Je ekonomický program prezidenta Trumpa protekcionistický?

Modrý pták

Byl jsem požádán Šumavákem, abych napsal krátkou stať o ekonomickém programu prezidenta Trumpa, který dává některými prohlášeními naději centrálním plánovačům, že by mohl oprášit „staré dobré metody“ ochranářství.

Než se dostanu k jeho programu (tímto děkuji Dušanovi za poskytnutí autentického materiálu), tak udělám krátkou exkurzi do protekcionistické doktríny.

Protekcionisté, někdy nazývaní merkantilisté nebo kameralisté (jemnými rozdíly nebudu zatěžovat) se objevili v 17. a 18. století, v době budování centralistického státního řízení. Dnes bychom řekli, že vycházejí z metodologického kolektivismu, tzn., centrem jejich zájmu je celek. Stát. Merkantilisté se rekrutovali z řad bankéřů, obchodníků a vysokých státních úředníků.

Měli praktické znalosti a zkušenosti z běžných obchodních vztahů, které se snažili povýšit ze sféry soukromé na úroveň národní. Na národní hospodářskou politiku a kladli otázky:

* Jak se může národ stát bohatším?

* Jaká je role zahraničního obchodu?

* Jakou roli má populační růst?

* Jaký je vztah mezi penězi, úrokem a bohatstvím?

Neležely jim na srdci zájmy jednotlivců, ale instituce, která pro ně byla zosobněním zájmů národa, pořádku, národní jednoty a síly. Proto ochranářské metody v obchodní politice – vysoká dovozní cla, která zamezují importu, a naopak vývozní subvence a monopoly, devizové regulace.

Jak tedy zapadá ekonomický program prezidenta Trumpa do protekcionistické šablony, abychom ho mohli zařadit mezi nástupce Jeana Colberta?

Mantrou zamýšlené hospodářské politiky nové administrativy je tvorba pracovních míst. Doslova nový nájemník Bílého domu sděluje, že „základním testem pro každý ekonomický zásah je, jestli vytvoříme více pracovních míst pro Američany?“ Stanoveného cíle má dosáhnout prostřednictvím 3 nástrojů: daňové reformy, odstraněním regulace a zavedením tarifů na zahraniční výrobky a služby.

Prvním nástrojem je zamýšlená reforma daňové soustavy, která míří na tři cíle: snížení počtu daňových pásem, snížení daňových sazeb a rozšíření odčitatelných položek.

Každé zjednodušení daňového systému je chvályhodné, protože vede k nižším nákladům na výběr daní a jednodušší orientaci poplatníků v daňovém systému. Zamýšlená redukce ze 7 daňových pásem na 3, je určitě velmi ambiciózní.

Snížení daňových sazeb vede k nižšímu přerozdělování, protože ponechává více peněz v kapse poplatníka a člověk sám umí o svých penězích rozhodovat určitě lépe sám než někdo jiný: 12, 25 a 33 % mají být nové sazby s tím, že nejvyšší sazba bude snížena o 6, 6procentních bodů, z nynějších 39,6 %.

Korporátní daně mají být sníženy ze současných 35 % na nových 15, což má (vedle snížení nákladů na daňovou optimalizaci) mobilizovat zdroje, které si

ponechají korporace na vlastní rozvoj. Ať už je zdůvodnění jakékoli, tak jeho efekt je stejný jako v případě soukromých osob – zbyde jim více peněz na útratu.

Daně na dividendy mají být sníženy ze současných 35 % na 10, což by mělo přivést zpět domů peníze, které jsou „zaparkované“ někde mimo území Spojených států a udělat přitažlivější domácí investování před zahraničním. Na všechny pády se opět jedná o snížení byrokratické zátěže, což je určitě krok správným směrem (bez ohledu na poněkud slabomyslné argumenty).

Rozšíření pásma odčitatelných položek (sleva na péči o děti) je jiným stylistickým vyjádřením snížení daní. Jedná se o selektivní krok (není univerzální), na druhou stranu je třeba ocenit každý krok, který vede ke snížení přerozdělování (na tomto místě zdůrazňuji, že se nezabývám řešením výpadku na straně příjmů a jejich řešení A) rušením výdajů nebo B) zvýšením deficitu).

Druhým nástrojem tvorby pracovních míst je rušení regulací, které byly v minulosti „jednostranně uvaleny na domácí průmysl naší nekontrolovanou byrokracií, a které způsobily naprostou katastrofu“. Není žádného sporu, že všechny regulace jsou plýtváním zdroji a žádný byrokrat ještě nevymyslel smysluplnou věc (kdyby to uměl, nebyl by byrokrat, ale obsluhoval by zákazníky).

Zrušení regulací, které buď zvyšují náklady činností nebo je přímo znemožňují je bezpochyby krok správným směrem. Byrokrati nebudou šťastni, pokud jim zruší Zákony na ochranu vodních zdrojů nebo zavádění zelených technologií, které vyplývají z různých „klimatických konferencí“. Ušetřené (nevynaložené) prostředky bezpochyby mohou být vynaloženy v souladu s přáními zákazníků a nebudou nadále plýtvány podle představ byrokracie.

Třešničkou na dortu je opuštění veškerých jednání o tzv. „zavádění volného obchodu“. Volný obchod se nezavádí na konferencích za účasti byrokratů. K tomu stačí jedna věta: od zítřka rušíme cla, kvóty, subvence atd., kterou napíše každý referent a je to.

Třetím nástrojem tvorby pracovních míst je zavádění tarifů na zboží „všech zemí, které manipulují s měnou a tím získávají neférovou výhodu proti Spojeným státům, kradou obchodní tajemství a porušují duševní vlastnictví“. Se zvláštním důrazem na Čínu.

Tady by určitě Jean Colbert uronil slzu dojetí, neboť se jedná o úplnou a nefalšovanou esenci merkantilismu. S měnou manipulují úplně všechny země na světě a zákony na ochranu duševního vlastnictví (patenty a copyrighty) jsou v přímém rozporu se soukromým vlastnictvím (pokud si vyrobíte hrábě z vlastního dřeva a někdo drží patent, tak porušujete jeho práva k vzácnému statku, a pokud si prozpěvujete píseň, na kterou má někdo copyright, tak jste na tom stejně.)

Velmi pěkně se k uvedené problematice vyjádřil F. A. Hayek: „Titíž intelektuálové, kteří většinou inklinují k tomu, aby zpochybňovali ony formy materiálního vlastnictví, jež jsou pro efektivní organizaci hmotných výrobních prostředků nepostradatelné, se stali nejzanícenějšími zastánci určitých práv pojících se k nehmotnému majetku, jež byla vynalezena teprve nedávno a týkají se na příklad literární tvorby a technických vynálezů (tj. autorská práva a patenty)“.

Hojnosti se nedosahuje zavíráním přístavů před levnějšími dovozy nebo subvencováním dražších vývozů nebo realizací byrokratických výmyslů obecně. Pokud je osoba Fialová ochotna se vzdát předmětu, který chce osoba Růžová a

osoba Růžová je ochotna se vzdát předmětu, který chce osoba Fialová, tak se uskuteční transakce a obě strany směny jsou spokojeny. Centrální plánovač není součástí směny.

Šumavákovu otázku uvedenou v názvu textu, nechám bez odpovědi. Byla by nadbytečná.

Příspěvek byl publikován v rubrice Ekonomika a jeho autorem je Šumavák. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

2 490 komentářů u “Je ekonomický program prezidenta Trumpa protekcionistický?

 1. OT: Foundry už dávno nic nenapsal o Kometě … 😉

 2. No fajn, dobrý!
  Ale to je pořád dokolečka jen ten první krok!

  Mně ovšem chybí co dál?
  Co by tedy Trump udělat měl, aby to bylo dle ekonomického foršriftu správné?

 3. Já bych snad jen zlomyslně dodal, že Trumpova starost o maximalizaci pracovních míst se podezřele kryje s jedním ze základních úkolú FEDu, tedy
  řízením peněžní zásoby a monetární politikou zajistit
  – maximální zaměstnanost
  – stabilní ceny
  – stabilní úrokovou míru
  Budou tedy FEDi jistě programem pana Trumpa naděení 🙂

 4. Rputi,
  jednotnej ekonomickej foršrift neexistuje 🙂
  Trump použil mix pravicových a levicových metod Anebo ještě spíš odmítnutí některých pravicových manter,jako je volný trh,volný pohyb kapitálu.
  Fakticky byla Nafta podnětem ke stěhování továren do zemí s lacinější pracovní silou..
  Snížení daní – přilákat prachy zahraničních poboček,které se povalujou na jejich účtech v zahraničí,aby se vrátlily “ domů“ a nechaly se zdanit v USA
  Za druhé více méně bránit vývozu kapitálú a investicím v zemích s lacinější pracovní silou.
  To Mexiko je jen začátek….
  Spor bude i s Čínou…Ovšem ta je hospodářsky mnohem silnější,a opatření proti ní je třeba pořádně promyslet.

 5. Halle, Ty to vidíš strašně jednoduše. Trump je hráč s velmi vyvinutými instinkty. Takže, jakkoliv z klasického pohledu se mi prostě překážky trhu a celní bariery nelíbí a upjatý merkantilismus může skončit jako pokřivený trh státem preferovaných monopolů, Trump není fanatik typu Tomšíka a asi ho to zas až tolik netrápí. Politika, zejména hospodářská není statická záležitost a tam já se domnívám, že Trump se jako všude bude snažit o získání co nejlepší posice v možném dynamickém prostoru, tedy o nějakou dynamickou formu Nashova ekvilibria, abych se vyjádřil srozumitelně.

 6. Halle,
  já se ptám ekonomů, co je správné, dle jejich učení?

  Jak se např. bránit proti státnímu dumpingu, který Čína ráda provozuje?

 7. (5) Politicky to možná ukecá (ale je problém, který nadhodil Šimon), ale ekonomicky nevidím nic dobrého, co by ochranářství mohlo přinést.
  (6) Státní dumping (pokud ho někdo provozuje, respektive provozuje více než je běžné) je záležitost politická, takže na ni těžko odpoví ekonom. Ekonomicky je to neřešitelné, zabránit tomu. Nejspíš by šlo to využít.

 8. Pěkný článek, Modrý ptáku, děkuji. V principu souhlasím, jenže takříkajíc up to a point… Měl bych dvě poznámky:

  1) Jedna (snad jistým způsobem přinejmenším nadbytečná) věc by byla pečovat o vytváření pracovních míst v plně liberální ekonomice, jiná ve státě, kde nezaměstnaní mají právní nárok na ekonomickou podporu.

  2) S tím copyrightem a příbuznými právy k duševnímu vlastnictví… Já bych se prosím držel jejich původního (deklarovaného) účelu, totiž podpořit techn(olog)ický, vědecký a kulturní rozvoj, z nějž pak mohou získávat benefity i ostatní lidé, včetně těch, kteří by vytvořit něco podobného buď nebyli schopni, anebo s náklady podstatně vyššími, než jim vznikají povinností za copyright platit. Jinými slovy, viděl bych to jako otázku nastavení parametrů, např. délky trvání autorských a patentových práv. A k tzv. defensivním patentům ovšem nemám sympatii vůbec žádnou, o softwarových nemluvě.

  Díval bych se na to nějak takhle: Kdybychom si zkusili představit nějaký alternativní svět, který má stejně mocné technologie jako náš, ale místo duševního vlastnictví užívá nějaký jiný koncept, jak by asi vypadal z hlediska těch, kdo v našem světě do vývoje těch technologií investují? Nejspíš i v něm by bylo třeba takovéto investice nějak chránit. (Anebo ne? *)

  V našem světě, zjednodušeně vzato, část těchto nákladů na ochranu zaplatí investor (patentoví právníci, potřeba vyvíjet řešení, která jsou patentovatelná, ač třeba technicky neoptimální, atd…), část konkurence, část konsumenti (mj. rovněž tím, že si museli koupit technicky neoptimální řešení). Kolik bude součet nákladů na ochranu investice v tom alternativním světě? (Já to říci neumím už jen proto, že nedokážu vymyslet žádný principiálně odlišný systém.)

  Anebo teď mohu odhodit jeden výchozí předpoklad a netrvat na tom, že v alternativním světě budou technologie stejně mocné; nebudou-li investice do nich chráněny, budou tam ony slabší či silnější?

  *) Doposud jsme implicitně předpokládali, že ekonomika bude víceméně liberální. Zajímavý příklad ochrany duševního vlastnictví ovšem poskytoval reálný socialismus; tato v něm de facto ani de iure téměř neexistovala. Tím přirozeně odpadly i náklady na jeho ochranu, přičemž případné konflikty si režim vždycky nějak ošéfoval už díky tomu, že mu fakticky patřila celá ekonomika. Ovšem charakteristické je, že jich celkem ani moc nebylo…

 9. 7 AeroK
  Já tu házím moderními teoriemi ad sekvenční ekvilibrium a dočkám se českého překladu že to prostě politicky ukecá 🙂 🙂 🙂

 10. (9) No jo, moderní teorie, já jsem vyhlášený staromilec. 😛

 11. Dobré zas ráno… Tak mezi Táborem a Prahou globálně -12. Jebať taká robota…

 12. 12

  Byloihůř….

  Vůbec nejnižší teploty v historii naprosté většiny našich meteorologických stanic nastaly 11. února 1929.

  Rekordní hodnotu minus 42,2 °C naměřila stanice u Stecherova mlýna v Litvínovicích nedaleko Českých Budějovic. Druhou nejmrazivější oblastí se staly Těšínské Beskydy. V Jablunkově teploměr klesl k minus 42 stupňům. Průměrné únorové teploty pak odpovídaly podmínkám v Archangelsku za polárním kruhem.

  V Ostravě zamrzl vodovod a cena džbánu vody stoupala z koruny až na pět korun. V Olomouci umrzl voják na stráži. V brněnské zbrojovce poslali k ošetření sto dělníků s omrzlinami. Ve Stropnici u Římova se občan Tomáš Kubata proměnil v ledový rampouch sedě doma u stolu. A ve Frýdku dokonce hasiči neuhasili požár, protože jim při -41 °C zamrzla voda v hadicích.

  Obavy z jarních povodní se nepotvrdily, mráz totiž ustupoval jen pozvolna. Zemědělci mohli zasít nejdříve v dubnu. Po ránu se vydávali na pole v kožichu a teplé čepici. A na stinných místech ležel sníh ještě do května.

  http://www.rozhlas.cz/meteor/prispevky/_zprava/nejkrutejsi-zima-v-novodobych-ceskych-dejinach–1453487

 13. Z dnešního Macka:
  „Uprchlíci se vítají, to je základ demokracie, školil Hollande po telefonu Trumpa.
  Což pronesl prezident státu, kde již přes rok platí výjimečný stav. Být Trumpem, zavěsil bych.“
  No, já bych se ještě otázal, nakolik vyjímečný je stav, který trvá déle, než rok?
  Ano, chápu, že dočasný pobyt sovětských vojsk trval 23 let… Tak jenom jak dlouho může trvat vyjímečný stav? V takové příkladně demokratické zemi, jakou je současná Francie?

 14. Dobré ráno
  12 PeSi
  ad Jebať taká robota…
  No – zdánlivě úderné heslo. Pan Bush šel do voleb s heslem podobným „JEB can fix it“
  http://i0.kym-cdn.com/entries/icons/original/000/019/196/5637fa26c4686.image.jpg
  No – nevyšlo to. Každý prostě raději po vlastní ose 🙂

  Minus -12 je příjemné teploučko, kdy sníh krásně křupe pod nohami a tělo pookřeje.
  Minus 40 jsem zažil týden v kuse. Nic strašidelného, stačí více vrstev z funkčního prádla, dobré rukavice a hlavně boty. Žádný zipy ale knoflíky. No a pak taky nějaké návyky, jako se třeba před cestou vyčůrat. Ono to pak u stromu skoro nejde 🙂

 15. >> skimic
  JEB can fix it – nějak jsem si vzpomněl na B.Malamud: The Fixer

 16. Trump na Twitteru
  The joint statement of former presidential candidates John McCain & Lindsey Graham is wrong – they are sadly weak on immigration. The two Senators should focus their energies on ISIS, illegal immigration and border security instead of always looking to start World War III.
  Spolešné stanovisko bývalých presidentských kandidátů Johna McCaina a Lindsey Grahama je chybné – jsou bohužel nepřesvědčiví co se týče imigrace.
  Ti dva senátoři by měli nasměrovat svoji energii proti ISIS, ilegální imigraci a k ochraně hranic namísto konstantní snahy rozpoutat třetí světovou válku.

  Pane Trumpe – oni už se nezmění. Při veškerých jejich bývalých kvalitách – nyní to jsou již jen staří porarašení ješitové 🙂

 17. Pavel Kohout:

  „…Éra Clintona a Albrightové byla dobou, kdy byla zaseta semena mnoha problémů. Bill Clinton zanedbával bezpečnost do takové míry, že vůbec nevěnoval pozornost prvnímu útoku Al Kajdy na newyorské Twin Towers v únoru 1993. Chybělo tehdy jen málo – pár metrů – a obrovská nálož v podzemních garážích mohla pokácet jeden mrakodrap tak, aby padl na druhý a vzal jej s sebou k zemi. Namísto 11. září 2001 mohl být černým dnem 26. únor 1993. Jen o pár metrů to tehdy teroristům nevyšlo.

  A co udělal Clinton? Vůbec nic! Ignoroval celou záležitost, dokonce ani nenasadil na její vyšetřování elitní skupinu ze CIA. Případ byl vyšetřován jako běžný zločin, nikoli jako bezpečnostní hrozba pro USA. Podobných teroristických útoků Clinton ignoroval ještě několik. Byl to právě Clinton a jeho administrativa – včetně nejhorší ministryně zahraničí všech dob, Madeleine Albrightové –, kdo otevřel dveře terorismu svým lajdáctvím, neznalostí a nezodpovědností. Svět si doposud neuvědomil, jak neuvěřitelně špatným prezidentem Clinton byl a jaké následky měly a mají jeho chyby.

  Pokud jde o G. W. Bushe, ten udělal první chybu invazí do Iráku. Druhou, vážnější chybu, udělal tím, že předpokládal, že Irák je civilizovaná země, která je schopna sama sebe demokraticky řídit. Nebyla to pravda. Irák měl být rozdělen na nezávislý Kurdistán a na několik závislých území. Jenže toto uspořádání by nebylo „politicky korektní“, takže výsledkem byl chaos, násilí, bída, smrt a nakonec vzestup Islámského státu během vlády prezidenta Obamy, který byl v zahraniční politice snad ještě bezradnější než Clinton a G. W. Bush dohromady.

  Je jen dobře, že tato éra – éra ignorování skutečných rizik a boje na nesprávných místech světa – již snad definitivně končí. Americe dochází, že střet civilizací, o kterém psal profesor Samuel Huntington, je bolestivou všední realitou, které je nutno čelit adekvátními prostředky.

  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Pavel-Kohout-Albrightova-Ta-nejhorsi-Clinton-Zamlcena-pravda-Uz-50-let-trva-akce-proti-belochum-ci-muzum-473381

 18. 18 dvd
  neznám, byť jsem o tom slyšel. Něco s rusákama nebo židama?

 19. (14) Je jen otázka, odkud Tomáš nabral ty „liberály“. Že by uvěřil tomu, že se kdejaký zelený komouš za liberála prohlašuje?

 20. (20) To přece říkali o Churchillovi také, válečný štváč!

 21. 23 — Nojo, to je z toho, že se neujala moje zkratka PL: pravdoláskař či pseudoliberál…

  Vždycky je hrozná chyba přijmout jazyk protivníka a nechat si ukrást vlastní: Solidarita, pravicový nacismus, tolerance, rasismus, populismus, nenávist, nenávist, fašismus…

 22. 24 AeroK
  překvapením jsem zústal s pootevřenými ústy a doširoka otevřenými „očami“ (nebo otevřenýma očima?)
  Ty srovnáváš ty dva děduse s Churchillem?

 23. KOHOUT VELMI DOBŘE. Vzpomínám na vystoupení rozlíceného plukovníka Ralpha Peterse, který poté, co odešel do důchodu a byl zbaven některých závazků mlčenlivosti, si stěžoval na Clintonovu bohapustou bezstarostnost. CIA už tehdy šla po binLadinovi. Dokonce infiltrovala některé skupiny mujahedeenů v Afghanistánu s podporovou vedení Severní Aliance. BinLadin byl lokalizovám ve výcvikovém táboře v oblasti Bora-Bora a velení speciálních sil AF žádalo o povolení tábor zlikvidovat. Clinton hrál golf a styčného důstojníka odkázal do golfového klubu, aby vyčkal až president dohraje. Byly ztraceny dvě hodiny. Když konečně Tomahawky dopadly na tábor, byl binLadin už pryč. Ahmada Masúda nechal bez výrazné podpory a ochrany, což vedlo k jeho zavraždění a ztrátě nejvýraznější spojence USA v Afghanistánu. Kdybych byl doma a měl přístup ke své knihovně, mohl bych pokračovat dlouhým výčtem Clintonvých selhání.

 24. 21

  Pavel Kohout se mýlí, CIA nemá právo vyšetřovat na území USA. To je doména FBI.
  Její (CIA)doménou je zahraničí.
  Čili CIA – špionáž v zahraničí
  FBI kontrarozvědka doma.

 25. >> skimic 22
  Pojednává o obojích, i když bych neměl zapomenout na Ukrajince. Ač kniha všeobecně chválená, nepřišel jsem jí ale nějak na chuť.

 26. Halladine,
  asi příliš nechápu, ale ta oblast Bora-Bora snad není uvnitř USA. Nebo to mám chápat tak, že CIA – chce-li s presidentem USA jednat – musí počkat až tento opustí území USA? Nebo snad na to golfové hřiště měli poslat nějakého kamaráda od FBI?
  Já se jen ptám.

 27. Tedy, když si to tak vezmu, z celého Malamuda pro mne dnes má nějakou hodnotu leda ta (poměrně krátká) povídka, v níž dohazovač nabízí svoji odrodilou dceru… Už léta jsem od něj nic nečetl, a nevypadá to, že v dohledné době budu.

  Jenže smysl knihovny — a chaosu v knihovně — je právě ten, moci se dát v tomto ohledu překvapit…

 28. Styčný důstojník může být rád, že ho golfovou holí neflák!

 29. >> Zpátečník 30
  A slovensky – Kto opravuje

 30. 32 Zpátečníku
  Vy jste to tedy četl. Doporučil byste to ke čtení? Za celý život jsem totiž nepřečetl tisíce knih a začínám si vybírat.

 31. Ne Spojené státy, ale Evropa je příkladem pro zbytek světa. Obyvatelé starého kontinentu to ale nechtějí vidět, tvrdí významný francouzský ekonom Jacques Attali.

  Někdo tu nedávno zmiňoval, že když se žid nepovede, tak to stojí fakt za to. A tenhle alžírský fanatik je toho důkazem živoucím.

 32. 35 — Správkaře? No, jeho předností je, že je poměrně krátký… Ale co si tak pamatuji, ten (ruský) útlak je tam vylíčen na můj vkus přespříliš melodramaticky. Možná bych si místo toho vzal Starou lásku od I. B. Singera, v ní najdete obsahově podobné povídky, ale jejich sentimentalita je na jednu stranu uměřenější, na druhou jaksi starosvětská.

  Anebo klidně třeba Martina Bubera…

 33. 35 — Anebo tu povídku o dohazovači? To je jen pár stránek, vyšla kdysi ve Světové literatuře a možná i leckde jinde. Ale když jsem ji náhodně zmínil před (svojí židovskou) kamarádkou, tvrdila, že byla taky zfilmovaná…

 34. Na Čro plus debata o základním nepodmíněném příjmu, Kovanda a nějaký „meloun“. Lahůdka! 😛

 35. 8 2. Zpátečníku naprosto souhlasím. „Duševní“ vlastnictví má být chráněno. Pro mě otázka není ano, nebo ne, ale míry, přiměřenosti.

  V té souvislosti je chybou vinit „zlé korporace“ namísto státní moci, která jim poskytuje ochranu v míře, která je kritizována. Ovšem zdá se, že míra ochrany je přiměřená, protože kdyby výjimečně nějakým selháním by došlo k nepřiměřenost, v „demokratických“ poměrech by rychle došlo k nápravě. Jestliže k nápravě nedochází, jsou možná dvě vysvětlení. 1. Že je to tak v pořádku. 2. Že není to tak v pořádku. Jestliže to tak není v pořádku, je žádoucí zabývat se systémem poskytujícím ochranu, ne tím, kdo ji využívá.

 36. 36 Nojo, to jsou celí voni. I v tom nepovedení se musejí bej nejlepší!

 37. 35 Jestli při výhledu, navíc nejistém, kolik života zbývá, není lepší ho prožít než pročíst…

 38. To, co Trump shrnuje pod ochranu duševního vlastnictví, se dá interpretovat jako obrana před průmyslovou a vojenskou – technickou špionáží.

 39. 6 mrtvých v mešitě v Quebecu. Pouze Breitbar uveřejňuje nějaký tweet z místa, který tvrdí, že jeden z útočníků střílel z AK47 a řval při tom Allahu Akbar

 40. http://zpravy.idnes.cz/klaus-kinkel-uprchlici-vztahy-cesko-nemecko-fmj-/zahranicni.aspx?c=A170127_102651_zahranicni_pas

  Skoro to vypadá, že starost o uprchlíky je hlavním a jediným úkolem každého skutečně pokrokového politika. Žádné jiné problémy Evropa nemá, a nebo jsou nedůležité.
  Důležité je dovézt každý rok milion „imigrantů“ a „integrovat je“.
  A důležitý je islám. Islám do každé obce, instituce…
  To je nějaká kolektivní psychóza ?

 41. 44-po netu kolují jména obou útočníků, ale zatím bez záruky. Znějí tedy hodně arabsky.

 42. 42 Schumi
  chtěls opradu napsat prožít a ne třeba pro….. nebo pro…….. ?

 43. 45 NoName
  žádná psychosa, ale plán je plán!

 44. 45 – když to budou vozit jen po milionu, tak jim to bude trvat sakra dlouho, než sem tu Afriku odstěhujou… 🙁

 45. Jedno úplné OT: před časem jsem poslala Šumavákovi pár slov k dani z nemovitostí – buď to přehlédl nebo nepovažoval za důležité pro tento web. Tak dodám jen informaci pro vlastníky nemovitostí a poplatníky:
  K placení daně – daň z nemovitých věcí se platí do 31. května, při výši daně nad 5000,- Kč je možno daň zaplatit ve stanovených splátkách.
  A letos je zavedena novinka.
  Finanční správa nabízí využití internetu – možnost zasílání informací o výši stanovené daně a údajů k zaplacení daně na e-mail daňového poplatníka. V tom případě by již poplatník nedostal složenku. Tuto službu mohou využít jen fyzické osoby (nepodnikající občané), které neplatí daň prostřednictvím SIPO nebo nemají zřízenou datovou schránku. Právnickým osobám jsou příslušné údaje zasílány do datové schránky. O zasílání informace k placení daně e-mailem je nutno podat žádost na předepsaném tiskopise – http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-nemovitych-veci/informace-stanoviska-a-sdeleni/2016/informace-k-nove-sluzbe-zasilani-udaju-p-7638
  a tady je žádost:
  http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/fs-financni-sprava-cr/Zadost_5559_pril.1.pdf
  A zpět k diskuzi o Trumpovi, imigrantech a zániku „západní“ společnosti. BTW- dnešní Klaus jr. je dobrý. Ale až ke konci. 🙂

 46. 50 Dano
  pěkně děkuji. Se státní správou komunikovat emailama nebudu. To raději tu složenku.

 47. Skimici – je to volba každého osobně. Já jen, že mi pár poplatníků před dávnými časy sdělovalo, jak bezva je, že s finanzamtem komunikují emailově. 🙂

 48. 52 Dano
  komunikovat se státem, na to jeden musí být jako ostříž. Nikdy nespící ostříž! Kdepak e-mailem …

 49. Neboť – je nutné si uvědomit jaké jsou vlastně funkce státu: Vybírat daně a ty použít k zabezpečení vnitřního pořádku a k násilnému vynucení používání své měny.

 50. 50 – no pokud jsem to správně (již dříve v iDěsu) přečetl, musím jednak vyplnit formulář a druhak – a to hlavně – ho podat na příslušném financamtu……tím jsem to přestal číst, poněvač:

  1)v původním článku formulář nebyl, ale a hlavně
  2) bydlím v Praze, chalupu mám u Havl. Brodu a financamt byl původně v HB, nyní mi složenky zasílá (po jakési jistě velmi smysluplné reorganizaci) ouřad z Jihlavy.
  Takže než si to vyjasňovat, někam volat a nakonec i jet to podat, počkám si jako obvykle na složenku, kterou zaplatím z domova přes e-banking.
  Pro chalupáře prakticky nepoužitelné….

 51. a teď ještě vidím, že se financové sichrujou a že v případě pozdního doručení mailu mě to nevyvinuje z povinnosti včas zaplatit – u složenky to chápu, tam se věc posouvá přes několik bodů fyzicky, ale u téměř bezprostředního mailu……nein, keine danke….

 52. Hmmm..omlouvám se, další diskuze na téma komunikaced s FÚ se zúčastním až později. Život je… Právě mi volali, že náhle zemřel majitel galerie v naší vísce. Mimo jiné připravoval i mou mladší dceru k přijímačkám na obě výtvarné školy – střední i vysokou. Na obě ji přijali. Byl sice už pár let ležák po opakovaném ataku mozkové mrtvice, ale i tak – byli jsme u něj na návštěvě přesně před týdnem – bavili jsme se, žertovali… Život je někdy složitý.

 53. Tak v Kanadě v mešitě střílel „Kanaďan marockého původu“.

  Je Kanaďanem jenom chvíli a už nenávidí muslimy !

 54. 60 NoName
  tak zatím jsou ti študáci jenom podezřelí. V každém případě – na místě Justina Trudeau, angažovaného pokrokáře, bych zauvažoval nad tím, jestli by se mešity neměly dočasně zavřít. Přece jenom – umřelo tam 6 lidí, další jsou zranění a 5 stále v kritickém stavu.
  Není přece možné spoluobčanům dovolit aby se shromažďovali na místech kde můžou přijít o život.

 55. Já se klidně vsadím, že trpí duševní poruchou a čin nemá nic společného s islámem.

 56. 63 NoName
  máte na mysli pana Justina Trudeau? No já s ním nikdy naživo nemluvil tak to nedovedu posoudit. Je socialista, takže se duševní porucha takto explicitně vyloučit nedá. Ale snad šel na nějakou prohlídku než ho posadili na premiérA …

 57. Nicméně je mi divné, že po bakaláři z učitelství a umění nedokázal dostudovat ani ekologii … Je to o přírodě, zvířátkách, není tam matika ani fyzika …

 58. Dobré odpoledne,

  Skimici, to by ses se divil. Právě že to není jen o zviřátkách a tej matiky a fyziky se taky najde dost. Tedy pokud k tomu někdo přistupuje jako k vědě a ne jako k víře a politické příslušnosti.

  Možná , že právě proto nedostudovali.

 59. Odkud vlastně berete informace kdo byli ti útočníci? Na idesu o tom cudne mlčí,jinde ( tusim v lidovkach) tvrdí,ze jeden byl marockého původu,druhy má jméno nejspis francouzske,v nejaky diskusi někdo uváděl dvě echt arabská jména. Tak komu se da věřit?

 60. Dobré odpolední,

  skimici, maYda mi to vzala z klábosnice – ekologie jako věda má skutečně až nechutně mnoho matematiky (tedy pro milovníky kytiček, sójového latté a žvížátek). Jako diplomku jsem totiž některé jednodušší vzorce a výpočty naprogramovala v jazyce Basic pro tehdy velmi „pokrokový“ počítač IQ151 (resp. doma na vlastním ZX Spectrum Plus)… jo to byly doby 🙂

  V té kanadské mešitě – to si tam vyřizují účty sunniti a šiíti nebo něco dalšího ?

 61. 47 vím já, co jsem chtěl? To už je skoro pět hodin dávno….

 62. (51) Dano díky, využil bych, ovšem kdyby jim to stačilo zaslat mailem. Což, jak jsem vyrozuměl, nestačí. A bylo by to pro jejich pohodlí. 😛

 63. 59 Hlavně jestli plátna jdou na odbyt.
  60 Kanaďan marockého původu? Něco jako vepřové hovězího původu?
  62 Proč zavřít? Přijde obleva, eskymácké mešity roztají…
  Ostatně, než se k nám, obrozencům devatenáctého století, ty novinky z takové dálky dostanou, jsou dávnou historií. Prý tam mají i nějakou horečku. Zlatou. Jo, za mořem mají lecos extra než my tady v malých poměrech.

 64. Provedení zabránění kamarádění!

  ….Velká Británie vysílá jednu ze svých nejlepších válečných lodí torpédoborec HMS Diamond, typ 45, vybavenou nejnovějšími protiletadlovými raketami, na palubě s britskou speciální jednotkou 60 „mariňáků“.

  Tento krok je součástí největší vojenské britské demonstrace síly na hranicích Ruska po několika desetiletích a přichází poté, co premiérka uvedla, že politici Británie a USA se musí postavit prezidentu Vladimiru Putinovi….
  http://prvnizpravy.parlamentnilisty.cz/zpravy/zpravy/mayova-vyslala-valecnou-lod-do-cerneho-more-chce-ulovit-putina/

 65. Terezka Květnová si asi zkouší hrát na druhou železnou lejdy.

 66. Schumi,
  k tomu Kanaďanovi marockého původu: vévoda Wellington, narozený v Dublinu, se zásadně za Ira nepovažoval. Argumentoval takto: „Když se někdo narodí v koňské stáji, tak přece není kůň.“

 67. Tak teď jsem se v rádiu dověděl, že i když je na Novomlýnských nádržích téměř najisto ptačí chřipka, na hladině plavou mrtvé kačeny a tak, veteřina nevidí důvod pro zásah, dokonce nemíní mrtvé ptáky zkoumat a testovat. Protože se s tím prý i tak nedá nic dělat…
  Jaký byl tedy důvod testovat mrtvé ptáky jinde … Tam se asi něco dělat dalo.
  Kdo významný má velkochovy někde u Novomlýnských nádrží ?

 68. 73 Quivisi,
  no měla holka starost, aby ji vedle Doníka někdo nepřehlíd. I červený šatičky si na to vzala! 😀

 69. A Andělína dnes konstatovala, že německá kolonizace Ukrajiny úspěšně pokračuje:

  …“Vítám reformy, které se nyní na Ukrajině realizují. Podporujeme kroky pro komplexní reformy na Ukrajině a budeme i nadále poskytovat pomoc a rady“, řekla Merkelová.
  Poznamenala přitom, že vývoz německých výrobků na Ukrajinu se za první tři čtvrtletí roku 2016 zvýšil o téměř 17%.
  „Jsme velmi potěšeni, že i přes tyto těžké časy a reformy, došlo na Ukrajině k hospodářskému růstu. Víme, že tam nyní působí 1200 podniků s německým kapitálem“, řekla.
  Politnavigator, Kyjev

 70. Ad střelba v Kanadě – jde o to, jaká to byla mešita a jakej byl onen střílející moslemín.
  Šííté se sunnity si navzájem střílejí v mešitach docela běžně.
  Tedy běžně v Iráku.
  Tipnul bych si, že šlo o sunnitu střílejícího šííty, v souvislosti s dobýváním Mosulu.

 71. 74 to dá rozum, protože nezáleží kde, ale z čeho. Stejně tak ne co velkýmm písmem je napsané na konzervě. Například „Vepřové ve vlastní šťávě“ od Hamé Babice, není vepřové.

 72. Jenom faktická poznámka: Hamé sídlí v Kunovicích. Už docela dlouho.

 73. Co dělat s ptáky na Novomlýnských nádrží ?
  Jedině vystřílet, což je docela problém – fůra by vzlétla, a odletěla jinam.
  A zas by se infekce šířila….

 74. No a neměly by se vybít chovy v okolí 3 nebo 5 km ? Jinde se to dělalo.

 75. Copak chovy, ale třeba ty lodičkáře, co tam člunkují? 🙂

 76. Vybíjelo se pouze pokud byly nemocné domácí či komerční chovy
  V přírodě má část ptáků šanci neonemocnět. V domácích chovech je pravděpodobnost nakažení velmi vysoká.
  Už chvůli podmínkám chovu – velká koncentrace na malé ploše atd. Takže vybít a desinfikovat.
  Čekat až ve velkochovu chcípne poslední fták je nepraktické.

 77. Ani v té praze se chvůli labuti chcíplé u mostu se nic nedělalo, nevybíjelo se ani v tom Holomůcu.

 78. Chovy byly vyvíjeny i preventivně. Hlavně u malochovatelů.

 79. 85

  Jo, pokud už byla infekce zachycena u domácího ptactva. Pokud jen u divokého myslím ne.

 80. aaaaa zase mrtva labut a kachna a zase a opet selektivni konani ceskych uradu…… Skoda, ze Hlodavec nema sve hovory z Mikulova, to by Bures ukazal pindika a hned by byl utracenej 😀

  Pred 14 dny jsem byl se zenou ve Vidni a kdyz jsme sli na veceri do Prateu, pres Praterstern, jsme nijak nezaznamelai zadnou znamku nebezpeci….. Asi jsme meli kliku. Jedine, co mne pripadalo hruzne, ze Zannoni, je v rekonstrukci a nikde proste nemaj lepsi citronovou. Ale v breznu to ocihneme znovu, nez to obladnou pristehovalci…..

 81. To je nějaká autosugesce, dokola opakovat nepravdivou informaci ? V některých případech byl vytýčen okruh 3 km a vše bylo vybito preventivně. Viz oblíbený google.

 82. Na toho violistu se zitra zeptam Adama P. Preci jen by to mel vedet lepe, nez novinari

 83. Karlsplatz podchod – tudy chodím na Naschmarkt. I s manželkou a vnoučaty. Podchod pod brněnským nádražím je horší.

 84. Já se znám jen s jedním hobojistou, ale to je vůl. Vydělává u filharmoniků a peníze dává na zhodnocení kamarádům.

 85. 92

  hoďte odkaz na případ, kdy byli nemocní divocí ptáci, a došlo k vybití bez toho, že by byla nemoc u chovaných zvířat.

 86. ad 75 Možná veterináři konečně uznali, že víte lépe co dělat a přizpůsobili se.

 87. No ano, Kristo, nejsem odborník. Proto nechápu, proč se jednou sbírají uhynuté kachny ve skafandrech a podruhé se tam nikdo z veterinární správy ani neobtěžuje.

 88. jirko s martinem – vy si koledujete.

  pod zatackou je nebezpecno tak tady nesirte, na zaklade nahodne prochazky, lzi ze tam je bezpecno.

 89. 98

  Veterináři ve čtvrtek na jižní Moravě rovněž hledají takzvané kontaktní chovy, tedy ty, které jsou ohrožené nákazou ptačí chřipky. Zatím se potvrdila v malochovech v Ivančicích a v Moravském Krumlově, dohromady šlo o desítky utracených kusů.

  Zdroj: http://brno.idnes.cz/ptaci-chripka-jizni-morava-dalsi-ohnisko-fft-/brno-zpravy.aspx?c=A170105_120116_brno-zpravy_krut

  . 1. 2017 Byla Krajská veterinární správa pro Jihomoravský kraj informována o úhynu veškeré drůbeže v malochovu v Ivančicích v blízkosti nálezu uhynulých labutí. Chovateli uhynuly všechny krůty během dvou dnů. Byla provedena kontrola na místě a ten stejný den byly odeslány vzorky na laboratorní vyšetření do SVÚ, který PCR metodou potvrdil přítomnost aviární influenzy H5N8.

  Vesnička má středisková je od nádrže docela vzdálena.
  A labutě ani husy se nám po vesnici nepotulují. Ani domácí ftactvo tam v blízkosti přehrady není .
  Celý severní břeh , přiléhající k naší vesnici i k dalším je tvořen kamenitým násypem , politým asfaltem. anebo vybetonovaným
  Jediné zvířectvo, které se tam vyskytuje jsou rybáři 🙂 Těm to nevadí, a jsou tam ochotni i nocovat. 🙂
  Po povrchu hráze cesta z beronových panelů, místo procházek pejskařů.

  http://www.alena.ilcik.cz/1304-nove-mlyny/sakvice-03.jpg

  http://www.alena.ilcik.cz/1304-nove-mlyny/strachotin-01.jpg

  Ta hráz je navýšena i na straně odvrácené od vodní plochy , a kousek pod ní je kanál rovnoběžný s hrází, odvádějící vodu prosáklou hrází k čelu hráze, kde je čerpací stanice , vracející tuto vodu zpět do nádrže.

  Zkontrujte si svá tvrzení ve zprávě veterinární spravy. Co jsem koukal , všude chcíplo něco domácího.
  že to tom vašem článku není, je jiná věc.

 90. 2 Matzurka ad 100 – no, on si dovolil tu nepředstavitelnou drzost – upozornit čmoudy, že v metru se nekouří… Kdyby držel hubu, tak se mu to možná nestalo a svorně by si mohl notovat o novinářském přehánění… Ale on si zvykne – ještě párkrát mu něco přerazej a on pak zkrotne… No a navíc – ve své bezbřehé naivitě volal na policii… A ta se nemohla hned rozhodnout, zda má pomáhat, nebo chránit… To je pak těžký… Takhle má nezkušený čtenář naprosto zkreslený obrázek o centru naší širší vlasti… A třeba by si pak chtěl osvěžit edikt osvíceného císaře Karla VI.

 91. Ehm……

  V Británii jsou zase o krok napřed. Pojem nastávající matky by měl vymizet ze slovníků a namísto toho se budoucí rodičky budou označovat pojmem „těhotní lidé“. Zaměstnanci z Britské zdravotnické asociace se tak chtějí vyhnout možným urážkám transsexuálů.

  Asociace vydala již loni pro své zaměstnance dokument pro zefektivnění komunikace na pracovišti. Brožura Průvodce pro efektivní komunikaci se zabývá jazykem na pracovišti. Lze v ní najít například doporučení, jak nově označovat pacienty, aby se předešlo možným urážkám kohokoli.

  Vlnu nevole však vyvolalo nové označení pro budoucí matky. Asociace se brání tím, že otěhotnět mohou i transsexuálové. K takovému případu však došlo pouze jednou, Hayden Crossová počala dítě před svou změnou v muže.

 92. Dobrý večer Zpátečníku,

  k Vaší první poznámce: víte, mně vůbec nejde o to, jestli pečovat nebo nepečovat. Otázka zněla jasně, jestliže vezmeme kritéria „protekcionismu“, tak je odpověď jasná. Potud je teorie vs. teorie. Potom je praxe vs. praxe. Jde snižovat náklady poplatníka, tak je zase odpověď jasná (a motivy ponechám lékařům, protože z motivů neplyne nic nevyhnutelného, natož obecného). Pro puristy je odpověď také jasná, protože „pečovat o vytváření pracovních míst“ je pro libertariána nesmysl a je úplně jedno, v jakém prostředí se nachází. Já bych za sebe řekl (a nejsem purista), že „péči o pracovní místa“ chápu jako slogan, který má obhájit snížení daní. Kdyby ještě dokázal (absolutně) snížit výdaje, tak by byl D. Trump v mých očích největší hrdina od dob prezidenta Andrewa Jacksona.
  K ochraně duševního vlastnictví se určitě vrátím – zatím se omezím na konstatování, že Vámi citované „deklarované zdůvodnění“ je mylné mimo všechny pochybnosti. Ochrana jde proti pokroku v technologiích a všem ostatním. Navíc je právně, ekonomicky nebo jakkoli jinak zcela neobhajitelná. Ale někdy se k tomu určitě vrátím.

