Měnová politika

aneb:

Rychlý průvodce pro ekonomizující laiky

 

Cílem následujícího textu je objasnit obsah pojmu Měnová politika. Pokud kdokoli očekává lamentace nad bídností centrálních bankéřů, tak může nyní zanechat čtení.

Měnová politika je (opět trochu silněji) na pořadu dne, protože se centrální banka chystá ukončit měnové intervence, které mají oslabit domácí měnu, a které se v ekonomické hantýrce noblesně nazývají „asymetrický kurzový závazek“.

Než se dostanu k vysvětlení samotného pojmu, tak je potřeba sdělit následující. Kromě Měnové politiky, ještě existuje politika Rozpočtová (fiskální). Tohle sdělení je důležité proto, že ekonomie hlavního proudu (v ekonomické hantýrce mainstreamová, pro puristy dodávám, že tím myslím ekonomy hlavního proudu) tvrdí, že úspěšnost Měnové nebo Rozpočtové politiky závisí na měnovém režimu, ve kterém se nachází příslušná země (nebo geografická oblast obecně).

Při mezinárodně pohyblivém kapitálu v režimu:

1. fixních (pevných) kurzů je vládní stabilizační Rozpočtová politika krátkodobě účinná a stabilizační Měnová politika centrální banky neúčinná.

2. flexibilních (plovoucích) kurzů je vládní stabilizační Rozpočtová politika neúčinná a krátkodobá stabilizační Měnová politika centrální banky účinná.

Nyní se nezabýváme tím, jestli je nebo není v možnostech státu, ať už je reprezentován vládou nebo centrální bankou, včas rozpoznat, rozhodnout a realizovat nějaká stabilizační opatření (v ekonomické hantýrce tzv. transmisní mechanismus) v Měnové nebo Rozpočtové politice. Ani se nezabýváme smysluplností příslušných opatření.

Tím jsme pokročili dále ještě v tom, že za Měnovou politiku je tedy odpovědná Centrální banka (někdy také zvaná Věřitel poslední instance nebo Cedulová nebo nějaký podobný honosný a bezobsažný termín). Za Rozpočtovou politiku je odpovědná vláda.

V Kotlině je vrcholným orgánem Centrální banky tzv. bankovní rada, která má sedm členů, kteří mají šestileté funkční období. Obvykle se ještě dodává, že šest let je proto, aby členové bankovní rady nepodléhali volebním cyklům, které jsou čtyřleté. Další mantrou je, že Centrální banka musí být nezávislá, aby nedocházelo – teď vlastně nevím k čemu. Musí být nezávislá, protože asfalt.

V dobách, kdy byly kurzové režimy fixní, tzn. byly vázány k určité komoditě, nebyly Centrální banky potřeba, protože banky mohly vydávat (emitovat) jen tolik papírových peněz, kolik měly v rezervách zlata.

To byly „barbarského doby“, jak dobu Zlatého standardu nazval J. M. Keynes, které jsou už dnes dávno překonané a kdokoli je zmiňuje, tak marně mudruje o teoriích dávno překonaných myslitelů (to je oficiální postoj ekonomie hlavního proudu).

Měnová politika je (chvilka napětí): soubor konečných cílů, zprostředkujících cílů a nástrojů, které používá Centrální banka k udržení stabilní cenové hladiny.

Konečné cíle Měnové politiky jsou nízká nezaměstnanost, nízká inflace a vyrovnaná bilance zboží a služeb (export a import neboli vývoz a dovoz).

Mezi zprostředkující cíle patří objem peněžní zásoby, výše úrokové míry a (rovnovážný) měnový kurz.

Nástroje, které má Centrální banka pro dosažení zprostředkujících cílů jsou diskontní sazba (za kterou půjčuje peníze komerčním bankám), stanovení výše povinných rezerv (vzhledem k tomu, že banky nedrží 100 % rezerv na vklady, tak jsou vyjmuty z působnosti insolvenčního zákona), operace na volném trhu a devizové rezervy.

Nyní poustoupím k vysvětlení, jak tenhle mohutný aparát funguje, což záleží výhradně na tom, jak je většinově naladěna bankovní rada. Existují 2 (slovy dva) scénáře, takže pokud se čtyři osoby přikloní k jednomu, tak budou kulisy nastaveny „nějak“. Jestliže se čtyři osoby přikloní k druhému, tak budou nastaveny kulisy „jinak“. A zbytek osazenstva (asi tak sedm a půl miliónu osob) si nebude jist „ani hrdly, ani statky“.

Scénář první neboli „nějak“, se v ekonomické hantýrce nazývá „expanzivní“ a funguje následovně: v geografické oblasti (např. zemi) je vysoká nezaměstnanost, tak centrální banka sníží úrokové sazby nebo nakoupí vládní dluhopisy nebo udělá obojí najednou.

Takto dosáhne svých zprostředkujících cílů, tzn. zlevní půjčování neboli zlevní úvěry (to je dopad snížení diskontní sazby), zvýší měnovou zásobu (to je dopad nákupu vládních dluhopisů). Třetí zprostředkující cíl, měnový kurz, je zvýšen (oslaben) prostřednictvím snížené diskontní sazby – investoři v tento okamžik mění domácí aktiva na zahraniční, domácích aktiv je převis nad zahraničními, tzn. dochází k depreciaci.

Ekonomie hlavního proudu je totiž přesvědčena, že nejsou jen tři ekonomické faktory – půda, práce a kapitálové statky, ale ještě čtvrtý, tedy peníze. A odtud je už jen krůček k závěru, že jich je málo nebo hodně. Dodáním peněz se roztáčejí kola hospodářství a nastává všeobecný ekonomický rozmach. V podobě nárůstu investiční aktivity, vyšší zaměstnanosti a čistého exportu. Idylku kazí pouze fakt, že zvýšená agregátní poptávka sebou nese inflaci (každá měnová expanze sebou nese inflaci, protože hojnosti statků se nedosáhne dodáním likvidity, ale zvýšením produktivity práce – pro vyloučení všech pochybností, předchozí výrok je hodnotově neutrálním popisem).

A takový okamžik přichází na řadu scénář druhý neboli „jinak“, který se v ekonomické hantýrce nazývá „restriktivní“ a funguje následovně: jestliže je v zemi vysoká inflace, tak centrální banka zvýší úrokové sazby nebo začne prodávat vládní dluhopisy nebo udělá obojí najednou. Takto dosáhne svých zprostředkujících cílů, tzn. sníží peněžní zásobu a snížená poptávka po úvěrech, které jsou nyní nákladnější. Zvýšení úrokových sazeb vede také k posílení (snížení) kurzu neboli dochází k apreciaci, protože investoři zahájí nákup domácích aktiv a prodej zahraničních, tudíž dochází k převisu zahraničních aktiv nad domácími.

Zvýšená úroková sazba a snížení peněžní povedou k poklesu investičních aktivit, spotřeby, zvýšení nezaměstnanosti a snížení čistého vývozu. A k snížení inflace.

Jinak řečeno, nechť udělají cokoli, tak mají plné ruce práce a jsou v jednom kole: krotí inflaci nebo nezaměstnanost a nízkou investiční aktivitu.

Pro úplnost dodám, že ekonomie hlavního proudu tvrdí, že stabilizační opatření se projeví v praxi se zpožděním 18 měsíců, od doby realizace. Občas se ptám, jak stará jsou data, podle kterých dělají rozhodnutí. Na obsah dat se nikdy neptám, protože mně bezelstně kdysi sdělil jeden dobrý muž: „jednotlivé firmy se od sebe sice liší, jak v poměru mezního nákladu na kapitál, tak v poměru mezního nákladu na práci. Ale s tím se musíme vyrovnat tak, že budeme uvažovat průměrný mezní náklad na práci a kapitál. Musíte se dívat na hospodářství jako celek“. Panečku, žádný obnos není dost vysoký, aby odměnil takovou moudrost.

 

Takže, podtrženo a sečteno. Měnová politika je schopna krátkodobě dosáhnout dvou (nezaměstnanost, bilanci zboží a služeb) ze tří konečných cílů. Dlouhodobě je schopna dosáhnout jednoho – inflaci, která stále roste. Jenže „v dlouhém období jsme všichni mrtvi“, tak proč se trápit.

Modrý pták

 

 


Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené a jeho autorem je Šumavák. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

1 442 komentářů u “Měnová politika

 1. „jednotlivé firmy se od sebe sice liší, jak v poměru mezního nákladu na kapitál, tak v poměru mezního nákladu na práci. Ale s tím se musíme vyrovnat tak, že budeme uvažovat průměrný mezní náklad na práci a kapitál. Musíte se dívat na hospodářství jako celek“.

  Jinak řečeno, systém Roundup. S obdobným konečným výsledkem.

 2. To jseš Šumi vedle jako ona jedle. Jeden slovutný pan profesor tento fakt nazývá přírodní ekonomikou nebo také ekonomickým integrálem a poměrně jasně to vysvětluje.
  Na tom vyhořel, jak si stěžoval jeho parťák BE, pan Marx, kterému v tomto ohledu nevycházely výpočty. Takže než stačil dokončit Kapitál, tak se z části uchlastal a zčásti chcípnul na lues….

 3. To „udržení stabilní cenové hladiny“ si ovšem představují ideálně jako „hodnou“ inflaci. Osobně bych pod tím pojmem chápal inflaci/deflaci 0.

 4. 2 Františku, tohle je obecný jev.
  Znám z měření osvitu při expozici. Nastavení zprůměrování funguje při neextrémním rozložení jasů. Proto jsou ještě způsoby měření se zdůrazněným středem a bodové. Onen ekonomů zjednodšený model je komplikovaný, mimo jiné, tím, že intenzita a rozložení jasů se během nastavené expozice mění. Na což reagují při nastavení expozice dalšího snímku. Se stejným problémem. Tak poznávají, že jim to nefunguje. Seč se snaží, nikdy to nenaštelují přesně. Posléze přicházejí na nápad, že lepší je štelovat ne expozici, ale intenzitu a rozložení jasů scény. To znamená spotřeby. Prostřednictvím cenových nástrojů. Hrnec tolik, kabát tolik. Ani to jim nevychází, protože rozložení preferencí je nerovnoměrné a proměnlivé. Proto se snaží ovlivnit preference. Jak pamatujeme. Reklamou „Máslo ničím nenehradíš“, „Sana – vlastní sestra másla“. Politikou – jaký je žádoucí životní styl „pracujícího člověka“. Ani to nestačí. Tak nakonec normováním spotřeby. Přídělový systém. S odpovídajícími důsledky na život lidí, včetně produkční schopnosti. Dosáhli cíle. Právě dohnali Severní Koreu.

 5. Dobrý den. Maydo, blahopřeji k výběru fakulty, resp. katedry. Není špatná. K profesi psychologa by více řekl Jura-P.
  Perlička staršího data: zjišťovali, proč studenti studují psychologii. Velká část (30%? nepamatuji si číslo), napsala, že proto, aby si vyřešili svoje osobnostní problémy. Komentář psychologa z praxe: Třetina promovaných psychologů jsou nevyrovnaní psychotici.

 6. Mám dojem,že ČNB na rozdílod své emerické kolegyně nesmí nakupovat české státní dluhopisy.

  Je to tak,nebo se pletu ?

 7. 5 nickname, a jak je to v tom případě například s právníky a ekonomy? 😀

 8. 7 halladine, to bylo netaktní. O provaze….

 9. Schumi,

  co se škádlivá,to se rádo mívá ! 🙂

 10. Modrej, „zvýšená úroková sazba…povedou…“ Tak.
  A ke snížení produktivity a produkce užitečných statků. Což v globálním konkurenčním prostředí má nějaké lokální důsledky.

  Ovšem nějakým zázrakem Trumpova ochranářská politika povede ke zkvalitnění a zlevnění domácí produkce. Budeme stát fronty na tamní auta… To bude radosti…

  K závěru (V dlouhém období…), jinak řečeno :
  „Jakákoli léčba je účinná za předpokladu, že pacient nežije dostatečně dlouho.“

 11. Na ekonomku jdou ti, co nevzali na práva. Obrazem právní vědy jsou ti nejvýše postavení. Ištván, Šlachta, Bradáčová, Zeman.
  Absolventi ekonomických škol rozhodně odmítají dělat účetní, protože to se učili jen dva semestry. Jsou to specialisté na státní správu, makro-, mikro-, měnové a sociální politiky.

 12. 5 – Nickname, u dcery to bylo jinak, pořád váhala, co by ji bavilo, ráda píše, ale bylo jí jasný, že to není zrovna k uživení. Pak byli ve škole na nějakých psychotestech kvůli volbě povolání, jí vyšlo, že má pro tu psychologii jednoznačný předpoklady a ta psycholožka, co s ní o tom mluvila, jí tu psychologii doporučovala. Dcera sice váhala, že prý je nejisté, jak se tam dostane, tak s tou paní probraly rovnou možnosti a postup.
  Druhý nejčastější důvod je, že student má někoho s psychickými problémy v rodině, což by v jejím případě přicházelo v úvahu, ale to taky roli nehrálo.

  Určitě nelituje. ani psychologie, ani Brna. Ani ne tak kvůli fakultě, ale vyhovuje jí ten posun od střední školy, kdy se v řadě věcí musí rozhodovat sama za sebe, zodpovídat sama za sebe a přesun z domova na kolej k tomu patří. Dospěla, ví to a užívá si to. 🙂

 13. Jak stará jsou data?
  Na to není jednoduchá odpověď, ale orientačně to jde.
  Nejsměroplatnější, co můžou průběžně použít jsou údaje z přiznání DPH. Ty se dávají do 25 dnů od konce období. Takže u měsíčních plátců jsou staré 30 (délka měsíce) + 25 (lhůta) + 15 (zpracování státními úředníky) = 70 dní, u kvartálních 90 (3 měsíce) + 25 (lhůta) + 15 (zpracování státními úředníky) = 130 dní. Kolik procent ekonomiky to pokrývá a kolik se dopočítává kvalifikovaným věštěním, přesně nevím.
  Ještě směroplatnější jsou přiznání k dani z příjmů, tam je zpoždění 365 + 90, resp. 365 + 180 pro ty, kdo musí mít audit nebo si odloží daňové přiznání.

 14. 14 Honzo, třeba ty odborníky by bylo možno využít v kosmickém výzkumu. S jejich zkušenostmi by například ovládání marsochodu byla brnkačka, protože co je to těch pár minut zpoždění…. 😀

  5, 12 nickname, třeba třicet procent právníků jsou potenciální zločinci.
  Třebaže očekávám zde podivení, proč jen třicet procent a proč jen potenciální 😀

 15. Musim rici, ze dnes vynikajici D-Fens. Je treba uznat, ze to, co provadi svym firmam nase vlada je jen kopi toho, co provadi svym firmam vlada nemecka. Je to konzistentni s mymi postrehy zevnitr nemeckych firem…

 16. Jestli ekonomie není něco jako psychologie.
  Psychologii studuje kdo má nějaký problém s psýchou. „Jak to, že jsem tak neúspěšný, když jiní jsou úspěšní?“
  Ekonomii studuje, kdo má nějaký problém. Že by s penězi? K zodpovězení otázky „Jak to, že jsem chudý, když jiní jsou bohatí?“

 17. Schumi, ja Ti nevim… Klasikove byli vetsinou dost bohati, Marx byl dost kriklavou vynimkou…

 18. Petře, k nám nastoupí na controlling specialista z OVB. Až uvidím jeho speciality, napíšu.

 19. 22 – herr doktor má opravdu, ale opravdu problém s elementární logikou….
  Ty oslí (pardon – doktorské) můstky mezi třema mladejma morgošema a Zemanem jsou veelmi povedené… až sem se za břicho papodal…
  Nevíte někdo, kde tenhle mozkoškrab funguje ?….abych se tam náhodou nevyskytoval…

 20. 22

  Pan doktor je vůl…… Možná jsou psychiatrické choroby přenosné, a pan doktor zanedbal hygienu 😀

 21. Ten článek je docela obyčejně hloupej. Pradvdoláskařská móda sraní do vlastního hnízda a obvyklý kecy o tom, že kdo má jiný názoh, než oni, je blbec nebo blázen.
  Honzák se přece před časem zviditelnil, že „diagnostikoval“ na dálku Klause, že je psychopat. Tentokrát od stolu zdiagnostikoval půlku národa.
  Asi se nudí, nemá co dělat a pocítil potřebu si do někoho kopnout.

  Šimone, neobávala bych se, že někde působí. Člověk tak uzavřený ve své bublině až asi hodně dlouho neviděl normálního blázna. Kromě toho je pohodlnější zviditelňovat se psaním rádobyodbod)rných a ve skutečnosti propagandistických článků, než se věnovat skutečné práci s duševně nemocnými.

 22. Volně k tématu článku: Nejprve se všem případným čtenářům uctivě omlouvám, že toto píši jen z prosté neschopnosti pustit se teď do čehokoliv užitečnějšího. Přesto mi připadá zajímavé podívat se na nástroje té měnové politiky všeobecně a na delší časové škále. Namátkou to dlouhodobě byly a jsou třeba:
  – zlehčování mince
  – papírové peníze
  – státní bankrot
  – bankovnictví částečných rezerv
  – mezinárodní platební systémy
  – státní dluhy
  – globalizace
  – „kvantitativní uvolňování“
  – záporné úroky
  – rušení hotovosti
  – měnová reforma

  Pochopitelně zařazení např. globalizace je trochu podivné a snad pochybné; odůvodňují jej však myslím důsledky toho, že dnes měnová politika pracující s podobnou paletou nástrojů pokrývá velkou většinu světové ekonomiky. Nechtěl bych se ale s nikým pouštět do terminologických sporů; ponechávám si licenci používat pojmy s jistým posuvem vůči jejich (případným) definicím.

  Prvořadou otázkou, kterou si jeden klade, samozřejmě je, může-li (a bude-li) to takhle pokračovat donekonečna, nebo přinejmenším až někam za jeho horizont. Člověk vybavený i jen naprostým minimem skepse k erárem produkovaným číslům dobře ví, že kdysi rohlík stával dva haléře, pak dvacetník, dnes dvě koruny, a očekává, že v tom nejlepším případě bude časem stát dvacet korun a o nějakou dobu později dvě stovky. Inflace (ve smyslu růstu cenové hladiny) nemá ovšem téměř nic společného s čísly fabrikovanými ČSÚ; jest otázkou, zda by je kupříkladu stačilo pronásobit nějakým lžifaktorem, abychom dostali zhruba správná.

  Jenže kdo věří tomu, že vše bude i nadále postupovat víceméně spojitě, jak se dosud dělo po desítky let? Neblíží se spíše nějaké kvalitativní změny? Dočkáme se nových, zatím netušených a ještě daleko kreativnějších nástrojů měnové politiky? Anebo budou režimu (resp. režimům, vše je dnes provázané) stačit i jen ty, které se již rýsují na obzoru?

  Kupříkladu v globalizovaném prostředí a po zrušení hotovosti taková měnová reforma vůbec nemusí být pouhým eufemismem pro státní bankrot, nýbrž může zároveň obsahovat nové, nesmírně pokrokové nástroje, o nichž se nám zatím nezdá ani v nejčernějších snech…

 23. 22 Četl. Ano. Sám sobě pacientem….
  23 Ano, pěkné. Vrchol narcistního umění popsat jednoduché velmi složitě aby to na prosťáčka udělalo dojem. Anebo už umanutá stařecká blábolivost.

 24. 28 Zpátečníku, jo. Vhodné předvídat a být o krok před těmi kreativci.

 25. 29 – Schumi, nerad Ti to rikam, ale vicemene cely establishment – jak ve verejne sfere, tak v korporatu – se zivi tim, ze popisuje jednoduche slozitym zpusobem. Jako veteran boardovych jednani to mohu rici s jistotou 🙂

 26. 27 Maydo, to nebyl Honzák, ale doktor co dělá tzv. celostní medicínu v Dobřichovicích a je taky od H, píše blog a já mu nikdy nemůžu přijít na jméno.

 27. Mám Radkina Honzáka docela ráda, ale možná by se měl místo moralizování rozpomenout na svá mladá léta, kdy ráno po tahu pravidelně vypadával na uklízečky ze skříně s košťaty. Na stará kolena asi každý zblbne.

 28. No, v Holandsku kvuli ruskym spionum bude pocitani hlasu vyhradne rucni…

  Zatracenej Putin…

 29. 36 – to budou tisíce ruských špiónů, pokud to nevyjde demogratycky….

 30. 31S Petře, v souladu s mými zkušenostmi. Naleštěné prdy.

 31. Díky za upozornění kristo. On ten Hnízdil píše dost podobný bláboly a navíc je taky od H, tož není divu, že se to plete.

  Baubo, blbnout na stará kolena je dovoleno a zaslouží si shovívavost. Ovšem media by k takovým výlevům měla přistupovat stejně jako když Osobnost na starý kolena neudrží stolici. Prostě takové věci přecházet taktním mlčením…..

 32. Jinak, druha verze Trumpova imigracniho vynosu – vicemene v tichosti – plati…

 33. Petře, tohle tě ovšem musí potěšit ještě více – To zděšení patrné z titulku článku ve Washington Post „President Trump’s budget proposal this week would shake the federal government to its core if enacted, culling back numerous programs and expediting a historic contraction of the federal workforce.“tento týden předloží president Trump návrh rozpočtu, který když projde, otřese federální vládou až do kořenů, zredukováním početných federálních programů a histroricky největším zmenšením počtu federálních zaměstnanců. Haleluja, haleluja…

 34. Ahoj!
  Tak jsem zase doma, s tím, že jsem jako moje koně.
  Víme s doktorem, že jim něco je, nevíme co, ale už naprosto jistě víme, co vše jim není…
  Jistě vím, že jsem si v sobotu při držení nohou ke strouhání buď natáhl, nebo natrhl v zadku nějaký sval, úpon (možná ševcovského svalu), ale s tím jsem v té nemocnici (zatím) nebyl.Jofré de Peyrac měl proti mně krásný, pružný krok… 😀 😀 A nebudete tomu věřit, ale s natrženou prdelí je problém i sedět… 😀

  MaYdo ad 27 – on se při holení nedívá do zrcadla?

 35. Schumachere, musím se vrátit k Tvojí reakci z dolní hospody a jest mně žel konstatovat, že „věroučný základ konservativismu“ nechápeš ani trochu. Ačkoli jsem Ti to vysvětloval (naposledy ráno 3x). Jenom nechápu Tvoje jízlivosti.

  Samozřejmě, že člověk nepodléhá jiným fyzikálním zákonům než jakýkoli jiný tvor. Samozřejmě, že fyzikální zákony jsou rámcem veškerého bytí. Takže věta „lidské jednání je účelové chování“ už sama o sobě tohle obsahuje a jen sděluje, že lidské jednání (human action) je intenzivní (vnitřní) proces. Sděluje, že člověk volí cíle a následně člověk volí prostředky k jejich dosažení. Člověku je srozumitelné jen „člověčí“. Takže, jestli odmítám Tvoje analogie s mraveništěm, tak jen z metodologických důvodů. Nejsem mravenec. Netuším nic o tom, jestli si mravenec volí cíle, a následně jestli si mravenec volí prostředky jejich dosažení. Prostě používání analogií se zvířátky nebo hmyzem, je určitě roztomilé a podnětné, ale pro lidské jednání úplně nepoužitelné.

 36. Jo a ještě mě napadlo, že jsem zvědavý, kdo se první vytasí se čmelákem (nebo jiným tvorem), který „porušuje“ fyzikální zákony, aby potvrdil Huxleyho tezi, že obecné je pro mozek zatěžující, že specialitka je přitahuje pozornost. Proto je páteří lidstva kutil nebo filatelista, nikoli filozof.

 37. JInak teď jsem mluvil se Zuzanou, tak je jí lépe a snad během dvou dnů, zase půjde domů…

 38. Šumaváku,
  letošní jaro nesvědčí svalům prdelním. Mě bylo během čtyř dnů snésti a zpět vynésti do druhého patra dubového rytíře téměř lidské velikosti a dubovou dlabanou kapličku obé hmotnosti hovadské. Dny mezi tím jsem vyplnil drobnou prací na zahradě – a celkem chápu, jak se Peyracovi šmajdalo

 39. Ptakopysku, 15 let tu mrchu škubavou a kopavou držím a vždy jsem ji udržel.Jestli my nějak nestárneme , nebo co…
  Pravda – dřív jsem si stoupl „z prostředka“, narovnal se, zvedl jí ten zadek tak, že i druhou zadní nohu měla ve vzduchu, takže když stála jen na předních, tak se moc škubat nemohla… Ale 550 kg svalů je 5,5 metráku a to bejvávalo… 🙁
  Měl jsem tu dvě holky na pomoc, ale to je tak podržet přední nohy…
  Na ten zadek prostě fyzicky nemají a zkušenosti ( to je o zkušenostech a důvěře – ten kovář musí věřit, že když si za tu zadní nohu přičupne, tak já ji udržím tak dlouho, než stačí zdrhnout a já musím věřit, že on mě potom z pod té kobyly vytáhne, aby po mě zbytečně nešlapala) mít nemohou. A já to tak nějak i cítím dopředu, takže řeknu zdrhej, on zahodí cajk a uhejbá.Kovář uhnul, mě při tom zadržení kopnutí prdlo v zadku a bylo vymalováno.Je to překvapivé, protože normálně se pohne ileosakrální spojení a já mám hexenschuss…
  Holt – změna je život.Bylo by to k posrání, kdybych na tom záchodě nemusel sedět… 😀 😀

 40. Šumaváku, tak zpráva o Zuzaně je bezpochyby nejdůležitější a nejlepší zpráva dne.

 41. 47

  Šumaváku ,

  když to tak vezmeš a popřemýšlíš, tak v zásadě při tom posrání sedět nemusíš 😉
  Koukal jsem,a žádnej zákon to nepřikazuje ! 😀 😉

 42. ¨2 Dušan ad 41 – já jen doufám, že se nechystá v nejbližší době zajet do Dallasu nebo jít do divadla…

 43. Ad 27 – já jsem myslela normálního blázna, Šumaváku. 😀 Psychiatrickýho pacienta.

  Pan doktor není normální blázen, ale sebestřednej blb, To je taková specifická diagnóza a takovýmu už žádná psychiatrie nepomůže. Ani když ji sám vystudoval.

 44. PS.
  A to já ještě hřeším na na tzv. horsemanship (i když nevím co to je) a mimosmyslovou komunikaci ( to se mi těm lidem ještě stále nepodařilo vysvětlit, že je to oxymoron!).
  A ta mrcha se MĚ, když už se vyškubne, neodváží (snad!) kopnout, protože tuší, že bych kováři sebral nůž a na místě ji podříznul…

 45. Šumaváku, tebe bere hexenšus jenom při určitého pohybech? To se máš. Já, když ráno vstanu z postele a nebolí mě v kříži, tak si zkoumám tep, jestli nejsem mrtvej. A protože mám tep jak sysel v lednu, jsou to iinuty, kdy váhám, jestli sebou mám fláknout na zem a nechat se zaklapnout do penálu, nebo se obléci a jít do práce

 46. 53

  Ptakopysku,

  i slzičku jsem nad tebou uronil. 😉

 47. 27, 51 — No, on pan doktor Honzák myslím dokázal psát i o zajímavých věcech a docela poutavě, jen si při tom (resp. předtím) nesměl vzpomenout na Klause ani na Zemana. Toto se mu však bohužel poslední dobou nepoštěstilo snad nikdy.

  Jinak ale, jak mi večer přišlo e-mailem, ti klausobijní spiklenci byli jiní, a sice Jan Martin Stránský, Slavomil Hubálek (mezitím po smrti), Jan Hnízdil a Václav Mikota. Radima Honzáka se prý jen snažili zlanařit.

  Celkem jasný případ vlastizrady. Kdybychom (čistě teoreticky) měli nestrannou a efektivně fungující justici, ti žijící dnes sedí na Borech a vyhlížejí nejbližší amnestii…

 48. Halle,
  moje paní, když mě někdy vidí, tak se taky rozpláče. Asi štěstím…

 49. Ptakopysku :-),

  to ale předtím tak půl hodiny mluvíš, viď 😉

 50. Ale beze srandy, kudy chodím, tudy žasnu, že Šumavák ještě drží pohromadě. Mít jeho konstituci Majkl Klaxon, moonwalkoval by mezi námi dodnes a neležel by v urně rozpadlej jak figurka z Lega.

 51. No jo, on by se asi přece jen Honzák profesně dost znemožnil…. Rozhodnout, že je někdo nepříčetný podle projevů v televizi je pro psychiatra dost o hubu a odvoláva ho na základě toho z funkce, to by byla profesní sebevražda. I když jde o nenáviděného Klause.
  Nejspíš je už v penzi, profesní ostuda mu nehrozí, tak dává průchod temným pudům a vynahrazuje si to na Zemanovi.

  Všichni stárnou. měla jsem puštěný radio, bežel tam hudební pořad s Jiřím Černým as synek najednou povídá, „mami, on nějak havlovatí, ne?“ taky jsem si toho všimla. Kdysi mluvil hlavně o muzice. Ale v poslední době na mně dělá dojem, že ty řeči o muzice jsouu jen záminkou, aby mohl v každém pořadu zmínit disent a zejména Havla. Ten fakt musí být v každém pořadu. Dnes četl jako úvod nějakej dopis, kterým Havel jako prezident zval Beatles, bay přiojeli. BYlo to delší, než celá písnička od beatles.

  Ta muzika, co pouští není špatná, ale pomalu začínají převažovat ty kecy a jsou čím dál tím horší.

 52. Havel jako prezident zval Beatles? 😀 😀 😀
  Džona Citróna místo dopisu citýroval s hromničkou, ne?

 53. Šumaváku,
  dík za zprávy.
  Tomu horsemanshipu se říká telepatie, ne ? Prostě ty svoje potvory kopytnatý máš přečtený a vidíš do nich. Co by jiní za to dali 🙂
  A držím palce, ať se ti to zahojí ASAP.

 54. O takových detailech řeč nebyla. Jen že můžou přijet soukromě a sejít se tu a tak. Tu hromničku by třeba zařídila dášeňka. Ona, myslím, byla trochu přes to okultno. nebo možná její ségra.

 55. Ptakopysku ad 53…
  Byl jsem minulý týden na pravidelné čtvrtletní kontrole u srdcaře. Měl tam novou sestru.
  Ta mi před EKG měřila tlak. Na poprvé se jí to nepovedlo 😉 a na podruhé mi naměřila 120/80, (což jsem měl naposledy tak někdy, když jsem závodně jezdil) a když jsem se jí zeptal jestli nejsem nemocnej, tak se cítila dotčená. 😀
  A ještě chtěla, abych si sedal pomalu, aby se mi neudělalo špatně.A nebyla schopná pochopit, že se z toho lůžka bez hmitu nohama prostě nezvednu…
  To už bylo skoro jako když po pádu z koně jdu na rentgen a ta doktorka, mladá a nezkušená, mě nabádá, že si mám lehnout rovně a nehýbat se, a nechce pochopit, že to kdyby se mi povedlo, tak budu ležet doma a ne na chirurgii… 😀

  Jestli my, kurva!, nějak nestárneme, nebo co…

 56. No vida, tenhle týden se mi dospěláci touláme po doktorech.Ke kardiologovi jdu poprvé v životě příští středu. Nějak se mému ranhojiči nezdá, že mám místo tlaku ruletu a místo tepu štafetu 4×200. Asi nám , kurva, ta těla stárnou ruchleji než zbytek člověka…

 57. 43 Modrej, co se týče zdrojů, jistěže si utahuju. Nedalo mi to hledat paralely mezi oběma protichůdnými směry.

  V tom ostatním to asi myslíme stejně, jen z jiného pohledu. Nepřirovnávám člověka k mravenci. Jen říkám, že pro mraveniště jako živou strukturu skládající se z mnoha prvků, platí některé základní zákonitosti jako pro lidské společenství. Jde o to, že čím větší počet více systémově provázaných prvků, tím méně se uplatňují individualita prvků.

  K tomu poznámka. Člověk není jediným „myslícím“ tvorem. Ostatně není to tak dávno, kdy některé exempláře Homo Sapiens Europeanus považovaly „primitivní“ Homo Sapiens sapiens, například australské donorodce, za zvířata. A tak s nimi i zacházeli. Aboriginec se pro ně nelišil od opice. Nyní se mění i pohled na lidoopy, většinou stále považované za „zvířata“. Ve druhé polovině devatenáctého století byli téměř vyhubeni orangutani. Tak jako jiní tvorové. Byli zabíjeni pro zábavu, ze sportu, pro trofeje, i z „vědeckého“ zájmu. I náš přírodovědec a cestovatel Emil Stanko Vráz jich zastřelil desítky…

  Napadla mě kacířká myšlenka. Jestliže „Ale s tím se musíme vyrovnat tak, že budeme uvažovat průměrný mezní náklad na práci a kapitál.Musíte se dívat na hospodářství jako celek“
  Co třeba…Ale s tím se musíme vyrovnat tak, že budeme uvažovat průměrnou humanaction. Musíte se dívat na humanaction jako celek…
  Jestli když je chybné první, není-li chyba i ve druhém. Že někteří neberou v úvahu individuální, jedinečnou humanaction, ale zprůměrovávají. Pak se diví, že něco někde v něčem nefunguje podle jejich představ.

  S tím mravencem a člověkem se to má tak, že co platí pro mravence, platí i pro člověka. Ale ne všechno co platí pro člověka, platí pro mravence. Všechno co platí pro nižší organismus platí i pro vyšší, ale ne všechno co platí pro vyšší organismus, platí pro nižší.

  Jistěže ekonomie se v tom smyslu zabývá výlučně lidským jednáním, lidským světem. Nejsem tak zabedněný abych tvrdil opak.

  Poznámka. Konec osmnáctého století a devatenácté století bylo období společné pro vznik různých a protichůdných společenských konceptů a učení, přetrvávajících do dnes. Jejich stoupenci uctívají své „svaté“ a haní „svaté“ těch druhých jako kacíře. Vedou zákopovou válku z tehdy vykopaných zákopů. Mají své „svaté“ knihy a své autority které citují s posvátnou úctou. V tom mají mnoho společného se stoupenci náboženství a ne překvapivě s právníky. Ovšem ti jsou na tom ještě hůř…

  Jak by glosovali Smith, Bastiat, Mises, ale třeba i proklínaný Marx nynější svět? Jak by rozvinuli své teze? Jak by trefně kriticky glosovali? Možná i od jednoho stolu z jedné hospody.

  Ekonomie z mého pohledu je bezhodnotová. Nerozlišuje mezi dobrem a zlem. Jen vysvětluje, že jestliže tohle…pak tamto. Je vědou exaktní. Neutrální. Takový je Tvůj článek.

  Až tak je exaktní, že do ní nepatří „bylo by dobré aby…“ To už je účelová aplikace.
  Oni jmenovaní, jestliže by uvažovali přísně vědecky, museli by dojít ke stejným závěrům.

  Snažím se o komplexní pohled. Při tom ekonomii aplikovat jako nástroj v oblastech mimo obvykle s ní spojovanou „hospodářskou“ oblast. Funguje to. Akorát se nepříliš často setkávám s pochopením. Stejně při aplikaci jiných oborů. Tak radši ani nenaznačuju. Ekonomie todlenctoho či neurotodlencto. Za todlencto si dosaď předmět toho čím se zabývám.

 58. Koukám, že závěry prvního a čtvrtého odstavce jsou v protikladu. K přemýšlení….

 59. Schumi,

  obávám se,že ekonomie není exaktní věda jako třeba PeSova fyzika.
  Pokud PeS spáchá nějakej pokus, za určitých podmínek, měl by dopadnout vždy stejně.
  Aspoň si myslím.Možná mě PeS zdrbne, 😀
  U té ekonomie tomu tak není.
  Ekonomové jsou akorát schopni zpětně určit,proč to,co se stalo se stalo.
  Zasahují do ní lidé.kteří si občas myslí něco jiného, než si myslí ten či onen ekonom, a konají jinak, než by podle toho či onoho ekonoma měli konat.

 60. 68 – říkám to furt : ekonomie je light sociologie robotů, aplikovaná na lidi.
  A ti konají přesně podle pravidla, že si dělají co je právě napadne…..

 61. 41 – jestli se mu povede tohle, tak za mne splnil vice, nez bylo ocekavano a dalsi 4 roky muze uz jen rusit zakony :)…

 62. Ekonomie je stejně exaktní věda, jako dějeprava. 😀 😀 😀

 63. Když někdo píše o Honzákovi, tak by aspoň mohl znát jeho křestní jméno. Tadim to není (ad 55´. Celou obecnou školu seděl za mnou v lavici.

 64. 73 — Máte samozřejmě pravdu, quivisi. Sice mi to nikdo nebude věřit, ale před chvílí jsem se probudil s pocitem, že jsem mu tam křestní jméno dopsal mechanicky, jen dle zvuku, a že bych to měl spravit. (Tedy, samozřejmě neprobudil mne ten pocit, to zas ne.) Ale předběhl jste mne.

 65. (68) Záleží na „zkoumaném“ materiálu. U atomů či elektronů je možná chování vypočitatelnější než u lidí. O to je to u lidí napínavější.

 66. 66 — Hm, Schumachere, podstatný rozdíl mezi lidmi a libovolným jiným živočišným druhem, přesněji řečeno rozdíl v našem pohledu na něj, nikoliv nutně objektivně, je také v tom, že na druhé druhy se díváme zvenku, zatímco k lidem se můžeme a musíme skromně či znechuceně sami počítat. Kdoví, mravenci třeba také mají nějakou sebereflexi — tj. mechanismus, který takto funguje a je tedy sebereflexi strukturálně podoben –, možná i celou vědu o mravencích, totiž vědu svého druhu; o ní však příliš neuvažujeme a v našem studiu a popisu mravenčího chování nehraje žádnou roli.

  Předchozí okamžitě nabývá významu, pokud jde o ekonomii a její teorie. Tou a těmi se lidé zabývají nejen z čiré touhy po poznání, ale též z různých důvodů praktických, ba i egoistických. Výsledkem je, že ekonomické teorie buď neplatí, neboť jsou od počátku špatné, za vlasy přitažené, ideologií podmíněné, popřípadě chybné až hloupé, anebo neplatí proto, že platí, to jest proto, že se dle nich lidé chovají, ovšem ne úplně jako zvenčí popisovaní mravenci, nýbrž spíše se znalostí těch teorií a po úvaze, jak popsané užít ku svému prospěchu, a navíc s uvážením toho, že podobným způsobem se budou chovat i ostatní. Krom toho musíme předpokládat, že ti ostatní (koneckonců podobně jako my) ty platné ekonomické teorie znají nejen z knih či odborných článků, ale (hlavně) z reálného světa, odkud si je (většinou intuitivně) vyvodili.

  Články a ekonomové ostatně udělali totéž, také si ty platné ekonomické teorie odvodili odtud, z téhož reálného světa, jen na to aplikovali náležitou vědeckou metodiku a příslušné rituály. Mělo by tomu snad býti jinak?

 67. Dobré zas ráno… 2 ptakopysk ad 71 – já bych šel ještě dále – ekonomie je možná stejně exaktní vědou, jako je astrologie… Sestavuje horoskopy, z nichž je naprosto jasně dokázáno, proč se muselo stát to, co se stalo, leč pokud se týká predikce, je dosti vágní a dozvídáme se pravdy typu – nebude-li pršet, nezmoknem! Už se však nedozvíme, co se stane, když pršet bude!

 68. 2 quivis ad 74 – Co do jména… Co hovnem zvou, zváno jinak, smrdělo by stejně!

 69. PeSi,
  mýlíš se. Dozvíme se co se stane – následky budou nedosírné! 😀

 70. 68 halladine, ne, není to „politická ekonomie“.
  69 Šimone, chování většiny lidí není nahodilé. V nějaké míře je individuální, v nějaké je skupinové, příznačné pro kulturu. Jestliže ukážeš příklad člověka, který „jde proti proudu“, je výjimkou potvrzující pravidlo. Pak je třeba zkoumat příčinu, čím se odlišuje. Třeba je blázen. Třeba má jiný hodnotový žebříček. Třeba patří k jiné kultuře. Jetliže není blázen, jestliže se liší kuturou, pak je pro něj společné to v čem se neliší.

  Pro člověka naší doby a kultury platí totéž co pro Aborigince a člověka středověkého. Ale zpětně to neplatí. V 66 jsem si lámal hlavu nad takovým rozporem. Dovozuju, že je složka obecná a složka individuální. Ne jedna a jedna, ale škála od obecného po individuální.

  Tak jak Modrej zdůrazňuje, logicky, že humanaction je člověka, můžeme ji v jejím rámci rozlišovat pro různě „pokročilé“ lidské kultury a nakonec i jednotlivé lidí. Je to jako cibule. Slupka na slupce. Pro nejvyšší slupku platí vše co pro všechny pod ní plus něco navíc. Obecné vs. zvláštní. Svět středověku neznal centrální banku natož bitcoin. Ale fungovala v něm vzácnost statku. Pro něco je nutné aby alespoň byl smysl pro „dnes a zítra.“ Bez tohoto smyslu neplatí to co je na něj vázáno.

 71. 77 PeSi, totéž by laik mohl říci ¨například o kvantové fyzice 🙂

 72. Dobré ráno,

  Karle, ještě k tomu domečku, zda s elektrikou nebo bez – v době, kdy byl psoatrven váš dům, vznikaly první elektrárky, z toho jedna na Smíchově. Cílem vbyl prou hlavně pro průmysl. Šlo ale o elektrárny na stejnosměrný proud. Dá se vcelku očekávat, že když stavěl osvícený domácí činžák, nechal tam proud zavést. Aůe nebyla to ještě masově rozšířená záležitost.

