Ústavněprávní kurvítka

Pavel Hasenkopf

1. Smí prezident republiky odvolat premiéra?
2. Může prezident republiky odvolat premiéra?
3. Co by takové odvolání premiéra znamenalo?

Poučil mne nedávno kamarád, co je to „kurvítko“. Tak tedy kurvítko je nenápadná část stroje či zařízení, která se porouchá těsně po záruční době a jejíž oprava vyjde dráž, než koupit si úplně nový stroj či zařízení.

Není to přirovnání úplně bez chybičky, ale přivřeme-li oko, i v české Ústavě nalezene poměrně dost takových skrytých kurvítek.

Bronzovou medaili má u mne úřednická vláda. Přestože jsme měli už dvě, naše Ústava s ničím takovým vůbec nepočítá. Pojmovým znakem úřednické vlády totiž není, že ji tvoří místo politiků úředníci, ale že taková vláda vládne pouze s implicitní důvěrou parlamentu, dokud nepodá demisi, nebude odvolána anebo jí nebude explicitně vyslovena nedůvěra. Naše Ústava však nepočítá s tím, že by některá vláda vládla pouze s implicitní důvěrou, každá musí mít explicitní důvěru Sněmovny a proto se Fischerova či Tošovského vláda z hlediska Ústavy nijak nelišily od vlád Klausovy či Zemanovy. Nic moc, jen drobná chybka z neznalosti.

Stříbrnou medaili má premiér v naději, in spe. Takovým premiérem byl např. Jan Fischer v době, kdy byl již jmenovaným premiérem ještě bez ministrů vedle dosluhujícího premiéra Topolánka a jeho vlády v demisi. Tehdy jsmě měli zcela legálně dva premiéry současně, navzájem se respektující. Světový unikát, ale taky nic moc, žádná pořádná škoda tím nevznikla.

Nejpřísněji střeženým ústavněprávním kurvítkem je čl. 62 písm. a), tj. odvolání premiéra prezidentem. Zlatá medaile.

I. SMÍ PREZIDENT REPUBLIKY ODVOLAT PŘEDSEDU VLÁDY?

Ústava obsahuje celou řadu prezidentských pravomocí. Výkon většiny z nich něčím podmiňuje: např. kontrasignací premiéra, tím, že smí konat jen na něčí návrh, tím, že smí konat jen v nějaké Ústavou předepsané situaci, apod. Výkon ostatních pravomocí zůstává nelimitován a je plně na uvážení prezidenta republiky.

Soustřeďme se nyní jen na čl. 62 písm. a) cituji:

„Prezident republiky
a) jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády a přijímá jejich demisi, odvolává vládu a přijímá její demisi,“.

V tomto ustanovení je skryto hned 8 prezidentských pravomocí:

– jmenování premiéra,
– přijetí demise premiéra,
– odvolání premiéra,
– jmenování jiného člena vlády,
– přijetí demise jiného člena vlády,
– odvolání jiného člena vlády,
– odvolání vlády,
– přijetí demise vlády.

(Povšimněme si, že zcela chybí jmenování vlády jako celku – ani nikde jinde Ústava nepředpokládá jmenování vlády jako celku).

Ten, kdo si dá tu práci a připíše si ke všem uvedeným 8 pravomocem i Ústavou předvídané podmínky jejich výkonu, zjistí, že odvolání premiéra ničím Ústava vůbec ničím nepodmiňuje. To může znamenat dvě věci: Buď se ústavodárce zbláznil, nebo ústavodárce dal prezidentu republiky do rukou právo odvolat premiéra kdykoli podle jeho volného uvážení. Striktně vzato tedy premiérovo bytí a nebytí závisí na volné úvaze prezidenta republiky. To je gramatický výklad.

Lze namítnout, že tak to tvůrci Ústavy jistě nemysleli, že to by byl skandál to takto vykládat.

Na to odpovím, že
a) je to problém tvůrců Ústavy, měli mít větší představivost, mírně řečeno, já musím vycházet z předpokladu, že ústavodárce vždy ví, co činí; a
b) si vůbec nejsem jist, zda opravdu jde o nedopatření, protože ten výklad plyne nejen z psaného textu Ústavy, ale má i svou hlubokou logiku.

Považte:

1) Nikdo nezpochybňuje, že premiéra vybírá prezident.

2) Nikdo nezpochybňuje, že premiér si vybírá své ministry – prezident je teoreticky může odmítnout, ale nemůže premiérovi žádného vnutit.

3) Nikdo nezpochybňuje, že vláda jako celek musí získat (a udržovat si) důvěru Sněmovny.

4) Nikdo nezpochybňuje, že premiér ministry i sesazuje. Logicky. „Pan premiér dává, pan premiér béře“ (Sir Humphrey Appleby).

A teď mi povězte, proč by logicky nemělo také platit, že:

5) Prezident smí odvolat premiéra. I pan prezident dává i béře, jen o úroveň výš. Proč by měl jen dávat? Kruh se uzavírá.

To je systematický výklad.

Prezident tedy smí odvolat předsedu vlády. Pokud mi tento závěr chce někdo vyvrátit, nechť tak učiní stejně systematicky, jako jsem k němu já dospěl. Proč by ta pravomoc v Ústavě jinak vůbec byla, čím a proč by byla limitována? Kde v Ústavě se o takových limitech píše?

To je právní úhel pohledu.

II. MŮŽE PREZIDENT ODVOLAT PŘEDSEDU VLÁDY?

To je zcela jiná otázka, reprezentující politický úhel pohledu.

To, že někdo něco smí, i když je to nakrásně prezident republiky, ještě neznamená, že také může.

Bezbřehá pravomoc prezidenta odvolat premiéra je ústavněprávní jaderná bomba a jaderné bomby se v běžných potyčkách nepoužívají.

Neumím si představit Parlamentem zvoleného prezidenta, jak jen tak pro nic za nic odvolává všemi milovaného premiéra těšícího se důvěře všemi respektované Sněmovny. Prezident, který by něco takového udělal, by byl pravděpodobně prohlášen za nesvéprávného.

Umím si ale představit prezidenta, jak odvolává premiéra, proti kterému demonstrují dvě třetiny národa.

A umím si i představit lidem čerstvě zvoleného prezidenta majícího pohodlný náskok před svým soupeřem, jak odvolává nepopulárního premiéra stojícího v čele vlády, které už dlouho jen málokdo dokáže přijít na jméno, a který se těší těsné důvěře Sněmovny, která disponuje jen čistě formální autoritou.

III. CO BY TAKOVÉ ODVOLÁNÍ PREMIÉRA ZNAMENALO?

Ponechám stranou politické reakce, ty by se mohly pohybovat, podle okolností, od frenetického nadšení davu až po absolutní zatracení prezidenta. Politika není můj obor.

Z právního hlediska by samozřejmě odvolaného premiéra musel bezprostředně nahradit někdo jiný. Ani vteřinu bez premiéra.

A dál už je to divočina i z právního úhlu pohledu: Lze totiž stejně kvalitně hájit názor, že odvolání premiéra by automaticky znamenalo pád celé jeho vlády (podle zásady „vláda stojí a padá s premiérem“), jako názor, že by šlo o pouhou personální výměnu samotného premiéra a na novém premiérovi by pak bylo, aby si případně nechal obměnit i ministry, uznal-li by to za vhodné. Nebudu unavovat detaily obou možných výkladů, jen načrtnu dvě politicky diametrálně odlišné, ale de iure totožné situace:

Situace první: premiér je vážně nemocen, např. po nehodě, zcela nezpůsobilý nejen dalšího výkonu funkce, ale i vlastní rezignace. Odvoláme jej tedy a vyměníme ho za jeho nejbližšího spolupracovníka, celá politická scéna souhlasí. Máme kvůli tomu nechat padnout celou vládu a nutit ji znovu žádat o důvěru, kvůli nemoci jediného člověka, když se jinak nic nemění? To by byla přeci hloupost, že ano …

Situace druhá: premiéra za stranu přátel psů nahradí premiér za stranu přátel koček. Následně si vymění všechny psí ministry za kočičí ministry. Totální politická změna kursu. Můžeme v této situaci nežádat nové hlasování o důvěře, byť vláda by to formálně byla stále ta samá, jen s úplně jinými lidmi? To by byla přeci hloupost, že ano …

A právě proto je tohle ustanovení tím největším ústavněprávním kurvítkem, právě proto je to neuralgický bod Ústavy, který má dvě stejně dobrá řešení, mezi kterými nelze bez použití tojho nejnižšího právního impresionismu, zakrývajícího účelový výklad, rozhodnout, které je lepší a v souladu s Ústavou a které ne (obě současně být v souladu s Ústavou nemohou). Proto jakémukoli prezidentu republiky doporučuji se odvolání premiéra vyhnout, jak to jen jde či půjde.

Doplnění:

Chtěl jsem tenhle „jaderný kód“ původně předat Zemanovi spolu se svou verzí amnestie a dalšími věcmi, ale pak na to téma ode mne chtěla vyjádření ČT, rozhovor jsem odmítl, jedině text, to se zas nehodilo jim, a co pak s tím textem? A poslední kapkou byl včera hysterický Nečas mluvící o ústavním puči – tohle, krucihimlhergotfix, říká člověk, který ještě před 14 dny říkal, že je povinen prezidentovi všechno podepsat? A usoudil jsem, že bude lépe, když o existenci téhle ústavněprávní jaderné zbraně budou všichni vědět. Pak bude i menší riziko, že někdy dojde na její použití.


Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené a jeho autorem je Šumavák. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

830 komentářů u “Ústavněprávní kurvítka

 1. Ještě jeden komentář. Ten, kdo mne zasvětil do významu slova kurvítko, byl Šakal.

 2. Dobeé odpoledne,

  Kocoure, mohl byste, prosím, přiblížit význam slov „explicitní“ a „implicitní“?

  A díky za výklad, jak je to s tím odvoláním.

 3. Existence „kurvítek“ v mém vlastním oboru mi přijde obvyklá (konec konců i výrobci laboratorní techniky mají právo na život), ale ve vědě právní mě poněkud překvapila. Nicméně oceňuju, kocoure, jak jste s tou ústavně-právní výbušninou naložil. Kromě jiného i proto, že jsem se zase něco dověděla z oboru, do něhož daleko více lidí mluví než ho skutečně ovládá 🙂 Dík.

 4. Maydo,

  explicitní = výslovně potvrzené, implicitní = jen předpokládané, dokud nevyjde najevo opak.

  Jinak:

  Politická vláda stojí na „presumpci viny“ – musí získáním důvěry prokázat, že tu důvěru má.

  Úřednická vláda stojí na „presumpci neviny“ – dokud jí nevyslovíte nedůvěru, má se za to, že má důvěru.

  Podle prvorepublikové ústavy každá vláda SMĚLA Sněmovnu požádat o vyslovení důvěry. Ta, která to udělala, byla politická, ta, která ne, úřednická. Všechny pak byly sesaditelné vyjádřením nedůvěry.

  Dnes je každá vláda POVINNA požádat Sněmovnu o vyslovení důvěry. Tím se úplně setřel právní rozdíl mezi úřednickou a politickou vládou.

  Jak se to stalo? Podle mne v tom určitě není záměr, jen se to opsalo z ústavy 1960/1968. V roce 1993 o nějakých úřednických vládách nikdo neuvažoval, to zanlo pár fajnšmekrů, co studovali ústavy italské či francouzské či ústavní historii českou … ty u psaní české ústavy zřejmě nebyli, a i kdyby byli, je otázka, zda by jim ten drobný detail parlamentní formy vlády byl znám …

 5. P.S.: A Ústavy 1960/68 neměly s parlamentarismem nic společného. Zato celý režim byl dirigistický, a tak logicky vládě tu žádost o vyjádření důvěry nařídil, že …

  Ústava 1993 byl pokus o parlamentarismus, ale pěkně zku…ý. A to nejen proto, že se přetahovali Havel s Klausem, kdo bude mít k dispozici víc páček, ale i proto, že konstruktéři byli totálně zblblí ze socialistického ústavního práva. Asi jako kdybych si já dnes zadal gotickou vilu …

 6. Kocoure, dík a pozdrav. Rád bych Tě zde viděl častěji, není-li to přílišné utrpení.
  A jeden dotaz, který bych snad mohl vyřešit studiem sám, ad amnestie: Z novin a TV se zdá, že „uprchlý“ je jen momentálně uprchlý úplně pryč. Je možný výklad, že se amnestie netýká každého, kdo byl během vyšetřování či soudu či nastoupení trestu uprchlý a pak byl dotažen nebo se sám vrátil?

 7. Kocoure,

  gotická vila je totální nonsens 🙂 Ale našli by se tací, kteří by na jejím vybudování trvali.
  Mohla bych sloužit hezkou historkou ne s gotickou vilou, ale s gotickým vesnickým kostelíkem. Ale to je mimo téma. 🙂

  A co s tou ústavou? TY kurvítka a zkurveniny lze nějak odstranit? MYslím, že tehdejší přetahování HAvla s Klausem bylo neškodné kočkování proti dnešnímu stavu.
  JAk s tou zblblostí, nemohu soudit, ale jak známi, kde se sejdou dva právníci, jsou tři právní názory…

 8. Neexistuje náhodou situace , kdy prezident premiéra odvolat musí, nebo by měl?
  Tuším v případě, kdy vláda nedostane důvěru, a sama do určité doby neodstoupí, nebo tak nějak.

 9. Velmi dobře napsané a vysvětlené.
  Jestli můžu osobní dotaz (samozřejmě nemusíte odpovědět): je nějaká šance, že budete nadále radit i novému prezidentovi ? Nebo to z Vaší strany nepřichází v úvahu ?

 10. A uživatelů pojmu „kurvítko“ je jen o trochu méně, než je kurvítek.
  😛

 11. 2 kocour – díky, početl jsem si… A představa „všemi milovaného premiéra těšícího se důvěře všemi respektované Sněmovny“ mě málem dohnala k slzám… To se Ti opravdu povedlo.
  Jinak ještě k explicitní vs. implicitní – vzato do důsledků, implicitní jsou veškeré přírodní zákony. Platí, dokud se neprokáže opak. Explicitní jsou výsledky měření, samozřejmě se zřetelem na metodiku, chyby a podmínky experimentu…

 12. Aerokarle, amnestii proberme radši až jindy a jinde … samozřejmě se do té aboliční lhůty má počítat jen doba, kdy obviněný nebyl na útěku … jenže tady platí účelovost, a pak, tomu rozhodnutí bych vyčítal skoro to samé, co té Ústavě. Psali to diletanti. Maydo, kurvítka by se dla odstranit, pokud:
  a) by se chtělo,
  b) dostali to do rukou maximálně 3 specialisté, kteří tomu rozumí (každý za jinou část spektra),
  c) výsledek by někdo opřipomínkoval,
  d) pak se to nechalo někde uležet, aby se našly všechny nechtěné chyby,
  e) nesměl by do toho mluvit žádný politik ani politolog.

  Halladine, právě že neexistuje. Existuje situace, kdy musí odvolat vládu. Já někde tu tabulku všech pravomocí a omezení mám, ale chystám si to už přes rok pro Právní rozhledy.

  M

 13. Podstatou celé toho „kurvítka“ je, že si někdo při psaní Ústavy dostatečně neuvědomil rozdíl mezi pojmy „předseda vlády“ a „vláda“.

 14. NoName: V tuhle chvíli řeším sám se sebou poměrně zásadní otázku, zda bych novému prezidentovi radit chtěl a za jakých podmínek. Zcela jistě se ze mne přes noc nestane keynesiánec ani nadšený zastánce EU. Proti tomu stojí zásadní přírodní poznatek, že kočka musí jíst.

  PeSi, to bych nesouhlasil. Přírodní zákony platí bez ohledu na to, jestli o nich máme či nemáme tušení. Právo je na tom jinak – všechny normy jsou dány arbitrárně (Bohem, lidmi …) – jen iusnaturalisté tvrdí, že jsou něco jako přírodní zákony (až na to, že kdyby měli pravdu, pak přirozeným právem bude právo silnějšího). Nicméně existují „normy“, kterým normativisté říkají „metanormy“, a ty platí samy od sebe jako základní logické principy, podle kterých pak arbitrárně vzniká a funguje jakákoli ucelená „sada norem“ alias normativní soubor.

 15. A hele…

  Praha – TOP 09 chce, aby se Česká republika ještě letos připojila k fiskálnímu paktu EU, který ČR zatím na evropské úrovni odmítá. První místopředseda a ministr financí Miroslav Kalousek dnes ČTK řekl, že bez tohoto závazku nepodepíše chystanou novou koaliční smlouvu s ODS a LIDEM. Uvedl to po schůzi stranického vedení TOP 09.

 16. 16-včera se ODS prsila, co vše už nedopustí…
  Teď má možnost to dokázat.

 17. OK, kocoure.

  TAk v tom případě bych navrhovala nechat ústavu ležet tak, jak je a modlit se, by do toho nezačali šťourat politici a politikové. 🙂

 18. Kalousek si snad myslí , že vyvolá volby, a vyhraje je, anebo co to zkouší ?

 19. Kalousek jede na vzedmuté vlně lásky ke Karlovi….. No pokud se Nečas pochlapí a odmítne ten závazek podepsat, může nastat situace, kdy Kalousek doporučí Zemanovi kurvítko využít:-D Moc času Kalousek nemá, Karel opravdu nevypadá nejlépe a vlna nadšení by mohla dost rychle opadnout…

 20. Pokud vím, tak proti tomu paktu je i Zeman. A k podpisu je třeba plná moc od prezidenta, protože čl. 63 odst. 1 písm. a) a b) Ústavy.

 21. Být novým hradním pánem, tohohle kocoura bych si nechal, jestliže bude chtít. Doporučuju aby chtěl, bylo by to prospěšné pro obě strany i pro občanstvo.

 22. Ehm, jestli mohu ještě k minulému vláknu (ad 239, http://sumavak.blokuje.cz/umeni-prohravat#comment-25999) – maYdo, já nějak nevím. Spíše bych se asi snažil jmenovitě identifikovat styčné body a rozdíly, se způsobem myšlení související:

  Komunisty (lidi zvláštního ražení) i pravdaláskaře asi spojuje pocit zejména jakési výlučnosti a nadřazenosti — revoluční předvoj dělnické třídy a umělecká avantgarda na straně jedné, elita (a zejména kulturní elita) národa na druhé — jakož i odtud odvozený pocit, že pro ně běžná pravidla neplatí, ta zavazují jen ty ostatní.

  Komunisti zde (téměř) vždy fungovali jako filiálka Ruska, pravdaláskaři jako filiálka EU (a před tím jako filiálka západoevropského pseudoliberalismu); tam se, jedni i druzí, úspěšně či neúspěšně, v případě vnitropolitických potíží vždy automaticky obraceli o pomoc. Vědomí, že mají silnějšího bratra, způsob myšlení přirozeně ovlivňovalo, a snad dosti podobným směrem.

  Oproti tomu zde však jsou zřetelné odlišnosti. Tak třeba, komunisté (rozumíme-li tím např. ty ruské, nebo zdejší od roku 1921) vždy mysleli v pravém slova smyslu politicky, propagandisticky a mocensky. Naopak pravdaláskaři v posledních letech myslí téměř jen propagandisticky; politické a mocenské uvažování bývalo vidět (resp. tušit) na Havlovi a lidech kolem, pak se dost vytratilo.

  Za další, komunisti byli striktně hierarchicky organizováni, pravdaláskaři nikdy. S tím souviselo, že komunista si ráno nejprve přečetl stranický tisk, aby věděl, co si toho dne má myslet (a naopak máloco dělal z vlastní iniciativy) – zatímco pravdaláskaři uvažují podstatně spontánněji. Při pohledu zvenčí sice je stádnost jejich myšlení nepřehlédnutelná, ale přihlédneme-li blíže, zdá se mi, že se chovají daleko více jako dav než jako hierarchická struktura.

  No nic, je to veliké a plodné téma, hodné daleko širšího zkoumání a zejména daleko bystřejších a erudovanějších, než jsem já. Tady jsem jen zkusil nahodit pár rysů, jak mne právě napadly, nejspíše snad ve snaze varovat před přespříliš jednoduchým porovnáváním…

 23. Ad láska ke Karlovi: Pokud ano, tak v jednom volebním obvodu, tam, kde by kandidoval on.
  Kalousek zkouší hru na kuře.

 24. Pokud by padla vláda, tak musí být nové volby? Nemohl by Klaus jmenovat Sobotku? Nebo 2x Nečase ? Mám takový dojem, že se to nedávno nějak měnilo, ale netuším jak.

 25. Za Klausovy vlády říkali odsáci, ž e koalice s Lidovci je trest Bożí za spáchané hříchy.
  Přece jen si Kalousek od těch Lidovců odnesl 🙂

 26. 2 kocour – sorry za nepřesnost. Chtěl jsem napsat, že naše formulace přírodních zákonů je implicitní… Tedy naše pochopení… Explicitní je matematika – tam stačí logická nerozpornost. Ale fyzika, chemie, biologie – to vše jsou jen do jisté míry přesnosti formulace představ a stačí jediný nevyhovující experiment a „končíme“. Proto byl takový poprask kolem těch neutrin, než se ukázalo, že (jako obvykle) jde o chybu měření…

 27. No a letadla Casa jsou k hovnu..
  Sakra , když už se nechaj korumpovat, nemůžou se alespoň nechat zkorumpovat od někoho, co dodá to, co funguje ?

 28. Schwarzenberg, právě řekl, že pokud se závazek, přistoupit k fiskálnímu paktu ještě letos, do koaliční smlouvy nedostane, smlouva se nepodepíše a vládnou se bude dál bez koaliční smlouvy.

 29. Když to tak čtu, tak mě v souvislosti s kocourovým článkem napadá, že využití ústavního kurvítka nebude zapotřebí – vláda má jedno přímo zabudované i v sobě. A zdá se, že začalo fungovat…

 30. 2 Kačena ad 20 – No, kdyby nám teď Šláfenberk exnul, byla by to taková pěkná tečka za tím celým případem a IMHO i potvrzení, že ten „lékařský posudek“ s ručně dopsaným datem je falzum… Asi jako rodnej list opičky…

 31. (25) Mohl by jmenovat, bez voleb. Vzniklé situaci bych, na rozdíl od jmenovaného, přihlížel s velkým pobavením.

 32. No kdyby nàhodou Šlafenberg zesnul, neváhal bYch mu nechat na pomník napsat “ Zemřel pro blaho vlasti “
  A myslïm to doopravdy upřïmně !:-D

 33. Varane, jedno? Já myslím že tři (koaliční strany)! 🙂

 34. Šumavàku,

  Je jen jedno dokonale funkční – Kalousek

 35. Šumaváku, souhlasím, jen jsem to pojednala jaksi o úroveň výš – kurvítko = láskyplné vztahy oněch tří koaličních subjektů, na nichž usilovně pracovaly a jak se zdá, pracují dál 🙂

 36. Zpátečníku, ani já se nepovažuju dosti vybavenou na nějakou sociologickou studii těch dvou entit. Spíš jen vnímám ty povrchní jevy, jako jsou petice, apely umělců, volání po odsouzení za vlastizradu.

  A i když nemám PR agenturu a průzkumy veřejného mínění, občas zajdu na chalupě sem tam za nějakou sousedkou na kafe.

  I když je nejspíš taky potomek nevolníků, tak má víc zdravýho rozumu, než celá pravdaláska dohromady.

 37. Předkládám k filozofické disputaci – může být dokonale fungující kurvítko stále ještě kurvítkem? Není to v tom případě již integrální součást objektu se svou nezaměnitelnou funkcí?

