Traktát o inovacích aneb vědět, ještě neznamená umět

František I.

S Profesorem Milanem Zeleným se setkávám rád. Na jeho přednáškách s oblibou sleduji okolí a v duchu se uculuji, když pozoruji tváře některých spoluposluchačů. Těžko skrývaná nevole se kamufluje nesnadno. Zvláště u nás, starších ročníků. Obdařený poťouchlostí sobě vlastní usuzuji, komu zase rozkopal nebo alespoň narušil ony pomyslné a neustále utvrzované bábovičky ekonomicko-sociálního přesvědčení dotčeného.  Když kolem navíc slýchám, kterak mnozí z kolegů nadšeně mluví o „Chytrých městech“ nebo o „Průmyslu 4.0“ (prý vzniknou „chytré továrny“, které budou využívat kyberneticko-fyzikální systémy, a my konečně budeme dostávat finance podle našich potřeb. Asi.), a následně tyto teorie konfrontuji s myšlenkami M. Zeleného, opět stojím na pevné zemi. Nejsem si totiž jistý, zda nás v naší české kotlince opravdu obklopuje ten správný inovační duch. Navíc je pan profesor velice fyzicky i názorově podobný Rejpalovi. Sice od něj nemohu očekávat husu na černém rybízu, s třemi druhy zelí a čtyřmi typy knedlíků, ale duševní strava má také něco do sebe. To už je ovšem také na vás.

Diskutujeme o inovacích. Jak si toto slovo vysvětlujete?

Pojem inovace je velice široký a z toho vyplývá otázka, jak se k pojmu inovace postavit. Nejdříve se ale snažme pochopit strukturu významu, než nějaké detaily. Lze to vysvětlit na rozdílu pojmů inovace a invence. Inovace se liší od invence tím, že ji musí vyžadovat a přijmout zákazník. Navíc musí mít vyšší přidanou hodnotu.  Velice negativní příklad mám z české automobilky, kterou jsem navštívil a kde mi tvrdili, že mají nejlepší auto na světě, ale nikdo ho nechce. Vůbec nepočítali se zákazníky. Kupující musí mít dojem nebo zkušenost, že díky nákupu nového či zlepšeného produktu získá něco navíc, může produkovat více, ulehčit si práci a hlavně se mu musí výrobek líbit. Musí ho chtít. Inovace by měla vznikat organicky. Má zachovávat výchozí systém a snažit se zvýšit jeho potenciál. Někdy je to zavádějící, protože se tak snažíme organicky zachovat systémy, které už mají to své za sebou. Žádná inovace jim už na výsluní nepomůže. To ovšem inovaci jako takovou zpochybňuje. Například inovace v koksárenském průmyslu nebo výrobě dieselových motorů beru jen jako udržovací a ochranné. Prostě, odkládají nevyhnutelné. Sami vidíte, jak Němci stále více zabředávají s VW a dieselem. Tedy jako uchování něčeho, co již má svůj vrchol za sebou, ale na druhé straně zde stále existuje zbytková poptávka.

Potom tu máme destruktivní (spíše disruptivní, tj. rušivé) inovace. Ty mění svět radikálně a nejsou plně organicky závislé na předchozím systému. Těch se tradiční svět obává, protože sebou přinášejí nové technologie, nové přístupy, a to stojí mnoho peněz i odvahy oprostit se od starých přístupů, viz nástup počítačů a digitalizace do průmyslu, atp. Bohužel se objevují i sebezraňující inovace. Některé, dokonce světové firmy, jako VW se snaží až zoufale zachraňovat své zastaralé technologie a přístupy. Uchylují se pak i k neetickým či přímo hloupým podvodům. Inovace musí být obrácena do budoucnosti, nikoliv do konzervace minulosti. Musí odpovídat současným trendům. Dobrý inovátor by měl rozumět tomu, co se děje ve světové, podnikové i lokální ekonomice. Technologické inovace všeobecně se mohou týkat tzv. hardwaru, tedy strojů, zařízení, nových materiálů, dále softwaru, kdy jde o systémy řízení, brainwaru, který nabádá, co dělat a proč, a hlavně podpůrné sítě. Ta poskytuje energii a podporu potřebné infrastruktuře. Podpůrná síť je tedy to hlavní, co disruptivní inovace narušuje. Pole inovací je tudíž velmi široké, ale je nutné se v něm vyznat a naučit bezpečně orientovat. Jinak se s rychlostí změny lenivý, sebeochranný podnik nikdy nevypořádá. Ignorovat budoucnost, která se každodenně a neodbytně sama prosazuje, se prostě nevyplácí. Nikdy se neoctněte na straně minulosti. Osobně dodávám: „Nikdy se neučte od českých politiků!!!“

Co vlastně inovace pro současný svět znamenají?

Způsobují akceleraci toku dění. Změny, které se na nás valí, jsou velmi rychlé. Můžeme konstatovat, že největším problémem pro podnik, region a potažmo celý svět, je otázka, jak se vyrovnat s rychlostí změny. Ta byla v minulosti věcí transgenerační, to znamená, že dříve jste mohli prožít velkou část života, aniž byste se museli přizpůsobovat. Dnes už existují generační rozdíly i v současných rodinách. Například v oblasti digitalizace, užití internetu a globální komunikace, vidíme rozdílný přístup otců, synů i vnuků. Každá generace dnes žije v úplně jiném světě, a to činí mezigenerační rozdíl pouhých cca 20 let. Rychlost se prostě stává novou kvalitou. Evoluce lidstva už dávno opustila biologické, darwinistické pojetí společnosti. Moderní výzkumy prokázaly, že naši předci v jeskyních měli stejnou myšlenkovou kapacitu a neurologickou schopnost, jakou máme my dnes. V tom se nelišíme. V čem je tedy ta změna? V prostředí. Jsme jediní tvorové, kteří začali před desíti tisíci lety vědomě přetvářet své vlastní prostředí. Začalo to vynálezem zemědělství. To byl úžasný přelom, protože poprvé lidstvo začalo mýtit lesy i pralesy, aby získalo ornou půdu, budovat cesty a infrastrukturu, budovat domy, města, a později megaměsta. Dnes zvládá genetické šlechtění rostlin i dobytka, vertikální i plovoucí farmy, a mnoho dalšího. V současnosti už nejsme tolik ovlivněni přírodními zákony, ale spíše společensko-kulturní revolucí, kterou společně sami vytváříme. Jelikož se všichni rodíme do dalšího stupně sebepřetváření, tak vlastně sledujeme narůstání oné rychlosti. Už se například s otcem a dědem v „jeskyni“, jako před možná 10 000 lety, nemůžeme společně bavit o tom, jak se loví mamuti. Tehdy byla úroveň poznání mezi několika generacemi jen málo odlišná, takže si tři i více generací bez problémů rozuměly. Dnes, s nástupem digitalizace, nových komunikačních zařízení a systémů, robotiky, automatizace a umělé inteligence, už je to daleko obtížnější. Neměníme se po biologické stránce my, mění se ty naše „jeskyně“ a s nimi celý kulturně-technický svět kolem nás.  Ten způsobil, že můžeme za jednu generaci zažít několik zásadních technických i společenských změn. My se jim musíme naučit přizpůsobovat. Já, když jsem se narodil, tak vrcholem komunikace byl bubeník, který chodil po vesnici, bubnoval a četl z lejstra, kdy a kde bude schůze. Neměli jsme tekoucí vodu, neměli jsme elektřinu. Mně se zdála tehdejší společnost zcela adekvátní. Dobře jsem v ní fungoval. Dnes si nepřipadám tak starý, a vidíte, čím se zabývám. Jak se s takovou situací vyrovnat? Já tomu říkám „Strategie Prvního Kroku“. Jestliže se něco mění závratně rychle, tak si nemůžeme plánovat na deset let dopředu, jak to vše bude. Když za mnou přišli, abych udělal strategie do roku 2060, tak jsem jim řekl, že se asi zbláznili. Já nevím, co bude příští rok. Strategie prvního kroku znamená, že musíme udělat první krok tzv. do tmy.  Vyhodnotit jej, a podle toho, jak se svět mění, pak udělat, druhý a třetí krok. Prostě se neustále snažit se s tou budoucností nějak setkat a srovnat. Nemohu použít to tradiční strategické plánování, které jsme se mnozí z nás učili na vysoké škole, plánování na pět let, na deset let a podobně. S tím dnes nevystačíte. Musíte se také věnovat nejenom svému fochu, ale sledovat svět transdisciplinárně, tj. co se děje v jiných oborech a proč.

Samozřejmě, svět se vyvíjí, ale spousta lety osvědčených technologií zůstává a dobře slouží. Proč je násilně měnit?

Nejde o násilnost. Změna se musí prosadit sama. Jde o násilnost při prosazování ignorance „nezměny“. Tu jde udržet jen politicky. Jinak nedává smysl. Už básník křičel, že „Kdo chvíli stál, už stojí opodál!“ Básník – ne inovátor, podnikatel nebo expert. Vysvětlím, ale popořádku. To, co se nejméně srovnává s vývojem, je vaše vlastní specializace. Už tím, že v dílně či kanceláři jsou všichni ze stejné branže a přispívají k společné práci stejným způsobem myšlení. Znamená to, že tam se vývoj zpomaluje a projevuje nejméně. Když se podíváte na moderní podniky světového typu, jako například na Amazon nebo Google, tak vidíte, že se doslova „hrabou“ téměř do všeho. Vyrábějí elektroniku, autonomní automobily, a tak dále. Oni si tak získávají zkušenosti z mnoha oblastí. Pro nás to znamená, že je třeba podívat se ven, mimo vlastní specializaci a učit se z ostatních “fochů“.  Ne se upínat na jednu věc, protože ta „věc“ je pro všechny specializace to nejpomalejší. Pronikání nových technologií je v současnosti velice rychlé a má zcela jasné empiricky odpozorované chování. Například vezměme náběh nové technologie. První přichází koncepce změny, která je zpočátku dost neviditelná a nikdo jí nevěnuje pozornost. Následuje náběh. Například digitální fotografie, která nabíhala zhruba před dvaceti lety. Někdo si jí všiml, fotografové ne. Například dříve světová jednička ve fotografii, Kodak, kam nosili vynálezci koncepce digitalizace, je prostě nevnímala. Lidé v této firmě, jedničky v oboru, géniové a Nobelisti, dávali tyto koncepce do trezoru. Jakmile však změna začne nabíhat, tak si toho všimnou i velké podniky a začnou prosazovat svoji rezistenci. Rezistence v tomto smyslu znamená zvýšenou reklamu pro jejich nyní už zastaralé produkty, ignorování nastupující změny a pokusy ji jakýmkoliv způsobem eliminovat. Velké nadnárodní a silné celky mají tu moc nový vývoj zastavit, anebo alespoň zbrzdit. Nastává fáze útlumu vývoje nové technologie, kterou využívá firemní rezistence. To se dělo i v Kodaku, kdy manažeři i vývojáři, když se objevily problémy s digitalizací, tvrdili, že takový vývoj očekávali. Prý to je jenom nová móda. „Už to odeznívá,“ mínili. „Instantní fotografie jejich firmy tu bude navěky“. V tom okamžiku Kodak ztratil budoucnost. Podnik se věnoval nadále zastaralé technologii, ale kdesi v Asii už naběhla technologie nová, která se průběžně zdokonalovala. Následně nastala ekonomická exploze a po ní akcelerace. Na záchranu Kodaku už bylo pozdě. Inovace není jenom kreativita. Nese sebou totiž i rezistenci. Nastává otázka, jak se k této rezistenci postavit. Považuji za velkou chybu učit mladou generaci názoru, že inovace je pouze věc kreativní. Kreativity máme spoustu. Důležitá totiž je i otázka, jak se vyrovnat s rezistencí. Jak ji umět obejít.

Co ale proti rezistenci dělat?

Vezměme například podnikatele E. Muska, co všechno musel a musí dodnes překonávat. Nikdo nechtěl jeho auta, nabíjecí stanice nepřevzala žádná čerpací společnost. On ale vymyslel věc, které já říkám „bypass“.  Když se totiž postavíte rezistenci přímo, tak máte zaděláno na problém. Prohrajete. Velké firmy mají všechno. Mají kapitál, mají pozemky, právníky, atd. Vy je musíte obejít. Najít paralelní způsob prosazování změny. Já učím to, že na inovace nemůžeme pohlížet pouze z hlediska kreativity. Musíme se připravit také na fakt, že spolu s ní jde také rezistence. Člověk si musí uvědomit, jak vypadají její pohyby a jak s ní pracovat.

Po rezistenci nastává nová akcelerace. Než se totiž naučíme s novou technologií pracovat, už se kdesi v koutku objevuje technologie nová. Zrychlení není pouze jedna změna, ale kumulace dalších změn. Dodnes nedovedeme u nové technologie využít kompletně vše, co poskytuje, protože i když je ve stádiu akcelerace, tak už na ní útočí technologie další a další. Vezměme například technologii sdílení. Nejdříve tu byl Uber, fenomén, se kterým se dodnes soudí mnoho velkoměst i měst po celém světě a protestuje proti němu půlka Evropy. Ale sotva se uchytil, už máme v USA další systémy, které jsou silnější a lepší, než Uber. Například Grab Taxi apod. I výrobci bičů stávkovali proti mizení koňských povozů. Akcelerace, to není o rozvoji určité technologie, ale o tom, že se nám technologické cykly hromadí.  Musíme si uvědomit, že jen jsme vyšli s novou změnou, už někdo pracuje na tom, aby ji překonal a nahradil.

Tím míníte, že žijeme ve světě akcelerací. Proč?

Protože ekonomiky procházejí sérií transformací. My to v ČR zatím moc nevnímáme. Podívejte se, jak se řeší ekonomické obtíže v současném světě.  Vše se považuje za nějaký finanční problém.  Problém úrokových měr, tisku nových bankovek a podobně. Věc je však mnohem hlubší. Do ekonomických problémů a procesů je totiž dominantně zapojená pracovní síla. Vezmeme-li USA, tak původně šlo o převážně zemědělský stát. Jak se zvyšovala produktivita práce, zemědělství ustupovalo ve prospěch průmyslu. Následně začala růst produktivita průmyslu a zemědělství zaměstnávalo menší část populace. Začal se objevovat nový prostor, kterému jsme po II. světové válce začali říkat služby. V současnosti jsou služby dominantní a zemědělství není (z hlediska zaměstnanosti) takřka vidět.  Zato průmysl prudce klesá. O růstu průmyslu mluví pouze politici typu bývalého prezidenta B. Obamy, a dnes třeba D. Trumpa, ale skutečnost je právě zcela opačná. I služby však začínají narážet na technologické mantinely. Například se objevují internetové obchody a nastává úpadek klasických velkoprodejen.

Objevuje se však další prostor, který se ale od předchozích výrazně liší. Je totiž závislý na ostatních sektorech. Žije z daní, tedy z přidané hodnoty, které stát odčerpává od firem a občanů, kteří produkují zisk. Je to státní sektor, který v USA zaměstnával téměř 18 % práceschopného obyvatelstva. Sám ale tento „sektor“ nevytváří nic. Jen přerozděluje, co vytvořili ostatní.

Dobře. Zemědělství, průmysl, služby, státní sektor, ale co dál?

Ekonomické transformace, které v lidské společnosti probíhaly vcelku bez problémů, tak v současnosti narazily na zeď. Zatím se totiž neobjevil žádný pátý sektor. Lidský druh může ekonomicky produkovat potraviny v zemědělství, vyrábět prostřednictvím průmyslu jakékoliv věci, poskytovat služby, nebo nedělat nic a žít z daní, než se společnost vzbouří.  Tím pádem jsme v historicky bezprecedentní situaci a fundamentálními ekonomickými problémy se zabýváme pouze z hlediska nějakého dočasného výkyvu a politické neschopnosti. To nestačí. Neuvědomujeme si, že se tzv. staré časy nikdy nevrátí. Nikdy už například nebudeme mít v Americe v zemědělství zaměstnáno 50 % práce schopného obyvatelstva. V americkém průmyslu je to podobné. Ano, je tu jedna možnost, jak vrátit historii zpět. Prostě rozbít všechny stroje a nechat obyvatelstvo rýt rukama půdu a sázet obilí. Což je samozřejmě hloupost. Dnes už nejde o ekonomické transformace, ale o metamorfózu.

Vezměme to popořádku, z hlediska zaměstnanosti. Zemědělství tvoří velice nízké procento, bohužel hlavně ve vyspělých zemích. Už se ale objevují první známky tohoto trendu i v Číně. Průmysl strmě klesá. Služby jsou sice stále dominantní, ale i zde je pokles znatelný. Státní sektor? Někde klesající, ale například v České republice vesele bobtná. Máme vysokou zaměstnanost, protože žijeme díky politikům a jejich nohsledům v daleké minulosti.

Najdeme někde pátý sektor? Situaci říkám metamorfóza, protože mi připomíná biologický systém. Vezměme například housenku. Živí se, živí, ale v určité chvíli už jí prostředí nedovolí dále růst, i když by teoreticky mohla. Zakuklí se a z původního organismu se vytvoří jeho nová forma, která se s daným prostředím umí vypořádat a množit se. Metamorfóza je v ekonomické terminologii vyústěním série transformací, které mohou vzniknout jen v těch nejrozvinutějších zemích, protože toto období je vlastně zároveň jejich krizí. Jedná se totiž o kvalitativní proměnu hospodářského organismu. Transformace je dlouhodobá změna dominantních hospodářských aktivit ve smyslu zaměstnání – zemědělství, průmysl, služby. Metamorfóza je vyústěním série transformací, která probíhá v těch nejrozvinutějších zemích. Ona krize, jak současný stav často (a nesprávně) nazýváme, je krizí nejvyvinutějších států. Ale je to kvalitativní proměna formy hospodářského organismu. Je to výraz evolučního cyklu, který se neustále dlouhodobě opakuje, a proto si ho téměř nikdo nevšiml. Jde o následné fáze konstrukce, destrukce a rekonstrukce. Stavět se proti přirozenému vývoji bylo, je, a bude znakem politického bláznovství!

Jak ale ona metamorfóza projeví a jak bude probíhat?

Zatím si nejsme plně jisti, jak bude vypadat. Setkáváme se s ní poprvé v historii. Zatím pouze sledujeme symptomy. My, v nejvyvinutějších zemích, se střetáváme s metamorfózou a rozvojové země se stále potýkají (nebo v ČR nepotýkají) s transformacemi. Proto vidíme, že například v Číně dochází k pomalé transformaci průmyslové dominance na dominanci služeb. Obojí, jak transformace, tak metamorfóza jsou v podstatě destruktivní vůči starému světu. Mění pohled i chování a jsou pro dotyčnou zemi výzvou. Čína prochází velkými obtížemi, protože si zde neuvědomují zákonitost a nevyhnutelnost zmíněných transformací. USA, Evropa i Japonsko procházejí metamorfózou, a opět si tyto země neuvědomují onu zákonitost a bojují proti něčemu, co je v podstatě dlouhodobě nevyhnutelné, ale co politici vnímají jako krátkodobé. Ekonomové se o tom ve škole neučili (a ani nemohli). Proto jsou tak zmatení. Občas je někdy zarazí, proč to tápání trvá tak dlouho. Metamorfóza vlastně znamená fakt, že nastává deglobalizace. To není něco, co si ekonomové i politici přejí a o čem chtějí diskutovat. Čísla však říkají něco jiného.

Abychom rozuměli, co je deglobalizace, musíme pochopit, co je globalizace. Pojem globalizace není žádné zaklínadlo. V ekonomice znamená, že probíhá tzv. „outsourcing“, tedy, že se ekonomické aktivity přesouvají do geografických oblastí s levnou pracovní silou. Součástí jsou i přeshraniční toky, což znamená, že se přes hranice přelévají toky kapitálu, toky zboží apod. Logicky je deglobalizace opak. Do roku 2006 rostlo světové HDP (Hrubý domácí produkt) o 3,5 %, ale objem obchodu rostl o 8 % ročně. To je znak globalizace. Pohyby příhraniční však rostly mnohem rychleji, než kolik produktu se vlastně vytvořilo. HDP se přesouval z místa na místo, někdy i několikrát. Ale od roku 2008, kdy nastala tzv. finanční krize, růst HDP přesáhl růst obchodu. Tedy vytvořené HDP zůstávalo doma. Také vidíte opět na příkladu Číny, že v tomto konkrétním roce snižuje svůj export, USA také a HDP zůstává v místě. Stejně státy omezily přeshraniční toky. Investice v zahraničních aktivech se v té době drží pod 40 %. Před rokem 2008 činily přes 50 %. V číslech se prezentuje deglobalizace velice silně. Přesto jsme denně ubezpečováni v tom, že žijeme v globálním světě. Globální svět se přece nerozšiřuje do nekonečna. V současné době dochází, podobně jako ve Volkswagenu, k úmyslnému zkreslování skutečnosti. Slýcháme například o Americe, že růst za prezidenta Obamy, byl nízký, ale nezaměstnanost klesala. To jako problém moc nevypadá. Problém je tzv. „Labor Participation Rate“. Tento termín znamená, kolik lidí se vlastně zúčastňuje pracovního procesu. Všimněte si, jak se křivka LP v sedmdesátých letech začala zvedat. Tehdy se totiž začaly do pracovního procesu zapojovat žerny, které byly dosud v domácnosti. Po krizi v roce 2008 začala křivka opět klesat až na úroveň roku 1977. Můžeme se ptát, kde ti lidé jsou? Určitě ne mezi nezaměstnanými. Ti jsou evidovaní a pobírají příspěvky v nezaměstnanosti. Jediné vysvětlení je, že tvoří tzv. šedý prostor. Vychází jim z oficiálních dat, publikovaných ke konci funkčního období bývalého prezidenta, že to je 94 601 000 Američanů. Tedy tolik lidí bez oficiální práce. Jsou to jiná čísla, než která uvádějí politici. Jen chci upozornit, aby každý, kterému politici tvrdí, že máme nízkou nezaměstnanost, okamžitě zbystřil. Být nezaměstnaný a nemít práci, jsou nebe a dudy. Pokud chcete sledovat míru nezaměstnanosti, musíte především sledovat i míru zaměstnanosti. Pokud vás zajímá HDP, o to více by vás mělo zajímat HNP(Hrubý národní produkt). Politikům už dnes věří jen jejich voliči.

Jak to vidíte v u nás v České republice?

Časopis Euro tvrdí, že inovace v České republice závisí především na zahraničních firmách. Nejsme tedy podle čísel montovna. To by bylo ještě dobré. Dnes už totiž jsme hlavně překladiště přidané hodnoty. Polovina našeho exportu, kterou vyvážíme přes hranice, dovážíme už jako produkt s přidanou hodnotou. Tuto přidanou hodnotu u nás doplňujeme velice málo, nebo vůbec. Náš nejsilnější exportní artikl nejsou automobily a průmyslová zařízení, ale kupodivu koks a rafinované ropné produkty. Nejnižší podíl domácí přidané hodnoty je u elektroniky. Docentka I. Švihlíková dokonce napsala knihu „Jak jsme se stali kolonií“. Zahraniční firmy u nás získávají 60 % všech tržeb, 50 % přidané hodnoty, 45 % zaměstnanců pracuje pro zahraničního vlastníka. Mnohé firmy, se zahraničním vlastníkem tu vydáváme za české firmy. Já neužívám výraz kolonie. Raději tomu říkám závislá ekonomika, odvozená ekonomika nebo neautonomní ekonomika. Kolonizaci se národy většinou aktivně brání. U nás naopak zahraniční investory (kolonisty) preferujeme. Získávají státní investiční pobídky a lukrativní místa, na rozdíl od domácích kapitalistů a podnikatelů. Česká republika je tak vědomým a dobrovolným účastníkem tohoto dění. Proto nemůžeme mluvit o kolonizaci. Ta nebývá dobrovolná.

Zde jsme trochu odbočili, ale ukázali jsme si, že otázka přidané hodnoty je důležitou součástí inovací. Už v období let šedesátých a sedmdesátých se ukazovalo, že nejvyšší přidanou hodnotu mají výzkum, vývoj, design a klíčové součásti. Nejnižší přidanou hodnotu vykazovaly montážní procesy. Nejvyšší prodej a služby pro zákazníka.  Představme si to jako přímku, kde na jedné straně máme vývoj a design, uprostřed montážní práce a zpracovávání surovin a na konci služby. Dosadíme-li k jednotlivým oblastem přidanou hodnotu, přímka se uprostřed silně prohne. Není tedy divu, že zatímco si u nás působící firmy z vyspělých zemí nechávají oba vztyčené konce, málo výdělečný prostředek nám rádi přepustí. Přidaná hodnota montáží je stále nižší, přidaná hodnota na obou koncích jde neustále nahoru. Pochopíte potom naše politiky a jejich voliče? Pochopíte české ekonomy?

Myslíte si, že už konečně přichází nějaká změna?

To si opravdu myslím, i když ne u nás. Popsal jsem transformaci a metamorfózu. Oba pojmy spadají do kategorie makroekonomie a člověk si je nemůže takzvaně osahat. Existují ale i doprovodné jevy, kterých je celá řada. Každý doprovodný jev je vlastně návodem, kde hledat inovační potenciál, kde hledat inovační změny. Je jich opravdu mnoho. Přicházely relativně nenápadně, takže jsme si jich všimli až někdy v 80 až 90 letech. Začalo to tím, že firmy začaly vylučovat mezičlánky. Všimněme si, kolik mezičlánků stojí mezi vámi a výrobkem. Jsou to velkosklady, dealeři, doprava, prodejny a prodejní megacentra. V současné době zákazník a výrobce mají velmi silnou tendenci se propojovat přímo. Příkladem jsou samoobsluhy, self-service a hlavně internetový prodej. Možná si to ani neuvědomujeme, ale jde v ekonomice o přelomové vynálezy. Člověk totiž má tendenci si dělat všechno sám a často to dělá rád. To například vyplývá i z rostoucích čísel prodeje po internetu, který se v Česku téměř skokově rok od roku zvyšuje (i když s až kosmickým zpožděním vůči okolnímu světu. Pamatuji se, že když jsem po roce 1989 přijel, tak jsem psal články na téma „Nebojte se internetu“. Dnes už mi to připadá neskutečné.

Další změnou je masová „kustomizace“. Tento pojem rozvádí fakt, že dnes můžeme každou službu či každý produkt šít na míru. A to za stejné náklady a stejnou cenu, jako kdybychom produkt vyráběli masově. Někteří staří fachmani nedovedou pochopit, že přicházejí nové techniky a technologie. Oproti dnes už zastaralým technologiím se ty nové dají snadno nastavovat, přeprogramovat a digitálně modifikovat během několika vteřin. Když máte například některé výrobky opracovávané laserem, který se dá snadno přeprogramovat, tak náklady na přechod z jednoho výrobku na druhý, jsou téměř zanedbatelné. Když dnes budete rozvíjet inovaci, která vyžaduje mnoho mezičlánků, tak si hned zkraje můžete odvodit, že bude v brzké budoucnosti něco v nepořádku.

Jak ale získat informace, abychom se mohli připravit na to, co nás čeká a asi nemine?

To vám také nepovím. Určitě nás to nemine, i kdybychom své hlavy strčili do písku pouště minulosti. Pořád jako mantru opakujeme, že žijeme v informační společnosti. Informace jsou ale dnes komoditou. Šíří se téměř rychlostí světla a jsou téměř zadarmo. Co nám ale chybí, jsou znalosti. Mít informaci a něco umět je velký rozdíl. Celé naše vzdělávání je založené na předávání informací, ale nikoliv na získávání znalostí. Vědět, přece ještě neznamená umět. Vědomostní společnost, i když si jí velmi vážím, není to, co firmy hledají. Nechtějí vaše vědomosti, ale vaše znalosti. Lapidárně řečeno, to, že jste si přečetli návod, kterak upéci kachnu, je nezajímá.  Chtějí, abyste uměl tu kachnu upéci nejlépe ze všech. Nobelista F. A. von Hayek začal po válce vytvářet teorii, kde dokazoval, že znalost je úplně něco jiného než informace. Ekonom T. Ježek, přeložil Hayekovu knihu s tím, že slovo „knowledge“ (znalost) přeložil jako „informace“. Tím jaksi způsobil, že popřel zásadní motivy celé práce a kniha je tím pádem z odborného hlediska bezcenná, obzvláště pro studenty VŠE. I při překladu, by měl překladatel vědět, o co jde, takže dotyčný v praxi předvedl, že znalosti opravdu nejsou informace a naopak.

Můžeme se vůbec jako jednotlivci s potencionálními nadcházejícími změnami sžít?

Ano, nejen můžeme, ale hlavně musíme. Obzvláště ti mladší z nás. Odborně tomu říkám „zákaznická“ intervence. Zákazník už dnes není jen pasivní článek na konci výrobního nebo obchodního procesu. Už nemáme pouze pozice koupit nebo nekoupit. Je to významná intervence, ale dnes není jediná. Zákazník začíná intervenovat v různých částech výrobního procesu a někdy i před tím, než firma výrobní proces vůbec spustí. My starší jsme byli „odkojení“ myšlenkou, že moderní doba vyžaduje dělbu práce. K. Marx na tom dokonce založil svoje učení. Doba, kdy se hlásalo, že rozmělníme výrobní procesy na tisíce úkonů, je pryč. Tím nastává dezintegrace. Dnešní pracovník se už nevěnuje menším a menším dílkům. On dnes musí ovládat více částí procesu. Dnes už výrobky nemají maximální počet součástí. Zamlada, když jsem se dostal do Ameriky, tak například IBM mělo reklamní slogan ve smyslu, že naše elektrické psací stroje mají největší počet součástek. Potom přišli Japonci a jejich psací stroje měly součástek sotva polovinu. Dnes, když firma přijde na trh s elektrickým automobilem, tak si lidé neuvědomují, že například Toyota má 40 tisíc součástí a elektromobil méně než polovinu základních komponentů. K tomu přistupují i znalosti, reintegrace. To znamená, že by každý pracovník konkrétního výrobního procesu měl něco vědět o tom, co vlastně vyrábí. Obrazně řečeno, vrtat díru a nevědět, zda součástka patří k židli, ke stolu nebo autu, začíná být smrtonosné. Viděl jsem záběry z Číny, kde vyráběly dívky smart telefony. Když jedné ten telefon ukázali, tak se zděsila, protože vůbec netušila, že je součástí jeho výroby.

Další doprovodný jev je práce doma.  Kolik z nás putuje hodinu i více, aby se někde posadili za monitor a koukali do něj celou pracovní dobu. Proč nemůžeme mít zapojenou domácí pracovnu? Jde o již dříve zmiňované sdílení zdrojů. Opět doprovodný jev. Pro většinu Evropy je to zatím rychle se šířící, ale nevítaná novinka. Ale v USA již existují konkurenti i pro již zmíněný Uber. Předpokládám, že si firmy svou existenci na trhu vyřeší samy, ale ještě se dočkáme stávek a manifestací. V každém případě předpokládám konec tradiční taxislužby. Pod doprovodné jevy spadá také kategorie spolupráce. To je vlastně dobrovolná spoluúčast na konkrétním dění, kdy zúčastněné strany mají stejné výhody. Pozor, spolupráce není solidarita. Solidarita znamená podřízení se určitým neekonomickým nebo nespolečenským zájmům. Doporučoval bych méně solidarity, méně zbytečné konkurence, ale více spolupráce.

Mezi doprovodné jevy, kterých je samozřejmě mnohem více, bych ještě zařadil „cyklickou organizaci“. Tento termín naznačuje, že nevyrábíte portfolio produktů podle toho, co umíte. Neznamená to, když vyrábíte ledničky, můžete uvažovat jen o výrobě klimatizace. Ne. Tento jev ilustruje příklad, kdy firma něco vyrábí, ale produkuje odpad. Co udělá s tím odpadem? Spousta japonských IT firem například pěstuje na střechách továrních hal rajská jablíčka. Nemusíme jezdit ani tak daleko. Jihomoravská firma Fosfa, která vyrábí fosfátové přípravky, také pěstuje na střechách továrny v horizontálních sklenících zeleninu. Využívá při tom odpadní teplo z výroby a vlastní fosfátová hnojiva. Když budou podobným způsobem postupovat i jiní, tak se výroba uzavře do bezodpadového cyklu. Odpadu se přestane říkat odpad, ale zdroj. Totéž se týká digitalizace společnosti. Proč si mám koupit LP desku, když si ji mohu stáhnout z internetu. Proč mám platit za všechny písničky z alba, když si mohu koupit pouze tu, která se mi líbí a udělat si vlastní seznam. A tak to může jít do nekonečna.

Doprovodných jevů transformace a metamorfózy je úžasně mnoho a závratně se rozmnožují. Ale když se na ně soustředíte, tak je uvidíte všude kolem sebe. Už si uvedené jevy uvědomují i některé vlády. Například ve Švýcarsku vážně projednávali situaci, kdy každý občan měl dostat základní státní příjem, ať pracuje nebo ne. Na první pohled se to zdá hloupé, ale uvědomme si, kolik odpadne příspěvků, dávek, dotací, jak ubude státní byrokracie a podobně. Těm, kteří chtějí víc, stát může umožnit vzdělání, zapojení do podnikání a slušné pracovní zařazení. O této iniciativě uvažují i některé státy v USA.

František I.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené a jeho autorem je Šumavák. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

2 463 komentářů u “Traktát o inovacích aneb vědět, ještě neznamená umět

 1. 140
  P.M. napsal:
  23.5.2018 v 1.41

  Mile deti, tak Vam tady popovidam o tom, jak to s Komenskeho kumsty chodivalo, kdyz zarivala, opevovana v castuskach, ruda zare nad Kladnem. Konec nylonoveho veku uz byl jen smutnou vzpominkou a v Jachymove se pri legracich s krumpacem dusevne ozdravovali pomyleni.

  Gympl se zmenil v Jedenactiletku – v osme se delaly “zkousky”. Svet byl otevren pro ty, jejichz rodice se rozhodli poslat sve deti za vyssim poznanim. Ti pak, jejich mama s tatou rozhodli pro remeslo, sli za remeslem. Moji rodice, ovlineni dennim poslouchanim Svobodne Evropy verili, “ze se to polozi”. Poslali me tedy na “gympl”. Sedel jsem v lavici vedle prima decek, ktere zkousky v osme udelaly s odrenyma usima. Profesori z ery, kdy ve sborovne hovorili nekolika jazyky a latina byla pro ne normalem, nahle vchazeli do tridy representujici tehdejsi hejrupacky vyber. Meli do penze par let, sklopili mnozi z nich hlavu a zacali strihat metr do duchodu. Homera, podle novych osnov vymenili za Solochova, o uz tehdy zaricim Hemingwayovi, ci Staineckovi nepadlo ve skole slovo. Zapotocky a Majerova vykopli z pedestalu Capka.Tri temata pro maturitni pisemku z cestiny byly rozbor knih: Anna proletarka, Ruda zare nad Kladnem a Vitr se vraci.Opsal jsem z tahaku Vitr se vraci. Popletl jsem to vsak: Na tahaku bylo nekolik jmen hrdinu a nemeckych kolaborantu. Jelikoz jsem dilo nikdy necetl, popsal jsem v pisemce hrdiny jako kolaboranty a opacne. Vytahla me z maleru ustni zkouska. Dostal jsem Komenskeho a pri povidani si me vsiml predseda maturitni komise, nevim dodnes, kdo yo byl. Skoncilo to povidanim mezi nami dvema, jemu se libilo me nadseni nad snahami Komenskeho dosahnout panharmonii pansofii. Vzdelanim k vsemiru – tak jednoduche to maji v hlavach I dnesni sedmnactileti. . .Pres ten kiks s Jilemnickym na pisemce jsem dostal dvojku. I kdybych vsak propadl, bylo to jedno. Mel jsem uz, jako syn byvalych majitelu obchodu, tudiz nepratel noveho socialistickeho statu, jak mne (a jeste paru kamaradu) behem hodin matematiky pripominala moje tridni soudruzka profesorka, umistenku v mistni Zbrojovce, abych se seznamil s pracujici tridou.
  141
  Dušan Neumann napsal:
  23.5.2018 v 3.34

  P.K – Nigel farage debatuje s Zuckerbergem : http://www.libertybugle.com/nigel-farage-horrifies-mark-zuckerberg-stop-telling-us-facebook-is-platform-for-all-ideas-video/
  142
  PeS napsal:
  23.5.2018 v 7.44

  Dobré zas ráno… Tak se mi zdá, že si řada z vás nechce připustit výhody tzv. boloňského procesu, jehož cílem je naprostá degradace vysokoškolského vzdělávání… Jen připomínám, že cílem je zvýšit dostupnost, přitažlivost a kvalitu vysokoškolského vzdělávání a vytvořit Evropskou oblast vysokoškolského vzdělávání – a ty výsledky vidíme dnes a denně… Připomínám dílčí cíle:
  srozumitelný a srovnatelný systém vysokoškolských titulů
  rozdělení studia do dvou (později tří) cyklů
  zavedení jednotného systému kreditů
  podporu mobility studentů i učitelů a spolupráce vysokých škol
  spolupráce při zajišťování kvality studia

  No a když si vezmu běžnou praxi, že se realizuje pravý opak deklarovaného, musí být jasné, kam to spěje. Takže se u duchamorců může stát profesorem člověk, kterej má jednu jedinou impaktovanou publikaci a kterýho já bych nepustil k diplomce (leč papír jako papír a tím pádem máme za profesory vyzrálé osobnosti typu Putna, Halík, Bek, Fiala a další – a nároky u exaktních věd pochopitelně klesají také – a některé příklady raději nebudu komentovat)
  To rozdělení studia je taky kouzelné (a u exaktních věd naprosto zbytečné). Idea, že bakalář může fungovat jako laborant se jaxi v praxi neujala. Zas to funguje jen u duchamorců, pro které je bakalářský titul (na úrovni slabší maturity) vrcholem možností… K dokonalosti je to dovedeno u felčarů, kdy bakalář může pracovat jako kvalifikovaný sestr/sestra, když si doplní příslušné specializace… Tedy může vám vrazit do prdele injekci… A na to musel studovat 3 roky anatomii, fyziologii, biochemii apod., asi, aby věděl, kde má člověk prdel…
  Dále kredity – taky úžasné… Za nás jsme měli systém povinných předmětů a kdo z toho neudělal zkoušku, měl smolíka. Dnes si napíše nepovinné předměty, semináře, výjezdní pobyty a exkurze – ano, za to všechno jsou kredity – a pak se ukáže, že ve třeťáku nemá stěžejní zkoušku z prváku a spoléhá, že mu to přece nějak dají…
  Ta mobilita je taky úžasná věc – student jede na půl roku na výlet s plnou podporou a nikdo se moc nezajímá, co tam kde dělal či dělá. Ale dostane papír o mobilitě – a za ten papír dostane další kredity, i kdyby tam udělal (což je nejčastější případ) lautr hovno.
  Prostě dokonalý systém na formalizaci a faktickou likvidaci VŠ vzdělávání… Ten systém pak propaguje na školy střední a dnes už i školy základní. Takže příslušný student má problémy s vyjadřováním, s pochopením psaného textu, nedokáže napsat smysluplný text o rozsahu půl stránky a bez mobilu je v prdeli jak tři zlatý rybičky… No a kdyby náhodou chtěl vynikat v matematice, tak operativně zavedeme Hejného metodu (úžasnej vejvar a dokonalá pitomost) a to by v tom byl čert, abychom nezlikvidovali i výuku matematiky. (s kolegou jsme vytvořili naprosto jednoznačné kritérium hodnocení nabídek u výběrového řízení, leč použili jsme zlomky (celých čísel). Poté, co jsem jednoznačnost vzorce vysvětloval (marně) už asi osmému právníkovi jsem se neudržel a zeptal se ho, zdali absolvoval sedmou třídu ZDŠ – nějak ho ten dotaz popudil, nevím proč… Protože znalosti z počtů z té sedmé třídy zjevně neměl!)
  Takže vidíte, všechno to, na co si stěžujete, se děje záměrně a cíleně – blbcům se přece lépe vládne a příští generace se musí hlavně naučit mlátit hlavou o zem (a k tomu je VŠ vzdělání na obtíž).
  A jen bych ještě připomněl svůj překlad EUstavy… Mutatis mutandi.
  143
  halladin napsal:
  23.5.2018 v 8.05

  Téda …..-
  že tady budou tesknit echt pravičáci nad komunistickým systémem studia , je opravdu , ale opravdu překvapující.
  já si sice myslím to samý co Vy , ale co taky čekat od levičáka 😉
  Někdo tu psal o tom, zda to, že je možné být ze školy vyhozen může mít nějakej vliv na kvalitu studie ve smyslu zvýšené snahy studentů.
  Asi má, jen bych podotkl, že za socíku nebrali na VŠ každého, snad s výjimkou ostravské VŠB.
  Tam vzali opravdu každého, vyhodnotili výsledky dotyčného při přijímačkách a poskytli intenzivní doučovací kurzy ještě před začátkem semestru. No , a pak – kdo se chytil, tak se chytil, kdo ne , vyletěl po prvním semestu.
  Tohle fakt vím, do takového kurzu jsem chodil osobně.
  A ta úmrtnost v prvním semestru prý ( tohle jistě nevím, nezažil jsem) dělala 50 %….
  Na LF v olomouci byla úmrtnost taky vysoká, ne že by se úmyslně vyhazovalo, ale kdo zkoušky neudělal, tak letěl, a tím, jestli je či není úmrtnost příliš vysoká se vůbec nikdo nezabýval.
  Taky to bylo asi tím, že fakulta měla své peníze jisté, a nad tím, že když vyhoděj studenta, tak peníze za něj budou chybět se přemýšlet nemuselo.
  To financování na žáka či studenta je zvěrstvo, a taky má svůj podíl na úpadku.
  144
  PeS napsal:
  23.5.2018 v 8.08

  No a ještě k těm písemkám – za nás byly celostátně zadávané pouze čeština a ruština, matiku si škola zadávala sama (s tím, že jsme tehdá měli 2 úrovně – náročnější pro ty, kdo šli na exaktní vědy a slabší pro budoucí bláboly a duchamorce). A tenhle systém tehdá vyhovoval. Ostatně, nás měl na matiku (a fyziku) Pavel H. a kdo šel na techniku, měl do třeťáku vystaráno… Byl to současně náš třídní a zrovna nedávno jsme měli sraz po 40 letech a pozvali jsme ho – na svůj věk vypadá furt dobře. Další skvělá matikářka Marie Ch. nás současně měla na deskriptivu a nějak nedokázala pochopit, že prakticky celou naší třídu deskriptiva bavila a neměli jsme s ní problémy, tudíž ani s Marií. Často nám říkala, že s náma probírá věci, se kterýma by se v jinejch třídách nechytala – a ostatně, nakonec si s většinou z nás začala tykat.
  No a když takovýhle kantoři sestavovali maturitní písemku, tak se člověk mohl spolehnout, že to nebude odfláknutý a bude to pasovat škole “na míru”!
  145
  Dušan Neumann napsal:
  23.5.2018 v 8.20

  nikdo nenaříká nad komunistickým systémem vzdělávání, což byl systém předválečný, komunistama jen zkurvený, byť ne do mrtě…musím vzpomenout dědy Haase, který měl jen maturitu na c&k klasickém gtmnasi a se mnou procvičoval kvadraické rovnice, logaritmy, matrice, goniometrické funkce a do smrti četl Goetha v němčině, Vergilia v latině a Homéra v řečtině. T jsme my už ve zzkurveném komunistickém systému nikdy nedohnali…
  146
  halladin napsal:
  23.5.2018 v 8.24

  145

  Takže jsme v tom nezkurveném demokratickém režimu zkurvili i to, co se komunisti zkurvit neodvážili ? 😀
  147
  skimic napsal:
  23.5.2018 v 8.33

  138 Pavle Kořenský
  po zběžném průletu maturitními otázkami také nechápu proč by s tím měli studenti mít nějaký problém.
  Když tedy přehlédnu některé potíže s terminologií, což spíše přičítám svému nedostatečnému češtninskému vybavení.
  Například je mi záhadou termín “předpis funkce”.
  Nikdy jsem se s takovým výrazem ještě nesetkal, otázku číslo 6 (Zapište předpis funkce f) bych tedy dnes buďto přeskočil a nebo tam napsal to co tam na první pohled vidím, t. zn. y=0.5 x
  Nicméně termín “předpis funkce” bude patrně nějaký český jazykový chyták, tak bych tím raději neztrácel čas vlbec.
  148
  Matzurka napsal:
  23.5.2018 v 8.48

  Dobré ráno vespolek,

  Halle, to moc zjednodušuješ. Jak výše zmínil Dušan, za socíku se ještě držel systém předúnorový, postupně však byl přeoráván k obrazu svému – viz naše “polytechna” gympl. S Jirkou souhlasím v tom, že střední odborné školství bylo výborné, stejně jako bych přihodila dnes dodrbávaný systém škol zvláštních, pomocných a specializovaných na děti se specifickým postižením (s vadami zraku, řeči apod.).
  To, co dneska se školstvím děláno jest, NENÍ pravičácké. Boloňskou zrůdnost vymysleli eusoudruzi – fakt si myslíš, že když se dnes už bezostyšně hlásí k Marxovi, tak jsou pravicoví ? Naprosto souhlasím s PeSem, je to děs běs. A bohužel rozlezlý po všech západních univerzitách, i těch nejlepších.
  Za tradiční školství by se snad dal považovat starý britský systém, přejímaný po světě leckde. Ano, je hezké dát stejné šance všem (egalité ?), ale v reálu je spíš lepší dát každému šanci uspět na maximum svých schopností. A to je sakra rozdíl. Sice každý normální člověk má dvě nohy, dvě uší, a snad i mozek v lebce, ale čeho je ten jeden každý mozek schopen je velice rozdílné a individuální (ne, ještě se nemnožíme klonováním a soufám, že nikdy nebudeme – unifikace je cesta k extinkci a jedině variabilita umožňuje adaptaci a další evoluci druhu…)
  Jestli chceš skutečně levičácký systém, doporučuji se podívat, jak to provedli soudruzi v Číně během kulturní revoluce. Kolegy tímto postižené jsme tu měli – a vzpomínali, jak bylo běžné lynčovat pedagoga, který si troufnul učit “po staru”, studenti ho prostě mlátili rudými knížkami a pak společně vyrazili na happening, totiž pardon, demostraci za svobodu revolučního vzdělávání…. A asi se poučili, dneska je Čína někde jinde.
  Vlastně nevím, zda se vůbec termíny “levičák, pravičák” dají na vzdělávání použít. Protože vzdělávání je předpoklad úspěchu společnosti, nevzdělanost naopak umožňuje její ovládání – ať už je ta diktatura monarchy, kapitálu nebo proletariátu…
  149
  PeS napsal:
  23.5.2018 v 8.52

  2 skimic – za nás se říkalo funkční předpis a znamená to přesně to – jednoznačné zadání funkce…
  150
  halladin napsal:
  23.5.2018 v 8.56

  Matzurko,

  zcela jistě se mi zdá, že to zavádění tržního systému do školství má na svědomí pravice.
  Viz to financování na žáka či studenta.
  Předpoklad, že tržně uspěje kvalitnější ( a tedy náročnější škola) je mylný.
  Proto taky prosperujou všeliké nesmyslné humanitně-genderové obory, které “vyrábějí” absolventy, pro které není nějaké rozumné použití.
  151
  Matzurka napsal:
  23.5.2018 v 9.07

  Tak jsem se teď koukla na to maturitní zadání z matematiky… to si Cermat fakt dělá srandu. Většinu by zvládla dcera, která je nyní v kvartě, bez potíží – co ještě neprobírali jsou funkce, takže to by byl jediný problém. Jinak mi to spíš přijde jako přijímačky na čtyřletý gympl.
  Jo, jejich matikář je za “rasa”, ale už odteď s nimi začal přípravu na maturitu, takže každý týden mají k normálnímu učivu ještě jeden extra úkol, a to maturitní příklady. Prej si tím mapuje, co komu dělá potíže, aby pak na tom mohli zapracovat. Nahlížím na to velmi pozitivně.

  K těm negativům současného vzdělávání – mám dojem, že poněkud upadla autorita učitele a naopak je tento degradován na ňoumu, kterého studenti nemusí brát moc vážně – hlavně když jim dá požadovanou známku. Za “mých mladých časů” jsme rozhodně nebyli tak… drzí ? arogantní ? sebevědomí ? jako jsou studenti dnes. Na všech stupních školství, snad ještě první stupeň ZŠ odolává.
  152
  Schumacher napsal:
  23.5.2018 v 9.07

  150 halladine, to je dočasná nerovnováha než dojde i nerozumné použití. Než lidi vzdělání začnou považovat za investici a čas a peníze na ně vynaložené za odloženou spotřebu. Že investice do nevhodného vzdělání je jako investice do nevhodného projektu, který nezajišťuje návratnost.
  153
  AeroKarel napsal:
  23.5.2018 v 9.09

  (148)Vlastně nevím, zda se vůbec termíny “levičák, pravičák” dají na vzdělávání použít. – možná na způsob placení, ale není to nějaké jasné 0/1.
  154
  Schumacher napsal:
  23.5.2018 v 9.09

  151 Matzurko, sebevědomí na rozdíl od toho ostatního je velmi důležité pro úspěch.
  155
  maYda napsal:
  23.5.2018 v 9.09

  Dobré ráno,

  “Jako laik a mstivý stařík bych mohl žalostně volat “Kde jsou kuželosečky ? Kde jsou hyperbolické rovnice, limity funkcí, integrály a derivace ? Kam se ztratily maticové počty, determinanty a komplexní čísla ? Kam se poděl Taylorův rozvoj a analytická geometrie ? Kde se toulají základy statistiky, polynomy a binomické rovnice ? Kde je kvadratická rovnice a její řešení v oboru komplexních čísel ? Kde je u všech všudy slavná Cosinova věta “Lomikare, Lomikare, do roka a do dne…” ?””

  Pavle, nejsem schopná posoudit, jetsli letoošní matematika, zprůměrována pro různé typy škol, byla lehlá a těžká. Taky bych dnes to, co jsem uměla k maturitě už asu nedala, za to bych dala spoustu jiných věcí, o terých jsem jako maturant neměla ni potuchy.

  Jinak z toho, co uvádíš, jsme některé věci brali na gymplu pouze v matematickém semináři a jiné až na VŠ. Rozhodně to nebyla látka běžné matematiky na přirodovědném gymplu a to jsme měi matematiku rozhodně víc do hloubky než na odborných školách.
  nemůžeš chtít dávat do maturitní písemky celostátně všem komplexní čísla, když je řada škol nemá ani v osnovách a protože jsou odborně zaměřené, ani na to nemají kapacitu. A drtivá většina absolventů ani tu matiku v tomhle rozsahu nebude potřebovat.

  Já se nechci hásat o to, jetsli letošní matematiky byla lehká nebo těžká. jen mám za to, že dokud bude státní maturita, ať se ta písemka sestaví jakkoliv, tak vždycky pro absolventy určitých typů škol bude příliš složitá, pro absolventy speciálně zaměřených matematických gymnazií příliš snadná a těch, pro které bude akorát, bude minimum.

  Jinak i moje dcera studovala na gymplu, kde se taky říkalo, že trojka z matematiky je dobrá známka. Byl to sice všeobecný gympl, ale zrovna u dcery v ročníku v nějaké soutěži to díky několika talentům před lety natřeli i Doplerovu gymnaziu.
  Můžu Tě ujistit, že nevím o nikom, koho by v dalším studiu či životě nějak omezilo, že měli na vysvědčení trojky z matiky.
  156
  quivis napsal:
  23.5.2018 v 9.10

  v roce 1957 až 58 (1. a 2. semestr) byla úmrtnost na tehdejší Vysoké škole železniční – ze 104 přijatých na elektro (slabo, silno) prošlo do 3. semestru jen 55.
  VŠŽ se v r. 196O přejmenovala na Vysokou školu dopravní, tu přeložili do Žiliny a po rozpadu ČSR zanikla. Teď jsou na ČVUT a v Pardubicích jen dopravní fakulty.
  157
  AeroKarel napsal:
  23.5.2018 v 9.12

  (150) Financování na žáka či studenta není nic pravicového, to se jen levičáci pokoušeli zavést nějakou kontrolu nad levicově přerozdělovanými penězi. Následek je vaše poslední věta, to sedí.
  Pravicové by bylo financování žákem neb studentem.
  158
  maYda napsal:
  23.5.2018 v 9.13

  L” A s tím mají pracovat vysoké školy ? To se pak opravdu nedivím, že takový PeS lomí rukama nad tím, že adepti na studium MFF UK neumí procenta a trojčlenku a zkoušet jim vysvětlit v prvním ročníku Hamiltonián (blíže viz https://en.wikipedia.org/wiki/Hamiltonian_mechanics) či Coriolisovu sílu (blíže viz https://en.wikipedia.org/wiki/Coriolis_force) je nejspíš přehlídka ztraceného času.”

  No, možná by stačilo trochu soudnosti a pokud neumím trojčlenku, nelézt na matfyz. 😀
  Druhá otázka je, proč studenty, co neumí trojčlenku na tu školu vůbec berou…
  159
  Matzurka napsal:
  23.5.2018 v 9.14

  Halle,
  pro rány Boží, kde v tom vidíš tržní mechanismy ? Tržní by bylo zavedení školného, aby si studentík toho vzdělávání zatraceně vážil. Platiti škole “za studenta” je právě podpora té boloňské debility, aby ani poslední ve třídě náhodou neodešel bez diplomu. Jestli tomu někdo říká “tržní mechanismus”, tak asi nechápe, o co trhu jde. Leda to brát z pohledu těch škol – “utrhneme” co nejvíce studentů, pašalíky sobě vytvoříme. Jo, školy se tedy možná tržně chovají, ale na vzdělávání to pěkně negativní dopad. Takže, pokud bylo cílem tržního mechanismu vzdělávání degradovat, tak to se povedlo.
  Hele, nebuď naiva. To je stejné, jako by zubařům vypláceli za vytrhané zuby extra bonusy – bych se divila, kdyby pak značná část populace nechodila bezzubá, a leckterý zubař nejezdil v mercedesu 🙂
  160
  PeS napsal:
  23.5.2018 v 9.20

  2 Matzurka ad 151 – ad autorita učitele… Možná jsem se zmiňoval, že jsme s kolegou dali dohromady jeden kurz U3V a nazvali to Fyzika v životě člověka. (univerzita třetího věku a na tenhle kurz se tehdá strašně těšil Bohouš – a už to nedal…) Sehnal jsem tam co nejlepší přednášející – no a jeden z nich to shrnul: Tohle jsem nečekal… Oni mi tam nejedí, nepijou, netelefonujou, nesurfujou na internetu, nechoděj na záchod (i když k věku by na to měli nárok), dělají si poznámky a mají dotazy k věci…
  Tak to je dnes opravdu nezvyklé – tahle generace má furt něco jako Kinderstube…
  BTW, kdybyste se mi někdo na to ještě chtěli přihlásit, deadline je do konce května, přednášky budou od října, v úterý od 14:00 na Karlově, tedy Ke Karlovu 5, v zimním semestru posluchárna F2, v letním F1. Dosavadním účastníkům se to dost líbilo a líbí…
  161
  maYda napsal:
  23.5.2018 v 9.22

  jó, trhání zubů? Halle, jak dlouho po extrakci osmičky se nedá kousat? Dcera má vytrženou osmičku a mně po jediném dni nějak dochází fantazie na přípravu nekousavých poživatin.
  162
  PeS napsal:
  23.5.2018 v 9.23

  2 maYda – abysme je tu trojčlenku aspoň trochu naučili…
  163
  Jirka napsal:
  23.5.2018 v 9.27

  halladine, tak jednoduché to není. Školství je oblast s velkou setrvačností ( většina kantorů učí tak, jak byla učena). Já se držím svých oblíbených odborných škol – tam byl asi Baťův systém to nejefektivnější. Škoda, že to trvalo tak krátce. Díky 2. sv. válce vyrostla vrstva středoškoláků ( normálně by prošli VŠ), která silně ovlivnila dění v podnicích – byli schopní, podnikaví a fandové oboru. Část z nich skončila jako učitelé odborných předmětů – a s dobrými výsledky. Jenže pod tlakem politiky ( a věku) začaly ze škol mizet osobnosti a náhradou přišli lidé s přístupem: mám dvě děti, v tý škole si těch pár hodin odučím a navíc budu mít prázdniny. A najednou kupodivu začalo ubývat osobností mezi studenty, zmizeli nadšenci pro obor. No a k tomu agilní výzkumné ústavy se svými plány výzkumné činnosti díky kterým devastace dostala oficiální nátěr, protože blbým nápadům neměl kdo oponovat.
  A po roce 89 se “zprivatizoval” nejen majetek škol, ale i obsah vzdělávání a do něj začali mluvit polovzdělanci, kteří o tom neměli ani ponětí a mysleli si, že jsou Mesiáši. Fakta vyměnili za hesla a sny. Dnes sklízíme, co komunisté zaseli a pod praporem ” demokracie” mohutně vybujelo.
  Nejde tedy tak jednoduše říci, co zkurvila naše doba. Průšvihhem bylo to počáteční nasměrování, absence rozumných korekčních mechanismů a růst intervencí z oblastí mimo školství. My teď jen uháníme po trati již kdysi dávno vytyčené a není nikdo, kdo by přehodil výhybku.
  PS- před týdnem mně vyprávěl známý ( asistent VŠE), že studentka 2. ročníku na otázku, co je to odvětví po chvíli hloubání rozpačitě rozpřáhla ruce a doplnila svůj postoj větou: To je jako u stromu. No spíše jako u blbejch, že.
  164
  skimic napsal:
  23.5.2018 v 9.46

  149 PeS
  ach so! Děkuji pane.
  Z nezdravé podezřívavosti k českému školství jsem zjevně hledal chyták i tam kde není.
  Za nás se tomu říkalo zápis funkce, nikoliv předpis. Na předpis byl třeba penicilín anebo se muselo řídit podle předpisů, či vlasy na vojně předpisově ostříhané. Na balený koblihy je taky patrně nějaký předpis. Na předpisy jsem si tedy raději dával bacha a jim jsem se vyhýbal, protože s nimi byly jen problémy a buzerace.
  Dále už jsem se setkával v anglině, němčině či fránině s termínem Notation, notation, což jsem si předkládal jako zápis, idem v ruštině запись případně задание.
  165
  maYda napsal:
  23.5.2018 v 9.46

  no ji, PeSi, někde je tu trojčlenku naučit musí 😀
  166
  maYda napsal:
  23.5.2018 v 9.48

  No, já bych taky asi měla problém s tím, vysvětlit, co to je odvětví. Ale se stromem bych to moc nespojovala 😀
  167
  Matzurka napsal:
  23.5.2018 v 9.49

  PeSi,
  já bych se klidně přihlásila, ale není to dojezdová vzdálenost… 🙂
  Momentálně si pohrávám s myšlenkou chodit aspoň do “třetívěkového” pěveckého sboru.