 93. 71 Schumi!
  Dobré ráno – musím konstatovat, žes měl patrně pivní styk s AeroKarlem. Jinak si nedovedu vysvětlit Tvé náhlé a neslušné vynechávání oslovení … Je to fakt takový probl=m Tvé například 71 uvodit oslovením Dano nebo Dana ? Čtyři písmenka!
  Aero je v tomto infekční! Dlouho jsi tu nebyl tak si na to dej pozor, prosím,

 94. tedy – skimic je Schumi šest písmenek, ale věřím, že to zvládneš …

 95. O.T. na čt24
  byla teď u nějaké bouračky u Jihlavy taková moc hezká zrzka s dlouhýma vlasama co se v nich držely sněhové vločky jak nějaké vánoční ozdoby. Je to známka, PeSi, že se pár minut vystavila nízké teplotě. A bylo to hezké.

 96. 107

  K ochraně duševního vlastnictví se určitě vrátím – zatím se omezím na konstatování, že Vámi citované “deklarované zdůvodnění” je mylné mimo všechny pochybnosti. Ochrana jde proti pokroku v technologiích a všem ostatním. Navíc je právně, ekonomicky nebo jakkoli jinak zcela neobhajitelná.

  Kdo by se pouštěl třeba do vývoje nevého léku, který často stojí miliardy, kdyby následně kdokoli mohl lék okopírovat a vyrábět bez větších nákladů ?

 97. Dobré ránko!

  Rozdíl mezi Babišem a Kalouskem 🙂

  Babiš a Kalousek přijdou do pekárny.
  Kalousek ukradne tři rohlíky, strčí si je do kapsy a říká Andrejovi:
  „Vidíš, jak jsem chytrý? Mám to, co chci, pekař nic neviděl a já ani nemusím lhát.
  Já jsem nejlepší poslanec!!!“
  Andrej odpovídá: „Krádež a klam, typická nepoctivost jakou předvádíš neustále.
  Ale já ti ukáži čestný způsob, jak se dostat ke stejnému výsledku.“
  Babiš poprosí majitele pekárny o rohlík se slovy, že mu ukáže kouzlo.
  Sní jej, a požádá o další a další. Když sní třetí rohlík a pekař se začne zajímat,
  v čem spočívá to kouzlo, tak Andrej říká:
  „Podívej se Kalouskovi do kapsy…….!!!..“

 98. Swetr-report:
  Zima jak v psírně, padá velké, mokré cosi, karosáři mají vyděláno…

 99. Fujtajbl vespolek,
  na Podblanicku minus sedm, husté sněžení se střídá s řídkým sněžením, na silnicích je cca pěti, až deseticentimetrová vrstva rozježděného sněhu, místy se tvoří jazyky, cestáři jsou jako obvykle v šoku.

 100. Trump vyrazil dveře s ministryní!
  (Jmenovaná ještě za Obamy)

  …Úřadující ministryně spravedlnosti USA Sally Yatesová v pondělí nařídila ministerským právníkům, aby před soudy neobhajovali rozhodnutí prezidenta Donalda Trumpa znemožnit občanům sedmi muslimských zemí vstup na území USA. Oznámila to televize CNN. Trump krátce nato Yatesovou odvolal z funkce…
  http://echo24.cz/a/wSCwy/zradila-trump-vyhodil-ministryni-spravedlnosti-odmitla-dekret#MQAGBrKD55o6v61z.01

 101. Dobré zas ráno… No já jsem si prosíravě vzal dneska dovolenou, tak na ty bílý sračky koukám krz okno a vůbec nic mě neláká vylézt ven a seznámit se s nimi důvěrněji…

 102. Moje babička nazývala počasí s teplotami okolo nuly a rozbředlým sněhem, někdy taky přímo tu břečku, podivným slovem „caloch“. Od nikoho jinýho jsem to nikdy neslyšela, nevím, kde se to slovo v rodině vzalo ani jaký je jeho původ.

 103. Dobré dopolední vespolek,

  swetr report – u nás v noci jakásí chlístanice, takže ráno auto obalené ledovou krustičkou a na cestách ledovka. Z oblohy nic nepadá, leč je šedivo, chmurno, a teploměr hlásá -5C.

  Rputi,
  ten titulek je poněkud zavádějící – viz první odstavec – Obama tu dámu jmenoval pouze náměstkyní tehdejšího ministra, a Trump ji jen dočasně pověřil vedením resortu, než bude schválen ministr nový (očekává se, že brzy, a bude na migranty „vostrej“ :)..). Takže madam byla jen dočasný úředník – no a jelikož dělala kaprice, tak už není. VZhledem k jejímu prohlášení, že si legalitou prezidentova příkazu „není jista“ (ehm, není to vlastně velmi nediplomatické doznání vlastní nekompetentnosti ???), jistě najde lukrativní zaměstnání v privátní sféře (možná by mohla štrikovat růžové rohaté čepičky)… a Trump raději jmenuje někoho, kdo je v legislativě kovanější.
  NO ale tohle mám jen z denního tisku, kromě českého i BBC, tak bude asi lepší počkat na komentář od Dušana…
  Kéž by naši politici byli schopni stejně rozhodných činů – řada ministrů by si to „vyrazit na hodinu“ dozajista zasloužila také.

 104. …štrikovat růžové rohaté čepičky…
  Kundlichy?

 105. Neměli bychom preventivně zavřít všechny tiché a slušné mladé muže?
  Jsou zjevně velmi nebezpeční! 🙂

  „Vrah z quebecké mešity byl tichý student
  Sedmadvacetiletý student Lavalovy univerzity v Quebeku stanul v pondělí poprvé před soudem a vyslechl si obvinění z vraždy šesti lidí v islámském středisku. Spolužáci popsali útočníka Alexandra Bisonnetta jako osamělého, ale plachého člověka s konzervativními politickými názory. Sousedi ho znali jako hodného a slušného mladého muže….
  https://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/427963-vrah-z-quebecke-mesity-byl-tichy-student.html

 106. ad 116 – Ministryni vyrazil, ale platí její rozhodnutí až do jeho zrušení novým ministrem nebo je taky zrušitelné ihned?

 107. Celkově je to zajímavá teze-že i když vyhraje volby někdo jiný než liberální demokrat, je povinen vládnout „liberálnědemokraticky“, a k tomu ho bude nutit liberálnědemokratický státní aparát, soudy a uvědomělí občané organizovaní mimo oficiální struktury.
  Už chybí jenom Liberální milice, ve zkratce LM.

 108. Matzurko,
  to vyjádření o nejistotě je pouze zaobalený výrok, že ten příkaz je kompletně blbej…
  To už by přece bylo poněkud moc.
  Vidím, že neovládáš úředničinu 😀

 109. Quivisi,
  byl dosazenej novej provizorní, a určitě ten příkaz zrušil.

 110. (119) Od jedné dávné spolupracovnice jsem slyšel i „cahota“.
  (123) „Jeho spolužáci řekli serveru listu Daily Mail, že zastával konzervativní názory. Podporoval nového prezidenta USA Donalda Trumpa, když mluvil o registraci všech muslimů, či francouzskou Národní frontu a její šéfku Marine Le Penovou.“ – ideální pachatel. 😛

 111. „to vyjádření o nejistotě je pouze zaobalený výrok, že ten příkaz je kompletně blbej…“

  ale kdeže , halladine, dáma pravila, „že si legalitou prezidentova příkazu “není jista” „.

  Pleteš dohromady hrušky s jabkama. To, jesli je předpis legální nebo jetsli je blbej jsou dvě nesouvisející věci. Bohužel, protože kdyby všechny úplně blbé předpisy nemohly být legální, přispělo by to k výraznému zjednodušení právního řádu. Ale není tomu tak a obávám se, že legální, ale úplně blbé předpisy mají v našem právním prostředí výraznou převahu a zamořují ho hůř, než svého času hnědouhelný elektrárny mostecko.

 112. ptakopysku,
  máš mne na svědomí 🙂 !!!! 122 je smrtelná…

  Halle,
  ne, úředničtinu neznám, a už vůbec ne v AJ.
  A na BBC píšou
  http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38805944

  „Sally Yates… přikázala právníkům, aby nevymáhali prezidentův exekutivní příkaz…“

  „Dana Boente (který ji nahradil) … vydal příkaz, aby právnící prezidentův příkaz vymáhali…“

  Komentář Bílého domu (to je fakt perlička)
  „President Trump relieved Ms Yates of her duties.“
  Tedy, prezident Trump uvolnil Ms Yates z jejích povinností.
  Jelikož „relieve“ se používá i ve smyslu „úleva od (bolesti)“ (např. aspirin poskytuje „pain-relief“), tak mi vyjádření Bílého domu přijde i poněkud poťouchle humorné.

 113. 2 maYda – moc to komentovat nemohu – ono tam toho ke komentování moc není… No, kovový vodík je hitem posledních cca 30 let – ale jen ve formě teoretických předpovědí… Molekula vodíku se bere často jako příklad kovalentní vazby – a dá se přímo spočítat. Kovalentně vázané prvky jsou izolanty, jak plyne ze samotné podstaty kovalentní vazby – vazba je tvořena dvojicí elektronů s opačným spinem a je přísně prostorově lokalizována. Já obvykle udávám jako typický příklad právě diamant, ve článku zmiňovaný. A právě kovalentní vazba je příčinou jeho obrovské tvrdosti, leč na druhou stranu křehkosti. Proti tomu je kovová vazba energeticky mnohem výhodnější a většina prvků se váže kovově – tam jsou naopak vnější elektrony delokalizovány a vytvářejí vodivostní pás.
  Takže jo, kovový vodík by mohl mít zajímavé vlastnosti, pokud by zůstal stabilní. Právě ten uhlík má (a může mít) různé formy – kovový měkký neprůhledný grafit, přes nanovrstvy, nanotrubičky a fullereny, až po „slušně vychovaný“ uhlík ve formě diamantu. K jeho přípravě jsou taky třeba vysoké tlaky a teploty, ale pak zůstane stabilní. A ačkoli diamantový náhrdelník si obvykle dáma ráda pověsí na krk, těžko si na krk pověsí kus brikety, ačkoli chemicky je to totéž (no, skoro).
  Jinak, diamantová tlaková cela se běžně používá, ale otrocky překládat „anvil“ do češtiny jako kovadlinu by mě teda nenapadlo. Tam se vnucuje to bušení kladivem, kdežto u diamantové cely se jedná o pozvolné stlačování hydraulickým lisem – jinak by ten diamant popraskal a dostali by drahocenný prášek. Ten zmiňovaný oxid hlinitý je korund – druhej nejvyšší na stupnici tvrdosti (mastek, sůl kamenná, kalcit, kazivec, apatit, živec, křemen, topaz, korund, diamant) – ještě to umím… Že ho tam dali jako ochranu, aby jim ten vodík nezalejzal do diamantu – OK, vodík vleze leckam a v tom diamantu je sposta místa díky těm kovalentním vazbám. Ale – viz moje přednáška kdysi dávno „u Vodičky“ – vodík zalejzá do materiálu jako samotný proton a elektron odevzdá do vodivostního pásu – ale diamant žádnej vodivostní pás nemá, leda že by vzniknul na povrchu vlivem toho vysokého tlaku. Krystalickej čistej korund je bezbarvej a průhlednej, ale ve vrstvě pod tlakem se může chovat jinak – tam by mohl vypadávat kovovej hliník. Korund má z ostatních keramik relativně nízkej bod tání (korundový kelímky – alumina crucible – se můžou používat jen u některých materiálů, jinak je ten materiál roztaví a sežere) a efekt tlaku je podobný efektu teploty… Ergo kladívko – těžko říci. Já bych teda ještě navrhnul, aby do tý diamantový cely dali platinový drátky a změřili vodivost – to jde. Je to sice náročné, ale jde to. No a kdyby navíc tu celu omotali kusem drátu, tak můžou změřit střídavou susceptibilitu a z toho posoudit, jestli viděj něco novýho, nebo ne. Supravodivej přechod je dobře vidět jak na vodivosti, tak na susceptibilitě. Fázový přechody rovněž tak.
  No a uzavřel bych to citátem ze Švejka – vono se zatím nic neví…

 114. Jo,
  a dáma se vyjádřila o tom příkazu nikoliv, že si „není jista“, ale že „není přesvědčena“, tedy „not convinced“.
  Takže ne žeby plnila prezidentovy příkazy, ona o nich musí být napřed přesvědčena; ale i tak asi očekávala, že o jejím příkazu prezidentův příkaz nevymáhat své podřízené přesvědčovat nemusí…

  No, nechám spekulací, a raději počkám, jestli to bude stát Dušanovi za komentář.

 115. 122 ptakopysku,
  to bys měl doručit Zemanovi, až bude zas překládat. Je to dokonalé! 😀 😀 😀

 116. 2 Matzurka ad 131 – nehledě na decentní obrat např. He went to relieve himself… To slovo má opravdu mnoho významů…

 117. 2 maYda ad 119 – drobnou přesmyčkou dostává laskavý čtenář okamžitě slovo „chcalo“ – výstižné…

 118. PeSi, díky za výklad.
  jo, ten citát ze Švejka to vcelku vystihuje, ale když je něco v novinách, tak jeden neví, na čem je. TAk jsme se obrátila na odborníka. 🙂
  To za toho bolševika jsme aspoň věděli, že když něco napíšou, je to obvykle naopak 🙂

  Mně jen zajímalo, jestli to je nějaký nesmysl nebo úžasný objev nebo na tom něco je, ale cesta k případnému objevu, natož jeho využití, může být ještě dlouhá.

 119. 136 – jo, PeSi, a víte, že máte asi pravdu? Tak takhle jednoduchý vysvětlení mně fakt nenapadlo 😀 😀
  přitom na to funguje dětská hříčka, kteoru jsem občas provozovali – říkat jistá slova rychle za sebou, až se slabiky přehodí a najednlou je z toho výraz, který opravdu, ale opravdu není slušný.

  Například „čapí“. Na ten caloch to taky funguje.
  Mně to naučili moji vzorní a přísně vedení bratranci, o kterých je tetinka dodnes přesvědčená, že nikdy v životě, který u obou už přesáhl šest desítek let, nevyslovili nikdy sprosté slovo. 😀

 120. No, já nějak nevím, čeho chce ten Konvička dosáhnout a jak toho chce dosáhnout.

  A nemusím být zrovna nadšeným vítačem, abych o tom, že „anti -islám“ je nějaká základní hodnota, měla pochybnosti.
  Být proti něčemu není hodnota, na které by se dalo cokoliv stavět.

 121. 108 skimici, omlouvám se za úspornost a nedostatek formy, které by mohly být vnímány jako nezdvořilost. Věcně chápu, že přílišná stručnost může vést k menší přehlednosti.
  Ovšem jak se pohybuji po různých lokálech, nevšiml jsem si, že tady to není economy nýbrž byznys class.

 122. 121 Matzurko
  co znamená dělat kaprice? Italštinou vládnu jen běžným hovorem – chabě, caprice je manželka od capra. Koza?
  Dělat si kozy?

 123. skimici,
  hovorový výraz, odvozen od AJ „capricious“, tedy vrtošivý, nevypočitatelný, náladový… předpokládám, že to má základ v latinském „caprice“ tedy „rozmar“.
  Lidově řečeno, madam si z úřadu udělala „cochcárnu“.

 124. 132 PeSi
  vazba je tvořena dvojicí elektronů s opačným spinem a je přísně prostorově lokalizována
  A co kvantová mechanika?

 125. 141 Schumi
  supr. Akorát sis mohl nechat kecy o byznys klás 🙂

 126. 144 – viz „Capricious Summer“ pana Vančury.

 127. Dušane a Matzurko
  vaše výkruty v anglině nemohou zastřít etymologii, která neomylně vede k feminine od koza …

 128. V naší rodině, pochopitelně ústní tradicí po předcích, je spojení „dělat kapric (singulár) nebo kaprice (plurál)“ používáno pro snahu nevyhovět a klást překážky.

 129. skimici, feminine od koza je blbost, koza je feminine od kozel.

  Ale přesto budeš asi na správné stopě, protože capricio nebo capricciosso v hudbě. Já dávám přednost spojení Pizza capricciossa. Tu mám nejradši.

 130. skimici,
  už jsem vám dohledala i latinský původ a i když jsem latinu nikdy nestudovala, z astrologického capricorn=kozoroh to klidně i ta koza může být. Dále viz Martin, koza je myslím příkladem tvrdohlavého, náladového a trucujícího zvířete. Takže to sedí.

 131. 151 martine TT
  Tady bych spíše řekl, že kozel je masculine od kozy 🙂

 132. nadsamče! Taky chceš odvozovat feminu od Adamova žebra?

  Nemohu pokračovat v zajímavé disputaci, za 12 minut mám vyzvedávat manželku před bazénem. Tak příště.

 133. 142 AK, Konvička „nás“ zařadil na Balkán. Asi to tak cítí. Já ne. Jeho diagnosa se bude zhoršovat.

  MaYdo, ano, být proti islámu není hodnota na které by se dalo stavět.

  Podstata problému není v ofenzívnosti islámu, ale v absenci zde všeobecně sdílené prakticky všednodenně žité pozitivní přirozeně rezistentní kultury zahrnující všechny oblasti lidského života. Její vytvoření je záležitostí dlouhodobou, vícegenerační. Ale i elitní. Sdílených emocí každodenního i svátečního rituálu. Naopak, úpadek bývá rychlý. Demolice bývá snazší a rychlejší než stavba. Zvlášť stavba neudržovaná. V jakém stavu je náš chrám?

  Takovým spojovatelem, třebaže současně a bohužel, pokud jde o konfesi rozdělovatelem, bylo křesťanské náboženství.
  „Česká otázka jest především otázkou náboženskou…“

  Nevyvíjející se křesťanství, především katolické zapřené ve feudálních a katechistických, formalistických a rituálních vyprázdněných pozicích, nemůže odolávat racionalismu rozevírajícímu nůžky mezi vírou a rozumovým poznáním. Úpadek toho co „naši civilizaci“ přivedlo k „vrcholu“ ji nyní přivádí k úpadku.

  Nyní představované univerzalistické lidskoprávní koncepty spojující zelenou ideologii, genderismus, morální relativismus a podobně, jsou nejen neúčinnou náhražkou, ale příčinou prohlubujícího se úpadku. Proti nim stojí extenzívně sílící islám, který sice nedokáže vytvářet a reprodukovat žádané užitečné statky tak jako zdejší, třebaže upadající kultura, ale dokáže se jich zmocňovat s využitím právě těch zdejších náhražkových konceptů. Aby je posléze nahradil sebou samým a mizérií z něho pocházející. O důsledcích pro schopnost produkovat žádané statky, jeho před ním prchající a současně s sebou si ho přinášející stoupenci, nepřemýšlejí. Je to pro ně, tak jako mnoho jiného pro mnohé jiné, mimo jejich životní obzor. Zabývají se tím „tady a teď“. V jejich konceptu vše vyřeší Alláh. Tak jako trh v konceptu jiných. V tom se jedni a druzí až tak moc neliší. Ostatně Alláh i trh jsou neviditelní. Jako i ruka, která napsala „Mene Tekel Ufarsín.“….

 134. Houby sektářský islámista!
  „V Quebeku vraždil sympatizant Trumpa“

 135. 2 skimic ad 145 – no to právě plyne z té kvantovky + coulombovská interakce + Heissenberkův princip… Ale je to na delší diskusi…

 136. (155) Schumi, já ho pouze se zájmem sleduji, jinak mi tyhle monotematické spolky nesedí. S Tebou popisovanými příčinami souhlas. Až na ten „trh, co všechno vyřeší“, to snad netvrdí nikdo, to je pouze nástroj k řešení.

 137. Ti voliči to těm demokratům vyloženě kazej!

  …Průzkum zajišťovala výzkumná agentura Rasmussen Reports a ve dnech 25. a 26. ledna bylo v rámci něj osloveno 1000 pravděpodobných voličů. Jeho výsledek poněkud odporuje titulkům v amerických i světových médiích. Proti rozhodnutí Trumpovy administrativy sice protestují na americké půdě tisíce či desítky tisíc odpůrců, ale desítky milionů naopak tento krok kvitují s povděkem. Tohoto názoru ostatně bylo hned 57 % z oslovených respondentů, kteří schvalují zákaz vstupu uprchlíků ze sedmi zemí.

  Zatmco proti zákazu vstupu uprchlíků ze Sýrie, Iráku, Íránu, Libye, Somálska, Súdánu a Jemenu bylo dle průzkumu 33 % voličů a dalších 10 % zůstává nerozhodnutých. Obdobný názor voličů panuje na rozhodnutí Donalda Trumpa týkající se dočasného zákazu přijímání imigrantů z „méně bezpečných zemí, které jsou spojeny s terorismem“. V tomto případě souhlasilo s Trumpovou administrativou 56 % proti bylo 32 % a nerozhodnutých zůstává 11 %.
  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Svet-se-vzteka-ze-Donald-J-Trump-tipnul-migranty-Jenze-ted-prisly-pruzkumy-co-na-to-lid-USA-vysledky-ohromi-473560

 138. To je žertovné – zdá se, že Poláci mají potvrzeno doslova černé na bílém, že Lech Walesa a agent Bolek jedno jsou.
  Podle šéfa polského Institutu národní paměti (IPN) Jaroslawa Szareka písmoznalecká analýza prokázala, že bývalý polský prezident Lech Walesa byl od prosince 1970 do června 1976 spolupracovníkem tajné policie. Donášel na své kolegy a bral za to peníze. Walesovo písmo se shoduje s rukopisem agenta Bolka. Walesa to odmítá. Spis je podle něj padělek.

 139. 145 skimici, zde se projevuje duch Cimrmanova génia.
  Ve svém díle „Allgemeine Recht und Physik Theorie für Alles“ poukazuje na podobnost mezi vazbou fyzikální a soudní. A sice podobnost nikoli náhodnou. Vazba soudní je tvořena dvojicí subjektů s opačným zájmem a je přísně prostorově lokalizována. Připomíná, že vazba soudní je historicky daleko staršího data než objev vazby fyzikální. Z toho logicky dovozuje zásadní přínos vědy právní pro vědu fyzikální. A nejen teoretickou, ale i praktickou. Zmiňuje například vězněného ruského anarchistu, který nudíce se při čekání na popravu, místo dopisu na rozloučenou velmi dobře načrtl schema reaktivního motoru a žádal aby se dostalo do povolaných rukou. Úředníci shnilého carského režimu správně pochopili převratnost takové myšlenky a proto kresbu založili do archivu. I slavný Lavoasiere čekaje na popravu dopracovával svoji práci o kyslíku. Marně žádal o odklad popravy a o umožnění závěrečných experimentů. Co v revoluci s nějakým kyslíkem a experimenty. Leč třebaže jeho hlava se skutálela do koše pod gilotinou, dílo mrtvého génia bylo osvíceně nejen zachováno, ale i uvedeno v život. A Lavoasiere se stal nesmrtelným. Kdežto jméno jeho soudců nezná snad nikdo.

 140. 157 PeS
  Pane, Heissenberkův princip opravdu neznám 🙂
  To je něco z krhútské kroniky? Nakopneš?

 141. Já jsem těhotný člověk už několik let. Neustále kolísám mezi pátým a šestým měsícem, v lednu to vždycky vypadá, že se přehoupnu do sedmého, ale obvykle to jarními pracemi ustálím zase na tom šestém.

 142. 165 ptakopysku
  Neuvažovals o potratu dokud je to ještě legální?

 143. skimici,
  celkem pravidelně něco potratím, ale velmi rychle to zase naberu zpátky…

 144. Taxem se vrátil z brněnské otrtopedie na Úrazovce.
  O doktorovi, co jsem na něj narazil posledně jsem si myslel, že je Ukrajinec – a houby- byl to Tatar.
  Dnes pro změnu sympatické slovenské ucho 🙂
  Jsem zvědavej, jestli tam vůbec někdy narazím na českého doktora. 🙂 Jak jsem koukal, Araba mají v sestavě taky jednoho.
  Míň než na neurochirurgii u sv. Anny. Tam měli Araby rovnou dva.
  A při tom jsem si vzpomenul na oblíbený vvýrok jednoho kolegy ze studií “ Ze všech barevných mám nejraději Slovenky “ 😀

 145. Halle
  Nerouhej se. Porošenko je taky Tatar a je dokonce ukrajinským presidentem!
  Neříkej žes měl zas nějaký úraz? Nebylo Ti lépe v ordinaci kde Ti sestřička filtrovala svět vezdejší a mohl ses maximálně rýpnout Beinem?

 146. Halladin má myslím smlouvu s vodárnami a zvou si ho na místa havárií místo cisterny. Jenom mu do kolene našroubujou kohoutek a už to jede…

 147. Ptakopysku,

  nikdo tě neupozorníl, že není dobré po potratu hned otěhotnět ? 😀

 148. 170
  Taky mě mohlo kousnout vzteklé dítko. 🙁
  Ale většinou stačilo vycenit chrup a říct “ Ještě jednou , a kousnu tě taky ! “ 🙂

 149. 107 — Modrý ptáku, děkuji za reakci, těším se na případné pokračování.

  Možná si k tomu dovolím ještě cosi připsat, jen co to v mé agendě probublá kousek výše.

 150. Nějak mi není jasné, k čemu by komukoliv mohly být maily Zaorálka … ´

 151. 171 ptakopysku
  No hlavně aby to měl podle zákona s tím stočným.

 152. 178 NoName
  Jste ještě mladý a navíc cizinec. V Dikobrazu bývala značka bape. Pan Zaorálek by mohl nicméně zaplnit celý tento měsíčník. Vůbec nechápu proč tak nečiní.

 153. 179 ptakopysku ptakopysku
  Nerouhej se. Ten papež způsobil pokrok internetových autoradií! Něco co v česku skoro neznáme. Bylo to způsobeno ovládnutím všech frekvencí radiem Maria. Těžká úchylárna, něco jako islamistická media. Poláci si proto před lety pořídili internetová radia.

 154. Radio Maria mmch můžeš chytat už i v Ostravě. Možná i na netu. Oni jsou pokrokáři. Neskutečný nářez.
  Jako první tě to směruje k vyhlazení mohamedánů. Když si uvědomíš souvislosti, tak pochopíš, že ta atomovkav Sodomě a Gomoře nebyl blbý nápad.

 155. skimici,
  až budu sedět v křesle s dekou přes kolena a z koutku mi poteče slina, pak asi budu poslouchat radio Maria. Když mi ho někdo naladí a pustí. Obávám se, že dříve ne. Ale poslech této stanice mi připadá jako jeden z dobrých důvodů, proč v Polsku chlastaj I. ligu.

 156. BAPE tepal imperialisticke vrahy z vooolstrytu, Chvilky u Foremetku byly zobrazeny k tomu, aby reznik a zelinar se bal, ze na nej prijde VLK…..pro znalce prekladat nemusim

  K tem vizum…… Uz nekolikrat jsme jeli do zemi, kde jsme nemeli jistotu, ze nas pusti do vnitrozemi. Vetsinou diky izraelskym razitkum v pase, ci nejakym podminkam, o kterych jesm netusil, jestli je vlastne plnime, nebo nikoliv. Je to dobrodruznejsi…….
  Neprosto nerozumim tomu, proc by si stat nemohl rici, ze pousti do zeme pouze „blondaky a to jeste je v utery“. Ja vim je to smutne, ale ty tisice jsyrskych IT specialistu si proste chvilku pocka na provereni, plat jim jiste pujde

 157. Jirko ppa
  skoro se Ti neodvážím radit, ale já mám třeba pasy tři. Jeden normální a druhý a třetí je skoro neustále na ambasádách různých států a čekají na visa. Yen druhý a třetí používám v těch státech abych si vizy nezaplevelil pas prbní, druhý, nebo třetí. Velmi uvažuji nicméně o tom, že si pořídím pas čtvrtý, panenský.

 158. Skimici, jsi na tom lepe, ja mam dva, ale ani jeden cesky. Samozrejme zcela nepochybne vybereme ten nejmene konfilktni pro vstup. Ale treba ted s tou Kenou…… Dva dny pred odjezdem jsem se dozvedel, ze dcera si vezme sebou kamaradku z kotliny. Coz je u nas bezne, ze nekdo jede s nama…… Ale s ceslym pasem to je obtiznejsi, protoze do Keni jsou potreba viza, ktera se daji sehnat, dle ceskeho ministerstva zahranici, pouze ve Vidni na Britske ambasade, co online….. No a to trva prilis dlouho a okno jsme meli zamluvene, vcetne domu a masajskeho pruvodce, zcela presne a nechteli jsme cekat o par dnu dele. Tak jsme leteli i bez viza, protoze diky mnoha cestovatelum, se da koupit na letisti. I kdyz ministerstvo rikalo, ze jsme se zblaznili, ze to nejde a nejslo nikdy…… No a tak jsem byl uz pripraven kamaradku dcery opet odvest, pokud by ji nevpustili…. A tak jsme se dostali do Mombasy a sup, koupili jsme vizum a bylo to. …. Ale tech par hodin bylo dobrodruzne, ze jako zase poletim nazpet…. 😀
  Mimochodem, pokud poletis nekdy na Safari do Keni, doporucim Ti nejen dum, treba i s kucharkou, ale pruvodce. Je to nadherna zeme. Ale jednou stacilo….. Ja si kucharku neobjednal, tu langustu, mureni, rybu, chotnici, si ugriluju sam a pro vsechny….. Na vsechno ostatni je mastrkard

 159. 162 skimici, to byl pěknej hajzl ten Berk. Vymyslel si, že určit buď polohu anebo rychlost či co. Skrzevá to marxisti-leninisti mu nemohli přijít na jméno, protože při budování komunismu žádný neurčitostě nejsou. Linie strany je jasná a pevná.

 160. Schumi,
  není to tak dávno, co jsem sem dával ci(n)tát z jedné učebnice fyziky z první poloviny let padesátých, který upozorňoval, že obecnou aplikaci Heisenbergova principu by bylo možno označovat jako kněžourství.

 161. 188 Jirko-ppa
  tak to dělám i já. Třeba když chceš do Číny, tak je to na palici. Ale pokud máš panenský (nebo i americký) pas a letíš přes Hong-Kong, tak zaplatíš na letišti poplatek a letíš spokojeně dál 🙂 Ale s izraelským bych tam nejel. Kolega tam prostě zůstal a dál se nedostal.
  IMHO je důležité mít pasů hodně a s hodně razítkama tam kam jedeš. To tak nějak ukonejší úředníky. Je samozřejmě nutné rozvažovat jaký pas si kam bereš a nebo jaký pas komu předkládáš kvůli visa.

 162. Skimici…. Doufam, ze ted uz chapes, ze kosmopolita je nebezpecny pro vsechny narodni staty……. A feudaliste jsou nebezpecim pro vsechny

 163. 189 SCHUMI
  for je v tom, že já o tom berkovi nikdy neslyšel jakkoliv látku znám. Proto jsem PeSa poptal.

 164. AShoj Ad 177 _ Matzurko, mě mnohem více zaujala tato věta:“V okamžiku narození nejmladšího potomka byl rozdíl tedy 102 let. V době, kdy rodinu „objevila“ britská BBC, to bylo již 103.“
  A příští rok to už bude 104 let !! 😀 😀

 165. 191 Jirko-ppa
  kosmopolitou jsem rád, feudálem nevím. Možná skrze dědictví ale váže to nohy. A to já nesnáším.

 166. NE. Feudalistou rád nejsem, když jsem si to promyslel. Najímám to a požívám procent výdobytku jejich. Nemám tudíž starost jak si pálí líh náš vezdejší.

 167. Ale co bych se vztekal. Pouštím si Nancy Pelosi. To je skoro jako moji oblíbení Laurel a Hardy 🙂

 168. Jen počkejte, až bude Schulz kancléřem, ona vás ta sranda přejde!

  „Na nominačnom zjazde SPD, ktorý sa konal v piatok, Martin Schulz okrem iného povedal :

  “Nemecko, ak ide o pomoc iným štátom, je solidárne. Tiež finančne. Nemecko je solidárne, keď sa iné krajiny cítia v ohrození a tiež s nimi zdieľa sankcie. Pokiaľ je ale európska solidarita niektorých členských štátov tak interpretovaná – pri financovaní agrárnych fondov alebo prostriedkov štrukturálnej podpory, áno prosím … Ale pri solidarite s ľuďmi, ktorí utekajú … nie, ďakujem. Potom musí budúca vláda Spolkovej republiky spojiť otázku “solidarity utečeneckej politiky” s ďalším plánovaním financovania z Európskych fondov. … Že najsilnejší predstaviteľ tohto “odsolidarizovania” Európy, maďarský premiér Viktor Orbán. Ten, ktorý akúkoľvek solidaritu s Nemeckom v otázke utečeneckej politiky odmieta. CSU sa mu dvorí a tlieska mu. To je otvorený útok na záujmy Spolkovej republiky Nemecko.”
  http://www.konzervativnyvyber.sk/v2/ak-sa-martin-schulz-stane-nemeckym-kancelarom-na-vychodeuropske-krajiny-pouzije-silu/17303/

 169. Rputi
  američani bohužel nevyslyšeli námitky margarity ke sjednocení německa, Tak si to prostě nudeme nuceni prožít zase, už poněkolikáté.
  HELMUT (Kohl) a Lothar de Maizière, fotr toho ministra jsou prapůvodci třetí německé války a já jen doufám, že ten protiútok byde tentokrát definitivní,

 170. Jo, to už tady taky jeden vykládal, že německý přítel je nejlepším přítelem a německý nepřítel nejstrašlivějším nepřítelem.

 171. No, kanonefutter už tam mají a řeči o tom, že by se prchlíci měli přijímat do armády, už taky proběhli…

 172. Ovšem K.H.Frank měl s tím Schulzem stejné povolání.

 173. Já měl spíš na mysli původem nepříliš úspěšného spisovatele romantických dílek.

 174. Stejně je zajímavé, že nejvíc průserů v dějinách nenadělali technici, účetní, přírodovědci, ale humanitní vzdělanci. Dnes by se řeklo „kavárna“, případně PL.

 175. My třeba kachní vejce vůbec… Ale co Hustopeče nevím …

 176. v Polsku, Slovensku a vůbec okolo je to taky.

 177. V Polsku už vybili milión kusů drůbeže.
  A furt není konec…..

 178. Klid… Babišovo Vodňanské drůbeže se to netýká a i kdyby nákaza byla, zabíjet se nebude.
  Ale u konkurence, to je jiná !!
  Trochu mi nejsou jasné ty skafandry, (televize musí mít senzaci?) když je to na lidi nepřenosné a proč to vybíjejí.Nestačilo by ten chov nechat vychcípat s tím, že přežijí-li někteří ptáci, jsou z imunologického hlediska vhodným výzkumným materiálem?

  Také mi vrtá hlavou ta kafilerka- miliarda lidí na světě hladoví a na virus ptačí chřipky prý stačí to maso ohřát byť na jednu vteřinu nad 70°C.
  To není vzteklina…

  Na lidskou chřipku umírá v ČR ročně kolem 1000 lidí (jestli ne víc) – neměli by se také v okruhu 3 km kolem nakaženého vybít sousedi?

  No a všimněte si – kolem ptačí chřipky je humbuk, o tom že se k nám z Pobaltí hrne Africký mor prasat je ticho po pěšině.
  Ještě rádi budeme jíst skopové… 🙁

 179. Šumaváku,
  jo, to už jsme tu probírali – holt když se místo adekvátního výzkumu musí sponzorovat cyklostezky…

 180. 214 – nevím, jestli je taktické, používat jako jateční dobytek přítelkyně chudáků uprchlíváků….

 181. Dobrý večer,

  Šumaváku, když Tě vidím – ptala jsem se v dolejší hospodě, jestli je pravda, že ve starých konírnách se dělaly průduchy, aby koňům táhlo na nohy, protože mají mít chladno.

 182. Nákaza se vyskytuje ve více než 20 zemích EU. Počet ohnisek v chovech drůbeže na území EU se blíží 600. Nejvíce postiženými státy jsou Maďarsko (231 ohnisek) a Francie (177 ohnisek) (údaje k 30.1. 2017).

  Šumaváku,

  pokud se sbíraj mrtvé kusy, tak do zpracování laboratořemi není vůc nic jasné..

 183. Oni výzkum ptačí chřipky dělat nemusej!
  Oni mají (prý) strach z toho, aby se jim to nezkřížilo s lidskou chřipajznou!

 184. MYslím, že nejlepší podmínky na to, aby se to zkřížilo s lidskou chřipajznou jsou v asijských chovech, kde kurové a lidi žijí víceméně na jednej hromadě.

 185. A jak to tak vidím, tak globální oteplení bude! Stačí spálit ty milióny ftáků!

 186. 218
  Já pochopil , že určení základního typu ptačí chřipky je dost rychlé, určení podtypu trvá další dva dny.

 187. 222

  Dne 3. 1. 2017 SVÚ PCR metodou potvrdil přítomnost aviární influenzy H5. Dne 5. 1. 2017 laboratoř potvrdila vysocepatogenní aviární inflluenzu H5N8.

 188. Nedaj se někde koupit ty vybitý chovy? Já mám ze šílených krav dodnes nepřekonatelné bouillony a opeřence bych s kořenovou zeleninou zvlàdnul taky.

 189. maYdo – ty konírny.
  Spíš bych řekl, že za letních hiců bylo třeba konírny větrat, a chladnější vzduch se drží při zemi…..
  Proto ty ďoury dole.

 190. Skimici, opatrně! Prý to člověk sám na sobě nepozná! 😉

 191. “ Americké tajné služby ve spolupráci s Pentagonem připravují novou studii schopnosti ruského a čínského velení odolat jadernému útoku.“
  A studie bude následně prakticky ověřena. 😮

 192. No toto ! Je to jasné, je to komouš ! 😀

  Trump vyzval farmaceutické firmy ke snížení cen, jejich akcie stouply

  Americký prezident Donald Trump vyzval v úterý velké farmaceutické firmy, aby přesunuly svou výrobu do Spojených států a snížily ceny léků. Trump tak učinil po setkání se šéfy několika farmaceutických firem v Bílém domě, informovala agentura Reuters. Prezident také požaduje, aby se zahraniční země podílely na výzkumu léků. Po schůzce posílily akcie farmaceutických firem.

 193. Halle,
  ta chřipka se určuje jen pomocí PCR ?

 194. maYdo, na co Šumavák, o konírnách ti nejlépe poreferuje Halladin na 226.

 195. Matzuko, nejsem znalec v oboru. Ale chápu to tak, že existuje základní test, který určí zda H5 ano, či ne. Negativní vzorky se vyloučí, a testujou se pozitivní, kterej subtyp.

  Asi by zkoumání na podtypy rovnou všech vzorků bylo příliš náročné na finance i kapacity laboratoře.
  Ale detaily a principy testů po mě nechtěj 🙂

 196. (208 a další) – už mně dostkrát napadlo, že vybíjejí, televize, zase vybíjejí, kolem taky vybíjejí a kačen i kuřat plný krámy za stejný ceny. To by byla krize, za socíku …
  (214) Břéťo, s tím „nechat vychcípat“, prvního by trefilo majitele chovu. Za jak dlouho by mohl založit nový? miliarda lidí na světě hladoví a na virus ptačí chřipky prý stačí to maso ohřát byť na jednu vteřinu nad 70°C. – Ty chceš víc černoušků?

 197. Matzurko, co já vím, tak se používá HIT a vazba komlementu.

 198. 234

  Není to tak, že stát hradí jen vybité kusy ?

 199. Starý konírny bývaly obvykle z kamene. Takže i v létě v nich bývalo poměrně chladno.

 200. 6. ledna 2017, 07:31 — Autor: EuroZprávy.cz / tl / ČTK

  Hongkong – Hongkong hlásí úmrtí na ptačí chřipku, viru H7N9 podle 62letý muž. V polovině prosince navštívil jihočínské město Kuang-čou a tento týden byl kvůli horečce hospitalizován v sousedním městě Tung-kuan.
  inShare

 201. No, tak nad koná’írnami obvykle býval úložný prosgtor. někdy i patro. Na seno, bydlel tam personál a tak…

  Mně by zajímalo, co o tom ví Šumavák. Při vší ouctě, Halladine, asi toho o konírnách ví víc než Ty.

 202. Ale jistě , maydo, že Šumavák to ví líp.
  Já to svoje tipovýní a hádání beru jako intelektuální cvičení. 🙂

 203. Maydo ad 217 – je to trochu jinak.Staré konírny bývaly i klenuté (Hale, a na střeše samozřejmě záleželo, protože nad nimi bylo uložené seno, aby se v zimě nemuselo nikam nosit a šlo shozem jen shodit dolů)ve větších dvorech částečně i třeba jednou stranou zahloubené v terénu (teplo).Navíc na té straně ke svahu byl tradičně vjezd na půdu…
  Větrat se musí v zimě více než v létě a koně jsou hákliví na průvan. Takže se řešilo bezprůvanové větrání – buď více malých průduchů u podlahy, ve větších stájích dřevěný komínek ze střechy k podlaze a regulovatelný truhlíkový odvod teplého vzduchu se čpavkem opět nad střechu…Ty komínky byly vcelku vymakané a částečně fungovaly i jako rekuperace. K vidění třeba na Hluboké ve stájích na Vondrově, Schwarzenberský dvůr v Netolicích a jistě i leckde jinde. Ta kamenná klenba s dřevěnými truhlíky a komínky fungovala skoro lépe, než moderní vzduchotechnika. Jen rozdílem teplého a studeného vzduchu, bez nároku na elektriku 😉

 204. Schumachere-155 a Aerokarle-158 – mám malou nedůležitou poznámku.
  Vždycky, když čtu či slyším spor o to, zda trh vyřeší vše, či nikoli, jsem nesvůj.
  Trh je přece úplně přirozený důsledek toho, že rozdílní lidé mají rozdílné prefernce a tužby. Dokonce i titíž lidé je mají různé v čase a v různých okolnostech. Existuje od nepaměti a bude existovat stále. Existoval i v koncentrácích, i za komunismu.
  Ani ti nejradikálnější marxisté či trockisté netoužili vytvořit „netrh“, poněvadž je to evidentní nesmysl (jedině snad, že byse podařilo naklonovat lidi, kteří budou mít vždy totožné preference a tužby a to i v čase, a ty ostatní nemilosrdně vybít). Trh je něco tak přirozeného, jako západ a východ slunce každý den.
  Žádný spor o to, jestli východ a západ slunce každý den vyřeší vše či nikoliv, jsem ale nikdy nezaznamenal. Taky si myslím, že trh není nástroj, ale spíš jev.
  No, já vím, že je to jen taková používaná zkratka, ale vždycky mě to zachmuří :-).

 205. Díky, Šumaváku. já to slyšela od někoho, kdo byl asi od památek. Takže věděl, že tam nějaké díry bývaly, ale účel si asi zjednodušil.

  Jsou nějaké ty stáje přístupné? Kdyby se naskytla příležitost, stálo by to za vidění.

 206. Já jako kluk trávil fůru času v jezdeckém klubu Baníku ostrava, který měl areál naproti našeho činžáku.
  Ovšem ten měl stáje dřevěné, a stály na rovině. jen Jízdátna byla zděná. A v ní se vždy na MDD konala jezdecká hra “ Princ Bajaja“ 🙂
  O starém pánovi, který tomu šéfoval se vyprávělo, že za první světové sloužil s Hitlerem. Dnes už tam jízdárna není, jen ulice kolmá na tu naši se dodnes jmenuje „Na jízdárně“

  Tam byl hlavní vjezd.