 38. no jak obcas my pitomci prizemni resime pater tak takova nahoda.
  postihla mne navsteva inspektora prace jak jsem lezel doma.

  nemohl jsem najit zarazeni pracovniku – volam pani na hygienu . Dobry den p. xxxlikova nemuzete mi poslat zarazeni pracovniku v AA. nemuzu to najit.
  vy si myslite ze mam jenom vas? ale vim kdo jste vy jste ta firma co tam ma strasnej bordel. Nic jsem zatim nedostal.

  no nakonec jsem ten papir nasel. tak chystam dalsi veledulezitosti a abych mel vsechno tak se

  kouknu se co mam na inspektorat donest vytisknu si mail a pozoor.

  podepsan pan xxxlik.

  jj byt tu fasisti tak snima urcite spolupracuji.
  to musi byt familie.

 39. PeSi a Halladine,

  Nejspíš by pravdaláska vystartovala s tím, že knížete nechala odstranit opozice, neb svou velikostí překážel. Vždyť měl potvrzení, že je zdráv.

  To by měli v Blesku a Iděsu druhý vánoce. A pravdaláska mučedníka. A další funus z pražské křižovatky v přímém přenosu. Plačící fanynky a petice za vyšetření zločinu a za státní smutek. a A komis, aby se vyšetřilo, jak to že umřel a v tisku přátelé, vykládající, jak byl křepký a že za tím je určitě Klaus….

  Pánové, nechte ho radši naživu.

 40. PeSi, toť slovo do pranice 🙂 Podle mne je jedinou a integrální funkcí kurvítka kurvit, co se dá, a to ve správný okamžik (pár dnů po záruce, jak kocour konstatoval). Zůstává tedy kurvítkem, právě jen když pracuje dokonale. Nicméně je možné, že se někdo jiný dopracuje k jinému závěru (průběh disputace viz např. spory o „filioque“).

 41. Pasáčku 🙂

  Tak to jsme na tom přibližně stejně 🙂
  Já byl asi před rokem na sociàlce, a když jsem zdrceně vyslechl, co všechno mám mít a memám , nezbylo mi nic jinèho než nahlas konstatovat, že se divím, že se se mnou vůbec bavěj, a že me nevyhoděj a nepokutujou. Že jà bejt na jejich místě, že to určitě udělàm.
  Po deseti minutách smíchu ( byly tam 4 dámy ) si jedna z nich utřela slzy, ujistila mě, že má i horší klienty ( tomu jsem moc nevěřil ),
  a řekla mi, ať ji tam nechám, co mám, že mi to udělà a pošle k podepsání. 🙂
  Jak řekla, tak se i stalo

 42. 49 no jo socialky, zdravotni , FU .
  to uz mame zvladle a dokonce bych rekl ze to maji uz zvladle i zamestnanci .
  ¨Vi ze je treba jen hlidat penize.

  no ale ty kontrolori vseho mozneho 🙁 to musi byt v krvi a proto poukazuji na stejne jmeno. zitra uvidim zda to je manzel nebo synek .

 43. Řekla bych, že Schwarzenberg je ideální nominant na titul „dokonalé kurvítko“. Takhle dokurvit, pečlivě připravenou a veřejně deklarovanou, vyjednávací pozici vlastní straně to se jen tak nevidí. 😀 Zdá se, že kam je puštěn tam bezchybně zafunguje, konec konců i v té volbě zafungoval ….

 44. (43) Kartu můžeš mít také integrovanou do základovky nebo extra …..
  Efekt je stejný.

 45. A což teprve, když se (na pokyn(?) a k radosti zelených) pustí do jaderné energetiky:
  http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/cesku-mozna-hrozi-arbitraz-areva-zuri_254680.html
  a
  http://aktualne.centrum.cz/domaci/kauzy/clanek.phtml?id=769843.

  Já vím, je to samozřejmě paranoia, kníže by nic tak nečestného neudělalo, ale nelobuje ono za ARREVU? Tím že celý tendr rozesere a umožní ji účast v dalším tendru, o kterém si třeba myslelo, že na něj jako president bude mít vliv, znova se zapojit?
  Samozřejmě – Arreva nepotřebuje nic stavět, stačí když jí, po prohrané arbitráži, zaplatíme miliardu EUR ušlého zisku…

  Být soutěž o titul „Největší škůdce ČR“ byl by za dnešní situace těsně druhý za Klausem ( 🙂 ), pokud by fanoušci a sociální sítě nezařídili, aby vyhrál

 46. (45) ještě máme v Praze jedno letiště, byť příliš nepoužívané ….

 47. zrovna mi řekli ve zprávách, že poprvé vyšel miloš zeman ven ze svého sídla
  neřekli, jestli po svejch
  jsem ráda, že nás takhle novináři informují, že vím všechno, co vědět mám

  a taky mi přehráli knížete, že prý taky jednou musí velká strana se podvolit
  hlavně aby byl papír

 48. Šlafenberg nahrál francouzům tím , že dva dny před oficiálnïm oznàmením řekl že Frantíci vypadli.
  Po spràvnosti o tom vůbec neměl vědět, natoż o tom kecat…

 49. Halle,
  každopádně je to důkaz, že kníže je neobyčejně prosíravé…

 50. Divano, a vydržela jste do informací od zvláštní reportérky, že Miloš si došel na poštu pro rekomando… v sámošce si koupil mlíko, nepustil ochranku do bytu ??

 51. Halle, a o tom já právě píšu… 🙂 🙂

 52. já se nedivím, že nepustil ochranku do bytu, když si koupil hrušky a mléko. 🙂

 53. Kačeno, vydržela, i to, že si koupil hrušky a mlíko
  ale taky jsem vydržela do telefonického spojení s knížetem
  no, hezky vypuštěný pokusný balónek, kdepak je chemik s doutníčkem..

 54. a teď nečas: věřím, že požadavek nemá vyvolat střet!

 55. AD TV a informace, včera mi zprávy Novy přišly podstatně lepší než ČT. Tam Zemana přežvykovali jak ta stará dojnice.

 56. A o čem telefonovali s knížetem? Taky si koupil hrušky a mlíko?

 57. prosím Vás ušetřete mě inventury ledniček obou strejdů…..a inventury obsahů WC

  děkuji pěkně, předem i zadem…..

 58. 42 – Nojo, maYdo, zrovna ten zdravý rozum bychom si mohli vzít jako další rozdíl: Komunismus jakožto takový zdravý rozum samozřejmě neměl (naopak se úspěšně snažil jej stavět na hlavu), ale jednotliví komunisti v mnoha otázkách celkem ano – tak třeba, jak se přežít stranické čistky, co si v rámci hierarchie mohou dovolit a co ne, atd. Oproti tomu je u PL často ve srovnatelných otázkách zřejmý deficit.

  A když tak o tom chvilku přemýšlím, ono by asi spíše než porovnávat způsob myšlení PL s komunistickým bylo slibnější srovnat jej s myšlením souputníků komunismu; tedy s myšlením lidí, kteří mj. (u nás před válkou až do Února a v Západní Evropě i v Americe od 20. do konce 80. let) vždy ochotně, ba přímo s nadšením šli proti vlastní zemi, a dokonce si pro to velmi kreativně nacházeli všemožné důvody. Podobnosti identitě se leckdy blížící vyplývají docela triviálně z personální kontinuity; v zásadě by se možná dalo říci, že to jsou stejní lidé.

 59. Ještě jedna technická k tomu nešťastnému Menzelovu volebnímu klipu o potomcích nevolníků: Jestli snad byl namířen proti Fischerovi (jak to sem myslím někdo napsal), zajímavé je, že Židé nevolníky nebyli téměř nikdy; jejich postavení i mentalita se od nevolnických značně lišila.

 60. tak nejak premyslim jsou PaL lidi zarazeni nebo podle chovani?
  ja abych vedel. tady na blogu asi nikdo takovej nebude. nebo eurohujeri jsou taky pravda a laska?
  ze tedy skacu a rusim tu moudrou debatu ale prece jenom bych byl rad kdybych vedel opravdu uplne vsechno. tedy krome toho co si zeman kupuje a kdo kde co zpival.

 61. Pepo, až dochcípám a až se zase vrátím k Pecku, tak Ti sem dám (kdyžtak mi to připomen ) Jaký má být správný Unionista. Možná to pamatuješ taky. Tam stálo, že má být veselý, družný, vše vysvětlující ochotně starším spoluobčanům. Samozřemě Eurohujerství byla podmínka nutná, ne však postačující. Kromě těchto atributů jsi to rovněž nemohl zastihnout ve špatné náladě a nepřipraveného. Tenkrát si to ti idioti dali vypracovat, že se podle toho budou chovat a vyhrají volby. Zůstal z toho akorát tenhle dokument.

 62. Zpátčníku ,
  Židè bývali majetkem panovníka.má dojem, že Karel IV nimi platil nějaké dluhy

 63. Čáslavská se opičí.
  To někdo říkal už po zvolení Klause, že si nakoupí známky do zásoby, aby nemusel olizovat ty s Klausem.

  Tenkrát jsem si myslela, že to je sranda, že snad není možný, aby lidi takhle blbnuli.

  Zpátečníku,
  jo, ochotně s nadšením proti své zemi. Kdyby to nebylo tak patetické, řekla bych ještě proti vlastnímu lidu. Proti těm potomkům nevolníků, na které koukají s pohrdáním a zároveň chtějí, aby je slepě následovali. Proti lidem, kteří chtějí něco vybudovat, něco vytvářet, vychovávat děti a je jim šumák politika a budování světlých zítřků a lepších světů, protože jim bohatě stačí ten náš obyčejný nedokonalý.

  A nevyhynou a nevyhynou a budou to zkoušet pořád znova….

 64. Ježíši!!!
  Nevíte někdo, kde je v Kazachstánu Almata??
  Teď ríkala „moderátorka“ na ČT, že „se u Almaty zřítilo letadlo…“

  Začínám ve vzahu k médiím nějak zemanovatět…

 65. OT: Rozhicoval jsem troubu a nahlédl…
  Před volbami KS jeho fanoušci familierně zvali „Karel“. Dnes, po neúspěchu už jsem četl chlácholivé „náš Kája“.
  Budeme ho za měsíc nazývat ještě zdrobněleji „Kájínek“ ??? 😀 😀 😀

 66. Karel IV a Zidè

  http://www.novakoviny.eu/archiv/historie/305-karel-iv-zide-pogrom
  sumaváku,
  1854 – na místě dnešní kazašské Almaty bylo postaveno vojenské opevnění pod názvem Zailijskoe (Заили́йское)
  1867 – Věrný (Ве́рное)
  1921 – Alma-Ata
  1993 – v souvislosti se změnou v úředním užívání státních orgánů Kazachstán se město nazvalo v ruském a kazašském jazyce „Almaty“

 67. A hele Halle, tak to jsem fakt netušil. Takže dík!

 68. Alma Ata je stále největší město v zemi, i když už 16 let je hlavní město Astana.

 69. Sumaváku,
  Já za to fakt nemůžu, že si zapamatuju kdejakou peachovinu, když ji zaslechnu.
  Ale věci, co bych si zapamatovat potřeboval, ani náhodou ! 🙁

 70. 74, 77 — No, jednoduše řečeno, nevolníci jsou lidé připoutaní k půdě, což právě Židé téměř nikdy nebyli. (S výjimkou Haliče a možná dalších oblastí v carském Rusku to zpravidla nebývali rolníci.)

  Více do toho zabíhat nebudu, jen si při téhle příležitosti dovolím také připomenout mimořádně pěknou (dnes již 20 let starou) knížku Šimona Welse U Bernátů – v těchto vzpomínkách se lze o postavení Židů leccos dozvědět i z jiné strany než z historických publikací, což však zdaleka není jediný důvod, proč si ji přečíst.

  Jejda, vždyť já leckomu – a zrovna též maYdě – loni slíbil poslat ty fotografie ze hřbitova v H., a ještě ani teď je nemám zpracované…

 71. Zpátečníku, já už jsem zapomněla, jaký fotky 🙂

  nešlo o nějakej židovskej hřbitov?

  Nějaký židovský gen prý máme v rodině taky. Ale bůhví v jaké generaci. Ádolf moje předky shledal rasově přijatelné.:-D

 72. Inu, Pasáčku, to jistě bude mimořádně zajímavá otázka, jenže ať si do první věty 72 domyslím jakoukoliv diakritiku, musím bohužel říci, že jí nerozumím.

  Sám označení pravdoláska(-ř, -ři), resp. pravdaláska, -ř, -ři, P&L, PL, neužívám (či alespoň nechci užívat) nijak pejorativně, jen mně (a řekl bych, že nejen mně) pro dotyčnou skupinu chybí vhodnější termín, vlastně dokonce jakýkoliv jiný termín – což je již samo o sobě poměrně signifikantní. S výjimkou těch, kteří se jako pravdoláskaři hrdě označují sami (viz např. http://cecek.blog.respekt.ihned.cz/c1-53432250-hommage-na-pravdolasku), dosud chybí, pokud vím, jasné a neměnné klasifikační kriterium; přesto — což taktéž o čemsi svědčí — je však zhruba jasné, o koho jde.

  Mimochodem, nezřídka to jsou lidé, jejichž práce si vážím a cením – třeba právě Menzelovy nebo Svěrákovy. Jenže svět holt je složitější, než si spousta lidí myslí, častokrát i o mnoho…

 73. Pepo, ad 72 : Nec scire fas es omnia.
  Podívej já teď taky nevím, jestli Almata a Alma Ata je jedno město jako Lenigrad a Petrohrad a nebo dvě jako Lenigrad a Stalingrad.

  A dokážu s tím žít… 😉 😀 😀

 74. A hele
  V srpnu 2006 napsal dnes už bývalý americký velvyslanec v Praze William Cabaniss do Washingtonu zajímavou depeši. Zmiňoval se v ní totiž o jedné z největších českých zakázek, o tendru na pronájem nadzvukových letadel za přibližně 20 miliard korun.

  Cabaniss do Washingtonu napsal žert kolující v té době v českém parlamentu. „Kalousek si přišel při plánování nákupu švédských gripenů na tolik peněz, že si teď může dovolit být nejpoctivější muž ve vládě,“ psal Cabaniss.

  http://zpravy.ihned.cz/c1-52707620-je-mnoho-cest-jak-se-vyhnout-pravidlum

 75. Něco informací k 54
  Temelín – Areva
  Areva mohla o vyřazení z tendru vědět ještě dříve než se KSch prořekl. V nabídce totiž zásadně nesplnila 2 podmínky tendru, a to definici koncové ceny a záruky. Tak jak si Areva „přeformulovala“ zadané podmínky ve svůj prospěch je natolik nevídané, že by to mohlo sloužit jako objasnění výrazu chucpe . Jinak jsem už zde prohlásil, že po tom, co ukázala Areva ve Finsku (Olkiluoto) bych si u ní neobjednal stavbu kozího chlívku. Ostatně ani doma (Flamanville) se firma moc nepředvedla. Je tu ještě jedna stavba v Číně, ale o té nic nevím.
  Co se pak ostatních nabízejících týče, tak u Westinghouse (vlastnicky Toshiba!) jde o AP1000 určený prozatím pro Čínu (12 reaktorů) a USA. Tam jde celkem o 14 reaktorů, ovšem platnou licenci mají v současnosti jen 2 reaktory (Vogtle, GA). Ta Čína je zajímavá hlavně tím, že se tam rozhodli pro tento typ reaktoru jako standard – uvádí se cca 100 reaktorů. Zároveň Čína participuje na dalším vývoji pro výkon 1400 MW a později i 1700 MW. Prostě Číňané dohánějí svět a to tak, že budou participovat na stavbě reaktorů v USA, protože tam nemají dosti odborníků. Takže se může stát, že v Temelíně bude zapotřebí do závodní jídelny dovážet značné množství rýže.
  Ruský MIR-1200 má jedinou nevýhodu: v této konfiguraci by šlo o první případ mimo Rusko, neb čínská a indická verze jsou na menším výkonu.
  Přiznávám, že nezávidím těm, kdo budou muset rozhodovat. Kdyby šlo jen o technickou, případně ekonomickou otázku, dalo by se najít řešení. Ale protože v tom bude hrát roli politika jakož i osobní preference zúčastněných, bude to srovnatelné s přímou volbou presidenta.

 76. 87 — Jo, maYdo, šlo, to se rozumí… Tak jako fotografovat vůbec neumím, židovský se mi zkrátka fotografujou ňák líp; daleko častěji vypadají, jak by měl vypadat správnej hřbitov.

  Ty křesťanský někdy bejvaj taky pěkný, ne že ne, jenže jakákoliv údržba estetice strašlivě škodí; pak holt to chce správný světlo a najít si tam nějakej zanedbanější kout… Tak třeba, na tenhle náhrobek http://zpht.rajce.idnes.cz/Kostelec_nad_Labem_2010/#IMG_2548.jpg se chci jednou zajet podívat znovu, s lepší technikou, za lepšího světla a nebe; zatímco tenhle http://zpht.rajce.idnes.cz/Kostelec_nad_Labem_2010/#IMG_2543bw.jpg podstatně líp vyfotit zřejmě neumím, což ovšem je typické a dost tristní. Cosi málo v té galerii je i na okolních fotkách…

  Znáte třeba hřbitov v Žacléři? Já jej neviděl asi 15 let, ale tehdy vypadal skvěle – ten výhled přes zeď, i za jasného počasí… Přesahoval ji jiný anděl, kamenný, trochu polámaný; kde je mu asi konec? Tady http://mapy.cz/s/6bf6 už jej nějak nevidím. V SV rohu býval hrob francouzských zajatců, s plechovou trikolorou, barvy rozmyté deštěm…

  Zkrátka, fotogenických křesťanských hřbitovů je dnes naprostá menšina. Kdyby na to přišlo, a abychom se vzdálili vzrušujícím leč ponurým tématům politickým, můžeme si někdy zkusit sestavit estetický žebříček alespoň těch pražskejch.

 77. Zpátečníku, ona ta pravda a láska je hezká věc, pokud se bere jako ideál, protože jinak je to Don Quichote nebo mě ještě napadá Chelčický a ani v jednom případě není o co stát.
  I manželé, kteří si slíbili lásku až za hrob si jí po čtyřiceti letech nevyznávají každé ráno, ale spíš se to projevuje tím, že on jí přinese kafe do postele a ona mu namasíruje záda. Ale moc o tom nekecaj.
  Ti, co mají vnitřní puzení o tom setrvale kecat, si tou pravdou a láskou většinou nebývají moc jistí a obvykle skončí s klackem v ruce, kterým mlátěj ty, co si dovolí mít poznámky, že to neonový srdíčko na baráku vypadá jak v bordelu.

 78. 2 varan – ad 48 – ale to tak nefunguje… Kdyby to tak bylo, tak každý „šťastný majitel“ jakéhokoli křápu pečlivě odměřuje záruční dobu a těsně před koncem dá do opravy s diagnózou „vono to nějak blbne“. Opravou se prodlouží záruční doba – a ejhle, kurvítko má náhle ÚPPPDKP…
  Proto moderní kurvítka jsou programována na základě „fuzzy logic“ a zafungují zcela nečekaně, mnohdy i několik dní před koncem záruky, spoléhaje na to, že záruční list už páníček někam dávno vyhodil…

 79. 2 Kačena – ad 51 – dovolím si oponovat: Cit.: „Ty si taký kokot, že keby bola súťaž kokotov, skončil bys druhý. Pretože si kokot!“

 80. Zpátečníku, Žacléř sice máme slabou hodinku autem od chalupy, ale byla jsem tam jednou jako dítě, skončili jsme tam nějakou tůru a nastupovali tam do vlaku.

  Já hřbitovy jinak systematicky nevyhledávám, ale když se na tzajímavý dostanu, tak se tam ráda projdu. Už jsem tu asi psala, že na Malvazinky jsme chodila venčit potomka s kočárkem.

  Do Žacléře bychom si mohli udělat výlet. Jenže když tím směrem vyjedeme, tak jdeme radši po horách, než do města.

 81. No, tehdy to bývalo mimořádně pěkné městečko, zasmušile malebné (abych tak řekl), horské a hornické, což není tak častá kombinace, pohraniční, s patinou na fasádách, s tehdy prázdným zámkem (původně přemyslovským hradem) u cesty na Rýchory, ostatně i se Stachelbergem o kousek dále… Jak vypadá dnes, těžko říci. Ani za ten vlak už nemohu ručit, musel bych si to napřed ověřit…

 82. Jak jsem tak koukla na ty fotky, taky máte slabost pro omšelý až zpustlý stavby a zadní trakty a dvorky.

  Vždycky jsem říkala, že Malá Strana měla největší kouzlo mimo sezónu za komunistů. Tůristi pryč, jen pár babek a nějakou tu kočku jeden potkal. A ty baráky měly patinu – když se natřou a svítí novotou, jsou sice hezký, ale ta patina je pryč.

  Jeden z těch náhrobků, tu schoulenou postavu, co má jednu ruku svěšenou a v ní věneček – tu jsem určitě už někde viděla. Asi u nás na hřbitově. Asi to sekali podle jednoho vzoru.

 83. >> maYda
  Barvotiskovost města mne sice neuspokojuje, ale vzpomenu-li si na tu oprýskanou, rozpadající se Malou Stranu, na prochcané průjezdy a šmírácky „opravené“ stavby – asi jak to je vidět v seriálu „Kamarádi“ (pro upomenutí – Marek Eben coby Váleček) tak jsem rád, že jsem se nedožil toho, jak se Malá Strana pod vedením Velké Strany rozpadá do ztracena. Prostě A. M. Ripellino není můj prorok.

 84. Nejen seriál „Kamarádi“. I „Rozpuštěný a vypuštěný“. Ta olezlost je tam dobře vidět, pokud člověk kouká.
  Jiná věc je dnešní „hampejzovitost“. Jak tomu zabránit, těžko říci.

 85. tak nejak premyslim jsou PaL konkretne zarazeni lide nebo se poznaji podle chovani?

  mozna jsem to zpatecniku myslel nejak tak , ale z te vety 72 to uz ted nepoznam.

 86. Ještě volně k těm zpustlým dvorkům a Malé Straně… Kdysi v polovině 80. let, když jsem jezdíval tam do toho areálu (dvd ví), existovala smluvní doprava, která odjížděla myslím vždy v půl z Čáslavské, resp. ze Slezské. Pokud mi autobus ujel, MHD tehdy bývala v takovém stavu, že ještě tak nejlepší bylo tu necelou hodinu bloumat kolem a pak jít na další. K tomu se dobře hodily též Olšanské hřbitovy; dodnes si, kdykoliv si na to vzpomenu, vyčítám, že jsem tehdy neměl dost citu pro architekturu (to je ta pětice kontext – proporce – detaily – materiál – patina), abych si při těch příležitostech pořádně prohlédl také Vinohrady (mj. třeba Hradešínskou ulici) a vršek Žižkova, které v onom pozoruhodném stavu už nikdy neuvidím…

  Zkrátka, jednu dobu (snad po zimě) bývala nejstarší část Olšanských hřbitovů zapadaná docela silnými větvemi, které se odlámaly z neudržovaných stromů, a zarostlá černým bezem. Jak jsem tam tak bloumal, narazil jsem na starou paní – no, dá se říci babku – s pilkou, která tam sbírala ty větve na otop (snad do kolečkové tašky, už nevím). Bydlela zjevně někde poblíž, možná spíše na Žižkově… Jak už holt postrádám výřečnost, mnoho jsem nezjistil; jen neurčitě a plaše říkala, že „bývala u jedněch lidí“, snad – domyslel jsem si – před válkou jako služka… Tak jsem jí jen pomohl nařezat pár polínek, napůl ztrouchnivělých.

  Zkrátka, tam bych se rád vrátil, abych se dozvěděl a prohlédl více… Abych si z toho dojmu a pocitu pomocí nesčetných jednotlivostí vystavěl zapamatovatelnou strukturu, kterou bych si tak dokázal lépe uchovat.

