Kde daňový správce můj?

 

aneb: Kalousek nespí !!!

Dana

Den 1.1.2013 přinese v oblasti daní docela dost změn. A tak si dovolím ctěné publikum zpraviti o některých, zvláště těch, které se dotknou většího počtu daňových poplatníků. Bude to trošku delší povídání.

Nejdříve ale začnu všeobecně, zákonem, který určuje pravidla hry:

Dnem 1. ledna 2013 nabývá účinnosti zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky. Na základě tohoto zákona dochází ke změně struktury finanční správy v České republice. Namísto současných 199 finančních úřadů dojde ke vzniku 14 finančních úřadů se sídly v krajských městech s krajskou územní působností a zbylé úřady budou přetransformovány na územní pracoviště. Současně vzniká specializovaný finanční úřad, který má vykonávat správu u vybraných daňových subjektů v celé republice. Dále dochází k zániku finančních ředitelství, která sídlila v některých krajských městech a naopak vzniká Odvolací finanční ředitelství, které má mít dle zákona sídlo v Praze a místní příslušnost pro celou Českou republiku. Na struktuře se ještě stále pracuje a vypilovávají se detaily, např. zřízení poboček Odvolacího ředitelství v dalších krajských městech. Jejich potřebu zřejmě ukáže až praxe.

Tyto změny se dotknou hlavně správy daně z nemovitostí, neboť se mění místní příslušnost správce daně. Podle ustanovení § 13 odst. 2 daňového řádu, je-li předmětem daně nemovitost, je ke správě daní místně příslušný ten správce daně, v jehož obvodu územní působnosti se nemovitost nachází – to je v současné době některý ze 199 finančních úřadů.

Od 1. ledna však bude v každém kraji jeden finanční úřad (s několika územními pracovišti). Poplatník však k jedné dani u jednoho správce daně může platně podat jen jedno daňové přiznání, t.j. od 1. ledna 2013 bude poplatníkům daně z nemovitostí vyměřována jedna daň z nemovitostí za všechny nemovitosti v tom kterém jednom kraji, přičemž spis bude uložen na jednom z územních pracovišť.

Při rozhodování, kde bude spis daně z nemovitostí uložen se přihlíží k dostupnosti spisu pro daňový subjekt a hospodárnosti výkonu správy daní. Byl vypracován následující algoritmus:

Poplatník ať fyzická osoba – občan – právnická osoba – podnikatelský subjekt:

1) má bydliště/sídlo v kraji – spis uložen na územním pracovišti v místě bydliště, bez ohledu, má-li v místě bydliště nemovitost

2) nemá bydliště/sídlo v kraji – má nemovitosti pouze v působnosti jednoho původního finančního úřadu – spis bude uložen na onom územním pracovišti

3) nemá bydliště/sídlo v kraji, má více nemovitosti rozesetých po celém kraji:

– fyzická osoba – má jen pozemky – spis uložen na územním pracovišti v sídle kraje

– fyzická osoba – vlastní jen jednu stavbu a dále pozemky po celém území kraje – spis uložen na územním pracovišti tam, kde je stavba

– fyzická osoba – má více staveb po celém kraji – spis bude uložen na územním pracovišti dle druhu stavby v pořadí: -obytný dům

– byt

– stavba pro indiv. rekreaci

– právnická osoba – vlastnící více staveb v několika územích kraje – vždy na územním pracovišti v místě síla kraje

– ve všech ostatních případech bude spis uložen u územního pracoviště v sídle kraje.

Ač to zní zmateně, pro poplatníky to bude určité zlepšení, budou komunikovat jen s jedním správcem daně za celý kraj. Má-li nějaká právnická či fyzická osoba nemovitosti po celé republice, nebude po Novém roce vypracovávat desítky a desítky daňových přiznání k dani z nemovitostí, ale jen tolik, kolik je krajů. Pražáci si asi moc nepolepší, protože pokud mají nemovitost v Praze a chatu ve středočeském kraji, zůstává vše při starém. Jen jim budou úřední přípisy ohledně daní chodit na jiném hlavičkovém papíře a také složenky budou jinak označeny. A správci daně? Ti se to za nějakou dobu naučí. Ono totiž nejsložitější na celé té akci je to, co se tu nepopisuje, a to stěhování a centralizace dat na krajskou úroveň. Všech daní. Ajťáci a softweráci tuší….

Ministerstvo financí a Generální finanční ředitelství připravují osvětovou akci, kde budou občany a podnikatelské subjekty o změnách informovat.

Pokud ještě dojde k nějakým úpravám, např. v místní příslušnosti, dám ctěnému čtenářstvu vědět.

Pro názornost několik příkladů:

Příklad první: Poplatník bydlí v Olomouci v nájemním bytě, vlastní garáž v Horních Moštěnicích (Finanční úřad v Přerově) a chatu ve Zlatých Horách (Finanční úřad v Jeseníku) – spis bude uložen na územním pracovišti v Olomouci.

Příklad druhý: Poplatník má bydliště v Berouně, bydlí v bytě v osobním vlastnictví, za který podával daňové přiznání Finančnímu úřadu v Berouně. Dále vlastní zámek v Buštěhradě (Finanční úřad v Kladně) a pivovar ve Velvarech (Finanční úřad ve Slaném). Dosud podával přiznání na FÚ v Berouně, FÚ v Kladně a FÚ ve Slaném. Od 1. ledna 2013 bude mít jedno přiznání za všechny nemovitosti ve středočeském kraji a spis bude uložen na územním pracovišti v Berouně.

Příklad třetí: Poplatník bydlí v Praze v nájmu, vlastní pozemky orné půdy v Horních Moštěnicích (Finanční úřad v Přerově) a pozemky – lesy ve Zlatých Horách (Finanční úřad v Jeseníku) – spis bude uložen na územním pracovišti v Olomouci.

Příklad čtvrtý: Poplatník bydlí v Ostravě nájmu, vlastní garáž v Horních Moštěnicích (Finanční úřad v Přerově) a chatu ve Zlatých Horách (Finanční úřad v Jeseníku) – spis bude uložen na územním pracovišti v Jeseníku (dle druhu stavby)

A příklad pátý, složitější: Poplatník bydlí v Ostravě v bytě v osobním vlastnictví (Finanční úřad Ostrava I), vlastní chatu v Děrném (Finanční úřad ve Fulneku), pole – ornou půdu v Pustějově (Finanční úřad v Novém Jičíně), garáž v Horních Moštěnicích (Finanční úřad v Přerově) a chatu ve Zlatých Horách (Finanční úřad v Jeseníku) – bude mít dva spisy, a to na územním pracovišti Ostrava I a druhý spis bude uložen na územním pracovišti v Jeseníku (dle druhu stavby).

Příklad

Č.

Typ

Bydliště

Nemovitost

v

Současný

Umístění spisu na ÚP od

1.1.2013

1.

FO

Olomouc

Hor.Moštěnice

Přerov

Olomouc

Zlaté Hory

Jeseník

2.

FO

Beroun

Beroun

Beroun

Beroun

Buštěhrad

Kladno

Velvary

Slaný

3.

FO

Praha

Hor.Moštěnice

Přerov

Olomouc

Zlaté Hory

Jeseník

4.

FO

Ostrava

Hor.Moštěnice

Přerov

Jeseník

Zlaté Hory

Jeseník

5.

FO

Ostrava

Ostrava -byt

Ostrava I

Ostrava I

Děrné – chata

Fulnek

Pustějov -pole

Nový Jičín

H.Moštěnice-garáž

Přerov

Jeseník

Zlaté Hory-chata

Jeseník

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Virtuální Vodička a jeho autorem je Šumavák. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

1 130 komentářů u “Kde daňový správce můj?

 1. Dano, děkuju že se snažíš nás, neznalé a trochu nepraktické, připravit na změny, které nás čekají. O 1.1.2014, kdy vstoupí v účinnost nový občanský zákoník a navazující předpisy, např. nový katastrální zákon, je předčasné hovořit. Ale to, že to budou ohromné změny, které se dotknou bez nadsázky všech obyvatel, je fakt.

 2. Šumaváku, doufám, že vrtulník zůstal tentokrát na základně, v nemocnici nevypotřebovali všechnu sádrovce na jednoho koňáka a především doufám, že jsi v pořádku. Že to spravil jeden, dva, panáky prohibovaného pití

 3. Dobré ránko!
  No jo, tak jo, snad se s tím srovnám nějank 🙂 Dano, každopádně díky!

 4. Dobré zas ráno… No to bude zas bordel. Ovšem zcela jistě v zájmu vovčana… Smím se zeptat, kolik nových ouřednických seslí takto vznikne? Vzhledem k tomu, co je napsáno u těch nařvanej tlam na plakátech bych tipoval minimálně tak tisícovku… A jistě to bude od samého začátku plně funkční, asi jako registr vozidel… Kdepak, my ten socialismus vybudujem, kdyby na chleba nebylo!

 5. Ovšem, tohle je hezké:
  http://eportal.parlamentnilisty.cz/Articles/5136-ktera-levice-je-horsi-kscm-cssd-ci-ods-s-top09-.aspx
  To se bude líbit… Namátkou:
  „Zásadním programem politických stran, které levici reprezentují, je demagogický populismus a stokráte opakované lži, kterými se tiše chrochtající stádo musí každý den umravňovat. Levicový politik má největší starost o to, komu produktivnímu ještě může kde něco ukradnout, aby mohl poslat pár pečených holoubat svým příznivcům, kteří jej drží u koryta.“
  Já o tiše chrochtající stádo nemám strach. Byla vyhlášená naprosto nesmyslná prohibice a tiše chrochtající stádo ji velkou většinou schvaluje. A vovčani se přímo těšej, co dalšího jim zase zakážou jimi volení politici. Je to přece v jejich zájmu!

 6. PeSi, asi budeš překvapen, ale po zaběhnutí tohoto nového systému spíš dojde ke snížení počtu úředníků, vykonávajících správu daně z nemovitostí. Ovšem – toto snížení může (a s velkou pravděpodobností bude) být nahrazeno zvýšením počtu úředníků centrálního úřadu v Praze. Obávám se, že tamní nárůst převýší snížení počtu výkonných správců.

 7. Dá se registr vozidel považovat za zaběhnutý ? Ono je někdy dost těžké poznat, že se ve státní správě už něco zaběhlo … 😉

 8. 7 Zahla tam, zahla sem, svého srdce za hlasem.

  Dobrý den. Šumavákovi přeji pěkné pozdravení.

 9. To je zajímavé. Kéž by pořádně fungoval i katastr. Nerad bych se dočkal toho, že jednou se vrátím z dovolené a zjistím, že byt ani barák mi nepatří anžto kdosi neznámý padělal nějaká lejstra na základě informací z veřejných a jiných snadno přístupných zdrojů a prodal to komusi, aby mi bylo vysvětleno, že kupující nabyl v dobré víře, úřad že nic nezanedbal, policie usilovně pátrá a vyšetřuje, leč svého se nedobudu, protože kde nic není ani smrt nebere. Načež berňák na mně mezitím klekne a bude požadovat zaplacení daně, anžto papírově jsem veden jako prodávající. A než to policie vyšetří, zabouchá na dveře mého skromného příbytku exekutor aby mě připravil o zbytek majetku a přesunul pod most do společnosti žebravých nešťastníků s krabicákem, zatím rozličné ksichty z reklamních cedulí uchzející se o mou voličskou přízeň mi budou vysvětlovat, že tohle je v naprostém pořádku, a že od toho si ten stát platíme. Vysvětlí mi někdo jak je možné, že něco tak zásadního jako zápis do katastru, který je jediným průkazem vlastnictví nemovitosti není chráněn ani tak jako bankovní účet? A že stát nenese stejnou odpovědnost jako banka? Proč zápis v katastru není chráněn ani tak jednoduchým instrumentem jako je heslo, které zná jen vlastník? V nynějších podmínkách moderní kryptografie? Proč vrchol ochrany listin představuje „kulaté razítko“, které padělá každý? A že s takto chráněnými listinami kdejaký lump dokáže zázraky? Proč stát místo toho aby řešil důležité, vymýšlí píčoviny, které občan nepotřebuje, které mu naopak otravují život? Že jediným účelem toho všeho není nic jiného než pověstné „Ševče, zaplať!“

 10. Schumi, nejen to. Já bych zase ráda, kdyby mi někdo vysvětlil, jak je možné, že mi policie sdělila, že padělání mého podpisu na úřední listině nebyl trestný čin. Nějak se s tím pořád nedovedu srovnat.

 11. Tak ono technicky vzato, proč by mne mělo zajímat, kde leží spis, v dnešní elektronické době ? Prostě přijdu na nejbližší úřad a úřad to řeší.

 12. Dnes jsme se ve školce dověděli, že takové ty tradice, jako nějaký vdoleček nebo zákusek či dortík v den narozenin detí se ruší-z důvodu ohrožení salmonelou.
  Co na tom, že za celou dobu existence školky sa nikdy žádná salmonela z domácího dortu neobjevila (na rozdíl od rybího salátu z Delimaxu, který má určitě všechna ISA a certifikáty).
  Je potřeba minimalizovat rizika.
  A to je dobrý směr.

 13. >> Schumi
  Bylo mi řečeno, že budoicí katastrální zákon ukládá povinnost Katastr(of)álního úřadu sdělit vlastníkovi, že byly podány dokumenty ovlivňující zápis v katastru – tedy jakési varování, že se na katastru něco děje – nicméně pouze do datové schránky. Nemá-li ji dotyčný, pak má smolíka, neb katastr mu dopis nepošle. Nezbývá než každé ráno se podívat, není-li tam plomba.
  Jinak mně ta elektronizace státní správy příliš nepřesvědčuje. Zatím je možno sice podat daňové přiznání na formuláři přes podatelnu (např. DPH), ale dokument týkající se přenesené daňové povinnosti u DPH lze podat jen elektronicky. Jeden známý řemeslník mi pravil, že z hlediska státu lze pochopit snahu o odírání obyvatelstva daněmi, nicméně by jim neměl k tomu placení daní ještě přidávat otrapování – on to nazval „zvyšování úrovně politické práce“.

 14. 2 Schumi – ad 9 – ale ono to tak opravdu je. Pokud někdo „omylem“ změní zápis v katastru a Ty si toho nevšimneš 3 roky, tak změna platí. Toto nám schválil dobrotivý parlament na návrh dobrotivé vlády. A máme tu zas sedící důru… A Ty, jakožto prokurvátor, jsi povinen tento zákon prosazovat a případné provinilce trestat. Takže až zjistíš, že někdo padělal příslušné listiny a že Ti nepatří barák ani byt, měl by ses cítit povinen začít stíhat jistého K.Š. za nedbalostní trestný čin, kdy dotyčný svou nečinností a nedbalostí umožnil pilnému úředníkovi změnit zápis v katastru a tak příslušné nemovitosti zcizit. Takže nejen exekuce a pod most, to by se Ti líbilo, co? Pěkně do kriminálu…
  A žabičky se radujou, že je voda pěkně teploučká…
  Ostatně, to byl smysl mého nedávného dotazu, jak ses tu tak rozhořčoval, jestli za sebou práskneš dveřma… No a nepráskneš… Takže totéž, co jura. Který sice s politikou své strany bytostně nesouhlasí, leč přesto zůstává jejím členem. Kdepak, chlapci, straně důvěřujte! Strana se o Vás postará! To věděl už Slánský, když ho vedli na šibenici!

 15. Šumaváku, přeji uzdravení!
  Stran třmenů, já vím, že kůže je tradiční, pokud není EUpokurvená (pro Jirku, EU za to zajisté nemůže, vše spáchala místní pateř) i vyhovující, ale nedala by se použít nějaká syntetika? Velký Aerovky měly na přední řízené i poháněné nápravě kožené manžety, jenže stejný problém, byly z chromové kůže, tak tam všichni perou gumu. A já u malé totéž s řemenem dynama. Tradiční materiál kůže, tradiční doporučení „nejlépe ze staré opratě“, ale už je tam také syntetika.
  U té příležitosti, chce se někdo zúčastnit aerovkářského výletu dle následujícího popisu?
  V sobotu 22. září 2012 pořádáme další ročník Aerojízdy v Černošicích. Jako již tradičně na Vás čeká výborné pečivo z Mokropeské pekárny, swingový orchestr, poznávací jízda po okolí s návštěvou muzea a snad i dobré počasí. Výbornou náladu si každý jistě přiveze
  s sebou. Máte-li chuť, přijeďte se zúčastnit.
  Program:
  9.00 – 10.30 – příjezd do Černošic na parkoviště u Club Kina, Fügnerova 263,
  občerstvení
  11.00 – odjezd na poznávací jízdu po okolí v délce asi 60 km
  14.00 – 14.30 – návrat na parkoviště u Club Kina
  14.00 – 18.00 – kulturní odpoledne (živá hudba v rytmu swingu, pokecání, občerstvení apod.)

  Počasí jako včera nebude, ale obvykle mají aerovkáři štěstí. Jedno místo ve voze dosud volné.

 16. Šumaváku, přeji brzké uzdravení ! To víte, koho Bůh miluje…. 🙂

 17. Pro Rput: změnila jsi email. Vrátila se mi zpráva jako nedoručitelná. Posílal jsem přehled jak si dnes ráno stojí Obama-Romney kapaň.
  Dám to sem, ale je to trochu nepřehledné.

  Election 2012 Obama Romney
  National Average 48.5 45.5 Obama +3.0
  Favorable Ratings +7.0 +0.0 Obama +7.0

  Electoral College Obama Romney Spread
  Electoral Map 237 191 Obama +46
  No Toss Up States 332 206 Obama +126
  Battlegrounds 1 2 Obama Romney Spread
  Ohio 48.5 44.3 Obama +4.2
  Virginia 49.0 46.2 Obama +2.8
  Florida 47.8 46.4 Obama +1.4
  Wisconsin 48.2 46.8 Obama +1.4
  Iowa 45.0 44.8 Obama +0.2
  Colorado 47.5 45.8 Obama +1.7

 18. Dušane díky! Podslala jsem ti mailík s adresou na gmail.

 19. Šumaváku,
  vylízavej se z trablů. Doufám, že tam máš nějaký magický lektvar, který Ti to vylízávání zpříjemní.

 20. >> Divana
  Co je to ESL? Já jsem dnes ze zkratek poněkud jelen. Při zpracovávání dokumentace jsem totiž narazil na (německou) zkratku VwVwS. Vyluštění pomocí strejdy Googla bylo poněkud překvapující. –Jinak na to odeslání na FÚ sice není zapotřebí mít schránku, nicméně web daňové správy to nijak neulehčuje.

 21. Proč stát nemůže stanovit hranici, od které se už jedná o lichvu.

  …Pokud budu take rozdily mezi vyrobni a prodejni cenu, nic se nezměni. Pašeraci vždycky fungovali, když se stat snažil okradat lidi nesmyslnyma daňama. Anebo ti připada normalni, že flašku vodky, kera se da poctivě zrobit za 15Kč, stat zdraži o 600%? Připada ti normalni, že když si chceš vypalit svoju vlastni slivku z vlastnich švestek, tak musiš dat statu vypalne 130Kč za liter? Připada ti normalni, že z každeho litra benzinu za 38Kč zaplatiš 22Kč vypalneho statu? Připada ti normalni, že z každeho kila tabaku musiš zaplatit 1000Kč vypalneho? Připada ti normalni, že ti z každe vyplate polovinu stat ukradne a z teho, co si pak kupiš, zase pětinu odevzdaš statu? A to, co nam ukradu, jim stejně nestači a ty kurvy zadluži stat každy rok o 100 miliard! Chapeš to? Tuž kdo je tady zloděj?“…
  http://vetvicka.blog.idnes.cz/c/287873/Rozhovor-s-Jarkem-paserakem-a-vyrobcem-pseudoalkoholu.html

 22. copak kde je můj správce daně, ale kde jsou ty daně?

 23. Ano, to je hrozné. Ale je to jen jeden z desítek tisíc drahých, zbytečných, drzých a hloupých počinů demokraticky zvolených vlád, nic víc. Však si všeholid zvykne.

 24. 28 Dano: Nevolte komunisty. :-/ Štítek už mám preventivně, i s 15cm polystyrénu jsem ve skupině „C“.

 25. nicname – já štítek nemám a asi dlouho mít nebudu. Sice část domu pronajímám, takže mám povinnost asi kolem r. 2016, nicméně mám prastarý hrad, ke kterému není žádná projektová dokumentace, takže tahle legrace mě může přijít na těžké prachy…Asi založím stranu občanské neposlušnosti. Ovšem to by musela být s celoEU působností.

 26. A co teprve takový malý rodinný činžáček v Praze, původem z přelomu devatenáctého a dvacátého století. Štítek by zřejmě měl být součástí každé nájemní smlouvy. Ó ať žijí moudří soudruzi z Brusele – nebo to také vymyslela pateř a na Brusel to svedla?

 27. = DVD
  ESL je souhrnné hlášení pro vývoz zboží do EU, je to k DPH

 28. Ajrovko, někde jsem už při tom prvním schvalování zachytila, že pokud nebude štítek, mphou to nahradit účty za energie v danném bytě. Jestli to ještě platí, netuším.

  JInak tohle je místně vylepšený požadavek Brusele. A nic bych za to nedala, že v tom je Kalouskův pařát 🙁

 29. K daním nemám nic, stejně jako k některým tématům, ale doneslo se mi, že památkově chráněné budovy nic takového jako „štítek“ mít nemusí… ostatně, kdo by chtěl dnes něco prodávat, že ano. V Parze je tzo OK, tam je chráněnej každej leštěnej prd na parketách, tam pšenka, tvůrcům šítku, nepokvete.

  Ale na druhou stranu, byli u nás lidi od „silnic“ a říkali, že nám dají nová okna, protože hluk ze silnice a tak….. No a prej nejlepší budou plastová 😀
  No a víte, v noci jsem si přál, bydlet v 1 plus nula…. Nechal jsem všude otevřená okna a představte si, přišla v noci bouřka. takže jsem musel vstát a všech ani netuším kolik oken pozavírat. Byla to honička, spojená s proklínáním, proč jenom to musím dělůat já. No a pak jsem tna to přišel, nikdo jinej tam nebyl.

 30. hm, štítky. Ono nejde jen o to si ho pořídit ( a samozřejmě krutě zaplatit), ale i o realitní trh, pro který to bude mít své důsledky…a jak znám svět, tak následovat po štítcích bude povinnost vylepšovat zateplování POD HROZBOU POKUTY.
  No ale kdyby to mělo zachránit jednoho člověka před zmrznutím nebo účtem od ČEZu, tak proč ne. A planetě to samozřejmě také prospěje, říkali Zelení eko. Jen nevím, jak donutí k těm štítkům například Číňany, Indy nebo Rusáky.

 31. Pesi, jenže co jak popisuješ není případ pro kurvaprétora. Třebaže autem censeo meo…. je to typicky na legislativní vyoknění. Co se týče prásknutí dveřma, je to jen něčí intepretace vyjádřeného občanského postoje až dojde k volbám.

 32. Dobré popoledne,

  Jak jsem vyrozuměla , Šumaváku, zase jsi páchal nějaké vylomeniny. Nebo zlomeniny? Tož se brzo uzdrav, aby mohl proběhnout BFTP v plné kráse. 🙂

  Tak mně by zajímalo hlavně, kdy bude nějaký vyhodnocení, kolik se ušetřilo těmi energetickými průkazy. nějaký horizont, kdy se to propočítá a vyhodnotí a řekně se “ jo, funguje to “ nebo „je to blbost, zrušíme to“. Asi na svatýho Dyndy, co?

 33. “ doneslo se mi, že památkově chráněné budovy nic takového jako “štítek” mít nemusí… “

  Zatím, Jiříku, zatím…. 🙂

 34. nickname, taxem si při kávě početl ve Vašich odkazech. Jak říká MP, je to nářez podle všech pravidel. Nejlepší, je jsou dva vzhledově podobné štítky: PENB (průkaz energetické náročnosti budovy) a EŠOB (energetický štítek obálky budovy). A snadno se spletou …

  Takový droboulinký problém se ovšem dá snadno odstranit: zavedeme třetí štítek PENAEŠEB, na kterém nebudou žádná čísla, která by se dala splést. Štítek bude kromě toho opatřen šestirozměrným hologramem, aby se nedal padělat a kromě toho bude platit pouze šest měsíců, pak se bude muset recertifikovat.
  Na to bude dohlížet nově založený odbor MF s názvem SKOMFPKACEŠ (Speciální kontrolní odbor ministerstva financí pro kontrolu a certifikaci energetických štítků), pro začátek s 800zaměstnanci, dále GIŠ (Generální inspekce štítků) s nezbytnými 40 kontrolory, opatřenými vznášedly na solární pohon, a speciální policejní jednotka Š-URNA se speciálním výcvikem na strhávání padělaných štítků obuškem.
  Když dá (jak my bezvěrci říkáme) bůh, tak by pro nové zaměstnance mohly stačit všechny budovy na Malé Straně dohromady. Pokud ne, vyvlastní se ještě všechno na Starém Městě.
  A duha a mír se rozklenou nad naší, energeticky certifikovanou kotlinou – pokud tedy bude duha certifikována alespoň v kategorii A++ …

 35. no jo, Tučňáku, pokrok nezastavíme. Dřív stačila mezuza:)

 36. Ano, Andy, taky se obávám, že nezastavíme …
  Ale ten pocit, jak jsme zachránili planetu, ten je prostě k nezaplacení.
  Na vše ostatní máme Mástrkárd, opatřený energetickým štítkem.

 37. No ale zase se ná, zjednoduší schéma uložení spisů na finančních úřadech, tučňáku.
  Pozitiva nevidí jenom ten, kdo nechce 😉

 38. No a já už se na to nemůžu dívat, jdu si dát panáka 🙂

 39. TAk pro zájemce přehled, jak kdo pro ten nesmysl hlasoval. :

  Já jsme teda zírala jak vizír….

  http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=56459

  Koukám, že TOPáci jsou jednotní jak rodná Strana….

  Kdybych se podle toho měla rozhodovat, koho budu volit, začala bych se klonit k soicdemákům. Říkám to stráááášně nerada, je to smutný, ale je to tak…

 40. Jo, Jirko, ppa etc… být feudalistou bez poddaných je náročné. Pak musíš luftovat sám.

 41. MaYdo, TOP09 se profiluje jako proevropská, tak čemu se divíte.
  No a v ODS hlasují tak nějak jednotně, už se nemusí přetvařovat, mnohým se muselo hodně ulevit … A snad byste nechtěla, aby kvůli takové blbosti povalili vládu rozpočtové odpovědnosti…

 42. 49 Jirka je skrblík, žádnej feudál 🙂 Žádná Ančí, Kuba, hajnej
  48: Maydo, kde jinde se dnes předseda a generální tajemník volí jednohlasně aklamací?

  Maydo: volte Svobodné, jiné řešení nevidím.

 43. Nickname, nebuďte zlý, prostě nebylo víc kandidátů …

 44. Jak chce Nečas zavést „rodný list“ a akreditované testy každé šarže, aby šlo vysledovat „cestu“ láhve-to dnes nejde ? Je možné nemít faktury, dodáky ? A žeby slušný výrobce meměl labinu a netestoval ? To se mi nechce věřit ….

 45. NoName, to asi nemá cenu ani komentovat. Nejlepší z nejlepších vlád je zjevně naprosto bezradná a bylo by jen slušné, kdyby do doby, dokud nevymyslí řešení ( například zrušit zcela evidentně zbytečnou prohibici) alespoň držela klapačku a neděsila lidi.

 46. Nickname, mnohé názory Svobodných jsou mi sympatické, některé jako by byly mé vlastní, jenžee co se týče smyslu pro realitu a řešení praktických záležitostí v rámci mezí zdejší obecné i a politické kultury oscilující okolo středu, připadají mi jako „pravicoví komunisti“. Přesto bych uvítal jejich zastoupení v Parlamentu a možná, že je budu volit. Každopádně budu volit kohokoli jiného než ty, kteří navenek předvádějí zápolení, před volbami burcují a mobilizují a po volbách se přátelsky dělí o moc. Kohokoli. Jestliže předvádějí to co vedlo k důsledkům v minulém století, není jiná možnost než aby se to opakovalo.

 47. No, tak u tej TOPky mně překvapila jen ta jednomyslnost a ideologická jednota, čekala bych, že aspoň jedna – dvě duše bude mít vlastní názor a nebude hlasovat podle „závěrů sjezdu“.

  Spíš jsem čekala u tej ODS, že těch, kdo se zmůže na odpor, bude přece jen víc.

  Víte, nickname, já jsem Svobodné volila a asi je budu volit zas, ale nedělám si iluze, že by to cokoliv vyřešilo. Zejména v horizontu jednoho – dvou volebních období. Je jich příliš málo a nemají dostatečnou sílu.

 48. Maydo, nedělejte si iluze. 5 socanů to jistilo, přestože v důsledku stačil jeden. Zřejmě si nebyli jistí, kdo všechno z VV a nezařazených se bude zpěčovat…

 49. Niko, iluze si dávno nedělám…

  To jen že je vidět, že rozhodovat se podle toho, jak kdo hlasuje, taky může vést k podivným výsledkům a důledkům.

  Je to pimprlový divadlo. Akorát že když si zajdete do Draka, tak mají určitě hezčí loutky.

 50. svobodných je málo, málo zkušených, málo těch co si udělají čas. mají +- pět procent a kandidáta na prezidenta, co možná ani nesežene dost hlasů. v krajských volbách nemají šanci udělat povolební koalici, protože nechtějí porcovat medvědy, nechtějí zadlužovat kraje.
  přes všechna tato negativa – a jistě přidáte další – jsou jedinou možnou volbou. Někdo musí říct ODS a především voličům, že existuje alternativa k dalšímu bujení státu, k dalšímu zadlužování.

 51. reklama na autě: tabák nápoje vína ceniny a další sortiment pro trafiky a restaurace.
  myslíte, že prodávají i kolky? 🙂

 52. 2 nickname – Kolky byly odjakživa cenina… ;-))

 53. Schumi (56), on Ti nikdo jiný, než ti Svobodní nezbyde. Ne, že by byli bez chyby, ale u jiných je těch chyb násobně více.

 54. je to vskutku tragédie, ale tentokrát skutečně z Bruselu, ne od páteře. Nicméně netuším, jak by v tomhle pomohli Svobodní…že by se jim někdy podařilo mít takovou většinu, aby prosadili vystoupení z Eu, tomu snad neuvěří vůbec nikdo.

 55. Dost lihového a politického hořekování. Změna tématu. Rada porada.
  Vážení, postihlo mě to co opravdu vzhledem ke svému kachnímu traktu nemívám často. Přičítám to burčáku. Byl výborný. Od neděle mám ujímání. Včera přestalo. Večer jsem dorazil zbytek a začalo nanovo. Nikdo jiný je po burčáku nedostal. Zkusil léčbu podobným a nalil jsem se kefírem abych poslal do boje konkurenční kvasinky. Výsledek je takový, že jsem se následně opět velmi ujmul. Aktuálně už mám méně nepohodový pocit. Kromě toho burčák došel. Kefír momentálně také. Prý řádí nějaká lehká střevní viróza, tak by to ujímání s burčákem nemuselo souviset. Víte o tom, že by v těchto dnech bylo neobvykle obsíravo?

 56. Andy, mám takové tušení, že vystoupit z EU je asi stejně proveditelné jako kdysi vystoupit z Lágru Míru. Asi není vůbec náhoda, že nikomu (krom Jugoslávie již ve 40. letech) se to tehdy nepodařilo, dokud lágr nevyhnil celý, a sice od centra, v němž ostatně hnil o 30 let déle.

 57. Svobodní se to především musí naučit a jinde než v patlamentu se nenaučí.
  Pokud se na volby vykašleme, rozdělí si to hoši, co spolu mluví, mezi sebou.
  Ne, že bych si slibovala zázraky, ale hošíci musí dostat po čuni a jinak, než volbou jiného subjektu to nejde.
  Pak ještě taky můžeme volit Dělnickou stranu anebo vzít do ruky vidle … 🙂

 58. Nickname 60, to je potíž. S politickou zkušeností se leckdy nabývá i politická zkurvenost.

 59. Rputi, problém je v tom, že oněch „nás“ není nadpoloviční většina.
  Už mě to zas bere, běžím se ujmout.

 60. 66 Andy: Svobodní by se nezalekli nedozírných následků 🙂
  Ono vůbec nejde o to, jestli názory Svobodných, či kohokoli jiného jsou správné, jestli to či ono je třeba udělat – zde např. odmítnout štítky, předtím např. odmítnout prosazování rtuťových výbojek do dětských pokojíčků. Nebo odmítnout Lex Babiš – podporu biopaliv.
  Protože lze u všech těchto případů prokázat, jaká je to hloupost.
  Ale čím dříve a čím hlasitěji se projeví odpor vůči těmto hloupostem, tím déle je šance na udržení „sociálního smíru“. Čím dříve se podaří zastavit vlak jedoucí do stanice „totální chaos“, tím lépe. Povedlo se to Margaret, povedlo se to Ronaldovi.
  Až úředníci uregulují ekonomiku tak, že budou rádi za každého pošlého koně v jejich ulici, dovedu si představit leccos. Kambodžu, Vietnam, Čínu, Ukrajinu, Rusko, Španělsko. Vůbec ty roky 33-45. V tom měl ten Ampaire či Voltaire pravdu – bída z lidí vlky činí. A na nějaký Wehrwolfy nemám žádnou náladu.

 61. nickname, to byl Francois Villon – nuzota z lidí lotry činí a vlky z lesů žene hlad.

 62. Tak jsem jsem teď v rádiu zaslechl, že Nečas opravdu řekl:
  “ kdyby to jeden jediný život mělo zachránit…“

  A my si z toho děláme srandu.

  Taky se už letos prý zabilo 44 motorkářů a ministr dopravy ještě pořád váhá s plošným a úplným zákazem ježdění na motocyklech s obsahem motoru nad 50 ccm…

  Věděli jste, že žebra vedou kolem dokola celého těla ? Já to teda tušil, ale dnes to vím naprosto jistě a i vím kudy… :-)) :-))

 63. To je úleva.
  Nickname 72, souhlasím.

  Zatím se tu mějte dobře, já zas….

 64. Co jsou žebra, to jsem věděl. Leč mé tělo dnes je prdel.

 65. No a těm úvahám kolem Svobodných prostě nerozumím, ať se snažím sebevíc. Typickým příkladem budiž uvažování kamaráda: Ten pro ně jednou málem hlasoval, jenže když pak zjistil, že v těch volbách získali pod 1%, dospěl k názoru, že by to byl vyhozenej hlas. Proto prý je příště už nikdy volit nebude. Místo toho tehdy hlasoval pro ODS. Ta pak zcela konsistentně dělala – čehož si byl dobře vědom – pravý opak toho, co slibovala a co od ní sám očekával. Nejzajímavější se mi zdálo to, že hlas pro ODS mu vyhozený vůbec nepřipadá…

  Protože jsem člověk bez jakékoliv fantasie a předvídavosti, neumím si nijak představit, jaké riziko by dnes v hlasování pro Svobodné mohlo spočívat – vyjma jediného (a v případě, že by nějakým zázrakem dostali přes 5%, dost reálného), totiž toho, že svou nepraktičností v parlamentu zdiskreditují pojmy „pravicová politika“ a „liberální politika“ na dalších mnoho let.

 66. Zpátečníku,
  toto jediné riziko již není aktuální – díky ODS a TOP09.

 67. Zdravím vespolek,

  Šumaváku, držte se, ať jste brzo zpátky v sedle…

  Schumi, „vono něco vobchází“ mi přijde jako univerzální odpověď na cokoliv virového postiženému od prozatím zdravých, přičemž se tito nenápadně odsouvají směrm k východu…. Já bych skromně poradila Immodium, a když to nezabere, Endiaron, anebo zvážit svěření tělené schránky felčarovi. Ovšem to asi jen pokud je k ujímání i horečka a ujímají i ústa….

  Nickname, jo, fajn, ale koukala jsem na kandidátku svobodných (na jejich webu) v Jihočeském kraji. To mám volit černé hlavy, o kterých vím akorát jméno, profesi a věk ? Kdyže jsou ty volby, za rok ? Při posledních volbách jsem to psala jak Matějkovi (tehdy ještě člen a hlásná trouba), tak i Machovi. Nestíhali, a že se posnaží. Zatím beze změn. A to je tam dost studentů, pro které by snad aktualizace webových stránek neměla být problém…. ? Nemám charisma ani „koule“ být lídrem, ale dopaluje mne, že jediná strana, s niž by se dali i souhlasit ( a to říkám při plném vědomí jejich názoru na exitenci AV ČR, tedymého zaměstnavatele !!!), to tak nějak látá nebo fláká… nebo dočkávají jako husa klasu ?

 68. Já si při shánění podpisů pro pana Jakla dělám soukromou kampaň: Tady mi podepiš, že Jakl může kandidovat na prezidenta, a nezapomeň mě volit na hejtmana 🙂
  Když se někdo zdráhá dát podpis Jaklovi, tak mu nabídnu, ať zkusí najít někoho vhodnějšího, a když nenajde, zítra podepíše. Zatím podepisujou 🙂
  Rýmička má výhody. Nemusím házet kontejnery hlíny. Šumaváku, že ty budeš dělat i se zlomeným žebrem? Tak to hlavně vydrž.

 69. Matzurko, vždyť říkám, že se to teprv musí naučit a zatím žádnou škodu nenadělaj 🙂

 70. Jinak hlásím, že mi chcípá písidlo a nahlásilo mu chybu na hardisku, takže nezbývá, než odvézt k poléčovateli. Takže neumřela jsem anobrž počítadlo.
  Tak se tu chovejte slušně! 😀

 71. Rputi, laxním přístupem ke své prezentaci si škodí sami sobě. Dobře, chápu že se nedostává peněz na billboardy, ale webovky by snad mohli mít ošetřené dobře, ne ? Úpně nově vzniklá strana přeci nejsou.

 72. 83 Matzurko, zapojte se. Jinak to nepůjde. Všichni máme hodně práce. Zkuste tomu dát hodinu týdně. Všechno se počítá. Kdo je šikovný, tak se nestíhá nudit. A nestíhá příliš ani politiku.
  U nás máme štěstí na pana Václava Jakla, bývalého starostu Chebu. Je rozumný, umí jednat i s novináři, ví o čem je práce na radnici. Samozřejmě jsou tu i další, ale bez něj by to vypadalo úplně jinak.

 73. Dobrý podzimní podvečer,
  taxem navštívil chalupu, o které se mi ani ve snu nezdálo – Federální shromáždění.
  No… divím se, že ten socialismus nekleknul dřív. Já bejt federální poslanec, tak by se ze mě stal buď notorickej alkoholik, nebo bych si tam někde přes travezru hodil mašli, nebo bych se utlouk‘ travertinem či žulou. Neuvěřitelně depresivní barák. Určitě to Svobodný Evropě šoupli komunisti schválně.
  Ke konání tam absolvovanému celkem nic. Jenom takový odpozorovaný detail. Je kurevský… ehm, pardon… „značný“ je to korektní adjektivum… rozdíl, jestli mluví český vědec, zaměstnanec ministerstva, či člen unijní organizace. Ale každý má na tom božím světě místo na slunci.
  Jo, omlouvám se, že jsem tak vyletěl v minulé hospodě, ale cestou jsem na vlastní oči viděl bilbord Toho, jehož jméno se nedá vyslovit, an vyčnívá ze sajnpapíru s gestem Velkého Rozsévače a tím debilním heslem o zaměstnanosti. Já si fakt myslel, že si ze mě děláte hýždě. A kousek za ním se tlemil Nečas s helsem o podpoře drobnejch podnikatelů. Asi to heslo vyhrabali ještě z doby Modré šance nebo co. Fujtajxl!

 74. Nickname, moje „nezapojení“ by bylo spíš na osobní debatu, na blogu snad stačí se pžiznat, že jsem bytostní introvert, extrovertně se chovám pouze k lidem, s nimiž se již delší dobu znám a dojde na „secvaknutí“ myšlenek a názorů…. Můžu leda nosit tričko s beranem, ovšem patří politická agitace na akademickou půdu ? Ve své laboratoři mi pracuje 5 studentek, takže ani den nejsem zároveň i pedagog….na začátku semestru, kdy začínám přednášet novým studentům, mám trému…. I na nákupy chodím nejraději v době, kdy je hustota nakupujících minimální.
  Že tu žvadám na blogu… no, nejsem u toho vidět 🙂
  Kdyžtak mi zamejlujte.

 75. Ježiš, překlepů hafo, a ten češtin, omlouvám se. No, to bych byla agitátor 🙂 !!!

 76. Schumi, to Immodium, co Ti radí Matzurka, neznám, Endiaron je slabota, ale máš-li někde ve svém okolí Reasec, tak považuj záležitost za vyřešenou. Ten pomohl i proti děčínskému pivu!

 77. Šumaváku,
  žebra dokola jít můžou, hlavně ať to není všemi směry 🙂 !

 78. Šumaváku, v našem věku srústají žebra za tří týdny – probatum est, 1. září jsem se vymlel, dneska už to nebolí.

 79. AK,
  Imodium pouze „zahustí“, čímž by se měla snížit frekvence ujímání (neléčí příčinu). Endiaron naopak potluče některé mikroorganismy, co to mohou způsobit – ale jako volně prodejný lék to slabé může být. Kombinaci obou bych nezkoušela, ale závažné bacilární infekce mívají i ty horečnaté stavy… ale su genetik, to není ten pravý „dochtor“.
  Reasec skutečně zastaví i Pendolino, ale je na předpis.

 80. Jak jsem navrhoval jiz zpocatku:skorogeneralni reset zasob a zavedeni drahych kolků(vcetne jakehosi atestu,ktery z toho udela opravdu financni luxus.
  Tento zpusob vycouvani dementni vlady z debility prohibice zaplatime my ostatní.
  A protoze to nema nic spolecneho s cestou vyroby, distribuce a spotreby cerneho alkoholu, nezbyde Kalouskovi aby presvedcil zbytek vlady na modleni: aby se uz černoši neuřízli pri dotovani metylem a v momentalni situaci aby uz stavajici varka byla dopitá. . .na vic nemají (mozna nejake promile najdou slepí esenbacký kurata).
  A pak se najde nejaky sebevrah, ktery bude dozajista identifikovan jako capo di capo tutti a spolu s vyslysenou vyseuvedenou modlitbickou se opet rozprostre mir na vysostech. . .

 81. No proto ho mám v šuplíku pro případ potřeby, podobně jako Framykoin na jiné újmy (ten také je, nebo býval na předpis).

 82. AK,
  jojo, pravdu díš. Předpisový. Ten na oči jsem ale koupila na veterině, neboť náš kočičák má pořád oslzené oko, nikdo neví proč, a ten optalmo mu trochu zabírá.

 83. Tak se právě dozvídám, že EK požádala ČR, aby tato zarazila export kořalek do zemí EU. A jak pravil na závěr Hamlet: The rest is silence.

 84. A hele, přeslavná EU žádá českou vládu, aby zarazila export alkoholu …..
  Ta pateř zase řádí!

 85. Schumi, nehledal bych v tom viry. Stačí přestat sledovat rozhlas, televizi a internet a bude po problémech.
  Z toho co vláda vyvádí se jistě posralo mnohem více lidí. 😉
  Doporučuji hořkou tmavou (pravou, nepančovanou)čokoládu a trochu si osladit život.

 86. Když se tak probírají léky, kterése u nás označují obecným názvem „antisracin“ bych poznamenal, že v dávných dobách bylo ve Švédsku na předpis i živočišné uhlí, takže se hojně dováželo ze sousedních zemí. Pokrokovost onoho švédského nařízení totiž byla dána tím, že vypukne-li lokální průjmová epidemie, tak se o tom ouřady nedoví, neb si to každý bude léčit sám. Bude-li ale muset navštívit lékaře, ten to bude muset bonznout a ohnisko epidemie bude ministerstvu zřejmé.

 87. Na sračku je nejlepší slivovice nebo meruňkovice – univerzální všelék.

 88. Díky vespolek, chtěl jsem to tu drobet nadlehčit. Mé lehké ujímání je prd proti Šumavákově žebrům. Proti břišnímu neřádstvu mám spolehlivý sajrajt z Egypta. Jenže to, že škroundám a vícekrát denně si dojdu, není důvodem k tak razantní léčbě. Razám zásadu, že tělo si musí pomoci samo, když to nezvládá, nasadím léčbu, když ta nepomůže, vyhledám specialistu a kdyby ani ten ne, tak zbývá krchov. Zatím jsem bezpečně v prvním stádiu.
  Matzurko, když jsi výzkumný genetik, neznáš náhodou Annu Kalousovou? Její práci „Pax gene 4“ o jeho vlivu na diferenciaci orgánů u Drosophilly ?

 89. Dobrý podvečer,

  a co by to ministerstvo s tou „lokální epidemií“ asi tak dělalo, dvd? Zaneslo s.ačku do statistik?

  V prostředí centrálního plánování si umím představit, že by v postižené oblasti mohli zv’ýšit přísun hajzlpapíru. A to je tak asdi všechno.
  Akorát že než by se to zúřadovalo, tak by dávno postižení vy..ali z podoby a bylo by po epidemii.

 90. Ad export chlastu – to si tady někdo z úřednictva četl a chce potěšit Jirku ppa.

 91. A než jsem si udělal těsto na cmundu, slyšel jsem Šťasnýho: Flaška rumu bude vysledovatelná jak mobilní telefon. A nikdo na něj nehodil síť!

 92. Jo, dám si kvalitního frťana. Travaricu. Ta je tak extrémně odporná, že by mohla zabrat.

 93. Scumachere, co to je????

  Zní to jako skoro jako ženský rod od travexu. 😀

 94. no ja nevim kdyz uz se tu tak radostne pise ze EU tlaci na chudaky nase kvuli vyvozu chlastu do EU.

  snad bych jen pripomenul ze nevim o telefonatu hegerovi ani soudruhu premierovi – okamzite zaved prohibici.

  ale co ja vim o premierskych telefonech – jenom ze lidi to pochopi

 95. Dnes tu byla diskuse o vytváření/likivdaci pracovních míst.
  Tak teď takovou likvidaci předvedla vláda v přímém přenosu. Absolutně zbytečná plošná prohibice, hysterická vystoupení… A je to.
  Teď už je jisté, že výrobci budou stát žalovat. Ani se jim nedivím.

 96. Schumi,
  bohužel, neznám. Koukla jsem na Net a ta paní pracuje na ÚMG ? Taky je to trochu jiný obor, já jsem genetik evoluční sídlím v ČB.

 97. já tomu nějak nerozumím: „Čeští občané sice nepovažují prohibici za účinný způsob, jak zabránit methanolovým otravám, přesto s ní souhlasí, ukazuje průzkum společnosti SANEP.“

  Jsou blbí?

 98. NoName – rekl bych ze tato pravicova vlada nas vede k absolutni nicote .
  Ovcani tleskaji – stat se stara a oni nebudou muset nekde drit v likerce na ty zbohatliky.

 99. Jen člověk s košíčkem do lesa na chvíli vyrazí, už se vede řeč vo hovně. Já mám babskou radu pomáhající na lehčí řidší případy s hustým běháním: Coca Cola vychlazená takměř k nule. Když tý ledárny vycamrám litránek, dva, přestane škrundání v žaludku a šplouchání ve střevech docela rychle.
  Jo, domnívám se, že Jirka ppa je dojat k slzám, že bude svojí přiboudlinu vyvážet s rodným listem a lepším, dokonalejším kolkem. Ale na druhou stranu on je už zvyklej měnit etikety každejch čtrnáct dní, tak si toho třeba ani nevšimne.

 100. Andy, sice to nezabrání metanolovým otravám, ale :

  1. ti syčáci hostinští stejně jen kradou a hrabou prachy, dobře jim tak, že přijdou o kšefty
  2. Aspoň se nebude tolik chlastat a ubyde akoholiků a opilců
  3. Ekonomice to prospěje, protože nebudou náklady na léčení alkoholiků, úrazy opilců národ bude zdravější
  4. Ušetřené peníze, které by občani gvyhodili za chlast, budou moct investovat do kultury, zdravé stravy či nějaké jiné ušlechtilosti.

  Prostě bude lépe a radostněji.

  To si nedělám srandu, v nějakém záchvatu masochismu jsem nakoukla do nějaké diskuse na tohle téma a tak nějak takhle se tam ty názory melou.