  Takže ani tak nešlo o ty „nohy v chladu “ ?

 207. (245) Oteplovači, možná bude rozdíl jen v terminologii. Trh je prostě nejjednodušší a nejpřirozenější způsob, jak se lidé dohodnou na spolupráci. Rozhodně ne zázrak, všelék, hrozba, jánevímco.
  Jen s těmi marxisty, trockisty, zelenými a jinými socialisty si nejsem jist, že nechtěli. On totiž ten trh dost dokonale eliminuje jejich utopie. Proto ho kurví.

 208. Kristo,
  ale Hall zmínil PCR, to by mělo být rychlejší než sérologie.
  Na Netu jsem našla kit pro detekci – potvrzení ptačí chřipky by mělo zabrat řádově tak hodiny, zejména pokud jde o zaběhnutou laborku; určení podtypu dtto.
  Já pracuji jen se standardním PCR (a DNA sekvenování, ale to nám dělá firma), ovšem detekce virů je už fajnovější real-time PCR (což já nepotřebuji, ale mými kolegy je to hojně používáno – aplikace do molekulární genetiky, fyziologie apod.).

 209. Matzurko,
  to byl citát ze zprávy veterinární správy o situaci.
  Co ta zkratka v tom citátu znamená netuším, ani jsem po ni nepátral.
  Dával jsem to na potvrzení názoru, že ta diagnostika je dvoustupňová.
  Z té citace vyolývá, ,že to pCR se použilo u toho prvního stupně diagnozy. U druhého stupně mohlo, ale nemuselo.
  Přímo to z citace nevyplývá.
  Vyplývá že první stupeň diagnozy (H5) byl hotovej už 3,1, subtyp potvrdili až 5.1

 210. Dobrá ráno vespolek,

  Zpátečníku,
  pana Křeček tam má někde uprostřed:
  „I tito lidé však musí nějak bydlet.“ – myslí tím ty, kteří předchozí byty „vybydleli“, tedy hrubě porušovali nájemní smlouvy.
  ¨Já bych se ho zeptala „Proč MUSÍ“ ? Jestli byty ničí, nikdo není povinen jim dodávat další materiál… asi jsem surovec, ale ať jdou klidně pod most. Nebo do vězení, kde by odpracovali náhradu škody.

  Halle,
  PCR je v podstatě namnožení požadovaného úseku DNA in vitro.

 211. Trumpův ministr obrany James „Šílený pes“ Mattis
  během prvního dne v nové funkci nasadil proti IS tempo, o kterém se Obamově administrativě ani nesnilo: zapojil stíhačky, bombardéry a bezpilotní drony. Za jediný den 31 útoků zničilo několik továren na bomby, nástražná zařízení a auta se sebevražednou úpravou, zásobníky paliv, několik opevněných pozic a mnoho dalšího. Trump chce do 30 dní zatočit s IS a Mattis je znám tím, že se s ničím moc nemaže. Takovou kampaň můžeme jedině podporovat.
  https://milo.yiannopoulos.net/2017/01/mad-dog-mattis-celebrating-day-one-blows-isis-31-times/

 212. Dobré ráno,

  Matzurko, no, já bych s Křečkem souhlasila, že někde bydlet musí, protože kdyby se potulovali po ulicích, asi by to bylo podstatně horší. Ale ne v běžném bytě. V takovém, který bude jejich životnímu stylu odolávat. Betonová podlaha, vybetonované „koryto“ místo umývadla, to minimum, co tam být musí, bytelně přišroubované k podlaze. Všechno nehořlavý. Prostě holobyt.

 213. 255 maydo,
  nj, ale to se ty holobyty musí postavit, což stojí peníze a nikomu se do toho nechce.
  A samozřejmě se nestaví jeden holobyt, ale několik najednou a zas vznikne gheto…

 214. Dobré zas ráno… Ke včerejší debatě o knihkupcích apod. – Já bych ke škodlivosti některých knihkupců zařadil ještě i Němcovou… Jak jsem se onehdá dozvěděl, že to nemůže být kráva, když má ve Žďáru knihkupectví… Přítelkyně odtud pochází a rovněž se přimlouvala, že bych tuto političku neměl označovat jako krávu, že pro to užitečné zvíře je to urážka… Tak snad zas ten kosočtverec… K Foundryho 207 bych ještě přidal jednoho rakouského nepříliš úspěšného malíře krajinek a jednoho gruzínského badatele v národnostních otázkách… Ostatně, ten učitel tělocviku taky nebyl žádnej technik nebo exaktní vědec…

 215. EET

  …Babišův projekt špiclovsko-udavačského systému elektronické evidence tržeb má však jistý zádrhel. Maloobchodníci ho bojkotují. Do startu druhé vlny zbývá pouhých 21 pracovních dní a z oboru maoloobchod/velkoobchod si přihlašovací údaje vyzvedlo zatím jen necelých 40.000 podnikatelů. Zbývá tedy minimálně 210.000 firem a živnostníků. Znamená to, že finanční úřady by musely vydat denně 10.000 registrací do systému, aby „se vše stihlo včas“. To je dost, že?…
  http://forum24.cz/200-000-maloobchodniku-bojkotuje-eet-do-systemu-se-nehlasi-to-babis-nevyhraje/

 216. Teda, že se opět dožiju časů, kdy si každý den ráno v novinách přečtu, že americký prezident je primitiv, gauner a nebezpečí pro světový mír a západní hodnoty-tak to jsem fakt nečekal…

 217. Jinak doporučuji dnešního Macka… Celého… Zvlášť musím potvrdit ten závěr… Osobně ověřeno kličkováním mezi kalamitkami…

 218. Halladine, na normální chřipku umřou ročně statisíce až miliony lidí na celém světě. Na ptačí chřipku jste po dlouhé době konečně našel jednoho mrtvého (i když tedy na jiný kmen než momentálně se v ČR vyskytující).
  Celé je to proto, že by některý kmen ptačí chřipky MOHL zmutovat a přenášet se na člověka a být hodně nakažlivý ?
  Moje otázky:
  MOHL by tak zmutovat i kmen běžné chřipky, tj. stát se nakažlivějším s vyšší mortalitou ?
  A až se stane ptačí chřipka stejně nakažlivá jako běžná, a zabije statisíce až miliony, čím se bude lišit od běžné chřipky, u které se to děje už teď a u které se žádné speciální opatření nekonají ?

 219. 2 NoName – ale zas si můžete ověřit, jaké to je být náplní v sendviči… Z jedné strany primitiv, gauner a nebezpečí pro světový mír, z druhé strany diktátor, gauner a nebezpečí pro světový mír – a jen ten prostředek neochvějně kráčí vstříc světlým zítřkům a Německo vítězí na všech frontách za Evropu…
  Nihil novi sub sole…
  Jen jsem zvědav, kdy vyfasuju cedulku k povinnému vyvěšení na počítači, že sledování evropsky nekorektního internetu se trestá káznicí nebo smrtí… Všechno už tu bylo… To je ta pověstná Hegelova šroubovice, co ji idiotští filosofové neustále označují jako spirálu, neb hovno vědí, co to spirála je…

 220. 2 NoName ad 261 – Felix Holzmann by k Vašemu komentáři podotknul, že brečíte sice hezky, leč na blbým hrobě… A že tedy Vaše úsilí dozvědět se proč to tak je, je práce přímo Syfilisova…

 221. 261 NOName
  ad „A až se stane ptačí chřipka stejně nakažlivá jako běžná, a zabije statisíce až miliony, čím se bude lišit od běžné chřipky, u které se to děje už teď a u které se žádné speciální opatření nekonají ?“

  Bude sde od běžné ptačí chřipky lišit asi tak stejně jako se od té lidské lišila Španělská chřipka. Už tenkrát to byl průser jako Brno – při dnešním spojení kontinentů by to byl megaprůser!
  Že se to zhusta dělá blbě, nekonzistenně, ba se i zneužívá, je věc jiná…

 222. No hlavně, že obecenstvo má co diskutovat – Babiše, šílené husy,apod.
  A mezi tím nenápadně začal pracovat druhý cenzurní úřad na ministerstvu obrněnosti (ten už má právo s vojenskou razancí i zakročit proti criminal thoughts, v newspeaku proti teroristickému ataku na sítě).

  A pak toto:
  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Zacina-platit-novela-zprisnujici-postihy-za-podporu-terorismu-473682

  Schválně – za jak dlouho bude Vyšší princip přesunut z kolonky budovatelská povídka do škatulky pobuřující a rozvracející literatury ?? Už jenom tou morální premisou o tyranech….a já tomu samozřejmě státotvorně tleskám.
  A preventivně deklaruji, že žádný atentát neschvaluji…..kromě těch „našich“ na „ně“, selbstverstaendlich…

 223. Ale zmutovat může i jiný vir než ptačí chřipka, Rputi, a bude to průser jako Brno …

 224. 252 – (…) i těm, jimž byl předchozí nájem zrušen pro hrubé porušování smlouvy. I tito lidé však musí nějak bydlet. – Matzurko, slovo „musí“ lze myslím chápat nejméně ve dvojím smyslu, jednak věcně, jednak morálně.

  Z věcného hlediska se mi zdá zhola jasné, že dokud (zde) žijí, budou buď někde nějak ubytováni, anebo volně proudit městy, vesnicemi a krajinou; přitom na tábory nyní (únor 2017) není doba. Naopak z hlediska morálního se mi to jeví o dost složitější: Vezmu-li si jako modelový příklad čerstvě plnoletého Cikána, který typicky je objektivně neschopen vydělat si prací na živobytí, kdo je touto situací vinen? Podle mého názoru za to stát – tj. sociální stát, též v této oblasti ovládaný pravdoláskaři – nese daleko větší odpovědnost než on sám, jednak svými lidskoprávními zákony, nesmyslnou podporou a zrůdnou positivní diskriminací, jednak dosavadním téměř nulovým vymáháním stávajících zákonů, počínaje povinnou školní docházkou až k přestupkovému a trestnímu.

  Kdyby se tedy stal zázrak, a já se spolu s produktivními občany nějakou formou dostal k vládní odpovědnosti, těžko bych se cítil morálně oprávněn Cikánům říci: „Čtvrtstoletí pseudoliberalismu skončilo, od zítřka se obnovuje právní stav, jaký zde byl (dejme tomu) 1. února 1937, a v rámci jeho zákonů se o sebe starejte, jak umíte; jinak ponesete všechny důsledky, samozřejmě včetně trestněprávních.“ Naopak, už mnohokrát jsem zde psal, že jádrem našeho problému jsou pravdoláskaři. Hledal bych proto cesty, jak na ně přenést veškerou odpovědnost tak, aby privilegované etnikum a pravdoláskaři za dnešní stav odpovídali produktivním společně a nerozdílně, aniž by tyto čímkoliv dále zatěžovali, ať již ekonomicky, kriminalitou, pseudohumanistickými žvásty či řevem.

  A věřím, že takovéto cesty existují.

 225. 266 NoName,
  jsem si vzpomněla, že jsem už před časem četla jakési bádání nad španělskou chřipkou.
  Exhumovali před pár lety takhle nějakou „španělskou“ mrtvolku a vybádali, že to byla zřejmě taky zmutovaná ptačí chřipka. Takže mají zadek v kalupu…
  Ono zmutovat může ledacos, ale ptáčkové si poletují, kde je napadne a není síla, která by je zadržela…

 226. Rputi, lidé si také poletují, kudy chtějí.
  Před pár lety jsem v letadle a na výletní lodi podepisoval prohlášení, že nemám horečku a cestující snímali termokamerami, aby odhalili lidi se zvýšenou teplotou.
  To jsou opatření, které ptačí chřipku určitě zastaví. Ve spojení s vybitím chovu slepic Vonáskové.
  Často se tady bavíme o údajně kritickém myšlení. Kam se ztratilo u ptačí chřipky ?

 227. ad holobyty – nezapomínáte na jistého Čunka? Ten měl koule a z jeho řešení na sebe poskládaných kontejnerových buněk si vzali vzor i autoři velmi úspěšného českého pavilonu na světové výstavě. A zase jsme obloukem u nenáviděných Slušovic, kontejnerových přidružených výrob, např. firmy KOMA (KOntejnery MArtinec).
  Dobroserové se mohou vyvrátit zevnitř navrch, ale já si dovolím připomenout po delší dobu nepoužitý slogan. „Silnější pes jebe!“ Ústup je v přírodě považován za slabost.

  Právě jsem se vrátil z… přírody. Intenzivní sněžení od včerejšího odpoledne jsem likvidoval na dvorečku už včera večer, ale přes noc toho připadlo ještě víc. Syn mi volal a ptal se, jestli je u nás sníh – chudák, zapomněl ve městě, že sníh je v zimě docela obvyklá věc. Ani na ty silničáře nemůžu nadávat. I když, vždycky by se něco našlo. Ty potvory jezdí celou noc a vždycky, když projedou kolem našeho domu, odhrnou sníh na náš chodník. Pak nastoupím s hrablem nebo lopatou a udělám takovou hrázičku, aby se dalo kolem nás chodit. Jen to dodělám, zase ti silničáři a tak dál ad libitum. Hrázdička má už kolem šedesáti čísel, což je sice víc než nula, ale ani z daleka nedosahuje obvyklých zimních hodnot. Před několika lety byla ta potvora vyšší než já, QED, např.:
  http://photos1.blogger.com/blogger/3694/1947/1600/60209a.0.jpg
  Ta osůbka je moje žena, která má, musím s hanbou přiznat, jen 162 cm. Když byla ta kupa vyšší než já, tak se nikdo s fotoaparátem nenašel.

 228. 270-dnes můj syn před školou poznamenal, že pokud dnes paní učitelka pustí prvňáčky ven, už je v tom sněhu nenajde.
  Ale jinak se už nachystal-oteplovačky, dvoje rukavice-dnes se po škole postaví spousty bunkrů a vybojují spousty bitev.

 229. 269 NoName,
  já to neobhajuju, neb o epidemiologii vím 0,0pšouk. Jen se snažím vysvětlit tu paniku okolo.

 230. Ta panika ale generuje kongresy WHO, prodává vakcíny … U „globálního oteplení“ je to to samé.

 231. ad 269 Nad tím už se pohoršoval Skimic. Představte si, že někdo z pasažérů onemocněl. Odhadnete, jak dlouho bude trvat, než se zjistí, že v inkubační době letěl v letadle s x dalšími pasažéry? A než se dohledají ti pasažéři? Člověk je infekční ještě před propuknutím příznaků (horečka bývá první příznak) a inkubační doba je krátká. To, co jste musel podstoupit, sice ptačí chřipku nezastaví, ale pomůže.

 232. Já na Cunka nezapomněla, Martine. Řešení by to bylo. Kdyby nebylo lidi jako Šabatová a politiku, kterým jde o hlasy a a image, ne o řešení skutečných problémů.

 233. 274-informace o pasažérech má přece letecká nebo lodní společnost. S pravděpodobností blízké jistotě v elektronické podobě. Taky všechny organizace typu TSA, které kontrolují pasažéry na letišti. Co přesně řeší další papírový formulář ?

 234. Pomůže? Sama říkáte,že člověk je infekční ještě před vypuknutím priznaku. Na jedno letadlo s odchycenym nositelem chřipky jich může byt několik, kde je sice než příznaků ale infekční trvá deset pasažérů. Nebo polovina letadla.

 235. BTW, často stejnou dobu jako letím sedím v letištní hale. Nebo v lounge, kde se potkám s x lidmi, kteří letí někde úplně jinde.
  Představa dohledávání potenciálně nakaźených spolucestujících dle formulářů je stejně romantická jako lámání počítačových hesel přineseným notebookem s barevným kablíkem.
  Ale samozřejmě, ukazuje to, že se úředník SNAŽÍ. ŽE NĚCO DĚLÁ.

 236. Tak jsem si poslechl tragické zpravodajství o sněhových zácpách. Třeba na silnici Brno Uherské Hradiště je uzavřen úsek Stupava – Buchlovice. Vzpomínám na jednu zimu z osmdesátých let, kdy taky normálně padal sníh a na tomto úseku zapadlo všechno, co mělo kola. Kolem Střílek hasiči podávali čaj a přikrývky, lidi byli v tělocvičně. Ti, co projeli a uvázli, byli vyhrabáni teprve dopoledne v pondělí po zásahu armády. Pověstná byla paní, která uvázla na silnici a vítr ji zavál i s autem. Celou noc lezla ve tmě z předních sedadel na zadní a zase zpátky. Učni, co jeli linkovým autobusem do školy, přijeli k nám s dvacetihodinovým zpožděním. No a co, byla zima a padal sníh.

 237. 276 Myslíte, že jen tak na telefon letecká či lodní společnot obratem seznam pasažérů vydá?
  Maydo, právě proto se v čase rizika vyplňují ty „další zbytečné formuláře“ Aby byly v případě potřeby kontakty rychle dohledatelné.

 238. Proč myslíte, že Jablonec pro množství sněhu vyhlásil kalamitní situaci? Ubylo tím sněhu?

 239. Vyhlášení kalamitní situace zneplatňuje třeba smluvní časy pro odstraňování poruch na vedeních, úklid komunikací atd. atd. A zřejmě přechodně zvyšuje některé pravomoce.

 240. Kristo, jakože z informačního systému vám letecká společnosti informaci nevydá, ale papírový formulář s tou samou informací ano ?

 241. Dobrý lehce zasněžený den. Chodíme s malou bobovat na protiatomový kryt – jedinou vhodnou vyvýšeninu v centru města. Kolem cca 3.000 bytů. Odpoledne po škole bobuje cca 10 dětí. Z toho tři sedí na sněhu a hrají si s mobilem.

 242. Na koho z človků se ta zmutovaná ptačí chřipka přenáší ze slepic víc?
  Formulováno genderově předpisově.

 243. Ten formulář není určen přepravní společnosti, ta jen zprostředkovává vyplnění a předání zdravotníkům.

 244. 286

  Pražáky ? 😉
  Jen se ptám, a jak říkaj bratia “ Opýtať sa nie je hriech “ 🙂

 245. NoName,

  toho mrtvého Číňana jsem uvedl jen proto, že jsem zatím na žádnou zprávu o mrtvém na ptačí chřipku nečetl.
  A předpokládám, že jsem nebyl sám.

 246. ad 288 – Jestli to máš, Halle, z Googlu, tak to musí být pravda. 😉

 247. Trump vybral do nejvyššího soudu „konstitucionalistu“ Gorsuche, soudce, který interpretuje zákon výkladem ústavy a nikoliv a hlavně vlastním názorem. V akceptační řeči zdůraznil, že soudce, jež souhlasí vnitřně se všemi svými rozhodnutími je většinou špatný soudce. To se mi velice líbí. Teď jen aby ho protlačil přes Senát, kde mu budou Dems házet pod nohy všechny klacky, které najdou.

 248. quivisi,

  není to z googlu, jen se ptám ! 😀
  Dybysem to tvrdil, není tam otazník !

 249. Zpátečníku,

  jak navrhovala maYda, holobyty by byly částečným řešením (viz Čunek, za jeho řešení jsem mu fandila), nicméně po jejich vybydlení by se to muselo řešit dál… resp. souhlasím s Vámi v tom, že by jaksi PL skvadra měla přijnout s kecama i zodpovědnost a konat. Ale jak je k tomu přimět, aniž by z toho byla občanská válka, mne nenapadá.,

  K té chřipce – trochu jsem nahlédla na odborné publikace, a zatím jsem se dopídila jen toho, že kmen přenosný na lidi se objevil snad jen v Asii, a je jiný než ten u nás. Mírně zlomyslně mne pobavilo, že na výzkumu se významně podílejí ekologové-ornitologové, kteří mapují migrační trasy ptactva přenášejícího viry…ano, ekologové. Ovšem ti, které znám osobně, jsou schopni si natáhnout brodky a pak stejně zahučí při odchytu ptáků do Dunaje až po uši, ovšem v očích jim svítí nadšení nad tím, že foglíka čapli a okroužkovali (anebo odečetli z kroužku informace). Roje útočících komárů, klíšťat a pijavice berou jen jako nepatrné riziko podnikání… K těm blbečkům popíjejím sójové latté a „zachraňujících svět“ mají fakt dost daleko…
  Preventivní opatření komentovat nemůžu, do toho nevidím. Jen se pořád divím – viz včera Šumavák – že ptactvo určené k likvidaci není využito pro další intenzivní výzkum – technologie jde kupředu dost rychle, takže… jde o peníze.

 250. Stran sněhu – tady nic moc, dneska břečka.
  Ale na rybnících se bruslí, manžel poněkud v pondělí vyrazil do obchodu si brusle zakoupit, a velice se divil, že je téměř vše vyprodáno…

 251. Matzurko, marná sláva , jsme malý stát, prachy nemáme.
  A možná ani nemáme specialisty a zařízení, kterí by ten výzkum mohli dělat.
  To netvrdím, ale myslím si to . Možná by se nějací i našli, ale určitě mají njakou jinou práci.
  Pochybuju, že by někde viseli na hřebíku, a čekali, až je někdo sundá a zaměstná.

 252. Máme prachy na EET, ombudsmana a na dopravní značky každých 10 metrů.
  To si může dovolit jenom neskutečně bohatý stát.

 253. Halle,
  viz NoName. Hlavně když máme armádu žvanilů, ať už si říkají jakkoliv.
  To, co je v daném atestu, by normální diagnostická laborka zvládla za dva dny s přehledem – RNA nebo DNA se takto testuje běžně. Na diagnostiku jsou vyvinuty sady chemikálií (kity), ostatní je jen obsluha mašinek jen o něco málo sofistikovanějších než pračka (tedy na obsluhu, nikoliv technologii – sekvenátor stával kolem milionu; od oněch dřevních dob se přístroje zdokonalily, takže místo zpracování 1 vzorku za 2 hodiny teď dělají sady, a to klidně 8,16 a největší i 96 najednou). Ale předpokládám, že každý kraj nějakou veterinární správu s vybavenou laborkou má, pro testování nejběžnějších patogenů – to jsou přeci rutinní věci.
  RT-PCR u nás dělají běžně studentíci už v bakalářském stupni, standardní PCR v rámci SOČ i gymnazisti.
  Docela by mne zajímalo, jak probíhá ta infekce – v daném případě odebírali tkáň z mrtvých zvířat, ovšem uvedené kity mohou detekovat virus jak v kuřincích, tak i stěrech ze sliznic. By mne zajímalo, zda je reálné provést stěry ve velkochovech…. nakoukla jsem, kit na sto testů je cca za 14 tisíc Kč (jen chemikálie), pak sekvenování – to je zhruba 120Kč na vzorek…. hmmm, když jeden započte ostatní materiál a lidskou práci, tak je asi lepší tu „podezřelou“ slepici utratit a dostat finanční odškodnění.

 254. tak je asi lepší tu “podezřelou” slepici utratit a dostat finanční odškodnění.

  Přesně . Pro drobné chovatele je to ještě více nepřístupnější.

  Obávám se, že na ty testy jsou zařízeni jen v Praze – všechny protokoly, co jsem koukal mají pražskou hlavičku.
  Ona taky ta ptačí chřipka tu byla naposledy v roce 2007 – takže asi nemá význam zřizovat diagnostiku na krajských veterinárních správách.

 255. Stran sněhu by mně zajímala předpověď na zítřek. Čeká mně asi výlet přes Vysočinu.

 256. 2 quivis ad 286 – „Na koho z človků se ta zmutovaná ptačí chřipka přenáší ze slepic víc?“ – no, já nevim, na koho víc, ale tuhle nedávno jsem od jedný slepice, co si nedala říct, že má zůstat doma, chytil chřipajznu jak prase… A je mi jedno, jestli byla zmutovaná, nebo ne… Ta slepice už zjevně zmutovaná byla, tedy po prvním přechodu – z kočky na blbou slepici!

 257. Tady to vypadá jako kdyby tu byl samý kurofil.
  My normální se se slepicema nemuchláme, ale žereme je. Od slepice na paprice chřipka nehrozí.

 258. 305 Schumi,
  správně! Jak začne nějakej kur kdákat, že to do rána vyleží a bude to dobrý, že to nic nejni, tak takovýho okamžitě majznout polenem a odeslat do kanafasu, neboť následky pro okolí jsou nedosírné.
  A pak si jeden může v klidu dát i tu na paprice!

 259. 305 – Schumi,

  víš ale kolik veterinárních informací se tady dozvíš ?
  Určitě hodně, lze to pak použít do receptů např. na slepici s plivátkem, chtěl jsem říci s ústřicemi nebo na ten oblíbený recept trosečníků – chcíplý kohout na víně…..

 260. 304

  Možná je chyba nechat si z bytu udělat kurník..;-)

 261. Fajnšmekři pozor!
  V roce 2002 začal podnikatel Blake Dinkin v Etiopii vyrábět cibetkovou kávu. Pak ale v jedné kanadské zoo zkusil kávou nakrmit slona. Od roku 2012 v Thajsku produkuje kávu vybíranou ze sloního trusu pod značkou Black Ivory Coffee.

 262. 308 šimone, máš recht, to mi už také došlo. Ono je to tu čím dál víc nějak veterinární.
  Ani Jirka ppa etc nerozpráví jak mu drandí žlutý přízrak ani nazapábí o keramických brzdách…To mi tuze chybí.
  Podiskutoval bych o přízemních věcech, o zapalovacích svíčkách, když jsem viděl původní po výměně, s dokulata a došišata upálenými elektrodami, divil jsem se, že to vůbec jezdilo. Ono jak se to pomalu sere, když není bezprostřední srovnání, se to nepozná. Po nastartování to vypadalo, že vyměnili celý motor.
  Jenže tady pořád nějaké mešity v Eskymácku, jak si to nejen Říše konečně vyžírá za druhou světovou válku a konečné řešení, o kvérech pro každého, který by i s vidlemi měl problém nevypíchnout si oko, jak je úžasné za sebou tahat polní dělostřelectvo kvůli úžasnému pocitu svobody, a jako bychom byli dalším státem severoamerické Unie.
  V ledničce mám pořád v pixle toho černého lanýže a pořád nevím co s ním, protože jen tak ho prsknout na cibulku pod vajíčka jak tu kdosi radil, mi přijde jako ze svíčkové vývar na podlití.
  Zítra zas úžasné neodolatelné téma předhozené Seznamem.
  Já bych radši za nejmíň kolik lze pořídit pitelné víno a které a kde, nad jakou hranici je to potěšení a pod jakou sračky. Po jakém sáhnout a po kterém vůbec nekoukat.
  Ne slepičí neduhy.
  Když si vzpomenu jak teta Mařenka uměla kapouna s nádivkou…
  Když si chceme pochutat, buď kur z domácího chovu, to je výjimečná sláva, nebo alespoň anglickou drůbež. Ta nemá řidinu, ale maso. Jak za Husáka. Jo, taková domácí husa…

 263. 311 quivisi, to bych také zvládl.
  Kdyby byl zájem, mohu se pokusit o Black Schumacher coffee…

  Pro snoby by mohlo být i kafe z trusu známých osobností. Že na to ještě nikdo nepřišel….

 264. Schumi, to je geniální nápad. Akorát nevím, jak přesvědčíš známé osobnosti, aby se živily plody kávovníku a trus odevzdávaly k dalšímu zpracování.

 265. Nevím, z jakýho chovu byl kur, kterýho jsem předevšírem upekla k včerejšímu obědu, ale když jsem přišla večer z práce domů, tak vylízanej pekáč jsem ještě neviděla. 🙂

 266. 314 maYdo, jak přesvědčit známé osobnosti aby se živily plodu kávovníku a trus odevzdávaly ke zpracování?

  Jako obvykle. Prachama. A navíc úžasným pocitem že jiní žerou jejich hovna a navíc jim za to platí.

  V politice je to zavedený standard.

 267. Dobrý podvečer – tak po celkem rozumné cestě o5 zde. Aspoň na E55 se silničáři snažili a snažej, takže udržováno a velmi dobře sjízdno. Ať se z toho Těšínsej fízl třeba posere…
  K tomu kurofilství – jako kluk z vesnice tvrdím, že normální slepice je prakticky nepoživatelná. Ta klasická, venkovská, totálně vynesená, milosrdně podříznutá v důchodovém věku. Taková po oškubání a vykuchání jedině do papince na vejvar, z kostry obrat tu trochu masa a přidat vepřový a hovězí a uplácat dobrou fašírku. Jo, mladá masitá slepice, to je něco jiného – ale ta prakticky nejde sehnat. Takže slepice na paprice je něco jako flagelantství kombinované s bytostným až masochistickým odporem vůči normální stravě… Ale jo, když si s tím budu 2 hodiny hrát, nakonec to bude i poživatelné, ale leda tak pozvat na oběd tchýni… Stará bréca jako stará bréca… A zavládne rodinná harmonie…

 268. 317 PeSi, příčetná hospodyně, když kuchtí slepici na paprice, použije slepici velmi dobře poživatelnou. Moje písecká teta uměla slepici na paprice jako nikdo jiný. Slepice na maso měla v extra režimu. Té dokonalosti už nikdo nedosáhl. Smetanová omáčka světle cihlové barvy, založená na vývaru tak silném že by z dubové fošny vytáhl podkovák. Masíčko jak dort. Přitom hutné, žádná řidina. Houskový knedlík, zadělávaný mlíkem. K tomu okurkový salát. Velké zahradní okurky na plátky, trochu octa, cukru, pepře, soli, pustily šťávu. Na zapití točená plzeň. Harmonie chutí.
  Babička k tomu dělávala vláčně lahodný knedlík v hrnečku. Ale teta uměla lepší omáčku.

 269. Tak zase jdu, abych nezdržoval svojí přítomností.

 270. Jak v dítkách již od mládí pěstovati ouctu ku sloupům státní moci naší… 🙁

  V Hradišti studenti obchodují s párky
  Naopak na víceletém gymnáziu v Uherském Hradišti se tamní studenti nehodlají s pamlskovou vyhláškou smířit a rozhodli se s ní bojovat po svém. Pro spolužáky mladší 15 let, kteří mají zakázaný přístup do školního bufetu, provozují službu nazvanou Black market. Navzdory školnímu řádu pro ně připravují párky, kávu anebo čaj.

  „O přestávce jdeme do šatny a vaříme párky, které koupíme už ráno a udělali jsme si průzkum, kolik lidí by si jej přálo a podle toho orientačně vycházíme,“ vysvětlil princip fungování takzvaného černého trhu student gymnázia Adam Jašek.

  Dodal, že tímto způsobem vyjadřují, co si o vyhlášce myslí. „Je to jeden ze způsobů, jak proti tomu bojujeme, že s tím nesouhlasíme, že je to scestné. Jsme tu pro naše mladší spolužáky,“ uvedl Jašek. Vedení školy je vůči nápadu smířlivé a nijak represivně nezasahuje. „Nemůžou to ale povolit, protože jim to nepovoluje žádný řád,“ dodal Jašek.
  http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/2027334-mesic-pamlskove-vyhlasky-zavrene-bufety-cipy-a-cerny-trh-s-parky

 271. Omáčka ze slepice je vždycky lepší, maso skoro vždy horší. Nedávno jsem udělal pokus. Uvařil slepici, maso nechal pro pesa a ve vývaru povařil kuře. A pak omáčku. Výtečné. Masnou slepici samozřejmě těžké sehnat, ale ono bylo vždycky. Říkával jsem mámě když jsem byl malý: proč když je lepší omáčka je horší maso a naopak? Já ještě tenkrát rozdíl mezi kuřetem a slepicí neviděl. Kynuté knedlíky, samozřejmě.

 272. 322

  Blbci, že to zveřejňujou, škola může mít problémy..
  Nedovolené podnikání, hygiena a bůh ví co ještě.

 273. 324 — Blbci, že to zveřejňujou, škola může mít problémy.. — Jsme Češi, ale nemusí to nikdo vědět!

 274. 2 Schumi ad 319 – aha, tak z toho chápu, že ta slepice byla primárně na maso. Tak v tom případku odvolávám, co jsem odvolal – a je to ta… ona… on ji jmenoval… jó – jiná!
  No, u téhle omáčky – ač je to s podivem – záleží hlavně na cibuli. Prostě jak se udělá cibulovej základ a nakolik je do toho dotyčnej kuchař/ka vrazit tu nejlepší smetanu. Protože VVVvvvo tom to je… Já si k tomu dělám knedlík hutný, už jsem ho tu zmiňoval… Ta omáčka ho pak – dle názvu – omočí a ten knedlík si nese svou chuť a osobitost…
  No, nicméně, jako okresní kazišuk, si neodpustím zmínit, že takové pěkné vepřové plecko, dobře udělané, taky na paprice – kam se na to sere nějaká slepice… popř. libovější krkovička…
  Nedá se nic dělat, prase je fyziologicky nejbližší příbuzný člověka, a na chuti kvalitního vepřového je to znát… Akorát se nedoporučuje ta prasata krmit burešovým pindíkem…

 275. 327 Nj, PeSi,
  hlavní potíž je v tom, že žádána jsou libová prasátka!
  Když už náhodou dostaneš hřbetní sádlo, tak si všimni, jak je nizounké! 1,5cm – kdo ví jestli! A kde není sádlo, není ani chuť!
  To se prostě okecat nedá! Nositelem chuti je tuk a basta!

 276. Tillerson potvrzen Senátem. Sessions prošel výborem a bude se schvalovat v Senátu. Nahnuté to má Betsy DEVos, dvě republikánské senátorky budou proti, takže rozhodne jediný hlas. Podobně je bojkotován můj EPA favorit Scott Pruitt.

 277. Pekne vas vsechny zdravim. Jen jsem se chtel pochlubit, ze uz zase ziju v Americe.Ahoj!

 278. Buď všichni spí nebo nám to nefunguje?

 279. Že by Trumpův efekt?

  …246 tisíc nových pracovních míst bylo vytvořeno v lednu ve Spojených státech, je to mnohem více, než očekávaných 168 tisíc a o mnoho více, než předpovídal Fed pro letošní zimní měsíce, Fes předpovídal 80 až 120 tisíc pracovních míst. Jedná se o největší měsíční nárůst počtu pracovních míst od června 2016…
  http://prvnizpravy.parlamentnilisty.cz/zpravy/byznys/trumpuv-efekt-v-praxi-v-lednu-246tisic-novych-pracovnich-mist/

 280. Smyslem zveřejnění aktivit studentů GUH je ukázat, jak je ta vyhláška debilní, halladine.
  Kdyby šlo jenom o to, zpřístupnit obchod mladším studentům, stačilo by jim nakoupit v bufetu pro mladší.

 281. I rozumní muslimové se najdou!

  …Zakladatel Amerického islámského fóra pro demokracii doktor Zuhudi Jasser připomíná lidem doby relativně nedávno minulé. Když proti sobě stály západní demokratický blok a východní blok komunistický, emigranti mířící do USA procházeli zpravidla důkladnou kontrolou. Američané zkrátka chtěli zjistit, koho si pouštějí do své země, zda nejde kupříkladu o špiona. Dnes je jen tentýž princip aplikován na lidi přicházející z muslimských zemí, protože je třeba zjistit, zda nejde o teroristy, kteří by chtěli spáchat nějaké zvěrstvo ve Spojených státech. Zuhudi Jasser na tom nevidí vůbec nic špatného. Pokud by se někdo měl začít měnit, pak je to podle doktora muslimské společenství…
  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Ze-jsou-vsichni-muslimove-proti-Trumpovi-Tak-kliknete-a-ctete-dale-473802

 282. 322

  Blbci, že to zveřejňujou, škola může mít problémy..
  Nedovolené podnikání, hygiena a bůh ví co ještě.

  333

  Nicméně to není legální, a vedení školy kvůli tomu, že dělalo, že to nevidí, může být popotahováno, pokutováno a bůhví co ještě.
  Za dobrotu na žebrotu……

 283. Halladine, byl jste někdy MLADÝ ?
  Dělal jste v životě někdy něco NELEGÁLNÍHO, NEDOVOLENÉHO ?
  Nebo jste celý život takový … Halladin ?

 284. Ono nakonec takový párek může i zabít, když je NELEGÁLNÍ …

 285. Mladý, nemladý…
  O tom to není. Přivést někoho druhého do průseru tím, že se blbě kecá jde i na stáro.
  Poměrně nedávno se mi to téměř podařilo.
  Naštěstí to nemělo následky.
  A ano, vždy jsem se snažil dodržovat zákony a pžedpisy.
  Ne vždy se to podaří.
  Pak jsem zaplatil pokutu, a nerozčiloval se .
  Jak zní pravičácká mantra , člověk má být zodpovědný za to, co činí.
  Vždy, ne jen tehdy, když se mu to hodí 🙂

 286. 338 NoName,
  já bych se možná v tomhle případě Halladina i zastala! 😀
  Ono bdělému oku ombudsmáni neunikne nic, na čem se může zviditelnit! Nemluvě o hidžábu na Zdrávce (kde už 3 roky vláčej chudáka ředitelku po soudech) je např. taky případ Chrastava, kde tak dlouho vrtala do pasťáku, až to skončilo vraždou a praktickou likvidací instituce.
  Blbec se vždycky najde, ale tahle je zvláště vypečená! 🙁

 287. Pokud se smí prodávat párky od Babiše, je legální vše s tím párkem související.

  A ne každá debilovina vymyšlena úředníkem je Desatero. Pokud je odpor veřejnosti dostatečný, dá se debilovina zastavit.
  Však ať někdo zkusí na studenty a vedení GUH zaútočit. Je pár měsíců do voleb…
  A gympl má tady velmi silnou podporu veřejnosti.

 288. 341 NoName,
  to by musel lid vyrazit do ulic!
  Ty bufáče zavírají proto, že prakticky, snad krom másla, neexistuje nic, co by předpisu vyhovělo. A ani to ke zrušení blbosti nestačí…. 🙁

 289. Debilovina…
  Asi jste se i u Vašich dětí doma nesnažili o dodržování zdravé výživy..
  A dávali jim jíst jen sladkosti a chipsy ?
  A co má někdo dětem pod 15 vařit kafe ?

 290. Dobré dopolední vespolek,
  v tom práskačském článku to zvrzali novináři – nemuseli uvdádět ani jména, ani lokality.
  Ale ta vyhláška je IMHO skutečně debilita non plus ultra, neboť dítko jdoucí do školy mine jistě nejeden obchod, kde se „pamlsky“ dají lehce koupit, a do školy si to donese.
  A je vina nás, rodičů, občanů a voličů, že jsme proti oné vyhlášce nedokázali včas a účinně zakročit…málo se staráme o svou „res publica“.

 291. Jedno moje dítě GUH absolvovalo a druhé tam míří, Halladine. Něco o té škole vím, a přes modernizační trendy, které se nevyhnuly žádné škole je to pořád velmi kvalitní gymnázium.

  BTW, naproti gymplu je přes silnici Albert, Billa, pak nějací Vietnamci s nudlemi, pár kaváren. Není problém si chipsy koupit cestou do školy nebo o přestávce, je to operace na 5 minut.

  Kecy o zdravé výživě radši komentovat ani nebudu, to je myšlenkový směr, ze kterého celé tohle vyhláškováni vzešlo.

 292. Je to trochu jinak, Rputi.
  Jednak se málo co „zdravého“ vyplatí prodávat, jednak ty děti by to nekupovaly.

  Myslím si, že bufáče na ZŠ jsou zbytečné. Děti by měly mít rozumnou sváču z domu.

 293. (337) Dalo by se doplnit, dělal jste někdy něco proti evidentně špatnému nařízení?
  (340) Vážím si lidí, kteří v takové věci nedrží hubu.

 294. Halle,
  ty jsi vážně z alternativního světa.
  „A co má někdo dětem pod 15 vařit kafe ?“
  Zeptej se pediatrů. Oba mí synovci měli v pubertě poněkud výkyvy tlaku (důsledek rychlého růstu), a jejich doktorka doporučila v daném případě slabou černou kávu.
  Moje dcera si do bufáče chodí na horký čaj – termoska je dost těžká, a stejně to v ní vystydne (zejména když ráno odchází na autobus v sedm a odpolední výuka končí kolem pěti…).

  Přečti si tu vyhlášku, projdi pár škol, pohovoř se stávajícími teenagery. Pak mudruj.

 295. (345) On je to další problém, zodpovědnost za děti, které si o přestávce „odskočí“. Obvykle je to sice zakázané, ale …

 296. BTW, Halladine, jako obvykle jenom sypete fráze o zdravé výživě a odpovědnosti. Protože jako obvykle nemáte nic k věci.
  Blondýna na ministerstvu se má starat o kvalitu výuky. Ne o jídlo, šátky, multikulturu, zelenou výchovu.
  Halladinům je pak prd do toho, co jí děti jiných.

 297. Stran svačiny souhlasím, dcera chodí adekvátně vybavena z domova od první třídy. Přesto si na ten čaj občas zajde – naspoň se taky naučí hospodařit s kapesným, a nemusí obrážet obchody v okolí školy, kde je těch „lákadel“ daleko víc a daleko horších.

 298. Ale jo, mám k věci.
  Moje dcera nechává dětem volnost v jídle. Takže vnučky tohleto nechtěj, tamhle to nechtěj..
  Většinou vyloženě zdravé a potřebné věci. Pije mi to krev.
  Strší už má problémy se žaludkem. V 17…..
  Kdysi, je už to hodně dávno jsem tu měl na týden starší vnučku. A dvě děti dceřiného partnera – kluka a holku.

  Ten kluk se snažil vymýšlet – tohle nejím, támhleto nejím. 🙂
  Nedostal nic 🙂 Pak řekl že teda to jíst bude – a byl konec s remcáním 🙂
  Ta holka loni dodělala medicínu, a je zaměstnaná v Praze.

  Demokracie u dětí je pitomost.

 299. Matzurko,

  proti čaji nic nemám, ale dáváte jí doma kafe ?

 300. Vaše děti jistě můžou jíst, co chcete vy.
  Ale neordinujte dětem jiných, co mají dělat nebo jíst a co ne.
  V tom je pointa.

 301. Inu, já své mladší dceři vařila kafe už od 7 let. Hned ráno a málem do postele. Na doporučení lékaře. Jinak byla schopna se kvůli nízkému tlaku vyvrátit nejen při vstávání, ale i během dne.

 302. Ano, pointa je nenařizovat jiným co mají dělat, nedělat, jíst, nejíst, číst, nečíst, psát, nepsat, myslet si….

 303. Česká republika patří k zemím se vzrůstajícím podílem dětí s nadváhou a obezitou. Podle výsledků 6. celostátního antropologického výzkumu 2001 se např. u dětí ve věku 6-11 let zvýšil podíl chlapců s nadváhou na 8,9%, u dívek na 8,5% (při porovnání s českými referenčními údaji BMI z roku 1991, které předpokládají 7% dětí s nadváhou a 3% obézních dětí). Proti roku 1991 došlo tedy ke zvýšení výskytu nadváhy u chlapců o 1,9% a u dívek o 1,5%. Podíl obézních činil v roce 2001 6,6% chlapců a 5,6% dívek. Proti roku 1991 došlo tedy ke zvýšení podílů obézních chlapců o 3,6% a 2,6% obézních dívek. 6.CAV_3_Zmeny_telesnych_proporc.pdf 6.CAV_3_Zmeny_telesnych_proporc.pdf (2,22 MB) .
  Novější ucelená epidemiologická data nejsou k dispozici.