  Na druhé straně dvd má samozřejmě taktéž pravdu. Pěkné domovní dveře z počátku 19. století, vybourané, nahrazené kovovými futry vezděnými pomocí neomítnutých cihel, s papundeklovými (tj. sololitovými) dveřmi opatřenými FABkou a bakelitovou klikou, to vskutku byl typický styl tehdejší péče. A zhruba ovšem platilo, čím zajímavější a hodnotnější původní architektura, tím hnusnější údržba. Ale stejně – o to víc jsem měl věnovat pozornosti tomu, co tehdy zanikalo.

  No nic, snad v příštím životě… Anebo, jak končí jedna překrásná povídka Jana Čepa, jednou se všechno dozvíme…

 87. 91 dvd rikaji ze kvuli energeticke zavislosti na rusku by bylo lepsi USA ale prece temelin byl nejak predelavan aby se preslo na ruske tyce. nevim presne jak to tam bylo.

 88. Aby se zmenšila závislost na rusku, byly objednány tyče u Westinghousu, ovšem byly s tím problénmy, ty tyče se při použití v reaktoru ohýbaly, a byl problém je vytáhnout.
  Takže se ČEZ se sklopenými ušima musel vrátit zpátky k rusům, z čehož měli tito samozřejmě národní svátek a vepřové hody současně.
  Jinak problémy s americkým palivem měla i ukrajina, a dokonce tamní šéf energoatomu vyletěl z funkce kvůli těmto tyčím.

  http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/palivo-z-westinghouse-sestrelilo-sefa-ukrajinskeho-energoatomu-907221

 89. 104 — Pasáčku, chcete-li snad seznam pravdaláskařů, musím Vás bohužel odkázat na A. B. Bartoše; sám jsem nikdy neměl sebemenší ambice nějaký sestavovat, a netuším, k čemu by to bylo dobré.

  Analogicky se kupříkladu nedá sestavit ani seznam intelektuálů, ale přesto může být docela praktické mít takový (obdobně fuzzy) pojem občas po ruce, aby nám pomohl postihnout určité fenomény. Nic více bych v tom nehledal.

 90. Pasáčku,

  stavba Temelína začala za socíku, takže reaktory jsou ruské konstrukce
  Americký byl řídící systém, a byly s ním dost velké problémy.
  Tedy s jeho adaptací na „ruské reaktory“

 91. 110 ja vim ze to je stavba socialismu predelavana americany .
  jenom to palivo jsem mel nejak v hlave ale nevedel jsem vlastne jak to tam bylo.

 92. …anebo ta polínka možná svazovala do otepi; matně si těch skoro 30 let pamatuji nějaký provázek. Jak už mám tu strukturální paměť, vybavuji si zcela určitě, že hrob, na němž ty větve ležely, byl orientovaný k západu (to jest napravo od cestičky, když jsem k němu přicházel svahem od Olšanského náměstí; vchod na Floře snad tehdy býval zavřený), jenže na podstatnější věci si vzpomenout už nedovedu…

 93. Zpátečníku, dvd
  doba, kterou jsem měla na mysli, byla o něco dřívější, než Kamarádi s Válečkem (n ten seriál jsme nikdy neviděla) Právě že to bylo ještě na hranici, kdy se dalo ještě hovořit o patině a ne o olezlosti. Ale samozřejmě, nakonec se buď musí fasáda natřít nebo se patina změní v olezlost. Zakonzervovat to nejde. Ono asi nejde jen o baráky, ale o plné ulice, turisty, kteří z MS téměř vytlačili běžný všední život a o obchody s broušeným sklem, matrjožkami a loutkami na každém rohu.

  a to je ten pokrok,pokrok, pokrok, už jsme zase o krok, o krok dál 🙂

  SAmozřejmě bydlet tam nebyl zas takovej med, kolega měl okna na KArlův most a léto trávili za zataženými závěsy, aby jim turisti nekoukali do kuchyně. A jedna spolužačka tam krátce bydlela, studentská ridina s malým dítětem, místnost vlhká do dvora na sever a voda na pavlači. BYla šťastná když se stěhovala pryč.

  POkud jde o sololitové dveře s bakelitovou klikou, tak pokusy o repliku dobových dveří, vylisované z plastu, to je snad ještě větší hrůza.

  TAky jsem viděla kostel, kde stejně brutálně narvali při přestavbě kamenné barokní ostění do původního románského. Objevilo se to po odkrytí omítky. A památkáři z toho mají hlavy v pejru, protože neví, jestli to románské ostění zase schovat pod omítkou nebo jetsli vyhodit to barokní nebo to nechat odkrytý všechno tak, jak to je.

  Takže, jak je vidět, ani předci se s tím …. no však víte.

  Přeju dobrou noc.

 94. Dpbré ránko!

  A zatímco se tu dohadujeme, kdo je elita a kdo póvl a co je to máslo či rum, tak za bukem už na nás číhá šaría.

  …Maskovaní a s kapucemi na hlavách procházejí kolem mešit v londýnských čtvrtích Waltham Forest, Whitechapel nebo Tower Hamlets a „sbírají“ ty, kdo „urážejí Alláha“ opilstvím či provokativním oblečením ve spojení s „hříšnými myšlenkami“…
  http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/291642-muslimske-hlidky-zkouseji-v-londyne-prosadit-pravo-saria.html

 95. >> maYda
  Doba o něco dřívější je která doba? Ten seriál byl natočen 1969, to už měla Malá Strana nějakou tu „údržbu“ za sebou. Je ale fakt, že za tu „údržbu domovního a bytového fondu“ – jak zněla dobová terminologie – nemůže jenom vedoucí složka společnosti. Ona ta údržba od cca 1939 nestála za nic – přídělový systém atp.

  >> pasáček
  U výstavby atypických industriálních celků je problém kontinuity znalostí. Kdo chvíli stál, už stojí opodál. To je nejen mnou zmiňovaný problém, který má Westinghouse, to je i problém náš. Okolo Dukovan, Temelína (a samozřejmě i Mochovců – ale to je teď u sousedů) pracovaly celé party lidí, kterým stačilo dodat basic engineering Made in USSR a zbytek dokonale prováděli sami. Oni ještě jsou, ale je jich málo – a nejsou nejmladší. Prostě kontinuita byla přerušena.

  >> Zpátečník
  Prohlídku Olšan z hlediska architektury zorganizoval před lety Zdeněk Lukeš a bylo to velice zajímavé.

 96. Temelín zatím bere palivo od Rusů,ale při vstupu do EU jsme mezi ostatním podepsali taky to, že přejdeme do (termin už vypršel loni) na palivo EU event. schválené EU. O vyjímku na palivo z Ruska jsme si měli požádat už v roce 2004 což nikdo neudělal a ted se to řeší/neřeší. Po zastavení Německých jaderek bych odhadoval, že tu ted bude paliva dost.

 97. nechci se hádat, ale myslím, že reaktory v Temelíně byly vyrobeny v Plzni. Začátkem osmdesátých jsem do Škodovky dost často jezdil, sice do jiné haly – té se říkalo Těžká, ale občas jsem šel s nějakým Škodovákem po fabrice a když jsme šli kolem Jaderky, tak jsme tam nahlídli a ten škodovák mi tvrdil, že tam dělají i ty reaktory. Skodovka v té době vyvíjela i řízení, to dělali tuším Doudlevce, ale pak čas oponou trhnul a České řídící systémy se už k lizu nedostaly. Tak jak jsem poznal řídící systémy vyvinuté pro vodní elektrárny, tak si myslím, že by spolehlivostí na Jaderku nestačily.

 98. Rezy,

  Jistě že reaktory byly vyrobeny u nás. Já mluvil o konstrukci – ta byla ruská.

 99. >> rezy
  Zajisté – reaktory dělala Škoda Plzeň. S tou výrobou reaktorů v Plzni je pak svázána snaha o splavnění Berounky. Škodovka bude vyrábět reaktory pro RVHP a bude je posílat po vodě dále do světa.
  Když už jsem se ale dostal do vyprávění starého zbrojnoše – tak koncem 50. let se o část atomového koláče ucházel kde kdo. A tak se mi po letech dostala do rukou studie o výstavbě jaderného reaktoru coby železobetonové konstrukce. Pak tady byl i projekt jaderných tepláren. Mám dojem, že první z nich měla být postavena v Praze-Holešovicích během šedesátých let.
  A poslední poznámka: závody jaderného strojírenství (to jsou třebas i armatury) většinou zakoupili ruští investoři.

 100. 118-a to platí nejenom u tak složitých věcí jako jaderné reaktory, ale i u podstatně jednodušších. Bavil jsem se nedávno s člověkem, co dělával mistra v Dopravních stavbách UH (dnes Strabag?) a tvrdil něco podobného-prostě nejsou lidi s kvalifikací a zkušenostmi, vypadla celá generace, a i to je jeden z důvodů, proč dopravní stavby (silnice, mosty atd.) vypadají tak, jak vypadají.
  Když se chystala dostavba Mochoviec poprvé (pár let dozadu, nakonec se to nerozjelo), motalo se kolem toho dost ruských techniků-mluvilo se tehdy o tisícovce Rusů, kteří by měli na dostavbě pracovat na místě.

 101. >> rezy in re Kraus
  On mi ten Kraus vadí v této věci méně než jeho podporovatelé. Jeden blb se může vyskytnout, vyskytnou-li se v reakci na něj blbů zástupy, je to věc nedobrá.

 102. tak jistě Haladine, výkresy ano, ruské. Ale co si budeme povídat, tím to taky končilo. Řícící systémy se připravovaly a zdůraznil bych, projektovaly ve Škodovce. Se škodováky jsme pracoval celkem asi 7 let a často jsem tam k nim jezdil, projektanti dokázali z té bídy co tu jak v elektrosoučástkách tak i v přstrojích byla, dokázali vymačknout maximum. Řekl bych hlavně díky chytrosti. Měl jsem možnost porovnat řízení srovatelné technologie od Skodovky a od firem v Německu, ta Skodovácká byla o řády lepší a modernější.

 103. 126-myslím, že podniky zahraničního obchodu ve spolupráci s tajnými službami dokázali pro speciální aplikace dovézt i embargované součástky a technologie.

 104. mě Dvd vadí Kraus od velké televizní revoluce. Do té doby jsem ho jen neměl rád. Ted bych řekl že udělal přešlap alias nechutnost za kterou by mu to měla divácká obec spočítat.To že se najdou jedinci co mu ještě přizvukují, to očekávám, ale taky očekávám, že skončil

 105. re 127, k tomu nebylo potřeba ani tahat tajné sužby stačilo to objednat u Vídenáků v Brně na veletrhu :-). Když nám na pohonech párkrát zablbnulo mikro od ZPA Čakovice a málem to zabilo pár lidí, tak se tam šouply karty od Intela s tím samým programem (karty byly stejné, jen maličko jinej formát, zběrnice byla se všemi signály a časováním totožná)a program jel pak naprosto bezchybně řadu let. V systému jsme měli taky řezový matematický koprocesor který čakovice taky dělaly, ale to jsme vyhodili hned při uvádění do provozu. To prostě nešlo.

 106. Rezy , je docela možné, že ten Westinghouse se zvolil, aby se rakušàkům zacpala huba.
  Ale to je jen možnost, fakticky o tom nic nevïm

 107. >> NoName
  U těch dopravních staveb bych spíše viděl šlendrián a všeobecné katování kostů – k přerušení kontinuity nedošlo. Došlo však k poklesu množství a kvality nově přicházejících pracovníků. O důvodech bychom mohli diskutovat, je jich ale zřejmě dost a jsou značně různorodé.

  >> Halladin
  Od těch Rusů přicházel v podstatě právě jen ten basic engineering.

 108. Dobré zas ráno… Tak teď jsem snad přímo v pomykove – kterou informaci si vybrat?
  Na jedné straně se v 56 dozvídám, že i velká strana se musí jednou podvolit, což by nasvědčovalo urputné zácpě – tak typické hlavně pro anglickou šlechtu, kde dotaz na pravidelnost stolice se stal pozdravem…
  Na straně druhé je dle 58 kníže neobyčejně prosíravé, čemuž nasvědčuje i knížecí verbální průjem…
  Jedině snad že by organismus fungoval z extrému do extrému – dlouho nic, pak velká strana povolí a kníže posere vše vůkol. A rectum se uvolní pro Svěráky, Hřebejky, Menzely a další, mnohé jiné…

 109. Dobré ráno,

  dvd – ad Malá Strana, měla jsem za to, že Kamarádi jsou pozdější. V šedesátém devátém jsme koukali na záhadu hlavolamu, Kamarádi mně nějak generačně minuli.

  To období je druhá polovina sedmdesátých let. Ale bylo to na hraně, ta omšelost, o pár let později už to bylo příliš. Nebo mi to možná víc vadilo.
  Ono nejde jen o to, jak vypadaly ty baráky, ale taky přes jakej filtr se na ně díváte. V tom období jsme dávali přednost osobitým „čtyřkám“ před restaurací první kategorie, snili o zaprášených podkrovích jako hnízdě k obývání, pohrdali snoby a maloměšťáky, aniž jsme tušili přesný význam těch slov, oblíkali věci, které vypadaly jako z popelnice nebo z babiččina kufru na půdě. Ty počůraný průjezdy jsme fotili nebo malovali.

  Prostě jsme blbli. Doba her a malin nezralých. Hra na umělce a bohémy. K dospívání to patří. Časem jsme z toho vyrostli. Někteří dřív, jako ta kolegyně, co bydlela s dítětem v tej cimře na sever a studenou vodou, někteří později. Kdybych se najednou přenesla do těch let, tak bych možná byla zděšená tím, jak vypadá.

  Časem se Malá Strana začala rekonstruovat, byl to nějaký velkolepý projekt, obnova MAlé strany pak se toho ujali staronoví majitelé a hotelieři a dnes tam proudí turisti. Babky asi už umřely, kočky se odstěhovaly neznámo kam.
  A mně už není dvacet.

  Z hor dorazila kolegyně karlovka a pokouší se zavést řeč na volby. MYslím, že do toho investovala dost emocí. Nechce se mi o tom o tom tlachat, nevidím v tom smysl, jen by to vneslo rozpory do pracovního týmu. Nikdy jsme se v práci o politice nebavili, nač s tím naejdnou začínat teď. Na horách prý bylo hezky. V kanclu se za těch posledních pár dní nic významného nestalo.

  Čert vem volby. Jsou s nima jen potíže.

 110. Dobré ráno!
  ad 121 Když prošla Kikina, spolknou lidé i údajný incest Zemana.Nic se nešíří tak rychle, jako zlý drb.

 111. dobrý den. Ad 135: všimněte si prosím konce článku. Pan Pithart, stejně jako předpovídal vítězství KS, nyní píše o tom, že ČSD je odsouzena vyhrát volby. vzácný talent. Všimněte si prosím jeho smířlivého tónu ke svým politickým konkurentům.
  Nevíte, proč mnoho lidí má v CV co udělali po roce 77 a nikoli předtím?

  Zase se budou vyvolávat duchové ústavy?

 112. Inu, maydo, ještě k té -nazvěme to sociální skupině P+L: když si pročtu, kdo ji tvoří,tak jsou to převážně herci=komedianti s vůbec lidé, enormně citově= emociálně založení lidé, což vylučuje schopnost (racionálního) myšlení 😕 C.G.Jung v Tavistockých přednáškách rozdělil lidi podle psychologického založení (znázorněno graficky na kříži, kde nahoře je M = myšlení, dole C= cit, napravo I= intuice, nalevo V= vnímání , přičemž protipóly se navzájem vylučují (což znamená, že např. člověk citově založený a vnímavý postrádá schopnost racionálního myšlení a intuice. 😕 Takového tvora jsem zažila, a musím říci, že takový člověk je schopen přivést k bankrotu i pohřební ústav v osadě o 10 p.č. 🙁

  dvd: že je Kraus nesympatický blb, jsem cítila od prvního shlédnutí téhož v TV (v době, kdy jsem ještě netrpěla hypertenzí; teď už se na TV nedívám); že lidé blbnou tak ,jak blbnou, mně připomíná onen stav „kolektivního nevědomí“, popisovaný Jungem (a zejména se projevující po nástupu Hitlera-ostatně tento stav velice sugestivně popisuje Gisevius v knize Cesta do pekel ) :- Ta podobnost se současným stavem je téměř děsivá . :-

 113. Ad Kraus-už jsem ho neviděl, ani nepamatuju. Známí se občas baví a diví se, že se na to nedíváme, ale to je tak všechno.
  Spíše mne mrzí, že skončila Terra Nova i SGU. Bych hned za Krause vyměnil.

 114. (136) tedy, nickname, to umné novinářské rozdělení CV na „před“ a „po“ mně taky zarazilo 🙂 Osobně totiž Pitharta znám z doby „před“ 🙂

 115. Vedle se místo práce vede politická debata. KArlovi fanoušci se poprvé sešli od voleb a oplakávají výsledek.

  Schwanzerberg je svatej, pravicovej, slušnej, všichni šíbři věděli, že bude amnestie, Klaus je zloděj a se Zemanem spolčenej. Kdyby ho odsoudili za vlastizradu, bylo by to hezký gesto, stejně se mu nic nestane, dřív za to byl provaz. Herci se zachovali správně,a ž na toho Dejdara a ten je stejně takovej….

  Moji vzdělaní, schopní a inteligentní kolegové říhají ty samé věci, které můžete číst v internetových diskusích a o kterých jsem si Myslela, že je píšou jen primitivní a frustrovaní jedinci.

  Snad nebudu černou ovcí jen proto, že se o tom s nikým nechci bavit….

  PAne Bože, kam jsme se to dostali????

 116. ještě bych dodala, že jsem kdysi dávno vypustila z pusy , ještě za bolševika, že si nejsem jistá, jetsli by se chartisti po změně režimu nechovali stejně jako komunisti.

  Koukám, že bych mohla z fleku do prognosťáku. Ale vůbec mně to netěší.

 117. westíku, tu znalost Pitharta před jeho oficiálním zrodem zároveň s Chartou bych ani neoznamoval. Člověk nemůže vědět, kdo to tady čte.

  Stejně zajímavý by byl i jeho tatínek. Ti, kdo ho nemají rádi říkají, že to byl tvrdý stalinista. Ti, co ho měli rádi, říkají, že měl zásadu, vždy dodržovat linii. Tu oficiálně vyhlášenou. Proto se tak dlouho udržel ve funkcích a proto taky vystřídal i několik resortů.

  Nesouhlasím se všeobecnou omluvou, že děti nemohou za hříchy svých rodičů. Tato věta, vytržená ze souvislosti o hříších, se používá tam, kde se chce okecat nebo zamaskovat prostředí, ve kterém ten mladý výhon vyrůstal a vliv, které ho formovaly.

  Ale to není samozřejmě jen Petr Pithart.

 118. no a spokojene jsem se vratil z inspektoratu bezpecnosti prace.
  jak bych to rekl – bylo jich v kancelari pet.
  jak jsem tak poslouchal co resi po telefonu nebo vedle ze trema damama ( co nemaji na najem)
  jedno jedine poznaqni – zamestnavatel je hajzl, podvodnik sizunk.
  U mne to bylo jeste horsi protoze pan doktor nestuduje – uz plati jinej zakon a prohlidka neni jak byvala ( delana v prosinci 2012) ale uz musi byt zadanka a vysledek prohlidky “ 3 strany A4 “ !!!!!!!! na kazdeho zamestnance.
  Tedy pak to trochu zmirnil protoze rekl ze je tam do 4/2013 prechodne obdobi.
  Dale je revize ucelove udelana pozde a na toho revizaka si tedy posviti. ja tam byl a jsou tam chyby ktere by Vam musel revizak tu fabriku zavrit.
  no pak tedy zjistil ze zhruba co ma nafoceno on z navstevy je v te revizi , pak zjistil ze je tam od revizaka doporuceni odstranit do 30 dnu ( jak jsem informovan revizak mi nemuze nakazovat jen doporucovat)¨
  Chyba ale je ze uz to je 40 dnu od revize a ja to jeste nemam odstraneno ( prez vanoce)

  tak jsme se dohodli ze mne do tydne zastreli 😀

  mozna ze vezme 7 zamestnancu a nejakou praci jim najde ( maji cca od 18 do 27 tisic cisteho jako delnici podle zakazek)

 119. No já se fčera pobavil
  V čekárně seděl pacient a držel v ruce formulář taky A4
  Myslel jsem , že má nějakou zprávu ze špitálu, a hoby houby
  Když přišel na řadu a na křeslo – koukám – ona to omluvenka pro návštěvu lékaře, kterou chtěl potvrdit.
  Vstaly mi vlasy ( zbytek) na hlavě . Kouknu blíž – a on a to byla současně žádost o dovolenou a pár dalších věcí, trojjazyčně – česky, německy a englicky.
  Ta firma je v germánským vlastnictví
  Normální potvrzení o návštěvě lékaře bývá tak 8 x 12 cm (baj očko)

 120. 145 ja to az tak uplne martine nesleduji ale vim ze takove informace se objevuji na rodice klause stejne jako na rodice havla. co za informace byl schopen vyplodit ten magor o KS ani nezminuji.
  ja to nevim kdo kde ma pravdu tak na to moc nedam.
  vetsinou vic dam na to co dela ten ktery konkretne.

 121. Halladine, neříkej, že může dostat dovolenou jen s potvrzením od zubaře 🙂

 122. 147 no jelikoz to tem lidem stejne platim nakonec ja – tak proste od nich nechci nic.
  kdyz je nemocnej tak mu reknu at si tri dny polezi a pak prijde.
  jenom tedy kdyz ten jeden chodi co tri roky na odmasteni ( alkoholik) tak ten my vzdy donese nejakou neschopenku.
  ten se bude soudruhum z uradu zamestnavat nejlepe 😀

 123. pasáčku, dělám to stejně. kdo by se s tím sr… ,aby každej měsíc počítal mzdy , daně pojistné extra.
  Mám nastavené trvalé příkazy na platby, a šmytec

 124. Maydo, k žádosti na dovolenou samozřejmě můj podpis nepotřebujou.Je to vlastně několik formulářů, navzájem nesouvisejících na jednom papíru.
  Mají jedno společné – týká se to absence pracovníka na pracovišti

 125. no sumavaku tady je od mluvicich hlav nazor jak jsem to bral i ja kdyz jsem ti tvrdil ze to tema do diskuse vnesl MZ. v okopirovanem textu to budes mit aspon s hackama 😀

  „Tato věta má jiný význam, než vaše nepravdivá citace. Poprvé téma skutečně nastolil Václav Moravec, to nikdo nerozporuje. Ale Miloš Zeman následně k tomuto tématu debatu sám iniciativně znovu přivedl (vrátil, stočil, usměrnil, navedl), když položil Karlu Schwarzenbergovi 3 další otázky.“ !!!!!!!!
  David Macháček

 126. No, přátelé,když se na chvíli vyhrabete z české „knoflíkové války“ a poohlédnete se kolem, tak s potěšením můžete konstatovat, že „zábavu“ si občané se svými politiky užijí i jinde 🙂
  http://ekonomika.idnes.cz/recko-se-letos-pravdepodobne-dostalo-z-nejhorsiho-ocekava-rust-ps3-/eko-zahranicni.aspx?c=A130129_212708_e
  A když už je řeč o „tunelu“ a různých „světlech“ v tom tunelu,jsem si vzpomněla na jednu průpovídku (kterou je možné aplikovat nejen v Řecku) 🙂

  Pesimista vidí tmu.
  Optimista vidí světlo na konci tunelu.
  Realista vidí světla vlaku v protisměru.
  Strojvůdce vidí motat se nějaký blbečky na kolejích

 127. (147) Normální potvrzení o návštěvě lékaře je „per huba“. Pokud musí být papír, zaměstnavatel zaměstnance nezná, nebo mu nedůvěřuje.
  Pokud se samozřejmě nejedná o „Deža“, ale ty už asi nezaměstnává nikdo.

 128. (138) Není-li dobré řešení (volit pro mne „dobro“), volí lidé různé formy zla. Větší, menší …….