 101. ptakopysku – naopak EU mu zakaze ji vyvazet.
  – konecne jirka pochopi kdo je skudce.
  – konecne bude muset prodavat i v kotline a dostane se i na nasince na morave 😀

  jirko 🙁

 102. Ptakopysku,

  takhle jsem léčila děli a proto dodávám: pořádně promíchat, aby v tom nebyly bubliny. Nebo nechat zmrznout a tající ucucávat.
  Děckám jsem dělala v mrazáku cocacolové kostky a cucaly to jako bonbony.

 103. Andy, čemu na tom nerozumíte. Ten výsledek je přece v naprostém pořádku. Zcela logicky zapadá do dobového paradigmatu. Ten se projevuje např. sliby pravicového politika, že vytvoří pracovní místa nebo, že obstarání dotací je byznys a tak. Mě by šokovalo, kdyby s ní nesouhlasili.

 104. V tom článku maník ze Sanepu vysvětluje, že: „Podle ředitele společnosti SANEP Oldřicha Zajíce nejde o nijak neobvyklá čísla. „Vládě hodně pomáhá, že prohibice není úplná a my jsme národ pivařů. Navíc v některých regionech, abych nejmenoval konkrétně Moravu, jsou lidé poměrně slušně zásobeni. “

  Podle toho by mnohem rozumnější než prohibice na prodej( rizikové flašky už v obchodech stejně dávno nejsou) udělat prohibici na pití, sérii domovních prohlídek se zabavováním těch zásob – a jak je vidět, možná by stačilo na Moravě- koneckonců, když chce pořád být samostatná, tak by si to mohla vyzkoušet.

 105. však píši, že z toho co ta vláda vyvádí se jistě posrala spousta lidí…

 106. 2 Dana – ad 32 – tak občanské neposlušnosti se Ti zachtělo? A to sis nerozmyslela, jaký katastrofální dopad by to mělo na veřejné osvětlení, úklid sněhu a údržbu komunikací?
  Až jsem se leknutím opotil, když jsem si to všechno představil… Uvědom si, že ty štítky prosadila Tvá milovaná ODS pro blaho vovčana… No představ si to, taková obec, jako třeba Olomouc – a tam každej barák bez štítku! Nejímá Tě z toho hrůza? Já jen nedokážu pochopit, jak jsme se doposavád mohli bez těch štítků obejít. A hlavně, jak se mohl Jirka obejít bez štítků na svém lihovaru…
  Ostatně, teď bych ocenil, aby Jirka či Tomáš či někdo takový internacionální, spáchali traktát, jak je to všechno pro naše dobro a za to jsme přece zvonili klíčema a vstupovali do EU. Nějak si připadám jako Švejk, když čta vyhlášku o mobilizaci a vyhlášení války, neslyšel nikde žádné volání slávy…
  Ano, chápu, vovčané už jsou poněkud vyčerpáni, jak volali slávu prohibici. A najednou mají provolávat slávu znovu – no nediv se, ještě si nezvykli…
  Takže místo nich volám – EU, parlamentu, Nečasovi a Kalouskovi sláva! Tahle vojna je vyhraná!

 107. Šumaváku,

  a co to je „normálně utrácet“?

 108. Šumaváku, jo, kdyby lidi utráceli, nebyla by krize. Kdyby nebyla krize, lidi by utráceli:-) Pes jitrničku sežral…

 109. MaYdo, normálně utrácet je utrácet o procento-dvě než rok předtím. Tedy dle „analytiků“.

 110. >> maYda
  Chápej, že úředník věda kde se defekuje o 106 může ČINIT OPATŘENÍ. Může vyhlásit to či ono, ví kde zavřít restaurace, kde sypat chlorové vápno – prostě má ten krásný pocit, že s něčím bojuje a bez něj by to nešlo. Že než ta všechna opatření – řečeno krásnou c.k. češtinou – odamtýruje, bude už dávno po epidemii, to ho nijak neomezuje. On se cítí něco jako sv.Jiří když bojuje s drakem. A k tomu musí mít patřičné informace. (Pokud to někomu připomíná žvásty kterými se zdůvodňovala potřeba sčítání lidu, že to přinese ty úžasné informace bez nichž bychom nevěděli kolik nám čeho třeba – tak ta podobnost je přímo úmyslná.)
  A k tomu nápadu, že omezení alkoholu přinese zlatý věk do Kotlinky: když už USA počátkem 30. let pociťovaly značné krizové problémy, tak jakýsi inženýr lidských duší napsal, že není se třeba ničeho bát, protože prohibice nesmírně zvyšuje výkonnost amerického dělníky, neb tento není rozptylován démonem alkoholu. (Onen dobrý muž zřejmě neznal pojem speakeasy club – jen v New Yorku jich bylo několik desítek tisíc.)

 111. m.idnes.cz/zpravy/domaci/clanek.A120919_183719_domaci_kop.idn

  Vážení, nezapomeňte na dnešní datum. Rodí se nový košický vládní program.
  Cíle ty jsou pro lidovce, socialisty a zelené stejné. Jen musí ještě prodiskutovat parametry.

  Neznají staré přísloví eskymáků podtatranských?
  Neporcuj medveda pokiaľ v hore behá. Mohol by si naporcovať teba.

 112. NoName, děkuji za poučení. měla jsem za to, že n ormální utrácení má něco společného s rozumným hospodařením ve smyslu „kupuju, na co mám“.
  Zjevně to ale znamená, vzít si třeba půjčku od Providentu, hlavně abych roztáčela kola ekonomiky.

  Dvd, to mně nepřekvapuje, že ten dobrý muž nefvěděl. Oni ti inženýři lidských duší obvykle nechtějí mít povědomost o věcech,které se nehodí do jejich vize krásného lepšího světa.

 113. Travarica je pověstná balkánská lihovina v níž je naložena jakási bylina hořké chuti, která dává náležitý šmak. Tuhle flašku mám už jedenáct let, koupil jem ji když jsem se vracel přes Plitvice. Bylina se velmi velmi vyloužila. Absinth je proti tomu limonáda.

  Šumaváku, nejsem na tom tak zle abych musel k doktorovi přes člověčí hardware. Asi mě čeká ještě nějaké ujmutí a škroundy hlučí jak hrdelní mručení nazlobeného mastina, ale žádné jiné problémy. Ledaže průběžně zvyšuju koncentraci skleníkových plynů.
  Nejsem změkčilej, když na to přijde. Když jsem byl ještě ve stádiu nesmělého se ucházení o choť, nenechal jsme se zahanbit a když i ona se může poránu drbat ve Vltavě, tak já taky. Pětadvacátého října jsem se takhle šplouchal na horním toku a nic nedbal, že nohy jako amputované a z chlapečka to dělalo holčičku. Abych se dověděl, že tedy ona se sice v tej řece drbe, ale ne až v takhle pozdním datu. Nic se nemá přehánět.

 114. S tím zákazem vývozu to bylo v televizi zajímavé:
  Odněkud z hlubin MF vynořivší se Kalousek se sluchátkem v uchu komentoval kritiku nějakého soc.dem.poslance, Mládka(?) slovy:
  komentátorka: „Co tomu říkáte?“
  Kalousek:“ On nemá žádný mandát, žádnou odpovědnost tak jen ať si pindá!“
  Komentátorka: „A co říkáte tomu že eurokomisař pro zdraví požaduje zastavení vývozu alkoholu z ČR??“

  Chvilku jsem očekával a doufal, když poslouchal otázku, že odpoví:
  „On nemá žádný mandát, žádnou odpovědnost tak jen ať si pindá!“
  Marně.
  Srazil paty, naolejoval hlavu a ramena a blekotal něco jako že vzhledem ke společnému trhu to má svoji logiku… celej Lux (had na tři).

 115. Divano, zakázat může snadno.
  Zařadí lihoviny vyráběné v ČR na seznam zbraní hromadného ničení či mezi kazetové nášlapné miny a pak ho může vyvážet jen Háva a Omnipol, který má na zbraně licenci.

  A Kalousek je z obliga, chtěla to EU komise…

 116. Schumi, to Tě mělo napadnout, že máš vlézt do Teplé Vltavy!!! 😀 😀 😀
  No a jinak kdyby ta Travarica nepomohla , tak já tu mám už asi také deset let naložený kořen hořce ve vodce.Minulý weekend jsem to měl v ruce a mám dojem, že to začíná leptat sklo…

 117. Pan ze 141 je kontroverzní osoba jedině v případě, že slovo kontroverzní přesně vyjadřuje pravdomluvnost Paroubka, podnikatelské metody Kočky, poctivost Ratha a politické metody Putina.

 118. Tak ještě jeden pokus pro večerní osazenstvo:
  „V sobotu 22. září 2012 pořádáme další ročník Aerojízdy v Černošicích. Jako již tradičně na Vás čeká výborné pečivo z Mokropeské pekárny, swingový orchestr, poznávací jízda po okolí s návštěvou muzea a snad i dobré počasí. Výbornou náladu si každý jistě přiveze s sebou. Máte-li chuť, přijeďte se zúčastnit.
  Program:
  9.00 – 10.30 – příjezd do Černošic na parkoviště u Club Kina, Fügnerova 263,
  občerstvení
  11.00 – odjezd na poznávací jízdu po okolí v délce asi 60 km
  14.00 – 14.30 – návrat na parkoviště u Club Kina
  14.00 – 18.00 – kulturní odpoledne (živá hudba v rytmu swingu, pokecání, občerstvení apod.)

  Jedno místo v otevřeném voze k dispozici . Zájemci hlaste se na známý mail.

 119. Šumaváku, no vidíš, to mě nenapadlo. Ale my trvrďáci se cachtáme v té studené.

 120. 143 A místostarosta za ODS ho zase pustil k moci 🙁 Více ve švihákovi lázeňském.

 121. Vy tady o kručení ve střevech, ale vyčkejte věcí příštích. To bude teprve sranda- Podle AFP, která uveřejnila prohlášení Nabila al-Arabiho, se Liga arabských zemí, Organizace islámské konference, Africká jednota a EU blíží ke společné dohodě, která by měla kriminalizovat blasfemii Islámu a urážku náboženských figur. Nevím jestli si Nabil jen nenablil, ale AFP má obvykle docela dobré zdroje ze Středního východu.

 122. 2 ptakopysk ad 89 – „gesto Velkého Rozsévače“ – já měl tu příležitost ho dnes vidět několikráte… To gesto mi spíše připadalo: „Pánové, takovýhle, měla kozy. Nekecám…“

 123. Ad 40 – termín „legislativní vyoknění“ je fajn, to mně pobavilo nemálo.

  Nicméně by mně fakt zajímalo, kdo ze zde přítomných policistů, státních zástupců, soudců či jiných úředníků by byl ochoten bránit nějakou občanskou svobodu „až do hrdel a statků“ – zpět, to bych toho chtěl moc. Řekněme tedy až do rozvázání pracovního poměru.
  Například podle scénáře:

  1. Občan X legislativně vyokní několik obzvláště odpudivých legislativců, kteří si následně pádem z okna rozbijí lebku.
  2. Policista A, který má trestný čin vyšetřit prohlásí „V tom nejedu. Měl pravdu ten chlapec a udělal dobře.“ a podá výpověď.
  3. Státní zástupce B, který má rozhodnout o trestním stíhání prohlásí „Co na tom chcete stíhat ? Je to banda blbů a měl jich vyoknit víc.“ a podá výpověď.
  4. Soudce C, který to má soudit prohlásí „Na tom není co řešit, je to projev občanské neposlušnosti a na ten má každý občan podle Ústavy nárok. Tak obžalovaného umejte, oholte, oblečte, finančně odškodněte a ať je do večera doma u rodiny.“ a podá výpověď.

  Sorry, ale dokud k něčemu takovému nedojde, je mudrování státních zaměstnanců nad nespravedlností státu poněkud kabaretní a zhruba srovnatelné s režimem schválenou televisní satirou ve které Šimek a Krampol dumají nad neutěšeným stavem československých silnic ve stylu:

  „Například na celý okres máme jenom dva brigádníky. A to ještě jeden z nich v pracovní době pořád pije.“
  „A co dělá ten druhý ?“
  „No ten mu přece nalévá…“

  Kdysi jeden můj velmi oblíbený autor v jedné ze svých knih shrnul podstatu problému velmi stručně, jednoduše a geniálně. Dovolil bych si volně citovat – „Temnota sama o sobě je hrozně slabá. Sílu jí dává jen nepřítomnost světla. Kde svítí světlo, nemá temnota šanci a musí se skrývat ve stínech. Ale vždycky tu byla, je a bude.“

  Se státní zvůlí je to naprosto stejné. Pro vítězství zla bohatě stačí, když slušní lidé nebudou dělat nic.

  Abych to převedl do praxe. Energetické štítky na budovy jsou fuj. Až někdo potkáte nějakého státního úředníka, který dal ze státní služby výpověď právě proto, že se na tom fuj nehodlá podílet, dejte mi vědět. Já bych si udělal čárku, že je alespoň jeden „spravedlivej“ 🙂

  No a teď si zase na delší dobu sednu na ruce.

 124. dobré dalěí zasránov nealkoholické kotlince přeji zpoza móře

  Vycestovaf v pon+lí popoludní dnes jsem se konečně dostal na interfernet. pčesun byl dlouhý, předlouhý, skoro 27 hodin a tak jsem se celý úteerek restauroval, a to nejenom z csty samé, ale i hrůzného zážitku, kdy v Novém Yorku mne ve výstupní hale minul nejlepšé a jeiný bezpartajní komunista premiér a prezidentský kandidát sice úpln+ bez brady, zato však s vystouplým prominentním ohryzkem a ještě prominentnějšímím heblem.

  Pokud to tedy nebyl On osobně páchající fundraising pro presidentské volby nebo jedoucí za Barákem Hussejnovičem pro zaručené rady jak vyhrát volby, pak to byl jeho dvojče brácha. NIKDO JINEJ TAK VOŠKLIVEJ BEJT NEMŮŽE.

  Šumavákovi přeju, aby jeho žebra nebloudila pod (jeho) pasem a aby alespoň jeden z jeho komoňů dorostl do velikosti vypaseného clydesdalea, nebo holandského tažného plemena, ku shazování jezdce nejen neochotného, ale hlavně neschopného.

 125. Omlouvám se za všechny překlepy,ale mezi popíjeným Fernetem a pozdní hodinou (jsem stále ještě duševně na středoevropském času)mi to lépe nešlo.

 126. pavle zdar….presne tak to je. jenom reci a skutek utek.
  dej vedet kolik tech lavic do kostela chces. kdyz uz tedy vime, jak s tim lostelem nalozit. A za ten Tvuj 151 sahnu do opravdu vyzrale hromady dreva…. 😀

 127. Dobré ráno.
  Pavle, ta 151 je hezké čtení, takové úderné. Ať konají jiní, ať se ukážou. A co v té věci uděláš ty? Co tvůj soused, kamarád? Mně se líbí, jak se tu brble na státní zaměstnance, chce se po nich, aby bojovali s politiky a dávali na špalek svou existenci, ale ti, kdo to požadují, budou dál jen glosovat.
  No, žádost o rozvázání pracovního poměru jsem podala v úterý, takže dávat výpověď ve středu mi přijde poněkud nesmyslné. A ve věci těch štítků jsem cosi podnikla. Jako občan, nikoli jako státní zaměstnanec.

 128. Dano, Pavel napsal totéž, co se tady objevuje již nejméně dva roky a při tom se dokázal vyhnout kroužkům pro děti.
  Tvůj dotaz není korektní, protože Pavel není státní zaměstnanec.

  V sobotu se pojedu podívat na tvůj kraj z blízka, Trasa Spálovský Mlýn a okolí.

 129. No ono zase kdyby to nedělali tihle státní úředníci, mohl by to vzít někdo daleko, daleko horší … A někdo to dělat musí.
  Včera jsem se večer díval na NatGeoTV, a celý večer tam šly reklamy na Středočeský kraj … Prý skvělá kuchyně a turistika. O hejtmanovi nic. 😉

 130. Martine, ty pojedeš Mlýnici? No potěš! Ten stoupák se jde i pěšky špatně. 🙂
  Možná se potkáme.
  Ostatní nemá cenu dále rozvádět. Každý vidí problém ze svého hlediska a možná má každý pravdu.

 131. No jak jine hledisko…. Kdyz mam problemy se zamestnavatelem, odchazim….. Kdo zamestnava pater naroda? No preci stat a tak plati to predesle, mesouhlasim, nechci, jsem nespokojen….. Odchazim. Pokud jsem zamestnancem a brblam , ze nesouhlasim, nechapu, protestuji….a presto zustavam v praci, je nekde chyba…… Tedy chyba, neni to chyba, jen to brblani a nadavani je smesne. No a kdyz nemam rad hrncove party tak tam proste nechodim.

  No a ted se zeptam do plena….. Jak to bude s tim „novym“ starym alkoholem. Chapu likerky, ze maji dostat nova osvedceni. Tam se „narizeni“ da udelat. Ale copak mam delat ja, kdyz mame sarze prekontrolovane a atesty hotove. Musime i my si opatrit nove, aby to bylo mozne legalne prodavat, nebo se budou uznavat ty stare? Jo a prukaz puvodu alkoholu je velmi usmevny…. Protoze se da vsechno ocurat. Kdybych chtel, piseme i cislo pozemku a stromy, kde to bylo sklizeno…. Kdybych nebyl poctivej, tak tam neco „dam“ a je vymalovano….. A to sMe budou delat jini. Jestli spis nemysleli doklady….. Faktury, dodaci listy…… Bezdluznosti….. A mnoho dalsich. Ale to preci uz ted musi taky byt, ni?

 132. Šumaváku, k té tvé 140
  takže bude s kalouskem abstinovat nejen celá republika, ale celá unie 🙂

 133. Kdyby by se mělo vše „staré“ zkontrolovat (i když si fakt neumím představit, jak), státní orgány činné v této věci by měli jet 24 hodin denně, aby byly napáchané škody co nejmenší… Když už to teda stát tak kolosálně podělal.
  Docela chápu, že je pro tu bandu těžko pochopitelné, že nevyrábíš + neprodáváš = neexistuješ, ale už nějaký budíček už by to chtělo.

 134. Dobrý den. Pavel měl ostrý šleh, chválil vyoknění. Z hlediska vyššího principu mravního … defenestrace naší zemi nic dobrého nepřinesly. Ani první, ani druhá.

  Kdyby se Pavel zeptal, zda znám bývalé státní zaměstnance, kteří raději dali výpověď, než by jednali nečestně, tak znám a vážím si jich. Václav Jakl je jedním z nich. Je jich více a jsou někdy i taháni před soudy, otírají se o ně v novinách, dostanou přes hubu v průchodu…

  Dana se ptá, co dělá Pavel – nebo já – proti lumpárnám loupežníků z povolání. Podle pravidel jim dávám zabrat je nejlepší odpověď.
  Čím jsem starší, tím více jsem proti revolucím – byť pravicovým – a proti revolučním řečem.

 135. Noname, ja to pochopil tak, ze se to proste musi nechat znova otestovat. To jako budou otevirat vsechny lahve? To si nedovedu predstavit, zvlast kdyz nektere lezej uz deset let a prave proto, ze jsou neotevrene se jejich cena znasobuje kazdy rok….. Je to divne. Zvlast kdyz to nedelame z lihu.

 136. To je přece nesmysl, otestovat každou láhev. To nejde. A i podle mne má seriózní firma výrobu včetně laboratorních testů zdokumentovanou tak, že by neměl být problém doložit, že je vše OK.
  Ti, co kšeftují načerno žádné papíry nepotřebují, ani staré, ani nové. A důkazy jsou už pryč, ti, kdo nakoupili načerno už povylévali …

 137. Nickname, nepodílet se na věcech, se kterými bytostně nesouhlasím není revoluce.
  Jak psal PK, když nebude nikoho, kdo bude nesmyslné nařízení vyžadovat a trestat, bude nesmyslné nařízení k ničemu.

 138. A toto je z Viditelného Macka:
  Myslím, že se nyní v plné výši projevuje zvrácenost státní správy: nejvíce energie se věnuje zabránění „jiným způsobům nabízení alkoholu“- a tak policie, celníci, a zbytek státní správy se věnují lidumilné buzeraci, kdy požadují předělání nápojových lístků, likvidaci reklamních letáků a sejmutí billboardů od dálnic kvůli propagaci alkoholu. Pak asi nezbyde energie na stažení metylalkoholu z oběhu- což jsem si původně myslel, že je hlavním cílem zavedené prohibice.
  Pokud pan ministr Heger není schopen tomuto idiotskému výkladu jeho nařízení zabránit, asi nemá státní správu pod kontrolou, a měl by, společně s tzv. pravicovou vládou, za tohle levicové řádění odstoupit.
  Přesné.

 139. 159 Jirko, brblat u kafe nebo u piva a zůstávat na fleku z hlediska vyššího principu mravního nelze 🙂 Ale zase nemůžeš chtít po Daně, aby šla ručně srovnat pana K. Na toho by stěží stačil docent Skála.

 140. k 148
  Dušane, nevadí, vrátíme jim minaret v Ledenici a dobrý 🙂

 141. No ale to není ani nebyl skutečný minaret, divano, to je jenom „atrapa“. 😉

 142. Ale zase, kdyby se jim přihodilo 60 mld. korun, omluvu za Vídeň a vyškrtnutí Sobieského z dějepisných učebnic …

 143. NoName, ale vrátit se může, ne?!
  je to stejné jako ty jiné církevní restituce 🙂

 144. Dano, tak dlouho mě každý děsil vyprávěním o Oderské Mlýnici, až jsem se rozhodl si ji vyzkoušet. Někde v tom kopci bude i moje žena. Výškový rozdíl 150 m na délce 1,5 km – to mi vychází na průměrných 10%. Takových kopců máme v okolí několik. Tak uvidíme – nebojím se.

 145. Ahoj!
  Martine, nezapomeň si vzít žvýkačku, aby Ti při tom stoupání nezalehlo v uších… 🙂

 146. á, šumaváku, koukám, že už píšeš z koně (= že už je ti líp) 🙂

 147. Bodré podoledne, zdá se, že zažívání v richtiku, samoléčba zabrala.

  Jak sleduju počínání tuzemské vlády a zprávy z Brusele, abychom si neříkali „Jo, to za Husáka byla nějaká svoboda“ a „Zlatej Brežněv“. Teploměry, žárovky, prohibice, jednotná cigára, pak jednotný chlast (když to navrhují pro cigarety, proč ne pro alkoholické nápoje, bude jednotná lihovina standardizované chuti, ve standardizovaném obalu s lebkou a hnáty a varováním co všechno hrozného způsobuje, jednotné standardizované pivo a jednotné standardizované víno, nanajevýš jedno bílé, jedno červené). Stejné omezení i pro nealkoholické pivo včetně zákazu jeho prodeje do věku osmnáci let aby si mládež nenavykla na pivní chuť. Zákaz zobrazování tabákových výrobků a alkoholických nápojů a jejich konzumace ve filmu a v literatuře. Jednotné automobily jednotné černé barvy a s omezenou rychlostí a náležitě nepohodlnými sedačkami aby to nesvádělo k ježdění, samozřejmě bez klimatizace a čehokoli co zpříjemňuje jízdu, s povinným pětiminutovým varováním před všemožnými riziky včetně ekologických, odrazujím od jízdy, včetně vyobrazení tragických důsledků nehod, přejetých zvířátek a broučků rozplesklých o čelní sklo, jednotné obrazovky do domácností s úhlopříčkou nejvýše dvaatřicet palců, kvůli úspoře energie, veškerá telekomunikační zařízení s cenzurním software znemožňujícím závadnou komunikaci s nepovoleným obsahem, jednotné oblečení pro potlačení sociálních rozdílů tak jako ve školách, jednotný Eurovčan. Taková fešácká Severní Korea.

 148. Zdravím, jéžišmarjá, Schumachere, nepište tady takový řeči, vždyť víte jak to chodí…. Vy to napíšete, někdo si to přečte a příští týden to vyjde ve Sbírce zákonů.

 149. No Schumachere…. Chtit samozrejme mohou, my si taky sem tam neco chceme. Jde jen o to, jak a kym by to prosadili a dodrzovali….. Jiste se do mne pustite, ale byli bychom v kotline prvni, kdo by to prosadil a tech par kverulantu a nebojim se rici, zoufalcu a agentu, se bude muset prizpusobit.
  Mimochodem, nevim jakou roli ma. V posledni dobe prezident, ale misto jezdeni po Italii mohl mit uz pet tiskovek, kde by rozdupal vubec celej system prohibice a rekl, ze to je na houby protoze….. To uz bych stal u brany s tema kyjema a polonahejma chlapama a pomahal nabijet hradni strazi, ze az pojede ten jedinej vladni transporter zabrat hrad, ze aby byli pripraveni….. Misto toho jsem cetl jen jedno ubohe vyjadreni…. To i MaYda mela vice a razantnejsich prispevku. A daji se vuglem jiste lepe vyhledata jsou „vyse“ 😀

 150. A nebudu se bat rikat, MP mi promine, ze pan prezident je takovej lepsi domovni duvernik….. 😀

 151. jo žárovky, tak jsem tu už psal, v Řecku stojan v prodejně, pěkně seřazené všechny velikosti a patice, 40, 60, 75, 100 a 150W.

  To víte, Brusel.

 152. Dobré dopoledne,

  tož láhve se dají otestovat tak, že se otevřou, ochutnají a kdo přežije, tak měl láhev se správným chlastem. 🙂

  taková ruská ruleta, vedlejším efektem by bylo snížení stavů ve státní a zejména celní správě. 😀

  Samozřejmě žertuji, souhlasím s Nicknamem, že fyzická likvidace nic neřeší a revoluce vynese nahoru obvykle v konečném důsledku ještě větší ksindly.

  Jinak, schumachere, když kupuju v superhyper nealko pivo a platím u samoobslužné pokladny, musí mi nákup schválit obsluha, jako kdyby šlo o pivo alkoholické.

  Jo a místo jídla výživové tablety s optimálním složením. To by tak bylo, aby si jeden huntoval zdraví tím, že žere, na co má chuť.

  Ad energetické štítky : Samozřejmě je děláme. tedy já ne, já to neumím, dělá je kolega. MYslíte, že by něco vyřešilo, kdyby řekl, že to dělat nebude, neb se na tom nechce podílet? Když si ho klient objedná, protože ho potřebuje , aby dostal stavební povolení? nebo – do budoucna – aby mohl prodat barák?

  Ono to obvykle není tak jednoduše černobílé.

 153. Jirko, neblbni, ty si napíšeš, že jen jedno ubohé vyjádření a i za to dostal hned v tisku i v tlači po ušách. I Nečas si kopnul.

 154. „To i MaYda mela vice a razantnejsich prispevku. “

  A tos myslel jak, Jiří? To je nějaký měřítko? A proč bych neměla mít razantní příspěvky proti něčemu, o čem si myslím, že to je blbina?TYs jako očekával, že prohibici budu schvalovat?

  V tom případě odpusť, že jsme zklamala Tvá očekávání a smiř se s tím, že se ne vždycky budu řídit tím, co si Ty myslíš, že si myslím.

 155. Pochválil? Tak to bych se měla nad sebou zamyslet, NoNAme 😀

 156. jste nějaký nervozní, lidi, měli byste si dát paňáčka:)

 157. Správný (koloniální) gentleman až po setmění.
  Působit si setmění během dne je mimo tyto zvyklosti. 😛

 158. Tak MaYdo, samozrejme ze jsem pochvalil…. si proste razantnejsi, nez pan prezident a to ja dokazu ocenit….

  Martine, kopnout si muze kazdej, to je jasne, vzdyt je to demokraticke, jen mi pripada, ze uz nepotrebuje bejt se vsema za dobre a mnozi rikali, ze ve druhem obdobi se do toho poradne opre a ja furt nevidim zadny rozdil, mezi tim co delal poprve a co podruhe. Treba ale ma jine zajmy a vim, ze si nase palenky nepotrpi, to je fakt…..ale jako omezeni trhu a dementni statni zasah, to by ho snad mhlo „popohnat“ ne? Jestli se tedy spis neridi hlasem vseholidu tak v tom pripade to chapu, nebot vseholid taky rika, ze prohibice jo, dokud mam ve skrini nejake zasoby…..

 159. 188 Jirko, třeba je omezený časem / možnostmi. Není všemohoucí.

 160. Nickname, tentokrat uplne bez legrace……. Je nekde neco „lepsiho“ ze se nemuze vyjadrit na bohapuste radeni statu? Jak je to dlouho? Pul hodiny od zacatku? To bych chapal……

 161. Jirko ,a co si teda myslíš, že by Klaus měl udělat nebo říct?

 162. http://www.klaus.cz/clanky/3189
  Pan prezident nemůže říci o mnoho více.

  Představte si:
  Pan prezident si pozve pana premiéra, pana ministra zdravotnictví, financí, vnitra a promluví k nim:
  Volové, kdybyste nechlastali a za ušetřený peníz koupili švihadlo a potýrali své tělo, tak by vás takový kraviny ani nenapadly.
  Něco takového si představujete?

 163. Čekal jsem, že se Klaus vyjádří dříve, ale to co řekl je myslím docela jasné a jednoznačné.

 164. http://zpravy.idnes.cz/prozrali-jsme-to-proflakali-zlate-casy-v-evrope-skoncily-rekl-kalousek-13h-/domaci.aspx?c=A120920_113209_domaci_kop
  Ministr financí zdůraznil, že i když balíček projde, zůstane složená daňová kvóta kolem 35 procent. Není tak podle něj pravda, že celkové zdanění poroste. Nesouhlasí ale ani s tím, že by měl stát přerozdělovat méně peněz. „Nemůžeme mít rumunské daně a švédské veřejné služby, jak by si to představovala ODS,“ řekl Kalousek.
  Je to fakt debil. Celkové zdanění neporoste. Matematický zázrak !

 165. Nickname,

  Já si neoředstavuji nic. já si myslím, že hlava státu stejně nic víc nemůže, ani nemá pravomoci k tomu, aby dělal něco víc, než prohlášení.

  Když už teda musíme mít ke kdečemu prohlášení hlavy státu. Asi tradice z dob MAsaryka, kdy prezident tatíček nabádal dítka k mytí studenou vodou 🙂

  Ale Jirka je s jeho konáním nespokojem, takže by mně zajímalo, co by měl Klaus udělat, aby byl Jirka spokojen. VYkoupat hegera ve Vltavě v koši? Popravit Kalouska? VYpít demonstrativně před kamerami láhev nekolkovanýho rumu?

 166. „Bez tohoto zvýšení daní nejsme schopni dělat konzervativní politiku,“ tvrdil ministr financí o balíčku, který vláda předložila už podruhé a spojila s ním důvěru vládě.

  Tahle myšlenka velkého finančníka by taky neměla zapadnout.

 167. Vite, ja jsem si predstavoval asi nasledujici….. Mozna protoze tomu nerozumim…..ze zavola do verejnopravni TV, ci TV hovna, nebo jine a rekne…. Mam zasadni prohlaseni k dnesnimu politickemu rozhodnuti vlady. Budu u Vas o pul osme a tak se pripravte…. Pak precte, ci rekne vsemu svemu poddanym, ze nejen ze nesouhlasi s prohibici jako takou, ale ze se vlada totalne zblaznila a ze pokud s tom obcane neco chteji delat, necht se zamysli, koho priste volit. ….. Ja vim , je to velmi mnoho a prezident si to jiste nemuze dovolit, ze ano.
  Ja jsme opravdu rozhorcen tim, jak se politici chovaji a jak z Vas, nas maji blbce, protoze je nikdo nekonfrontuje s tim, jaci jsou to primitivni blbci bez zabran. Ale na druhou stranu, kazdy z nich je jiste tak schopny, ze se vrhne do podnikani a neco po volbach predvede. Jsem nastvanej, protoze a jelikoz…..ostatne jsem posledni dobou na ne nastvanej celekm permanentne, ale tentokrat mi dali do ruky padnej duvod…..

  Jo a pozor, nedodal jsem odhad sklizne pro zimni ovoce a urad uz zahrozil. Je sice uplne jedno, jestli tam napisu kilo, nebo sto tun, proste kolonka neni vyplnena. Je jen skoda, ze nikde jinde odhad znat nechteji, ale ani nechteji znat to co jsem opravdu sklidil.

 168. 199 Jirko, ale takto by musel pan prezident vystupovat denně. Každý den se vyhodí do luftu miliarda chechtáků, aby se mohlo jet dál. A pak už to nikoho nebude bavit.
  Zkuste si představit, že před někým vystoupíte – např. ve vašem klubu zahrádkářů – a řeknete, já si přečetl uzávěrku a zjistil jsem, že přeceda krade.
  Lidi vás budou mít za někoho:
  a) kdo se vytahuje, že umí číst a počítat
  b) kdo by kradl, ale teď ho přeceda nenechá
  c) kdo se chce udělat zajímavým, a jenom zdržuje před obědem
  d) kdo pomlouvá zahrádkáře a proto je to lump. Na něj pozor.
  e) lidi vás budou milovat, že jste zachránil jejich peníze.

  Která z možností je správně? Ze zkušenosti odhaduji, že a-d, všechny najednou. A stejně je na tom Klaus. I když si hlasivky zničí, tu lavinu blbosti sám zastaví těžko.
  A proto jsou tu Svobodní a Mirek Dušín 🙂

 169. Tak nějak nevím, jak souvisí stěhování z Hradu s pančováním chlastu, ledaže by tam měl Jakl tajnou palírnu 😀
  Asi ve Zlatý uličce, tam bydleli vždycky alchymisti.

  A umíš si předastavit, Jirko, kolik lidí prezidentovi spílá, protože :

  1 – nepodpořil prohibici jako jediné správné opatření
  2 – neodsoudil hostinské za nemravné zisky
  3 – vevyzval národ, že chlastat se nemá a k celostátní dobrovolně povinné abstinenci
  4 – tvrdí,že selhal stát a ne že za to může neviditelná ruka trhu
  5 – nepodporuje Unii ( s metanolem, to nemá nic společného, ale říct se to musí)
  6 – prostě proto, že je to Klaus ( viz bod 4)?

  není člověk ten, aby vyhověl všem a platí to i pro hlavy států….

 170. Zato ze z nas politici delaj blbbce si muzeme sami. . . A ze by to za mne mel resit prezident jsem si nikdy nemyslel, on totiz nema ty moznosti jako nekdo, kdo ma moznost vladnout dekretama. . .holt opravdu neni monarcha. I kdyz monarcha typu šlafnberka by me spise to nechal vyžrat- v tuto chvili patri mezi ty, co na mne vystrkujou zadel.

 171. Asi nemám ten správný zápal pro věc, ale je mi naprosto jedno, co si Klaus o řešení chlastové krize myslí a nepožaduji po něm, aby se k ní vyjadřoval, nemyslím, že by jeho vyjádření mělo nějaký smysl, nejde o celonárodní katastrofu typu „Spadla dětská motolská nemocnice a pohřbila pod troskami všechny pacienty i personál“. To bychom za chvíli mohli chtít, aby se prezident vyjadřoval i k tomu, že staré Blažkové někdo ukradl peřiny.
  Navíc vše, co chceme dnes se nám zítra vrátí- chcete skutečně poslouchat za rok Fischera nebo Fischerovou, jak mudrují nad každou ptákovinou a zasahují do všeho?

 172. myslim ze pan preziden muze rict a kdyz dostane od kalouska na frak.
  tak se vyjadrit znovu.
  jinak tam je sprominutim na hovno

 173. ze by celonarodni katastrofa byl spadlej motol nas na morave ani nenapadlo 😀
  myslim ze by to byl druhej nejvetsi svatek po metodejovi s cirdou 😮

 174. V Motole dělá víc moraváků a moravaček než v Brně, pasacku. To jste pěknej kanibal.

 175. simone
  a) nikdo nechce zastani jen kdyz uz tam je at dela neco potrebneho
  b) pater ma byt zmensena a delat jen co ma smysl a ne blbosti a otravovani lidi. to neodporuje a)

 176. andy – deti jsem jiz odvolal za to sry.

  no moravaci co jedou delat do motola mi jsou ukradeni jako ti co delaji u svate anny 😀 ( mozna trosku vic)

  pravdou ale je ze kdyz spadnou bohunice nebo motol tak to jako narodni katastrofu brat nebudu.

  joo to kdybby spadla strakovka

 177. Ale to prece jak tady ctu zadnej oud patere nedela tak pro zrovna prezident?
  To je takova dojemna nadeje jeste z dob fojdalismu. . .

 178. Vite, ja Vam rozumim, co rikate, ale potom nerozumim tomu, proc je tu neustale placan po zadech ten co na tom Hrade bydli, ze jim to zas dobre rekl.
  Ale to je v podstate jedno. Od nejvetsiho zastance neviditelne ruky trhu jsem ocekaval to, ze vyuzije nahravku na mec. Asi si to nechce s nikym rozhazet.

  No a koukal jsem na zpravy, co je noveho a zaujalo mne zase a opet to, ze mluvici hlavy a i policje a statni zastupec zaujate mluvil, ze dopadnou toho, kdo do toho piti ten metylalkohol pridavaj. Zblaznil jsem se ja, nebo oni, kdyz jsem presvedcen, ze do piti nikdo nic nelil, ale proste to byla spatna dodavka? Jak to tedy je?

 179. Plácán je proto, ze „jim“ to opravdu dobre rekl, akurat ale nic to nezmeni a vysldek neovlivni.
  Az zase neco rekne takhle dobreho, opet ho poplacam- proc ne?

 180. Ale Jirko ppa, říkat přece můžeš, co chceš a můj respekt k osobě pana Klause s tím nijak nesouvisí. Tvojó dělo.

  Včera mně volal kámoš, že jakýsi zábavný homunculus v hospodě tvrdil, že slyšel kdysi pana Klause prohlásit, že je zastáncem neregulovaného trhu. Zda-li mu můžu poskytnout rychle nějaký argument, že je takové prohlášení pitomost. Tak jsem říkal, že jsem nikdy pana Klause neslyšel zpochybňovat monopol centrální banky na tisk peněz. Tím je tvrzení o „neregulovaném trhu“ zneplatněno. Kromě toho, neexistuje žádný důvod, proč by zrovna peníze musel tisknout stát, stejně jako neexistuje, proč by měl stát dělat cokoli dalšího.

  Ale takhle je to s jeho osobou stále, ať řekne nebo udělá cokoli, tak je zatracen. Etatisy za ničení „výdobytků socialistické revoluce“ a z druhé strany za malou aktivitu při ničení téhož. Vyplývá z toho (podle mého názoru) jen fakt, že všechny ostatní figury na politické scéně jsou (v nejlepším případě) třetiřadé. Stejně všichni čekají, co řekne Klaus, aby mu mohli spílat. Takže jsem upřímně zvědavý, co budou flustráti (tím rozhodně nemyslím Tebe) dělat za půl roku nebo kdy mu končí mandát.

 181. Šimone, když národ nechce prezidenta, ale tatíčka….

  To je nějakejch řečí o svobodě jedince a když se něco stane, tak najednou čekáme, že se k tomu bude vyslovovat kde kdo a prezident především.

  No, já to říkám pořád, že nejlepší prezident je žádnej prezident.

  A tomu, nenechat ze sebe dělat blbce, ať už jde o politiky nebo kohokoliv jiného, by to možná i prospělo. Mohli bychom být příjemně překvapeni, že to jde i bez tatíčků, spasitelů a světců v čele národa.

 182. Modry ptaku, dobre, beru….. Mas v podstate pravdu, ze je zivot kratkej 😀
  Nepodcenuj frustraty, vzdycky se da neco, ci nekdo objevit….

 183. Ad 216 : test: kdo je autorem tohoto výroku: „Všichni jsou blázni, jen já jsem letiště“
  1. Viktor Vasiljevič Šeremetěv
  2. Artur Hailey
  3. Václav Havel

 184. “ co budou flustráti (tím rozhodně nemyslím Tebe) dělat za půl roku nebo kdy mu končí mandát.“
  No co, tvrdit, že za vše může Klaus a dědictví po něm. Což už konec konců dělají dnes, když už má celkem prd vliv. Že prý může za atmosféru a zákony …. Ty „špinavé peníze“ neznal a tím vše začalo, ze (socialistických) Mirků Dušínů se stali zloději a tuneláři …..
  Ukázky na libovolném webu …..

 185. Modrej, nevím co budou dělat za půl roku, ale později leckteří z nich na něho budou vzpomínat s pohnutím a se slzou v oku.

 186. Aerokarle, to je v Ústavě neuvedená funkce prezidentského úřadu. Plnit funkci státního hromosvodu.

 187. Dobré odpoledne,
  nevíte někdo, co ten Kalousek konzumuje?
  Bez tohoto zvýšení daní nejsme schopni dělat konzervativní politiku prohlásil nejlepší ministr financí ve střední Evropě.
  Z následujícího plyne, že má také docela dlouhé vedení. Prožrali jsme to, proflákali. Zlaté časy v Evropě skončily. Ale pokud to myslí vážně, pak je to od roku 1993 taková hezká první vlaštovka…
  Odhaduju to na ještě tak dva, tři roky, než mu dojde, že zvyšování daní nad hranici danou Lafferovou křivkou není pro ekonomiku nic zdravého.

 188. Já Ti nevím, Schumi, on Klaus hromosvodil už před presidentováním. To bude spíš nějaký jeho osobní rys (nebo rys jeho vášnivých kritiků).

 189. AK – člověk s vlastním názorem, který se navíc často ukáže jako správný, je mainstreamu hrozně protivný… 😉

 190. Také z toho mám ten dojem. Ale poslední dobou i stále častěji dojem, že blbne.

 191. každá hlava státu je hromosvod – proto se s ním dělají takové štráchy, bydlí na Hradě, má nadpřirozený palec, kterým tě dokáže pustit z kriminálu…Prezidentování není jen zábava, večeře zadarmo a právo 1.1. v televizi plácat co si zamanu. Kdyby to tak nebylo, mohl by jeho povinnosti zastávat klidně i chlapík ze třetího patra v paneláku, co jezdí do fachy tramvají.
  Havel dostává dodnes takové kapky, že se o nich Klausovi ani nezdá.

 192. Ptakopysku, Kalousek všechno tohle ví. Problém je v tom, že je omezený zákonnými politickými mantinely a plní nějaké politické zadání. Každý sice ví, co by se nemělo, jenže už ne co by se mělo.

 193. tak jestliže nejlepší ministr financí, ve funkci ani nepamatuji, řekne:
  „Prožrali jsme to, proflákali. Zlaté časy v Evropě skončily.
  očekával bych, že se ještě na tiskovce omluví tím, že se zastřelí.

 194. Schumi,
  Kalousek je v tom případě materializovanou, krystalicky čistou esencí rčení „Vědět ještě neznamená umět“

 195. Jirko ppa, nikoli fRustráti, ale fLustráti 🙂 To jsou ti frustrovaní, kteří kolem sebe stále flušou. Vidí stále mizérii, protože žijí mizerné životy a nevědí, co s tím. Tak alespoň svoje mindráky házejí na jiné.

  AeroKarle, to je zřejmě realistický odhad budoucích dějů.

 196. Ano, je to pěkné. Zajímalo by mne, zda autora napadlo dát ty prachy kamarádovi v gyrosárně, ať to v den splatnosti zaplatí a pro jistotu ho vybavit plnou mocí. I když možná že v Řecku podobně jako zde chtějí na každou kravinu plnou moc s apostilou.

 197. Ptakopysku, jenže ono to pokračuje tak, že umět neznamená smět.

 198. Šumaváku, Kalouskovo „Prožrali jsme to, proflákali. Zlaté časy v Evropě skončily“ je trefné. Není to důsledek jenom posledních dvaceti let a příčiny jsou hluboce systémové a civilizačně komplexní. Rozhodně nejde o to, jestli tahle daň bude o pár procentních bodů taková a jiná maková. Kalousek lavíruje jak mu dovolí bariéry. Neznám ministra který by dokázal říci „Státní finance jsou v prdeli a já s tím nic nesvedu, protože do došlo tak daleko, že s tím v těhle politických mantinelech nikdo nic nesvede. Tak to budeme nějak hrnout před sebou až se to všechno posere a někdo to bude muset řešit od začátku. A pro ten případ se připravte na to, že bude hrozně zle, protože dobře už bylo.“

 199. Já s tou ošklivou krávou nesouhlasím. Zrovna dělám rozpočet plateb jednoho maličkého bytového družstvíčka a návrhy přicházející od členů jsou tak šílené, že by zkrachoval i kibuc v dvaapadesátým, kdyby v něm byli. Jeden bydlí v přízemí a tak myslí, že by neměl platit stejně jako ten pod střechou, protože střechu nemá…no to ani nemá cenu rozebírat dál. Přesvědčit je samozřejmě úlohou představenstva, což ovšem bez lobbování nejde.

  Já jsem pro to zavést ekonomickou tyranii- daně na hlavu a k tomu maximálně daň z nemovitostí s tím, že kdo nic nemá, nerozhoduje. Pevnou částku administrativy bez možnosti navýšení a konec se všemi aktivitami typu „potřebujeme hřiště-kašnu-nový sw pro evidenci psů-kancelář-upgrade sw na evidenci košů na odpadky-sochu státníka“.
  A samozřejmě žádné politické strany ve vedení měst a obcí. Všichni straníci automaticky ztrácí právo být voleni.

 200. Schumi, takže minfin (Kalousek) a spol už je jako socialismus: Také řeší jen problémy, které by bez jeho existence vůbec nevznikly….

 201. Uf, no vcera odesla dodavka do Alp, na celou zimu. Myslim, ze to bylo asi tak za pet minut dvanact…. Neskutecna klika….nastesti je uz vse na miste. Prisli bychom o klienty. Ti blbci si neuvedomujou co jedna jedina veta zpusobi….. Uz jsem z toho „boje o zrno“ unavenej…..
  Muzete mi nekdy vysvetlit proc legalni a provereny vyrobce s tradici, to vodnasi za magory co chtej chlasta levne?

 202. Ostatne povest je uz stejne poskozena….. Kolik ze dostal za tu krevni plazmu?

 203. Sak ja vim, bylo to jen takove povzdechnuti Andy….. Jsem holt rozvrkocenej….

 204. Jirko, tak něco z jiného soudku k rozveselení:
  takhle nějak má vypadat restaurování obrazů 🙂

  Španělská důchodkyně Cecilia Gimenézová, která se proslavila amatérským přepracováním Ježíšovy fresky v malém městě Borja na severovýchodě Španělska, chce část peněz, které kostel vybírá od svých návštěvníků. Tvrdí totiž, že si zaslouží autorský honorář. Její dílo připomínající opuchlého ježka totiž do městečka přilákalo davy zvědavců.

  http://zpravy.idnes.cz/spanelska-restauratorka-si-chce-vydelat-fd7-/zahranicni.aspx?c=A120920_171252_zahranicni_maq

 205. jo a je to tady…… Vanoce jsou v hajzlu…. uz se rozcilovat nebudu, nema to cenu a hlavne, kazim si tak celkem fajn zivot…..

 206. pane Tucnaku, ta pani je bajecna. 🙂

 207. Báječná, no. Tak paní jsem neviděl, ale jestli vypadá jako její obraz …
  Ale na druhou stranu má pravdu: kostelu vzrostla návštěvnost 🙂

 208. tak ono je lepší, když si vývoz zakážeme sami než aby dostala EU možnost sama zakázat dovoz, to by pak mohlo trvat klidně pět let. Páteř je sice debilní, ale nemá zájem ničit české podniky v rámci konkurenčního boje, dělá to jen jako vedlejší produkt dobra.

  Chladnou hlavu, Jirko. I když uznávám, že až se zase dočteš, že „snad kvůli okurkám nikdo nezkrachoval“, tak na trochu vzteku budeš mít nárok.

 209. Jirko, stejně bude dvacáteho prosince konec světa, tak jakýpak vánoce? 😀

 210. A dál si představuju, jak bude tento obraz v roce 3012 na aukci čínské společnosti Sotheby’s vydražen za 6 miliard juanů.
  Případně jak v roce 4012 budou archeologové pátrat po dalších obrazech významného španělského, dnes již zaniklého uměleckého směru …
  A zpět k přítomnosti 2012 – bojím se, aby nám muslimové nevyhlásili válku za nepovolené zobrazení proroka.

 211. Ano, pepo. Klasický příklad toho, že polucije začíná předstírat nějakou činnost až tehdy, když umře 20 lidí (nebo jeden v Prahe).
  Mě jen zaráží, jak všichni bez rozpaků přiznávají, jak na to celou dobu s*ali …

 212. Maydo, ona je to asi taková sranda, jako kdyby vám dneska zakázali s okamžitou platností vykonávat vaše povolání. A manželovi jakbysmet. Vlastně není, protože vy byste s tím neměli žádné další náklady.

 213. Dobrý večer vespolek,
  no já nevím, komu to může přijít veselé, ale já jsem rozvrkočena taky. A to mám na cukroví půl flašky „tuzemáku“ ještě od loňských vánoc, my to jinak nepožíváme…. Ale celý ten cirkus mne štve už z principu, Kalouska mám chuť profackovat (nemlel náhodou před pár lety něco o tom, že se nás krize netýká ? A kolik let už sestavuje rozpočty, tak jakýpak plurál ? Leda jeho Majesticus ?), a být lihovarník či jiný podnikatel s alkoholem, tak si preventivně lehnu na ARO nebo JIPku.

  Jirko, prezident se nikdy nebude chovat jako monarcha, ať už jím je kdokoliv…. a vím, že tě to nevytrhne, ale prosím, rezervuj mi dvě láhve, až ten cirkus skončí a bude zase povoleno. Na tohle je i krav maga krátký….

 214. Jirko ppa etc….to bylo o fous. Inu žádná novinka. Stačilo aby se Josif Vissarionovič o někom ne až tak pochvalně, třebaže ne až zas tak moc zle zmínil, a už ho vezli na Sibiř. V tom lepším případě. Doprdele, zakazovat vývoz suverénnímu státu, to se posrali, ne? Normálně to funguje tak, že suverén omezuje dovoz. No jo, jenže podstata je v onom suverénní a normálně. Abych byl spravedlivý, podstata problému není v Bruseli, ale v naší vládě mysle tím i parlament. Protože co v Bruseli vykurví, naše protektorátní vláda dovede do dokonalosti. Omlouvám se za nepěkné výrazivo.

 215. jinak mohu jen podotknout, že nebýt debilního Hegerovského prohibičního ukvapeného …aktivity, tak by nedošlo ani na další průsery a tím nemyslím nějaké otravy, ty vesele jedou dál.

  Pamatuji, jak se nejen zde mnohý této vlády zastával. Docela by mne zajímalo, jak vypadá nadšení dnes.

 216. 2 Schumi – jak tak čtu, co všechno Kalousek ví a umí, ta o Sněhurce by nebyla? Ta aspoň uměla obhospodařit 7 trpajzlíků a ještě k tomu jednoho prince…

 217. Inu, Andy, to se klidně může stát. A jetsli si myslíte, že bych z toho neměla další náklady, tak víte o mej práci prd.

 218. pepo (v 260): všiml – proto jsem to tam v závorce napsal …

 219. lidicky – prezident ma bejt chlap a opravdu aktivne vyuzivat sveho majestatu kdyz vlada poplasnou zpravou a naslednou panikou likviduje majetek a dobre jmeno lidi a firem.

  doboha nikdy jsem si nemyslel ze klaus bude jen kldec vencu , rozdavac vyznamenani .

 220. Pesi pokládám za nemožné aby Kalousek neměl alespoň ty základní znalosti které mám já. Pravda, když se zapojí Modrej tak je to tu jak summit v Davosu.

 221. Aha, tak už vám taky začíná bejt divný, jak je to možný, že ta policie, co celou dobu na všechno srala, za tak krátkou chvíli našla tolik skladišť a mísitelů… Jestli vono to nebude tím, že šli najisto. Na předem dobře známé adresy, kde to napřed pěkně naaranžovali… To se pak panečku vykazuje činnost… A ani nikdo z řídících důstojníků nemusel spáchat sebevraždu ve sklepě… Inu, je tu jistý pokrok.

 222. 2 Schumi – Ty si pokládej za nemožné co chceš… Já jsem experimentální fyzik a celá dosavadní empirická zkušenost mě utvrzuje v názoru nepředpokládat nic, co nemám bezpečně ověřeno. A zatím mám ověřeno (osobně), že je to vychcanej, všeho schopnej gauner. A to od dětství. Pozor, vychcanej zdaleka neznamená chytrej…

 223. 2 Jirka původní – já nevím, co se Ti nelíbí na tom, když představitel té správné proevropské strany TOP 09, mezi jejíž čelní představitele patří Tvůj oblíbenec pan lesní, se rozhodne chránit ten zbytek Evropy před českým šmejdem a šlendriánem, na který tu posledních půl roku neustále nadáváš? Přece ta úžasná, sqělá EU, kde to všechno tak báječně funguje, nebude doplácet na českou páteř, vovčany a nedej bože chlebíček navíc!
  No tak prostě v zájmu ochrany kvalitních evropských výrobků a k zamezení pokušení evropského spotřebitele zakázal export českého šmejdu!

 224. „Muzete mi nekdy vysvetlit proc legalni a provereny vyrobce s tradici, to vodnasi za magory co chtej chlasta levne?“
  Vysvětlit zrovna ne. Akorát bych Tě jen tak ilustrativně požádal, jak bys právnicky a právně závazně formuloval onu prohibici tak, aby to vše rozumně pokrývala a tedy šla vztáhnout i na ten vývoz a zároveň nepostihovala bezrizikové producenty i prodejce. Nejsem na tom sice nijak zainteresován, ale jen tak cvičně jsem se pokoušel to udělat, aby bylo lze způsobem obecným a ne výčtově formulovat, co se smí prodávat a kým a co nikoliv. Vše, co mne napadlo mělo nějaké „díry“. Přitom jen tak řečí je dost jasné, co je riskantní a co ne.
  To v tomhle případě není obhajoba „pateře“, jen skutečná nevědomost, jak to udělat lépe, než to udělali. Možná mne nějaký zdejší muž či žena práva poučí, byl bych docela rád, že si rozšířím obzory. Možná i laik mně podobný. Buďto mne něco nenapadlo, nebo to je skutečný problém.

 225. nechci ti PeSi slapat do babovicek ale nikde nectu tu skvelou EU .
  take nikde nectu ze by mela byt jak EU tak ovcani v kotline chraneni.
  opravdu se vse ta otacet ale doboha porad ten problem je opet v ceske pateri a ne v tom ze bruxel zakazal vyvoz

 226. já bych si dovolila, Aerokarle. Žádná prohibice. Podle toho, jak nachází ty sklady je zjevné, že o nich věděli dopředu, nemyslím, že by sami něco nastražili, jen na to prostě roky kašlali, pravděpodobně ne zadarmo. K čemu je pak dobrá prohibice?
  A kdyby částečná, pak stačilo zakázat prodej fyzickým osobám a prostřednictvím internetu.

 227. Aerokarle, formulovat to lze jednoduše. Prohibici vůbec nezavádět, to je naprostá píčovina (pokud bych měl být sprostý, tak bych řekl – citlivější povahy nečtěte dál – „kalouskovina“), která dopadne pouze na ty, kteří fungují legálně. Na černý trh to už z principu dopad příliš velký nemá a mít nemůže.
  Místo toho stíhat podvody, a zveřejňovat informace, na co si dávat pozor (tj. prověřené! případy, kde se vyskytl metanol).

 228. Á, zase jsem druhej vítěz 🙂
  Andy, jdu si dát na Vás panáka. Tentokrát zdravotního – leze na mě totiž smrtelná choroba, tuším rýmička …

 229. 2 pepa – ten vývoz nezakázal brusel, ale Heger, ministr za TOP 09. Té strany, která tolik podporuje EU a které šéfuje Kalousek se Šláfenberkem, kteří soustavně a cílevědomě likvidují českou ekonomiku. Ovšem zakázal to na výzvu z brusele. Iniciativně a vstřícně. Jak taky jinak. A já jsem si pouze dovolil uvést, proč to zakázal – musel přece mít nějaký důvod, ne?
  Když zavedl prohibici tady, psal jsi, že se Tě to netýká, že máš zásob dost. Jakmile zakázal export, najednou otáčíš na čtyráku – proč? Proč se Tě netýká, že já si nemůžu koupit Tulamorku, kterou snad nikdo pančovat nebude, a proč se tak najednou rozhořčuješ, že se nesmí vyvážet? Já snad nejsem člověk? Nebo jsem podřadná rasa? Nebo co?
  Musím se přiznat, že na to „pes jitrničku sežral“ začínám být v poslední době nějak citlivej. A opakuju – já jsem z Aurory nestřílel, ani jsem nepodával náboje. A ani nejsem závislej na „evropských“ dotacích.

 230. Čistě principielně, – a co je vlastně eráru do dovozu nebo vývozu?

  Nemělo by to být věcí dovozců, nakolik důvěřují svým dodavatelům a v případě nějakých pochybností nechat na nikch, jetsli koupí nebo nekoupí?

  teda, aspoň se mi zdálo, že tvrdili, že v tej evropě volného pohybu zvoží a osob to takhle nějak fungovat bude….
  Nabo, radši – Sněhurku má propachtovanpou PeS, ale třeba Šípkovou Růženku?

 231. resp. fyzickým osobám to taky mohli nechat a vůbec…jsou to paka. Nahrávají tomu fanatici typu Nešpora, který tvrdí, že v ČR je extrémně levný alkohol…jsem si teda nevšimla. Proč si teda lidi jezdí kupovat i bez prohibice chlast do Německa?

  Sice bych na to mohla kašlat, ale je fakt, že od chvíle vyhlášení prohibice mám neustále chuť na kořalku:) A to nejsem notorik…těm fakt nezávidím.

 232. No jo, to souhlasím, já bych ji také nezaváděl. Jenže to žádný politik neustojí, ukřižovali by ho.
  Takže celkem chápu (což neznamená souhlasím), že nějaké opatření udělat chtěli (nepůjdu tak daleko v „kdyby seděl, stejně by nepustil“, že by si to EU pod tlakem konkurence místních výrobců stejně vydupala), záleželo jen jaké.
  Bohužel se to zřejmě objevilo i mimo tržíčka i v „normální“ obchodní síti (a jsme u definice, co je normální síť, co je a co není „kamenný obchod ….), takže než by usilovně definovali, co ano a co ne, šlápli do hovna a jsou za to převážně chváleni. Těžko se jim pak divit, když si to „všeholid“ (:-P) žádá.

 233. PeSi, opět zcela pragmatická poznámka (zcela bez sympatií pro Hegera, který chystá protikuřácký zákon), když zákaz Heger vyhlásí, Heger může za 14 dní zrušit. Pokud nevyhlásí on, vyhlásí soudruzi z Brusele a na zrušení můžeme čekat do alelujá.
  Já vím, není to zásadové, je to pouze konstatování reality.

 234. AeroKarle, a v tom je právě jádro pudla, a různý názor.
  Ty tvrdíš, že prohibici bychom měli tak jako tak.
  A já si myslím, že je to blbost. Pokud budeme sami iniciativně zavádět v předstihu nejrůznější píčoviny (prohibici, zvýšení daní, úplný zákaz kouření, socialismus aj.), tak je to jen naše chyba a naše zodpovědnost.
  Co třeba když nám Brusel bude naznačovat, abychom každého desátého alkoholika zastřelili ? Nebo abychom v protialkoholním tažení vypálili nějakou obec, obyvatele postříleli a přeživší děti odeslali na převýchovu do Brusele ? Myslíš, že bude lepší, abychom to radši zavedli taknějak ehm sami ?? Nebylo by lepší nechat to na nich – ať nás třeba obsadí bruselská armáda pomalého nasazení ?

  Mmch je to totéž, jak když tzv. pravicová vláda zvedá daně, aby nám je náhodou nezvedla ta ošklivá levice …

 235. Jo, souhlasím.
  Jelikož o tom nerozhoduji, mohu si dovolit svůj vlastní názor, totožný s Tvým
  a na druhé straně uvažovat o reálných možnostech reálných politiků v reálné době.
  Pokoušel jsem se ty dvě věci oddělit, zřejmě se mi to nezdařilo.
  Jedeš na „prase“, per huba je to snažší?

 236. PeSi mne se to netyka porad – ani dovozem ani zakazem tady.
  To ale nic nemeni na tom ze to je vec nasi patere ktera dela blbosti. Ze by mohl preza proti tomu jit take asi neovlivnuje zda ja mam spajzku plnou.
  no vrchol ze to dela TOPka na prani bruxele – myslis ze pokud tedy blbci zakazi alkohol v kotline protoze proto tak ven ho mohou vozit ze tam to nevadi :O

 237. no tucnaku jak pisi PeSovi
  pokud debilove vyhlasi zakaz prodeje alkoholu protoze se prej nekdo muze otravit tak asi vsechen ne jenom u nas.
  jenom logicky dotlacili vyrobce chlastu do totalniho konce

 238. Jo, na praseti bych se měl objevit. Ale přesně to budu vědět až přístí týden.
  Ale s tím oddělením je trochu problém – ty se to snažíš oddělit (názory/politici), ale až ve chvíli, kdy už to jedna část (politici) nevratně posrala. To už ztrácí smysl …

  Mimochodem, dilema, které zmiňuješ, je hezky popsáno ve sci-fi knihách Janusze Zajdela – „Limes Inferior“ a „Edenie“. Včetně konců, ke kterým to zákonitě směřuje.

  A ještě jednu poznámku (k tomuto poslední – slibuju): je zvláštní, že naše momentální vláda je už mnohem horší než ta ošklivá protektorátní za války – ani není potřeba nikoho zastřelit, natož vojensky obsadit, a my už radostně plníme i nevyslovená přání, jakkoliv nesmyslná.

 239. A jejej, to vypadá na úplný zákaz používání bojlerů s teplotou vody nad 20stupňů. Samozřejmě i se zákazem reklamy na bojlery a včetně exportu …
  Ale už vidím kráásné řešení: nové kolky na bojlery a postupné uvolnění exportu pro nově vyrobené bojlery.

 240. je to tak tucnaku – ze se prehreje a muze snej vystriknout varici voda bych jeste toleroval.
  ale tu zhavou vodu uz vyrobcum tolerovat nebudeme

 241. No aspoň zavedeme do světa nový pojem – prohibojlerice …

 242. 2 tučňák – ad 291 – a čemu se divíš? Tehdá byla velká část národa ochotna jít bránit republiku se zbraní v ruce… Dnes si většina zúčastněných voličů přála protektorát Böhmen und Mähren. Tak ho mají!
  Přáli si protektorát, mají ho mít. Přáli si protektorátní vládu – mají to, co chtěli!

 243. No, PeSi, už se vlastně ani tak moc nedivím.
  Ale jeden významný rozdíl tu teď je – není to protektorát, ale eko-euroregion. A to je něco úúúplně jinýho !

 244. Zajdela neznám, pokusím se to napravit.
  Stran posrání, já jim to neschvaluji, nechválím, jen přemýšlím o alternativách. A co se v hovoru vyjasní za půl minuty, trvá přes klábosnici déle a je to pracnější, stručnější a bez mimiky.
  Stran toho protektorátního srovnání, nesrovnatelné jsou i hrozby, i opatření.
  Nebo už Tě někdo poslal k totálnímu nasazení do (Čtvrté) Říše?
  Při vší nelásce k EU i našemu establishmentu, raději se držím úměrnosti.

 245. Hele, a všimli jste si, jak se všechno vyhlašuje s okamžitou platností v televizi, s tím, že se to zase zruší s okamžitou platností vyhlášením v televizi ? Vypadá to, že brzy přibude do naší legislativy úplně nový trestný čin (no dobře, pro začátek alespoň přestupek) , jehož paragrafové znění si dovolím navrhnout : Par. 1 : „Nedíval(a) se na televizi“ :-).

 246. Jestli chceš, Zajdela ti můžu pučit – mám ho z antiqarijátu.

  Stran úměrnosti – to jsem právě zkusil:
  Tehdy nás obsadili armádou, stříleli, vyhrožovali – a až pak jsme zaváděli říši a ještě to občas sabotovali.
  Teď žádné obsazení, žádné střílení, žádné totální nasazení, jenom trocha vyhrožování nedosírnejma následkama – a už sami tu říši zavádíme, pro jistotu ještě trochu víc než chtějí.

 247. Oteplovači, to už napadlo i Zajdela – je to popsáno právě v té Edenii.

 248. Ještě se ozvu, do prasete, pokud to nenajdu v knihovně.
  A dobré noci přeji, jda pelešit.

 249. 2 Oteplovač – asi bych si měl balit teplé spodní prádlo – jsem obvzlášť opovrženíhodný zločinec – já totiž nemám televizi… Tedy se na ni nemohu ani dívat…
  Oprava – jakýsi přístroj tu je, leč nezapojen, digitálního signálu nemaje… Takže opravuji – mohu se dívat na TV přístroj a vidím na něm toliko prach, jenž jsem línej pravidelně otírat… A nabídky úžasného připojení s desítkami kanálů striktně odmítám.
  Takže – má vůbec smysl si balit to spodní prádlo, nebo mě zastřelej zítra za úsvitu?

 250. Jen si to prádlo, PeSi, sbalte, za úsvitu bývá chladno a ještě byste při své popravě nastydl 🙂

 251. Přát dobrý večer je ironie, ale zkusím. Dočítám, takže nemám nic aktuálně, jen k Schumiho ujímání – Nebezpečná úplavica vyčíňa v na Morave a Sliezku –
  http://www.sme.sk/c/6539077/nebezpecna-uplavica-vycina-v-na-morave-a-sliezku.html#ixzz271OC874c
  Že by putovní bacil…?

  A je zvláštní, že kolem Romneyho vyjádření – 47% závislých na státu – je takový poprask, když už dřív byly podobné informace v tamním tisku. V lednu – Spojené Welfare States of America: V roce 2011 téměř polovina populace přijímala nějakou formu vládních benefitů – http://jdem.cz/v7nt2
  a v srpnu – Art Cashin normalizace v nové populaci: 165 milionů jako státem vyživované osoby? – http://jdem.cz/v7nv7

 252. Schválně – vemte dvě situace.

  1. Nějaký vysoký úředník říše napíše:
  Měli byste zvážit vývoz alkoholu.
  Ministr části říše zakáže vývoz alkoholu neprodleně.

  2. Nějaký vysoký úředník říše napíše:
  Z té a té části říše se zakazuje dovážet alkohol.
  Ministr části konstatuje, že alkohol se od nich nedá vyvážet.

  Je říše mocnější a část závislejší v případě jedna nebo v případě dvě?

 253. Úplavica vyčíňa preto, že občané zvyklí na pravidelnou dávku kořalky coby desinfekce nemají co pít

 254. začínám o tom praseti uvažovat…nevadilo by to?

 255. No ja tedy nevim….. Pojdeme si to trosku zpetne probrat….. Kdo neuhlidal trh, kde se pancuje ? Kdo byl uplatna mrcha? Kdo nakonec vyhlasil prohobici? Kdo zakazal vyvoz? …… Jo jasne, ze mne to nenapadlo BRUSEL to byl ….. Kdo srdnate bojuje za prava a za povinnosti, kdo statecne hlasi kazdy prd stary blazkovy svemu „nadrizenemu“, kdo zaluje zprisnuje podminky na cokoliv, zvlast kdyz se oboci povytahne….. Jo ja vim, taky BRUSEL. ….. Je to az k placi, ze misto ostruvku svobody, je zde diky Bruseli Alcatraz.
  Ale co, jak uz jsem rikal, na podzim prodav kravku a na jare uz nezaseju. Mam to zapotrebi todlencto? Ja proste uz pochopeni nemam.

  Juro, vim kam tim miris, ale zcela uprimne….. Kdo vedel o tom Estonsku, ze tam taky zmiraj lidi na metylalkohol? Byla nejaka reakce, jako treba zakaz exportu? Ja fakt nevim, pripomen mi to….

  Podle meho by bylo fajn uz konecne a tak na 100 let, zakazat jakykoli olej, vcetne tech lubrikacnich gelu, protoze po tom co dojdou se do zadku bude lest obtizne a treba pak se lidi budou mene snazit o ten chlebiceknavic“ .

 256. Pepo, ja jsem rakouskej uherak, feudalista….. Kampak na mne s Bruseli….

 257. 307 Dobré ráno, Juro. Když ministr poslouchá rozkazy úředníka, je jeho podřízený.
  311 Jirko, i abstinent tě polituje. Vážně. Teď je zbytečné přemýšlet proč, ale jak z toho ven. Kdyby naše vláda měla pravicovou opozici, možná by bylo lépe.
  Možná by ministři při každém kroku zvažovali, zda jim jejich krok, při kterém získají dva voliče nalevo, neztratí deset voličů vpravo.

 258. 314 Jirko, to si vyřiď v Berlíně a Frankfurtu, proč Rakousko zrušili. Léta 48-14 byla krásná, ale nakonec dobro došli.

 259. Dobré zas ráno… Já se jen tiše divím… Tolik lidí tu chtělo socialismus a teď se divěj, že už ho zase mají… A už dlouho jsem neslyšel tu pohádku o volném pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu… Základní to pilíře EU…
  Líbí se Vám v koncentráku? Líbí!, že? Vždyť proto jste si taky ty kápy zvolili. Ale já vím, jak na to. Prostě ty lumpy potrestáme tak, že je nebudem příště volit! A oni se zastyděj a polepšej. Určitě to funguje, už teď slibujou, jak budou jiní a lepší…

 260. Já vím, že se to nesmí, AeroKarle, ale pokud máte čtečku, tak pár kousků od Zajdela (včetně Limes Inferior) je na uloz.to …

 261. Nickname, krásná jak pro koho, třeba Slováci, Chorvaté nebo Rumuni si to nemyslí … Hlavně o roku 1867.

 262. Dobré ráno,

  jen se chci zeptat – Brusel hrozil, že zakáže dovoz do států Unie sám od sebe, a to rovnou na dva měsíce minimálně. NAvíc je komplikovanější potom zákaz odvolat – musí souhlasit většina členských států.
  není tedy v tej mizerii přece jen lepší řešení, že to vyhlásilo Česko?

  LKdyž teda odhlédnu ood toho nejlepšího řešení – aby se do toho politici nes.ali a nechali to ne těch, kdo ten alkohol dovážejí, nakolik dlvěřují svým dodavatelům?

 263. MaYdo, kdyby Heger nehysteričil a nezavedl plošný zákaz v ČR, nenásledoval by krok 2, žádost Unie o zákaz. Heger teď jenom řeší to, co sám způsobil.

 264. Zvláštní je, že alespoň podle novinářů, se žádný případ otravy se nestal po konzumaci v hospodě. Přitom některé hospody se přímo nabízejí jako odbytiště nelegálního alkoholu. Ale prodej v obchodě je více anonymní.

 265. Nevím jak jinde, kristo, ale u nás se alkoholový lowend soustřeďuje kolem takových zvláštních náleven-jedna je v rodinném domě, kde se prodávají i potraviny, druhá v půjčovně videokazet a DVD, a třetí je novinový stánek na nádraží. Nemáme žádnou večerku, o kterých se v této souvislosti taky mluví.

 266. Asi máte pravdu, Noname, jenže teď už jsme došli do bodu, kdy byly ty dvě možnosti, jedna blbá, druhá ještě blbější. A mezi nimi se muselo rozhodnout. Úvahy na téma „kdyby “ jsou irelevantní, nelze se vrátit v čase k okamžiku, kdy se rozhodovalo o prohibici v ČR a rozhodnout znovu a jinak.

  Navíc je tu otázka, jetsli by Unie stejně ten dovoz nezakázala, když je tu třiadvacet mrtvých.

 267. Ano, taková nálevna byla u nás taky, ale to není hospoda, jakou mám na mysli. To, co bylo u nás, tam vysedávalo u prodejny pár lidí, pořád titíž.

 268. No u nás v jedné hospodě asi před dvěma roky zasahovalo komando, šlo o několik set litrů domácí slivovice zřejmě. Ale provozovatel si vesele podniká dál, i když v jiném oboru (v hospodě byl v nájmu).
  A vůbec nepochybuji o tom, že minimálně domácí alkohol hospodští nalévají, ceny panáků jsou neuvěřitelně nízké …

 269. kristo – vybudovat hospodu neni levne.
  provozovat hospodu neni levne
  udrzet se aby chodili hoste neni jednoduche.
  sla byste do rizika ze u vas nekdo umre byt hospodsky ?

  to si „muzou dovolit“ stnkari s jejich klientelou na s jejich naklady

 270. tak a ctu ze konecne poslanci zachrani svet na udelaji povinnou registraci akcii na dorucitele.

  stejne premyslim kde chodi na takove ty spasne napady ktere totalne obraci vyznam skutecnosti.

  Napriklad ruceni za spolecnosti s rucenim omezenym.
  Registrovane anonymni akcie a podobne.

  par takovej akcii jeste mam tak je prodam a na jare uz nezaseju 😀 ja nebudu zadnej registrovanej :-DDDD

 271. (309) Co mne se týče, vítáno a odhaduji, že bude více takových.

 272. (325) IMHO několik, informace také jen od novinářů.

 273. 321 Noname, pravdu díte. Mluvím o Předlitavsku. 1867 odměnil císař dobrotivý zrádné chování maďarské šlechty autonomií. Inu feudalismus. Větší lump, větší odměna.

  Komunisté čtou bibli. Nevěříte? Čtěte:
  http://www.kscm.cz/
  🙂

 274. Dobré ráno vespolek,

  dovolím si připomenout, co jsem tu linkovala dříve:

  Norsko 2002-2004
  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2796.2005.01521.x/full
  Otravy metanolem – 51 hospitalizováno, z toho 9 mrtvých, mimo nemocnici dalších 8
  Zdroj alkoholu – pašovaný (pravděpodobně ze stejného zdroje) z jižní Evropy, 20% metanolu, v 10l kanystrech, později nalahvováno do „originálních“ flašek.
  Vysoké ceny legálního alkoholu jsou zřejmě důvodem pašování (citace z odborného lékařského článku !!!). Záležitost patřila k velkým kriminálním případům, výsledkem bylo i několik rozsudků za vraždu pro některé distributory.
  Poznámka na okraj – probíhalo to tam od září 2002 do prosince 2004 !

  Estonsko 2001
  http://en.wikipedia.org/wiki/P%C3%A4rnu_methanol_tragedy
  Otravy metanolem – 111 potvrzených hospitalizováno, z toho 25 mrtvých, 43 zemřelo mimo nemocnice.
  Zdroj alkoholu – na popud Sergeie Maistrišina ukradli Deniss Pletškin a Robert Petrov kanystry s metanolem ze zhávodu na zpracování tuků. Maistrišin prodal metanolpašerákovi Alexandru Sobolevovi jako technický líh. Sobolev to namixoval s vodou a citronem na 30% objemu, naláhvoval, nalepil etikety známých značek a distribuoval…..
  Maistrišina odsoudili na 5 let, Soboleva na 2,5, což veřejnost naštvalo, ale také poklesl prodej nelegálního alkoholu.
  Odborný článek je bohužel jen za peníze, viz zde
  http://informahealthcare.com/doi/abs/10.1080/15563650600956329

  Není bez zajímavosti, že jako jeden z autorů je dr. Hovda, stejně jako u odborných článků z Norska. Zjevně se opravdu problematikou zabývá dlouhodobě, ale tomu, co provádí naše vláda, se divit musel i ušima.
  Pokud někdo najdete info o tom, jak to konkrétně pojaly tamní vlády, prosím, doplňte (odborné články se o tom nezmiňují, wiki taky ne) – ale na evropské úrovni se zjevně neblblo.

 275. Juro 307, je ještě třetí možnost.

  Nějaký vysoký úředník říše napíše:
  Z té a té části říše se zakazuje dovážet alkohol.
  Ministr části vzkáže „Trhněte si!“
  Vysoký úředník: „Potrestáme vás!“
  Vláda oné části: „No a?“
  Vysoký úředník:“Budeme vás pokutovat?“
  Vláda: „Nezaplatíme“
  Vysoký úředník:“Potrestáme vás!“
  Vláda: „No a?“
  Vysoký úředník: „Nedostanete už žádné dotace!“
  Vláda: „Také nebudeme nic platit.“
  Vysoký úředník:“A nebudete mít Euro!“
  Vláda: „Trhněte si!“
  Vysoký úředník:“To pro vás bude mít nedozírné následky!“
  Vláda: „Jaké?“
  Vysokýúředník: „Nepostavíme vám další cyklostezky!“
  Vláda: „No a?“
  Vysoký úředník: „A nebudete se smět popdílet na záchraně Eurozóny!“
  Vláda: „To nás nijak neznepokojuje.“
  Vysoký úředník: „ale to je nezbytné!“
  Vlláda: „Trhněte si.“

 276. 300
  to vyhlašování v televizi je správné!
  nyní vláda rozpočtové odpovědnosti může rozpustit parlamen i senát a tím ušetřit
  a vše už půjde v přímém přenosu jen přes televizi
  a to je přímá demokracie po česku

 277. Schumi, ta 338 je hezká. Akorát má jednu pihu na kráse – museli by totiž zůstat zahraniční odběratelé. I z té EU. A sisi jistý, že by se protivili nařízení nejvyšší komise? Jinak by se mohlo vyvážet jen mimo EU.
  A k té komedii, která se mění ve frašku, aby skončila jako tragédie pro několik poctivých firem a zaměstnanců – je možno někde dohledat, jestli norská a estonská média také tak blbla a hlásila každé úmrtí při každých zprávách na čelném místě? Ono když se o něčem začne hodně psát a mluvit, vyvolá to mezi občanstvem paniku. A ta se pak musí řešit… 🙁

 278. Pani Dano, samozrejme, ze tomu tak je, jak pisete…. Povodne se delaji tezko, bouchnuti temelina by melo nedosirne nasledky. Tak uz zbejva jenom lih. Ty maskace, ci zasahove uniformy mi moc chybely, zvlast, kdyz Heger vyhlasoval valku Slezsku a dalsim regionum, kde se pripravuji zbrane hromadneho niceni…..
  Opravdu by mne zajimalo, skoda ze tu neni Bohous, ten by vedel kde to rychle najit, ale jak je to bylo s tim Estonskem a jestli se okolo tech mrtvejch chlastacu tak blblo, jako u nas silela pater.

  Jinak bych se chtel vyjadrit o mem vyroku, ze jsem Rakousky uherak….. Prosil bych trochu nadhledu, protoze jedine, co jsem tim chtel vyjadrit, ze jsem mel vzdy radsi Nedobila, nez Borna a treskute nadherx narodnich statu, respektive tech co je umele vytvareji, mne pripadajii zcela trapne. Vzdyt co si budeme povidat, co to je vlastne narod, ze ano. Hlavne na jakem principu se to zde „vysvetluje“. Tusim ze tam je prave to velka chyba a nedorozumeni….. Ale to uz jde uplne mimo mne a vubec nemam ani jedinej motiv se tim zabejvat.

 279. Nevím, jak jinde, ale v okolí jsem žádnou paniku neregistroval …
  Ale třeba jinde byla.

 280. Šumi, ten tvůj třetí příklad by se mi líbil, ale bohužel takovou vládu neznám.
  Každá se zatím zalekla už při hrozbě: Nepoklepeme vám na rameno.

 281. Dano: ad. „Jinak by se mohlo vyvážet jen mimo EU“.
  To je opravdu, ale opravdu, lež jako věž.
  Pokud dvě firmy z různých států spolu chtějí obchodovat (tzn. je to výhodné pro obě), tak si cestu (téměř) vždycky najdou. Před EU, během EU i po zániku EU.
  Z vlastní zkušenosti … (teda zkušenost obchodu po EU zatím nemám, ale myslím, že to přijde brzo.)

  A jinak, je zajímavé že tytéž nedosírné následky, ofšem zaváděné dobrotivým státem (např. zákaz vývozu alkoholu) najednou nevadí ?? Tam není potřeba hodnotit, jak se to dotkne firem ??

 282. jen by mne zajímalo, jak například Číňani použijí ty pančované flašky(ať už s metylem nebo bez), až Heger zruší prohibici. Źe to nevylejou je stoprocentní jistota, když si vzpomenu, jak nakupovali zničené potraviny po povodni v Praze…ono se to do těch mischungů s rejží pak v pohodě dalo nacpat. Možná z toho budou vařit saké do svých restaurací.

 283. pepo: drobný omyl – panika postižením 1.pražáka vznikla jen u Hegera. U pražáků vzniká panika jen tehdy, když jsou tři centimetry sněhu, a u Muzea čtyři ! 🙂

 284. Pane Tucnaku…. Mam zkusenosti s obema stavama….musim rici, ze mnohem jednodussi byl vyvoz kdyz jsme jeste cleny EU nebyli. Ted je te administrace daleko vice, drive to bylo velmi podobne tomu, ze vezu zbozi do Berouna, ted uz ne. Tedy to se tyka jen toho s cim mam zkusenost. Tedy jidlo, co delame. Dobre jidlo byla vzdy zajimava komodita k prodeji. A tak tomu bude i nadale. Tedy pokud se EU rozpadne, nepredpokladam ze by nekdo mel vuli o opustit, ci dokonce se nechat vyhodit. Ostatne, kazdy z politiku se zatim potentockoval pred kymkoliv, kdo mluvil cizim narecim. Vsadim se, ze kotlina bude jako jedna z poslednich zemi mavat modrou vlajkou s hvezdama

 285. vyvazeni / dovazeni/ Eu /ne Eu

  jak pise tucnak firmy si cestu najdou. tim jednoduseji cim jim do toho patere strkaji nos ale vetsinou i prez ty paterni prekazky.

  nakonec ale je jedna dulezita vec a to je „vnitrni trh“ – fakt to neni uplne mala polozka

 286. Čistě technicky vzato-není fakt absurdní, že Fernet nebo Becherovka nemůže vyvážet a prodávat nikde, přestože na ní neleží ani stín podezření ? Jenom proto, že jeden ministr zdravotnictví neví, co se sebou, a proto, že má nad sebou premiéra, který neví, co se sebou ani s těma ostatníma ?

 287. Na IDnes i jinde už vražedný chlast není hlavní zprávou, což značí, že vládní počiny měly úspěch a vše půjde tradiční cestou- tedy všeholid uchlácholen, podniky v průšvihu ponechány napospas a následovat budou týdny a měsíce administrativních zdržovaček, neboť kam spěchat s nápravou).
  Jirko, fakt ti nezávidím. Viz okurky.

 288. Jirko ppa etc…rozumně žádáš nadhled, který se ztrácí v zápalu bojechtivých váchní.
  Národ, to je do nekonečné diskuse. Někdy je to ve stylu „Vy pakáži, teprve JÁ z vás udělal národ!“ Zdejší poměry se mi jeví tak, že nemaje kdo by zdejší lid nazývající se národem utiskoval, neboť v užívání atributů národních, v jazyce mluveném i psaném ani v písních a jiných kratochvilných projevech ani v životě hospodářském skrze tyto artibuty není nijak omezován a v tom směru si nijak naříkati nemůže, sám se utiskuje a hledí si jak by si sám ubližoval, protože na úlak natolik navyklý jest, že bez něho býti nemůže a svoboda, které se mu dostává, je mu příliš volnou kazajkou ve kteréžto se nesvůj cítí být. Tak si velmi hledí toho aby sám sobě nejrůznější protivenství činil, za kterýmžto účelem se svého středu vybírá představitele zvláště tohoto dovedné.

 289. Tučňáku – představte si situaci, kdy dobrotivá a starostlivá EU zakáže vývoz alkoholu z ČR (t.j. nákup alkoholu z ČR v ostatních zemích EU) – já vím, že výrobci by si cestu našli, ale co myslíte, kdo by jako první oznámil bdělé komisi EU, že ten a ten i přes zákaz kupuje alkohol z ČR? Nebyly by to náhodou tamní likérky, které v tom zákazu vidí likvidaci konkurence? A protože podnikání v EU je svázáno dotacemi, nelajzl by si porušení zákazu nikdo. Si myslím.
  MMCH: kde jsem psala, že zásah páteře schvaluji? Já jen glosuji při pohledu z vršku.

 290. Tučňáku 349 a když napadne pět centimetrů, Pražáci stojí u Mountfieldu frontu na sněhové frézy.

 291. Dano pak je tu ten vnitrni trh 🙂
  hele kdyz se sem nebude nic dovazet tak nasi vyrobu si ovcani vychlastaji sami.

  kdyz se kaci les 😀

  ja bych se nebal ani vystoupeni a ni rozpadu.

  ja se bojim uredni blbosti a ta je s EU nebo bez EU

 292. Matzurko 337, podle jmen, každý jeden Estonec jako poleno….

 293. Jirko, já mám zkušenosti jen se službama, a to v několika málo zemích, ale je to zhruba stejné jako u tebe. Před vstupem do EU jsem měl spolupráci s cizinou v trochu jiném oboru, tak nedokážu posoudit, jestli to před EU bylo lepší nebo ne.
  Všechno je to jenom o byrokratických překážkách – ty přicházejí ve vlnách – podobně jako tsunami, ale oproti tsunami škodí déle.

  P.S. Oslovovat tučňáka pane mi přijde trošku absurdní, zvlášť když už jsme si v hospodě tykali, ale budiž …

 294. Pepo, už dost paniky, budou nové kolky, rodné listy alkoholu, a celníci jsou v terénu 26 hodin denně a odhalují.
  A prokurátor (pardon, státní zástupce) v televizi říkal, že dotyční, až je chytí dostanou doživotí. Teda že navrhne. Ale to je skoro to samé, když je poptávka. A hněv. Bezpochyby oprávněný.

 295. Dano (357): to je ale jiná situace – konkurenční boje přes hranice s nedosírnejma následkama nesouvisí, protože ty (k.boje) jsou i teď a příslušnost k té, oné nebo dokonce čtvrté říši na tom nic nemění.

 296. No, já psal o jemnějších mechanismech, než o rozkazech. Tam, kde někdo nařizuje a druhý prostě poslechne, je situace jasná. To je obyčejná podřízenost.
  Zajímavější situace a mocnější než obyčejný velitel je ten, co nemusí rozkazovat a jeho přání jsou plněna, byť by byla jen naznačena.
  Mocný naznačí, závislý si náznak interpretuje, sám vydá příkazy ve smyslu náznaku, a pak se třese, jestli náznak správně interpretoval, protože ví, že kdyby ne, tak by mohlo následovat nepoklepání na rameno, které by si ostatní závislí vyložili jako pokyn k útoku na nepoklepaného.
  A je fakt jedno, jak se která strana jmenuje.
  Mocný naznačí. Závislý vydá rozkaz. Jirka napíše, že Brusel s tím nemá nic společného a že to my sami sobě.
  No a jeden den přišel dopis plný pochopení pro snahu vlády vypořádat se se situací, lehce naznačující, že předchozí vlády už měly ten problém taky, ale nevypořádávaly se a tázající se, zda by v této situaci nebylo vhodné udělat něco s vývozem alkoholu.
  No a den poté byl vývoz zakázán.

  Nikoli Bruselem, to by bylo evropské věci neprospěšné. Tak se může chovat snad jen buranské Slovensko a Polsko. Sami si Češi vývoz zakázali.

 297. Prohlížejíc kalným okem současné zdejší nářky o útisku lihovarníků a alkoholiků narazila jsem na otázku „co je to národ“. No, protože mne osobně „alkoholové mediální opojení“ nedotýká(snad jen v tušených důsledcích po skončení této akce), dovolím si zde pro odlehčení diskuse uvést názor,co je „národ“ :
  „Evropské státy vznikaly i zanikaly vlivem různých okolností za postupu historie a v konkrétním prostoru, ve kterém si lidi prohlubovali svou vlastní identitu a ke kterému si postupně vypěstovali loajalitu. Prostor, ve kterém se jim a jejich rodinám dobře žije, mají v něm vypěstovány vztahy k jiným rodinám, ke svému okolí i k historii toho území, berou ji za svou. Byli ochotni za svůj stát (národ) bojovat, protože šlo o přežití, o jejich určitou kulturu, homogenitu. Protože zásah jiné kultury do jejich prostoru znamenal její expanzi, vnucování jiných zvyklostí, cizích zájmů, konfliktních situací.
  Z toho se vyvinuly národy a jejich specifické návyky, tradice, potřeby, zájmy. A ty jsou různé díky okolnostem, které jsou v různých částech kontinentu dané velikostí země, počtem obyvatel, geologickými, klimatickými i jinými podmínkami. Proto existují „národní“ zájmy s odlišnostmi, jsou to prostě zájmy zdejších států, které jsou v některých aspektech blízké všem, ale v jiných (je jich víc) jsou konfliktní až protichůdné.“

 298. Na zákaz vývozu lze reagovat zásadním snížením spotřební daně z tuzemského alkoholu tak, že veškerý dovážený by byl rázem nekonkurenceschopný. Tuzemské ceny by rázem byly tak výhodné, že by k nám jezdila chlastat celá EUropa, což by mělo pozitivní synergický efekt v příjmu z turistického ruchu, který by významně stoupl. Sousedé by museli zřídit celnice, kde by velmi šacovali a buzerovali každého po překročení hranice z České republiky. Což by vedlo k všeobecné nenáladě buzerovaných, kteří by si tak mohli ochutnat něco ze zdejšího života za „železnou oponou“. Celníci by sice mohli odnímat dovážený alkohol, ale to by bylo všechno. Předpokládám snahu mezinárodních žalob, ale na to lze odpovědět viz 338 a ještě přitvrdit. Buď odvolají vešerá omezení, požadavky a sankce, nebo vystoupíme nejen z EU, ale i z NATO a Trojmezá a Klínovec pronajmeme Rusku na postavení radarů. To by mělo stačit aby se naprosto potento a úplně všemu vyhověli.

 299. Opsáno z časopisu Focus: Počet státních úředníků na celkovém počtu zaměstnaných v procentech:
  Dánsko 31,5
  http://viditelny-macek.cz/public/kapitola.phtml?kapitola=new

  Opsáno z časopisu Focus: Počet státních úředníků na celkovém počtu zaměstnaných
  Francie 24,3
  Finsko 22,9
  Polsko 21,5
  Řecko 20,7
  Česko 19,7
  Švýcarsko 14,9
  Německo 13,6
  Brazilie 9, 9
  Japonsko 7,9
  Bez komentáře.

 300. Doplnění k (370)

  Opsáno z časopisu Focus: Počet státních úředníků na celkovém počtu zaměstnaných v procentech:
  Dánsko 31,5

 301. westiku marne premyslim co bych s touto damomou ( http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/ekonomika/Svihlikova-Zavedme-ekonomickou-demokracii-At-o-rozpoctu-rozhoduji-lide-247010 )mohl mit za spolecny zajem. Vazne mne nic ale vubec nic nenapada. Jelikoz dle meho nazoru podobnym smerem jde hlavni proud – nevim jaky spolecny zajem bych mel mit ani s timto proudem.

  Ano zajiste mam spolecny zajem s rodinou prateli i urcitym okolim – bohuzel/bohudik se totalne miji s nejakym narodem.

 302. westiku ten pocet uredniku pekne ukazuje jak jsme vice v te socialisticke skupine.

  nadruhou stranu ale jsme socialiste s nizsim stavem urednictva. O to se asi vice nase pater musi snazit aby zvladala vic prasaren jako ti co na socialismus maji uredniku 25 a ne 19

 303. aby to číňani nehodili do oběhu dřív, než to spustí kalousek.. to by bylo trapné 🙂

 304. Tak k něčemu celý ten cirkus s prohibicí, záběry z ARO, krachujícími likérkami a následným zákazem vývozu/dovozu přece jen byl. Zajímají snad ještě někoho nějaké CASy ??

 305. 367 Westíku, s Jirkou ppa, feudalistou bez ančíkubohajnej se ptám: Wo ist mein Heim, mein Vaterland 🙂
  Tady na Západě se o pospolitosti „s vlastní identitou“ dá hovořit pouze těžko. Češi, Němci, Slováci, Maďaři, Cikáni, Romové, Olaši, Poláci, Rusínci, Ukrajinci, Rusové, Tataři, Uzbekové, Vietnamci, Egypťani.
  Každý druhý se tu cítí jako gastarbeiter bez vztahu k domovině. Oproti jižním Čechám nebo jižnímu Bavorsku, kde se lidé znají, ví kdo co kdy s kým a ví to i o svých pradědečcích je tu trochu jinak.

  374: Andy, žádný dryák, jen lektvar z úsporných ekožárovek.

 306. Nickname,
  taky už to nejni, co bejvávalo… my, náplavy, jsme Doudlebany už drobátko naředili – já i manžel jsme ze Severní Moravy (ale dcera narozena v ČB), a s valnou většinou BC je to obdobné, Jihočechy lze spočítat skoro na prstech jedné ruky 🙂

 307. Definuje se ten národ blbě, se Švihlíkovou nejspíš mám společnou řeč a stát, víc ne, německý liberál je mi bližší než český socdemák nebo dokonce komouš, ale mám takový dojem, že národy a jejich zájmy přes složitost až nemožnost definice existují a EU to velmi brzy pocítí.
  Už jenom proto, že budit nenávist k okolním národům je v dobách zlých velmi osvědčená taktika pachatelů oněch dob zlých.

 308. No jo, tak jsem si vyslechl velmi podnetnou tiskofkus Becherovkou a Global spiritem….. Pratele, tohle bude narez podle vsech pravidel. To bude stat hooodne penez, uvidite. Ale vlada zachranuje zivoty…..

  Juro, chces snad rici, ze oproti „buranskym“ zemim je kotlinova pater a politic jen sebranka ulisnych , vychcanych straspytlu? Jestli dobre chapu to co pises. Ani ja se takhle neodvazim psat, ale rozumim, znas je blize a tak to vidis 😀

  No a co se tyka naroda….. Jsem velky lokalni patriot a mam to takhle na mnoha mistech na svete. Je skoda, ze z toho „naroda“ delate vsichni takovou vedu, kdyz vlastne je jako Jety……

 309. inu, pasáčku ze štetlu 🙂 asi jako Andy mám s tou Švihlíkovou společného jazyk (dříve nazývaný “ mateřský jazyk“ ) a domicil -což jsou NĚKTERÉ atributy „národa“; přesto se považuji za „zapadlého českého vlastence“ 😕 Ostatně- soudíc dle Vašich příspěvků, moc toho společného asi nemám ani s Vámi 🙁
  Nj, jirko pp: chápu, že byste šel bojovat asi za to místo na světě, kde máte sklad pálenky 🙂

 310. Dano, myslíš, že v tom fofru stihnu ještě koukat, kde rostou?

 311. Kolik jste toho za ČR (ČSR) už vybojovala, westíku ? Stačí přibližně ;=)

 312. Je fascinujici, jak se pozana zapadlej vlastenec….. Prej by sel bojovat…. No ja radsi jsem nutil decka a nutim , ucit cesky, ale kamafluju to tim, ze se to je „jidis“ …. Jako v tom krasnym zidovsky vtipu o mandarinskem cinanovi v kavarne v NY 😀

 313. Martine, spíš si prohlédni tu skálu, budeš ji muset vyjet. Sice krapet zboku, navíc po místy i asfaltovém povrchu (bacha, semtam jsou děsné díry), ale i tak… Já si to párkrát prošla tlačíc kolo (naposled letos na jaře), tak jen upozorňuji na záludnosti povrchu. No ale kdybys měl v tom fofru čas, tak právě se u oběda bavili dva, že rostou… :-)))

 314. Noname, no asi stejne jako Klement Gotwald v bitve u…… Kde sice bojoval, ale za Rakousko Uhersko , uz tehdy vedel, ze ceskoslovenske legie jsou spolecny nepritel 😀

 315. westiku – ja se take nehlasim ze s vama sdilim nejake narodni zajmy ani jine.
  je to presne ono.
  rec je abych se domluvil ano jsou jini kteri to berou jako nejakou vazbu a ja jim to neberu.
  domicil mam spolecny se svou rodinou. Rikam tomu rodna hrouda ale urcite ji nemam spolecnou s Vama.
  Za zadneho ani zapadleho ceskeho vlastence ( ani moravskeho ) se nepovazuji . Povazuji se za slusneho cloveka.

  takze ok mejte si svuj narod a mne nechejte zit na mem domicilu s mou rodinou za me penize . Pokud mne budete chranit nebo budu vyuzivat Vase narodni statky – rad Vam za ne zaplatim primerenou cenu.

 316. Dano – martin cim strmejsi , cim rozbitejsi tim lepsi.
  jenom doufam ze od pondelak bude schopnej dale vykonavat svou praxi – i kdyz ja potrebuji jenom aby premyslel a psal .

