Ústavněprávní kurvítka

Pavel Hasenkopf

1. Smí prezident republiky odvolat premiéra?
2. Může prezident republiky odvolat premiéra?
3. Co by takové odvolání premiéra znamenalo?

Poučil mne nedávno kamarád, co je to „kurvítko“. Tak tedy kurvítko je nenápadná část stroje či zařízení, která se porouchá těsně po záruční době a jejíž oprava vyjde dráž, než koupit si úplně nový stroj či zařízení.

Není to přirovnání úplně bez chybičky, ale přivřeme-li oko, i v české Ústavě nalezene poměrně dost takových skrytých kurvítek.

Bronzovou medaili má u mne úřednická vláda. Přestože jsme měli už dvě, naše Ústava s ničím takovým vůbec nepočítá. Pojmovým znakem úřednické vlády totiž není, že ji tvoří místo politiků úředníci, ale že taková vláda vládne pouze s implicitní důvěrou parlamentu, dokud nepodá demisi, nebude odvolána anebo jí nebude explicitně vyslovena nedůvěra. Naše Ústava však nepočítá s tím, že by některá vláda vládla pouze s implicitní důvěrou, každá musí mít explicitní důvěru Sněmovny a proto se Fischerova či Tošovského vláda z hlediska Ústavy nijak nelišily od vlád Klausovy či Zemanovy. Nic moc, jen drobná chybka z neznalosti.

Stříbrnou medaili má premiér v naději, in spe. Takovým premiérem byl např. Jan Fischer v době, kdy byl již jmenovaným premiérem ještě bez ministrů vedle dosluhujícího premiéra Topolánka a jeho vlády v demisi. Tehdy jsmě měli zcela legálně dva premiéry současně, navzájem se respektující. Světový unikát, ale taky nic moc, žádná pořádná škoda tím nevznikla.

Nejpřísněji střeženým ústavněprávním kurvítkem je čl. 62 písm. a), tj. odvolání premiéra prezidentem. Zlatá medaile.

I. SMÍ PREZIDENT REPUBLIKY ODVOLAT PŘEDSEDU VLÁDY?

Ústava obsahuje celou řadu prezidentských pravomocí. Výkon většiny z nich něčím podmiňuje: např. kontrasignací premiéra, tím, že smí konat jen na něčí návrh, tím, že smí konat jen v nějaké Ústavou předepsané situaci, apod. Výkon ostatních pravomocí zůstává nelimitován a je plně na uvážení prezidenta republiky.

Soustřeďme se nyní jen na čl. 62 písm. a) cituji:

„Prezident republiky
a) jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády a přijímá jejich demisi, odvolává vládu a přijímá její demisi,“.

V tomto ustanovení je skryto hned 8 prezidentských pravomocí:

– jmenování premiéra,
– přijetí demise premiéra,
– odvolání premiéra,
– jmenování jiného člena vlády,
– přijetí demise jiného člena vlády,
– odvolání jiného člena vlády,
– odvolání vlády,
– přijetí demise vlády.

(Povšimněme si, že zcela chybí jmenování vlády jako celku – ani nikde jinde Ústava nepředpokládá jmenování vlády jako celku).

Ten, kdo si dá tu práci a připíše si ke všem uvedeným 8 pravomocem i Ústavou předvídané podmínky jejich výkonu, zjistí, že odvolání premiéra ničím Ústava vůbec ničím nepodmiňuje. To může znamenat dvě věci: Buď se ústavodárce zbláznil, nebo ústavodárce dal prezidentu republiky do rukou právo odvolat premiéra kdykoli podle jeho volného uvážení. Striktně vzato tedy premiérovo bytí a nebytí závisí na volné úvaze prezidenta republiky. To je gramatický výklad.

Lze namítnout, že tak to tvůrci Ústavy jistě nemysleli, že to by byl skandál to takto vykládat.

Na to odpovím, že
a) je to problém tvůrců Ústavy, měli mít větší představivost, mírně řečeno, já musím vycházet z předpokladu, že ústavodárce vždy ví, co činí; a
b) si vůbec nejsem jist, zda opravdu jde o nedopatření, protože ten výklad plyne nejen z psaného textu Ústavy, ale má i svou hlubokou logiku.

Považte:

1) Nikdo nezpochybňuje, že premiéra vybírá prezident.

2) Nikdo nezpochybňuje, že premiér si vybírá své ministry – prezident je teoreticky může odmítnout, ale nemůže premiérovi žádného vnutit.

3) Nikdo nezpochybňuje, že vláda jako celek musí získat (a udržovat si) důvěru Sněmovny.

4) Nikdo nezpochybňuje, že premiér ministry i sesazuje. Logicky. „Pan premiér dává, pan premiér béře“ (Sir Humphrey Appleby).

