Návštěva divadla

Ptakopysk podivný, únor 2018

Sedím na zámeckém chrliči, deprese na mě leží jako černý sametový plášť a teskně vyju na měsíc. Chvílemi mnou prochvívá zimničný třas, oční víčko nekontrolovaně škube a z koutku úst vytéká slina. Ale vraťme se na počátek.

To se jeden rok nemodlíte, pácháte skutky a trest na vás dopadne nemilosrdně a znenadání. Pod vánočním stromečkem na vás čeká obálka. Nenápadná, bílá, s natištěným parohatým sudokopytníkem neurčité čeledi. Parohům nevěnujete pozornost, opatrně rozbalíte a zahlédnete obsah. Vstupenka…
Hm, letos bude v Čechách ledascos. Přijede stařičký Don Airey, pak se objeví Deep Purple, přijedou Judas Priest a Megadeth, Iron Maiden, Progress slaví padesátku… no… vzhledem k tomu, že vstupenka vypadá dosti stroze a jeden potomek holduje vážné hudbě, mohl by to být koncert toho srandovního šoumena André Rieu, nebo nedej bože nějaká vážná hudba. Mám někde v podvědomí, že se v roce 2018 bude dávat Má vlast. Nenápadně se snažím odplivnout do všech světových stran, abych zahnal zlé duchy. Poněkud vyděšen vytahuji vstupenku z obálky – Stavovské divadlo, Valmont. No, ty vole….
Snažím se zaujmout stabilizovanou polohu, protože zničehož nic padnout xichtem do stromečku se vstupenkou do lóže Stavovského divadla v ruce mi nepřipadá jako adekvátní reakce, nad kterou by dárce nějak jásal. Vstupenku založím na nástěnku s tichou nadějí, že se během dvou měsíců může stát ledascos. Divadlo může vyhořet, koneckonců nebylo by to poprvé, může v ansámblu vypuknout morová epidemie, vstupenka se může ztratit. Naděje postupně slábla a chřadla, až uchřadla.

V onen den, odebral jsem se na určené souřadnice umyt, oholen, oděn v čistý slušný oděv, jak bylo napsáno v propozicích na vstupence. Venku mobilně telefonovali ti, jimž nepřišla druhá polovička jejich já a mezi nimi se prodíraly dvojice jdoucí dovnitř. Maličko mě vyděsila představa, co může čekat uvnitř, když se diváci bojí vstoupit dovnitř sami. Nervózně jsem se rozhlédl. V Rytířské ulici kdosi stál. Tvářil se, že je Emo, ale modř v jeho vlasech byl odlesk modré části spektra neonů. Mrtvolně bledá tvář se žhnoucími rubíny očí, iluze černého kabátu na paty, černé rukavice zakrývající to, co nemá být vidět. Sáhl jsem podvědomě do kapsy a nahmatal minci. Stáhl rukavici, zdvihl průhlednou ruku a zavrtěl hlavou. Ode mě minci nepřijme. Nekonečné bloudění v mlhách na břehu řeky Styx…
Moje paní se na mě netrpělivě otočila a já udělal první krok do útrob kulturního zařízení. Na vstupu jsem byl čtečkou odpípnut jako dvacet deka tlačenky a nadirigován do druhého podlaží. Cestou jsem proplul bufetem, kde milovníci kultury zdatně tankovali bílé a červené víno a vznešeně hovořili. Nějak se mi vybavil Josef Dvořák a jeho zamyšlení na téma znalců Uměleckých Děl: „Mifsře… mifstře… a toho Husa – toho nakonec upálej???“ Nechal jsem si to pro sebe a stoupal jsem dále do výšin. V příslušných výšinách jsem byl převzat dalším služebným duchem, přesněji řečeno duchyní, a odeslán do příslušných dveří. Všimněte si – pořád ještě pohoda, pohodička. Potměšilý osud takto ukolébává své oběti, zatímco si vkládá do boxerských rukavic koňské podkovy.

Za příslušnými dveřmi pohodička maličko ubyla, neboť jsem se ocitl, tak řečeno, v nitru kulturního zařízení. Teď nastala ta pravá chvíle na psychoanalýzu. Já osobně nemám rád nitra kulturních zařízení. Ještě tak jsem ochoten akceptovat nejniternější nitra, tedy prostory technické, kde se nacházejí nejrůznější hejblata, vehementy, fórychtuňky, foršteluňky, šlauchy, šajny, protože v podobných prostorách jest mi dáno občas pobývati, vehementy štelovati a rychtovati, či nejrůznější čurapajzlíky nastavovati, aby zdatní mužové a mámivé čarodějky světa uměleckého měli ke své práci optimální podmínky. Ale nitra určená pro veřejnost, to je něco jiného. V podstatě se mi svět zmenší do krabice půl metru na půl metru, přičemž já přesahuji přidělený prostor díky tomu jak mi narostl femurus et articulatio humeri všemi směry. Rázně mi ubyde kyslíku, protože divadelní vzduchotechnika pomocí selektivních nanofiltrů z přiváděného vzduchu odfiltrovává zmíněné molekuly a vrací je zpět do okolního ovzduší jako balastní látku. Naopak přibyde tepla, neboť vědecky bylo zjištěno, že kulturní zážitek lze absorbovat při teplotě vzduchu 25° Celsiových a výše. Čím tepleji, tím intenzivnější zážitek je. Ještě bych dodal, že každé divadlo disponuje specifickým prachovým spektrem. Z toho plyne i jeden z důležitých úkolů herců – během představení vířit prach tak, aby oblaka dosáhla až nahoru na galerii a aby ani diváci na nejlevnějších místech nebyli o plný zážitek prachového bouquet garni ochuzeni. Velmi intenzivně se prachové problematice věnoval pan Munzar, když si v Činohře Národního divadla střihl režijně i herecky Lva v zimě. On dílo uchopil takovým specifickým způsobem – vždy, když nazrál okamžik a postava se ocitla v podřízeném postavení, tak aby situaci pochopil i hluchej, Muznar hercem fláknul o zem. Samozřejmě, že ne in persona, že by jako hlavní postavy Richard, nebo Jindřich II. vedlejší postavu uchopily za klopy a majzli s ní o podlahu. Kdepak, pánové Luděk Munzar a René Přibil byli herci kultivovaní. Vedlejší postavy to prostě dostaly od pana Munzara rozkazem jako režijní pokyn. Vedlejší postavy ztvárňovali vesměs herci mladí, perspektivní, chtějící to někam dotáhnout, takže sebou o prkna činohry mlátili, až se ze spár mezi fošnami, jež znamenají svět, zvedala oblaka prachu a první řady přízemí se ztrácely v šerosvitu kvality takměř caravaggiovské. Ale to jsem odbočil.

Vraťme se do lóže ve druhém patře Stavovského divadla. Zbaven přepravního obalu, usadil jsem se na bidýlko sedadla v druhé řadě, nasál ovzduší a nechal neuronové spoje, aby přešly do stand-by režimu kvůli úspoře kyslíku. Diváctvo hlasatelem bylo upozorněno, aby vypnulo své mobilní telefonní přístroje, schovalo fotoaparáty a kamery, načež byly vypnuty hledištní pohlcovače tmy a ozvala se hudba. Osvětlovač napálil bílou spotovku na střed jeviště. Uplynulo několik milisekund, než se upravila rohovka, aby příslušná ganglie mohla vyhodnotit informaci posílanou z očních bulev. Během těch několika milisekund si Osud utáhl tkaničky rukavic, napřáhl se, a …

Je to balet!

Úder dopadl. Neuronové spoje se začaly rozpadat, srdce začalo vysazovat, čivy ochořely a okončetiny se začaly nekontrolovaně chvět.

Ale nebyl to čistý K.O. Proces mého rozpadu se zastavil. Zrakový nerv v posledním záchvěvu poslal informace centrále a ta vyhodnotila, že je to nějaký nezvyklý balet. Není klasický. Nejsou tam tanečníci v harapeskách obtahujících do posledního detailu jejích moudí, ani plasticky vykreslující každé sevření němých tváří, nejsou tam uniformní tanečnice s napajcovanými obličeji postav z čínské opery. Z kostýmů se dá poznat kdo je kdo, dokonce se po jevišti pár civilistů fláká zcela nebaletním pohybem. A co mě překvapilo nejvíc, to byl čtený komentář. V prvním poločase ho bylo více než ve druhém, kde se autor evidentně domníval, že divák vklouzne do děje natolik, že ve druhém poločase bude dokonale kapírovat, o co běží. Já osobně u baletu považuju za unfair, že někde v záhlaví průběžně neběží titulky. Mám na mysli něco jako headline na zpravodajském kanálu. Protože když postavy dělají takové ty pohyby rukama – přiznávám, že jsem to naživo viděl poprvé – snažil jsem se to dekódovat na základě znalostí nabytých sledováním akčních filmů. Poté, co mi vyšlo při diskusi markýzy de Merteuil s paní de Tourvel něco ve smyslu „Je jich tam šest, já tam vlítnu, sejmu toho vlevo a ty postřílíš zbytek“ jsem dekódování vzdal.

V poločase jsem vyrazil do bufáče. Ne proto, abych holdoval chlebíčkovému obžerství, či drže sklenku na patku vznešeně konverzoval, to ani omylem, spíš jsem vyběhl tak nějak z radosti, z nadšení nad tím, co všechno dokáže můj organismus vydržet, aniž by se rozpadl na nechutnou mazlavou hmotu jako mesmerizovaná mrtvola egyptského faraona poté, co na ni přestalo působit kouzlo nekromanta. A mimoto jsem se chtěl podívat, co skrývá Mozartův salonek za bufetem. Úplně jsem užasl. Udělali mi radost ve Stavovském divadle. Na zdi Mozartova salonku totiž visí Bedříšek, hmmm, ehm – tedy visí tam portrét Bedřicha Smetany v nejlepších letech a pod ním vitrína s komentářem k jeho velmi úspěšnému nastudování Mozartova Dona Giovanniho. Evidentně se Smetanovo pojetí vymykalo tehdejšímu stylu, protože se dochovala korespondence o technice… ale už zase ujíždím bokem. Zkrátka těšil jsem se z expozice, než zazněl signál k nástupu do druhého poločasu. Už jsem předeslal, že komentářů rapidně ubylo, ale přibylo akce, šermířských soubojů, dokonce i otevřeného ohně bylo na jevišti přehršel, takže i nechápající primitivní organismus se zabavil. Jak dopadne Valmont asi víte. Maličko ve smyslu severských, či germánských ság. Kdekdo umře. Jedna věc je zvláštní – občas si po shlédnutí díla povzdechnu, že je škoda, že nesejmuli obzvláště zavrženíhodným způsobem scénáristu, či režiséra, ale u tohoto představení mi to na mysl nepřišlo. Když jsem byl proudem diváků vyexportován na ulici, do plic nasál osvěžující kombinaci přízemního ozónu, oxidů dusíku a mikrosazí a znovuoživlý steampunkový arithmometr instalovaný mezi mýma ušima se z volnoběhu rozeběhl do pracovního tempa, jsem si uvědomoval, že jsem v Praze, pamatoval jsem si, kde mám auto a že dáma vedle mě je moje paní. Vykročila vpřed, zatímco já jsem se zadrhl na chodníku s očima upřenýma do Rytířské. Byl tam. Stál pod krákorci bočního balkónu a čekal. Stín s rubínovýma očima mihotající se ve frekvenčním světle neonů z Havířské. Zdálo se mi, že zachytil můj pohled, zhnuseně si odplivl a zmizel v krajkách mřížoví pod schody. Utrpěná destrukce mé neuronové sítě evidentně proběhla v rámci běžného působení entropie a ještě nenastal čas pro bloudění v mlhách Hádovy říše.

Měsíc svítí, chrlič pode mnou znuděně zírá do stříbřité krajiny, odkudsi z dáli na mé vytí odpovídá jakýsi osamělý vlkodlak. Slinu jsem utřel do rukávu sametové deprese a vypadá to, že zítra ráno vyjde slunce a že o uplynulém večeru asi něco napíšu…

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené a jeho autorem je Šumavák. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

2 308 komentářů u “Návštěva divadla

 1. Ptakopyskův příspěvek publikoval PeS na popud domácího pána (toho času v rekonvalescenci). Leč IMHO už vypadá zas o trochu lépe…

 2. Pánové, děkuji vám oběma, k odpolednímu kafíčku to bylo skvělý čtení. Ptakopysku, měl bys psát časteji, zpráv z kultury se tu nedostává 🙂
  A panu domácímu brzké uzdravení a úspěčnou rekonvalescenci přeji.

 3. Matzrko 🙂
  k ruskému spolužákovi Tvé dcery.
  Jedna kamarádka na jiném webu má vnučku s ruskou kamarádkou, se kterou sedí v lavici od od první třídy do teď – v deváté.
  I tam koukali na hokej s Rusy. Všichni fandili našim, jen ta Ruska fandila sborné – a vehementně.
  Po druhém gólu ji učitelka poslala za dveče na chodbu.
  Po třetím gólu se dveře pootevřely a ozvalo se „HaHA“ 😀

 4. 4

  Ta ruska, mimochodem , chodí od první třídy do české školy, takže s H nemá problém.
  A je to moc hezké děvče.

 5. „Pokorne salutovani a obdiv. “

  to jako za to, že když zjistil, že jde o balet, neprchl, vyjíc hrůzou, z divadla? 😀

 6. Omluva. Omlouvám se tímto všem občanům ČR, že jsem zavinila, že naši hokejoví mistři nedosáhli na olympijskou medaili. Byla jsem na rodinných oslavách a tam v čele nad hlavní tabulí zářila obrovská obrazovka na níž běžel přímý přenos utkání. Všechny jsem hlasitě varovala a prosila, aby tu TV vypli. Nevypli. A tak to dopadlo. Slibuju, že při příštích OH raději z oslav odejdu procházet se třeba do parku.

 7. Omlouvám se, dix…. Jaksi jsem tušila, že vyjíc není to pravé, ale za boha jsem si nevzpomněla, jak je to správně. 🙂

 8. Dano, nic si z toho nedělej. Tyhle sporty ve kterých hloučky znuděných milionářů líně šťouchají zahnutým klackem do gumového knedlíku nebo kopou po trávě do nafouknuté kožené bubliny, zatímco profánní dav se u toho nalévá zrzavou hořkou vodou nestojí za jakékoli trápení.

  Já raději nešel včera spát a koukal jsem na to, jak fantastické to může být když se talent snoubí s mnohaletou pílí a dřinou a pak se holt sklízí zlaté ovoce.

  Jediné co mně na celé té věci mírně popouzí je to, že sběrači zlatého ovoce, ať už se pohybují na ledu či na sněhu, si své úspěchy vesměs platí sami, zatímco do hloučků znuděných milionářů padají ročně stovky milionů z kapes daňových poplatníků.

  Ale asi to lidi tak chtějí… 🙂

 9. >> MaYdo, krasna, nezasrackovana, navic velice chytra a vtipna cestina me fascinuje. Vas ne?

 10. Sli jsme na rosti. Krivoklatske lesy jsou hluboke, nekteri lide se v nich boji. Kazdym okamzikem se mohou objevit na konich s luky zbojnici z Tyrova. Hlavne tady jsme mohli potkat ceske udatne krale s jejich druzinami. Poklona, pane krali, jsem z Luhu pod Branovem. Prdelka mi rikaji.

  To jeste ke trinactce. Ota Pavel.

 11. „Zaplatovana plachta jeho lodi visela ze stezne smutne jako vlajka trvale porazky.“

  A uz tu flasku zaspuntuju.

 12. Dobré zas ráno… Zdá se, že v Itálii nějak nevěřej tomu šťastnému irskému rybáři… Nejsou voni nějak euroskeptičtí, ba dokonce xenofobní? Odtud je už jen krůček k nacionalismu, tak bacha na to!

 13. No, já jsem od včerejška v Trenčíně, dnes jsem byl o desáté drsně vytažen z postele a odtransportován na bejvalčinu výstavu fotografií , konající se v Mestské veži.
  Venku zatraceně zima.

 14. 19 – Zpátečníku – já si vybral z diskuse tuhle větu: „Polovina soucasnych decek vyrusta bez otce a nechci ani vedet, kolik matek tento mesic jeste ani nezapnulo sporak“.

  Prosím spanilé čtenářky, aby utišily hněv a nespílaly mi za tento citát. Je to jen jeden z několika důvodů praktické lemplovitosti. I já znám muže, kteří se přiznají, že jim šroubovák nic neříká a ani ho doma nemají.

  Na místní základní škole dílny jsou, i když ne jako povinný předmět, a žáci obou pohlaví tam chodí (dokonce i ve svém volném čase nebo o přestávce mezi dopolední a odpolední činností. Stejně tak se vaří, peče, krouhá a nakládá zelí, vyrábí školní mošt. Jenže, ty děti to znají z domu, od tatínka a od maminky.

  K D-fensově článku jen tolik, že organický robot v montovně nepotřebuje matematiku (PeSi), ale mačkat knoflík na pneumatickém utahováku ano!

 15. Ptakopysku, tuze pěkné. Těším na pokračování o čemkoli.

 16. 11 Pavle,podpora sportu…ano, vidím to stejně.

  Úspěch Ledecké je úspěchem jejím a její rodiny.

 17. Martine, nemám důvod,a bych ti spílala. 🙂 Ženské co nezapnou sporák celej měsíc zajisté existují. Konec konců zrovna v mé profesi některí dávají přednost tomu, že si vydělají na to, aby si mohly dovolit zaplatit někoho, kdo ten sporák zapne.

  Otázka je, jetsli dílny nebo vaření nahradí v plní výči to, co se jako děti naučíte v rodině….
  Jak vyřešit některé detaily jsem se nejvíc naučila od kolegy, který vždycky zavzpomínal na to, jak to dělal táta, když mu jako malej kluk pomáhal. Tyhle zkušenosti se na žádný fakultě ani toho nejvyššího učení nenaučíte.

  I když je pravda, že podle nezaujatých svědků vařím lépe než moje máti, kterou to na rozdíl ode mně nebavilo. 🙂 Takže úplně všechno v tej rodině asi taky nebude. 🙂

 18. Ptakopysku, hezky napsano – pipomnel jsi mi, jak jsem pred par lety obdobne nestastnou nahodou navstivil nejake avantgardni predstaveni… Mam pocit, ze taktez ve Stavovskem, uz mi pamet ohledne teto navstevy – dikybohu – neslouzi tak dobre.

  K diskusi o Tesle pridam jen takovy drobny podotek, ze spise nez Ferrari elektromobilu mi to prijde jako Concorder…
  Mimochodem, v Cine jsou elektrotaxiku plne ulice a nevim, ze by z toho delali nejakou vedu.

 19. IMHO důvod, proč Tesla nevyrábí víc aut, když je poptávka (jestli tedy skutečně poptávka existuje) je, že na každém kusu prodělává hromadu peněz. A že předpoklad byl, že státy přispějí.
  No a nepřispívají.

 20. BTW, je sranda, že zatím co Rusové na závěrečný ceremoniál s vlajkou nee, severokorejská včetně hromady komunistických papalášů nevadí. To jsou ty paradoxy.

  Proč teroristé, tedy povstalci z Ghúty nežádali o příměří v době, kdy stříleli do Damašku a zabili tam hromadu lidí se ani neptám, to je něco určitě nesmírně sofistikovaného a může za to určité Putin.

  No a tohle je už jenom třešinka na dortu
  https://www.novinky.cz/domaci/464412-v-praze-zadrzeli-byvaleho-vudce-syrskych-kurdu-saliha-muslima-chce-ho-turecko.html

  To už není ani schizofrenie, to bude chtít novou kategorii.

 21. 19 Zpátečníku, nejsem tak skeptický. Měl jsem období, že bych si šroubovákem vypíchnul oko. Od nebezpečného kutění jsem byl odrazován abych si neublížil. Školní dílny nijak valně nepomohly. Naopak. Vyučujícím byl tělocvikář, který náročné činnosti jako například na stolní vrtačce svěřoval tělocvičným premiantům. Z čehož jsem byl vynechán, protože tělocvičení mi šlo podobně jako plavání migrantovi ze Sahary. Veškeré základy jsem pochytil od strejdy průmyslováka v dobře vybavené dílně oproti ta školní s házející vrtačkou a tupými pilníky byla tragédií. Postupně se mi dařilo něco nezkazit a díky technické nevzdělanosti spojené s diletantskou odvahou ignorující, že „to nejde“, dokázat, že to jde. Táta byl strojař, jenže těžká nemoc a brzká smrt mu zabránila aby mě něco naučil. Zájem časem přišel sám. Návštěva hobbymarketu je pro mě jako pro alkoholika návštěva hospody. Z toho jak hobbymarkety profitují, usuzuju, že situace není tak zlá jak je předkládáno. Vztah k řemeslné práci nelze vytvořit nucenou školní výukou. Základem je dobře vybavená mechanická a truhlářská dílna dávající podmínky, jaké většina doma nemá. Podstatné je dát možnost a motivovat. Ne jen za účelem výroby pracovní síly, ale naučit základní znalosti a dovednosti v rámci všeobecného vzdělání. Jestliže člověk nemá být jednoúčelovým robotem. Technická kultura je součástí kultury obecné.

 22. 26 Petře, co někde je podmínkami vynucenou účelností, jinde je módou.

 23. Rodina je prostě základ.
  Vím, že jsem xenofobní fašista, jak mi nedávno říkala známá, ale táta, máma a děti jsou rodina. Plus babičky a dědečci a strýcové a tety …
  A když nemá cirkulárku táta, má děda. Nebo strýc Tonda. Tam se to dá naučit.

 24. No, dílny možná nejsou samospasitelné, ale pokud není nic jiného, ( v rodině) lepší něco než nic.
  Já si pana učitele Vašicu z dílen pamatuju dodnes .Byl to už starý pán, a kdysi učil i mého otce.

 25. Stejně tak jako nic neřeší 2-3 hodiny tělocviku (když není pohyb i doma), neřeší ani dílny.

 26. Vařit i kutit jsem se naučil sám. Jednak z nutnosti, druhak mě kutění zamlada bavilo a televize doma nebylo. A mladýho vida, říkám si, jak nebohá oběť různých řemeslníků bude. Jeho to nebaví, sedí u počítače.

 27. 31 Přesně tak. Sdílená kultura, vzory. Rodina je nenahraditelná. Nejen nukleární rodina, ale i širší rodina. Vertikálně i horizontálně. Široké příbuzenské vztahy a na ně navázané sousedské vztahy, v rámci vnitřní reciprocity snižující závislost i na státu. Vnitřní kultura zvyšující odolnost proti manipulaci. Nižší potřeba outsourcingu. Nižší outsourcing, nižší peněžní transakční náklady,nižší peněžní směna, nižší poptávka po externích službách, nižší daňová zátěž, nižší daňový výnos. Na jednu stranu to vytváří a dlouhodobě udržuje civilizaci, na druhou sranu z krátkodobého pohledu na tom někteří tolik nevydělají. Jednotlivci a malé skupinky jsou snadnější kořistí. Rozeser a panuj…

 28. Já měl výhodu. Otec uměl všechno, jeho dědeček byl stolař či tesař, jeho otec stolař, uměl zedničinu, svařoval.
  Kdysi jsme stavěli chatu, otec to celé vyzdil sám. Jednou ho máti chtěla překvapit, sehnala zedníka a cosi tam vyzdil.
  Otec se vrátil ze služební cesty , kouknul, zrudnul, 10 minut nadával, pak to vyboural a vyzdil znovu.
  Takže když jsem kdysi koupil s bejvalkou chalupu v bílých Karpatech, zazdil a zaomítal si taky . 🙂

 29. Napsal jsem to blbě, já si zaomítal a zazdil -)

 30. Tys tam tu bejvalku, Halladine, zazdil? To se ale nedela!

 31. Petre, to mi nejak uniklo. Takze Halladin je az druhej. Stejne je to vsak pekne umisteni.

 32. 35 Karle, po IT je a bude poptávka.
  Ovšem být IT a současně manuálně inteligentní je výhoda.

 33. Když já dokážu vybetonovat podlahu nebo nahodit omítku, dokáže to každý. Jsem si tím jistý. Mám obě ruce levé. A jde to. Když se chce.

 34. 46 Vybetonovat podlahu je snadnější než nahazovat. Namá kam spadnout.

 35. Když si vezmu technologický pokrok-hotové směsi na všechno, lepidla na všechno, dostupnost nářadí, přípravků, dostupnost barev, štětců, pěny… Milion úžasných věcí.
  V podstatě radost pracovat 😉

 36. pm. nezazdil 🙂
  no a i kdyby, žádné skvělé umístění by nebylo. Nevěrné manželky se ve středověku zazdívaly celkem často.
  Za krále Jindry prý byla zednická práce drahá, tak jim radši sekali hlavy 😉

 37. No já nevím, jestli povinné dílny/pozemky ve škole jsou tou pravou cestou kudy by se mělo školství ubírat.
  Sám jsem je ve škole měl, ale ta hodina týdně (nebo kolik) v dílně s totálně tupými nástroji a naprosto tupým pedagogem mi nedala vůbec nic.

  Vlastně všechny základy manuální zručnosti mně naučil táta, který nejen že vlastníma rukama kompletně znovu postavil roubenou chalupu z 18. století, ale taky ve volných chvílích vyráběl (ne sestavoval, ale od základu vyráběl) celou autodráhu a autíčka na ní (dodnes je mám, v létě kdyžtak vyfotím, až budu na chalupě).
  Rozvinutější dovednosti jako například soustružit, frézovat nebo vyrobit z kusu mosazi ozubené kolo s evolentním ozubením jsem se naučil až v dospělosti sám, protože mně to prostě bavilo a baví.

  Takže dle mého názoru by bylo mnohem lepší jít cestou, kterou jdou některé školy (jako například zdejší, kousek od nás). Totiž mít jednu dobře vybavenou dílnu s kapacitou cca. 10-15 dětí a nabízet její prostory formou dobrovolného kroužku 2x týdně odpoledne. Chodím kolem ní ke koním a pokud mohu soudit z pohledu do oken té dílny v zimních měsících, bývá docela plná celkem soustředěně se tvářících chlapců a dívek na kterých je vidět, že je to, co právě dělají, celkem hodně baví.

 38. NoName – udělat podlahu, tedy vykopat, vyvézt, položit základní vrstvy škvárobetonu, pak izolační lepenku, pak beton s drážkama pro trámky a na to položit fošny, to se dá naučit i rekreačně.

  Ale s tím nahazováním bych moc nesouhlasil, to už chce spíš profesionální grif. Já se nahazovat nikdy moc nenaučil, prostě mi to nejde. A to ani tehdy, když si maltu namíchám sám a nemohu se tedy vymlouvat na to, že „ten hoch mi dneska míchal tak řídkou maltu, že mi neustále padala zpět na lžíci…“ 🙂

 39. 51-přesně, spousta věcí se dá zvládnout rekreačně.
  A malta a nahazování-používám jenom hotové směsi. Ty drží. Namíchat si klasickou maltu a omítat-to chce know-how.

 40. No já omítal ještě za totáče, takže klasická omítka….
  A chce to zládnout zápěstí….
  A řekl bych , že sehnat prachy na dobře vybavenou dílnu pro kroužek může být problém.
  Nemám ověřeno, myslím si.
  Pokud to bude v osnovách, ty prachy prostě někdo dát musí.

 41. Pokud to bude v osnovách, ty prachy prostě někdo dát musí.

  Ale prd. Vše se dá splnit FORMÁLNĚ. Viz miliony za jiné „pomůcky“ ve školách, které stojí za úplné …

 42. (44) Čumět na filmy a hrát hry není moc IT, bohužel. Když já potřebuju něco složitějšího, musím volat externistu.

 43. „Udělení pokut dotační úřad řeší chyby, které obce či podnikatelé zejména při zadávání zakázek udělali.“

  odhlédnu-li od faktu, že věta je poněkud obtížně srozumitelná, tak nějak nechápu, co pokuta vyřeší. Vyřešit chybu znamená odstranit chybu. Ale pokutou se žádná chyba neodstraní.

  Nemohl by to někdo těm novinářskejm hvězdám vysvětlit, aby nepsali takový nesmysle?

 44. nickname – 58 – nejsem si úplně jistý, jestli se dá cena za jednu židli na učňáku přepočítat prostým vydělením ceny nové budovy (včetně vybavení laboratoří) počtem studentů. Je to investice na nějakou dobu a za tu se tam vystřídá mnohem víc studentů než 750.

  Na druhou stranu je pravda, že slušně vybavené místo v dílně/laboratoři orientované třeba na obrábění a elektrotechniku rozhodně laciné není. Kdysi dávno jsem si dal do Excelu kolik mně stálo vybavení mojí celkem malé a skromné dílny doma a dostal jsem se (poněkud překvapeně) na cenu cca. 1.400.000 Kč v tehdejších cenách kolem roku 1998-2001. Zdá se to hodně, ale přitom jsem tam neměl (a dodnes nemám) zdaleka všechno co bych chtěl a co by bylo potřeba.
  Jenže když se to tak sečte jako v tom filmu „Na samotě u lesa“ – to máme paměťový osciloskop (Agilent, jen do 200 MHz bohužel), logický analyzátor, DDS signální generátor (BK Precision, jen do 100 MHz bohužel), soustruh s příslušenstvím (Sherline), 4-osá fréza s příslušenstvím (Sherline), čítač, pár laboratorních zdrojů napětí a proudu, bruska, ruční nářadí, elektrické nářadí, vakuová komora, součástky, materiál, spojovací materiál, mikropájka, horkovzdušná pájecí stanice, počítač, váhy, měřidla, měrky, frézky různých průměrů, soustružnické nože ubírací i upichovací, mikroskop, souprava na sváření a řezání plynem, souprava na osvícení a leptání plošných spojů, hliník, mosaz, titan, ocel, plasty, teflon, dřevo, židle, stoly… 🙂

  Ono to naskáče.

 45. Pesi, nemáš text a akordy k jazzovce Sladká Suzi? Našel jsem samého korna, ale bohužel původní český text prý spáchal Kainar. A ten nemohu najít.

  Já to mám, co se manuálních prací týká, jednodušší. Od svých 14 ovládám řemeslo řeznické a uzenářské. To má ovšem za následek, že jinde nejsem k použití. Když jsem měřil lišty k zakrytí spár, zjistil jsem, že k mnou naměřené míře musím přidat centimetr. Potom je to tip ťop. Ze stavby mne syn vyhnal a nářadí máme raději každý své. Jaxi nevydýchal, když jsem urval 20 šroub a z jeho ceněného šroubováku udělal vývrtku. Nicméně přes své neúspěchy při bastlení ve své lesní chýši stále doufám, že ze mne někdy bude např. zručný truhlář. Když si představím, že jsem se kdysi hlásil na zubního laboranta……..

 46. No, já bych řekla, Františku, že máš řemeslo, které je velmi lehce směnitelné. Za věnec buřtů nebo nějakou tu klobásku ti jistě s radostí nějakej truhlář své služby poskytne 🙂

 47. Nejen truhlář. 🙂
  Klidně směním svou dovednost nabrousit komponenty mlýnku na maso za pár kilo domácích klobás z opravdového masa, bez křupek, uzených na studeném kouři. Nebo za pěkný kus uzené krkovičky ze stejně pomalého kouře… 🙂

 48. Akorát tedy nebrousím nože, to je umění do kterého si fušovat netroufám, ale klidně doporučím na slovo vzatého profíka v Nuslích, který přesně ví co dělá a jaký je rozdíl mezi nožem řeznickým a kuchařským…

 49. Pavle: ceny dílen jsem do toho nepočítal, to bylo jiné dotační období. Školních budov, vhodných pro učně / SŠ máme v okolí dost. Leč na nich pan hejtman nebyl ředitelem. Proto postupně přebírá obory a nakonec zbudou jedna / dvě střední školy + gympl na polovinu okresu.
  Možná jsem již zmiňoval jeden rozhovor ze srazu třídy.
  Učitelka na střední škole: je to hrozné, jak ve školství nejsou peníze na platy.
  Účetní, která účtuje školy: no … peníze jsou, ale někdo pěkný plat má, někdo nemá.

 50. Hm, dnes se na ČT ostře pustili do Parlamentních listů, a lidí , co tam píšou – např. do Petra Štěpánka…

 51. Njn, tohle bylo to vystoupení v ČT na základě kterého přišlo na rodinu Ledeckých udání a o dva měsíce později jim doma zvonila sociálka…

  Taková česká klasika. 🙁

 52. Asi před 14 dny dny jsem si koupil noŤáček . https://www.alza.cz/asus-zenbook-ux430un-gv033t-grey-metal-d5216113.htm .Ten noťáček má velmi slušnou wifi. Včera jsem přinesl od dcery Seagate Bussiness Nas s dvěmi terra , který jsem kdysi daroval dceři, nebyla s ním úplně spokojená, tak jsem ho vyšmelil za 4 tera externí HDD ( aby se dal dceři zapojit do TV), což nešlo s tím seagatem.
  Měla na něm fůru filmů, a kupodivu lze z něj přes wifi z NASu perfektně, netrhaně přehrávat filmy na něm uložené, což oba moje předchozí ntb nezvládaly.
  A ten obraz s IPS je fakt lepší, na těch filmech se to dá poznat. 🙂
  Takže teď mám ty nasy dva 🙂 a můžu dělat pořádek v kompech.
  Na stolním kompu se tím pádem najde místo pro Linux, mám staženou Fedoru, a uvidím, jak to bude vypadat.

 53. Dobré zas ráno… Ještě k těm školním pracem v dílnách a na podzimku… Pokud má mít za cíl, aby děti začaly srdečně nenávidět manuální činnosti, pak je jejich zavedení do rozvrhu na místě… Vzpomínám si na jedny tzv. dílny… V objektu dílen byl betonový kvádr, patrně jako kdysi míněný podstavec pod něco, realizovaný jako odkládací plocha. Dotyčný pseudokantor pojal ušlechtilou myšlenku, že na bok toho kvádru upevní držáček na smetáček a na lopatku a že je tedy třeba vysekat díru a zasádrovat špalík… Na námitku, že už taky existují hmoždinky a že přinesu z domova příklepovou vrtačku a díru pro hmoždinku vyvrtám, bylo usouzeno, že jsem drzý flákač a dostal jsem do ruky majzlík a kladivo a z didaktických důvodů jsem se jal mlátit. Poté, co jsem do majzlíku 2 hodiny mydlil jak hluchej do vrat (kvalitní přepjatej beton v kombinaci s tupým majzlíkem dokáže zázraky) vznikl otvor o hloubce necelý 1 cm. Následující cca měsíc jsem se z nějakých důvodů tohoto kratochvilného snažení nezúčastnil a když jsem tam pak zas dorazil, byl otvor již opatřen špalíkem a zasádrován a trčel z něj tenký vrut a na něm visel smetáček i s lopatkou… Čímž se ten pseudokantor – odchovanec nějakého gerontologického ústavu – vyprofiloval jako úplný blbec a ztratil jakýkoli zbytek autority. Jak jsme pak onen zcela zbytečný předmět všichni „milovali“, netřeba dodávat.

 54. Na blbce učitele lze narazit v jakémkoli předmětu…
  Zrušíme je kvůli tomu ? 😉

 55. Nejlepší hodinu dílen jsem zažil, když píčelka onemocněla a suploval školník. Naučil a byla legrace.
  A to tahle paní nebyla špatná. Horší byla ta, co nás učila na školním podzimku. Ovšem tam jsem to kompenzoval tím, že jsem coby těžká váha ryl nejlíp ze všech.

 56. 70 — Pěkné, PeSi, ale proti dílnám pojatým ryze teoreticky to pořád ještě nic není… Jestliže tedy téma pracovní výchovy doposud žije, nakopíruji sem (mírně upravené), co jsem zrovna psal do e-mailu:

  Jó, závitníky… Ty ve škole, kam jsem (ne)chodil, nejspíš ani nebyly, či leda v osnovách. V praxi to vypadalo tak, že pan učitel nadiktoval tabulku jmenovitých průměrů, k nim průměry vrtáku, kterým se díra má předvrtat, a tuto posléze zkoušel… A vůbec naprostá většina předmětu „pracovní výchova“ sestávala z diktování do sešitu.

  Kluci snadno (správně) vycítili, že celé dílny jsou bohapustá blbost, a panu učiteli tam dělali nepopsatelný virvál. (Co si tak pamatuji, během hodiny např. bez vyzvání chodili k tabuli a psali mu na ní urážlivé nápisy.) Učitel (ročník odhadem 1910) se nijak neohrazoval, leč toliko tu a tam, vždy nanejvýš slůvkem. Že je ta výuka nesmyslná, věděl jistě také. Já se na tom nepodílel (což bohužel zvyšovalo distanc mezi mnou a spolužáky, beztak velikou); jednak z nenápadné výchovy prarodiči automaticky vyplývalo, že člověk se má chovat rezervovaně, jednak jsem (ač víceméně jen pro sebe) celou školu pokládal za zhůvěřilost — veškerou látku jsem (ovšem ve své představě) buď znal z domova či z běžného civilizovaného života, nebo pokládal za zbytečnou –, takže dílny z ní žádným směrem nevybočovaly, jednak mi pana učitele bylo líto.

  Byl to dobrý (snad i vynikající) češtinář se špatným kádrovým profilem, veterán západní armády, kulometčík od Tobrúku. Dílny učil za trest. — Nelze se proto myslím divit (ani sám bych se nemohl divit), že z dojmů tohoto druhu jsem po letech sestavil teorii zkurvenosti. A to jsem si tehdy neuměl ujasnit, nakolik se na ní podílím sám (i když to, že se podílím, jsem už věděl, nebo minimálně tušil): Místo co bych jen seděl a tvářil se, že tam nejsem, měl jsem pana učitele nějak přimět, aby vždy nejméně půlku hodiny vyprávěl, co zažil v té Africe! Spolužáci by jej byli neudali (uvědomělé rodiče měl snad jen jeden, a ten zas nebyl takový křivák). Už jen proto, že lepší příležitost to slyšet jsem nikdy později vlastně už neměl. Ale jemu už to asi dávno nestálo za to…

 57. 69 halladine, výkon starších noťasů by měl stačit na přehrávání filmů. Při připojení káblem se to také cuká?

  Mám zajímavý zákys. Po přenosu W7 na větší disk Acronisem, výtvořením zálohy a obnovením na větší disk, čas od času okno s hlášením, že systém není originální, že je nutno ověřit jeho pravost. Po odsouhlasení hláška, že cílová adresa neexistuje. Zkusil čistou instalaci z recovery DVD. Úspěšně proběhla, restart, „spouštím systémové služby“, do toho okno, že spouštění nemůže pokrčovat, že je nutný restart. Po restartu to samé dokola. Buď jsem něco zmrvil, nevím co, protože u ostatních noťasů přenos systému byl úspěšný bez potřeby ověření, a nebo tahle modifikace systému netoleruje ani výměnu disku. Poslední možností je klonování s použitím Aomei. Jestli to nebude fungovat, budu se muset dopustit nějakých nelegálností.

  56 Karle, tak to kluk má blbé. Tímhle se špatně vydělává a je v tom obrovská konkurence.

 58. Schumi, ty starší noťasy na tu vzdálenost nejsou ve wifi tak výkonné. Ikonka na liště ukazuje méně obloučku, ikonka u tohohle Asusu ukazuje plný počet.
  Starší desktop , napojený na router káblem taky nemá problém.
  Pokud koukám na ntb v obýváku, přičemž router je v jiné místnosti a přímé spojení je přes několik zdí, maj starší ntb problém, tehle asus nemá.
  Je to fakt výhoda, zvlášť při menším SSD disku (256)

 59. 73 Zpátečníku, se závitníky směli pracovat jen vybraní tělocviční premianti. Nevybraný plebs směl jen tupou pilkou a tupým pilníkem z kusu železa vyžudlávat hlavu kladívka.
  Řezání závitů jsem mě naučil strejda.

  64 Pavle, hlavně mít ty nože. To co je po domácnostech, s čím jsem nucen pracovat, je hrůza. Památeční žabikuchy v různých stádiích rozpadu, novodobé laciné bláto, nejlepší materiál z té supermarketové hrůzy je Tescoma. Alespoń trochu lepší pohrabáčovina. Když nabrousím, chvilku funguje. Jenže protesty, že nebezpečí pořezání. Naštěsí ostrost nevydrží dlouho… V nejlepším případě jeden žabikuch na všechno, udržovaný v jakž takž použitelném stavu. To znamená, že se s ním dá pižlat.

 60. 75 halladine, výkon a citlivost wifi. To je k řešení na straně routeru. Externí anténou, anténou s vyšším ziskem.

 61. 77

  Proč si dělat vrásky ? Na běžnej internetovej provoz ty noťáky stačí i s tím slabším signálem.
  A kdybych moc chtěl, tak můžu k NTB připojit externí wifi adaptér – pár se mi jich tu povaluje.
  Vyzkoušeno – funguje – signál je na NTB silnější, i když jsem filmy nezkoušel.
  Dokud jsem pracoval, potřeboval jsem ntb s numerickou klávesnicí, ta potřeba už není.

 62. „Nevybraný plebs směl jen tupou pilkou a tupým pilníkem z kusu železa vyžudlávat hlavu kladívka.“

  já teda měla za to, že hlava kladívka by měla být z masivní oceli. Nějak si neumím představit, že by měla být „vyžudlaná“ z něčeho, co byl asi nejspíš plech.

 63. No a já se odebéřu za svým koníčkem- vytahováním vody z kolen.
  Taky už sotva chodím.

 64. 83 Jestliže tam mají demokracii a formální hlava monarchie nemá do toho co kecat, je to v pořádku. Prostě demokracie. Je logické, že muslimští rodiče požadují toleranci zahalujícího šátku. Tak jako jiní rodiče by požadovali výjimku z „nahoře bez“.

  Dovoluju si připomenout, že v různých kulurách je v různé míře tabuizovaná nahota, ne zahalování. Zahalování je příznačné například pro židovství, z něj vzešlého křesťanství a islám. Málokdo se pozastavuje nad introdukcí z poza Louže koupacích šortek místo plavek. Že tam holčička – batole musí mít plavky i „nahoře“. Nevidím důvod, proč by muslimka neměla smět nosit šátek či se zahalovat podle své kultury vyjma případů, že je to v praktickém rozporu s bezpečností či obecnými předpisy pro výkon činnosti, profese či přípravy na ni.

 65. 81 To mi nečiní problém. Se zájmem se podívám na film z války Severu proti Jihu, s otroky hranými „kavkazany“ a otrokáři hranými „afroameričany“. I v remaku „Pád třetí říše“ na Adolfa Hitlera hraného afroameričanem.

 66. „Ve skutecnosti byla Johanka z Arku cerna lesba…“

  No, kdoví, jak to s její orientací bylo. Pokud vím, bylo jí 19, když ji upálili, v tomhle věku třeba ani nemusela mít jasno. Ostatně to její chození v mužských šatech nebyla tehdy obvyklá holčicí záliba.

 67. no, Ptře, já jsem teda zatím toho dfense nepřečetla celýho, ale vrtá mi hlavou jedna otázka:

  Jak příjemce hovoru Pec pozná, že jde opravdu o volajícího kapitána kriminálky a že tedy jde o úřední rozhovor?

  Protože nelze prokázat, že jde o úřední rozhovor ( a to teda v telefonu určitě nejde), tak bych dotyčnýho poslala někam rovnou, protože nemůžu přece vědět, jestli dotyčnej v telefonu nekecá a ouřední osobu se jenom nevydává.

  Popravdě řečeno, nepotřebuju na to ani znát nějak podrobně zákony, stačí mi obyčejnej selskej rozum.

  Takže bych řekla, že tentokrát nebude problém v tom, jak daleko jsme v budování….

 68. Maydo, primo tahle vec v tom clanku je 🙂

  Ale neslo mi jen o tento konkretni clanek, ale o cely ten web a konkretni ukazky policejnich postupu jak z tohoto, tak dalsich clanku.

 69. 86 není to trochu opožděné? Je i jiný způsob protipruzení. Třebaže i časově náročnější. Například hyperaktivního či zlého blbce směrovat k co nejintenzívnějšímu úřadování. S čím větší idiocií, tím lépe. Protože od toho v první lajně to jde k těm, kteří mají na starosti zúřadování. To je práce. „Kterej debil tohle přines. Nojo, zase Lojza. Řekněte konečně už tomu debilovi ať se na ty svý blbý nápady vysere. Von nám to předhodí, de si po svejch a já se z toho voseru. A náčelník zas bude řvát jak protrženej.“

 70. 98 když Pecina musí dávat najevo jak moc je právnicky zdělanej. Takový telefonát byl příležitostí k rozehrání zajímavé partie.

 71. 81 -na tom článku mne nejvíc zaujalo, že frantíci mají ministerstvo pro ženskou rovnoprávnost. To v Česku ještě chybí.

 72. 87

  Ono se na dámské šaty dost blbě obléká brnění :-), jak říká předpis Brň 1.1 😀

 73. 9 – no, Petře, pokud je to tam, tak někfe na konci v tý spustě slovní vaty. ale podle mého názoru to tam není.

  pro připomenutí :
  vstupní rpozhovor:

  [Zmr] É, kapitán Šmíd kriminálka Praha, dobrý den pane Pecina.
  [Pec] Dobrý den, ano?
  [Zmr] Já mám takový dotaz na vás ohledně bloku (sic!) paragraphos.pecina.cz, jestli logujete, jestli logujete IP adresy přispěvatelů.
  [Pec] Ehm, to nelze technicky. To je blog provozovaný google, a k IP adresám já se nedostanu.
  [Zmr] Jasně. A to jé…gůglu…dobře, já se na to podívám, tedy jestli…
  [Pec] Musíte požádat o právní pomoc Spojené státy a pokud vám ji poskytnou tak s vámi google spolupracovat bude…jest to otázka. Já můžu komentář vymazat.
  [Zmr] Jasně. ÁÉ. Je tó. Dobrý. Když budu mít ještě nějaký dotaz ještě, tak bych zavolal..
  [Pec] Zavolejte. Tenhle rozhovor jde samozřejmě okamžitě na web, jo? Včetně toho čísla, to je vám jistě jasné.
  [Zmr] Není to nutný, pane Pecina.
  [Pec] Není to nutné, ale je to účelné. Já to teď hned udělám.
  [Zmr] Dóbře.
  [Pec] Mějte se pěkně, nashle.

