Peníze, euro, měnová zóna

Aneb rychlý průvodce pro ekonomizující laiky 1.

 

Cílem následujícího textu je objasnit obsah pojmů Peníze a měnová zóna a jejich praktického použití při určování měnových zón, tzn. oblastí, které používají společnou měnu. Pokud kdokoli očekává lamentace nad proradností bruselské nebo pražské politické reprezentace, tak může nyní zanechat čtení. Stejné platí pro osoby, které považují ekonomii za pavědu – toto je ekonomický text.

Blíží se konec měnových intervencí, což zvyšuje aktivitu spekulantů (rutinní záležitost), ale také aktivitu ekonomizujících laiků, kteří určitým měnám přisuzují výjimečnou exkluzivitu (to je záměrné zdůraznění) nebo přímo nadpozemské vlastnosti.

Peníze (obecně) jsou bezpochyby jedním z nejvýznamnějších vynálezů všech dob. Mají spoustu vlastností, ale jedna je naprosto zásadní. Umožňují směnu (transakci) mezi dvěma a více osobami, ačkoli mezi nimi není (teď a tady) shoda potřeb.

Tradiční příklad ukazuje, že Robinson má hrábě, Pátek má kokosový ořech a směna se uskuteční pouze v případě, že Robinson potřebuje kokosový ořech a současně Pátek potřebuje hrábě. Pokud jeden z účastníků transakce nepotřebuje předmět nabízený druhou osobou, tak je konec hry.

Přítomnost peněz transakci usnadňuje v tom, že není třeba hledat třetího do party, který vlastní předmět, který by si přál nespokojený účastník transakce hrábě/kokosový ořech a umožnil dokončení směny. Jako v slavné pohádce o Kohoutkovi a Slepičce.

Takže nyní mohu přistoupit k splnění úvodního cíle a odpovědět na otázku, co jsou vlastně peníze? Odpověď je poněkud banální: cokoli je kdokoli ochoten přijmout při směně. Peníze jsou penězi jen a právě proto, že všichni vědí, že jsou penězi. Nebo stručně řečeno, protože v ně lidé mají důvěru.

Kolik peněz potřebujeme neboli, jak velký objem peněz je nutný v hospodářství (v ekonomické terminologii, jaká je optimální měnová báze v ekonomice)? Odpověď je stejně precizní jako v předchozím případě: přesně tolik, aby se mohly uskutečnit všechny transakce, které si lidé přejí provést.

Důležitý je objem statků, které se směňují, a objem peněz je sekundární. S větším objemem peněz se uskuteční transakce při vyšších cenách, při nižším objemu peněz se uskuteční při nižších cenách.

Vzroste-li měnová báze, ceny statků se zvýší, klesne-li měnová báze, ceny statků se sníží. Změna se neprojeví najednou u všech statků (jak naznačuje obecně používaný termín „cenová hladina“), ale postupně. Zároveň platí, že nenastane proporcionálně růstu/poklesu měnové báze u všech statků, ale různě u různých statků. Při růstu měnové báze nejprve zlevňují spotřební statky. Postupně dojde ke zvýšení všech cen. A naopak.

Centrální plánovač může být poněkud zklamán, protože potřebuje vědět přesné číslo, ale prohlášení je přesné a obsahuje precizní předpověď následných dějů.

Empirické důkazy (ačkoli jsou nepodstatné pro předchozí logické tvrzení) výše uvedené potvrzují: všem rostou příjmy, obyvatelstvo si za ně koupí stejné množství statků, což znamená růst peněžní báze. Ještě jednou opakuji, že důležité je množství statků a peníze jsou sekundární (a přerozdělování není předmětem textu).

Nevyhnutelným výsledkem předchozího je, že název peněz neboli měny neboli platidla, je lhostejný. Měnovou zónu vyjasní následující popis.

Představme si, že na planetě existuje jediná měna (peníze) a neexistují žádné bariéry, které by bránily směně mezi obyvatelstvem. V části zvané Horní Dolní se rozhodne obyvatelstvo, že zvýší spotřebu všech představitelných statků. V takové situaci mohou nastat 4 (slovy čtyři) scénáře.

První: Zvýšená spotřebu statků nutně táhne ceny vzhůru, takže si obyvatelé Horní Dolní za svůj blahobyt připlatí. Vyšší ceny spotřebních statků logicky lákají podnikatele z oblastí mimo Horní Dolní, například z Malé Velké, aby si také utrhli svůj díl ze zvýšených cen. Podnikatelé následně lákají pracovníky z Malé Velké na vyšší mzdy. Takto přetáhnou vzácné zdroje (pracovní sílu a kapitál) z Malé Velké do Horní Dolní. Vzniká nerovnováha, protože obyvatelé Malé Velké nyní musejí omezit svoji spotřebu, v důsledku zvýšené spotřeby v Horní Dolní. Výsledkem tedy bude dočasně stav, ve kterém bude zvýšená spotřeba v Horní Dolní na úkor obyvatel Malé Velké.

Druhý: Nedostatek práce a kapitálu v Malé Velké táhne tamní ceny vzhůru, nadbytek práce a kapitálu v Horní Dolní tlačí tamní ceny dolů. Zvýšené ceny v Malé Velké přitáhnou podnikatele z Horní Dolní, aby si utrhli svůj díl ze zvýšených cen v Malé Velké, ti nalákají pracovníky na vyšší mzdy a obnoví rovnováhu.

Třetí: zvýšená spotřeba v Horní Dolní je důsledkem zvýšené produktivity práce, tzn. vyššího počtu výstupů na jednotku vstupu.

Čtvrtý: obyvatelé Horní Dolní si dopřáli vyšší spotřeby ze svých úspor, tedy z přechozího omezení spotřeby.

Z uvedeného je nade všechny pochybnosti jisté, že pokud existují pohyblivé (cizím slovem mobilní) výrobní faktory – práce a kapitál, tak je možné používat jednu měnu (jediné platidlo) pro celý širý svět. Není třeba být přízemní a omezovat jen na kontinenty.

Takto je tedy vyjasněno, jaké jsou charakteristiky měnové zóny. Již v roce 1961 publikoval Robert Mundell (nositel Nobelovy ceny za ekonomii za rok 1999) článek „Teorie optimálních měnových zón“. Dokázal, že elementární a nezbytnou podmínkou pro fungování optimální měnové zóny je – mobilita výrobních faktorů.

Každá geografická oblast, která má vysoce pohyblivé (mobilní) výrobní faktory uvnitř oblasti a vysoce nepohyblivé (imobilní) výrobní faktory směrem ven, je optimální měnovou zónou.

Pokud bychom vztáhli teorii optimálních měnových zón na eurozónu, tak je nejdůležitější otázkou: jsou uvnitř eurozóny pohyblivé výrobní faktory? Robert Mundell k tomu ve svém článku uvedl: „Otázka se zužuje na to, zda může být západní Evropa označována za jeden region, a to je v podstatě výlučně empirický problém.“

Dnes je empirický problém vyřešen a není žádných pochyb o tom, že není. Fin, Portugalec, Řek a Holanďan nejsou „homogenní pracovní síla“. S potěšením konstatuji, že politické elity přiznávají, že společná evropská měna není ekonomický projekt. Je to projekt politický: Fiat euro, pereat mundus.

 

Modrý pták

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené a jeho autorem je Šumavák. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

1 454 komentářů u “Peníze, euro, měnová zóna

 1. Zaznamenal jsem dnes na Neviditelném psovi. Ohlas kupodivu minimální, vesměs nepochopení.

 2. No vida, ono se to, co jsem právě nedopatřením vložil do minulého vlákna, vlastně docela hodí zrovna sem:

  Dobrý večer, než se skrz daňové přiznání a podobné hrůzy vrátím k tématům, jako je ideologie nebo nabídka a poptávka, popřípadě pustím do nových (*), dovolím si ze sobeckých pekuniárních zájmů nanést otázku pro pány ekonomy:

  Jestliže se euro bez skončení intervencí na chvilku vyhouplo o dvacetník, o kolik se nad ten intervenční kurs může případně vyhoupnout po jejich konci? (Mechanismy jsou snad kvalitativně známy, jde mi spíše o jejich odhadovanou kvantifikaci.)

  — — — — — — —

  *) http://paragraphos.pecina.cz/2017/03/spolecnost-nemocna-rathem.html

  Rath není problémem, nýbrž zrcadlem, které nám ukazuje, jak na tom jsme s vykonatelností práva a spravedlností vůbec: tedy že celý systém trestní represe v této zemi dokáže fungovat jen za předpokladu, že je znemožněna efektivní obhajoba.

 3. Není to dobře a jasně napsané. Spoustu věcí je možné zpochybnit.

 4. Ano Halladine, ještě jsem nenarazil na zcela jasnou věc, kterou byste se nepokusil zpochybnit. 😛

 5. Zpátečníku, co se DRátha týče, každý klacek má dva konce. Jediné, co je asi nezpochybnitelné, je nevalná kvalita justice, ale to jsme zase tam, co v dolní hospodě. odpovídá prostě kvalitám všeholidu (méně ironicky občanstva).
  Je nezpochybnitelným faktem, že bohatší a vlivnější provinilec má větší možnosti kličkování před trestem (viz třeba O.J. Simpson). Těžko se tedy divit, že OČTŘ, snaží-li se dělat svou práci poctivě, hledají také co nejefektivnější cestu. Být policajt nebo státní zástupce, nechoval bych se asi jinak.
  DRáth asi není nejlepší příklad jejich možné prohnilosti, snad se najde někdo, kdo by o jeho četných vinách pochyboval, já to zaručeně nejsem. Spíš mi vadí, že už dávno „nebručí“, případně nevypovídá o lumpárnách nejen svých, ale i oranžgutanských.

 6. No vida , Halladinovo „Není to dobře a jasně napsané. Spoustu věcí je možné zpochybnit“ je kompletni analýza, syntéza a závěr, plný zdrcujících argumentů :-). A abych Ti MP (zdravím) dal ránu z milosti, domnívám se, že v odstavci 9. je chybka. Ve větě „Při růstu měnové báze nejprve zlevňují spotřební statky“ má být místo zlevňují – zdražují :-).

 7. Kolik peněz potřebujeme neboli, jak velký objem peněz je nutný v hospodářství (v ekonomické terminologii, jaká je optimální měnová báze v ekonomice)? Odpověď je stejně precizní jako v předchozím případě: přesně tolik, aby se mohly uskutečnit všechny transakce, které si lidé přejí provést.

  Blbost . Můžu si přát provést transakci ( třeba koupit nějakého lepšího Rolls -Royce), pokud na něj nemám, je úplně fuk, jaké množství peněz je v ekonomice.

  Důležitý je objem statků, které se směňují, a objem peněz je sekundární. S větším objemem peněz se uskuteční transakce při vyšších cenách, při nižším objemu peněz se uskuteční při nižších cenách.

  je v rozporu s dalším tvrzením:

  Nedostatek práce a kapitálu v Malé Velké táhne tamní ceny vzhůru,

  V oblastech s větší nezaměstnaností ceny naopak klesají. Nejvyšší ceny jsou u nás v praze, v chudších oblastech se katují marže,aby se vůbec prodalo.
  Vidět třeba na PHM.

  To může platit jen dočasně pokud by nějaký druh statků byl nedostatkový, a neexistovala
  konkurence ve výrobě a prodeji. Po pravdě ta konkurence často nefunguje.
  Možné u nemovitostí.
  Atd.

 8. Poslední odstavec omylem nesmazán.
  Vpisováním se ztratila souvislost.

 9. Což o to, AeroKarle, pokud se pamatuji, u toho OJS o kličkování v pravém smyslu nešlo: Najal si dobrého drahého právníka, ten si pohlídal výběr poroty, a tu pak přesvědčil o vrahově nevině. To myslím byl celkem přímočarý postup; nevzpomínám si, že by dělal nějaká spektakulární či zvláště pozoruhodná procesněprávní salta.

  U Ratha se mi to zdá trochu jiné, ten zřejmě (stejně jako já) považuje zdejší justici za dokonale prohnilou a nekompetentní, přičemž si najal dobré drahé právníky, aby tento (jeho, zřejmě jejich vlastní a můj) názor takříkajíc materializovali co nejefektivnější formou. Našetřeno na ně jistě má, a pouze zde bych spatřoval podobnost s OJS.

  — — —

  Nojo, ale co ta kursovní volatilita? Dnes jsem čistě náhodou kouknul na web zhruba ve vhodnou dobu, a poštěstilo se mi prodat za 27,04…

 10. pánové. přece je tu malý rozdíl. O-J. nakonec spravedlnosti neunikl a zaslouženě přebývá ve vězení.

 11. jen bude vtipné, když se intervence zruší na apríla.
  pokud ti vtipálkové z ČNB mají smysl pro humor.

 12. Opakování z minula: Dobrý den.
  Jedna dobrá zpráva pro Bohouše: Falcon se vrátil.
  http://technet.idnes.cz/spacex-falcon-9-elon-musk-nosna-raketa-canaveral-f5d-/tec_vesmir.aspx?c=A170331_061739_tec_vesmir_san
  Schumi: Fungování obhajoby je odrazem celého systému trestního práva zahrnujícího i možnosti trestní represe. Znáte “soudce nabyl přesvědčení” na základě pocitu? Jestli je nevinej, tak se odvolá.
  Připomínka toho, co s vámi udělá spolupráce s béčkem:
  http://forum24.cz/sedlak-bohumir-rada-naletel-jsem-babisovi-ten-me-chce-uplne-zlikvidovat/

 13. Ehmmm, já tedy nevím, školy nemám, ale podle mě je v článku celkem slušně popsán stav otevřeného tržního prostředi, po kterém volal například Jirka ppa a další zastánci otevřeného trhu, kde si každý dělá, na co stačí a stát nechává věcem volný průběh. Silnější pes v praxi…

 14. Ptakopysku: stát nechává volnost v konání jedné straně sporu, resp. jedné straně při obchodování. Druhá má volnost tu první uposlechnout.

 15. nickname,
  jestli jsem to četl správně, tak jedna strana jedná a stát jí nechává jednat, druhá strana se místo aktivního jednání spoléhá na nenáviděný stát a snaží soudit. Stát tím, že soudní pokusy druhé strany ignnoruje, nechává tržní prostředí čisté, nezasviněné státními zásahy.

 16. 14
  😀 😀

  No, přečíst si, co někdo (koho ani neznám) napíše, a uvěřit mu jen proto, že se mi tohodí do krámu ………

 17. Jak se srovná objem zboží a objem peněz, pokud část směny probíhá bezhotovostně přes virtuální účty?

 18. Na to, že halladin Babišovi ani nefandí, ani ho nevolí, investuje do jeho obhajoby docela dost úsilí.
  A jinak jsou samozřejmě zkušenosti tisíců lidí, kteří měli tu smůlu a Babíše při jeho cestě na vrchol potkat irelevantní, určitě si všichni vymýšlí.
  Zřejmě stejná kategorie jako odpůrci EET, kteří radši zavřeli kšeft, než by přiznali, že kradli. Dost mi připomínají kulaky, co radši umřeli hladem, než by vydali obilí, které měli schované.

 19. Jen upřesnění: U,řeli hladem, když jim čekisti to schované obilí sebrali.

 20. 21-ano, i marxleninský úhel pohledu na historii je důležitý…

 21. Dokonce se zdá, že je stále důležitější.

 22. Nemám-li argument, prohlásím druhého za marxistu, že NoName?
  V ML to ale prý učili obráceně, prohlašovalo se za nepřítele ML.

 23. Dobré ráno,

  ad 9 – zpátečníku, ono vůbec těžko srovnávat českou a aamerickou justici na příkladu O.J. Simpsona a Ratha – Rath tu možnost najmout si drahého právníka, kerý přesvědčí porotu o jeho nevině nemá, protože u nás trestní případy neřeší porota.

  Jestli je nebo není více košer, když právník přesvědčí za drahé peníze porotu v případě, kdy vina se jeví poměrně pravděpodobnou, o nevině svého klineta nebo za ty drahé peníze vymýšlí kličky a odklady tak dlouho, až je případ promlčen neb jiné fígle, o roms e tu můžeme dohadovat do nekonečna a konce se nedobereme.
  Co je nezpochybnitelné, je skutečnost, že kdo má více peněz, má více šancí obstát před soudem, protože si může dovolit kvalitnější obhajobu. Zrovna tak má více šancí na uzdravení bohatý nemocný, protože si může dovolit kvalitnější péči.

  no a co s tím? To, že jsou lepší a horší obhájci a že ti lepší jsou i dražší,protože je po jejich službách větší poptávka, to nese ten systém v sobě, to by se dalo zrušit jedině tím, že obhájce k soudu nepustíme. al eto by asi nebylo to pravý řešení.

  Já teda pořád ještě doufám, Dušane, že toho Ratha se nakonec podaří nějak taky zavřít….. je to arogantní hajzl, nic jinýho si nezaslouží.

 24. Quivisi, čekista „beroucí“ (krásný eufemismus) obilí kulakům je esencí ML pohledu na svět. S tím nic nenaděláte.
  A nebo jsem to pochopil špatně a nesnažil jste se naznačit, že kulaci to obilí měli a schovávali ho, aby proletariát umřel hlady ?

 25. Ptakopysku: pan údajně poškozený udělal, resp. dělá dvě chyby: věřil Babišovi a věří OČTŘ. Ad konání béček: strana jedná a stát je strana.
  Volební předpověď: béčka 33%. starostliví ľuďáci 9.75%. fialový ptáci: 9.5%. Kalda 7%. Piráti 4.95%. Bolševici 13%. Bakalovo bolševici: 17%
  Do sněmovny prolezou (s počtem křesel v %): Béčka 41.5%, Fialový ptáci 12%, Kalda 9%, Bolševici 16%, Bakalovo bolševici 21%. Béčka mohou mít s bakalovými bolševiky ústavní většinu, ovšem počítám že se spojí s kovanými. Budou mít pohodlnou většinu a pro likvidaci chudých a živnostníků se pro ústavní zákony spojí některými od Bakaly. Co víc si přát? Je úplně jedno, že si to Bohoušek u svých odskáče. Tohle si odskáčou všichni chudí a pracovití.

 26. Tak a teď mi něco vyprávějte o Ukrajině. Rád se dovím co jsem neslyšel od těch co to zažili.
  Hladomor na Ukrajině ve třicátých letech neměl ekonomický důvod, ale politický. Bylo nutno zlomit vůli svobodomyslného lidu, který relativně prosperoval po tom, co jim bylo umožněno přežívání v rámci sovětského systému a NEPu. Byli nezávislí na státu a to se neodpouští. Tehdejší „kulaky“ byste dnes odhadl na sice pracovité, ale bezdomovce bydlící v chatrčích.

 27. Alternativou k béčkům by byla koalice ptáků, kaldy s bolševiky, což se ovšem nemůže podařit. Bolševici vždy raději podpoří svého než někoho kdo kdysi podporovali nezávislé a pracovité. Podpora může znamenat i odchod ze sněmovny při hlasování o důvěře vládě atd…

 28. 18 – „No, přečíst si, co někdo (koho ani neznám) napíše, a uvěřit mu jen proto, že se mi tohodí do krámu ………“

  Tohle napíše člověk, který vygoogluje něco, co napíše někdo, koho ani nezná a pak to předkládá jako zjevenou pravdu – jen se divím, že si takhle hloupě sedne na lopatu.

 29. Nickname, „bakalovo bolševici“ = P&L?

  To by se jim mohlo říkat BB neboli bébéčka, ne? Poněkud mně štve, že slova jako „pravda“ a „láska“ posunuli někam úplně jinam.

 30. 20

  Já zatím zmínky o těch tisících lidech nečetl.
  Ovšem už staří Římané mleli cosi o vyslyšení druhé strany.
  Četl někdo vyjádření Agrofertu k dotyčné kauze ?

 31. Dobré dopolední vespolek,

  nickname, vy jste jak Enigma 🙂

  maYdo,
  Bakalovo bolševiky tipuju na socdem oranžádu.

 32. Maydo: bakalovo bolševici jsou socani pod vládou Bohouška. Do P&L by měl patřit i Feri a ten je myslím u Kaldy.

 33. Halladine,
  ale Agrofert se přece vyjadřovat nepotřebuje.

 34. Shrnuto, fungování společné měny (v nějaké míře) vyžaduje (v nějaké míře) společnou kulturu nevytvářející bariéry (v nějaké míře, protože společná kultura neznamená úplně unifikovaná, třebaže někteří – a některé politické směry se o to snaží) bránících mobilitě výrobních (dodávám – a spotřebních, tedy v souhrnu hospodářských)faktorů.
  Jednotná měna je unifikujícím faktorem vytvářejícím unifikační tlak. Na druhou stranu místní kultury jsou deunifikujícím faktorem.

  Chápu praktickou výhodnost společné měny a současně její problematičnost v kulturně heterogenním prostředí. Do jaké míry je zavedení společné měny je – spíše než politický (protože politika je koncentrovaná ekonomika) ideologický projekt, je diskutábl, nevnímám to tak kategoricky. Připouštím, že v nějaké míře je. Společná měna jako jeden z unifikačních nástrojů sociálního inženýrství.

  Ale jestliže vyslovíme tezi o problematičnosti jednotné měny v kulturně heterogenním prostředí, pak to musí platit o jakékoli jednotné měně.

  Co když takovou měnou by bylo například zlato? Platila by taková teze i o něm? Nebo platí jen v případě měny vnucené, umělé, neplnohodnotné, samé o sobě nehodnotné?
  Vůbec otázka peněz není jednoduchá. Peníze jako univerzální zboží, u kterého se směnná hodnota odtrhla od hodnoty užitné založené na podstatě toho zboží.

  Proč by společnou měnou nemohlo být například zlato? Bylo by v liberálních kruzích předmětem stejné kritiky jako Euro?

  Co je podstatou této filipiky proti jednotné měně? Jednotná měna jako taková, její „úřední“ zavedení, nebo její nějaká zvláštní vlastnost?

  Jednotná měna sama o sobě asi ne. Úřední zavedení (oproti měně zavedené na základě tržního konsensu), tedy protisvobodná direktivnosti asi ano. Jenže v historii to není neobvyklé, spíš pravidlem. Ovšem v mnoha případech direktivnost byla navázána na přirozenost. V nějaké formě, opatřené znakem panovníka, z nějakých praktických, například fiskálních důvodů.

  Podle mého názoru nejzávažnějším důvodem odporu je zvláštní vlastnost. Tou je manipulativnost plynoucí z její fundamentální nehodnotnosti. Na rozdíl od jiného zboží způsobilého plnit funkci peněz, které je přirozeně vzácné (za takové považováno, třebaže jeho cena nemusí být podložena jeho praktickými užitnými vlastnostmi), a které je všeobecně přijímáno. Globálně komplikováno tím, že ani zlato nemusí být všude takovým všeobecně za peníze přijímaným zbožím. Ale dejme tomu, že až na výjimky jím je.

  Manipulativnost jako vlastnost pro sociální inženýrství, pro nepřímé „řízení“ hospodářství, jako politický nástroj prosazování dílčích hospodářských zájmů, jako nástroj boje o politickou moc.

  Je otázka jestli v případě takové měny, která je jen platidlem, jen v nějaké míře (protože manipulovaným) oběživem jde o „peníze“, jestliže nemůže plnit funkci „pokladu“ ve smyslu dlouhodobého uchování hodnoty, a v důsledku manipulativnosti a manipulace ztrácí významnou funkci míry hodnot v delším než velmi krátkém čase.

  Kromě (zpět ke článku) toho fundamentálním problémem, který ovšem je řešitelný v rámci spontánního řádu, je, že zatím co v relativně nedávné době rychlost pohybu peněz byla shodná s rychlostí pohybu zboží, omezenou lidskou rychlostí pohybu, nyní rychlost pohybu peněz je prakticky neomezená (omezená jen rychlostí světla a výpočetním výkonem), zatím co rychlost pohybu hmotného zboží a obdobných služeb je omezená, a rychlost pohybu lidí je velmi omezená, přičemž nejde jen o jejich prosté cestování, ale o existenční přesuny. Těm brání přirozená kulturní rozmanitost stavící přirozené bariéry, kulturní a kulturotvorná usedlost. Nucené, třebaže ekonomicky podmíněné „zkočovnění“ ničí kulturu založenou na převážně usedlém způsobu života, která je základem „naší“ civilizace. To jak už pozorujeme, má, a v budoucnu bude mít závažné důsledky.

 35. (9) Zpátečníku, pokud si dobře pamatuji, tak právník O.J.S. úspěšně zpochybnil vyšetřujícího policistu, přes údajné rasové předsudky. Někdo policajta, někdo odposlechy …
  (10) Dušane, stále doufám, že DRáth časem v base taky skončí. Doufám, ne věřím.
  (22) Marxleninským pohledem si nikdo nepotřebuje schovávat obilí na setbu. 😛
  (25) Někdo porotu, někdo soudce, princip je ovšem týž. Vlivný obžalovaný, drahý a vlivný právník.

 36. 21 – zejména když to nahamouněné obilí bylo osivo na příští rok…že

 37. Jo, pravda, Péelka jsou jak rakovina nebo plíseň – prorostou všechno. 🙂

  Ad Feri – že prý politik pro mladé. No, nevím, moje děti ho mají za totálního debila. Dcera se vyjádřila, k čemu že bude v politice takový ucho, co nemůže nic vědět o životě a o tom, jaký mají lidi starosti.

 38. maYdo,
  Feri je velmi dobře použitelný jako mluvící hlava – co do toho nahrajou, to bude opakovat. Ideální politik!

 39. Schumi, jak to s tou měnou fungovalo například ve středověku? Tehdy se přece dosti čile obchodovalo a i přes hranice. Nějak si neumím přerdstavit, že třeba potulnej tovaryš by vysypal někde ve směnárně z váčku měďáky, aby za ně dostal jiný měďáky , protože ty jeho v tomhle městě neplatí. Nebo kupec. Ten přece potřeboval hotovost v poměrně značném objemu a obchodoval bez ohledu na hranice. Bez faktur a internetbankingu.

 40. to nic nemění na tom, ptakopysku, že to je individuum, práce se štítící 😀

 41. 13 Petře zajímavý článek. Ale daleko zajímavý je odkaz na vyjádření Agro Jenišovice.
  Zničili úrodu herbicidem. Otázka co tím získali? Transakční náklady na herbicid a postřik na jedné straně. Jaký zisk na druhé straně. Jaký zisk jim v tom vegetačním období vygenerovala „ošetřená“ plocha? Žádný. Co jim bránilo aby nechali obilí dorůst, nájemcem sklidit a teprve pak prakticky řešili ukončení nájmu? Jaká by jim vznikla škoda? Žádná. V téhle souvislosti o zničení úrody mluvit o „péči řádného hospodáře“ je
  více než drzost. Navíc ve své aroganci si to neuvědomují.

  To mi stačí k tomu aby Babiš (ANO) pro mě byl nevolitelný. Je mi jedno jestli o tom přinejmenším věděl či nevěděl. Vypovídá to o poměrech v jeho firmě. A jestliže „stát jako firma“ tak takhle tedy ne.

 42. Ad (36) rychlost pohybu peněz se již od dávných časů rovnala rychlosti rychlého posla se směnkou. Od vynálezu telegrafu se ovšem rychlost znásobila.
  Ad (41) peníze se používaly přeshraničně. Šlikovský „tolar“ – Joachimsthaler Grosch se používal od Madridu po Moskvu. Znali ho jako „joaquinos“ i jako „dolar“. Skimic by věděl, jak je to v ruštině … Kdepak je?

 43. Schumi: já vidím jeho jednání „za rohem“. Ve svých firmách tu bandu Grasselů těžko ukočíruje. Proto musí expandovat, plundrovat, nechat se zadotovat. Jenom tak může být v plusu.

 44. 38 Dušane, vyšlo by to nastejno. Příští rok by ho sebrali a rozebrali za to, že nezasel a skrzevá to nesplnil dodávky. S nášupem za sabotáž a ohrožení výživy všeholidu.

 45. nickname 44 vždyť ano, i rychlost přepravy zboží se zrychlovala, to byl přirozený vývoj v čase.
  45 To je jeho problém. Pán dobrý, biřici zlí…. Klasika.

 46. 4 Karle, i m ým heslem je „Pochybuji, tedy jsem.“

 47. NoName, nebrat to politicky, ale fakticky. Sověti zavedli povinné dodávky za hubičku a rolnící (podle vás kulaci) nedodávali, tak tam řpřjela čeka a sebrala jim všechno. A vykládejte si to jak chcete.

 48. 14 – to jsi asi ptakopysku, jak jsem psal, ze proti robber basronum nic nemam, dokonce snesu, ze vznikli tim, ze meli kontakty z doby, kdy zarezavali pro StB… Ale ze se nemaji rvat do politiky… Ani proto, ze jim firmy moc nevydelavaji a nutne potrebuji statni penize.

 49. 43 – presne tak, Schumi. Babis neni robber baron hodny urcite ucty, ktery se chova tvrde, ale racionalne – ale bolsevicka vyzirka, ktera se cpe do politiky proto, ze jinak vydelat neumi. To je podstatou meho odporu vuci nemu.

 50. quivisi,
  Albert Einstein by k 49 podotkl to samé, co řekl k Cimrmanově teorii poznání: „The ping-pong with the words.“

 51. 43 – Schumi, vše bylo legální a na základě platných zákonů – jak vždycky zdůrazňuje Halladin a Babiš.

  Existuje Registr půdy (LPIS) a Agro Jevišovice se přihlásilo do registru jako vlastník, aby mohlo žádat o dotace. LPIS je zřízen k tomu, aby bylo možné ověřovat údaje z žádostí o dotace na zemědělskou půdu a to dotace všeho druhu a ze všech zdrojů.

  Takže proti transakčním nákladům na herbicid a jeho aplikaci stojí chtěný příjem dotace.

  To jen na vysvětlení k tvému 43, protože vysvětlovat Babiše a jeho hochy není třeba.

 52. maYdo,

  při mezinárodních platbach cizími měnami se přepočítávaly peníze podle váhy a obsahu drahého kovu.
  Navíc doprava zboží mezi státy probíhala u nás většinou karavanami tehdejších Tiráků 🙂
  vozů tažených povozy.
  Bylo by nehospodárné dovézt zboží třeba z Němec ,prodat třeba v Praze, a táhnout zpátky prázdné vozy.
  Spíš se koupilo něco místního, prodejného doma, takže se místní měna uratila z větší nebo menší části, a doma se utržila za dovezené zboží měna domácí.

  Směnárenské služby byly taky – Židé, klenotníci.

 53. Ovšem bude-li Mironet úspěšný, pak každý občan zaplatí cca 60 Kč. A to se – státu a jeho zaměstnancům – určitě vyplatí.
  Jinak se mi dne moc líbí Macek. Např.: Bradáčová prý nemůže o vyšetřování Čapího hnízda nic sdělovat. Takže tiskovka, kolik v něm bylo zabaveno peněz, zlata a kabelek, nebude?

 54. dvd: už jsem u mironetů zaplatil víc. Přežili jen díky tomu, že byli (jsou?) frančíza.
  Šéf firmy, která nechtěla aby mironet instaloval Linux býval estébákem.
  Alza – zelený skřeti – se teď snaží, CZC po koupi Mallem(?) zvyšuje ceny.
  dvd: Bradáčová možná Hnízdo nedozoruje, protože je osoba objatá.

 55. Pokud bude mironet úspěšný, vysoudí mnohem menší částku.
  Ona ta argumentace alzou není tak úplně košer.

 56. Ptakopysku, myslíš, že by to podotkl jen k 49? 😉

 57. A jak byste vyčíslil ztrátu Mironetu vy, halladine ?
  Jak by to bylo košer ?

 58. No, samozrejme nula. Podnikatel je automaticky zlodej a jako s takovym s nim ma byt nakladano. S vyjimkou babise.

  Mironet byl uspesnou a rychle rostouci firmou, ktera byla jednickou na trhu v dobem, kdy byl trh velmi ziskovy. Stat ji vicemene zlikvidoval, udrzela se jen silou vule a nyni je trh nekde jinde.

  Takze tak maximalne million korun, to musi kazdemu stacit.

 59. 53 Martine, ano. Jenže pouhé „mravy zákonné“ nejsou až tak dobrým vysvědčením.

 60. 63 Petře, podstatou není udání Z MS či BSA, ale praktický postup policie poškodivší Mironet, protože ověření bylo možno provést rychle, prakticky na místě. Ne vše odvézt a dlouho znalecky zkoumat. Jenže to by tomu někdo musel rozumět. Když ne policajt, tak někdo kdo to dozoroval.
  Podobný ostudný případ sběratele cédéček z Ostravy. Elementární neschopnost rozlišit pálená od lisovaných originálů. Nepřizvání odborníka hned při kontrole. Absudrnost obvinění naprosto nepodloženého důkazy.
  Ano, znalost zákonů, zákoníků, judikatury…avšak neznalost a neschopnost práce s předmětnou matérií. Co bys chtěl, když ani ne trojčlenka je nad síly a nutno přibrat znalce?

 61. Martine, asi jsem zaostale konservativní, jenže nenechat sklidit úrodu a místo toho ji zničit, je anticivilizační jednání, které by mělo být postihováno trestem chcípnutí hladem.

 62. No, ona ta alza má daleko větší sortiment, než Mironet.
  Takže má přirozeně větší tržby.
  Kdyby fušovala jen do kompů, bylo by toho míň.
  Ta situace kolem Mironetu mi není jasná, ale bránil jim někdo udělat to samé jako udělaLA aLZA ? rOZŠÍŘIT SORTIMENT ?
  aNEBO JE TO JEN NENAPADLO, PŘÍPADNĚ NAPADLO A NETROUFLI SI?

  Nehledě na jakékoli fakta , které neznáme, je docela obvyklé v takovýchto kauzách nadsadit požadavky.
  Ale pokud Alza příjde s tím, že za okolností, kdy bylo známo, že má problémy s policií , a tím padem i problémy se získáním úvěrů, tak ten argument beru.
  A to by měla být schopná prokázat –

 63. Mironet už na státu vysoudil 18 miliónů za poškození obchodní značky.
  Ty už dostal.

 64. Scumi, je otázka , jestli by ponechání obilí na poli neznamenalo automatický souhlas s prodloužením nájmu.

 65. 67-bavíme sa o situaci v roce 2000, halladine. Kdy firma přišla o veškeré firemní zázemí. A kdy se měsíce věnovala přežití místo rozvoji. Kdy se trh dynamicky rozvíjel a kdy díky zásahům státu přišla o možnost ze situace profitovat a konkurenti ji utekli.
  CHÁPETE ?

 66. Stran šířky sortimentu [67], tak pamatuji doby, kdy se ALZA ještě jmenoval ALZA Software a jistý AZ měl pronajatou zadní místnost v holešovickém krámku s elektrozbožím a tam prodával krabice se softwarem. Pochopitelně po akci naší policie se asi velmi těžko mohl rozšiřovat sortiment firmy. Na provozní úvěr bylo možno zapomenout.

  >> Schumi
  Já když vidím ty nabubřelé akce naší policie (zatýkání příbramského bosse Starky pomocí vrtulníku – těžký diabetik, znehybnění zločince přecházejícího na červenou v Pardubicíh (?) a ostatně i zatýkání jisté Nagyové něco před půlnocí), tak si vždy vspomenu na film Pane, vy jste vdova, kde král Rosebud IV praví: „Vy se prostě bez těch opiček neobejdete.“

 67. NoName,

  vy si jen myslíte,že jsem debil, já si toréž myslím o Vás.
  Z hlediska mého vzdělání je moje diagnoza možná kvalifikovanější 🙂

 68. Ale jo DVD,

  zcela určitě byl mironet poškozen. jen si myslím,že sumu, kterou žádají nedostanou. Dostanou méně.
  Ale dostanou.
  Dost bude záležet na tom, jak schopné bude mít ta či ona strana advokáty.

 69. >dvd,
  včera ten film běžel na ČT2. To ještě herci uměli hrát…. 🙂

 70. Honzo ze Ž,
  a my nějakou opravdu funkční armádu máme ? Ta stávající je vedena hercem, stejně jako ve filmu…

 71. Znám všechny tři zmiňované firmy. Alzu z toho malého prostoru, přízemního bytu v Holešovicích. CZC ze suterénu (sklepa) domku ve Strašnicích i Mironet v přízemí u Kajetánky. Z těch tří firem byl Mironet největší a opticky nejúspěšnější. Majitel CZC mi byl ochoten dovézt MB na zastávku metra v době kdy u Mironetu jste se s majitelem jako zákazník nepotkal. Policejní zásah, kdy vám šmahem odvezou vše provozní, co máte ve firmě se dle mého nedá přežít. Z druhé strany – pak naštěstí přišli povodně 🙂

 72. Halladin v podstatě uvažuje tak, že kdyby mu v devadesátých vběhla do jeho ordinace policie, odnesla mu vrtačku, skříňku s medikamenty, skříňku s instrumenty a kartotéku, že by nesklonil hlavu, ale v uprázdněné ordinaci by ruče začal prodávat rakve, bagry a podprsenky. Majitelé Mironetu takhle nezareagovali, tudíž v Hallových očích klesli až na úplné dno.

 73. Ptakopysku,

  blbě.
  Kdyby mi ta policie něco zabavila, tak určitě ne vrtačku.
  Pokud by mi zabavili účetnictví, ale neobstavili účet ,jel bych klidně dál.
  Ani tomu Mironetu nneobstavili účty, nezabavili zboží, nezavřeli obchody a nezabavili
  kasy v těch pár prodejnách.
  Nebo jo ?
  Jasně, že to bylo nepříjemné, jasně že to nasere, jasně že to stálo fůru peněz.
  A neklesli v mých očích na dno -udělali, co se dalo , zrekonstruovali co se dalo, a jeli dál.
  A jedou.
  Do pérdele,ptakopysku, jak jsi došel k tomu názoru, že klesli v mých očích ?

  Já proti nim vůbec nic nemám.
  kdysi jsem u nich koupil ipad, potřebovaljsem ho vymazat, a Applíci po mě chtěli fakturu.
  Já ji neměl. Vzpomenul jsem si, že jsem ho koupil v Brněnské prodejně Mironetu,poslal jim mail, a za dest minut jsem tu fakturu měl v mailu.

 74. Halle,
  zkus si zjistit, co Mironetům zabavili…

 75. Je milé, že zásah policie proběhl v roce 2000. V roce 2017 je na pořadu dne otázka, zda by majitel Mironetu mohl dostat od státu odškodnění. No když chlapec vydrží…

 76. Ptakopysku,

  našel jsem tohle…

  Rozlet firmy ale zastavila policie. Pro podezření z počítačového pirátství zabavila počítače i účetnictví a majitele Roberta Novotného obvinila z porušování autorského práva.
  Rozumím tím firemní kompy.

  Oni jim zabavili i počítače k prodeji ? Celej sklad ?

 77. Halladine,
  oni kupříkladu zabavili i počítače zákazníků, které byly u Mironetu v opravě…

 78. A k…..

  Teď jsem se dočetl,že to bylo na udání Mrkvosoftu, že Mironet Mrkvosoft žaloval,a prohrál…..

 79. (48) Schumi, ovšem mezi pochybovat a zpochybňovat je malinký sémantický rozdíl. 😛
  (56) Dvd, není přes kabelky, zlato a tiskovky spíš Ištvan?

 80. Nejdříve kategorické prohlášení, že by Mironet TOLIK dostat neměl.
  Až pak zjišťování (tedy googlování), o co vlastně šlo.
  Samozřejmě, i přes dostupné informace dotyčný nepochopil, o čem je řeč.

  Jinak když nemáte back office (zřejmě včetně dat), je prodej ze skladu brnkačka. Stejně tak reklamace atd.
  No a protože jste vláčen médii, jistě vám každý rád dodá další zboží, obnovíte si certifikáty… A zákazníci se jistě také jenom pohrnou.

 81. NoName,
  a když ještě riskujete, že když k nim dáte do opravy svůj počítač, že už ho nikdy neuvidíte a že si vaše privátní data přisvojí kdekdo…

 82. 86 a navíc v plánu byla kontrola u zákazníků podle údajů v účetnictví.

 83. 90-já bych to uzavřel tím, že by TOLIK dostat neměli.

 84. 89

  Někdo asi neumí číst……anebo má porušené vnímání.
  Původně jsem napsal ..

  Pokud bude mironet úspěšný, vysoudí mnohem menší částku.
  Ona ta argumentace alzou není tak úplně košer.

  Ono totiž říct, že nebýt toho, co se stalov roce 2000, dnes bychom na tom byli jako alzaje sice možné, ale dokazovat se to dokazuje těžko.
  I Nokia, byla kdysi jednička- dnes už není.
  A u toho Mironetu to taky není úplně jasné….

  http://diit.cz/clanek/zhodnoceni-pripadu

  Chci ještě poukázat na skutečnost, kterou jsem se dozvěděl o těchto šesti zajištěných počítačích ve firmě THD s.r.o. Ty měly být již zabaleny v krabicích, na každé byla faktura, která však neobsahovala žádný software, přesto znalec každém z těchto počítačů nalezl nainstalovaná Windows 98. Mimochodem, šest z osmnácti počítačů zajištěných v Mironetu, bylo také připraveno identickým způsobem. Myslíte si, že před prodáním počítačů by pracovníci těchto firem už jednou zabalený počítač vybalili a následně na nich vymazali nainstalovaný software?

 85. [79] Máme. Ještě pořád ano. Navzdory hercům, zpěvačkám a celému tomu panoptiku, které se je pokouší likvidovat.
  Jak jsem France Jandu osobně nesnášel, tak v Zálivu byl. Takových je pořád ještě dost.

 86. Ono když si člověk vzpomene, KOLIK CHTĚL Altner, že.

  Ještěže halladinové ví, kolik je tak AKORÁT a kdy už je to MOC. Hlavně když jde o peníze druhých.

 87. Jak čtu příspěvky od některých deklarujících se pravičáků, mám podobný pocit jako když při devadesátce na devadesátce jsem předjížděn bílým nebo černým autem se ztmavenými skly přes plnou čáru a bez blinkru.

 88. Honzo,
  v případě akutního nebezpečí to asi dost nebude…. 🙁

 89. Halladin si myslí,že bude problematické dokázat,proč 600 či kolik melounu, a ne miliarda, nebo 300 melounů.

 90. Ale halladin si může myslet cokoli, a NoName taktéž.
  Uvidíme ,jak to dopadne.

 91. 93 halladine, mám tomu rozumět tak, že si objednám počítač, který je u dodavatele zajištěn s navíc předinstalovaným software bez náležité licence, a já za to půjdu sedět?
  Tohle rozbít nepotřebuje ani advokáta.

 92. Našel jsem něco pro osvěžení – severokorejská mutace holčičích kapel Bond, Scala, Amadeus…
  Naprosto neuvěřitelný. Úplně vidím majora Terazkyho ze severokorejské kulturní komise: „Dobre hrátě, dievčatká, velmi dobře hrátě! Vidítě, aké pekné pěsničky nám napísali súdruhovia v Sovetskom sveze?! Len ta trúba jim tam chýba, len ta trúba!“
  https://www.youtube.com/watch?v=u2tPm7QNgBA

  Inspirací bylo severokorejským soudruhům patrně tohle: https://www.youtube.com/watch?v=AbaNGU1CrXI

 93. Škoda, že Mironet nepodal hned dovolání. Kde dnes mohl být …

 94. Prosímpěkně, rušit i ten zbytek armády, to prosím ne!!!! Ministerstvo obrany a generální štáb bych nechal beze změny. Z čistě sebezáchovných důvodů. Tuhle jsem filosofoval nad tím, odkud se vyrojilo tolik blbců a dospěl jsem k názoru, že se tak úděsně rozmnožili protože byla zrušena armáda. Do té doby se akumulovali v ozbrojených složkách. mrhali se navzájem a neškodili v běžném živodě. Pak byli vypuštěni do přírody, bez náhubku, bez obojku, bez dozoru svéprávné osoby. A takhle to dopadlo. Státní policie, i městská, to nepobere. Jak musíte uznat, je saturována na stodeset procent.

 95. Na Čapí hnízdo potřebuje policie ještě 0,5 roku. Takže takto známou kazu budou zkoumat 2roky. A bohužel to vyjde zrovna na termín voleb.

 96. Super teď mi přišla SMS od O2, že se můžu v místě bydliště zúčastnit soutěže o sud piva v místní hospodě při sledování fotbalu. Bezvadné je to, že to přišlo na SIM kartu, kterou jsem koupil v trafice a kredit si platím přes Sazku. Teoreticky bych měl být na této kartě anonymní.