A teď mi povězte, proč by logicky nemělo také platit, že:

5) Prezident smí odvolat premiéra. I pan prezident dává i béře, jen o úroveň výš. Proč by měl jen dávat? Kruh se uzavírá.

To je systematický výklad.

Prezident tedy smí odvolat předsedu vlády. Pokud mi tento závěr chce někdo vyvrátit, nechť tak učiní stejně systematicky, jako jsem k němu já dospěl. Proč by ta pravomoc v Ústavě jinak vůbec byla, čím a proč by byla limitována? Kde v Ústavě se o takových limitech píše?

To je právní úhel pohledu.

II. MŮŽE PREZIDENT ODVOLAT PŘEDSEDU VLÁDY?

To je zcela jiná otázka, reprezentující politický úhel pohledu.

To, že někdo něco smí, i když je to nakrásně prezident republiky, ještě neznamená, že také může.

Bezbřehá pravomoc prezidenta odvolat premiéra je ústavněprávní jaderná bomba a jaderné bomby se v běžných potyčkách nepoužívají.

Neumím si představit Parlamentem zvoleného prezidenta, jak jen tak pro nic za nic odvolává všemi milovaného premiéra těšícího se důvěře všemi respektované Sněmovny. Prezident, který by něco takového udělal, by byl pravděpodobně prohlášen za nesvéprávného.

Umím si ale představit prezidenta, jak odvolává premiéra, proti kterému demonstrují dvě třetiny národa.

A umím si i představit lidem čerstvě zvoleného prezidenta majícího pohodlný náskok před svým soupeřem, jak odvolává nepopulárního premiéra stojícího v čele vlády, které už dlouho jen málokdo dokáže přijít na jméno, a který se těší těsné důvěře Sněmovny, která disponuje jen čistě formální autoritou.

III. CO BY TAKOVÉ ODVOLÁNÍ PREMIÉRA ZNAMENALO?

Ponechám stranou politické reakce, ty by se mohly pohybovat, podle okolností, od frenetického nadšení davu až po absolutní zatracení prezidenta. Politika není můj obor.

Z právního hlediska by samozřejmě odvolaného premiéra musel bezprostředně nahradit někdo jiný. Ani vteřinu bez premiéra.

A dál už je to divočina i z právního úhlu pohledu: Lze totiž stejně kvalitně hájit názor, že odvolání premiéra by automaticky znamenalo pád celé jeho vlády (podle zásady „vláda stojí a padá s premiérem“), jako názor, že by šlo o pouhou personální výměnu samotného premiéra a na novém premiérovi by pak bylo, aby si případně nechal obměnit i ministry, uznal-li by to za vhodné. Nebudu unavovat detaily obou možných výkladů, jen načrtnu dvě politicky diametrálně odlišné, ale de iure totožné situace:

Situace první: premiér je vážně nemocen, např. po nehodě, zcela nezpůsobilý nejen dalšího výkonu funkce, ale i vlastní rezignace. Odvoláme jej tedy a vyměníme ho za jeho nejbližšího spolupracovníka, celá politická scéna souhlasí. Máme kvůli tomu nechat padnout celou vládu a nutit ji znovu žádat o důvěru, kvůli nemoci jediného člověka, když se jinak nic nemění? To by byla přeci hloupost, že ano …

Situace druhá: premiéra za stranu přátel psů nahradí premiér za stranu přátel koček. Následně si vymění všechny psí ministry za kočičí ministry. Totální politická změna kursu. Můžeme v této situaci nežádat nové hlasování o důvěře, byť vláda by to formálně byla stále ta samá, jen s úplně jinými lidmi? To by byla přeci hloupost, že ano …

A právě proto je tohle ustanovení tím největším ústavněprávním kurvítkem, právě proto je to neuralgický bod Ústavy, který má dvě stejně dobrá řešení, mezi kterými nelze bez použití tojho nejnižšího právního impresionismu, zakrývajícího účelový výklad, rozhodnout, které je lepší a v souladu s Ústavou a které ne (obě současně být v souladu s Ústavou nemohou). Proto jakémukoli prezidentu republiky doporučuji se odvolání premiéra vyhnout, jak to jen jde či půjde.

Doplnění:

Chtěl jsem tenhle „jaderný kód“ původně předat Zemanovi spolu se svou verzí amnestie a dalšími věcmi, ale pak na to téma ode mne chtěla vyjádření ČT, rozhovor jsem odmítl, jedině text, to se zas nehodilo jim, a co pak s tím textem? A poslední kapkou byl včera hysterický Nečas mluvící o ústavním puči – tohle, krucihimlhergotfix, říká člověk, který ještě před 14 dny říkal, že je povinen prezidentovi všechno podepsat? A usoudil jsem, že bude lépe, když o existenci téhle ústavněprávní jaderné zbraně budou všichni vědět. Pak bude i menší riziko, že někdy dojde na její použití.


Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené a jeho autorem je Šumavák. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

830 komentářů u „Ústavněprávní kurvítka

 1. 801
  Foundryman says:

  Rezy, Jirka myslel ručník na hlavu.

 2. 802
  Foundryman says:

  Momentálně jsem milostivě naladěn, neb od rána probíhá obecní zabijačka, takže jsem dosud absolvoval ovárek, prdelačku, pivínko a svařáček. V nejlepších zemanovských tradicích 🙂 Akorát ke štamprli jsem vzhledem k relativně časné hodině nesebral odvahu.

 3. 803
  jirka ppa feudalista a imperialista says:

  tak rezy, v podstate ano

 4. 804
  dvd says:

  >> ptakopysk
  Kdyby byl onen J.Berwid-Buquoy šlechticem ve smyslu genetickém, tak by to asi spousta lidí považovala za jakousi omluvy jeho poněkud mimoňského jednání. Viz např. ukázka http://www.youtube.com/watch?v=e1MPDIUamVA
  Vzhledem k tomu, že se narodil jako Honzík Kopecký a pak se tak nějak zbláznil do feudalismu (poslední přijatý titul vévody zřejmě už zase odložil) tak lze uvažovat o jisté poruše osobnosti.

 5. 805
  dvd says:

  Ručníky je možno rovněž házet do ringu.

 6. 806
  maYda says:

  Foundry, Jiřímu nic nebrání, aby si ten ručník na hlavu dal.

  Pokud jde o ostatní hlavy, rozhodnout o použití ručníků je věcí jejich vlastníků a nikoliv Jiřího přání . 😀

  ovárek, pívíčko a prdelačka, toť božská mana.

  Jen ten svařáček bych asi v tej kombinaci vynechala, to radši tu štamrli.

  což mi připomnělo, že bych měla poděkovat Broukovi za inspoiraci k dnešnímu obědu – budou povidlové taštičky.

 7. 807

  jo legrace teprve bude.
  na vesteni co by delal KS ( coz tu hodne lidi pise) se spolehnout nemuzeme – nezjistime zda se to stane.
  Vesteni co bude delal MZ mame dve moznosti.
  prvni ze to rika uz on a to pak neni vesteni
  druhe ze uvidime zda to vesteni bude pravda – u nej si to muzeme zkontrolovat.

  nadruhou stranu se smeji jak ti co prece MZ volili aby KS nevyvesoval vlajku EU ted brani ze by to bylo stejne – no ted to bude i s barosem 😀

  foundry ma pravdu – snahu vyhladovet aby nam sebrali co nejmene.
  Jen uplne nechapu proc na to vyhladoveni musi byt na hrade slouf radeji jak kalousek.

 8. 808
  Šumavák says:

  ad 801 – Ne na hlavu, do ringu.

 9. 809
  Dana says:

  Foundry – 802 – prdelačku tak brzy? Ta přece je hotová až na sám konec zabíjačky. Nebo obec píchla pašíka tak časně? 😉
  No u nás k obědu bude kološvárské zelí. Pomalu to tu vypadá, alespoň podle jídla, jako vzpomínka na R-U. :-))))

 10. 810
  maYda says:

  DAno, co to je kološvárské zelí? Není to náhodou to samý, čemu u nás říkáme segedín?

 11. 811
  Dana says:

  nikoli MaYdo. Koološvárské zelí je nahrubo řečeno zapečená rýže se zelím a několika druhy masa včetně klobás. Každý ho dělá jinak. A uvařit opravdu dobré kološvárské zelí je umění. A hodně špinavých hrnců. :-))))

 12. 812
  Rpuť says:

  Sem říkala, že to zmrzne!

  …Na celém území České republiky hrozí od sobotního večera náledí, oznámil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). V Jihočeském kraji navíc stále platí povodňová pohotovost, všude jinde už meteorologové výstrahu před záplavami zrušili…
  http://www.novinky.cz/domaci/292065-cesko-sevre-ledovy-krunyr-varuji-meteorologove.html

 13. 813
  maYda says:

  Tak díky, DAno.

  segedín vaří, vlastně vařil včera brácha, vezme ho k máti na oběd. Takže další vzpomínka na R-U

  Táta vždycky vzpomínal na zabijačky u své tety a že měl stašně rád polívku, v které se vařily jitrnice a nejlepší prý bylo, když nějaká jitrnice při vaření praskla,

 14. 814
  martin TT says:

  Dano, to jsi mi udělala radost, kološvárské zelí se už dneska skoro nevaří. U nás je to tradiční jídlo, které ale děláváme většinou návštěvám. Málokdo si dokáže představit v zelí rýži.