  Když ale píše Zpátečník o domečcích z r. cca 1910, tam asi byla situace jiná, tam se těmi petrolejkami svítit asi mohlo.
  Když je teda řeč o domečcích, takže předpokládám, že šlo o jednoduché domky pro méně majetné vrstvy.

  Moje teta bydlela v činžáku ve Vršovicích, vedení v domě bylo původní. Mimo jiné to bylo vedení na 120 V, takže teta měla problém se zajištěním vhodných spotřebičů, později měla doma malý domácí transformátor.

  Radost je, když v takovém baráku něco děláte a klient si myslí, že nový prostory a spotřebiče prostě připojíte na stávající rozvody, zatímco elektrikář řve, že tohle si na triko nevezme. Zažila sjem několikrát. 🙂

 73. Schumi,
  … chování většiny lidí není nahodilé…
  Když budeš mít vedle sebe čtyři referenční zeměkoule, naprosto identické a právě nastartované v Slartibartfastově továrně na stavbu planet, tak se ti ekonomicky i společensky rozjedou během 24 hodin.

 74. „Když někdo píše o Honzákovi, tak by aspoň mohl znát jeho křestní jméno. “

  No, dobře, a mění ten fakt, že Zpátečník dotyčnýmu zvojtil jméno nebo to, že seděl za vámi v lavici něco na tom, že píše blbosti?

  Mimochodem, Vy jste to jméno nakonec zvojtil taky 🙂

 75. 74 — Vždyť já vím, že Radkin, quivisi, jen mi trvalo si uvědomit, že jsem tam napsal něco jiného. A ostatním je to asi jedno.

  Pozdravujte jej prosím ode mne, jestli jej uvidíte. Vždycky jsem ho rád četl, ovšem vždy jsem si z toho musel napřed nějak odečíst, co tam napsal o Klausovi a později o Zemanovi. Poslední dobou mi však po této operaci z jeho blogu obvykle nezbude (téměř) nic, což je myslím škoda, pro čtenáře i pro něj.

 76. “ Člověk není jediným “myslícím” tvorem.“

  no, já mám často pochybnosti o tom, zda člověk myslícím tvorem je…..

 77. 80
  Obávám se , že i ta ekonomie , které se neříká politická,ve skutečnosti politická je.
  Snad kromě praktických aplikací,jako je účetnictví. Firemní účetnictví by asi Hayek i Marx vedli stejně 🙂
  Každá ekonomická teorie je poplatná určité ideologii., i když to někdy není na prvý pohled patrné.

 78. Ekonomie je , Halladine i to, když přemýšlím nad tím, co ještě můžu do další vejplaty pořídit. Nebo kdyby se šéf konečně zamyslel, jetsli by nestálo za to pořídit do kuchyňky slušnej kávovar. Když jsem byla na mateřský a plánovali jsme návštěvy u kamaráda podle toho, že po vejplatě budeme mít na benzín a aspoň na flašku vína a balíček kafe. Když se klient rozhoduje, jetsli radši koupí nový auto nebo přistaví barák.

  Tohle všechno je ekonomika. Kde tam vidíš prostor pro politiku?

 79. 82 — Když ale píše Zpátečník o domečcích z r. cca 1910, tam asi byla situace jiná, tam se těmi petrolejkami svítit asi mohlo. Když je teda řeč o domečcích, takže předpokládám, že šlo o jednoduché domky pro méně majetné vrstvy. — Ta zdrobnělinka, maYdo, to ode mne byl jen takovej eufemismus. Psal jsem to myslím v kontextu „našetřit si na domeček“ (psaním toho softwaru), a měl jsem tím na mysli typově cosi jako domeček v Bubenči nepříliš daleko od kolejí (spíše než někde u Gotharda) nebo jižně od nádraží v Krči. (Je ovšem pravda, že roku 1910 v Krči elektřinu nejspíš neměli, v Bubenči nevím. Ale já o něm stejně psal v souvislostech dnešní doby, ovšem s tehdejším prostředím, bez nějž nemá moc smysl, a je možné, že i skrz to bukolické okolí, kdyby dosud existovalo, by tam dnes elektřinu někdo přivedl.)

  Jo, a ten domek, co jsem si šel nafotit (ve světle speciálně k tomu zvoleném), opravdu mezitím zbourali úplně, už asi před měsícem.

 80. maYdo,
  to, co popisuješ, nemusí být až tak dávná historie. V jednom nejmenovaném okresním městě měl revizní technik za úkol udělat revizi elektroinstalace na obecním krytém plaveckém bazénu. Přišel za vedením lehce pobledlý, s popsaným sešitem a ptal se, kdo jim doposud dělal revize a jestli byl při té revizi v budově vůbec fyzicky přítomen. Po naprosto suveréním souhlasném hlaholení starších města i délesloužících úředníků se nakonec dopracovali k tomu, že předchozí revizní technik budovu nikdy v životě zevnitř neviděl a auditorium si nebylo zcela jisto, jestli vůbec někdy navštívil ono okresní město. Bylť to pán nad hrobem, který zamlada pozoroval Prokopa Diviše, jak sestrojuje bleskosvod a mlnozpyt ho zaujal natolik, že se stal revizním technikem. A po jeho zesnutí v Pánu se začaly dít věci. Ale zpět k současnosti. Revizní technik ukázal několik hustě popsaných listů se slovy – tohle jsou závady, které se dají okecat s tím, že se do příští revize opraví. Pak ukázal dva hustě popsané listy o kterých prohlásil, že přes tohle vlak nejede a bez okamžité opravy rozvodů jim to razítko prostě nedá. Pak ukázal poslední stránku s několika málo řádky a překvapil zastupitele otázkou: „Kam je zakopáváte?“ protože nedokázal pochopit, že za těch třicet let elektřina nikoho nezabila. Hlavní jistič byl kupříkladu přístupný pouze z bazénu, takže když spadl, obsluha se svlékla do trenýrek, hupsla do vody, doplavala ke stěně s dvířky hlavního rozvaděče, otevřela je, stojíce ve vodě mokrou rukou sáhla dovnitř a hlavní jistič nahodila. Poté obsluha dvířka znovu zavřela a odplula vstříc dalším výzvám.

 81. No jo, Zpátečníku, pokud jde o stavby v Bubenči, tak k těm vbych dsi představila spíš “ našetřit si na vilu“ ale na vilu se obvykle nešetřila korunka ke korunce.

  Mimochodem, úžasná směska staveb od vil až po domečky je v Lysolajích. To je ohromně bizarní území, navíc to má zvláštní šmrnc, danný tím, že to je úzké a hluboké údolí mezi skalnatými svahy.

  Další bizarní území jsou Zdiměřice, ale to je jiná kategorie. Výstavba poslední divoké podnikatelské éry, vypada to jako hrůzný sen zfetovaného architekta. 😀

 82. 83 ptakopysku, asi tak jako svíčkové v různých hospodách.

 83. maYdo,
  vřele doporučuji bakalářské studium třeba na Vysoké škole ekonomie a managementu obor Podniková ekonomika. Tam ti podobný fiňáry, jaký popisuješ ve svém [88] vyženou z hlavy 😀 😀 😀

 84. Schumachere, jsem si zcela jist, že neplatí, čím více lidí, tím méně individuality, právě proto, že „účelové chování“.

  Samozřejmě, že centrální plánovač takhle neuvažuje, naopak uvažuje tak, jak popisuješ (tím, Ti nepodsunuju, že jsi centrální plánovač). Protože potřebuje „nějakou průměrnou human action“, jak píšeš dále. Celá makroekonomie není ničím jiným. Rakušané tenhle směšný způsob nazývali „scientismem“ – napodobováním metodologie přírodních věd a jejich aplikaci na lidi (zjednodušeně řečeno). Protože, jak ví každý správný vjedec, tak věda je měření (jak takový přístup komentoval jeden fyzik: „prozrazuje nedostatek představivosti, mentální tupost a umíněnost, o nichž by se dalo očekávat, že vyčerpaly své pragmatické oprávnění na nižší úrovni duševní činnosti“).

  Zpátečník se v 76 vyjádřil pěkně.

 85. 2 Schumi ad 81 – a do značné míry by měl pravdu… Akorát v tom mikrosvětě jsou ty zákony trochu jiné…

 86. maYdo, 🙂

  to, co popisuješ ,opravdu,ale opravdu není ekonomie.
  Ještě tak nejspíš se topodobá onomu účetnictví,které ,jak jsem napsal by von Hayek a Marx dělali shodně.
  Ovšem to , jak vyjít od výplaty k výplatě se na ekonomických VŠ nestuduje.

 87. 88 maYdo, to není ekonomie jako věda, ale ekonomické uvažování.

 88. [84] Nešlo by se shodnout na Ráďovi? Je to sice odporná zkomolenina, ale je jasné, že to není originál jméno. Vejde se do něj Radek, Radim i Radkin i Radoslav a Radomír a třeba i Ctirad.

 89. 94 Modrej, v tom se se sebou hádám.
  Centrální plánovač….ano, proto mu to také nevychází a proto sahá ke klacku. 76 se mi také líbí.
  K jednání lidí: V nějaké míře na základě individuálního racionálního zvažování, v nějaké míře „stádní“, napodobovací. Třebaže spouštěčem je individuální racionální uvažování. V důsledku příznivé nebo nepříznivé. Aby to bylo složitější, není to čistě jedno nebo druhé, ale namíchané. S posunem od obecnému k individuálnímu, je horší predikce.
  Ale to není ekonomie, nýbrž její aplikace. Ekonomie nevysvětluje, že „někomu ruplo v kouli a spustil stádní lavinu, která způsobila poptávku po nějakém statku, který z nějakého důvodu byl považován za žádoucí, a převisem poptávky nad nabídkou se stal vzácným, což ještě posílilo poptávku. Vysvětluje jen, co se stane, když se nějaký statek stane vzácným. Ovšem to neznamená, že stádní lavinu zájmu nespustilo něčí cílené ekonomickou úvahou podložené obchodní uvažování vedené obchodním záměrem učinit nějaký statek (zboží) vzácným. To jistě zkoumat lze.

  V 69 šimon třebaže míří na ekonomii, trefuje centrální plánovače. Ve skutečnosti socialisty.

  Problém centrálního plánování je v tom, že vždy končí plánováním člověka. Stanovením úrokové sazby to začíná, předěláváním člověka aby se vešel do plánu, to končí. Protože ta individuální humanaction jim to kazí.

  Skutečným předmětem snahy socialistů nejsou dílčí zásahy v oblasti finanční, obchodní, ale předělávání člověka. Protože mají problém s tím, že různí lidé potřebují a požadují různé boty, zaměřují se na to, aby lidi přizpůsobili do stejných bot. Končí to tím, že nejsou žádné boty. Posléze ani ti lidé. S lidmi a jejich humanaction je největší potíž.
  Proto „Nět čelověka, nět prabljema.“

  97 Honzo, hlavně ty kočky.

 90. „maYdo,
  vřele doporučuji bakalářské studium třeba na Vysoké škole ekonomie a managementu obor Podniková ekonomika. Tam ti podobný fiňáry, jaký popisuješ ve svém [88] vyženou z hlavy 😀 😀 :-D“

  Aha, tak už je mi jasný, proč se zekonomiky státu dělá taková věda…. Ono takový rozhodování, který jsem popsala, nemá s ekonomikou nic společného a její základ netvoří.
  Pak se ovšem nelze divit, že to vypadá, jak to vypadá 😀

 91. „88 maYdo, to není ekonomie jako věda, ale ekonomické uvažování.“

  OK, beru na vědomí, že ekonnomické uvažování nemá nic společnýho s ekonomií jako vědou. 😀 Jinak viz poslední věta z mého posledního příspěvku. 😀

 92. A do třetice „Ovšem to , jak vyjít od výplaty k výplatě se na ekonomických VŠ nestuduje.“

  No, je to vidět 😀 Možná by nebylo od věci to zavést.

 93. 104
  maYdo 🙂

  to by se měl člověk naučit mezi 15-18 lety bez jakéhokoli studování ekonomie 😉

 94. No jo, to by měl….
  Ale je evidentní, že ne každej absolvent ekonomie se to naučil.

 95. 105 halladine, ano, jenže někteří to pojímají jako program celoživotního vzdělávání. Pak, sponzorováni těmi, kteří ekonomii skutečně rozumějí a prakticky používají, se sjíždějí šnekat a vykecávat do Davosu.

 96. 101 doplnění : Vrcholem centrálního plánování je plánování člověka.

 97. No, ja bych k te stadnosti asi tolik… Napriklad reklama tento mechanismus vyuziva. Uspesna reklama ovlivnuje vnimani sebe sama jako uspesneho na zaklade toho, ze vlastnim onen reklamou vychvalovany artifact. A uspesnost je v reklame vykreslovana tak, jak si ji predstavuje vetsinova populace.

  Nicmene je zalezitosti jedince na tuto definici pristoupit…

 98. ad 80 – Schumi :
  “ Tak jak Modrej zdůrazňuje, logicky, že humanaction je člověka, můžeme ji v jejím rámci rozlišovat pro různě “pokročilé” lidské kultury a nakonec i jednotlivé lidí. Je to jako cibule. Slupka na slupce. Pro nejvyšší slupku platí vše co pro všechny pod ní plus něco navíc.“

  Dobrý příklad, blbé je, že ta nejvyšší slupka vždy uschne a odpadne. 🙁
  A nový výhonek roste z té nejspodnější…
  😉 😀 😀 😀

 99. Schumi,

  člověka plánuje úplně každý směr.
  Tak, aby se mu dalo snadněji vládnout.
  Komouši, stejně jako liberálové,anebo ti,co se liberály nazývají.
  I další věc mají společnou – vztek,když jim to nevychází.

 100. 111 Halladine, dá se souhlasit. Člověk je přirozeně společenský. Snaha o jeho individualizaci nad přirozenou míru aby vyhovoval „ideálu“…ano. Jenže já i snahu tím směrem považuju za „socialistickou“. Takoví se sice zaklínají liberálními ideály, ale ve skutečnosti by byli nadšenými socialisty. Nebo nadšeným upalovači kacířů. Jsou to lidé „nadšeného“ založení. Pak stačí aby utrpěli ideový úraz a už jedou.

 101. (111) Liberálové plánují člověka? Pozoruhodné.

 102. Snaha o individualizaci člověka nad přirozenou míru nekončívá dobře. Třeba takovej slavnej poustevník Samuel Görner evidentně ty neindividualizované kolem sebe dost sral. Napřed se narodil do rodiny optika. Pak se vyučil zahradníkem, následně si od lidí nechal vykopat poustevnu v pískovcovém sloupu u vsi Sloup v Čechách. Mmch. – je trochu fuška se se k poustevně vůbec vydrásat, ale smysl to mělo. Poustevník byl dostatečně daleko od spoluobčanů, aby je neopruzoval a současně dostatečně blízko, aby k němu prosebníci mohli dorazit i s kusem žvance, nebo bakšišem, bez toho, že zhebnou cestou, nebo si to rozmyslej. Odsud se po sedmnácti letech odstěhoval do poustevny přímo na skalním hradě, tam obejdoval sedm let a evidentně už ho měli všichni plný zuby, takže se zdekoval do Prahy a dal se k františkánům, odsud po čtrnácti letech vyrazil na čundr do Říma. Čtrnáct let… františkáni byli asi hodně asertivní klobouk dolů!. Z Říma to vzal rovnou čarou do Skalice u České Lípy a odsud ho vypakovali na Svatou Horu u Příbrami, kde konečně někomu prdly nervy a natvrdo ho sejmul.
  Vysochanej Görner teď trčí na ochozu skalního hradu Sloup a dívá se do kraje trubičkou…
  https://media.novinky.cz/330/223300-original1-5nifl.jpg

 103. Aerokarle,
  někteří liberálové určitě plánují. Ale jinak, než si představuje halladin. Napřed plánují, pak mají děsnejch keců, nakonec je z toho osm vteřin radosti a za třičtvrti roku je naplánovanej novej člověk na světě.

 104. 114

  😀 😀 😀

  Skoro mám strach po onom poustevníkovi pátrat z jiných zdrojů.
  Ürčitě by to nebylo podáno tak zábavně jako od ptakopyska – at už by pravda byla jakákoli 😀

 105. Jistěže plánují. Viz všeliké školení neziskovkami a podobně,
  Momentalně máme v přímém přenosu projevy vzteku,že se nedaří.
  A ti lumpové Putin,Trump a Zeman jim to kazí….

 106. Brian Krzanich. To je ženská nebo bratranec Carly Fioriny? 15 biliónů za košer startup. Bude rozvážet šoulet?

 107. Halle,
  😀 pátrat můžeš samozřejmě. Dopátráš se datumů, kdy, v kterém roce odkud a kam, ale hybatele, hnutí mysli, ta nenajdeš 😀
  Mmch. hrad Sloup je překrásná záležitost. Za velmi mírné vstupné se bez průvodce člověk může po hradu blomcat půl dne a pokud trefí všední den aby nebylo moc turistů a hlavně jaro, nebo podzim, má před sebou scenérie jak z japonské zahrady. Tedy mimo té dokurvené barokní stavby. Baroko na fraj place je fajn, mě se líbí, ale když se barokní stavitelé snažili nějak zušlechtit starší věc bez toho, aby ji úplně zbourali, tak je výsledek vždycky tak tristní, že by člověk zaplakal.

 108. Maydo!
  Tisíceré prosba za oddpuštění!

  „No, dobře, a mění ten fakt, že Zpátečník dotyčnýmu zvojtil jméno nebo to, že seděl za vámi v lavici něco na tom, že píše blbosti?
  Mimochodem, Vy jste to jméno nakonec zvojtil taky.“

  Za to zvojtění jsem se obratem (viz 74) omluvil, takže speciálně pro vás, se ještě ještě jednou omlouvám za překlep a přehlédnutou omluvu.
  Jinak jsem chtěl naznačit, že dobře znám jeho křestní jméne, abych předešel případné polemice (zde časté). 🙂

 109. Schumachere, já vím, že se hádáš 🙂 Ale větší počet účastníků (jedinců) je větší počet individualit. Ti budou nadále projevovat svoji individualitu a nikoli naopak. Koukneš-li se kolem sebe, tak zvyšující se počet transakcí vede k mnohem většímu „šití na míru“ (občas stratégové používají příšerný termín „kastumizace“ nebo ještě horší „tajlorizace“).

  Ale, kdybych zanedbal předchozí, tak „Jde o to, že čím větší počet více systémově provázaných prvků, tím méně se uplatňují individualita prvků.“ mně prostě z ničeho nevyhnutelně neplyne: nevidím ani souvislost, ani souvztažnost.

  Centrální plánovač by rád, aby Tvoje tvrzení platilo – neustálý nárůst příkazů, nařízení, zákazů (zákonů nebo jejich derivátů) je důkazem, že neplatí. Individuality si jedou svoje „nekonečný boogie“. A dokud nebude realizován Bokanovského proces, tak stále pojedou.

  K ekonomii už jsem v minulosti všechno sdělil v dlouhých a pečlivých debatách s jurou-p, Lokim_F, Tomášem Haasem, Foundrym a Dušanem (možná jsem na někoho zapomněl), naposledy před několika lety se Zpátečníkem. Nemám nic nového, co bych dodal a žádnou potřebu ji hájit.

 110. „Jinak jsem chtěl naznačit, že dobře znám jeho křestní jméne, abych předešel případné polemice (zde časté). “

  Abyste předešel jaké polemice? Ono se nesmí s Honzákem polemizovat, protože Vy dobře znáte jeho křestní jméno? 😀
  Ale myslím, že můžete být v klidu, pokud bude psát podobný texty jako ten, kvůli kterému debata vznikla, tak s tím nikdo polemizovat nebude, to stojí leda za poklepání na čelo.

 111. Jéžiš, to je vedení! Ne s Honzákem, ale se mnou, jaké je vůbec jeho jméno, proč to opravuju, jestli je to text pro poklepání na čelo a tak vůbec. 😉

 112. Ach tak, no, když to jméno na tom považujete za nejdůležitější……

 113. (117) Pak je vaše představa o liberálovi velice … alternativní. Není jím každý, kdo se tak označuje.
  (124) Není-li polemika, nutno ji vytvořit. 😛

 114. 125

  Stejně jako vaše představy o tom, kdo je socialista. 🙂

 115. Ach běda… Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa! Kdybych si byl po sobě 55 přečetl, nebo se vzbudil o 5 minut dříve, mohli jsme si tohle všechno ušetřit a věnovat se místo toho podstatným věcem.

  I když tedy… Pokud se na to člověk zkusí podívat střízlivě, není odtud k podstatným věcem nekonečně daleko?

  Avšak na druhou stranu zase… Není vlastně podstatná věc třeba zrovna ta, kterou zmiňuji hned v tom odstavci za překlepem? A není zvláštní a možná vlastně poměrně signifikantní, že o takových věcech se ani zpětně žádná debata nevede? Není přitom takováto tichá dohoda, připustíme-li si její existenci, v přímém rozporu s názory a postoji, jež si (aspoň někteří) stále snažíme udržet?

 116. 121 Modrej, ano, mám to náročné 😀

  Individualita a systém… Že by jedno to šlo proti druhému? S narůstajícím počtem provázaných jedinečných prvků se tyto v systému odrážejí méně, jenže rostoucí systém ztrácí schopnost mít nad nimi kontrolu. Až se rozpadá. Klíčová je ta jedinečnost.

  Mravenec je jako mravenec. Několik kast a šlus. Kolečka v soukolí. Přesně naprogramované role. Kdežto člověk při základu společném všem lidem je každý jiný. To je překážkou vytvoření unifikovaného systému. Unifikovaný systém vyžaduje unifikovaného člověka. Odlidštěného. Takové snahy jsou a budou.

  Individuality si jedou, ale škoda jejich transakčních nákladů.

 117. No, zpátečníku, my tady můžeme o vlastizradě debatit do aleluja, ale nevím, jetsli je poptávka po takovej debatě v poltiických kruzích.

  JInak já bych to jako vlastizradu nehodnotila. Dotyční by si pak mohli připadat jako mučedníci a dožadovali by se svatozáře. Zejména v dnešních poměrech, kdy je kopání do prezidenta in a může se to.

  Spíš by si zasloužili všeobecný posměch, protože se zachovali jak pitomci a blázni. Teda, ono se jim toho posměchu dostalo, ale nedolehlo to k jejich uším.
  Konec konců tehdyvrcholila móda kopat do Klause a tak leckdo směšnost jejich počínání přehlídl nebo přešel.

 118. Schumi,

  jeden můj známej měl průpovídku.
  “ Lidi jsou hovada,a někteří jsou ještě horší!“ 🙂
  Ale jo,i my jsme kolečka,i ti, co si o sobě myslí,že nejsou !

 119. Kritika nebo i pomlouvání kohokoli vlastizrada není.
  Ani Klause,Zemana či Havla.

 120. To je skoda, ze se nepovedlo prijmout Turecko do EU…

 121. TAk ono , Halaldine, nešlo ani tak o to, že někoho pomlouvali, ale že pánové zkoušeli Klause prohlásit za duševně chorého a nezpůsobilého vykonávat funkci.

  Což by svědčilo spíš o tom, že duševně choří jsou sami, protože prohlásit někoho za duševně chorého není zrovna jednoduchý a hlavu státu už vůbec ne a Klaus by se určitě jen tak prohlásit za blázna bez odporu nenechal.

  Já bych to neměřila vůbec nějakými politickými měřítky, u lékaře a psychologa je to především obrovský profesní selhání, s něčím takovým vůbec lézt na veřejnost.

 122. Tak já Vám řeknu, co je human action – lopata, lopata. Od rána napadlo asi 60 cm sněhu a chumelí, že není vidět přes ulici. Stella naděluje jak Mikuláš. Snad to má přestat v 7 večer. Tak to odhaduji tak na 90 cm sněhu. Už ho nemám kam odhazovat. Místo chodníku metr hluboký sněhový zákop. To je zase veselo na Starém bělidle.

 123. maYdo, 🙂

  každej jsme nějak švihnutí, nevím,proč by ausgerechnet Klaus měl být výjimka 🙂

 124. Pane Neumanne,
  pokud máte plnej mrazák, špajz, bar a nádrž s naftou, tak kašlat na sníh. 😉

 125. Dušane, jen opatrně s tou lopatou. Zdraví je přednější, než proházená cesta 🙂

 126. Zásoben jsem, zázvorový čaj oživuji meruňkovicí, ale jen symbolicky, aby se to neporalo s chemikaliemi v pilulkách. Maydo, a mám dobré sousedy, kteří mi pomáhají.

 127. Socialismus vyžaduje člověka nového, socialistického…

  Než se před více než dvaceti lety svobodomyslní rozkoukali, onen nový socialistický člověk už měl zprivatizováno.

 128. Dušane,

  maYda mne se starostlivosté předběhla, ale skoro mi přijde, jestli by místo lopaty nebyl lepší plamenomet ? Že bys to místo odhazování jen zahřál…

 129. Matzurko, připomínám skupenské teplo tání a měrnou hmotnost čerstvě napadaného sněhu. Ta lopata je opravdu nejlepší.

  Pro rýpaly připománím, že soustava SI byla za mého středoškolského učení novinkou a musel jsem přecházet od zcela původního CGS přes MKS na SI. Pak jsem naštěstí skončil svoji vědeckou dráhu, ale poznamenán jsem dodnes. Stejně jako OXYD má tvrdé ypsilon a president nebo diskuse jsou se S.

 130. 140

  Roztopená voda musí mít kam odtéct..
  Nejspíš by se vyrobila ledová plocha na silnici

 131. Martine, z diskuze se mi dělají žaludeční vředy. Dnes už asi nikdo neví, co byl erg. A jdu zase hrábnout. Trochu to polevilo, Za minulou hodinu napadlo sotva 5 cm…Rosničkáři vyhrpžují druhou vlnou, ate třeba se nedostaví..

 132. Matzurko, já nevím, s tím plamenometem…. Aby z tho nebyla potopa.
  to před pár léty napadl v Praze sníh, docelas dost ho napadlo a v domě, kde bydlí máti, přikázali uklidit si ho z balkonů. No jo, to se lehko řekně, ale kam s tím sněhem z 5.patra?

  máti tvrdila, že to nic není, stačí, když to odhrneme a shodíme na chodník. Očividně jí nedocvaklo, že by to spadlo zrovna na auta, co dole parkují, případně by z toho mohlo být nějaký to ublížení na zdraví, pokud by zrovna dole někdo šel. Nosit nebo vozit výtahem v kýblu jsme rovněž zavrhli, protože dole nebylo stejně ten sníh kam dávat a navíc by se celá akce věmi protáhla. Nakonec jsme ho nanosili na hromadu do sprchového koutu a nechali ho odtávat. Docela se to osvědčilo, akorát to tání trvalo asi dva dny a v koupelně citelně poklesla teplota.

  ale docela mně velikost tej hromady překvapila, tem balkon rozhodně tak velikej nevypadal. Ale ta hromada měla naspoň kubík.

 133. Tak toto mne z macka pobavilo:

  Firma Wrigley Confection dostala za minulý rok investiční pobídku 252 690 424 Kč a vytvořila 28 nových pracovních míst.

  Dokonala ukazka geniality socialisticke myslenky investicnich pobidek.

 134. Petře, víte jaká je pakárna s investičními pobídkami? Určitě si to management zaslouží.

 135. Dovolil bych si parafrazovat: „To se nam to podnika, kdyz nas konkurence dotuje“

 136. No, já asi nejeem schopna posoudit zábavnost celé věci, protože mi došlo, že mám jen velmi mlhavé ponětí o tom, co to je „investiční pobídka“, jak to vypadá, nebo jak to funguje.

  A taky by mně zajímalo, co produkuje firma „Wrigley Confection“ ( i když bych dle názvu soudila, že to je něco přes oděvy) a jaká byla ta místa, která vytvořila? Zaměstnajuí navíc 28 švadlenek, 28 manažerů nebo 28 odborníků na genderproblematiku?

  takže nevím Vychází mi, že na jedno místo padlo 9 milionů. Je to málo nebo moc? Kolik stojí vytvoření pracovního místa?

 137. Maydo, 9 milionu je obrat firmy o 6-7 lidech…

 138. Maximalni dotace na vytvoreni pracovniho mista pro ceskou firmu je zhruba 192 tisic korun…

 139. Sorry, 195. navic musite splnit asi milion podminek, pocinaje tim, ze ti lide jsou jinak vicemene nezamestnatelni.

 140. 144 – doufej. Angela posunula návštěvu v Bílém domě na pátek. Možná má lepší meteorology. Jen malou chvilku jsem zaváhal, jestli ti dělá žaludeční vředy dnešní diskuse nebo spatření zápisu „diskuze“, ale rychle jsem to chápl. V takové souvislosti mi vždycky vytane na paměti poznámka Jana Wericha (nebo Voskovce?) k slovu „jazz“, že nový tvar „džez“ mu připomíná „dřez“.

  Tvé fyzické situaci bych jen ocitoval klasika: „Táhni a srůstej!“

 141. No, já tomu nerozumím…

  dotace je pobídka?

  řekněme, že mám firmu. Mám moc práce a málo lidí. Rozšířím výrobu ( nebo služby ) a naberu lidi, abych to zvládla. Lidi potřebujou každej stůl židli a počítač. Ty musím nakoupit. Buď mám prachy a tak to nakoupím. Z nějakej rezerv nebo fondu na rozšiřování firmy nebo co já vím, jak se tyhle šuplíyky jmenujou. Pokud nemám prachy, například na vybavení pro ty lidi – třeba stůl, židli, počítač, tak si tužtičku, papírek a spočítám, jakej si můžu dovolit úvěr. Když to dobře spočítám , ůvěr dostanu a splatím. Když to spočítám blbě nebo se nečekaně zmení situace na trhu, tak mám smůlu a musím z toho nějak vybruslit. Kde, proč a k čemu dotaci nebo pobídku? Zvýšené náklad yse zaplatí zvášeným výdělkem za víc práce.

  Naopak : mám práce akorát, lidí taky, ale můžu dostat dotaci na vytvoření nových míst. Nebo investiční pobídku. Dostanu dotaci. Vytvořím pracovní místa. Nakoupím za ty peníze stoly, židle a počítače, posadím k nim lidi. No jo, ale co budou dělat, když práce je furt stejně, akorát lidí víc? Z čeho jim dám vejplatu?

 142. zločinče, 151 – používáš průměrný odhad, někdy to může být i s méně lidmi vyšší kvality. Ale to jen jako doplnění, nikoliv námitka.

  Sám jsem absolvoval anabázi k vytvoření prcovního místa za 15.000,- jednorázového příspěvku, podmíněného takovým dokladováním, že až.. Ale to bylo cca 1994.

 143. Maydo, moc to komplikujete, Z pohledu danoveho poplatnika jsme zaplaztili ctvrt giga za to, ze vznikla firma, ktera zamestna 28 lidi. Kdybychom tyto dane nechali jejich puvodnim vlastnikum, je prakticky jiste, ze by vytvorili pracovnich mist vice.

 144. Anebo preformuluji – za tyto penize bych byl schopen uzivit 28 lidi po dobu 7 let bez toho, aby cokoliv vydelali svoji praci – a jeste bych mel zisk. Jedinz problem – nejsem kamarad ministra ci koho…

 145. ján to nechci komplikovat. Ale firma je snad od toho, aby nabízela produkty po kterých je poptávka.

  Mně tam prostě chybí, co ta nová firma o 28 lidech bude dělat, co bude vyrábět a prodávat. To je sice hezký, že 28 nových míst, ale firma se úpřece nezakládá nebo nerozšiřuje proto, aby vznikly nějaký místa. TAk čeho bude na trhu víc? Kalhot, briket, finančních produktů?

  Kliebnti si taky od nás nenechávají navrhnout baráky proto, abychom měli co dělat a nezlobili, ale protože potřebují k nějakému účelu stavbu a musí na to mít plány a povolení.

 146. Mazdo, v tomto púripade neresim vznik firmy, ale vyber dani a nasledne nakladani s nimi…

 147. 160
  Původním vlastníkům zahraničního původu zůstává ročně 300 mld které vyvezou v dividendách. Kdyby chtěli vytvářet pracovní místa,mají z čeho
  Kdyby se jím snížily daně, tak vyvezou ještě víc 🙂

 148. Proto jim musime pridat i z dani mistnich firem… 🙂

 149. Ty firmy s pobídkama jsou většinou nové, ty ještě nic nevyvezly.
  I naše firmy mohou dostat pobídky

 150. maYdo, opravdu tomu nerozumíš. Ale to je dobře. Protože jsi normální.

  V praxi je vypsán dotační program. Ty zažádáš a splníš papírovou práci. Dostaneš dotaci a z ní si pořídíš, co potřebuješ – což zahrnuje i pozornosti zařizovatelům dotace. Pak přijmeš lidi, pošleš pracovní smlouvy, pak lidi zrušíš ve zkušební době atd.

 151. vidím, že Halladin to už všem z vlastní zkušenosti vysvětlil.

  Kdo má JOJ Cinema, tak sleduji dvě hodiny Valících se kamenů. Docela sranda, když Mick říká (na historickém záznamu ze začátku šedesátých let, že je překvapen tím, že už prodávají desky celé dva roky. Prorokuje, že když budou mít kliku, tak vydrží ještě aspoň jeden rok.

 152. A když na někoho s pozorností zapomeneš, máš na krku dotační podvod a poškozování zájmů EU.

 153. Doplňuji pro ty, kteří JOJ Cinema nemají. Je to dokument Martina Scorsese(ho) kolem koncertu Rolling Stones v roce 2008 v New Yorku.

 154. Halle: co to znamená „firmy většinou nové“? Obrátím otázku: Je některá stará, velká firma, která by nepobírala dotační pobídky podobného druhu? Halle, až pojedete v náš kraj, nabídka k návštěvě platí i pro vás. Uvedu vás jako firemního zubaře, který se jde podívat řediteli na zoubek. Vemte si bílý plášť a černé gumové rukavice 🙂 Můžete se též zeptat na místní pobočce HK na příklady dobré dotační praxe.

 155. nickname,

  jistě mohou dostat pobídku již zavedené firmy, na rozšíření výroby¨.
  Ale ty automobilky v Kolíně a sev Moravě jsou fungl nové,

 156. Martine, připadá mi to jako poněkud nesmyslná činnost….. Něco jako na stavbě vozit jeden den kolečkem písek z jednoho kouta do druhého a druhej den z druhého koutu do prvního.

 157. MYslela jsem to papírování, přijímání a propouštění. A rozdávání darů. Ne ty Rolling Stones.

 158. (134) Dušane jo, napadlo mně, že by to mohlo spadnout i u Tebe, vida zprávy o počasí. Tady se pomalu otepluje a já makám, abych v sezoně jezdil.
  (141) Martine, tak to jsem asi ještě starší. Pro mne je oxyd stále kysličník. 😛
  (150) 28 Ukrajinek, možná Mongolky. 😛

 159. maYdo, rozumím tvému sdělení. Ale za to papírování je na konci ta dotace. Aneb, abych citoval našeho Googlového přítele: To by přece využil každý, když se to nabízí!

 160. já ne, mně se to jeví jako když profesor Zelí nechtěl slevu zadarmo….

 161. 178 – AeroKarle, nevím to jistě, ale jestli jsi starší, tak o pár měsíců. Pokud ovšem chceš přesné vyjadřování, pak věz, že jsem se učil Votočkovo názvosloví. Česky to byly a vždy budou kysličníky. Jen jsem chtěl vypíchnout dvojici – oxyd a oxid.

  K pojednání o chemickém názvosloví se necítím, protože jsem mnoho zapomněl. Ale za mě (a tedy i za nás obou) se například používaly „vulgární“ názvy jako potaš, hypermangan nebo v organice perchlór.

 162. Wrigley Confection

  Výroba kakaa, čokolády a cukrovinek
  Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
  Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých
  Maloobchod v nespecializovaných prodejnách

  Počet zaměstnanců: 250 – 499 zaměstnanců

  Konkurence pro Babiše 🙂

 163. 181 – maYdo, vezmi si kousek papíru a napiš si nalevo dotaci a napravo náklady včetně vlastní námahy. Ale piš to z pohledu žadatele a příjemce.

 164. (182) R.v. 1955, dosud před renovací, z toho ročníku zaručeně nejstarší. Mně na celé věci baví, že z kysličníků jsou oxydy či oxidy, a kyslík zůstal, což se mi jeví poněkud nelogické. Těm názvům se tehdy myslím říkalo „technické“. No, je to už dlouho, naposledy na gymplu.

 165. (186) Bití černochů je velmi rozšířená kratochvíle. 😛

 166. Jinak koukam, ze Babis se v tom danovem pod… optimalizaci zacina trochu zapletat. Nic, co by vadilo jeho volicum a nezaplaclo par desitek mega, ale znalci se bavi…

  Jeste bych ocitoval neco ze zakona ohledne souladu skutecneho stavu se stavem formalne pravnim, ale to uz je vyslovene pro fajnsmekry.

 167. Ne, AK, to neni biti cernochu,. TO je o tom, ze nam rika, jak nejaky lump nejakym lidem, kteri jsou mi ukradeni, krade svobody a pritom nam krade svobody nase.

  Mimochodem, dnes EUparlament schvalil novou smernici o zbranich.

 168. 188 – nemusíš chtít, ale když o těch dotacích diskutuješ, tak si to skutečně nejdřív napiš a pak neplácej jako v 181. Ale třeba jsem blbej já:

 169. zločinče, dospěli jsme tak daleko, že jsem potěšen správou, že z 500 poslanců Europarlamentu hlasovali proti přijetí té směrnice kolem 200 lidí. To je, kurva, 40%. Lehký přísvit, ale viditelný.

 170. Takze ano, vlastne to JE o biti cernochu, ale jaksi v opacnem gardu 🙂

 171. AK: nic k smíchu.
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Hav%C3%A1rie_Tu-154_rusk%C3%A9ho_ministerstva_obrany_2016#Letadlo
  Ani zmíněná verze není proti chybě pilota – zapomněl zavřít vztlakové klapky.
  Nic proti pilotovi, prase aby se v tom vyznalo.
  Viz: http://www.airliners.net/photo/Aeroflot/Tupolev-Tu-154B/1084230/L
  http://www.airliners.net/forum/viewtopic.php?t=750417
  The red handles are the parking breaks, the big huge lever is the spoilers and the flaps and gear are located on the overhead panel.

 172. Martine, ja si kladu spise jinou otazku – cim to, ze EK dospela k zaveru, ze musi takto narychlo (coz je videt z tlaku na pilu a nezvladnutem odporu) odzbrojit plebs?

 173. Petře: potřeba usilovně konat dobro. Zbraněmi se páchají trestné činy. Zakážeme zbraně. Logické, ne?

 174. Zdravím všechny bdící – dokončil jsem zápis z dnešního jednání představenstva světově špičkové firmy, rozepsal úkoly a podtrhl zadané termíny. Venku jsou už minus tři. Mick Jagger jede a já se loučím.

 175. Předevčírem bylo nutné dotovat krachující firmu, aby aktiva nebyla sešrotována a zaměstnanci zůstali v zaměstnání a mohli platit daně.
  Dnes je třeba pobízet nové firmy, aby vytvářela aktiva a zaměstnanci našli zaměstnání a mohli platit daně.
  Chi chi chi, pravil by šakal. To je fakt nářez podle úplně všech pravidel.

 176. tak ještě k 197 – čím to? Mají v gatích nasráno. Křesťan, jako je nickname, to bere z té lepší stránky, já jsem cynik a vím, že se klepou.

  Na druhé straně, i řádný občan může využít služeb organizovaného zločinu a ozbrojit se proti znění směrnice EU. V Česku je 800 tisíc legálně držených zbraní a s tím žádná směrnice nic neudělá. O těch nelegálně držených tady nebudu psát, nejsem Halladin.

  A teď už definitivně dobrou noc všem.

 177. (192) Petře, své máslo na hlavě mají obě strany, byť ne totožné. A obě jeví značnou péči o máslo té druhé strany. Pořád z toho nemám dojem, že je to buď/nebo. Že jedna ta strana je dobrá a druhá špatná, ač to o sobě vehementně tvrdí.
  (196) Ovšem, pokud by nezatáhl klapky, neměl by ztrácet vztlak, jsou to právě klapky ke zvýšení vztlaku. Musel bych to prodrbat s kamarádem pilotem, ale toho už jsem dlouho neviděl. Zdá se ale, že příčina byla velmi technická či lidská, na rozdíl od tehdy bujících spikleneckých teorií.
  (197) Viděl bych to na starého dobrého Hanlona. Ono z nich těch 3,14čovin padá mnoho. A nemýlím-li se, navrhl to eurokomisař pro bezpečnost Julian King z Británie. Tam mají ještě přísnější zákon, takže by mohl být inspirací.
  (199) Jste nějaká pobočka oteplující se Arktidy. Tady 7,7.

 178. 193 – Martine, ale já sem chodím hlavně plácat. 🙂
  Ty dotace a investiční pobídky mi prostě připadají poněkud na hlavu. Ale jinak nemusím rozumět všemu a zrovna ty dotační šaškoviny patří mezi věci, kterým snad radši ani rozumět nechci.

 179. Já dokončila zápis z dnešního jednání pobočného spolku, v rozsahu 199.
  K 200 není co dodat. Snad jen: Není někde jiný glóbus?
  Není.
  Za oknem je +3. Je čas vysévat a sázet.