  Když mi někdo zavolá, představí se jako úřední osoba a bude chtít po mně nějaký informace, tak za prvé : budu chtít, aby doložil, že je tím, za koho se v telefonu vydává.
  Protože především nemohu tušit, jetsli to třeba není kolega, kterej si ze mně dělá srandu.
  Za druhý máme snad nějakej zákon na ochranu údajů a ani policie je nemůže chtít mýrnix týrnix. Jsetli musí mít policajt papír a souhlas z příslušných míst na to,a by u mně doma honil nějaký důkazy, nebo aby mi mohl kontrolovat účty nebo aby mi mohl nahlížet do dokumentů v kanceláři,Ať mi nikdo nevykládá, že podle zákona můžu dát nějaký IP adresy každýmu joudovi, kterej mi zavolá a tvrdí, že je kapitán od kriminálky.

  Takže podle nátury buď „kapitána šmída“ pošlu do prdele a nebo mu zdvořile sdělím, že se nemohu spolehnout, že je tím, kým je a za b že pokud nepředloží příkaz, který ho opravňuje ode mně jakékoliv údaje žádat, tak mu nedělím nic.
  Vyřízeno, tečka.

  Slovní ekvilibristika páně advokáta sice vypadá vzdělaně a fundovaně, ale zcela maskuje tu nejzásadnější informaci pero běžného občana – že se s někým , kdo vám do telefonu tvrdí, že je kapitán od kriminálky a žádá po vás nějaký IP adresy nemusíte vůbec bavit, natož mu vysvětlovat, na koho se má v tej věci obrátit.

  Vcelku bych řekla, že pravdu má schumi. Že Pecina chce hlavně dát najevo, jak je právnicky zdělanej. Akorát že mu to jeho zdělání zřejmě zatemnilo mysl,takže mu nedocvaklo, že ta jeho slovní ekvilibristika je poněkud zbytečná a mohl si ji ušetřit.

  Ale ono mu o to, aby si ušetřil, nešlo 😀

 74. maYdo,

  Pecina tomu chlapíkovi, co se představil nic konkrétního neřekl, čímž by poškodil kohokoliv.
  Takže nebylo nutné aby si dával pozor, na to s kým mluví.

  To, co řekl mohl sdělit komukoli, koho potkal na ulici.

 75. Ostatně, nejsem si jist, jestli s těmi IP říkal pravdu.

 76. Ale to není o tom, HAlaldine, jetslki Pecina něco vykecal nebo jetsli měl nebo neměl pravdu.

  Tady jde o to, že se kasá, jak se má jednat s orgány státní moci, hrahje si na právního osvětáře ale přitom opomíjí jeden dost podstatnej fakt – že pokud se mi orgán státní moci neprokáže jednoznačně jako orgán státní moci, tak se s ním nemusím vůbec bavit.
  Sdělení „tady kapitán xY z kriminálky“ se za takové prokázání fakt považovat nedá.

 77. 96 maYdo, kdyby Pecina chtěl účinně prudit a ne předvádět svůj mentální exibicionismus, který je příčinou toho že dělá jak dělá, postupoval by jinak. Krom toho by neposkytl informace užitečné pro postup, od koho jiného a jak získat informace. Sice se domníval jak pěkně prudí, jenže aniž si to uvědomil, pěkně spolupracoval.

  Třeba vzít v úvahu, že policista nemusel nebyl nadšený z přiděleného trestního oznámení, že ho musí náležitě zúřadovat v náležité lhůtě tak aby mu vyřízení nebylo omláceno o hlavu.

 78. Souhlasím s maYdou, ale možná je to od Peciny celé vymyšlené, aby se předvedl,. Na druhou stranu některý úřední orgán taky inteligencí neoplývá.

 79. Taxikáři blokovali dopravu v Praze na protest proti Uberu.

  Budou cechy instalatérů, zedníků, zámečníků, truhlářů…blokovat hobbymarkety?

 80. Ad dosah WiFi. Zkusil bych se podívat na heslo IEEE 802.11 a písmena B, G, N… To si pak člověk lehce odpoví na otázku, proč starší notebooky ukazují slabší signál a proč to nějaký novější USB wifi adaptér řeší.

 81. NoName
  písmena jsou a,c
  Ale to je mi fuk. Důležité je, že to funguje líp 🙂
  Nepotřebuju studovat, proč tomu tak je.

 82. erusalem Post uveřejnil odtajněnou část zprávy o sestřelení IAF F.60 při nedávné akci v Syrii. Pro IAF je to neobvyklý krok zdůvodněný zřejmě faktem, že je to první v bojové akci sestřelená stíhačka za 30 let. Přesto je to číslo neuvěřitelně malé vzhledem k tisícům operací provedených IAF nad syrií v posledních letech, Brigádní generál Amnon Ein-Dar připustil, že jen v loňském roce bylo těch operací na cíle Hezbollah v Syrii okolo stovky.
  Ze závěrů vyšetřování vyplývá, že za sestřel může taktická chyba posádky. “byli jsme příliš soustředěni na akci a nereagovali na varování a “lock-up” rakety SA-5 na letadlo včas. Na čtyřčlenou letku, jejíž součastí byl i sestřelený letoun, bylo vypáleno 13 raket SA-5. “Zamknout se” na cíl podařilo ještě jené raketě, ale v tom případě posádka reagoval včas a podle instrukcí a střetu se vyhnula. Ani “úspěšná” raketa nezasáhla letoun přímo, ale explodoval v jeho blízkozti a letoun byl fatálně poškozen střepinami, které zranily i oba členy posádky. Navigátor je zpět ve službě, pilot prodělává rehabilitici po níž bude schopen aktivní služby. Při operaci bylo na izraelská letadla vystřeleno celkem 27 SA-5. Generál Ein-Dar sdělil, že s tak vysokým číslem vypálených protiletadlových raket se IAF ještě nesetkala. “Stále se musíme učit”, dodal generál.

 83. S 200 je dost starej systém, není důvod šetřit raketami.

 84. Maydo,
  „[Pec] Opakuji, že se nejedná o, že se nejedná o projev osobní povahy, ve smyslu ustanovení §12 Občanského zákoníku. Jo? Pokud samozřejmě jste skutečně ten, za koho se vydáváte, já to nepoznám, protože tedy jako volající číslo je uvedeno číslo jaksi operátora T-Mobile, tak v tu chvíli se tady jedná o úřední hovor…“

  Ale to je jedno, slo mi o neco uplne jineho a zjevne jsem nebyl v komunikaci uspesny. Zivot 🙂

 85. 104 Omezit na živnosťáky. Vercajk na povolení jak na zbroják. Trestnost přechovávání většího množství nářadí než malého. Zákaz vykonávání jakékoli činnosti spadající pod živnostenské či obdobné oprávnění bez úředního povolení. Trestat jako daňový únik.

 86. Vyprodej skladu. Za každou pátou raketu SA-5 dostanete šestou zdarma, ke každé desáté velitelské stanoviště za třetinu. No nekupte to…

 87. Spíš je třeba to vystřílet, a sehnat něco modernějšího 🙂
  Aspoň S -300

 88. Schumi – 76 – Ale tak celkem kvalitní nože se koupit dají, ne že ne. Mám jich plnou kuchyň.

  Třeba Wusthof nebo Zwilling jsou dle mého názoru velmi slušné. A pokud je člověk lokál patriot, tak KDS v Sedlčanech dělá jednu velmi povedenou řadu kuchařských nožů taky.

  Akorát to tedy nejsou nože za tři stovky, ale při šetrném zacházení se zase dají klidně i dědit, což je docela výhoda. 🙂

 89. Promniň, Petře, ale to nemá hlavu ani patu.

  “ Pokud samozřejmě jste skutečně ten, za koho se vydáváte, já to nepoznám, protože tedy jako volající číslo je uvedeno číslo jaksi operátora T-Mobile, tak v tu chvíli se tady jedná o úřední hovor“

  Když nepozná, kdo volá, jak může vědět, že jde o úřední rozhovor? A proč k tomu jako k přednímu rozhovoru přistupuzje

  Nemluvě o tom a to opakuju, že za „úřední rozhovor“ sotva můžu pokládat situaci, kdy mi nějakej jouda zavolá, představí se jako úřední osoba a já nemám možnost ověřit, jetsli je opravdu tím, za koho se vydává.
  A ta jedna věta, že to nemůže poznat, se jaksi ztratí v tom rozsáhlem camrání, kdy s tím Pec nakládá jako s předním rozhovorem a občanůlmn doporuručuje si jakékoliv hovory nahrávat.

  mně je vcelku jasný, že ti o tohle nešlo, že Ti šlo o to, jak strašlivá je ta policie, ale mně jednání toho Peciny prostě připadá poněkud hloupý a zbytečný.

  Pak se jeden diví, že lidi jsou tak blbí, že, když je zastaví agent s Hertbalifem nebo volá agent telefoního operátora a první na co se ptá , je výška platu nebo telefonního účtu, tak mu to ochotně vyklopí. Pecina jim dává svým přístupem najevo, že to je tak v pořádku.

  všechno vykecáme, ale budeme si to pro jistotu nahrávat….

 90. Pecina se snaží vypadat tak moudře až vychcaně, až vypadá jako vůl.
  Mezi námi , je taky pěknej hajzlík.
  O Čulíkovi si můžeme myslet cokoli, ale Pecina se mu kdysi pokoušel ukradnout Britské listy.

 91. Já si, schumi a quvis, taky myslím, že Pecina se chtěl předvádět a prudit. A i to, že si to vymyslel, je možný. Ale nelíbí se mi na tom, že tím svým způsobem naznačuje, že taková spolupráce po telefonu je OK a že tak může probíhat úřední rozhovor.

  Policajti zajisté intelektem neoplávají, to je známá věc, ale jetsli se nepletu, tak pokud chce policat vyřídit nějaké trestní oznámení, tak by si měl svědky předvolat a ne je obtelefonovávat. Už proto, když pro nic jinýho, že z takovýho rozhovoru je třeba, jetsli se nemýlím, udělat zápis a ten podepsat.

 92. maYdo – 80 – tak ony se ty hlavice na kladivo v těch dílnách nevyráběly proto, aby s nimi pak někdo v praxi pracoval. Tam se to dělalo proto, aby si rozjívený dorost uvědomil, že makat rukama ve fabrice není žádná sranda 🙂

  Nicméně ve skutečné praxi záleží na tom, k čemu je kladivo určeno. Takové to kladivo obecné, které je určené primárně k zatloukání hřebíků nebo k „najebání hranatého kolíku do kulatého otvoru (a vice versa) při sestavování skříně z Asco nábytek“ by se mělo skutečně používat kladivo s hlavicí vyrobenou z kalené oceli s vyšším obsahem uhlíku. To kvůli životnosti nástroje.
  Na druhou stranu kladiva určená třeba pro umělecké kováře nebo podkováře (obecně vzato tam kde hrozí práce na kovadlině) se dělají z měkčího železa, někdy je to kombinace toho, že uvnitř je ocel a na povrchu měkčí materiál. To je kvůli minimalisaci zpětného odskoku.

  No a krom toho se u některých kladiv dělají hlavice třeba bronzové. To se používá tam, kde nesmí dojít za žádných okolností k zajiskření. Třeba když se něco opravuje na destilačních kolonách v ropné rafinerii. Tam se používá veškeré nářadí výhradně z bronzu.

 93. Docela zajímavé je i kladivo určené pro práci v beztížném stavu …

 94. No vida, a pak se řekne obyčejná kladivo a ona je to celá věda….

  že bronz nejiskří jsem netušila 🙂

  Nicměnš pokud jde o kladivo užudlané ve školních dílnách, tak molžná by se při tom,a by si rozjívený dorost uvědomil, že to není žádná sranda, by se mohglo využít k výrobě věcí, které jsuu aspoň chvíli k nějakému užitku.

  Já vím, ono to vypadá ještě debilněji, když se hodina stráví tím, že dítka přišívají knoflík ke kousku hadříku, ale aspoň si potom budou jednou umět ten knoflík přišít.
  Ale co s nepoužitelným kladivem….

 95. Tak sjem si vzpomněla, že my jsme vyrábělli lampičky. Tenkrát se nejvíc dělaly ze samorostů nebo do flašek a nebo z nějakých odřezků dřeva a m,ohli jsme si vybrat, jak bude vypadat. Já chtěla tu do flašky. To byla docela věda, protože se muselo navrtat sklo. Dělala jsem to doma ručně, táta mi s tím pomohl. První flaška nám praskla, do druhé se podařilo vyvrtat díru. V hodině jsem pak už jen smontovala objímku, šňůru a vypínač. Stínidlo se dalo koupit.

  VYdržela mi docela dlouho, snad deset let, pak jisnad měl ještě brácha a nakonec se rozbila ta flaška. Ale byla jsem na ni docela pyšná.

 96. A nedělali tam kladiva na čarodějnice? Ty by nemusely být ocelové, ale jen posvěcené!

 97. maYdo – 119 – tak on byl asi původně ten didaktický záměr v tom, že by se chlapci měli naučit používat pilník k ohlodávání kusu železa. Což celkem vzato není dovednost až tak úplně k zahození, zejména pokud nemáš frézu.

  Jenže ouředníky tehdejšího pidisterstva školství už nějak nenapadlo, že pilník se používáním ztupí a to tak, že docela rychle. A v okamžiku, kdy není ostrý se dalším pižláním zničí zcela, až do naprosté nepoužitelnosti.

  To byly právě ty detaily, které socialistickému plánování poněkud unikaly. To je podobné, jako když si pustíš klasický budovatelský film který se jmenoval tuším „Parta brusiče Marvana“ nebo tak nějak a v něm je scéna, kdy dělnická třída po delší době kolektivního mudrování vymyslí zlepšovací návrh který spočívá v tom, že místo toho, aby se soustružil jeden kus nějaké součástky, se jich do soustruhu nacpe pět najednou a rázem je produktivita socialistické práce 5x vyšší.

  Že tím totálně zmrví postupně výrobní toleranci, obráběcí nůž, upínání a posléze celý soustruh, to už soudruzi nějak nedomysleli a film to neřeší… 🙂

 98. Ach jo… Stal jsem hodinu a pul v nejake nesmyslne zacpe, takze na nejake kecani uz nemam ani pomysleni. Jen si ujasnim, cim presne Pecina dal najevo, ze je v poradku rikat nejake duverne informace po telefonu (ja mel pocit, ze delal presny opak) a kaslu na to…

 99. Ten film se jmenoval „Parta brusiče Karhana“ Ale vůbec nemám tušení, o co v něm šlo, jen ten název a taky doba vzniku ve mně budí hluboké podezření.

  Já si jen matně vzpomínám na nějakej budovatelák z padesátejch llet, kde ženský údernice vymejšlely myčku na nádobí. ZAujalo mně, že v tej skupině byla i básnířka, který vždycky napsala nějakou báseň k tématu. 😀

  Jak ten film dopadl, nemám tušení, nejspíš měl dopadnout optimisticky, aby bylo úsilí tech údernic odměněno,a le realita byla taková, že ještě snad čvrt století na to byla myčka na nádobí atributem burčoazního přepychu na tom vosklivým západě, zatímco naše soudružky poctivě myly hrnce v zařízení zvaném „mycák“. 😀

  Ale to si zas pro změnu nepamatuju, jak se to jmenovalo….

 100. Dobrý večer přeji všem,
  ptakopysku, vidět Valmonta baletit a zemřít 😀 !!!
  Díky za barvitý popis, vyhnu se tomu obloukem.

  Ä mám rychlý dotaz ))do pléna – nevíte o nějakém typicky německém/rakouském jídle, co se dát udělat ein-zwei-drei ? Aby to dcerátko mělo zítra do školy…

 101. Ad 125: Spätzle. Koupíte v Kauflandu. Omastit s cibulí, nebo se sýrem, dle libosti.

 102. nebo opéct pod grilem bílou „bavorskou“ klobásu a přihodit kysané zelí a hořčici

 103. nebo ještě alternativou by mohl být Taffelspitz a Leberknoedel suppe. Ale to není raz dva tři i když se to tedy většinou zvládne pár hodin vařit samo bez dozoru.

 104. Pecina sám nic nevykecal, ale dal návod, že pokud někdo zavolá a představí se jako kapitán kriminálky, je třeba s ním hovořit jako s kapitánem kriminálky bez ohledu na to, že to nelze ověřit a že jde o úřední hovor.
  Vydává za úřední rozhovor něco, co nemůže úředním rohovorem být.

  Občan, který si to přečte a vezme to za bernou minci, tak může naletět a místo aby policajta poslal někam, protože nemůže vědět, že jde o policajta, může opravdu takhle něco vykecat.

  policajti to samozřejmě rtakhle můžou zkoušet a mohou být úsopěšnější i dáky Pecinově exhibici.

  Kontakt policatja s občanem prostě má svoje náležitosti a pokud chce šířit pecina právní osvětu, jak se nedostat do maléru se státní mocí, tak šířit bludy na téma , že stačí se představit jako kapitán kriminálky,a by se mohl rozhovor považovat za „úřední“ asi není zrovna nejlepší cesta.

 105. No a nebo pokud bych chtěl být hnusně politicky nekorektní, tak jako typické německé/rakouské jídlo jí bohatě stačí když si cestou do školy koupí v nějakém stánku Doener Kebab 🙂

 106. Nojo,
  ale to se má podávat teplé, várnici fakt nemáme 🙂

  Zkusím něco najít na Netu, a dítko příležitostně seřežu, když bude zapomínat úkoly (nebo nechávat na poslední chvíli).

 107. TAštičky s povidli. Ale zapomněla jsem recet. Kdysi ho sem dával brouk. Vě větším množství je to ovšem poněkud pracné….

 108. A taky se musí podávat teplý, studený jsou hnusný.

 109. Nho, já jdu péct kachní čtvrtky, vegoška opustila domov a je na koleji, dáme si do nosu 🙂

 110. Pokud to má být studené, tak ať si cestou do školy koupí nějaký zavakuovaný Schinkenspeck, skleničku nakládaných cibulek, jeden čerstvý chleba a kostku másla a má takovou lehkou tyrolskou nebo bavorskou svačinku.

 111. Pravdu má Mayda. S cizími lidmi se nemluví. Nemluv, nenaznačuj, nepodepisuj. Do protokolu napiš „Nesouhlasím“ bez podpisu.
  Pravdu má Pecina. Když už mluvíš, znej svá práva.

 112. o nožích jsme se tady bavili už několikrát a to docela dávno. Proto není snadné něco nového ještě přidat.
  Tak snad několik poznámek:
  – tupý nůž je nebezpečnější než ostrý
  – materiál je důležitý, ale zacházení s ním může udělat z vynikajícího nože sračku
  – nabrousit nůž se musí umět

 113. JO,
  tak dík za inspiraci, mezitím se rodina usnesla na císařském trhanci, neboť štrůdl (kupované listové) by taky do rána nemusel vydržet 🙂
  Tak to půjdu zkusit spáchat, poprvé v životě… ale snad to nebude tak zlé, konec konců je to jen roztrhaná piškotová omeleta, ne ?

 114. 128 – selbstverständlich. Ale rychle a nenáročně Kaiserschmarrn.

 115. Bingo, já se věnuji jiné práci a tak jsem pomalý, ale trhanec je trhanec. Dokonce se dá, před neznalými, pokazit obyčejné palačinky, pak je roztrhat vidličkou a říkat tomu Kaiserschmarrn.

 116. Maydo, cely ten web se venuje tomu, jak ma clovek znat a vyuzivat zbytky prav, ktere jeste mame a kde jsou jeste hranice moci policie… A jinak to byla vec, o ktere jsem puvodn echtel mluvit… Ale to je jedno.

  Mimochodem, takoveto vesele telefonaty provadi financni urad tak nejak od Babisova nastupu. A ac nevim, zda Pecinovi vubec kdo volal a zda byl policajt, u FU sporu neni, nebot vedi veci, klere jsou pouze ve vykazech. Jen tak, pro zamysleni.

  Ale nejsem v nalade, navic debata o rizkach je mnohem nosnejsi 🙂

 117. 130 – jenom dodam, ze podle mne je naprosto v poradku s nekym, kdo se predstavi po telefonu jako kapitan kriminalky, mluvit jako s takovzm a odkazat ho do zakonnych mezi. Mozna jsem divnej 🙂

 118. 123 Petře i negativní informace je informace. Kde že je zbytečné pídit natož kde se pídit. Ve své jšešitnosti prozradil dost. Přinejmenším ušetřil čas by nebylo plýtváno úsilím ve snaze dostat z něj informace, které nemá. Ten Columbo na opačném konci drátu nebyl tak pitomej jak se jevil. Aktivita prokázána, skutečnosti opravňující zahájit tretsní stíhání nezjištěny, založeno a.a. S velkým odfouknutím. Normální policajt, a že jich je, ideozločiny vyšetřuje nerad.

 119. 145 – jestli policajt, ktery resi kyber zlociny potrebuje tuhle negativni informaci… 🙂

  Ale OK, jak jsem rikal, nejsem dnes v rozpolozeni. Ja bych z toho take nedelal takovou eskapadu, ale jeste jednou – ten web je urcen k tomu, aby naucil lidi uzivat prav, ktere jeste maji, s hure rozdanymi kartami… Proste beru to jako didakticky priklad. Kdyz ucis decka programovat, take nedelas hned vsechno plne profesionalne, musi k tomu dospet.

 120. 146 – no, ja se treba do telefonu predstavuji, takze pro mne jo. Samozrejme muzu zustat potichu a pockat, kdo mi co rekne a dle uvazeni povesit, ale prijde mi to takove… Divne 🙂

 121. Tak ona obecně není povinnost brát telefon, že ano.

  Nevím jak kdo, ale já osobně třeba mobilní telefon vůbec nezvedám, pokud mi nesvítí jméno které už mám v kontaktech nebo nečekám hovor například od neznámého dovozce pizzy nebo kurýra PPL.

 122. Ale zpatky k rizkum a trhancum, to vypadalo chutneji.

 123. Trhanec trůní v troubě v malém pekáčku,
  a kolektivně na to čumíme, jak to otočit…

 124. Hulkami, Matzurko.
  Jak jsem byl v Cine, ti dokazou hulkami neuveritelne kousky 😀

 125. A dítko odehnáno,
  neb recept nutno předvést v NJ…. 😀

 126. Matzurko – na to je grif který jednou v tom pořadu o vaření předváděl ten Tyrolák co učil Polreicha jak správně vařit.

  Polož na to druhou pánev a překlop to.

 127. 144 – dvd – to bychom donesli my, ale od mladého děvčete se taková delikatesa neočekává. Kromě toho v Budějovicích je k Rakousku blíž než k Bavorsku. I když to nebude asi moc kilometrů.

 128. Německo a Rakousko spojuje němčina. V gastronomii (a nejenom tam) je IMHO průnik nulový.

 129. dvd – 144 – tak Obazda jistě, to je hned. Ale je nutné si uvědomit, že běžné školní třídy mají poněkud jinou cirkulaci vzduchu než stany na Octoberfestu.
  A pokud vím, branná výchova a s ní související plynové masky byly z repertoáru školních pomůcek vyřazeny před skoro 30 lety… 🙂

 130. pokud se tedy nepletu a Obazda je ten dobře uleželý sýr, rozkňochtaný s pivem, cibulí a dalšími látkami figurujícími dílem na seznamu kontrolovaných substancí a dílem na seznamu zbraní hromadného ničení.
  🙂

 131. “ jenom dodam, ze podle mne je naprosto v poradku s nekym, kdo se predstavi po telefonu jako kapitan kriminalky, mluvit jako s takovzm a odkazat ho do zakonnych mezi. “

  ale to jistě, Petře.

  akorát že ta základní mez je “ nemůžete doložit, že jste opravdu kapitán kriminálky, nevím, kdo jste a já s vámi vůbec nemusím mluvit.“
  on toho kapitána do žádné zíkonné meze neodkázal, on ji ignoroval.To je stejný, jako když ve vnějším, nejpevnějším opevnění otevřeš bránu a pak se zabýváš tím, jak ubránit to vnitřní, slabší.

  to, že je rozhovor nahráván a jestli smí nebo nesmí být zveřejněn jetsli se má nebo nemá považovat za úřední, to jsou jen zbytečně nuance, kterými by se nikdo nemusel zabývat, kdyby trval na tom, že volající nemůže prokázat, že je tím, za koho se vydává.

  “ ten web je urcen k tomu, aby naucil lidi uzivat prav, ktere jeste maji, s hure rozdanymi kartami…“
  No ale v tomhle případě ty karty blbě rozdal sám Pecina tím, že nevyužil právo volajícího odmítnout s poukazem na to, že nemůže doložit, že je tím, za koho se vydává a že se jedná o nestandardní postup?

  Každá úřední osoba se musí prokázat jinak ji vůbec nemusíš a dokonce bys neměl akceptovat jako úřední osobu. To je, řekla bych poměrně silné právo, proč tedy ho nevyužil a mésto toho vymejšlá nějaký tanečky a nahrávání, po té, co tuhle mez prolomil? Vž

  Jestli takhle učí lidi využívat svých práv, tož doufám, že nenalezne moc důvěřivých žáků. 😀

 132. (143) Nejseš (divnej).
  (149) Nejseš aerovkář. Volá i dost neznámých lidí, jejich aerovkářství zjistím až když telefon zvednu. Fakt je, že na stránkách ACC jsem uveden co nějaký klubovní čunitel.
  (151) Z mládí si pamatuji, že jídlo trhanec existuje. Ale už bych ho nepoznal ani na pohled.
  (154) Jako rösti?

 133. AeroKarle – 160 – ano v podstatě tak. Přiklopíš to druhou naolejovanou pánví, tou spodní zakvrdláš a pak to otočíš a „Jedeme dál“.

 134. Nespočívá princip trhance v tom, že otočit v celku nejde a musí se potrhat?

 135. Krásně je to celé popsáno tím Tyrolákem. Někde na webu TV Prima by to mělo být. Je to ten díl, kde v tom Polreichově pořadu pro změnu neškolí někoho Polreich, ale naopak je Polreich školen jedním Tyrolákem co si v ČR otevřel hospodu.

 136. No,
  tak je mi jasné, co budu zítra kuchtit pro svoje mlsouny. Teď byli z pochopitelných důvodů odehnáni. Rakouský původ není na závadu, hlavně když to pochází z nějakého „reichu“ (Ester-reich se nepočítá ;)…). A jo, k rakouským hranicím to bude jistě blíže než k německým, ba i první školní výlety byly tamo. Navíc, když jsme předloni v létě navštívili Vídeň, tak Sisi byla asi jediné, co tehdy dceru v Schoenbrunnu zaujalo. Nedávno taky zahlídla kousek toho barvotiskového filmu – a dokonce měla i referát do biologie o TBC, tak se to spojuje.

  Já v receptu našla, že se ta hmota nechá na pekáčku zatáhnout, a pak se má obrátit a dopéct v troubě, takže jsem to nakonec přetáčela stylem „pekáč na pekáč“ a šlo to taky. Příště to bude snazší, dnes jsem nevěděla, kolik té hmoty bude.
  A jdu naložit rozinky do rumu, dneska jsme tam nakrájeli kandované višně.

 137. Matzurko – pokud chceš nakládat rozinky do rumu, je na to jednoduchá rada. Nikdy to nedělej. A zejména ne do rumu tuzemského. Je to celkem spolehlivá cesta jak zmrvit jakýkoli dobový recept který obsahuje rozinky naložené víceméně v čemkoli.

  Má to historický background související s tím, že tyhle recepty vznikly ještě v době, kdy KuK monarchie neměla omezený obchodní přístup do zámořských kolonií a tudíž rum byl dosud rumem (vyrobeným z cukrové třtiny někde v Karibiku) a nikoli tou šílenou směsí bramborového lihu, karamelu a mravenčanu ethylnatého (moderně ethylester kyseliny mravenčí) které se přezdívá „Rum tuzemský“ a který byl vynalezen v KuK monarchii během 1. sv. války.

  Buď ty rozinky nalož do pravého třtinového rumu nebo klidně do nějaké brandy či cognacku. Nemusí to být nutně Henessy X.O., bohatě postačí tříhvězdičková Metaxa.

  Chuťový rozdíl je zcela zásadní.

 138. Nechtěl jsem do toho už kecat, ale Matzurko, s višněmi jsi neudělala chybu. Rozinky můžou být, ale originál od mé babičky byl se švestkovým kompotem. Můžeš tam dát klidně cokoliv.
  Nejlepší rada, dnes nepoužitelná, je zajet si do rakouské hospody a dát si jejich Kaiserschmarrn. Tam se dozvíš nejvíc.

 139. PavleK,
  tak jsem se zvedla zkontrolovat etiketu – jelikož rum dvakrát nemusím, tak jsem na vánoce do cukroví koupila v Lidlu nebo kde James Cook. Píšou tam složení: pitná voda, destilát z cukrové třtiny, karamelizovaný cukr. Tak to by mohlo být OK, ne ? U nás se moc lihovin nenalézá, cognac vůbec a brandy někde možná v hlubinách špajzu, taky kupovaná do vaření… manžel preferuje tlamolepy typu „Irish cream“, já skotskou. Jo, ještě jsem teď při rekognoskaci objevila Gordosť Armenii a pětiletý Ararat (kamarád dost cestuje :)…), ale to asi kvůli těm rozinkám načínat nebudu…

 140. no, tak rozinky, naložený do takovýho Diplomatica nebo Zacapa by jistě měly něco do sebe, ale považovala bych za hřích v takovém nektaru louhovat cokoliv.

  nemluvě o tom, že se to pomalu blíží takovým rozmařilostem jako je dekorování pokrmů zlatými plátky 😀

 141. 147 Petře, jednak tohle není kyberzločin a druhak kdo se někdy stává specialistou na kyberzločin… Někdy u piva.

 142. To, že si někdo pouští na netu rozhodně není kyberzločin. 🙂

 143. já mám dojem, že trhanec se švestkovým kompotem je klasika, ale že se tím hotový trhanec políval.
  Ale u nás se moc nedělal. Dělali jsme lívance – kynuté a palačinky a pak ještě bublaninu, což bylo hustší palačinkový těsto, pečený v pekáči, neobracelo se a peklo se to do křupava a během pečení to nadělalo veliký boule. Bublanina sxe polívala švětkovýám a jablečným kompotem. Slanou variantu moje matka nazývala „yourkshire pie“ a jedlo se to k pečenému hovězímu a varianta pečená na plechu, takže tenčí, a posypaná sezonním ovocem, nejčastěji třešněmi, višněmi nebo borůvkami, je místní specialita, zvaná „nadivajna“.
  Občas jsme trhanec měli, ale podezřívali jsme babičku, že když se jí těsto na palačinky trhalo, tak se tvářila, že měla v úmyslu udělat trhanec. No, politý rozšmelcovanejma jahodama, který ještě hodinu před obědem zrály na sluníčku,se to taky dalo jíst 🙂

 144. U nás doma se trhanec říkalo palačinkám s na tenko nakrájenými jablky, sype se to skořicovým cukrem .
  Občas to dělám.
  Bublaninu takové piškotové těsto s ponořenýma půlkama meruněk.
  Dělám to radši s otevřenou kuchařkou 🙂

 145. Slinim tu nad predstavou babiccina trhance jako Pavlovuv vlcak. Rakusacka snidane? Co tak Mekac a Egg McMuffin s jodlovanim?

 146. A helemese kajzršmorn, jak se tady u nás v srdci Čech říká. Tak k tomu nic nemám k podotknutí, to děvenka moje starostlivá nedělá a ani jsem to nikdy nejedl. Mé předkyně pekly na neděli zásadně buchty nebo koláče – odhaduji že to nebylo z vlasteneckých důvodů, nýbrž kvůli nižší pracnosti. Ale všechny věděly, jak je kajzršmorn dobrej 🙂

 147. V+W – Kat a blázen: „A proč se kajzršmornu říká republikánská pochoutka, když je to stejný svinstvo?“
  Předchozí citace je velmi volná, neb hry V+W nemám po ruce. Připomněl jsem si ale dávnou historku z Vídně, kdy synek (tehdy cca 11 let) zavrhnul jak Tafelspitz tak Kaiserschmarrn (ten prohlásil za roztrhanou palačinku), leč se sfetoval řízkem takovým způsobem, že ho začal s úžasem sledovat i personál.

 148. Dobré zas ráno… Tak se mi za oknem globálně oteplilo na -14, zima jak v ruským filmu. No jo, typická sruhá půle února… A led na ulicích úspěšně sublimuje – co byla včera zmrzlá louže byl dnes suchej asfalt… Málokdo si uvědomuje, jakým fofrem se ta sublimace děje, když je mráz a suchej vzduch…

 149. K noční diskusi – Odpovědna M. Horníčka – dotaz: Kolik dynamitu je třeba k výrobě trhance?
  Odpověď – záleží na tom, jak velkou plochu chcete tím trhancem pokrýt… Nutno však očistit od zbytků zdiva, suti apod.

 150. Dobré ráno vespolek,
  zde globálně otepleno na -13C (včera ve stejnou dobu -16C, takže se opravdu oteplilo). Před rozedněním jsem přemítala, jestli kos sedící na terase už zrmznul, anebo čeká na ranní gáblík v krmítku. Naštěstí se s denním světlem někam přesunul, takže od kocoura mu nebezpečí nehrozilo. On se stejně Wilda po vykouknutí ven vrátil do garáže takovým tempem, že spíš za ním zůstávala ohřátá stopa… a co si drtil pod vouskama raději nevědět 🙂

  Což o to, při volbě zda vínršnicl nebo ten kajzršmarn bych taky brala šnicl, ale na to je třeba mít včas obstarané ingredience – nedělá se náhodou z telecího ? Kdežto na trhanec se doma najde všechno vždy – vajíčka, mléko, mouka a cukr jsou základ špajzu 😀

  Jooo, vzpomenout si dítko dříve, klidně bych spáchala i švarcvaldský dort, ale co už tak nahonem v pondělí večer.
  A tak nějak mi přijde, že echt německé recepty nejsou zas tak lákavé jako ty rakouské… holt monarchie na nás zanechala stopy 🙂 (nebo spíš české kuchařky naučily Rakušáky mlsat).

 151. to P.K. bavorskou bílou bavorskou kloubásou myslíte Bratwurst nebo Weißwurst? To druhé se totiž v Bavorsku negriluje, ale ohřívá ve vodě. K snídani se konzumuje s hořčicí (barevně podobná kremžšké, ale sladší), Brezlem a Weißbierem.

 152. Matzurko,
  ještě ad můj fejeton. Hele, jestli koukáš na balet ráda, tak návštěvu tohohle představení doporučuju. Je to sice alternativní balet, ale chválily ho i takový ty babice kulturní intelektuální v kožichách z undatry a kanadského krtka, co pamatujou jak Plisecká dělala přijímačky na Московскую государственную консерваториу имени П. И. Чайковского.

 153. 172 halladine, ton by ses divil. Podle představ některých je kyberzločin všechno, co nějak souvisí s používáním počítače.

 154. In re Weißwurst
  existuje ještě pravidlo, že se nemá konzumovat po poledni. Pravidlo se pochopitelně nedodržuje a spousta Bavorů už ani netuší, kde je jeho původ.

 155. Dobré ráno,

  Matzurko správně , echt wiener šnicl je z telecího a smaženej na másle.Výší pořizovaných nákladů se tak řadí někam po bok trhance, kde se rozinky máčely v Diplomaticu místo v tuzemském rumu.

 156. Dnes by aši přispěvatelé zpoza moře neměli číst Macka.

 157. 2 vytrezvitel ad 184 – no fuj tajxl… To by mi spolehlivě zhnusilo celej den… Pro mě je Weißbier šílenej bolehlav a v kombinaci se sladkou hořčicí tuplem!

 158. ptakopysku,
  nene, k příznivcům baletu rozhodně nepatřím, pokud nejde o taneční scény z muzikálů 🙂
  Ještě tak při krasobruslení, ale i tam víc obdivuji to, že při náročných figurách sebou sportovci neflákají o zem. Tedy, občas ano, ale i tak mají mou hlubokou úctu, neboť se většinou seberou, zakousnu do rtů, a jízdu dokončí… dokonce s úsměvem. Načež odjedou za mantinel a došaten dopajdají…

  dvd,
  vzbudil jste moji zvědavost – což to je s tou klobásou ?
  U mé třinecké babičky se pojídal „bratvuřt“ na velikonoce – což byla asi ta bílá klobása zapečená v kynutém těstíčku. Pro mne odjakživa nepoživatelné.

  quivisi,
  ano, zlatí hokejisti si dovolili i přes zákaz prezentace své země drze zapět svoji hymnu. A ještě se ohánějí svobodou slova 🙂 !!!

  K tomu bych připodotkla – oba detekované ruské dopingy v ZOH mi přijdou „volaaké čudné“. Ten curler měl mít detekováno meldonium – v míře jedné tabletky zobnuté před výkonem. Hmmm, jenže takhle to nefunguje, onen preparát chránící srdce se musí brát dlouhodobě, a prevít navíc má docela značnou retenci v tkáních – pře ZOH byl dotyčný sporotovec čistý jak slovo boží… stejně tak bobistka, celkově 12. a nikdy špičková, na co by jí byla jedna tabletka přes soutěží ?
  Taky by mne zajímalo, zda stejným filcuňkem prošli všichni vítězní Norové (výprava astmatiků…).

 159. 2 ptakopysk ad balet – lékař zásadně nedoporučuje… Pod slovem balet si okamžitě vybavím scénku Horníčka s Kopeckým (a šel jste někdy v drůbežárně přes dvůr?), ta vystihuje vše… No a spolužák to zhodnotil jasně – balet, to je leda pro buzeranty…

 160. Ad Macek’s – Venku je taková zima, že nepotkáte jednoho jediného globálního oteplovače
  Pro dnešek je přiléhavější spíše toto:
  „Venku je taková zima, že se mi na dvorku vzdala armáda maršála Pauluse“

 161. 2 Matzurka – kašli na tradice a zkus někdy řízky z kvalitního hovězího – svíčková, falešná svíčková, roštěnka, péro, pupek apod. Friťák na maximum, aby se dělaly co nejrychleji. A to je pak dobrota…

 162. 194

  Potvrzuju, bejvalčini rodiče měli rodinného přítele, kněze s dost velkou šarží -velprepošt v Kremnici. Bylo to během mé vojny , a bejvalka dělala závodní zubařku v kremnické mincovně, takže jsem tam byl docela často 🙂
  No a jednou nás pozval na oběd. Měl tam k obsluze dvě nebo tři jeptišky, a ty teda uměly vařit.
  Byl řízek z nějakého hovězího, a bylo to žrádýlko !

 163. Matzurko,
  friťák asi nebude nezbytnej, dost pochybuju, že by ho ty jeptišky v roce 1976 měly.

 164. 193 Po vítězství „Sborné“ jsem si vzpomněl na Moskvu a Stalingrad a výsledek 4:3 mi připomněl devětašedesátý.

 165. „To je kosa, že by ani Němce ke Stalingradu nevyhnal“

 166. Já někde k hokeji zachytil tohle.
  Němci jsou nepoučitelní. Nestačilo jim, že dostali nářez u Moskvy, tentokrát si jeli pro nářez ještě dál 😀

 167. Ptakopysku,

  mě docela šokovalo při ubytování v jednoum penzionu, že při adaptaci domu a zřízení koupelen a WC navíc, aby nemuseli kopat přes stropy , vedli kanalizační trubky po fasádě.
  To by asi u nás nešlo.
  A viděl jsem takových domů víc.

 168. Halle, autorka je bývala Anastazire Kudrnová z Mladého světa a vdala se do Britanie. Mám dojem, že svého času psávala do lidovek komentáře, docela vtipný, o sžívání s anglickými realiemi. Taky na to téma, tuším mívala komentáře v rozhlase, pamatuju si na jeden, kde popisovala anglické sušenky k čaji, že má svoje zvláštní, které ještě lze ukousnout, ale zbytek rodiny je shledává nedostatečně křupavými a požívá jiné, které prý jsou správně křupavé, ale jí se zdá, že místo mouky na jejich pečení použili cement.

  No, já bych řekla, že jde o jistou míru nadsázky, ale fakt je, že britové jsou v některých věcech z našeho hlediska až neuvěřitelně střídmí. Včetně šetření na topení. Ostatně když si ve Vraždách v Midsomeru všimneš i jiných věcí, než neuvěřiteklně vysoké kriminality v hrabství Midsomer, tak některé detaily tti nemohou uniknout. Například typické je, že v těch barácích často chybí zádveří a zvenku vlezeš rovnou do kuchyně. Samostatnou kapitolou je šlechta, žijící dodnes v rodových sídlech, která se velmi obtížně vytápějí a taková familie jejich provoz táhne se zaťatými zuby. Což v těch Vraždách v Midsomeru taky bylo patrné.

  Ale člověk si zvykne, na chalupě máme podmínky, s anglickým hradem srovnatelné a vcelku to přežíváme ve zdraví.
  V Anglii se samozřejmně taky občas topí, protože pochybuju, že má autorka ve sklepě spukromé vřísdlo s horkou termální vodou a někde tu horkou vodu do vany vzít musí. To má ostatně lepší než my na tej chalupě, protože tam je v koupelně jen průtokový ohřívač a než by teplej vody nacmrndalo tolik, aby naplnila vanu, tak je dávno studená 😀

 169. Po včerejší zprávě o eurodotační italské mafii na východním Slovensku se dnes objevila zpráva, že v Košicích hoří berňák. Je vidět, že Slováci nás v EU předeběhli o celou délku.

 170. maYdo ,

  žejmě je to s těmi vstupy do bytu zvykem i v USA ( PM?)
  Aspoň podle seriálu “ Přátelé“ to tak vypadá, když už vezmeme filmy či seriály jako „důkazní materiál “ 🙂

 171. Zapomínáte na tradiční anglické krby.
  I kdyby jen kašírované elektrické, v obýváku muší bejt.

 172. 208

  Když naši kdysi koupili dům (nějak kolem 1969) tak tam byly v pokojích kachlová kamna, a v koupelně takovej starej “ bojler“, co se pod ním topilo dřevem, či uhlím 🙂

 173. OT: Use safety glasses equipped with side shields before attempting to clean debris from under the keys.

  Chci si ověřit cosi o HD, a místo toho mi v servisním manuálu k počítači padl zrak na tento skvost, upravující postup pro čištění klávesnice. Tedy, pamatuji první náběhy k tomuto už před 40 lety, již např. manuál k SDK-85 (http://www.nostalcomp.cz/pdfka/sdk_85.pdf , str. 14) varoval před zraněním oka, když člověk ucvakává přesahující drátky. Tam se tomu však snad šlo ještě zasmát, anebo naopak zvážit, že jednomu čtenáři z tisíce uvedení takovéto poznámky možná ušetří návštěvu lékaře. (Detailsta si také všimne, že dosud nejsou požadovány ochranné brýle, nýbrž jen to, aby si bastlíř ten drátek přidržel.)

  Kam to za těch 40 let dospělo, hanba mluvit… Ale jen to potvrzuje můj dojem, že v mém oboru bývala z hlediska lidského ideální doba právě někdy tehdy.

 174. Honzo,
  s našima jsem vyrůstala v ostravském snad secesním činžáku, kde byla v koupelně žulová podlaha a bez puštěné „karmy“ zima jak v psírně. Dodnes je to moje noční můra a divím se, že jsem to ve zdraví přežila 😀 A momentálně mrazivé počasí mi způsobilo novinku – když jsem venku na chvíli neprozřetelně sundala rukavice, okamžitě mne rozbolely klouby na prstech rukou… asi artróza, dědičná to u nás záležitost.

 175. ad 211: tak to jste neviděl ještě všechna bezpečnostní školení. V jedné korporaci byla školena i bezpečné chůze. Byly vysvětleny i takové záludnosti, proč je při chůzi potřeba zvedat nohy.

 176. 213 — Jojo, pracuji doma u počítače, a mohu se jedině těšit, kdy už mi sem stát pošle komando BOZP, aby zabránilo riziku, že zakopnu o koberec…

 177. A to jsem netušil..

  Karma je v Česku zobecnělý název pro průtokový plynový ohřívač vody. Pojmenování vzniklo apelativizací jména firmy, která v Čechách toto zařízení vyráběla, a to odkazuje ke jménu zakladatele – Karel Macháček.

 178. Vražda příslužníka obecně či ad hoc privilegované skupiny například žurnalisty je nazvána útokem na demokracii.
  Kdežto vražda kohokoli z neprivilegované skupiny je nazvána daní za demokracii.

 179. 215 to sis představoval, že je to značka indického průtokového ohřívače nebo co ?

 180. Schumi,
  nepřemýšlej jsem o tom. Možná jsem si myslel, že je to převzato z nějakého cizího jazyka.

 181. [212] Ano, globální oteplování mne dostalo do bodu, kdy si zapínám bundu. Vzhledem k tomu, že nosím (spíš už jen pro případ potřeby) berle, bez rukavic to nejde; ten kov mrazí fest.

  [215] Firma Karma byla obnovena. Jestli tam byli potomci pana Macháčka, netuším.
  V té výše zmiňované koupelně byla karma, kterou vyrobila firma Karma. Fungovala na čestné slovo.

 182. A sakra, zdálo se mi, že tu mám nějak chladno 🙂
  A já včera večer vypnul topení 😀 😀

 183. >> halladin
  Studený odchov ve Spojeném království je faktem. Stejně jako na Novém Zelandu. V Austrálii by to netopení snad ani vadit nemuselo (když tak ozřejmí ptakopysk). Ale v Kanadě je zřejmě taková zima, že se tam v zimě i topí. (Teda jak je na tom Vancouver a okolí netuším.)

  KARMA – obdobně vzniklo i označení známého tuzemského vermutu TESAVELA. Je to toiž zkratka jmen společníků Tesařík a Pavela.

 184. Mimochodem, nemá někdo zájem o zánovní Karmu ? Lacino..
  Demontovala se proto, protože se vyměnila za kombinovaný kotel na topení a teplou vodu.

 185. 216-není mi jasné, proč by někdo dal zavraždit naprosto bezvýznamného novináře.
  Pochybuju, že minulý týden někdo z plačících demokratů věděl, o koho jde. Tak významný „investigativní“ žurnalista to byl.
  Ale média mají symbol, a tak hysterčí. Svíčky, protesty, rozhořčené diskusní příspěvky… Konečně má život opět smysl.

 186. NoName,
  zachytil jsem myšlenku, že teď jsou na řadě sebevraždy slovenských policajtů…

 187. “ Byly vysvětleny i takové záludnosti, proč je při chůzi potřeba zvedat nohy.“

  no, to bych nepodceňpvala. Přesvědčila jsem se op tom na vlastní hůži, nebo spíš na vlastní palec u kohy, když ksem tuhle zakopla o lištu, která kryje kabel k počítači. ( nemáme místo a tak jsou někteří kolegové umísťováni do lokací, kam jinam ten proud nedovedete

 188. Myslím, že celá středoevropská generace je zchoulostivělá. Z mého mládí si pamatuji zákonnou teplotu ve školách 18 stupňů.
  Dneska? 26?

 189. 226 – Halladine, jednotné číslo možná sexica, ale v článku je to plurál, takže „tie sexice“.

 190. Halladine,
  pravdu díš. Sexica. Za mejch mladejch let existoval bratislavský výraz „chutná pipka“, ale to je myslím významově kousíček vedle, protože tam chyběl finanční kontext.

 191. 204 – maydo, u menších domů, řadových domků a domů v Nové Anglii je to zcela běžné. Já do svého 150 let starého domu vzstupuji z verandy rovnou do obýváku, takže za dveřmi je hned gumový kobereček na němž v zimě tají boty. Poněkud nedomyšlené, ale zase už tehdy bylo centrální topení s „baseboardy“ (takové nízké, původně keramické radiátory).

 192. Pak si vzpomínám na pojem „jeblina“, ale to spíše vyjadřovalo stav mysli dotyčného subjektu.

 193. vstup do bytu – cizinci se zase podivují, když vidí před českými byty odkládací místo na boty. Ovšem Japonci to vylepšili, tam se zouvá za dveřmi, ale dál se chodí v ponožkách nebo v papučích. Dokonce i v restauracích se s tím můžete setkat. U vchodu botník.

 194. Doma udržuji teplotu na 16C, pokud klesne v marzech na 15, beru si košili s dlouhým rukávem…

 195. To jsem taky slysel, ze nekde byla takova kosa, ze dokonce advokati meli ruce ve vlastnich kapsach.

 196. 234
  Já v paneláku v TN nechával boty za dveřmi. Pak mi je jednou ukradli .
  Stěžoval jsem si v práci, jak jsou lidé zlí, a jedna sestřička komentovala
  “ Pán doktor, taký sčítaný človek, a topánky mu ukradnú… “
  😀 😀

 197. Dušane, so do I.

  Když k nám přijde návštěva, chodím v basketbalových trenýrkách, moje žena je oblečená normálně podomácky a návštěva se choulí v prošívaných bundách. A to kvůli nim přetápíme na 20.

 198. 223 – nějak příliš brzo mají jasno, že šlo o politickou vraždu. Pokud by nešlo o politickou vraždu, ale s nějakým osobním motivem ( osobní msta, nějaký zhrzený city,majetkový prospěch, co já vím, vrah může v klidu spát.

  I kdyby se zjistilo, že o politický zločin nešlo a kdo a proč to udělal, bylo by zveřejnění politicky neprůchodné. Bylo by přece poněkud trapné, kdyby media musela přiznat, že Politický zločin s velkým P je obyčejná vražda z osobních pohnutek a už se si na tom příliš mnoho lidí přihřálo politickou polívku.

  A hlavně by se poukazovalo na to, že to je jen zástěrka a že skutečné motivy jsou politické, i kdyby politické nebyly ani náhodou.

  V každém případě ovšem nelze vyloučit, že šlo opravdu o policky motivovaný mord a že bude snaha to zamést pod koberec.

  Ale hlavně v každém případě jde o násilnou smrt dvou lidí na začátku profesní kariery – nesmírnou tragedii především pro jejich blízké.

 199. Třeba v Sydney se dá neexistence zádveří celkem pochopit. Z čistě geologického hlediska celé Sydney stojí na pravěkých pískovcích – kde není písek je beton, asfalt nebo trávník, takže snaha zprasit si boty od bahna je tam zcela marná. Dokonce ani psí hovna se po chodnících neválí. Takže návštěvy mohou blomcat po bytě, či po domě zcela bez nebezpečí, že se nasviní něco jiného než písek. Přezouvání jsem tam zažil defakto jenom u přistěhovalců ze střední Evropy.
  Tohle http://www.timwoods.org/wp-content/uploads/2010/02/Luxury-House.jpg se mi tam líbilo. Možnost vyběhnout z obýváku a hópnout rovnou do bazénu je fascinující. Stejně tak možnost celoročně dřepět na terase http://northernbeachesrealestateagent.com.au/wp-content/uploads/2013/02/Houses-for-sale-in-Sydney.jpg
  Hlavně v říjnu, listopadu, březnu a dubnu na tenhle druh kvartýrů vzpomínám se slzou v oku.
  Pro hnípaly – ty dva obrázky jsou z katalogů pro vyšší vrstvy obyvatel, ale i střední vrstvy mohou vlastnit něco podobného v poněkud menším vydání – kratší bazén, a samozřejmě ne s tak impozantním výhledem. Neboť každý metr výhledu na oceán se v Sydney vyvažuje zlatem.

 200. Já požadoval teplotu v kanceláři do 24 celaskonů. Nefungovalo to ani v zimě.
  Navíc se jeden vedoucí projektu rozčiloval, když jsem mu na záludný požadavek velmi nestandardního řešení odpověděl, že přemýšlet začnu, až bude pod 28°C. Křičel, že s tím nemůže za zákazníkem. Tak jsem mu poradil formulaci, že problém je složitý a pracují na něm specialisté, až se z nich kouří. Prchl mumlaje něco velmi nepěkného.

 201. (215) Kromě karmy existoval taky „Brutar“. A dcera výrobce Jarka Brutarová ještě žije.

 202. já taky nepatřím k teplomilům a sužuju rodinu chladem. v kanclu je to horší, zimomřivci jsou v přesile.

  ale pamatuju si, že když jsem přišla poprvé z porodnice domů, byla mi furt zima. Ploužila jsem se v nejtlustším svetru po bytě a do toho dorazila dětská doktorka obhlédnout svůj budoucí objekt péče. První věta, která z ní vypadla, byla “ Máte tu strašný vedro, v tom to dítě nemůžete mít. Okamžitě otevřete okna“ Naštěstí šlo o krátký výkyv, patrně zapříčiněný patrně nějakými hormonálními přemety, jak už to v takovém období bývá, takže záhy se dostalo chlapečkovi nejen čerstvého vzduvcu, ale i studeného odchovu.

 203. 243 — Jestlipak mohl nějak souviset s Bruciorem? Ten dosud žije v rodinných legendách, jenže jak vypadal, nemám přesnou představu. Přitom to dle internetu vypadá, jako kdyby se pod tímto označením halilo více druhů: lihové, petrolejové…

 204. Njn, pokud jsou teroristi v problému, Západ hned začne mlít o humanitě.
  Přitom Racca byla téměř kompletně vybombardovaná, a o civilních obětech skoro nebyla řeč.

 205. (246) Podle obrázků na internetu jsou to různé věci (ten Brucior jsem neznal), ale až Jarku potkám, mohu se zeptat.

 206. K diskuzi o vytápění: Studený odchov – zdravé sele! bylo za mého útlého dětství i na krabičkách od zápalek. Fakt je, že až na vyjímky ( nízký tlak) se dá na nižší bytové teploty adaptovat.Vzpomínám, jak jsme jezdili k rodičům a my, zhýčkaní ústř. topením jsme pomalu seděli na kamnech, klepali kosu a máti pobíhala po bytě v krátkých rukávech. Táta mne a bráchu učil sprchovat se každé ráno studenou vodou, dělám to do dneška a zimy trávím bez rýmy a chřipky. Jenže jakmile to tak na 14 dní vynechám, hned se objeví. Takže to nyní dělám ze zbabělosti a stejně tak se dívám na všechny otužilce – to jsou zbabělci největší a ještě je za to někteří obdivují!!
  Rád si všímám v anglických filmech vybavení koupelen. Většinou to připomíná fabrické sprchy v 70 tých letech. Trubky po zdi, ledabyle vedené, historická “ karma“, radiátor ÚT nevidno

 207. Steinmanovy body a studený odchov telat ? 🙂

 208. Povídal kamrád, že kdyby přiznal, že doma má jen 18 stupňů, kamarádi by si o něm mysleli že je držgrešle.

 209. Karma byla na plyn, na uhlí byl koupelnový válec.

 210. Jojo,
  jsem nízkotlakáč vodjakživa, tedy co pamatuji. Ten náš činžákový byt měl dost velké rozměry – jak podlažní, tak do stropu…. a topení – luxus plynové – jen ve dvou pokojích (nevím proč). Předtím ale měl kamna na koks či uhlí, pro které nutno bylo tři patra bez výtahu choditi, a vlastně ještě hlouběji do sklepa, kde díky věčně prasklé kanalizaci nebylo dvakrát sucho. Takže co dítě si pamatuji v zimě dost zimu, zejména v pokoji s klavírem, kde ta kamna nebyla…. teď vytápím na těch 20C, i když ne ve všech místnostech – tam, kde není běžný provoz, oje topení stažené na 15C. Ale je fakt, že mí panelákoví příbuzní při návštěvách brblají, že zima 🙂

 211. Ja mam doma take 18. Puvodne bylo 17, ale kvuli detem jsme o stupen zvysili.

 212. Tak to jsem asi vyvrhel 🙂 Já topim na 22 🙂

 213. Ale i já šetřím 🙂 Přístavbu, která je používaná jen když tu mám rodinu normálně jen temperuju.

 214. aktualita:
  „Premiér se nechal slyšet, že ředitel GIBS Murín musí odejít nejpozději do konce února. “

  Jak že to bylo v únoru r. 1948? Nejdřív ministr vnitra odvolal nějaké policejní funkcionáře. Demokratiční ministři to odmítli a když neuspěli, podali demisi, A pak už to jelo …

  Máme před sebou Babišův Vítězný únor?

 215. Quivisi 🙂

  nefantazíruj . Lidové milice už dostaly zbraně ?

 216. vytrezviteli – 184 – Bratwurst myslím. Ale nejsem si na 100% jistý, takový fajnový schmecker na bavorskou kuchyni nejsem, jen se tam občas vyskytnu a jsem nucen tam jíst i v místech, kde není k nalezení vhodný steak house. 🙂

 217. Hmm, nějak mi to zdá se zhltlo příspěvek. Tak ještě jednou.

  Matzurko – 169 – cokoli co v popisu obsahuje slova „destilát z cukrové třtiny“ je v pohodě. Třeba klidně i hnědý Key Rum.
  Hlavně ne klasický tuzemák, to je úplně jiná chuť.

 218. maYdo – 240 – on je tam nejspíš problém v tom, že jak ten novinář tak ta dívka byli střeleni každý jednou ranou, on do srdce a ona do hlavy.

  Já sice znám vraždy pouze z literatury nebo z akčních filmů, ale měl jsem dost možností vidět poměrně hodně lidí na střelnici a to i tehdy když stříleli po celkem mírné fysické zátěži nebo trochu ve stresu (třeba na čas). A proto vím, že trefit celkem malý terč jakým je hlava či srdce je jednou náhoda, ale dvakrát po sobě už to vyžaduje nemalý trening.

  To opravdu ani při letmém pohledu nevypadá na vyrušeného bytového zloděje nebo na vraždu z vášně.

  Krom toho, jak se lze pohledem na fotky té vesnice přesvědčit, je to tam jeden barák na druhém a stalo se to o víkendu, kdy je většina lidí doma na baráku a věnuje se domácím činnostem odehrávajícím se zhusta na zahradě. Taky tam bude asi spousta psů a jiné drůbeže všude okolo, zhruba tak jako u nás na chalupě. A tam kdybych takhle zčista jasna vystřelil z pistole (lhostejno jestli uvnitř nebo venku) tak se tam do pěti minut přijde poptat zvědavý soused bydlící o 15 baráků dál co že se děje. Ona taková pistole dělá pro laika až nezvyklý kravál (to ve filmech až tak patrné není) a co potom dělají delší dobu psi…

  Takže ačkoli to nebylo v médiích uveřejněno, tak bych si skoro tipnul, že ta zbraň nejspíš měla tlumič. A ten už tuplem nenosí po kapsách domovní lupiči a žárlivé milenky.

  A pak jsou tady ty dvě nábojnice nalezené na místě činu. To IMHO svědčí o tom, že vrah si byl za danných okolností celkem jist, že zbraň nikdy nebyla použita k něčemu ošklivému a že jí dokáže zlikvidovat tak, že se už nikdy nenajde. Třeba tím, že jí odveze někam na Ukrajinu a tam jí hodí do řeky. Po částech, každou část do jiné řeky.

  Někteří novináři sice fabulovali v tom smyslu, že profesionál by nábojnice sebral, ale to je dáno tím, že vyděli vystřelenou nábojnici jen v nějaké počítačové hře. Představa toho jak profesionální Hitman leze bezprostředně po dvojnásobné vraždě na místě činu po kolenou a zkoumá jestli se ta nábojnice co se dvakrát odrazila mezi stropem a podlahou zakutálela pod skříň nebo zapadla za sporák se nevyskytuje ani v béčkových filmech, jen ve hrách které si s realitou nedělají mnoho starostí. 🙂

 219. Stalo se to zřejmě ve čtvrtek, a to není víkend ani na Slovensku.
  A s tím zájmem o sousedy, protože rána – Tak to bude asi taky z filmů …:)

 220. No a být teď na zahradě-tak to asi fakt ne 🙂

 221. Na toho vraha vypsali odměnu . Hodně vysokou.

 222. NoName – 264 – psali, že se to stalo o víkendu, další informace nemám.

  Nicméně rána z pistole (natož dvě) opravdu probudí celou vesnici ať už se to stane v domě nebo venku. A sousedi se zajímají už proto, aby jim něco neušlo.

  Pokud jste někdy střílel z pistole na střelnici, tak víte, jak velká rána to je. Ta hluchátka na uši se tam opravdu nenosí jako módní doplněk.

 223. halladine – 266 – no, skoro bych se vsadil, že ta odměna nebude nikdy vyplacena.

  Už proto, že Slovensko je zákona dbalý stát EU a dobře ví, že hotovostní transkace lze provádět jen do výše 15.000 Euro. 🙂

 224. Krom toho by mně docela zajímalo, jestli v nějakém zákoně platném na Slovensku se skutečně píše, že nějaký státní orgán musí vypsat odměnu vyplacenou v hotovosti za dopadení někoho.

  Pokud takový zákon neexistuje, taky ty peníze slovenská vláda vyplatit nesmí, protože na Slovensku (stejně jako v ČR) žádný úřad nesmí činit nic, co mu zákon výslovně neukládá.

 225. Ale Pavle, to je jak z druhořadý detektivky. Nic z toho ještě nedokazuje, že motivem byla politika. I zločin z vášně lze naplánovat a i zhrzený milenec nebo žárlivá milenka může umět střílet a pořídí si tlumič. No a pokud se střílelo uvnitř domu a sousedi byli zalezlí doma, což je v únoru dost pravděpodobné, tak moc slyšet nemuseli. Moderní okna docela tlumí zvuk.Pokud dje o níábojnice, třeba to vrah neřešil. nebo se opravdu měl v úmyslu pistole zbavit, ale cestovat proto na Ukrajinu? A proč zrovna na Ukrajinu?

  No, ono se samozřejmě nabízí, že oběť zašťourala do vosího hnízda a nejspíš to tak i bylo. Ale soudila bych spíš podle toho, čím se zabýval, ne podle toho, zda sousedi spustili povyk a podle nábojnic.

 226. Nikde není řečeno, že to musí být vyplaceno v hotovosti, i kd\ž fico ukazoval balík skutečných peněz, bezpochyby z důvodů sebepropagace.
  A skoro bych si myslel, že za ty prachy a případně příslib bezpečnosti si někdo pustí hubu na špacír.

 227. Nicméně to šaškování s hotovostí nepovažuji osobně za příliš rozumné. To povede akorát k tomu, že policie bude zahlcena množstvím nesmyslů, zhruba v tom stylu jaký Terry Pratchett výstižně popsal ve své knize „Pravda“.

  Jak tam v jednom vydání Ankh-Morporkské Komety uveřejnili inzerát, že za nalezeného psa vyplatí 25 AMT.

  „Ne to není pes, je to papoušek.“
  „Ano, vím že umí říkat „Haf“, to jste ho naučil“
  „A taky koukám, že jste mu na bok napsal barvou „Pes“. Ale to z něj psa nedělá, je to pořád papoušek“

  Krátce poté část nálezců odešla. Jako první ti, jejichž psi předli nebo zobali semena a do popředí se prodral muž pevně svírající urputně se tvářícího jezevce.

  🙂

 228. Tahat zbraně přes hranice je docela blbej nápad, a proč, když je po ruce Dunaj ?
  Ostatně se dá použít svářečka, anobo pořádná rozbrušovačka.
  Anebo bažiny kolem Dunaje.

 229. maYdo – pokud se zločin z vášně naplánuje, tak jaksi v očích soudu přestává být zločinem z vášně a stává se chladnokrevně promyšlenou vraždou. Právníci mně jistě doplní, ale myslím, že k tomu soudy zhusta přihlíží.

  No a pořídit si tlumič je docela riskantní podnik, pokud člověk není profík a neví kde si ho bezpečně pořídit. Nebo pokud si ho neumí vyrobit sám.

 230. 248 — Děkuji, AeroKarle, to budu rád. Napadlo mne to jen při pohledu na to jméno; nemyslel jsem, že to může souviset jinak než výrobcem (a ovšem i oborem, pojmeme-li jej trochu šířeji). Brucior prý byl lihový vařič, který býval u prababičky někdy ve 40. letech. Velikost je sporná, prý sahal asi do pasu, jenže stál na stolku neznámé výšky. Ale prý byl smaltovaný červeně a šedivě(?)…

 231. Zírám – ono v zákoně je definovaná „vražda z vášně“ s příslušnou sazbou? Já myslel, že je to jen novinářský výraz.

 232. (255) 18 Celaskonů, to bych zůstal doma sám. Všichni bližní jsou zimomřivci. Nejraději se houfují v kuchyni, kde bývá i tak 24, pokoje 22.
  (262) Pavle souhlas s počtem a přesností výstřelů, to sakra vypadá na profíka. Leč o weekendu se to nestalo, odhad je myslím čtvrtek.

 233. quivisi – 276 – na odpověď jsou zde jistě povolanější, ale mám dojem, že zákon to bere spíš opačně. Je to vražda a pak jsou k tomu různé přitěžující (spácháno organisovanou skupinou, zvláště odpudivým způsobem, promyšleně apod.) nebo polehčující (jednání v afektu apod.) okolnosti.

  Když někdo promyšleně zastřelí někoho ze zbraně opatřené tlumičem a svůj čin dlouhodobě připravoval, je na to jistě jiná trestní sazba než na to, když někdo v přechodném pominutí smyslů umlátí tchýni lopatou poté co mu 20 let vyprávěla jak je obecně neschopný a že si její dcera měla vzít Pištu Hufnágla.

 234. Dobrý večer. Quivis: vím co únor zastaví. To co zastavilo Rudu s čepicí. Nebo o desítky let později kamaráda do deště Frantu.

 235. Take bych se spise priklanel k tomu, ze je to profesionalne odvedena prace. Uz jen proto, ze na Slovensku je to jaksi… beznejsi.

  Mam par zajimavych znamych na Slovensku, tak neco – malinko – o prostredi vim 🙂

 236. PavleK,
  díky za info, rozinky již naloženy a dnes na dceřino přání i brusinky.

  A spáchán další kajzršmarn, ten první dnes ve škole bleskově sněden a pochválen. Tak ho chce mé mlsné dítko zítra k obědu, že to bude studené prej neva, ale nemá čas jít mezi dopo a odpo výukou na školní blafík 🙂
  Ono je to nakonec pečené v troubě jednodušší, než se pleskat s lívancema nebo palačinkama, i míň mastné, takže zařazuji do své sbírky receptů na přední místo.

 237. No, já mám dojem, že z vášně se možná vraždilo tak za rady Vacátka.
  dnes se místo „z vášně“ říká „se sexuálním motivem“ a s pečlivým naplánováním a provedením se to nevylučuje. může jít i o seriové vrahy, kteří leckdy plánují poměrně rafinovaně a pečlivě a někteří, jetsli se nepletu, někteří nebyli dodnes odhaleni. Ostatně je to typ zločinu, který se prý vyšetřuje vůbec nejhůř.

  Pavel má možná na mysli zločin v náhlém hnutí mysli, což, pokud se nemýlím,může být posuzováno i jako zabití a trestní sazby jsou nižší.

  Vzpomněla jsem si na jeden případ Eda Mc Baina a 87. revíru, kde to vypadá, že v revíru řádí seriový vrah policistů. Nakonec se ukázalo, že šlo o manželku jedné oběti a jejího milence – chtěi se manžela zbavit a aby odvedli pozornost, zabili ještě asi dva nebo tři dfalší. mám dojem, že ten, o kterého šlo, dokonce ani nebyl první obětí v pořadí.

 238. 255, 277 — No, já teď mám v kuchyni 13,5°C. (Přišel jsem na to, když jsem zkoumal příčinu, proč palma na parapetu od včerejška nevypila vodu z misky.) Schválně se podívám ráno.

 239. maYdo – 283 – no já se spíš držím té břitvy. V tomto konkrétním případě břitvy pana Occama a tudíž se mi zdá poněkud redundantní tahat do celého případu možnost toho, že se na Slovensku práve zrodil sériový vrah, který si jako první cíl zvolil ausgerechnet rodinu toho novináře.

  Vyloučit to pochopitelně nelze, ale myslím, že slovenská policie bude nejprve pracovat s hypotézami, které jsou poněkud uchopitelnější. Zejména poté, až se z laborky dozví takové ty detaily jako z jaké vzdálenosti se střílelo, zda oběť před střelbou stála či ležela, jestli se tam něco ztratilo, jestli někdo před smrtí napsal něco vlastní krví na zrcadlo a tak. 🙂

  Ale vážně, jediné co jsem chtěl ve svém původním příspěvku říct je to, že pokud někdo dokáže na dvě rány do dvou různých míst na těle dostat dva lidi smrtelným výstřelem z krátké kulové zbraně a poté odejít středem aniž by si toho někdo všiml, tak to nebude amatér ani poučený laik.

  Ono se o tom v detektivkách moc nepíše, ale kriminalistické učebnice jsou toho plné. Zabít člověka (zejména tedy poprvé) není pro běžného člověka zrovna malý nápor na psychiku a i když se náhodou povede na první dobrou čistý průstřel třeba hlavy nebo srdce, tak u další oběti se komukoli, kdo není školený profík (nebo naprostý psychopat) docela dost klepou ruce a tudíž další hladký průstřel přesně do smrtelného místa je víceméně vyloučený. Adrenalin holt dělá v organismu svoje…

  To je ostatně doloženo i historicky u skutečných případů. I skuteční vrahové najatí mafií za peníze většinou dokázali odstranit svou první oběť na místě jednou ranou, ale na další (třeba svědka) už těch ran potřebovali víc a někdy i zdrhli dřív než se jim povedlo druhou či třetí oběť spolehlivě zabít.

 240. TAk já si rovněž nemyslím, Pavle, že by se nečekaně na slovensku zjevil vrah, systematicky vraždící novináře. Vrazi ovšem mohli být i dva – nebo to už někdo vyloučil?

 241. (283) No když chceš tyhle propletence, tak klasická je Agatha Christie, https://www.databazeknih.cz/knihy/hercule-poirot-vrazdy-podle-abecedy-43857?c=all
  Ovšem, ač to později kdekdo filmoval, je to pořád jen fabulace.
  (284) Stran ostrahy vnějších hranic Schengenského prostoru má pan Břicháček nepochybně pravdu. Co se vnitřních týče, tam je jejich neexistence nejednoznačná. Ano, 3i by se mohli volně šířit z Německa, Itálie, etc, volně k třeba nám, ale v praxi se děje pravý opak. Od Maďarů, Slováků, od nás připrchlíci mizí a stejně by mizeli i ti „nakvotovaní“. Problém není až tak ve vnitřních hranicích, jejich neexistence naopak pomáhá státům, které „nekrmí“. Dokud nebudeme donuceni ke výkrmu připrchlíků 3i i jiných, je pro nás neexistence vnitřních hranic výhodou.

 242. maYdo – 287 – no to sice nikdo nevyloučil, pokud vím, ale někde psali, že ty dvě rány byly ze stejné zbraně. A vrahové chodící ve dvou si obvykle nepůjčují vzájemně jednu zbraň. Leda by byli extrémně chudí. 🙂

 243. Akle jen mně napadlo, že pokud bych se chtěla někoho zbavit, tak to, že je známo, že mu vyhrožováno a zabývá se věcmi, kde jde o kejhák, tak by mi to docela usnadnilo situaci, protože odvést pozornost vyšetřujících orgánů jinam by se nabízelo

 244. Ostatně i kdyby byly ty dvě rány ze dvou různých zbraní, tak varianta toho, že by tam přišli dva vykradači bytů nebo dva zhrzení milenci (nebo jakákoli jiná skupinka amatérů) a každý z nich by skoroval na první dobrou je extrémně nepravděpodobná. Policie to jistě také prověří, ale myslím, že pokud jí to bude dovoleno, bude se spíš držet toho, že tam přišel opravdový profesionál, odvedl dobře zaplacenou práci a zase odešel.

 245. maYdo – 290 – ano, v takových věcech laik obvykle chybuje a je to důvod, proč školení kriminalisté z mordparty odhalí většinu domácích zabijaček tak rychle 🙂

 246. 🙂
  Přijde hasič do práce, postaví si vodu na kávu a povídá: „Tak chlapi, pomalu se zvedejte, hoří berňák.“

 247. No to jsem už taky četl.

  Bohužel mám obavu, že v dnešní hnusné době plné všelijakých cloudů, datových úložišť, vzdáleně replikovaných diskových polí a jiných všiváren se nelze jednoduše problému zbavit tím, že podpálíme berňák.

  🙂

 248. „A vrahové chodící ve dvou si obvykle nepůjčují vzájemně jednu zbraň.“ Tak to chápu. V mojí profesi se říkalo, že se nepůjčuje dýmka, manželka a rýsovací pero.

  ale nevím, co se říká teď, když se kreslí všechno počítačem a většina mých kolegů už ani rýsovací pera nemá.

 249. 288 — Je to trošku hypotetické. V podstatě uvažuješ situaci, jako kdyby v schengenském prostoru bylo jen Německo a my. Navíc sem neproudí teď; jakmile v Německu zhoustne situace, ať už z jakýchkoliv důvodů včetně prostého přelidnění, směr se může snadno obrátit.

  291 — Tam ještě zbývá otázka, proč by profesionál vraždil oba. Likvidace svědka, samozřejmě. Ale nemohl si to zorganizovat tak, aby Kuciaka někde našel samotného?

  Navíc k mafiánským vraždám tradičně patřívalo ženy do věci netahat…

 250. (297) Naopak, ne hypotetické, ale momentálně funkční. Že se to může nějak změnit, to píšu taky.

 251. Zpátečníku – 297 – no to platilo tak zhruba v době kdy se odehrával Kmotr a ani tehdy to neplatilo na 100%. A třeba ve 30. letech v Chicagu to neplatilo už vůbec.

  A naopak, od cca. 90 let minulého století dokázaly mafie z Balkánu nebo zemí bývalého SSSR povýšit pozabíjení co nejvíce osob skoro na umění.

  Ono jde o to, jestli cílem vraždy bylo jen zbavit se nepohodlného novináře nebo vyslat krom toho určitý signál celé skupině (v tomto případě novinářům).

  Argument „nepiš o tom nebo tě zabijeme“ je dost váhově odlišný od argumentu „nepiš o tom, nebo chcípneš i s rodinou“. 🙁

 252. Jo, přiznám se, že to mně taky napadlo, Zpátečníku, že profík si obvykle dá záležet, aby odstřelil jen určenou oběť.
  Jenže k mafiánským praktikám taky patřilo partnerky netahat vůbec do byznysu. Takže pokud si mafiáni vyřizovali účty mezi sebou, věděli, že je neohrozí, když ženské vynechají.
  Ale tohle nebylo vyřizování účtů mezi svými a v případě, ža by bylo podezření, že přítelkyně by taky mohla mít nějaké choulostivé informace, by to byla jiná.

 253. 288 AK-já mám obavu, že to, že jsme dosud ušetřeni náporu imigrantů je jen přechodný jev, byť ta přechodná doba může trvat několik let. Prostě , Němci, Fr, It budou tak dlouho hledat cesty, až se jim to jejich nadělení podaří rovnoměrně rozptýlit. Dělba údělu. Umím si představit, že časem to bude pro ně totiž víc problém sociální, než současný finanční a vytvoří podmínky, aby u nás imigranti žili ( a možná i s finanční podporou zvenčí). Vidím tedy jako velmi nebezpečné a krátkozraké utěšovat se tím, že je tu dosud nemáme( ano, vím,že Vy tak nečiníte) a usilovně nehledat mechanismy, které by tomu zabránily.
  Rád bych měl jistotu, že současný relativní klid u nás není také výsledkem toho, že pro organizátory imigrace a i dalších rizikových aktivit tvoří naše republika ( polohou, společenským klimatem,životní úrovní, bezpečností…) výborné zázemí a že tihle bossové úmyslně nechávají náš prostor stranou konfliktů. Samozřejmě to nemohu ničím doložit, ale kdyby tomu tak bylo, bude to opět jen přechodné období. Z obou pohledů nejsou naše vyhlídky nadějné.

 254. 297 Zpátečníku, jeden z mnoha názvů pro průser je Dokonalý plán.

  281 Petře jo. Jestli to byla odborná práce, profesionální uklízečka je za horama.
  Něco by se dalo zkusit, ale je to mimo zavedený policejní styl a o hubu.
  Souvisí to s užitkovou keramikou a včelami.

 255. K zásadám práce profíka patří nenechávat svědky… Živé svědky.

  To děvče měla možná jen smůlu, že bylo ve špatný čas na špatném místě.

 256. maYdo – 301 – kde se proboha berou v lidech tyhle romantické představy ? To je z knih nebo z filmu ?

  Jen pro připomenutí, když v první polovině 90. let minulého století zahájila čečenská mafie svojí expansi do zemí východní Evropy, tak jedna z prvních profesionálně provedených vražd téhle mafie se stala tuším v Bulharsku (nebo někde tam v okolí).
  Profíci byli najati aby sejmuli nějakého tamnějšího podnikatele ve stavění budov (tuším se tomu říká dneska developer) a vyslali signál ostatním, že se nemají srát do kšeftů s pozemky ve kterých jede mafie která si profíky najala.

  Takže řečeného podnikatele polapili i s rodinou, odvezli je do jedné jeho rozestavěné stavby a tam ho pneumatickou hřebíkovačkou přitloukli za ruce a nohy ke zdi aby se necukal.
  Pak přinesli jeho pětiletou dceru přivázanou na prkno a pomocí motorové pily jí pojednali od nohou směrem nahoru, příčně. Pak provedli totéž s jeho ženou.
  A když si to podnikatel řádně užil, tak provedli totéž i s ním, pro změnu od rozkroku směrem nahoru.
  To celé natočili zcela profesionálně na video a poslali to ostatním v té oblasti s dovětkem, že pokud by jim chtěl někdo překážet, tak dopadne podstatně hůř…

  Asi tolik k profesionálním zabijákům, gentlemanům.

 257. No, já bych se na tu neexistenci hranic moc nepoléhala. Vsadila bych se, že v momentě, kdy němci přijdou na to, že pracně přidělení migranti jim přes hranice prosakujou zpátky, tak je určitě zadrátujou tak, že bolševická ostraha hranic by jen tiše záviděla.

 258. 298 — Děkuji, AeroKarle, v každém případě je to moc pěkné čtení. Autorce prosím tlumoč projev mé upřímné úcty.

  299 — No, pamatuji nějaké cesty do Německa, nejspíš skrz Rozvadov, někdy kolem roku 2000 či dříve, nevím už s kým, ale stačilo mít pasy položené za předním sklem, a šlo projet bez zastavení. Podobně v podobné době do Rakouska… Schengen určitě nechci brát jako fetiš.

  303 — jeden z mnoha názvů pro průser je Dokonalý plán — Jenže v tom případě (kdyby jej nepředvídaná okolnost přiměla tu slečnu zastřelit navíc), by tam ornamenty z nábojnic spíš asi neskládal…

  No nic, nebudu dál spekulovat; stejně o tom nic nevím, jen jsem reagoval na to, co jsem se dočetl v tomto vlákně. Můžeme leda býti zvědavi, kdy se to objasní. Kupříkladu u Valka to trvalo léta, a kdejaký šťoural může mít o oficiální verzi lecjaké pochybnosti.

  Přeji dobrou noc.

 259. Na druhou stranu, máme demokracii, ke které, v aktuálním pojetí, ochrana zločinců tak nějak patří. Lidem to tak nějak vyhovuje. Proto není důvod to tak nějak měnit. Ne, že by se o zločineckém ksindlu tak nějak nevědělo. Tak nějak se ví. Akorát k demokracii v aktuálním pojetí ochrana zločinců tak nějak patří.

 260. (302) Že je to jev přechodný a že na nás bude tlak, to souhlasím. jen jsem popsal, jak to zatím funguje, že zatím je nám neexistence vnitřních schengenských hranic spíš k užitku. Viz iráčtí křesťani páně Drápalovi.
  (306) Pak by se ale začali sami přívalu bránit. Nepodceňuj německý romantismus.

 261. Já jsem přece nepsala, že mafiáni jsou gentlemani. Jen to, že jistá pravidla dodržují mezi sebou. Opakuju : MEZI SEBOU. Konec konců, pokud se nechtějí vyvraždit navzájem, tak je to hlavně otázka pudu sebezáchovy a ne nějakého gentlemanství.
  Že mají nějaký svůj kodex , který mezi sebou v mezích možnosti dodržují, prosím nezaměňovat s tím, že by to znamenalo, že se svými oběťmi jednají v rukavičkách.

  To, že obvykle profík nezabije nikoho navíc ostatně taky není žádná otázka humanity, ale faktu, že za prvé, proč by dělal něco, co nebylo zadáno a uhrazeno a za druhý je jednodušší zabít někoho, když je sám.

 262. 305 No a? To je v pořádku. Nepochybuju o tom, že bezpečnostní složky nevěděly, kdo to provedl a kdo je za tím. Že čistě technicky nebyl problém je vyřídit dostatečně výstražným způsobem. Ovšem je demokracie, právní stát, lidská práva. Je to tak v nejlepším pořádku.

 263. (310) Takže jsi vlastně psala o něčem jiném …. 😛

 264. maYdo – 310 – Ach jo, tak jinak.

  Zkus si čistě teoreticky představit, že ten profesionál dostal zadání (a dostal za to i patřičně zaplaceno) ve smyslu „Sejmi toho novináře i s tou jeho čubkou, aby zbytek věděl, že do těch věcí fakt nebude nikdo strkat rypák“.

  S tím opravdu nesouvisí to, jak se filmoví či knižní mafiáni chovají mezi sebou.
  Pokud tedy nezahrneme novináře mezi mafii, aby pro ně platil nějaký ten „gentlemens agreement“.

 265. KArle, že mafiáni do mordování netahají ženské, psal jako první Zpátečník.

  Já jsem k tomu napsala: „Takže pokud si mafiáni vyřizovali účty mezi sebou, věděli, že je neohrozí, když ženské vynechají.
  Ale tohle nebylo vyřizování účtů mezi svými a v případě, ža by bylo podezření, že přítelkyně by taky mohla mít nějaké choulostivé informace, by to byla jiná.

  Takže bys mi třeba mohl ozřejmit, o čem jsem vlastně psala. Třeba Kořenský z toho vyčetl, že mám jakési romantické představy o mafiánech – gentlemanech. Cos z toho vyčetl Ty?

 266. „Zkus si čistě teoreticky představit, že ten profesionál dostal zadání (a dostal za to i patřičně zaplaceno) “
  Ale jistěže takový zadání mohlo být. Je to dokonce pravděpodobnější, než že měla být jen jedna oběť a druhá jen byla ve špatný čas na špatném místě.

  „S tím opravdu nesouvisí to, jak se filmoví či knižní mafiáni chovají mezi sebou.“
  A o čem tu asi celou dobu píšu, když ne o tom, že jedna věc je jak to mají mafiáni mezi sebou a druhá věc je, jak nakládají s lidmi mimo?

  „Pokud tedy nezahrneme novináře mezi mafii, aby pro ně platil nějaký ten “gentlemens agreement”.“
  No, tak určitě se nějací takoví najdou, ale ti se pochopitelně nestřílejí.

 267. Dobrý den.
  Ad (311): nechceme mít služebny poloviční? Nebo? Je zajímavé jak ujo zvedá sázky. Myslí si, že je Kostěj?

 268. Dobré zas ráno… Neznáte náhodou někdo nějakou jednoduchou a účinnou metodu, jak naučit právníka trojčlenku? Mám teď co do činění s jednou SPECIALIZOVANOU právničkou, které dělá potíže pochopit trojčlenku a jednoduchý zlomek… Asi v tom spočívá ta její specializace.

 269. 320 PeSi, obávám se, že v tomhle případě, je to základní kvalifikační předpoklad.

 270. 313 Tak. Co brouci Pytlíci viděli v biografu.

 271. 319 NoName, pěkný článek. Ověřitelné informece. Propojení na politiky je standardní pro organizovaný zločin tohohle typu. Ovšem co s tím? Jsem zvědavý jak to v „demokracii“ vyřeší. „Demokraticky“.

 272. 320 – taková metoda neexistuje. Já se v takovém prostředí pohybuji už léta. Největší kuriozitou jsou slečny soudkyně, které si na trojčlenku musí nechat udělat znalecký posudek.

 273. Tak dneska je Macek v botách výživný.

 274. Dobré ráno,

  Martine, nevím, jak je to dnes, ale za mých mladých let bylo častou motivací ke studiu práv to, že tam není potřeba matika.

 275. 324 martine, kdyby na trojčlenku.
  Slavná stolice uložila a o stupeň vyšší slavná stolice potvrdila, že znalec je nutný pro řešení zadání typu:
  V nádobě je 0,7 litru vody. Za hodinu z ní vytéká 0,12 litru. Kolik vody v ní bylo před třemi hodinami?

 276. A ještě ke všemu stříknutej politikem 😀

 277. No, já si vzpomínám, že jsem kdysi vypracovávala posudek na to, že když se zbourá zeď a na místě se postaví o metr nižší garáž, tak ta garáž nebude stínit víc, než ta zeď.

 278. 320 – nešlo by postavit ji před utrpení největší: výšku honoráře si musí spočítat prokazatelně sama trojčlenkou? A do smrti bude mít noční můry a děsy, jestli se neošidila

 279. 332

  No, maydo,
  ono se mi to nezdá tak úplně jednoznačné.
  Jedna zeď o určité výšce možná buede stínit jinak, než garáž ( vlastně zjednodušeně dvě zdi o určité výšce s odstupem mezi sebou.

 280. Ta story s posudkerm ostatně měla ještě zajímavou dohru. Stavebník bydlel někde za Prahou a já byla tenkrát na mateřský, děckám bylo cca tak rok a tři a půl. Možná rok a půl a čtyři, dcera se vozila ještě v kočárku. Pán se jmenoval – dejme tomu Mlha. 🙂

  Domluvila jsem si schůzku na místě, kde jsem se zároveň sešla s mužem, který cestou z práce převzal dětii a pán mně naložil do auta a odjeli jsme. Posudek jsem udělala, odevzdala a pustila ho z hlavy.
  Po několika měsících najednou synek někomu vykládal “ maminka odjela s panem Mlhanem do města“ a já koukala, si to vymýšlí.Byla jsme si jistá, že v době, kterou bych považovala za dohlednou z hlediska potomkovy paměti, jsem nikam s cizím chlapem autem nejela, jméno Mlhan mi nic neříkalo, ale synek trval na svém. Prý si jeho a sestřičku vzal tatínek a maminka někam odjela s panem Mlhanem. Autem. To auto bylo bílý. A pán se jmenoval Mlhan.

  Nakonec jsme usoudili, že synek si něco popletl a něco vyfantazíroval a nechali jsme to být.
  Až když za dalších pár týdnů, možná měsíců, jsem uklízela na stole a našla jsem složku, kde byly poznámky k tomu posudku a vizitku pana Mlhy, se mi rozsvítilo. Tajemný pan Mlhan byl odhalen. To už uplynul od našeho výletu kvůli posudku rok.

 281. „Jedna zeď o určité výšce možná buede stínit jinak, než garáž ( vlastně zjednodušeně dvě zdi o určité výšce s odstupem mezi sebou.“

  Ale houbeles. Ta zeď stála na hranici pozemku a ten posudek chtěl soused, respektive soused chtěl,a by se garáž nestavěla a proto tvrdil, že mu to bude stínit.

  No a když postavíš garáž – tedy v podstatě krabici, tak, že stojí jedna stěna na hranici souseda a druhá na Tvém pozemku, tak nejdál dopadne a tudíž zastíní sousední pozemek ta stěna, která je na hranici pozemku. Rozhodující je proto pouze a jedině výška stěny na hranici pozemku, ta určuje hranici zastínění.

  To, že ta garáž nebude stínit víc, než zeď, bylo evidentní a každýmu normálně uvažujícímu jasný.

  A řekla bych, že tohle si představit neklade na prosotoru představivost nějaký extrémní nároky.

 282. Po několika měsících najednou synek někomu vykládal ” maminka odjela s panem Mlhanem do města” a já koukala, si to vymýšlí.Byla jsme si jistá, že v době, kterou bych považovala za dohlednou z hlediska potomkovy paměti, jsem nikam s cizím chlapem autem nejela, jméno Mlhan mi nic neříkalo, ale synek trval na svém. Prý si jeho a sestřičku vzal tatínek a maminka někam odjela s panem Mlhanem. Autem. To auto bylo bílý. A pán se jmenoval Mlhan.

  Z toho mohl dotyčný , komu to syn vyprávěl usoudit, že si maYdo „přivyděláváš“ :-D, a mangel tě v tom podporuje 😀
  Tím spíš, že jsi to popírala 😀

 283. Jasně, maYdo.V tomhle případě ano .
  Pokud by onen sousedův pozemek byl za garáží, a ne vedle boční zdí, možná by to bylo jinak

 284. Ale s těmi garářema a sousedama bývá problém.
  Můj bratranec si chtěl postavit garáž na své zahradě mezi svým domem a sousedovým.
  ten soused nesouhlasil.
  Bratranec si přesto plechovou garáž postavil, bez stavebního povolení. A jelikož byl šikovnej bastlíř, udělal k té garáži kolečka , které se daly pákou zdvihnout a tím pádem se garáž stala mobilní.
  Soused na něj poslal kontrolu ze stavebního úřadu, která po zhlédnutí oněch koleček prohlásila, že jde o mobilní záležitost, nevyžadující stavební povolení, a tudíž je nezajímá.
  Bratranec samozřejmě neměl v úmyslu tou garáží jakkoli hejbat. 🙂

 285. 340 větší fór by byl kdyby s tou garáží odjel dřív než přišla kontrola.

 286. 334 koukám, že zubaři jsou na tom s geometrií tak jako právníci s matikou.

 287. Schumi,

  nejsem si jistej, jestli by ta garáž projela vraty 🙂
  A už vůbec si nejsem jistej, jestli by se na poměrně úzké cestě před domem vytočila 🙂

 288. No, ono se navíc neposuzuje zastínění pozemku, ale obytných prostor. A jediný okno „obytnýho prostoru“, který by teoreticky mohla ta garáž zastínit, nestínila ani ta vyšší zeď, bylo asi o metr výš a mezi zdí a tím oknem byl asi pětimetrovej dvoreček.

  Fakt to byla kravina žádat na to posudek, to bylo vidět na první pohled. Ale místní úřednice v tom byly nevinně, mám takovej dojem, že to vyhodnotily jako nesmyslnou námitku, jenže soused se odvolal a magistrát jako nadřízený orgán jim věc vrátil s tím, že tam musí ten posudek být.

 289. 345 — K zastínění evidentně dochází vždy po část té doby, kdy se Slunce nachází pod horizontem, a to v případě, že Zeměkoule je průhledná. Jak se posudek vypořádal s touto možností?

  (To já jen že se zde zrovna věnuju práci přetržité povahy…)

 290. No a dnes se mi podařilo absolvovat návštěvu ortopéda a punkci obou kolen.
  Už jsem tam byl v pondělí, ale to neordinovali.

 291. PeSi ad 320- přes peníze!
  Kolik Vám zůstanu dlužen za dvouhodinou konzultaci, chcete-li za jednu hodinu 2000,-Kč?

  Uvidíš,jak jí to půjde.

 292. ad 349 – jen aby jí to nešlo, jak tomu obchodníkovi, kterému stačilo vydělávat jen jedno procento.
  Dvě hodiny po dvoutisících. To máme 2 krát jedna jsou tři, plus dva je šest, tak to mi pane PeSi budete dlužit deset tisíc. 😛

 293. ad 349 – Šumaváku, nebuďte takový lidumil. Otázka by měla znít:Kolik Vám zůstanu dlužen za 2,75 hodiny… Nevěřím, že by to bez konzultace na matfyzu spočítala.
  Ale fajnšmekr by to pojal jako: Kolik mně vrátíte ze zálohy 5 500 Kč atd. Jen tak na ně, také nás nešetří!

 294. „K zastínění evidentně dochází vždy po část té doby, kdy se Slunce nachází pod horizontem, a to v případě, že Zeměkoule je průhledná. Jak se posudek vypořádal s touto možností?“
  Aby byla zeměkoule průhledná, musí být prohledný i její povrch včetně předmětů s ní napevno spojených.Tudíž k žádnému zastínění nedochází, to dá rozum.

 295. pááádla facka, padla nááá sále, kdóóó měl ruce, ten se pral …..

 296. nejvíc mně zaujalo, že ten zastupitel, co tu facku dostal, žádá policii, aby vyvodila opatření, protože se cítí být ohrožen na životě…

  entita, označovaná jako „muž“, která se obává o život, protože mu ženská vrazila facku, jeví se mi naprosto nepoužitelnou k čemukoliv…

 297. >> AeroKarel
  Ač onu zastupitelku zrovna nemusím (kvůli tomu, že považuje německou cenzuru internetu za příklad k následování i pro ČR), tak tu facku naprosto schvaluji. On ten pán se mi zdá být poněkud mimo normu.

 298. 355 – nova doba, gender rovnopravnost… Taky by ho mohla znasilnit…

 299. „Taky by ho mohla znasilnit…“

  takovej muskej, co kvůli jednej facce dělá, že mu jde o život a dovolává se ochrany policie, si ani nic jinýho nezaslouží. I když zase – to by musela být pořádná zoufalkyně, aby na tohle sáhla aspoň bidlem

 300. No, jsou dámy, které si myslí, že fackovat chlapy je jejich nezadatelné a nezcizitelné právo.
  😀
  A pak se docela diví, když ji dostanou zpátky :-), a berou to jako porušení božího řádu 😀

 301. Noo, tak jsou situace, který je lépe vyřešit na místě fackou, než si vzpomenout za třicet let a zveřejňovat srdceryvné story, jak jsem utrpěla trauma a celou dobu tiše trpěla….. 😀

  A jak jsem vyrozuměla z kontextu, tak soudruh radní je případ, kdy je vskutku škoda každé facky, která šla vedle

 302. maYdo,

  nicméně to blbě vypadá, fackování v zastupitelstvu , či tam někde….
  Kdby mu ji vrazila aspoň někde za rohem 😀

 303. Povídá matke dceři: “ PO ulici se povídá, že tě ten tvůj bije.“ „Ale mami, ono se toho napovídá, já mu nafakovala a to on ječel na celou ulici.“

 304. Ale Halladine, copak neznáš základní zásadu pro výchovu štěňat a malých dětí?
  Trestat hned, jinak se dítě nebo pes zapomene, proč je bito a facka nemá výchovný dopad.

 305. maYdo 🙂 ten zastupitel nevypadal jako pes, nebo malé dítě 🙂
  A pes se nemá bít rukou.

 306. No, připouštím, že pes a malý dítě toho pána patrně intelektem poněkud převyšují. Ale zase facka je osvědčený prostředek k tomu, aby se některým jedincům rozsvítilo.
  I když tohle asi bude ztracenej případ…..

 307. m\Ydo, já toho pána možná neznám , možná znám ale nepátral jsem , kterej to je.
  Ale ohledně paní udženije si taky nedělám iluze…. ?.ú

 308. Halladine, pokud někdo na veřejném zasedání nadává ženský do k.rev a přijde mu to normální a ještě běží za policajtama, že mu ženská jednu lískla a a že se bojí o svůj život, protože co kdyby paninka náhodou vlastnila pistoli, tak mi to na to, aby bylo jasný, že jde o prvotřídního magora, docela stačí.

  A proto, že ty si o ohledně tej fackovací paní bneděláš iluze a asi nejsi jedinej, z něj menšího vola ještě nedělá.

 309. Ale jistě , že se zachoval jako vůl a hulvát, ale já bych mu radši dal pokutu, odebral slovo, nechal ho vyvést ze sálu, a dal mu na nějakou dobu zákaz vstupu.
  Pokud na to jednací řád pamatuje , a je to možné.
  Co by bylo, kdyby ten vůl chtěl oplácet a na schůzi vznikla rvačka ?
  Novináři by měli státní svátek, Vánoce a vepřové hody současně.
  A možná by to rozbabrávali i v zahraničních novinách, a dělali by si z nás pérdel.

 310. Halladine, kdyby největší problém českej politiky byla rvačka na schůzi zastupitelstva městské části prahy…..

 311. maYdo 🙂

  máš pravdu , není 🙂
  Ale stejně bych dal přednost mému řešení..
  Do politiky by prostě brachiální násilí patřit nemělo.

 312. A navíc řešená, který navrhuješ, je nuda a o čem bychom tu potom tlachali?

 313. Mělo, nemělo… některým politikům by nějaký ta facka mohla docela prospět, aspoň těm mladejm, co sjou ještě tvárný. 😀 Ona přefce jen v pravou chvíli uštědřená facka vydá za hodiny výchovnýho kázání

 314. Paní starostka ať si klidně tluče manžela za zavřenými dveřmi doma, pokud si to nechá líbit, :-D, ale na radnici nééé

 315. maYdo, je tu problém… kdo bude posuzovat, zda ta facka byla oprávněná. On si každej rváč může myslet, že tomu druhému dal do zubů naprosto oprávněně.
  A hlasovat o tom, jesli paní starostka sfackovala radního oprávněně či neoprávněně mi připadá trochu divné…..

  A ten , kdo je ochoten pochopit , ře dostal facku oprávněně asi nebude kolegyním nadávat do k…..

 316. Petře – ad 357 – copak znásilnit, ale umíš si představit co mohla provést se svým kolenem a jeho tak říkajíc „rodinnými klenoty“ ? 🙂

  Nicméně vážně, jak tu babu nemusím, tak pokud chlap veřejně prohlásí před svědky, že nějaká dáma je kurva a dostane za pro od té dámy jednu přes celou hubu, nemá se divit.
  Protože i kdyby ta dáma náhodou kurva byla, nesluší se to říkat nahlas a před lidmi.

 317. Honzo – ad 331 – no to bude patrně tím, že s hornicemi, hutnicemi a popelářkami většinou nikdo nevěrný být nechce.

  To je podobné jako s Ajťákama v opačném gardu. I když bývají zhusta placeni řádově lépe než lékaři a někdy i lépe než piloti aerolinek 🙂

 318. Halaldine, když někdo někomu nadává slovy nevybíravými, tož v takovém případě ta facka oprávněná je!

 319. Onehda jsem slyšel a dobře se bavil nad utkáním J.X. Doležala kontra nějaká feministka. Řeč šla i o harašení. Doležal ho pozná jednoduše: Když haraší, dostane facku a je vyřízeno. Feministku brala žloutenka s mrtvicí, moderátorku taky.

 320. Takže výsledek bude nejspíš ten, že to udělal ten feťák, kterého už stihli líznout a našli u něj perník, jednu krátkou kulovou zbraň a mnoho chladných zbraní.

  Ještě tedy zbývá aby se drze přiznal, že je oba zastřelil nožem a bude to v cajku.

 321. Ale jistě, udělal to Fico a policie to má dokázat.
  Protože MY VÍME…

 322. Ale ne, takhle jsem to nemyslel.

  Jen jsem se pozastavil nad množstvím kamer v tak malé vesnici. No a taky mně pobavilo, že kdykoli se stane nějaký podobný mord (a zdaleka ne jen v ČR nebo SR) tak je po ruce nějaká smažka, kterou policie chytí hned druhý den.

  To je asi takový zvyk, podobný tomu že když se někde vyhodí do povětří nějaký bombík, tak je sice všechno kolem na hadry, ale jeho pas, řidičák nebo podobný doklad se vždycky někde kolem najde a většinou nebývá ani ohořelý. 🙂

 323. Nicméně je pravda, že když tak lezou na světlo zcela bizarní informace typu:


  „Následně se však objevily detailní informace z vyšetřování, které verzi o úkladné mafiánské vraždě zpochybňují. Jak ale zjistili na Slovensku reportéři MF DNES, redaktorům hlavních slovenských médií je na utajené schůzce po úterní tiskové konferenci sdělil sám premiér Robert Fico.“

  nebo dokonce


  „Vrah podle indicií z místa činu nejspíš Kuciaka znal. Svědčí o tom například rozpitá káva na stole, ale i to, že na dveřích nebyly žádné stopy po vloupání. A z místa se nic neztratilo. Novinář ho musel vpustit sám. Nepozorovaně se dovnitř nikdo nemohl dostat, vrata i dřevěné dveře podle místních vždy silně vrzaly.

  A je tu další okolnost – podle policejních informací Kuciak v jednu chvíli odešel do garáže, aby zkontroloval autobaterii, kterou právě nabíjel. Vrah zůstal v domě sám s jeho snoubenkou. „Tu střelil první, pak namířil na Kuciaka, který se vracel do domu. Na schodech mu přiložil pistoli k hrudi a vystřelil,“ říká zdroj blízký vyšetřování pod podmínkou anonymity. Střelbu z bezprostřední blízkosti dokládají stopy střelného prachu na těle zavražděného.

  Policie nalezla na zemi několik nábojů. Objevily se spekulace, že jde o vzkaz mafie. To ale vyšetřovatelé vyloučili – náboje nebyly u těl naaranžované, ale vylétly z pistole při nabíjení. „Na zemi ležely nejspíše proto, že měl vrah problém s dobíjením pistole a náboje mu vypadávaly, když přebíjel.“

  tak je víceméně nemožné se v celé věci orientovat. Tudíž toho raději nechám a až budu mít o víkendu chvilku čas, půjdu si pohrát se svojí ČZ-75 a několika zásobníky a pokusím se vykoumat, jak se taková pistole vlastně přebíjí tak, aby u toho člověk vysypal pár nábojů na podlahu. V životě jsem to neviděl, nepovažoval bych to za fysicky možné, ale třeba na něco přijdu.

  Nebo taky ne a mezi tím se z novin dozvíme, že oběti byly zastřeleny revolverem s tlumičem. 🙂

  Zdroj: https://zpravy.idnes.cz/jan-kuciak-vrazda-novinar-mafie-slovensko-vysetrovani-pg2-/zahranicni.aspx?c=A180228_204748_zahranicni_evam

  Zdroj: https://zpravy.idnes.cz/jan-kuciak-vrazda-novinar-mafie-slovensko-vysetrovani-pg2-/zahranicni.aspx?c=A180228_204748_zahranicni_evam

  https://zpravy.idnes.cz/jan-kuciak-vrazda-novinar-mafie-slovensko-vysetrovani-pg2-/zahranicni.aspx?c=A180228_204748_zahranicni_evam

 324. Jo a pro Halladina – negoogli zbytečně Nagant 1895. Ten se sice díky poměrně specifické konstrukci dané tím, že v té době v Rusku nikdo neuměl pořádně obrábět kovy dá použít s tlumičem, ale utlumení není zdaleka dostatečné pro vesnici kde si všimnou vrzajících dveří. 🙂

 325. No, není to daleko od Blavy, asi tam má domy fůra bohatých. A zřejmě je tam i fůra kamer soukromých.
  Ten novinář asi patřil mezi ty chudší, žádnou neměl.
  Vesnice s 2600 obyvateli už není úplně malá . Moje vesnička nestředisková má necelých 1200.
  V sousedství stojí Starovičky, původně vesnice s asi 600 obyvateli. Starosta skoupil pozemky , a rozprodal parcely . Dnes je tam nastěhována fůra lidí z Hustopeč. necelých 5 km vzdálených.

 326. Za dobrotu na žebrotu ! 😀

  „Rád bych požádal zastupitele, aby podpořili můj návrh, aby dnešní jednání zastupitelstva nevedla zlodějka, podvodnice, vyděračka, korytářka, studentka práv v Plzni a dojička kapitalismu Černochová, ale raději paní Udženija, která má moji důvěru,“ řekl Richter krátce před celým incidentem.

  Tak on Udženiu navrhl na starostku, a byl za to od ní sfackován ! 🙂

  https://zpravy.aktualne.cz/regiony/praha/alexandra-udzenija-vlepila-kolegovi-na-zastupitelstvu-facku/r%7E4f0271401c8311e8bacfac1f6b220ee8/

 327. Jak známo z revolveru nábojnice nepadají, proto asi nebyl vražednou zbraní. U pistole se dá vyhodit nevystřelený nábaj opakováním natažení závěru bez zmáčknutí spouště. Z toho by se dalo usuzovat, že pachatel byl nervozní a ne příliš zkušený a zbytečně opakovaně natahoval závěr….Jelikož ty lidi zabil z těsné vzdálenosti nemusel to být žádný marksman.

 328. Dobré zas ráno… Tohle mě zaujalo: Petr Hampl –
  „26. 2. 2018
  O neúspěšném pokusu bojkotovat českou hru Kingdom Come se už psalo dost. Víte ale, že ti politicky korektní imbecilové věří, že „středověké Čechy byly hustě zalidněné černochy“ a že „Beethoven byl černoch“? Úroveň jejich vzdělání nedosahuje ani prvního stupně základní školy. Nejhorší ale je, že takoví „mudrci“ sem pak přijíždí vyzbrojeni Sorosovými penězi a různí studenti humanitních studií jim zbožně naslouchají. To je pro ně příklad pokrokových vzdělanců, kteří je mají osvobodit od zpátečnického čecháčkovství. Když takhle budou postupovat, brzy dosáhnou úrovně mateřské školky.“

 329. Pane Kořenský, hned první den média věděla, že za vraždou stojí Kočner. Pak vystoupil šéf zavražděného a řekl, že Kočner ne, ale snad mafie … Od té doby média ví, že mafie. Fico samozřejmě stojí v pozadí, to je jasné. Ta samá média přináší protichůdné informace, drby … Ale hlavně vedou kampaň, jako obvykle. Není potřeba vědět, je potřeba věřit. Manifestovat. Pálit svíčky.
  Docela mne překvapuje, že ještě nikdo nezmínil Putina. Ale to jistě přijde.
  Proč bych téhle prolhané bandě měl věřit právě v téhle záležitosti ?

 330. Hrůza dostala nový rozměr…
  http://neviditelnypes.lidovky.cz/uvaha-veda-vs-vira-0mx-/p_spolecnost.aspx?c=A180226_200542_p_spolecnost_wag
  Pokochejte se… Třebas jenom tím, že dotyčný yntelygent píše ůvaha – ano, s kroužkovaným ů… Je to výživné… Kdyby k tomu přidal seznam literatury, mohl by se s tím habilitovat na FHS UK či jiné takové podobné škole… Ale před čtením doporučuji minimálně jednoho obranného panáka – na nechráněný organismus může být účinek destruktivní…

 331. Dobré ránko, tak norové se nespletli a před hodinou bylo fakt -18.
  A opět se prokázala švédská kvalita a francouzská nekvalita. Zatímco saabík po počátečním zaváhání při startování už jen předl, scénik sice chytl na první dobrou, ale v průběhu cesty zamrzl a musel být saabem potupně dotažen na laně až do servisu. Ovšem, nasazovat lano, připoutávat auto, a to vše při -18 a navíc v zatáčce před před kopcem (fakt lepší místo si pro poruchu najít nemohl)nebyla žádná slast.
  To nám ten březen pěkně začíná.

 332. Můj Megane včera nastartoval bez problémů, bylo -17, stál tři dny venku na horách, teplota nevystoupila nad -12 po celou dobu.
  Ještě se vlastně nestalo, že by nenastartoval. Ani Megane, ani Clio. Pravda, benzínové. S naftou to může být jinak. A není to celkem problém Francie 😉

 333. K té facce… pokud se pán dovolává policie, myslím, že by mu policie měla vyhovět a k vyšetření přestupku zorganizovat rekonstrukci. Alespoň třikrát.

 334. Pavle, víra k vědě samozřejmě patří ! 😉
  Např. chemici věří, že když smíchají tyto dvě látky, tak to nevybuchne a oni dostanou nobelovku… 😉 😀 😀 😀

 335. Dobré ráno,

  „Docela mne překvapuje, že ještě nikdo nezmínil Putina. Ale to jistě přijde.“

  nevím, jetsli někdo přušel s Putinem, ale názor, žeza tím je Zeman, protože štve proti novinářům, jsem už odchytila.

  jinak mně to začíná připomínat případ „rasově motivované vraždy“ z Vrchlabí. Pamatujete se na to? Tři mládenci strčili cikánku do řeky, byla zrovna dost vysoko voda. Přichomýtla dse k tomu nějaká redaktorka, která ji chtěla zachránit, ale málem se přitom utopila sama. Mlynář jako ministrm tuším, že vnitra ( nebo spravedlnosti?) tehdy vykřikoval, že to musí být kvalifikováno jako rasově motivovaná vražda, zehdejší státní zástupce Antl zase řval, že ministr nemá co přikazovat orgánům činným v trestním řízení, jak mají klasifikovat něco, když o tom houby ví, Veškrnová v černém závoji se dostavila na funus, media volala po exemplárních trestech.

  Nakonec se ukázalo, že se s obětí dobře znali, že to byla hádka lichvářů s dlužnicí, která se neměla ke splácení, utopit ji nechtěli a s rasově motivovaniou vraždou to nemělo vůbec nic společnýho. Kdyby se k tomu nepřichomejtla a svou roli nesehrála redaktorka rozhlasu, nejspíš by to ani nějakou velkou publicitu nemělo. Samozřejmě, tím, jak to bylo doopravdy, se media pak už moc nechlubila a Dáša taky ne – místo oběti rasového zločila se předváděla na pohřbu osoby poněkud lehčích mravů a práce se štítící.

 336. Dobré dopolední vespolek,
  swetr report – od časně ranních -16C se globálně oteplilo na -15C.
  Můj čtyři roky starý Hundík, ovšem od léta s novou baterkou, parkován venku a startuje bez problémů. Taktéž manželova Felda z minulého století 🙂

 337. Dano, že by nafta bez zimního aditiva? Za to ale auto nemůže. 😀
  U nás bylo dnes ráno -17°C. Meriva startuje na první, italský Ulysse s pežoťáckým motorem startuje napodruhé, ale tam je to dáno tím, že žhavicí svíčky mají dobu bujaré mladosti dávno za sebou. Oboje nafta, leju do toho Vervu. Má deklarováno, že je arktická a asi fakt je.

 338. 398 – jo, Šumaváku, to je skvělej nápad. Možná by to mohli udělat i otevřené pro veřejnost a vybírat vstupné, věřím, že by šlo o velmi výnosný podnik.

 339. Jo, a jinak se renaulťácké diesely dávají do Mercedesů, kdyby náhodou někomu zamrzl Bčkový Mercedes, tak to může být Francií. Některé Mercedesy dokonce Renault vyrábí celé (dodávky}.

 340. NoName, scénik také nastartoval bez problémů, zamrzl až během jízdy, resp. motor šel, ale netáhl. Nejsem odborník, nevím čím to může být, prý mráz.

 341. Jj, motory od Renaulta jsou v posledních letech hodnoceny jako nejkvalitnější evropské motory. Renault se po období katování kostů chytil včas za frňák, přidal na kvalitě a vytáhl se na vrchol.

 342. Ad Dana – jestli je to nafťák a nafta byla bez aditiv, tak se z nafty vyvločkoval parafin, který během jízdy ucpal palivové potrubí, nebo palivový filtr. Tam pomůže jenom odtah do tepla. Ona by měla být nafta na čerpačkách v zimním období zimní, tedy odolná až do minus dvaceti, ale když je na teploměru minus osmnáct a auto jede, tak se palivové potrubí proudícím vzduchem vychladí pod těch dvacet, parafín se vyvločkuje a je průšvih. Prostě je lepší v mrazech tankovat buď arctic naftu, nebo do nádrže lít aditivum. Pro sichr. A tankovat samozřejmě na plnou nádrž, aby se do paliva nedosávala vzdušná vlhkost a nedělala ledové krystalky. To je taky dobrý svinstvo.

 343. Matzurko,
  Ester se taky obohatí na úkor pracujícího lidu. Jen si nemysli!
  Za zlato obdrží 1,75 milion korun. Další příčky jsou ale ohodnoceny hůře. Český sportovec si v případě vyhraného stříbra přijde na 875 tisíc a odměna za bronz je 525 tisíc korun.

 344. Ale „novučičké BMW X5“ nedostane 😀

 345. Ledecká, resp. každý případný olympijský vítěz české reprezentace, obdrží za první místo 1,75 mil. Kč, takže Ledecká celkem 3,5 mil. No, pravda, proti tomu, co investovali rodiče, je to málo. Ale na druhou stranu, jsme malá země a než ceny vítězům, mělo by se spíš investovat do výchovy talentů. Těch až tak moc nemáme. :-))))

 346. Ale jo, něco bylo, ona nějak neměla náladu na nějakej rozhovor, dala to najevo a dotyčnej redaktor se urazil.

  Zas nevím, co měla se Zemanem, ale protože jím nejsem zas tolik fascinována, abych měla potřebu sledovat a komentovat jeho každý pšouknutí, tak mi to asi uniklo.

  Noa. co má bejt? Je ta zlatá proto míň zlatá?

 347. To byl Bureš. Nikoliv agent StB, nýbrž Miroslav, vedoucí sportovní redakce Českého rozhlasu. Ledecká se před závody nechtěla s redaktory osobně bavit, její tým doporučil posílat otázky mailem. Čímž Burešovi nějak rozhodila čakry.
  Cit. Expres: Redaktor veřejnoprávního Českého rozhlasu Miroslav Bureš zveřejnil, mírně řečeno, kritický materiál vůči Ester Ledecké a jejímu týmu. Prý ještě nic nedokázala a již se chová nevhodně k novinářům. Došlo i na temné předpovědi. Nyní, po neuvěřitelné zlaté jízdě, kterou celý svět označuje za největší senzaci olympiády, ve svém tažení proti zlaté české medailistce pokračuje.
  Pracovníkovi Českého rozhlasu se nelíbí, že je snowboardistka ve své komunikaci s médii skoupá na slovo, prý tím poškozuje fanoušky, a předpovídá, že se vše v budoucnosti obrátí proti ní. A trvá na svých ostrých výrocích i poté, co se ukázaly přitažené za vlasy.
  Ester Ledeckou pasoval na přezíravou hvězdičku, která uplatňuje nevídané manýry vůči médiím s výmluvou, že se musí soustředit na přípravu. A to dokonce přesto, že podle Miroslava Bureše nic nedokázala. Jenže sportovci velkého formátu jako Jágr nebo Bolt by si prý nic takového nedovolili.

 348. Podle mě se jedná o klasickou snahu uraženého novináře vytvářet z plynného produktu zažívání prostorové těleso tvořené množinou všech bodů trojrozměrného euklidovského prostoru, jejichž vzdálenost od zadaného bodu (středu) je nejvýše rovna zadanému poloměru.

 349. No, naběhl si pěkně a je za blba, dotyčný Bureš.

 350. Skoro si zacinam myslet, ze slovensky pristup k novinarum ma jistou hloubku…

  Sice jsem mnohokrat slysel, ze media jsou hlidacim psem demokracie… Ale kdyz tak koukam, do jakeho stavu to dohlidala, snad abychom je vymenili za kocku…

 351. Novinář je uraženej blb. Asi mu vadilo , že neny článek s Ester, neny penýz 🙂
  Dokonce i já, absolutní sportovní laik dokážu pochopit, že před závodem se sportovec potřebuje soustředit, a na vykecávání je dost času po závodě.
  A ty prachy těm sportovcům přeju.

 352. ad 413: Pelta s Berbrem Vám nestačí, že chcete pordporovat investice do mladých talentů?

 353. No, mě ta prdýlka nefascinuje.
  Běžně je možno vidět hezčí. 🙂

 354. Odměna za zlatou olympijskou medaili je podle stanoviska Ministerstva financí příjmem podle §10 a tudíž je zdaněna.

 355. 425 – muze si odecist (snizeny) pausal, jestli je OSVC 😀

 356. Halladine,
  je to možné. U jezírka, které se mi rozkládá pod chalupou, prostě nemám takovou možnost vědeckého bádání, jako máš ty u svého kačáku.

 357. Miloš Zeman je proslulý svou pesronální politikou a zdá se, že i v Číně vsadil na správného koně. Jeho čínský poradce Jie Ťien-ming, šéf představenstva čínské skupiny CEFC operující v Evropě z českého území, je vyšetřován v souvislosti s ekonomickou kriminalitou. Jenom aby jednoho krásného jitra pana Jie čínští soudruzi nepicli někde na stadionu ranou do týla. 🙂

 358. [421] Zajímavé. Tuší redaktor, že dámy si mohou nechat pokrývku na hlavě vždy? Že smeknutí kulicha je poněkud nejasné? Ještě klika, že Ester není v armádě.

 359. 426 – já předpokládám, že maminka Ledecká, která drží všechno pevně v ruce, má pro manžela i obě děti zkušeného daňového poradce. U příjmů podle §10 nelze použít paušál, jen skutečné výdaje, které byly vynaložena na dosažení. Podle stanovisek MF je obtížné, ale požadované, příjmy, mající charakter cen za sportovní výkon nebo za umístění v soutěži, důkladně posoudit a pak rozhodnout o zařazení, zda §7 nebo §10. Odměna nějaké instituce, která není pořadatelem takové soutěže, by měla spadat pod §10.
  Na toto téma existuje veliké množství literatury, protože odměňování sportovců je předmětem obecné závisti i choutek MF. Ovšem není sportovec jako sportovec. Jistě se shodneme, že Ledecká je špičková světová sportovkyně. Jenže MF chce stanovit universální pravidla pro Ledeckou, chcípáka z první a druhé fotbalové ligy, který je prý také sportovcem a na druhém konci řetězce je pětitisícová odměna za vítězství ve vesnické soutěži ve stolním tenise.

 360. 429 – proto je to plivnutí v bulvární rubrice EXPRES.cz I když v závěru článku sám autor přiznal, že holky v zimních sportech čepice při hymnách nesundávají. Ale kdo chce Ester bít, hůl si vždycky najde. Ona nezpívala nahlas ani při předávání medailí.

 361. Tradice „nesmekání “ pokrývky hlavy u žen má nejspíš původ v tom, že ona pokrývka hlavy definovala status ženy ( neprovdané dívky mohly chodit prostovlasé, vdaná musela mít čepec či něco podobného. 🙂
  Celkem praktické uspodářání, umožňující mladíkům urychlenou orientaci co je k mání, a co ne 🙂
  No, ne že by to všichni respektovali 🙂

 362. možná se pletu, ale když už chtějí někoho popotahovat za čepici na hlavě při hymně, tak na videu vpravo je IMHO jeden sportovník mužského pohlaví s kulichem. A radši nebudu dumat, jak vypadal záběr od pódia.

 363. Dnes nejspíš pokrývka hlavy znamená, že se dotyčná nestihla učesat, či navštívit kadeřníka, v případě sportovkyň možná i to, že se sportovkyně při výkonu zapotila, a bez čepice, se zpocenými by moc dobře nevypadala.
  Jen blbec by se šťoural do ženské, když jde o vizáž.

 364. 430 – vidis, to jsem Martine nevedel…

 365. Ono to dokonce bývalo tak, že zatímco muž musel při vstupu do kostela smeknout, žena měla mít zahalené vlasy. Dodnes to dodržuje pravoslavná církev.
  A samozřejmě mnohasetletá tradice, že počestné ženské musely mít vždycky zakrytou hlavu. KOnec konců ještě v první polovině minulého století platilo, že dáma by neměla vyjít bez klobouku.

  Mám dojem, že to zahalování hlavy původně nějak souviselo s tím, že dlouhé vlasy mohly přitahovat mocnosti pekelné.

 366. 436 – možná se pletu, ale krátké vlasy u žen kdysi znamenaly buď lehkost nebo nějaký trest.

 367. 438

  Taky prodělání tyfu. Ale 438 je správně.
  Stříhaly se taky ženy, mající „blízké vztahy“ s okupanty nebo nepřáteli.

 368. 438 – To taky, ale mám dojem, že i to nějak souviselo s peklem. Konec konců u lehkých děv se jaksi předpokládalo, že sjou s pekelmníky ejdna ruka.

  Nakrátko se ale stříhaly i jeptišky při složení slibu. Tam o trest určitě nešlo, důvody asi byly především praktické, i když se kolem toho nějaká duchovní omáčka taky jistě navařila.

 369. (421) No jo, na Expres normálně nenarazím.
  (428) Picnou a LuftJarda mu dohodí nějakého dalšího talenta. 😛

 370. Jedna z kolejních urban legend tvrdila, že když prijde vietnamka o panenství, tak úspěšný dobyvatel má právo ustřihnout jí cop jako trofej.

 371. maYdo,
  když je řeč o Vioetnamkách. 🙂

  Jistý student měl zálusk na vietnaku. Trvvalo to hrozně dlouho, ale nakonec se podařilo. Pak ji pustil k vodě.
  Jedno ráno se na pokoji otevřely dveře, a do pokoje vstoupilo 6 vietnamců.
  Dotyčný se schoulil v posteli, očekávaje, že bude tímto davem ztlučen.
  Nikoli.
  Jeden z Vietnamců k němu přistoupil, píchl mu ukazovákem do prsou a řekl „Ty zlý“
  Otočil se, a celý dav odešel.
  Tato historka mi připomíná historku jinou, tentokrát se týkající českého ( moravského) páru.
  Na jednom večírku se dva filďáci ve stavu mírného ovínění spolu vyspali. Ráno dotyčná dívenka prohlásila “ Já nejsem žádná k…., když jsi se se mnou vyspal, tak se mnou budeš i chodit.
  Stalo se, snad se i vzali. 🙂

 372. 440
  Nevěsty Kristovy, odevzdaly mu svou největší ozdobu…..

 373. No,
  mně je jen líto, že dotyčnému redaktorovi, ať už je odkukoliv, nedal nikdo z kolegů přes… pisátko. Ester je prostě jednička, a ať se ti nýmandi zjeví. Pokud je spíše ostýchavý typ – byť na sjezdovce to není poznat – tak holt hulákat falešně hymnu jen proto, že si to žádá lid…
  Možná by jim lépe vyhovovalo, kdyby z letadla byla vynesena jak naši zlatí hoši z Nagana, co se během letu intoxikovali málem do bezvědomí….

 374. https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/nesledujte-jen-italskou-stopu-vrazda-jana-kuciaka-prisla-odj/r~41a0f8941c8011e8a44c0cc47ab5f122/?redirected=1519898279

  Jsem ale hluboce přesvědčený, že mezi kauzou italské mafie a Kuciakovou smrtí neexistuje spojení. Mimo jiné proto, že je tam několik logických děr. Kolegové ze slovenských médií podléhají strachu, soucitu a emocím spojeným s vraždou a neuvědomují si, že přesně to bylo cílem pachatelů.
  Řada slovenských novinářů se nechala vlákat do emoční pasti a teď v ní produkují jednu neověřenou teorii za druhou v kadenci, která podle kritérií solidní žurnalistiky neobstojí. Navíc si vyrovnávají dávné účty s neoblíbenými politiky. Jenže skutečně solidní investigativní práce se nesmí řídit pravidly, která diktují nájemní vrahové.

 375. Sprisahanecká teória
  Gibsonx Gibi
  Co by se stalo, kdyby Ján Kuciak nebyl zastřelen? Koncem tohoto týdne, jak měl prý v plánu, by uveřejnil svůj 139. článek, tentokrát o italské mafii na východním Slovensku. A co by se stalo? Nic! Vůbec nic, jako se nestalo po publikování předchozích 138 Kuciakových článků. Jenže po jeho vraždě, článek, který nestihl dopsat, může svrhnout slovenskou vládu. Všechno je nachystáno….Na Slovensko dorazila pravá ruka George Sorose, Marcello Fabiani. Je to jeden z architektů Oranžové revoluce na Ukrajině v roce 2004. Tajemný Marcello se objevuje všude tam, kde padají vlády a režimy, naše redakce chystá ve spolupráci exkluzivní článek o tomto člověku, který jezdí po světě a pomáhá koordinovat facebookové crowd eventy v ulicích, naposledy minulý měsíc organizoval v Moskvě a v Petrohradu demonstrace Alexeje Navalného.

 376. NoName, i kdyby se nakonec prokázalo, že to bylo jinak, tak po takové mediální masáži už nikdo nebude věřit, že to tak bylo nejde jen o snahu zamést věc pod koberec.

  Novinářům ten mord hraje svým způsobem do karet, jejich prestiž není mezi lidem obecným zrovna nejlepší a teď mají příležitost poukazovat na to, že obětavě riskují své životy pro pravdu.

 377. 387 Pavle, tamní policie zaměstnává senzibila?

  447 NoName, být „hluboce přesvědčený“ v užitém kontextu neznamená vědět. V tom kontextu být „hluboce přesvědčený“ znamená „věřím“. Což je odlišné od „přesvědčil jsem se“ což znamená, že vím. Já nevím. Protože nemám ani pravdivé informace z ohledání místa činu, ani nemám hypotézu, kterou bych pokládal za více možnou než jiné. Mnohý průser začíná „předpokládám“ (copyright Marcinko) a je provázen posledními slovy „předpokládal jsem“ Někdy opravdu posledními.

  448 Ptakopysku, zaujalo mě něco zdánlivě nelogického. Demise ministra kultury. Co ten s tím má společného? Zdůvodnil, že novináři spadají pod jeho rezort. Připouštím, že, opravdu jen připouštím, že předpokládá, že Ficova vláda padne. Včas opustil palubu v představě, že jeho „morální“ gesto mu zajistí místo v následující.

 378. No, ja samozrejme take nevim, ale jsem ochoten se vsadit na pad Ficovy vlady do tri mesicu v pomeru 5:1. Hlasi se nekdo?

 379. 451

  Záleží na tom, co udělá Maďarská koalice. Může to být o mnoho dřív.

 380. Třeba to neni úplně obyčejný ministr kultury. Už jsem nad tím uvažoval…
  Stejně je to zajímavé. Tady v kotlince je ministr kultury obvykle člověk, kterého není kam uplacírovat, ale kopnout do řiti ho nelze. Na Slovensku je pozice ministra kultury evidentně něco jiného. Něco jako Il capo della propaganda

 381. hysterie okolo zbraní má nečekané důsledky. Přišla za mnou kamarádka zpracovaná CNN, že už „to“ doma nechce a přinesla mi krásný S&W 357 magnum snub nose, z něhož nikdy nevystřelila. Nikdy jsem neměl zbraně s krátkou hlavní v oblibě, ale až přestane pršet zajdu do lesa vyzkoušet jestli něco aspoň na deset metrů trefím.

 382. Rusové očividně netroškaří..

  Olympijští atleti z Ruska”.

  Právě tato výprava bude dnes uvítána v Moskvě na Rudém náměstí, kde již včera začaly přípravy. Ty se nejviditelněji projevovaly navezením neskutečných 140 vozů značky BMW, které dostanou sportovci za odměnu. Na držitele zlatých medailí čeká X6, na držitele stříbrných X5 a na držitele bronzových X4.

 383. 451 Petře, kolik bys na to vsadil u Foirtuny?

 384. 455 A ti bez medailí jsou rádi, že nemusejí přeplavat vodopády na Rýně.

 385. zkouším, zda to projde – předchozí vstup neprošel

 386. Listovala jsem dnešním Reflexem a narazila jsem na článek o M.L.K. (Martin Luther King). Reflex cituje jeho nejznámější a nejvýznamnější projev. Cituji „Sním o tom, že mé čtyři děti budou jednoho dne žít v zemi, kde nebudou posuzovány podle barvy své kůže, ale podle kvality charakteru“ Kdyby se dnes vzbudil, asi by se stal mluvčím bělochů a jiných „cejchovaných“ skupin.

 387. Dusane, diky, diky! Ty musis mit na Valassku nejake vyznamne pratele! Udelal jsi mi velkou radost!

 388. Schumi – 450 – já netuším, koho zaměstnává tamní policie. Já jen cituji z tisku 🙂

 389. Dušane – 391 – tak v linkovaném článku je výslovně uvedeno, že náboje byly rozsypány při přebíjení. Proto jsem reagoval tak, jak jsem reagoval.

  Protože když přebíjíme revolver (ve smyslu vkládáme do něj nové náboje) tak se bubínek vyklopí, nábojnice se vysypou a střelec se tam pokusí vpravit náboje nové buď po jednom nebo v clipu. Při této manipulaci si umím představit, že náboje rozsype (takový okamžik bývá často používán v akčních filmech pro zesílení dramatického momentu).

  U poloautomacické pistole si rozsypání nábojů při přebíjení opravdu představit neumím, protože u té vycvakneš prázdný či poloprázdný zásobník a nacvakneš nový a nemá se tam kde, co, jak a kam sypat.

  To, že by střelci mohla pistole třeba selhat a on by musel znovu natáhnout závěr, to mně pochopitelně napadlo. Jenže takové akci se opravdu neříká přebíjení a krom toho je na první pohled vidět (ani průměrně školený kriminalista na to nepotřebuje posudek z balistiky) že došlo k selhání zbraně. Buď má takový náboj zároveň kulku a zároveň na zápalce důlek od úderníku – nedošlo k výstřelu kvůli selhání náboje. Nebo je náboj takový divně „opižlaný“ na špičce i jinde – nedošlo ke správnému podání náboje ze zásobníku a zbraň se zasekla.
  Třetí možnost (ale u té nezůstane celý náboj, ale jen ožvýkaná nábojnice) je to, že došlo ke špatnému výhozu po výstřelu.

  Všechny tři varianty se stávají většinou proto, že zbraň je špatně vyčištěná. Což se ale nestává lidem, kteří jsou schopni trefit dva lidi po sobě do dvou smrtelných míst, bez ohledu na blízkost cíle.
  Tohle je na delší debatu někde u piva, ale lidi a zbraně opravdu nefungují jako ve filmech a to ani tehdy, když střílí na střelnici v kontrolovaném prostředí a na papírové terče. Zejména ne, pokud o něco jde. Třeba o to, že se vsadili o pět stovek, že ten střed terče vzdáleného pět metrů trefí třikrát z pěti pokusů.
  Člověk střelbě nezvyklý se většinou klidně trefí na první pokus do středu terče (pokud mu někdo vysvětlil jak zamířit). Pak bude hodinu střílet pánubohu do oken, protože zjistil, že zbraň kope, že je to děsná rána, že se mu klepou ruce a že naprosto nutně musí jít na záchod.

 390. Pavle, jen jsem si zaspekuloval. Reálnou situaci, zejména pokud jde střelbu do lidí, s filmovými deamart nesrovnávám. Nemyslím, že tam došlo k přebíjení ani pokud vrahoun měl jen šestir%nák, ale souhlasím, že se o tom lépe povídá u piva.

 391. Dobré zas ráno… 2 Schumi ad 450 – tohle bys měl přeposlat té soudkyni, co na základě svého přesvědčení odsoudila Kramného. Taky o tom věděla hovno, jen nabyla přesvědčení.

 392. 456 – ja se radeji sayim se zivymi lidmi… Treba tak o lahev portskeho… Tak Ti nevim… Tisicku, mozna?

 393. 465-No uvidíme, co dnešní „demonstrace“ … Jestli bude účast ve stovkách, moc bych na to nesázel.

 394. Ale už i na Slovensku opadá hysterie a ti, co aspoň trochu přemýšlí vidí, že zastřelit novináře, kterého 137 investigativních článků nezaregistroval vůbec nikdo kvůli 138 článku je fakt podivné.
  A že si s mladým buď někdo vyřizoval účty kvůli penězům, drogám, ženám, něčemu a někdo se snaží smrti využít (hnusné, ale pochopitelné), a nebo byl zabit za účelem vyvolání revolty a to je pak už hodně vysoká hra (ale bez mrtvých se revoluce nerozbíhají dobře).

 395. A ukázka diskutujícího euroliberála z idnes:

  Jana Fuszteiová 91648

  Poučení z krizového vývoje a dosadíme loajální eurosoudruhy.

  Marek Kalina 39458

  Je potřeba, aby vládu převzala konečně liberální pravice – Sulík…

  Jana Fuszteiová 91648

  Jako bez voleb, prostě jen tak?

  Marek Kalina 39458

  Klidně. Podstatné je, aby byla. A je jedno, jak už…

 396. Myslíte, že se na Slovensku jedná o podtatranskou verzi Fall Gliwitz?

 397. Spíš podtatranský euromajdan.
  Mezi bratry Slováky se prý najednou vynořují profláknutí Sorošovci a burcují národ co jim síly stačí.

  Zde globálně otepleno na -8C, to už se dá 🙂

 398. Slovenská opozice i média jsou frustrovány z toho, že nedokážou Fica odstavit (ne žeby si nezasloužil, ale i když se opozice dostane k moci, za rok-dva se obvykle zlikviduje sama).
  Takže každá příležitost je dobrá. A zda jde o využitou náhodu nebo někdo děj trochu popostrčil …

 399. Těch popostrčení je v dějinách nějak hodně:
  Defenestrace mistodržitelů v Praze, Sarajevský atentát, Mukdenský incident Mandžusko, přepadení vysilače Gliwice, demise ministrů ČSR 1948, Tonkinský incident Vietnam, Dvě věže New York, vymyšlené chemické zbraně Irák a na další si už nevzpomínám …

 400. Koneckonců letiště Tri duby ve Sliači je po rekonstrukci, takže tam mohou přistávat i nová taktická letadla. Nic nebrání spontálnímu vzniku slovenského národného povstania.

 401. A heleme se,
  Trump zavádí dovozní cla a kvóty na dovoz oceli a hliníku.
  EU se to nepáčí a slibuje odvetné opatření.

 402. A jsem zvědav, kdy zavede cla na spoďáry z Číny 🙂

 403. 469 quivisi, také mně lecos napadlo…

  Kouknul na to, policejní reakce standardní. Demonstrace síly v důsledku pod zadelemi pálících seslí . Co si myslí, že najdou? Smlouvu, faktury a kvér? Tohle nevidím dobře.
  Na druhou stranu, dobrá příležitost dát mafiánům saigon a vyklidit něco špíny. Držím palce. U nás při zdejší posranosti by to nešlo. Když vzpomenu na propuštění arménského mafióza pražským městským soudem, stoupá mi tlak. Já bych mu zahrál Chačaturjana…

 404. quivisi,
  ukrajinský euromajdan a další barevné „revoluce“, celé „arabské jaro“ s dodrbanýmmi arabskými zeměmi od Lybie po Sýrii (a dál do Jemenu)… tak nějak silně pochybuji už i o spontánnosti našeho „sametu“…
  A proč byla vlastně válka na Balkáně ???

 405. Boj za sebeurčení kosovských Albánců…

 406. 479

  Rozesrání na evropské poměry slušně velkého státu, navíc přátelskému k Rusku.
  Rozděl a panuj. Využití doby, kdy bylo Rusko absolutně ve srabu, a nebylo schopno vůbec nic dělat.
  Vůbec všechny rozesírané státy měly docela přátelské styky s Rusy – od Saddáma po Kaddáfiho.

 407. Co se tyce Jugoslavie, meli jsme v Jugoslavii rodinne pratele, jezdili jsme tam prakicky kazdy rok, nyni mam kolegu ze Srbska…

  Jedna vec je, ze to byl slepenec v duchu Ceskoslovenska a rozpad byl asi nutny. Ale napeti bylo na urovni „nemame se radi“, a incidenty byly typu rozrezane gumy. Nic, co by presahovalo to, na co jsme byli zvykli v CSR.

  Mimochodem, slovo balkanizace vzniklo v roce 1920.

 408. Jugoslávským republikám se nechtělo dotovat Kosovo. To bylo formálně součástí Srbska, ale dotačně bylo na úrovni svazové republiky.
  Takže ho dotovaly všechny republiky, a ty to považovaly za výlučně srbskej problém.
  Samozřejmě tu byly navíc nesympatie mezi Srby a ostatními z dob válečných i předválečných.
  Slovinsko i Chorvatsko měly dojem, že bez Srbska ( a Kosova) jim bude ekonomicky líp.

 409. A Kosovo bylo, a je dodnes černá díra na peníze.

 410. Tak v parlamentě zase drámo – volba předsedy kontrolní komise GIBSu.
  Pirát vypadl hned, druhé kolo Ondráček (74 hlasů) versus nějaká Hodinová Spurná (32 hlasů) z Fialového demospolku. Kvorum bylo 77 hlasů.
  Matně so vzpomínám na jméno z historie: Francois Vidocq (pravopis ?)………

 411. 478 – o „spontánnosti“ našeho plyšáku naprosto nepochybuji…..

 412. Dnes mne docela překvapily novinově články a reportáže ohledně Remka-překvapivě střízlivé, vysvětlující Remkovy „problémy v komunikaci“ i popisy vědeckých experimentů …

 413. 488 Šimone, zakladatel Surete National? Jako Cimrman. Z dráhy kriminálnické přešel na dráhu kriminalistickou.

  Aktuálnějším a případnějším příkladem je Reinhardt Gehlen, zakladatel Bundes Nachrichten Dienst. Před tím v Abwehru pod Canarisem. Asociace s Aloizem Lorencem…

 414. Drámo skončilo – ve druhém kole Odráček vyhrál o jeden hlas…

 415. AK,
  ta s účastí NATO.

  Stejně to byla otázka řečnická.

 416. 490 – No Schumi – ten Vidocq prý byl původně opravdu lump, Gehlen byl „jenom“ v Abwehru a pokud si pamatuji (netrvám ale na tom), nějak po válce moc toho abwehru, resp. jejich příslušníkům nevyčítali – „normální inteligentní služba “ polem pracující…..

 417. To vypadá, že Slavia je odteď čínským státním klubem …

 418. 488 Šimone, jo, pod mediální manipulací leckdo začne pochybovat o tom, co viděl, co prožil… Byly různé vlivy, zájmy, střety, které způsobily kdy a jak. Ale základ byl přirozený a důsledek nutný. Jak víme my marxisté, historičtí a dialektičtí materialisté, na rozdíl od idealistů. Vyplatí se přečíst „Stát a revoluce“. Půvabné je, že předkládané zákonitosti jsou obecné. Nedošlo ideologům, hlásajícím marxismus-leninismus, třenaže připouštím, že některým došlo, ale z pragmatických důvodů si to nechali pro sebe, že jejich učení se vztahuje i jimi udržovaný ekonomicko politický systém. V důsledku kumulace a intenzifikace protikladů došlo k tomu, co doposud předpokládali jen pro kapitalismus. K tomu by museli dojít kdyby své učení důsledně aplikovali a kdyby se ono i rozvíjelo. Jenže přinejmenším tušení jim bránilo je rozvíjet protože tím by se dostávalo do většího kontrastu se sytémem. Tak se omezili na opakování starých manter z devatenáctého a počátku dvacátého století. Podobnost jejich ideologie s náboženstvím není náhodná i v obdobných vnějších projevech. To obecně platí pro všechny ideové koncepty. Nejen pro utopický socualismus, ale i utopický kapitalismus, jejichž „klasikové“ mají kořeny v téže době. Nikdo neví jak to „správně“ má být, protože to nikdo nemůže vědět. Není reálný cíl stanovený jasnozřivými. Není „My lépe víme jak to má být.“ To je pohled jen na nejbližší obzor.
  Pohled falešných proroků předkládajících vizi jako hlávku zelí nastrčenou před osla.
  Co tedy? Jaká je správná cesta z ukázaných? Není žádná. Tak jako není budoucnost. Je tvořena každým krokem. Cesta spontánního řádu. Připouštím, že může být pociťována jako hnusná. Ale to je spontánní řád se zákonitostmi na kterých je založen. Třebaže se to lokálně místně a časově jeví jako že „jsme na to vyzráli a od teď to – „na věčné časy a nikdy jinak (což je dialektický nářez) bude jinak“.

  Jestliže se krátkodobý lokální projekt pokládá za věčný a univerzální. Jestliže na jeho oltáři jsou obětovány miliony lidí, je to tragické.

  Nebýt konkrétních událostí „Vítězného listopadu“ roku 1989, naše současnost by prakticky byla jaká je. Jen v důsledku onoho obecného by k ní vedly jiné události.