 97. kejko,
  můžete být anonymní, ovšem váš foun s vaším číslem je připojen na nějakej přípojnej bod kyslíků v určité vzdálenosti od oné hospody. A kyslíci mají o číslwch připojených k určitému přípojnému bodu přehled.
  To úplně stačí

 98. 100

  Schumi,

  předpokládám , že adresát toho objednaného kompu byl srozuměn s tím, že dostane komp s OS bez faktury.

  Pokud ho nepřevzal, byl zabavenej ještě u dodavatele,je muzikant 🙂

  Rok 2000 je dávno, ale mezi běžnými BFU tehdy moc legálního softu nebývalo.

 99. [106] To je otázka. Ono stejně je spousta bývalých, odslouživších a zasouložených rozlezlá leckde, kde mohou škodit. Jako ten pán, co mi před týdnem prodával parkovací kartu a vedl ku mně přednášku na téma Parkovacích míst je dost, jenom všichni parkujete jako prasata. Já ho tipuju na bývalého esenbáka.

 100. Ale NoName, jaké dovolání by mohl Mironet podat !
  To se může jen proti rozsudku, a on žádnej nebyl !
  Tsss, tsss ………….. 😀
  Může jen žalovat o utrpěnou škodu – což učinil.

 101. Jsem myslel, že dovolání řeší i neřešitelné … Jak je vidět v případě ČSSD.

 102. proti ČSSD proběhl soud, byl vydán rozsudek
  Zřejmě jste myslel blbě.

 103. 108 Kejko, Božská prostato! Doporučuji shlédnout instruktivní seriál Neviditelní.
  Každý mobil je anonymní. Ale jen jednou. Doporučuji shlédnout instruktivní seriál Neviditelní.

 104. Schumachere – já vím, vždyť já vím. Jen mě to prostě zaskočilo. I když to víte, tak v reálném životě to není tak nějak přítomné. V klidu si to uvědomíte, třeba i nabádáte děti. Nicméně je to taková připomínka. Jenže jak s takovou připomínkou naložit – vytěsnit.
  Díky na seriál se kouknu.

 105. 110 Halladine, já v té době už měl legální soft. Před tím, no ehm… Hlavně, že mi bylo nainstalováno a že to chodilo.

 106. Nejak mi to zmizelo, zkusime znova. Do roku 89 byly warez krouzky vladou dotovany a intenzivne podporovany. V 90. letech byla plna tolerance. Jak se ma clovek v tech veletocich vyznat…

  Ad dovolani – to je prave ta smula Mironetu. Kdyby padl rozsudek, mohli ho ignorovat a dat doviolani. Ale jak rozsudek nepadne, ale proste prijede policie a zabavi si, co je napadne na jak dlouho je napadne, tak clovek musi jen sedet a tise doufat, ze jeho dedicove neco vysoudi.

  Dobry stat jsme si vybudovali…

 107. Jinak v roce 2000 jsem mel doma Amigu a pojem legalni soft byl v roce 2000 pro Amigu vicemene nesmysl. V praci jsme jeli legal, ackoliv hloubkovy softwarovy audit by mozna neco jako nezaregistrovany zip nasel…

 108. 116 stručně:
  1. Anonymně opatřený mobil který nevytvoří ani nepřímou stopu pro identifikaci komunikujícího. I použitý, z bazaru. Poté vychladlý po dobu delší než se uchovává kamerový záznam z bazaru.
  2. Anonymně opatřená sim. Vychladlá.
  3. Nepoužitý k jiné komunikaci než pro kterou byl opatřen.
  4. Nepoužitý a nezapnutý v místě obvyklého výskytu, ani jiného mobilního telefonu komunikujícího, ani osoby s ním spojené, ani v místě umožňujícím identifikaci jinými prostředky, například veřejným kamerovým systémem, v identifikovatelném vozidle a podobně.
  5. V případě hlasové komunikace použít opatření znemožňující hlasovou identifikaci.
  6. Použít nanejvýš k několika komunikacím, v krátkém čase, podle zváženého rizika, nanejvýš jednoho dne. Z jednoho místa nebo z různých míst mimo obvyklý pohyb a mimo kontrolu, viz bod 4. Optimálně jen k jediné komunikaci.
  7. Poté mobil i kartu zničit.
  8. Při pokračující komunikaci začít znovu bodem 1.

  V případě jiného mobilního komunikačního zařízení platí stejné zásady.

  Ve všech případech odhalení špiónů a podobných prostřednictvím jimi používaného komunikačního zařízení byla porušena jedna nebo více zásad.

  Největšími nepřáteli špióna (automaticky se předpokládá, že není blb) jsou lenost, lakotnost, hamižnost, rozhazovačnost, zamilovanost, alkoholismus, závislost na jiných látkách, a atypické charakteristické zvyky. Optimální je šedivý průměr, nebo odpovídající krytí.
  Další je k přečtení ve volně dostupných příručkách pro špióny.

 109. 119 – jo, to bylo počítadlo, ještě mám na půd+ schovanou jednu A66 a jednu A 2000 a originál 1084 monitor. Yřeba to dědiška jednou dobře prodá.

 110. Jen mě to zaskočilo a vlastně i ohromilo. Přitom by nemělo 🙁

 111. 104 – Dohadné položky jsou případy pohledávek (a s nimi spojených výnosů) a závazků (a s nimi spojených nákladů), které věcně patří do běžného účetního období, ale nemohou být zaúčtovány, protože chybí doklad. Protože nejsou doloženy dokladem a není tedy známá ani přesná výše částky, která bude uhrazena nebo přijata. Částka je tedy odhadována, přičemž se vychází ze známých (obvyklých) skutečností nebo dohod. Pojem se obvykle řadí do kategorie časového rozlišení.

  Dohadné položky se účtují na dohadné účty.

  Účtování může probíhat dvěma způsoby. Dohadná položka se na dohadném účtu zruší (vystornuje) buď na začátku účetního období nebo se proúčtuje při obdržení dokladu a zároveň se doúčtuje rozdíl vzniklý nepřesností odhadu.

 112. Schumachere,

  ad 36 – ambicí (asi přehnanou) textu bylo osvětlit uvedené pojmy. Ty řešíš náklady měnové zóny (to je to Tvoje „do určité míry“ a tak). Přesně tam, jsem se dostat nechtěl. Jen jsem chtěl ukázat, kdy může fungovat měnová zóna. Je úplně jedno, jakou kulturu mají Finové, Portugalci nebo Irové, když např. nemluví jedním jazykem (takhle rychle spatra). Pokud by byly komoditní peníze, tak jsou Tvoje dotazy zcela zbytečné.

 113. 126 Modrej, jazyk je součástí a nositelem kultury. Kulturou myslím kulturu v obecném smyslu, ne v užším redukovanou na hudebno, literárno, výtvarno, divadelno a jiné komnediálno, což dokonce je považováno za hodno vlastního ministerstva. To za prvé.
  Za druhé, odpověděl sis sám, že kdyby byly komoditní peníze. No jistěže ano.
  Pak je k zamyšlení co všechno nyní může být komoditou. Pokud omezeno na hmotnou, hmatatelnou podobu (elektřinul lze i nahmatat, v tom případě to může být velmi nebezpečné) nepřenositelnou po drátech či po bezdrátu, pak ano, cbápu to stejně.

 114. (106) Ptakopysku, názorný příklad Tvrdík. Vypuštěn z armády zlikvidoval ČSA, momentálně s Hrdou likviduje pivovary Lobkowicz.

 115. O bitevníky L-159 je zájem, Aero chystá novou výrobu. Záběry z akce ukazují proč

  ˇZe by ?

 116. Ad 129 – socani se začínají navzájem požírat. Slizoň Tejc už se taky odporoučel.

 117. 1132 v minulém vlákně: takovými ideologiemi byla a jsou náboženství, kulty. Jako součást kultury všedního dne. – Přiznávám, že jsem očekával, že něco podobného zmíníš, Schumachere, ale to myslím takhle nelze brát, z mnoha důvodů:

  Začnu formálními: V http://sumavak.blokuje.cz/menova-politika#comment-219483 jsem psal o státních ideologiích. Státní a církevní struktury nikdy a nikde nebyly totožné, dokonce ani u muslimů. Náboženství (i církev) mohou být společné mnoha různým státům, naopak jeden stát jich může obsahovat několik, i značně různých. Navíc státy a režimy časem zanikají, zatímco náboženství, církev (a kultura) přecházejí do jejich nástupců.

  Ideologie úspěšných států zpravidla bývá dost neurčitá: E pluribus unum; viribus unitis; melting pot; země neomezených možností; ale většinou prostě Ať žije náš pan král, přičemž ale víme, že jde hlavně o to, že je náš. Nikdy není nijak kodifikována. (Kultura rozhodně bývá kodifikována nesrovnatelně obšírněji, silněji a precisněji: kupříkladu písmo, třeba čínské…) Co bylo anglickou či britskou ideologií staletí před a po Glorious Revolution, to bych neuměl říci ani přibližně. Na druhé straně se úspěšné státy snažily – ve skutečnosti nepříliš násilně, vlastně vzdor případnému bolestnému skučení intelektuálů dosti jemně, jak vidíme ve srovnání s těmi neúspěšnými –, počínaje svým školstvím, aby se s nimi poddaní a občané identifikovali.

  (A to oni také dělali. Koneckonců, proč se neztotožnit s vlastním státem, je-li úspěšný? S mnohonásobně opakovanou českou zkušeností států, které nebyly vlastní, nebyly úspěšné, anebo oboje zároveň, zní otázka možná divně, ale zas tolik divného na ní fakticky není. Naopak, může snad být dlouhodoběji úspěšný stát, s nímž se obyvatelé neidentifikují?)

  No a konečně, tak, jak’s to napsal, to vyznívá, že stát přináší kulturu (stejně jako ideologii). Jenže jeho vztah ke kultuře je jistě obousměrný, spíše však dalece převažuje ten opačný směr. Dobře to bývá vidět zdálky a/nebo na velkých zemích s velkou setrvačností.

  Abych se vrátil ke svému původnímu kontextu: Lidé myslím celkem vědí, co chtějí; nevědí, jak toho dosáhnout (navzdory permanentní snaze establishmentu a eventuálně cizích mocností).

  – – –

  A zde mohu plynule navázati na Modrého ptáka (1141 tamtéž): [J]ak dosáhnout změn v systému – nijak. Nikdo o ně nestojí. – Nó, líběj vodpustit, ale tohle mi zní strukturálně vzato zcela stejně, jako kdybyste napsal, že v Čechách neexistuje (koupěschopná) poptávka po kečupu Heinz se stejným procentem rajčat, jaký se prodává hned za hranicemi. Zkrátka, domnívám se, že Váš příspěvek, spíše než by popisoval situaci, ukazuje, že v pojmech nabídky a poptávky o ní nelze efektivně uvažovat.

  To bychom také mohli porovnávat současné procento emigrace z republiky s procentem útěků z vězení; došli bychom k závěru, bohužel však asi ne příliš relevantnímu, že ve vězení jsou lidé spokojenější. Tento směr úvah mi proto nepřipadá dostatečně plodný. Produktivnější by možná bylo zkoumat, co by si o případném útěku, vlastním či spoluvězňově, asi tak myslel průměrný vězeňský kápo.

 118. Dobré aprílové ráno, podívejte se na Mapy.cz 🙂

 119. MaYdo, předběhlas mě. Doufám, že ty mapy zůstanou a nebudou jen na apríla. Super jsou i pozměněné názvy míst. Zaujal mě např. „Plný krk“, Studentka až tak nevyšla.

 120. Dobrý den. K Mironetu: Microsoft navrhoval Mironetu „dohodu“, aby instaloval Windows do každého PC. Mironet tuto dohodu nepřijal. Následně na udání Microsoftu policie u Mironetu zasáhla způsobem, který byl de-facto likvidační, jak jsem psal výše, přežili díky tomu, že byli frančíza a policie zasáhla „jenom“ centrálu.
  Ve staré knize, kde je oko za oko, zub za zub, je také trest pro falešné svědky: nechť se mu stane to, co plánoval jiným. Jak nákladné by bylo pro Microsoft, kdyby jim stát na tři roky de-facto zakázal podnikání v ČR? Suma, kterou Mironet požaduje přes stát po Microsoftu je pro Microsoft pouhé „všimné“. Měli by být schopni nést náklady zaměstnávání estébáků a provozování estébáckých praktik. Ovšem jsem si jistý, že Mironet tuto při nevyhraje a Microsoft nebude nic platit. Na to je příliš svázaný se státní správou.
  Ad Microsoft a státní správa: před lety nešlo se státem komunikovat jinak než pomocí produktů fy Microsoft. Dnes se to naštěstí mění.
  Ad Microsoft pro civilisty: známý – projektant spěchal v době, kdy se mu Microsoft rozhodl aktualizovat Windows 10. Notebook „natvrdo“ vypnul, po nastartování na jiném místě mu notebook anglicky „něco“ psal. „Něco“ odklepl, výsledkem bylo přeinstalování operačního systému. Přišel tím o „celou firmu“. Všechny maily, rozdělané projekty. Určitě to je jeho problém – měl zálohovat. Na druhou stranu Microsoft vás nenechá rozhodnout, co uděláte teď a co potom – instaluje aktualizace podle vlastního rozhodnutí, i pokud máte verzi „professional“.
  Doporučení: Trust no one a zálohujte není jenom známka punku.

 121. Ale úplně nejlepší je Štramberk – Uchořezy.
  A kdyby někdo nepoznal ten Plný krk, ať si to řekne anglicky a ubere 2 písmenka. 🙂

 122. Mně se líbí Ves u Pardubic. 🙂 Ovšem nevím, jak to hradečáci přenesou přes srdce. A taky Dannyho Kostelec. A pustila sis to video, co je na něj odkaz?

 123. 132 Zpátečníku, tohle všechno chápu. Jen nechápu v čem je rozpor.

  Státy se snažily…stát není způsobilý se snažit. Je organizační společenskou formou. Ovšem chápu tu zkratku, v různém kontextu znamenající různé. Je je třeba vždy se držet, pro ten který případ, držet se toho kontextu. Takže v tomto kontextu chápu, ano.

  Kultura – to nejkomplexnější, zahrnující všechno. Jazyk, písmo, kuchyni,… i vztah ke šťourání se v nose. S různou váhou pro různé situace.

  Kečup (nejen) – je-li koupěschopná poptávka, je tržně uspokojena. Není-li uspokojena, třeba zkoumat proč, v čem je překážka. Otázka jaké parametry musí mít potenciální koupěschopná poptávka ve vztahu k parametrům potenciální nabídky aby došlo k transakci.

  Když už jsem jsem vlezl – nedostatek (nejen, aby ti na levo neměli takovou radost) konzervativní ekonomie (navíc v nějaké míře redukované na obchod a finance) vidím v zakonzervovanosti v mechanickém období konce osmnáctého do počátku dvacátého století, z něhož pocházejí hlavní apoštolové těchto směrů. Ave Maria dominus teikum…Hare, Hare, Ram, Ram..

  Peníze jsou dekomodifikovány. To vyvolává nějaký problém spočívající v přirozeně různorychlostním pohybu. Nejrychlejším peněz, pomalejším hmotného komoditního zboží, nejpomalejším lidském. S tím by se trh v rámci spontánního řádu nějak vyrovnal. V tom nevidím problém k řešení.

  Nevidím problém ani v samotné dekomodifikaci peněz.
  Peníze v podobě univerzální zúčtovací jednotky
  (Chápu, že je problém stanovení, pokud vůbec je to možné, její „hodnoty“, především dlouhodobě, sám nevím jak a jak fixovat, možná, že na něco navázat, otázka je na co. A jestli vůbec. Připadá mi to jako snaha najít pevný bod ve vesmíru)
  Ovšem nekomodifikované peníze musejí mít nějaké vlastnosti. Musí podléhat přísným pravidlům zajišťujícím nemanipulovatelnost.Snahou o takovou měnu je například Bitcoin.

  Jenže v zajištění nemanipulovatlenost pravidly, nikoli na lidské vůli nezávislými vlastnostmi, vidím zásadní problém. Lidská pravidla nejsou dostatečnou zárukou. Nejsou žádnou zárukou. Tak jak jsou stanovena, stejně jsou měněna.

  Protože lidské poznání je omezené stejně jako schopnost obsáhnout komplexitu i jen lidského světa a v něm i jen onu část, kterou se zabývá „obchodní, finanční ekonomie“ (to je ta podmnožina ekonomie o které se tu píše a která se diskutuje, (na rozdíl od obecné ekonomie v šiřším pojetí jak ji chápu já), za nejlepší řešení pokládám ponechat na spontánním řádu. Tedy žádné umělé, úřední, řešení.

  Trh sám skrze množství interakcí různých úrovních, které v jejich mase a proměnlivosti nelze obsáhnout, generuje optimální nástroj směny. Jakýkoli umělý zásah vede k narušení rovnováhy. Kreré, připouštím, v relativně krátkém čase a omezeném prostoru může být vnímáno velmi příznivě. Jako flám. Jenže každý flám skončí a přichází kocovina. Ovšem kdo by na ni myslel. Život je krátký, volební období ještě kratší a co bude zítra? Éch, z toho nás už hava nebide bolet.

  Leckdy si říkám, že je škoda, že nelze vyhrabat, oživit a dát přes držku, a zase zahrabat… To by bylo k ničemu, že. Tak alespoň zapřáhnout do žentouru.

  Když se na tohle dívám pohledem obecné (všeobecné) ekonomie neomezené jen na obchodně peněžní vztah a s tím spojený speciální trh (samozřejmě že podléhající obecným zákonitostem), říkám, že i tohle se vyřeší v rámci spontánního řádu.

  Tak a teď, kdož jste to pochopili i kdož jste nepochopili, mi můžete prát držďky.
  Protože tři jsou dvě a jedna a ne jedna a dvě, Ave Maria gratia plena…Hare, Hare, Ram, Ram…

 124. 136
  No, z toho, co jsem vyčetl měl Mironet obrovské štěstí . Policie zblbla adresy míst,kde měla žádosti o povolení k prohlídce.
  Tím pádem byly všechny důkazy nepoužitelné. A zřejmě jich bylo dost
  Pozornost mikrosoftu pravděpodobně vyvolalo právě to, že nepodepsali smlouvu o všeobecné instalaci Woken na prodávané počítače.
  Možná jiní dělali to samé,jen ne v takové míře.

  http://diit.cz/clanek/nalez-ustavniho-soudu-cr

  Takže jen díky lajdáckosti policie z toho vůbec Mirnonet vylezl, Sice oškubaný, ale vylezl.
  Srandovní je taky zdůvodnění zproštění majitele firmy z obvinění z šíření nelegálního software.
  Zjistilo se , že majitel , pan Novotný , software na kompy osobně neinstaloval, sám se viny za nelegální instalace vyvinil tím, že ve vnitřních předpisech jeho firem byla instalace nelegálního softu zakázána 🙂 , a nepodařilo se zjistit,který zaměstnanec to udělal. „-)

 125. 136
  No, z toho, co jsem vyčetl měl Mironet obrovské štěstí . Policie zblbla adresy míst,kde měla žádosti o povolení k prohlídce.
  Tím pádem byly všechny důkazy nepoužitelné. A zřejmě jich bylo dost
  Pozornost mikrosoftu pravděpodobně vyvolalo právě to, že nepodepsali smlouvu o všeobecné instalaci Woken na prodávané počítače.
  Možná jiní dělali to samé,jen ne v takové míře.

  http://diit.cz/clanek/nalez-ustavniho-soudu-cr

  Takže jen díky lajdáckosti policie z toho vůbec Mironet vylezl, Sice oškubaný, ale vylezl.
  Srandovní je taky zdůvodnění zproštění majitele firmy z obvinění z šíření nelegálního software.
  Zjistilo se , že majitel , pan Novotný , software na kompy osobně neinstaloval, sám se viny za nelegální instalace vyvinil tím, že ve vnitřních předpisech jeho firem byla instalace nelegálního softu zaměstnancům zakázána 🙂 , a nepodařilo se zjistit,který zaměstnanec to udělal. 🙂
  Samozřejmě, pokud lze věřit článkům z odkazu.

 126. Pořád citujete názor jednoho člověka, který souzní s vaším názory, halladine.
  Víte o tom hovno, že si umíte nainstalovat Windows fakt není IT kvalifikace. Lidé z oboru ví o praktikách BSA i Microsoftu svoje, mnozí žažili vyděračské dopisy BSA osobně.
  Ale klidně googlujte dál, možná najdete ještě více článků od Jermaka, které vás „podpoří“.

 127. 140 halladine, připadá mi, že Novotný v rámci obhajoby poněkud kecal. Nějaké máslo na hlavě tam bylo a důvodné podezření také na základě kontrolního nákupu. Pochybuju,že by to byla sólo akce iniciativního technika a prodavače. V té době to někteří tak dělali pro yvýšení prodejnosti, že v prodávaném počítači „zapoměli“ operační systém „pro ověření funkčnosti“. Nebyl to ojedinělý případ. Na druhou stranu policie v prověřování udělala závažné chyby.
  Předpokládám, že ve sporu o náhradu škody se soud neomezí jen na konečné rozhodnutí v trestním řízení, ale přihlédne ke všem okolnostem případu od jeho počátku.

 128. Instalace Windows na každý počítač prostě není povinná, dnes je to běžné, ale tehdy Microsoft zkoušel rovnici OS=Windows a Mironet měl být exemplárně potrestán,protože nechtěl.
  Úprk BSA z ČR ukázal, jak pevní byli hoši v kramflecích.

 129. 142 NoName, ti, kteří neměli máslo na hlavě, hodili do koše a měli klidné spaní. Dokonce by se na tom dalo vydělat na náhradě škody. Připravit past. To při tehdejších znalostech policie by nebylo obtížné.
  Ovšem, kdo v té době neměl na hlavě alespoň kousek másla…

 130. 145-schumachere, asi tomu nebudete věřit, ale v normální firmě mají lidé na práci i jiné věci, než chystat pasti na BSA nebo se natahovat se státními institucemi.
  Dopisy na management ve stylu „máme informace, že se vaší firmě používá nelegální software, pokud ale uděláte tohle, resp. zaplatíte, pak …“ byli pěkným hnusem.

 131. Samozřejmě , že instalace Woken na komp není povinná. Dokonce ani instalace Woken bez licence povinná není 😀
  Ovšem když policie najde kompy připravené k expedici s Wokny, v přiložené faktuře není o Woknech ani zmínka, a paní řiditelka není schopna doložit licence k těmto kompům,tak je trošičku problém.

 132. 144 NoName, to lze připustit. Ovšem v MS se znalostí věci předpokládali, že nějaké máslo na hlavě tam bude. Trefili se. Třebaže vyšetřování nakonec skončilo fiaskem.
  Jiný operační systém – BFU používali Windows,málokdo chtěl Linux. Jen specialisté, ale ti si počítače pořizovali jinak, ne komplet přes pult. Notebooky nebyly tak rozšířené.
  Představa BFU byla, že levněji nakoupí bez Windows, která si opatří jinak. W98 nebylo nutno aktivovat po síti, internet nebyl všeobecně rozšířený. Sám si z četných reinstalací, více než deseti, pamatuju část instalačního kódu – HCRT7.
  Linux v té době sloužil k předvedení funkčnosti počítače zákazníkovi. To MS předpokládal důvodně. Nešlo o masové používání Linuxu ohrožujícího obchodní zájmy MS, ale o důvodný předpoklad následné nelegální instalace Windows. S pozdějším změnou způsobu aktivace poskytující vyšší ochranu, MS přestal prudit.
  A jak je vidět, podíl Linuxu na počítačích užívaných BFU je nevýznamný, není masovou záležitostí z příčin, které jsem si sám ověřil při zkoušení.

 133. 146 NoName, jistěže. V tom případě v normální firmě to putovalo do koše.

 134. 148

  Notebooky nebyly tak rozšířené.

  Notebooky byly tehdy relativně drahé, a o třídu méně vykonnější než stolní počítače.

 135. Nic ve zlém, Schumachere. Kolik let máte odpracováno v normální​ firmě ?
  S normálním managementem, řediteli …

 136. jsem jen BFU, ale už řadu hodin se tady exhibují experti, kteří, slovy předřečníka, o tom vědí hovno. Stejně jako já, ale já se tady nevydávám za experta. A postoj státního zástupce: „se znalostí věci předpokládali, že nějaké máslo na hlavě tam bude. Trefili se. Třebaže vyšetřování nakonec skončilo fiaskem“ – to je potvrzení mých zkušeností s tímto druhem právnicky vzdělaných státních zaměstnanců. Likvidace vybrané firm se v těch kydech úplně ztratila.

  Ale abych nebyl jen negativní, musím pochválit dnešní iDnes:

  http://technet.idnes.cz/letni-cas-slunecni-hodiny-regulace-evidence-aehm-fua-/tec_technika.aspx?c=A170330_111438_veda_pka

 137. Víte, Schumachere, ta halladinova posedlost tím, že se ve firmách krade, ať už software nebo daně nebo nevím co ve spojení s tím, že když úředník jednal, určitě měl důvod, přece by nezničil firmu jenom tak … Ve spojení s vírou, že studiem tří odkazů z google se člověk stává diskusním expertem na cokoliv … A s Vaším přitakáváním … Dost mne to děsí.

 138. BTW, Schumachere,dodnes existují verze Windows i Office, které se nemusí aktivovat. Třeba vázané na konkrétní Biosy konkrétních velkovyrobců. Kdo ví, jak na to…
  S tím Linuxem z té doby na předvedení-na to stačil třeba DR DOS … A cestu k tomu, že dnes na notebooku HP můžete dostat Linux musel někdo prošlapat… Přes odpor MS.

 139. BTW, mám známého, který jede ve firmě cracknuté AutoCADy, přestože je má koupené. Protože ty cracknuté mu chodí daleko lépe.
  Teoretické rady, že vám s legálním software výrobce nebo dodavatel pomůže si vážení teoretici klidně nechte pro sebe.

 140. NoName, něco o tom vím. A dost na to abych byl objektivní, na obě strany.
  Jistěže mám povědomí o multilicencích a podobně. A že se dá lecos. Jenže to není pro BFU, který koupil počítadlo bez systému nebo s Linuxem a nahrál tam Windows od kamaráda.
  Vyjadřuju se k tomu jak to bylo tehdy, před sedmnácti lety. I ve firmách. Dnes je to jiné.
  Martine, MS měl důvod. Prokázaný kontrolním nákupem. Nebylo to jen v případě Mironetu. Na tretsní oznámení to stačilo. Ovšem na druhou stranu co dokáže policejní nadšení… Jako „první vyhrání z kapsy vyhání“ tak je to i s důkazy. Co se týče nejen tehdejších znalostí dalších aktérů („Já jsem něco zmáčkla a ono mi to zmizelo.“), nejen v té době, o tom tak leda u piva.

 141. No jo, ja se do diskuse nezapajim. Nazor cloveka, ktery ve velke firme spolurozhodoval o rezimech licencovani by v takto fundovane diskusi nemel prinos… 🙂
  Co je praxe proti googlu…

 142. Dobre, Schumi. Proc policie vicemene zlikvidovala mironet a nechala na pokoji vsechny ostatni? Kteri provadeli neco, co par let dozadu stat bud primo aktivne podporoval, nebo ignoroval. A proc veskere zasahy statu jsou ohledem produktu jedine firmy?

 143. A mimochodem, proc stat az na ridke vyjimky- shodou nahod – pozaduje prihlasky do vyberoveho rizeni v elektronicke forme jen tehdy, kdyz jsou predany v uzavrenem formatu teto fimy? Same nahody 🙂

 144. Schumachere, už jste někdy kupoval u MS multilicenci ? Samotní zástupci MS neví, co vám mají prodat, a tak vás pošlou za jistou paní z Daquasu, ta to totižto ví lépe. Byla by to prdel, kdyby nešlo o tolik peněz nebo tolik potenciálních let v kriminálu.

  A na řeči o tom, co může a nemůže „normální firma“ ze strany těch, kteří „normální firmu“ nikdy neměli ani v ní nedělali začínám být docela alergický.

  Žádná „normální firma“ nemá šanci fakticky dodržet vše, co ti, co mají starost a péči o „normální firmy“ požadují.

  Spousta práce a úsilí se investuje do předstírání a odrbávání, jinak by se už nic nevyrobilo a nevypěstovalo a hlídači a pečovatelé by umřeli hlady.

 145. V cracknutém software, za který bylo fakticky zaplaceno, z mého pohledu, dívám se na tyhle záležitosti obchodnicky, nevidím problém. Akorát bych rád věděl, v čem byl funkční problém, že to muselo být řešeno takhle.

 146. 160 – no, kdyz nekoho protocite serii sam skoleni, mate celkem sancu, ze nebude velky pru… ehm… nedodrzeni naprosto jasnych licencnich pravidel. Pro experty jednoduchy dotaz – mate 300 uzivatelu, ze kterych ca 250 – konkurencne max 150 – pracuje na citrixu. 100 z nich pres citrix klienta, 200 ma pocitac – notebook nebo stanici. Ti co maji notebook – 50 lidi – obcas pracuji doma, nekdy bez peopojeni k citriyu.
  Kolik potrebujete licenci office?

 147. Schumi, ty ne. Samozrejme je to poruseni zakona.

 148. 162-no pokud jste normální firma, určitě to máte vyřešené. NĚJAK.

 149. Jinak to, ze cracknuty software nekdy funguje lepe, nez origos, je standard. Priklad, ktery ti asi bude blizsi – cracknute hry bezi z disku, zatimco origos casto dotahuju z cd. Co bude rychlejsi?

  A to nemluvim o pripadech, kdy ochranny software treba likvidovak system… viz kauza starforce…

 150. Noname, kdyz se zde sesli experti na licencovani a zasadu, ze firmy maji mit vse koser, rad se poucim 🙂

 151. 160 – presne tak. Otazkou je, kolik toho jeste bezne firmy snesou. Ale, koneckoncu, monopolizace je cilem kazdeho socialisty…

 152. 160 NoName, poněkud se v tom orientuju. Například pro serverová řešení, virtualizaci, licence pro koncové stanice…. Ajťáci z toho běsní. Jsou firmy, které pro ten účel poskytují služby.
  Lze, při poctivé snaze rozlišit co je chyba v řešení, co úmysl. Jenže nutno tomu rozumět. Jenže když tomu nerozuměli v té postižené firmě, když tomu nerozumí ani aurorizovanný zástupce dodavatele, kterak tomu má rozumět policista a nakonec něco pověřené touto specializací, podloženo schopností zavirovat nejen vlastní počítač… Když leckdy ani znalec, to je extra kapitola. Vidím to nezaujatě z různých stran, ano bývá to tristní.

 153. Ad estébácká firma a estébácké praktiky: Při dobývání Číny razili heslo: když už kradou software, tak ať kradou NÁŠ software. Během pěti let vytvořili závislost Číny na svém software. Potom udělali s vládou dohodu: vláda má software zdarma, ale soukromé firmy budou platit.

 154. BTW, jak zákon rozlišuje chybu v řešení a úmysl ? Kor když lid požaduje exemplární trest…

 155. Obrovskym probleme teto situace,Schumi, je, ze si muzes vicemene vybrat libovolnou firmu a takto ji odstrelit. Nedelejme si iluze – mironet byl odstrelen, protoze kladl microsoftu v jeho monopolnich praktikach nejvetsi odpor. jako pouceni pro ostatni. A fungovalo to.

  A tak nejaj funguje i babisovo pdnikani. Kdo podnika tak, ze se to babisovi nelibi, muze byt odstrelen. Takze to malokdo dela…

 156. Sorry, klepu to na mobilu, takze vic chyb nez obvykle 🙂

 157. 163 Petře, ano, jenže z mého pohledu je rozhodující faktická škoda.
  A osobně- hry mě míjejí co by ztráta času. Prakticky chápu. Řešil bych stejně.
  Probémy s ochranou viz kdysi CD Sony. Na zabití. Naštěstí mně to minulo.
  167 monopolizace v IT je i z mého pohledu velmi nepříjemná. Jenže nevím jak to řešit.
  To je na extra debatu.

 158. 171 zákon rozlišuje a dává prostor k posouzení. Jde o to aby rozlišovali ti, kteří mají povinnost rozlišovat, být nezávislí, nepodjatí a znalí.

 159. Ale ty nejsi stat.
  Jinak monopolizaci v it nam zaridil stat. Jakekoliv reseni tedy musi vyjit od statu. Obecne by jako prvni krok stacilio zkratit ochrannou lhutu sw z 75 let (ktera se prodluzuje vzdy, kdyz se disneymu priblizi konec prav na snehurku) na pet

 160. 175 – sorry, ale nemaji sanci. Kdyz v mem pripade,ktery jsem psal nahore, koupis o 70 licenci mene, nez nekdo usoudi, ze jsi mel… jaj to posoudis? Intuici?

 161. 172 připouštím, ale bez dalšího by se nepovedlo. Později v dalších případech se neopakovalo. I nyní jsou prodávány počítače s Linuxem (obecně použitelným). Bez pruzení trestními oznámeními ze strany MS.

 162. 178-ale hovno, Schumachere. Trh se posunul, a nejenom u nás. Srovnáváte nesrovnatelné.

 163. 170 ano. Alois Lorenc dorazil do Redmondu…

 164. Neopakovalo co? Ucelove odstreleni dle pozadavku MS? A proc by melo, kdyz vsechny firmy pristoupili na podminky microsoftu? Linux je pro microsoft klicovy s verim, ze hodne podporovany…

 165. 181-nemá cenu srovnávat, co bylo a co je.
  Třeba se počítače téměř už neskládají-a OEM licence Windows pro HP jsou jistě za jinou cenu než ji má montážník. Je x verzí Windows, ty už použitelné za slušnou cenu.
  Je tady Android.
  Atd. atd.

 166. 181 – slo mi o to, ze po teto demonstraci si dlouhou dobu nikdo netroufl nehrat s microsoftem, takze vic prikladu nebylo treba…

 167. 178 – a tento vyberovy odstrelovaci princip se netyka jen it… dane, prcovni pravo, hygiena… proste vyber si tema, zaplat urednika a odstrel…

 168. 181 Petře….a kdyby nepřistoupily tak co? Míním obchodníky a koncové uživatele. V případě výrobců HW a jiného SW se říká lecos. Ale to není záležitost zákona, ale tržního monopolu.
  Co se týče MS software na síti a licencí, ať odpoví MS.
  MS a Linux – nějaká podpora ve W10. Snaha o W jako základního systému pod kterým poběží i linuxový SW. Sice legální, ale ohledem na vlastní licenční politiku MS považuju za nefér, za snahu proti svobodnému OS, o ochranu monopolu. „Život není fér.“
  Ano, je mi to protivné, ale co nadělám…

  Máš nějaký nápad?

 169. 181 – tak by jim hrozilo prozloumani a la mironet.Dost demotivujici…
  Jeste jednou, fakticky monopol MS vznikl za vyznamne pomoci vlady. Neni Ato trh, co zlikvidovalo mironet.

  Napad uz jsem jiz psal, zkraceni ochrany sw. Extremnejsi napad je nepostihovani pouzivani sw bez licence, jestlize jim neni dosahovano zisku.

  Oboji nepruchozi.

 170. 185 Petře, ale to je obecná strategie. Aby na každého v případě potřeby bylo něco nalezeno. Tak jako katolická církev vynalezla dědičný hřích. Jako pojistku aby nikdo nebyl bez hříchu.

  Babiš si v klidu podniká, sice tu a tam nějaké brblání, ale kdeže daňové prověřování nebo dokonce trestní stíhání kvůli daním. A sotva vleze do politiky, hle, jaký to zločinec a darebák z ministerského postu bránící daňové vyšetřování svých firem.

 171. Mimochodem, microsoft jiste nezavisle ve svych novejsich verzich navisionu pouzil postupy a reseni, ktere pred nim vyvinuli jeho partneri. V malem se to tykalo i mne… jenze pro stat nejsen tak zajimavy, aby chranil ma autorska prava,ze ano…

 172. 188 Spíš používání kterým nebyla způsobena škoda. Zkrácení ochrany ano. Vyloučení ochrany opuštěného SW a SW, který není na trhu.

 173. 189 – on babise nekdo vysetruje, neco mu hrozi? Co vim jen capi hnizdo, a to zacali byt vysetrovamo uz davneji… jo, ze se neco zvatla v ramci predvolebniho divadla… 🙂

 174. 191 – jak vydefinujes skodu. Treba tim, ze pouzival xp – a kdyby nepouzival, tak by si koupil w10… cimz ms vznikla skoda? 🙂

  Takto bsa argumentuje…

 175. Schumi, ad 180: nikoli Lorenc, ale Mühlfeit. V časech Mironetu také přišel Indoš. Samozřejmě nesouvisející.
  Není pravda, že by zasahující vogoni nebyli školeni na autorské právo. Alespoň ti, co zasahovali ve firmě, kde pracoval kamarád. Zásahovka z Prahy, ruce pryč od klávesnice, pomalu se zvedněte, odejděte na oběd … Agentura měla téměř vše legálně, ale prý na udání konkurence. Pokud by to byla pravda, tak udavač je dnes krajským zastupitelem za béčka.

 176. 193 Vím. Při vyloučení ochrany SW který není na trhu nebo časově omezené, by to odpadlo.

  K Office na síti : není-li smluveno jinak, licence pro každou koncovou stanici (uživatele).

 177. 194 to byl vtip. A nemyslel MS ČR, ale MS jako takový.
  Zásah – klíčové je slůvko „téměř“.

 178. 193

  Ony legálně koupené XP se stanou po nějaké době nelegálními ?

  To snad ne….

 179. Hale,bylo by zahodno sledovat diskusi jako celek, ne reagovat na svetl…ehm… jednu konkretni vetu.

  Pomohu – diskuse je o tom, ze ochrana SW by byla zkracena na 5 let.

 180. 195 – prave jsem vysvetlil, ze „temer“ je v licencni dzungli a vzhledme k logicke snaze nekupovat vice licenci, nez nezbytne nutno, asi tak maximum co lze realne dosahnout.

  „K Office na síti : není-li smluveno jinak, licence pro každou koncovou stanici (uživatele).“

  naprosto spatne, a z mnoha pohledu. Nemluve o tom, ze pojmy koncova stanice a uzivatel ani zdaleka nejsou zamenne. Ale nebut v depresi, toto nedava ani vetsina prodejcu Microsoft ci bezny IT manager…

 181. Nemluve o tom, ze staci, aby si nejaky kreativni uzivatel stahl nejakou utilitku ci nekam prehral MP3 a jste stejne v pytli. A skutecne stoprocentni zajisteni site Vam neprojde pres management.

  Koneckoncu mam pocit, ze nikdo Mironetu neprokazal, ze by management o instalaci Windows vedel, nedej boze k ni vydal pokyn…

 182. 2 Petr Kunetka ad 163 – „Samozrejme je to poruseni zakona.“ – copak porušení zákona vůbec někoho zajímá? Kdepak, stačí, že příslušný orgán „nabyl dojmu“… A pak jde všechno, třeba i státní převrat pomocí báckomanda na přání zastupujícího říšského protektora… Když ovšem orgán z jakýchkoli příčin „dojmu nenabyl“, pak se neděje nic a jede se dále močálem černým podél bílých skal… Na zákony v týhle republice každej sere. A nejvíce ti, kteří by ty zákony měli prosazovat, vykládat a hájit. A sprostý podezřelý má buď větší nebo menší smůlu. Dobře mu tak.

 183. No, na to jsem take narazil, ale v principu jsme se prenesli do akademicke roviny s predpokaldam, ze mozna porusen je.

  Pravdou je, ze Mironetu jako takovemu nikdo poruseni zakona neprokazal.

 184. Hele, zločinče, něco o tom vím… To, co se opravdu „našlo“, byla nesmazaná část kernelu na disku. Pokud tam opravdu byla (a nenahrál jí tam snaživý expert), pak jistě víš, že tato část tam zůstane vždy, pokud neprovedeš úplné přeformátování disku z vnějšího media. Takže pokud si milej technik jen chtěl ušetřit práci a napsal format c: tak tam ten kus kernelu stejně zůstal.
  Takže žádné kompletní instalace bez licence a bez faktur, to už je následující lidová tvořivost. Něco jako dobytí Zimního paláce se střelbou, krveprolitím atd. atp.
  Jenže kdo chce psa jíst, hůlky si vždycky najde…
  A vůbec se mi nechce vypočítávat, co všechno malej měkkej ukrad od koho jinýho.

 185. No, zas do takovzch detailu jsem to nevedel, ale pravdou je, ze zapomenout windowsy na disku byla u mensich skladacu vcelku bezna praxe… To co pises zapada i do toho, ze zadny soud Mironetu nic neprokazal… A jiste snaha byla.

  Kazdopadne se statu firmu povedlo dle zadani uspesne zlikvidovat. Clovek by Mironetu pral u soudu maximalni uspech… Ale z nasich dani?…

  A jinak, jak jsem byl byval psal vyse, i ja patrim k nemale a dustojne spolecnosti tech, co je maly mekky okradl 🙂

 186. Nicmene to vypada, ze narozdilod Altnera se vych penez snad doziji, prce jen, byli to kluci, ne pan v nejlepsich letech, kdyz je vlada s trana okradli… 🙂

 187. Důkazy zřejmě byly,jenomže díky zvrzaným adresám na povoleních k prohlídkám byly získané nezákonně, a tedy nebyly použitelné.

 188. 207

  Chci ještě poukázat na skutečnost, kterou jsem se dozvěděl o těchto šesti zajištěných počítačích ve firmě THD s.r.o. Ty měly být již zabaleny v krabicích, na každé byla faktura, která však neobsahovala žádný software, přesto znalec každém z těchto počítačů nalezl nainstalovaná Windows 98. Mimochodem, šest z osmnácti počítačů zajištěných v Mironetu, bylo také připraveno identickým způsobem. Myslíte si, že před prodáním počítačů by pracovníci těchto firem už jednou zabalený počítač vybalili a následně na nich vymazali nainstalovaný software?

 189. „Jsem se dozvedel“, „Ty mely byt… „, „Myslite si…“

  Co tam mate dal, Halle?

 190. I kdybych na to pristoupil, mezi faktem, ze na 6 pocitacich byly Windowsy a tim, ze by to byl zamer vedeni firmy je sakra dira. Nejaka interni smernice technikum? Svedectvi, ze existoval tajkovy ustni pokyn (a ne zrovna od vyhozeneho zamestnance)?

 191. Mimochodem fakt, ze na fakture Windowsy NEbyly svedci dost ve prospech firmy, kdyz se nad tim zamyslite…

 192. Já se sice neorientuju v tom, o čem se bavíte, ale nerozumím tomu, jakej smysl by mělo, kdyby firma na počítače nainstalovala software a přitom ho nevyfakturovala. Copak by ho dávala gratis jako bonus? O tom si dovoluju pochybovat.

 193. Pesi, přesně. Myslím, že sa tam našly soubory io.sys, msdos.sys a command.com. Všechny se blbě mažou, bo read only atribut, a u obou sys ještě hidden. Format by je smazal, ale to technik zřejmě neudělal. Nabootovat se s tím asi dá, ale to je vše.
  Jo jo.
  A vidím, že Halladin se pořád drží svého linku.
  Ale čeho jiného by se taky mohl držet…

 194. maYdo,

  pokud by ho nafakturovala,musela by nalepit na komp nálepku od Windows, a Mikrosoftu zaplatit poplatek za licenci.
  Takhle mohla cenu kompu o ten poplatek Mikrosoftu snížit – cenová výhoda
  On ten OS tu firmu takhle nic nestál, akorát cenu práce za instalaci.

 195. Akorat Ti tam Halle hapruje to, ze zakaznik nedostak ani legalni system. Take jaksi neni zcela jasne, jak dostal informaci, ze tam ten (nelegalni) system bude za danou cenu mit. Kdyby si zakaznik objednal pocitac se systemem a dostal jej bez nalepky, jiste by to prokazal kontrolni nakup… Ze ano?

  Rekl bych, ze co pise PeS je nasobne smysluplnejsi.

 196. Koneckoncu zatim vsechny soudy Mironet vyhral s vyjimkou jednoho, kde to soudkyne – podle vseho nespravne – uhrala na promlceni. S tim, ze zadny nelegalni soft nalezen nebyl. Mas to koneckoncu i na oblibene wiki.