 15. 815
  Dana says:

  no jo, Martine, a to jsem ještě zapomněla napsat, že se to vše zalívá smetanou. :-))))
  Navíc je to jídlo, které i jeden kuchař uvaří vždycky trochu jinak – použije jiné druhy masa, místo sladké smetany zakysanou… 🙂
  Nejlepší kološvárské zelí vařívala moje maminka. To moje jen dávný odlesk… 🙂

 16. 816
  Matzurka says:

  Dobrý den vespolek,
  Dano, a recepis, aspoň přibližný, by nebyl 🙂 ?
  RU tradici asi poněkud narušuji, neb polévka česnekačka, dále pak vepřové medailonky barbecue, steakhouse hranolky pečené v troubě a čerstvý míchaný salát (ledový, rajčata, sterilovaná kukuřice) jsou spíš vzpomínka na jiný kontitent 🙂

 17. 817
  Matzurka says:

  kontinent, kruciš 😀

 18. 818
  Halladin says:

  Matzurko, jistěže byl
  http://recepty.vareni.cz/kolosvarske-zeli/

  Google je veliký, a Halladin je jeho prorok ! 😉

 19. 819
  maYda says:

  Hm, to vypadá zajímavě…

  Bohužel došlo kyselé zelí, musím počkat na jarní prázdniny.

  Matzurko, a co ta česnekačka? To je taky vzpomínka na jiný kontinent? 🙂

  Steakhouse hranolky – chápu to správně, že to jsou brambory, které doma oloupete, nakrájíte a upečete v troubě?

 20. 820
  Andy says:

  791- mně by se na Hradě líbil jako prezident někdo, koho neovládají více osobní vášně než čirý pragmatismus. V tomto směru se například Klaus dokázal v prvním volebním období mnohem lépe ovládat a já byla velmi spokojena.

  A vy, Maydo, Rputi, šimone- pořád kážete, že kdo je proti KS, nemusí být pro MZ, přesto MZ bráníte jako lvi a jak napíšeme cokoli proti MZ, hned vystartujete s KS…tak si zameťte před svým vlastním prahem, co se týče zaryté snahy udělat z nenadšence pro jednoho politika nadšence pro jiného.
  Basta.

 21. 821
  Šimon klein says:

  Dosti alternativni pohled, asi tak. . .

 22. 822
  Šimon klein says:

  A ty seznamy –ts,ts,ts

 23. 823

  piste svemu politikovi 😀

  „Proti Zemanovu plánu protestuje Petr Mach, předseda Strany svobodných občanů. Na svém profilu na facebooku označil vlajku za kus hadru, píše server lidovky.cz. „Zemanovi připomínám, že Česká republika ‚vlajku EU‘ neuznává, jak plyne z prohlášení č. 52 Závěrečného aktu Lisabonské smlouvy. Takže vyvěšovat ten hadr na Hradě je nemístné.“

 24. 824
  jirka ppa feudalista a imperialista says:

  Pepo, je to docela síla, co…napřed si ho zvolí a pak mu píše, že se mu něco nelíbí…. to je pak těžký. 😀

 25. 825
  maYda says:

  OK, Andy, ale já měla na mysli, koho z těch kandidátů, co byli k mání.
  Nevolí se hypotetický princ na bílém koni, vždycky je k mání jen poměrně omezený počet nedokonalých kandidátů.

  Jinak mně těší, že se vždycky od vás dozvím, co si vlastně myslím, pro co jsem nadšená a koho bráním.
  nebýt vás, myslela bych,si, já duše pomýlená, že Zéman mu je ukradenej a nadšenci pro něj rovněž.

  s tím KS je to horší, protože v práci na mně najednou zírá ploše kníže s čírem na žlutém pozadí z většiny počítačů.

  Doufám, že to enbude povinný a budu si moct ponechat svoje barevný listí.

 26. 826
  jirka ppa feudalista a imperialista says:

  No já bych byl rád, aby se, v rámci odKarlovizace, konečně něco udělalo s karlovým mostem a karlovou univerzitou….Karel Gott je už stejně dlouho mrtvej a tak to není potřeba řešit 😀

 27. 827
  Baubo says:

  Mně se jméno Karel líbí víc než Miloš. Měla jsem tetu, které svého muže Karla, takto významného činovníka českého lyžařství a stavitele skokanských můstků, častovala výkřiky: „Karle, proč se potíš?“ a „Karle, nepoť se!“ Měla jsem to za křivdu na něm, a od té doby mám jméno Karel ráda.

 28. 828
  Šimon klein says:

  Takovouhle vernost snad nevyzadoval ani Himmler od svych SS. . .
  Baniiiiiiiík!!!

 29. 829
  nickname says:

  Za Šumaváka: pojďte nahoru 😉 Habeas praeside, bílý kouř se vyvalil a víc bych neřešil.

 30. 830

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *