na jeho vyprávění o tom, že jim někdo bouchal na dveře?

 134. Ta Varšava je fakt architektonicky děsná. Ještě třicet let a bude se moci hovořit – kam komouš s nacistou vstoupí, sto let tráva neporoste. A těch tricet let uplyne jako voda. Z třicátýho patra to nevypadá nemocné jen než se rozední …. Jako rusácký města. Minsk z toho nějak vyčnívá. Asi kvůli zeleni a trolejbusům ….

 135. martine,
  já leda koupím bonboniéru s pralinkama, které máme doma všichni rádi, a společně ji zbaštíme 🙂 JInými slovy, u nás se to moc neslaví, tu bonbošku koupím, když na ni dostaneme chuť 🙂

 136. Martone,

  mí muži si prádlo nakupují sami. Ale krajkový kalhotky to určitě nebudou. 🙂

 137. Matzurko, my toho Valentýna většinou taky neslavíme, ale jako záminka k nějakému smlsnutí dobrý. 🙂
  Na Andělu v obchodním centru je docela zajimavej kráměk s čokoládovými bonbony, tak možná, jetsli půjdu kolem, tentokrát nebudu odvracet zrak a toho Valentýna si připomeneme.

  Včetně potomků, aNžto jako plody tej zamilovanosti mají taky nárok na slavení.

 138. 168 Martine TT
  I Valentýna slavím a beru choť do hospody, letos na líčka, růžový šampâňo a fondánovej teplej dortík s banálním višñovým přelivem. Moc se na to těším. Chodìme i na Palacha vedle Václaváku do Čestra. Každý svátek se musí oslavit!

 139. Ad hoc postřeh když jsem vylézal z taxi a byl tam na rondu výhřez z metra. Varšavanky lačně kouřej a začìnají mít nadváhu. Okolo se z hospody linul cibulovo česnekovo cibulovej odér. Jak ve Lvově. Tam jsou ty holky akorát ještě štíhlé i ty co se nevozej rolsrojsem.

 140. No Name ad 161 – vypálení je silné slovo. Snad leda zahoření.Já zažil tři požáry a viděl jsem reportáž v televizi – dům ve kterém hořelo vypadá opravdu, ale opravdu jinak.
  Podle té reportáže bych řekl, že někdo sundal z vařiče konvici s kafem, zapomněl ho vypnout a chytly jim záclony.
  A te´d jsem narazil na toto:
  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Zadne-zapalne-lahve-jen-svetlice-zapalila-zaves-Aktivista-z-Kliniky-vysvetloval-vikendovy-utok-na-centrum-420969

  Což samozřejmě prodloužení nájmu, snížení nájemného až do mínusu a finančním příspěvkům na nové vybavení jen prospěje. O popularitě ani nemluvě. A agentura „nenávist zdarma“ má krásný důvod k existenci.

 141. Tak hořelo v té „Klinice“ vůbec?
  Zatím to nevypadá na Reichstag ale spíš na jednu záclonu!

  … „To možná byla dezinformace médií, tam nehořely zápalné láhve, ale světlice, které zapálily jeden závěs,“ prozradil host. Kromě světlic dovnitř vletěla také dýmovnice a několik dlažebních kostek…
  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Zadne-zapalne-lahve-jen-svetlice-zapalila-zaves-Aktivista-z-Kliniky-vysvetloval-vikendovy-utok-na-centrum-420969

 142. S pralinkama. Já m rád pealinky s rumem
  Ty už nedělaj, čokoláda mi mechutná ani belgická a v Božkovu je mravenčan
  Jako nedělní bonbon ke kávě jsem si oblíbil kalíšek Dictadora.

 143. Šumaváku, máš u mně pivo, ale fakt jsem neopisovala! 🙂

 144. 180 Rputi
  I kdyby jen světlice tak je to hnus. Ratolest kdysi podpálila jedličku a byla málem chotí ubita prázdným již vědrem
  .. jo. To když ještě svátky sobů a narození proroka měly šťávu.

 145. skimici,
  čokoška vám nechutná 🙂 ? To je dobře, aspoň pro mne zbyde víc 😉
  S rumem ani náhodou, i kdyby byl pravý jamajský z cukrové třtiny; takhle plněné marcipánem nebo podobně lahodnou hmotou… ano, preferuji belgické, čokoládu hořkou. Na váhu. Co je pro mne naopak nemožné pozřít jsou belgické čokoládové „mořské plody“ z kdekteré sámošky; jednak je to příliš sladké, jednak příliš velké.
  Dictadora neznám.

 146. Matzurko. To je zvláštní. Jediný pralinky co domů z Belgie občas kupuju jsou ručně dělaný od malinké firmičky kdesi u Waterloi co si máslo dĕlaj sami a kakao dováží nevím odkud. Mandle do marcipánu jsou prý nedůležité, zato zelený nasekaný jemně nasolený a opražený kešu ano.
  Ale jak říkám. Nechutná mi to ale poznám co choti chutná.

 147. Matzurko, taky nemusím mořské plody. jednu dobu to nocila kdejaká návštěva, asi to byl nějaký hit.

  Za to taková 70% čokoláda…. To bych snad i s tím rumem mohla. Pokud by nebyl tuzemskej. 🙂
  Vrcholná rozmazlenost pak je namáčet tu hořkou čokoládu do horkýho kafe a rozteklý povrch olizovat 🙂

 148. Eeh Waterloo samozřejmě. To i se mi tam míchá od polívky Waterzoi.

 149. 186 naYdo
  Jsou tam takový fontánky. Zaplatíš, namáčíš a oblizuješ. Dělá se to i jako domáçí spotřebič ale vcelku chápu že si to ženský pro sebe nekupujou.

 150. 2 martin ad 168 – se vší odpovědností prohlašuji, že na nějakýho Valentýna zvysoka seru!

 151. Ad martinTT’s Valentine question
  AÁ Valentýn! Svátek výměny čokolády za orální sex.
  Můžete se vystřídat v pořádném promnutí svaloviny i orální cestě kolem světa. Jazyk se určitě nenechá dlouho přemlouvat, až okusí opojné aroma lesního ovoce! A vy? Dostanete neodolatelnou chuť věnovat mu orální sex!
  Abych nebyl za starého prasáka, výše citovaný text pochází z reklamního článku zvoucího k nákupu totálních kravin na prozeny.cz

  Vzhledem k tomu, že se s děvenkou mojí starostlivou známe už dobrých 38 let, moje paní darované kytce na zuby nekouká a nefilosofuje, jestli jsem tím něco myslel, případně jestli jsem tou kytkou nemyslel něco jiného, než si ona myslí, že jsem myslel. Je ráda za to, že jsem vůbec myslel. Tudíž klidně může kytku dostat i na Valentýna a nepřikládá k tomu váhy.

 152. 2 ptakopysk – jsi velmi odvážný, až nezodpovědný jedinec…

 153. schummi – nechceš se někdy zastavit v Kralupech? je tu Třebízký a Šmilovský a v Kladně jsem ještě nechal Otce Kondelíka a podobné skvosty.

 154. 190 Ptakopysku
  Dokonale j si mě rozvrkočil. Kdo co chce směnit za co a za jakých podmínek?
  Já choť pozvu do hospody klíďo obden.I na Valentýna i na Palacha či Husa či VŘSR. Kytku koupím košatou že za ní nebude ani vidět.

  Jedině na mdž či valentýna se neodvážím.

 155. Přiznám se, že neznám nikoho, kdo by s Valentinem blbnul a mně samotnou to nikdy ani nenapadlo.
  Ale nějak se holt ty kšefty rozhejbat musej!

 156. Skimici, fontánku vskutku nemáme. Dcera to vyzkoušela, když měli v rámci tanečních raut. Prý to byla největší atrakce z celýho rautu. druhá v pořadí byla hora řízků, ale ta dlouho nevydržela. Je ovšem vcelku pochopitelné, že vyhládlá puberťáci jevili větší zájem o řízky než o výuku etikety 🙂

  Ale já jsem neměla na mysli namáčení do čokolády, ale namáčení čokolády do horkýho kafe. Jako když si babka máčí rohlák, pravil můj drahej choť.
  Vůbec nejlepší to je, když jeden dorazí domů po náročném dni, uvaří si kafíčko a najde zapomenutý čtvereček čokolády.
  Což s emi dnes poštěstilo a nerzkazilo mi to ani vědomí, že nejde o nějakou zapomenutou čokoládu, ale o čokoládu, kterou jsem koupila minulý týden a naše domácí myši ji našly a sežraly. Až na ten jeden čtvereček.

 157. U nás se slavilo na VŘSR. Naši totiž měli výročí statby, máti tvrdila, že datum se jim zamlouvalo, protože se mohli skrz tu svatbu vyreklamovat z povinný demonstrace.
  Teda máti, táta v tu dobu dělal kopáče v Tuchlovicích na dole, aby se sblížil s dělnickou třídou, takže měl nějakou demonstraci na háku.

 158. Halle,
  ano. Ale já vás všechny varoval!

 159. No, já bych teda radši tu hořkou čokoládu…..

 160. (164) Já, co Pražák, jsem holdoval daleko zajímavějším zábavám, ve Zloníně bys se vyblbnul také.
  (168) Nula bodov.

 161. Ptakopysku!
  Ani Ti nebudu říkat, co mi tu na iPadu ve Varšavě vyskočilo. Ale už ten první český hmit…. Jak to se žd děláš? Já bych dvě neděle nemohl ven.
  Znáš tzv brýlový hematom nebo pandí oči? To se Ti stane, když Tě žd za takovýto představy křísne křišťálovou vázou a máš zlomeninu base lebeční jako u autonehody.

 162. Ptakopysku,
  bety.cz je něco podobného 🙂

 163. No, maYdo,

  nechceš přeci jen zkusit ty nálepky na poprsí ? 😀

 164. Proboha, skumici,

  Tojsis fakt vzal takovou násilnici ?

 165. 205 ale houby násilnici. Sleduji nicméně pozorně Boŕiče mÿtů, cestování červí dírou i jak vzniká vesmír a maYdu a Matzurku. A když si nejsem jist, tak Rpuť, ten skřítek to zase na světlo boží vynese.

 166. Dobré ránko!

  Tak britští študáci pohořeli v mezinárodních testech gramotnosti a matematiky. PeSa by nejspíš kleplo, neb jsou ještě horší, než ti naši.
  Se vzděláním tžo jde všeobecně od desíti k pěti, ale sociální inženýři nepovolej, dokud nebudou všichni blbí, jak dlabaný necky. A pak stačí vypnout Google ….. a lidstvo může začít zas od pazourku.
  A heslo ke Googlu obdrží jen loyajální a prověření…

  …Loni začal na britských univerzitách studovat rekordní půlmilión žáků, podle expertů však projekt „rozšířené účasti“ znamená pouze to, že školy nechají absolvovat i lidi neschopné pochopit přečtený text a zvládnout složitější matematické úkoly…
  http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/393556-britsti-studenti-pohoreli-z-gramotnosti-a-matematiky.html

 167. A protože pořád dokolečka vyhrožuje Turecko, SA, 3védsko, VB, USA….. atd ….

  …Vojska Jižního vojenského okruhu byla uvedena do plné bojové pohotovosti, spolu s nimi také vojáci a síly Černomořské flotily a Kaspické flotily….Velení ruských ozbrojených sil chce zjistit připravenost těchto vojsk a jejich reakci na náhlé krize…

  http://prvnizpravy.parlamentnilisty.cz/zpravy/zpravy/vojska-na-jihu-ruska-byla-uvedena-do-plne-bojove-pohotovosti/

 168. Rputi,

  navíc na Donbase se zase střílí…

 169. Halle,
  aspoň se žalobce naučí vařit a dá pokoj! 🙂

 170. Rputi,

  třeba bude součástí trestu krátkodobé propuštění z basy, aby mohla doma uklidit, a připustit manžela ! 😀 😉

 171. 213

  Pro spoustu chlapů by to bylo ideální řešení! 😀

 172. Halle,
  je vidět o čem tajně sníš za dlouhých večerů! 😀 😀

 173. Ad 216 – ti praví a jediní obránci Demokracie a Lidských Práv po prvních nadšených výronech drží kušnu a čekají až se stabilizuje směr větru. V podstatě se omezují na myšlenky typu: „Ruská mafie krytá nejvyššími místy, státní orgány prolezlé zmetky, bývalí agenti StB a veksláci v nejvyšších patrech politiky a v neposlední řadě drobní šmejdi převlečení za strážce demokracie.“
  Vůbec jim to nezávidím.

 174. Jinak mi není jasné, proč těm anarchistům házejícím dlažební kostky média opakovaně říkají „antifašisté“.
  Antifašista byl LePen, ten bojoval proti Hitlerovi se zbraní v ruce.

 175. (219) Oni si tak říkají sami, tak to média převezmou. Podobně jako u Rusů je fašistické vše, co se jim nelíbí a také to média povětšině přebírají.

 176. Kdyby jen media … ale i tady komentátoři.

 177. ad 223 Četl zde někdo LEDOVEC od Jensena? Román o době ledové.

 178. Ad 222 – zrovinka z tohohle článku se sluníčkáři mohou podefekovat. Protiargumenty veškeré žádné, vyloženě proti Haasovi hrajou osobku. Nadávají mu jak malý děti 😀

 179. 218 ptakopysku, jak vidno, spokojeně si s tím vystačí.

 180. 192 Dušane, aktuálně ne, dostal jsem dalších čtyřiadvacet tisíc knížek v elektronické podobě. Jestli to počká do léta, rád se podívám. Jen o ty singly mám nostalgický zájem. Když už jsem se zapletl s gramofonem.

 181. 168 Martine, co znamená „slavit“? Jestliže „slavit“ znamená konzumovat podle představ obchodníků, tak neslavíme.

 182. 226 ptakopysku, s potěšením jsem přečetl.

 183. Hezký den,

  ad223, zadej si do hledáčku Ice Age Younger Dry As a zalistuj.

 184. To se v radě Evropy pletou, To neříkal Zeman nýbrž PeS !!! 😀 😀

  …I samotný prezident je považován za otevřeného nositele protiislámských názorů; v roce 2011 údajně v rozhovoru pro jeden časopis prohlásil, že, umírněný muslim je contradictio in adjecto, neboli protimluv, stejně jako je contradictio in adjecto spojení umírněný nacista´.

  Více: http://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/20151014/1401352/rada-evropy-ceske-islamofoby-zeman.html#ixzz3zeukmokR

 185. Dobré dopledne,

  zvláštní pojetí demokracie?
  Mám pocit, že ta demokracie je něco jako yetti. Všichni o ní mluví a nikdo ji neviděl….

  Mimochodem, takovej Majdan, to bylo taky nedemokratické převzetí moci. I ty kalašnikovy se při tom hodily. A to nikomu nevadily, ačkoliv se o nich nejen mluvilo. 😀

 186. (232) Za umírněného nacistu (byl členem NSDAP) byl, nebo i je považován jistý Oskar Schindler.

 187. maYdo ,

  jsi zavostalá. Pokud je převrat veden našimi lidmi, je to lidová revoluce , a nic demokratičtější není ! 😀

 188. A pokud je okupace vedena našimi lidmi, je to bratrská pomoc, dovolenkáři, etc. Nekonečné jsou možnosti používání pojmů.

 189. A teď tu o počtu andělů na špičce jehly, prosím.

 190. Tak ono přímé dosazení vlastních kádrů do čela cizího státu, zde dokonce částečně recyklovaných (asi nejsou lidi) je přece jenom dost nad rámec západních zvyklostí…

 191. Rputi, to bude jen PR akce k nátlaku na přijmutí dalších slimáků. Vlítnout do Sýrie tak, aby to SAA+Rusko neustálo, by znamenalo nasadit takové prostředky, které by s největší pravděpodobností vedly k třetí světové, protože by nejdřív museli zlikvidovat ruskou protileteckou obranu. A přece jen – Rusko je tam z pohledu mezinárodního práva legálně a mělo by právo na adekvátní odopověď.

 192. 242

  V Latinské Americe v nedávné minulosti celkem běžné.
  A oni se víceméně dosadili sami, samozřejmě se souhlasem.

 193. Rputi,
  zděšení celkem chápu. Osvobozením Allepa dojde k transferu tamních ISILů, eufemisticky nazývaných civilní obyvatelstvo, do západní Evropy via Turecko. Mimoto dojde k přerušení zásobovací linie s neuvěřitelně levnou ropou do Evropy a transferu zbraní ISILům z Evropy.
  A to věru nasere i flegmatika.

 194. 243

  Třetí světová by nemusela být. 2- 3 ruské taktické jaderné hlavice, \ pak mají Amíci na výběr.
  Putin dal už dost dávno přaz, aby při ohrožení jeho jednotek v Sýrii byli útočníci zničeni.

 195. Rputi,
  co se ti nezdá ! Čoklík se dal na mohamedánskou víru, a imámovi pomáhá ! 😀

 196. Tak ono není jednoduché sestavit opoziční syrský team pro jednání. S jednáním se zřejmě původně nepočítalo a tak nejsou lidi.
  Už jenom to, že SOHR je pořád jednomužný o něčem svědčí.
  I když teď máme ještě „HRW“ a „zprávy západních rozvědek“.

  A zdá se, že zprávy, že ruské nálety jsou neúčinné a syrská armáda je slabá a k ofenzivě nemá sílu taky nebyly úplně přesné. Holt ANALYTICI.

  Teď to ještě dorozeberou KOMENTÁTOŘI.

 197. 249

  Jj, není to dlouho, co se dalo číst , jak jsou ti Rusové neschopní….

  A s jakýma zastaralýma letadlama tam přišli…

 198. Niko,
  neobyčejné nadšení vládne ve vesničce naší střediskové. Benešáci jsou odjaktěživa xenofobové. Do deseti minut po oznámení vznikly protestní petice. I když obyvatelstvo by mělo být zvyklé na lidičky putující širým světem. Roku 1420 město vypálili a vyplenili husité, 1648 Švédové, během třicetileté války přes Benešov pochodovaly vítězné armády, prchali uprchlíci, po skončení třicetileté války ještě několik let kolem Benešova ležela táborem vojska a vyžírala do poslední mrtě co zbylo… takže tam nezbyl skoro kámen na kameni a doteď se z toho multikulturního kvasu Benešov úplně nevzpamatoval. Čímž nechci říct, že Benešov je prdel světa, to ne. Určitě ne. Ani by mě nenapadlo něco takového tvrdit.
  Jo… bych zapomněl… v roce 1942 bylo část města vystěhováno nacisty.
  Evidentně se chce současné zastupitelstvo také zapsat do historie.

 199. Když vidím to konkrétní umístění na mapce, tak se vzbouření na vsi ani moc nedivím.

 200. Jo, je to uprostřed města a hned vedle je fungl nová výstavba. Takže okamžikem nastěhování prchlíků se hodnota těch nových bytů dramaticky změní. Fajn je, že prchlíci to budou mít do pivovaru, co by kamenem dohodil. A lidi, co jezděj autama k vlaku, nebo k autobusu nebudou mít kde parkovat, protože bývalý buzerplac nyní slouží jako parkoviště pro tyto cestující. Ale benešovští radní hodlají u nádraží (které je na dvojí dohození šutrem od budoucího azyláku) postavit parkovací dům. Jestli jsem počítal dobře, tak jedno parkovací místo v tomto domě má vyjít cca na dvě mega.

 201. Ptakopysku,

  třeba ti pidižvík přitáhne domů pěknou Arabku 😀

 202. 255

  já bych , být majitelem těch domů či bytů v té nové zástavbě, preventivne poslal radním dopis, ve kterém bych uvedl,že pokud se díky prchlíkům sníží hodnota majetku, budu žádat odškodnění.

 203. 240 quivisi, ano. Jak to všechno sleduju, tím víc vzpomínám na Aloize Lorence. V dobrém. Profík, jakému jeho následovníci nesahají po kotníky. Není každý Reinhardt Gehlen….

 204. Tak já měla spíš na mysli ty školy v okolí. To by měli spíš lidi žádat o proplaceni bodyguardů pro ty děti.

 205. A bude se šetřit !!!

  Naše „Kancelář pro uvádění románových příběhů na správnou míru“ se tímto případem zabývala a zjistila, že:

  – se opravdu jednalo o Přenosový vůz ČRo
  – že na uvnitř zavřeného redaktora opravdu někdo bouchal
  – že to ale nebyli útočníci, ale zvukař, který si byl odskočit a pak se nemohl dostat dovnitř
  – a protože se nemohl dostat dovnitř, vytáhl zástrčku od centrály ze zásuvky, čímž donutil utrašeného reportéra otevřít dveře.
  – A protože přenosový vůz byl bez proudu, nemohl si, překvapivě, rozhlasový reportér nahrát svůj rozhovor s policistou, natož si poznamenat jeho číslo, než ho neznámý muž v hnědé bundě od toho přenosového vozu odvolal…
  – na myšlenku házet na zde okolo přítomné účastníky koblihy, aby se uklidnili, bohužel nepřišel.

  Pokud to bylo nějak jinak, tak „Náš ústav se vám, vážený rozhlase, mými ústy co nejsrdečněji omlouvá za toto politováníhodné nedopatření, ke kterému dochází maximálně jednou za deset let!“

 206. Niko, jo to je na bíledni. Maminky s malýma dětimama, starší holčiny a kluci, co víc si může uprchlík přát?
  Já jsem psal o dalších aspektech, které z mapy nejsou tak patrné.

 207. Halle,
  Velmi rafinovaná je taky aktivita radních stran nepřizpůsobivých. Na sídlišti je dům, který patří městu. Město tam nacpe bezdomáče, tedy přesněji řečeno lidí, na které se fasujou dotace na bydlení. V tom okamžiku začnou ceny bytů v okolí klesat a lidi je začínají prodávat. Uvolněné byty začínají skupovavat byznysmani s lidma a začnou tam ubytovavat dotované bezdomáče. A kolotoč se rozjel. Nakonec na vybydlenem sídlišti zůstanou z původních obyvatel báby a dědkové, kteří nemají kam jít a odolní jedinci. Investice do bytu učiněná před několika lety se díky radním a v daních odvedených penězích proměněných v dotace stala silně ztrátovou.

 208. Hollande vyhrál volby díky muslimům… ?!

  …Wilders se obává, že islamizace Evropy rovněž negativně ovlivní evropskou politiku, protože ještě více politiků bude usilovat o hlasy muslimských voličů. „V důsledku toho bude politika Evropy vůči Izraeli a Spojeným státům ještě méně přátelská, než je tomu nyní. Ostatně muslimové již jedny evropské volby rozhodli. Stalo se tak v roce 2012 při prezidentských volbách ve Francii, když socialista François Hollande zvítězil nad úřadujícím prezidentem Nicolasem Sarkozym o plných 1,1 milionů hlasů. Hollande se stal prezidentem Francie díky muslimům, kterých pro něj ze dvou milionů voličů hlasovalo 93 %,“ připomíná Wilders a zmiňuje faktory, které stojí za nárůstem muslimské populace…
  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Dnesni-komentar-Wilderse-muslimy-opet-nepotesi-Pise-se-tam-totiz-o-jednom-specialnim-opatreni-421054

 209. Pánbůh nás ochraňuj!
  Taková dvojka Clinton-Merkel, to by bylo smrtelný! Doslova!

 210. Dano , Martine az nakouknete.
  At hledam jak hledam na strankach MF tak se doctu kde se psalo o Buresovi, o EET a jak bude DPH na pivo zaporne :-O
  Ale jednotny kurz aby se clovek danove udal jsem poprve nenasel .
  Je nejaka zmena nebo jsou na MF zemedelci ?

 211. uz jsem dohledal 27,27 tak se jdem udavat 🙁

 212. Dobrý večer: Focus VM – o vzdělání. Pan profesor Halík se intenzivně věnuje kvantové fyzice. PeS dostane nového asistenta. Decentně střílí anglické výrazy, aby každý věděl, že je vzdělanec.
  Nepotřebujeme děti s praktickými znalostmi, ale učit diskuzi, světovému názoru, ethice…

 213. Pasáčku – http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-zakony/Pokyn_GFR_D-25.pdf
  Přece nečekáš, že finanční správa ti předloží příslušný pokyn jednoduše? Je potřeba prozkoumat poplatníkovu bystrost a ostroftip. Nebo je to šlendrián na MinFin, potažmo Finanční správě? To ne, to nemůže být.
  BTW – ten pokyn je ukrytý jako pdf dokument na posledním řádku stati -O umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů. 🙂

 214. Aaaaaa – už jsi prokázal určitou bystrost. Na tebe si bude muset fin.správa dávat zvlášť velký pozor! 🙂

 215. Dano, už dává, ale zatím jsou pasáčci o krok vepředu.

  Jestli se bude dále pokračovat stejným směrem, tak spřátelení náměstci a ředitelé finančních úřadů se budou obklopovat ještě většími blbci, než jsou sami a výsledek už znáš z minulosti.

 216. Je, Martine, jeden soukr. dotaz – jak to u vás vypadá s počasím? Očekává se opravdu sněhová nadílka, jakou letos ještě svět neviděl? Jest mi ve čtvrtek projíždět služebně tvým sídelním městem, tak jestli si mám vzít sněhové řetězy, lopaty, pytle písku a plný kufr chleba, soli a slivovice?
  Tady je zatím pořádný fičák a tak jsem zvědavá, jestli ráno najdu kurník i se slepicemi na dnešním místě.

 217. Dano, odpověď je těžká. Fičák je velký už od včerejška. Tlak začal v poledne klesat a pořád jede dolů. Podle radaru se něco blíží.
  Já vyjíždím ráno v sedm přes Zlín na Brno. Lopatu a řetězovou pilu mám v kufru už od podzimu. Cesty se nebojím, už jsem jezdil v opravdu šílených podmínkách, ale bohužel neovlivníš, aby se nějaký kamion nevzpříčil na Syrákově a pak je objízdná trasa jen pro horaly.

  Než vyjedu, tak ti tady napíšu, jak je.

 218. Martine, dík. Jako spolujjezdce vezhu takovou drobnou křehounkou maminku tří dětí, ta by mi ze závěje asi moc nepomohla a o zatížení se nedá mluvit vůbec. 🙂

 219. Tak Kalousek neví, co se ve světě děje:
  Platit za unesené? S teroristy vyjednává každý stát, snad kromě Rusů, říká poradce FBI

 220. Quivisi, ale žádný stát to nevytrubuje do světa a mediální zločinci to nerozpitvávají veřejně 24/7/365, resp.366.

 221. To jo, ale Kdyby se to projednalo na bezpečnostním váboru sněmovny , tak ba to stačilo. Jenže Kalous se předvádí. O troubovi Stropnickém nemluvě, ve své roli si přidal text. 😉

 222. Niko ad 254 – To teda pardon!!! Mají-li se úspěšně integrovat (Neziskovky na to dostávají už teď ca 1,5 mld Kč)musí chodit do školy. Vzhledem k tomu , že se prý jedná převážně o rodiny s dětmi, je umístění ubytovny mezi třemi školami jen logické! Přece bys je nenutila tahnout se do školy přes celé město odněkud z Bystřice či z Konopiště !!!
  To by bylo nelidské a ohrožovalo by to celé město! 😉

 223. 264 Matzurko
  Senilita? Ledaže by byla senilní už alespoň deset let. Albright tu frázi používá fakt často.

 224. skimici,
  tak to tam (v pekle) už zjevně dobře zná… žeby ji pouštěli ven na vycházky 🙂 ? Lákat další dušičky ?

 225. Dano,
  chléb, sůl a slivovice je málo, přihoď ještě kus špeku 🙂 !
  A jinak držím palce, počasí fakt blbne, fičák tu byl večra v noci, s deštěm. Naštěstí bez následků.

 226. Na Primě Klíma k daňovým podvodům a situaci dnes. Má hodně pravdy.

 227. 287 Matzurko
  To si nejsem jistý. Vźdyť židi snad ani na peklo nevěřej. Sheol možná ale to nenî peklo. Mate mě tedy jak k tomu ta stará pasta přišla a proč spár strká do cizîch konfesí?

 228. skimici,
  wikipedie uvádí, že stará pasta patří do církve episkopální, přičemž byla v dětství pokřtěna a vychovávána jako katolička. Tak má asi správné školení, aby podpořila Clintonku (možná už jí předehřívá kotlík nebo tak něco ;)…)

 229. Ta představa že Albright předehřívá Clinton nějaký kolík (kolík sharing?) mě k smrti poděsila 🙂

 230. Kotlík, skimici, kotlík.

  V těch přece čerti vaří hříšníky, viz české pohádky. Možná se něco podobného najde i na nějakém obraze Hieronyma Bosche (budu si zase muset prolistovat knihu reprodukcí).

 231. 273 nickname, manželka se právě vrátila z Focusu. Halíkův projev shrnula stručně. Naleštěné prdy.

 232. Třeba tam někdo při nahrávání zadal, že se to nemá zobrazovat lidem, kteří neznají přímé URL. A pokud na to nevedl odnikud odkaz…

 233. Nevím, Google si asi nakonec cestičku našel (koneckonců Youtube pod Google taky spadá) a vy jste holt byl první, kdo v poslední době zadal tuhle frázi a kliknul na odkaz.

  Nebo měli rozbité počítadlo… 🙂

 234. Dobré ráno vespolek,

  Venco, palec nahoru, díky 🙂 !!!

 235. Pro Danu:
  teplota plus pět, silný déšť.

 236. Komentář netřeba (snad jen že už je pozdě):
  Uprchlická krize vyvolá v Evropě revoluce a může znamenat i její konec, pokud země nevezmou situaci pevně a rozhodně do svých rukou. Řekl to americký miliardář Donald Trump.

 237. 308 nebudete mi věřit ale i na Chopin dnes rano stery z prstu a dlani ktere vyhodnoceny jakousi almarou. Fakt jsem na nic nesahal! Ruce si meju fakt casto.

 238. Mmch u varsavaku jde rozdeleni na Pravdu a Lasku a Kaczynski tvrde napric i skrze rodiny. Odpurci PaL si nicmene zoufaj anzto ta zmena ma uverove a kursove dopady a Kaceruv program je v zasade tvrde socialisticky. Pry pravice! CHi, cha xho

 239. 308

  Houby! Vypadne od mangelky,a ještě mu za to platěj ! 😀 😉

 240. Tak tady +4 a už od noci hustý déšť. Konečně.
  Za chvíli vyrážím „služebně“ do Ostravy a zítra mě čeká cesta přes Martinovo do Vlachovic a Vrbětic.
  Hezký den. A EET zdar. Jestli je tak připravena jako kontroní hlášení, tak do půli roku po zavedení bude o polovinu OSVČ méně. A to se vyplatí!

 241. MaYdo – 295 – odhaduju to na nějaký druh lýkovce.

 242. skimici,
  stěry z prstů a dlaní, které může kdekterý prchlík bez dokladů odmítnout ? Síla.
  Ale jinak, dost možná už mají vaši DNA. Ať žije svoboda !!!

 243. 319-stěry se dělají námatkově i při letech do USA, z dlaní, oblečení, batožiny.
  Žeby tak mohli přijít k DNA mne nenapadlo (ty stěry dělají už před letem Evropané, takže informace zůstanou zde?). Otisky prstů jsou v USA samozřejmost (ale není to diskriminační, pokud jsem to vysledoval správně, vstupní proces je stejný i pro Američany a Kanaďany).

 244. Pokud berou stěry z jakékoliv obnažené části těla, je získání DNA potenciálně možné. I když důvod stěrů bude asi jiný (detekce drog, trhavin ???).
  Prchlíci do EU toto ovšem odmítají (stejně jako otisky), takže v tomto kontextu jsou USA hrubě diskriminující. Dle vzoru EU mají přece bez kontroly čehokoliv pustit každého i bez dokladů, ni ? Stačí když prohlásí, že utíká z válečné zóny…

 245. Jo, a Erdogan vyhrožuje, že 3mld eur je málo, leda pokud je bude dostávat každoročně. A že nažene prchlíky do autobusů a pošle na řecké a bulharské hranice. Prostě Evropan, ctící euhodnoty tělem i duší…

 246. (324) No jistěže Evropan, co jiného dělají Řekové, francouzští zemědělci, čeští a slovenští lékaři … 😛

 247. Proč neřeknete, v čem je hlavní problém se školami v Českých Budějovicích? A sice, že rodiče zoufale bojují o ty školy, kde nejsou děti z „nepřizpůsobivých“ rodin, ze sídlišť…
  http://budejovice.idnes.cz/zakladni-skola-v-ceskych-budejovicich-rozhodovala-o-prijeti-prvnaku-losem-1t9-/budejovice-zpravy.aspx?c=A160210_2224668_budejovice-zpravy_epkub

  Co na to říct ? Stejné je to třeba v „problémových“ částech Slovenska.
  Každý normální rodič to pro své dítě udělá.
  Ať do „inkluze“ a „nerasismu“ investují své děti ty, které takové věci vymýšlí a prosazují.

 248. Ve včerejších Lidovkách Vitásková, celý článek nikde, výcucy http://1url.cz/NtLDU zde. Propíchla ono sladké tajemství, že šaškárna je kvůli OZE. Se nedivím, že pilně pracují na její eliminaci.

 249. (326) Zajímavé je, že včera jsem někde narazil na článek, jak zase v Ústí cikáni přihlašují děti do „cikánské“ školy, i když do ní mají daleko. Chtělo by to vyměnit občany.

 250. 324
  No,tady bych se Erdogana zastal- EU prchlíky nechce – proč by je měl chtít on ?
  EU má půl miliardy obyvatel,Turecko 80? miliónů …
  A proč by měl prchlíkům bránit v pohybu ? Byl by totálně proti vlastním zájmům…

 251. Dobré dopoledne,

  Dano, taky mně to napadlo, ale nebyla jsem si jistá.Já znám jen lýkovec obecný nebo vonný a od těch se ten keř přece jen poněkud liší.

 252. Erdogan zkouší!
  Když dostane 30 miliard, bude mu to málo a bude řvát, že chce 50…. 100 ….
  V důsledku ruských sankcí a toho, že se Němci bojí do Turecka jezdit, příjem státu se šíleně propadne. O kšeftu s naftou nemluvě. Někde ty prachy sehnat musí!

 253. Jo,Rputi

  peněz má míň. Další důvod,proč semunechce je vrážet do prchlíků v Turecku.
  Další důvod,proč jepouštět do EU.
  Pokud EU chce , aby si je nechal, tak ať platí.
  Mimochodem,kolik budou stát prchlíci v Německu Německo? A ostatní státy ?
  Erdogan je megalomanický cvok,ale tohle jeho počínání je logické….

 254. NoName,
  ano. Jmenovaná škola ZŠ Nová je sice téměř v centru města, ale pokud má volná místa, je naprosto zřejmé proč. Kamarád tam měl syna a raději mu platí soukromé gymnázium (od primy, na státní se ani na odvolání nedostal, rozhodovaly i setiny bodů).
  Naše pětitřídní školička ve vesničce střediskové bude po prázdninách otvírat i druhý stupeň – tedy šestou třídu, neb se sem stěhují mladší rodiny, dětí přibývá (hurá !!!), a byl problém je pak na druhý stupeň někam umístit (zjevně dětí přibývá i ve městě). Starostka kdesi vyškrábala dotace, do roka byl postaven multifunkční dům (kromě obecního úřadu v něm je ještě hasičárna – starou zbourali a nový dům stojí na jejím místě – a mateřská školka se zvětšenou kapacitou, jakož i společenský sálek). Druhý stupeň tak bude ve staré budově obecního úřadu, který je přes cestu od budovy stupně I. a školky v dané obci (v tom novém domě je školka druhá, byť spadají obě pod jedno ředitelství).

 255. Halle,
  tak ať laskavě Erdogan přestane kšeftama podporovat ISIL. Tuhle kaši pomáhal navařit, tak proč by sakra neměl své souvěrce azylovat ? První bezpečná země, ne ? A vyhrožovat topením dětí je IMHO eklhaft.

 256. Ohledně tech miliard pro Erdogana – nemohu nevzpomenout, jak dopadl inspektor Trachta, když volal „Ať si vezme i moje boty“….

 257. 334

  Matzurko,
  není to tak jednoduché. Peníze nesmrděj, jak říkaliuž staří římané, a za bordel v Sýrii můžou z velké části členské státy NATO,které prostřednictvím svých tajných služeb podporovaly rebely. A nejen v Sýrii. V případě Lýbie dokonce otevřeně vojensky.
  Ne že by Turci taky nepřiložili ruku k dílu.

  Jáí Erdoganovo počínání všeobecně neschvaluju, ale v případě peněz za prchlíky je jeho počínání logické,a být na jeho místě dělám to samé.

  Nakonec -v jeho případě je jeho povinnost dbát o prospěch Turecka,ne EU.
  S tou prvou bezpečnou zemí je to pofidérní – v tom případě by všichni prchlíci museli zůstat v Řecku.
  prakticky nemožné.

  Vlastně Erdogan dělá to samé,co Řecko.

 258. Dobrý den: Noname, ano bankovní krize neskončila. Peněžní zásoba (M1) minulý rok v ČR vzrostla o 12% (nepočítal jsem, někde jsem přečetl).

 259. Onehda měl na to téma pěkný článek i Kohout, nějak se obává následků záporných hodnot úrokové sazby.

 260. „Turečtí vojáci zadrželi skupinu 34 lidí s výbušninami a opasky sebevražedných útočníků, která se snažila překročit hranici ze Sýrie.“
  Tak a kdo tobyl? Bojovníci ISILu, umírnění teroristé nebo dokonce záškodníci Asádovy armády?

 261. Bankéřské hrátky znamenají více problémů:
  Špatné umístění peněz.
  Znehodnocení úspor.
  Růst dluhů nade všechny meze.
  Přemístění moci k tomu, kdo ovládá banky.

 262. Velmi dobrý rozbor vojenského analytika J.Štefce:

  … ideová a morální vyprázdněnost Evropy, připomínající římskou říši těsně před pádem, a faktická neexistence bojeschopných národních armád v naprosté většině zemí EU. Stále více se totiž ukazuje, že NATO jako reálná vojenská síla a garance bezpečnosti EU je pouhou chimérou, a počty vojáků evropských zemí Aliance pouhými čísly, nic nevypovídajícími o reálném stavu jejich obranyschopnosti. Jedinými skutečně bojeschopnými armádami NATO jsou americká a turecká, s výhradami řecká, francouzská a britská. I německý Bundeswehr je v podstatě jen papírovým tygrem s pouhými 228 bojeschopnými tanky. Navíc u turecké armády, svými postoji stále více evokující spíše proslulého trojského koně než dobrého spojence v rámci NATO, vůbec není jisté, na čí stranu by se vlastně přidala…
  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Merkelova-mi-pripomina-Hitlera-na-konci-valky-Stejne-ztrhany-vyraz-stejne-roztekany-pohled-stejne-okousane-nehty-uvedl-analytik-421209

 263. A saakašvili (nebo se jmenuje Saakašdze?) to rozsvítil:
  „Dnešní gubernátor Oděské oblasti a bývalý prezident Gruzie Michail Saakašvili řekl v ukrajinské televizi „24tv“, že ukrajinští vojáci jsou schopni ovládnout celé Rusko, pokud jim Američané poskytnou moderní zbraně“.

 264. Jetsli to někdo rozsvítil, tak Babiš. EET prošly parlamentem.
  Že to prý narovná podnikatelské prostředí a prý to přinese 18 miliard do státní kasy. Zlatý voči…..

  Tak nějak mi to připadá, že místo aby se ucpávaly na potápějícím se člunu díry a vylejvala voda, udělá se další díra, že prý aby ta voda měla kudy odtékat.

 265. Aero,
  z vašich rozhodně ne, jste zaměstnanec 🙂

 266. Když jsem dneska už po x-té projížděl Blankou atd, už jsem si ani nevšiml, že tudy jedu. Bylo to tam odvždycky a je to tam správně. Jenom úplnej debil co nikdy nemusel projíždět po Hradčanský když se chtěl dostat z Břevnova do Troje proti tomu múže brojit. Fakt je, že se tam utopilo hafo peněz ale zase to tam zůstane. Ty prachy by místní vládnoucí socilalisti stejně prožrali a rozdali voličům, kteří až umřou, tak po nich nezbydou ani ty tlustý pupky.
  To jenom Karle k těm 18ti miliardám. Utratěj úplně cokoliv. Neutratěj jenom to co z jakéhokoliv důvodu neukradnou.

 267. No jistě, ti obchodníci berou peníze ze vzduchu, ne od zákazníků (kterými jsou i zaměstnanci).

 268. A nepoplet si on Babiš jen státní pokladnu s pokladnou Agrofertu, když mluvil o těch 18GKč?

 269. Skimici, třičtvrtiny cesty do práce nebo z práce jedu Blankou a strahovským tunelem. Můžu jen potvrdit.

  Akorát nám teď zavádějí placené parkování, tak teda nevím, jestli to unese moje kapsa a hlavně jestli pro nás nerezidenty zbyde dost místa.

 270. Jestli jde berně z kapsy zaměstnavatele, či zaměstnance mi přijde jako akademická otázka. Prostě zaměstnavatel ty prachy musí nejdřív ze zákazníka dostat. O dalších tocích a jak se jim bude říkat dále můžou vést disputaci třeba Modrej s Halladinem, aby to bylo akční a dynamické (což bych mmch. velmi rád pozoroval z bezpečné vzdálenosti 😀 😀 😀 ) Jediný lidi, z jejichž kapes berně nejde, jsme my, státní zaměstnanci, kteří vybranou berni prožíráme.
  Samozřejmě se můžeme položit na otázku, zdali by měl Aerokarel superhubou mzdu, kdyby nebylo berně, či zdali by v onom fiktivním světě obdržel svůj stávající čistý příjem. Já osobně bych se přikláněl k variantě b).

 271. V Blance částečně blbne navigace, takže když potřebuju vyjet někde z tunelu, kde to neznám, je to akční a dynamické trefit se na povrch. Ale jinak je to šum svistu. A hlavně, od Barrandova k Andělovi, je na povrchu skoro autoprázdno! Občas se tam sám bojím.

 272. V okamžiku, kdy zaměstnanec něco koupí a zaplatí, už ty prachy nejsou jeho 🙂

  Hele , moje drahá bejvalá to eet provozuje už půl roku (slovenskou verzi(, a nenaříká.

  Na počítače je docela levá.
  Navíc jí to tiskne účtenky , a nemusí je vypisovat.

 273. Slovenská verze EET není stejná jako česká.

 274. Kdyby to přineslo 18 miliard do státní kasy, tak je to 18 miliard z našich kapes.

  Svatá pravda a teď jen posoudit, co je výhodnější:
  Odvést to státu, kde to státní úředníci rozfrcají (třeba na Blanku, která je nebo není na nic?) nebo si to nechají ti, co to státu neodvedou , na svůj soukromý prospěch (který je či není kupujícím na nic?)

 275. No, já bych podotkla, že i zaměstnanec může řemeslníkovi zaplatit buď s DPH a s dokladem nebo bez DPH a bez dokladu. Z každý stovky dvacka, která jde státu. A tou dvackou přispívá každej, kdo platí s dokladem, bez ohledu na to, jetsli to je zamšěstnanec nebo živnostník

  Nutno ovšem dodat, že elektronicklá pokladna asi nezajistí, aby řemeslník drobnou opravu neúčtoval bez dokladu, když se s klientem dohodne..
  Takže s tím výběrem daní to bude asi nadále při starém…..

 276. NO, tak Blanka pro mně určitě není na nic.

  Otázka ovšem je, jetsli by se při dobrém hospodaření nedaly pořídit Blanky dvě.

 277. A jeje, už je tu zase ten mýtický podnikatel/živnostník, který si nechává peníze a pak z nich tyje …

 278. NoName,

  už tu českou verzi někdo reálně zkusil ? Je k vyzkoušení na webu minfn ?

 279. Já myslel, že tyjí buržujové – takový ty tlustý s hažváňěm, ve fraku a cylindru a pak ještě tyjí sedláci v kloboucích a vestách s veržínkem. Dnes tyjí živnostníci – to je něco, co se ani komunistům nepodařilo.

 280. (350) Zaprvé nejsem, zadruhé, vy žijete v nějakém státě, kde zaměstnanci neplatí za zboží a služby? Protože odjinud ty prachy nevycucnou a plátce daně si je také netiskne.
  (351) Pokud by to ty prachy skutečně státu přineslo, tak bude mít o 18 miliard víc. Nějak nevím, proč by mne to mělo těšit. Správně díš, že dílem utratí, dílem rozfrcají a promrhají všechno, co dostanou do drápů.
  (359) Zajímavá myšlenka, že by těch hypotetických 18 miliard zaplatili z vybraných peněz plátci daně a zboží se nezdražilo. Ovšem, jako reálná se mi moc nezdá.

 281. 369

  Státní úředník sám o sobě takové věci nezavádí, vždy je za tím příslušný ministr.
  Z které vlády asi byl ? 😉

 282. Ministr mu to asi podškrábl, to ano. V roce 2009 se Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), jenž by měl pro stát představovat právní kancelář, která jej zastupuje před soudy, rozhodl vytvořit centrální registr soudních sporů. Společnosti IBM za něj zaplatil 18 milionů korun. A každý měsíc pak provoz a údržba registru vyšly přibližně na 415­ tisíc.

 283. 368

  Mno, kdybych jako majitel peněz kterými jsem nějakému obchodníkovi zaplatil, a chtěl mu kecat do toho, co s nimi má dělat, bezpochyby bych byl poučen, že za své peníze jsem dostal příslušnej ekvivalent ve zboží nebo službách, a nadále mi po těch penězích je houby.
  A mi by nezbylo než souhlasit.
  A ejhle, najednou jsou ty peníze nás všech 🙂
  No, ještě že z nich nemusím platit daně 😀

 284. 366 odezva jak z RP, ale pokud někde je z našich kapes k mání 18 miliard (jak napsal i AK v 349), zaplacených jako DPH ve zboží a službách do mezičlánku, tak se ve vzduchu nerozplynou. A na rohu ulice je taky nikdo nerozdává. Takže buď je mezičlánek odvede (jak předpokládá Agrobabiš) nebo zůstanou mezičlánku. Puntík.

 285. 371

  A příslušnej ministr je ministr financí. Kterej to v roce 2009 byl ?

 286. Tak jsem zkusil dohledat pár podrobností o panu exřediteli Vaňkovi http://1url.cz/WtLCd Našel jsem jediné, vykopli ho vloni a ve státních službách byl 10 let.Pokud by těch 10 let byl ředitelem UZSVM, čí by to bylo „dítě“?

 287. Jak to bylo s Janotou? Než ministroval, tak ho Kalousek vyhodil, nebo se pletu?

 288. (372) Jestli je to na vás zase moc složité, Halladine, tak jednodušeji: pokud budou muset prodejci plátci daně vypláznou 18 miliard navíc, mohou je dostat jedině od svých zákazníků, tedy i ode mne. Domněnka, že je mají ve štrozoku nebo za ně létají do Karibiku, je poněkud nereálná.

 289. Pan exředitel Vaněk byl člen ODS, do roku 1989 člen KSČ.
  Těch nesrovnalostí má na krku víc. Kromě jiného platil Vesecké a Soudci kučerovi jako poradci, na věci, které měl úřad dělat sám najímal firmy.

 290. ad 378 – nepřesné, platí to jen při placení řemeslníkovi do dlaně bez DPH, pak ovšem o nic nepřijdte.
  Pokud platíte v hospodě do dlaně, tak platíte napsanou cenu, která je i s DPH, a o tom to je. Může to přijít jako daň státu nebo to dotyčný mezičlánek nevykáže a má to v kapse.

  Nějak se to nechce pochopit.

 291. Já si Janotu pamatuju akorát, že nechutně zvedl spotřební daň na pohonné hmoty a následně došlo k poklesu spotřeby a výběru daně.

 292. 359 quivis
  Blanka imho není na nic.
  Samozřejmě to zbrzdilo výstavbu metra v Brně.

 293. Blog idnes:

  „…aneb buďte v klidu, 100% pokrytí mobilními operátory v České republice není, kde není 100% vzniká bublina do které se vejde cokoli

  Vyslechnuto, hovoří majitelka malé restaurace nedaleko Prčic:

  Na to se nejvíc těším, až přijde během 3 hodin 500 lidí a každý si koupí 1 pivo.

  Přijede autobus dětí t.j.45 a každý si koupí 1 lízátko.

  Vyběhnu po každém prodeji na kopec před hospodou a zašlu pokaždé 1 účet, u nás není signál.

 294. TYPICKÁ DEMAGOGIE NĚKOHO, KDO ČTE JEN Iděs – VE SKUTEČNOSTI BUDE PLATIT:
  Pokud jde například o stánek na horách bez připojení k internetu, může finanční úřad udělit výjimku. Podnikatel pak pracuje v off-line režimu a stačí, když data zašle jednou za pět dnů.

 295. 385-no ale pokud existují data, které finanční úřad nutně nepotřebuje online, jsou to nutně jenom data z nepokrytých území ?

 296. Dobrá otázka, kterou by mohl zodovědět někdo od fochu.

 297. Nepotřebuje, ovšem kdyby všichni posílali data o víkendu, tak
  a) přes týden systém stojí
  b) bylo by toho na něj najednou moc, a mohl by padat.

  Obojí není nejvhodnější.

 298. (380) Nechce, až se divím. Přitom mechanismus je tak jednoduchý. Pokud stát dostane více peněz, zaplatí je, přes všechny kecy kolem, zákazníci. Ve vzepětí vůle zákazníci a kousek zprostředkovatelé platby, řemeslníci a obchodníci. Napsaná cena prostě bude muset být vyšší.

 299. AA NECHCE SE POCHOPIT.Je to marný, je to marný.
  NAPSANÁ CENA NA ÚČTU ČI FAKTUŘE BUDE STEJNÁ JAKO TEĎ.
  Ale dnešní nenapsaná cena je nižší neb zákazník nezaplatí DPH a prodejce platbu neeviduje, neby by musel DPH odvést.

 300. Tak EET nám přinese do rozpočtu o 18 miliard na daních více. Protože EET se týká sledování příjmů, tak to bude dopad do daně z příjmů. 18 miliard, to je 18 000 000 000,00 Kč na daních. K 30.11.2015 bylo statisticky evidováno celkem 987 787 OSVČ včetně těch, kteří mají živnosťák buď jako vedlejšák nebo „pro strýčka příhodu“ kdyby se něco naskytlo.
  Schválně, kdo propočítá, kolik na dani víc bude muset každý evidovaný OSVČ zaplatit víc – vlastně o kolik nás zatím šidil? A kolik si vlastně bokem vydělal, aniž by to přiznal. Připomínám, že daň z příjmů činí 15% z daňového základu, t.j. čistých příjmů po odpočtu nákladů (nebo procentní výše nákladů). Mně se dnes nechce počítat, já se v těch číselných řádech ztrácím. Ale možná Halladin by to spočítal.

 301. Mně se to Dano taky nechce počítat, jen nevěřím, že je možné zachovat dnešní ceny, přibližně stejný počet hlavně živnostníků a získat pro stát 18 miliard.

 302. 388-to je ale kokotina.
  Citlivějším se omlouvám 😉

 303. [391] Technický dotaz: až dosud jsem si myslel, že EET se týká plátců DPH. OSVČ nemusí být automaticky plátce DPH a plátce DPH nemusí být jenom OSVČ. A DPH je většinou na úrovni 21%. Čili ta čísla jsou mimo.

  Nebo mám někde chybu?

  [394] Připojuji se.

 304. [395] Aha, tak jsem si to myslel blbě. Jako bych nic neřekl.

 305. 395

  Jak myslíte 🙂

  Nikdo ještě nezažil server, kterej pro nahromadění přístupů v určité době začal padat ? A musel se posilovat hardware ?

 306. V tom případě mi vychází, že průměrnému OSVČ zůstává za nehty 121483.68 Kč ročně. Respektive 121483.80, protože o jednom můžu s klidným svědomím říct, že je to debil co přiznává všechno (mimo těch tří bomboniér, co mi byly přes můj odpor loni vnuceny za reinstalaci odprodaného firemního PC).

  Teda, ty ostatní OSVČ se mají.

  [399] Jedna věc je online zpracovávat data a druhá věc je jen si uložit soubor do fronty pro další zpracování. Pokud by se tedy na takovéhle věci při tvorbě zákona myslelo. Podle nedávné analýzy na Lupě EET nejspíš nebude stíhat ani běžný provoz v online režimu (resp. v zadání jsou hodnoty, které nemohou ve špičkách stačit), ovšem tam to znamená dotazování do databáze a práci s daty. Každopádně v offline režimu v podstatě stačí jen odložit soubor s datovou zprávou na disk a vygenerovat nějaké potvrzení. A samozřejmě je tu podmínka, aby to neprogramoval debil…

 307. Nebo abych to upřesnil, udané částky státu nepřiznává, takže mu zůstává za nehty ročně 18222.55 Kč na daních. Plus něco na sociálku, zdravotní…

 308. Halladine,
  něco takového jsme přece zažili s registrací vozidel. Začalo to padat v momentě uvedení do provozu.

 309. 402-a to je objem zpracovávaných dat o několik řádů nižší než u EET.
  Existují systémy, řekněme porovnatelné-třeba systémy platebních karet. Nicméně, předpokládám, že takovè systémy jsou:
  -podstatně více distribuované
  -neprovozují se kvůli výdělku půl miliardy
  Dolarů, to by se neuživily
  -neprovozuje je stát

 310. [402] Ale opět – v případě registrace vozidel šlo o přímou práci s databází. Ne o ukládání datových zpráv do fronty pro pozdější zpracování. Navíc v případě registrace šlo v první řadě o zfušovaný program, který sám o sobě fungoval chybně (vím třeba o případě, kdy tvrdohlavě tiskl na techničák datum uvedení do provozu v roce 1789). Což můžeme u EET čekat také, nicméně tím spíš by byl lepší offline režim, kde by šlo odložit zpracování na pozdější dobu. A také by byla možnost rozložit zátěž serverů, co to budou zpracovávat, v čase bez nutnosti být připraven na špičky, kterým se u online zpracování naopak nevyhnete.

  Jinak existují systémy, které stíhají i mnohem větší zátěž v online režimu. Například backendy pro platební terminály. Jen to nesmí programovat idiot.

 311. 402

  no vidíte…

  Ostape , já těch řemeslníků, co zatloukaj, znám fůry. Nicméně
  a) byli by blbí, kdyby nezatloukali, když to stát ulehčuje.
  b) já je bonzovat nebudu, nehodí se dost dobře , aby lékař bonzoval na své pacienty
  c) je to všeobecně známo – kupříkladu soudy ohledně alimentů se na předložené daňové přiznání akorát posměšně usmějou…

 312. [405] A ti řemeslníci na to, co „zatloukají“, vydávají účtenku? Nebo se prostě rovnou dohodnou se zákazníkem, že o tom Babiš nemusí vědět…?

 313. 404-ale tady o přímou práci s databází půjde-účtenka má být online-systém bude přidělovat ID účtenky a potvrdí zápis úctenky do DB (nebo někam,do fronty).

 314. 406-a tak to funguje i v HR nebo SK, nejenom u řemeslníků. Když není v hospodě nebo obchodě nikdo cizí, nemarkuje se.

 315. [407] Noname, já ale celou dobu píšu o tom, co vy jste nakousl ve [386] a Halladin na to reagoval ve [388] a [399]. To jest že pokud by to odesílali řekněme jednou za týden všichni, jak o tom píšete ve [386], tak by šance, že by se ucpal server, byla naopak menší než při online zpracování.

 316. 409-mám obavu, že se server státní instituce ucpe v jakémkoliv režimu, ale to není technický problém 😉

 317. Dobrý podvečer,

  „V tom případě mi vychází, že průměrnému OSVČ zůstává za nehty 121483.68 Kč ročně.“

  Týýý jo, ještě kdybys mi řekl, Ostaper, kde ty peníze jsou….

  Za nehty je nemám, v krabici pod postelí nebo pod podlahou taky ne…..

 318. Ak má jistě přebytek a poskytne, prosím bez centra drzostí.

 319. maYdo, slovo „ironie“ – znáte? 🙂

 320. 410

  Já jako prosťáček bych řekl,že pokud se bude posílat soubor s daty o tržbě za celej týden,bude o dost větší, než soubor s daty za jeden den (kupříkladu.)
  A tedy přenos bude trvat déle.
  Jistě,i jednotlivé připojení k serveru zabere nějakej jeho čas.

 321. [416] Halladine, jednorázové uložení jednoho nevelkého souboru na disk je „levnější“ operace, než úprava dat v databázi a čekání na dokončení transakcí. Navíc se takováhle operace nechá mnohem snáz rozložit mezi více serverů.

  Pak je možno tyhle soubory dávkově zpracovávat jedno po druhém, aniž by bylo nutno řešit nějaký dvousekundový časový limit. Naopak při online zpracování přijdete o možnost rozložit celou akci v čase, musíte dodržovat časové limity a být připraven na špičky.

 322. Jistě, právě proto se ptám 😀

  Budu si muset taky pořídit elektronickou pokladnu kvůli nějakým třem fakturám do měsíce?

 323. maYdo, v tom případě se počet nepoctivých OSVČ snížil už na 987 785, protože ani vy, ani já si nic vedle neulejváme… 🙂

  Pokud jsem to dobře pochopil, tak EET se netýká těch, kteří účtují bezhotovostně na fakturu.

 324. Zřejmě nikoliv:
  Drobného živnostníka přijde pokladna – pokud ji ještě nemá a vydává ručně psané doklady – na maximálně několik tisíc korun, u menšího počtu transakcí postačí i chytrý telefon nebo tablet a tiskárna.

 325. pro Danu:

  ráno dobré a potuloval jsem se celý den po Brně, kde je relativně jaro. Cesta domů se měnila od Otrokovic, kde jsem zahlédl na kopcích od určité linie sníh. Kolem Vizovic se déěť změnil ve vánici, ale to už jsem poslouchal v rádiu informace o neprůjezdnosti Bumbálky.
  NA čáře Pozděchov-kostel-kostel se, jako obvykle, objevila bílá úplně všude a už nezmizela.
  V Kloboukách právě teď asi pět centimetrů, větve nahnuté, silnice bílá, ale sjízdná.

  Jestli jedeš zítra do Vlachovic, tak budu dotčen, jestli se nestavíš. Jinak, než přes Klobouky, tam nedojedeš.

 326. [421] Čili je nutné si pořídit chytrý telefon (třeba můj bratr – řemeslník – měl ještě nedávno starou Nokii, která mu mohla bez rizika spadnout ze štaflí), mobilní tiskárnu, k tomu příslušný software, připojení k Internetu… Ne každý tohle má.

  Ale jak jsem psal, pokud maYda dělá na fakturu a platby přijímá převodem, asi jí to může být jedno.

 327. maydo,

  ty nebudeš potřebovat nic, cobys už neměla.

 328. Několik tisíc pro živnostíka zjevně nic není, na rozdíl od státu, kterému těch samých pár tisíc hrozně chybí.

 329. Když budete třeba vystavovat přes mobil, budete potřebovat datový tarif. To je minimálně dvoustovečka měsíčně. Tiskárna taky něco stojí, nejlépe o záložní mobil, co kdyby náhodou… A tak jde stovečka k stovecce …

 330. [426] Přesně tak. Na co dříve stačila papírová účtenka a tužka, nyní vyžaduje techniku v řádu minimálně tisíců a permanentní platby. Například moje žena bude muset začít všechno dělat na fakturu, protože sice má chytrý mobil (využívá ho ovšem primárně jen jako hudební přehrávač), ale nemá ani to připojení, ani tiskárnu, ani ten software. A kupovat a udržovat tohle vše se jí fakt nevyplatí. Takže její zákazníci, kteří dosud mohli zaplatit na místě hotově, prostě budou muset platit předem na účet. A pokud bude někdo chtít platit hotově, tak holt leda bez účtenky…

 331. 426

  1,5 giga měsíčně mám v mobilu v tarifu Free CZ.
  No a klidně se to dá poslat večer z domova najednou,za celej den.
  A doma maYda internet má.
  spíš váhám s jejím Jablíčkem,ale pokud to bude webová aplikace,jako na Slovensku,neměl by být problém.
  .

 332. Ten tarif stojí v nejlevnější verzi 900 … Ne každý má potřebu platit za telefon 900. Je to docela dost peněz.

 333. nnerob si starosti, Halladine. Až to bude aktuální, budu už moct požádat o penzi a stát se z plátce příjemcem. 😀

 334. [428] No a klidně se to dá poslat večer z domova najednou,za celej den.

  A to jste četl kde? Leda by si zažádala o výjimku (která se pokud vím má vydávat v případě, že podnikatel „nebude objektivně schopen zajistit odpovídající internetové připojení“).

  Viz zde: http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/eet/casto-kladene-dotazy

  Jsou v ČR místa, kde se kvůli připojení nebude moci prodávat?

  Pokud podnikatel nebude objektivně schopen zajistit odpovídající internetové připojení, požádá o výjimku z povinnosti evidovat tržby online. Na základě udělené výjimky dojde k užívání zjednodušeného režimu tak, aby danému podnikateli nebylo zásadně ztěžováno nebo dokonce znemožněno podnikání.

  E-tržby (EET) také počítají s případy výpadku internetového připojení., v jehož rámci dojde k odeslání informace finanční správě po obnovení internetového připojení či pominutí jiné příčiny výpadku, a to nejpozději do 48 hodin od uskutečnění evidované platby. Podezřele časté výpadky budou ovšem důvodem ke kontrole – z důvodu, aby nedocházelo k obcházení zákona.

  Kdo bude internetové připojení platit?

  Většina podnikatelů se už dnes bez internetu neobejde. Pro ty tedy nevzniká další finanční zátěž. Pro ostatní je připojení k internetu (třeba přes mobilní telefon) nákladem podnikání.

 335. 431-a ? Pořád je to hodně peněz.
  Je zajímavé, jak zanedbatelných je odrazu „pár tisícovek“. Ještě nedávno zabíjelo třicet korun nebo pět tisíc za školní rok.

 336. MaYdo,
  kup si velkej balík kapesníků,abys měla do čeho plakat,až uvidíš výměr. 🙂
  Taky jsem zvědavej, jsem jakoby v penzi od června, a výměr ještě nedorazil….

 337. 433

  Jak koho. pro důchodce s penzí 5500,kterej chodí k doktorovi často a bere fůru léků je 30 Kč za návštevu dost – ale pro aktivního živnostníka ?

 338. Každý živnostník nevydělává majland, taková kadeřnice na vesnici, opravář obuvi atd atd.
  A kdo má důchod 5500 ?

 339. 432
  No tak jo ,
  Ovšem co se týká maYdy,předpokládám,že dává svému kůrkodárci faktury,a ten ji platí bezhotovostně.
  A těch pár plateb mimo v hotovosti měsíčně odjinud klidně může poslat večer.Kdo jí dokáže, že si zákazník nebyl pro projekt k večeru u ní doma, a že tedy účtuje okamžitě ?

 340. [437] A účtenku dá zákazníkovi – jak? Nebo bude prodávat bez účtenky? A pokud ano, proč by to pak měla hlásit Babišovi?

 341. Ano, Halladine, všem svým kůrkodárcům dávám faktury. Někdy i na třímístné čístky 😀 To jich ale pak je víc, než tři do měsíce. třaeba i šest 😀

 342. NoName,

  jak víte, že styk s individuálnímí zákazníky u maYdy neprobíhá,jak sem
  popsal? 🙂

  Její šéf by možná nebyl nadšenej z toho,kdyby za ní trajdali na firmu její soukromí klienti, nehledě k tomu,že maYda možná (možná) vůbec netouží po tom,aby o nich šéf věděl.

 343. [440] V tom případě se vás (a mě naštěstí taky) EET netýká, opět viz web Finanční správy:

  Budou se e-tržby (EET) vztahovat i na drobné živnostníky, kteří nemají tržby v hotovosti a vystavují faktury pro převod na účet a nejsou plátci DPH?

  Ne. Záměrem elektronické evidence tržeb je evidence všech tržeb v hotovosti, platební kartou, poukázkami (typicky stravenkami) a dalšími obdobnými způsoby. Naopak přímé platby z účtu na účet předmětem evidence tržeb nebudou.

  http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/eet/casto-kladene-dotazy

 344. 447-ano, na obhajobu takové chujoviny musí člověk předvádět tohle.

 345. Halladine, takže chápu dobře, že placení bez účtenky je pro vás snesitelné? Protože bez účtenek dávaných zákazníkům je celá EET k ničemu…

 346. 442

  Jistě . Platba na účet se nedá zatlouct. Tak proč jikontrolovat

 347. Může, může, všechno může, ale víš jakej je to vopruz, myslet na to, že mám ještě odeslat hlášení o faktuře??????

  Proč mám řešit takový pitomosti, jako že jestli jsem poslala hlášení hned po zaplacení nebo až za půl dne?

 348. maYdo,

  faktura je jedna věc,zpúsob platby druhá.
  Pokud berete hotovost…..

 349. By mne zajímalo, kde se v lidech bere tahle potřeba být šmírován na každém kroku…

 350. 444
  Ostape, nepochopil jsem.

  Po lopatě,prosím.

 351. Samozřejmě že mi trajdají klienti i na firmu. Tolik jich zas není, aby se kvůli nim dveře netrhly.

  Dostanou dokumentaci a k tomu fakturu. A teď raďte, rozumbradoví, kdy bych tedy měla platbu hlásit? V momentě, kdy předám fakturu, jsem ještě žádný prachy nepobrala. A třeba taky nepoberu, když klient nezaplatí.

  Ale když zaplatí, tak se platba, pokud náhodou nemá stejnou banku, převede až druhý den a já ani nemusím vědět, že ji mám na účtu. Někdy se na účet nekouknu třeba celej týden.

  takže kdy mám realizovat to okamžité hlášení, kvůli kterýmu bych měla tvrdit, že byl klient u mně doma, aby to vypadalo, že hlásím okamžitě?

 352. Martine, jedu do Vlachovic, jedu přes Klobouky, ale nejedu sama. Spolujezdce mi dělá maminka tří dětí, nejmladšímu nejsou ještě 2 roky, která horkotěžko sháněla hlídání na dopoledne. Musíme rovnou cestou tam a rovnou zpět. Ale neboj, já do Vlachovic pojedu ještě minimálně jednou, a to už pojedu sama. To se těš, že přijdu zkolaudovat tvé nové sídlo. 🙂

 353. Halladine, píšete tohle: A těch pár plateb mimo v hotovosti měsíčně odjinud klidně může poslat večer.Kdo jí dokáže, že si zákazník nebyl pro projekt k večeru u ní doma, a že tedy účtuje okamžitě ?

  Pokud je pošle „večer“ v nepřítomnosti zákazníka, těžko mu může dát pokladní doklad. A celá EET právě na pokladních dokladech pro zákazníka stojí.

 354. maYdo, znovu: na bezhotovostní platby na fakturu se EET nevztahuje. Nic nikomu hlásit nebudete, pojedete dál jako dosud.

 355. maYdo, znovu

  pokud dáváš faktury,a peníze ti jdou na účet,
  klidně zapoměň,že nějaké EET existuje.

 356. 447 – halle , je ti doufám, z horního příspěvku jasný, že obvykle platby probíhaji proti faktuře převodem?

  A to někdy ty faktury posílám nascanovaný mailem, ani se s klientem nesetkám.

 357. Ostape, možná mylně vycházím ze skušeností slovenské ex, ale vytisknout účet se dá i bez odeslání přes net. A jelikož existují ty výjimky (stánek vhorách) mělo by jít vytisknout účet bez netu i u nás.
  A nějak se ten projekt k zákazníkovi dostat musí. předpokládám, že si ho zákazník často vyzdvihne osobně.
  Anebo ho mayda posílá poštou ? pak asi faktura přiložená, a platba bezhotovostně.
  Jinak mada je potvrzením toho , že mnohdy se lidé rozčilují, aniž by se jich to nějak dotýkalo.

 358. No, takže abychom si to ujasnili : klientům dávám faktury a prachy mi jsou na účet. Někteří platí hned, někteří třeba za 14 dní.

  Platby v hotovosti beru jen vyjimečně. Naposled jsem takhle brala hotovost někdy předloni a před tím ani nepamatuju. Účtenky jsem nikdy nedávala – na co taky? Na fakturu v takovém případě píšu „hrazeno v hotovosti“.

  Takže mám si snad kvůli jednej platbě v hotovosti za několik let pořizovat elektronickou kasu?

 359. maydo,

  já dostávám i faktury, na kterých je způsob platby vyplněn „hotově“
  Například firma ,která mi mění separátor svinčiku ze stroje, vozí nádoby na hygienicky závadný odpad a některé další.
  Položí na stůl fakturu, a odvezou si hotovost.

 360. maYdo,

  elektronickou kasu nepotřebuješ,ikdybys brala v hotovosti každej den.

 361. Halladine, jak už tady padlo, slovenská EET a česká EET nejsou totožné. Účtenky musíte vydávat online, v případě výpadku připojení do 48 hodin, ale pokud se tak bude dít častěji, upře na vás berňák své ohnivé oko. Výjimku můžete dostat jen v případě, že objektivně nebudete mít možnost přístupu k Internetu, chybějící datový tarif se podle všeho k validním důvodům nepočítá.

  Že vy jste tu [442] nečetl? Tam tohle všechno je, do písmene zkopírované z webu Finanční správy…

 362. [459] Blbost. Potřebuje – buď kasu, nebo chytrý mobil. Proboha zapomeňte na slovenské EET!

 363. Halladine, velmi často si klient projekt neodnese, pokud vyřizuju ještě projednání, ale přesto platí třeba za hotovou dokumentaci jako za uzavřenou fázi. ono je to projektování poměrně dlouhodobý a složitá proces, takže srovnávat to s natošením piva v hospodě nebo s tím, když kadeřnice účtuje trvalou dost dobře nejde.

  Kromě toho se někdy platí i zálohy.

  A samozřejmě se mně to dotýká, i když nebude muset sama nic měnit. ale jaksi v tom podnikatelském sektoru, když se utahují šrouby jedněm, tak to vždycky tak či onak bolá všechny.
  A taky je totální nesmysl očekávat, že tahle bláznivina vynese 18 miliard. Takže se vbrzku lze nadít dalších opatření, kontrol a buzerace, jakmile se ukáže, že výsledek nesplnil očekávání. A to už se mně tákat mpže docela citelně.

 364. Babiš je buď magor, nebo nějaká odnož Agrofertu podniká v IT. Jinak si to nedovedu vysvětlit. I když se to celé za těžké prachy rozběhne, těch 18 miliard je z říše snů a zbožných přání. Jak by chtěli z vesnických hospod a drobných obchodníků vyrazit 18 miliard navíc na příjmovce, to opravdu netuším. Z řetězců nic navíc nevyrazí, ti platí tolik, kolik uznají za vhodné. Což je rozumné – dobrovolný příspěvek je takový nějaký radostnější 🙂

 365. [462] Já bych zatím nestahoval kalhoty, brod je ještě daleko. Zatím se to týká jen hospodských a hoteliérů, v další fázi maloobchodu a velkoobchodu. My ostatní přijdem na řadu až potom, což už bude po volbách. Stále je šance, že to nová vláda zruší…

 366. Ostape,

  mezi elektronickou pokladnou a chytrýmmobilem,nebo ntb je určitej rozdíl.
  Ten chytrej mobilnebo ntb má spousta lidí i dnes, A elektonická kasajepro spoustu případů poněkud nepraktická.
  a ještě –

  Bude zákazník u pokladny čekat na spojení, aby si mohl odnést účtenku?

  Nebude. Pokud nebude spojení fungovat, resp. bude překročena mezní doba odezvy, což je na pokladním zařízení nastavený parametr, který musí být delší než 2 sekundy, může podnikatel vytisknout účtenku bez unikátního kódu. Musí ale poslat data dodatečně, do 48 hodin.

 367. Živě si představuju místního podnikatele ve stavebnictví Pupajse, jak doomítá prasečí chlívek a vrhá se do IT dobrodružství 🙂

 368. 463

  Vůbec žádnej příspěvek ovšem potěší nejvíc 🙂

 369. Foundry 463,
  Babiš už se nechal slyšet, že malé a střední firmy jsou na nic!
  Nejlépe zrušit, což dobrovolně nikdo neudělá!

  Když má ale někdo za rohem pekařství, nepůjde si do super-hyper koupit Babišovu housku, i když je levnější, protože vypadá, jak kdyby ji přišláp kůň a chutná jako polystyren!
  A když bude mít Aero na náměstí řezníka, nepokluše do Tesca koupit Babišovi kuřecí párky, co v nich žádné kuře nikdy nebylo.
  Prostě nekalou konkurenci je nutno zlikvidovat!

  A místo hospod, co neodebíraj Vodňanský kuřata, budou vyvařovny a tam se to bude valit po tunách a žerte, co vám strejda Andrej nasype do koryta, blbečkové!

 370. [465] Halladine, proboha, vždyť tohle už s váma probíral Noname. Pokud chcete účtovat z chytrého mobilu, potřebujete na to software (a v případě účetních programů to není jednorázová platba), potřebujete datové připojení (což je opět v řádu stovek měsíčně), potřebujete přenosnou tiskárnu účtenek. To stojí prachy, je to další finanční zátěž. Stokrát nic umořilo osla.

  A narozdíl od mé [442] to necitujete celé. Chybí vám tam věta „Podezřele časté výpadky budou ovšem důvodem ke kontrole – z důvodu, aby nedocházelo k obcházení zákona.“

 371. „Babiš už se nechal slyšet, že malé a střední firmy jsou na nic!“

  Jistěže jsou na nic, všechny firmy kromě Agrofertu jsou na nic.
  Hlavně že ho spousta lidí volila kvůli protikorupční rétorice a řečem, jak dá to podnikatelský prostředí do pořádku.
  Nebo proto, že se nechaj koupit za jednu umatlanou koblihu.

 372. Já se vždycky podivoval volbám v roce 1946 a v duchu jsem to sváděl na bolševiky a báťušku Stalina. Když ale dnes vidím, že si Němci jsou schopni zvolit Merkelovou, my Babiše, Francouzi Hollanda a dokonce i Američani Obamu (2x !!!), už mi ty tehdejší volby nepřijdou nijak vyjímečný nebo zvláštní.

 373. Foundry,
  jo, takže my jsme vlastně takový volební předvoj ?!
  Tak toi jsem fakt štěstím bez sebe 😕

 374. Ostape,
  netvrdím,že ta slovenská verze je zcela totožná s budoucí českou.
  nicméně – program se na Slovensku stahuje satarmo z webu minfin.
  Neznám důvod,proč by to mělo být u nás jiné

 375. to, nikoliv toi
  Ale ono to na TOI TOI skoro je…

 376. Halladine, vidíte ve výše odkazovaném FAQ něco o tom, že by Babišerstvo řešilo nějaký bezplatný software? Já tedy ne a ani jinde jsem nic podobného nezachytil. Každopádně i kdyby, vyhnul jste se ostatním nákladům, které v součtu půjdou do tisíců ročně.

  Jestli netvrdíte, že české a slovenské EET je totožné, tak neraďte podle slovenského EET. Účtenky prostě musíte vydávat online. Sice je nějaký fallback režim umožňující fungovat i bez připojení, ale může se používat jen omezeně, jinak si na vás berňák posvítí. Nějaké rutinní odložení evidence „na večer“ neexistuje.

 377. Nepamatuji si, že bych kdy od nějakého řemeslníka dostala tištěnou účtenku. A pokud bylo třeba složitějšího počítání, jako třeba spočítat cenu různého materiálu a připočíst cenu práce, tak většinou přišli s ručně psaným vyúčtováním až v následujících dnech. Jen třeba malíř pokojů domaloval a řekl částku, dostal ji a šel. A předpokládám, že to tak bude i nadále, jen asi budu materiál nucena kupovat já, aby nevznikl problém. Nezjišťuji, kdo je a kdo není plátce DPH, kdo platí a neplatí správně daně, zajímá mě jen odvedená práce.

 378. Ostape,

  nějaká úprava softwaru pro existujíci elektronické pokladny asi třeba bude.
  Ale pokud to má fungovat na mobilech,tabletech a ntb, asi půjde o webovou aplikaci.
  Prostě se otevře stránky,přihlásíte se pod nějakým heslem a zřejmě to poběží na nějakém serveru finanční správy.Anebo to bude program, volně satažitelný
  Nemyslím,že to bude zas tak úplně odlišné od slovenska. Mimochodem,na slovensku se to jmenuje virtuální elektronická pokladna.

  https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/virtualna-registracna-pokladni

  No a po svých zkušenostech se státní správou oprávněně předpokládám že MF bude rádo, že to vůbec funguje , a faktem, jestli to někdo dal ihned nebo večer ho celkem zajímat nebude.

  První prezident Slevenských zubařů mi kdysi řekl, po tom, co jsem mu strhal jeho revizní řád komory ,že mám zločinecký mozek 🙂

  Takže Vás asi vystraším – celá ta sranda má za účel poskytnout možnost kontroly takřka online a téměř okamžitě.
  kontrola po podání daňového přiznání je na nic. Tohle bude umožňovat kontrolu téměř okamžitou. prostě – budou odhadnuty normální výše tržeb, a pokud bude nižší než odhadovaná, bude následovat kontrola – na místě, a v reálném čase.
  On to Babiš s těmi dańovými úniky myslí vážně…..

  Mimochodem,podobně to funguje třeba u kontroly předpisu léků ve zdravotnictví.

 379. Kdyby to Babiš myslel se stíháním daňových úniků vážně, dělal by úplně něco jiného. Zatím řídí stát jako firmu – svou – a zbavuje se nekalé konkurence.
  Propočtěte si znovu ta čísla, co jsem tu odpoledne dala.

 380. Podle mě to nechají na výrobcích účetních programů. Jak znám české úřady.

  A co se týče funkce či nefunkce, jednou z kritizovaných vlastností české verze EET je to, že zákon vůbec nepočítá s možností, že by státní servery mohly mít jakýkoli problém…

  Co se týče kontrol, pokud je mi známo, úředníci už teď jedou na 100%.

 381. OT – Teď jsem málem umřel. Kluk přinesl hudební výchovu, že prý budou psát písemku. Ať prý ho vyzkouším. Načež mi vyjevil, že nejstarší česká píseň je „Hospodyně pomiluj mě“. Málem mě trefil šlak, zařval jsem smíchy a kluka vyhnal.

 382. Hospodyně pomiluj mě

  Jo,Žanek Hus to prý říkával :-D. A ostatní faráři taky 🙂

 383. Dano, přesto jsem stále připraven, kdyby byly nějaké problémy – třeba s matkou tří děti. Nebudu dotčen, takže odvolávám, co jsem napsal, ale rád tě uvidím.

 384. Halladine, vykašli se na ty kecy – Babiš by to nezvládl líp. Já si počkám na těch 18 miliard.

 385. 484 to by tak hralo aby si kdejaky pravnik bez EET nechal 18 miliard 😀
  to uz je lepsi kdyz budou na vydobytky vsech .

  jj ctes to martine spravne – vydobytky dnes zaznely ve snemovne .
  uz se nam to vraci 🙁

 386. Rekl bych, že je to debata akademiků. Jen Mayda je dotčená a vlastně není, pokud je placena přes bezhotovostně.
  Mám kamaráda penzistu, po roce 90 se ze zaměstnance-řemeslníka s pracovní morálkou – šel jsem na svačinu, jestili nepřijdu, zůstal jsem i na oběd – přetransformoval na OSVČ s převážně hotovostní platbou (z ručky do ručky). Dnes má penzi asi 9 tisíc a běduje.
  Všechno souvisí se vším.

 387. A nemělo být „Vy, dobytky“?

  Třeba se tak poslanci oslovují navzájem….

 388. Quivisi – a přiznal se, kolik příjmů z ručkydoručky nepřiznával? Já mám několik známých a vzdálených příbuzných, kteří berou na penzi ještě míň a přesto o nich mohu říct, že přiznávali vše. Ono fáma o bohatých živnostnicích, kteří se topí v odkloněných příjmech, je jednou z nejvíce zakořeněných. Jen počkejme, až Halladin dostane ten svůj výměr, jak bude jásat. Přitom není tu asi nikdo, kdo by jej podezříval, že tajil a nepřiznal.

 389. quivis, to je na tom kurva dobře. Devět tisíc má každý nemakačenko cikán. Když ovšem budeš makat a platit si dokonce nad povinné odvody, tak se dobereš k vynikajícím dvanácti tisícům penze. To chceš říct, že by ten kámoš nebědoval, kdyby měl tak skvělou penzi?

  V době, kdy jsi asi ještě nesledoval tento blog, byl zde vynikající právník, který bojoval za proporcionální závislost penze na dosahovaném výdělku. Dokonce uspěl, i když jeho samotného se to již netýkalo. Ale degresi výpočtu to stejně výrazně nepoznamenalo.

 390. Já nejsem dotčená. Ale nelíbí se mi, že to směřuje k tomu, že časem všichni budeme zaměstnanci Agrofertu, protože česká republika bue jeden velkej Agrofert.

 391. ´492

  Ale fuj,martine, každej se může smát!
  Ale vážně – samotná elektronická evidence tržeb ,bez něčeho k tomu je úplně na nic. Musí se Babišovi podařit několika exemplárními případy přesvědčit dotyčné poplatníky,že nepřiznávání tržeb je velmi ,velmi nebezpečné

 392. Jo, jako se Hitlerovi podařilo přesvědčit Němce, že nakupovat u Židů je velmi, velmi nebezpečné. Halladine, nepřipadáš si někdy blbě? Já kdybych psal někam do veřejného prostoru podobné žvásty, styděl bych se až na půdu.

 393. Halladine, třeba nevíš, čemu se Honza směje.

 394. Halle,
  jasně, a pak už se duha rozklene a nastane světový mír.

  Dobrou noc.

 395. Ano, pokud se dokáže přesvědčit obyvatelstvo, že největší daňové úniky-podvody jsou u daní z příjmů,které ne-odvádějí živnostníci-OSVČ s počtem zaměstnanců 0-100 a nikoli na DPH u karuselových obchodů, odvodu z lihu a paliv, je na ovládnutí společnosti zaděláno stoprocentně.

 396. Mimochodem, nějak podobně v primitivnější formě funguje Intrastat (to je to přiblblé výkaznictví importu-exportu). Jmenuje se to Instat Online, soubor zvíci 2 kB se tam nahraje jednou za měsíc a stejně celní správa na případnou chybku (nejčastěji překlep v sazebníku) přijde průměrně za 3-4 měsíce.
  Finanční úřad reaguje na případné chyby v Souhrnném hlášení (nejčastěji překlep v UID zahr. příjemce) po 9-12 měsících. Pak to zase složitě elektronicky opravujeme, protože stavit se tam a opravit to přepsání s parafou už není možné. Jednou se nám ve spolupráci s pracovnicí FÚ při provádění podobné opravy povedlo zbořit celou tamní databázi.

 397. Foundry ,

  taky tu kolikrát žvásty píšeš 🙂
  jako když jsi naposledy tvrdil ,že německej berńák nemá nic z dividend,které příjdou od nás německým akcionářům .
  Pamatuješ ?

  Už jsi na půdě ? 🙂

 398. A vůbec, čím víc má stát k dispozici peněz, tím hůř pro mě. Ani korunu nazmar.

 399. Ještě na dobrou noc, na téma nočních snů – kdo ze zdejších ví (Martine, já vím, že ty jo) že úředníci finanční správy mohou už roky a roky v případě pochybností o údajích v účetnictví konkrétního daňového subjektu, nařídit tzv. záznamní povinnost, kdy ve svém rozhodnutí přesně určí jak a co má obsahovat? Při nedodržení samozřejmě pokutovat. Takže zákon dává možnosti, státní správa je nedokáže využít a proto se nařídí všem.
  A už fakt dobrou.

 400. “ pokud se dokáže přesvědčit obyvatelstvo, že největší daňové úniky-podvody jsou u daní z příjmů,které ne-odvádějí živnostníci-OSVČ s počtem zaměstnanců 0-100 a nikoli na DPH u karuselových obchodů, odvodu z lihu a paliv“

  No, já se, Dano, obávám, že to nebude zas takovej problém dokázat to obyvatelstvo přesvědčit.….

  Těch závistivých nebo naivních duší, co si myslí, že OSVČ jsou vejlupkem všeho zla je pořád poměrně dost. Konec konců ledacos napovídají volební výsledky.

 401. Dano, silnice sjízdné, teplota nula, nesněží.

 402. Martine, dík. Medard lže, podle něj u vás trošku sněží. Za chvíli vyrážím.
  Hezký den opřeji všem.

 403. Dobré ránko!

  Ostatně soudím, že zakladatel Scia a Gymnasia Porg. O.Štefl měl by být tiše odsunut do některého z detenčních zařízení …. a hlavně nepustit!

  … Kdysi v Americe vyzkoušeli, že pět let matematiky se dá dohnat za jediný rok. To samé se čtením. Když děti zjistí, že potřebují umět číst, a to v tomto světě určitě zjistí, tak se to prostě naučí samy. Některé ve čtyřech, některé až v devíti letech. Jenom musíme mít dost odvahy nechat je. To hlavní, co se naučí ve Scioškole, je učit se. Učit se s radostí a s chutí, a umět si zodpovědně vybrat, co se chci naučit.

  A co když se děti rozhodnou, že je nezajímají třeba vyjmenovaná slova – tak se je prostě učit nebudou?

  Vy znáte vyjmenovaná slova? Umíte je vyjmenovat? Ve Scioškole vyjmenovaná slova neučíme. Mně diktáty nikdy nešly, správně jsem se naučil psát až tím, že jsem hodně četl. Kdo hodně čte, nemůže dělat chyby v tvrdých a měkkých i. Každé slovo přece nějak vypadá, a když vidím napsáno třeba „hmiz“, tak vím, že to je špatně….
  http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/skolstvi/expert-at-se-deti-uci-co-chteji-skolam-chybi-odvaha_371734.html

  Ani slovo o tom, že obecné vzdělání je ucelený systém, kde nelze jeden předmět jen tak beztrestně vynechávat s tím, že se to naučím, až budu mít chut. Ani slovo o tom, jak si, bez obecného vzdělání má dítko „zodpovědně vybrat“, co se tedy bude vlastně učit. Ani slovo o tom, že už takhle rostou z dětí naprostí negramoti, což lze hravě dokázat přečtením několika stránek denního tisku, kde sami páni redaktoři v těch I/Y docela slušně plavou!

  Sama mám na to, jak se dá předmět „dohnat“ vlastní vzpomínku. Naše soudružka třídní byla /matematička, leč osud a ředitel ji v naší 7/8 třídě přidělil výuku chemie. Neuměla ji a nebavilo jí to. A tak to flákala, až pánbůh bránil. V deváté třídě dostali jsme konečně chemikářku, se kterou naše nedotčenost chemií málem praštila o tabuli. Snažila se, chudák holka, seč ji síly stačily, nacpat do nás v jednom roce látku za roky 3. Marně! A proto nikdo z naší třídy dodnes tu chemii neumí.
  A tak si darmo představuju, jak si 15leté dítko v deváté třídě, s radostí šprtá malou násobilku…

 404. Dobré ráno a szerokiej drogi, Dano.
  Aby to přání fungovalo, rozhodl jsem se přidat si na bílý jogurt 2 italské nakrádané sladkokyselé višně a ještě to trochu polít tím syrupem. Kužel positivní energie vysílaný na východ by se tak měl výrazně posílit.

 405. Jo! Funguje to. Ještě si k tomu do espressa máčím 2 kousky Cantuccini a proud positivní energie viditelně zesílil!
  Gradovat to ale raději nebudu, anžto už jsem doma sám a je třeba taky tvořít nějaké hodnoty 🙂

 406. 506 Rputi
  teď koukám, co jsem vlastně napsal. Něco mi tam v 507 opticky vadilo přesně jako říká ten nějaký Štefl.
  Je to slovo syrup. Ještě včera ve Varšavě by to bylo správně. Načtením mám obavu, že v češtině je to s měkým. Stejně tak i v Rusku, zatímco v anglii by nejspíš prošlo oboje.
  Já jsem se opravdu učil jazyky dva. Ve škole. Ostatní přišly včetně angliny samy. Mluvením a čtením.
  A to i/y ve slově sy/irup bych stejně asi ve škole nepochytil.
  Tedy – cítím, že i ta Šteflova posice má jakési racionálno. Nic se ovšem nesmí přehánět a máte imho v ostatním samozřejmě pravdu.

 407. s měkkým samozřejmě. Další slovo kde zdvojení té souhlásky nechápu… naopak mi to blbne a nutí psát jakkost, kde bych ten důvod ke zdvojení snad cítil i oprávněněji 🙂

 408. To jsou ale česká špecifiká. Již staletí nedokážeme produkovat kvalitu nýbrž jakost. Jako co sakra?
  Jediné kde se mi to slovo líbí je v newspeaku. Třeba normy jakosti. Příručka jakosti. ISO 9000 atd. To je samo o sobě taková hovadina, že to slovo jakost (namísto quality) tam sedne jak Jandák na hrnec.

 409. skimici,
  jako pamětník Tě musím upozornit, že do roku 1957 se psalo SYRUP. A pak to nějak změklo…

 410. Dobré zas ráno… Výživný Kubera na politicky nekorektním mediu:
  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Ani-prase-by-se-nevyznalo-v-tom-co-se-dnes-deje-Rozhovor-s-Jaroslavem-Kuberou-na-ktery-nikdy-nezapomenete-421337
  „Teď jsme třeba dostali dopis od nějakého sdružení v Brně, tam je semeniště těchto individuí, že jim máme posílat všechna stavební povolení, všechna opatření, která chystáme, například kácení stromů, protože oni se chtějí z Brna připojit ke každému správnímu řízení. Což česky řečeno znamená, že už neuděláme vůbec nic, protože vždycky, aniž by je to vzrušovalo, se do toho automaticky zapojí, že tohle nechtějí. Tohle náš stát dovolí a pak se diví, že nepostavíme ani kilometr dálnice.“

 411. Skimici 🙂

  možná že kvalita je jen jedna, jakostí je více..

  Co zní líp ? První jakost ? První kvalita ?;-)

 412. A ještě jednou pro skimice:
  V ISO 9000 se postupem času pojmy jakost a kvalita s každým novým vydáním téměř pravidelně střídaly. Zjistil jsem to náhodou asi tak před 10 lety – normám jako jsou ISO 9000, ISO 14000 a jim podobné se jinak s odporem vyhýbám.

 413. skimici,
  ale kdeže!
  Jakost a kvalita jsou dvě různé věci. Možno říci, že kvalita je vlastnost jakosti. Šunka první jakosti musí být v „takové a takové“ kvalitě použitých surovin. Dalšími vlastnostmi jsou pak např. množství vody, použité konzervanty, koření atp.

  Měkký se píše s dvěma -k- protože „měk“ je základ, -ký- je přípona. Zrovna tak „měkkýš“.

  Sirup s I, jsem se naučila ve škole. 🙂

 414. Dobré jitro.
  Ještě k mému neumělému večernímu příspěvku. Ano Martin má pravdu, chlapec vykazoval jen co chtěl. Kdyby měl těch 12 kKč, tak by asi mlčel, protože to má hodně lidí okolo.Ale zavinil si to sám.
  Nemyslel jsem, že je Myda dotčená, ale že se jí to asi jako jedné z mála tady dotýká.

 415. Technická poznámka: Medard modeluje (předpovídá), nezobrazuje aktuální stav. 😉

 416. Rputi
  v tom případě mám problém a něco se musím doučit.
  „Možno říci, že kvalita je vlastnost jakosti.“
  Teď si uvědomuji, že bych to kromě slovenštiny nedal ani v jednom z jazyků co znám 🙂
  A to jsem ježtě na vážkách. Jakost = akosť?
  Ako čo, súdruhovia? 🙂

 417. wskimici 519,
  Němci v tom mají taky drobet hokej – DVD bude vědět lépe.

  jakost -> Beschaffenheit
  jakost -> Güte
  jakost -> Qualität
  jakost výrobku -> Produktqualität
  jakosti -> Beschaffenheiten
  jakostní třída -> Güteklasse
  jakostní třída -> Sorte
  jakostní zboží -> Qualitätsware

 418. Několi poznámek k daňovým debilnostem:
  Těch 18 miliard bylo původně 10 miliard. Ale pak někdo začal počítat a vycházelo mu, že by se to vlastně ani nemuselo vyplatit. Tak z toho MinFin udělalo 18 miliard.
  Jinak na prohlášení MinFin ČR jsem už poněkud alergický. Onehdy předvedl jeden brach, že netuší, kolik dnů před 25. dnem měsíce mohu ještě legálně obdržet a zaúčtovat daňový doklad k DPH předchozího daňového období.
  Posedlost zákazy a kontrolou nemívá vždycky pozitivní dopad. Prohibice v USA by mohla vyprávět. Někdy v 90. letech jsem měl konflikt na hotelovém baru kdesi v severní Itálii, neb jsem si vzal s baru pivo a účtenku tam nechal ležet. Barmanka mě směsí italštiny, němčiny a posunčiny vysvětlovala, že mě za to mohou pokutovat carabinieri. Nu a přitom je italská „informal economy“ v zemích OECD na čestném 2. místě (za Řeckem).
  Na okraj: faktura s vyznačením „splatno hotově“ není příjmový doklad a kontrola FÚ se na tom dokáže otáčet. („A kde máte příjmový doklad?“) Stejně jako když někdo vystaví zálohovou fakturu předem.

 419. Rputi, nebudu!
  Já když musím napsat nějaký závěr kde se vyskytuje jakost, otvírám v příslušném jazyce ISO 9000 a používám tamní termíny. (Tak jsem přišel na onu proměnu v české verzi, kterou jsem zmínil v 515).

 420. ASi jsme také sledovali, jak si část pražských taxikářů na 8 hodin udělala parkoviště na magistrále u hlavního nádraží.
  Vzpomněl jsem si n a rázné kroky Margaret Thatcherové. Pravděpodobně by před taxikáře poslala velitele policie s megafonem, aby oznámil, že jejich akce narušuje bezpečnost hlavního města (průjezd hasičů, sanitek atd.) a že jim dává 10 minut na odjezd. Následně by přijely tři tanky a prvních pár vozů, které by výzvy neuposlechly, by sešrotovaly. Tipuju, že ostatní by rychle ujeli.
  Ano, primátorka takovou moc jako ministerská předsedkyně nemá, ale teď se ukázalo, že vlastně nemá moc žádnou.

 421. Kubera OK, ale ta diskuse pod ním je výživná

 422. 523 dvd
  já u ISO 9000 etc postupuji stejně.
  Ukrutný mindfuck 🙂

 423. DVD,

  Ovšem ty faktury s tím „splatno hotově“ jsou dost časté, a moje daňová poradkyně je při daňovém přilhání akceptuje bez poznámek.
  Při zasílání přes DPD a podobné firmy jsou obvyklé.

 424. PeSi 513,
  Kubera má pravdu – nejen u nás, ale i v celé Evropě nepůjde už nikdy nic … konec, šlus, Ende …. a poslední enviromentálista zhasne, zavře dveře a půjde domů… :(((

 425. 513 PeSi, přečetl jsem s potěšením. Chápu, proč leckteří ho nenávidí. Rozumný člověk.

 426. 506 Rputi, na co by Ti teď bylo, kdybys uměla tu chemii ze základky? Potkávám-li někdejší našprtané premianty, kteří se tím neživí, zjišťuju, že většina z nich si z toho v čem vynikali pamatuje kulový a nad to je to nezajímá.

 427. Pozvolna dočítám… 2 skimic ad 507 – teda, já při finalizaci trávicího procesu a vytváření hodnot nějak světové strany nerozlišuju… Ona ta defekace s prdelí obrácenou k východu má nějaký skrytý (snad náboženský) význam?

 428. 528 Honzo z Ž
  tomu bych rozuměl. Ta etymologie (quality) jde nepochybně tímto směrem k latině a možná i k řečtině ve smyslu o kterém mluvíte.
  To je problém, který mám s Rputiným:
  „Možno říci, že kvalita je vlastnost jakosti“
  Já jsem si uvědomil, že bych to takto ad hoc nedokázal přetlumočit do žádného jazyka anžto nadskočím už když to vidím napsané česky. Mně to prostě splývá.
  Ale já česky moc dobře neumím. Státnice bych nikdy neudělal, stejně jako bych už asi nikdy nenapsal testy v autoškole….
  Obdivuji lidi, kteří to dokázali. Znám i černošku z Côte d’Ivoire, která je udělala 4 roky po přistěhování (ty státnice z češtiny). Musí na to být talent asi jako na medicínu když se učíš zpaměti kosti nebo na práva, když se učíš zpaměti věci, které ani smysl nedávají (alespoň jako ty kosti).

 429. Schumi 531,
  třeba k tomu, abych tu nekoukala jako blbec, když se tu něco chemického řeší. Nebo abych uměla poradit svým dětem, když to ve škole probírají…. 🙂

  Jinak se to netýká jen mne, ale třídy 40! dětí. Ze mně by sice chemikář stejně nebyl, ale mezi těma 39 zbývajícími by se třeba někdo našel…

 430. Ostatně prof Zelený kdysi:
  Závěr článku Kvalita není jakost:

  … Z tohoto krátkého eseje lze odvodit dvě doporučení:
  A) Zaměnit výraz jakost výrazem kvalita, vždy a všude, tak jako všude ve světě.
  B) Užívat jakost pro označení třídění (a tříd) hodnoty a kvalitu pro označení hodnoty samé – vždy a všude důsledně, dle přesných definic.

  V zájmu urychleného sladění českého TQM s evropskými a světovými normami i zvyklostmi se autor
  přiklání k jednoduchosti a průhlednosti alternativy A.
  Není k tomu zapotřebí žádných norem, certifikátů či byrokratů.

 431. dobré ráno,

  “ Stejně jako když někdo vystaví zálohovou fakturu předem.“

  Nerozumím. Jak tedy mám fakturovat, pokmud si s klientem dohodnu, že mi v určité fázi vyplatí zálohu? Zedníkům se platí záloha na materiál.

  A s tou fakturou – když vystavím fakturu, stejně jako když platím převodem, uvedu „placeno v hotovosti“, když dostanu peníze, napíšu klientovi i sobě na fakturu „zaplaceno dne“ a přidám podpis, tak to nestačí?

  Proč musím nějakým dalším papírem dokládat, že jsem je dostala? To jako abych doložila, že prachy, který daním, jsem opravdu obdržela?

 432. 538

  Dostávám od poskytovatele domény a prostoru na serveru pravidelně papír, který obsahuje všechny náležitosti faktury, vypadá tak, nicméně je na něm napsáno “ Pozor, to není faktura, fakturu dostanete do 14 dní po zaplacení “ 🙂

 433. Docela by mne zajímalo, co chcete v této věci s Halladinem vydiskutovat, maYdo.
  On v podstatě netuší, o čem je řeč, on to jenom obhajuje, protože je to dobré a zabrání to daňovým únikům. 😉

 434. NoName, maYda reagovala na dvd, halladin je v tom tentokrát nevinně. 🙂

 435. No už se k tomu Halladin stihnul vyjádřit, takže to beru tak, že převzal otěže threadu. A jsem si téměř jistý, že téma ještě nevyčerpal 😉

 436. “ Teď jsme třeba dostali dopis od nějakého sdružení v Brně, tam je semeniště těchto individuí, že jim máme posílat všechna stavební povolení, všechna opatření, která chystáme, například kácení stromů, protože oni se chtějí z Brna připojit ke každému správnímu řízení. Což česky řečeno znamená, že už neuděláme vůbec nic, protože vždycky, aniž by je to vzrušovalo, se do toho automaticky zapojí, že tohle nechtějí. Tohle náš stát dovolí. A pak se diví, že nepostavíme ani kilometr dálnice.“

  Pardon, ale mně se to nějak nezdá…..

  Že něco nechtějí mohou sdělit účastníci řízení a orgány státní správy. Protože asi nejde o orgán státní správy, tak dotyční asi požadují, aby byli účastníky řízení. Okruh účastníků správního řizení je daný zákonem. Svůj nárok na to být účastníky musí mít nějak zákonem podložený.

  Docela by mně zajímalo, na základě jakého zákona má nějakej spolek nárok se vyslovovat ke správnímu řízení v Teplicích na druhý straně republiky….

 437. NoNAme, já nic nediskutuju s Hsalladinem.

  Já se ptám dvd, jak to je, protože jsem myslela, že platí jakýkoliv doklad, kde si obě strany napíšou, že se nějak vypořádaly, tudíž i faktura, na které je připsáno, že dotyční vše uhradili a nemají další závazky a taky proto, že záloha je poměrně běžná věc, tak nechápu, prořč by s tím měl být nějaký problém, když si dohodnu, jak mně bude klient vyplácet a finačáku všechno přiznám.

 438. NoName,
  já jen dodal své zkušenosti, je to asi deset dní. Nijak se k tomu nevyjadřuju.
  Pokud máte zájem, klidně vám to přepošlu. 🙂

  Teď jsem se kouknul, říkaj tomu výzva k zaplacení. 🙂

 439. MaYdo, s Halladinem diskutuje každý, ať už implicitně či explicitně. 😉

 440. 544-no kdysi jsem na pokyn účetní taky ke každé hotovostní faktuře vystavoval ještě příjmový pokladní doklad. Ale zase, spousta firem k hotovostní faktuře další doklad nedává.

 441. 544

  Vždyť jsem maYdo psal, že mi to daňová poradkyně bez problémů akceptuje.
  Možná, že je to v Germánii trošku jinak.

 442. maYdo,
  vzhledem k tomu, že jsem byl vždy účetní-anarchista, narážel jsem na FÚ či auditory poměrně často. Tvoji argumentaci „protože jsem myslela, že platí jakýkoliv doklad, kde si obě strany napíšou, že se nějak vypořádaly, tudíž i faktura“ jsem v podstatě také použil: přejímku hotovosti jsme s revizákem elektro sepsali na rub faktury, ale u kontrolního orgánu jsem narazil, „protože faktura není účetní doklad“. Nechtěl jsem se hádat a tak jsem spolkl hněv i odpověď. Ovšem významný auditor a znalec finančního šejdířství mi sdělil, že podle jeho názoru jsem měl pravdu: pokud existuje jen faktura s označením „platba v hotovosti“, měl by ouřad pravdu. Pokud ale obě strany platbu potvrdí lege artis, tak by to mělo být akceptováno, i kdyby to bylo na březové kůře. Nicméně dodal, že myšlení FÚ se možná neslo ve směru, že faktura se archivuje mezi faktury a stvrzenky do pokladních obratů (či jak se to jmenuje) a papíru nelze býti na dvou místech.
  S tou zálohovou fakturou to byla ještě větší psina. Já jsem onu „výzvu“ vydával jako daňový doklad s vyznačenou DPH, což odborníky přivedlo do varu. Bylo mi šetrně vysvětleno jak to má být (viz Halladin 539) a zdůrazněna možnost podfuku s DPH když na tu výzvu nebude reagováno, platba neprojde a stát nedostane DPH. Proto se může daňový doklad vystavit až po zaplacení. Nějak mi to nedocházelo. Já, vystavím-li fakturu s vyznačenou DPH tak ji musím odvést. Druhá strana si to DPH sice neoprávněně odečte, ale poškozený není berňák, ale já. Státu tu daň odvedu já ať mi bude či nebude zaplacena. Pochopitelně bych mohl uvážit, že tu daň neodvedu (či nepřiznám), ale stát se pak bude hojit na mně.
  Od té doby se už logiku daňových předpisů nesnažím pochopit. A nejsem sám.

 443. Halaldine,
  není to praxe z Germanie, ale z ČR (v Říši je leccos složitější i jednodušší). Ale moc se mi líbí ono hlášení každého finančního prdu Babišovým biřicům. Pravda, povinnosti individuálního hlášení podléhají jen faktury nad 10 000 Kč, ale ve formuláři je pochopitelně rubrika i pro ty ostatní platby do 10 000 Kč, pravda, prozatím v sumární formě. Ale co není, může být. Myslím, že na konci toho zadávání by mně na obrazovce mohla vyskočit i informace, že jsem zároveň podal i přiznáník DPH s takovým a takovým výsledkem. Ale nevyskočí.
  Jinak v Germanii mají třebas také reverse charge, ale platí jen v případě faktury nad 5000 €, protože těmi menšími částkami by se kontrolní systém zaplevelil a jak říkali staří Římané „o maličkosti se pretor nestará“. Ale v Kotlince jde zřejmě právě o ty maličkosti, třebas aby se vědělo, že hospodský v Kotěhulkách neservíruje hostům kafilerní párky atp.

 444. Vy máte všichni tendenci na Babiše nasazovat.
  Suše připomenu Foundryho 471.
  Je to totiž přesně tak. Majorita zdejších voličů prostě tu obludnou byrokracii a totální státní dohled v jakési orientálně-C+K variantě vyžaduje, a po Babišových potravinách lační.
  Nebylo by to možné, kdyby to ta většina
  * nevolila
  * nekupovala.
  Z ideálů mě vždy vyléčí fronta u pokladny Kojflandu, plná lidí proklínající drahotu, zato s vozíky přetékajícími náloží nekvalitních potravin „v akci“.
  To setkání s voličem mě vždy posadí zpátky na místo. Nikdy to lepší nebude. Proč by taky mělo.

 445. Skimici,

  asi nemáš přehled o tom, jak nízké penze nebo i výdělky někteří mají. A sleva třeba 10 kč na kus čehokoli je pro ně dost významná. Takže kupují do zásoby.

 446. 553-když někdo může koupit 15 kg vepřového do mražáku, tak ve finanční tísni není.

 447. No, typický nadávající na drahotu má často v košíku potraviny, který jsou sice ve slevě, ale buď dlouho nevydrží nebo nejsou žádnej zázrak.

  Pamatuju madam, která sprdla za drahotu pokladní, jak by za to, chudák, mohla a přitom v košíku měla balíky chipsů, několik lahví cocacoly a podobně „hodnotné“ potraviny.

  A dost často se setkávám s tím, že na drahotu nadávají a jako chudáci na hranici smrti hladem se tváří lidi, kteří jsou na tom rozhodně líp, než já.

 448. Já mám dojem, že kdo z migrantů chce do Evropy, jde a Erdogana se na svolení stejně neptá.

 449. 553 Halle
  Sice jsem nemluvil o pensistech ale věř mi, že obecně přehled mám. Nedávno jsem to dokonce počítal s nepřímými příbuznými.
  Bilance: kupují i o polovinu levnější suroviny než my, ale v tak neskutečném množství, že za výslednou sumu já ještě stačím vyvést rodinu několikrát měsíčně na dobrou večeři se sedmičkou vína.
  Ostatně – právě chudí američané jsou obvykle tlustí a nemocní, protože konsumují obrovské dávky nekvalitních a špatně upravených potravin a levné kořaly.

 450. 559-přesně.
  Náš malý byl nedávno u babičky na obědě a když jsme se ho ptali, co měl, říkal, že název jídla si nepamatuje, ale maso že bylo v akci 😉

 451. Česko – země řidičů kamionů a Fordů transitů s malými penisy a nedostatečnou erekcí.
  Veliká příležitost pro sexuology a ornitology. Balík peněz, který se válí na ulici, jen umět oslovit cílovou skupinu.
  Jinak, než nedostatečnou erekcí si totiž nedovedu vysvětlit, proč se dva kamioňáci museli předjíždět skoro 5 kilometrů na dálnici,
  a ničím jiným, než krátkým a nejspíše i velmi tenkým penisem si nedovedu vysvětlit, proč se dva Fordy transity nějakých uhrovitých montážníků v čepicích s kšiltem vrhly v zatáčce (po sjezdu na přeplněnou silnici okresní) do téměř sebevražedné předjížděcí mise. Jel jsem přitom docela svižně. Toto může způsobit jen vzpomínka na pohrdlivý pohled děvčete na zjevně nedostatečné nářadí noc před tím.
  Kristovy rány! I toto má volební právo!

 452. Fordy Tansit či jiná auta této velikosti a použití jsou samostatnou skupinou. Ber to tak, že je to mladý dealer, který má tebou popsaný komplex.

  Kamiony na dálnici jsou celoevropský jev. Kdysi dávno jsem jel z Maastrichtu do Eindhovenu po A2 a pět kilometrů se předjížděli dva kamiony s nizozemskými značkami. Oba měli na zádi značku 80 km. Můj tamní kolega to komentoval slovy, že si ten předjíždějící myslí, že jeho osmdesátka je rychlejší než ta sousedova. Taky to zabralo skoro pět kilometrů, protože se posunovali vzájemně o centimetry a občas ten předjížděný lehce zrychlil a pak zase lehce ubral. Ten předjíždějící se snažil jak mohl, ale nestíhal.

 453. předjížděli se kamioňáci, kamiony se předjížděly.

 454. Sobotka sbírá spojence. Na mimořádný summit V4 pozval makedonského prezidenta a bulharského premiéra.

  Obě tak říkajíc „frontové země.“

 455. 562 Martine TT
  ano, i tam to vidím, ale pravidelně pozoruji, že toto začíná směrem západním ubývat zhruba na vertikální linii Hamburg – München.

 456. OT – když jste tu řešili nějaký ty jazykový věci… mám nějakej výpadek – je správně „otvor po oknu“ nebo „otvor po okně“

 457. Halle 564,
  ono tak nějak prosakuje, že 4 + 2 … a možná ještě další kus Balkánu… a když se podíváš na mapu …. tak „hranice zlomu“ je celkem zřetelná…

 458. Zdravím odpoledne, už z domu.
  A závistivě musím říct – Martin žije nejen v opravdu půvabném koutu země, ale dnes ráno i v Zimní pohádce. Během 70ti kilometrů jsem se octla ze zablácené, smutné předjarní krajiny v zasněžené kráse.
  Cestou domů jsem se stavila v zahradnictví ve Fulneku a teď jdu vysazovat do skleníku salát.
  A co tady nového?

 459. Bulhaři se neserou, a mohamedány rádi nemají.

 460. 572

  Dnes už ne, protože to Turci odsouhlasili.

 461. Díky, rputi.

  To je takovej ten stav, kdy už do toho koukáte moc dlouho, pořád se opakujou stejný výrazy a najednou vám připadá všechno, co napíšete, nějaký divný. 🙂

  Pamatuju se, že jednou ve snaze naučit synáčka malou násobilku jsme zblbnula natolik, že jsem na kalkulačce kontrolovala, jetsli tříkrát tři je opravdu devět.

  přitom jsem za mlada počítala kóty z hlavy, protože se mi to zdálo rychlejší, než kalkulačkou.

 462. Zajímavý rozbor M.Kollera:

  …Vůči Turecku se EU reprezentovaná spíš Merkelovou, než ubohými socialistickými a lidoveckými politickými nulami z Bruselu chová rovněž nenormálně. Neexistuje žádný důvod k ústupu před tureckou vyděračskou politikou. Německo se stalo terčem americké nenávisti za to, že chce vrátit svoje zlato z USA, kde se jaksi vypařilo, a zároveň odmítlo, bez ohledu na americký nátlak, rozšířit vojenskou spolupráci s Tureckem. Přesto není důvod couvat. Jen odmítnout smlouvu TTIP a američtí šéfové by vychladli. Stačilo by zároveň Turkům nedat nic a vojensky uzavřít hranice včetně možnosti použití zbraní. Navíc by to vyšlo levněji…
  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Evropske-hlavy-v-tureckem-zadku-Martin-Koller-prinasi-pokracovani-Cernych-baronu-tentokrat-o-hnedych-generalech-421442

 463. no jo my blikaci to mame s kamiony jasne.

  kdyz vidim ze jeden rychleji jedouci kamion dojizdi pomaleji jedouci kamion do kopce ( i kdyz tedy napriklad za 200 m jsou tri pruhy ) tak mu proste bliknu a hodim blinkr doprava.
  pak uz jen sundam nohu z plynu a dojizdim – tedy jasne ze musim nakonec brzdit.
  Po nekolika minutach predjizdeni se kamion zaradi no a ja jsem za par vterin zase na sve bezpecne rychlosti.

  On totiz kdyz ten tezkej a pomalej nakladak spomali ten tezkej rychlejsi kamion tak on uz to jen tak nerozjede.
  Pomoc je minimum useku bez tretiho pruhu.
  Ale to my pirati co strasime chudery ridicky oslneni pri bliknutim do zrcatka

 464. tedy ano jsou i prasata – treba kdyz uz vyjede tak pak predjizdi nekolik kamionu i kdyz ma misto na zarazeni.

 465. 579 Pasáčku
  co to tedy vlastně děláte? Prostě ho dojedete a chvíli trpíte tak jako já dnes?
  Já si při tom opakuji lidové obraty v jazycích, které vládnu. Za pět minut stihnu nejšťavnatější německý, anglický a pár francouzskejch. Když je to vícenásobné předjíždění jednoho slimáka, předříkávám si mantry v ruštině. Tam s tím vydržím docela dlouho a v tom jazyku se to dá jemně podle potřeby gradovat. Kluci z pobaltí, i ti nejzapřisáhlejší rusofobové a nacionalisti (ale i židi) do ruštiny v těchto případech přechází zcela bezprostředně. Pobaltské jazyky prostě nemají dostatečnou slovní zásobu aby věrně pokryly a zprostředkovaly obraz duševního pohnutí.

 466. Skimici 🙂

  Nechceš napsat článek se ruskými nadávkami ?
  Ty nás v hodinách ruštiny za socíku neučili 🙂

  Něco jako rusko-český slovník pro sprosťáky § 😀

 467. Jo, pasáčku, ještě ad ty 3 pruhy. Třeba z Frankfurtu na Koln se mi to stává zřídka ale před čarou Hamburg Munchen často (zejména na úrovni Leipzig-Halle-Erfurt, že na třech proudech bez omezení, kde slimáci jedou 160, cestovní rychlost je 180 a já kdyř pospíchám tak to nad 200 holt držím, začne Slovák předjíždět Ukrajince kamionem a přes ně se vyvalí Polák s pos.aným přívěsem a zrušeným meďákem na něm. To nevymyslíš. Já to i díky elektronice nějak ubrzdím, ale nikdy si nejsem jistý jestli to budou umět i ti za mnou.

 468. Halle,
  příručky typu „Kak rugaťsja matom“ nebo „Tolkovyj slovar russkogo jazyka“
  najdeš za prvé bez problémů na internetu
  za druhé je téměř nemožné v krátkosti popsat všechny situace
  a za třetí sprostě obvykle nemluvím a tak si to v autě jen opakuji pro sebe :-p

 469. A musím tedy s lítostí nakonec přiznat, že čeština i při své košatosti by měla s věrným překladem problém. Velmi ale ruštinu dotahuje polština, jak mi bilingvní kamarádi tvrdí a jak můžu jen velmi neodborně posoudit já. Rozdíl je v zásadě jen v četnosti pohlavních či análních asociací.

 470. skimici,
  stran nadávek bych se přimlouval za srbštinu. Co je při vodopádu nadávek v tomto jazyce možno např. obsouložit, to by nedali dohromady ani Sade s Pasolinim v případě, že by se spolu vynasnažili znovu napsat 120 dnů Sodomy.

 471. skimici ano jedu za nim nez predjede .
  jenom asi tolik netrpim 🙂
  vim ze to co ja po tech 2 minutach utrap dozenu za dalsi 2 minuty tak by on dohanel pul hodiny.
  vic mne serou debilove co jedou 130 ( i mene ) a neuhnou i kdyz v pravo je misto.

  nadruhou stranu chapu – vetsina si neumi ani predstavit ze nejake auto muze jet rychleji jak jejich , ze muze zrychlit vic jako jejich auto …..

  pak mohou rici ze na ne pirat blikne aby vubec zjistili ze nekdo krome nich po te silnici jede.

 472. a ještě – z polštiny mám rád i 2 výrobce sýrů: Euroser a Polser.

 473. Rputi,

  Babiš ví akorát o penězích,přidělených z rozpočtu tajným službám. Celkově.
  Za co je tajné služby utratí, nemá áhnung.

 474. a takove stavy – ze se ve trech pruzich dva predjizdi a pak tam do tretiho vjede zavodnik co s privesem nezvlada ani to co ten kamion to je o debilovi.
  Tady mam opet proti Vam vyhodu – nemusim si vybirat v jakem jazyku to rvu . ja to rvu vzdy jen cesky . Jedine omezeni je v pripade spolujezdcu nebot to nervu zadna prirozeni.

 475. (589) Chorvati taktéž. Jednou jsem poslouchal dva řidiče, kterým uplul před nosem trajekt. Ten druhý, který se zřejmě táhnul za tím prvním na úzké silnici na Korčule, nu cca 15 minut vypočítával, co vše mu jebe.

 476. 589 dvd
  Pochopitelně! Srbština je z hlediska pohlavně zaměřených nadávek neocenitelným jazykem. Srbové tak dokáží při vínu plameně nadávat celý večer jaksi s úsměvem a ani to nezní perversně 🙂 Ostatně ani italština v tomto nezůstává pozadu a nakonec i ta jižní fránina je nádherná.
  Svěr by byl vbrzku přelidněn kdyby se jim to z hby i do údů vrazit ráčilo.

 477. Inu, on člověk často sám netuší, jaké slovní poklady v sobě ukrývá a projeví se to až v okamžicích osudové krize.

  V Ausburgu firma se srbskými zaměstnanci renovovala byt vedle nás. Hoši občas nedávali pozor, a podařilo se jim udělat nám do bytu asi dvě díry, takže jsem byla již dostatečně napružena. Krize se dostavila, když měli vytesat místo pro koupelnové trubky, hned za naší předsíní.
  Několikrát jsem je důrazně upozornila, že ta zeď je určitě přezdívaná, takže musí být opatrní. Nedbali, práci nechali na klukovi, který se teprve učil a sami odešli na oběd. Chlapec byl asi taky hladovej, práci si chtěl ulehčit, tak na to vzal krumpáč. Kopnul asi 2x a když začala zeď padat, tak radši zdrhnul.
  Já vzápětí dorazila domů, abych zjistila, že se do bytu nedostanu, neb ta vyvalená zeď je hned za hlavním vchodem!
  Vletěla jsem vedle, kde v té době se nalézal jen úplně nevinnej malíř, co zrovna bílil strop. Nevím, jak dlouho jsem dštila oheň a síru, jen se pamatuju, že mne samotnou překvapilo, jak širokou mám v tomto ohledu slovní zásobu a taky si pamatuju, že ten chudák upustil štětku a stál na těch štaflích v haptáku! 🙂

 478. (597) Bejvávalo. Teď jsou to dva úplně odlišné jazyky! 😛
  Ale ty dva jsem poslouchal, když to ještě byla srbochorvatština.

 479. No, nějak se to s těmi křesťany nedaří.
  Stěžovali si, že Jihlava jim nenabídla dostatečně důstojné ubytování. Hlava rodiny vykládala, že v Iráku měl zaměstnání s platem, z kterého by žilo 5 českých rodin a pokud nedostanou lepší bydlení, vrátí se zpátky do Iráku…

  Zprávy na Primě: https://www.youtube.com/watch?v=jisewMHywqI

 480. Ono to s tou srbo-chorvatštinou je poněkud složitější. V současnosti to je pro Srby srbština, pro Chorvaty chorvatština – jenže co Bosňáci či Černohorci? Hranice je pak nejspíš dána písmem, jazykové hranice (čakavština, kajkavština, štokavština) nejsou totožné s hranicemi Srbska a Chorvatska. Nejužívanější slova jsou v obou „národních“ jazycích totožná, takže jde nejspíš o polycentrický jazyk.

 481. Jinak stran srbochorvatštiny se nádherně předvedl Egon Lánský. Po rozpadu Jugoslávie pravil, že nyní umí vlastně o jeden jazyk více: dříve uměl srbochorvatsky, nyní srbsky a chorvatsky. Evidentně to myslel vážně.

 482. >>dvd – jednak písmo, jednak nářeční rozdíly, jinak minimální.

 483. 603

  Inu,když to mysleli vážně Srbové a chorvati…..
  Lánský to mohl jen vzít na vědomí.

 484. 603 dvd
  O.T., když jsme u těch jazyků, kapku dolů je Albánie (oni ten název samozřejmě jen trpně akceptují, anžto se podle hlavních jazykových proudů nazývaj Shqipëri/Shqipëria) . Tam je to opravdu nářez. Já tím jazykem nevládnu. necelé 3 mil obyvatel mluví dvěma hlavními nářečími, pro zjednodušení severním a jižním a jeden za Hodži (jeho dialekt) převládl. Teď jsem se na to nějakou dobu soustředil a ten rozdíl je zvukově i gramaticky patrný. Jeden se mi zdá logičtější a druhý zbytečně vyumělkovaný a komplikovaný.
  Setkal ses s tím jazykem někdy? Jseš polyglot, proto se ptám. Pro mě to bylo absolutní novum. Ale kšeft je kšeft 🙂

 485. Rubl a ropa šílí. Asi na to mají vliv gravitační vlny produkované těma dvěma černejma dírama….

 486. Nemůže to mít souvislost s tím blbnutím kolem Sýrie? Když budu citovat z Aktuálních konfliktů:

  Pozemní koalice Turecka, Saudů, Kataru, SAE, Kuvajtu – tedy všech sunnitských států – backupovaná Amíky, …
  Jestli je lepší recept na 30-ti letou šiitsko-sunnitskou válku, tak ho neznám.

 487. 608
  Asi ne.Americká ropa klesla na 29, přeneslo se to dál

 488. koukmul jsem se, co mne čeká doma u benzinových pump. V Pottsville litr normálu za 12 K4, v sousedním NJ a OH litr za 9Kč.

 489. že by výsledek iránského rozhodnutí neprodávat za dollary?

 490. 611

  Spíš důsledek toho, že se Irán vrací na trhy s ropou, a chce zvýšit těžbu.

 491. Podle Lavrova a Kerryho jde o pokrok jen na papíře. A někteří diplomaté říkají,že to nemá hodnotu ani toho papíru,na kterém je to vytištěno.
  Podle mě „Hora porodila myš“ A pojede se dál postaru, podél černých skal. Snad nějaké humanitární pomoci budou.
  Jen aby mezi konzervami nebylo střelivo.

 492. >> skomic
  O albánštině nic moc nevím – řekl bych, že moje znalosti reálií jsou dány literaturou:
  (a) Karl May: V zemi Škipetarů
  (b) Zikmund+Hanzelka: Obrácený půlměsíc (hlavně zajímavé srovnáním úžasně pokrokové Albánie s ne zas tak pokrokovou – Tito sice už nebyl oficiálně krvavý pes, ale kdo ví – Jugoslávií.

 493. To to trvalo:

  Historická budova Národního muzea v Praze v horní části Václavského muzea je už od července 2011 kvůli rekonstrukci prázdná.

  A teprve včera začalo hořet. Když jsem byl před dvěma týdny v Praze, nevšiml jsem si, že vedle Národního muzea je ještě Václavské muzeum – ti novináři se asi nadýchali kouře.

 494. No v každém případě, ONO ve Spytihněvi – Natural 95 za 24.50.
  To se tankuje 😉

 495. Petr Paulczyňski na facebooku:

  Za výpadky připojení a jeho kvalitu nese podle zákona o EET odpovědnost sám podnikatel. Viz §21 a 22. To vymyslel pičus.
  (Macek)

 496. Fujtajbl poránu,
  Podblanicko hlásí bezvětří teploty v rozmezí plus nula až mínus nula, jasno. Obyvatelstvo se chystá na sbírku na nové Národní muzeum, benešovský deník měl na titulce, že ministr vnitra v Benešově nechce barák pro uprchlíky a ministerstvo vnitra se nevyjádřilo. Ani se nedivím. Mimo Scooby-Doo a kačera Donalda snad nikdo nedonutí žádnej kamennej barák k jakémukoli kometáři. Auta jezdí s protestním plakátkem na zadním okně, v restauraci vám před polévkou nabídnou petiční arch k podpisu. Je možné, že servírka odmítnuvšímu hostovi do té polévky plivne. Já jsem polévku neměl a tak z guláše vyndal čtrnáct kuliček pepře.

 497. U Benešova se teď bojuje za Prahu !
  Nebo tak nějak 😉

 498. Koukám, že řešíte dopravu. Včera mi bylo pojíždět ve Stolici a na Kulatém náměstí vítězného Lenina, jeda z jugoslávských partizánů, se zleva přes obrubníky, kus chodníku a protisměr přibatolil šedivý superb a nacpal frňák před autobus vjíždějící na kruhák. Všichni, kdo jsme se zájmem sledovali jeho trnitou cestu, jsme zabrzdili, autobusák taky a tak Ahasver v superbu mohl pokračovat ve své bludné pouti kulaťákem, aby pak beze stopy zmizel v podzemním labyrintu brusnického tunelu. Asi mu v poledním slabém provozu ruply nervy, hochovi… 😀

 499. NoName,
  neobyčejně legrační je názor úředních kruhů, obdélníků, čtverců a kosočtverců, že v Benešově přece nebude žádné detenční centrum, nýbrž ubytovací zařízení pro migranty. Úřední nebetyčný rozdíl je v tom, že obyvatelé centra BUDOU MÍT PAPÍR stvrzující, že nadiktovali do protokolu, že se jmenují takatak, jsou staří takatak, nejsou trestně stíháni, pocházejí ze země Téaté. Tento papír z nich dle úředního názoru udělá lidi bezproblémové, klidné až zádumčivé, respektující zvyky benešováků a zákony benešova.

 500. 627-tak ono zase dobrému úředníkovi je to jedno-zda se stávající občané někam vyvezou nebo naopak teď noví dovezou. Pokuď zoznamy sedí a je to v souladu se zákonem…

 501. 628 – a pokud onen úředník nebydlí shodou zlých náhod zrovna v Benešově.

 502. 629-já bych v pozici, kdy jménem zákona jednám v takovéto záležitosti proti svým spoluobčanům být nechtěl. Ale to je každého věc.

 503. pro skimice – kníže Břetislav v 11. století, mimo jiné, zakládal města. Jedno z nich, které se stalo obvodním sídlem, pojmenoval po svém synovi Spytihněvovi.

  Tolik legenda.

  Na druhé straně je doložena pravá listina z 12. století, která vypočítává majetek moravské církve. Spytihněvský kostel a arcijáhenství bylo postaveno naroveň s Olomoucí, Přerovem, Brnem, Břeclaví a Znojmem. Dokonce Velehrad patřil pod Spytihněv.

  Tebe jistě zajímá i samo jméno Spytihněv. To prý, Rpuť je odbornice, která to může uvést na pravou míru, znamená – marně se hněvající.

  To mi připomnělo pubertální vtip (ale i Horníčkův) Marně – Mariánské lázně.

 504. NoName – úředník jen vypisuje tabulky, má čistý stůl a krytá záda. Nemůže za to, že někdo jiný zneužil jeho dokonale přesné seznamy (po novu databáze). Nebylo by na kroužky.

 505. Spytihněv nevím.
  Žádný kníže nepojmenuje syna „marně se hněvající“, takže blbina.

 506. Dobré ráno,

  na ty zádumčivý bacha, zblůáš’t když si hrajou se sirkama….Zrovna dnes hořelo Národní muzeum.

  Včera jsem měla taky infarktózní zážitek za volantem. Parkovalka jserm u babičky do mezery a vedle je autobusová zastávka. Ulice je dost úzká, takže když tam zastaví autobus, tak ho máte docekla blízko.

  No a já jsem zrovna couvala mezi dvě auta, když se autobus rozjížděl. Znáte takovej ten efekt, kdy myslíte ve vlaku, že už jedete a ve skutečnosti vlak stojí a jede vlak na vedlejší koleji?
  S tím autem a autobusem to zafungovalo stejně, akorát že autobus byl podstaně blíž as já se zrovna rozjížděla v opačném směru. Ten pocit, že auto najednou nekontrolovatelně ujíždí dozadu, když víte, že tam je asi metr místa, to teda fakt příjemný nebylo.

 507. Tak už zbývá jen Halladin a jeho Google.

  jméno Spytihněv
  Text dotazu
  Dobry den,jak prosím vzniklo slovo/jméno/Spytihněv
  Odpověď
  Dobrý den,
  křestní jméno Spytihněv je české jméno slovanského původu a nejasného významu. Někdy je toto jméno vykládáno jako „marně se hněvající“(staroslověnské spyti – „nadarmo“) nebo „náchylný k hněvu“, popř. i „tichý, klidný“(v tomto významu se považuje za obdobu latinského jména Tranquillin).
  Zdroj:
  * KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat? 4., přeprac. a dopl.vyd. Praha : Academia, 2006. ISBN 80-200-1349-0.
  Obor
  Jazyk, lingvistika a literatura
  Okres

  Knihovna
  Národní knihovna ČR
  Datum zadání dotazu
  24.11.2011 14:29

  A knížecí synek? Že bychom neměli žádného Spytihněva v rodokmenu? Už zapomínám.

 508. Zlatá Knappová, já ten google zkusila a nic….

  Za to jsem zjistila, že těch Spytihněvů je momentálně 6 v republice.
  Ovšem je zoto zajímavý,že to může znamenat jak „tichý, klidný“, tak „náchylný k hněvu“

  Když jsem jezdila na gympl, jezdili jsme přes vesnici, která se jmenovala Spyta.

  už bych asi neuměla odrecitovat všechna ta bájná přemyslovstá knížata, ale Spytihněv tam byl určitě taky.

  Vždycky jsem měla za to, že to má něco společnýho se slovem „zpytovat“. Podle staršího pravopisu se to, tuším, psávalo i se S

 509. Nemohl mít prostě zlostnou opici? 🙂

 510. Proč ne? Kdo ví jakého Peruna vyznával zamlada. 🙂

 511. Ostape,
  to mě napadlo jako první. V současnosti je ekvivalentem Spytihněva strejda Libor. Jedná se o starobylý, původně snad neanderthalský příběh, který se v drobné modifikaci reálií dochoval až do dneška:

  Učitelka zadala žákům 5. třídy za úkol, aby zjistili od rodičů nějaký příběh s ponaučením na konci. Druhý den vyprávějí děti ve škole své historky: Katka říká: „Můj tatínek je farmář a chová slepice kvůli vejcím. Jednou jsme je vezli do obchodu v košíku na předním sedadle, když v tom jsme nabourali, košík vyletěl a všechna vejce se rozbila.“ „A ponaučení?“, ptá se učitelka. „Nedávej všechna vejce do jednoho košíku.“
  „Dobře“, říká učitelka, „a teď Lucka“. „Naše rodina má taky farmu, ale chováme slepice kvůli masu. Jednou jsme měli tucet vajec, ale vylího se jen osm kuřat. Poučení je – nepočítej kuřata, dokud se nevylíhnou.“
  „Taky pěkný příběh“, povídá učitelka. „A copak má pro nás připraveného Pepíček?“
  „Mně tatínek vyprávěl příběh o strýčkovi Liborovi. Strýček Libor byl s paragány v Kosovu a jeho vrtulník to jednou dostal. Musel přistát na nepřátelském území a jediné, co měl, byl kulomet, mačeta a lahev slivovice. Tak strýček Libor, než dopadl na zem vypil lahev slivovice, aby se nerozbila, a pak přistál rovnou mezi stovkou povstalců. Zabil jich 70 kulometem, když mu došly náboje, tak jich 20 rozsekal mačetou, a když se mu zlomila, tak zbytek povraždil holýma rukama.“
  „Svatá dobroto“, děsí se učitelka, „a jaké ponaučení ti tatínek řekl k tomuto hrůznému příběhu?“
  „Nikdy neser strejdu Libora, když je nalitej!“

 512. 640 – to mi připomnělo jiný ftip:

  Učitelka se ptá dětí, zda jejich rodiče relaxují po práci pro společnost a pro Evropu.
  Mánička: tatínek je popelář a po práci luští křížovky……Hezký příklad !
  Honzík: tatínek je docent pfilosofie a po práci vyřezává loutky……..také hezký příklad v opačné situaci…
  Pepíček: tatínek je městský policajt a po práci se na dvě hodiny na záchodě zavře s Babiškurýrem………(?????…..a co tam dělá ???)
  Nevím,….. asi sere, páč číst neumí………….

 513. HA! Rpuť ví, Rpuť umí!
  (Když se nepochválím, nikdo to za mne neudělá 😀 )

  Spytihněv – ono to bude nejspíš z polštiny – Zbygniew!
  Zbygniew se překládá jako „posilující hněv“ – já bych přeložila jako „Silný ve svém hněvu“, což už by jako knížecí jméno šlo.

  A do češtiny se tedy dostalo jednak jako Zbyněk a jednak jako Spytihněv.

 514. Dneska zahřívám domácí krb – osiřel stařeček na celý den a dělá si, co chce. Na cochcárnu není návod, improvizace pur.

  Byl jsem koupit chybějící máslo a cestou kolem ROCK STAR MUSIC BARU jsem uviděl upoutávku na Pikantule. To jsem tedy ještě nejedl. Tak jsem se zeptal (protože riskovat neznáé jídlo si troufám jen o dovolených a na cestách) a dozvěděl jsem se, že je to běžná potravina českých domácností. Naší domácnosti určitě ne, ale Babica je Bůh a Hruška je jeho prorok.

  To se prý orestuje kuřecí maso. Zalije se smetanou a rozdrobí se balkánský sýr. Když se to celé rozpustí, tak se šoupne rozmačkaný česnek. Podává se s těstovinami nebo americkými bramborami, podle přání zákazníka.

  Asi jsem nezachytil vznik nových, demokratických, sametových „Norem teplých jídel“. Poptám se u Polreichů, co oni na to.

 515. A propos – to máslo. Rychlovka na večeři, paštika z kuřecích jater. Nezáviďte, můžete přijet. Zítra už bude pozdě.

 516. Hm, tak pikantule by mně asi neoslovily….
  Možná ty těstoviny a smetana, ale místo balkánu niva.

  Ale třeba je to něco jako tzv. pavlišovský řízek něboli „pavlišovák“. To je smaženej řízek s knedlíkem a zelím. NA náchodsku a broumovsku je to skoro v každý hospodě.

  Mně se teda z tej kombinace ježí všechny chlupy, ale pro některý je to ctěná klasika.

  Bratranec měl v Broumově tchyni a ta ho prý uměla excelentně, když měla pohřeb, všichnni chlapi si zto potom dali v hospodě, prý na její památku.

 517. To beru, na moji památku ať si dají všichni chlapi jednoho panáka.

 518. A ještě přidám mého extřídního z našeho posledního srazu, když ho jeho choť – pro změnu bývalá třídní mého bráchy – na den opustí:
  “ A já si nakoupím, co chci, uvařím, co chci a sním, co chci.“ 🙂

 519. Smažený řízek s knedlíkem a zelím je docela známá kombince z Rakous a Němec.

 520. Ptám se autoodborníků.
  Kdesi jsem zahlédl, že prý když se nabíjí autobaterie zapojená v autě, tak se nemaj ty krokodýly zapojit na póĺy baterie oba, ale jen kladný . Záporný krokodýl prý na kostru .
  Je to tak ?

 521. maYdo,
  kdyby v receptu byla niva, jmenovalo by se to „Těstoviny se smetanou a nivou“ a nikolif pikantule. 😀 😀 😀 Tvoje receptózní argumentace stylu: „Měli vepřový řízek s bramborovým salátem. Já to takhle nevařím. Já dělám místo řízku buchtičky a do bramborového salátu místo brambor, zeleniny a majonézy dávám šodó.“
  Evidentně kuchař nechtěl riskovat, že si jeho výboj nikdo neobjedná.

  Smažený řízek s rajčatovou omáčkou a těstovinami bývala krmě dederonských Sasů.

 522. Ptakopysku, před několika minutami prohlásil poslanec Zemek, že v Benešově žádné zařízení nebude a to platí již tuším od 29.1.-

 523. Já při první , představovací návštěvě u budoucího tchána a tchyně dostal řízek s rýží.
  Dost mě to tehdy překvapilo, ale snědl jsem bez keců. 😀

 524. A už jsem to tu jednou řekl, ale zopakuju. Nejlepší příloha k řízku je druhej řízek ! 😀

 525. kristo,
  prohlášení poslance, byť takměř domorodce, nemůže samozřejmě zabránit politicky a společensky se angažovat a zviditelňovat se v médiích.

 526. 650 – prašť jako uhodˇ- megativní pol baterie je přímo spojen s kostrou vozu.

 527. Ad 665 – a taky nemůže zabránit kuchaři, aby mi do oběda nehodil 14 kuliček pepře 😀

  Mmch. já benešák nejsem, ale mám takový matný dojem, že v těch bývalejch kasárnách, byl minulým vedením města (to současné bačuje asi měsíc poté co to minulé odstoupilo) snad plánován převod od MO do majetku města a byly v objektu snad plánovány sociální byty, nebo tak něco…
  Případný převod majetku od MO na MV je snad ve stadiu „uvažování“. Což evidentně úplně stačí, aby byla informace loajálními ministerskými úředníky vykdákána jako hotová věc.

 528. 3Ptakopsku, místo řízku buchtičky se šodó? NIKDY!!!!!!

  Nejhorší můrou školní jídelny pro mně byly odjakživa buchtičky se šodó a krupicová kaše.

 529. Mňo… já píšu sice o něčem jiným, ale v pohodě… 😀 😀 😀

 530. ptakopysku, sociální byty jsou snad ještě horší, než azylák pro cizince. Prchlík určitě časem prchne do Němec, sociální bydlitel zůstává

 531. kaco,
  to je taky pravda. Už jsem tady zmiňoval, co udělá s cenou bytů v lokalitě takové sociální bydlení. Třeba ve dvoře králové udělali sociální bydlení z paneláku uprostřed města. Během týdne zmizelo z baráku všechno kovové, včetně zábradlí u balkónů, pak začalo mizet všechno kovové ze zahrad okolních obyvatel… Dvůr králové jakový specifický. Byzantský v ukrajinském slovesa smyslu… ale díky dotacím tohle dělají i ostatní města, takže během roku vznikne z klidné čtvrti gheto s pořvávajícími opilci a zádumčivými smažkami, vykradenými sklepy, atd…

 532. ptakopysku – ad kuličky pepře – jednou jsem upekla darovaného bažanta a následně jsme z něho vytáhli asi 14 broků. To musel být umělec lovitel… To takovej pepř tam jenom popadá…

 533. No,dnes už to ukradené železo nejde tak snadno udat. Platí se na účet ,anebo posíláním poštou.

  A ceny železa jsou hodně nízké.
  A kdyby majitelé kovošrotů nevykupovali železo,pocházející očividně z krádeží….

 534. 664-Vy asi žijete skutečně v jiném vesmíru.

 535. 666

  Loni jsem vezl něco železa do kovošrotu.Ještě za slušné ceny. pak ceny padly. Ale přiznávám,že nynější neznám.
  Kovošroťáci svorně tvrděj, že nákup klesl o polovinu.
  Jeden majitel sběrných surovostí mi chodí se zubama.

  NoName,

  na prostitutky a jejich zákazníky mám stejnej názor….

 536. (650) Bývala i auta s + pólem na kostře, ale to už asi u nových není. Pokud se – pól připojí k autu, a + na + baterky, funguje to také. Ovšem, proč to tak dělat, to mi uchází, když už člověk k té baterce stejně musí.
  (657) To jsou takový „rozumy pro ženský“. 😛 (čest vyjímkám)
  (661) Ano, pavlačák ve Vsetíně budiž názornou ukázkou.

 537. Jeden majitel sběrných surovostí mi chodí se zubama…

  Že se ve sběrných surovinách vykupují i zuby slyším prvně…
  Halle, předpokládám, že si pan majitel nosí svůj amalgám a ostatní kovy. A ve venku zaparkovaném autě má mobilní výheň, kovadlinku, kladívko a že zubní náhradu si obratem vykove sám. Prdlajs kšeft s takým pacošem…

 538. Jde o to, Halladine, že existuje milion způsobů, jak to kradené železo „legalizovat“, a jediný, komu se to koplikuje je čestný zákazník. Já teď obvykle železo dovezu a nic za něho nechci, dělat tolik papírů kvůli 20 korunám přes účet je fakt zbytečné.
  Zloděje kovů teď sběrny vyplácí pivem (ty méně náročné), penězi bokem, nič se nevyřešilo.

 539. 644 Martine TT
  Pikantule budou asi monstrozní s.ačka. Co mě spíš překvapilo, že jsou v těch končinách i restaurace s menu. Byl jsem přesvědčen, tam každý jí doma a že tam bude maximálně nějaká Pizzerie a pak restaurace Jelenovská.

 540. Ještě mě tak napadlo, jestli to není spíš majitel nějakého zubního vrakoviště. V Orientě se obchoduje s ledasčím.

 541. 657 – to je úplná kravina. Autor se domnívá, že se nad vybitou baterií bude flákat uvolněný vodík v dostatečné koncentraci. Pouze doporučuji, zejména startujeme.li z vozu do vozu . propojit nejdříve zemnící kabel a pak teprve kladný, aby se eliminoval případný, byť velmí zřídkavý, statický náboj, s kterým se nekamarádí některé polovodičové prvky jimiž jsou moderní auta zaplevelena.

 542. 673-ale se železem ne, to už bdělý úředník pořešil 😉

 543. Ještě řekni, že to není díra ve státně-tržním prostředí – STK na zubní protézy, vyřazení protézy z provozu, potvrzení o ekologické likvidaci. Evidenční prohlídka při přestěhování držitele protézy… vše samzřejmě za poplatek. Když může projít parlamentem EET, tak proč ne tento zcela nový segment péče o Občana.

 544. 678-EEP – Elektronická Evidence Protéz ? Spojená s Centrálním Registrem Protéz – CRP ?
  To není špatný nápad !

 545. No vidíte, a Hallovi se to, soudě podle jeho pohrdavého smíchu, nelíbí. Takoví jako on jsou brzdou radostného vývoje naší rozvinuté evropské společnosti.

 546. A přitom si datový tarif už platí, takže jenom klikne v Aplikaci z Ministerstva -a celá historie Protézy je na obrazovce ! 😉

 547. 674 Dušane, jesliže ve startovaném není odpojená baterka, na pořadí nezáleží. Statika se vybije přes baterku. Zem se propojuje první, protože je to elektrotechnický zvyk. Z různývch důvodů rozumný, třebaže mnohdy na tom nezáleží. Ale proč na tom přemýšlet. Blinkry dávám automaticky, ne podle toho jestli je v blízkosti jiný vehikl. Ruka šátralka ho hodí sama.

 548. Mně se už víckrát vyplatilo (stejně jsem ji ji pořídil pro jiný účel, tak co se má co flákat) vozit našťouchanou olověnou gelovku 12V/7Ah. Stačí propojit se startovací, počkat tři minuty a nastartovat. Pak chvíli nechat připojenou, aby se došťouchla.

 549. skimici, kupodivu jsou i v Asii (za viaduktem) lidi. Většina restaurací se drží díky poledním menu. Cena většinou 69, ale jsou i dražší. Chodí tam úředníci nebo důchodci, někde se i rozváží. Musím říct, že v Praze jsou meníčka často levnější než na venkově. To je trh.

  Nedávno tu Halladin psal Foundrymu, že taky občas kecá. Já jsem to sice nezaznamenal, ale v hospodě „U zubaře“ jsou dál než v Restauraci na konci vesmíru. Sběrny a železný šrot – tvl.

 550. Schumi, nebylo by snazší pořídit si takové auto a takovou baterku, abys startovací kabely i tu tvoji gelovku nepotřeboval? Já jsem docela zralého věku (kurva starý) a nastartoval jsem dokonce i na 1. ledna 1979.

 551. (671) No však to píšu … nic nového, pár pověr navíc. Kabely jsem si pochopitelně dělal sám, takže ne z tenkého hliníku v tlustém plastu, ale klasická tlustá měď. Slabý bod jsou stejně svorky a přechoďák na nich.

 552. A ideální, pokud se motor alespoň otočí a svíce jiskru hodí, je etér. Trochu špricnout do sání a už to ožije.

 553. Ptakopysku, neberte mi iluze. Do Dvora Králové jsem jezdila k tetě každé válečné prázdniny a bylo to tehdy blahobytné město s nádherným koupalištěm, úpravným náměstím s podloubími a hotelem Central, tenisovými kurty a zahradami kolem vil továrníků a ostatní městské honorace. Na nádraží , do nemocnice a na hřbitov bylo sice daleko, ale to dítěti nevadí. Sice ze Dvora někam zmizeli všelijací ti Deutschové a Sochorové, tu do plynu, tu do Anglie, ale o tom se před námi nehovořilo , lidé žili, jak byli zvyklí. Přetřásaly se problémy, kde sehnat předválečnou látku na šaty, kávu nebo čokoládu. Nám dětem stačily šumáky od místní firmy Alan, lízaly jsme je ještě nerozpuštěné, až nám obarvily jazyk do červena. Navštívila jsem Dvůr ještě krátce po sametu a už se tam nehodlám vrátit, protože známky rozpadu a zmaru byly už tehdy patrné. Ze sentimentality jsem v kupónovce upsala své body Jutě a dost jsem na tom vydělala.

 554. 685 Martine TT
  Schumi takové auto určitě má. Kdo ví, jestli tam taky nemá ten opruz jak to po zabrždění na křižovatce vždycky chcípne a když povolíš brzdovej pedál tak to zas nastartuje. V mým autě to už ani nejde na trvalo vypnout. Jenom na chvíli ale jak z auta odejdu a přijdu, tak se to zase zapne. Palicí do hlavy debilovi, co to vymyslel!
  Ale u Schumiho je to imho kutilství 🙂

 555. Baubo,
  loni kupříkladu byl městu darován strom a při instalaci na náves ulomili špičku. Jestli myslíte, že tu špičku nějak přidělali, nebo postavili jiný strom, tak se pletete: http://jdem.cz/bwtrx4
  Jestli vám připadá, že vánoční strom takňák nesvítí, tak to vám připadá správně. Osvětlení bylo po slavnostním rozsvícení sejmuto, aby ho obratem ruky neukradli a neprodali do sběru již zmiňovaní sociálně vyloučení spoluobčané. Neboť Dvůr Králové sice disponuje služebnou státní a městské policie http://www.mpdk.cz/Default.asp?IDC=224 , ale tito služebníci podle všeho nejsou schopni uhlídat ani královédvorské hlavní náměstí. Náměstí jako takové bylo revitalizováno tak dlouho (několik let), až svoji činnost odpískala většina obchodníků, protože tam nechodil nikdo, kdo tam nemusel, aby si nezlámal hnáty. Takže po výsledné revitalizaci je na náměstí poněkud…. mrtvo. Ale třeba je tomu letos již lépe a radostněji a po vyhnilých podnikatelích prvního gardu nastoupili nějací další.

 556. 688 — Nojo, Baubo, řekl bych, že už v 60. letech se Dvůr rozpadal také, ovšem jinak. Takové Královédvorské textilní léto (na stadionu, a možná přesahující do dvorů textilní průmyslovky) bylo sice pro dítě fascinující podívanou, vřetena s barevnými bavlnkami vířila a tajuplně spřádala stužku, kterou asi mám ještě někde smotanou a schovanou, ale zároveň si matně pamatuji trosky právě bourané synagogy, rozšiřování ulice k Oční škole, secesní fasády přestříkávané brisolitem (a za tím účelem zbavované přebytečných detailů), mizející domky na perimetru, (pseudo)barokní štuky probourávané wafkami, a asi bych si vybavil i leccos dalšího…

  Musím teď do terénu, ale chcete-li a sdělí-li mi laskavě někdo Váš e-mail, pošlu Vám odkaz na pár fotek té staré slávy, beztak se mi tu už válí po disku přespříliš dlouho.

 557. 694-doufám, že si uvědomujete, že se narodila, žije a trénuje v Asii za Negreliho viaduktem…

 558. 695 nepřehánějte. Martin mluvil o restauračním ruchu podhorské vesničce kdesi severovýchodně, zatím co Žďár je už v zásadě pražská periferie.

 559. Sáblíková je dobrá!
  Zjevně má, vůči soupeřkám, výhodu mnohem delší výdrže. V tom na ni prostě nemají!

 560. Přesně tak Rputi. Má v sobě vytrvalost a navíc dynamiku mladý hubený holky. Je to vidět i na kole. V pohodě na závodech ty holky do dlouhých kopců vykousne.
  No Name. Není to někde tam co má Zeman chalupu?

 561. 702 vypadá to jako VIP taxi z levnýho bordelu 🙂

 562. 703

  Nedokážu posoudit,já tam nikdy nebyl 😉

 563. To jako že chodíš jen do drahejch?

  A to se jako levičák nestydíš? 😀

 564. maYdo 😀
  dobrý, špatně jsem formuloval. Nachytala jsi mě 😀
  Opravuju, nebyl jsem v žádném 🙂

 565. Ehm, ehm…
  (Nejen) já jsem to říkala! 🙂
  A co na to strýček Bureš? Očekávám slova jako: „No vidíte, jaký jsou ty živnostníci lumpové. Já jsem vám zlevnil, já jo, ale VONI…?“

  „Většina provozovatelů restaurací a hospod se po plánovaném snížení daně z přidané hodnoty (DPH) u pokrmů a nealkoholických nápojů z 21 procent na 15 procent zlevnit obědy či večeře nechystá. Daňovou úlevu od státu vnímají zpravidla jako kompenzaci za pořízení potřebného technického vybavení, vyšší administrativní zátěž a provozní komplikace, které souvisejí se zavedením elektronické evidence tržeb.“
  http://www.novinky.cz/finance/394568-obedy-v-restauracich-zrejme-nezlevni-vzkazuji-hostinsti.html

 566. 709

  Tojsou všechno předpovědi na houby,když nikdo celkem nic neví,anejsou ani zkušební verze eet.

 567. 685 Martine, auto startuje velmi svižně. Jenže většinou ho využívám na cesty mimo město. A tak když delší dobu stojí v garáži a navíc nechám nedovřené, něco tam svítí a vycucá baterku. 37Ah není tak mnoho. Pak potřebuju jet, udělá to ah uh h… A šlus. Nabíječka to neoživí tak rychle. Jednou jsem ani nabíječku neměl po ruce. Nikdo s autem na propojení nebyl po ruce a nad to nejsou tak dlouhé kabely jak by byly zapotřebí. Vzpomněl jsem si, že mám nabitou gelovku. Nastartoval na první pokus. Od té doby ji vozím, nejen pro sebe. Kdyby někdo měl stejnou potíž, je to jednodušší než propojovat auta.

 568. Dobré dopoledne,
  Jak typické 😀 :

  Mladá, čerstvo vyštudovaná blonďavá psychologička, nastupuje do prvej práce. Stala sa psychologičkou na základnej škole. Hneď od rána behá a hľadá nejaký „problém“. Vyjde na školský dvor a tam vidí skupinku chlapcov, akosa hrajú. Vtom si všimne jedného, ako stojí neďaleko, len tak – krok vlavo, potom dva doprava…
  Psychlogička si hovorí: No, to je jasné, introvert, začnem s ním ihneď terapiua zapojím sa do hry…!
  Podíde k nemu a milo ho osloví:
  „Čože sa deje, zlatko? Prečo sa nehráš s ostatnými a len poskakuješ tu doľava, tu doprava? Máš nejaké problémy sa zaradiť k ostatným alebo ťa šikanujú? Zver sa mi, mne môžeš plne dôverovať.“
  A chlapček prekvapene odsekne:
  „Teta, choďte do kelu, ja som brankár.“

 569. Bezel tady kdysi v televizi serial o strasidlech „Addams family“ nebo tak nejak. Pri uvodnich titulcich jela kamera takovou tou ulici rodinych domku, slunicko,pohoda.
  V prostredku ulice domek rodiny Addams, nad nim cerny mrak , zatazeno ,prsi ,vitr, zkratka nepohoda….. takhle nejak si predstavuju Bechyni…..

 570. Na Bechyni mi nesahejte. Mají tam krásnej betonovej most, pod ním vodácký tábořistě a v hotelu na náměstí mívali obrovskou fotku, jak ten most vypadal, když ještě nebyl a bylo tam šalování, připravený na vylitý betonem 🙂

  Taky tam měli velmi zvláští pokrm – uzený s bramborovou kaší a to uzený bylo obalený v trojobalu a usmažený jako řízek.

  A byla tam pohoda, jaká může být jen na vodě, když je krásně a léto, sluníčko, teplo. Jediný, co byla vada na kráse, byly lítající tryskáče.

 571. 716 maYdo !
  I pražený červy z rozkoplýho pařezu jsem kdesi daleko jedl ale uzený v trojobalu nevěřím!

 572. maYdo,
  odesláno na volny.

  skimici,
  potvrzuji, to vymejšlel nějakej Valenta, ještě to pamatuju z 90 let – pak nějak přestal. 🙂

 573. Proč by nešel udělat řízek třeba z uzené kotlety ?

 574. Halle,
  udělat to jde, ale nějak ta smažená strouhanka s uzeným nejdou dohromady.

 575. Škoda uzenýho, Halladine, udělej si radši kaplickou cmundu 🙂

 576. 723 ale jdou. Jen musí být dobrý kuchař. Třeba nějaký Hlad. Má všechny michelinské hvězdičky.

 577. Toto jídlo vzniklo náhodou. Chtěla jsem krkovici upéci s knedlíkem a zelím a rodinka dostala chuť na řízky.

  Komentáře se zdržím….

 578. Skimici,

  spousta dobrých věcí vznikla náhodou. Třeba penicilín. A mít odvahu vstoupit do neprobádaných vod je skvělá věc.

 579. 728

  A když hodíš do googlu smažený uzený říézek,je toho fůra.

 580. Pro mě za mě ať si obalí třeba psí nohu 🙂

 581. Halladine, a co takhle obalovanej knedlík? To taky najdeš na internetu.

 582. Rputi, ty fotky jsou skvělý.
  jeden snadno pochopí, proč na mostu, kterej je celej z betonu, se uživilo víc tesařů, než zedníků a betonářů.

 583. Není to nic tajdův? Můžu to případně ukázat kolegům?

 584. On ten Láďa Hruška se se svými recepty neztratí. Nakonec jsou to recepty „z českého lidu“. Já jsem takhle narazil na recept, kdy ke knedlíku byl přidán plátek salámu či co to bylo a celek byl obalen jako řízek. Autorka receptu poznamenala, že „mimískovi chutnalo a manža si čvachtal“. Můj dobrý, leč poněkud hulvátský kamarád poznamenal, že být soudcem u nějž by onen „manža“ žádal o rozvod, tak by ta věta sama o sobě stačila jako důvod k rozvodu. A předložení oné krmě by pak omlouvalo i menší domácí násilí.

 585. dvd, tak přesně tohle jsem doporučovala Halaldinovi 😀

  Ale už tam nebylo, jak „mimísek“ tuto pro kojence vskutku hodnotnou krmi strávil.

 586. 736 dvd
  Mimísek !!!!
  Evidentně navíc není neplodná a bude to šířit…

 587. 738

  úplně mi stačí knedlík s vejcem. Na knedlík se mi nechce špinit tolik talířů 🙂

 588. 738

  Houby přesně, jsi škrťa ,a chtěla jsi mi to vnutit bez šunky ! 🙂

 589. 704 zato knedlík s vejcem jemně posypaný petrželkou a s kyselou okurkou nebo rajčatovým salátem považuji za naprostou lahůdku kterou si tak jednou do roka dopřeju když s na to náhodou vzpomenu a ještě většínáhodou mám doma knedlík.

 590. maYdo 734,
  samozřejmě ukažte. Ona je to ze stavařského hlediska úplná lahůdka. Já jsem laik a tiše nad tím umětelstvím slintám. Je to nádhera!

 591. skimici 742,
  ale takové knedlíčky musí být pečené na sádle a ne mastné stolním olejem, není nic horšího, jak knedlíky s vejcem domrvit!

 592. Uzenou krkovici v trojobalu měla na jídelním lístku jedna restaurace na Smíchově pod názvem Cikánský řízek. Jen ta krkovice byla pod trojobalem ještě namazaná hořčicí.

 593. >dvd,
  on ten „manža“ mohl být dle úsloví „jakej šel, takovou potkal“, a třeba si nad tím fakt čvachtal 😀

 594. Lidé jsou různí.Jeden pán se nechal rozvést,protože mangelka jednou za 14 vařila guláš. 🙂

 595. Kvůlo guláši bych se nerozvedl. Maximálně bych ho nejedl. Ale jednou za 14 dní? To je divný. 14+14=28. Nebyla za tím nějaká vleklá psychosa cyklicky související s periodou? To bych pak rozvodu rozuměl.

 596. Halladine nenapsal , že za 14 dní, jen že jednou za 14.
  Možná ho taky vařila jednou za 14 týdnu nebo měsíců 😀

  a taky nevíte, jakej ten guláš byl.

 597. Skimici,

  jednou za 14 dní,pokaždé na 14dní 😀 😀

  Ty dny jsem nedopatřením vynechal já 😉

 598. Muhehehe!
  Holt to Andělíně kazej! 😀 😀

  …„Dostali jsme demarši, co si to dovoluje V4 bavit se s Bulharskem a Makedonií o ochraně vnějších hranic. Nebudeme nečinně přihlížet, jak k nám přichází tisíce migrantů,“ uvedl Fico. Neřekl ale, kdo stížnost poslal…
  …Podle německého listu Die Welt se země skupiny V4 staví výslovně proti snahám německé kancléřky, která hodlá řešit uprchlickou krizi skrze zapojení Turecka…
  http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/394704-zeme-v4-se-v-praze-chteji-postavit-planum-merkelove-pisi-nemci.html

 599. 752 Rputi
  … nechci mu křivdit, ale rozdíl mezi postojem Sobotky a Fica je imho dán hlavně termínem voleb. Už snad za 5 neděle? A Fico prostě vidí, k čemu došlo v Polsku. Uvidíme po volbách.

 600. Bez ČR ( a tedy bez Sobotky ) by V4 nefungovala,jak funguje.
  Prostě má V4 dva zlé policajty ( Orban , Fico) a jednoho hodného policajta.

  Jenže hodnej a zlej policajt pracují vždy ve shodě. 🙂

 601. Halle
  Neschází Ti tam někdo čtvrtý?
  O Sobotkovi uvažovat v kategoriích „hodný nebo zlý“ při vší úctě nedokážu. Možná „xxxxx nebo ještě xxxxxxx“.

 602. skimici,

  Sobotka celkem drží hubu, takže na něj neútočí jako na Fica nebo ORbana.
  Tím pádem z něj nemohou udělat někoho,s kým se nedá jednat.

  Ale ve skutečnosti V 4 funguje jednotně.Aspoň od té doby,co se v Polsku změnila vláda.

  I ČR posílá na Balkán policajty,jednotně s ostatními, a tuhle konferenci,co bude v pondělí svolal Sobotka.. On taky pozval ( bez pochyby po dohodě s ostatními) ty Makedonce a Bulhary.

  Sobotka je bezbarvej, atraktivní je jako špinavá fusekle,ale blbej není. Já s ním dvakrát mluvil.

 603. Halle,
  ta sesle se pod Andělínou zjevně kývá víc, než se veřejně říká. A Sralbotka to ví, což znamená, že se až tolik nebojí a sichruje se.

 604. Rputi,
  uvidíme. V pondělí summit V4,koncem týdne summit EU.

 605. 758 — Víte, Halladine, bylo by hezké, kdyby to tak opravdu bylo, ale zní mi to spíše jako wishful thinking. Navíc ono by z hlediska obhajoby českých zájmů asi nestačilo, aby o přací myšlení nešlo s pravděpodobností 90 %, stejně jako byste asi nelezl do éroplánu, kdyby pravděpodobnost, že nespadne, byla jen takto vysoká — ledaže byste měl své vrahy v patách a tohle letadlo by byla Vaše jediná šance.

  To už byste myslím mohl rovnou tvrdit, že být Sobotka u moci v době, kdy nám EU vnucovala Lisabonskou smlouvu, dokázal by ji Vámi popisovaným mírným a nekonfliktním přístupem zamítnout…

 606. Docela informativní reportáž:

  „…Syrské opoziční skupiny budou nadále bojovat bez ohledu na mírová jednání. Vyjádřili se tak zástupci Syrské svobodné armády a organizace Ahram aš-Šam, které kontrolují některá hustě zalidněná místa na severozápadě země. Dnešní Sýrie je rozdrobená na několik částí a ovládá ji kromě vlády a Islámského státu na sto dalších ozbrojených frakcí…“
  http://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/asie-a-oceanie/chceme-dal-do-nemecka-tady-nebudeme-syrie-po-ctyrech-letech-valky_372329.html

 607. Je zvláštní, že o tom, že Turci začali bombardovat přes hranici syrské Kurdy, není zatím na ČTK ani slovo. A přitom to je zpráva minimálně dvě hodiny stará. Asi ještě nedostali správné noty…

 608. 762 Zpátečníku
  Netušil jsem, že jste takový drsňák. Ad ten příměr s LS 🙂

 609. Zpátečníku,
  jistě to může být i jak myslíte Vy.

  Vyjadřuju svůj názor, a opravdu nemusí být správný. Váš ostatně taky ne. Uvidíme.
  podle skutků jejich….
  No a s tou Lisabonskou smlouvou – opravdu nepředpokládám,že by ji tehdy Sobotka zamítl, být u moci.

  Ale holt od té doby už uběhl dost dlouhý čas, a názory lidí se mění.
  I já býval eurohujer.
  Jen blbec nikdy nemění názory (c) Zeman.

 610. kurdská YPG siotevřela kancelář vPraze.
  Právě bylo oznámeno v ČT

 611. LS je samozřejmě pro neomarxisty zásadní, takže by imho neprotestoval ani teď. Je to podobné jako ukotvení vedoucí úlohy strany. Tím to dává perspektivu.

 612. skimici 768,
  nejsem si tak zcela jistá. Doba je turbulentní, hranice zlomu markantní a jde zejména o to, aby korýtko nezůstalo na opačné straně. Vůbec to není tak jednoduché! 🙂

 613. 769

  Mám dojem,žeSobotka slíbil podporu Cameronovi v jeho snahách o změny. Aspoň v něčem.

 614. Fujtajbl vpodvečer,
  zesnul Bořek Šípek, Albert Speer Václava Havla. Oba pánové prosluli tvorbou ekvivaletní velikosti svého vůdce.
  Jdu se kouknout, jestli už to někdo zmínil.

 615. OT: Tedy, už hezkých pár týdnů tady chci ocitovat jeden důležitý odstavec textu, jenže jsem již všeobecně a zejména morálně zdegeneroval natolik, že vzdor této důležitosti jsem líný ho opisovat ručně. Proto jsem si dovolil toto řešení: http://www.uschovna.cz/zasilka/HL46VLMYZC8394VE-4HW/ — tady mne skoro nikdo nečte, takže by 30 stažení mohlo stačit. (A mezitím třeba bude AeroKarel tak laskav, že jej přemístí na Rajče.)

  Je to z doslovu Aleny Wagnerové (https://cs.wikipedia.org/wiki/Alena_Wagnerov%C3%A1) k románu Libuše Moníkové, snad k Pavaně za mrtvou infantku. Domnívám se, že každému stojí za to, promyslet si, nakolik to platilo tehdy a nakolik to platí dnes. Poznamenávám, že vzdor tomu, co ten odstavec říká — či snad v souladu s tím? — je jeho pisatelka (jak jsem krátce a možná mylně zaznamenal) eurohujerkou doposud.

 616. 768

  Ježišmarjá, zase …

  Přečti si konečně https://cs.wikipedia.org/wiki/Neomarxismus

  V současném mediálním diskursu bývá pojem „neomarxismus“ užíván povrchně a propagandisticky jako dehonestující nálepka pro řadu odlišných liberálních, levicových a ekologických postojů, aniž je jakkoli zřejmá jejich vazba na Marxovu teorii. Záměrem tohoto nálepkování bývá zejména snaha diskvalifikovat tyto postoje jako údajná kryptokomunistická rezidua.[1] Těžko obhajitelnou je obzvláště snaha považovat multikulturalismus za součást neomarxistické agendy; multikulturalistické ideje se totiž od počátku v 60. letech rozvíjejí ve zřetelné opozici k hegelovskému a marxistickému myšlení.[2]

 617. 768 — Nojo, skimici, jenže jaký je Sobotka neomarxista? Ten má kořeny dost jiné; a jen takhle od boku bych si dovolil vypálit názor, že ze všech polistopadových premiérů má své politické přesvědčení nejmělčí a nejslabší.

  765 — Jenže, odložíme-li nachvilku (černý) humor stranou a porovnáme-li si — alespoň jak se nám jevily skrz media — tlaky na přijetí LS s tlaky na přijetí 3i, ty první dost možná vypadají o hezký kus krotší a méně brutální. (Však taky podstatným způsobem podmínily ty druhé.)

 618. 774

  ze všech polistopadových premiérů má své politické přesvědčení nejmělčí a nejslabší.

  Docela správně.

 619. Jo, PeS už měl nekrolog. Já bych jenom poznamenal, že až vyhoří Národní muzeum do základů – uvědomte si, že zatím na baráku pracují úkáčka se sbíječkama, což je okresní přebor, ale až nastoupí klempíři, to bude jinej fičák – že nevím, kdo architektonicky zmákne nové. Kaplický to má za sebou, teď Šípek… Víte někdo ještě o nějakém dalším architektovi, se kterým se přátelil Václav Havel a je dosud naživu? Jestli udrží tužku, či myšlenku je celkem vedlejší.

 620. 773 — Ona je taky otázka, kdo to na tu českou Wikipedii vlastně píše… (Každý si může porovnat s jinými jazykovými mutacemi.) Ale ohledně Sobotkova neomarxismu jsme ovšem věcně ve shodě.

 621. 777

  v englické verzi heslo chybí ,vněmecké jeobdobné jako české

  Protože neexistuje žádný uzavřený neo-marxista pohyb, žádná organizace a zřídka lidé, kteří si říkají neomarxističtí, jasné vymezení patřící do Neo-marxismus je obtížné, někdy použití termínu je libovolná; v současné politické debatě často všeobecné firemní či kapitalismus kritické pozice jsou nespecifické – pak většinou myšlena jako negativní hlas – tzv neo-marxista. Také neexistuje jednotná teorie, můžete určit pouze obecné charakteristiky.

 622. 779

  jinými slovy- pojem neomarxista je tak neurčitý,že by bylo možné označit za neomarxistu i skimice 😀

 623. Proč by se nemohlo zcela volně používat termín neomarxista, když ti, kteří jsou tak označování, zcela volně používají termín neonacista?

 624. 780

  já nahradil v české adrese neomarxismu postupně cs de a en.
  holt v té anglické adrese chyběla ta pomlčka 🙂

 625. termín neonacista nepoužívají jen marxisté a neomarxisté.
  A řekl bych,že termín neonacista je definován daleko pregnatněji než neomarxista.

  Jak se píše v englické wiki

  There are many different „branches“ of Neo-Marxism often not in agreement with each other and their theories.

 626. 782 — Správně, dvd! Ovšem problém je teď spíše v kvalitě debaty. Ta (jako již kolikrát) probíhá víceméně dle schematu:
  Zpátečník: Cožpak je Sobotka Pygmej?
  halladin: Ve skutečnosti má název Pygmejové širší obsah. Wikipedie k tomu uvádí

  Raději bych přece jen pozornost ct. obecenstva orientoval k 772… (
  http://www.uschovna.cz/en/zasilka/HL46VLMYZC8394VE-4HW/ )

 627. 783 — Anglosasové prostě nemají rádi dlouhá slova, proto ta pomlčka. Nakonec je tam ještě taky ten levý sloupec…

 628. Ostape,
  to si chce pustit RT. Před chvílí tam vysílali Erdogana, který hulákal, že USA podpora Kurdů zanechala území plné krve, a pak pro změnu John Kirby tvrdil, že Washington Ankaře, přestože jsou jinak nejlepšími přáteli, vůbec ale vůbec v otázce Kurdů nerozumí… chvíli to vypadalo, že jsem klikla na nějaký estrádní kanál (původně jsem hledala CNN, ale tam běžela reklama). Myslím, že změním pořadí zpravodajských kanáolů na svém ovladači… Jo, a web „první zprávy“ o tom reportuje.

 629. 786

  Díky za tip, toho levého sloupce jsem si zatím jaksi nevšiml. Moc často jinojazyčné verze wiki nepoužívám

 630. A poněkud OT prosba o nápad – co jiného udělat s lososím filetkem, než lehce na pánvi na másle ? Koupila jsem asi trochu víc, dá se to nějak např. zapéct s krustičkou v troubě ?

 631. Matzurko, třeba těstoviny s lososem a špenátem. skvělá krmě, ale toho lososa se nespotřebuje moc, to je spíš tak když je toho víc a něco zbyde.

  Nebo opečeného na grilu s nějakou lehkou omáčkou. Třeba petrželovou.

 632. namarinovat s cukrem,solí, koprem, strčit na den dva do lednice.

 633. 2 dvd – ad 782 – mně nějak ty dva pojmy jaxi splývají… Resp. protože nevím, školy nemám, nejsem schopen najít mezi nimi nějaký výraznější rozdíl… (fyzikálně – někde mimo chybu měření…) No a další věc, kterou nechápu, je ta předpona NEO… IMHO – zcela zbytečná!
  Ale třeba mi to někdo příslušně impotentní – teda kompetentní – správně vysvětlí…
  To víte, pane doktore, život je složitý – ale my, PeSové, jsme prostí…

 634. jo, do marinády klíďo i pepř a citronovou kůru

 635. “ strčit na den dva do lednice.“

  To je zajímavý nápad, skimici a někdy ho určitě vyzkouším, ale obávám se, že Matzurka toho lososa plánuje k nedělnímu obědu.

  jo a ta omáčka může být i s koprem, ale rozhodně tím není míněna klasická česká „koprovka“.

 636. 2 Matzurka – ad losos – losososí filátko je naše (s přítulkyní) oblíbená krmě, kor když to připravuju já… Takže: Správně – kousek másla leč k tomu kapku olivového oleje (nejlépe extra virgin). Losos má svou chuť, takže nepřehánět s kořením… Jen trocha soli, bílého pepře a zlehka špetka provensálských bylinek.
  Troubu na 180, dát na otevřený pekáček (nejlépe na tom pekáčku rozpustit předem to máslo s olejem), lososa kůží dolů a neobracet!!! Po cca 15 – 20 min je to skoro akorát, tak v tuhle chvíli já přidávám špetku adžiky a skoro 1/4 l bílého vína (suché) – a nechám povařit v tý troubě skoro do odpaření.
  Příloha dle chuti – nám k tomu nejvíc chutná dobrej tmavej chleba.
  No a pokud to chceš jó extra – tak na vedlejší pánvi na kousku dobrého sádla rozpečeš nakrájený žampióny a hlívu ústřičnou (popř. i jiné houby, máš-li), zlehka podusíš – na talíř naservisuješ ta filátka, k tomu ty podušené houby a všechno to zaleješ trochou toho vypečenýho sosíku.
  K tomu samozřejmě suché bílé víno, pokud nejni, možno i červené… No a pak relaxace, hibernace, po chvíli resuscitace – a neboj se, že toho moc zbyde. Teda pokud jste stejní rybožrouti, jako já s přítulkyní…

 637. No a jinak, kdyby ten losos přece jen zbyl – Japonsko: nechat tak jak je, nakrájet na tenké plátky – někdo bez kůže, někdo to má rád i s tou kůží (samozřejmě syrové) – zakoupit wasabi, rozmíchat se sójovou omáčkou (zelenohnědá konzistence), nakrájet ředkvičky nebo ředkev – nemusí být, kousky lososa uchopit do hůlek a namáčet do té omáčky a požírat, k tomu přikusovat tu ředkev a chleba. Nebo něci jiného. Takže máme jednoduché lososí sashimi, což bylo žrádýlko, který jsem si dopřával při pobytu v Japonsku. Pokud je k tomu něco málo kvalitního saké, atmosféra je dovršena a nemá to chybu. Komu se syrové ryby eklují, má holt smůlu…
  Vzpomínám na dobu, kdy jsem se vrátil z Japonska a bejvalka pořádala mejdlo pro kolegy a kolegyně… No a došla řeč i na ty syrové ryby… A na hlášky typu – to bych asi do huby nevzal apod.
  Já neřek ani slovo, z mrazáku vyňal něco málo rybek, nakrájel, namíchal wasabi se sójovkou a spolu s hůlkama předložil na stůl… No a za chvíli to bylo – no vypadá to hezky, já to teda zkusím ochutnat – jé, vono je to dobrý…
  A za deset minut byly ty talíře vyblízaný do mrtě a nejvíc žrali ti, co předtím tvrdili, že by to nevzali do huby…
  Jó – Grau teurer Freund ist alle Theorie und grün des Lebens goldner Baum!

 638. Turci začali ostřelovat jak kurdské YPG, tak jednotky syrské armády v oblasti nad Alepem v blízkosti tureckých hranic.

 639. Ahoj! Bodejť by turci nebombardovali…
  Zlí zahraniční jazykové tvrdí, že Kurdistán si otevřel velvyslanectví v Moskvě. A Asad, ten hnusnej, demokraticky zvolenej, Rusy podporovanej diktátor drze prohlásil, že chce zpět CELOU !!!, představte si to!, celou Sýrii.
  No a v Mnichově, v duchu dobrých tradic se už zase (bez syrské opozice) dohodli, že boje skončí nejpozději do týdne.
  Úplně v duchu vidím tu Fotku, jak to Hitler sděluje zlomenému Benešovi – pardon! Jak to Merkelová sděluje zlomenému Asadovi… 🙂

 640. PeSi
  Z mrazáku a nakrájel? Nechtěl jsi říci „nalámal“?

 641. 2 skimic – kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten to učí, popř. tlačí kočárek…

 642. 2 Šumavák ad 798 – do toho obrázku Ti něco chybí… Něco mi říká, že je to ten zlomenej Asad…

 643. Šumaváku 798,
  a nebude ona ta absence opozice daná tím, že v Mnichově nemají tak velký stůl?

  Oni se už sice krapet mezi sebou pomlátili, ale pořád ještě asi 100 skupin zbývá …. a kam s tím, že jo?
  Kromě toho se stejně nechali slyšet, že se na nějaké mírové rozhovory můžou to … vyto …

 644. Díky za lososí inspiraci,

  maYda to ttrefila, bude to nedělní oběd. Leč jen pro manžela a dceru, nebe já rybí maso z důvodu alergie nesmím; jen se obávám, že manžel po svém obvyklém způsobu tu rybičku posype vším, co najde ve skříňce s kořením, a v tuku to bude plavat…. takhle totiž obvykle dělá tresku, a dítko má pak zažívací potíže, byť jí to chutná.
  Provensálské bylinky jsou prima nápad,stejně jako ta marináda – ještě se do rána rozmyslím.

 645. A stran Asada,
  dnes prohlásil, že z invaze podezírá jak Turky, tak Saudy, a že to rozhodně bude považovat za akt agrese. Tak doufám, že zítra bude mít RB OSN na stole jeho vyjádření.

 646. RB OSN je totálně „plonk“. Co nevetují Rusáci a Číňani, vetuje USA nebo GB.
  O invazích darmo mluvit, v Sýrii už je Hizballáh i šíitské milice. Mohla by tam být tlačenice.

 647. Evropská unie by měla „vyslat vzkaz, že už více uprchlíků nepřijme“, uvedl podle agentury AFP šéf francouzské vlády při setkání s německým tiskem.

  Francie podle premiéra dodrží svůj slib, že v rámci loňské dohody na přerozdělení běženců přijme 30 000 lidí. Nepřistoupí však na žádné zvýšení tohoto počtu. „Žádné další nepřijmeme,“ prohlásil Valls. „Francie nikdy neřekla ‚pojďte do Francie‘,“ dodal.

 648. Možnost vytvoření takzvaného záložního hraničního systému v souvislosti s ochranou schengenských hranic před přílivem migrantů do EU přes takzvanou balkánskou cestu zmiňoval již dříve český premiér Bohuslav Sobotka. O tomto plánu hovořil předseda české vlády s Ficem během své lednové návštěvy Bratislavy. Slovenský premiér tehdy záměr svého českého kolegy podpořil.

 649. Jj, zimu by to chtělo!
  Pořádnou, aspoň pár týdnů!
  Třeba takovou: https://www.facebook.com/barkingnews/videos/1551560585158842/?pnref=story

  Ono to totiž migranty prý nebaví!
  …Přes čtyři tisíce migrantů, většinou z Iráku, stáhly svou žádost o azyl ve Finsku a chtějí se vrátit domů. Vedle rodinných důvodů to zdůvodňují velkou zimou i nenaplněnými očekáváními ze života v této severské zemi, píše britský Daily Mail…
  http://www.novinky.cz/zahranicni/394710-tisice-migrantu-opousteji-finsko-kvuli-zime-a-zklamani.html

 650. 811 – existuje lepsi dukaz, ze nejde o chudaky uprchliky, ale prachsproste ekonomicke vetrelce?
  Co k tomu rekne striptyzovy amater Janda a dalsi shapironi?

 651. 805 Matzurko
  Dobré ráno. Alergie na ryby je asi otrava. Na dobré věci je to vždy děsná otrava. Naopak alerbie na uzenej řízek by mi nevadila. Tu bych ale ani uvsebe neodhalil 🙂 dá se to alespoň nahradit mušlema, krabama a podobně nebo to bývá zkřížené?

 652. skimici,
  dobré ráno, a ne, pro mne ani nic z moře. Ale zas taková otrava to není, nikdy jsem nebyla příznivcem těchto delikates, chybí mi leda sardinková pomazánka, jak ji dělávala moje maminka 🙂

 653. Pak možná alespoň mořský řasy? Kvůli jódu aby nebylo nutno v zimě olizovat posolený chodník nebo podobně.

 654. Néééé,
  používáme jodidovanou sůl, případně kupuji mořskou, takže chodníky olizovat nemusím 🙂
  Upřímně řečeno, ani z toho pachu mořských plodů nejsem nadšená, takže opravdu ne. V Japonsku bych asi umřela hlady.

 655. Paní Mrkalová to má nahnuté. Pokud Francie odmítá přerozdělování, těžko to půjde prosadit.
  To by mohlo znamenat, že ten milión prchlíků zůstane na krku Německu.
  To se Němcům nebude líbit, veškeré dohody s Tureckem o zastavení divoké migrace a převozu prchlíků přímo z Turecka ztratí smysl.

  A vzbouří se i CDU….

 656. Halle,
  Andělína to má nahnutý tak jako tak!
  Nikdo není takovej blázen, aby kvůli ní přišel o koryto!

 657. OT – pánové, ti, kteří pamatují ještě školu za komoušů. Taky vás dusili skrze dlouhý vlasy? Pro mě naprosto neuvěřitelná komoušská deviace. Jednou jsem se pokoušel namítat, že se – dlouhý vlasy – jedná o primordiální komoušskou módu a že se o tom může soudruh přesvědčit na každém prvomájovém průvodu, kde nesou ikony otců zakladatelů a že ostatně na něj ten neupraveně zarostlý Marx civí při sjezdech přes Husákovo rameno. No, nepomohl jsem si. Ředitelská domluva a naštěstí mě nevyhodili ….

 658. Mi zase po třech dnech ředitel gymplu zakázal chodit do školy v krátkých kožených bavorákách,které jsem zakoupil za 50 Kčs v jednom ostravském bazaru 😀

 659. 820 Halle,
  to je něco jiného. Já jsem hovořil o tom, že jsem měl vlasy dlouhé tak, že mi čouhaly přes límec. Co Ti čouhalo z kraťasů, že se to s. ředitele dotklo?

 660. 819 Skimici, výjimečně se našli otrlí jedinci, kteří na to reagovali extrémně. Vyholenou glocnou. S tím se nedalo nic dělat.

  820 Halladine, asi jsi mu v tom připadal tak nějak sudetsky. Nejspíš to bylo ještě před prezidenskou omluvou tím směrem a propagovanou multikulti módou 🙂

 661. 816 Matzurko, ty se máš. V laborce se můžeš nablízat jódu 😀

 662. Dobrí ráno?

  Co bylo německé? To, co čouhalo z kraťasů?

 663. 819-dlouhé vlasy byly jistou dobu problém i na západ od našich hranic.

  A jak píšete, je to divné, protože jenom sto let zpět měly dlouhé vlasy zakladatelé kdečeho na všech stranách a zřejmě to bylo běžné.

 664. Schumi,

  nejspíš.
  Ale ona to byla docela sranda. Ten první den,kdy jsem přišel, veškeré žactvo vypleštilo oči, a s otevřenýma hubama vytvořilo špalír na schodišti až do druhého patra,kde byla moje třída. 😀

  maYdo ,nečouhalo nic.Všechno bylo schované za padacím mostem 😉

 665. 819 NoName
  a to jsem se ani neodvážil poukázat na vizáž pokrokového soudruha mírotvůrce – Če Gevaru.
  Ten se totiž líbil i soudružkám. Něco jako ten z Pána Prstenů, co si ani ve třetím dílu nestačil umýt hlavu.

 666. JAk to nic? Aspoň kolena Ti snad z těch kraťasů čouhaly, ne? Jináč by to nebyly kraťasy. :-;

 667. 784 Halladine, viz Life of Brian. Například diskuse v hledišti arény.
  782 dvd, také je méně frekventovaný termín neofašista. Baví mě zpestřování jazyka prostřednictvím předpon.

 668. Schumi,
  tak jsi mne přiměl k hlubokému zadumání, ale ne, ani jód an sich ani jeho sloučeniny se snad u mne v laborce nevyskytují… nebo rozhodně ne běžně, tudíž jediné k blízání by asi byla jodová tinktura v lékárničce 🙂

 669. mmch, všimli jste si, že Erdoğan vytáhl proti kouření?
  Jeho vyjádření
  http://www.politico.eu/article/erdogan-puts-out-oldest-turkish-vice-smoking-ban/
  Erdoğan underlined the personal nature of the initiative with a public outburst at an anti-smoking event on Tuesday in his notoriously grand presidential palace: “Fighting against smoking is a personal principle of mine. There cannot be such a thing as freedom to smoke, just as there cannot be such a thing as freedom to commit suicide.”

  Je imho kompatibilní s EU socialisty a černoprdelníky a komouši worldwide a proto má EU říše s Tureckem na palubě veliký potenciál.

  „Nemůže existovat něco jako svoboda kouřit, stejně jako nemůže existovat taková věc jako je svoboda spáchat sebevraždu. “
  Tak to je naprosto přesné. Totalitní povahu všech těchto konfesí (EU socialisty v to počítám) nelze vyjádřit pregnantněji: „Tvůj život Ti nepatří“.

 670. 834-a co budou v Turecku pěstovat místo tabáku ? Jsem měl pocit, že je to tam hodně rozšířená plodina …

 671. 835 tabák můžou dovážet z EU. Ta to dotuje. Předloni ca 5mld eur. Pěstovat můžou džihád.

 672. skimici, myslím, že odmítání „hára“ nemělo moc společného s komunisty. Prostě se dlouhé vlasy „lišily“ – v tom byla (podle mého názoru) potíž. Vzpomínáš na ty debilní televizní šoty, jak kluci měli v dlouhých vlasech vši a podobnou havěť nebo jim tam přímo hnízdili ptáčci? Celé moje okolí souhlasilo s tím, že takoví hároši jsou ostudou svých rodičů a blablabla.
  Já v té době začal pobírat rozum a kluk s hárem byl „jiný“. Tak jsem se zeptal okolí: proč nosí kluci dlouhé vlasy? Legrační je, že na to mně neuměl nikdo odpovědět – věta, že dlouhé vlasy krátký rozum, neuspokojovala mou touhu po vědění 🙂 Kromě toho vedla ke kuriózním situacím, se kterými si moje okolí neumělo poradit vůbec. Tím se dostávám k pointě: podle mého to byla záležitost primárně generační a politická až později. Proč zavádět novoty. Spojit si háro s otcem zakladatelem je strašně složité. Nechat toho odlišného fracka ostříhat je přímočaré.

  P. S. Diskuse o dlouhých vlasech v mém okolí ukončil božský Patino. Kdesi prohlásil, že „som najlepší fotbalista tejto krajiny a nikto mi nebude rozprávať ako dlhé vlasy mám nosiť“ a bylo.

 673. Skimici 🙂

  Ten zákaz sebevraždy vychází z náboženství 🙂

  Spáchej sebevraždu,a pohřběj tě za hřbitovní zdí. Na hřbitovech patřící církvi.
  Něco jako “ Zivot ti dal Bůh a ty nemáš právo….. atd.
  Jak je to u muslimů nevím,ale myslím,že je to podobné. U těch sebevražedných atentátníků
  to asi berou jako smrt v boji za Alláha.

 674. 837

  Vši jsou problém i dnes :-).Školky,školy.
  A navíc se zakázaly účinné látky.

 675. Pánové,
  copak neznáte Formanovo nesmrtelné dílo „Hair“ ? Nehledě na to, že „háro“ měla snad celá tehdejší rocková komunita. Prostě dlouhé vlasy byly snaha se odlišit i protestovat.
  Proč to někteří jedinci nosí dneska fakt netuším, jen málokdo má kadeře, které v tomto stylu vypadají sexy.

 676. [839] A co to má společného s dlouhými vlasy? 🙂

  Na holky snad vši nejdou? U těch přece dlouhé vlasy nevadily.

 677. 837-ale ty dlouhé samohlásky tam Karol určitě neříkal. 😉

 678. Ad háro – my jsme měli na gymplu jednoho poměrně mladýho, leč velmi nesympatickýho profesora. Taky nosil vlasy přes lámec. Podotýkám, že jsem na gymplu byla v letech 1970 – 75, tedy období ještě poměrně liberální.

  Ten kantor byl typickej případ, kterej by dlouhy vlasy nikdy nosit neměl. Mastný, řídký a počínající pleš. Bylo to vysloveně eklhaft. Vlasy mel sice pan profesor mastný, ale jinak byl nemastnej neslanej.
  A ten typ, co svůj předmět neumí učit a zoufale znudí i ty, který by to jinak bavilo.

  Co mně ale dostalo, byla věta mojí mámy, která jednou na mou poznámku o tom, jak je pan profesor nemožnej, odpověděla něco v tom smyslu, že nám přece musí být sympatický, protože nosí dlouhý vlasy.

  Mně se navíc vlasatci nikdy moc nelíbili, prostě mně vlasatí kluci nepřitahovali a hluboce se mně dotklo, že máti to vidí podle nějaký všeobecný představy, že „mladejm holkám se ty dlouhý vlasy líbí“ a že zrovna moje gusto to není jí vůbec nedocvaklo.

  To vnímání, že to je nějaká rebelie a odlišnost jsem pochopitelně po těchto zkušenostech mít nemohla 😀

 679. „A navíc se zakázaly účinné látky.“

  No, já nevím, Halladine….

  Ony ty chemické přípravky přestávají časem fungovat, neb se na ně ty mršky vešky velmi rychle adaptují. To není žádnej blábol, vyzkoušeno na vlastním potomstvu. Zažili jsme asi tři „vší vlny“ a co fungovalo porvé, po druhý nespolehlivě a potřetí vůbec.

  Co funguje, jsou všelijaké oleje, který ty potvory neotráví, ale udusí.

 680. Posloucháte někdo Moravce a Jermanovou? A jak na tom jste? Už k vám míří eRZeta? To je neskutečné…

 681. To je nějaký druh sadomaso – kazit si nědělní oběd s VeMenem ???
  Ale jako jinak nic proti gustu, že…….

 682. Ostape,
  oni komouši dost dali na prevenci.
  Ovšem měli pojem i o tom,co jim může projít.
  Ostříhání kluků jim vzhledem ke konzervativnosti části obyvatelstva mohlo projít,
  ovšemostříhání děvčat by už přes ty konzervativce neprošlo. I konzervativce v řadách komoušů

 683. Na vši spolehlivě účinkují psí antiparazitární šampony, navíc zdaleka neničí tak vlasy jako Orthosany a jiná svinstva.
  Odzkoušeno vlastnoručně, když jsme katastrofu zjistili v sobotu večer a já nebyla ochotná čekat do pondělka. Tož jsem vzala, co bylo po ruce!
  A dokonce, na rozdíl od humánních preparátů, to uvolňovalo i hnidy, které pak šlo velmi snadno vyčesat.

 684. [847] No mně spíš jde o validitu toho argumentu. Dlouhé vlasy u kluků plodí vši a jinou verbež a u holek ne? Nebo snad je četnost výskytu breberek u holek větší? Samé otázky… 🙂

 685. Dlouhé vlasy u chlapců byl projev buržoazní prohnilosti a přes to nejel vlak!
  ÚV nesnášelo jakýkoli odpor, neb každý odpor byl zárodek kontrarevoluce, tak proč od něj čekat toleranci k háru?!

 686. No toto….
  v radiu hrají „Cikánko ty krásná…“
  To se může?

 687. 847 -Halladine, to chceš jako naznačit, že u ostříhávání mániček šlo výhradně a jedině o péči o zdraví lidu,
  konkrétně v tomto případě o prevenci výskytu vší? 😀 😀 😀

 688. Rputi,
  čerstvá zkušenost – už ani psí šampóny ne… 🙁 A ty „olejíčky“, co mají vešky udusit, bych výrobcům nejraději nacpala do…, hnidám to neublíží a tak to znamená co tři dny provést kúru, pak cca třikrát obyč šampónem, aby se ten olej z vlasů dostal a dítko mohlo do školy, a pak hodinku až dvě vyčesávat hnidy.
  Co nám letos pomoohlo je novinka, nejenomže dusí, ale i vysušuje včetně hnid – takže to vyčesávání není tolik esenciální.
  Ale teď tuhle pohromu ve škole vystřídala epidemie příušnic, tak máme „veselo“ i tak.

 689. OT dotaz,
  taky se od rána nemůžete dostat na webovku aktuální konflikty ?

 690. 837 jéé, ahoj MP
  něco na tom bude s tou odlišností. Staří tesiláci, kterým už kvalita porostu dlouhý vlas neumožnila to možná vnímali úkorně 🙂
  Jde přitom o hovadinu. Sám jsem míval vlasy jednu dobu do půl zad. V zásadě jenom proto, že to tesiláky sr.lo 🙂

 691. Ostape, řekl bych že holky chytají breberky snadněji. Když se nakloní ,dlouhé vlasy se leččeho a leckoho dotknou.

  Ne nadarmo bylo první,co kdysi odvedence na vojně čekalo bylo ostříhání do hola.

 692. Matzurko,

  nefunguje to. Mám podezření ( Protože AK vznikly loni touhle dobou )že Mepu prošvihl zaplatit za další rok hosting , a stránky byly zablokovány.
  Uvidíme,co bude zítra.

 693. [854] Matzurko, majitel domény platil prodloužení na poslední chvíli a v pátek nestihla platba dojít na cílový účet. Takže je momentálně doména v karanténě a začne fungovat snad během pondělka.

  Prozatím je možné si ručně přidat do host tabulky příslušné adresy. Pod Windows je to soubor C:\windows\system32\drivers\etc\hosts, pod deriváty Unixu jde o /etc/hosts. Jen do něj doplnit tenhle řádek:
  46.28.105.126 http://www.aktualnikonflikty.eu aktualnikonflikty.eu

  Doporučuji ho tam nezapomenout a během příštího týdne ho zase smazat. Pokud by v budoucnu přesouvali server na jinou adresu, mohlo by to dělat problémy.

 694. Hmm, místní redakční systém je poněkud aktivní. To http:// v dotyčném řádku být nemá, jen obě varianty názvu serveru.

 695. hm, tuhle radu jsem obdržel, ale příslušné soubory ve windows nenašel

 696. Halladine, nemáte v nastavení Průzkumníka zaškrtnuto aby vám skrýval systémové soubory? Zkuste tu cestu zadat přímo do adresního řádku:
  C:\windows\system32\drivers\etc\

  Každopádně pokud se do tam dostanete a otevřete to třeba v notepadu, stejně vám to nejspíš nepůjde uložit, alespoň pokud máte zapnuté UAC (což je výchozí stav). Nejrychlejší cesta je vykopírovat (nepřesouvat!) si ten soubor na plochu, upravit ho tam a pak ho zase nakopírovat zpátky (opět nepřesouvat!).

 697. už našel,ale opravené nejde uložit,chybí mi zřejmě práva

 698. 837 Modrej, přesně tak. Boj proti dlouhým vlasům nebyl otázkou primárně ideologickou, ale obecně kulturně generační, která se do ideologické promítla jako do substrátu.
  S obecnou buržoazní kulturou to nesouviselo, ta obecně dlouhý vlas odmítala tak jako ta na opačné straně železné opony. (Dtto „rokenrol“. Na naší straně paradoxní v tom, že revoluční „avantgarda“ se sama udusila v tesilu. To se jeví jako obecné. „Mladý buřič, starý konzervativec. Na sobě pozoruji opačný posun. Háro bych měl do půl zad (tedy kdybych ho měl, a baskytara by byla součástí mého já. Nechechtej se mi, jo…, představovat si snad můžu)
  Samozřejmě, až na výjimky v „hudební kultuře“, kteréžto jejími zdejšími obdivovateli i odpůrci byly vztahovány na kulturu obecnou. Třebaže obecná realita taková nebyla. Buržoazní konzervativec by si komunistickým v lecčem velmi notovali. Odpor k dlouhým vlasům také souvisí s mírou militarizace. Krátký sestřih je u vojska historickým a praktickým zvykem. Aktuálně i u policie, jak můžeme pozorovat u některých postižených různě „akčně“ vyholených jedinců. Znak subkultury.
  K dlouhým vlasům obecně, každému sluší něco jiného. Záleží na typu, věku…Co jednomu sluší, jinému nesluší. Krom toho nejde o samotnou délku, ale o sestřih a celkový styl.

 699. [863] Mě už kolikrát napadlo, jak se současný odpor k „sexismu“ a „sexuálním stereotypům“ do jisté míry kryje se starým dobrým vyžadováním „mravnosti“… 🙂

 700. skimici, ten tesil – klasický generační konflikt. Už nevím, jak se jmenoval film o Alanu Freedovi, ale tam byla v hlavní roli stejná potíž, jen háro nahradila hudba. A byla mela stejná jako s hárem.
  Já měl háro delší než do půlky zad a bylo mně fuk, co si o tom někdo myslí. Jednou v tramvaji nám chtěl jakýsi pán cosi vyprávět o našich vlasech a můj nejlepší kámoš mu sdělil, aby s tím chvíli počkal. Že na příští zastávce vystupujeme, pak ať povídá cokoli. Chápal jsem to jako odznak nebo příslušnost k davu. (A kdybych ty vlasy měl, tak ho nosím dodnes, doba nedoba, tak se Schumi nechechtám, ale slzím :-))

 701. 865 Ostap Bender
  sexovat se nemá anebo jenom kvůli dětem (ty se ostatně dají obstarat z Norska)

  Nemusím snad připomínat pilíře evropské kultury.

  „Maria přijala radostnou zvěst, kterou jí přinesl archanděl Gabriel, a proto ve svém Magnificat prorocky opěvuje Boží milosrdenství, jímž si ji Bůh vyvolil. Panna z Nazaretu, Josefova snoubenka, se tak stává dokonalým obrazem církve a evangelizuje, protože byla a stále je evangelizována působením Ducha Svatého, jenž oplodnil její mateřské lůno.“

  Viz postní poselství toho socialisty, Kirillova kámoše a tedy zjevně Putinova zaprodance.
  http://www.katyd.cz/clanky/postni-poselstvi-svateho-otce-frantiska.html

 702. Halladine, odmazal jste z toho, co jsem sem dával, to http:// před názvem serveru? Psal jsem o tom v následujícím příspěvku, zdejší redakční systém, jakmile vidí www, tak si začne žít vlastním životem a přidávat do textu věci, které tam přispěvatel nenapsal… 🙂

  Zkusím to ještě jednou
  46.28.105.126 www[tečka]aktualnikonflikty.eu aktualnikonflikty.eu

  To [tečka] naraďte normální tečkou.

 703. Případně to zkusit rozepsat na dva řádky, nejsem si jistý, jestli Windows berou více názvů na řádek:

  46.28.105.126 www[tečka]aktualnikonflikty.eu
  46.28.105.126 aktualnikonflikty.eu

 704. Mno 🙂

  Jednou za kvartál mě dcera oškube Punťovým strojkem na srst ( velmi kvalitní a celkem drahá německá mašinka.)
  Na škole jsem moc dlouhé vlasy neměl,a po tom,co jsem zaregistroval, že mi při naklonění na pitevně couraj vlasy po mrtvole jsem je ještě zkrátil.
  A pak přišla vojenská katedra, a bylo vymalováno.

 705. Ostap Bender
  na tu stránku nechodím ale čemu pomůže když Halladin podstoupí tu magii s kopírováním? To se tam prostě bez toho nedá vlézt, komu se bude chtít?

 706. To musel být hluboký náklon, když se Ti při tom couraly vlasy po mrtvole.
  Nějak si neumím představit, že při tak intimním přiblížení k nebožtíkovi lze ještě pitvat.

 707. maYdo,

  když se vypreparovávají jednotlivé nervy a jejich větvičky….potřebuješ koukat zblízka

 708. Ostape,
  furt nic. Ty se tam dostaneš ?

  Skimici,nedá 🙂

  Je to bloklé.

 709. Na pitevně se už nenosí čepice?

  Jestli nahlédne Dušan – jak vnímáš včerejší republikánskou debatu? Muselo to být výživné.

  „Jako obvykle, ani on (Trump) si nebral servítky. V jedné z nejostřejších výměn s texaským senátorem Tedem Cruzem doslova řekl: „Vy jste horší než Jeb Bush, vy jste ten vůbec největší lhář.“
  Mírně mi to podvihlo koutky úst.

  a Jeb Bush na Trumpa
  „Je znakem vaší slabosti, když napadáte hispánce, je znakem vaší slabosti, když se posmíváte handicapovaným, je znakem slabosti a je to pobuřující, když označíte Johna McCaina za poraženého, když on je americký hrdina.“
  Zatímco toto mi vysvětluje úspěšnost Tea Party. Toto křídlo republikánů prostě imho již nemá co říci. To už můžou lidi klíďo volit tu hysterickou káču.

 710. 2 šimon klein ad 846 – jak říkával můj učitel – inu, jsme lidé různé – blbé a pitomé…

 711. Ale Ted Cruz má potenciál. Mít po fotrovi v genech horkou hispánskou krev (Castrův revolucionář už ve 14ti) Děda někde z Kanárů …
  Věřím, že přinejhorším by se hlasy Světového míru přiklonily spíše k němu.

 712. 871 Halladine, na vojně jsem udržoval milimetrový sestřih a od „povinného stříhání“ ke kterému jsem dorazil nadoraz byl vyhozen s poznámkou „co sem lezeš s tím bleskem“. Pak u mě zasáhla příroda a bylo vymalováno. Nechci vypadat jak Shakespeare. Proto ošetřuju jednou za čtrnáct dní stříhacím strojkem na doraz. V létě a když chci vypadat lépe, tak nejméně jednou týdně. Kvality sestřihu šéfa čezu ale zdaleka nedosahuju.

 713. Dobrý den, poděkování Ostapu Benderovi. Aktuální konflikty dle jeho návodu fungují OK.

  Pouze se musíte držet jeho návodu a překopírovat si to do jiného umístění, tam provést onu úpravu souboru „hosts“ a po provedení oné úpravy a úspěšném uložení to vrátit zpět. Je k tomu zapotřebí použít „Administrátorská práva“, jinak se to nezdaří.

  Ostape, použil jsem tu tvou první jednořádkovou variantu bez http:// a funguje to. Používám Win 8.1. Ještě jednou díky za to řešení…

  Stran dlouhých vlasů, měl jsem je prakticky dlouhé až tam, kde záda přecházejí v cosi jiného… 😉

 714. Skimici, řeč je o anatomických pitvách. Ty mrtvoly byly dlouhodobě naložené ve formalínu,takže sterilní.
  Ale smrděli jsme.

 715. [875] Já se tam u linuxu dostanu a co se týče Windows, sotva jsem dopsal odpověď pro Matzurku, došel mi mail od BohoušeB se stejným dotazem, takže jsem ho odkázal na Šumaváka. On si to nastavil a už tam čučí.

 716. Hm,kde je chyba?
  Že bych někomu poslat ten soubor ke kontrole? Ale mám desítky.

 717. 867 Modrej, já jen když by sis mě tak jak mě znáš, představil s tím hárem a baskytarou…
  Od Prachetta jsem přečetl Těžké melodično, naučil jsem se vybrnkávat Rock around the clock, koupil cédéčko Hendrixe, od kolegy půjčil elektrickou kytaru s combem, kterou krutě trápím když mám padla, to je zvuk, když distortion vytočím nadoraz, a mívám děsné sny, že hraju s Plastic People a napadají mě šílené texty. Obdivuju Briana Maye a většina lidí mi připadá jako nic nechápající debilové. A přitom vůbec nehulím a jak mě znáš, že až tak moc nechlastám.

 718. 884 Halladine, vypadá to, že poslední upgrade byl víc pravicový než aby byl kompatibilní.

 719. Halladine, chyba bude zřejmě u tebe. Zkus si ten nově vytvořený soubor „hosts“ zkontrolovat třeba v Notepadu a zjistíš, zdali došlo k úspěšnému zápisu či nikoli. V tvém případě tam zřejmě nic zapsáno nemáš…

  Musíš to samozřejmě kontrolovat v tom umístění, které popisuje OstapB (C:\windows\system32\drivers\etc\hosts). Windows mají tendenci, pokud ho nemohou zapsat do stejného umístění, tak ho přesunují do složky Dokumentů a tam je ti platnej jak mrtvýmu zimník…

 720. Bohouši,

  mohl bys mi ten svůj soubor hosts poslat mailem ?

 721. [872] skimici, jde o to, že prohlížeč potřebuje pro spojení znát IP adresu serveru. Čili nějak si musí převést to „aktualnikonflikty.cz“ na „46.28.105.126“. K tomuhle převodu se v úplném počátku, kdy bylo na síti jen pár počítačů, používala host tabulka, což je ten soubor, o kterém jsem psal. Ten se prostě mezi počítači rozkopírovával. Ovšem s narůstajícím počtem počítačů se tenhle systém stal neúnostným a tak nějaká chytrá hlava vymyslela DNS (domain name system), který se o převody jmen na adresy stará. Ovšem staré host tabulky se používají i nadále, protože jsou výhodné třeba při ladějí programů nebo odhalování chyb.

  No a v tomhle případě jde o to, že majitel té domény zaplatil za prodloužení domény na poslední chvíli, v pátek se to už nestačilo zaúčtovat a dnes, kdy ta doména vyexpirovala, tudíž přestal fungovat ten převod názvu na IP adresu pomocí DNS. Webserver ovšem nadále jede, takže stačí podstrčit prohlížeči příslušný záznam do staré dobré host tabulky a na aktualnikonflikty.cz se i pak dostanete. Ale jak jsem psal, je to nouzovka a není radno to tam nechávat déle než je nutné, protože host tabulka má standardně při hledání přednost před DNS a pokud by se server přesunul na jinou adresu, prohlížeč by se nadále pokoušel používat IP adresu z host tabulky.

  [884] Nevím, podle mě by se desítky měly chovat stejně, ale vyzkoušené to nemám. Kdyžtak to pošlete na veliky.kombinator na gmailu, mrknu na to.

 722. 889 — Pak by ale snad mělo stačit zapsat IP adresu (tedy např. “46.28.105.126″) přímo do adresní řádky prohlížeče…

 723. halladine, odpověď máte v mailu. Takhle to fungovat opravdu nemohlo. 🙂

 724. MP – český název filmu byl V zajetí rytmu, americký originál American Hot Wax. Kromě smutného příběhu Alana Freeda, který byl první, je tam živý Chuck Berry a Jerry Lee Lewis.

  U nás to šlo v Letním kině a já koukal jako blázen, že to někdo povolil. Stejně, jako když v neděli ráno promítali pohádku pro děti s názvem Čaroděj ze země Oz a on to byl Tamla Motown film s Dianou Rossovou a Michaelem Jacksonem jako strašákem. To byla palba!

 725. Pánové, bezva,
  tak kdyžtak aspoň večer zareportujte, co se děje u Aleppa a jestli Erdogan vylásil přes syrské Kurdy (!!!) třetí světovou…

  Já se raději neodvažuji tu IT akci udělat, neb by to nemuselo dopadnout dobře, a spřátelený ajťák má taky jen jedny nervy (a ty mu dost napíná manžel, schopný si stahováním z netu opakovaně zavirovat snad i klávesnici s myší). Takže mi nezbývá než vyčkat věci příštích – každopádně nevyřízená platba je rpzhodně lepší vysvětlení, než že po adminech někdo vystartoval ohněm a mečem 🙂

  Každopádně losos na máslíčku dopadl velmi dobře, a ještě zbylo i na to zapečení v troubě 🙂

 726. Ještě k diskusi – Hned na začátku filmu se strýcové pohoršovali nad textem „Reelin and Rockin“. Asi by se pohoršovali i dneska.

 727. A už naposledy – ve filmu je mladý Jay Leno a mladá Fran Drescher.

 728. Už jsem tam. Tak to dopadá,když někdo neví,co znamená mřížka na začátku řádku 🙂

 729. [891] V prvních verzích protokolu HTTP by to stačilo. To ovšem znamenalo, že mohl být jen jeden webserver na jedné IP adrese. Takže novější verze HTTP byly rozšířeny o možnost provozovat více webserverů na jedné IP a součástí HTTP požadavku je i název serveru. Jak se to chová bez názvu serveru záleží na tom, jaký WWW server se použije, například Apache vám v takovém případě naservíruje první website, na kterou v konfiguraci narazí. V tomto případě je to web s chybovou stránkou Wedosu…

 730. 903 — a součástí HTTP požadavku je i název serveru — Neexistuje tedy možnost (nějakou syntaxí) zadat i ten v adresním řádku prohlížeče?

 731. 889 Ostap Bender
  Ach so! V případě, že vlastní server stále jede je mi jasná motivace a Vaše 903 je velmi vhodná doplňující poznámka.

 732. [905] Jistě, napíše se název. Ale zase vám bude chybět ta adresa. 🙂

  S nefunkčním DNS se dnes prostě v HTTP standardně nepočítá.

 733. Ad Rputina [830] – Miloslav Zikmund a jeho 97 výročí.

  Jestli se chcete kouknout na dokumentární filmy Hanzelky a Zikmunda naživo a můžete-li sledovat CS-Film, tak tam právě teď od 16:00 hod. dávají jejich dva filmy:

  – 16:00-18:00 Afrika I. – Z Maroka na Kilimandžáro
  – 18:00-19:15 Afrika II. – Od rovníku ke Stolové hoře

  Hezké pokoukání přeju…

 734. Výcuc pro Matzurku 🙂

  Asádovci postupují, Kurdové taky, Turci střílej z děl, Syřané odpovídají, Rusové lítaj dál.
  Saudové maj velkou hubu, pokud Asád neodstoupí , že bude odstraněn silou.
  V Saudské Arabii je velké vojenské cvičení, Saudi,jordánci,Egypt a Iráčané na to zpoza hranice nedůvěřivě koukaj.
  Vypadá to , že asád a Rusové Amíkům Kurdy “ ukradli“
  A to je zhruba, bez detailů všechno.

 735. Ad Rputina [830] – Miloslav Zikmund a jeho 97 výročí.

  Jestli se chcete kouknout na dokumentární filmy Hanzelky a Zikmunda naživo a můžete-li sledovat CS-Film, tak tam právě teď od 16:00 hod. dávají jejich dva filmy:

  – 16:00-18:00 Afrika I. – Z Maroka na Kilimandžáro
  – 18:00-19:15 Afrika II. – Od rovníku ke Stolové hoře

  Hezké pokoukání přeju… 😉

 736. Nebo abych byl přesný, s nefunkčním DNS se dnes obecně nepočítá. Běžní uživatelé si opravdu budou těžko z hlavy pamatovat adresy typu 91.213.160.118 nebo 2a00:1450:4001:805::1000, navíc jak už jsem psal, adresace se může v čase měnit. Nemluvě o tom, že některé služby spoléhají třeba na SRV záznamy (takže třeba microsoftí Active Directory bez DNS nerozeběhnete), čím dál víc se začíná uplatňovat DNSSEC a na něj navazující zabezpečení a podobně. K tomu všemu je DNS potřeba a bez něj narazíte na větší problémy než že jenom nepůjde otevřít web.

 737. , rozumím. Ale teď je to vlastně zbytečné, když už ti to funguje, že jo…

 738. Halle,
  díky. Takže nejvyšší čas uvalit na Turecko sankce 😉 ?

 739. Když na to kývli oba:
  Ruský prezident Vladimir Putin a jeho americký protějšek Barack Obama v neděli v telefonickém rozhovoru ocenili nedávná jednání o Sýrii v Mnichově a podpořili úsilí zahájit v zemi zmítané občanskou válkou příměří. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na prohlášení Kremlu.

 740. No ono z Turecka a SA zřejmě bolí hlava i Obamu…

 741. Njn, nedohodli oni se v Mnichově, že do týdne má být klid?
  Nevypadá to!

 742. A Merkelové je v pérdeli !

  Už si toho všimli i Amíci !

  http://news.yahoo.com/merkel-isolated-eu-partners-slam-door-refugees-095551766.html

  Merkelová je izolovaná, když její partneři přivírají dveře

  Medveděv si taky otevřel hubu.

  it’s quite simply stupid to open Europe’s doors wide and invite in everyone who wants to come to your country“.

  Je jednoduše hloupé otevřít dveře Evropy a vítAT KAŽDÉHO,KDO CHCE PŘIJÍT DO VAŠÍ ZEMĚ.

  Rakouský ministr zahraničí vyzval Makedonce,aby byli přichystáni zavřít hranice.

 743. Matzurko,

  nejvyší čas poslat do Sýrie brigádu ruských paragánů a pár letadýlek navíc k tomu

 744. Ono se toho v Mnichově uź dohodlo…
  Speciálně ohledně míru.

 745. 924

  🙂 Jo,to musel být strašnej vůl,koho napadlo to organizovat ausgerechet tam.

 746. A ejhle, Sobotka byl úspěšný. Cameron odsouhlasil prodej L 159 do Iráku,a teď mu v englicku nadávaj !

 747. 928 Halle
  už kolikrát jsem přemýšlel jaké to musí být psychicky, podílet se na vývoji a výrobě čehosi, co se ukáže být neprodejným a tedy zhola zbytečným. To umí jenom tvrďák. Klausovu vládu tím nemíním. Na obraně byl tenkrát černoprdelník a na průmyslu havlista, dodnes mi není jasné proč se pod to Klaus podepsal.

 748. 929-ono to na začátku nevypadalo úplně špatně-Boeing, nové trhy, náhrada L29 a L39…
  Jenomže zvolená cesta byla špatná. Místo jednoduchého nástupce L39 drahé letadlo plné potenciálně embargovaných technologií … K tomu je segment cvičných letadel nazvaný konkurenty.
  Kdyby se na začátku zvolil model L169,o který se Aero pokouší teď, snad šance i byla.

 749. 930

  Ono to bylo jestě trochu jinak. Státy EU ( a NATO) naší velikosti (Belgie, Holandsko)měly v té době letectva s kolem 100 F 16.
  Směřovali jsme do NATO, a tvrdilo se,žebychom měli taky mít letectva srovnatelné.
  Jenže – na 100 F 16 bychom neměli.
  Tak někoho napadlo pořídit L 159 – letadla ,které by zvládly 2/3 toho,co F16 za 1/3 cenu F 16. V počtu kolem 70, zbytek – asi 30 letadel by byly normální stíhačky.
  Jenže – vypukl zánik SSSR, nebylo už proč zbrojit, ty státy jako Belgie a Holandsko hodně snížily stavy, Na trhu bylo hafo laciných olétaných stíhaček- a kdo by kupoval drahou náhradu F 16,která nebyla schopna toho,co ty F 16 ?

  Ty alky jsou vybavené,jak jsou vybavené kvůli tomu,že měly původně bojovat.

 750. 932 Halle
  s tímto bojovat??? Proti komu? Proti Rusákům? Leda tak proti vlastnímu obyvatelstvu…
  Tak to je ještě horší než jsem si myslel. Domníval jsem se že šlo o zaměstnanost a maximáně o udržení letecké výroby pro lepší časy.
  Naprosto liché. Neuměli jsme si udržet ani výrobu cukru z řepy …

 751. I naše Gripeny byly původně objednány pro švédské letectvo. Švédové jich původně – pro sebe -objednali 220 kusů. Kdybychom je nevzali -nebo někdo jiný – muselo by je podle smlouvy převzít švédské letectvo . Takže švédská vláda je krapet zadotovala, a pořád je to vyšlo laciněji,než kdyby je museli zaplatit celé a všechny.

 752. 934 ale dobře. Nicméně s vynaložením nějakých standardních či nestandardních metod dokázali najít hejly, které to od nich nakonec koupili a tvářej se s tím statečně.. Tedy to komerčně nebyl beznadějný produkt.
  Můj originální komentář mířil k pocitům těch, co se na L159 podíleli a teď viděj, že je to nanic.

 753. 935 Halle
  ale co já vím co kdo vyrábí. Ty jseš ve zbraních sečtělý. Bavíme se ale stále o L159 a o tom, jak jeho „úspěšnost“ snáší jeho tvůrci.

 754. 935

  Skimici, plácáš nesmysly. Gripen je skvělé letadlo, umí cokoli, co jiná stíhačka, a v době výroby ještěi něco navíc.

  Některé schopnostiměly F 16 až o hodně později. Některé věci má lepší dodnes.A furt se vylepšuje.

  A naši piloti s nimi na cvičeních NATO leckomu natrhli pérdel.

 755. Záměr byl,že jsou i další země,které vstoupí do NATO, a taky nebudou mít na plnohodnotné
  stíhačky.
  A budou potřebovat nahradit sovětské letadla.
  Teď Alcy koupili Iráčané. A budou je používat v boji.
  Uvidíme.

 756. 938 Halle
  děláš si legraci??? Jaký nesmysl konkrétně máš v mém 935 na mysli? Vždyť jsem Ti již v úvodu přisvědčil a na konci konstatuji, že to nebyl komerční propadák.
  ???

 757. Skimici,
  do teď to je komerčnípropadák 🙂

 758. ČR za ně dala 52 mld.,(72 kusů) teď jich má 24 v používání, a zbytek se prodává za pakatel.
  Ale holt ne vždycky dopadne dobře. Koukni na F 35 – fůra vyrobených, a furt to má mouchy, a prakticky nejsou bojeschopné.
  A stály hrůzu peněz.

 759. Takže za reálných 24 letadel 52mld. ?
  To je sukces jako blázen.

 760. Halle
  ptal jsem se spíš na Gripeny. Jestli je už někdo dooptavdy koupil?

 761. Halle není to žádný chyták. My je máme lízlý (Gripeny). Zajímalo mě, jestli je někdo už koupil (kromě Švédů). Ne líznul.

 762. Gripeny ? Jo.
  My,Maďaři, Jihoafričané, Thaisko To už jsou dodané straoje
  Bude Brazilie,Slováci,Švýcaři a další. mají objednáno. Předpokládá se výroba 400 – 450 kusů.
  Některé státy resignovali na F 35 ,kvůli jejich problémům. A vybírají Gripen.
  Pokud chceš podrobněji ,koukni na englickou wiki

 763. Skimici,
  jestli je koupili, nebo lízli nevím, ale kromě Švédska a nás, jsou ve výzbroji Maďarska, RAF, Thajska, Jihoafrické republiky.

 764. Ha, než se vydatluju, Hall to shrunul líp než já.

 765. Líznuté auto je horší kšeft pro automobilku než prodané ?;-)
  Holt se financování musí přizpůsobit platebním možnostem zákazníka.

 766. 2 Rpuť ad 915 – no, já mám obvykle pro židy pochopení… Ale tenhle zkurvenej židák snad omlouvá celej holocaust a člověk si říká, jestli to náhodou nebylo málo… A začínám chápat rostoucí antiseminismus…

 767. 951 Ty jseš dneska jak z divokejch vajec! Furt se chceš prát. Vždyť je přitom dneska Valentýna. Otevři si taky láhev červenýho.
  Ptal jsem se jestli to někdo koupil a ne líznul. Koupení i líznutí je samozřejmě oboje kšeft. Má to jiný parametry. O tom diskuse nejde.

 768. 952

  Kdesi jsem zachytil,že se prý Hitler při návštěvě Rakous vyptával na židovského lékaře své matky. Ale už zemřel
  A prý si povzdechl“ Kdyby všichni Židé byli jako doktor….. ( jméno si nepamatuju)
  Jak jsem koupil,prodávám,za pravdivost neručím.

 769. skimici,
  Valentýn sem, Valentýn tam, na ČT2 od desíti poběží Hlava 22.

 770. Mýlím se moc, když si myslím, že tu Bulharům zatrhla Andělína?

  …Podle diplomatických zdrojů LN Borisov poslal českému premiérovi dopis, ve kterém jednoznačně odmítl nápad vybudovat neprostupnou hráz proti imigrantům na severní hranici Řecka s Bulharskem a Makedonií. Pro Bulhary je tento nápad nepřijatelný hlavně s ohledem na dobré sousedské vztahy s helénskou zemí a kvůli možným negativním dopadům na jejich ekonomiku. Také není zřejmé, kdo bude vybudování a provoz tzv. rezervní hranici financovat, pokud se tímto nápadem nepostaví celá EU…
  Zdroj: http://www.lidovky.cz/sobotkuv-plan-rezervni-hranice-se-hrouti-bulhari-jsou-proti-prh-/zpravy-domov.aspx?c=A160214_182725_ln_domov_ELE

 771. 957 Matzurko
  na Valentýna se koukat na Catch-22? Yossarian, pouliční blowjob, v letadle střeva venku – to si tak narychlo z toho filmu vybavím. Nejsem si jistý, že bych ho potřeboval vidět i podruhé…

 772. 958
  Maďaři to asi mají trochu jinak – leasing and buy – co to je, asi víš líp než já.

 773. Halladin 955
  Ten lékař se jmenoval Eduard Bloch a ta historka je hoax. Je ovšem pravda, že po anšlusu, poté co jeho dcera a zeť emigrovali do USA, se dr. Bloch obrátil dopisem na A.H. který mu zařídil ochranu a umpžnil vystěhování do USA. Tam dr.Bloch v létě 1945 zemřel. Během války byl informátorem OSS stran Hitlera, nicméně s jeho rodinou se znal jen pár let na počátku 20. století, kdy byl lékařem matky pozdějšího Vůdce.

 774. Rputi 959
  Tak ten plot postaví na hranici s Bulharskem Srbsko a Rumunsko – a Bulharsko může začít objednávat velkokapacitní stany, kontejnery atp.

 775. skimici,
  já nesebrala odvahu se na ten film podívat nikdy, a dneska určitě taky ne. Jen mne překvapilo jeho zařazení do dnešního večerního vysílání… čekala jsem spíš nějaké růžovoučké „pacinky sosáčky“, jak těm romantickým sladkobolům říkával můj táta (obvykle při tom zvedal oči k nebi) 🙂

 776. >>dvd 964,
  já se jen divím, že si nechávají tak fatálně diktovat?! Jako by jim South Stream nestačil…

 777. Rozhodně to, co víme, onu historku spíš podporuje než vyvrací.
  Očividně mu byl Hitler vděčný.

 778. Hm.
  Zítra začíná cvičení ruských paragánů ze Pskova. Má cvičit 2500 výsadkářů s 300 vozidly.

  Nevím, jestli piloti těch dopravních letadel neztratí orientaci 😉

 779. 965 Matzurko
  pamatuji, že ponurý a depresivní filmy dávali v neděli večer i za komoušů. Války a tak, třeba. Doma jsme si to vysvětlovali tak, že chtějí abychom se v té nedělní beznaději těšili na pondělí ráno do rachoty 🙂

 780. Dobrý podvečer… Ad žrádýlko – nějak jsem dnes neměl chuť se míchat s tataráčkem, tak jsem ten krásnej kus roštěnky jen tak zlehka prohňácal tenderizérem, promastil trochou panenského olivového oleje a s trochou bílého pepře nechal tak hoďku odpočívat. Mezitím jsem si udělal na plátky brambůrky, osmahnul, osolil, okořenil a mrsknul do příruční mísy… V mezičase jedno buličí očko a už byl čas na ten steak – pěkně blue rare, k tomu to volský voko a ty bramborový lupínky – trocha tatarky, plnotučný plzeňský – a prostě – život je občas nádhernej… Než nám to agent Bureš zatrhne…

 781. PeSi,

  upozorňuju Vás, že sadismus je trestný ! 😀

 782. 966 Matzurko
  Taky si na čt24 nad milovanými frantíky ten eurohujer Velíšek naprosto zoufá. Zejména nad tou změnou ústavy směrem k odebrání občanství teroristům. I těm, kteří se ve Francii narodili. Pro eurosoudruha Unthinkable!

 783. PeSi, ad tenderizér. Už o něm nějakou chvíli přemýšlím, ale pak si zase řeknu, že je to další krám v kuchyni. Jaké máš praktické zkušenosti a doporučil bys ho?

 784. Palata si zoufá nad celou V4 a přilehlým okolím. Dýka vražená do zad Říše 🙂

 785. To není sadismus, to je jen všední nedělní odpoledne šťastně rozvedeného vědecko-pedagogického pracovníka… A jak pravím – Carpe diem – než nám to agent Bureš zatrhne…

 786. 975 Foundry
  Ad tenderizer – když si ho uděláš větší, můžeš to používat jak Fakírovo lůžko.

 787. 2 Foundry – rozhodně jo… Už mám 2 – jeden tady v Praze a druhý na baráku. Mám takové to jako razítko z Tescomy – https://www.google.cz/shopping/product/4703402340203100931?q=tescoma+tenderizer&biw=1280&bih=643&prds=paur:ClkAsKraX1CpIbWooSkPtOIKJLwbnLk1t3KXetXDlAyTvK9AGSOHy4gbRnGvnn0_r0IFtWhYBn83beO8kC4zlJAkbghR0PcfM3BpzqWloSOObAiQHYtrTY0mjhIZAFPVH71n_zFRlNfF0dH_-lhmzZdXlBFw0w&sa=X&ved=0ahUKEwi18KnVjvjKAhWnYZoKHR6xBeYQ8wIIVjAA
  na steaky ideální.
  Nenaklepávat – jen prošťouchat tím tenderizérem – maso zůstane šťavnatý, jen se rozvolní ta struktura. Ale opravdu jen tak prošťouchat – z obou stran.
  Samozřejmě – klasickej steak – nenakládat, nekořenit, jen to projedu z obou stran tím tenderizérem a do ruky trocha olivovýho oleje – extra virgin – promnout, jako bys mazal přítulkyni na opalování, a tak hoďku nechat odležet. No a pak nasucho rozpálená pánev – a jistě znáš ten trik s palcem a prstama na stupně propečení… Pro přítulkyni dělám medium, ale já pro sebe buďto rare, nebo – když je kvalitní maso – tak blue rare… Takže to znamená – mrsknout na tu rozpálenou pánev a okamžitě, jakmile se maso pustí, tak obrátit. No a právě v tenhle moment oceníš ten tenderizér – to maso je vevnitř měkký a krásně šťavnatý… Pokud preferuješ well done, tak ten rozdíl nepoznáš… Ale zkazit kvalitní maso na well done – no, každej jsme nějakej… a zažil jsem horší úchylky…
  Já měl od kamaráda krásnej nízkej roštěnec, se silnou tukovou kůžičkou, takže na 2 prsty steak, tu kůžičku trochu nakrojit – a ona tam dodá tu chuť – a rozhodně nepřehánět s marinádou a kořením. Já jen ten steak, trocha bílého pepře, sůl a olivový olej. A ta rozpálená pánev a tentokrát jsem ani neflamboval… Jakmile se to maso pustilo pánve, tak šlo na talíř… Dokonalé… aspoň pro mě…

 788. Tak to vyzkouším, dvě stovky nejsou zas takovej peníz a v létě dost grilujeme.

 789. Jo, pro neznalé – ten trik s prstama… Na stupně propečení masa – levou ruku máme polouzavřenou, jako bychom chtěli držet jablko… Pak ten polštářek pod palcem, když do něj šťouchneme prstem pravé ruky, je analogický na stupeň blue rare. (Maso na pánvi, nebojte se šťouchnout do něj prstem, rozhodně se nespálíte – pokud nešťouchnete přímo do pánve – a pak doporučuji navštívit očního lékaře.)
  Pokud přiložíte na špičku palce ukazovák, pak ten polštářek je na tuhost rare.
  Prostředník – medium, prsteník medium to well a malík well done.
  Jednoduché, praktické…

 790. (929) To byla ta představa, že tu máme nějaký „rodinný stříbro“. Tehdá toho měl kdekdo plnou hubu. Fakt je, že letadla z Aera se dříve dostala celkem do velké části světa, jiná otázka ovšem je, kdo za ně zaplatil.
  (965) Heller je lepší na čtení než na koukání (ale to u mne skoro vše).
  (972) Tatarka mi k dobře udělanému steaku nepasuje, ale chutě jsou rozličné. On i Heinzův Worcestershire sauce není co býval.
  (975) Zkoušel jsem, nějakou sůl ve skleničce, vyhodil. Přirozeně tmavé a prokvetlé maso to prostě nenahradí. Pokud tohle do masa píchá, jsem vrcholně nedůvěřivý.
  (976) Slyšel jsem ho odpoledne při vaření. Pořád stejný Hujer.
  (979) Dost přesný. Podobně jako tohle: http://1url.cz/ctLTe

 791. Jsem pamětník. Film na Primě je nepříjemně připomínkový.

 792. Ale kdo by chtěl dnes vzpomínat? Připomínat si? Zapomnění je tak příjemné. Lze se tvářit, jako by vše před hranicí zapomnění neexistovalo, nebylo, neuskutečnilo se. Historie začíná až od chvíle, kterou si určíme. Z pohodlnosti, strachu ze sebe sama, svého karierismu…

 793. skimici, besedu jsem neviděl, pouze četl ohlasy. přestávám Trumpovi rozumět. Hulvátstvím si chátru (proletariát) už získal. Dalšími vulgárními útoky získat nemůže nic, ztratit hodně. Hodně napovídá statistika „burnt money“, tedy kolik peněz z 1000 dolarů bylo utraceno a jak. Podle toho lze soudit kdo vypadne příště. Zřejmě to bude Carson, kterému peníze už prakticky došly. Utratil 900. Velmi prozíravě se chystá Cruz – utratil pouhých 29. Trump asi 400, ale může relativně snadno doplnit.zdá se mi, že stranický establishment se začíná odklánět od Rubia a přikklánět ke Kasichovi. Jen je v luftě a Trumpovy nevybíravé útoky mu spíše pomohly. … došlo k horší tragedii, která Obamovi strašně nahrála – úmrtí Antonia Scalii. Republikáně marně a hloupě křičí – Obama má plné právo, jehož využije, navrhnout jeho nástupce v NS.Nevím, podaří-li se Republikánům tento proces zastavit. Asi ne. Jmenování liberálního soudce by výrazně zvrátilo orientaci NS k levicovému liberalismu. To bylo horší než zvolení Hillary presidentkou.

 794. Dobré ráno vespolek,

  Dušane,
  a jak vidíš Sanderse ? Mě vyděsil požadavkem „free college aducation“.

  skimici,
  já raději na ČT24 či jiná česká zpravodajství nekoukám, stačí mi ty eurohujery číst.

  No a jak jsem koukla na BBC web, celkem nepřekvapivě si Sýrie na Turecko stěžuje v OSN
  http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35576153
  IMHO se to dalo čekat, takže turecké akci naprosto nerozumím. Ještě by byl gól, kdyby případné „modré přílby“ byly vyslány z RF (ale on je Asad jako spojence může požádat o pomoc i bez OSN).

 795. 984 Karla
  dobré ráno
  ad tatarka. Živě jsem souhlasil, k dobrému steaku ji nepotřebuji, ostatně i blue mám nejraději jen tak se solí. Dobré maso js donré samo o sobě. Nicméně majonézu nezavrhuji od té doby co ve Francii nebo v Belgii jídávám tatarák, kterámu říkají Américaine. Dávaj do toho petrželku, Dijonskou hořčici, někdy malou šalotku, worcester, kapary, žloutek, sůl a pepř a hlavně: lžíci výborné domácí majonézy.
  Je to fakt dobrý a jí se to s jejich proslulými hranolky a s bílým vínem.

  Dušane – ad soud. Začnou „Polské tance“.

 796. 979 Zpátečníku
  díky za odkaz na Tomáše Vaňka. Není to nijak zvláštní odhalení ale je škoda že sem občas nenakoukne. Z druhé strany se mu nedivím. Rozhodl se v ODS vytrvat a musel by tedy svůj kříž nést i zde. Což opravdu málokdo vydrží, vést volební boj i na místech kam chodí na pivo.

 797. Dobré ránko!

  A Evropa dál vede svou papírovou válku na severu… 😀 😀

  …Velká Británie vysílá své válečné lodě na ochranu Baltských států před Ruskou federací, píše server Estonian World. Pět lodí, které mají v rámci akce NATO bránit tuto část východního pobřeží Evropy, mají nepřátelům poslat jasný vzkaz: ,,Jsme připraveni odpovědět na jakoukoliv hrozbu a bránit naše spojence,“ zdůraznil Michael Fallon, tajemník britského ministra obrany…
  http://echo24.cz/a/iCF6t/velka-britanie-posle-na-obranu-pobalti-pred-ruskem-pet-lodi

 798. a Zpátečníku
  ten D-Fensův postřeh – nový model – protáhnutí různých „kauz“ různými medii podle cílové skupiny aby se zbytečně medium nezahltilo a byl zaručen co nejširší dopad na obyvatelstvo je dobrý. A jistě by to fungovalo. Nejsem si ale jist, jestli naše složky nepřeceňuje. Toto by kdysi uměl jakýsi Lorenc Alois. Jestli je takový ve státních službách i teď, tak je dobře zakonspirován. Spíše bych vsadil na náhodu.

 799. Matzurko, Ergogan je zahnaný do kouta. Hlavně ohledně Kurdů-ty Asad nechává být a Rusko je začalo podporovat i leteckými údery. USA Kurdy přes palubu hodit nemůžou…
  Takže hraje vabank.

 800. 😀 😀

  Macek:
  „Mám takový celoživotní, nikdy nezklamávající lakmusový papírek, a tím jsou plesy: organizace, hudba, občerstvení, oblečení plesajících. Nějak se nemohu zbavit dojmu, že deklarovaně pravicová Strana svobodných občanů se rozhodla ukončit existenci jako spolek přátel Zilvara z chudobince…“

 801. Pro ty, kdo si hrabali do host tabulky: doména Aktuálních konfliktů už je funkční, můžete si to smazat.

 802. (991)Já majonézu taky nezavrhuji, mám naopak v oblibě, ale ne k steakům. Ten tatarák zkusím, díky.

 803. a ještě Zpátečníku jednou k D-Fensovi. Přečetl jsem si ještě jednou jeho poslední větu a naději, že se jeho vise možná nepřihodí, protože to budou mít ovčanu u pr..le. To je skutečně naivní postoj. Zorganizují se mírové pochody jako ve Francii, i kdyby to mělo být jenom pár lidí pod koněm a ty zákony parlamentem projdou. Je to sen každé moci.

 804. Tedy – abych zkrátil svůj komentář k D.Fensovi: silové proevropské špiclovací zákony v ČR samozřejmě projdou a ani nebude potřeba D-Fensova spektáklu. Pokud k nějakému dojde, stane se to nikoliv plánovaně ale vlivem amatérismu a následného chaosu. Výsledkuovšem (kýženého) bude dosaženo.

 805. 1001 Ostap Bender
  Fakulta sociálních studií (Politické vědy) Masarykovy university je sama o sobě dostatečnou kvalifikací.

 806. [1003] Ale není tam fotka, takže je otázka, jestli to není jen shoda jmen a zájmů.

 807. Ostape 1005 –
  řekla bych, že je.
  Tolik Kupků na FSS MU nebude! 🙂

 808. [1006] No já myslel jako že to není shoda jmen.
  Ale podle mě v to nebyl on. Alespoň co teď koukám na fotku pána v hnědé bundě, tak ten ksicht je podobný, ale ne stejný. A na té fotce z MUNI také má přednášející podstatně vyšší čelo.

  Podle tohohle článku by to mohl být policajt z Prahy 1 jménem Jaroslav Lukavský:
  http://www.vlasteneckenoviny.cz/?p=158339

 809. [1008] Pro jistotu – myslím tím, že Malé Straně to nebyl ani tenhle Kupka z televize.

 810. Ostape 1009,
  já bych řekla, že podobnej si je až dost a ta podivná hučka, kterou v TV má, slouží jako maskování. To by si přece chlap dobrovolně na hlavu nedal! 😀
  A vyšší čelo? Záleží na tom, kam ty vlasy sčeše!

 811. Ostape 1011,
  ten lalůček beru!
  Ale stejně mi tam něco neštymuje. Možná mi unikají módní trendy, ale proč by chlap nosil dámskou čepici? A do TV? Až tak gender? Jestli von to neni rafinovanej ouskok… 🙂

 812. [1012] Odpověď je jednoduchá: je to sociolog z MUNI. 🙂

 813. Dobré dopoledne,

  no, mně se ta čepice nezdá zas tak genderově vyhraněná. Obyčejnej beztvarej kulich, kterej nosí chlapi i ženské.

  Pravda , je to poněkud nevychované, když má chlap na hlavě při televizním rozhovoru ve studiu čepici…
  Ale když je to sociolog z Muni, tak to vysvětluje ledacos.

 814. Pánové,
  ad ten tenderizér. Jsem zaváhal, neb jsem vůbec nevěděl, o čem je řeč. Jsem si to našel – a myslím, že i, ač čerstvě ženat (cca už čtyři roky) tohle „hebedo“ můžu v kuchyni postrádat.
  Co chcete: buran závislý na tom co se kde „urodí“ (bohužel se zde spíš po domácku pěstují prasata – občas se ke mně dostane i část prasete divokého – než hovězí) a když už v místním řeznictví mají hovězí, tak rozhodně ne na tenderizér.
  Nicméně dík za osvětu… i bez tenderizéru lze žít. 🙂

  A v podbrdí vypuklo jaro: kočičky, jehnědy, bledule – to jsem fakt zvědavý, co ještě přijde. A slunečno a vcelku teplo…

  A prosím o odpověď: Alánkovi bude letos 16 let – tak on je fit, což o to, jenomže mě tady mocímermo adoptují kočičky (koťátka). Alan si s nimi rozumí, já taky (co mi koneckonců zbývá). Takže otázka: mám se nechat adoptovat ??
  Bude mi za chvíli sedmdesát… že aby tady nezbyli sirotci 🙂

 815. [1017] No já měl vždycky za to, že kočka patří k domu, ne k člověku. Takže pokud s vaší smrtí zároveň nespadne barák, sirotci se o sebe postarají… 🙂

 816. Fauste,
  něco bych mohl poradit, je to vyzkoušené mnoha generacemi předků. Ale protože v té radě figuruje pytel, pabuzák a rybník, s ohledem na křehkou duši Rputinu neporadím.
  Genderově neutrálně mohu pouze kosntatovat – máš-li čas a mlíko, tak proč ne. Až to s tebou flákne, tvůj problém to na 100% nebude. 😀

 817. Ehm… píšu jak mongol…
  tím „to“ myslím samozřejmě kočičí a jiné sirotky.

 818. Ostape 1018,
  názor plynoucí z nezkušenosti a z toho, jak se ke kočce chovají lidi. Proč by kočka měla kamarádit s někým, kdo jí akorát tak nasype do misky? Ta si žádá jiný level!

  ptaqkopysku a ty mě neser!
  Nechat kočky nekontrolovatelně množit a pak to topit v rybníku, hlavně, že se ušetří za kastraci! Avruk!

 819. Fauste,

  platí co napsal Ostap – kočka i ve formě kočičínky se o sebe umí postarat….u nás na chalupě pořád nějaké kotě žebrá, zoufale mňouká…..a pak jde zpátky domů k sousedům, kam patří.
  A ptakopyskůn recepis není v době zamrzlých rybníků použitelný…..snad leda pro zvonění pytlem o led….dost ale náročné, obsah pytle má výdrž…..

 820. Zdá se, že Lékaři bez hranic jsou nekoneční smolaři.
  Nemocnici Lékařů bez hranic na západě Sýrie zničil v pondělí ráno letecký útok. Podle jednomužné Syrské organizace pro lidská práva (SOHR) sídlící v Londýně si nálet vyžádal nejméně devět životů. Podle ní vedly útok ruské letouny. Lékaři bez hranic zprávu potvrdili, ale detaily zatím nezveřejnili.

  Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/lekari-bez-hranic-nemocnice-syrie-dqx-/zahranicni.aspx?c=A160215_105915_zahranicni_aba

 821. [1022] Rputi, zkušenost mojí ženy (vyrostla na vesnici) i mojí matky (žije v Praze a obvykle se u ní kočka prostě vyskytne; mám pocit, že už provozovala i catsharing se sousedy)… 🙂

 822. Rputi,
  😀 😀 😀 Sem si říkal, že je dneska nízkej tlak, že by ti mohlo bejt mdlo. Je ti už líp?

 823. Ad Klausův článek o demonstraci:
  že jsme tu tuhle mluvili o dlouhých vlasech, jak bolševik nesnášel. Klaus má pravdu, otočilo se to – vlasy na zadek, pokud možno s dredama jsou solidní a žádané. Krátký sestřih je podezřelý! 🙂

  …Teď je to jednodušší, protože každý, kdo má džíny, tričko a vlasy naopak kratší – je nebezpečný neonacista…

 824. Já osobně mám na dvoře křížence dobrmana s loveckým psem, vedle baráku frekventovanou silnici a pole jsou plná káňat, takže Rem Felis defakto neřeším.

 825. Ostape ano,
  na vsi se je to tak zvykem – po staletí. A proto se to říká…

 826. No vždyť jo. Staletími prověřená technologie… 🙂
  Faust nemusí mít strach.

 827. Mimochodem, aktuální kocour žije v mém rodném domě už tři čtvrtě roku a o kastraci se stále pouze uvažuje. Vzhledem k jeho velikosti (90cm od čumáku k ocasu, váha kolem sedmi kil) zatím nikdo nenašel odvahu ho strčit do přepravky a odnést k veterináři. 🙂

 828. Poláci se zbláznili, posílají na Střední východ 4 stíhačky, prej mají dělat vzdušné hlídkování nad Sýrií.

 829. Rputi
  Nechat kočky nekontrolovatelně množit a pak to topit v rybníku, hlavně, že se ušetří za kastraci!
  Kontrola porodnosti! Zas to sociální inženýrství! Kupírováním ocásků a kastrací koček to začíná a nacionálními běsy a sběrnými tábory to končí!

 830. No tak dík za rady… s kočkama (čtyřnohejma – abych nebyl za něco co nejsem) 🙂 fakt zkušenosti nemám, to snad Alánek, neb vyrostl na „kočičím“ dvoře a odtud snad pochází ta jeho „smířlivost“ (čti bojácnost) s/před kočkama…

  Tak nic – kočky zvostanou za hradbama… ony mi sem stejně lezou.

  Pletu se tak moc, když ty Vaše rady převedu do lidštiny: kočky do domu, sbohem klid a… a vůbec. Kočka do domu, hůl do ruky (c) teta Kateřina.
  Nejsem kočkař.

  Takovej pejsek dá možná víc práce, ale…
  Jsem se jenom ptal, žežejo?

  P.S. Ale jsou milý, to zas jo… ony i dvounohý kočky jsou zpočátku milý, žežejo? (genderově fujtajksl) 🙂

 831. 1032 – Mno – každej jenerál, co má do zadele díru se cpe do Sýrie – ušáci, turci, poláci, frantíci, wermacht……SA a další ručníkáře nepočítaje….
  Jak dlouho bude trvat, než dojde k nehodě, vhodně nazvané „ruskou provokací“, na kterou bude nutno reagovat, abychom neztratili glanc a ukázali Putlerovi, že dávno není velmocenský car ???
  A v případě, že se dotčeně ožene, celé to eskalovat do….III.WW ??
  Desítky hodin ??
  Pak se „nám“ (nám?) ty hlídací lodě Nato ve Středomoří a englické na Baltu budou hodit….ještě že tam „shodou okolností“ operují….
  A nic nás od pozvednutí pochodně pokroku, demokracie a civilizace neodradí a rozletíme se šířit tyto humanistické cíle světem !
  Budiž nám jaderný arzenál poboku….
  Ne, zatím jsem nepil, ale asi začnu…brzo, abych si to užil.

 832. skimici,
  kastrování koček je výdobytek moderní změkčilé společnosti. Nunvář pracoval pouze se zvířaty a lidmi, u kterých se kastrace vyplatila. Tedy kromě nějaké praštěné sekty v Rusku, ale tam šlo kromě víry taky kupodivu i o majetek.

 833. Ostape 1031,
  koťata sice nebudou, ale až „zavoní“, tak ho určitě přeperete! 😀

  skimici 1033,
  už vám tam chybí jen ta Tarpejská skála! 🙂

 834. [1034] Já psal něco jiného. Já psal, že kočka se prostě vyskytne (což už se vám děje) a pokud ji chcete krmit, tak se holt bude i kamarádit. Ale jinak se o sebe postará i tak. Důležitý není člověk, důležitá je miska. 🙂
  Samozřejmě píšu o vesnických kočkách, ne o přešlechtěných panelákových fajnovkách.

  Jako návod pro to, jak se chovat ke kočkám, doporučuji následující publikaci:
  http://eshop.knihydobrovsky.cz/eshop-nefalsovana-kocka-77937.html

 835. A sakra, další syrská nemocnice v luftě. A zase Lékaři bez hranic. Tak už jim v Sýrii zůstávají v provozu čtyři nemocnice. Tedy nemocnice…. hmmmm ehmmm… čemu se v Sýrii říká nemocnice škola…. a čemu se říká uprchlík…. že?
  Ošklivé, nehezké větičky napsalo idnes: Zasažená byla v pondělí ráno i nemocnice a škola ve městě Azaz na severu Sýrie. Ve škole byli dočasně ubytovaní uprchlíci. Podle agentury Reuters zasáhlo nemocnici sedm ruských raket.

 836. Ostape, to jako míníte, že bych z těch 40 korun, co mi přidal Babiš, měl krmit ještě kočky? 🙂
  Tak to ani náhodou… ale jo, nejsem nelida, ale trvale?
  Ono jim stačí, co Alánek nechá, žežejo?
  Chudinky, slízávají to za ty dvounohý..
  a v podbrdí je momentálně jaro, takže mi Alan bere na procházku… 🙂

 837. [1040] Předpokládám, že když jde o Azaz, tak ty ruské rakety nejspíš byly vystřeleny z tureckých houfnic, že? 😉

 838. Fauste, v tom případě jsem asi v původní otázce ten pojem „nechat se adoptovat“ nepochopil. 🙂

 839. Ad 1040
  Za 2. sv. války byly nemocnice a lazarety na střechách označeny velikým asi červeným křížem v bílem poli, aby nebyly bombardované.
  Používá se to dnes v Syrii nebo V Iráku? Jestli ne, tak je nesmysl mluvit o „bomabardování nemocnic“, ale jen že „v některém vybombardovaném objektu byla shodou okolností nemocnice“.

 840. Teď jsem koukal, kde je A’zaz. Je na hlavním tahu z Allepa do Turecka. Kousek od syrsko – tureckých hranic, u tureckého hraničního přechodu Öncüpınar Sınır Kapısı. Evidentně to Rusové s tím uzamknutím kotle Aleppo myslí vážně.

 841. Ostape, jsem pohoršen… chápu, že jako „velký kombinátor“ kombinujete, ale tohle?
  Ruské rakety z tureckých houfnic??
  Nemožné… hlavně to není PC 🙂

 842. [1046] U té druhé nemocnice v Marat Al Numan byl zásah natočen na video, letadlo podle AK (já sám to nepoznám) vypadá na MiG 23, což znamená archivní stroj syrského letectva. Teď je otázka, jestli tam byl opravdu špitál, nebo ještě něco dalšího…

 843. Nevím jak komu, ale u mne to otevírání zkrácených web adres trvá strášně dlouho a většinou překročí stahovací dobu a spadne to. Ostatním to chodí?

 844. Ostape,
  předpokládal bych ruské bitevníky. Vzhledem k tomu, že se v těch objektech jednalo o umírněnou opozici, Rusové určitě použili umírněnou munici.

 845. [1048] Fauste, když můžou padat barelové bomby ze stíhaček (nevymýšlím si, nějaké noviny takto označily video, na kterém byl evidentně slyšet zvuk proudového motoru a další to pak přebírali), proč by nemohli Turci střílet ruské rakety z kanónu? 🙂

 846. [1051] ptakopysku, u Azazu ostřeluje Turecko přes hranici syrské kurdy i regulérní syrskou armádu. Takže zásah tureckým granátem nevidím jako nereálný. Noviny a SOHR znají jen rakety a barelové bomby, takže ty bych za bernou minci nebral.

 847. 1045 quivis
  já jsem si vždycky říkal, proč na převážně červených taškových střechách není raději BÍLÝ kříž? Jednodušeji by se to namalovalo. Pak mi došlo, že by si to někdo mohl splést s reklamou na maďarský národní morzakor jménem Unicum …

 848. Ostape,
  jj, A’zaz je co by kamenem z Turecka dohodil. Natož dělostřeleckým granátem. Tam by dostřelil i nebožtík Jabůrek.
  A těch šest ran by idnes mohl mít z jedný lidový písně o legendárním zedníku Šulcovi:

  Šulc spustil fanku trochu níž, než do základů vlez‘,
  a my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes,
  a pak jsme jenom slyšeli šest poctivejch ran,
  a tím, že rány zazněly, byl zachráněnej plán.

 849. Je potřeba si uvědomit, že zpochybňování západního (tedy tureckého) pohledu na věc posiluje diktátora Putina !

 850. [1045] Z debaty nad šálkem v AK:

  Otázka: Zásah nemocnice Lékařů bez hranic. Tato organizace několikrát prezentovala, že předává válčícím stranám GPS souřadnice svých zařízení. Jak je tedy možné, že jsou tyto objekty napadány? Viz. nedávno Jemen.

  Odpověď: Protože to není nemocnice lékařů bez hranic, ale jen nemocnice podporovaná lékaři bez hranic, to je trochu rozdíl. A co v té nemocnici asi tak mohlo být? mě ten černý dým přijde, jak kdyby tam něco bouchlo následně protože po tom náletu MiG-23 tam hned takové množství černého dýmu není.