 317. Napadlo mne to samé, doktore. Spousta Čechů bojovala v RU armádě a patřila k těm nejlepším vojákům-byli snad málo vlastenečtí ?

 318. tak já se musím ohradit, se Švihlíkovou nemám společný ani jazyk, ta nemluví česky ale internacionálně-socialisticky a nepřeji si být s tou tupou nánou jakkoliv spojována. Snesu leccos, klidně být nazývána i různými hanlivými přívlastky, ale vše má své meze:)

 319. Andy, tady je jasny dukaz o tom, kde se bere…… Je to sice strasnej hajzl, ale je to preci cech ( spolustranik, sympatizant stejneho, soused, moravak, prazak….. Proste kdokoliv, kdo ma nejake pouto s oslovenym)

 320. Jistě, Jirko. Zde by mohl nastoupit Modrý pták s územním principem( už jsem si vzpomněla), nebo stačí prosté „má stejné zájmy jako já“. Existuje samozřejmě vyšší princip mravní, ale ten, alespoň v době míru, nepovyšuji nad své územní principy, byť ty mé nejsou všechny ani zdaleka v ČR.
  U vojáků je to trochu problém, neb tam je svobodná vůle velmi potlačena represivní složkou. Proto o vlastenectví vojáků v RU armádě ( kromě těch, kteří prostě neměli problém v tom být Rakušáci-Uheráci) nijak nešlo. Dělali svou práci, aby nebyli zabiti.

 321. sorry, Andy ! Mateřský jazyk nespojuji s IQ ! S hodnocením Švihlíkové naprostý souhlas !

  Milý jirko pp,moc se mně “ líbí“ Vaše schopnost se informace v diskusním příspěvku chopit, statečně se jí podívat do tváře,přečíst si poselství,jež bylo napsáno na její šíji, otočit ji naruby a nakonec, kdyby byla ta informace tak zbrklá, že by si ještě podržela stopu svého původního významu, ztvárnit ji v podobu zcela odlišnou 🙂
  Co má podle Vás charakter společného s vlastenectvím nebo s politickým názorem ? A nebyl jste to Vy, který tu dával přednost příslušnosti s politickým názorem před charakterem ? Tss, tsss… 😕

 322. Zdá se, že marxistická teorie, že v komunismu zaniknou národy měla něco do sebe. Teď se prozatím buduje národ evropský a jistě se vybuduje – stačí sledovat zdejší diskuzi.

 323. Dobré odpledne,

  andy, – 374 – věděla bych o místě, kam by bylo ty flašky vhodné distribuovat, ale nebudu dráždit hady bosou nohou. Mám dbnes nabitej program a nechci, aby mi do něj zasáhlo nějaký vysvětlovaní a pobyt na státem chráněném místě 🙂

  Ad národ a Švihlíková – tak asi se shodneme, že nomen omen.
  Nicméně, ať se Vám to líbí nebo ne, tak ona i Vy píšete, pokud je to nutný, do nějaký kolonky „národnost česká“, máte – aspoň někteří – pas České republiky, učili jste se ve škole českou historii….To m áme všichni společný, a že se to někomu nelíbí, to na tom nic nezmění.
  Těch společných znaků je poměrně dost a nemají co dělat s tím, jetsli je někdo charakter nebo lump, geniální nebo idiot.

  Jiná otázka je, nakolik jsou zrovna pro Vás tyhle znaky důležité.
  Pro mně osobně ne a tak se z toho nepotento, že je mám společné s nějakou Švihlíkovou.

 324. Jinak abych obrátil zraky diskutujících i k jiným záležitostem, připomínám, že ve Ffm se staví nová budova Evropské centální banky. Rozpočet – 850 milionů Euro. Předběžný odhad skutečných nákladů – 1,2 miliardy Euro. Nějak mi napadá analogie výroku středověkých kritiků křesťanské církve: A neměla by skromnost matky církve začínat doma?

 325. No já kromě toho českého pasu nemám nic z toho, MaYdo ….
  Jenom nevím, co z toho vyplývá 😉

 326. Dvd, není žádných pochyb o tom, že evropští představitelé žijí nejenom v jiné galaxii, ale snad i v jiném vesmíru.

 327. osobně nepokládám doklad za národní znak. Co se národa jako takového týče, je to problém, neb Židé se pokládají za národ, byť atributy vypadají skutečně jako rasové. Identifikují se tedy přirozeně i v diasporách jako jeden národ…a všichni víme, co se kvůli tomu v dějinách i dnes děje. Takže v souladu se Skrutonem vidím celý problém národa jako lokálního spojovacího prvku dosti problematicky, národ prostě není velká rodina jen proto, že se potkává na ulici. Co si píšu do kolonky nemá s mými pocity vůbec, ale absolutně nic společného. To by mělo jedině ve chvíli, kdybych měla s lidmi ve svém okolí-zemi-společného víc než zájem přežít. A to tedy nemám, ale možná to někdo s méně promíchanou krví vidí jinak.

 328. dvd,
  jo, budem jeden evropský národ a v africe bude jeden velký africký národ, v australii australský a asiati a američani budou taky jeden národ.

  Časem i to bude politicky nekorektní a budeme všichni dohromady jeden národ. Velký světový.Včetně tučńáků v Antarktidě.

  Safra, proč je mi to najednou povědomé? Nevloudila se někde chybička?

 329. Tak jsou i národy, které byli a už nejsou. A naopak, některé teprve vznikají. Nejde o statickou záležitost.

 330. Ok , Andy, a co teda píšete do kolonky národnost? A jaké máte občanství?

 331. dvd, kdyby jenom stavba evropského mauzolea 🙁 Nedávno byla v mediích zpráva o dalším zvyšování platů euúředníků ,jichž je cca 35 tis.kusů ,tedy cca 1300 kusů na jeden eustát:-? A nikdo zde na to neupozornil 🙁

 332. no jo pokud bych to shrnul tak se hadame o narodni socialismus nebo internacionalni ?

  ze je socialismus tady stejne jako v eu je jasne. ze se ten internacionalni ( nepresne k evropskemu) chce presunout do kolonky narodni uz nic nemeni na tom ze to je socialismus.

  no tak jsme v tom znovu a nekteri jsme meli stesti ze za zivot v kotline jsme zkusili i trochu svobody

 333. No jo, je tedy cechcem pan Ngujen, nebo Natasa, co umi dobre cesky ? Nebo treba je cechem, ten kdo si koupi ceske obcanstvi, protoze potrebuje zmizet? Nebo jak to vlastne je? Nebo je cech kdo zna Rychle sipy a je schopen citovat Babicku a cetl Temno? Jak to tedy je?

  Ale jo rozumim, potrebujeme vsichni nekam patrit a celit tak strasne slozitemu svetu , co se na nas vali. Je totiz plny narodnich zajmu jinych narodu 😀

 334. Není důvod posmívat se tomu, doktore.
  Každý to prostě vnímá jinak. Já moc národovec být nemůžu, musel bych se poprat se sebou. A cítím se doma pod dvojkřížem na modrých i zelených kopcích. O Buchlově nemluvě 😉

 335. nj jirko :

  „Poslední bitva vzplála,
  dejme se na pochod.
  Internacionála
  je zítřka lidský rod.“

 336. Ja se preci Noname neposmivam, ja se jen ptam jak to tedy je. A neslysel jsem, v podstate vim, ze se to neda nejak vysvetlit, ze co to vlastne znamena. Mam rad lidi, co se zapalenim pro vec, neco delaji. Jen mne zrovna u tohodle desej ty dusledky pro ty co ty idee nesdili. Ale tak to bylo vzdy, zadne novoty.
  Ale vratil bych se k tom alkoholu. Jak si myslite, ze bude provedena uhrada vicenakladu spojenych s tou prohibici. Prelepovani kolku, kontroly sarzi a tak….. O refundaci na znovuobnoveni povesti se nezminuji, protoze to v podstate nejde……

 337. Maydo, skutečně se domníváte, že to, co píšu do nějaké kolonky určuje mou příslušnost k nějakému národu? Kromě sčítání obyvatel, kam píšu pravidelně od grónské po marťanské co mne napadne samozřejmě napíšu „česká“. Jediný důvod je, že jinak bych si zkomplikovala vyřízení agendy, kterou potřebuji. Přežití, nic víc. No a občanství fakt nemá s národem nic společného.
  Ale uznávám, že jsem specifický případ a normální lidé s babičkou Novákovou a dědečkem Dvořákem to nejspíš vidí jinak. Nic ve zlém, neměla jsem sem svůj nedostatek češství tahat.

 338. Furt je, jenom teď dočasně beze slov, pepo …

 339. Jak si myslite, ze bude provedena uhrada vicenakladu spojenych s tou prohibici – jednoduše. Kalousek zvýší další daně, neboť ty kolky je třeba zaplatit( očekávám kromě spotřební daně i nějakou „krátkodobou“ typu povodňovka a ostatní si zacálujete vy, jste podnikatelé a je to vaše riziko, co s vámi stát provede. V podstatě je ten vztah stejný, jako kdybys byl otrok, ale za to, co zvorá tvůj pán dostaneš vejprask ty.

 340. Já nevím, v čem je problém, Andy. Švihlíková taky píše do kolonek, že je Čech a taky mluví česky a taky se narodila v kotlince. Skutečnost, že tohle máme obě společné, mi prostě žíly netrhá, nepovažuju tenhle společný znak za nějak určující.

  A není to otázka nějakého nedostatku nebo nadbytku češství.

  To, že příslušnost k nějakému národu a přiznání si této příslušnosti vede k nějakému omlouvání grázlů ve stylu „vždyť je to našinec“ je pepova interpretace, ne moje.

 341. Andy, asi to tak bude…. Za bezpeci je potreba platit…. Na druhou stranu, tusim takovou nejapnost, ze pan Becherovka, ci pan Johny Walker si nebude chtit nechat naklady, spojene s manipulaci s miliony lahvi, pro sebe a posle vyuctovani nejakym zpusobem ministru zemedelstvi. Ono staci prekolkovat pet tisic lahvi, ale rucne delat nekolik mio? Proboha, to je takovejch penez…. A casu….. A prace…… A uplne zbytecne 🙁

 342. Žádná práce s papíry není zbytečná, to Vám potvrdí každý úředník, doktore.
  Dnes jsem sem dával odkaz na „očištění“ hanácké vodky. Z článku vyplývá, že vlastně není vůbec jasné, jak se hanácká vodka na seznam ministerstva zdravotnictví dostala.
  Zřejmě ji tam někdo dopsal na základě novinové zprávy.
  Neskutečné poškození pověsti firmy, a co ? Nic. Stává se. I úředníci jsoui jenom lidé.

 343. Jiank – pokud chvete jeden z výrazných rysů „češství“ tak je to rýpání se v „národní“ povaze a z toho odvozované mindráky. 🙂

 344. Jo, jo, Jirko, a možná je to ještě horší. A je tomu tak ve všech zemích a organizacích, se kterými jsem se za dvacet let měl možnost seznámit.

  Westíku,
  k tomu počtu státních zaměstnanců je třeba přičíst velký počet úředníků veřejné správy, kteří nejsou vedeni jako zaměstnanci statní a zejména obrovský počtet zaměstnanců, kteří jsou sice placeni komerční a výrobní sférou, ale jejich hlavní pracovní náplní je krmit tu armádu statních úředníků daty, aby měli ti státní co dělat a naplňovat nařízení a vyplňovat štítky a lepit štítky, aby byly splněny nesmyslné, leč vyžadované předpisy, směrnice, nařízení a požadavky.
  Takoví ti krmiči státních úředníků, bez kterých se už vůbec nesmí podnikat.

 345. Ahoj! Andy, klidně přijeď, proč by to mělo vadit?
  a jinak , tady je odpověď na ty noční Jurovo otázky:

  Zákaz exportu Brusel PŘIJAL, další kroky jsou na vládě..
  jo a o zrušení stejně bude rozhodovat brusel (většina států) a ne že si to Heger zruší, kdy ho napadne.

  Kdyby včera neblbli, tak nám to mohl Brusel nařídit a černého petra (dalšího) by nedržela vláda.
  Kdyby vůbec neblbli s prohibicí neměla by EU co řešit.

 346. výrazných rysů “češství” tak je to rýpání se v “národní” povaze

  Ne, to není pravda. Skruton…pořád to zdůrazňuji. Zkusme se ponořit do knih, debat a historie…tohle je naopak velmi nevýrazný rys češství, v podstatě důkaz, že češství vůbec neexistuje.

 347. Noname, jedinou praci s papiry, ktera mne bavi, je ta, kdyz si doma rozhazim akcie a obligace po pokoji a oak papiruji a papiruji…. To je samozrejme velmi zajimava cinnost. 😀

  Je docela legrace s tim „rodokmenem“ kazde lahve. Protoze to samozrejme jiz dnes existuje. Kazdy legalni lahev je dohledatelna a jasne identifikovatelna. Mozna mysleli ale neco jineho, kdo vlastne tohle vi, ze ano

 348. Tak pepa a Noname si tady přímo před mýma očima domlouvají trucpodnik – Buchlovský hrnek. A já zrovna 5.10. vyrážím na obrácenou stranu – totiž do Nemšové. A pak už jen kousek přes Bratislavu a Linec do Vyššího Brodu.

  Místní chovatelé vypustili kontrolní vlaštovku – nechali vyhlásit v rozhlase, že za 14 dní se koná u příležitosti jejich výstavy soutěž o nejlepší slivovici. Vzorky o objemu půllitřák se předkládají pořadatelům. Zatím si s tím místní Policie neví rady.

 349. A další facka – na Semilsku se chpal otrávil Tuzemákem. Šetřením bylo zjištěno, že to byl originální Tuzemák a do prázdné lahve si chlapík namíchal vlastní směs z domácího kanistru metyláku. Další slepá stopa.

  A na Havířovsku mají málo odolné celníky. Prý byli šokováni, že lihoviny se nalévaly do lahví v nehygienických podmínkách, kolem prý běhaly slepice. Jen aby to nebyly příslušnice Celní správy.

 350. ad 431 – zrovna to čtu. Doufám, že ho i s jeho starou Tuzemáková s.r.o. zažaluje a stáhne z posledních kalhot.

 351. Andy, to je fajn, že jste si vzpomněla a ještě mně pošlete tu polemiku s „agresí“ – moc se na to těším.

  Stran národa – myslím, že územní princip je jasný a dokonce jsem přesvědčen, že princip občanský s ním vůbec není v rozporu. Národ je zřejmá abstrakce. Abych nedráždil místní city, tak odkážu do dalekého Španělska – Baskové, Katalánci a Kastilci. Národní stát (v dnešní podobě) chápu jako protiklad pokusu vytvářet národ evropský. Aby bylo úplně jasno a nenastala nedorozumění – raději budu spílat místnímu byrokratovi než tomu eurounijnímu. O tom, že jsou stejná sebranka není sporu a diskuse o tom, kdo větší je nezajímavá. Ten místní žije stále v nejistotě, zda-li ho někdo nepřijde navštívit osobně. Do Brusele daleko jako do Moskvy.

 352. no ale, pasáčku (413) nepřišel s tím internacionalismem -světoobčanstvím Kant -tedy Němec ?

 353. Andy, tak proč teda pořád řešíme něco, co neexistuje? 😀

  Mimochodem, proč asi jsem použila uvozovky?

  TAkže Šumaváku, Heger může vývoz zatrhnout, ale odvolat zákaz může jen Brusel? A to , že to je vyhéodnější takhle , byly jen vládní kecy?

  no jo, že „pořád jsme blbá jako vánoce“ jak by řekla bordelmamá Božidara v Andělu s ďáblem v těle……

  Na druhou starnu, ono to, jetsli za to může zdejší pátečř něbo Brusel je v tom průseru asi ta méně důležitá položka k vyřešení….

  Nebo ne? Záleží na tom, kde se budopu uplatňovat požadavky na náhrady?

  I když i to je asi principielně jedno, jedině se utěšovat tím, že kdyby vláda, tak se na to skládáme tadyv kotlince, kdyby Brusel, tak i evropští bratři.

 354. jirko-p, vůbec s Vaším názorem (425) nepolemizuji.Stačí si přečíst počet a názvy útvarů na každém krajském úřadě nebo magistrátu nějakého města 🙁

 355. Maydo, kde jste přišla na nápad, že Brusel uhrazuje škody vzniklé nápady jeho úředníků ?( pokud si matně vzpomínám ,tak slíbil uhradit část škod v souvislosti s fámou vyvolanou Německem v souvislosti s paprikami) 😕

 356. Maydo, jen tak žvaníme mezi prací, předpokládám:) I když se snažím o tom přemýšlet. Jsou to věčné otázky, stejně jako filosofie a náboženství…o tom se také jen mluví a vznikají kvůli tomu války. Fakt je, že často je to jen zástěrka.

  MP, v pondělí mne čeká děsný meeting a musím se perfektně připravit, spousta počítání a diplomacie, kdo chce prosadit své cíle musí být jako had. Pak na tu agresi vlítnu, zasloužíte si pečlivou úvahu.

 357. No, westíku to mně jen tak napadlo, westíku, předpokládám, že třeba firma Becher by se mohla aspoň pokusit žádat náhradu. No a náhrada se obvykle žádá po tom, kdo vydal pokyn, který vedl ke škodám.

  JInak samozřejmě moc nepředpokládám, že by se brusel přetrhl s placením, ale jde o to, jetsli ta možnost je. Ohledně hrazení škod, vzniklých nápady úředníků si nedělám iluze, ať už jde o Brusel nebo místní

 358. Andy, já tu většinou žvaním mezi prací. Zejména v pátek odpoledne to pomáhá udržet aspoň jistou míru bdělosti. 😀

  jen nevím, jetsli náhodou není nesmysl, aby vznikaly války kvůli něčemu, co stejně nikdo nikdy nevyřeší. A válkou už vůbec ne.

 359. Včera večer jsem nalila stopečku hruškovice od Jirky ( z lahve s rodokmenem) kamarádovi, který mne zná dost dobře, flašku viděl poloprázdnou, mne neslepou…a stejně se bál a zřejmě myslel na ruskou ruletu. Nemohl za to, ta mediální masáž prostě má následky…čímž mne tak napadá, že kdyby nás Šumavák na praseti otrávil metanolem, mohli bychom všichni pospolu na dialýze debatovat o politice, EU atd. do aleluja, pěkně v župáncích, v posteli…tedy až by nám vytáhli endotracheálky:)

 360. Andy, to je presne ono….. I Ti co maji vsech pet pohromade desne blbnou…. A co teprve Ti, nejsou prilis …. No neumej skoro cist a psat, ze.
  Ani nevim kolik jsem uz napsal odpovedi na emaily co chodi. Ne samozrejme ze by to byly emaly nejak rozlobene, ale citim z nich opatrnost a trochu i omluvu, ze se ptaji, ale presto neleni a napisou. Pritom vi jak to u nas je …. Dost hrozny ….. 🙁

 361. Nevím, tady neblbne nikdo, v době „alkoholové krize“ jsme popili ledacos, bez nějakých zábran …

 362. Média se plní články o čackých celnících, kteří odhalují jednu nelegální výrobnu alkoholu za druhou, a v textu se pak člověk dočte, že
  „Celníci podle jejich mluvčí Pavly Zdobnické začali na případu pracovat už v červenci, naostro do akce s krycím názvem Slivovice vyrazili tento čtvrtek“.

 363. ad 444 – tak mne napadlo- a jistě za to může jen má paranoia- zda náhodou nějaký ten tým v rámci pronikání do zločineckých struktur nerozhodil někdy v srpnu sám ten metyl do světa a pak se mu to nevymklo z rukou? Když si vzpomenu, kolikrát se jim ztratily prachy určené k provokaci při potírání korupce…

 364. Modrej, souhlas. Jenže také platí, že bůh vysoko a císařpám daleko. Jak známo, císařpán i ten Bruselský se bez mnístních přičinlivých pohůnků neobejde. No a onen jakýkoĺi nevolený zdejší úředník, vděčný za obolus, který z moci vrchnosti dostává by řádně uváděl život dle nařízení shora, rovněž nevolených, říká, vždyť to ne já, to ti nahoře…Čísařpán si své úřednmíky musel platit. Jenže nyní je to tak důmyslně zařízeno, že si sami platíme úředníky plnící příkazy cizí vůle.

  Doplnil jsem zásoby o sedmdesát pětasedmdesátek, nějaké obyč šedesátky s malým závitem. Časem ještě čtyřicítky. Stovek mám přes stovku, spopadesátek a dvoustovek několik desítek. Do rozpadu EU by to mělo vydržet. A přes stmívač zapojená žárovka, která nesvítí pořád naplno, má životnost mnohonásobnou. Kromě toho, vlákno při pomalém rozsvěcení netrpí proudovými rázy. Všimněte si, že k přerušení vlákna dochází věšinou při rozsvícení. Je to proto, že vlákno se neopotřebovává stejnoměrně. Proto při rychlém nažhavení je v místech ztenčení více namáháno lokálním přežhavením. Tím se ztenčení místa více ztenčují. Při pomalém náběhu k tomu nedochází. Jestliže se zdá, že soudobé žárovky mají nižší životnost, nneí to spiknutím výrobců a úmyslným kažením, ale snahou, netvrdím, že prostou vypočítavosti, o vyšší svítivost. Dřívější žárovky nebyly tak žhavené, měly světlo více do oranžova. Jestli kdo máte zásobu žárovek 120V a lustr s třemi objímkami, zapojte je do série, vydrží svítit hodně dlouho.

 365. (433)„Národní stát (v dnešní podobě) chápu jako protiklad pokusu vytvářet národ evropský. „
  Ono to asi vzniklo jako protiklad monarchií, ve kterých byly často zmixovány různé, navzájem se příliš nemilující národy (v R-U vládnoucí Němci), případně když se naopak nějaký národ nacházel ku své nespokojenosti v různých monarchiích (Poláci, Italové), navíc často v poněkud podřízeném postavení.
  No a teď se to zase vrací s pokusem ustavit ne evropský národ, ale evropskou monarchii.

 366. (445) připomenul bych bratry Člováky, s tím pokusem, jak přidali nějakou tu výbušninku do batohu nějakému chlapovi, co letěl do Irska ……

 367. 448 – to dali osmi lidem do batohů a pak prej na to zapomněli:)
  A čeští ve spolupráci se slovenskými dali do auta nějakému kamioňákovi něco na výrobu heroinu a nechali ho v Tureckém kriminále. Řidič byl nakonec jen vyhoštěn a samozřejmě přišel o práci, což ale české ani slovenské policii asi vrásky nedělá.

 368. Schumi, o tom není sporu. Dnešní (jak to nazval bývalý německý prezident Herzog) hry přes hranice, kdy si místní cosi vymyslí, vyjednají s přespolními, kteří to vydají jako závaznou směrnici a následně se to místně zavede, protože Brusel, jsou hanebné. Tvorové, kteří se kdysi radovali, jak u nás udělají přespolní pořádek a zkultivují nás, tak by měli být pranýřováni. Jejich jména a fotky viset na všech nárožích s nápisem: blb, který nedohlédl. Na jejich rodiny by padla hanba a dcery by se nikdy nevdaly. Neexistuje žádná omluva.
  O obrácení role klauna a principála, také není sporu. Vloni jsem po letech četl Miláčka od G. de Maupassanta. Je tam věta na adresu jakéhosi politika: že je to tvor, který nasává nálady kolem sebe jako houba, kterým se báječně daří na hnojišti všeobecného hlasovacího práva. To obrácení rolí je nutným výsledkem – byrokrat je zaměstnancem a voličem. Nemůže to být jinak.

  AeroKarle – tohle si rozhodně nemyslím. Obyvatel východního Pruska I. Kant by určitě nevyšel z úžasu, kdyby se dozvěděl, že je Němec a je příslušník národa, který vládne v R-U monarchii. Asi stejně, jako když chlápkovi na sever od Tater řekli, že je Polák a tomu na jih od Tater, že je Slovák. Oba „rečovali“ a perfektně si rozuměli. Byli oba totiž obyvatelé Spiše a nikdy je nic jiného nenapadlo. Ty povídačky o „žaláři národů“ jsou jistě velmi dojemné, ale s fakty nemají nic společného.

 369. Modrý ptáku, hlavní důvod, proč se vlákno žárovky přeruší typicky při jejím zapnutí, je v tom, že zastudena má podstatně nižší odpor — to vlastně je příčinou toho proudového rázu, který zmiňujete (nikoliv skokový přechod mezi nulou a dejme tomu nominálními 455 mA u 100 W žárovky).

  S tím zákazem žárovek je to docela zajímavé — hezkou dobu již panuje, a zatím kolem sebe nevidím, že by snad výbojky začínaly nějak převládat, zřejmě se tedy předzásobil každý.

 370. Něco jsou povídačky, něco ne. Ten obyvatel východního Pruska se cítil Prusem a Německo (císařské) mu nejspíš nevadilo (stejně vzniklo „nabalením“ na Prusko). Poláci se jednoznačně bouřili proti Rusku, v Německu ani Rakousku se moc neradovali a chtěli zpět ke svému národnímu Polsku. Že si místní rozumněli a hranice nemusela být moc nepropustná, to je jiná věc. Italové proti R-U bojovali, taktéž chtěli Itálii a ne R-U.
  O žaláři národů jsem nepsal nic, pouze o tom, že jak byla příležitost, národy si své státy udělaly. Ostatně, viz Slováci.
  Nejlepší perlička je, že R-U už ke konci nechtěli ani rakousští Němci. On je Karel tak vyjukal tou nabídkou federalizace, že se báli státu s převahou neNěmců. No a Jugoška, tam je ta národní příslušnost dodnes sakra živá a boj za národní státy dost nedávný.
  Jistěže se dá říci, že to chce jen pár pojevených jedinců a romantiků. To by se pak ovšem nedalo s tou hrstkou nějak válčit. Kdepak, definice nedefinice, v mnoha lidech to je jak v koze.

 371. Zpátečníku 451 to jo, jenže to by samo o sobě nevadilo. Podstatou je, že vlákno je nestejně tlusté, nerovnoměrnost se časem zvětšuje a proto se nestejnoměrně rychle žhaví. Spolu s tím má i za studena nerovnoměrný odor. Než se stačí celé nažhavit, tak dříve se nažhaví část s větším odporem, prakticky jako by v to místě vlákno bylo tenčí a kratší, a více se odpařuje, ztenčuje až při zapnutí nevydrží a přepálí se. Kromě vlákno vinuté do spirály, která vytváří cívku, vznikne elmag.ráz, který vlákno přetrhne. Pomalý náběh tomu efektu brání.

 372. AeroKarle, já vím, že jsi o „žaláři národů“ nic nepsal a použil jsem ho jen jako příměr pro dojemné a romantické obrázky, které používají obvykle všichni „romantici“, kteří by rádi doložili, že je ten „národ“ něco nutného a navíc odnepaměti. Nebudu se pouštět do žádných historických rozborů, protože jsou k ničemu – to jsou naše interpretace tehdejších dějů a navíc z nich stejně nelze vzít žádnou zkušenost pro dnešní skutečnost. Já „národ“ chápu jako marketingový tah, na úrovni „proletářů a kapitalistů“, předtím „vyvolených a zbytku“ nebo „evropanů a národovců“ apod.. No a zbytek jsou mávátka, fangličky, zapálené pohledy, radostné tváře.

 373. Aerokarle, Poláci a Rusko, tam to bylo „každý chvilku tahá pilku“. Jeden čas Velká Polska ovládala významnou část Rusi. To Polákom nevadilo. Jenže pak se síly obrátily. A jak byla možnost, tak jim Stalin nechal pustit žilou tak pořádně, aby je chtivost po matičce Rusi definitivně přešla. Za tím účelem nechal v Katyni zlikvidovat významnou část jejich vojenské elity. To bylo vyřizování nejen porevolučních, ale i starých účtů.

 374. Modrej, výborně se na tom vydělává. Jedny do těch uniforem, druhý do jinak barevnejch, tyhle fangle, tamty fangle, důvod aby si dali po hubě se vždycky najde stejně jako v hodpodě, když ne tak jim ho dodáš na klíč stejně jako zbraně. A pak jsou báječné mírové konference, lukrativní půjčky (abys rozmnožil prachy který jsi tím vydělal), investice do obnovy a prosperity. Časem to můžeš spustit znovu. A pes jitrničku sežral.

 375. Když se probírám minulostí, nenacházím nic až tak zásadního, čím Čechové v onom žaláři byli utiskováni. Zákony v monarchii byly stejné pro všechny poddané, lekteří Češi byli i ve vysokých státních funkcích, pravidla pro obchod byla stejná, daně byly stejné, čestina nebyla zakázaná, i ve školách se vyučovala, umění a vědám nebylo diskriminačně bráněno. Němčina jako úřední ústřední dorozumívací jazyk monarchie byla logická, češtině však bráněno nebylo. Sám císař osobně přispěl i na české Národní divadlo. Jen těch nářků a navzájem protichůdných požadavků co do Vídně přcházelo. A dnes? Cožpak dnes to není jiné? Zas se mezi sebou sváří, chvíli ctějí to, chvíli ono, ti tohle, jiní onohle. Je v jednom jsou zajedno když brblají na vrchnost. Místo toho aby na něčem společném se dohodli, dohodu drželi a dohodnuté požadovali, do nekonečna se hádají. Co by na to řekl Kippling? Že jsou jako Bandar-lóg.

 376. „které používají obvykle všichni “romantici”, kteří by rádi doložili, že je ten “národ” něco nutného a navíc odnepaměti.“
  Romantik asi jsem, to ano, ale já se nesnažím dokládat, že je něco nutné. Já pouze konstatuji, že dle dost živých a výrazných projevů nemalého množství lidí občas nějaké to „národní cítění“ až „národní konání“ vybunzíruje. Ani by mne nenapadlo pochybovat o podílu demagogů všech barev, kteří s oblibou máváním fangličkami něco rozšťourávají.
  Konstatuji existenci jevu, ani ho neobhajuji, ani nepopírám.
  Toť vše. Konec konců, soudruzi z Brusele i gubernií na to dost brzy narazí. První známky mezi Řeckem a Německem, Itálií a Německem, jsem zvědavej, jak dlouho vydrží kamarádšoft Německo – Francie (asi dokud Němci budou tiše platit), o našem vztahu k Němcům sudetským i Německým darmo mluvit, to si stačí přečíst někde kousek nějaké diskuse … to vše byla, je a bude moc pěkná živná půda pro gemagogii, ještě říznutou příchutí islámu. Ale ten je nový, tam to ještě na západě není tak silné.

 377. Hmm, vážete-li národnost ke státu, , tak počátek státnosti Českých zemí se váže k době Boleslava I-jestli se ta doba dá označit slovy „odnepaměti“ , to ponechávám vaší úvaze 😕 Je zajímavé ,že pokud J.Laughland nelže, tak státy jako takové chtěl zrušit jak Hitler, tak Stalin ,takže to je „ošetřené“ jak zprava, tak zleva 😕

 378. 458 Schumi: nenacházím nic až tak zásadního, čím Čechové v onom žaláři byli utiskováni. Pokud uvažujete o letech 48-14, tak ano. Předtím robota, nevolnictví, státem nařízené náboženství. Numerus clausus. Vše nařizované s láskou a ohledem k poddaným.

 379. No a ještě mě tak napadlo to „odnepaměti“.
  Odnepaměti se člověk jednotlivec nějak družil. Do dřevních dob nevidno, ale srovnáním s existujícími „divokými“ byl základ asi rod, pak kmen, pak už nějaké jednotky začínající se podobat státu. A tak dále, přes městské a malé státy k říším. Proces tu i onde fungoval nahoru, tu i onde zase dolů, tu bylo tmelem vojenské ovládnutí, tu politika, tu náboženství ….Národ je asi jedna z posledních vymožeností, ale kdo ví, jak tomu dříve říkali. Každopádně to tak zahýbalo civilizovaným světem, hlavně v 19tém a dvacátém století, že to asi není jen tak nějaký teoretický výmysl. A pokud ano, ujal se a funguje.

 380. Nickname, robota, nevolnictví, státem nařízené náboženství…Aha, omezeno jen na Čechy. Ostatní národov v říši svobodně juchali….

 381. jestli on nebyl problém v tom, kdo robotoval, nevolničil, a kdo feudáloval a úředníkoval.
  Prostě, funkční říše se nerozpadají. Rozpadnou se až nefunkční a národnostní, řekněme nevyrovnanost, je jen jeden z mnoha důvodů.

 382. „robota, nevolnictví, státem nařízené náboženství“
  den daňové svobody někde v sedmém měsíci roku, prohibice, povinnost hlásit úřadům i když prodávám auto( dříve povoz prostě jeden prodal druhému, fakt nemusel jít na úřad nahlásit to a ještě si to hlášení sám zaplatit), nemožnost pojmenovat dítě podle libosti rodiče, buzerace ohledně výchovy dětí, sňatku, rozvodu, adopce, porodu, kouření, zdraví, vzdělávání, práce, ve finále pak smrti. Nové náboženství jménem politika v demokracii. Myslím, že dřív tolikrát za den nevzpomněli na Boha jako dnes na nějakého papaláše.

  Tak nevím, jestli jsme si zas tolik polepšili.

 383. Az budou fungovat demokraticke narodni staty tak dlouho, jako fungoval „feudalismu“ muzeme se bavit o tom, co je lepsi a tak. Takhle je to nesoumeritelne. Je to jako kdyby kdokoliv s Klicku zacal boxovat s jednorukym, jednonohym, jednookym, teroristou z Irska 😀

  Ostatne nevim, proc se neustale vracime k tematu, ze nekdy bylo lepe (hure) staci co je prave ted a jak se zachovat dnes. Treba na prikladu toho debilniho zakazu je jasne, ze hitler byl pouhy amater a ze se dozijeme eutanaziovejch komisi, kde se budou „utracet“ lide a pridelu zdravejch potravin. O Alkoholu si budeme povidat pri svitu posledni jarovky a sjoro vsechny knihy budou nekde zazdene ve sklepe. Zlata EU a Brusel, si budeme rikat, az to prijde 😀
  No a jak to dopadne s prohibici? No jednoduse, zcela nenapadne se zrusi, az budou velci hraci pripraveni, mezi tim se mnoho malych vyrobcu polozi a velci si budou mnout ruce, jak to bylo sikovne. No a prd, ty mezery zaplni okamzite ti, co ho dal budou pancovat. Takze vlastne podil podvodniku stoupne a objem hnusaren co lidi pijou stoupne. Proste lidi pijou to co znaji a jsou konzervativni. A „levny“ pijaci? Tem je to vurt, staci aby to bylo levny, ty do hvisky nepujdou.

 384. juro-p(463):uznávám, že jsem se( v hněvu ,který mne zachvátil) „sekla“ :-“ Nacisté byli samozřejmě v první řadě socialisty. Koneckonců pregnantně to shrnul jejich ideolog Gregor Strasser: „Jsme nepřátelé, úhlavní nepřátelé dnešního kapitalistického hospodářského systému s jeho vykořisťováním ekonomicky slabých, s jeho nespravedlivým platovým systémem, s jeho nemorálním způsobem posuzování hodnoty lidských bytostí podle jejich bohatství, jejich peněz.“
  Na druhou stranu jsem názoru, že politické spektrum (pravice,levice,střed) se nenachází na pomyslné úsečce, ale v kružnici,takže extrémy z obou stran se stýkají 🙁

  Myslím, že za léta,která jsem „proštěkala“ na Psu,Raťafákovi a zde,jsou mé názory na stát a jeho úlohu jasné: osobně jsem pro skromný stát s minimem byrokracie (a tedy i nižšími daněmi).
  Četla jsem názory libertiánů na dfensu,jak si představují společenský život bez státu,a jímal mne bledý děs-co bude ? Demarchie,anarchie ….to nikdo zatím jasně nevysvětlil.
  A pojem „světobčanství“ ? Jestli se nemýlím, i Kant věděl, že jeho názory v tomto směru jsou utopií.
  Zrovna jsem odložila historický román,pojednávající o Platónovi,jeho názorech na řízení „obce“,a jeho největším příteli Diónovi ze Syrakus,který se snažil jeho idee o řízení „státu“ prosadit v Syrakusách; skončilo to občanskou válkou, devastací jak města tak obyvatelstva,zavražděním Dióna a následně tyranií.To uvádím jako příklad, jak to končí při převádění ušlechtilých ideí a teorií do praxe:-( IMHO svět je nedokonalý,lidé jsou nedokonalí (kulturní evoluce člověka nijak zvlášť nepokročila) a teorie ,které jsme se učili na universitě, se v životě nijak zvlášť neosvědčují 🙁

 385. Jirko ppa, lidstvo fungovalo na víře, že má země tvar desky stolu, je středem vesmíru a slunce kolem ní obíhá určitě déle než s důkazem o opaku. To není dobrý „argument“. Pokud vím, tak otrokářství fungoval „bez problémů“ mnohem déle než feudalismus. Když už jsem v těch marxistických kategoriích. Na všechny pády je robota nebo nevolnictví naprosto nepřijatelné, protože nesplňují princip univerzality etiky. Jsou tu dvě pravidla pro jedny a druhé. Tohle není dobrý příklad a také jediná slabina.

  westíku – to je právě s těmi libertariány hrozné, že? Umějí pouze vysvětlit, že chtějí zrušit stát a nevysvětlí, jak si tu anarchii představují. To ti anarchisté, demarchisté nic rušit nechtějí, a proto je považují anarchisté za úplně stejné etatisty jako socialisty. A do toho jsou minarchisté, což jsou klasičtí liberálové a ti stát zachovat chtějí. A mají to od anarchistů na stole stejně jako demarchisté. Oni anarchisté na to tedy vždy říkají, že budoucnost neznají a nevědí, jak se lidé budou chovat, protože spontánní řády fungují. A také se ptají, kdyby chtěli předepsat, jak to má fungovat, tak jaký by byl rozdíl mezi nimi a socialisty? Možná je to s nimi tak komplikované proto, že oni považují za výchozí entitu všeho jedince a nikoli společnost.

 386. Skoda ze mi muj zdravotni stav nedovoli se ožrat natolik abych mohl jeste nekdy v zivote rikat neco o zlatych EU a Bruseli. . . Jeste ze se statisticky euronaroda nedoziji, jako zdejsi nedockavci.

 387. Fcera jsem zee sklepa vytahl pozustatek lonske dceřinné svatby: moravska chaluparska slivovice vyrabena v Usti am Elbe. Asi dar zhrzeneho napadnika,ale spise pozustatek po naslednem mejdanu se zdejsimi domorodci.
  Na etikete byl furiantsky napis :“otců nasich stare pití, narod sobe neda vzíti“. . .
  No a do roka do dne prisel zakon a s nim Limonadovy Leo. . .
  Tak to jenom k tematu narod, sama tekutina splnovala pouze narok na level one: . . .hlavne ze se motám.

 388. je to pekne pocteni.
  je sice pravda ze jsem tu nikde necetl od nekoho ocekavani euronaroda ale coz staci prece ze to o nich budeme tvrdit.

 389. Nj,MP: asi jsem natvrdlá 🙁 Jak přesvědčit „jedince“, který vždy je vnitřně řízen svými sobeckými zájmy (které mohou být-a ve většině případů také jsou protichůdné se sobeckými zájmy těch druhých „jedinců“), že má dodržovat alespoň zásadu Starého zákona:“nedělej druhým to, co nechceš,aby druzí dělali tobě“ 🙂
  Vrátit se před Chamurapiho zákony (k metodě „zub za zub“) anebo ke krevní mstě anebo vyhnání ze „stáda“ jako u nomádů ?
  Bože můj, zažila jsem to přesvědčování v obci, v níž žije pouhých 140 obyvatel vč.nemluvňat, a tak se anarchistům a pod.nedivím, že nechtějí „předepisovat“, jak TO má fungovat 🙂

 390. Dobré ráno. Tak mi včera synek vyprávěl, co se v době zdravé prohibice požívalo na freefestu, kam jezdí každý rok už poměrně dlouho a ještě nikdy nepřijel nějak zdevastovaný, teď už je moc starý na to, aby se neovládal a vyžahl všechno, co teče nebo z čeho stoupá dým. Tradičně pivo, ovšem co dál? Víno se nepije, kořalka nebyla, takže operativně se míchaly koktejly ze slabšího, děsné bolehlavy, a hlavně koktejly z čarodějnických bylinek, rozumněj čehokoli, co mohlo pozměnit stav střízlivosti na stav zábavné obluzenosti. I podle něj to byly vysloveně nebezpečné věci s nečekanými důsledky.
  Tohle mne – a bezpochyby ani Mengeleho ve vládě nenapadlo, že mládež sdružující se za účelem zábavy v klubech a bytech( pohoršení stranou, vzpomneňme všech historicky doložených opileckých večírků od buršáků přes anglické studenty až po nás, když jsme studovali) udělá cokoli, aby se upravila do veselé nálady. Takže dětičky místo panáka vodky vyžahnou koktejl z houbiček a jedovatých bylin. Pozor – ne dětičky hotoví feťáci, ale ti, kteří prostě nemají nic jiného a jinak by je to ani nenapadlo se sjet…fakt nesáhnou po knize pana doktora Nešpora, ani si nepůjdou raději zacvičit, jak se zřejmě Heger domnívá.

  Ještě pár tejdnů řízené abstinence a máme tu armádu nových feťáků.

 391. Westiku, prece jste to cetla tady: podle oekonomickych teorií to tak funguje. Pouze plebs to kazí svou neochotou řidit se radami pro jeho Dobro.

 392. šimone, začínám sdílet Váš dnešní osud…zatím se ještě nemotám,ale to přijde 🙂 Vytáhla jsem z lednice poslední láhev Moravského muškátu ,a hodlám se zřídit ze zoufalství (můj syn-47 let,VŠ- jakoby vyslechl jirku pp, a než by jenom brblal nad svým náměstkem g.ř.-tedy šéfem, kterému bylo při převzetí funkce 25 let a je dle všeobecného mínění M*B*A*-tedy dle Pesa „mladý, blbý,arogantní“-dal po 12ti létech práce u instituce výpověď ,a teď ve zdejším kraji marně hledá alespoň částečně odpovídající práci; moje doporučení, aby denně dojížděl 254 km (jedna cesta)pomáhat jirkovi pp vykopávat shnilé sloupky v Chrámcích, stroze odmítl, a volná dědička po restituentovi nikde v dohlednu) 🙁
  A jdu na další pohár !

 393. westíku, anarchisti jsou přesvědčeni, že nastane-li to, o čem píšete, tak to je obvyklé narušení vlastnických práv agresí (na rozdíl od krádeže, tam chybí agrese). Tudíž to zůstává nadále soukromou transakcí a vyřídí si to s dotyčným osobně agresí. Tvrdí, že není vůbec žádný důvod, aby do této soukromé transakce vstupovala třetí osoba. Jednoduše řečeno, spravedlnost je soukromá záležitost stejně jako vše ostatní. Kromě toho, dnes máme stát a stejně se loupí a stát je největší lupič.

  Pokud jde o oko za oko, zub za zub, tak už jsem o tom psal vloni skimicovi. Pokud osoba A připraví osobu B o oko a B následně A to samé, tak jsou na tom oba stejně jako před agresí. Eticky vzato je to nesmysl, ekonomicky vzato jakbysmet. Takže by to správně mělo být za oko 2 oči, za zub dva zuby.

  P. S. šimone, k Tvojí 478 – ty jsi se včera podíval na dno několika flašek, že?

 394. MP- pouze cituji zdejsi prispevek,proc te to tak bere?
  Nebyl tvuj a muj nazor na ekonomii znas: jde o jistou formu ideologie.

 395. MP, jestli tomu dobře rozumím, tak anarchisté se vracejí k době lovců mamutů, kdy si vzájemné spory „jednotlivci“ vyřizovali plácnutím kyčelního kloubu mamuta 🙂
  A co libertariáni ? Také takovým způsobem ? 🙂 No, snad se toho nedožiji, abych se dostala do sporu se svým sousedem (120 kg živé váhy) 🙂

 396. Jeste ze jenom proletam a tak se nechci zapojovat do plodneho splinuti dusi…..

  MP, ale jiste, jen bych rad zasahl lidi teplem, kdyz oni to svetlo nevidi 😀

 397. Modrej, to je jasné, aby se loupení nevyplatilo, musí byt transakční naklady vyšší než výnos. Překážkou, paradoxně je stát, který brání zvýšení transakčních nákladů. Prakticky tak není potlačovatelem loupení ale jeho regulátorem. Připadá mi to logické, protože jak jina by odůvodňoval svoji existenci kdyby loupeží ani podobného nebylo.

 398. Jana Lorencová – …..Museli zemřít lidé, aby se tento šlendrián a mnohamiliardový daňový únik zastavil? Nemuseli. Nemuseli, kdyby se tehdejší i současní politici chovali tak, jak jim velely zákony, mnohdy i ty, které sami přijali. Tvářit se dnes, pánové politici, že jste o tom nevěděli, je výsměch každému občanovi naší země. Vinni jste vy. Byla to časovaná bomba a jednoho dne prostě vybuchla.
  http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jana-lorencova.php?itemid=17492

 399. Jo, a príma víkend všem, hlavně nadměrný přísun zdraví pro Šumaváka a Dědu z V. :)))

  a trošku podivu, jak „uvažují“ nejen naši politici – Nórsky premiér vymenil piatich ministrov – ….. Doterajší minister obrany Barth Eide prevzal ministerstvo zahraničných vecí, kde nahradil Jonasa Störeho, ktorý sa stal ministrom zdravotníctva.
  Po zbabranej reforme nemocníc….. Do čela ministerstva obrany dnes premiér vymenoval doterajšiu ministerku zdravotníctva Anne-Grethe Strömovú-Erichsenovú.

  To jim snad musel poradit Kalousek :)))) http://www.sme.sk/c/6541325/norsky-premier-vymenil-piatich-ministrov.html

 400. Jako,
  Ježíš měl k dispozici taky jenom jedenáct apoštolů…

 401. westíku, zřejmě se špatně vyjadřuji. Anarchisti (to je jedno z křídel libertariánů) říkají, že spravedlnost je soukromá záležitost jako všechny ostatní transakce na trhu. Důležitá je oběť a je její věcí, jak se s agresí vyrovná (agresor je lhostejný-ten se okamžikem zahájením agrese vzdal všech svých práv. Jestli si to uvědomoval nebo neuvědomoval, je zcela lhostejné). Pokud se rozhodne zjednat nápravu sám nebo se obrátí na specializovanou agenturu je opět věcí individuální volby. Jejich hlavní argumenty jsou, že monopolista požaduje za svoje služby A) stále vyšší ceny a B) poskytuje stále horší kvalitu. Takže jsme na počátku: oni nepopisují budoucí stav, protože tvrdí, že budoucnost je nejistá, neznají lidské preference (které instituce si lidé sami vytvoří) a horší než dnes to rozhodně nemůže být, protože zmizí vrchní zločinec-vynálezce výběru výpalného. Prostě je to podle nich společnost na principu nedotknutelnosti vlastnických práv.
  Minarchisti (to jsou vlastně klasičtí liberálové) – ti chápou stát jako „nočního hlídače“. Jeho funkce jsou standardní oblasti národní bezpečnost, soudnictví, cesty, kanály, mosty, vzdělávací systémy. (Anarchisti jim sdělují, že jsou značně nekonzistentní. Pokud připustí tohle, tak se stát začne montovat do všeho, což je nesporný fakt).
  Monarchisti to mají jednoduché – tam je pán, ostatní jsou kmáni a tak to je. Argumentují tím, že dnes jsou veřejnými otroky byrokratů (v Jirkově hantýrce „páteře“) a příjemců (v Jirkově hantýrce „všeholidu“). Takže raději budou soukromými otroky nějakého monarchy, protože, jak je notoricky známo, tak soukromník se o svůj majetek stará lépe. No a tomu jednomu suverénovi se lépe spílá než nedefinovatelné mase.

  Všechny tři tábory se shodnou, že každé zlepšení je vítané (spory jsou ryze akademického rázu). Není na něho však žádná naděje (a na tom se také všichni shodnou), že by ho mohlo být dosaženo. Víra v rovnostářství zabila veškerou naději na svobodnou společnost.