  Nevim Ti halle, ze mas takovou tendenci hajit nehajitelne 🙂

 197. 211+212
  A co takhle považovat ten SW jako bonus k počítači? Nemusíte si jej kupovat, dostanete jej zadarmo. A já – dodavatel – si tím nesnižuji marži, neb to mám rovněž zadarmo.

 198. Dvd, jenze to neni legalni kopie. System nemate. Byl by to velmi podobny „bonus“, jako kdyz tam nahrali neregistrovany shareware…

 199. Jinak štítek COA (nálepka) nic nedokazuje. Jenom faktura nebo nějaká forma multilicence (ale u operačního systému musí být počítač obvykle koupený aspoň s Vista/winX Basic, pak jde naroubovat multilicence na OS).

 200. 214 – no dobře, ale pořád za tu práci nemá zaplaceno. A pokud by tam dávala softwarew legálně a fakturovala, tak by snad byla cena o to vyšší, takže firma by byla pořád na svém, protože ten poplatek by v konečném důsledku platil klient.
  Prostě mi to nedává logiku.

 201. Jak už připomněl Pes, na inkriminovaných PC se našly „části operačního systému“. T.j. soubor command.com. Technik zřejmě špatně mazal.
  Soudní výsledky i úprk BSA z republiky pak už jenom ilustrovaly, jaký je reálný stav.

 202. Tak, tak. Proste to hapruje ekonomicky, nikde neni dodatecny zisk Mironetu z toho, ze tam nahrava nelegalni system.

  I proto to bylo cele shozeno ze stolu.

  Ocituji klicovou cast: „Předmětem dalšího šetření byl předinstalovaný shareware, soudním znalcem mylně pokládaný za již registrovaný, ačkoli teprve vyžadoval nabytí licence. Policie ČR proto nechala vypracovat opravný posudek, jehož tvůrce na prodaném počítači nalezl systémové soubory operačního systému Windows 98 a aplikace Chekit 3.0, Norton Utilities 8.0 a starší verzi počítačové hry Rampart“

  Proste po sobe technik nechal bordel, coz stacilo Microsoftu k utoku a temer likvidaci firmy.

 203. maYdo,logika je v tom, že takhle můžeš prodat complaciněji, než firma,která nainstaluje legální Wokna.
  A přebereš nějaké zákazníky konkurenci.

 204. Ale my to ze svych dani radi zaplatime, ze ano. Platit dane je dulezite 🙂

 205. >> Petr Kunetka
  Bylo to v roce 2001, kdy mně jeden „drobný dodavatel“ naprosto nestydatě nabízel, že mi na dodávaném počítači nainstaluje na černo AutoCAD. Očekával totiž objednávku několika dalších počítačů a periferií a tak se chtěl zavděčit. A jak jsem se v té době dozvídal, v ČR to nebyla výjimka. Dodavatel šel na blacklist a za čas přestal existovat.

  >> maYda
  Jakou práci? Nejde o práci, jde o materiál, který – jsa ukraden – může být postoupen zadarmo.

 206. Jo, hale, ale prodas ho bez systemu. Coz vcelku oduvodnuje, proc ho prodas lacineji.

  Predstav si, ze jsou hospody, kde Ti prodaji rizek za 69 bez prilohy a za bramborovy salat si musis doplatit dvacku. Jsi si jist, ze prebiraji hosty hospodam, co ho prodavaji rizek se salatem za 89?

 207. Petře 🙂
  furt nebereš v úvahu, že poliši našli kompy s plným systémem W 98, ovšem protože nebyla na povolení k prohlídce správná adresa, celá prohlídka byla nezákonná, a důkazy spadly pod stůl.

 208. Cosi podobného, jako zrušení rozsudku u Ratha.

 209. Dvd – no to je pekne, na druhou stranu i kdyby Vam tam ten AutoCad nahral, tak by jste jej realne neziskal. A jak sam uvadite, ke kseftu si tak nepomohl, primo naopak.

  Nicmene se spise bavime o tom, ze se fakt, ze by Mironet prodaval pocitace s predinstalovanym systeme, vubec neprokazal.

 210. Halle, Ty zase neberes do uvahy fakt, ze policejni expert tvrdil o neregistrovanem shareware, ze je registrovany… Takze o tvrzeni policie jako celku si dovolim vazne pochybovat.

  Jaksi nikdo neprokazal, ze by se pocitac s nelegalne nainstalovanym systemem dostal k zakaznikovi… A i kdyby nekdo tohle dokazal, tak by byla sakra cesta od toho, ze se tak stalo k tomu, ze to je firemni strategie Mironet a ne treba fraud technika.

 211. Jinak diskuse se „stahovačem pro vlastní potřebu“ o platbě za software je skutečně komická.
  Jaká škoda vznikla Microsoftu nelegální instalací, když předtím už 50 milionů lidí za Windows 98 zaplatilo ? Abych použil argument ohledně staźené knihy ?

 212. Petře,

  prodáš ho se systémem,i když nelegálním.
  Člověku, co si ho koupí je legálnost či nelegálnost u zadku, protože domácnosti asi těžko bude někdo kontrolovat.
  Uvítá to, že dostane funkční komp laciněji.

 213. Jediny, kdo tvrdil, ze si koupil z Mironetu software s nelegalne nainstalovanym systemem byl – naprostou shodou nahod – pravnik Microsoft.

  Proste, jak spravne rika NoName – vysledkem je, ze BSA v tichosti zmizela z CR, Alza predbehla Mironet a ten vyhral vsechny soudy, do kterych se pustil…

 214. Petře, ten první posudek je strhanej i v tom mém odkazu jako nesmyslný.

 215. 232 – coz je klidne mozne, ze nejaky technik takovou dohodu se zakaznikem udelal. Jak rikam, fraudy se deji. Ale Mironet prokazal, ze interni smernice firmy takovou vec zakazovala. Takze… ?

 216. Ano, Halle, jenze ho policie predlozila naprosto vazne. Kdyz dokazali zmatlat tolik veci, kde beres jistotu, ze zbytku se da verit?

 217. Vaše „odkazy“ jsou názor jednoho bloggera, halladine.

 218. 233

  To není pravda 🙂 tvrdila to ipolicie, měla na to i důkazy, jenže ty spadly pod stůl.

  Není pravda, že Mironet vyhrál všechny soudy, žaloval mikrosoft , prohrál,zaplatil celé náklady řízení, včetně úhrady právního zastoupení mikrosoftu.

 219. Ne, Halle, policie nikdy neprovedla kontrolni nakup. Co tam mas dal?

  Pravda je, ze Mironet neuspesne inicioval rizeni pro nekalosoutezne jednani proti Microsoftu. Coz samozrejme nic nemeni na pravdivosti meho vyroku.

  Mimochoem Mironet v roce uspesne napadl reklamni kampan Microsoftu…

 220. 239
  Ten první posudek nepředložila policie, ale mikrosoft.

  Policie si nechala udělat posudek druhý, který ten prvý naprosto strhal.

 221. Petře, to je furt to samé furt můj pdkaz- jen jiná část z tuším 5 🙂 Furt stejnej server.
  Přečti si to všechno jako já 🙂

  Na konci článku máš odkazy na všechny díly,

 222. Petře,
  neinicioval, vedl soud, ale prohrál a cáloval.

 223. 241 – ano, mas pravdu Halle, presneji receno pravni zastupce Microsoft. Nicmene, policie jej bez prijala a na jeho zaklade konala. A jak jsme rikal, nikdy si neudelala svuj kontrolni nakup.

  Hele, precti si ten link, co jsme poslal, zdaleka to neni obhajoba Mironetu.

 224. Hale, cituji: „V roce 2005 se společnost Mironet pokusila zahájit řízení před Úřadem na ochranu hospodářské soutěže proti společnosti Microsoft s.r.o. za nekalosoutěžní jednání, ale v tomto řízení neuspěla a musela následně uhradit veškeré náhrady soudního a správního řízení včetně nákladů právního zastoupení protistrany.“

  Ale zase se chytas podruznosti 🙂

 225. 2 Petr Kunetka
  Ten odkaz mi připadá docela protimironetovský.

 226. Názor bloggera jako DŮKAZ. To je na Hollywood…
  Kor když se přečte CELÝ.

 227. Dvd, ale ja jsme netvrdil, ze Mironet byl svaty. Kdo z nas i dnes – a to jsme o 17 let dale – dokaze rici, ze kdyby k nemu prisla policie, ke vsemu softu, CD a ebookum bude mit fakturu?

  A v tech dobach se ohledem autorskych prav jelo dost laxne. Nicmene, co je – mimo Halla – nesporne je:
  – nebyl nalezen zadny skutecne prodany pocitac Mironetu, kde by byl nelegalni soft – mimo pocitace zakoupeneho Microsoftem, kde byly ulomky Windows, Norton utilities a abandoware hra
  – existoval interni pokyn Mironet zamestnancum, ktery je vyzyval k dodrzovani autorskeho zakona. Neexistoval zadny pokyn, ktery by je vyzyval k instalovani nelicencovanych Windows
  – ohledne autorskych prav nebylo ve firme vse v poradku – a ani doma u majitele – ale nic, co bych videl mimo proproci toho obdobi

 228. 246

  Petře ,

  tvoje tvrzení

  Petr kunetka napsal:
  1.4.2017 v 19.16 v

  Koneckoncu zatim vsechny soudy Mironet vyhral s vyjimkou jednoho, kde to soudkyne – podle vseho nespravne – uhrala na promlceni.

  a tvrzení

  Petr kunetka napsal:
  1.4.2017 v 20.09 v

  Hale, cituji: “V roce 2005 se společnost Mironet pokusila zahájit řízení před Úřadem na ochranu hospodářské soutěže proti společnosti Microsoft s.r.o. za nekalosoutěžní jednání, ale v tomto řízení neuspěla a musela následně uhradit veškeré náhrady soudního a správního řízení včetně nákladů právního zastoupení protistrany.”

  jaksi nejsou v ssouladu

  Fakticky mironet vyhrál jeden soud , kterým žádal o úhradu poškození dobrého jména firmy, prohrál soud s mikrosoftem a to další je teprve ve hře. takže zatím fifty- fifty.

 229. Samozrejme abandonware hra JE nelegalni. Ale zda je takovy zasah adekvatni na zaklade te prvni odrazky…

  V civilizovanem svete se ohledem autorskych prav vetsinou zasle dopis Desist or resist.

  Tj. jeste jednou, firma nebyla bezchybna… Ale zasah byl naprosto neadekvatni a zjevne ucelovy pote, co se Mironet odmitl upsat Microsoftu.

 230. Ale jinak z toho odkazu pro mne plyne, že PČR v podstatě přebírala to co ji přihrál Mrkvosoft.

 231. Jspou, protoze rizeni pred uradem pro ochranu hospodarske souteze neni soud. Navic, Mironet vyhral tech sporu vice, namatkou uhradu za zastarani pocitacu nebo soud o klamavou reklamu Microsoft.

  Ale radeji se vrat k podstate 🙂

 232. Vaše starosti a zděděné Rotschildovy peníze …..
  A před týdnem tu byla debata o zbytečnosti patentů …

 233. Noname.,

  on to není blog. Je to server provozovaný nějakou sro.
  Pravda,jeden z malých.

  No a k tomu stahování..
  Já ty ebooky nestahuju pro kšeft, Mironet ty nelegální Wokna měljako součást podnikání.

  Zřetelný rozdíl.

 234. Hm, a jak jsi Halle prisel na to, ze to mel Mironet jako soucast podnikani? Interni smernice Mironet zakazovala porusovani autorksych prav. Zadny velky kseft s nelegalnimi Windowsy nikdo nedokazal. Ano, nasel se licencni bordel, ale tenTi garanuji najdes v kazde firme.

 235. Petře,

  taky si myslíš, že je Ráth nevinný, když jeho rozsudek byl zrušen z více méně formálních důvodů 😉 ?

 236. Rath? Ano, navzdy jej budu pokladat za korupcnika (coz jsem si ale myslel uz davno predtim, nez provedl zazrak s vinem). Ale jestlize ho policie nedokaze spravne oddukazovat, tak za mrize nepatri.

 237. Mironet prodává počítače, operační systémy tam instaloval pro radost.
  Stejně jako Halladin nestahuje na kšeft, ale pro radost.

  No a jaká tedy vznikla škoda Microsoftu ? Když už jiní ty Windows koupili ? Abychom tedy použili halladinovský „argument“ …

 238. Petře,

  v obou případech za průser nemůže plicie,ale pokud se nemýlím,státní zastupitelství.

  No,mimochodem,považuješ za úplně vyloučené, že z toho Rath vyklouzne úplně, a nakonec nebude žádat odškodnění za neoprávněnou vazbu, poškození dobrého jména atd ?
  Budeš mu v tom případě fandit ? 😉

 239. Takže verze pro tento týden: Halladin stahuje a Babiš optimalizuje, hospodský a Mironet kradou.
  Akorát důkazy spadly pod stůl.
  Ale podobně jako Rath je i Mironet vinen !
  A takových je 30%.

 240. U Mironetu i Policie – typicky, co je to za dohodu „protokol udelame zitra“, nemluve o neprovereni si adresy.

  Rathovi budu fandit citelne mene, nez Mironetu, protoze vina Mironetu je v tom, ze si troufli oponovat Microsoftu bez toho, aby meli vse na stopro v poradku, zatimco Rath je z meho pohledu korupcnik. Ale v zadnem pripade nebudu rozporovat jeho pravo vysoudit si odskodne.

 241. Mironet tím že s hardwarem prodával nelegální soft ( pokud tedy prodával)
  mohl mít nižší ceny mež jeho konkurenti , kteří ty kompy prodávali s legálními Wokny. protože neodváděl malému měkkému licenční polplatek zainstalaci.
  Poškozen tedy nebyl jen mikrosoft, ale taky poctivá konkurence Mironetu ( i když asi úplně poctivý tehdy nebyl nikdo)

 242. Ale když si vy stáhněte knihu, není poškozený autor, vydavatel, kníhkupec, protože … proč ?

 243. NoName 🙂
  Furt pomíjíte jedno.

  Co dělá Halladin, má povoleno zákonem (zatím)
  co dělal Mironet zákon zakazoval.

 244. Je komické, jak ten samý autorský zákon Halladinovi krást umožňuje a Mironetu ne.
  Vychcaný dojič ?

 245. 225 – jakou práci? Šlo o odpověď na Halladinovu „On ten OS tu firmu takhle nic nestál, akorát cenu práce za instalaci.“ Ale já se ve výpočetní technice a byznysu kolem vyznám ještě méně než halladin, takže možná je stav, kdy je na počítači nainstalovaný software a není na faktuře normální, jen mně to jako laikovi to připadá divný.
  Řekla bych ale, že to je krásně názorná ukázka, jak je těžký aby se v nejkterej cause na odbodnější téma orinetoval někdo, kdo není z profese.To pak můžou novináři blábolit , co chtějí, ostatně sami obvykle mají problém s pochopením podstaty problému.

  na druhou starnu, jetsli se nenašel kompletní sofware, ale jen nedbale odinstalované „zbytky“ řekla bych, že je logický, že počítač zkoušeli a před předáním ho blbě vyčistili. Předpokládám, že počítač se odzkoušet musí a pro ten účel se na něj nějaký sofware nainstalovat musí.

  no a jestli jedinej, kdo tam nějakej software našel, byl právník konkurenční firmy, tak to by mi teda bylo hóóódně podezřelý. A vůbec, takovej právník přece má počítač i se softwarem od svý firmxy a co to to teda napadlo, kupovat počítač od konkurence ? 😀

 246. Co si pamatuju, tak Mrkvosoft zpočátku celkem kašlal na běžné BFU s nelegálními wokny pro osobní potřebu a staral se jen o soft nelegálně používany pro komeční použití.

 247. Noname,

  vám připadá divné, že někdo dělá to, co mu povoluje zákon
  ?

  Pokud se Vám nelíbí,obraťte se na svého poslance , ať s tím něco udělá. 🙂

  Mimochodem ,párkrát jsem hledal na zahraničních webech něco , co nevyšlo v češtině.
  A našel to – jak na webech, které to poskytovaly satarmo, tak na webech,poskytující to za prachy – a zřejmě nelegálně. Alespoň ty ceny byly podstatně menší,než třeba u Amazonu.

 248. Satarmo pro Halladina a po koruně pro Babiše. To je esence zákonnosti.

 249. Já bych to shrnul – ten hajzl lže a vymejšlí si, ostatně jako obvykle. Ostatně, zloději mají největší pochopení pro bureše a jeho likvidační metody. A pak už jen stačí, aby nějaké to justiční hovno ( = soudní stolice) nabylo přesvědčení… A když se ruka k ruce vine, tak se dílo podaří…

 250. Víte, Noneme,
  Bylo daších několik set lidí, co nakoupili dluhopisy svých firem
  A ne s úrokem 6,5% ,jako Babiš ale třeba 16%,
  A nikomu to nevadí :,-)

 251. Hm, kdyby to všichni kupovali za 1,5 miliardy, tak by to vadilo. Ale ti skuteční troškaři jsou v porovnání s hen tým oným nedůležití.

 252. Lepší ilustraci úsloví „s vytrvalostí hodnou lepší věci“ bych nenašel. 😛

 253. 276

  Jo, taky se Petrovi a NoNamovi divím 😀

 254. 263 – na te vcelku validni teorii hapruje jen to, ze nebyl dolozen jediny pripad, kdy by Mironet prodal nelegalni soft. Stacil by jediny zakaznik, ktery by se prihlasil s tim, ze koupil od Mironetu Windowsy a dostal nelegalni verzi – a verim, ze Microsoft hledal velmi usilovne – a obrana Mironetu se rozsype.

  Takze nyni existuje jen – nedolozene – podezreni, ze na nektere pocitace nekdo v Mironetu nahral nelegalni soft zdarma (z cehoz samozrejme mohl mit Mironet tezko uzitek). A ze mel majitel doma nejaka CD se softem, kde nebyl schopen dolozit nakup – zvednete mys, kdo jste na tom jinak. Nic moc pozice pro stat.

  Neni divu, ze po tomto „ulovku“ BSA z Cech v tichosti zmizela a Microsoft se rochu zcivilizoval.

 255. AK, myslel jsem, ze trochu poodhrnout zavoj, jak to s tim licencovanim a legalnim softem vlastne v realu vypada bude pro nekoho zajimave 🙂

 256. 236 – „Ale i tak by nebylo možno pana Novotného v tomto bodě stíhat a to proto, že s inkriminovanými programy nepřišel do styku a svým podřízeným stanovil povinnost dodržovat autorská práva, což dokazuje Směrnice firmy a výpovědi svědků.“

  Takze ne, Hale, nebylo tomu tak.

 257. Petře,

  fakt bych chtěl vidět toho vola, co by se přiznal, že koupil něco nelegálního.
  Svědčil,ztrácel čas,případně se nechal popotahovat 🙂
  A navíc těžko by mohl někdo tvrdit, že koupil od Mironetu nelegální Wokna,když na faktuře o nich není zmínka.
  A mironet by lehce mohl tvrdit,že on prodal holej komp, a Wokna si tam nainstaloval zákazník sám.
  A nikdo nedokáže opak.

  Petře , ta tvoje argumentace je v poslední době nějak podivná.

 258. Hale, stacilo udelat kontrolni nakup se zajistenim nezavisleho svedectvi, ze ano…

  Hale, to, ze nejsi schopen pochopit neni tak zcela vada me argumentace 🙂

 259. 282

  Ale jo, šlo by to.
  Jenže za normálních okolností by stačila ta razie . Pokud by nebylo zvrzané to povolení k prohlídce…
  Taky ti dost těžko pomůže jeden kontrolní nákup. Dokážeš akorát to, že Mironet prodal jeden !!! konp s nelegálním systémem.
  no bóže….

  Když už jich ve firmě najdeš víc, je to o něčem jiném.

 260. (279) Ale jo, zajímavé to jistě je (koupil jsem si taky počítač bez OS, skutečně bez OS, ne však od Mironetu), jen ten dojem, že usiluješ o přesvědčení Halladina mne trochu udivil.

 261. 249 Petře, jestli v kontrolně koupeném PC bylo jen smetí po odinstalovaném software, neprokazující, že Moironet prodává PC s nelegálně instalovanými Windows, další postup byl chybný. Po otestování mělo stačit zformátování a instalace Linuxu. Jestli i v takovém případě speciálním zkoumáním došlo ke zjištění stop o předešlé instalaci, bylo to na omlácení o hlavu MS a případně policii. Jenže „jájsemněcozmáčklaaonotozmizelo.“
  I dnešní úroveň znalostí je mizerná, tehdy to bylo daleko horší. Viz neschopnost na první pohled rozpoznat, že nejde o cédéčka pálená, ale lisovaná. Krom toho i naprosto neznalému by stačilo se vzorky zajet například do GZ Loděnice, kde by se okamžitě dověděl. Jenže, však už víme.

 262. Schumi,a co tohle ?

  V případě Windows 98 šlo o verzi 4.10.1998 a z něj byly v kořenovém adresáři disku C: soubory io.sys, msdos.sys a command.com. V adresáři C:\DOS bylo dalších 11 souborů, které jsou ve standarní instalaci Windows 98 v adresáři C:\WINDOWS\COMMAND. S nimi byl ještě soubor _____CTI.MNE s tímto obsahem:

  Základní soubory MS DOSu.

  Tuto část MS DOSu můžete používat pouze první dva měsíce po koupi počítače Thales a slouží ke spouštění programů dodávaných s tímto počítačem.

  Do tří měsíců od data zakoupení máte u firmy MIRONET právo na koupi OEM software (software pro prodej pouze s počítačem).

  Domnívám se, že v tomto případě jde vlastně o pronájem software na dobu tří měsíců, k čemuž určitě firma Mironet nemohla mít od společnosti Microsoft svolení. Nehledě na to, že se nejedná o MS-DOS, ale o soubory z Windows 98. Tady bych se ještě pozastavil nad výše uvedeným textem, který byl nalezen v souboru _____CTI.MNE. Jak by mohl takový text existovat, kdyby Mironet opravdu jen a pouze používal systémové soubory Windows 98 jen k internímu testování? A proč vůbec byl na disk počítače pro účely testování nahrán na disk adresář C:\DOS? Vždyť tam nebyl žádný program, který by byl vyžadován Nortonovými Utilitami.

  Z balíku programů Norton Utilities 8.0 byly na disku nalezeny opravdu jen programy Norton Disc Doctor a Norton SystemInfo. Byly registrovány na jméno „NNN“ a společnost „sns“.

  Velmi z

 263. 222 Petře, měla být položena otázka „Jaký je na počítači koupeném při kontrolním nákupu instalovaný funkční software bez náležité licence?“
  Vzpomínám na případ oznámení porušení autorských práv hudební produkcí bez ohlášení a zaplacení autorskomu svazu. Stačila otázka o která chráněná díla kterých autorů a výkonných umělců šlo. Tou případ skončil kde začal.

 264. 287 Halladine, rozhodující je, zda na počítači byl nainstalován nelicencovaný funkční software. V případě MS, DOS nezbytný pro spuštění uvedených programů. Do kterých MS nic není. Ovšem v případě jejich nelegální instalace mělo být postupováno bez ohledu na to a měl být vyrozuměn zástupce Sumantecu. Ne v případě případě volné zkušební verze.
  Zbývalo posoudit legálnost instalace MS DOS. Jestliže verze sw Symantecu pro spuštění vyžadovaly W98, pak nemohly být funkční instalací. Ovšem některý sw z Norton Utilities byl spustitelný bez instalace. Záleží na verzi.

 265. Pak je zajímavé, že žádný Linux. Na tak prodaném počítači by nebylo možno napsat ani
  „pět samyc.“ Naprosto k ničemu. Předpokládána dodatečná instalace operačního systému.
  V té době kromě DOS a Windows nic jiného běžně nebylo. Kdyby byl nainstalovaný Linux, v té době rozhodně ne operační systém pro BFU, nebyl důvod aby tam bylo co bylo nalezeno.
  Důvodem snahy MS bylo bránit prodeji PC bez operačního systému, protože byl důvodný předpoklad,že kupujícím následně budou nelegálně nainstalovaná Windows. S výjimkou případů multilicence, samozřejmě.

  Je kontraproduktivní snažit se rekonstruovat případ z takových fragmentů navíc z nespolehlivých zdrojů a na tom dělat kategorické závěry. Mutno znát policejní spis.

 266. 290-to snad nemyslíte vážně, tuhle „myšlenkovou konstrukci (šel k sousedé, která neměla chlapa, a tak manželka měla důvodný předpoklad, že ji přetáhl)“ BTW, svými znalostmi z oboru jste si jistý ?
  v té době šlo běžně pořídit DR DOS, OS2 Warp (třeba já jsem ho měl), SCO Unix (měli jsme v práci), linuxové distribuce jako Debian někde kolem verze 2 a Red Hat kolem verze 6. A v těch už šlo dělat hodně věcí.

 267. 291

  🙂
  Sehnat šlo, ale absolutní většina lidí si nainstalovala Wokna 🙂
  Pokud někdo měl Linux, tak to byli už pokročilejší uživatelé, a i ti měli většinou Linux jako druhej systém na kompu.
  Já se dostal k Linuxu někdy kolem roku 2004 prostřednictvím syna, kterej studoval na informatice v Brně, a přitáhl to.
  U žádného z mých běžných známých jsem se s Linuxem nesetkal, o ostatním,co udáváte ani nemluvě.

 268. Halladine, polemizují s tím., Že nic jiného nebylo k mání a tedy „Microsoft důvodně předpokládal“…
  Bylo.
  Co jste měl nebo neměl vy nebo vaši známí je naprosto irelevantní, ale to jsem myslím už psal….

 269. Inu, zkušenosti dokládají, že absolutní většina lidí v ČR používala a používá Wokna, takže Mikrosoft předpokládal důvodně.

 270. Jste vážně debil, halladine.
  To se fakt jenom tak nevidí.

 271. 295

  Debil jste vy, ony jsou statistiky, stačí trochu pohledat.
  Jistěže jsou lidé,kteří si nainstalujou něco jiného, ale jejich počet je statisticky málo významný.

 272. Nemůžete někoho obvinit na základě statistiky, debile.

 273. Na základě statistiky můžu něco úspěšně předpokládat, a na základě těch předpokladů postupovat v praxi.
  O obviňování konkrétnich lidí není řeč,idiote.

 274. Jiří, ještě jednou sorry, já jsem Vám toho zmetka měl na začátku fakt za zlé 🙂

 275. NoName,

  byl by z vás skvělej komouš. 😀 Pro ty byl taky někdo s jiným názorem zmetek 🙂

 276. Koukám, že vám solidně hrabe 😀 😀 😀
  Ale existují i jiná, lepší slova. Budu pro inspiraci citovat Klasika:
  OTEC: Víš, co my se ti na tu tvou baterku…?
  MATKA: Tatínku, jen žádné archaismy!
  OTEC: My se ti na tu tvou baterku… Maminko, podej mi slovník.
  (Matka podá otci slovník.)
  OTEC (začne horečně listovat): My se ti na tu tvou baterku … tady jsem to nedávno
  někde… Vysočina! Českomoravská… Ne, to by bylo někde jinde… Výstava! Vystavovati… Ne, to už jsem zase přejel.
  MATKA: Najdi p, tatínku, tam toho je!
  OTEC (listuje): Pacholku!
  MATKA: Dál! Tam jsou lepší.
  OTEC: Ponožka, popelnice, poplach!
  MATKA (vytrhne mu slovník z ruky): Ukaž, já mu to povím sama. Víš, co jsi? Jsi…
  ježíš, já jsem tak rozčílená, já se snad do toho nestrefím… Prazáklad! Prezence! To
  jsme se dočkali. Na vlastním dítěti. Prchlivec! Tak, a teď jsem to našla. Teď ti to
  povím. Teď ti povím to slovo, které se říkalo za starých časů, když na sebe byli lidé
  ještě zlí. Tak zlí, jako jsi ty na nás. Teď poslouchej. Víš, co jsi? Ty jsi průduch!

 277. vidím, že o nic nepřicházím….tak servus.

 278. Dobré zas ráno… Já bych to shrnul – vím o tom hovno, ale vyrazil se mi názor a ten názor je pevný. A proto se hodí každá účelová lež, která ten názor potvrzuje…
  Pro jedince s IQ vyšším, než dnešní datum – našly se fragmenty operačního systému. Tedy nikoli ani operační systém. A bavíme se o roku 2000. V té době si dost často lidi skládali počítače z komponent – sám jsem jich takhle řadu složil – a dostal větší výkon a lepší parametry než u komerčně dostupných. Ty komerční byly zaměřeny převážně na hry, že někdo potřebuje počítač na práci, na to skoro nikdo nemyslel. A vím, že v té době někteří výrobci disků byli vstřícní a dodávali disky s předinstalovaným systémem, který sice nebyl plně funkční, ale ušetřil čas a práci s formátováním. Každopádně u některých disků Western Digital a Seagate. Neříkám, že u všech. No a protože nesnáším politiku, která u Mikrosoftu přetrvala dodnes, tedy jeden disk a na tom míchanice všeho možného, první věc, co jsem kdy udělal byla z externího media (tehdy obvykle z diskety, někdy z CD) udělat low-level formating a nastavit partice – systém, data, dokumenty, uživatelské programy… Pěkně všechno zvlášť. I to tehdá stačilo znesnadnit napadení počítače.
  A Schumiho 290 jsou pindy starý Mindy. Od Mironetu tehdy kupovali hlavně specializovaní uživatelé, tedy nikoli BFU, kteří schválně chtěli počítače bez systému – protože proč by měli platit za sračku, kterou stejně okamžitě odinstalujou a jen se jim krabice s licencí bude válet ve skříni? Protože tzv. operační systém Mikrosoft nic jiného než sračka není, teprve v poslední době je to sračka vylepšená o nakradené komponenty. Opravdu nakradené. Hlavně z Linuxu, ale i z jiných programů a prostředí.
  Pro PC byl tehdá k dispozici velmi slušný UNIX (komerční), umožňující skutečný multitasking a multiuser provoz, což je něco, co slavný woknous sice deklarují, ale neumějí dodnes.
  No a když jsem tehdá instaloval takovéto systémy, tak první věc byla – fdisk a výše zmíněné naformátování, aby se všechny ty fragmenty odstranily. A kdyby se tehdá ten ukradenej stroj podařilo alespoň nabootovat, asi by měl Mironet většího smolíka. Rád bych viděl debila (teda, o jednom bych věděl, ale naštěstí jsem ho ještě neviděl), který se specializuje na náročnou grafiku – což je dnes velmi silné odvětví a pro UNIX existovaly špičkové grafické programy už v roce 90 – sám jsem s nima pracoval – nebo na databázové a statistické aplikace, který by si na svůj pracovní počítač nainstaloval mikrosoftsračku a snažil se s tím pracovat. Jistě by se mu dařilo.
  Takže Mironet měl zákazníky, kteří přímo požadovali počítače bez systému. Našel se plně funkční systém? Nenašel. A vše ostatní jsou účelové lži a podvodné zastírání faktu, že na objednávku zastoupení firmy Microsoft byla fakticky zlikvidována prosperující firma. Stejně, jako když na objednávku zastupujícího říšského protektora byla zlikvidována demokraticky ustavená vláda.

 279. 304 – dekuji, vicemene neni co dodat.

  Snad jen jednu vec, i v pripade pocitace pro BFU je mnohem pravdepodobnejsi, ze to probihalo nejak takto:

  „Dobry den, ja jsem BFU a chtel bych u Vas koupit pocitac“
  „A co s nim hodlate delat?“
  „No, pracovat. Psat dokumenty, ucetnictvi… Moyna i pro deti, vite, nejake ty… hry… co si prinesou ze skoly“
  „Tak pro Vas bude optimalni sestava Miro-BFU 4, s procesorem AMD… (zbytek promluvy se zakaznikovi rozplyva v nesrozumietlnem sumeni“
  „A kolik by to stalo“
  „Cena pro Vas by byla 22 tisic, plus v pripade, ze si budete prat predinstalovany operacni system Windows 98, dalsi 3500“.
  „Ja zadny Windowsy kupovat nechci. Ja chci jen pocitac na praci. Kolega v praci mi pujci CD s Wordem a nejakym ucetnictvim od Jezka, deti si donesou hry od spoluzaku… Ale kupovat nic takoveho nechci. Neslo by to nejak vyresit“
  „No, ze jste to Vy (a prave jsem Vam vypalil predrazenou sestavu Miro-BFU 4, ze ktere mam provizi ctyri stovky), tak bychom to nejak mohli vyresit. Prijdte si pro pocitac za dva dny, my ho zahorime a nejak to s tim systemem vyresime.

  Komplet mimo kontrolu vedeni, proste jen proto, ze kupujici vi, ze mu nic nehrozi (viz Halladin) a prodejce vi to same. Ze by ve vyrostle garazovce typu Mironet fungoval Controlling a Fraud control si nikdo nemuze myslet.

  Takze mnohem pravdepodobneji, nez zlodejina majitele je to drobna prikradacka zakazniku a zamestnancu zcela v ceskych intencich. Koneckoncu, v AAA Auto se s tim bojuje dodnes, a to existuje robustni fraud control s nekiolika vrstvami, prichyceni zlodeji se popravuji verejne… A stale nekdo zkousi treba pretocit nebo vykoupit bokem…

 280. BTW, pro spravedlivě rozhořčené: pokud je každodenní štvaní proti nějaké skupině, kterou mají zrovna halladinové v hledáčku a hlasitá podpora každé špinavosti „názor“, pak bylo podepsání se pod kolektivní žádost trestu smrti pro Horákovou taky jenom projevem názoru…
  Bylo ?

 281. Hadka s Hallem nema smysl, vysledky mluvi jasne – Mironet vyhral zatim vse, o co se soudil, mimo spravni rizeni s MS ohledne nekalousoutezneho jednani Microsoftu, coz byla uplne jina zalezitost.

  Sikovny postup policie, prosazujici zajmy microsoftu nas zatim stal kolem 35 mega naprimo a to vubec nelmuvim o dalsich nakladech. Dle rozhodnuti odvolaciho soudu nyni je prakticky jiste, ze par set dalsich mega to bude. Skutecnost, ze soud ohledne nahrady probihal vice nez 5 let, aby nasledne konstatoval, ze narok je promlceny musle byt velmi zabavny. Cloveka viylovene platit dane na tyto taskarice.

  Za mne k tomtuo tematu konec.

 282. Cloveka vyslovene bavi platit dane na tyto taskarice… Pisu jak tatar.

 283. 92/304

  PeSi, díky za shrnutí i odborný pohled. Tato diskuse ovšem už od začátku není argumentační debata o věci samé, Je to úporná snaha obhájit ten „vyražený“ názor hledáním kliček na podporu. Vždyť to tady mnohokrát opakoval – on nečerpá z Googlu, on o té věci něco ví nebo „předpokládá“ a na Googlu si jen potvrzuje správnost svého názoru.

  Nemohu nevzpomenout na soudního znalce ing. Dvořáčka z ÚVMV, který mi ukazoval desítky vynálezců perpetua mobile, kteří se nespokojili odborným posouzením a zdůvodněním nepřekročitelnosti přírodních zákonů a stěžovali si. Vždy o stupeň výš a nejlépe na stranické orgány. Chudák znalec pak musel opakovaně vysvětlovat fyzikální základy a to na hodně stránkách, protože krátké, zásadní odmítnutí „z principu“ bylo tzv. „odfláknuté“. A vynálezce jen zopakoval, že to je závist odborníků, že geniální laik je chytřejší. A stěžoval si až na ÚV.

  Slabší povahy takovému géniovi podlehnou – buď se nechají zaplést do nekonečných disputací nebo dají proniknout temperamentu a použijí hrubá slova. Na poli finančního a daňového práva, či práva obchodních korporací, si občas dovolím podat něco vysvětlujících slov nebo citací zákona, někdy i osobní zkušenosti. Ale polemizovat s polygeniem už se mi nechce.

  Venku je krásně a moje zlomená žebra se stále ještě neutišila. Jak by bylo krásné vyrazit na slunce a něco dělat. Takhle se můžu jen opatrně belhat po zahrádce a snažím se vyvarovat prudkých pohybů, zakašlání nebo smíchu.

 284. Hm,tak jsem si zagoogloval, a dozvěděl jsem se,že Mironet měl problémy s policií i v roce 2007, a podal kvůli tomudvě stížnosti k Ústavnímu soudu,které byly zamítnuty.
  Ale nezjistil jsem,vo co go.

  http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=77204&pos=2&cnt=2&typ=result

  mělo jít o přečiny zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění podle § 254 odst. 2 alinea první tr. zákoníku spáchanými v jednočinném souběhu s přečinem padělání a pozměnění veřejné listiny podle § 348 odst. 1 tr. zákoníku a odsoudil ji podle § 348 odst. 1 tr. zákoníku za použití § 43 odst. 1 tr. zákoníku k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku, jehož výkon podle § 81 odst. 1 tr. zákoníku a § 82 odst. 1 tr. zákoníku podmíněně odložil na zkušební dobu v trvání tří let, dále jí uložil podle § 67 odst. 1 tr. zákoníku peněžitý trest v celkové výši 100 000 Kč, vyměřený podle § 68 odst. 1 a 2 tr. zákoníku v počtu 100 denních sazeb ve výši 1 000 Kč, a podle § 69 odst. 1 tr. zákoníku pro případ, že by uložený peněžitý trest nebyl ve stanovené lhůtě vykonán, jí stanovil náhradní trest odnětí svobody v trvání 50 dnů, a konečně jí uložil trest propadnutí specifikovaných věcí podle § 70 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku.

  http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=87877&pos=1&cnt=2&typ=result

  V tomhle Mironet protestoval proti tomu, že mu bylo zakázáno prodávat cosi od Lenova bez označení „CE“ a stížnost mu byla zamítnuta

 285. Potřebujete nějaké narušení voleb? Ruské ministerstvo zahraničí je vám připraveno pomoci. Alespoň tak to tvrdí ve své aprílové zprávě.

  Ministerstvo v sobotu zveřejnilo na Facebooku zvukový soubor údajné nové automatizované telefonní ústředny pro ruské ambasády. „Chcete-li sjednat hovor ruského diplomata s vaším politickým oponentem, stisknete jedničku,“ začíná nahrávka, která je v ruštině a angličtině. Tlačítko dvě je pro „využití služeb ruských hackerů“ a trojka je pro „žádost o zásah do voleb“.

  Jeden z úředníků ministerstva, který v souladu s úředním postupem nemohl zveřejnit své jméno, potvrdil, že příspěvek je vtip.

  http://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/rusko-a-okoli/potrebujete-narusit-volby-pomuzeme-vam-nabidlo-rusko_424097.html

 286. Dobré nedělní dopoledne,

  „Chudák znalec pak musel opakovaně vysvětlovat fyzikální základy a to na hodně stránkách, protože krátké, zásadní odmítnutí “z principu” bylo tzv. “odfláknuté”. A vynálezce jen zopakoval, že to je závist odborníků, že geniální laik je chytřejší. A stěžoval si až na ÚV.“

  A teď si představ, že na tom UV by uspěl a chudák znalec by dostal příkazem tu věc patentovat a uvést do praxe 😀 😀 😀

 287. Maydo, Kahudovy mentiony k tomu myslim mely blizko 🙂

 288. 2 Martin ad 309 – soucítím… Já měl tehdá po tom úraze zlomenejch 5 žeber a i kdy se to zhojilo, cítím je občas dodneška. Zvlášť při změně počasí.

 289. 2 Petr Kunetka ad 305 – to je ovšem Tvoje fabulace. Nikoli nemožná… Ale dost nepravděpodobná… „Psat dokumenty, ucetnictvi“ – pokud to bylo účetnictví pro živnostníka, na to už tehdá chodily kontroly… A aspoň po Praze byla spousta firmiček, který prodali mašinu i se systémem a základním softem se značnou slevou, protože dostali množstevní slevu. Nehledě na tzv. školní verze, které si studenti zcela legálně mohli nainstalovat i na domácí počítač (a pak to používala celá rodina).

 290. 2 NoName ad 306 – samozřejmě, že ano. Projev správného názoru, kolektivního. Stejně, jako když o něco později věšeli dříve milovaného syna dělnické třídy, později arogantního sionistického zrádce a zaprodance.

 291. 2 maYda ad 312 – znalec vydává posudek. Tedy doporučení. Co se pak dále stane, rozhoduje pilný a svědomitý úředník, vybavený příslušným beranidlem. Jen jde o to, že za patenty se platí. Když genitální vynálezce chce po státu, aby zaň platil patentové poplatky, pak je pochopitelné, že úředník se sichruje a chce znalecký posudek…

 292. 404 PeSi, když ne ještě DOS například pro účetnictví a skladovou evidenci, mimo profi a odbornou sféru zásadně Windows. Něco napsat, vysmahnout cédo, hrát hry. BFU si počítadlo nestavěl a nestaví. Když nekoupil komplet, nechal si postavit. Jak mohl tak ušetřil nezanedbatelné peníze, to je pochopitelné, nejlépe na operačním systému.
  Jak to bývalo, trefně popisuje Petr v 305 a tak to znám z tehdejší praxe.
  Absence funkčního systému by pro mě byla zásadním argumentem. „Oznamujete, že na počítači je nelegální software? Tak ho spusťe. Jak to, že to nejde? Jo jen nějaké zbytky po něčem? Tak nashledanou. Ne, tohle není trestný čin ani nedokazuje co tvrdíte, že prodejce prodává počítače s nelegálním systémem.“ Podobné jak jsem popsal.
  „Oznamujete nelegální produkci? Že vám ji nehlásili a neplatí? Co hráli? Nevíte? To je jako kdybyste přišli s tím, že někdo vám něco ukradl a vy nevíte co. Za vás to nikdo nebude zjišťovat.“

  309 Martine, i s právníky v kombinaci přírodovědnem bývá sranda. Nejen, že jsou schopni popírat přírodní zákony. Když někteří na triviální výpočet nedosahující obtížnosti trojčlenky vyžadují znalce. Množí se argumenty na úrovni anekdot „Z Amerických soudích síní“. Fenomén „nové generace.“
  310 Halladine, nemohl to být Mironet, tehdy ještě nebyla trestní odpovědnost právnických osob.

 293. No, já jsem slyšela, že forma Grafisoft se nijak moc nebránila pirátění mezi studenty, protože věděla, že si tím vychovává budoucí legální uživatele. Když totiž už pak měl student firmu, nemohl si nelegální software dovolit, už kvůli servisu a kompatibilitě. Nemluvě o případech, kdy konzultujete nějaký vychytávky v úpravě softwaru kvůli konkrétnímu projektu nebo potřebujete upravit software na míru.
  Dnes ale je dost složitý cracknout ty poslední verze. Mám dojem, že lze už poměrně snadno pořídit studentskou verzi nebo sehnat nějaké nižší verze. Což většinou študákovi stačí, ty poslední verze jsou sofistikovanější hlavně v tom, že se z nich dají generovat i tabulky, výpočty, grafy atd.

 294. 317 – neříkejte mi, PeSi, že nejde znalci nařídit, aby napsal žádoucí posudek nebo nižšímu úředníkovi nařídit, aby vydal to správný rozhodnutí bez ohledu na posudek.

 295. 318

  Schumi,

  byla to fyzická osoba, zřejmě spojená s mironetem,protože prohlídka byla v prostorách Mironetu.

  My právní laici to jaksi nerozlišujeme 🙂

 296. maYdo,

  nařídit něco úředníkovi aby vydal „správné“ rozhodnutí.

  Ten úředník,pokud není úplně blbej ví, že ústní příkaz vede k tomu, že trestně nebo jinak zodpovědný je ten , kdo to rozhodnutí podepíše.
  A že takový příkaz se nedává písemně,a ústní lze snadno popřít.
  A těžko dokázat.

 297. 321 – ano, takove nerozlisovani bude stat danove poplatniky neco kolem pul miliardy…

 298. 323 😀

  Velmi účinným způsobem ochrany a zajímavým obchodním modelem je SW na předplatné, nebo jako služba. Zvlášť v případě monopolu. V případě konkurence to nemusí být úspěšný model.

  Dlouho jsem spokojeně používal Zoner Media Explorer a novější Photo Studio. Naposledy verzi 17. Poslední verze je po vzoru Photoshopu už na roční předplatné. To už se mi nevyplatí, protože nepotřebuju každý rok novou verzi. Mám postupně 5, 6, 10 a naposled 17. Že další verzi koupím až její funkce budu potřebovat.