  Čili poslední data z roku 2001.

  Od té doby se raději průzkumy nedělají…….

 304. 355
  Ale jistě, pokud má dítě zdravotní problémy, a lékař doporučí, proč ne.

 305. Ano, a zrušením školních bufetů se trend obrátí.
  Případně by ještě šlo zakázat přímo nadváhu a obezitu.

 306. (352) Jak vás tak čtu, tak proč jen u dětí?

 307. S nesprávnými stravovacími zvyklostmi a posléze třeba i se zvyšováním tělesné hmotnosti souvisí často nadbytečná konzumace některé skupiny potravin, které navíc nejsou vždy zcela vhodné. Nejčastěji jsou to právě stále zmiňované sladkosti, ale také i uzeniny, pokrmy ze stánků a restaurací rychlého občerstvení, nejrůznější solené potraviny a pochutiny. Ač se to na první pohled nezdá, nevhodné jsou pro děti také nízkotučné potraviny – nízkotučné rostlinné tuky či mléčné výrobky.

  https://vyzivadeti.cz/zdrava-vyziva/omyly-ve-vyzive-deti/ceho-jime-moc/

 308. Odkaz, odkaz, odkaz …
  Váš EETčkový hrdina ty srágory vyrábí, Halladine. Nemělo by se to zakázat přímo jemu ?

 309. 362

  Protože děti jsou teprve ve vývoji, a jsou tedy na špatnou výživu mnohem citlivější než dospělí.

 310. Čekárny u diabetologů čím dál častěji zaplňují děti. Za posledních dvacet let jen v Česku stoupl počet dětí nemocných cukrovkou na čtyřnásobek……….

 311. Podle vyslovených názorů je asi správná výživová demokracie v USA …. jen ty korpuletní děti a dámy nějak to správnou výživu nedotvrzují.

 312. Správná výživa se nedá vynutit zákony. A není to jenom o jídle, je to třeba o vysedávání před TV. Zakázat TV ? Počítače ? Zakázat. Co bychom ještě ZAKÁZALI ?

 313. Správná výživa se dá podpořit propagací a osvětou..
  Nesprávnou výživu lze zákony omezit

 314. Dnešní koutek správné výživy je zvláště „vypečený“.

  Halladin opět potvrdil svoji nezastupitelnou funkci na tomto blogu. Vždycky, když dobroserové z věrchušky vytasí nějakou kravinu, většinu lidí napadne, že přece nemůže být někdo tak blbý. A Halladin neomylně ukáže, že ta kravina má nejméně jednoho zastánce.

  Neviditelná ruka trhu a selský rozum těch dětí (dítě je malý dospělý, v oblasti zkoumání, kam až ho okolí pustí, je dokonalé už od narození) si poradí.

  Základní škola v našem malém valašském městečku obsluhuje i okolní obce v okruhu až 6 km. Některá děcka přijíždějí do školy se svačinou z domova, některá mají peníze v peněžence. To žádná ministerská vyhláška neovlivní. Ty peníze se utratí cestou od autobusu do školy, místní cestou z domu do školy. Za „nezdravé“ věci, které denně od rána do večera jim jsou cpány do hlavy agresivní reklamou.

  Ten Googlenaut by si měl najít, ve kterém zboží je kofein – napovím, není to jen káva.

  Ale k důležitějším věcem – zase napadlo. Ranní tělocvik byl příjemný, při teplotách těsně pod nulou je lopata plná sněhu už zajímavě těžká. Stromy byly cestou nahnuté až napružené, proto jsem přibalil Stihlku do kufru. Ale jinak dobrý, silnice prohrnuté, kamiony opatrné.

 315. BTW, já jsem už zažil vejce zdravé i nezdravé, to samé vepřové, hovězí, sóju, kuřecí, rostlinné tuky, živočišní tuky…
  Kdo přesně ví, co je zdravé, aby to mohl ZÁKONEM regulovat ? Tedy kromě Halladina.

 316. No já sice v Emerice nebyl, ale i ze zde promítaných picačkových filmů vidím, že to není pouze od sezení u tývý a počítače, ale i žraním těch burákových a hamburgrovejch sraček spolu s hektolitry tučné zmrzliny….

  Na druhou stranu jsme veelmi zdrženlivý k dobroserům se zdravou výživou….pořady o tomto jevu v tývý bývají docela nářez….jak říkává můj kolega, když ho občas lákám do vegetarianské jídelny: čápy s mákem nežeru….a to ještě chudák neví, co se prezentuje v TV….

 317. Česká miminka dostávají přesolenou stravu, která u nich vede k rozvoji nemocí, které dříve trápily dospělé. Nadbytek soli zvyšuje krevní tlak a přináší problémy s nadváhou a kardiovaskulárními nemocemi. Roční batolata překračují denní dávku v průměru o 80 procent. Ve věku tří let už děti solí třikrát víc, než potřebují. Podle odborníků za to mohou skryté soli v potravinách.

  Sůl ohrožuje zejména malé děti. Průzkum Poradenského centra Výživa dětí ukázal, že i půlroční miminka, která jsou kojena a dokrmována pečlivě připravovanou domácí stravou, se potýkají s jejím nadbytkem. „Velkým nešvarem je přesolené pečivo, které děti dostávají již od kojeneckého věku. Později se k pečivu přidají ještě uzené sýry, solená másla a jiné potraviny, jejichž jedna průměrná porce pokryje celodenní doporučenou dávku,“ vysvětlila pediatrička Zuzana Urbanová ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

 318. Osvětu ohledně výživy u nás ve škole zajišťoval pan profesor Zajíc v hodinách biologie. Jeho nadšení pro rostlinou makrobiotickou stravu a odpor ke všemu tučnému, sladkému a smaženému byly pověstné. Když jsme byli ve čtvrťáku, zjistil, že v zelenině jsou dusičnany, v mlíku PCB a ve vodě ledacos, což jeho nadšení výrazně srazilo. Ono argument „Rakovinotvorný je to všechno, tak proč nežrat, co mi chutná“, je poměrně drsný.
  Mimochodem to byl jediný člověk, který mě přiměl, abych si dal na chmelu dvojitou dávku UHO. Právě tím, jak nám vysvětloval, jak jsou takové omáčky nezdravé. Já moc omáčkovej nejsem.

 319. Nojo. Jak už jsem psal, Halladin – to jest tato internetová entita, jejíhož nositele v reálném světě neznám a upřímně doufám, že s Halladinem není zcela totožný – je přímo esencí konformismu. A nesmíme se nechat zmást tím, že zde je v menšině; v reálném světě naopak konformisté vysoce převažují nad samostatně myslícími.

  Avšak ač konformismus převažuje, přesto zde alespoň po materiální stránce kupodivu ani zdaleka nemáme švýcarskou, německou, holandskou nebo dánskou životní úroveň; sebekriticky, ba s hanbou přiznávám, že kdybychom měli, možná bych na Halladinovy názory byl ochoten pohlížet o něco shovívavěji. Ve světle faktů se však musím tázat: Je ten Halladinův konformismus opravdu tak blahodárný? Je blahodárný alespoň tolik, kolik mlčky připouštějí jeho zdejší kritici? A není ve skutečnosti pouhým (Googlem mocně podšprajcovaným) cargocultismem?

 320. NoName, moje žena kdysi dávno musela dělat speciální pedagogiku v Olomouci. Tam měli přednášejícího, který s nimi, už tenkrát, rozebíral zásady zdravé výživy. Tvrdil a já si to pamatuji dodnes, že člověk je všežravec a proto má jíst všechno. A probírali tam vajíčka, mléko, tučné maso, sádlo na smažení atd.

  Nedávno jsem četl zajímavý článek jedné specialistky, která se vyjadřovala k módě bezlepkových diet, odmítání mléka a alergiím vůbec. Dokládala, že soustředění na jednostranně bezlepkovou dietu může vést k poruchám. Popisovala mechanismus zpracování mléka v organizmu, včetně příčin toho, že se dospělý napije mléka nebo zkomzumuje jiné mléčné výrobky a dostane sračku (tedy po jejich průjem).

  Nakone, možná už opakovaně, připomenu moji vlastní zkušenost s alergiemi. Od nejútlejšího mládí jsem jezdil za svojí babičkou do Olomouce. Vždycky v sezoně měla pro mě nachystané jahody. Jedl jsem je s chutí a vždycky jsem okamžitě dostal něco, čemu se tehdy říkalo „kopřivka“. Samozřejmě jsm neposlouchal dobře míněné rady a rozškrabal jsem si ta svědivá místa. Teprve dnes mi objasnili odborníci, že jsem měl alergii. Ale ta moje alergie po několika letech zeslábla a zmizela. Čím to?

 321. Regulérní hamburger z hovězího masa je ekvivalent naší sekané nebo fašírky. Kvalitní surovina generuje kvalitní jídlo.
  McDonalds a pod. verze je samozřejmě prefabrikát.

  BTW, rednecks (voliči Trumpa, of course) obvykle tlustí nejsou, ono na farmách je to pořád makačka.

  Naopak voliči Hillary… Ale to se snad ani nesmí říkat.

 322. Z Macka
  Přijde Roubíček ke Kohnovi do krámu. Nakoupí si a platí. Kohn mu podává stvrzenku se slovy: „Roubíček, vezmou si ten papír.“ „Kohn, já ho ale nepotřebuji; já jim věřím“. „Ne, ne. Musej si to vzít. To je to Babišovo EET!“ „Kohn, nechaj si to. Já nic nechci.“ „Roubíček, ale je na to nový zákon.“ „Vzpamatujou se, Kohn. My Židi a Nový zákon…?“

 323. 374 – to je prča – miminka dostávají přesolenou stravu a tříletá děcka solí třikrát víc. Rodiče nikde, prarodiče taky nikde a jen dobrotivý úředník s tím něco udělá – samozřejmě na základě ZÁKONA.

  Děkuji, denní dávka komunální satiry už byla dodána, jdu se chystat na vnoučata.

 324. (376) Konformismus znamená, že se vyzkouší méně nového. Nejlépe prosperovaly vždy státy, kde se dalo experimentovat.

 325. Pijte PIVO – je zdravé!

  ODS:
  Kompenzujme hospodským a pivovarům EET! Navrhujeme snížení spotřební daně na pivo: základní sazby z 32 Kč/hl na 26,80 Kč/hl. Náš návrh dnes Sněmovna poslala do dalšího čtení!
  Zbyněk Stanjura: „Chci snížit spotřební daň na pivo, která byla původně zvýšena Fischerovou vládou v roce 2009 z důvodu boje s hospodářskou krizí, ale toto původně dočasné opatření vláda zatím nezrušila.“

  https://scontent.fmad3-4.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/16427323_10155025292307700_7495834019195521952_n.png?oh=b7ba477326e1245ecfcd7bf28e74edf4&oe=5948D943

 326. [381] Jasně, že miminka dostávají přesolenou stravu. Kojenec dlabe v podstatě to, co mamka. Ta je zvyklá solit a kolotoč je nastartován.
  Já vzpomínám, jak moje máma plánovala, že někdy úmyslně přesolí polívku, protože můj dědeček i můj otec si dosolovali automaticky před ochutnáním.

 327. ad 381: A jak se zákazem přesoleného jídla ve školním bufetu docílí toho, že i batolata přestanou dostávat přesolenou stravu? Mně to uniká.

 328. Modrý ptáku, konečně jsem měl chvilku k protekcionismu a copyrightu cosi málo nadalovat…:

  1) Tím spíše bych se ani já neodvažoval nějakých závěrů, je-li v reálném světě (tj. v některé jeho oblasti) vytváření pracovních míst správné ekonomicky, politicky, popřípadě ještě nějak jinak. Možná jsem místo toho směřoval k tomuhle:

  Na (skutečný) liberalismus se mohu (zvenku) dívat několika způsoby:

  – Jakožto na ideál, kdy je celý (prozatím zcela utopický) systém tvořen svobodně jednajícími a kooperujícími jednotlivci, jedenkaždý hájícími výhradně své vlastní zájmy. (To mi leckdy připadá jaksi symetrické k ideálu komunismu, v němž naopak všichni své vlastní zájmy uvědoměle odvrhnou a místo toho ze všech sil pracují ve prospěch celku, všem tak vytvářejíce zcela úžasný, dosavadními dějinami nepoznaný blahobyt.) Z hlediska vědeckého se mi to ovšem zdá přinejlepším takříkajíc nepřezkoumatelné, jelikož takovýto systém nikde na světě neexistuje (aniž existoval ve známé části historie; kdekoliv se totiž objevilo cosi podobného, bylo to – pro mnohé pozdější pozorovatele možná skrytě – provázeno kulturou a/nebo morálkou, která říkala, aniž by to vždy explicitně a tvrdě vymáhala, že některé věci mají hodnotu, zatímco určité jiné se prostě nedělají), a též neexistuje praktický návod, jak k tomuto ideálu dospět; v tomto ohledu se liberalismus principiálně podobá úvahám o tom, jaké skvělé podmínky pro život se vyskytují na jisté planetě, kterou ovšem neumíme nijak blíže lokalizovat, a i kdyby, neuměli bychom se na ni dostat.

  – Jakožto na přesvědčení, že často je (krátko- i dlouhodobě) nejlepším řešením zbytečně jednotlivce neomezovat nějakou autoritou, a to z pohledu těchto jednotlivců, ostatních, a vposledku též oné autority samotné.

  – Jakožto na postupy, kterak si lokálně pomoci vytvářením jakýchsi liberálních (či liberálnějších, než byly doposud) enkláv v reálném světě, který je podstatným způsobem neliberální.

  Moje stručná poznámka v (8) tudíž směřovala jen k potřebě si u každého hodnocení ujasnit, zda se děje na rovině ideálů, všeobecného směřování, teorie, či praxe v konkrétní situaci; jinak snadno mohou vzniknout nedorozumění, která liberalismu jedině škodí.

  2) Duševní vlastnictví, patenty a autorská práva jsou pro mne docela zajímavé téma; už skoro třicet let mi totiž jsou právě licenční poplatky hlavním a téměř jediným zdrojem příjmů, ostatně nikterak horentních. Za ta relativně dlouhá léta jsem zažil jednak období, kdy autorská práva k softwaru nebyla systémem prakticky nijak hájena (ten zpočátku ani neuznával, a o něco později různě zpochybňoval, jejich existenci), jednak přítomnou dobu, kdy jsou vymahatelná poměrně efektivně, přinejmenším z praktického hlediska.

  Kdyby existoval jiný princip než copyright, takový, že bych se stejným softwarem
  – měl stejné uživatele, popřípadě i nějaké navíc;
  – byl obecně pokládán za jeho autora (asi mimoekonomická otázka, spíše věc mé marnivosti);
  – celkově vydělával stejně, popřípadě i něco navíc;
  kupříkladu tak, že bych software bez jakýchkoliv dalších omezení vystavil na internet (nebo jej tehdy dávno komukoliv zdarma nakopíroval na donesenou disketu), přičemž by mi odkudsi z neznáma proudily na účet každoročně stejné částky, asi by se mi to tuze líbilo. Možná… Jenže za celou tu dobu, poměrně již dlouhou, se nikdy nevyskytlo nic ani vzdáleně podobného.

  Tím ale nechci tvrdit, že jiné principy a obchodní modely neexistují. Naopak: Třeba open source (typicky Linux): Tady to máte, zdarma, i včetně všech zdrojových textů, klidně si to předělejte po svém, a chcete-li, spolu s původní verzí šiřte dál, přiznávajíce naše autorství; vy ale spíš budete (někteří, občas) potřebovat, aby vám to trochu upravil či udržoval někdo, kdo už o tom cosi ví, a pak se za vzájemně výhodných podmínek můžete domluvit s námi. Anebo: Tohle je má epochální aplikace na katalogizaci vašich sbírek obalů od žvýkaček; tu nabízím celému světu zcela volně, nic za to od vás nechci, jen si ji uvedu ve svém CV, až se budu ucházet o své první zaměstnání…

  A pamatuji i jiný (víceméně opačný) obchodní model (zhruba z přelomu 70. a 80. let), kdy Hewlett-Packard prodával software jako firmware, tedy jakožto (maskou programované) ROMky, za četné tisíce dolarů, tedy řádově za stovky tisíc dnešních korun. Sice tam měli napsáno slovo Copyright, ale prodávali to i do zemí, které copyright (na software) neuznávaly a každý si tam teoreticky mohl nelegálně navyrábět kopií, kolik jen chtěl. V západním světě to měli fakticky chráněné dle patentových práv (důsledkem čehož je i to, že ochrana dnes už vypršela, na rozdíl od copyrightu).

  Takže alternativy existují. Jenže ne každá se hodí pro to odvětví, v němž se pohybuji. Rád si proto přečtu Vaše návrhy, jak by šlo dělat nějaký ten technologický vývoj a přitom ekonomicky fungovat bez veškeré ochrany autorských, patentových či jiných práv.

 329. No, na točené pivo chtěl snížit dph Babiš už loni, ale socani to neodsouhlasili.

 330. 387

  Rád si proto přečtu Vaše návrhy, jak by šlo dělat nějaký ten technologický vývoj a přitom ekonomicky fungovat bez veškeré ochrany autorských, patentových či jiných práv.

  Já taky 😀

  Tady nejde o levicovost, či pravicovost, ale o čistě pragmatický pohled.
  Bez nějaké ochrany autorských a podobných práv nikdo nebude nic nového dělat.
  Satarmo ani to kuře…..

 331. 388 Halle,
  já jsem chtěla hlavně upozornit na to, že politikusové se starají hlavně o to DPH na pivo!
  Snížit DPH na zdravé potraviny je ani nehne! To raděj, ať se bufíky zavřou a chipsy si děti chodí kupovat k Vietnamcům… 🙁

 332. A JAK mají matky krmit děti, když NIC z toho, co se běžně dostane, ministerské vyhlášce NEVYHOVÍ ????

  Že hodně matek vaří z polotovarů, kde je soli a Eček hromada je další věc!

 333. OT: (…) Žádá vládu, aby jí do tří měsíců předložila návrh zákona, který bude obsahovat:
  a) Změnu trestního řádu tak, aby dozor nad zachováním zákonnosti v přípravném řízení trestním nevykonával státní zástupce, pokud půjde o trestné činy, kde podezřelým a obviněným je státní zástupce či bývalý státní zástupce, který je spáchal při výkonu funkce či v souvislosti s výkonem funkce státního zástupce, a aby případně upravila i příslušná ustanovení o zastupování trestní obžaloby před soudem, pokud bude obžalovaným státní zástupce či bývalý státní zástupce a půjde o trestné činy spáchané při výkonu funkce.
  b) Změnu trestního zákona tak, aby promlčecí doba neběžela v případě, že půjde o trestný čin zneužívání pravomoci vedoucím státním zástupcem nebo jeho náměstkem po dobu, kdy jsou ve vedoucí funkci na státním zastupitelství.

  http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=129991

 334. pasáčku, přijedou se synem a já ti po něm něco pošlu.

 335. Zpátečníku,

  to je návrh, anebo schváleno ?

 336. Údaje o směru komunikace chybně vyhodnotil příslušník GIBS – zpracovatel spisu – Milan Vaculík. Sám to také před vyšetřovací komisí uznal. Na základě podkladů, které má vyšetřovací komise k dispozici, nelze prokázat, že by jednal úmyslně, nelze však vyloučit, že jednal z nedbalosti, a proto komise rozhodla podat trestní oznámení. Vrchní státní zastupitelství v Olomouci jako dozorový orgán v tomto selhalo, neboť chybu přehlédlo také. Navíc minimálně neopatrným přístupem umožnilo, aby se chybné usnesení a jeho další interpretace staly součástí veřejného prostoru.

  (…)

  Zásadní pro prověřovanou organizační změnu byl následný výrok J. Komárka o „brutálním úniku informací“ ze strany policejního prezidenta. Jeho postup v současnosti prověřují orgány činné v trestním řízení.

  (…)

  Některé informace byly veřejně komentovány nebo prezentovány zejména J. Komárkem, P. Komárem, R. Šlachtou a I. Ištvanem. I přes obecnost nebo neurčitost vyjadřování vedly jejich aktivity ke zvyšování věrohodnosti informací, jež se v rámci činnosti vyšetřovací komise ukázaly jako zavádějící nebo nepravdivé.
  Tento stav je v rozporu se zásadami trestního řízení jako je zásada zdrženlivosti, zásada neveřejnosti přípravného řízení a zásada presumpce neviny. V rozporu s těmito zásadami je pak zejména postup P. Komára, který zveřejnil záměr VSZ v Olomouci vyslechnout v souvislosti s organizační změnou T. Tuhého a Z. Laubeho (podána kárná žaloba), postup P. Šeredy, který poskytl bez zřejmého právního titulu přepis usnesení GIBS J. Komárkovi (prověřují orgány činné v trestním řízení), postup J. Komárka, který veřejně vystoupil se svým tvrzením o „brutálním úniku informací“ z trestního řízení ze strany policejního prezidenta (prověřují orgány činné v trestním řízení), a to ve spojení s medializací nepřesně interpretovaných nebo nepravdivých informací (např. zveřejnění usnesení GIBS Národním fondem proti korupci nebo zveřejnění částí tzv. Šlachtovy zprávy).

  http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=129990

  Jsem docela zvědav na další vývoj… Zpráva samozřejmě postihuje nanejvýš jednotky procent, spíše však pouhá promile toho, co orgáni a prokurátoři napáchali jen v této jedné věci. Na druhé straně však kdysi stačilo několik přátelsky kritických slov Džugašviliho, pouhá to laskavá a umírněná výhrada k dílčímu a podružnému detailu čísi činnosti, k tomu, aby počínaje následujícím dnem dotyčného už nikdy nikdo nespatřil…

 337. Halle,
  moje dcera problém s tlakem nemá (já jo, a kafe mi moc nechutná), tak proč bych ji kávu nabízela ? Párkrát zkusila „kapučíno“, docela jí chutná, ale způsobuje zažívací potíže. Takže si nemyslím, že by si ho chtěl dát ve školním bufetu; ono strávit část hodiny na WC není příjemné – písemku pak musí napsat stejně, takže se tímto způsobem ani neulejvá. Kdo z dětí něco takového potřebuje, proč by si ho nemohli dopřát ? Pokud z domova ví, jak se s takovým pitím/jídlem nakládá, tak zná míru.
  Navíc jejich školní bufet má nabídku celkem OK, včetně jablíček a banánů – na dotaz dcera potvrdila, že i to si řada studentů kupuje (ona nemusí, má z domova).
  Cesta do školy a ze školy jí zabere dost času, přitom musí přesedat – zastávka je u velkého nákupního centra s tak desítkou fastfoodů, kavárniček, cukrárniček, bubble tea a jiných lákadel. A víš co, párkrát něco zkusila, nechutnalo (nebo se jí udělalo blbě), a teď penízky raději škrtí na parádu 🙂 Občas, když jí fakt pusa nedá, si něco dá (nejčastěji kebab nebo pizzu) – a doma obvykle nahlásí, že byly s holkama tam a tam a proto už nechce odpolední svačinu. Ale do „mekáče na hambáče“ by nevlezla (taky jsme tam s ní nikdy nebyli, prostě to nejíme).
  Ale jak byl řečeno výše – já fakt nepotřebuju zákon, aby mi dovychovával dítě. Z jedné svačiny denně obezita nevzniká, to se musí jíst nezdravě déle, nebo je to přes noc ? Ts, ts, ts… IMHO, rodiče mají jistě možnost prostřednictvím školní rady sortiment bufetu hlídat, případně projednat změny. Jde i o bezpečnost dětí, aby nelítaly ze školy přes ulici pro žádanou stravu, pokud třeba ráno dobíhají na autobus a sváču doma zapomenou (nebo jsi měl čas každý den ráno dětem zkontrolovat tašku, zda tam mají všechno – i na druhém a vyšším stupni ??? Kde je výchova k samostatnosti ???)
  Suma sumárum, i poslední samoživitelka z HorníDolní má za své dítě zodpovědnost, a nemá to nechávat na škole. Pokud nechá, její věc. Ale já mám dokonce vyšší vzdělání než ta paní pidistryně – doktorát z pedagogiky a PhD z evoluční genetiky (opravdu tuším, čím se živili naši předkové v prehistorických i historických dobách a jaké to mělo dopady), manžel RNDr a PhD z molekulární biologie, profesuru rovněž – opravdu nám nějaká nablbá JUDR. nemusí objasňovat nebezpečí skrytá v jídle. Já se jí na oplátku nebudu drbat do zákonů.

  Ale jak psala Dana – zase je to o tom nařizovat, zakazovat regulovat život jiným. Ať se budou snažit sebevíc, blbce před jeho blbostí ŽÁDNÝ zákon neochrání; přírodní zákon Darwinovy selekce je naprosto spontánní…

 338. Inu Matzurko,

  není každej rodič vysokoškolák , či dokonce profesor..
  A jistěže by bylo lepší mít účinnou osvětu než zákazy….

  Problém je taky v tom, že když děti nezískají správné stravovací návyky, jejich děti na tom budou ještě hůř….
  Optimismus ve mě vzbuzuje to tvé vyjádření, že ten váš bufet má OK sortiment.

  Zřejmě tedy přežil onu hroznou vyhlášku a funguje.

 339. Potvrzuji zkušenost Martina tt s jahodami. U mé dcery se v dětství projevila alergie na jahody ve formě kopřivky. Pak v nestřežené chvíli obrala záhon jahod a tak jsme se chystali, že nejspíš bude nutno vyrazit k lékaři, protože opakovaným kontaktem s alergenem by se měly projevy zhoršit. A ono nic. Už nikdy se alergie na jahody u ní neobjevila. Tím ovšem nechci tvrdit, že je to nejlepší způsob desensibilizace.

 340. Ano, bufety, které přežijí vyhlášku a hospody, které přežijí EET dokazují, že vyhláška a EET nejsou tak hrozné.

  Stejně tak ti, kteří přežili ebolu dokazují, že ebola není tak hrozná.

 341. 404
  Inu, bufet přežil, nezkrachoval ( dobrá zpráva) děti si mají kde kupovat sváču ( druhá dobrá zpráva) , a jedí zdravěji ( třetí dobrá zpráva.)

  U nás se všeobecné reptá úplně proti všemu 🙂

 342. [400] McDonald. Zajímavý fenomén.
  U nás má jedno výrazné využití, a to je stravování na cestách. Máte jistotu, že dostanete standardní umělou housku se standardním kusem umělé masové hmoty. Případně standardní kousky brambor na standardně vyjetém oleji. Pokud na něco z toho nejste alegoričtí, neposerete se.
  Hajzlíky budou mít uklizený a děti můžou do koutku.
  Tohle jinde nemáte a musíte to obhlížet. Pokud pak dostanete nevalný knedlík, který podá obsluha umolousanou rukou, je na zajímavé časy zaděláno.

 343. 407-překvapivě to tak úplně nefunguje v zemi původu … Tam je někdy McDonalds nebo podobný level dost nízko, níže, než by člověk čekal.

 344. Halle,
  dcera chodí na osmiletý gympl. Takže dvě třetiny zákazníků jsou studenti nad 15 let s nepovinnou docházkou (klasika, jedna třída osmiletého, pak jedna paralelka od kvinty jako prvák). Prodej byl upraven, bufet pokračuje. Jak je tomu na základkách netuším.

  A čti pořádně – pokud si samoživitelka pořídí dítě s halamou – je to její věc. Pokud dítě řádně nevychovává – taky její věc. Stát tu není od toho, aby zachraňoval nezodpovědné jedince.

  A budu tě citovat:
  „Moje dcera nechává dětem volnost v jídle. Takže vnučky tohleto nechtěj, tamhle to nechtěj..
  Většinou vyloženě zdravé a potřebné věci. Pije mi to krev.!“
  Ano ? Tak s tím, dědečku, něco udělej, a necitýruj ostatní !

  „Strší už má problémy se žaludkem. V 17…..“
  Vidíš, kam jsi to svou nečinností dopracoval ? A má to ze stravy ze školního bufetu ?

  „Kdysi, je už to hodně dávno jsem tu měl na týden starší vnučku. A dvě děti dceřiného partnera – kluka a holku.
  Ten kluk se snažil vymýšlet – tohle nejím, támhleto nejím. 🙂
  Nedostal nic 🙂 Pak řekl že teda to jíst bude – a byl konec s remcáním :-)“
  Prima, tady jsi zakročil – proč ne v předchozím případě ?
  To, že jsi selhal, vyhláška o školních bufetech nezachrání.

 345. V McDonalds v zemi původu se daly koupit dobré česrtvé zeleninové saláty, s kousky grilovaných kuřecích prsíček. Bez trojobalu, takže bylo vidět, že je to opravdu maso. Toalety čisté podle lokality – u dálnic v pohodě, v San Franciscu u křižovatky Panhandle a Golden Gate Park dost děs. V tom parku seděly skupinky…. rádobyhipíků; počátkem tohoto tisíciletí už působili dost archaicky. Ale vysvětlovalo to stav toalet.

  V Čechách mi cena ve výloze přijde přemrštěná, vzhledem ke kvalitě a velikosti porcí.

  A jdu zas raději něco zajímavého vybádat.

 346. 406 – clovek postreleny omylem policajtem prezil, jiz je pri vedomi a je schopen pohnout rukou. Same dobre zpravy…

 347. Matzurko 🙂

  Aúúú, máš do značné míry pravdu. ne že bych byl nečinnej – ale holt jsem neúspěšnej.
  A holt s vnoučaty nemůžu zatočit, jak bych zatočil s vlastními dětmi. Taky s nimi nejsem furt.
  Ne že bych se nesnažil.
  Mladši vnučce do zblbnutí opakuju, že zelenina opravdu, ale opravdu není jedovatá….
  A starší, když naříká , dost jedovatě říkám, že si za to může sama….
  Dcera komentuje tak, že dnes je opravdu problém něco dětem přikazovat nebo zakazovat. Ozve se „ostatní můžou „…..

 348. 413

  jakej postřelenej ? Něčeho jsem si nefšim ?

 349. 387 zpátečníku, …jak by šlo dělat ten technologický vývoj…
  Možná, že je to chybná otázka vycházející z toho, že technologický vývoj je jaký je i v důsledku ochrany duševního vlastnictví a kterak zajistit aby takový byl i bez ochrany duševního vlastnictví. Kterak aby se vlk nažral a koza zůstala celá.

  Moje zvědavost jde jiným směrem. Jaký by byl technologický vývoj nebýt (vrchnostenské, právní) ochrany duševního vlastnictví? Nejen technologický vývoj.
  celý rok budu na něčem pracovat, na software, knize… Pak to nabídnu na trhu, někdo to koupí, jenže za chvíli to už budou mít okopírované všichni, to není jako za časů ručního opisování a nebude kdo by to koupil. Jenže když to bude takhle, tak to se vyseru na to abych se rok lopotil a hovno z toho měl. To znamená, že buď bude nějaký jiný, nevím jaký obchodní model, který mi zajistí abych měl živobytí, nebo a to spíš, přirozeně se budu živit něčím jiným. A tak i ostatní, což by mělo technologické a navazující všemožné důsledky. Například v IT integraci SW s HW. Žádné doinstalování po dobu životnosti. Ovšem vedle toho i SW „svobodný“ jako třeba Linux. Na trhu poptávka po HW na kterém by to chodilo. Navázaná nabídka. Za nějakou cenu. Konkurenční tlak na který reaguje výrobce onoho SW svázaného s HW. Snížení ceny, umožnění doinstalování jiného SW, prodávat navázané služby jako „podporu“. To by vedlo k přirozené rovnováze. Lecost by nevzniklo, lecos by vzniklo, lecos by bylo jiné. Jednoduše vývoj. Jako v ostatní přírodě cestou adaptace, evoluce.

  Proto otázku a navazující diskusi „čím nahradit ochranu nehmotného „duševního“ vlastnictví“ mám za chybnou. Pro zachování nynějšího stavu je nenahraditelná. Nelze změnit jen jednu stranu rovnice. řešení není v

  Ukázáno na příkladu lorda, který se sebral s celým služebnictvem a všemi podřízenými a odplavil se do Nového světa. V představě, že tam bude lordovat ještě daleko úspěšněji. Jenže opak byl pravdou. Jak opovrhovaný klasik jedovatě poznamenává, zakrátko se mu tam všichni rozutekli. Protože neexportoval společenský systém. Jak dodávám, jako pytel udržující blechy pohromadě.

  Jak na rozdíl od blábolivých idealistů hádajících se o počtu andělů vejdoucích se na špičku jehly, víme my znalí marxisti, historičtí a dialektičtí materialisti (kterým byl tím učením, připouštím, že nechtě, ale v tom je ta pikantérie, dán mocný nástroj k nejen empirickému poznání, že a proč komunismus je v praxi vyloučen a k vyvrácení celého toho společenského konceptu), nekříčící „nééé to je špatně, tímhle se nezabýváme to nás nezajímá, protože tohle je mimo tu díru ve které se hrabeme.“

  Proto o takových záležitostech nutno uvažovat komplexně, ve všech souvislostech, ne vytrhávat jednotlivosti a vybírat si jednotlivé parametry. Změna nějakého parametru přímo či nepřímo vyvolává změny dalších parametrů až dojde k nové rovnováze.
  Právě nepochopení tohoto vede do systému vnášení dalších prvků jako externalit, k udržení umělé stále víc vratké rovnováhy s růstem nákladů a dalších prvků na její udržení. Až se přeregulovaný uměle zesložitěný systém zhroutí na nejnižší energetickou hladinu při nejmenším možném počtu prvků, při kterých může fungovat. Ovšem v základu, bez oněch složitostí.

  A teď se prosím už dále nenechejte zdržovat mojí přítomností.

 350. …řešení není v dílčí změně parametrů.

 351. Teda vy tu řádíte. Příspěvky přes půl monitoru a Halladin coby snaživý nicméně neúspěšný dědeček 🙂
  Znáte nejnověší zábavu holek?
  Jmenuje se to Pussy Slap
  Enjoy 🙂

 352. Jo – a Schumi
  souhlas, nicméně bz se mi žilo spokojeněji, kdybych si ten marxák mohl tenkrát ušetřit. Nemusím být odborníkem na všechno co je nesmysl 🙂

 353. 412 -Souhlasím s Matzurkou, zase taková hrůza to není. k McDonald nechodím od doby, kdy děti dospěly, ale všude v USA, Kanadě a Australii dodržují standart FDA. Burger je opravdu 100% hovězí bez plnidel, pouze se solí a pepřem. (100% hovězí není 100% libové, ale 80% masa a 20% tuk. Největší stížnosti jsou na „bu ns“, z bělené mouky s kypřidly a dalšími chemikáliemi, a na kečup. Provozovny jsou většinou dodržované na stejné hygienické úrovni (s výjimkou míst kterým se normální občan raději vyhne.

 354. Já jsem nevěděl, že se mám těm místům vyhnout … Už vím.

 355. ze zde nebyl za ten spatny utok napred obama oslavovan ? 😮

 356. Když se chce…

  …Asad jít nemusí. Trump za ním vyslal už dva své „vyslance“, a vzápětí už jej v čele Sýrie akceptovalo nejen Turecko, ale třebas i tradiční „měniči režimů“ z Velké Británie. Zůstává. Podle ruského návrhu ústavy by prezidentský mandát trval sedm let, ale další kandidatura už by možná nebyla. I tak to ale vypadá, že bude v čele Sýrie ještě dlouho….
  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/politologove/Vy-jste-blbi-Pro-srandu-kralikum-Tereza-Spencerova-tusi-jaky-darek-posila-Donald-J-Trump-do-EU-Junckera-to-nastve-Porosenka-ceka-zuctovani-473878

 357. Já nevím, ale pokud jsem Alkajďák, a jsem tak blbej, že si na vojenskou či teroristickou základnu vezmu sebou rodinné příslušníky, tak mi ta lítost nad jejich smrtí příjde docela hloupá.

  Něco jiného by bylo, kdyby byli zabiti v civilním prostředí.

 358. Halle
  ďo alkajďáka ses ještě nevciťoval. Premiéra!

 359. (425) Uvidíme, kdo všechno bude chtít. 😛 (kromě Spencer ové)

 360. Špatně, skimici,
  já se nevciťuju.
  Jen říkám, že když je někdo blbej, ať se pak nediví.
  A ten soucit ze strany nealkajďáků je nemístnej.
  Když někdo skočí pod vlak, a ten mu ujede nohu, moc mi ho líto není.

 361. 429 Halle
  to mi připomíná jak vyléčili babičku (ahoj babi někde tam nahoře) ze skákání pod vlak. Vždy se v neděli před moučníkem sebrala a běžela přes louku ke trati. Rodina na ní visela a strhávala k zemi a pak jí udobřovala. Tátovi se jednou nechtělo, protože ta pečeně byla opravdu podařená a když se babička začala rychtovat k běhu a ostatní vstávat od stolu, tak táta prohlásil, že nikam neběží, protože když bude babička chtít, skočí si pod vlak kdykoliv jindy a ne zrovna u oběda.
  Babička už nikdy pod vlak neskákala ale na prázdniny jsem tam mohl jen já, táta měl na pár let u tchyně přísný zákaz pobytu 🙂

 362. Skimici,
  nebyla bábi naštvaná, že ji zeťák k té trati nezavezl, a musela pěšky ? 😉
  To byl ftip 🙂

  Ale podle mých zkušeností tomu příběhu věřím… 🙂

 363. 426 Halle,
  to je jednoduché – obzvlášť u těch známějších – vědí moc dobře, co by odpůrci s jejich ženou a dětmi udělali – přesně to, co Kajďáci dělají s těmi jejich! Takže je pro ně bezpečnější mít je u sebe.

 364. 432 Rputi
  čekal by je osud horší než smrt! To si pamatuji.

 365. S dětma si to nepamatuji. Zabijou je a sněděj?

 366. To asi před dvěma lety ukazovali nějakýho úchyla co pojídal nepřítelovo srdce …

 367. Skvele debaty o jidle…. ja si myslim, ze nejlepsi je nejist.´sampzrejme kazdy muze zacit a jsou lide, co si nakonc zvyknou a jejich telo jde do hrobu zcela zdrave a bez nemoci. Jak pise klasik, lidouzroutskamsocialisticka republika podporuje zdravou vyzivu v okolnich statech 😀

  Schumachere, Tvuj dotaz na keramicke brzdy a zlutou bestii je sice dobra, ovsem v jinem rocnim obdobi by byla lepsi. Taky se uz tesim. Mimochodem. Uz jsem videl v Morici na lambu rakev na lyze. Musim rici, ze to byla pecka.

 368. Holanďani se obávají útoku ruských hackerů u voleb!

  …Odevzdané hlasy v nadcházejících březnových volbách do nizozemského parlamentu se budou počítat ručně. Holandská vláda tak chce předejít možnému útoku hackerů na sčítací počítačový systém, který nizozemský ministr vnitra Ronald Plasterk označil za “zranitelný”.

  Nizozemsko se chce vyhnout ovlivnění voleb Ruskem, před čímž evropské partnery varovaly ve společné zprávě americké zpravodajské služby. “Nemohu vyloučit, že se státní aktéři nepokusí těžit z ovlivnění politických rozhodnutí a veřejného mínění v Nizozemsku,” uvedl Plasterk podle britského Guardianu….
  https://www.seznam.cz/zpravy/clanek/nizozemsko-se-obava-ruskeho-zasahu-do-voleb-spolehne-se-na-tuzku-a-papir-12699

 369. Ad zdravá výživa – postupně dočítám… My měli na gymplu velmi svérázného chemikáře, přezdívaného Bazil (on na to už i slyšel)… A hodiny chemie byly velmi netradiční… Např. – včera jsem kouknul na televizi a zrovna tam propagovali nějaký zdravý rostlinný ztužený pokrmový krm (chctěl asi říci tuk, ale takhle to i lépe vyznělo). Tak jsem si schválně našel, co to obsahuje. Tak si poslechněte, jaký sračky do toho cpou… Následoval krátký seznam – to se dělá z ropy, a ztužuje to, aby to drželo pohromadě. Další seznam – to se dělá z uhlí, aby to mělo nějakou barvu a chuť. No a ten zbytek je teda rostlinnej, jenže pro řadu lidí je to silnej alergen. Zmačkal papír, elegantně odhodil do koše a prohlásil – no není lepší si na ten chleba namazat kousek opravdovýho másla?

 370. 2 martin ad 377 – já jsem jednou spolupracoval s jedním doktorem, kterej tady u nás zaváděl magnetoterapii a chtěl vědět, jak magnetické pole ovlivňuje některé látky v těle. Tak jsem mu ledacos změřil, vyhodnotil apod. No a tak jsme jednou seděli nad výsledkama a zrovna probíhala nějaká silná epidemie u opic. Nějak na to přišla řeč a on prohlásil – opice mě nechávají v klidu, ty žerou jen rostlinnou stravu, ale až začnou vymírat prasata, tak znervózním, protože prase je fyziologicky nejbližší příbuzný člověka a taky všežravec. (to jen EU se snaží z prasat udělat býložravce…)

 371. Alergie na jahody (zahradní) – u mě dost závažná a zhoršuje se. Tak, že jedna jahoda by mohla být ta poslední… Ale zatím vám tu radost neudělám a jahodu si nedám…

 372. PeSi, i když tě mám rád a nepřeju ti nic zlého, tak jsi pro moji argumentaci ten nejhorší případ. Jahody a ještě mléko – až přijedeš, tak si vezmi zdravou stravu sebou, ta naše by tě zabila. I když kyselica, pohančená kaša a slivovice žádné alergeny, navzdory EU, nemají. 🙂

 373. 436 Jirka ppa – ten Alzheimer – kdo je Moric, lambada s rakví (prý už umřela), žlutá bestie byl Doktor Fu-mantschu, keramika a brzdy se mi vymstila, když brzdy zabrzdily a keramika se v krabici rozbila. Pecka, to by mohlo mít něco společného se slivovicí, ale jinak jsem úplně v pomykove.

  Ale jinak dobrý, děkuji za optání.

 374. Martine 😀 genialni…….. Ja to snad vecerrectu manzelce, az sejdu dve patra.

  Jinak to Tve zeli bylo zcela dokonale……. Jo aro vsechny ctenare na osvetleni, Martin je vyrobce nejlepsiho, zcela bezkonkurencniho, zeli na svete. Bez ohledu na vysledky pri soutezi o nejlepsi „hnapane zeli“ kde se prihlasilo dost lidi, ale poznalo sve vyrobky, jen hrstka z nich.

 375. Teplota lehce nad nulou, asi tak půl stupně. Napadaný sníh slehl, takže proházená cestička k našemu domečku je jen půl metru hluboká. Snad to vydrží, vnoučata jsou nažhavená, za 22 hodin vyrážejí i s naším synáčkem.

 376. Jirko ppa, tos neměl – letos to není tak dobré jako vloni (tedy vlastně předloni). Jdu studovat paragrafy o sousedské výpomoci, aby mi to Babiš….