  O tom, že je to v souladu se zákonem mezního užitku není sporu. Že je to v souladu s teorií hospodářského cyklu není sporu, atakdále. Nenazval bych etatisty a příjemce plebsem – jednají podle zákona mezního užitku. Ačkoli narušují vlastnická práva. Jenže to jsme za hranicemi ekonomie, to je etika. A tam musí platit univerzalita, tzn. všechna pravidla jsou použitelná stejně a ex ante na všechny účastníky, všechny případy, pokaždé a bez výjimky. Jen mně není jasné, proč je stávající stav terčem všeobecné kritiky, když jsou kritici přesvědčeni, že podstatu problému (univerzalitu pravidel) nelze zavést, ale pouze zlepšovat stávající stav. Když je to zjevně nemožné.

 402. Dobré odpoledne,

  „agresor je lhostejný-ten se okamžikem zahájením agrese vzdal všech svých práv.“
  Jo, tak to by se mi líbilo, kdyby to tak opravdu platilo.

  Ale mám dojem, že to je v té kategorii, že toho nelze dosáhnout. A hlavně – nejen agresor, ale často i jeho okolí to takhle nevidí.

  Já myslím, modrý ptáku, že monarchisti si nepřipouštějí stav, kdy by byli otroky oni. Ani to, že pokud se přívrženec monarchie není tím, kdo se stane monarchou, ale jen podporovatelem, bývá za věrnost, zááluhy a podporu odměněn – hádejte čím? Ano, správně – úřadem 😀

 403. Mp, diky, doted jsem si myslel, ze minarchiste, jsou jen spatne napsani monarchiste 😀

  Jinak Tva definice postrada jednu, pro mne podstatnou, vec. Tedy v tom odstavci, kde popisujes „feudalisticke“ sklony. A to je ten bod o osobni zodpovednosti. Protoze ten je nedilnou soucasti celeho tohodle cirkusu. Tedy alespon pro mne. V zadnem pripade to neni jen ten kral na Hrade. V podstate je to stejne jen dusevni procvicovani ptakovin a tak je to jedno, jen aby bylo jasne, v cem se lisim od monarchistu….

 404. Při vší úctě, MP, 489 není zrovna přesné. Monarchisty jsi nepopsal správně, skoro to vypadá, že jsi v životě s žádným nehovořil. Což je možné, já zase v životě nepotkala skutečného anarchistu, který by viděl dál než k tomu okamžiku Velkého Politického Třesku. Monarchisté, ať už jsou vyznavači konstituční monarchie (takoví vegetariáni, co si v neděli s chutí upečou husu), absolutistické monarchie (ty znám já a ti se skutečně domnívají, že jeden vládce lepší n na ixtou vládců) a feudalisté, ke kterým se řadím já a kteří požadují po vládě přesně jen to „noční hlídačství“, jen dávají přednost stabilnímu uspořádání dědičného práva moci před volením z řad všeholidu.

  Maydo, monarchisté nejsou blbci, kteří by si mysleli, že oni všichni budou monarchové nebo si něco nepřipouštěli. Skutečně to nejsou jen všeholidi oblibující třpytivé cetky.

 405. Při nejlepší vůli, Andy, nevidím na feudalismu nic přitažlivého, pokud jsem nevolníkem. A pravděpodobnost, že budu nevolníkem je prostě statisticky vyšší.

  Jinak to byla samozřejmě jistá nadsázka. Pokud vím, ani feudál se bez úředníků neobešel a úřady zřizoval.

 406. to je v pořádku, Maydo, nemusíte na tom vidět nic přitažlivého. Není to povinné. Jen jsem se snažila vysvětlit, oč ve skutečnosti jde. Ovšem nadhled, takové to “ jsou to ale pitomci“ je poněkud ….neoprávněný, zejména ve světle faktu, co si necháváme líbit dnes.

 407. Já jsem tu o nikom nepsala, že je pitomec, Andy.

 408. Andy, neměl jsem pro jednoduché vysvětlení potřebu jmenovat konstitucionalisty nebo dědičné monarchisty, které zmiňujete Vy. Např. Jeho Jasnost Hans-Adam II. z Lichtensteina dokonce uspořádal referendum, zda-li jeho poddaní nechtějí přejít na republiku a přiznává každému poddanému právo na secesi.
  Kdyby se minarchisti přihlásili k územnímu principu, tak už by byly jen dva proudy (ale oni zatím přísahají na republiku a parlamentní demokracii).

  Maydo, všichni bez rozdílu to jsou velmi uvážliví lidé. Pokud by usilovali o úřady, tak o ně mohou usilovat již dnes a není kvůli tomu potřeba bourat parlamentní demokracii.

 409. Ono zpatecniku ten bruxel je plnej bolseviku a je pravda ze vetsina blbosti jde od techto bolseviku.
  Jenze ti naqsi to hned vyuziji a jeste si pridaji.
  To je to na co tu spousta znas poukazuje.

 410. Ale Pepo, že si při bruselských volovinách naši byrokrati přiživí svoje (nebo něčí) zájmy, nebo vlastní neschopností přičiní další blbosti, to tu NIKDY NIKDO nepopíral !

 411. Jako dnes a denne. A oni se neprizivi – oni je dusledne dodrzuji a pridaji stovku dalsich blbosti navic s pripominkou ze to tak bruxel chce.

 412. V podstatě každá zmínka o tom, že čeští úředníci zneužívají bruselského zločinného systému k vlastnímu uspokojení choutek po moci a představ o svém nadsamectví a chovají se hůř než kterýkoliv socinženýr v Bruselu okamžitě vyvolá označení dotyčného za eurohujera. 501 bingo.

 413. Vždyť jsem psala, že to byla nadsázka, Modrý ptáku.

  Panovníci prostě odměňovali svoje věrné úřadem, toť vše.
  samozřejmě, v okamžiku, kdy je po ruce nějaký panovník, který má tu pravomoc, odměňovat svoje věrné úřady, tak se najednou těch věrných najdou celý zástupy. 🙂

  Jinak si myslím, že každý shledává nejlepším ten systém,který se mu jeví jako vyhovující jeho zájmům. A dosti pochybuju, že by se našel někdo, komu by vyhovovalo být nevolníkem, či čímkoliv na spodním konci žebříčku. Každý stojí o takové společenství, kde bude mít nějaké z hlediska onoho společenství úctyhodné postavení a pro ně výhodné postavení.

  Takže i u monarchistů předpokládám, že se jim jeví, že monarchistický systém jim přináší výhody a

  tedy teoreticky,:-) pochybuju, že by někdo z nich tady chtěl hned zítra dělat monarchistickou revoluci a korunovat krále.:-)
  Monarchisty nepodezřívám z nějakého velkého prahnutí po úřadech, aspooň ne víc, než jiné skupiny v populaci. Jak už jsme napsala, byla to jistá nadsázka.

  JInak já posobně žádného monarchistu neznám, jen do Lidovek kdysi dávno psával nějaký, který se k tomu hlásil a ten mi teda moc uvážlivý nepřipadal 🙂

  Ale moje máti tvrdila, že pamatuje jeho předka jako člena nějaké prověrkové komise v 50.letech, takže kdoví, jak to s tím jeho monarchismem bylo…

  možná to byla taková monarchistická rychlokvaška 🙂

 414. Andy, to nikdo nepopírá. Ale nebýt Bruselu, tak by nebyla příležitost. Je to princip padající sněhové koule.
  Mito připadá podobné, jako při razantním jednoznačném argumentu, že Breivik je vrah. (Což je a já jsem pro jeho trest smrti) Ale nebýt debilní a výhodné multikulti vstřícnosti norských politiků, tak by k tomu nedospěl. Nebo ne až do takového extrému.

 415. Jako verte ze by byli jini breivikove – z jineho duvodu.
  Stejne jako by byli dalsi zbesilosti i kdyby nebyla bruxel. Tim nerikam ze to bruxel ( ale proc hlavne u nas) urychluje

 416. Pepo, jelikož mám dobrý překladač, tak bloudím po všech článcích, které se EU týkají. Ale nejraději mám všude diskuze, protože tam to bývá od plic a různorodě, a navíc se tam občas nacházejí bezvadné odkazy na další dobré články. A VĚŘTE, že tohle stýskání, co tu bývá, čtu VŠUDE ! Nadávání na jejich „páteře“ i korupci. Byrokrat bývá byrokratem do morku kostí a je jedno, jakou řečí mluví, ale ta „nemoc“ má stejné symptomy.
  Často přemýšlím, když tu tvrdíte, vás víc, že někde není oproti nám toto, jinde zas ono. A tak mě napadla možná zcela debilní myšlenka – co když oni skutečně tolik nevymáhají, netrvají na kdejaké konině a tudíž, možná, něco „zanedbávají“, fakt je to jen nápad. Ale co když opravdu a tím pádem, třeba, nejsou tamní příjmy tak buzeračně hlídané a proto mají takové dluhy…? Chichi, je to fakt jen taková myšlénečka :)))

 417. Jirko ppa, bylo mně potěšením. Je to prima způsob, jak upustit páru pod pokličkou. Já si stejně myslím, že si jednou minarchisti s monarchisty padnou kolem krku. A perlička na závěr: národní stát už proklel největší z minarchistů L. von Mises v Human Action 🙂

  Maydo – jsou to primárně libertariáni a jako takoví vycházejí z principu vlastnictví (přinejmenším vlastnictví sebe sama), který vylučuje nevolnictví. Vůle se nelze zbavit, nelze ji prodat, nelze ji zcizit. Bez vůle není člověka jednajícího. Společenské postavení na nějakém žebříčku – to je úplně jiný příběh, který s tímhle tématem nemá souvislost.

 418. MP nemusi clovek patrit k zadne skupine a i tak brat za zaklad pravo na majetek , osobni svobodu ( tedy jak rikas vlastnictvi ) a odpovednost

 419. 510- Heger prozřel? Vždyť je to jeho dílo. Začínám podezírat MZ, že ty měděný dveře jsou očarovaný a každý, kdo jimi projde se zblázní.

 420. Modrý ptáku,

  pak se asi rozcházíme v tom, kdo jsou monarchisti. Měla jsem za to, že lidi, kteří považují za nejlepší systém vládnutí monarchii. Ale jedníání jedince podle své vůle pak nemá mnoho společného se systémem vládnutí. Snad jen že některé usilují více a jiné méně o to, člověka vlastní vůle zbavit nebo ji aspoň omezit. Některým se to daří více, některým méně.

 421. (500) Pocit popírání mám jedině u Jirky, ale jelikož jde o pocit, může být snadno mylný. Podobně jako pocity jiných, samozřejmě.

 422. (509) mně ty státy přijdou nějak nastejno, národní, nadnárodní, monarchie, federace ….

 423. MP- Vaše 489 – poslední dva odstavce považuji za brilantní, zdařilý a kondenzovaný nebo spíš zobecněný popis dnešního stavu věcí. Napsal bych, že to myslím upřímně ale to by nebylo ono. Napíšu radši že je to hodně dost dobré. Jen se neumím srovnat s tou negativních tečkou za předposledním odstavcem (…zabila veškerou naději…). Fakt mi to nejde. Žijeme přece v nejlepším z možných světů ! No nejspíš asi půjdu něco požít :-).

 424. maYdo, když si představíte, že pravidla (zákony) neexistují jen tak samy od sebe (an sich), tak se to hned vyjasní. Vztahují se vždy a bez výjimky k nějakému majetku. No a v monarchii určuje pravidla suverén. On je vlastník toho území (majetku) a on za svůj majetek nese plnou odpovědnost. Proto určuje ta pravidla. Vždy uvažuje v dlouhodobém horizontu. V jistých dobách předepisovali svým poddaným suveréni např. onen legendární „desátek“. A někteří to dnes nazývají dobou temna. Na konci 19. století „šílel“ anglický libertarián H. Spencer, že se blíží konec světa, protože už platí 9% daně. Ve světle dnešního stavu to byla vážně hrůza.
  No, a kdo určuje pravidla v parlamentní demokracii? Můj oblíbený příměr je o tom principálovi a klaunovi. Principál to rozhodně není. Slovy jednoho monarchisty je demokracie Bůh, který selhal.

  Oteplovači – je fajn to pro účel debaty trochu vyostřit. No, a když chápete ty děje kolem sebe (a v tom je ekonomie fantastický nástroj), tak můžete být jen příjemně překvapen. A máte naprostou pravdu, že žijeme v nejlepším z možných světů! Došel jsem postupně k závěru, že se všichni velcí klasici (snad nejsem moc drzý) pletli – svoboda je stav mysli a k tomu nepotřebujete jiné lidi.

 425. No a uz jsem zase u stroju….. Z toho je videt, ze krize dopadla plnou silou a ja si mohu vybirat lidi u brany, rozdelit praci a sam si mohl cely den valet sunky. Ano ano…. Kez by tato doba jiz prisla. Ale to asi drive bude ostruvek svobody pod Ripou, ze ano…..

  Aerokarle, ve svetle prohobice je snad i Tobe jasnejsi, ze kdo vlastne je ten skudce naroda z Chotebore a kdo s vraskou na cele zachranuje narod pred jakymkoliv nebezpecim, treba i domnelym a hlavne, kdo chce z kotliny udelat tu famozne fantastickou „showroom“ s moderni socialistickou vizazi zeme kde dnes jiz znamena minuly mesic. Ale samozrejme i za to muze Brusel, protoze kdyby to neudelala mistni pater a vseholid souhlasne netleskal, bylo by to hroznejsi, protoze V Bruseli by se svolavali akcni porady a uz bychom meli na navsteve podpodpod sekretare vedouciho pododdeleni na boj s alkoholismem…. A ten se nezakeca.
  A tak je to totiz ze vsim, nejen s touhle prohibici. Vidim to kazdy den. To ze to nevidite mne nijak neznepokojuje, reckym zarovkam, nebalenym videnskym kobliham, pecenym rybickam v papiru zdar 😀

  MP, jak to delas, ale opet si mne potesil v tom, ze ac jsem to netusil, tak von Misses, muj oblibenec, si myslel to same co ja o narpdnich statech, a to se proste pocita …

 426. Dobré ráno. Když jsem četl MP, vzpomněl jsem si na vtip:
  Policista zastaví automobil: „Pane řidiči, nesvítí vám heligon“.
  Řidič zkontroluje přední světla: „… myslíte halogen“.
  Policista:“Á, pán je suterén…“ a vytahuje bloček.

  523 MP: „Doba temna“ je pro mně čas od „Obnoveného zřízení zemského“ do josefinských reforem. Josef II se snažil snížit daně nevolníkům na 30%. Tehdejší Šláfenberkové mu to zatrhli, po něm císařoval der arme Trottel Nandel a podmínkou jeho zvolení bylo zrušení těchto reforem.
  Praprapraděd s prapraprabábou vzali kramle při válce o dědictví habsburké a uchýlili se pod ochranu liberálního Velikého Bedřicha. Ten dovoloval poddaným usazeným v hornoslezkých bažinách pracovat na svém a myslet si co chtějí.

  Kdosi zde psal, že za Habsburků se všichni poddaní měli stejně dobře/špatně, že měli stejná práva/povinnosti. Neměli.
  Podíl nesvobodného obyvatelstva – tj. nevolníků byl v různých habsburských zemích jiný. Také náboženská nesvoboda se vztahovala pouze na rakouské země, Čechy a Moravu. Evangelické kostely i v „Době temna“ stály v Aši a Těšíně.

 427. 525 Jirko ppa, von und zu: vy nemáte úřad práce? 🙂
  U nás, když víte kam zajít, tak seženete brigádníky za 70kč/hod.
  Dokonce existují cikánské firmy – šéf domluví brigádníky, ti vám udělají smluvenou práci a je hotovo. Brigádníkům se někdy nezamlouvá, že šéf si bere provizi a tak se domluví sami se zadavatelem, ale „aby se to pan šéf nedověděl“.
  Společný nepřítel? Kalouskova ODS a „páteř“. Ovšem sami páteřníci si je najímají na opravy domešků.

 428. Ještě veselá historka z úřadu práce:
  Firma zatepluje úřad práce a Lojza říká: pane šéf, na tuhle stěnu, já tam chodím pro potvrzení, že jsem nezaměstnanej. Dejte tam Frantu, on chodí do těch druhejch kanceláří.
  Kdyby Franta s Lojzou jenom chodili na úřad pro dávky, tak nepřežijí.
  Kdyby Franta s Lojzou chtěli být legálně zaměstnaní, tak mají výplatu poloviční.
  Včil mudruj.

 429. Dobré zas ráno, teda, ten nedostatek alkoholu s Váma cvičí, jedna radost… To jsou zas bláboly, co se tu člověk dočítá…
  A nějak Vám všem uniká ta původní příčina celé té akce: Že někdo zcela záměrně namíchal do alkoholu metanol. A že je úplně jedno, odkud ho koupil a jak, ale jen ten prostý fakt, že ho zcela záměrně přimíchal do alkoholu určeného k výrobě alkoholu – a je mi úplně jedno, že se jednalo o nelegální výrobu – a nechal patřičně distribuovat.
  A jen mě zajímá důvod toho počínání. A pak, kdo to byl.
  No a pak už jen přispěchal snaživý šašek a idiot a s tváří ustaraného notorika začal zachraňovat republiku a Evropu. A někomu se to náramně hodilo a hodí. A jen pro ilustraci s pobavením sleduji, jak naše čacká policie „objevuje“ jeden předem připravený sklad za druhým… A vykazuje činnost!
  A jen si vzpomínám na listopad 89. Taky to měli soudruzi bezvadně naplánovaný – a jen se jim do toho vloudila nepatrná chybička. Ony by všechny ty plány bezvadně fungovaly, kdyby to lidi soustavně nekurvili…
  Jo, jediný, v čem je tenhle stát opravdu dobrej, je vytváření paniky! Vzpomínám na „ptačí chřipku“ – celosvětová epidemie, likvidace drůbeže, kde jen to šlo, vakcíny do zásoby – a ani jeden prokázanej případ… A jakej z toho byl kšeft. No a tady je cca 25 mrtvejch – škoda jich. Soudruzi to s tou aktivitou trochu přehnali… A ten obrovskej kšeft se už rýsuje… Ty peníze přece nesmrdí, jak by určitě potvrdil kurva Kalousek, a není jich nikdy dost – to za několik mrtvejch přece stojí, ne?
  A aspoň se nemluví o nějakejch letadýlkách, co už jsou dávno passé… a o podobnejch kšeftíčkách… BTW, zrovna včera jsem na silnici potkal 3 pandury… Tak mi tak ta vozítka přišla na 4 věci – na nic, na hovno, navíc a ještě přebytečně!

 430. Pokud já vím, vady parlamentní demokracie byly popsány již r.1842 (Émile de Laveley: Vláda v demokracii);pokud se týče „osvícených monarchů“ a jejich smyslu pro zodpovědnost (abych zrovna „nebrouzdala “ v moc hluboké minulosti -např.Španělsko,které prošlo několika bankroty přes příliv zlata z kolonií, skoro pravidelné konfiskace majetku Židů-i Karel IV. nebo např.také lombardských bankéřů -Filip Sličný) dovolím si připomenout, že konstitučními monarchiemi dodnes jsou Belgie, Španělsko,Anglie …(v Belgii král jmenoval vládu jemu odpovědnou ještě v pol.19.stol.) 😕 A obávám se, že „desátek“ monarchovi (kromě něho se odevzdával „desátek“ církvi) neznamenal JEN 10% daní z úrody,ale i z dobytka a pod.; kromě toho se platily daně z domu, daň ze soli atd….Ty bouře chudiny (už ve starém Egyptě) nebyly jen ze zábavy …
  A na množství „úředníků“ a „výběrčích daní“ si stěžovaly nápisy už v Egyptě a Sumeru 😕
  Inu, jak jsem četla: „historie je učitelka s nejhloupějšími žáky“ 🙂
  Pro mne z toho vyplynul závěr, že člověk si nevybere: geny nebo volební lístky, obojí je něco jako sázka do loterie 🙂

 431. Dobré ráno! Kdysi jsem se přimotala k metodě holotopního dýchání a vyvolávání minulých životů podle Grafa. Zajímavé, že každý ze zúčastněných si vybavoval pouze to, že byl v minulém životě tu faraonem, velmožem, vojevůdcem či vladykou, ale žádný klient se nerozpomněl na minulý život podruha, nevolníka či otroka. Možná je tomu tak i s obdivovateli feudalismu.

 432. Jo jo, dokonce jedno hinduistické učení říká, že chlap, za své hříchy, je v dalším životě ženou… Z toho plyne, že máme být k ženám shovívaví… Vždyť je to jen chlap ve výkonu trestu… Ovšem, jak tak probírám zdejší (neu)stálé přispěvatelky, ty musely v minulých životech spáchat minimálně genocidu.

 433. “ skoro pravidelné konfiskace majetku Židů – opět připomínám Jiddiš civilizace od Paula Kriwaczeka, je to dosti pečlivě napsaná historie včetně právě toho ošklivého, pravidelně se opakujícího vyhánění Židů- ono to bylo všechno dosti složité, cyklické konfiskace a vyhánění se střídaly s lákáním zpět a poskytováním výhod…
  nicméně berte, lidi, volání po monarchii jako něco, co vám fakt nehrozí a nemusíte s tím bojovat, zástupy vládců z lidu nejsou ohroženy žádným suterénem.
  A kdo by stál o to mít se třeba jako v Lichtenštejnsku, že?

 434. Andy, proč CHTÍT se mít zrovna v Lichtenštejsku ? To si vážně myslíte, že Váš blahobyt by tam osobně zajistil kníže ?

 435. Westíku, v podstatě ano. Je to obchod. Vy respektujete autoritu. Tím dáváte do rukou moc autoritě, ta pak má volné ruce k své práci. Tato práce je určována jedním zájmem, beroucím ohled na ty, které potřebuje, aby mohla pracovat, protože potřebuje respekt. Respekt není vynucen ani získán reklamní kampaní zvanou volby. Je to celkem přirozený stav. V rodině, předpokládám, také každé čtyři roky neurčujete, kdo bude držet kasu. A moderní představy o demokracii v rodině ( všichni se na všem domlouváme a jsme si rovni) možná bude mít něco společného s rozvody v každé druhé rodině, zcela bezohledné k dětem, tj. k tomu, proč vůbec rodiny existují. Příroda, nic víc.

 436. Andy, myslim, ze to nejde vysvetlit a vlastne netusim jeden jedinej duvod to delat. Vzdyt je to v podstate jedno. Ve vlade vseholidu, vlastne odpovednosti vseholidu se vsuchno da svest na revansisty, oportunisty, agenty cizejch velmoci a tak podobne. Tedy v podstate ten kdo by mel spravovat zemi, nespravuje nic a jen a jen vladne bez odpovednosti… To v takovem Monaku opravdu fakt neni. Je to vlastne legrace, protoze je nam vysvetlovano to, ze je potreba najit toho nepritele, kdo jim ty plany hati. Kazdou chvili je to samozrejme nepritel jiny, ale vzdycky se do boje jde s vervou. Pritom jedinej nepritel, kdo jim vsechno kazi, je vseholid bez odpovednosti.

 437. Bubo, to je logické, protože nikdo příčetný se takovými 3,14čovinami nezabývá. Blázince jsou takových „vyvolených“ plné. Čím kdo má víc potíží se sebout, tím víc se v tom hrabe. Krom toho v nějaké míře i v širším měřítku je to součástí leckteré lidské přirozenosti. Někteří byli a jsou chlácholeni tím, že vše špatné co je potkává, jim na onom světě bude mnohonásobně vynahrazeno, jiní se uspokojují jsouce teď v pérdeli, že v minulém životě byli něco víc nóbl aby si teď polepšili. Jiní horečně pátrají, jestli nejsou vzdáleným levobočkěm kohosi lepšího, zakládají řády, náboženství a podobně a obklopují se podobně postiženými. Leckteým nejde jen o lepší pocit, ale hlavně o prachy, které se tím dají vydělat na hloupých.

 438. a hned na první otázku, co udělal za poslední dva roky: „scela jistě stoupl počet kontrol!“

 439. S adorací feudalismu a podobně je to tak, že nikdo si neříká jak by bylo príma být chalupníkem robotujícím na panském a v neděli v kostele na politickém školení poddaných poslouchat kázání jak má pokorně poslouchat Bohem mu nadělenou vrchnost. Kdepak. Představuje si sebe když už ne přímo být feudálem, alespoň nějakým jeho podkoním či podobně. Obecně to souvisí tendencí člověka považovat se za něco lepšího jež je. Tak leckterý vyznavač například feudalismu je neúspěšným aspirantem na feudála, jako jiný vyznavač něčeho jiného je neúspěšným aspirantem na někoho jiného. Ve svých fantaziích si představuje jak by bylo příjemné kdyby….

 440. A my, kteří tu kecáme, jak my bychom skvěle vládli!

 441. Ne, Schumachere, tak to skutečně není. Tedy, nemohu hovořit za všechny, samozřejmě. Nejsou všichni idioti jen proto, že mají jiný názor než vy.

 442. Schumachere, ja samozrejme mluvim jen za sebe a tak nevim, jake maji motivace ostatni, ale jen podotknu, ze je trapne, kdyz nekdo netusi, co delal jeho pradedecek a hlavne vubec si nemyslim, ze by moje adorace jine formy spravy zeme mela i minimalni prunik s tim co piseste Vy a Baubo. V tom je ten zasadni problem, prilis vkladate svoje „myslenky“ do mejch
  Mimo to, nevzpominam si, ze bych psal nekdy o navratu k robote, ci o dalsich vecech cim se zde argumentuje, ze muj nazor je zastaraly a zcestny….

 443. Já aktuálně aspiruju abych kloudně k obědu uklohnil pár kousků halibuta, s bramborem. A na příští sobotu koupit kloudnou kachnu nebo „husokachnu“ a kloudně ji upéct, jenžto přijede povzbudit tchyně, která se připojí s excelentními knedly. A abychom už rozjeli rekonstrukci.
  Co se týče naslouchání nedělně poledním kecům, nechce se mi kazit si jimi nedělní pohodu a remcat o nich celý týden až do dalších keců. Etc….

 444. No a jeste se polozte na otazku…… Nabidnou Vam praci v Monaku, Francii, Cine…… Stejne podminky, stejna prace…..jak se rozhodnete? Ja jsem pro Monako. Doufam, ze vsichni republikani se octnou ve Francii a zastanci poradku v Cine 😀

 445. Jirko ppa etc… do jakého prapra tušit je žádoucí? Je to nějak odstupňováno? Pro rytíře, barona, hraběte, knížete…? Feudalismus sebou nese nějaké náležitosti jako feudum, poddanství, dominikál, rustikál…, náležitý komplex vztahů.

 446. ten strach ze bych byl robotujicim na panskem zatemnuje mozek.

  hele asi jsem na tom lepe ( nebo spis hure ? ) ze vetsinu sveho produktivniho veku pracuji ve svem nebo spolecnem s nekym. Ale co delate nyni ?
  nedelate sumachere nevolnika na statnim? Ten kdo je zamestnan nedela nevolnika na cizim?

 447. Schumi, v tom by si byl s nimi ve shodě (tedy kdyby si vynechal svoje mírně povýšené hodnotové soudy o jejich názorech). Oni to vědí. Kromě toho se nelze vracet. Ve čtvrtek 6. září mně osobně říkal G. Hülsmann (on tedy není monarchista), že ve Francii už není trh (a cokoli s ním spojeného) ani součástí debat. Pravice jsou socialisté, levice jsou komunisté a diskuse se vede o tom, zda-li někomu PONECHAT z majetku 10 nebo 15 procent.

  Mohl by si mně vysvětlit, jaký je rozdíl pro poplatníka v tom, co jsi popsal v 544 ve feudalismu a dneškem? Zdůrazňuji poplatníka, to je ten tvor, který chodí do práce, stará se o rodinu, nepřijímá dávky a není součástí státní byrokracie.

 448. Snad už bychom měli skončit s tím „čtením“ myšlenek těch druhých, Andy ! Jak jste přišla na to, že respektuji „autoritu“ (vyjma té, kterou mají někteří lidé, a která spočívá v charakteru a integritě jejich osobnosti) ? Máte tušení, co obnáší slovo „anarchie“ ?
  Ale už s tím „hlubokomyslným“ žvatláním končím ….jsou to úvahy stejné jako diskuse k tématu :“kolik andělů se vejde na špičku jehly „:-?

 449. Westíku, já přeci netvrdím nic o vás – věta „vy respektujete autoritu…ble ble“ není o vás, ale o modelu určitého zřízení. Stejně jako když řekneme “ Vezmete tři vejce a mouku a uplácáte těsto“. Kdybyste dočetla, co jsem psala dál než k té první větě, tak to přeci jasně poznáte.

  Je to problém hlubokomyslného žvatlání- když z něj vyberete( vybereme) jen to, co si myslíme, že je o vás( nás). Pak je to skutečně jen vztahovačné žvatlání a ne diskuse.

  Mmch, debaty o andělech na špičce jehly jsou novověký hoax, pocházející z posměšných Disraeliho poznámek o scholastice a Tomáši Akvinském, prapůvodně poskládané z různých úryvků metafyzických úvah.

  Lidé se od zvířat odlišují schopností abstraktně uvažovat a s oblibou se věnují i jiným úvahám než jen co ulovit a sežrat, tak to prostě mezi námi lidmi chodí.

 450. Dobré poledne,

  modrý ptáku, za feudalismu se nechodilo do práce, ale na robotu. při nejlepší vůli v tom vidím jistý rozdíl.

  Jinak souhlasím s tím, že svoboda je stav mysli a já osobně mám pocit, že neustálé zaobírání se páteří by mi ubíralo prostor pro jiné a zajímavější věci, tudíž by svým způsobem omezovalo mou svobodu.

 451. westíku, není to z mojí strany žádné šťourání, ale lombardské bankéře neopucoval Filip Sličný. Ten jen zkonfiskoval majetek Templářům (on byl tedy duchovním otcem obou nápadů jeho buržoazní ministr Enguerrand de Marigny – a také později po zásluze skončil na šibenici v Maunfauconu, kterou paradoxně sám zřídil). Já na tomhle konkrétní případě rád ukazuji, kam vede efekt krátkozrakosti. Když si někdo řekne, že lepší vrabec v hrsti než holub na střeše a nedohlédne. On je myslím opucoval až Filipův nejmladší syn Karel, který zakázal obyvatelům království, aby vyrovnávali svoje závazky vůči Lombarďanům. Dokonce poslal k bankovním domům biřice, aby slušným poddaným zabránili ve vstupu. Jenže oni nebyli žádní hlupáci a platili si v okolí Jeho Veličenstva moc pěknou síť byrokratů, kteří jim o tom záměru dopředu řekli. Takže, když jim přišli majetky konfiskovat, tak nebylo nic ke konfiskování. Lombarďané už dávno předtím odvezli na oplátku francouzská aktiva domů.

 452. Schumachere, pro kazdeho, opakuji, pro kazdeho, kdo neni uplnej sociopat je fajn znat a vedet, jak se chovali a co delali jeho predci. Ac je to k nevire, ony ty geny funguji a je dobre se poucit z cinu predku. To neni otazka niceho jineho, nez dobre vule to zjistit. Nevim proc je do toho tahana slechta.

  MP, to je dobreolozena otazka, ale jeste bych „pritvrdil“ jaky je rozdil, mezi otrokem a dnesnim pracovnikem u pasu v montovne…… Tusim ze jen a jen pocit. Stejne jsou zavisli na svem otrokari

 453. vždyť tu, Jirko, hlásáš, že každý má možnost, když mu práce nevyhovuje, odejít a jít dělat něco jinýho.
  Tuším, že otrok tuto možnost neměl.

 454. maYdo, obávám se, že už k tomu nic dalšího nesdělím, abych se neopakoval.

  Pokud se zabýváte oblastí A, tak se nemůžete zabývat oblastí B – to je běžná ekonomická volba. Je to stejné když si koupíte rohlíky a nekoupíte chleba nebo naopak, protože nelze při omezeném rozpočtu pořídit obojí. Se svobodou to nemá souvislost.

 455. MaYdo….. Vis mam trochu problem s tema vysledkama….. Zatim co otrok se nemohl sebrat a odejit, novodobej zamestnanec ma v podstate stejny problem. Jiste, je daleko vice vyjimek, co se nebojej o praci a co bude dal, ale ruku na srdce….. Kdybys chtela bydlet na Bahamach, muzes?

 456. OK, modrý ptáku, řekněme, že tedy volím možnost, která mi míň otravuje život.

  U nás doma kdysi máti sledovala zaujatě „co týden dal“. Dlouho jsme jí to s bráchou nemohli vymluvit. Když ji to nakonec přestalo bavit, připadali jsme si, jako když nám dali ve škole volno, že je od tej politiky doma pokoj. Možná proto mám pocit, že je člověk svobodnější, když se tou politikou tolik nezaobírá.

  jirko, těší mně, že Ti došlo, že ono to vždycky nejde jen prásknout dveřma a odejít, když je člověk v práci nespokojen.

 457. Ja su tak bohaté! Až Nigérie mi přišlo psaní:

  OFFICE OF THE GOVERNOR
  CENTRAL BANK OF NIGERIA
  Our Ref: CBN/OHG/OXD1/10
  Your Ref: ……………
  TELEX: CENTRALBANK.
  PAYMENT FILE: CBN/BEN/10.
  Phone: +234-xxxx288588
  Email: xxxxsilamido679@yahoo.com.hk

  PAYMENT NOTIFICATION.

  Definitely, I know that this letter will be a surprising one to you. Firstly, I will like to introduce myself formally as Mr. Lamido Sanusi, The Executive Governor of The Central Bank of Nigeria (CBN).
  ……..
  they were here to Collect the Inheritance Bill Sum of (US$9,000,000 ) which rightfully belongs to you, on your behalf.
  ……..

  By and large,the only thing you are to pay for if you will be claiming your funds by your own self is the administrative charges and the paper work as imposed by the federal government of Nigeria and Central Bank Policy, is $195.

  Za 195 dolarů dostanu devět miliónů. No není to krásné?
  Ten dělá to a ten zas tohle a všichni dohromady budeme mít moc 🙂

 458. MaYdo, clovece. Dyt ja to rikam porad, ze ac se zrizeni jmenuje demokracie tak i kdyz pomer mezi otroky a otrokari je jiny, vysledek je v podstate furt stejnej. Jen jedina zmena je v tom, ze se pridruzila nova „noha“ otrokaru.
  To neni vubec o opusteni prace, ci prestehovani, ale o tech moznostech to udelat. Samozrejme ze je mozne vzdycky prasknout dverma a odejit. Ale to mohlo bejt i za otrokaru. Je fakt, ze ho sice pak chvilku hledali, ale jinak je to stejny 😀

 459. Jinak, kromě toho, že jsem se stal boháčem, jsem chvilku poslouchal pana Bendla, Haška, pana Kubu z Hluboké. Kdyby pan ministr Heger nezakázal prodej nezávadného alkoholu, tak by podle ČSSD musel zakázat prodej všech uhlovodíků. Co kdyby nějaký z nich byl škodlivý?
  Nezávidím těm socialistům, co se spolu hádaj, kdo chce pro lid větší dobro.

  Ad prohibice, historie atd atp.:
  Když se prapraděd s praprabábou po emigraci usadili ve hornoslezských bažinách, tak jim Veliký Bedřich zařídil jakousi rentu, aby se měli dobře do začátků. Jenže tím, že měli rentu, měli kde bydlet, robota už nebyla, tak se stali více a více závislými na alkoholu.
  Nějaký osvícený pan feudál to už nemohl vidět, tak jim věnoval/prodal kus lesa, ten si vyklučili, odvodňovací strouhy nadělali a vznikla vesnice, která i dneska je na mapě.

  Místo prohibice – tedy pokud pan ministr Hégr chce zachraňovat národ – by se měly zrušit renty a jiné státní požitky. Tím nebude na levný chlast.
  A kdo bude chlastat, bude se udržovat v takové formě, aby v pondělí ráno mohl zase skladničit ve šroubárně.

 460. Modrej 541, 544 je Jirka ppa etc…. Máš na mysli 541? Nejspíš Tě překvapím, ale podle mého, čistě z ekonomického hlediska formálně žádný(tradiční „Ševče zaplať“), prakticky však takový, že celkové daňové zatížení bylo nižší úměrně nižší míře přerozdělování což odpovídá tehdejšímu oproti nynějšku naprosto zanedbatelnému podílu neproduktivního obyvatelstva. Platilo se za užitečnou práci, to znamená za objektivně užitečné zboží. Nebyl bych to já, kdybych nedodal něco diskutábl, že výjimkou byl napříkad klérus, ale ten, vím, tady se pouštím na tenký led, plnil úlohu vytváření vhodného prostředí a ideového iracionálního tmelu, bez kterého, toho či onoho žádná říše ani společnost nefungovala (civilizační problémy dneška jsou dílem sbsence toho, ale to není záležitost tohoto bezprostředně ekonomického tématu. I když, nadhazuju téma : Ideje a ideologie jako zboží. A místo zpovědi a placení odpustků si potřební platí psychology.

 461. Jednoduše řečeno, s produktivitou tehdejších technologií přerozdělování tak velké jako dnes být ani nemohlo, jinak by rolnictvo zemřelo hlady hned či v nejlepším případě napřesrok, po spotřebování příští sadby.

 462. Jirko, ppa.etc… to dá rozum, že je v tom kus rácia, přinejmenším víš co by Tě mohlo potkat, čemu se vyhnout, na co si dát pozor. A na koho si dát pozor, protože jablko…Ostatně imrvére připomínám, že člověk je živočich jako každý jiný a že jako každý jiný podléhá stejným přírodním zákonitostem. Bez výjimky. Prase létat nebude a z orla jelit nenaděláš. Někteří humanitoes to ne e nechápou či nechtějín pochopit a sepisují a hlásají nesmyslné bláboly o rovnosti a hrozí až i planoucími hranicemi. Čili má to praktický význam. Jinak je to jen taková potěšující hra.

 463. Panstvo spokojeně nadlábnuté, čas pro nedělní chvilku poezie.

  Urozený původ

  Urozený původ je do života úvod
  Také dobrý důvod bejt na lidi zlej

  Jednomu souzeno je oběšení
  Jinému zas erbu jeho polepšení

  Urozený původ je do života úvod
  Také dobrý důvod bejt na lidi zlej

  Za svou duši pálí voskovice
  Po nocích honí helmbrechtnice

  Urozený původ je do života úvod
  Také dobrý důvod bejt na lidi zle

  Pravobočí levobočí tam si sklátí tu si smočí
  Na rodovém kolotoči sejde z mysli sejde z očí

  Urozený původ je do života úvod
  Také dobrý důvod bejt na lidi zlej

  Kmána jeho vrchnost neopustí
  Kdo uctíval by její kosti

  Urozený původ je do života úvod
  Také dobrý důvod bejt na lidi zlej.

 464. Dobrý podvečer… Jak to tak čtu s tím feudalismem, a jak je dobré vědět, co dělal pradědeček – no, jsou případy, kdy bych na tom tak nebazíroval… Mohou nastat rozpačité momenty… Třeba když se dítko dozví, že pradědeček byl elektrikářem u partizánů…

 465. PeSi, je vzdy dobre vedet. Neni duvod to skrejvat, minimalne pro dotycneho vnuka

 466. Zpátečníku, k tomu Vašemu odkazu na na Telegraf – Destrukce evropské demokracie je v poslední fázi, varoval Klaus – http://zpravy.idnes.cz/destrukce-evropske-demokracie-je-v-posledni-fazi-varoval-klaus-pvb-/domaci.aspx?c=A120923_095422_domaci_fih

  Navíc tamtéž „radostně“ – Eurozóna chce tučnější záchranný fond. Dva biliony eur vítá i Německo – http://ekonomika.idnes.cz/eurozona-chce-zvysit-zachranny-fond-na-dva-biliony-eur-p1h-/eko_euro.aspx?c=A120923_113501_eko_euro_js
  Obzvlášť se mi „líbí“ ten eufemismus – „Eurozóna chce“… ne že soudruh ten a ten..

 467. AeroKarle, děkuji, odkazy s potěšením přeposílám kamarádu veteránistovi.

  Jako, z těch českých stránek jsem ovšem zjistil, že v The Sunday Telegraphu něco takového je — zajímavé by bylo dát si práci porovnat, co vše čeští pisálci vynechali (a proč).

 468. Podařilo se mi přesvědčit letitý foťák aby uměl RAW. Ano, je to hnusné, nepochybně jsem spáchal nějaký v budoucnu trestný čin „neoprávněný zásah do výrobku. Jak tak koukám na ty megabajty a rychlost zpracování, s kropením je konec. To zas budou krvavé oči do rána než se s tím naučím dělat. No, mám radost.

 469. zpátečníku, neumějí anglicky a jsou líní překládat 🙂

 470. Schumi, on to uměl, ale nebylo to odemčeno. Krvavé oči až do rána budou teprve až se s tím naučíš dělat. Každou jednotlivou fotku budeš dopiplávat a vylepšovat. Každá změna se ti zároveň uloží do souboru, který bude stále růst a růst, Pak budeš mít forografie stomegové a budeš si muset koupit výkonnější počítač. Gratuluji k samohaně.

 471. Martine, halt mě to povede ke střídmosti. Jako kdysi při focení na film. Jsem zvědavý na rozdíl oproti JPEGU ve foťáku, cnanon má tradičně velmi dobrou konverzi. Při prvním porovnání zjistil z RAWu větší šum, ale přitom víc detailů. Popitvám se v barvách. Mám nastavené ukládání v RAW i JPEG, tak mám základní přehled o výsledku a s konverzí si budu hrát jen tam, kde to za tu námahu bude stát a u fotek v extrémních světelných podmínkách.

 472. Taky jsem to tak ze začátku dělal, ale teď už fotím jen v RAW – tedy NEF, protože jsem zapřisáhlý Nikonista. A s tou střídmostí souhlasím, hlavně potom mazat a mazat.

 473. Martine, po pár pokusech že chápu, proč Canon z firmware G7 neumožnil RAW. V té době by to byla nepříjemná konkurence jeho zrcadlovkám. Kromě toho, že z fotky se dá vytáhnout víc, například v protisvětle v lese sluníčko prozařující listí, ta dynamika je báječná, vytáhnul jsem jí jen decentně přes HDR, i barevné podání je jiné. Vadilo mi, že foťák oproti jiným má jiné barvy, že táhne do modrostudena, a že úprava jpegu sice pomůže, ale není to ono. Není z čeho vytáhnout. Konverze Zonerem z DNG (foťák je „hacknutý“ CHDK)vychází barevně přesně podle mé představy. Už chápu proč RAW a kaju se. Co se týče Nikonu, no, Canon za stejný peníz nabízí víc muziky, jenže je to „křust“. Nikonisti tolik trápení nemívají. Nevím jaké rozdíly jsou u zrcadlovek,hlavně vyšší třídy, ale kdybych kupoval kompakt, pravděpodobně Nikon. Jak se něco moc probírá v diskusích, je s tím nějaký problém. Když to dobře funguje, moc se kolem nenakecá.

 474. A Martine, proč nikonista? Předpokládám, že v 580 jsem se trefil, že to není jen větším „profi odérem“, ale že to má rozumný základ. Zatím jsem focení vyřešil takhle, ale pro případ, že bude možnost a potřeba, povedu Nikon v patrnosti.

 475. Nikon versus Canon je válka snobů, ale novinářské profi bylo vždycky Nikon. Já to nevysvětluji, půjčil bych si slogan od Kofoly – když ji miluješ, není co řešit. Musím ale přiznat, že Nikon má šílenou cenovou politiku.

 476. Jojo, Schumachere, CHDK taky užívám (totiž užíval jsem, na PowerShotu A590 IS, už nějakou dobu je ve skříni), od časů, kdy ještě DNG neuměl, jen CRW. Následkem toho jich teď mám archivovaných pár desítek gigabajtů, v představě, že, až se na ně budu schopen podívat s odstupem, zkusím něco vybrat a zeditovat. RAW zde má myslím výhodu hlavně v tom, že si člověk může zvolit úroveň odšumování a fotku tak přežehlit méně, než by to udělal fotoaparát. Desetibitová barevná hloubka (oproti 8-bitovému JPEGu) mi zas tolik nepřinesla — teoreticky se tak lze vyhnout posterizaci, prakticky s ní nebyly problémy. Naopak co se barev týče, možnosti JPEGu a RAWu vlastně v jistém smyslu jsou IMHO stejné, namapovat jedny 24-bitové barvy na jiné vždycky nějak lze, nanejvýš dojde k posterizaci. Také mám Zoner, zkušenosti se stabilitou RawTherapee byly otřesné.

  Kdybych potřeboval nový kompakt, asi bych si zase koupil Canon (něco z řady G), jinak Nikona jsem kupoval hlavně kvůli sklu 18-105 VR, jehož cenový a kvalitativní protějšek Canon nemá zřejmě dosud.

 477. No a jestlipak jste si povšimli, že pan policejní president čuráček oznámil Urbi et Orbi, že je vyřešeno. Ale že to pronese až zítra na tiskovce (pokud do té doby nespáchá sebevraždu…). Jako kdo za to může… Tak si tak říkám, že zítra odpoledne bude možná uvolněno křeslo premiéra a křeslo ministra prázdné kasy a neomezených dluhů…
  No počkat, netlačte se všichni… Jenom ti, co umějí hrát tenis a golf. Jiné kvalifikace netřeba. Ta je spíše na škodu věci. To už radši trénujte nelíčený údiv, až vás chytnou s igelitkou nebo krabicí, nad nečekaným, leč vítaným obsahem.

 478. Tak ti Švýcaři mě taky potěšili, závidím jim ten jejich systém. Nevím sice, na základě čeho dělali statistiku, ale tady – kuřáci v % – http://www.nationmaster.com/graph/hea_dai_smo-health-daily-smokers

  No a – Metanolová aféra pokračuje aj v Poľsku. Zomrel ďalší človek. Otrávený alkohol potvrdený už aj v Poľsku Ide o najmenej šiestu obeť metanolu v Poľsku od sklonku augusta. http://aktualne.atlas.sk/metanolova-afera-pokracuje-aj-v-polsku-zomrel-dalsi-clovek/zahranicie/europa/

 479. Gratulace všem třem zúčastněným, nezapomeň ho zapít.

 480. Dobré ráno vespolek,
  PetřeK, tak to teda všechno nejlepší všem zúčastněným, zejména mamince a juniorovi :)!!!!

 481. Milý zločinče, pokud jsou všichni zúčastnění v pořádku, tak zločinec junior potřebuje pořádně zalít, aby dobře rostl. Doufám, že sis pro tyto účely něco rozumnýho nasyslil do zásoby… No a spolu s Tebou tak trochu doufám, že snad bude vyrůstat do lepší doby, než je teď… No a samozřejmě gratuluju.

 482. Petre… skvele, vsem at se dari dobre…

 483. >> Petr Kunetka
  Gratulace paní matce, panu synovi – a konec konců i panu otci.
  A připíjím na zdraví všech. A na lepší budoucnost.

 484. Petře, gratulace všem! A malý ať roste, sílí a vše se mu daří! :-)))
  PS: Tak tak to do těch VAH stihl! :-)))

 485. Dano, tak tak to do těch Vah stihli jeho rodiče vloni v prosinci!

  Nechci dělat machra, ale Oderská mlýnice je krátký a pohodlný asfaltový kopeček. Na videu je zachyceno, jak jsem se směrem vzhůru proplétal vyčerpanými spolubojovníky. Zpomalovací nájezd lesem a přes kameny pod tím stoupáním byl náročnější, protože navíc pršelo a strašně to klouzalo.

 486. Petře zločinče, připojuji se k gratulaci !

 487. ale no tak, Martine! Pro mne je Mlýnice prostě nejhorší kopec, který musím vyšlapat (pěšky, tlačíc kolo)! Chystala jsem se tě podpořit, ale nejsem pánem svého času, a tak jsem v sobotu procházela lesem, kde mi pan majitel ukazoval, co je potřeba uklidit, kam natahat větve a co si mohu za to odvézt dom na topení. Takže mě čeká někdy v říjnu brigáda v lese. Jo, to jsou ti majitelé realit a hradů, kteří se připravují na tu každoroční otázku Paní Zimy. A hlavně hledají, jak kde ušetřit, aby měli na daň! 😉 To dřevo mě, kromě práce, přijde na peníze na odvoz a flašku slivovice – letos jabkovice. Ale je hezké, si pak po večerech tady pročítat ekonomické debaty. :-)))
  Jestli to tu bude 2x, tak s těmi trpaslíky zatočím!!!