  Brzy bude GIMP 2.10. Když mi bude vyhovovat, opustím Zoner včetně nainstalované verze 17, která je nepřenositelná na jiný počítač. Potřeboval bych to přehodit na druhý. Nejde, proto půjde úplně pryč. Nemá smysl učit se rutiny SW, se kterým nebudu pokračovat. Akorát mě štve, že právě Zoner byl vážným důvodem, proč jsem odešel od Linuxu. Než abych utrácel za pro mě neperspektivní SW, radši koupím nový disk pro Linux. Akorát že Linux by se mi hodil na jiném notebooku, jenže kompatibilita není stoprocentní. Bude pokus č.2 odpoutání se od Windows, na něm závslého SW a všeho protivného co je s tím spojeno.

 299. 321 Halladine, kdyby jen právní laici….

 300. 324

  Skoro tak dobré jako ten ruskej fór na ovlivňování voleb v zahraničí 🙂

  Při představě Sobotky skřípajícího zubama jsem si poprskal display 🙂

 301. 325 – i v pripade konkurence. Napriklad Navision je na svetovem trhu ERP tak nekde kolem desateho mista, ale Nav 365 celkem jede….

 302. Dobré sváteční popolední,

  tak to teda zírám – včerejší debata nebyla aprílový žertík ? Vy teda máte starosti a času, závidím.
  Já k počítačům můžu podotknout leda to, že doufám, že můj pracovní PC v pátek nekleknul definitivně a ajťáci mi zítra budou zvěstovat jen radostné zprávy (třeba jen odešel zdroj nebo tak něco).

  A jelikož se dnes oproti deštivé předpovědi udělalo stejně krásně jako včera, mizím na zahrádku. Čas semínek, sazeniček a dloubání do hlíny všeobecně právě nastal…

 303. 330

  Jo, taky jsem vyběhl letos poprvé se sekačkou. A s francouzskou holí je to nějaké zvláštní.
  No, každý den kousek..
  Loni jsem neudělal skoro nic, kolem domu je docela binec.

 304. 2 Matzurka – já jsem včera sousedovi názorně ukázal, že spálená stařina se čerstvé trávy nedotkne a naopak ji obohatí… Tak soused se jal taky pálit… No a protože si zásobní haldu nechal hned vedle ohniště, něco málo plamínků, pak to hezky vzplálo a na můj opatrný dotaz, že mám připravenou hadici a jestli ji nechce použít, odpověděl, že to zvládne. Mluvil pravdu, zvládnul to za chvilku. Shodli jsme se, že kdo umí, ten umí… Mně se ňák na zahradě rozmnožily ladoňky, nebo jak se tomu nadává – a ty modrobílý koberce jsou úžasný. Příští týden tam nebude už nic… ale ten okamžik stojí za to. a nejvíc se jim daří právě na těch místech, kde jsem spálil stařinu.
  Takže asi tak…

 305. Martine – zase jsi zadoloval v minulém století. Ing. Dvořáčka a celou tu partu chytrých lidí z jinak zcela zbytečného ÚVMV jsem dobře znal a často s ními jako dramaturg Automotorevue spolupracoval. Na ing. Dvořáčka mi pravidelně docházeli stážnosti vynálezců perpetui a jiných úžasných technologií a jeden čas jem ty vynálezy sbíral a hodlal z nich udělat knížku. Než mne osud zavál jinam.
  ‚plně mne pícho b žebrech, kam jsem si loni při pádu ma kapkovité parkovací světlo na Cadillcu (model 1934). Lyžařský výlet do (dárek od Olininých dětí) jsem pak jejich spokojenosti trávil pod sjezdovko tlačením kočárku s roční Eliškou, anžto jsem trupem bezbolestně neotočil. A našem věku to trvalo skoro až do léta než mne to přestalo obtěžovat. Držím palce.

 306. Lidi drahý… Tak dle předpovědi má zrovna teď venku usilovně chcát… Místo toho – hezky, jasno, klídek, pohodička… IMHO, je smažno. Lepě švihlí tlové se batoumají v dálnici a chrudošiví jsou borolové na mamné krsy žárnící…

 307. PeSi,
  tak to máte štěstí na sousedy – normálně bych čekala hasicí akci místní „zelenáčové úderky“ nebo tak něco 🙂

 308. Dobrý podvečer. Hlásím drobné jarní bouřky. Ad SW: Od roku 1994 na Linuxu, později se vrátil k Windows. Dnes dual-boot, kvůli účetnictví.
  Ad letadlové lodě: myslím, že nic nepřekoná letadlovou loď primátor Dittrich s letkou útočných rogal.
  Ad zahrada: Na antihistaminika zapomněl, ve čtvrtek migrény léčené paralenem, v pátek práce neschopný, večer konzultace s doktorem … a xyzal sis už vzal? Nevzal já bláhový. Tak jsem si dal dvojitou dávku a docela pěkně se přitom spí.
  Matzurko, doufám, že zálohujete 😉
  V práci se mi povedl pěkný kousek. Přecházíme na nový mailový server, a mám v případě chyby na klientovi navyklý příkaz „del *.ost /s“ – vymaže lokální kopii zpráv na serveru. Kolega potřeboval najít svůj archiv zpráv – jel jsem „na autopilota“ tak jsem napsal „del *.pst /s“ místo „dir *.pst /s“. Naštěstí je možnost obnovy smazaných souborů – program „recuva“ – a po několika hodinách obnovy se archiv objevil.
  https://www.piriform.com/recuva

 309. Nickname,
  ano, již mi pár PC zesnulo a nenávratně, takže víceméně vše důležité mám jednak na externím HD, jednak doma. „Jesus saves !“,já zálohuji 😉
  A on mi nekleknul úplně, jenom měl veselou náladu a čtverácky se mi resetoval, obvykle uprostřed rozdělané práce, načež předvedl „bluescreen“ s nějakým šklebíkem a hlášením, že jako sbírá nějaké info pro diagnostiku erroru nebo něco na ten způsob. Každopádně i kdyby došlo na nejhorší, krovky mi to zásadně nerozhodí. Jen je to otrava, navíc můj druhý pracovní komp si spokojeně ťachťá v XP (je tak obstarožní, že upgrade již nelze), takže ho již nějakou dobu užívám leda na korespondenci, na výpočty a simulace ne.

 310. Jo a k alergiím,
  docela se mi osvědčuje inhalátor s vincentkou, pokud to teda není příliš rozjeté… jinak upřímně soucítím, taky mám svá antihistaminika v „kapšišce“ pro případ potřeby. Ale letos to asi trochu chytlo dceru, já jsem zatím víceméně v pohodě (ovšem děsím se dne, kdy opět rozkvete řepka !!!)

 311. A to je moc hezky preklep, Nickname 😀

 312. Matzurko: vyžádejte si 5.000Kč na „nový pracovní komp“ – nějaký repasovaný. Nebo na nový za 12.000 Kč. Ušetříte tím spoustu času, tj. peněz.
  Hardware je dnes – v podstatě – zdarma, drahý je čas a lidé. Kdybyste měli servery a na ně přístup přes VPN, možná by to byla optimální investice. To samé platí pro PeSa, tedy jestli dělá modely, CFD … Záleží ovšem na pracovních postupech.
  Nedávno jsem jel v autobuse se studentkou PeSovo Alma Mater, obor počítače. Trochu zmatená v tomto oboru – místo programování se učí teorii, transputery atd., netuší jestli to zvládne. Trochu jsem se vyptával, proč si vybrala tak těžkou školu, navíc v zahraničí (je z Moskvy), co ještě umí – a podílela na článku pro PLoS ONE, genetika/statistika. Na studentku prvního ročníku docela úspěch. S dovolením bych předal na Vás dva odkazy, pokud se mi ozve.

 313. Nickname,
  PLoS ONE ? Tak to už má asi lepší „vědecké skóre“ než já…. 😀 Tu bych docela ráda poznala i osobně. Právě přemítám, jak pro programování naladit dcérenku; nějak mi přijde, že předmět IVT ve škole není nic moc.

  K tomu kompu – já jsem děsně konzervativní, takže moje pecka je moje pecka. Navíc jsem taky dlouho tvrdla na XP, a když jsem si konečně oblíbila 2007, tak přišel podraz s W10…. Zas tak složité simulace nedělám, aby mi to nezvládl trošku lepší komp (Bayesiánské procesy). Stávající je cca 10 let starý, ale pořád vyhovoval, tak se mi nechce teď trápit ředitele ohledně rozpočtu.

 314. Děti ať dělají co je baví. A pokud při tom přičichnou k programování, tím lépe. Baví je grafika? Možná se naučí trochu javascriptu. Fyzika? Co takhle Scilab? Matematika? Tam poradím těžko – asi Wolfram Alpha. Samozřejmě – a na všechno Python.
  Takže: co baví dcérečku?
  Ad rozpočet: potrapte ředitele. Raději ať je to v plánu, než ho pak trápit s mimořádnými výdaji.

 315. Dobrý podvečer.
  u nás vypuklo jaro alergikovo cca před dvěma týdny, kdy dcera pravila „je tu jaro, pálí mně oči“. Druhý den tutéž větu pronesl v práci kolega a našel další tři přitakávače. Zrovna kvetly lísky…

  Tvůj konzervatismus, Matzurko, docela chápu, on ten starší počítač je jako dobře vyšlápnutý boty. Ale v práci tomu neuniknu, protože musím zůstat kompatibilní s kolegy.
  To se stalio, že mi muž zakoupiul k dvacátému výročí svatby počítač, slavnostně mi to předal, načež jsem zjistila, že je příliš zastaralý a nejde na něj poslední verze Archicadu, takže pro práci na vzdálený přístup je nepoužitelnej a nezbylo, než ho vyměnit. 🙂

 316. Řediteli to nahlásím tak jako tak,
  zejména pokud budu nucena se sprací uchýlit do „home office“. 🙂

  Dcérenku právě přírodní vědy moc neberou, prej bude studovat jazyky (zatím AJ/NJ, docela jí to jde), exceluje v češtině (mno…). Dějepis je pro ní horor, občanská výchova (psychologie) nudaaaa, zeměpis jakž takž ujde. Hraje hezky na klavír a taky se učí zpívat – nic co by vyústilo do profese (naštěstí). Fyzikáře bych s chutí postavila před pedagogickou inkvizici, Bi/Che ujde (ale nezájem, když má rybičky v akvárku krmit červíkama, tak se chvěje odporem; učení chemických vzorců jí baví, když je to on-line nebo teď matlala organiku taky v kompu), v matematice sice chvalitebná, ale již třetí pedagog si ji chválí stran přemýšlení (jenže pak to dovoře numerickou chybou ze zbrklosti). Včera dělala prezentaci do HV o skupině Linkin Park v ppt, a nadšeně mi přišla sdělit, že se jí povedlo svázat hudbu do pozadí, spustí se to s prvním nadpisem, a že tak nemusí zdržovat na konci prezentace. Ostatní spolužáci totiž na závěr ukázky hudby hledají na youtube, ti lepší tam mají link. Když se odpoutala od PC, honila po zahradě kočičku a kocourka, ba po čtyřech do keřů lezla (i po břiše), aby měla co nejlepší záběry. Manžel tvrdí, že na focení má docela „oko“, ale výtvarka nic moc. Takže zatím nic vyhraněného; nicméně já se profilovala na biologii až kolem 15ti, dcera je v tercii (8. třída).
  Jo, háčkování nebo vyšívání tedy rozhodně ne :), to spíš vaření. Prostě normální puberťačka 🙂

 317. Matzurko, já se „vyprofilovala“ až někdy ve třeťáku a dcera zrovna tak. V podstatě nějak nevěděla , co přesně a ujasnila si to na základě rozhovoru s pdsycholožkou, která jim dělala nějaký testy, k čemu mají předpoklady.
  JInak to měla nastavené naopak – chemie horor, biologie nezájem, psychologie a děják jo. V čestině neexcelovala, ale bavila ji literatura a v tom byla fakt dobrá. pokud jde počátač, patří jednoznačně do kategorie BFU.
  Taky chodila zpívat, první sbor jí moc nesedl, prý to tam brali až moc vážně a prostředí bylo příliš soutěživé a opustila o po dvou letech. ale ve školním sboru zpívala ráda a s chutí, vyhovovalo ji prostředí, kde šlo spíš o to, zazžpívat si pro radost než uspět v soutěžích. bohužel teď na to nemá čas a hlavněš se jí zatím nepodvedlo najít něco, co yb mělo podobný přístup. Na faluktě sice mají nějaký pěvecký těleso, ale prý to berou jako profesionálůové a mají přísný režim se zkouškami obden a tolik času tomu zpěvu zas věnovat nechce.

 318. Kometa dala osm fláků a sama udržela čisté konto. Brno občas dokáže věci k neuvěření…

 319. Mňo… ad nickname’s chtít se učit programovat na matfyzu, nebo na FEL… nejsem si jist, jestli je to dobrý nápad. Jako jo, spolupracoval jsem s matfyzákama i s FELama, měli obrovské znalosti, někteří až neskutečné. Ale nějak mi unikalo, k čemu jim to bylo na jejich pozicích dobré. Neboť cca z 50% plýtvali svými znalostmi.

 320. Ptakopysku, kdyby ses mě zeptal, mohl jsem ti říct předem, jak to dopadne 🙂

 321. Jaro je tady. Příznakem je dnešních prvních bicyklo-kolových 25 km.
  K diskuzi – ač jsem nahlédla – raději mlčím, resp. nereaguji.
  Musela bych se rozčílit, asi jako při kousku dnešních OVM – tušili jste, že MUDři dostanou za každý elektronický recept a kliknutí na EET 1,70 Kč kompenzaci? To bylo fakt řečeno vážně. Zajímalo by mě, jestli by stejnou kompenzaci dostal hospodský – obchodník – tesař – zedník – kadeřnice ve věku nad 65 let? Ale Halladin to jistě vysvětlí.

 322. Náhodou jsem kus zahlédl, Kubka mám za debila už dlouho, kulich Ludvík mu zdárně sekundoval.
  Na to, že občas může být potřeba vypsat recept a PC s internetem a tiskárnou nemusí být zrovna k dispozici, nemyslí zřejmě nikdo, místo toho dělají ze starších doktorů debily.

 323. Foundry,
  Ono je to s tou Kometou jak s ženskou po padesátce. Děsně dlouho trvá, než se rozhicuje a pak není k zastavení. Ty začátky sezóny bývají v Brně na ledě fakt úděsné.

 324. Ptakopysku, ty začátky ještě ujdou, krizový bývá prosinec – leden. Asi nemají rádi zimu.

 325. No,
  a pokud jste zvědavi, jak stát naloží s vybranými daněmi, např. prostřednictvím TA ČR (takto technologická agentura na propojení akdemické a firemní sféry), tak doporučuji komentář na d-fens
  „Idea dotace je, že se má z veřejných zdrojů podporovat spolupráce akademické sféry a podniků se zapojením studentů a akademických pracovníků do 35 let…“
  http://dfens-cz.com/tlaceni-dobra-prostrednictvim-tacr/

 326. 351

  Lékaři ještě pod EET nepadli,to je teprve čeká.
  S něčím jste si to spletla.

 327. 357 – to je fakt argument jak noha! Je pravda, co tvrdil Kubek, že lékaři dostanou za každý elektronický recept a posléze i každé zadání EET (někdy ve 4. vlně)kompenzaci 1,70 Kč nebo není?

 328. Já ten pořad neviděl 🙂
  Takže mi musíte říct víc. Má se to týkat všech, anebo jen těch nad 65 ?

 329. Z diskuze vyplývalo, že všech.
  Kubek se oháněl argumentací, že starší MUDři nevládnou internetem. Ovšem hranici věku, od kterého bude ona kompenzace, neuváděl. I když – možná jsem nepostřehla, ačkoli argumentaci, že prodejci nad 70 let nezvládnou obsluhu netu tu jsem četla i tady, leč příslušníkem stavu lékařského bylo sděleno, že se to mají naučit, nebo skončit s podnikáním.

 330. Upřesnění: Kompenzace se má týkat všech MUDr.

 331. Dano,

  hospodský – obchodník – tesař – zedník – kadeřnice
  Všichni si mohou stanovit své ceny, a víte, že mnozí hospodští z důvodú zavedení EET zdražili.
  Dochtoři zdražit nemohou. Mají ceník výkonů plateb od zdravotních pojišťoven.
  Každý ten výkon je oceněn pevnou cenou, a je docela přesně popsáno, co obsahuje.
  Ta cena zahrnuje jednak práci ,jednak materiálové náklady na výkon.
  Na začátku zdravotnických pojišťoven se to rozlišovalo. Jednak cena výkonů za práci v bodech a cena v materiálu v Kč, přičemž každý bod měl určenou finanční hodnotu.
  Tase postupně měnila.
  Později se to sjednotilo, a už byla jen platba v Kč.
  V popisu výkonú elektronický recept nebyl obsažen,
  Jistě uznáte, že že nutnost netu v ordinaci náklady zvyšuje. S pojišťovnami se přes net účtovalo z domova, kde většina dochtorů net má,
  Ostatně,původně se pojišťovnám účtovalo na papírových dokladech, a pojišťovny si to do kompů házely samy.
  Ti, co dávali vyúčtování na disketách , dostávali finanční bonus. Pojišťovny ušetřily a ty zaměstnance , co to házeli dokompů propustily.
  Ostatně i zápis do Izipu byl nějak doktorům hrazenhrazen.

  Nevím ,proč jste zmínila ty doktory nad 65,jestli mají mít nějakén zvýhodnění, či nikoli.

  Pokud ano ( z Vašich informací mi to úplně jasné není) , i to by mělo logiku.
  Investovat do zařízení,které dosud nějaký doktor nemá v penzijním věku je poněkud neekonomické.
  Pokud odejde do penze v 65 hospodskej, celkem moc se neděje. Hospodského může dělat skoro každej. Není to činnost ,která by vyžadovala extra kvalifikaci

  S těmi doktory je to trochu jiné, viďte.
  Pokud se starej doktor rozhodne, že už tak hopráce zmáhá, a než elektronickej recept či eet,půjde do penze je problém.

  Nebudu vysvětlovat, snad bude stačit zamyšlení nad citací,

  „Lékaři v České republice jsou staří. To je objektivní realita a řešit se to mělo už asi před 15 lety,“ říká k tomu ředitel ÚZIS Ladislav Dušek. Podle predikce přitom bude v roce 2020 více než 60 let 31 procentům lékařů a 18 procentům bude dokonce nad 65 let, přičemž věkový průměr bude 50 let. V roce 2025 pak průměrný věk vzroste o rok, přes 65 let už ale bude 22 procentům lékařů. „Je alarmující, že u některých specializací dosahuje průměrný věk lékařů zhruba 58 let. To je příklad praktických lékařů pro děti a dorost,“

  Prostě bez starejch dochtorů se zdravotní systém zhroutí.

 332. Takže předpokládám ( jak říkám, pořad jsem neviděl) šlo asi o to odpustit těm starým poovinnost elektronických receptů. S jejich odchodem do penze,který je neodvratitelný ta výjimka zanikne sama.

 333. Babišovi a doktorům odpustit, ti jsou halladinovi blízcí.
  Ostatním ani ťuk.
  Mají na to mít a naučit se to. A nebo jít. Ale doktoři ne. Ti jsou přece potřební !
  Miliony zákonů, miliony výjimek. Kdo lobuje, jede.
  Halladinův svět.

 334. Dobré ráno vespolek,

  komp má asi vadnou jednu ze 4 pamětí. Na opravě se pracuje, ředitel bude „nadšen“.

  Halle,
  doktoři budou mít EET ? Takže taky všeci kradnú ? Tak se přiznej, kolik sis nakradnúl ty osobně ? Zákon to přeci umožňoval… Doktor nemůže zvednout ceny, tak dostane kompenzaci(ale pacoši stejně nemají jinak kam jít), kadeřnice zvedne ceny, a přijde o zákazníky….
  Ty jsi fakt z jiné planety, ne-li galaxie.

 335. Dobrý den.
  Halle, co bych vám měl o zdravotnictví vyprávět? Nápověda: mladí jdou do Němec nikoli proto, že by byli Němci. Nikoli proto, že by chtěli aby jejich děti byly Němci. Ale proto, že v německých nemocnicích mají jistotu profesního postupu.
  Proto nářky profesních komor, případně akce dej prachy nebo chcípni považuji nejen za hloupé a dokazující hloupost jejich aktérů, ale též pokrytecké a zavádějící. Zrušení povinného členství v ČLK byl jeden z mnoha dobrých nápadů prezidenta Klause.

 336. Ale je to prdel v přímém přenosu:

  Jistě uznáte, že nutnost netu v ordinaci náklady zvyšuje …

  Ještě před pár týdny byly „náklady (časové i finanční) na net a celkově EET zanedbatelné, těch pár stovek na fakt rychlý net, který je i v halladinově a těch pár minut měl úplně každý a stížnosti v tomhle ohledu byly směšné“…

  A teď se to musí kompenzovat, protože …

 337. A kam ti zákazníci od té kadeřnice půjdou ? Když se jedna dozví, že kolegyně zdražila, zdraží taky.
  Ano, doktoři,právníci a ostatní svobodná povolání mají být ve třetí vlně.
  Já všechno přiznával, pomalu začínám litovat..
  Dcera si z mého placení daní dělala pérdel, že prej dokuď pracuju , ČR nemůže zkrachovat.
  Když jsem řekl kolik platím, otáčela oči v sloup…..

 338. Halle,
  to vykládej Babišovi, když kradnú všici, tak všici. Ty taky.

  Ženské ke kadeřnici nepůjdou, budou si to doma patlat kutilsky samy jako za socíku. Nebo holt domluví s kadeřnicí na podpoře obchod „účes za vejce“.

 339. No a pak člověk nemá psát o debilech.
  Všichni zdraží a bude. No a na holiče za 200 a kadeřnici za 500 má přece každý, ne ?

 340. Matzurko,
  to je ženskej problém ,kadeřnice. 🙂
  Mi,plešatýmu stačí,když mě dcra vezme jednou za dva měsíce strojkem na 3mm.
  Ale živě si představuju,jak bereš do kabely vejce a jdeš ke kadeřnici. 🙂
  Dana po mě chtěla nějaké zdůvodnění. Já ho dal.pokud se Vám líbí,nebo nelíbí je Váš problém. Mi se z toho další vrásky neudělaj.
  Dnes pracuje v zahraničí 1500 – dva tisíce českých doktorů. To je můj odhad.Někde jsem četl,že jen v Německu je jich asi 1200… Kolik je jich jinde,třeba v GB přesně nevím.
  Kolik kadeřnic odešlo do zahraničí ?

 341. Vytrvalost v debilitě.
  To by snad mohlo být i na standardě.

 342. Při zvýšení vstupní bariéry pro práci v určitém odvětví / podnikání, logicky snížím počet pracujících v tomto odvětví a / nebo zvýším ceny v tomto odvětví.
  Pokud si stěžujeme např. na nedostatek praktických lékařů. Může si primář interny s dvacetiletou praxí otevřít ordinaci praktického lékaře? Proč ano? Proč ne? Jak na to?
  Nebo si můžeme stěžovat na nedostatek chirurgů/ortopedů: Jak může čtyřicetiletý lékař s jednou atestací získat „plnohodnotné vzdělání“, tj. druhou atestaci, pokud mu v tom okresní „staří pardáli“ brání, neboť ho cítí jako svou konkurenci?

 343. Nebo tu o zubařích: kolik „druhých křesel“ mají pojišťovny ve spolupráci se stomatologickou komorou nasmlouváno v jednotlivých okresech? Jak je jejich provoz kompenzován?

  Ještě tu o bodech a penězích: opravdu platí pojišťovny za výkon a všem stejně?

 344. Nickname,
  To bývalo za socíku. Dnes už ne. Byly limity, tabulky. Já měl slíbenou druhou atestaci a čekal na ni 6 let. Dostal jsem ji tehdy a tak, abych ji měl, až předchůdce půjde do penze.
  Protože kdybych ji měl dřív, musel bych podle toho dostat prachy, a primář měl peníze na přesný počet doktorů takové a takové kvalifikace.
  Každej špitál dnes musí mít určitý počet doktorů . A s jednou atestací ve špitále trvale pracovat nelze.
  Pokud není dvojka do určité doby, dostaneš padáka.
  Primář interny půjde pracovat na obvod docela ztěžka.Leda na penzi.
  Alo jo, asi byla chyba, že se udělala specializace praktického lékaře extra . Za socíku bylo možné dělat obvoďáka s první atestací z interny nebo chirurgie.

 345. Trochu jiný obor: baví se na srazu dvě spolužačky. Učitelka a účetní, co účtuje mj. školy. Učitelka: učitelé musí dostat přidáno, ve školství je opravdu málo peněz. Účetní: peněz je dost, ale někdo má a někdo nemá. Podobné je to myslím ve zdravotnictví, resp. ve všech státem spravovaných oborech.
  Ale zase se urodilo víc úředníků. Teď už jich máme 450.000. Radujme se, veselme se.

 346. Dana se zaptala ve své 351 a 359: „Je pravda, co tvrdil Kubek, že lékaři dostanou za každý elektronický recept a posléze i každé zadání EET (někdy ve 4. vlně)kompenzaci 1,70 Kč nebo není?“

  Dosatlo se jí mnoha slov, ale odpověď žádná. Podle mého hloupého rozumu by stačilo vybrat ze tří slov – Ano, Ne a Nevím.

 347. Myslím, že ta kompenzace byla jen za elektronický recept. EET zmiňoval Kubek, proč, když praktik za peníze vydá pár potvrzení. A tlachali všichni, každý chránil jen svůj píseček. Vůbec třeba neřešili, jak to bude s receptem při návštěvní službě. Podle SÚKLU, kde jsem se ptala, žádné výjimky nebudou.

 348. Dobré ráno,

  já mám k těm Mudrům jen technickou poznámku. Pamatuju dámu, která, ač si velice považovala, že je lékařka ( přitom jeji intelekt byl srovnatelný s malovanými sáněmi ), k počítačům měla odstup a tvářila se, že ona jako lékařka má vyšší cíle, než se učit hrát si s počítačem. MYslím, že do těch 65 jí chybí ještě cca deset let. Jetsli je tenhle názor mezi lékařkami více rozšířen, tak není čemu se divit.

 349. 379-mne se fakt líbí, že to, co absolutně nebyl problém u jiných a kde padla spousta tvrdých slov o neschopnosti a zbytečnosti takového podnikání je u doktorů problém, hlavně u těch „starších“ a výjimka plus platba za úkon navíc (ten úkon přitom u jiných byl nákladově i časově nic-a je jedno, zda EET nebo elektronický recept) je absolutně pochopitelná.

  Dokonce mají teď kadeřnice zdražit, přitom když někteří restauratéři ohlásili kvůli EET zdražení, halladin opět věděl, že to přece s EET nemůže souviset.

  A že taková kadeřnice je ženský problém. protože halladin má málo vlasů.

  A tak dále.

  To se fakt jenom tak nevidí. Taková konzistence.

  Já když pak třeba uvidím naše lokální kulhající halladiny na cestě do Hradiště pro kytku, holiče, léky, protože místní příživníci dostali konečně po prstech, vůbec je nebudu litovat.

  Nebudu v této věci nestranný.

  Dostanou, co tak hrozně chtěli.

 350. “ Hospodského může dělat skoro každej. Není to činnost ,která by vyžadovala extra kvalifikaci“

  to je sice pravda, ale od většiny doktorů, co znám, bych si teda pivo natočit nenechala a neumím si představit, že by tu hospodu zvládli.

 351. [381] Ono věk, vzdělání a povolání nejspíš s afinitou k počítačům nekorelují (když teda abstrouháme od IT oborů).
  Dětský lékař mojí dcery (60+) si do ordinace opatřil počítadlo a začal si vést dokumentaci na něm. Pak skončil na nějakou dobu nemocen a jej zastupující mladší pan doktor se ho bál zapínat. Po návratu do práce pan doktor dal dohromady, co se dalo. Pak umřel. Pak to převzala jeho dcera i s tím počítačem.

 352. Jo, na rozdíl od zubařů praktici peníze skoro neberou. Od té doby, co bylo zrušeno Julínkovné.
  Zůstavají jen posudky na řidičák,zbrojnípasy a pár podobných věcí. Vyšetření pro pojiš´tovny(úrazové pojistky)
  U zubařů je to samozřejmě jinak.
  Návštěvní služba – teoreticky stačí mít sebou ntb a připojení přes mobil.
  Data jsou u každého paušálu.

 353. maYdo,

  oni to ti doktoři nebudou zkoušet – být hostinským 🙂 😀

 354. Jinak naše paní doktorka je také starší paní penzijního věku. Praxi převedla na mladšího, ale dochází tam dál. Na počítači vyřazuje všechno, nadává naň jen v míře běžné.
  Pokud zavedou elektronické recepty, počítám, že Igor je bude vydávat i na dálku, aspoň nám, co je máme furt stejný. Ušetřím cestu do ordinace a nekoupím si štrůdl.

 355. [385] Mohu potvrdit, praktici berou peníze jen za potvrzení, těch moc není, takže s tím mají problémy. Když jsem teď potřeboval potvrzení, že smím pracovat, tak sestra nemohla najít odpovídající položku v ceníku. Evidentně to už dlouho nedělala. I ten ceník chvilku hledala.
  Pak by ještě taky mohlo být nějaké to nepovinné očkování, ale toho bude taky jako šafránu.

 356. Noname,
  blbnete.
  Ty ceny i po případném zdražení nemohou dosahovat vašich výšek.
  Holič za dvěstě.
  Místní holička stříha za 60-70….
  Kolik může být to zdražení ?,
  Ceny dámské neznám.
  Jistě ani u těch doktorů nejsou náklady na internet překážkou. Spíš ta chuť se něco učit nebude bůhví jaká.
  Problém je taky v tom, že není systém. Za socíku byla nějaká rajonizace, a novej doktor si mohl vybírat jen místav uvolněných organizacích.
  Třeba u zubařů se mladým do horních dolních nechce. Jsou tam o dost nižší příjmy.

 357. Jo, moje doktorky – dospělá i dětská, taky nemají s počítačem problém, ačkoliv jsou to taky dámy důchodového věku.

 358. No, nad konzistenci ohledne EET jsem se pobavil. Samozrejme nevidim zadneho duvodu, aby doktori meli vyjimky – jsou to podnikatele jako kazdy jiny.

 359. 389 -Jsou tam o dost nižší příjmy, ale taky nižší náklady.
  A rač orominout, Hallladine, ale když není problém podle Tebe si pořídit internet a vybavení pro EET pro hostinskýho, co na vsi vytočí pár piv nebo kadeřnici, co učeše pár sousedek, tak tím spíš to nebude problém pro doktora. Nebo mi chceš tvrdit, že doktor vydělá míň než hostinkej nebo kadeřnice?

 360. Jistěže nemůžou, nikdy jsem se ve městě nestříhal, halladine. A zřejmě ani nikdo jiný. Takže si vymýšlím.

  Zdraží se tedy ze 70 na 75. Protože tak si to halladin MYSLÍ.

  Hint-skočte do některého standardizovaného moderního kadeřnictví ve městě a udělejte si představu o cenách. Než začnete PLÁCAT.

  Jinak nechuť učit se v 70 EET je zřejmě stejná i u stánkařů nebo hospodských, ne ?
  Ale výjimku dostanou lékaři, protože je POTŘEBUJEME.

  To fakt nemá cenu komentovat.

 361. nebo snad dokonce, že ne to nemá – na rozdíl od kadeřnice a hostinskýho – vzdělání a inteligenci? 😀 😀 😀

 362. maYdo 🙂
  já s tím taky problém nemám, ač jsem v důchodě.
  Ale furt jsou exempláře ( není jich moc),co maj někoho,kdo jim háže do kompu výkony pro pojišťovnu podle dokumentace.
  Znám kupříkladu jednoho jachtaře z Hodonína, co to tak dělá za mangelku.
  Netuším,co by si počala,kdyby se rozvedli 😀

 363. Když už jsme tak u EET a zdravotnictví. Navštěvuji fyzioterapeuta. Má vlastní kvelb a ještě funguje v jedné firmě. Chodím tam i tam, podle potřeby. Neb za práci se platí, bere peníze. I uvažoval, že by řešil EET přechodem na platby kartou, ale tam moudrý zákonotvůrce chce EET taky, co kdyby někdo použil kartu z banky, na kterou český úřad nedohlédne. Takže to asi bude ve svém kvelbu řešit fakturama a brát jenom ověřené pacienty.

 364. NoName

  Myslel jsem, že se bavíme o službách v malých místech.
  Tam jsou ceny jak jsem napsal.
  A když místní vesničan zváží,jestli se mu vyplatí jet do města a tam zaplatit víc než doma na vesnici i po zdražení místní holičky…..
  Ta naše holička má to kadeřnictví doma ve svém domku.

 365. Samozrejme, doktor, ktery EET nedava to muze resit stejne, jako hostinsky – najme si firmu. Je to jen par drobnych.

  Jestli si to nemuze dovolit, at nepodnika.

  Kazdemu, co jeho jest.

 366. Normalni vesnican udela to, co ja, takze skoci k pani z ulice, ktera si strihanim vecer privydelava. Akorat pani samozrejme ukoncila podnikani… Predtim aspon kde tu neco malo priznala 🙂

  Nejak postradam zpravy o masivnim narustu vyberu DPH…

 367. (389)Ty Šakvice musejí být zemský ráj na pohled. V poměrně levném kadeřnictví na periferii Prahy stojí pánský střih 210 Kč, dámský střih(krátké vlasy) s vyfoukáním 350-400.
  Speciální módní úpravy vlasů ve vyhlášených salonech se pohybují v tisících.

 368. Co by si počala? To je její problém. Aspoň má motivaci jako manželka sekat dobrotu.
  Ale je nutný proto buzerovat hostinský a dělat výjimky pro dochtory jen proto, že pár nafrněnejch doktorek je moc blbejch nebo povznesenejch nebo obojí, na to, aby se naučily s počítačem?

 369. No jo, co dělat s tak těžkým nepochopením reality, halladine.

  Zkusím ještě jednou:

  Minimální odvody jsou cca. 4000 kč měsíčně. Plus byrokracie související s EET 500. Plus elektřina, topení, nějaké ty nůžky, chemie. Takže velmi skromný odhad 6000 měsíčně náklady.
  To je 85 zákazníků za 70 Kč a kadeřnice ještě nic nevydělala. I když je doma.
  Potřebuje jich 210 za 70, aby si vydělala 10000 Kč hrubého.

  Kde je vezme ? Každý měsíc ? Na vesnici ?

  Na kolik může zdražit, aby vůbec někdo došel ?

  Takže buď zavře, nebo pojede načerno. Dokud ji neudá místní halladin.

  CHÁPETE ?

 370. Ja je promarnil na detske akci spojene s divadylkem… 😀

 371. Ona je to otázka častosti plateb.
  Zubaři to EET vadit moc nemusí, bere peníze docela často.
  Ovšemn ten praktik , co ty peníze ( jak potvrzuje Honza) bere párkrát za uherský měsíc….)

  Honzo,
  na bankovní výpis toho daňového poplatníka berňák dohlédne – pokud bude chtít.

  Noname,
  ona nestříhá jen chlapy, dělá hlavy i ženským.
  Takže rozebírat její příjmy jen na základě výpočtů tržeb za stříhání chlapů je blbost.

 372. Baubo 🙂

  On je docela rozdíl mezi cenami v Praze ( i když na okraji) a cenami na venkově.
  Ty rozdílné ceny se odvíjejí i od rozdílných příjmů.

 373. Zkuste nějaký chytrý výpočet ukázat, mysliteli. Víte o ekonomice, cenotvorbě, daních a o tom, co by kdo měl platit a kolik by co mělo stát úplně vše.
  Takže chlapi za 70, ženské za 200-300. Vesnice 2500 obyvatel. Vše dle předpisů a zákonů.
  Jak to vychází ke spokojenosti všech ?

 374. Praha holič, kam občas zajdu, běžné ostříhání 160,-.
  Kulich Ludvík mluvil o platbě lékařům za elektronický recept. EET a neschopnost pracovat s PC do toho namontoval Kubek (dost na to vypadá).
  Co jsem tak koukal pod ruku kamarádovi praktikovi, žádný PC genius není, ale používá a asi by se těžko bez internetu obešel, kouká tam, co a jak pojišťovny doporučují a hradí, navíc má nějaký http://www.pcdoktor.cz/ , ale kartotéku myslím musí mít i na papíře, to píše sestra.
  Jen elektronický recept musel vymyslet nějaký vyučený (ministerský) blbec, jen tak z hlavy mne napadá několik různých situací, kdy je recept třeba a internet není. Lepší řešení by asi bylo za elektronický recept neplatit lékařům nic, za papírový přirážku vybranou v apatice.

 375. Internet je úplně všude, dokonce vysokorychlostní. Za pár šupů.

  A jak říkal polyhistor, „teoreticky stačí mít sebou ntb a připojení přes mobil.
  Data jsou u každého paušálu“.

 376. NoName 🙂
  Já jel přes mobil z práce na Šumavákovi, a myslím,že jsem tu byl docela často. 🙂
  Vypnuté obrázky, a celkem jsem se vešel.
  Vlastní internet jsem v ordinaci nikdy neměl.

 377. [405] Honzo,
  na bankovní výpis toho daňového poplatníka berňák dohlédne – pokud bude chtít.

  To je jako reakce na to, co jsem psal v [396] poněkud šejdrem. Dovedete si představit, že by vám pacienti platili na účet? Já to jednou u své zubařky zkoušel navrhnout u zálohy na protetiku. Nevzala to, „protože by musela kontrolovat účet“. Jak by se koukala na platbu za již provedené úkony, to si radši ani nepředstavuji.

 378. Tak se jenom podivuji, kam se ta diskuze dostává. Abych také něco dodal: v Praze mne stříhají za 105 Kč. Normální holičství cca 5 minut tramvají od Náměstí republiky.
  Ono porovnávání cen v různých místech může být poněkud překvapivé. Věřili byste, že vyžehlení košile v Mnichově není dražší než v Praze?

 379. Honzo,měljsemna mysli platbu kartou podobně jako v obchodech.
  Byla to reakce na Vaše :

  uvažoval, že by řešil EET přechodem na platby kartou, ale tam moudrý zákonotvůrce chce EET taky, co kdyby někdo použil kartu z banky, na kterou český úřad nedohlédne.

 380. 413
  EET při platbě kartou je nesmysl. Nač jednu platbu registrovat dvakrát.

 381. Za 105 Kč se v UH neostříháte, dvd. Začíná se na 120. Všechny ty Kliery a pod. začínají na 199.

  Máňa v Ostrohu stříhá za 60 jenom proto, že nejede oficiálně.

  Za 60 ani 70 se prostě dělat oficiálně nedá. Už jenom proto, že na rozdíl od Náměstí republiky si zákazníci dveře u Máni nepodávají. Celkem logicky to souvisí s velikostí obce a počtem potenciálních i reálných zákazníků.

  Ale faktem je, že si Máňa může vzít ke kadeřnictví ještě poštu a výdejnu balíků pro Mall. Třeba.

 382. 414
  A proč se tedy e-tržby (EET) vztahují na platby kartou?
  Ačkoliv platby kartou zanechávají „elektronickou stopu“, cílem e-tržeb (EET) je evidence většiny plateb v maloobchodě zboží a služeb. Platby kartou jsou druhou největší skupinou hned po platbách v hotovosti, není tedy možné je vyloučit. V takovém případě by data zasílaná finanční správě byla nepoužitelná pro analýzu a nemohlo by dojít k naplnění slibu, že kontroly budou cílené a poctiví nebudou obtěžováni.

  http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/eet/casto-kladene-dotazy

 383. „Já jel přes mobil z práce na Šumavákovi, a myslím,že jsem tu byl docela často. 🙂
  Vypnuté obrázky, a celkem jsem se vešel.“

  Aha, tak kecat na šumavákovi dochtor přes mobil může, ale EET musí mít uhrazeno navíc. 😀

  Ale já to chápu, co kadeřnice nebo hostenskej zvládne levou zadní,protože mu nic jinýho nezbývá, než se to naučit, po doktorech to nikdo nemůže chtít, protože na to jejich mentální kapacita nestačí.
  Neměla by tedy být ordinace něco jako chráněné pracoviště pro mentálně postižené?

 384. EET vyhodí: DNS_PROBE_FINISHED_NO_INTERNET a včil mudruj 🙂
  Halle, od diskuze že „doktorů je málo“ a „peněz ve zdravotnictví je málo“ se to posunulo ke kadeřnici Máně. Prakticky – abych mohl řídit ministerstvo lépe než Klener, kolik je za druhé křeslo „tak akorát“? 30.000 měsíčně, smlouva na pět let? Plus všechny výkony bez krácení? Napadlo to někoho z komory? Nebo si chrání svoje jisté?

 385. >> NoName
  Proto se nechávám stříhat v Praze a ne v UH. 😀

 386. maYdo 🙂

  Dalo se číst, že byli lidé , co zavřeli kšeft proto,že si na EET netroufali.
  A ani ne tak kvůli penězům.
  Měljsem kamaráda,docela schopného praktika, ze kterého jsem šel do kolen, když mi řekl, že si někoho sehnal, aby mu udělal díru ve zdi , aby mohl pověsit obraz ( mimochodem, docela zajímavej,od Joži Úprka)
  A nechápavě koukal, když jsem mu řekl, že si to mohl udělat sám, anebo mi říct 🙂
  No a jeho činnost s kompem,to by byly historky. 🙂

  Pár let dělal doktora u námořní plavby, psal cosi jako cestopis či paměti. Když toho měl pár set stran,tak si to smazal…..
  Nevím jak, ale nenávratně. Někde s tím byl, ale neúspěšně.
  Dodnes nechápu ,jak se mu to podařilo.

 387. Hmm,
  házení hrachu na zeď není moje hobby, takže se odsouvám do ústraní.

  Nickname,
  tu kadeřnici jsem do toho zatáhla já, mea culpa. Kdyby něco, ozvěte se mi mejlem (namátkou Šumavák i PeS mají kontakt), já budu pravděpodobně pár dní absentovat.

 388. Jednou za čtrnáct dní až tři neděle za dvě minuty ojedu na 3mm. Strojek dávno amortizovaný, spotřeba elektřiny zanedbatelná, úspora času značná. Tak i úspora šampónu, vody a času.

  Ještě k MS :
  Je zajímavé jak zdejší „pravice“ je konzistentní pokud jde o ochranu jejích zájmů a o ochranu zájmů MS. Když někdo okrádá jí, třeba daněmi, je hnusný bolševik. Když MS brání své zákonem chráněná práva, třeba kontrolním nákupem a trestním oznámením, má estébácké manýry.
  Já sice vůči MS, monopolní pozici, SW a licenční politice mám výhrady, jenže do takové schízy mám daleko. Ale třeba takový náhled je příkladně pravicový jenže já tomu nerozumím.

 389. 424-zajímavá interpretace, nebojím se napsat „halladinovská“.

 390. No a já můžu jen zopakovat.
  Byl mi položen dotaz ( Danou),já ten pořad neviděl, a dal jsem dohromady zdůvodnění které asi bylo použito v tom pořadu. A které jsem si dovedl představit.
  Ty důvody se někomu mohou zdát špatné, někomu ucházející,s tím nic nenadělám.
  Po pravdě je mi to fuk.
  Ovšem připadalo by mi docela zvláštní,kdyby se ministr a odborář Kubek zabývali kadeřnicemi a jejich problémy.
  Nemaj to v popisu práce.

 391. Kadeřnice byly zmíněny proto, halladine, že žádnou výjimku z EET nedostaly, i kdyby šlo o kadeřnice starší, s počítači se nekamarádící, a pod. Na rozdíl od lékařů, kteří překvapivě ze stejných důvodů výjimku dostanou.

  Stíháte sledovat ?

 392. Ad 419: Halle – Svého času „nebyli zubaři“, protože nikdo si nepořizoval „druhé křeslo“, kde by mladý mohl pracovat pod dozorem staršího. Mladí to řešili různě – např. se upsali k vojsku, tam získali praxi, z toho vyplývající atestaci a teď jedou na sebe.
  Kdyby pojišťovny a komora chtěly řešit nedostatek zubařů, neměl by být problém starým pardálům zadotovat křeslo, aby mladí mohli mít praxi.

 393. 424 – no, neotrela interpretace diskuse. Velmi neotrela. Ale nechme to tak 🙂

 394. 429 – bude zabavne, kdyz treba policajti chyti ridice autobusu, ktery nadycha 0,4 a prijde o ridicak – ale z pohledu „vlivu na vykon povolani“ to dle znalce nebude mit vliv.