 377. Ještě drobnost – ta dvě patra v Jirka Tower?

 378. Martine, ale Ty mi to neprodals…… Ty smi ho prinesl, jako dar a ten byl jiste drobnejsi hodnoty, nez dle sazebniku……. I kdyz pro mne to bylo zeli vyvazene zlatem 😀

 379. Dve patra? Jezismarja, to abych tedy tacal hnat o „stok vejs“

  Doufam, ze Tucnak, az se vrati z foceni indianu a ze ho nesnedi, vyfoti nejen ty dve patra, co jsem vymenil ted za zeli, vyfoti ten lustr Vitkovi Blahovi, aby mel inspiraci

 380. Hm,
  alergie se u nás v rodině projevují různě – já byla co dítko ekzematik, a nemůžu rybí maso. Jahody ale jo, a máma je do nás ty první v sezóně nacpala rozmačkané ve smetaně. my se neosypaly, a dalšíé konzumace už pak klidně byla rovnou ze záhonu a omytí do pusy.
  Ekzém se časem odporoučel, ale objevují se mi různé sezónní rýmy, a dokonce mne jeden z našich kocourků pravidelně doháněl k antihistaminikům. pak jsem si to nechala testovat, a jsem alergik certifikovaný 🙂 leč s tímto smířený, neb celkem mírný.
  Naopak moje superzdravá sestra kdesi po čtyřicítce jednou plela záhon a pak ji začaly svědit ruce, načež je z hlíny umyla a koukala na dva oteklé pumlíče. Pak se přidaly senné rýmy, nakonec prodělala nějakou desenzibilaci vakcínou, a teď ji vadí jen syrová jablka.
  Takže na základě těchto a dalších pozorování rodinných příslušníků…. je to silně individuální, asi záleží na momentálním stavu imunitního systému daného jedince.

 381. KOnčím, šifry neluštím a Happy Feat sem netahej :). Vlasta už má hotovou kyselici, pro vnoučata to do zítřka bude dvakrát ohřívané. Což je ku prospěchu věci.

 382. Martine 😀 jeste ze nejsme manzele, 😀 tam by to lusteni bylo povinne 😀

 383. 449 – už někdo někdo viděl cikána s alergií? Kromě alergie na práci, ale to není zdravotní postižení.

  To etnikum se většinově chová přirozeně ve vztahu k mláďatům a ke stravě. Existuje nějaká korelace?

 384. 442 – nebyl Žlutá Bestie ten Harry Mikota z Tajností žižkovského podsvětí ?

 385. Jirka, kdyby nebylo Jacka Aspirina a Sarky, byl by hary Mi-Kota stale na ziju, pokud to tedy nebyl Pere -Sam…… Nechce se mi to hledat 😀

 386. 452- můj syn byl v mládí dost alergický na plísně a pod. V dospělosti se to zlepšilo, ale stejně nic moc. Jeho žena – něco podobného. Mají dvě dítka – ta nemají naštěstí žádný problém, ale od mala vyrůstají (úmyslně) společně se psem a 1 – 2 kočkami. Kdesi jsem totiž četl, že tam, kde jsou min. 2 druhy zvířat( jeden je prý málo), klesají alergie téměř o polovinu. A také věřím, že přehnaná čistota v útlém mládí dětem spíše škodí – viz případ hnědočechů..To se mně ale prosadit u snachy nepodařilo – je totiž z doktorské rodiny a pračka je nejpoužívanější domácí zařízení

 387. Dpbrý večer,

  „Ano, bufety, které přežijí vyhlášku a hospody, které přežijí EET dokazují, že vyhláška a EET nejsou tak hrozné.

  Stejně tak ti, kteří přežili ebolu dokazují, že ebola není tak hrozná.“

  tož by se dala debata uzavřít s tím, že i ti, co se stravují nezdravě, někdy přežijí a že proto ta nezdravá strava není tak hrozná 😀 😀 😀

 388. při vší uctě k Martinovi, JIrko, nejlepší zelí na světě nakládá můj brácha. 😀

 389. Matzurko,

  paní pidistryně má taky PhD 🙂 Je asi mladší než ty, třeba z toho Mgr ještě Judr.a udělá 🙂
  Tak úplně s tebou nesouhlasím. Pokud se rodiče nestaraj, stát by na to neměl pasivně koukat.

  Ony totiž ty děti nemůžou za to, komu se narodily…..

  Samozřejmě by se neměl motat do výchovy rodičům, co se očividně staraj. A otravovat je.

 390. Alergie jsou záhadné, stejně jako onkologická onemocnění. Měla jsem stejně jako Martin tt v dětství potravinové alergie, co si vzpomínám, pořád jsem měla nohy plné rozškrábaných boláků, na které se lepily punčochy, hrůza. Kopřivka zmizela, když se mi narodily děti, aby se v dramatičtější podobě vrátila po přechodu. Lidská imunita je stále neprobádaná jako oceán.

 391. Baubo, máte jistě mnohem více zkušeností, než já, laik. Chtěl jsem svým příspěvkem upozornit na to, že zdánlivě narůstá počet alergií a alergenů, ale buď jsou lidé choulostivější nebo detekce pokročilejší.

  Opět z vlastní zkušenosti, protože jiné nemám, připojím příběh mého vnuka. Před každou návštěvou u nás, prarodičů, jsme byli matkou varováni, že Martínek je alergik a co všechno nemůže. Mezi jinými to byly také mléčné výrobky. Jako surový dědeček jsem mu hned první den dal ovoce s jogurtem a na zapití mléko. V průběhu dalších dní sýry, tvarohové bábovky i tvarohové knedlíky. Bez potíží, naopak protože to doma neměl, tak byl šťastný (tehdy, vzhledem k věku, ještě beze slov).
  Když jsem se ptal snachy, jak přišla na jeho alergii, tak mi řekla, že to vyplynulo z návštěvy u lékaře a rozboru protilátek v krvi.

  A tak to funguje už devět let. V Brně je alergik a nesmí, na Valašsku je zdravé dítě, které může všechno a bez problémů.

 392. 2 martin – náhodou, ta grilovaná zelenina u vás mi moc chutnala…

 393. já měla alergii na acylpyrin. Prý je to typický pro určitý typ asmatu. Bez acylpirynu se dá přežít. Třeba mně taky časem přešla, ale zkoušet to nebudu, když jsem si ho vzala naposledy, cca před 40 lety, málem jsem se udusila.

  Jedno z dětí se kdysi osypalo po nějakém ovocném produktu, už nevím, co to bylo. Objevilo se to jen jednou. VYrážka tvořila izolované ostrůvky puchýřků, opravdu jako když šlehnete kopřivou. A ty ostrůvky se stěhovaly – mizely a objevovaly se jinde, třeba během půl hodiny. Po cca půl dne zmizely poslední a nové se neobjevily.

 394. 2 martin ad 452 – já prosím… Ale vzhledem k tomu, že to jsou neobyčejně pracovití manželé a dokonce mají uklízecí firmu, tak to asi nejsou typický cikáni. Ale tam to byla přímo směs alergií a přes svého spřáteleného jasnovidce v Motole jsem jim zařizoval extra péči (kdy jsem se za ně osobně zaručil – a ne jen jednou). Naštěstí onen jasnovidec umí a podařilo se mu tu alergii zkrotit. Pomohla jakási autovakcinace…

 395. No, jestlipak máte uzavřené pojištění domácnosti?
  http://veda-a-technika.eurozpravy.cz/veda/181321-konec-nasi-planety-srazi-se-s-mesicem-a-bude-to-velkolepe-vysvetluje-vedec/
  65 biliónů let uteče jako voda a pak si budete pozdě bycha honit, že jste se měli dát včas pojistit… Já sice nevím, co bude zítra odpoledne, ale tahle zpráva mě silně zneklidnila… Nějak se s tím budu muset duševně vyrovnat… Rosa z Tullamore dělá s duševní rovnováhou učiněné zázraky…

 396. Zpátečníku – 387, Schumachere – 416. Věru zajímavé úvahy (bez ironie).
  Nabídnu ale jinou odpověď na otázku, zdali je duševní vlastnictví
  nutným předpokladem technického (a jiného) pokroku.
  https://mises.org/library/james-watt-monopolist
  Česky to bohužel není. Je to jeden z prvních patentů – parni stroj Jamese Watta.
  Patent byl udělen roku 1769 až do roku 1800 (jistý Burke v parlamentu horlil proti).
  Zkrátím k závěru: Je mimo jakoukoliv pochybnost, že ten udělený patent o zhruba 35 let
  zpozdil průmyslovou revoluci v Anglii (všichni ostatní, kteří např. postavili lepší stroje, tvořili „do šuplíku“ a MUSELI čekat, až patent vyprší.
  To je jen příklad.
  Patent mě jako vlastníku uděluje výhradní práva k nakládání s produktem (dílo, vynález), který jsem Vám prodal. Něco podobného uplatňovali na své produkty středověcí řemeslníci, (napříkladm k drátěným košilím ale i k řadě jiných řemeslných výrobků). Proč to dělali? Odpověď je myslím zjevná. Protože mohli (žádná konkurence, ojedinělost). Tato jejich schopnost byla smetena rozvojem řemesel a definitivně pohřbena průmyslovou revolucí. Jsem přesvědčen, že že podobná schopnost vynálezců , skladatelů atd. bude v budoucnu smetena rovněž. Možná už to začíná via internet např. Zároveň souhlasím se Schumacherem, že změnu není možno udělat ze dne na den. Náznaky ale již jsou vidět – snaha o zkrácení doby platnosti duševního vlastnictví. Bude to dlouho trvat , budou se tvrdě bránit a zaklínat se „všeobecným dobrem“ a podobnými pojmy, ale je to nevyhnutelné, stejně jako u těch řemeslníků. A starost o to, že nemají „obchodní model“ je přeskakování o mnoho času dopředu. Budou si ho must najít, tak jako si ho našli výrobci židlí. Zatím ovšem je, z důvodu ne úplně jasného, výroba židlí považována za podřadnou záležitost zashluhující tak akorát zdanění a regulaci. Psaní písniček je proti tomu považováno za vyšší „éterickou“ záležitost, zasluhující tak velkou podporu, že dokonce žádný obchodní model mít nemusí a nepotřebují ho.

 397. k dusevnimu vlastnictvi bych nepresne napsal dve vyjadreni ktere mne kdysi nekde zaujala

  – “ zapad ktery nam ukradl porcelan, hedvabi … ted najednou chce abychom my dodrzovali jejich dusevni vlastnictvi .“

  – “ za autorska prava nejvice bojuji spolecnosti ze zapadu USA. Presne ty ktere na zapad utikala z vychodu aby nemusela brat ohled na autorska prava kdyz na vychode uz byla snaha o jejich dodrzovani “

  nebo nejak podobne jsemn to cetl

 398. Nevím, jak to mohlo zpozdit průmyslovou revoluci – Wattův parní stroj právě průmyslovou revoluci začal. Watt udělal svými vynálezy z parního stroje použitelnou věc. Jeho patenty byly vylepšením některých součástí parního stroje, či doplněním parního stroje a části, které dosud nebyly.

 399. Halle,
  na pomoc potřebným je tu charita, nikoliv ministryně školství.
  K danému tématu – Howgh !

 400. K autorským právům/patentům bych jen podotkl, že máme patentováno několik řešení rozkládacích mechanismů. Protože je to v Německu zvykem. Firmě to spíš škodí.

 401. 473

  Matzurko,

  charita, prováděná jistými veřejně prospěšnými organizacemi, z většiny stejně financovanými státem je pro mě sprosté slovo.

 402. charita – i když si to Halladin nemůže přečíst – je dobrovolná pomoc potřebným. A slušný člověk se tím nevytahuje.

 403. halladine-472- opravdu zpozdil. Je třeba ten odkaz přečíst. Fakta a čísla hovoří jasně. Ti, co vymysleli lepší stroje než Watt je 30 let nesměli použít. Rozmach nastal okamžitě po vypršení patentu.

 404. Dobré zas ráno… Všem, co hodlají dnes kroutit volantem – bacha, dělají se docela hnusný a hustý mlhy…

 405. Proč křesťané volili D.Trumpa?
  O tomhle spektu naše media mlčí!

  …Už skoro celé desetiletí se na křesťany bez ustání sypou útoky z nejvyšších vládních míst. Obama chce donutit křesťanské církve a školy k přijetí nejradikálnější a nejnovější verze genderové ideologie a je ochoten v tom podniknout exekuční kroky, jen aby ty méně osvícené přiměl k tomu, že se zařadí do stáda. Obavy křesťanů se okamžitě zavrhují coby „transfobie”.

  Mezitím Hillary Clintonová na jednom mítinku informovala publikum, že v některých bodech budou křesťané muset svoji víru změnit. A teď křesťané u večeře diskutují o tom, co dělat, když jim budou vnuceny pro ně nepřijatelné učební osnovy. Jejich vlastní vláda totiž stále více prohlašuje, že křesťanští rodiče jsou příliš homofobní a příliš plni nenávisti, než aby mohli vyučovat své vlastní děti. Dokážete pochopit, jak matky a otce děsí vyhlídka, že jim současní mocní chtějí aktivně zabránit v předávání víry vlastním dětem?…
  http://neviditelnypes.lidovky.cz/usa-proc-krestane-hlasovali-pro-trumpa-d92-/p_zahranici.aspx?c=A170201_213322_p_zahranici_wag

 406. Hm – tak kdopak hodil ty vidle…?

  …Uprostřed spekulací ohledně dalšího postupu Bílého domu vůči Rusku, vzhledem k Trumpově chvále na adresu ruského prezidenta Vladimira Putina během volební kampaně a příslibům zlepšení vztahů, dala Haleyová najevo, že sankce jen tak brzy neskončí.

  „Východní Ukrajina samozřejmě není jedinou částí země trpící kvůli agresivním krokům Ruska. Spojené státy nadále odsuzují ruskou okupaci Krymu a vyzývají k jejímu okamžitému ukončení. Krym je součást Ukrajiny. Sankce, které jsme kvůli Krymu zavedli, budou platit, dokud Ruská federace nevrátí Ukrajině kontrolu nad poloostrovem,“ prohlásila…
  https://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/428327-sankce-zustanou-dokud-rusko-nevrati-krym-rekla-zastupkyne-usa-v-osn.html

 407. 480 Rputi
  Dobré a krásné zimní ráno.
  Musím přiznat, že pan Jonathon van Maren se (pokud bude mít zájem, samozřejmě) může zařadit do předlouhého zástupu individuí, co mi můžou políbit p…l 🙂

 408. Fujtajbl poránu,
  na Podblanicku jasno, bezvětří, mínus čtyři stupně Celaskona. A takisto je hmlisto. Je to mlha unijní, neboť čím více na východ, tím méně mlhy.

 409. 482 skimici,
  pokud jste nabyl dojmu, že je to ode mne propaganda křesťanství, nabyl jste takříkajíc blbě! 🙂
  Jen si tak myslím, že pokud máme pochopit „proč Trump“, tenhle aspekt do něj neoddělitelně patří. Nemáme tady ani tuchy, že v Americe je/byla tendence křesťanství utiskovat!
  A taky to velmi dobře vysvětluje, proč osud křesťanů v muslimských zemích nikoho na Západě moc nevzrušoval.

 410. 470 – Oteplovači, děkuji za zajímavý námět; bohužel teď nemám dost času se mu podrobněji věnovat. Samozřejmě jsem měl matné povědomí např. o tom, že všelijaká bizarní řešení, která znám z výkresů, nebyla výsledkem nešikovnosti jejich tvůrců, domněle snad podobných šíleným vynálezcům ze Zemanových filmů, nýbrž potřeby obejít patentovanou ojnici. Ale detaily neznám, a kdybych si měl udělat nezávislou rešerši, zabralo by mi to nejméně dny, což si teď nemohu dovolit.

  (Možná jsem zde kdysi sám uváděl příklad kalkulátoru, kde pro operaci násobení či dělení, zapomněl jsem kterou, sloužila dvě tlačítka, naštěstí velmi prakticky umístěná těsně vedle sebe, takže vypadala skoro jako jediné tlačítko rozříznuté vejpůl: Obcházel se tím patent konkurence, který chránil ono násobení či dělení, prováděné jediným tlačítkem. Není tedy myslím nijak třeba mi vysvětlovat, že patentová ochrana má náklady na všech stranách; ostatně to sám zmiňuji v příspěfku 8.)

  Teď bohužel jsem z časových důvodů nucen zůstat na úrovni pustě dojmologické. Nicméně ještě než jsem si přečetl odkaz (https://mises.org/library/james-watt-monopolist), měl jsem určité výhrady, které nejprve trošku uvedu, a pak doložím tím, co jsem se tam dočetl. Totiž, krom mnoha jiných (často implicitních) předpokladů zahrnuje učení libertariánské také tyto dva:

  1) Na rozdíl od ideologie komunismu, předpokládající, že lidé budou většinou jednat iracionálně, tj. proti svým zájmům (a zbylou menšinu nutno revolučními metodami k iracionalitě donutit, nebo ji zlikvidovat), liberalismus víceméně předpokládá nejen, že lidé hájí své zájmy, ale že tak navíc činí racionálně. (Tedy, oni to libertariáni vždycky neberou doslova takhle, ale vycházejí z tichého přesvědčení, že rozdíl vůči optimu, vznikající nedostatečnou racionalitou, je zanedbatelný.)

  2) Dalším jeho předpokladem je, že bez vnějšího donucování se spontánně vytvoří rovnováha (která je už jaksi z toho titulu optimální); jenže délka té cesty k rovnovážnému bodu se příliš neuvažuje, a její náklady také ne. Tím méně se bere v úvahu, že než se nějaká rovnováha ustálí, prostředí, jemuž se přizpůsobovala, mezitím už může vypadat dost jinak.

  Takže tedy, dříve než jsem si odkaz přečetl, mne hned jako první napadla celkem samozřejmá námitka, a věty jako

  (…) although developed earlier these innovations were kept idle until the Boulton and Watt patent expired (…)

  (…) But the existence of a patent forced him to contrive an alternative less-efficient mechanical device (…)

  mi pak ukázaly, že byla plně na místě: Proč se nedohodli? Jestliže měli lepší řešení než Watt, znamená to, že uměli zlepšit jím dosažený poměr mezi užitnou hodnotou a výrobní cenou parního stroje. I kdyby jim Wattovy patenty bránily prodat toto řešení přímo uživatelům parních strojů, proč jej za vzájemně výhodnou cenu neprodali jemu?

  Jinak tedy Wattův patent, přesněji řečeno patent jemu udělený, jsem nikdy nečetl, ale možná byl formulován dost divoce, a rozhodně se od dnešní podoby patentového práva lišil značně a po mnoha stránkách. K tomu, co píšete – Je mimo jakoukoliv pochybnost, že ten udělený patent o zhruba 35 let zpozdil průmyslovou revoluci v Anglii – bych proto teď asi jen poznamenal: Málo průkazné.

  Doufám, že se k tématu budu moci vrátit, možná o weekendu. Avšak momentálně do toho víc času investovati nemohu.

 411. Oteplovači,

  Watt a ten jeho bohatej továrník začali ve velkém vyrábět stroje až po uplynutí patentu, kdy už konkurence mohla. Do té doby nechávali vyrábět součásti subdodavatelům a jen je montovali. Je docela možné, že až ty licenční poplatky jim umožnily akumulovat kapitál, a postavit vlastní výrobu.
  Kdyby ty konkurenční stroje byly o moc lepší, museli by tu výrobu naopak po uplynutí patentu zastavit a zkrachovat.
  Ostatně – englickej patent by asi nezabránil konkurentům začít vyrábět stroje v zahraničí. Anebo už tehdy byla mezinárodní patentová ochrana ?Pan Mises měl určitý ideologický názor, nepřátelský patentům.
  Nemyslím, že je objektivní.

  Ostatně – monopolu lze dosáhnout různými způsoby – i bez patentů . Viz případ Mikrosoftu a systému DOS.

 412. 480 – Jojo, Rputi, také jsem si s potěšením přečetl. S dovolením bych tam však vyzdvihl ještě jinou věc: Článek jednoznačně vidí pokroková péelka, tedy pseudoliberály / pravdoláskaře, jakožto škůdce. Sám se na ně takto dívám sice možná ne celých dvacet let, jistě však déle než deset, ale musím říci, že do medií, ani internetových, se takovýchto článků zatím příliš nedostalo.

  Jen houšť! A je namístě postupně přecházet k požadavku na vyvození jejich odpovědnosti.

 413. 487 Zpátečníku,
  potěším Vás! 🙂
  Na FB „je to všeobecně známo“!
  A nejen tam! Jenže vše musí jít postupně. Nejdřív je nutné je zahnat a vyhnat od koryt, neb se drží jak tento košile a „demokraticky běsní“ a hlavně škodí, co jen mohou! Ještě to bude fuška!

 414. Dobré ráno,

  skimici, ten pán je možná křesťanský fanatik, ale v tomhle případě nejde o křesťanství jako takové. Jde o tlak kruhů, v maerických volbách zaplať Bůh odmítnutých, kteří prosazují věci, které jsou proti srtsti nejen křesťanům. Jde o nesmysle o společných záchodech, vymýšlení x různých pohlaví, vymýšlení nesmyslů, že dítě nemá tatínka a maminku, ale rodiče č. 1 a č.2., vyzdvihování homosexuálů, transexuálů a kdoví čeho na úkor tradiční rodiny.

  Máme to i tady, viz poslední povyk kolem básničky o tom, že holky budou maminkami nebo povyk kolem Pride parade. I v sekulárním česku to jde proti srsti mnoha lidem bez ohledu na víru.

 415. 489 maYdo
  … už se mi do toho nechtělo, ale dobře. Z mého úzce sobeckého hlediska bych si přál, aby se „knihovníci všeho druhu“ vrátili zpět ke kořenům (rukou bych ukázal směrem kde bych tušil Střední Východ“) a ty bitvy si vybojovali tam (pěkně postaru, s nožíky, mečíky a velbloudíky) a netahali to ssebou mimo teritorium.

 416. Et idem jini černokněžníci, jako ekologisti a obecněji socialisti a konstruktivisti a všechny ostatní konfese.

 417. 491

  včetně pravičáků 😀
  když fšechny konfese, tak fšechny. 😀
  Sakra, bude tam těsno 😀

 418. Svobodu vyznání přitom samozřejmě pokládám za prima věc. Něco jako s homosexuálama. Nechť si každý obcuje po svém. Ale nechť se nedotýká mne či mého dítěte a pro sichr nechť nepenetruje ani bublinu okolo mne zhruba vyznačenou dosahem mých neprodloužených končetiny. To je vše. Není to přece nijak složité. A misionáři by se měli pro jistotu sami nějak humánně odpravit již před branami města.

 419. A jak s mesiášema už pár tisíc let ví každý.

 420. Zpátečníku-485 – Nedohodli se, protože Watt nechtěl. Naopak proti nim použil právníky a soud (oni to chtěli obejít). Proč tak jednal, nevím, asi to pro něj mohlo být výhodnější – například mohl prodat 10 strojů za rok s obrovskou marží, nebo 1000 s malou a první varianta mu více vyhovovala. Hlavně ale ty jeho důvody jsou lhostejné a nic nemění na tvrzení, že ten patent na víc než 30 let zabrzdil rozvoj.
  Halladine -486 – vy se toho prostě nezbavíte. Když není argument, tak spustíte „ad hominem“. Střelil jste navíc opět úplně vedle. Ten článek nenapsal Mises :-). A věta, že názor (se kterým nesouhlasíte) je neobjektivní, je argumentační jaderná bomba podle úplně všech pravidel :-)).

 421. 492 Halle
  pro mě za mě i s pravičákama. Pod pravičákem si totiž představím například Jocha.

 422. 488 — Cožpak FB, Rputi. Důležité myslím je, jak to jednoduché zjištění o pravdoláskovním škůdcovství proniká do přiznaného vědomí veřejnosti dále a stává se oficiálnějším, ač k oficiální linii dosud má nesmírně daleko.

  490 — No, nevím, skimici, zda bychom na tom s keltskými, germánskými a praslovanskými bůžky byli dnes lépe…

  To mi ale až tak nevadí; beztak musím (resp. dávno jsem měl) dělat cosi jiného…

 423. V tomhle souhlas, skimici.
  nutno ovšem dodat, že pro překvapivé rozhodnutí amerických křesťanů volit sprosťáka a z hlediska křesťanské morálky přímo satanáše Trumpa byla velmi pravděpodobně ovlivněna právě tím, nakolik jejich osobní bubliny narušovala multikulti politika prezidenta Obamy.

  Ale že by z toho multikulti politici vyvodili nějaký důsledky a poučení, se stejně nedá očekávat. Politik vyvodí vždycky jen ty důsledky, které jsou v souladů v prvé řadě s jeho osobními zájmy, v řadě druhé s jeho ideologickým viděním světa.

  I kdyby šli do kytek, vstanou noví bojovníci, kteří budou vedět, že jejich předchůdci to dělali blbě, ale oni konečně mají ten správněj recept na jinej, lepší svět.

 424. 495 — Aha, Oteplovači, tak ještě v rychlosti připíšu, ač bych se k tomu chtěl podrobněji vrátit později: Jenže právě skutečnost, že se (celou tu dlouhou dobu) nedohodli, poněkud nabourává základní předpoklady liberalismu…

  O tom, že ochrana duševního vlastnictví má své náklady, myslím nebylo sporu; a je jasné, že přinejmenšim lokálně mohou někdy převažovat. Jak by ale svět a dnešní technologie vypadaly bez něj, tj. jak by vypadaly, kdyby právo pojem intellectual property ani nic podobného prostě neznalo? To je pro mne obtížné si představit, ač nějaké omezené situaci si namodelovat snad trochu umím.

  Tím více se těším, co k tomu případně napíše Modrý pták…

 425. Oteplovači,
  netvrdím , že je neobjektivní, jen ho z toho podezřívám. 🙂 A je celkem fuk, zda to napsal sám Mises, anebo někdo z jeho příznivců či následovníků.
  Nicméně, – jak vysvětlíte fakt, udávaný v tom článku, že Watt začal sám vyrábět stroje až po uplynutí patentu ? Do té doby jen troškařil.
  Pokud uplynul patent, a ti další byli lepší….. měl by skončit, a ti lepší převzít trh.

  Spíš bych řekl, že proto, že novinky se zavádějí pomalu, a taky záleželo na koupěschopnosti zákazníků…

 426. (482, 490) Skimici, dalo by se jedovatě podotknout, že s názory dotyčného nesouhlasím, ovšem s jeho odmítnutím působení Halladinů „Pokud se rodiče nestaraj, stát by na to neměl pasivně koukat.“ souhlasím dokonale.

 427. 498 — Jenže není ta svoboda vyznání výsledkem staletého boje s náboženskými fanatiky? Měli bychom ji (či něco srovnatelně pohodlného) i bez nich?

 428. 503 Zpátečníku
  Svobodu vyznání chápu jako nadstavbu pokud někdo takové ukotvení k duševnímu zdraví potřebuje.
  Nechť se ale nes.rou do mně. And this was the memo.

 429. 504 — Nechť se ale nes.rou do mně. — A co ten van Maren, skimici? Ten snad říká něco jiného?

  Prostou skutečností je, že křesťané hlasovali v sebeobraně. Hlasovali pro zabrzdění neumdlévajícího, osm let trvajícího útoku nejen proti jejich hodnotám, nýbrž proti jejich možnosti žít svobodně, beze snah radikálních pokrokářů vnutit jim nějakou nově vynalezenou ideologii nebo jim věšet na šíji ceduli s nějakou novou „fobií“ či je nutit, aby ze svých mezd financovali lékařské vrahy, kteří odsávají útlé lidské bytosti a dělají z nich krvavou břečku. Většina těch křesťanů nejsou žádní aktivisté. Většina jich prostě chce, aby je vláda nechala na pokoji.

 430. myslím si, že pro posouzení Wattova chování mi (vám taky) chybí údaje o nákladech a prodejní ceně. Kdybych měl něco, co neumí nebo nemůže produkovat nikdo jiný, tak bych asi taky napálil cenu až kam trh dovolí. Dělá se to dodnes.
  Ve chvíli, kdy padla patentová ochrana, bych měl dvě možnosti(tedy měl bych tři, ale ta třetí je se na celou věc vykašlat):
  1. v klidu vybudovanou produkční kapacitu rozjet naplno, snížit sériovostí náklady a zaplavit trh levným originálem. Tím bych podtrhl konkurenci, která by se z toho nestačila hned rychle vzpamatovat,
  nebo
  2. po celou dobu patentové ochrany bych měl v šuplíku něco lepšího, co bych uvolnil v den skončení patentové ochrany toho staršího a tím bych zase s konkurencí vydrbal. Což se také dělá dodnes. A my to děláme taky. Neřešíme ani drahou patentovou ochranu ve světě, protože než to konkurence okopíruje, tak jsme zase o krok dál.

 431. 505
  Většina těch křesťanů nejsou žádní aktivisté. Většina jich prostě chce, aby je vláda nechala na pokoji.

  Není to tak docela pravda. Oni jiným vnucují ten zákaz interupcí.
  Financování lékařských vrahů z vlastních mezd…..
  Ony jsou v USA interupce financovány z veřejných peněz ? Z daní ?
  Já to nevím, ptám se.

 432. Sobotka si pustil hubu na špacír 🙂
  Na twitteru o Babišovi.

  Řečeno jednoduchým trumpovským jazykem: Korunové dluhopisy byla cesta, kterou využil miliardář A. Babiš k tomu, aby důkladně ojebal český stát. Říká, že to bylo chvíli legální. Já říkám, že je to velké pokrytectví, když inkasuje peníze z Agrofertu, aniž by je zdanil, a současně se tváří, jak bojuje s daňovými úniky. Tohle je šaškárna!“

  No, Slávečku, ovšem s takovým lumpem bys neměl sedět ve vládě ani minutu…
  Měl bys podat demisi a odstartovat nové volby , ne ?

 433. Sankce proti rusku na furt ?

  Nová zástupkyně USA v OSN ( jmenovaná Trumpem prohlásila, že sankce proti Rusku budou, dokud Rusko nevrátí Krym.
  Což se nestane.
  Čímž ovšem není důvod, aby Rusko přestalo podporovat Donbas. Nic by tím nezískalo.

 434. 507 – Halaldiner, většina chce, aby je vláda nechala na pokoji. Zákaz interrupcí nevymáhají „oni“, ale jen někteří, menšina, která si myslí, že je držitelem té jediné správné pravdy. Takoví se najdou ve všech konfesích, náboženských i politických.

  Ale i ti, co neprosazují zákaz interrupcí neserou se jiným do života zajisté nestojí o všelijaké ty gendermultikulti nesmysle, které podporoval Obama a zajisté by je, nejspíš v míře ještě vyšší, podporovala Clintonová.

 435. 505 Zpátečníku
  nejde jen o to co říká ale také to co neříká. Evangelizační povinnost je jasná. Vychází z N.Z. A z nedávné historie je zřejmé, že by se evangelizační snahy (zejména některé metody) na okraji mé bubliny jistě nezastavily. Teď se to neděje jen proto, že to nejde.

 436. 470 Oteplovači, s tím „je mimo jakoukoli pochybnost“ jsem velmi opatrný. To je velmi silný výrok, který musí být neprůstřelně podložený. Ne jen zdánlivě. A ne jen pro teď.

  Jestli duševní vlastnictví je nutným předpokladem technického (a jiného) pokroku?
  I v tom jsem opatrný. Pro mě jako mnoho jiného to není otázkou ano nebo ne, ale otázkou míry, přiměřenosti. Moje odpověď je, že ano za nějakých okolností, v nějakém případě, v nějaké míře.

  Proto tak jako v mnohém jiném nepatřím mezi stoupence absolutních ano nebo ne, navzájem se mlátících klacky, že oni mají svatou pravdu. Případně se mlátí vybranými spisy svých oblíbených autorů, z nichž hojně citují a říkají, že toto je svatá pravda, protože to říká ten a onen guru jejich svaté víry. Případně napsal před mnoha a mnoha lety v nějaké situaci, v nějakých poměrech na základě tehdejšího obecného a individuálního poznání, a oni zůstávající v mechanicismu devatenáctého století, který jim je ještě jakžtakž srozumitelný, se tím ohánějí bez ohledu, že poznání od té doby pokročilo. Tak jako jiní, když v Bibli je psáno, že zajíc je přežvýkavec, tak nějaký vědátor jim do toho nebude kecat. Tak zabetonováni ve svých pozicích se mlátí po hlavách folianty se zjeveními svých „svatých“.

  Pokud ochrana duševního vlastnictví (leckteří s ním mají stále problém tak jako leckteří s tím, že práci duševní nepovažují za práci, ježto není sama o sobě vidět, ale jen poté co je materializována, přičemž za práci považují až její materializaci)je otázka míry, jako že je, je to otázka všeobecného konsensu. To má nějaké praktické důsledky vytvářející zpětnou vazbu způsobující posun v míře ochrany. A tak dál.

  Pokud jde o patentovou politiku, na vině nejsou „zlé“ koncerny, které si nechávají patentovat kde co. Obchodníci jen využívají možnosti jaké mají. Proto ne oni, nýbrž ten kdo takovou ochranu poskytuje. Na toho se zaměřme, ne na toho, kdo ji jen využívá.

  Ačkoli, pak je otázka kdo vládne. Kdo je reálným suverénem. Kdo reálně vládne.
  Jestli „governement“ jako formální vláda nebo „powerment“ (či powerement) jako neviditelná neformální vláda nositele faktické moci. Propojená s vládou formální, která je jen vynořenou částí ledovce.
  Tedy governement vs powerment. Kdo je kdo a jaké jsou vztahy mezi nimi.

 437. „Evangelizační povinnost je jasná.“

  A co je obsahem té „evangelizační povinnosti“? To je věc výkladu. Považovala bych ji za splněnou tím, že jsem děti nechala pokřtít a že byly vychovány tak, aby ctily Desatero.
  Ale stejně je na nich, jak s tímto vkladem jako dospělí naloží.

  Určitě to neznamená běhat barák od baráku jako jehovisti nebo do každýho na potkání hučet, že se má zamyslet nad sebou nebo skončí v pekle.

 438. 514 maYda
  to jseš věru vlažným křesťanem. Nechat pokřtít a jít?
  Spolu s Matoušem zvolám: „Běda vám, pokrytci co umýváte nádobí jen na povrchu ….“.

 439. maYdo 🙂

  Určitě to neznamená běhat barák od baráku jako jehovisti

  Evangelizační povinnost je právě tohle.

  Ty ji flákáš … 😀

 440. Mňo, ještě si neodpustím své oblíbené (já Matouše fakt někdy žeru, protože i on je někdy positivní) –
  „A tato dobrá zpráva o království (evangelium vysvětluje skimic)se bude kázat po celé obydlené zemi na svědectví všem národům; a potom přijde konec.“

 441. maYdo
  ještě namátkou Lukáš
  Krátce potom cestoval od města k městu a od vesnice k vesnici, kázal a oznamoval dobrou zprávu o Božím království
  A to podomní obchodnicví viz skutky apoštolů
  Zatímco jsem se nezdržel, abych vám nepověděl všechno, co je užitečné, a abych vás nevyučoval veřejně a dům od domu

  🙂

  Vlažná, velmi vlažná křesťanka …

 442. Policajti ale nemůžou říci, že nebyli varováni, anžto ječel Allahu Akbar, což se do všech jazyků překládá jako imperativ „K zemi!“

 443. „Spolu s Matoušem zvolám: “Běda vám, pokrytci co umýváte nádobí jen na povrchu ….”.“

  O nikoliv, skimici, pokrytec není ten, kdo se hlásí ke křesťansví, žije spořádaným životem podle desatera a neotravuje svou vírou ostatní, ale ten, kdo se modlí, chodí pravidelně do kostela, poučuje o křesťanství ostatní a sám podle toho nežije.

 444. Ale. ale, skimici, ve věku internetu požadujete chození od domu k domu?? Ts, ts… 😉

 445. A krom toho podle tTvého měřítka, skimici, by byli nejvlažnější křesťani členové kontemplačních řádů, kteří žijí v klauzuře a ven z kláštěra vůbec nechodí, takže jsou s tou evangelizační povinností docela na štíru. 🙂

 446. 522 Niko
  spammery odfiltruji softwarově zatímco evangelizátory musím shodit se schodů osobně 🙂

 447. A ještě než půjdu na oběd – Trump provokatér na Twitteru
  Professional anarchists, thugs and paid protesters are proving the point of the millions of people who voted to MAKE AMERICA GREAT AGAIN!

 448. Ať jdou na kolo!

  „„Předpokládáme, že již v pátek odpoledne se začnou na západě a severozápadě Čech vyskytovat místy dešťové srážky, většinou mrznoucí,” upozornili meteorologové s tím, že během večera a noci na sobotu „bude od západu postupovat přes Čechy a Českomoravskou vrchovinu hlavní pásmo dešťových srážek, které budou při očekávaných teplotách slabě pod 0 °C namrzat a vytvářet ledovku“.“

 449. Mmayda je sice vlažná křesťanka, ale alespoň evangelizátory nsehazuje ze schodů. Maydo, jdi a je ti odpuštěno! 🙂

 450. Furt lepší, než aby byla teplá křesťanka.

 451. Mimochodem,
  když byla řeč o patentech.
  Kdysi hluboce v socíku , se potřebovala nová látka na anestezii pro zubaře i jiné obory . Prokain už začal být zastaralej…
  Na západě se vyráběl Lidokain, ovšem komoušům se nechtěla platit licence.
  I dostala Spofa za úkol vyvinout novou látku, originálně československou, za kterou by se platit nemuselo.
  Ve Spofě se škrábali za ušima, na tohle moc nebyli zařízení.
  Ale nakonec vymysleli.
  Vzali molekulu lidokainu a ubírali a nahrazovali konce řetězců, a zkoumali , jestli to furt účinkuje.
  Nakonec se zadařilo- vyrobili cosi, co se od lidokainu lišili snad jednou CH3 či OH skupinou, ale už to nebyl Lidokain,
  Tak vznikl originální československý Mesokain.
  Jelikož nám to vyprávěli na katedře farmakologie , předpokládám, že historka je pravdivá.

 452. Násobně vyšší výskyt alergických reakcí, nižší účinnost.
  Asi věděli na tom západě, proč přešli na Lidokain. 🙂
  S prokainem byl u nás neodenticain, pak nastoupil Mesocain D

 453. když to chceš přesně

  prokain – krátkodobý a slabý účinek – metabolizován na PABA, špatný průnik do tkání, toxicita nízká, přípravek NEODENTICAIN;

 454. Mno, o správném zacházení s šiřiteli evangelia (jakéhokoli), stejně jako s ostatní verbeží typu dealerů všeho druhu a zvláště pak s prodejci naprosto dokonalých vysavačů, pojednává už sapér Vodička v osudech dobrého vojáka Švejka… Akorát on to aplikuje pouze na Maďary… ale ten princip tam je…

 455. Lidokain – celosvětově nejpoužívanější lokální anestetikum s rychlým nástupem účinku, je možno využít pro všechny druhy anestezie, přípravky XYLESTEZIN spr 15%, XYLONOR spr 15%, XYLONOR gel 5% (anestezie místa vpichu), XYLOCAIN spr 10%, EMLA krém 5% / EMLA náplast s prilokainem;
  trimekain – strukturou i účinky blízký lidokainu, přípravky MESOCAIN inj 1% (pro výkony u některých rizikových pacientů) a MESOCAIN gel 2% (využívám například při cévkování);

 456. Procain mi tedy moc nezabíral, ale mesocain, to byl úplně jiný level. To mě začala během deseti vteřin svrbět hlava, během minuty mě svrbělo celý tělo, pak mě rozbolela šiška, jak kdyby mě někdo jebnul lešenářskou trubkou a do toho se mi zubodravec pokoušel vyrvat stoličku. Do druhýho dne do rána jsem byl naprosto k nepoužití. Příště jsem šel k zubaři, až když byl mesocain bezpečně mimo nabídku.

 457. Ptakopysku,

  nejspíš blbě píchnuto – dostalo se do cévy.

 458. No, tak aby bylo jasno, pánové, křesťani si u nás dveře nepodávají a pokud jde o jehovisty, tak ty na ty schody obvykle ani nepustím a proto není nutno je shazovat.

 459. Halle,
  možný to je, ale nějak se mi nechtělo zkoušet, jestli to podruhý bude stejný, nebo jiný.

 460. K těm zubařským anestetikům se přidává něco , co stahuje cévy, aby anestetikum pomaleji odteklo z oblasi – noradrenali, adrenalin a pár dalších.
  v Tom mesocainu D je adrenalin. Ten po podání do krve může s člověkem pěkně zamavat. Nedával se srdíčkářům.
  Ale alergické reakce podobné tomu, co popisuješ jsou taky známy.

 461. 538

  Nekecej, maYdo ,
  jednoho echt křesťana máš na bytě 🙂

 462. 533 Halle
  dík.
  To jo. Navíc méně alergický. Já spíš myslel jestli nenarážíš na nutnost míchat s vasokonstrikčními sajrajty jako třeba s epinephrinem apod aby ti vydržel účinek v pulpě alespoň hoďku a půl (a ne deset minut, proto to taky risikové pacouše bolelo) a následné risiko u kardiaků. A protože u lidokainu to máš podobně, chtěl jsem vědět kde byl ten pokrok. Protože ten nastal až později s chemikáliemi, které ty vasokonstrikční sajrajty nepotřebují.

 463. 540 Halle
  jo. O to mi šlo. Napsals to dřív než jsem dozobal 544.

 464. MY jsme, Halle, všichni křesťani, protože jsme všichni pokřtěný. 🙂 Ale nelezou nám sem žádní misionáři, co by nás chtěli převracet na víru. Akorát ti jehovisti, ale jak už jsem napsala, nemají šanci se na ty schody propracovat.

 465. 546 maYdo
  dá se eventuálně nějak odkřesťanit? Nemyslím konvertovat. Jestli se může člověk nějak dostat do původního stavu? Teoreticky ano, protože se při christianizaci na dítě něco stříkne a pronese se magická formule.

 466. skimici,

  ty sajrajty jsou vždy – záleží kterej, a v jaké koncentraci

 467. A ani při křtění nedochází k narušerní integrity.

 468. 548 Halle
  no jo, ale třeba namátkou Mevipa- nebo Buvipacain se hodí i pro mandibulární anestesii a máš u pulpy čas přes hoďku na výkon při minimální anebo žádné zátěži epinephrinem.
  Ale nechci do podrobností. Prostě mi šlo o to, cos měl namysli o zastaralosti při přechodu od Prokainu na Lidokain.

 469. 535 halladine, …“využívám například při cévkování“….

  Marně přemýšlím, součástí jakého zubařského zákroku je cévkování.
  Ovšem nejsem študovaný dentista.
  Možná, že je to moderní rozšířená specializace. Naopak urolog tu a tam opraví chrup…

 470. skimici

  mepivastezin je na jednodušší výkony a kardiaky.
  Jinak je lepší něco s vasokonstringenciem.
  Anestezie volby u člověka zdravého to není

 471. schumi 🙂
  to byl kopnutej citát s překlepem, kterého jsem si nefšim 🙂
  mělo tam být n místo m 🙂

 472. 552 Schumi
  až Tě na křesle začne zubař cévkovat, je to kvůli tomu aby ses bolestí nepočůral 🙂

 473. Schumi
  Pro jistotu – ale to platí jen u zubaře. Pokud Ti začne rozepínat poklopec zubařka, to si dej dvojnásobný pozor neboť Tě jedna dvě může potkat osud horší než smrt!

 474. Zubaři mívají různé pacienty /ky)- To si jedna sedla do křesla a ptala se: „Vy jste včera panu Novákovi nasazoval umělé zuby, ano?“ Pak se odhalila ařekla: „Tak si je vyndejte.“

 475. Zena u gynekologa: „Pane doktore, nezapomnela jsem tu dnes rano kalhotky?“
  „Aha, tak ne. Tak ja se jeste stavim u zubare.“

 476. (552) Zubař a gynekolog: Díra jako díra, ale ta moje alespoň nekouše!

 477. Babiš a Trump přijdou do pekárny. Babiš ukradne tři rohlíky, strčí si je do kapsy a říká Trumpovi: Vidíš ten trik? Zadarmo se najím. Pak požádá majitele pekárny o rohlík se slovy, že mu ukáže trik. Sní jej, a požádá o další a další. Když sní třetí rohlík a pekař se začne zajímat, v čem spočívá ten trik, tak Trump říká: Podívej se Babišovi do kapsy..

 478. naposledy Rpuť 112
  Ještě předtím už quivis 🙂

 479. Dobrý večer, nemáte ten vtip nejakej pomotanej? Nějak mi to nedává smysl.

 480. Skimici,krest ti nebo kdo neodpare,ale je na tobe,jestli tomu prikladas nějaký vyznam

 481. 566 maYdo
  to je právě ta hrůza a proto to dělaj malejm dětem co z toho ještě nemůžou mít rozum.
  A když takhle přijdeš starší a chceš se dát odekřtít, odborně de-baptizovat, tak zjistíš, že to nejde.
  http://www.christianpost.com/news/catholic-church-says-de-baptism-is-impossible-68280/
  Už Tě prostě nepustěj a jseš nadosmrti v seznamech a očarovaná.
  Měli by to dělat jen dospělým, po dohodě a nejlépe ve volebním věku.
  A měli by mít aspoň řidičák.

 482. Nejsem si zcela jist, zda soudruh Sobotka prsne pochopil, proc Trump vyhral…

 483. Ve státech, kde se platí církevní daň ( Rakousko, Německo) se lze z církve odhlásit.
  Pak se neplatí daň, ale mohou dotyčnému odmítnout církevní obřady.

 484. 569 Halle
  Pak neplatíš saň a oni Tě neobdaří pomazáním a dalšími službami. Ale pochybuju že Tě vyškrtnou ze seznamů. A pokud z jedněch ano, nasichr zůstaneš v těch kořenových.

 485. Můj otec kdysi už jako puberťák vystoupil z církve, nemusel chodit na náboženství a přesto se ženil v kostele. Možná, že to tenkrát jinak nešlo.

 486. Představ si Halle žes byl jako malej pokřtěnej. Když si vyrost, chtěli Tě zaživa biřmovat ale tos už odmítl. Te%d si představ, žes nějaká slabší povaha a uvědomuješ si, že takto očarovanej budeš řít až do smrti. Že seš ve stejnejch seznamech jako Adolf Hitler, atp atp.
  Neměli by to prostě dělat neviňátkům.

 487. 573

  Křenej jsem byl, biřmovaný ne.
  A jestli jsem nebo nejsem v nějakém seznamu , je mi… přesně tam.
  Svého času mě pobavilo, jak naše církev katolická odmítala zavedení církevní daně.
  Zřejmě pochopili, že seznam věřících by se velmi vyprázdnil 😀

 488. No,jateda nevím, jestli jsem v nějakem seznamu…. A jestli jo, tak jsou i horší seznamy, kde bych mohla byt. Ocarovana určité nejsem, rodiče mne dali pokřtít, protože „se to ma“, ne z nějaký hluboký viry.

 489. Z knihy křtů se mazat nedá, jednou jsi pokřetěnej, tak jsi pokřtěnej.
  A o tom, že církve vedou seznamy věřících, docela pochybuju.

 490. v knize jseš zapsanej tak jako tak. Na matrice vedou knihu narození a z tý Tě taky nevymažou. Akorát tě za příslušnou dobu zapíšou ještě do do knihy úmrtí

 491. 574 Halle – no, hodně lidem to jedno nebylo že je v jistých seznamech
  577 maYdo – že bych měl být eventuálně v knize pokřtěných by mě sakra vadilo. Je to k narození něco navíc. Naopak kdybych věděl, že jsem dostal místo postřiku vodou řahanec proti poliomyelitis, matce bych samozřejmě poděkoval.

 492. Skimici, to si musíš vyřídit s paní matkou. Nelze-li na tomto světě, tak jednou tam nahoře určitě dopstaněš příležitost:-D

 493. No, skimici , jednou ti hlavinku polili vodou, co bys chtěl s tím dělat ?
  Ožehnout ji dodatečně plamenometem ? 😀

  Tvoje starostě ……… 😀

 494. Halle Tys nečet mé 567?
  „People can stop participating in the Church, but we believe the grace of the sacrament has marked them forever.“
  Nadosmrti jseš poznamenanej! A navíc v seznamech.

 495. 579 maYdo
  áále, s tím na mě nechoď. Děti si rodiče vybíraj a já si vybral dobře.

 496. 2 martin ad 541 – tiše závidím… Sice pajdám teď jak Peyrac, ale možná by se našly někaké ty polehčující okolnosti – moje přítulkyně mi dodnes nevěří, že byly doby kdy jsem závodně tancoval… Až teprve, když na posledním setkání se můj kamarád a jinak můj osobní zubař zmínil – maje na zřeteli mou hůl, že jsem ho kdysi dávno učil tancovat – jistá nostalgie se vkrádá…
  Já jsem nikdy nebyl štíhlej ideál paní a dívek… Leč – najít s partnerkou společné těžiště a toto využít je pro normálního fyzika hračka. Takže vhodná partnerka, která není úplný dřevo – a příroda se již postará… No, hrozilo postoupení do krajskýho kola, leč spolutanečnici se vyrazil žárlivý přítel a tak to vlastně všechno dobrě dopadlo… Ostatně, musím přiznat, že tanec byla snad jediná úroveň, kde jsme se s bejvalkou velmi dobře shodli.
  Avůbec už se nepokouším říci,že to byla doba her a malin nezralých… Na tento příměr má copyright Cyrano de Bergerac, potažmo pan Rostand – a kdo jsem já, abych jim šlapal v bábovičkách… Takže asi tak…

 497. No, u mnichů, pokud odešli z kláštěra nebo spíš pokud byli vyobcováni, že odírala tonzura cihlou. Tak možná by se tak mohl anulovat i ten křest, pokud na tom, skimici, opravdu lpíš.

 498. 581

  but we believe the grace atd

  čemu kdo věří je jeho problém, ne můj…..

 499. 541 Martine TT
  já se zeptám více přizemi než PeS – co sis z tomboly odnesl? Zaujaly mě prostředky pro řešení požinčicového stavu tam na stole nalevo. Přítel člověka ZEWA? Softissimo nebo jen De Luxe?

 500. 584 já na tom maYdo coby nekřtěnej nelpím. A cihlou leb bych odíral jen příslušnému žreci. Možná. Po dovršení plnoletosti.

 501. skimici 🙂

  ježišmarjá…
  Když sám nejsi křtěnej, proč se o to staráš ?
  Nestal se z tebe taky dobroser ? 🙂

 502. Halle ale moh jsem bej křtěnej.
  A co bych asi teď dělal? Když se z toho nevykroutíš.

 503. Halle,
  to celé je reakce pokud si pamatuješ zrána, kde Rpuť nás toužila seznámit s jakýmsi holanďanem co mu vadilo že nemůže to své předávat neviňátkům. No a já jsem zareagoval, vyskočila z křoví maYda, já s nechutí odpověděl a už je to tady.

 504. (567) Dospělé křtí jehovisti. Ještě si pamatuji, jak je koupali na Strahově v kádích na kapry.

 505. sv. Vladimír se s tím nesr…. Nahnal je houfně do řeky. 🙂
  A ještě předtím v ní utopil boha Peruna.
  Škudlil s hromy, mrch jeden 😀

 506. Sobotka také zopakoval, že by EU neměla reagovat na Trumpovo zvolení hystericky, i když se USA pod ním budou věnovat víc samy sobě a budou opouštět některé části světa.

 507. Skimici, no, mohl by ses oběsit na borovici. Anžto je sebevražda těžkej hřích, tak bys spasen nebyl a vyšlo by to s něpkřtěním nastejno.

  Kdybys byl býval pokřtěn. Ještě by ses mohl zamyslet, co by bylo, kdyby byly ryby v prdeli a ne v rybníku…..

 508. 596 sám měl šest manželek, než se nechal pokřtít. Skoro jak Jindřich.

 509. 598 maYdo
  to jsou ty vaše úhybné manýry. Jakože se nic neděje a že by ty ryby kdyby. Ale ono se děje! A ani samooběšení by mě z těch vašich seznamů nedostalo. Byl bych sice sebevražedník, ale stále do vašich sítí lapený kvůli jednomu nerozvážnému aktu mých rodičů.
  Soulož tím nemyslím 🙂

 510. TAk tu soulož bych z toho nevynechávala… Kdyby k ní nedošlo, nemusel ses teď trápit otázkou, co by bylo, kdybys byl pokřtěn.

 511. Taky si maYdo všimni, až si 602 v klidu přečteš, že tu soulož za nerozvážný akt oproti pokřtění nepovažuji.

 512. Skimici,

  jsem potěšen, že každou soulož zodpovědně zvažuješ ! 🙂

 513. Ještě by mě zajímalo, jak dlouho takové zvažování trvá …….

 514. Halle
  ve svých letech si začínám každé soulože POVAŽOVAT! 🙂

 515. Já jsem si všimla, ale to nic nemění na faktu, že kdyby k oné souloži nedošlo, tak by sis teď nemusel lámat hlavu a tím, co by bylo, kdybys byl pokřtěnej.

  Páni rodiče jistě bedlivě zvažovali, co konají, nemohli tušit, že plod onoho konání bude mít tak zvrhlou fantazii.

 516. Fantazii se maYdo meze nekladou. Jako tenkrát, jak se vnouče ptá dědečka jak to dělá, že vždy dodá čtyři pytle vápna zatímco tatínek jen tři a přitom máte dědo každý jen dvě ruce?
  Dědeček vece – fyzika synku a hlava. Kolečko. Hle – pojď, nasedni si taky 🙂

 517. Samozřejmě, bude za tím ten starý KGB odporný lišák Putin 🙂

 518. Já být Trumpem, tak bych s Demokraty nad Putinem udělal deal. Něco jjako společné plivnutí směrem k Moskvě a symbolické ponoření Putinovy sošky do mrtvé vody. Čili prokletí, kterému by se nemohl efektivnê bránit, které by uspokojilo Demokraty a o byznisu se na veřejnosti stejně nemluví. Něco jako obřad co maj moraváci s vyháněním Murény jakkoliv netuším jak se mohla v jejich potúčcích kdy objevit.

 519. Fujtajbl vodvečer,
  jak tady Rpuť ve 481 uváděla citát z novinky.cz na téma OSN a interpelace GB a USA vůči Rusku potažmo anexi Krymu.
  Novinky.cz když řekly „A“, tak nějak zapomněly říct i „B“, což jest nejenom úvodní věta, kterou Vitalij Čurkin dle novinky.cz zdůraznil. Ono je toho krapet víc, co se českým hrdým nástupcům Kojzara až tak moc nehodí do kvelbu. Dodám citát ze slovenskej tĺače, neboť tam cenzura není tak aktivní, jako je tomu u pohrobků Rudého práva:
  Vitalij Čurkin upozornil, že problémy na Ukrajine nastali až potom, čo Západ a USA vyprovokovali Majdan a štátny prevrat na Ukrajine.
  Potom Vitalij Čurkin Mattheewovi Rycroftovi navrhol, aby šla Veľká Británia príkladom a ak chce kritizovať Rusko ohľadne Krymu, aby vrátila Falklandské ostrovy Argentíne, Gibraltar Španielsku, anektovanú oblasť Cypru a britské ostrovy v indickom Oceáne, ktoré Briti držia v rozpore s nariadením OSN, pretože si na ostrove Chagos spravili vojenskú základňu. Vitalij Čurkin upozornil, že až keď Británia splní tieto podmienky, môže niečo doporučovať Rusku a žiadať od Ruska.
  Americká vyslankyňa Nikki Haleyová pri OSN takisto otvorila tému Krymu, ju však Vitalij Čurkin upozornil na slová americkej ústavy, kde zazneli tak nádherné slová “My národ”. Krymčania sú takisto národom a na referende, 93% obyvateľstva vyjadrilo svoj súhlas so znovuzjednotením s Ruskom. Krym nezákonne odovzdal administratívne Ukrajine bývalý sovietsky prezident Nikita Chruščov. Referendum na Kryme sa uskutočnilo podľa všetkých medzinárodných zvyklostí, na rozdiel od Kosova, kde sa žiadne referendum neuskutočnilo a územie sa nezákonne odtrhlo od Srbska, pretože tak si to svojho času USA a Západ želali.

 520. 612-s tou Morenou, to je show pro Pražáky… Dojedou, mají autentické zážitky, vypijí nepitelné víno a slivovici… Win win situace.

 521. 615 NoName
  tomu rozumím. Ještě bych to vylepšil o jednohubky s vařenou červenou řepou rozstrouhanou s s česnekem a promíchanou s tvarohem. Jednou mi to přinesli v UH k nepitelnému vínu. Já měl naštěstí vodičskou povinnost tak jsem nemusel konzumovat nepitelná vína ani slivovice natož nejedlé jednohubky a dal jsem si kofolu s docela prima buchtou.

 522. skimici,
  ne, dnes byla studená kuchyně – opečená vícezrnná bagetka z mraženého potovaru a rolované vepřové koleno velejemně nakrájené. Ale četl jsem si v tisku aj v tlači a připadal jsem si, že je mi zase dvacet let a ty fráze naskakovaly úplně samy od sebe. akorát jsem jim dal opačnou polaritu.

 523. Ptakopysku
  Teď vážně. Co je rolované vepŕové koleno? Tos to nějak upekl, vykostil a pak to sroloval, zamrazil aby to ßlo najemno nakrájet a pak to nakrájel a pokladl tím rozpečenou housku? Tos měl dovolenou abys to stihl anebo máš doma tchyni?

 524. 618

  skimici, kdybys nebyl tak zatraceně lenivej…. Furt potřebuješ obsluhovat……

  Hermiona je křestní jméno řeckého původu. Jméno je vytvořeno od řeckého boha – poslíčka Herma a znamená v řečtině mohylu a hromadu kamení[zdroj?]. V řecké mytologii byla Hermioné dcera Menelaa a Heléne. Též to bylo jméno Leontesovi manželky v Shakespearově hře Zimní pohádka (1610).

 525. A já právě našel na netu dost mizernou kopii Viking 2016 a koukám.

 526. Možná bych ty plátky opatřil trochou křenu anebo domácí hořčice. Udělá to parádu i z podobných polystyrénů a je to zdravý. Zvláště když ta hořčičná semínka nadrtíš se sušenou papričkou kvůli kapsacínu.

 527. 620 Halladine
  Moc děkuji. Já věděl že jseš jistota ( v dobrém)

 528. Jen koukám očkem anžto ještě něco dodělávám na CNN a tam je starý rozhovor Amanpour s LePen
  Ta Amanpour je taková kráva že jí není rovno co se týče vytrhávání citátů z kontextu a zároveň k účelovému překladu z frániny.
  Inu Fake News.

 529. (613) Podobně argumentovali Němci před druhou světovou.

 530. Má první reakce Dušane byla, že si musím nechat přetěsnit tenora ale pak jsem si uvědomil, že v tom to není.

 531. skimici, Colemana Hawkinse miloval Škvorecký už ve svých povídkách a já to zdědil.

 532. Znal jsem jednoho grafomana, ale to byl ouplnej amatér…

 533. M.Divišová na FB:

  „Tomu říkám politické sebeovládání – ruská vláda využije zvýšení cen ropy – k opětovnému naplnění Rezervního fondu.
  Od příštího týdne bude Centrální banka nakupovat cca 100 milionů USD denně, aby znovu naplnila rezerní fond pro další roky.
  Rezervní fond je finanční rezerva na horší časy, při dobré ekonomické situaci se plní a při zhoršení cen ropy se z něj čerpá na doplnění státního rozpočtu, aby si stát nemusel půjčovat.
  V letech 2014-16 Rusko prodalo většinu valuty z rezervního fondu pro snížení dopadu ropné krize na ruské hospodářství a životní úroveň obyvatel.
  A propos – co že se to chystají naši politici udělat s tím přebytek státního rozpočtu.“

 534. Za mísu čočovice!

  …Pokud vím, můj známý historik není jediný, kdo se odmítl na této z dálky smrdící věci podílet. Na dokumentu se ovšem prý podílejí jiní „vědci, specialisté na DNA“ už prý sehnali nějakého slovenského potomka rodiny Masáriků. Mají prý DNA Jana Masaryka, zjistili, že prý existuje spolek zvaný „Strážci sdělení“, čeští, francouzští a snad i rakouští vědci, kteří údajně mají strašlivé důkazy o původu TGM, které by mohly otřást nejen naším státem, ale i dalšími státy ve středoevropském prostoru, leč zavázali se tajnou přísahou tajemství neprozradit … no, jde o velký spektákl.

  Jen jim kazí radost vnučka TGM, Charlotta Kotíková, která odmítla nechat zkoumat Masarykovu DNA. Noovšem, jak tvrdí tisk, filmaři a česká televize, prý prověřuje, zda je souhlas či nesouhlas potomků TGM k přezkoumání DNA TGM relevantní…
  http://neviditelnypes.lidovky.cz/historie-tomas-garrigue-habsbursky-dbe-/p_spolecnost.aspx?c=A170203_095613_p_spolecnost_wag

 535. 631

  NJN, Putin potřebuje udržet nízký kurz rublu, aby Rusy nenapadlo kupovat zahraniční zboží… , ale kupovali ruské.
  Ruská výroba ještě potřebuje ochranu proti zahraniční konkurenci.
  Putin tu snahu o maximální soběstačnost bere vážně.

 536. 632
  O Habsburgském původu TGM se spekuluje už hodně dlouho.

 537. 634 Halle,
  kdyby ten Vondráček&consortes nebyli takoví pravdoláskovní hajzlové a špíny!
  Já být Kotíkovou, tak je k tomu taky nepustím!

 538. Rputi,

  já jen, že to není nic nového.

 539. Tedy to je sranda, zeme pred totalnim krachem, ktery prijde uz pristi tyden v pondeli, a protim si rusaci nakupujou dolary, jako by snad verili, ze to jsou pitomosti a ze kapitalista jeste bude dlouho trast mescem….. V tom musi byt nejaka afganska lest 😀

  Puvod TGM? Uz prestante blbnout s tim, ze se chcete porad dostat do rodokmenu habsburgu, ci jine slechty….. tGM se stal prezidentem, protoze tomu tak chtela Nebeska komise a hlavne babicka Bozeny Nemcove, protoze mel rad pejsky, kdyz uz se jmenuje Haryk. Mimo to, puvodn navrh, pro kohokoliv z Podebrad, padl hned na zacatku. Chovejte se jako dusledni republikani. Hrad neni symbolem republiky, ale feudalismu, neco s tim udelejte. Z vily na Orechovce, nebo te pekne brnenske Vas ta chtiva vule po krevnimspojeni pocatku republiky a RU prejde…..

  Skimici, skvela debata…..mam takovy pocit, z Tvojich poznamek, ze „jsem bezvyhradny ateista, az se bojim, ze mne Panbuh potresta“

 540. 637 – Jiřiku, od tebe ta kritika tedy sedí!
  😀 😀 😀 😀 😀

 541. Jo jo skimici, potřeba vyrobit unikátní jednohubku je na Slovácku velmi rozšířená … Jako kdyby nestačil tradiční oschlý chlebíček s levným salámem …

 542. Ještě k včerejší debatě o příslušnosti či nepříslušnosti k katolické církvi. Příslušnost asi skutečně vznikala křtem. Při nahlížení do starých matrik jsem si všimla, že po vzniku ČSR v roce 1918 se dost občanů vyvázalo z příslušnosti k církvi prohlášením, které pak bylo do matriky narození zapsáno. Zpravidla farář napsal, že „odpadl dne toho a toho“.
  Smíšené sňatky v kostele byly možné tehdy, když jeden ze snoubenců byl věřící a druhý snoubenec se faráři zavázal, že nebude bránit náboženské výchově potomků (případ mých rodičů).

 543. 641

  Ve středověku existoval kromě křtu ještě jiný akt – primsignace

  Mezi Seveřany byla oblíbená takzvaná primsignace, požehnání křížem, které
  umožňovalo primsignovaným styk a spolupráci s křesťany, ale nezavazovalo k dodržování
  církevních předpisů jako křest

  Co jsem kdesi četl v nějaké knize z vikingské doby umožňovalo to křesťance vdát se za Seveřana.

 544. Holt to máte komplikované. Na Slovensku je to jednodušší. V případě potřeby je každý katolík. Nebo ľudák. Nebo komunista.
  ´
  Když jsem se jako dítě otce ptal, co budeme dělat, když je svatba v kostele a my to moc nemusíme, řekl: strýc má dnes svatbu, v kostele, tak to chce, dnes budeš katolík a konec diskuse. A zdá se, že na Slovácku to funguje podobně. Prostě blízkým vyhovíme.

 545. Jirko ppa,
  neblbni. Každej hrad by měl mít purkrabího, jinak začne chátrat. Že se teď purkrabímu říká prezident mi celkem nevadí. Teď se vůbec všechno přejmenovává. Třeba jistý druh dam – dřív to byly metresy, pak milostnice, pak stážistky, no a teď jsou to erection manager. Zní to vznešeně a celkem zdařile to popisuje obsah a zaměření daného úřadu. Tak proč by nemohl být na hradě místo purkrabího prezident?

 546. Jo, kromě TGM se vědci hnípou v Přemyslovcích a teď už i v Boženě Němcové. Jako kdyby nestačilo, že Mrs. Pankel vynalezla Pankelův motor, dědečkovi profesora Absolona ukázala nejen svůj, ale i Moravský kras a ten po ní z vděčnosti pojmenoval ponornou říčku, měla techtle mechtle se starým Hlávkou takového rázu, že dojatý stařec po ní pojmenoval pražskou čtvrť, kde teď stojí pražské mrakodrapy…

 547. Teda já mam už z dětství zafixovano, ze co Slovák, to partyzán……

 548. No to o jenom v okolí Banské Bystrice, Šimone. Jinak ludák nebo maďarský iredetista …

 549. Rputi, Rputi…… Miluji film Navrat starych casu.

  Kam zmizel rusky zlaty prevoditelny rubl? Ten mel byt uz tak deset let na spici menoveho systemu a pak taky se za nej mela prodavat ropa….. Asi uz je to zase na spadnuti, kdyz ted rusko bude v silenem baliku 😀

 550. 637 Jirko ppa etc… to je normální snaha polepšit si hledáním původu. Podle okolností árijského, neárijského, dělnického, urozeného, súříznaného s tím a oním, keltského…
  „Masarykova“ republika byla prakticky konstituční monarchií. Kterou je každá prezidentská republika. Akorát že reprezentující monarcha je volený, jinak nazvaný a má různě silnou pozici. V „nejdemokratičtější zemi na světě“ i s dynastickým náznakem viz Bish starší a Bush mladší. Než tohle, je lepší slušná nějak konstituční monarchie. Komplexní náklady na vydržování dynastické reprezentace jsou nižší než rádoby republikánský slušně řečeno nepořádek. Dědičný monarcha spojující na rozdíl od prezidenta rozdělujícího, protože voleného. Monarchii snaději svrhnout zrestaurovat. Protože to není záležitost čistě technická, ale kulturní. Takový monarcha s celou rodinou je něco jako národní muzeum, divadlo, tradice. Dlouhodobá rodově kulturní kontinuita nejen elity je velmi významná. Vědomí rodové odpovědnosti, úcta k odkazu předků a na tom založený hodnotový systém zavazuje. Vědomí rodové odpovědnosti je významným stabilizátorem.

  Hledání Masarykova některými předpokládaného původu a snaha o jeho potvrzení je hledáním této stability.

 551. 649 Schumi,
  to se mýlíš!
  Jde o to dokázat, že Češi jsou blbečkové a vzmohli se jedině proto, že předkové vynikajících jedinců byli Němci!

  Co na tom, že polovina Čechů má německou babičku a polovina Rakušanů prababičku českou. Stejně jakoi Sudeťáci se to snaží zatajit! 🙂

 552. 649

  Příjde čas, kdy se v životopisech začne objevovat „už v mládí mi chutnala rýže “ 🙂

 553. Dobré poledne,

  schumi , ono to s tím voleným prezidentem nebylo tak žhavý. Dokud to bylo unosný, pořád volili Masaryka. Když už to nerbylo únosný a Masaryk abdikoval, zvolili Beneše, kterého Masaryk označil za svého nástupce.

  jo, ona to byla spíš monarchie, než republika. Masaryk byl víc něco jako malej císařpán než prezident. Bohužel Havel chtěl na tuhle tradici navázat a pokračoval v tradici prezidenta co by dobrotivého a nekritizovatelného tatíčka.

  Konec konců když psal Guth Jarkovský svoje paměti o tom, jak to na Hradě za MAsaryka chodilo, nazval je „Na dvoře republikánském“

 554. Dobré popolední, věřím, že jste stihli všichni (stejně jako já) dobře poobědvat.
  Ne nebojte se, do kultu opravdu dnes nepůjdu.
  Nanesli jste totiž zajímavé téma TGM.
  Věřím, že oceníte, když se s vámi podělím o svoji tezi, že ten německy vychovaný chasník (ať už byl otcem kdo chtěl) byl prvním, kterému se podařilo dát termínu „žalář národů“ opravdový smysl.

 555. Já, prosím, nestihla, oběd teprv bublá na plotně a mám technologickou přestávku, než se to uvaří 🙂

  Nemohl bys tu tezi poněkud rozvést?
  Těch kultů se ale neodříkej, ono ledacos kolem Masaryka byl taky kult.

 556. 654

  Radši ať Tezi nerozvádí, rozvodů je i tak dost.

 557. Všechno bude s imigrací dobré:
  Kniha trojice autorů zUniverzity Palackého v Olomouci ukazuje, že australská vlna protiuprchlických vášní časem opadla a že oni barbarští Češi, Poláci, Maďaři a další se do australské společnosti většinou dříve či později dobře integrovali. V dobovém australském tisku se o nich běžně psalo jako o nacistech, komunistech, rváčích, prostitutkách, mužích, kteří se nemyjí, a ženách, které místo péče o děti souloží s černochy, jak zaznamenal ve svých vzpomínkách i politolog Zdenek Slouka.

  No a my si taky zvyknem na mohamedány, když nám naši univerzitní vědátoři doloží, že je to běžné u všech národností a „že bude líp“¨
  Viz dnešní lidovky, autor Zídek.

 558. Skimici…. Vrele doporucuji knihu, velmi utlou, od byvaleho velvyslance Grusi ( rakousko, nemecko) o Benesovi a jeho srovnavani s Hitlerem…. Byloto okouzlujici cteni. Malokdy dokazu nco zhltnpit najednou a bez prestavek, ale tohle byl fakt narez

 559. maYdo
  ale že jseš to Ty, přidám ještě jednu thesi:
  Násilným vytržením Slovenska z Uher byl vytvořen předpoklad k pozdější okupaci česko-moravsko-slezské kotliny ruským živlem.

 560. 658 Jirko-ppa
  neznám. Seženu si a někdy přelouskám.

 561. možná pro snadnější diskusi ustoupím od thesis k hypo-thesis?

 562. 511 – No, já opravdu nevím, skimici… Křesťanství, katolictví a ostatní denominace, si již před pár stovkami let prošly tou (poměrně draze zaplacenou) zkušeností, že nemohou aspirovat na universální moc (mimochodem, na rozdíl od islámu); zdálky bych si myslel, že taková tendence v jejich genofondu už příliš není, nebo důkladně zredukovaná, a okolní svět i oni sami naopak dosud mají ve svých organismech dobře uchovány historické protilátky pro případ, že by se měla někdy znovu probrat k životu a řádně rozbujet.

  Teoreticky je tedy možné leccos, v realitě si však člověk potřebuje rizika nějak seřadit dle závažnosti. Přitom si dovolím upozornit na obecný sklon (zjevně nějak související s těmi historickými protilátkami) chystat se na minulou válku; kupříkladu ještě v polovině 30. let zde leckdo pokládal za hlavní riziko restauraci Habsburků…

  Ale Vaši situaci samozřejmě vůbec neznám; mohu leda říci, že je-li Vaším největším rizikem, že se stanete terčem evangelizačního úsilí, nejspíš Vám lze jedině závidět.

  Vedle toho, a to bych měl poznamenat asi také, hledat v křesťanství jen špatné, škodlivé a ohrožující, jak to v českém prostředí velmi často vídám, mi, neumím si pomoci, připadá jako učiněný negativismus. Umí snad někdo ukázat případy, kde církve fungovaly hůře než současný český erár? — Naopak, velmi si vážím lidí – třeba Reynka, Čepa, Grahama Greena, Waugha –, kteří v křesťanství našli ty hodnoty, jež se sám pokouším hledat jinde (třeba také právě u nich).

  – – –

  Jinak kvituji, že výchozí van Marenův článek si získal pozornost i pana Jílka (již dříve zde občas citovaného): http://janjilek.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=584747 A poměrně obsáhlá diskuse pod ním dokládá, že na mém hodnocení v 487 možná cosi málo bylo…

 563. 663 Zpátečníku
  to vše jste dokázal vyčíst z mé 511 ???
  To Vašeho běžného velmi vytříbeného až možná úzskostlivě přesného argumentačního stylu není hodno. A ještě ad hominem?
  Jakoby to psal někdo jiný.
  Asi jsem spíše omylem na něco šlápl – a moc se tedy za to omlouvám.

 564. 665 – Počkejte, skimic, ad hominem? To myslíte ten třetí odstavec? Toto bych já jako argumentaci (tím méně útok) ad hominem nikdy nebral, je to míněno i formulováno zcela obecně. Jó, to kdybych (čistě teoreticky) o Vás věděl, že jste dejme tomu mašinfíra, Vaše názory pak rozebíral jakožto názory strojvedoucího, a dokonce dovozoval, že mašinfíra si (vzdor všem faktům) v zásadě nic chytřejšího myslet ani nemůže… To by prosím byla jiná věc. Ale takhle ne.

  V každém případě jde o nedorozumění; rozhodně jsem se Vás tím nechtěl nijak dotknout.

  – – –

  No nic, patentové právo a copyright si nechám ještě trochu na později; čas dělat drobet užitečnější věci.

 565. 653 skimici, R-U ve snaze udržet celistvost říše mělo národnostní politiku spravedlivější než Republika Československá. Co se týče němčiny jako úředního jazyka, příčina byla přirozená. V tomto prostoru němčina byla všeobecným jazykem obchodním a jazykem vzdělanců kterým nahradila latinu.
  Český lidový antisemitismus (jehož pověrečnost se projevila v případu Hilsnera), který se Vídeň snažila potlačit, pravda v českém případě spojený s antigermanismem, byl silnější než německý antisemitismus. Z mého pohledu, velký význam pro německý antisemitismus mel jeho import z R-U.
  Z mého pohledu snaha o čistě český národní stát je krokem zpět. Kulturně silný národ schopný existence nemusí mít nutně vlastní stát v onom suverénním pojetí jak je mu přisuzováno. Kdežto udržení kulturně slabého národa nepomůže žádný formální státoprávní obal.

 566. Ano Skimici…. Presne to je ona kniha, ale ten kdo ma Benese, az nadrezene svate trojici, to nedoporucuji. Pan Grusa je totiz nekdy velmi jizlivej a ne vzdy je na strane toho trpaslika a krale zakulusnich hnusaren.

  Mozna by nejaky mstni guglnaout mohl najit Benesovo proslov k budoucim pravnikum na jejich Prazske lihni, nekdy po volce, snad v 46, ci 47…. Ted nedavno to bylo cele v CR plus, kdy se tam tam autenticky nadsene rozohnoval nad vitezstvim socialismu nad kapitalismem a zacatkem noveho sveta a dvojitou duhou, ktera se rezeklala nad taborem miru.
  A to vubec nemluvim o pani Benesove, ktera ve stejnem obdobi mela rozhlasovy proslov o krase a statecnosti ruskych zen. Kdybych to neslysel na vlastni oci, neveril bych, ze Benesovo usta mluvi stejne jako rudozmetkovo…..

 567. Schumi,

  průser R-U byl v tom, že nás zatáhlo do války , na které jsme neměli žádný zájem, o straně v té válce ani nemluvě.

  A tohle
  “ R-U ve snaze udržet celistvost říše mělo národnostní politiku spravedlivější než Republika Československá“ je úplný nesmysl.

  Rakousko možná mělo celkem slušnou národnostní politiku, Uhersko ani náhodou.
  A Němci si na národnostní útlak nemohli naříkat.
  Měli všechny druhy škol v německém jazyku, včetně university.
  Slováci v Uhersku mohli jen tiše závidět.

 568. Uz jste dostali nabidku, co se neda odmitnout? Ja asi pred hodinou? Tady ne „konska hlava“, ale tak vyhodna, ze nepremyslite ani sekundu….. A ano, ja jsem to zazil. Jeden jediny telefon a menim firemni vozovy park , tedy neni jich moc, jen sest, ale volva konci a Kodiak nastupuje. Samozrejme v dechtu, v plne palbe a na hlinach. No diky vzdy nasim hostum dostavame nabidky, pro ktere by jini kleceli na kolenouch pred autosalonama……
  Miluji socialismus s lidskou tvari. Ja samozrejme porad zustanu u svejch oblibenejch znacek, ale firma je neco uplne jineho, tam jde o penize.

  Uplne mi to vyrazilo dech, ani jsem netusil, ze nejaka skoda kodiak se bude vyrabet. Kodiaka znam, je to takovej vetsi medved….. Ale jak se octnul ve skodovce netusim. Na druhounstranu, byl jsem velmi prekvapen, jak vypada…..

 569. Le Pen do toho šlápla na ostro!
  A Fillon má průšvih, takže je otázka, bude-li kandidovat?! No uvidíme!

  …„Ve svém programu slibuji, že vrátím Francii její svobodu a vrátím lidem jejich hlas,“ sdělila Le Penová na startu volební kampaně. Současně slibuje, že Francii vyvede z eurozóny. Le Penová bude také požadovat, aby se z Evropské unie stalo volnější společenství, z něhož zmizí společná měna a v případě potřeby se obnoví společné hranice. Pokud ostatní partneři odmítnou požadavek Le Penové a rozvolnění EU, dáma je připravena zasadit se o referendum o vystoupení Francie z EU.

  Politička slibuje, že zdaní zaměstnávání cizinců. Vedle toho plánuje snížit hranici odchodu do důchodu a zvýšit některé sociální dávky. Malým firmám a zaměstnancům slibuje, že sníží daně z příjmu. Ve volebním programu najdeme také bezplatné školství jen a pouze pro francouzské občany. Slibuje postavit více věznic, zaměstnat více policistů, omezit migraci a opustit velení NATO….
  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Le-Penova-odstartovala-volebni-kampan-Francouzi-vratim-vam-svobodu-474223

 570. Kodiaka jsem zrovna dneska viděl…
  Tedy že bych kvůli tomu krvácel na barikádě… Vypadá to jako prolamovaná Santa Fe, či jakékoli jiné esuvečko. Uvnitř standardní pruský design pro vyšší střední třídu. Tablet je vskutku mamutích rozměrů, ten se mi líbí. Na něj se dá čučet bez brýlí

 571. 60 skimici,
  no on dobře ví, že bez toho by si ani neškrtnul. Otázka je, jestli mu to bude stačit?

 572. 671 Halladine, jediný malér vidím té válce.

  668 Jirko, ruské ženy byly statečné. Vždycky. Musely.
  Ženy jsou statečné. Akorát to není tak vidět, protože jejich statečnost je statečností všedního dne. Jsou statečné pořád.

 573. 678 Rputi, po dvaceti letech…. „Další střety na turecko alžírské hranici.“

  677 Jirko, neboj, neprodělají.

 574. Kandidát socialistů Hammon

  …Francouzská levice, dnes ji reprezentuje hlavně nepopulární prezident François Hollande, flirtuje s muslimskými voliči už od 80. let, kdy zjistila, že populace hlásící se k islámu v zemi galského kohouta roste, zatímco dělnická třída, která ji tradičně podporovala, naopak slábne. Ovšem Benoît Hamon jde ve svých pozitivních vyjádřeních na adresu muslimů o hodně dál. Proto ho podporují i radikální islamisté. Z toho musí mít radost šéfka Národní fronty Marine Le Penová, protože to posiluje její šance.

  Socialista Hamon je tradičně ve svých vyjádřeních k radikálnímu islámu nejednoznačný a někteří jeho spolupracovníci jsou v čilém kontaktu s islamistickými lobbistickými skupinami. Například se skupinou CCIF (Collectif contre l’islamophobie en France), která bojuje například proti zákazu zahalování žen na veřejnosti a je považována za satelit radikálního Muslimského bratrstva…
  http://www.reflex.cz/clanek/komentare/77446/islamiste-jasaji-nad-prezidentskym-kandidatem-francouzskych-socialistu-hamon-je-nas-tvrdi.html

 575. Schumi,

  ono to R-U bylo podivnej slepenec. O Rakouské části lze poměrně oprávněné tvrdit , že se postupnými kroky přibližovalo k demokracii a národnostní snášenlivosti
  Ovšem u uhersku se to nedalo tvrdit ani náhodou….
  R-U byla fakticky konfederace, společné bylo jen ministerstvo zahraničí, obrana a „federální ministerstvo financí.“
  Jinak si rakousko i uhersko všechno řídily sami. Ani celostátní parlament nebyl.

  Myslet si, že jsme sami byli příčinou rozpadu monarchie je poněkud přehnané.
  Maďarů mělo jeho nemaďarské obyvatelstvo plný chrup, Poláci chtěli taky svou nezávislou Polsku atd.
  Maximálně bychom mohli zůstat dohromady s dnešním rakouskem.

 576. OT: Deset pokusů kvůli jednomu náhrobku, každej přes 30 MB NEF plus skoro 30 MB DNG. Dohromady tedy 0,6 GB dat kvůli jedný jediný fotce, notabene mizerný. Takhle to určitě dál nepůjde…

  Myslel jsem, že to bylo způsobeno šerem; jenže teď jsem na příslušnejch stránkách hledal vysvětlení významu asi dvou symbolů, sice nenašel, ale zato aspoň zjistil příčinu potíží: Na tom hřbitově jsem s sebou měl balíček polomáčenejch sušenek, a asi po hodině (časově to zhruba odpovídá) jich s jistým ostychem půlku snědl. Tušil jsem, že dělám cosi špatně… A jak jsem se právě dočetl, samozřejmě to je zakázaný!

 577. No dobře, našel jsem alespoň tohle (třebaže prvotřídní kvalita, jak jsem na ni zvyklý odjinud, to holt nejni):

  Chudý majitel obchodu naslouchal zaujatě v sobotu v synagoze rabínovu kázání.
  Rabi říkal: „Ten, kdo je chudý v tomto svém životě, bude bohatý v budoucím světě; ale ten, kdo je na tomto světě bohatý, říká Bůh, bude chudý ve světě budoucím, protože všichni lidé jsou stejně dětmi Božími a on je k nim spravedlivý.“
  Za pár dní přišel chudý obchodník za rabínem.
  „Rabi,“ zeptal se opatrně, „opravdu věříš, že ti, co jsou v tomto světě chudí, budou v příštím světě bohatí?“
  „Samozřejmě!“
  To chudého muže velmi potěšilo a zvolal: „V tom případě, rabi, půjčíš mi prosím sto rublů? Až si vyberu své bohatství v příštím světě, vrátím ti je.“
  Bez jediného slova odpočítal rabi sto blýskavých stříbrných rublů. Chudý
  obchodník nemohl ani věřit svým očím. Ale když už už natahoval ruku, aby si peníze vzal, rabín ho zastavil a zeptal se: „A co s těmi penězi uděláš, příteli?“
  „Nakoupím nové zboží.“
  „A myslíš, že na tom vyděláš?“
  „To se bude prodávat jedna báseň!“
  „V tom případě,“ řekl rabi, „ti těch sto rublů dát nemůžu. Pokud zde, v tomto světě zbohatneš, budeš pak chudý ve světě budoucím. A jak mi potom chceš tu půjčku splatit?“

  A jinak, ty symboly… Sice pořád nevím, ale snad mi pomohla nahodilá zmínka: O čem jsem si v zoufalství myslel, že to možná má být koruna Tóry, asi bude granátové jablko…

 578. (685) Omyl. Ke konci už R-U nechtěli ani němečtí Rakušáci, pokud by nebyli „vůdčím národem“ (třeba v případě federace).
  (687) Zpátečníku, pošli tu fotku. Třeba potomkyni, hebraistku ve stavu zrodu, něco napadne.

 579. 686 Zpátečníku, to je ono! Já si myslel, že fotky mi nevycházejí podle představy proto, že neumím fotit. Kdepak. Příčina je v něčem jiném. Porušuju nějaké rituály.

 580. 688 — Děkuji, stalo se.

  685 — No, Halladin správně poukazuje na to, že se R-U nakonec během pár týdnů rozpadlo celé; s tím faktem by se měl nějak vypořádat každý, kdo za jeho rozbití kritizuje Masaryka a/nebo Čechy.

 581. 691 – Zpátečníku, je všem otázkou, jestli by R-U bez českých zemí bylo životaschopné. Translajtánie asi ano, Slovensko bylo naprosto bezvýznamné. Ale Cislajtánie by to měla sakra těžké.
  Tím chci říci, že iredenta Koruny české byla pro monarchii daleko fatálnější, než odštěpení Haliče nebo třeba Istrie.

 582. Neziskovka na prahu, hůl do ruky!

  …Cizinci jsou do škol zváni na základě programu EDISON neziskové organizace AIESEC. Název programu sugeruje vzdělávání v přírodovědných oborech, ve skutečnosti však s nimi nemá nic společného. Pětičlenná skupina cizinců z Portugalska a Indonésie má s děti seznámit s kulturou ve svých zemích, s místními hodnotami a zvyky včetně náboženství. A to právě rodičům vadí…
  http://www.bystrcnik.cz/multikulti-vzbuzuje-odpor-nekteri-rodice-cizince-ve-skolach-nechteji/

 583. Je to sic od Krwjčího, leč zajímavá úvaha k Číně:

  …Ať se vám to líbí, nebo ne, musíte občas razantně říct, tak jako to zaznělo v čínských novinách, že rok 1999 není rokem 1899. Na vysvětlenou – v roce 1999 Američané vybombardovali čínské velvyslanectví v Jugoslávii, roku 1899 ve Washingtonu zformulovaly takzvanou politiku otevřených dveří, která vyvrcholila vojenskou „humanitární intervencí“ do Číny. Dnes musí Peking umět zformulovat vlastní stanovisko k otázce Jihočínského moře. Ale také říct a ukázat, že ekonomická bezpečnost nepotřebuje imperiální politiku. Že mnohem více se dá dosáhnout vzájemně výhodnou spoluprací, či chcete-li novou inkluzivní globalizací…
  http://prvnizpravy.parlamentnilisty.cz/zpravy/politika/oskar-krejci-svata-stvanice-na-ruske-strasidlo/

 584. Dobré ráno vespolek,

  Rputi, ad EDISON – to je zase dělání z komára velblouda. U dcery na škole tohle probíhá od nepaměti – každoročně se tam cca týden blomcají studenti z jiných zemí, a v každé třídě (?) mají tak cca hodinku prezentaci o sobě a své zemi. V AJ, která je tu lepší, tu horší. Pro děcka je to zajímavost, možnost si ověřit, že ausgerechnet AJ je jazyk, kterým se domluví s lidmi „národů různých“. Naopak se velmi normálně radují, že jim odpadla fyzika, dějepis nebo matemtika :)….
  O žádnou indoktrinaci se zatím nejednalo – vzhledem k tomu, že i tak na škole studuje řada dětí ze smíšených manželství (jen ve třídě má dcera spolužáka z Rakouska, Německa, Ruska…) a na výuku jazyků se škola snaží angažovat rodilé mluvčí, tak by bylo absurdní si hrát na „my jsme Češi, kdo je víc“. Když začala migrační vlna, tak jsem se jí na to ptala – odpověď zněla, že o tom něco naznačil jen profesor občanské výchovy, a to opravdu minimálně.

 585. Potvrzuju Matzurku, totéž na škole u vnučky. Na jejich tírdu vyšla hodina s Indem, který jim povídal o Indii a děti to zajímalo a pak ještě seděl na dalších hodinách, aby viděl (ač asinerozuměl) jak se u nás na škole učí.

 586. 627 Matzurko,
  zajisté za normální situace věc nadmíru užitečná!
  Leč lidi už jsou divocí, neb i Člověk v plísni a různí muslimáci se plíží a blbnou a rodičovstvo na dané škole se poděsilo.
  Jak mají normální lidi ty neziskovky rozlišovat?

 587. Rputi,
  zajímat se, a víc. Vždyť píšu, že to na dceřině škole probíhá už léta – takže se současným migračním boomem to těžko souvisí. Jestli se ta škola v článku připojila nedávno, asi mělo vedení rodičům dát vědět předem, případně je přizvat k náslechu, a vše patřičně vysvětlit. Pokud tak neučinilo, jejich věc.

 588. 692 Dobré ráno
  Foundry – debata se stočila na odsouzení R-U které jsem snad ani nechtěl nějak speciálně bránit. Mě šlo spíše o TGM. Když jsem tvrdil, že teprve on dal termínu „žalář národů“ obsah. Tedy jak demokratický císař naložil s územím které mu shodou mnoha náhod připadlo spravovat. Jirka – ppa potom vhodně připojil poznámku o knize pana Grušy.

 589. Mno, ČSR se těžko mohla RU rovnat v roli žaláře národů, těch národů bylo v R-A mnohem víc.
  A dost jich bylo takových, které buď už měly vlastní stát (Srbové, Italové, Rumuni)
  Anebo na něj aspirovali – Poláci.
  Fakticky byly v R-U setrvačností, ale nic je tam nedrželo.
  Jistěže měla ČR problémy vyplývající z národnostního složení, ale problémy R-U byly násobně větší – především díky národnostní politice Maďarů

 590. Jakekoliv kontakt s jinjma kultarama je velmi obohacujici vec. Zvlast pro decka, protoze jejich rodice maji malo sanci, nekam cestovat a seznamovat se mimo kotlinu. Ostatne z hotelu v hurgade ci na maledivach se o kulture opravdu nic nedozvedi. V podstate se nesetkaji ani mistnima lidma. Oni to rodice v podstate ve vetsine nchteji. Ac zase na tech 98/2. Tak alespon takhle se vetsina potka s cizincema….. On pan L. ma velmi zvlastni nazory, sdili nekdy „konvicskovske“ prisernosti…

 591. Skimici 🙂

  Já nahoře napsal, že Rakousko postupně kráčelo k demokracii a národnostní snášenlivosti.
  To se ovšem Uher netýkalo.

  V Zalitavsku zůstal zakonzervován systém konstituční monarchie jako tomu bylo v roce 1860, kde v Uherském sněmu byla jen polovina poslanců volena ve volbách. Voleb části poslanců se též mohla zúčastnit jen část obyvatelstva, která vykazovala dostatečný majetek, jednalo se především o pozemkové vlastníky. Volební právo se tak až do roku 1918 vztahovalo na přibližně šest procent populace. V roce 1867 to bylo v mezinárodním srovnání ještě přijatelné, ale v pozdějším období se z takového volebního práva stal anachronismus.[7]

  Uherský sněm byl dvoukomorový, přičemž horní komoru (Sněmovna magnátů) tvořili dědiční nevolení členové a dolní pak volení poslanci. Volební systém po celou dobu znevýhodňoval nemaďarské národy, které tvořily přes 50 % populace, protože mezi těmito národy v počátečním období nebylo z historických důvodů tolik dostatečně bohatých osobností. V pozdějším období docházelo v souvislosti se všeobecným nárůstem evropských nacionalistických hnutí též k manipulování s volebními výsledky, jakož i účelovým zákrokům proti přílivu investic, které by vedly k růstu vlivu nemaďarských národů

 592. To jo, třeba taková Tonča s Hančou můžou vyprávět. Teď znají afghánskou kulturu až do detailů, dalo by se říct až intimních.
  Neznám normálního rodiče, který by to svým dětem nechtěl dopřát taky.

 593. 707

  Nakonec bylo počátkem roku 1907 prosazeno všeobecné a rovné volební právo v Předlitavsku, podle kterého se poprvé volilo ve volbách roku 1907. Všeobecné, přímé, rovné a tajné volební právo se týkalo zletilých mužů.[43] [66]

  To bylo velmi, velmi slušné.. S poměry v Uhersku nesrovnatelné.

  Když k tomu přidáš snahy o pomaďaršťování nemaďarských národů……..

 594. Dobré poledne,

  ad EDISON – mně teda ten tatínek připadá poněkud hysterickej. Jak jsem vyrozuměla, tak jde o výměnný program bez zaměření na muslimy. Pokud jde o strach z indoktrinace – de facto svoje děti indoktrinujeme vlastní kulturou neustále, takže pokud rodina funguje, neumím si představit, že by na děcka mělo vliv pár hodin, strávených se studentem z jiné země a jiné kultury.

  Pokud jde o Hanču a Tonču, myslím, že problém nebyl v tom, že by byly indoktrinovány cizí kulturou, ale že o ní naopak nevěděly dost, aby mohly předpokládat, že tohle riziko je dost reálné a zařídit se podle toho.

  „Neznám normálního rodiče, který by to svým dětem nechtěl dopřát taky“
  Tonča a Hanča byly dospělý ženský. Rodiče s jejich vejletem, předpokládám, neměli co do činění.

 595. maYdo,
  asi tak. Taky je něco jiného, i kdyby pozvaný student muslim byl, když pohovoří k dětem hodinu v přítomnosti pedagogů, než co vyvedla ta dvě potoubla.

  Konvička je mírně ujetej, o tom žádná, ale jemu nevadí cizinci an block, jemu vadí islám, zejména ten militantní a prosazující šaríu nade vše.

 596. 710″
  Tak ta Tonča a Hanča mi původně nedošly ( že se jednalo o ty „cestovatelky“) 🙂
  maYdo, dík 😉

 597. 710 maYdo,
  tatínek sice je krapet hysterickej, ale ono se nelze divit. Lidi opravdu moc informací nemají, media krom toho taky a většina normálních lidí zas po článcích o islámu tolik nešmejdí.
  Jak psala Matzurka, viděla bych to spíš na chybu školy, že pořádně neinformovala!
  Jak má ten rodič vědět, že to není třeba Islámská nadace?
  http://ceskoaktualne.cz/2016/05/zpravy-z-domova/je-cas-chranit-nase-deti-podivejte-koho-chteji-vpustit-zakladnich-skol/

 598. MAtzurko, to je víc dítě kontaktem s cizinci „ohroženo“, když třeba vyjede na Erasmus. Nebo ani vyjet nemusí, u dcery na koleji bydlí erasmáků spousta, když jednou na ni zaklepali nějaký údržbáři, radovali se, že aspoň někdo tam mluví česky.

 599. 692 – Zpátečníku, je všem otázkou, jestli by R-U bez českých zemí bylo životaschopné. – To souhlasím, Foundrymane, a ihned poznamenávám, že i naopak v tehdejším ochranářském prostředí českému průmyslu pak dost chyběly východní trhy, o které rozpadem R-U přišel. Jenže Váš argument – tj. že bez českých zemí pro ty zbývající už existence R-U stejně ztratila hospodářský smysl – myslím (plně) nevysvětluje, proč se to rozsypalo tak rychle, tedy během týdnů; ekonomické faktory by se byly projevily až podstatně později, a že by je byl tehdy, tj. v situaci solidního všeobecného chaosu, někdo relevantní předvídal, nemám ničím doložené. (Ale historik ovšem nejsem.)

 600. No tak tedy dobře… Ale když už dlouhé texty, proč ne třeba tento?
  http://www.distance.cz/rocnik-2014/2-cislo/traktat-filosoficko-politicky-o-bruselske-totalite

  V něčem – přesněji řečeno většinou – s ním souhlasím, v něčem ne. Další otázka je, zda potřebuji věci rozebírat tak podrobně. Cítil bych nějaké nutkání polemisovat kupříkladu s ideologií nacismu? Ta byla nejen brutálně šílená a zvrhlá, ale též natolik pábitelská, že bych tím možná spíše pomáhal ji legitimisovat. Nestačí nám samotný axiom zkurvenosti?

  A tadyhle zhruba totéž Fuchs vykládá ve zkratce: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Filozof-Soucasny-Zapad-siri-nevidanou-zkazenost-a-zvracenost-neni-vetsi-zlo-a-obludnost-Rusko-neni-nelidske-325235

  Co dělat? Tak třeba čekat na jejich taktické chyby. Taky je dělají, když například při svém stále drzejším vnucování perverzních receptů tlačí na pilu. Hlavně je však důležité trpělivě a se znalostí věci zpochybňovat. Důsledně diagnostikovat ty filosofické hloubky a zdánlivosti novověku. Demaskovat shnilé kořeny sebevědomí moderních intelektuálů. A také vytrvale informovat okolí o obludnostech, které ideologie levicových liberálů systematicky produkuje.

  (Mnou vyznačené pasáže by teď ovšem měla maYda zkritizovat stejně zásadně a příkře, jako se do nich pustila, když jsem totéž psal sám…)

 601. 716
  Nejvíc chyběly pr§myslu v pohraničních( německých )oblastech, které se vzpamatovávaly z krize podstatně déle a hůř.
  A chyběly nejen ty východní trhy.
  Tyhle oblasti většinou sousedily s Německem, ekonomické styky byly před válkou silné a díky krizi a všeobecně mizerné německé ekonomice po WWI tyhle zákazníci odpadli.

  Ochranářství tehdy provozoval kdekdo. Vzpomínám si na čs. cla na obilí, zaměřené proti Maďarsku

 602. 718 Zpátečníku
  to je tak děsně dlouhý jak kdyby to psal nějaký kazatel nebo právník. Moc se v tom vrtá.

  Mně docela stačí třeba Heinlein
  Political tags – such as royalist, communist, democrat, populist, fascist, liberal, conservative, and so forth – are never basic criteria. The human race divides politically into those who want people to be controlled and those who have no such desire.

  a ještě jako bonus přidám jeho:
  Theology is never any help; it is searching in a dark cellar at midnight for a black cat that isn’t there. Theologians can persuade themselves of anything.

 603. Erasmus? Od seste tridy se u nas kazdy rok stridaji na dva tydny na podzim a na dva na jare decka, ktera chodi do EU . Namatkou…… Jeden z Madarska, tri z Danska , jedna z Francie…… dve z Nemecka…. Pritom narodostne to bylo ruznorodejsi, bala tam jedna holka z kosova, z Ciny, z Honk kongu……. Proste velmi ruznorode spolecenstvi. Pokazde ten tyden byla velka legrace a az na jednu rodilou danku, co si myslela, ze ji chceme otravit a jedla u donalda, to bylo vzdy bezva. Synek dokonce se sebral a zajel si za kamosem do Siofoku z Erasmu, a byl tam pres vikend. Jeste mame pred sebou osum let techto vymenejch pobytu. Mi o jedne katastrofy, co slecna z Nemecka a pritom z kosova si vymlatila zuby a zlamala obe ruce, to bylo supr a decka si pisou s kazdym, kdo u nas byl…..

  O RU, jako standardni rakousky uherak, si s Vama psat fakt nebudu…… Nejak nevim proc bych to delal. Stale nuda nuda, sed sed….

 604. 720 — Omlouvám se, skimici, ve chvilce se musím začít věnovat něčemu jinému, proto jen krátce: To je hezké, jenže háček samozřejmě je v tomhle: and those who have no such desire Péelka (pseudoliberálové a u nás pravdoláskaři) totiž usisono tvrdí, že oni by přece k ničemu takovému jako ovládání lidí nikdy nesáhli (právě naopak!), samozřejmě s nepatrnou a nepodstatnou výjimkou takových případů, kdy někdo, nějaký naprosto marginální a isolovaný rasista, nacista, sexista, fašista, homofob a xenofob dělá, říká, nebo si myslí něco nesprávného a tudíž pro všechny ostatní nepřijatelnou.

  S Henleinem se tedy příliš daleko nedostanete. Totiž, kdysi ve starém dobrém světě snad, v tom dnešním ani náhodou. Jistě Vám nemusím vysvětlovat, proč PL říkám pseudoliberálové; ale přemýšlel jste někdy, proč si oni pořád říkají liberálové? A jaké důsledky z toho vyplývají?

  Že je to dlouhé (a v některých bodech sporné), jsem psal i sám. Potřebujete-li něco kratšího, máte tu axiom zkurvenosti. Jakmile si jej plně osvojíte, zbytek je už technická otázka.

  No nic, kouknu sem opět někdy večer.

 605. 724 Zpátečníku
  ad Jakmile si jej plně osvojíte, zbytek je už technická otázka.
  🙂 🙂 🙂

 606. Hm, nějak se mi povedlo zmršit nick a odpověď zpátečníkovi zapadla.
  No, vracet se k ní nebudu. Konec konců, Zpátečníku, pokud toužíte po sžíravé kritice, nalistujte si, co jsem napsala Vám.

  Tragedií těhle intelektuálů je, že si neuvědomují, že jejich jazyku nikdo nerozumí. Že lidi mají jiný starosti, než řešit, kterej z nich má pravdu, čí kořeny jsou prohnilejší a čí recept na lepší svět víc k ničemu.

 607. OT dotaz,
  v garáži na mne vyjukly zapomenuté cibulky narcisů a tulipánů – mám to ještě zkusit nějak natlačit do hlíny nebo jsem to prošvihla ? Jsem si říkala, že bych je dala do truhlíků, a tak po týdnu v chladu (garáž) přesunula ven…. jestli zas nebude -20 nebo tak něco. Ale aby byly aspoň trochu zakořeněné…. nebo je nechat v truhlíku v chladu déle ?

 608. Jiří, Vámi vyjmenované „jiné kultury“ jsou všechny evropské, dokonce i to Kosovo.
  To je jedna kultura. Evropská.
  Jiná kultura, to je Kandahar, slum v Meerutu, předměstí Johanesburgu … To jsou jiné kultury. A tam je to jiná liga. Já bych tam tedy své dítě nepouštěl a o poznávání té jiné kultury nestál. Ani v rámci programu XYQZ.

 609. NoNAme, ty holky tam žádnej rodič nepouštěl. Byly to dospělý ženský. Pustily se tam samy.
  Nejspíš kdyby o tej kultuře opravdu něco věděly, včetně toho, co obnášejí tamní slumy nebo pustiny, tak by se tam takhle samy neodvážily.

  A je dost rozdíl beseda ve škole s cizincem pod dohledem učitele a návštěvou slumu. I když některým by poznání téhle stránky jiné kultury třeba mohlo prospět a vyléčit je z idealistických snů.

  Ostatně školáci obvykle nápady vyjet si do Afganistánu nebo JAR na vlastní pěsť nemívají a ve věku pozdějším se Vás už taky nemusí ptát.

 610. NoName
  Matzurka mě onehdy prozradila, že i arabáči jsou běloši, tak to ještě můžete rozšířit. Navíc maj i knhu.

 611. nebo možná ne běloši, ale to samé jak Evropani, abych to nepomotal. To mě docela zmátlo, protože arabáče nasichr pozná i malé dítě, že je jinej.

 612. (718)Rusko podle něho není totalitní, nemá už potřebu spasit svět. Hlavně ovládnout. Spasení až potom, jako třešinka. 😛 Že já to vůbec otvíral …

  No a obecně, kdokoliv přijde do školy popovídat o jiné kultuře, budiž vítán. Vědomosti se nikdy neztratí. A kdyby to byl nějaký islámský (nebo jiný) trotl, což nikdy nelze vyloučit, tak jednak je možnost jeho agitaci korigovat, druhak, alespoň dětičkové uvidí jak vypadá indoktrinace a snáze ji poznají i mimo školu.

 613. MaYdo, můj další komentář už mířil k výměnným pobytům jak je prezentoval Jiří …

 614. 734 AeroK
  viď? Já otevřel taky oba ry články a ten druhý jsem už raději nekomentoval. A ani od toho mudrala Fuchse nemám potřebu otevírat nic dalšího. Ruskýho popa na něj, by ho to přešlo.

 615. 734

  Stát se 140 milóny obyvateli a s ekonomikou, kterou má si nemůže dělat ani tu nejmenší naději na ovládnutí světa.
  Má dost co dělat , aby měl dost velké zuby na to, aby mu ti okolo nekradli jeho kosti, případně i jeho boudu.. Obrazně rečeno
  Ledaže by byli cvoci, což Putin rozhodně není.

  O ovládnutí světa se snaží někdo úplně jinej.

 616. (737) Celý svět asi ne, ale okolí zaručeně. Tradičně.

 617. No, tak Rusko má k demokracii daleko, ale možná jste postřehli, že index míry demokracie na západě poslední roky klesá. Francie, Itálie i USA klesly na úroveň flawed democracy. Řecko a Portugalsko už tam jsou delší dobu.

  Tím nechci diskutovat, kde bijou černochu ale upozornit, že je možná hodnotnější věnovat se tomu, co se děje u nás, než v Rusku…

 618. Rusku úplně stačí, že v sousedství nebudou nepřátelští, a nebudou tam vojska potenciálních protivníků.
  Nato a jeho rakety na Ukrajině by drasticky snížily jeho schopnost odstrašit od útoku na Eusko.
  Jeho strategické rakkety by mogly být zlikvidovány raketami kratčího a středního doletu.

  USA šly skoro kvůli sovětským raketám na Kubě do války.

 619. Petře Kunetko
  Rusko tam má posici 136. Tzn ani ne krásné „flawed“ 🙂

 620. Skimici, tak nejak jsem tuto reakci cekal…

 621. ad 738 – A -ovládnout “ Celý svět asi ne, ale okolí zaručeně. Tradičně.“, To se jedná o Německo, není-liž pravda?

 622. Občané ozbrojujte se? Dobrá obchodní kampaň.

  Zbrojní průkaz? Po registrovaných půjdou první.

  Když dojde na nejhorší, nikdo se na zbrojní průkaz nebude ptát.

 623. 729 Matzurko, tady v Blanické filiálce se nešetře klávesnic hrdinně diskutuje proti islamismu, EU, kavárnám, za demokracii, za národ, svobodu, vlast, socialismus, křesťanství, kapitalismus, přežití západní civilizace…

  A Ty? Truhlíky a cibulky. Fuj, styď se!

 624. Jediné, co Trumpa zatím dělí od totalitních vůdců, od Putina nebo Hitlera je, že Trump zhřešil pouze slovně a neprovedl ještě čin – zločin. Ale s každým dnem, kdy je ve funkci je jasnější, že k tomu nemá daleko, protože všichni víme, že „kdo lže, ten i krade“.

  Zdroj: http://tomaspeszynski.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=584903

 625. (739) Jo, klesá, ale s tím věnování se, to se přece nevylučuje sledovat to i ono.
  (741) Smůla je ovšem v tom, že Rusko dělá vše proto, aby se sousedi obávali a tím pádem tam vojska byla. Když se k tomu přidají nějaké ty zkušenosti, vesměs špatné, tak je to prakticky zaručeno.

 626. Ještěže Rusové nemají žádné historické zkušenosti, jako nějaké Poláky, Francouze nebo Němce u Moskvy, jinak by se na ně snad i odvolali …

 627. No a když už jsme u tradičního tématu, tohle je docela zajímavé: Vzápětí se na ukrajinském webu organizace, která si říká „Kyberjunta“ a která s Šaltaj Boltaj spolupracuje, objevila korespondence blízkého poradce Putina Vladislava Surkova. Z nabourané pošty tohoto vlivného muže vyplývalo, že se v roce 2013, nedlouho před ukrajinským Majdanem, zabýval projektem, který je možné nazvat „destabilizace situace na Ukrajině“.
  Zdroj: http://www.lidovky.cz/hacker-i-agent-v-jedne-cele-vysokym-cinitelum-ruske-tajne-sluzby-fsb-hrozi-prisne-tresty-gbk-/zpravy-svet.aspx?c=A170204_112806_ln_zahranici_ele
  Jsou to sice Lidovky a Petra Procházková, ale třeba někdo znalý bukvic a ruštiny lépe než já najde nějaké podrobnosti i jinde.
  Ono to vypadá pravděpodobněji, než že destabilizovala Nuland, EU a Schwarzenberg, obvykle z toho obviňovaní.

 628. 745 PK
  no jasně že čekal. Vždyť jste to četl přede mnou, tak jste se všiml.

 629. (751) Na to není potřeba žádné vizionářství, to se dalo čekat s jistotou.

 630. AK, myslis, ze se Putinovi tak nelibila normalne zvolena vlada Ukrajiny, ktera k nemu byla dost vstricna… Tak se rozhodl ji destabilizovat, aby mohla nastoupit vlada mu silne nepratelska a zacit se cpat do NATO a EU?

  Ten chlap je teda rafinovanej… To je dokonale maskovany manevr…

 631. AK, Dfensuv clanek je skoro tri roky stary 🙂

 632. To zní logicky. Protože na Ukrajině vládl proruský prezident, Putin ho nechal vyhnat a dosadil protiruského, aby měl Donbas, sankce a nepřátelská vojska 400 km od Moskvy.

 633. Jinak tu zpravu, co ji odkayuji ve 742, doporucuji. Priciny v ni uvedene pokladam za hodne zamysleni. A jako specialni bonus – v dnesni dobe skutecne zridkavy – nemuze za vse Putin.

 634. BTW, je zajímavé, že statisíce lidí v ulicích v Rumunsku médiím (domácím ani euro) nestojí za poznámku …
  30 „odpůrců“ Trumpa/Putina v Praze má titulku jistou …

 635. 760 NoName
  pst!!
  Předseda vlády je socan a president dokonce z nějakého svazu rumunských němců!
  To byste tomu dal! To byste snad zase chtěl vyhrocené debaty tunajší o ukradených dolech a socanech?

 636. Zrovna to slyším z rádia …. o Rumunsku.

 637. Ono některé zprávy se ani neobjeví v přehledu zpráv na titulní stránce.
  Tak vznikne situace, kdy média můžou tvrdit, že zprávu zveřejnila, ale našel ji jenom ten, kdo hledal…
  To je případ Rumunska.
  BTW, protesty pokračují, atmosféra houstne … Ale jako skimic předpokládám, že demonstranti neprotestují pro správnou věc. Trošku mi dokonce připomínají „chuligány“ !

 638. V článku na Echo24 (jde o dostatečně seriózní médium?, doufám že ne takové, jaké sem dává Rpuť, všakovaké ty Parlamentní listy) se píše o destabilizaci stávající Ukrajiny a Porošenka, ne Ukrajiny v roce 2013.
  Zdrojem informace je ukrajinská tajná služba. A ta je samozřejmě hodnověrná, na rozdíl od té ruské. Jak už jsem psal mnohokrát, žádné dva národy na světe se neliší víc než Rusové a Ukrajinci. Prakticky ve všech parametrech.
  Je proto jenom logické argumentovat tím, že Rusové jako vždy lžou, zatím co Ukrajinci … Co ?

 639. 765 NoName
  no to si pište! Pár chuligánů přece nebude otravovay slušné lidi. Socani dostali 45 procent a ty zákony ani netahají do parlamentu aby poslance zbytečně nezatěžovali. A pak si pár deplorables mýrnixdýrnix vyleze na náměstí a oni nemají klid na práci.

 640. BTW, já pár Rusnáků osobně znám. Považují se za svébytný národ, ne za Ukrajince a po autonomii volají roky. Na to nepotřebují Putina.

 641. BTW, jak může „autonomisty“ Kyjev „tvrdě stíhat?“ Demokratická země ?

 642. 768 někteří byli zase ryzí internacionalisté, jako jistý Vasil B.

 643. 770-tak zase ale v těch časech nebyl problém se statusem … Ani Krymu, ani Rusnáků.

 644. 769 pche! Ještě furt padesát míst nad Ruskem!

 645. 772-já vím, že od autonomie je k buržoazním nacionalistům jenom krok, ale kdyby se to hlídalo ?

 646. Na pražském Klárově se v neděli konalo protestní shromáždění proti výrokům ministra financí a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše. Organizátoři vyzvali Babiše, aby svá tvrzení o České televizi jako o „zkorumpované pakáži“ buď doložil, nebo aby odstoupil.

  Tak, já myslím, že zkorumpovaná si mohl odpustit, to se blbě dokazuje 🙂

 647. Dokazuje se to fakt blbě, ale co kdyby náhodu by ten babiš opravdu něco doložil? To by byl docela průser, ne?

 648. maYdo
  já spíš měl na mysli, že mohl redaktory ČT označit prostě jen za „pakáž“. Na srozumitelnosti by to nic neubralo a měl by o jednu žalobu méně.

 649. Nebyla řeč o toom, že se atombomby budou stěhovat z Incirliku někam do Rumunska ?
  Co se momentálně o tom ví ?

 650. 774 Už se rozešli, vystydlo jim kafe. Chyba logistiky, nevzali si termosky.

 651. JInak stran vševládných choutek Ruska bych podotkla, že nevěřím tomu, že existuje národ či stát, který kdyby mohl dosáhnout na světovládu, tak se o ni nepokusí. Situace je taková, že pozice Ruska je na to momentálně poněkmud vachrlatá, toť vše. Velmoci vždycky chtějí hrát prim, vždycky mají a budou mít ambice na to, být imperiem.
  ale není třeba to Rusku nějak zvlášť vyčítat, stejné ambice mají USA, čína, mělo Nemecko, Francie, Britanie i starý Řím.

 652. “ destabilizovala Nuland, EU a Schwarzenberg, obvykle z toho obviňovaní.“

  Tak knížepána bych z destabilizace Ukrajiny fakt neobviňovala, ten už destabilizuje leda sám sebe.

 653. 781 o jednu žalobu méně. Tedy o zkorumpovanou méně. 2-1=1

 654. Mno , je docela zajímavé, že proti osvobození těch korupčníků protestuje obyvatelstvo, a nikoli opozičná strany.
  Už jsem kdesi četl zlé, ale opravdu zlé tvrzení, že ten boj proti korupci ohrožuje mladou rumunskou demokracii, protože už je v base většina politiků ze všech stran, a nemá kdo politikovat 🙂
  Ale to bude jistě pomluva 😀

 655. Slyšel jsem, že CTHH registruje i plamenné kritiky ruského režimu jako možné agenty v Putinových službách, pokud výsledkem jejich příspěvků je přesvědčení, že jde o informace evidentně nepravdivé a tedy v důsledku přispívající ke kladnému pohledu na Putina. 😉

 656. I Babiš prý to „kradů všeci “ myslel na Rumunsko 😀 😉

 657. 2 Matzurka ad 729 – vzhledem ke stávajícímu počasí bych tipoval, že je ještě tak cca 14 dní času dost. Aspoň moje kamarádka, která opečovává několik zahrádek, ano ji to baví a naplňuje radostí, nechává zatím furt ještě cibulky spinkat…

 658. 2 skimic ad 732 – prozradím Ti sladké tajemství – knihu má každá kráva! Což zdaleka nelze říci o každém člověku!

 659. 2 NoName ad 765 – nemyslíe snad takové odporné chuligány, ztrozkotance a zaprodance, jako ty, co se nejdřív nechali nafilmovat na Václaváku a pak se v podchodu odebrali převléci a upravit do těch prostor, co tam měla vyhražené pátá B?

 660. Snad ještě k R-U dám jednu z perel tatíčka TGM.

  Z eseje Nová Evropa
  „Rakousko-Uhersko je složeno z 9 národů: Němci – Češi se Slováky – Poláci – Malorusové – Srbo-Chorvati – Slovinci –
  Rumuni – Italové – Maďaři. Někteří počítají Slováky za národ zvláštní (sic!) ; Ladinové v Tyrolsku jsou také národ zvláštní a také část židů (sic!) reklamuje svou národnost.“

 661. ani nevím co myslel těmi Malorusy. Patrně to, čemu se dnes říká Ukrajina a co již tenkrát podle TGM tvrdilo, že jejich ruský dialeky je vlastně autentická maloruština.

 662. 790 skimici,
  Malorusko namísto Ukrajina používali hlavně Poláci a Rusové, což je samozřejmě tím důvodem, proč to Ukrajinci odmítají. A proč to chtějí ukrajinští Rusové…

 663. Halle
  tohle se Ti Uhrofobovi bude od tatíčka líbit.
  „Maďarský stát je bez hlubší kultury a maďarský lid ničím není výše, než Slováci, naopak, jak dokazuje jazyk maďarský, přejavší od Slováků massu hospodářských, administračních a kulturních termínů. Je pravda, že maďarské vlády všemožně usilují o umělou kulturu, ale užívají k tomu násilné, nemravné administrace.“
  🙂

 664. Malorusko říkali Ukrajině ve vzácné svornosti Rusové i Poláci.

 665. Skimici,

  Oni ti echt Maďaři přišli do evropy jako kočovníci z ˇAzie, a snad i šikmé oči původně měli 🙂
  Spousta slov ze zemědělské oblasti byla převzata ze slovanského jazyka
  Následně se smíchali se slovanským obyvatelstvem.
  Pojmenování magyar – znamenající maďarský, maďarština nebo Maďar – podle středověké legendy pochází od praotce Magora , bratra Hunora, praotce Hunů.

 666. 796 a to jde, aby si dvě automobilky vybraly stejné modelové jméno?

 667. Znas to Skimici, „lyyzplen“ navrhne, zaridi a pak jen si nechava platit. Stejne to bylo i v tomto pripade. Je to pohodlne a bez starosti….

 668. Jirko – ppa
  o to mi nešlo. Já jsem si pouze nemohl vzpomenout kde jsem to slyšel. Kodiak. A pak mi došlo, že to byl takovej střední náklaďík co nám něco vozil když jsem byl v NY na „stavbě“.
  Moc prostě nechápu, jak Škoda může použít existující jméno (i když už se nevyrábí) a GM za to ani nic nechce …

 669. Aha, tak Škoda bude nesmyslně Kodiaq což se sice francouzsky vysloví taky jako Kodiak ale nemusí GM nic platit. Až babišovsky vyčůrané. Bravo soudruzi.

 670. 799 – týýý jo, co to je? Další kandidát na přezidenta? Nebo zrůda pro obveselení? 😀

 671. ale je pod tím zajímavější článek:
  4 zlozvyky, které si vaše vagina nezaslouží. To bude zajímat nejméně 50 procent obyvatelstva.

 672. Skimici, ja tomu taky nerozumim, jak to vzniklo a proc. Zcela a uplne nechapu proc takovy nazev. Ale co do nazvu, po ovoci pozname je. To auto neni uplne mimo. Ja s tim samozrejme jezdit nebudu, to ne, ale s cernejma sklama, to nebude tak hrozne.

 673. 801 vlastně ne, francouzsky by se to muselo psát kodiaque
  navíc se francouzsky řekne kodiak (ten medvěd) kupodivu kodiak s k na konci

  KodiaQ tedy
  něco jako tajemný doktor Q …

 674. 803 ODS? Tomu teda říkám úpadek kdysi slibné a volitelné partaje. Kecy ovšem má jak zastydlej pravdoláskař, zdá se že z ODS zbyl už jen název a pár nesmysle blábolících magorů.

 675. Skimici 😀 ja samozrejme vim….. Ja se dost medvedu bojim, pokud tedy v ruce nemam neco strelneho, treba A10

 676. 810

  Jakej pak strach – prezident zubařů Chrz si ho byl zastřelit na Aljašce, a v naší vesničce nestřediskové mu ho vycpali.

 677. Skimici,

  nejsem si tak úplně jistej, jestli je možné jméno existujícího zvířete autorsky chránit.

 678. (766) NoName, ty články se IMHO doplňují. V tom z Lidovek se píše, jak se to k těm Ukrajincům dostalo.
  Což je, na rozdíl od úvah o rozdílnosti Ukrajinců a Rusů, zajímavé.
  (779) MaYdo, rozdíl ani tak není v ambicích, ale v jejich výsledcích.

 679. (803) Skimici, ne že bych chtěl ODS volit, ale předseduje tam prý nějaký Fiala, a dneska jsem zahlédl jakéhosi Kupku, takto dost nudného. Oni to stihli převolit?

 680. 814 Aero
  No on je to jen lokální zastupitel v nějaké p… Takže tedy nikoliv tvář, ale ODS na nás skrze něho vystrkuje p….

 681. Pavel Novotný je synem baviče Petra Novotného a představuje nejodpornější vykalkulovaný bulvár. On není blbý a každé jeho slovo nebo sprosťárna je dopředu vypočítaný tah.

 682. Dr. Friedrich Schneider, profesor na Johannes Kepler Universität Linz a expert přes stínovou ekonomiku:

  …V dalších letech bude výnos nulový. Tak jako všude, kde se zavedly pokladny. Hospodský, kterému nikdo neproplácí svátky ani dovolenou, zatají několik stovek, aby např. mohl konkurovat vedle postavenému hotelu z dotací, vrací peníze zpět do oběhu, kde se i zdaní. Stimuluje i další ekonomické aktivity (o tomto se moc nemluví). Proto se nemůže v Česku vybrat navíc 18 mld. Kč. Šlo pouze o lživou, štvavou předvolební TV kampaň hnutí ANO placenou z peněz daňových poplatníků.

 683. Dobré zas ráno… Tak před Prahou mlha jak mlíko. Ráno hlmisto, cez deň takisto…

 684. Rputi dobré ráno.
  Netušíte odkud se vzal český výraz „chám“ ve smyslu buran nebo neurozený atp?
  Význam pravý znám, dokonce ani odvozené chámovod nepovažuji za ruský národní tanec 🙂

 685. Ačkoliv – chámovod mohl být název funkce řídícího důstojníka jistého ministra …

 686. Nedrásejte mi srdce debatou o vycpanejch medvědech. Už jsem tu nyl jednou na toto téma, tak abych se neopakoval. Vycpaný medvědi nejsou a nebudou, protože vyhláška víceméně zakazuje zastřelit a vycpat medvěda komukoliv jinému než ochráncům přírody a my můžeme vystavit jenom medvěda s blajštyftem odpovídajícím unijním směrnicím. A takoví medvědi nejsou…. Tím myslím primárně evropského medvěda. Slováci se kroutěj jak žížaly, když mají pustit ven jenom trofeje, natož celou kůži. Dokonce i Národní muzeum trpí akutním nedostatkem vystavitelných huňáčů. A to je nějaká firma!

 687. AeroKarle, pokud akceptujeme tezi, že Rusům nelze věřit ani nos mezi očima, pak neexistuje jediný důvod věřit cokoliv Ukrajincům. Je to naprosto stejný druh se stejnými způsoby lišící se v nepodstatných detailech (podobně jako třeba Srbové a Chorvati).

 688. 820 skimici,
  Cham byl syn Noemův, praotec Hamitských (chamitských) kmenů – tedy Afričanů… otroků, nevolníků

 689. (816) Díky za info Martine, já o něm čtu poprvé a ani jeho fotr mi nic neříká, ač tam už jsem jméno asi někdy zaslechl.
  (824) Blahopřeji k vytrvalosti, s níž hlásáte něco, co nikdo (ani já) nevyvrací.

 690. Reaguji na Vaše „je zajímavé, s čím přišla ukrajinská tajná služba“ prostřednictvím Lidovek.
  Pokud Rpuť napíše něco podobného ohledně Ruska, napíšete ji, že Rusům nelze věřit.
  Já píšu, že Ukrajincům také ne. Takže je úplně jedno, s čím „přišla ukrajinská tajná služba“. To je celé.

  BTW, neví někdo, co je s neprůstřelnými důkazy o sestřelení letadla ruským Bukem nad Ukrajinou ?

 691. (827) Možná napíšu, ale spíš ne. Ale pokud to víte určitě …. 😛
  K těm Ukrajincům se to dostalo z Ruska (podle Lidovek), takže různé kombinace lhářů a lží dávají plodné intelektuální cvičení.
  S letadlem je to tak, jak se od začátku dalo očekávat. Má-li někdo neprůstřelné důkazy, nevyrukuje s nimi.

 692. (828) Písmenky a náboženstvím. Zřejmě to náboženství hraje větší roli, než bych já ateista byl schopen věřit.

 693. Dobré ráno,
  Díky za info, Martine. Takže zrůda pro obveselení. Ovšem nelze vyloučit, že se z ní v budoucnu stane zrůda pro obveselení, kandidující na prezidenta 🙂

  Včera jsem volala kamarádce. Je v Motole na radioklinice. Že prý dobrý, v pondelí půjde na oddělení s mítnějším režimem, akorát jí prý teda zkazilo náladu, že Zeman snad bude zase kandidovat.
  Přiznám se, že mně to poněkud zaskočila. Ona uteče hrobníkovi z lopaty a radost ze života si nechá zkazit tím, že se jí nelíbí jeden z mnoha kandidátů na prezidneta?

  Ostatně zeman se prý ještě nerozhodl, jen to doporučili jeho spolupracovníci. Což se dalo čekat, přece mikdo nemohl věřit, že prezidentovi doporučí nekandidovat a půjdou se živit prací.

 694. No pokud někdo nechce vyrukovat s neprůstřelnými důkazy, tak by je neměl co čtvrtrok avizovat ?

 695. „HateFree Culture, projekt výchovy proti násilí z nenávisti, měl nabádat Čechy k toleranci. Skupinku několika lidí, kteří proti nenávisti „bojují“ především na sociálních sítích, přivedl na Úřad vlády před dvěma lety právě Dienstbier.“

  Mám tomu rozumět tak, že jde o přiznání, že jednalo o trolly, placené z peněz daňových poplatníků?

 696. 827 NoName,
  naposled jsem četla, že Rusové obvinili Nizozemce, že výsledky záměrně zdržují.

 697. (833) Zatím zveřejněný závěr vyšetřování nejspíš představuje maximum možného. Mně to neudivuje.

 698. 828 Honzo z Ž
  to máte skoro pravdu, když to vidíte jen napsané a neslyšíte.
  Jsou samozřejmě hinty, jak poznat, že o ruštinu se NEJEDNÁ na první pohled.
  Přestože totiž cyrilice, používaj І і, Ї ї. To v ruském textu neuvidíte.
  Naopak třeba když vidíte ё, ъ, ы a э, nemůže to být ukrajinština.
  Když vidíte щ, nemůže to být Běloruština, naopak když vidíte ў, tak je to běloruština nasichr
  🙂
  Ale jsou to všechno rusáci, jen maj divný nářečí.

 699. 830 Aero – jsou to přece všechno (Srbové a Chorvati) dobří křesťani. Nebuď nábožensky vypjatý 🙂

 700. O.T. odposlechnuto u ranní kávy:
  Jedna dáma pronesla, že některým chlapům co si po toaletě nemyjí ruce se jí ekluje podávat ruku, anžto mu vlastně přeneseně potřese panisem.
  Můj kolega odtušil, že podobný mechanismus je za jeho nechutí líbat jisté dámy na ústa.
  Schůzka tímto skončila 🙂 🙂 🙂

 701. 838 skimici, to nepochybně jsou. Horliví. Viz film „Okupace v šestadvaceti obrazech“…

 702. Ptakopysku,

  ono jde o „prověření“ toho medvěda.
  Když si ho na na Aljašce střelíš ( s povolením), pžedložíš US povolení k odstřelu, povolení k vývozu kožešiny, tak celníci na Ruzyni ani nešpitnou.

  Tady jsou ti vycpávači. Zaříděj ti všechno. Od zastřelení čehokoli skoro kdekoli po dovoz a vycpání. Všechny papíry A vycpou cokoli. Vycpávali i slona.

  http://www.prepalov.cz/destinace

 703. 841 na medvědy mi nešahejte
  výborné masíčko. V Estonsku běžně na jídelním lístyku tlapky nebo svíčková (biftečky). Co bych mršinu táhl přes celnici když se dá jíst na místě a ještě si udělat výlet.

 704. 839 – a jak dáma pozná, kterej chlap si ruce umyl a kterej ne? To je na tom hajzlíku šmíruje? 😀

 705. 2 NoName – jste jak malej… Uvědomte si, jak dlouho trvalo vopici zfalšovat obyčejnej rodnej list a stejně to bylo poznat – když ne na první, tak na druhý pohled… A vy tady požadujete neprůstřelné důkazy, které důvěryhodně zfalšovat trvá nepoměrně déle… Celá řada ovčanů má jasno i bez neprůstřelných důkazů… Ostatně, jak už to říkal ten jeden: „Protože jsi mě uviděl, uvěřil jsi. Blahoslavení, kdo neviděli a přesto uvěřili.“
  Tak buďte rád, že můžete diskutovat s alespoň jedním blahoslaveným… Co by za to daly děti někde v Africe…

 706. 2 skimic ad 839 – inu, jak praví klasik:
  Proč líbat dámu na ústa, co rudá jsou jak růže?
  Proč nelíbat jí na prdel? Vždyť je to stejná kůže!

 707. [837] Já to vím a poznám. Ale je nás takových málo. Dokonce i psanou ukrajinštinu občas i pochopím. Ale je to dřina. Pokud jde o ta i, e a podobná písmenka, tak umím (trochu) číst i předrevoluční azbuku. Tož tak.

 708. [845] Inu, ta dáma, nešmíruje-li, nemůže tušit, co dotyčný na onom místě dělal. Zvlášť když tam byl dýl a bral si s sebou noviny.

 709. KOnečně! Zaplaťbůh!

  …Odchod Jiřího Dienstbiera z postu minitra pro lidská práva následuje i definitivní konec projektu, jehož se stal Dienstbier duchovním otcem a horlivě ho propagoval. Jeho nástupce ve funkci Jan Chvojka se rozhodl zrušit kontroverzní projekt HateFree Culture, jehož činnost, rozpočet a podivné praktiky byly častým terčem kritiky…
  http://www.expres.cz/hatefree-culture-konec-jan-chvojka-d5x-/zpravy.aspx?c=A170205_211517_dx-zpravy_pali#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=denniexpres&utm_content=main

 710. A v rámci uvolněnějšího tónu:
  Právě jsem koupil ženě olej ze „znásilňovacího semínka“. Na řepkovém oleji je naspásno RAPESEED OIL!

 711. Dobrý den. Rozumím internetovým kampaním málo. Ale myslel jsem, že úřad pro cenzuru a informace je nyní v gesci Chovanců, resp. Romanovců. Tímto patrně pozbyla klika palácových eunuchů klik a pák pro udržení se u lizu. I když je možné, že paní Engelsová jim už připravila záchranný polštář v sociální síti neziskovek.

 712. 853 — No, můj dojem prosím je, že nebýt blížících se voleb, klidně by tam byli drželi Dienstbiera dál, a ten homosexuála Houdečka (toho s maminčinejma špinavejma kalhotkama) i všechny ostatní. Po volbách se jistě budou snažit je tam zase vrátit zpátky.

  Viz též 831. Máločím jiným dosud pravdoláskaři dokázali apatického (a toliko paušálně otráveného) českého občana nadzvednout více, než právě Nenávistí Zdarma.