 488. zločinče, gratuluji vám všem, kteří jste se zúčastnili 🙂

 489. Petře, tohle je dar nejcennější. Gratuluju.

 490. Dobré ránoi,
  Petře, připojuju se ke všem gratulantům a připojuju dík za zprávu, kterých není nikdy dost. 🙂

 491. Dobré ráno, taky blahopřeji Petrovi, mamince i juniorovi.

 492. Petře, taktéž gratulace všem.
  Junior má šanci na titul „Nejmladší účastník BFPT ……
  😛

 493. Zpátečníku, když jde řeč o Canonu, moc se mil líbil G1X jenže po zkušenostech si rád počkám až novinka přestane být novinkou. Přednosti mě nezajímají tak jako zadnosti. Ty se projeví až po čase. G15, 1,7 cmos, no budiž, jenže nepředpokládám, že Canon by zgruntu změnil konstrukci objektivu. Já to znám zevnitř, na nečem se musí ušetřit. Když něco malého, zajímavý je Nikon 7700, jenže na hodnocení je brzy. Třeba počkat na ty zadnosti. U Nikonu nějakou zradu moc neočekávám.

 494. Připojuji se ke gratulantům: Ať se všem daří, Petře!

 495. PK Blahopřeju k synáčkovi. Podle hvězd se narodil bystrý čipera, kterého bude provázet štěstí i v mnoha dobrodružných a riskantních počinech, které bude vyhledávat.Slunce ve Váhách, ascendent ve Lvu a v I. domě Venuše, kdo z vás to má.

 496. Proč by nebyly? Ve vládních agenturách nic než socík není.

 497. Mne spíše zaráží, AK, že už se nikdo nepřetvařuje, že je tah na branku tak přímý …

 498. NoName, nejpozoruhodnější je rostoucí počet komentářů na všech diskusních fórech, kteří říkají, že sice Klause „nemusí“, ale když on má zase pravdu.
  Někdo to uvádí s obdivem, někdo s nenávistí, že si Klaus chystá populisticky vstup do běžné politiky, ale všichni skončí konstatováním, že „má už zase pravdu..“.

 499. Zato Kalousek se o motivech VK jenom dohaduje 😉

 500. Copak Kalousek – kníže si otevírá zadní vrátka.

 501. O jakési porovnání JPG a RAWu z těch laciných Canonů jsem se teď pokusil zde: http://zpht.rajce.idnes.cz/JPG_vs._DNG; nějaké komentáře jsou v popisu k obrázkům.

  Můj závěr z toho zhruba je, že lepší může být si šum přiznat než jej vyfiltrovat; ten je podepřen i pohledem na tváře „celebrit“ na obálkách barevných časopisů nebo politiků na plakátech. Krom toho bych řekl, že algoritmy pro komprimaci JPEGů ve fotoaparátu nepracují ideálně, jak je patrno třeba kolem těch sloupů VN na obzoru.

 502. Zpátečníku, stručně řečeno, máme volbu nechat úpravu snímku na automatu nebo si s tím pohrát sami. Každý zvolí to, co je mu bližší a co lépe naplňuje jeho cíle použití fotografického obrazu.

  Já jsem za sebe zvolil tu namáhavější cestu, ale když mám poslat někomu z příbuzenstva fotku, jak se máme na Vánoce, tak nastavím dávkovou konverzi s maximální kompresí a pošlu to E-mailem nebo hodím na rajče.

 503. Dobré poledne,
  Vyjádřil bych se k debatě o focení do RAWu (Zpátečník, martin a další) – nejdřív je nutno konstatovat, že při focení digitálem musíme mít celou linku od foťáku až po zpracování na stejné úrovni – pokud máme sebelepší kompakt, tak úroveň snímků v původním záznamu je prostě výrazně horší než u zrcadlovek (a tady je ještě významný rozdíl v kvalitě mezi amatérskými a profi zrcadlovkami, i co se týká šumu a barevného podání). Takže zachraňování kompaktních fotek přes RAW je v nevýhodě už od začátku.
  Pokud to ale přesto potřebujeme dělat, tak vše záleží na správném programu, především potřebujeme co nejkvalitnější RAW konvertor. Podle mě nejlepší je Adobe Lightroom – hlavně jeho nová verze 4. Cena tuším asi 200 USD. Ta nová verze je taky o dost jednodušší na ovládání.
  Zoner je velmi dobrej program, ale jeho síla je jinde než v převodu RAW – upravit v něm lze skoro všechno a to jednoduše, ale nevyrovnává se dobře s šumem …

 504. Dobrý den!
  Všem Kunetkovým přeji pevné a stálé zdraví!!A blahopřeji!

 505. Je parada, jak ta prohibice funguje…. Lidi jsou po nemocnicich s otravama a bude hure. Ostatne tady jsou lidi na brigade a netajej se tim, ze zejtra nedorazej, nebot u nekoho z jejich amaradu v nalevne se bude dneska vecer pit jak o zivot….. Protoze neco prej sehnali. Ja jenom jestli si to Heger a vsichni Ti co rikaji, ze je to sice pitomost, ale ze se neco preci muselo udelat, uvedomujou, ze likviduji jedno prosperujici odvetvi, jen vlastni blbosti?
  Ji a nevite kde se ted bere, respektive proc ted, panika ohledne ruseni kvot na mliko, maslo, smetanu a tak? Vzdyt konci tenhle system az za dlouho a ti kdo se kasali, ze jim to bude vyhovovat zacali plakat a bat se? Dneska jsem byl na obede s jednema co takhle fungujou a z „geroju“ se stali placky. Pritom nerozumim, ceho se tak bojej. No ale i tak, klidne at se bojej, ale proc ted? Uzaviraj se snad znova nejake smlouvy, nebo se zacalo vyjednavat o necem co jsem nepostrehl?

 506. Jirko ppa,
  vedení Becherovky je optimistické: „Myslíme si, že když Becherovka vydržela 205 let, tak není možné, aby ji po 205 letech něco zabilo,“

  Možná pan výrobní ředitel nečte klasiky.
  Kočár vám vezmou, peněženku, ale důl? Viděl jste někdy důl? To jsou díry takhle a takhle. Ten se může zatopit, zasypat, ale ukrást????

 507. Ptakopysku, Vy přeskakujete …
  Nejdříve doktor dostane povinné dodávky, a pak až přijde o majetek, protože je nebude plnit. Všechno pěkně a postupně.

 508. Ptakopysku….Znacka je drzak, zvlast Becherovka, ale majitele se menej….. Tusim, ze se nekde uz pripravuje kovana brana 🙁

  No a abych nebyl tak prizemni…..a vratil s k memu oblibenemu tematu. Celnici jsou opravdu, ale opravdu vydeseni …. Zitra dokonce prijdou osobne vysvetlit, jak to bude s novejma kolkama a nasi dalsi spolupraci. Telefonat byl uplnej narez…. Pripadalo mi to, ze konecne mluvim se „servisni firmou“ kterou sice nepotrebuji, ale treba to bude druha faze vyvoje. Kdo vi.

 509. Jirko asi ano. Zachytil jsem v souvislosti konce kvot na mléko něco o nějakém balíčku Z EU, podle kterého může vláda (min Z) upravovat vztahy mezi producenty mléka a mlékárnami a cenami(snad) ale mléko nedělám, ČR kvoty nenaplňuje (takže nevidím důvod šílet) a neukládal jsem to proto do hlavy. A hledat se mi to moc nechce, mám jiné starosti.

  Musím odříkat lidi 🙁 protože se nemohu hýbat až tak, že ani na koně nevylezu (zatím) 🙂

 510. s novejma kolkama to bude tak, že Vietnamci budou přes staré tisknout červený nápis: Nové.Případně je od nějaké likérky odkoupí za 2 Kč za kus…

 511. Aha, to bude vono….. Vladni zasahy do ekonomiky se osvedcily. Mas pravdu, ze se do toho zacnou plest, to je fakt, to naznacovali. No jeste ze se mne to netejka a od zacatku do otevreni lahve tim co si to koupi, to mame ve vlastni rezii….
  Jo a hele, je seno uz jako tema vhodne? Tentokrat bych potreboval ja, vypadl mi jeden dodavatel. Potreboval bych nejake baliky…. Treba 300 kousku, kdyby byly. Zn. Kamion mam….

 512. Tučňáku, teď jsem vystavil pár ukázek zde http://www.uschovna.cz/zasilka/K48CJGP6NU3RR663-WDJ, přesně v podobě, jak tehdy vylezly z mé krabičky vod mejdla. Kdybyste měl chuť ty DNG (JPG tam jsou čistě pro srovnání) vyvolat v LightRoomu, byl bych povděčen. (Kdysi jsem měl instalovánu jeho betaverzi, ale nepronikl jsem do ní natolik, abych si udělal jakýkoliv obrázek o tom, co reálně umí — jelikož LR už nechodí pod WinXP, musel jsem si jej nainstalovat na počítač, u nějž mnoho nejsem.)

 513. Něco bych v reservě měl, 300 rozhodně ne ale bez biocertifikátu. Je tedy otázka, zda mít biocertifikát a dobytek hlady a nebo nakrmit bez papíru.
  Zjišťuji, že řada biozemědělců krmí šrot „klasický“ protože bioobilí se v širokémdalekém okolí produkuje na tuny a jen soused ho za rok spotřebuje řádově vagony.A zjevně je z toho hlava nebolí.

 514. Ty voe…. To tedy opravdu koukam jako telemanovy vrata. Kdyz to psal PeS, tak jsem si rikal, ze to neni mozny a vono jo….. 🙁

 515. Sumavaku, beru vsechno…

 516. Domluvime se az budu na skypu….. Ve stredu odpoledne, jo? Nijak to zatim nehori, ale uz trd vim, ze tech 300 chybi urcite.

 517. Dobré odpoledne,

  Prý je až 15 000 litrů metanolové kořalky v oběhu. To by mně zajímalo, jak to chtějí vychytat. Kontrolovat každou flašku?

 518. Tu adresu jsi hledal? Už se mi to vůbec nelíbí…

 519. No jestli úmyslně za účelem obohacení, tak to bych ty trotly rád viděl.
  Jestli si mysleli, že to
  a. Lidi snesou bez následků
  b. Policajti a celá „pateř“ nechají bez povšimnutí.
  Jestli to tu čtou, tak to b. možná ano. 😛

 520. Kulinářské OT:
  Jakkoliv mě, ani v té mexické restauraci v Linci, pečená žebra nijak zvláště kulinářsky neoslovila, jsem nyní ochoten uznat, že pečená jsou pořád lepší než odražená.

 521. 2 Šumavák – no vida, tak ještě nejsem tak úplně blbej, když jsem tvrdil, že metanol nelze v takové koncentraci dostat do etanolu ani „omylem“, ani „náhodou“. No a jsem tak trochu zvědav, nakolik vyjdou ty další hypotézy…
  Jo, jo… „Podle Kafky tak činily s vědomím, že „tato brutální směs bude dále smíchávána s alkoholickými nápoji“. Primárně měly být motivovány snahou se obohatit.“ – a jak byly (ty osoby) motivovány sekundárně? Popř. terciálně? Policejní čuráček koná aniž by hudba ryčně hrála…
  Nějak rychle byla opuštěna hypotéza o policejní akci „Stevie Wonder“ – zvlášť, když se ty sklady začaly objevovat jak na běžícím pásu… Z tohoto hlediska by byla akce velmi úspěšná… Prostý vovčan byl jednak vyděšen, druhák posílen v důvěře v policii, že se o něj postará… Co je proti tomu nějakejch 25 mrtvejch… Zvláště s ohledem na fakt, že lidí je jak sraček…
  A už se nějak vůbec nemluví o letadýlkách…

 522. 2 AeroKarel – Ten účel obohacení je stejně tak věrohodný jako Drátovo víno… Ale jako výmluva to funguje. Ty myslíš, že by jen tak přiznali, že to dali do oběhu úmyslně, aby záměrně otrávili co nejvíce lidí a zlikvidovali několik nepopulárních likérek? Zkus hádat – můžeš jednou… (Že za to asi dostali štědře zaplaceno, třeba i nepeněžním plněním, je jiná věc…)

 523. Mňo, ale o letadýlkách se mluví, tedy o svědkovi:
  http://aktualne.centrum.cz/domaci/kauzy/clanek.phtml?id=757878

  Mně to spíš celé přijde, že se to začíná mlátit mezi sebou – BUrsík leze zpátky do politiky, Bém se tváří jako lilium, a politický bulvár si troufá:
  http://www.parlamentnilisty.cz/rss/zpravy/Jarolim-jmenoval-dva-nejvetsi-zlodeje-v-zemi-A-neboji-se-dusledku-247369

  Jen aby se ti dva obvinění dožili zítřejšího rána…

 524. hypotézu policejní akce “Stevie Wonder prosazuji já – je to nejlogičtější vysvětlení

 525. 2 Andy – omlouvám se, ale byl jsem rychlejší… Viz minulá hospoda…

 526. 640 – dvě těla, jedna duše ( cynická-realistická) :))

 527. (637) Na mne je PeSi divoký i to druhý …..

 528. Medicinské OT:
  morbus Bechterevi je zatím neléčitelné, dědičně podmíněné, svinstvo vyznačující se srůstáním obratlů k sobě až k totální nepohyblivosti (páteř se jeví jako hůl dvakrát do vody ponořená…) – bohužel vím o čem mluvím :-(.
  Pokud máte takovéto potíže, pravidelná jízda na koni u mě, spojená s vyhlídkovými lety vrtulníkem, je progresivním řešením, které nedá těm obratlům šanci srůst.
  Q.E.D.

  PS.
  Pravda, když se kyfoza přehodí na lordozu a lordoza na kyfozu, je to trochu nepříjemné, ale pro naprostou většinu populace je pružná páteř základem přežití…

  PPs
  kurva, mě ta záda bolí !!!

 529. 2 Andy – tak se omlouvám ještě jednou – nikoli minulá hospoda, leč tato, 270. Vaše je 276. Je to o kousek, ale byl jsem přece jen trochu rychlejší…

 530. 2 Matzurka – děkuji za odkaz… No vida, na Langera bych málem zapomněl… Zvlášť když tolik mých známých pochází z tej Olomouce, kde jeho maminka prý ospinkala půlku města, aby se Ivánek dostal na příslušné školičky…

 531. PeSi, Ivánek je tedy český Forrest Gump 🙂 ?

 532. Zpátečníku,
  zkusil jsem zpracovat ty Vaše fotky – výsledky máte tady:
  http://www.uschovna.cz/zasilka/K9WW2868WRJBEC73-TZS
  Protože už nějakou dobu nefotím na kompakt, tak jsem byl zvědaf, jaká je kvalita. No a byl jsem nemile překvapen. Šum je velký (a to bylo ISO 80), navíc je to hlavně šum barevný, který se nejhůř eliminuje.
  K tomu zpracování: určitě by se to dalo ještě trochu vyladit, ale představu si z toho snad uděláte. Já mám LR4 teprve měsíc, takže sám teprve nabírám zkušenosti.
  A pokud bych si mohl dovolit doporučit – u tohoto Canonu si hlídejte expozici, protože hlavně z temných míst ten šum nelze nikdy úplně odstranit – já jsem ho zkusil trochu „rozžehlit“, ale tím se zase trochu ztrácí kresba detailů. Asi by bylo lepší fotky spíš trochu přeexponovávat, aby ta větší zastíněná místa byla světlejší …
  P.S. Musím říct, že s kvalitní zrcadlovkou byste tento problém se šumem vůbec neměl – klidně i při ISO 2000 …

 533. A ještě bych k tomu dodal: s takovýmto kompaktem budou dobré výsledky jen při optimálních světelných podmínkách (viz první foto 6689). Jakmile bude velký kontrast a podexponované části, tak máte dvě možnosti:
  – částečně to spravit „vyvoláním“ z RAWu,
  – úplně to spravit fotkou ze zrcadlovky 🙂
  Bohužel, to je základní omezení fotek z kompaktu – malý čip nenasbírá tolik světla jako SLR a vždy bude mít menší odstup signálu od šumu …

 534. není to jedno, Pesi? Nesoutěžím, jen v šoku zírám.

 535. Tučňáku 648, no to mi povídej, pidičipy jsou ve špatném světle nepoužitelné ať jsou jakkoli vymyšlené. To chce přinejmenším aps-c. Zrcadlo nebo bezzrcadlo a k tomu haldu objektivů. Širokej, padesátku, portréťák, makro, pětistovku a univerzál zoom když se jde na lehko. Hrůza. Tak se snažíme vyrazit maximum z toho co máme. Ke kompaktům s nevýměnným objektivem a tedy i k vychválenému G1X (kam se hrabe na Sony NEX7) mám zásadní výhradu, že když se dovnitř dostane prach tak je to hodně velký problém. Jak znám konstrukci tak se tam prach dostane. Už při pomyšlení, na to se mi dělá nevolno. V servisu mi řeknou, že jsem prase, případně, že prach v objektivu je normální, za vypucování čipu si řeknou majlant, protože na to se záruka nevztahuje. U zrcadlovky se s tím počítá, čištění je snadné. Kromě toho takové prkotiny jako hot pixels, se kterými se musí jinak do servisu na přemapování, jsou ošetřené. Mě nebaví tohle pořád řešit a furt se v tom hrabat i když si s lecčím poradím. Příští foták bude s velkým snímačem, nejspíš zrcadlo.

 536. Schumi, jo, to je přesně wono – jakmile nároky na kvalitní fotky začnou narůstat, tak je výhodnější pořídit lepší foťák 🙂
  Nevýhoda ovšem je cena a váha kvalitního soustrojí.

  Ale ve tvém případě (pokud se nevýměnný kompakt špiní uvnitř) by bylo asi lepší se poohlížet po nějakým líp utěsněnym typu – když je utěsněnej proti vodě, tak by moh vydržet víc i proti prachu.

 537. 2 Matzurka – tady mám mezery ve vzdělání… Forest Gump mi opravdu nic neříká… Jo, vím, že to existuje a že je to prý úžasné, leč nikdy jsem se neodvážil se na to podívat od začátku do konce. To samý Pelíšky a spousta dalších VUS, samozřejmě, včetně všech filmů zrzavýho skřeta… A když už, tak moravský, nikoli český… Když už ta Morava dala kotlince i světu tolik vynikajících politiků. Bytostně a původem český je akorát ten Kalousek. A že se musí sakra snažit, aby ty všechny Moraváky trumfnul…

 538. PeSi nechci ti brat idealy – pocitej moravaky k minusu a nektere cechy ( ktere najdes ) k plusu a stejne ti to kalouska nevyvazi 😀

 539. Petře,

  také se připojuji ke gratulaci. Hlavně ať jste manželka, dítě (všechny děti) i Ty všichni zdraví, veselí a dobré mysli. To ostatní se už nějak vyvrbí. 🙂

 540. PeSi – ad 636. Pořád si myslím, že hledáš konspirace tam kde nejsou. Že to někdo musel smíchat a nevzniklo to přirozenou cestou při destilaci bylo od začátku jasné.
  Kupodivu se ukázalo, že to nebyl omyl, ale úmysl. Nicméně na nějaké vládní či nevládní konspirace je to moc průhledné.
  Myslím, že ve skutečnosti to bylo tak, že vohnout míchal kapalinu do ostřikovačů, pak ho napadlo, že by se lépe uživil jako dodavatel materiálu pro míchače nelegálních lihovin a začal to prodávat pod rukou. Etanol musel mít celkem evidovaný (protože odpuštěná daň neboť denaturoval) a metanol mohl nakupovat víceméně nekontrolovatelně. Takže v kapalině do ostřikovačů šetřil etanolem (kdo by ten poměr taky kontroloval, že ano) a ušetřený etyl nastavil metylem a prodal pod rukou. Koneckonců, na wikipedii píšou, že škodlivé účinky metanolu lze do jisté míry kompensovat podáním etanolu. Tak jaký s tím štráchy. No a holt si časem chtěl přijít na víc a ujela mu ruka.

 541. 2 Schumi & all – obdivuji tiše z povzdálí Vaši debatu… Já sice vím, že člověk má 3 ruce a den pouhých 36 hodin, ale i tak mi ta debata připomíná ryzí sci-fi. Jo, stařičká zrcadlovka Praktica LLC – a co mám z toho hezkejch černobílejch filmů, pěkně odloženejch, až bude jednou všechna práce hotova… Mezitím mi na fakultě zrušili fotokomoru, zvětšovák šel do chronosynklastického infundibula a velká leštička s ním, zásoby papírů tiše degradují ve skříni a není čas a nejsou lidi. A spolu s Plíhalem:
  „Kde jsou, kdepak jsou naše velkolepý plány?“
  Ne, k těmhle fotkám se už nikdy nedostanu… To samý, co jsem nafotil na různých cestách. Že to někdy zpracuju. Snad. Možná. Až bude všechna práce hotova… A ona furt hotova není…
  Mám čím dál větší pochopení pro toho dotyčnýho, co stanovil, že ihned po jeho smrti mají být natvrdo smazány všechny jeho disky z jeho počítačů. A stejně tak bych se přimlouval za zničení korespondence a všech možných fotoalb a archivů negativů.
  Já už zažil, jak se z několika mých kamarádů stala legenda a nikomu zas tak moc neublížili, aby si zasloužili podobný osud. Ne, na rozdíl od Jirky si myslím, že člověk má definitivně odejít ze světa spolu s tím posledním, kdo si ho doopravdy pamatuje, kdo ho znal. Ale to je jen můj názor, nikomu ho nevnucuju.

 542. Tučňáku 651, už jsi viděl kloudný utěsněný kompakt? Všechno jsou to vnědveřní hračky s malinkými snímači a periskopickými objektivy. Skvělé na každodenní tahání v kapse. Ale na nic víc. K foťákům se chovám mravně, jenže nové typy už nejsou tak festovní. Canona A620 jsem tahal po kapsách, fotil na lodi, v pouzdru fotil pod vodou. Dobré. S G7 zacházel jak v bavlnce a jen se divil jak v objektivu přibývá sajrajtu. A nakonec se dostal až před IR Lowpass filtr, který jsem při rozebírání svou blbostí málem zničil. Bez toho bych mohl fotit akorát infra. Naštěstí nezničil. Doporučuju tyhle hračky nerozebírat, člověk přijde o iluze. Foťák s festovním a nevaklavým kovovým tubusem objektivu je jiná kategorie než hračky do dvaceti tisíc. Počítá se stím, že rok po záruce se vyhodí, pardon, zrecykluje a koupí se nový. U zrcadla je to lepší, ale za daleko vyšší vstupní cenu. Výhodou jsou zděditelné objektivy, vyměnit tělo není až taková hrůza.

  Vrátím-li se k focení, při listování čísly Fotografie starými deset let, z daleko horších digitálů, žasnu nad tím co jejich autoři dokázali vykouzlit, prohlížím svoje fotky a říkám si, že ach jo…Rezervy jsou v mně.

 543. Ad 658, viděl, jsou to ty různé tzv. outdoorové stroje, nárazuvzdorné, odolné proti stříkající vodě nebo i vodotěsné apod.
  Ale je fakt, že osobní zkušenost s tím nemám. Jen jsem se dopustil předpokladu, že když tam nemá týct voda proudem, tak musej udělat kvalitnější vysouvání objektivu aj., takže by těch neutěsněnejch škvír mělo bejt míň a menších.

 544. Já mám jeden starší Olympus mju, je vodotěsný, nárazuvzdorný a mrazuvzdorný, ale fotí velmi průměrně až podprůměrně.

 545. Tak jsem mel prijemnou navstevu…..pojedli jsme neco zakusku a po hruskovici neoslepli. Jen doufam ze se Dusan a jeho doprovod dostane domu bez vetsich problemu, nebot zacalo prset a je hnusne…..

  No a k tem fotakum. Ja jim nerozumim, fotky neupravuji a fotim s olympusem tought 810v ci co to vlastne je a jsem nadmiru pokojeny. Je to fotak presne pro mne, jen ho nekdy musim v umyvadle se sladkou vodou, slana mu moc nesvedci. Fotim na nejvetsi rozliseni a fotky jsou, pro mne, skvele. Nektere mam zvetsene do neskutecne velkych rozmeru a jsou celkem ostre a je na nich to co chci. Nevim proc bych je mel retusovat a tak. Nebylo by to ono….

 546. Tučňáku, uctivě děkuji za editace těch ukázek — vypadají dobře, právě se snažím si je prostudovat hlouběji.

  Schumachere, jakmile se řekne periskopickej vobjektiv (658), utěsněné to bývá docela dobře: Vokýnko, zrcátko, a všecko v objektivu se už pohybuje uvnitř přístroje…

  PeSi, je čistě otázka peněz dát si ty staré filmy zdigitalizovat (třeba u Škody). Pořád z nich dohromady asi bude méně obrázků, než kolik dnes člověk v průměru nafláká za měsíc.

 547. 2 Pavel Kořenský – ad 656 – a na hejkaly taky věříš?

 548. 2 Schumi – no, jednou jsem si hrál… Camera obscura z piksly od buhvíčeho, špendlíková dírka, listovej film, čtyřhodinová expozice a Václavák bez lidí… Kde že dávné doby jsou… A všechny ty plány… a dále viz Plíhal…

 549. 661 Jirko, poptal jsem se po senu, zatím bez odpovědi. Mám se ptát dále? Bylo by bio. 🙂

 550. (656) Vysoce pravděpodobné.
  Ač blbost udivující, tak stále méně než konspirace.

 551. 2 AeroKarel – viz 663 – a na hejkaly taky věříš? Já se Vám divím… Tolikrát jste se mohli přesvědčit o opaku, ale vy furt věříte, že ten stádní aparát by si nic takového nedovolil… To je přece nepěkné a ohavné… A plukovník Janíček spáchal sebevraždu v zamčeném sklepě s 36 bodnými ranami v zádech.
  Co dodat? Snad jen, že již v evangeliu je psáno – věř a víra tvá Tě uzdraví…
  S tím uzdravením si nejsem jistej, ale lze očekávat, že budseš mít delší a spokojenější život, než my, šťouralové…

 552. To je právě to, PeSi, že nevěřím zrovna všemu, ne že věřím.
  Držím se Occama, Hanlona a toho, že se zde vše vykecá.

 553. Tučňáku, ještě jednou díky za ty pokusné editace. Celkově samozřejmě vypadají podstatně lépe a živěji než paralelně pořízené původní JPEGy. (U 6689 to asi je za cenu přepalu v červeném kanálu; nějaký – ale v menším rozsahu — jsem měl i v DNG. Zajímavé je, že v JPG přímo z aparátu není.)

  Když si však hodně zvětším nějaké tmavší oblasti, trochu mne tam dráždí ty lineární (vodorovné nebo svislé) artefakty, jež vzhledově dost připomínají to, co by člověk obdržel, kdyby aplikoval některý primitivnější algoritmus doostřování (třeba ten v IrfanView) opakovaně. Cosi mne tudíž vede k vágní domněnce, že by to mohlo souviset s algoritmy demosaicingu. Nějaké výřezy jsem právě vystavil do stejné galerie počínaje obrázkem http://zpht.rajce.idnes.cz/JPG_vs._DNG#6731-LR-crop-8x.jpg. Jak patrno, zrcadlovky šumí také, jenže šum mívají jaksi příjemnější, snad i více připomínající zrno filmu.

  Že zrcadlovka umí více (650, 658), o tom asi není sporu. Ale stejně se mi zdá, že ani při řádově vyšší ceně nedovede o řád víc, než ta krabička od mýdla + CHDK. Kolem a kolem vzato, hlavní výhodou pro mne možná je pořádný hledáček – a to ještě začínám pomalu přemýšlet o přechodu na FF, kde bývají podstatně světelnější. Když jsem tuhle poptával dioptrickou korekci hledáčku, která by mi navíc korigovala astigmatismus, prodavači se na mne dívali dost divně…

 554. Jirko a Dusane , ze jste to nevzali az knam na moravu.
  tady je ted tolik volne hruskovice, slivovice a vseho mozneho. Prodavaji to tu za babku

 555. Zpátečníku,
  ty artefakty mohly vzniknout tím, jak jsem se snažil potlačit barevnej šum – protože byl dost velkej, tak jsem parametry nastavil dost velký a tím mohlo dojít k vytváření nežádoucích jevů. Já navíc nemám moc zkušeností s eliminací takového šumu, protože ho ve svých foťácích prostě nemám.
  A k zrcadlovkám: opravdu věřte, že umí. Klidně o řád. V šumu určitě. Vlastní zkušenosti. Prošel jsem si celej proces od kompaktů až k profi DSLR a porovnával. Ten rozdíl je opravdu obrovskej …

 556. Martine! Vše nej! V našem věku už jen to zdraví – ostatní buď máme nebo si koupíme nebo se obejdem. :-)))

 557. No, já si do důchodu koupil Nikon 700, zatím s velkým zoomem 28-300. Počkal jsem až vyjde nová zrcadlovka a tenhle, který mi vyhovoval nepřehnanými pixely zlevní. A asi se přidám k Martinovi TT, já se snad do něj zamilovávám.

  Pro porovnání jsem tu řeku vyvolal s mým ACDsee a je tady na rajčeti.
  http://juraposp.rajce.idnes.cz/Zmeny#CRW_6714.jpg

 558. PeSi ad 663 – to není o hejkalech, to je klasický Hanlon.

  Pokud by chtěl někdo záměrně škodit, ať už ze státní nebo ze soukromé sféry, bylo to možné udělat jinak, laciněji a nenápadněji.
  Zkus k celé té věci přistoupit stejně jako k nějaké fysikální teorii. Nebo možná lépe, považuj to co se dělo za fysikální experiment, který má měřitelná data (mortalita, datum onemocnění, datum úmrtí, sociální rozvrsvení a fůru dalších proměnných).
  V celé té věci opravdu nejspíš není žádná konspirace. Už proto, že čehokoli se dosáhne tímto (utažení šroubů, likvidace konkurence atd.) by bylo možné dosáhnout rychleji, laciněji a zcela mimo pozornost médií.

 559. Debata kolem vodotěsnosti a vůbec odolnosti moderních fotoaparátů je fajn. Nicméně to má jednu vadu. Když nepůjde proud (nebo někde nebude proud v zásuvce), jsou ty aparáty celkem na dvě věci.
  Pokud někdo chce foťák, který fotí vždy, všude a dobře, nechť si zajde do bazaru nebo se koukne na EBay. Existuje taková věcička, která se jmenuje Nikon F3 a ta funguje vždy a všude. Pokud je jo zaprasená bahnem či pískem, lze jí bez ztráty květinky vypláchnout v potoce (vaně, sklenici vody v hospodě, v toaletě) a bude taky dobře.

 560. Martine, taky se pripojuji k predprispivatelum….. Ja vim, mel jsem si nastavit budika na pulnoc, ale na to jsem byl moc linej….. Tak aspon ted, s krizkem po svatbe princi, nezbejva mi nic jineho, nez celou tu oslavu s povzdali sledovat.

  Pavle, vzhledem k mojim cestovatelskym destinacim mam vzdy sebou universalni nabijecku na ruzne druhy telefonu a fotaku, pocitacu a jeste jsem nenasel nic, co bych nedobil. Je solarni a ma jeste i kliku, kdyby treba nesvitilo slunce. Je to pristroj vodotesny a blbuvzdorny. Coz z neho dela dokonaleho spolecnika na me cestovani.

  Dusane, pamatujes si na vcerejsi tema s tim Concordem? Normalne se mi o tom zdalo, jak jsem nestihl odlet a jak jsem to prosvihl. Vzbudil jsem se zcela rozladeny.

 561. Dobré zas ráno… Martinovi jsem pro sichr popřál už včera, že abych nezapomněl…
  2 Pavel Kořenský – ad „Pokud by chtěl někdo záměrně škodit, ať už ze státní nebo ze soukromé sféry, bylo to možné udělat jinak, laciněji a nenápadněji.“ – Jistěže. Ale teď si představ, že někdo chtěl vyvolat celonárodní paniku – a také ji vyvolal – a navíc chtěl ukázat, jak skvěle funguje čacká policie pod novým vedením… A hlavně někdo potřeboval, aby se přestalo mluvit o jistých kostlivcích jistého ministra…
  Já chápu, že tuhle myšlenku si jako slušnej člověk odmítáš připustit… Ta škoda je jen vedlejší efekt… No nic, uvidíme… A jinak viz 673…

 562. PeSi, ja se opravdu zdraham uverit, ze by demokraticka vlada v relativne nesocialisticke zemi, mohla neco takoveho udelat. Respektive, ze by se to nevykecalo. Opravdu rad si pockam, jak to bylo, jestli to tedy bude nekdy zname. Chapu to, ze nekolik stovek mio dela z lidi magory, pokud si je chteji uchranit, respektive, kdyz ma ne prasknout, ze to ukradli, ale az takhle?

 563. Děkuji hromadně, i těm, kterým jsem dosud nepoděkoval i těm budoucím.

  Jak správně napsala Dana v 677 – hlavně zdraví – nějaké to nalomené žebro nevadí. Šumaváku, to není o tobě, ale o mých žebrech.

  K poznámce o elektrice – zažil jsem situaci, kdy na moři vypadl agregát a všichni byli za chvíli bez proudu. Mám něco podobného jak Jirka, solar a na kličku. Stejnou mám i baterku. Buď připraven! Vždy připraven!

 564. 2 Jirka původní – ad „demokraticka vlada v relativne nesocialisticke zemi“ – ale já neměl na mysli Švýcarsko…
  Jinak – kdo je to vláda? Jak jsem byl informován, je to živočich mající 16 žaludků, 32 nohou, 32 rukou, jednu hlavu a žádnej mozek – tak to je jen takové zjednodušené podobenství… Asi jako když církev vysvětluje, jak jedna prostitutka k dítěti přišla…
  Ale když může mít jeden (bejvalej) pidistr svou tajnou policii, proč by ji nemohl mít druhej? A lépe ochočenou… Hitler měl taky svoje SA, Stalin NKVD a Bóžiles měl zas lidový milice…

 565. Martine, opožděně, leč přece vše nejlepší!

 566. Policie za týden rozpletla strukturu, která fungovala roky. Policie, která má obvykle problém i s daleko menšími a jednoduššími kauzami.
  A přestalo se mluvit o církevních restitucích, DPH, desítkách kauz. Volební preference koalice jsou v ….., krajské volby za dveřma. Kubice s Langrem už jednou předvedli, že dokážou hrát velmi tvrdou hru. K tomu zpráva o tom, že Kubice pracoval na nelegálním alkoholu už ve své soukromé detektivní kanceláři…
  Některým věcem je těžké uvěřit, ale fakt se někomu zdá, že parta, která nepančuje první dávku udělá tak fatálni chybu a nebo to dělá záměrně s tím, že se jí podaří uniknout je pravděpodobnější varianta než to, že někdo situaci trochu pomohl ?

 567. Spolehlivě bude kromě Occama a Hanlona fungovat i pan Kohn: Nu, a při té příležitosti …….

 568. No, zdá.
  Protože promyšlení té druhé varianty je ještě divočejší.

 569. 2 martin – jen aby si to nepřečetl Čochtan…

 570. PeSi = 657
  pokud máš filmy vyvolané, existuje přístroj, který je přehodí z negativu do počítače a ani nepotřebuješ papíry 🙂

 571. DSobré ráno,

  Martine, sice nevím k čemu, ale všechno nejlepší.
  předpokládám, že k narozeninám, na sv. Martina je ještě moc léto 🙂

  i když jeden nikdy neví, letošní zima prý má být extrémní, povídali v radiu.

  Mimochodem, 25. září se narodil taky Jaroslav Ježek.

 572. Zima má být extrémní, a ještě dnes jsem viděl vlaštovky… Obvykle odlétají o dva-tři týdny dříve. Faktem je, že teplo je, hmyzu je dost. Kam by létali.

 573. tak k tomu emeriken novinarovi mam jen neco ke konci.

  no a co ze nam evropska komise vubec neveri – ma to nejakej vert?
  ja taky neverim pateri ani nasi ani evropske a nic to snima nedela

 574. Tak oni, Noname, neřekli, jak extrémní má být 🙂

  takže výklady o tom, do to je „extrémní zima“ můžou být různé, ba dokonce protichůdné.

  Klidně může být zima, jako byla cca před pěti (?) lety, kdy veškerá „zima “ bylo asi 5 cm sněhu na Nový rok na chalupě, což nevadilo nějakým houbám, které i pod tou trochou sněhu vesele rostly, na vánoce odkvétaly poslední měsíčky a v lednu rozkvetly na Letné jehnědy a na Újezdě sakury.

  A tady ještě něco od dnešního oslavence JJ

  http://www.youtube.com/watch?v=fwXDYi8-3ek

  http://www.youtube.com/watch?v=VZKWYIQNCoA

 575. Pepo, ono se to stejne sune k tem kompenzacim a k soudum. Protoze se jinak neda. Zvlast ty co plati vcas a spravne spotrebni dane , nemaji celni sklady. No buďe to jeste radostne. Je docela zajimave, ze se najednou vyrojilo lidi, co prijedou a ptaji se po alkoholu, ze by si radi koupili a jestli to „nemuzeme nejak udelat“. Jsem presvedcen, ze se jedna o polucejni nastrcence, protoze jsou prej u nas poprve a nevedi nic o tom, jake delame veci. Ze prej jedou jen okolo a tak. Buh vi, kolik prodejcu jim na to skoci a pak jsou potrestani…..

 576. Doktore, tohle snad nemá policie relativně nesocialistického státu zapotřebí …

 577. no jirko ted uz maji vse vysetreno , vse je zachraneno , jednoho zlocince uz maji zhrouceneho a priznaneho ( nez se v cele obesi tak to i podepise )

  ted hledaji na koho napsat tu priznanou tisicihlavou chobotnici

 578. Jirko, jenom senáž, tu asi ovečky nerady 🙂

 579. Nickname dekuji za ochotu. Senaz jsme uz zkouseli a ony na to nejsou zvykle. Ale kdyz by bylo hlad, tak senaz bude jiste upotrebena. Tase da koupit bezneji, nez to proklate seno 🙁

 580. 710 Jirko, tak jeden kamión (30-40 balíků) by byl. Je to u nás na západě, seno je uskladněné ve stodole. Letos to je bída, povídal pan sedlák. Můžu zavolat mobilem? Koncovka …420.

 581. Nickname, dekuji za ochotu a kdyz to bude urgentni ozval bych se rad. Ale zatim to nehori. …. Kdyz tak radsi pres email, nechtel bych zaplevelit plodnou diskuzi senem. Pan Brany ma muj email a jiste i dalsi…..

 582. 2 divana – ad 696 – já vím… Ale dyž to už není ono… Když si člověk hrál se zvětšovákem, zastiňoval, experimentoval s vývojkou a tónovačem atd. A co papír, to vlastně originál… Zvlášť, když jsem některé snímky zpracovával filtrací detailů a Sabatierem… Kdepak, všechno jednou končí…

 583. 2 martin – tak to to máš dobrý… Jen bacha, až budeš prokusovat tu pneumatiku, abys nedopadl jak ten kolega na Labi…

 584. PeSi,
  já zrovna vytáhla ze sklepa všechno k dělání fotek (teda vynosily to děti)
  pěkně jsem to vyčistila a chtěla zkusit, jestli by někdo neměl zájem
  no samozřejmě první měl zájem můj muž
  protože se prý k těm fotkám vrátí, tohle digi je nuda
  a začne zase dělat normální fotky
  no, to jsem zvědavá
  navíc, když obdobnou myšlénku uchopila naše dcera a tak před rokem či dvěma si odnesla foťák ..
  nejsme troškaři a ještě se nějaký najde, ale ten nejlepší je z domu
  naštěstí
  protože si vzpomínám, že ke konci už jsem dělala filmy a fotky jen já = on neměl čas 🙂

 585. Kořenský i Martin, připojuji se ke gratulacím.
  Rejpal, jsi už v noře za mořem a přežil cestu?

  Sabatieráky a fotopiksly jsem měl také v sortimentu. Kdeže loňské sněhy. Zvětšovák Magnifax III. mám stále ještě pietně na skříni.

  Omlouvám se za absence, ale stavím a hlavně platím a platím. A nějak se mi nedostává času.

  A taky nadávám na kolisty. Sorry Martine, ale nešíří se mezi jednostopáky nějaká nemoc, požírající mozkové buňky? Ještě do loňska bych bral podobná tvrzení se značným nadhledem. Letos v mém okruhu nebylo člověka, který by s nimi neměl konflikt. Jakoby je cosi pokousalo. Co se jim v Posázaví daří, je neskutečné. Nejkrásnější bylo, když pět kolistů najelo v zatáčce na cestě označené pouze pro pěší do svatebního průvodu. To byla rvačka jako z americké grotesky.

 586. 2 divana – ad nejlepší foťák – tak ten mám pečlivě schovaný… Stará Flexareta, která měla naprosto skvělou kresbu. Jo, to si člověk vybíral záběr, když měl jen 12 snímků na filmu… A pak naředěnej Rodinal na ultrajemnozrno… Jo, to byla doba her a malin nezralých… Dneska mám spoustu snímků z Koreje, Thajska a Bali – ale není čas a nejsou lidi… Až holt jednou bude všechna práce hotova.

 587. PeSi, divano, Františku, já mám ještě taky zvětšovák na skříni, i když už jsem na něj asi 15let nešáhl. Jen bych konstatoval, že vyvolávání digitálního „negativu“ je podobné dobrodružství jako v komoře, originál tím vznikne taky, jen se přitom nepocákám vývojkou a nemusím fotky sušit. Ale tu nostalgii po vůni filmu, tu chápu …

 588. 2 František I. – no nediv se… Jsou to lidi, co žijou zdravě a to často vede k frustracím a zbytečné agresivitě. Analogie v oblasti stravování jsou abstinenti a vegetariáni. Nebo nekuřáci – mnozí z nich jsou taky velice agresivní…
  Jim nestačí, že se svým aberacím mohou volně oddávat sami a nikdo jim v tom nebrání – oni tento styl chtějí vnutit i ostatním… Nejlépe násilím… Např. Hitler – abstinent, vegetarián a nekuřák. Někde se ta nahromaděná agrese vybít musí…

 589. Nemyslím, že je to o kolistech. Kdo se chová jako blbec, dělá to v autě, na kole i jako chodec.
  A to jsem dnes potkal dva kolisty na čtyřproudovce v prostisměru. Faktem je, že vypadali, že si jedou pro další láhev vodky Polar od Draka.

 590. tučňáku – a chuť. Tehdy, v minulém století jsem testoval ustalovač (a pyrokatechinové vývojky) jazykem…byla to dost přesná methoda…

 591. No, chuť – zase tak zažranej do focení jsem tehdy nebyl 🙂
  A o testování ustalovače jazykem nemám dosud ani ponětí …

 592. Jinak – zdá se, že je zas všechno v pořádku, brambory jsou v řádku a kurva Neff, PaH-BŽ zas mohl zkritizovat Klause. Že prý ohrožuje stabilitu vlády… Kdepak, novinář se nezapře…

 593. ano, zvětšovák a sušička volně na skříň a ostatní do krabice k tomu
  a „pak se uvidí“
  tak to skončí i u nás 🙂

 594. PeSi, ono je to s tema kurakama jednoduche….. Nekdy a s nekym se to da vydrzet, ale jist do hospod, kde se kouri opravdu nechodim. Tedy kvuli jidlu. Rekneme si to zcela uprimne, kuraci smrdi a zvlast zensky. Ja bych tedy s popelnikem na rande nesel.

 595. 2 Jirka původní – ale zakazuješ jim to pro spásu jejich duše? Asi nezakazuješ… Já taky ne…

 596. 2 Jirka původní – jinak – kamarádka je silná kuřačka. Ale při jídle nekouří a intenzivní líbání nehrozí. Takže s ní chodím občas na oběd docela rád… Já jsem dost tolerantní nekuřák. Mně to nikdo nezakazoval a proto jsem kouřit nezačal, nebudu to nikomu zakazovat ani já…

 597. samozrejme nezakazuji. At si kazdej vybere sam.

 598. 728,729 – tyto projevy svobodné vůle by vám někdo měl zatrhnout. Ví to v Bruselu, co jste za rebely?

 599. Jirko ppa etc…ty tuhé Olympusy jsou dobré, nic lepšího spolu s Nikonem v téhle kategorii není. Na každodenní tahání ideál. Mám odolný foťák na film, s klasickým zůmujícím objektivem. Kovovým a fest utěsněným. Kdepak nějaký vakl jako u digitálů. Pentax WR 90, jestli to komu co říká. Plaval jsem s tím v moři, strčil i kousek pod vodu a udělal několik snímků. Když jem vylezl na loď a hodil ho do „odmořovacího džberu“ s potápěčským vercajkem, soucitně na mě phlédli a pokývali hlavami. „Foťák v hajzlu, co?“. To bylo diveí, že jen odmořuju. Jindy jsem schytal soucitné pohledy pod sprchou na pláži. Foťák na krku… Vydržel všechno, jen dálkové ovládání už nefunguje.

  Tučňáku 674, já jsem teprv na cestě.

  K nabíjení – humorná příhoda ze včerejška. Občas mi blbne mobil, že se v nějakém režimu nevypne a žere baterku až sežere. Před polednem koukám, na indikátoru už jedna čárečka a i ta zmizela. A bez spojení není velení, nabíječka doma a potřeboval ještě něco zařizovat. Dá se to vyřešit? Dáse to vyřešit. V elektru za rohem koupil plochou baterku, alkalickou. Z mobilu vyndal baterku, obé propojil kancelářskými sponnakmi a za čtvrt hodiny už bylo něco dobito. Baterka v mobilu má 3,7V, plochá 4,5V, spád napětí je pro nabíjení tak akorát. Když to jde s batelkou v mobilu, musí to jít s jakoukoli, i s baterkou foťáku. Je třeba jen zajistit přiměřený spád napětí a hlídat teplotu. Vím, jsou nabíječky mobilů na ptomhle principu. I na jednu tužkovku s měničem. Jenže k tomu je potřeba další konektor a ten co bych potřeboval je moc extra. Hlavně, že lze si poradit.
  Prozradím výborný nápad. Neodymové magnety znáte. Šíleně silné, kuličky, hranoly, válečky, kotoučky. Drží na pláštích a pluspólech nabíjecích baterek od tužek až po velké mono, ježto ty jsou z ocelového plechu. Takhle se snadno dá pospojovat potřebý počet. Na megnety se dá i letovat, jen krátce a musí být přichycené na kusu železa odvádějícím teplo. Jsou háklivé a když se přehřejí, přestanou magnetit. Jsou materiály s různou odolností, vysvětlí PES. Pomocí magnetů a kabelů se tak dá spojit a připojit lecos. Pak mít v elektro KPZ ještě nějaké drátky a gumičky a je vystaráno.
  Do bezcivilizace je výborný solární článek, už jsou i skládací a velmi odolné. A kvalitní dynamogenerátor, ne ty hračičky co se prodávají v každém stánku. S trochou šikovnosti lze spřáhnout i s primitivním vodním kolem.

 600. Klasická výbava pro focení dosud funkční, jen filmy a vývojky asi budou trochu „prošlé“.
  A Plaubel Makina šla z domu už dávno. V paměti mi zůstane, jak s ní táta na Štrbáku fotil ráno Kriváň a z okna ubytovny na něj někdo řval „V Prahe sa striela“. Ono bylo 21.8. 1968. Tak jsme raději šli na ten Kriváň.

 601. ad kuřačky – to jsem jel jednou takhle autobusem a na zastávce stála skupinka nějakejch studentek. Každá v puse cígo a tahaly ze všech sil, aby stihly dobafat, než autobus zastaví. Pak típly vajgly a nalezly dovnitř. Řidič je odbavil, počkal až si sednou a před nastartováním se otočil ke známému na prvním sedadle. V té chvíli nastalo cosi, čemu básník říká, že okamžik byl těhotný očekáváním. Prostě shodou okolností všichni tlachalové v autobuse zrovna domluvili větu a nadechli se na další, takže nastalo na několik sekund ticho. No a do toho ticha řidič ke svému příteli pravil: „Takový krásný holky a z huby jim smrdí jak hyenám.“
  Roztomilé to bylo 🙂

 602. Jenom takove vesele….. vyjimam z kontroly celniku…. spocitany vsechny kolky, cca 1500. Hezky kus po kuse. Asi dvacetza minutu, takze desnej fofr…. Kdy budou nove kolky? Jo pane to nevime, nejdrive za 14 dni. Jo a jak to bude s tim prohlasenim autenticity vyroby, kdyz nemame nic spolecneho s lihem. No to taky netusime, to vubec jeste nebylo „reseno“ ….. Miluji pater a jeji vyplody, je skvele ze Vas chrani a pecuje o bezpeci.