 395. Jen bych, Schumi pripomnel, ze zde neprilis davno visel clanek o vztahu krajni pravice – libertarianu a anarchokapitalistu – k ohchrane autorskych prav a patentu. Zkus precist, zjevne Ti unikl.

 396. Ale jo, ale ..
  Co je ministroví zdravotnictví a lékařském odboráři po kadeřnictvích ?
  proč by se o to měli starat ?
  A´t si za ně lobuje někdo jinej.
  A když už se mluví o podnikatelích a závisti.
  Staral se kdy někdo o dańové “ dobro “ zaměstnanců ?
  Já jako OSVČ jsem si mohl koupit jakoukoli lékařskou literaturu a snížit daňovej základ.
  Lékař zaměstnanec nemůže.
  Jen jeden nebo dva roky se dalo pro zaměstnance něco odepsat na dopravu do práce. Atd atd.

  Ono je poněkud větší průser,když lidi nebudou mít doktora, než když nebudou mít kadeřnici.
  Chápete to ?

 397. OT – bnásledující komentář mi poslala moje dcera.
  Dcera o sobě říká, že je „apolitická“ a na gymplu byla velmi háklivá na cokoliv, co jí připadalo jako politická agitace ve škole. Mezi spolužáky je tím tak trochu bílou vránou, říká, že s intelektuály je jakákoliv diskuse těžká, protože jí na to vždycky řeknou, že se člověk přece musí zajímat o to, co se kolem děje.
  TAky jsem se setkala s názorem, kupodivu poměrně častým, zejména od mladé generace, co nepamatuje politickou výchovu za bolševika, že je správné, aby škola vedfla děti k zájmu o politiku ( vetšinou = tomu jedinému správnému myšlení )

  https://www.novinky.cz/komentare/433966-komentar-kdo-je-zly-a-kdo-je-hodny-vaclav-klaus-ml.html

 398. Nickname,
  to je dávno vyřešeno.
  Upravila se výuka, přidalo zubařských oborů,ubralo všeobecných, mladí dostali novej titul, a mohou otevřít ordinaci okamžitě po promoci.
  Stomatolog- učitel už není třeba.

 399. Ono je poněkud větší průser,když lidi nebudou mít doktora, než když nebudou mít kadeřnici.
  Chápete to ?

  Q.E.D.

  Halaldinové jsou výjimeční a mají nárok na speciální handling.

 400. 436 poněkud nešikovně jsem se vyjádřil.
  Zredukovala se výuka všeobecných lékařských oborů a přidalo se na praxi v zubařských oborech.

 401. halle, a k cemu bude doktor, kdyz mu nepujdou zadna zarizeni, kyslik, vrtacka, roentgen, pocitac… Co dnes dokaze doctor jen se skalpelem.

  takze jeste dulezitejsi nez doktori jsou technici a programatori.

 402. Lékař zaměstnanec si může knížku stáhnout. Jaképak daňové úlevy ?
  A je to legální. A nikoho to nic nestojí. Win – win pro všechny.

 403. 435 – to jen zapada do celkoveho zaniku zbytku svobody a demokracie. Ale podobne, jako to tak uplne nezabralo na nas, verim, ze to nezabere ani na nase deti.

 404. Petře,

  vrtaček, atd jsou na trhu 3 pérdele.
  Ťech doktorů je poméně, a jejich výroba trvá dost dlouho. 🙂
  A kapacity fabrik na dochtory taky nic moc.

 405. No, ze by zrovna IT expertu nebo techniku byl takovy prebytek… Nebo ze by vyroba IT expert byla rychlejsi, nez doktora… Zde se nebavime o vyrobe, ale udrzeni pri funkci…

  Proste, vyjimku pro doktory a IT experty!

 406. Lékař zaměstnanec si může stáhnout akorát nějakej román, detektývku nebo fantazy pohádku 🙂 Dochtorka román pro ženy 🙂

  Lékařskou odbornou literaturu nikdo digitalizovat nebude.
  Je to děsná práce, někdo by to musel nejdřív koupit, a normální člověk to neudělá.
  No a dochtor,co si ji koupí to digitalizovat nebude.

 407. Je to děsná práce, někdo by to musel nejdřív koupit, a normální člověk to neudělá.

  Přemýšlíte někdy nad tím, co napíšete ?

 408. Petře 🙂

  Jako důchodci jsou mi IT experti celkem u .. víš kde.
  Ty dochtory budu potřebovat čím dál víc.

 409. Já, já, já, jenom já
  Já, já, já, jenom já
  Já, já, já, jenom já
  Já stačím si sám
  Já, já, já, jenom já
  Já, já, já, jenom já
  Já, já, já, jenom já
  Já stačím si sám
  Já se mám…

 410. Normální člověk ( nelékař ) si rozhodně nekoupí odbornou lékařskou bichli, ze které třeba každému třetímu slovu nerozumí.
  Dost drahou bichli.
  Detektivku si občas přečte ( a koupí) fůra lidí.Neříkám,že každý. Na povolání celkem nezáleží.
  A jo – ebooky se v zásadě objevují dvěma způsoby. Buď se vezme oficiální ebook koupenej a ten se někam uloží (n setkaljsem se i stakovými případy , na uloťo, že tam někdo hodil ebook se svým jménem , protože prodejci do koupeného ebooku vkládají jméno toho,komu ho prodali), anebo podstupují obtížnou proceduru zahrnující skenování a postupné zpracování do výsledného stavu.

 411. Halle, díky za popis aktuální stavu vzdělání zubařů – pokud nejde jen o kosmetické dentisty nebo jak se to jmenuje. Podobně jde napravit i ostatní obory – namátkou ORL, chirurgie, neurologie, ortopedie, … pokud to staří pardálové dovolí. Starým pardálům je 70 a nechtějí se pouštět skalpelu.
  Lékařská odborná literatura je na youtube.
  https://www.youtube.com/results?search_query=resection+cecum
  Jinak: samozřejmě máte Halladine s utlačováním zaměstnanců pravdu. Již jsem mnohokrát upozorňoval na vyšší zdanění chudých pracujících než v Německu. Jedním z hesel Svobodných bylo „narovnejme zdanění mezi živnostníky a pracujícími“ – tj. pracujícím snížit zdanění na úroveň OSVČ. Mezitím čas pokročil a miliardáři vyhlásili boj drobné konkurenci, kterou nemohou jednoduše za korunu skoupit a milovníci miliard jim tleskají.

 412. Buď se vezme oficiální ebook koupenej a ten se někam uloží

  Krásné eufemismy. Někdo úplně konkrétní poruší autorský zákon a vystaví ebook někde. A někdo jiný, který moc dobře ví, že vystavená kopie je nelegální si ji STÁHNE.

  A pak ten někdo jiný plamenně bojuje jménem stejného autorského zákona za Microsoft.

  Dobré chucpe.

 413. [451] Normální člověk ( neIT ) si rozhodně nekoupí odbornou IT bichli, ze které třeba každému třetímu slovu nerozumí.
  Dost drahou bichli.

 414. Nickname,

  To by asi nešlo postupovat podobně i v jiných lékařských oborech.
  Ona ta zubařina je fakt cosi extra. A nejvíc posunuta od ostatních lékařských oborů
  Nehledě na to, že není možné diferencovat specializace už na fakultách . Těch specializací je příliš mnoho , a jsou i podspecializace.
  A všeobecní lékaři různých specializací se nemůžou stát úplnými fachidioty.
  Ale to je můj názor,nemusíte ho brát úplně vážně.

 415. Ale jistě, Honzo, čím odbornější kniha,tím méně má čtenářů.
  Jen v IT knihách se asi moc nepoužívá latina 😉

 416. (429) Konečně někdo projevil zdravý rozum, Martine. Do dopravy to proniká pomalu, přes tu vifikundaci o nepřesnosti měření.
  (434) Lékaři zaměstnanci má koupit zaměstnavatel.
  (435)Školy jsou o vzdělávání. – kdyby alespoň uměl česky, otoman. S obsahem souhlas.

 417. NoName,

  když jste tak morální, obraťe se na své poslance, aby ten autorský zákon změniili.
  Anobo založte petici, aby se ten zákon změnil.
  A druhou petici na to, aby bylo zakázáno Mikrosoftu otravovat lidi a firmy s autorským zákonem. 😀 😀

 418. Vy vůbec nechápete, jak jste směšný.
  S obrovskými nároky na jiné, s nulovými na sebe.

 419. 457

  Ten zaměstnavatel na to nemá většinou prachy. Menší nemocnice často ani nemají knihovnu. Nakonec je v zákoně,že zdravotnický pracovník je povinen si sám udržovat a zvyšovat kvalifikaci.
  Takže doktoři si často kupují za své.

 420. Já nemám vůbec žádné požadavky pro sebe. Mě se elektronické recepty ani EEt netýkají.
  Takže se jim nepotřebuju vyhnout 🙂

 421. Když nemocnice nemá prachy, nemá podnikat. Co mu pomůže daňová úleva, když to nemá za co koupit ?
  To je stejné jako s trafikantem-když nemá na EET, má zavřít.

  No a když je něco v zákoně, má se to dělat. Koho zajímá, jak to budou lékaři dělat ? Před chvílí jste to samé napsal ke kadeřnicím.

 422. existuje krásné české slovo – mimoň.

 423. Trafikanta nepoložila eet.
  Položilo to to, že dnes cigára a noviny a časopisy prodává každý hypersuper, každá jednota, dokonce i vietnamské večerky. A prodejní automaty na cigarety.
  To EET je až ta poslední ( a nejmenší) kapka.
  Stejně tak malé obchody přiváděj ke krachu především velké řetězce , které jsou schopny dosáhnout na nižší ceny. A lidé z vesnic si odvážejí odtamtuď plné kufry aut zboží.
  To zboží si nekoupí v malém obchodě u nich na vesnici.
  A těm chybí tržby.

 424. 464
  Ale jistě.
  Taky čtete Merleho ? 🙂

 425. 433 Petře, nejde o akademickou diskusi jak by to mělo být. Jde o schízu v podmínkách jaké jsou.
  Jeden je hajzl, že si nenechá dojit svoji krávu, jiný je hajzl, že dojí moji krávu.

  453 NoName …a obráceně….

 426. 468-ne, ne obráceně.
  Mám doma koupený office i Windows pro každý počítač, kterým mám. Dokonce i Visual Basic. Hromadu her (říká se tomu Steam).
  A dokonce si kupuji i knihy. V knihkupectví. A kdybych náhodou něco stáhl, nebudu kvákat, že je to legální. Protože není.

  Ale hlavně, starost o cizí kapsy a o to, jak se v nich účtuje není to, co můj život naplňuje.

  Takže cítím jisté rozdíly.

 427. 469 – dtto.

  Schumi, cela diskuse nebyla o tom, ze si Microsoft chrani zakonnym zpusobem sve zakonne zajmy, ale o tom, ze namotivovala policii, aby zlikvidovala firmu, ktera nepristoupila na jejich obchodni navrh. K tomu vyuzili naprosto efemerni pochybeni, jakych bylo v te dobe tisice a nezpusobilo realne skody. I kdyby k pochybeni skutecne doslo a zpusobilo realne skody, je navic velmi dobra otazka, zda to bylo pochybeni firmy nebo technika. Dukazy totitz ukazuji ze majitel drzel dodrzovani autorskych prav – na tehdejsi dobyu – na slusne urovni.
  To, ze se jedna zrovna o Microsoft – ktery poslapava autorska prava jinych dle sve potreby – to troche ztrpcuje, ale neni rozhodujici.

  A za cele nyni jako danovi poplatnici zaplatime nejake pul miliardy.

  Je to takto shrnuto jasnejsi, kde -alespon ja – vnimam problem?

 428. Teda, jeden rozdil, pro sve potreby pouzivam Open Office – pokladam jej za dostatecny, pri v vsech vyhradach.

 429. “ Nakonec je v zákoně,že zdravotnický pracovník je povinen si sám udržovat a zvyšovat kvalifikaci.“

  V tom případě ale jsou povinni ze zákona se s tím počítačem naučit pracovat. Když se bez toho neobejde hostinský nebo kadeřnice, tím spíš doktor, to dá rozum.

 430. Petře, Noname – zradil jsem dvakrát značku – ze StarOffice na OpenOffice a z nich na LibreOffice. Nyní to občas zkouším s markdown zápisem a někdy pomáhá FocusWriter.
  Halle: o zdravotnictví více klidně u piva, až budu na ministerstvu. Možná vás pozvu na diskuze se stomatologickou komorou 🙂
  Ad Microsoft: zajímavá je definice CALů na zařízení. Je zařízení připojené sběrnicí RS422 zařízení ke kterému je třeba licence pro přístup na server? 😉

 431. Jinak mně , teda, Halladine, poněkud překvapuje, že když jsi tak dobře věděl, jak na tom jsou kadeřnice a hostinští a co všechny můžou a musí a měli by, tak když jde o Tvoji vlastní profesi, najednou běduješ, jak by to asi měli ti nebožáci dělat, když tohle a támhleto.
  Když tak vidíš pod ruku hostinskejm a kadeřnicím, tak snad bys mohl poradit i méně zdatným kolegům, co neumí spočítačem a nemají na knihy, jak na to, ne?

 432. 473 – tuto diskusi kolem CALu jsem otevrel nahore, ale mojelo se to s urovni znalosti auditoria 🙂

 433. [475] No, jelikož jsem párkrát absolvoval školení o licencování SQL Serveru, které dělali jedinci, kteří tomu zjevně rozumí, dospěl jsem k závěrům:
  1) Vždy se obrátit na odborníky a nechat si to propočítat.
  2) Realita je jedna věc, audit druhá.
  3) Některé požadavky mi připadají jako představa velitele dopravní policie o nulové toleranci.

 434. Docela sranda je s licencemi SAPu – naše centrála to má doufám ošéfované. Přijde pán ze SAPu, řekne tolik plaťte, tak tolik platíme. Sám si udělá audit, sám vystaví fakturu, aby nám nezhořklo pivo jako guinessům:
  http://www.pcworld.com/article/3171001/cloud-computing/sap-license-fees-are-due-even-for-indirect-users-court-says.html
  http://www.computerwoche.de/a/indirekte-nutzung-von-sap-systemen-das-sollten-sie-wissen,3330369

  Ad licence Microsoftu: proto používáme licence na uživatele, a pro jistotu máme víc licencí než uživatelů, abychom se nedivili. Zařízení máme o dost více než uživatelů.
  Za mě bych všechny ty Microsofty vyházel oknem, ale soudruzi z NDR je požadují. Ne proto, že by byl Microsoft drahý nebo špatný, ale kvůli obtížím s licencováním.

 435. MaYdo, 🙂

  já neběduju, já vysvětluju motivaci ministra zdravotnictví,kterému se pod rukama rozesírá rezort, a má strach , aby se mu to nepodělalo úplně tím , že mu najednou odejdou důchoci.

  Odborář Kubek taky lobuje za své lidi, protože je za to placenej.

  Mi osobně je EET šumafuk, kdyby byl, tak ho zaplatím a zvládnu. Lépe řečeno, zvládla by ho moje sestra, protože účtování bylo na ní, a asi by to na ní zůstalo i při EET.
  Ale je dost šikovná s kompy , aby to zvládala po nějaké době, co bych jí koukal na prsty.
  Ty elektronické recepty bych zvládl taky , i přes ten mobil. Ostatně, já těch receptů moc nepsal.

  Ani jedno nebylo důvod , abych skončil.

  Spíš jsem měl problém s tím, že mi nenadále rakovina sklátila mého servismana ze Staré Turé, a brněnští stáli za houby.

  Problém bylo zdraví a únava. Fakticky jsem po příchodu z práce zapadl do postele. Furt bolely záda i nohy.
  Od té doby, co jsem si před dvěma roky zlomil dvě žebra dost blízko páteře to bylo na houby. A já měl tu páteř načatou už od mládí.

 436. …rakovina sklatila servismana…

  Uz vis, proc by technici a It experti meli mit take vyjimku?

 437. Jejda, to je škoda, že není ministerstvo kominíků, ministerstvo sklenářů, ministerstvo kameníků, ministerstvo automechaniků, ministerstvo hospodských a restauratérů, ministerstvo kadeřnic a kadeřníků, ministerstvo rybářů, ministerstvo zedníků…. To by měli ministři a šéfové komor argumenty, o bídném stavu svého rezortu a tím zdůvodnění požadavku na výjimky… zatím to vypadá takhle: http://echo24.cz/a/w9uw7/dalsi-rana-pro-podnikatelevlada-opet-snizuje-vydajove-pausaly

 438. 478 na čt24 velmi objektivní zpravodajství

 439. technici a It experti ?
  Musí se začít u Adama! – plynaři a horníci, co krmí elektrárny! 😉

 440. 482-budu hádat: udělal to Putin, aby odvedl pozornost od problémů v Rusku ….

 441. Petře,
  myslíš že by výjimka z EET mého servismana vyléčila z rakoviny ? 😉

 442. No ne, ale meli by vice casu na to, abychom – misto administrativy – se ucili veci delat poradne a meli vice casu resit problemy – bez reseni kterych se ani doctor neobejde.

 443. [477] Já bych řekl, že od určitého počtu nepřímých uživatelů jsou nutné serverové licence. Já vím, kolik stojí a co dokáže udělat virtualizace.

 444. Jet na výdajovej paušál, tak bych musel ordinaci zavřít už dávno.

 445. Toho servismana by se EET netýkalo,ani kdyby se dožil.
  Platilo se mu fakturama.
  A byl špičkovej – za socíku byl tovární,školil servismany po celé federaci.
  Párkrát se stalo, že telefonem naváděl toho brněnského, co má udělat.
  Když to byla prkotina, kvůli které nestálo za to, aby přijel sám.
  Přece jen , 160 km tam , 160 zpátky.
  A měl přístup k součástkám , bydlel necelých 5 kiláků od fabriky.

 446. Navic, jestli to bude platit od 2017, tak se jedna o retroaktivitu. Ale coz, retroaktivita vadi jen v pravnim prostredi…

 447. 470 Petře, ano, bylo to foukání na nasliněný prst. Jenže nevytýkám MS, ale policii a těm dalším od toho prstu, pro které tehdy (dnes už je to lepší, někdo už i rozpozná lisovaná cédéčka od vypálených) bylo velmi obtížné pochopit co je to freeware. Pořád hledali a chtěli chránit toho autora, protože SW byl, licence nabyla, což se jevilo velmi podezřelým. Se zkušebními verzemi, například Norton Utilities bývala také sranda.

  469 NoName, také používám koupený SW. Když musím. Když není bezplatná náhrada.

  473 nickname, Ty fluktuante….Já také. Spokojený. Naposledy Libre, funkce prakticky stejné, jen se mi víc líbí. Ovšem pro MS to má stejný obchodní důsledek jako bych ukradl Office. Až budu mít náladu, znovu vyzkouším Linux. Možná Mint verzi 18.1. Rozhodující bude podpora HW.
  Neznám rozumný argument, proč by veřejná sféra, až na nezbytné výjimky, neměla používat „svobodný SW“.

 448. 485 no, může to být určitý střípek do určité mozaiky, Putin ani nepřerušil schůzku, v Rusku je korupce, to načasování – je to náhoda? , proč Petrohrad? – liberální, zatím ještě nevíme, zda šlo o teroristický útok, atd

 449. Ta schůzka je v Petrohradě.
  Fakt by bylo rozumné, aby hosta poslal do háje ,a motal se s ochrankou hasičům , zdravotníkům a polišum pod nohama ?

 450. To snad není pravda….

  Městský soud v Praze v pondělí zahájil další kolo hlavního líčení s bývalým ředitelem Nemocnice Na Homolce.

  Vladimír Dbalý je obžalován z korupce související s veřejnými zakázkami v nemocnici, soud však dosud neví, zda bude moci při svém rozhodování použít proti němu stěžejní důkaz. Tím je Dbalého osobní deník, ve kterém podrobně popisoval jak korupci, tak i třeba to, kdy a kolik kokainu užíval.

  Podle policie deník naprosto přesně popisuje trestnou činnost obžalovaného. Naopak Dbalého obhájci se snaží soud přesvědčit, že když ho Dbalý psal, nebyl při smyslech. A to i vlivem velkého množství užívaného kokainu.

  https://www.seznam.cz/zpravy/clanek/soud-opet-resi-korupci-na-homolce-otazka-dne-zni-byl-reditel-normalni-29654?dop-ab-variant=&seq-no=2&source=hp

 451. 494 – a obzvlast nechapu duvod, proc statni sprava vyzaduje napriklad podklady pro vyberove rizeni v .doc misto treba .rtf…

 452. Petře K.
  Měl bych několik nápadů proč, ale neuvedu je, protože jsou všechny žalovatelné…

 453. Petře,
  nejsem odborník přes textové editory, ale z konverzí mezi ebookovými formáty mi vychází, že sobory rtf jsou o dost větší.
  Třeba Calibre nebere .doc. Muselo se otevřít, uložit jako rtf, a to už Calibre zpracuje.
  Velikost byla o dost větší.
  Fakt je , že v poslední době to nedělám. soubor pošlu Amazonům, a oni to v čtečkovém formátu pošlou do Kindla.

 454. „já neběduju, já vysvětluju motivaci ministra zdravotnictví,kterému se pod rukama rozesírá rezort, a má strach , aby se mu to nepodělalo úplně tím , že mu najednou odejdou důchoci.“

  rezort se rozesírá, co pamatuju. Bodejť by se nerozesíral, když ho mají v rukou takoví exoti jako býval Rath. A jaký „mu odejdou důchodci“. Oni snad jsou jeho majetek? Strach o resźort nebo dokonce o pacienty, to je to poslední, s čím si ti čičmundové mnna ministerskej sesli lámou hlavu. Ty akorát zajímá, jak to zařídit, aby se na tej sesli udrželi co nejdýl aodešli důkladně zaopatření a podle toho ten rezort taky vypadá.

  ale jinak budiž, neběduješ , ale vysvětluješ. Tak pak tedy oopravím svou otázku – když jsi to uměl tak hezky vysvětlit kadeřnicím a hospodským, že to EEt je sranda a nic to nestojí a kdo nezvládne ani to, ať skončí, proč to nejdeš vysvětlovat svým kolegům?

 455. Tak uvest jako duvod velikost by mne FAKT nenapadlo 😀 😀 😀

  Hlavne, dost to zalezi na formatovacich prvcich, klidne predvedu soubor, ktery je v .rtf vyrazne kratsi nez .doc. Navic vzhledem k tomu, co vse v dokumentaci je, je toto hodne okrajova vec…

 456. maYdo,

  fakt si nepamatuju, že bych dělal kaděřnicím a hospodským nějakou osvětu. 😀

 457. hele, nech si ty tanečky. Víš sdám dobře, že to je metafora na to, žes tady kázal, že to není žádnej problém, naučit se to může každej a stojí to pár korun a komu to vadí, tak ať nepodniká.
  To by se těm doktorům dalo říct taky, protože konec konců doktorovi, kterej se nenaučí ani to, co by měl zvládnout hostinskej nebo kadeřnice, bude asi v zájmu vlastního zdraví lépe se vyhnout, takže ve zdravotnictví stejně chybět nebudou.

 458. maYdo,
  jistě, stejně jako někteří jiní živnostníci , kteří skončili kvůli eet, mohou skončit i někteří lékaři.
  Někdo , kdo má dál do penze se to bude muset naučit, protože bude muset,kdo má odpracováno, si může vybrat, jestli se to naučí , anebo odejde do penze.
  Ale snad se nebudeme hádat o to, že někteří starší se nové věci učí hůř než za mlada.
  A když bezpodmínečně nemusí…

 459. A může se stát i to, že někdo může mít obavy, že se to nenaučí, a ani to nezkusí.
  I kdyby byl schopen se to naučit.

 460. OK, ale to je jejich problém, že se to nenaučí a skončí. Zrovna tak jako je to problém tej kadeřnice nebo hospodskýho. Pořád z toho nechápá, proč by ausgerechnet doktoři měli mít něšjaké výhody nebo úlevy? Jsou to přece lidi jako každej jinej – nebo snad ne?

 461. Někteří se učí hůř a některým se za využívání platí. Toť jádro pudla.
  BTW: Z čeho se bude těm MUDrům platit za elektronickou komunikaci (ať jde o e-recepty či samotné EET)? Z pojistného? Takže je nutno zvýšit výběr, např. snížením výdajových paušálů pro OSVČ. Jako puzzle.

 462. „A může se stát i to, že někdo může mít obavy, že se to nenaučí, a ani to nezkusí.“ ježíšmarjá a vo je to za argument? Tak nejdřív horuješ pro EET, že jako se přestane kradnúť a najednou, když jde o doktory, tak je problém v tom, že někteří se nenaučí s EET, protože se bojí, že jim to nepůjde a tak to ani nezkusí a měli by mít nějaký úlevy?

  Kruci, to jsou ti doktoři fakt tak blbí, že se ani nezkusí naučit něco, co se podle Tebe bez problémů může naučit kadeřnice nebo hostinskej?
  PAk ale ať si Kubek nestěžuje, že se mu rozpadá rezort pod rukama. S takovým materiálem není divu. MOžná by to mohly převzít ty kadeřnice, nakonec dřív mívali lazebníci ledacos z medicíny v popisu práce.

 463. maYdo,

  ono se ve skutečnosti nejedná o to, aby starší lékaři měli nějaké výhody proti jiným profesím.
  Oni si odejdou do penze , a budou v pohodě.
  Otázka je,kdo je nahradí, pokud odejdou.
  Nás tady několik zubařů najednou přibližně stejného věku odešlo do penze.
  A je s tím problém. Lidi nemaj kam jít.
  A mladým se k nám moc nechce.

 464. MaYdo – přece když MUDr. bude mít za každé kliknutí platbu, to by v tom byl čert, aby se nenaučil. I když mu bude třeba osmdesát!

 465. Vyjmutí z EET nebo platba za tyto úkony není výhoda, ale nevýhoda.
  Nebo tak něco.

 466. To je otázka u všech, Halladine. Pro babku, která stejně nemá na umělý zuby, je větší průser, když skončí krámek na vsi, kde žije, než zubař v okresním městě.
  protože na ten chleba nadrobenej do melty nakonec ty zuby nepotřebuje, ale když jí zavřou ten krámek, tak kde vezme chleba?

 467. Dano, ale já pořád čekám na vysvětlení od Halladina, proč je to takovej problém u lékařů, když to není problém u kadeřnic.

 468. Možná by Halladinova argumentace stala i za výzkum. Je skutečně unikátní.
  On je schopen popřít sám sebe i několikrát za den.
  Ad závist: kdybyste tady nekvákal celé týdny o tom, že EET přináší jenom zanedbatelné náklady a kdo to nezvládne nemá podnikat, nevypadal byste zase jako alternativně inteligentní při obhajobě úlev a náhrady nákladů v té samé záležitosti u lékařů.

 469. Je suis St. Petersburg ?
  Bude nasvícená Eiffelovka ?

 470. V tomto pripade se bude mozna jednat o pochopitelnou frustraci priznivce nejmirumilovnejsiho nabozenstvi, ktery se citi utlacovan tyranskym Putinem.

 471. Jinak sleduji, ze zatim drobna cast volistva se od Babise presouva k Okamurovi. Ten je navic jako jedina relevantni poliicka sila ostre proti EU.
  Inu, cekaji nas zajimave casy.

 472. maydo,
  A kdo říká, že je to problém u lékařů jako takových ?
  Řeč je o lékařích seniorech.
  A klidně přiznám , že seniorka kadeřnice může mít tenhle problém taky.

  Jedinej rozdíl je v tom, že ta kadeřnice kasíruje každý den, úplně všechny příjmy,zatímco onen praktik podstatně méně, a absolutní většina jeho příjmů jde od pojišťoven přes účet.

 473. Jedinej rozdíl je v tom, že ta kadeřnice kasíruje každý den, úplně všechny příjmy,zatímco onen praktik podstatně méně, a absolutní většina jeho příjmů jde od pojišťoven přes účet.

  To je fakt síla.

 474. A jsou to úplně jiné peníze vlastně. Přes účet. Z toho EET snad ani zaplatit nejde.
  BTW, jsem si jistý, Že ten praktik dostane víc peněz než ta kadeřnice. Každý den.

  Znám několik Mudr. a jejich myšlení je skutečně nestandardní.
  Třeba je to vlastnost.

 475. A není to snad pravda ?
  Klidně uznám, že někdo může být nasrán, že si musel pořídit EET.
  Ovšem pokud donutíte někoho, aby si pořídil EET kvůli dejme tomu že kasíruje 5-10 x měsíčně tak to nasere možná víc.

 476. Já pořád nechápu, o čem diskutujete. Současné halladinovy argumenty jsou naprosto irelevantní a Hall si z nás dělá hýždě. Všechny argumenty, absolutně neprůstřelné,proč by ranhojiči měli používat eet použil při popisu hostinskych

 477. Všichni kradou. Kromě starších lékařů, zrakově postižených, Halladina a Babiše.
  Verze 20170403.

 478. Noname,
  AD 526- vzhledem k tomu, že všeci kradnú, je takový výsledek na bíledni. Evidentně ani Andrej, ani halladin netušili, jak hluboce pravdivý ten výrok je 😀

 479. 499 Petře, protože jsou to líní ignoranti. Dokument mají asociovaný s .doc, leckteří ani netuší, že není .doc jako .doc, navíc sami pro rozesílání používají formát přednastavený při instalaci Office. Takový dement předpokládá, že formát, ve kterém se to uloží, načte se každému, protože přece každý musí mít poslední verzi MS Office. No a protože je to tak, že IT se obnovuje od vrchnosti, která dostává nejnovější krámy s nejnovějším SW, ne podle potřebnosti, pak ti dole s tím mají problém, což ty nahoře nezajímá, protože jim to funguje, a jestliže dole ne, pak jsou blbí, neschopní a mají neschopné ajťáky, kteří nejsou schopni zařídit aby to fungovalo. Ostatně situace bývá tristní, „Mně netiskne tiskárna“, ajťák se snaží pomoci po telefonu, zkouší všemočné, jenže nejde to a nejde, nakonec přijede a by zjistil, že tiskárna není zapojená do sítě. Ne počítačové, ale do zásuvky. Naštěstí těhle případů ubývá s generační obměnou, ale ještě před pár lety nebyly ojedinělé.

  EET – nebýt IT nebylo by EET, i IT je dobrý sluha leč zlý pán. Ať blbci dáš jakýkoli jakkoli užitečný nástroj, vždycky je to průser.

  Gaussova křivka rozložení inteligence je plusmínus stejná jako před řekněme dvěma sty lety. Rozdíl je v tom, že moderní technologie zpřístupněné blbcům velmi zvětšují jejich akční rádius nad přirozený daný jejich pozicí na škále. V situaci, když vzdělaný je leckterý blbec to nemůže dopadnout jinak. Protože znalosti zpřístupněné blbci a s nimi i odpovídající nástroje, jsou v jeho rukou jako sirky a kanystr benzínu v rukou tříletého dítěte.

 480. Schumi, mel jsem nekde zaarchivovane zadani, kde se primo psalo, ze dokumentace ma byt ve formatu .doc…

  Ne, ze bych se soutezi do statni spravy kdy ucastnil, korupce neni muj salek caje a delat krovi mi prislo neefektivni (viz tu partu, jak vyhrala soutez na digitalizaci vysilani 😀 ]… Ale dokument si pamatuji.

 481. 528 Halladine, to není špatný nápad. Dej si pauzu, uvidíme, kam se to tu pohne, kam zdejší pravice napře a rozvine svůj ostrovtip bez oblíbeného protivníka.

  Já si dám oraz, už tu mám nakecáno až běda.

 482. Schumi,
  Nejenom sw, ale i hardvéráři v té mizerii mají prsty. Když se posílala hlášení​ na papíře, rozvoj formulářů končil okamžikem, kdy pro ně nebylo místo. V době terabytovych disků může každý úředník denně vygenerovat dva formuláře a nikdy se prostor nezaplní

 483. Milé děti, možná každý kdo má rozvětvené příbuzenstvo, se kterým se rád a poměrně často stýká, narazí na takové argumenty jako na tomto blogu. Pamatuji na rozhovor s ctihodným kmetem, který snad i mohl viset na stejném dřevě s Rudou, kdyby byl více v centru dění. Pamatuji na diskuze, proč nechává dýško holičkám, když je socialistický stát a podnik služeb platí spravedlivě. Vždyť by z toho nemohly vyžít … Podílel se na likvidaci soukromého zemědělství, podnikání – mj. pro dobro zemědělců, aby pak zjistil, že státní zaměstnanci se neuživí ze státního platu.
  Tito věřící lidé – věří že strana, vláda to myslí dobře. Proto obhajují její jednání v oblastech, kterým nerozumí. Jakmile však vláda zasahuje v oblastech, kterým rozumí, hned její jednání v daných specifických podmínkách rozporují a navrhují řešení, jak obejít rozhodnutí strany a vlády. Ne že by vláda v této specifické oblasti jednala špatně, jen patrně některý z nižších úředníků něco nedomyslel – chudák, má toho tolik na práci – a proto je lépe něco trochu poupravit …
  Nemusí být v jejich povaze nic neměnně zlého, jsou to často lidé milí a v mnohém přátelští a upřímní. Jen jejich víra v neomylnou vládu – kterou mohli získat díky životním zkušenostem – je v určitých oblastech činí nekonzistentními. Nemějte jim to prosím za zlé.
  Kdysi nám pan profesor historie a filozofie přednášel: Marx byl sice ve filozofii amatér a neumětel, ale v ekonomii, v té se vyznal. Pan profesor měl tento názor, protože filozofii rozuměl, ale ekonomii ne. Když jsem se poté ptal na Marxe ekonoma, odpověděl – o jeho filozofii nic nevím, ale v ekonomii byl diletant.
  Pan profesor filozofie předpokládal v každém kousek dobra. Neuměl-li tedy Marx filozofii, musí přeci umět ekonomii, jinak by nemohl prorazit. Nepředpokládal, že je tu ještě jiná možnost.

 484. Halle,
  Moc se nesměj! Ty jseš plachetník, takže víš, co dokáže s posádkou déletrvající bezvětří 😀 😀 😀
  A budeš to mít na svědomí ty a našeptávač Schumi!

 485. To už se zkoušelo – pavouci se měli sežrat, když je Halladin opustí.

 486. (479) Odborář Kubek taky lobuje za své lidi, protože je za to placenej. Pak ovšem je povinné členství v komoře nejen zbytečné, ale dokonce škodlivé. Lékařská komora nemá, dokonce spíš nesmí být odbory.
  (504) Uvažovat o Drahošovi ani náhodou, pokud by ovšem nestál ve druhém kole proti Zemanovi. Výběr, zdá se, bude dost tristní.
  (511) Kubkovi se nerozpadá nic. Ten neručí ani za to, co by měl, tedy kvalitu lékařů, natož za resort.

 487. 542

  hopla,já si myslel, že Kubek je z lékařského odborového svazu, a on je šéf komory….
  Za můj omyl ovšem kubek nemůže.
  No,taky to není moje komora. Ostatně,já už vystoupil k Silvestru i z té zubařské
  V tomto případě ovšem Kubek nelobuje za zaměstnance, ale OSVČ lékaře, členy komory.
  Což snad může,ne ? 🙂
  Zaměstnanci -lékaři asi s EET zacházet nebudou.

 488. (543) Jistěže za to může hlavně Kubek. Protože se chová jako odborář a ne jako president komory, které stát svěřil nemalé pravomoci, které odborářům do rukou nepatří a navíc povinné členství.
  Jako Kubek lékař by mohl, jako Kubek president komory ani náhodou. To i ten xindl DRáth si pro odborovou činnost založil LOK.

 489. Halladine, Kubek si muze lobovat,za koho chce, ale to nic nemeni na tom, ze OSVC jako OSVC a všichni by měli mít stejně podminky.A chtít pro profesi, která se povazuje co do vzdělání za elitu, aby mela úlevy, protože maji potíže si osvojit něco, co se po lidech s výučním listem striktně vyžaduje, to snad je poněkud trapny.

 490. Těžko mohu soudit Halladinovy pavouky. Ale ti naší chalupovi, kdyz je na podzim opustim, se rozhodne nezerou. Nebo žerou a mnozí se takovým tempem, ze úbytek dozenou predezenou.:-)

 491. Aero, komora sice nejsou odbory , ale jedním z jejich hlavních úkolů je starat se o zájmy svých členů.
  Jinak pro své členy nemá význam.a těch 7000 ročně bych jí dával velmi neochotně.

 492. Spletlo mě, že Kubek byl původně odborář.
  No, čas běží.

 493. To byli všichni. Rath přece začal jako zakladatel Lékařského odborového klubu.

 494. (549) To je pes jitrničku sežral: jedním z jejich hlavních úkolů je starat se o zájmy svých členů. Už jen tohle ve stanovách by mělo vést ke zrušení povinného členství, i když jeden z hlavních důvodů to není.

 495. 552

  Pak by bylo všechno v rukách nenáviděného státu 😀

  Trochu schizofrenie,ne ? 😀

 496. 537 — Dobrá práce, nickname, zejména ta prostřední třetina.

  A jinak holt jen: Ach jo. Nějak jsem si přitom vzpomněl na dávný výrok svého staršího učeného a ctihodného kolegy kdysi z počátku 90. let: „Tedy, já si pořád říkám, že jsem svůj život promarnil, ale to když se podíváte, co tam dělají oni…“

 497. (554) Odbory posílené pravomocemi „nenáviděného státu“ jsou ještě nebezpečnější.

 498. Ono to bylo, eslisenepletu:

  Šéf komory Svoboda, šéf LOK Rath
  Šéf komory Rath, šéf LOK Kubek
  Šéf komory Kubek, šéf LOK Engel

  Jak to bude dál?

 499. Jinak u ČMKOS
  předsedové (dle wiki)
  1990–1994 Vladimír Petrus – ???
  1994–2002 Richard Falbr – europoslanec
  2002–2010 Milan Štěch – senátor
  2010–2013 Jaroslav Zavadil – poslanec
  2013–2014 Václav Pícl (pověřený)- náměstek ministra
  od 2014 Josef Středula – uvidíme

 500. Komora nedělá odborovou činnost pro zaměstnance, to dělá odborový klub. Byl by poněkud luxus mít dvoje odbory. :-ú)
  Hlavní činností komory je samospráva.
  Samozřejmě se zůčastňuje jednání o cennících, kontroluje kvalifikaci lékařů.zda splňují podmínky dané státem.
  Ale nemá absolutní pravomoce. Má pravomoce pouze nad vlastními členy.

 501. Pořád mi není sděleno, zda a proč mají MUDr. dostávat za každé státem nařízené kliknutí na internetu poplatek – platbu 1,70 Kč. Bez omezení věku, tedy i 30-ti – 40-ti – 50-ti a dále letí. Když se zavádělo EET, děl otec-zavaditel, že se jedná hlavně o narovnání podnikatelského prostředí. A Halladin nás hodiny a hodiny přesvědčuje, že narovnání se může dotýkat jen jiných. A umně debatu svedl na seniory. Fakt to umí. Přitom – zatímco si kadeřnice-řezník-zedník musí umět sehnat klienty sami, pracovat tak, aby si je udrželi a zajistit zaplacení za svou práci, MUDr. je o tuto část podnikání ošizen. Pojišťovny mu zaplatí, byť někdy se zpožděním. Mohl by si o tom zpoždění popovídat třeba s advokáty v případech ex-offo.
  Já vím – když se věc týká jiných, je to jasné, když mne – je to jiná situace.

 502. Halladin by neprošel Turingovým testem. To ovšem vysvětluje vše.

 503. 562

  😀

  Vysvětleno bylo, ovšem když je někdo nechápavej…. anebo nechce být chápavej….
  Tak znovu a naposledy.
  Když doktor uzavře smlouvu s VZP a ostatními, součástí smlouvy je seznam, jaké výkony hrazené VZP bude dělat, a co takovej výkon všechno obsahuje. A taky co za ten či onen výkon od VZP dostane. Případně které výkopny lékař dostane od VZP uhrazeny jen částečně, a zbytek doplatí pacient.
  Pokud po něm chce někdo něco nového, je nutno vytvořit výkon nový, ocenit ho , a podepsat doplněk smlouvy,rozšířené o tento výkon. (Přesně takto to bylo s Julínkovným,kdy bylo vytvořeno několik nových kódů , kteeé ale měly nulové finanční ohodnocení,protože je platil pacient a pojišťovny registrovaly zda bylo vybráno co vybráno být mělo.)
  To se týká onoho elektronického receptu, , EET samozřejmě ne. Není součástí zdravotní péče , a taky není v pravomoci MZ, VZP a jiných organizací ve zdravotnickém sektoru.
  Co se týká doktorů seniorů,kteří by mohli být osvobozeni od něčeho.. pokud by to byl elektronický podpis , a oni by ho nedělali, samozřejmě by nedostávali ty peníze , co by dostali, ti, kteří by je dělali. To je v gesci MZ a pojišťoven.
  Co se týká EET – pokud se nějakej přesluhující lékař kvůli EET odebere do již vyslouženého důchodu, a Vy mate tu smůlu, že jste jeho pacientka ( anebo potomstvo- přestárlých pediatrů je ještě víc než praktiků), a bude jich víc, může se stát, že žádného dalšího neseženete, anebo seženete někde dost daleko.
  je jen na lékaři, aby posoudil, zda má kapacitu na to, aby přijal nové pacienty. Nikdo ho k tomu nemůže donutit, pokud usoudí, že má pacientů dost, a víc nezvládne.
  Pokud se jedná o to , že pacient třeba není spokojense svým dosavadním lékařem jedná se o jednotlivce, obvykle není problém.
  Pokud ovšem odejde více lékařů najednou, problém je. Pacienti chodí od čerta k ďáblu,nikdo je nechce, a nikdo, ani stát, ani pojišťovny s tím nic nenadělá.
  Stát ani pojištovna nemá pravomoc k tomu,přidělit pacienta nějakému lékaři.
  Za socíku to bylo jednoduché . Pokud nějakej lékař vypadl na delší dobu, primář ( v případě zubařů) si zavolal okolní zubaře, a práci jim nařídil .Ty si vezmeš pacienty s příjmením od A do K, ty atd. Nikdo nesměl zůstat bez toho, že by nebyl někdo,kdo se o něj postará.
  Pokud se jednalo jen o krátkodobou záležitost, řešilo se jen to, kdo těm pacientům poskytne první pomoc v případě třeba bolavých zubů, aby byli okolní zubaři zatíženi pokud možno stejnoměrně.
  To dnes neexistuje. Neexistuje někdo, kdo by něco mohl lékařům – OSVČ nařídit berte nové pacienty..
  Osvobození od EET je v gesci MF ( Tedy babiše) a MZ může v této věci jen se sklopenýma očima šoupat nohama a škemrat.

  Kdo je dostatečně chytrej, mělo by mu to stačit. Kdo ne ,má smůlu.
  Já už na téma staří lékaři a EET,potažmo elektronický podpis psát nebude.
  Nejsem kafemlejnek.

 504. Sakra, koukám, že jsem vícekrát napsal elektronickej podpis místo elektronickej recept..
  No jo,psát bez ranního kafete se nedoporučuje. 🙂

 505. Já tedy nevím, školy nemám, ale výše uvedený proces běží i bez EET. Prostě ranhojič odejde do důchodu a jinej místo něj není. Za čas se objeví nový, který se nevejde do Stolice a je nucen odejít do prdele zakopané podblanické. Furt mi chybí vysvětlení, proč by ranhojiči měli dostávat 1,70 za kliknutí. Tedy, abych pravdu řekl, některá vysvětlení mě napadají, ale nejsou vůbec hezká.