 129. Aerokarle,
  já mám jiné zkušenosti.
  To , co říkáte , platí v malých firmách . Já se samozřejmě taky neobtěžuju s tím, abych po své sestře chtěl nějaké potvrzení, když jde sama, anebo s dcerou k lékaři.
  Ale větší firmy to chtějí vždy.

 130. velke firmy to chtit musi.
  system dokladu pro neucast na pracovisti musi chtit firma co ma vic zamestnancu. nebo vic provozoven a neni moznost osobni kontroly .
  ale pokud mam zamestnancu na pracovisti do 20 tak mi to zvladne pohlidat vedouci pracoviste. ( pokud ma mou duveru)
  a stejne kontroluji zda je hotova prace ktera ma byt.

 131. Jen bych připomněla, že Schwanzerberg vyhrál volby :
  V Praze a přilehlých odvodech – vcelku jasný, velká koncentrace novinářů, umělců a intelektuálů vůbec – tedy velký podíl cílové skupiny KS
  v Českých Budějjovicích, kde je rozvíhjející se univerzita a veděcká pracoviště a malá nezaměstanost
  V obvodech Náchod ,Jablonec, Semily, tedy ve třech příhraničních obvodech, které přinejmenším částečně leží na území Sudet.

  Takže srdečně pochybuju, že strašení sudetami nějak rozhodujícím způsobem ovlivnilo výsledky voleb, at už to téma přinesl kdokoliv.

  A pokud jo, tak co jsem slyšela ohlasy těch, komu s eto nelíbilo, nikdo neříkal, že se bojí, že Schw. bude podporovat Sudeťáky, obvyklýn ázor je, že Schw,. na to měl být připraven, měl vědět, že to je v Čechách citlivé téma a že výrok o Haagu může být zajímavým argumentem do debaty v kavárně nebo anuniverzitní půdě, ale ne do debaty ve volební kampani.

  Jo, Zeman klidně mohl mít připravené. A kdyby měl ten SK ve štábu profíky a ne nadšený amatéry, tak mohl být přiravenej na to, že je Zeman připravenej to vnést do kampaně.

  Štěstěna vždycky přeje připraveným to je známá věc. Nemá cenu brečet nad rozlitým mlíkem, protože si někdo myslí, že pro je nespravedlivý, že i pro flašku s mlíkem platí gravitace.

 132. 157 – Karle, to ať si každý přebere sám.

  Já jsem sem dala ten odkaz, že z tohohle úhlu pohledu se o tom moc nepíše a ten nátlak „musíš jít volit, protože komunisti…“ funguje.

  Jako bychom se nějak neuměli sžít s tím, že máme volební právo a pořád to bereme jako povinost.

 133. Já to beru jako povinnost. Povinnost k sobě.

 134. Maydo, inteligence se s blbostí nevylučuje. Obojí je strukturované a když se do „dobře“ sejde, je z toho veliké divení jak je možné že tak inteligentní člověk může bejt takhle blbej. Co se týče předvídání chování „chartistů“ a nářků nad tím jak se to splnilo, není čemu se divit, protože v čem žili to většinou natáhli do sebe a po převratu to vzali po boševicku. Źili v té samé společnosti jako ostatní, kteří jsou rádi, že lecos z toho mají za sebou a krom toho mají jiné starosti, jenže kterým se to snaží dát vyžrat podruhé. Tak se v myšlenkách stále vracejí do minulosti aby s ní bojovali a jak tehdy byli sjednoceni tlakem jediného nepřítele, jak tlak pominul, rvou se i sami mezi sebou. Po bolševicku. Někteří kazatelé a moralizátoři nalili nový obsah do starých myšlenkových matric. „Socialismus“ vyměnili za „demokracii“. Přečetli si pár knížek, osvojili si nový slovník a s novým obsahem pokračují ve starém stylu. S komickou snahou káží nové myšlenky, které si uhnali jako rýmu a činí tak ve stylu feldkuráta Katze. Jako bych ho slyšel : „Vy darebové, vy si té demokracie nevážíte…..“

 135. Francouzi už kontrolují skoro celé Mali (s podporou USA a GB), a pokroková veřejnost ani ťuk.

 136. Ahoj!
  Pepo, ad 153 – prostě je to tak, že do teď byl vším vinen Klaus, od teď je vším vinen Zeman.
  A navíc ještě líbá dceru a neumí jíst rybím příborem. A „totálně ožralý“ zakopává v televizi o schod, který má jenom 40 cm výšku. 🙂

 137. Tož, Karle, sám sobě můžeš ukládat povinosti, jaký chceš. 🙂

  Ale je otázka, jetsli má smysl si tu povinost ukládat, když víš, že dobrá volba neexistuje. Je to poněkud masochistické, brát na sebe odpovědnost za něco, co nemůžeš změnit.

  Kromě toho i nevolit je volba. :-).

 138. PS. Pepo, a znova… i kdyby KS probudili „o půlnoci“ při bezpečnostní konferenci v Bělehradě, má jako český ministr zahraničí na otázku BD vybafnout:“Benešovy dekrety? Havel se omluvil, Česko-neměcká deklarace udělal tlustou čáru, není o čem mluvit. “
  A tazatel i všichni okolo by byli nahraní.
  Takže BD do kampaně zatáhl Moravec a především KS.
  Dovoluji si ještě takovou poznámečku, že MZ se neptal nijak svévolně, ona ta Moravcova otázka byla určena oběma kandidátům.

 139. maYdo, vy si koledujete, že sem plesknu znova ten odkaz z čt ze 17.1., kde s tím začal moravec 🙂
  mimochodem, až si čt uvědomí, že moravec (václav) prohrál karlovy volbu na prezidenta, tak ho vyhodí

 140. Schumachere, ta byl jen takovej povzdech, jak po tom, co tu někteří diskutéři sdělují, jak ti mladí to mají daleko lépe srovnané v hlavě, než jsme měli my, zírám jak vizír.

 141. Moravce nevyhodí, to nejde, to by byla diskriminace dle sexuální orientace.
  Proto to prodloužili i Žaludovi v ČD (na základě hospodářských výsledků ČD to být nemohlo).

 142. (165) Ale nedej pánbůh, aby se tam mihla vlajka USA …..

 143. (168) To už si musí každý přebrat sám, což činím.

 144. NoName,
  ale to je od Philipsu hezké a ohleduplné k zákazníkům! Chválím!
  Každý slušný Číňan se musel stydět, že pod značkou evropské firmy se prodává méně kvalitní zboží, než pod originální čínskou tržnicovou.

 145. (170) To by byl správný počin z nesprávného důvodu. 😛

 146. Divano, ale ono je fakt jedno, kdo s tím začal.

  Schwanzerberk MUSEL počítat, že to v tej debatě padne. Stoupenec prezidenta, který se chtěl Sudeťákům omlouvat, tchán u SS, část rodu pročeská, část rodu proněmecká.

  A kdyby mu to nedocvaklo samotnému, měl mít v týmu profíky, který, kteří to měli vědět a měli ho na to připravit.

  Moravce ať klidně vyhodí, já pro něj brečet nebudu, ale obávám se, že se na tolik ćt nepochlapí. A i kdyby ano, jen z něj bude mučedník pro víru ve svatého knížete. NIkdo totiž nepřizná, že VM udělal blbost, bude se tvrdit, že jeho vyhazov chtěl Zeman, neb k němu nebyl dost uctiv v povolebním rozhovoru nebo tak něco.

  A pokud to přizná vedení ČT, může mít na krku další televizní stávku. To aby milostivá Rumlová začala štupovat jeníkovi pruhovaný fusekle.

 147. Já tedy MZ nemusím, ale KS nemusím ještě více 🙂
  Nicméně MZ jako býv.premiérovi i Kohout dává docela slušné vysvědčení :
  http://www.finmag.cz/cs/finmag/ekonomika/milos-reagan-ohlednuti-za-jednou-erou/

  Naproti tomu jsem nikde nečetla ani neslyšela, že by KS jako ministra někdo chválil: buď jsem (vždycky) nebyla zrovna přítomna anebo mé oči jsou poněkud šilhavé 😕 Všimla jsem si však, že i při své spavé nemoci stačil ve funkci MZ zlikvidovat nebo omezit české zastoupení zrovna v těch zemích, kde by pro ČR to bylo prospěšné z ekonomických důvodů 😕

 148. no, a pro naši rodinu momentálně větší tragedie než MZ na Hradě : uprostřed pracího cyklu odešla pračka se sušičkou 🙁 Takže doprat prádlo v ruce, objednat opraváře , počkat na opraváře, zaplatit opraváře ….. 🙁

 149. …uprostřed pracího cyklu odešla pračka se sušičkou…
  že se tak ptám: „A kam jste od rodiny odešla westíku?“ 😀

 150. (180) 🙂 🙂 nejraději bych odešla do Kanady ,ptakopysku …..kdybych mohla chodit …:-(

 151. Pepo, pepo…
  …on měl KS, jako správný, čestný , slušný a pravdomluvný skaut, na opasku napsáno: „Vždy připraven!“. Tak jsem ho zvrhnul. A on nebyl. Ještě ho mám skovanej. Máte ráda jíšku? Já rád frťana!

  Takže teď je Zeman ještě vinen tím, že do presidentské debaty přišel připravenej, kdežto Schwarzenberg ne.

  Potřebuješ přemýšlet, z kolika vláken a v kolika osách splétáš triaxial braid? Že ne, že to máš v hlavě připravené a padá to z Tebe automaticky? Zaskočí Tě někdo takovouto otázkou?
  Stejně tak by měl český ministr zahraničí vědět, co a kde smí říkat. Což mu evidentně dělá problémy.

 152. A zdá se, že diskuse k článku nebyla otevřena.

 153. 182 Šumaváku, poslední věta, prosím doplnít
  dělá mu problémy vědět nebo říkat nebo obojí?

 154. Obojí, a navíc si myslí, že je Mozart ( Mí pražané…) 🙂 🙂 🙂

 155. 2 Šumavák ad 182 – vona má Česká Republika nějakýho ministra zahraničí? Že jsem si nevšim…

 156. 2 PeS a jeho 94 – zcela ulítle ještě jednou ke kurvítku: vycházela jsem ve 48 z pojmu „dokonalost“, dokonalé kurvítko. Jestliže mi ale jen tak od boku zatáhnete do systému „fuzzy logic“, jak pak chcete definovat tu dokonalost? Ta věc funguje zcela náhodně, nebo téměř náhodně, mám narychlo nastudovat vhodný stochastický model? Dobře, bude to „moderní kurvítko“ , jen s tou dokonalostí jakožto funkcí bude problém. Jinak máte samozřejmě pravdu stran toho, jak jste schopnosti moderního kurvítka popsal. Zatím ale pořád nevím, proč by mělo být integrální součástí daného objektu. No nic, přestanu tu dialekticky škodit, ale baví mě to 😀 Pěkný den.

 157. Zdvořilá výzva budoucímu prezidentu ČR od vašich nevoličů s úctou
  Vážený pane inženýre, budoucí pane prezidente,
  dovolte nám, abychom Vám v hodině Vašeho triumfu srdečně poblahopřáli k úctyhodnému volebnímu výsledku a na cestě k přední veřejné funkci Vám popřáli mnoho sil a zdraví. Zároveň se na Vás s důvěrou obracíme ve věci, která je pro nás – řadu Vašich nevoličů – značně citlivá, ale máme za to, že stačí projevit vůli, a i my ve Vás najdeme svého zástupce. Přestože si zatím ještě tak trochu rveme vlasy.
  Budoucí pane prezidente, zdvořile Vás žádáme, abyste na nás alespoň chvíli hrál divadlo. Ono se to prý má, být ten státník, když je člověk skoro prezident. Vaši přetvářku bychom ocenili najmě v následujících bodech:
  1. Myslíte, že by bylo možné se pár měsíců (než na něj zapomeneme) veřejně nevodit za ruku s panem Šloufem a příbuznými pardy ze staré gardy? Alespoň do inaugurace? My víme, že vaše přátelství přetrvá režimy i přeskupení kontinentů, ale když se nám smějete do ksichtu už na první tiskové konferenci, jsme z toho smutní.
  2. Myslíte, že by se nám pan Šlouf mohl přestat smát do ksichtu? Máme dojem, že se Vám trochu vzdálil z dohledu. Máme pochopení pro kompenzaci let sebezapření, ale myslíme si, že lépe zabere, když si založí kapelu a stane se, příkladně, zpívajícím klávesákem.
  3. Mohl byste, prosíme, přestat urážet novináře? Dát si takového bobříka, třeba na tři tiskovky, co to udělá? Když jste odporně jedovatý, působí nám to nepohodlí. Místní žurnalisté by se Vám dozajista rádi vyhýbali, ale nemůžou.
  4. Bylo by možné, abyste se vystříhal šovinistických poznámek? Česká žena je bytost trénovaná, lecčemu se zasměje, ale ty otrlejší z nás nestačí uklidňovat ty jemnocitné, čímž v našem táboře vytváříte zbytečné tření.
  5. Bylo by možné přestat vést ty ohavné národovecké řeči a již nikdy necitovat Emanuela Moravce, byť byl třeba pronesl něco pěkného o jarním kvítí?
  6. Mohl byste si své účty s ČSSD vyřídit tak, aby dotyční vyletěli potichu? Vládu už klidně sundejte, to se nenadřete a nikoho to nepřekvapí.
  7. Je možné si s panem prezidentem Klausem notovat spíše v soukromí? My se těšili, že ho máme z krku.
  8. Zvládl byste veřejná vystoupení bez polibků na ústa, a to zejména Vaší slečny dcery? Je to značně zneklidňující a nefotogenické.
  9. Bylo by možné ve Vaší veřejné komunikaci eliminovat či alespoň snížit výskyt nepravdivých či zavádějících výroků? My nejsme hnidopichové, pokud jde o zářné zítřky v kultuře a právu, klidně nám lžete. Viz začátek naší pokorné výzvy.
  Vážený pane budoucí prezidente, nabízíme Vám možnost vydobýt si respekt i u té části národa, kterou jste označil za slabomyslnou. Půjdete nám naproti?

 158. prosím, mohl by mi někdo vysvětlit pojem „fuzzy logic“?

 159. Fuzzy logic je technologie, která umožňuje pomocí senzorů ovlivnit aktuálně činnost (pračka atd.)Vyhodnotí a upraví podle výsledku.

 160. MaYdo, to je cizí slovo pro „ženskou logiku“. 😉 🙂 😀

 161. 😀 no to se nedá!
  Pračka, senzoricky (očima) vyhodnotí, že ten límeček ještě není dost čistý, vezme kartáček a pere dál. 😀 😀

  Akorát v té páře a mlze z necek neví jistě zda už to stačí. Ale po tom kartáči bude límeček s největší pravděpodobností čistý…

  klasická logika pracuje pouze s ano/ne (pravda/nepravda), fuzzy logika s pravděpodobností.

 162. Šumaváku, chceš tím říct, že pračka se řídí systémem ženské logiky?

  TAk to už se nedivím, že ta stará bez fuzzy logic, vydržela skoro dvacet let a u tej novej očekávám, po zkušenostech s lednicí, že se neopravitelně rozsype do čtvrt roku po záruční lhůtě.

 163. Pamatuje si někdo z pamětníků, jak vznikl Zemanův „skvělý vztah k novinářům? Cosi se mi motá, že Zemanův syn z prvního manželství měl nějaké psychické problémy, snad i pokus o sebevraždu, a novináři se v tom nějak patlali.
  Jo , a ještě si vzpomínám , jak Zeman v parlamentu četl článek pravičáka Martina Komárka, ve kterém tento dokazoval, že ústava SssR je demokratičtější než ústava USA 🙂

  Přirozeně za totáče .

 164. (190) zdvořilý dotaz: proč to posíláte na tento web, a ne přímo Zemanovi ?

 165. ad 190 – Dix – Zdvořilost ani úctu nevidím.

  Požadavek v poslední větě, aby se i president stal také slabomyslným pokládám za nestoudný.
  Ale zase na druhou stranu… skoro bych řekl, že ten „spisek“ opravňuje to označení.

  Zástupci pravdy, lásky a čestnosti požadují, aby na ně „president hrál divadlo“ ???? 🙂

 166. 🙂 nejasná logika = ženská logika, mám o úsměv na zbytek dne spolehlivě postaráno 🙂

 167. 167 NoName, zvedám položenou rukavici. Když pominu holení na mokro čepelkou, jaké holící strojky jsou nejlepší? Historicky šly za sebou Remington, Moskva, třífrézkový Philips, vodotěsný Panasonic s lineárním pohonem, dvoufrézkový Philips. Když pominu ty starší z období kdy jsem neměl tak tvrdý vous, dobrý byl třífrézkový Philips, nejlepší zpočátku Panasonic, do kterého několikrát nateklo, přestal fungovat displej a nakonec se mechanismus tak vyčvachtal, že oprava by se nevyplatila. Philips dobrý, ale každodenní holení trvá pět minut. Mám ještě jakýsi vibrační noname za tři stovky,dobře holí denní strniště, snad i lépe. Ptám se, jaké kdo má zkušenosti a co doporučí. Jaké báte zkuššenosti s Braunem. Jestli víceplanžetový je lepší než jednoduchý. Podle porovnání styčné plochy jedné planžety s velkým poloměrem a více planžet za sebou mi vychází efektivnějšíjedna planžeta. Nechci si způsobem pokus omyl rozšiřovat sbírku holidel. Dík.

 168. No Name, vy se doma ani občas se ženou nehádáte?
  Mužský říká: je to tak !Není to tak!
  Ženská: ale mohlo by to být takhle! 😀 😀

 169. no,NoName ,zrovna teď jsem pracovala s „fuzzy logic“ ,jak ji popisuje Šumavák…tedy až na ty límečky ; ty jsem „zpracovala“ bez kartáče 🙂

 170. Nehádám. K čemu by to bylo ? Hádku můžeme přeskočit a hned přijmout manželčino řešení ! Obrovská úspora času 😉

 171. 195 MaYdo, pračka Miele nám vyhořela při prvním praní. Opravář pravil, že bývávalo, že je to aušus jako všechno ostatní. Doufám, že nová deska řídící elektroniky vydrží déle.

 172. NoName – to ale naprosto nezodpovědně zahazujete příležitosti k následnému večernímu usmiřování…. 😉

 173. 188 Pesi, nač ministra zahraničí. Cožpak má nějakou zahraniční politiku? Funkci ministerstva zahraniční zastanou velvyslanectví mocností a blízkých podmocností. případně komisariát v Bruseli.

 174. Já vím, co je fuzzy logika, studoval jsem to spolu s hraním pišvorek v Lispu 😉
  Ale ženskému uvažování se to neblíží ani náhodou, tím jsem si jistý. Nemluvě o tom, že když se distaneme k pojmům jako „uvažování“, „myslet“ a pod. u žen, je to zase DOST tenký led, že …
  Já jsem si myslela, že dojdeš už před půlnocí. Myslela jsem, že mne miluješ. Myslela jsem, že je to cizí auto na parkovišti dál. Myslela jsem, že máme na účtu víc peněz. A tak.

 175. to 200 Šumaváku, nejsem autorkou, jen jsem to nakopírovala, ale je logické, že bych tak nečinila, kdybych nesouhlasila. Požadavek v poslední větě, aby se i president stal také slabomyslným pokládám za nestoudný…. nevím, já tam takový požadavek nevidím napsaný. Autorka je vše jiné, jen ne stoupenkyně Havla a pravdoláskovců, takže nechápu ten štítek, z čeho vyplynul:-)

 176. 211-nechápu tu drzost většiny „novinářů“, po tom, co předvedli v kampani. A co předvádí každý den. Volat po slušnosti.

 177. to 212 NoName, respektuji, že nechápete, jen nerozumím vztahu reakce k 211

 178. Dix:
  „…respekt i u té části národa, kterou jste označil za slabomyslnou. Půjdete nám naproti?

  Já to pochopil ne tak, že až budou demostrovat před Hradem, že má k nim vyjít z Hradu ven, ale tak že se má dostat na jejich úroveň.
  Pak je tedy v rámci logiky možný i druhý výklad, že autorka považuje za slabomyslného Zemana a přeje si, aby se zvednul na její vysokou morální a inteligenční úroveň.
  A je-li to „zdvořilá výzva, s úctou“ ???
  Nebo není zdvořilá a s úctou? 😉

  Vyjdu-li z toho, že inteligence je to, co nám zbyde když zapomeneme vše, co jsme se naučili ( 🙂 ), tak ta se zvyšuje zatra těžko…

 179. NoNAme, naši si zakládali na tom, že se nikdy nehádají.

  Později jsem zjistila, že to není tak optimální vklad do života, jak by se mohlo zdát. 🙂

  ad „myslela jsem , že dojdeš až před půlnocí“

  U nás to probíhá takhle :

  „kdy přijdeš?“
  „okolo sedmé“
  „Dobře, v devět bude večeře.“

  V devět je večeře a dorazí v půl desátý.

  A o stavu účtu si nemyslím nic, protože jsem jediná, kdo ví , kolik tam je. Muž vždycky trval na tom, že na něm je, aby ty prachy vydělal a na mně,a bych s nimi hospodařila /abych je urácela a řešením výdajů nechce být obtěžován. Vyberte si, která varianta je vám bližší.

  Muž to má ovšem snadný, protože ví, že strašně nerada kupuju boty a odmítám nosit kožichy. 😀

 180. 169 tak mi to pripada ze zase za vsechno muze KS a pravda a laska 😮
  tedy minimalne tady.
  kdyz ja si na lidech vic hodnotim co jak kdy oni delaji ( netvrdim ze se v hodnoceni neprojevuje obliba/neobliba).
  no a pak si proste o lidech myslim sve – na spatny nazor i spatne zapominam . hur nez na spravny.
  no a proste mi pripada petice za volby stejne blba jako petice proti volbam.
  krivarna nepravda lasky mi pripada stejna jako krivarna pravdy a lasky – i kdyz doted nevim co to je 🙂
  nadavani na zrzaveho skreta mi prijde stejne ubohe jako nadavani na krivohubeho reditele.
  upozorneni na rodice fasisty/komunisty je jedno zda to je klaus, pithart,KS nebo zeman.
  nadavani na pater nasi a EU mi pripada stejne podle toho ktera mne vic sere.
  ale chapu ze treba jednou ta metoda je takova spravna a podruhe je to pravda a laska.

  no nic je to kazdeho vec a mi je totalne ukradene jestli nekdo voli MZ ze nema na najem – jsem prejicny a preji mu aby se mu s MZ dluzilo lepe.

 181. 🙂 Šumaváku, tedy takto to obracet nahoru dolů a zleva doprava mě nenapadlo:-) Otázku na konci jsem k té slabomyslnosti nepřiřadila, nýbrž k těm bodům výše uvedeným, k těm „prosbám“. Ale ano, nic nehájím, jen jsem to sem dala neočekávajíc nic:-)

 182. no a nez tu dopisi pri uklizeni po urednicich 🙁 tak jsem zase o kus zaostalej.
  dix se pta dobre a jen nechapu o cem se ji snazite presvedcit.
  kdyz nekdo rekne MZ neni muj prezident je to spatne.
  kdyz nekdo rekne no nejsem stastnej ale vyhral MZ tak je muj prezident a snad nebude delat ostudu – spatne.
  tak ja nejak nevim a to i u lidi u kterych jsem ubytek te sede plasteliny jeste nepredpokladal.

 183. No je hezké, že se držíte, čeho já celej život… tedy nejen soupeře porazit, ale i zbít, sebrat mu balon, rozhodčího hodit do vody. No musím říci, že když jsem to sem kdysi psal, netušil jsem, že ty odsuzující příspěvky o tom, že tomu tak být nemá a že fér plej. No a teď vidím, že jste se poučili. Gratuluju. Jinak by si soupeř mohl myslet, že jste amatéři a to se nemá. Jen pak prosím nesmíte být překvapení tou druhou stránkou věci. Musíte být natolik silní, že buď už nesmíte s takovým poraženým prohrát a nebo si to vypijete. Takže je dobré s tím počítat. Ostatně já to dělal vždy. Bude fajn, když tedy neprohrajete a když ano, že to unesete lépe, než ministr zahraničí a jeho podporovatelé. Ono to totiž není pro každého a zvládne to jen opravdovej silnej jedinec.

  No a Pepa tady psal o kontrolách bezpečnosti, nikdo se nechytl, což pokládám za obrovskou škodu . Přitom je to skoro vždy na hraně, kdy stojíte před tučnou pokutou, či dokonce před likvidací. Taky jste zcela opoměli to, že je potřeba při kontrole předkládat mnoho věcí, třeba pracovní zařazení každého jednotlivce a to i s příslušným kodem…. Ale já vím, brusel to nařídil a tak se musíme podvolit. No a to vůbec nezmiňuji to, že popsal v praxi úřednickou rodinu, která se neliší od těch rodin, co v podstatě po generace neznají to, že jejich rodiče chodí do práce, že se musí něco pro peníze udělat, že se samo nenakope a že nestačí pro zvýšení životních standardů, jen řvát a předhazovat děcka, že mají taky nárok, právo a že ostatní se musí rozdělit….Ale rozumím, to se týká jen těch co něco dělají ve větším….ostatních se to netýká a tak se s tím netrápí, ale i na ně to časem dopadne.

  Dixy, skvělé…děkuji

 184. (202) Frézkové jsem používal, bez nadšení. Teď jednoplanžetový Braun, ucházející, ale drahé planžety. Nejlepší bylo holení první rok s bateriovou nabíjecí Etou made in China, dvouplanžeta s lištou mezi. To spolehlivě likviduje fousy, když se člověk chvíli neholí a trochu narostou. Při častém holení je jedna/dvě planšety jedno. Ta Eta byla nastavená perfektně. Po dvou letech nepomohla ani technická zručnost. Vše „hin“.

 185. 217,220 – asi musím souhlasit a zařadit se tím mezi párie.

  Mimochodem, zdá se mi, že nejlepší by bylo, kdyby ty pitomé volby vyhrál Fischer- na toho by nadávali všichni svorně.

  Nebo ne?

 186. (220) Pokud někdo napíše o něčem, co osobně neznám (nebo už dávno), se zájmen si to přečtu.
  Pokud je to málo, prosím o slovníček nejdůležitějších frází,které jest mi aplikovat, aby bylo jasno, že jsem pozorně četl a nic nepřehlédl.
  Dá se „samo se nenakope“ použít univerzálně, nebo je nutno aplikovat pateř?
  😛

 187. Víte, dix, ono takovejch petic a prohlášení po internetu běhá….

  Já nevidím důvod, proč budoucího prezidenta k něčemu vyzývat. K hájení zájmů republiky, mezi což počítám samozřejmě i určitou „kinderštube“ a nedělání ostudy se zavazuje prezidentským slibem. Na co ho k tomu vyzývat výzvou, je snad dospělej a ví, co se má.

  Nehodnotila bych chování kandidátů bezprostředně po volbách na obou stranách. V tej euforii nebo rozčarování je pro mně akceptovatelné ledacos, co by se prezidentovi v úřadu nemělo tolerovat.

  zeman zatím není prezidentem., tím se stane 8. března a pak – bývá zvykem, že nový prezident má stodní hájení, aby se zaběhl ve funkci. dopřejme tedy stejný čas Zemanovi a pak hodnoťme . Závěry a hodnocení ve stylu “ to on určitě bude…“ jsou zbytečné.

  Nakolik chce zeman předhodit veřejnosti svou dceru a jak se k nní hodlá projevovat je jeho věc, případně, až bude v úřadě, věc hradního protokolu. Já sice svoje děti už na pusu nelíbám na veřejnosti zejména, ale to je ryze osobní věc.

  ve vztahu Zeman – novináři jsou jeden za osmnáct, druhý bez dvou za dvacet. je věcí profesionálního novináře,aby drzého prezidenta zvládl. Novináři snad nejsou malí kluci, co se musí schovávat veřejnosti za sukně a brečet, aby je Zeman neurážel.
  A nevím tajkoové ohledy na to, ejtsli ej novinářům úpříjemné se setkávat se zemanem. Všichni se čas od času musíme potýkat s nepříjemnými lidmi, kteří jsou na nás nebo by rádi byli jedovatí a přesto s nimi musíme jednat. Nevidím důvod, proč by toho měli být novináři ušetřeni. je to součást jejich práce.

  Nevím, proč by měl kdokoliv pokorně prosit, jak si má vyřídit Zeman vztah s ČSSD. To je mezi ním a ČSSD. Zrovna tak nevidím smysl v žalování na Šloufa, že se směje do ksichtu. Chápu, že Šlouf nen í zrovna k pomilování, ale žalobníčkováním „prosím on se nám smeje do ksichtu za našimu zády“ bych jen ponižovala sama sebe.

  V konečném souhrnu vidím, že si toho zemana fakt zasloužíme. Brala bych to jako vzácnou příležitost se o lecčems poučit. Zejména o tom, že v demokracii vždycky vyhraje jen jedna strana a že jí neprospívá, když je to pořád ta samá. Že k tomu patří i umění přimout věci, které nejsou podle mého gusta. A v tom máme teda pořádnej deficit.

 188. Mňo… už jsem zaznamenal od jednoho příznivce KS informaci, že je Miloš Zeman debil, protože po svém zvolení šel druhý den koupit mlíko…
  Klausovy myšlenkové pochody byly cufíl složité pro značnou část populace. Milošovi rozumí skoro dvě třetiny gaussovky, ne-li víc, takže ty dvě třetiny se budou cítit více než oprávněny uvádět slova a činy MZ na pravou míru. Když k tomu přidáme totální prodrátování Kotlinky internetem… že je i v léčebně v Bohnicích, v odmašťovně v Havlíčkově Brodě a dalších bohulibých ústavech…
  Ona to bude těch příštích pět let daleko větší hlína nežli s Klausem.

 189. TAk nějak, Šumaváku…

  tak ona je to menšina. No, tak to je jasný. vejménu rovnosti žádné povinosti, samá práva, nároky a požadavky.

 190. Jirko, jako volič KS řikám, volby skončily, přinesly vítěze a proč se v tom pořád patlat. Je to naprd. Jesli má či bude mít něco cenu, pak sledovat MZ a event. ktitizovat ho za věci co se mi nebudou líbit. Já už jsem si v tomhle udělal malýho strejčka.

 191. a i když jsem Zemana nevolil, bude to i můj prezident. V tom to mám jako demokrat proti Vám monarchistům těžší.

 192. No Rezy, naprosto souhlasímTaky to bylo to skoro jediné, co jsem k volbám měl. Jinak se moc těším na ty chybné kroky. Tedy chybné jen zdánlivě, protože jak nejde o přírodní zákony, jde o pohled na věc…

 193. a Jirko, uniknou ty chybné kroky našemu ostřížímu zraku?? Neuniknou! Neboj, bude prča!

 194. Pepo,
  samozřejmě se (zatím?) naprosto mýlím, ale mám intenzivní dojem, že s tou plastelínou sklouzáváš k diskusi „ad hominem“ a strach, aby ses časem nepromentoroval až na Menzelovu úroveň.

  a jinak, tak nějak obecně… zatratit něco, co ještě nezačalo a porovnávat to s něčím, co ani nezačne… to už je i na mě moc virtuální.

 195. Razy, já bych ostře protestoval, že jsem monarchista…to bych si vyprosil. já jsem jen feudalista a v tom je podstatný rozdíl

 196. No je hezké, že se držíte, čeho já celej život… tedy nejen soupeře porazit, ale i zbít, sebrat mu balon, rozhodčího hodit do vody.

  Přiznám se, že se ve výroku snažím najít analogii s prezidentskými volbami, ale nejde to.
  Pořád převládá pláč poražených, hledání příčin pořážky všude, jenom ne u sebe. Samozřejmostí je opakování teze, že SCh. volili ti chytřejší, vzdělanější, kultivovanější, kdežto Zemana zaostalí blbci.
  Stejně tak „nezávislá“ žurnalistika řeší šok z výsledku, když se tak snažila a teď tohle. Jak to teď okecat ?

 197. Rezy, ne Razy…. nepochybně bude. Už se těším, jak bude dirigovat Hradní muziku, jako jelcin v Berlíně tu „filharmonii“ …. jen si myslím, že za ruským prézou bylo o nezanedbatelné množství jaderných hlavic více a tak se mu nikdo nesmál….

 198. Jirko, já to mám těžší jako demokrat i proti feudálům 🙂 ale budu si to pamatovat.

 199. Noname, zase za chvíli mizím a tak…no , … ten můj výrok, jak správně, dle mého, vyhrávat, je míněn na místní přispivatele, které se rozohňují nad kvalitamu spánku a inkontinence, či dokonce blábolení lesníka a bylo to přátelské upozornění a pochvala za to, že je vítězení je super, ale že když je to tak jak to je zde, nesměj se pak divit, když ti co jsou dnes blábolilové, pravda a láska, či jak to vlastně je, se do nich pustí úplně stejně. Co stejně, daleko hůře. Neb si nenechají ujít příležitost porřádně kopnout do ležícího protivníka. Vždycky totiž se v davu najde pár magorů, co to takhle uzdělají….od začátku jsou jako by nezúčastnění a když jeden ze soupeřu leží, přiskočej a flák ho 😀

 200. ted mě napadá, fuzzy logika začíná právě u toho zda bude Zeman všech dolních deseti melounů či jen 5,4. Pokud by svá rozhodování činil právě s ohledem na toto rozdělní, pak by to mohl dotáhnout na fuzzyprezidenta.

 201. Takže soupeřovo sekundanti smějí kopat jenom do toho soupeře co ještě stojí, protože vyhrál?

 202. Šumaváku, klidně, ale nesměj se divit, když dostanou, přes ústa….nerozumím, proč se divíš, respektive, proč si neodpovíš sám.

 203. Jirko, nehledě na to, že pan lesník tvrdil, veřejně, že když nevyhraje presidentské volby, odejde z politiky.
  Do koho by bylo možno kopat, kdyby slovo dodržel?
  Naopak, vyjádřeními, že když ne president tak alespoň premier, si o „nakopání“ přímo říká!

 204. teze, že SCh. volili ti chytřejší, vzdělanější, kultivovanější, kdežto Zemana zaostalí blbci.

  To je jen kompenzace křivdy určité části úpolitckého spektra, že nekdo si dovolil volit soupeře a nevidí, že já jsem lepší. Imade genia, nepochopeného hlupáky. MYslím, že se to táhne českou politikou už od dob rozpadu OF.

  Myslím, že to je jedna z příčin znechucení obyvatelstva politkou. Ono to je na prd, když vám kážou o svobodných volbách a když si tedy svobodně vyberete někoho, kdo se vám jeví rozumně, tak vás nějaká celebrita nebo moralizátor v televizi sprdne a zařadí mezi primitivy, blbce, zloděje, případně pomatence, co se nechali zmanipulovat.

 205. Šumaváku, však to píšu…je správné, že se chováte tak jak jsem popsal, nedělal bych to jinak. Jen připomínám to, že stav „výhra“ nemusí být trvalej. Nic jiného a nehledej v tom nějaké politické, či názorové pnutí. Je to čistě neutrální výrok.

 206. Jirko, to v té 240 jsi opravdu, ale opravdu, chtěl říci?

  Tomu já se teda nedivím. 😀 😀

 207. Jirko,
  áááá, pardon ! Já si neuvědomil, že vítězem je KS. Morálním. Tak to pak jo…
  Jak to ten KS řekl: „Bitvu jsme ztratili ale boj pokračuje?“
  no tak pokračuje…
  Válka je pokračováním politiky jinými prostředky.
  Nebo to ten Klaus(!)ewitz řekl obráceně?

 208. Stav výhra v politice není trvalý tak nějak z podstaty.
  Do pozice, ve které Sch. teď je, se vmanévroval on sám, spolu se svými příznivci, sympatizanty a za podpory drtivé většiny médií.
  Co teď jeho oponenti nebo ti, kterým je to fuk mají dělat ? Každý pohled k Sch., který není dostatočně vlídný, chápavý a lítostivý je zlý a ubližuje. Teď už nikdy nic negativního o Sch. nesmíme říct ? Zmínit jeho fyzickou nebo mentální kondici, jeho kamarády z politiky, jeho výroky, skutky, které nezapadají do mediálního obrazu „toho lepšího“ ?

 209. Začíná mi lecos docházet. Jsem zaostalej blbec….

 210. Jiří, zase přání otcem myšlenky?

  Žádné kopání do protivníka. Jen hysterie fanoušků KS nám připadá poněkud nevkusná. A neochota přijmout výsledek voleb, které byly demokratické, jen se výsledke nelíbí.

  KS volby prohrál, tak je logické, že se bavíme o příčinách, Když už si je neche připustit sám. Chybama se člověk učí.

  NO vítězství bys snad mohl mluvit jen v případě, kdybychom se tu bili do krve za Miloše zemana.
  Zatím víš, jen tolik, že pár lidí ho volilo jako menší zlo, jiní z téhož důvodu volili KS, jiní nevolili vůbec a poměrně dost lidí se nevyjádřilo, koho volili. N

  Tohle prostě nebyla naše bitva a jásat nad vítězstvím, k tomu vskutku není důvod. Kdo ho ovšem vidět chce, tak ho sa,mozřejmě vidí. jenže v tom případě ho cvvidí v i toiim, když napíšu, že venku je krásně.

 211. Šumaváku, ale to není jen o lesníkovi, ale já jen že některé „vtipy“ jsou přes hranu, tedy té moji, ale to platí na obě dvě strany. Já volit nejen nebyl, ale ani nemá s českejma volbama nic společného, zaplaťbůh.
  Nevím, proč bych to měl řešit jinak, než upozorněním, že neplatí jakvykmytakmykvy, ale opačná reakce může být brutálnější a jestli jste na ní připraveni… protože ne každý ano…

 212. Noname, je mi jedno, jak naložil lesník s prohrou, či Zeman s výhrou… já jsem jen upozornil na fakt, že na fér plej se nehraje a jestli s tím počítáte, nic víc. A jestli není lepší, pro někoho, jen maximálně pozdvihnout obočí, či nějak jinak reagovat na výpady protivníka. Protože když se to nedělá, což samozřejmě schvaluji jak jsem již psal výše, tak se musí počítat s touhou z druhé strany se pomstít do třetího kolena… No nic, už musím…

 213. hmm, nevím proč ale přešlapy jsou na obou stranách viz Jaklem uveřejněný text
  V rodokmenu skrýval pěkný nácky
  Myslel si že je to známka punku
  Když to na něj prasklo chtěl rozdávat facky
  Myslel si že je to známka punku
  Povídal že hlupák je kdo za vlast umírá
  Myslel si že to je známka punku
  Podpírat se nechal od rudocha Dynstbíra
  Myslel si že to je známka punku

  to je skoro stejný jako ta prasárna od Krause

 214. (249) „…opačná reakce může být brutálnější…“ to myslíte příruční nukleární výbuch pro MZ ? Tak to bych opravdu nečekala …

 215. Byly to jenom jedny volby, doktore. Média z nich udělala zásadní střet.
  Já se ve svém okolí kvůli volbám rozhodně nehádám, neřeším, nechystám se mstít (komu vlastně?). Ani nic takového nesleduji u jiných.
  To, že se s tím pár hysterických novinářů a a umělců nevyrovnalo je věc jiná-ale rozhodně to není obraz republiky. Většina lidí to má u prdele.

 216. 232 no jo sumavaku to tak bejva. tak si spokojene zanotujte ze jsme s komunistama zase porazili sudetaky.
  a nezapomente napsat petici na podporu zvoleneho prezidenta.

  jeno pro mne budete stejni jako ti co budou psat petice za prezidenta.
  o to jde .

 217. 251 rezy nejsou na obou stranach. ne te pravdy a lasky jsou podrazaci a na strane ???? nechci sklouznout k duo zeman klaus (ale zaci na mi to tak pripadat) se jen brani a dela to stejne ale spravne.

 218. jo a kdyz to vezmu kolem a kolem tak volby prohral ten kdo si mysli ze se ma postarat o sebe a svou rodinu , ze ho ma stat co nejmene otravovat .

  ale to bych byl opet u dnesni kontroly kde jsem si v kancelari pripadal jak u vysetrovatelu za komunistu.

  az budou majetkova priznani tak bude lip – nebudeme uz moci tomu prerozdeleni prece utikat 🙁

 219. Pro Zpátečníka … a další.

  …Sociální uvědomění zahrnuje koncept sebeuvědomění a jeho společenské souvislosti. Přizpůsobujeme své jednání, spolupracujeme či nespolupracujeme, předvídáme, co udělají ostatní. Chápeme nebo nechápeme, že mohou myslet jinak, sledovat své cíle odlišné od našich, mohou věřit v něco jiného než my…
  http://pilny.blog.idnes.cz/c/319383/Sociopate-a-my-ostatni.html

 220. pepo, klídek! Vzdyt se jen můžeme těšit na pochvalné komentáře o Zemanovi, jak panečku vykopal Nečase, jak si poradil s pogresivním daněním a majetkovým přiznáním(a pak že to nejde!), inu jaký to je kabrnák! A dyt skoro poslední tejden ani nelže!! Tenhle národ až na pár vyjímek bude spokojený.

 221. NoName, je to tak (253) – byly to jen jedny volby, média se taky musejí nějak živit a není potřeba jim na to vždycky nadšeně naskočit. Taky nechystám žádnou vendetu, ani nemůžu, protože nemám komu se mstít. Nehádám se a hádkám se vyhýbám, hodlám respektovat úřad zvoleného presidenta – což vypovídá jen málo nebo nic o mém respektu k osobě téhož – a nemíním si naběhnout na nastražené mediální vidle. Ale – že to bylo většině lidí jedno… možná. Vadí mi jiná věc, a ta mi jedno není. Ta amnézie, která postihla už víc než třetinu populace ČR, protože to znamená, že si poměrně dost lidí myslí, že za komančů bylo líp… Sakra, to jsme to dopracovali 🙁

 222. rezy mne az tolik na co se muzeme tesit ( tedy netesim se na to ) se zemanem netankuje – proste byl zvolenej vetsinou .
  mne tankuje ze lidi co meli a maji hubu plnou odsuzovani jak PaL je fuj – se chovaji uplne stejne.
  no u PaL mi to vadi mene od nich jsem to vzdy ocekaval – u tech druhych mne to vadi vic protoze jsem myslel ze to doted mysleli vazne.

  PS slibil jste mi definici PaL

 223. Ano, pepo – prohráli zastánci malého a levného státu, maximální osobní zodpovědnosti a svobody jednotlivce. Nebylo jich dost. Jen málokdy jich bývá dost a nejen u nás. Prohrávají už dávno před touhle podivnou volební kampaní. A co s tím? Rezy má pravdu – až na pár výjimek bude tenhle národ spokojený. Koho bude zajímat osud těch pár výjimek? Jsou nějací divní a můžou si za to sami, podívejte se, jak se nám pěkně pevně kráčí v davu ke světlým zítřkům. Ach jo. Ale těch dvacet let za to stálo.

 224. Šimone, já se přidám – jestli to Loki_F čte, tak zaprvé – zdravím, a za druhé, on to nepochybně dočte a vydrží. To by nebyl žádný pámbu všech Vikingů, kdyby podlehl 🙂 Pak tu od něj dostaneme všichni za uši a bude zase dobře. Vždyť Jirka celkem oprávněně tvrdí, že pokud člověk štulce rozdává, měl by je taky umět přijmout…

 225. Šimone, ty si taky nepověsíš boxovací pytel ke stropu nebo na záchod, když chceš boxovat v obýváku… 🙂

  Pověsíš si ho tam, kde ho potřebuješ mít, abys na to hajzla pohodlně došáh, fixkou si na něj nakreslíš ten hnusnej, blbej xicht …. A DO NĚJ!
  A hrudí se rozlévá ten neskutečný pocit blaha z vědomí absolutní pravdy a morální převahy nad tou bandou idiotů … 😀 😀

 226. Varane vynechte mne prosím, já se musím hluboce vyplakat z těch představ o konci světa a následné vládě lůzy, z temných hrozeb, ze snad nejaka výhra je nafurt, ze si musím dávat pozor na další svǐňarny, pardon na reakci na moje údajně podrazy , hnidopisške pindy kdo ze to vytáhl Sudety apod.
  Az se vysměju pardon vypláču pak bych se s dovolením do zdejší diskuze o počtu andelů na pazderi připadne zapojil.
  …tady asi nikdo nezažil vyjednávání velkejch kontraktů a domací přípravu na nej….
  Holt ti chlapci z poblitologickych jůniverzit to znali akorát z pehecích teorií, Bůčkovic koňsky´ handlíři to maj zažitý – that´s All.

 227. 264 no co stim – moc stim nenadelame . zastanci maleho a levneho statu uz neexistuji . Tedy v politicke sfere.
  tak nastupuje martinovo o nejvetsim psu. Ti co na to maji se snazi zabezpecit tak aby jim to ti co by chteli nesezrali.

  na stat a demokracii se uz davno nespolehaji.

  mne by jen zajimala ta logika ( ze se zase vracim k dnesnimu inspektorovi ) ze nekdo ma problem ze zamestnanci nedostavaji monterky kdyz bero prez dvacet tisic cisteho ( v prumeru)
  kdyz to prestane bavit tak proste nebudou mit monterky a nebudou mit ani vyplatu.
  Ja vim ze se kdyz tak zamestnavatele koupi ze zahranici ale treba me to vadit nebude

 228. Rputi – jednak prudké pohyby nedělám, druhak jsem již psal , ze mě pocity jsou obdobné Horácovým z Limonadoveho …plačky jsou rajskou hudbou pro moji duši ….
  A teď jdu plakat …

 229. 251 Rezy, no a to si říká „pravice“. Já mám s pravicí spojené nějaké normy chování.
  Asi jsem pomýlený. V praxi leckdy vidím naplňování pravicových ideálů spíš na levici. Především pracovitostí a skromností. U nás jako by ta „pravicovost“ byla podle komunistických učebnic. „Anče, Kubo, bando líná, kde vězíte, noste na stůl!“ Co se týče konzumu, „pravičáků“ se najde….Podle komunistických učebnic. Leckdy hubou zapálený pravičák je přeškolený soudruh.

 230. Prosím pokud píšete o K.S., uvádějte ho jako Schw, nikoli jako Sch., při rychločtení mě to poněkud zaráží. Děkuji za pochop. 🙂
  Sch.

 231. Šimone, vaše přání je mi rozkazem.

  Pepo, ten inspektor má úplně jinou logiku než vy – my – někteří. Jemu nějak nedochází, že svými nároky může ublížit především těm, co je chce hájit – tedy zaměstnancům. Kdyby se zeptal jich, velice pravděpodobně by uslyšel, že na firemní montérky dlabou, že by neradi přišli o místo, protože je to dobrá a slušně placená práce… A nebo mu to dochází, ale tím hůř. A nebo prostě vypnul mozek a plní vyhlášku. Taky špatně… jenže víme my, kdo zase prozměnu po něm bude skotačit, když tu vyhlášku plnit nebude a zapne zpátky mozek? Co když pak rychle přestane být inspektorem? To ho neomlouvám, jen fabuluju 🙂

 232. Dobrý večer, když se tady napíše, že někdo mele furt dokola to samý a že si myslí, že jen on má pravdu, koho tím myslíte? Já nějak mířím vedle….

 233. Schumachere ad 270 – taky souhlas. A otisk packy.

 234. Sch re 270, však taky píšu že je to prasárna na entou. Naprostej souhlas.

 235. 268 Dobrý večer. Od pana kandidáta KS to schytáváme docela často. A nebere zajatce. Ví pan Pasáček, že ho navštívili podřízení KS z MPSV? Tuší Pasáček, že na MPSV jsou ještě celkem milí a profesionální, protože nespadají pod kraje? Nebudu brečet nad rozlitým sunarem. Mnoho lidí, kteří volili MZ, ho nevolili pro jeho lži (které jsem já nepřekousl), ale jako protestní hlas proti vládě KS. Hádejte, která vláda schválila znárodňovací dekret – trestní odpovědnost firem?

  Petr Hampl na toto téma:
  http://www.finmag.cz/cs/finmag/kaleidoskop/milos-nixon-zeman-navzdory-pohrdani-a-vuli-elit/
  …Že není správné, aby intelektuálové z velkých měst vyháněli šumavské vesničany z jejich domovů kvůli plánu na vypěstování nového pralesa. Že když pražský právník zakazuje traktoristovi, aby si v hospodě po práci zapálil startku, jedná bezohledně. …

  Tady je další milé počtení. Pan Varvařovský – ochránce práv občanů – místo jejich ochrany hlídá, zda jsou dostatečně ničeni a ubíjeni. Dokonce tvrdí, že je málo úředníků, proto jsou firmy nedostatečně trestány.

  http://www.podnikatel.cz/clanky/ombudsman-dve-tretiny-firem-ignoruji-zakon/

  PS: Nikdy se neptej, komu vyměřují pokutu. Vyměřují jí tobě.

 236. Vyrážím pro sikokleště a vodovodní šlauchy, protože budu připravovat dřez pro osazení do nové pracovní desky. Nevím, je to pravicové nebo levicové. Podle jistých pravicových představ bych měl dnešní večer srávit s manželkou na večeři v luxusní restauraci po příjemně prožitých kratochvílích v aplském letovisku abychom se po týdnu vrátili do zrekonstuovaného apartmá. Nebo nejlépe ne s manželkou, ale s milenkou, pardon, s přítelkyní, jak se tomu teď říká. To prý v některých kruzích je považováno za velmi pravicové, podobně jako vybraný slovník v soukromých hovorech o veřejných záležitostech, obsahující pečlivě vybraná slova převážně vulgárně sexuální, defekační, či zemědělsko chovatelská.

 237. nickname ja vim ze mne nekdo otravuje . ani pokuty se nebojim. jenom si rikam zda jim jde o ty zamestnance.
  no a jsem rad ze opet vite kdo co.
  zeptam se o co vy ? co pravicoveho delate vy kdyz uz vite dobre kdo skodi?

 238. tak Shumi, jesli utahuješ matky na šlauchách sikokleštěmi a nepoužíváš stranové klíče
  pak je to zcela jistě levicová záležitst. Pravičák by se k tomu, aby hned na nových poškrábal chrom nesnížil.

 239. 282 Pasáčku, nevím, zda jim jde o zaměstnance. Vím, že jim jde hlavně o princip.
  Pasáčku, to jsem já, svoboda mladá, v červený květ rozkvetlá.
  Co dělám pravicového? Starám se o sebe, svojí rodinu, svoje blízké a nežádám si pomoci úřadů.
  To by mělo stačit 🙂
  Člověk může popisovat komu, kde, kdy, jak, kolik … pomohl, ale když to vezmete do důsledků, tak to zase děláte pro sebe a je to obsaženo v té první větě.
  Velmi opatrně se též věnuji politice, vyplňuji prázdná místa na kandidátkách Svobodných.

 240. nickname to jsem rad ze se starate o sebe a svou rodinu. Dokonce bych o tom nikdy nezapochyboval z vasich vyjadreni ( osobne vas neznam)

  mou chybou je ze jsem se vas ptal jako na politika SSO

 241. nickname k principu – jen bych ho vital.
  kdyby ke me prisel a ukazal mi kde ohrozuji zamestnance , hned at mi da co proto.
  ze se odvolava na princip zakoniku prace ze to obleceni jim musim kupovat – nevim co mu je do toho.
  nemam vubec zadny problem ( tedy krome chapani) ze mi vytkl bryle ktere zamestnancum nedavam na praci ( krome veci jako bruska a podobne kde jsem to vedel) . Proste jsem si od dodavatele nezjistil ze v roce 2010 se zmenil rýč a to co doted bylo ok ted uz je nebezpecne.
  tomu rozumim a delam hned napravu . ale gate ? kdyz jsem jim kupoval ty jednorazove obleky tak mne hnali ze maji zapocene k…e

 242. 287: Politik Svobodných… no, jsem ženatý a mám dceru 🙂 Takže času nazbyt není, tak mezi krmením, přebalováním a koupáním.
  288: Princip: principem je dodržování předpisů, jakkoli nesmyslných. Protože jen jejich dodržováním se dokáže jejich nesmyslnost. A vykáže činnost, a udělají čárky za pokuty, a budou prémie.
  Ad oblečení: Nechat je nakoupit oblečení, vzít si od nich účtenku, tu jim proplatit, polovinu strhnout z prémií. Daňová optimalizace, ju? 😉 Obuv se zakrytou špičkou nutná, kovová špička netřeba, pouze pro případ kontroly BOZP a jen pro šéfa, až je bude vyprovázet.

 243. 288- vidím, že vás jedna kontrola zcela rozhodila, pasáčku:))

  Po předloňských zážitcích, kdy jsme měli kontroly na jedno anonymní udání i dvakrát týdně, ze všech možných institucí, na to samé udání, vyhrabané kdesi na úředníkově stole po půl roce pak kompletní repete, doprovázené údivem:“ Jo, tak my už tady byli…ale vedoucí nám to dal a my musíme“ jsem podstatně otrlejší. Copak gatě, až dojde na tepelnou pohodu, tedy fakt, že i když dodržíte všechny předpisy týkající se teploty, přestávek, oděvů a nápojů může kontrolor(ka) o své vůli rozhodnout, že jí se to zdá málo( teplé, studené) a dokopat vás přes sankce k tomu, že ji buď zabijete nebo vyhodíte dalších pár desítek až set tisíc za vyhovění jejím rozmarům…to teprve uvidíte, jak se stát stará.

 244. andy jo – ne ze bych to splnit nemohl. ne ze by mne to stalo jak pisete vy.
  proste jenom z principu.
  navic ja si stim principem poradim ale ja mam sve zamestnance rad a nechci je trapit i kdyz musim 😀

  a vam tedy nezavidim .

 245. 292- už můžete, od té doby, co zas dělám na vlastní žl mám klid, jen radím, nemám zodpovědnost. On ten titul ředitele je sice sladkej, ale za některý zážitky nestojí:)

 246. a hele,
  bývala tu povinná školní docházka
  a už není

 247. Vážení, co si stěžujete na kontroly. Víte, že každá státní kontrola musí být sepsána na protokolu o státní kontrole a každé pochybení musí být specifikováno, včetně označení § zákona, který byl porušen tím, co je vám vytýkáno? A že máte právo podat námitky proti zjištění, uvedeném v protokolu? To je totiž to, co má smysl, nikoliv pláč na cizím hrobě.

 248. 298- no, já to vím a pepa bezpochyby také…pláč na cizím hrobě? Nechápu…Čím?

 249. a co popis vhodného oblečení do pracovní smlouvy a provozního řádu? A ať si to bezpečák řeší se zaměstnanci, pokud to nějakej nedodržuje. Jsou přece svéprávní, ne?

 250. JInak ještě jedna věc, která poněkud zapadla. Je tomu již drahně let, co chrabý Miloš brázdil zemi na bílem koni, pardon, ve svém Zemáku.

  Ale lidi si to pořád ještě můžou pamatovat. Kníže za nimi nebyl nikdy.

  Já myslím, nickname, že by se nad tím SSO mohla trochu zamyslet.

 251. 298 az 300 ukazuje ten ruzny nahled .
  souhlasim s Andy – to neni cizi hrob to je moje firma a vlastne trochu i tech co tam chteji delat.
  takze protokol chapu ale proboha proooc?

 252. MaYdo,
  to jako že mají Svobodní objíždět krajinou ve svém Ssosáku 🙂 ?

 253. 300 – Maydo, takhle se kriket v ČR nehraje. Nějaké kontrolní mechanismy chápu, to, co se tu děje nikoliv.
  302- možná Krista míní, že Šumavák je cizí hrob a neřídíme se tématem úvodníku. To má samozřejmě pravdu…já k úvodníku žádné připomínky nemám, je správně a jasně napsaný, byť mám dojem, že je to jen jedna z prvních disputací o počtu andělů na špičce jehly…on toho Zeman ještě v následujících deseti letech z Hradu nakecá, že jich bude nepočítaně…

 254. No tedy, jasněěěě. Už tomu rozumím, proč tady křičej. Už se tím nebudu zabejvat. tak poslední příspěvek, jen část, na oženavé téma kontrol. Vůbec nejde o kontroly, že jako jsou zapsané a orazítkované a že j možné se odvolat…. Ale jak bych to jen popsal, ten hůavní ….. PROČ KURVA VŮBEC JSOU?…. ale to nevadí, jistě na to ani odpovědět nelze, protože i kdyby jeden lidský život. Tak toho nechám. A tím to pro mne končí. Jinak Pepa ví o čem mluví a vše co kontrolují u něj, kontrolují i jinde. Třeba u nás.

  Ale to podstatné, o čem je docela zajímavé psát, je to co se podaří, či přihodí. O vaření psát nehodlám, neboť to nemá také cenu. Samozřejmě, že pečlivě okleštěné a hlavně se příliš nevyvyšovat a aby ostatní neměli pocit, že snad proboha mám jen slova pohrdání. I když je fakt, že jsem někdy k tomu doslova donucen….Spíše něco pro znalce ruční práce se dřevem a plachet…Takže se mi podařilo objevit a teď už i odtransportovat úplně rozpadlou starou jachtu, třicátá léta, teak, mahagon, švédská loděnice, dimenzovaná na příbřežní plavbu, pouhých 27 metrů. Nádhera. Teď sháním některé podklady co mi chyběj, kvůli rekonstrukci a nutnému technickému řešení. Docela přemejšlím, že si nechám udělat stránky, kde se budou ukazovat pokroky v opravě a jak to dopadne..protože takovejch šílenců, kdo by se chtěl do tohodle pustit není málo….No ještě popřemejšlím.

 255. jak to tak ctu jirko tak az budes potrebovat prilozim ruku k dilu .
  mam krasne vecnej zippo zapalovac tak klidne prijedu skrknout.
  pak sezenem stare plany a zacneme od zacatku 😀

 256. ono to vypadá, že v podstatě po drobných opravách to bude úplně nová loď 😀 je tam jen velmi málo neporušených věcí. Ale i tak, bude to krásný proces

 257. No, tím cizím hrobem jsem myslela, že pokud je kontrolováno něco, co nemá být kontrolováno, nebo je to kontrolováno špatně, či je nevhodné chování kontrolora, tak jediné řešení je podat námitky proti protkolu o kontrole. Což ovšem málokterý kontrolovaný udělá. A jenom si stěžuje po okolí. Kdyby totiž každý, kdo se cítí poškozen kontrolou tak učinil, možná by výsledky byly. Ne hned, ale časem určitě. A proč kontroly? Třeba proto, že z neznalosti, z lenosti, či kdo ví proč, se vyskytují i takové situace, že kyselá a kyanidová lázeň je těsně vedle sebe. Možná by bylo lepší, nejprve nechat galvanizéry nechat se otrávit a pak to řešit. I to je cesta.

 258. 309- jste kontrolorka nebo mne jen chcete rozesmát.
  Právo šaría je taky extrémně spravedlivé a každý má možnost se dovolat spravedlnosti…a Karkulka sežrala vlka.

 259. nene, do toho se zatáhnout nenechám…. 😀

 260. Andy, nejsem kontrolorka, jsem důchdkyně. A rozesmát vás nechci, neznám vás, tak nevím, co by vás rozesmálo. A vás, jirko ppa feudalisto a imperialisto, do ničeho zatáhnot nechci. vy ani občas nevíte, kdo a co a proč u vás kontroluje.

 261. kristo prvni co jsem udelal tak jsem si nechal sam od sebe zmerit chemicke dispozice pracovniku, hluk a prasnost. nevychazel jsem jen z bezpecnostnich listu ale chtel jsem mit jistotu ( psal se rok 1995.
  vite oni ti darebaci kontrolovani nezakladaji firmy aby likvidovali zamestnance.

  ale to co vy pisete neni kontola co tri roky . to co vy pisete neni kazdy rok revize plyn , co dva roky tlakove nadoby, co dva roky elektro stroje , co dva roky elktro budova. co tri mesice kontrola plynoveho zarizeni, mam pokracovat pozarnikontroly , kazdorocni kontroly u lekare , a POZOOR – neustale opravovani predpisu neb se musi aspon kazdej rok udelat nejaka zmena. No a taky evidence dochazky pro inspektory ( ne pro mne jestli mi lidi derlaj )….
  no a ty hadry ja vim 🙂 a kdyby to aspon jeden zivot zachranilo.

 262. (285) a jen konzervativec má několik historických francouzáků. 😛

 263. 312- nu, jednu věc už víte- vaše představy o kontrolní činnosti různých orgánů v ČR mne skutečně rozesmála. Na to se ani znát nemusíme.

 264. No jo paní Kristo, máme toho tolik, že se nám to už plete…se nedivte, jen minulej rok jich bylo 97 kousků. Ale všechny vypracovali příslušný protokol, podepsali, orazítkovali… No a těch člověkohodin, co na to padlo….ale jak jsem říkal, jsem naprosto nadšený a jsem rád, že konečně někdo v tom podnikání dělaá pořádek, vždyť jak by to vypadalo, kdybychom měli, neměli, uskladněné oleje tam kde mohou, nemohou, být. Ono je pak důležité vědět, kdo přijde na kontrolu, abychoim je přešoupli dle příslušných norem 😀
  aaaaaa konec 😀

 265. Andy, já nevím,jak se hraje kriket kdekoliv, natož v ČR 😀 a v Thajsku jsem taky nebyla. 😀

  Tak nějak jsem to tušila, že podobné řešení je příliš prosté na zdejší složité poměry.

 266. No, v 90.letech jsem si nakoupila všechny potřebné suroviny a chemikálie na xxxxxx (raději nepíši oblast podnikání)volně a v objemu takovém, že to nejspíše nespotřebuji do konce života. Konkurence tak neučinila, a to znamená, že na každou koupi musí předložit dodavateli potvrzení, že absolvovala školení na bezpečnost práce s nebezpečnými látkami, kterýžto papír má dvouletou platnost a není zadarmo. Blbost vládne světem … ale já mám klid:-)

 267. Ne že bych se až tak zastávala kontrolorů, ale představa, že všichni včechno dělají správně, mně moc nesedí. nejspíš by šlo sjednotit kontroly, předem dohodnou termín, který by vyhovoval i kontrolovanému, a pod. Ale nedělejme si iluze, že bez kontroly by to šlo. Lidi ze své podstaty nejsou dokonalí, a proto je v rozumné míře kontrola nutná. Problém je najít tu rozumnou míru. Ale podle mého názoru k tomu mohou přispět i kontrolovaní.

 268. paní Kristo, ještě udělám jednu malou vyjímku. Co chcete ach udělal, spolupracoval na tom, že jako zkvalitnění kontrol, či říkal, které jsou zbytné?…. kdy bych asi jezdil traktorem? Vůbec taky nerozumím tomu, že píšete ….Ale nedělejme si iluze, že bez kontroly by to šlo. Lidi ze své podstaty nejsou dokonalí, a proto je v rozumné míře kontrola nutná. ….. to je pro mne opravdu něco nevídaného a neslýchaného. rozumím, že to napsané česky, ale nechápu a to zcla absolutně co tím chcete říci. Třeba že bez kontrol nebudu mít v zorném zadním úhlu umyté okno? Nebo že dokonce nebudu splachovat na záchodě? to mi fakt tedy hlava nebere 🙁

 269. kristo no ja jsem vic zastance te zodpovednosti.
  jak se neco stane tak to mam zaplatit i s chlupama ( pokud jsem to zavinil)
  a jeste jeden poznatek – vite ti co kaslou na predpisy vetsinou ani nemaji nahlasene provozovny , pohybuji se v takovem tom meziprostoru.

 270. to 322 rozumná míra by navýšila počet nezaměstnaných

 271. Kristo, provozujeme výrobní firmu cca 10 let, za tu dobu nebyl ani jeden pracovní úraz. Přesto nepochybuji, že by kontrola něco našla.
  Mám problém s pojmem „dělat správně“. Co to je? Kdo to stanovuje a proč? Vždyť ty kontroly jsou úplně na prd.
  Ano, pokud by došlo k pracovnímu úrazu a mohl za to zaměstnavatel, ať jej patřičně osolí, ale ať podstatnou část nekasíruje stát, nýbrž onen poškozený.
  Preventivní kontroly jsou jen čistá buzerace, firma se nakašíruje, ale s bezpečností to nemá nic společného.

 272. Mimochodem IBP je spolu s hygienou nejzbytečnější úřad na světě (hned po celnících). Oni to asi taky cejtí, proto tak buzerují.

 273. Myslela jsem, že na netu se oslovuje nickem, takže paní mi přijde zbytečné (a co když jsem slečna). A je třeba rozlišovat. Čisté montérky u pepy i jinde, umytá okna kdekoliv, splachování na záchodě jen výjimečně a podobně – to je to zbytečné. Ale třeba kontrola, zda lidi, zaměstnaní v kategorii C a D mají prevetivní prohlídky a hlavně s jakým výsledkem- tady nejde o podnikatele, zda zaplatí později chorobu z povolání, ale o to, aby se choroba z povolání včas podchytila, resp. aby k ní nedošlo. Ono se to těžko vysvětluje ve zkratce, ale šáhněte si do svědomí.

 274. kristo vim kam mirite .
  ale lidi se ptaji ( je dobre ze jsou i kdyz obcas scestne informovani) a ja jim ukazu co mi namerili.
  ukazi jim bezpecnostni listy co to je za latky.
  vi to i doktor ktery je kontroluje . dam jim to klidne pro jejich doktora kam chodi s tlakem.

  ale ja se vas zeptam jinak. od roku 2001 tam ma sikovneho pana. Je to alkoholik. Pokud ho vyhodim nikde si praci nenajde.
  riskuji jako prase ale je mi lito ho vyhodit a notabene je fakt sikovnej. kdykoliv tam prijedu a citim z neho mentolove bombony je mi to jasne.
  ale ja ho tam vlastne zamestnavat ani nesmim .
  ja ho mam vyhodit – ja ho mam poslat na pracak aby to co dostane mel moznost propijet celej den a ne jen rano cestou do prace a pak odpoledne.

 275. no paní Kristo, jak bych to tak řekl, aby nedošlo k nepochopení…..třeba v mojich segmentech je to asi tak, že šikovný a pracovitý zaměstnanec se shání daleko hůře, než klient, či host. Ještě si myslíte, že bychom neměli, či se o to nesnažili mít, v bavlnce všechny co si to o nich myslíme?
  Ale ono se to těžko vysvětluje, to se musí zažít.

 276. a vida – vida – vida http://www.novinky.cz/veda-skoly/291653-chrleni-co2-do-ovzdusi-zveda-teploty-mene-nez-se-cekalo.html
  Já bych teda tu poslední větu krapet modifikovala, aby odpovídala pravdě. A to tak, že v oné větě: „dlouhodobě se tak ještě více oslabí vůle emise omezovat“ se poslední dvě slova ruší a nahrazují se slovy: přispívat finančně na naše bydlo nebo přispívat na náš pohodlný život.
  Foundry – ad 328 – já to tu píšu už hezkou řádku let. 😉

 277. Pepo, asi se seznámili někde na kontrole…

 278. Pepo – asi máš kus pravdy v 335. Ano, úřad musí vyvíjet viditelnou aktivitu, aby mohl tvrdit, že je důleřitý a nepostradatelný. Ale kousek pravdy má i Krista v 309. Vím o případu, kdy IBP propustil svého zaměstnance, protože na něj byly stížnosti kvůli jeho nadřazenému a šikanoznímu chování vůči kontrolovaným subjektům. Tož tak. Takajá žízeň – jak tu někteří píší.

 279. Ale jak tak chápu z vašich poznámek, vaše provozy (332), tak tam ani tak moc nejde vzhledem k zaměstanacům o moc víc, než o ta umytá okna – a tedy kontrola zbytečná – leda tak celníci, nebo kdo kontroluje líh. Pravda, lihoviny, mimo methanolovou aféru, která s vaší produkcí nemá nic společného, nejsou vzhledem ke konzumentům provoz rizikový(z hlediska šíření chorob). Ale taková marmeláda už ano – vzpomínám na epidemii hepatitidy v roce 78, či tak nějak. A jestliže se musíte za rok věnovat ke stům kontrolorům, možná by stálo za to, navrhnout lepší systém kontroly.

 280. Já tu kdysi dávala příklad jedné provovzovny, kde došlo vinou „nepořádku“ k úrazu zákazníka. Ti zaměstnanci pak jezdili několikrát denně se o onoho pána starat – nákupy, obstarání léků, zajištění provozu domácnosti včetně úklidu a dalších potřebných věcí, a klepali se strachem, aby to pán přežil a neměl následky. Od onoho dne mají pracoviště uklizené na jedničku a ani žádného inspektora IBP k tomu nepotřebují. Ono by stačilo, aby za vše, co se přihodí v provozu, byl zodpovědný majitel. To by pak ani nebylo vidět v zimě, když padá sníh, náklaďáky na sjetých pneu.

 281. Pani Kristo, opravdu to z me strany byl posledni prispevek
  Spis je opravdu fascinujici to, ze bych se mel snazit neco ovlivnovat a poustet se do debat o potrebnosti kontrol, od toho jsou preci jini, jeden jako druhej lepsi a krasnejsi. A ti kontrolovani musi ve zbytku casu holt pracovat, aby bylo dost kontrol pro vsechny. Snad jsme preci cetla jedinou cestu jak toto zmenit a proto ji nebudu opakovat. Vsechny ostatni reseni jsou mirne receno naivni.

 282. 340 – samozřekmě, lepší je kritizovaz a nadávat – Předposlední větě jsem nerozuměla, tak nevím. Sama za sebe moc nenadávám, ale věci řeším. A zatím spíš ve svůjprospěch. Já totiž beru vážně to, že člověk se má postarat sám o sebe.

 283. No samozrejme pani Kristo, to smesujete dve veci, prvni je ta, ze se ma clovek posarat sam a ta druha, zmenit system.
  Jak bych to jen rekl, zivot je kratkej a sance na zmenu nulova.

 284. No , mi chodi hygiana na kontrolu pravidelně. A nemám s nimi problémy, občas mi dokonce ulehčej práci . Ty pani mi řeknou, co se změnilo. A co po mně budou chtít příšte p.okud něco najdou , zapíšou to a daj mii dobu, do které musím hlásit, že jsem závadu odstranil.
  Jo, jedenkrát jsem dostal 600 pokutu – měl jsem v kumbálu Punťu – a to se jí nelíbilo 🙂

 285. 341- možná byste měla zkusit teď šéfovat nějakému podniku pár let, nést ekonomické důsledky a řešit to, o čem tu píšeme, pak by ta debata měla smysl.

  Zcela vážně tu asi není nikdo, ani Jirka, který by neakceptoval určité, přesně specifikované a hlavně ÚČELNÉ kontrolní mechanismy ze strany státu, pokud tento je něčeho garantem( např. zdr. péče), i když i to je diskutabilní, ale se současným stavem soudnictví to asi jinak nejde, ale o takových tu řeč není. A posoudit, co je správný postup a co čirá buzerace, vzniklá ze zmateného zákonodárství, vměšování různých zájmových skupin a amatérů do něj, přemíry neproduktivních zaměstnanců státu, kterým je třeba najít náplň práce a hlavně, hordy znuděných bruselských komisařů, kteří už neví, co by si vymysleli, aby odůvodnili svou existenci a posílili své ego a HLAVNĚ vládních snah vytloukat klín klínem, aby se ještě chvíli udržela ve Strakovce není zas tak velký problém- jen se o tom musí aspoň něco vědět.

  Když Drábek svým podřízeným na ÚP vydal v roce 2012 pokyn, že je třeba za měsíc provést určitý počet kontrol, cca 10x vyšší než v předchozích letech(slíbil to v médiích, nikoliv vypočítal na základě nějakých podkladů jako nejvhodnější), pak vám polezou do oficíny třeba třikrát denně…prostě musí. To ale neznamená, že je to tak správně.

  Dobrou noc.

 286. 344 A zase Drábek…..
  Z které že je to strany ?

 287. 343- no, my tady asi nemluvíme o zubaři s jedním nebo dvěma zaměstnanci, Halladine. S takovým si může fakt dělat starosti jen Punťa.

 288. 345- mně se neptejte, Halladine, já nejsem zastánce ani jediné…pro mne je to neschopná pakáž jeden jako druhej.

 289. No a vidím , že se bude rušit superhrubá mzda.
  Jak pjekné- jedna pravicová vláda zavede, druhà zrušï
  Zase se bude měnit mzdovej software…..a formuláře

 290. Do prčic, a to jsem si myslel, že horśí vláda, neż ta Topolánkova být nemůže!
  Zlatej Topol!

 291. No, máte Andy pravdu, podniku jsem nikdy neěéfovalam i kdyý takhle jste to nenapsala. Ale v zásadě je jedno, jestli kontrola přijde do podniku s jedním, či s tisíci zaměstnanci- jen ta doba kontroly je jiná. Princip je stejný. A obecně mám pocit, že kontrolor má lehčí práci, když závadu nenajde – ostatně to vyplývá i z toho, že podle obecného názoru jsou to lidi, kteří vlastně nechtějí pracovat.

 292. Ale v zásadě je jedno, jestli kontrola přijde do podniku s jedním, či s tisíci zaměstnanci- jen ta doba kontroly je jiná. Princip je stejný.

  No tak na to už nemám co říct. Vyhrála jste:)

 293. Už to chápu – sytý hladovému nevěří!

  Předcházející debata zdokumentovala, že někteří vědí a někteří myslí. Já osobně se spokojím tím, že se zeptám těch i těch, abych se poučil. Poučím se v každém případě.

  Kontrola, Thajsko, kyselica, daňový úřad, čeština, převodovka, počítače, školství. Všechno jedno – jedni vědí a druzí si myslí.

  Už neprší, ale do Ostravy se mi opravdu nechce.

 294. Re 314, ale houbeles francouzáky Karle, mám stranové klíče do 46. Sikovky mám od malých až po hasákové, ale na novou baterii v kuchyni bych ty siky prostě nevzal, páč to považuju za chlívárnu. Od vody si dělám všechno co se mi v domě přihodí, od studny až po sedla kohoutů, takže zase tak saloní vodař nejsem, ale své zásady přes které bych nešel mám.

 295. ono samozřejmě je uplně jedno, jesli tu směšovací baterii připojíte sikama nebo klíčema, jedinej rozdíl je v tom, že jedno je to řemeslo a podruhý ne. Remesník, který se ani nepozastaví nad brašnou vercajku když před sebou má fungl nový chromovaný kohout a chmátne po sikovkách je prostě človek, kterého bych domu nepozval.

 296. Dobré ránko!

  Koukám, že to „lepší“ nás teprve čeká.

  …Pod sympatickým názvem Go M.A.D. [Go meet a deputy – „Jděte za svým poslancem“, zkratka ale zároveň znamená Go mad, tedy „Zešilte“ – pozn. překl. ] byla vyhlášena celoevropská mobilizace…
  … Dodatky, které komise odhlasovala, však v připravovaném systému ekologických opatření dělají opravdovou paseku. Komise jedno opatření za druhým zmařila tím, že zavedla celou řadu drobných změn, které je dělají zcela neúčinnými….
  http://www.presseurop.eu/cs/content/article/3341361-evropu-zachvatila-zelena-revoluce

 297. Jinak musím konstatovat, že stačilo pár mrazivých dní a ze silnic je opět tankodrom! Kdy naši silničáři přijdou na to, že dělat vždycky jen půl silnice je kravina, neb do spáry zatéká?
  Včera děs běs, z polí tečou potoky, mlha na blatech a do toho leje. A jestli tohle ještě o víkendu zamrzne, jak meteorologický hoši vyhrožujou, tak potěš koště…

 298. Dobré ránko. Martine, jedeš-li z hor do Ostravy – bacha. Sice tu je +5, ale na silnicích je semotamo led. Mě pro změnu čeká cesta na jih. A protože jsou nemocná obě malá vnoučata, jak z jihu tak i ze severu, zvažuju, že si je svezu dom a udělám tu takovou malou polní nemocnici.

 299. Rputi, tady nedaleko opravovali silnici v úseku, který je v zimě často zveřejňován coby neprůjezdný na trase Nový Jičín – Opava a opravovovali důkladně – silnici uzavřeli a skoro celý rok probíhala generální oprava, takže se dá říct, že je to nová silnice. V neděli jsem tama jela a nestačila kličkovat mezi dírami. Já nevím, možná by fakt pomohlo několik stavbyvedoucích a ředitelů firem zavřít s nutností uhradit škodu.

 300. Dano, děkuji za upozornění, u nás je nula, takže kloužou i chodníky i silnice. Ale je jasno a tak se to rozehřeje, kromě toho slovenská předpověď je až do soboty nad nulou. Cestou do Ostravy je nebezpečí až na silnici kolem Příbora. Tam se blbci srazí i na suché vozovce, natož na kluzké. Mám ale dostatečnou rezervu na objížďku, možná to vezmu přes Čeladnou.

  Dneska je vysvědčení, Brno město má prázdniny až za týden, takže vnoučata tu budou, živá nebo mrtvá.

 301. 356-minulý týden jsem jel trasu Trenčín – Bánovce – Prievidza – Žiar. Zlaté české silnice-na této silnici první třídy jsou díry velikosti metr x metr, hluboké 30-40 cm. Auta jezdí slalom. Kdo má štěstí, projede. Kdo ne, veze se na odtahovce.
  Včera jsem viděl film Bastardi 3. Celá série je lehce amatérská, scénář nevyrovnaný, některé herecké výkony rozpačité-ale je s podivem, že proti tomu filmu nikdo neprotestuje. Ten film je totižto naprosto nekorektní. Drzý. Protistátní.

 302. Fujtajbl vespolek,
  swetr report – na Podblanicku prudký nárazový vítr, nad nulou, polojasno. Po sněhu ani památky. Silnice čisté, bez ledu. Zato jsou plné výtluků na nejneuvěřitelnějších místech. Ty největší pasti na mamuty s hloubkou patnáct, dvacet centimetrů, kde můžete zničit pneumatiku i s diskem, se zákeřně nacházejí v nepřehledných zatáčkách, nebo jsou plné vody. Takže pozor!

  Jo koukám, že jste tu řešili kotroly potravin. Všimli jste si třeba, jak kvůlivá zvýšení kontrol požravin z Polka vymizely z obchodů rybací výrobky z Polska? Třeba v Lídlu, kde bývalo tak deset – dvanáct druhů sledů a makrel v různých omáčkách a nálevech zbyly druhy dva – olejovky a krámovky.
  Slováci začali filcovat polské kamiony se žrádlem a orgáni zjistili, že 30% potravin nevyhovuje slovenským normám. Bohužoužel zpráva neuváděla, jaké závady byly nalezeny, takže se zdržím hodnocení.
  Jo, když už je řeč o žrádle. Všiml jsem si jedné zajímavé věci u řezníků. Ti malí řezníci dělají uzeniny tak, že uzeniny chutnají. Pracují ve stylu, který tu popisoval třeba PeS. Dávají do klobás maso, koření tak, aby jeho stálým zákazníkům chutnalo. Pak se rozhodnou expandovat. Tím překročí rubikon. Odhaduju, že nakoupí techniku a moderní technika potřebuje moderní technologii. Tím se dostanou do sektoru Františků I. Jsou to sice lokální výrobci prodejci, ale vyrábějí eurobuřty a euroklobásy. Ještě nějakou dobu jedou z odlesků bývalé slávy a pak už si stálí zákazníci najdou jiného lokálního producenta. Začínám věřit Františkovi I. že nad určitý objem výroby prostě nelze jinak, než že se musí změnit způsob výroby a suroviny, jinak se producent prostě nemůže v konkurenci udržet. Explicitně to kolem sebe pozoruju. Jo… je fajn, když expandovavšího výrobce zná člověk osobně. Ono mu to totiž prostě občas nedá, vyhrne si rukávy, přišroubuje mašinku na stůl, šáhne do lednice a udělá klobásku, buřtík, či tláču přesně tak, jak ji dělával v dobách své bujaré mladosti. A to je potřeba ochomýtat se zrovínka náááhodou někde poblíž.

 303. ptakopysku, já si hlavně všimla, že v Tescu jsou najednou kuřata za skoro 150,-, v Lidlu včera kolem 120,-. Země původu neuvedena.

 304. ptakopysku, memyslím si, že to je nakoupenou technologií,ta nová technologie určitě umožní dál vyrábět za přítomnosti masa, ale hlavní důvod proč ta kvalita spadne je v tom, že ten řezník není schopen velké množství kvalitního prodat, nemá na to prodejní sít a tudíž dojde své nabídnout do řetězce a ten mu řekne za kolik to bude od něj brát, on si přepočítá co do té jedné dávky může dát, aby na tom neprodělal a vyjde mu z toho amaroun. A protože má ještě ten krámek jeden svůj na rohu, tak ty amarouny tam pak prodává taky.

 305. Dobré ráno, Ptakopysku, že tě vidím. Nedávno (na podzim) jsi sem dával recept na nějakou mňamku s játrama – u nás jsme to pojmenovali Ptakopyskova játra – … dělala jsem to, bylo to výborné, ale teď ten recept nemůžu najít. Byl bys prosím tak laskav a poslal mi ho? Děkuji pěkně.

 306. Rputi,
  nóóóó, kdybych si dal dohromady zprávu, že v anglickejch hovězích hambáčích jsou koně a Jirkovu informaci, že v produkci jim přebývají malí beránci, položil bych se na otázku: „Jsou to vůbec kuřata, v tom Tesku????“ 😀 😀 😀

 307. heleno*,
  dumám, dumám…. hele, to byl ten recept, kde se játra nakrájely na malinký kousíčky, nechaly se odležet ve směsi sojovky, zázvoru, škrobu…. je to ono?

 308. Ptakopysku, to je velmi zjednodusene… V podstate to neni tak jak rikas. Nezalezi na techmologii, ale na na klientech. Udrzet si jednotlive zakazniky je velmi tezke a v masovejsi vyrobe je to i velmi drahe a hlavne potrebujes k tomu velke mnozstvi lidi. Ktere se o klienty staraji, treba i rozvazenji zbpzi. Takze je to drahe a narocne. Po nakoupeni novych technologii, ktere jsou nekdy vynuceny zmenou technologie, snizeni pracnosti, nebo touhou vyrabet vice, je zmena k masove vyrobe jasna. Ono taky rozvazet, ci prodavat tunu mesicne jde velmi snadno, sto tun je uz nemozne.
  No a hlavne, co jsem jeste neuvedl, treba pro nas, nejde sehnat moderni technologii, ktera by dostacovala na manufakturni vyrobu a jsou tu jen stroje na tu masovku. Takze mas dve moznosti. Bud si koupit treba staceci linku, ktera pojede jen 14 dni v roce a nebo ji mit v provozu dele, ale za cenu prodeje jinejma kanalama. Holt je to slozitejsi a prvotni je neco jineho, nez ze reznik se zvetsi a kvuli tomu dela sragory.

 309. Noooo, ptakopysku – křidýlka to mělo, tak snad je v tom Jirka nevině.

  Ale začínám už pomalu přemýšlet o tom, jestli by se pomalu nevyplatilo, dávat do hovězího hovězí, do kuřecího kuřecí, do koňskýho koňský …. Přiznám se, že vysvětlení, že TO jedno je vždycky levnější než všechno ostatní, mne trochu mate … 🙂

 310. Jirko ppa,
  na tom, co říkáš, asi něco bude. Možná expandující řezník vidí situaci tak, jak jsem to nastínil já. A vůbec mu nedojdou souvislostě, o kterých píšeš ty. Výsledek je potom eurobuřt, nutný k tomu, aby nezkrachoval.

 311. Rputi, to je jednoduche, jak toho docilit…. Apelujte na sve poslance, senatory, prezidenty, oiropolsnace, aby se zrusili kvoty a dotace, aby se „nenormovaly vyrobky, aby se zrusili povinosti nazvu….. Proste aby se vytvoril volny trh.
  Ja vim to nejde, protoze preci pak by se svindlovalo 😀

 312. Rputi,
  to že mají křidýlka vůbec nic neznamená. Jirka ppa zná přes Šumaváka Matzurku… a její laborka? To je jenom zástěrka, kterou ukazuje návštěvám. Vzadu v labině, za plentou v koutě, tam jsou tajné dveře, které vedou do laboratoří fy Jirka Trikatel & co…

 313. Jak mozna Ptakopysku, urcite. Vzdy si to vem, ze si koupis si stroj ja dve mega a mel bys ho zaplatit bance. No a pak ho pustis na tyden v roce? to si opravdu nemuze dovolit kazdy.

 314. Rputi,
  jestli to levnější kuře spíš nebylo od francouzského Tricatela 🙂
  Anebo GMO krysy, když mají v Lidlu ten asijský týden 🙂

 315. Ptakopysk byl rychlejší…
  Dostal jsi mne, ďaure 😀 !!!!

 316. Dobré ráno,

  sjízdnost silnic bude pro mněw aktuální příští pátek, ale cestopu do práce jse mse dvakrát málem přerazila, protože na cestě byla neviditelná vrstvička ledu. Jen samotamo, takový flíčky, poznalo se to jen když jste na to stoupli.

  Jo, vysvědčení… Ráno jsem dostala držkovou, protože jsem se zmínila mezi řečí, že moje nejhorší vysvědčení mělo jednu trojku ( no, mpožná byly dvě) a to už se dědeček hodně mračil.

  Za prvé smích, že tohle tvrdí rodiče vždycky, dokud se nenajde příslušné vysvědčení ( kruci, kdybych tak věděla, kde jsou?), za druhý řev „.. ale já se snažíííím, mně to jen nejdééé…“ – dvouhlasem, pochopitelně.

  Prázdniny rovněž máme příští týden, odjezd na chalupu odložen o den, protože v pátek budu objíždět opačný konec republiky a navíc má synek večer školní ples.

  No a dnes je výročí narození MArie Magdaleny Rettigové. V ČR2 měli ranní anketu na téma „vaříte staročeská jídla?“

  Někdo tam uváděl recept na pokrm se zvláštním názvem – břízbidlo? Prý to jsou brambory, šitoké nudle, kyselé zelí a škvarky, opečené na sádle. A prý to je někde od Brna nebo z Brna.

 317. ježíšmarjá, jak jsem se mohla tak zbodnout …

  Magdalény Dobromily pochopitelně.

 318. ovšem debata k marjánce je zdaleka nejlepší.
  Malý výběr:
  “ No a proto si i nadále bude babička mazat klouby
  opodeldokem, protože to byla právě strana pana Schwarzenberga která připravila babičku o valorizaci důchodu. A to měl ten pán ještě tolik drzosti, že prohlašoval jak se bude, v případě zvolení zasazovat i o vrstvu sociálně slabých a seniorů. Jak by se staral to už ukázal.“

  „Konečně lidé pochopí
  pro koho jsou léky a budou muset hledat řešení . Jedno se nabízí …Ti bez peněz jinou volbu nemají, jen snad držet hubu a tiše umřít , to je klidně nechají ..“

  Co s člověkem udělají drogy:)

 319. re 375, no tady to není nic moc, nebo je to rukama ci pudou, ale s tím co roste jinde za stromy se to nedá srovnávat.

 320. Tedy musim rici, ze mne napadla jedna vec z casopisu Muz a smrt….. Vite kdy uz jste dospeli? No mate v kvetinaci kytky co se nedaji kourit 😀

 321. v tom prezbidlu musite mit nekde chybu.
  je treba se ucit z historie ale nemuze byt staroceske presbidlo nekde od brna nebo z brna.

 322. Jo, rputi, přesbidlo, to je ono. Akorát tam ještě bylo kyselý zelí, ale tyhle pokrmy mívaly spoustu variant.

 323. pasáčku, to bude tou gramatikou! 🙂
  Češi mají Přesbidlo, moraváci Prezbidlo -nejspíš to obšlehli od Slováků.

 324. Jirko ppa,
  🙂 asi tak.
  a pak už je úplná degradace osobnosti:
  – Dědo, nevíš kam se mi poděly ty prášky, co jsem měl v kuchyni na lednici?
  – Nevim hochu, ťo nevim. Ale do kuchyně nechoď. U štolu šedí obrovškej drak.

 325. No, Andy, a co se Vám na tom nelíbí? Babka asi opravdu nebude mít na léky za deseti tisíce a tak jí nezbyde než dál mazat kouby pokoutně vyrobenou mastičkou.
  Že s tím může mít popotahování, zákon opravdu jaksi neřeší.

  A pokud jde o vládu, tak valorizace důchodu by asi babku nevytrhla, aspoň pokud jde ao nákup léků za desetitisíce, ale na druhou stranu řadu věcí, nad kterou tu naříkáte, zbytečné kontroly, nárůst byrokracie, zvýšení daní – i pro tu babku, úřední buzerace – opravdu vzešly v nemalé míře z vlády, jejímž místopředsedou a jedním z ministrů je KS.

 326. Dobré jitro. Pokrm přesbidlo se v naší rodině zve „uhlířina“. Do vody, kde se vaří brambory, se zavaří nočky, vše se smíchá s výpekem z vepřové pečeně a ozdobí smaženou cibulkou.

 327. 387- kdy vy konečně pochopíte, že KS fakt není můj problém, na současnou vládu tu nadávám mnohem déle( ještě vloni jste mne tu málem zlynčovali za názor, že nejlepší z nejlepších ministrů financí je zlotřilý debil).

  Babka nemající dost peněz na oficiální marjánku z Izraele( odkud se zcela určitě nebude dovážet za devěttisícdevětset, jak by se snad mělo z článku zdát, cena je úřední, nikoliv tržní) mi fakt žíly netrhá…zato ta propaganda jo.

 328. On uz asi nebude nejlepsi z nejlepsich, ale schopnej je, to jo – viz kampan jeho fořta.
  Az na to provedeni, zato mam na ne jeden strike k dobru.
  Pouziji ho.

 329. (353) Já těmi velkými straňáky moc vybaven nejsem (i když jeden mám asi 60/64), to je už jako činka), spíš mám ořechy do Goly, jsa zaměřen spíše na vozidla. Ale doma mám několik starých francouzáků, které jsou na tyhle domácí práce takřka ideální. Sikovky bych na baterii také nebral, na cokoliv, co má xhran, ani na autě. Nejenže je to neestetická čuňárna, ale hlavně to přidělává práci. A matek v původních rozměrech si dlužno vážit, v krámě už nejsou.

 330. (353) Jo a teď mi to došlo, tím konzervativcem jsem mínil sebe, ještě spíše by se dalo napsat staromilec.

 331. (362) Země původu EU 😛
  Jinak to ale najdeš někde na té kuřetě (odvozeno od viněta) co tam musí být i s rodokmenem, skryto v číselném označení.

 332. Tak francouzska ekoteroristicka ministryne se dojemne postarala o chude barevne spoluobcany – levny, respektive zadarmiko nakup po pulnoci (narizeni o tom, ze v noci musi byt zhasnuto veskere osvetleni obchodů, uradu apod.)
  Tak uz vim, kam emigruju, az to tady ta nejblbejsi statni sprava jeste utahne . . .

 333. BAbička mi vyprávěla, že za války občas kluci prodávali na černém trhu kočky jako králíky……

  Samozřejmě bez hlavy a pacek.

  takže kdoví, co ty kuřata jsou 😀

 334. 285 Rezy, aby bylo jasno, sikovky mám na demontáž. Nemám tak velký stranový klíč na povolení spodní matice staré dřezové baterie (hromské monstrum ve steampunkovém stylu se sprchou zavěšenou na pružině) a s francouzákem se nevejdu. Nejsem prase abych sikovkama sahal na vnější součásti. Přeci si nezprasím nové Grohe. Ostatně nová baterie má jiné uchycení. V případech kdy musím utahovat vnější chromové matice, podkládám klíč kůží. Tak abyste si nemysleli.

  Starost mám se „zděděným“ dřezem, je z plněné pryskyřice, festovní, ale manželce se nelíbí, protože je tmavě šedý až černý ala „kámen“ a na dně od vody drobet vyšisovaný. Třebaže německý, festovní a nebyl nejlevnější. Že nerez by byl hezčí, když půjde do nové pracovní desky. Jenže potřebujeme rohový, s velkou a menší vaničkou. Rohové nerezáky které jsem dosud viděl nemají tak velké vaničky.

 335. Stran kontrol se dle mne nejlépe vyjádřila Andy (344). Osobně jsem ovšem přesvědčen, že přístup „žádná kontrola čehokoliv“ není to úplně nejlepší řešení. Ostatně krista (309) to s tím příkladem z galvanovny ilustrovala naprosto dokonale. A ač nemám rád silná slova, musím konstatovat, že řešení případně vzniklého problému post festum – tedy až se nějaký ten pracovník otráví – se mi zdát poněkud slabomyslné.
  Vzhledem k tomu, že větší firmu v ČR již řadu let nevedu, mám při četbě diskuze pocit, že poměry v Kotlince se v posledních letech dramaticky zhoršily. Já jsem hlavně považoval za výrazně otravnou a nesmyslnou kontrolu evidence docházky pracovníků, která při způsobu provozu onoho podniku nemohla být z podstaty věci v souladu s nesmyslnými předpisy. V současné době jsem (v ČR)konfrontován hlavně se stavebními a „okolostavebními“ předpisy, kde někdy zírám. Docela pikantní je, když se někdy tvrdě (sic!) kontroluje věc nepodstatná, s ní související věc podstatná se nechává plavat. Není na to totiž směrnice. (Omlouvám se, že nejsem konkrétní – snad někdy v hostinci. On by si to mohl někdo přečíst a juž tu máme směrnici další.)
  Na závěr bych chtěl poznamenat, že bych si nikdy nedovolil stran meritorního tématu zvolat, že „tohle by se na Západě stát nemohlo“.

 336. Schumachere, zkousil si si desku s dreezm udelat? Myslim tim takovej ten klasickej postup ze udelat formu a odlejt z betonu? Neni to tak tezke udelat a jeste si muzes udelat jakejkoliv tvar, v barve jakou chces a muzes si tam vlozit v podstate jakekoliv ozdubky, co treba mince, nebo kaminky, musle…… Tedy musis pocitat s tim, ze pri brouseni a lesteni je to lepsi delat venku a ze to je tezke, ale vsechno se da vymyslet jak. No a hlavne kolik zabavy se toho uzije, to bys videl, sikovky hadr…..

 337. Viděla jsem kdysi nějaký materiál, něco jako umělý kámen a byl to kamenný prach s nějakou pryskyřicí. Ale úplně mi vypadlo, jak se to jmenuje.

  Ale beton , když se vybrousí do hladka a vyleští, taky dobrý. Asi i lepší, beton je přece jen „přírodnější“ než nějaká pryskyřice. Mělo to výhodu, že to bylo lehčí a nemuselo to být tak masivní jako beton.

  Můžete si udělat třeba desku, kde bude jedna velká a několik menších prohlubní ve tvaru šlápoty. Nebo libovolnej jinej patvar. 🙂

 338. já ti Jirko nevím s těmi zabetonovanými mušličkami v dřezu. Je to porézní vápenec, to by si ten dřez za chvíli taky začal žít svůj vlastní život a chtěl v sobotu na dýzu.