  Jirko,
  náhradou lidé – jen to klidně napiš, feminizace školství 🙂 Jestli to nesouvisí i s platovým ohodnocením.
  Sice jsem žena taky, ale když vidím, jak se dceři střídají vyučující, tak mne může trefit šlak. Během jednoho roku z jednoho (profilového) předmětu odešly dvě učitelky na mateřskou, hezky jedna po druhé… nic proti, ale já se do laborky k výzkumu vrátila na částečný úvazek, když byl dceři rok (s manželem jsme to “vykryli” střídavými směnami 🙂 ) A pracoviště v širším smyslu pochopilo, dnes máme na kampusu “dětskou skupinu”, takže mladší kolegyně už nemusí shánět jesle či školku někde přes půl města.
  168
  maYda napsal:
  23.5.2018 v 9.53

  S tpu amtematikou – já spíš nechápu, co ty lidi motivuje,a by na ten matzfyz lezli. Měla jsem za to, že tam chodí lidi, který matika především baví. Ale člověka obvykle baví takový věci, ke kterým má předpoklady a motivaci a které ovládá a chce se dovědět víc.

  Když někdo neumí ani trojčlenku, tak pro něj matika musí být zoufalá nuda a proč teda na tu školu leze, když ho to ani bavit na tej úrovni nemůže?
  169
  PeS napsal:
  23.5.2018 v 9.55

  2 skimic – no a ta funkce se taky musí chovat podle toho předpisu…
  170
  maYda napsal:
  23.5.2018 v 9.55

  Mimochodem, znáte, PeSi, profesora Mandela z Colorada?
  171
  Schumacher napsal:
  23.5.2018 v 9.59

  99 Pavle, být Zuckerbergem…spočítal by sis, kolik bys tím tratil a s pokorou předstoupil před komisi.
  Ovšem na druhou stranu, byl by to úžasný test kdo v reálu je mocnější. Jestli komise EU nebo Zuckerberg. Jaká by byla reakce EU, jak by se snažili donutit ho aby to zapnul.
  “Tak hyenu si škrtám”….

  Málokdo si uvědomuje, jak mnoho je (nejen) státní “veřejná” moc závislá na Internetu, na jeho soukromých provozovatelích. Nejen na Internetu, ale i na technologiích. Jak míra závislosti roste. Kdyby například Microsoft přestal poskytovat software, licence a podporu vybraným dosavadním zákazníkům. Třeba z nějakého sátu či soustátí. Na sankce (vzpomínám třeba za kdysi defaultní internetový prohlížeč) by odpověděl zavřením kohoutů. Sankce, soud…? Posledním “update” by klekly systémy a “můžete si někde vyhrabat psací stroje, kalkulačky natáhnout dráty pro polní telefon”. Sice se to nestane, protože zisk nade vše a “hory budeme bourat nakonec”, ale už jen ta představa je zajímavá.
  172
  martin tt napsal:
  23.5.2018 v 10.21

  150 – když už se do debaty o školství zatahují politické pojmy (pravice), doporučuji Googlenautovi, aby se podíval na osoby ministrů školství od roku 1990. Pravičáka bych tam nenašel ani jednoho, i když jsou tam někteří, kteří se za pravičáky sami označují. Namátkou Ivan Pilip nebo Petr Fiala. Jinak pravdoláskaři, socani a zelení.

  Daleko více už řekli komentátoři přede mnou, já jen připojuji formální pohled na ministry školství.
  173
  PeS napsal:
  23.5.2018 v 10.22

  2 maYda – ne
  174
  martin tt napsal:
  23.5.2018 v 10.26

  151 – už ani první stupeň. Jsou menší než židle, ale umí křičet na učitele, že nemá právo mu rozkazovat. “Ty zmrde zasraný” nebo “Kurva, neser” jsou ve slovníku vůči učiteli (učitelce). Ke spolužákovi by si to nedovolili, protože by dostali přes hubu, ale většina kantorek a kantorů jsou předposraní.
  175
  skimic napsal:
  23.5.2018 v 10.38

  161 maYdo
  sice nejsem Hall, ale proč by po extrakci osmičky nemohla kousat? Samozřejmě ne tou dírou ale všude okolo, pokud tedy už dokáže otevřít ústa …
  Kvůli infekci? Sliznice v tlamě a v konečníku se kupodivu hojí výtečně vezmeme-li v úvahu s jakým materiálem je jim pracovati …
  176
  maYda napsal:
  23.5.2018 v 10.41

  No, to byl matematickej genius v době, kdy jsem na gympl chodila i já. Já ho teda taky osobně neznala, byl o dva roky starší, ale věděli jsme všichni, že jeho znalosti matematiky jsou někd vysoko nad námi a že strčí do kapsy hravě i některé matikáře.

  no a takhle vzpomíná na výuku na gymplu:

  “Co může být vzpomínka na školu po tolika letech, než vzpomínka na vyhýbání se škole? Samotný čas v lavicích již splynul v šeď. Nejúčinnější pomůckou byla tehdy elektrická zástrčka bez šňůry, leč s kolíky propojenými uvnitř tlustým drátem. Bezpečné zdokonalení spolužákova kružítka drženého v papíru. Divil se tehdy někdo, proč na hodinu ruštiny v osm ráno byla často tma a pojistky vždy vylítly znovu? Dalším předmětem, kterému jsem se vyhýbal, byla deskriptivní geometrie. Princip byl OK, ale kreslit rysy tuší bylo nad mé síly. Obrázky propisovačkou od ruky profesora ředitele “Drákulu” velmi rozčilovaly. Tak jsem musel dělat postupovou zkoušku před komisí. To šlo, až na to, že při důkazu sporem jsem se dostal do sporu s profesorem, který postupoval z druhé strany. Nakonec jsem raději ustoupil a zkoušku udělal. Rovněž jsem oceňoval toleranci ředitelství, které mě nechalo jezdit do jazykové školy v Hradci Králové na angličtinu. Tehdy jsem měl pod lavicí učebnici angličtiny při naprosto čemkoliv. O dvojce z chování za to, že jsme s polovinou třídy z čehosi utekli do hospody “U bílé růže”, si detaily již nepamatuji. Další pamětihodnotná událost byla, když jsme s kolegou K. zapalovali školu, ale po přiložení zapalovače ke sloupu na schodišti jsme museli konstatovat, že škola nehoří. S kolegou K. a M. (vyučený elektrotechnik, viz kružítko výše) jsme vydávali třídní časopis “Květy nebes”, který byl předmětem menšího vyšetřování v oněch pohnutých dobách na přelomu šedesátých a sedmdesátých let.
  Nejlepší věc, která se nám na gymnáziu přihodila, bylo mít za třídní paní profesorku J.S. To byla fantastická třídní. Lyžařský výcvik na Krkonoších se nám tak líbil, že si ho celá třída pod jejím vedením každý rok nejméně jednou zopakovala. Teprve později mi došlo, co to bylo od ní za obětavost tolik starostí, rizika a odpovědnosti navíc. Pan profesor J. H. na matematiku mi častokrát vysvětloval věci navíc a ukázal literaturu, moc se to hodilo později i na Matematické olympiádě.
  Po maturitě jsem vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy a skončil jako profesor matematiky a leteckého inženýrství na University of Colorado, ale na báječná čtyři léta na gymnáziu hned tak nezapomenu. Ani na výborný start do života, který mi dali učitelé na gymnáziu.”

  Zajisté maturita nemohla být na takové úrovni, aby uspokojila jeho nároky na obtížnost, to by neodmaturoval ani předseda komise 🙂

  Ale jak vidno, nečekal, až se postará nějaké “školství”, staral se sám a kantoři ho podpořili.

  Profesor J.H. byl obávaný matikář, byl výborný matermatik, ale horší učitel, původně prý dělal asistenta na matfyzu, a asi by mu to sedělo víc – neuměl moc věci vysvětlit a motivovat ty průměrné. Ale takovíhle talenti pro něj byl dar z nebes, kde se mohl realizovat.

  Paní profesorku J.S. podědil později jako třídní brácha, je to skvělá dáma 🙂
  177
  maYda napsal:
  23.5.2018 v 10.43

  ” pokud tedy už dokáže otevřít ústa …”

  To je právě ten problém, skimici .-)
  178
  maYda napsal:
  23.5.2018 v 10.46

  Jo a to předchozí byla odpověď PeSovi na prof. Mandela. Mi připadá, že to je krásnej příklad, jak to školství dokázalo upokojit jak ty chtivé derivací a determinantů, tak ten šedej průměr. Vlastně co školství… Dychtiví studenti a profesoři, ochotní poskytnout i něco navíc, než jen odučené hodiny.
  trojčlenku jsme uměli všichni, i ti, co se matfyzu vyhýbali obloukem.
  179
  Schumacher napsal:
  23.5.2018 v 10.54

  172 Martine, třeba proto, že ti pravičáci obsazují rezorty ve kterých teče moc, prachy, sociální kapitál. Obchodu a průmyslu, zemědělství, financí…Kterýmžto rezortem školství až tak moc není. To je “turistická třída”.
  180
  skimic napsal:
  23.5.2018 v 11.08

  177 maYdo
  kdysi vyšla novela, tuším v takové paperbackové edici se střelkou ukazující do všech světových stran jako je například na náměstí v Delft před katedrálou (viz film Girl with a Pearl Earring se Scarlett Johanson coby služkou Vermeera). Žlutá obálka pod tou hvězdou.
  Já už jsem jak Zeman 🙂
  Joris-Karl Huysmanns tam v v Naruby ( A rebours) popisuje jemně dekadentního unaveného obdivovatele Schoppenhauera, pana Jean Des Esseintes, který kromě jiného podniká neobyklé výlety za novými chutěmi, třeba za kávou zprostředkovanou klystýrem.

  Knihu můžeš dceři směle doporučit. Ústa otevře jistě zcela dokořán bez nejmenších potíží 🙂
  181
  Šimon klein napsal:
  23.5.2018 v 11.12

  180 – …ste si pořídil vychazkovy bejkovec ???
  182
  maYda napsal:
  23.5.2018 v 11.17

  Skimici, na druhopu stranu, ona ta omezená schopnnost ptevřít pusu má taky svoje nesporný výhody. Zejména u osoby, která ji má tak proříznutou, jako moje dcera.

  teď ji má vlastně taky proříznutou, jen na nevhodném místě. 😉
  183
  krista napsal:
  23.5.2018 v 11.24

  Zaujal mě negativní postoj k Hejného metodě výuky matematiky. Měla jsem za to, že je považována za velmi dobrou. I když v poslední době jsem zaznamenala výroky některých matematiků, že její používání je chyba.
  184
  ptakopysk napsal:
  23.5.2018 v 11.30

  maYdo,
  trojčlenku jsme uměli všichni – jak kdo, jedna nejmenovná, úplně cizí ségra, rok výroby 1962, Ing. absolventka VŠE Praha, obor vnitřní obchod, neumí trojčlenku doteď a obávám se, že to do smrti nedohoní. Pozitivní pro společnost je, že ji vystudovaný obor neživí 😀 😀 😀
  185
  Matzurka napsal:
  23.5.2018 v 11.32

  Šimone,
  jak se vede, dobrý ? Doufám, že jo.
  186
  maYda napsal:
  23.5.2018 v 11.37

  No, tak jo, některé ji asi neuměly ( byly jsem dívčí třída a od tej doby jsme přesvědčená, že ženský v průměru jsou fakt na matiku méně disponovány)

  Ale třeba největší matematická blbka, která ode mně opisovala úkoly, se nedostala na medicinu, šla potom na nástavbu a léta se živila jako porodní bába, po revoluci se dala na podnikání a obchoduje s nějakými chovatelskými potřebami. Anžto příslušnou zvířenu sama chová, tak se docela rychle zorientovala, ve zboží se vyzná a na účetnictví jsou programy nebo lze najmout lidi.

  Takže ta asi fakt trojčlenku neuměla, ale na druhou stranu strávila docela spokojený a snad i užitečný život i bez téhle znalosti.
  187
  Šimon klein napsal:
  23.5.2018 v 11.38

  Matzurko,
  Díky za dotaz, vcelku dobrý, misto nechutenství vlčí hlad …☺
  Ale jinak avizovaná únava a pichani, loupani a drbani .
  Ale vcelku to jde.
  188
  Matzurka napsal:
  23.5.2018 v 11.39

  Šimone,
  tak se držte, palce i pěsti vám určitě drží všechno zdejší šumaváctvo 🙂
  Vlčí hlas místo nechutenství mi zní pozitivně 🙂
  189
  halladin napsal:
  23.5.2018 v 11.45

  MaYdo,

  ona ta dcera nemůže otevřít ústa ? A bolí ji to ? Anebo nebolí ? A jak intensivní bolest to je ?
  ale shrnu možnosti.
  1. Rána se hojí dobře, krevní sražena v díře v kosti zůstává, prakticky by neměla být žádná bolest ( pokud se pacient nesnaží kousat na tu díru).
  2. Krev v díře se rozpadne , zůstává díra v kosti, to znamená kostní lůžko zůstává prázdne, holá kost- a té se to samozřejmě nelíbí. A tedy protestuje bolestí.
  jsou dvě varianty buď suchý zánět kostního lůžka, (aleolitisi sicca), anebo to hnisá ( alveolitis purulenta. ) Většinou to chce drénování , aby se snížila bolest, dokud sliznice nepřeroste celý povrch kosti. Může být i teplota , zvětšená a bolestivá uzlina pod čelistí na té straně. Může vzniknout i absces někde okolo.
  Jsou i metody jak to řešit jednrázovvě, aplikací něčeho do té díry v kosti ( je toho fůra, čím se to dá dělat.)úspěchy střídavé
  Při těhle věcech problémy s otvíráním ůst spočívá v tom , že ten zánět částečně přejde na svaly přitahující dolní čelist k horní.
  A pak je ještě jedna možnost, kdy je rána naprosto v pořádku, nebolí, jen nejde otevřít huba 😉
  Při trhání dolních zubů, včetně osmiček, se píchá mandibulární anestezie . Injekce se vpichne k místu , kde z vnitřní srany vzestupného ramene vstupuje do dolní čelisti mandibulární nerv. Jenže současně tam vstupují jak žíla , tak tepénka.
  Pokud se při té anestezii poraní ta žilka, vyteče z ni do a mezi svaly krev, vytvoří se cosi jako modřina, která zabrání otvírání ůst.
  Stav se upraví, aýž když se modřina začne vstřebávat.
  Takže si maYdo vyber, co se tvé dcery týká.
  190
  PeS napsal:
  23.5.2018 v 11.46

  2 krista ad 183 – mám-li to napsat naplno, je to a) úplná pitomost, b) úžasný vejvar na peníze. Proto je to tak propagovaný…
  191
  dvd napsal:
  23.5.2018 v 11.55

  >> maYda
  Slavné spoluškoláky máš: https://en.wikipedia.org/wiki/Jan_Mandel
  Kdybys mu chtěla zavolat, tak má na univerzitě přímý telefon: 303-315-1703 🙂
  192
  dvd napsal:
  23.5.2018 v 12.01

  >> PeS in re Hejný
  Občas si kladu otázku, kam by vedlo použití Hejného metody na výchovu budoucích instalatérů. Odpovědí je mi zacpaný hajzlík.
  193
  NoName napsal:
  23.5.2018 v 12.53

  Tak třeba Feynman ukázal, že fyzika se dá učit i s legrací-nicméně když šlo o výuku samotnou, Ilkovičova a Krempaského učebnice byla hutnější (tedy pro elektrotechniky, pro čisté fyziky nevím).
  A některé věci prostě jsou věcí drilu a nejdou nijak ulehčit.
  194
  Dana napsal:
  23.5.2018 v 12.56

  Zdravím. Hejného metoda – přiznávám, neznám ji, jen vím, že jeden z mých vnuků od první třídy měl učitelku, která Hejného metodu používala, ale pouze jako doplněk ke klasické matematice (1 hodinu týdně), asi něco jako kvízy, logické hádanky a pod. a vím, že vnuka matematika hodně bavila. Teď, ve třetí třídě, má jinou učitelku, která Hejného metodu odmítá – a vnuk o matice nechce ani slyšet. Nebaví ho, má z ní (matiky i učitelky) strach, ačkoli to vypadá na vysvědčení za 1. Možná je problém spíš ta učitelka.
  195
  skimic napsal:
  23.5.2018 v 13.04

  187 Šimon K
  … evidentně se zlepšujete pokud vVm už povolili píchání.

  K Hejného metodě – no, Ti opravdu talentovaní to nějakou dobu přežijí i v zásaděi bez kantorů a pak je snad rodiče dají jinam, kde to doženou.
  196
  maYda napsal:
  23.5.2018 v 13.14

  Halle, díky za radu, zatím bych to tipovala na tu poslední možnost nebo nějaký zhmoždění. 🙂 Dcerenka sice brble, že se pořádně nenají, ale zkoušku pozítří nezrušila, takže nic dramatickýho to nebude.
  197
  maYda napsal:
  23.5.2018 v 13.16

  Hajného metoda – to já pamatuju, jakej děsnej hit byly kdysi dávno množiny. Pak to nějak utichlo a mám dojem, že se většina škol vrátila ke klasický výuce.

  nebude to s tou Hajnýho metodou něco podobného?
  198
  NoName napsal:
  23.5.2018 v 13.17

  Množiny existují pořád… Bez nich to moc ani nejde.
  199
  skimic napsal:
  23.5.2018 v 13.32

  NoName
  jak “existují” jak “pořád” ???
  Ostatně, jak “množiny” ???
  200
  Schumacher napsal:
  23.5.2018 v 13.33

  193 No Name, tak. Nutno kombinovat, rutinu s motivací. CO a K ČEMU je to užitečné.

 2. 201
  Schumacher napsal:
  23.5.2018 v 13.38

  184 ptakopysku, adorovat či kritizovat Marxe, mlácat hubou o řízené ekonomice či naopak o svobodném trhu, lze i bez znalosti trojčlenky. Tak se dá prokecat do Davosu i někam dál…
  202
  Schumacher napsal:
  23.5.2018 v 13.42

  Veřejná moc se stává obrem stojícím na soukromých (korporátních) nejen IT nohou.
  Veřejná moc se tak stává fasádou moci soukromé (korporátní).
  203
  Matzurka napsal:
  23.5.2018 v 13.52

  maYdo,
  nejsem zubař ani náhodou, ale máím standardní chrup dospělého jedince Homo sapiens sapiens 🙂
  Po jedné extrakci dolní stoličky (absolvováno v USA) mi bylo doporučeno jen vyplachovat – nikoliv zuřivě jak reklama na listerine – fyziologickým roztokem (lžička soli kuchyňské do hrnku vlažné vody, zamíchat). Pád dní to bylo citlivé, ba i bolavá boule pod čelistí se utvořila. Pak se při jednom výplachu uvolnila z rány krevní sraženina, a bolest rapidně začala polevovat, do druhého dne zmizel i otok. Celkově to trvalo cca týden, spíš ani to ne.

  Dano,
  stoprocent podepisuji “je to v učitelce” 🙂
  Mám stejné zkušenosti u dcery, a netýká se to Hejného metody. Pokud ji motivují dostatečně, učí se bez keců okolo. Je-li kantor nesympatický matlal, je problém se dovléct i jenom do školy (béééé, dneska máme XY, to je taková NUDÁÁÁÁ), případně ze školy (klucí ho/ji dožrali, dal/a přepadovku a mám tři mínus váhy tříííííí). Na facky, a ne jen ta děcka 🙂
  204
  NoName napsal:
  23.5.2018 v 13.57

  No ono je to jako s kopčením brambor. Jak ho udělat zábavnějším ? A nejlépe bez motyky ?
  205
  maYda napsal:
  23.5.2018 v 13.58

  Matzurko, co to je ” tři mínus váhy tříííííí ” ? Váha známky pro mně byla během docházky mých dětí naprosto tajemnou veličinou a děcka mi k tomuopbvykle jen řekly, no, to je co ta známka váží. Umín si představit, jak se váží třeba Modrý Mauricius, ale jak se váží třeba trojka z matiky, to netuším

  Za mých mladých let byla trojka trojka a tři mínus tři mínus.
  206
  maYda napsal:
  23.5.2018 v 14.00

  A na vejšce to je vůbec hrůza.

  “Z metakognice mám céčko”, pravila moje dcera. Dalo mi dost práce pochopit, že zřejmě prolezla nějakou zkouškou…..
  207
  skimic napsal:
  23.5.2018 v 14.02

  203 oops, Matzurko
  ta sraženina by tam naopak měla vydržet, pokud pod ní není sepse. Přes okraje koagulátu se okolo alveolu záhy ohne gingiva, ze které vyrůstající epitel posléze ránu s koagulátem překryje, pod ním vzniká granulační tkáň atd …
  Pokud si tedy ránu po extrakci vyplachujete, neděláte dobře, stejně jako když rána nadíle silně krvácí – to je dobré se ke škubači rychle vrátit . Zůstane tam obnažená kost a dále viz Haladin …
  208
  PeS napsal:
  23.5.2018 v 15.01

  Mno, napřholub tady: https://martisek.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=656513
  Laskavý čtenář si úsudek udělá jistě sám…
  2 skimic – jo, co se v mládí naučíš, ve stáří je ti obvykle hovno platný… Ale co v mládí zanedbáš, to už nedoženeš…
  209
  maYda napsal:
  23.5.2018 v 15.15

  Nevím, jestli jsem laskavý nebo nelaskavý čtenář. Jen jsem zjistila, že Hejného metodu jsem, nic netuše, aplikovala, když jsem se pokoušela svému dyskalkulickému dítěti ukázat na fazolích, že dvě fazole a tři fazole je dohromady pět fazolí.

  Samozřejmě marně, na dyskalkulii je každá metoda krátká, včetně těch zázračných.

  K tomu, co ten pán říká, bych jen dodala, že vždycky budou děti, kterým to nezapaluje a matematika pro ně bude utrpením, i se sebelepším učitelem. Ale není důvod z toho dělat problém, každej jsme jinej a pro leckterého nadaného matematika můžou zase být utrpením hodiny literatury nebo třeba dějepisu.

  Konec konců – teď řeknu něco, co řadu rodiičů jistě nasere – škola není lunapark a jejím posláním není děti bavit, ale vzdělávat. 😀
  210
  maYda napsal:
  23.5.2018 v 15.17

  jom jinak bych dodala – samlozřejmě to je pravda, že nakonec je to na učiteli a dítěti a rodičích. nemusí být všechny děti nadšené matematikou, nemusí být všechny geniální, řada jich se dokonce nakonec obejde i bez té trojčlenky.

  Ale vždycky to jde nastavit tak, aby ta školní léta byla pro všechny aspoň snesitelná.
  211
  halladin napsal:
  23.5.2018 v 15.23

  209

  občas spíš lunapar než lunapark 🙂
  212
  krista napsal:
  23.5.2018 v 15.32

  Takže ono to s Hejného metodou bude obdobné jako s typem písma Comenius (nebo Komenius?) Děti se sice naučí rychleji psát psacím písmem, ale chybí jim fáze rozvoje mozkové činnosti, která probíhá při učení se spojováním písmem.
  213
  dvd napsal:
  23.5.2018 v 15.33

  Jen tak na okraj: Hejného metodu se pokoušel aplikovat Kopčem, když Žabce vysvětloval, že “jeden sob a jeden sob jsou dva sobi”. Nějak neuspěl. (c) Eduard Štorch: Lovci mamutů.
  A k těm množinám ve výuce matematiky. Počátkem 70. let bylo rozhodnuto, že výuka počtů na 1. stupni bude “postavena na teorii množin”. Učitelky (neb učitelů bylo zatraceně málo) byly posílány na týdenní kurs “množinového počtu” a odborářský deník “Práce” dokonce přinášel seriál něco jako “jak učit množinově matematiku”, z čehož měli matematici bohapustou srandu. Po krátkém čase se ukázalo, že Eukleidos měl svým (údajným) výrokem “ke geometrii nevede královská cesta” nejspíš pravdu a věc se odtroubila. S aplikací pojmu “množina” to mnoho společného nemělo.
  214
  dvd napsal:
  23.5.2018 v 15.35

  >> halladin
  oops! Lupanar (odvozeno od lupa=vlčice).
  215
  skimic napsal:
  23.5.2018 v 15.35

  208 zajímavé je PeSi,
  že viz i tvůj odkaz a tamní novinový výstřižek – mezi adoranty Hejného metody patří a pod články jsou podepsány v množství menším než malém novinářky, zde zrovna jakási Růžena Machálková, které měly k matematice patrně podobný vztak jako někdejší obdařená ministryně a připadá jim tedy prima “si o tom raději hezky povídat”.
  Nicméně i tato ministryně si uvědomila, že je lepší svěřit vlastní děti někomu, kdo má výsledky než je nechat týrat systémem, který sama pomáhala vytvořit.
  Tedy – i když je někdo na matiku blbej neznamená, že musí nechat trpět vlastní potomky a obvykle skutečně nenechá – tedy – kvalitní ústavu budou vždy existovat, protože poptávka po nich se vždy znovu a znovu objeví, komouši nekomouši.
  216
  maYda napsal:
  23.5.2018 v 15.37

  Jak to vůbec dopadlo s písmem Comenius?

  Moje děti to zaplať Bůh minulo. Anžto potomek je kromě dyskalkulie nadán ještě dysgrafií, vytvořil si nakonec vlastní poněkud svérázný způsob písma. Například některá písměna psal tiskací, některá psací. Fakt si neumím představit, že bychom řešili ještě jestli to je nebo není comenius.
  217
  NoName napsal:
  23.5.2018 v 15.40

  Podstata nových “učebních metod” vychází z premisy, že celý život může být cool a každá jeho vteřina úžasná.
  Jenomže ono to tak není. Spousta věcí cool není a nebude. Nemluvě o tom, že kdyby bylo vše pořád cool, cool by se stalo normou a přestalo by být cool.
  Učit se psát, násobilku, vzorce-k tomu je potřeba být soustředěný a vyvinout úsilí (a chvíli neposkakovat a nedívat se na youtube). Někdo se musí snažit míň, někdo víc-ale nahradit to něčím jiným nejde.
  218
  Matzurka napsal:
  23.5.2018 v 15.41

  maYdo,
  netuším kdy se to zavedlo, ale dcera má na osmiletém gymplu všechny známky okamžitě na školním webu bakaláři (přístup pro rodiče má jiní heslo než pro studenta). Tam si jeden rozklikne, z čeho známka byla, a je tam taky její váha. Např. pololetní písemka z matematiky je váhy 10, naopak pětka za zapomenutý úkol bývá váhy 1. V prvním sloupci tabulky je okamžitě vidět aktuální vážený průměr, takže je taky hned vidět, na co dítko aspiruje na vysvědčení. ANi nemusím na třídní schůzky, jen když je něco k hromadnému řešení (viz souhlas s GDPR nebo co to bylo). Rovněž odpadly žákajdy či studijní knížky. Pedagogům to asi ulehčuje práci, i když mnozí s tím dokážou být kreativní taky – teřba snaživci extra domácí úkol dají vyšší váhy, a napomohou lepší známce, nebo naopak sígrovi přitnou. Bohužel, má to i výchovný charakter, jiné totiž na děťátka uplatnit nemůžou (z třídních důtek apod. si dělají houby).
  IMHO budou všichni zúčastnění perfektně umět vážený průměr, dcera už si sama zjišťuje, když se jí něco nepovede, jakým způsobem a jak rychle se jí to povede napravit.

  K tomu lunaparku – Komenský sice tvrdil o “schola ludus”, ale IMHO je to spíš o té motivaci pomocí praktických příkladů – těžko se někdo na fazolích naučí derivovat 🙂 A když se dodrží jeho pět didaktických zásad (přiměřenost, názornost, soustavnost, návaznost, aktivita), není nad čím dál mudrovat.
  219
  Matzurka napsal:
  23.5.2018 v 15.42

  skimici,
  dle mého laického názoru to už bylo zahojené a sraženina tam prudila – proto bleskový ústup potíží po jejím vyplavení.
  220
  Matzurka napsal:
  23.5.2018 v 15.45

  maYdo,
  tak to jsem se k té dysgrafii asi dopracovala taky, dřívější celkem uhlédné písmo psací jsem taky nahradila jakýmsi hybridem, kdy některá písmena píšu tiskacím… grafolog by si asi pošmákl 🙂
  221
  maYda napsal:
  23.5.2018 v 16.12

  MAtzurko, jo, to děcka v tom bakaláři mívala taky. Ale nějak jsem se nedobrala systému, jak se to váží. Pokud jd eo třídní schůzky, moje účast bývala obvykle žádaná, protože vždycky se našel nějakej pedagog, který chtěl se mnou pohovořit, že dcerenka dlabě na to či ono, o synkovi nemluvě.

  Copak derivace, na ty jsem rozhoddně ambice neměla, ale my se na těch fazolích nenaučili ani sčítat a malou násobilku. 😀

  K takový dysgrafii, co předváděl synek, se určitě nejde dopracovat časem 😀 😀

  On taky psal strašně velký písmena a ingnoroval řádky – no děs. Jeho učitelky na ZŠ mají můj hluboký obdiv, že to dokázaly přečíst a ještě měly sílu chválit za obsah – pokud tedy bylo co.

  Jednou jsem viděla podobný písmo jako ukázku, jak může vypadat písmo po mozkový mrtvici.
  222
  Dušan Neumann napsal:
  23.5.2018 v 16.32

  Já se k zjednodušení písma dopracoval nějak sám v době, kdy se přestal známkovat krasopis, dnes grafická úprava dokumentu – a všechna velká písmena jsem začal psát tiskacímn. Bylo to rychlejší a čitelnější. Dnes si rukou dělám poznámky jend když zapisuji něco z rozhlasu nebo TV a pak mám velké potíže to po sobě přečíst. Rukopis se mi v posledních dvaceti letech proměnil v jakýsi těsnopis často s neznámými znaky.
  223
  Dušan Neumann napsal:
  23.5.2018 v 16.34

  Komenia učí Olina od loňska, ale stále staromilsky trove na občasných cvičeních v písmu vázaném neboť tvrdí, že je to nutné pro rozvoj jemné motoriky ruky.
  224
  Petr Kunetka napsal:
  23.5.2018 v 16.34

  Ja pisi inkoustem prave proto, ze jen inkoustem je me pismo citelne…
  225
  Petr Kunetka napsal:
  23.5.2018 v 16.36

  Jinak obe me skolou povinne ditka se uci klasicke vazane. Dcera prosla Hajneho metodou, celkove bych rekl, ze jsou trochu pozadu proti tomu, co si pamatuji ze treti tridy.
  226
  skimic napsal:
  23.5.2018 v 16.36

  Písmo je asi otázka drillu.
  Úhledné jsem tedy neměl nikdy ale vždy to bylo použitelné. Dokonce i Azbuka, která se z psací taky přeměnila v jakýsi komenius ačkoliv tomu tak neříkají.
  Ani noty nebyl problém. V sobotu jsme nicméně s několika známými jamovali a já jsem pro zjednodušení kolegovi chtěl téma črtnout anžto jsme potřebovali kvůli tenoru jít do B a připadal jsem si jak ve škole – prsty po pěti letech co jsem noty psal naposledy neposlouchaly a výsledek vypadal jak ty příslovečné noty na buben 🙂
  227
  halladin napsal:
  23.5.2018 v 17.31

  214
  DVD,
  jo, máš pravdu. Občas přehazuju slabiky. 🙂
  228
  Matzurka napsal:
  23.5.2018 v 18.18

  Dušane, přesně
  nahrazuji tiskacím velká písmena 🙂
  A jinak je to taky čím dál tím méně čitelné při rychlých poznámkách. Když si dám záležet, tak je vykroužím, že by mne docentka didaktiky, co nás učila na pajdáku psát na tabuli, dozajista pochválila 🙂

  Závidím všem, kdo si dokážou s kamarády zajamovat… já leda ty rybízové džemy 🙂 Na klavír jsem zapomněla, na kytaru deru “kauntry” styl “plávala sírka po vodě”. Můj nebohý otec musel trpět, když jsem se v cca 15ti rozhodla trápit sladké dřevo, a on se slovy “držíš to jak prase kost” raději zmizel ve své pracovně 😀

  maYdo,
  jakou má ten či onen test či zkoušení váhu je zcela na daném pedagogovi. Trefit mne může známkování u “výchov”, ale to by bylo na dlouhé povídání a už se to tu probíralo mnohokrát.
  229
  nickname napsal:
  23.5.2018 v 19.39

  Dobrý den. Z praxe: Soudruh ředitel přišel kalit vodu do našeho hájemství. Rozhodl se, že mladí na praxi mají uklidit, neboť to tam nevypadá jako v zasedací místnosti. Jal se též žertovat se studenty a oni mu žertovným způsobem odpovídali. Nejnevycválaněji odpovídal ten, který se uvolil, že by o prázdninách chtěl pracovat u nás. Soudruh ředitel končil veselou rozpravu slovy: jestli se vám tu nelíbí, nemusíte tady být. Jen co zaklapl dveře, vyzývavý mladík se ptal, kdo to byl. Student znalý poměrů mu odpověděl: to byl ředitel ty vole.
  Mladík podobnou lekci potřeboval, když jsem s ním po fabrice plnil různé úkoly, vždy jsem ho představil jako toho, který se nebojí žertovat s ředitelem.
  Kolega, co se více věnuje HW, bude ještě rok nadávat, kde má věci a já budu blbec, který ředitele poslechl.
  Třetí den byl pro mě pozitivní. Jedno netáhlo se dokázalo motivovat k rovnání čehokoli – svým tempem, dva zkoušejí programovat, když mají práci hotovou a chtějí se učit. Nejsou to děti rodičů, kteří by uměli motivovat ke studiu. Z rozvedených rodin, dělnická povolání. Nelze čekat zázraky.
  230
  nickname napsal:
  23.5.2018 v 19.43

  Ad krasopis: vždy jsem obdivoval matematiky. Dokázali psát na tabuli rychleji než jád do sešitu:
  i.nyx.cz/files/00/00/18/46/1846796_8a6d2a330bd56b807b14.jpg?name=Cizek.jpg
  231
  Pavel Kořenský napsal:
  23.5.2018 v 19.47

  maYdo – 155 – až budu u našich, tak schválně vyhrábnu sešity a učebnice, abych se podíval, zda se komplexní čísla probírala ve druháku nebo ve třeťáku na gymplu. Ale rozhodně se probírala jak na gymplech, tak i na průmyslovkách a dokonce i na večerních školách. A tenkrát byly jednotné osnovy a učebnice matematiky pro X. ročník středních škol byla všude stejná.

  Z gymplu si všechny ty vyjmenované věci pamatuji osobně a dokonce mám někde napsané programy pro kalkulačku TI-58C které jsem si vytvořil a používal, abych si zjednodušil život a měl příjemný pocit, jak se mi podařilo obelstít vzdělávací systém.

  Že to bylo na průmyslovkách vím taky, protože jednak dost kamarádů tehdy studovalo prumku (zejména elektrotechnickou) a tam lze bez použití komplexních čísel vyučovat leda velmi obecně, zhruba ve stylu “S cívkou je to jako s dívkou. Nejdřív napětí a potom proud…”.

  A že to bylo i na večerních školách, to také vím, protože jednoho kamaráda nevzali kvůli kádrovým problémům a značně nekonformnímu vzhledu na střední školu, takže nastoupil do Kolbenky bouchat šrouby a teprve za cca. tři roky mu milostivě dovolili si po zaměstnání dodělat večerně průmyslovku a já mu pomáhal s doučováním právě té matiky a on mně na oplátku kreslil plošné spoje lakem na nehty, protože měl přirozený talent na to vidět, kudy ty spoje tahat tak, aby si nepřekážely. Když odmaturoval, tak ho pak dokonce někdy kolem roku 1987 přijali i na ČVUT.
  232
  Pavel Kořenský napsal:
  23.5.2018 v 19.54

  Ale ono je to asi jedno, základní školství má jak vidno zcela jiné problémy:

  https://pardubice.idnes.cz/zakladni-skola-pardubice-ceska-skolni-inspekce-instagram-oralni-sex-stiznost-vypoved-gq6-/pardubice-zpravy.aspx?c=A180523_151102_pardubice-zpravy_mvo

  Diskuse pod článkem je poměrně zajímavá, nicméně stačí jí prolétnout jen zhruba. Já to pečlivě kontroloval a odkaz na zmíněné foto tam není, takže ho nemusíte pracně hledat 🙂
  233
  dvd napsal:
  23.5.2018 v 20.02

  Tak v 60. letech se komplexní proměnná na středních školách obecně neučila, nicméně si dovedu představit kantora, který to učil jaksi ex privata industria – měl jsem takového, i když ho bavil spíše infinitezimální počet.
  A jinak k té cívce/dívce: obvykle se dodávalo “a odpor jen zdánlivý”.
  234
  PeS napsal:
  23.5.2018 v 20.25

  No, za nás byla komplexní čísla ve třeťáku a nedělala se z toho žádná kovbojka. Ale je pravda, že jsme byli přírodovědná větev, duchamorci to neměli…
  Prostě systém jako systém – něco získám (komplexní rovinu) – a z té vzápětí vlnovou funkci – no a něco ztratím – porovnání velikostí… Nemohu porovnat velikost komplexních čísel, mohu akorát porovnat velikost jejich absolutních hodnot.
  Na druhé straně, zavedení komplexních čísel ( a z nich vlnových funkcí ) předjímá řešení naprosté většiny “fyzikálních” diferenciálních rovnic, takže celá ta šaškárna kolem se redukuje prakticky na kuchařku dle Magdaleny Dobromily Rettigové – vraž to tam, předpokládej řešení dle vlnové funkce, chvíli fortelně míchej a ono to z toho vypadne… O nášlapu k Fourierově transformaci nemluvě…
  235
  Dušan Neumann napsal:
  23.5.2018 v 20.42

  Komplexní čísla, přesněji úvod do problematiky – jsme měli v jedenácté třídě, a to jak v algebraické tak v goniometrické formě. Ta byla pro mne výkladově srozumitelnější
  236
  maYda napsal:
  23.5.2018 v 21.00

  Jo, komplexní čísla jsme na gymplu měli. Ale jestli to měli taky na průmkách, to teda netuším. Pamatuju si, že spolužáci z průmyslovek měli v matice s některými věcmi problém, protože matika byla nastavená na gymply a na průmkách neměli všechno. Ale velmi pochybuju, že by to měly třeba zdrávky nebo ekonomky. Zrovna tak to neměla humanitní větev, ale ti z matiky nematurovali. a tuším, že s pojmem “determinant ” a)jsem se setkala fakt jen na tom matematickém semináři nebo na vejšce.

  Já jsem taky, Pavle, chodila do školy o nějakej ten roh dřív než Ty, což usuzuju podle toho, žes šel na střední z osmý třídy a já si pamatuju, že se to zavádělo nějak v době, kdy jsem byla na vejšce. Takže ty osnovy mohly vypadat taky jinak.

  Jinak já si především myslím, že jednotný státní maturity jsou blbost jaksi z principu, to je všechno.
  237
  maYda napsal:
  23.5.2018 v 21.03

  ještě bych dodala, že řadu věcí, jsem od doby mé maturity a VŠ zapomněla z prostého důvodu, že jsem je pak už nikdy nepotřebovala.
  238
  AeroKarel napsal:
  23.5.2018 v 21.14

  K něčemu jako komenius jsem se dopracoval při záznamu přednášek, tedy někdy v sedmdesátých. Píšu tak doteď, pokud tedy píšu ručně.
  Z matematiky jsem se nejvíc naučil z jakési staré učebnice po tátovi, od nějakého Vojtěcha.
  239
  skimic napsal:
  23.5.2018 v 21.57

  Ad komplexní čísla na střední škole – my to tedy měli. Navíc nechápu jak se někdo může dožít puberty a nezažít čistou radost z půvabu a nedbalé elegance identit jako třeba
  e^{i\pi }+1=0
  240
  skimic napsal:
  23.5.2018 v 22.00

  sakra, jak se tu v editoru napíše jednoduše é na í pí ?
  241
  Pavel Kořenský napsal:
  23.5.2018 v 22.07

  skimici – 240 – nevím jak tady v editoru, ale já to píšu “-1″ 🙂
  242
  Pavel Kořenský napsal:
  23.5.2018 v 22.08

  Jinak tedy obecně mám dojem, že podobné výrazy tady psát nelze. Tedy ne tak, aby se zobrazily správně.
  243
  Pavel Kořenský napsal:
  23.5.2018 v 22.21

  maYdo – 236 – no já si právě nejsem jistý, jestli lze paušálně tvrdit, že “jednotný státní maturity jsou blbost jaksi z principu”.

  Pokud stát něco ze zákona podmiňuje úspěšným absolvováním maturitní zkoušky (třeba studium na VŠ, možnost práce u Policie ČR, možnost ucházet se o zaměstnání ve státním sektoru či donedávna třeba možnost vyučovat na prvním stupni ZŠ), tak by patrně měl stanovit co to vlastně maturitní zkouška je a jaké minimální pensum znalostí je nutné pro její úspěšné absolvování.

  Třeba proto, aby oberlajtnant na okresním oddělení VB nemusel zkoumat, zda adept policejní práce složil maturitu v Horních Ouholičkách (kde je složení maturity podmíněno znalostí čtení, psaní a počtů v rozsahu sčítání s dvoucifernými sčítanci) nebo v Dolní Nablblé, kde ke složení maturity stačí donést demižon vína a znalost čtení a psaní se ke složení maturity obecně nevyžaduje.

  Podobně, aby třeba vedoucí odboru životního prostředí v okresním městě nemusel při náboru nové referentky pracně zjištovat, zda její maturitní zkouška na VÚG (Všelidovém Ústeckém Gymnáziu) je dostatečným důkazem toho, že rozpozná sysla od smrku, když obojí začíná na “s”.

  Obecně si nemyslím, že by kupříkladu kadeřnice nebo kuchař či dokonce instalatér potřebovali maturitu. Ale pokud už je ze zákona vyžadována, měla by být pro všechny stejná. Zkoušky na řidičák nebo na zbrojní pas se také nemění vesnici od vesnice nebo kraj od kraje a dokonce jsou vyžadovány stejně tak pro rekreační řidiče/střelce jako pro řidiče/střelce takříkajíc profesionální.
  244
  skimic napsal:
  23.5.2018 v 22.22

  A co takto s trikem?
  e^ipi + 1 = 0, therefore god exists
  245
  Pavel Kořenský napsal:
  23.5.2018 v 22.32

  Ale jo, Eulerova rovnice je elegance sama. Zejména pro ty, kteří si neuvědomí, že akorát otočíš +1 o pi radiánů (180 stupňů). 🙂
  246
  Pavel Kořenský napsal:
  23.5.2018 v 22.39

  neboli, formulováno jinak, platí že e^ix = cos x + i sin x pro všechna x a tudíž i pro pi.
  247
  Pavel Kořenský napsal:
  23.5.2018 v 22.43

  no a pro pochopení toho, proč platí, že “e^ix = cos x + i sin x” se hodí ten mnou zmíněný Taylorův rozvoj.
  248
  Pavel Kořenský napsal:
  23.5.2018 v 22.44

  celkově vzato, látka třetího ročníku škol středních v dobách mého mládí.
  249
  skimic napsal:
  23.5.2018 v 22.48

  245. 🙂 🙂 🙂
  250
  maYda napsal:
  23.5.2018 v 23.08

  Pavle, proč takovej extrém?
  To minimální penzum by mohlo být poněkud jiné pro různé typy škol. Budoucí zaměstnavatel by věděl, že uchazeč maturoval na gymnazinu nebo an obchodní škole a so tedy od tej maturity může očekávat.

  “Třeba proto, aby oberlajtnant na okresním oddělení VB nemusel zkoumat, zda adept policejní práce složil maturitu v Horních Ouholičkách”

  Podle téhle logiky by mělo být ovšem na všech VŠ rovněž jednotné penzum minimálních znalostí pro získání titulu. To aby primář nemusel zkoumat, jetsli ten doktor, co od prvního nastupuje, je doktor medicíny nebo doktor práv či teologie 😀

  A pokud jde o přijetí na VŠ, tak za našich mladých let nebyly jednotný státní maturity, ale na tej vejšce trojčlenku všichni uměli, i průmyslováci.
  A dnes, s tou jednotnou maturitou, si stěžuje PeS, že neumí trojčlenku ani na matfyzu.

 3. 251
  Pavel Kořenský napsal:
  23.5.2018 v 23.12

  Ale mám obavu, že problém s tou matikou na středních je mnohem hlubší. Když tady nad tím tak kecáme, tak jsem si uvědomil scénu, které jsem byl svědkem ve stájích (resp. u zahradního stolku v hospodě vedle stájí).

  Holky co tam mají koně, tak některé z nich letos maturují. A tak tam tak u toho našeho koňáckého stolu seděly a šprtaly matiku a vzájemně si vysvětlovaly různé zapeklité úlohy vyšší (rozuměj maturitní) matematiky. A jak se tam tak bavily, tak jsem si uvědomil, že jedna z věcí, které je škola vůbec nenaučila (netuším proč) je přečíst si zadanou úlohu a ze slovního zadání vyloupnout matematicky formulovatelnou úlohu.

  Pokud si dobře vzpomínám, onen zapeklitý problém byl formulován zhruba ve smyslu – “Pan Horáček má o 350 korun víc než pan Dlabáček. Oba pánové dali své peníze dohromady a dopřáli si večeři s celkovou útratou 2500 Kč. Domů šli pěšky, protože utratili oba veškeré své peníze. Kolik měl původně pan Horáček a kolik měl pan Dlabáček ?”

  Tak jsem je tak zhruba deset minut poslouchal, jak nad tím nejprve kolektivně mudrují a pak to zkouší metodou postupných aproximací ve stylu “Co kdyby Horáček utratil 900 a Dlabáček 1400 ? Hmm, to nevyjde. A co kdyby Horáček utratil 1100 ? No to taky nevyjde.”

  Až jsem to nevydržel a povídám jim “Horáček měl 1425 a Dlabáček 1075.” Sečetly a odečetly to na kalkulačce, kolektivně se poradily a pak jedna povídá “A jak jsi na to přišel ?”

  Tak jsem jim na ten jejich papírek napsal “x + (x+350)=2500″, “x + x = 2500 – 350″, “2x = 2150″, “x=2150/2″, “x=1075″, “1075 + 350 = 1425″.

  Následovala chvilka zadumaného mlčení a pak jiná povídá “Ale to nám nikdo neřek, že se to dá takhle počítat.” :-O
  252
  Pavel Kořenský napsal:
  23.5.2018 v 23.22

  maYdo – 250 – no to ne, to je z Tvé strany laciná demagogie.

  Maturita je pouze jedna a zákon nijak neupravuje, ze které školy by měla být a tak. Je to prostě universální “papír” potvrzující, že majitel tohoto glejtu dosáhl jisté všeobecně definované povšechné vzdělanosti.

  Vysokoškolský titul je na druhou stranu specialisovaný titul a proto je rozdíl mezi doktorem mediciny, doktorem theologie a třeba inženýrem, absolventem fakulty jaderného a fysikálního inženýrství.
  A stát dále (skrze jiné zákony) velmi striktně upravuje, kdo smí operovat slepé střevo, kdo smí sloužit mši ve státem uznávané církvi a kdo smí (či nesmí) navrhovat jaderné reaktory.

  Existují pochopitelně určité vyjímky, takže kupříkladu doktor mediciny nebo obojího práva se může stát politikem nebo dokonce státním zaměstnancem kdekoli je vyžadován jen obecně vysokoškolský titul, ale na druhou stranu jsem si víceméně jist, že zákon výslovně zakazuje, aby se kupříkladu doktor obojího práva či inženýr s diplomem z FJFI stal primářem kardiologického oddělení v okresní nemocnici nebo soudním znalcem v oboru toxikologie.
  253
  Jirka napsal:
  24.5.2018 v 1.40

  Mno já myslím, že škola je výchovně- vzdělávací instituce. A má nějaká kriteria ověřovaní absolventú při jejich odchodu. A maturita, stejně jako vysokoškolský titul, je dokladem ( resp. by měla být), že dotyčný se dokázal něco se naučit a udržet to v hlavě ( či v rukách), čili zvládl problémy určité úrovně. Má tedy jakési garantované vlastnosti, znalosti a dovednosti.A jako od jaderného inženýra nemůžeme očekávat a vyžadovast znalosti např.operačního postupu při ufiknutí slepého střeva, tak od maturanta na škole technického typu ( průmyslovce) znalosti matematiky – a i jiných oblastí jako od gymnazisty. Ale měli by mít společné to, že jsou schopni řešit a zvládnout problematiku určité úrovně. Jenže jak toho dosáhnout a jak to testovat? Něco se dá vyřešit společným základem, který je průřezově na všech školách stejného typu – ” základy” jazykú, mat,fyz, ale např. dějepis, výchovy – patří to tam také? A to testování – jednotná maturita je to zdánlivě nejjednodušší, ale nese nebezpečí zprůměrnění a tak i vymizení smyslu maturity. Nakonec ve stínu maturity je výroční vysvědčení ze závěrečného ročníku, které by mělo mít také nějakou využívanou vypovídací hodnotu. A požadavek maturity při vykonávání některých povolání je jen zjednodušení přijímacího procesu a ne vždy je to optimální – řada těch, kteří by to dobře dělali se tam nedostane. Určitě lepší by byl styl Ukaž co umíš, ale to by musel být ten kdo vybírá nové pracovníky na úrovni a mít odvahu neschopné vyhodit. Nakonec i na tu VŠ musí mít zájemce maturitu a vidíte, co se tam dostane.
  Já mám stále více pocit, že maturita má docela dobrý ” poháněcí význam” v průběhu studia a je důležitým momentem spojeným se silnými emocemi v životě studenta. První velká, komplexní zkouška, mají pocit že něco konečně dokázali a jsou na to pyšní. Roste jinm sebedůvěra a odvaha dál studovat. Završuje se jí také významná vývojová etapa – např. maturovat o tři roky později – to už není ono.Je to opravdu vstup do života a anichž bych chtěl snižovat její význam při testování znalostí – na to by stačilo to výroční vysvědčení. Co v případě, že jedničkář u maturity vyhoří, nebo repetent zazáří – jak to řešit, aby to nebylo formální? Mým snem je maturita bez rozlišení předmětů – prostě tady je námět a ty se s ním poper. A hledej historické souvislosti, co kdo o tom napsal, přelož k tomu článek, něco spočítej.Ukaž, že na to máš. Je to jen sen – uvažte, kolik zkoušejích kantorů by tu maturitu zvládlo v celé její šíři?
  No, už toho nechám – dobrou noc
  254
  Dušan Neumann napsal:
  24.5.2018 v 2.18

  opět se komentář ztratil
  255
  Dušan Neumann napsal:
  24.5.2018 v 2.20

  takže zopakuji : Pavle, tohle by platilo pouze v případě, že pan Horáček “měl” o 350 Kč více. Pokud stále má o 350 kč více, třeba, že to nestačilo na taxi, bude výsledek jiný…;-)
  256
  Dušan Neumann napsal:
  24.5.2018 v 2.24

  Jirko, pěkné, inspirativní, neproveditelné. Jen si představ přípravu hodnotitelů, aby výsledné známky měly nějaký společný základ a přibližně stejnou vypovídací hodnotu….
  257
  Schumacher napsal:
  24.5.2018 v 8.38

  251 Pavle, jo vyloupnout….Jesliže oba utratili veškeré své peníze, jak to, že Horáček má o 350Kč víc než Dlabáček?
  258
  PeS napsal:
  24.5.2018 v 8.46

  Dobré pozdější zas ráno… Jo, slovní úlohy – v Německu naprosto neprůstřelné (obecněji v německy mluvících zemích…) Oni prostě mentálně nejsou schopni vidět tu matiku za tím textem. No a jak je vidět, u nás to zdárně začíná…
  Nějak mi to připomíná tu scifi povídku, kdy se lidstvo rozdělilo a ti chytří byli odebíráni do speciálních ústavů a rozvíjeli vědu a techniku, zatímco ti blbí byli opečováváni a veškeré vzdělání se degrřadovalo na to, že si navzájem udělovali doktoráty ve psaní na stroji… (byla to starší povídka, dnes by to byl doktorát ze psaní na šmatlavém telefounu… Vývoj nezastavíš…)
  259
  PeS napsal:
  24.5.2018 v 8.53

  2 Jirka ad 253 – ano, to je starý osvědčený čínský model… Dotyčného zavřeli do klece a dostal “náměty”. Když to zvládnul, stal se ouředlníkem… Když ne, tak často spáchal sebevraždu. Ovšem je otázkou, nakolik třeba obsluhu jaderného reaktoru kvalifikuje esej na téma “ranní letní mlha nad rašeliništěm”… Či “odlesk zapadajícího slunce na křídovém štítu”…
  260
  Schumacher napsal:
  24.5.2018 v 8.56

  Za předpokladu, že Horáček měl o 350 víc, to už dává smysl, pak kupeckými počty, bez rovnicové těžké kanonády:
  2500/2 + 350/2

  Aha, Dušan dřív všimnul chyby ve výrokové logice. Kdyby to takhle zadal Cermat…
  261
  Matzurka napsal:
  24.5.2018 v 9.08

  Dobré ráno vespolek,

  no, k Hamáčkovi a Dlabáčkovi bych je připodotknula, že těmi kupeckými počty se to dcera učila řešit někdy v páté třídě (viz přijímačky na osmiletý gympl), a mně mohl trefit šlak, neboť jsem z takových příkladů ihned dělala rovnice… ty brali vloni nebo předloni, tedy obecně na 2. stupni vzdělávání.
  Že to gymnazijní maturantky nedávají je mi záhadou, CERMATí přijímačky jsou takových příkladů plné.
  262
  maYda napsal:
  24.5.2018 v 9.12

  Dobré ráno,

  PAvle, kecy v kleci. Pokud se hledají v mém oboru pracovní síly se středoškolským vzděláním, obvykle se uvádí, z jakého typu školy má být maturita.

  A věř mi, že můj šéf měl zatracenej přehled, z jaký průmyslovky kdo je a co z který kdo umí.

  A co ti vůbec vadí? Tvoje dcera matiku umí a tak snad je jedno, že písemku zvládla levou zadní, protože jí připadala směšně lehká.
  263
  PeS napsal:
  24.5.2018 v 9.13

  BTW: Jestliže jeden cikán vykope jámu za 6 hodin, za jak dlouho tutéž jámu vykope 10 cikánů? Správná odpověď: Nikdy! Protože a) se hned na začátku pomlátěj krumpáčema a lopatama, nebo b) – vyserou se na kopání a půjdou se ožrat…
  264
  Jirka napsal:
  24.5.2018 v 9.19

  259- nechci to košatit, ničeho stejně nedosáhneme, ale jde o to, jak na středoškolské úrovni připravit, porovnat a vybrat vhodné typy pro např. budoucí obsluhu (nejen)jaderného reaktoru.
  Ale to vy víte a jen mne škádlíte…..A ze slova “esej” mám osypky asi stejně jako Vy.
  Ale vážně: existuje nějaká cesta ( možnost..) jak by mohly VŠ aktivně ovlivňovat výstupy ze stř. škol, kromě filtru přijímacího řízení? Nejde tu o oddělené světy, diskuze mezi hluchými? Totéž vidím v řadě mat. škola – ZŠ ( přípravný ročník před ZŠ ano, ne) a ZŠ versus SŠ ( ti zájemci jsou čím dál horší..). Prostě moc ega a málo kooperace ?
  265
  maYda napsal:
  24.5.2018 v 9.26

  Proč tak složitě, PAvle? Na to stačí logika a žádný x nepotřebuješ.

  Kdyby měli oba stejně, platil by každej 1250 korun. Ale protože má Horáček o 350 korun víc, tak platí víc o polovinu z těch 350 ( = 175 a platí tedy 1425) a Hamáček o polovinu z těch třista padesáti míň (=1075) .

  Je to an stejném principu, když třeba zjistím, že mám něco posunutýho z osy, potřebuju to na tu osu srovnat a musím vědět, o kolik to posunout. Kdybych si na to měla sestavovat rovnici, asi by ti mělo neblahý dopad na produktivitu práce 😀

  je sice poněkud s podivem, že gymnazistky na to nepřišly, ale třeba jsou z humanitní větve a budou z nich skvělý překladatelky nebo historičky.
  266
  maYda napsal:
  24.5.2018 v 9.31

  Jo, vidím, že i jiní přišli na to, že se to dá řešit kupeckými počty.

  Víš, Pavle, ona převzdělanost a příliš komplikovaný přístup k řešení problémů může bát zrovna tak na závadu jako nedostatek dovedností. Součástí přístupou k problému je najít i co nejefektivnější cestu, jak to řešit.

  Ale u těch slovních úloh může být problém i jinde. Kolegyně měla syna těžkého dyslektika. V matematice dobrej, technicky vysoce nadprůměrně nadanej, ale písemně zadané slovní úlohy nedával, protože nebyl schopnej pochopit psaný text.

  naštestí odmaturoval před léty, kdy ještě byly státní maturity v nedohlednu 🙂
  267
  Dana napsal:
  24.5.2018 v 9.33

  No, my, sedláci z dálného východu bychom Horáčka a Dlabáčka řešili po selsku.
  (2500-350) : 2 = 1075 = Dlabáček; 1075+350=1425 = Horáček.
  Ano, obdobný příklad měl Vojta na přijímačkách na víceletý gympl, t.j. učivo 5.třídy ZŠ.
  268
  Modrý pták napsal:
  24.5.2018 v 9.39

  Dobrý den,

  za sebe shledávám jako velkou potíž dneška situaci: “Já nevím, jak to říct”. Slýchám tohle často a tvrdím, že zásadní potíž je neschopnost se vyjadřovat – používat slova. Bez zvládnuté slovní (verbální) rutiny (ve smyslu “mechanické praxe”) je cokoli dalšího úplně zbytečné. Kdo se někdy učil cizí jazyk nebo hru na hudební nástroj nebo vzorce, tak přesně chápe, o čem píšu. Lidská mysl funguje po stupnici fáze mechanická, fáze pochopení a fáze užití. Mám proto vlastní postup: číslo, údaj, informace. Stručně řečeno, pokud kdokoli (abych debatu neredukoval jen na děti) nezvládne skutečná (konkrétní) slova, jak by mohl zvládnout abstraktní “svět”? (A nemám žádnou potíž s tím, že existují disciplíny, které žvaní jen v abstraktních pojmech, které nemají s realitou žádný vztah – ale to je případ pro psychiatry.)

  Nechci se dostat do debaty, jaký by byl svět báječný, kdyby zmizely žvanivé předměty a byla zvýšena hodinová “dotace” přírodovědných oborů, případně výuka cizích jazyků – nejlépe latiny a řečtiny. Jen upozorňuji, že není lze chtít zvládnout trojčlenku, když neumějí sčítat.