  V tom zde myslím stále jsou určité názorové diference. Zatím jsem nijak neopustil svůj názor, že je (primárně) třeba pravdolásku ukazovat v pravém světle. Kdybychom šťourali hlouběji (viz včerejšek, k němuž se snad vrátím, jen co bude kdy), možná bychom zjistili i to, že není shoda (popřípadě jasno) ani v tom, co ono pravé světlo vlastně je.

 713. 818 jistěže, Rputi. To je vyšší úroveň než „podnikové účetnictví.“ V celkové bilanci nutno počítat s výnosem nepřímé daně ze zisku alokovaného plátcem (poplatníkem).

  Z fiskálního hlediska podstatné není jaká se na daních vybere suma relativní, ale absolutní. Když už, lepší je vybrat absolutně více z vyšší produkce než relativně více, ale absolutně méně z nižší produkce. Dlouhodobě lze přerozdělovat jen to co je vyprodukováno.

  Navíc Lafferova křivka…

  Nejen to. Z čistě účetního hlediska, deset procent z produkce deseti a pět procent z produkce dvaceti je totéž. Jenže ne z komplexního ekonomického hlediska. Pochopením tohoto se ekonom liší od pouhého účetního.

  Důsledkem snahy o „spravedlnost“ tedy relativní rovnost, je celkové nižší bohatství a tedy absolutně větší chudoba.

  Jinak řečeno, důsledkem snahy o snížení nerovnosti v bohatství je nerovnost v chudobě.

  V důsledku celkové nižší produkce ztráta dlouhodobé konkurenceschopnosti takto fungujícího společenství, jeho úpadek a zánik.

  Toto je příčina proč komunismus nemůže zvítězit v jedné zemi, a současně jedna z příčin proč komunismus (který je vyloučen z přirozených příčin, a psssst! stejně i demokracie, v důsledku přirozeně nerovnoměrné alokace vloh) nemůže zvítězit globálně. I „socialistická komunismus budující společnost“ má pyramidální strukturu založenou na přirozené nerovnoměrné alokaci vloh.

  Když už mě úvaha přivedla až sem, v uspořádání lidské společnosti nejde o pyramidálnost nebo plochost, ale o pyramidální strmost. Ta je ovlivňována zpětnými vazbami. Její místní a krátkodobá proměnlivost, které z přirozených příčin krátkosti lidského života a z té příčiny usilování a hodnotového systému je věnována vysoká pozornost a přičítán zásadní dějinný význam, v dlouhodobém průměru je nezávislá na vždy jen dočasně v různé míře úspěšné snaze o umělou regulaci.

  A hlavně, účelem produkce není být zdrojem daně!!!

 714. Na to tu už dával odkaz Zpátečník ráno, rputi. Vyrozuměla jsem z toho, že de facto bylo přiznáno, že v rámci Hatefree platil úřad vlády internetový trolly.

  Jinak asi nejde o nic jinýho, než že Chvojka má halt jiný potřebný kámoše a potřebuje pro ně uvolnit místo. Ale oni se neztratí, určitě se pro ně najde jiná činnost, veskrze neužitečná a hrazena z daní. Možná i na stejný židli a se stejnou náplní, akorát se tomu bvdude jinak říkast a možná ty prachy potečou jakoby odjinud. Třeba od soroše nebo co já vím…

 715. „Zatím jsem nijak neopustil svůj názor, že je (primárně) třeba pravdolásku ukazovat v pravém světle.“

  No, já nevím, zpátečníku… Tady mají všichni už pravdolásku dávno přečtenou a přesvědčený věřící vám na nějaký pravý světlo kašlou, protože co nechtějí vidět, nevidí.

 716. 855 (a 818) — Když už seš u těch pyramid a ploch, Schumachere, snad si dovolím volně ocitovat, co kdesi o dost lapidárněji píše pan Kohout: Po celou dobu své existence se Česká republika nachází na sestupné straně Lafferovy křivky.

 717. 857 — Tady mají všichni už pravdolásku dávno přečtenou (…) — Tím si právě nejsem jistý, maYdo, neb mým dojmem jest, že převládajícím postojem k pravdolásce (zdaleka nejen zde, nýbrž v celé společnosti) je jakási neurčitá, všeobecná, neartikulovaná nechuť. Stačí to k tomu, abychom se z obsahu žumpy vymanili alespoň po ramena? Stačila by všeobecná nechuť (tehdy, přes hranice) zastavit Hitlera? Stačila by zastavit Gottwalda?

 718. 857 co prectenou – dobre nastudovanou a vyuzivajici obdobnych metod a postupu. 🙁

 719. 845 PeS
  pane, jseš znalec. Rybičky 48 – Romantik.

 720. Nop dobře, Zpátečníku a jaký je teda ten jediný správný přístup k pravdolásce? Nenávist podle vzoru Hate free?

  Navíc pokud Vám záleží na svobodě slova a svobodě názoru, pak byste měl respektovat i tu pouhou nechuť a dokonce sympatie k tomuhle uskupení, pokud je někdo chová.

  Hitlera nezastavila pouhá nechuť, ale nezastavilo ho ani to ukazování jeho aktivit v pravém světle.

 721. Zpátečníku: všeobecná nechuť by zastavila rakouského uheráka Hiltera, pokud by v zemi nebylo téměř 3 milióny jeho příznivců. Raději pro Vůdce mřít, než dále s Čechy žít…
  Hitler a Stalin se zastavili o sebe. Běda džbánům, které byly mezi nimi.

 722. Nickname, v začátcích měli „Spojenci“ dost sil Hitlera zastavit. Ale když to vypadalo, že si vybere Stalina jak prvního… Plus samozřejmě začít válku, to je vždy ošidné.
  Hitler si Stalina jako prvního nevybral. A pak už bylo pozdě.

 723. 858 zpátečníku, ano, pozice na sestupné straně Lafferovy křivky vypovídá nejen o chování poplatníků při hypoteticky modelové konstantní produkci snižujícím výnos daně, ale i o produkci.

  Troufám si odvážně tvrdit, že počínání výběrčího, v důsledku snižujícího výnos daně, tak jak se projevuje pozicí na sestupné straně, snižuje celkovou produkci. Což znamená, že kráva chřadne.

  Proč takové počínání? Je to krátkodobé politikum. Lidé obecně lépe snášejí rovnost v chudobě než nerovnost v bohatství. Důsledkem snahy o snížení sociální nerovnosti je snížení celkové sumy bohatství. Které není jen v představované podobě „jachty se zlatejma kouhoutkama“, ale v komplexu všeho hmotného a nehmotného (včetně kultury, motivace, individuálního úsilí…), co je základem produkční schopnosti.
  Ono nejen „socialistické“ pracuji do výše své mzdy, má (až na výjimky například v případech, ve kterých sama činnost je odměnou, ve vědě a podobně) je přirozenou příčinou i jejím důsledkem. Poměr transakčních nákladů a zisku.

 724. Mám-li být opravdu velmi odvážný, pak

  Míra produkce je nepřímo úměrná míře přerozdělování.

  Přerozdělování přirozeně snižuje motivaci produkovat.

  Což modří říkají dávno a socialisté za to předhazují lvům.

 725. Ad (866) Kdy v začátcích? V roce 1938? 1939? 1940? 1941? Podle D. Irvinga se Hitler pokoušel o mír s Anglií téměř za každou cenu. Pokoušel se motivovat poraženou Francii ke společnému tažení.
  Samozřejmě lze v mnohém tento zdroj informací považovat za pouhé opakové NS propagandy. Proto je nutné při čtení používat okamurovu břitvu a foucaultovo kladivo na čarodějnice.

 726. 868

  Míra produkce záleží především na koupěschopné poptávce.

 727. . Proto je nutné při čtení používat okamurovu břitvu a foucaultovo kladivo na čarodějnice.

  A nestačil by zdravý rozum?

 728. 862 — Nop dobře, Zpátečníku a jaký je teda ten jediný správný přístup k pravdolásce? Nenávist podle vzoru Hate free? — Dle mého názoru by člověk měl (se snažit studovat a) pochopit její kořeny. Osobní pocity by přitom měl raději nechat stranou, ať už je to nechuť nebo (tím spíše) nenávist.

  Je-li toto jediný správný přístup (což jste si do toho, co píši, vsunula Vy; nevím proč, ale děláváte to opakovaně), pochopitelně je na zváženou; napřed bychom museli vidět ty ostatní. Pak bychom si mohli zkusit udělat názor, zda by mohly být k něčemu, popřípadě posoudit, jaká byla jejich účinnost doposud…

  (Tedy, mně se to mluví… Mám totiž výhodu v tom, že osobnost určitých pravdoláskařů znám i z její neveřejné stránky, a to po velmi dlouhá léta, i z jejich takříkajíc protopravdoláskařského období.)

  nezastavilo ho ani to ukazování jeho aktivit v pravém světle — Také ovšem proto, že to nikdo moc nedělal: V Německu tomu Hitler dokázal velmi brzy zamezit, a v zahraničí se do toho z určité části naneštěstí pustili lidé, kteří se v lecčems podobali pozdějším PL. Samozřejmě v době, kdy své aktivity rozvinul naplno, už bylo dávno namístě sáhnout i po silnějších prostředcích.

  A co kdyby se byl zastavil sám, např. po dobytí Polska, a byl by hledal cesty, jak na Západě dosáhnout alespoň (faktického) příměří? V tom případě by asi opět nezbývalo, než západní veřejnosti nejprve ukazovat, co je zač.

  — — —

  No nic. Vše marno. Moc jsme si neosvětlili, ani proč marno. Včera jen nedostatek mého času ušetřil laskavého čtenáře toho, abych mu se svojí tradiční trapnou polopatičností vysvětloval, proč skimicem citovaný Henlein nemůže v dnešních pseudoliberálních režimech nikdy fungovat. Naštěstí ani teď nemám mnoho času dále plýtvat časem vaším.

  — — —

  865 – Ano. Jistěže lze najít myšlenkové systémy, v nichž se vše bude jevit zcela obráceně (což právě je těch 180°). Koneckonců zrovna ten Fuchs tam toho (možná nepřímo) dost napsal i o tomhle. Dokonce i já sám bych jich asi dokázal pár sestrojit, čistě jen tak cvičně. Co třeba takhle rozdrtit Rodinův polibek na mramorový prach, a nahradit jej sousoším (dvou či více) kopulujících homosexuálů?

  Přirozené ovšem je vidět věci ze svého hlediska; je to zcela samozřejmou součástí vlastní identity. Odtud ale nijak nevyplývá, ani že bych měl cizí názory přijímat, ani že bych je měl odmítat (jakožto cizí). Spíše to myslím ukazuje, že bez kritického myšlení si člověk v dnešním šuntovním světě svoji identitu sotva uchová.

  867 – Ano.

 729. Zmatený intelektuál neví, že země je kulatá…

 730. 870 halladine, na čem je založena koupěschopnost poptávajícího dychtícího alokovat své zdroje? Jak se daňové snížení jeho alokovatelných zdrojů promítne do koupěschopnosti?

 731. NoName,
  ad MH17, poslední kousek nejčerstvější diskuze z Ak (něco jsou spekulace, ale to si jistě dokážete odfiltrovat 😉 )

  *Plnoprávným členem komise mohli být od začátku (RF). Vyšetřování spadalo pod ně. Ale nechtěli to vyšetřovat tak to hodili západu jako otrávené maso. Věděli od začátku kdo to letadlo sundal a taky věděli, že to UA s USA budou snažit hodit na ně. Nyní jsou všechny trumfy v jejich ruce. Nyní už i holanďani ví, kdo to střílel, ale neví co s tím. A jejich instruktor se už odstěhoval z bílého baráku. 🙂

  *Prokuratura Nizozemska tvrdí, že Moskva dala vyšetřovatelům z radarových snímků ve formátu RAW, což ztěžuje jejich dešifrování. Prý radarová data používané pro crash vyšetřování jsou dodávána ve formátu ASTERIX.

  *Nespadalo – ono to platilo, ale jen do roku 2012, kdy si Ukrajina zřídila vlastní úřad pro šetření příčin leteckých nehod a automatické pověření pro MAK stáhla. I poté většinu práce předávali MAKu (Pozor, sídlí v Moskvě, ale není Ruský) … ale rozhodnutí, kdo bude šetřit je na Ukrajině.
  Jinak, nejsem radarový odborník, ale pro šetření se skutečně dávají data v Asterixu.
  Na druhou stranu to jsou z podstaty věci data upravená, zpracovaná. Pokud Rusové chtěli mít jistotu, že je nikdo neobviní z falšování dat, RAW data jsou tou správnou volbou.
  Nechápu, jaké problémy s jejich zpracováním mohou Holanďané mít.
  Zavání to výmluvou.

  *Este je možnosť, že tieto dáta nič nepotvrdzuju ani nevyvracaju, len vyhlásenia okolo RAW dat a ich,, nespracovatelnosti,, je len ďalšia časť propagandy proti RF, že sa snaží komplikovať vyšetrovanie akýmkoľvek spôsobom…

  *To původně říkali i inspektoři Onderzoeksraad voor Veiligheid (Duch Safety Board), ale pozůstalí po obětech si vykřičeli / vysoudili vyžádání si primárních dat z Ruska.

  *Ale oni chtěli RAW data. Teď je mají a není co s nimi dělat. Stejnak tam na nich nebude vidět, kromě toho že byly pořízeny v době kdy se to stalo. Ten RADAR nevidí ani v RAW takové detaily aby se z toho něco dalo poznat.
  Komise nebude proti to natáhnout. Je to pohodlná dobře placená práce, tak nemají důvod to o pár let neprodloužit.

  *Stále schází zpracování dat z meteoradarů a protisážkového systému i výslechy posádek letící v okolí. Hlavně Air India. To je komisí stále nezpracováno i když je toto všude standardní postupem. Proč? Stejně tak není vysvětlen manévr posádky na pokraji destrukce stroje v této oblasti.

  *Tomu vyzpovídání Indů se komise vyhýbá jako čert kříži. Tváří se že ten let neexistoval.

  Takže asi tak. Uveřejněná „zpráva“ byla amatéry rozebrána, a je v ní děr jako v tom nešťastném letadle.

 732. Shumi,

  neházej do jednoho šuplíku výrobce a spotřebitele ( zákazníky.)

  Nejsou v něm.
  To, že nějaký výrobce -právnická osoba by měla menší daně se nijak neprojeví na nákupu spotřebního zboží.
  To kupují lidé, ve velké většině s nižšími příjmy. A při jejich příjmech nějaké daňové úlevy dosáhnou desetikorun.Nepodstatné.
  Daňová úspora se ani nutně neprojeví na zvýšení platů
  A už vůbec se nižší daně neprojeví na koupěschopnosti, pokud ty zisky odplynou do zahraničí.
  Ty peníze budou utraceny či investovány jinde.

 733. (866) Oblíbená Stalinova story, jak nebyl Hitler zastaven, protože byla naděje, že zaútočí na Stalina.
  Realita bude jednodušší, Hitler dlouho tvrdil, že útočit nebude na nikoho, z válkychtivosti byla obviňována naopak Francie a hlavně, bylo příliš brzy po válce, než aby komukoliv v demokratické zemi doma prošlo tu válku znovu začít. To jsou ty nevýhody demokratických zemí. A „vybrat si Stalina jako prvního“ by jaksi činilo problémy s přístupovými cestami k němu, kde seděli francouzští spojenci.
  (870) Slepice/vejce.
  (879) Co jiného se dalo čekat? Že se někdo přizná a posype si hlavu popelem? Že někdo bude mít neprůstřelné a nevyvratitelné důkazy a bude ochoten je zveřejnit? Že nikdo nebude vypouštět hoaxy a slepé stopy?

 734. Zpátečníku, ráčej vodpustit, ale myslím, že na dnesním stavu se podílí nejen pravdaláskaři, ale i partaje zcela nepravdoláskařské. Zejména ODS a ČSSD a taky lidovci, což bývaly stálice politického nebe. Pravdoláskaři se nikdy na pořádnou partaj nezmohli, spíš na podivné iniciativy v duchu nepolitické politiky.

  Pokud teda už chcete něco studovat a nanalyzovat, tak snad bylo účelnější se zaměřit na chyby, které udělaly tyhle strany. Proč ODS klesla z vládních pozic až na úroveň partaje, která o sobě dá vědět jen když nějakej exot a totální magor napíše nějakej blábol, navíc v pravdoláskařském duchu? Proč ČSSD má přehlídku předsedů, která připomíná panoptikum, a přesto ji lidi volí? Proč tyhle strany nedokázaly oslovit tolik voličů a vyklidily pole takovejm uskupením jako je Babiš?

  Víte, část lidí v pravdoláskařské ideje věří, protože znějjí hezky a že za nimi nic není, neprokoukla. Většinou ani nechce. A většina lidí má jinší a pro ně důležitější starosti, než se zabývat studiem pravdalásky.

  Objektivita stejně v tomhle neexistuje. Do toho „studia“ se vám promítají Vaše preference, sympatie a antipatie. Někdo stejně vzdělaný a stejně inteligentní jako VY, ale s jinými preferencemi, může studiem pravdalásky dojít k závěru, že to je to nejlepší uskupení, který tady mohlo být a že ze ztráty, jakou jsme utrpěli tím, že se v politice neprosadili do nejvyšších pozic, jsou nenahraditelné. A bude to mít stejně poctivě vyargumentované.

  Realitu stejně vždycky do jisté míry vidíme tak, jak ji vidět chceme.

 735. „abych mu se svojí tradiční trapnou polopatičností vysvětloval“

  Mimochodem, Zpátečníku, máte vůbec tušení, co to znamená vysvětlovat někomu něco “ po lopatě“?

 736. ad 882, AK míní: . A “vybrat si Stalina jako prvního” by jaksi činilo problémy s přístupovými cestami k němu, kde seděli francouzští spojenci.
  Nelze zapomenout, že Hitlerovi nečinilo problém obejít Maginotovu lini přes Belgii a Holandsko. Hitler si problémy nepřipouštěl. Ale Stalin na rtozdíl od Západu pochopil, že může Hitlera ovlivnit jaké zvolí pořadí.

 737. V čem je jádro pudla sporu mezi pravicí a levicí o přerozdělování?

  Přerozdělování zvyšuje stabilitu systému na úkor produkce. Jenže samotná produkce má stabilizační význam. Průsečík křivek označuje optimum, pracovní bod. Jednoduché.
  Jednoduché? Ne. Záleží na dalších proměnných parametrech systému. Na kultuře, technologičnosti, struktuře… A na časovém faktoru. Parametry zajišťující dlouhodobou stabilitu mohou vyvolávat krátkodobé nestability až do míry vylučující dlouhodobou stabilitu. Parametry zajišťující krátkodobou stabilitu mohou být příčinou zániku systému i společenství, které nepřežije samo o sobě nebo je pohlceno úspěšnější konkurencí jejíž parametry jsou pro dané podmínky, například přírodní(v závislosti na kterých je výhodnější jiná míra solidarity, konkurence, přerozdělování) lépe nastavené. To platí všeobecně pro celou živou přírodu, nejen pro lidskou společnost.

  Proměnných je mnoho, lidské poznání je neúplné a navíc časový horizont „humanaction“ je krátkodobý. Proto usilování o větší stabilitu, mající časově omezený úspěch „teď a tady“, kterým je argumentováno pro správnost příslušné teorie a konceptu, považovaných a vydávaných za univerzálně a časově neomezeně fungující a za „jedinou správnou cestu“, nejen že může, ale také nutně ve velkém časovém měřítku vede k nestabilitě. Ta buď je příčinou změny parametrů vytvořivší novou stabilitu, nebo k zániku systému, případně i fyzickému zániku společenství.

 738. Ad (886): Při podpisu smlouvy o společném útoku byla ta strana, která nejednala nelogicky, rozhodnuta vést útok i proti aktuálnímu spojenci.

 739. 880 halladine, to je lokálně a časově omezený pohled.
  Na vybraném kusu trhu a vybraných subjektech, ve vybraném místě a čase demonstrovat nesprávnost obecných tezí. To že si dáš frťana a v důsledku budeš veselej, neznamená, že s každým dalším frťanem budeš čím dál tím veselejší, a že Ti to vydrží nafurt.
  Viz 887.
  Peníze budou utraceny či investovány jinde. Ano. Je-li výhodné je utratit či investovat jinde. Což je podmíněno mimo jiné i mírou zdanění „jinde“. V krajním případě výrobce zavře krám s pracovními příležitostmi a přestěhuje se jinam. S mínusovým výsledkem pro erár a změnou volebních preferencí v postiženém místě.

  Na což zvolený správce eráru, nadále reaguje další zátěží eráru, růstem zadlužení, tiskem nekrytých peněz k velké neradosti všech kterých se to s nějakým zpožděním,(nejlépe až po volbách, ve kterých je zvolený jiný správce eráru, kterému to ten předešlý spoléhaje na rozumový deficit a sklerózu elektorátu nechá vyžrat) dotkne, a vyšší daňovou zátěží zbývajících výrobců, což se projeví v alokaci kapitálu, konkurenceschopnosti, zaměstnanosti, životní úrovni…

 740. Přerozdělování napomáhá zvyšování produkce.
  Bez přerozdělování by nebyly možné zbrojní zakázky, stavby dálnic, kosmický program.
  Vývoje spojené s kosmickým a zbrojním průmyslem , financované státem vedly k vývoji technologií použitelných i v civilu.
  Nakonec i internet byl původněvyvinut na státní vojenskou zakázku (Arpanet)
  Pro detailisty – minimálně jeho základy. 🙂
  I mikrovlnka, kterou máme snad každý, byl původně vojenský výzkum.

 741. 889

  Což je podmíněno mimo jiné i mírou zdanění “jinde”.

  Anebo se použije metoda Trumpa a Putina.
  Výrobce je dotlačen k tomu, že než si nechat zdražovat výrobky cly, je pro něj jednodušší a výhodnější postavit fabriku v USA nebo Rusku.

 742. Schumi na obecnou platnost tezí ti kašlu, pokud z nich nemám prospěch já 😀

 743. Schumi,

  Trump očividně na ty obecné teze kašle taky 🙂

 744. Mimochodem, ony ty obecné teze všeobecně neplatí..
  To je jen ideologický žvást 😀

 745. 895 halladine, platí. To není žvást, to je empiricky ověřitelné a ověřené. Všednodenní praxí. Třebaže například někteří ekonomové to neradi slyší, jsou to přírodní zákonitosti.

 746. 897

  Neplatí , je fůra států s vysokými daněmi, a fungujou dobře.

 747. (894) Kašlat zajisté lze, ale tím ty teze nepřestanou platit. To si jen socani myslí, že to nějak ochčijí. Jak to dopadne, ještě pamatuji. Ani ten Putin nebo Trump nebudou mít výhody bez nevýhod aneb, každá sranda něco stojí, obvykle toho, kdo si sice nemůže vybírat, ale platí to.

 748. (898) Fůra ne. Jsou to státy s vysokou mírou morálky občanstva, kteří snesou vysokou míru přerozdělování aniž by stát, tedy sebe podjebávali, typicky severské země. Ta morálka je ovšem nutný předpoklad.
  Jinde to nefunguje.

 749. No a Babiš prý není Bureš.
  Definitivně to řekl slovenský nejvyšší soud.

 750. 900

  Ts Ts, dávat morálku do ekonomických zákonitostí 🙂

  Nicméně – k té morálce bylo ovčanstvo dotlačeno docela násilím tyranií luteránských a kalvínských církví.

  Jinde se o to nepokusili, protože to nebylo v zájmu vládnoucích vrstev.

 751. 896 NoName
  no je to sice od pana Wagnera hezký článek ale jakou měl motivaci? Já bych tedy zaujal opatrné stanovisko ve smyslu „ať se třeba po….“
  Stejně to neovlivním a navíc vměšovat se do věcí jiné země …

 752. 902 Halle
  neměj strach, socialistický sever to připrchlíci brozo odnaučej. Ti jsou ještě větší socani než Špidla. Špidla říkal, že zdroje jsou, ale patrně ani on nebyl tak blbej aby tomu sám věřil. Arabáči říkaj, že zdroje jsou a ze svého pohledu maj recht. Dal jim je socialista nejvyšší 🙂

 753. No, ono je to s tou severskou morálkou takové všelijaké….

  Když se zamyslím nad Brejvikem a jak se tančí kolem jeho lidských práv a nad blbnutím Barvenentu a nad tím, co sponzorujou Norské fondy u nás, tak mám dojem, že není o co stát a pokud si to obyvatelstvo nechává líbit, tak že pomalu začíná být aktuální otázka, zda se jedná ještě o morálku nebo o tupou poslušnost.

 754. Ostatně morálka je dost neuchopitelny pojem. Vojevudcove řadí hovoří o bojové morálce, za bolsevika se vyzadovala socialistická moralka, jinou morálku měli bigotní krestani ci měšťanská společnost. A když se nad tím zamyslite,tak vzdycky se ta vysoká míra morálky může zvrhnout do nesvobody.

 755. (902) To je zase slepice a vejce. Přináší ta morálka (u mne spojovaná spíš s obtížnými životními podmínkami a nutností se za nich nepodjebávat) luteránské a kalvínské církve, nebo obráceně? Pokud obráceně, jak to že si to obyvatelstvo nechá líbit? Morálku lze vnutit násilím?
  (904) Jo, to mne taky napadlo, že ti jim s tím zacvičí. Úplně jiná mentalita.

 756. (906) Záleží na ochotě uchopit. Klidně to čti „nepodjebávat se“ (moc).

  ).

 757. morálka nemá nic společného s ekonomickými zákony, pokud to jsou ekonomické zákony objektivního typu.
  čili – pokud objektivně platí to, co tvrdí Schumi, že daně ( a s nimi přerozdělování) snižují produkci, nevím, co s tím má morálka co dělat.

  morálka rozhodně neudělá z něčeho neziskového ziskovou záležitost.
  Spíš hraje roli to, na co se ty daně použijou.
  Pokud se použijí pro rozumný rozvoj potřebné infrastruktury atd , pak to na druhé straně podnikání a produkci pomůže.

 758. Morálka se do ekonomických zákonů klidně vejde, do kolonky náklady. A bez ní ty daně k přerozdělování prostě nevyberete a když je náhodou přece jenom vyberete, tak se z nich pořídí ještě méně, protože většinu zpronevěří úředníci cestou. Schumi má pravdu v tom, že pokud někdo pořizuje cokoliv někomu, navíc za peníze jiných, je efektivita pořizování úplně jiná, horší, než když totéž pořizuje vlastník peněz sobě. Takový ten čtvereček, už jsem to i sem dával víckrát, peníze své/cizí na ose x, na sebe/na cizí na ose y. Snad i vy jste schopen pochopit rozdílné vlastnosti využití peněz v těch čtyřech podčtverečcích.

 759. Za oslabení koruny utratili soudruzi z ČNB (nechť jim cikáni auto poserou) v lednu rekordních 405 miliard, odhadl ekonom Jáč.

 760. Většina těch, co se „starají „o peníze, včetně obřích firem nejsou majitelé těchto peněz.
  Většinou jsou to „námezdní síly“ i když jistě výjimky se najdou.

 761. To už je věcí majitele, jak si ohlídá své zaměstnance. Na tom čtverečku to nic nemění, ten funguje.

 762. 912

  Spíš prodali vytištěné papírky, které předtím neexistovaly.
  Jsem docela zvědavej, co se stane s kursem , když ti dobráci, co je koupili ty obrovské sumy vytištěných kaček hoděj na trh, a budou za ně chtít eura nebo doláče.
  upřesňuju – nevím to, ale jsem zvědavej.

 763. Mňo, 405 mld Kč jenom za leden je tak odhadem 1/10 rošního HDP.
  Molodci!

 764. Pokud – podle AK v 910 – je morálka placená záležitost, tak to proboha už nemůže být morálka.

 765. Skimici,

  z toho už by mohla být inflace jak prase, ne ?

 766. “ Záleží na ochotě uchopit. Klidně to čti “nepodjebávat se” (moc).“

  No, Karle, ono jde taky o to, že ti seveřani platí žádně daně a dodržují zákony a předpisy. Součástí jejich morálky je i nepodjebávat stát. Což se zrovna tady často nepovažuje za nic morálního, spíš za nemístnou loyajalitu až servilitu.

 767. „morálka rozhodně neudělá z něčeho neziskového ziskovou záležitost.“

  Že ne? zeptej se v neziskovkách, jakej je recept 😀 😀 😀

 768. maYdo,

  já bych nebyl tak drzej, abych tvrdil , že u neziskovek existuje nějaká morálka 🙂

 769. 918 co já vím Halle jak s tou situací Hoši od Bobří řeky naloží? Jak budou chtít korunu bránit až se tyto dostanou na trh atd.
  S celkem velikou jistotou (protože axiomaticky) se ale domnívám, že pro ČR obyvatelstvo jakákoliv akce ČNB nakonec dopadne špatně.

 770. 922

  Inu, já bych skimici řekl, že by úplně stačilo, aby ČNB držela dolary a eura v trezorech, nepouštěla je na trh, a spekulanti budou mít smolíka,

 771. 923 to abych si ten zájezd objednal raději už teď 🙂

 772. Jak to, že neexistuje? Huby jí mají plné.

 773. A helemese

  Islámský stát najímá uprchlíky mířící do Evropy, za věrnost zaplatí padesát tisíc

  Islámský stát už nespoléhá jen na dobrovolníky. Džihádisty si najímá. Verbíři teroristů se podle týdeníku Newsweek zaměřili na utečenecké tábory v Turecku, Jordánsku či Libanonu. Lidem tam výměnou za věrnost nabízejí volnou cestu do Evropy a až dva tisíce dolarů, tedy přes 50 tisíc korun.

  https://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/428596-islamsky-stat-najima-uprchliky-mirici-do-evropy-za-vernost-zaplati-padesat-tisic.html

 774. Ja bych k diskusi o severske moralce pripodotkl, ze objem sede ekonomiky v Dansku se odhaduje zhruba stejny, jako u nas…

  Zatimco u nas to vedlo k jednomu z nejdrsnejsich opatreni proti malemu podnikani, v Dansku to berou jako prirozenou cenu.

 775. Ekonomie zkouma moralku velmi peclive. Vyhledem k tomu ze ekonomie je veda ci nauka o lidskem chovani, a moralka je klicovz faktor lidskeho chovani, nemuze tomu byt jinak. Uz A. Smith zkoumal ve svem dile moralni otazky.

  Jak kdo muze navzdory tomuto dojit k zaveru, ze moralka je mimo ekonomii… Jest mi zahadou…

 776. Tak dobře – z dlouholetých zkušeností vyplývá, že morálka není v ekonomice uplatňována.
  OK? 😉

 777. Z barviček by vyplývalo, že v Rusku je to věc neznámá a neměřitelná. 😉

 778. Quivisi – to neni tak uplne pravda. Jsem dnes nejak unaven na diskusi, zkuste si najit pojem moral infrastructure…

 779. Petře, závidím, máte lepší životní zkušenosti. 😉

 780. Spis jsem si prisel odpocinout z tezkeho projektu, a misto odpocinkoveho cteni…

  Manzelka ve Skandinavii zila pres pul roku, ja delal pro Danskou a nyni delam pro Svedskou firmu… Nejak mne ty blaboly o severske moralce nadzvedl)-

 781. Petře,
  já s tou morálkou tady nepřišel. Obrať se na Aerokarla
  Šlo o výšku daní, jak tak či onak působí na produkci.
  Žádnej způsob, jak by mohla morálka zasáhnout do poměru výše daní a výše produkce nevidím.

 782. 874 – Oops, Polibek, sorry.

  884 – myslím, že na dnesním stavu se podílí nejen pravdaláskaři, ale i partaje zcela nepravdoláskařské. Zejména ODS a ČSSD a taky lidovci – S tím mohu zcela souhlasit, maYdo. Nevzpomínám si, že bych zde jejich činnost kdy hodnotil kladně.

  Proč ODS klesla z vládních pozic až na úroveň partaje, která o sobě dá vědět jen když nějakej exot a totální magor napíše nějakej blábol, navíc v pravdoláskařském duchu? Proč ČSSD (…)? – Myslím si, že sestup ODS běží prakticky nepřetržitě od poloviny zhruba 90. let, kdy se snažili nějak vyrovnat s tím, že samotní jejich kmenoví voliči jim nikdy nedají tolik hlasů, aby v poměrném volebním systému mohli sami sestavit vládu, a Zieleniec (jistě přinejmenším zčásti PL) přišel s rozkračováním. Protagonisté Sarajevského atentátu (Pilip a Ruml, ještě je vidím na televizní obrazovce proti nočnímu nebi) ostatně byli dost typická PL. Oproti tomu pokles ČSSD je otázkou spíše posledních let, ale řekl bych, že se na něm podstatnou měrou podílí též právě převzetí pravdoláskovní agendy. Společné obě strany mají to, že se (možná naslouchajíce mediím) snažili svůj původní elektorát nejprve doplnit tzv. městskými liberály (tj. v zásadě PL), posléze jej jimi nahradit (získávajíce tak zároveň i podporu z EU, již pokládají za nepostradatelnou), a nakonec celkem otevřeně postupovali proti jeho zájmům, např. v migrační krizi. Mimochodem i ANO hodnotí např. pan Doležal jako částečně pravdoláskařské, jednak personálně, jednak svojí strukturou amorfního hnutí.

  Objektivita stejně v tomhle neexistuje. – A v něčem jiném snad ano? Ve všem záleží na míře naší předpojatosti, a ta vždy bude kladná (tj. nenulová), jakož i na naší schopnosti jí čelit, která jistě nikdy nebude zcela stoprocentní. Nicméně se každý může alespoň snažit.

  – – –

  To však jen (ovšemže marně) opakuji věci, které zde byly přetřásány již několiktisíckrát. Důležitá z Vašeho příspěvku myslím naopak je tato pasáž (zvýrazněno mnou): část lidí v pravdoláskařské ideje věří, protože znějjí hezky a že za nimi nic není, neprokoukla. – Víte, tohle jsem si kdysi (před 20+ lety) myslel taky. Když jsem tehdá poslouchával Havla v Hovorech z Lán, říkal jsem si jen, že všechno to prázdné moralizování je logickým důsledkem toho, že (de facto též v přímých a nepřímých důsledcích svého zvolení komunistickým parlamentem) postrádá reálnou politickou základnu, o niž by mohl opřít svoji politiku, kdyby nějakou uměl zformulovat. Posledních nejméně deset let v pravdolásce naopak jednoznačně vidím snahy škodit, škodit přirozenému světu, škodit normálnímu světu (© Klaus ml.), škodit mému světu. (Zrovna tohle celkem pěkně rozebíral a dokládal i ten Fuchs.) Skutečně bychom stále našli někoho, kdo by byl i po zevrubnější úvaze ochoten tvrdit, že kupříkladu za politickou korektností nic není?

  – – –

  Toť pro dnešek vše. Až nyní jsem zjistil, že Kapitán a nepřítel, Třetí muž a Poražený bere vše vyšly i česky (Kalich, Praha 2008). Jdu si číst, jakkoliv zjišťuji, že pro mne je v (mé) dnešní situaci stále obtížnější přečíst si knížku takříkajíc jedním tahem. Pak bych se ovšem těžko mohl pohoršovat nad tím, že pár stránek Fuchsova článku někomu snad připadá příliš dlouhých…

 783. 937

  Různé firmy se v různých zemích chovají různě. Pole toho, co je tam či onde možné.

 784. Halle, mohu Te ujistit, ze Severane nejsou s danemi a jejich vysi o nic vice nadseni, nez my. Akorat je maji – tradicne a historicky – vzssi, nez my. Ohledne vyse dani mohou delat asi tolik, co muzeme delat my, konkretne nic. Samozrejme se snazi dane obabisovat.

  Dovadet, ze jsou priznivci vyssiho prerozdelovani je, promin, zcestne. Trpi vyssi miru prerozdeleni, to ano…

 785. (919) MaYdo, napsala jsi více slovy totéž co já.
  (922) To jsou ty zákonitosti, co platí ať Halladin chce či nechce.
  (929) To jsem tvrdil já, Petře. A domnívám se, že v Dánsku mají sakra vyšší daně než zde, takže pokud je tam objem šedé ekonomiky při vyšších daních stejný, jsme zase u té morálky. Švédsko totéž.
  (939) Zpátečníku, ten úpadek stran bych ani tak neviděl v P&L, jako v tom, že dostane-li se strana ke korytu, jsou lidé s nějakými těmi ideály rychle vytlačeni prachsprostými vyžírky a voliči si toho postupem času přece jenom všimnou. Namátkou si vzpomínám na různá vyprávění Jurapa o volebních kampaních jeho a jeho následníků.

 786. 941

  Petře, o tom mě nemusíš přesvědčovat 🙂 Každej by rád platil míň.
  Jiná věc je, že přes ty vysoké daně Dánsko prosperuje, ař by podle pravicových manter měli dávno zkrachovat. 😀

 787. Ovšem , co vlastně brání Dánům zvolit nějakou stranu, co by ty daně snížila ?

 788. Procentní daní možná se musí uvažovat i v souvislosti s kupní sílou. Stejné procento daní u nás a třeba v Německu bude mít pro rodinu úplně jiné důsledky.

 789. Správně, quivisi,

  jde taky o to, co mi zůstane, když zaplatím, co musím.
  A co si za to, co mi zůstane koupím.

 790. S prosperitou Danska je to takove… slozitejsi. Delal jsem pro firmu, ktera za krize prekotne stehovala vyrobu ven z Danska, aby nasledne presunuli i centralu do Singapuru…

  Pravdou je, ze diky investicim a kapitalovym tokum existuje jista… setrvacnost…

  Nechces si treba pokecat o Finsku a Nokii?

 791. Halle, to se stalo ve Svedsku, ze ano – jeste pred EU.

  Dnes uz to mame vychytane, neni to realne mozne.

 792. No nic, klidne pokracujte v myslence, ze prerozdelovanim bohatstvi vznika dalsi. Je mi vzdalen umysl nekoho zde presvedcovat.

  Jdu spocinout s nejakym irskym vyrobkem v ruce…

 793. Dnes jsem koukal na bednu a říkali tam, že jdou po Šlachtovi, protože zneužil služební auto. Nechutný! Klidně o tom mluví v prime time v televizi. Ještě že nepitvali detaily, čuňata…

 794. 950 ptakopysku
  Šlachta je v nemocnici anebo btl výfuk vychladlý?

 795. Šlachta celkem klidně hovořil do kamery. Teplota výfuku byla asi uspokojivá. Vymlouval se, že to bylo jenom jednou a že už to nikdy neudělá, skoro jako Opočenský, nebo ten vedoucí Hambini do Praha, co si nemůžu vzpomenout na jméno…

 796. Šlachta je ptakopysku tvrdý chlapík. Co je to služební auto … Zvládl i traktor! O tom dokonce prohlásil, že to byla pomluva a byl to KOMBAJN! A to je pěknej dravec!

 797. Zpátečníku, Fuchs především to napsal jazykem květnatě filosofickým, vyšperkovaným vznešeně znějícími cizími termíny. Kdosi ten jazyk nazval „filosovštinou“. Texty napsané tímto jazykem se vyznačují obvykle obtížnou srozumitelností a mívají málo obsahu v poměru k formě a délce. Tímhle jazykem se domluví filosofové pravdolásklovní i nepravdoláskovní, ale k obyčejnému občanu to iopravdu z tej jejich slonovinové věže nepronikne.
  Osobně dávám přednost textům napsaným stručně, srozumitelně, výstižně. Textům, kde autor přednost před tříbením slov a cizelováním formy dává přednost tříbení myšlenek.

  „Nicméně se každý může alespoň snažit.“
  Může ale nemusí. Vždycky, když slyším, že „může každý“, vzpomenu si taky, že „ten dělá to a ten zas ono a dohromady uděláme moc“ a že „v jednotě je síla“ a podobný fráze v tom duchu, že každý může přispět k budování socialismu.
  Nechte lidi žít a nechte na nich, ať se snaží v tom, co oni sami považují za hodno snažení.

  “ Pak bych se ovšem těžko mohl pohoršovat nad tím, že pár stránek Fuchsova článku někomu snad připadá příliš dlouhých…“
  A co by Vás na tom mělo pohoršovat? Že má někdo jinej koníček, než se prokousávat takovými texty? Že si někdo radši otevře detektivku nebo si půjde zaplavat nebo na fotbal?

 798. Přišlo mi ze Slovenska

  Muž so ženou ležia v posteli. Muž dostane strašný smäd, a pretože leží pri stene, opatrne prelieza ženu a chce sa ísť napiť. Tá si myslí, že sa chce milovať a potichu hovorí “Počkaj, malý ešte nespí.”
  Po 3 minútach muž znova skúša preliezť cez ženu, pretože smäd sa stupňuje.
  Žena: “Hovorila som ti počkaj, než malý zaspí!”
  Muž ešte chvíľu čaká, ale potom sa rezolútne zdvihne a ide rovno do kuchyne.
  Chce sa napiť minerálky, ale žiadnu nenájde a tak vytiahne z chladničky šampanské …..
  Žena počuje buchnúť špunt a kričí: “Čo tam preboha robíš?”
  A na to sa z detskej izby ozve päťročný syn: “Vidíš, nechcela si mu dať, tak sa zastrelil ….

 799. Halle,
  Teď jsi mě uvedl do pomykova. Netušil jsem že Němcová má hebefilní sklony?

 800. Němcová jako místopředsedkyně posranců vyfasovala auto, a jezdil s ním její syn.

 801. Jo takhle s to myslel… Mě v souvislosti s tím knihovnictvím přišla na mysl jistá scéna z filmu Vrchní prchni.

 802. Hoďte na něj síť !

  Premiér Sobotka: Jsme země, která roste. ČSSD má na vítězství, pro poraženeckou náladu není důvod

 803. Premier Sobotka evidentně přejímá zlozvyky blízkovýchodních a středomořských satrapů. Když Kaddafi, Hussein, či ten řízek z Afghánistánu viděli, že jsou totálně v zadeli, vedli úplně stejné vítězné kecy. Bohuš už zřejmě vidí okraj propasti 😀

 804. 962 ptakopysku,
  zřejmě už přemítá, čím se bude živit, když ho nezvolej!
  A to by byla ještě ta lepší alternativa. Taky se mu může stát, že si starosti s obživou nebude muset dělat. Blábolí ze strachu…

 805. Druhý Špidla z něj nebude, do hlubších struktur nepronikne. Chybí mu ten evropský kukuč…

 806. skimici – zbývá mí už jen úterý a pátek (možná i sobota)

 807. Z FB:

  „Syřani, Iráčané, Íránci, Pákistánci a Afghánci nebudou moci získat víza do Kuvajtu. Zpráva přišla jeden den poté, co prezident USA Trump zavedl své vlastní omezení na sedm zemí s muslimskou většinou. Toto kuvajtské nařízení bylo přijato z důvodu, že Kuvajt nepodceňuje nebezpečí IS a jiných teroristických organizací, neboť zná dokonale situaci v daných oblastech.“

 808. Dobré zas ráno… 2 Rpuť ad 970 – no bodejť – přece inženýr architekt se nebude přeškolovat na hokra… To prostě nejde…

 809. Dobré jitro. A jeden citát z dnešního Macka:
  Kolik kofol bez účtenky by všichni vesničtí hospodští museli prodat, aby „ojebali“ stát o to, co jeden Babiš na dluhopisech?

 810. taky jeden migrant s rozdilnou kulturou