 506. Dobré zas ráno… 2 Dana – vysvětlím na základě téže argumkentace. Je statisticky dokázáno, že ze všech doktorů nejvíce kradou zubaři. Pochopitelně… Tam se točí obrovské prachy v materiálech – zlato, speciální amalgámy apod. No a dle zdejší argumentace, zubař si z toho nakrade. A aby odvedl pozornost, začne tvrdit, že kradou všichni ostatní, jen jemu svatozář překáží v tom, aby prošel dveřma. Stejně jako agent bureš, který si nejvíc nekradl na biosračkách v palivu. No a je úplně mylný předpoklad, že když si někdo nakrade dost, tak je za vodou a dále krást nemusí… Kdepak, to je ta lidská psychika – jednou zloděj a podvodník, navždy zloděj a podvodník. A co kdyby se začal nudit a chtěl si brigádnicky přivydělat (a přikrást)? Inu, každá úleva se hodí. Tak je třeba neustále lhát a odvádět pozornost k hostinskejm, pekařům, stánkařům, kadeřnicím apod. a lézt do prdele tomu hlavnímu zloději, aby mu třeba neposlal do baráku báckomando na základě důvodného podezření, stejně jak u Mironetu, nebo jako u Nečase. Ten zásah by zde byl okamžitě dialekticky obhájen, podezření je podezření, a pokud dotyčný náhodou nic nespáchal, jistě se za 10 – 15 let dočká spravedlivého odškodnění, nebo taky ne, pokud tedy náhodou do té doby neumře, zostuzen nadosmrti. Takže lháři a zloději budou neustále obviňovat ostatní, třeba takovej stánkař na trhu se zeleninou, on si tu zeleninu třeba ani neprodá a oschlou vyhodí a tím neskutečně okrádá stát na daních… Kdežto taková plomba, kde se vyúčtuje švýcarský amalgám a použije normální, který hradí pojišťovna a ten švýcarský se naúčtuje pacientovi, je pouze optimalizace příjmů. To nikomu neublíží, stejně jako stahování knih a podobně. Jo, to je ta dialektika.
  No a k těm elektronickejm receptům – zrovna včera jsem jich několik dostal na Bulovce. Poučen zkušeností jsem je ihned zrealizoval v lékárně u brány, protože jinde se s tímhle nesmyslem člověk nechytá. Leda u Dr.Maxe, kde mi minule na půlku položek sdělili, že nemaj, že nedaj, že je o ně zle… A že teda objednaj, ale bude to až za tejden, možná déle… Tak takovoudle službu zákazníkům ať si strčej přesně tam. Takže já zatím beru ty elektronické recepty jako další podvod a hujerismus. Na Bulovce si to zavedli… Jinde zatím moc ne… Ale o nějakém zvýhodnění za recept nevím. V tomto ohledu jsem jen prostý pacient, co dal včera za léky tisícovku.

 507. ptakopysku, přece nechceš být kafemlejnkem.

 508. Ad martin TT’s 541 a sežrání se navzájem. Ano, to je jedna z možností, ale mě napadl citát z Galuškovy knihy Náš dědek Josef: „Ženská, když se alespoň jednou za den nepoštěká, srazí ze jí kriv a umře.“
  Z čehož mi vyplynulo, že by se Halladin měl i nadále starat o zdraví svých spoluobčanů. I když je na odpočinku. Představa, že někomu z diskutérů prdla žilka jenom proto, že se nemohl odpovídajícím způsobem realizovat, by mu určitě kazila klidný spánek.

 509. Ptakopysku, vidím ,že ani ty jsi ještě neměl kafe.
  Prostě proto, že v dosavadních smlouvách o výkonech o elekronickém receptu není ani zmínka.
  Ani po zedníkovi nemůžeš chtít, aby za cenu, za kterou ti omítne zdi ti ještě vykachličkoval koupelnu a nechtěl nic navíc.

  A je rozdíl,jestli odejde ranhojič jeden, anebo jich odejde najednou víc.
  Prostěv-MZ má obyčejnej strach – že bude průser, lidi budou řvát, a oni budou zlí, že nic nedělaj , a nikoho nebude zajímat, že nic dělat nemůžou.
  A ono asi nepůjde ojedno kliknutí.
  Ale rozebírat a teoretizovat o tom nebudu,protože elektronickej recept nemám nastudován.
  A už ho ani studovat nebudu, pokud mi v lékarně neřeknou, že na papíře už moje penzistické recepty brát nebudou. 🙂

 510. Dobrý den. Co za třísloviny, aby nekrvácelo z dásní? Tantum verde po ránu? Pomohl by návrat ke gunpowder? Něco s nižší koncentrací theinu? Krvácí jen trochu, při čištění zubů. Včera jsem se zapomněl zeptat víly zubničky.

 511. ptakopysku – ta kniha je mezi mými oblíbenými a ten citát jeden z nejlepších. Ostatně i pan Záhorský ve filmu mi na toho dědka seděl.

  Možná, že už si nic nepamatuji, ale pořád si myslím, že je zde řada pamětníků onoho slavného odchodu z Neviditelného Psa při akci Pavouci ve flašce, kterou oni dva iniciátoři (Šedovous a Halladin) provázeli vidinami stavu, kdy se někteří diskutéři navzájem požerou, když jim odpadnou tito dva.

  Nemusíš mít obavy, že by se o nás přestal starat a přestal čechrat naše ega. Vždyť po krachu vzájemného sežrání doputoval zase zpátky mezi své věrné čtenáře – na Šumaváka.

 512. 570 – moje víla zubnička tvrdí, že na začátku toho krvácení je zanedbané čištění, zejména nepoužívání nebo lajdácké používání mezizubního kartáčku. A dát pozor na tvrdost štětin – kdo si myslí, že tvrdé štětiny jsou nejlepší a ještě k tomu přitlačí, ak si dásně ničí.
  Ale všechno je individuální. Na každého zabírá něco jiného.

  Toto byl jen laický a osobní transfer informace od mojí doktorky – rád bych zrovna tady nechal prostor pro odborníka.

 513. Nickname,
  takhle na dálku neposoudím, jestli se jedná o zanedbané čištění, podráždění něčím,anebo nějakej pokročilejší stav směrem k parodontóze.
  Račte do ordinace ke svému zubaři, ať se vám na to koukne.

 514. Martine: léta používám střední tvrdost, zubnička doporučila měkké. Mezizubní kartáček zatím úspěšně nahrazovala žvýkací guma turecké provenience. Asi se to s tím mezizubním kartáčem budu muset naučit.

 515. Halle: zubnička doporučila masírovat dáseň kartáčkem. Krvácí to (jen při čištění) před jedničkami, kam se žvýkačka nedostane. Říkala, že když to začne krvácet, pacienti většinou přestanou s čištěním a to je špatně. Musí se masírovat, pak mají dásně šanci na zahojení.

 516. Nickname,

  kdy Vám naposledy odstraňovali zubní kámen ? Které jedničky ? Horní,nebo dolní ?

 517. nickname, já jsem dokonce na stará kolena začal nosit mezizubní kartáček v pouzdérku v kapse, takže ho používám opravdu po každém jídle místo párátka. Naštěstí mám zuby jako noty na buben, takže jsem se nemusel učit nosit i zubní nit.
  Mezizubních kartáčků je řada velikostí – průměrů. V tom poradí doktor.

 518. PeSi,
  kdybys nebyl roztaženej a místo na Bulovku bys chodil do naší nejmenované okresní nemocnice, už jsi mohl být po smrti a měl bys klid. Tiše by sis šelestil v urně, případně by ses aktivně zapojil do velebného koloběhu přírody, kdyby tě vysypali někam na louku a starosti s elektronickým receptem by ti byly šmafu. Tam je to dost sichrovka. Třeba tady chodí na procházku takovej smutnej pán s pejskem. Jeho paní onemocněla nějakou banální chorobou a tamní ranhojiči jí nějak zapomněli píchat inzulín, takže paní za deset dní zemřela. No, alespoň neujídá ze společného důchodového talíře. Známá odvedle ze vsi tam byla rodit, vyfasovala nějaké tabletky na její zdravotní potíže a po porodu byla propuštěna do domácího ošetřování se selháním jater. Jo, byly to ty tabletky. Naštěstí si její ranhojič nechal udělat testy hned ten den, co jí propustili z nemocnice, takže tabletky vysadil a vytáhl jí hrobníkovi z lopaty a týdenní miminko nebylo poloviční sirotek. Ale bylo to o chlup. Je zvláštní, že podle chorobopisu ty samé testy dělali v dotyčné nemocnici, ale protože výsledky neviděl jaterník, tak to nikomu nebylo divné a nikoho nenapadlo ty testy jaterníkovi ukázat. Oni se jednotliví specialisté mezi sebou moc nebaví a to, co nepřísluší jejich specializaci, prostě ignorují. Kupříkladu na výsledku z cétéčka je latinsky napsáno že pacoš má zánět středního ucha, ale protože to čte internista a ne ORL, tak se na nějakej zánět středního ucha sere a pacoš se nechá, ať se kroutí. Když už řve moc a ruší provoz, dá se mu ibalgin, aby sklapnul.
  Problém je v tom, že nemocnice moc neplatí, takže schopný personál se stěhuje o dům dál a to co zbyde… je holt to, co zbyde.
  Takhle my tu žijeme…

 519. Dobrý den,

  nickname, Vaše 537 mě nesmírně potěšila a pobavila. Vzpomněl jsem si na laskavého příbuzného (jsem v názvech příbuzenstva neumětel – strýc mého otce). On nechápal, jak je možné, že měl před znárodněním problém uživit rodinu (byl malíř pokojů) a po znárodnění ho lidi upláceli, aby jim vymaloval.

 520. Díky všem za rady. Jinak od té doby, co jsem přestal se slazenými nápoji, žádný nový kaz. Jen jednou za čas oprava amalgámové plomby, šestka vpravo dole.

 521. Halladine: zubní kámen mi odstraňovala víla zubnička nyní, předtím jsem prakticky neměl zubaře, kromě návštěv jednou za cca 5 let.

 522. Teď jsem si přečetl PeSe – doteď jsem ho přehlédl. 🙂

  Zlaté můstky jsem nedělal , ani nepamatuju.
  Pod můstky z pocelánu nejsou třeba, on ten porcelán je drahej i bez zlata.
  Nadstandartní amalgámy nepoužívám, (vlastně nepoužíval jsem – občas mi nedojde, že už jsem penzista . Sakra , už je to rok, čas strašně letí) A tedy ani jsem je neúčtoval.
  Klasickej amalgám, pokud se dobře namíchá je naprosto vyhovující, a všeliké „nadstandartní “ materiály jsou jen nástroj k obírání pacošů.
  Svého času jsem se skoro uřechtal ,když jsem viděl Pekárka jak v TV vysvětluje, že fotokompozita není možno dávat na pojišťovnu,protože gram stojí jako zlato, a všichni moudře přikyvovali.
  Jen chlapec neřekl,že ty fotokompozita (a vůbec kompozita)jsou mnohem lehčí ( měrná váha ,PeSi, tomu tuším vy fyzici říkáte) a z toho gramu se těch plomb udělá docela dost.
  No, mohl bych pokračovat.

 523. Kdysi nás chodíval školit jeden náš emigrant, zubař v Německu, a radil nám skepticismus.
  Každej rok,nebo každej druhej se vytáhne novej materiál, a je kolem toho obrovskej humbuk. A za další rok se objeví další , a prý ještě lepší 🙂

  Nálepky různé , různé firmy, a vlastně je to furt to samé a všechno se to dělá v jedné fabrice v Hamburku.
  A to , co se tu u vás prodává jako domácí výrobek je taky z toho Hamburku a není o nic horší..

 524. Dobré dopolední vespolek,

  přidám svoje zubní zkušenosti:
  jednou za čas elektrický kartáček (ten s rotační kruhovou hlavicí), jinak manuální čištění – nejvíce si oblibuji kartáčky měkké sensitive, v DM drogerii mají vlastní značku a za přijatelnou cenu. Nedávno jsem u nich objevila poněkud gothic vypadající kartáčky s černými štětinkami, ty mi vyhovují úplně nejvíce. Stran zubních past – zubničák mi radil to střídat, takže plejáda od dražších po střední cenovou hladinu (podle nálady). Zubní kámen mi zubničák odstraňuje pravidelně, vrtání již dlouho nebylo, byť sladkému se nevyhýbám. Mezizubní kartáčky různých velikostí mám ve svém batůžku neustále (nenosím kabelku), osvědčily se mi více než dentální nit.

  Tak držím palce.

 525. Já nenosím ani batůžek, ani kabelku. Tudíž vše potřebné tahám po kapsách jako krteček. Mezizubní kartáčky jsem z množiny nošených předmětů po zralé úvaze vyloučil, neboť při usednutí, či při prudkém pohybu by mohlo dojít k tragédii.

 526. Mimochodem, lékárny za zpracování ereceptu kompenzaci nedostanou, přestože jedou v podobném režimu jako lékaři, co se plateb od pojišťoven týče. Čím to může být ?

  BTW, problémy s EET a trhy už detekuje i Babišpress

  http://zpravy.idnes.cz/trhy-eet-stankari-ubytek-0xb-/domaci.aspx?c=A170403_200721_domaci_cen

  Nejvyšší čas, aby Agrofert vstoupil i do segmentu farmářských trhů.

  A kdyby teklo moc do bot, ukáže se, že úředníci zahrnuli farmářské trhy do EET přes výslovný Babišův zákaz ! Halladin změnu samozřejmě okamžitě podpoří, kdyť on to říkal už od začátku, že zrakově postižení a farmáři a staří lékaři ne ! (seznam se bude aktualizovat podle toho, jak se bude točit vítr).

 527. Před 14 dny byly v Hustopečích Slavnosti mandloní, a jejich součástí byl i jarmark.
  Koupili jsme si v jednom stánku klobásy , několik druhů a k mému překvapení jsem vyfasoval účtenku eet.

 528. Počet stánků se mi zdál stejnej.
  Ostatně – na ty , co by měli být na trzíchg hlavně – prvovýrobci , by měla EET padnout až za rok- že by kvůli tomu končili už letos, a nevyužili dobu,kdy se jich to ještě netýká ?

 529. Jistěže v Hustopečích je to jiné.

  Tam je vše. Vysokorychlostní internet za pár šupů, stánky s EET, stánků stejně …

  Už si asi vymýšlí i Babišpress, kdoví proč.

  Když v Hustopečích je vše, jak bylo předtím.

 530. Halle,
  já bych některé prvovýrobce podesíral z toho, že jsou to druhoprodejci. Proto ten úbytek. Třeba brněnský zelňák mi poslední dobou připadal jako přeprodej věcí z Makra. „Typické“ jihomoravské broskve prodávané v době, kdy kolem Hustopeč byly ještě v podobě malých zelených kuliček na stromech, jihomoravská rajčata barev i tvarů, které jsem měl zafixovány jako „lídlovské tenisáky“, atd. atd.

 531. Seznam se může měnit ne podle větru, ale podle vývoje.
  Neznám moc věcí, které by se po zavedení nemusely upravovat,případně zákon,který by se nemusel novelizovat.
  Ten odkaz ukazuje, že Babiš je ochoten diskutovat a jednat o úpravách , a to zas není u nás tak úplně obvyklé .
  Nechci ho idealizovat, třeba jde o taktiku před volbama.
  Ale zřejmě na připomínky, které se mu zdají k věci, reaguje,na rozdíl od socanů…..

 532. Ptakopysku,

  to je docela známej fakt. Ten přeprodej. Asi nebylo tak úplně záměrem dělat trhy pro tyhle kategorie.
  nakonec, je teprve začátek dubna, nic čerstvého ještě nikomu nevyrostlo. Uvidíme.
  Na těch trzích by měli být zahradkáři a zemědělci.

 533. No a dostal jsem mailem od jisté osoby informaci, ( ještě jednou díky) že pokud budu chtít v roce 2018 psát svoje „důchodcovské“ recepty , budu si muset pořídit elektronickej podpis.
  V době aktivní činnosti jsem ho samozřejmě měl, ale jeho platnost už skončila.

 534. Halladine,
  že je Babiš ochoten diskutovat mne nijak nadšením nenaplňuje. Příliš dobře si pamatuji na úroveň jeho diskuze na počátku všeho, když byl konfrontován s některými hloupostmi jeho akce. Ale tehdy se jeho diskuze nesla v tónu „bude to tak jak jsem řekl“. –Teď to vypadá, že ta jeho slibotechna má přinést nějaké to procento hlasů navíc, aby ten stát mohl opravdu řídit jako svoji firmu a nikdo mu do toho nekecal.

 535. Halle,
  měli by být. Nejsem si jist, jestli se pamatuju správně, ale myslím, že úbytek drobných pěstitelů začal někdy za Palase. Asi tak do poloviny devadesátých let jsem jezdíval do Brna poměrně často a k nám jsem vozíval kýble přezrálých rajčat a jablek od malopěstitelů v podstatě za pár drobných, protože nafrnění brňáci to už nejedli a vyhodit to byla škoda. My jsme z toho doma dělali špičkovej kečup. Pak jsem nějakou dobu jezdil jinam a někdy po roce 2000 ? když jsem se na jižní Moravu „vrátil“, tak jsem na Zelňáku a nejen tam – i ve vsích – jenom tiše žasnul, kam se všichni ti lidičkové poděli…

 536. dvd,
  Babiš má docela slušně okoukaný „ruský přístup“. Vyposlechnout si protiargumenty, pokývat hlavou a říci tebou zmíněnou frázi. Evidentně si zatím nelajsne říci to tak, jak to odposlechl v časech bujaré mladosti: „Éto budět, kak ja skazal.“

 537. Ti drobní pěstitelé se vám na to můžou víte co, prakopysku … Drbat se s tím celý rok a pak ještě poslouchat halladiny, že krátíte tržby … Vypěstujte si.

  I my jsme jezdili do trhu se salátem, ale kvůli těm pár hlávkám si komplikovat život…
  Prodáme napřímo sousedům, známým (a nebo dáme), voliči Babiše můžou nakoupit u halladinů nebo Babiše.
  To samé sousedé s česnekem a bramborami.

 538. 587 – no, je videt, ze spousta lidi se nenecha oklamat situaci, kdy realita neni ve shode s dobrou teorii…

 539. Možná kdyby se založilo pěstitelské a chovatelské družstvo, v něm se sdružili drobní chovatelé a pěstitelé, ubylo by jim jednotlivě tohoto sice otravného, ale nutného papírování.

 540. Rekl bych ale, ze vox populi pod clankem v 587 nevyzniva pro Babise dobre. Lidem to tak nejak pomaly dochazi…

  Nejvice mne pobavil tento prispevek…
  „Aký zmysel mají ako ty trhy a ti ako farmáři? Robí sa v Agroferte pečivo? Hej. Robí sa v Agroferte syry? Hej. Robí sa v Agroferte údeniny? Hej. Tak čo ako? Když se to těm farmářům nelíbí, čo im bráni robit dalej to pod Agroferetom? Jako sorry ako… „

 541. DVD,

  je docela možné, že jde o taktiku před volbama. Ostatně jsem to sám zmínil.
  Ale s tím,že něco nového bude u nás fungovat od počátku bezvadně, a bez úprav – tak na to si nějak nemůžu vzpomenout.
  A ochota jednat vůbec o tom, to ještě méně.
  Každopádně to eet docela slušně funguje,s technickým provedením skoro nejsou problémy,a když si vzpomenu na ten bordel s novým registrem aut….. je to sakra rozdíl.
  Mimochodem, včera jsem se dočetl, že Babiš z těch provětrávaných dluhopisů koupil jenom půlku.
  Ví někdo, kdo koupil ten zbytek ? Anebo se neprodal ?

 542. NoName,
  ale jo, já ty myšlenkové pochody chápu. Koneckonců to vidím kolem sebe, že… Akorát že si připadám jako někdy v sedmdesátých letech, což je dost tristní.
  Kdybych před čtvrt stoletím zvonil klíčema, nebo se chodil sprchovat na státní náklady, asi bych propadal depresím. Takhle si halt něco odřeknu, něco vypěstuju, něco barterově zaobchoduju. Jako za starejch časů.

 543. Nickname, ještě před pár lety stačilo dojít na tržnici, zaplatit 20 Kč za stůl, a prodat těch 100 hlávek (řekněme po 8 kč). Žádná byrokracie. Jistěže na ty trhy začali jezdit kdejací vykukové, ale to by měla vyeliminovat správa tržnice.

  Spousta lidiček prodala těch pár ředkviček, salátů, co měli navíc, Hradišťáci nakoupili, všichni byli spokojeni.

  Tedy kromě babišohalladinů.

  Teď už budou jezdit jenom vykukové, ti kasy mají.

 544. Brambory z krechtu za 5 korun. Na to že je duben docela pěkné. Krásná bílá vajíčka. Když víte kde.

 545. S těma salátama… Vzpomněl jsem si na Holešovickou tržnici před povodněma, kdy pevně držel otěže v rukou starej Kočka. Přijel tam známej z Polabí s čerstvě nařezaným květákem, koupil si místenku, vyložil květák na pult, dal k němu cenovku – teď budu trochu fabulovat, protože cenové relace si už nepamatuju – dvanáct korun. Nakupující baby mu mohly utrhat ruce. Během půl hoďky k němu přišli dva borci a slušně ho upozornili, že bude prodávat květák za dvacet korun, případně dražší. Pokud laskavému doporučení nerozumí, rozmlátěj mu hubu tak, že ho doma nikdo nepozná. Během čtvrt hodiny měl polabský byznysmen svoje květáky sklizeny v kufru své dodávky a valil to proti proudu Labe k domovu spokojen s tím, že si je stále podoben a má všechny zuby.

 546. 603 – gilotina take fungovala technicky dokonale od sameho zacatku…

 547. Státy a nadnárodní instituce vedou trosky bez vzdělání (a úrovně), v novinách čteme mezi řádky, stát sleduje každé naše uprdnutí a vyměňujeme salát za vajíčka se sousedem.

  Chvíli jsem měl pocit, že právě od toho všeho jsme chtěli v roce 89 odejít…

 548. 2 Petr Kunetka – nefungovala… Začala správně fungovat až poté, co Ludvík XVI, jehož zálibou bylo zámečnictví, nakreslil správný tvar ostří. To je tak někdy kouzlo nechtěného…

 549. 609 – to jste ale vubec nepochopil spravne. Ve skutecnosti jsme chteli nakupovat veci, o kterych jsme cetli v Neckermannovi, za ceny propoctene umelym (a naprosto nerealnym) kurzem. Jinak bylo vse OK…

  610 – tak to jsem netusil… 🙂

 550. 610

  To ovšem vysvětluje poslední slova Ludvíka XVI , nad kterými historici bezvýsledně bádali
  “ Kurva, čert mi tu zálibu v kutilství byl dlužen !“

 551. 2 Petr Kunetka – Guillotin navrhl sekeru s rovným ostřím a ta nedokázala přeseknout testované předměty o větším průměru. Diskutovalo se o tom na královské radě a Ludvík prý prohlásil, že je to jasné a přímo do náčrtu nakreslil ostří šikmé – jako zámečník o řezném úhlu asi dost věděl.

 552. No ten ruskej april s telefonem na ruské MZV, kde se dalo číslem navolit, zda je třeba stykem s ruským ambasadorem diskvalifikovat politického protivníka, anebo objednat služby ruských hackerů, popřípadě ovlivnit volby se mi líbil víc 😀

 553. Zdar přátelé, médii proběhla zmínka o soudu s vrahem Čecha v Anglii. Soud ho osvobodil, přestože našeho „soukmenovce“ ubil řetězem od kola. Nebyl tento soukmenovec hěndočech s oblíbenou břitvou? Potom by retěz byl vcelku obstojnou obranou. Zkoušel jsem najít nějaký zdroj, ale nejsem tak dobrý googlista jako Halladin.

  Apro Halladine, můžeš ještě jednou sem hodit mail na ty amerikány se stavebnicovou lodí? Nějak se neozvali a já na ně nemohu vygůglit odkaz. Díky.

 554. Františku
  Já jsem četl, že dotyčný Čech si dělal hýždě ze skupiny Angličanů kvůli velocipedům. Jeden z Anglanů vzal řetěz na zamykání kola vybavený zámkem a omlátil ho dotyčnému o hlavu. Pak do něj snad chvilku ještě kopal na zemi a nakonec mu řekl To máš za to, respektive anglický ekvivalent. Dotyčný Čech pak zemřel na krvácení do mozku. Je dost možné že anglicani to vnímali jinak

 555. Na druhou stranu je velmi podivné, že se Vyorálek a celé zamini tak starají. Bílí Češi v nesnázích jsou jim zcela u zadele, takže je fakt možné, že věc má barevný podtext…

 556. Františku,
  jaká stavebnicová loď ? Nějak se nechytám…

 557. A tady k obviněnému nejsou moc laskaví,
  http://www.dailymail.co.uk/news/article-4376224/Raymond-Sculley-cleared-killing-Zdenek-Makar-street.html

  Ten večer strávil hraním videoher a kouřením marihuany, načež se s přáteli vydali pro občerstvení. V daném obchodě si Makar zažertoval na jejich adresu (Co to je, Bicyklový gang ?) a bylo zle. Poštěkali se hned v tom obchůdku (útočník byl na CCTV kameře v pocákaných pracovních šatech – malíč pokojů nebo co, Makar ve svém manažerském obleku se snažil situaci zklidnit), poté Makara následovali – a za ohrožení považoval, když si manažer odložil jídlo a sako. Tak ho umlátil zámkem na kolo (řetěz se zámkem, podle diskuzí na netu zbraň kriminálníků a podezřelých socek).

 558. Aniž bych chtěl bejt moc brutální – že Babiš je estebácký zločinec se přece obecně ví, ale zíkon o EET musel přece schválit parlament, a ten jste si na rozdíl od Babiše, volili sami. Takže pořád platí Hegelovo. každý národ má takový stát jaký si zaslouží.

 559. 620

  To není tak docela pravda. Nebyl náhodou zaorálek v Africe pro nějakého cvoka misionáře ?
  Mezi námi, já bych se na takové cvoky vykašlal

 560. Komentáře Daily Mail jsou zcela jednoznačné (ve prospěch oběti)

 561. Dušane,
  ad parlament – smutný souhlas.

  Komentáře Dailymail nejsou samotné, i na dalších novinových servrech to vypadá, že útočníka nikdo moc nehájí. Takže celkem nechápu, že ho neodsoudili ani za „manslaughter“… ???

 562. Mňo… Když ono v tomhle státě odjakživa platí, že politická reprezentace dělá pravý opak toho, co slíbila ve volbách. Jenomže nikdo neví, jaký pravý opak si vybere a v tom je ta svízel…

 563. Napadlo mě, že je dobře že jsme zrušili trest smrti. Radostné výskání nad obrázky oběšených kulaků by pro mě nebylo povzbuzením. Kdo nezvládá plnit dávky, nemá podnikat. Poprava dělníků sabotujících plnění plánu…
  Stát potřebuje dostatek příjmů, aby se mohl o všechny postarat. A na získání těchto příjmů je třeba vyvinout veškeré – opravdu veškeré úsilí a prostředky. Není prostor k maloměšťáckému soucitu, k malichernému romantizování. Dnes lžou, sabotují, zítra budou schopni někoho zabít! Svou sabotáží připravili státní rozpočet o peníze, které měly být k dispozici pro transplantaci ledvin a pro novou dialýzu v Kostelci. Nemyslete si – daňové úniky stojí životy a proto je třeba pachatele bez milosti odsoudit!

 564. (625) Proč „na rozdíl od Babiše“, Dušane? I ten by byl jen bohatý somrák dotací, nebýt nemalé části voličů.

 565. AK – do funkce jwe Babiš jmenován, nikoliv volen…aspoň tak to vnímám..toho si tam už dosadila nejpopulárnější strana. Ale máš pravdu, rozdíl je to asi příliš formalistický.

 566. (633) Tenhle rozdíl bych viděl třeba u toho čičmundy, co byl dnes jmenovám ministrem průmyslu či čeho. A co se týče Bureše, bude hůř. Ty nastávající volby vyhraje, nestane-li se něco velmi neočekávaného.

 567. Šoupnout ho do báně asi nestihnou a EET mu vaz nezlomilo. To je na hovno, takováhle práce, to se nedá dělat sociálně demokratická politika. A ještě mu to jako blbci v očekávání jeho pádu odhlasovali…

 568. Tak – poslední letošní přiznání k dani z příjmů (moje – nojo, kovářova kobyla, ševcova žena – atd.) odesláno a můžeme slavit. Moje rodina opravdu sponzoruje tento stát více než průměrně. Leč služby státu vůči mé rodině jsou hrubě podprůměrné… A řeči o solidaritě, sociálním cítění a pod. neberu.

 569. Klasika Dano, čtvereček. Služby státu zajišťuje úředník, cizí peníze na cizí konzumenty. Úplně nejnevýhodnější možnost zacházení s penězi.
  Solidarita a sociální cítění jsou pocity pouze a jedině soukromé, to asi stejně každý kromě Halladina ví.

 570. Chybí Rpuť a její ranní vstupy.
  Možná ne každému,ale mi ano:-(

 571. Dobré ráno,

  taky koukám… Co já si budu číst k ranní kávičce….

 572. Honzo: možná jsou všichni v práci 🙂 Ke snídani jsem poslouchal kafemlejnek.tv – OpenCard a Lítačka.
  Dobrý den.

 573. Kdybyste náhodou chtěli vdět, co třeba se děje s vašima daněma…
  V Litoměřicích evidentně nedají pokoj, dokud ty čerty dole nenaštvou. Vrt, který se doopravdy podařilo vyvrtat do kýžené hloubky 2,111 metrů stál údajně 65 mega. V bývalých kasárnách se začne budovat centrum za 100 mega (dotace je již přiklepnuta). V současnosti procesují žádost o dotaci 900 mega na další vrt. Litoměřický starosta disponuje informací, že pod pískovcovými sedimenty je stabilní žulové podloží, rozpálené jak pětník. O toto podloží, které díky přikvačivší vodě shůry rozpraská na síť naprosto neškodných a všeobecně prospěšných mikrotrhlin, se bude ohřívat voda vedená z vrchu jedním vrtem a vzniklá pára hezky poslušně bude proudit ven druhým vrtem.
  Koneckonců diskutovali jsme ještě s učeným panem kolegou Lokim otázku, co kdyby se vrt trefil přesně na zlom, které jsou pod Litoměřicemi asi tři a jestli si dobře pamatuji, tak Loki psal, že láva by měla být bazického typu (Loki samozřejmě použil správný odporný termit, který si samozřejmě nepamatuju), tedy viskózní a tudíž kurevsky rychlá. Např. Havajská láva teče rychlostí 300 m /h až 3 km/h. Bazické lávy jsou ještě rychlejší a šíří se rychlostí desítek kilometrů za hodinu. Jen tak pro zajímavost nejrychlejší láva bazického typu byla změřena na Islandu, kde rychlost dosáhla 65 km/hod. Takže než by litoměřický starosta svolal krizový štáb a vysvětlil by jim, že právě udělal díru čertům do papiňáku, telefonovali by nám z Říše, abysme si ucpali Dreikreuzberg a přestali jim strkat lávovej rypák přes hranice.
  Já si myslím, že za tuhle vizi ty evropský dotace fakt stojej a plně litoměřičáky v jejich úsilí podporuju!

 574. Ono totižto jenom změny generují studie, komise, analýzy-a tedy i penízky. Tedy pro úředníky, „konzultanty“ atd.
  Pro ty, kterých se to „jenom dotkne“ je to k posrání.
  Běžte se podívat do škol, firem … Na ty tuny papírů i elektronických formulářů. Potvrď, vykaž, dolož…

 575. A jeden IT dotaz,
  pro rychlou komunikace na Netu – Facebook nebo Skype ?

 576. Ptakopysku, takové snahy vítám. Láva a tuf jsou významné zdroje živin pro zemědělce. Kdyby se podařilo vytvořit nový umělý Lovoš, byla by to nádhera. Lovoš je nejsevernější místo, kde můžete pěstovat melouny. Dotační specialisté z Liťáku jsou velmi aktivní. Rozpracovaný byl i projekt lanovky a malé sjezdovky právě na Lovoši. Lovosyčáci nezaostávají. Dělný, shánčlivý a přemýšlivý kraj.

 577. Matzurko: alles egal. Používám teamviewer

 578. Matzurko,
  rozhodující je , co má ten, s kým chceš komunikovat.
  Videorozhovor je použítelný na obou místech.
  Vyzkoušeno.

 579. Teamviewer je ale primárně na něco jiného, že 😉
  Obojí je dostatečně flexibilní, dá se komunikovat na všem možném (z pohledu OS i hardware), ale skype mi přijde přece jenom lepší v hlasových službách.

 580. Rozhodně nechci video,
  a nic co by zanechávalo dlouhodobější stopu…. Mně strašně vadí šmírování, proto jsem zarytý nepřítel facebooku…. ale nevím, jak funguje Skype, používala jsem to jen krátce před cca…. 15ti ? lety, ale štvalo mne to, takže jsem to odinstalovala…

 581. Ještě k 655
  aby někoho nemátla ta žirafa. To je pohled na Litoměřice z upgradované teplické botanické zahrady…

 582. Matzurko,
  když nemáš na kompu kameru, video ti ve skype nepůjde. Takoví borci mrkvosofti fakt nejsou. A máš-li kameru, dá se ve skypu jednak zakázat a druhak se dá fyzicky přelepit slimerem, neboli lepíčkem. Skype má poslední dobou hlasovou službu docela slušně udělanou, že se neškube ani na pomalejším připojení.

 583. Skype funguje zřejmě stejně, z tohoto pohledu to asi nebude lepší.

  Problémem facebook mesengeru imho je, že se integruje z kdejakými jinými aplikacemi, a tak zanechává stop a stop (hlavně v mobilu).

  Na druhé straně, facebook messenger jede přes https a je velmi transparentní, funguje téměř všude (teď jsem byl na místě, kde bylo podle pořízeného tarifu pro net bloknuté skutečně vše ostatní kromě zaplaceného a facebook přes https zvládl vše). Se skype je to komplikovanější.

 584. Matzurko,
  můžeš si vybrat u obou jen text nebo hlas. Dle libosti.
  Skype i Icq jde použít taky, ale Skype mi připadá malinko komfortnější než ICQ
  Ale to může být individuální .
  Někdo může mít jinej názor.

 585. Ptakopysku, naopak. Skype i přesto, že už je u Microsoftu ještě pořád funguje. 😉
  I když už jsou vidět změny k horšímu. Třeba detekce audio zařizení. V Lynxu (to byl takový microsoftí Skype) to nikdy moc dobře nefungovalo. Čekal jsem, že převezmou detekce od Skype. Bohužel zřejmě převzali verzi z Lynxu a použili i ve Skype.
  Na druhé straně, konečně je skype webový klient.

 586. Matzurko, na Skype můžeš klidně používat jen psanou komunikaci, video není podmínkou. My v rodině používáme Skype ve všech variantách. Když mi někdo chce něco říct a nechce používat E-mail, tak napíše krátkou větu na Skype a ta mě dostihne, i když nejsem momentálně připojen.
  Na vnoučata používáme video, ale starší vnučka je už spíše SMS-ková.

  Dlouhodobější stopa – nechci tě urazit volbou výrazů, ale tento výraz je mimo tvoji intelektuální úroveň. Každá tvoje stopa přes nějakou siť je dlouhodobější.

 587. MAtzurko,

  otázku komunikace na netu jsme řešily s dcerou.
  Skype využíváme, když je na koleji sama, takže má soukromí. JInak si píšeme na facebooku. Skype je fajn, když chceš dotyčného vidět, když si chcete třeba něco ukázat, poklábosit nebo na sebe dělat ksichtíky. Ale jinak je lepší facebook, jednoznačně, už proto, že co chceš sdělit, vidíš před sebou napsaný. TAkže pro podstatný a organizační věci používáme facebook.

  Podotýkám, že obě patříme do kategorie BFP, takže místní experti budou možná jiného názoru, ale nám to takhle vyhovuje.

 588. Jsou chytřejší i rychlejší. Tak ještě něco k rannímu zpravodajství. Možná budu nařčen z neúcty k památce zesnulých, ale Rpuť svým ranním zpravodajstvím vyhovovala lenochům a pasivním čtenářům, kteří potřebovali něco předem předežvýkat. Já vstávám, ostatně už asi od mých devíti let, v 4:45. Dneska už nevybíhám v pět hodin ráno na tramvaj na ranní trénink, dokonce ani na místní běžeckou dráhu, abych stihl v šest ráno odjezd autobusu do okresního města do zaměstnání. Ale vnitřní budík funguje a tak se ještě brzo ráno dostávám k internetu, zprávám, počasí, Neviditelnému Psu, Viditelnému Mackovi i Šumavákovi. V tomto smyslu mi absence předežvýkávače nechybí.

  Kdo se nudí nebo nemá rodinu, nemá, co dělat, tak se toho může ujmout – já to zatím nebudu. Až mě něco sklátí, až mi uteče manželka, až mě odvrhnou děti, tak se možná stanu ranním zpravodajem a předežvýkávačem.

 589. Halle,
  když děláš xichty, nemůžeš při tom psát. To dá rozum, ne?

 590. No,
  stran těch komunikací jsem dost „virgin“, mně prostě stačí e-mail a mobil, když už chci žvatlat per huba. Jinak mi to přijde jako časkradoucí žvanírna, ale to je jen můj ryze subjektivní pocit. Každopádně děkuji všem za komentář.

  Martine,
  mně osobně chybí člověk Rpuť – člověk, ať to zní jakkoliv pateticky.
  Howgh.

 591. Ptakopysku,

  moje reakce byla na “ Ale jinak je lepší facebook, jednoznačně, už proto, že co chceš sdělit, vidíš před sebou napsaný.“

 592. Matzurko, jistě jsi pochopila, že jsem reagoval jen na tu stížnost na ranní mlčení. Mně chybí mnoho lidí a nejen na Internetu, ale v životě. U některých jsem jim to nestačil říct.

 593. Ptakopysku: na litoměřické ego je to příliš malé. Leda že by se tím zalily Lovosice. Pak by stačil i docela malý čmoudík 🙂

 594. nickname,
  Lovosice by musely být zality z Litoměřické dotace. Lovosičáci svoje geotermální výzkumy stopli, protože jednak jsou zadlužení, kam se podívají, druhak už nemají co dát do zástavy a třeťak všechna dotační esa sídlí v Litoměřicích, takže na lovosickém rathausu není nikdo, kdo by dokázal napsat dotační žádost bez výraznějších chyb.

 595. litoměřické dotace, dekánské trapy, kdo se má v těch geologických pojmech vyznat?
  A co náš ministr života, přírody a lovochemie? Ten by jim nepomohl?

 596. Martine,
  ano.

  Jinak varování pro případné projíždějící – v ČB se jali rozkopat podstatnou část „Bronxu“, nejen průjezdní Pekárenskou kolem IGY. Pokud můžete, jeďte jinudy – včera jsem snad 15 minut bloudila v různě zakázaných jednosměrkách, přikázaných směrech jízdy a objížďkách.

 597. 664 – nepíšu, Halle. Tan skype jsme vyzkoušely na to, abychom se „viděly“, ale jinak nám vyhovuje ten facebook. V uzavřené skupině, samozřejmě.
  Já jinak ty sítě moc nevyužívám, facebook jsem si založila, když sem dal kdysi Honza odkaz na Prahu kvízovou. Dcera je facebooková

 598. No fuj, ptakopysku, tak tohle na sebe rozhodně neděláme. 😀
  TY nevíš, že i výraz obličeje je komunikační prostředek? Někdy prostě chci vidět, jak se někdo tváří. A když to jde…..

 599. maYdo,

  vidět se můžete i v tom facebooku, přes zprávy, kreré obsahují více možností.

 600. [650] Skype je prima. Ovšem ne Skype for Business (pro firmy), to je převlečený Lync, velmi user agressive.
  Komunikace přes facebook je nutná s lidmi, kteří nic jiného než facebook neumí.

 601. Si trhni, Halladine. 🙂 Nám to takhle vyhovuje. Stejně se nejradši vidíme naživo.

 602. 2 Matzurka ad 649 – a já tomu hujerovi fandím! O to víc nasere lidí před volbama. Zdá se, že podpis výzvy nestačil, tenhle křivák se hned tak nezakecá… Tak jen houšť a větší kapky.

 603. Orbán hraje tak vysokou hru, že se začínám obávat o jeho zdraví nebo i život.

 604. 2 martin ad 669 – tam je hluboká pravda… Jeden můj postarší kolega a kamarád se rád setkává s lidmi, kteří mu buďto pomohli nebo ho morálně podpořili, aby jim poděkoval a vyjádřil sympatie. Jak sám říká, u některých jsem to už nestihnul a mrzí mě to.

 605. IMHO, ksichtokniha je svinstvo, které se hned tak něco nevyrovná… Špión s extra velkou pamětí… No ale kdo nic špatného nedělá, nemá se přece čeho obávat… A za nějakých 15 – 20 let bude třeba i rehabilitován…

 606. 2 NoName ad 683 – no, do Dallasu to má kapke z ruky, tak snad by neměl chodit do divadla na plytké komedie…

 607. PeSi,
  křiváctví jsem u něho nezaznamenala, já se v těchto kruzích nepohybuji, tak nevím, osobně ho neznám. Dle našeho ředitele Akademii šéfoval OK. Co začal provádět teď je mi záhadou – u přírodovědce bych to nečekala…. ale zužuje se tím výběr.
  A taky mne těší že se za Soroše staví Babiš. Sám a dobrovolně, to není spiknutí médií.

 608. 687-to je jako u Drábové. Prostě to na něho přišlo…
  A přitom pohnutky můžu být naskrze idealistické, ale zkušení loutkovodiči si už idealistické kandidáty povodí dle potřeby.

 609. Babiš couvne,až mu to někdo vysvětlí 😀

 610. 679 – Souhlas – mnoho je cikánů, mnoho je planet.

 611. No, já mám pocit, že ti, co jsou ovládáni idealismem, jsou často nakonec horší průser, než ti, co jsou poháněni pouze ziskuchtivostí nebo touhou po moci.

  Pokud chce pan profesor povolat zpět Sörosovu školu, tož bych hádala, že z tej strany očekává nějakou podporu.

  Mimochodem – a může? Nebo jsou na to prezidentské pravomoce krátké? Oni toho páni kandidáti naslibují hory, doly, že by si krkonoše vedel toho připadaly tááákhle malinký, ale myslím, že pravomoce prezidenta spočívají hlavně v tom, že jen formálně stvrdí
  í, co vymysleli a sepsali jiní nebo uvede do ouřadu osoby, které rovněž vybral někdo jiný.

 612. https://www.novinky.cz/domaci/434246-jedete-do-chorvatska-uzijete-si-fronty-na-hranicich-kontrolovani-budou-vsichni-bez-vyjimky.html

  Statisíce bez dokladů přichází do EU přes Schengenskou hranici …
  A proto je potřeba víc kontrolovat turisty.
  To dává smysl.

  BTW, v Itálii to vypadá jako v Africe. Ulice jsou plné povalujících se černochů. Žebrají, prodávají cetky, a nebo jenom sedí na zemi a poslouchají něco z telefonů.
  Předpokládám, že mají všichni doklady ťip ťop. Někteří zřejmě i vícero sad dokladů.

 613. Zpatecniku, jak jsem rekl, pul miliardu plus ma jistou – jedina otazka je, zda uz u nas anebo az ve Strasburku. Jiste jste jako danovy poplatnik rad, ze si takto s pomoci policie Microsoft vylepsil kseft v CZ.

 614. Zpátečníku, děkuji za relevantní odkaz. Dnes i Microsoft podporuje Linux. A estébáci šli o dům dál.
  Kdyby se u nich ve firmě našel nelegální software – nenašel, byli čistější než policie – odnesli by to jako exemplární případ. Takto jsou exemplárním případem prohnilosti propojení korporací a bezpečnostních složek.

 615. Matzurko, máš to jedno – NSA tě slyší, vidí, archivuje a když se vyjádříš pozitivně o Trumpovi i zviditelní.

 616. Dušane,
  tak to už musím být někde zviditelněná hodněkrát 🙂

 617. Matzurko, on nejake vysvetleni pro sve volice najde… 🙂

  Treba to byla mlada, nezkusena ucetni…

 618. No jo, no…on ten stát řídí jako ty svoje firmy závislé na dotacích, tak cobyste chtěli. Dotovali jsme mu jeho podnikání a čápi hnízdo, zadotujeme stát..

 619. Sorosovci jsou rozrušeni … Petice, dopisy, prohlášení bombardují Madarsko. Zásah na solar.

  Zeptám se hloupě: Co EET2, které by mohlo vynést určitě až 40 mld. ? Určitě taky chybí…

 620. Právě skončilo zasedání RB. Zklamala mne Nikki Haley, jejíž příspěvek byl postaven na emocích z fotografií mrtvých dětí, ale žádných doložených faktech. Vystoupení syrského delegáta lze považovat ze zcela pochopitelných důvodů za neobjektivní, třebaže tvrdě odsoudil používání chemických zbraní a ohradil se proti nařčení, že to byla jeho vláda kdo podnikl včerejší útok. Jediné vystoupení se širším politickým záběrem, které dávalo jakýsi smysl, byť též chudé na fakta, ale dožadující se plného vyšetřením nezávislým teame, byl ruský delegát. Rusové totiž tvrdí, že syrské letectvo zasáhlo na rebely ovládaném území rozsáhlé skladiště a přípravnu min a zjevně i dalších prostředků, odkud nervový plyn unikl. Tomu magorovi SOHR z krámku někde v Birminghamu nemůže věřit nikdo s trochou soudnosti.

 621. Píše se, že lidé byli ranění jak sarinem,tak chlorem.
  Což podporuje i když ne stoprocentně variantu zasažení skladiště, kde toho bylo víc.

 622. Mňo… primitivní ssavci by vyhlásili příměří, poslali by do oblasti chemické bevépéčko, dva droby s kamerama, pár chlapů s foťákama a igelitkama na vzorky a za týden by muselo být jasno. Ale svět je určitě mnohem složitější.

 623. Drony xakru, droby tam rozhazujou domorodci když šlápnou na minu

 624. No ano, teď už je pod ochranou Západu i syrská Al Kajda. A nakonec, proč ne ?

 625. Ptakopysku,
  nechtěl bych být tím ,koho by tam poslali ať už v BVP nebo s foťákem 🙂
  Asi bych měl hnědé trenýrky ještě v letadle 🙂

 626. Ehm,
  to se nějak rychle zapomnělo na St. Petersburg….

 627. Halle,
  Zvyknul by sis. Jezdil jsem v tom po chemickým cvičáku a dalo se. Co je nějaká syrská prdel proti socialistickému chemickému cvičišti… Koneckonců na chlor jsem taky zvyklej od školních škamen, přes Chemospolek. Mě by nevydesili

 628. Ptakopysku,

  o ježdění v BVP nejde. Já v něm na vojně jezdil taky, a taky ho párkrát řídil, ač jsem tehdy neměl řidičák ani na MBéčko.
  Ale v tom Idlibu je hafo skupin, které se mezi sebou žerou, a domluvit dopravu tam a nějakou spolupráci při vyšetřování by asi nebylo úplně jednoduché.

 629. Pravda , Matzurko.

  Politici a novináři se halt obávají, aby nebyli obviněni z nějakých sympatií ke kremlu. Kdepak nasvěcování staveb trikolorou a vzletné projevy a “ je suisse…“ . Ještě by na ně zahlíželi, že se mají k Putinovi a to je větší průser než pár mrtvých. Vždyť zto byli rusáci, tak jakýpak s nimi štráchy, že jo?

  Co na to dodat…. Šašci to jsou. Na druhou stranu, jejich šaškování stejně nikomu nepomůže. jen se obávám, že ještě pár magorů na území ruska a z islamistů budou drazí spojenci v boji s úhlavním nepřítelem….

  Konec konců Německo v tom m á tradici 😀

 630. Dobrý den. Matzurko, jsem online.
  Odstavte tu Valachovou.

 631. Dobré ráno vespolek,

  Nickname,
  ráda bych odstavila, ale čím 🙂 ?
  Už neučím, takže jedině co zoufalý rodič dítka školou povinného.

 632. Poslouchal jsem zprávy. Začínající učitel bude hodnocen v jedenácti kritériích, ke každému kritériu doloží jeden až pět dokladů. Budou hodnoceny především měkké dovednosti.

 633. Fujtajbl poránu,
  Podblanicko hlásí tři stupně Celaskona nad nulou, zataženo, severák vonící sněhem a ledem.
  Haranti přitáhli ze školy nějakou virózu, nebo co. Včera odpoledne jsem se na zahradě ohnul pro haluz a s úžasem jsem zjistil, že se nějak nemůžu narovnat. Vzpomněl jsem si na kolegu Jána Kollára, kterému se přihodilo defakto totéž, když chtěl sebrat prut, aby seřezal prdel nezvedené dceři souseda Slávy. Dohrabal jsem se tedy k nejbližšímu dubisku, ke kterému jsem se přichýlil. Opatrně vztyčen jsem se štrachal domů a můj úžas, jakej to vzalo švunk, se prohluboval společně s tím, jak se ozývaly další a další náhle se rozbolevší svaly. Sežral jsem paralen, ulehl na kanape, přikryl se skotským plédem a při sledování osmdesátiletého Attenborougha poskakujícího čiperně po obrazovce mezi pterodaktyly, pteranodonty a quetzalcoatly, jsem se hluboce styděl.

 634. Jestli je to to samé, co občas drapne mne (poprvé před lety, když jsem natáčel Feldu klikou), tak funguje oblíbená dvojkombinace Mydokalm/Brufen.

 635. Nickname,
  Valachová je jen maňásek, něco takového by nevymyslela (nemá čím).

  Ptakopysku,
  zkus Voltaren tablety, a hodně suchého tepla. Na bolestivé zatuhliny pohybového aparátu se mi převelice osvědčuje gel Sněhurka – hřejivá (neobsahuje kapsicin, a hřeje intenzivně)- objednávám v lékárně, obvykle to na skladě nemívají:
  https://ekocisticiprostredky.cz/produkty-s-bylinnymi-vytazky/73-snehurka-hrejiva-50-ml.html
  Po nagelování postiženého místa (vmasírovat)je dobré si to taky obandážovat – neoprénový pás na záda, případně bandáže na jiné části těla (bývají často v akcích v Lidlu a podobných obchodech; v lékárnách či sportovních potřebách jsou obvykle o dost dražší). Ale pomáhá i klasický termofor, případně nahřáté polštářky plněné pecičkami či lněným semínkem…

 636. AeroKarle,
  zkusím to. Já se přes noc takňák vypotil, ale stejně při jakémkoli pohybu vydávám zvuky jako schwarzwälder Kuckucksuhr před restaurováním.
  Jo… včera jsem si na tebe a na Dušana vzpomněl při listování televizním programem TV Star. Neboť upoutávka na „Rychle a zběsile 8“ měla v titulku informaci, že tento velkofilm bude plný řevu karburátorů. AeroKarle, přiznej se dobrovolně! Řve ti u aerovky karburátor???? 😀 😀 😀

 637. Matzurko,
  tohle je nějaká svalová horečka. Já jsem geneticky po mámě a jejích předcích chabrus na kříž, takže tam mě to vezme vždycky nejdřív, ale ve druhé fázi bolej úplně všechny svaly a koubní pouzdra. Prvně mě to vzalo, když jsem natahoval štuk na fasádu u svýho baráku. To jsem fakt myslel, než to dodělám, tak umřu. Ono taky stáčej třicet metrů čtverečních štuku, když máš pocit, že ti někdo do ramen natlouk hřebíky. Fujtajxl, když si na to vzpomenu…

 638. 724
  fšechny svaly a kloubní pouzdra…
  To by chtělo dochtora a nějaké odběry, řek bych. ….

 639. 725

  Obyčejné „seknutí v křížích “ tohle nedělá….

 640. třicet čtverečních metrů? Pokojík 5×6 metrů.
  Chabrus na kříž po mámě jsem chtěl doplnit informací, že to se ženám v těhotenství stává. 🙂

 641. 727

  Pokud by omítal podlahu 🙂
  Ptakopysk je v tom? 😀

 642. Dobré ráno,

  Ptakopysk přece nemůže být v tom, anžto je vejcorodý. Ledaže by seděl na vejcích.

 643. Fčera kolem čtvrté jesm si objednal nové letní gumy pro oktáfku a už jsou tady.
  Sakra, to je švung…

 644. 729

  Na vejcích sedí každý den 😀

 645. maYdo, halladine
  to dost bolí, když se to povede 😀

 646. ptakopysku,
  tak to jo. Nicméně souhlasím s Halladinem – genetika negenetika, ty odběry by to chtělo, i kdyby jen pro zjištění, že v tobě nehlodá závažnější choroba – takhle se může projevovat borelióza i jiné ózy. Ale tím gelem nic nezkazíš, naopak, je to příjemné 🙂

 647. nickname,
  jedenáct metrů dlouhá venkovní zeď…

 648. Pan Koberna z potravinářské komory tvrdí, že řetězce mají na potravinách 80-90% marži. Dělají si tabulky v excelu.

 649. Čísla mají to kouzlo, že se dají sčítat, odečítat, násobit, dělit. Potravinář jak kýta.

 650. Stran ranhojiče,
  naše Maruš mi sice odběry dělá, čas od času, ale podle ní jsem zdráv jako řepa. Koneckonců jako mnoho jiných jejích pacientů, kteří nebýt toho, že zesnuli v Pánu, by byli zdraví i nadále 😀 😀 😀 Bohužel to není až takové eso, jako bývala moje minulá doktorka, kde vyšetření probíhalo následovně:
  A co si tak myslíte, že vám je?
  A co bysme tak na to předepsali?
  A jak dlouho tak myslíte, že byste byl nemocen?

  Pokud pacient znal odpovědi na položené otázky, odcházel s paragrafem a recepty do lékárny. V opačném případě byl zdráv.

 651. 733
  chtělo by to sedimentaci, krevní obraz, C-reaktivní protein,antistreptolysin O , případně další, co felčara napadne.
  Teplotu máš ?

 652. (723) Ptakopysku, jestli jsou to svaly, tak podle Matzurky, jestli páteř, tak podle mne.
  Ten karburátor – neřve, ale slyšet je. Čistič vzduchu nemá žádnou vložku, takže pokud se do něj nacpou drátěnky, zvuk se tlumí. Vzrůstá ovšem spotřeba, takže tam žádné drátěnky nemám.

 653. To je z nějaký špatný literatury, „burácející karburátor:..“:-) Realita není podstatná,podstatný je, že v tom je několik R a když to vyslovíte, tak to navozuje dojem, že to musí být strašnej randál. prostě to má dramatickej efekt.

 654. maYdo,
  to jsi asi na to kápla. Třeba „Burácející vstřikovací čerpadlo“ tak dobře nezní.
  AeroKarle, já měl v F-850 dvojitýho Webera a nepamatuju se, že by někdy zaburácel, proto jsem se ptal 😉 .

 655. A hele

  Český ministr zahraničí Lubomír Zaorálek před ukvapeným ukázáním na viníka útoku varuje. Podle analýz zpracovaných českými zpravodajskými službami prý existuje hned několik možných scénářů, co se v Idlibu odehrálo. „A v tuto chvíli je dost těžké říci, který z nich je přesný, protože k tomu chybí další informace. Abych uvedl příklad – podle jedné z našich tajných služeb byl únik (otravného plynu pozn.) v 6:30 ráno, ale ten nálet až v 11:30,“ uvedl Zaorálek.

  Uvedeno na aktuálních konfliktech bez udání zdroje. Pohledám..

 656. Český ministr zahraničí Lubomír Zaorálek před ukvapeným ukázáním na viníka útoku varuje. Podle analýz zpracovaných českými zpravodajskými službami prý existuje hned několik možných scénářů, co se v Idlibu odehrálo. „A v tuto chvíli je dost těžké říci, který z nich je přesný, protože k tomu chybí další informace. Abych uvedl příklad – podle jedné z našich tajných služeb byl únik (otravného plynu pozn.) v 6:30 ráno, ale ten nálet až v 11:30,“ uvedl Zaorálek.

 657. [741] Možná by se dala udělat anketa mezi pár novináři a spisovateli „Co si představujete, že je karburátor?“. Vzhledem k tomu, že promořenost fichtly se oproti naší generaci jistě snížila, mohly by to být zajímavé odpovědi.

 658. Halladine,
  jestli tam ty chemické zbraně byly, nebo nebyly, je naprosto irrelevantní. Takovej Saddám by mohl vyprávět. Tedy kdyby mohl. Úkol dne prostě zní: „Zatáhnout Rusko do regulérní války se západní Evropou“. Kšefty se moc nehejbou, lemplové na Blízkém Východě všechno akorát rozkradou a zisk je tam minimální, takže je třeba rozjebat země, kde si obyvatelé jako pilní brabenečci vezmou půjčky, začnou budovat a budou půjčky splácet. Koneckonců už to takhle zafungovalo dvakrát, tak proč ne potřetí…

 659. Ano, zásah! Jen je škoda, že neproběhl takový zásah na Mannhattanu tehdy v září…

 660. 2 ptakopysk ad 723 – copak karburátor… Ale ve hvězdnejch válkách burácely i kosmický lodě v naprostém vakuu. Nehledě na další technické zázraky… Ačkoli, kdysi dávno v galaxii daleko odtud je možná možné všecko… I aby držel vzduch v dokořán otevřené lodi ve vesmíru…
  a ad nemoc – celkem všade teď řádí novej druh chřipajzny – prej nějaká arabská – která z člověka udělá doslova mrzáka neschopného pohybu. Hrozná bolest svalů a kloubů – kamarád to teď měl a tejden ležel jak mrcha na antibiotikách. Teda, na těch prý neležel, ty prý žral.
  A šíří se to zejména na různých jasnovideckých a ranhojičských pracovištích prostřednicvím útulně zaplněných čekáren. Takže jestli jsi podobnou instituci v poslední době navštívil, nezbyde, než ji navštívit znovu za účelem posílení nemoci a případného obstarání léků…

 661. Ptakopysku,

  pokud budeme blbí, a o tu válku se taky z nějaké „solidarity“ sami přičiníme,tak si ten osud zasloužíme.
  Jinak mě Zaorálek překvapil….
  Za a) že si dovolil mít nějakej názor, a za b) že si otevřel hubu.

 662. PeSi,
  na virovou chřikpou (jiná není) jsou ATB jak mrtvému zimník…tedy lépe na nich ležeti, než je požívati.

 663. PeSi,
  hm, hm. Možná víš, kde a s jakým materiálem pracuje děvenka moje starostlivá…

 664. 2 Matzurka – máš pravdu, ale vytvořily se doprovodné záněty svalů, šlach a buh ví čeho všeho – a tam už antibiotika zabírala… Léčení následků…

 665. 751

  Matzurko,

  v zásadě máš pravdu, ovšem někdy se atb užívají preventivně, aby se na oslabeném „terénu“ neuchytila bakteriální komplikace.

 666. No a když už se uchytí…. jak píše PeS….

 667. (741) V aerovce je takový kravál, že těžko rozlišit který je odkud. Karburátor je jen jeden z více zdrojů. U toho Fiata je to víc utlumený, hlavně filtrem.
  (746) A z druhé strany, Rusko zrovna moc neprosperuje, takže nějaký ten vnější nepřítel se moc hodí, taktika je vyzkoušena a osvědčena. A když se místní občanstvo začne houfovat, napotvoru bouchne metro, o čemž prý FSB věděla, ale chránit Putina bylo důležitější.
  Svět je zajímavé místo. 😛

 668. No, tak dvojcata nechal urcite shodit Obama, metro zase Putin… 🙂

  A jinak zjevne svoboda podnikani nikomu moc nechybi, jak se tak clovek diva na preference…

 669. Vnější nepřítel se hodí,pokud by se na válce dalo vydělat. To zdánlivě platilo pro Hitlera, dnes je fakt obtížné si představit nějakej ekonomický zisk z války pro Rusko.
  Rusko fakt nepotřebuje získat nějaké území se surovinami, ani další území pro přebytek obyvatelstva.
  Což byl Hitlerův cíl.

 670. Vnější nepřítel se hodí hlavně k odvedení pozornosti vlastního občanstva od domácích problémů.
  Co Rusko potřebuje či nepotřebuje, těžko říci, Krym a východní Ukrajinu asi potřebovalo. 😛

 671. pánové, karburátor sám neřve, ale ssání, podle toho jak je velký objem motoru a jak je utlumené filtrem, dokáža krásně zpívat bez ohledu na to je-li to čtyřlitrový řadový šestiválec Jaguar s třemi dvojitými Weberey 45 DCOE, š.5 litrový dvanáctiválec do V Ferrari s šesti dvojitými spádovými Webery 40IPD nebo plochý šestiválec 3.2 l Porsche s mechanickým vstřikováním Kugelfischer…. a tak mohl pokračovat. Ferrari až do sedmdesítých let nevybavoval auta radiem, aby zbytečně nerušilo ten krásný zpěv motoru…

 672. kruci, v šest ráno v posteli na iPadu a v češtině, to se to překlepuje…

 673. Vnější nepřítel se hodí hlavně k odvedení pozornosti vlastního občanstva od domácích problémů.
  Ano. S tím nelze, než souhlasit. Jiný důvod pro manévry amerických a evropských vojáků na ruských hranicích nevidím.

 674. ptakopysku,
  vzal si mi to z klábosnice. Ovšem nejen na ruských, NATO armády se exhibují i leckde jinde.
  Kdyby se raději soustředili na produktivní spolupráci při dobývání vesmíru, to jim snad jde a ani se u toho moc neštěkají…

  BTW, po útoku v Londýně napřed vrtulníky a ochranka odlifrovaly Mayovou do bezpečí, aby pak mohla národu deklarovat „My se nebojíme !“

 675. Dušane,
  mám pocit, že Ferrari standardně nemontuje autorádia ani teď. Minulý týden jsem čučel na palubku sousedovi v koloně a autorádio tam buď neměl, nebo bylo tak umně maskované, že jsem ho nepostřehl. A to za volantem seděl klasickej šampón, kterej bez cool muziky neudělá krok. Koneckonců u 458 by snad ani nebylo kam namontovat, ne?
  http://ferrariprestigecars.blogspot.cz/2014/06/ferrari-458-interior-photos.html

 676. Matzurko,
  s tím vesmírem… nejsem si jist… Už má na Evropa obloze na obloze víc než deset družic systému Galileo? A jde signál Galiea zpracovávat i na jiných telefonech, než je Huawei Mate 9?
  Dělám si legraci. V dobývání vesmíru to není až taková mizerie, jak to vypadá z komerčního pohledu. Ale že by se mohlo přitlačit, to by se teda mohlo.

 677. Co se vesmíru týče-myslím, že ESA předvedla pár skvělých kousků na poli meziplanetárních letů. A kdyby šlo jenom o techniku a technologie, Galileo by asi problém nebyl.
  Celkově si ESA vede velice dobře.

 678. Uvidíme, co řeknou exportéři….
  A jak moc budou spekulanti házet koruny na trh..

 679. Dnes zatím koruna vytrvale měkne. Asi někdo háže šušně na trh vidlema…

 680. [770] No, spekulanti se rozjeli, ale změklá koruna mezi 26,90 a 27 /€ je posun zajímavý posun.
  Schválně, kdy se posune k 24 /€, které mi Foundry nechce věřit. I když jsem přesvědčen, že tenhle poměr se řídí méně produktivitou ve fabrikách, než produktivitou virtuálních rotaček. Kam se v tomhle na Němce hrabem.

 681. 771

  nemyslím. Pokud ten posun bude příliš velký, nad jejich očekávání, ČNB zasáhne znovu.

 682. Včera koruna uzavírala na 27.55, teď aktuálně 13:15 je na 27,06

 683. (763) Nezapomínej, že ta hranice má dvě strany. Nevidíš jen tu jednu?
  (764) NATO armády se exhibují i leckde jinde, ovšem většinou (ne vždy) na pozvání místních.
  (771) Co se koruny týče, pokud by kurs neměl zpevňovat, byly by intervence zbytečné.

 684. Aerokarle,
  ale jistě. Já jenom, že prvotní bývají zprávy o nutnosti přísunu vojsk NATO a až potom následují zprávy, že Putin navýšil počty svých vojsk. Zprávy beru z českých nezávislých a tudíž naprosto pravdomluvných informačních kanálů, jako je třeba idnes, česká televize a tak. 😀
  Ad myšlenka týkající se zbytečnosti intervencí – představa, že bankéři sedící v radě ČNB tiskli šušně naprosto zbytečně je fascinující! Pokud by se potvrdila, napíšu Milošovi, jestli by mě nejmenoval do bankovní rady ČNB, protože bych tam určitě nadělal míň škody, než stávající squadra.

 685. Intervence IMNSHO pomohly pražským developerům a bankám zajišťujícím jejich úvěry. Krerýkoli bývalý člen bankovní rady bude s fanfárami vítán v kterékoli české pobočce zahraniční banky.

 686. No a je to tedy dobré, že koruna posiluje, nebo není ?

 687. NoName,
  to záleží na tom, jestli chcete jet na dovolenou do zahraničí, nebo ne. V každém případě budou následky nedosírné.

 688. Nebo záleží na tom, kdo zrovna falšuje statistiku?

 689. S inflací je to zrovinka takovej problém, jako s kurzem. Nikdo neví, jestli se dostaví hodná, halladinovská inflace, která roztočí kola spotřeby a rozklene se duha, nebo jestli přijde ta ošklivá inflace, která zastaví kola výroby a nerozklene se nic.

 690. Ad armády,
  v Pobaltí mají sklony oslavovat své nacistické dědečky, klidně i veřejným pochodem.Dtto někteří Ukrajinci. Rusům se nedivím, že je to znervózňuje. Putin taky agresívně snížil výdaje na armádu, lišák jeden !
  IMHO by mělo NATO námořnictvo patrolovat ve Středozemním moři a posílat lodičky zpátky. I do Turecka, našeho věrného „spojence“, a nenatahovat svaly u Baltu.

 691. Inflace už nastala, a je větší,než chtěla čnb – přes 2%

 692. (776) Stran prvotního a druhotného mám dojem přesně opačný, ale obávám se, že přesně to lze určit asi jako slepici a vejce.
  (783) Už je tu. Na rozdíl od Rady ČNB ji nevítám. 🙁
  (786) Co se oslavování historických lumpů a lumpáren týče, nemají si jednotlivé části bývalého SSSR co vyčítat. Namátkou jen, co se týká nás: http://zpravy.idnes.cz/v-praze-se-chystal-prevrat-tvrdi-ruska-televize-o-srpnu-1968-pao-/zahranicni.aspx?c=A150529_092323_zahranicni_vez

 693. Saqmozřejmě každý vnímá velikost té které lumpárny podle toho, do jaké míry mu šlo o statky, hrdla, či o obojí. Třeba v mém případě legrácky které oslavují hoši a dívky v Pobaltí a na Ukrajině mě, potažmo mé předky ohrožovaly na hrdlech i statcích a a legrácky se kterými žertovala ruská televize mě ohrožovaly na pouze na statcích. Ale chápu, že to někdo mohl mít obojí stejně, nebo třeba i obráceně.

 694. Ad Rusové a Němci: Bolševici by se k moci nedostali bez aktivní účasti německé rozvědky.
  NSDAP by se k moci nedostala bez aktivního jednání komunistů. V září 1939 se obě strany demaskovaly. Samozřejmě, že jejich spolupráce byla pouze dočasná.

 695. (790) Taky jsem uvedl jen to, co se týkalo nás, jako vzorek. Co se týče Pobaltí a Ukrajiny, jejich oslavování není pěkné, ale dají se pro něj najít silné a hluboké historické kořeny, týkající se oněch hrdel a statků. No a obliba Stalina v Rusku prý utěšeně roste. Zajímavé by bylo srovnání s Německem, zda je to s Hitlerem podobně, nejspíš asi ne.
  (791) No, nevím. Můj odhad je, že pomoc německé rozvědky sice byla bolševíkům milá, ale že podmínky už byly takové, že by to uhráli tak jako tak, možná za delší dobu. Já, jak už jsem tu psal několikrát, na ty vnější vlivy moc nevěřím. Vnitřní vývoj mohou urychlit, ale těžko vytvořit nebo změnit. U té NSDAP asi také, půda byla zralá.

 696. Ty historické kořeny mají ale taky více stran, ne ?
  Třeba Vilnius byl polský, i podle rozhodnutí Společnosti národů, až bolševici ho „vrátili“ Litvě. Taky vygenerovali Ukrajinu na úkor Polska.
  Lotyšští střelci byli páteří říjnově-listopadové revoluce. Atd. atd.
  Některé historické události jsou zdá se daleko traumatičtější než jiné.
  Na jedné straně je to pochopitelné, to, co je pro jednoho vítězství je pro jiného porážka.
  Na druhé straně, najít třeba tolik pozitivního na Banderovi jako našli na současné Ukrajině je skutečně nad rámec mých limitů.

 697. To je mi novinka – Krupp a Thyssen byli komunisti!

 698. Ruská média věnují značnou pozornost událostem před 100 lety a je to zajímavé číst. Jak se mi to jeví, bolševikům a Stalinovi jsou Rusové ochotní mnohé odpustit především proto, že se jim podařilo zachovat celistvost území skoro ve stejných rozměrech jako carskému režimu. Hoví to jejich velmocenskému šovinismu a je to taky asi jediné, čím se mohou chvástat. Gorbačov a Jelcin jsou vesměs nenáviděni jako hrobaři SSSR a zaprodanci Západu. Hrozná devadesátá léta, kdy bylo zbytkové Rusko nelítostně drancováno, nejsou zdaleka zapomenuta.
  Pokud sleduji ruský tisk a televizi, vypadá to podle mě tak, že v Rusku se potýkají zhruba tři skupiny. Nacionalisté (Žirinovskij), oligarchičtí kapitalisté spojení s Putinem a ze zahraničí podporované skupiny oligarchů, kteří byli odstaveni od moci a peněz.(Chodorkovskij, Kasparov a jejich nástroj Navalnyj). Je to jistě zjednodušený pohled, ale kecy, kterými nás zásobují moskvologové typu pana Šíra nebo Romancova a Votápka, nemají s ruskou realitou společného pranic. Rusové se podle mě důvodně obávají tendencí, které usilují Ruskou federaci rozdrobit do malých dílů a poté ovládnout. Proto podporují Putina a jsou ochotní se uskromňovat na úkor zbrojení.Jednoduše už nikdy nechtějí vpustit nepřítele na své území. Nepřítele si Putin nepotřebuje vyrábět, hysterická hostilita Západu je očividná a přehlížet ji může jen úplně neobjektivní pozorovatel.

 699. Tuhle jsem čučel na bednu, popisovali tam Hitlerův vzestup. Jako zajímavou perličku uvedli, že komunisti měli dobré výsledky ve volbách a NSDAP totálně propadla, když se Německu dařilo, a naopak, když Německo upadlo na přelomu třicátých a čtyřicátých do krize šli komunisti dolů a NSDAP šlo raketově nahoru.

 700. (795) Ovšem drancovali si hlavně Rusové sami, že? S tím rozdrobením, když nějaký stát má na svém území menšiny, které s vládnoucí většinou nejsou moc spokojeny, převážně důvodně, budou vždy tendence k „rozbíjení“. Viz třeba R-U a vznik Československa, viz Sudety … aby nebyl příklad jen z Ruska. Ta hostilita je dost vzájemná, na ruské straně důkladně říznutá paranoiou, imperialismem, mesiáštvím, přehlížet ji může jen úplně neobjektivní pozorovatel. 😛

 701. Jo, třeba Švédi u Poltavy, Poláci, Francouzi, Němci u Moskvy jsou čistá paranoia.

  Tohle si Rusové nevymyslet, dodnes by se neměli ve své paranoi o co opřít.

 702. Ptakopysku, naprosto souhlasím. Začátkem čtyřicátých let to s komunisty vypadalo bledě. Až v polovině se zmátořili a pověsili vlajku nad Bundestag.
  (794) Stierlitz, především Stierlitz. A také Walter Ulbricht.

 703. “ když nějaký stát má na svém území menšiny, které s vládnoucí většinou nejsou moc spokojeny, převážně důvodně, budou vždy tendence k “rozbíjení”. “
  Jsou výjimky, třeba Indiáni, afroameričané …

 704. Náladě v Rusku nahrává drobný odliv mladých intelektuálů z měst na vidiek, ale ne ten ruský.
  Podobně v Polsku: jak mohli vyhrát domkáři a sedláci? Protože zbytek utekl do Anglie.

 705. NoName,
  když ono je to s váma těžký. Musíte vidět dějiny dialekticky!

 706. „No a obliba Stalina v Rusku prý utěšeně roste. Zajímavé by bylo srovnání s Německem, zda je to s Hitlerem podobně, nejspíš asi ne.“

  No, on je mezi Hitlerem a s)stalinem jeden dost velkej rozdíl. Stalin byl jeden ze spojenců ve vítězné válce a pod jeho vedením se Rusové probili až do Berlína a na osvobozovaném území byli vítáni s radostí. Následně pod jeho křídla spadlo půl Evropy. Zvedl tím rucsův dsebevědomí a posílil jejich postavení v Evropě a ve světě.
  Kdežto Hitler tu válku prohrál na celé čáře a něměčtí představitelé byli souzeni jako zločinci. Po válce to vypadalo, že Němcům nezbyde, než chodit kanálama.

  Takže není divu, že zatímco Stalin u těch Rusů, kterých se nedotkly jeho represe, vyvolává určitou nostalgii po dobách, kdy měli v Evropě jakési uznání, tak Němci dávají přednost tomu si toho Hitlera moc nepřipomínat.

  Ovšem rozhodně to neznamená, že by Němci proto nemohli dostat Evropu zas do nějakýho průseru. Mají k tomu našlápnuto docela slušně.

 707. “ to neznamená, že by Němci proto nemohli dostat Evropu zas do nějakýho průseru. Mají k tomu našlápnuto docela slušně.“
  Tím pozváním imigrantů?

 708. Si můžete vybrat. Co je lepší? Islamizace nebo válka s Ruskem? 😀

 709. Nejlepší je neislamizovat a neválčit s Ruskem.,
  A ty dvě věci se vůbec nevylučují.

 710. (799) Na začátku 18. století tvořil západní hranici Ruska Dněpr. V příštích sto letech postoupilo Rusko 800 km na západ a posunulo své hranice na Vislu. Na počátku 18. století bojovalo se Švédskem o svoji existenci u Poltavy, hluboko na území dnešní Ukrajiny. Uprostřed století se již zúčastnilo sedmileté války a jeho vojáci se dostali až na předměstí Berlina. Koncem století se stalo hlavním aktérem dělení Polska. H. Kissinger A po druhé světové až na Šumavu a do Německa. Slušný výkon, na někoho stále napadaného.

 711. 809-kde je ruská hranice dnes Vám tam chybí. Asi by to tak nevyznělo ?

 712. 809 – proste rusti muzici tak nejak nakonec vsechno vydrzeli. Nemluve o kvalite ruskych diplomatu a spionu.

 713. 810 – inu, dav likvidujici republiku a zbytky neni poprve…

 714. „A po druhé světové až na Šumavu a do Německa. Slušný výkon, na někoho stále napadaného.“

  no, KArle,a spoň v případě tej druhej světovej války opravdu Rusové napadeni byli. Jo, dostali se do Berlína a na ŠUmavu, ale Američani se dostali až do Plzně a to je, tuším od New Yorku ještě dál než od MOskvy. Řekla bych, že to, kam se dostal někdo za druhé světové o nějakých imperiálních choutkách nic nevypovídá.

  jo, já vím, že se zdálo, že je v módě mezi rusobijci říkast, že Rusové okupovali půl Německa za druhý světový, no ale v tom případě Američani okupovali druhou půlku a jsou si tedy všichni kvit.

 715. „Na počátku 18. století bojovalo se Švédskem o svoji existenci u Poltavy, hluboko na území dnešní Ukrajiny.“
  Otázka je, co tam bylo tenkrát. Stát Ukrajina určitě ne. Ale chápu, že bojovat o svoji existenci to skutečně vypovídá o sklonům k agresi 😀

  Mimochodem, předcházelo tomu to, že švedský král vytáhl na Rusko. Takřže v tomhle příapdě Rusové opravdu napadeni byli. Ostatně vykládat si fakt, že Rusové bojovali o svou existenci se švédy na Ukrajině jako doklad o agresivnosti a rozpínavosti Ruska je poněkud zvláštní.

  Pokud jde o sedmiletou válku, která by si odstatně zasloužila titul „první světobvá, tak v ní bojoval kde kdo a bojovalo se snad na všech kontinentech s výjimkou Australie a Antarktidy.
  Takže to, že se Rusové dostali tehdy k Berlínu lze v celkovém měřítku toho konfliktu považovat za poměrně nevelkou událost

 716. (811) Jako ilustrace k té paranoi stačí co jsem napsal.
  (812) Ale jistě, Petře. Já jen nerad, když z nich někdo dělá všemi nespravedlivě otloukané chudinky.
  (814) Jen škoda, že na nás po válce zbyl ten ruský zábor. Američani okupovali Německo, ale jiné země ne. Rusko také Německo, to by bylo OK, ještě i Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko, podporující Hitlera by prošly, ale tvrdá okupace Polska a nejprve měkká, pak i tvrdá Československa, to už je trochu odlišný přístup od toho amerického.

 717. Jinak samozřejmě v 18. století, kdy Rusko expandovalo jako imperialistická země, Západ získával kolonie formou diskuze s budoucími občany a lidovými plebiscity.
  Prostě jsou to zásadní rozdíly, které nejde okecat.

 718. Karle, nemotej dohromady vývoj po válce s válečné operace. Rusové,západní Evropa a USA měli společný zájem a hlavne společného nepřítele, kterým bylo nacistické Německo a jeho spojenci. Rusům se da vycitat ledacos,ale to, ze bojovali s Nemcema a došli do Berlína za 2.svetove atvrdit, zeslo oruskou agresi může fakt jen rusofobni blb,co neví nic ohistorii

 719. NoName, já myslím, že se chovaly úplně stejně jako ony ruské barbarské hordy, které měly zůstat někde v středoasijských stepích. Jenže ty naše barbarské hordy šířily pokrok. Myslete politicky, v souvislostech, Halík.

 720. Maydo: a právě to bych Stalinovi vyčítal. Že bojoval s Hitlerem. Proti Polsku. Že se v půlce války pohádali … to se stává i v nejlepších manželstvích.

 721. Taky by se dalo argumentovat třeba tím , že v Moskevské Rusi vládla dynastie (do skoro konce 16.století,která vznikla v Kyjevské rusi.
  Takže, pokud začali zabírat části dnešní Ukrajiny,vraceli se na svoje, co jim svého času zabrali Poláci a jiní.
  Poláci a Rusové si nemají co vyčítat.Jediný rozdílmezi nimi byl ten,že Poláci nakonec prohráli.
  Z velké části si za to mohli Poláci sami.Udělali z Polska štát,kterému se nedalo rozumně vládnout.

 722. Nickname,
  Stalin měl na výběr. Buď nechat Hitlera Polsko celé,a mít ho zase blíž k Moskvě, anebo mu jít naproti.
  Poláci jakoukoli spolupráci se Stalinem odmítali.

 723. AK,
  sověti, resp. Rudá armáda (tak nějak se mi příčí je všechny označovat za Rusy) se dostala na tu čáru, na které se dohodla se západními spojenci. Takže se to dá taky říct jinak – došli až na Šumavu, protože jsme byli USA a Západu šumák.

  Baubo,
  moc hezky napsáno.

 724. Mimochodem, ty území,co Sověti zabrali Polákům ,patřilo do konce WWI Rusku, a sověti o něj přišli v prohrané válce v roku 1920

 725. OK, nickname, ja myslela „proti němcům“ 🙂 zrada je vtom,ze můžete bojovat se spojencem proti nepříteli,ale taky můžete bojovat s nepřítelem. 😉

 726. Halle: samozřejmě měl Stalin na výběr. Buď mohl Hitlera živit, šatit, dodávat na úvěr suroviny nezbytné pro dobyvačné války, nebo nemusel. Samozřejmě, Francie a Británie představovaly tehdy pro Rusko smrtelné nebezpečí, proto je musel rukou Hitlera eliminovat.

 727. Maydo: právě ta zrada. Pro toto období docela trefné.

 728. Stalin se snažil vyjednat proti Hitlerovi spojenectví se západem.Jedna z příčin neúspěchu byla i poská politika.
  Ostatně, nakolik byl západ ochoten bojovat proti Hitlerovi se ukázalo, když Hitler napadl Polsko.
  Západ neudělal vůbec nic.
  Na to,bojovat s Hitlerem sólo se Stalin necítil dostatečně pevný v kramflekách.

 729. Zírám. ČNB odtroubila intervence a tady se bryndá historicky vychladlý kafe. To je něco z Novinek nebo se někomu vyrazilo jen tak?

 730. Na Radiožurnálu o tom debatují bankovní vědmy a na trhu deviz se nic neděje…fiat money

 731. Schumi: vyrazilo se jen tak. O ČNB již bylo patrně vše řečeno.

 732. Teď je zajímavé sledovat „revoluci“ v senátu, kde Demokraté donutili většinové Republikány použít tzv. „nukleární řešení“, kdy se prostou většinou suspenduje fillibuster ve schvalování soudce Nejvyššího soudu Neila Gorsuche. Ironií je, že tento postup prosadili Demokraté proti soudcům nominovaným Georgem Bushem v roce 2003 a vymysleli tehdy tento tzv. filibuster, požadující schválení 60 hlasy. Teď doplácejí na vlastní ohýbání zákona nebo’t byli tehdy přesvědčení , že mají Senát pevně v rukou navždy.

 733. Schumi, jako vzdělanej marxista-leninista víš,že všechno souvisí se vším 🙂

 734. 836

  Aby se Gibraltar nestal nakonec příčinou toho, že Británie odejde z EU bez jakékoli smlouvy.
  Kvůli tomu, že si Španělé postaví hlavu.
  Španělé šťouchli do mraveniště a Britové teď ukazujou svaly.
  Ty hraniční kontroly mají za úkol otrávit Španěly, co jsou zaměstnaní na Gibraltaru, aby si španělská vládauvědomila,že má brzdit.

 735. 834 nickname, to je škoda. Tajně jsem doufal, že někdo tu sdělí zásadní moudro na kterém vydělám šílený prachy. Nu což, nemusí být furt posvícení, stačí když jen kape. Dá rozum, že ne prostaticky či dokonce venerologicky.

  Gibraltar, ano, to příkladný přístup suverénního státu. Standardní přeshraniční režim.
  Mě by nenapadlo cestovat do jakékoli ciziny bez cestovního pasu. Bez ohledu na úmluvy.
  Vzpomínám jak Taliáni prudili s řidičáky. Ano, stěžovat si můžete. Ale teď hovno. Ano, lze mít pravdu, jenže co naplat když dovolená v hajzlu. Tyhle záležitosti jdou kolem mě, až na výjezdní doložku, o kterou bych marně žádal, cestuju vybaven stejně jako zpoza železné opony.

 736. Schumi,
  ono to vypadá, jako bys schválně bojkotoval výdobytky soci… ehmmm jednotný prostor Evropské Unie???? Zamysli se nad sebou!

 737. 839
  No,já už asi 10 let pas vůbec nemám 🙂

 738. Schumi: kdybych byl býval loni měl a investoval mega, dneska jich mám sedm. Leč trh s akciemi jest velmi volatilní. Kdybych byl býval do těch samých akcií v roce 2011 investoval mega, v roce 2016 by mi zbyly oči pro pláč a sto litrů.
  Mega nemaje, investuji do rodiny a nepláču.
  Pohyb kursu o pár procent mě nevytrhne. Navíc naše firmička nakupuje a prodává převážně v eurech, jen cena práce možná vzroste. I když… na místo odcházející paní z controllingu nastupuje kamarádka jedné paní a specialista z OVB, který už odmaturoval a možná je i karlovarský inženýr. Navíc má SAD, ne neumí SAP. Náklady na toto pracovní místo vzrostou 2,5x, kurz nekurz.
  PS: obávejte se akcií Intelu, měly by projít korekcí.

 739. nickname,
  karlovarský inženýr… to je absolvent té školy, co má reklamu v Karlových Vařích na parkovišti u Varyády? Jak jí končí zkratka píměny …FS ? 😀 😀 😀

 740. nikoliv „píměny“ (asi to něco znamená čínsky?) anóbrž „písmeny“

 741. Myslím, že je to ona. Pak byl ještě bankovní institut(?) Kolega co vystudoval v Prostějově Bc. na Vysoké škole skladnické, šel na Ing. do Varů. Jediná škola s titulem Ing., kde není třeba vůbec žádná matematika. To se i na té skladnické učili počítat bedny a dělat inventury.

 742. Já jsem si to myslel. Na „centrále“ studovali radní ze Stolice, neteře slavných režižérů, dcery chudých ruských emigrantů atd. atd. Díky tomu si dotyčná škola mohla dovolit zaplatit pedagogy z matfyzu a felu, takže kdo na tu školu šel, aby se něco naučil o teorii počitadel, neprohloupil. Hodnotil bych bakalářský obor kalkulaček jako slušnou nástavbu a magisterské studium téhož se velmi přibližovalo klasickému vysokoškolskému. Ekonomická a obchodní sekce byla…. jak bych to jenom… prostě byla ekonomická a obchodní.

 743. Teď byl na čt24 generál Šedivý, a má výrazné pochybnosti o tom,že ten chemický útok ma triku Asad.
  Musel by být úplně blbej.

 744. Za podmínek, kdy na všech frontách jeho armáda postupuje, Amíci minulý týden řekli, že netrvají na jeho odstoupení to připadá stejně vylhané jako kecy o ZHN v případě Saddáma.
  Asi chce západ vyrobit další Lybii

 745. Navrátil jsem se z koncertu BROLN a z nudy jsem nakoukl. Volové, proč se zabýváte nedávnou minulostí? Když bych si vybral jinou časovou hranici, tak nám patřila Evropa od Rujány až k Jadranu. Tak kdo je potom agresor?

 746. (820) Zřejmě si si nevšimla, v zápalu boje, že porovnávám hlavně chování po válce.
  (823) Těžko Halladine okecáte, že Rusové, tehdy tedy sověti, prakticky okupovali spojenecký stát. Který si, před napadením jimi a Třetí říší, vládl celkem normálně.
  (825) Ale já jim Matzurko vůbec nevyčítám, že se tam někam dostali, to byla skutečně dohoda, jako to, co udělali
  potom. S Německem na to měli plné právo, s námi a Polskem už to bylo trochu jinak.
  (828) Ano. Dva diktátoři, Hitler a Stalin, se nejdřív spojili, pak podrazili.

 747. Praotec Čech a jeho věrní 🙂
  Vyhnali nebohé Germány, kteří vyhnali ještě nebožejší Kelty….. a ti přišli potom, když Sokol Bartoška a Havranipírko zblajzli všechny mamuty a pak vymřeli hladem 😀

 748. Mezi Polskem a SSSR nebylo žádné spojenectví. Kdyby Rusové nepostoupili,obsadilo by německo Polsko komplet.

 749. No tak dobře, tak to rozepíšu podrobně. Když sověti obsadili část Polska ve spolupráci s Hitlerem, nebylo Polsko spojenecký stát. Když sověti obsadili a posunuli Polsko koncem války a po ní, obsazovali a okupovali spojenecký stát. Protože Poláci bojovali proti Třetí říši déle než sověti, jako všemi uznávaná část Spojenců.

 750. „820) Zřejmě si si nevšimla, v zápalu boje, že porovnávám hlavně chování po válce.“

  To je právě to, co motáš dohromady. Američani a Rusové se dohodli na nějaké linii, kam kdo postoupí a tak učinili. To nebyl osmašedesátej, nejednalo se o obsazení suverénního a mirumilovného státu, šlo o likvidaci nebezpečného zločinného režimu. TAkže řeči o tom, že Rusové okupovali Německo jsou nesmysl. Byli to spojenci západních mocností a vítězové války.
  Pokud jde o ten poválečný vývoj, Rusové měli možnost volby, jak se zachovat. V tu dobu byla ještě otevřená možnost, že se do ničeho vměšovat nebudou. Že tak neučinili, to je jiná. Ale ony se k tomu většinou mocnosti nemají.

  Halt jsi ještě nebyl na světě, abys to tomu Rooseveltovi a Churchilovi vysvětlil, jak se ty věci s rusama mají….. 😀

 751. No jo, vlastně praotec Čech přitáhl někde od východu. Nejsme to nakonec my, kdo by měl nárok na Ukrajinu? 😀
  nakonec nějaká legenda, jak nác odtamtud vytlačil zlý rusák by se na ten odchod do Čech naroubovat dala, ne?

 752. Stejně mi v tom útoku sarinem něco nehraje i když nepřímé důkazy jsou usvědčující. Debka uveřejnila solidní historie syrských chemických zbraní, Obamův pokrytecký ústup z červené linky až k předvčerejšímu útoku. Hypothesa. že syrské bomby zasáhly sklad chemických bomb nebo granátů se jeví nepravděpodobný, protože podle odborníků se nedá sarin dlouhodobě skladovat jelikož je silně korosivní a nestabilní. Skladují se jednotlivě a vyžadují přesné, téměř laboratorní zacházení. Pentagon po náletu oznámil, že na základně Šajrat byly uskladněny chemické zbraně. Ale žádný přímý důkaz zatím nebyl předložen. Americká strana tvrdí, že Rusové byli předem o náletu upozornění, Komersant to tvrdě popírá. Ale hlavně mi nehraje logika útoku n Idlib. Vojenský zisk nulový, dlouhodobě taktický natož strategický také ne. Asád je podle evropských měřítek diktátor a určitě má na svědomí stovky životů, ale má britské vzdělání a není blbec. Proč zrovna udělat takovou prasárnu ve chvíli kdy ho Trumpova administrativa byla ochotna akceptovat jako legitimního vládce?Takže Qui bono pro mne zůstává nezodpovězené.