 603. Hmm, jak tak čtu http://aktualne.centrum.cz/domaci/kauzy/clanek.phtml?id=758460

  a zejména „… Hlavní organizátor si totiž myslel, že smícháním etanolu a metanolu v poměru 50 na 50 se jedovaté účinky metylalkoholu zneutralizují.“

  a když si přečtu svou 656 tak se nemohu ubránit dojmu, že buď mám věštecké schopnosti nebo to tu někdo čte a pak drze opisuje. 🙂

 604. kde se vzal tu se vzal na ceste stal vlk 🙁
  no jo ale nakonec to vsechno dobre dopadlo protoze pre jen hajnej to je lesa pan 😀

 605. ano dedo – pokazde ten hodnej hajnej neprijde nebo prijde pozde.

  ale prece to jsou demokraticke organy a lidi v nich delji vse jak nejlepe vubec jde ( umyslne nepisi jak nejlepe umi )

 606. „Obchody a restaurace zřejmě dostanou šedesátidenní lhůtu na to, aby sehnaly doklady o nezávadnosti svého nakoupeného alkoholu. Jinak ho budou muset zničit. Ministr zdravotnictví Leoš Heger tak chce zmírnit úplný zákaz prodeje tvrdého alkoholu. Hotelům a restauracím se však návrh nezamlouvá.“

  Heger je skutečně buď naprostý hlupák nebo zločinec, těžko rozhodnout. V každém případě by potřeboval studenou sprchu, nejspíš dostal mesiášský komplex kombinovaný s napoleonským.
  Škoda že se toho nedožil Stalin, ten by z něj udělal svou levou i pravou ruku.

 607. Andy, já ho slyšel na vlastní uši – otřesné. Neví si rady, blekotal něco o tom, že budou hledat cesty, jak řešit špičkový dovozový alkohol. Prdlajz.

  To bude soudů, to bude prachů.

 608. Martine přeju dodatečně, dorazil jsem právě z Germánie. Při šílených chlastačkách v rámci veletrhu (pivo ve dvoudeckách, o to víc štamprlí) jsem se zachoval jakžtakž při životě výmluvou, že všem Čechům zakázal pan ministr pít alkohol silnější než 20%, takže to do sebe skutečně lejt nemůžu, neb nesmím 🙂
  Když jsem Teutonům líčil postupy pana ministra v boji s alkoholem, dílem se řezali smíchy a dílem si klepali na čelo.
  Platí, co jsem psal před časem – doktor v politice je buď blb, nebo gauner. Případně kombinace obojího. Heger je ta kombinace.

 609. Moc jsem zvedavej, jak se bude vylejvat konak za 170 000 kdyz z neho je upito dva panaky…. O hvisce v cene ojeteho auta, ci dalsich vecech. Oni jsou tak divni, ze to snad musej hrat, ne?

 610. Ovšem PeSi, jistě též uznáváš, že všechny ty věci, které člověk odkládá na dobu, až nebude co na práci, dávají životu poněkud jinou dimenzi, podobně jako stovky či tisíce knížek, které člověk má vyskládané na policích, v banánových krabicích, ve štosech a v blahé představě, že se k nim jednoho krásného dne vrátí… Příbuzné tomu je užívat obydlí, do jehož některých pokojů člověk přijde jen málokterý den; jenže to v dnešní veliké a stěsnané době nepotkalo každého.

  O úroveň výše se to dostává – dokonce bych řekl, transcenduje –, jakmile člověk o těch věcech (typicky knížkách) už ani neví: vytratily se mu z vědomí; buď se tam prostě nevešly, nebo je z jakýchsi důvodů sám vytěsnil; avšak materiálně zde stále jsou, a mohou se vynořit kdykoliv, v nejméně předvídatelném okamžiku a s nejnepředvídatelnějšími účinky. To mimochodem vlastně je jeden z podstatných důvodů, nač mám knihovnu: mohu se tak potápět či topit v oceánu knih, z nichž každá dokáže vyvolat netušené asociace; zatímco když nějakou konkrétní knihu potřebuji, leckdy si pro ni zajedu do [jiné] knihovny, spíše než bych ji hledal ve své. Souvisí to i s tím, že život sotva má smysl an sich, sám o sobě, ale může mít smysl relativně k čemusi kolem. A kolem neznamená nutně nad námi.

  Jinak já tedy fotografovat neumím dodnes, ale na film jsem to neuměl tuplem. V temné komoře jsem též nebyl nijak šikovný, a vlastně na to mnoho hřejivě nostalgických vzpomínek nemám – ještě tak nejspíš na pratetu nebo tatínka, jak mne tam vzali s sebou, když vyvolávali oni. Když si to tak vezmu, každá správná filmověfotografická příručka uvádí třísloupcovou tabulku možných chyb, jejich příčin a řešení; položek tam dohromady může být řádově tolik, kolik jsem za život udělal zvětšenin. Je sice pravda, že některých chyb jsem se zřejmě nedopustil nikdy, jiných však zase opakovaně… Myslím si, že na fotografování na film s tou správnou nostalgií dnes vzpomínají zkrátka ti, kteří to tehdy uměli – však to taky bylo (a tím spíše je) umění v mnoha parametrech srovnatelné s tím, na plynovém sporáku si vyrobit elektronku nebo transistor (někdy sem dám odkaz, pokud ho náhodou neznáte).

  Btw, o fotografování na film se teď objevil dosti zatrpklý článek tady: http://paladix.cz/clanky/temnokomornik-je-mrtev-at-zije-temnokomornik.html.

  Takže jsem rád, že digitální aparáty přišly. Beru je spíše jen jako nástroj, jak zachytit – ovšem aniž bych to uměl – věci, které už brzy zaznamenat nepůjde. Kdysi jsem si půjčoval Digimax S600 od kamarádky. Ten tedy měl, upřímně řečeno, všechny nectnosti malých kompaktů včetně např. neschopnosti indikovat přepaly. Jenže já tehdy při své nesystematičnosti stejně ani nevěděl, co bych měl od fotoaparátu chtít; nevěděl jsem ostatně ani to, že později fotografováním promarním tolik času. Samozřejmě při pohledu zpět dnes lituji, že jsem na lepší kompakt a/nebo zrcadlovku nepřešel o trochu dříve, hned jak má neschopnost začínala přestávat býti hlavním limitujícím faktorem; těch pár tisíc navíc by nehrálo roli. Ale i s první a druhou krabičkou vod mejdla máme vyfotografované věci, které dneska nenafotí už ani sebelepší zrcadlovka. Třeba tohle http://zpht.rajce.idnes.cz/Nadrazi_Dejvice už tam prostě není a tohle http://zpht.rajce.idnes.cz/Nadrazi_Bubny_FB je většinou už taky zbourané. Proto bych rád, až jednou nebude co na práci, ty archivované CRW a DNG z lepšího kompaktu probral a vybrané, budou-li jaké, zeditoval co nejkvalitněji.

  Juro-p, děkuji za pokusné srovnávací vyvolání. Bylo by možno někam vystavit i ten JPG z ACDsee v plné velikosti? Jaké máš zkušenosti s hledáčkem D700 v porovnání s bezzrcadlovkami Sony? Sám jsem totiž leccos pokazil, protože jsem v hledáčku neviděl cosi, co jsem tam vidět měl; možná to v něm vidět ani nebylo. Manuální ostření tam pro mne bylo mimo realitu vždy (a AF taky není pokaždé dokonalý.) Možná právě hledáček je to, co mne na D90 omezuje nejvíce.

  Omlouvám se, že jsem toho nadatloval tolik najednou a natláskal všechno dohromady; je to tím, že teď mám špatné připojení, takže dnes už asi ani nedokážu popřípadě reagovat.

 611. 2 Andy – ad 740 – shrňme to – Heger je idiot a zločinec. Navíc zločinec s mesiášským komplexem… Inu, důstojný to reprezentant pravicové vlády rozpočtové odpovědnosti…

 612. Ahoj!
  Já jsem takový trochu rozhozený, nesvůj, pod práškama, zapíjím to pivem, když se vodka nesmí 🙂
  Ale trochu mi vrtá hlavou, čím se ti otrávení lidi otrávili, když ti dva hlavní nejvyšší a jediní viníci nakoupili a dovezli 15 000 litrů methylalkoholu ( protože EU zakázala používat ve směsích do ostřikovačů etanol (!) )a celníci v té fabričce zajistili 6000 litrů namíchané směsi a 9000 litrů zatím čistého methylu.(případně naopak-nechce se mi to hledat.) Potvrdil to i dozorující státní zástupce s tím, že majitelé a provozovatelé té fabričky jsou v tom nevinně.

  Že mají policajti problémy s počítáním přes desitku, to mě nepřekvapuje. Ale že i státní zástupce, když mu to říká i advokát zastupující tu výrobnu?

  Tak čím se těch 26 u nás a 6 mrtvých v Polsku otrávilo???

  Že by se vláda s policií jen pokoušela uklidnit veřejnost, protože jim postupně dochází jaký hospodářský a mediální průser vyvolali?

  PS.
  jo, umím si představit různé možné varianty, ale tahle co prezentují, mi přijde nejblbější.Kdyby třeba řekli, že zadrželi pachatele při poslední z pěti dodávek…nebo že chytli pachatele činu ještě nedokonaného a někdo jiný to pančované vesele lifruje dál…

 613. Zajímavé, že i totálně zhulenej šumavák, prostý muž z lidu uvažuje logičtěji než pateř. Ondyno mne někdo sprdnul, zda si myslím, že bych to uměla líp. Nevím, zda já( resp. vím že ano, ale chci vypadat skromně), ale Šumavák etc. zcela jistě.

 614. 2 Šumavák – no, znáš to, ne? Z šerého dávnověku, kdy cikáni ještě pracovali…
  To takhle cikán kope příkop a z povzdálí na něj čumí policajt. A čumí a čumí… Po nějaký době to cikána nasere a zařve – „no co čumíš? kdyby ses líp učil, moh si to tu kopat se mnou!“
  Takže asi tak… ale radši neprovokuj – tady ještě spousta lidí věří a chce věřit, že tahle banda neschopných a zkorumpovaných blbů za necelý týden rozkryla celou síť distribuce metanolu v Čechách… Aniž by si to předem připravila…
  Inu, jak jsem psal – někomu holt vyhovuje věřit na hejkaly, polednice, klekánice a čestnou a neúplatnou policii ČR…

 615. A Heger boduje!!
  „Tato situace vznikla hloupostí ministerstva zdravotnictví. To vůbec nemělo přijít s tiskovým prohlášením premiéra a ministra zdravotnictví o tom, že je politickým rozhodnutím vypovědět IZIP,“ reagoval Sojka na to, že konec IZIP oznámilo v květnu ministerstvo zdravotnictví

  Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/vzp-uzavre-dalsi-smlouvu-s-izip-dad-/domaci.aspx?c=A120925_170229_domaci_hv#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=zpravodaj&utm_content=main

 616. >> Šumavák
  Ona to zase taková záhada není. 15 000 – 6 000 = 9 000. Jestliže biřicové zabavili 6000 litrů MeOH a 9000 litrů namíchané směsi, nezajistili tím veškerý MeOH. V té směsi je evidentně méně než 9000 litrů MeOH – je tam zřejmě i etanol či bůhví jací další fujtajflové. Tedy nějaký MeOH mohl být ve formě směsi již expedován a na otrávení pár desítek lidí jej zas tak moc být nemuselo.
  Moc se mi líbí zdůvodnění, proč čacké policii trvalo tak dlouho, než se podívali do skladu oné firmy v Řitce (nomen omen?). Firma sama co do (oficiálního) obratu nic moc, zato obchodní marži přes ty náplně do ostřikovačů a podobné sajrajty měla – opět oficiálně – docela slušnou – 28 %.
  Jinak pro ilustraci absurdní situace vzniklé stran kořalek: dnes jsem byl přivolán k řešení otázky, zda montér jedoucí přes ČR z Francie do Pobaltí a vezoucí ctí a darem kvalitní koňak neporuší předpis, když tu láhev do ČR nejen doveze ale zase ji vyveze – když je ten zákaz.

 617. PeSi ad 751 – IMHO opět konspiruješ nad rámec nutnosti. Policajti si nic nepřipravovali a ani nemuseli. To proběhlo podle klasického scénáře:

  „Kurva, dostali jsme pojeb, protože hovno spadlo na větrák a umřeli nějaký lidi. Musíme s tím kurva něco udělat.“
  „A co náčelníku ? Dyť toho je tolik, že by se v tom nevyznalo ani prase.“
  „Klid hoši, mám nápad. Jednoduše sebereme ty, vo kterejch víme.“
  „Ale voni nám platěj náčelníku…“
  „Na to sere bílej tesák. Pokud něco neuděláme, jsme v průseru. Tak seberte všechny, něco už jim přišijem. Sice vod nich nebudem mít prémie, ale co už kurva. Když to neuděláme, nebudem mít ani plat. A to nemluvím vo tom, že by nás taky moh někdo skřípnout a poslat za katr.“
  „Teda náčelníku, voni sou hlava. A jak ti to myslí….“

  PeSi, ty děláš pořád tu samou chybu. Hledáš inteligenci a tím i konspiraci tam, kde jednoduše panuje úplně prostá blbost.

 618. Šumaváku, krapet se zastanu páteře- ad 747 – jak píšeš – dovezli 15 000l metylalkoholu, PČR zajistila 9 000 l čistého metylalkoholu a 6 000 l směsi. A směs není, jak z názvu vyplývá, čistý metylalkohol, takže kdesi neznámo kde, pobíhá několik l čistého metylalkoholu, který už ovšem může být naředěn do další směsi. Tož tak jen… 😉

 619. a jejda – dvd mě předběhl… Mám dočíst celou diskuzi a pak teprv komentovat! Dobře mi tak.

 620. Největším čistým přispěvatelem EU zůstává Německo.
  Německo – také v minulém roce bylo zdaleka největším čistým přispěvatelem do EU. Jak je uvedeno ve výroční finanční zprávě EK, Německo v r. 2011 dalo téměř o 9 mld. eur víc, než obdrželo z fondů EU. To je o něco méně než předchozím roce, kdy byl deficit 9,2 mld. eur, ale stále mnohem vyšší než v letech od přelomu tisíciletí. Za Německem je Itálie s 6,4 mld. eur, Francie s 5,9 mld. eur a Velká Británie – navzdory slevě z příspěvků EU – s 5,6 mld. eur – největší deficity.
  Nejvíce z převodů v rámci EU 2011 profitovalo Polsko. To dostalo o 11 mld eur více, než do EU odvedlo. To odpovídá 3,1 procenta ekonomického výkonu. Mezi hlavními příjemci také Řecko (4,6 miliardy eur, nebo 2,22 procenta ekonomické produkce) a Maďarsko (4,4 miliardy eur nebo 4,67 procent).
  Ve vztahu k ekonomické výkonnosti – největší čistí přispěvatelé od EU dostali – Itálie- na 0,38 procent ekonomického výkonu. Za ní Nizozemsko a Belgie (0,36 procenta), stejně jako Německo, Dánsko a Finsko (0,34 %). Dokonce i Švédsko (0,33 procenta), Velká Británie (0,32 procenta) a Francie (0,31 procenta)

  Jeden z nasr.. komentářů – Německý 9 mld. schodek v rozpočtu EU je „arašídy“ (?, překladač) ve srovnání s 250 miliardami eur rabování.
  Neuvěřitelné, léta asi 250 miliard eur Německo ztracených každoročně v tom, že dává pryč jeho celé přebytky vývozu bez náhrady do euro systému a platit vysoké úrokové prémie musí (Zdroj: Dieter Spethmann) (!). A podle tohoto výpočtu jsou Francie, Španělsko a Itálie největšími příjemci z nákladů Německa. Není divu, že Francie chce, aby euro existovalo za každou cenu, to vypadá jako druhé Versailles bez války. Náklady na záruky, finanční výpomoci a bezcenné TARGET2 požadavky jdou také v bilionovém rozsahu. Položka musí být braná jako úplatek, aby se mohlo říkat, ano Německo platí pouze devět miliard dolarů! Německo se pohybuje směrem k propasti na plný plyn !

  http://www.faz.net/aktuell/politik/europaeische-union/eu-nettozahler-deutschland-bleibt-zahlmeister-11897428.html
  a Finanční zpráva EK – http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/2011/fin_report/fin_report_11_en.pdf

  Chudáci bratia – Na nové sídlo NATO má Slovensko do roku 2017 zaplatiť 7,36 milióna eur
  http://aktualne.atlas.sk/na-nove-sidlo-nato-ma-slovensko-do-roku-2017-zaplatit-7-36-miliona-eur/ekonomika/financie/

 621. Aaaaa, tak uz v radyju rikali, ze za to muze Krejcir. Tedy ze to tady vsechno okolo metylu rozjel 😀 to snad neni ani mozny. PeSi, tohle si proste nemohl tusit 😀
  Jo a jsem zvedavej, jak to vyresej s tim poloupitym alkoholem. Bude to jeste velka krasa a radost pozorovat jak se budou kroutit jako zizaly na panvi. Nez to nechaj danove poplatniky zaplatit. Znam jeden podnik v praze, kde si pan vedouci a majitel zaklada na tom, ze ma neskutecne rarity v nabidce. Nejen od renomovanych znacek, ale treba i ze svejch cest po svete, co kde nasbira. Mnohdy jsou to nevidane kousky. Uz ho vidim jak to leje do zachodu

 622. Dobré zas ráno – 2 Jirka původní – úžasné… A určitě to celý koučoval z toho kriminálu v Jižní Africe… Nebo že by až odjinud? No to je jedno… Hlavně, že můžeme klidně spát… A Mrázka náhodou nezmiňovali? Ten by se taky hodil…

 623. 2 Jaka – když mě nějak vůbec osud čtvrté říše nedojímá. Chtěli to? Chtěli. Tak to maj.
  Zakomplexovaný hajzlové, kteří musejí ovládat Evropu. No tak jí ovládaj. Dvě války jim zruinovaly ekonomiku, teď si jí zlikvidují v EU, což je jen pokračování války jinými prostředky.

 624. PeSi, taky Te to pobavilo, ze ano….. Taky je uplne fascinujici, jak drzitele volebniho prava se domnivaji, ze kdyz celnik bude stat u vyrobni linky, kde jezdej flasky s alkoholem, prestane se pancovat. Opravdu nerozumim teto logice.
  Mozna mi to nekdo vysvetli, jak to myslej, ja to opravdu netusim.

 625. 2 Jirka původní – oni myslej? I Ty optimisto…

 626. 761 Jirko, přece jenom trochu naznačím – jestliže někdo věří, že moudrý a starostlivý úředník od rozbřesku do soumraku i v noci chrání a zajišťuje všechno lépe než on sám a zadarmo, tak si může taky věřit, že celník u pásu zajistí, že na flašce bude kolek a ten bude znamenat, že flaška je nezávadná.

  Logické to je, blbé taky. Čemu nerozumíš?

 627. Unikátní alkoholy – včera v televizi ukazovali (viděl jsem to jen za pochodu) pána, který má v baru unikáty, např. starou láhev rumu, která už je jen jediná na světě. Pak zabrali majitele baru, který ukazoval broušenou karafu Hennessy s komentářem, že nákupní cena je přes deset tisíc. A na to mumlal Heger něco o tom, že vylít a že budou zvažovat.

  Kromě toho, je tu snad někdo, kdo se domnívá, že bdělá páteř se spokojí s tím, že jen nařídí vylít do hajzlu? Kdepak, budou soupisy, kontroly, inventury, likvidační úřady a likvidátoři. To bude ožralejch státních zaměstnanců. Leda by se to udělalo outsourcováním do spřátelené firmy. To by bylo ještě víc ožralejch – nejen ti státní zaměstnanci, ale ještě i jejich političtí kamarádi.

 628. Martine, ano, tomu rozumim, ale nechapu, ze kdyz vseholid vidi v tv kde se ty sragory stacej a michaj, ze tam treba opravdu nejsou zadne staceci linky a ze asi vubec o tech cisternach urady nevedi, ze v „becherovce“ bude stat celnik u pasu a panbuh udela dvojitou duhu. Opravdu nerozumim, proc je tomu tak.

 629. Á, Klaus mluvil v OSN. To bude zase dnes v komentářích renomovaných analytiků vzrušení 😉

 630. 767 – no vidíte, v Řecku zavřou mladíky špiony, co si fotí vojenské objekty, zřejmě nádraží, zatímco my uděláme špionům střešní vyhlídkové terasy přimo na letišti. Nebo že by solárníci dostali prověrku na „přísně tajné“, než si budou moci jít přitáhnout šrouby na svůj majetek u hangárů? Od dob Švejka jsme se poučili.

 631. Dobré ráno,

  tak nějak mi došlo, že tu postrádám rpuť.

  Tak doufámn, že jde o avízovanou indispozici počítače a ne nějaký fujtabl bacil nebo jiný průser.

  Překvapuje mně, když vezmu v úvahu, jak se buzeruje s nakládáním s odpady, že nevadí vylejt několik tisíc litrů kořalky jen tak do odpadu a že neřvou zelení a odbory životního prostředí.

  Ledaže by jim bylo jasný, že do toho odpadu to půjde procezený přes něčí. úatrně ouřední játra 😀

 632. No to by určitě nebylo do odpadu, každá firma musí mít přece odpadové hospodářství, MaYdo. Takže by asi došli chlapi v atombordelu a zlikvidovali to. Samozřejmě dle příslušného ceníku. Když jde o zdraví národa, není možné hledět na nějakou tu korunu.

 633. Dobré ráno vespolek,
  NoName, bacha, „idiot“ je diagnóza, momentálně panuje doba blbů. Případně bezmozků, a nad tím panuje „chamtikracie“.

  Ale mírně OT, spíš k dřívější debatě o demokracii, feudalismu atd… Doufám, že se nikdo neurazí, ale přišlo mi na mysl se podívat na náš nejbližší živočišný druh, totiž šimpanze. No a doporučuji k přečtení webovou stránku Jane Goodall
  http://www.janegoodall.ca/about-chimp-behaviour-social-organization.php
  Zejména odstavce týkající se „Behaviour (Social organization), “ a posléze „So like us (Intelligence)“ jsou velmi inspirativní. Ona ta „Planeta opic“ byla podložená dobře….

 634. Ahoj!
  DVD, Dano, já předpokládal, že jste četli alespoň ten odkaz…
  To vyjádření policie bylo, že pachatelé nakoupili 15000 litrů MeOH, z toho 9000 MeOH zadržela policie ve směsi (kolik té směsi bylo se neuvádí) a 6ooo zabavili celníci. Majitel firmy, kde se to dělo tvrdí, že zatím má vše na skladu a firmu že neopustilo z těch 15000 l ani deci metanolu.
  viz odkazy Jaka v 715.

  Jiank mě ještě zaráží, že jestli to celé rozkryli, zatím nedali vědět, v jakých lahvích a s jakými etiketami to ti pachatelé distribuovali. To by prosím byla moje první otázka jako vyšetřovatele a s ještě teplou informací by mluvčí běžela svolat tiskovku. I kdyby v tom měla být třeba jedna flaška špatně.

 635. sumavaku to musi byt tajne – to vis ze jo aby si o tom kazdej vykladal.

  kdyby to jednu jedinou flasku zachranilo .

  ne je to humbuk a jeste delanej blbe.
  jak pise PeS nekterym ( vetsine ) to staci a polucie s celniky je akceschopna.

  ja rikam spise vsehoschopna.

 636. Matzurko, promiň, ale jsem líná to teď číst, nicméně zvědavá… je tam něco o opičím parlamentu a dalších demokratických počinech dotyčných šimpanzů?

 637. Ad 715:
  Jirko, ten celník u pásu, bude, podobně jako si ty dvě ženské na konci pásu pamatuji z mládí z návštěv pivovaru, na výstupu kontrolovat čistotu a to zda v lahvi náhodou není šváb, případně namátkově upitím % alkoholu a dohlížet na správné uložení do beden, u nihž si za každou udělá čárku, aby byla křížová evidence, kolik se vyrobilo. Jestliže po osmi dnech začne mít potíže, je jasné, že v některé kontrolované láhvi byl metylalkohol.

  úplně to vidím! :-D)) :-D))

 638. Andy, doplnil bych otázku – nesouvisí to s teoriemi lišky o šimpanzích bonobo?

 639. včera v hyde parku jsem na chviličku chytla ježka
  opravdu jen na chviličku, protože na dotaz, proč nejsme už soběstační v zemědělství, odpověděl, že přece si nemůžeme všechnu zeleninu pěstovat sami, co by pak prodávali a z čeho by žili obyvatelé z třetího světa
  napřed jsem ho nepochopila
  a pak mi to došlo
  německo, francie a další, co k nám dovážejí potraviny se řítí do propasti a už jsou na tom jak ti nejchudší afričané a my proto od nich nakupujeme
  sice horší a dražší, ale s dobrým pocitem, že pomáháme

 640. Andy,
  bude-li zájem, můžu to později přeložit celé – teď jen stručně k otázce. Parlament jako takový nemají, všechno to šéfuje alfa samec (ale pozor, není to jen otázka síly, ale i věku !!!), jinak je tam normální subordinace. Níže postavení samci tvoří koalice, alfa samec občas obhajuje svou úlohu, nakonec je přemožen někým mladším.
  Samice jsou podřízeny samcům, jejich inter-gender hierarchie sice taky existuje, ale mnohem slabší a nevýrazná. Populární samičku v říji obletují samci všichni, může se i stát, že ji odláká k páření bokem níže postavený sameček 🙂 Na druhou stranu může vítězný samec zabít mládě získané samice, aby zajistil, že všichni potomkové budou jeho. Jinak vazba mezi mládětem a matkou je velmi silná (zejména vztah matka-dcera), mládě může s matkou zůstat až do svých sedmi let.
  Jdou značně teritoriální, při obraně území může dojít k velmi brutálním střetům i zabití protívníka (v tom případě bojuje celá tlupa, nikoliv jen alfa samec). Jinak tlupa víceméně funguje jako společenství menších (rodinných) skupinek, samci mají harém cca 4 samic, tyhle skupinky se pohybují samostatně a hromadná nadšená akce nastává v okamžiku, když se najde někde spousta potravy – důvod ke svolání všech a bujarému hodování……

  Mně osobně tam přišla velmi podobná úloha alfa samce (čili lidská touha mít nějakého vůdce, šéfa, feudála, autoritu…. není nakonec ta naše demokracie jen touha se na tom alfasamcování taky podílet, i když na to nemáme ?), role matek a obrana teritoria (územní princip ?). Co se týká inteligence, tak raději cituji „Chimpanzees are capable of reasoned thought, abstraction and have a concept of self.“

 641. Matzurko, netřeba, já si to umím přečíst, jen se mi nechce ( a musím dělat něco užitečného, nicméně jsem byla zvědavá…takže abstrakt odpovídá tomu, co jsem čekala( a tak nějak si pamatovala ze školy)…to se mi ulevilo:)
  Takže…demokrat si z toho vezme, že jen blbý opice fungují podle feudálních pravidel, feudalista naopak s povděkem kvituje, že i chytří šimpanzi ví, jak nejlépe řídit smečku.

 642. Andy, asi tak. Akorát že tím pádem se neumím já osobně zařadit (tedy jestli jsem feudál nebo demokrat) – u lidí totiž dost často alfa samec začne sám sebe nadhodnocovat (nebo příliš utiskuje podřízené) a pak je zle. Ale když do toho demokraticky kecají všichni, tak je zle taky. Tertium non datur ? No, genetika to neřeší, tak si to nechám na dlouhé zimní večery.
  IMHO, opice nejsou blbé, jen prostě natvrdo vystaveny přírodním zákonům optimalizují své bytí pro přežití.

 643. >> Šumavák in re 773
  Nechci tu dělat flamewar, ale ty odkazy jsou tvrzením firmy FROS ZPS (jednatel příp. advokát), neb se jejím představitelů nejspíše svírá sphincter, aby je mašinérie spravedlnosti (sic!) nezahrnula do případu – ono by se jistě nějaké zdůvodnění našlo, třebas trestný čin z nedbalosti. A všechno se točí okolo „rozpracovanosti“ a objemu 9000 litrů. Co tedy policie zabavila? 9000 litrů směsi nebo blíže neurčené množství směsi, o které je jasné, že v ní je právě 9000 MeOH? Tak té druhé alternativě se musím v tomto okamžiku zasmát, protože by to znamenalo, že zároveň byla provedena množstevní analýza oné směsi. A to bych nesměl znát své pappenheimské.

 644. já tedy nevím, ale vybudovat síť odběratelů něčeho nelegálního netrvá týden. Ten „známý distributor lihu“ na tom jistě pracoval roky a měl v tom obrovské prachy. Dalších obviněných je několik desítek, to budou zřejmě jeho odběratelé.Nechce se mi věřit, že by ten spojovací článek byl takový amatér, aby si zásilku od nového dodavatele aspoň napoprvé neotestoval. Takže celá ta historka víc než smrdí, je totálně nedůvěryhodná.

 645. Matzurko – to je vsude ze se zacne nadhodnocovat.
  pak prijde to podrzce a je nahrazen mladsim.
  Urcite obdobi je ale samozrejmne horsi 🙂

 646. Pepo, jo. Akorát že šimpové se nezdržují nějakým „patlamentem“ a volbama už vůůůůbec 🙂

  Co je s liškou a bonobo ?

 647. Matzurko, já mám s těmi analogiemi ze života zvířátek hroznou potíž. Samozřejmě, že jsou zvířátka roztomilá a příběhy dojemné (taková Judy ze seriálu Daktarí, nebo jak se to píše, byla skvělá, stejně tak ten šilhavý lev, jehož jméno už jsem zapomněl).
  Jen mám potíž s tím, jak nějaký člověk ví, že je šimpanz (nebo jiné zvíře) schopen myslet abstraktně. Člověku je srozumitelné jen lidské (a někdy ještě obtížně), tak nevím, jak se s tím nějaká věda (která vlastně) popasovala. Mám k tomu zásadní nedůvěru.

  K Tvému dilema (jestli jsi feudál nebo demokrat) – tam bych řekl, že jsou Ti přírodní vědy k ničemu. Tam je to o vlastnických právech – no a demokracie je systém, kde jsou majetková práva předmětem hlasování. Osoba A s osobou B odhlasují, že budou žít na na účet osoby C. Pěsti a meče nahradily hlasovacími lístky. Třešničkou na dortu by mohlo být prohlášení nějakého pošahané ekonoma hlavního proudu, že se tak děje s nižšími transakčními náklady než když se mezi sebou mlátili pěstmo a mečmo.

 648. Ad 786-přesně, a k tomu zázračný výkon policie, jak už jsem psal včera-kdyť to „rozkryla“ za dva týdny. TATO policie…

 649. MP, nejsem etolog, takže zkoumání schopností abstraktního myšlení u zvířat taky lépe popsat neumím. Jo, šimpanzové jsou schopni se naučit a používat znakovou řeč, což už asi trochu abstraktního myšlení bude.
  Ale myslím, že bez ohledu na to, jak jsou „žvížátka roztomilá“ 🙂 (jsou, aby ne !), tak i prostým pozorováním lze mnohé postihnout. Akorát že můj úhel pohledu je spíš „lidi se chovají jako zvířata (nikoliv v hanlivém pojetí)“ než „zvířata se chovají jako lidi“.

 650. Hlásím příchod!
  Odešel větrák, počítadlo vařeno, takže účet byl mastný 🙁
  Jdu se usalašit a naflákat obvyklé odkazy kam patří.

  Zahlédla jsem jakési poznámky k debatě o abstraktním myšlení u zvířat. Potvrzuji – na tyhle vlastní voka viděno.

 651. Noco, je státní podnik, tak mu Kalousek nařídil šetřit aby mohly být vyšší odvody do státní kasy 😉 :-D))

  DVD, ak to doopravdy bylo nevím já ani Ty, ani policajti, natož novináři.
  Já si jen, spolu s klasikem, posteskl, že „Tento způsob informování zdá se mi poněkud nešťastným…“ 😉

 652. Dobré odpoledne,

  tys snad čekal, Šumaváku, že to budou umět novináři spočítat? A že jim je jasný, že litr směsi s mětanolem není totéž, co litr mětanolu?

  Příspěvek od Neffa je boží.
  To jste netušili, co tu máme za vědy, což? Kremlinologie, hradologie…

  Vždycky jsem si myslela, MOdrý ptáku, že majetek lze získat koupí nebo handlem nebo ho někomu sebrat. Případně vyrobit neboli něco zhodnotit.

  A měla jsem za to, že demokracie přeje zhodnocování, výměně a koupi a považuje za nepřípustné někomu majetek sebrat.
  Ovšem hlasování je způsob, jak majetek sebrat.

  Mně se to jeví spíš je spíš otázka, nakolik je demokratický systém, kde se rozhoduje hlasováním o majetku druhých….

 653. Prosím pěkně, já vím, jak se píše metanol!

  Jen se mi povedl stejný překlep dvakrát. 🙂

 654. Ty jp simpany a opoce….. Ja jsé slysel o znakove reci a jiste mire abstrakce jenom u gorila jeste k tomu zenskych goril… O simpanech ani jednou. Jen o tech bonobech jsem se doslechl, kdyz nas provazeli ze neni vetsich hajzliku zakernejch, nez jsou oni. Takze tak…..
  Jo a pak taky ze prohibice bude dokud nerozhodne Brusel jinak….. Neni ten Heger spol naprosto debilni, ze neco jen tak placaj a ani se neztaj? Neeee, voni to udelali chytre, protoze kdyby to zakazala Brusel, bylo jeji zruseni daleko delsi 🙁

 655. Modry Ptaku, silhavej lev byl Klerenc

 656. Mne ten seriál vůbec nezaujal.V té době byli Starsky a Hutch daleko lepší … 😉

 657. Kudy to vlastně ten STEM chodí a koho se vlastně ptá? :))

  …Praha – České policii věří stále více lidí. Její obliba vzrostla oproti únoru o osm procentních bodů na 60 procent, městským strážníkům pak věří 43 procent občanů České republiky.

  Polepšila si i armáda, které ze všech ozbrojených složek věří nejvíce lidí – 69 procent, tedy o 5 procent více než v únoru.

  Důvěra v NATO kolísá kolem hranice 55 procent. Vysoko, nad 70 procenty, se udržuje důvěra občanů v Interpol.

  Vyplývá to z průzkumu agentury STEM…
  http://aktualne.centrum.cz/domaci/spolecnost/clanek.phtml?id=758615

 658. „Mně se to jeví spíš je spíš otázka, nakolik je demokratický systém, kde se rozhoduje hlasováním o majetku druhých….“
  Záleží na tom s čím je porovnáván. Pokud s jakýmsi imaginárním ideálem, pak ne příliš demokratický, pokud s existujícími alternativami, v nichž se místo hlasování rozhoduje rozkazem, pak dost.
  Význam slova „demokratický“ momentálně nerozebírám, ač v tomto dotazu bych se tázal spíš na spravedlnost.

 659. Ministerstvo financí předpokládá, že do státního rozpočtu příští rok díky vyššímu zdanění tabákových výrobků přiteče navíc 1,4 miliardy korun a o rok později 1,9 miliardy korun.
  Zdroj: http://ekonomika.idnes.cz/poslanci-rozhodli-o-zdrazeni-cigaret-zvysili-spotrebni-dan-pqu-/ekonomika.aspx?c=A120926_113709_ekonomika_kop
  No jestli to bude stejné jako u PHM a tvrdého alkoholu … Zřejmě by se poučil už i zde rozebíraný šimpanz…

 660. NoName, předevčírem jsem někde napsal, že čekám vyhlášení mimořádné metylové daně. Nějak se ty ztráty musej kompenzovat a je to furt jistější, než že dáte šanci aby se výběru daně někdo vyhnul

 661. „Heger: Prodej alkoholu bez rodokmenu bude trestný čin“

  Začínám být fakt ráda, že byl zrušen v ČR trest smrti.

 662. Časem to rozšíří i na psy bez rodokmenu.
  😛

 663. no je hezké, že nějaký rodokmen…..ale jak to má sakra práce vypadat? Přeci není možné prozradit jak se to dělá? No a podle mého, když jsou doklady v pořádku, dodáky, faktury a certifikace, není potřeba žádný rodokmen. Možná se pan Heger ustrnul u rumu a výčepní lihovině. No měl by možná někdo naznačit, že aby už fakt nechlastal…. 🙁

 664. Tož , Karle, ono by to bylo na delší rozpravu.

  Ale prostě mi neseděla definice demokracie jako systému, kde se hlasováním rozhoduje o majetku. Myslím, že naopak skutečná demokracie ctí vlastnická práva a do takových věcí se ne…to.

  Demokracii chápu jako systém, kdy občané mají ve svých rukou rozhodování o věcech, které se jich týkají a ne jako nějakou „vládu lidu“.

  Tenhle systém, kdy každej kecá do všeho a každej se cítí kompetentní kecat do všeho, nemá s demokracií moc společného.

  A samozřejmě demokracie znamená i minimáln í stát.
  Ono to jasi vyplývá z podstaty věci – když se ponechá občanům vláda věcí jejich v jejich rukou, jak o tom zpívávala MArtička Kubišová, tak není důvod tu mí silný stát.

  Samozřejmě , že demokracie má svoje limity a slaboiiny a největší slabinou je fakt, že může nastat situace, že se odhlasuje znárodňování nebo nějaký jiný svinstvo.

  ve skutečně demoktratické ústavě by se ale snad tohle riziko mohlo aspoň dop jisté míry eliminovat.

  Zrůdnost systému, kde tyhle věci jsou befélem, je jistě bez diskuse.
  Ale ono to má řadu stupňů. Co stav, kdy je hlasování víceméně formální a odpůrci se nátlakem přimějí k povolnosti?
  Viz třeba irské referendum.

  Andy, nepřivolávejte to.
  Když by si to okolnosti žádaly, jistě by se našlo přijatelné zdůvodnění, proč to znovu zavést.

 665. to fakt nevím. U ovoce a zeleniny je třeba, aby byl její původ vysledovatelný…prostě šarže. Samozřejmě, že v praxi je to nemožné, takže úředně tolerovaný přístup ( neb sami úředníci ví, že je to celé hovadina) je, že všichni podvádějí, ale stát z toho má kolkovné a vejvar z pokut, když nemůžeš doložit každý jabko, na kterým rostlo stromě. Pošetile jsem se domnívala, že to, co jmenuješ stačí a popravdě, nedovedu si představit mexické výrobce tequily, jak se přizpůsobují Hegerovo pomateným nápadům.

  Ostatně, zajímal by mne Hegerův rodokmen. Předpokládám hned v předchozí linii sestru a bratra.

 666. (806) to je právě to, proč bych se tázal raději po spravedlnosti než po demokracii. Ta totiž opravdu říká jen to, že vládne onen lid (ponechme stranou, nakolik skutečně), ale vůbec neříká nic, že v rámci své vlády může dotyčný lid odhlasovat dokonale demokraticky i nějakou tu majetkovou lumpárnu.
  Ale jelikož někdo vládne prakticky všude, může to být také vláda bez hlasování, příkazem.
  Hluboce pochybuji, že by to co do výskytu majetkových lumpáren bylo nějak lepší.
  Způsob vlády, bránící majetkovým lumpárnám neznám. Musel by být nějak nelidský, protože lidem je to bažení po majetku bližních zřejmě nějak dáno či je to v nich jak v koze.
  😛

 667. andy smazal jsem vulgarity a konstatuji ze mate pravdu.
  v predchozi linii ( pred top OO ) to byli sestry a bratri – kterej ale doted nikdo nevi

 668. Demokracii chápu jako systém, kdy občané mají ve svých rukou rozhodování o věcech, které se jich týkají a ne jako nějakou “vládu lidu”.

  no ja se demokraticky rozhodl ze tak velke dane uz platit nebudu. Ted jeste zjistuji zda to tak demokraticky bude brat i bratr kalousek

 669. Zpátečníku, na picasa by to mělo být v plném rozlišení
  https://picasaweb.google.com/105019801486318006044/NewFolder

  Jaký je rozdíl v hledáčku nevím, Nikon má trochu těžké to, že ostřící bod není v plně osvětleném poli moc kontrastní. Jaký je rozdíl mezi Sony bezzrcadlovkou nevím, já měl alfa 700, což je zrcadlovka pravá se zracadlovým hranolem, jestli je to vůbec hranol, a neměla v zorném poli 100%, Nikon 700 má v zorném poli prakticky to, co je na fotce, jak má udělaný hranol vlastně ani nevím. Ale jestli přesně to samé co vidím, nevím, já mám totiž ve zvyku, když si vyberu scénu, trochu odzoomovat, aby tam bylo i něco kolem. Co tam mám, to můžu ořezat, co tam nemám, nepřidám nijak.
  Nejlepší nástroj fotografa jsou nůžky, pravda, i ty jsou dnes digi.

 670. Já myslím, Karle, že ten „všeholid“ a jeho vládnutí se s demokracií začalo spojovat až s lidově demokratickým zřízením, což ale se skutečnou demokracií nemělo moc společného.

  Sanmozřejmě, je otázka, co je ta skutečná demokracie…
  Athénská? Budiž, ale týkala se jen úzkého kroužku lidí a velké procento obyvatel do toho stejně moc kecat nemohlo.

  Americká? To je taky otázka, protože opět – volební právo neměly ženské a fungoval tam otrokářský systém – takže zase byla jen pro někoho.

  A když je pro všechny, tak vidíme ty konce. I v tej Americe začínají se socialistickými manýrami.

  A spravedlnost? I ta se dá vykládat různě. TY si myslíš, že nespravedlivé jsou majetkové lumpárny – třeba znárodnění. Někdo ale může mít za spravedlivé, když stát sebere těm, kdo mají hodně a přidělí to těm, kdo mají málo.

  TAky to vede k různým zrůdnostem.

  Ono se ideálu prostě nedá dosáhnout a kdyby ano, nejspíš bychom s hrůzou zjistili, že to je neživotaschopný paskvil, který se hezky vyjímá v ústavě se zlatou ořízkou, ale naprosto nefunguje v reálném životě.

 671. MaYdo, tak to jsi vedle. Demokracie je bezobsažná. Je jen formou vlády. Případně i velmi hnusnou. Ostatně je stejným nesmyslem protivícím se přírodním zákonitostem tak
  jako například socialismus. Nominálně může existovat cokoli. Jako hranaté kolo. Jenže prakticky to nefunguje. Limitem je kvalita lidského substrátu. Demokracie jako forma vlády v lidské historii byla velmi krátkými obdobími a vždy končila špatně. dopracoval jsem se ktomu, že formální forma vlády je mi lhostejná. Stačí když je snesitelná. Už to samo o sobě považuju za luxus.

 672. JInak, KArle,
  není to jen otázka toho, že máme parlament a poslance a hlasuje se, ale spíš CO ten parlament odhlasovává. A jetslis v mantinelech , daných tím, co odhlasují, můžou nebo nemůžou lidi rozumně dohodnout a zařídit i bez razítek a úředníků.

 673. (812) „všeholid“ znám jen ze zdejšího užití, takže tento pojem komentovat nemohu. „Lidově demokratické zřízení“ nemá s demokracií nic společného.
  Zbytek napsal Schumi.

 674. Juro, nejlepším nástrojem fotografa je koš. Jen málokdo má odvahu ho důsledně využívat. I já se se svými nedokonalými výcvaky nerad loučím a zahnojuju si prostor.
  Co se týče hledáčků a podobně, kvalita odpovídá kategorii a ta ceně. Vyšší komfort, vyšší cena. Každé vylepšení je marketingovým tahem. Výrobce si vždycky nechává v něčem rezervu aby prodával i vyšší model v řadě nebo novější. Tak pro zákazníky uspořádává krysí závod. Je rozumné se ho neúčastnit. Ale těžké. To platí obecně o všem. Já jsem příznivcem cesty velikého Maa. Velkých skoků.

 675. No ano, o tom, co odhlasovává, nebo co vše může odhlasovávat, na tom debata vzklíčila.
  Ale opět, to je problém všech forem vlády.

 676. Aero, aktuální zřízení bych pojmenoval lihově demagogickým.

 677. Schumi,

  ale já od jakékoliv formy vlády ani nic jinýho, než aby byla snesitelná a moc se mi nepletla do života nečekám.

  Ono ani nic lepšího není, není to možný. A jakákoliv forma vlády může být hnusná nebo sbnesitelná. Kromě těch, které mohou být jen hnusné.

  Veškeré pokusy najít něco lepšího, co by bylo nad tím „snesitelnem“ skončily bez výjimky průsery nejhusnějšími.

 678. Ono při pohledu do zpětného zrcátka je to vošajstlich. Pořád se bojuje za nějaký nenaplnitelný případně nesmyslný ideál. Pod obojí. Ach Lipany. Bílá hora. rozbít rakousko, proklatý žalář národů, zejména Čechů. Národní obrození. Budujeme republiku. Obnovujeme republiku. Budujeme socialismus. Za lepší zítřky. Obrozujeme socialismus. Bojujeme proti totalitě. Budujeme demokracii (to tady už bylo). A vždycky je před nás stavěno, že až to dokopeme do nějaké dokonalosti, třebaže sami nevíme jaké, bude ráj. No, nebude. Jen to nadšené budování a prodeji ideových dudlíků je výhodným obchodem. Představme si Republiku po rozpadu(rozložení) RU. Předpoklad vyslovený Masarykem, že potřebujeme padesát let klidu na její budování. Budiž. Jaká byla představa o její další existenci? Sto let, dvě stě, tisíc, deset tisíc…Stejné je to s budováním demokracie, Evropské unie, čehokoli. Neexistuje ideální cíl, ke kterému bychom mohli dojít jako do ráje, tak jak to politici představují aby se jim dostalo přízně lidu. Vždycky slibují teď mákněte, utáhněte si opasky a pak vás čeká ráj. No, jak které a jak kdy. Měli bychom mít na paměti osudy velkých a mocných říší. Vždycky připomínám obchodníky budoucností, snažící se prodávat tenhle artikl s jediným cílem. Aby sami se měli lépe už teď. Fatu Morganu. Nikdo do ní nedorazí. Je to jen přelud. Jenže právě ta cesta za ní je zajímavá. A stánky s občerstvením pro žíznivé a hladové plahočící se poutníky….

 679. No, Schumi,

  tak já si říkám, že když tu teď nebudu kecat a máknu, tak zítřky, vlastně pozítřky na chalupě budu moct věnovat česání jablek, pečení posvícenské kachničky a vycházkám na houby.

  Jenže zároveň vím, že nakonec to dopadne tak, že budu sedět u počítače, protože jsem ten objem práce blbě odhadla nebo se zahloubám do nějakého problému a nebo usoudím, že něco by se mělo zdokumentovat lépe a přesněji a na houby nepůjdu, jabka očešou děti, jen tu na kačenu snad stihnu občas juknout do trouby, zatímco budu datlovat zprávu a připravovat tisky.

  Ale ta naděje, že bych to třeba stíhala….. 😀

  Jeden na to vždycky znovu rád skočí.

  A v tej politice a vládnutí to funguje zrovna tak.

 680. Koš není nejlepším nástrojem, koš je největším přítelem fotografa.
  Hájí fotografovu pověst.

 681. Zatracenej Boleslav. Kdyby nenechal zapíchnout bráchu, byl by o nějakou ixtinu vyšší hdp, pásč by se makalo. Když spočítám všechny státní svátky, práce (to je zajímavé slavit ho tím, že se nedělá, upálení, zvěrozvěsty, zapíchnutí, založení už neexistujíícho státu, nějaký studentký malér….to je nějakého bezprací. Posle mého by když už, stačily tradiční Vánoce a Velikonoce, i když proč pro neznabohy a jeden univerzální státní, pohyblivý, připadající vždy na den pracovního volna či klidu, nejlépe na sobotu, aby oslavující do pondělí vystřízlivěli a mohli pracovat. I když, nebejt toho zapíchnutí, kdo ví jak by se otáčely zdejší dějiny. Možná že by se po čase vrátily do stejného koryta a současnost by byla v podstatě stená. Až na ten svátek.

 682. Andy. ad 803 Proč?
  Mně by Hegera ani moc líto nebylo … :-D))

 683. AK ad 808- a víš co je na té „Vládě lidu“ vůbec nejhorší( i kromě toho, co si demokraticky odhlasuje)????

  Že vládnoucí třída nikde na světě nepracuje…

  :-((

 684. juro-p, ad. 811: Nikon D700 má, pokud vím, klasickej pentagonální hranol a zobrazuje 95% zornýho pole. Takže při jen mírně pečlivý kompozici ani necítím potřebu to ořezávat, protože tam něco málo navíc je. Ale je to samozřejmě věc názoru …
  K těm zaostřovacím bodům: je možno zapnout osvětlení zaostřovacích bodů (při namáčknutí spouště) – pokud to není zapnuto, tak se to najde někde v Custom settings – Autofocus – nejspíš se to jmenuje AF illumination nebo tak nějak. Mně se to vždycky rozsvítí červeně, takže není problém vidět zaostřovací body v jakémkoli osvětlení.

  A k fotce na Picassu – je tam jenom rozlišení 800×600 (pokud jsem něco nepřehlídnul).

 685. Dobrý večer, děkuji za podnětné čtení. Kdybyste někdo chtěl poradit, jak opravovat stavební památky z monarchie, rád se podělím 🙂
  Nevím, kdo jste v neděli sledoval Otázky Václava M. Pan generální ředitel přes celníky si stěžoval, že mají málo kompetencí, že jich potřebují tolik co policie. Ve firmě není prostor pro dvě oddělení, které mají stejnou práci a stejné kompetence. Myslím, že ani ve státě ne.

 686. Tak poslouchám ty kecy o přípravách na vraždu…
  To fakt zatím nikoho v té vládě nenapadlo zadat a místo stávajících blbostí a regulací financovat vývoj a distribuci jednoduchého testu na metanol?
  Savé papírky napustěné roztokem octa a hypermanganu a porovnávací stupnici…zdaleka by jich nemuselo být tolik, jako nových kolků a v EU by to byl exportní hit!!

  co, porovnávací stupnici zvlášť… kontrolní proužek se správnou barvou by mohl být na kolku.

 687. Šumaváku, jestli oni se nebojej, že každá druhá flaška by byla neprodejná! Víš o kolik by přišla státní kasa? 😀

 688. 2 Schumi ad 822 – právě jsi popsal činnost církve svaté za posledních cca 2000 let. A nejen budovat, ale i bojovat – když v tom není ten Mein Kampf, tak to ztrácí tu šťávu a přitažlivost. To pravidlo lze zobecnit na jakoukoli církev. Vždycky tu bude skupina lidí, která bude cítit vyšší poslání srát se druhým lidem do života.
  A je úplně jedno, jaké je to náboženství.
  A ono to funguje – důvěra v policii je najednou největší za poslední roky! Vovčany se podařilo přesvědčit, že nebejt těch hajzlů a silničních lupičů, už jsou dávno všichni mrtví!

 689. Jirko ppa, ad [798], tak tos mi připomněl příběh o jednom lidoopíkovi v zoo, který se zájmem pozoroval pohyb ošetřovatele s miskama na krmení – bylo totiž nutno si u vstupu do tmavého pavilónu rozsvítit. No a milý opičák v okamžiku, kdy ošetřovatel po osvětlení místnosti pobral do náruče kupu misek na krmení, sáhnul dlouho prackou po vypínači a zhasnul….. No, zedníci i elektrikáři předělali vypínač na místo nedosažitelné z klece v rekordním čase 🙂
  Bohužel už si nepamatuji, jestli jsem to četla v nějaké knize od Konráda Lorenze nebo Zdeňka Veselovského, ale zejména knihy našeho pana profesora vřele doporučuji – nejenom že byl vynikající etolog a zoolog, ale psal velice čtivě a humorně.

  A ano, šimpanzové jsou schopni se naučit znakové řeči (tedy, pokud se jim někdo věnuje), dokonce je to i baví a právě Veselovský ve své knize „Chováme se jako zvířata ?“ popisuje např. i to, že šimpanzice, která znakovou řeč ovládala, při ukázání okurky (viděla ji poprvé v životě) a dotazu co to je, odpověděla „zelený banán“.

 690. hmmm…
  Ministerstvo financí předpokládá, že do státního rozpočtu příští rok díky vyššímu zdanění tabákových výrobků přiteče navíc 1,4 miliardy korun a o rok později 1,9 miliardy korun.

  Zdroj: http://ekonomika.idnes.cz/poslanci-rozhodli-o-zdrazeni-cigaret-zvysili-spotrebni-dan-pqu-/ekonomika.aspx?c=A120926_113709_ekonomika_kop

  zlatý voči….

  Tak mě v té souvislosti napadá, že vyšší daň na tabák má odnaučit lidi kouřit, vyšší spotřební daň z alkoholu má odnaučit lidi pít, vyšší zdanění PHM má odnaučit lidi jezdit autem…
  K čemu vlastně slouží daň ze mzdy?

 691. Dobrý večer,

  já nejsem právník a tak to možná ten případ, tak, jak je prezentpován v novinách, chápu špatně.

  Ale nějak se domnívám, že u vraždy musí být úmysl připravit druhého o život a cílem je zabít.

  Padělatelé možná věděli, že to je svinstvo, ale chtěli se napakovat, ne zabít. Proč by si trávili taky klientelu, že jo?

  Jako vraždu bych to chápala, kdyby ten metanol přimíchali ne kvůli mrzkému zisku, ale aby někoho otrávili.

  Tohle bych chápala jako zabití z nedbalosti respektive z blbosti. A obecné ohrožení taky. Může z toho být větší průser a je to v podstatě nebezpečnější, než když žárlivý manžel zapíchne nevěrnou choť, ale vražda?

 692. Šumaváku, přece abychom si odvykli pracovat 🙂

 693. maYdo,
  víte, jak jsou z toho nešťastní všichni ti, kdo leta letoucí sem počestně pašují denaturák a oddenaturovávají ho savem, za dodržení přesných technologických postupů? Takovejch let ten kšeft fungoval a klapal a teď jim to nějakej vůl pokazí ….

 694. ŠumaVÁKU 836 – že on ten Kalous bude víc kouřit? 😀

 695. Matzurko, šimpanzi a další primáti nejsou zvířata. Mě irituje, když čtu, že toho či onoho lidoopa ošetřuje veterinář. Ostatně dělení na zvířata na jedné straně a člověka na druhé straně považuji za doslova středověce zastaralé, vycházející, bohužel i v naší moderní době z biblických představ. Pravda, člověku to vyhovuje, protože to nepřináší tolik morálních dilemat.

 696. Sumaváku 828, proč by jinak byla vládnoucí? Ostatně vládnutí je fuška. Stejně jako přemýšlení. Proto se mu věnuje tak relativně málo lidí.

 697. Ovšem součástí umění vládce je dovedné předstírání jakou že velkou oběť tím přináší ovládaným. Jáká že je to namáhavá a především nevděčná činnost. Co by neudělal pro své poddané….

 698. Šumaváku, je to sice velmi nepěkná myšlenka, ale také by to šlo opačně. Tu a tam někde odstavit cisternu s metanolem a ponechat ji svému osudu….

 699. Matzurko, takový drobet pochybovačný dotaz k (835), plynoucí z toho, že o těch lidoopech vždy čtu jen od etologů a zoologů, tedy v lidech, které podezřívám, že se v nich mohou jaksi vidět: Nemůže v tom také být trochu efektu elberfeldských koní, to jest nemůže se stávat, že páni pozorovatelé interpretují jako projev abstraktního uvažování cosi, co lze vysvětlit i jinak, třeba jen náhodou? Jaký prosím máte názor kupříkladu na knížku Roger Fouts – Stephen Tukel Mills, Nejbližší příbuzní (o té šimpanzici, kterou od narození vychovávali doma jako hluchoněmé dítě)?

 700. Pesi, dějiny lidské civilizace jsou především dějinami náboženství. Toho či onoho. Bez toho civilizace nefunguje. Nynější úpadek je mimo jiné úpadkem náboženství, v našem případě křesťanství. Jakékoli pokusy o jeho náhradu selhaly, jak za Francouzské revoluce, tak v případě jeho nahrazení „komunistickým náboženstvím“. Může se nám to nelíbit, můžeme proti tomu protestovat, ale to je všechno co můžeme, protože je to tak. Jak pravil Voltaire na otázku zda věří. Odpověděl, že ne, ale že považuje za užitečné že věří jeho krejčí. Něco to napovídá. Civilizace nutně potřebuje silný iracionální ideový a hodnotový koncept, nemusí to být nutně křesťanství. Stavět čistě na rozumu se nedá. Mnohé nutno prosadit vírou, protože rozumové argumenty jsou pro významnou část populace nedostačující. Kdom toho, víra a její kult a společné rituály zprostředkovávají společné emoce. Víc může vysvětlit Jura.

 701. Naši bojovníci jsou zásadně stateční a čestní, kdežto nepřítel je zákeřný, podlý a zbabělý. Proč? Protože je to nepřítel.

 702. Zdravím v pozdním večeru. Právě jsem dorazila z nejmenovaného krajského města, kde mě ostříhali – jak na hlavě, tak i v peněžence, neb jsem po návštěvě kadeřnice prolétla jednu z prvních velkých šop tam vybudovaných a jako správná děvucha z dědiny jsem prostě svodům velkoměsta neodolala. Ještěže na čerpací stanici nejmenovaného řetězce mají středeční akce, kdy veškeré druhy PHM jsou o hodně levnější než v ostatní dny týdne. Tak aspoň tu nádrž auta jsem naplnila o něco levněji, než bych učinila zítra. 🙂
  K diskuzi jaxi nevím co dodat, tak jen výběrově, abych se připojila:
  Schumi – 826 – je sice hezké, ale poněkud neuskutečnitelné. Státy se udržují jakousi společenskou smlouvou (není předepsaná písemná forma, stačí většinový konsenzus :-)) a k udržení jisté sounáležitosti většiny patří rituály. No a státem vyhlášené svátky jsou takovými rituály. Akorát my, Češi, si vždy najdeme svou zvláštní cestu, takže svátky sice vyžadujeme (je volno v zaměstnání), ale veřejně nesvětíme ( volno se šikne k vykonání prací na chalupě, zahradě, domě, dospání spánkového deficitu ….). Takže jedíný efekt svátků sou proslovy politiků na dané téma. :-)) Ale přiznej si, bez svátků by to nebylo ono. :-)))
  K daním a propočtům – spíš zbožným přáním – nejlepšího z nejlepších, se raději vyjdřovat nebudu.
  K rozpočtu – zatím jsem četla jen náznak skladby rozpočtu a z toho vyplývá velký podíl mandatorních výdajů (důchody, příspěvky v nezaměstnanosti a pod) na výsledném dluhu. Navíc příjmová stránka je poněkud nadhodnocena – daňové inkaso bude nejspíš příští rok klesat. Takže rozpočet je snadným cílem kritiky. Druhou otázkou je, co s tím? Lidí zvyklých na starostlivou ruku státu je poměrně dost. A mají volební právo. A jak vidno z předvolebních průzkumů, už ve dvou krajích se předpokládá vítězství KSČ. Je tu opravdu někdo, koho to těší?

 703. Schumachere – 842 – šimpanzi nejsou zvířata – doufám, že to pijete bez methylalkoholu 🙂

 704. juro-p, děkuji, ale na picase také nějak nedokážu najít lepší rozlišení než 800 x 600.

  Ke srovnání kompaktů a zrcadlovek si dovolím poznamenat zhruba tohle: Tak jako jsem se před pár lety pracně učil určité věci nefotografovat, protože to nemělo smysl (typicky kvůlivá šeru či protisvětlu), dnes se skoro stejně pracně zpátky učím je znovu fotografovat. (Dokonce jsem se už přistihl, že i když někam jdu bez aparátu, vnímám nyní světlo jinak, než jsem je vnímal dříve, jakožto vlastník krabičky od mýdla.)

  No a trochu odzoomovat (813) bych se chtěl i potřeboval naučit také – ve snaze motiv dokonale napasovat do formátu (právě takhle to ostatně učí studenty fotografie) jej tam zhusta mám vervaný tak, že pak ani nelze narovnat drobný nežádoucí náklon aparátu, natožpak svislice… Vždycky si říkám, blbče, nech si něco na ořez! Jenže v hloubi duše bezpochyby jsem drobný škudlil, a těch ztracených pár pixelů rozlišení je mi líto natolik, že to pak musím vyhodit celé. Občas (avšak nedostatečně často) se alespoň donutím udělat si dvě verze…

 705. Oteplovači ano, šimpanz není „zvíře“. Dokonce je méně zvířetem než některý člověk. Ale opakuji, dělení živočichů na zvířata a na lidi je projevem indoktrinace. A je to hloupé. Hloupé.

 706. Zpátečníku, to je dobrý nápad nechat něco na ořez. Mívám problémy se svislicemi i s horizontem. I za střízliva. Pak při narovnání a ořezu chybí rezerva.

 707. Schumi, já spíš myslím, že lidi jsou prostě taky zvířata, stejně jako primáti 🙂 Ano, myšlení máme dokonalejší, ale dokážeme toho využít lépe než šimpanzové to svoje ?

  Oteplovači, to máte stejné jako s ekology a ekologisty. Určitě se najdou zoologové a etologové, kteří k sebeprojekci sklouznou, ale třeba prof. Veselovského bych z toho nepodezírala ani náhodou (sám na toto nebezpečí upozorňoval). Ta šimpanzice se naučila rozeznávat barvy už dříve, a banány znala také, takže okurku popsala pomocí jí známých výrazů.
  Tu knihu bohužel neznám, můj skromný soukromý názor na předělávání zvířat k obrazu lidskému je stručný „na hraní je tamaguči“.

 708. 2 Schumi – ad 842 – děkuji, žes mi osvětlil, kam patří rod „prokurvátoři“… Jen si nejsem jist, zda to mohu zobecnit na celou čeleď „právníci“… Řád primáti, podřád Anthropoidea, nadčeleď Hominoidea…
  viz: http://www.savci.upol.cz/primati.htm
  no konečně mám jasno… A věřím, že britští vědci nenechají tento objev zapadnout…

 709. Matzurko – i Vy ? Já myslel, že je prohibice.
  Využít lépe myšlení umíme – protože umíme vyrábět splachovací záchody a šimpanzi ne 🙂

 710. Samozřejmě, že lidi „jsou zvířata“, ovšem zvířata „nejúspěšnější“, což je odlišuje od jiných živočichů, ba dokonce i od primátů.
  Měla jsem kocoura, který si vymyslel hru s epickým dějem a často si ji hrál, takže nešlo jen o náhodný počin. Takže ať mi nikdo nevykládá o neschopnosti abstraktního myšlení u zvířat.
  Jako dítko jsem měla psího kamaráda slovenského čuvače, který mě našel, když jsem se ztratila ve vánici. Stalo se na horské chatě v Jeseníkách, takže musel umět vyhodnotit to, co říkali lidé ze skupiny, kterým jsem se ztratila. Teoreticky jsem mohla být kdekoliv a ve vánici nelze „jít po stopě“, ale vzhledem k tomu, jak rychle mne našel, bylo naprosto jasné, že šel na jisto.
  …atd

 711. já měla kocoura, který nikdy nesežral víc myší než ulovil, takže měl mnohem větší schopnosti dělat ministra financí ČR než Kalousek…

 712. Šimpanzi…
  Vyjdeme-li z v praxi mnohokrát ověřeného poznatku, že lidi jsou dobytek, je rázem jasné, že dělení na lidi a zvířata je chybné. ;-))
  A pokud jde o britské vědce, doporučuji knihu Desmond Morris – Nahá opice, i když on teda k těm „britským vědcům“ zrovna nepatří.

  PS.
  trochu jsem hledal a je zde: http://uloz.to/xNLvq5a/naha-opice-7z

 713. Dobré ráno vespolek,
  Oteplovači, no co čekáte od genetika 🙂
  Včera jsem nepila, neb se za chvíli musím dostavit na jakési vyšetření na lačno, tak jsem to nechtěla zatížit ani jinou chybou.
  Nicméně IMHO je právě otázka, jestli jsou lidi zvíře úspěšnější – jooo, a na co by šimpanz v pralese ten splachovací záchod potřeboval ? Samozřejmě, je to nadsázka, ale konečnou odpověď nám dá až evoluce. Třeba se ukáže, že zatímco lidstvo se úspěšně dopracuje ke svému vyhynutí, šimpanzové tu budou řádit dál … bez WC, mobilů a tabletů, pop music a letů do vesmíru.
  A nebojte, nejsem žádný fundamentalista typu „zpátky na stromy či do jeskyně“, jen mám občas silné pochyby, že se lidstvo vyvíjí pozitivním směrem.

 714. Dobré zas ráno… No vida, dobrá věc se podařila, věrná láska zvítězila a Neff, PaH-BŽ, to sežral i s navijákem.
  http://neviditelnypes.lidovky.cz/konec-prohibice-0iq-/p_cirkus.asp?c=A120926_222547_p_cirkus_nef
  Holt ten totálně vychlastanej mozek se nezapře. Na vše se tiše zapomene, ti dva nastrčení blbečkové budou demonstrativně odsouzeni a pak potichu někam uklizeni a jede se dále močálem černým podél bílých skal. Na letadýlka se zapomnělo, církevní restituce (čti zlodějna na druhou) ztratily svou šťávu, nejlepší pidistr na světě je z hoblíka a vovčanům se zas o trochu více utáhly náhubky. No neberte to, když je to tak levný…

 715. Dobré ránko!
  Tak se nám ožrala bakterie! 😀
  Možno konstatovat, že celá aféra prospěla aspoň někomu.

  …Metanol je více toxický než etanol a běžně se v lihovinách vyskytuje. Mikroorganismům v zařízeních vyloženě prospívá. „Mikroorganismy, které se podílejí na čistícím procesu se metanolem živí. Je to pro ně zdroj energie jako mnoho dalších látek,“ uvedl Luděk Bláha, chemik z Přírodovědecké fakulty v Brně…
  http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-57636050-padelany-alkohol-vyuzivaji-mikroorganismy-v-cistickach-metanol-by-uvitaly-take

 716. Šumaváku,
  on ten D.Morris (eště ho mám schovanýho)taky vyšel už v 50tých letech. TEhdá se ještě tolik nevědátořilo a granty se nesypaly z nebe…

 717. PeSi, Parlamentní listy se od Blesku liší jen tím, že nepíšou o Ivetce.
  Jinak je to jen srandovní – 6 let po té, co se o tom veřejně mluvilo v televízi se začnou politici přetahovat, kdo za to může a jestli o tom věděl 🙂

 718. V rámci šetření EU s energiemi, bylo světlo na konci tunelu zhasnuto …
  (Macek)

 719. Heger navrhuje zvýšení spotřební daně u alkoholu u 10%. Prý to sníží spotřebu alkoholu.
  Tak už vážně nevím, tahle vláda je skutečně životům nebezpečná, tady končí veškerá legrace.

 720. No Čro říkalo v půl osmé, že o 10, nickname…
  Nedal by se na tuto vládu aplikovat paragraf o zločinném spolčení ?

 721. KOnec srandy:
  Premiér Benjamin Netanyahu vydal dnes večer (26.9.2012) následující prohlášení:

  Občané Izraele,

  Dnes odjíždím do New Yorku, abych reprezentoval stát Izrael ve Organizaci Spojených Národů.
  V otázce Íránu jsme všichni zajedno, že naším cílem je zabránit Íránu v získání nukleárních zbraní.
  Tento den (Yom Kipur), ve kterém se modlíme abychom byli vepsáni do Knihy života, dostává platformu diktátorský režim, který se snaží při každé příležitosti nás odsoudit na smrt.
  V předvečer Yom Kipuru, dne který je svatý židovskému lidu se ji Íránský tyran – před celým světem – rozhodl užít k volání po našem vymazání z mapy světa.
  Je to černý den pro všechny, kdo se rozhodli zůstat v sále a poslouchat něčemu tak tak hanebnému.
  V mém projevu k Genálnímu shromáždění vyslechne OSN mou odpověď.
  Jako premiér Izraele, státu židovského lidu, pracují všemy způsoby na tom, aby Írán nukleární zbraně nezískal.
  Historie ukázala, že ti, kdo nás chtěli vymazat z mapy neuspěli, protože židovský lid překonal všechny překážky.
  Vybudovali jsme nádhernou zemi, jednu z nejvyspělejších na světě.
  Izrael je moderní a silný stát díky síle a talentu jeho občanů a díky naší víře ve správnost naší věci.

  Přeji vám všem „gmar chatima tova!“ (Dobrý a úspěšný rok)
  (T.Haas)

 722. 2 Rpuť – no, jak již tu jednou napsal jura – „žádné signály se k nám nedonesly“. Pro politiky ODS už jediný vnímatelný signál představuje roksor, kterým dostanou pořádně po tlamě. Ostatně soudím, že mrtvej ODSák = dobrej ODSák.

 723. „Ostatně soudím, že mrtvej ODSák = dobrej ODSák.“
  Jelikož znám minimálně dva, které rád vidím, nemohu se k tomuto heslu připojit.
  S některými věcmi raději nežertovat.

 724. Oni s náma taky moc nežertují, AeroKarle …

 725. Dobrý čtvrtek. PeSi, prokrýlepánka, zkus zapátrat, kdo vydává Parlamentní listy.

 726. 872 konec srandy…To by mě také zajímalo, kdy to spustí, jak to spustí a jak a včem se to odrazí na světových trzích, hlavně energetických komodit.

 727. Ad mrtvej ódeesák, dobrej ódeesák…když si vzpomenu na zdejší někdejší modré nadšení, tak vyvádíte jako zhrzená milenka. To je politika víme? Jako byste neznali historii. Nějaká situace přitahuje nějaké lidi, ti na základě svých zájmů vytvářejí nějakou politiku, ta vytváří nějaké prostředí, to přitahuje nějaké lidi…Dá rozum, že zdaleka ne absolventy nedělní školy. Každý převrat zamíchá společností a zvedne kal ode dna. Nějakou dobu trvá, než se to trochu vyčistí a usadí.

 728. Matzurko 854 jsem téhož názoru. Ostatním je souzeno mumlat osvědčené krlaš, krleš. Co se týče předělávání (vzdělávání) zvířat, to je diskutábl, když jsme všichni jedna rodina. Lidé jsou také diferencovaní. Mělo či nemělo by se to vztahovat i na ně?

 729. Schumi, diskutábl jistě. Každopádně není možné překračovat hranice dané přírodou – pes sedět u stolu a jíst příborem nebude, ale v nouzi může být větším přítelem a pomocníkem než ten hajzlík soused odvedle, co si chystá tašku, až u vás budou rabovat.
  Můžeme zkoušet, do jaké míry jsou ostatní primáti akceptovat zvyklosti rodu Homo, ale nesnáším opice navlečené v cirkusech do matros či jakých oblečků…

 730. Dobré předpoledne,

  neměl by pana ministra někdo upozornit, že kdyby se náhodou dostal při zvyšování těch procent nad stovku, vypadalo by to poněkud podezřele?

 731. Matzurko, ad „vzdělávání“ zvířat – ZÁSADNÍ NESOUHLAS !!!
  Znaková řeč u primátů je tak maximum, co si můžeme dovolit. Jakoukoli jinou výchovou a vzděláváním narušíme jejich instinkty, které jim umožňují přežít v přírodě nebo v divočině zvané „lidská společnost“.
  Zkuste si představit, že by se rozkošná gorilka Moja naučila mluvit a osvojila si běžné hygienické návyky a třeba se i naučila číst ….. byla by to její tragedie. Přestala by být gorilou, ale člověkem by se nestala… žila by v kleci své zvláštnosti …
  Až se jednou (možná…) naučíme využívat telepatii do té míry, že budeme moci se zvířaty komunikovat, dozvíme se nejspíš věci, které si za klobouček nedáme…

 732. 881 – lékaři obecně mají problémy s počítáním procent, měli bychom být shovívaví.

 733. Zuzano, šak píšu „zvyklosti“, a experimenty se dělají (doufám) zásadně se zvířaty, která se už do přírody nevrátí.
  Pokud dejme tomu někdo najde zraněného primáta, a povaha zranění ho odsuzuje k závislosti na člověku (např. amputace končetiny), tak chápu, že se třeba ošetřovatel toho primáta ujme a rozhodně se z něho učinit člena své rodiny. Pak se mu asi bude snažit vštípit některé návyky, aby tento mohl sdílet společné prostory a netrčet v kleci. IMHO v pořádku, i když bych si to asi „nelajsla“.
  S Mojou je to přesně naopak a souhlasím, učit ji znakovou řeč by bylo zásadní porušení celého záchranného chovu goril. Przewalského koně taky neučili tahat vozíky ani skákat Taxise.

  Jo, a včera jsme dostali od našeho ředitele mejl, že zdejší biochemická laborka nabízí testování na metanol a ethylenglykol (plynová chromatografie s plamenným ionizačním detektorem), přičemž cena za vzorek je cca 50Kč. Takže pokud by měl někdo zájem, můžu poskytnout kontakt.

 734. Matzurko, ono to celé znamená nejen přizpůsobit zvíře životu v lidské rodině, ale také přizpůsobení rodiny onomu zvířeti. U domestikovaných zvířat to jakž takž jde, tam jsme už nějak „domluvení“, u divokých zvířat je to těžko vypočitatelné.
  A „umělecké“ počiny typu Daktari jsou zvěrstvo a měly by se zakázat! Grrrr!

 735. No ani nemam k to u co rici….. Ale neni nic odpornejsiho nez pes, ci kocka, jako clen domacnosti, se kterym se jedna jako s ditetem. Se vsim co k tomu patri. Pes je totiz furt pes a kovka je kocka. Je to jiste skvelej „kamarad“ ale furt je to zvire a ne clovek.
  Uz jsemmvidel mnohe, treba upeceny dort pri narozeninach obludne nevychovaneho labradora s kravatou zerouciho u stolu a nahrazujici vnuky….. Vyfoukane pudly a dalsi plemena, co maji nalakovane drapky, …. A dalsi a dalsi. Kapitolu kocek necham pro jine, jiste maji prikladu vice nez ja.

 736. a titulek na aktuálně:
  V Česku řádí pneumokok, mrtvých pacientů přibývá

  co dělá vláda? už má heger tiskovku?

 737. No kdyby jenom to, ve světě řádí virus „podobný viru SARS“, JEDEN člověk už zemřel a JEDEN je ve vážném stavu. WHO bije na poplach, ČR je připravena.

 738. NIckname, zákaz pneumatik přijde hned po tom, co kvůli falšované pneumatice umře první člověk!

 739. Debica je pravá pneumatika ? Že tak nevypadá 😉

 740. Hele, pánové, vy si z toho děláte srandu, ale mně se nechce shánět rodokmen pro gumy na té šunce, co s ní jezdím, ani kupovat nové…tak raději pšt.

 741. Najdříve budou kolky na pneumatky, až když se neosvědčí, tak se bude sledovat to další. A když se poškodí, tak bude muset mít pneumatika i úmrtní list.

 742. Jirko, díky za Klerence. Vypadá to, že jsem jediný, kdo si nepamatuje jméno toho významného člena Daktarího domácnosti. Kolega to věděl hned „z první“.

  Jinak znám ještě odpornější děje než ty, které popisuješ v 888. Můj názor je stále stejný. Lidské děje jsou lidem srozumitelné, ty zvířecí jsou lidským převyprávěním do podoby srozumitelné lidem. Se zvířecím světem nemají nic společného. Až budu gorila, tak budu určitě rozumět gorilám. Zase nebudu rozumět lidem, protože budu gorila. No, a pokud by někdy opravdu mohla zvířátka „myslet“ (to je první krok k „abstrakci“), tak potom není žádný důvod, abychom jim upírali cokoli z naší široce rozvinuté civilizace. Včetně toho vzdělání a dalších požitků. Napadlo mě, že bych mohl nějaké vyjmenovat (a použít několik příměrů „ze života“), ale raději si je nechám pro sebe :-).

 743. Ale houby pneneumatiky…… Pneumkoka jsem importovala zavyla nadnarodni kokakola, ta jedina si mohla dovolit vytvorit ve svejch genovejch laboratorich pmeumoKOKA ….. Takze se uvaleni prohibice bude tykat ne na Barum, ale zakazou se kokakoly vsude v hospodach a bude to i obrovska rana pro hnusne kapitalisty, co stejne chteli pred Vanoci jenom vydelavat a rejzovat na beznych obcanech. A je dobre ze se jim zabrani….. A taky kokakola se da mochat z rumem, tak bacha na to ze by byl clovek oslepen a jeste k tomu se pak na to vykaslal…

 744. Modry Ptaku, zatim je proste zoofilie trestna, dockej casu a nakonec se vsechno zlegalizuje 😀

 745. Je zoofilie trestná i když s tím to zvířátko souhlasí? A jak jsou trestána zvířata, která znásilní člověka? Já tomu Mauglímu zas tolik nevěřím, nějaké soudy a pod…

 746. >> Jirka etc.
  A není za tím jiná ošklivá firma, totiž Pepsi-Cola? Počátkem 70. let ten colový souboj měl zajímavý odštěpek i v ČSSR. COCA příslušela do ČSR, zatímco PEPSI do SSR.

 747. A do SSSR, dvd. Byl jsem v Moskvě v roce 85, a bylo to jedno z překvapení-automat na Pepsi a Mirindu na každém rohu (spolu s cisternou na kvas).

 748. >> Andy
  Pochopitelně je trestná. Přece per analogiam s pedofilií. Ta je totiž taky trestná, nejen když s tím předmět pedofilie souhlasí, ale i když od něj ta iniciativa vychází.
  Stran trestání zvířete je tu pak bohatá zkušenost z dob středověkých. Zakopání prasete za živa, stínání kohouta, oběšení psa atd. Sice ten dolus nebýval znásilnění, ale u pohlavního styku nebyl problém upálit oba jeho účastníky.

 749. >> NoName
  Ona ta Coca-Cola byla zřejmě více symbolem toho prohnilého imperialismu než její konkurence. Ostatně svého času Antonín Novotný pravil, že Coca-Cola a VW mu do republiky nesmějí. Nicméně na sklonku jeho vlády se v Domě (p)otravin v Praze prodávala plechovka Coca-Coly za 10 Kčs – a jeden prominentní synek, který to sám pak dotáhl na ministra dojížděl na fakultu ve voze VW Brouk.

 750. Údajně Pepsi zachutnala Chruščovovi na jeho návštěvě v USA, a Pepsi toho využila pro jinak prakticky nemožný průnik na ruský trh. Ale třeba je to jenom urban legend …

 751. 903 – no, ono se to změní.. počkejte, až kromě Duhového festivalu bude i Chlupatý festival:)

 752. Andy, musím říci, že ten chlupatej by mě vadil míň.
  Ovšem mělo by to jednu vadu – bylo by tam moc lidí!

 753. Dobré odpoledne,

  pes je pes, kočka je kočka, to máte ale těžký, když si dítko vypůjčí v knihovně kreslený příběh Robina Hooda, zredukovaný na kostru, kterou je schopno pochopit i mentálně retardované tříleté dítko a postavy nejsou lidi, ale „roztomilé “ lištičky.

  Nebo když v televizi, rovněž v úpravě, srozumitelní debilním batolatům běží animovaná Cesta do středu Země, kde jsou rozněž hrdinové nahrazeni zviřátky.
  Tfuj, jetsli někomu vadí Nefovo prznění Verneovek, tak byste to fakt měli shlédnout, jak vypadá opravdová hrůza.

  Tak se pak nedivte, když jedinci, podobnými škváry odkojení, vidí v každé opici bližního svého.

 754. dvd, ad 904 – Tak to je zajímavý fenomén. Ve VW brouku dojížděl svého času na svou fakultu i jistý student Kasl…

 755. OT – v měnové politice (pokud se ten chaos dá natolik lichotivě nazvat) je široko daleko už takovej bordel, že ČNB snížila sazby na 0,25 a koruna posiluje. Evidentně jsou eurové inflační papírky v drtivé přesile proti českým inflačním papírkům.
  No, za chvíli otevírá NYSE, uvidíme, co se bude dít.

 756. Tak jsem si prohlédla formulář rodného listu chlastu a opět musím konstatovat, že pateř je složena z debilů a idiotů, občas proložených kreténem.
  Nejenže naprosto nesmyslné rozřazení kolonek, kde na dlouhá čísla šarží a datumů jsou sotva čtyři centimetry, zatímco na počet litrů, tedy jedno číslo je kolonka dlouhá cca 7 cm, ale …úřední překlad do českého jazyka ( protokolu z laborky). Proč úřední překlad? Aby to bylo dražší, déle to trvalo vystavit nebo protože pateř není schopna přečíst v cizím jazyce ani čísla?

 757. Andy, je to naprosto fascinujici….. Asi vyradim celou sarzi z tohodle roku a bude uskladnena, az do doby, nez bude po revoluci, protoze tohle je normalne silena uchylarna a docela draha. Medovedu si predstavit take to, ze nejakej dodavatel z druhe strany sveta ma neco poslat k tomu jednomu kartonu lahvi, co posle do kotliny. Naprosto neskutecne jak socialiste opet ovladli svet, udelali to presne tak, jak jsou ty hajzlove schopni udelat. A nejen to vseholid tleska a raduje se, protoze bude zase o fous bezpecneji.
  Jdu si dat panaka, bez prukazu puvodu a bez kolku….

 758. Se omlouvam, je to tak smutne „poslouchani“ ze si to ani po sobe nedokazu v klidu precist a opravit preklepy. Mimochodem, limoncello s nadechem hrusek je skvele a nikdo po mne nechce nic jineho, nez aby ho bylo dost a po cely rok. Zadny rodny list a prohlaseni o bezpecnosti, bezdluznosti….. Nikdo nechce.

 759. Jirko, že tě vidím. Potřebovala bych radu odborníka. A ty máš ty sady….:-)
  Co se dá dělat proti jmelí? Tady v naší oblasti je ho strašně moc a dostalo se už i do sadů na ovocné stromy. Je něco na zničení nebo je jen jedna cesta – pokácet napadený strom?
  My se totiž pár let snažíme zachránit starou odrůdu – sudetskou jaderničku – a na té se jmelí daří obzvlášť. Obávám se, že ani rouby z tak napadeného stromu nepůjde použít.

 760. Zuzano, podle této logiky by se omezení mělo vztahovat i na primitivní exempláře rodu Homo. Ja k tomu chudák přijde, nějaký domorodec v džungli, že ho někdo naučí číst a psát. A zpřístupní mu nějaké technologie a zasahuje do jeho života a kultury zanášením cizorodostí, léčením a podobně? A co chudák, který se naučí cizí jazyk nebo je vytržen z blahé nevědomosti vzděláním ve vědách a přijde o iluzi že svět je řízen bohy z Olympu? Není to stejným zlem jako napřílad učit opice číst?

 761. Jirko, myslím, že s tím vyřazením si to maluješ moc růžově!
  Buď to do šedesáti dnů vypapíruješ a nebo musíš celou šarži odvézt (do Olomouce?) do ˇOV k úřednímu zlikvidování. Ovšem, výhoda je, že můžeš anonymně, do sběrného kontejneru…

  K posrání! Ta vláda šla příkladem v dodržování a teď má absťák?

 762. Dano, řešení je prosté. Jmelí odrbat a před Vánocemi zpeněžit. Sudetskou jadernicku odsunout a uvolněné místo zaplnit například importovanými zakarpatskými kultivary, nebo nechat zpustnouut.

 763. a to už vůbec neuvažuji o tom, že tenhle kšeft tu běží 20 let, takže nějaké hraniční datum 1.1.2012 přeci nemůže hrát žádnou roli.
  Kdyby třeba, když už se bez toho zvyšování daní nemohou obejít, zavedli daň na methylalkohol ve stejné výši jako na líh pitný, myslím, že by bylo po problémech…

 764. Schumi – když ovšem domorodec nechce, nic s tím nenaděláš ani nezkazíš. Viz např. Chánov… :-))

 765. Pani Dano, opravdu nevim. Ale zeptam se.
  Schumachere, to je spatna rada, existuji totiz jehlicnate a listnate jmeli. O Vanocich se prodava to „jehlicnate“ proc, na to je mozne dedukcirijit skoro hned.

  Sumavaku, nikde neni receno, ze se nemuze dat do skladu, dyt to neni ani naflaskovany

 766. Ono jestli ta situace v Prednádražní neukazuje na tuhou zimu …

 767. nikde neni receno, ze se nemuze dat do skladu – Hergot řekl jasně- šedesát dní na rodný list nebo zlikvidovat. Žádné sklady.
  Teď mne ale napadlo…když se nesmí prodávat ani nabízet- co kdybychom ho na tobě vyškemrali? Ty by ses bránil, nechtěl bys, ale pak by ses nechal ukecat a dal nám ho…to by myslím prošlo. Možná bychom tě mohli chvíli mučit…Martin TT by o tom udělal zápis.

 768. Šumaváku, jak o tom přemýšlím, tak daleko horší varianta je když domorodec chce. Uplyne pár desítel let, má atomovou bombu a my máme o další problém navíc….

 769. 921 Dejme svobodu potomkům feudálního systému. Zrušme renty, panovnické důchody. Dejme každému šanci na důstojný život a možnost v potu tváře vydělávat si na svůj denní chléb.

 770. Docela by mne zajímalo, jak mi někdo v hospodě dokáže, že jsem rozléval z láhve otevřené předminulý týden, a ne před 5 minutami. Nemluvě o tom, že když jsem z otevřené láhve nalil 6 panáků a nikdo nešel do kolen, asi je ta láhev v pořádku.

 771. 2 divana ad 890 – no, IMHO, nejlepší na pneumokoka je desinfekce nosohltanu, nejlépe slivovicí… Takže by Heger měl otočit na čtyráku a prodej slivovice dotovat!

 772. A co takhle zbavení svéprávnosti?

  …„Budou vytvořeny motivační mechanismy na to, aby se lidé chovali zdravěji. Nezdravých návyků bude ubývat… Chtěl bych věřit, že za těch deset let budou lidé mnohem víc sportovat a z národa lidí, kteří hodně kouří a mají nadváhu, se přetvoříme v národ lidí, kteří dodržují zdravý životní styl, protože uvidí, že je to pro ně výhodné,“ řekl například Heger….

  http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Kubera-je-rozdrazdeny-zdrazenim-alkoholu-Zdimete-lidi-dejte-uz-pokoj-247884

 773. 929 PeSi, už i vy zapomínáte na letadélko Káně … tedy Casa 🙂 Vydíte jak to panu K. šlape.

 774. Romové z Přednádraží se bojí až zimy…. majitel těch domů ovšem páchal sebevraždu už včera… :-((

 775. Nickname, a co takhle Vyďým ?
  Ehm, kasička na veřejné finance s tvarem kosočtverce je volebním letáčkem SSO celorepublikovým nebo jen u nás ?

 776. 937 Svojskí, jo ? No těbůh. Nepletou si kraje ? Na Ostravsku by s tím uspěli více, ne ?

 777. Tučňáku, tak nevím, jestli se mám urazit. Já sice nejsem fotograf umělec, ale co se dá nastavit na zrcadlovce vím, zejména na vlastní. Tomu jsem věnoval týdny studia a přenastavení a zkoušení, pravda jen ve volných chvílích.
  Dík za info, že Nikon má klasický broušený hranol z kusu skla. To jsem někde nějak přehlédl. Já psal, že to nevím, protože se mě někdo ptal na srovnání hledáčků Sony bezzrcadlovek (k tomu jsem poznamenal, že jsem takovou nikdy neměl) a Nikonu. Já měl Sony alfa 700 a u té jsem si někde přečetl, že má hranol složený ze zrcátek. Plný hranol měla až alfa 900, snad jediná ze zrcadlovek Sony.
  Že se dá iluminovat zaostřovací bod vím, používám této iluminace a stejně při určitých světelných poměrech jsou zaostřovací značky ne zcela v obraze kontrastní. A to tak, že jsem si dal na hledáček větší gumové kolečko.
  Obecně k focení:
  Ano, to odzoomování dělám hlavně kvůli rovnání linií a dá se to dobře nacvičit. A pak se to hodí u počítače.
  Pixelů mi líto není, dokonce ze stejných důvodů, tedy tak jak někteří spoří pixely, jsem z několika důvodů, mezi kterými je úspornost hlavním, vyčkal, až Nikon vypustí osmistovku a využil slevy. Mimoto, že jsem spořivý, tak jsem i skromný a dvanáct megapixelů mi docela stačí a velkorysý, takže z nich kliďo pár set tisíc nebo i mega ušmiknu.
  Zato se mi ten dnes už málopixelový Nikon odměnil neuvěřitelnou schopností fotit dobře na slabé světlo s relativně nízkým šumem a ještě úsporností na harddisku. Osmistovka i nová šestistovka sice jsou novější, ale většina fotících nakonec stejně soubory zredukuje.

  To s tou Picasa je stejně zajímavé, já jsem to někdy aktualizoval a ta aktualizace si mirnix týrnix nastavila i nějaký defaultní profil uživatele Picasa.
  A tak se nové soubory nahrály v rozlišení do nějakých 1600 pixelů vodorovně a navíc se nezveřejnily a nebyly synchronizované, čímž vlastně dublovaly Rajče.
  Já tu Picasu doplácel Googlu. právě aby se z ní daly stahovat fotky v rozlišení, jaké mají po mém vyvolání.
  Naštěstí jsem v poslední době vlastně nefotil, protože mě furt někdo tahal do Prahy a přemlouval, abych hlasoval pro ty hlouposti a mluvil o svědomí a já mu říkal, že to je těžký, když právě to mi brání tu ruku zvednout. A mezitím se kopal odtok z kuchyně a když už se rozkopaly zdi a podlahy v kuchyni, spíži, předsíni, tak se to bere důkladněji, takže budu mít kus bytu jako nový, ale dovolená nebyla a tak ani nové fotky.
  Ale stejně mi chvíli trvalo, než jsem začal chápat, jak je možné, že na Picase nejsou celé fotky, ale jen jejich zjednodušeniny. Ona si aktualizovala i moje nastavení, na obvyklé. Tak jsem to své nastavení vrátil. Teď si Picasa přežvýkává všechny a synchronizuje se s harddiskem a zvětšuje to rozlišení na to, jak jsem to původně měl nastavené. Jsem zvědav, jak dlouho jí to bude trvat. Na Picase bylo bezva to, že když jsem změnil fotku u sebe, tak se změnila i webová prezentace tou synchronizací. No a když si na to platím několik desítek dolarů ročně za prostor navíc, tak mě naštvalo, že se to samo rozhodlo ten prostor nevyužít a kus místa mi ušetřit řidší prezentací. Ale že by to psalo, kus peněz vám vracíme, to ne.

 778. Dobrý podvečer,
  taxem se vrátil z Hor Kutných, do neděle Jagellonských. Výstava dobrá, v mnohém jsem se poučil. Například jsem doteď nevěděl, že při Poslední večeři se podávalo pečené morče. Fakt jsem to viděl na vlastní koukadla na jednom dobovém vobrázku. Ale je vidět, že se blíží konec finančního roku rozpočtovým organizacím. Všude se kope, frézuje, bagruje. Půlka Kutné Hory neprůjezdná, Zbraslavice neprůjezdné, Zruč průjezdná se semafory, atd. atd. Kdyby jim do toho teď napadnul sníh a začlo mrznout, tak jsou v všichni v zadeli.
  Jo, všimli jste si že komisař Dreyfuss je na pravdě boží? Pětadevadesát let mu bylo, dědkovi. Úctyhodnej věk. V diskusi jsem zaznamenal poznámku, že hned po Cornelovi druhý největší westernový padouch Calvera je ještě naživu a je prý ještě starší, než byl Cornel. Být padouchem je evidentně zdravé.

 779. Dobrý podvečer,

  Ad 923 – Andy a což ty láhve prostě Jirkovi ukrást? I JIrka může zapomenut zamknout sklad a i neznámý pachatel se může vloupat do skladu, ukrást láhve – a vytrousit tam peněženku 🙂

  Ad Heger, je vidět, že to nejsou jen procenta, v čem mají doktoři mentální deficit….Už vidím ty poživače levného chlastu, jak jdou do sebe a začínají zdravě žít a sportovat 😀

  OT – v kolika rostou zuby moudrosti? Měla jsme za to, že v šestnácti je na to ještě brzo. 🙁

 780. A už vůbec nechápu ty výmysly s testováním rozpitých flašek.
  Vždyť ty prošly už tím ultimativním testováním na ochutnávačích, což je osvědčená metoda už tisíciletí.
  Chlapi, byl někdo v nemocnici se slepotou nebo otravou? Nebyl.
  Tak je chlast v pořádku. Inkubační doba byla dost dlouhá, to by se už ukázalo.

 781. Juro, to nerikej tady, tzajdi na nabrezi za takove sousosi, snad se jeste opravuje a tam to predestri…. Tady to kazdej vi. Nikdo nema takove kontakty a moznosti jako mas Ty….

 782. Jeje, juro, urazit nééé, já to nemyslel nijak špatně – jen z vlatní zkušenosti vím, že těch nastavení je tam hodně a snadno se nějaký přehlídne. Mimoto mám dojem, že standardně byla ta iluminace vypnutá a že jsem to sám nějakou dobu hledal …
  A názor na megapixely mám stejnej – těch 12Mpx bohatě stačí na většinu účelů, včetně velkých (metrových) zvětšenin.

 783. Jo a pořád taky nechápu, proč novináři píší, že pančováním metylalkoholem přichází stát o spotřební daň. Přichází o spotřebním daň z té části, co ve směsi není metylalkoholem, ale z metylalkoholu ani o korunu na spotřební dani. Pak přichází samozřejmě o DPH, protože si neumím představit, že by to někdo dal do účetnictví. Ale s tím DPH se to nijak neliší od denaturákem pančované pití, které se pije vesele, co znám.

  Z metylalkoholu žádná spotřební daň není a tak o ni stát nemůže ani přijít.

 784. Já teď chvíli v rádiu poslouchal bláboly pravicových ministrů (Bendl + Heger) a neslyšel jsem nic jiného, než pravidelně se opakující regulace, kontroly, potrestání a občas rodokmen. Jak u blbejch.

 785. Jo a pravicový ministr (už nevím, který) se vyjádřil, že když někoho načapají při porušení nových nařízení, půjde bez milosti do kriminálu. Tak teď nevím, jestli se nechystají zrušit i soudy a státní zastupitelství, že by snad probíhaly stanné soudy v gesci ministra zdravotnictví?

 786. Juro, přichází o daň z řádně zdaněného legálního chlastu obsahujícího řádně zdaněný etanol místo příslušného množství matanolu dohánějícího oktany. Protože nízkooktanový chlast by nikdo nekoupil. No a v tom je ten rozdíl. Něco jako ušlý zisk z upirátěného software či autorského díla.

 787. Tučňáku, děl ty mega alespoň třemi. Protože RGB a Bayer. Dvanáct mega je dvanáct mega jen u Sigmy. Všechno ostaní je aproximace a přepočet. Sice snaživý, ale jen přepočet. Když jsem si koupil sedmimego, zkusil jak budou vypadat fotky při nastavení na „dvoumegové“ rozlišení. O moc lépe než fotky pořízené dvoumegem se stajně kvalitním objektivem. Protože jeden pixel se nerovná jednomu úplnému obrazovému bodu. Drobet nás vodějí za nos. Asi tak třikrát. Lépe to vypadá.

 788. Jo, velikost souboru, to mi povídejte. „Desetimego“ RAW 18 MB. Vyvolám z DNG, bum a padesát, on to TIFF. V tom se experimentálně pohrabu, a pro pozdější podívání uložím jako JPEG. Bum, sedm mega. Originál JPEG z foťáku má kolem čtyř. A to znamená co? Když bydu ukládat vyvolaný RAW v TIFFech, budu muset vybírat to co za to stojí.

 789. Schumi:
  Ad. Bayer: ano, aproximace, ale poměrně solidní (jasová složka tam je na plné rozlišení).
  A spíš bych zůstal u definice pixel=obrazový bod – chápu, kam tím míříš, ale při nerovnosti se to šíleně komplikuje …

  Ad. TIFF: podle mě nemá cenu archivovat vyvolaný DNG do TIFFu (kromě speciálních účelů jako třeba tisky velkých zvětšenin apod.). Většina lepších RAW konvertorů si už ukládá nastavení konverze, takže je kdykoli možné obnovit původní „vyvolání“ bez nutnosti opětovných nastavení.