 180. No jo, vyséval bych a sázel, jen najít čas … a náladu.

 181. Vysévat a sázet za úplňku? Biodynamické potraviny jsou letos hitem.
  Dobré ráno.
  Ad zbraně: chci vidět, jak budou brát pistolky klukům s výsluhou. Obzvláště v době zvýšeného výskytu navrátilců z Británie a Kanady. Milan z Plzně se chová tak jak se chová kvůli sobě a svým klukům z posilovny, ne kvůli nám, občanům. To, že je to plus pro nás, je jaksi mimochodem. Tak pracuje demokracie.

 182. Dobré zas ráno… 2 martin ad 179 – nejsou jen googloví přátelé… Jistá nejmenovaná IT firma přišla s genitálním nápadem na vědeckopedagogické granty… Tak jsme si na to s kolegou a kolegyní sedli a po důkladném prostudování podmínek jsme usoudili, že to jsou příliš drahý peníze… A že si to prostě nezasloužíme. Do češtiny přeloženo – za ten prd, kterej nabízeli, chtěli děsnou vonánii a vopruz. Tak jsme je i s vědeckopedagogickým grantem poslali do teplých krajin…

 183. No a jen bych si dovolil připomenout dnešní výročí – protektorát… O tom dnešním protektorátu se raději nezmiňuji, ten, jak se zdá, řadě lidí plně vyhovuje.

 184. 202 – je mi vzdaleny umysl tvrdit, ze je putin lepsi varianta. Pouze mi vadi, ze tolerujeme, jak sevecu horsi u nas. Proste to s tim smitkem a brevnem, jistym zpusobem.

  Jinak mne ale pobavil babis. nezkusena ucetni. To skusim na fu pouzit… ale volicum nevadi…

 185. Ještě k těm kysličníkům – zažil jsem dobu, kdy se psalo oxyd, ale oxidace… Dokonce v jednom a tom samém oficiálním textu… Tak se zavedla volná cochcárna… A dneska je to častěji oxid…
  Ale stejně tvrdím, že jsme měli nejlepší chemické názvosloví na světě a to, že se od něj ustupuje, je docela škoda.

 186. Fujtajbl vespolek,
  Jedna ekonomická moudrost poránu:
  Peníze jsou jen šestým smyslem, který nám umožňuje plně těžit z dalších pěti.

  a jedna mravoučná:
  Pesimisté prý tvrdí, že všechny ženy mají lehčí mravy. Optimisté v to doufají.

 187. PeSi,
  ad chemické názvosloví – naprsto sopuhlasím, to české bylo geniální (viz koncovky sirník, síran apod.), a navíc velmi malebné, např. lučavka královská… 🙂 Kdo by pak neměl rád chemii.
  Na druhou stranu, to přejímání oxidů, sulfidů atd. usnadňuje studia v zahraničí – když pak porovnáš text český a třeba AJ, tak se snáze chápe.

 188. Díky Votočkovu systému člověk zná chemické složení asi šestnáci tisíc anorganických sloučenin. A nemusí ty názvy znát zpaměti, protože si je snadno odvodí. A pokud není na chemii úplně „tvrdej“, tak ví, co od nich přibližně může čekat. Proto jsou na potravinách místo chemických názvů „éčka“ a v reklamštině se používají novotvary přejaté z angličtiny, aby nikdo netušil, co si vlastně společně s finálním výrobkem kupuje.

 189. Dobré ránko!
  Hlásím „nástup na značky“! 🙂

 190. Před časem tu bylo konstatováno, že se pan rektor Wokoun patrně prohne.
  UŽ se prohnul…!

  …Pro téměř milion korun bude muset obrazně sáhnout do kapsy bývalý rektor ústecké Univerzity Jana Evangelisty Purkyně René Wokoun. Prohrál totiž spor s univerzitou, která ho zažalovala kvůli vyplacení odstupného pro končícího kvestora Víta Šumpelu. Vyšlo totiž najevo, že kvestor neměl na odstupné nárok. Rozsudek je pravomocný…
  Zdroj: http://www.lidovky.cz/rektor-musi-vracet-odstupne-dgj-/zpravy-domov.aspx?c=A170314_143021_ln_domov_jho

 191. >> Modry ptak
  V clanku zminujes 2 varianty: „nejak“ a „jinak“. Co takhle 3. varianta: „nachat to byt“ ?

 192. Rputi,
  baterie dobita, filtry vyměněny, nový olej dolit, přezuto na letní provoz, takže se můžeš směle pustit do nové sezóny? 😀 Tak je to spravne. Tak to ma byt!

 193. Ahoj Rputi, rád Tě vidím.

  dvd, deklarovaným cílem bylo objasnit obsah pojmu a tam jsou dvě varianty. Třetí mejnstrým nezná.

  Ale, když jsem kdysi říkal jednomu bankéři 3 dny před vypuknutím (což jsem netušil) Velké říjnové asymetricky zavázané revoluce (která se uskutečnila v listopadu, aby zmátli nepřítele), aby zachovali vznešenou nečinnost (vysvětlil jsem velmi důkladně a pečlivě, důvody svých tvrzení – nikoli protože Laissez faire, ale protože jejich vlastní metodologií), tak připustil, že „máte silné argumenty (dosvědčí místopředseda Mises Institutu, kterého také znáš). Avšak oponoval, že se „od nich čeká akce“ a následně hájil akci energicky, ačkoli já jsem přesvědčen, že on konkrétně byl proti (zjistíme za rok a půl, kdy uplyne povinných pět let).

 194. Ahoj Rputi !
  Každý správný doktor má vlastni hřbitov, ale Ty jsi taktéž správně usoudila, že jim to nesmíme ulehčovat.
  Pojď dál !

 195. Rputi, vítej,
  tak jsi je přeprala 🙂 ? To je dobře.

 196. Dobré odpoledne,
  Rputi, gratuluju k zmrtvýchvstání 🙂

 197. Díky za přivítání!

  Situaci lze stručně shrnout na „Bylo jich na mě moc!“

  Skloňování „TO SPUTO“ mne ještě dokázalo pobavit, i když na mne v tom okamžiku Pídr hleděla způsobem, který mne nenechal na pochybách, že si předsevzala poučit tu nevzdělanou bábu od slepic! 😀

  Když se někdo bere smrtelně vážně v 18, dá se to pochopit, pokud tak činí ještě ve 30, jedná se o sociální problém! Když se takových sejde víc na jednom fleku, je to katastrofa a jde to komplet do kytek… 🙁

 198. Rputi,
  asi to brala podle vzoru „jelito“ 😀 !!!

 199. „Když se někdo bere smrtelně vážně v 18, dá se to pochopit, pokud tak činí ještě ve 30, jedná se o sociální problém! “

  Já mám dojem, rputi, že pro doktorky je tenhle sociální problém docela typickej a velice častej.

 200. Zajímavé…
  https://www.novinky.cz/ekonomika/432183-na-jihu-cech-zacala-stavba-dalsiho-useku-dalnice-d3-ma-stat-933-milionu.html
  Sice stejně nedoufám, že se dokončení celé té dálnice dožiju, když si uvědomím žertovnou příhodu – že v roce, kdy dcera mého kamaráda začala studovat felčařinu a jasnovidectví, začala oprava obchvatu Tábora… Ta dotyčná dcera loni v létě promovala a ta oprava obchvatu stále není hotova… Po šesti letech…
  Leč zaujala mě tam da zmínka o ekoduktech – tedy mosty pro zvěř… Myšlenka je to úžasná, což o to… Takže ta zvěř to intenzivně využívá – zvláště ta masožravá, co si tam v klidu čeká, až jí obídek přicape přímo k hubě. Báječný vynález… Pro melouny typický!

 201. 228 maydo,
  nebejvalo, nebo aspoň nebylo tak rozšířené! A smysl pro humor taky nějak došel!
  V podstatě žijou v neustálém paranoidním stresu, že vše, co jiní činí, činí za tím účelem, aby snížili jejich vážnost… 🙂

 202. PeSi, co to je šest let… Já se pamatuju, jak moje babička říkala, že než se rozhoupou a postaví tady tu školku, tak já a brácha půjdeme do školy.
  Tu školku se rozhoupali postavit cca dva roky potom, co jsem měla promoci.

 203. Ekodukty jsou hustě, až velmi hustě nainstalovány na hradecké dálnici. Vzhledem k tomu, že tam dálnice vede lautr rovinou a stavba by vyšla zbytečně levně, je tam zvěřomost postavený skoro co kilometr, aby se zvýšila výtěžnost stavby.

 204. PeSi,
  dokončení dálnice se nedožiješ. Tuhle jsem to propočítával a vyšlo mi, že to budou stavět ještě cca šedesát let. A to jsem predikoval optimistickou verzi, že současným ďábelským tempem budou stavět i dál na sever od Lažan ku Praze, což je evidentní sci-fi.

 205. Rputi, já mám asi trochu zkreslený pohled, jelikož mám tetu doktorku a ta se vždycky brala nesmírně vážně. 🙂
  Fakt je, že mi připadá, že se to u mojí generace projevuje víc. Ale na druhou stranu, když se už dnes Vy nebo já setkáme s doktorem starší generace, než jsme samy. 🙂

  Možná taky je to tím, že už my jsme dospěly k tomu nadhledu a už si neuvědomujeme, že jsme se v tom věku braly stejně vážně….

  já jsem měla jinej zážitek. BYla sjem s babičkou na Vinohradech a když jsem jí dostrkala do ordinace, tak takový ucho, ne o moc starší než můj syn, se představilo „dobrý den, já jsem kníže“.

 206. 2 ptakopysk – zajímavé je, že ještě před nějakým časem byl na mapách na seznamu čárkovaně načrtnut návrh té trasy kolem Miličína a dále… Tento návrh zmizel… Asi příliš provokoval… Nicméně, jak na podzim a v zimě mohutně silnicovali od Bystřice až po Mirošovice, tak je hezké, že nově udělané vodorovné značení nějak z tej silnice mizí… Zřejmě použili dnes tak moderní a ekologické vodourozpustné barvy… Dojemné…

 207. PeSi,
  pomalování přeložky a leckteré broskvoviny tam učiněné sloužily jen a pouze k provedení utracení dotačních europeněz. K ničemu jinému. Nebyl tedy důvod používat kvalitní barvy, nebo ostatní materiály. Nově udělaná silnice kolem Benešova bude v dohledné době rozkopána vybagrována a odvezena, protože je kolem Konopiště naplánováno zanoření v prostoru současného mimoúrovňového křížení se silnicí na Týnec a vynoření na konci Benešova u zahradnictví, nebo co to je. Krátce řečeno, bude tam tunel, aby se mohlo do konopišťského parku chodit zu Fuß bez toho, aby byl Wanderer rozmáznut kamionem hned po dvou krocích. Peníze loni defakto vyhozený za novej povrch, kterej tam bude tak dva roky, jsou prostě odepsanou daní za vykročení Benešova do Evropy. Je zajímavé, že ty peníze nešly použít na zdevastovaný úsek z Benešova na hranice okresu ve směru na Pelhřimov. Takový Jirka ppa by tudy se svou žlutou plackou neprojel. Kdyby náááhodou neuvízl na přejezdu u Struhařova (čemuž bych se divil), tak by zaručeně uvízl břichem mezi Kuňovicema a Čechticema. Tam jsou vlny cca dvacet centimetrů hluboké…

 208. Trasa KOLEM Miličína ?
  To jako že by motoristi přišli o tu řachandu na kopci, když přijde náledí či sníh dříve, než mají přezuto ?

 209. Matzurko,
  neboj se. Výškově je to tam podobné, jako v kopcích kolem Jihlavy. Takže se tam budou dít podobné podivuhodné věci, jako se dějí na D1 v jihlavském úseku, když napadne sníh, zaprší, nebo je mlha. Třeba je tam projektována stejná zatáčka, jako je ta na 88 kilometru D1. Kdo ví? Třeba si tam rozbijou hubu noví Haničincové, Gombitové, Bakšayové či Bútorové… nebo se tam někdo zabije. Třeba.
  Mmch. letos 1. září to bude už pětadvacet let, co na osmaosmdesátém vyletělo jisté vládní BMW 535i ve stočtyřicetikilometrové rychlosti z dálnice…

 210. Nejak se nemohu zbavit pocitu, ze cely ten turecko holandsky spor je jen koncert…

 211. 240 – Petře, vzals mi to z klávesnice. Mám dojem, že jak pro nizozenský vládní establišment, tak pro Turecko, je společným zájmem neúspěch Wilderse. A za to nějaké to divadélko stojí.

 212. PTakopysku, ad 239 – nedoufej! Ujo Andrejko jezdí zásadně tam, kam dálnice nevede a kde jsou z EET nadšeni.

 213. 242 – to pořád sedí doma, nejvýš si vyjede do nějaký tý vísky kolem Hustopeč 😀

 214. 241, 243 – Tak to jsme tri… Inu, demokracie se nam rozviji.

 215. Petře, rozhovor jsem přečetl – díky. Předevčírem jsem na tohle téma mluvil se známým: přesně tohle lidé chtějí. Vůbec netouží po podrobných nebo pečlivých textech nebo projevech nebo snad ideách. Jednoduchý slogan, snadno zapamatovatelný, přímočaré sdělení a obsah je lhostejný. Čekat na první přihrávku, klidně nejlhostejnější věc na světě a uvést ji a rozehrát kolem toho vulgární hru (např. smrdí mu nohy) a nejlépe ještě znectit protistranu. Metoda: „asfalt“.

  Demokracie je nejlepší … strašný slinty 🙂

 216. Obdobnou zkusenost ma manzelka – sedela s kolegynemi v restauraci – a nejedna se o holky od linky, ale ucetni, auditorky, danove poradkyne – a byla ponekud prekvapena jednoduchosti jejich nazoru.

  Inu coz, byli jsme tu pred rakouskem, budem tu i po nem…

 217. Účetní už z principu musí mít jednoduchý pohled na svět. Kdyby nahlížely na svět složitě, pravděpodobně by jim v práci jeblo. Mzdovým účetním by jeblo dřív.

 218. Šumaváku, bohuzel máš pravdu. ujo Andrejko bude jezdit dál po přeložce. Není takové pako, aby si nechal natáhnout ke svému hnízdu dálnici a nechal se rušit kravalem 24 hodin denně.

 219. 248
  Účetní holt vidí do spousty věcí 🙂 A hlavně do fůry financí.
  A většinou uměj počítat 😀

 220. Hale, najit ucetni, ktera rozumi ekonomice je neuveritelne slozity ukol. Vetsina ucetnich jede vicemene rutinne operace dle pravidel vymyslenych nejakym metodikem (coz byva nekdy jedna z mych roli).

 221. Když jsem kdysi dávno pracoval ve šroubárně, měli jsme hlavní účetní, která rozuměla ekonomice. Bez ní se neobešla žádná klíčová porada, protože to byl jediný člověk ve fabrice, kdo dokázal přečíst rozvahu, výsledovku, cash flow a vysvětlit top manažerů mi, co které číslo znamená a jaký to má význam pro hodnocení firmy.

 222. Ještě bych dodal, že od té doby jsem takovou účetní bílou vránu nepotkal.

 223. No,ony ty účetní a daňové poradkyně vidí do financí firem,ktrým dělá účetnictví 🙂 A ledacos tam vidí 🙂

 224. Ja jich ptakopysku potkal nekolik, prece jen se pohybuji v ramci projektu po mnoha firmach. Ale rekl bych, ze z hlavnich ucetnich tak jedna z peti, z „rank and file“ jedna z dvaciti.

 225. Hale, velmi casto nerozumi. Jedna vec je videt, druha vec je rozumet. A treto vec je chtit rozumet.

 226. Ptakopysku,
  ve vašem museu na takovou účetní nenarazíš 🙂

 227. Petře,
  Ta naše jako bonus měla prsa větší než hlavu a nosila kromobyčejně zajímavé blůzky, pročež půlka účastníků porady posléze nebyla schopna interpretovat, o čem ta porada vlastně byla 😀 😀 😀

 228. Petře ad 251 – dovolil bych si Tě upozornit, že většina účetních (snad kromě těch Babišových) jede podle zákona o účetnictví a úzkostlivě dodržuje účtovou osnovu.
  O ekonomice většinou nemají nejmenší tušení… 😉

 229. Halle,
  My jsme příspěvková organizace, taková účetní by nám k ničemu nebyla. Naopak potřebujeme účetní, která dokáže přetavit pokyny, doporučení a směrnice zřizovatele v metodiku, kterou pochopí i živočich mého druhu. Nechci se vychloubat, ale takovou účetní máme.

 230. 91 – Lysolaje, Lysolaje… Nebylo to tam, kde člověk šel silnicí po severním úbočí té rokle, a pod sebou měl zahradu patřící nejspíše nějakému sochaři, který ji systematicky zalidňoval ženskými postavami v řízách a s křídly, avšak bez rukou a bez hlav? (Dle tohoto motivu by mělo jít dohledat, o koho šlo.) Jenže vil (takových těch pěkných, šáreckých) jsem tam loni moc neviděl, a většina pěkných starých domečků už zmizela v nenávratnu. Zajímavá agregace budov je ten bývalý (snad) mlýn, dnes v něm garážují sanitky… A ovšemže Fuchsův statek.

  Zdiměřice… Odtud myslím byla ta všesměrově zkříslá kreace onoho módního tvůrce, že ano? Nevím, nakolik by se mi dařilo zachytit ty dnešní zhůvěřilosti, a toho, až budou mít patinu, se sotva dočkám. Dle letecké fotky možná ještě cosi málo zbývá v jádru obce…

 231. 129 – Jinak já bych to jako vlastizradu nehodnotila. Dotyční by si pak mohli připadat jako mučedníci a dožadovali by se svatozáře. Zejména v dnešních poměrech, kdy je kopání do prezidenta in a může se to. – No, já opravdu nevím, maYdo… Znáte prosím takové ty sny, kdy se u Vás v domě, v bytě či v pokoji zničehonic vyskytuje nějaké zvíře, případně člověk; vlastně ve chvíli, kdy sen začíná, už tam zpravidla je, fait accompli, a celý sen pak sestává toliko z Vašich úvah a opatření, jakým způsobem tam s ním koexistovat a vydržet? Přičemž se tam vůbec nevyskytne myšlenka či hledání možností se té bytosti zbavit, vyhodit ji pryč, možná i jen otevřít okno nebo dveře, zda sama neodejde, a dokonce se neobjevuje ani Vaše „vědomé“ přání tak učinit? Tudíž v rovině dějové ten sen obvykle sestává z fantastických kroků, vzdálených veškeré logice, majících nejprve za cíl se s tou nežádoucí tísnivou přítomností nějak vyrovnat, a posléze se vyrovnávat se stále tíživějšími a stále grotesknějšími následky předchozích kroků? — A zároveň Vás také nenapadne, že by se z toho snu šlo probrat?

  Dle mého naivního názoru je proces vedoucí k Lisabonské smluvě (která se od Mnichovské dohody strukturálně liší hlavně tím, že tu Beneše nikdo nenutil podepsat také) a od ní dále (což je velmi vhodné připomenout zrovna dnes) svrchovaně zajímavým tématem: Národní zájem je tabuizován již jakožto pojem; již pouhá existence národa je zpochybňována. Masmédia soustavně spílají vlastnímu presidentovi. (Dnes už skoro 15 let; kde na světě má cosi takového obdobu?) Pravdoláskaři tvrdí, že Klause podruhé zvolili komunisti (z KSČM), ačkoliv každý mohl vidět v přímém přenosu, že všichni hlasují proti němu. Ústavní soud vydává nálezy, oproti nimž je obsah anglosaského termínu travesty of law pouhým dvakrát vylouhovaným pytlíčkem Club čaje (pamatuje jej dosud někdo?), který náhodou objevíte při první jarní návštěvě chaty. Přijíždí četa pohlavárů Evropského parlamentu. A když běsnění vrcholí, objeví se – přičemž samotné toto objevení se nepochybně je další součástí nátlaku na presidenta – zprávy o komplotu lékařů, z nichž ostatně žádný jej nikdy neošetřoval (a možná se s ním nikdy ani nesetkal), kteří konspirovali, jak by mohli dosáhnout schválení LS tím, že by chybějící presidentův podpis obešli jeho prohlášením za nepříčetného.

  Na jedné straně tu je jen další fantasmagorická nehoráznost, která plynule navazuje na předešlé, možná trošičku méně fantasmagorické nehoráznosti. Ovšem na druhé straně – právě pro všeobecnou a trvalou absenci normálního pohledu na věc, srovnávajícího situaci s normálními poměry – zde dlouhodobě máme situaci, která se snad ničemu nepodobá více než noční můře.

  Žijeme ve zlém snu; a stejně jako ve zlém snu tato skutečnost už skoro nikomu není skoro nijak divná. Leckdo se jeho okolnostem podivuje, to ano. Nikdo se ale nediví samotné jeho existenci, a nikdo (což je další podivnost, vysvětlitelná jen analogiemi se shora popsanou noční můrou) se nedožaduje cesty ven. Možná už si nikdo ani nedokáže představit, že nějaký vnějšek existuje, a tím méně, jak to venku vypadá.

  No a teď mi, pěkně prosím, někdo řekněte, že tohle není zajímavé a podstatné téma…

  (Každopádně ne teď pro mne, nějakou dobu budu muset dělat zas cosi jiného.)

 232. Dobrá účetní je ojedinělá osoba, kterou by každý rád zaplatil, i zlatem.
  Popisované účetní v této diskusi jsou asi absolventky nějaké střední školy. S radostí vzpomínám na dobu, kdy jsem svým účetním (dvě dcerky z rodiny, kterým jsem zajišťoval existenci) zadával konkrétní případy, aby je probraly s paní učitelkou. Řešení byla většinou blbá, drahá a v rozporu se zákonem.
  Halladin je teoretik. Sice nic neví, ale má názor.
  Souhlasím s tím, že většina účetních (mluvíme o těch holkách, co sedí ve velkém prostoru, mají počítač a bouchají data podle razítka – 311100 proti 602100), jsou cvičené opice. Je smutn, že ministr financí a současně podnikatel s miliardovými obraty se musel spoléhat na nějakou nezkušenou slepici, která nezná rozdíl mezi příjmem na účet a hrubou mzdou.

 233. Zpátečníku – někde v paměti mám zasutou vzpomínku na mediální běsnění, když se pan Kavan zeptal, jak by se dalo z Evropské Unie vystoupit. Nejde o tu osobu, ani o jeho stranu, ale byl za to znectěn. Možná i těmi, kdo dnes mluví o vystoupení, ale vymlouvají se na Kavana a spol.

 234. Dano, nemíchej účetní a daňaře. Pokud jsi v situaci, kdy děláš oboje, což je i moje pozice, tak tě chápu. Na rozdíl od tebe, když už je to nezvladatelné, tak si můžu dovolit posun o tři měsíce.

 235. Martine, já bych to přinejhorším taky mohla posunout, ale.. nejhorší je dělat pro příbuzné…
  Navíc, výše uvedené popisování ideální účetní je spíš popisem pozice „ekonom – ka“. Ale neslovíčkařme. 😉

 236. Pokud si pamatuji dobře, tak Kavan se ptal na vystoupení z NATO.

 237. Zpátečníku, zajímavé téma to je, ale já bych k tomu měla několik poznámek: Za prvé – asi bychom si především měli ujasnit, co je vlastizrada a kdo se jí může dopustit.
  Za druhé pánové nebyli v pozici, kdy by mohli něco takového odstartovat. Jak říkáte, nikdy nebyli Klausovi lékaři, nejspíš ho ani neviděli jinde, než v televizi. Nebyli ani činní politici. Byli to soukromé osoby jako Vy nebo já, a VY nebo já přece máme právo plácat, že by prezidenta mohli prohlásit za blázna. Plácat si může kdokoliv cokoliv. Je fakt, že šlo o osoby mediálně známé a v jistých politických kruzích populární, takže se jejich plácání – na trozdíl od toho našeho – dostalo do tisku, ale to nic nemění na věci, že oni o tom prohlášení Klause za nepříčetného mohlůi tak akorát kecat.

  Ostatně řekla bych, že právě tohle spíš Klausovi pomohlo, protože pro některý lidi tohle už bylo přes čáru.

  KOnec konců té jejich iniciativy se, pokud vím, nikdo moc nechytil, ani zavilí Klausovi odpůrci, asi si byli vědomí toho, že ono nejde jen tak prohlásit za nepříčetného kohokoliv, natož hlavu státu a že to je jednak neprůchodné a jednak by z toho mohl být do budoucna precedens, který by mohl dopadnout i na ně.

  I když sranda by to byla, až by se politické spory začaly řešit přes psychiatrii a všichni se navzájem prohlašovali za blázny 😀 Aspoň by neměli čas pro samý bláznění vydávat zhůvěřilý zákony.

 238. Ani našemu image v bruseli by to asi neprospělo, protože ta účelovost, jak obejít podpis hlavy státu by z toho trčela jak vidle z hnoje…..

 239. Děkuji, bylo to NATO, už zapomínám.
  Dáno, my dva určitě nemusíme slovíčkařit. I já dělám pro příbuzenstvo. Je to nevděčné a stejně jsem nakonec za vola,

 240. U nás je takové přísloví: „Po přízni řízní.“

 241. No, já jsem kdysi dělala něco pro známé, jejichž rodiče se přátelili s mými. To bylo snad ještě horší, než ti příbuzní. 😀

 242. Tak české mediální kanalizace už mají stran nizozemských voleb jasno. Wilders drtivě prohrál a stávající vládní strana drtivě vyhrála. Pod pojmem drtivé vítězství je myšleno 30 mandátů ze 150. Wilders a drtivá prohra obnáší 27 mandátů. Není nad vyvážené zpravodajství. Jsem docela zvědav, jaké výsledky budou doopravdy.

 243. Sranda na tom je, že pokud Rutte vyhraje, pak přejmutím části Wildersova programu.

 244. Tak chlapci už změnili titulky. Už to není drtivé, nýbrž s převahou. Ale noc je ještě mladá…

 245. 262 Zpátečníku,
  taxem si tu přemýšlela o těch fantasmagoriích, odkudže a proč a jak je to vůbec možné atp.
  Majíc zážitky zcela čerstvé, tedy špitální, z nichž zatím ještě lapu po dechu, dospívám pomalu k názoru, že sebejistota jako kategorie je už natolik ve psí, že stačí i jen malý impuls k vybočení z nalajnované trasy, aby dotyčné okamžitě přivedl na okraj paniky. V tomto duševním stavu jsou pak lidé ochotní dělat skutečně neuvěřitelné věci a volit ve zkratu řešení, které by je normálně nenapadlo.

 246. Hm, tak další posun – populista výrazně posílil. Ts, ts, ts…

 247. 280 ptakopysku,
  myslíš, že nějaký zrádný xenofob míří na redaktora zakázanou střelnou zbraní? 😀

 248. Ani Observer nemluví o „výrazném posílení“:
  Geert Wilders out in the cold in Dutch election scrum

 249. Quivisi,
  Když je rozdíl tří mandátů drtivý, proč by nemohl být nárůst o jeden mandát výrazný?
  Evidentně vás dokáží překvapit vyjadřovací schopnosti českého novináře 😀

 250. Tak Trumpovi ten dekret opet soud zmařil…..na Havaji.
  Kvůli turistice a pribuznym tamnich musulmanů, protoze cekat na příbuzné celych 90 dnů je zasah do jejich prý lidským práv…..
  Ať žije humanyta…..

 251. Konečně někdo rekl PRAVDU !
  “ Uznat porážku by měl Putin.

  Nepovedlo se mu dosáhnout jeho ďábelského plánu skrze Erdogana (který byl u něj asi před měsícem na velice soudružské návštěvě) naštvat Holanďany, aby volili extremistu. Já si totiž nedovedu představit moc důvodů, které vedly Turky k jejich chování v minulých dnech právě vzhledem k Holandsku, kde se konaly volby jako v první důležité zemi.“
  Je konec s xenofobnimi nazory, ze si to Rutte vyjednal s pohanskymi hafany, pravda zvitezila.
  A tohle tady má volební právo…..

 252. Dobré zas ráno… Tak nakonec to vypadá na 33 : 20 … No, mohlo to bejt horší…

 253. netušíte někdo, jak dopadl Wilders při minulých volbách? idnes i novinky píšou, že Rutte si proti mimulým volbám výrazně pohoršil(o osm mandátů dolů), ale už nepíšou, jestli si Wilders výrazně polepšil, zůstal výrazně stejnej, nebo jestli si výrazně pohoršil.

 254. Ptakopysku

  Ačkoli ještě loni v prosinci věštily průzkumy Wildersovi kolem třiceti křesel, nakonec se mu s největší pravděpodobností nepodaří ani překonat historicky nejlepší výsledek strany z voleb v roce 2010, kdy strana získala 15,45 %, což jí vyneslo 24 křesel. Na druhou stranu si PVV polepší oproti volbám z roku 2012, kdy získala jen patnáct křesel. Strana pro svobodu má tak jen o jedno křeslo více než další dvě strany – CDA a D66.

 255. Dobré ráno vespolek,
  na BBC píšou, že Wilders získal o pět víc než posledně, takže to měl asi 15, teď 20. Rutte by se moc tlemit neměl, jeho propad je dost velký; jásat můžou leda ti jejich Zelení-levicoví, protože si polepšili o 10 na letošních 14 (to je tedy skok – co vlastně hlásají ???).
  http://www.bbc.com/news/world-europe-39287689

  Šimone,
  kde jste sebral toho anitputinovského exota ? IMHO Erdy hraje o svoje referendum – v Moskvě mu spíš bylo sděleno, kam až ho v Sýrii pustí (USA výrazně podporuje Kurdy, ISIL už ne).
  Ono ještě Nizozemcům bude do ouvej, když na ně Erdy vytáhnul Srebrenicu…. to jen tak neutichne, a řešit to bude muset vychechtanej Rutte.
  Tak mne napadá, že vlastně ani nevím, co dělali Nizozemci za WWII…

 256. Dobrý den. Ze zápisků teoretického politologa: pokud se nepovedlo získat 51%, tak neměl šanci vládnout. OTOH jeho vyjádření velmi ovlivňují středové strany.
  Děkuji za blahopřání k π-day.

 257. 291

  Co by dělali….
  Němci porušili jejich neutralitu, pustili se do nich v rámci blitzkriegu, a za 5 dní bylo vymalováno… Kapitulovali , ovšem Luftwaffw vybombardovala Rotterdam i tak . 30 000 mrtvých.

  Vláda a královská rodina pláchli do Anglie i s částí loďstva , část loďstva a armády byla v koloniích.
  Ti pak bojovali po boku Amíků a britů proti japoncům.
  Kolaboranti se našli taky

 258. No a EU zakazuje plomby z amalgámu…..
  Pěkná pitomost.

 259. Dobré ráno,

  Matzurko, stran Turecka a EU – včera nebo předevčírem jsem slyšela někoho v radiu, že prý to je ve stavu, kdy oběma stranám je jasný, že z tohohle mraku pršet nebude, ale z jakýchsi oboustranných takticko – politických důvodů to udržují na půl cesty.

 260. A advokátní komora řeší, zda vyškrtnout samkovou ze seznamu za to, že proklela tureckýho velvyslance 😀

 261. 295 – jeste bych doplnil, kolonie bojovali citelne lepe, nez materska zeme. V koloniich zacal prevazovat ekonomicky vliv Japonska uz od 30. let… Puvodne byl guverner ochoten Japonsku v kde cem ustoupit (kvoty pro dodavky ropy a dalsich surovin), jenze Japonci chteli plnou kontrolu, takze kolonie se priklonily k USA.

  Navzdory celkem slusnemu nasazeni to projeli na plne care. Japonci byli v prvni pulce 42 nezastavitelni.

 262. Na Rutteho bacha!

  ….Nejvíc hlasů dostala strama premiéra Marka Rutteho Lidová strana pro svobodu a demokracii. Sami sebe definují jako liberálně konzervativní stranu, něco jako naše TOP 09. Tato vládnoucí strana má velmi blízko k eurokřesťanům šílené německé kancléřky Merkelové. Právě Rutte s Merkelovou loni slíbili islamistickému, tureckému diktátorovi Erdoganovi, že přivezou do Evropy čtvrt milionu muslimů každý rok. Strana získala o 5% méně než v roce 2012…

  A jak dopadli ostatní:
  http://blokprotiislamizaci.cz/koho-vlastne-holandane-zvolili/

 263. Halladine: opakujte si: rtuťová výplň špatná, rtuťová výbojka dobrá. Co vláda činí, dobře činí.

 264. (305) Kdo pamatuje na České Básnění od Rtuťovitého Bedřicha?

 265. Tak jsem byl dnes na obědě v restauraci s televizí kde běžela čt24. Zrovna tam hodnotili, jak v Nizozemsku pravda a láska zvítězila nad lží a nenávistí. Pane bože, to byly slinty, že i staří redaktoři z Rudého práva by se museli čevenat. Jestli tedy úplně nekecali stran počtu volících připrchlíků, tak při příštích volbách si demokraticky odhlasují islám a šaríu.

 266. Povzdech učitelky Mateřské školy:

  …V praxi to pak vypadá tak, tahle tabletová éra výchovy, kdy mi průměrnej dvouletej špunt dokáže nainstalovat Adblock do notebooku, ale používá slovíčka jako fakandr (skafandr), sexo (Pexeso) nebo horlíšek (rohlíček). Šišlání rodiče považují za roztomilé. Slabá slovní zásoba je pro změnu vina toho, že dítě má spíše „estetické“ cítění (jak mi vysvětlila jedna maminka). V praxi to znamená, že dítě dokáže i ve čtyřech letech sežrat srdíčko z modelíny. Protože jste šla vysmrkat Kristiána a nechala dítě s estetickým cítěním na půl minuty bez dozoru. Špatná výslovnost hlásek nikoho netrápí, protože v dnešní době se už asi nenosí, aby dítě do první třídy nastupovalo bez logopedické vady….
  Zdroj: http://barboravesela.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=589636

 267. 312 Rputi,logopedická vada může být základem výkonu vysoké státní funkce…

 268. Politika…
  Ať si Chánovští vyberou kohokoli za vajdu,Silicon valley nezbudujou. Zdejší prezidentské klání, ehm…

 269. 312 – do skolky s pedagogickou vadou ne, na presidenta nevadi 🙂

 270. Když si vzpomenu, co jsme v útlém věku jako vesnická dítka sežrali – a bylo nám víc, než čtyři roky, tak myslím, že srdíčko z modelíny je proti tomu slabej čajíček.

  Dbnes navíc musí být modelína ve školce určitě zravotně nezávadná, ekologická a hygienická, takže se po ní ani dítko neposéře a neudělá tu zkušenost, že modelína se pojídat nemá.

 271. Tak já tu nerozhodnost kolem Babiše prostě nechápu.
  Kalousek se poctivě snažil ;-), poslanecká sněmovna vyjádřila, Bohoušek neví co bude dělat, Janeček (GFŘ) naopak ví, že ho PS nemá co úkolovat, Babiš se vyjádřil, že na tu žvanírnu kašle, po poradě se Zemanem, že to dá písemně (to já bych teda při kvalitě jeho vyjádření rozhodně nedělal!) a chtěl by, aby ho Sobotka odvolal, že by sorry jako měl čas na pečení a rozdávání koblih… a zdá se, jako by nikdo nevěděl co s tím.

  Přitom řešení je známé, vyzkoušené a ověřené.
  Scénář Nagyová.

  400 těžkooděnců vtrhne večer na MF + do bytu a firem, nasadí mu medvěda, za asistence televizních kamer ho odvezou do koluzní vazby(aby neovlivňoval svědky a své účetní) a začnou hledat!
  Myslím, že za dva, tři roky jistě najdou nějaké nezdaněné kabelky a šaty, které Monice dovezl z USA a za které ho bude možno, pro krácení daně, zavřít.
  Nějaké za 537 milionů Agrofertu prodané akcie, které potom ti blbci z Agrofertu hned dál prodali za 20 milionů (vše nezdaněno), už by se k těm kabelkám mohly přifařit…
  Má to samozřejmě nějaká rizika… že by se třeba mohlo náhodou objasnit, komu patřilo to zlato, co nepatřilo Rittigovi, ale to jsou jen drobné…
  Myslím, že výkonné složky celní správy by se do toho mohly pustit… 😉 😀

 272. Dodatek:
  Já si až dosud myslel, že orgány činné v tristním (to není překlep) řízení jsou povinny konat, kdykoliv se jakkoliv dozvědí…. a ono hovno !

  No asi mají práci se Samkovou za to prokletí toho velvyslance…

 273. Břeťo, orgány jsou povinny konat. Máme tady jednoho státního zástupce, úmyslně nejmenuji, a ten nejedná, i když se dozvěděl.

  Samkovou probírá Advokátní komora, což je jen stavovská organizace. Dávají jí za vinu, že porušila etický kodex advokáta, tedy vnitřní předpis, který říká, že „Advokát je všeobecně povinen poctivým, čestným a slušným chováním přispívat k důstojnosti a vážnosti advokátního stavu.“

 274. Jaképak porušení etického kodexu?
  Takové prokletí není žádná sranda a musí se udělat odpovědně a podle daných pravidel! Samková doidržela všechny náležitosti, které s proklínáním souvisí a ani se u toho nešklebila, aniž snad jiným způsobem snížila vážnost okamžiku! Tak co se komu nelíbí?

 275. Šumaváku, kdyby kdokoli chtěl s bábou něco dělat, už to udělal. Nechtějí, protože si myslí, že oni si prsty pálit nemusí. Kdyby dvanácti čestným a poctivým mužům záleželo na demokracii …
  Dnešní rozhovor: jó dneska na Kolový, ty jsou v pohodě. Známej tam dělá (externího nádeníka) a od dvanácti do dvou nesmí zapnout vrtačku, protože mají polední klid. Teplota jim nesmí klesnout pod 21, pohoda, dělat nemusej. Druhý: Kecáš, brácha tam rok seděl. Teplá voda ve sprše jednou týdně a pěkná pakárna. Já to vím, já za ním každý měsíc jezdil. Diskuze o našich nových spolupracovnících. Když mukl napráší civila, civil je povinen strpět osobní prohlídku. Fajn, že jo?

 276. 321 Zajisté,jenže to neznamená,že tak bude reagovat na kdejaký drb a kdejakého tlučhubu na diskusních fórech.

 277. Schumi,
  😀 😀 😀 ty bys nemohl Andor Šándor, ty bys umřel hlady….

 278. 326

  On Schumi má finanční problémy ? Umírá hlady ? Nesložíme se ? 😀

 279. OTOH: orgány, pokud nechtějí konat, případ odloží se slovy: „nespadá do naší působnosti“ případně „podezření se neprokázalo“. Jenže jak se má podezření prokázat? Dobrý den, já jsem podezření, zde se vám prokazuji občanským průkazem…
  Problematické bývají běhy na delší trať. Dnes jsem v reklamním letáku našel nabídku dluhopisů se zaručeným výnosem 9%…

 280. To budou ty Babišovo, co nakoupil se 6ti% úrokem… 😉

 281. Halle,
  hle! Nějak mi tam vypadlo verbum „být“. Správně je: ty bys nemohl být Andor Šándor, ty bys umřel hlady
  Chtěl jsem jenom pantomimicky naznačit, že Schumi by se na pozici „Andor Šándor“ neuživil, protože místo aby se hnal jako ohař za čerstvou stopou, dumal by, jestli to není fake.

 282. ptakopysče,já to pochopil. Po pravdě jsem si ani nevšim,že to být chybí. 🙂

 283. On v jádře ten Šándor houby dělá…. Jen bere hrozné prachy.
  Asi na někoho něco ví……

 284. Řím cizí země spíš vykrádal,než že by jim pomáhal 🙂

 285. Dobré zas ráno… 2 Petr Kunetka ad 318 – a z toho je právě vidět, jak je ten Putin zákeřnej… Místo aby po svém zvyku poslal zprávu na papíře, psanou tužkou a po kurýrovi, tak nečekaně použil e-mail a tím totálně zmátl nic netušícího protivníka… No a s jeho rafinovaností určitě předstírá strategický zájem o Pobaltí, aby se jim nečekaně a překvapivě vylodil v Kalifornii…

 286. halle,
  ad výše zmíněný neúnavný bojovník proti zločinu v pražské hromadné dopravě bych si dovolil citovat Klasika: „Vypadá jako blb, mluví jako blb, ale nedejte se tím zmýlit. Je to opravdu blb.“

 287. Ad Cicero – tenhle cintát mi nějak nesedí. Ledaže bych vložil prst do rány vpodobě latinského originálu, pak bych uvěřil, že něco takového vypustil z huby. Ono je na xichtoknize neurekom citátů, který citovaný nikdy neřekl. Některé jsou anachronismy non plus ultra, takže se dají snadno poznat.

 288. 337

  Tenhle výrok vtiskla Cicerovi do úst spisovatelka Taylor Caldwellová ve svém románu 🙂

  „Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit, arogance úřednictva by se měla zmírnit a být pod dozorem a pomoc cizím zemím by se měla omezit, pokud Řím nemá přijít na mizinu. Lidé se opět musí naučit pracovat namísto toho, aby žili z veřejné podpory. (z knihy A Pillar of Iron od Taylor Caldwellové)“

  Na Emeriku se to hodí víc:-D

 289. Dobré ráno vespolek,
  historická poznámka – Shaw a da Vinci znali Internet 🙂 ?!

 290. Matzurko 🙂

  proč myslíš že jsem Honzu komentoval 4 uchechtánky ? 😉

 291. 2 Honza ze Žižkova – a to navíc da Vinci to okopíroval z jednoho zapomenutého textu od Archiméda…

 292. Dobré ráno,

  … hůavně jestli měl od toho Archimeda souhlas s použitím díla.

 293. 2 maYda – určitě ano… Z výroku Noli tangere circulos meos jasně plyne, že Archimedes uplatňoval autorská práva pouze na kruhy…

 294. Halladine,
  ad 338 – tos mě moc nepřesvědčil. Kdybys jen věděl, co já vtiskávám různým slavným lidem do úst… a to nejsem žádná Taylor Calwellová!