  P. S. Včerejší debata mě inspirovala a vyhledal si pana Eulera – byl bezpochyby pozoruhodný muž (a přátelil se D. Bernoullim, o kterém něco vím 🙂 ).
  269
  Honza ze Žižkova napsal:
  24.5.2018 v 9.45

  [263] Jestliže autonomní robot vykope studnu za 20 hodin, za jak dlouho touž studne vykopou 2 roboti a za jak dlouho 10 robotů.
  Roboti eliminují rvačku a ožrání.
  270
  maYda napsal:
  24.5.2018 v 9.48

  K tomu porozumění slovu bych podotkla, že v uvedeném příkladu syna mé kolegyně šlo o neschopnost porozumět psanému textu, nikoliv neschopnost řešit zadaný problém. Text lze převést do matematiky, pokud je pochopen.
  Ten kluk neměl problém, pokud mu někdo to zadání přečetl.

  k tomu bych podotkla ještě, že když se dítě učí číst a plynule čte, ještě to neznamená, že vstřebává i obsah.
  271
  maYda napsal:
  24.5.2018 v 9.50

  269 – No, to záleží taky na poměru velikosti studny a velikosti a principu robota – pokud je to automatická závrtná hlavice o průměru studny, tak je tam deset robotů prd platných, protože vrtat může jen jeden.
  272
  dvd napsal:
  24.5.2018 v 10.12

  >> Modrý pták
  Mě dosti dráždí názor, že “není třeba znalosti biflovat, je třeba umět o nich diskutovat”, přičemž pejorativním výrazem “biflovat” míní autoři onoho názoru “učit se”. Ovšem jak mohu diskutovat o něčem, o čem nic nevím. Měl jsem jednu kolegyni, dotáhnuvší to ve vědecké branži dosti vysoko, která velice často používala větu “já tomu sice nerozumím, ale myslím si, že…”. Že tomu nerozuměla, bylo pak celkem zřejmé. –V současnosti sleduji diskuzi okolo Libeňského mostu. Valná většina diskutujících o něm nic neví, ale – (c) PeS – vyrazil se jim názor. A zřejmě se domnívají, že teatrálně provedená haka je dostatečným argumentem pro jeho zachování.
  273
  AeroKarel napsal:
  24.5.2018 v 10.21

  (269) I robotů se na průměr studny vejde jen omezené množství. Podobně jako u výkopového stroje LK3C mohl vždy fungovat jen jeden pár.
  274
  skimic napsal:
  24.5.2018 v 10.53

  268 MP
  ad Euler – už jsi dospěl k době jeho působení v Petěrburgu a o jeho setkání s porarašeným Diderotem? Mám tím na mysli (patrně smyšlenou) historku
  o výrazu (a+b^n)/n = x použitémuk “důkazu” Boží existence a o Diderotově reakci a obecenstvu, které ržálo smíchy?
  Jakkoliv se to patrně takto neodehrálo, k Diderotovi a francouzskému sklonu k filosofujícímu superficiálnímu žvanění to pasuje jak cosi na hrnec ….
  275
  Schumacher napsal:
  24.5.2018 v 11.07

  271 maYdo, jde o abstrakci, ne o realitu. V zadání nebylo odpovězení otázky jestli se vejdou a když, jestli budou podávat předpokládaný výkon.

  Jestliže jeden robot tolik, kolik dva roboti, kolik deset robotů. Jednoduchá otázka, jednoduchá odpověď. Více přemýšlení se neočekává, více přemýšlení není žádoucí. Od toho jsou jiní. Cílem je naučit pracovat a zpracovat přesně podle zadání. Nad rozkazy se nepřemýšlí. Rozkazy se plní. Když je rozkaz chcípnout, tak chcípnout.
  276
  AeroKarel napsal:
  24.5.2018 v 11.15

  (275) Pak je ovšem slovní zadání zbytečné.
  277
  PeS napsal:
  24.5.2018 v 11.23

  2 Honza ze Žižkova ad 269 – taky za 20 hodin, protože víc než jeden se do té studny nevejde…
  278
  PeS napsal:
  24.5.2018 v 11.31

  a specielně pro Schumiho – pokud jeden prokurvátor prostuduje spis za 50 hodin, za jak dlouho prostuduje spis 50 prokurvátorů?
  279
  maYda napsal:
  24.5.2018 v 11.37

  Padesáti prokurvátorům to bude trvat 2500 hodin, protože spis je jeden a musí si ho půjčovat 😀
  280
  Matzurka napsal:
  24.5.2018 v 11.38

  MP,
  ad vyjadřování, zcela a naprosto souhlasím. Opět příklad u mé dcery – již bohužel navyklé psát místo písemek testy – občas problém odpovídat celou větou. Nás to blahé paměti drtili od první třídy, a zjevně to mělo něco do sebe.
  No hlavně že u maturity bude umět rozdíl mezi metonymií a synekdochou.
  281
  PeS napsal:
  24.5.2018 v 11.47

  2 maYda – naprosto správně, pokud bereme čistou dobu prostudování. Zahrneme-li nutné prodlevy, dostáváme se k výsledkům mnohem zajímavějším…
  2 Matzurka – co to je? To jsou členky maturitní komise?
  282
  skimic napsal:
  24.5.2018 v 11.48

  280 Matzurka
  Rozdíl asi v důsledku nebude velký. Oba termíny zní jako přenosné pohlavní choroby jichž je třeba se zejména mladým studentkám a studentům vystříhati!
  283
  Honza ze Žižkova napsal:
  24.5.2018 v 12.12

  [277] Zde bych si dovolil nesouhlasit. Záleží na tom, kolik robotů může pracovat současně (zbsp 2), případně jestli robot nepotřebuje pauzy na mazání a odpočinek.
  Prostě je to zadání na prd.

  [279] Zde bych přičetl bulharský koeficient, protože je možné, že o spisu budou mezi čtením diskutovat.

  Napadle mne jiná otázka. Pokud dva právníci vytvoří tři právní názory, kolik právních názorů vytvoří 50 prokurvátorů?
  284
  skimic napsal:
  24.5.2018 v 12.19

  283 Je též zapotřebí vzít v úvahu, že nad prokurátorem ještě stojí kurátor!
  285
  Modrý pták napsal:
  24.5.2018 v 12.29

  dvd a Matzurko,

  mého otce si pozvala do školy učitelka, protože jsem neměl v písemce správně jediné plusquamperfektum a present perfect. Otec se do písemky podíval a prý pravil: “tak blbec neví, jak se řekne “ústřední topení”. Dostane po hubě. Neumí slovíčka. Víte, cizinci vám odpustí, že mluvíte gramaticky špatně, ale neodpustí, když nevíte, co říct.” Tragédií je, že nerozumějí obsahu slov lidé, kteří mají předávat vědění. Nedávno jsem se zeptal jednoho tělesa, kde má ve vzorci “čas”, když obsahem sdělení je “doba”. Jeho reakce byla, abych “neslovíčkařil”. Zkrátka a dobře, bez biflování se některé věci neobejdou a debatovat můžeme o teplotě – jestli jsou 22 stupně celaskona horko nebo vedro.

  skimici, tak především jsem neměl ani ponětí, jaký byl L. Euler pozoruhodný, plodný a vytrvalý muž. Skutečně obdivuhodný pán. Zmíněný příběh jsem nečetl, ačkoli o Petěrburgu ano, nota bene, když tam génius strávil tolik času. Také jsem netušil, že o tehdejším významu tamní univerzity. A konečně také vím, kde a jak vznikl termín “spravedlivé hry”, což už se týká D. Bernoulliho a také, kde vzal svoji bizarní hypotézu o snižování užitku s přírůstkem bohatství 🙂
  286
  quivis napsal:
  24.5.2018 v 12.34

  Příklad pro CERMAT:
  Na větvi sedí 12 vrabců, Myslivec jednoho zastřelí. Kolik jich na větvi zbude?
  287
  skimic napsal:
  24.5.2018 v 12.51

  285 MP
  snad bych jen poznamenal, že každý má svoji idividuální posici mezního užitku
  288
  Matzurka napsal:
  24.5.2018 v 12.53

  MP,
  nejsme ani ve sporu, ani “vepři” 🙂
  Původně učitelka M-Bi, tak toho povinného šprtání (aby pak bylo o čem dále debatovat), jsem si plně vědoma. Stejna jako při studiu jazyků – je sice hezké vše vyjádřit pomocí hekání a desíti slov, ale IMHO je mnohem lepší, když si můžete s cizincem od srdce poklábosit či napsat důvodovou zprávu bez Google Translate v kontinuálním provozu. I dcerátku kladu na srdce, že dům musí mít dobré základy – takže s tím jsem ji dřela jak násobilku, tak i základní chemické názvosloví, obdobně v jiných oborech. Znalost jazyka je nemožná bez kvanta slovíček a frází, stejně jako historie se neobejde bez letopočtů – i kdyby jen proto, aby si jeden nemyslel, že Karel IV. byl národní obrozenec 🙂 A dceři to asi začíná docvakávat, když konečně “sedí” na určité sumě informací, začíná se to totiž propojovat i mezi předměty.

  skimici,
  moc mne neprovokujte 🙂 , včera se se dítko zúčastnilo “přednášky o HIV”, jejíž součástí bylo plnění úkolů na stanovištích – kromě kvízů byl na jednom i úkol “vyberte si spolužáka/spolužačku a pantomimicky předveďte způsoby bezpečného sexu”. I tohle mi prozradila velmi neochotně a s viditelným znechucením; navíc prej u těch stanovišť byly “nějaký divný báby”. Budu se muset dopídit, co to bylo za stupiditu, a těžce zvažuji, zda nabádání nezletilců k pantomimě tohoto typu není lehce pedofilní…. ?! Sice chápu motivaci, ale pokud mají před sebou děcka tohle předvádět, jak jim pak vštípit, že intimita je tou nejsoukromnější lidskou stránkou a na veřejnost nepatří…
  289
  skimic napsal:
  24.5.2018 v 13.03

  Záleží na tom, z jakého důvodu by měl sex nebezpečný či bezpečný být.
  Z ameického práva je například známo, že z hlediska impeachmentu je felace považována za sex bezbečný a pantomimické znázornění procesu již od té doby dají bezpečně i nezletilci.
  290
  skimic napsal:
  24.5.2018 v 13.06

  Samozřejmě záleží i na prostředí. Musela li by přitom klečet na hrachu, jednalo by se sice o sex bezpečný, nicméně bolestivý.
  291
  vytrezvitel napsal:
  24.5.2018 v 13.22

  ad 289: Je stůl v oválné pracovně polstrován ze spodní strany? Aby to nenarazilo při posuzování stran BOZP 😛
  292
  Matzurka napsal:
  24.5.2018 v 13.25

  skimic,
  bezpečný z hlediska přenosu HIV. To asi Lewinská neřešila.
  293
  Modrý pták napsal:
  24.5.2018 v 13.28

  Matzurko,

  jasně, že nejsme – psala jsi, jak nás “drtili” písemkami a dvd psal, že ho “dráždí”, že se má diskutovat namísto biflování. Píšeme všichni stejnou věc – bez odříkání, námahy, soustředění není možné dosáhnout výsledku. A výsledek je, že se někdo umí (slovně) vyjadřovat. Pečlivé a podrobné slovní vyjádření nemůže nic nahradit. Slovně vyjádřená znalost je úplná.
  294
  skimic napsal:
  24.5.2018 v 13.31

  aha. Riziko přenosu HIV.
  Tak zde už mi fantazie nestačí, protože rizikový je patrně každý.
  Ledaže – jak se pantomimou vyjádří zběsilý útěk a následné otření si zpoceného čela?
  295
  Matzurka napsal:
  24.5.2018 v 13.44

  skimici,
  asi tak 😀 Dcera spíš vypadala, že si utřela zpocené čelo, když se konečně dostali z dosahu těch lektorek nebo co to bylo.
  Kdyby raději škola pozvala na přednášku někoho jako je dr. Uzel, ten je IMHO ve svém oboru nejen seznalý, ale umí to podat dozajista vhodně jakékoliv věkové kategorii či socální skupině (i u těch děcek – je rozdíl něco vysvětlovat bandě učňů a učnic, jejichž lesk v očích mnohé prozrazuje, a bandě nerdíků s mírně opocenýma brejličkama… 😀 ) Ale pokud to byly nějaké frustrované hejkalky z NGO neb zdejšího pajdáku, budu mít vůči škole výhrady.
  296
  maYda napsal:
  24.5.2018 v 13.49

  Ad kolik právních názorů vytvoří 50 prokurátorů…

  no, to je právě ta otázka, Ono nebylo popsáno, jak se právní názory množí v závislosti na počtu právníků na množení se podílejících.

  My sice víme, že pokud jsou účastníci aktu množení dva právníci, vzniknou tři právní názory, tedy 1,5 názorů na každého účastníka.
  Ale jste si jisti, že při vyšším počtu zůstává to mnnožení takhle konstantní?

  Vzorec množení, může být prosté – počet právníků*konstanta, v tomto případě 1,5=počet názorů.

  Ale za konstantu si můžete dosadit cokoliv – třeba vzorec = počet právníků -1 a to celé umocněno výsledkem závorky.

  počet právníků+(počet právníků-1) a závorka umocněná počtem právníků -1?

  tedy 2+(2-1) na 1 = 2+1=3 to je ejště v pohodě,
  ale už
  3+(3-1) na 2.=3+2*2=3+4=7
  a
  4+(4-1)na 3.=4+3*3*3=4+27=32

  to už je teda nějakejch právních názorů.

  A padesát právníků by tedy vyprodukovalo 50 + 49 na 49. právních názorů.

  nebudu umocňovat 49x, tak si to spočítejte 🙂
  297
  maYda napsal:
  24.5.2018 v 13.55

  Tak sjem zadala do goooglu, našla umocňovací tabulky a vyšlo mi tohle:

  6,600 972 468 621 956e+82

  mám dojem, že to je nějaký opis, nahrazující velice dlouhý zápis čísla a že by výsledek měl 83(?) míst
  298
  maYda napsal:
  24.5.2018 v 13.58

  Mám dojem, že by ybyo velice žádoucí odhalit, podle jakého vzorce probíhá množení právních názorů v závislosti na počtu právníků.

  vždyť si představte, co by taková nálož právních názorů udělala s naším zákonodárstvím…. Co kdyby se pod tím nadělením rozvalil parlament.
  299
  Modrý pták napsal:
  24.5.2018 v 14.05

  skimici, zadání bylo “pantomimicky předveďte způsoby bezpečného sexu”, žádné riziko 🙂

  Nebudu se pouštět do “košilatých” úvah (Matzurko, kolik je slečně dceři-zadání je podle mého názoru velmi nevhodné a nevkusné, ale já jsem konzervativec), ale bezpečný sex je bezrizikový sex. Kromě toho nevím, jestli děti vědí, co je riziko a rizikový faktor, a následně si neumím představit, jak by: A) určovaly, B) oceňovaly, C) měřily dopady rizikových faktorů. A kdyby tohle všechno překonaly, tak k čemu by vztahovaly “výpočty”. Vzpomínám si, jak se ptali novináři “Plastiků” na text písně v majorovi Zemanovi “Bič boží”. Mejla říkal, že taková kravina by nenapadla Magora ani po 26 pivech a 18 rumech. Tahle odpověď mně přijde přiléhavá na podobné “scénky”. Autor musí být úplný dement.

 4. 300
  Honza ze Žižkova napsal:
  24.5.2018 v 14.07

  [298] Já bych k tomu ještě přidal výzkum, není-li množina právních názorů konečná, je-li alespoň spočetná.
  Pak bych k tomu dodal pár genderových otázek a šel si pro grant.
  K čemu se taky může hodit 50 prokurátorů.
  301
  Petr Kunetka napsal:
  24.5.2018 v 14.14

  Celkem jsem na tu zpravu zvedav…

  https://www.lidovky.cz/let-mh17-byl-podle-vysetrovatelu-sestrelen-raketou-ruske-armady-pw8-/zpravy-svet.aspx?c=A180524_113321_ln_zahranici_ele

  Ze to byl Buk, o tom moc sporu nebylo… Ale urcit jednotku a dokonce, kdo jej obsluhoval… To uz by mne zajimalo.

  I kdyz… kdyz se ta z molekuly urcit, kde byla vyrobena, tak se da asi urcit, kdo raketu odpalil… Nove forenzni metody jsou obdivuhodne.
  302
  NoName napsal:
  24.5.2018 v 14.20

  301-ta raketa na fotce má SÉRIOVÉ číslo. A taková SÉRIOVÁ čísla mají jenom v Rusku.
  A protože nepředpokládám, že ruská armáda nebo výrobce poskytli databáze vyšetřovatelům, zřejmě byla použita nějaká vysoce sofistikovaná metoda ne nepodobná analýze novičoku, jak správně píšete. A ta přiřadila SÉRIOVÉ číslo konkrétní jednotce !
  303
  skimic napsal:
  24.5.2018 v 14.21

  299 MP
  Chi! Na Bič Boží skladatele Lišky mi nesahej!
  Mám ho vnitřně položený na stejném regálu jako třeba díla Mrazík, Jan Hus, Vynález Zkázy, Císařův pekař a Pekařův císař a v zásadě všechno od Ejzenštejna.
  304
  Dušan Neumann napsal:
  24.5.2018 v 14.21

  skimici omyl. Podle amerického presidentského práva felace sexuálním stykem není ” I never had a sex with that woman”.
  305
  halladin napsal:
  24.5.2018 v 14.31

  felace sexuálním stykem není

  Jo, odobně je to s tou výrobou novičoku u nás 😀
  Syntéza určiteho množství není výroba 🙂
  306
  halladin napsal:
  24.5.2018 v 14.42

  A Radiožurnál zase hvězdí… S Putinem nikdo nejedná… prý… A Macron je výjimkou…
  Že za Putinem během posledních 10-14 dnů byli Merkelová, Asad, Indický premiér , Bulharský prezident, asi není pravda 🙂
  Chtěl bych být tak ignorován 😀 😀
  307
  PeS napsal:
  24.5.2018 v 14.42

  2 Honza ze Žižkova ad 283 – “Pokud dva právníci vytvoří tři právní názory, kolik právních názorů vytvoří 50 prokurvátorů?” – nejprve je nutno vědět, zda v tomto případě lze aplikovat matematickou indukci… Pokud ano, pak 3 můžeme chápat jako 2 na druhou minus 1 a matematickou indukcí nám vyjde celkový počet názorů jako 2 na padesátou minus 1, tedy 1.125.899.906.842.623,0 názorů… Pokud povolíme jednu minutu na prezentaci jednoho názoru, dostáváme celkový čas něco přes 2 miliardy let… Co je proti tomu stíhání Dráta? Zanedbatelný okamžik!
  308
  Modrý pták napsal:
  24.5.2018 v 14.46

  skimici, jaký Liška – já znám jenom Pavla 🙂

  Stran regálu – máš vytříbený vkus (s výjimkou Ejzenštejna – od něho jsem nic neviděl, takže se nemohu vyjádřit) 🙂
  309
  PeS napsal:
  24.5.2018 v 14.46

  2 Petr Kunetka ad 301 – nihil novi sub solle – když svého času domácí pán ve svém nukleostopu dokázal rozlišit jaderný a nejaderný původ elektronu a ten jaderný s opovržením vrátit do sítě, oč jednodušeji se detekuje celá molekula?
  310
  maYda napsal:
  24.5.2018 v 14.47

  To, Halladine, záleží na tom, jak onen akt definuješ.
  Pokud je sexuální styk definován jako akt vedoucí k početí, tak má americké prezidentské právo pravdu.

  Nebo ti snad někdo tvrdil, že jsi touhle technikou počal potomky?
  311
  NoName napsal:
  24.5.2018 v 14.48

  Jinak jsem chtěl ráno napsat, že konečně téma, ve kterém není sex a halladin k němu nemá co dodat …
  No, dlouho to nevydrželo 😉
  312
  AeroKarel napsal:
  24.5.2018 v 14.49

  (302) Nějaký spolek k určení ledasčeho užíval fotky ruských vojáků, které přes zákaz zveřejňovali na internetu.
  313
  PeS napsal:
  24.5.2018 v 14.51

  Mno, já bych byl opatrný… Pokud pomocí análního sexu se množí právníci, je tázkou, zda orální sex nevede k rozmnožování politiků? Ta huba by tam pak hrála svou roli…
  314
  skimic napsal:
  24.5.2018 v 14.52

  308 MP
  Zdeněk Liška.
  Kdykoliv se podíváš na film a zdá se Ti hudba ujetá, jedná se o Lišku!
  315
  Petr Kunetka napsal:
  24.5.2018 v 14.53

  312 – tak to uz je dukaz 😀 😀

  Dobra, ja to chapu.. Moje deti se taky boji Slendermana, taky nasli fotky na webu. Dokonce je i na wiki.

  Tak to jo, uzaviram…. “Zacem bukvy. Vsjo jasno.”
  316
  halladin napsal:
  24.5.2018 v 14.54

  maYdo, ty jsi sexovala jen za tím účelem, abys počala ?;-)
  317
  halladin napsal:
  24.5.2018 v 14.55

  Ale, no, NoName 😀
  318
  maYda napsal:
  24.5.2018 v 14.59

  Nemáš náhodou nemístné otázky?
  Řeč je o definici toho, co to je sexuální akt.

  Proč jsem se já věnovala tomuto konání je irelevatní a netýká se podstaty věci (© Perry Mason 😀 )
  319
  skimic napsal:
  24.5.2018 v 15.09

  Sexuálním aktem může být zřetelně kde co, kromě felace v USA.
  Čeština má nicméně ještě kromě styku sexuálního styk pohlavní, při kterém dochází jak již řečeno ke styku pohlaví. Pokud se nejedná o pohlaví stejné nebo o začmodrchané vztahy komunity LGBTIQ či něco ménš exotického jako ve známé povídce Venuše a sedmero pohlaví, může dojít i k otěhotnění.
  Všechny ostatní způsoby jsou z hlediska otěhotnění buďto drahé či pracné nebo alespoň nepohodlné, nicméně z hlediska přenosu HIV se nedají jen tak vyloučit.

  Abych to ale vrátil ke kořenům – od hlídek Matzurčiných dětí bych se asi pochvaly nedočkal.
  320
  PeS napsal:
  24.5.2018 v 15.15

  2 skimic – ad pohlavní styk – je dobré brát v potaz i jiné zdroje, např. Necyklopedii:
  http://necyklopedie.wikia.com/wiki/Pohlavn%C3%AD_styk
  321
  AeroKarel napsal:
  24.5.2018 v 15.17

  (315) Slovo důkaz jsem nepoužil. Jako metoda to není blbý nápad, má-li někdo trpělivost.
  322
  skimic napsal:
  24.5.2018 v 15.19

  320 Ty zvíře
  nepřipravils mě nijak na poslední
  Miloš Zeman, prezident – „Pokud do pussy vletí včela, tak je to dobrý způsob jak ji utlouct!“
  323
  Šimon klein napsal:
  24.5.2018 v 15.25

  Memoriálni seminář k výročí vydání spisku páně Batisty….no, proč ne, zvl. když to pořádá zdejší stoctihodná patafyzická spolecnost.
  324
  halladin napsal:
  24.5.2018 v 15.32

  maYdo 🙂

  Vůbec nejde o irelevantní dotaz. Většinou tato činnost vůbec není konaná za účelem početí, alébrž početí je nežádoucím následkem. 😉
  325
  Honza ze Žižkova napsal:
  24.5.2018 v 15.32

  [301] Vrazila-li obsluha do rakety vojenskou knížku, která při explozi neshořela, je to snadné.
  326
  maYda napsal:
  24.5.2018 v 15.37

  Ta činost, Halladine, možná vždycky není konaná za účelem početí, ale technicky může vést k početí.
  Kdežto tím druhým způsobem fakt na potomka nezaděláš.
  pokud máš za to, že ano a obvyklý způspb lze vyloučit, doporučuju ověřit testem na určení otcovství. 😀
  327
  skimic napsal:
  24.5.2018 v 15.39

  324 to se teda musím přeptat poláků. Katolíci až na půdu, takže bt teoreticky měli sexovat jen za účelem plození, zatímco ve skutečnosti tam cihla …. ….
  Možná k tomu mají podobný přístup jak bosenští muslimové k alkoholu. V hospodě si klíďo panáka rádi dají ale musí hospodský zavřít okenice či zatáhnout závěs. To pak prý Alláh nevidí.
  328
  halladin napsal:
  24.5.2018 v 15.51

  To pak prý Alláh nevidí.
  Na tom asi něco bude 🙂
  Moslimové prý mají zakázány klobouky, neboť by jim Alláh neviděl do tváře 🙂
  329
  Matzurka napsal:
  24.5.2018 v 15.57

  MP,
  slečně dceři bude brzo patnáct, ve třídě je nejmladší.
  A jsem zjevně stejně konzervativní – nevhodné a nevkusné jsou přesně slova, kterými jsem to dceři komentovala. Docela mne potěšilo, že souhlasila, dle výrazu tváře z hloubi duše.
  330
  halladin napsal:
  24.5.2018 v 15.58

  Skimici,
  sexovat bez úmyslu potomstva je hřích, ovšem nikoli smrtelný.
  A Bůh je milosrdný a odpouštějící !;-)
  331
  skimic napsal:
  24.5.2018 v 16.05

  330 Halle
  Kdes to slyšel? Ke mně se dostalo je je všudypřítomný, vševědoucí a všeho schopný
  332
  Matzurka napsal:
  24.5.2018 v 16.06

  Otočme list,
  koukla jsem na fotku inkriminované střely “BUK”. Nemůžu si pomoct, letadlo na cucky, a tohle po explozi žuchne z 10ti km dolů (bez padáku) a je to takhle hezky kulaté bez známek promáčknutí ?
  http://1gr.cz/fotky/idnes/18/053/org/AHA738577_Dutchpoliceofficers.jpg
  333
  skimic napsal:
  24.5.2018 v 16.06

  Oops vše MOHOUCÍ
  A podle toho se prossichr pokouším zařídit
  334
  vytrezvitel napsal:
  24.5.2018 v 16.14

  ad 332 Kdyby jenom to. Podle animací zásahu letěla střela proti směru letadla. A tyhle zbytky našli údajně v lokalitě dopadu letadla…. Buď jsem první Newtonův zákon nepochopil nebo tady něco nesedí.
  335
  halladin napsal:
  24.5.2018 v 16.14

  Skimici, máš základní nedostatky 🙂
  Stačí se vyzpovídat,a je ti odpuštěno .
  To ví každý 😉
  336
  skimic napsal:
  24.5.2018 v 16.32

  Halle
  věř čemu chceš.
  Já třeba když otevřu knihu a nalistuju Jóba, tak mi přijde že dokonce dělal všechno podle předpisů a pohleď co ho všechno postihlo.
  A jakoby to nestačilo, tak hned potom, co si pak vyříkali, požehnal mu dalšími sedmi syny a třemi dcerami.
  Z průšvihu prostě někdy nevyjdeš ať děláš co děláš …
  337
  halladin napsal:
  24.5.2018 v 16.36

  Hele, nemíchej starej zákon do křesťanství 🙂

  Jahve byl pomstychtivá sfiňa, nabádající Židy ke genocidě. 🙂
  338
  halladin napsal:
  24.5.2018 v 16.41

  Job…
  Co naděláš, když on tak nějak Jahveho sral…. 🙂
  339
  dvd napsal:
  24.5.2018 v 16.42

  >> quivis [286]
  Nechodil jste náhodou na první stupeň před rokem 1953, rokem velkých změn ve školství pod vedení Zdeňka Nejedlého? V početnici té doby byly příklady označené Oříšek (?) a jeden takový příklad si pamatuji. Právě ten Váš. 🙂
  340
  Šimon klein napsal:
  24.5.2018 v 16.46

  Tak napřed bylo toto:

  https://www.novinky.cz/zahranicni/svet/473001-kim-splnil-slib-severni-korea-zlikvidovala-jadernou-strelnici.html

  A pak toto:

  https://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/473036-trump-zrusil-summit-s-kimem.html

  Tak jako přečůrání dobrý, lest přímo nordická, to jo…….
  No jestli to pomůže ke skutečnému jadernému odzbrojení severní Koree, nevím….

  Nechci ani domýšlet, že to má být jenom záminka k protahování vzájemného měření pindíků, páč se nějak nedaří okamžitě najít nějakou další ” říší zla”, když už to v Syrii není tolik animované a i ten Irán je poněkud složitější……
  Nikoliv, to si nemyslím !
  Und ich meine dass ehrlich……
  341
  Šimon klein napsal:
  24.5.2018 v 16.48

  ty dvě -SS-, to je asi freudovský překlepnutí….
  342
  AeroKarel napsal:
  24.5.2018 v 17.08

  (340) Zajímalo mně, kdo to první položí. Protože že by Kim jaderně odzbrojil, podle Trumpových představ, na to mohl těžko někdo věřit. Podobně jako na zničení střelnice až teď.
  343
  halladin napsal:
  24.5.2018 v 17.16

  Ona je otázka, jakej má význam s Treumpem jednat, když kdykoli zruší už ujednané dohody….
  344
  maYda napsal:
  24.5.2018 v 17.17

  339 – podobný příklad je uveden v thrilleru Ďáblova slza. Ale je poněkud prefíkanější, protože jde o tři jestřáby a ti sedí na střeše. Pak lze si pohrávat třeba s tím, jestli zastřelenej jestřáb nemohl na střeše zůstat nebo spadl dolů. jetsli střecha byla plochá nebo sedlová tam samozřejmě nebylo.

  Vzato ovšem takhle do hloubky nelze opominout variantu, že střelec se netrefí a ptáci jsou vesměs hluchý jako poleno a tak klidně dřepí na větvi dál. 😀
  345
  AeroKarel napsal:
  24.5.2018 v 17.20

  (343) To je na uvážení každého, zda si může dovolit nejednat.
  346
  Matzurka napsal:
  24.5.2018 v 17.21

  No,
  u nás holt ministryně obrany na hrob neznámého vojína posadí čoklíka, v UK na takový hrob pokládají královské nevěsty své svatební kytice…
  https://www.prozeny.cz/clanek/dojemne-gesto-meghan-nevesta-prince-harryho-nebude-hazet-svatebni-kytici-proc-44119
  347
  halladin napsal:
  24.5.2018 v 17.22

  Anebo zda si může dovolit jednat 🙂
  Aby následně nedopdl jako Saddám a kaddáfi.
  348
  halladin napsal:
  24.5.2018 v 17.24

  Matzurko,
  docela běžné v Rusku.
  349
  quivis napsal:
  24.5.2018 v 17.38

  339 – V r. 1953 jsem už byl na průmyslovce, ale ten příklad znam jako kousek vtipu-
  350
  halladin napsal:
  24.5.2018 v 17.42

  Do prčic, quivisi,
  To jsi jen o kousek mladší než hnědé uhlí ! 😀 😉
  Já se v 52 teprve narodil 🙂
  351
  quivis napsal:
  24.5.2018 v 17.44

  to je tak:
  Paní učitelka se ptá žáků:
  “Když máte na plotě pět ptáků a jednoho zastřelíte, kolik jich tam zůstane?”
  Pepíček se hlásí:
  “Ani jeden, všichni ptáci odletí po výstřelu.”
  Paní učitelka přikývne:
  “Správná odpověď je čtyři, ale líbí se mi takový způsob uvažování.”
  Na to Pepíček řekne:
  “Paní učitelko, i já vám dám jednu otázku. Tři ženy sedí na lavičce a každá má zmrzlinu. První ji opatrně olizuje z boku, druhá ji cumlá shora skoro až ke kornoutu a třetí jemně uhryzává od vršku. Která z nich je vdaná?”
  Učitelka se začervená, ale nakonec odpoví:
  “Podle mě ta druhá, co si zmrzlinu dává celou do úst.”
  Pepíček na to řekl:
  “Správná odpověď je ta, která má prstýnek, ale líbí se mi váš způsob uvažování.”
  352
  AeroKarel napsal:
  24.5.2018 v 17.45

  (347) Saddám moc nejednal, Kaddáfí zase nejednal s vlastními vzbouřenci.
  353
  quivis napsal:
  24.5.2018 v 17.45

  Můj syn mi říká, že prý asi pamatuju Šemíka jako hříbě. 😉
  354
  NoName napsal:
  24.5.2018 v 17.51

  Vlastní vzbouřenci by Kaddafiho neporazili dodnes, kdyby nebyla “bezletová zóna” plus nikdy oficiálně nepřiznaná podpora na zemi, jak speciálních jednotek, tak importovaných … bojovníků za svobodu.
  355
  skimic napsal:
  24.5.2018 v 18.04

  354 NoName
  tak odtud Kimovi nebezpečí nehrozí. Nepředpokládám, že Macronovi sponsoroval kampaň. Trumpa zase dostal nahoru Putin.
  Ačkoliv, jeden nikdy neví. Putin totiž furt zapírá.
  356
  Jirka napsal:
  24.5.2018 v 18.09

  353 – quivisi-kdysi můj syn nadhodil, že jsem se narodil v době, kdy Mrtvé moře začínalo marodit
  357
  maYda napsal:
  24.5.2018 v 18.12

  Mně doma říkají, že pamatuju, kydž byly Hradčana dřevěný, ale v 53. jsem byla ještě na houbách,
  358
  skimic napsal:
  24.5.2018 v 18.27

  Proč se říká že někdo “byl ještě na houbách” když v té době ještě nebyl na světě?
  Ulehčuje či inspiruje snad výlet na houby či vlastní hub sbírání aktivity směřující k početí potomků?
  Jak to třeba dělaj na Sahaře nebo v Gronsku kde to moc neroste? Kam asi chodí aby všechno dobře klaplo?
  359
  halladin napsal:
  24.5.2018 v 18.36

  Aero,
  Saddam zlikvidoval svoje BCHL, pod kontrolou OSN nechal zlikvidovat svoje rakety, a následně byl napaden.
  360
  Petr Kunetka napsal:
  24.5.2018 v 18.50

  Stejne nechapu, co je na tom socialismu tak lakave…

  https://twitter.com/MPSRegentsPark/status/974645778558980096
  361
  Dušan Neumann napsal:
  24.5.2018 v 20.01

  Koukám jak se zase v Evropě blbnw na kvadrát. Od rána se mi plní e-mailová stránka desítkami formulářů, vysvětlení, zdůvodnění proč se končí a dalšími zhůběřilostmi jež jsou výsledkem GDPR, co je asi zkratka “GoDoPRdele”
  362
  maYda napsal:
  24.5.2018 v 20.02

  Skimici, toť otázka….. Ale třeba někdo přijde s nějakou teorií.
  363
  PeS napsal:
  24.5.2018 v 20.26

  2 skimic ad 322 – nedá mi, než odpovědět citátem – Inu, taková jsem já, matinko!
  364
  quivis napsal:
  24.5.2018 v 20.30

  Šla má milá na houby, ona mi tam zabloudí!
  No a početí se odloží. 😉
  365
  PeS napsal:
  24.5.2018 v 20.30

  2 šimon klein ad 340 – zdá se, že nerozumíš pojmu dialektika!
  366
  AeroKarel napsal:
  24.5.2018 v 20.30

  (354) Jistě, píšu jen, že to nebylo tak jednoduché jednat/nejednat.
  (359) A dělal všechno možné, aby působil dojmem ozbrojení. Asi to blbě vyhodnotil.
  367
  quivis napsal:
  24.5.2018 v 20.34

  Tak ať už konečně Trumpa usvěděí, že je to Putinův agent.
  Chtělo by to klidnější léto.
  368
  dvd napsal:
  24.5.2018 v 20.45

  Trochu OT
  Tanec okolo Libeňského mostu ještě neutichl a začíná tanec okolo dalšího mostu, tentokráte železničního (nemá vlastní jméno, proto malé písmeno) mezi Výtoní a Smíchovem. A musím říci, že mne v dnešních regionálních zprávách nemálo pobavil prof.ing.arch.R.Koucký tvrzením, že současná replika – lety provozu a nedostatkem údržby značně poškozeného – mostu by byla stejně nedostatečně únosná jako most stávající. Přemítám, jak by pamprésor tuto situaci řešil.
  369
  Pavel Kořenský napsal:
  24.5.2018 v 21.20

  Dušane – 361 – tak to je víceméně všude stejný a nejen v EU. Já se zase díval někdy předevčírem na jednu americkou stránku:

  http://www.alphaknifesupply.com

  a když jsem kliknul na “Shop” tak na mně vyskočil požadavek, že jim kvůli GDPR musím poslat e-mailem explicitní souhlas, který musel být formulován zhruba takto:

  =====================================================
  Hello,

  according to the instructions on your Web page:

  1. I would like to ask you for permition to access your Web page
  2. I am giving you the explicit consent to collect and use my personal data.
  3. I read the privacy information on you web site and I agree.
  =====================================================

  ještě tedy chtěli jméno a doklad o plnoletosti. Jméno jsem jim do mailu napsal, požadavek na doklad o plnoletosti jsem ignoroval.

  Ke cti jim slouží, že za cca. 15 minut přišel zpět osobní mail s omluvou, že podle GDPR prostě musí takto činit a přiložen byl link na který pak stačilo kliknout a už to jde normálně se tak rozhlížet.

  Pořádek musí bejt… 🙁
  370
  Pavel Kořenský napsal:
  24.5.2018 v 21.21

  “tam”, ne “tak” mělo být.
  371
  Pavel Kořenský napsal:
  24.5.2018 v 21.23

  Ale tohle je celkem sranda, horší je vyplňovat ty debilní papírové formuláře třeba v supermarketu nebo v drogerii.
  372
  Pavel Kořenský napsal:
  24.5.2018 v 21.30

  Ale vůbec největší legrace je v tom, že třeba jako provozovatel e-shopu nebo jako třeba někdo, kdo má jen seznam e-mailových adres spřízněných provozovatelů nějakého obskurního hobby, jako je kupříkladu chov andulek nebo tancování v lidových krojích a kterým jednou za čtvrt roku posílá mailem na koleně dělaný zájmový bulletin musí tyhle explicitní souhlasy archivovat pod dozorem pověřence pro správu osobních údajů a na požádání je musí předložit úřadu, pokud nechce vyfasovat velmi tučnou pokutu.
  373
  Dušan Neumann napsal:
  24.5.2018 v 22.37

  Pavle, asi jo. Nevím jak to mají ošetřeno na Ebay, Amazon nebo craigslist, ale od nich mi zatím nic nepřišlo.Ovšem je mi jasné, že v okamžiku kdy to zaregistruje víc kongresmanů budou se to snažit v zájmu lidstav prosadit v té nejpřísnější formě. Nejhorší na tom je, že téhle milleniální generaci to připadá zcela normální a vůbec se nepozastavukí nad tím,že na radnici, ve škole a v muzeu nebyly bezpečnostní rámy, že v K-martu si mohli koupit revolver a v drogerii dynamit a k letadlu se dalo přijít 5 minut před odletem a ve stejnou dobu koupit za pakatel letenku “stand.by”. A nám staříkům to nevěří a odkazují do věku bájných vyprávění. A bude hůř než to barbaři zase zlikvidují.
  374
  maYda napsal:
  24.5.2018 v 22.52

  368 – Koucký je blázen.
  375
  Pavel Kořenský napsal:
  24.5.2018 v 23.00

  Dušane – 373 – na EBay jsem zatím nekoukal. U Amazonu je to nejspíš podle adresy (takže pokud tam máš US adresu, tak si asi ničeho nevšimneš), protože když jsem se na Amazon podíval já, tak to po mně chtělo odklikat cosi, že jako souhlasím a zároveň jsem si všimnul, že se docela brutálně zmenšilo množství zboží, které si na Amazonu mohu objednat.
  Knihy jsou OK, ale když jsem namátkou zkusil cca. pět nebo sedm věcí (vesměs nejspíš těch, kde Amazon jen zprostředkovává e-shop pro nějakého třetího prodejce), tak mi to natvrdo napsalo, že tohle zboží se do EU nedoručuje.
  376
  Pavel Kořenský napsal:
  24.5.2018 v 23.08

  Ono s e-shopama v USA je to obecně horší a horší. Kdysi (myšleno před vstupem do EU), když jsem si něco objednal třeba k soustruhu na http://www.sherline.com tak mi to během týdne nebo dvou přistálo ve firmě na stůl a většinou bez cla a DPH.

  Od vstupu do EU už vždycky volá celní deklarant(ka), musím vypsat co to je, kolik toho je, za kolik to je atd. a zaplatit clo a DPH. Ještě tak před zhruba pěti lety prošlo něco malého s cenou uvedenou třeba “19.99USD” bez celní deklarace, ale posledních pát let už honí každou blbost.

  Uvidíme jak to bude teď. Shodou náhod mám v USA objednanou sadu upínacích trnů (mandrels) na prstýnky. Už vidím, jak zase budu vypisovat věci jako “příslušenství obráběcího stroje, materiál – ocel atd.) a hádat se tou babou, že příslušenství je něco jiného než součást a rozhodně něco jiného než náhradní díl (ony jsou na to totiž tři celní sazby). 🙁
  377
  maYda napsal:
  24.5.2018 v 23.10

  Ještě ke Kouckýmu :

  Barák v odkazu nedělal celá, jen nástavbu – poslední dvě patra.
  http://www.bydleni-iq.cz/inspirace-pro-bydleni/rekonstrukce/prestavba-cinzovni-vily/

  Takhle b
  na fotce to vypadá nóbl, ale ta nástavba je asi z nějaký dřevotřísky či čeho. Mají to v oblibě datlové a pilně do toho klovou. Při troše štěstí zahlédnete datlíka, jak leze do díry ve fasádě. Těch děr je tam několik.
  378
  Pavel Kořenský napsal:
  24.5.2018 v 23.14

  A to nemluvím o Číně. Ještě tak před rokem nebo dvěma bylo fajn, že takový Aliexpres využíval toho, že jim čínská vláda platí poštovné. Takže poštovné bylo automaticky 0.
  Jenže to se nějak celníkům v EU přestalo líbit (patrně proto, že DPH se počítá z ceny zboží plus poštovného) a tak začali dělat potíže a chtěli takové pitomosti jako fakturu za dopravné na které nesmí být cena 0.00 a podobně. Už jsem takhle tři věci z Aliexpresu nechal poslat zpět, protože takový papír pochopitelně z Číňana nevyrazíš. A prachy stržené z karty v takovém případě už taky neuvidíš. Naštěstí šlo o blbosti v ceně tak 10-20 euro, tak jsem nad tím mávnul rukou. 🙁
  379
  Pavel Kořenský napsal:
  24.5.2018 v 23.19

  Ale doufám, že ty mandrels projdou bez větších problémů. Potřebuju udělat jeden prstýnek jako dárek pro mojí drahou ke 30. výročí seznámení a do začátku prosince už moc času není… 🙂
  380
  halladin napsal:
  25.5.2018 v 0.25

  Njn..
  Když se někdo neožení, musí si pamatovat datum seznámení, což není tak jednoduché. Anebo si ho vymyslet 😀 .To datum asi nebude na žádném úředním papíře, na rozdíl od datumu svatby 🙂
  Svého času, asi tak 15 let po našem rozvodu bejvalka usoudila, že bych ni mohl k výročí svatby nějak obdarovávat.
  To jsem razantně odmítl, ale abych nebyl za škrta, navrhl jsem jí obdarování k výročí rozvodu.
  To se jí, k mému údivu nelíbilo, ale i tak párkrát cosi k výročí rozvodu dostala 🙂
  381
  Dušan Neumann napsal:
  25.5.2018 v 5.19

  Pavle, vracím se do Čech 27.6. Pokud jde a mandreů rozumné váhy, Sám vezu dost nářadá anějaké LiOn baterky, tak ti to rád přivezu.
  Dušan
  382
  Dušan Neumann napsal:
  25.5.2018 v 6.32

  Pavle, teď jsem si teprve všiml, že to máš až na prosinec. Já se pak vracím na Vánoce do Čecj kolem 26- 29. listopadu, a to bych ti to určitě vzal.
  383
  skimic napsal:
  25.5.2018 v 7.09

  379 PK
  dobré ráno
  To jim PK řeknu, je zatraceně ošemetná věc, to seznámení. To bych se raději být jima pro sichr připravil na různé datumy a podle toho volil i jaksi tématicky vhodné dárky.
  Já jsem se třeba se svoji budoucí ženou seznámil před školou. Ona si to nevybavuje, ale dárek by jistě neodmítla. Další datum po asi dvou letech je kdy se se mnou seznámila ona – tedy odpověděla mi na pozdrav nikoliv neutrálně, ale myslím nějak jako “jééé ahoj” . Jéé, coby potvrzení, že mně již někdy předtím viděla. Dárek, samosebou, by též neodmítla.
  Další významné datum bylo, když mě nechala jakási jiná holka a svoji budoucí ženu jsem ukecal alespoň na petting. V životě důležitý krok a zcela jistě se jednalo o způsob seznámení se navzájem.
  Dárek zcela samozřejmě zcela na místě, navíc již trochu tématicky laděný.
  No pak jsme pár let zase chodili s jinými a když jsme se potkali příště, seznámili jsme se poprvé jaksi v téměř biblickém smyslu.
  To už je na dárek, pozvání na večeři a na celý večer toužebně kluzkých pohledů
  V boblickém doslova
  Adam pak poznal Evu ženu svou, kterážto počavši,…”
  proběhlo seznámení o něco později ale tam se zase neshodneme na datu. Šlo by to vzít matematicky a den toho seznámení bychom si mohli konsensuálně určit.
  A dárek jak se patří, nenahlížej PK?
  Od té doby jsem svoji ženu poznal nesčetněkrát, ale dárky bych se ji zato nikdy neodvážil obdarovávat neboť bychom si připadali, že jednáme poněkud komerčně.

  O a teď prosimich PK poraděj co s tím, když jsou vzdělanej? Už teď mám těch seznámení plný kalendář a na dárky abych vzal druhé zaměstnání.
  384
  skimic napsal:
  25.5.2018 v 7.41

  Na ja, PK, a to ještě z dobrých důvodů nezmiňuji Verlöbnis, na kterej jsem v tom fofru tenkrát nějak pozapomněl a je mi již jdlouho (pocitově několik set let) vyčítáno, tak, věděj PK, jestli mají taky nějakého podobného kostlivce ve skříni, tam raději našlapovat potichu jak myška.
  Holt Verlöbnis je Verlöbnis. prostě engejdžment. Si rychle nevybavím jak je to česky. Možná angažmá? Věcně správně a francouzská výslovnost aby to znělo hezky 🙂
  385
  quivis napsal:
  25.5.2018 v 7.41

  A už tam zase vklouzla nějaká pitomost. Nedá se skokem změnit přístupové heslo, které dotyčný otrapa zřejmě zná?

 5. Dobré zas ráno… Omlouvám se, při snaze o odstranění spamu jsem omylem shodil poslední příspěvek včetně komentářů, tak jsem to aspoň takto obnovil z textového souboru. Moje chyba – ten spam s sebou vzal i ten příspěvek a já nechal „vysypat koš“…
  Ještě jsem po ránu zblblej…

 6. Jinak je v intenzivním jednání přenos jinam, ale musí se to připravit – aby se zas nestala takováhle chyba.

 7. [6] Jasně, urážlivé komentáře nebylo možno mazat jednotlivě ;o} nebo jak to píšou v babišpressu ;o}
  Dík za odstranění spamu i za obnovu komentářů.

 8. 384
  Vidím, Skimici, že jsi člověk velmi uvážlivej, postupující drobnými krůčky.
  P.S
  Ta povídka o seznamování od Š+G je o tobě ? Ty ses s nimi kdysi znal blíže ?;-)

 9. Dobré dopoledne

  Skimici, Tvoje 383 je zajímavá inspirace…. Budu to muset se svým nejdražším probrat. 😀

  Já bych to ale inovovala – dotyční by mohli dávat dárek sobě. Já třeba mám k nejbližšímu výročí dárek od něj pro mně už schovanej ve skříni. Ale co dát jemu, netuším… ale jeho nenapadne, aby mi koupil můj dárek pro něj.

  Ovšem k dvacátému výročí jsem dostala dar přímo luxusní – novej, tedy ehm, repasovanej macbook. Akorát jsem ho pak pak musela vrátit a připlatit si na jinej, protože on mně chtěl překvapit, neověřil si potřebné parametry a ukázalo se, že neutáhne novou verzi Archicadu.

 10. maYdo,

  potvrdila jsi svým koupením dárku pro sebe, kterej ti má dát mangel, pravdivost přísloví
  “ Když se každý bude starat sám o sebe, bude o každého postaráno 😀
  Bohužel jsou lídé, kteří maj problém se o sebe postarat, anebo takoví, co jsou schopní se o sebe poatarat víc než jiní 😀

 11. 10 maYdo
  z jiného soudku – když slyším ArchiCAD – používáš taky BIM a když ano tak od ArchiCADU? Nějaké zkušenosti? Nebo Tě nutí klienti surfovat na platformách BIM, na které jsou zvyklí oni?

 12. Od té doby jsem svoji ženu poznal nesčetněkrát, ale dárky bych se ji zato nikdy neodvážil obdarovávat neboť bychom si připadali, že jednáme poněkud komerčně.

  Jistě, placení za jednotlivej výkon vypadá poněkud blbě..
  Placení paušálně za období vypadá líp… 😉

 13. Paušálně za období – jo jo, ne nadarmo se říká, že nejdražší sex je ten „zadarmo“. Jen bacha ve Švédsku – vzájemný písemný souhlas je žádoucí. Zatím jsem se nedočetl, zda má být notářsky ověřený…

 14. 14

  Náhodou, to je uvážené opatření , mající za následek redukci nežádoucího rozmnožování..
  Negramot si nezašuká, a tedy se nerozmnožuje 😀 😉

 15. Co to je, „nechávat chladným“? Pochopitelně se mi to nelíbí, ale není to nic neočekávaného. O metodách Bureše sem tam něco probleskne.

 16. Naprosto chladným. O Babišovi se ví od té doby co v česku začal podnikat. A … velké nic. Měl by se mi tedy zvýšit tep nyní?
  Vyšetřovatel podle svých slov řešil tenkrát Mrázka. To nebylo strašidelné? Možná ještě strašidelnější?
  Má mi rvát žíly který gauner je u lizu teď, či tenkrát, či který se na liz teprve chystá?
  Tůhle.
  Navíc nechápu proč by mi mě to vůbec zajímat mělo. Státní útvar ve kterém se momentálně nacházím lze bez potíží nazvat termínem „Client state“ a to se všemi důsledky.
  O lokálního gaunera (kápa) více či méně … stejně tam nějaký bude. Tyto posice totiž jiní než gauneři a psychouši dělat nemohou.

 17. Dano,
  viz AK a skimic.
  Nelíbí se mi to, ale ani nepřekvapuje – nicméně netuším, jak to ovlivnit. Výměna těch policistů bleskovým tempem vládou „v demisi“ mi smrdí na sto honů – ale v pozadí je nepochybně snaha zakrýt kdeco na kde koho… I když, dnes byl ještě další titulek
  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Emmanuel-Macron-pry-rval-na-Babise-Co-se-stalo-537239
  Jako kdby se pod Burešem začalo drobátko viklat křesílko ? Všimla jsem si i upozorňování na nekalosti jeho spolustraníků… s tou Marakéší taky hňápli do lejna…

 18. Skimmici, jo používám BIM, ale jen na projektech pod hlavičkou atelieru, kde nás na jednom projektu dělá víc.

  Mým soukromým klientům je putýnka, jetsli mají projekt v BIMu nebo nakreslený husím brkem na pergamen, hlavně že to proleze ouřadem a podle toho se to postaví. Samozřejmě kreslím taky v archicadu, nic jiného nemám, ale ne v BIM, na takových drobnostech a do úrovně stavebního povolení to je jako jet na nákup do sámošky před ulici s vozem formule 1.

  A jak to má nastavený šéf s klientama ohledně BIM, to netuším. Tohle jsou úrovně, kterým se pokud možno vyhýbám. A řekla bych,že klienti na památkových projektech ani pokud jde o BIM nejsou moc v obraze. Obvykle chtějí dokumentaci elektronicky v DWG, profesanti ostatně taky.

  Pokud ale obě strany používají BIM, musí to být kompatibilní verze. Například soubor z Archicadu 19 otevřeš verzí 20 nebo 21, ale ne naopak. a osmáctku už jednadvacítkou neotevřeš. A pokud chceš dělat v teamworku, tak musíš mít nejen shodné číslo, ale i shodnou aktualizaci, jinak to nebude fungovat.

  Takže vlastně jo, musíme si hlídat ty shody, aby to fungovalo. Ale není to otázka toho, jak je kdo zvyklý nebo co kdo vysurfuje, je to spíš nutnost. Samozřejmě lze ukládat vyšší verze do nižších ( ale tuším, že jen o dvě verze zpět) nebo do DWG pro AutoCad.

  Ale s klienty tohle fakt neřešíme, obvykle předáváme výtisky a k tomu PDF a DWG

 19. Dano, my dva si dokonale rozumíme. Jako celoživotní cynik můžu jen napsat, že i na tomto blogu, stejně jako jinde ve virtuálu i ve skutečném životě, konstatuji poměr 98:2.

  Kromě voleb, kde jsem samozřejmě skoro osamocen, můžu pouze říkat svůj názor (zaplať Příroda za tu možnost), hádat se s chlapama v hospodě a chovat se obecně tak, jak mi bylo rodiči vštípeno. Kupodivu to v malém, vesnickém měřítku zabírá. Ne ze dne na den, ale dlouhodobě.

  Dneska v noci jsem podle předpovědí očekával déšť. Déšť přišel, ale jen kousek pod naše hory. Tady ani kapka a ve tři ráno bylo skoro 18 stupňů.

 20. 2 Matzurka – no, ten gerontofilní zmetek by měl akorát držet hubu… Anebo ne – houšť a větší kapky a o to rychleji to půjde do kopru…
  No a agent Bureš? Jeho politika je jen pokračováním (obchodní) války jinými prostředky… Jen si dovolím podotknout, že neustále omílaných 50 milionů jsou cca 2 tisíciny z 24,5 miliardy, které si odklonil soudruh Bakala a o kterých se nemluví skoro vůbec…

 21. Nejspíš proto, že soudruh Bakala se necpal do politiky tak okatě.
  U Bureše nejde ani tak o 50 melounů, jako že se mi v politice nelíbí.

 22. No, on sem ten Bureš z nebe nespadl….

  A je opravdu otázka, jetsli má smysl volba mezi “ po zvolení se ukázalo, že to sjou hajzlové “ a „pravděpodobně se po zvolení ukáže, že to jsou hajzlové “

  Koho tedy volit, když nechcete Bureše? Kdo má na to,a by oslovil dostatek voličů? Na strany se ziskem na hranici minima do parlamentu rovnou při odpovědi zapomeňte, ty toho Bureše od vesla fakt nevystrnadí.

 23. No, spíš to bude tím, že se soudruh Bakala bratříčkuje s Kalouskem a s Hajajou, sponzoruje knihovnu Zrzavého skřeta I. a jiné zájmové aktivity těch co spolu mluvěj…

 24. No, třeba se do tej politiky ten Bakala necpe právě proto, že má důvody nelézt na výsluní. 😀 😀 😀

 25. Mňo a protože nemám diktátorské sklony Dano, pana Babiše nevolím a nikdy bych nevolil a k volbám chodím. V tomto smyslu se pokouším ovlivnit širší rodinu přímo a známým to alespoň trpělivě vysvětlovat. O moc víc reálných šancí nemám a petičník založením nejsem.
  Od toho tu jsou Havlovi svazáci, v 68 odstrčení od lizu, kteří mají aktivismus pod kůží zažraný a fungují na první našlápnutí a s horoucím srdcem, jak je to v padesátých učili.
  To jen k vysvětlení, proč mě Vaše zpráva nechává opravdu chladným. Není v ní totiž navíc fakt nic nového.

 26. No a co ta kulišárna s dluhopisy nebo co to bylo ?
  Jak je Agrofert vyhlásil v pátek večer a v sobotu už je měl všechny koupené zpátky ?

  Jinak na Bakalovy aktivity jsem tu upozorňovala nedávno, ono výměna těch policistů může být z mnoha důvodů. A Bakala se přes nějaký ten švindli institut asi „kamarádí“ s Hamáčkem; kde toho hochštaplera ČSSD vzala… no dobře jim tak.

 27. 25 – a o to právě jde. Bakala je do jistý míry hájenej, ale na výsluní politiky by mohlo být příliš vidět na věci, na které je lépe nevidět. Takže pochopitelná motivace, proč se radši drží ve stínu….

 28. Dano, kdyz to tak volici chteji…

  Kdyby se delala sbirka na Sakala, klidne prispeji. Volit to nebude. Co vic mohu delat?

 29. Ahoj Martine, já už si myslela, že jsem odněkud mimo.
  Tak si říkám, co budeme povídat našim vnukům, až se budou ptát, jako my se ptali našich pra-a rodičů: Co jste dělali v 48?
  Je to možná směšné či k povytažení obočí, leč obě mé ratolesti se zúčastňují protestů proti AB na premiérském postu – jak říkají, alespoň se snaží něco změnit. Já sice do hospody nechodím, ale už jsem stihla nabourat svaté přesvědčení o makání několika spoluobčanům.
  Déšť – co to je? Tady z nebe nespadlo nic už přes 2 měsíce. Navíc, oproti předchozím letům jsem nestihla nachytat zásobu vody na zalívání. Ne, že bych byla až tak líná, ale nebylo co chytat. Takže na zalívání prostě nic nemám (lžu, mám, asi tak na 3-4 zálivky, co to ale je, v tomhle suchu).

 30. Koukám, že systém: A vy zase mlátíte černochy…funguje.
  Mi nevadí podnikatelské lumpárny AB – na ty časem dojede, ale vadí mi, že ukrajuje ze svobody, z demokracie – a ticho. Nejvýš se ozve: ..a co Bakala (Mrázek, Pitr….)

 31. A tohle je taky jak „na zavolanou“
  http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/nizozemsko-a-australie-podniknou-kroky-vuci-rusku-kvuli-letu-mh17/1625295

  Takže, po tragédii MH17 bylo okamžitě obviněno Rusko, to ještě trosky doutnaly a skoro ani nedopadly. Následovaly sankce a další „důkazy“. Ačkoliv spádově by to měla vyšetřovat letecká komise RF, tak se vyšetřování odehrává jinde, a RF byla – přes opětovné žádosti o zapojení – z celého procesu vyloučena (druhý podezřelý, Ukrajina, naopak ve vyšetřování čile pracuje).
  No a teď, několik let po události:
  „Nizozemsko a Austrálie požádaly dnes Rusko, aby zahájilo dialog vedoucí k řešení, které by učinilo zadost enormnímu utrpení a škodám způsobeným sestřelením letu MH17,“ dodala vláda v Haagu.
  Tak proč sakra veškeré předchozí snahy RF, včetně simulace a odtajněné materiály Almaz Antay, nebyly brány v úvahu ?

 32. martine tt, nejspíš mně unikl význam 98:2 – co je to?

  PeSi, ptám se, protože nevím – pan Bakala odklonil 24,5 mld. z veřejných zdrojů?

  Jinak bych řekl, že debata skončí, že není koho volit, malé nemá smysl volit, nerealistické programy a jednoduché myšlení, a bude trvat generace ablablablablabla. Máme komunistického estébáka, protože si ho obyvatelstvo zvolilo. Všichni věděli, koho volí. Takže překvapivé by bylo, kdyby tomu bylo jinak. Nechává mě zcela chladným.

 33. Dano,
  jach pták. No, protestů se jako introvert neúčastním od dob, kdy jsme povinně na gymplu pochodovali v průvodu… už nevím proti čemu. Takže konečně svobodnou volbu.
  A ldi vůkol se snažím ovlivňovat, akorát si nepočítám skóre… a jelikož mi to nepřijde až tak zásadní, tak mne nenapadlo to tu popisovat… Dcera je zatím na takové akce příliš mladá, nicméně se jí snažím vštípit, aby o všem důkladně přemýšlela a rozebírala pro i proti. Aby se nenechala nadchnout lacinými slogany a hesly, ani opít rohlíkem.

  A je mi líto, že ti nemůžu poslat aspoň část toho, co nám tu od včerejška spadlo na hlavu – přivaláky jak vyšité, se zaléváním si starosti fakt nemusíme dělat.

 34. Já, skimici, rodinu neovlivňuju. Ani širší ani tu užší, většinou ani netuším, koho volí. Jsem si jen jistá, že ne Babiše a ne komunisty.

  Dokonce ani dětem neříkám, jak by se měly rozhodovat. Respektuju, že každej se rozhoduje podle svých zkušeností a svých možností

  Mně vadí, když někdo ovlivňuje mně. Když mi někdo cpe pod nos petice za nějaké kandidáty, když mi někdo vysvětluje, že bych měla volit někoho a proč. Když po mně někdo chce, abych mu vysvětlovala, proč proboha, nechci volit tohohle nebo onoho. Užila jsem si dost „volíme kandidáty národní fronty“ a následných volebních kampaní s přebytkem „jediných správných kandidátů“ a nesplněných volebních slibů. Když po mně někdo chce, abych mu vysvětlovala, proč proboha, nechci volit tohohle nebo onoho.

  A protože mně to vadí, nehodlám to dělat jiným.

 35. PeSi,
  ad Macron – gerontofilie je jeho soukromá věc, ale jinak mám pocit, že to začíná být upgrade Napoleon v2.0

 36. 32 Danoraději
  ač neosloven, chybí mi tam „TAKÉ“ ukrajuje ze svobody. O demokracii raději pomlčím, protože tomu prostě nerozumím a navíc je imho ten termín aktivisty zcela vyprázděn.
  V čem je třeba Babiš horší než ministerský předseda Zeman, obludný Špidla, gauner Gross, pro pana Paroubka nemohu takto z voleje najít nežalovatelné adjektivum. Ti ve spolupráci s Evropským Svazem z onoho koláče svobody ukrojili takové kusy, že se krabička zdá být poněkud poloprázdná. Nečas s Topolánkem svá období alespoň proje.bali, což mi z hlediska občana přijde jako win-win.

 37. „Tak si říkám, co budeme povídat našim vnukům, až se budou ptát, jako my se ptali našich pra-a rodičů: Co jste dělali v 48?“

  no, já jsem se prarodičů ani rodičů neptala…. Nějak jsem necítila potřebu je obviňovat z toho, k čemu tady došlo. Nebylo v jejich moci to ovlivnit víc, než to ovlivnit mohli. Konec konců byli to hlavně oni, kdo na to doplatili.

 38. Dano, ještě mě napadlo – v čem se Babiš stran ořezávání svobody liší od svých předchůdců? Stačí – Sobotka, Nečas, Topolánek, Paroubek. Což, pěkně prosím není, že také mlátím černochy. Babiš podle mého jen nic nepředstírá a řekl si, že by mohl zrychlit, neboť předchůdci se s tím příliš „mazali“ a jde nabrat větší „švunk“, protože obyvatelstvo si stejně žádnou svobodu nepřeje.

  Vzpomínám (s dojetím) na některé zdejší debaty o svobodě, z nichž nejspíš „nejslavnější“ byly samoživitelky. Tak s čím otálet?

 39. „jinak mám pocit, že to začíná být upgrade Napoleon v2.0“

  6e by bola na obzoru nějaká Marie Luisa ? 😀

 40. (24) Volím toho, jehož program se mi nejméně nelíbí.
  (31) Že se snažím o osvětu ve svém okolí, to jsem ani nepsal, to je samozřejmost.
  (33) Buďto to Rusko všichni nějak nemají rádi (proč?), nebo to Rusové opravdu provedli (vysoce pravděpodobné). Nic víc než teze a antiteze se stejně nedozvíme.

 41. 42 vím vím MP
  já jsem si uvědomil, že mezi fanatiky a „jenom“ gaunery, tedy skupiny zastoupené třeba panem Špidlou, panem Hitlerem, paní Pelosi na straně jedné a třeba panem Schachtem, Speerem, Babišem, Bakalou na straně druhé bych se spíše mírně přikláněl a to ze zcela zřetelných důvodů ke skupině druhé, tedy nikoliv asketicky idealistické, nýbrž gaunersky nenažrané.

 42. maYdo,
  ženská v tom nebude, jen má Makrónek chuť šéfovat Evropě 🙂

 43. „Že se snažím o osvětu ve svém okolí, to jsem ani nepsal, to je samozřejmost.“

  Osvětou bych rozuměla snahu povznést nějaké kulturně zaostalé obyvatelstvo nějakému poznání. Konec konců je to od slova „osvítit“
  Přesvědčování pro jednu politickou stranu není osvěta, ale politická agitace.
  O tom, jetsli svoje bližní zahrnovat politickou agitací má být samozřejmost, lze diskutovat.

  Ale připouštím, že co do otravnosti nevidím velkej rozdíl mezi tím, když někdo považuje za samozřejmé mně přesvědčovat, kolikrát denně si mám čistit zuby nebo že mám volit nějakou stranu mírného pokroku v mezích zákona.

 44. skimici, kdysi jsem četl na tohle téma výtečný text L. Jakla (myslím, že ve sborníku Stalin – náhoda nebo nevyhnutelnost, ale bez záruky). V podstatě (pokud si správně pamatuji), tak píše stejné stanovisko jako Ty. Pamatuji si text proto, že mě nikdy nenapadlo (ačkoli PeS mně kdysi říkal podobnou věc, ale týkala se asketismu Hitlera). Gaunery nazývá „poživačnými“ a sděluje, že vlastně oni se chtějí mít lépe pro potěchu těla, zatímco fanatici jsou věrní idee, protože jsou založením asketové. Mám ještě týden neodkladnou práci, ale potom se po textu podívám.

 45. BTW, finále ligy mistrů v Kyjevě není vyprodáno, fanoušci Realu i LFC vrací vstupenky, noc v 3 hvězdičkovém kyjevském hotelu 6000 dolarů, letiště nezvládá charterové lety …

  Holt Evropané, ne jako Rusové. Nakonec, ještě 30 let se na ně budou moct vymlouvat.

 46. “ Volím toho, jehož program se mi nejméně nelíbí.“

  No, tak každý podle svého gusta, ale já měla za to, že smyslem politiky a demokracie je volit stranu a politiky, kteří budou hájit moje zájmy. Vybírat si mezi stranama, o kterých vím, že na zájmy prdí, a jejíž program se mi nelíbí, akorát ty ostatní se mi nelíbí ještě víc mi připadá dost chabý důvod, proč se obtěžovat k volební urně.
  Zejména proto, že ať volby dopadnou jakkoliv, nakonec stejně za všechno, co politici provedou, můžou voliči.

 47. 47 MP
  Aha, Ladislav Jakl. Já ten jeho text tedy nezaznamenal, nicméně pije pivo (občas i víno), je aktivní rocker – nedivím se tedy až tolik, že mé či jeho synapse situaci vyhodnotily podobně.

 48. 44 skimici do druhé skupiny Göringa, který měl heslo „Luft je naše Waffe.“ Také slušný člověk. Průmyslník (měl své Werke), hrál si s letadélky, sběratel umění, už od pohledu gourmet.

 49. A potřebujem do novin něco nového o Zemanovi, protože:
  Číňané mají zpátky evropskou CEFC. Zaplatili J&T dluhy.

 50. maYdo 🙂

  Tvůj postoj k volbám mi připomíná : Když nebude princ na bílém koni, tak se nevdám ! “

  Svět takovej není, břízo zanech snění ! 😉

  Princové došli, můžeš si vybírat jen z toho, co je na trhu ! 😀

 51. Může, ale nemusí! Už jsem tu navrhoval „bílé hlasovací lístky“ jako v r. 1948.

 52. Může, ale to vlastně rozděluje svůj hlas rovnoměrně mezi ty, co se jí nelíbí trošku a ty , co se jí nelíbí vůbec 🙂

 53. Hallaldine,

  “ Když nebude princ na bílém koni, tak se nevdám ! ”

  Když ženská nepotřebuje k životu vdavky, nepotřebuje ani prince na bílém koni. 😀

 54. A navíc když už vdavky, tak v reálném životě princ na bílém koni není zrovna extra výhra.

 55. Modrý ptáku – jsi nesen proudem aktuálních událostí a proto jsi (asi) nevzpomněl na dávnou debatu o 98:2.

  Jistě se dotknu řady zdejších komentátorů, nehledě na bystré oko orgánů, ale tento poměr definuje počet negramotných blbců proti gramotným blbcům. Mezi ty gramotné blbce se řadím já a moje žena a proto mi vychází 2 ze stovky.

  Vynásob si to počtem obyvatel a vyjde ti trochu větší počet těch gramotných blbců (normálních podle mých měřítek).

  A už se jdu dívat na to, jak Sky s dopingovým Froomem rozebírají maglia rosa.

 56. 2 Modrý pták ad 34 – no alespoň tak zněla ta žaloba…

 57. Ad MH-17

  https://www.lidovky.cz/na-transport-rakety-buk-na-donbas-pry-dohlizel-rusky-general-p5a-/zpravy-svet.aspx?c=A180525_134908_ln_zahranici_ele

  vs.

  https://zpravy.idnes.cz/mh17-boeing-bellingcat-general-nikolaj-tkacov-fmw-/zahranicni.aspx?c=A171208_114918_zahranicni_hm1

  z 8. prosince.

  Ale kdo by pamatoval, co bylo před půl rokem.

  Prostě to byl RUSKÝ generál. Tkačov nebo Ivannikov, prostě nějaké ruské jméno. Možná tam byli oba, jeden sehrál klíčovou roli a druhý byl u transportu …

 58. 47 přesněji řečeno, fanatici jsou nakaženi ideou.

  Pokud jde o demokracii, z pohledu na časovou osu lidských dějin jde o úchylku řádově méně než čtyřprocentní…

  Svoboda…nikdy nebyla a nebude absolutní. Jestliže ne svoboda jednoho na opuštěném ostrově. Jde o míru. Babiš, Špidla, Zeman, Gross… Cožpak na oklešťování svobody se státem intenzívně nespolupracuje soukromý sektor řvoucí o svobodě podnikání? Bez státem vydaného lejstra se neobejdeš ani v soukromoprávních vztazích. Kdo všechno po Tobě požaduje lejstro (státem vydaný doklad totožnosti)? Bez lejstra se s Tebou baví akorát pekař, dokud platíš v hotovosti. Přijď do banky bez lejstra, že chceš založit účet. Bez lejstra nemáš přístup k mnoha soukromým službám. Neuzavřeš pracovní či jinou smlouvu pro kterou je lejstro nezbytné. S koncem hotovosti přijdeš i o ten žebrácky zbyteček, o prostředek svobodné směny. Přijde den, že za hotovost nekoupíš ani rohlík. Nakonec se znelíbíš, nebo třeba jen dojde k „chybě“, někdo nebo něco udělá „cvak“ a staneš se neosobou. Soukromý sektor mohutně spolupracuje na oklešťování svobody. Poskytuje státu technologie a prostředky. (Chief State speaking : Hej, vy poddaní, dodávejte nám materiál na okovy…) EET? Který že státní podnik dodal technologii? Nepřímo se podílí na vládě, nebo dokonce je skrytou vládou. Spolu se státem intenzívně pracují na tom, aby ses bez státu neobešel. A ani bez nich. V tom je jejich zájem společný. Teplota stoupá, žáby sedí, vlci si vybírají ze stáda, ovce spokojeně bečí. Babiš, Špidla, Zeman, Gross… jsou jen zástupné osoby. Jen symboly. Třebaže Babiš se vymyká prorůstáním soukromého sektoru do státu. Svoboda je…abstraktní pojem… Kdežto prachy…jsou krásná věc. Za svobodu si je nekoupíš.

 59. 62 – já, Honzo, znám rodinnou historii a vím. Ale nikdy bych se neptala “ co jste dělali“ s podtextem „jak jste mohli dopustit“.
  Konec konců, vzhledem k tomu, co jim ty režimy přinesly je ještě obviňovat z toho, že to dopustili, by mi připadalo poněkud chucpe.

  Snažím se jednat tak, abych se jednou dětem ani vnukům nic vysvětlovat nemusela. Ale necítím potřebu se jim jednou omlouvat za to, že jsem nebrala s dostatečnou vážností a zápalem anketu o nejpopulárnějšího šaška počmáranýho. 😀

 60. maYdo
  dětem stejně nic nevysvětlíš dokad nenarazí vlastní hlavou a vnoučatům – vlastně se i očekává, že budeš vyprávět pohádky 🙂

 61. 46 maYdo povznést kulturně zaostalé obyvatelstvo…aby konečně umělo číst císařské dekrety, aby se to, Boha jeho!, nemuselo vysvětlovat každému tomu debilovi zvlášť, platilo daně, odebíralo naše zboží…

 62. 2 skimic ad 38 – ovšem poté, co Topolánek zorganizoval hladký průchod LS parlamentem, je rozjímání nad svobodou a demokracií poněkud směšné…
  Po podpisu LS nám té svobody a demokracie opravdu mnoho nezbylo… Takže v tom, kdo je momentálně zastupujícím říšským protektorem nenacházím mnoho podstatného…

 63. Skimici, já dětem nic vysvětlovat ani nechci. Jejich život je jejich, ne můj a můj život je můj a ne jejich. A pohádky vnoučatům si užiju, ovšem dcera by v tuhle chvíli podotkla, že snad jí bude dovoleno nejdřív dostudovat.

 64. Víš, schumi, mně to připadá jednu známou, která vášnivě ráda osvětovala kohokoliv čímkoliv a kdysi se mi chlubila, že je na sebe pyšná, že přesvědčila nějaké svoje známé, že si rozhodně musí koupit myčku nádobí.

  taky mi jednou vysvětlovala, že když budu pracovat doma jako živnostník, musím stejně platit daně. 😀 😀 😀

  to jsem byla konsternovaná skoro jako když moje matematicky geniální spolužačka ode mně opsala úkol, poměrně primitivní rovnici o jedníé neznámé a při’šla se zeptat, jetsli ten výsledek je „3“ nebo beta. Připouštím, že drápi všelijak a ta trojka by mohla tu betu připomínat, ale v rovnici nebylo nic o úhlech, jen X a čísla. Celá, ani desetinný místa to nemělo.

 65. 69 – konec konců, kdyby nebyl Lisabon, nejspíš by Babiš musel vystačit bez dotací jen s tím, co ošidí na salámech a žádný čapí hnnízdo by nebylo.

 66. 2 NoName ad 64 – že by se jim po čtyřech letech konečně podařilo zfalšovat „dostatek důkazů“? Nebo se zase dozvíme, že mají nezvratné důkazy a nikomu je neukážou? Dyť už je z toho totální šaškárna… Prostě se ukvapili a to letadlo spadlo o cca 5 km dřív, než mělo… Po všem tom lhaní nevěřím těm gaunerům ani kolik je hodin…

 67. 69 PeS
  richtig! To mi vypadlo. LS by ale podepsal dříve či později napoprvé či napodruhé nějaký jiný hulibrk. Od MT a ODS jsem od ca 2002 fakt nic nečekal tak jsem ani nebyl zklamaný.
  Nakonec LS přes svalnaté kecy nedal ani VK. A jak si ho jinak vážím, tak mu ten ranní pohled do zrcadla přeji. Natolik inteligentní je aby se při tom pohledu necítil dobře.

 68. 65 – vzpomenes si, kdo rekl „neni vetsiho nepritele trhu, nez uspesnz businessman“
  64 – NoName, to je logicke – jedne general obsluhoval radar, druhy strilel.

 69. skimici – sleduješ, jak astmatik naděluje těm zdravým minuty a desítky minut?

 70. Norští astmatici získali již 44 olympijských medailí. No comment

 71. 76 Froome je martine-tt opravdu obdivuhodný.
  Je vidět, že i těžcí astmatici mohou při dobrém vedení soutěžit dokonce ve vrcholné cyklistice jako normální zdraví chlapci.
  Naděje do žil inkluzi. Děkujeme paní Valachová. Zrušme paraolympiády!
  Bodaj bysme aj my mali takých Froomov!

 72. Já nejsem moc orientovaná ve sportu a proto se tážu, možná hloupě: je to opravdu astmatik nebo to má jako, aby mohl brát léky na zvýšení kapacity plic?

  On totiž prý je jeden spray, používaný jako úlevový lék pro astmatiky, docela oblíbený mezi sportovci, protože to pak lépe udejchají.

 73. 2 maYda
  Historka přes 40 let stará: Jeli jsme s kamarádem k němu na chalupu a najednou on prudce zabrzdil. Před námi na silnici papírový pytel, který evidentně spadl s nákladního auta. „Hele cement, to se může hodit!“, zvolal kamarád a vyskočil z auta, sebral pytel, hodil jej do auta a poznamenal: „Je viděl, že v tom dopingu něco je. Já teď beru na to dýchání efedrin a těch 50 kilo jsem tam hodil jako nic.“ Když jsme dojeli do cíle, ukázalo se, že to nebylo efedrinem. Nebyl to cement (50 kg) ale sádra (30 kg). 😀

 74. No, sádra je sice lehčí než cement, ale přece jen je 30tikilovej pytel sádry o něco menší než 50tikilovej pytel cementu 🙂

 75. Dobrý večer. Dano, někteří dělají co je v jejich silách. OTOH pokud se do věcí nepouštějí ti, co mají a mají za to výsluhy, jak může pomoci jednotlivec? Poslat ho za Frantou? Pomohlo by to? Sorryjako, tohle ne.
  Ad uhlobaroni: I koblihář má jednoho ve stáji. Nedávno mu pustil pět set míčů. Ještě skáčou po tělocvičně. Všimli jste si?

 76. Co by určitě pomohlo: zrušit 36 miliard, které jdou jemu a odběratelům jeho chemie. Dovolí to jeho odběratelé?

 77. Hmm, s tím GDPR bude ještě legrace. Funguje to den a už se ozvaly první aktivistické skupiny, že tak jednoduše, jak si to představovala fůra firem to fakt nepůjde.

  Tak nějak jsem čekal, že prostě obeslat např. uživatele Facebooku s oznámením, že se mění podmínky užívání ve stylu „ber nebo nech ležet“ nebude stačit. Ale překvapilo mně, že se někdo ozval až tak rychle…

  https://technet.idnes.cz/max-schrems-zaluje-facebook-kvuli-dlv-/sw_internet.aspx?c=A180525_112946_tec-kratke-zpravy_vse

  Podobná situace asi nastane v mnoha a mnoha případech.

  Jinak ještě taková perlička. Dneska mně přišla SMSka od Policie ČR z oddělení zbraní a střeliva, že jim mám kvůli GDPR dodat souhlas s užitím osobních dat (e-mail, tel. číslo), jinak pro mně nebudou moci od 30.9.2018 zajišťovat některé služby, jako například včasné upozornění na to, že zbrojní průkaz vyprší za šest měsíců nebo SMSka o tom, že nový mám připravený a mohu si ho vyzvednout v úředních hodinách.

 78. Mimochodem, docela poučné je číst některé odbornější i méně odborné mezinárodní diskuse a „mezikontinentální“ diskuse na téma GDPR.

  Pomalu se začíná ukazovat, že většina lidí v USA naprosto nepochopila o co vlastně v tom GDPR jde a na druhou stranu, většina lidí v EU naprosto nepochopila podstatu internetového reklamního bussinesu, lhostejno zda v provedení Facebooku nebo třeba Amazonu či Google. 🙂

 79. skimici – 85 – tak já to nechci hodnotit, ale on ten pán (na rozdíl třeba od Google) chápe, o čem to GDPR je a co bylo původním záměrem té směrnice (byť se z ní stal děsný paskvil).

  GDPR fakt není o tom, že mně pošle Google mail s oznámením, že upravil podmínky používání a když se na ně podívám, tak jsou tam ty samé (dle GDPR již výslovně zakázané) hámotiny, misto toho aby poslal formulář ve kterém jmenovitě zaškrtnu, které informace Google smí archivovat, agregovat apod. a když mu to nezaškrtnu, tak to holt v mém konkrétním případě dělat nebude.

 80. 87 Dobře PK
  není „osel“ ale „právník a aktivista“. To druhé se mi zdá zbytečně dlouhé.

 81. Mimochodem, ze zcela jiného soudku.

  Pokud by takhle za vámi někdo přišel (třeba dcera nebo kolega z práce), že by potřeboval pomoct s takovou maličkou blbostí (třeba školní presentace nebo stručný informační materiálek) v TeX/LaTeXu, tak se k tomu postavte čelem a rovnou ho kopněte ze schodů nebo o něj zlomte násadu od krumpáče.

  Vyhnete se tím zdravotním problémům, nočním můrám a tomu, že získáte poměrně přesnou představu pekla pro atheisty.

 82. Hm, tak já se přiznám, že spojení „právník a aktivista“ jeví se mi vrcholně podezřelým…..

  vždycky si vzpomenu na toho právníka, co bojoval proti temelínu. Fagan se , tuším jmenoval…

  Ostatně z tohohle hlediska doporučuju knihu Letiště od Artura Haileyho, kde je velice dobře popsán takový právník aktivista a jeho metody.
  Z filmu tahle dějová linka zcela vypadla, zrovna tak jako další z prostředí letových dispečerů, tam se soustředili jen na let se sebevrahem na palubě. No, on by ten film jinak asi byl děsně dlouhej nebo by to vydalo na seriál…

 83. Sotva jsem dorazil z města domů abych si postěžoval jak jsem tam byl oblažován kulturními projevy příslušníků vyspělejší, tedy západní části, přesněji nejvyspělejší části západní části Evropy, aby si mě manželka postěžovala že celý podvečer byla oblažována kulturními projevy nejvyspělejšího národa na světě. Snad trochu klidu užijeme v přírodě, ovšem mimo místa výskytu tourdefrance obteklých kol picyklů.

 84. Pane Kořenský 🙂

  Tu dceru jste zkopnul ze schodů, anebo o ni přerazil tu násadu ? 😀

 85. 91
  byla oblažována kulturními projevy nejvyspělejšího národa na světě
  A to je kterej ?

 86. halladine – 92 – zatím ani jedno, není doma. O tu drobnost mně požádala těsně před odchodem a vrátí se až zítra po obědě. Zjevně věděla, proč to takhle udělala… 🙂

 87. Tyhle starosti a Rotshildovy peníze…v leže se mi blbě píše a na iPadu obzváště. Skoro celý den do mne z IV pytlíků plynou nějaké beta-blockery snažící se moje kornatějící srdce přesvědčit, že poskakování mezi 39 a 180 tepy/min je tak akorát dobré abych už neodkládal sepsání poslední vůle. Komu se budu chtít pomstít, tomu odkáži většinu z tisícovky knih, které kotví barák, že by si něj ani tornádo netrouflo. A takhle si tu já žiju.

 88. 96 Dušane
  dobré ráno
  … kamarád si od arytmie (ta konkrétní se projevovala častou tachykardií) pomohl (funguje to už pátým rokem) tím, že si nechtěně sáhnul na fázi, která se mu pro něj nečekaně asi po 40ti letech objevila na kostře starého mixeru ETA, jak si trpce postěžoval.
  Překvapivé to bylo nicméně snad jen pro něho.
  Pro osvětlení – kamarád je právník, poměrně schopný hudebník ale ze všeho nejvíce se chce stát úspěšným bastlířem, proto si všechno doma chce opravit sám. Jeho paní tedy tvrdí, že pravým důvodem je, že se ji celý život takto pokouší zbavit, a že na tu fázi si měla sáhnout ona.
  Jeho humanitní vzdělání dokonce ani absolutní sluch ho nemohly nicméně připravit na situace, že při výměně šňůry se musí i mrknout na to kde je fáze a kde by měla být i na mixeru 🙂
  Je pravda, že na rozdíl od mé domácnosti mají spoustu nových přístrojků, protože opravu advokátem a klavíristou se zduřelým technickým sebevědomím většina porouchaných nepřežila 🙂

 89. 97 – to je na odvolání minimálně pěti diplomatů a zvýšení emerickych sankcí.
  Zde navrhuji plošnou likvidaci ruských vejcí v nádražních bufetech a pouťovych ruskych kol.

  Neměl by se ten britický Pavlásek radeji věnovat reklamam pro Tý mobajl ?

 90. Znamenám si – nejmodernější technologie = telefotón…

 91. Tady je ale drobný rozpor-kde by Rus vzal nejmodernější technologie ? Umí jenom vodku a rakety.
  A ukázat, že Johnson je idiot – na to přece potřebujete to nejmodernější, co je k dispozici.
  Doufám, z NATO svého spojence podpoří a nasadí kontrakomiky.

 92. Dovolim si odporovat:
  – mister Pavlasek si vystačí bez jakekoliv technologie,
  – Již byli nasazeni…….

 93. 100 NoName
  NATO komiky již nasadila a vykopla je velmi vysoko.
  Jen považte – Jens Stoltenberg jako šéf NATO.
  Původně komunistický aktivista. Angažoval se v Rød Ungdom (něco jako Rudí Mladí, odnož norské komunistické strany).
  Tedy typ komoušských intelektuálů padesátých let s horkým srdcem)
  To by ani Jakeš nevymyslel.
  To už tam rovnou můžou nasadit Šiklovou nebo Lídu Rakušanovou.

 94. Dobré zas ráno… Jo – mladí revolucionáři, staří hofráti… Akorát na to člověk musí mít dostatečně ohebnou páteř, silnej žaludek a orientační smysl – do kterejch prdelí lézt a do kterejch kopat!
  Ostatně, jak zpívají Humbuci (kouzelná hůl)
  „Dbám na čistý kanady a na čistej štít,
  pořádkový pořadatel ten musí být,
  jářku ten musí bít, třeba hlava nehlava,
  jenom vědět kdy doleva a kdy doprava!“

 95. Jo, pane Kořenský,
  chlap je nádoba křehká, a ledacos slíbí, když se na něj upře nyvý zrak se slovy “ Ty to určitě dokážeš.“

  Zvlášť když je to jediná dcera rodná 🙂 😉
  Já zase minulej týden slíbil bejvalce , že zpracuju video z její vernisáže , na které vystupoval její kamarád baleťák.
  No, nikdy jsem to nedělal, ale snad to nebude tak hrozný.

 96. skimici, já jsem tuhle dostal pecku od zapalování, které dneska dává 60000V, ale zřejmě to nebylo v terapeutecké frekvenci.

 97. Pavle, takhle se s GDPR vypořádávají stránky mající abonenty i v Evropě.

  We’ve updated our Privacy Policy
  Dear Reader,

  Thank you for being a loyal member of Our Community. We want to let you know that we’re updating our Privacy Policy to ensure compliance with the new EU General Data Protection Regulation (GDPR).

  These updates explain what happens to the data we collect from you and how we make sure that your personal information stays safe and private.

  We’re not asking for new rights to collect, use or share your data. We’re also not changing any of the privacy choices you’ve made in the past.

  We encourage you to read through our updated Privacy Policy to make sure you understand the changes and how they will affect you. Other than that, there’s nothing you need to do to continue receiving News, Alerts and Offers from us.

  Best regards,
  The Concealed Network

  TCN – FDN, 7308 South Alton Way, Centennial, CO 80112, United States

 98. 105 Halle
  vernisáž? Co vystavovala? Vyškubaný zuby či je manuálně zručná jako každý stomatolog a sochá či maluje?
  Ostatně vernisáž, s francouzského vernissage – vernir – lakovat age coby zpodstatňující přípona (zde je psina, že podstatná jména vzniklá příponou age, jsou výlučně masculina, zatímco počeštěné, končící áž jsou vyhradně feminina) , zde ve smyslu posledních dotyků a dokončování (maskování chyb) obrazů večer před oficiální výstavou, výtečná příležitost popít s úzkým kruhem přátel či bývalů :-ú

 99. Skimici,

  dala se před lety na focení. A řekl bych , že ji to docela jde.
  Především jsem byl minulý týden zprdnut, že jsem se na tu vernisáž nedostavil, no a pak jsem dostal úkol..
  Ona bejvalka až tak moc počítačově zdatná není, a vzhledem k tomu, že jsem si (zatím) vždy věděl rady, když se ji něco podělalo, obávám se , že nabyla mírně (možná i nemírně 🙂 ) přehnané představy o mých schopnostech a znalostech.
  No a jelikož jsem člověk ješitnej 😀 ………

 100. Halle
  focení taky chápu. V zásadě to patří k profesi. Řádná fotodokumentace je nejen u estetické stomatologie předpokladem vyhnutí se pozdějším problémům.
  Zpovykané fifleně je poté možno ukázat stav dentice před i po zákroku a poukázat na to, že momentální hyení úsměv je přijatelnější než původní úsměv Baby Jagy 🙂

 101. No, ona je bejvalka především ( na rozdíl ode mně) velká cestovatelka a na cestách fotí.
  Mám dojem, že fotí všechno možné, ale pacienty ne 😀

 102. Je to takový paradox-m.j. ochrana proti spamu zřejmě vygenerovala největší vlnu spamu na světě …

  Ale zase ty vtípky.
  „Na pokladně ČD jsem s ohledem na GDPR odmítl říct, kam jedu. Oni mi zase vzhledem ke GDPR neřekli, kolik stojí jízdenka a kdy to jede“.

 103. 93 Jo tůdle, halladine. Neřeknu. Nechci zas být za antisemitu.

 104. 114 Schumi
  no tak řekni takticky, že židi. Tím se vyhneš nebezpečné nálepce antisemity. Proti beduínům nebo Palestincům přece nic nemáš.

 105. Pavel K. by mohl uplatnit to:
  Když chlap řekne, že něco udělá, tak to udělá. Není třeba ho každé dva měsíce upomínat.

 106. Jo, LaTeX… A jsou dokonce lidi, co v tom píšou články (protože redakce to vyžaduje…) No a ty souboje, když vím, že ten obrázek musí být přesně TADY a ne až o dvě stránky dál, jak mi nabízí laskavý editor… No ale musím říct, že ty dnešní editory jsou už docela uživatelsky přítulné… Už ani nemusím proti počítači stavět pětikilovou palici, aby na ni ten křáp dobře viděl!
  Akorát, když se jedná o serii článků (třeba na konferenci) je nutno to napsat naráz, než ty triky člověk stačí zapomenout…

 107. A upozornění: V dnešním Právu je celostránkový velmi čzivý článek o záležitosti novičok od našeho experta v tomto oboru. Divím se, že ho útvar herce Jandy pro fake něws netlikvidoval, protože v něm očividně naznačuje, že naši přátelé ze Západu kraept kecají.

 108. ějak se toTtumpovi vymyká:
  Jihokorejský prezident se překvapivě znovu setkal s Kimem. Chtějí obnovit summit, který Trump zrušil.

 109. Avruk,

  můžeč mi někdo vysvětlit, proč se z jednoho ntb nedostanu na NAS server, a z dalších ano ?
  Jedinej rozdíl, kterej jsem zjistil, že na ntb, ze kterého se nedostanu mám to NAS zařízení jen jako úložiště, zatímco na těch, ze kterých se dostanu, se ukazuje i jako počítač.

 110. 118 Jenže třeba tady https://www.shekel.cz to nemají. Uzi ani pod půltíkem. Ostatně nákup by nebyl problém, až na to státní lejstro jak jsem psal nahoře. Ale jinak inspirativní.
  Jsem se tam dostal přes toho souseda. Umí slušně zpívat. Když se snaží. Jen doma kdyby nedělal randál.

 111. 122 halladine, zkontroluj jestli más zkonfigurovaný jako ostatní NTB. Třeba je to v přehlédnutém detailu.

 112. 123 Schumi
  u Jóviše! (od řeckého Zeus latinsky Iupiter či Iovis, odtud Joviš, zodpovědný za Donner, Blitzen und die Lüfte)
  (tedy nikoliv ud Jéviše)
  Kde ty odkazy bereš?
  Do oka mě hned praštil článek od jakéhosi Flašky (Tomáše) s názvem:
  PANÍ MICHALÁKOVÁ O SVÉ DĚTI PŘIŠLA
  A JE TO SPRÁVNĚ
  Kocourovi by pan Flaška jistě udělal radost.

 113. >>121 Neni dobre cist Rude Pravo. Nemivali a nemivaji pravdu.

  Nic se Trumpovi nevymyka. I mistni neunavni kritici nevi z ktere na kterou, protoze Trump a Mike Pampeo zvladaji tho pacholka Kima perfektne. Rude pravo asi neotisklo ten dopis, kterym Trump zrusil setkani dvanacteho cervna. Velice uctive podekoval za propusteni americkych rukojmich a vyjadril zklamani, ze korejska strana neudelala potrebne kroky k tomu, aby mohl mit planovany summit nejaky skutecne prakticky vyznam. (Jak mohou vsichni videt, Nobelova cena neni pro Trumpa motivaci ani cilem, jak si kdejaky novinar a ctenar Rudeho prava myslel.)Vyjadril taky nadeji, ze diplomaticky pristup k reseni nuklearni Koreje bude pokracovat. Tomu kdysi Teddy Rosevelt rikal, ze se musi hovorit potichu, ale drzet v ruce poradny klacek. Netrvalo ani par hodin a ze socialismem vyhladovele Severni Koreje se ozvalo omluvne mnoukani. Jestli pak nekdo v tomto vidi, ze se to Trumpovi „vymyka z rukou“, bude pro dotycneho uklidnujicim se drzet, podle starho zvyku, cteni Rudeho prava.

 114. Ovšem za a) už je to jen Právo
  a za b) z Práva jsem upozorňoval na odborný článek o novičuku a ne o Trumpovi. a infor,ace o srazu sver §jih Koreje je z pravisového aktualne.cz

 115. Vidím, že odvádět pozornost od Syrie a Iranu se daří, Kačer je zase King….
  Když to něčemu pomůže, není co řešit.

 116. Prave ted president Trump rekl, ze ten meeting dvanacteho cervna mozna bude.

  Mysli si snad nekdo, ze Trump udelal nejake ustupky?

  M.j.: Rad bych doporucil novou knizku. Je to Three days in Moscow. Autorem je Bret Baier.
  Je to o Reaganovi, jak jeho filosofie a vyjednavaci schopnosti (ja vim, ja vim! – Margie T., Schultz, Papez. . .)poraziy Sovetsky Svaz.Velice zajimave cteni.

 117. PeSi – 119 – používat nějaký rádoby WYSIWYG editor k LaTeXu je změkčilé až srabské 🙂

  Já žádný nemám, takže používám normálně „Notepad++“ (ten umí alespoň kontrolovat LaTeXovou syntaxi) pod Windows a lautr obyčejný „vim“ v Linuxu.

  Už jsem to snad tedy zlomil a udělal, ale docela dlouho jsem bojoval s tím, že stejný zdrojový text v tom .tex souboru dával diametrálně odlišné výsledky když byl zLaTeXován a kovertován do PDF ve Windows a v Linuxu. I když paradoxně je právě tohle věc, která by se rozhodně neměla v LaTeXu stávat. 🙂

  Až teprve hodně pozdě k ránu jsem zjistil, že chyba nebyla v LaTeXu, ale v podivném fungování PDF prohlížečů na obou platformách. Když jsem to nechal konvertovat na PostScript a poslal rovnou do tiskárny, tak se kupodivu obojí vytisklo totožně.

 118. Někdo, kdo používá vim píše o změkčilosti ? Kdyť tam už fungují třeba šipky…
  Když být za tvrďase, tak ed 🙂

 119. Tak s „ed“em jsem si opravdu nikdy neporozuměl. Já mám nejraději joe nebo nano, když si můžu vybrat. vim mám naučený, protože se to hodí na systémech kam se nic instalovat nesmí a vim tam většinou je, jako součást základní distribuce.

 120. OT: Klaus ml. k GDPR, direktivám EU a maturitám: https://www.youtube.com/watch?v=tE3oc6o0bqo

  — — — — — — —

  Co se LaTeXu týče, sice jsem v něm kdysi pradávno vysázel diplomku (přičemž mám dnes dojem, že s ohledem na výkon tehdejších počítačů techování zabralo většinu času věnovaného její tvorbě), ale už hezkých pár let jej zde nemám vůbec nainstalovaný, takže když je jednou za uherský rok cosi potřeba, zneužívám kolegu, který si LaTeX musí udržovat chodivý stejně, z důvodu, který uvádí PeS. Ale lze to dělat tak, že já zde upravím zdroják, pošlu, a on to utechuje u sebe; jó, kdepak WYSIWYG…

  Rád bych však použil příležitosti a s úctou zde vzpomenul Bohouše B. Všechny ty krásné sazby jsou v TeXu, resp. v LaTeXu.

  — — — — — — —

  131 — Hele, Pavle, napiš to přímo…: Že on jeden z těch prohlížečů, co Ti zobrazovaly podivné výsledky, nebyl Acrobat Reader, což? Už jsem se kolem toho také kdysi vztekal, kupříkladu když se ukázalo, že prohlížečů, které čáru o nulové délce (moje oblíbená finta) umějí zobrazit stejně správně jako AR, je menšina spíše malá…

 121. Jistou dobu Acrobat Reader nezobrazoval kdeco, tak jsem jako první prohlížeč instaloval Foxit. Jenomže i Foxit začal nabobtnávat …

 122. V dnešní době není obtížné napsat a zobrazit žádnou hovadinu. Tím si vysvětluji i bobtnání například Sbírky zákonů.
  Vyhodit vám chlapci kompjútry z okna a nechat vás to TESAT!
  Literatura by se možná stala opět krásnou 🙂

 123. Tak v případě právníků bych se s tím tesáním celkem ztotožnil.

  Na druhou stranu je nutné si uvědomit, že takový článek do impaktovaného časopisu na téma termodynamiky černých děr nebo na téma biochemické synthesy nějakého složitého proteinu se tesá dost blbě. Už kvůli citacím a odkazům na předchozí literaturu… 🙂

 124. No, tak když už se tady zmiňují různé editory – jestlipak má někdo zkušenost s tím zvěrstvem, co bylo/je na VAXu? (a už ani nevím, jak se to jmenovalo). Tak to byla opravdu noční můra…
  Ostatně, celý ten systém VAXu stál za hovno a když jsem se dozvěděl, že tvůrce tohoto systému poté zplodil Windows NT, tušil jsem, jaká bude budoucnost tohoto systému…
  Bylo zajímavé, že u značné části facilit v devadesátých letech VAXy dominovaly… Aby později, prakticky bez výjimky, letěly výsokým obloukem na smetiště… (taková drobná specialitka – při kopírování souboru na jiný disk musel dotyčný otevřeným textem napsat do příkazu username a password, takže kdokoli stál v tu chvíli za ním, si to mohl přečíst.) úžasné…

 125. Jo, tak už jsem si to našel – editor EDT… Pak se člověk nemá divit, když za pochmurného podzimního dne se v uživateli cosi zlomí a on jde vystřílet celé IT oddělení…

 126. PeS – 139 – No to nejde říct tak jednoznačně. Pokud slovem VAX myslíme VAX-11 (a potažmo tedy jeho předchůdce PDP-11 či v lidodemo zemích se tomu ukradenému nápadu říkalo SMEP a nějaké číslo, nevím už jaké), tak tam bylo implementováno mnoho operačních systémů a tudíž i mnoho textových editorů.
  Pokud na tom běžel tehdejší ranný Unix, tak ten editor mohl být klidně ten již zmíněný „ed“ nebo (časově o něco později) třeba EMACS. Z hlediska ovládání jsou na oběšení oba.

  Ale u Unixu se zase nepíše při kopírování souborů na jiný disk username a heslo. To se tam píše leda když se používá příkaz scp a tím se kopíruje z jednoho počítače na druhý.

 127. Jo, EDT byl editor na operačním systému VMS, který byl na těch PDP/VAX též hojně implementován.

 128. Ale obecně vzato, svatý grál tehdejších editorů byl TECO.

  https://en.wikipedia.org/wiki/TECO_(text_editor)

  Oblíbenou hrou v tomhle editoru bylo napsat svoje jméno jako příkaz a čekat co to udělá. Někdy se to seklo, někdy to přepsalo kus operačního systému a tak… 🙂

 129. Tady je o tom exempláři bližší pojednání:

  http://scienceblogs.com/goodmath/2006/09/22/worlds-greatest-pathological-l-1/

  Pro laiky, kteří to nechtějí číst lze uvést, že se tohle byl validní zápis v tom textovém editoru a dělal mnoho smysluplných věcí. Vlastně úplně všechny smysluplné věci, protože jde o interpreter programovacího jazyka BrainFuck ve kterém lze naprogramovat úplně všechno včetně operačního systému. Když má tedy člověk čas a mlíko…

  @^UB#@S/{^EQQ,/#@^UC#@S/,^EQQ}/@-1S/{/#@^UR#.U1ZJQZ\^SC.,.+-^SXQ-^SDQ1J#
  @^U9/[]-+.,/J30000ZJZUL30000J0U10U20U30U60U7
  @^U4/[]/@^U5##0UP30000J.US.UI

  pokud by někoho zajímal programovací jazyk BrainFuck, tak blíže zde:

  https://en.wikipedia.org/wiki/Brainfuck

 130. Aha, tak on se ten prográmek nezobrazil celý. No tak si to musíte opsat z toho linku 🙂

 131. Kdyby si snad chtěl s TECO někdo dneska hrát, tak tady je pro Linux ke stažení:

  http://almy.us/teco.html

  a někde na Internetu je i verse napsaná v Java, takže si s tím člověk může hrát na webové stránce a nikoli na vlastním počítači. 🙂

 132. 139 — No, tak když už se tady zmiňují různé editory – jestlipak má někdo zkušenost s tím zvěrstvem, co bylo/je na VAXu? — Nemohu sloužit, PeSi, ale než si půjdu lehnout, dovolím si připomenout několik pozoruhodných editorů, které jsem už hezkou dobu neviděl v chodu:

  1) https://en.wikipedia.org/wiki/ChiWriter — šlo si v něm domalovat češtinu jako na psacím stroji

  2) NE (Norton Editor?) — kdysi jedna z mála možností, jak na PC editovat texty delší než 64 KB

  3) editory s WordStarovským ovládáním, pro klávesnice bez šipek (včetně osmibitů) — takový ten kříž:
  Ctrl-E = o řádku nahoru
  Ctrl-A = o slovo doleva
  Ctrl-S = o znak doleva
  Ctrl-D, Ctrl-F, Ctrl-X středově symetricky k těmto,
  atd. atd. atd. až po dvojkombinace Ctrl-Q – Ctrl-D (snad na konec řádky)

  4) a samozřejmě ve srovnání s nimi relativně běžný T602

 133. 125 skimici, až tam mě přivedlo včerejší multikulturní obohacení.

 134. 149 S T602 jsem začínal na svém první počítadle, přenosném PC XT. Bohužel, před několika lety se definitivně roznemohlo.

 135. ChiWriter byl snad první s češtinou/slovenčinou. Ale pak přišel T602 a válcoval…
  Kdysi jsem používal na vše ohledně programování qedit.

 136. Jo jo, pod DOSem byl qedit fajn. Později ho pak nahradil MultiEdit, ten občas používám dodnes. Ale ten Notepad++ má výhodu v tom, že je stále podporovaný a rozvíjející se.

 137. Ze by se zacaly hybat ledy?
  Dnes, zniceho nic(!?) pustili z venezulskeho kriminalu Americana, ktery v Madurove ozdravovne smrdel dva roky. Uz jsou s tim socialistickym gazdovanim na konci spagatu a zda se, ze pujdou ke krizku.Dalsi uspech Marxismu!

 138. P.M. – 154 – nemyslím si. Mám obavu, že Maduro zase volby vyhraje (nebo už vyhrál, nevím kdy přesně jsou) a ještě nějakou dobu to vydrží pytlíkovat.

  To by se tam musela pokusit o převrat armáda a ta no to zatím nevypadá. I když podle posledních čistek, které tam Maduro dělá je možné, že něco chystali.

 139. Volby „vyhrál“ a dál až do hořkého konce. Halladin nám vysvětlí, jak za to může (Amíky ovlivňovaná) cena ropy. 😛

 140. Jo, a skvělý debugger. Afdpro.
  Qedit, tasm, tlink, Afdpro, Techhelp.
  A DOS byl náš 🙂

 141. Take si myslim, ze to jeste bude ve Venezuele chvili trvat. Nez dojde posledni mouka, cukr, povidla. To uz Obama nestihl, aby bratra Maduru zajistil tak, jak zajistil nomenklaturni kadry na Kube.

 142. Zemřel Alan Bean. Apollo 12.
  Jestli správně počítám, už žiji jenom 4 z těch, co byli na Měsíci.

 143. Když jste se tu zmiňovalio textovej editor, Tak já v roce 91 zažil Calamus na Atari ST. To bylo v dobách, kdy ještě byl DOS, a tohle bylo s myší a wysivyg. Tehdy nádhera.
  ¨Později byla i verze pro Dos, ale moc se neujala.

 144. Jo, a když jsem se zmiňoval, že se s ntb nepřipojím na NAS server, zjistil jsem, že u W 10 Mikrosoft zrušil domácí sítě.
  Může to souviset ?

 145. Halle
  koutkem oka a škvírou ucha sleduji jakési Poche. Z pod jakého kamene to vylezlo? ČSSD má opravdu kvalitní kádrové rezervy. Vypadá to jako produkt incestu Špidly a Sobotky. Nebo jako nevlastní bráška pana Grosse, či někdo, komu v pekle vyfoukl teplé místečko a ten byl poslán nahoru na praxi.

 146. halladine – 163 – to těžko. Já se z notebooku s Win 10 připojuju na domácí NAS (Synology) zcela bez problémů. Akorát je potřeba přihlašovací jméno a heslo, to se vytvoří na tom NASu.

 147. Pane Kořenský, Dělá to bild 1803 – ten poslední, co je prý s tím, fůra jiných problémů.
  Byl poslední aktualizací.
  A já ho na tom ntb měl. Už se mi ho podařilo zbavit ale lepší to není
  A mám další záhadu. Na stolním kompu mi ten Seagate NAS Diskovery vidí jen jeden z těch NASů. Ten na kterém jsem upgradoval firmware.
  Ale standa je v tom, že ačkoli ten program od Seagatů jeden ttěch NAS“ nevidí, systém W7 je vidí oba, a jsou z průzkumníka přístupné.
  A té souvislost s domácími sítěmi jsem uvažoval proto, protože ty ikony NASů jso jak v šuplíku na úložiště, tak jako počítače ( a to asi souvislost s domácími sítěmi mít může)
  zatímco na tom ntb, co je nevidí jsou jenom jako úložiště.
  Kdosi mi poradil, že to může být proto, že ve W10 je zakázaná verze samby, co je asi na těch NASech, že by to šlo povolit, ale do registrů si netroufám lézt.

 148. Skimici,

  řeknu to krátce.
  Poche mě sere, už dlouho a hodně.

 149. 163 halladine, možná záleží jaká jsou to W10. Možná, že se to jmenuje jinak, je to k nalezení jinde a nastavuje se to jinak. Třebaže je to to samé. Jak je pro produkci MS typické.

  Nepoužívám W10. Budu jestliže budu muset. Nemám důvod. Zatím stačí W7 a W8.1. Pro mé použití stačí. Mé nástroje jsou jednoduché. Když něco nového pak linux. Ubuntu nebo Mint. Nemám počítač na kterém bych ho využil. Zatím. Ten který by přicházel v úvahu, má W7pro. S programy fungujími jen pod W. Nemá slot pro druhý disk. Dva systémy na jednom disku ne. Jeden systém, jeden disk.

  Ano, jsou mocné nástroje, které umožňují ušetřit nějaký čas. Za nějakou cenu. Leckdy za cenu více času obětovaného kultu, který je poskytuje. Leckteří tak ve snaze ušetřit trochu času a námahy obětují mnohem více času a námahy onomu kultu.

 150. 167 kdo je Poche? Je dobré a příjemné ho znát a nechat se jím nasírat?

 151. Bóže, ty máš starosti, skimici… je to něco, co vylezlo zpod kamene, co k tomu dodat?

 152. Pardon, to bylo na schumiho 169. Ale i na skimicovu 164 by to mohla být odpověď 🙂

 153. A nám, co na rozdíl od Halladina nechováme k ČSSD city zhrzené lásky, může být Poche ukraden 😀

 154. halladine – 166 – já mám build stejný a poslední aktualisace je z 18.5. A to jak na tom notebooku tak na desktopu, který provozuje moje drahá. A obojí chodí bez problémů, stejně jako velký počítač (Win 7) a ten ntb s Win 10 co má dcera.
  Normálně se ty počítače na ten NAS každou noc zálohují a přes průzkumníka se navzájem vidí, sdílené adresáře na NASu taky vidí, filmy uložené na tom NASu se normálně na počítačích přehrávají apod.

  To, že si Windows občas pletou ikonky a/nebo ten NAS zobrazují jako úložiště i jako počítač je celkem normální, to dělaly i Win 7. Nevím proč to dělají, ale rozhodl jsem se kdysi to prostě nebrat na vědomí, stejně jako jiné podobné podivnosti, které Windows občas dělají.

  To, že Windows občas zapomenou, že nějaké zařízení na síti je a nezobrazí ho, to se taky dělo už na Win 7. Na to je celkem jednoduchý lék. Stačí otevřít průzkumník souborů a do té vrchní řádky ručně napsat buď „\\JménoZařízení“ nebo „\\IPAdresaZařízení“ a on si ho najde a pak si to zase nějakou dobu pamatuje.

  Nastavením Samby to nebude. Kdyby byl ten protokol zakázaný, tak to nepůjde vůbec. SMB je celkem jednoduchý protokol a nikdy jsem se nesetkal s tím, že by se to muselo nějak složitě nastavovat. To normálně funguje vůči všem zařízením. Mám tady na domácí síti i několik Raspberry Pi (která mají Linux) a jeden printserver (malá krabička, Samba kompatibilní) pro sdílení tiskárny a všechno komunikuje se vším už několik let.

  Každopádně pro ověření spojení je nejlepší zkusit napsat tu IP adresu do té řádky v tom průzkumníku souborů. Pokud v takovém případě Widows zařízení najdou a zobrazí co je na něm možno sdílet, tak Samba funguje. Pokud ne, je něco někde špatně. Třeba může tu Sambu blokovat firewall ve Windows nebo může být skutečně vypnutá nebo jí třeba může blokovat firewall na domácím routeru.

 155. No akorát že je šance, že Poche bude pokračovat v ostudné sérii ministrů pro kroměříši: Šlafenberg, gaskoňský Kadet……

 156. Jen aby nás z Poche zanedlouho nebolela hlava. Vyjadřuje se úplně ke všemu, co chvíli je su vyrazí názor, furt odněkud vyskakuje jak čertík z krabičky. Jen aby to nebyl nějakej poslední spravedlivej!

 157. 175 že jo ptakopysku
  toto na zamini ještě nebylo. Abych ještě nevzpomínal s láskou na toho komedianta.
  Ačkoliv, ničemu se už nedivím. Od té doby co Macron konvertoval – tyká Putinovi, takže kremlofil – se už může stát cokoliv

 158. 172 maYdo, ano. Stačí zhrzené city k ODS.

 159. Co se týče bolavé hlavy, spolehlivým lékem je 357 magnum.

 160. mmch, frantíci si z Macrona a Putina dělají psinu že je to jak v té písničce og Serge Gainsbourg a Jane Birkin
  Je t’aime… moi non plus (MilujiTě …. já už ne.)
  🙂

 161. 173 Pavle, mě by stačila možnost vzít kábl, primitivně jím propojit dva počítače, zapnout, a aby z jednoho byl plně přístupný disk druhého.

 162. No a udělal jsem co doporučovali (zapnul jsem podporu té samby 1 )a jeden ten NASA už na tom novém ntb vidím 🙂

 163. halladine – 180 – Aháá, tak to pak jo. To mně vůbec nenapadlo, že by ještě někdo používal něco co umí jen SMB v.1. Ta verse 1 se nepoužívá snad déle než deset let.

  No ale v tom případě to není moc rozumné řešení, to by bylo lepší opravdu upgradovat firmware na těch NASech na versi s podporou SMB 2 nebo vyšší. SMB v. 1 měl opravdu ošklivé bezpečnostní díry.

 164. Pane kořenský,
  já to firmware upradoval na verzi z roku 2015. Na tom, co je vidět. Novější memí.
  Teď ještě něco spáchat s tím druhým.

 165. Schumi – 181 – no pokud si nastavíš na jednom počítači sdílení, tak to ze druhého počítače přístupné bude. Ať už z Windows nebo z Linuxu (s nainstalovanou SMB podporou). Akorát by teda bylo lepší koupit za pár stovek switch (třeba osmiportový) a připojit oba počítače do toho switche. Nebo pokud jsou dál od sebe v baráku a člověku se nechce tahat kabely, tak třeba použít to spojení přes síť 230V.

  To kupodivu funguje docela pěkně, mám takhle připojené jedno Raspberry v obýváku u televise, aby bylo možné na té televisi pouštět filmy z toho NASu. Nechtělo se mi vrtat do stropu a WiFi tam měla blbý signál.

 166. No povaluje se mi tu pár starších wifi routerů, ta k to wifi vypnu a použiju jako kabelovej router 🙂

 167. 187 Halle
  radši toho vypni co nejcíc abys to nepřeroutoval. Fráze JEDEN ROUTER VŠEM VLÁDNE není jen legrace. Demokracie nefunguje ani ve firmě ani v síti (pokud vůbec někde funguje).

 168. „Jen aby to nebyl nějakej poslední spravedlivej!“

  Takovejch tu bylo, že bychom je mohli vidlema přehazovat jak hnúj…

 169. 2 skimic ad 176 – no, on je k tomu ještě gerontofil, takže se drží zavedených jistot… (aneb, jak by řekl jeden můj kolega – „na starý píči se nejlíp cvičí!“)

 170. Zdravím před odjezdem do divadla. Ještě včera dopoledne noři slibovali na pondělí 28.5. minimálně hodinovou přeháňku a na následný víkend 2.a 3. června celodenní deště. A dnes kouknu na přepověď – a ani kapka. Tak tohle je skutečný problém.

 171. 191-někteří mají venku seno. Ať déšť počká tak do úterý …

 172. No tak síť z jednoho ntb, routeru a NAS serveru funguje akorát mi na ntb běží jeden díl vikingu, ale nic moc.
  Asi ten dvouterovej vytáhnu, strčím do externí škatule a přes usb ho přpnu dozadu na ten bas, cu funguje.
  Ale zatím se mi podařilo sestříhat jedno video, a vypálit ho jako dvd, koukatelné v DVD přehrávači. 🙂
  Ještě jsem to nikdy nedělal 😉

 173. Seno mám dávno sklizené a pod střechou. Ale – klidně bych snesla i zmoknutí sena, za celodenní déšť.

 174. 185 Pavle,jo, už to není snadné jako v DOSu. Nepotřebuju to tak často abych to řešil komplexně. Akorát bych velmi uvítal možnost připojit druhé počítadlo tak snadno jako externí disk. Ale abych se tím velmi zabýval jen proto, že potřebuju jen občas, to ne.
  Tak přenesu přes externí disk. Sice to trvá dvakrát dlouho, ale nemusím u toho dřepět. Je to snadné a přesypávací čas se nepočítá. Pro doma tohle stačí.

 175. 194 skimici, co jiného čekat od novinek než informace o hovnu?

 176. 185 Pavle, příležitostně až budu mít chuť a čas, vyzkouším.

 177. 193 halladine, jetliže tohle je třeba občas, je to nejjednodušší a nejrychlejší řešení. Zvlášť když disk je v šuplíku, nemusí se rozdělávat krabice. U notebooků to nejde.

 178. 185 Pavle, kounul, jeden kábl a pět minut síťařiny (mě nebaví) by to mohlo vyřešit. Jednodušeji to asi nejde.

 179. Málokdy se koukám na TV. Dnes výjimka. jede se 500 mil Indy. Opět známá jména – Andretti, Rahal, Kanaan – ale už třetí generace. Poslední závod kariery Danic Patrick. Už je jí, holce, také přes 30 a zřejmě jí začíná chybět potomstvo. V Indy je pěkně, sucho a horko lehce nad 30. Z 200 kole ujeto 32.

 180. skimici – 194 – Tak ono je to v Brně vůbec nějaké divné.

  Na jedné straně ten podivný divadelní kus (který jsem sice neviděl, ale podle popisů v různých médiích soudím, že by se patrně mohl opravdu někoho dotknout) režírovaný muslimským komunistou.

  Na druhé straně partička obtloustlých holohlavých dutolebců, obdařených nadmírou brady a zátylku, co na tom představení dělá bordel a leze na jeviště v modrém tričku s nápisem „Slušní lidé“.

  To prostě nevymyslíš, to se musí skutečně stát…

  Celkově vzato, kdyby o tom média nepsala měsíc dopředu a nenadělal se kolem toho takový cirkus, tak po tom neštěkne ani pes, pár desítek divných „obdivovatelů umění“ by se v rámci festivalu podívalo na divné divadelní představení a tím by to skončilo a patrně by to nepřekročilo rámec okresu.

 181. Z poněkud širšího pohledu by ovšem stálo za zmínku, že v Ústavě je psáno, že censura je nepřípustná a že je zaručena svoboda vědeckého bádání a umělecké tvorby.

  Takže proto není správné svévolně narušovat jakékoli divadelní představení, byť by se jevilo sebepodivnější a/nebo sebeblbější.

 182. Ježíšmarjá, ještě vy s tím začínejte… Synek má pro tyhle okrajový bizarnosti okresního formátu slabost a když ho něco takovýho zaujme, dělá z toho globální problém v megagalaktickém měřítku, zatímco já nějak nevidím důvod, proč bych měla zaujímat nějaký stanoviska stran nějakejch bláznů.

  ale kabaret to mohl být dobrej, to je fakt, prý se tam kolem motal i starý známý vysloužilý komik mireček sládek.

 183. Tak ono si toho nešlo nevšimnout. Úplně všechny běžné zpravodajské portály (idnes, aktualne, novinky, lidovky, reflex, ihned) to řeší usilovně už od rána a jak jsem tak letmo nahlédl do diskusí (tam kde jsou dosud diskuse pod články povoleny) bylo na toto téma popsáno již mnoho gigabytů.

  Mně osobně na celé věci zaujala jedna drobnost. Totiž to, jak je ten divadelní kus vždy koncipován s přihlédnutím k zemi ve které jej ti kočovní herci presentují. Kupříkladu ve Vídni tahala herečka ze své „pussy“ vlajku rakouskou, v Brně českou a tak napjatě čekám, co bude tahat v Bruseli, pokud tam dokočují… 🙂

 184. s těmi hvězdičkami to musí škrábat

 185. >> 205 Pri te predstave vytahovani vlajek mne zatrnulo. Ty umelkyne ale maji aspon v tom kliku, ze uz nemusi tahat srp a kladivo.

 186. Tak on je ten orgán takový elastický, nemyslím si, že by hvězdičky nezvládl. Ostatně, kdysi jsem omylem viděl nějaké video tuším z Thajska a co všechno tam ta slečna tahala ven, to bych nepovažoval ani za anatomicky možné. No a šlo to a evidentně to ta slečna netahala ani poprvé, ani naposledy v životě… 🙂

 187. Copak srp a kladivo, ale matně si vzpomínám, že na vlajce NDR bylo snad navíc i kružítko a ozubené kolo, z nějakého podivného důvodu.

 188. 203 Pavle Kořenský
  tos mě dostal
  ad Ústavě je psáno, že censura je nepřípustná a že je zaručena svoboda vědeckého bádání a umělecké tvorby. 🙂

  Já ty svobody vnímám prostě šířeji. Chtějí-li muslimští komouši (tos trefil) performovat agresivní urážlivé ultrapeachoviny, musí tak nějak počítat i s tím, že popudí agresivní hololebce a aventuálně dostanou na budku.
  Win-win.
  Žádnou censuru v tom nevidím. Spíše mi to připomíná takové to anarchistické kopnutí někoho do koulí a následné kničení a dovolávání se práva když se kopnutý do koulí rozhodne poskytnout zklidňující masáž tlamy …..

  Přísně technicky v tom ale osobně nevidím nic urářlivého. Ježíš píp muslimku … zde bych podotkl, že to furt zůstává mezi semity tak nechť si to řeší doma – ti holohlavci tam opravdu neměli co dělat. Mohli mezitím leštit onderkův pyj a hrát si jednou za hodinu s koulema.

 189. Vono je to celý takováumělecká licence anžto v ježíšově době ještě nikdo o nějakých muslimech 600 let neslyšel

 190. Schumi, ty nemáš router se zástrčkami pro síťové káble ?

 191. (202) Autor je evidentně levičák non plus ultra, se snahou nasrat co nejvíc lidí, což se mu zřetelně podařilo. Upozornili na to lidovci, ti kolem toho začali dělat povyk.
  (208) Ad tahání, slyšel jsem kdysi slovenský vtip, jak rodinka chytila zlatou rybku. Rybka klasicky slibovala splnit tři přání. Ferko hned volal „Ja bysom chcel ježa“, tatínek otráveně „do piči s ježom!“ a maminka „joj, ježo s piči von!!!!!“ 😛

 192. 212
  To je fuk, ale je to hulváctví.
  A málokdy se povede nasr… dvě i více církví najednou.

 193. nasírání církví je bohulibá činnost

 194. Oni se nasírají i lidi, a já, ač bezvěrec nemyslím, že je dobré nasírat lkidi, co proti nim nic nemám.

 195. Kdyby kolem toho nedělali lidovci cirkus, tak většina republiky ani neví, že se v Brně něco takovýho děje.

  Kdyby ti lidovci měli trochu fištronu, tak si ten povyk nechají zalplatit jako reklamní kampaň. 😀

 196. 212 DN
  no neslyšel … muslim by ti řekl že blbě poslouchal, protože v jejich pojetí to jaksi adoptovali anžto definičně je všechno muslim.
  I yřeba šutr je muslim, jak mi kdysi sdělil ortodoxní muslim z Tuniska, chvilku můj french teacher. Musel jsem se ještě jednou zeptat, jestli myslí fakt obyčejnej šutr (pierre) a ne třeba nějakýho Petra (Pierre) a tak to vím nasichr.
  Ad nasírání církví – souhlas. Křesťani to tak chtějí. Viz ono nastavování druhé tváře třeba a zálibu v martyrech obecně.

 197. Asi jsem poněkud prostší člověk, ale hodit na to jeviště nahnilé rajče by mně nepřipadalo zas tak nepřístojné.

 198. 2 skimic ad 211 – no a největší prdel na tom je, že ten Ježíš si tu muslimku musel asi stvořit… Protože Ježíš exnul cca 33 našeho letopočtu a první muslimáci se objevili tak cca o 600 let později… Takže ta slavná inscenace je píčovina na n-tou… QED…

 199. skimici – 211 – no to tahle formulovat nejde. To by se pak mohlo stát, že by se po ulicích rvaly hloučky příznivců těch či oněch, podobně jako v tom Německu ve 30. letech.

  Máme nějaké platné zákony, soudy a tak. Takže narušovat divadelní představení rozhodně ne. A nakopávat se do „koulouahh“ ? No to už vůbec ne.

  Pokud se tím divadelním představením někdo cítil dotčen, může podat žalobu, korektně to doložit, vyargumentovat a domáhat se kupříkladu náhrady nějaké škody. I když si tedy nemyslím, že by zrovna v tomto konkrétním případě nějaká újma někomu vznikla. Žádné věřící nikdo nenutil si kupovat na to představení vstupenku a ti, kteří si vstupenky koupili a věděli do čeho jdou se patrně uraženi necítí. A pokud by se jim představení nelíbilo, vždycky je tady možnost členy té kočovné společnosti jednoduše vypískat, přinutit je sehrát „Vítr z hor“ a domáhat se případně vrácení vstupného, pokud kočovníci nevzali kramle i s kasičkou.

 200. Indy 500 – posledních 20 kol. Když vidím se ti chlapci nechají v rychlosti 330km/hod vynést k mantinelu a skoro ho hoblují 15 cm od zdi tak na mne dotírá pocit, jestli bych neměl hodit řidičák do kanálu.

 201. dvd – 220 – ano, pokud bys byl platící divák a byl představením zklamán, tak souhlasím.

  Jenže jak jsem zapátral (Brno není opravdu první město, kde ti kočovníci s tímto divadelním kusem vystupovali), tak víceméně všude se to platícím divákům víceméně líbilo a samotné představení odměnili potleskem.

  Čemuž se sice osobně divím, ale vzhledem k tomu, že můj umělecký vkus končí ve výtvarném umění někde před kubismem a v umění divadelním patrně u Shakespeara (když vynechám Cimrmany), nemohu vyloučit, že jsem zaujatý. Ostatně, když se kdysi nějaký umělec vysral v Národní galerii na podlahu, také mně to nepřišlo jako umění, ale byli tací, kteří kolem toho hovna uspořádali vernisáž a umělecké soiréé.

 202. Dušane – 224 – no to klidně můžeš. On na ježdění po okruhu není řidičák potřeba 🙂

 203. A vida, tak vláda v Itálii hned tak nebude, italský president odmítl jmenovat jednoho ministra a předseda vlády následně resignoval na další pokusy o sestavení vlády.

 204. 222 PK
  … no dobře. Zákony soudy a tak.
  Něco na tom je.
  Sám jsem velmi tolerantní, takže pro mě za mě, i kdyby tam tu muslimku pígloval třeba tučňák a tučňáka přitom zezadu sám INRI, nechá mě to v zásadě netečným. Na webu jsou ostatně k vidění i pikantnější věci.

 205. PeSi – 221 – jak jsem vyrozuměl, tak ten divadelní kus není zasazen do doby kolem roku 33. n.l., ale víceméně do současnosti. A protože věřící věří, že Ježíš je v Ječný a očekávají jeho příchod, tak by klidně mohl z toho kříže slézt třeba zítra nebo před měsícem. A to už by tu muslimku klidně znásilnit mohl.

  Že ten kus není zasazen do doby kolem roku 33. lze doložit tím, že hrdinka tahá z „pussy“ vlajku třeba rakouskou, českou, slovinskou či francouzskou a ani jeden z těchto států kolem roku 33. neexistoval a tudíž neexistovaly jeho státní symboly.

  Hmm, tohle bych mohl rozepsat na dva sloupky, uveřejnit v tisku a stát se tak divadelním kri-ťikem. 🙂

 206. Divadlo v brně – pohostinsky jsem konzumoval TV zprávy. Co lid žádá to dostává.

 207. Házení rajčat po neoblíbené sopranistce bylo tradicí evropské opery 19. století. I smrduté bombičky přišly ke cti. Ovšem to byla jiná doba. Dnes by se to mělo řešit pořadem práva civilního – inu, změkčilá doba.

  V pátek bylo v Drážďanech zase veselo. V uprchlickém středisku se dva gruzínští (!) prchlíci pohádali u večeře, slovo dalo slovo, facka facku. Protože v středisku byli zrovna policisté (přivedli tam prchlíka, který byl předtím zadržen při krádeži), bylo vedení domova požádáni o pomoc. Rváče od sebe oddělili, nicméně v tom okamžiku se situace změnila. Asi 50 asylantů policisty (bylo jich 8) tvrdě napadlo a nastal cílený útok i za použití železné tyče. Přivolaná posila nakonec situaci zvládla a 4 hlavní útočníky zadržela. Byli z Gruzie (!). Čekám, kdy v Německu narazím třebas na švýcarské či finské asylanty.

 208. 216 Dušane, ano. Ale jen církví. Jinak jsi antisemita.

 209. 232 Schumi
  Samozřejmě! Viz ty PKho „zákony soudy a tak“
  Osobně mám největší vítr z toho „a tak“.

 210. Schumi, většinou se dávaj routery, s nad kromě toho poskytovatele televizního příjmu.
  P/ár se mi jich tu povaluje

 211. „Že ten kus není zasazen do doby kolem roku 33. lze doložit tím, že hrdinka tahá z “pussy” vlajku třeba rakouskou, českou, slovinskou či francouzskou a ani jeden z těchto států kolem roku 33. neexistoval a tudíž neexistovaly jeho státní symboly.“

  PAvle, v roce 1933 sice česká republika neexistovala, ale tehdejší Československo mělo stejnou vlajku. A Rakousko mělo od rozpadu RU do roku 1934 stejnou vlajku jako dnes.

  O existenci Francie vr. 1933 snad nepochybuješ 🙂

 212. Ehm ? Řeč je o Ježíšovi a roku 33 n.l.

 213. Ach tak… 😀

  TAk to jo, moje chyba, můj zkrat, mně to neseplo. Ono jak se v poslední době mele furt o tom fašismu, Hitler se hledá za každým bukem a ta věc má politickej podtext, tak mi naskočil fašismus…

 214. jen ybch si dovolila se malinko zastat těch jednoduchých tvorů, co to představení narušili.
  Ono je dnes složitý se vyznat v tom, kdy jde o „umění“ a je dovoleno vše a kdy jde o trestný čin hanobení národa, víry, přesvědčení či státních symbolů.

  Ono to je jednou tak, jednou onak, konec konců víte, jak hákliví jsou na to machometáni a co všechno může být označeno za „projev nenávisti“ a jak se v tom má takovej jednoduchej tvor vyznat…

  A ještě byhc podotkla – jo, klidně ať si tahají i vlajku odtamtud a považujou to za umění.

  Jenn bych podotkla, že na vlajku se někdy přísaháa nevím, nevím, nakolik vážně lze brát přísahu na něco, co bylo vytaženo odtamtud. A požadovat, aby někdo položil života za takový symbol, zatímco dva na scéně to může nastrkat do míst kam slunce nesvítí je poněkud „unapetitlich“, jak by řekla, moje babička….

 215. Asi takhle… zacházet takhle se státní vlajkou je víceméně srovnatelný s tím, když si ministryně vystaví čokla na pomník padlých.

 216. Do divadla nemusíš a herci či herky tě nezastupují.

 217. no, já to jen připomínám, kdyby došlo na bědování, že dnes už nikdo není ochoten položit život za vlast a proč to…

  TAk to by třeba taky mohl být jeden z důvodů……

  „herci či herky tě nezastupují.“

  Co není může být. Ostatně to už tady bylo, hérečky v parlamentu 😀

 218. Po návratu z divadla (klasická operetka pro seniory) přidám svůj názor na diskutované představení v Brně – mám dojem, že se jedná o ukázku absence normální slušnosti – na všech stranách, především však na straně autorů představení. A nejen v případě autorů tzv. umění, ale všech. Podle mne je to pokračování onoho reklamního hesla „Když musíš, tak musíš! Má reakce na něj byla taková, že jsem od premiérového odvysílání onoho reklamního spotu nekoupila žádný výrobek Opavie, ač jinak jsem zavilý regionální nacionalista.

 219. MaYdo – nevinná otázka – je zapotřebí mít plán na obranu státu? Když je odpovědí „NE! – co nastane, bude-li náš současný stát napaden, rozvrácen, ovládnut někým, kdo má tah na branku, ale má naprosto jiné kulturní myšlení. Jak se s tím vyrovná tvůj syn, tvá dcera? 🙂

 220. 243 Dano
  … dobré ráno. No to se nedivím. Opavia jsou docela dobrý sušenky. Oříškovou Kolonádu mám rád. Že jsou ale populární i na Balkáně jsem netušil.
  V každém případě souhlasím. Vlajku, Budiž. Strkat si ale do pussy súšy mi přijde nejen eklhaft ale i nehygienické a vzhledem k drolivosti i hygroskopičnosti poněkud problematické. Vozí si ssebou asi multifunkční irigátor. Ledaže by si to tam strkala i s obalem?
  Shodou okolností jsem na Balkáně tento týden, přeptám se na Opavii místních, co na ní viděj a co místní holky sjížděj.
  Možná dokonce i modrý Fidorky? Ach! Kéž bych tji teď ke kávě měl! (Krásný příklad pro použití francouzského subjonctif).
  Zlatý Pussy Riot! Chlazený ruský útlý kuře sportovního typu je malina.
  Ach ty muslimky.

 221. Ad router vs switch-jak už jsem tady zmiňoval, switch v podstatě také routuje, na nižších vrstvách ISO modelu (tedy ne na úrovni IP).
  V podstatě je dnes každá taková krabička tím, co z ní udělá software.

 222. 244 Dano
  Ach ty plány …
  Jeden president říkával: „Nebojte se, mám svůj plán pro všechny případy …“
  Byl to dobrý plán, vzít si aeroplán.
  Vykrad banku, popad Hanku a zmizeli za oceán.

 223. Jíst prefabrikované lázeňské oplatky, to je tedy něco … Přirovnal bych to k pití Rossijskoje Igristoje z Kyjova za 75 Kč jako „šampaňského“.

 224. 246

  Switch jsem kdysi měl, jwště v době předinternetové, anebo ještě krátce po ní.
  Ale myslím, že už z principu je méně výkonnější než router.
  A řekl bych , že skoro každej, kdo je na internetu nějakej router má, Aspoň se 4 zástrčkami RJ 45, nebo jak se tomu nadává.
  Jiná věc je , že mnohé moderní ntb, už tuto zástrčku nemají, a spoléhají už jen na wifi.

 225. 248 NoName
  jóó, když musíš tak musíš 🙂

 226. To se 4 zástrčkami LAN a jedním WAN portem je nabeton switch (na těch 4 portech) a router (mezi LAN a WAN).
  Taky se dá přepnout do režimu AP (pak to zapomene, že to má WAN port).
  Atd.

 227. A takový vyhlášený gurmán … Nebo jak se to říká …

 228. Taky se dá přepnout do režimu AP (pak to zapomene, že to má WAN port).

  Jo, to jsem včera udělal , když jsem zkoušel ten „neviditelný “ Nas.
  Napadlo mě přehodit to, co na něm mám jinam, a následně ho resetovat. Možná se vzpamatuje.

 229. 252 NoName
  spíše Gourmet z old french groumet, někdo kdo se stará a ochutnává víno, odtud záměnou písmen (métathèse) gourmet. Čili někdo, kdo má rád kvalitní víno a jídlo.
  Gourmand preferuje spíše kvantitu a láci (příklad: all inclusive)

 230. Dobré zas ráno… K tomu umění mám dnes vztah poněkud ambivalentní, zejména po několika příkladech, co všechno je umění… Tak například jsem netušil, že umělecký počin je vysrat se v galerii. Stejně tak jsem netušil, že uměleckým projevem je zaparkovat auto na zákazu zastavení, spustit okno a v autě nechat hrát autoradio. Nebo když stavbyvedoucí nechal od nové stavby odvézt do sběru haldu rezavého železného šrotu, načež se dozvěděl, že zničil drahocenný umělecký artefakt… Ono stačilo, když jsem viděl uměleckou „výzdobu“ FCHT Univerzity Pardubice, o architektonickém projektu z dílny „Kuba-Pilař“ raději nemluvě.
  Takže umění, zejména současnému, se v rámci zachování duševního zdraví raději vyhýbám… Mně stačilo, když jsem viděl v Dánsku muzeum moderního umění Louisiana (Humlebaek)…

 231. ad Opavia – no, od tý doby, co se to vyrábí v Polsku, to nechce žrát ani (sousedův) pes…

 232. Dobré ráno,

  Dano, jak se čím vyrovnají moje děti, nech na nich, já to už na nich taky nechávám, jsou dospělé a je to jejich život.
  A za co budou anebo nebudou ochotný obětovat život, nech taky na nich. Jen doufám, že to nebude za vlajku, kterou si nějaká čůza tahá z pipiny a říká se tomu umění.

  jetsli ti tak leží na srdci, že by měl být někdo ochoten umřít za nějaké zájmy, tak se nejdřív zeptej sama sebe, jetsli bys poslala vlastní vnoučata.

  „je zapotřebí mít plán na obranu státu? Když je odpovědí “NE! – co nastane, bude-li náš současný stát napaden, rozvrácen, ovládnut někým, kdo má tah na branku, ale má naprosto jiné kulturní myšlení. “

  A my nějakej plán zrovna proti něčemu takovému máme? Že jsem si nějak nevšimla…. To spíš bude plán na to, jak zatočit s těmi, kdo se nebudou chtít podvolit a nechat se kulturně ohbohatit.

 233. OT – Dali nám v kanclu nové žaluzie. Šňůrky na ovládání jsou vysoko, což činí potíže zejména tam, kde je třeba se k tomu natahovat přes stůl.

  Na dotaz , proč je to tak krátký, bylo řečeno, že to tak být musí, že to je bezpečnostní opatření, aby se na tom neoběsily děti.

  No jo, tak ono je naprosto normální, že v architektonickém atelieru se prohánějí houfy nehlídaných dětí, který nemyslí na nic jinýho , než jak se oběsit na šňůrce od žaluzie.

  Prý by bylo možno zajistit žaluzie s delšími šňůrkami, ale to prý je atyp a stálo by to třikrát tolik…..

 234. A pak že prý Zeman nemůže nejmenovat ministra!
  V Itálii to jde a zkrachuje proto vláda:
  Italský prezident Mattarella odmítl jmenovat euroskeptika ministrem financí, vláda nebude.

 235. 244 Dano, náš současný stát napaden, rozvrácen… Netřeba outsourcingu. Zvládne to sám. Kdo by v roce 1988 tušil, že za pět let se rozpadne Československo?
  Jakého má nepřítele, kterému by měl a mohl vzdorovat? A chtěl? Co já vím, kdo je zdejším suverénem, vlastníkem státu? Odzbrojené pacifizované obyvatelstvo? „Občan“, kterému „jeho“ stát znemožňuje účinně bránit sebe a svoji rodinu? Ostatně k čemu Republice Československé byla armáda a výzbroj, relativně na daleko vyšší úrovni než nyní? Na drobná nebezpečí především od zdejšího obyvatelstva a pro funkce pomocného sboru Říšských branných sil stačí nynější palácová garda, na velká nebezpečí by nestačila ani velikostně odpovídající přiměřeně vyzbrojená armáda. To co zpoza Louže i z centra Říše je požadováno, aby za daně zdejších poddaných bylo nakupováno cizí nepotřebné zboží. Na ně navázané další zboží a služby. Případně aby tu byl požadovaný vojenský potenciál pro šíření západní civilizace, svobody, demokracie, lidských práv, pravdy a lásky… do ruských stepí. V představě, že až opadne radiace, že vylezou z bunkrů a budou vládnout tomu zbytku, který, pokud vůbec, přežil a budou rozvíjet poskatastrofální úžasnou civilizaci.

  V době Sovětského svazu jsem měl za to, že vojenská síla slouží Západu na obranu proti sovětskému „komunistickému“ totalitarismu a expanzionismu. Na obranu svobody a demokracie. Tak jak pro nás hlásala „svobodná média“. Po rozpadu Sovětského svazu, při pohledu na to co z něj zbylo, při pohledu na „dekomunizované“ daleko slabší Rusko, při pohledu na následný světový vývoj, reálnou politiku Západu a její důsledky, přiznávám, že jsem se hluboce mýlil. Jenže mýlili se i oni. Netušili, že přes veškerou nákladnou výzbroj, kterou udržují pro boj s již neexistujícím protivníkem, nyní s jeho virtualizovaným obrazem, nejsou schopni čelit hordám ozbrojeným klacky. Veškerá výzbroj je jim k ničemu, tak jak byla k ničemu Československu v roce 1938. Ale i Francii a Anglii. Třebaže dohromady silnějším než Německo, které se sotva postupkou vyhrálo pokerovou partii. Třebaže jen dočasně. Nynější situace je důsledkem oné ale i předešlé války. Které jsou důsledkem nějaké kultury, jejímž nynějším vrcholem je divadelní představení ve kterém Ježíš znásilňuje muslimku. Úžasné. Tohle má smysl bránit i kdyby bylo před kým?

 236. 261 permanentní vládní krize je součástí tamní politiky. Nejen tamní. Ale je to tak v pořádku. Lidé to tak chtějí. Kdyby nechtěli, bylo by to jiné.

 237. „Česko pošle chudším zemím 1,2 miliardy.“
  Zatím co v něm jsou sbírky na děti s rakovinou a jiné těžce nemocné.

 238. Schumi, 1,2 mld je pakatel, se rozkrade pri stavbe tak 5km dalnice…

 239. NO, já si nemyslím, že se tak docela plete. Ony i ty technické obory přirozeně produkují určité procento budižkničemů. Jenže to je přirozený proces, studium je jedna věc, schopnost uplatnit se v praxi druhá a a někdy může být lepší dobrý praktik než trouba s diplomem.
  A že s komunikací je to u techniků na pováženou, na tom asi něco bude a čekat, že dnes technik bude sedět zalezlej u prkna, něco si rýsovat a mlčet je dost iluzorní.

 240. D-Fens mě svým článkem poněkud rozesmál. Za desítky let praxe jsem totiž slyšel spousty žvástů právě od lidí, kteří se oháněli zrovna znalostí(sic) oborů D-Fensem vyjmenovaných: řízení kvality, vývoj výrobků, vývoj procesů atp. Horší snad byli už jen humanitní vzdělanci, kteří dorazili do fanriky vysvětlovat, jak se to má dělat.

 241. Technický obor si ani v době minulé nevybral někdo jenom tak.
  Nebudu se vyjadřovat k převodovce, ale třeba na elektro se pořád učí Ohmův nebo Kirchhoffovy zákony a nebo teorie elektromagnetického pole, přestože málokdo bude navrhovat zdroje nebo počítat antény.
  Jednak kvůli obecnému přehledu v oboru a taky kvůli schopnosti abstrahovat. Zdatné techniky (to volání po PRAKTICKÝCH zdatnostech) jistě může vyprodukovat i průmyslovka, ale VŠ je přece jenom o něčem jiném ?

 242. Nemyslim si, ze se plete… Delal jsem pro automotive a nemyslim, ze by jeho pohled byl kompletne mimo. Mohu rici, ze rozdil mezi firmou, ktera ma a nema funkcni proces kvality je vcelku markantni – jak v dodavce, tak v ziskovosti.

  Samozrejme absolvent socialni ekologie asi nebude ten optimalni na vyvoj noveho motoru, ale valna cast technickych funkci nevyzaduje tuto uroven, nebo vyzaduje neco jineho.

 243. 271-2
  Tak nejak……co je d-fens profesně zač ?

 244. Funkční proces kvality ale čistý netechnik v automotive (i kdekoliv jinde) těžko udělá, Petře.
  Že lze znát procesy bez znalosti výroby (aka Sculley a jeho „vyrábět a prodávat počítače nebo colu je přece stejné“)-tak tomu já nevěřím. Nikdy jsem to nezažil. Zato opak (popsaný v 271) mockrát.

 245. NoName, o tom sporu neni. Otazka je, zda forma vysokoskolskeho vzdelani popsana DFensem je dobra pruprava…

 246. Zrovna v oblasti znalosti vyroby si myslim, ze VS neni nejlepsim zdrojem informaci… Rekl bych, ze ani dobrym.

  Podobne jako se clovek pobytem na VSE nestane bohacem 😀

 247. Je, Petře. Díky tomu překonanému způsobu výuky jsem pochopil, že nejsem mistr světa.
  Ti diskutovaní jsou opakem. Po dvou dnech ve firmě přesně ví, co změnit. Jak. A že názoru zpátečníků vůbec nezáleží.

 248. Tak pevná síť , skládající se ze zbytkového routeru, onoho polofunkčního NAS u a pevného kompu, do kterého se nově zasunul síťovej kabel funguje, a a obsah onoho polofunkčního NASu se stěhuje do toho funkčního. Total Comandér říká, že je to na přes 60 hodin 🙂

  Legrace je, že jsem znovu musel do toho nastavení vlastnosti Windows, protože na ten funkční NAS se mi zase nešlo připojit.
  Koukal jsem jako puk, protože ta podpora samby .1 tam byla odfajfkovaná.
  Potom jsem si všimnul, že je tam odfajfkované vypnutí podpory, když se nekoná….
  Tak jsem ji odfajknul, a zas to jede,
  Aby toho nebylo málo, včera jsem se pokusil potisknout pár DVD.
  Napřed jsem doplnil nebo vyměnil prázdné kazety s s inkoustem, pok zkusil tisknout na papír.
  Následně jsem tam strčil ten plech s prázdným potisknutelným CD, a hele – ta tiskárna ten plech s cd nenasytně spolkla, tak, že nebyl vidět ani kousek. 😀
  A tím skončila.
  Takže se postěhuje na sběrný dvůr, a zítra bude nová.

 249. NoName, ja technickou BS nemam a me procesni rady jsou ve vetsine vyrobnich firem vitany… Neni to muj hlavni chleba, ale prece jen jsem jich par prosel…

  V jedne mi dokonce nabidli sefa logistiky 🙂

 250. A jak dlouho jste v každé té firmě byl, Petře ?

 251. Nu, nejmene rok, nejvice tri… Proste, jak jede projekt.

 252. Ale nyni jsem schopen davat smysluplne rady tak po dvou mesicich, co ve firme jsem. Zrovna ti, pro ktere delam dnes to hodne ocenovali a jsou ochotni udelat hodne proto, abych zustal…

  Dva kluci po skole si zalozili vyrobni firmu, kseft se jim rozjel… A vyroba rozklizila 😀

 253. No to bude možná tím. „Projekt“ skoro vždy skončí úspěchem, situaci po jeho skončení už nikdo moc nezkoumá.

  Často se následky „optimalizací“ projeví až v delším časovém horizontu. Poklesem kvality, odchodem kvalitnější části zaměstnanců…

 254. 267 Petře, to ano. Jenže hranice mezi životem a smrtí je oproti tomu dole.
  Spočítej nebo alespoň odhadni, kolik v součtu dělají takové kapky. Miliarda sem, tři tam… I na ten arzenál, který „musíme“ mít, třebaže zůstane nepoužitý (protože jak víme vždycky nám je na hovno, protože není politická vůle ho použít, nebo i přes to, že vůle bude a bude použit, výsledek bude takový že tady už nebude koho by zajímal, čili i tak na hovno) aby byl vyměněn za nový a za další nový. A dotace, pobídky, veřejné zakázky…
  Dohromady ranec.

 255. NoName, timto druhem optimalizaci se fakt nezivim 🙂
  Me projekty jsou nasazeni ERP, ale v ramci toho, kdyz uz tam jsem, ode mne zakaznik casto taha procesni doporuceni… Uz i jen proto, ze modifikace ERP jsou obvykle dosti drahe, takze casto zvazuje, jak upravit sve procesy tak, aby se napasoval do standardu.

 256. Uz i jen proto, ze modifikace ERP jsou obvykle dosti drahe, takze casto zvazuje, jak upravit sve procesy tak, aby se napasoval do standardu.

  Tohle je IMHO ale úplně špatně, zažil jsem to mockrát. Přeborníkem je SAP.

 257. Dobrý den,

  pánové, takhle by (výtečná) debata neměla skončit – rozviňte ji ještě prosím. Je o skutečném světě 🙂

 258. https://www.novinky.cz/zahranicni/473157-londyn-tvrdi-ze-zesmesneni-ministra-johnsona-zaridil-kreml.html

  Dva ruští komici odělali z britského Zamuni vola

  Dvojice ruských komiků Alexej Stoljarov a Vladimir Kuzněcov, známá pod pseudonymy Vovan a Lexus, Johnsonovi zavolala a vydávala se za nového arménského premiéra Pašinjana, jenž „žádal rady“, jak na Vladimira Putina. Chtěl také informace o kauze Salisbury. Johnson s komiky plných 18 minut konverzoval, ač hovor nečekal. „Pašinjanovi“ sliboval „detaily důkazů“ kauzy Skripal a nechal si lichotit za „své verše“ – na adresu tureckého prezidenta Erdogana totiž zplodil velmi urážlivé rýmy.

  Podezření pojal Johnson až ve chvíli, kdy se jej šprýmař snažil přesvědčit, že Kreml financuje šéfa labouristů Jeremyho Corbyna. S telefonem však praštil, až když mu „Pašinjan“ oznámil, že byl otráven ukrajinský prezident Porošenko, jehož prý zachránil „opochměl“, tedy ruský „vyprošťovák“ z kocoviny.

  Britský tisk Johnsona ovšem pochválil, že „jako profesionál“ během hovoru nevyzradil žádné státní tajemství. „Je to zoufalý pokus Kremlu zachránit čest ztracenou po útoku na Skripalovy. Je tragické, když se velmoc sníží k tak špatným vtipům,“ sdělilo Johnsonovo ministerstvo.

 259. Duraz je na spravne zvazovani. Kdyz vidim, ze proces ve firme je jinak, nez v systemu, musim si polozit nekolik otazek:
  1/ Je to, ze se odchylujeme od „standardu“, zpusobenou nasim specifickym know-how a vyhodou proti konkurenci, nebo nedostatkem know-how a nevyhodou? Jestlize muj naskladnovaci proces napriklad neumoznuje zjist
  2/ Jestlize je tato odchylka vyhodou, je prinos vetsi, nez naklady na upravu a provoz upraveneho systemu
  3/ Jestlize je odchylka nevyhodou, je levnejsi napravit proces, nebo upravit a provozovat updaveny system.

  A to jeste to rozhodovani hodne zjednodusuji, v praxi je to mnohem kosatejsi.

  Obecne jsem spise priznivcem upravy ERP. Nicmene, kdyz vidim firmu, ktera planuje vyrobu na dva dny dopredu, dodaci lhuta materialu je 90 dnu (lodi) nebo 4 dny (letadlem)… A nakupuje intuici… 🙂

  Tak si myslim, ze podporit nakupni proces standardnim MRP neni na skodu veci 😀

 260. No ono to závisí od velikosti firmy, sortimentu, struktuře zákazníků. „Intuice“ může přinést lepší výsledky než sofistikovaný „standardní“ proces.
  Teď musím odjet, ale večer se snad k PC dostanu a popíšu příklad menší firmy, která přešla od intuice ke standardům. Dnes už není (v ČR) a matka se zachránila fúzí s konkurencí (zatím).

 261. Vypadl mi kus vety… Jestlize muj naskladnovaci proces napriklad neumoznuje zjist sarzi a trvanlivost davky a musi to delat az sklad nasledne, je skoro jiste, ze to, ze mam prijimaci proces jiny, nez vetsina firem v branzi neni zcela vyhodou.

 262. NoName, intuice znamena, ze nakonec jste zavisly na jednom cloveku. Coz je OK u male firmy rodinneho kalibru, ale obecne vede k prusvihum…

 263. Proste klicem je posouzeni, co je v celkovem pohledu lepsi – upravit firmu, nebo upravit system. Odpoved zdaleka neni tak jednoznacna, jak experti SAP tvrdi… Ale to neznamena, ze je optimalni kazdy system psat na miru „p. Dvorakove na recepci, protoze neumi pouzivat scanner na prijate doklady“.

 264. Modifikace ERP ma jeste jeden neprijemny faktor – autor systemu, velmi casto zdarma, nabizi nove verze a fixy systemu. Samozrejme nepocita s tim, ze system je upraven, to neni jeho problem.

  Navic, kdyz se systemu chyti nejaky bastlil, dostane ho do stavu, kdy jsou fixy neaplikovatelne, a to plosne… COz je bezva, kdyz napriklad vyrobce systemu doplni modul, ktery jste vyvinuli – zjistite, ze je lepsi… A ze je nenasaditelny bez totalniho refaktoringu 🙂

  Nemluve o tom, ze jste odkazan na jednoho cloveka nebo konkretni tym. Videl jsem situace, kdy se clovek ve firme diky tomuto dostal do naprosto nenahraditelne pozice a s chuti ji vyuzival…

  Takze, upravy systemu ano – sam se zivim vyvojem specifickych modulu pro zakazniky z branzi, ktere nejsou dobre podchyceny ve staandardu – ale je to rozhodnuti, ktere je treba sakra promyslet. A tim premyslenim a navrhem spravne architektury se vicemene zivim 🙂

 265. 289 – co všechno ten Putin zvládne, dokonce i to, aby byl britským ministrem blbej umí zařídit 😀 😀 😀

  Mimochodem, to mají na tom ministerstvu pěknej ordnung, když tam může kdokoliv zavolat kdykoliv, představit se jako premier a poklábosit s ministrem…..

 266. 294 Petře, odpověď je v transakčních nákladech.
  Na úrovni firmy úprava systému nebo výměna nekompatibilní Dvořákové za kompatibilního orangutana.
  Na úrovni Dvořákové naučit se používat scanner nebo hledat jinou práci.

 267. Dobrý den. Myslím, že pro správné nasazení a používání ERP/MES není od věci znát technologii výroby, procesy, průběh materiálu, kompetence oddělení a pak také trochu to softwarové vybavení.
  Krásné je, když na každou část produkce máte oddělený systém – oddělené řízení procesů, kvality, objednávky, skladu…

 268. [295] autor systemu, velmi casto zdarma, nabizi nove verze a fixy systemu. Samozrejme nepocita s tim, ze system je upraven, to neni jeho problem.
  Já věděl, že jsem 15 let pracoval v divné firmě. Noris byl hodně udělaný tak, že si ho zákazník došteloval sám, s doštelováním se počítalo a bral se na něj ohled. Jak moc tohle měli v klasickém Heliosu nevím.
  Ovšem SAP je buldozer, o tom není pochyb.

 269. Honzo, ja nedelam SAP :).

  Problem je v tom, ze jedna vec je dostelovani ci posazeni nejake dodatecne funkcnosti nad standard, druha vec je prepis uctofunkce…

 270. Krasne je… nejproblematictejsi cast kazde implementace ERP ci podobneho systemu je integrace…

  Jako souhlasim, ze ERP systemy nejsou tak zcela optimalni treba na rizeni vyroby v realnem case :D, ale preferuji spise integrovana reseni… Tam, kde je to mozne 🙂

 271. Jeste mi vypadla pointa v 300 – a klasicky bastlir to neodlisi. Anebo je mu to jedno 🙂

 272. No, hezký, ale pořád to běhá okolo a tady ani kapka…..

 273. Na doporučení Reflexu jsem si pustil včerejšího Moravce. To zase bylo vytí na špatném hrobě.Největším esem byl prof. Magor Lukeš z Bostonské university ze Socialistického Commonwealth Massachussettes. Myli Trumpovi prdel zleva zpra a seshora dolů, jak kvůli Severní Koreji tak pro odstroupení od „dohody“ s Iránem. Zejména pro jeho tvrdé a jednoznačné projevy ve styly Th. Roosevelta – „hovoř vlídně, ale měj připraven velký klacek“. A jen to skončilo proskočila medii zpráva, téměř neviditelně publikovaná, že Asád vypověděl iránské Qud gardy ze svých vojenských základen. To je ten Trumpův klacek. A teď ještě do rohu s Kimem.

 274. V telco branži byly ERP a hlavně SAP považován za pomstu za Sudety……
  Závěr ajtaka z (tehdy) Eurotelu na celosvětovém setkání telco SAPáků skupiny T-SIG v Heidelbergu.
  Z ponekud nejasneho důvodu jsem tam byl ve skupině lidí z CRadiokomu a tři dny jsem byl nucen poslouchat jejich plačky….
  Naštěstí mmezi nasim odd. a temito systemy v obou telco firmach, kde jsem delal, byly jako narazniky jiná odd. ☺

 275. Tak v Bělehradu zatím žádná holka o Opavii neslyšela. Asi jsem neoslovil hardcore. Zkusím večer domorodkyně ošlehané grily v místních osvěžovnách a dancing klubech. To by bylo aby nebylo.

 276. 306
  Houby Trumpův velký klacek. Nevypověděli ze základen, ale zakázali jim létat – čili z letišť.
  A ne kvůli Trumpovi, sle Izraelcům. Aby nechali bombardování.
  A dohodli to s Izraelci Rusové.

 277. všeználek se zase ozval :kdyby aspoň dokázal porozumět psanému textu : The commander of the Syrian Air Force has decided Syria will no longer allow Iranian-backed Shi’ite factions to use its bases to store ammunition and host fighters, the Syrian opposition newspaper Zaman al-Wasl reported on Monday. The report claims that the decision was made „following recent Israeli attacks.“

  .na špičce Trumpova klacku operuje IDF, ne že by se Izraelci nebránili, bez něj by to šlo daleko hůř.

 278. Ale rozumím.
  Syrské letectvo zakázalo Íránu a šíitským milicím používat své letecké základny
  Jak uvedl velitel syrských leteckých sil generál Ahmed Ballul, pouze syrští vojáci a letadla budou moci používat hangary na základnách syrského letectva.

  Kdyby je vyhodili úplně odevšad, museli by je vyhodit z celé sýrie.
  A Syřané je potřebují, takže to nehrozí.
  Součástí dohody je i to, že iránské jednotky nepůjdou k syrským hranicím.

 279. halladine – 249 – switch je už z principu fungování výkonnější než router. A to řádově. Považujeme-li tedy za výkonnost to, co se od něj chce, tedy propustnost.

  Je to dáno tím, že spínání (na 2. vrstvě ISO) se provádí hardwarově (je to tam zadrátované) zatímco routování (na 3. vrstvě ISO, tedy protokol TCP/IP) je převážně softwarová záležitost, při které se paket musí rozbalit, prozkoumat jeho hlavička a zase zabalit. Existuje pochopitelně i spínání na 3. vrstvě (Layer 3 switches), ale s tím se normální smrtelník doma nepotká, už z cenových důvodů.

  Proto se v síťové infrastruktuře používají víceméně vždy switche. Routery se používají jen tehdy, pokud je potřeba mezi sebou propojovat adresně (IP adresa) oddělené sítě ať už fysické nebo virtuální. Posledních cca. 10 let už se pro routování virtuálních sítí používá většinou centrální firewall (fungující v takovém případě jako softwarový router). Je to ve svém výsledku lacinější a výpočetní výkon firewallové appliance dneska bohatě stačí na mnoho portů s rychlostí 1Gbps nebo 10Gbps.

 280. 313
  Aha , tak to jsem si spletl s tou primitivnější verzí – Jak se to jmenovalo ?
  Pracovalo to buď jedním, anebo druhým směrem, ne současně

 281. Před switchi se tomu říkalo „hub“. Tam byl princip funkce zcela jiný, šlo víceméně o analogovou záležitost. Z hlediska základní podmínky fungování sítí typu Ethernet bylo v době „hubů“ nutné si uvědomit, že kolisní doména se počítala přes všechny „huby“. U switchů tohle neplatí, tam je kolizní doména jen v rámci jednoho switche, proto se dají switche použít i ve fabrice o rozměrech 3×5 kilometrů a pořád je to z hlediska limitů 100Mbit/1Gbit Ethernetu zcela v pořádku.

 282. aspoň nebude tolik kouřit na cestě Středomořím…

 283. OT: Tak tedy nejen skandál v Brně… Ale také mi do Vivaldiho Gloria YouTube nově rve animované a ozvučené reklamy! (Bannery by mi nevadily, stejně dělám něco jiného v jiné aplikaci.)

  Není to vposledku tak, že jedno podmiňuje druhé (a ovšemže naopak)? Laskavý čtenář by si ostatně z pilnosti mohl na YT vyhledat nějaké obzvlášť šťavnaté kázání radikálně muslimského imáma, a zjistit, jsou-li v něm tyhle reklamy také. (A na jakej artikl.)

 284. Už se ví, proč Kuzněcov kouří . Jeho motory jsou vzhledem k velikosti lodi relativně malé, a když potřebují větší výkon, tak tam vstřikují pod tlakem více mazutu , a dochází k nedokonalému spalování. A pak to kouří.
  Má 8 kotlů, 4 budou opraveny a 4 úplně vyměněny.
  Nějaká velká rekonstrukce Kuzněcova se nechystá, prý to už nestojí za to, jde jen o to, aby námořní piloti měli na čem cvičit.
  Projektují se nové, původně to mělo být velikosti amerických LL, ale podle posledních pověstí to budou lodě přibližně velikosti těch nových britských.
  Ale hned tak rychle to nebude.

 285. (318) Bitevní loď je něco jiného. Tohle mohla v lepším případě být loď řadová, ale i na tu je malá.
  Bitevní loď Poltava byla potopena a později vyzvednuta Japonci v Port Arturu.

 286. Řadová loď a bitevnéí loď byly , tehdy i později synonyma.
  Tahle byla relativně mALÁ , patřila až do čtvrté třídy.
  Nelsonova Victory byla o hodně větší, a nesla daleko více děl (přes sto)

 287. Ony bitevní lodě ještě za WWI bojovaly v řadě.
  Jako bitevní loď byla původně označována řadová loď – desítkami děl vyzbrojená plachetnice, používající taktiku útoku v řadě. Od druhé poloviny 19. století se začaly řadové lodě opatřovat pancířem a parními stroji. Stará bronzová zepředu nabíjená děla s hladkou hlavní nemohla prorazit pancéřové desky, a tak bylo nutno vyvinout silnější kanóny. Takovýchto těžších děl mohla nést loď mnohem menší množství, vznikla tedy otázka jak nejlépe umístit tuto omezenou výzbroj. 60.-90. léta

 288. Jen ať kouří. Okolo Voroněže se letos přemnožili komáři. Mohla by se tam po řece vypravit a pořádně je humanitárně zakouřit než je tam sežerou i s přilehlejma ukrajincema.

 289. Petře, ad 301: na řízení výroby v „reálném“ čase používáme MES. Na strojích zkoušíme SCADA – pro nás myslím kanón na vrabce, obvyklejší je HMI k PLC.
  Při plánování příští pětiletky jsem si dovolil dotaz: pokud chceme TPM, budeme počítat i s PLM? Industrial engineery zvyklé na jejich šibolety jsem trochu vyvedl z konceptu.

  Pavle, ad 313: při routování mezi VLANy pozor na starší VMware ESX, které neumělo routovat interně mezi hosty. Všechen traffic šel ven ze serveru přes síťovku na router a pak tou samou cestou zpět. Zabíjí to výkon. Vlastní zkušenost, trpím jako uživatel.

 290. nickname – 328 – to snad neumí ani ty novější ESX. Je to dané tím, že v tom celém vehementu do kterého se dávají ty blady jsou jen switche. Ale ono to až tak nevadí, protože v případě našich instalací to většinou vypadá tak, že servery (fysické i virtuální) jsou na nějakých subnetech seskupené podle druhu činnosti. Dublováno to bývá ve druhém datacentru někde v jiné budově. No a ty VLANy jsou vydefinované na CheckPoint clusteru který to routuje a zároveň routuje in VLANy které jsou roztahané mezi switchi po areálech.
  Ono to má své výhody v tom, že se dá pak celkem přesně na tom CheckPointu specifikovat kdo, odkud a kam může a dá se v takovém prostředí docela dobře implementovat i nějaké to lepší síťové zabezpečení, jako třeba Fidelis Network.
  Ale tohle je na věčnou debatu, protože jaksi z definice bude síť buď ideálně průchodná nebo bezpečná. Osobně preferuji bezpečnost před rychlostí.

 291. Dobré ráno
  včera večer jsem se čel projít po parku a protože bylo stále nesnesitelné vedro, vlezl jsem do kostela. Patrně ortodoxního, protože na mě odevšad a hlavně ze předu koukali takový ty urputný ksichtíky namalovaný na dřevě. Ikony.
  Co mě dostalo, že tam na podlaze bylo skoro po kotníky sena, tak jsem zase vypadl, abych nezačal kýchat. To už by muselo být jinačí děvče abych se obětoval na seno. Ale nikdy do kostela.
  Nevíte co co může znamenat, seno na podlaze v kostele? Přece nemůžou být v Bělehradi takoví řepáci, že to je jen bordel co tam na botách místní nanosili z parku?
  Ani nevím, co zrovna slavěj. Sice vždycky něco slavěj, ale maj ty himlfárty a sestoupení duchů jinak. Ten třeba v této zajímavé zemi temperamentník komoušočernoprdelníků sestoupil předevčírem v neděli.
  Tam se museli dít věci, že tam ještě zbylo na podlaze seno 🙂
  Jak nudná je naše kotlinka. Kromě Moravy samozřejmě. Na Moravě když duch sestoupí je prý oblíbené „stříleti ku ptáku“, což jakkoliv mně zcela nesrozumitelné, zní nicméně natolik bizarně, že by se mohlo směle zařadit k „seně v kostele“ :-).

 292. KoukalI ksichtíCI, ksichtíkY by asi koukalY.

 293. Ještě mi napadá, že seno na podlaze v kostele může tlumit dopad ducha při sestupování, jestli se tam u toho hrají nějaké pašije. Jestli je duch zrovna vyžranější a lano kluzké, nenatluče si tolik hýždě 🙂

 294. A seno, sláma či rákosí na podlaze prý bylo obvyklé ve středověku i na hradech.
  V řadě historických knížek ( ale i fantasy jakoby z období středověku)jsem na to narazil.
  Ale bez vysvětlení proč :-).
  Můžu jen spekulovat – ochrana hliněné podlahy před rozbahněním. kdy při hostině účastníci chodili ven za vykonání fyziologických potřeb ? ? Nebo tepelná ochrana před studenou dlážděnou podlahou ? Asi to nějakej praktickej důvod mělo.
  Bůh suď.

 295. Prý mají pravoslavní nějakou báji, jak jejich patriarchu propašovali do kostela ve voze se senem?

 296. Halle
  to mi napadají nepěkné myšlenky o Moravácích. Jestli si třeba dávní rekové lučištníci nemysleli, že je setupující duch ptákem vhodným k úpravě se zelím a tak nezpozdili christianizaci o drahnou dobu anžto žádný normálně myslící duch nebude setupovati k troglodytům střílejícím na něj šípy.
  A to ani nemluvím o podezření, jestli to ti Moráváci nedělali úmyslně a ducha schválně odháněli.
  Nakonec – napovídala by tomu i další tradice, Jízda králů, která v sobě nezapře archetypální vzorce zabití draka (sestupující duch by měl mít taky křídla) a vysvobození princezny (a na Moravě následné tradiční ožrání se trnkovicí, mešňák nikdy neuměli, dodnes se víno místně vyrábí spíše jako lektvar, oblíbený pro své lehce projímavé účnky).

 297. 336 quivis
  to by mohlo být. Do toho kostela taky jednoho propašovali. Leží tam dodnes. Car užnevímkdo.Ze sena ho ale pak frkli do kamenné škatule.

 298. quivisi,
  je to možné, ale i tak to vození sena do kostela muselo mít nějakej důvod, že se strážcové tomu senu nedivili

 299. A už prý není vhodné mluvit o imigraci.
  Jedná se o rekolonizaci Evropy – ze strany kdysi kolonizovaných Afričanů a Asiatů.

 300. Skimici,
  ono se to týkalo nejen Moravy, ale i Čech a Evropy.
  Každé pořádné město mělo jakés takés hradby .
  A kdo na nich stával, když přišlo ohrožení ?
  Občané města, třeba řemeslníci pod velením cechmistrů.
  Ty soutěže byly zavedeny, aby byli lidé motivováni k cvičení ve střelbě.
  Ono těch cen bylo povícero, ten odkaz je velmi krátký
  V chrabrém Englicku dokonce kterýsi král nařídil cvičení s lukem doslova každému.
  A potom engličtí lučištníci válcovali francouzské rytířstvo.

  No a ty soutěže se konaly v době a na místě, kdy a kde se scházelo větší množství lidí
  To byla většinou doba svátků, trhů a podobně.

 301. Skimici,
  jediné, čím se Moraváci odlišují je to, že si pamatují tradice, na které už v Čechách zapomenuli. 🙂

 302. Je vidět, že se nemodlíte!

  Období Letnic neboli Svatodušních svátků patří ke křesťanské tradici. Jejich datum je navázáno na datum Velikonoc, což je datum pohyblivé. Čtyřicet dní po Velikonocích je Nanebevstoupení Páně a za dalších deset dní (tedy padesát – Pentekostes) je Boží tělo. Dneska se to nazývá jinak, ale já jsem ze staré školy. Pravoslavní to mají podle svého kalendáře posunuté, ale letos to bylo 27. května. Takže v Bělehradě to mohlo být uplynulou neděli.
  Pro přesnost, správně by měl být ten svátek ve čtvrtek, ale slaví se v neděli. V Německu a Rakousku je to státní svátek.

  Jak je to přesně se senem, to nevím, ale u pravoslavných je seno a česnek znamení štěstí.

 303. A ta střelba – nikdo si nepamatuje rčení „To je ran, jak o božím těle“?

 304. Haladin zapomíná na úsloví, že lidstvo s alkoholem prohrálo, jen Moraváci remizovali.

 305. OT
  Před 565 lety padla Konstantinopol. Jaké datum přiřadí historie k pádu Paříže, Londýna či Berlína?

 306. Halladine,
  ad 339 – třeba věřící dělali piknik a fůra čerstvého sena byla určena jako občerstvení pro vážené hosty z radnice…

 307. 164 — koutkem oka a škvírou ucha sleduji jakési Poche. Z pod jakého kamene to vylezlo? ČSSD má opravdu kvalitní kádrové rezervy. Vypadá to jako produkt incestu Špidly a Sobotky. Nebo jako nevlastní bráška pana Grosse, či někdo, komu v pekle vyfoukl teplé místečko a ten byl poslán nahoru na praxi.

  Robejšek ho drobet rozebral zde: http://blog.aktualne.cz/blogy/petr-robejsek.php?itemid=31750 ; ovšem jest otázkou, zda v porovnání se skimicem nezůstává příliš na povrchu.

  Ve skutečnosti mohou malé země v EU buď otevřeně prosazovat jednoznačně národně orientovanou politiku, jako to umí třeba Irsko, nebo se podřídit vůli silnějších a zakrývat to patetickým řečněním o solidaritě nebo o jádru EU. Miroslav Poche by byl zřejmě zástáncem druhé cesty. My ale potřebujeme ministra, který prosazuje národní zájmy a ne ministra, který by přihlížel prosazování zájmů jiných národů.

  Jsem zvědav, zda president dokáže instalování tohohle quislinga zamezit. Pokud ano, již samo o sobě by to vysoce převážilo vše, co ve svém druhém mandátu zatím napáchal nepěkného.

 308. (34) Pokud ano, … bych zadal ještě i druhou, neméně důležitou podmínku, aby byl instalován někdo lepší. Dle zkušeností se Zemanem a zamini to zdaleka není zaručeno (nedávno vylezl ze zapomnění k VeMeNu Kato Kavan).

 309. Mňo, přátelé, jdu posunovat svět dále ke šťastným zítřkům, svobodě a (pokud možno alespoň mé) prosperitě a jistotám.
  Na seno se zeptám domorodců, abych ale nedopad jako včera s Opávií. Pověsti lhaly! Holky ji tu neznaj a když jsem o ni vyprávěl, preferovaly spíše Campari s pomerančovým džusem a ledem, k jídlu spíše chobotniční grilované chapadlo a tak. Evangelizace zde probíhá vlažně. Kde to ty muslimský holky v Brně na představení teda vzaly?
  Ani na vlajku vytahovanou z pussy se nechytly. Jeden kolega nicméně zmínil, že viděl podobný clip na Pornhubu, ale tam prý umělkyně odtud vytahovala titěrná tanga, nikoliv vlajku o rozměrech Kristova plátna.
  Jen co přijedu, musím na to představení skočit. Srbům jsem to vyprávěl a oni cosi utrousili o Slušných lidech, kteří budou patrně rozplizlí buzíci. V Bělehradě by prý umělci bez předchozí koordinace dostali na budku a dál by se to neřešilo 🙂
  Ach ti Srbi. Tomahawk netomahawk a furt si melou svou. Nenávistníci.

 310. skimici,
  Srbové evidentně netuší, co je to „právní stát“. Docela jim to závidím.

 311. Dobré ráno: Pavle (329), díky za popis. Takto by to šlo. Chyba bude asi u nás. Možná je konkrétní virtuálka routována přes gbit spojení.

 312. 349 — Nevím, AeroKarle, zda bys toho v dnešním marasmu nežádal příliš. Zajímavé je, že kupříkladu o Kmoníčkovi jsem posledních pár měsíců neslyšel téměř ani špitnout… Ale co se mne týče, je to tak, jak jsem napsal: Už jen ukázat quislingům, že se jim kolaborace nemusí vyplácet tak hladce a přímočaře, jak si představovali, by byla veliká zásluha.

  Mimochodem, který sociální demokrat to byl, kdo sondoval u Merkelové, co by se jí nejvíce líbilo, aby jí Sobotka řekl?

 313. Dobré dopoledne,
  334 – b je správně. milý Halladine. Dávalo se to tam v zimě jako tepelná izolace a na jaře vyhazovalo. Anžto se na hradě obvykle dosti popíjelo a leckdo ven bestačil doběhnout, bývalo to k jaru už spíš hnojiště.

  Ad kostel – někdy touhle dobou je svátek Božího těla a pokud si vzpomínám, tak v mej rodnej vsi mimo jiné chodil průvod a v čele chodily holčičky a měly košíčky s okvětními lískty a sypaly je na cestu. Když jsem byla docela malá, tak jsem taky sypala, pamatuju si, že jsem chodila loudit k sousedce, která měla pivoňky, aby mi dala nějakou hodně odkvetlou, protože z jednej pivoňky těch lístečků byla hromada.
  TAky si nějak vybavuju, že jsem vždycky byla naštvaná, protože jsem na tu parádu měla načančaný šaty a vždycky lilo a ty šaty nebyly pod pláštěnkou vidět.

  komunisti v době normalizace učinili takovým tmářským praktikám přítrž a svátek Božího těla se nadále odehrával jen v prostorách klostela. Přiznám se, že netuším, jestli byla tradice obnovena.

 314. 354 — Hm… Sobotka, Sobotka… Kdo to je, kdo to je dnes, to tedy opravdu nevím, ale člověk takovéhoto jména teprve nedavno zastával formálně stejné postavení jako před časem Klaus a podobné jako před lety Švehla.

 315. (353) Kmoníček není blb, ale obávám se, že nezařízením Zemanovy audience poněkud upadl v oblibě.

 316. To by mu asi ještě nebránilo se někde v mainstreamových mediích ozvat a/nebo připomenout… Jestliže to nedělá, může to být naopak známkou toho, že se jej tam Zeman snaží nějakou tichou diplomacií dosadit.

 317. Hele, Macek se prepocital…

  „Bude trojnásobnou diskriminací, když si dám inzerát, že bych se rád seznámil se ženou do třiceti let, která nesmí být obézní a blondýna?“

  Ve skutecnosti ctyrnasobnou.

 318. 355 — v mej rodnej vsi mimo jiné chodil průvod a v čele chodily holčičky a měly košíčky s okvětními lískty a sypaly je na cestu. Když jsem byla docela malá, tak jsem taky sypala — Ovšem pěkně jeden lístek po druhém, maYdo, jinak to pochopitelně není ono. Tohle prý moje maminka nevěděla, proto také ji prababiččina služka Máni S. vzala na ruku a (pivoňkové) okvětní plátky jí do košíčku přidávala po špetkách, z většího papírového pytle od klobouku, a maminka přirozeně košík vždy ihned vyklopila.

  Na historce je zajímavé, že, jak ze souvislostí vyplývá, v tom městečku (hned by se našlo kterém, kdybych byl služčino jméno uvedl, je kupodivu dost unikátní) na svátek Božího těla mohla maminka být jedině v době, kdy jí bylo asi rok a čtvrt; přesto tvrdí, že si to celé takto pamatuje…

 319. Dobré předpolední vespolek,

  ano, taky jsem kdysi Boží tělo v kostele absolvovala, co dítko předškolníého věku do šatiček naparáděná :), společně se svou sestrou a několika stejně mrňavými sestřenicemi. Ač ateisti, bylo to k vůli naší věřící pratetě, kterou jsme svorně milovali a ctili.
  Ovšem víc mám v paměti, že to v nás zanechalo hluboký dojem – načež jsme řečené pratetě odrbaly zahradu, a květinovými lístky vysypali „koberec“ v chodbách a po schodišti v celém patrovém RD. Ještě si pamatuji, že jsme smetákem v té cca centimetrové vrstvě protáhly pěšinku, že aby měl Ježíšek kudy projít.
  Ačkoliv dále je to zastřeno mlhou zapomnění, jsem si celkem jista, že nás za to prateta odměnila oblíbeným platidlem – březovou metličkou na pozadí 😀

 320. https://www.novinky.cz/ekonomika/473377-eu-chce-na-ukor-zadluzeneho-jihu-sebrat-stredni-a-vychodni-evrope-30-miliard-eur.html

  Ani mne nepobavilo, ze je konecne vychod potrestan, ale jedna veta… „Podle informací listu by měly v příštím rozpočtu země Visegrádu (Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko) spolu s pobaltskými zeměmi dostat zhruba o 37 miliard eur méně, zatímco jižní země získají o téměř čtyři miliardy eur víc“

  😀 😀 😀

 321. 362 – Já jsem měla na mysli, Martine, tradici průvodu okolo návsi a to konkrétně v mej rodnej vsi.

 322. 366 – aha, tak u nás se tradice nemusí obnovovat, u nás jede furt. Za komunistů z toho byl vždycky průser. Okresní tajemník nařídil, aby to členové strany ignorovali a oni tam šli všichni. Nemohli si dovolit ignorovat církevní svátky.

 323. Tak u nás se to taky do jisté míry drželo, ale nechodilo se průvodem po vsi. Snad kolem hřbitova. Místní důstojnej pán byl vopatrnej a nechtěl si to rozházet s vrchností. S žádnou, proto tam je dodnes. Žádný terno pro farnost to teda nejni, ale farníkům to neva a já ty jeho řeči, když tam jednou do roka zajdu na půlnoční, přežiju.

 324. ad 371: Se socialismem to přece nesouvisí. Mohou za to nízký ceny ropy a v US zablokovaný peníze. 😛

 325. Neprovokuj, Halladine!!!

  Měj na paměti, že je vedro, to bývají lidi víc popudliví….

 326. 318 halladine, použití dřeva je nejlevnější radarovzdorná technologie stealth. Kam se hrabou amíci se Zumwaltem. Plachetní pohon vylučuje odhalení podle hluku od lodního šroubu a čistě technicky vzato zajišťuje neomezený akční radius.

 327. Mě zaujala jiná pasáž toho blogu:

  Hlavním problémem celé věci je to, že lidé úplně nechápou, že obletování vlastních dětí a odstraňování všech, i absurdně minimálních rizik z jejich cesty, není neutrální volba. Oni si zpravidla myslí, že tím, že to dělají, nic nezkazí, že pouze pomohou (zachrání děti před riziky). Jenže se velice pletou: děti, které jsou takto vychovávané, nebudou dobře připravené na život. Zachráníme-li je před menším pádem, nevytvoří si dostatečnou schopnost zabránit v budoucnu pádu většímu, když my u toho nebudeme. Nenaučí-li se děti drobnému nepohodlí, nesnesou větší nepohodlí. Nenaučíme-li je menšímu stresu, nesnesou stres větší později. Lidé, kteří své děti takto úzkostlivě chrání, navzdory tomu, že zločinnost je po celém západním světě, včetně České republiky, rekordně nízká – ještě nikdy nebylo tak bezpečně, jako dnes. Dokonce ani na silnicích nebylo ještě nikdy tak bezpečně, jako dnes – počet mrtvých na českých silnících je rekordně nízký, což, vzhledem k hustotě provozu poukazuje na to, že se jezdí daleko bezpečněji, než když jsme byli malí my. Rodiče tímto jednáním dětem vyloženě škodí; zadělávají jim na psychické problémy v dospělosti, jakož i na neschopnost se postarat o svůj dospělý život.
  Zdroj: https://andrejruscak.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=664778

 328. Mně hlavně tahle: V současné Americe je nepsané (to je na tom nejhorší) pravidlo, že do dvanácti let dítě nesmí být z dohledu dospělých – zákonných zástupců nebo lidmi jimi pověřených. A to ani na chvilku. Jakkoliv je tohle pravidlo nepsané, o to přísněji je vymáhané; a zdaleka nejen úřady, které, bez zákonné opory, šikanují ústy a činy policistů, soudců či sociálních pracovníků rodiny na základě svých osobních názorů na bezpečnost dětí, ale zejména tzv. busybodies, čili lidé, kteří nepřijdou za vaším samotně si hrajícím dítětem v parku a nezeptají se ho, jestli je v pořádku, ale rovnou volají 911 (naše 112).

 329. !!! U P O Z O R N Ě N Í !!!

  POZOR NA MAILY, KTERÉ VYPADAJÍ JAKO OD NĚKOHO Z NÁS!!

  Ta spamovací mašina zřejmě krade jména a mail adresy a rozesílá na ně malware.
  Vypadá to tak, že např. mně přijde od DanyG mail. Ale není z její adresy.Ona naopak dostane mail jakoby ode mě. NEOTVÍRAT, neklikat na nabízenou stránku.

 330. Inu, po generaci milenialu, kteri jsou v realu pouzitelni, kdyz clovek kolem nich zajistuje servis a opecovava jejich city… Po generaci vlocek… Prijde nova, ktera si uz ani nezavaze tkanicky.

  Inu, kdysi to byla velkolepa civilizace. Neco jako Rimani, nebo tak.

  Setrit si penize na duchod skutecne moc smysl nema :).

 331. 378 Žádný problém. Maily, které nemají v hlavičce něco příznačně inteligentního, mažu.

 332. 375 a násl. — No jo, jestli ono na těch r-strategiích (co jsme se zde do nich tuhle strefovali v souvislosti s jistými etniky) holt přece jen něco není…

  Rodičovské chování, které Ruščák popisuje, myslím není v principu nijak nové, jenže kdysi bývalo typické pro tzv. staré rodiče, a těch byla (z řady důvodů) jen dost malá menšina. Ovšem jejich tehdejšímu věku se ti dnešní v průměru dost blíží. A má-li někdo jedno desetileté dítě v padesáti nebo tři ve třiceti, je to i z objektivního pohledu docela rozdíl v hodnocení rizik; zejména když rodiče (a leckdy také prarodiče) navíc jsou i sami jedináčci.

 333. 380 Petře, takové rozlišování je nad mé schopnosti, které a to jen zhruba stačí na rozlišováním mezi dobrým a špatným. v tom nemají jasno a o to se hádají graduovaní politologové.

  Pravice, levice, střed…to je ještě horší než při úpravě fotky najít neutrální bílou.
  Na to nemám čas, občas se mi chce i tak nějak obyčejně žít. V téhle názorologii si připadám jak Kohn, kádrovaný co nespolehlivý živel, jenžto kolikrát změnil státní příslušnost. Třebaže za celý život nevytáhl paty z Mukačeva.

  V tomhle vynikali komunisti. Pravicová úchylka, levicová úchylka, pravicový oportunismus, levicový oportunismus…a těch dalších ismů, které třeba nějaký nešťastník který se k nim dal, se svými pořád stejnými názory musel vytrpět, než ho nakonec oběsili, zastřelili nebo pro budování lepších zítřků spotřebovali.

  Nestačilo by rozlišovat mezi rozumným a hloupým, mezi dobrým a zlým? Tak nějak obyčejně lidsky?

  Například Halladin mě připadá, vedle některých „pravicových“ poustevníků Školastiků“ tak nějak lidštější.

 334. 382 Zpátečníku, extrémy nebývají evolučně úspěšné. Nejúspěšnější je smíšená strategie.

 335. Příjemné teplo. Když vydrží do soboty, voda bude vyhřátá na príma cachtání.

 336. 384 — Nejúspěšnější je smíšená strategie. — To bezpochyby. Jenže nutno si přesněji ujasnit, co se jí zde míní. (Mám-li výrazně více potomků, než je mnou kýžená míra reprodukce, jsem eo ipso r-stratég, což už těžko nějak smíchám, ledaže bych jednoho či dva z nich vychovával jaksepatří, a o ostatní se nestaral.)

  Co se mi líbilo, byl ten model zhruba sto (či trochu více) let starý, kdy kdo se chtěl věnovat třeba poesii, akademické dráze, alkoholu, tropickému cestovatelství, polárnímu cestovatelství, vynálezectví, a nejistým podnikům vůbec, rodinu prostě nezakládal, zatímco ti nudní a usedlí měli tolik dětí, kolik jen dokázali uživit. Pak i ten poeta zhusta míval neteř či vynálezce synovce, jimž se, chtěl-li, mohl celkem věnovat; také proto, že rodičům en dětí nebylo tolik proti mysli nemít všechny jen pro sebe… Ale o tom jsem zde myslím už cosi psával.

 337. 382 – já jsem , Hpáteřníku měla v padesáti jedno desetileté dítě. Pravda, měla jsem k tomu ještě jedno dvanáctileté. A neřekla bych, že byly nějak příliš opečovávané.
  Spíš naopak. Mladší maminky, když měla být do školy do výuky nějaká knížka na společný čtení, měly páru na to, oběhat devět knihoven ( to fakt jedna tvrdila na třídní schůzce, že oběhla devět knihoven), aby zjistily,že je knížka rozpůjčovaná všude.
  já byla matka líná, nedbalá, tak sjem poslala do knihovny děti, když neuspěly, tak jsem jim řekla, ať si knížku zamluví a ve škole řeknou, že nebyla, mají ji zamluvenou a že bude, až bude.

  Já si to ani nemohla – léta sem, léta tam – dovolit být opečovávací matka. To by mně moje hypersamostaná dcera a hyperaktivní syn přivedli do cvokhausu.

 338. Zpátečníku :-). Promiňte, jak je vedro, nějak mi kloužou prsty po klívesách.
  hernajs, pošlete sem už konečně někdo trochu nějakýho deště…

 339. „, byl ten model zhruba sto (či trochu více) let starý, kdy kdo se chtěl věnovat třeba poesii, akademické dráze, alkoholu, tropickému cestovatelství, polárnímu cestovatelství, vynálezectví, a nejistým podnikům vůbec, rodinu prostě nezakládal, zatímco ti nudní a usedlí měli tolik dětí, kolik jen dokázali uživit.“

  Si to nějak malujete, Zpátečníku… Já měla prapraděda, který holdoval alkoholu a hýření a karbanu a rodinu založil a dětí nasekal a s uživením si hlavu nelámal.

  Praprabába si prý jako poměrně mladá vdova oddechla, že konečně bude v rodině klid a děti nějak uživila aspoň natolik, že z jednoho byl prý botanik, z druhého právník a dcery měly vesměs učitelské vzdělání.

 340. „, byl ten model zhruba sto (či trochu více) let starý, kdy kdo se chtěl věnovat třeba poesii, akademické dráze, alkoholu, tropickému cestovatelství, polárnímu cestovatelství, vynálezectví, a nejistým podnikům vůbec, rodinu prostě nezakládal, zatímco ti nudní a usedlí měli tolik dětí, kolik jen dokázali uživit.“

  Si to nějak malujete, Zpátečníku… Já měla prapraděda, který holdoval alkoholu a hýření a karbanu a rodinu založil a dětí nasekal a s uživením si hlavu nelámal.

  Praprabába si prý jako poměrně mladá vdova oddechla, že konečně bude v rodině klid a děti nějak uživila aspoň natolik, že z jednoho byl prý botanik, z druhého právník a dcery měly vesměs učitelské vzdělání.

 341. Martine, Tebou citovaná pasáž mně taky zaujala, ale takhle prdlých rodičů jsem začila povícero a není to pro mně zas tak nic nového a pod sluncem to taky není nic nového.

  Ale případ, kdy v zákoně je specifikován čin, který není trestný, mi připadá, mírně řečeno, jako dosti inovativní přístup k právu 😀

 342. Dobrý večer
  ad seno v chrámu – fakt to nějak souvisí s tím Božím tělem jak říkal martin-TT ale nikdo neví přesně jak. Jedna z možností je zeptat se přímo v chrámu, zítra ale lepší prý bude zeptat se žida (klient) až se dostaví k večeři. Na můj údiv proč žida ksyž je to ortodoxní věc mě bylo řečeno, že je to stejně buďto nějaký starozákonní relikt a v každém případě to žid bude alespoň vědět přesně, anžto se jedná opět o nějakých jejich a křesťanských svátků, jen se to jinak jmenuje a nemaj tam napasovanýho spasitele.
  Jinak ptakopyskova doměnka o senu jako zbytku rautu pro municipalitu byla vřele oceněna a rozvíjena, takže aby byly spokojeny i rautující dámy (použili výraz „lepe micike“ něco jako „hezké kočky“), je třeba senem poházet kytkový věnečky a švédský stůl se stane dokonalým 🙂

 343. martine tt – 376 – tak ono to není jen v USA. Pomalu, ale jistě, začíná být tohle k vidění v u nás. Moje drahá by o tom mohla vyprávět historky o rodičích z jejich školky celé hodiny.

  I já sám jsem se v minulosti (když bylo mladé třeba 10-11) setkal s tím, že jsem byl považován jinými rodiči za výstředně nezodpovědného podivína, když jsem mladé dovolil pohybovat se samotné kolem koní a dokonce na nich i jezdit. Jednou se mi dokonce stalo, to bylo mladé zhruba 12, že na mně jedna psycho-matka začala ječet, že týrám dítě a zavolala na mně policajty. To když mladá trénovala na Arkonovi skákání, spadla, nasedla znovu, po dalších dvou skocích zase spadla, začala brečet a já jí donutil na toho koně nasednout potřetí a skočit alespoň ještě jednou.

  Naštěstí přijeli policajti, kteří tam okolo jezdili X-krát denně a měli koně a lidi kolem nich nakoukané a znali nás.

 344. anžto se jedná o SOUBĚH nějakých mi vypadlo

 345. Ale kdyby mělo u nás být vžitým zvykem, že z dítěte do dvanácti let nelze spustit oko, nevím jak bychom řešili to, že mladá od 11 let jezdila sama do/ze školy z Radotína na Smíchov. Vlakem a následně metrem a tramvají.

 346. 390 — Si to nějak malujete, Zpátečníku… — Do určité míry jistě ano. Ale když to tak počítám, kupříkladu pratet jsem míval asi patnáct; když se jedna při zahánění hus (jakožto dětské zábavě, ve třech či kolika letech sotva mohla být efektivní husopaskou) utopila, po zhruba 120 letech mi je sice trapné, že si nevybavuji její jméno, ale to už holt je ta statistika. Pokud jsem teď nikoho nevynechal, těchto 15 pratet dohromady má v mé generaci (tzn. přeskakujeme jejich děti) jen 7 potomků. Materiálu mám myslím celkem dost, abych si z něj nějaký povšechný obrázek dokázal složit…

 347. Sláma se dávala na podlahu v krčmách a hradech ve středověku proto, že se tam hojně chlastalo, kosti a zbytky se odhazovaly na zem a občas tam někdo zvrhnul korbel s pivem či vínem nebo vrhnul sám. Když byla zábava poněkud prudší, mohla na zem téci i krev, případně padat zuby.

  Jak je to v pravoslavném kostele, to netuším. Ale třeba se tam chystají nějak ve větším přijímat podobojí nebo to víc rozjet s mešním vínem… 🙂

 348. 397 Zpátečníku
  15 pratet a všechny živý? Ani jsem nevěděl že se výraz prateta používá.
  Ačkoliv proč ne. Tatínek třeba vždy bodoval, když se zeptal maminčiny maminky na zdraví paní PRATCHÝNĚ.
  Výhodou bylo, že mohl příbuzenskou večeři okamžitě opustit a jít s dědou na pivo, protože by se ničeho jiného než odsuzujících řečí stejně nedočkal a takto si to odtrpěl z jedné vody načisto. Někdy mě vzali ssebou na limču a pišingr.

 349. 399 — Prateta jest termín zcela náležitý a přirozený, skimici. Občas (třeba v takovémhle horku) pomýšlím i na edici Význačné pratety… Ale zatím mám jen jediný svazek.

 350. 396 – Pavle, to bychom už asi byli oba zavření 😀 A nejen my.

  V tomhel směru mám zážitek ze ZŠ. Jak sjem tu mnohokrát psala, syn je dyskalkulik a při přechodu na sdruhý stupeň se řešilo s třídnía s psycholožkou, co s ním, protože měl individuální plán. Jedna z variant byla, že by mohl docházet do nižších tříd na první stupeň. Jenže ouha – první a druhý stupeň nebyly propojený a dojít se tam mohlo jen po chodníku kolem školy. A to bylo pro psycholožku prostě nepřijatelné. Dátě nesmí opustit v době výuky školu.
  Namítla jsem, že ten kluk jezdí jednou týdně na terapii ze smíchova na prosek a přitom dvakrát přestupuje,a domů ze čkoyl taky jezdí sám tak snad zvládne ujít nějakejch třicet metrů po chodníku bez úhony. To prý nejde, to je moje věc, když to pustím, ale v době vyučování prý za něj ruší škola.

  Navrhla jsem tedy, že mu napíšu papír, že po dobu přesunu po chodníku za něj přebírám právní zodpovědnost. To jsem měla nacvičený z družiny, pokud jsem chtěla, aby potomka nechali dojít samotnýho domů, musel si donýst takovejhle papír z domova.

  No, nakonec to vyřešila třídní, který tenhle nápad zavrhla, a řekla, že se domluví nějak s matikářem. Kluk pak dostával v hodinách samostatnou práci a něja ho tím druhým stupněm prokopali, i když se nikdy nenaučil malou násobilku.

 351. 399 — 15 pratet a všechny živý? — No, když o tom přemýšlím, ono to může trochu souviset také s preferencí synů: Ve třech z těch čtyř (praprarodičovských) rodin bylo pořadí kluk — holky — kluk.

 352. Zase jeden odborník na Ameriku. „V Americe platí nepsané pravidlo“ má stejnou výpovědní hodnotu jako tvrzení „V Evropě platí nepsané pravidlo…“Už je to jasné, K smíchu zejména v chudých čtvrtích o černošských a hispánských ani nemluvě. Tam lítají desetileté děti po ulici ještě v 11 v noci…U nás sváží autobusy do školy pouze prvňáčky a druháky, nevozí-li je matka. Od třetí třídy pokud to mají do školy méně než míli, chodí pěšky

 353. To jste bohatě obdařen, Zpátečníku… Rodiče mojí matky byli oba jedináčci a tátovi rodiče asi taky, takže bych mohla být pratet ušetřena.
  ale osud mému dědovi narodil několik bratranců, takže tím byly pratety zajištěny.

 354. Poslochejte, ajťáci rozmilí :-
  já s tím nefunkčním NASEM ztratil trpělivost , vytáhl ho z jeho škatule rodné, strčil ho do krabice na externí disk , zapojil do noťáku, a teď koukám jako puk…
  on je rozdělenej na fůru malých dsků, po 191 megam a že prý potřebuje naformátovat

 355. Dučane , znáš to…. Nejspíš zná z Ameriky jen nějako intelektuální enklávu, kde to tak opravdu funguje a hned si myslí, že „celá Amerika“.

  Na druhou stranu – to, co popisuje zas tak mimo realitu není, takoví rodičové jsou a ty přespříliš pečovatelské zákony se taky odněkud berou.

 356. 402 Zpátečníku
  děkuji za vysvětlení. Nevíte jestli se nepoužívá i výraz NEVLASTNÍ PRATETA ?
  Tam bych se myslím docela umisťoval na špici 🙂
  V zásadě jsem dobrý i v nevlastních tetách.

 357. halladine – 405 – tak to je celkem logické, že disk vytažený z NASu je poněkud nestandardně formátován. A dokonce se to mění i podle toho, jestli jsou v tom NASu disky třeba dva, čtyři nebo třeba 512.

 358. 405 Halle
  “ on je rozdělenej na fůru malých dsků, po 191 megam a že prý potřebuje naformátovat“
  Jen pro sichr – když jsi ho naposled používal, nebylo to po nějakém neopatrném požití? Nebo se k tomu možná dostalo vňouče či něžné pohlaví?

 359. 404 — No, obdařen, maYdo… Přirozené míře reprodukce, byly-li ty pratety už jednou na světě, by v mé generaci odpovídalo přes 30 potomků, ne jen sedm. Avšak asi pět pratet zemřelo dříve, než stačily dosáhnout věku, kdy by byly mohly někoho porodit, a velká část zbytku doplatila na svá učitelská povolání. Ne že by se nesměly vdávat, ale moc se s tím nepočítalo, a byly by musely profese zanechat.

  407 — Nemohu sloužit, skimici. Už jen pojem teta je pěkně zmatený, neb není nikdy jasné, rozumí-li se jím jen sestra rodiče, anebo i manželka strýce…

 360. Skimici 🙂
  ještě ráno jsem z něj kopíroval – poněkud nepohodlně , ale ale šlo to 🙂

  Takže připadají v úvahu dvě možnosti
  A) namontovat hu zpátky,
  B ) přeformátovat. Napřed zrušit ty malé disky, a naformátovat to celé- pokud to půjde .
  Jdu si za googlit 🙂

 361. Mimochodem, diskuse pod tím mnou linkovaným článkem je docela zajímavá a tak trochu potvrzuje to, co je psáno v tom blogu. Namátkou cituji:


  „IDIOT PARENTS! I saw a news story where a woman allowed her 6 & 8 yr old little girls to roam all over town alone, just begging a pervert to kidnap them! When (not if) these girls are kidnapped and murdered who is the idiot parents going to blame??

  NO CHILD under 12 should EVER be left alone away from home without a trusted adult (or teen sibling) with them for ANY reason!“

  „Before states passed laws to limited what children can do, children were allowed to free-range and parents decided the limits to what their children can do. I grew up being free-range, and I found it be great, given it allows me some freedom to do what I like to do. Now we have to pass laws to give back parents the rights to tell what their children can and can not do and the limits on free-ranging? I understand some parents are concern for the safety of their children, but we really did not needed laws to micromanage parents on telling them what they can not do regarding their children and free-ranging. Let the parents decide, not the government.“

  „Free-range parenting? What’s next? Legalization of marijuana? Gawd the world is going to hell.“

  „One thing is to give them leeway another thing is to put them in danger (for ex. letting your child walk alone to school at the age of 7)… we live in a crazy world for sure…“

 362. 411 Zpátečník
  ano! strýc!
  Nechci být osobní – je to ten důvod proč chystáte quindecimalogii o pratetách zatímco evidentně nehodláte ztratit ani jedno slovo za prastrýce?
  Eventuální manžele či druhy pratet tedy považujete za NEPRAVÉ prastrýce?

 363. skimici – 410 – no, ty disky si NAS formátuje sám, nějakým způsobem který výrobce toho konkrétního NASu považuje za optimální. Takže disk rozsekaný na XYZ malých partitions může mít (z hlediska toho NASu) svůj důvod.
  Uživateli to může být jedno, protože ten komunikuje s tím NAS a vůbec nevidí, jaké je vnitřní uspořádání těch disků.
  Ovšem když se disk vyjmutý z takového NASu připojí přímo k PC, tak se může jevit dost podivně. Konkrétně „rozkrájení“ fysického disku na spoustu menších partitions je docela běžné. Ten NAS si tam udržuje parallelní kopie těch dat, která se jeví býti „na disku“ a průběžně to aktualisuje a optimalisuje.
  Když pak uživatel chce udělat třeba snapshot, tak se holt nějaká ta kopie vydělí a prohlásí se, na logické úrovni, „snapshotem“ a takto se uživateli vypresentuje.
  Nebo když si do toho NASu (tedy myšleno dospělého NASu) uživatel přidá naráz 50 disků, tak je jednodušší a rychlejší ty malé logické disky rozházet po těch fysických a aplikovat na ně nějakou variantu interního RAIDu.

 364. Jinak tedy, co takhle přemýšlím, ona ta rizika postihující děti (počítám-li až do věku jejich plnoletosti) nebyla jen ryze imaginární… Co si namátkou vzpomínám kolem sebe, tehdy před zhruba půlstoletím, tenhle se přimotal k ohýnku, zrovna když v něm začaly vybuchovat patrony, které tam předtím někdo naházel, tamten si vrazil šroubovák do oka, onen spadl do studny a sice se udržel za trubky, ale než ho našli, utrpěl nervový šok, z nějž se nevyhrabal už nikdy, jiný zas opilý či zfetovaný vlezl do prkenné boudy a usnul, zatímco oheň naopak procital… Ve srovnání s tím spolužák, který přišel o prst v řetězu motorky, kam ve snaze přešaltovat sáhl, neb od toho pahýlku na převodovce předtím demontoval táhlo k šaltpáce na nádrži, dopadl pořád ještě velmi dobře, ale stejně se pak kvůli nezjištěné srdeční vadě nedožil ani třicítky. Ovšem fakt je, že v mé generaci ve věku dejme tomu 3 až 18 let vysoce převažovalo úmrtí následkem nějaké vylomeniny či nehody nad nemocemi, přinejmenším u kluků, avšak téměř jistě i celkově.

  V generaci těch výše diskutovaných pratet to tak dosud nebývalo, a zřejmě nemělo zas tak velký smysl bránit se málo pravděpodobným malérům, když stejně museli počítat s nějakými 10 či 20 % procenty úmrtnosti na nemoci před dosažením reprodukčního věku…

  414 — okamžik prosím

 365. Zpátečníku, tak třeba ten hříšněj prapraděd prý zplodil a si šestnáct potomků. Osm se dožilo dospělého věku a i stáří, ale rodinu měli jen dva.

  Prabába byla odborná učitelka mlékařství a to ji umožnilo pracovat i jako vdaná, měla firmu a pořádala kursy jako soukromnice. Muž kdysi našel nějaký sešit, kde měla přehled těch kursů, pauzu si dala jen když cca tři měsíce v tom roce, kdy se narodil děda.
  Ona se vdávala dost pozdě, dědu měla v nějakých osmatřiceti, takže víc potomků nestihla, ale evidentně to opečovávání taky moc nestíhala.

  Ale její dvě sestry učitelky zůstaly svobodné. Jestli zůstaly svobodné, aby mohly zůstat učitelkami nebo zůstaly učitelkami, protože zůstaly svobodné, to už rodinná historie nepraví. Babička jen kvůli nám vždycky říkala, že měla tři tchýně.

  A z druhé strany dědešek mojí babičky byl perrníkářem a měl asi osm dětí a dnes jsou taky potomci jen od dvou.

  babička byla taky jedináček, ale z jakých důvodů, těžko řáct. Praděd byl vojenskej doktor a tak několikrát změnil působiště a pak přišla válka, to bylo babičce 14. Když se vrátil ( přes Sibiř s legiemi), měla před svatbou.

 366. No nic, vypadá to, že sklopím uši , a smontuju to zpátky 🙂

 367. Podobně s tím ten NAS pracuje také třeba v případě, že po něm uživatel nechce, aby se to presentovalo jako jeden disk, ale postupně z celkové kapacity toho diskového pole ukrajuje nějaké diskgrupy nebo kusy stylem „80GB pro tenhle počítač, 250GB pro tamten počítač“ a jako LUNy je presentuje do sítě jednotlivým počítačům.
  To si také každý NAS řeší sám, pomocí zcela bizarních interních organisací těch disků.

 368. Dušane jestli se tu ještě mihotáš…
  technický dotaz – je hodně velká práce vyndat z dieslu turbo? Ve specializovaném servisu se tvarili, že je takňák obtěžuju a seru a ze auto s najezdem 150 tisic mám sesrotovat a koupit si nový. Vycislili mi cenu za vyndani turba a repasi na 30 litrů. Mam pocit jestli mě krapet nevojebavaj…

 369. halladine – 418 – tak pokud v tom NASu bylo těch disků víc, tak hlavně nepopleť pořadí, nebo se to už nevzpamatuje. Pokud máš třeba 4-slotový NAS a v něm čtyři identické disky, tak je opravdu nemůžeš mezi sebou jen tak přeházet a pak to zapnout. V tom se často chybuje.

 370. Jak jsem to mohl přežít? Suroví rodiče mi dali na krk klíč od baráku, protože museli pracovat a já jsem po škole procházel vysoce rizikovou Skořepkou, přes Betlémské náměstí a pak Konviktskou, kde bydlela cikánská rodina Dudyů. Když to bylo v zimě, tak jsem sice zastrčil klíč do zámku u dveří, ale už jsem ho zmrzlými prsty neotočil a musel jsem v sedě na schodech čekat na nějakého dospělého.
  O tom, že jsem ve věku deseti let měl klíče od Tyršova domu a chodil jsem tam ráno v pět sám přes Most 1. máje a Kampu, pak si odemkl a hodinu plaval v bazénu jen podle papírku od trenéra nemluvě.

  Prateta – na rozdíl od tety, kterou je v užším slova smyslu sourozenec některého z rodičů, tak prateta je (opět v užším slova smyslu) sourozenec některého z prarodičů.
  Což platí, jak jsem zdůraznil jen v tom nejužším slova smyslu, v Praze. Jinde je běžné používat oslovení strýc nebo teta pro každého dospělého člověka, kterého potkáme na cestě.
  Prateta může být nahrazena označením teta v druhém koleni.
  Ovšem na druhou stranu bych chtěl mít vaše starosti. To byste se nevymotali z definice „kmocháčka“ nebo „kmotry Varhaníkoj“.

 371. 414 — No, mluvím-li o svých pokrevních příbuzných, některé pratety byly docela pěkně švihlé, zatímco prastrýcové spíše takoví rozšafní… Třeba ta prateta, co se někdy v roce 1945 radovala, že už nebude muset dál sedět modelem, neb ateliér její známé dostal při náletu přímý zásah, jenže pak se v ruinách podařilo vyhrabat rozpracovanou bustu, jedině snad úplným zázrakem neporušenou… (Dívá se teď na mne s knihovny.) Jinak, ono je to myslím celkem logické, skimici. Všechny význačné pratety zůstaly na ocet (a ještě tomu byly rády). Právě toto je ten systém, který jsem popisoval ve 2. odst. 387. Z podobného důvodu se žádný z mých prastrýců nemohl s nikým toho druhu oženit.

 372. Tety, pratety…
  Kdo z vás umí rozlišit strýce a ujce? Případně strynu od tety? To druhé se ještě snad zachovalo ve slovenštině.
  Dřív se těch termínů vůbec používala spousta. Ale v tom už se vyzná opravdu málokdo. Možná Rpuť by jich dala tak půlku

 373. 415 Pavle K
  já vím. Akorát proč celé rozsekané na 191 mega částí?
  Já jsem toto nikdy na svém NASu nepozoroval. Stejně to za nějaký čas vyhodím. Ty disky jsou už starý a ty hovadiny co tam mám se dají pořešit přes cloud. Škoda toho eventuálně nebude. NEBO TEDY – BUDE, ale dá se to pořídit znovu.

 374. Tak jo, ty malá disky zrušeny a formátuje se jeden disk

 375. (383) Schumi, hloupý/chytrý je poměrně hrubé dělení. U pravice/střed/levice to bohužel zašmodrchali levičáci, vydávající se za pravičáky nebo liberály. V základním významu to určuje hlavně to, jak moc Tě stát chce a hlavně smí otravovat. Což považuji za dost podstatné. A ano, Halladin je velmi lidský. A bohužel se nám jeho lidství dostává od států i nadstátů až příliš.
  (385) V Braníku 17 Celaskonů. Při 30ti na slunci velmi příjemné.
  (387) Ano, zvláště pak v podání krásného povolání „soukromý učenec“. Bohužel to zmizelo s možností „žít z renty“.
  (396) Pavle, tohle děti mohou, nejspíš i musí, dojet do školy a ze školy. Co je problém, to je dojít v poledne do jídelny, není-li přímo ve škole. Z toho mají pedagogové osypky (nejspíš ne z vlastního zavinění).
  (399) Jeden soustolovník měl pro pratchyni označení „grostygrmutr“. 😛
  (424) Rozeznám jen bratrance a sestřence (tedy, mimo klasické škály).

 376. A funguje, už jsem na něj pokusně kopíroval
  😀

  google je veliký, a Halladin je jeho prorok !

 377. 413 — Rád bych také připomněl, že problém má ještě druhou stránku, vposledku rovněž krajně nešťastnou a navýsost nežádoucí. A sice, že kdo by oslovil takovéhle samostatně se pohybující dítě, kdyby se nějaké náhodou vyskytlo, automaticky bude za úchyla.

 378. 422 — Prateta může být nahrazena označením teta v druhém koleni. — Omlouvám se, Martine, ale musím odporovat. Teta ve druhém koleni (z druhého kolene, second aunt) je prostě vnučka praprarodičů (ovšemže různá od matky).

  Jinde je běžné používat oslovení strýc nebo teta pro každého dospělého člověka, kterého potkáme na cestě. — Jó, těch let, co jsem

 379. 429

  Jo, to je asi důvod, proč se lidé neotěžují se obrátit na dítě osbně, a volaj poliše….

 380. jak to zpvali W+V?
  Pra-pra-prabába mé pra-pra-prapratety, byla po svý pratetě, neteři tetinýho zetě, ketrý byl pak dítě dítěte královny ze Sáby… nebo nějak tak.

 381. Sorry, sáhl jsem vedle.

  Jinde je běžné používat oslovení strýc nebo teta pro každého dospělého člověka, kterého potkáme na cestě. — Jó, těch let, co jsem vystoupil ve Višňovej (jméno jsem si už musel dohledat na mapě, pamatoval jsem si je jako „Trnová“), ptal se na cestu k hradu, a kluci mi automaticky říkali ujo… Tehdy mi bylo tak asi pětadvacet, možná méně.

 382. 423 Zpátečníku
  vy mě dnes totálně týráte! Mít pratetu co kdysi sedívala modelem!!!
  Slyšíte jak to tajemně a poněkud pikantně zní?
  Svěřil jsem se, že mám takového známého zdejším spolustolovníkům a všichni obdivně zamručeli!
  Jo, Alex Šmulevič (ten žid) na dotaz o senu na podlaze chrámu odtušil, že je to jasný. Je to souběh s původním Šavuot. To je svátek, kdy na ně Hospodin neseslal ducha jak na křesťany nýbrž jim daroval poněkud použitelnější Toru a zároveň se jedná o svátky první sklizně, takže se do synagogy nosí zeleň nebo bochník chleba a tak. Vzhledem k tomu, že to ale ortodoxní kolegové blbě okoukali a ještě to mají o týden pozdě, zeleň se vysušila a tak si navykli na seno.
  No a teď už asi půl hodky nadšeně pozoruji, kdo koho zbije jako prvního a „lepe micike“ k tomu chlapy s gustem poňoukají 🙂
  Rakije výborná, víno výborné, krásný začínající večer.

 383. Moje dcera se mnou odmítla jezdit na vodu po té, co ji šéfovi potomci oslovovali jako „tetu“. To jí bylo asi 17, těm potomků něco mezi 12 a 2.

 384. martine tt – no, to už by dneska asi neprošlo. Jednak by tě, sedícího a promrzlého na schodech, sebrala nejbližší hlídka PČR. A za druhé, klíče od Tyršáku už by ti asi taky nikdo nepůjčil a bez dohledu plavčíka do bazénu nepustil… 🙂

  Přežili jsme to, protože jsme měli kliku.

  Když si tak vzpomenu na svoje dětství, tak dneska by to vydalo pro rodiče asi na doživotí. Nejen, že jsme mezi sebou pořádali líté boje v okolí smeťáku (dnes by se řeklo „ilegální skládky“) v Klánovickém lese, kdy jsme po sobě stříleli z praků ložiskové kuličky vykutané na tom smetišti (v principu pokus o vraždu, posuzováno dle dnešních měřítek), ale dokonce jsme v Klánovickém lese rozdělávali ohně, pekli na nich z domova propašovaný chléb a kukuřici kradenou na polích kolem Šestajovic (dle dnešní kvalifikace patrně polní pych). A když jsme byli obzvláště rozpustilí, házeli jsme do toho ohně obaly od různých sprejů, které se na tom smetišti také nacházely v hojném počtu. Ty výbuchy by dnes byly patrně kvalifikovány buď jako obecné ohrožení nebo jako teroristický čin.

  Kupodivu jsme to přežili. Když si někdo roztrhl nohu o hřebík nebo kus plechu, tak se mu to holt pomočilo (podle poučky „moč zdravého člověka je víceméně sterilní“) a hlavní starostí bylo propašovat zranění domů do svačiny/večeře tak, aby si toho nikdo dospělý nepovšiml a nezačal se pídit po tom, při jaké lotrovině to zranění vlastně vzniklo.

  A to ani nemluvím o vniknutí na cizí pozemek (sousedova zahrada vlevo, kde se přelezl drátěný plot – třešně a lískové ořechy) či o násilném vniknutí na cizí pozemek (sousedova zahrada přes ulici – švestky a hrášek – nutno vykopnout dřevěnou plaňku u plotu).

  Pravda, když jsme blbli hodně, následoval trest. Mám dosud v paměti jeden takový podnik, kdy jsme ráno (to mně bylo asi tak sedm a mojí sestřenici devět let) dědovi drze tvrdili, že se jdeme do Klánovic koupat na koupaliště a místo toho jsme v doprovodu několika dalších mladistvých delikventů našeho věku uspořádali dobrodružnou výpravu Klánovickým lesem až někam do Jiren k rybníku a následkem toho jsme se poněkud zdrželi a místo k obědu jsme dorazili až k večeři. Při návratu jsme byli odlapeni dědou, který chudák běhal celé odpoledne po lese a byl kolem té osmé večer už povahy poměrně nepříčetné. Takže jsme byli nuceni (bez ohledu na pohlaví) spustit trenky/sukně/spodky a byli jsme popořadě podle velikosti pojednáni řemenem, který můj děd odepnul z kalhot a vládl s ním velmi zručně.

  Což by dnes patrně stačilo na doživotní vězení pro dědu a patrně i pro rodiče všech zúčastněných, protože většina z té naší skupiny pak dostala naloženo ještě doma, když je děda rozdával po chatách.

 385. 436 — co kdysi sedívala modelem — …a také, což je bude možná zajímat více, mívala přátele ve všech slovanských zemích Balkánu.

  Její bulharsko-český slovník dnes ostatně slouží bohulibému účelu literárních překladů…

 386. Takových zážitků jsem si užíval jen o weekendech na Okoři, kde byl děda s babičkou z matčiny strany. V Praze matka dbala na kázeň (on taky Smíchov je od Klánovic trochu odlišný).

 387. skimici – 425 – nevím, tohle si dělá operační systém toho NASu sám. A osobně nemám s NAS systémy od Seagate žádnou zkušenost.
  Důvod, proč se v NASech docela často ty disky segmentují je výkon. Víceméně všechny disky dneska umí kopírovat/replikovat určité datové bloky mezi sebou na sběrnici, aniž by k tomu potřebovaly nadřízený procesor. Prostě se tam pošle příkaz a disky si to mezi sebou „vyřídí“.
  Další důvod může být třeba snaha o minimalisaci výpočtů umístění jednotlivých částí souboru na různé disky. Je potřeba si uvědomit, že NAS není primárně navržen na to, aby v něm byl jen jeden nebo dva disky a jeho firmware je optimalisovaný na to, aby ukládal/četl co nejrychleji. Takže třeba když uživatel zadá kopírování souboru na NAS, tak se ta data nezapisují na jeden disk v tom poli, ale rozloží se třeba mezi 4,8,16 disků tak, aby k zápisu došlo co nejrychleji (on ten NAS ví, kdy se mu na kterém disku objeví pod hlavičkou disku nějaká oblast vhodná pro zápis jako první) apod.

  Tohle nemá smysl pitvat v běžné diskusi, to je téma na mnoho odborných a většinou dost nudných přednášek. Proto je dobré (z hlediska uživatele) na ten NAS koukat jako na celek a neřešit interní detaily.

 388. 436 Od Hospodinova daru byl jen krůček k vynálezu rolovaného toaletního papíru. Což spolu s importovanými římskými splachovacímu záchody, silnicemi, vodovody, zdravotnictvím… ( aneb „Co nám Římané dali…“) položilo základ naší dosud vzkvétající civilizace.

 389. 438 — No, náhodou… Zahradu divokou natolik, že do ní místní kluci pořádali kolektivní výzkumné výpravy, jsme mívali ještě před ani ne deseti lety. Pak jsem ji holt musel drobet zcivilizovat, a oni mezitím asi odrostli (když jsem tam na ně narazil posledně, mohlo jim být tak sedm až deset).

  Naopak to bude už skoro dvacet let, co jsme na jiné zahradě mívali třešeň, již odcházející (tehdy tak 60 let starou), štíhlou a asi deset metrů vysokou. Pamatuji se, jak jsem cizím dětem, co na ni tehdy touhle dobou lezly trhat třešně, pěkně až nahoru, sám co nejsugestivněji líčil, jak sletí a nabodnou se břichem na kovový sloupek plotu; protože to fakt bylo vo strach. Třešeň se zčásti rozpadla sama, pak jsme ji dali porazit. To ale asi není jediný důvod, proč zde podobné děti už nekrouží a nepátrají…

 390. AeroKarle – 440 – tak u nás to byly taky jen víkendy na chatě a dlouhé letní prázdniny s babičkou a dědou. Já vyrůstal na Karláku a sestřenice na Kačerově. Doma se podobná alotria provozovat dost dobře nedala.

  Smutnou pravdou je, že tyhle naše skopičiny nepřežili úplně všichni, to nelze zastírat. Zejména tedy zmíněná sestřenice zemřela ve věku 15 let, když s nějakou její partou naskakovala na rozjíždějící se nákladní vlak, protože ten osobní jim těsně ujel. Já u toho naštěstí ten den nebyl… 🙁

 391. 443 Zpátečníku
  jen učítávám anžto neslušné ve společnosti výrat do founu, vy jste ale taky číslo.
  Vysoká štíhlá třešeň v zpustlé zahradě! – temný bizár. Musely z toho být krásné, nejlépe černobílé fotky. Ještě oprýskaná omítka na domku, vedle dveří stará dřevěná bouda a zamyšlený pes na řetězu na dlouho.
  Trošku mi to asociuje náladu sbírky povídek Holky a hřbitov od Petra Prouzy.

 392. 445 — Nene, skimici, to jsou dvě různé zahrady. Fotky bohužel skoro žádné. Ale hned za tou třešní drátěný plot, pak cesta zvaná polnička, fotbalové hřiště za prkennou ohradou, topoly, konečná tramvaje, a na hřebeni na obzoru zámeček s dlátovou střechou věže, drobet francouzsky vypadající. Zkrátka periferie; kterou takto už nepamatuji. (To jest, místo polničky už další baráky, zbytek jsem ještě zažil jak popsáno.)

  Osobně jsem naprosto nudný či nesnesitelný, anebo oboje zároveň. Ovšem ve srovnání s těmi pratetami jsem takovýto nejmíň trojnásob.

 393. 445 — Tedy, skimici, když o tom tak přemýšlím, je pravda, že ve snech se mi ta zahrada takto jevila často, s akcesorickými stavbičkami, které tam v realitě nikdy nebyly. Ale zřejmě tam prodifundovaly z periferního rázu okolí.

  Přeji pěkný večer. Sám se již odeberu do postele, dále si pročítat Divišovu Teorii spolehlivosti

 394. (444) Kolem 13ti jsem se chytil skautů, to bylo dost ukázněný. Trampů až když skauty rozkulačili, ale přežil sem ve zdraví i ty.

 395. Také hezký večer Zpátečníku a děkuji za rozhovor.

 396. „jediné, co těm dětem chybělo, bylo trochu blahodárné nedbalosti“

  Kdo ví, kdo to napsal?

 397. Dobrý večer. Ad 450: klinická čistota u nás nehrozí. A s nástupem starší dcery do školky prožíváme cykly tři dny školka – tři týdny léčení.
  Ad příbuzní: neumím přesně popsat hodnosti, ale hlásím se ke všem.
  Ad generace mamánků, resp. mileniálů. Už se s jejich přístupem sžívám a myslím si, že jsou motivovatelní. Jak? Prachy. Chceš mít prachy? Uč se svůj obor. Chceš mít hodně prachů? Uč se jazyky. Chceš fungovat? Nedržkuj a makej. Pokud chtějí a zeptají se jak, lze jim pomoci v konkrétních bodech.
  Ad počet dětí, kdy: netroufám si radit ani hodnotit přístupy rodičů. Proč někteří brečí nad „nedostatkem dětí“ je neudržitelný důchodový systém. Méně pracujících v budoucnu znamená, že v letadle bude méně peněz pro současné pracující.
  Další plačky brečí, co to bude znamenat pro školství – nebude třeba tolik učitelů. IMNSHO kravina. Pamatuji hloupost ministra školství Zemana, jak zavedl devátou třídu a ani neskrýval motivaci – aby díky „slabším ročníkům“ neklesl počet dětí na základních školách a ty nemusely propouštět kantory. Děti mají díky tomu zabitý jeden rok života – opakování učiva obecné školy.
  Ještě ke školství, tentokráte k odkladům školní docházky: některé děti neztrácejí rok, ale dva, díky tomu, že jejich rodiče chtějí odklad nástupu do školy – aby nevystavili dítě nepříznivým podmínkám. Myslím, že je rozdíl maturovat v sedmnácti – osmnácti letech nebo ve dvaceti.

 398. 442

  Schumi, o římských záchodech si děláš přehnané iluze 😀

 399. NIckname, to je dost individuální, ty odklady. Kluk ho měl, protože už ve školce bylo zřejmé, že jsou na cestě poruchy učení a že sociálně není dost vyzrálý. Teprve v průběhu školy se ukázalo, že jde o autistickou poruchu. Pro něj to rozhodně nebyl ztracenej rok, naopak kdyby šel do školy bez odkladu, tak by to patrně mělo podstatně horší průběh.

  Ten rok mohou děti ztrati i jinde. nemoc, úraz, neúsoěšné přijímačky a nástup na střední o rok později….
  dcera ztratila rok díky tomu, že neudělala loni zkoušku ze statistiky. Bez statistiky si nemůže zapsat některé povinné některé předměty, kterí na to navazují ve druhém a třetím ročníku a má je posunutý tím pádem do třetího a čtvrtého.

  Ale nebere to jako ztracený rok, prý aspoň si může i to ostatní líp rozložit a přibrat i některé věci, které by jinak asi nestíhala.

 400. nickname – 452 – jo, chodit povinně na ZŠ až do devítky je podle mého názoru blbost. Já sám jsem ročník, kdy jsme se hlásili na gymnásium už v osmé třídě a bylo to tak akorát.

  Jenže tenkrát nebyly šesti a osmileté gymply. Dneska je možno se hlásit na střední školu už z páté nebo ze sedmé třídy. Nechápu proč se nelze hlásit na čtyřletý gympl už z osmé třídy, to moderní soudruzi nějak přehlédli.

 401. JInak samozřejmě jsou rodiče, kteří usilují o odklad třeba proto,a by děti měly výhodu před mladšími spolužáky. Pamatuju ve školce jednu maminu, ta usilovala o odklad proto, že prý dcera neumí ještě všechna písmenka a že by bylo dobrý, aby je uměla, než do školy půjde.

 402. Maydo: jeden případ: kluk neumí dobře říkat „Ř“. A ať si to ještě ve školce užije …
  Matka není hloupá, vzdělání získala na docela obstojném gymplu na Žižkově.

 403. Hm, mně učili říkat ř až na základce…..

  Vzdělání na obstojném gymplu ještě nezaručuje zdravej rozum.

 404. tak to „ř“ je celkem drobnost. Já měl na gymplu spolužačku, co to neuměla ani ve dvaceti a dotáhla to nejen na ministrovou věcí školních, ale dokonce na místopředsedkyni PSP ČR.
  Na logopedii začala seriosně chodit až tehdy, když už se jí pochechtávali i poslanci vlastní strany… 🙂

 405. jo, tak v jejím případě to ř byla poměrně drobnost, myslím, že větší ohlas mělo, když si nechala zmenšit poprsí po té, když ji někdo na dovolený vyblejsknul nahoře bez 😀

  (Trefila jsem se? 😉 )

 406. Trefila. Ale to nebylo těžké, takových kravek v naší nedávné historii příliš nebylo 🙂

 407. Ale po pravdě řečeno, mně kdysi (tak 14? let zpět) nejvíc pobavila na srazu abiturientů, kde se snažila školit Jirku Růžičku (takto dlouholetého ředitele jednoho z nejlepších gymnásií – Gymnásia Jana Keplera a dnes senátora) jak se má správně řídit střední škola a co by tam měli studenti dělat, umět, co je zbytečné a co vlastně on všechno dělá blbě.

  A on to chudák musel všechno poslouchat v té hospodě a nemohl jí ani jednu lísknout, protože on byl jen ředitel jedné z nejlepších škol a ona byla pidistrině skrze školství. A co hůř, nemohl se ani zasmát, když jsme si z Peťuly dělali kolektivně prdel (což jsme jako spolužáci mohli) a názorně jsme demonstrovali, jak příšerně je hloupá.

  Od té doby myslím na srazech už nebyla…

 408. Z dnešního školství: útěk dětí na gymnázia, specializované základní školy – jazykové, matematické, není z touhy po vzdělání, akademické dráze. Je to touha utéct před šedou podprůměrností.

 409. Pavle, no vidíš a Maryland je hned vedle, Jenže tam se nedivím, je to sídlo akademických levičáků nejhoršího ražení. Před několika lety V Baltimore při davové rabovačce černošská starostka na otázku proč policie nezakročila tvrději odpověděla, že policie dohlížela aby si soudruzi černoši vybili své sociální frustrace bezpečně. Jinak souhlasím s tím druhým komentářem. Za soudruha Husejnoviče Obamy bylo vydáno asi 37 000 zákonů, jejichž užitečnost začínala na škále blbý a pokračovala přes blbější, ještě blbější..ad limitum.Fascinující na tom stále je, že nejkonzervativnější společenská vrstva, pracující proletariát, na to zcela sere.

 410. Otázka pro odborníky: jak to překládáte?
  Assets: Pohledávky / Aktiva
  Liabilities: Závazky / Pasiva
  Equity: Vlastní jmění? Vlastní kapitál?
  Income: Příjmy
  Expenses: Výdaje

 411. nickname – 463 – no asi jak kde.

  Mně osobně bylo třeba už ve čtvrté třídě jasné, že pokud dceru nedáme někam mezi schopnější děti, tak se nic víc nenaučí, protože nebude mít motivaci. Ona si naivně myslela, že když má na té základce samé jedničky a nemusí se nic učit, tak je hvězda. Z toho jí ten gympl poměrně rychle vyvedl už u přijímaček.

  Mimochodem, „touha po vzdělání“ je u těch dětí dost ošemetný termín. Já osobně jsem sice udělal gympl (dá se skoro říct, že prestižní gympl) v výborným prospěchem, pak jsem studoval dvě vysoké školy (ale obou zanechal, protože rok 1990 a podnikání), nicméně když se zpětně podívám, nejspíš to nebylo z touhy po vzdělání a už vůbec jsem nijak neprahnul po akademické dráze, protože neumím nikoho nic naučit. Když se někoho snažím něco naučit, skončí to většinou tak, že po cca. půl hodině třískám volně položenými předměty o podložku na které leží a beru do úst nadarmo nejen jméno Boží, ale i všelijaké lidové názvy různých částí těla a biologických procesů souvisejících většinou s trávením…

 412. ptakopysku – několik otázke. PPředně co je to za auto? Pokud ho neznám – počet válvů, motor uložen podélně nebo příčně a jaké turbo , Gasrret, KKK, něco japonského? Přiklad většina repasovaných turbo pro auta okolo 2l, se pohybuje v ceně od 200 do 500 dollarů. Pkud jde ocelkem jednoduchou výměnu turba bez výměni spálenéh katalyzátoru a pod – odhadoval bych to na 12 – 18 000 podle typyuturba.

 413. zase ty překlepy . tedy turba Garret, KKK, HKS. Jiná se myslím v Čechách nevyskytují.

 414. No vidíš , PAvle, a máš snad zářnější příklad toho, že k absolvování i toho nejprestižnějšího gymplu není třeba intelektu?

 415. Hmm, koukám, že německá firma Bayer koupila americkou firmu Monsanto.

  To by mně fakt zajímalo, komu teď budou nadávat všichni ti zelení EUpošuci, kteří léta spílali geneticky modifikovaným potravinám a vymýšleli pitvorné teorie o tom, jak ošklivý americký koncern chce zahubit hodnou EU dovozem geneticky modifikovaných potravin, pesticidů a dalších prostředků určených ke globální kontrole obyvatelstva vrahy z Wall Streetu… 🙂

 416. maYdo – 469 – no u té Peťuly hrály roli jiné části těla než mozek. Ostatně, o tom psal už Zeman v té své knize „Jak jsem se mýlil v politice“.

  Ono se holt souložilo i za hlubokého socialismu. Ale tohle je spíš do hospody, nechci nikoho kompromitovat tím, že bych to psal na Net.

 417. Dušane
  Je to opel meriva A s napříč ulozenym motorem 1.7 cdti japonského puvodu. Hledal jsem repase a vycházejí kolem sedmi tisic Kč. Nový original je samozřejmě někde jinde. Ale o tom v servisu řeč nešla.

 418. V Kyjevě zavraždili Arkadije babčenka, ruského novináře, Putinova kritika, který se před dvěma lety marně snažil o povolení pobytu v Cechách. ASi by ho tady zavraždili také. Připomínám jeho článek z roku 2016 zejména těm, kdo tvrdí, že Rusko není SSSR. Babčenko to viděl jinak a já po zkušenostech ze SSSR a z debat se svými ruskými přáteli emigranty vnímám Rusko stejně : http://tapolitika.cz/na-kave/osobnosti/arkadij-babcenko-odporna-drzka-s-plysovou-opickou/

 419. Ptakopysku – firma GDS – z Ameriky na této adrese turbo za 180 dollarů. http://vi.raptor.ebaydesc.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItemDescV4&item=253381445666&category=33741&pm=1&ds=0&t=1522834771000&ver=0

  pokud máš A/C tak je to náročnější a dražší o náplně těsnění, řemen.
  Tady máš postup z manualu pro Vauxhall, což je v podstatě totéž :

  Remove the Electrical connector on the top of the EGR valve.
  Remove the boost pipe between the EGR valve and Intercooler by loosening the jubilee clips at either end either with a flat head screwdriver or a 7mm socket and ratchet.
  Locate 4 10mm bolts at the front of the EGR valve and remove.
  Remove the 12mm bolt from the EGR.
  To remove the Inlet Pipe between the EGR valve and the Inlet Manifold remove 3 12mm bolts from both ends.
  To remove the cold air intake pipe from the top of the engine loosen the jubilee clips on the top side and the turbo side.
  Remove a 13mm bolt from the top of the engine.
  If more access space is required to move the lower jubilee clip you may wish to remove the Turbo/Intercooler boost pipe by loosening the jubilee clips also.
  Unclip the rocker breather and you’ll be able to pull the cold air intake pipe toward the right of the car away from the turbo.
  To remove the EGR cooler remove 2 12mm bolts from the EGR end and 2 E12 Star bolts from the Exhaust side.
  Unclip the coolant hoses using a pair of mole grips from the top and bottom of the EGR cooler.
  At this point you will either need to clamp the hoses or drain the coolant and replace when finished.
  Go underneath the car and remove 3 13mm nuts where the exhaust meets the DPF.
  While you’re underneath loosen the jubilee clip for the oil return on the turbo.
  Remove the vacuum hose from the wastegate.
  Remove 3 14mm nuts attaching the turbo to the exhaust manifold.
  To remove the aircon pump make sure your system is not pressurised.
  Remove the E12 Start point bolt from the top front of the Air con pump.
  Remove the auxilliary belt by either prying or slicing.
  Remove electrical connector.
  Remove 3 12mm bolts hold the pump to the engine.
  Remove the aircon mount to allow access to remove the manifold.
  Remove 7 nuts and 2 bolts from the exhaust manifold.
  Remove the high pressure oil feed from the top of the turbo which is a 10mm bolt and then remove the engine side which is 14mm.
  Remove the engine cover bracket which is 3 10mm bolts.
  Now you can lift the turbo and manifold complete up and out.
  To separate the DPF from the turbo remove 3 17mm bolts.

 420. Dobré ráno ze země Srbů se specifickým jazykem.
  Tak jako je angličtina jazykem obchodu, francouzština jazykem k obcování se ženami, němčina jazykem vtipů kterým nikdo jiný nerozumí, srbština jazykem jebacím.
  Jebe se tu i verbálně od rána do večera. Jebem te, jebem majku (matku, otce, syna, bratra, sestru či ducha svatého (ani ten se z toho nevyvlíkne) atd, podle toho jak dlouho rozhovor trvá), ze slova „jebiga“ (fuck it) se stalo slovo pro všechny situace, v zásadě se to dá použít i místo slušného děkuji, prosím, na shledanou ale samozřejmě i ofenzivně, prostě podle kontextu.
  Po nějakém čase mířím do starobylého města Niš, od nepaměti na cestě Via Militaris z Bělehradu přes Sofii do Konstantinopole.
  Město Niš má významné rodáky, například Konstantin I Veliký, který uvrhl říši do temnoty křesťanství.
  V novodobé historii se město proslavilo nálety v rámci Operace Trvalá Síla, které (hned po vybombardování čínské ambasády v Bělehradě) srovnaly se zemí strategickou továrnu Duvanska industrija Niš (fabrika na výrobu cigaret), čímž čacké jednotky NATO významně otupili bojovou morálku zpovykaných Srbů.

 421. Přečetl jsem si konečně celý Ruščákův článek. Je to dobrý článek a má ve všem pravdu. Nepostihuje pouze to jediné, to stejné co vytýká medializaci násilí – škálu těch případů. Udavačských případů, buzerace rodičů, zasahování policie a sociálních úřadů je k realitě asi ve stejném poměru jako ta zločinnost. Minimální, ale zato hodně hlasitá. Podobně je to s universitní korektnostní debilitou. Postihuje zejména university na severovýchodním a podél západního pobřeží USA. /navíc se to týká hlavně humanitních universit – technici nemají na takové blbosti čas, musejí se učit/. Ale jebohužel pravdou, že tradičních, konfrontaci názorů otevřených vysokých škol ubývá.

 422. Dusane, kdyz se tak do hloubky zamyslis nad tim velmi dobrym clankem, ktery odkazujes v 473, a vezmes si napriklad vetu „A pak přišla tisícovka ozbrojených, organizovaných chlapů a nakazila stotisícové město rakovinou“ a srovnas treba s „Ale je bohužel pravdou, že tradičních, konfrontaci názorů otevřených vysokých škol ubývá.“ nebo „Minimální, ale zato hodně hlasitá.“…

  Obavam se, ze v mnohem ma clanek sirsi platnost, nez jen Rusko… Pro dwemonstraci modelu hlasite mensiny, ktera zmanipuluje v zasade hodnou vetsinu do naprosto neuveritelneho chovani nemusime chodit do Ruska…

 423. Dušane,
  díky za vyčerpávající informace.

 424. Jenom nerozumím tomu, proč ho Putin nechal picnout dva týdny před MS ve fotbale, na kterých mu tak záleží. Konečně dozněl jakž tak novičok … A on nechá picnout opozičního novináře, aby bylo o čem psát a vražedné Rusko se nevytratilo z titulních stránek ?

 425. 479 NoName
  jak malej. Jako kdybyste neznal rusáky!

 426. 480
  Asi chtěl ten, co ho doteď platil ušetřit 🙂

 427. 480-no jedině tak… S odvážnou ofenzivou ukrajinských sil na východě to zřejmě nesouvisí …

 428. NoName, navic se nyni v Salisbury kvuli Novicoku (ktery se velmi rychle rozklada) trhaji chodniky a lavicky… To je vsechno divadlo a propaganda, ktere ale nic nemeni na tom, ze v Rusku mensina ovlada a manipuluje vetsinou a lidska prava, svoboda a demokracie jsou prazdnym pojmem.

  Coz plati i v ostatnich zemich, na pravdivosti clanku to nic neubira.

 429. No když už, mohli ho picnout, když mediálně zuřil novičok, bylo by to míň nápadné, spadlo by to do rubriky „zlé Rusko“ …
  Ale oni to z nějakého důvodu takhle rozloží v čase, aby bylo o čem psát pořád.

 430. Dobré dopolední vepsolek,

  mám poněkud naivní otázku – proč Babčenko nedostal azyl v ČR ? Před časem tu přece pobýval… a nějak mi přijde, že těch „protikremelských“ novinářů na Ukrajině bylo zavražděno více… proč se tam tedy stěhují ?

  Na Netu jde dohledat, že se Babčenko podepisoval klidně i jako „Banderovec“, a chtěl se dát k Pravému sektoru… a v nadpise jednoho článku použil výraz „škaredá držka s plyšovou opičkou“ – z kontextu vyplynulo, že ho rozzuřil inkriminovaný záběr na opolčence, který procházel mezi troskami MH17. Ovšem posléze vyšlo najevo, že opolčenec neraboval, a toho plyšáčka nejenže položil zpátky, ale ještě se i pokřižoval a pomodlil… Obávám se, že ačkoliv analýza ruského systému může být dobrá (asi je, natolik se v ruských reáliích nezvyznám), hodnocení řady situací není objektivní ani náhodou.

 431. Dobré ráno,

  471 – tak o tom není pochyb, PAvle, ale že by už na gymplu???? DYk to nebylo ani plnoletý 😀 A v prváku ještě pod zákonem, pokud jste šli z osmičky 😀

 432. (473) Ani se nedivím, že nepřežil.
  (475) Jo. Jednou na Korčule jsem sledoval hovor dvou řidičů. První jel pomalu na klikaté silnici, takže druhý ho nemohl předjet. Tím pádem jim odplul trajekt, což asi vadilo hlavně druhému. Vypočítávat, co vše si jebou, jim vydrželo cca 20 minut dost rychlého hovoru, žádné … ééé … Tedy byli to asi Chorvati, ale tímhle se od Srbů neliší. V češtině na ZVS mělo podobné použití slovo piča.
  (479) Podobně to bylo s Němcovem. Taky se to nehodilo, špatné datum etc. Nicméně, Němcov, Babčenko a dost dalších jsou mrtvi. A další https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/rusko-vnitro-putin-kreml/r~8ffeecdc5f0911e8b19b0cc47ab5f122/ zde v Česku neobdržel povolení k pobytu …
  (486) Už na gymplu nás bylo dost docela čiperných.

 433. Je mrtvý NA UKRAJINĚ … Tam si teď Rus přece ani neškrtne.
  Nebo škrtne ?

 434. Uff… Ta Politika…..šílený plátek a ti spolupracovníci – Evropské pornohodnoty….
  Příděl hysterickych slintů o svobode a demograciji jsem si pro nejbližší měsíc tímto vyčerpal.

 435. AK,
  no mne pořád mate, proč tedy těmto novinářům není umožněno získat azyl v nějaké demokratické zemi ? Proč ne u nás v ČR, proč ne v Německu, Švédsku, UK, Kanadě, USA… ???

 436. A Němcova bych k nim neřadila,
  ausgerechnet u něho bych tipovala jinou mafii, než KGB.

 437. Putin je neskutečně rafinovanej- vzdycky neco provede tak, aby to vypadalo, že to je pro něj nevýhodné a tim to hodí na protistranu.
  Předpokládám, že v den zahájení MS napadne Pobaltí.
  Už…konečně….jednou….

 438. 492-někdy to dělá tak, že je nápadný. Někdy nenápadný. Zařídil dokonce takový doping, že jenom z absence důkazů šlo vyvodit, že doping byl.
  On je prostě TAKOVÝ.

 439. Předpokládám, že v den zahájení MS napadne Pobaltí.

  To by si pomohl 🙂 Žádné zisky, jen výdaje.
  Strategicky Pobaltí vůbec nepotřebuje, Kaliningrad mu úplně stačí.

 440. (490) Nevím, do jiných zemí nevidím vůbec. Každopádně, tihle dva byli odmítnuti u nás. A jsou zde odmítány i dost apolitické případy, takže důvod odmítnutí může a nemusí být politický.
  (491) To by mne docela zajímalo, jakou?

 441. Ad tapolitika – spolupráce a podpora Evroských hodnot a jeden z autorů cenzor Romancev, to je dostatečná vizitka.

  To jsou propagandisti, kteří se svobodou slova nemají nic společného a mají slušný živobytí z toho, že se pod rouškou „boje proti nenávisti“ snaží cenzůrovat všechny názory, které nejsou v souladu s tím jejich.

 442. 495 – odmítnuti? ono se píše, že při žádosti o azyl dotyčný nesmí roky z ČR vyjet a to se prý žadateli nelíbilo.

 443. ad 477 – že by i zde platilo parettovské 80% neužitečná většina a 20 % rozhodující menšina?

 444. AK,
  Němcov, ženatý a čtyřnásobný otec, si pochoduje po Moskvě se svou mladičkou ukrajinskou milenkou… je zabit a jí – jediné očité svědkyni – se nic nestane…
  No já nevím, kdo to mohl udělat. Komu by se asi hodil mučedník ?

 445. Jeden zážitek z úžasného spolužití občanů EU: jedna z mých dcera má kamarádku, která před více než 10 lety provdala za němce a žije s ním v Německu. Má syna a ten je velký kamarád s mým vnukem, je to jakoby byli bratři, když jsou u babičky a dědy v ČR, nehnou se od sebe a když je doma, tak si alespoň píší a skypují. Tento týden jsou v Německu prázdniny a tak Samuel je tady. No a včera jsme tak seděli na zahradě, povídali si a jen tak mimochodem poslouchali, jak si kluci hrají – a najednou jsme zpozorněli: Samuel tvrdil čím dál hlasitěji, že Německo je nejmocnější, Němci jsou nejlepší, Češi jsou lempli a mohou být tak leda poskoky pro Němce. Spor mezi kluky gradoval, až nakonec museli zasáhnout dospělí a kluky rozsadit. Klukům je 9-10 let. Já vím, připomíná mi to spory za našeho dětství, jestli je důležitější venkov nebo město, ale … Ty argumenty malého Sama nebyly od něj, to musel někde nasát.

 446. Dano,
  jste jak malá…
  Na západě ví skoro každej, že jsme jen nedávnoslezli ze stromů, a nejlepší, co můžeme dělat je s otevřenými ústy poslouchat, co se nám řekne… 😉

 447. Deset let jsem pracoval v německé firmě…..ta jejich demokraticnost jsou jen mimikry, na dedecka sturmbannfuehrera jsou furt hrdý….
  To jenom tady jeden pepanek popíral…

 448. Nejen na západě, i naše elity, co jsou v myšlení napřed, to vědí.

  to jen my, přízemní blbci, co nechápeme tydlencty vyšší věci, máme nesprávný názory a volíme nesprávný politiky, setrváváme ve svém bludu, že tu díru do prdele koneckonců máme všichni stejnou…..

 449. (499) Zřejmě se tedy ruští vyšetřovatelé vydali úplně špatnou cestou a čečenští vrahové i Ramzan Kadyrov jsou pouze strážci rodinné morálky. 😛 Komu se hodil mučedník, těžko říci a komu se hodil Němcov mrtvoš, to by byl dlouhý seznam.

 450. Petře K., Ten Babčenkův článek má obecnou platnost bez ohledu na osud autora. Podle mne je to taková novinářská zkratka Aldouse Huxleyeho. Nový světový pořádek do něhož se západní civilizace dobrovolně řítí. Lze jen smutně pozorovat Trumpovu zoufalou snahu ten pád aspoň přibrzdit.

  B/ Babčenko žádal o pobyt, nikoliv o asyl. Ti ruští emigranti už jsou tací. Téměř nikdy se nevzdávají ruského občanství a zcela neasimilují. V hloubi duše zůstávají Rusy a mysticky věří v návrat do nějaké lepšího, reformovaného Ruska. O tom jaké by to Rusko mělo být dr dovrfou do krve rozhádat a pak se společně ožrat. Jen si mi potvrzuje starí pravda, že našima očima Rusko nepochopíš.

 451. Vyjádření Ministerstva vnitra
  Ministerstvo vnitra uvádí na pravou míru informace některých médií a novinářů na sociálních sítích k pobytu novináře Arkadije Babčenka v ČR. Ministerstvo vnitra jasně sděluje, že pan Babčenko v minulosti v ČR nežádal o žádný druh přechodného či trvalého pobytu ani o azyl.

  Je nám líto smrti novináře, který byl v minulých dnech zastřelen na Ukrajině, důrazně však odmítáme spojování této události s Ministerstvem vnitra i naznačování, že za smrt pana Babčenka může právě údajná liknavost Ministerstva vnitra. Stejně tak odmítáme osobní útoky, které se na sociálních sítích v této souvislosti objevily vůči některým zaměstnancům Ministerstva vnitra.

  Každá smrt, tedy i smrt novináře je smutná a citlivá věc, žádáme nicméně novináře i veřejnost, aby v této souvislosti s odkazem na nepravdivé informace neosočovali Ministerstvo vnitra ani jeho konkrétní zaměstnance.

  Znovu opakujeme, pan Arkadij Babčenko o žádný druh přechodného či trvalého pobytu či azyl v ČR nežádal.

 452. 487 Aero
  Rychlá replika z Kragujevace. Piča je po jenání až na druhém místě jen o malinko méně frekventovanejsi.
  Píča se tu navíc řekne pička, což mi připadá mmohem kultivovanější a jistě mnohem poetičtější.
  Pička se tu nicméně verbálně nejebe ale stojí ve větě sama o sobě vědoma si své síly a nenahraditelnisti.

 453. Přečteno:
  “ V domě ve slovenské Velké Mači, kde v únoru neznámý útočník zavraždil novináře Jána Kuciaka a jeho partnerku Martinu Kušnírovou, v úterý znovu zazněly výstřely. Policisté zde při rozsáhlé, několik hodin trvající rekonstrukci činu zjišťovali, jak do sebe zapadají důkazy, které dosud nashromáždili.“
  Doufejme, že při rekonstrukci nedosšlo k zabití policejních figurantů.

 454. AK,
  mnojo, já jsem holt zvyklá z detektivek hledat pachatele v kruhu rodinném.
  Ale jo, ta vazba na kadyrovce tam asi byla, jenže – proč nechali naživu svědkyni ? Neprahnu po jejím životě, jen to rozebírám.
  BTW, Babčenko bojoval v Čečně. Nezávidím.
  Zajímavost – ruská jména končící na „o“ jsou spíše ukrajinská…

  Hezká paralela s tím slovenským novinářem. Ještě to nevyšetřili ? Hmmm. Tam ale přítelkyně byla bohužel zavražděna taky.

 455. Dušane,
  ad pochopení ruské mentality, souhlas. Nepochopím.

 456. Dano,
  manželova spolužačka z VŠ posléze provdána do Německa, západní části. Její zkušenost není co závidět – ponižování až na hranici šikany jak v práci (podotýkám, absolventka oboru molekulární biologie), tak běžném životě (např. lékař na pohotovosti brblající cosi o póvlu apod.). Ze strany manželovy rodiny. A tak dále, myslím, že to teď po dvaceti letech spěje k rozvodu a návratu do vlasti.
  Vlastní zkušenost – kdysi dávno nám bylo projíždět tehdy Západním Německem. Bokem pronášené poznámky pokladní v jednom supermarketu byly asi dost drsné – tehdy rozuměli jen rodiče, ale později přeložili. Tedy, jsme celá rodina tmavovlasá a hnědooká, ale cikánsky fakt nevypadáme; oblečení jsme byli slušně a hygienu taky dodržujeme 🙁
  A další – kamarádka v devadesátých rozjela malou firmičku, dodávala textil do malých prodejen. Jezdila za nákupem i do Německa, s ní jako doprovod kamarád profesí překladatel. Po několika letech byl natolik znechucen jednáním ze strany dodavatelů, že Němce začal přezdívat „helmuti“ (obvykle velmi opovržlivého tónu).
  Ale mám i přátele – kamarádka původně ze SRN, studovala PhD v USA, provdána tamto za Američana – ten se ale narodil ve Vídni a pravidelně tam zajíždějí celá rodina. Jsou báječní a nějakými předsudky rozhodně netrpí.

 457. BTW, Babčenko byl střelen do zad… Kromě toho, že utíkal, mohl vraha třeba i znát ?
  Já vím, že Putin je schopen si oběť otočit a pak střelit, ale přece jenom …

 458. Častěji umírají? Nebo se to jen častěji než odjinud dostane do zpráv ?

 459. 511 Matzurko, jestliže nás vidí jako slovanský póvl, tak si nějaký milion kulturně vyspělejších připrchlíků zaslouží. Totéž v Británii, kde za největší nebezpečí pro tamní vyspělou koloniální kulturu je považován polský instalatér.

 460. OT,
  prosba na zdejší světoběžníky. Dcerátko by rádo vidělo Paříž – máte nějaké tipy ohledně levnějšího ubytování, jak se tam pohybovat, jak nejlépe zvládnout „highlights“ v rozumném časovém rámci ? Je dobrý nápad tam jet v srpnu ?
  Dcera netouží po muzeích a zámcích (no, chce hlavně vidět Eiffelovku :)), ale asi to bude o nervy, neboť manžel je při spatření impresionistů v blaženém deliriu. Takže asi Louvre, a snad to uhádáme, aby si šel do nějaké galerie sám, zatímco my budeme někde popapkávat croissanty a latté…

 461. Schumi,
  když si je tam zvali, tak ať si je ti kolonialisti užijou.
  Poláci asi anglánům vadí, neb se snaží víc než domácí.

 462. 500 Dano, v některých je to nasáklé.
  502 Šimone, ano. Fasáda. Tak jako formální denacifikace. Čím jim bude hůř, tím víc budou přesgeneračně vzpomínat a vytvářet legendy, že to bylo jinak, jak to pěkně začalo a jak to, bohužel špatně skončilo přičiněním hord podlidí. Že to bylo v podstatě správně, jen nějaké chybičky se vloudily.

 463. 518 Matzurko, však. Německo chtělo také kolonie. Nakonec kolonie přicházejí do Německa.
  Tak usilovně tloukli do dveří až se samy otevřely. U jiných podobně.
  Kdežto v našem případě, být za vyhlášený póvl nemusí být nevýhodné.

 464. 516 Matzurko, v srpnu bude hic. Nejlepší by byl konec září.
  Z impresionistů jsem také v ajfru.
  Pro vhodné naladění doporučuju před cestou shlédnout „Půlnoc v Paříži“.

 465. Pak bych ještě doporučil filmy Taxi, taxi, 48 hodin v Paříži, Strach nad městem, Rána deštníkem pro dokreslení atomošky.

 466. Mě impresionisti nechávají chladným. Asi to bude díky vadě zraku, kvůli které už přes půl století čumím na svět impresionistickýma očima a už mě to dost nudí.

 467. NoName,
  cca půlka filmu se odehrává v Paříži…

 468. nebo třetina? Já už si to moc nepamatuju…

 469. jenže v srpnu bývá Paříž dost prázdná, tedy kromě všudypřítomných japonský turistů. S ubytováním neporadím. Asi někde podél expresn linky metra „1“. To ještě není pojízdná mešita. Pohybovat pěšky, denně nachodit tak 15km a za 4 dny se dá stihnout to podstatné. Vyrážel bych hvězdicobě odněkud z Place Concorde. Pokud by odněkud jezdila metrem tak na l’Etoile a odtamtud Trocadero, Eiffel, Invalidivna Montparnsse . Na druhou stranu blvd Haussamn, Pigale, Montmartre, Sacré Coueure. Z Concorde – Louvre, Opera, Palais Royale, Notre Dame, Place des Vosges. Z Place Nation pak Chateaux Margot, Place Bastille, St. Jacques, přes Seinu, Saint Chapelle a Luxemborghské zahrady. V Louvre impresionisté nejsou – třeba jít do L’Orangerie, Tuilleries a Gare de Lyon a bude toho mít plný kecky. Ale já už tam 5 let nebyl. Mohlo se to změnit. Pokud bys chtěla nějaké aktuálnější informace dám Ti telefon na kamaráda Honzíka Zelenku, sochaře, který tam žil 40 let a právě odtamtud utekl do Čech (moc draho)

 470. Matzurko, dcera rovněž zatoužila po Paříži. Ona jako chudý študák ,ale jazykově vybavenější zařizuje, já jsme sponzor. nebo spíš platící host. 🙂

  Ubytování shání prostřednictvím čehosi, co nazývá couchsurfingem, už prý má něco domluveného. Je to v soukromí a cestuje tak hlavně mládež.

  SYn byl v Paříží s tátou se školní exkurzíí – vzhledem k jsynkovým obtížím škola řekla, že ho vezmou jen s doprovodem. Viděli z tej paříže za čtyři dny všechno co se dalo, ale prý vypadli z hostelu ráno v devět a vraceli se po desátý večera ani ti nejvěší piuberťáci už neměli sílu na nějaké vylomeniny a jen doufali, že jim do rána dorostou ušoupaný nohy.

  to my nemáme tak hektické ambice, chceme si tu paříž taky užít jako městoa posedět k kafíčka, já bych ovšem ty impresionisty taky brala….

  Asi pojedeme v červenci, já vím, bude asi vedro, ale na podzim už zase bude škola….

 471. Dušane,
  kontakt netřeba, i když díky za nabídku – my tam jedeme se setkat s japonskou kamarádkou, která tam má nějakou stáž. Ovšem je introvert,takže zná asi jen cestu z práce a do práce.
  OT, doufám, že ti srdíčko už zase tluče ve správném rytmu.

  Asi bychom to raději dali přes prázdniny, abychom nemuseli dítko omlouvat ze školy. Horka se děsím, ale když jsem vloni zvládla Taiwan 🙂 Nicméně bych než chození preferovala MHD, nějak mne začínají zlobit nožičky.

  Manžela budu muset krotit, začal plánovat a chytá „ajfr“, začínám si říkat, že mu k narozeninám koupím zájezd do pařížských galerií 😀 I z Chicaga si přivezl zmenšeninu Myslitele, teď mu to trůní na psacím stole… takže cílí na muzeum D´Orsay. Já zas raději architekturu a z ní gotiku, takže Notre Dame a jsem spokojená, cílit budu na to ten pobyt přežít 🙂
  A dcera jako teenager kromě Eiffelovky neví, co vlastně chce. Spíš pocárat, očumovat, muzea v míře nezbytně nutné (před dvěma lety jsme zvládli vídeňské přírodovědné a kunsthistorické, ale bylo to na hraně – navíc v nich nemají klimatizaci !!!), spíš jen nasávat atmosféru. Miluje Jeana Reno, ale taky Amelii z Monmartru 🙂

 472. 530 Matzurko, v Orsay si chrochtne. Jestli tam mají něco od Turnera, tak ať to ode mě pozdravuje. A Cézanne, to je takřka rodinná záležitost.

 473. Tak rozhodně je potřeba vidět slavkovský sloup, aby člověk věděl, kde skončili rakousko-uherské kanóny 😉

 474. Schumi 🙂
  to jsi mi pčipomenul 🙂
  V roce 1082 kromě války o Falklandy bylo nějaké výročí BBC. Já na BBC poslouchal zprávy z bojiště, a přitom uslyšel výzvu na uměleckou soutěž k tomu výročí.
  Tak jsem vyhecoval bejvalku, ať něco spáchá a pošle.
  Spáchala , poslala a od BBC dostala dvě knížky o malířích – a jeden z nich byl Turner.
  Zaslané díla tam prodali v aukci a kdosi to koupil za 40 liber 🙂
  Přišel šek 🙂

 475. 1982
  Tak starej jako to původně napsané datum nejsem 🙂

 476. 2 Matzurka ad 516 – IMHO, nejvhodnější čas na návštěvu Paříže skončil tak před 5 lety. Teď tam hrozí akutní multikulturní obohacení. A ohražená Eifelovka s ochrankou by mě taky už moc nelákala…

 477. https://kultura.zpravy.idnes.cz/roseanne-sitcom-abc-ukonceni-barrova-rasismus-opice-fy9-/filmvideo.aspx?c=A180530_062824_filmvideo_jj

  Sleduju talkshow Johna Olivera na HBO. Ten urazil prezidenta Trumpa tak tisíckrát. Johna Boltona uráží každý týden, myslím, že ho naposledy přirovnal k mroži …
  Jenomže Bolton je bílý, pravičák a Oliver levičák.
  A tak je vše OK.
  Stejně tak jako vytahování státní vlajky z p… na legendárním „avantgardním“ představení v Brně.
  To je prostě UMĚNÍ.

 478. Q. d’Orsay je hlavně Monet a jeho Lilly Ponds, Turner je v Louvre. Matzurko, když gotiku tak za Louvre Saint Germain L’Auxerroise, bezpodmínečně Sainte Chapelle kousek od Notre-Dame a take Tour St. Jacques na Rue Rivoli, Dál k radnici Hotel De Ville, za ní katedrále St. Gervais a ješt pár bloků nádherný dotický palác pevnost Jindřicha II, Hotel de Sens.. A za vodou cestou k Sorbonne St.Germaine des Pres. A to už jsem Vás uchodil docela dost. …BTW to srdce se na mne pořád zlobí. Pátek jsem zase proležel na ER s atrofib.Blbé je, že je to nevyzpytatelné. Srazí mi to na 100 tep/min. Tam se to drží dvě hodiny a najednou si řekne, že už pumpovalo dost a zleniví na 35 tep/min. A všichni felčaři kroutěj hlavou. Za chvíli jedu na další vyšetření a zítra na nějaké větší. Takle to dopadá když srdce dostane Alzheimera dříve než zbytek člověka a zapomene co má dělat.

 479. 536 – nic nového pod sluncem…

  Při první přímé volbě přece vyhodili Dejdara ze seriálu Zdivočelá země, anžto se Stránský cítil dotčen tím, že D. veřejně podporoval Zemana a ne knížete a prohlašoval, že člověk s takovými názory nemůže hrát jeho antikomunistického hrdinu.
  Jenže to vzbudilo jistou nevoli a navíc by byli tvůrci postaveni před prékérní situaci, kým toho dejdara nahradit, když už si diváci na ten ksicht zvykli a vypadalo to, že by tu změnu neskousli, tak si nakonec všichni navzájem odpustiili a jelo se dál…

 480. Dušane,
  a nenastal čas zvážit nějaký přídavný „budíček“ ? Já vím, já se taky bez operací budu držet zuby nehty, ale když to nejde po dobrém… držím palce.

  Za tolik gotiky by se mi asi rodinka poděkovala 😀 😀 😀 Tu úchylku mám jenom já.
  Holt budeme muset udělat nějaký konsensus, každý si vybereme jednu pamětihodnost a podle toho upravíme plán. Dcera chce prej Eiffelovku hlavně vidět in situ, nahoru se hrabat nemusí a ani nechce (fajn, ušetříme na vstupném, a třeba výhled od Sacre Coeur bude hezčí).

 481. [541] Ten muzeumpas navíc umožňoval (devadesátá) obcházet fronty a vstupovat méně obvyklými vstupy. Což zejména u Louvru a Versailles hodně potěší a lidi ve frontě nasere.
  Jinak z muzejí mne oslovilo Rodinovo.

 482. aktualne.cz:
  „Zavražděný Babčenko: Rusko je země teroristů, hrdlořezů, stalinofilů, zlodějů, tmářů“
  A ani nepřidal mužíky v láptích. Nejhorší na tom je, že ho nezavraždili v Rusku, ale na Ukrajině. 🙁

 483. 543
  Někde prý napsal, že se do Moskvy vrátí, na prvním abramsu, co pojede po Tverské 🙂

 484. Proboha, to byl skoro stejný fašista jako Okamůra!

 485. 2 maYda /539/
  Nějak tomu nerozumím. Poslední řada seriálu se začala vysílat počátkem září 2012 – a tedy musel být seriál už dotočen. A kdy se volil Zeman coby president?

 486. Babčenko žije !
  Byl to novičok ! Včera nežil, dnes žije !
  Ale vážně: byl to trik ukrajinské tajné služby, která odhalila spiknutí !

 487. Nějaká blbá šarže novicoku….to je tak, když nemají implementovanou GMP a TQM…..

 488. jo, dvd, tak ono nešlo o vyhazov z nedokončeného seriálu, sice se mluvilo o páté řadě, ale to bylo ve hvězdách. Oni jen veřejně vyhlásili, že s ním do budoucna končí jakoukoliv spolupráci a protože kolem toho měli kecy o tom, jak Dehjdar zradil třídu a ideály, o který v tej Zdivoičelej zemi šlo, tak sjem si to spojila.

  Inu ta paměť už není. co bývala. Každopádně se ovšem ti dva projevili jako kovaní bolševici a řekla bych, že i nějakýho toho voliče tím Zemanovi přihráli.

 489. 2 quivis
  Vzhledem k tomu, že Dejdarova postava ve 4. řadě zemřela, tak by v té další řadě asi těžko vystupoval. A že ta postava „zemřela“ skoro rok před Zemanovou volbou, tak je sice pochopitelné, že má Stránský dodatečně vztek, ale už s tím natočeným a odvysílaným příběhem nic neudělá. (Ledaže by vrátil čas zpátky a nechal to točit znova.)

 490. Chaha, Babcenko zastreleny hnusnym Putinem…

  Další preslap propagandy… Hele, co za amatery to jede?

 491. 544 – naposledy to dali jen na predmesti…

 492. BTW, 487 AeroKarel napsal:
  30.5.2018 v 9.18
  ) Podobně to bylo s Němcovem. Taky se to nehodilo, špatné datum etc. Nicméně, Němcov, Babčenko a dost dalších jsou mrtvi.

  Nejsou uplne vsichni, ale samozřejmě to na podstatě věci nic nemění. Kdyby ho Putin mohl zabít, určitě by ho zabil !

 493. Ale je to jenom potvrzení teze, že po bezprecedentním útoku ruských komiků na Británii nasadil komiky i Západ, včetně „spojenců“.
  No a Ukrajina je, jaká je. Proč by se zrovna komici vymykali…

 494. Na Ukrajině bude určitě brzo velmi žádaná profese psychiatr..
  I různě jinde..
  Nebylo by na místě každeho, kdo leze to politiky nechat vyšetřit 🙂

 495. Ukrajinci dostali 1% úvěr na nákup 55 francouzských vrtulníků, tak se od radosti ožrali, a takhle to vypadá… 🙂

 496. 🙂

  Oni už někde stihli tomu Babčenkovi vyvěsit pamětní desku, ale už ji zase sundali 🙂

 497. (554) Tak z těch cca 60ti o jednoho méně. Ani nemusíte krotit tradiční jamrování.

 498. Z komentářů k Babičoku:
  Tu propagandu by nemeli sverovat chovancum chráněné dílny….

 499. Dneska prý má výročí doktor Alzheimer 🙂

 500. 533, 537 Louvre mě teprve čeká, je na extra výlet. Turner a jeho moře, pochopil jsem na břehu v Brightonu. Ta atmosféra když je správné světlo, uf.

 501. Ale vsadil bych se, že tohle ruské chování už bylo popsané v časopisu Širým světem, ročník 37.
  Některé věci se holt nemění.

 502. 525 ptakopysku kdybys navíc měl malířský talent…

 503. Čím dál,tím víc mám pocit, že žijeme jakousi nepodařenou taškařici, kterou její autoři, režizéři a herci ani nemyslí vážně.

 504. Koukám, že mučedník je živej…. tak to už je fakt prdel, to se nedá jinak nazvat.

 505. Putin ho pry chtel nechat zabít pred finalem v sobotu, tak to za něj ukačka „udelali“ o tri dny pozdejc….
  To je rafinovaný…….
  Meli ale s tim odhalením počkat, civilizovaný svět se tak mohl zbavit dalsich ruskych diplomatů.

 506. Vždycky jsem četl, že křovácké ženy vynikaly výrazným pozadím. Neuměl jsem si to moc představit, ale podle fotek Sereny W. z Paříže už umím. Pane Bože ….

 507. 568-tak ono možná byl plán tak rafinovaný, že v Rusku si mysleli, že je mrtvý už v sobotu ! Zkuste chvíli zbytečně nepřemýšlet a pracovat s axiomem, že Putin !

 508. ¨Na stejnou notečku:
  „Zavražděný” ruský novinář je živý, jeho smrt tajná služba zinscenovala“

  To je stjné jako u Skřípalových ….

 509. Matzurko – 516 – no já byl v Paříži naposledy před cca. pěti nebo šesti lety, takže netuším jak moc se změnila kvůli těm opičkám tam nalezlým.

  Srpen není úplně ideální (i když já tam byl poslední týden v srpnu asi 3x), protože fůra podniků má v červenci a srpnu zavřeno, včetně třeba proslavené pařížské zmrzlinárny. To je takové typicky francouzské – kdy nejlépe zavřít na dva měsíce zmrzlinárnu ? No přece v červenci a v srpnu, to se rozumí. Ještě by nám sem lezli turisti. 🙂

  Nicméně docela dobrý typ na ubytování bych měl:

  http://www.hotelcorail-paris.com/

  Párkrát jsem tam bydlel jak s mojí dcerou (to když chtěla vidět před XY lety Disneyland) tak s mojí drahou, když jsme si dali týden v Paříži nez dcery (to bylo těch pět nebo šest let nazpět).

  Hotel je celkem levný, poměrně čistý i když pokojíky jsou relativně velmi malé. Prostě typický hotýlek pro turisty, kteří ráno vypadnou a večer se po celodenním poletování po Paříži a poté co se někde venku najedli a napili, padnou do postele.

  Velká výhoda toho hotelu je jeho skoro ideální poloha na Rue du Lyon, kousek od nádraží Garre du Lyon (kde jezdí RER a metro). Hned když se od toho hotelu přejde po mostě Siena, je tam fantastické muzeum a botanická zahrada a dále lze volným krokem po levém břehu pokračovat k Notre Dame. V podstatě se od tam dá dojít k jakýmkoli populárním zajímavostem pěšky. My jsme si jediné metro brali, když jsme jeli na Sacre Coeur. Okolo toho hotelu v přilehlých ulicích (hlavně na jednu stranu od Rue du Lyon) je nepřeberné množství restaurací a bister, kde naprosto skvěle vaří. Mohu kdyžtak poskytnout pár tipů.

  Jediné co doporučuji je rozhodně si NEOBJEDNÁVAT v tom hotelu k noclehu také snídani. Ta byla zoufale předražená (8 Eur za osobu myslím) a vůbec nestála za to. Hned vedle je v baráku skvělá pekárna a na samotné Rue du Lyon směrem k náměstí Bastilly a na něm je fůra bister, kaváren a dalších občerstvoven otevřených od časného rána, kde se člověk může bohatě nasnídat. Také je od tam kousek tržiště, kde se prodávají haldy čerstvého ovoce a zeleniny a skvělé víno na stojáka u stolku.

  Jediné co netuším je, jak moc je ten hotel plnej. Já to vždycky reservoval u nich na Webu tak kolem Velikonoc.

 510. 570 – však ano, sednu si támhle do kouta a pockam, až mě to přejde……
  …………
  Zatim mi to moc nejde, co asi prijde teď ?:
  Skřípalovic vytáhli z klinické smrti, tohodle přímo oživili po řádné smrti…..co dal ?
  Bude to opet Kristus nebo přímo Golem ??
  No nic, sedim u uhláku dál…..

 511. Jinak tedy pozor na stejnou chybu, jakou jsem udělal já s mojí drahou. Louvre rozhodně NENÍ na den. Ale zase dýl jak půl dne tam soudný člověk vydržet nemůže, takže je fajn si reservovat alespoň dvě nebo lépe tři dopoledne, aby tam člověk stihl vidět alespoň to nejhlavnější. Jinak se tam dají pochopitelně strávit i tři týdny a vůbec nikam jinam nechodit. 🙂

  A ještě jeden tip. Přímo na tom Garre du Lyon se dá koupit permanentka na veřejnou dopravu na 3, 5 dnů. To se hodně vyplatí. Jmenuje se to „Paris Visite“ nebo tak nějak a platí to přes všechny pásma, takže se s tím dá dojet tím „RER B“ až do Disneylandu (pokud by někdo chtěl). Jsou na to nějaké dětské a studentské (po předložení ISIC) slevy. ISIC se rozhodně hodí mít sebou, už kvůli slevám (či vstupnému zdarma) do Louvre, do museí a obecně kamkoli.

 512. No a do třetice ještě poznámka prakticko-gurmánská.

  Pokud si člověk chce užít dobré francouzské jídlo, tak by měl jíst tam, kam chodí jíst normální Francouzi. Taková restaurace se pozná tak, že ještě v šest večer je zavřená, chvíli po sedmé hodině večerní je narvaná a kolem deváté večer už jsou nejlepší jídla vyprodaná. Takže je dobré použít na domorodé obyvatelstvo nordickou lest a zaujmout místa poblíže vchodu do vyhlédnutého večeřadla tak kolem 18:30 – 18:45 a to poměrně přesně.

  Kupříkladu dva rohy od zmíněného hotelu je fantastická restaurace „A La Biche Au Bois“, kde zdejší Chef zcela imposantním způsobem upravuje divoké kachny a sluky (když je sezona). To není jídlo, to je sen. Háček je v tom, že ty kachny peče tak tři a kdo přijde a objedná pozdě, tak má smolíka.

  Další pozoruhodnou restaurací je „Chez Paul“ na Rue de Charonne (rovněž pár ulic od hotelu). Tam dělají (krom jiného pochopitelně) asi nejlepší „Gratin dauphinois“ (tedy brambory zapékané se smetanou, jde o přílohu) v Paříži. Servírované s flákem hovězího (já) nebo s čerstvou mořskou štikou (moje drahá) a párované s patřičným vínem je to pokrm bohů.
  Tam doporučuji se stavit den předem a udělat si reservaci, protože tam stojí domorodci ve frontě a nordickou lest zmíněnou v prvním odstavci nebývá snadné použít. Druhou možností je pochopitelně nechat si nalít sklenku vína a čekat, až se nějaké místo uvolní.

  Poněkud profláklá je restaurace kousek od Notre Dame s názvem „Nos Ancêtres les Gaulois“. To je zase zážitek trochu jiný a vyplatí se tam jít po pár sklenkách vína. Prostředí je takové galské, jako z Asterixe, hrává tam takový chlápek s kytarou co zná snad všechny populární songy na světě a je mu jedno, jestli je zpívá francouzsky, anglicky, švédsky nebo německy. Česky neumí, ale když jsme mu řekli, že jsme z Prahy, tak na kytaru zaválel „Škoda lásky“, akorát tedy v anglickém provedení „Roll out the barrels“.
  Za jídlo a pití se tam platí paušál a člověk sedí a nabírá si ze stolu plného zeleniny, stolu plného uzenin, stolu plného sýrů, stolu plného pečiva, grilu plného různě upravených mas (včetně pečeného divočáka) a stolu plného desertů a ovoce dle chuti, klidně i celé hodiny. A k tomu si chodí dle libosti natáčet do džbánku ze sudů různá vína, dokud nepadne pod stůl… 🙂

 513. Když Poláci blbnou, tak fest..

  Podle Úřadu národní bezpečnosti by se mělo Polsko během příštích deseti let vyrovnat vojenskému námořnictvu takových zemí, jako je Austrálie, Kanada nebo Nizozemsko. Polské loďstvo by mělo být „schopno použít sílu v globálním rozsahu“.

  Operačním rádiem polských lodí by tak podle představ současného vedení země měl být nejen Balt nebo Severní a Norské moře, ale také moře Středozemní, Černé moře, Atlantický oceán, a dokonce i Arktida.

  Zdroj: https://zpravy.idnes.cz/polsko-lodstvo-lode-ponorky-namornictvo-investice-fhm-/zahranicni.aspx?c=A170214_185645_zahranicni_fer

 514. Jo a ten chlápek s tou kytarou fantasticky uměl snad všechny písně od mého oblíbeného Hugues Aufray a měl hroznou radost, že toho zpěváka někdo v Praze/České republice zná, takže si pak přisedl k nám ke stolu a já mu mojí lámanou francouzštinou vysvětloval, kdo to byl Waldemar Matuška a jak ty písně nazpíval česky kolem roku 1968.
  Prostě dobré to bylo.

 515. halladine – 576 – tak pokud na to mají a jsou ochotni do toho investovat, tak bych jim to klidně přál.

 516. Pane Kořenský,
  Ovšem je jim to k h…..
  Balt je malej rybník, kterej se dá pokrýt letadly, a na moři stačí malé, ale moderní raketové čluny, maximálně korvety.
  Jako mají švédové.
  Velmi nedávno ( pár dní ) problesklo, že nabízejí USA kolem 2 mld. dolarů, aby u nich natrvalo umístili tankovou divizi 🙂

 517. 571 Zajímavé. Předání peněz je zadokumentováno. Přinejmenším zprostředkovatel je znám. Proces s ním bude zajímavý. Jestli se ho dožije a jestli ho přežije. Co vypoví. Pravdu nebo smyšlené naučené. Nezdá se mi ta předávka z ruky do ruky. Takhle to dělají hloupí, což neukazuje na FSB či podobně, nebo nanejvýš kteří se dobře znají, ale i tak je to nebezpečné. Nejhorší je přistižení při předávce. Nebezpečí sledování se prověřuje nejméně jednou klamnou schůzkou, předávka je například přes schránku. S takovou kontraakcí je nutno počítat. Pro takový případ je buď potvrzení z vlastního zdroje, nebo z nezávislých zdrojů plus časový test. Menší záloha předem, doplatek po prověření. Informace z veřejných zdrojů jsou vždy ověřovány. Není to tak, že „Dobrá práce, Míťo, kam Ti má přinést ty prachy“. Takhle to nefunguje. Leda mezi kriminálníky. Hloupými kriminálníky. Nevíme jak to bylo. Něco se dá nepřímo dovodit podle toho co kdo pustí do médií, jak kdo bude reagovat. Jak moc bude konzistentní.
  Srandovní jsou mediální reakce těch, kteří si pospíšili aby se zviditelnili.

 518. halladine – 579 – já bych to nechal na nich. My moře nemáme, takže se necítím kompetentní vyjadřovat k otázkám ponorek či lodí.
  Krom toho jsem z odkazu vyrozuměl, že se nechtějí omezovat na Balt, takže třeba nějaká ta ponorka v Černém či Středozemním moři by se jim mohla hodit. Už proto, aby mít pod kontrolou Sověty.

 519. Poláci asi maji určité obamy, ze se spolu domluví Rusové a Němci…

 520. „aby mohli mít“, ne „aby mít“ – sakra¨

 521. Hmm, ale to jsem se tak rozepsal o gurmánských aspektech Paříže, že mám skoro chuť vytáhnout kreditku a objednat si zase letenku a prožít tam pár obědů a večeří.

 522. 578 Já také. Snižuje to konkurenční schopnost.

 523. 577 Pavle Kořenský
  Hugues Aufray?
  Gratuluji, dobrý vkus. I tuto muziku mám rád. Chapeau! Málokdo už ale rozumí o čem mluvím a to i z mladých frantíků. Jedinej frantík co uměl zahrát a francouzsky zazpívat Boba Dylana tak, abych se nesvíjel smíchy. A jeho výlety do peruánských And s přezpívanýma lidovkama třeba La Haut (tam nahoře) mi svým minimalismem, melodií a atmosférou ježí chlupy dodnes. Nemluvě o místních hitech jako třeba A bientôt nous deux
  https://www.youtube.com/watch?v=TR5Leh2ZFsw (Brzy nashledanou) od fotra tenkrát mladičké France Gall – ano ta co s Serge Gainsbourg zpívala ve skandálních Lízátkách (Les Sucettes) a nebo neméně skandální Pauvre Lola (Chudák Lola) https://www.youtube.com/watch?v=tf1xAgNRecg

 524. 581
  Rusko : „V našich teritoriálních vodách v Černém moři jsme zachytili ponorku třídy Kilo, o které máme informace, že by mohla patřit Polsku.“

  Polsko: „Rozhodně popíráme, že je to naše ponorka. Důrazně protestujeme proti takové nehorázné provokaci. V Černém moři neoperuje žádné plavidlo našeho válečného námořnictva.

  Rusko: „Těší nás, že ponorka, kterou jsme potopili, není vaše.“

  Polsko: „Vrazi!“

 525. „Plánovaná vražda Babčenka byla podle šéfa SBU součástí velké operace, jejíž cílem je zlikvidovat opozičně smýšlející Rusy, kteří otevřeně kritizují ruskou vládu.“
  To přijde Rusy draho (Objednavatel nabídl za likvidaci Babčenka 30 tisíc dolarů ).
  Jestli zase klesne cena ropy, tak to neutáhnou.

 526. 585

  Ale jo, klidně ať si koupí třeba letadlovou loď 🙂
  Pane Kořenský, polská ponorka se na černé moře nedostane, ptrůlivem mohou pouze ponorky států ležících na pobřeží.
  Povrchové lodě nečernomořských států tam sice mohou, ale jen na 14 dní…

 527. Jinak Polsko dobře charakterizuje ftip ještě z doby socíku
  „prý budou Poláci měnit státní znak, místo orla budou mít klokana “
  ?
  Ten má taky prázdnou kapsu, a vyskakuje si „

 528. Dneska jsem klábosil v Niš s klientem a jeho tátou co hodně pamatuje a tak my bylo vysvětleno jak to vlastně bylo s vybombardováním té fabriky na cigarety. Jsem je poštíval jestli tam nevyráběli Novičok anebo aspoň sarin nebo dobře, pár chlorů a tak, že to roztento (samozřejmě zařvaly i mosty, elektrozávod, škola, nemocnice atd, ale tam jsem to chápal. Válka je válka. Ale proč cigára? Fotr mě od rozjedenýho grilovanýho jehněčího beze slova popad pod křídlem, narval k sobě do auta a asi po pěti minutách jsme dojeli k opravenému komplexu s obrovským nápisem Philip Morris.
  Vyhodil zbytek cigarety podíval se na mě a tak trochu heknul jakoby He? Říkám, to byl omyl, proč si vybombardovali svojí fabriku?
  Beze slova jsme asi jen za dvě minuty dojeli zpět do hospody na zahrádku, kde už z okna na pingla řval RAAKIIJAA! Protože to tam má patrně jako kantýnu, přiběhlo několik chlapců a děvčat s flaškama v ruce a skleničkama. Ještě v autě jsme hltli pohárek, flaška byla v pořádku, tu jsme si vzali ke stolu, nastalo několikeré kopulování s lahví a kalíškama kolem stolu.
  Pořád jsem ještě měl vytřeštěné a udivené oči.
  Když už opět mohl mluvit, popsl mi tehdejší situaci, jak prostě fabrika do mrtě, potom chvilinku chátrání, pak privatizace, jakási osoba s kapsama plnýma šroubů, kterou nikdo moc neznal vyhrála za poměrně směšný obnos, a – Hanka Bubnuj, za nedlouho přijel na bílém koni Philip Morris.
  Takto sa hrá šach!

 529. 59+

  Irák to samé :-), jenže ne tabák, ale nafta.

 530. 592 – Pavle je to pořád paráda. Elánjen škoda, že už nevystupuje můj další favorit Salvatore Adamo..
  em mi připomíná stejně starého Wilíka Nelsona…

 531. to je podivná vsuvka, zase jsem musel šlápnout na špatnou klávesu, Jen jsem napsal, že elánem mi Aufray připomíná Willy Nelsona.

 532. 594 PK dík za odkaz
  jsem mrknul a dědek ještě pořád dá Stewball aniž to vypadá jak v Ein Kessel Buntes. 🙂

 533. Njn, nevím na čem jede, ale až mně bude 88, budu to chtít taky 🙂

 534. 595 Dušane
  ad Elánjen … prosím napověz
  maďarsky umím ke své ostudě jen povrchně. Spíš neumím.
  Nebos chtěl snad zvolat éjlen? Sláva, viva atp?

 535. cca. kolem 14 minuty to video nemá chybu. 88 let – vraiment imposantes !!!

 536. 602 PK
  a jó. Santiano jak za mlada. Tož tedy
  Hissez haut Santiano !
  Hissez haut Monsieur Aufray!
  A dobrý vítr!

 537. skimici – mimochodem, když to video necháš dojet na konec a YouTube nabídne další video, tak to nejspíš bude to, kde Monsieur Auffray zpívá (odhadem tak v 80 letech) „Like a Rolling Stone“, ale ve francouzštině. Rovněž velmi působivé.

 538. Hale ad: 589 – já bych je nepodceňoval! V Maluchách dovezou do Bulharska díly a v hotelovém pokoji tu ponorku za 14 dní smontují! Když je chuť…
  … a peníze, jisTě nebude problém koupit od Řecka jednu z mnoha německých ponorek.
  A všichni by byli spokojení! Poláci, že mají ponorku ve středozemním a Černém moři, Řekové že se zbavili šrotu a Němci, že ho dostali zaplacený… 😉 😀 😀 😀
  No a kdyby si přece jen postavili svoje, stačí koupit (nebo okupovat půlku) nějaký řecký ostrůvek… 😉

 539. 603 Pavle,

  pokud si všimneš, on tam vysvětluje jak je těžké to odfrázovat anžto u Boba celkem běžně nesedí počet slabik s počtem not, jak zoufale jsou nepřeložitelné věty jako How does it feel, jak doslovný překlad ve fránině vyústí ve vytí (epreuve), jak se mořil a večer chodil po Picadilly až to na tom plakátě o nezaměstnaných trefil …
  Proto jsem psal, že to byl jediný francouz, který Dylana dokázal dát ve fránině a naprosto přesvědčivě. Není to totiž žádná arš …

 540. S Řeckem a jeho ponorkami by si do Černého nepomohli.
  Každopádně, zas až takové šílenství to není, za první světové Němci fakt poslali pár ponorek vlakem na Jadran.

 541. já už jsem jak Dušan, vlezlo mi tam epreuve a netuším co to znamená. Asi nějaký srbský virus …

 542. skimici – 606 – to je právě to, proč jsem zmínil, že to je velmi působivé. Sice je moje francouzština notně rezavá, ale právě proto, že si tam hraje s tím textem jsem si to pustil třikrát, abych to pobral co tam říká.

 543. Mimochodem, jak tak koukám, tak na letošní rok (to mu bude už 89) chystá koncertní turné v Kanadě. :O

  Ten chlap je nejspíš mimozemšťan…

 544. jéé a další je Dès que le Printemps revient – (Holky jsou krásný) Když se vrací jaro.
  https://www.youtube.com/watch?v=-mR4h0-4H88&list=RDHup87MvhP1I&index=2
  Tento krásný tzv „oplodňovák“ se mmch stal vítězem soutěže Eurovize roku 1964.
  To ještě Eurovize nebyla inspirovaná Festivalem politické písně Sokolov a nikdo netušil, že tam jednou bude vystupovat fousatej transsexuál, holk s polagitkou z ukrajiny nebo ta šilhavá asexuální almara z Izraele.

 545. Tenhle klip znám, ty koně z Camargue jsou nádhera jak v tom klipu, tak hlavně v reálu.
  Když jsem to poprvé viděl na vlastní oči (to je už 40 let), jak se tam prohání stáda bílých koní s modrýma očima mezi těmi býky v těch slaných bažinách, tak jsem nevěřil, že je něco takového možné…

 546. Aha! Tak to jsem zase pro změnu netušil já, že je to točené v tom parku. Nikdy jsem tam nebyl.

 547. To není park. To jsou stovky kilometrů čtverečních volné krajiny, pravidelně zaplavované slanou mořskou vodou, kde žijí divocí koně (Camargueský kůň je jeden z asi tak tří víceméně divoce žijících plemen v Evropě), stáda divokých (a hodně divokých, používají se na francouzskou corridu) býků a krav a statisíce plameňáků.

  Doporučuju vygooglit fotky a videa na YouTube, je to něco neskutečného…

  Mimochodem, na těch koních je krásně vidět jejich přizpůsobení prostředí, díky kterému je krajně obtížné tohle plemeno chovat někde jinde. Když si nebude denně máchat kopyta ve slané vodě a bahně, tak mu kopyta odejdou a když nebude mít možnost pást se na suché a slané trávě a rákosí, tak mu začnou kolabovat ledviny.

  Nevím jak to tam vypadá teď, ale před těmi cca. 40 lety se tam pásla stáda opravdu stovek koní. A když se takové stádo dá do cvalu, při západu slunce, po mořském břehu…

 548. Díky všem za „input“ ohledně Paříže,
  zjevně budeme muset o víkendu udělat rodinnou válečnou poradu 🙂

 549. Pavle. Já jsem to asi blbě řekl. Tak dobře. Ne park ale Národní park?
  Toto heem měl na mysli.

 550. Za zhlédnutí (pro toho, kdo má rád koně a práci s nimi) stojí tohle:

  https://www.youtube.com/watch?v=kvLfqBwz3ps

  zejména tedy druhá polovina toho videa, kde je celkem patrné, že práce těch žen a mužů se poněkud liší od toho, když si naši pivní kovbojové hrají s telaty na rodeu v Radotíně 🙂

 551. Zkouknul jsem různá media včetně ruských k operaci Babčenko. Vyplývá mi z toho jediné, že nikdy nedokážeme pochopit hloubku nenávisti a opovržení k níž dospěli Ukrajinci, určitě jejich značná většina, vůči Rusku. A vhledem k tomu jak je silná, určitě není nezasloužená.Nevzpomínám si, že by nenávist generace mých rodičů byla 25 po válce stejně silná. Nevím, jestli to někdo dokáže za mého života rozklíčovat natolik, aby dokázal nastartovt usmiřovací proces

 552. Média nerovná se realita.
  Občas cestuju a obvykle jsou Rusové a Ukrajinci jedna parta. Pořád. Myslím, že mají politiku docela v paží. Dokonce i můj dříve protiruský ukrajinský kolega přepnul do pozice „tak za tyhle mi to určitě nestojí“.

 553. 622-nedávno jsem s ukrajinským (ex) kolegou poseděl déle a říkal něco ve smyslu „politiku jsme z běžné diskuse vymýtili. Protože dělící linie vede nejenom napříč regiony, ale i rodinami, pracovními kolektivy atd. A tak se o ní nebavíme“.

  Nakonec, udělat si obraz o ČR z českých médií, země je nekonečně antibabišovská a antizemanovská…

 554. Nenávist Ukrajinců k Rusku..
  Hm.. Jistě se dají nějací najít a natočit.
  Další otázka je, jestli se dá dnes na Ukrajině vyjadřovat jinak.
  A kromě toho – 1,5 milionů Ulkrajinců je v Rusku.

 555. u Babčenka si to vysvětluji tak, že se v něm probudil kozák (po dědovi) a mu jeblo tak, že po tom co byl do čečny odveden se do druhé vàlky přihlásil již dobrovolně. Kdyby převážily geny po bábě židovce, nebyl by bil čečnu po hlavě ale kšeftoval by tam s čajem a čokoládou, duritkama (spotřeba jak v Palestině či Afghanistánu – jsou holt temperamentní) a byl by za vodou 🙂

 556. Skimici, překvapilo mne, kolik jezdí v moskevské oblasti aut (nákladních i osobních) s ukrajinskou značkou. Na defacto válečný stav.
  V hotelu, kde jsem bydlel byla kavárna, která má sesterskou kavárnu na Ukrajině (v Oděse, jestli si dobře pamatuju). Společné akce, koncerty, dny ukrajinské kuchyně (pravda, nevím, zda to tak měli i v Oděse).

 557. 623 i zde mám stejnou zkušenost. V ruském teamu màm pochopitelně ukrajince a bělorusa taky, kromě žida arména, rusáků a pár univerzálních sibiřanek (ty jsou jako vždy krásný a tak je maj rádi všichni napříč národy a konfesemi) navíc to nejsou meeeetoooo krávy.

 558. 627-to je na Východě krásné. Dojdu do fabriky, a v kancelářích baby halenky, sukně, na recepci sedí skutečné ŽENY A nemají s tím problém. BTW, se schopností prosadit se to nijak nesouvisí-ta drobná žena v halence si pozve mistry z výroby a seřve je tak, že i mne je jich líto …

 559. 626 NoName
  Já už jsem to jednou psal. Na Ukrajině podle jména jsem často ale ani třeba 20 let zpět jsem si netroufnul používat výraz ukrajinci. Stejná blbost jako čechoslováci. Vůbec nevím co bych měl mít společného s šuhajem loupežníkem, zato velmi pidobné zájmy a názory mám třeba s kámoškou z Bayreuth nebo s klukama z Regensburg. Ukrajina dnešní je stejná umělina jako československo nebo jugoška, stejně násilně udržovaná a stejně rychle rozprsknuvší se (de facto) jakmile obruče pukly ….

 560. NoName,

  máte v Rusku pobočku ?

  Pane Kořenský,
  poslední dotaz k Nasu .. Když jsem tak chystal ty zbytky na odvoz do sběrného dvora, všiml jsem si, že je tam stejná, či podobná výměnná baterka jako bývý na motherboardech.
  On ten NAS býval často a dlouho vypnutej..
  Nemohlo její odchod způsobit ty problémy ?

 561. S Alim z Regensburg ? Tak to já nemám.;)
  Jestli je někdo se mnou kompatibilní, tak Rakuśák (origoš, ne Slaven, Agca ani Mohamed)…

 562. 628 NoName
  Jo. Ty holky když chtějí, tak se do toho umí obout až jiskry lítaj. Krnda hadr 🙂
  Zase jsou ale obětavý. Když je podrźíš pokud jsou v problémech a nejseš hajzl, bohatě se to vrátí. Když potom ořijdou nekomfortní situace a to v byznysu bývá, ten team ti vytvoří kruhovou obranu, holky v první linii, tentokrát krvavý harpyje, zelený oči, zuby, nehty, lokty, podpadky a poskytnou ti tak čas k nabrání sil a uchopení klacku pevněji a přímému výpadu. 🙂

 563. 631 aaale … Kdy hste byl NoName v Regensburgu naposled? Nesmíte číst noviny. Mě to tam ořipadá furt stejné. Akorát nechodím cíleně do místního Chánova stejně jako ho nevyhledávám ani tady.

 564. Já tam nebyl nikdy. Občas tam je nějaký meeting, ale nikdy mne nepozvali 😉
  Já jezdím do Hanover …

 565. 2 skimic
  Ono to Řezno také už není co to bývalo – třebas tenkrát 13.ledna 845, ale proti Mníšku pod Alpou to stále ještě je poměrně germánské město.

 566. Včera se v Německu opět bodalo … Zkuste najít zprávu …

 567. Dneska večer budou mít odtahové firmy pohotovost…..

 568. 635 dvd
  no ano, v Mnichově a třeba ve Frankfurtu, Hanoveru, Hamburgu, Bruselu Antverpách byly evidentně překročeny body návratu. Nevidím v tom ale trágu. Nevím jak ses zařídil ty, ale známí se stěhují za město, ze kterého se stávají Bronxy jako ve státech. Počítám, že stejně jako tak před 40ti lety tam, možná víc, začnou radnice v Evropě přemýšlet, co se pos.alo a budou to řešit vícem socialismu, tedy spádovými školami a školkami kvůli homogenizaci, možná i školní autobusy zase budou a tím dále od center se bude obyvatelstvo stěhovat a tím více soukromých institutů bude vznikat počínaje pro sichr už školkou.
  Nic nového. Všechno už tu bylo. Jak to dopadlo se může třeba v Detroitu, Chicagu každý přesvědčit, ale socani a progresivisti jsou nepoučitelní. Ale ani jim se nedivím. Živí se tím. Že se nuumějí živit poctivě, za to v zásadě nemohou. Geny a výchova. Jinak to neumějí a umět nebudou.

 569. V Srbsku si od toho člověk na chvilku odpočine. Srbština na to má krásné slovo. Odpočinout si – odmorit sa.
  Ono to je docela logické. Základ mor – negativní. úUnava, vyšťavený. Česky umořený něčím. No a srbi se na rozdíl od čechů i odmořují, což česky už znamená něco jiného 🙂

 570. I v Chorvatsku odmorují. Na odmorišti samozřejmě. 😉 BTW, z Niše je to jenom skok do Sofie, a Sofie je docela hezká.

 571. Dobrý den. Sofie je hezká, protože je česká 😉

 572. jj NoName, přemýšlel jsem (ono je to z Beogradu na půl cesty) že to tam protáhnu abych si ušetřil jeden výlet, ale byl jsem domorodci varován, že je to na hranicích z obou stran opruz. Čemuž jsem sice rád, protože to maj kámoši Merkel komplikovanější ale ztratí se tam hafo času, takže raději letecky. V každém případě velmi fair cena, kterou jsem bez diskusí připraven platit než tu ježibabu pohltí brány jejího pekla, na které doufám věří.

 573. Po stránce malebnosti řeči se mi líbí polský výraz „Ne denerwuj się …“

 574. 642-jo jo. Kdysi jsem jel autem do Sofie přes Rumunsko. A nějak se mi zpět nechtělo tou samou cestou, tak říkám Srbsko. A bulharští kolegové, že tedy ani náhodou, že je srbští celníci buzerují… Neposlechl jsem a vyrazil jsem. Na hranicích kolona turkoněmců … Celník viděl českou značku, došel a ptá se Češi ? Odkývali jsme, mávl rukou, objeli jsme ty turkoněmce a to bylo celé.
  Na maďarsko-srbských hranicích se maďarský celník chystal na velkou prohlídku vozu (bo Schengen), ale v případě potřeby jsem rozený Maďar. Stačilo přehodit pár vět a další hranice byla za námi.

 575. Dobré dopolední vespolek,

  skimici, ad 632,
  tak by to mělo být všude… 🙂

 576. Dobré ráno,

  623 – “ “politiku jsme z běžné diskuse vymýtili. Protože dělící linie vede nejenom napříč regiony, ale i rodinami, pracovními kolektivy atd. A tak se o ní nebavíme”.“

  NoNAme, s Vaším kolegou hluboce souzním. Má pravdu.

  Čím víc se bavíte o politice, tím víc prostoru zabírá ve Vašem životě. Čím víc prostoru zabírá, tím víc politici ovládají vaše emoce a tím i váš život.

 577. “ A vhledem k tomu jak je silná, určitě není nezasloužená.Nevzpomínám si, že by nenávist generace mých rodičů byla 25 po válce stejně silná. “

  Dušané, sám říkáš, že ruskou mentalitu evropan nepochopí. Řekla bych, že s ukrajinci je to dost podobné. Srovnávat se svými rodiči je ošidné, je to jiná mentalita.

 578. ještě bychse vrátila k diskusi o Paříži – jak je tos domluvou?
  Dcera se domluví anglicky a jakž takž neměcky. Já to nejnutnější anglicky. Což jsou oba jazyky, klteré prý nemají Francouzi moc v oblibě.

 579. maYdo
  Hezká holka se v Paříži domluví snadno jakkoliv. Ošllivýmu chlapovi nepomůže ani diplom ze Sorbony 🙂

 580. Tak to nemám obavy, skimici. Budeme na to domlouvání dvě hezký holky 😀

 581. 546 maYdo, Čím víc…..Tohle vytesat.

 582. Schumi – přidám se, maYda je dnes ve formě.

 583. Zkoušet v Paříži němčinu by myslím nebyl úplně dobrý nápad.

 584. Já zkoušel angličtinu v Paříži, St. Tropez, Marseille atd. a nikde mne nezmlátili, neodvrátili se, naopak se snažili domluvit se.
  Určitě jsem si objednal anglicky na Place de la Concorde, v Louvre, v nějaké restauraci v Latinské čtvrti a v Marseille v The Shamrock Irish Pub.

 585. Dobře, v tom posledním tu angličtinu chápu 😉

 586. 650 maYdo
  já to samozřejmě zlehčuji a předpokládám, že alespoň minimální základy moderní francouzštiny máš. Pro jistotu je připomenu nejběžnější fráze běžného holčičího dne v Paříži.

  Salám alejkom! – Brýden, mír s Vámi (nikolov světový)
  Jak se máte? – Kejf hálek.
  Děkuji – Šukran.
  Lá ! – Ne !
  Nemůžu! – Lá astatía.
  Fakt nechci! – Lá uríd !!!!
  Annadždááááá !!!! – Pomóóóc !!!!

  Inšalláh (zkroušeně) – Je-li to Boží vůle (zkroušeně)

 587. Já byl v Paříži někdy v devadesátejch a překvapilo mě, kolik černochů kolem Sacre Coeur a Notre Dame umělo říct česky „Já nejlevnější“. To byly krásný časy bujaré mladosti, kdy vrcholový management ČSA ještě v pařížských hotelích kradl ručníky a osušky a my kvůli tomu museli bydlet v Formuli, protože tam to ještě nevěděli.

 588. Ano, o kolik svých myšlenek, o kolik svého života kdo přichází, když mu v hlavě dřepí nasazený třeba …. Nebo někdo jiný. Nechci jmenovat, protože nechci nasazovat do hlavy.

  Snažím se o debordelizaci, tedy o pořádek. Jde to ztuha. Nerad vyhazuju staré věci. Mám skoro dvacet let starý notebook. Trochu pospravovaný, plasty nebyly z nejlepších. To se u některých nových nezměnilo. Ale až na baterku a rtc baterku funkční. Ale co s tím. Dnes. A že ho vyhodím. A než ho odložím k popelnicím, to tak s věcmi dělám pro případ, že by se někomu hodily, že se podívám co má na disku abych nepřišel o nějakou vzácnost než data nenávratně vygumuju. Snímky mnohokrát vyzálohované jinde, ale vida, nalezl jsem ASPI z roku 2003. Jenže co teď se starými zákony… Zkusil jestli funguje. Funguje. Co všechno a jak staré je tam k nalezení. Jak ony staré zákony byly a jsou srozumitelně a použitelně napsané. I přesto jak mnoho se za těch více než sto padesát let změnila řeč. Jak zprimitivněla. Jak zkostrbatěla. Jak ztratila vaznost. A naopak jak se stala užvaněnou a vyprázdněnou. Ano, hledal jsem až jsem nalezl proč si ten starý stroj ponechám. Možná, že mu dám i novou baterku, aby mi při každém zapnutí nevyhuboval. A až zas vbrzku zavítám na jih, vyberu si tam z police nějakého ještě nepřečteného Jiráska. Až se vrátím, zas budu pročítat lejstra popsaná kostrbatou řečí z níž, z té vyprázdněné slovní míchaniny považované za znamení erudovanosti, je obtížné vylovit myšlenku.

 589. Asi jsem měl smůlu : na letišti CHdG u ČSA stánku jen francouzsky .
  Naštěstí si mládenec vzpomněl na angličtinu dříve, než jsem stačil říci , ze kvůli němu a domorodcům na Ďábelskych ostrovech se ten reliktní jazyk učit nehodlám…

 590. 654 Ano. Z generace, která ji mrskala, už mnoho nezbývá. Ti mladí už ani netuší jak na gestapu udat, že soused je…

 591. 657 Pravda, bylo to ještě v devadesátých. Při večerní procházce po Pigalle, najednou cuknutí v tašce přes rameno, otočím se a hele, ta černá huba třímá moji flašku červeného! Tak jsem mu ji s hulákáním „Naval, to je moje flaška“ bleskově vydrásnul a pokračoval v korzu. Dnes bych si to už…ale jo, dovolil. V těhle ohledech jsem nedůtklivý.

 592. Schumi
  měn to taky někdy takto bere, ta lítost nad věcma. Pak ale vždy převládne pocit odpovědnosti k potomkům. Stačí kouknout co stojí kontejner na bordel teď a že až jednou natáhnu bačkory, levnější to už nebude a bum prásk, už je to v popelnici.
  Pokud si to chci ozvláštnit, vezmu z vysoké hromady křápů a kabelek pár exemplářů z nejspodnější vrstvy a fláknu je tam taky. Ačkoliv je zde pravděpodobnost zpozorování úbytku téměř nulová, zde jsou ženy FIFO stroje (first in, first out, dolů se nikdy nedohrabou) přesto rozumím onomu lehce svíravému pocitu okolo žaludku který tak hezky popsal Jack Kerouac v té příhodě o souloži ve stodole pod trámem s visící tarantulí ….

 593. Schumi,
  ale oni na tom gestapu byli mocni i jazyka francouzského. Doporučuji JACKSON, Julian: Francie v temných letech 1940-1944, o časovém pokračování této doby pak pojednává Tony Judt: Past Imperfect: French Intellectuals, 1944–1956 (teď to snad vyšlo i česky). A brilantní kousek je kniha L.Chateau: Vlak do Výmaru. Kniha je napěchovaná fakty a přitom je nádherně čtivá. (Pozn. autorka je Češka žijící ve Francii.)

 594. No, s tou nenavisti Ukrajincu k Rusku Dusane nevim…
  https://en.wikipedia.org/wiki/Ukrainians_in_Russia

  1/ Kdyz opominu to, ze jich tam zije asi 2 miliony, ze za valky na Donbase utikali hlavne do Ruska a rocne jich tam pribyva tak 0,3 mio to asi nebude tak zhave. Nevidim to ani realne, delal jsem pro ruskou firmu, ktera ma velkou afinitu k najimani lidi z vychodu, vcetne ukrajincu… A fakt nevim, ze by meli problem a sabotovali…

  2/ Ne kazda smrtelna nenavist je skutecne oduvodnena. Kdyz opomenu proflaknutou nenavist nemcu k zidum, proc treba cinani nenavidi vietnamce?

 595. No,
  já bych tu nenávist taky neviděla tak černě – když to srovnám s tím, co jsou schopni na netu vyplodit Češi vůči „rusákům“, Zemanovi, či daleko méně zjevnému objektu, tak bych se taky co cizinec divila. Internet holt snese všechno, a spousta přispěvatelů je „za hrdinu“ svým výlevem… Takový Čulík se přitom považuje za vzdělance.
  Nicméně Ukrajiny jako takové je mi líto. Taky mi přijde, že měla ve své historii smůlu, snad ještě větší než naše Kotlinka – pravda, počátky českého státu lze směle kláast na Moravu, ale jinak jsme tak nějak celkem drželi pohormadě, i když tu štrádovala vojska z různých stran i různých směrů. Ta Ukrajina mi přijde daleko rozervanější, i národnostně – a děly se tam daleko horší věci než u nás. Navíc, počátky ruského státu začaly v Kyjevě…

 596. Z ruských diskuzí: Ukrajinec se modlí k EU,žebrá v USA, otročí v Polsku a za to všechno nenávidí Rusy.
  Sledovala jsem celou tiskovku USB k případu Babčenko a zapadlo jedno jejich vyjádření. Celý spektákl byl prý proveden také proto, aby otestoval reakci Západu na další lumpárnu Ruska. Byli úspěšní, veškerý demokratický svět poslušně zahýkal a vyjádřil tak svou loajalitu. Jura-p to nazýval démonem souhlasu. Nemám důvěru k lidem, kteří uvěří jakékoli ptákovině jen proto, že ji šíří současná moc. Je smutné, že to hlasité tleskání vestoje a souhlasné skandování zažívám v životě už po třetí nebo dokonce po čtvrté.

 597. No, z Ukrajiny pocházel mimo jiné Brežněv. A v Osvětimi prý působili ukrajinští dozorci a byli jedni z nejhorších. ale přesto to dělení na hodné ukrajince a zlé rusy funguje.

 598. 668 Baubo
  kromě švejka si co se týče ukrajiny vzpomínám i na krásnou knihu A Confederacy of Dunces – Spolčení hlupců (J.K. Toole toho Pulitzera dostal zaslouženě).
  Ignácius prdící do mravního bahna jsou i se svojí trockistkou Myrnou Minkoff oproti dnešním intošům úplní sladcí miláčkové 🙂

 599. ovšem – na to, že fotbal začíná už za 14 dní je to nějaké mrtvé i s celým Babčenkem. Chtělo by to nějakou šťávu. Jenom si tipnout, kde se bude válčit tentokrát. Olympiády a mistrovství jsou neodolatelným pokušením. Pořádající země se musí nechat tlouci klackem až skoro do závěru aby se pokrokové síly nezjančily ….

 600. V česku vše při starém? Ještě tzv pravicový blok ujíždí na Novičoku a nebo už Babčíkuje?
  Babčík – nebyla Babčíková ta seržantka co souložila ve vazbě v Tankovém praporu?

 601. 671-není všem dnům konec, něco ještě přijde.

 602. Skimici,

  jo ujíždí, ale nějak mu podklouzly nohy :

  „Poslanci ANO, SPD, KSČM a ČSSD nasadili nový a bezprecedentní chvat – nepřihlásili svou přítomnost, tudíž nebyla sněmovna usnášeníschopná a schůze byla přerušena na neurčito, to jest navždy. Hrůza z pravdy zjevně probouzí mimořádnou kreativitu,“
  Zdroj: https://zpravy.idnes.cz/mimoradna-schuze-snemovny-novicok-dtb-/domaci.aspx?c=A180530_212939_domaci_kop

  Takže možná se bude ten Babčenko ještě hodit…..

  Hrůza z pravdy – jetsli je někdo kreativní, tak je to Kalousek 😀

  Nějak teda nevím, co chtěli na tej schůzi projednávat…Zrovna v cauze novičok bych se tej pravdy fakt nebála, protože se jí stejně nikdo nedobere….

 603. Sranda ovšem je, že schůzi požadovalo 55 poslanců a v okamžiku, kdy měla být zahájena, jich bylo přítomno jen 39. Takže cca třetina z těch, kvůli kterým se ta schůze svolala, se ani neobtěžovalo přijít.

 604. Tak ty fotky jsou docela hezký, akorát nevím, co je na tom protestního.

  Ale třeba je to taktika, jak se vyhnout potížím……. Ono je něco jinýho zakázat výstavu aktů a něco jinýho zakázat výstavu fotografií proti válce.

 605. Já nevím, případ Zeman a novičok mi nějak unikl, resp. jeho počátek. A je mi šumák, kde se novičok vyrábí, stejně jako je mi šumák, kde sé vyrábějí nože nebo zádumčivá útočná auta. Akorát – on někdo nutil presidenta Zemana se k novičoku vyjadřovat, držel mu u hlavy nabitou pistolí či vyhrožoval vypálením několika českých a moravských vesnic, neřekne-li? Nebo si jen tak sám o sobě plácl v očekávání dalších pěti minut světové slávy? Jako president by měl dbát prospěchu země, v jejimž čele stojí. A to jeho prohlášení – opravdu bylo ve prospěch ČR? Já bych od svého presidenta očekávala spíš postoj – mlčeti zlato.

 606. skimici,
  na co vy nepřijdete 🙂
  Vážně, ty fotky jsou moc hezké, a ta děvčata taky 🙂 Třeba je to forma protestu „No tak koukněte se, kucí donbaský, co tu máme… nechcete se zase u vodky sbratřit ?“

 607. Dano,
  nevím, jestli někdo na Zemana netlačil nebo tlačil, ale mám podobnou otázku – on někdo tlačí na Kalouska ? Proč o tom naši „reprezentanti“ pořád musí schůzovat, to fakt nemají k řešení nic jiného ? Všude se line rajská hudba a duha se klene nad Kotlinkou ?

 608. Dano, ono to hnipani zacal myslim Stropnicky… Zeman jen nasledne neumel nereagovat…
  V obou pripadech by platilo si tacuisses, philosophus mansisses… 🙂

 609. no, v tomhle případě nakonec ani neschůzovali, protože nebyli schopný dojít na schůzi, kterou kvůli tomu svolali….

 610. Matzurko – 681 – to je právo opozice, křičet. Ale je fakt, že s tou dnešní schůzí nesouhlasím, ale na druhou stranu, jak „zklidnit“ presidenta? 🙂

 611. No a já jedu už fčil hlídat vnoučata, zítra dokončím cukroví a v sobotu vypuknou oslavy. Sestra slaví opožděně kulatiny a hlavně výhru nad nemocí. To asi ten zámek spadne. 🙂

 612. 664 DVD, i těch, kteří přežili Říši a neodsunuli se, je málo.
  Nevím jak nakonec skončil Herr Otto Flick.

 613. Dano,
  pokud jsem si všimla, prezident je zklidněný už dávno, to zas jenom „demoblok“ mlátí prázdnou slámu 🙂

 614. To je dobrej plátek, Matzurko.

  Podívala jsem se na seznam autorů a zaujal mně tenhle :
  „rakouský ekonom, politolog a politik. V letech 1994 – 2006 byl předsedou Komunistické strany Rakouska, nyní koordinátor evropské sítě transform!europe.“

  Jinak tam píše Bašta, Švihlíková a taky nějaká Cerqiesová nebo jak, tuším, že něco takovýho bylo kdysi členem sládkových rádobyrepublikánů.

 615. 691 – ano, Tomáš Maček je také slavným rodákem z nedalekých Vlachovic.

  Od té doby, co se třetí manželkou Petra Jandy stala cérka z Brumova-Bylnice, máme tady beatový ráj. Janda postavil v lesích pension, kde si můžou kamarádi muzikanti odpočinout a zapařit – bez dohledu medií – ono je to lesem a kus pěšky.

 616. Dano,
  Vy se furt ptáte, tak se Vás taky zeptám..
  Vy držíte psta zavřené, když někdo očividně lže ?

 617. 688 Miliony tun na oběžnou dráhu a z oběžné dráhy. Navíc „ekologicky“.
  To jsem zvědavý…

  Vidím to jako maskovací akci pro vytvoření kolonie pro přežití vyvolených. Pak na Zemi rozprášejí nějakou desinfekci proti lidem a vrátí se až vychcípaj.

 618. Nějakej ruskej výrobce sejra si oddchytil na letišti britského abasadora , obdařil ho bedýnkou svých sejrů a poděkoval za sankce 🙂

 619. halladine – 630 – nemyslím si, že by to se závadou nějak souviselo. Pokud to byla malá lithiová 3V baterka, tak ta tam byla spíš proto, aby podržela hodiny a nějakou základní konfiguraci. A tyhle baterky mají životnost XY let.

  Dospělá disková pole mají takové věci jako velké a rychlé SRAM paměti ve kterých si drží alokační tabulky, spojové seznamy a obsáhlé buffery, ale to zase bývá drženo párem velkých a těžkých baterií.

  Pokud to zařízení bylo X let staré, tak nejspíš odešlo proto, že mu vyschly elektrolytické kondensátory. To pak sníží někde napětí, procesor z toho začne blbnout, někam něco špatně zapíše a už to jede.

 620. maYdo – 648 – tak většina Francouzů mladého a středního věku umí anglicky docela dobře. Jiná otázka je ovšem to, zda jsou ochotni tou řečí jen tak mluvit.
  V hotelech, muzeích apod. to problém není, tam se člověk anglicky domluví v pohodě. V některé menší restauraci to už problém být může. Mají sice všude anglicky tištěné menu, ale třeba šéfkuchař může klidně předstírat, že anglicky neumí. Ovšem pár pokusů o zavedení elementární francouzské konversace (byť by šlo jen o pozdrav a prosím/děkuju) ledy okamžitě prolomí a Chef si najednou vzpomene, že se anglicky vlastně taky učil.

  Oni prostě mají dětinskou radost z toho, když nějakému cizinci stojí za to naučit se francouzsky alespoň pár základních drobností a třeba číslovky. 🙂

 621. (694) Držíte psa zavřeného, když někdo očividně lže? …
  Zajímavá otázka. Mít čtyřicetikilového sitaje, to by v okruhu tisíce metrů byli všichni pravdomluvní. Mohl by pomáhat i u soudu.

 622. (679) Dano, zřejmě se mu od Rusů dostalo nabídky, kterou nelze odmítnout. Obvykle u něj takové věci přičítám žvástavosti, ale tohle bylo až moc okaté.
  (689) Až do další „neodolatelné nabídky“. 😛
  (694) Se zavřenýma Zeman nelže (to nastupuje mluvčáček).

 623. Maydo – mně vždycky pomohla tato věta, nauč se ji : Excusez-moi, puis-je parler anglais, je ne veux pas massacrer votre belle langue

 624. 701 – a náš agent z Kremlu prozradil jak to bylo!
  Zaplať Pán Bůh, že Zeman sem nepíše, Stačí to stálé okřikování Halladina.

 625. Tak jsem si nakonec letenku nekoupil, ale ta debata o gastronomickém významu Paříže mně inspirovala natolik, že jsem ráno navštívil postupně řezníka, zelináře, vinotéku a restauraci v jedné místní hospodě (kde mi vždycky kuchař za mírný bakšiš naleje skvěle založený vývar nebo se podělí o trochu demi-glase) a strávil jsem podnětné odpoledne velmi opatrnou a trpělivou přípravou dlouho se táhnoucího hovězího po burgundsku.

  Bylo servírováno se šťouchaným bramborem, restovanou zeleninou a žampiony na domácí slanině před cca. hodinou a rodina se olizuje ještě teď. Zbytek nechám proležet do soboty a bude ještě lepší. Poslední sklenku burgundského jsem si ponechal, aby bylo pokrm čím spláchnout… 🙂

 626. A to já mám mimořádně dobrou náladu – z letiště domů jsem v autě poslouchal kauzu Babičok s tím ukrajinským Hopkirkem a je to tak nefalšovaný orientální nářez, že jsem si říkal – laťka je fakt vysoko. Nicméně Kalouskův Levý Blok se nenechal zahanbit. Poslouchal jsem jakéhosi brněnského tragéda z ODS, jméno mi vypadlo – a musel jsem též ocenit nasazení a rozhorlení. Jestlipak vystupovala taky Němcová?
  Komedianti 🙂

 627. Tak na takovou činnost bylo dneska moc dobré počasí. Nicméně, dobrého zažití přeji. 🙂

 628. Njn, to mně doklaplo až později odpoledne, že mít v tomhle počasí zapnutou cca. šest hodin troubu na 150 stupňů není úplně ideální…

  Ale když ta chuť je tak neodolatelná. 🙂

 629. Požádal/nepožádal.
  „Rok jsme se snažili dostat u nich povolení k pobytu… Přes nizozemské velvyslanectví jsme se pokusili dostat povolení k pobytu, na což mi odpověděli, že dokumenty mohu podat pouze v Moskvě,“ citovala agentura novináře.České ministerstvo ale na svém stanovisku trvá. „Žádost o pobyt se dle zákona podává v zemi, ze které žadatel pochází či ve které dlouhodobě pobývá. Ministerstvo vnitra na těchto skutečnostech nemá právo nic měnit,“ reagovalo přes twitter na dnešní Babčenkovy námitky.: https://tinyurl.com/ybsf5avv 😛

 630. (707) Z který části býka to děláš? Od obyčejného řezníka, nebo od toho pro mlsouny na Jiráskáči?

 631. Nějak v článku postrádám ruskou stopu. Zabít chtěl ukrajinský podnikatel, firma nemecko-ukrajinská … Ta ruská stopa je tam implicitní ?

 632. 708 AK
  měl se na to vykašlat a jít do německa, cestou klofnout a oženit dvě baby jako ten syřan a moh mít už německé občanství.
  A ty dvě baby navrch. Zatímco takto musel dělat kašpara jak kdyby chtěl hrát v Brně divadlo a natírat se prasečí krví. Jeho babička by mu – věřím – zlískala řiť tak, že by si ten magor tejden nesedl.
  Když jsem tak koukal na rozsudek německou legalizaci dvojbabství napadlo mi, že jsem pokládal snažení jakéhosi kanaďana – poslance za recesi – no a teď mi to už jako recese tolik nepřipadá.
  Ten poslanec říkal – tak se legalizovali dva buzeranti – proč neudělat další odvážný krok kupředu a nelegalizovat vztah TŘÍ mužů?
  I já vidím positiva. Zmizel by problém s manželským trojůhelníkem.
  Vznikaly by ale jistě mnoho-úhelníky. Když holt musíš tak musíš.

 633. „Požádal/nepožádal.“

  … když ho zabili/nezabili

 634. Já ale nějak nerozumím tomu,. jak mohla předstíraná vražda přispět k dopadení potencionálního vraha a k čemu ten cirkus byl….

  To jako najatý vrah začal vykřikovat, že mu vyfoukli kšeft? Nebo se běžel podívat, jetsli je Babčenko fakt mrtvej a policajti číhali ve skříni?
  Přece když už se nechám najmout na mord a někdo mně předejde, tak se stáhnu a mlčím. Je sice blbý, že jsem přišla o kšeft, ale nepřišla jsem aspoň o kejhák.

  Ostatně z čeho ho usvědčej a za co ho zavřou, když nakonec žádnou vraždu nespáchal?

 635. AeroKarle – 707 – tak ono se dá s úspěchem použít víceméně cokoli ze zadní části toho hovězího. Dneska jsem na to koupil u nás u řeznice docela pěknou tabulovou špičku, ale klidně se dá použít i kus roštěnce nebo klidně i pravá svíčková. Nebo naopak klidně obyčejné zadní hovězí. Nebo i přední (to někteří dokonce preferují), ale mně osobně kližky vadí, takže tyhle druhy masa vynechávám (s vyjímkou vývaru).

  Na rozdíl od steaků nekoukám u masa určeného k dlouhodobému vaření/dušení příliš na původ nebo stáří konkrétního hovězího kusu. Ono je potřeba si uvědomit, že tyhle skvělé lidové recepty mají původ někde ve středověku a jejich účelem bylo zužitkovat a převést do příjemně poživatelné formy víceméně všechny části poraženého dobytčete (včetně kostí a případně i kopyt), které bylo většinou starší a tudíž maso aromatičtější.

  To je podobné jako s receptem na „Coq au vin“. Pokud má to jídlo za něco stát, je potřeba ho dělat z čerstvě podříznutého kohouta (protože do receptu patří i ta krev) a z mladého kuřete to fakt neuděláš…

 636. maYdo
  nepochopil jsem že se omlouval manželce že jí o tom neřek.
  No jestli jí dokázal přesvědčit že je fakt mrtvola tak je to s odpuštěním hloupá husa a nebo si možná trochu oddychla. Magor leží v krvi, inšaláh – odvezte si ho a tenhle a tenhle flek – něco mi doporučte, nějakej weisse ríze aby to z toho koberce pustilo 🙂

 637. maYdo – 713 – no mně to je srdečně jedno, protože dokud bývalý sovět morduje jiného bývalého sověta, je to OK a jediné čeho lze litovat je to, že tak nečiní každodenně a v množství větším než malém.

  Nicméně pokud jsem to z médií (nejen českých) správně pochopil, tak údajně někdo před časem rozjel objednávku nájemné vraždy toho novináře. Údajně to byla ruská tajná služba, která najala prostředníka na Ukrajině, který najal nájemného vraha a zaplatil mu zálohu.
  Následně se tento nájemný vrah sebral a kontaktoval ukrajinskou tajnou službu, všechno vyzvonil a začal spolupracovat. Takže někdo dostal nápad, jak chytit toho prostředníka.
  Což navlékli tak, že vrah „jako“ zavraždil novináře, pak si šel pro honorář a při předávání byl zatčen prostředník, který se následně rozhodl též spolupracovat, předal seznam nějakých cca. 30 lidí, kteří měli být též na pokyn ruské tajné služby zavražděni atd.

  Takto zní verse pro dnešní den. Nehodlám v tom osobně hledat logiku nebo zaujímat k celé věci nějaké osobní stanovisko, protože jim jednak nevěřím ani co by se za nehet vešlo a za druhé, pokud se hubí mezi sebou, so be it.

 638. Mě spíš, než přiblblej Ukrajinec, znervózňují neblahé příznaky dalšího průseru ve finanční oblasti – Itálie padá na hubu, ceny ropy jdou nahoru, ceny nemovitostí taky. Máme přesně tu samou situaci jako v roce 2008, akorát s o řád větším všeobecným dluhem. Jenže tentokrát to odstartuje Evropa.

 639. (711) 😛 Nedostatek představivosti, zřejmě. Co se legalizace týče, já bych ze zákonů vymrskal veškeré zmínky o pohlaví, gender, počtu a kombinacích. Když nějací kdosi chtějí za sebe převzít zodpovědnost, jejich věc. Buch na to štempl a jděte. A pochopitelně, na penězích by to kromě dědictví neměnilo lautr nic.
  (714) Jo, já mám někdy dojem, že zadní je na to moc suchý. Možná by bylo zajímavý zkusit veverku. Kližky se neodříkám na guláš. Na původ a stáří taky moc nekoukám, jsou to stejně i v běžném řeznictví jateční býčci. Spíš vizuální dojem, třeba roštěnec jen tmavý a prokvetlý. Roštěnec a svíčkovou si nechávám na ty minutky.

 640. Foundry – 717 – ale tohle jsme přece diskutovali už v letech 2008-2010, že se problémy Itálie a Řecka jen zametají pod koberec a časem se to vrátí jako bumerang.

  No a ono se to časem vrátilo, akorát jsme si nevšimli jak ten čas letí. Vždyť jsme to diskutovali před 10 až 8 lety 🙂

 641. (716) Na tu spolupráci prostředníka bych moc nevěřil. Obvykle mlčí co zařezaní. Asi vědí, proč.
  (717) A množí se články o očekávaném růstu a stabilitě. Takže jo, smrdí to.

 642. AeroKarle – 718 – Veverka by šla použít rozhodně. To je lahodný kousek masa, který se dá použít úplně na cokoli, včetně tataráku a steaku. Já po ní taky vždycky koukám, řeznice je obvykle mívá, ale dneska se tam krčily takové dva dost nepřesvědčivé kousky. Tak jsem vzal tu špičku.

 643. 694 – Halladine, president nemusí reagovat na každou nepravdu, kterou zaslechne. Naopak by měl velmi pečlivě zvažovat, kdy má mluvit a kdy mlčet. Kdyby upřednostňoval to druhé, bylo by to pro ČR výhodnější. Ale když on je tak rád středem pozornosti. Poslední dobou, když vidím a slyším presidenta ČR, vytane mi na mysl název opery pro malé i velké. Schválně, zná někdo název Pauerovy opery? 🙂

 644. 718 Aero, proč ne
  Ale s tou myšlenkou kanadskou se dá ještě pracovat. Mohlo by být společensky přínosné legalizaci rozšířit i na větší spolky.
  Jako kdybych viděl rodinná klání ve fotbale. Model Klapzubova jedenáctka. Akorát ne synové ale tátové, mámové a tak.

 645. 722 mohl by si Dano pořídit zkušeného poradce. Vzor ten frantík. Široko nebo jak se jmenoval. Prezident. Ten radil že bychom pro sichr měli držet hubu všichni.

 646. (722) To je ta lepší verze, že ze žvástavosti a středem pozornosti. Tak daleko můj optimismus nesahá. Ad opery, pasovaly by dvě, ale jedna přece jenom více.

 647. AeroKarle – 718 – pokud bys to chtěl zkusit, tak já používám tenhle recept:

  http://www.apetitonline.cz/recept/hovezi-po-burgundsku-0

  akorát to mírně modifikuji v tom smyslu, že v odstavci 1. nejprve restuji na oleji domácí slaninu, tu vyndám a pak restuji maso na tom výpeku ze slaniny.
  A na konci odstavce 1. naleju do té směsi v hrnci cca. půl deci dobrého cognacku a flambuji (v hrnci je to nutné zapálit pomocí dřevěné špejle, naklonit to nestačí). To dodá nezaměnitelné aroma a hlavně vypálí přebytečný tuk.

  Základem pro úspěch tohoto pokrmu je víno. Nemá smysl tam lít něco z Moravy, bude to kyselé jako šťovík. Je nutné se smířit s tím, že tento pokrm potřebuje kvalitní burgundské (Pinot Noir) buď přímo z té oblasti nebo něco hodně (ale opravdu hodně) kvalitního třeba z Chile. Takže vhodné víno se pohybuje v cenové relaci mezi 350-550 Kč za lahev. Pokud se někomu zdá líto takové víno použít na vaření, je lépe vařit něco jiného a tento pokrm vynechat.

 648. (724) Někdy by to bylo lepší. V profesní oblasti nepochybně poznáš, kdy je vhodná chvíle.

 649. Dano – 722 – tak on Zeman nekonal z chorobné žvástavosti nebo proto, že by chtěl být středem pozornosti.

  On jen pečlivě plnil zadání z Kremlu s cílem narušit spolupráci se spojenci v NATO, přesně tak, jak zní jeho dlouhodobé úkolování z východní strany. To bylo ostatně zřejmé už koncem let 90., kdy se obklopil exoty typu Kavana (agenta KGB) a hlásal politiku mnoha asimutů.

  Nechápu, proč mu to někteří povrchněji myslící voliči pořád žerou… 🙁

 650. (728) Jo, to je ta pravděpodobnější verze. Dneska jsem k věci zaslechl v rádiu Baštu, asi zase našel nějaký kufřík.

 651. AeroKarle – 729 – ano, Martinicová. Taky tu knihu mám a je to asi nejlepší francouzská kuchařka psaná v češtině, kterou kdy kdo vytvořil. Tam jsou stovky skvělých a zcela autentických receptů.

  A na rozdíl od 70. let (nebo kdy to vyšlo) se dneska dají sehnat i suroviny. Tedy většinou, kohout je problém i dneska…

 652. (726) A ještě jedna taková praktická záležitost, mně je vždycky divný restovat slaninu na oleji. V tomhle jsou mi bližší Maďaři, kteří restují na sádle, vypečeném z té slaniny. Obecně mi na tepelnou úpravu vyhovuje více sádlo, než olej. Fakt je, že do „Francie“ moc nefušuju. Ještě tak nějaké úpravy kotlet a telecího, po provensálsku nebo Marengo. K čemuž je plecko lepší než kýta.
  Soudržný kus na rozmarýnu pečený, kousky na tu Provence nebo Marengo. A nejlépe krk.

 653. Já mám těch starých kuchařek celkem dost. Úvahy nad dostupností a nahraditelností surovin (sojovku smícháním polévkového koření a Worchesteru Vitana, nebo že telecí je jen pro zdravotnictví a závody veřejného stravování) patří k mému oblíbenému pobavení a připomenutí, jak o nás soudruzi socialisti pečovali.

 654. AeroKarle – 732 – no to záleží na slanině.

  Ono je totiž dneska víceméně nemožné (minimálně tedy v EU) koupit domácí slaninu. Tedy kusy toho bůčku opravdu uzené na pomalém kouři a tak. Průmyslově vyráběná slanina, která se prodává i v Macru (a dalších obchodech, kde nakupují restaurace) se jen tak na sucho na pánev hodit nedá, protože má v sobě fůru vody a převahu libového masa a začne se přichytávat. Proto je nutné jí na začátku něčím podmastit.

  Samozřejmě by se dala podhodit kouskem sádla, ale to já nedělám, protože to se musí hodně umět. Ono totiž sádlo se rádo přepálí (a to během pár sekund) a pak je to zralé na vyhození. Olej je v tomto ohledu o dost tolerantnější a pak stačí zmírnit plamen. Chuťově v tom žádný rozdíl není, stejně to pak X hodin vaříš v něčem, co je víceméně voda.

  Ale třeba když dělám míchaná vajíčka se slaninou, tak olej nepoužívám. To z té domácí slaniny odkrojím kousek čistého špeku, ten pokrájím na drobno, nechám na mírném plameni osmahnout aby pustil tuk, pak přidám zbytek té slaniny, cibulku, vajíčka a míchám…

 655. (735) Zkus někdy řeznictví Kratochvíl (?) mezi Andělem a Knížecím. Dokonalé to asi není, ale špek tam mají nejlepší, na který jsem kdy a kde narazil. Voní, chutná. Hodit na pánev se to zaručeně dá. Ale je to špek, ne „streaky bacon“. I uzený maso tam mají celkem slušný na to, že je to konzum. A ještě i docela slušnou bílou klobásu, jinak nic moc.
  Já obecně dávám přednost sádlu, než oleji. Olej jen studený panenský na saláty. Na tepelnou úpravu pomace, třeba na to provensálské telecí.

 656. AeroKarle – 736 – to neznám, ale díky za tip, příležitostně zkusím. My kupujeme domácí slaninu (nebo také třeba šunku pomalu uzenou na švestkovém dřevu, zvěřinové klobásky, opravdovou domácí tlačenku a tak) v jednom malém uzenářství v Černošicích.
  Ale jak se jmenuje a kde tam je, to nevím, ona tam nakupuje vždycky moje drahá, protože tam jezdí do školky.

 657. (737) Slovo „populistické“ by se mělo zakázat. 😛 Jinak, párkrát jsem slyšel MP povídat ledacos o italském placení daní. Obávám se, že v eurozoně Itálie prostě nemůže normálně fungovat. Ani pružně a svižně.

 658. (739) To bude asi kvalitativně výše, v těch Černošicích, ale pro mně je to trochu „z ruky“. Ten Kratochvíl je jen o něco slušnější konzum, než vše kolem Anděla.

 659. AeroKarle – 740 – tak mně osobně ta italská vláda příliš nadšením nenaplňuje.

  Za prvé jsem si víceméně jistý tím, že Itálie opravdu neutáhne nepodmíněný příjem a za druhé jsem si zcela jistý tím, že až jim dojde, že opičky zpět do Afriky nevyreklamují, budou se je snažit nahrnout buldozerem do zbytku EU. 🙁

 660. Ale jinak dobrou noc, musím už jít dneska spát.

 661. (742) To mně ovšemže taky ne. Jsou sice trochu kritičtí k EU, ovšem stylem „ještě blbější, než EU“. Taktéž dobrou noc. Na weekendové kulinární výboje začnu myslet až zítra.

 662. „Tedy většinou, kohout je problém i dneska“

  Ale dá se. Sousedka měla zrovna nedávno. Byl to prevít a jen se otočila, měla ho na zádech. Furt mu slibovala, že půjde do hrnce. Pak jednou skočil na jejího mladýho a ten u slibů nezůstal.

  Mladej je profík kuchař, takže s ním zajisté naložili důstojně.

 663. „Nechápu, proč mu to někteří povrchněji myslící voliči pořád žerou…“

  protože nemají hovězí po burgundsku. 😀

 664. Dojeda talir v troube opecenych, na ctvrtky nakrajenych,jen posolenych a pokminovanych brambor, lehce jsem si ukrkl. Nesvindlovane podmasli je pak maslickou na dortu.Necham to pul hodky usedet, nez prijde cas na panacka Bourbonu.

 665. Zapomnel jsem velmi dulezite: Rozetreny cesnek.

  (A ty panicky budou dva. Tri?)

 666. 728

  Pokud si pamatuju, bylo to za Zemanova premiérství, kdy jsme vstoupiůi do NATO.

  A pokud je někdo toho názoru, že jsme chřestili klíči, abychom jednoho pána na Východě vyměnili za druhého na Západě, drželi huby a přikyvovali stejně jako předtím, tak já tedy ne.
  A stejně tak se mi nelíbí, že někdo se snaží vyvolat válku s Ruskem, k čemuž se schyluje.

 667. A dnes začínají platit nové US cla. Kanad, Mexiko i EU vyhlašují odvetná opatření.

 668. 739 Pavle Kořenský
  Dobré ráno
  ad: „tam nakupuje vždycky moje drahá, protože tam jezdí do školky.“
  Pokud je tak samostatná, že dojede sama do Černošic a dokáže už nakupovat maso a klobásky, nestálo by za to ji vzít ze školky a zkusit se domluvit na předčasném nástupu do normální školy? Škoda ztrácet čas a mrhat přirozeným talentem.

 669. Skimici 🙂
  jako sranda dobrý 😀 😀
  Kdybys náhodou nevěděl ( nepředpokládám, ale bůhví 😉 ) , drahá pana Kořenského v té školce učí 🙂

 670. Nevěděl Halle
  občas tu ale vypráví o matematicko-fyzikálně nadané dcerce tak jsem si myslel že je to mladý dorost.

 671. Já jsem třeba ve školce taky chodil s bandaskou pro mlíko a rohlíky o ulici vedle. Někdy jsem vzal i loupák.

 672. Dobr ráno.
  Dvd – ano, Žvanivý slimejš. Docela to sedí, že? 🙂
  Pavle – 728 – já ti nevím, já jaxi na ty konspirační a tajnosnublé theorie nejsu. Myslím, že Zemanovi opravdu jde jen a jen o osobní slávu. A když to nejde přes „západ“, tak to zkouší přes „východ“. Co mou teorii podporuje? Jeho urputná snaha o vybudování DOL, ať to stojí co to stojí. Hlavně aby se v budoucnu mluvilo, že to on..a možná by se mohlo to veledílo i po něm pojmenovat. Když už je tu Letiště, tak může být i Kanál. Tím by trumfnul Klause.
  Halladine – vykladači vtipů byli opravdu …vtipní.
  No a já teď jdu – pokusím se, načerpat trochu vody a zvažovat, co zalít. Na vše není…:-( Mohl by to někdo, těm rozjuchaným rosničkám v TV vysvětlit? Že by přestaly jásat nad „krásným, teplým, slunečným dnem“

 673. Dobré ráno vespolek,

  tak dneska nezapomeňte na odměnu svým dětem, jaké jsou po vás chytré, nadané, slušně vychované a tak vůbec 🙂 Nebo si se spolurodičem poděkujte, že to není horší 🙂

 674. 758 Matzurko
  dnes otcovskou pochvalu vynechám stejně jako již drahnou dobu. Dorost již jednak není přítomen a druhak – pár dobře míněných pohlavků jsem přestal praktikovat od té doby co mě přeperou. Zvlášť zákeřný byl syn, který se během hodin Aikida naučil mé pokusy o výchovné působení odklánět v zásadě jen levou rukou, max předloktím a ještě někomu přitom telefonovat.
  Umlátit lopatou takovýho sígra málo !!!!! 🙂

 675. >> Matzurka
  Jedno z oblíbených úsloví mého dědy znělo: „Děti jsou štěstí rodiny, ale na dvě hodiny.“

  A tak mi přišel na mysl jeden starý vtip. Baví se tři církevní hodnostáři o problematice morálnosti „přerušení“ těhotenství a katolický páter – odpůrce potratů – praví: „Život začíná okamžikem koncepce.“ Protestanský pastor (neb evangelíci jsou k potratům tolerantnější) říká: „Život začíná narozením dítěte.“ A třetí – takto rabín – nějak nesouhlasí: „Život? Život začíná, až když jsou děti z domu.“

 676. dvd
  děti z domu – život začíná …
  ono to funguje spíš jak tsunami.
  Zdánlivě se stáhne daleko na moře aby pak udeřila plnou silou skrze vňoučata a prapříbuzenstvo toužící vidět pravňoučata ….

 677. Skimici,
  bohatší před lopatou upřednostňují baseballovou pálku , Chudší ( či šetrnější) násadu od krumpáče 😉
  Já takhle jednou při procházce se synem po Praze vpadl do sportovní prodejny ( i s dotyčným synátorem), a po té baseballovce se ptal.
  Neměli, ale prý mi můžou objednat .
  To jsem odmítl s tím, že potřebuju synátora umlátit právě teď.
  Já vím, můj humor je poněkud … 🙂
  Ale ten synův pohled v tom obchodě 😀 …..

 678. [757] když to nejde přes “západ”, tak to zkouší přes “východ”
  Není jednodušší vysvětlení, že proti musí být proti? U prezidenta poněkud atypické, ale co už je v kotlince normální.

 679. Není vhodnější vysvětlení, že Zeman prostě dělá to, co považuje za správné a spravedlivé ?
  Celkem nechápu, proč by se měl řídit názory těch, co ho nevolili.
  Asi by naštval ty, co ho volili.

 680. (750) Ano, věřím, že chřestil-li jste klíči, pak aby zůstal pán na východě.
  (757) Dano, to už dávno není nic konspiračního, to přímo bije do očí. Ale někde výše či níže jsem uvažoval i o možnosti, že to k němu přichází nepřímo, přes některého oddaného spolupracovníka – Nejedlý se přímo nabízí, ale nejenom. Osobní sláva? Ano, také a snaha nasrat co nejvíc lidí. Vlastnost lidská, pochopitelná, ale u presidenta dost diskvalifikující.

 681. Aero,

  chřestil jsem, abychom byli svobodní, a bez pánů kdekoli.
  Ne, abychom jen změnili pérdel, do které lézt.

 682. Halladine, president by buď měl před volbami přiznat, jakou politickou orientaci – příklonnost k pol. stranám, či přímo členství, má, nebo by neměl tvrdit, že je presidentem všech – což Zeman tvrdil. Ovšem činy jsou jiné. Nevynechá příležitost si kopnout do Kalouska nebo TOP – a vůbec mu nevadí, obávám se, že naopak, uráží všechny občany, kteří z jakéhokoli důvodu TOP volili. A TOP je jen příkladem. Obdobně se chová i k jiným občanům-voličům, kteří jej nevolili. Ale já vím, tebe se to netýká, tys ho volil a tobě vyhovuje.

 683. Matzurko, Robinson je „spatny“ novinar, takze jeho zatceni a urychlene strceni do veznice k dorazce je v poradku. Koneckoncu, ministr vnitra je muslim, Robinson muze byt rad ze nebyl kamenovan.

  Pojdme si radeji promluvit, jak je Putin zly a Rusko nedemokraticke a navic zbroji, aby zase zautocilo na Evropu a ohrozilo nasi svobodu, ktere nam vlady v bojate mire dobravaji.
  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/General-Pavel-Rusko-zbroji-A-my-musime-taky-537645

  A Malajsie by se mela zamyslet, komu takovymi vyroky prospeje… Druhe strane.

  Dano, vsichni kandidati vicemene tvrdili, ze budou presidenti vsech, protoze volic to chce slyset. Ze to je nemozne je druha vec. Ma brat ohled na volice Ano, KSCM a SPD, kterych je asi polivina a rici, co rekl… Anebo ohled na volice TOPky, kterych je asi jedna dvacetpetina a mlcet?

 684. Dano,
  a on ten Kalousek a TOP na něj neútočej ? 😀

 685. 771 Dano
  možná si zeman jen bere příklad z kolébky Volnosti Rovnosti a Bratrství (neplést si se Svobodou, Demokracií a Právem)
  Místní SC (Sac de Bonté – něco jako Pytel Dobroty :-)¨) se totiž chová nachlup stejně. Třeba vs. Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen jen namátkou.
  Stačí si každé ráno přečíst Le Monde nebo hlásnou troubu Elysée (sídlo presidenta) Le Figaro.
  Můžou mi všichni skočit na … (jak říkaj Slováci) – moje poznámka je jen kvůli přesnosti. Samozřejmě, že dělá všechno pro dobro Francie. Říká. Jeho nevoliči si to však nemyslí.

 686. Občané, kteří volili ČSSD, SPD, ANO, nevím koho, jsou uráženi denně, dokonce veřejnoprávními médii, které si povinně platí. Často představiteli TOP09, kteří dostávají prostoru, jako kdyby měli 70%.
  Tak už to chodí.

 687. (768) A výsledek je, že propagujete pána na východě.
  (770) https://en.wikipedia.org/wiki/Channel_NewsAsia
  (772) Pavel nepochybně a nejspíš i důvodně nepovažuje Rusko zrovna za přítele, ale k „přežvejkání“ jeho názorů PL jsem poněkud nedůvěřivý.

 688. AK, zeme nemaji pratele, ale zajmy.

 689. Ovšem Pavel strašně kecá, když přeceňuje ruské zbrojení……
  A to zbrojení..
  Je absolutní nesmysl okamžitě naběhnout na 2%. Jednak je málokdo plní, kromě pobaltí a GB , naprostá většina neplní.
  A hlavní součástí zbrojního rozpočtu je nákup zbraní, pak jejich vydržování.
  A nejdřív musí být vybráno, co se koupí, následně se čeká, až na dodávku příjde řada , nikde nejsou na hřebíku kapacity , aby se jeden den objednalo a druhý den začalo dodávat.
  A mimochodem kdyby nNěmecko plnilo ty dvě procenta, mělo by větší zbrojní rozpočet než Rusko 🙂
  Ale něco by přidat mohli a měli. Je to dost ostuda – ten stav, ve kterém je třeba německé námořnictvo. A to se ty lodě a ponorky postavily v Německu..

 690. Zcela OT. Mám problém, který by nejlépe vyřešil pan domácí, ale ten má málo času. Dívala jsem se na australský seriál ze života na farmě. Stádo krav a ovcí, ale žádné dojení a množství telat a jehňat jsem si v tom stádu nevšimla. Jak je to s dojením na pastvě?

 691. Pavel to má v náplni práce.
  Jako když prodáváte Electrolux.
  Je to PROFESIONÁL.

 692. NoName, mozna by pro Pavla bylo efektivnejsi zacit pracovat s tim, ze nam u hranic vznika nepratelske islamske mocnosti. Ono to Rusko bere malo lidi, a s tim, jak pametnici okupace budou vymirat to bude cim dal tim mene ucinne 😀

 693. Dobré dopoledne,

  no, já mám potomky už dospělý, tak nemají na nějaký den dětí nárok 🙂

  ale mému drahému bych mohla vyseknout poklonu za to, že to se mnou vydržel přesně čtvrt století….
  A sobě taky, že jsem to vydržela s ním….

 694. 781-někde jsem viděl poznámku diskutujícího, že Pobaltí a Polsko musí bránit NATO, protože od roku 89 20 milionů převážně mladých a vzdělaných region opustilo…
  Často se zmiňuje, že Rusové Rusko milují, ale ze zahraničí.
  Jako kdyby to u Poláků, Ukrajinců nebo Estonců bylo jinak …

 695. 779 – mohu posloužit jen osobní zkušeností ze Švýcarska. V alpských státech jsou po zimě krávy vyprovázeny do hor na pastvu a před zimou zase sváděny dolů. Obojí je pěkná podívaná – ale to jsem odbočil. Na těch alpských loukách (a sám jsem byl na salaši ve výšce přes 2500 metrů nad mořem) se pravidelně dojí i zpracovává mléko na sýry.
  Stojí to za návštěvu. To si takhle jdete třeba z horní stanice lanovky na Titlis dolů na Engelberg a všude kolem vidíte krávy. A nejen na louce, ale i na skalách, kam byste se nevydali, protože jsou moc strmé. Dojdete kousek doleji na louku a tam stojí vedle sebe dvě zanedbané dřevěnice. Každá česká chata je výstavnější. Zaťukáte na jednu z nich, otevřou se dveře a v nich je paní, která vás pozve dál. Hned za dveřmi začíná ultramoderní potravinářský provoz, samé kachlíky a nerezové vany. Zrovna zpracovává (ona a její dcera) ranní dojení. Ve druhé dřevěnici je sklad, ze kterého si můžete koupit bochníky sýra v různých stavech zralosti.

  Tolik moje vzpomínky.

 696. maYdo, rejpnu si 😉

  Esli to není tím, že je furt pryč 😀
  Aúúú ! 😀

 697. Ještě technická poznámka k výchozí surovině pro kohouta na víně:

  já mám pocit, že to původně byl hlavně způsob jak zužitkovat vysloužilýho oplodňováka.

  Jenže kde v dnešních velkochovech něco takovýho vezmete? Kohouti se vytřídí na maso a jsou pod kudlu za pár měsíců.
  Ale v mrazáku mám ještě stehna od sousedčiny vysloužilý nosnice…. Je to takovej rozdíl, když se použije slepice?

 698. (777) Ano. Ale psal jsem hlavně o tom, že pokud něco neslyším nebo nevidím vlastními smysly, koukám i na věrohodnost zprostředkovatele a PL si u mne nestojí příliš vysoko.

 699. Kristo, jsou krávy na maso a krávy na mléko. Ty na mléko mívají komfort v podobě pojízdných dojíren. Ale domácí pán odpoví jistě fungovaněji. 🙂

 700. DANO – 771 – prezident, který tvrdí, že je nadstanický a přitom protežuje určitou partaj? Prezident, kterýmu nejdou pod nos ti, co ho jednoznačně nepodporují? Od koho se to jen ten Zeman asi naučil? 😀

 701. Problém je v tom, že o ty stovky dobytka, se starají čtyři farmářky. Ani s pojízdnou dojírnou by to prostě nemohly stihnout, nehledě na to, že při rozdělování práce se o dojení nemluví. A já jsem si vždycky myslela, že i kráva na maso se někdy podojit musí, když nemá zrovna tele, které to mléko vypije.

 702. Od koho, MaYdo? Který president takovým způsobem urážel ty, s jiným názorem?

 703. No, já nevím, a nefunguje to podobně jako s kojením? Když není odběr, přestane se mlíko tvořit.

  U krav na masa by to asi bylo i žádoucí, aby všechnu potravu daly do masa

 704. Nebyl to ten, co říkal: „A vy jste kdo?“

 705. „Nevynechá příležitost si kopnout do Kalouska nebo TOP.“

  To je na tom skoro stejně jako čeští občané, do sněmovny prolezl jen o pár hlasů z Prahy (a možná i z Moravské brány).

 706. Ta zmínka o touze prezidenta vybudovat a pojmenovat kanál – možná to vyjde a zbude vzpomínka na Kanála.
  Ale poraďte ( venkovský, bez škol): ten Novičok se u nás zřejmě připravoval ( viz odb. literatura,testování přístrojů protichem. jednotek..)
  Co pak říci? Přiznat – špatné. Nepřiznat- taky špatné, určitě by to někdo vytáhl a použil. Mlčet – asi to nejrozumnější. To, že to přiznal, je dokladem vítězství ješitnosti nad rozumem.Ale proč tedy ( když už to pohnojil) nespláchne kritiky fakty? Mmně to přijde, že ztrácí schopnost kriticky posoudit situaci a rizika. Asi fakt Slimejšuje, jen aby se o tom mluvilo…

 707. Babiš, je někdy i vtipnej 🙂
  Mluvili jsme s kůrovcem, a ten nám řekl, že když budeme mít důvěru, tak přestane ožírat naše lesy.
  Kalousek pak dostal žlučníkovej záchvat ….

 708. Víš, Dano, prezident především nemá považovat občany za méněcenné. Jetsli jim to dává najevo vulgárně nebo salonně uhlazeným způsobem podle všech pravidel kinderštube je už podružný.

 709. No, kdyby měl být žvanivým slimejšem každfej politik, co blbě kecá, tak je to plží invaze, horčí než plzák portugalský. 😀 😀

 710. 799 – jsem si to myslela… Asi teda tu slépku udělám na paprice. Až nebude takový vedro…..

 711. Holky se tahají za drdoly 🙂 🙂 🙂

  Ministryně obrany v demisi Karla Šlechtová (za ANO) ostře reaguje na vystoupení Jany Černochové z ODS. „Neměla byste mě neustále takovým způsobem zesměšňovat,“ vyzývá.

  „Paní ministryni nemusí nikdo zesměšňovat, paní ministryně se zesměšní sama,“ vzkázala Černochová a připomněla fotku „psíka na hrobě Neznámého vojína“ nebo komentář na sociálních sítích, že legionáři z první světové války bojovali proti Adolfu Hitlerovi.

 712. Považuji za správné, že se prezident ke Skripalovi vyjadril. Po tech neskutečně vlezdoprdelickych zvastech smiry Stropnickeho et cons.alespoň někdo neurazil velkou cast lidí, kteří videli ten amatérsky zfusovany Případ vrazdy…..a to lokajske vyhazeni diplomatů/špiónů…..
  No a potrefeni europolitruci si chtěli odhlasovat, že se zde nic nevyrabelo, jen „mikrosynthetisovalo“.
  Blbci, co si ani neumějí přečíst prislusnou úmluvu, kde se hovoří pouze o výrobě a to i pro pouhé testování.
  Ale kdyz někteří zdejší mají pocit “ co proboha reknou sousedi, že Andula už má zase jiného amanta“, tak jim tu legrační moralku nebudu vymlouvat…..

 713. Katalánsko má novou vládu, Španělsko vládu nemá.
  Bude druhé kolo.

 714. (797) Tajnou službu mohl zaúkolovat potichu, dokonce bych řekl, že je to obvyklejší cesta. Takže zase, buďto žvanivost, nebo … . Rusové zareagovali pozoruhodně rychle, prý v řádu minut. BUďto ho stále sledují, nebo … . 🙁

 715. Pry to JE Putin, v prevleku. Ja nevim, mozna jsem primitiv a nejsem schopen pojmout tyto konspirace, ale u Zemena se podle mne jedna o kombinaci vysokeho veku a nezrizeneho stylu zivota…

  Mimochodem, prave si ctu zivotopis Franca… Ke staru tim trpel take 🙂

 716. (809) To jsem taky dlouho tvrdil, že to může být jen snaha na sebe upozornit a nasrat co nejvíc lidí, ale už začínám váhat. Viz třeba ten Nikulin …

 717. 778 — Je absolutní nesmysl okamžitě naběhnout na 2%.

  https://echo24.cz/a/Sjm5B/populistickou-revoltu-uz-nikdo-nezastavi-rika-bannon?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

  (…) a to ještě když se na těch 1,5 procenta podívám s lupou, zjistím, že se pod tím skrývají náklady na boj s globálním oteplováním, na já nevím lékařskou péči pro ženy, jen ne investice do armády.

  Pochopitelně to však ani zdaleka nejsou jen náklady na zbrojení, kvůli kterým si dovoluji sem odkaz na tenhle rozhovor vložit. Berte jej prosím spíše jako odkaz na staré časy, kdy zde bývala rozebírána politika…

 718. „Tajnou službu mohl zaúkolovat potichu“

  Větší hloupost jsem už dlouho nečetl, Takže o pravdě, kydž je nevhodná pro naše „silné partneryL se musí mlčet? To z 805 podepisuju. . U někoho holt to komunistické „nebudeme říkat pravdu, stranu by to poškodilo, soudruzi“ přetrvalo.

 719. Mimochodem,

  má tu někdo zkušenost s Easy BCD ?

 720. Quivisi – ja jsem si říkal, že s ním po druhém vítězství bude sranda: nemá co ztratit ani získat, zradit ho může jen zdraví ( impeachment hrozí jen po mimoradnych volbach s mimoradne jinymi výsledky) a tak si při jeho pomstychtivosti a rejpalstvi bude funkce užívat.
  Naštěstí v tomto případě i k tomu, že obcas debilitu svych protivníků alespoň zesměšní, když uz se jí my, jako její adresáti, nemůžeme většinou bránit.

 721. Halle: Ano, dual boot Windows / Linux. Co potřebujete?

 722. Nebýt hysterické reakce STAN i jiných politiků, tak už se na Zemanovo první vyjádření k novičoku dávno zapomnělo (BTW ano, měl pravdu, v úmluvách je skutečně syntéza=výroba a Stropnický a spol. předvědli dost nechutné podlejzání). Netuším, proč se v tom pořád pitvat, schůzovat, perticovat a já nevím co ještě… to už se všude duha klene ?

 723. 815
  V mém případě W7Home/W7 pro 🙂
  Teď už nic , měl jsem problém, který mi to pomohlo vyřešit.
  Asi před dvěma roky mi synátor daroval SSD disk, který se zamontoval do stolního PC.
  Dělalo se to narychlo, takže se jen nainstaloval novej systém na SSD, a při startu se ukazovaly oba systémy na výběr.
  Obsah toho původního systému jsem postupně vydrancoval a přemístil, na disku zůstaly jen zbytky, co nešly smazat.
  Tak jsem předvčerem ten disk vytáhl, přeformátoval a dal zpátky.
  A nenastartoval jsem vůbec nic. 🙂 Ten ssd disk komp nechtěl vidět.
  Takže novej systém na původní disk, do něj BSD a připojit v něm to SSD.
  Už zase funguje. Zase mám na výběr.
  To easy bsd jsem nainstaloval i do systému na ssd,
  a teď jsem zvědavej , jestli ten systém můžu teď zase odstranit, a nainstalovat tam Fedoru, bez toho, že by se mi to zase celé podělalo.

 724. A koukám, že domácí pán už snad přešel na Ignum ?

 725. AK, vzhledem k tomu, ze vse bylo ztraceno ve chvili, kdyz zacal zvanit Stropnicky, neni spis JEHO ridic agent Putin?

 726. 1. Porozumět tomu, jak to funguje dost pomáhá.
  2. Před přeformátováním disku ho stačilo nejdříve jenom odpojit, to se pak lépe řeší, když to bez něho nefunguje.
  3. Proč to vlastně píšu ?

 727. Kristo ad 779 je to dost jednoduché:
  1) – to tak mají ve scénáři
  2) – masná plemena se nedojí, takže po odstavu (kvůli další březosti) máš stádo dobytka, které se nedojí a je bez telat.A dvouleté jalovice už od krav nepoznáš… (bejci, obzvl chovní se drží zvlášť.)

 728. 820

  To ¨bych se ovšem nedozvěděl, že existuje Easy BSD 🙂 😉
  A vlstně se nic hrozného nestalo, naopak mezitím jsem ledacos nastudoval 😀
  Žádné data jsem neztratil.

 729. 817 Halle,
  při vší úctě – evidentně se v pensi zvířecky nudíš – možná by sis měl přeci jen občas do něčeho vrtnout nebo alespoň od střechařů vyprosit si pár použitých prken a škubat z nich hřebíky 🙂

  Schumi – co ale sakra poradit Tobě až budeš v penzi?

 730. Když jsem přemýšlel o sobě, možná na penzi nějaký zlatnictví… anebo spíš vetešnictví. To by mě bavilo víc. Ale zas by mi bylo líto ty věci prodat každýmu debilovi co přijde z ulice 🙁

 731. 815 Ein Computer, Ein Disk, Ein System. Herr Müller!

  EIN COMPUTER! EIN DISK! EIN SYSTEM! HERR MÜLLER!!!

 732. Skimici,

  spíš bych to charakterisoval jako dohánění zanedbaných restů a centralisaci souborů.
  Mám to rozházené po 4 ntb a jednom kompu.
  A když něco hledám, tak to nemůžu najít.

 733. 817 Halladine snažíš se naznačit, že informační technologie, na kterou vynakládáš peníze do nichž je transformovaný Tvpj čas, přináší problémy, jejichž řešení Ti zabírá více času než než který ušetříš jejím používáním?

 734. 823 skimici, pohlížím na to optimisticky. Třeba se jí nedožiju.

 735. 827 Halladine, je potěšující zjištění, že nejsem sám kdo v datech má bordel.

 736. 826 Halle
  a proč ty 4 nevyhodíš do popelnice (neprodáš do bazoše) a nekoupíš si jeden púořádnej?
  Je Ti líto vyhazovat starý věci?
  Jseš jak Ti Němci.
  Loni jsem objížděl Mnichov a jsem se s klientem stavil na gáblu v Dachau, hospoda kousek vedle tábora.
  Koncentrák jak novej, opečovávanej všechna čest. Nebo alespoň ta brána.
  Němci holt asi taky nikdy nic zbytečně nevyhodšj.

 737. 803 maYdo, když papriku tak ze slepice, daleko lepší než z kuřete. Ovšem ze slepice venkovní, dvorkové, běhavé a hrabavé. Základ z babišovo kuřete nemá tu sílu. To je řidina.

 738. Děkuji za vysvětlení. Alespoň sledování Tv mi přineslo novou informaci.

 739. Ale dělám i něco kromě toho 🙂
  Dnes už jsem sekal trávu, vytrhával chcíplou odtamtuď, kde nemá být.

 740. Skimici,
  ony se mi nezdaj na vyhození..
  jeden je s I5, když jsem mu rozšlápl display, tak jsem potřeboval náhradní, tak jsem si koupil lacinější jen s i3.
  Ten display se sehnal do 3 dnů..do 4 byl naistalovanej.. Takže jsem se možná tehdy unáhlil.
  Ale jednu starožitnost přece mám 🙂 starej Dell z roku 2009.
  Ten jsem vydyndal od jednoho šéfajťáka, protože jsem potřeboval něco Firewire.
  No a teď píšu na ntb od Asusů, kterej jsem si koupil před dvěma měsíci, když jsem usoudil, že už velkou 16,č palcovku s numerickou klávesnici nepotřenuju.
  P%roč tahat takovou krávu…

 741. 831 – Schumi, klídek, slepice je od sousedky, nikoliv ze superhyper.

 742. A žádný kuře, sousedka slepice nechává, dokud nesou.

 743. 716 Pavle, už se to větví na verze. Onen „prostředník“ je tamní zavedený obchodník se zbraněmi Herman, což je typické ukrajinské příjmení. Má vazbu na čistě náhodou německou firmu Schmaisser. Prý před „vraždou“ spolupracoval s ukrajinskou kontrarozvědkou. Leč byl vzat do vazby.

  Ruská FSB si vraždu objednala přes významného ukrajinského obchodníka se zbraněmi, o kterém „zavražděný“ „novinář“ napsal něco nepěkného. Od počátku vše pod kontrolou ukrajinských tajných služeb….

  Jsem zvědavý na další verze.

 744. 830 skimici, když před Čimelicemi míjím ceduli a odbočku, tak si říkám….

 745. 838
  Já bych řekl, že nějaká ruská služba ( nemusí být zrovna FSB ) má dostatek vlastních kvalifikovaných kádrů, a nepotřebuje subdodavatele 🙂