 419. Ale to je dobé, ať se někdo opováží dát branku čínskému státu!!! 🙂

 420. 393 Šimone, není inteligentní služba jako inteligentní služba. Záleží na tom čí…
  Porovnej Abwehr například se zdejší VKR.
  Ze zpravodajského hlediska, z pragmatického zájmu fungování státu jako takového, s ohledem na obecný dlouhodobý zájem, bez ohledu na ideologii, „disidenské“ diletantské vládní období po roce 1989 vnímám jako průser. Ovšem časově omezený.
  Až odejdou všichni,z té či oné strany, kteří za sebou táhnou těžké náklady minulosti, až budou vystřídání nynějšími náctiletými a mladšími, bude překonaný.

 421. 489 NoName, také jsem si vzpomněl. Těším se až přijede do Budějic.

 422. 484 halladine, vzpomínám na vysílání Hlasu Ameriky a Svobodné Evropy, jak to začalo. Jak jugoslávská vláda v čele se Srby utlačuje chudáky Albánce v Kosovu, jak jim znemožňuje vzdělání, jak jim zavírá školy, jak potlačuje jejich kulturu, jak pronásleduje jejich „disidenty“. Nyní je jasné co to bylo za vzdělání, disidenty, kulturu….
  Alláhu akbar!!!!

 423. 497 — (…) diletantské vládní období po roce 1989 vnímám jako průser. Ovšem časově omezený. Až odejdou všichni,z té či oné strany, kteří za sebou táhnou těžké náklady minulosti, až budou vystřídání nynějšími náctiletými a mladšími, bude překonaný.

  Takhle bych to s dovolením moc neviděl, Schumachere. Čsl. tajné služby měly jakousi kontinuitu a tradici, odvíjející se ještě od R-U (leckdo v nich býval zpravodajcem nebo aspoň důstojníkem ještě za císaře pána), pak (a zrovna Ty v tom můžeš vidět tu dialektiku) činností právě proti Rakousku, Maďarsku a brzy i Německu; pak se sice vše obrátilo, ale kontinuita práce proti Německu byla s výhodou zachována. Jak to dopodrobna bylo s kontinuitou po roce 1989, o tom nic nevím, ale nemám žádné iluze.

  Že by mohli tajnou službu od nuly jednoduše vybudovat kluci, kteří teď hrají počítačové hry, o tom dost pochybuji; v každém případě kombinace kontinuity a loajality ke státu, ať už zrovna je jakýkoliv, asi funguje dost jinak než čirý amatérismus. V nejlepším případě to může myslím vypadat, jako kdybychom začali v roce 1990 znovu a lépe.

 424. Ty naše tajné služby byly po Sametu zlikvidovány, protože přece nebudeme špiónovat naše nové spojence. 🙂
  No a moc sítí směrem na východ jsme asi za socíku neměli. I když…
  Naše tajné služby zjistily, kde Rusové umístnili naše zatčené či unesené vládní a stranické funkcionáře, (nejdřív v Polsku) a dokonce se spekulovalo o tom, poslat tam paragány…
  Ale velmi rychle je odvezli do Moskvy, a pak už to bylo mimo dosah.

 425. Z Macka

  eši jsou smějící se bestie, v tomto případě Petr Hampl:
  Z jedné vraždy novináře a jeho přítelkyně nemůžeme dělat paušalizující závěry. Většina italských mafiánů se ničeho nedopustila. Nesmíme připustit vytvoření atmosféry nenávisti. Musíme se spojit, semknout a ukázat mafiánům, že je máme rádi. I kdyby postříleli všechny slovenské novináře, my se nenecháme ovládnout strachem a nenávistí. Proto je zapotřebí se rázně vypořádat se všemi, kdo tu nešťastnou událost zbytečně připomínají a je zapotřebí dát mafiánům všechno, co chtějí. Začněme tak, že každý nějakého mafiána obejme, vyjádří mu podporu a dá mu malý dárek.

 426. (492) Já jen, že „balkánská válka“ či války je celkem ustálený pojem, jak lze snadno zjistit pomocí Google. Rozpad Jugoslávie nezahrnuje. A že mně spiklenecké teorie o průserech s letitými kořeny v oblastech, kde se to mele po staletí, baví, to už tu bylo mockrát.
  (497) Nebudou překonaný, budou nahrazený! 😛
  (500) S tou kontinuitou a tradicí, nevím. Moravcovy paměti kontinuitě s R-U moc nenasvědčují a co jsem tak tu i onde na něco narazil, s tajnými službami R-U to velká sláva nebyla.

 427. Pojem balkánská válka (y) odehrávajíci se těsně před wwI zajíémá jen echt historiky a více historii znalé jedince.
  Běžný člověk si pod tím představuje rozpad Jugoslávie a konflikty mrzi národy bývalé jugoslávie.
  UJž proto, že jsme to svéjho času denně vídali v TV.
  A myslím, že v kontextu toho, co napsala Matzurka pochopil i Aero.

 428. 503 halladine, zatím jen spekulace kdo je za tím. Ale razii oceňuju. Jak říkává jeden známý, „však oni dobře vědí za co“.

 429. (505) Běžný Halladin nepoužil Google? Dějí se věci …

 430. Mít tak vagon vápna
  Silnej buldozer
  Taky dobrej bagr
  Či velkej kompostér

  Všem Capo di tutti capi
  Peklo vyhradit
  Do betonu je zalejt
  S ním řeku zahradit

  Jejich Cosa nostra
  Ať skončí pod drnem
  Tady není jejich
  Ale naše zem

 431. Rusové zastavili dodávky plynu na Ukrajinu.

 432. 507
  Halladin tentokrát Googlovat nepotřebuje. To, že před rokem 1914 se nově vzniklé balkánské státy (Srbsko, Řecko , Bulharsko) pokoušely odkousnout další části z odumírající turecké říše je mu známo i bez googlu 🙂

 433. Jenomže to si při práci
  Můžou zpívat jen Slováci
  Protože nejsou národ pochcanej

  My ostatní co serem v síni
  Sami jsme si tím hnojem vinni
  Protože jsme národ pochcanej

  Mít tak vagon vápna…

 434. Varúúj dušu na doline !
  Schumiho chytil básnickej fantas ! 😉

 435. >>501 Ti Talijani uz pronikaji vsude! Snazi se prevzit oteze i v tak super tradicnich moravskych zalezitostech, jako je paleni slivovice na cerno! V clanku, prilozenem zde by NoName se chce zviditelnit nejaky ceskym jmenem se maskujici mafian, aby pronikl do tradicniho valassko – slovackeho prumyslu. Nezminil se ani o gigantovi, ktery v tomto oboru pracuje uz od dob pravekych. Muj z nejblizsich kamaradu Jura Severin, byvaly radni Zlinskeho kraje, zalozil uz pred lety Muzeum lidovych (cti cernych) palenic ve Vlcnove. Dodnes rediguje obcasnik Lihove noviny. (Ja jsem zpravodajem dodavajicim udaje o mistni, americke, cerne vyrobe moonshine.)Zmineny Mafiosi chce evidentne prevzit zakerne oteze z rukou povolanych. At si vsak Cosa Nostra nedela nadeje, Portasi uz si na ne brousi valasky!

 436. 504 — No, zrovna Moravec byl ještě R-U důstojník. Samozřejmě jedna věc byla se až někam hluboko do 30. let orientovat proti Rakousku a Maďarsku jakožto domnělým úhlavním nepřátelům; ale o to mi prosím nešlo. V daném kontextu důležitější myslím je, že se tajné služby na obou stranách vyvíjely s určitou kontinuitou (a dokonce ze společného základu), takže pro jejich příslušníky bylo relativně snadné si představit, jak asi protivník uvažuje a postupuje. Oproti tomu vystavět akceschopnou tajnou službu od nuly, z lidí, kteří se nikdy ničím podobným nezabývali, navíc v reálném čase, tj. za jednotky let spíše než desítky, to si umím sotva představit; ovšem já si takovéhle věci stejně představuju jen jako Hurvínek válku.

  Pak tam byla ještě jedna kontinuita (kterou jsem v 500 nezmínil), totiž kontinuita s válečnou činností. Za války se totiž asi dá relativně rychle zjistit, kde dělám chyby (přestože Britové čekali desítky let, skoro až do soumraku elektromechanických šifrovacích strojů, než zveřejnili, že četli Enigmu). Oproti tomu v míru se mi může také stát, že si vytvořím skvělou, originální metodiku a vybuduji úžasné, dokonale zakonspirované sítě, a teprve v okamžiku vypuknutí konfliktu je protivník vysbírá během pár hodin, protože do nich dávno, už hned na počátku, pronikl díky triviální chybě…

  Zkrátka, nová generace, o které píše Schumacher, dříve či později nutně přijde, ale v tom nevidím žádnou zvláštní naději. Zdá se mi, že distancovat se od současného všeobecného marasmu je podmínka jistě nutná, ne však postačující.

 437. „moonshine“

  co je to moonshine? Předpokládám, že doslovný překlad podstatu nevystihuje 🙂

 438. maYdo,

  myslí se výroba alkoholu nelegálně , načerno čili “ za svitu měsíce“ 🙂

 439. (514) R-U důstojník jo, i jiných armád důstojník, ale zpravodajcem až od roku 1929, před tím převážně pěchota. A tajné služby před a za první války, to je kapitolka sama pro sebe, z některých pramenů to vypadá, že byly na hodně primitivní úrovni.

 440. MaYdo, vyroba palenky pri mesicku tady u nas v horach jeste donedavna dost frcela. Onehda jsem mluvil s jednim starym porybnym, ktery vzpominal, jak s mistnim serifem vybrali jednu chajdu, kde se v noci u potoka palilo. Ti palenici ale vzali roha, nekdo jim dal predem hlasku. Po par letech, rikal mne ten porybny,se ale zjistilo, ze asi ctyri cerne palenice v okolnich udolich vlastnil prave ten serif.

  V blizke vesnici Dawsonville maji kazdym podzimkem Moonshine festival. Sjedou se tam lide z okoli a nedaleke Atlanty. Vyhravaji tri, ctyri kapely, jsou tam hromady jidla a vselijakych suvenyru a tak – bezvadny jarmark, kteremu dala jmeno pri mesicku palena ohniva voda.

 441. už nějak chápu jak tahle země mohla zblbnout z Joea McCarthyho. Jenže tehdy to netrvalo task dlouho jako teď. Teď jsem ve zprávách zaslechl, že v Delaware si prosadili do školního zákona, že se dítě může rozhodonout jaké rasy a pohlaví chce být ve škole registrováno a rodiče o tom nebudou uvědoměni.Zápas tradiční , slábnoucí, společností s pokrokovou venezualizací nevypadá nadějně. Už se zase střílelo na universitě v Michiganu, Student zastřelil rodiče, kteří si pro něj přijeli. A bude hůř, bez ohledu na plethoru zákonů, které na nás chystá pokroková veřejnost. Morální úpadek společnosti nelze rešit omezením nástrojů jimiž se úpadek presentuje.

 442. ad 517 ono i zpočátku WWII nic moc – je známý příběh, kdy anglický důstojník z rozvědky vznesl námitku proti čtení cizích dopisů ( z německého vyslanectví).Zato Němci se s tím nemazali a ostatní se museli přizpůsobit. A o úrovni svědčí i to, že když Němci odhalili u nás vysílačku a agent pod nátlakem podával zprávy do Anglie, tak se agentovi podařilo propašovat do textu dohodnutý kód znamenající, že je odhalen. A ten hňup z Anglie mu opakovaně posílal zprávu, že tam má chybu….

 443. Jo, moonshine – to teď frčí u rakouských biozemědělců… Hnojej v noci a dávaj tam víc chemickejch sraček než normální zemědělci a prodávaj to jako extra bio!

 444. Ach tak, já měla za to, že to značení má něco společného ze surovinou, z níž se pálí. Jako u nás slivovice nebo třešňovice 🙂 A co se tedy pálí? Nebo záleží na invenci a tvořivosti paličů?

 445. ale fuj…. se surovinou, samozřejmě. A označení, ne značení.

 446. 520 – Tak oni Moravcovi lidé se prý vůbec chovali během války poněkud divně v oblasti šifrování.
  Mám někde doma (teď nevím kde) knížku vzpomínek z Levných knih nějakého šifranta bývalé ČSLA (jo, té komunistické, takže politruci by to neměli číst dál), je to psáno dost fachidioticky, takže tomu i docela věřím. 🙂
  Odkazuje se tam na jakési poválečné výslechy německých šifrantů, kteří neměli valné mínění o londýnských metodách konspirace. Jednak prý tehdejší čs. šifry byly lehce zbouratelné a navíc mělo docházet i k dost nepochopitelným akcím, např. nové šifry pro (zkraje války) důležité rezidentury v Bělěhradě a Istanbulu byly zasílány nikoliv osobně, ale v depeších se starou šifrou a ještě byly předem avizovány – opět zprávou šifrovanou postaru. Údajně jim tyto zprávy v německé odposlechové službě rozjasňovaly příslušný den…..

 447. P.M,, u nás se i základní škola jmenuje U Pálenice.
  Děti se tak s pojmem „pálenice“ bez přívlastků „legální“, „pěstitelská“ a podobných setkávají již od první třídy.
  Ale i zde je role rodiny nezastupitelná-když nepálí tata, tak aspoň děda či strýc…

 448. Může ministr v demisi podat demisi a být tak v tuplované demisi?

 449. Já z doby své práce v jedné vesničce střediskové blízko Trenčína pamatuji razii zaměřenou na nelegální domácí palírny. Byl toho, plný náklaďák.
  Nicméně , v další sezóně žádný deficit nebyl zřetelný. 🙂

 450. 527 – v případě tohodle pyciklisty doufám….pevně doufám, že to lze…..

 451. 529

  naskýtá se otázka – Babiše to potěší, anebo zarmoutí?

 452. Prostě dožije jako tuplovanej demisák, ale bude vypadat jako poslední spravedlivej.

 453. 530 – to záleží na tom, co na Andyho vi….
  Ale jsem si skoro jist, že Andy má vyšší karty.
  Už jsem si o podobné situaci povidal s jiným jeho bývalým „kolegou“ a ten se s exšéfem rozumně dohodl….

 454. Ja se neodvazuju tuknout na pomery podripske. Mluvil jsem vsak dneska na whotsapu s dvema kamarady, jeden sidlem v Praze, druhy na Vsetine. Oba rvali vzteky nad volbou toho mlaticky. Ten muj vsetinsky kamarad si odsmrdel pul roku v komunistickem lochu a zbytek produktivniho zivota stravil jako kalic kovu v mistni Zbrojovce, ten Prazak je mladsi, odnesli si to tehdy jeho rodice. Nezavisle na sobe oba rekli, ze za takovou vlast, ktera zapomnela na zverstva komunismu by ani nehnuli brvou, nerkuli sli bojovat. Je mne to uprimne lito. . .

 455. 524 — Jo jo, Šimone, to byl prosím tenhle: https://www.databazeknih.cz/knihy/odhalena-tajemstvi-sifrovacich-klicu-minulosti-86668 Dvě či tři jeho knihy jsem kdysi četl (viz ostatní tituly vpravo na odkazované stránce).

  Taky jedna ukázka té kontinuity… Koneckonců ty širy NATO louskali na stejném (americkém) stolním počítači, u jakého já promarnil mládí.

  Kritika toho londýnského systému je tam dosti drtivá (dvě transposice za sebou, což je jen ztráta času šifranta, a hlavně fatální chyba — snad nedisciplinovanost — v podobě více zpráv o stejné délce se stejným heslem), po technické stránce dost věrohodně znějící, ale na druhé straně jsem se nesetkal s tím, že by ji potvrzovali jiní autoři. Tak nevím.

 456. 533 — Jo, P.M., musím říci, že tenhleten Ondráček se mi nelíbí už od pohledu (což je co říci, neb vůči podobným dojmům bývám při svém Aspergerově syndormu dost indiferentní), ať už jde o jeho vystupování dnes či tenkrát koncem 80. let…

  Jenže z mého pohledu je to zejména daň za pravdolásku. Právě ona — skrz politiky, media, a posléze i neziskovky — totiž infiltrovala pravicové strany (ano, dnes to sice zní neuvěřitelně, ale kdysi zde nejméně jedna pravicová bývala) a rozložila politický systém do současné podoby, v níž holt Ondráčkovi volitelé dají dohromady většinu. Můžeme být leda zvědavi, jak asi budou pokračovat příště.

 457. PM,
  to máš těžký…
  Každej poliš u nás prošel tím pohotovostním plukem ( byly dva – v Praze a v Blavě) a kdyby měli vyhodit kažndého, kdo tam byl, tak bysme byli v devadesátých letech bez policie.
  A byla otázka náhody, že tam tenhle byl zrovna té době.
  A mám dost pochybnost o tom, že by kdokoli jiný, kdo by tam v té době byl, odmítl.
  Tenhle se navíc po revoluci domohl docela slušné policejní kvalifikace, a má dokonce bezpečnostní prověrky.

  Zpátečníku, ja kdysi četl o něčem podobném, taky se to týkalo Britů, a Němci je tahali za nos přes rok.
  Dokonce se stalo, že hlásili seskoky parašutistů, a Němci tam na ně čekali. Tuším Fraqncie….

 458. 536 — Jo, kupříkladu bylo důležité chytit radistu (každý měl specifický „rukopis“ klíčování), přetáhnout na svou stranu, asi dost ošklivými metodami, a měli-li šifru, praxí bývala nějaká protihra, typicky krmit protivníka zprávami, které byly v několika podstatných detailech falešné.

  — — —

  100 GB dat se kopíruje 40 minut. Budu se nad tím muset zamyslet…

 459. Tak ne Francie, ale Holandsko Radiová protihra Severní pól. Velké ztráty.

  Na území Nizozemska se podařilo německému funkabwehru odhalit agenturní stanici a nasadit ji do rádiové protihry SEVERNÍ PÓL. Tato protihra způsobila nizozemskému odboji vážné ztráty. Na vysoké ztráty způsobené likvidací agenturních stanic německou rádiovou kontrarozvědkou v letech 1941 – 42

  Já včera kopíroval 1 tera mezi dvěma NASy 🙂

 460. „odsmrdel pul roku v komunistickem lochu“ – to je za politiku nějak málo.

 461. (519) Blbý na tom Dušane je, že změnu zřejmě dokáže zařídit jen totální průser, navrátivší pozornost k věcem podstatným, jako přežít a najíst se.
  (520) Ono takových příběhů bylo nejspíš víc, jen nezapadají do hrdinských schémat a moc se o nich nepíše.
  (535) Já nejsem zrovna fanda P&L, ale stran rozložení politického systému bych sázel spíš na rozšíření obecně lidských vlastností typu závistivost, nechuť se angažovat, náchylnost k uvěření všelikým konspiračním teoriím a podobně, než na tu P&L, která zde zas až tak moc stoupenců nemá (pravda, existující jsou dost vlivní, ale to je zase umožněno těmi vlastnostmi větší části populace).
  (536) Vyhazovat od policie je jedna věc, druhá věc je politika. Takže, dotyčný Ondráček konkrétně: Že se dal k policajtům, budiž. Že byl v pohotovostním pluku, když tento byl vyslán mlátit demonstranty, jakž takž budiž. Ovšem, že to v tehdejší TV obhajoval, to už ne. Odmítnout mátit nemohl, odmítnout to obhajovat mohl. Že zůstal u policie, budiž. Že je členem KSČ(M), to už ovšem žádná nutnost není. A že se člen KSČ(M) za své tehdejší konání nikdy neomluvil a dokonce tvrdí, že ničeho nelituje, to už je pro mne palec dolů pro jakoukoliv politickou funkci. Dosáhne-li ji (a to není zvolení do PS, na to by stačily hlasy pro komouše) zvolením hlasy členů více stran, je prostě něco špatně.
  Tušíte Francii, ale bylo to Holandsko.

 462. Aero, já se opravil. A četl jsem to snad před 30 lety, to už je mýlka omluvitelná.. 🙂

 463. Opravu jsem četl až po naďobání a odeslání glosy.

 464. Zpatecniku, Vas termin „dan za pravdolasku“ je tou dani, kterou jsem proplatil i ja, ktery byl mistnimu sametovemu rozjasani vzdalen pres ocean.I v Praze, ci Vsetine rozjasanemu sametu jsem vsak propadl nadseni odchodu Chorosu. Abych byl uprimny – stydel jsem se zde v Americe za zabery v televizi, kdy v Nemecku uz to vice mene prasklo a Nemci prelezali v Praze plot zapadonemecke ambasady, zatimcoz Cesi okupovali (kradli) opustene folksvageny. Vse na kamerach. Nechtel jsem se k tomu hlasit. Jako „kdysi“ Cech. Nicmene, kdyz prijel Havel, byl jsem jednim z prvnich na letisti ho privitat. Ma cedule“Americti Valasi vitaji presidenta Havla!“(kterou mne namaloval kamarad Tonda Svehla, ano,Svehla) byla tehdy na ceske televizi. Nebyla tam moje protazena huba, kdyz hned za Havlem vylezl komunista Calfa.Dusledky nam nedaji spat.

 465. Jo, to se stává, když se ďobe něco dlešího.

 466. PM, těch VW tam moc nebylo, kradly se opuštěné Wartburgy a Trabanty 🙂
  No a než to nechat komoušům .. 😉

 467. >> 539 Quvisi, konecne Vam mohu rict, ze jste prizdisrac a vzdelany hnup.

 468. „Každej poliš u nás prošel tím pohotovostním plukem ( byly dva – v Praze a v Blavě) a kdyby měli vyhodit kažndého, kdo tam byl, tak bysme byli v devadesátých letech bez policie.“

  Jenže každej poliš neleze do politiky, do parlamentu a neuchází se o takovou funkci.

 469. maYdo, pokud je někdo „závadnej“ neměl by být ani u té policie.

  A onen Ondráček reprezentuje lidi, kterým nevadí. Jsou to voliči jako každej jinej…….

  A zřejmě nevadí ani většině poslanců, jinak by nebyl zvolen. Hlasování bylo tajné. pokud vím.
  A mě osobně to, že protestuje TOp, Starostové anebo ODS vůbec nezajímá.

 470. A zřejmě nevadí ani většině poslanců, jinak by nebyl zvolen. Ano, konečně jste pochopil (nebo alespoň napsal) v čem je problém.

 471. Samozřejmě, že je to problém !
  Ti poslanci byli zvoleni v demokratických volbách a sami volili také demokraticky, tedy tajně….
  Naja, mit diese Demokratie sind jenom potíže, nicht wahr….

 472. “ ale stran rozložení politického systému bych sázel spíš na rozšíření obecně lidských vlastností typu závistivost, nechuť se angažovat, náchylnost k uvěření všelikým konspiračním teoriím a podobně, než na tu P&L, která zde zas až tak moc stoupenců nemá (pravda, existující jsou dost vlivní, ale to je zase umožněno těmi vlastnostmi větší části populace).“

  Tož řada lidí k tej nechuti se angažovat dospěla díky vystřízlivění z polistopadové euforie. A další spousta lidí má prostě jiný priority. Politickej systém nemůže stát na tom, že všichni se budou zabývat hlavně politikou. KAždej by měl dělat to, v čem vidí smysl.
  Pokud jde o tu závist – ono to s ní asi nebude o moc horší než jinde. Samozřejmě, mám na mysli skutečnou závist, ne když řekneš kolegovi, který se chystá na dovolenou “ já ti závidím, jel bych taky“. A ne když politik, co si nahrabal podivným způsobem, ci bere závist jako koště, kterým svý hříchy zametá pod koberec.

  Řekla bych, že stoupenců pravdalásky není moc na tomhle blogu, ale to není typickej vzorek populace. Tak třeba u nás v práci jich je docela dost. Dokonce bych řekla že prakticky všichni, a pokud někdo není, tak to radši moc neventiluje.

  Rozklad politického systému nevypukl včera, ten se táhne od devadesátých let. A pravda láska na tom měla svůj nezanedbatelnej díl – kázání vody a pití vína, kámošení, elitářství, kdo není s námi jde proti nám….

 473. No, já myslím, že by to bývalo chtělo trochu méně demokracie, tu KSČ zakázat a kdo byl tehdy u VB nebo u LM, tak že nesmí kandidovat. Doživotně.

  Jenže kdo ví co těm komoušům svatej Václav Veškrna nasliboval…..

 474. Mám takový pocit že z takzvaných pravicových poslanců jich šest volilo dotyčného mlátičku…

 475. MY ještě máme nějaký pravicový poslance? Nespletl sis to s yettim? Toho prej taky někde viděli.

 476. 540 — (…) nechuť se angažovat (…) — No, nevím, AeroKarle, nakolik je tohle přesná diagnóza. V první řadě pokládám nechuť se angažovat za celkem přirozenou vlastnost průměrného člověka; naopak s těmi, kdo se cítí angažováni rádi, bývají potíže (namátkou mne napadá třeba básník a spisovatel Kohout, Šiklová, Fischerová…).

  Ve speciálních situacích (což za uplynulých 100 let bylo tak asi 80 až 90 % času) může ovšem přirozená nechuť býti vyvažována naléhavostí aktuálních malérů či dlouhodobého marasmu. Z podobných důvodů se Češi pouštěli třeba do odboje (asi jen naprosté minimum z nich tak činilo s vidinou koryt). Jenže co má člověk dělat dnes? Založit novou politickou stranu? Vstoupit do některé stávající? Psát blogy? Vylepovat letáky? Systém je dokonale samosvorný v tom smyslu, že nic takového režim neohrozí, leč naopak upevní.

  Ledaže by se angažoval ve straně kalibru SPD… Jenomže pro lidi jako já je cosi podobného vskutku hodně silná káva. Nejprve by se museli postupným procesem (tj. kladnou zpětnou vazbou, realizovanou přísunem relativně stále rozumnějších lidí) drobet zcivilizovat. Ale tomu režim (jak můžeme usuzovat dle analogií s AfD) zřejmě čelí tím, že se tam snaží infiltrovat provokatéry, příp. trotly…

  Zkrátka, pořád nic. Oč se snažím já, ovšem zcela marně, je ukazovat, kam až je režim prohnilý; ve své výstřední pošetilosti pokládám porozumění tomuto fenoménu za nutnou podmínku každé rozumné akce. Ale každý laskavý čtenář vidí, že efekt je čistá nula.

 477. maZdo,

  nasliboval právě to, že nic takového nebude 🙂

 478. 551 — Jen uctivě poznamenávám, že jsem neopisoval. Datluju pomalu, zatímco se mi defragmentuje disk.

 479. JInak rovněž nejsem nadšena zvolením dotyčnýho, ale stejně je ten parlament jedna sebranka, ať mají zkratku jakoukoliv.
  Ovšem nějakého návratu starých komoušů bych se zas tolik neobávala, to je minulá válka. Víc než rudejch bych se obávala zelenejch. JAk těch „eko“ tak těch s půlměsícem……

 480. 552 – odpovedela sis sama….
  A pak – umazaný deep state (nejen letiště) je lépe manipulovatelny novym protektorem, než nekdo čistý.
  A poslusnejsi…..

 481. MaYdo,
  Mám na mysli ty, co to o sobě tvrdí. Ondráček prošel o dva hlasy.
  Chyběli 3 poslanci ze 7 z TOP 09 (absence 43%)
  6 z 22 poslanců Pirátů (27%)
  1 z 6 poslanců STANu (17%)
  1 z 10 poslanců KDU-ČSL (10%)
  2 z 25 poslanců ODS (8%)
  Fiala po volbě v rozhovoru plakal nad tím čeho se dožil, ale že by donutil svoje poslance aby hlasovali, to ne. Asi mu ten Ondráček zas až tak moc nevadí. Pravičákovi 😛

 482. No, ono spíš šlo o pokus rozbít dohodu mezi Ano, komouši a Okamurou, než něco jiného.

 483. „552 – odpovedela sis sama….“

  Ale kdeže, to jsem jen podlehla spiklenecký teorii, abych před sebou omluvila svou nechuť se angažovat 😀 😀 😀

 484. (551) To se tradičně míjíme.
  (555) Pochopitelně si nedělám naděje na přesnost. Jsou (pro mne) prakticky dvě možnosti: To, co se zde děje, je se souhlasem většiny zdejšího občanstva. To, co se zde děje, je sice bez souhlasu většiny občanstva, ale zároveň ne proti aktivnímu odporu. Zdráhám se uvěřit, že platná je možnost č.1 (ale nejspíš je).
  Co dělat? Každý dle své nátury, ale alespoň něco. Jinak si EU, Bureše, komouše, Ondráčka, … prostě zasloužíme.
  Kam až – nejsem si jist, zda je to nezbytná podmínka k tomu dělání. Osobně raději řeším co dělat, jak se dokopat k akci, v níž mi brání pohodlnost, než kam až. To je ovšem pocit čistě osobní.

 485. 552 — svatej Václav Veškrna — Nojo, maYdo, nejenže se celá léta holt nedokážeme dostat ani o milimetr dopředu, ale nemáme jasno ani v takovéhle základní věci. Už jsem to tady psal nejméně jednou, spíše však již mnohokrát…:

  Pročpak asi pravdoláskaři vykřikovali s takovou vehemencí, že Klause [presidentem] dvakrát zvolili komunisti [z KSČM], ač mohl každej v televizi vidět, že pro něj minimálně v tom druhém případě nehlasoval ani jeden? Pro psychoanalytika je odpověď hračkou: Potlačené vědomí faktu, že Havla zvolili komunisti. Jinou politickou základnu než komunisty v dané chvíli (prosinec 1989) téměř neměl, a následkem jejich předchozí represivní politiky také těžko mohl mít.

  Důsledky neseme dodnes. Ale pozor, nejsou to ani tak důsledky samotného faktu, nýbrž soustavné pravdoláskovní snahy jej ušlechtilými žvásty zastřít. Vina za to — cosi téměř rozměrů dědičného hříchu — dopadá na celou pravdolásku, a nějakou měrou též na Havla osobně. Dle mého názoru by byl udělal mnohem lépe, kdyby byl otevřeně připustil, že se s komunisty musel dohodnout, a pokusil se vysvětlit, že jinou možnost neměl.

 486. 563 — To, co se zde děje, je se souhlasem většiny zdejšího občanstva. (…) Zdráhám se uvěřit, že platná je možnost č.1 (ale nejspíš je). — Myslím, AeroKarle, že háček je v tom termínu souhlas; ač se může zdát dokonale jasný, nevím, jak je v tomto kontextu definován, ale obávám se, že je vágní, irelevantní, nebo oboje. Souhlasil jsem já, že se mi to kopíruje skoro 3/4 hodiny? To leda v tom smyslu, že jsem operaci neodstřelil.

  Myslím, že strukturálně vzato se současným režimem běžní lidé souhlasí úplně stejně, jako souhlasili s reálným socialismem. Sice ty strany, které se mi v parlamentu nelíbí, tam navolili svobodně, jenže to bylo cosi jako svobodný výběr z nevábných, téměř nerozlišitelných a v jistém smyslu nesvobodných alternativ. Volby v roce 2017 těžko srovnávat s volbami 1992…

 487. TAk Zpátečníku, on asi opravdu jinou možnost asi neměl. KOnec konců parlament tehdy byl, jakej byl. Tedy komunistickej. NApadá mně teda ještě otázka, co kdyby se nejdřív udělaly volby a vyměnil se parlament a až pak se volil prezident. zvláštní, nikdy mně ta možnost nenapadla, až teď

  Otázka ale je, jak by to fungovalo v tom přechodném období, kdy by nebyl prezident, byla narychlo slepená revoluční vláda a žádnej parlament….

  Pokud jde o Havla a jeho vztahy s komunisty – problém je v tom, že například choval důvěru ke kariernímu komunistovi Čalfovi, který stihl rychle převlíknout kabát, že ale „plebsu“ jinak kázal morální plky o mlčící většině, která si zadala s komunismem.

  Ten dvojí metr vůči Klausovi byl očividnej . pamatuju se, jak mu například otírali o čumák „přátelství“ s Junkem z Chemopetrol ( ukázal se na nějaké oficielní oclavě Klausových kulatin a poblahopřál mu), ale že stejnýmu Junkovi Havel prodal vyrestituovanou l(Lucernu, o tom se cudně mlčelo.

 488. (565) Definován je tak, že občanstvo volí strany typu ANO, KSČ(M), SPD, ČSSD, nebo nevolí vůbec a držkují v hospodě nebo práci, jak stojí všechno za hovno.
  Protože moje spíše aktivní povaha se nějak brání tomu mohamedánskému názoru, že vše je dáno a nelze to změnit. Tvůj příklad s kopírováním neokomentuji, nevěda jaké jsou alternativy. Nebo nejsou žádné, než odstřelit?
  Stejné to IMHO není. Souhlas s reálným socialismem byl tvrdě vynucován (nebo alespoň trestán nesouhlas). Dnes lidi blbnou víceméně svobodně, tím se zase dostávám k tomu, že velkou roli bude hrát dílem ta závistivost, dílem ochota namáhat se jak ve vlastní prospěch, tak politicky.
  Volby v roce 1992 a volby v roce 2017 pochopitelně jsou různé, ony totiž žádné nebyly stejné. Jiná věc je, jak a proč.

 489. S tím souhlasem většiny zdejšího občanstva byh byla opatrná. Většina zdejšího občanstva se zas tolik politikou nezabývá. Spíš bych řekla, že dost věcí je občanstvu šumák, a to nikoliv proto, že by byli neochotni se angažovat, ale protože jde ve většině věcí o záležitosti, které považuje za důležité jen určitá skupina a ostatním je to vcelku jedno, mají pocit, že se jich to netýká nebo třeba o tom problému ani nevědí.

 490. „Definován je tak, že občanstvo volí strany typu ANO, KSČ(M), SPD, ČSSD, nebo nevolí vůbec a držkují v hospodě nebo práci, jak stojí všechno za hovno.“

  I to je demokracie. Múžeš si svobodně vybrat, jetsli volit, koho volit, jestli nepůjdeš volit. A jetsli js em skutečněj demokrat, tak bys měl respektovat jakoukoliv volbu a ani ty, co držkují v hospodě, nepovažovat za morálně méněcenné.

  O tom , jak to stojí za hovno držkují lidi nezávisle na politickém orientaci. Konec konců, činíme tak leckdy i tady, včetně Tebe. No a co? Třeba zase vynikají na jiném poli a v souhrnu pro společnost mohou, dokonce často jsou, ti držkující v hospodě větším přínosem, než uvědomělí angažovaní aktivisti, který obvykle nadělají víc průserů a žádnej užitek.

 491. 567 — nevěda jaké jsou alternativy — Opravdu jen dvě, nechat doběhnout, anebo ukončit předčasně a hledat jiný způsob, což by však nutně trvalo ještě déle.

  Protože moje spíše aktivní povaha se nějak brání tomu mohamedánskému názoru, že vše je dáno a nelze to změnit. — Já ale prosím také neříkám, že to nelze změnit. Říkám (naopak?) zhruba to, že zde existuje mocenský kartel, udržovaný celým tím režimním konglomerátem (politici parlamentních stran, media, justice, neziskovky, úřednictvo, firmy napojené na veřejné zakázky…), následkem čehož volby nemohou nic zásadního změnit. Změnu mohou způsobit jedině dva typy okolností: Buď kolaps, ať již ekonomický, či třeba invaze nekompatibilních migrantů, nebo to, že si kritické množství lidí uvědomí, jak se věci doopravdy mají.

 492. Nejen mohamedáni, ale třeba i vikingové 🙂

 493. „Změnu mohou způsobit jedině dva typy okolností: Buď kolaps, ať již ekonomický, či třeba invaze nekompatibilních migrantů, nebo to, že si kritické množství lidí uvědomí, jak se věci doopravdy mají.“

  No, samo uvědomění nestačí. V situaci, kdy není rozumná alternativa, je to uvědomění houby platný. Zrovna tak v situaci, kdy je zřejmé, že by nějaká akce napáchala víc škod než užitku. KOnec konců kdyby prosté uvědomnění jak se věci mají, stačilo k pádu komunismu, tak by tu nebyl o mnoho dřív. Už od okupace si o něm lidi nedělali iluze.
  Ale muselo se sejít víc okolností – to že režim ztratil většinu sil, situace ve světě, kdy se začalo rozkládat imperium, který to všechno drželo pohromadě. A třeba i generační výměna , kdy odešla generace stalinistů.

  TAky je otázka, jestli vůbec existuje nějakej lepší režim…. Mně teda žádnej konkrétní příklad nenapadá…..

 494. Ja se omlouvam, ze tady skacu do reci lidem,kteri maji nejvyssi kvalifikaci rozebirat pros and cons vzniknuvsiho ceskeho rezimu, ale ve vzteku(?) nemohu prejit fakt, ze je prehlizena skutecnost, ze dnesni kavarensti intelektualove dovedou ohrnout nos nad bigosi, kteri stravili noci nad kopirovanim protikomunistickych letaku, vyvesovanim techtyz na kandelabry a dnes, kdyz uz „je vyhrano“ se vyse zminenym posetilcum smat? Sest mesicu v kriminale je pro meho kamarada, tehdy s rocnim deckem malo? Quivisi? Znovu: Hajzlovina, ktery cely narod celi, je vysledkem „intelektualu“, kteri cekaji cynicky za bukem, co dalsi den prinese.

 495. (570) Máš asi pravdu s těmi možnostmi změny, ale to navozuje další: Mám(e) čekat na kolaps či invazi (třetí možnost považuji za spíše teoretickou, salámová metoda ji dost spolehlivě eliminuje), nebo se přece jenom v rámci volebních možností snažit o změnu? Mně to připadá jako nejméně špatná možnost, snažit se za současných podmínek ovlivnit co se jen dá a počítat s tím, že může přijít i ta zásadní a dost tvrdá změna.

 496. (573) P.M., vysvětlení podobného přístupu se dá najít hodně. Od lepších (podvědomý pocit viny, že někdo jo a já ne), až po horší, že vlastně kverulant dostal co si zasloužil. Nechápe každý komoušké svinstvo stejně.
  A, dobré noci přeji.

 497. 572 — Budu to muset vzít stručně, maYdo, už bych si chtěl jít lehnout…

  TAky je otázka, jestli vůbec existuje nějakej lepší režim… — No, jestli neexistuje, tak to tedy je zdejší režim (logicky) ten nejlepší v celém euroatlantickém prostoru. Ve skutečnosti jiné režimy jsou v lecčems lepší, ba i mnohem lepší: Třeba rakouský, polský, německý, maďarský, dánský, dokonce i řecký… Nemám kdy jít do detailů, ale na obecné rovině to myslím je evidentní věc. (Která samozřejmě neznamená, že by se Vám nebo mně pohodlněji a příjemněji žilo tam než tady.)

 498. 574 — (…) nebo se přece jenom v rámci volebních možností snažit o změnu? Nojo, vždyť víš, jak hlasuju, a jakej to má efekt… V posledních parlamentních volbách ještě horší než v předposledních.

  Taktéž přeji dobrou noc.

 499. P.M. – věděl jsem, že Tě to potěší…

 500. (577) Tak než definitivně zapeleším, tak to čekání na kolaps či invazi je v podstatě pasivní (radši neberu v úvahu možnost urychlování). Mně je bližší se aktivně starat o jiný vývoj a zároveň být připraven na ten krizový.
  A chrrrr …

 501. halladine – 536 – tedy ve vší úctě, běž už s tím omlouváním bolševiků do prdele. 🙁

  Omlouvám se dámám za příkrý slovník, ale čeho je moc, toho je jaksi příliš.

  Je skoro 30 let po plyšáku a do poměrně významné funkce v PSP ČR je zvolen primitiv, který mně v roce 1988 a 1989 mlátil pendrekem a dodnes toho nelituje (dle jeho současného vyjádření) ????

  Jo, asi to lidi tak chtějí a proto volili tak jak volili. Proti tomu je těžko něco namítnout. Ale fakt jsem si tak někdy kolem roku 1995 nebo 2005 nemyslel, že se budu muset za občany (voliče) v naší zemi stydět. 🙁 🙁

 502. Opravdu se přestávám mladým (včetně mojí dcery) divit, že dumají nad tím, jak z Kocourkovské kotliny co nejdřív vypadnou někam jinam.

  Dřív jsem jí to rozmlouval a používal jsem takové ty obecné fráze typu „všude je chleba o dvou kůrkách“ nebo „všude dobře, doma nejlíp“ apod.

  Ale fakt ne, čím dřív se přesune do normálního světa, tím lépe. Tady nám není ani rady, ani pomoci.

 503. PK 🙂
  Opravdu si nemyslím, má smysl někoho odsuzovat , co dělal v 19 letech na rozkaz.
  Zodpovědný je vždy ten, kdo velí. Voják a policajt poslouchá, a dělá , co se mu řekne.
  Platilo to tehdy, a platí to i dnes.
  Ten chlap je odborník na policii, co vím tak byl prolustrován, má bezpečnostní prověrku, zkrátka prošel všemi požadavky , které na něj byly kladené.
  Od polistopadové policie odešel s docela slušnou šarží, a nikdo na něj během služby nic nenašel.

  Vy máte na bývalé boševiky ( správněji komunisty)všeobecně určitej názor , a já ho s Vámi v míře , kterou máte Vy prostě nesdílím. Nehledě k tomu, že řada z nich komunisté nebyli, a jen byli u komunistů 🙂 Řada z nich pak odtzamtuď prchla , hned když se dalo.
  Ti, co zůstali, asi zůstali z přesvědčení.
  O tom přesvědčení si můžete myslet svoje, jiní si zase mohou myslet ledacos o tom Vašem.
  Jistě že mezi nimi byli hajzli, jenomže oni byli a jsou i jinde.
  A tím končím.

 504. To máš marný, to máš marný, to máš marný.

 505. jasně, 19 letý esesák v koncentračním táboře také jen poslouchal…země plná Halladinů, pavle, čím dříve tvoje dcera vypadne za sluncem tím lépe..

 506. Halladine, ja jsem si myslival, ze delas srandu. Nerad si to priznavam, hluboce jsem se mylil.

 507. Právě jsem se vrátila… z plesu. Hasičského. Tombolu nikdo nerozkradl, občerstvení rovněž, soutěž královny krásy se nekonala, takže Forman by si neškrtl. A protože jsem přetažená (prodávat cukrovinky, kávu, slané pečivo a hlavně losy , a následně to vše rozpočítat na tržby za losy zvlášť a zbytek zvlášť, je docela náročné, třeba taková vyšší násobilka se docela procvičí a jeden ani netuší, jak pozapomínal) tak musím trochu vychladnout než se odeberu spát.
  K výše uvedené diskuzi: Před pár dny se mne mladší dcera ptala, proč jsem si přestala dopisovat s mladíkem z USA, se kterým jsem navázala písemný kontak ve druhém ročníku gymnázia, za účelem zdržení v hodinách angličtiny a písemný kontakt jsme udržovali více než 3 roky. A já musela s pravdou ven: Už mne nebavilo dostávat jeho dopisy otevřené, přelepené hnědou páskou s razítky „Celnice Břeclav“, „Celnice Ostrava“, „Celnice Plzeň“ atd. Každý jeho dopis byl takto otevřený, přezkoumaný a bylo mi dáno jasně najevo, že jsem v hledáčku. Že ani myš, natož nějaká LP deska či jiný dárek z nepřátelského tábora, neproklouzne. To je jedna z mnoha a mnoha maličkostí, které bylo nutno snášet, a které paměť vymazala, protože člověk si pamatuje to dobré, na to špatné dá zapomenout. Ale pak je tu Halladin….

 508. Nejank mně uniká, proc lidi neprotestovali uz pred ctyrmi roky, kdy Ondracek byl zvolen do komise pro kontrolu BIS, což si dovoluji odhadnout byla zdaleka citlivější věc, něž kontrola GIBSu.
  Asi to presstituti nepovazovali za důležité a tudíž nebyli protestanti řádně informováni.
  Ještě ze tu tlač máme, což…….

 509. …i kdyz – ti dnešní morálně silní poslanci jsou téměř beze zbytku titíž, co ho tam minule navolili….no, nebudu do toho vrtat.

 510. Kdepak, pokrok nezastavis….
  Dneska uz nikdo dopisy nerozlepuje, dneska ty různé smsky, maily, tweety apod. čtou roboti bez urazlivych razítek a v případě zájmu si delaji i kopie.
  Je to takhle efektivnější a ctí (?) to lidskou důstojnost, protože se to účastníci poštovního styku ani nedozvedi a tudíž nejsou naštvaní.
  Kde se jenom ta humanizace zastaví……

 511. Vidíte, esesák.
  Tak něco ze života.
  Občas se tu zmiňuju o své bejvalé…. Takže …
  Otec mé bývalé mangelky , lékař mikrobiolog bojoval za SNP jako kanonýr -, cosi jako absík za socíku. Tehdy měl jen maturitu. způsobem ji z toho
  Jeho sestra, teta mé bejvalky se přihlásila jako dobrovolná zdravotní sestra do armádní polní nemocnice. Jejich osud byl zajímavý. Jak všichni víte, povstání bylo poraženo. Ustupovalo se, až už nebylo kam.
  Vojáci z baterie, kde byl extchán, nakonec demontovali z kanńoů optiku a závěry , zakopali je kdesi, sehnali si civil, a zmizeli domů.
  Ta polní nemocnice taky ustupovala, dokud bylo kam , pak už nebylo a padli do zajetí.
  Nevím, jak to s nimi dopadlo ostatními, ale do mladé slovenské blondýnky se zakoukal jeden mladej esesák, a nějakým způsobem ji z toho zajetí dostal, a dopravil k rodičům někam k Hamburku. Po válcee se vzali.
  Dvakrát během mého manželství přijel do TN,, a měl jsem docela srandu, když tak spolu s tchánem seděli, a bavili se o válce.
  No a co já s tím ? Vypadal jako fajn chlap, shodou okoplností měl stejnej den narozeniny jjako já,
  A nebyl to žádnej nacistickej fanatik, nešel k SS dobrovolně. Po obrovských ztrátách u Kusku se k SS nornálně bralo při odvodech. Dobrovolníci nestačili nahradit ztráty. Jen musel jeden vypadat nordicky, což onen strýček vypadal.
  Já bych tam vzhledově (blonďák, 192 cm výška, modré oči) zapadl taky. 🙂

  Filmoval filmy o přírodě a zvířatech, a byl to tenhle pán.

  https://www.youtube.com/watch?v=JjrI_Xw2AWo

 512. Hm, maličko mi pohadrákový proces připomíná denacifikaci v Německu. Ale to bude tím že jsem jen primitivní savec a nedokážu vnímat ty podpovrchové konotace.
  Když už halladin vzpomíná hodné esesáky, vzpomněl bych inspektora Derricka, který v časech bujaré mladosti sloužil v 3. SS Panzer Division Totenkopf. Prošel s touto divizí celou válku ale pak se za to až do konce života styděl. Slušný člověk evidentně

 513. Šimon se již zeptal na jednu otázku i za mne-na tu, zda je teď lepší, když stát kontroluje veškerou komunikaci, i když ji ničím nepřelepuje ? BTW, věci z USA chodí pořád přes celnici. Docela často tam zůstanou viset a docela často je potřeba zaplatit clo a DPH.