 753. Dobré zas ráno… Tak jak to vypadá, Trump je stejnej kretén, jako Obama. Po dnešní noci by si zasloužil Nobelovu cenu míru.
  A opět jsou na scéně nezvratné důkazy, které nikdo neviděl…

 754. Dobré ráno vespolek,

  Dušane, tak to jsme dva. Ale vzhledem k tomu, na které straně začaly hyeny poštěkávat (EU okmažitě, Turecko provádí pitvu oběti ???!!!), tak mi to přijde spíš zase jako snaha nadělat co nejvíce ptroblémů Assadovi a RF. Trumpova reakce je pro mne zklamáním.
  A je docela zajímavé, že názory vojenských toxikologů se různí…

 755. Qui bono ?

  Povstalců…
  Trump asi vyhodil málo lidí spojených s Obamou.
  Na tom letišti prý byly ruské vrtulníky. Pokud bylo nějaké varování, Rusové si to určitě nenechaliu pro sebe, a z letiště zmizelo všecno co zmizet mohlo.
  Isil využil situace, a v oblasti zaútočil.

  No a pokud je sarin tak korozivní,tak při neodborné údržbě se mohl uvolnit sám.

  Byla fůra vojenských skladů,které padly povstalcům do rukou,protože je asád nestihl evakuovat. Prvních pár měsíců ruské letectvo skoro nedělalo nic jiného, než je likvidovalo.

  Sýrie měla fůru zbraní a střeliva v mobilizačních skladech pro válku s Izraelem.

 756. Debka je poněkud neseriózní server, a už uveřejnil fůru nesmyslů.
  Třeba že Číňané posílají do sýrie letadlovou loď,že tam mají poslat jednotky atd.

 757. jojo, Debka je neseriozní zato halladin ví všechno a sarin si dokáže uvařit doma na sporáku.

 758. Na minulých aktuálních konfliktech byla zveřejněna spousta zpráv od debky, a ukázalo se, že jsou to nesmysly.

 759. Amíci už poslali raketu / rakety na Asadovu leteckou základnu u Homsu. 4 mrtví.

 760. 865
  Dobré ráno, stará mama.Už si sa zobudila ?;-)

 761. Pitvou obětí bylo zjištěno, že sarinem útočilo syrské letectvo….
  Sarin nemohl uniknout ze zásobníků při bombardování, protože ty by byly zničeny…

  Romus eunt domus?

 762. 850 Martine, kdo je agresor, záleží na vhodně vybrané časové hranici 😀

 763. 2 Schumi ad 867 – jo, lékařská věda je mocná… Nevíš náhodou, jestli ta pitva neodhalila i jména zodpovědných pilotů těch letadel?

 764. 842 nickname, já to mám také tak. Jedno i druhé jsou si záložní program. Podle toho co se daří a co nedaří. Pro případ, že nevychází jedno ani druhé, najdu si něco jiného pozitívního.
  Ovšem „Money makes freedom.“

 765. Amíci (tím myslím vojensko-průmyslový komplex, nikoliv Johnnyho z Texasu, co pokojně žene svá stáda dál) si asi nedají pokoj, dokud tu třetí světovou s Ruskem nevyvolají. A bude „byznys“ jak víno…

  Ještě mi taky přijde, že na Trumpa po všem tom pištění našli skutečně něco závažného, když takhle otočil….

 766. (855) Zkus si přečíst co jsem napsal ještě jednou a snad zjistíš, že pláčeš na špatném hrobě.

 767. Pokud se týká BCHL, zde je slušný přehled.
  http://www.chemicke-listy.cz/docs/full/2011_05_323-333.pdf
  Se sarinem jsem na vojně přišel do styku.
  U zkoušek jsem získal nehynoucí vděk místních paplášů,
  jelikož jsem dokázal pohovořit o acetylcholinesteráze,
  za což byli štábním kontrolorem velmi pochváleni.
  Představa, že raketa (bomba) dopadla na sklad
  30 let starého sarinu je nesmysl.(je nestálý).
  Musela by to být jedině binární munice.
  Nevím, je-li možné analýzou obětí či terénu v oblasti
  toto rozlišit. Od doby, kdy jsem stál neochvějně
  na stráži obrany tábora socialismu proti chemickým zbraním
  uplynulo už dost let a pokrok byl nepochybně učiněn.
  Představa, že někdo uvařil sarin ve sklepě
  je nesmysl taktéž.
  Málo informací, hodně spekulací.

 768. 873
  Proč 30 let starého ?
  Chemické zbraně jsou jadernými zbraněmi chudých, říká se, a pokud je měla Sýrie ve výzbroji, tak je do začátku občanské války asi obměňovala.
  Po začátku občanské války je otázka, zda na to měli čas a mlíko.
  Občanská válka začala 2011, to zas není tak dlouho.

  Mimochodem, podle Zavorálka to syrské bombardování zpochybnily i české tajné služby, generál Šedivý je taky považuje za problematické.

 769. 871-Já bych to zase nepřeceňoval. Vlk se nažral a koza zůstala celá.
  Každý udělal, co musel, každý zůstal stát neochvějně na své pozici. Včetně neuvěřitelně složitého propletence spojenců-protivníků. (Třeba Turecko-Rusko). Akorát nevím, zda je Trump pořád ruskou loutkou, a zda Wikileaks nezveřejní, jak ho Putin nechal zvolit.

  Jinak rychlost akce je neuvěřitelná. Proběhl útok, za pár hodin byl známý viník, proběhly analýzy, pitvy, sešla se RB OSN. To vše za neuvěřitelného mediálního krytí. A nakonec přišel trest. To vše za necelých 48 hodin.

  Takovou projížďku kamionu po berlínské ulici šetří týdny. Události ve vzdálené Sýrii pod kontrolou Al Kajdy jsou jasné za 12 hodin.

  Ve spontánnost a čistotu takových akcí může věřit skutečně už jenom nový světoobčan.

 770. Kde že byl ten předchozí chemický útok? V Gliwicích?

 771. Dle vyjádření Britů bylo Rusko varováno 2 hodiny před útokem.
  Tím pádem i Syřané.

  Rovnice 60 tomahawků/6 mrtvých tím pádem dává smysl.

 772. NoName,
  to jakože „my sice nic nevíme, ale podezření je pro nás důkazem, a tak vám zlikvidujeme letectvo, aby se naše síly aspoň trochu vyrovnaly“ ? Jak může být bombardován suverénní stát jiným státem, s nimž není ve válečném stavu ?

 773. Syřané před útokem základnu evakuovali. Co bylo schopné letu odletělo.

 774. Tedy předpokládám, že tím chemickým útokem nebyl postižen žádný pokojný americký turista…

 775. 879-řekl bych, že Trump byl pod velkým tlakem. Něco udělat musel. Tak to udělal takhle (s dostatečným varováním). Pustit se do Asada znamená momentálně pustit se i do Ruska i Iránu. Izrael i Saúdská Arábie jistě moc chtějí, Turecko taky, ale přece jenom, střílet po Rusech je hodně riskantní podnik a to všichni ví. Když už tedy opominu tu skutečně neuvěřitelnou pavučinu vztahů, ve které jsou všichni spojenci i protivníci zároveň.

  Že žádné mezinárodní právo není přece všichni víme.

  Přitom kousek dál běží médii totálně ignorovaná válka v Jemenu, desítky tisíc mrtvých, statisíce o hladu a v pohybu, ale tu vedou „Spojenci“ (to je takové to označení pro hodné), takže to nikoho nezajímá.

 776. 879

  Al Kajda a Isil oslavujou….

  Matzurko, Rusy varovali, ti si varování nenechali pro sebe. Čili vojenský význam náletu nic moc.
  Takže – možná, opakuju možná, šlo o akci nasměrovanou na americkou vnitřní politiku, aby už dali Trumpovi pokoj s obviňováním,že moc kamarádí s Rusy.

 777. „V úterý provedl syrský prezident Bašár Asad brutální chemický útok na nevinné civilisty. Asad způsobil smrt bezbranných mužů, žen i dětí. Proto jsem nařídil vojenský úder na vládní leteckou základnu v západní části Sýrie. Nemůže být sporu o tom, že syrská vláda použila zakázané chemické zbraně a porušila tak Úmluvu o chemických zbraních a naprosto také ignorovala naléhání Rady bezpečnosti OSN,“

  jo jo… Učiněnej jasnovidec. Nezvratné důkazy… Hezky si chlapec nasral do huby. Opravdu další kandidát na Nobelovu cenu míru…

 778. Rusko v reakci na americký úder v Sýrii pozastavuje platnost ujednání s Američany, které mělo zabránit incidentům mezi ruskými letouny a silami koalice vedené USA při operacích v této blízkovýchodní zemi. Oznámilo to dnes ruské ministerstvo zahraničí

 779. 885

  Ty důkazy o Saddámových ZHN byly taky nezvratné..
  Klaus tehdy nesmírně nasral emerického ambasadora výrokem, že v Iráku se najdou jen v tom případě, že by je tam Amíci dovezli sami.
  Nenašlo se nic.

 780. Na titulce idnes už je silná koruna a její vliv na cenu dovolených.
  Při ceně dovolené v tisících Eur je rozdíl 2.50 Kč na euro tak zásadní, že jistě rozhoduje o tom, zda na dovolenou ano nebo ne.
  O tom, kdy si zaměnit těch 500 Eur v hotovosti nemluvě. Když na všechno ostatní je MasterCard.

 781. A poserové Sobotka se Zaorálkem zas držej lajnu……

 782. Tak jsem trochu doufala, že Trump jen hází maso vlkům, kteří ho pronásledují. Už nedoufám, dostali ho.

 783. No aha,
  takže Velká Politika…

  http://prvnizpravy.parlamentnilisty.cz/zpravy/zpravy/consortiumnews-ani-stin-pochybnosti-nad-chemickym-utokem-asada/

  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Trump-za-utok-na-Syrii-ziskava-v-USA-body-Nekterym-vsak-vadi-ze-obesel-ustavu-482745

  A RF agresivně pozastavuje dohodu…
  „Podle aktuálních informací rovněž Rusku v reakci na vzdušné údery amerických sil v Sýrii pozastavilo platnost dohody o bezpečnosti vzdušného prostoru v Sýrii. Vedle Vladimira Putina a ruské diplomacie v čele se Sergejem Lavrovem se neméně odmítavě vyjadřují i další ruští politici. Mezi prvními reagoval senátor Viktor Ozerov, podle kterého raketový útok na syrskou leteckou základnu „oslabí úsilí v boji proti terorismu“.
  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/A-je-to-tady-Nekolik-hodin-po-americkem-bombardovani-Syrie-prichazi-ruska-odveta-482763

 784. Nemáte pocit, že sledujete divadelní představení Nové scény ND? Pravda, režii mohli přenechat někomu méně avantgardnímu – rukopis se podobá české režijní škole Adámek, Loukota, atp. kteří dokážou uchopit téma velmi neotřelým způsobem – aby se zvýšila pravděpodobnost, že divák uvěří předkládanému. Ale jinak za mě dobrý. Bylo to akční, dynamický, čtyři, nebo šest expendables ve vedlejších rolích byli eliminováni. Už se těším až to bude v kině.
  Akorát jedna věc mi vrtá hlavou – podařilo se Lékařům v tísni bez hranic v Chán Šajchún zachránit před sarinem nějakého pejska? Nebo alespoň kočičku? Nebo skaláru?

 785. Schumi, bude ČNB zrušena, když odtroubila intervence?

 786. Ptakopysku – Výzkumy ukázaly, že naši uživatelé mají rádi roztomilá zvířátka. Nezapomeňte na balonek 🙂

 787. 893-no tak to pozor, intervence skončily, ale starost o stabilitu měny zůstává…
  Ať už to znamená cokoliv 😉
  BTW, včera jsem poslouchal 20 minut na ČRo s Rusnokem-a vůbec jsem nepochopil, o čem je vlastně řeč. Bylo to dokonale neuchopitelné.

 788. NoName,
  proto taky na adrese Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 sedí Rusnok a ne vy.

 789. Hele, komu ty chemikalie a nasledne tomahawky vlastne vadi-
  ISIL – oslabil se jejich protivnik, kdyz uz byli prakticky na kolenou
  okolite staty – oslabila se Syrie, cimz padem se zvysila jejich relativni sila
  US – Trump si posilil vnitropolitickou pozici
  Rusko – zvysila se zavislost Syrie na Rusku

  Syrie – a koho zajima?

 790. 897-no ještě je možnost, že to celé zařídil Putin. Jako reakce na demonstrace proti korupci… Petrohrad nestačil, tak tasil těžší kalibr.

  BTW, je srandovní, jak se všechna západní média vyhýbají kategorickým výrazům. Je to samé „USA se domnívají“, „s vysokou mírou pravděpodobnosti“ …

  Formulace „Američtí zpravodajci se podle deníku The Guardian domnívají“ jsou pak takovou třešničkou na dortu.

  BTW, pohled na mapu

  http://zpravy.idnes.cz/utok-zakladna-sajrat-homs-usa-sohr-putin-ff6-/zahranicni.aspx?c=A170407_074345_zahranicni_san

  ukazuje, že nejvíc do bot teče Turecku, pokud by Kurdové přece jenom vytvořili podél hranice souvislý pás … Na druhé straně, naštvat Rusy se už jednou Turecku hodně nevyplatilo… Moc zájmů, které se kříží.

 791. 899 – blizky vychod byl naprosto neprehlednou zmeti zajmu uz v dobe, kdy se ropa pokladala za neuzitecny sajrajt…

 792. Připadá mi, že se Turci snaží přichýlit k americkému dubisku. Alespoň podle těch jejich keců to tak vypadá.

 793. 900-jak už jsem zmínil, podobná válka v Jemenu přitom jde naprosto mimo zájem spravedlivě rozhořčených …

 794. Keiko,
  ten balónek nějak nepobírám. V takovýchto situacích mě napadají plyšoví medvídci, ňuňané panenky, nehořlavé podrážky u bot, jedovatým plynům a nízkoteplotní plazmě odolné americké plíce atd. Můžete se nějak rozvinout? On je sice dneska Den vzdělanosti, ale moje inteligence pláče kdesi za vsí v příkopu…

 795. Jinak pravdou je, ze Sarin se v kuchyni neuvari, na druhou stranu by vyroba sarinu nebyla pro ISIL zadnym vyznamnym problemem.

  No nic, karty uz jsou na stole..

 796. Rusové tvrdí

  Jen 23 raket z torpédoborců amerického námořnictva doletělo do syrské letecké základny Šajrát, kam upadlo dalších 36 není známo, prohlásil na brífinku tiskový mluvčí ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov.

 797. Zdravím!

  Jsem sice v oboru „chemických zbraní“ zaostalá,ale nějaké stopy informací o sarinu se ze ěkolení

  CO před mnoha dekádami v kapsáři paměti přece jen zachovaly: určitě bych nepobíhala v ovzduší zamořeném sarinem jen tak -bez masky a vůbec…. 😕 Obdivuji tedy tzv.“ bílé helmy“ a nějaké obětavce-hrdiny , „zachraňující“ jen tak -někteří i bez obyčejné roušky … 😕

  Vyskytl se dokonce nějaký hlas z diskuse (dokonce v IDNES !- viz video ):

  „A už toho mám dost! Jako nadporučík v záloze, který si odkroutil vojnu u průzkumného praporu radiační a chemické ochrany, nebudu číst takové kraviny, že někdo prošel „mrakem nervově paralytické látky“, měl kašel a po pár minutách se v nemocnici vzpamatoval. Kdyby se ten blb jednou nadechl nervově paralytického plynu, už by se nevzpamatoval nikdy. Smrtelná dávka sarinu, který je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu a do těla prochází všemi cestami, včetně pokožky, je zhruba 5 mg, což je asi tolik, kolik se vejde na špičku nože. Pokud záběry, které ukazují záchranáře, kteří ošetřují osoby zasažené sarinem bez rukavic a ochranných prostředků, pak všichni ti záchranáři během dalších dvaceti minut zemřeli. Přestaňte z lidí dělat blbce!“
  http://zpravy.idnes.cz/donald-trump-rex-tillerson-basar-asad-syrie-chemicky-utok-p3a-/zahranicni.aspx?c=A170406_211107_zahranicni_ale

  A také mne poněkud zneklidnili „jasnovidci „,kteří chemický útok prý ohlásili na soc.sítích ? několik hodin před vzletem oné letky „asádových zločinců“,kteří raketami tu smrtící látku sypaly na nevinné oběti , a pohotoví reportéři a kameramani , jsoucí na místě právě v rozhodném okamžiku,aby tu hrůzu zdokumentovali na místě (jak se tam v Idlibu ocitli v pravý okamžik,ví bůh) 😕
  http://aeronet.cz/news/a-je-to-venku-dukazy-a-fotografie-potvrdily-ze-chemicky-utok-v-idlibu-byl-zinscenovany-bilymi-prilbami-a-americkou-cia-syrska-opozice-na-twitteru-informovala-o-chemickem-utoku-den-predem/
  https://twitter.com/WithinSyriaBlog?ref_src=twsrc^tfw&ref_url=http%3A%2F%2Faeronet.cz%2Fnews%2Fa-je-to-venku-dukazy-a-fotografie-pa
  Ti, kteří se neradi „brodí“ v alternativních webech (fuj !) ,ať si vezmou rukavice ! 😕

  Zdejší vojíni a důstojníci v záloze, co si o tom myslíte ?

 798. Mňo… ten chlapec poddůstojník z diskuse nekecá. Hezké povídání o sarinu je zde: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/veda/2079204-sarin-cloveka-zabije-za-nekolik-desitek-sekund-jde-o-prvni-bojovou-latku-pouzitou

  Zejména vřele doporučuji prohlédnout si obrázek gentlemana. Jeho oděv se „maličko“ liší od oděvu, ve kterém v Sýrii pobíhali záchranáři. A asi jim tam dost foukal vítr…
  Vyjímám z článku krátce:
  Sarin je látka s velmi prudkým nástupem – stačí, aby mu byl člověk vystaven jen několik sekund. Prvními projevy po zasažení jsou zúžení zorniček, křeče, záškuby. Poté se začne kůže a sliznice zbarvovat do modra až fialova a zasažený člověk rychle upadá do bezvědomí. Sarin přitom vydrží v terénu bez ztráty toxicity 12–24 hodin.

 799. Westíku,

  tenhle článeček byl částečně zdrbán na aktuálních konfliktech jako nepřesný.. Sarin není plyn, ale prchavá kapalina.
  Ovšem ti záchranáři bez roušek a rukavic … 🙂
  Já dokonce zahlédl fotku jednoho s vietnamkami na nohách 🙂
  Taky se vyskytuje fotka auta Bílých přileb zaparkovaného v garáži ,přičemž se před ním povalují postižení.

 800. Ptakopysku,
  podle lékařů bez hranic byli někteří zasaženi chlŕem. Tam je ovšem šance na přežití větší.

 801. No a tohle vyvrací námitky i zde předvedené

  V současné době se sarin nejčastěji používá jako tzv. binární munice. Je to vlastně chemická zbraň obsahující dvě oddělné relativně netoxické chemické látky. Teprve po smísení (například nárazem nebo odpálením malé rozbušky) se vytvoří výsledná bojová chemická látka (sarin nebo látka VX). Právě tento mechanismus udělal ze sarinu a podobných látek tak oblíbenou zbraň – pro armády jsou velmi bezpečné při skladování, přepravě na místo použití i v bojové akci.

  Bezpečné při skladování….

  Tím padá námitka v 873

 802. Ptakopysku – to byla narážka na video s odborníkama na 7navzájem kolmých čar. Alternativní slečna tam někde za půlkou chtěla domalovat koťátko. Kunetka si vzpomněl.

 803. V televizi říkali, že to byl sarin, tak to byl sarin.
  Veřejnoprávní televize + CNN nelžou.

 804. Tenhle uremcaný národ je jako věrný spojenec bez zbytečných keců fakt nepoužitelný.

 805. halladine,
  většina bojových plynů jsou distribuovány jako těkavé kapaliny.(sarin, fosgen) Už z principu. Jak jinak bys dokázal udržet dotyčný plyn v cílovém prostoru? Takový chlór je děsně neefektivvní, protože stačí malý větřík a plyn se naředí a je po účinku. A nebo si představ ten průser, když počítáš, že vítr bude foukat na nepřátelské zákopy, začneš vypouštět a vítr se náhle otočí. To se myslím Němcům několikrát během II.WW stalo. Proto se od chlóru jako BOL upustilo. Sarin je kapalina, která se postupně vypařuje. Proto dlouho ulpívá v cílovém prostoru. Viz moje poznámka v 909.

 806. Kejko,
  aha. Tak tahle asociace mě nenapadla. Já mám konotace na americké dobrodružné filmy, kde je třeba zachránit primárně psa, i kdyby při tom měla zdechnout půlka zeměkoule.

 807. Jo, jako binární munice je sarin taky dost efektivní. Ale s BOL je to jako s výletem na Kokořín – musí přát počasí, aby se dílo podařilo. Asi proto se v současných konfliktech BOL používají primárně když jsou přítomni novináři s kamerami a dostatek očitých svědků. Kvůli likvidaci protivníka jsou zoufale neefektivní. Jedna termobarická bomba (Rusové a tudíž i Syřané jimi disponují) vyklidí cílový prostor velikosti Chán Šajchún zcela dokonale, tak proč by se crcali se sarinem. Bohužel se pravdu asi nikdy nedozvíme.

 808. NoName,
  máte pravdu. Přestávám sypat soukolí do hladce plynoucího písku….

 809. No a rusové si dělaj z Američanů pérdel….

  Maj ten nálet natočenej, z dronu nebo letadla.

  Вместе с тем официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что удар США показал крайне низкую боевую эффективность.

  http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201704071308-8p53.htm

 810. NoName.

  lékaři bez hranic psali o sarinu a chlorů.

 811. Trošku mám pochybnosti o Vaší oddanosti ideálům svobody a demokracie, ptakopysku.

 812. 916 – v prvni svetove valce se to stavalo. V druhe uz se pouzivaly plyny trochu sofistikovaneji (ac napr. Japonci na Guadalcanalu udelali podobnou chybu).

  Mimochodem, v roce 42 v US probehla v tichosti diskuse o zahajeni uzivani chemickych zbrani v pacifiku. Bylo to schvaleno kde kym – I Nimitzem. Roosevelt to vetoval s poznamkou „vsechna schvaleni se rusi“

 813. Echchch, v 916 je to překlep starce s Parkinsonovým ukazováčkem. Měl jsem na mysli samozřejmě první světovou…

 814. Halle,
  napadá mě jedna věc – že ústní dodatek rozkazu z White House zněl: „Nic důležitýho jim nerozflákat!“

 815. Ptakopysku,

  ani tohle se nedá úplně vyloučit….

 816. V každém případě, zkušenosti jsou zkušenosti. Snad i díky této bravurní záchranné akci Bílých přileb přestanou protichemické jednotky pobíhat v těch hrozných atombordelech, když stačí respirátor a postižená místa postříkat vodou.

  Odteď lze v podstatě protichemickou jednotku vyslat i běžnou turistickou třídou.

 817. Halladine,
  mám takový matný pocit, že Američané nemají vůbec žádné základny na severovýchodě Sýrie. A když si uvědomíš, že Rusové čas od času odpálí nějakou tu raketu z Černého moře směrem k Sýrii…
  Koneckonců, je to ruský šrot, na který se nedá spolehnout. Selžou tomu motory, nebo navigace a kdovíkam by mohl spadnout a kdovíco natropit, že?

 818. Petře K.
  ano, už jsem si osvěžil paměť. Může se mi někdo divit, že po deseti letech práce v této sféře jsem zakotvil v depozitářích bohem zapomenutého zámku v bohem zapomenutém kraji?

 819. Ano to je ono. Úplně vidím ty odborníky co mají Sýrii na starost. Jak sedí kolem takového stolu a debatují o tom co je potřeba udělat. Viz spousta předchozích příspěvků. No a protože jsou mladí a dynamičtí tak něco chytrého naplánují.

  Pane Neumanne – máte nějakou info – čím vysvětlil a podložil Trump ten útok – tak aby vás přesvědčil o tom, že to bylo OK?

 820. (924) Petře, byly by podrobnosti o tom Guadalcanalu? Dost podrobný S.B. Griffith ani pár dalších se o tom nezmiňují.

 821. kejko nepřesvědčil. Mohu se jen dohadovat, že snad chtěl ohromit Číňana, ale takhle se to nedělá.

 822. Tedy pánové, děkuji, některé hlášky atakovaly hranici dokonalosti 🙂

  Petrův odkaz je skvělý, NoName posílá protichemické jednotky turistickou třídou úchvatný, ale ptakopysk s rozkazem: “Nic důležitýho jim nerozflákat!” mě úplně rozsekal :-))

 823. 938-Nejhorší ale je, že útok odsunul online sledování kurzu koruny a mnoho Čechů teď neví, kdy koupit eura na dovolenou ´…

 824. Pane Neumane,

  ten počet Tomahawků , co nedoletěl, není to procento nějaké příliš veliké ?Co si pamatuju, tak sice občas nějakej kousek může selhat, ale co je moc, to je privela.
  Pokud byli Rusová fakt varováni 2 hodiny předem,co vy na možnost, že je ruské stíhačky čekaly nad mořem ?

 825. Předpokládám, že motiv se snad ani nenalezne. Jedině že by Švédové pozvali ty analytiky, co rozlouskli Asada na dálku za 48 hodin.

 826. NoName, nedavno Svedsko naprosto presvedcive vysvetlilo Trumpovi, ze se ve Svedsku nic nedeje a vse je v klidu.

  Tak nevim, co to zkousite…

 827. Nasvícení Eifelovky bude rychlé, tvrdé a nekompromisní !

 828. „Asad nepodnikne nic bez konzultace s Kremlem, záleží na tom, co mu Putin dovolí, říká expert.“
  To vychází ze zkušeností s českými politiky, může se mýlit.

 829. Nebyla v blízké době hlášena návštěva Tillermanna v Moskvě ? Nebude zrušena ?

 830. Bez ruské podpory by tam už dnes Assad nebyl. V lepším případě by ho nahradil nějaký protektor ajatoláh, v horším další Libye. A podle mne není pochyby komu dává sekulární Assád přednost. Z videa z ruského dronu je patrné, že na odstávkách v Sayartu jsou jen nějaké MIG19 A 21, zřejmě kanibalizované, ale rozjeZdové dráhy vypadají nepoškozoné. Až nato, že to odneslo nějakých 7 chudáků, kteří se včas nedozvěděli, že mají zdrhnout, je to velká komedie. Než si srovnám závěry Číňanovy návštěvt na Floridě a příští týden Tillersonovy v Moskvě, raději se zdržím komentářů.

 831. 945 – Dokonce si myslim, ze se sahne ke skutecne nejtvrdsim opatrenim – Merkelova a Holande se chyti za ruky a spolecne projdou centrem Stockholmu.

 832. Údajně 6 vojáků, 10 civilů a 4 děti.ve vzdálenosti 2 km jsou tam 2 vesnice.

 833. Dusane, cele to je tak nejak podivne… USA se chova malo srozumitelne – coz je pohuzel v posledni dobe normou… ale prekvapive ani Ruska reakce neni zcela citelna jako obvykle…

 834. halladine, to dava smysl – za to, ze (kdyz prijmu neprokazanou teorii) Asad posypal nejake deti sarinem, americane posypou vicemen ty same deti tomahawky…

 835. Petře,
  Rusko se neunáhlí, ale nějak reagovat bude – po zralé úvaze.

 836. Petře, viděl jsem Trumpa v tom prvním projevu poté, co mu ukázali videoz idlibu. Byl viditelně rozhozen a hlas se mu chvěl emocemi. Ale na vyhodnocení má odborníky nebo by aspoň měl mít. ne politicky dosazené panáky s výložkama. Je evidentní, že pohyby syrských letadel jsou dokonale zmapované a není pochyb kdy a jak bombardovala. není ani vyločené, že nějakou spektrografickou nebo jinou metodou lze analyzovat výbucht bomb. Ale už nelze zjistit, byla-li BCHL ve svržené pumě nebo v nějakém hrnci ve skladišti. Zbytek je už jen víra, že to co z daného vyvozuji je to, co se přihodilo. Zcela nečitelná je komunikace s Ruskem a Tureckem.Trumpovi do palice nevidím, ale tímhle mne nemile překvapil, nejde-li ovšem o nějakou vyšší hru v níž životy pár civilů jsou pod horizontem zájmu.

 837. Na chorvatských hranicích se dělaj fronty.Osobáky čekají desítky minut , náklaďáky až 5 hodin.

 838. Dušane: politik nesmí hledět na životy několika civilů. Jde mu o vyšší dobro.

 839. Teď koukám na úspěšnou komunistickou sračku Zítra se bude tančit všude. Rok 1952… Mladý Buchvaldek… Ale způsob agitace, konstruktivní kritika, vychovávání Nového Člověka – to je zcela moderní. Úplně z toho mrazí. A na Valašsku na sebe všichni řvali jako krávové!

 840. 2 Petr Kunetka ad 950 – celých 100 metrů??? Není možná… Až takhle tvrdá reakce? A není to náhodou známka xenofobie a náboženské nesnášenlivosti?

 841. „Bilance je sedm mrtvých vojáků a devět mrtvých civilistů, mezi nimi čtyři děti z obcí poblíž letecké základny, na kterou dopadly střely,“ sdělil telefonicky guvernér provincie Homs Talál Barazí nezávislé novinářce Natalii Sanchaové. Z jejího twitterového účtu citoval španělský deník El País.

  https://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/434519-syrskou-zakladnu-zasahla-mene-nez-polovina-americkych-raket.html

  A já milému Donaldovi gratuluji… To se mu opravdu povedlo. Jen jsem zvědav, kdy se dozvíme oblíbené pravdy typu „když se kácí les, létají třísky!“ Letos už tu Nobelovku prošvihnul, ale snad ten příští rok… Ale musíte te více snažit, pane prezidente!

 842. Halle,
  Zdá se že vanul ostrý západní vítr, že ty Tomahawky zanášelo doprava…

 843. PeSi,
  Ty jseš další, kdo věc nevidí dialektický. Vzhledem k tomu, že se nevyjádřil ten borec z londýnské garáže, tak se v Sýrii nic nestalo a to o čem píšeš, jsou akceptovatelné collateral damage. Něco jiného by samozřejmě bylo, kdyby stříleli rusové. To by samozřejmě bylo na ostrou rezoluci OSN, chlapec z garáže by měl noční poluci a šmoci z českých médií by zaujali zásadní postoj.

 844. 2 ptakopysk – no, nějak mi to až příliš připomíná to sestřelení malajského letadla… Trosky ještě nedopadly na zem a už naskakovala prohlášení, že to udělali rusáci. No a tady je to podobně… Sotva se ukázalo několik fotek, už je okamžitě jasno, že to byly chemické zbraně a že je použil Asad.
  Až se bojím zeptat, kdo že to připravil ten údajný chemický útok a okamžitou odvetu?
  Ona oblíbená otázka „čí bony?“… Jako na zavolanou… No, bude sranda…

 845. Zřejmě Malajce plánoval stejný tým, jako Syřany. Potřeba rozesrat počínající spolupráci USA s Ruskem je zřejmě u některých lidumilných investorů velmi silná.

 846. V Stockholmu to vypadá docela blbě. Autem se nikamnenímožno dostat, protože je fůra ulic zavřených a metro a příměstské vlaky taky nejezdí.
  Lidé z předměstí a míst kolem města se nemohou dostat domů

 847. Ani po vstupu vojsk k nám to nebylo takové hrozné … jeden náklaďák stačí …

 848. Jj, jejich poměr cena/výkon je fascinující. Jeden zádumčivý samotář, jeden náklaďák a odrovná to systém na desítky hodin.

 849. Proč je nutné vše uzavřít, když policie nemá informace o dalších hrozbách a určitě útočil osamělý vlk ?

 850. Dobrý večer,

  no, asi to jeden osamělý vlk nebyl…. Ale pššt, o tom se nesmí mluvit.

 851. Prostě se sichrujou,Klidně vy jich mohlo být víc

 852. 970

  To že o něčem nevím,nemusí znamenat,že něco neexistuje.

 853. Von jim zdrhnul, ne? Takže celý poliš aparátoš ho nahání.

 854. Nebyli si jistí, ale ty opatření měly jako důvod, aby podezřelý nepláchl ze Stocholmu nebo ze Švedska

 855. Někoho chytili, ale nevědí jestli s tím měl něco společného.
  Ta konference je docela rozpačitá, policajti toho moc nevědí.

 856. BTW, v normálnějších časech by švédský premiér se svým intelektem směnoval ve Volvu a nelámal si hlavu nad věcmi, na které nemá …

 857. AFP: Ze základny, kterou dnes nad ránem zasáhlo americké bombardování, znovu vzlétají stíhačky.

  Ale to letadlo, co neslo sarin je určitě na šrot …

 858. 981

  Tankování letadel je teď poněkud komplikované, ale letiště používání schopné s jistými komplikacemi schopné je, a za pár týdnu jako by se nic nestalo.

 859. Problém je spíš to, že na tom letišti byly i letecké opravny, a jak ty ten nálet přežily…..

 860. Skvělá příležitost pro letecké opravny Malešice a letecké opravovne Trenčín, ne?

 861. Teď zrřovna je v telce nějakej pan profesor patočka z budějic, toxikolog, aříká že ti poistižení na videjích vůbec nevypadají jako otráveníá sarinem. Spíš to vypadá na chlor.

 862. Chlor samozřejmě povstalci měli, a používali. A je absolutní nesmysl, aby někdo přežil zasažení sarinem bez okamžitého podání antidota, které měl každej vojcl ČSLA ve zdravotnickém balíčku.
  A i s tím bylo přežití problematické.
  Je nesmysl ,aby někdo přežil zasažení sarinem jen s nějakými dýchacími problémY.
  Prostě – amíci lžou. Anebo nalítli syrským rebelům. O čemž pochybuju.

  Jeden druh antidota vyrábíme imy.

  „Věříme, že látka HI-6 je nejlepší, s největším spektrem účinku a nejméně škodlivá. V opozici je americká armáda, která tvrdí, že má něco lepšího. My však říkáme, že tu jejich látku, kterou považují za svou nejlepší, měla naše armáda už před třiceti lety. Odklání se od ní, protože máme něco lepšího. Američané jsou tvrdohlaví. Řekl bych, že v tomto ohledu jsme o krok vpředu. Stejný názor jako my mají i vědci například z Německa či Izraele,“ říká hradecký vědec Ondřej Soukup z Centra biomedicínského výzkumu fakultní nemocnice.

  Zdroj: http://hradec.idnes.cz/vedci-zkoumaji-latky-proti-otrave-chemickym-utokem-fhn-/hradec-zpravy.aspx?c=A140621_2075755_hradec-zpravy_pos

 863. Takže v Petrohradu zabíjel Uzbek, protože Putin, imperiální politika (v rámci které dostal ruské občanství-jak rafinované), nenávist k cizincům, ruský rasismus …
  O pár set kilometrů dál ve Stockholmu zabíjel také Uzbek. Tam ale Putina nemají a cizince hladí každý den, aby nebyli frustrovaní… Proč zabíjel tam ?

  Že byl tichý, nenápadný a dobrý otec a soused je snad jenom samozřejmé.

 864. Chlor se da bez problemu vyrabet v kuchyni, coz zde asi kazdy vi…

  989 – dialekticke mysleni v plne palbe.

 865. 956 – samozrejme, pockame. Indikaci nejake vyssi hry muze byt relativne slaba ruska odezva.

  Kazdopadne, jestli to neni nejaka vyssi hra… Tak je to horsi nez zlocin. Je to chyba.

 866. Nicmene, mozna je to prijatelna cena za likvidaci hlasu, ktere mlely o spojenectvi Trumpa s Ruskem.

 867. Dobré zas ráno… Jo, takoví jsou nejhorší… Tichý, nenápadný, dobrý otec rodiny, dobrý soused, v kolektivu oblíben – no a pak na něj sedne duch svatej a on jde likvidovat ty odporné nevěřící ve jménu toho nejmírumilovnějšího náboženství na světě… Logiku v tom nehledejte, žádná tam není…

 868. Myslím, že Švédsko by mělo přistoupit k razantnímu řešení. Okamžitě začít stavět v Uzbekistánu prodejny IKEA. Karta IKEA Family, švédské masové kuličky Hatátitlá s bramborovou kaší, marinovaný losos Kdakallá, IKEA snídaně s kávou a nápoji zdarma a kvalitní švédský nábytek do každé teroristické učebny by rozložily ďábelské podhoubí terorismu než bys řekl švec.

 869. No, plan protiutoku nastineny v 996 je dost tvrdy, ale clovek by prece jen od potomku vikingu cekal malinko vice 😀

 870. Petře Kunetko,
  pamatuješ, co se dělo po sestřelení ruského eroplánu Tureckem a po uničtožení pilota? Teď se prostě děje něco podobného. Obě strany konfliktu prostě natřásají peří a zkoušejí, co protistrana vydrží. A dávají si setsakramentský pozor, aby se to nerozhořelo.
  Američané si na syrské střelnici vyzkoušeli pár Tomahawků, Rusové si vyzkoušeli, co tomahawky obnáší a určitě to nějak vyhodnotili. No a pojede se dál kočárem černým podle bílých skal. Docela by mě zajímalo, jestli Američané či Rusové brali vůbec někdy vážně myšlenku vzájemné spolupráce. Možná spolu začnou spolupracovat až v okamžiku, kdy Říše středu, či nějaká jiná říše začne ohrožovat status quo obou zemí. Pak dotyčnou říši setnou a začnou se opět věnovat vzájemnému hašteření.

 871. Ptakopysku, nadmíru rafinované. Než by musulmani smontovali nábytek IKEA, zemřeli by sešlostí věkem a tudíž neměli čas organizovat rachejtle a náklaďáky. Volné chvíle by trávili v podřepu následkem kuliček a marinovaných lososů.

 872. 2 Petr Kunetka ad 997 – čekat malinko více… Snad nemyslíš dokonce procházku premiéra se členy královské rodiny centrem Stockholmu, celých 100 m? Tedy, krutost tohoto trestu předstihuje všechna má očekávání…

 873. PeSi,
  královská rodina není špatný nápad. Ta švédská je poměrně dekorativní a obrázek s podtitulem „Procházka na mostě“ ve švédských Národních listech by zajisté vzbudil zaslouženou pozornost.

 874. Dobré ráno,

  989 – jako občan bývalé sovětské republiky byl od Putina navedenej, to je přece jasný.

 875. Pánové místní analytici! Našli jste nějakou reakci čínské strany na syrský incident? Já ne, pouze vyjádření čínského zamini, že plně podporuje Assádův režim. Na celé záležitosti je mi nejdivnější, že to Trump spustil zrovna, když sedal s Číňanem ke stolu. Víme, co měli na Trumpově chatě k večeři, co pili, ale jinak nic podstatného.

 876. V průběhu zdvořilostní návštěvy amerického námořnictva, v bezprostředním okolí syrské letecké základny Šajart havarovalo 23 střel Tomahawk.

  K tomu se vyslovil syrský prezicent Bašár Asad: „Oceňuji vysokou míru profesionality a snahu nepoškodit startovací a přistávací dráhy.“

 877. Zdravím při sobotě. Včera jsem zažila kouzlo nechtěného. Pořádali jsme spolkovou akci, na které mimo jiné hrál jeden můj známý. O přestávce jsme dali řeč a on, kromě hraní na akcích OSVČ – řemeslník, velice chválil Babiše a zavedení EET – jeho se ovšem bude týkat až třetí vlna. Když jsem mu po ukončení akce šla platit, docela mě přesvědčoval, jestli by to nešlo bez dokladu. Přiznávám, připomenout mu jeho nadšení pro EET jsem nenašla odvahu.
  Tož tak u nás. A domnívám se, že nejen u nás.

 878. Dano, na vsi to takhle fungovalo odjaktěživa. Pamatuju předsedu SSM, který pravidelně chodil v neděli do kostela a jako kluk ministroval. Dnes je to soukromě hospodařící rolník a do kostela pilně chodí dál.
  A se zpovědníkem a Pánem Bohem to určitě má nějak vyřešený. Pán Bůh asi bude v tomhle shovívavý, protože ví, že i komunistů jen do času….

 879. Matzurko,

  je ti ten pan profesor známej ?

 880. Nelogické je žádat kontrolu pro jiné a sám se jí vyhýbat.
  Teda nelogické pro normální lidi, už jsme viděli, že pro jisté skupiny obyvatel by samozřejmě měla být výjimka.

 881. tenhle pan profesor

  Jiří Patočka (1939)
  Jiří Patočka
  Narození 24. dubna 1939 (77 let)
  Povolání lékař a spisovatel
  Alma mater Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity
  Významná díla Doba jedová
  Nuvola apps bookcase.svg Seznam děl v Souborném katalogu ČR
  Některá data mohou pocházet z datové položky.
  Chybí svobodný obrázek.

  Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc., (* 24. dubna 1939[1]) je český toxikolog.

  Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně.

  Působí jako profesor toxikologie na Zdravotně-sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a emeritním profesorem Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové. Je autorem několik skript a také knih „Vojenská toxikologie“ (Grada 2004) a „Doba jedová“ (Triton 2011).[2]

  ASi ví,o čem mluví.

 882. 1019
  Jasně, nemusíš znát každého, když není z tvé fakulty.
  Ale podle toho, co je o něm ve wiki se mi zdá, že jeho vyjádření můžu brát jako velmi kvalifikované

 883. Okřikujte své pacienty a spolustraníky, halladine, ano ?

 884. jo, jo, mísit se do cizích hovorů se nevyplácí….

 885. 1021

  Okřikujte své pacienty a spolustraníky

  Ani jedno už nemám, zůstáváte k dispozici jen Vy 🙂
  Nicméně platí, že jsem oslovil Danu. Vás ne.

 886. Všimli jste si, že Kakaový Bob se vrací do akce, potažmo do předsednictva ČSSD? Zdá se, že už ani v ČSSD nejsou lidi, nebo co.

 887. 1024

  momentálně při výběru kandidátů do voleb tamprobíhá čistka

 888. 1026

  no, v jistém smyslu pojmu holob se o žádného holuba nejedná 🙂

 889. Mňo… jestli jsou všichni, od nichž má být Strana očištěna, tak předvídaví a inteligentní jako je třeba Zimola, pak Sobotka moc práce s tou očistou fakt nemá.

 890. Na ruských serverech se objevily spekulace, že počet “ nezvěstných“ tomahawků přesně odpovídá kapacitě ruských S 400 v Sýrii.
  Ale zdá se mi to jako příliš velká, a nepodložená spekulace.

 891. Každopádně se mi zdá, že ruské letecké a protiletadlové kapacity budou v nepříliš vzdálené době navýšeny.

 892. Halle,
  myslíš, že v Sýrii vzniká nějaký ruský ekvivalent izraelského Davidova praku?
  Fakt to vypadá, že Sýrie je nějaký druh vojenské laboratoře, nebo ukázkového trenažéru pro byznys se zbraněma. Chudáci lidi…

 893. ptakopysku,

  to asi ne. Ten Davidův prak zhruba dosahuje parametrů s 300 -400. Proti balistickým raketám s doletem 70 – 300 km
  To už Rusové mají.

 894. Potřebuju novou navigaci. Má někdo nějakej tip ?

 895. Slovem „vzniká“ mám na mysli „je, či bude, instalován“. V každém případě je teorie, že Rusové sundali Američanům 36 tomahawků rozkošná a propagandisticky velmi dobře využitelná. Docela by mě zajímalo, jestli ta americká salva měla doopravdy 59 raket, nebo jestli jich američané vystřelili jenom 23 a zbytek jsou virtuální pentagonální kecy pro novináře. Takové to vrtění psem.

 896. Jsem maličko pohledal a zdá se, že teorie o sundání 36 tomahawků Rusy vznikla na Sputniku. 😀 😀 😀