 295. No jo, ptakopysku, průvodci po památkách, to je zvláštní kategorie…..

  Pamatuju jednoho, co tvrdil v jedné místnost, že hrad pochází ze 13. století a hned v druhé, že na hradě často pobývala kněžna Ludmila.

 296. 349

  Ví,Ptakopysku, a proto tě beru s rezervou, což mi ovšem nepřekáží v tom,abych se dobře bavil ! °-)

 297. Ludmila? To je ta, jak jí u Velkých Pavlovic ve sklípku pokřtili Cyrda s Metúdem? A jí se to tak líbilo, že se od Metúda nechala pokřtít ještě jednou v Čechách?
  Její manžel Bořek evidentně nebyl žádný přeborník a některé velkomoravské grify prostě neovládal…

 298. Ovšem uvedením oné Taylor jsem originalitu onoho citátu spíš zpochybňoval.
  Pisálkové toho napíšou ( a průvodci nakecaj :-),jak spávně poznamenala maYda) 😀

 299. Dnešní Macek:
  „Wildersova krajně pravicová a extrémně populistická strana utrpěla drtivou porážku a propadla se ze 3. na 2. místo v parlamentu, přičemž ztratila podporu voličů z 10% na 13%. Dalším projevem její porážky je přírůstek 5 poslanců.
  Vítězná eurostrana zaznamenala drtivý úspěch ztrátou 8 poslanců.
  Extremisté drtivě prohráli, velký přírůstek hlasů získala zelená levice.
  Nejvíce však uspěla holandská sociální demokracie, z bývalých 38 poslanců jí zbylo krásných 9.“

 300. Avruk,
  to byl zase den!
  Ráno jsem usoudil, že bude třeba vypustit něco tekutin z kolena -tentokrát pravého.
  Levé se zdá se uklidňuje. Zato pravé bolí fest.
  Asi se leklo, že chirurgickej zákrok se blíží 😀
  Přijdu před ordinaci -a von si dochtor vzal pár dní volna.
  Ane se nezeptal,jestli může..
  Zajedu k Babišovi na pumpu, naberu plnou -a u kasy zjistím,že nemám peněženku.
  Naštěstí mě tam znaj jak falešnou pětikačku,takže měnechali odjet domů.
  No a na té rozbité provizorce domů poliši a silniční kontrola.
  Řekl jsem jim o svých dnešmích peripetiích , nechali mě jet domů a cestou zpět odmávli a nekontrolovali.

 301. Honzo ad 343 a to opodstatňuje Babišův výrok, že EET mělo být zavedeno už před dvaceti lety!

 302. „Hasenkopf stáhl žalobu na Hrad kvůli své výpovědi“

 303. Asi ti pekaři slyšeli o Marii Antoinettě! Nemají chleba, ať jedí koláče. .-)

 304. A proč nejedí koláče, když nemají chleba…???
  Stále živé! 😀 😀

 305. A jeste, dnes Macek hezky shrnul dalsi z Babisovych optimalizacich. Jina firma by v tom jiz davno litala – obchody mezi spriznenymi osobami maji trosku pravidla.

  Ale coz, EET jiste nazene, co Babis zoptimalizoval.-

 306. 326 ptakopysku, což třeba Boblig,i dnes by se výborně uplatnil…

  Nelačněte po spravedlnosti přespříliš nebo probudíte démona zla.
  Jaké byly poslední Robespierrovy myslenky když měl krk v obojku gilotiny…
  Nelačněte tak jak lačnili trpaslíci když kopali tak hluboko až probudili Thurinovu zhoubu.

 307. 366 Petře, eet sice navrženo MF s ministrem Babišem, ale odhlasoval parlament…

 308. Kde vetsinu hlasu dodali Babisovi zamestnanci (trochu se mi stit v tomto pripade pouzit slovo zastupitele ci poslanci).

  Ale spravna pripominka, beru.

 309. Navic je prabvdou, ze EET ma meyi obcanz podporu. Mimo pripady, kdy nakupuje nebo prodava dany obcan.

 310. No pokud občan čeká ve frontě u pokladny na odezvu EET moc dlouho, tak to tu podporu toho občana mít nebude.

 311. Ale bude. Kdyz to kulak a ketas… ehh, co to taram, zlodejsky podnikatel… odnese, zadna obet neni dost mala.

  Zavist je mocna emoce.

 312. (365) Slyšel jsem, čistě náhodou (při sázení rajčat). 🙂

 313. Evropští Turci, mnoýte se !

  „Mějte pět dětí, ne tři. Jste budoucnost Evropy. To je ta nejlepší odpověď na neslušnost, nenávist a křivdy, kterým jste vystaveni,” dodal prezident v projevu, který přenášela televize. Erdogan je sám otcem čtyř dětí a v minulosti vyzýval turecké ženy, aby měly nejméně tři děti. To by podle prezidenta pomohlo nastartovat tureckou populaci.

 314. Ono uz, PeSi, musi sahat k cim dal silnejsim prostredkum, aby lidi zblbůly alespon na chvilku – viz Holandsko a operetni valka s Tureckem…

 315. ? Vzdyt Rput uz byla doma… Samozrejme drzim!

 316. PeSi,
  já bych to oteplování fakt nepodceňoval. V seriálu Četníci z Luhačovic včera kolem deváté večer náhle zteplal jeden desátník a jeden strážmistr druhé platové třídy. Nevěřil jsem svejm očím…

 317. Včera se zhoršila,zavolala si rychlou a leží na Jipce 🙁

 318. Tichý, zádumčivý, frustrovaný imigrant si chtěl půjčit na letišti v Orly od kolemjdoucí vojandy zbraň, aby si jí prohlédl, protože se mu líbilo, jak se blýská ve slunci a odporní bílí xenofobní žoldnéři toho chudáka na místě zastřelili.

 319. Á pozor! Oprava předchozího!
  Jednalo se o úředně zaevidovaného nebezpečného teroristu! V tom případě se samozřejmě jednalo o razantní a správný zásah příslušníka francouzských ozbrojených sil a doufám že za včasný a pohotový zásah bude dekorován a bude mu dovoleno nosit v knoflíkové dírce rozetu Ordre national de la Feuille Blanche.

 320. Honzo ze Ž.
  ono až tak úplně nevyvřelo, oni to utnuli, když strážmistr druhé platové třídy sundal z ramene desátníkovi – čekateli levou kšandu.
  Jen tak mimochodem – zdá se mi to, nebo je mladej Donutil jako herec doopravdy úplný dřevo?

 321. Šimone, když tě tu tak vidím – já vím, budu ti sypat sůl do ran protože asi ještě držíš dietu, ale krátce se zmíním o šedé rulandě od Spěváka z Bílovic z tratě Široká Hora, kterou distribuoval k letošnímu Novému roku. Člověče, to je asi po deseti letech první víno z jižní Moravy, které můžu pít, aniž by mi sežralo vnitřnosti. A to je ve flašce ještě ke všemu umrtvené siřičitanama, takže ze sudu musí být ještě mnohem zajímavější.

 322. Co to všichni děláme, že jsme tady nemocný. Na Ukrajině tam byli všichni zdraví, řekla devadesátiletá babička. Babičko, zdraví nebo mrtví. No jo, vlastně jo…
  Pozdravujte Rpuť. Do devadesátky má ještě dost času.

 323. [390] Nono, copak by to mohli na veřejnoprávním kanále nechat pokračovat? Pfuj.
  Řekl bych, že ano. Doufejme, že to nabere opačný trend než u tatínka.

 324. 391 – ptakopysku
  když mě u toho Spěváka vadí,že drtivou většinu vín má buď přímo sladkou (i když skorozeť a dcera říkaji, že už to tak nepřehání) nebo alespoň polosuchou.
  Nicméně jsem u něj byl jen jednou na koštu (něco jako cukrárna – brr), ale moji mladí jsou u něj pokaždé, když jsou v Bílovicích. To se pak naše cesty dělí (pokud jsem tam s nimi) a já směřuji k Zapletalovi či k Šáparovi – oba mohu doporučit.
  Ale asi – po dosavadní totální abstinenci – to opět v květnu decentně prubnu (mám tam pobývat asi 10 dní). Pozítří mi jaterní testy řeknou, jak rekonvalescence mejch jater pokračuje.

  Jo – ty sudy u Spěváka asi nenatrefíš, od loňska má dostavěný nový sklep (no velikosti tak zámecké sýpky) a tam už má nerezové tanky (4000 litrů), jako ostatně drtivá většina tamních vinařů.

 325. Šimone,
  aha. Takže podle jihomoravské stupnice je ta rulanda polosladká, protože nemá pH 1,0. Ale bezvýznamný zbytek světa ji hodnotí jako suchou. Dva tebou jmenované chemiky neznám, nemohu soudit. Ale jestli dělají suchá vína, tak je to dobře, protože to bych asi byl s propáleným kotlem ve Sběrných surovinách a čekal na odvoz k recyklaci 😀 😀 😀

 326. Ptakopysku – pak asi platí názor mejch mladejch, že už se Spěvák umoudřil 🙂 a tudíž asi ho v květnu navštívím….
  Ten jeden šemik zatím sbírá ocenění i v zahraničí (Rakousko, Itálie – minimálně tyhle diplomky jsem zahlédl u něj v „rotundě“) a v Praze se potkávám s jeho sloučeninami v několika docela frekventovaných vinotékách, ten druhý Nobel je těžko k sehnání, protože celou jeho produkci sebrala jedna cateringová firma (už asi dva roky – míváme problém z něj něco „na sklepě“ vydyndat), která zásobuje firmy dárečkama pro jejich kunčafty na Nový rok….

 327. Italských vín se docela bojím. Už jsem se tolikrát sekl, že jsem je vyřadil z poptávky. Rakouská neznám, sem se nevozí a to co bývá v superhyper, myslím dělají v licenci v chemických závodech Litvínov

 328. 399 -Tak to jsme na tom podobně, ještě k tomu řadím i francouzská, i když moc dobře vím, že k těm nejlepším se asi nedostanu a posuzuji je (všechna – i ta italská a rakouská) podle těch dostupnějších.
  Ostatně mám podezření, že kvůli nim teď skimic leží někde na detoxikačním oddělení…

  Vůbec jsme s kolegy z bývalé práce se kdysi shodli (a to jeden z nich je fajnovej jazýček, který i v dnešním zaměstnání dělá firemního sommeliéra při výběru novoročních vín a v mezičase pracoval v dovozu vín), že nejlepší jsou vína z jižní polokoule – JAR,NZ,AUS a Chile.
  No a pak pro mne ta „polosoukromá“ z Moravy…..tam to je ale o známostech či náhodě.
  Což ale – s odvoláním na dodávky vzorečků IT, Rak. a Fr.vín od výše zmíněného kolegy v době jeho fungování v jejich importu – platí asi obecně o evropských vínech.

 329. 2 ptakopysk ad 399 – Rakouská vína se vyznačují jemným až středně výrazným nádechem etylenglykolu, výborná hlavně v zimním období jako náplň do ostřikovačů…

 330. Hergot, já bych si tak rád otevřel jednoho šáparu….
  Asi si půjdu uvařit meltu…..a k večeři rajskou šťávu….
  Musím to vidět pozitivně !

 331. 2 Šimon klein – až zas budeš funkční, dej vědět… Vezmu Tě do jedné spřátelené vinotéky, kde sladkej tlamolep Ti rozhodně nenalejou…

 332. Meltu??? To jako že ani to kafe nedovolí???

  To je strašný….. Budu si muset ty játra hejčkat.

 333. Maydo 🙂

  Tu meltu mi poradil zde PeS jakožto iontový nápoj do doby návratu k autentickému pitivu – pivu.
  A ono opravdu se dá do ní vpít… 🙂
  A chutná i jen tak – bez mléka a bez cukru. To už moc neplatí pro Caro, Vitakávu a další podobné „cereální“ nápoje, tam se mléko zíde…..
  A na rozdíl od kávy, kterou jsem si neodpustil, tohle všechno jde pít i pozdě večer.

 334. Dobrý večer vespolek,

  přidávám se k deržení palců i pěstí pro Rpuť, snad je všechny a všechno přepere…

 335. No, já můžu kafe i večer 🙂 obvyklým rituálem, když se sejdeme s bráchou na chalupě, je kávička a panáček na závěr dne. A jak se nám potom dobře spí! 🙂

  Můj muž meltu občas pije. ale jako náhrada piva – to musí být krutý.

 336. Když si představím meltu místo něžnýho barbara nebo sedmi kulí…. To je čistá hrůůůůůza!

 337. Trošku humoru do dnešního hluboce podzimního počasí – z NP:

  Žena hovorí:
  „Idem na WC a pozerám, na zemi leží 1000 korún. Zohnem sa, že ich zodvihnem, a zrazu cítim, že si ich zarábam…“

  Přijde Čech do banky v Curychu uložit peníze.
  „Kolik chcete uložit?“ ptá se pokladní.
  „Tři miliony,“ zašeptá klient.
  „Nemusíte šeptat, tady ve Švýcarsku není bída hanbou.“

  Stařičká židovská babička vyhraje v loterii osm milionů eur.
  Novináři se k ní seběhnou a ptají se: „Co s tolika penězma budete dělat?“
  „No, víte, mám tři vnoučata a tak jim postavím domy.“
  „Dost peněz vám ještě zbývá, co uděláte s tím zbytkem?“
  „No, jo, koupím jim všem auta.“
  „Fajn, ale i tak vám zůstane okolo pěti milonů.“
  „Jo, tak to bych mohla postavit Hitlerovi pořádnej pomník, že?“
  „Cože? Pomník Hitlerovi? Vy, židovka?“
  „Jo.“ Babička vyhrne rukáv, ukáže na předloktí a říká: „Hitler byl svině, ale čísla vybral dobrý.“

  A jeden proti lidskosti:
  Jak poznáte, že je vaše žena mrtvá?
  Sex je pořád stejný, jen v kuchyni se hromadí špinavé nádobí.

 338. Tak aspoň že Kometa převálcovala Spartu.

 339. To máš nějaký neaktuální vtipy, Ty tam byly minulý týden.

 340. A ten o bačovi, dvou muslimských teroristech a nedostatečné kapacitě cintorína, co tam je dnes, je velmi letitý, znám verzi o tom, že v Těrchovej vyhlásili v srpnu 68 rusům válku a diskuse o velikosti cintorína proběhla mezi ruslým generálem a přredsedou a tajomníkem na těrchovském MNV.

 341. 413 – já netvrdím, že jsou dneska vymyšlené….mně se „jen“ líbily, stejně jako řada vtipů opravdu fousatých….
  A s tím cintorínem – to jsem zachytil hluboce před sametovým podvodem jako vtip o Číňanech a Slovácích – to bylo po 1968 po vzniku tehdejších ČSR a SSR.
  Takže ho dneska jen oprášili což není určeno tam, kde se zde scházejí kmeti narození v době, kdy Mrtvé moře bylo ještě jen lehce churavo.

 342. musím si ulevit, zatracenej Singer a ta jeho inflační banda. Marxová-Leninová mi přidal k důchodu měsíčně 69 korun, ale v převodu na dolary to tále klesá, takže převedeno na dollary mám měsíčně přesně o tolik, o kolik mi to zdvihli v korunách, tedy o $ 69 míň, než když důchod začal před 4 lety pobírat. není to k nasrání? A na ČSSZ není jediný kontakt s e-mailem, přes který by se dalo komuniukovat. Zkoušel jsem to telefonem a posílali mne od čerta k ďáblu a než by sdělil, že příslučný úředník je tam jen ve středu, protelefonoval jsem asi 50 plzínek—no není to k nasrání?

 343. mám rakouské Veltlíny rád, ještě mne nezklamaly.

 344. Dušane, nainstaluj si tohle:
  https://www.voipcheap.com/dashboard
  a na pevné linky ( na úřadech jistě!) budeš volat v rámci svého poplatku za připojení k internetu, zdarma.
  A na mobily i v ČR za hubičku.
  Já to používám k volání do zahraničí a na čs úřady a podniky, což byly dříve účty jako kráva, ted provolám tak 10 € za čtvrt roku…

 345. Nebylo by rozumnější si ten český důchod nechat posílat na účet v Česku ? Stejně jste tu docela často, tak6e koruny potřebujete

 346. A zadávejte Trumpová, za něj dolar stoupl 😉

 347. Další z legend mého mládí, jeden z otců zakladatelů, Chuck Berry, odešel v požehnané, věku 90 ti let. Kdo z té generace je ještě naživu? Jerry Lee Lewis, Fats Domino a Little Richard- jdu si něco pustit – třeba Roll Over Beethoven…

 348. Svět je v pohybu. Zemřel Chuck Berry, Německo dluží USA hromadu peněz za obranu, prohlásil Trump; V salónu proměnili bezdomovce ve šmrncovního hipstera;
  Žena unikla únosci, vyskočila z kufru jedoucího auta – a já? Dnes, vlastně včera, byl u nás dětský maškarní ples a tak je třeba se vypořádat s následky – – sedím u postele vnučky, která má laryngitidní zachvat kašle a čekám, až zaberou léky a zvažuju, co udělat s neznámým člověkem, který mi už dvakrát zvonil usilovně na zvonek a při pohledu – sotva se drží na nohou a já jej neznám. Do toho se připotácel nájemník, který neznámého identifikoval jako bývalého přítele své sestry, načež se odpotácel do vlastní postele. Ty dětské plesy jsou pro dospělé mimořádně náročné. Hlavně pro játra některých. A další zvonění. Budí se mladší vnuk. Je třeba jednat. Nasazuji masku protivné domácí a jdu zvoniče odehnat. Můj výstup protivné, přísné a rozzuřené megery, vyhrožující mimo jiné i přivoláním příslušníků, je natolik přesvědčivý, že zvonič se odpotácí pryč. Naštěstí nemrzne, to bych fakt musela volat PČR.
  Ještěže ten dětský ples je jen jednou do roka.
  Vnučce léky právě zabraly, kašel ustal, a tak jdu dospávat i tu noc minulou, kdy se vnoučata v nočním buzení střídala tak, že jsem naspala sotva dvěapůl hodiny napřeskáčku, abych polomrtvá uvařila oběd a následně nasoukala děti do kostýmů, došli jsme celkem spořádaně do sálu, kde se ples konal a účastnili se reje.
  Co též se stane zítra-dnes nového…

 349. 423

  Kdysi se o oslavách MDŽ tvrdilo, že je to příležitost pro opilce se opít 🙂
  Vidím, že u Dany se náhrada našla 🙂

 350. Je, Ouivisi….

  Trošku si vyliju srdce.
  Rpuť mi byla sympatická už na starém NP. Pro svůj životní optimismus, všeobecný rozhled a zásadovost.
  To , že ona mě dlouhou dobu nesnášela, na tom nic neměnilo.
  Ale nakonec ,je to už pár let,jsme se skamarádili,komunikovali na Skypu, a setkali se i osobně na Orlíku, během jedné z mých dovolených s dětmi a vnoučaty, Mé dceři byla taky velmi sympatická.
  Kdybych ji měl popsat, napsal bych o ní, že to byla nesmírně statečná ženská.
  Neměla lehký život, potkala jí spousta nepříjemností, včetně zdravotního stavu.
  Nedala to na sobě znát.
  Jinej by si na svůj osud stěžoval v každé druhé větě. Ona ne.

  Bude mi hrozně chybět.

 351. … a protože ze své práce znala kvantum lidí, spolu s ní odešel kus historie, zmizela spousta historek o osobách slavných, či méně slavných. Škoda, přeškoda, že lidi jako Rpuť nepíšou Paměti. Mají talent na psaní, pamatujou si… a nepíšou. Až se za čas potkáme na druhé straně, musím jí to vytknout.

 352. Ach ne,
  tak to už jí tu slíbenou fotku černého jehňátka s bílým ocáskem a čupřinkou nepošlu… A Číčula si bude muset najít jiné laskavé srdce…
  Budeš tu zatraceně chybět, Rputi, a pozdravuj Rejpala a Bohouše…
  R.I.P.

 353. halladine,
  nejsem si jist, že Rpuť znala svatýho Václava. Určitě neměla občanku jako ruličku pergamenu s pečetí Vratislava I. …a nebo to tutlala, aby se udělala mladší?

 354. Ptakopysku,

  ta knížka semi moc líbila. Projevila se v ní její znalost psachiatrie.
  Ten Václav tam má diagnozu jako vyšitou.
  Když jsem to přečetl, napsal jsem ji, že je to skoro učebnice psychiatrie 🙂

 355. Ptakopysku,

  je mi jasné,že ta mnou zmíněná knížka nevyhovuje tomu, co jsi měl na mysli – paměti.
  No ale i tak jsem to musel zmínit. Fůra lidí tady asi o té knize neví….

 356. Sakra, jak kdybych něco tušil, otevíral jsem Šumaváka s obavami, co se tu dočtu…

 357. Ale ne, to si nechte, takový zprávy po ránu…. i když Šumavákmova výzva k držení palců napovídala, že to je asi něco vážnějšího, než obvykle.

  Bude tu opravdu hodně chybět.
  O tom, že by něco napsala, jsem neměla tušení. Vlastně jsem neměla tušení o lecčems, kromě toho, že žila v bechyni, měla psa a kocoura a snad taky dceru a kdysi studovala na fildě.

 358. 439

  Psa už dlouho ne, pro nemoc se o něj nemohla starat,tak ho postoupila do dobrých rukou – jedné veterinářce, či veterináři.. Kocour se jí ztratil, jednou se nevrátil, tak jednu kočku – Číčulu,co ji zmínila Matzurka adoptovala.

 359. Ach jo,život je jen zastávka v předsíni smrti. R.I.P.
  Rpuť mně bude chybět 🙁

 360. Rputi – tos mi neměla dělat…..ještě jsem s ní v úterý před minulým návratem z nemocnice telefonoval a byla plná energie….
  No…. taky jsem dnes šel sem takhle později, nechtělo se mi…co kdyby….
  Byla první, na kterou jsem se kdysi obrátil s prosbou o uvedení do obrazu na NP.
  Bude mi sakra chybět….ani ne rok po Bohoušovi…..

 361. R.I.P. – se Zuzanou jsem měl řadu známých z dob našeho mládí.

  Pro ty služebně mladší Šumaváky vzpomenu na její roli (společně s Klaunem Parafinem a hipíkem) v době před vznikem tohoto blogu).

 362. No, já se chtěl za ní včera odpoledne podívat – už mě k ní ani nepustili… Takže jsem to tak trochu čekal, ale nechtěl jsem strašit…
  No jo, další kamarádka – během pár týdnů…

 363. Ptakopysku,

  přivedl jsi mě na nápad… Něco se dá udělat za Rpuť.

 364. Ach jo, v pátek mi slíbila, že se mi ozve… Takže později.

 365. Tohle už by mohl být důvod k exportu demokracie do Kotlinky, ne?
  Celkové zdroje lithia na krušnohorském Cínovci jsou 1,2 až 1,4 miliónu tun tohoto kovu. Vyplývá to z posledního průzkumu z konce loňského roku. V pořadu Otázky Václava Moravce to řekl vedoucí odboru nerostných surovin České geologické služby Jaromír Starý. V Česku se nachází podle hrubých odhadů šest procent světové zásoby lithia, většina je v okolí Cínovce, zbytek ve Slavkovském lese.

 366. No, pokud budou všude jezdit elektromobily, tak rozhopádně. Pokud k nim teda někdo dostaví elektrárny.

 367. Opel – tedy jestli to stihnou dřív, než ho položej – by mohl být elektrickou divizí PSA Group, VolksSchaden také plánují elektrické oktávky….

 368. To jo, plány jsou to smělé, ale mám takový nesmělý dojem, že někde se ta elektřina musí vzít. Nebo že by ekologové vymysleli perpetuum mobile? Na střeše auta větrná minielektrárna, která by se pohybem auta roztočila a nabíjela baterku, která by auto poháněla?

 369. Foundry,
  přečti si rozhovor s předsedou strany německých zelených a naplní tě to optimismem. Ve zkratce – zavřít všechny německé jaderky, zavřít všechny německé uhelky, postavit další fofrníkové farmy na Baltu, postavit soláry na jihu. Výkyvy vykrývat plynem z Ruska, přečerpávačkami v Norsku atd.
  Drobnými detaily jako je prodrátování, stabilita sítě a podobně netřeba se zabývat. Wir schaffen das!

  http://www.csve.cz/novinky/182

 370. ptakopysku, nemělo by to bejt Wir futzen daß ?

 371. Ptakopysku, mám dojem, že ten zelenej Turek je nějakej Erdoganův vyslanec s úkolem dostat Německo hospodářsky do kolen.

 372. A nalil jsem si panáka, těch mizejících kamarádů nějak nepříjemně přibývá.

 373. Panáka nemám, ale dnešní večerní pivko půjde na rputimu památku.

  Pamatujete na „rputí axiomy“na Psu? Kdoví, jestli by se daly někde dohledat….

 374. No a ve ctvrtek má funus dalsi kolega z turisťáku….
  Kurva fix….
  Zejtra na krev, ani panáka, ani pivo, ani rumovou pralinku…..
  Kurva na kvadrát !
  Servus.

 375. Šimone, jakmile budeš moct pivko, tak zas uděláme tryznu u Rudolfina, co Ty na to?

 376. Jo Maydo, beru….a pár dalších se taky najde….

 377. „A bude žít na věky na druhém břehu řeky, kterému z nouze říkám čas…“
  Rpuť přešla duhový most, děkuju jí za ten příměr. Bude mi chybět!

 378. No a pro změnu – všem Pepům opožděně vše nejlepší a dnes, 14:17 se k nim přidal další… Sice je to blbý, narodit se na svůj svátek, ale rodiče čekali, že to bude před tejdnem. Takže moji dobří známí mají prvního vnoučka…

 379. Kamarádka je Eva a narodila se šetrnejm rodičům 24. prosince 🙁

 380. Tak to má být… někdo umře a někdo jinej se narodí. nechť Pepík žije a vzkvétá. A ostatní Pepíci s nimi.

  Když jsem čekala dceru, mělo to být dva dny po mém svátku, Tak jsem si říkala, že kdyby si o dva dny pospíšila, že by to byl hezkej dárek k svátku 🙂 Ale ona to asi blbě pochopila a narodila se o dvanáct dní dřív. Ale dáreček to teda byl a je 🙂

 381. Zuzko, Rputi, měj se a už žádné trápení… Byla jsi moc statečná bytost, přátelská, laskavá a nikdo tu na Tebe nezapomene, Tvoji židli nikdo neobsadí.

 382. No jo, vlastně jo 🙂
  V každém případě je to dobrá volba 🙂
  tu zahraniční verzi jsem neznala, ale je opravdu moc pěkná.

 383. Maydo před dvaceti lety hodně populární v interpretaci Highwaymen – Cash, Nelson, Jennings a Kristofferson

 384. Petře Kunetko,
  v článku jsou klíčové fráze „by se měly“ a „věří Babišovo ministerstvo“. Přeloženo do běžné češtiny – nevybere se nic navíc a bude zázrak, jestli to bude šul-nul.
  Pak je ještě roztomilá věta „Řada lidí totiž v současnosti podle Babiše pracuje na černo a zároveň pobírá podporu.“, kteroužto nám chce ministr financí decentně sdělit, že v budoucnosti takových lidí budou dvě řady.

 385. Kazdopadne, I kdyby se nahodou naplnily ty 4,3 miliardy, nejen ze to je ponekud vzdaleno puvodnim 60, co se nimi Babis ohanel, ale take je to jen maly zlomek nakladu, ktere musely a budou muset firmy na EET vynalozit…

 386. Petře,
  pro ty firmy to nebude žádný náklad. Prostě si to vodepíšou z daní 😀 😀 😀 ((c) Halladin & Co.)
  Jsem línej to počítat, ale čistě selským rozumem – jiné firmy z toho budou mít zisk a tento zisk bude zdaněn. Třeba má velký Ekonomický Vožď na mysli právě tuhletu cifru, o kterou si rozpočet pomůže. Protože jinak by ti hloupí podnikatelé a živnostníci mohli odložit spotřebu na horší časy, nebo, nedejšpidla, by ty ukranduté peniaze mohli minúť někde v zahraničí a místní dotační lid by z toho nic neměl.

 387. Dobré ráno,

  ještě bych se vrátila ke Zpátečmíkovu 22 – „OT: Páne jo… To by mne velmi zajímalo, zda si pan doktor uvědomuje, o kterém etniku píše: http://blog.aktualne.cz/blogy/radkin-honzak.php?itemid=28966

  No, já myslím, že si to neuvědomil, protože o tom etniku nebyla nikde ani zmínka a ten text je stavěn jako kritika většinové společnosti.
  Mně došlo, jak jste svou poznámku o etniku myslel, až když jsem četla článek o tom, že zrušili pochod na podporu postužené ZOO, aby to „nevyvolalo xenofobní nálady“. A i v tomhle článku se úzkostlivě vyhýbali zmínce o tom, o jaké šlo etnikum, ale to každýmu samozřejmě došlo.

  Napadla mně taková poťouchlost : napadnout pana doktora, že jeho příspěvek je rasistický, vyvolává předsudky a provokuje k nenávisti vůči menšinovému etniku. A bavit se tím, jak se z toho snaží vybruslit, aby nevypadal blbě a rasisticky. 😀

 388. 482 – no jo, ja zapomnel. Vlastne odepisou z dani. Takze na tom jeste vydelaji, podvodnici jedni.

 389. Rputi, tak s Bohem a pozdravuj…

  To je tady zpráva, kurňa.

 390. Takze, ptakopysku, kdyz loni odpustil svym firmam na danich 1,5 giga, takje to vlastne v cajku.

 391. dvd,
  samozřejmě. Je to zcela zákonné a tudíž se to může. Na rozdíl od hokynářů, kteří prostě kradou.
  Podělím se o drobty z mého výzkumu – na argument, že hokynář by musel krást asi tisíc let, než by dosáhl částky, kterou si Babiš promine na daních, na mě bojovník za lepší výběr daní napřed civí jako debil. (Doba civění přímo úměrně závisí na rychlosti propojování neuronů.) A pak na mě vysype výše uvedený odstavec a pak už argumentuje „všeci kradnú“ podle výše svého IQ.

 392. Jo, těch 18 mělo být po kompletním zavedení EET.
  Rozhodně ne 60 mld ročně,o kterých píše Petr Kunetka

 393. No, pro mě je EET prakticky totéž, co globální oteplování… Je to podvod od samého začátku, slouží čistě a pouze k tomu, aby si na tom několik vychcaných jedinců těžce nakradlo na úkor buzerované společnosti, pravdivosti těch tvrzení věří snad jedině mentálně retardovaní jedinci a obhajují to jedině vychcaní gauneři, lháři a grázlové, buďto ze závisti z vlastní neschopnosti, nebo z toho sami mají svůj vejvar. (tedy, jak dříve říkali V+W – buďto z blbosti, nebo za cizí peníze!)

 394. Dobrý den. Proč socialisté pořád touží po diktátorech a oslníte je leskem peněz?
  Ráno jsem si všiml roztržky německého nacionálního socialisty Šulce a tureckého Ergodana.
  Vídeň 1683 bylo jedno z možných řešení.

 395. Kazdopadne, 4 miliardy prinos je vzhledem k tomu, jak zatizil ekonomiku, vicemene katastrofa. Ani tech 18 hypotetickych miliard neni zadna diskoteka.
  Jestli ridi stat jako firmu, vysvetluje to, proc nutne potrebuje dotace…

 396. Kazdopadne je to klasicka manipulace, muzu napsat, ze za sto let bude prinos 1.2 bilionu a za to se da postavit cela nova dalnicni sit… 🙂

  Kazdopadne doporucuji brozurku precist a srovnat s realitou. Zaroven jsem zadostiv na cisla ohledne zmeny vyberu DPH, jak se to projectvi na vyberu DPFO a poctu zivnosti. Velmi zadostiv.

 397. Nickname ad 493: – “ Vídeň 1683 bylo jedno z možných řešení.“
  To už nejde!
  Tenkrát byli ve Vídni Rakušané a Turci před Vídní.
  Dnes je to naopak a ty Turky z té Vídně už nikdo před brány nevyláká. Leda snad vymyslet nějakého trojského koně.

 398. Cesta mne vede přes řeku, čas přes most.
  Pod zemí duní salvy jarních děl.
  Na zimu jsem už jednou zapomněl.
  A teď jdu dál, překonav strach a lenost
  na druhý břeh, tam už je rovnodennost.

  (c) Václav Studený

 399. Dobrý den všem,

  stran počítání přínosu EET by měli odpůrci báječného opatření vzít v potaz, že všechny státní instituce pracují s „důchodotvorným efektem investic“. Usnadním práci – tohle keynesiánské hejblátko říká, že každá dodatečná koruna v hospodářství násobí svůj dopad přírůstkem vyšším než byla vložená hodnota. Jinak řečeno dopad dodatečné koruny je vyšší než vložená koruna. Říkají tomu multiplikátor a funguje úplně stejně jako bankovní multiplikátor. Vložíte korunu, banka si ponechá v rezervě 10 haléřů a 90 haléřů půjčí, dlužník si odnese 90 haléřů do další banky k uložení, která si ponechá 9 haléřů v rezervě a 81 půjčí a takhle to jde dál, až skončím příběh 10 korunami, ve struktuře 9 korun nových peněz a 1 koruna rezerv (oznámení pro osoby, které se zabývají nesmysly, aby odvedli pozornost k hloupostem: 10% povinné rezervy je pouze ilustrace).
  Stejná logika funguje pro vládní „investice“: vláda dodá do hospodářství korunu, mezní sklon k úsporám je 10% (v tomto případě supluje povinné rezervy), což znamená, že na konci nám vypadne v hospodářství (chvilka napětí) 10 korun, ve struktuře 9 korun spotřeba a 1 koruna úspor. Usnadnění gůglovým jezdcům: mezní sklon k úsporám je procento, které si lidé uspoří z dodatečného příjmu, takže v mém příkladu se jedná o výsledek (po zjednodušení zápisu): 1/0,1. Takže, když je mezní sklon úsporám (nebo povinná rezerva) nižší, tak je číslo vyšší: 1/0,02 (2% je nynější povinná rezerva).

  Petře, z mého pohledu ještě pracovali s vysokou diskontní sazbou, já efekt čekal vyšší než usmolených 12 mld. ročně 🙂

 400. Jj, tu teorii na vse za mne ucili jako mainstream. Mel jsem k tomu jednu pripominku – kdybychom lidi odnaucili setrit, mohli by byt vsichni nekonecne bohati..

 401. No, a ještě nezohlednili, že si obyvatelstvo krátí daňovou povinnost vykonáváním činností pro vlastní potřebu namísto jejich nákupu u podnikatelů, kteří jsou v EET. Což takové vaření, praní, žehlení, úklid, který si vykonávají domácnosti samy? Tam je myslím značný prostor, ale úplně zběsilé je kutilství nebo zahrádkaření – tam myslím, že by měly státní orgány napřít pozornost, protože tam je daňový potenciál ohromný.

 402. Vložíte korunu, banka si ponechá v rezervě 10 haléřů a 90 haléřů půjčí, dlužník si odnese 90 haléřů do další banky k uložení, která si ponechá 9 haléřů v rezervě a 81 půjčí…

  Asi se ptám jako úplný jouda, ale ve výše uvedeném mi připadá, že částka je pořád stejná. Jinými slovy, na konci poslední banka už nemá co půjčit a celá koruna je uložena u x bank v rezervě. Kde se při tomto postupu nahvízdá těch 10 korun?

 403. Ad 505 – tedy já uvažuji situaci, že poté, co proběhne operace 1 až X, nepřijdou všichni věřitelé do svých bank a nevyzvednou si své vložené částky… pak by situace získala na jisté pikantnosti, že

 404. Aha, poukázka na kabát v šatně. To už pobírám.

 405. Dobré odpolende,

  cožpak domácnosti, ale další potenciál je v tom, že svou práci dělají všichni sami. Měli by si na to někoho najímat. Nejlíp nezaměstnaný. Takovej chirirg si najme nějakýho nezačleněnýho, by za něj provedl operaci. Nejde jen o další zdanitelné příjmy, ale i ten sociální dopad bude úžasnej.

 406. Tak, tak. Keynesianstvi je teoreticky fundament pod tezi, ze je v poradku vydavat papirky na kabaty nezavisle od poctyu kabatu. Proto, ackoliv v akademickem svete vicemene mrtva (mimo par ekonomum, kteri usoudi, ze dobre placene misto bklizko vlade stoji za akademickou smrt + par okrajovych zoufalcu) je vladami na celem svete oblibena…

 407. maYdo,
  nejsem si jist, jestli by někteří jedinci neházeli soukolí do hladce plynoucího písku. Zeťák zrovna o víkendu říkal, že si najali pár lopat, aby jim míchali beton, takže v pondělí se dopoledne scházeli, pak dali kávu, pak oběd a odpoledne, když už to vypadalo, že dojde k hromadné vraždě, začali v pudu sebezáchovy míchat. Pak už prý si je vycvičili, že stačilo, že kolem nich někdo z kmenovejch prošel a vrčel mezi zubama. Mladej se děsil dneška, jestli vyfasujou nějaký jiný necvičený lopaty. Že už mu asi ujede ruka s krumpáčem. Chlapec si nějak odvykl z časů, kdy naháněl HOKRy po hospodách a tahal je z pelechů.
  A teď si představ, že primář bude jezdit po městě a sbírat ještě ožralé operatéry kymácející se v bílých pláštích na nárožích, či v nádražních bufetech. 😀 😀 😀

 408. No já se zastavil u ortopeda,jelikož to koleno,co mě bolelo od loňského března se konečně uklidnilo, a ortoped říkal, že snad to bude dobrý a nebude muset pod kudlu.
  Zato kurevsky bolí to druhé , a vytáhl mi z něj 15 kubků (ccm pro detailisty)
  A tak my tu žijem.
  Dám si trochu piva,m a zalehnu…

 409. Než Rpuť odvezli naposledy do špitálu,našla mi na netu možnou příčinu mých kolenových problémů.
  Dnes jsem se o nich ortopédovi zmínil,pokýval hlavou a napsal

  papír na příslušná vyšetření.

 410. 514

  No jo,chybička se vloudila.
  Předpokládám u tebe,honzo dostatečnou inteligenci .
  🙂

 411. Halle,
  jestli ti to vycucnuté koleno „hicuje“, vřele doporučuju před ulehnutím poblemtat ho kostkou měkkého tvarohu, zabalit do igelitu a poté omotat nějakým hadrem, či pružným obinadlem, aby to nespadlo a bylo to v teple. Mě osobně to fungovalo. Otok splaskl a přestalo to bolet. Akorát pak člověk nesmí mít roupy až mu odlehne a neměl by s tou haxnou aspoň tejden běhat po schodech, pajdat po nákupech, či jezdit v autě. Výsledkem totiž je, že koleno opuchne ještě hůř než předtím a že pak řezník… ehm pardon… chirurg! na člověka strašně řve a má tendence dát nebohou haxnu do sádry od zadku až ke kotníku. Před touto operací vřele doporučuju přivázat si k noze násadu od smetáku a jít si sednout na záchod, nebo si vyzkoušet, jak se leze do vany. Vony pak jednoho ty roupy s pobíháním přejdou, když si uvědomí ty nedosírné následky…

 412. Mňo… rozdíl mezi kubíkem a Kubíkem může v jistých případech dosahovat velikosti jeleních parohů. Ale halladin tento problém již dávno zdárně eliminoval.

 413. Halladine,
  v tom případě bych doporučoval ctěné pozornosti text od „Akorát pak člověk nesmí mít roupy…“ To platí bezezbytku.
  Ale i tak bys měl zvážit pomoc rozvojové Africe. Takový vody v koleně… klidně bys mohl působit jako oáza někde na karavanní stezce. To ti fakt nezávidím. 🙁

 414. 510 Petře, to dělají letecké společnosti. Z Helsinek přeprodaný let. Jestli chceme počkat do rána nebo s přesedáním přes Berlín. Tak to vzali přes Berlín, dali si pivo a pak za půl hodiny téměř prázdným letadlem doma. Příjemný let. Třebaže zpočátku se to jevilo jako nepříjemná komplikace, škodní jsme nebyli…

 415. Dušane, jak to dopadlo s Trumpovými úsporami?

  Přátelé, chcete ušetřit naše životní prostředí a chovat se k planetě odpovědně? Zhasněte!!!!!!
  http://www.hodinazeme.cz/

  Neutšil jserm, že jsou Brňáci takoví idioti. Inu, co si zvolili…

  Jo, ještě dotaz. Šumaváku, funguje to?

 416. Za Rputí
  I když jsem ji osobně nepoznala, zatrnulo mi srdce nad tou zprávou. Zbude tady po ní mezera. Bude mi chybět její „dobré ránko“…

 417. Tak jsem začal finalizovat účetnictví a -> daňové přiznání, a co byste řekli?
  Ano správně, posral se mi noťas s většinou dat. Nastartuje normálně a po 5-10 minutách modrá obrazovka… a to je mu sotva deset(?) let.
  To to blbec nemohl jestě týden vydržet?

  Začínám být trochu nervní… 🙁

 418. Jak ugrilovat babiše.

  Redakce Seznam Zprávy získala návod, který si na sněmovní schůzi o možných daňových podvodech šéfa hnutí ANO připravili sociální demokraté.
  Článek

  Manuál pro poslance ČSSD připravil tiskový odbor Lidového domu. Radí jim v něm, jaké otázky Andreji Babišovi na schůzi klást. A třeba také, za co ministra financí pranýřovat na sociálních sítích. Podrobnosti v reportáži Pavlíny Kosové ve Večerních zprávách.

  https://www.seznam.cz/zpravy/clanek/cssd-si-nachystala-podrobny-manual-jak-grilovat-babise-29200?dop-ab-variant=&seq-no=1&source=hp

 419. 527 – pri zapase arogance s tuposti clovek tak nejak nevi, ktere strane drzet palce.

 420. Šumaváku, noťas se vždycky posere naprosto nevhod.
  Mně se s oblibou posírá na chalupě, když si tam přivezu nějakou neodkladnou práci, kterpu je nutno udělat za každou cenu, pomoc nikde a ajťák nedostupnej.

 421. Šumaváku,
  asi odchází disk…
  Ale jsou tu větší znalci.

  Mi takhle blbnul asi před 6 týdny. A to je asi o polovinu mladší.Koupil novej, strčil do kompu a pro starej škatulku,která z něj udělala disk externí.

 422. No, to je výběr daní zásadním způsobem ohrožen !

  Jí zatím doufám, že nebude tak zle… aktualisoval se mi antivir a pak to začalo blbnout.Takže to vidím na nouzové spuštění, odinstalovat ho a NB zatím nepřipojovat na síŤ.
  Ale jestli to pomůže… ??
  Hin sa hukáže, do roka a do dne!

 423. A to je samozřejmě výhoda EET, protože všechny tržby jsou evidovány na FÚ ( teda- kromě těch, kdy zkolabuje počítač, kasa či nejde internetové připojení) a takovéto problémy jsou zcela marginální. A žádné daňové přiznání není třeba dávat! FÚ si odečte 80% paušál, zbytek vynásobí 15%,pak odečte 24 800,- Kč na poplatníka a poplatníka již dále s ničím neotravuje…

  Víte co by mi to ušetřilo práce a starostí, kdyby mi teď FÚ mohl sdělit, kolik jsem měl loni tržeb? 😉 😀 😀 😀

 424. Šumaváku – ani netušíš, jak ti rozumím. A to má ten můj PC o něco míň věku, ale víc poplatníků DPFO. Zítra dorazí rodinný příslušník, aby zazálohoval co se dá, kdyby nastal blackout.;-(

 425. 534

  Proč by mě měl zlobit ? 🙂
  Je šumavákův problém,co se svým ntb udělá nebo neudělá.

 426. Dano, a to my, co si pamatujeme, jak se jelo pravítkem ve sjetinách ;-),
  si umíme naprosto přesně představit v tržbách na FÚ nastavení FCE limitní hranice na 826 666,0 Kč, pod kterou by vyskakovalo upozornění: NEOTRAVOVAT!!

  Ale já jsem jen obyčejný pasáček koní…

 427. ad 535- Halle – a to Ti toho noťasu není ani trochu líto?? 🙂 Víš kolik desítek let se bude trápit, než se v tom hnoji zcela rozloží?

 428. Šumaváku 🙂

  malej problém 🙂 Zatím pod EET nespadáš, takže tě berňák nemůže opečovat tebou naznačeným způsobem 🙂

  No ale vydrž a doufej 🙂 😉

 429. Šumaváku, je,
  ale copak mám tu moc tě zbavit svéprávnosti a něco ti nařídit ? 😉

 430. Hele, dožiji -li se toho, tak toho bohdá nebude!
  Já už dávno, kvůli pojištění, měl u příslušného obchodního soudu v Linci zaregistrovaný jezdecký klub, který mohl uzavřít s rakouskou pojišťovnou odpovídající pojištění náhodných cizozemských pasantů.A to jsme nebyli v EU.
  Dnes mi stačí nahlásit sídlo mé jezdecké školy a vyzvednout si daňové číslo…
  A víš co mi pak Babiš a socani mohou…
  Já to tam samozřejmě poctivě zdaním, ovšem až od té hranice, do které jsem od daní osvobozen.
  A tu jsem nedosahoval, ani když jsem byl na vrcholu sil. 😉

 431. (528) Dobrá britská tradice byla podporovat slabšího. 😛

 432. I staré britské tradice občas nefungujou. Za prvé je otázka, kterou stranu lze považovat za tu „slabší“, za druhé – nejsou to gentlemani, tak kam na ně s britskou tradicí a do třetice z hlediska mých zájmů bude nejlepší, když se podřežou navzájem.

 433. (543) No vidíš MaYdo, přesně z tohohle důvodu (toho do třetice) to ti Britové dělali. 😛

 434. Františku, osekává kde může, zejména vnitřní výdaje kabinetu. Zmrazil přijímán í úřednictva, zkrouhnul rozpočety ministerstev, kromě obrany, a další kroky. S redukovaným rozpočtem předstoupí ve čtvrtek. Teď má jiné starosti – odolávat legislativní sbatoáži Kongresu.

 435. Rusové ohlásili snížení vojeského rozpočtu o čtvrtinu.Dostanou se až na osmémísto.

 436. Takový technický dotaz, máte někdo zkušenosti s autokamerami? Montáž, poměr cena/výkon?

 437. 548

  jistěže maj nějaké finanční problémy, ale hlavně mají fůru zahraničních zakázek, takže fabriky pojedou, A furt ten zkrácenej rozpočet má být vyšší než byl na rok 2014

 438. Nebo mají vyzbrojeno… 😉
  Já jsem takovej skeptik… a říkám: když Rusové za II.sv.v. dokázali stahnout obranný průmysl za Ural a během pár (doslova) let vyvinout a vyrábět T-34 a Kaťuše a zahnat Němce zpět do Berlína, co tam tak asi vyrábějí po 70 letech klidu??
  Někteří starší a dospělejsí si ještě pamatují čínsko-ruské „nepokoje“ na Usuri (Amur).
  Pokojně orající sovětské traktory odrazily nájezd čínských tanků, vzlétly a vrátily se pokojně na základnu… 😀 😀

  Pokud z lodě v Černém moři, dostřelí kamkoliv do Sýrie, kam dostřelí z atomové ponorky, které hledají (stále marně!) jen Švédové?

  Pokud by jim lezly tlustý do tenkejch, to poslední, co by omezovali, by byla zbrojní výroba na obranu! Já tam byl a mluvil s lidmi!
  Putin veřejně a jasně prohlásil, že už nikdy nepřipustí válku na území Ruské federace.

  To je výrok, kterého je třeba se bát !!

 439. Stran těch ponorek, o hledání mluví či píší jen Švejdové. Jak hledají a nalézají ostatní, těžko říci.
  Připustí, nepřipustí, jisté obavy jsou na místě, to jo. Hlavně u sousedů.

 440. Rusko má jen deset procent vojenských výrobních kapacit bývalého sovětského svazu. Fůra toho bylo na Ukrajině, v bělorusku i jinde.
  Během Jelcinovy vlády se rozběhli zaměstnanci,protože Rusko nekupovalo a fabriky mělyproblém.
  Noví zaměstnanci se moc nevychovávali.
  A jsou i jiné problémy – Černomořská flotila měla dostat 6 nových fregat. Postavili 3 , další tři rozestavěné mají problém – měly ukr ajinské motory.
  No a stěmi je utrum.
  Rozestavěné koupí indie, a turbíny si od Ukrajinců koupí indové sami.
  dost možná za nějakou dobu koupěj i ty tři hotové.

 441. AK – nejlevnější se dají koupit za $ 20. Jsou na přísavku a zaznamenávají na SDC kartu.

 442. 551
  Na Baltu asi moc jaderných ponorek není,v takové louži nemají co dělat-
  Jaderné ponorky mají jen Severní a Tichomořské loďstva.
  Stejně nejsou v Černém moři.
  Na Baltu a černém moři jsou jen klasické ponorky.

 443. Halle,
  A právě proto se Švédům ty jaderné ponorky v Baltu tak špatně hledají!

 444. Skončíme ve sračkách……

  Podle kuloárních rozhovorů ale mají socialisté problém s něčím jiným, již s několikátým spojenectvím vedení strany v čele s Bohuslavem Sobotkou se šéfem TOP 09 Miroslavem Kalouskem. Naposledy se tak stalo před týdnem, kdy Kalousek ve sněmovně prosadil bod „Daňové podvody ministra financí“, kolem čehož vznikla široká koalice včetně sociálních demokratů a jejím faktickým mluvčím byl právě Kalousek.

  „Štve mě to a zdaleka nejen mě. Pomáháme Kalouskovi udržet Topku při životě, sloužíme mu ke zviditelnění, aby se dostal znovu do sněmovny, ale sami nevidíme, že to může potopit nás.

  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Skoncime-ve-sra-kach-Projedeme-to-jen-pomahame-Kalouskovi-zacina-zaznivat-z-CSSD-Uz-se-dokonce-suska-co-bude-dal-480348

 445. Dobré zas ráno… Tak nám včera, 11:28, oficiálně začalo jaro… Je fakt, že včera odpoledne, alespoň v okolí Prahy, by to bylo bývalo šlo… Dnes ráno je to horší, ale furt ještě „v normě“… (Předpokládám, že určitě existuje závazná směrnice EU, jak má jaro vypadat, a že v každé členské zemi je minimálně jeden ouřad, s dobře placenými zaměstnanci, který to kontroluje a hlásí případné nedostatky…)

 446. Halle, kde skončíte vy netuším, ale že Sobotka, Bakala a kluci kolem Kalouska jsou z Lípy ví i malé děcko. Proto někteří nerozumní chudí volí fízla, estébáka, podrazáka. Sice krade a podvádí, ale mluví jako my z nádražky. A taky de po krku těm nenažrancům a milionářům, uhlazenejm pupkáčům.
  Téma letošních voleb: kdo udělá koalici s fízlama.
  Nevíte jak to dopadlo s Agrotecem? Šli sedět manažeři? Nebo to dopadlo jako u Agrofertu obvykle?
  Zapomněl jsem: přeji všem krásný den.

 447. 2 Petr Kunetka ad 505 – no, nekonečně bohatej můžeš být i při velmi mírném spoření… Princip je prostinký… První den si uložíš korunu, druhý den přidáš 50 hal, třetí den přihodíš třetinu koruny, čtvrtý den čtvrtinu, atd, tedy n-tý den 1/n koruny, pěkně halířek po halířku – no a za nekonečně mnoho dní jsi nekonečně bohat, neb je známo, že tato řada diverguje… A navíc se pocvičíš ve sčítání zlomků – co by za to dal leckterý ekonom…
  Nemám pro to důkazy, ale obávám se, že na tomto prostinkém principu funguje dotační politika EU. S vidinou nekonečného bohatství tam za tím modrým horizontem…

 448. Sobotka je z Jižní Moravy.
  Agrotek normálně funguje, byl jsem dlouhá léta jejich nájemník.
  O manažery jsem se nezajímal.

 449. (554) Jo, já koukal na internet, mně šlo o to, zda má někdo konkrétní zkušenost s konkrétní značkou.

 450. No jiste… Chybicka… Proste jsme se spletli. Kdyby se neco podobne stalo obcanovi, platil by jak mourovaty a jeste by mohl premyslet, zda neskonci za mrizemi… Ale kdyz chybku udela stat…

  https://www.novinky.cz/finance/432597-za-chybu-senatoru-zaplati-vlastnici-bytu-v-rodinnych-domech-jde-az-o-statisice.html

  Mimochodem rada soudit se ze svym danovym poradcem je stejna rada jako „at ji kolace“… Je videt, ze vysoki statni urednici jsou jiz vysoce povzneseni nad bezneho obcana…

 451. Jak jsem tak sledoval ty chyby v účetnictví zamini, to by taky pekařovi neprošlo … 🙁

 452. 570

  Až na to, že státní úřady kontroluje NKU celkem pravidelně, zatímco pekařům se berňák kouká do účetnictví velmi zřídka.
  Já fungoval jako OSVČ od roku 93 do loňského dubna, a berňák mi nikdy do účetnictví nekoukal.

 453. Mňo… včera jsem koukal na bednu a šla řeč o nevyčerpaných dotacích zvíci cca 5 miliard na opravy silnic II. a III. třídy. To jsou ty silnice, o kterých ťokal ministr dopravy, že na jejich opravy dá letos o miliardu méně než loni. Hovořila tam paní hejtmanka středočeského kraje: Blablabla nic neopravíme blablabla nejsou peníze blablabla co se týče dotací udělali jsme všechno podle předpisu blablabla nejsou peníze blablabla dálnice do Budějovic blablabla udělali jsme všechno podle předpisu blablabla stavět se nebude blablabla ministr dopravy blablabla.
  Tak nějak mi připadalo, že aparát středočeského kraje generuje papíry a překládá je z šuplete do šuplete naprosto nezávisle na realitě. Kdyby byl ten jejich barák přemístěn ze Zborovské, Praha 1 na adresu Lacus Somniorum, Měsíc, nikdo by si toho patrně nevšiml.

 454. Dobré dopledne,

  Hall, mám dojem, že není myšleno, odkud kdo je geograficky, ale že jde o jakousi iniciativu neboli spolek hochů, co spolu mluví.
  Jinak děkuji za odkaz na rputí nekrolog na zvířetníku.

 455. MaYdo,

  po tom, co se dnes děje mezi Sobotkou a Babišem bych se velmi divil, kdyby šlo o spolek hochů, co spolu mluví.

 456. Halle,
  ono je to obtížné se v tom vyznat. Situace je stejná jako v té scéně v baru z filmu Limonádový Joe: „Pal!“ „Nepal!“ „Pal!“ „Nepal!“
  Jeden týden reportáž, kde Ťok ťoká, že dá krajům o miliardu víc na opravy silnic, další týden reportáž z Libereckého kraje, kde jim v roce 2002 odnesla povodeň most a tak lidi z nějaký vsi autama brodí potok a když zaprší, tak prostě nejezděj, a k tomu informace, že stát dá krajům na opravy silnic o miliardu méně. Včera reportáž, o mnou výše zmíněných nevyčerpaných miliardách a během minuty tam vypráví hejtmanka že kraj peníze na opravy silnic nikdy neměl, nemá a ani nikdy mít nebude, protože dotace nedostanou i když úředně udělali co mohli.
  Zkráceně řečeno, všichni na to srali, na poslední chvíli se snažili vyházet peníze oknem třeba kreslením čar(už je smyl déšť a sníh) a nesmyslným pokládáním asfaltu na funkční nerozbité benešovské přeložce a teď, když nevyčerpané dotace propadnou, se snaží přehodit vinu jeden na druhého.

 457. Máš pravdu, ptakopysku,

  čert aby se v tom vyznal. Pochybnost ve mě budí to, že by půřed volbama chtěl dělat „škrťu“

  Most je trošku problém. než se to připraví, vyprojektuje, povolí atd. uplyne fůra času.

  A když jsem se dozvěděl, že ten most do naší vesničky nestřediskové má stát 150 melounů, a bude hotovej do konce tohoto roku ( pokud to půjde dobře) tak jsem zíral a zíral, a přemýšlel, jestli si ze mně nedělaj pérdel…
  A takových vesniček nestřediskových je v Kotlince jak n……

 458. halladine,
  ten most tam není už patnáct let… 😀
  Chápu, že kapka úřednického potu je dražší než kapka potu policejního, ale kurňapes, nepřehánějí to už trochu?

 459. 578

  než se to připraví, vyprojektuje, povolí atd. a vyhlásí veřejná zakázka, uplyne lhůta, zhodnotí nabídky… a bůhví co ještě……

 460. Ptakopysku,

  15 let je fakt trošku privela i s úřednickým šimlem.
  Houby o tom vím, takže stěží můžu říct,kdo za to může. Hejtmanství ? Nějaké město ?

 461. Ptakopysku
  Neměl, já spoléhal na to, že moji pacoši jsou gramotní, a umí číst 🙂

 462. Tak musím pochválit Českou poštu,
  v neděli ráno jsem si objednala Rputinu knihu z humpoleckého antíku, včera dopoledne psali, že to předali poště, a teď už mám knížku na stole.

  Halle,
  ad dotace, díky Eu byrokracii se proces přidělování ještě více natáhne… a je tam dalších xy podmínek, které nutno splniti, jinak nebude proplaceno a naopak pokutováno. Ty si fakt myslíš, že jsou dotace „sátarmo“ ? A můžu ti prozradit, že projektové dokumentace jsou něco jako náš zákoník – ani prase se v tom nevyzná. Totiž pardon, ani projektoví managoři. S tím se teď potýkáme naprosto běžně, neb díky laskavosti našich nadřízených jest nám povinně o Eu granty žádati, ba i projektové oddělení na to u nás vzniklo (to aby vědcům přeci jen nějaký čas na vědu zbyl). Jenže i ti managoři nám pak až v průběhu sdělují půvabné informace jak to bude s DPH, kdy se budou peníze vyplácet (lahůdka – třeba až v půlce projektu a tak si garantující pracoviště musí vzít půjčku) a jestli vůbec (nesplnili jste podmínku odstavce 5a, odstavec 3b a navíc se nám nelíbí váš ksicht, takže nic). A kontroly námj chodí pravidelně každý rok.
  Ať si Babiš čerpá z EU a nás nechá žít v klidu… deponovat ho do Brusele, to by možná bylo fajn. Co je to za ministra financí, když to neumí naplánovat pro kotlinku bez dotací ?

 463. Oni tam měli na dně potoka položené panely, aby se nebořili. Takovej vylepšenej brod.
  Obávám se, že svépomocná stavba mostku by byla úřady chápána jako obecné ohrožení a stavebníci by si to šeredně odskákali.

 464. 583

  Honzo, asi by jim ho zbourali, a náklady dali k úhradě 😀
  Ale pochybuju,že by to šlo postavit svépomocně .

 465. Matzurko,

  jistěže to trvá, a zadarmo to není. Ale i když opožděně, tak jsou to peníze navíc.
  Ministr financí to nemá jednoduché, má škrťovství v popisu práce.
  Každej ministr by chtěl klidně i dvakrát tolik, než kolik dostane.
  Může rozdělit jen to co má. On peníze netiskne ( jako ČNB) a jedinej způsob, jak získat další peníze je zatnout sekeru.

 466. A problematika dotací.

  naše vesnička nestředisková toho vydyndala z EU docela dost.
  A když to dokáže jedna starostka z ďoury o zhruba 1200 obyvatelích … tak se nabízí odpověď, že někde jinde jsou leniví či neschopní.

 467. Ptakopysku,

  někde mám uložen příjemnější obrázek – šikmooká zubařka ošetřující pacienta s hlavou na odhaleném poprsí. 🙂
  Ale nemůžu najít.

 468. maYdo ,
  o tomhle sdružení jsem nevěděl, ani jsem tam neviděl žádné známé socanské jméno.
  A většina jmen tam je mi velmi nesympatická.

 469. (585) Něco podobného zrovna dnes říkala manželka: Když pro školu něco potřebují, nemohou si to koupit, magistrát jim koupi neschválí, musí „čerpat“, se všemi průtahy, nejastnostmi, buzeracemi, administrativou … Nevypadala, že by to považovala za výhodné

 470. Jo, Aero,
  nejsou nadšeni, ale žádaj, pokud potřebujou.
  Jinak by měli – víš co.

 471. Tak ono mosty se odjakživa musely schvalovat a projektovat, a to desítky let. Už ze starověku je známé stavební povolení na hliněných destičkách…
  Chtít most zničený před 15 lety může jenom snílek. Takový most se přece SCHVALUJE A TO TRVÁ !
  O tom, že by si někdo do školy koupil třeba magnetickou tabulí jenom tak ani nepíšu. Co kdyby koupil špatně ?

 472. Tabuli bez výběrového řízení ?
  Jakože optimálně vyhovující potřebám dané školy a jejím finančním možnostem ?
  Bez výběrového řízení, v němž nutno oslovit nejméně 3 dodavatele, a vybrat povinně tu nejlevnější, byť zcela nevyhovující rozměry ani technicky, o estetice nemluvě ? Si někdo koleduje…

  Halle,
  to je ale pořád „pes jitrničku sežral“. Aby vaše starostka mohla „vystrájať“, někdo na to vydělal a bylo mu to sebráno za účelem přerozdělení – to tak, aby si něco koupil sám, že. No ale neboj, brzy dostanete příděl migrantů úměrný výši čerpaných dotací….
  Pořád nechápu, proč se ty dotace musí přelejvat přes Brusel – a živit bandu darmožroutských úředníků…
  A pokud minfin určité země občanům radí, aby potřebné finance získali ze zahraničí, není to poněkud protistátní jednání ? V současném mezinárodním kontextu tedy určitě, IMHO.

 473. Ptakopysku,
  druhej odkaz 🙂

  matzurko,
  nechci tvrdit, že by nebyla možná lepší varianta – neplatit příspěvky do EU, a nebrat dotace.
  Ovšem příspěvků do EU se nezbavíme.

  Varianta – platit příspěvky, a nebrat dotace mi připadá poněkud hloupá.
  Kromě toho v dotacích dostáváme (zatím) o dost víc , než zaplatíme, i když o kolik skutečně je jistě možno diskutovat.
  Marná sláva ,odjakživa platilo , platí a platit bude, že o podmínkách rozhoduje ten,kdo ty peníze poskytuje . třeba banka – a ta jen půjčuje.

 474. Halladine, ad to sdružení, to co tak je je jen nějakej výbor. Ale motala se kolem toho spousta politiků napříč politickým spektrem.

 475. platí a platit bude, že o podmínkách rozhoduje ten,kdo ty peníze poskytuje
  Dovolil bych si malinko nesouhlasit. Ti, kdo peníze poskytují a ti kdo je přerozdělují jsou dvě disjunktní množiny.

 476. Ptakopysku,
  ani banky velmi často nepůjčují své vlastní peníze. Když si peníze od banky půjčíš, dlužíš je bance, a ne střadatelům.
  Fakticky peníze vlastní ten,kdo s nimi disponuje.
  Ostatně -EU ty peníze od členských státu vybrala, tudíž jsou její.
  Ostatní teoretizování je o ničem, a bez praktického významu

 477. Zajimave je, ze penize poskytuji danovi poplatnici a nejak se nejevi, ze by meli sanci do toho mluvit…

  Ve skutecnosti je moznost do toho mluvit ci nemluvit funkci sily.

 478. A kdo nečerpá, je líný nebo neschopný… Jako by sám Andrej promluvil…

 479. Bance poiskytne stčřadatel peníze dobrovolně a něco za to chce. Když se mu poskytnuté služby nezamlouvají, může si vybrat jinou banku.

  Ale jako občanka, platáící daně nějak nemám povědomost, že bych se rozhodovala dobrovolně, že budu platit něco Unii.

 480. Petře,

  ti daňoví poplatníci kohosi zvolili, aby je zastupoval.
  pokud si zvolili blbě, myslíš že by dokázali kvalifikovaně rozhodovat o rozpočtech ? 😀

 481. „A kdo nečerpá, je líný nebo neschopný… “

  Jsme líná a neschopná, když si nechci půjčovat a snažím se vyjít s tím co vydělám? Zatímco ti, co čerpají a posléze končí v dluhové pasti jsou zřejmě ti schopní a pracovití 😀

 482. maYdo 🙂
  dnes střadatel poskytne bance peníze spíš proto, aby je nemusel schovávat pod matrací.
  Dostane za to nic, anebo skoro nic. A platí za všechno

 483. maYdo,
  to je pěkné, že si nechceš půjčovat.
  Ovšem dotace z EU nejsoun půjčky – zatím, prý se chystá změna.

 484. „pokud si zvolili blbě, myslíš že by dokázali kvalifikovaně rozhodovat o rozpočtech ?“

  Proč by ne? Nakonec volit můžou jen z toho, co se nabízí a to je bída s nouzí a tudíž tomu dopovídá i výsledek..
  Ostatně jde o to, že by lidi uvažovali o tom, co s prostředky, které jim zůstaly a nešly do přerozdělování, o věcech, které se jich týkají. nejde o nějakžý sofistikovaný rozhodování o nějakých abstraktech, ke kterým je potřebná bůhví jaká kvalifikace.
  Většina lidí je schopna se racionálně rozhodovat v prostoru, který je vymezen jejich zkušenostmi.
  jo, někteří se budou rozhodovat blbě. Ale to se rozhodují i dnes.

 485. Ale Halladine, to není podstatný, jestli to jsou dotace nebo půjčky. Rosdíl je jen v tom, že ti schopní a pracovití nejsou ti, co si půjčují, ale ti, co žebrají.

 486. maYdo,

  nezlob se, ale tak to nefunguje ani ve ˇvýcarsku . V tamních referendech se hlasuje jen o tom, na co se dá odpovědět ano-ne.
  O tom, kolik na co a podobně se hlasovat nedá.

 487. 611 – ale pořád si můžu vybrat, jetsli nechám peníze pod matrací nebo je dám do banky. A ty penízte si můžu kdykoliv vybrat pro svou potřebu. BAnka se enstává jejich vlastníkem, i když s nimi disponuje, pořád to jsou moje peníze. já rozhoduju, jetsli je v bance nechám nebo se za ně rozhodnu něco pořídit a co, moje děti je můžou dědit.

 488. proboha, co to sem motáš? JAký referendum, co jak nefunguje? Co s tím má Švýcarsko? Já přece nic o Švýcarsku nepsala.

  Ján jen pochybuju o Tvém přesvědčení, že kdo blbě zvolí ve volbách, tak neumí zacházet s poenězi a není schopen se kvalifikovaně rozhodovat.

 489. maydo,
  schopnej je ten, co sežene všechny peníze, co se sehnat dají 🙂
  Sehnat legálně.
  Staré české přísloví říká “ Blbej kdo dává, ještě blbější ,kdo nebere.“

  Vůbec mi nevadí, že máme na hlavní ulici nové chodníky, pěknej sběrnej dvůr, nové parkoviště před nádražím. Obec v rekonstrukci chodníků pokračuje,už za svoje.
  Celá železniční trať Brno – Břeclav byla zrekonstruovaná za EU peníze, na nádraží je podchod a výtah pro vozíčkáře.
  Říkáš, že si nepůjčuješ – cosi se mi motá – nemáš hypotéku ?

 490. maYdo,
  chtěl jsem říct, že prostě není možné, aby obyvatelstvo jako jednotlivci schvalovalo rozpočty.

 491. maYdo,
  banka se tě ovšem neptá,komu tvé peníze půjčí.
  Ale už toho nechám 🙂

 492. maYdo,

  ačkoli jsi si uložila peníze v bance do úschovy, přesto je banka půjčí. Nemusí držet 100 % rezerv (pro vyloučení všech pochybností – to je popis, který nepotřebuje žádné doplnění nebo vysvětlení). Půjdeš-li jinam, budeš na tom stejně. Stručně řečeno – smlouva o depozitu nebo smlouva o půjčce, je pro banku totéž.

  Jinak motivace vkladatelů je k věci samé zcela lhostejná. Potíž totiž není (jak se domnívají laikové) ve výši úrokové sazby, ale ve faktu, že nemusejí držet 100% rezervy.

 493. nemám hypotéku, ale úvěr. 😀
  Úvěr jsme si ovšem vzali po zralé rozvaze, zda jsme schopni splácet a ještě se zabezpečili pojištěním pro všechny možné případy. To není případ žití nad poměrya spoléhání na dotace. A vzali jsme si ho na koupi bytu, v kterém bydlíme a kterej není nic velkýho. Neobíhali jsme celý příbuzenstvi, aby nám přispělo, protože přece musíme mít aspoň tři plus jedna, abychom nevypadali jako žebráci.

 494. Mno, už jistý Dr. Josef Goebbels něco říkal o tisíckrát opakované lži, která se stává pravdou. Příkladem jedné takové lži je neustále omílané tvrzení, že na dotacích z EU dostáváme víc, než do EU platíme. Jenže kdyby někdo zveřejnil ta pravdivá čísla, mohl by nastat nedosírný následek…

 495. úvěr, hypotéka – všechno jedno.
  Prostě sis půjčila.

 496. Já vím, Modrý ptáku, že banka moje peníze půjčí. TAky vím, že na tom bude všude více méně stejně. Ale to sjou podmínky, s kterými jsem srozuměna. I s tím, že se mně nebudou ptát, jak budou s těmi penezi nakládat.

  Ale podstatná je možnost se rozhodnout. Ať už o tom, jetsli dám peníze do banky nebo pod matraci nebo o tom, do jaké banky je dám nebo že ji změním.

  já osobně ostatně za největší výhodu uložení peněz v bance proti uložení pod matrací vidím v tom, že nemusím s každou platbou na poště vyplňovat složenky a nemusím se starat, co kdy zaplatit

 497. Jenomže i s úvěrem nebo hypotékou žiju z toho, co vydělám. Peníze, který bych musela šetřit, místo toho splácím. A musím je ušetřit jinde,a bych měla na splátky. Nežiju si nad poměry z pěněz, který jsem někde vydyndala, abych mohla utrácet za nesmysle a který se už nijak nezhodnotí.

 498. MP,
  kdyby banka musela držet 100 % rezervy, rázem by ztratila motivaci přijímat vklady, protože by neměla čím získat peníze na úroky ( pokud by nějaké byly)

 499. Ach jo,
  polský ministr obrany obžaloval Tuska ze zrady na polském státu.
  Ne že by mi byl Tusk sympatickej, ale tohle je úplná blbost.

 500. Pesi – ???? Třeba naše rodina zaplatila za zlepšení lyžování na Klínovci majitelům areálu 125Kč. Vy jste jim zaplatil 25Kč a maYda také. Chcete snad naznačit, že byste si vy (a všichni lidi týhle republiky) to jedno pivo užil více? Nechápu proč bych si za vašich mizerných 25vočí nemohl lépe zalyžovat. Jo a těch 25Kč od MP je taky příjemných 🙂

 501. „chtěl jsem říct, že prostě není možné, aby obyvatelstvo jako jednotlivci schvalovalo rozpočty.“

  Ale samozřejmě že to možné je. Nevidím problém v tom, aby se obyvatelsvo obce sešlo a jeden každý hlasoval o návrhu rozpočtu, o tom, jetsli za ty prachy opravit chodníky nebo postavit sběrněj dvůr. Nevidím v tom nic, co by nemohl pochopit i nádeník se základním vzděláním.

 502. maYdo,
  ještě si stěžuj! Víš, jakej voser muselo být vyplňit příkaz k úhradě třeba v Mezopotámii? Sebrat kus jemného bahna, seříznout rákos, z bahna uplácat destičku v rozměrech akceptovaných Mezopotámskou obchodní bankou, naklínovat rákosem příkaz, podepsat ho, položit destičku na sluníčko a dva dny jí nespustit z očí, aby vyschla. Pak jsi teprve mohla jít do banky, odkud tě stejně s příkazem vyhodili, protože tvůj klínový podpis neodpovídá klínovému podpisu na klínovém podpisovém vzoru. A mohla si s patláním platebního příkazu začít zase od začátku.

 503. maYdo,

  já měl ovšem na mysli státní rozpočet. najdi mi sál, do kterého by se vešlo volící obyvatelstvo ČR. A kdo by je na to místo dopravil. 🙂
  A buď si jistá, že to obyvatelstvo by schválilo i ty dotace z EU. 🙂
  Repty sice byly, ale jen o tom, že se opravila ulece,která se opravila ta ulice , co se opravila , a ne ta jejich.

  Ostatně, lidé volí své zástupce taky proto, aby se starali za ně o věcí,o které se sami stara NECHTĚJÍ,NEBO NEUMĚJ.

 504. Dokonalé chucpe-lidé, kteří podporují a obhajují každý nový zákon,komplikaci a složitost další den použijí složitost jako argument lidem, kteří se podivují, proč za 15 let nejde postavit obyčejný most…
  BTW, proč MPSV sponzoruje pořady ve veřejnoprávním rozhlase ?

 505. Ptakopysku, myslím, že v Mezopotamii, byla ženská podřízena muži, což mělo ten příjemnej bonus, že se nemusela starat o obchodní záležitosti.

  Krom toho mám takový tušení, že větší výběr bych asi z banky ani neodnesla.

 506. Halladine, kdyby byla státní správa víc decentralizovaná a víc toho bylo na těch obcích, tak by i schvalování státního rozpočtu nebylo takovej problém. většina peněz by šla na to, kd eopravit chodník a kde vodovod a na neziskovky by zkrátka nezbylo. Konec konců prý njen na začleňování romů jich prý je několik desítek 😀

 507. Copak mezopotámie, ale představ si, ptakopysku, že nybych musela příkaz tesat do kamene, odtáhnout ho do banky na trakaři a tam by mi řekli, že jsme blbě vytesala podpis a musela bych ho na místě přetesat.

 508. 2 Kejko ad 631 – nelyžuji. Ze zimních radovánek praktikuji dvě – rum a grog. Navíc od jistý doby ten Klínovec snad hnusnější být ani nemůže… Ovšem, kdyby mi tenhle fašistickej spolek ukradl jen to jedno pivo, to by ještě bylo snesitelný…

 509. 639

  Co mám říkat já bezvěrec, z jehož daní se platěj církve, ač jsou mi zcela a úplně ukradený 😀
  Stejně jako velké části ( neříkám jak velké) obyvatelstva.

 510. Nečiňte si starostí, quivis. Ni o moje splátky, ni o moji pracovní morálku.

 511. halladine, jste skutečně obdivuhodný muž.

  Banka má dvě funkce (psal jsem o tom maYdě, ale opakování je matka moudrostí): depozitní a úvěrovou.

  100 % rezervy na depozita nemají žádnou souvislost s úvěrovou, protože to je zcela jiný sport. Za depozita (úschovu) platí vkladatel. Konec výkladu, není nic k dodání.

  Úvěrová funkce – pokud si chce někdo půjčit, tak nabídne za dnes poskytnuté peníze, větší obnos zítra. Banka najde osobu ochotnou půjčit (vzdát se dnešních peněz) za zítřejší odměnu. Rozdíl mezi platbou věřitele a dlužníka, je její odměna – úvěrová funkce je noblesně nazvaná zprostředkovatelská funkce. Teď mě rychle napadá realitní agent. Ten by podle logiky vašeho výroku nemohl existovat, protože nemá způsob, jak vytvořit nemovitost ex nihilo jako tvoří banka peníze. Konec výkladu, není nic dodání.

 512. Všechno je následkem přerozdělovacího daňového systému. Stát prachy vybere (hlavně) na DPH, podle nějakého bláznivého nápadu přerozdělí, část navíc pošle do Brusele, Brusel podle ještě bláznivějšího a buzeračního systému taktéž přerozdělí. Výsledek, místo toho aby si na okna ve škole v Horní dolní vybrali tamní obyvatelé, musí nejdřív brečet na kraji, nepomůže-li to, pak v Praze a konečná instance jsou peníze z Brusele. Na tom se živí spousta zbytečných až škodlivých úředníků. A tu přímou cest, typu „musíme udělat kanalizaci, prachů je málo, na rok si zvyšujeme obecní daně“, tu by si většina občanů přece jenom pohlídala. Na prachy, vybrané na DPH a přerozdělené vidět není, cítit v ruce také nejsou.

 513. Mp.
  takhle to dnes vůbec nefunguje. Kdysi to tak asi fungovalo. Už hodně dávno oboje splynulo.
  Ostatně – už v Hraběti monte Christo – a doba děje je hodně dávno jsou vidět runy na banku pana Danglarse…., ke kterým by nemohlo dojít, pokud by se zachovávaly 100% rezervy.

 514. No dobře Pesi, tak co třeba vyhlídkový bod a kolonáda v Lednici. To vás stálo jen 10Kč. No a podle starosty si můžete představovat co všechno byste viděl, kdyby byl vyhlídkový bod o 20metrů vyšší. Za 50Kč od naší rodiny nám to za to stálo. Projdete kolonádou za 100megašušní a na jejím konci vylezete na vyhlídkový bod a tam si se zavřenýma očima představujete co všechno byste mohl vidět. Slezete dolů a jste uhranut a říkáte si, že nebýt dotací tak tohle nevzniklo. Zamáčknete slzu vděčnosti a pomyslíte na Helmuta, který vlastně 1 možná 2koruny z těch vašich 10ti zaplatil za vás.

  Jsem pesimista a tak jsem přesvědčen, že tohle bude pokračovat do všech mých hrdel a statků.

 515. Hmmm člověk by neřekl, co všechno se mu občas dostane do pazourů. Teď jsem zapisoval stolní lampu. Obyčejná plechová, hnědá, designově plně socialistická lampa, zajímavá pouze tím, že byla drahně let používána u nás v muzeu. Jeden by řekl – nic moc klumpr. Ale když se otočí vzůru nohama, je tam štítek. Doteď jsem netušil, že je v Maďarsku město jménem Hódmezővásárhely, kde se vyráběly stolní lampy. A že to je místo proslulé archeologickými vykopávkami, neboť bylo osídleno už od pravěku a v roce 1456 to už bylo město. Které samozřejmě Turci s gustem plenili. Tak z takovéhohle významného místa mám ve sbírkách asztali lámpa.

 516. No, domácí pán má jiný krásný příklad… Podélhraniční vyasfaltovaná a dokonce oplocená vyhlídková cesta, která začíná a končí uprostřed pole… Takže na koni se k ní člověk dostane, jinak však těžko… Zvlášť mě tam zaujalo to oplocení… To asi má sloužit jako ochrana proti zuřivým vlkům, kteří to budou muset oběhnout na jeden či druhý konec, než se dostanou ke kýženému soustu… Vzhledem k elegantně řešenému přístupu je ta silnička opravdu hojně navštěvovaná… Přímo davy imaginárních návštěvníků.

 517. 🙂 asi nejspíš neproběhla II. fáze a to výstavba losího přechodu. Což je nutné zvlášť v horském prostředí, kde se výskyt losů dá celkem oprávněně předpokládat. No a teď je tam ta oplocená cesta – chudák los.
  Raději bych do Bruselu jen platil. Protože takto nám tady vzniká většinou něco co by nebylo (nepotřebujeme to – ano asi i vyjímky jsou). V době vzniku OK – dotace. Co ale za 5-10let, z čeho se to bude udržovat opravovat a tak. Ty správný lidi vysmátý a zbytek chudší než předtím. A budou do nás hustit jak máme být vděčný. Jestli já už tohle nezažil. AVRUK

 518. Kde je v Lednici vyhlídkovej bod k vylezení? Tedy kromě minaretu?

 519. Na koni s etam sice dostanete, ale kudy potom? Mám dojem, že asfalt není ten pravej podklad pro koňský kopyta.

  Mimochodem, z chůze po asfaltu strašně bolí nohy. Mám to vyzkoušený na vlastní kůži, kdy jsme byla nejvíc oddělaná z tůry, který byla poměrně krátká a s malým převýšením, ale cca tři čvrtiny vedly po asfaltce na dně doliny.

 520. OT – orgáni nám tady zahráli scénku. Zastavili s blikačkou před tramvají, vlítli dovnitř, po chvíli vyběhli, skočili do auta a blikajíce uháněli směrem k Hradčanský. Tramvaj sklapla dveře a pokračovala po tomto malém intermezzu po své trase.

 521. Kejko,

  jsem vždy rád, když si někdo užije nějakou částku z (mnou) berní. Mně je zcela lhostejné, kam jdou (resp. z MF). Jestli je něco postaveno – lyžařský areál nebo nemocnice, věnováno – na výzkum nebo dětem na nějakém kontinentu, nebo prostě rozdáno každému, kdo projeví zájem např. D Rathovi. Mě přestaly zajímat okamžikem odchodu z mého účtu.

  Dlouhodobě zastávám názor, že by všem státním zaměstnancům měla být placena renta, aby nevyvíjeli žádnou činnost. Plátce by to vyšlo bezpochyby levněji. Žel, oni mají potřebu si svoje prachy zasloužit. Zatracená povaha 🙂

 522. 646 – A zhruba od te doby, co to takto splynulo, maji ekonomicke krize mnohem zajimavejsi prubeh.

 523. 657 Petře, co chtějí to dostanou. Akorát škoda transakčních nákladů, které musejí vynakládat ti, kteří nechtějí.

 524. maYdo – je to nová stavba – mimo areál. Léto 2016 ještě ne úplně dotažená – lázeňská kolonáda zakončená vyhlídkovým bodem. http://brno.idnes.cz/zmarene-dotace-rozhledna-v-lednici-d5x-/brno-zpravy.aspx?c=A160305_2230479_brno-zpravy_tr
  Ta vyhlídka je z dřevěných lepených vazníků vystavených povětrnosti – něco jako svislá žebra tvořící průhlednou siluetu toho bodu. Co cca 40-50cm vazník na výšku 1patra tak 3-5m (nevybavím si přesně) a průměr té plošiny taky 3-5m. Vazníků jak na…seto. A jak stojí na stojačku, tak na ten řez prší a tak. Už začali praskat – dávám jim rok max dva 🙂 Proto si říkám za co to začnou opravovat.

 525. 639 PeSi, dobře činíš. Zkusil jsem běžky. Pravda, podmínky nebyly nejlepší, teplota kolem nuly, sněžilo, stopa zapadávala, sníh se lepil, běžky úzké a vaklavé, hrany žádné, brejle se mi mlžily a navíc jsem na těch sirkách stál poprvé v životě. Tak to bylo dost o Nieder, a Auf dalo dost práce. Leč co hlavní, přežil jsem. Uvažuju, že bych zkusil koně. Nějakého klidného a trpělivého, pokud možno menšího vzrůstu a na měkčím terénu.

 526. 659

  ne vždy dostanou co chtějí. Ty církevní restituce většina lidí nechtěla.

 527. MP – vím. V těchto případech si vždy vzpomenu na -co je a není vidět. Pak se vždy v tom určování co není vidět ztratím. Ale tady bych taky asi spíš zaplatil a zapomenul. Nechat padnout do černé jámy a pustit z hlavy. Jenžo vono z té jámy nakonec vždy něco vyleze. Bohužel

 528. Mám v bance dlouhodobě zůstatek řádově v jednotkách statisíců. Valmi často mi píšou nebo volají z banky, že mi půjčí v desítkách tisíců. Odpovídám: to mi ale vlastně půjčíte moje peníze, že? A jaký že to chcete úrok, 9%? Tak dobře, ale protože to jsou vlastně moje peníze, tak se šábnem o ten úrok, ne? Co takhle 50 na 50? Nebo máte jiný návrh? A pak už je ticho.
  To je jako když si chtěl Khon od Roubíčka, který prodával párky před Rockefellerovou bankou, půjčit deset dolarů. Roubíček povídá: to by nešlo Khon, já tu mám smlouvu, oni nebudou prodávat párky a já nebudu půjčovat peníze.
  Na půjčování peněz mají být banky, já mám jinou práci.

 529. hlavson – o je hezky s tim uverem. Mne volaji take, ale takto hezky je odbit mne nenapadalo… 🙂

 530. „Vážený soudruhu, se zármutkem v srdci jsem přijal smutné zprávy, že Kim Čong-il, velký vůdce Vaší země, zemřel. Velmi jsme si vážili Kim Čong-ila, jenž se obětoval, aby přinesl blaho korejskému lidu, zajistil bezpečnost KLDR a dosáhl mírového sjednocení Koreje. Komunistická strana Čech a Moravy pevně věří, že Korejská strana práce překoná nynější smutek a nadále povede hrdinný boj korejského lidu za obranu socialismu ve Vaší krásné zemi. Přijměte, prosím, můj soudružský pozdrav.“

  Kdo by nevedel, co to je, je to kondolenca V. Filipa Kim Cong Unovi. Strana, ktera s nemalou pravdepodobnosti zasedne v pristi vlade…

 531. zločinče, pokud se nad tím zamyslíš, tak je vlastně Kim Čong-Il předobrazem našim evropským politikům a podobná zdravice může jít na každou světovou stranu – jen se možná ten socialismus nahradí nějakým jiným -ismem.

  Kim Čong-Il se:
  a) obětoval, aby přinesl blaho lidu,
  b) zajistil bezpečnost státu,
  c) dosáhl mírového sjednocení části A a části B.

  Jediní dva, kteří do tohoto vzorce nezapadají, jsou Klaus a Mečiar. Jinak jeden vedle druhého, samý obětavec, obranář a sjednotitel.

 532. Desim se, martine, hluboke pravdy Tve myslenky – vcetne implicitniho predpokladu o podobnosti cilu…

 533. 669 – takže radím investovat do akcií firem, které tisknou a prodávají na letištích paperbacky. Nebo do výroby sluchátek. 🙂

  Já to mám vyřešené – lítám s manželkou a ke konverzaci nepotřebujeme ani notebook, ani tablet, ani přehrávač.

 534. No mně spíše děsí představa, že USA zřejmě nevěří bezpečnostním složkám států, které jsou prezentovány jako „spojenci“.

  A NB je pro mnoho lidí pracovní nástroj, lze ho půjčit samozřejmě na místě (ale není to řešení pro každého). A cestu v podpalubí moc notebooků nepřežije, to je jisté.

 535. 661 – Uvažuju, že bych zkusil koně. Nějakého klidného a trpělivého, pokud možno menšího vzrůstu a na měkčím terénu…….

  Co takhle houpací ??

  Případně nějaký z toho historického kolotoče na Letné ? – Radnice z P-7 spolu s NTM organizuje sbírku na renovaci kolotoče a protože místní kobylky jsou (byly) potaženy pravou koňskou kůží, jistě ta renovace bude ve stejném provedení…..

 536. Kejko, znáte koncept „utopených nákladů“? Takhle na to koukám já. Třeba počítat, že část úrody sežerou myši.

 537. 2 martin ad 670 – má nynější přítulkyně je v tomto ohledu sqělá… Jak zpívá Pospíšil – „krásně se s Tebou mlčelo!“
  Takže když máme o čem povídat, povídáme si, když zrovna ne, svorně a sympaticky mlčíme. Úžasné… bez narážek typu – a na co myslíš… ty si nechceš povídat… apod.

 538. 2 Šimon klein ad 672 – no to jsem takhle ještě jako malej jel na koni – přede mnou prase, za mnou labuť, vlevo tramvaj, vpravo parník – no co jsem měl dělat? Tak jsem prostě počkal, až se ten kolotoč zastavil…

 539. (662) Ano, většina raději krade, než vrací. Nebo že by jen Halladinové?

 540. 677

  Ve vracení problém není. problém je v tom, že nebyl stanoven žádný seznam , který by vypočítal, co se bude vracet, a co se vracet nebude, a tedy by se mělo proplatit.
  Ta suma k úhradě je, obávám se ,vystřelena bajvočko, a je přestřelená.

  A církev žádá o vrácení i nemovitostí,které by se vracet neměly.

  Jinak – zřejmě se tvrzením “ Všeci kradnů “ přidáváte k Babišovi 😀 😀

 541. (678) Jistě, sestavování seznamu by vracení zabilo asi tak na století. Suma je. Kdyby socani (komouši jsou jejich podmnožina nekradli, nemuselo by se meditovat o sumě k vrácení. Přestřelená, nepřestřelená, záleží na tom, s čím ji kdo srovnává. Pokud s těmi, kdo jako právnická osoba nedostali (s vyjímkou socdem) nic, pak ano. Pokud by se započítal i zisk uniklý krádeží majetku, pak bude hluboce podstřelená.
  Možná církev žádá i nemovitosti, které by se z nějakého hlediska vracet neměly. Od toho jsou soudy, aby to řešily. Při kradení byl přístup opačný, lidi holt mají různé názory.
  Nenapsal jsem „všeci“, použil jsem vaši babišovskou kvantifikaci:většina lidí nechtěla.

 542. Uffff…právě se mi podařilo dopočítat náhradu za pracovní cestu do Běloruska. Fujtajbl jak říká ptakopysk. Doklady, paragony, jízdenky, stvrzenky taxi a další a další jsou jak v BYRech, tak BYNech a sem tam se objeví i kopějky a aby to nebylo jednoduché, často měna není uvedena – což je u kopějek super. A aby to nebylo jednoduché, 1 BYN byl původně 10.000 Byrů a v r. 2016 byly obě měny souběžně. A když jedna nezná cenovou hladinu, aby odhadla, vocogo, je to na prášky. A do toho stanovení stravného v E. Čert aby se v tom vyznal. No, mám to podtrženo, sečteno a myslím, že i správně.
  A ani panáka si za námahu nemůžu dát, při horečce to není nejlepší nápad. 🙁
  Koukám na ten název úvodního článku…. 🙂

 543. Ad restituce: (církevní) restituce prošly, protože byla politická vůle napravit některé křivdy socialistického režimu – mj. i Lihový dům byl restituován, ač kontinuita partaje byla a je velmi sporná.
  Ad podpora církví: církev, která alespoň 50% prostředků na svojí činnost získá vlastním přičiněním, je z fiskálního hlediska pro rozpočet pozitivní. Např. plat faráře – pokud ho platí farníci – je zdaněn 75%.
  Proto usiluji o nižší zdanění chudých. Restituce chudým nepomohou – možná neuškodí, nevím. Co jim pomůže, je, pokud stát(*) přestane chudým brát chleba od úst jejich dětí.
  Poněkud pregnantněji formuloval heslo „nechte nás být“ pan Jirous s panem Pencem:
  http://www.reflex.cz/clanek/stary-reflex-tema-reflexu/16615/co-zbylo-po-czechteku-rx-diskuse.html

  Stát(*) je společenství lidí, kteří jsou přesvědčeni, že vědí lépe co si počít s cizími penězi, a jsou ochotni k získání peněz od jiných lidí použít násilných prostředků.

 544. 678 – Halladine, vy čtete nepozorně. Nejde jen o kradení, ale i zasazení téhož v čase. Plošné krádeže mají v Čechách dlouhou tradici…už od Bílé hory a možná i dřív. Kdo posoudí, jestli krádeže po Bílé hoře byly větší či menší než krádeže po 1948.

 545. MP – jak říkám dětem – 7 zrníček z 10ti – A není to málo, Antone Pavloviči? Když pak probíráme kolik radosti si za ty 3zrníčka pořídíme, tak si ani neumíme představit co bychom dělali s těmi 9ti jako za Rakouska. Naštěstí ještě je pořád kde brát a radostně budovat. Nezapomínám co jsem se v mládí pod vedením Strany naučil – Máš zaplacený daně uhlíři? Nemáš, viď? Ani na příští rok ne! Když to fungovalo tenkrát. A lidi jsou pořád stejný. Nepoučí se – tak proč to nezopakovat. V Gulagu, když soudruzi umírali taky věřili, že kdyby to Stalin věděl tak…

 546. No, církve, myslím ř-k církev (ale možná i další), kromě restitucí, vykonávají i činnost vzdělávací (církevní ZŠ, SŠ a pod.), zdravotnickou a sociální – např. CHarity, které pečují o nemocné a potřebné, útulky, a v neposlední řadě i hospodářskou či památkářskou – záchranou církevních staveb. Leč veřejnosti je neustále vtloukána do hlavy výše restitucí. Ovšem dostat do majetku třeba faru a kostel v menší vesnici, znamená starat se o něj, udržovat jej, opravovat a pečovat o něj i v čase hodně budoucím. To ovšem vědí jen ti, co sami nemovitost mají a vědí, co znamená starat se…

 547. (680) Valašský penicilin kudy chodí, tudy léčí …. Já bych to risknul, třeba by to pomohlo se v pelechu řádně vypotit. 😛 Brzké vyzdravění přeji!

 548. Valašský penicilín zabírá při nástupu nemoci. To já fčil podcenila. Když už je horečka…. 🙁

 549. Aplikuji v kterémkoliv stádiu, kdy uzvednu štamprli k hubě. Pomáhá mi to lehnou pod deku a řádně se vypotit – při nespecifikované horečce.

 550. Docela slušný „únor“ proběhl po smrti Albrechta z Valdštejna, Viléma Kinského a Trčky z Lípy (25. únor 1634). Dopad této „privatizace“ byl pro českou zemi děsivý. Prameny tvrdí, že se úpadek dal srovnat s úpadkem pobělohorským, ba dokonce byl ještě horší. Ony ty únory v české historii vždycky stály za hovvv… ehm… dopadly špatně.

 551. Slivovici piju jenom když mám sníženej žaludek. Po slivovici se mi vždycky zvedne.

 552. No, on je problém s nemovitostmi, že v nich někteří vidí jen ten majetek, vyjádřený cenou. Ale ten majetek a udržba stojí nemalé peníze. V podstatně buď si na sebe nemovitost vydělá nebo nebo musíte mít jiný zdroj prostředků, z kterých ji financujete. U řady církevních nemovitostí to je ten druhý případ as tím zdrojem se pak mohou stát ty lukrativní nemovitosti – pozemky , kde se dá hospodařit nebo významné památky.

  V rámci církce se to nějak rozloží. Jako daňovému poplatníkovi, Halladine, by se Ti měl líbit stav, kdy se církevní nemovitosti stará církev a nejdou na to prostředky , vybrané do daňových poplatníků, tedy i z Tvojí kapsy.

 553. No, ptakopysku, na toho Valdštejna by sedělo, že s čím kdo zachází s tím také schází. Když stavěl na Malé Straně svůj palác, padlo na to víc než dvacet měšťanských domů – koupil jich ale jen několik, většinou je nezaplatil nebo rovnou zabral. dán se předpokládat, že tenhle postup aplikoval i u jiných majetků, které získal. Takež po jeho smrti to nejspíš víc než „únor“ byly „restituce“. Dá-li se to tak nazvat, protože spíš než by se majetek vrátil do původních rukou, posunul se dále.

 554. maYdo,
  Valdštejnově vévodství se přezdívalo „Terra felix“. Nez chytil syfla od té maďarské coury, tak byl na svém majetku na svou dobu geniálním hospodářem. Způsob získávání majetku který popisujes, byl ve své době naprosto běžný a podnikali tak všichni. To co nastalo po jeho smrt, by se dalo nazvat spíš předpeklím.

 555. Ovšem Valdštejnovo heslo: INVITA-INVIDIA! = Navzdory závisti! je pozoruhodné a pro čechy tak nějak jasnozřivé. Navzdory závisti raději zemřít…

 556. A ještě jedna poznámka mimo – Frýdlant pro mne navždy zůstává symbolem nečasu, deště a psoty. Pokaždé, když jsem jej navštívila, byla děsná průtrž.Masy vody se valily z chrličů na nádvoří a bylo prostě nevlídně. Asi mi není souzeno… 🙂

 557. Frýdlant Valdštěnem žije a přitom tam prý údajně Valdštejn strávil snad jen jednu noc.

 558. Údajně, podle mého pábitelského otce, reitmeister von Neumann, kterého zapíchli s Valdštejnem, byl nějakým prapředkem. Od té doby jsme už nezbohatli, což by se příznivě projevilo na mém kádrovém posudku, kdyby to nezkazil děd živnostník z matčiny strany.

 559. Celý den sleduji slyšení Neila M. Gorsuche, jehož Trump nominoval do Nejvyššího soudu. Za těch 8 hodin jsem se o výkladu ústavy, separaci pravomocí, výkladu jednotlivých článků ústavy, řešení sporů mezi legislativou a exekutivou, ilustrované na skutečných případech, poučil a naučil víc, než by mi daly dva semestry práva na universitě. Chvílemi jsem připadal jako v síni s Perry Masonem, jen chyběla nějaká ta vraždička.Myslím si, že Gorsuch bude potvrzen – slušení pokračuje zítra a ještě ve čtvrtek. Zítra budou slyšeni oponenti jeho kandidatury a ve čtvrtek Gorsuch a senátoři Justičního výboru budou mít příležitost křížového výslechu a Gorsuch obrany. Fantastické drama s vynkkajícím představitelem hlavní role.

 560. maYdo,

  v okolních zemích (Rakousko,Německo) sice církev dostává nějaké státní příspěvky, ale jinak žije z majetku a církevních daní , placených věřícími, registrovaných u patřičné církve.
  Vybírá je stát,v rámci daňových přiznání, a distribuje je adresátům.
  Této povinnosti je možno se zbavit,odregistrací z církve.
  Tento systém katolická církev u nás odmítla – proč asi ? 🙂
  Co se týká církevních škol,i je financuje stát příspěvkem na žáka, stejně jako jiné soukromé školy ,i když ten příspěvek je maličko menší, než to, co dostávají školy “ státní“

 561. Valdštejn toho syfla chytil docela brzy jako mladej důstojník.
  Majetku se domohl sňatkem s o 5 let starší vdovou, (první manželka -příhodně po 5 letech zemřela),účastí na ražení znehodnocených mincí, následkem čehož sice došlo ke státnímu bankrotu, nicméně on zbohatl, a za získané prašule lacino skoupil konfiskáty po Smiřických a Rodernech.
  Později jeho území bylo vyňato z českého království,a nemusely se tam platit císařské daně, což se jistě místním líbilo 🙂
  Taky bych byl šťastnej 🙂

  Zapíchnout ho bylo (pro císaře)velmi šťastné řešení, protože mu následkem 3, stádia syfylis naprosto hráblo. Jako generál byl už naprosto k ničemu.
  Císař se zbavil dluhů vůči Albrechtovi, a zas bylo co rozdávat, či lacino rozprodávat.
  Jak nabyl,tak pozbyl.

 562. Mimochodem, kdysi vyšla knížka mapující šíření syfla po evropě, a vycházela z toho zřetelná souvislost s vojenskými taženími.
  Každou armádu doprovázel „přívěsek“ markytánky , kurvy, popřípadě persony ,mající v pomyslném „živnostenském listě“ obě profese. 🙂
  A v různých období dostával syfl různé názvy od nemoci španělské,přes francouzskou po uherskou.
  Čili osoba,od které to chytil Valdštein nemusela být nutně okurka :-), ehm,uherkyně.

 563. Fujtabjl vespolek po ránu,
  zde déšť dští pláň nepláň, do baráku se mi cpe sousedovic kocour, zatímco jeden z těch mých v noci poblinkal půl garáže. Tak to zas bude na veterině veselo, neboť při kastraci zboural půl ordinace…. a jeho brášku jsem v srpnu musela nechat uspat, neboť prasklý jaterní nádor…tenhle byl naopak vždycky strašně hubený a posledních pár dní moc nežral… Kdo by s „Ódou na radost“ na rtech nebudoval naši rozšířenou vlast…

  Halle,
  nejen syfilis. Nestorové evoluční biostatistiky, ctihodní pánové Sokal a Rolf kdysi namapovali dokonce krevní skupiny na stěhování národů.

 564. Fujtajbl poránu,
  popis počasí přinesla velmi plasticky Matzurka, ono to k nám jde od jihozápadu, takže matzurčino počasí je po hodině i mým počasím. Spal bych jak nemluvně…

  Stran syfilisu, moji děvenku starostlivou, coby pubertální dívenku nadšeně čtoucí a sledující mayovky, hluboce rozrušila představa, že Vinnetou mohl mít syfla.

 565. PeSi,
  byl bych v klidu. Neprojdou bezpečnostníma rámama…

 566. Dobré ráno,

  průbůh, kde moh Vinnetou chytit syfla? Leda od bílého bratra, ale ten bral na jeho sestru, takže asi taky ne.

 567. maYdo,
  protože to byl Indián. A jestli jezdil na lustrajzy na jih… 😀

 568. nickname, ad 676 – hezký příměr.

  Stran hudby samotné, uvedený žánr mě neoslovuje. Já jsem na rock a konstatuji, že dnešní hoši do toho umějí také pěkně šlápnout: https://www.youtube.com/watch?v=WGt-8adyabk. Album se jmenuje stejně jako píseň v odkazu a je vynikající.

 569. Ptakopysku,

  to jsi mě vylekal . Tady je to promořeno ? 😀 😉
  (vysvětlení – někteří používají označení „na Jihu“ pro tento blog 🙂 )

 570. 2 ptakopysk – no a navíc, May z něj udělal příslušníka Apačů Mezcaleros, kteréžto jméno naznačuje, že se zabývali pálením Mezcalu a dle svědectví některých cestovatelů – po nemírném požití pak následovaly bouřlivé orgie typu „každý s každým“…

 571. PeSi,
  ano, po flašce mezcalu i Vinnetou dokázal oklátit lamu a chytit od ní spirochaetu pallida. Chudák jeho bílý bratr…

 572. Jejda, 707 – Modrý ptáku, něco podobného ovšem ve valašsko-moravském provedení mi hraje každý rok na celorodinném sletu (no, až takového zpěváka nemají, to je fakt, ale buší do toho stejně 🙂 ) Je ovšem pravda, že se loni začala starší a stařešinská sekce bouřit, abych je už příští rok nezvala, Ale já jsem konzerva a co se jednou zavede…
  A teď si představ ten rachot na dědině! I když v křoví za potokem je možno zahlédnout zvědavce a fanoušky. Někteří se mě už fčil ptají, kdy zas ten koncert bude.

 573. Představy prostého lidu o bankovnictví:
  – a hádejte kde ty peníze na ty půjčky se berou…dost z poplatků…a pak z úroků peněz, které lidé mají na účtech….
  – Asi vůbec netušíte, kde banky berou peníze. Ony si je totiž půjčují z ČNB. Třeba mBank kdysi měla sazbu hypotéky přímo se odvíjející z ceny peněz od ČNB, měnila se každý měsíc.

  (z diskuse o absurdních poplatcích bank na idnesu)

 574. 2 ptakopysk – celkem ho chápu… Na příslušnici druhu bison bison bison by si asi ani bájný Vinnetou netroufnul…

 575. Mňo… vzpomínám si na zlatá devadesátá, na jednu političku, jednu chvíli byla dokonce i slavnou zpěvačkou… taky neoprávněně pobírala přídavky. Státní zástupce tehdá nepovažoval za nutné zahajovat trestní řízení. Ovšem obyčejný póvl to schytával jak na běžícím pásu. Ony se ty baby na mateřskejch dost nudily, tak se udávaly navzájem. Policie tuto aktivitu uvědomnělých občanek vítala, protože jim stačilo dojít na pracoviště sociálky, nechat si vytisknout pobírané dávky zločinkyně, doplnili to zjištěnými skutečnostmi o práci dotyčné zlodějky a v úhledných deskách kauzu předali soudním úředníkům. A ani se u toho nezapotili! Fantasticky to zvedalo objasněnost a tím i prémie zainteresovaných příušníků. A na sloupcových grafech ve výkazech „nahoru“ to vypadalo famózně.

 576. Vinetou cestoval za těmi lamama kam – do Peru , nebo Bolívie ? 😉

 577. Tak teď zrovna sebraly dávky cikánské rodině s paterčaty, protože dostala přes půl milionu veřejně.
  Sledujte křik „nevládních“ organizací …

  A ano, rodiny s dětmi je potřeba trestat tvrdě, copak to má nějaký smysl, mít děti ?
  To je jako se živnostníkama. V podstatě jsou nadbytečné.

 578. NoName,
  samozřejmě, že z ekonomického hlediska jsou děti nadbytečné. Děsného crcání s nimi od narození až do dospělosti, stát musí vynakládat nemalé prostředky, které by mohl ušetřit a postavit desítky kilometrů nových dálnic, nové nemocnice, cyklostezky… a až budou potřeba noví zaměstnanci, vědci, úředníci, tak si je vybereme z příchozích uprchlíků. Budou pracovat rádi, pořád, zadarmo a dobře, na rozdíl od stále remcajících verdammte scheissdrecke Tschechei, kteří si ničeho neváží.

 579. Halladine,
  tak jako v euroatlantické civilizaci kvete odedávna obchod s bílým masem, tak v předkolumbovské době kvetl obchod s chlupatým masem. Nejhezčí lamy s baculatými muci-puci byly zavlékány nemilosrdnými obchodníky do hampýzů v celé střední Americe a byly nuceny ukájet mrzké chtíče konzumentů mezcalu. Ty nejkrásnější lamy mívali ve svých ohrad… ehm harémech šéfové mezcalových kartelů, jako byl kupříkladu Vinnetou.

 580. 707 Modrej, nezávidím jednostrannou dietu. I když co všechno v tom konzumuješ jiného…
  Mně řepa už nenaroste… a jsem rád, že jakž takž vybrnkám Rosu na kolejích… Vynalézám vynalezené a sám si prošlapávám cestu, zatím co jiní už obešli zeměkouli. Kdeže nějaké riffy. Škoda, že jsem do kytary nechodil jako kluk. Nebavil mě ani klavír, skrzevá to co jsem musel hrát.
  Jsem téměř všežravec, klasika se mi nikdy nepřejí. Třebaže škola se snažila seč mohla aby mi ji zhnusila.
  I od afrických bubnů po severské lidové písně. Z „tvrdého“ Queen, škoda, že jsem je neslyšel na živo v plné palbě s Fredym, ale loni sám Brian May byl zážitek. Jak má v hlavě naděleno odráží se i v hudbě.

 581. 714 – Dano, kdo nepodvadi se nemusi bat, a pro vsechny ostatni jedna mala povinnost ci kontrola navic nic neznamena.

  Jako ovce 🙁

 582. Ptakopysku,
  závidím ti slovní zásobu stran kleteb.
  Teď bych taky pár nějakých potřebovala, neb z veteriny jsem se vrátila s prázdným boxíkem… akutní selhání ledvin není ani u mladého kocourka k léčení, takže jsem opět byla nucena provést to „báječné“ rozhodnutí a poslat ho do kočičího ráje…. Ty oči rozšířené hrůzou a bolestí mne asi budou dost dlouho strašit….. AVRUK !!!!

 583. Matzurko,

  nezávidím. Taky jsem tak musel vyprovodit svého druhého kocourka.. Leukémie…..

 584. 721-taky budou nové, větší sankce (takový eufemismus) za vstup do uzavřeného lesa.
  Ale zase, kdo nevstupuje, nemá se čeho bát.
  Každý den nová sankce, pokuta, kontrola. Pravidla, příkazy, nařízení.

 585. Jak by dopadl ? _Buď by se soudil, nebo nesoudil. Pokud by se soudil, buď by prohrál, nebo vyhrál.
  S berňákem se soudí dost poplatníků, a jsou případy,že vyhrají….

  Mimochodem, v tisku se zdůrazňuje jen Faltýnek, i když podle EU byl v úplně stejném střetu zájmů jeden socan a jeden lidovec.
  A pokuta je za všechny dohromady.
  Babiš určitě není andílek s bělostnými křídly, ale tohle systematické štvaní jen proti němu mi připomíná kampaně v Rudém právu….

 586. Babiš postavil své politické kampaně na morálním rozměru jednání-ať už jde o placení daní nebo dodržování principů. A dokud šlo o ostatní, hrál touhle kartou. Teď se mu to vrací. To není štvaní, ale zrcadlo.

  BTW, na pochopení principu, že kontrolovaný a kontrolor by neměla být ta samá osoba, i když „reálně“ nic nemůže ovlivnit (BTW, k čemu ta komise pak byla?) není nic těžkého a zřejmě by to mohl pochopit napoprvé jak Babiš, tak halladin.

 587. A je otázka, jestli EU neblbne kvůli postojům Visegrádu vůči imigraci.
  Už byly vyhrůžky odebráním dotací, jelikož bereme, a tak máme právo držet hubu a krok…..

 588. Matzurko,
  asi tě to moc neutěší, ale kocour, odebravší se na věčnost, odešel za svými předky velmi humánním způsobem, jaký mu jeho předkové mohou jenom závidět. Dřív se to tady u nás na vsi řešilo tak, že kočka se hodila do pytle, pytel se zavázal špagátem a pak se do pytle mlátilo lopatou, nebo klackem tak dlouho, dokud se pytel nepřestal hejbat. Pak se pytel vzal a odnesl se na mrchoviště, či na skládku. Slabší povahy odnesly pytel k rybníku a hodily ho do vody. Ty úplně nejslabší povahy si na to zjednaly.
  Si pamatuju jako děcko, když jsme se plavívali na neckách v létě po rybníce na návsi, že v rákosí plavávaly nafouklé mrtvolky koťat. Vůbec nechápu, jak jsme tu dobu mohli vůbec se zdravým rozumem přežít, že z nás ze všech nejsou Hanibalové Lecterové, nebo Matky Terezy… 😀 😀 😀

 589. 728-no rozhodně to není tím, že je Babiš stbácký a komunistický zmetek. Takže to bude asi unií, štvaním, Kalouskem, sluneční aktivitou … Musí v tom být něco jiného.

 590. Proč jen Babiš , proč ne i socani a lidovci ?
  Ten orgán rozděluje jen nárokové dotace – na hektar a na kus dobytka.
  Není co ovlivnit.
  Kontrolor a kontrolovaný nejsou titíž.
  Faltýnek plus lidovec plus socan měli kontrolovat toho kontrolujícího – teoreticky.
  Docela pochybuju, že vůbec něco dělali.
  A jaksi je logické,že tam všechny strany strčily někoho,kdo aspoň trochu zemědělství rozumí.

 591. Dobrý den. Halle, jestli vás to uklidní, fízla, estébaka a vyděrače považuji za stejně charakterního jako ty, kdo ho nahoru vytáhli.

 592. Takže orgán, který je k hovnu a nic nedělá a neovlivní (zato peníze za účast v něm se jistě vyplácí) vygeneruje pokutu jiného zbytečného orgánu.

  A koblihy se ohání logikou …

 593. Nickneme,
  bývalých komoušů je jak nasráno – třeba gen. Pavel ,co dnes dělá jednoho z šéfů vNATO 🙂
  Anebo synátor komouškého ministra andreje Barčáka,andrej Barčák junior,co si ho jakási americká firma vybralka jako šéfa pro střední a východní Evropu.

  V prosinci 1989 se stal ministrem zahraničního obchodu v krátce existující československé první vládě Mariána Čalfy.[1] V následné druhé vládě Mariána Čalfy (vláda národního porozumění) si post udržel a zastával ho do června 1990.[2]

  Od roku 1990 pracoval pro firmu General Motors. Zakládal její pobočku GM Czechoslovakia. Byl členem jejího evropského vedení a v letech 1992–2000 zastával pozici jejího regionálního ředitele pro střední a východní Evropu. V letech 2000–2001 byl členem představenstva firmy Adam Opel AG a v období let 2000–2005 výkonným ředitelem pro prodej vozů značek Opel, Saab, Daewoo a Chevrolet velkým odběratelům. Hovoří osmi jazyky, je ženatý a má dvě děti.[3][4]

  Jeho otec Andrej Barčák (1920–1984) byl politikem KSČ a ministrem zahraničního obchodu ČSSR v 70. letech.

 594. 727 – tak nejak, ale zhruba tretina volicu proste zapomnela.

 595. Ptakopysku, to si z vašeho výkladu nepamatuji. Jen spanilé panny běhající v lesním oparu v negližé…

 596. Jo Petře,

  on ten rozhovor je docela rozumný. Problémy u té třetí a čtvrté vlny určitě budou, ale třeba u těch lékařů bych tak skeptický nebyl.
  Ledacos se dá zjistit, třeba zrovna u těch zubařů…
  Pokud se chce.

 597. nickname,
  my tady dost věcí tutláme, aby k nám jezdil i někdo jiný než dobrodruzi kalibru silnějšího, než měl Stewe Irwin, či Jeremy Clarkson.
  (Tihle dva u nás nikdy nebyli, hovňouskové…)

 598. Si tak představuju, jak někdo ve 48 říká:

  Problémy s povinnými dodávkami určitě budou, ale třeba u těch sedláků bych tak skeptický nebyl.
  Ledacos se dá zjistit, třeba zrovna u těch větších sedláků …

 599. 738 – Hale, ledacos se da zjistit uplne u kazdeho. To, co tu resime je fakt, ze FU pod Babisovym vedenim to odmita delat a za potlesku volicu prehazuje vic a vic sve prace na danove poplatniky.

 600. Ptakopysku,
  díky 🙂
  Já vždycky trpím výčitkama svědomí ve smyslu „lakomá baba nechce platit kocourkovi operaci a doživotní dialýzu“, akorát co biolog si vždycky představím ten „šťastný“ kočičí život s pojízdnou kapačkou na tlapce… a bolest zvířata dozajista cítí, stejně jako strach.

 601. A neustale zvysuje mnozstvi uredniku. Ja nevim, mne to jako moc kbvalitni vykon funkce neprijde.

  A nechci slyset slovo Kalousek… 🙂

 602. (726) Když oranžgutani blbli s registračními pokladnami, bylo „systematické štvaní“ proti nim. Bureš blbne a propaguje to, je tedy zákonitě terčem kritiky on. O „štvanici“ či „štvaní“ vždy kecá ten, kdo provede něco, co sklízí zaslouženou kritiku.
  (731) A lidovec a socan byli zároveň příjemci oněch dotací?

 603. Zvyšuje se počet úředníků, ale zároveň se tím snižuje nezaměstnanost.
  Všimli jste si, že fízlové obvinili nevhodné znalce obhajoby v kauze Kramný?
  Jak se jmenoval ten socialista, který tvrdil, že obhajoba je součástí obžaloby?

 604. 745-všimli. Ale to je jak s obhájci, ani znalec nesmí jít proti proudu (tady doslova ;), když je poptávka po exemplárním trestu.

 605. Petře K.
  zvonka to vyzerá, že cílový stav by měl být takový, že daňový poplatník si všechno doloží a vypočítá sám, sám odvede prachy do příslušného kastlíku, sám si po sobě zkontroluje a případně si sám udělí pokutu. Už jsme cca ve třech čtvrtinách cesty. Pak se samozřejmě začne vkrádat neodbytná otázka, k čemu vlastně potřebujeme finanční úřad, když všechno děláme sami?

 606. Ptakopysku: účast FÚ je nezbytná pro domotávání domotaných paragrafů, vyhlášek a metodických pokynů, aby daňový nevolník nebyl schopen správně odvést daň. Potřebujeme více dotovat řepku? Zaúkolujeme oblastní pracoviště, aby odvedly 5mld na pokutách.

 607. A jak uspěl ten znalec, co v tom Kramného pokojiv Egyptě proměřil elektrickou síť, jestli je schopná způsobit úraz nebo jetli náhodou není vybavena proudovým chráničem jak je v koupelnách civilizovaného svatě zvykem?
  Jó, že takový znalec tam nebyl a taková zkouškase nekonala???

 608. Řepka je zdravá! Protože řepka je příroda a ztužené tuky vyrobené chemickým procesem, během něhož se nejdříve totální hydrogenací vyrobí plně nasycený tuk obsahující pouze nasycené mastné kyseliny. Pak se tento tuk smísí s řepkovým olejem a za přítomnosti alkalických katalyzátorů (Na, K+Na, CH3ONa) dojde k výměnám mastných kyselin uvnitř molekul triacylglycerolů i mezi jednotlivými molekulami triacylglycerolů. Takto upravený tuk se za pomoci emulgátoru smíchá s různým množstvím vody, nechá se za stálého hnětení zchladnout. Výsledek je koncentrovaná příroda a tudíž i koncentrované zdraví. Bylo to včera v televizi v jedné reklamě. Samozřejmě vynechali nepodstatné maličkosti, takže v té reklamě byl jenom lán řepky, řepkový olej a výsledný kunerol s podmanivým komentářem.

 609. Ještě Ad 750 – abych nebyl nespavedlivý – v té závěrečné fázi se více než řepkový používá tzv. „tropický“ olej. Což není nic jiného než palmový olej. Takže vždycky když si ráno mažete biocereální chleba cholesteroluprostým fair trade organic kunerolem, umře v indonézské džungli jeden orangutan.

 610. NoName, jsou porad… 🙂

  748 – s tim odmotavanim troche opatrne. Sice odmotaji, ale kdyz se nahodou spletou a kvuli tomu dostanete par desitek tisic penale – jak jsem daval odkaz myslim vcera – tam samozrejme musime chapat, jsou to jen lidi, maji toho hodne…

 611. 753 „Česká republika má dlouhodobě zájem…“
  Řekl bych, že Česká republika nemá dlouhodobě žádný zájem. Nebo ještě lépe, není způsobilá mít jakýkoli zájem. Konečně je i otázka, jestli vůbec je způsobilá.
  Opět se mi vyjevila otázka suveréna.

  Aktuálně kdosi vytvářející či (reálněji) předstírající zdejší zahraniční politiku, snaží se nás narvat do dvou prdelí naráz. EU a Osmanské.
  Z toho hrozí, že budeme dvojnásobně posraní. Anebo spíše už jsme.

 612. 744

  ZHřejmě ano, oni, nebo firmy ve kterých měli nějakej vliv, podíl či co. jinak by neměli střet zájmů

 613. Ostatně lidoveckej ministr zemědělství Jurečka střet zájmů odmítá u všech, včetně Faltýnka.

 614. OT – jen mně tak napadlo, nechcete se někdo ujmout sepsání rputího nekrologu? Kdo jiný, než duše tohoto blogu by si to zasloužila?

 615. Ostatně, ta Erdoganova orientální výhrůžka celé EU byla adresována především Německu.
  A jak to u nás bývá, u nás už je sháňka po hajzlpapíru a čistém spodním prádle.

  Nechoď Vašku s Hansem na led,
  mnohý případ známe
  Že Němec sklouzne
  a Čech si za něj nohu zláme.

 616. „Ještě před rokem byli ti, co předpovídali tenhle vývoj zaostalí xenofobové a fašisté…“

  to jsou pořád. Jednou xenofob, vždycky xenofob a ti, u kterých se ukáže, že měli pravdu, jsou ti nejhorší.

 617. Schumi,

  písničkáři obecně, mně prostě nic neříkají (výjimka z pravidla – viděl jsem v Uhrách Tracy Chapman. V den, kdy jsem jí viděl a slyšel, jsem o ní slyšel poprvé a byl jsem u vytržení).

  Jinak bych řekl, že moje dieta určitě není jednostranná – Královnu v plné palbě jsem viděl také v Uhrách (vynikající zážitek), ale pro mě jsou střední proud, což je skvělé řemeslo. B. May je génius.

  Jinak hudba, generačně jsou pro mě jednička noví romantici (nejznámější jsou asi Depeche Mode), já měl nejraději Ultravox. Žel všechny živé klipy měly hrozný zvuk, a tenhle má sice dobrý zvuk, ale strašné video: https://www.youtube.com/watch?v=rBB8Hew2qpY. Tak dám ještě jeden nešlágr: https://www.youtube.com/watch?v=37w42Bfsv3E&list=RD37w42Bfsv3E#t=65

 618. Tak na tom NP jsem ho četla. Myslela jsem něco, co by se vyvěsilo tady a že někdo z místních, kdo ji znal blíž a lépe, by se toho třeba ujal.

 619. Ale jo, maYdo,

  nic proti tomu. Někdo by mohl, a Šumavák to jistě ochotně vyvěsí.

 620. MaYdo
  Nakonec, ani není nutné, aby to psal jen jeden člověk. Může být nekrolog, složený ze vzpomínek na Rpuť od více lidí.
  Každý by mohl něco napsat , a podepsat se
  Pokud někdo chce, ať mi to pošle na mail, já to dám dohromady.a přepošlu Břéťovi.
  Nikoho nenutím, jen navrhuju.
  halladin na seznamu.

 621. dvd, Šumaváku, případně kdyby i jiný Dolmetscher
  kdybyste se tu někdo náhodou omžili: Prosímprosím smutně koukám, co je to česky
  „Feiner Leinenzwirn“ a „Reimfreier Leinenzwirn“?
  Vyfasoval jsem krabičku s obsahem tré ampulí s čímsi zabaleným ve vatě und Ich weiß nicht, was ist das za blbost. V každém případě je to už prošlé, protože datum spotřeby bylo 16. dubna 1942

 622. HAlle , to je docela dobrej nápad. Já jsem se sice se rputí snad nikdy osobně nesetkala, možná jendou , ale snad taky nějakou vzpomínku vydoluju. Vřždycky měn zajímalo, jak vymyslela ten nick, jednou sjem se zeptala , ale nechtěla to prozradit.
  Vlastně jsme to mohli udělat i když odešli Bohouš a Rejpal. Škoda, že nás to nenapadlo.

 623. Jinak dávám na všdomí, že vznikla snaha dát dohromady Rputiny články z různých webů, a udělat z nich ebook.
  Šumavák má příslib od Wágnera z NP, že ke stažení z NP bude dán souhlas, takže to bude legální. Před chvílí jsem dostal na mail prvních pět článků ze zvířecích webů v doc.

 624. maYdo,

  já se taky kdysi ptal, a tu odpověď jsem dostal. Je to hrozně dávno,ještě na původním NP.
  Chodil k nim domu jeden rodinnej známej,který ji vymýšlel ( a vyprávěl) pohádky se skřítkem Rputěm 🙂

 625. 772

  Když v ampulích ,možná chirurgické šití, sterilizované.
  Různé hroubky.

 626. nickname, halle
  jo to by mohlo být ono. Hned ten první obrázek víceméně odpovídá. Je tam napsáno 0,2 mm.

 627. Rpuť bylo strašidýlko,
  co zvědavě různě nakukovalo a rpuťalo nebo tak něco… a myslím, že to pro Rpuť vymyslel Klaun Parafín, jehož jsem neměla tu čest poznat ani na blogu – odešel přes duhový most dříve, než jsem se tu na blogu objevila.
  Možná najdu nějaký starý e-mail, kde mi to Rpuť vysvětlovala, pokud to ovšem nepsala sem na blog…. popátrám.

  Halle,
  s tou sbírkou je to prima nápad. Palec nahoru.

 628. V každém případě bude dotyčná sbírka docela fuška, protože chybí BohoušB, aby ji vysázel a tak všelijak poupravil… 🙁

 629. maYdo,

  tak jsem něco objevila v e-mailech, snad mne za to Rpuť nepřijde strašit 🙂

  „Rpuť vznikl kdysi dávno, ještě na Psu, protože jsme s Pavlem Kočím chtěli nějakou figurku, která by vyjadřovala naše názory a představy – jenže pak nebylo dost účastníků, kteří by hru na Magistra Rputě rozvíjeli. A mně už to zůstalo jako nick.
  Původní Rpuť totiž vznikl někdy počátkem 60tých let. Moje teta byla profesorkou psychiatrie a měla kolegu, který se jmenoval Svetozár Nevole. A jak se jmenoval, tak taky vypadal – figura do humorů, ale velice hodnej a inteligentní člověk. A ten publikoval v Plameni (tehdejší literární revue) povídky svých pacientů o strašidýlku Rpuťovi. Veřejným tajemstvím ovšem bylo, že ty povídky píše on sám a hrozně se stydí. 🙂
  Rpuť se plížil na kočičích tlapkách, krhal do klíčových direk, na hlavě měl trator a z něj chlístal břešť, bříšť a blebel.“

 630. Ptakopysku,

  nebude to tak komplikované, když se nemusí skenovat, ale bude to z písmenek.
  Jsou na to programy…
  A převádět mezi formáty umím už dávno.
  Největší práce bude posbírat ty články.
  Možná s titulní stránkou by se hodila pomoc.
  Ale ta až úplně na konec.

 631. halle,
  možná by ses divil, ale udělat sazbu tak, aby to bylo k světu, je dost fuška. Nevěřil bys, čeho všeho si laik ani nepovšimne (tedy on si povšimne, tak nějak povědomě je mu na čteném textu něco divného, ale neví co a pak tu knížku prostě nemá rád), zatímco oko odborníka to vyloženě dráždí.

 632. Halle ad 716 – „Vinetou cestoval za těmi lamama kam – do Peru , nebo Bolívie ? ;-)“
  Po návratu ho to bolelo, nebo se pral? Odpověz si sám… 😉

 633. Matzurko
  vidím, že jsem to maličko po¨pletl, ale v jádře – ta rodina tam byla 🙂
  A tenhle mail ti zabavuju, a přidám do sbírky !
  Opovaž se odporovat !;-)

 634. Ale jo, ptakopysku,

  ale napřed musíš něco mít, abys to mohl upravovat.
  Tím se budu zabývat,až něco bude.

 635. Halle ad- 731
  Opatři si kus pole a zkus si nárokovat ty nárokové dotace.
  Podstatou dotací je že někdo je dostat může, nekdo nemůže a někdo nemusí.A pokud ve státní kase není, ani když mu byly přislíbeny, nemusí je dostat celé…

  A nepokoušej se mě přesvědčovat, že je to jinak. Já s tím žiji, i když žádné neberu ani jsem nebral…

 636. Halle,
  neodporuji :), jinak bych to sem nedávala.
  Třeba se ti povede dohledat ty původní povídky z jmenovaných časopisů…. Bohouš je určitě někde měl, možná ještě někde dohledám kousek v mejlech. Ale teď ne, musím běžet za svými rodičovskými povinnostmi.

 637. Ptakopysku ad 768 – tipuji na na typicky česky označovaný catgut, ovšem nevstřebatelný!

 638. Šumaváku,
  tohle je z pozůstalosti českého četníka. Evidentně za války fasovali nějaký zdravotnický balíček a tohle mu zbylo. A že byla ta nit nevstřebatelná? Oni tehdá lidi nebyli žádní zpovykaní hovnaři a evidentně dokázali přežít i vyndavání stehů 🙂

 639. Šumaváku, já pochopil, že jsou dotace nárokovatelné, které platí EU, ( a platí našim zemědělcům míň ,než těm ze starých zemí)a dotace nenárokovatelné, o které sice můžeš žádat ale nemusí ti je dát.
  Kdysi jsem tu dával nějaké odkazy.
  Jistě jsou s tím spojeny nějaké hlášení,kontroly a buzerace.

 640. Ta česká kotlinka je tak maličká, že dříve či později zjistíme, že jsme všichni nějak zpříznění. Rputina teta Olga Skaličková byla slavnou profesorkou psychiatrie, vzpomíná na ni Vondráček ve svých pamětech, stejně tak na Svetozara Nevoleho. Skaličková měla ještě bratra, významného šachistu Karla Skaličku. Ten, spolu s mým strýcem Jiřím Pelikánem a Karlem Opočenským počátkem roku 1939 odplul do Buenos Aires na 7. šachovou olympiádu a první dva po vzniku protektorátu v Argentině zůstali. Škoda, že jsem se o Rputině příbuzenství nedozvěděla dřív, byly bychom mohly porovnat rodinné vzpomínky na tyhle dva v cizině uvízlé šachisty. Na předčasném odchodu milých lidí je nejhorší, že se jich už na nic nemůžeme zeptat.

 641. Ptakopysku, ve zdravotnickém balíčku četníka ani vojáka, dokonce ani dnes není nic na šití.
  To chce další instrumentárium a nejmíň nějaké školení.
  Spíš ten četník sbíral, anebo se zůčastňoval nějakého sběru kořistního materiálu,a tohle mu zůstalo za nehty.
  Ono koncem války ani těch nití nebylo dost.

 642. K tomu nekrologu – nechci vám šlapat v bábovičkách, ale přijde mi to stejně úchylné jako kecy na pohřbech. Kdo koho znal, ten ho tak znal… Kdo ne, tomu žádnej nekrolog nepomůže.
  Proto taky nechci, aby se mi někdo vykecával na pohřbu, až to přijde na mě.
  Zuzanu jsem znal dost dlouho a docela dobře a snad je dobře, že to nakonec šlo tak rychle… (sloužil spolužák a už mě k ní ani nepustil…)
  Tak snad dlouho netrpěla.

 643. 791

  Já tam volal v sobotu ráno o osmi, a doktor byl hodně skeptickej.
  Nejdřív mě vyslýchal, co jsem zač, co o rputi a jeji nemoci vím, v jakém jsem s ni vztahu a nakonec mi něco řekl.
  Když jsem volal v neděli ráno, řekl, že včera zemřela, a že osoba zapsaná k informování byla telefonicky vyrozumněna.
  Předtím jsem našel na skype vzkaz, že je jí blbě,volá rychlou a ozve se. Neozvala se – volal jsem já, telefon jí zvonil, ale nikdo ho nebral.

 644. Ptakopyku,
  v prvnim pripade je to „jemna lnena nit“, v druhem pak „sterilni lnena nit“. Napisy jsou asi v nemeckem pismu: nit neni tedy „reimfrei“ ale „keimfrei“. Ona se ta pismena R a K lehce spletou. Mimochodem na podobny omyl narazil znamy falzator „Hitlerovych denniku“ Konrad Kujau. Na vazbe denniku v inicialach AH prohodil F za A.

 645. Tak v Londýně už i mrtví …
  Zřejmě jde opět o izolovaný incident, který nemá nic společného s tím, s čím žádný incident nemá nikdy nic společného.

 646. A už se valí vlna soustrastí a smutku … Bleeee.

 647. Kdysi se len jako chirurgické šití používal, ale to je vše co vím.

 648. Za války se používala fůra náhradních materiálů. S dovozem hedvábí byl asi problém, nejen jak ho do Německa dovézt, ale taky čím zaplatit.

 649. já mám dojem, že se používal na chirurgické šití materiál, zvaný catgut, což byly zpracovaný ovčí střívka.

 650. Hedvábí, len,
  ve středověku by vám ránu zacelili dratví a navrch dali pavučiny 🙂

 651. já jednou viděl šití břicha drátem .Notně otylému pacientovi vyřízli z břicha takovej „pomerančovej“ dílek slaniny a sešili drátem. Nic jiného prý nemělo šanci vydržet.
  Vypadalo to dost děsně.

 652. Jestli kráčí někde kolem Jirka ppa
  zdá se, že Pobřežní hlídka byla recyklována. Podle traileru soudím, že to bude pastva pro intelektuály, neboť Míče Bůkenena bude hrát Dwayne „The Rock“ Johnson. Hrouda masa zakončená nahoře malým výrůstkem s optickými a sonickými čidly pro orientaci v prostoru. A reproduktorem samozřejmě. Není to němé. Pamelu Anderson, Yasmine Bleeth, ba ani Nicole Eggert se bohužel nepodařilo naklonovat, takže nebude ani Sí Džej, ani Summer, ani Karlička Holdenová… S dívenkama to bude spíš 2D, než 3D – snad akorát Alexandra Dadario trochu vyčnívá – ale nemusí pršet, stačí jen když kape.

  http://cdn.collider.com/wp-content/uploads/2016/04/baywatch-alexandra-daddario-kelly-rohrbach.jpg

 653. maYdo,

  to se dělá u hlubších vrstev ,kde nepadá v úvahu vytahování stehů.
  A ten catgut by se měl vstřebat,když bylo třeba, aby se vstřebal později, používal se chromovaný catgut.
  Mno,když mi dělali loket, tak mi ty spodní vrstvy šili silonem , asi za rok koukám,co mi leze z kůže, zatáhnu, a vytáhl jsem 20 cm silonu 🙂

 654. No nechci vás strašit, ale ono to jistě od koní postoupí i do humánní mediciny…
  U koní už se vrchní vrstvy dost dlouho sešívají sešívačkou.
  Ty hluboké dobrý veterinář stále růčo catgutem, protože ten se stráví.
  Ale když jsem poprvé viděl tu sešívačku…I Foundry by by ji svým čalouníkům opatřil 😉 😀

 655. POužívat chrom EU zakázala – přitom chromová kůže byla na věčnost! Nebo právě proto?

 656. 809 – už se stalo. Viděla jsem jizvu po operaci kolene starší ženy zašitou sešívačkou. 😉

 657. Hm, za mlada jsem šil hrozně rád. A docela dobře.
  Jodnou jsem zadloudil do ordinace jednoho ze dvou naších praktických lékařů – a co nevidím – na vyšetřovací lavici sedí pěkná sedumnáctka, a sestřička jí čistí škaredě potrhanou kůži na koleně.
  A že budou volat sanitku, ať jí to zašijou.
  Já řekl, že bych to zašil , kočka se usmála a že jo.
  tak jsem si skočil pro atraumatické šití do své ordinace a docela pěkně to zašil. Při kontrole jsem se nechal zavolat. Jen slabá čárka.

  Mělo to dohru. S bejvalkou jsme koupili chalupu na Kopanicích,a když pořád nechodily papíry šel jsem urgovat.
  Paní točila, kolik že maj práce a naznačila, že je třeba podmazat.
  To mě dožralo, a já ji spucoval, a udělal si srandu z pověsti Čechů na Slovensku 🙂
  “ Vy jste se zbláznila ,milá paní !
  Chtít úplatek po lakomém Čechůňovi ! Já uplatky jen beru, nikdy nedávám !
  Otočil jsem se, a zabouchl za sebou dveře.
  A najednou koukám, proti mě jde příjemně se usmívající paní, a ptá se mě
  “ A čo vy tu robíte, pán doktor ? “
  Nevěděl jsem, do které kapsy jí strčit, ona to pochopila, apředstavila se “ Já jsem ta a ta a naší mladé jste moc pěkně sešil koleno.
  Vyšlo najevo, že ona tam velí, a List vlastníctva byldo týdne doma 😀

 658. 814 – on se tomu někdo diví?
  Na druhou stranu – co si zvolili, to mají.

 659. Šumaváku, mýlíme se, starosta Londýna se vyjádřil:
  Londýnský starosta Sadiq Khan uvedl, že ode dneška budou v ulicích Londýna hlídkovat dodatečně povolaní ozbrojení policisté. Prohlásil také, aby nebyli obyvatelé města ani turisté zděšeni, město podle něj patří k nejbezpečnějším na světě. „Londýňané se nikdy nenechají zastrašit terorismem,“ řekl také

  Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/strelba-britanie-parlament-ddw-/zahranicni.aspx?c=A170322_155325_zahranicni_ert

  A je to

 660. je to věc londýňanů… Alespoň víme, co čeká za čas nás.

 661. Dano,

  možná se dozvíme zítra.
  Zítra má dorazit do Bechyně Rputin ex. Holky jsou v Berlíně, a nemůžou. Musel jsem si zahrát na detektiva a sehnat toho ex a starší dceru na facu a dát jim vědět.
  nemocnice informovala Rputinu kamarádku a kadeřnici,a ta nevěděla co s tím.
  Šla na poliše,dala jim moje číslo, oni mi zavolali, já jim řekl , co jsem zjistil, a poliš se s nimi spojil ze svého soukromého facového účtu. Pátrali jsme tři….dvě děvčata z Hadopasů a já. Napsal jsem zprávu okolním notářům,jestli nedělali závěť…
  Je třeba vypnout topení ,vyprázdnit ledničku atd.zařídit pohřeb…
  To může jen rodina

 662. Rpuť si přála spálení bez obřadu, popel vysypat do jámy,na břehu Smutného potoka a do té jámy zasadit doubek. to její přání i ten slib kamarádek se dá najít na netu
  Holky na Hadopoasech slíbily, že to udělaj,pokud se dostanou k urně.
  Ovšem v bechyni je na hřbitově rodinný hrob…..

 663. 808 halladine, mně se na drobnosti osvědčil vteřiňák. Dokonce jsem jím úspěšně opravil dost ošklivě poškozené bříško prstu.Těžké pohmoždění s rupturou a výhřezem podkoží. Výsledek lepší než kdyby mi to ve špitálu rozpíchali. Připadal jsem si jako sovětský polárník operující si slepé střevo. Fakt hnusné. Nesnáším ani pohled na takovéhleto. Pak navíc obandážoval náplastí a namatlal chemoprénem. Druhý den se už zas potápěl. Za delší dobu se vrátila i citlivost a není moc změněná. Jizvička je, i lehká deformace, ale při tom jak to vypadalo, výsledek ani při profi ošetření nemohl být lepší.

 664. 821 – netuším, jak se změní Rpuť v popel. Asi k tomu bude potřeba jistého zainteresování potomkyň nebo osob jí pověřenými. Nebylo by lepší zajistit to zpopelnění namísto sbírky textů?

 665. Dano,

  klidně se do toho pusť, ale pokud si myslíš, že cizímu člověku dají něčí tělo,když je rodina, tak se asi pleteš.
  Pokud dcery pověřily otce, tak to zařídí on.

 666. Řekla bych, Dano, že pokud rpuť promyslela podrobnosti do takových detailů, jistě promyslela i to, kdo to zařídí. A i kdyby ne, je to především věc rodiny.

 667. Dano,
  s úkolováním a vytýkáním, co by se mělo a nemělo mě docela sereš.

 668. Nápodobně, Halladine.
  Asi se projevuje synderom potrefených hus.
  Nikoho neúkoluji, jen jsem se ptala. Viz moje 823

 669. dano, fakt nechápeš, že jsou věci,které dělat můžu , a věci které dělat nemůžu
  ?
  A bylo to na mně, nevím o tom, že by Rputiny dcery či ex sbíraly nějaké texty.

 670. Jen jedna věc mi vrtá hlavou… Píšou, že pobodal několik lidí nožem – jak je to možné, když nošení nože na veřejnosti je v Británii zakázáno? To bude určitě nějaký omyl…

 671. Fujtajbl poránu,
  Podblanicko hlásí pět stupňů Celaskona, zataženo, bezvětří, mraky lezou ve výšce 700 m.n.m. skoro po zemi. Řekl bych počasí, jako když je ve Skotsku opravdu hezky.

  Skončila doba činů, nastala doba hesel…
  Wir schaffen das!
  Ich bin ein Berliner!
  Terrorism Will Never Have London Trembling With Fear!
  Jak že je to v té písničce?

  V studené parádě kožených křesel
  sešli se k poradě výrobci hesel.

  Jsem zvědav, kdy se v tisku objeví zpráva, že atentátník byl tichý a zádumčivý…

 672. Identita útočníka nebyla zveřejněna, ale to, že útok odsoudila i britská islámská komunita je součástí každé zprávy.
  A motiv pořád není známý. Dá se to pochopit. Když někdo srazí 40 lidí a další pobodá přesně rok od útoků v Belgii, může mít tolik různých motivů…

 673. Halladine,
  klobouk dolů, to byl pořádný kus práce, který jsi odvedl.
  Samozřejmě jsi od předevčírka mohl vytesat do lipnické žuly Rpuť sedící u kompu ve velikosti Mamajev kurzan, objednat bezpečnostní rámy, zakázat květiny, pozvat Zemana a tak podobně, to už ti nikdo neodpáře…

 674. Halladin udělal, co mohl a co se dalo (a dost toho udělal i navíc). Není příbuzný, k některým záležitostem se prostě nedostane. Tak to je.

  A co se týče nápadů s texty a pod.-když umře někdo blízký, člověka napadnou různé věci. Já osobně nejsem fanouškem akcí „a teď si ho uctíme, připomeneme“, a už vůbec ne v době před pohřebem, ale to má nastavené každý jinak a každý se s tím vyrovnává po svém.

 675. NoName,
  základní poučka je, že se staneš slavným, až když umřeš. Vyplývá to z logiky věci. Těžko ti někdo vydá Sebrané spisy, když hrozí možnost, že ještě něco napíšeš. To by byly ze strany nakladatele vyhozené peníze. Nikdo nebude riskovat dělat zaživa sbírku tvých obrazů, když se o tobě ví, že je sekáš jak Baťa cvičky a kvantita může přebít kvalitu i kdybys maloval jako vrchní od Pinkasů. V okamžiku zesnutí umělce je to boj s časem. Koho to napadne dřív, kdo uloví použití autorských práv, atd. atd.

 676. No, pokud se Halladin cítí dotčen mou otázkou na pohřeb, domnívala jsem že, že on nebo někdo z tohoto blogu je v kontaktu s příbuznými a něco ví, třeba i jestli nepotřebují pomoct nebo tak. Pokud tomu tak není, tak to mohl Halladin napsat normálně. Nikdo, natož já, jej neúkoloval.
  Sesbírání a vydání rputiných textů je dobrý nápad, ale co říkají právníci na autorská práva s ohledem na pozůstalé? Aby z toho nebyl větší problém. Pokud už i toto je vyřešeno, jako bych nic nepsala.

 677. Dobré dopolední vespolek,

  osobně považuji Hallův nápad na knížku se Rputinými povídkami jako prima a držím palce, ať se dílo zdaří. A díky mu i za to ostatní, v souvislosti s jejím odchodem.

  Možná by bylo lepší si osobní animozity vyřizovat e-maily ?

 678. Nedělal jsem to sám, dělal jsem to ve spolupráci s děvčaty z Hadopasů.
  A co se týká toho ostatního – prostě každý dělá to, co je mu blízké. A že jsou mi blízké ebooky se snad tady ví.
  Každý může dělat jen to co může,popřípadě co umí. Těch textů je fůra, zjistiljsem že ani já jsem všechny nečetl. Chci je dát dohromady, protože je chci mít.
  Ostatní se jen svezou 😉
  Rpuť byla psavá, kvůli rodičům měla zaracha. Něco napsala, co vyjít nemohlo, a rukopis se ztratil.
  Bylo mi vytčeno, že jsem to tu některé věci neměl psát.
  Vzpomínám si, že jsem tu kdysi oznámil smrt Klauna Parafína. Zprávu mi tehdy dodal zde neoblíbený Taras.
  Ale když jde o smrt člověka, jsou všechny předchozí spory tak nějak směšné a nepatřičné.
  Když jsem to napsal,Rpuť si myslela , že si dělám blbou srandu a poslala mě do…
  Ale Taras i já jsme si mysleli, že jsou tu lidi, co Parafína rádi, a rádi by mu chtěli jít na pohřeb..
  Což se i stalo. Někde to bylo nafoceno.
  Šumavák mi pak byl za tu zprávu poděkovat na Pavouky.

 679. V 820 Halladin popsal, co se událo a co udělal (včetně toho, že dorazí rodina).

  Těžko může zařizovat něco víc, jak je dotazováno v 823.

  To je celé.

 680. Trochu odbočím do české vyšší společnosti – zdá se, že Paroubek je mnohem víc sexy, než jeho zanedlouho bývalá manželka. Je pravdou, že mě překvapila informace, že jeho zatím ještě současná paní pro svoji potěchu chová gorily, ale koneckonců proč ne? Já třeba chovám rybičky. V každém případě se Petřiny gorily nějak dostaly na svobodu a jaly se obtěžovat po gorilím způsobu Jiříka. Vydávaly různé zvuky, Jiříka pošťuchovaly a dělaly na něj jednoznačná gesta. Když už se schylovalo k nejhoršímu, kdy by Jiříka patrně dostihl osud horší než smrt, zavolal Jiří silným hlasem „Stopadesátosm!“, což gorily zastrašilo, a vrátily se poslušně domů ke své paničce.
  Fakt nekecám, si to přečtěte sami!
  http://www.expres.cz/jiri-paroubek-rozvod-ochranka-rvacka-dst-/zpravy.aspx?c=A170322_192026_dx-zpravy_Neos

 681. Autorská práva na to, co vyšlo na NP drží Lidovky. Ty slíbily Šumavákovi dát souhlas.
  Legální to tedy bude.
  A já osobně rozhodně na tom, co vyvěsím na ulozto k volnému stažení vydělávat nebudu.
  Pokud si snad někdo myslí….. že to dělám pro výdělek.

 682. Halladine,
  dik za vsechno co jsi v te smutne zalezitosti dokazal udelat.

 683. >> Nickname
  Co takhle Elm Street (Dallas, TX) nebo Nocni mura v Elm Street?

 684. Dobré dopoledne,

  Halle, tak tedy vyřiď díky i děvčatům z Hadopasů. Rpuť by jistě byla potěšena, že jste se toho ujali.

  Co máte s jilmama, nickname?

 685. maYdo,
  možná, že nickname potkal Freddyho Kruegera cestou z práce a potřebuje si osvěžit vědomosti

 686. Hm, já zas mám mezeru ve vzdělání. Tuším, že jde o Noční můru z ELm Street, ale tu jsem nikdy neviděla.

 687. maYdo,
  velmi rád jsem vyplnil tvou žádost.

 688. Halle – taktéž moc díků, zvl. V případe shánění příbuzných po světě to je přímo sysifovská práce – znám to od bývalého kolegy v praci.
  Totéž prosím vyřǐď i dámám na hadopasovi.
  Takze ještě jednou před nastoupenou jednotkou a nastartovaným dieselagregátem: Díky.
  😉
  O sebrané spismo zájem určitě mám .

 689. Šimone,

  více méně jsem měl štěstí – dotyčný ex měl účet na facu, a bylo tam dost údajů,které mi potvrdily , že je to on.
  A mezi jeho přáteli jsem našel účet starší Rputiny dcery.

 690. I na zpávu o smrti Klauna se pamatuju. I to by mělo být poučením, že osobní animosity jsou někdy nevhodné. Hraběcí rady, co by se spíš mělo, taky.

 691. Tak u toho Klauna to, jestli se nepletu, nikdo nečekal. Proto asi v první chvíli to řada lidí považovala za špatný vtip.

 692. Jilmy byly zlé, duby a habry(?) dobré. Z některé z povídek C.S. Lewise(?)
  Nevěděl jsem proč jsou jilmy špatné.

 693. Dovolím si plavat proti proudu. Tak nesobecké stvoření, které by se rozkrájelo při pomoci svému okolí, si ty kecy nezaslouží.

  Halladinova snaha a píle je chvályhodná, ale proč bylo zapotřebí, aby sháněl rodinné příslušníky? Oni neměli matku, manželku? Nezajímali se o ni?

  Nemusí mi nikdo nic vysvětlovat, já tu odpověď znám. Moje představa rodinného života je jiná.

 694. Rodinní příslušníci se do ciziny shání dost obtížně i přes advokáty, ale byl by to dobrý kšeft.

 695. 2 martin ad 861 – no, možná to bylo ještě horší, než si myslíš…

 696. PeSi, tobě odpovím. I to, co si myslím (vím, ale advokáti…), je dost špatné.

  Ale raději zvesela – kdo bude příští?

 697. 2 martin – jak vidíš, podotknul jsem svý a víc nějak nemám k diskusi co dodat… Právě proto, že vím víc, než je mi vůbec milé… No a stran dalšího – já vím, že se nezakecá, ale třeba by si mohl dát chvilku voraz…

 698. Rpuť byla s dcerou ve styku přes net, ale mrtví facebookovat nemohou.
  Ani nikdo neumí facebookovat mrtvým…..

 699. O tomhle něco vím. zemřela mi nevlastní sestra vMonaku a sestřenice v USA, obě neměly iné příbuzné než mne. V obou příadech mne sehnali známí a ne úřady.

 700. Proboha, Vy jste horší, než ty svíčkový báby, co furt posuzujou, jestli se správně staráme o kytky na hrobě mýho táty. Nechcete si fakt ty antipatie schovat na jinou příležitost?

 701. Cožpak o to, facebookovat mrtvým může každej. Ale oni prostě neodpovídají…

 702. Pro vztah jsou třeba dva. Ne vždy se stane zázrak.
  V naší kultuře se partneři hledají sami. V Indii partnery vybírají rodiče. U nás je cca 1/3 manželství povedených. V Indii také. (Jak jsem koupil, tak prodávám).
  O „starých dobrých“ časech pěkně pojednává film „Je třeba zabít Sekala“.

 703. Ptakopysku: napadlo mne takové vylepšení …

 704. Ještě jedno staré moudro: za těžkosti ve vztahu nikdy nemůže jen jeden. Vždy jsou vinni dva. Žena i tchýně.

 705. Dobrý den vespolek,

  přečetl jsem příspěvky do 861 a konstatuji, že ničemu nerozumím. Pro vyloučení všech pochybností, to je konstatování, nikoli žádost nebo výzva k sumarizaci řečeného.

  Kdybych uměl vařit, tak bych sem „smejknul“ nějaký recept. Zkušenost mě naučila, že atmosféra jídla je nesmírně uklidňující.

 706. Modrý ptáku, o jídle možno konverzovat, i když neumíš vařit. 🙂
  Je to téma velice široké a mnohotvárné, které lze uchopit z mnoha pozic a úhlů a není vždy nutno vědět, kolik do toho máš vrazit vajec kolik navážit mouky a kdy to zamíchat.

  A souhlasím s Tebou že je to téma velice uklidňující.

 707. maYdo,

  povšiml jsem si také, že lidé, kteří opravdu rádi jedí, když mluví o jídle, používají ohromné množství zdrobnělin: knedlíčky, zelíčko, šťávička, masíčko. Můj nejlepší kámoš je v tom velmistr 🙂

 708. …atmosféra jídla je nesmírně uklidňující…
  Promluvil laik. Nevěřil bys jak je náhle atmosféra plna očekávání, jak adrenalin zběsile pádí krevním řečištěm a napětí visící ve vzduchu by se dalo krájet, když zjistíš, že ti na zapnutém sporáku ucpala vařící se sója všechny ventily včetně bezpečnostních v Papignacově hrnci a nevíš přesně, kdy se to stalo.

 709. Ono to asi neplatí vždycky,, Modrý ptáku. Já ráda jím, ráda vařím, ráda si o jídle povídám, ale zdrobněliny mi nikdy nebyly moc vlastní. S jedinou výjimkou a to „kávička“ a to výhradně když ji pijeme se sousedkou nebo „kávička, panáček“ , což je rituál, kterým, když se s bráchou sejdeme na chalupě, zakončujeme den.

  Ale zase když už si někdo chce to povídání o jídle patřičně užít – tak ono to zní tak rozkošnicky. Knedlíček se zelíčkem je daleko košatější než knedlozelo. 🙂

 710. Ptakopysku: plyn vypnout, tlakáč pod vodovodní kohoutek, chladit vodou než se odloupne víko. Prý to tak funguje i u hořících acetylénových láhví.
  Luštěniny v Papinově hrnci vařiti – ruletu s novým malováním kuchyně hráti.

 711. nickname,
  nebudete tomu věřit, ale bál jsem se na ten ďáblův vynález vůbec sáhnout, Neboť vypadal dost nadutě. Vypnul jsem mlno a velejemně posunul hrnec z horké zóny do neaktivní. Pak jsem opustil místnost. Nemám tadlecty tlakový věci rád. Jediná výjimka jsou předměty související s produkcí Synthesia Semtín. Tam aspoň člověk tak zhruba ví, s čím vexluje a je takovej klidnější.

 712. 882-já jsem si pořídil Raspberry Pi 3 asi před 3 týdny. Není tak malý, ale i tak je milý 😉

 713. Když jsem se vdala, tak můj muž pravil, že tenhle ďáblův vynález mu nesmí přes práh. Naštěstí to pronesl včas a důrazně, takže se nám poštěstilo, že jsme žádnej nedostali jako svatební dar.

  Vaření klasicky mi vyhovuje. V případě maléru je z toho připálenej hrnec a tři dny, než se vyvětrá puch spáleniny. To se dá přežít.

 714. Taky to mám nerad. Neumožňuje to průběžnou kontrolu.

 715. maYdo,
  nevíš o co přicházíš! Prý tři dny větrat… Pche! Připálit hovězí žebro v papiňáku je zážitek, kterému se nic nevyrovná!

 716. Ptakopysku, moje máti jednou vařila v papiňáku hovězí srdce přes noc. TAkže si umím představit i ty žebra. 🙂
  To srdce se smrsklo na velikost cca křepelčího vejce.

 717. Halladine, díky. Vím, o čem mluvím. Něco podobného jsem měl s Rejpalem.

  Jinak, přátelé, dnes jsem se šel nechat zbavit přerostlého porostu na hlavě. Šel jsem pěšky a počítal, co konunisticko estébácký zmrd u nás v okrajní pražské vísce napáchal. Krámek s čajem a kávou (sousedka měla vynikající kolumbijskou arabiku), zavřeno. Prodejna autodoplňků a výfuků vč. montáže (Jediný, kdo mi dokázal na Tatru Betu sehnat a upravit za rozumné peníze výfuk), hledá se nový nájemce, hospoda č. 1, nikdy jsem v ní nebyl, zavřeno, trafika – taky šlus, květinářství – výprodej před zavřením, papír – prodejna uzavřena, další hospoda(také jsem v ní nebyl) v tahu a můj milený vietnamský stánek, jako dlaň velký, ale s tím nejlepším od asiatů, co jsem v našem hlavním městě jedl, vyráběné před zákazníkem, provozovna uzavřena. Holiči dosud nezavřeli(asi nemají babišovné, taky nikdo nedostal účtenku. Šest dalších krámků neuzavřeno, naštěstí. A to na cca 300 metrech hlavní ulice. Vůbec se nebudu zlobit, když toho kripla někdo zmrázkovatí. Je to snad ještě horší než tehdy, kdy za pomoci panáčka Pallase zlikvidoval více než 500 potravinářských firem, aby alespoň někdo žral kostelecké uzeniny. A blbci novinářští se divili, kde sebrala tahle socanská loutka 20 mega na Pension (zlé jazyky tvrdí, že stál minimálně o polovičku více).

 718. Ahoj!
  Něco se u Rputi hýbe, před chvílí mi nakočilo na PC že se připojila na Skype.Takže je asi někdo doma…

 719. K papiňáku mám taky jakousi instinktivní nedůvěru… pro jistotu se i v práci vyhýbám tlakoparním sterilizátorům, a s radostí svých pár kádinek přifařuji k velkoobjemovým laborkám…

  A co se týká zdrobnělin, které vyjadřují hluboký vřelý cit k pojmenovávanému, je IMHO čeština naprosto geniální a unikátní jazyk. Viz např. Čapkovo Devatero pohádek, která je pro mne skoro oslavou bohatosti jazyka českého 🙂

 720. To vola o vseobecny zakaz automobilu s rychlosti vyssi 5 km/h.

 721. Mno, já teda nevím, ale na Papincův hrnec nedám dopustit… Takovej gulášek, nebo vývar z masa a kostí, to nemá chybu…

 722. Dnešní hrnce by měly mít alespoň dvě pojistky: ventil – brzda provozní, dutý šroub ve víku, díra přepažená staniolem definované síly, nebo – pravděpodobně nejbezpečnější – místo pro těsnící gumu vyraženou tlakem jako brzda nouzová.
  Jednou jsem dělal hovězí polévku. Maso jsem dal na 40 minut povařit, oheň vypnul, protože jsem musel ven. Po návratu jsem tomu dal raději dalších dvacet minut – nemám rád maso pečené/vařené na stupeň „raw“ v polévce. Maso jsem rozkrájel, dal do polévky – přišlo mi trochu divné, že tam nejsou kosti. Byl to vynikající vývar. Jen na dně talíře zůstával jemný písek. Pak mi to došlo. Kosti jsem rozvařil. 40minut varu + „nechat doběhnout“ při teplotě přes 100C + dalších 20 minut k tomu.

 723. Hmmmm tak zatímco v Londýně útočil britský extrémista, tak v Antverpách to byl prozměnu Francouz…

 724. Co si tak pamatuji, tak vývar by se měl „táhnout“ a to snad papiňák vylučuje. Ale přiznávám, že moje tchýně vařila výbornou hovězí polívku a to maso a kosti taky dělala v papiňáku. Na rozdíl od Nicknama jsem vždycky hrách vařila v papiňáku.

 725. Já s ním neumím zacházet, ale nikdy jsem tu potřebu ani nepocítila. Vaření klasicky mi vyhovuje, nemám diůvěru k tomu nasypat ingredience do hrnce a čekat, co se uvaří. VYhovuje mi, když můžu zamíchat, ochutnat, podle nálady přidat koření….

 726. Já s papiňákem sice zacházet umím,
  ale nějak mne znervózňuje to puf-puf-puf 🙂
  Na vývary jsem si pořídila pomalý hrnec (vnitřní nádoba keramika), kterýžto se mi velice osvědčuje. Gulášek jsem ještě nezkoušela, ale já stejně preferuji „minutkovou“ variantu z libového nebo drůbežího masa, a to se dlouho táhnout nemusí… a stejně jako maYda koukám pod pokličku a dochucuji.
  No a luštěniny u nás v oblibě nejsou – vánoční čočkovou v pohodě zvládám na sporáku.

 727. Gulášek z klišky libové nebo drůbeží nenahradí. Ale je to pracný, to jo.
  Luštěniny – takový(do)uzený bůček s hrachovou kaší, omaštěnou sádlem a cibulkou – lepší přílohu jsem ještě nenašel.
  Čočka, ne nakyselo, ale „po orientálsku“ (trochu rajského protlaku, mrkve, okurky, šunky) taky není k zahození, opět omaštěno sádlem a cibulkou – taky to jde.

 728. Já hodně používám fazole z konzervy. Ne „fazole v tomatě“, ale červené fazole ve slaném nálevu. Odpadá namáčení a vaření. Rodina luštěniny miluje a pro mně je největší problém je včas namočit.
  Čočku jsem si v poslední době oblíbila zelenou a černou, obojí jsou drobnozrnné, nemusí se namáčet a jsou během půl hodiny uvařené i v běžném hrnci.

  Zrovna dnes jsem měla k obědu tu černou, se smaženou cibulkou, kolega se ptal, co to mám za divnej oběd, že jím k uzenýmu kaviár 😀

 729. Táhnout maso znamená, že ho udržuji těsně pod bodem varu. Což samozřejmě, při troše cviku, jde i v papinci, akorát se to díky tlaku táhne za vyšší teploty a maso je měkčí a křehčí. Základ je v dobré regulaci přívodního tepla, což je poznatek, se kterým pracuje i tradiční čínská kuchyně…
  Ano, znám experty, kteří nasypou, zalejou po okraj, vosolej na plnej ceres a v blízkém betonovém krytu čekaj, až to bouchne a pak jdou renovovat a vymalovat kuchyň – jejich věc – de gustibo non est disputandum!
  Jo a k tomu ochutnávání – elementary, dear Watson! – odstavím, odtlakuji, otevřu, ochutnám, ochutím… Pak zas uzavřu a přistavím a pokračuji (tyto činnosti jsou už bez o )
  Jak říká klasik – když to znáš, jde to snáž!

 730. Inu, mně furt připadá jednodušší prostě sundat pokličku a hrábnout do hrnce, ale proti gustu žádnej dišputát 🙂

 731. Tak už vesele kroužím na kole,dneska bylo u nás předpovězených 19 stupňů. V poledne jsem byl na Vsetíně, což je jen 20 km severněji a tam bylo jen 9!.

  O Papinově hrnci možno diskutovat asi jen s PeSem. Ostatní si ho pletou s normálním velkým hrncem s utěsněnou pokličkou nebo zapomínají na zvýšený tlak a perou do plotýnky kilowaty a kilowaty.

  Díky tomuto hrnci je možné výrazně zkrátit doby vaření. V prvních letech prodeje maďarských papiňáků značky „Kukta“ bylo možné nechat změknout do stravitelné konzistence i maso z národního podniku MASO-UZENINY.

  Jak pravil PeS – odstavení, odtlakování, otevření, ochutnání, uzavření a pokračování (je-li to třeba) je dílem krátké chvilky, když necloumají hrncem vysoké tlaky a plotýnky na MAX. Zkušená hospodyňka to po několika pokusech ani nepotřebuje, protože ví, jak dlouho, aby to bylo podle chuti manžílka. A vice versa.

  Chce snad někdo srovnávat odklopení pokličky s dušením v pergamenu nebo dokonce úpravou ryby v blátě pod kamenným dnem ohniště. Tam taky nevidíte a neotevíráte.

 732. 2 Martin ad 909 – teda pane, teď jsi mě dostal. Myslím s tou rybou v blátě pod kamenem… To mě ani nenapadlo a přitom to byla oblíbená úprava ryby mýho táty. A že to byla pochoutka… Tak snad abych to někdy zas udělal, nejen na tátovu památku, ale i proto, že je to neskutečně dobrý…

 733. PeSi – já jsem jako děcko miloval to vytloukání z vypáleného jílu. Jezdili jsme s rodiči Posázavským Expresem z Bráníka do Pikovic, pak pěšky se zastávkami na lov, koupání a lenošení až do Kamenného Přívozu z tamního nádraží zase zpátky. Cestou z nádraží Bráník na tramvaj jsme se stavili v zahradnictví pro čerstvý špenát, prošli kolem ledárny a hupky tramvají (snad to byla tehdy sedmnáctka) do Divadelní. Anebo k Dádě Poidingerové (Vašákové) do jejich vily na pokec. Maminky si vykládali, tatínci popíjeli a my jsme si s Denisou hráli na doktora. Moji mladší sestru jsme museli vyhánět na zahradu. Inu, mladost – radost.

 734. dojetím nad vzpomínkami jsem udělal chyby, kterých bych se ani v tehdejším věku nedopustil. Shoda podmětu s přísudkem.

 735. Přidávám se k těm, kdo vaří v Papinově hrnci – nedám na něj dopustit. Používám ho po celou dobu svého dospělého a hospodyňského (manželského) života – více než 40 let. Pouze jednou při vaření hrachu se v maďarské Kuktě úplně roztavila pojistka, ale hrnec to ustál bez výbuchu. Při vaření je po zavření třeba dosáhnout dostatečného tlaku, pak ztlumit hořák, popř. jako já snížit patřičně stupeň na elektrickém sporáku a prostě vařit/dusit apod. Po určité době kontrola – viz výše Martin a PeS, buď znovu uzavřít nebo prostě už jen dodělat. Doba přípravy jídla se v papiňáku výrazně zkrátí, pokud nemám mnoho času.

 736. Mňo, koukám teď na zvolání řidiče Carevny: „Mně nužna četvertaja skorosť!“ anglicky „Need 4 speed“. Dost nelogických věcí…
  Ale k tématu – nechápu, proč každej, kdo rozkrájíme jakýkoli maso na kostičky a upraví ho jakýmkoli způsobem mimo vaření ve vodě a okoření ho naprosto čímkoli, svému výtvoru říká guláš. Nebudu na toto téma plýtvat elektrony, tak jenom krátce ke způsobu přípravy guláš tažený pozvolna v otevřeném kastroly je opravdu chuťově o trochu jinde, než guláš z papiňáku. V papiňáku ho připravuji primárně v časové nouzi. Taky moc nechápu, proč bych měl papiňák otevírat kvůli dokořenení uprostřed přípravy. Když dobře udělám základ, tak stačí na konci jenom doladit, ne?

 737. OT – potomek mi tu recituje nějakej článek z Washington Post – nejni to náhodou nějaký americký Rudý právo?

 738. Ad guláš – guláš v papiňáku udělat nejde.
  Ad carevna – měl jsem toto vozidlo a 4. rychlost není potřeba. Ona by si vystačila i se dvěma – dvojka na rozjezd a pak trojka pro rychlosti 30-130 km/h. Rychleji jsem se s tím korábem jet neodvážil.
  Měl jsem sedadla tapecírovaná červeným plyšem, což působilo velice pozitivně na dámy.

 739. Já se domnéívám, že jednička byla v carevně převodováokltusna a specifické sovětské podmínky. Rozjet se směrem k vrcholu Pamíru, odvézt střeleného medvěda že sibiřského permafrostu, vytáhnout tank z rozmoklé stepi a tak podobně.

 740. Kurwa! Mě ten čínskej spellchecker fakt sere!
  „převodována na specifické“ atd atd

 741. Guláš v papiňáku nelze uvařit!!! Je to něco (dámy prominou) čemu ženský říkají guláš. Nemusí to bejt špatný, ale není to guláš. Takhle nejméně 3 hodiny při 110° v troubě táhnout, přípek ze stěn vracet do omáčky. Plynule dokořeňovat. Jak už tu někdo psal – všechno naházet dohromady,a teplota v Papiňáku je někde jinde! Navíc správný jde uvařit pouze z kližky. Což holky taky těžko snáší.

 742. Hlavsone, když kližku paní spolubydlící neukážu dopředu, jen se oblizuje. Ony se všechny ty šlachy a podobně v pomalu dělaném guláši úplně rozvaří a dodají správnou konsistenci šťávě. Zbude jen libové maso.
  Kromě toho se guláš nesmí podlejvat, musí se dusit ve šťávě, kterou pustí maso. Ani kapku vody navíc. Což je dosažitelné právě jen při teplotě kolem 110°C. Pokud je teplota vyšší, hrozí připálení.

 743. Tak ono to je vůbec s tím názvoslovím ohledně guláše všelijaké. Prý to, čemu my říkáme „guláš“ nazývají maďaři perkelt. Taky sjem slyšela názor, že guláše jsou vlastně ragú a skutečný guláš je jen jeden z těch mnoha jídel, co se nazývají „guláš“.

  na druhou stranu – a není jedno, jak se tomu říká? Hlavně když je to dobrý….

  Hlavsone, kližku mám ve velké oblibě. Nejen na guláš, ale třeba pomalu pečenou na česneku. Nebo jako ovar s křenem a hořčicí.

 744. (909) Já dokonce ani nemohu nechat plotýnku na max, maje doma a v oblibě mnohem lépe regulovatelný plyn. Přesto mi lépe vyhovuje hrnec klasický, s klasickým okamžitým nadzvednutím pokličky, kdykoliv mne napadne. Ovšem, důležitý prvek, mám na to čas. Pokud ne, dělám raději něco čínského či „minutky“.
  (914) A to ještě nebereš v úvahu teorii, že guláš je polívka.
  (919) Souhlas.
  (920) Jo. Zvláště pak při mém oblíbeném poměru ingrediencí, kolik masa, tolik cibule. A s těmi šlachami, to mám doma zábavu. Pokud manželka připravuje sobě nebo potomkovi kotlety (krkovici na to nebere, takže z pečeně), svědomitě odpižlá vše bílé. Připravuji-li maso já, navíc ho na talíři pod něco rafinovaně ukryji, případně osmažím v nějakém obalu, zblajzne vše bez problémů. 😛

 745. Mňo, já dávám papriku do základu, kdyz je sklovitá cibulka, paprika se krásně rozpustí v sádle a jakmile se rozvoní, šup tam maso, promíchat, aby se osmahlo, osolit a dusit a zamíchat a dusit. Těsně před koncem jsem se naučil přidat drcenou sušenou papriku a na konci dosypu trochu papriky uzené. Když vařím jenom pro sebe přidám kousek chleba a cmrknu maličko pivánka…

 746. Chleba dáváme do guláše vždycky, já ho na zahušťování používám radši než jíšku. Ale to pivo zní zajímavě, to někdy vyzkouším.

 747. (923) Že tam dáš maso, to ti věřím. Ale že ho v tý cibuli osmahneš, to už ne. Ono to ani není nezbytný, párkrát jsem zkusil maso osmahnout vedle na pánvi a pak teprve ho dát do toho základu, ale rozdíl nebyl takový, abych se s tím sral.

 748. Jo tak na kližku mne fakt neužije,
  a doma vařím já, takže taky odpižlávám… a klidně i uznávám, že drůbeží není guláš, ale perkelt, či cokoliv jiného – z toho mne fakt hlava nebolí; důležité je, že nám to chutná 🙂

  AK,
  taky mám kombinaci – sporák preferuji plynový ze stejného důvodu (oko hlídá plamínek), trouba elektrická (ale s vrtulí uvnitř a grilem, ovšem bez rotace).

 749. Když jsme u té debaty o guláši citace z mé nternetové kuchařky a posbíraných informací i z maďarských kuchařek:

  Samozřejmě toto jídlo je “český guláš”, a přestože to slovo pochází z maďarštiny tak tam guláš znamená původně “pastevec” a je to jídlo, které se vařilo v kotlíku, tak trochu “jednohrnec”. Náš guláš tam prakticky neznají. Nejpodobnější je perkelt, téměř shodný s “Vídeňským gulášem”. Každá země střední Evropy si guláš trochu pozměnila a názvy v jednotlivých zemích si neodpovídají.

  Velmi obdobná jídla jsou :

  Guláš (gulyásleves) : se nikdy nezahušťuje, hodně řídké šťávy, je to spíše polévka.
  Paprikáš (paprikas) : připravuje se z libovolného druhu masa, nikdy se nekoření kmínem ani majoránkou, na závěr se přidává zakysaná smetana.
  Perkelt (porkölt): podlévá se i vínem, má malé množství husté šťávy, zahušťuje se vlastně cibulí, nikdy se nepřidává majoránka a kmín.
  Tokáň (tokányi ): z libovolného druhu masa, maso se krájí na nudličky, méně papriky a cibule, může se kořenit pepřem a majoránkou, přidávají se i houby nebo fazole, na závěr smetana

 750. No a pak máme ještě třeba segedín – znají ho vůbec ma%daři?

 751. (926) To máme Matzurko stejný, plyn/elektřina, akorát já se vždycky starám, aby sporák měl i velký dvojitý hořák, co má plamen nejen po obvodu, ale i dovnitř.
  (928) U Maďarů možná „sikulský“.

 752. vzpomínám si na pasáž z jedné knížky, kde je uveden recept na ragú. Bylo to z provensálské vesnice a žárlivá manželka záletnému muži velice barvitě vypočítala, co všechno v tom ragú je, jak ho pomalu dusila na kraji plotny celou noc – a nakonec ten hrnec vylila záletnému manželovi na hlavu.
  Dlouhoo jsme se zaobírali myšlenkou jednou to tak nějak zkusit ( akorát toho tažení celou noc na okraji plotny jsem se trochu obávali) a pak jsem tu knížku někomu půjčila a nevrátili mi ji. Nebo nevrátila, mám dojem, že to byla nějaká tehdejší bráchova přítelkyně. takže z receptu sešlo. Pamatuju si jen, že tam bylo určitě skopový a sušený švestky. Nejspíš taky červený víno. A samozřejmě tymián. Ta knížka byla od Marcela Pagnola. ale už nevím která. nepamatuju si, která knížla, nepamatuju si, komu jsem ji půjčila, ale ragú, vylité na hlavu záletníka si pamatuju. 😀 Blbý je, že si nepamatuju všechny ty ingredience. 🙁

 753. Opět citace
  Segedinský guláš:
  Tento guláš je poněkud neobvyklý, použité je kysané zelí, zakysaná smetana a maso je vepřové, ne hovězí. Székely gulyás znamená v Maďarsku Cikánský guláš. Ačkoli to pravděpodobně není cikánský recept, a tak jak je připravováno v Německu a Čechách to ani není guláš v tradičním maďarském smyslu. Technicky vzato je to vepřový pörkölt s kysaným zelím a smetanou.
  Pro Maďary je Szegedin gulyás gulášovou polévka zahuštěná tarhoňou. Ačkoli se zdá, že název receptu je podle maďarského města Szeged (Segedin), není tomu tak.
  První zmínka o tomto guláši je z roku 1846 a objevila se v básni Sándora Petöfiho. Ta opěvuje jídlo, které vzniklo náhodou. Jejím “tvůrcem” je údajně knihovník József Székely, který přišel do hospody pozdě a požádal o smíchání a ohřátí zbytků z hrnců – hustého vepřového perkeltu a zelňačky se smetanou. Ale nejsme v tom sami – Szeged Goulash v angličtině, Szegediner Gulyas or Szegediner Gulasch v Německu a Rakousku.

  Ohledně názvu jídla bych se přikláněl k tomu, že Sikulsko je maďarsky Székelyföld, rumunsky Tinutul Secuiesc, latinsky Terra Siculorum, německy Szeklerland označení historického území ve středním Rumunsku, Sedmihradsku, které obývá maďarská etnická skupina Sikulů . Taky bych řekl, že Segedinský správně Szekely guláš bude mít stejný původ. Podobně Sikulské žebírko. Kološvárské neboli Sedmihradské zelí je vlastně taky v různých jazycích to samé.
  Krásné báje o jídle 🙂

 754. Dobré ráno vespolek,

  a zatímco k snídani chhroupám toast se sýrem, Hlavson mi dráždí chuťové buňky 🙂
  „Segedín“ ze školních jídelen (maso obvykle nějaká flaksa, asi odřezky bůhví z čeho) mi toto jídlo totálně znechutil, ale slova básníkova vzbudila mou zvědavost. Do vaření se ale asi hned tak nedám – manželovi to podobným způsobem znechutili během vojenské služby…. a kamarád – kolega z Maďarska (přímo Szegedu) na tuto krmi v závodce taky koukal jako puk 😀

 755. Dobré zas ráno… Se zájmem jsem se dočetl, že pořádnej guláš se v papinci nedá udělat – tak si to klidně myslete dál, já vám to neberu. Ale třeba někdy, až se s tím papincem naučíte zacházet, možná změníte názor…
  Zvláště mě zaujala zmínka o teplotě 110 stupňů… A opravdu by mě zajímalo, jak autor dosáhne tuto teplotu v otevřeném kastrolu při pomalém tažení… Já to neumím… Tím spíš ne tady v kotlince…
  Já jsem jen prostý fyzik, ale tak nějak jsem se učil, že teplota varu závisí na tlaku (a na nadmořské výšce – s tím tlakem spojené) a při průměrném tlaku vzduchu v kotlince, což je cca 970 – 980 hPa mi vychází teplota varu 98 – 99 stupňů Celaskona… Což je IMHO trochu jinde, než kýžených 110. Těch 110 právě dosáhnu v tom papinci, natlakovaném na nějakejch dobrejch 1400 hPa. A to je pak masíčko…
  Jinak kolega je Maďar a když se mu narodil synátor, tak uspořádal oslavu, kde servíroval pravý maďarský guláš, tedy něco jako naši gulášovou polívku, akorát tam kromě kousků masa a brambor plavala ještě nějaká ta zelenina…

 756. 932-ještě bych dodal, že v Rumunsku nikdo netuší, co je Sedmihradsko, Erdély nebo Siebenbürgen (tedy kromě rumunských Maďarů), protože Rumuni tomu říkají Transilvania.
  Vyjasnění pojmů hned na začátku je nesmírně důležité 😉

 757. PeSi, my psali o 110°C v troubě – stačí prostý termostat. A otevřený hrnec proto, že puštěná šťáva z masa se musí sama od sebe varem redukovat na požadovanou hustotu. Což v papiňáku jaksi nejde.

 758. Rputin pohřeb je prý zařízen,večer se prý dozvíme víc….

 759. Já jsem měl štěstí. My jsme měli v jídelně paní Nedělovou, paní Kakosovou a paní Jirkovou. Všechny tři dámy byly středního věku, při těle a uměly vařit. Suroviny byly z místního JZD – hovězí i vepřové maso, brambory. Drůbeží bylo ze sousední vesnice, kde byla slepičárna.
  Kromě chlebové polévky si nevzpomínám na jídlo, které by od nich nebylo dobré. Za tu chlebovku taky tak moc nemohly, protože to byla klasická „šizená“ tedy chleba s kmínem rozvařený ve vodě (on to byl asi nějaký vývar, voda to byla asi jenom za války a za krize) zašlemované rozklepnutým vajíčkem. Měly pro nás velké pochopení, když nám bylo dvanáct až patnáct let, takže člověk fasoval deset knedlíků a pak si mohl dojít ještě pět, či deset přidat. Proslavené byly jejich omáčky – svíčková, rajská, koprovka, křenová… a jejich mléčné koktejly. Těmi jsme se nalévali, až jsme pak při chůzi žbluňkali. Kdybych věřil na strašidla, těšil bych se, že až za mnou zaklapnou penál, budou na mě tyhle tři děvčata čekat za bránou, kolem nich to bude úžasně vonět a první otázka na druhé straně bude: „Dáš si Pepíčku talíř nudlovky, svíčkovou s patnácti a vanilkový koktail?“ A já řeknu, že dám…
  Další realita života na gymplu, na vejšce, ve fabrice bohužel odpovídala víceméně jídelnám, které důvěrně zná třeba Matzurka. UHO… guláš s kmínem a majoránkou… rozblemcaný knedlíky… rozvařená rejže…
  Hlavson problematiku popsal velmi malebně a přesně. Včetně základních úhelných kamenů, jako že se pravý maďarský gulyás nezahušťuje a je to v podstatě polévka, že se ani do guláše, paprikáše, ani do porköltu nedává kmín ani majoránka.
  Celkem bych přidávání nespávných ingrediencí pochopil v hospodách, tam se vaří z mraženého polotovarů z makra. Makroguláš je tak fádní, že i kuchaři, který ho ohřívá, připadá blbé servírovat a snaží se hmotu něčím dochutit, nebo má kuchař kus olezlého masa, kterému ani hypermangan nepomůže, tak se pokusí přebít mrtvolnou příchuť kořením (zkuste někdy poobědvat něco minutkového s nivou, nebo podobně výrazným „přelivem“ v pondělí v restauraci u Ferdinanda vedle benešovského pivovaru. Není to pravidlem, ale už se mi tam několikrát stalo, že jsem měl pocit, že koušu do něčeho, co o víkendu vykopali na hřbitově). Ale udělat tohle doma, dobrovolně a tvrdit hostům, že servírují guláš, či porkölt, tak bych si připadal jako Babica.
  Pokorně přiznávám úchylnost, kterou si občas dopřávám – a kterou hlavson opomněl vyjmenovat – mexický guláš. tedy guláš s rýží jako přílohou a sypaný strouhanou čtyřicítkou eidamem. Pravděpodobně se jedná o vynález socialistického stravování, protože jsem to nikde jinde neviděl, ani nejedl.

 760. Guláš v papiňáku? Ano! Roštěnky v papiňáku? Ano!
  Je to prosté. Řádně pole regulí uklohnit v otevřeném papiňáku aby proběhly chuťové procesy. Teprve když je chuťově hotové, jen ne ještě měkké jak náleží, uzavřít a pod tlakem a zvýšenou teplotou dokončit. Stačí deset, patnáct minut.

 761. Ad PeSí zmínka o pravých Maďarech a pravých maďarských guláších – jeden čas na satelitu Paprika běžely reportáže z maďarských soutěží ve vaření guláše. Klasicky, v kotlíku na otevřeném ohni tak, jak vařívali v pusztě maďarští gulyásové. Samozřejmě už to je všechno hygienické atd. ale ohniště, kotel na trojnožce a kvalitní suroviny, to tam je. Naprosto perverzní pořad plný nechutných detailů smažící se cibulky, zářivě červené papriky, nádherného masa a bublajících omáček, který by měl být vysílán po dvaadvacáté hodině. Takovýhle festival bych nesměl navštívit, protože bych se přežral jako hovado…
  Podobný fesťák mají s tématem halászlé. Takový Skimic (kdepak chlapec vlastně je?) by si tam pomlaskával.

 762. 940-guláš v kotlíku na trojnožce na otevřeném ohni je rituální záležitost, děláme každý rok na setkání se spolužáky. Akorát se ani po 25 letech nepodařilo vyřešit problém finálního zahuštění – existuje skupina zahušťovačů chlebem a větší rozvařeným nadrobno nakrájeným bramborem. Ostatní metody byly zavrženy, ale chlebová skupina vystrkuje růžky pořád…

 763. (939) Jo, to by mohlo fungovat. Jenže, když udělám ten guláš z klišky a s cibulí půl na půl, tak se mi ta voda z masa i cibule odpaří prakticky v tom momentě, kdy je maso akorát měkké, někdy musím i sundat poklici, aby nebylo měkké příliš. Takže, na změknutí už papiňák nepotřebuji, kdybych ho použil dříve, nezbavím se zase vody, z prístroje sice pára fouká, ale málo. Takže snad jedině, kdybych spěchal, ale proč bych to měl dělat. Když vím, že budu v kvaltu, zvolím jiný jídelníček.
  Roštěnky dělám buďto narychlo, steak, nebo vůbec. Těm pomalým se nejvíce blíží tehle recept https://www.toprecepty.cz/recept/623-plzensky-karbonat/ , jako surovinu už jsem viděl i roštěnec, ale taky bych to nestrkal do papiňáku.
  Prostě, já a papiňák se nějak obejdeme jeden bez druhého. Doma je, ale nepoužívá ho ani manželka, která jím domácnost obohatila.

 764. A ještě dodám, k tomu karbonátu, ale nejenom: V mnoha receptech je postup: osmahnu cibuli, dáme tam maso, osmahnu maso. Mně se mnohem více osvědčuje postup: osmahnu maso, dám ho stranou, osmahnu cibuli, vrátím maso.

 765. Pan hotelier Sroubek, ktery si udajne na hotel Sroubek (nyni Evropa) na Vaclavskem namesti vydelal v restauraci specializovane na gulas, zahustoval malym mnozstvim sadla.

 766. AeroKarle,
  já pojem „osmahnout“ v takovýchto receptech chápu jako hodit na cibulku, nechat maximálně půl minuty zatáhnout, otočit, znovu nechat tak půl minuty zatáhnout. Pokud dělám guláš, tak vhodím maso na cibulku chvilinku počkám, zamíchám, zase chvilinku počkám, znovu zamíchám. V podstatě jde o to, aby se na mase udělala taková ta bílá vrstva, která nedovolí, aby šťáva vytékala ven. Ono to koneckonců ani dýl osmahovat nejde, protože se spálí cibulka a je po ftákách.
  Na tomhle se dobře pozná, jestli je maso čerstvé, nebo jestli pochází z německých mražených zásob z časů třetí říše, či z holandské agarové produkce(nikdo mě nepřesvědčí, že holanďani nepěstují maso na agaru v obřích Petriho miskách). Z těc hto produktů okamžitě vyteče asi hektolitr vody a zbylý polymer je naprosto nechutný.

 767. Dobré ráno,

  Matzurko, produkt ze školní jídelny si název segedín nezaslouží. Ale domácí segedín, z našeho domácího zelí, a s houskovými knedlíky nebo špeclemi, to je jiný kafe. Vlastně jinej guláš 🙂

  Pro dobrý segedín je kvalita zelí klíčová. Předpokládám, že kuchařky v jídelně vaří z kupovaného zelí a to za moc nestojí. většinou tam jsou přidané konzervanty, které kazí jeho chuť. Někdy se mi zdá, že snad ani není kysané, ale okyselené.
  naštestí brácha a velkej zelák jistý dostatečné zásoby domácího kysaného zelí na každej rok.
  Joj, to je potom segedín! 🙂

 768. No Name, já se hlásím jednoznačně ke chlebové sekci. 🙂

  Ale gulášovou polívku doma děláme bez jakéhokoliv zahuštění, jen s bramborami, masem a paprikou. Jsme ovšem barbaři, přidáváme i ten kmín a majoránku a taky česnek. V létě pak všechny možný zelený byliny, co zrovna jsou – cibulkovou nať, petržel, čerstvou majoránku, šnytlík…
  ale v létě ji moc často nevařím, ona je to výrazně zahřívací polívka.

 769. Hrome, se zpožděním jsem se dozvěděl, že Rpuť se vydala na cestu. Je v naší paměti. Jak budeme postupně odcházet i mi ostatní, bude ten její obraz blednout.
  Vzhledem k tomu, jak rychle odcházejí ti z původní party na druhou stranu, nebude to asi tak dlouho trvat.
  Je to škoda?
  No pro nás rozhopádně ano.
  Pro mnohé asi ne. Ti, kdo si moc pamatují, nejsou vítáni…
  Tak Rputi: Štastnou cestu, ať už vede kamkoli.

 770. Loki,
  zdravím, nechtěl by ses tu ukazovat častěji ? Ne jenom při tom smutném dění…

 771. A v rozrušení jsem zapomněl (abyste poznali, že jsem to opravdu já). Tak tedy:
  Dobré ráno vespolek!

  … ukládám ploutve do šuplíku a zase mažu.

 772. Ahoj Matzurko, také Tě zdravím.

  Ne, nechtěl. {;-)

 773. 936 – v troubě nebo jinde – pokud si to už nepamatuješ ze školy a PeS pro tebe není fyzikální autorita, tak si zahřej troubu třeba na 180 a pak dej do hrnce s gulášem teploměr – kolik myslíš, že bude ukazovat?

 774. k dnešní diskusi – za mě osobně – guláš nezahušťuji, ale zastánců chleba je hodně, především na západě republiky. Čím blíž ke Slovensku, tím víc brambor.
  946 – ano, domácí zelí.

 775. (945) Jo, já Ti rozumím, ale bez tý cibulky se to dělá lépe. Německé a podobné syntetice se taky vyhýbám.
  (955) Martine jistě, ale když tu troubu nastavíš na tyhle nízké teploty, maso změkne moc dobře, i když zadlouho. Že ani maso ani tekutina nemá těch 110, to asi vědí všichni.

 776. Jinak k debatě o guláších jedna vzpomínka.
  To jsme byli kdysi služebně v Hornej zemi a objednal si guláš. Číšník přinesl lžíci a koukal, jak zareaguju. Když jsem vypadal potěšeně, tak to ocenil.
  Jo, Galánta. Když jsem potřeboval volat do Prahy, tak mi to na ústředně domlouval zákazník. Nul, nul, négy, kettö, nul, kettö…

 777. 955 podle té uváhy by nemohlo na plotně nebo ve troubě nic zuhelnatět! S tou teplotou vůči teplotě varu to asi bude složitější.

 778. Hm….

  Khalid Masood se původně jmenoval Adrian Elms a narodil se na londýnském předměstí Dartford.

  Konvertita zřejmě…

 779. 961 – uhelnatí až po odchodu vody. Quivisi, proč v tom dělat humanitním nevzdělancům guláš?

 780. 962

  A podle jiných zdrojů Adrian russell Ajao…
  Prase aby se v tom vyznalo…

 781. Martine, a co zkusit dva teplometry, jeden do šťávy a druhý do kousku masa. Budou skutečně ukazovat stejně?

 782. Halladine,
  původně se jmenoval Adrian Russell Ajao. Adrial Elms je jeden z mnoha aliasů, které využíval ve své kriminální praxi.

  Milovník posilování Khalid Masood, 52 let, se narodil v Dartfordu v Kentu na Štědrý den roku 1964. Otec černoch, matka běloška. Jeho matka Janet Ajao ho porodila, když jí bylo pouhých 17 let a vychovala ho jako Adriana Russell Ajao. Po letech kriminální praxe konvertoval k islámu.

  Zajímavé je, že Telegraph během dne změnil stránku, takže informace o barvě kůže poněkud zmizela. Původní věta
  Burly body-building enthusiast Khalid Masood, 52, whose mother was white and father black, was born in Dartford in Kent on Christmas Day
  byla změněna na
  Burly body-building enthusiast Khalid Masood, 52, was born in Dartford in Kent on Christmas Day 1964.

  http://www.telegraph.co.uk/news/2017/03/23/london-attack-everything-know-khalid-masood/

 783. 969

  V těhle souvislostech jsou poznámky o azijském vzhledu poněkud ….. 🙂

 784. halladine,
  možná že prvotní myšlenka byla hodit to na polské instalatéry. Ale protože byl černej jak šúvix, tak se neuchytila.

 785. Ptakopysku,

  ono šlechtěním je možno dojít k zajímavým výsledkům 🙂
  Na vojně jsem byl s jedním kolegou zubařem, slovenský Maďar, studoval v Brně. Tam si taky narazil manželku, Češku ( či Moravačku, dle libosti) Usídlili po promoci se v Martině.
  Přišla na to řeč , když jsme měli poněkud vypito.
  A já se dopustil poněkud divoké teorie o vzniku slovenského národa. Vycházeje z toho, co bude jejich potomstvo, vyrostlé v slovenském prostředí.
  Zkříží se Maďar s češkou, či naopak.
  Skoro mě utloukl, 🙂
  Jasně , že jsem se za střízliva omluvil. Vzhledem k tomu, že jsem byl ženat se Slovenkou, asi by mě nepochválil ani tchán 😉

 786. No, a jaká je ta teorie? Tchyně byla půl napůl maďarka a moravanka, tchán pocházel od Humenného, tak abych věděla, jetsli mně po více než dvaceti letech soužití s podkarpatskou směsí ještě něco může překvapit.

 787. JInak idnes se k choulostivé otázce po etnicitě pochatele postavila mazaně. Barvu kůže obešla trvzením, že jeho příjmení napovídá safrický původ 😀

  akorát nevím, jetsli třeba je politicky korektní, že na uveřejněné fotce je vidět, že pachatel má nějaký africký geny.
  Mimochodem, – nebyl zádumčivý, ale přátelský a klidný a staral se o rodinu.

 788. Halladine,
  hlavně že jsi nerozvíjel teorie o ožralých maďarech znásilnivších gorilu a přehodivších ji přes Dunaj. Jedna z mála jistot po odvyprávění jsou tasené chrbátové nožíky v rukou slovenských nacionalistů. Což jsou defakto všichni, kdo nejsou nacionalisty maďarskými, či šialenými Východniary.

 789. Jsem si projel pár příspěvků. Proč to dělám? No abych se podíval na co se mám podívat. Mám to tady ve zkratce.
  Díky Šumaváku.
  No a narazil jsem na tři pojmy. Guláš, perkelt a Loky_F.
  Loky_F, ještě žiješ? 😀
  Guláš jsem nejlepší jedl při maturitě. Nevím kdo ho vařil ale od té doby jsem nic tak dobrého (guláš) nejedl. Mimo mlaskání jsem schopen ho charaktarizovat pouze tím, že byl skoro černý.
  Perkelt. Moje manželka byla maďarka. Dělala perkelt, drůbeží s nokama. Vždy v tom okamžiku jsem zapoměl na rande a rozvod. 🙂 S nikým by se nehádala, jak má perkelt vypadat či chutnat. Prostě by ho udělala. 🙂
  Loky_F. Kdysi jsme o mém vztahu k manželce vedli „akademickou“ debatu. Ona Váhy, já Panna. Skončili bysme, kdyby to bylo možné, u toho perkeltu. 🙂
  Modrý Pták: Doba je zralá. Ti, kdo jsou zaiteresováni, jsou plni napětí. Bude to sranda ale nikdo neví pro koho. No a u těch kteří nejsou platí: K čemu je svoboda slova člověku, který nemá co říct? 😉

 790. Otec černoch,
  matka bílá… že raději nekandidoval na prezidenta USA, mohl to dotáhnout daleko.
  Jezus, mně ti multikultikorektníci tak lezou krkem…

 791. (975) Podobně účinkuje zkazka, jak letěl čert s pytlem čuráků a roztrhl si ho o Tatry.

 792. (980 ) Kdysi mně jeden kamarád od Nitry ujistil, že když chci zemřít mučednickou smrtí, tak mám v Těrchové v krčmě vylézt kolem půlnoci na stůl a ze všech sil zvolat: Jiří Jánošík byl maďarský žid. O zbytek se již místní rychle postarají…

 793. Matzurko, to sis vybrala objekt. Senátorka za kalifornii, 83 let, třikrát třikrát bohatě vdaná, tedy dvakrít bohatě rozvedená (Bergman, Feinsten, Blum – napoví), Demokratka v Senátu od 1992. VSedí v jisytičním a bezpečnostním výboru a kalí vodu. Ze všech kalifornských političek Demokratické strany nejchytřejší, ale asi tak na úrovní českého poslance Komárka, žádný zázrak. Sleduje tristně sbedestruktivní politickou linii Demokratů, takže ve slyšení s Gorsuchem prezentuje blbosti tumporuském podvratném spojení.

 794. nevím, Matzurko, kdo je ta dáma, ale ten text je akýsi čudný. Není to nějakej překladač?

  “ Zatím Richard Nixon je jediným prezidentem v historii Spojených států, který odstoupil kvůli skandálu Watergate.“

  Já v tom čtu, že kvůli aféře Watergate by měli odstoupit i jiní prezidenti, ale odstoupil jen Nixon, já bych to řekla tak, že “ Richard Nixon je jediným prezidentem v historii Spojených států, který zatím odstoupil kvůli skandálu“ ( myšleno jakýkoliv) „a to skandálu Watergate“ ) upřesněno, o jaký skandál šlo v tomto případě.

  ten českej slovosled je mrcha, co? 🙂

 795. “ Ze všech kalifornských političek Demokratické strany nejchytřejší,“

  Mslíš, to Dušane, tak, že je „nejchytřejší“ nebo jsou opravdu ostatní kalifornské političky ještě méně inteligentní ?

 796. A ještě dotaz – jak je na tom Washington Post co do politické linie, serioznosti a věrohodnoti?

 797. MaYdo, ty ostatní jako Nancy Pelosi, jsou skutečněalternativně inteligentní a korunu jim dává Maxine Waters (černoška), ta je ještě přesvědčená, že je země placatá…

 798. Dušane, tak se mi zdá, že si s kaliforňany, pokud dje o krasavice inteligentní v politice, nemáme co vyčítat.

 799. Halladine,
  u Alringa! V pátek odpolene vol slova prosímpěkně! Málem jsem se udusil čajem, neboť jsem četl „Putin pojal Le Penovou“.
  Teď jsem zapisoval troje dámské plavky do sbírek a jedny z nich byly na figuru 100 70 90 a unavené podvědomí podsouvá vize, které se nestanou misemi…

 800. Ptakopysku, 🙂

  laskavě si kup lepší brejle, a nezaplétej mě do svých problémů !
  😀

 801. Predstava, ze by se staly misemi je jeste hruznejsi…

 802. no, já nevím, ptakopysku…. a jsi si jist u tej osoby pohlavím?
  jetsli jo, naopak doporučuju lepší brejle nekupovat a ponechat si něco málo iluzí.

 803. Petře,

  ty jsi nějak osobně zainteresován?
  Mi osobně je zcela fuk, koho putin přijme, či pojme, a žádná hrůza to pro mě není !:-)

 804. Halle,
  kdybych se tím čajem utopil, chodil bych tě strašit a v tu ránu by to byl i tvůj problém 😀

 805. 999
  Začínám chápat snahy některých Američanů o omezení práva nosit nebezpečné zbraně na veřejnosti !
  Ta dolní „dvouhlavňovka“, by použitá jako zbraň mohla mít smrtelné účinky !
  😀 😀

 806. Jo, bejvala to kočka, kde ty časy jsou. Teď už je to jen odlesk…

 807. JAko majitelku plavek, ptakopysku? Moje otázka na zo, jetsli si jsi jist pohlavím, se týkala panny Kočí.

 808. Pohlavím si nemže být jist nikdo, je to přece otázka volby!

 809. OK, ale pak bych zadala,aby pod téma nahatejma osobama byly vysvětlující titulky,jake si zvolily/i pohlaví abych se ulpivanim na stereotypu, že když to ma kozy,je to zenska, nedopustila genderoveho zločinu.

 810. Dušane, nejen Země, ale celý vesmír je placatý, protože my všichni a všechno jsme prý hologram. A ten je placatý.

 811. A jo, tak to pardón, pohlaví, to panna Kočí má určitě. Bylo to myslím testováno nezávislými odborníky a byl přijat i vnitrostranický politický konsensus že je to hmmmm ehmmmm jak vrata.

 812. 1006

  To byl všestranický konsenzus 🙂
  Ona dáma prý ty z jiných stran nediskriminovala !

 813. Dnes neuveritelny zazitek. Kdyz jsem jel z prace domu, kousek od baraku jsem potkal klokana, ktery bezel na Tuklaty…

  Nejsou v tom halucinogeny, ale fakt, ze sousedka je zverolekarka a z nejakeho zahadneho duvodu pestovala dva klokany…

  Ale to prvotni prekvapeni nebylo male…

 814. Zdá se, že v Tuklatech bude v některé rozvětvené rodině dnes k večeři klokaní perkölt s tarhonyou a sousedka holt bude chovat jenom jednoho klokana…

 815. Abych parafrazoval klasika: „Klokan, to neni spatny maso. Ja uz klokana jed‘ „

 816. Dneska jsem si opět potvrdil tzv. PeSův postulát, že zedníka je třeba zabít hned po narození, než stihne napáchat škody. Dneska málem došlo ke dvojnásobné bestyjální vraždě. Ty dvě hovada při výrobě šalungu rozházely po dvoře asi dvanáct zohýbaných hřebíků pak podepřený mokrou zeď pytlem cementu a spokojeně odešly domů

 817. Dušane, díky,
  já spíš senátorku podezřívala ze senility (to se nám stane nakonec všem, že), ale zjevně je to ještě horší.
  LePenová na to vyzrála, když vyrazila poklábosit s báťuškou z vočí do vočí… se uvidí, jaké to bude mít následky na voličtvo. Trumpa by za něco takového asi rovnou odpráskli, ani by nečekali, až pojede do Dallasu, žejo ?

 818. Klokan se určitě dobře nadívá. Kapsu na nádivku už má připravenou.

 819. Ehmmmm …po nádvoří… …pak podepřely…

 820. maYdo,
  bacha, taky teď piju čaj 😀 !!!!!!!
  Abych tě nemusela chodit strašit.

  Ještě mne napadlo, jestli LePenová nešla vydyndat ony ruské marinňáky, co celkem rázně zakročili proti somálským pirátům… že by nám je Putin „pučil“ na místo Frontexu… ?

 821. To snad není pravda….

  Případ zamilované účetní Dany Niederlové, kterou Krajský soud v Brně poslal na devět let za mříže za podvod, bude muset projednat i Vrchní soud v Olomouci. Žena, která na základě pokynů svého milého z ciziny, jehož přitom nikdy neviděla, vyvedla z firmy 111 miliónů korun a poslala je na zahraniční účty, se s trestem nesmířila a podala proti němu odvolání. V pátek o tom informovala mluvčí brněnského soudu.

  Účetní nepozorovaně vyvedla z firmy při více než 200 příkazech necelých 111 miliónů korun – 101 miliónů zmizelo nenávratně v cizině, devět miliónů policisté stačili zadržet na účtech. „Je zvláštní, že si toho nikdo ve firmě nevšiml,“ dodal státní zástupce.

 822. Halle,
  Zkus si najít obrázek paní účetní pro dokreslení…

 823. No, já nevím, jetsli lze takovou osobu považovat za příčetnou….
  A zrovna tak vedení firmy, kde si nikdo nevšiml, že z účtu zmizelo 100 milionů

 824. Jo , to vedení by měli zavřít i s ní – porušení povinností při správě cizího majetku.

 825. Koukám Kongresem neprošlo zrušení obamacare. Trump návrh stáhl, protože neměl dostatečnou podporu.

 826. nebude, aspoň ne veřejně. Dokud se Republikáni mezi sebou nedohodnou, nepůjde zákon do Kongresu. tentokrát to shodili konzervativci, pro ně Ryanova verze „Obamacare Light“, byla nepřijatelná. Označili ji za další welfare reforma a vyhazování peněz. A za další posílení vrstvy „dependables“ – závisláků na vládě. kteří pak budou dobroděje volit.

 827. Dobré dopledne,

  To se tomu starýmu ještěrovi povedlo 😀 😀 😀 Disidentka, spjatá v KSČM a hlásající, že listopad byl omyl, to je přesně to, co v tom panoptiku chybělo 😀
  To bude kdákání převelikého na smetišti dějin 😀

 828. Pokud si o ní někdo čte jen v MFD, tak má možná trochu zkreslený dojem.

 829. No, zrovna u tej Procházkovej, pokud se nepletu, je ta KSČM návratem ke kořenům.

 830. Kdo jsi bez viny a moc toho nevíš, hoď první kamenem.

 831. https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/433160-eu-bude-jednotna-a-nedelitelna-podepsali-jeji-lidri-v-rime.html

  „Deklaraci shrnující společnou vizi pro budoucnost EU podepsali představitelé bloku ve stejném sále, kde byly před 60 lety uzavřeny římské smlouvy. Evropská unie by podle ní měla být za deset let bezpečná, prosperující, konkurenceschopná a sociálně odpovědná.“

  Tak tohle je vtip roku… To by chtělo nějaká ta klecová lůžka, aby si neublížili…

 832. (1032) Náhodou, zamlada, tak asi těsně po srpnové okupaci, patřila „Přestřelka“ k mé oblíbené četbě. Starej Procházka sice byl dvorním autorem Antonína Novotného, ale na tehdejší dobu měl celkem dobrý věci. Mladá mi neseděla nikdy.

 833. Tak špatně asi starej Procházka nepsal. Ale je fakt, že to byl komunista a člen ÚV za Novotnýho.

 834. Nechaj si to moralizováni, quivis. Vím dost, abych si nečinila iluzí o těch, kdo tenhle režim pomáhali nejdřív budovat, aby po té, co vsadili na špatnýho koně, dělali proti témuž hrdinský odboj.

  Jinak je mi celá rodina procházkova poměrně ukradená, jen mně pobavila ta kombninace, navíc když jde o ÚSTR, který se mi jeví jako zařízení, kde vzájemné kádrování a půtky o tom správném postoji k minulosti zřejmě tvoří hlavní náplň práce.

 835. “ o těch, kdo tenhle režim pomáhali nejdřív budovat“
  O otci už psal AK, o ní se ví třeba tohle:
  „Po maturitě roku 1969 Lenka studovala žurnalistiku, ale byla však z rodinných důvodů vyloučena.“
  Kdo říká, že „vím dost“ by si měl připomenout Sokrata.

 836. PeSi ad 1034 – a formulace „a doženeme a předeženeme USA“ tam není?
  To tu Lisabonskou strategii opsali dost mizerně!! 😉

 837. Lenka Procházková je moje oblíbenkyně. Před lety ukradli mému manželovi peněženku, samozřejmě se všemi doklady a dva dny před odjezdem na dovolenou. Na štěstí měl zloděj zájem jen o peníze, zbytek odhodil. Paní Procházková našla, zavolala a druhý den předala.

 838. Baubo – 789 – Blahopřeju k výtečnému příbuzenstvu. Jméno Jiří (Jorge)Pelikán je v šachových kruzích velmi dobře známo. Někdy těsně před válkou dokázal na turnaji v Poděbradech remizovat s Alechinem v bojovné partii, kterou mistr světa Alechin stěží udržel. Takových lidí neběhalo po zemi moc. 8. šachová olympiáda v Buenos Aires byla vůbec zajímavá. Nejsem si jist s odjezdem začátkem roku – konala se od 21. srpna 1939. Byly tam dohady pod jakou vlajkou budou Češi hrát 🙂 – Němci chtěli hákenkrajc místo naší ale neuspěli. Finálová skupina začínala 1.9.1939 – některé zápasy byly dány za remis (Německo-Polsko) , kvůli vypuklé válce ale hrálo se dál. Šachistů zůstalo v Argentině hodně, kromě Vámi jmenovaných i třeba Polák Miguel(Moše) Najdorf a dokonce i kompletní 5ti členný německý (vítězný) tým. Netřeba zdůvodňovat proč.
  No a jméno Skalička je též v šachových kruzích známo. Jeho podpis se skví za Československo na zakládající listině mezinárodní šachové federace FIDE z roku 1924.
  https://en.wikipedia.org/wiki/8th_Chess_Olympiad
  http://www.olimpbase.org/1939/1939in.html

 839. 2 Šumavák ad 1039 – no, hlavně neztratit stopu… Ačkoli – USA se musí teď hlavně vymezovat proti Trumpovi, vozit demokracii po Evropě apod., takže na nějakou ekonomiku nezbývá čas a prostor…

 840. Quivis, její otec byl za Novotnýho členem UV KSČ. Myslíte, že tej pozice dosáhl, aniž by se podílel na budování socialismu v padesátých letech?

  Procházková nebyla jediná, kdo musel „z rodinných důvodů“ opustit školu. V roce 69 to byly často děti těch, kdo se postavili v šedesátém osmém na špatnou stranu, ale předtím byli nadšenými budovateli socialismu a oddanými straníky.
  O generaci dřív to byli ti, co neměli vhodný kádrový původ a žádnej socialismus tu nikdy nechtěli. Někdy v těch komisích, které rozhodly o jejich vyloučení ze školy, seděli i ti, jejichž děti musely z „rodinných důvodů“ opustit školu o generaci později.

 841. Mne je u Lenky Prochazkove celkem jedno kdo byl jeji otec, ale neni mi jedno jak se Lenka Prochazkova projevuje.

 842. znám ji osobně, je dobře trhlá. Doporučuji její novelku o Castrovi.

 843. Maydo, já myslel, že děti nebudou trestány za hříchy otců. To mpřece dělali JEN komunisti, ne?

 844. Od Dušana je to OK, hodnocení bez připomínání hříchů otců (a on se své snažil v r. 1958 napravit, normalizaci nepřežil)

 845. Já nikohop netrestám, quivis. jen mně pobavila ta kombinace disidentka – ksčm. A to, jak se teď budou mrskat v tom, že jetsli teda je OK, protože byla disidentka nebo jestli je morálně nepřijatelná, protože souzní z KSČM.
  A konstatovala jsem, že v jejím případě to je návrat ke kořenům. Což je, když její taťka byl členem UV KSČ.
  Ostatně ten komunistický původ a následný disent je dost obvyklý. Uhl, Pithart, Šiklová….
  BYlo by mi to jedno, ale není mi jedno, když tyhle typy moralizujou, jak jsme byli všichni ten režim podporovali, zatímco oni trpěli. A není mi jedno, když kolegové, který o tejhle době vědí prd, to moralizování přebírají.

 846. (1044) Otce jsem zmínil jen pro zajímavost (člověk má nějaké ty vzpomínky). Dotyčná je mi silně nesympatická zcela osobně.

 847. Dobrý večer. Ad hříchy otců či komunistů … jeden bývalý komunista říkal, že bývalí komunisti by se neměli angažovat v politice, zejména ne proto „aby odčinili svoje hříchy“.
  Exegeze: Jestli chtějí vyznat svoje hříchy, ať je vyznají Bohu. Jestli svoje hříchy vyznat a opustit nechtějí, o důvod víc proč by neměli zasahovat do politiky. Svobodu bývalým komunistům neupíral – kromě kázání o morálce a politiky.
  Komunistou se člověk stával z nerozumu (z přesvědčení). Ze slabosti (z donucení). Z touhy po uplatnění (prospěchu / kariéře). Který by měl prospět při budování politiky ve svobodné společnosti?

 848. 1040 – jedna má známá před lety zdůvodňovala proč volí ČSSD, resp. Emerovou tím, že jí zná, že když jela na nějaký zahraniční zájezd, jela s nimi i Emerová, cestou pletla či háčkovala papučky a těmi obdarovávala spolucestující. No přece ženská, která podaruje spolucestující vlastnoručně upletenými papučkami, musí být super.

 849. Naše firma potřebuje odborníky všeho druhu. Padouch, nebo hrdina, my jsme jedna rodina.
  Tak pravil Kolaloka otec…

 850. Tak nevím, jetsli by se ty papučky neměly nahlásit volební komisi jako úplatek, za který si Emerová kupuje hlasy 😀

 851. (1041) Když už se probírají příbuzenské vztahy. doplnila bych málo známý údaj o Jiřím Pelikánovi , šachistovi. Tento bratr mé matky byl (jako ostatně i já) přímým potomkem Jakuba Jana Ryby.

 852. Dobré ráno. PeSi: zdrojem jsou patrně PL, 28. 5. 2015
  http://www.parlamentnilisty.cz/politika/poslanecka-snemovna/Nedelame-si-srandu-Ptali-jsme-se-politiku-zda-by-mela-jit-CR-do-jaderne-valky-proti-Rusku-jak-o-tom-hovoril-general-Pavel-Zde-jsou-odpovedi-377187

  Podle místopředsedkyně TOP 09 Heleny Langšádlové by mělo jít případně NATO kvůli obsazenému Pobaltí do války s Ruskem, i jaderné. „Ano, bylo by to naší povinností. Byl by to boj i o naši svobodu,“ odpověděla.