  Mimochodem, jeden příslušník SS, a nijak řadový dostal USA do vesmíru a pak i na Měsíc. Zmiňovaný příslušník SS „investoval“ do svého výzkumu a výroby za války tisíce vězňů z koncentračních táborů. A nebylo mu 19, věděl moc dobře, co dělá. Dostal americké občanství i metály. Soudím, že se asi změnil ? Na rozdíl od Ondráčka (v podstatě bezvýznamné nuly, kdyby přestoupil zavčasu do ODS, mohl dnes kádrovat jiné Ondráčky) ?

  A poslední můj dotaz je ohledně odchodu jinam … Kam ? Kde komunisté různých barev nemění svět k obrazu svému a kontrolují již každý prd občanů ?
  Reálsocialisté blednou závistí, jejich represe jsou v porovnání s dnešními sofistikovanými metodami, jak lidi připravit o svobodu už jenom k smíchu.
  Snad Austrálie, některé státy střední nebo jižní Ameriky (ale tam jsou zas jiná rizika) ? Trump v USA je jenom odchylka, věci se vrátí dříve nebo později do socialistického normálu (už jenom z důvodů populačních).

 514. NoName,
  jak rád říká Filip, KSČM je jediná strana, ve které nejsou bývalí komunisté 😀

  Ptakopysku,

  nikde jsem nenapsal , že onen bejvalý strýček byl hrdý na své působení u SS. A taky s nimi nebyl celou válku.
  Odvedli ho skoro až na konec. Zvěrstva na Ukrajině a jinde začátkem války na krku nemá.
  Neměl, dnes je už samozřejmě i s tchánem mrtvý.

 515. >> NoName
  On ten Untersturmführer SS byl i pro řadu lidí v USA poněkud nestravitelný. To mělo za následek upřednostnění programu Vanguard před Redstone (Jupiter). Ona sice na počátku obou projektů byla V2, nicméně W.v.B. byl aktivní jen na jednom z nich. A v tisku se nepsalo ani tak o geniálním konstruktérovi jako se spíše vzpomínalo Peenemünde, V2 a nacismus. Hezkou ilustrací z tehdejší doby je následující song: https://www.youtube.com/watch?v=QEJ9HrZq7Ro

 516. 592- tak on tomu WvB sekundoval jako majitel tech vězňů generalmajor wehrmachtu Walter Dornberger, který dokonce si zato odseděl celé dva roky po WII. A to jenom za vyuzivani otrocke práce a za bombardovani civilnich cílů.
  No ale pak pomahal WvB v Emerice (tam na ty civilni cíle nebyli tak háklivý) s raketama a skoncil jako viceprezident Bell Aircraft Corp.
  Co teda proboha ten Ondracek provedl hroznejsiho, ze ani po 30 letech nemá nárok ( narozdil od nacistickeho teroristy nebo i prosteho vraha)?

 517. Slyšel jsem, že na tiskovce k některému z letů na Měsíc se anglický novinář WvB zeptal, jaká je pravděpodobnost, že Saturn V spadne na Londýn…
  To ale nic nemění na tom, že s principiálností postojů to není tak žhavé, jak se prezentuje.

 518. Šoimone,

  po vybombardování Drážďan ( kde má matka byla nasazena, a přežila) mi to odsouzení za bombardování civilních cílů příjde humorné.
  A připomíná mi jednoho německého ponorkového kapitána , kterej byl taky za něco takového souzen.
  Ten němec měl štěstí, dostal za obhájce nějakého amerického důstojníka, který prokázal, ža američtí ponorkáři v Tichomoří dělali lautr to samé.

 519. Halle – však taky dostal jen dva roky – ty spojenecké nálety byly ještě v paměti……
  Abych šetřil zdraví pripadnych moralistů:
  Ty opotrebovaci nalety za wii byly nejspíš potřebné, nejsem v situaci, kdy bych směl zpětně soudit, Sepp Dietrich také se brzo dostal z doživotního trestu ven a to měl za vraždy anglickych vojenskych zajatců.
  Jen to srovnavam s (mně osobně dost nesympatickym) esenbakem, který si možná (!) párkrát zahral s pendrekem backhand. Bude se podobně nahlizet i na ty mlaticky, co pred par lety v CB povalili invalidu i s vozikem ? I kdyz podle fízlovske mluvky to bylo zato, že je prý kopal (asi s tou kriplkarou podváděl)…..

 520. Ahoj!
  AD 591:
  Asi Vás to neuklidní, ale až v roce 1998 (!!!) neseděl v Bundestagu žádný bývalý člen NSDAP, žádný esesák ani gestapák. Němci tedy na vyčištění svého federálního parlamentu od nácků čekali 53 let.

  Buďte trpěliví.

 521. Ad cizina: v roce 69 jeden člověk řekl: my jsme byli v emigraci stovky let. Tak teď ať táhnou oni. Pokud jsou lumpové mimo rodinný okruh, dá se někdy přežít. Pokud jsou v rodině, je to spíše živoření než život.

 522. Nickname,
  ano původně byla SS dobrovolná, a taky výběrová organizace – někdo se mohl přihlásit, a nemuseli ho z různých důvodů vzít.
  U Kurska a jinde byly obrovské ztráty, tak se hromadně odvádělo, i mezi Volksdeutch v jiných zemích.
  Některé jednotky dokonce vůbec nebyly německé.

 523. No kdyby doteď vláda a parlament obsazovali posty ve státním čistě na základě odborných kritérií a až Babiš začal obsazovat lidi dle přínosu k vlastnímu prospěchu, rozhořčení bych chápal…

  Babiš je v situaci, jaké je, protože „demokratická opozice“ kromě blokování všeho nemá žádný jiný program.
  Předčasné volby ne. Vládnout s Babišem ne. Podpořit vládu s Babišem ne. Někdo skutečně věří tomu, že strany, které získaly nejvyšší počet hlasů předají moc pětiprocentním, protože tak je to správné a jedině pětiprocentní jsou praví demokraté ?

  Pokud opozice věří, že mají lidé Babiše plné zuby, ať jsou předčasné volby. Je to nejlepší řešení. A voliči Babiše vypráskají a dají 80 procent pravým demokratům.

 524. 604 🙂

  Babiš by možná dostal 2_3 procenta navíc.

  Na nové volby spoustě stran chybí peníze, prachy, děngi, mergle.
  Neny penýz, neny láska ani křesla v parlamentu.
  A taky by mohly skončit pod 5 %…..

 525. Halle: neslyšel jsem o člověku, který by nebyl dobrovolně u SS, resp. kterého tam odvedli proti jeho vůli. Mohli být lidé, kteří si po válce řekli „kam jsem to já vůl lezl“.
  Volksdeutsch byli odváděni k Wehrmachtu.

  Noname: pohrdli Okamurou. Mohli jeho rodině dát v plen MMR, mezitím odstíhat stíhané a po roce by se uvidělo, zda by členové Hnutí ve sněmovně prozřeli a šli by do Canossy. I pisatelé článků AGF by prohlédli a noviny znovu privatizovali. Jsou
  a) ryzí demokraté, kteří by nikdy svou vlast a své spoluobčany nezradili dohodou s nedemokraty.
  b) odtržení od reality.
  Vyberte si.

 526. Dobré skoropoledne,

  “ Třeba rakouský, polský, německý, maďarský, dánský, dokonce i řecký… Nemám kdy jít do detailů, ale na obecné rovině to myslím je evidentní věc. “

  No, já teda nevím, bv čem je zrovna řecký režim lepší. 😀

  Hlavně mám za to, že všude je parlamentní demokracie, byť s nějakými odchylkami a tedy lze říct, že režim je všude stejný.
  Pokud se bavíme o změně režimu, pak bychom měli nejdřív vědět, co má být výsledkem. Ono je dost pošetilé strhnout starou chalupu, protože do střechy teče a pak mudrovat, kde teda budeme vlastně bydlet, když nemáme ani tu děravou střechu nad hlavou.

  Nevím, jestli ta parlamentní demokracie je v takovém polsku nebo maďarsku lepší nebo horší, protože jsem přesvědčená, že spoustu věcí cizinec, který v zemi nežije dlouhodobě, prostě nemá šanci vidět.

  Rakousko a Řecko se liší tím, že ani jedna země nepatřila do sovětského bloku, josu tam tedy podmínky víc odlišné. Ale pořád je to stejněj reřim – parlamentní demokracie.
  Takže bavíme-li se o zmeně režimu, cílené změně režimu, je třeba si položit otázku : co místo parlamentní demokracie? Lidovou demokracii, Havlovu nepolitickou politiku nebo Babišovo řízení státu jako firmy?
  Mimochodem, řekla bych, že oba přístupy jsou velice podobné, takže z tohoto úhlu pohledu by měli pravdoláskaři Babiše uctívat, že uvedl myšlenky jejich guru do reality. 😀 😀 😀

 527. Ještě bych se zeptala, Zpátečníku? V čem je lepší ten řecký režim?

 528. No a hlavně, co s tím ? Vyjít do ulic a svrhnout Babiše ?
  Zakázat Babiše ?
  Zavřít Babiše a internovat jeho voliče ?
  Jak zařídit, aby lid volil správně ?

 529. 477 …. Většina sprostých podezřelých propuštěna. Podle předpokladu.

 530. 589 Šimone, lenost a spoléhání na nejmodernější technologie i kontrolující stranou dávají úžasné možnosti pro nekonvenční řešení.

 531. 586 Dano, nebavilo, nebo bobky kvůli vejšce?

 532. 584 Dušane, to je naivní představa, že tam „za sluncem“ takoví lidé nejsou. Jen nedostali příležitost. Jsou všude.

 533. Nickname, hlavně poslední věta.

  SS-Führungshauptamt, který spadal pod přímé velení Reichsführera-SS Heinricha Himmlera, byl zformován v roce 1940 z některých oddělení hlavního úřadu SS (SS-Hauptamt) a Allgemeine-SS. Jeho hlavním úkolem bylo operační řízení Waffen-SS, rozvíjející hlavní politiku na nábor a řízení speciálních osobních požadavků. Od roku 1942 byl nábor Algemeine-SS zastaven jako následek druhé světové války, čímž je myšleno, že místní jednotky byly zodpovědné za svou vlastní údržbu.

  Hlavní velící úřad SS měl také přednostní právo nad všemi složkami ozbrojených sil ve výběru branců.

 534. Halle: měl přednostní právo, ale branec musel souhlasit (platilo do 44). K čemu by byl krásný, modrooký, blonďatý člen ochranných oddílů, kdyby projevoval ideovou odchylku?
  Nestudoval jsem obecné, znám konkrétní. I z té třetiny „nedobrovolných odvedenců“ bych chtěl vidět ty, kteří neměli na výběr. Pracovní služba, kopat zákopy, případně Wehrmacht.

  Něco málo zde: http://www.fronta.cz/dotaz/branna-povinnost-waffen-ss

 535. 615 – podivejte se na fotky (je jich na webech i v publikacich Levnych knih hafo), jak snědí a kučeraví byli prislusnici muslimskych a jiho-zapadoevropskych jednotek Waffen SS.

 536. nickname , v tom vašem odkazu se píše:

  e konci války už toto pravidlo výběru úplně neplatilo a člověk mohl být odveden přímo k Waffen-SS. V rozsudku norimberského tribunálu nad SS, jako zločineckou organizací, se uvádí, že zhruba třetina vojáků Waffen-SS na konci války byli odvedenci a tyto „odvedence, kteří byli povoláni do služby státem aniž by měli možnost volby a kteří se nepodíleli na zmíněných zločinech“ z rozsudku vyloučil (viz rozsudek nad SS, i když týkalo se to hlavně některých zahraničních vojáků, např. Estonců)

  A já už nahoře psal, že ke změně z dobrovolnosti na odvody došlo po velkých ztrátách.
  A jistě lze mluvit o dobrovolnících v případě těch, co sloužili u Wehrmachtu, ale požádali o přeložení k SS
  Prostě po ztrátách se požadavky snižovaly. Původně museli vstupující doložit arijský původ rodiny k roku 1800, pak se to zredukovalo na 3 generace.
  Nakonec se zredukovaly i rasové požadavky, a kromě germánských národů, kde lze tvrdit, že se jedná o Árijce ,byly jednotky SS pro Rusy, Ukrajince, Bělorusy, a všelijakou mohamedánskou verbež z Balkánu.

  Mimochodem, v Izraelské armádě si jako první vybírá ( vybíralo ) letectvo, pak tankisté a paragáni, a na pěchotu připadlo až to co zbylo. Taky se tvrdilo, že izraelská pěchota není nic moc, a poud se k nějakým takovým jednotkám přidávali „pěšáci“ tak to byli paragáni.

 537. Ideová odchylka..
  Takových moc nebylo . Ti kluci, co nastupovali k odvodům koncem války už byli předžvýkáni v Hitler Jugend.

 538. Pracovní služba nenahrazovala vojenskou službu. Zahrnovala ty, kteří z nějakého důvodu nesplňovali požadavky na vojáka.
  Rozhodně nešlo říct !Nechci do armády ( nebo SS) a budu radši kopat zákopy.

 539. Ad 619: šlo nevstoupit k SS s jinými důsledky než se vyhnout odvodu k Wehrmachtu. Dokonce ani HJ nebylo povinné.

 540. Nickname,

  ani pionýr nebyl povinný, 🙂
  Ale řekl bych, že tiz Vašeho odkazu, co konstatovali tu třetinu, co si nemohla vybrat, vědí , proč to uvedli.
  Nemáte šanci mě přesvědčit. 😉

 541. Nemám odvahu někoho přesvědčovat. Koho zajímají informace, dozvěděl se.
  Ta třetina: otec kamaráda byl v Lidových milicích, protože musel. Byl ředitel podniku.
  Schumi (612): ne každý je srab.

 542. MaYdo ad 607:
  „No, já teda nevím, bv čem je zrovna řecký režim lepší. :-D“
  no např. mají mnohem vyšší důchody, i když na ně nemají… 😉 😀

 543. Ano, Nickname, dozvěděl se – i od vás . O te třetině co narukovala bez výběru.

  Šumaváku, možná měli. Už je snížili.

 544. 622

  Manžel mé sestřičky na Slovensku byl taky v LM. Přitom měl pořád stranické tresty, protože si otvíral hubu.
  Tastínek byl dost vysoko postavený, tuším v odborech, on byl mistr ve fabrice.

 545. Huh! A teď tady mám přes patnáct set dosud nezeditovaných fotek, které bych měl příležitostně prohlédnout a zpracovat…

  Jinými slovy, zatímco jsem doposud byl mírně frustrován z toho, že se na disk už nevejdou (jedna v důsledcích zabírá kolem 60 MB), teď jsem o něco více a o něco hmatatelněji frustrován z představy času, který by to vyžadovalo. Zřejmě však budu postupovat jako obvykle, tj. vyberu si tu a tam něco málo, co se mi líbí aspoň jakž takž.

  Děkuji za doporučení WD Red 4TB, zatím dělá, co bych od něj očekával. Také mi posloužil MiniTool Partition Wizard Free.

  — — —

  579 – (…) čekání na kolaps či invazi je v podstatě pasivní (…) – Abych vyloučil případné nedorozumění, AeroKarle, jen připomenu, že v

  „Změnu mohou způsobit jedině dva typy okolností: Buď kolaps, ať již ekonomický, či třeba invaze nekompatibilních migrantů, nebo to, že si kritické množství lidí uvědomí, jak se věci doopravdy mají.“

  mi šlo o co možná úplný a čistě neutrální výčet možností; rozhodně nevolám po příchodu krachu nebo 3i.

  — — —

  607, 608 – V čem je lepší ten řecký režim? – Všechny ty režimy, které jsem příkladmo vyjmenoval, maYdo, mají společné to, že hájí národní zájmy či aspoň některý jejich aspekt, ač každý třeba nějaký jiný. Dokonce i německá vláda, která završila sérii zhůvěřilostí (většinou ekologistických) pozváním milionových zástupů 3i, dokáže systematicky a účinně podporovat efektivitu německé ekonomiky a mezinárodní postavení Německa. A co se Řeků týče, aniž by měli podstatnější průmysl či živou tradici soustavné kvalifikované práce, dokáží vykouzlit vyšší HDP než ČR; to je pak vidět na starobních důchodech nebo třeba na platu profesora historie. Příčinu bych hledal v tom, že řecké vlády již tradičně dokáží bránit řecké zájmy vůči okolním, klidně i zcela cynicky; vláda, která by v Řecích budila jen desetinu dojmu zaprodanosti české vlády, by se tam dlouho neudržela.

  572 – No, samo uvědomění nestačí. – Nicméně po vyvození těch i jen nejtriviálnějších a nejpohodlnějších důsledků může leccos ovlivnit. Představme si třeba, že volební účast najednou není 60 %, nýbrž 6 %… Anebo si všimněme toho, že voliči, předtím léta ochotní to takňák pro dobrou vůli hodit některé víceméně standardní parlamentní straně, si jednoho dne leccos uvědomí aspoň částečně, takže dotyčné strany po eskapádách typu Lisabonské smlouvy, progresivismu a přitakávání Bruselu už nemají 30 či 40 %, jako mívaly kdysi, nýbrž pět až deset. Kdyby teď voliči s tím uvědoměním zašli ještě o jediný krok dál, vymetou stejným způsobem i Babiše…

 546. Ale jistě, o přeložení na frontu šlo požádat bez postihu.
  Jen kdo měl na to odvahu, vlézt sám do mlýnku na maso… Vlastně by to pravděpodobně znamenalo vynést rozsudek smrti sám nad sebou. BuĎ padnout, anebo v případě zajetí skončit u zdi. Voják wehrmachtu měl nějakou šanci, malou, ale byla. Esesáky stříleli hned.
  A jinak Vám nerozumím. Od začátku říkám, že ta dobrovolnost skončila až koncem války , kdy došli v SS lidi.
  A vy furt argumentujete, že až koncem války 🙂

 547. Halle: psal jste o bitvě u Kurska, já o roku 44. Znovu píši: neznám obecné, neznám statistiky, znám konkrétní.

 548. “ Příčinu bych hledal v tom, že řecké vlády již tradičně dokáží bránit řecké zájmy vůči okolním, klidně i zcela cynicky; vláda, která by v Řecích budila jen desetinu dojmu zaprodanosti české vlády, by se tam dlouho neudržela.“

  No, pokud berete za hlavní národní zájem to, co napsal Šumavák, že mají vyšší důchody, ale nemají na ně, tak se může řecko jevit jako země s lepším režimem. Ale Řecko je hlavně extrémně zadlužená země se silně levicovou vládou a velkými ekonomickými problémy. To, řeže se nějaký vláda neudrčí, za ně dluhy nezaplatí ani ekonomiku nerozeběhne.

  “ A co se Řeků týče, aniž by měli podstatnější průmysl či živou tradici soustavné kvalifikované práce, dokáží vykouzlit vyšší HDP než ČR; to je pak vidět na starobních důchodech nebo třeba na platu profesora historie.“

  Řecko žije především z turistiky. Ale pokud by došlo k nějakému ekonomickému propadu v Evropě, tak první, na čem lidi šetří, jsou zahraniční dovolené. Krom toho jsou extrémně zadlužení, málem udělali bankrot, a to právě díky těm starobním důchodům a platům profesorů historie.
  Trochu mně překvapuje, že zrovna v tomhle shledáváte Řecko lepším po všech těch debatách na téma o nrezávislosti na státu.

  „Představme si třeba, že volební účast najednou není 60 %, nýbrž 6 %…“

  Představa je to zajímavá, ale co potom? Budou takové volby anulovány? Bude sestavovat vládu někdo, koho zvolilo jen šest procent obyvatel? Ostatně považuju to za utopii, vždycky budou skalní voliči takových stran a uskupení jako je KSČM, okamurovci nebo babišáci a ti se disciplinovaně k volbám dostaví.

  “ takže dotyčné strany po eskapádách typu Lisabonské smlouvy, progresivismu a přitakávání Bruselu už nemají 30 či 40 %, jako mívaly kdysi, nýbrž pět až deset. Kdyby teď voliči s tím uvědoměním zašli ještě o jediný krok dál, vymetou stejným způsobem i Babiše…“

  No, vymetou Babiše a zvolí jiného exota. Nebo snad považujete změnu, kdy tradiční strany mají sotva na hranici do parlamentu a Babišem, Okamurou a Piráty za změnu k lepšímu?

 549. Několik neurovnaných poznámek k probíhající diskuzi:
  HJ – od 12/1936 bylo členství povinné (Gesetz über die Hitler-Jugend) .
  Členství v SS: tady se musí rozlišovat o jakou složku SS se jednalo. Nábor k Waffen-SS nebyl nikdy de jure upřednostňován, nicméně skutečnost byla poněkud jiná. Náboráři objížděli nejrůznější druhy mládežnických táborů a verbovali – a to úspěšně. Před lety byl hodně diskutován případ Günthera Grasse, který svou válečnou anabázi u Waffen-SS desítky let tajil (Běžné přesvědčení bylo, že byl Flakenhelfer jako jím byl Helmut Kohl.) Většina kritiků mu pak předhazovala ono členství ve Waffen-SS a jen málokdo kritizoval skutečnost, že když se k Waffen-SS dostal (a na sklonku války to šlo jen těžko ovlivnit) tak se k tomu měl už dávno postavit čelem a ne ze sebe dělat morální etalon. Připomínám tu jeho vystoupení vůči R.Reaganovi a H.Kohlovi, že navštívili vojenský hřbitov v Bittburgu, kde jsou krom vojáků Wehrmachtu pohřbeni i příslušníci zbraní SS.

 550. (581) Pavle, kde je ten normální svět? 😛
  (592) kdyby přestoupil zavčasu do ODS, mohl dnes kádrovat jiné Ondráčky) ? – jenže nepřestoupil, přestoupil k ANO. A s jeho minulostí (hlavní není to, že zamlada vlezl k policajtům a pracoval pendrekem na demonstrantech, hlavní je že toho dodnes nelituje a nic by neměnil ) by to na něj někdo vytáhl stejně jako na ANOnistu. Některá „kdyby“ jsou jaksi na hovno.
  (595) Co provedl Šimone? Je pořád stejný, žádná omluva. Mně to stačí, abych si o něj neopřel kolo.

 551. Buhehehe, Skimic tu není, tak mohu. O českoněmeckých propletencích tu nehodlám diskutovat. Ani nemohu. Jeden děd skončil v mathausenu a druhý, jeho nástupce, když ho jeden komouš odváděl na popravu, tak mu sebral pistoli, pokojně zastřelil a zdrhl za kopečky. Ti, kteří v Rapšachu zaváhali, tam prý dostali po plyšáku nějakou pamětní desku. Vrcholem vší ironie je fakt, že je tam i jméno mého nevlastního dědy. Škoda, že se toho nedožil. Asi by řval smíchy. Teta dodnes vzpomíná, jaké to bylo v HJ krásné a co si tam všechno jako děti užili. Strýc David, kterému v koncentráku vyrval kápo komouš (všichni kápa prý tam byli komouši, prý mnohem horší než gestapáci)cca dvě až tři hrsti vlasů a dosmrti měl extra vysoké čelo, se šťastně dostal do Prahy. Krátce poté si přečetl Košický vládní program, a k mému štěstí téměř okamžitě zdrhnul nejdříve k příbuzným do Argeniny, aby se následně vrátil do Rakous. Takže nic, přátelé. Dost bolo kravin.

  Teď něco důležitějšího. Obdržel jsem scener, bohužel bez OCR. Můžete poradit, jak nějaký obstojný prográmek zdarma získat?

 552. Aero, máte záklsadní nedostatek informací. Ondráček není v Ano, je to komouš.

 553. Františku mám obamu že slušný OCR program zdarma neexistuje. My jsme po mnoha a mnoha testech skončili u adobe.

 554. 633- ano, to je opravdu závažnější než (nacistický) terorismus nebo vražda….hlavně, že se omluvili bývalí sodruzi z ODS, aktivista Rychetský, lidovci včetně Kalouska za kolaboraci a další.
  Já vím, o nich ta aktuálně vyhlášená kampaň není, o ty se teď kolo opřít smí……

 555. Ptakopysku,
  nejsi úplně přesný…. 🙂
  Františku, koukni na Skype

 556. Halladine,
  Jsem přesný – opravdu jsme skoncili u adobe, minuly týden jsem kupoval licenci nejnovější verze. 🙂 Většina tzv. slušného softwaru je z české diakritiky dost v pomykove.

 557. Ptakopysku,
  nejsi přesný 😉
  Dá se sehnat slušný software satarmo 😉

 558. Halladine,
  Já se nehádám. My nescanujeme jenom nové dokumenty ale i strojem psané a tam bývají problémy. S abby mě kolega odeslal do daleka.

 559. Ptakopysku,
  Adobe Acrobat Pro DC, či něco jiného ?

 560. Ptakopysku,
  kdesi mám nainstalovanej Finerader, ale jen jsem to zkusil.
  Ten acrobat někdy vyzkouším.
  Dá se to stáhnout legálně na 30 dní.

 561. 648-revoluce je ale na víkend přerušena. Zaměstnanci centrálních úřadů, ministerstev, Penty, J&T a všech ostatních korporací, které by o Fica neopřeli kolo vyrazili hned po manifestaci na zasloužený odpočinek do rezortů TMR, které J&T nastavěla v národních parcích v Tatrách, protože jim to Fico nařídil. Po odpočinku se v pondělí opět zapojí do protestů.

 562. Kiska, Fico a předseda parlamentu mají dnes vystoupit v TV

 563. Někde jsem zahlédl sprisahaneckú teoriu, že jde o snahu rozložit V4.

 564. Ale stejně je Slovensko drsný kraj. Na sundání Nečase stačila obyčejná kabelka…

 565. Dobré poledne,

  OT – v rozhlase vykládá nějaká televizní rosnička o svém dětství. Jak ji rodiče vedli ke kultuře a že když se doma poslouchal z kazeťáku Semafor, tak to byl pro ně svátek, ale že to nesměla říkat sousedům.

  Co to to děvče vykládá???? Semafor normálně hrál, nebylo to žádný zakázaný divadlo a my měli doma trojalbum Dvacet let Semaforu, který vydal Supraphon v docela velkém nákladu.

 566. Jo, maydo,

  chvilku vydž a dozvíš se , že jsi za socíku potřebovala bumážku, abys mohla vyjít z baráku. 😀

 567. No, moji kolegové byli velmi překvapeni, že jsme měli na gymplu angličtinu. Prý to není možné, přece se učila jen ruština.

 568. A nejen gymply. Já jako školák ZŠ chodil do Jazykové školy na angličtinu a němčiny.

 569. Ach jo, maYdo, zdá se, že si opět (a jako obvykle) nerozumíme. Marně přemítám, čím jsem tomu zavdal příčinu; na obecné rovině to asi bude příliš spekulativní povahou toho, co píši. Ale spekulativní možná není to pravé slovo… Ačkoliv nemám vůbec žádnou fantasii, je pro mne otázkou běžné profesionální rutiny představovat si všelijaká what if. Důvody, proč věci jsou, jaké jsou, se totiž dosti podobají důvodům, proč nejsou, jaké nejsou. Když nerozumíme těm prvním (což bývá zhusta maskováno tím – či, lze říci, často mívá tu formu –, že je bereme jako samozřejmé), pořád ještě můžeme zkusit zkoumat ty druhé; znamená to ovšem přemýšlet o světě, který není a nejspíš ani nebude.

  Nepsal jsem zde cosi o cukrovaru v oblouku Negrelliho viaduktu?

  630 – To, řeže se nějaký vláda neudrčí, za ně dluhy nezaplatí ani ekonomiku nerozeběhne. (…) málem udělali bankrot (…) – Ale kdepak, maYdo, Řecko už řadu let fakticky v bankrotu je; jeho vyhlášení bránila jen snaha EU zachovat si tvář, se kterou řecké vlády od počátku kalkulovaly.

  Smyslem mých příspěvků pochopitelně ani v nejmenším nebylo ČR doporučovat řecké metody. Ty by se sem prostě nehodily, už z důvodu rozdílné mentality. Za cíl jsem si kladl poukázat na ten zajímavý paradox, že ač je Řecko bez průmyslových tradic, kdysi oproti Československu mnohem chudší, a dnes dokonce již léta zbankrotované, dokáže si udržovat životní úroveň přinejmenším plně srovnatelnou se zdejší. Aniž bych to blíže studoval, příspěvek řeckých vlád k tomuto pokládám za kladný. S celou EU cynicky hrají betla v situaci, kdy takový Sobotka by osobně dosazoval německé treuhandy (tam, kde dosud nejsou).

  nýbrž 6 %…” — Představa je to zajímavá, ale co potom? – Představte si, maYdo, že po Vás někdo chce, ať mu vyprojektujete representativní, ale zároveň útulnou dvougenerační vilu pro stav beztíže… Všimněte si prosím, že tím jediným parametrem se nezmění jen něco, nýbrž (v prvním přiblížení) prakticky všechno; asi budete muset uvažovat nejen o tom, je-li na střechu vhodné pokládat tašky, když tyto budou mít tendenci volně odplouvat do prostoru… A protože se leccos bude dělat jinak, i důsledky toho (včetně těch zcela bezprostředních) budou jiné.

  Podobně i s těmi 6 %. Změnilo by se toho mnoho, a sotva lze čekat ode mne, že vymyslím co všechno, a hlavně jak. Jednu věc ale netřeba vymýšlet, stačí spočítat trojčlenku: Pro vstup do parlamentu už najednou není třeba čtvrt milionu hlasů, nýbrž 25 000; ten čtvrtmilion už tvoří parlamentní většinu. To by však asi mělo bezprostřední vliv jak na uvažování voličů, tak i politických stran, že ano…

  Nebo snad považujete změnu, kdy tradiční strany mají sotva na hranici do parlamentu a Babišem, Okamurou a Piráty za změnu k lepšímu? – To sotva. Ale změna k lepšímu – tedy poctivá snaha identifikovat a prosazovat národní zájmy – může vycházet právě z maléru (resp. malérů), které toto vyvolá. Naopak zjevná a stále se strmě zvyšující obskurnost parlamentních stran a politiků může v důsledcích snižovat práh, který rozumným lidem brání se politiky zúčastnit. (Pak by ovšem též záleželo na jemnostech dynamiky takovéhoto procesu.)

  No nic… Tohle všechno pokládám za zcela evidentní věci. A právě marná snaha je vysvětlovat znovu a znovu myslím nejlépe ukazuje, jak daleko dosud zbývá k obratu příznivějším směrem.

 570. 651 – Někde jsem zahlédl sprisahaneckú teoriu, že jde o snahu rozložit V4. – No, to mi na tom prosím připadalo nejzajímavější (nezávisle na tej teorii): Proč zrovna teď, když to vypadalo, že Fica se EU již podařilo (kolem těch 3i) od V4 oddělit?

 571. 653 — Ale stejně je Slovensko drsný kraj. Na sundání Nečase stačila obyčejná kabelka… — No, už jsem měl tendenci sem napsat, že Kuciak je takový strýček Brady ve slovenském provedení; pak jsem si to snad raději rozmyslel…

 572. Zpátečníku, není potřeba se stydět …
  Vražda Kuciaka prostě nedává z pohledu Fica, Kočnera, mafiánů všeho druhu žádný smysl. Nikdo ho neznal, stejně tak jako aktualne.sk. Slyšel někdo o jeho 137 předchozích článcích ?
  A i kdyby měl nějaké zásadní informace, vraždou se neztratili. Naopak, vražda přece přitáhne pozornost.
  Cui bono je správná otázka. Volání po mezinárodním vyšetřování, přítomnosti europolicistů, poslanců atd. atd. Jednotná úprava „centrálního“ transparentu na místech protestů. Někdo to organizovat musel ? Zkusil někdy někdo zorganizovat akci třeba ve 20 městech, třeba i se slušným firemním budgetem v kapse ? Není to triviální.

 573. 662,
  jo taky by mě zajímalo, kdo to organizoval a hlavně platil

 574. 634 Františku!
  Že tu nejsem neznamená, že to občas nečtu. Behave yourself!

 575. BTW, „skvělý“ výsledek neustálého tlaku „pokrokové“ části lidstva.
  Je neslušné klást si otázky, jako třeba komu to vyhovuje, protože přece pieta, kdo nakrmí migranty a jak se srovnat s obrovskými změnami v sociální struktuře obyvatelstva, protože xenofobie, co budou papat černoušci v Jižní Africe, protože rasismus …

  Na oplátku ale lze klidně diskutovat o vaginách a sedmém pohlaví.

  BTW, kolik bělochů z JAR přijme Evropa ? Těm lidem jde o život. Skutečně.

 576. 662 – Tak pak ještě snaha o rozbití V4 zabezpečením skutečného přechodu Slovenska na „druhou“ stranu. Posichrovat situaci předčasným či urychleným odstavením/pacifikací Fica.
  Někdo vyhodnotil, že v Protentokrátě k tomu není dostatek vhodné „upřímně demokraticky rozhořčené a evropsky uvědomělé veřejnosti“ (což signalizovaly oboje čerstvé volby), ve zbývajících – PL a HU – to mají zatím vlády dostatečně v pažích….takže zbývá popostrčit Horní Uhry…….prostě průzkum bojem….
  Ano, já vím že….ale koneckonců, mám na paranoiu věk……

 577. No to byl opruz! Kolonování disku neúspěšné kvůli chybě v sedmi sektorech zdrojového. Opravil, pak přenesl Acronisem. Pomocí AOMEI poladil oddíly. Vše jak má být.

 578. „Ale kdepak, maYdo, Řecko už řadu let fakticky v bankrotu je;“

  pak teda nechápu, co je na tom režimu lepšího.

 579. 665 NoName, kdy sluníčkáři spustí akce na potravonovou a jinou pomoc lidu Jihoafrické republiky.

 580. „znamená to ovšem přemýšlet o světě, který není a nejspíš ani nebude.“

  to sice můžeme, ale já dávám přednost světu, který máme k dispozici a v kterém musím nějak přežít já i moje děti. A upřímně řešeno mám řadu důvodů neshledávat ho zas tak špatným. Ono to snění o utopiích obvykle k ničemu dobrému nevedlo.

 581. Fico je vyděšený naprosto autenticky, ale IMHO ne proto, že ví a že stál v pozadí.
  Proto, že netuší. A nebo tuší a tuší, že je zatím něco většího než jeho kartel.

 582. “ Pro vstup do parlamentu už najednou není třeba čtvrt milionu hlasů, nýbrž 25 000; ten čtvrtmilion už tvoří parlamentní většinu. To by však asi mělo bezprostřední vliv jak na uvažování voličů, tak i politických stran, že ano…“

  No, abyste se nakonec nedivil, co se do toho parlamentu dostalo. 😀

  To je sice pravda, že staší méně hlasů ke vstupu do parlamentu, ale pokud vím, tak volevní výsledek se počítá na procenta. Takže ke vstupu do parlamentu budete pořád potřebovat těch 5% odevzdaných hlasů. Bez ohledu na to, jetsli to je ze čtvrt milionu nebo z 25.000

  krom toho si nejsem jistá, jetsli není v ústavě nhějaká hranice, kdy pro nedostatek účastníků ve volbách volby nejsou platné.

 583. https://transparency.blog.sme.sk/c/477683/jan-kuciak-mam-chut-na-zmenu.html

  Třeba jeho nářky nad tím, jakou zoufalou úroveň měla VŠ, kterou studoval. Proč ji tedy studoval ? Proč nešel na jinou ? Na VŠ se naučíte přesně tolik, kolik chcete. Tam vás nenutí.

  Byl ve volební komisi a sledoval porušování zákona, ale nic neudělal. Ale byl „ze sebe zklamaný“.

  Zjevně se mu nelíbil „konzumní způsob života mladých“. No ano, najít si práci, založit rodinu, platit hypotéku-to je hrozné. Přitom bychom mohli manifestovat od rána do večera.

  Hrozná je dle něho i „rutina každodenního života“. Problém je v tom, že každodenní život je trochu nudný. Každý den je zábava jenom na facebooku a v reklamě. V životě ne.

  Atd. atd.

 584. 648 Petře, jako Cherlie Hebdo… Je klika být privilegovanou obětí. Ne jako tisíce a desetiticíce anonymních čmoudů kdesi v Sýrii, Iráku, či jinde…

 585. Nebo jako nějaká ubodaná Němka v drogerii. Koho zajímá ?

 586. 673 Ano. Na stopě nepříteli není na sebe upozorňovat dupotem a chřestěním zbraněmi.

 587. Áaaach jo.

  668 — pak teda nechápu, co je na tom režimu lepšího. — Právě to, že si dokáží spokojeně a bez zbytečných starostí žít, ač v bankrotu. Předpokládám (neověřoval jsem), že zvenčí je tam pumpováno řádově tolik peněz, kolik odsud odsáváno.

  To pochopitelně nijak nesouvisí s tím, zda si myslím, že tamní režim je celkově lepší či horší než zdejší.

  670 — dávám přednost světu, který máme k dispozici — To si ovšem nerozumíme, jako už tisíckrát předtím. Budování utopií je cosi zcela jiného než kritické přemýšlení o nich.

  672 — No, abyste se nakonec nedivil, co se do toho parlamentu dostalo. — Jedním z cílů teorie zkurvenosti je vyhnout se překvapením. Zatím překvapen nejsem, nebo leda tím, nakolik se vývoj ANO odlišuje od historie VV. Myslím, že bych nebyl nijak překvapen ani chováním Svobodných ve sněmovně, kdyby se tam nějakým způsobem dostali

  krom toho si nejsem jistá, jetsli není v ústavě nhějaká hranice — Není.

  Ale to si lze snadno a za chviličku načíst…

 588. „Právě to, že si dokáží spokojeně a bez zbytečných starostí žít, ač v bankrotu.“

  ale to, Zpátečníku, není věc režimu, ale hlavně Vaše. Jestli řekové dokážou spokojeně a bezsatrostně žít i v bankrotu, co Vám brání, abyste byl bezstarostný a spokojený i tady, když v bankrotu zatím nejsme a dluhy máme menší?

  “ Předpokládám (neověřoval jsem), že zvenčí je tam pumpováno řádově tolik peněz, kolik odsud odsáváno.“

  nechápu – to jako že je dobře, že do nich Unie leje peníze?
  A druhá věc – a co když jednou ty prachy fakt dojdou? Nebude odkud pumpovat. Co potom?

 589. “ Ale to si lze snadno a za chviličku načíst…“ Jistě. Ale taky si občas mohu dovolit předpokládat a neověřovat, ne? A třeba se i mýlit.

 590. 678

  Není to náhodou tak, že EU Řecku půjčuje, aby mohlo splácet vysokoúročené půjčky poskytnuté evropskými bankami ?
  Netvrdím to, ptám se znalejších.

 591. maYdo,

  pokud tiskárny tisknou, prachy dojít nemohou 😀

 592. Výstižné shrnutí : NP-Není vražda jako vražda

 593. JInak OK, beru, že hranice není tudíž ani volby, kde se zúčastní 6% voličů teoreticky nemohou být zpochybněny, ( v praxi by to asi bylo jinak) ale to nic nemění na to, že i když stačí na dosažení parlamentu 25 000 hlasů a ne čtvrt milionu, tak šance strany, která sotva dosáhne na těch 5% bude více méně stejná při jakékoliv účasti a volební výsledek tím pádem taky.

  Na druhou stranu samozřejmě se nic moc nezměné ani při stoprocentní povinné účasti. Poklud ovšem nebudeme mítzpátky jednotnou kandidátku národní fronty.

 594. Ahoj!
  Halladine, EU Řecku půjčuje, aby mohlo splácet Německu nakoupené ponorky a zbraně! 😉 😀

 595. No, co se týká řeckých zbrojních nákupů 😀 😀
  Svého času si Řekové objednali tak „luxusní“ varianty tanků leopard, že ani Němci sami takové neměli.
  Ale střelivo do jejich kanónů už nekoupili ! 😀

 596. A na druhé straně taky stojí tanky Leopard.
  To je win-win situace. Tedy pro Německo.

 597. (655) MaYdo, jestli se moc nemýlím, tak zrovna Pupák a Krchov byli v Semaforu a to se bolševíkovi zaručeně moc nelíbilo.

 598. No, pokud NoName myslí na Turecko , tak těch Leopardů nemají Turci moc, a už asi žádné nekoupěj.
  Daleko větší počet mají starších emerických (a modernizovaných) M-60, a dokonce M-48.
  A vyvinuli ve spolupráci s Jižní Koreou vlastní tank, který se začne vyrábět.
  Vůbec mají snahu o soběstačnost a využívají spolupráci s Jižní Koreou a Čínou.

 599. Karle, bolševikovi se nelíbilo ledacos. MY jsme si třeba při kolejních sedánkách pouštěli na kazeťáku Kryla a Kubišovou. Nějak nevím, že bychom kolem toho dělali nějaký konspirace a přitom reálně by z toho asi byl větší průser, než ze Šimka a Grosmana. Pupák možná na deskách nevyšel, ale Šimek a Grosmann nijak pronásledování nebyli, naopak Šimek se později tvářil jako vůči režimu velmi loyajální a jejich tvorba byla publikovaní v hojné míře. ZAkladatelem Semoforu byl ostatně Suchý a když s eřekně „semafor“, mně napadne především Suchý a Šlitr. Jednu dobu se dokonce říkalo, že Šimek chce Suchého ze Semaforu vystrnadit.

 600. Jo, ale chápu, že někdo z toho mohl být vyprdnutý. Pamatuji, že jednou v Roháčích mi někdo říkal, že Masaryka zpívají jen v dobré společnosti když jsou ve větší nadmořské výšce než tisíc metrů a divil se, když jsem říkal, že my to v Praze vyřváváme v hospodě.
  Psal jsem to jen proto, že ta rosnička nemusela zas až tak moc kecat.

 601. no, kecat nemusela, ale nějak nevidím důvod, proč se o tom musela zmiňovat.

 602. Kecala, že poslouchá Š plus G před sousedy nemusela tajit 🙂
  Na kolejích u nás se běžně poslouchal Kryl z magneťáku, a nikomu to nevadilo.

 603. (691) Třeba ze stejného důvodu, proč to zmiňuješ ty.

 604. 692 Jako pamětník žasnu nad výroky nepamětníků.

 605. Kiska žádá rozsáhlou rekonstrukci vlády nebo předčasné volby. Měl projev v TV, večer už vystupovat nebude.

 606. Se mi dnes objevilo na FB …
  https://www.milionchvilek.cz/

  No a takové jsou preference.
  https://www.novinky.cz/domaci/465082-v-cele-stale-babis-top-09-a-stan-by-ve-volbach-propadly.html

  Jak z toho ven ?
  Kromě ODS a ČSSD by se do parlamentu nedostala žádná „tradiční“ strana, naopak strany „podivné“ a „extrémistické“ mají přes 50%…

  Volby jsou v podstatě nedůležité, stovky „aktivistických“ organizací ví, co, koho a kde nechtějí, kdo by co neměl a kde by neměl být…

 607. No, Karle, já jsem se o tom nezmínila, já jsem to uvedla jako porovnání obdobné zkušenosti.

  Mně jen připadá poněkud srandovní takový to „heleďte se, koukejte se, jak jsme byli protirežimní“ když jde o takový ptákoviny. Asi jako kdybych tvrdila, že sjem vydávala nepovolenou tiskovinu, když jsme s bráchou a jeho kamarádem psali doma časopis propiskou. Nakonec protirežimní frky jsem tam měli taky. Pochopitelně na úrovní dvanáctiletejch puberťáků. 😀

 608. “ Jako pamětník žasnu nad výroky nepamětníků.“

  Schumni, tady bych se Halladina zastala, on určitě pamětník je 😀 A navíc my jsme toho Kryla na koleji poslouchali taky.

 609. 698 – tak ono při počtu obyvatel Slovenska je propojene nejspíš ka)čdej s každým protože každej zná někoho , kdo zná někoho…. atd. a tajk není divu, že jsou nakonec podezřelí všichni. A k tomu ještě Zeman, protože nemá rád novináře.

 610. 702 – no jo, uz jedeme dle scenare 🙂
  Nikdy jsem nebyl proymovcem Fica… Ale je treba uznat, ze vyhral volby… Inu, postdemokracie…

 611. maYdo,
  Schumi ví, že jsem pamětník 🙂

  Nejspíš má těmi nepamětníky na mysli ty tvé kolegy, nevěřící , žes měla na gymplu anglinu a onu rosničku.

 612. Ono take slusna teorie muze byt, ze vrah byl fakt profik. Neco v duchu – kdyz kyzeny efekt neprinesly clanky, vyuzijeme novinare jinak.

 613. Tak Kiskovi konci funkční období a výsledky nemá …

 614. Na slovensku je veselo. Původně měli Kiska a spol řečnit večer po zprávách.
  Pak Kiska vystoupil před novináři dřív, a televizní vystoupení zrušil, následně totéž udělal šéf parlamentu, a na Ficovo vystoupení , taky předčasné se čeká.

 615. V každém případě je zajímavé, že se zmínil i o možnosti, že nejde o „politickou“ vraždu. Kdyť doteď to byla jistota a celý cirkus tím začal …

 616. Politická, nepolitická, i tak má Ficova vláda jít 🙂

 617. HAlle, schumi odkazoval na Tvůj příspěvek. Ale jak ho znám, asi máš v tej 704 pravdu.

 618. Volby, parlamentní procedury atd. jsou prostě překonaný mechanismus, HODNOTY stojí nad nima.

 619. Fico mluvik krátce, rázně, řekl , že prezidentův projev nebyl psán na Slovensku, vypadl, a ignoroval novináře, kteří by se rádi ptali.

 620. 712 maYdo, ano. Kryla a Hutku poslouchali večer co veřer na na lyžáku. Jeden večer se to dalo. Ale poslouchat to furt bylo „na hlavu“. Mě ten disent nebral.
  Zalezl se zbastelným sluchátkovým tranďáčkem, naladil Hlas Ameriky…

 621. No, co mi na tom zatím připadá nejzajímavější, je požadavek oposice na předčasné volby v listopadu. Kdyby to člověk bral dle českých poměrů, do té doby se na ty dva zastřelené dávno zapomene (příp. vraždy budou objasněny, a ukáže se, že vysvětlení se politicky nehodí). Udrží se snad na Slovensku události v paměti voličstva podstatně déle než tady?

 622. Schumi,
  není to fuk, při jaké hudbě se chlastá a tlučou kočkám klíny do hlavy ? ;.)

 623. “ tlučou kočkám klíny do hlavy“

  ale fuj, takhle týrat zvířata 😀 😀 😀

 624. maYdo,

  koukám, že respektuješ názor, že ženská není člověk ! 😉

 625. No, pardon, řeč byla o kočkách.
  Nenapadlo mne, že máš na mysli ty dvounohý, nemohla jsem tušit, že ve svém kmetském věku se ještě na existenci něčeho takovýho pamatuješ. 😉

 626. maydo,
  já Tě bacím ! 😉 Paměť mi ještě slouží ! 😀

 627. Hmm, koukám že to poskakování polonahých žen u voleb se nějak rozmohlo.

  Je nějaká šance, že by se to mohlo stát normální součástí volebního folkloru jako třeba komise, plenta apod. ? 🙂

 628. Myslím když třeba ta děvčata co se dosud motala kolem Formule 1 přišla o práci…

  Snad až tak drahé by to nebylo a bezpochyby by to zvýšilo volební účast v libovolných volbách. 🙂

 629. Hlavně by to asi byl hezčí pohled než na tu děvuchu, co se tak vášnivě vrhala na Zemana.

 630. Zachytil jsem stížnost na diskriminaci Zemana proti Berluskonimu¨
  Berluskoni vyfasoval Femenku s většími kozami ! 😀

 631. PK,
  představte si volební místnost plnou chlapů, co by čekali , kdy anebo zdali se nějaká holokoznice dostaví ! 🙂
  To by ty volby ůplně zrušilo ! 😀

 632. Proto píšu, že by se to mělo stát normální součástí volebního folkloru, jako třeba plenta.
  Pokud se to dělá účelově, jen někdy a jen někomu, je to IMHO porušení všeobecného a rovného volebního práva…. 🙂

  Pochopitelně, volební zákon by musel upravit věkové rozmezí vyskakujících dam a přibližně stanovit míry, váhy a podobné parametry, ale s tím si poslanci jistě hravě poradí ve druhém čtení takového zákona.

 633. Sakra , skočit na každého voliče, to by byla facha.
  A co diskriminace voliček ? I ty maj právo !
  Takže i chlapi by tam měli vyskakovat !
  Jak odění , a jak vybavení bych asi taky nechal na těch poslancích ! 😀

 634. Jen s gayi a lesbami mám problém… Aby se necítili poškozeni, či uraženi….

 635. Zkuste si dát do Google translatoru rusky Kiska, tedy Киска, s překladem do anglictiny… 😀 😀 😀

 636. Ad 730 – no jo, kočička, nebo taky bobřík 🙂

 637. S tímhle jménem kupříkladu nemůže v Moskvě ani projít kolem místní varianty baru U modré ústřice. Člověk takňák začíná chápat, proč ho Rusové serou… 😛

 638. Hmm, tak Babiš navrhne odvolání Ondráčka z postu šéfa výboru pro GIBS.

  Asi rozdal svým poslancům před minulým hlasováním nějaké špatné noty nebo co…

 639. Třeba ujo Andrej počítal s tim, že se dostaví bytostní zastanci demokracie v plném počtu a že to klapne. Když zjistil, že se na hlasování vykašlal i největší žijící nositel morálních hodnot a pochodně pravdy a lásky vítězné Schwarzenberg, bylo mu jasné, že je to v kisce.

 640. Tedy já už jsem si za ty roky tak nějak zvykl, že vlády a zákonodárné sbory našeho státu bývají povětšinou povahy kabaretní a že mně už víceméně nic nemůže udivit.

  A oni mně zase překvapí… 🙂

 641. No, on řekl, ať se omluví, anebo odstoupí….

 642. V žopě Ptakopysku, v žopě, pokud už chceme používat ruské názvosloví.

  Kiska rusky je fakt jenom kočička bez jakýchkoli sexuálních konotací.

 643. „Jsem zvědavý, zdali navrhnou odvolání Ondráčka. Pokud ano, tak já budu samozřejmě hlasovat pro jeho odvolání,“ napsal Babiš. Tentokrát prý přesvědčí i poslanecký klub ANO, část poslanců hnutí pro Ondráčka hlasovalo. „A pokud by to náhodou někdo nenavrhl, navrhnu to já,“ dodal.

  Tam není nic o omluvení nebo odstoupení.

 644. Na novinkách píšou :

  Rád bych vyzval pana Ondráčka, ať se omluví, nebo ať rezignuje,” napsal.

 645. Teď tedy ovšem zbývá v ANO zjistit, kdo způsobil, že sám náčelník vydával tak zvrácené rozkazy.

  🙂

 646. Alespoň bude nějaká legrace. Problém stejně není Ondráček, ale ti, kdo ho volili.

 647. Tak já bych řekl, že v idnesu to musí vědět lépe. Koneckonců, jsou to jeho noviny a nikdo v nich asi nechce být zítra ráno nezaměstnaný… 🙂

 648. AeroKarle – ale tak o tom nepochybuji, že se smíchy neudržíme. To je setrvalý stav tak někdy od roku 2002.

  Akorát, že ten smích je spíš výrazem zoufalství…¨

 649. Foundry – 745 – je fakt, že ruštinu už jsem měl kdysi dááávno, takže hádat bych se nechtěl. Ale pokud si vzpomínám, tak to bylo vážně jen označení pro zdrobnělou kočku čtyřnohou.
  Pro označení abych tak řekl dámského mezinoží mají jiné termíny a obecně vzato jsou všelijaké vulgarismy v ruštině orientovány spíše análně než vaginálně.

 650. „Problém stejně není Ondráček, ale ti, kdo ho volili.“

  Stalin prý říkával “ nět čelověka, nět problema“.

  A taky demokracie, která přiznává volební právo všem. Tak ji zrušíme, ne?

 651. maYdo – 748 – no já bych spíš navrhoval zrušit to všeobecné volební právo než demokracii jako takovou. Ale to je o mně všeobecně známo. 🙂

 652. Pavle,
  děkuji za osvěžení slovíčka. Ono už to bude nějakých čtyřicet let, co jsem tohle slůvko používal… Sakra nejak rychle to utíká…

 653. No, to máš pravdu, Pavle, ale kdo rozhodne, kdo má volební právo mít a kdo ne?

 654. mi se v googlu překladači ukázala pussy 🙂
  Netušil jsem, že je to české slovo 🙂

 655. Pavle K., omyl. Kiska je skutečně i označení dámského rozkroku, nikoli ovšem vulgární, spíše laskavého až něžného rázu.
  Ovšem s orientací vulgarismů se hluboce mýlíš – 90% je orientováno na genitálie, jako ostatně všude na východě. Anální vulgarismy jsou častější západním směrem, my jsme někde na pomezí. Nakonec, kdo byl na vojně se Slováky, pamatuje si.

 656. V rámci osvěty bych jen uvedl, že zdaleka nejfrekventovanější jsou v ruštině:
  Bljať (univerzální, možno použít v libovolném kontextu)
  Zajebis (výraz údivu/obdivu)
  Na chuj (český ekvivalent nejspíše „do prdele“
  Chujovo (na hovno, ve smyslu „je to na hovno“, cítím se na hovno)
  Pizděc (citoslovce nejvyššího údivu, vyšší stupeň „zajebis“)

 657. Ještě omluva, správný přepis je „Bljaď“

 658. Pamatuji se, že na vojně mě (mimo jiné) udivilo, že pokyn „Můžete odejit, vojíne.“ se slovensky řekne: „Ty pičo, choď do piči, lebo maš po piči.“

 659. 743 – spíš bych řekla, že hlavním problémem je fakt, že nepřevlíkl kabát. a tí pádem není vydíratelný.

 660. Proč mimo? To je přece návod, jak na voliče, který představujou problém. . 😀 😀 Nebýt voličů, není Ondráček v parlamentu, není Babiš v oparlamentu a duha míru se klene 😀

 661. 756 – potvrzuji v celém rozsahu. Bez ohledu na obsah sdělení, úvodní fráze vždy zněla: „Ty pičo, choď do piči…

  K předchozí debatě o ruštině bych připomenul, že Foundryman je v tomto směru nezpochybnitelnou autoritou.
  Jiní překladatelé se zesměšňují, jako ti blbečci, co se pokoušeli po Zemanově rozhlasovém výkladu dokazovat, že pussy je vlastně jen taková americká kočička. Jediné, co by bylo možné Zemanovi vytknout, je neznalost výslovnosti. Aplikoval obecné pravidlo pro výslovnost a řekl „pasy“. Ale to jen tak na okraj, protože hlavní sdělení znělo – kdybych potřeboval poradit s hovorovou ruštinou, vím, na koho se obrátit.

 662. Mimochodem, v češtině nemáme ekvivalent východního i západního – job tvoju mať versus motherfucker.

 663. Dva z NP na dobrou noc:

  „Pane doktore, jste naše poslední záchrana! My jsme zdravě žijící pár. Nekouříme, nepijeme, nesolíme, nesladíme, vyhýbáme se tučnýmu, spermiogram je v pořádku, zkoušíme různé polohy a přesto ne a ne otěhotnět!“
  „To jste si spletli poschodí. Psychiatrie je v druhým patře, chlapi.“ (@paulczynski)

  „Maminko, co je to láska?“ ptá se holčička své matky.
  „Láska, to je když poznáš bohatého pána, který tě pozve na výlet do Benátek, celý den tě vozí na gondole, pozve tě na večeři na náměstí svatého Marka, dá ti briliantový prsten, koupí ti byt na Azurovém pobřeží a druhý v Paříži, dá ti nové auto a zahrnuje tě zlatem a diamanty.“
  „Maminko a kde jsou city, bouchání srdce, motýli v břiše?“ ptá se zmatená holčička.
  „Tyhle nesmysly si vymysleli komunisti, aby mohli šukat zadarmo.“

 664. A před odchodem do ložnice ještě jedna poznámka. Vláda přijela do Zlínského kraje a byla uvítána – podle iDnesu – pálenkou. Kurva, to se už nesmí napsat, že to byla slivovice? Naléval na nádraží sice poslanec za ANO (kroměřížák Vondráček) a to Kroměříž, to je napůl Haná, ale počkám na zítřek, to dojedou do Zlína a tam už je slivovice běžná. I když ani Zlín není až tak opravdové Valašsko.
  Sakra, idu si nalét!

 665. MaYdo, nevím. Byl jsem tam často a měli nějakou moc voňavou tekutinu, asi z rynglí. Švestka domácí je prostě švestka domácí a rozdíl se pozná.
  Dokonce ani Vizovice nejsou skutečné Valašsko a pan Jelínek bral na svůj výrobek švestky z Vlachovy Lhoty – to je tak čtyři kilometry od našeho domu.

 666. Suchý to neměl v sedmdesátých letech vůbec jednoduché. Semafor byl nejednou na zavření. Ale STB potřebovala práskací platformu, a to byla skupina Josefa Dvořáka agenta STB, Šimek se po smrti Jirky Grossmanna také zlomil, ale největším donašečem STB byl režisér Císler, což se dlouho nevědělo. A v takové stoce Suchý manévroval. A manévroval čestně.

 667. i v angličtině slova mění význam. Ještě do osmdesátých let znamenalo slovo „gay“ – veselý, rozpustilý. Buzerant byl „quir“, „faggot“, nebo in „bum-drill“. Výslovnost anglických slov kde samohlásku následuje dvojitá souhláska, je obvykle s nemodální samohláskou. Pussy je skutečně kočka, ve ve vojenském, dnes už i obceném slangu je to „slaboch“. Pro kočičku se používá zdvojenina „Pussy Cat“, někdy přeneseně i pro tu dvounohou. Ale výjimky jsou, např, Curry, terí se vyslovuje v lepší společnosti jakoby asijsky asijsky „karí“. Výjimkou je i slovo „puss“ (pas), což je hnis.

 668. V New Yorku v Greenwich Village je ulička „Gay Street. Ale je dost krátká na promenády chlapců držících se za ruce, takže se později přestěhovali o kousek vedle na Christopher street, kde mají v parčíku dokonce sochy, chlapců v objetí sedících na lavičkách. Mohu dokumentovat…a to gay tímhle změnilo význam…

 669. Tak Taloši nám odvolili. Idnes o straně 5 hvězd tiše mlčí – 30%, Berlusconi má kolem 15%… protiimigracni a zcela protievropské strany maji kolem 65%. To se b bruseli líbit nebude.

 670. Dobré zas ráno… 2 ptakopysk – někde byly nějaké volby? Že asi – dle našich novinářů, PaH-BŽ – byly přísně inkognito – skoro nikde ani zmínka… To zas asi národ složený z blbců, primitivů, nevzdělanců, xenofobů, nacionalistů a jiné lůzy volil poněkud jinak, než tu zářnou budoucnost narýsovanou příslušnými jelitami…

 671. Jo, zapomněl jsem na populisty… Ale že by si někdo z jelit našel ve slovníku, co vlastně znamená slovo „populus“ – to nehrozí… Ostatně, jak dementní Kašpárek s nápovědou vyčetl Zemanovi, že mu jde o dolních 10 miliónů… Místo aby naslouchal těm správným moudrým…

 672. Jo a dnešní Macek je docela realistický… Ten scénář „rodinné zabíječky“ by se ovšem na nějakou tu barevnou revoluci moc použít nedal, tak je třeba urychleně jednat, než se zjistí, jak to bylo (pokud vůbec).
  Stejně je to prdel v přímém přenosu… Ale na Slovensku by to mohlo fungovat, Čobolové mají tendenci startovat na první našlápnutí a myslet – pokud vůbec – tak až když je pozdě. Zvlášť v okolí Prešpurku…

 673. Ze slovenských médií by člověk mohl nabýt dojmu, že na Slovensku Fico nemá jediného voliče (stejně tak jako z českých, že jediného voliče nemá Zeman).
  Ale ono to tak není a i Fico může stoupence poslat do ulic.
  Jenomže to je hra s ohněm.
  A co je ještě větší prdel, dle preferencí má z „opozice“ trochu větší preference jenom SaS, a ta je „protievropská“ a Sulík má s Kočnerem nadstandard. Takže jak vypadá to řešení bez Fica je mi záhadou …

 674. 2 NoName – to se musíte zeptat amerických poradců… Ti určitě už nějaké to řešení mají…

 675. NoName,
  proč si myslíte, že ausgerechnet na Slovensku by ze spontálních protestů obyvatel měla vzejít funkční vláda? Vzešla na Ukrajině? V Sýrii? V Iráku? V Jemenu? V Lybii?

 676. Komické je, když v Bratislavě protestují státní zaměstnanci a zaměstnanci Penty a J&T a podobných …
  V práci vědí, komu cinknout na ministerstvu, a tak cinknou, aby přestavba hotelu J&T na Štrbském plese proběhla bez problémů. A pak po práci skočí na náměstí protestovat proti mafiánským praktikám a provázanosti státní správy a businessu !
  To nevymyslíš …

 677. Výsledky voleb nejsou podstatné. Podstatná je ta femenka, co vyskočila ne Berlusconiho.
  Teď se dá porovnávat.
  🙂 Oba jsou antidemokrati
  🙂 Ta Berlusconiho měla větši … oči
  🙂 Ta Zemanova měla nápis englicky
  Další srovnání si laskavý televizní divák doplní sám ;o}

 678. Dobré dopolední vespolek,
  u nás přes víkend virózy, takže světodění šlo jaksi mimo.
  Ale koukám, že pokud tento pán bude v Itálii premiérem, bude v Bruseli opravdu „veselo“ (kéž by tak chtěl trefit šlak celou eukomisi)
  „Matteo Salvini embraces a very critical view of the European Union (EU), especially of the euro, which he once described a „crime against humanity“. Salvini is also quite opposed to illegal immigration, which has emerged in 2012 as a serious problem for Italy
  On economic issues, he supports flat tax, tax cuts, fiscal federalism, protectionism and, to some extent, agrarianism. On social issues, Salvini opposes same-sex marriage and the EU’s management of immigration, while it supports family values and the legalisation of brothels. In foreign policy he opposed the international embargo against Russia of 2014 and supported an economic opening to Eastern Europe and to countries of the Far East such as North Korea.
  Salvini also endorsed the Republican candidate to the 2016 U.S. presidential election, Donald Trump, whom he met in April 2016 in Philadelphia.“

  Jsem zvědavá, kdy bude obviněn k kremlofilie, putinoagenství a vůbec, kdy se ozvě řev, že volby hacknuli Rusové 😀

 679. A jak jsem si početla Macka, jeho citát Kalouska byl VELICE zajímavý…

 680. Honzo ze Ž.
  Ta Berlusconiho byla vyholená, namalovaná a prostorově tak akorát. Milošova měla v prostoru ňader jistý deficit a s xichtem se taky moc nepárala, organismus co se vyskytoval v Kyjevě před slovenským ačeským velvyslanectvím … škoda slov 🙁
  Prostě patříme pořád mezi vopice a ani hnutí Femen na nás nebude plejtvat svoje nejlepší agentky…

 681. 774 PeSi, Macek ví kulový a kecá stejně blbě jako ostatní.

 682. Pesi, 775 – ja bych se na Slovaky – v kontaxtu nasich planovanych demonstraci kvuli Ondrackovi – zas tak moc nevytahoval…

 683. Petře Kunetko,
  podle mě plánované demošky proti Onderkovi vyzní naprázdno. Pokud vím, tak Miloš Zeman neabsolvoval žádnou schůzku se Sorosem. Na rozdíl od Kisky. Ale i ten to trochu pohnojil, protože se bál a měl s sebou tlupu služebnejch duchů.

 684. No jo, ptakopysku… Kdyz s Drahosem nedali vice nez tesne druhe, musi to zkouset takhle… Ale urcite maji neco v zaloze 🙂

 685. Ptakpopysku,
  majitel Slobodného výberu se zůčastňuje na aktuálních konfliktech. Občas se mýlí.
  Ale nemám dost informací, abych tvrdil že i v tomto.

 686. (763) A jeden od potomkyně, studentky hebraistiky: Co si přeje matka mladého muže v Jeruzalémě, Haifě a Tel Avivu: Jeruzalémská matka si přeje, aby se syn oženil s dívkou z dobré židovské rodiny. Matka z Tel Avivu si přeje aby oženil s dívkou z dobré rodiny. Matka z Haify si přeje, aby oženil s dívkou. 😛
  (779) Můžeš přidat i francouzskou revoluci, ruskou revoluci, místní „vítězný“ únor, horníky v Rumunsku, … Prostě, když to někde dotáhnou k protestům obyvatel, obvykle to funkčním vládám nesvědčí. Roky 1918 a 1989 jsou vyjímkou, potvrzující pravidlo.
  (781) Berlusconiho, ani tu jeho, neuklidili tak rychle. Talijánský bordel! 😛

 687. A dodal bych, že pozice Fica v posledních volbách byla nejslabší, ty vraždy mohou jeho postavením dále otřást ( sice si myslím, že s nimi nemá nic společného, ale….)

  Takže to má nahnuté, a nedivil bych se, kdyby padl. Stačí, aby Maďaři vystoupili z koalice, a ti k tomu mají očividně našlápnuto.
  Ty předčasné volby podle mně budou, a myslím, že tentokrát je Fico nevyhraje.

 688. Ještě je v Národní radě nějaký Kotleba … 8 %.

 689. Dobré dopoledne.

  Stran Ondráčka – komentář,jak to bylo:

  https://www.novinky.cz/komentare/465148-komentar-jak-se-zvolil-ondracek-vaclav-klaus-ml.html

  A z diskuse profil protikandidátu:
  A) za piráty pan Ferjenčík. Profesionální aktivista, nikdy nikde nijak nepracoval, studuje „základy humanitní vzdělanosti“ již sedmým rokem. (tudíž student poněkud na baterky)
  B) za ODS Zuzana Majerová Zahradníková. Vysokou nedokončla (tudíž má jen maturitu), živila se jako zástupkyně firmy Dermacol!

  A z wiky:
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Mikul%C3%A1%C5%A1_Ferjen%C4%8D%C3%ADk_(1987)
  https://www.google.cz/search?source=hp&ei=RQmdWrfVJYWiwALy24ngAg&q=zuzana+majerov%C3%A1+zahradn%C3%ADkov%C3%A1+wiki&oq=Zuzana+Majerov%C3%A1+Zahradn%C3%ADkov%C3%A1&gs_l=psy-ab.1.1.0l4.1495.1495.0.4520.1.1.0.0.0.0.66.66.1.1.0….0…1.2.64.psy-ab..0.1.66….0.6ggwuwp1ba0

  No, ak bych se zeptala, proč ti, komu tak vadí ten Ondráček:

  a) nepostavili lepšího kandidáta, apoň trochu kompetentního
  b) nedostavili se v plném počtu a nepřehlasovaůli Ty, co Ondráčka volili?

  Normálně se -s dovolením – ale jinak to říct nejde, vysrali na svou práci. A teď vřeští, moralizujou a svolávají demonstrace. A bědujou, že komunisti se vracejí a že to dopustili voliči.

  Ještě se někdo diví, že když takhle pracujou skoro třicet let, tak lidi radši volí toho Babiše???

 690. 787 Petře, míníš těch několik s cedulemi, při rozličných příležitostech hlučících nahoře na Václaváku, jejichž počet nedosahuje ani počtu tamních drogových dýlerů a jejich klientů?

 691. maYdo 🙂

  co se divíš ?
  Zvolení Ondráčka bylo v plánu. Copak by bylo proč svolávat demonstrace, kdyby Ondráček neprošel ? 😀

 692. Schumi, na nekolik dramatickych reportazi a to bude stacit. Pravda je, ze bez Drahose maji blbe rozdane karty.

 693. Mně ja, Karle, hlavně divný, že tolik poslanců se na to hlasování vyprdlo. A samozřejmě ze stran, které tak rády kážou o dopovědnosti voličů, demokracii a morálce.

  A taky mi je divný, když je ten Ondráček tak vošklivej a fuj, proč ho vůbec volili do tej komise. Jen komunisti by přece na jeho zvolení do komise nestačili.

  Obávám se, že ta slípka v čele komise by byla daleko větší průser, než ten Ondráček. O tom profesionálním aktivistovi a vděčném studentovi ani nemluvě.

  Docela by mně zajímalo, kteří poslanci se na to hlasování vyprdli.

 694. mimochodem, nebyl náhodou mezi těmi, kdo se na to vyprdli, soudruh knížepán?

 695. maYdo,
  byl. Ale když ho vzbudili, napsal kulervoucí komentář ve smyslu „Ó tempora, ó mores“

 696. Jo, tak nějak jsem to předpokládala…..

  To teda fakt zaplať Bůh, že tohle nebylo prezidentem.

 697. 796 když už jsme u téhle politiky. Czexit nebude. V případě rozkladu EU, Česko bude přívěskem tvrdého jádra, Německa a Francie. Především Německa. Ekonomická provázanost, neochota snášet důsledky projevující se v nákupním košíku výměnou za… nikdo neví co, absence suveréna v důsledku absence sjednocující kultury suveréna, jestliže jím má být občan. Stálé vládní provizorium. Pozvolné opouštění a rozpouštění státní suverenity za nezájmu většiny voličů. Česko není subjektem který hraje, ale objektem o který se hraje. jeho postavení a existence závidí především na vnějších vlivech. Prakticky na výsledku hry mezi tvrdým jádrem EU a Ruskem. S nějakým transatlantickým vlivem. Česko je na hranici vlivu, která historicky se shoduje s hranicí mezi říšemi Zápdadořímskou a Východořímskou (Byzancí). Ovšem tvrdé jádro se potýká s podobným. Uvývá „veřejného“ prostoru, ze kterého ukrajují z jdené strany byrokracie a z druhé hospodářská impéria. Právě ta, jejich majitelé, vládci, s koncentrovanou ekonomickou mocí mají nejvyšší míru reálné suverenity, s velkým politickým a mediálním vlivem. Oni rozhodují o tom o čem má přemýšlet většina lidí. Sociální smír formálně založený na svazku státu, zaměstnavatelů, zaměstnanců, nyní a u nás nazývaný „tripartita“, kdysi ve třicátých letech v Itálii nazývaný jinak, reálně založený na míře plnosti nákupního košíku.
  Ne abstraktní ideje, ale míra plnosti žaludku rozhoduje o míře politické aktivity.

 698. 800 Petře, ano, stačí několik vhodně zvolených záběrů. Se softem použitým například na Pána prstenů by šlo zaplnit celý Václavák.

 699. 804 maYdo, nic podstatného by se nezměnilo, nic významného by se nestalo. Akorát bych nevyhrál a neměl ten monitor. Ten nemám stejně, protože úměrně jeho dostupnosti opadla moje chtivost, došel k závěru, že ho až tak nutně nepotřebuju.

 700. Ahoj!
  Pecunia non olet… závist…
  Komise jsou hlavně kvůli příplatkům k základnímu platu (70 992 Kč) poslance. Proto je jich tolik a k čemukoliv. Předseda komise má příplatek k základu 55 000 Kč…
  A aby ještě navíc rozuměl tomu, co dělá?
  Kam by to vedlo?
  To už by rovnou mohl být ministrem obrany nějaký generál, třeba Bečvář!
  Ale to by nás neŠlechtilo…

 701. Schumi, a to ještě „Babiš jednal s cechy“… jsem zahlédl v novinách.
  Nenaznačuješ nic o semknutém svazku prutů se sekerou uprostřed a o kultu mladých, že ne? 😉 😀

 702. (801) To bych musel vědět podrobnosti o poslanecké docházkové kázni. Že za moc nestojí je zatím jen můj dojem, že se to tedy nevymyká z běžné praxe.
  (805) Schumi, v případě rozpadu EU by byla taková mela, že předem těžko něco odhadnout.

 703. Jo a zrovna jsem zaslechl, že Talijáni mají sečteny 2/3 hlasů (i s předběžnými výsledky). Takže mně zase až tak moc neudivuje, že zatím kolem toho nebyly sáhodlouhé reportáže typu ČT 24, kde obvykle nějakou hovadinu, o níž je faktických zpráv na 5 minut pitvají celé odpoledne.

 704. 809 Šumaváku, samozřejmě, že nenaznačuju. Jak Tě tohle mohlo napadnout… To bych si v našem demokratickém právním státě nedovolil. Někdo by si toho mohl všimnout, a při pomyšlení jak by se to mohlo odrazit na nákupním košíku… Veškerá podobnost je čistě náhodná. A pokud se to tak jeví, rozhodně s tím nesouhlasím a kategoricky popírám, že jsem tím na něco takového byť jen vzdáleně byť jenom pomyslel. Z něčeho takového mě podezírat, no fuj. Vždyť přece každý ví, že Země je středem vesmíru, obíhaná Sluncem a obklopená sférou stálic. Při pohledu na prázdný nákupní košík, základní součást inkvizičního isntrumentária jsem ochoten kdykoli odpřisáhnout, že Země je placatá a obklopená mořem končícím mořepádem do světového prostoru.

 705. „To bych musel vědět podrobnosti o poslanecké docházkové kázni. “

  Na vco potřebuješ dokumenty o poslanecké kázni, proboha???

  Poslanci partají, které bědují, že konec demokracie, protože zvolili nevhodnou osobu do čela GIPSu – a na hlasování, kde se o tom rozhodovalo, nepřišli?

  Takže pokud se to, že tam nebyli, nevymyká běžné praxi, je to vlastně v pořádku a nic se nestalo. Konec konců, na vině jsou stejně voliči.

 706. (813) No kdo jinej tam ty poslance poslal?

 707. Jsem zvědavej, co udělá Fico. Kaliňák asi odejde, ale to stačit nebude.

  Jsem zvědavej, jestli Fico nenavrhne předčasné volby.
  Babiš svou aktivitou vůči Ondračkovi nasrdil komouše. Už je nepotřebuje ?
  Podle posledních prognóz preferencí by zřejmě pár procent získal, naopak komouši a Okamura něco ztratili.
  Použije to na nátlak vůči komoušům (a Okamurovi) aby spolkli ústrk a podporovali ho dál ?
  V otázce Ondráčka není KSČM jednotná.. Filip se vyjadřoval jinak, než Dolejš.
  Komouši mají před volbama nového vedení. Možná dostal Dolejš chuť na předsednictví komoušů…… A Babiš s tím možná pracuje….

 708. 815 – AK, na jednu stranu mas pravdu, na druhou stranu nevim, ze by si nekdo z nich psal do programu, ze nebude chodit hlasovat… A odvolat je za to, ze obelhali jaksi nejde… Samozrejme, za 4 roky se zas obmenej, ale to nam nyni nepomuze.

 709. Jakmile se Ruth dozvěděla, že její 99letý dědeček zemřel, spěchala navštívit svou 95letou babičku, aby ji utěšila.
  „Bubbe, je mi to tak líto. Jak zemřel Zeide?“
  „V neděli ráno, když jsme se milovali, dostal infarkt.“
  „Ale Bubbe,“ řekla Ruth, „bylo vám oběma skoro sto. Nenapadlo vás, že by mohl být sex nebezpečný?“
  „Ale samozřejmě,“ odpověděla její babička, „proto jsme se milovali vždy v neděli ráno, když jdou křesťané do kostela a zvoní zvon. To byl pro nás rytmus akorát, pomalý a vyrovnaný, jednoduše nahoru na bim a dolů na bam. A kdyby nejel kolem zmrzlinář s dodávkou, byl by váš děda ještě naživu.“

 710. „(813) No kdo jinej tam ty poslance poslal?“

  TY si děláš prdel, Karle, to není jinak možný…. 😀

  Poslanci vědí, že se někdo musí šéfovat komisi GIPS. Tzv. demokratické strany na tu pozici navrhnou dva mameluky, třetí strana navrhne člověka morálním škraloupem, neoblíbeného, ale v problematice se orientujícícho.
  A když dojde na volbu dopsti pdostatná část odpůrců dotyčného se nedostaví, takže je zvolen.

  a za to můžou voliči?
  Že budou tihle tzv. demokrati takhle kálet na svou práci, to by nenapadlo ani mně, která si o tom, jakej ksindl jsou topáci a ODS , žádný iluze neřčiní, natož by to napadlo ty, co jim na ty řeči o tom, že demokracie v ohrožení a jen oni, mravní ji zachrání, naletěli.

  no a když to prosrali, tak se najednou probudili a burcují lid na náměstí, protože demokracie je v ohrožení.

  Jsou to pitomci a zatraceně si zahrávají. Protože po tomhle se spousta lidí naštve a začnou uvažovat o volbě babiše nebo okamury, protože jim dojde, že s tzv. demokratickými stranami to už fakt takhle nejde dál.

 711. Honzo ad 814 – ten neofic. francouzský, ten teda je !!
  Jeden obrázek za tisíc slov.

 712. „Samozrejme, za 4 roky se zas obmenej, ale to nam nyni nepomuze.“

  Ona nám asi nempomůže ani ta obměna, protože to bude stejná pakáž.

 713. Ptakopysku 🙂

  To si ukradnu , mám vnučku jménem Ruth 🙂

 714. Bylo ještě jedno, výsostně demokratické řešení:
  Zrušit komisi pro kontrolu GIBS.
  To se přece tak dělá, že když někdo nevyhovuje, tak se mu prostě zruší místo… 😉

 715. „Zrušit komisi pro kontrolu GIBS.“

  Jo, to by bylo řešení. A vrcholně demokratický.
  Ale spíš se udělá ještě nějaká komise, který bude kontrolovat komisi prro GIPS.

  To víte, je třeba bdít, když se nám teď ti komunisti vrací a táhnou nás někam před listopad a jeden z nich je předseda komise v parlamentu.

 716. (820) Jestli najdeš někoho jiného než voliče (včetně absentujících), kdo může za to, jací jsou ve sněmovně poslanci, tak dej vědět. To by mně moc zajímalo (Putina, Kalouska, hackery a Sorose neberu).

 717. no, já bych řekla, že jsou především na vině ti poslanci. Knížepána mnozí volili s tím, že volí etalon mravnosti a slušnosti a byl takto medii prezentován.
  Nikdo netvrdil, že se budou flákat nechodit na ejdnání a potom vykřikovat,m jaká je to hrůza, že je Ondráček předsedpou BIS.

  PAk bych se ještě zeptala, jestli jsou tedy vůbec jiní poslanci na výběr. Konec konců, kdyby měl člověk jen podle toho, jak plní své pracovní povinosti a zda se účastní důležitá’ých ejdnání, tak by fakt asi byl k mání jen ten Babiš a komunisti.
  Protože tu volbu Ondráčka po technické stránce komouši zvládli dobře – na rozdíl od demokratů. Oni se neflákali a tak ho tam mají.

 718. >> Petr Kunetka [818]
  Co budou dělat? Budou třeba tvrdit, že AM onemocněla nějakou chorobou. Nebo že ty no-go zony jsou oblasti, kde se hojně vyskytuje AfD a Pegida, Co já vím… Tihle angažovaní intelektuálové dokaží vymyslet i neuvěřitelné.

 719. Jinbak s tou odpovědností – voliči dávají politikovi ve volbách mandát, aby je zastupoval. Alre nrjdśou dopovědní za to, co v rámci mandátu dělá. Za to je odpovědnej jen on sám.

  Takže sorry, žádný volič není odpovědný za to, že poslanec na svou funkci sere. Žádný volič není odpovědný za to, že se knížepán a spol vyprdli na to, že je Ondráček v parlamentu. To je výhradní odpovědnost těch tajtrdlíků, co tam měli být a hlasovat, protože k tomu měli od voličů mandát a nebyli tam a nehlasovali, protože se na to vysrali.

  Celej průser český politiky je v tom, že už x-tá varianta vládní diktatury hlásí všechno na voliče a vymlouvá se na ně. Káže o morál ních principech a straší Ruskem nebo návratem komunismu nebo globálním oteplováním, oni nikdy nic, oni vždycky muzikanti, nikdy nic nedělají blbě a když už to neututlají, tak za to můžou voliči, prtootže je tam neměli volit. A media je v tom podporují a lidi jim to žerou.

  Kdyby se naši skvělí novináři méně naobírali tím, kolik sprostejch slov řekl Zeman na Hradě a místo toho se šli radši zeptat knížepána a dalších rádobydemokratů, proč teda u toho hlasování nebyli a takhle to podělali, tak by aspoň jednou udělali něco pořádnýho. Ale ono se líp strefuje do těch blbejch voličů, co můžou za všechno, protože nejsou dost poslušný a nevolí tu správnou stranu.

 720. To je pravda, dvd. Zde bych citoval z dilka, ktere jsem si myslel, ze nebudu nikdy citovat: „Existuje jisty druh intelektualske tuposti, na ktery zabira jen facka“.

 721. (829) Lituji, poslanci se nabídli, ale nezvolili (včetně knížete).

 722. Aha.
  TAkže se nabídli s tím, že se tvářili že budou pracovat, slíbili to v poslaneckém slibu a dlabou na to. Dělali ze sebe něco, co nejsou. Vlastně podvedli voliče a lhali.
  Ale je to v pořádku. ZA to, že lhali voličům a dělali ze sebe někoho jiného, než jsou, můžou přece voliči. Hlavně nepřiznat svou chybu, za všechno můžou voliči.

  To se pak nediv, že s tímhel přístupem se najdou jen dvě procenta, co to těm Svobodným hodí. Nebo spíš by ses měl divit, že se jich našlo tolik.

 723. (835) Až (a když) budou něco podobného dělat poslanci Svobodných (a za předpokladu, že je ještě budu volit), pak se jich zajisté optám, jak si představují mne takhle zastupovat. Ale zatím je mi tajno, jak se ti tam připletli. Hlavně nepřiznat svou chybu, – kdo, čí?

 724. Maydo, souhlasim s tim, ze jako volici nemame moc sanci udelat neco s tim, ze poslanci nedelaji svou praci. Samozrejme se muzeme pokusit je obmenit, ale uz x obmen k tomu nevedlo…

  Co mi ale hlava nebere… Jak se do toho dostali ti svobodni, co ve snemovne nikdy nesedeli? 🙂

 725. http://4.peticie.sk

  Ján Kuciak a Martina Kušnírová mohli žiť, ak by si títo dvaja páni plnili poriadne svoje povinnosti !

  To je přece naprosto idiotská implikace.

  Ale v dnešním světě … Kdepak myslet. Věřit, podepsat, demonstrovat ! Vyjádřit názor (stejný, jako má dav) !

 726. „Až (a když) budou něco podobného dělat poslanci Svobodných (a za předpokladu, že je ještě budu volit), pak se jich zajisté ptám, jak si představují mne takhle zastupovat.“

  A proč by ses ptal? Když za všechno můžou jedině voliči, tam je přece jakejkoliv dotaz na poslance zbytečnej.

 727. No protože jsem ten volič, přece, cítící svou zodpovědnost. 😛

 728. Svobodní se mi k tomu připletli tak, že je Karel tady zastupuje. Konec konců za ně kandidoval.
  A že u Svobodných nějaký náznaky sebereflexe neshledávám, jen tu mantru „za všechno můžou voliči“.

  Jo, já vím, že do parlamentu se ještě nedostali. Ale ten správnej přístup – „vším je vinen volič“ už v sobě mají. Chci říct, že dokud budou politici s tímhle přístupem a nedostatkem sebereflexe v převaze, tak se to nezmění.

 729. JAko člen strany Svobodných bys měl především ctít zodpovědnost v době, kdy se sestavují kandidátky a pohlídat si, aby se na ni nedostali lemplové. Členové strany mají toptiž – ma)na rozdíl od voliče – šanci posoudit, jak ten člověk bude vykonávat mandát, protože ty lidi znají. nebo aspoň měli by znát. Volič dostane předložený načančaný plakátový produkt, a protože podobné produkty mají všechny strany, tak moc šancí pouznat, kdo je kdo asi nemá.

 730. Krom toho strana je prvním, kdo by měl poslancům šlapat na paty, jsou přece její reprezentanti a její vizitka.

  A strana je odpovědná i za to jaký lidi voličům na bídla. Když je to nabídka ve stylu „blbeček, debil, blbeček, děbil, jen támhle dva debilové vedle sebe“, tak co si s tím má volič počít?

 731. 2 maYda ad 844 – neprozrazujte důvěrné osobní údaje… Je to proti zákonu.

 732. Tak vime, ze na kandidatce Svobodnych jsou (i) lide, kteri maji spatny pristup, ale o jejich pracovni moralce jako poslancu nevime nic (a s nejvyssi pravdepodobnosti se nikdy nedozvime 🙂

  Mimochodem, ja z toho, co mame v parlamentu taktez vinim volice, ale jinym mechanismem… A navic nejsem spojen se zadnou stranou 🙂

 733. Fakt ne, Petře? měla jsem za to, že jseš členem ODS.

  A jak nakládáš s tím, že jako volič jsi vinen tím, co je v parlamentu? Chodíš ke zpovědi? nebo sám sebe trestáš pokutama? Nedál sis po obědě doutníček za ty sněmovní absentéry?

  To je stejně jen rétorika…. Poslanci prostě nebyli, kde měli být a nehlasovali, když měli hlasovat. S tím nic nenaděláš, ani to neokecáš.
  Většině patrně nepřipadá ani nevkusný, když se na to vyfláknou a pak v mediích lkají, jak se mohlo dopustit, že…..

 734. 849 – to byl jeden rok, podivat se, jak to funguje. Zjistil jsem, ze ta strana je beyond repair a zmizel 🙂

  Jako volic jsem naprosto v pohode a s cistym svedomim. Nikoho z tech, co tam sedi, jsem nevolil 😀

  Ze to je naprosto nevkusne je pravda, ale to by asi melo nutit k zamysleni volice techto poslancu. Ja bych je nevolil ani predtim, ani nyni…

 735. Z Fica jsem viděl jen kousek, blbnula mi usb televize.

  Ale ostře se pustil do Kiská a vyčetl mu schůzku se Sorošem

 736. 851 – No, doufejme, ze to neskonci snipery na namesti SNP. V Bratislave poznam hodne lidi…

 737. Aha, tak už vím, proč volíte ty svobodný 😀
  Nevolit je fuj, protože občan má být aktivní. Zvolit někoho, kdo se tam dostane je taky fuj, protože pak je člověk odpovědný za to, co tam páchají.

  Takže to chce najít si nějakou partaj, která se potácí pro neschopnost na hranici volitelnosti do parlamentu a volit tu. Jeden pak je z obligam a může kárat a moralizovat jak nevoliče, protože jsou občansky pasivní, tak voliče parlamentních stran, protože ti za všechno můžou.
  Svědomí je čistý, protože volič nic, volič muzikant, on přece volil a ti, co je volil, v parlamentu nesedí. Nesedí tam proto, že hloupí voliči jiných stran volili špatně.

  to teda fakt, Petře, nemá chybu 😀 😀 😀

  Kdybych se zeptala na tři důvody, proč volit Svobodné, tak tenhle důvod by měn asi fakt dostal, taková logika si zaslouží odměny
  😀 😀 😀

  Akorát by bylo blbý, kdyby se toho chytlo víc lidí a ta partaj by se do parlamentu dostala. To bych si pak musela koupit paruku, abych nahradila vyrvaný vlasy.

 738. Maydo, jsem odhalen 😀 😀 😀

  Clovek samozrejme musi sledovat cvrkot, kdyby se Svobodni blizili 5 procentum, je treba najit jinou stranu s dobrym programem. Monarchiste maji prekvapive dobry ekonomicky program 😀

  A vazneji, kdyby se Svobodni dostali do parlamentu, nejak bych se pokusil si je ohlidat. A kdyby se mi to nepovedlo, urcite bych to vnimal jako i svou chybu. Ale vzhledem k sancim Svobodnych…

 739. (843) A jak víš, že to ve svém dosahu nedělám? Dle klasického českého zvyku, že každý ví nejlépe, co mají činit jiní?
  (844) A když to napíšu (837), tak to zas není dobře. Jak ono to je, „neví co chce a nedá pokoj, dokud to nedostane“?
  (853) No já proto, že mně serou ze všech nejméně, ale to je pro tvé složité konstrukce asi moc jednoduché.

 740. 853 To je v pořádku. Bandar-lóg chce svobodu, Bandar-lóg ji má. Takovou jakou Bandar-lóg dokáže mít.

 741. (854) Ad šance, Mach byl schopen se občas dostat do médií, u Pajonka mám v tomhle směru pochybnosti. Na druhý straně, pokud by byla zvítězila ta skupina, co prosazovala tvrdě protiimigrační zaměření, nejspíš už bych nějaký ten jiný spolek hledal.

 742. Zajímavá diskuze. Tak mne napadá – maYdo, co navrhuješ?

 743. 848 Stovky let kultivování demokracie? Kde? Že jsem si nevšiml.

 744. Schumi, v Anglii. Nezapomen, ze whipove vznikli dlouho pred vseobecnym volebnim pravem 🙂

 745. 844 “blbeček, debil, blbeček, debil, jen támhle dva debilové vedle sebe..“
  Odraz kvality voličstva?

 746. No, já jsem, Petře, poněkud nevhodný volič, protože mám už vyšší věk. Podle klíče, že špatně volí vždycky lidé starší.
  Takže bych k nim, pokud bych lpěla na tom, být odpovědným občanem, vlastně ani chodit neměla, protože bych volila nesprávně.

  Akorát že se se nemohu považovat za nevzdělanou. Takže tak úplně do tej skupiny špatných voličů nezapadám. Ale možná bych mohla vrátit diplom, když mi žádný z těch, které údajně volí mladí a vzdělaní, nekonvenuje.

  Pak by asi bylo OK, kdybych nechodila k volbám vůbec, ne?

 747. 860 Petře, mám jakési povědomí. Starali se o řádnou parlamentní docházku irských zlodějů dobytka na jedné straně a skotských lupičů na druhé straně. Tak se vyvinula obdivovaná britská demokracie, kterou irští zloději dobytka a skotští lupiči šířili v okolním zaostalém světě.

 748. „maYdo, co navrhuješ?“

  Proč bych měla něco navrhovat? Já přece nechci předělávat svět a měnit poměry a tunajší podmínky beru jaké jsou a snažím se s nimi vypořádat, pokud to na mně má nějaký dopad.
  Konec kocnů není vmých silí’ách provést nějakou razantní změnu, protože tnhle hnůj se střádá už čtvrt století a jak známo, i Augiášův chlív, který je ve srovnání s děním v parlamentu čistou klíckou, dokázal vykydat jedině Herkules.

  Pravda, připadá mi poněkud podivné, když poslanci, kteří mají plnou hubu demokracie, se nedostaví na důležité hlasování a pak halasně odsuzují výsledek, místo aby zalezli a styděli se, ale zdá se, že to je v pořádku. Poslanci mají právo se tak chovat, protože vinni jsou voliči.

 749. „“blbeček, debil, blbeček, debil, jen támhle dva debilové vedle sebe..”

  Nikoliv – odraz kandidátek ve volbách.

 750. Schumi – vsimni si, s jakym uspechem. A nezapomen, ze vetsinu v UK meli vzdy britove, spickovi pirati.

 751. Římani měli recht když postavili Hadrianův val a že odešli když zjistili, že irští zloději dobytka a skotští lupiči se už nic víc nenaučí. Například zdravotnictví které proto je stejně proslulé, jako anglické vinařství.

 752. Tak Fico už je prý jako Orbán… Konečně dobrá zpráva 😉

 753. 866 Jistěže. Jenže s touhle monokulturou, bez rozvíjení ostaního, se nadlouho nevystačí. Proto dnešní „Velká“ Britanie je jaká je. Plnou parou směřující do budoucnosti
  „United Kingdom of Little Britain without Scotland and Nothern Ireland.

 754. 864 Třeba o pár tisíc let návrat do minulosti. V Protivíně je krokodýlí farma…

 755. 868 – od te doby, co byl jediny prijatelny proevropsky premier v ramci V4 se teda rychle zhorsil… Dnes je to hned.

 756. Když vlezu do blbý hospody, kde mají hnusný pivo a jídlo je připálený, tak za to můžu já sám.

  Kromě toho si myslím, že neúčast poslanců nebyla důsledkem jejich lenosti, nedisciplinovanosti a blbosti. Procento neúčasti bylo dopředu spočítáno a následné projevy připraveny. Takže „whip“ tentokrát zapracoval a poslanci se poslušně podřídili.

 757. A nezapomen, Schumi, ze piratske lode byly rizene hodne demokraticky… A ze na techto zakladech vybudovali imperium jako zadne jine, a fungovalo jim, dokud se principu drzeli…

 758. Putin zákeřně odpoutával pozornost okopáváním německých politiků a pak udeřil v Itálii!

 759. (863) Dle výsledků soudě, úspěšně šířili. 😛

 760. Já myslím, že kdyby si poslanci vzali příklad a pracovali tak jako senátor Čuba, že by tyto problémy nikdy nevznikly!
  A nám by se žilo mnohem lépe!!
  PS.
  I za ty peníze by to stálo.

 761. Schumi ad 861 – no jsou-li kandidáti z minus tři sigma Gaussovy křivky rozdělení iteligence v populaci a je to pravděpodobné, protože ti z pravé „poloviny“ mají rozum a nekandidují, nemusí se ten popis v 844 příliš lišit od pravdy… 😀 😀 😀

 762. Schumi ad 863 – a co obnovit českou, čtyřsetletou tradici, že by v PS PČR stál u dveří kat v pracovním, opřený o meč? 😀

 763. 873 A společně s B zvolí C aby pod jeho velením oloupili D a hodili ho žralokům, v lepším případě prodali do otroctví nebo ho donutili relativně svobodně pracovat pro ně. Dá rozum že nijak radostně a efektivně.
  Kdyby takovou pirátskou „demokracii“ měli všichni, nebylo by co loupit.

  A společně s B zvolí C aby pod jeho velením znárodnili majetek D, zastřelili ho, pověsili, v lepším případě zavřeli do lágru nebo ho relativně svobodně pracovat pro ně. Dá rozum, že nijak radostně a efektivně.

  Podobnost není náhodná, jedno jako druhé, založené na loupeži, jde zu grund. Jak je dějinami ověřeno.

 764. 881 Šumaváku, to by se nesměl jen opírat. A kdyby se jen neopíral, to by za krátko bylo mandátů volnejch… Akorát těch neukázněnejch, „pravicovejch“.

 765. 881

  Na meč má nárok snad jen kníže pán 🙂
  Ostatním by musel stačit špagát 🙂

 766. “ Procento neúčasti bylo dopředu spočítáno a následné projevy připraveny.“

  takže to bylo předem dohodnutý a rozhořčené projevy jsou jen šaškárna pro plebs.
  no, já jsem to ta nějak předpokládala….Ale proč si chvíli nezahrát tu hru taky, že? 😀

 767. „Když vlezu do blbý hospody, kde mají hnusný pivo a jídlo je připálený, tak za to můžu já sám“

  Problém je v tom, že pokud ti tu hospodu každej chválí a sám jsi tam nebyl, tak jak se věci mají, zjistíš asž když tam vlezeš.
  Nemluvě o tom, že když máž hlad a není lepší hodpoda ve výhledu, tak nakonec máč na vybranou hladovět nebo vzít zavděk tím, co je.

 768. Petře – 887 – tak na tom, že se lidé proskáčou na čerstvém vzduchu není v zásadě nic špatného.

  Nemyslím si, že by ta demonstrace něco vyřešila, ale třeba toho Ondráčka fakt odvolají, protože se Babiš lekne, že přijde o pár voličů. 🙂

 769. Otázka spíš je, jestli se něco vyřeší, když toho Ondráčka odvolají.

 770. No minimálně to nebude čouhat jak bolavej palec a KSČ to nepotěší. Což jsou v obou případech celkem příjemné aspekty takového řešení.

 771. To je, ale v důsledku poslanci budou o to víc dlabat na práci, protože budou mít pocit, že když něco zvořou, tak si to lidi stejně vydemonstrujou.
  To bychom pak mohli ten parlament rovnou zrušit a zavést takovou formu přímé demokracie, že se budou zákony schvalovat podle toho, kolik lidí přislo na demonstraci. Václavák plnej – schváleno, václavák prázdnej – zamítnuto. V případě, že by bylo voličů akorát po Vodičkovu, což je zhruba v půli, tak by se házelo korunou. Samozřejmě v případě, že by bylo přijato euro, házelo by se eurem.

  Mohli bychom rozpustit parlamentní strany a ušetřilo by se na poslaneckých platech. Z parlamentu by se udělal luxusní hambinec pro cizince a výtěžek by plynul do státního rozpočtu.

 772. Legrace 🙂
  Ptakopysk zde dal odkaz z sloboednéhovyberu.sk
  Já k tomu učinil poznámku 972 , a na aktuálních konfliktech jsem našel dotčenou SZ.
  Zřejmě autor čte Šumaváka , anebo ho někdo upozornil 🙂

 773. 2 maYda ad 862 – no jistě, Ing. Arch. – co je to za vzdělání? Kde v tom jsou genderové otázky a příležitosti? Kde je multikulturní obohacení?
  Klečet do kouta na hrách a sydět se!

 774. maYdo – 891 – no to jsou takové ty lidem v současné době hojně diskutované nástroje přímé demokracie. Referendum, odvolatelnost politiků a tak. 🙂

  Krom toho, osobně bych se nebál toho, že by jedna demoška na Václaváku (nebo naopak absence téhož) měla vliv na pracovní tempo našich poslanců.

 775. Jo, PeSi. Konec konců to není humanitní vzdělání, jsem jen tupej technik a nediskutuju o tom, jak má vypadat cihla, protože to je prostě cihla. TAk já se jdu podívat, jestli máme doma nějakej hrách. Nebo by stačila čočka?

 776. Mimochodem, obecně vzato v k těm absencím v PSP při tom hlasování.

  1. Tím, že byl někdo někam zvolen jsou primárně vinni ti, kteří hlasovali „PRO NÁVRH“ a nikoli ti, kteří tam vůbec nebyli. To platí jaksi obecně.

  2. Ti, kteří byli omluveni si možná (čistě teoreticky) uspořádali pracovní program tak, aby mohli být na schůzi toho 7.3. kdy se mělo podle plánu o Ondráčkovi hlasovat. Že to někdo přesunul a někteří poslanci mezi tím odletěli na nějaké dlouhodobě plánované služební cesty, to asi není až tak úplně vina těch některých poslanců. Ale to už jen tak volně uvažuji…

 777. Ovšem úplně nejlépe to na Twitteru rozštípl presidentův mluvící Ovčáček-Čtveráček:

  Jiří Ovčáček @PREZIDENTmluvci

  Stydím se za ty, kteří právě dnes nenávistně útočí na člověka, který byl statečně proti okupaci #1968 a komunistickému režimu #1989!

  To měl na mysli Zemana, Babiše nebo Ondráčka ? 🙂

 778. Na druhou stranu to, že mezi demonstranty byl i bývalý premiér ČR Bohuslav Sobotka (ČSSD) je víceméně chutzpe.

 779. Věkově by to vycházelo na Zemana nebo Bureše. Zdeněk Ondráček (* 28. července 1969 Žacléř)

 780. No ale baví mne, kolik lidí to bere vážně, dokonce s dalekosáhlými konotacemi do způsobů provozování zastupitelské demokracie.

 781. (897) Nejvíc za to ovšem mohou ti, kteří tam nebyli zvoleni, najmě pak Svobodní! 😛

 782. O to, že primárně jsou vinni ti, kdo hlasovali pro návrh není potřeba diskutovat, Pavle, ovšem ti asi nejsou ti, kdo se nad jeho zvolením rozhořčují a spílají kde komu, že to zavinil.
  Krom toho oni se cítí odpovědní svým voličům a těm asi zvolení Ondráčka nevadí.

  Stran těch cest – ono se stává asi každému, že občas se mu pracovní plány dostanou do kolize a musí pak řešit, co je důležitější a třeba i dlouhodobě naplánované věci odkládat, pokud je něco opravdu naléhavého.
  Navíc je samozřejmě otázka, nakolik byly ty cesty důležité a vůbec ty poslanecký cesty jsou docela háklivý téma….

  Podle toho, jak se teď všichni tváří bych řekla, že volba předsedy komise pro GiBS je velice důležitá, důležitější než nějaká cesta,konec konců poslanciu jsou voleni hlavně proto, aby hlasovali a ne proto, any cestovali. Ale možná se mýlím….

 783. Tak Babiš je ročník 1954, to by musel statečně bojovat proti okupaci v roce 1968 v požehnaném věku čtrnácti let.

  Ne, že bych podceňoval prak a ložiskové kuličky jako pádnou zbraň v klukovských sporech, ale mám neodbytný dojem, že pro boj proti okupantům se přeci jen příliš nehodí. 🙂

  Takže mluvko-vovce myslela asi Zemana. No potěš koště.

 784. maYdo – 903 – „This is not entirely correct“ jak se říká.
  První se rozhořčil v neděli Babiš, který bačuje právě ty poslance, kteří hlasovali převážně „PRO NÁVRH“.

  No a stran těch cest bych opět pouze podotkl, že o Ondráčkovi se mělo hlasovat tuto středu, 7.3. Možná právě proto si ti poslanci naplánovali ty cesty na minulý týden. Ale těžko říct, to je jen moje soukromá úvaha, která vychází z toho, že pokud bych měl ve firmě na 7.3. naplánovanou zásadní poradu strategického významu a zároveň musel jet na setkání s důležitým zákazníkem nebo na nepostradatelné školení, také bych si takové drobnosti naplánoval třeba na minulý týden nebo na přespříští týden…

 785. Ale celkově vzato jsou tyhle disputace víceméně k ničemu. IMHO to celé bylo o tom, že agent STB Babiš se domníval, že si komunisty koupí tím, že jim slíbí pomoci jejich poslanci ke korýtku ve vejboru a oni mu na oplátku slíbí jednak to, že ho v něčem podpoří a za druhé to, že jejich kandidát zatlačí na GIBS v tom smyslu, že GIBS zatlačí na policajty aby nebyli zbytečně horliví při vyšetřování toho Čapího hnízda.

  A tak nějak počítal s tím, že to ostatní strany smetou ze stolu, on komančům řekne něco ve smyslu „Sorry jako, snažili jsme se“ a pojede se dál.

  Jenže pak se to drobátko posralo, když ten Ondráček byl zvolen a lidi začali reptat, včetně některých demisních pidistrů.

 786. No a jak tak koukám do tisku aj tlače, tak to docela dost lidí prokouklo a demoška se nějak zvrhla na téma „Babiša do koša“.

  Škoda, že tam moderní Ondráčci nedali pár lidem přes hubu. Mohli jsme mít novou variaci na plyšák a zase mohla být 10 nebo 12 let docela svoboda a pohoda, kdy úředníci byli zalezlí a neškodili a policajti byli uctiví a používali obraty „Mohl byste prosím…“, „Pokud by vás to neobtěžovalo…“, „Jééé děkujeme, to jste hodný…“ a tak podobně. 🙂

 787. Vlezl jsem do metra, koukám na co koukám a řkám si, odkud a proč se tu vzalo tolik očividně pražské kavárny. Dokonce mladý muž s tyčema obaleným nějakým popsaným lajntuchem doprovázený lehce alternativní dívkou s mrnětem v šátku. Všechno vypadající na humanities, filozofično, genderologično, vegetariánstvo a sluníčkářstvo a vůbec těžké intelektuálno a podobné mimoňstvo, které by zásadně nemělo dostat do ruky šroubovák aby si neublížilo. Že nějaká sešlost na Václaváku? Kouknu do trouby na Novinky, a opravdu. Sešlost z Václaváku. Samý pomětník totality, většinou pod třicet.

 788. „“This is not entirely correct” jak se říká.
  První se rozhořčil v neděli Babiš,“

  A já jsem někde psala, že Babiš má nějakou výjimku a to, že se z hlasování ulil a následně se čílí, je OK? Platí na na všechny stejně.

 789. Schumi – 908 – ber to tak, že oni jsou vesměs pamětníky totality současné. V dobách skutečné svobody (řekněme 1990 – 2000 až 2002) byli vesměs děti a zhusta si to ani nepamatují.

 790. Pamětníci? Tihle jsou spíš spolubudovatelé. Noví pionýři.

 791. maYdo – 911 – no já se drze přiznám, že roce 1989 mně bylo 24. A chodil jsem demonstrovat už v roce 1988, kdy mně bylo 23. Takže jsem byl vlastně taky takový pionýr 🙂

  A kupodivu toho nelituju, protože těch následujících cca. 10 až 12 let za to rozhodně stálo, to jsme si svobody užívali celkem do sytosti.

 792. 884 halladine, demokraticky a rovnoprávně špagát pro všechny. Mečem to sice vypadá nóble, ale pak uklízet ten bordel…

 793. No, když se nad tím zamyslím, tak jsem poprvé přes hubu dostal na demonstraci ještě o pár let dřív. Jak se v Praze pořádala ta demoška s názvem „Za Mír a Proti Jaderné Válce“, tak tam jsme s kamarády měli transparent s nápisem „Zrušte všechny armády“.

  To nám tenkrát nafackovali v Bartolomějské a strávil jsem skoro dva dny v CPZ.

 794. 912 Pavle, pamatuju, jak jsme se tehdy ještě na Psovi a u Vodičky bavili, bychom si toho užili, že to dlouho nepotrvá.

 795. Schumi – 915 – Jj. Tak ono je to poměrně zákonité, že to tak dopadá.

  Proto těm mladým ty demošky a případnou revoluci klidně přeju. Pokud to bude mít zhruba stejný efekt na utlumení státní správy jako měl plyšák, mohl bych to před smrtí zažít ještě jednou, klidně třeba na deset let. A to by bylo celkem fajn. 🙂

 796. Ale Pavle, Tys nějak zapomněl, že dnes nad tím abychom příliš nezvlčili, bdí matička Eunie. 🙂 A jak to popisoval schumi, tak to byli zajisté samí takoví, co si Eunii rozvracet nedají.
  To byla demoška, jako kdybys šel na prvního máje s pionýrským šátkem do průvodu.

 797. schumi,

  s bordelem si nevybereš. I oběšenej se posere a počůrá ….

 798. Koneckonců, jak správně kdysi dávno pravil Thomas Jefferson – „The tree of liberty must be refreshed from time to time with the blood of patriots and tyrants.“

  Takže demošky a společenské turbulence tak 1x za 20 nebo 30 let jsou víceméně takové zahradničení.

 799. maYdo – 918 – tenkrát nad tím, abychom nezvlčili bděl Sovětský Svaz a ten měl nějakých tanků. A bylo mu to hovno platné.

  Kolik tanků má EU ?

 800. (908) Když jsem vyvřeskoval na Václaváku a na Letné já, byl jsem už přes třicet, ale ne moc. 😛

 801. “ Pokud to bude mít zhruba stejný efekt na utlumení státní správy jako měl plyšák,“

  Probůh a co by ti mladí uvědomělí absolventi humanitních studií dělali, když by nemohli konat dobro na úřadech? Ty si snad namlouváš, že demontrujou za to, aby si tu lidi mohli dělat, co chtějí a starat se sami o sebe?

 802. Krom toho, současný establishment vedený největším pobíračem EUnijních dotací rozhodně nebudí dojem, že by chtěl EU rozvracet.

  Ono to ostatně není ani potřeba, EU se rozvrátí sama, stačí do toho sem tam trochu šťouchat.

 803. Problém je v tom, Pavle, že tenkrát ty sověty už fakt nikdo nechtěl. Ale tu Eunii tu ještě pořád dost lidí chce. A zejména ti, co demonstrují.

 804. maYdo – 923 – no to si budou už ti mladí muset něco najít. My jsme si taky museli poradit, když po plyšáku vypukla svoboda na plné pecky.

  Já bych je nepodceňoval, oni na něco přijdou. Mně by taky ještě někdy kolem podzimu 1988 nenapadlo, že umím založit počítačovou firmu, zaměstnávat lidi a mít tu firmu už skoro 30 let. To přijde nějak tak samo, když můžeš a musíš… 🙂

 805. No právě, Pavle 😀 Když se odstřelí největší unijní pobírač, zbyde víc na ty ostatní 😀 😀

  ale nějaká svoboda? Co to je? Naprosto zbytečná věc. Ještě by si lidi mysleli, co chtějí.

 806. maYdo – 925 – no to považuji za celkem positivní. Bylo by smutné, kdyby ti mladí mávali ruskou vlajkou a chtěli zpět na východ. V takovém případě bych musel skutečně uznat, že se jedná o mladé pitomce, kteří nic nepochopili.
  Ale naštěstí to tak není…

 807. 914 nafackovali, hmmm…škoda, že se ti sfackující soudruzi později nedostali před soudruha prokurátora aby jim to dal s potěšením vyžrat ještě podle socialistických zákonů. Zneužití pravomoci veřejného činitele, porušování služebních povinností, socialistické zákonnosti. Na to byly pěkné sazby. A co teprv za horší činy. Nebylo by třeba vymýšlet nové paragrafy, retroaktivitu. Všechno podle tehdejších zákonů a navíc i hlásané ideologie socialistického humanismu. Žádná revoluční spravedlnost, jen poctivé a důsledné uplatnění zákonů a principů jejich systému. Že by to šlo takhle na to v revolučním ajfru nikdo nepomyslel.

 808. „Já bych je nepodceňoval, oni na něco přijdou. Mně by taky ještě někdy kolem podzimu 1988 nenapadlo, že umím založit počítačovou firmu, zaměstnávat lidi a mít tu firmu už skoro 30 let. “

  Možná tě to nenapadlo, ale měl jsi základ v tom, že jsi uměl něco použitelnýho. Já mladou generaci nepodceňuju, ale i u nás v práci, což je víceméně technická profese je těch uvědomělých multikulti a eurohujerů většina. A to jsou lidi, kteří něco umí a určitě by se uživili. těm lidem se nelíbí Zeman a Babiš, ale co Eunie činí, dobře činí.

 809. 926 Pavle, uměl a dělal jsi něco pořádného, užitečného, žádaného. To byl základ. Ostatní byly technikálie, které jsi zvládnul za pochodu.

 810. 930 sákryš, zase druhej. Teď, teď tu byl, právě odešel…

 811. “ no to považuji za celkem positivní. Bylo by smutné, kdyby ti mladí mávali ruskou vlajkou a chtěli zpět na východ.“

  No, tak se ale netěš na svobodu, protože pokud tihle eurohujeři udělají revoluci, tak určitě ne proto, aby ubylo úřadů. Kapři si rybník nevypustí.

 812. Schumi – 929 – no, ta demoška byla někdy kolem 1982-1983 už nevím přesně. Když mně tehdy bylo cca. 17 a do té Bartlomějské si mně musel přijít vyzvednout táta, tak nějak nebylo pomyšlení na to, žalovat soudruhy policisty k soudruhu prokurátorovi.

  Mně bohatě stačilo, že mně pustili a když jsme odešli za nejbližší roh, tak mně táta poplácal po ramenou a řekl „Ten nos a oko se zahojí, ale co jste dokázali, to si budete pamatovat už pořád a budete na to hrdý. On ten režim tady nebude věčně…“.

 813. 916 Pavle, revoluce nebude. Musely by se splnit podmínky podle VILa platné pro každou revoluci. Události 1989 měly hluboký ekonomicko společenský základ. Narůstající protiklady, rozpory. To zjevné na ulicích byl průvodní jev. Jako když tektonika vytlačí nahromaděné magma. Kdežto tohle jen lehce připomíná události ve Francii koncem šedesátých let.

 814. 935 ano, na to bylo brzy. Ale koncem devětaosmdesátého a pak, by to šlo. Bratranec eskortoval Štěpána do vazby…

 815. Schumi – 936 – no zcela vážně, nebyl bych si až tak úplně jistý. Nevypukne teď a tady pochopitelně, ale to co píšeš víceméně splněno je.

  Rozpory mezi městem a venkovem (zdaleka nejen v ČR), ekonomické pnutí v euro-zóně, migrace (která je a bude problém, to se odkecat nedá) apod.

  Celkově vzato si nemyslím, že by nás (myšleno celou EU) čekalo desetiletí nějaké pomalé normalisace. To už proběhlo.

  Nicméně vyčkejme a uvidíme.

 816. Petře ad 887 – to je ovšem otázka, zda je někde podchyceno, kolik jich protestovalo proti Ondráčkovi, kolik proti Babišovi, kolik si jich sebou vzalo spacáky a protestovali za zachování statu quo ČT, kolik jich demonstrovalo proti Zemanovi, co chtěli ti, co tam mávali těmi modrými hadry s hvězdičkami a kolik lidí se přišlo podívat, kolik tam bude demonstrantů. 😉 😀

 817. a vůbec… není to krásné, když dnes na Václaváku demostrují desetitisíce lidí proti levičákům a tedy za pravicovou politiku? 😉 😀 😀

 818. 940

  Demonstroval i pravičák Bohouš Sobotka 🙂

 819. Dobré zas ráno… Pozvolna dočítám… 2 martin ad 872 – jestli tím naznačuješ, že celá ta šaškárna byla předem pečlivě připravena – pak bych dle reakcí soudě, docela souhlasil…

 820. 939 to je jedno. „Protestuji, tedy jsem.“

  Připomíná mi to Š+G: Jak jsem stávkoval.

 821. 943 Možné je všechno. I že Ledecká byl převlečený Putin.

 822. Kdyby Putin neexistoval, museli bychom si ho vymyslet…
  Je kouzelne, co vsechno je schopen establishment s vaznou tvari polozit na stul, aby nemusel pripustit, ze se rozesel s plebsem…

 823. Dobré ráno,

  942 – já teda moc na konspirační teorie nejsem, ale tady bych řekla, že tu nějaká nepsaná zákulisní dohodička byla. KOnec konců, když je ten Ondráček zviolenej, tak je kolem toho možnost dělat spoustu povyku a vymezovat se a demonstrovat a řečnit a vydávat prohlášení. v klidu ho nezvilit by byla zmarněná příležitost.

  no, ale hlavně že tam demonstroval ten Sobotka, jedinej slušnej člověk v přechozí vládě 😀 😀 😀

 824. „Je kouzelne, co vsechno je schopen establishment s vaznou tvari polozit na stul, aby nemusel pripustit, ze se rozesel s plebsem…“

  … nebo aby musel přiznat, že někde udělali soudruzi chybu. 😀

 825. Dobré ráno. Hezké hodnocení včerejších demonstrací výše. Jen si nejsem jistá, kdo z hodnotitelů zná jednoho-dva-více účastníků osobně a mluvil s ním o jeho pohnutkách, proč na tu demonstraci jde, nebo se hodnotitelé řídí: 1. Co píše tisk, 2. Co píše oponentní tisk,3. Co nepíše žádný tisk, 4. Co si myslí, že si účastníci myslí, a 5.Co si myslí on sám.
  Včera jsem s jedním účastníkem demonstrace v Ostravě mluvila a vím, že účastí chtěl vyjádřit své obavy. A znechucení. Znechucení z politiků, toho, že jeden ze záporných symbolů r. 1989 je zvolen do funkce komise pro dohled na GIBS, že pravděpodobně se na jeho zvolení dohodly všechny zúčastněné strany, byť dnes křičí, že oni ne. Obavy z dalšího vývoje společnosti, z omezování osobních svobod, zasahování státu do běžného života lidí, utahování šroubů. Vidí všechny ty zákony a opatření, jejichž cílem je ohnout lidi a udělat z nich stádo. Obavy z postoje naší vlády, která se radostně podřizuje všemu, co přijde ze západu a ještě si to upraví. A proti tomu šel demonstrovat. Přitom nechce rozpad EU, protože má nejbližší příbuzné v UK a vidí, jak EU kolem kope a háže klacky. Zatím chce EU reformovat. Jak se zachová, pokud zjistí že to nelze, není jisté.
  Tož tak.

 826. “ Obavy z dalšího vývoje společnosti, z omezování osobních svobod, zasahování státu do běžného života lidí, utahování šroubů. Vidí všechny ty zákony a opatření, jejichž cílem je ohnout lidi a udělat z nich stádo. Obavy z postoje naší vlády, která se radostně podřizuje všemu, co přijde ze západu a ještě si to upraví. “

  Víš Dano, a já mám obavy, že ta demonstrace byla na podporu těch, kdo kdo teď halasně křičí, že je zvolení Ondráčka fuj, ale kdo k němu nemalou měrou přispěli a nechtějí si přiznat svoje chyby. Aspoň tak byla prezentována.

  Nemyslím si, že při nějaké změně a s jinou vládou by bylo méně zasahování do našich svobod. Konec konců tomu západu se radostně podřizovaly i předchozí vlády v době, kdy Babiš ještě šidil kostelecký párky a nikoho by nenapadlo, že by lezl do politiky. Konec konců toho Babiše volilo dost lidí právě z těch důbvodů. proč šel tvůj soused na demonstraci. Ne všichni se nechajín koupit za kobluhu. Svět není tak jednopduchý černobílý.

 827. No, tak nějak mi to připomíná povídku Š + G:
  „Tvůj otec tady organizoval stávky. Ty tady budeš muset pracovat!“

 828. (936) Já zírám, vy zíráte, vizír …. hluboký ekonomicko společenský základ, narůstající protiklady, rozpory a US embassy nic? 😛
  (943) Teď jen, kdo řádí v PL? 😛
  (950) Svět není tak jednopduchý černobílý – není, ale Dana to ani netvrdí. Dokonce ani v jiných záležitostech není. 😛

 829. 949 Dano, zeptal bych se ho nakolik příčinou jeho osobní nespokojenosti je EU a zdejší vláda a nakolik on sám.

 830. Pomyšlení na to, že si nějaký demonstrující proti Ondráčkovi myslí, že může reformovat EU mi připadá poněkud ….. humorné.

 831. 953 Karle,nic. Ten chybí ten základ. Co pozorujeme je jen „cargoefekt“. Nápodoba tehdejších projevů převratu, jako rituálu v představě, že tím bude vyvolán další převrat.
  Upravená přistávací dráha, dřevěná řídící věž, v ní domorodec se skořápkami z kokosáku na uších co by sluchátky, bambusová anténa. Leč letadla tenkrát přivážející všechny ty úžasné věci nepřilétají a nepřilétají.

 832. 2 Matzurka ad 943 – je hezké, si počíst, jak tzv. vyvolení serou strachy magi v kostkách…
  Jinak mi to připomíná – jaký je rozdíl mezi demokracií a liberální demokracií? Asi jako mezi aktem a pietním aktem…

 833. Schumi, je to malý podnikatel, OSVČ. Dosti žádaný a úspěšný. Myslíš, že má málo důvodů k nespokojenosti s konáním vlády, která se vymlouvá na nařízení EU? Navíc jeho příbuzní byli popotahováni jak počátkem padesátých, tak počátkem sedmdesátých let (pro šťouraly, nebyli to jedni a ti sami, ale různé generace). Možná i proto je citlivější na věci, které jsou zde důvodem k …povýšenému komentování. Nic ve zlém.

 834. —Teď jen, kdo řádí v PL ?—-

  Tak nejspíše někdo, kdo neumí hebrejsky:
  „Své obavy z vývoje v Itálii neskrývá ani komentátor Ariel David izraelského deníku Haaretz, podle kterého je výsledek těchto voleb prvním skutečným úspěchem protestních stran v Evropě. „Povolební koalice budí obavy v Evropské unii a naopak radost v Kremlu,“ píše David ve svém textu, který nese titulek „Vladimir Putin zvítězil v italských volbách“.
  Jó, když se vyrazí názor……

 835. Jo a ještě k těm státním znakům – koukal jsem se na to detailněji a zaujaly mě 2
  Nizozemsko, které tam má nápis Udržím, ale už nespecifikuje, zda moč či stolici či něco úplně jiného…
  No a v podobném smyslu Skotsko, které tam má ty nápisy 2 a kupodivu, na rozdíl od ostatních, chybí překlad do češtiny… Patrně by ty překlady nějak vadily…

 836. 995 Obdoba někdejší snahy o socialismus s lidskou tváří?

 837. haaretz je takové izraelské Rudé Právo

 838. 958 Dano, chápu. Proč by si úspěšný podnikatel nemohl tu a tam zademonstrovat, odreagovat se od všednodenních starostí a navázat zajímavé obchodní vztahy se zajímavými lidmi. Ovšem o žádném s transparentem na demonstraci podupávajícím miliardáři jsem neslyšel. Že by žádný z nich neměl pohnutou rodinnou historii?

 839. Takhle pomatené demonstranty, kteří si nechají předhodit docela zástupný problém k tomu, aby sehráli užitečné idioty likvidátorům tohoto státu (a o nic jiného majitelům organizátorů těchto švajnfestů nejde) – tak těch doufám moc neznám, resp. nejsou mými kamarády. A je jedno, jak jsou úspěšní ve svém podnikání, ve finále to jsou echt fachidioti.
  Ideální maso do budoucích gefechtů při Drang nach Osten….
  Jak říka F.R.Čech: vy si ještě zastřílíte!

 840. 962 – a byl v něm ten článek s tímto nadpisem nebo nebyl?

 841. 964 Jo. A je zajímavé, třebaže typické, že ti z „horních deseti tisíc“ se toho hlučení na náměstích neúčastní.

 842. Co se mne týče, chápu, že někdo cítil potřebu jít na náměstí vyjádřit své pocity a názory.
  Je to naprosto v pořádku a tak je to správně.
  Nemám potřebu hodnotit jeho pohnutky a důvody, ani pohnutky a důvody těch, co nešli.
  Účast nebo neúčast neodráží žádné osobnostní, lidské kvality, míru odbojnosti nebo konformity…
  Prostě máme na věc různé názory a když máme potřebu, projevíme je, ať už verbálně, na manifestaci nebo nakonec u voleb.

 843. 967 – to jsou ponejvíce majitelé těch organizátorů, oni tam jsou jaxi v zastoupení….

 844. [960] Taky zajímavý aspekt.
  Tak mě napadá, co by se dělo, kdybychom se vrátili k velkému státnímu znaku z dob první republiky, to by se asi moc nelíbilo.

 845. Tak ono jak obvykle je tam těch paradoxů více …
  Třeba takový demonstrující student z BA odjede na víkend do Zvolena k matce, která volila Fica (a je tedy tupý Ficovolič), aby se nadlábl, aby mamka oprala a dala nějaké to Euro do kapsy. Být intelektuálem není jednoduché…

 846. Několik postřehů z jednoho článku:
  „„Všude čtu, jak je skvělé, že na demonstrace včera dorazilo tolik lidí. Osobně sice rozumím velké emotivní symbolice zvolení Ondráčka jako předsedy komise pro dohled nad GIBS, nicméně opravdu si někdo myslí, že když bude ten nechutný pán z komise odvolán (jakože po včerejších protestech bude), současné poměry v Česku se nějak zlepší?“

  „Jaký má význam stále dokola omílat Čapí hnízdo, kde jde sice o podvod, ale v zanedbatelném rozsahu, který navíc voličům nevadí? Anebo stále znovu vyčítat minulost oportunistického agenta člověku, pro kterého je improvizovaný oportunismus kombinovaný s absencí jakýchkoliv hodnot vypilovanou životní strategií? Andrej Babiš se z naší země nikam nevypaří ani sám nikdy dobrovolně neodstoupí. Ocitl se v určité osobní situaci a z hlediska teorie her ji nemůže vzdát, i kdyby najednou dostal stokrát chuť politiku navždy zabalit a užívat si život blahobytného miliardáře. Dnes už to nejde. Pokud nechce být rozdupán, nemá na vybranou,“
  „Babiš bude takový, jak mu jeho okolí dovolí být. Pokud ho pasuje do role ďábla, stane se jím. Ale fungovalo by to i obráceně. Normální politici v této zemi dělají chybu, že se osobnosti Babiše ostentativně straní, místo toho, aby přicházeli se svými návrhy a hráli s ním stejně tvrdě jako on s nimi. Vždyť přinejmenším od voleb žádný z nich ANO nic realistického nenabídl. I proto se tato země ocitla v situaci, ve které momentálně je. A pokud se česká elita nevzpamatuje, neodhodí rozjitřené emoce a neaktivuje zbytek rozumu a politického pragmatismu, budeme se ještě v příštích letech divit, kam až se dá klesnout. Obávám se, že hra rozehraná tímto způsobem nemá vůbec žádné dno,“

  Je to ale z těch fujfuj Patlamentních listů:
  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Miliardar-ktery-podporil-Drahose-odsoudil-vcerejsi-demonstrace-Toto-v-kavarne-zpusobi-rozkol-526907

 847. A naposled k demonstraci – zahlédl někdo informaci o demonstraci v Ostravě? Já ne. Ani Seznam, Novinky, iDnes – všude jen Praha, maximálně Brno, ale o Ostravě ani ťuk. Možná proto, že v Ostravě se demonstrace odklonila, více demonstrantů bylo proti Babišovi a vládě v demisi, tomu, co ta vláda provádí. Ondráček byl jen okrajovou záležitostí.
  Schumi – 963 – co k tomu říct? Asi nejlépe nic. Kdyby sis zkusil na vlastní kůži podnikat, 963 bys rozhodně nenapsal.

 848. Tak já jsem zaslechla, že bude. Pak už nic.

 849. Šimone, nedá mi to, ale zkus obdobně argumentovat “ Čapí hnízdo (zaměň xy- abc), kde jde sice o podvod, ale v zanedbatelném rozsahu“ při kontrole FÚ, o kterou požádal premiér Minfin. A o tom to je. 🙂

 850. Co tahle vláda zatím tak hrozného udělala ? – propustila pár zbytečných darmožroutů z deep state, soudy jí naopak přibrzdily v implementaci EET, teprve se chystá podívat na plejtvání s penězma ve výzkumu,….a co dál ?

 851. Šimone, ad “ propustila pár zbytečných darmožroutů z deep state“ – ona je nepropustila, ona je nahradila svými lidmi. Navíc ta vláda není vládou politickou, ale vládou jedné firmy, jejíž majitel chce stát jako svou firmu. Takový drobný rozdíl. Ale může se stát podstatným.
  Omlouvám se, mizím, mám jiné povinnosti, a ty volají. 🙂

 852. 975 – Dano,
  to já nikoliv, to argumentoval ten Dejčmar – inu miliardář, tak ho pochop 🙂
  A za podstatnější část toho výběru z článku považuji posouzení Babiše jako neopomenutelného pařezu politické situace po demokratických (to zdůrazňuji !) volbách.
  A tu trapnou roli, kterou nyní hrajou partičky tzv. demokratických stran a straniček….

  Osobně jsem je nevolil proto, že jsom měl již dlouho dojem, že pro voliče nic nedělají….a jejich povolební aktivity planktonu (volně se bez pohybu vznášet na hladině) vůči voličům mi to potvrzují.
  Akorát piklit v parlamentě a burcovat opravdovou lůzu na ulicích, to jim jde…..

 853. ona je nepropustila, ona je nahradila svými lidmi.

  Co vím, počty se snížily, takže asi o prostou náhradu nešlo.

 854. 977 – takže nedělá nic jiného, než předtím ODS a následně ČSSD vlády……

 855. V dnešní době, kdy média z demonstrace 200 lidí vyvolají dojem, že se mění dějiny, kdežto 70 000 odborářů na náměstí je bezvýznamných…

  Byly volby a tam Babiš dostal statisíce hlasů. 1000 lidí v Ostravě prostě reálně nic neznamená. I kdyby to média dávala celý den online.

 856. Nedávno na Slovensku Církev organizovala pochody za rodinu. Pochody byly desetitisícové, média je buď odignorovala, nebo zesměšnila jako pochody bigotních zpátečníků.
  Naopak poskakování stovek buzerantů v Bratislavě na Gay pride je událost světového významu, deníky mají online zpravodajství…
  Takže se divím, že se někdo diví.

 857. (956) No však Schumi víš, že já tu nutnost základu dost zdůrazňuji, zde i jinde.
  (959) Jó, když se vyrazí názor……, tak se z jednoho komentátora stane „řádění“. 😛
  (968) Asi tak. Jen je divný, proč je to spoustě lidí pořád divný.
  (973) Včera v ČT, ale nejsem si jistej, sledoval jsem „na půl oka“.
  (979) To by mě zajímalo, to počty se snížily. Kde, za jakou dobu. https://echo24.cz/a/ScY5j/dalsich-600-novych-uredniku-za-25-miliardy-babisova-vlada-je-neskrta

 858. BTW, když dnes čtu české noviny, tak se zdá, že na Slovensku vychází dva deníky, a to Sme a DenikN, a žijí tam dva politologové. Šimečka a Mesežnikov. Tím je pokryté celé spektrum názorů na Slovensku.
  A po hýkání v sociálních bublinách pak přijdou volby a „překvapivě“ vyhrává Zeman a Fico a Orbán… Přitom hýkající dav odhýkal, že tihle lidé přece nee… A pořád dokola.

 859. 973 Dano k 963, právě naopak. Neplýtval bych svým vzácným časem na takové neúčinné jednání.

 860. 984

  Šimečka a Mesežnikov.
  A oba odjakživa protificovští..

  On ten Zeman má pravdu…..
  A to, že byl znovu zvolen, kromě jiného ukazuje, jak jsou novináři obecně , mezi sprostným lidem, vnímání…..

 861. 2 Šimon Klein ad 972 – ano, sdružení vzájemně se podporujících miliardářů… Pokud nepodpoříte Bureše, nastane svrab, neštovice a morová rána dohromady. Všichni to dělají blbě, jen on je ten dojemný trouba, co se snaží pro naše lepší příští… A před EU jsme bydleli v chatrčích z bláta, utírali si prdel pískem, ženský neměly kozy a ani šoustat jsme neuměli. To až EU tady zavedla pořádek a blahobyt…
  A teď ještě tu o Sněhurce…

 862. 988 – PeS
  Ten milijardář je, resp. byl podporovatel Drahouše. Takže asi nebude moc nakloněný Babišovi a sám píše, že ani Zemanovi – jak vidno.
  Ale realisticky píše, že Babiš je neobejitelný, protože je v patlamentu nejsilnější. Doporučuje začít s ním jednat tvrdě, protože je na to zvyklý.
  A že ti ostatní to nějank nezvládají.
  Četl jsi to vůbec ?

 863. OT – Martine jsi-li, máš praktické zkušenosti s ukončením činnosti pobočného spolku? Můžeš mi napovědět? Já tu teď řeším tenhle problém. Možná by mohl pomoci Schumi.
  Fuj tajbl. To nebylo ode mne hezké, Schumimu se omlouvám. 😉

 864. 2 Šimon klein – jo, četl. Tak nějak mi to připomíná obrácení Saula na Pavla… Jen některé odstavce mě tam dohnaly až k slzám… Napřholub: „Všichni nadávají na ANO, ale jaké jsou vlastně jiné varianty? Kdo přináší nějakou smysluplnou vizi? KSČM, která měla být dávno zakázána? SPD v čele s šikmookým Vůdcem? ODS s Klausem mladším, který by nejradši zemi viděl mimo EU a je odborníkem na demagogii nejhrubšího zrna?“ – Takže ANO přináší smysluplnou vizi? A co dělali celé ty roky ve vládě, kdy likvidovali drobné podnikatele jak na běžícím pásu?
  Tohle je, jak kdyby to napsal Burešovi na objednávku… Pecunia non olet! A jak s tím souvisí Zeman s Drahoušem nějak netuším…

 865. Proto jsem tam PeSi ocitoval jen to, co jsem považoval za důležité a nikoliv vše, protože leccos z toho považuji za diskutabilní.
  O tomhle pánovi jsem nikdy dříve neslyšel, zmínka o Drahoušovi byla jen ilustrační, co to je za podivnou osobu.
  Šlo o akcentování faktu, že Babiš tady prostě je a že jednání s ním ostatní kašpárci nezvládají….
  Ale nadávat na něj je samozřejmě o hodně jednodušší…..
  A protože vidím, že někdy musím vysvětlovat napsané, tak výslovně uvádím, že ta předchozí věta se vztahuje na ty Kašpárky, není proto nutné se spravedlivě rozhořčovat.

 866. Dano, právě jsem se vrátil z …ValMezu. Tam prší a teplota je o tři stupně nižší než u nás. V rádiu pořád straší nějakou ledovkou, ale my jsme pod vlivem jižních větrů ze Slovenska.

  Napovědět můžu a tu hrubou nápovědu udělám tady. Další podrobnosti napřímo E-maily. Předpokládám, že moje hrubá nápověda ti vnukne řadu podotázek a ty mi napiš.

  Rozhodující jsou stanovy hlavního spolku. Ten rozhodně, zda zruší, jak zruší ( s nástupcem, bez nástupce a pod.). Pokud je rozhodnuto a schválena zrušovací procedura, tak nastupuje klasická likvidace právnické osoby. Zveřejnění výzvy případným věřitelům atd. U spolků přechází majetek i likvidační zůstatek na nástupce nebo na hlavní spolek. Pokud se majetek třeba nezpeněžuje na úhradu závazků. Toť vše, je to jednoduché, ale je s tím papírová jebačka.

 867. 2 martin ad „klasická likvidace právnické osoby“ – no jo, ale jak vykázat náklady na kalašnikov, když je k mání jen na černém trhu?

 868. Martine, dík. Pokud bude potřeba, ozvu se mailmo. Mnozí zde si dělají legraci, ale já řeším skutečný problém, jak zlikvidovat – ukončit činnost, pobočného spolku důchodců a založit nový spolek, samostatný, s obdobným programem.

 869. Tak my máme tu výhodu, že neřešíme nikdy nic skutečného, nikdy nemáme problémy, nikdy nejsme nemocní, nikdy se nám nic nepokazí… A to je život pak samá legrace.

 870. 996 – 🙂 Můžu pogratulovat ? V které galaxii se nacházíte? :-)))

 871. 998
  Grigorij Mesežnikov: „…setkání Kisky se Sorosem během jeho návštěvy Spojených států je absolutně známý fakt.“
  Slovenský tisk loni v září:
  „.Prezident Kiska sa v USA údajne stretol s finančníkom Sorosom…“
  „Stretnutie potvrdili tri od seba nezávislé zdroje..“
  „Prezidentská kancelária o stretnutí neinformovala napriek viacerým požiadavkám..“

 872. Neni lehke byt najemnym novinarem… Hypoteky, krouzky…

 873. A teď si představte takovej park, jako například na Karláku, a na každým stromě jeden voják bez disciplíny… A teď si představte noční podnik a u každý tyče tančit jednoho novináře, PaH-BŽ, co nemá na hypotéku a na kroužky… No z toho bych měl větší strach, než měl Švejk z těch vojáků bez disciplíny!

 874. BTW, tak trochu sleduji sílící předvolební kampaň v Maďarsku a socialisté mluví téměř výhradně o migraci a nutnosti opět otevřít maďarské hranice.

  Přiznám se, nechápu, o co socialistům jde. Co chtějí ukázat a dokázat. A komu vlastně ?

 875. 1001 – z diskuze pod článkem:

  mistr Žáček :

  až se idioti spojí s imbecily,

  zažijeme co jsme ještě nezažili

  a když k tomu angažují ještě génie,

  to už lidstvo sotva přežije
  ——————————-

 876. 2 NoName ad 1001 – nezoufejte… Jak jsem se zrovna včera dozvěděl, dle akreditační komise bude do pěti let v základním školství chybět 1/3 učitelů. A to teprve bude prdel!
  A už se těším na zasvěcené komentáře od vysoce kvalifikovaných jedinců, co sice maj do prdele díru a všude byli dvakrát, ale v životě neučili ani jeden měsíc… Kdysi jsem tu napsal – stále ještě umíme vychovávat učitele – ale výchova učitele trvá 5 let a dalších 5 let trvá, než se dotyčný učitel stane trochu rozumně kvalitním… No, ale nemládneme a ubývá nás… A devastace školství úspěšně pokračuje…
  Zas na druhou stranu, pokladní v supermarketu zas tak důkladné vzdělání nepotřebuje. Jen když se bude cítit genderově vyvážená…

 877. Hmm,
  když tak skrz titulky sleduji dění u nás a na Slovensku,
  přijde mi, že to nejlépe vystihnul ptakopysk nadpisem úvodního článku „Návštěva divadla“.
  A zjevně je to stejně děsivé představení.

 878. 990 Dano, Martin v 993 podal jak lépe nelze.

  Jo, tohle jsou starosti a ne kdesi běhat a hlučet s fanglí. Mně čeká spočítat podklady a zpracovat daňové přiznání abych s tím neběžel na poslední chvíli. Jeden večer na to padne.

  Je mimo mou fantazii například představa, že by kdesi na náměstí s fanglí podupával a hlučel třeba P.K. nebo Modrej.

 879. 1105 PeSi, třeba se nedostatek kantorstva bude řešit jako kdysi dávno. Přibývá armádních vysloužilců…

 880. 2 Honza ze Žižkova ad 1007 – tohle mi nedělej… Jak tak čtu ten seznam, začala pracovat představivost… No fuj…

 881. 2 Schumi – jo, ti alespoň uměj číst a psát…

 882. Tak Ondracek to zabalil sám…..
  Ať žije pouliční demogracyje…..teď už z těch pouličních švajnfestů nevyjdeme.
  Tak ale zase je to legitimnejsi, než referendum….

 883. Je potřeba rozlišovat, kdo na té ulici je.
  Zda jde o demokratický dav, nebo dav xenofobní, fašistický.

 884. Máte pravdu, vidite to nejen politicky, ale i správně….
  Tusim, že od tedka už to bude jen demogratycký daf, což mi ponekud děsí…..

 885. Majitelé pravdy jsou majitelé pravdy, nedá se nic dělat.
  Jeden nositel pravdy je víc než tisíc voličů nevhodné strany.

 886. Ale zato teď uz bude líp a konečně přestane ta ouřednická a EU buzerace a tak….

 887. Ještě zbývá demogratyzovat Slovensko ve smyslu správně ohnuté ústavy, jak správně pravil pan Ficka, pardon Kiska a duha se rozvine nad dvěma právními státy Slovenskem a B+M…..

 888. Volební zisk kolem 5% je na Slovensku i v ČR měříkem demokratičnosti strany, občané jsou příliš hloupí, aby dali demokratům víc. Proto jsou nutné jiné cesty. Třeba občanskospolečenské, neziskové, a pod.

 889. Inu, konecne se zbavime hloupe, nespravne demokracie… A zacne ta spravna. Cloveku je tak trochu smutno, ale to prejde…

 890. BTW, musím ještě odcitovat jednoho myslitele z diskuse o inkluzi:

  Rostislav Caha 63771
  a je snad inkluze pro deti povinna? Ja mam pocit, ze ne. Ze je povinna jen pro skolu.

  Zřejmě bydlí v obci, kde mají školu bez dětí. A nebo vystudoval na Masaryčce. Těžko říct.

 891. Já to vidím jako velkou nespravedlnost. Demonstranty Ondráčovci zmlátili za jejich přesvědčení, jen já dostal pendrekem za to, že jsem si odběhl pro mléčný vanilkový coctail. Prostě jsem tu Opletalku nepřeběhl. Alespoň jsem se stihnul vrátit, než jsem jich dostal ještě víc. Dobře mu tak, svini komunistický. Mně se totiž ještě týden špatní kolegové chcechtali.

 892. ad 1023: tak nějak mi přijdou Piráti nebezpečnější než Ondráček. Možná ani s pojetím soudního procesu dle Vyšinského nebudou mít problém. Samozřej