 339. Copak dřez z betonu!
  Znal jsem člověka, který si z betonu udělal i „obývací“ nábytek. Vypadalo to nevalně a statik by se z toho asi obkreslil. Bylo to v činžovním domě postaveném po asanaci v Praze-Josefově.

 340. …Grémium ODS odmítá ultimáta TOP 09 stran fiskálního kompaktu. Vedení ODS ve čtvrtek zopakovalo, že postoj strany je dlouhodobě konzistentní. TOP 09 v úterý oznámila, že bude chtít stanovit podpis dohody jako jeden z bodů připravované koaliční smlouvy. O stanovisku grémia ODS informoval mluvčí Tomáš Bartovský…
  http://www.novinky.cz/domaci/291849-ods-odmitla-ultimata-kvuli-prijeti-fiskalniho-kompaktu.html

  P.S. Nemusíte taky tomu Jirkovi skákat na každej špek… ! 😀

 341. Vedení ODS ve čtvrtek zopakovalo, že postoj strany je dlouhodobě konzistentní

  Není potřeba dál číst 😉

 342. Jirko ppa etc…. s takovými experimenty by mě manželka hnala, to bychom kuchyni neměli provozuschopnou nikdy. Jsme obyčejný lid podhradní, desku máme z lisovaných třísek s půlcentimetrem dubu. Takže žádné experimenty a vylomeniny. Času málo, montovat přijedou zítra. Dřez je od fy. Schock, barva granit. V nabídce mají i světlé, tak to časem prohodím, plecháky nerezáky se mi nelíbí. Ostatně nejlepší kuchyně je žádní kuchyně, panstvo nevaří leč si nechá vařit a v jeho obytném prostoru nemá kuchyň co pohledávat. S ní vůbec nemá přijít do kontaktu, výlučně s jejími produkty. Jenže jsme obyčejný lid podhradní. Tak žádné extrabuřty a zvlášť ně cokoli co zavání větším nepořádkem. Kutilsky se vyřádím jinak.

 343. Proč špek, rputi?
  Já jsem viděla třeba kuchyňskou linku komplet vyzděnou. Jen dvířka skříněk a šuplíky byly dřevěný. A povrch obložený mozaikou a ještě to mělo fabion mezi deskou a stěnou a ten obklad byl plynule přetažený na stěnu. Žádná spára, kam se nedostanete hadrema sni houbičkou.

  Tady máme kuchyňku z dřevotřísky nebo co to je a s povrchem z nějaké folie, vypadá to na pohled jako šutr. Jenže jak kolem kohoutu občas zateče voda ( máme ten typ, umístěný na desce), tak to kolem tleje a drolí se a kohout se postupně propadá. KOlegové to zbastlili kovovou destičkou, ale ono se to drolí dál a propadá i s tou destičkou.

  Taková kuriozita, tu linku jsem viděla v baráku, který později koupil Klaus jr.. Kdoví, jetsli ji dávno nevyboural… Asi jo.

 344. Ahoj!
  Fouká větříček a jsme bez proudu. A tedy bez vody. Ovšem… jenom z kohoutku. Jinak je jí všude okolo spousta… 🙁

 345. já si tedy myslím, že to špek byl, ale když se nahodí špek, měl by se zpracova, ne?
  Asi největším nedostatkem těch betonových koryt, tedy když už si to někdo přeci jen udělá, je jejich teplelná kapacita. Napustíte to horkou vodou a máte ji studenou. Zlatý plecháč, ten má proti tomu betonu kapacitu skoro nula, proto to Jirka dohání těma mušličkama.

 346. Ale ne Rezy, zadnej spek, normalni pouziti materialu a funguje. U toho je mozna ta perzonifikace, ze ta deska je prizpusobena majiteli a neni zadne druhe v celem svete. Mimochodem, nepamatuji se, kdy bych napoustel teplou vodu do drezu, respektive zadrzoval ji tam…. Fakt asi naposledy v osumnacti..

 347. maYdo, to je na francouzký způsob, taky jsem o tom uvažovala, ale pak na to nějak nebyl čas.
  Jen to betonový dřez s mušličkama … 😀

 348. máš pravdu Pepo, s červotočem se daleko líp naváže přátelství než s mušlí.

 349. Nakonec na co dřez, nejlíp se nádobí umeje v řece pískem.

 350. 409 MaYdo, když to není na novou desku, kohout demontovat, desku nechat vyschnout, dílru zespodu podlepit, vyfutrovat kulatou tyčkou nebo trubkou vhodného průměru jak byla původní díra, namastit, oblít polyesterovou pryskyřicí, po zatuhnutí vyndat, destičku pod kohout napatlat polyesterem nebo voděodolným montážním lepidlem, osadit kohout dotáhnout, vyteklé lepidlo otřít. Botnátní lisovaných pilin vlhkostí a zatékající vodou je obvyklé, zabránit to mu je obtížné. Takhle botnala stará laminovaná deska ve spoji. Obávám se, že lisované třísky s dubem nahoře budou hodně háklivé. No, líbilo se to víc než masivní deska z bukových špalíků, které bych dal přednost. Tak se časem uvidí.

 351. nahodou s musli jsem to videl taky a kontakt je takovej neznejsi… tehdy byl hroznej mejdan a takhle v pultreti rano jsem zasel na zachod a jeden znamej septal do musle, kterou klecici objimal, neco v tom smyslu, ze …. neboj se, tebe taky umeju, jako ten pozvracenej zachod…to proste s cervotocem nejde

 352. 416 MaYdo, právě tak je to zařízeno na chaloupce. Dřez s permanentně tekoucí vodou, třebaže studenou. Široký pět metrů, kombinovaný s koupelnou. Ponorný ohřívač potřebného výkonu není k mání a i kdyby, Temelínem nedisponujeme. Přitom by stačila proti proudu pořádná spirála…

 353. tedy ja myslel kamene koryto rezy .
  ale nebranim se ani drevenemu.
  dodnes mne mrzi ze jsem nepresvedcil svou drahou polovicku ze okapy z vydlabanych modrinu budou hezci.

 354. Mytí nádobí v (polo)polních podmínkách přivedl kdysi k dokonalosti jeden můj kamarád. Takové ty připečeniny – což se na chatě při nedostatku teplé vody odstraňuje nevalně – řešil tak, že příslušný pekáč, hrnec atp. uložil v neděli večer za chatu a tvrdil, že po týdnu je zbylý obsah naleptán působením hmyzu natolik kvalitně, že závěrečná očista už není problém. Možná, že uvažoval o tom, že by se ten hmyz měl nějak vycvičit, aby tu nádobu vyžral dočista do čista. Ale všechno má svůj konec. Jednou jsem za ním na chatu přijel asi půl hodiny poté, co žvanivá sousedka informovala jeho tchýni o tom, jak její zeť řeší mytí černého nádobí a já jsem pak pochopil, co to znamená, když je někde -5 K.

 355. (421) zajímavý a pro mne velmi podnětný způsob mytí nádobí 🙂 Vylepšila bych ho tím, že bych vzala od sousedů nabízené kamenné koryto (zatím v něm zcela bezúčelně pěstují kytky),čímž by bylo dosaženo i estetického efektu (i když pochybuji, že v něm sousedé vytesali nějaké mušličky) 😕
  Po shlédnutí vašich výše uvedených návrhů na řešení problému se mně mytí nádobí ve standartním nerez dřezu v kuchyňské lince Essex od fy Koryna začíná jevit jako zvlášť protivná činnost 🙁

 356. westíku,
  kolem mého habitatu fičí vítr docela fest a připadá mi, že pořád sílí. Takže kdyby vám nad barákem od západu na východ proletěl ptakopysk, nedivte se, jenom mi povolily drápky…

 357. Já se vám divím, že řešíte problémy … to chce psa všežravku s účinností kyseliny sírové.
  Jako je např. Jollie – spolehlivě zbaví kterýkoli druh nádobí jakýchkoli zbytků a umyje dočista dočista. Zásadně kladu do myčky nádobí už čisté, takže stačí jen zlehka opláchnout na „speed“. 🙂

 358. já si vybavuju z dětství tzv. mycáky.
  Takový ty stoly, z pod kterých se vytahoval skrytý díl, kde byly vsazené dva škopky. Spolužačkám jsem to záviděla, neb se tak dal skrýt plný dřez nádobí, zatímcoi my jsme bývali zaháněni ke dřezu s posledním soustem v krku a komentářem „ať se nemusíme na to špinavý nádobí koukat“.

  Teprv mnohem později mi došlo, že to s ohledem na konstrukci asi nemělo ani přívod vody ani odtok a vše se muselo obstarat kýblem.

  To my jsmepřívod vody měli, akorát ten kýbl pod dřezem se musel vynášet.

 359. (426) kdyby Vás ten vítr,ptakopysku, odnesl nad naší chalupu, zachyťte se, prosím, drábky o anténu a vyčkejte na náš příchod na komíně ( momentálně se chystáme odjet do Jihlavy) 🙂

 360. (429) ehmm, tedy „drábky“ nikoliv (jeden Drábek stačí), ale drápky !

 361. Tak pry prvni slecna dostane ochranu. Tak jsem nadsenej, protoze panskou ochranu by kazda divka mela mit. Lepsi by bylo kdyby si ji kupovala jako kazda, ale i tak to svedci o odpovednosti rodicu. 😀
  Mozna ji pouzije, az pujde z kbelikem z mycaku.

 362. JIrko, nezáviď.

  Brokovnice je pro ochranu dospívajících dcer lepší. Zejména pokud má stejně schopnou ochranku jako Klaus, to přijde holka s outěžkem, než bys řekl švec. 😀

 363. Jirko ppa,
  Jestli se Miloš začetl do předvolebních komentářů na NP, nebo v Lidovkách, vůbec se mu nedivím. Já bych na jeho místě vyžadoval ochranku i pro mojí čubu. 😀

  Třeba o mladý Zemanový někdo natočí nové Prázdniny v Římě… Samozřejmě, pokud se jim podaří ukecat mladého Pecku, aby vzal hlavní roli.

 364. Ptakopysče, stran 361 vidno, žes pochopil dokonale. Pokud můžeš čmudit v max. stovkách kg měsíčně, můžeš si dovolit větší ceny. Zvláště, když prodáváš na tržisku mimo vesnici (v domovské vesnici si od tebe stejně nikdo nekoupí ani slanou vodu, páč by ses na spoluobčanech napakoval). Jakmile vyrábíš v tunách, jsi můj kamarád. Bezemne a mně podobných totiž neuspěješ. I ti trochu větší chtějí od tebe laciné šunty a navíc platí heslo, zákazník náš pán. Přesto mohu odpovědně tvrdit, pokud vydřiduch podnikatel (tedy spíš jeho milovaný podřízený) zvládne dobře technologii, i laciný výrobek chutná. Některý i velmi. Na druhou stranu, milovaných zaměstnanců, kteří zvládli technologii výroby s ingrediencemi, moc neznám. A to jsem se pohyboval po celé republice. V současné době máte, milánkové, smůlu. Ceny masa šly nahoru nejen u nás, ale i v Polsku a Německu, takže i ti malí budou muset se o ingredience zajímat. Jinak budete za kg tzv. poctivých párků či špekáčků platit 130 Kč.
  Ale opět existuje trick. Včera jsem měl s jedním z přátel hodinový rozhovor, kde jsem mu na číslech dokazoval, že nepotřebuje ani polský kuřecí separát, ani směs karagenanů, CMC, vlákniny, guarové gumy apod., což je v současné době doslova módní hit, ale že mu stačí mražený bílek a odtučněná sojová mouka. Silně zlevní a jeho párky i špekáčky budou velice chutné. (Věřím, že ani Pes by nedokázal rozeznat tenhle produkt od těch z Davle nebo ze Střešovic.) No, nevím, zda uvěřil. Opravdu nevím. Lidem jsou laciné a osvědčené receptury velice podezřelé.

  Já dlouho myl nádobí tak, že jsem ho házel do tůňky v potoce. A abrazivní činnost písku se opravdu časem projevovala. Dokonce jsem odolal radám přátel, abych přidal do potoka ještě trochu Jaru.

 365. 431- podle mého je to správné a ještě lepší by bylo, kdyby nesměla pro jistotu vystupovat na veřejnosti, psát na Facebook, hovořit s novináři a jakkoliv se vyjadřovat. Minimálně pro mne by to bylo lepší:)

 366. Andy, presne tak…. Prvni slecna Stikova, to si fakt kotlina nezaslouzi. Pan prezident by mel fakt znat tu miru a trosku ji drzet dal. Tedy nepochybuji o tom, ze jeho volicum nesmirne libi, ale co Zemanovi nevolici a lide bez hladiny alkoholu v krvi? Maj si jit koupti do lekarny lecebnou maryjanku?

 367. Inu, nenechte cloumat vášně svým majestátem a vzpomeňte si na Chelsea Clinton 🙂

 368. 438- no na tu jsem si právě vzpomněla…mně to připadá, jako kdybych k pěti letům káznice dostala ještě víkendy o chlebu a vodě…on nestačí ten strejc, ale ještě dcerunka, notabene připomínající malované sáně?

 369. Foundry, nikdy se mi to nelibilo a libit nebude. Prezident je urednik, pani prezidentova ma svou nepopiratelnou uredni funkci a tak to ma byt. Deti do toho nepatrej. tedy samozrejme je to. Jen muz omezeny pohled …. Rakousko, uhersky….. Jemne nakrajeny…..

  Frantisku, uz se prislo na to, ze nejlevnejsi je delat masne vyrobky z masa? Ja vim, je to slepa ulicka, ale pred objevem ropy to docela fungovalo…

 370. „Chtěli jsme“ přímou volbu presidenta – máme ji! Se vším všudy!
  A když už jsme u toho Rakousko-Uherského pohledu, tak jemně nakrájeného – tak kdyby se o např. dceři místodržícího někdo takto veřejně vyjádřil, tak by ho tatínek nejspíš propích a císař pán by s ním jenom souhlasil.
  Takže můžeme být vděčni demokracii, že Zeman ani Jirku, ani Krause nepropíchne. 🙂

 371. 435 Františku, nechci Ti brát iluze, ale s produkcí z Davle a Střešovic (Hudera, když znovu začínal, byl vynikající, pak jak musel dotahovat na konkurenci, šlo to do kelu), jsem dobře obeznámen. Nyní stejný sajrajt jako ostatní.

 372. Swetr report – stihla jsem to akorát – před chvílí jsem dorazila a už se to chmůří, už to fouká!

 373. Chtěli jsme” přímou volbu presidenta – máme ji! Se vším všudy!

  Aha, pokud by Zeman vyhrál v nepřímé, tak by dceru poslal rasovi. Už je mi to jasné.

 374. 424, Westíku, Ty nemáš alespoň červeného Hanáka ve vysokém lesku okupujícího celou jednu stěnu obýváku x+kk ? Ale fuj. To je na zbavení volebního práva. Propadlina na samé dno, téměř mezi plebs jako my nakupující v Ikee.

 375. 441 – Nevím, rputi, jetsli zrovna tohle je důvod k nějaké vděčnosti vůči demokracii 😀

 376. maYdo, já to nechtěla tak naplno… 😀
  Ale fakt je, že takovej propíchnutej Kraus, už by si nikdy nemohl stěžovat, že je vůči němu nějaké televize nespravdlivá, pretože…
  Něco do sebe tahle metoda měla 🙂

 377. netuším co se čílíte NoName, DAS je nadstavba, kdyby náhodou nahlásil laser, tak se to vypne a letí se dál. Ostatní na tom lítaj bojové mise a bez DASu.

 378. malovaný sáně 🙂 , odříkaného chleba nejvěší krajíc. Taky to bude jednou něčí snacha…

 379. (445) Schumi, jako t.č.venkovský čoklík nevím, co (kdo) je červený Hanák ve vysokém lesku ( stydím se za svou nevědomost- v koutku obýváku ) 🙁 Ostatně jako zapadlý vlastenec podporuji tuzemské firmy vč.jogurtů z místní mlékárny ); IKEA -no fuj !!!

 380. a samozřejmě, naštěstí jsou některý věci naprosto vyloučený, nemožný a kdyby náhodou, tak pravděpodobnost že se stanou je jedna ku deseti milionům. 🙂 To jsou právě ty magický čísla.

 381. No, vzhledem k tomu, že se dnes rozdávalo vysvědčení,tak bych doporučila dnes hlavně naší mladý, aby se dostavila domů s ochrankou, jinak za sebe neručím :-(((

 382. Maydo ,zklidni se

  Kdyby si tuochranku přivedla, ještě bys jií musela dát večeři 🙂

 383. Pak, že P&H+BŽ nejsou naprostí pitomci (to je z článku, který sem pastla Dana):

  Zatímco před průmyslovou revolucí se odhaduje úroveň CO2 v atmosféře na 280 částic na miliardu, v současnosti je to 395 částic na miliardu a každý rok se úroveň zvyšuje o dvě částice na miliardu. Odhaduje se, že v roce 2050 se hustota CO2 v závislosti na dalších faktorech oproti předprůmyslové době zdvojnásobí, nicméně dopady nebudou podle všeho tak katastrofické, jak IPCC předvídalo.
  podepsán novinář pst

  Já Vám to říkám pořád: vyhýbejte se novinkám, ještě se nakazíte!
  A konsttuji: Někteří jsou již nakaženi a vysoce virulentní.

  Děkuji Šimone a Varanko za varování. Ač přišlo pozdě, vydržel jsem. V klidu. jsemť mimořádně odolný jedinec. A své jsem již napsal. Není nutno opakovat.
  };D)))))

 384. Hale,
  a co teprve kdyby ochranka vybranými slovy: „Sokole, voplodni mě válec.“
  zdvořile požádala hlavu rodiny o oheň. 😀

  Jo, Halle, když tě tu vidím. Teď zrovínka jsem dočetl jeden squost z Hárlekýnek. Hlavním hrdinou tentokráte není svalnatý účetní bez bázně a hany s pohledem nemedijského lva, ale svalnatý, kučeravý ZUBAŘ bez bázně a hany s pohledem nemedijského lva.
  Vůbec jsem si na tebe nevzpomněl a vůbec jsem se celou knihu nechlámal jako hovado a vůbec mě manželka nechtěla odvézt do šaškecu v Havlbrodě. A to tě fyzikálně neznám! Jestli tě zajímá děj – úspěšný mladý zubař se nastěhuje do nájemního bytu, kde už bydlí jeden nájemník. Nájemník je učitelka bez práce, samý dluhy, která se živí vyskakováním z dortů, zpíváním telegramů a roznášením balónků. Je retardovaná, protože si půjčí od místního lichváře, přičemž splátky činí víc, než si vydělá. Dopadne to pro ni dobře. Zubař vyhraje dvě mega v loterii a ona se od něj nechá několikrát oklátit, přičemž zubař i ona mají orgasmus ve stejné pikosekundě. Což zubař patrně považuje za terno, neboť odpadá nudná fáze dovést k orgasmu svoji partnerku. (Přitom by si člověk dal nejradši cígo, panáka, otřel by si ho do záclony a šel by spát.) Zubař ji tedy pojme za manželku a duha se rozklene nad celými USA. Ještě se tam vyskytuje cizí harant umírající na zúžení tepen, aby byl doják, protože i autor naznal, že zápletka je natolik debilní, že je nutno přihodit bonus.
  Halle, máš taky černý porše? Ten knižní zubař ho měl…

 385. Ptakopysku!
  :-))))))))))))))))))))))))))
  Ne , jenom červenou oktáfku, kterou jsem nahradil zelenýho favorita, protože neutáhl karavan a plachetničku
  Nebýt toho, tak ho snad mám dodnes 🙂

 386. Ptakopysku,
  zubař s černým poršákem do nájemního bytu s již jednou nájemnicí ? Kecáš, to měl tak leda VW se skládací střechou, a diplom zdědil po tátovi :D!

 387. ptakopysku, vono je to nějaký nakažlivý, asi… :

  …Hýčkání sebe sama je způsob, jak muži dokazovat, že ho milujete. „Je to něco jako komunikace,“ říká doktor Dow. „Říkáte tím, že chcete mít dlouhý a nádherný život právě s tím, koho obdivujete. A taky pro to něco děláte.“ Znáte lepší důkaz lásky?…
  …I když jen otevře sklenici s marmeládou, vyslovte obdiv nad jeho silou, aby znal důvod, proč to mezi všemi muži u vás vyhrál zrovna on…
  http://www.prozeny.cz/magazin/sex-a-vztahy/muzi-pod-lupou/35622-11-veci-ktere-pro-muze-znamenaji-vic-nez-miluji-te

 388. Jirko – ad 437 – naopak!!!
  Mají přestat si ji kupovat!

 389. Matzurko,
  Na nájemnice tam asi byla jnačerno, a dobráckýmu zubaŕi ( takoví my jsme ) ji bylo líto vyhodit na ulici.
  No a možná se dohodli na nájemnèm v naturáliích.
  Taky jak nenápadně naznačuje ptakopysk, najít takovou, při který ( anebo nakterý ) se jeden ( po 10 hodinách u křesla) nenadře, nenï tak úplně jednoduchý ‚

 390. Andy ad 444 – při volbě presidenta parlamentem se sice dělo lecos, ale rodiny kandidátů do toho zatahované nebyly.

 391. Matzurko,
  když ti řemeslníci předělávají obrovskej kvartýr, tak se musíš uplacírovat na tři neděle někam do privátu. Tyhle podružné detaily tam samozřejmě jsou. Patrně i v Americe jsou čtenáři hnidopichové, jako ty. Já jsem je vynechal, protože s dějem defakto nesouvisí a můj čtenářský deníček by byl poněkud rozvláčný. Zrovnatak jsem vynechal psychologické hrátky, kdy ona chce a on ne, pak on chce a ona ucukne a oba to chápou a on jí drží za ruku. Fajnšmekr nezaváhá, vyrazí do místní lidové knihovny a zapůjčí si Lásku na dluh a dočte se i detaily. Pak vyrazí do železářství, koupí si násadu na krumpáč a vydá se mě hledat… 😀

 392. No Šumaváku…je to prostě trapné, to bys měl uznat, pokud tedy jseš objektivně naložen, pokud ne, nevadí….

  Loki, je to naposledy, co mi je poněkud „líto“, že máš takovouhle poznámku….

 393. 458- náhodou obvyklým nadsamcem v Harlekýnkách není účetní, nýbrž právník, finančník nebo developer( nevíte jak vypadá Sekyra?). Mívá zásadně postavu řeckého poloboha, ať už je to co chce, minimálně šest stop a pět palců, oči metající blesky zájmu či hněvu a ramena jak almara.

  Co se týče orgasmů, tam máte pravdu a je to o to zvláštnější, že partnerka je zpravidla nejméně 26 letá panna se znalostmi 12ti leté klášterní chovanky v osmnáctém století a má orgasmus prakticky imrvére( to v tom věku celkem chápu, musí být nadržená jak sánská koza). Ještě štěstí, že hlavní mužská postava v příběhu je schopná až pěti erekcí za noc, i když je třeba po úrazu nebo vysílená zachraňováním dětí z hořícího domu.

  Ondyno jsem strávila pár dní v nemocnici, aniž bych se stačila zásobit obvyklou kvalitní nudnou literaturou a tak mne spolupacientky vybavily Harlequinkami…mohla bych o tom s ptakopyskem teď napsat disertačku jak víno.

 394. 464- někdo snad přitáhl dcérenku za vlasy do politiky? To snad ne.

 395. Ptakopysku,

  Máš recht, ásada na krumpáč udělá naprosto stejnou službu jako baseballová àla, a je o dost lacinější ! :–D

 396. Ptakopysku….můžeš na skype, ….dík

 397. Halle, co z toho naturálního plnění odvádíš jako DPH? 😀 😀

 398. No, těch 6 stop a 5 palců náhodou mám….;-)

 399. 472- v tom případě se mějte na pozoru před: učitelkami, švadlenkami, částečně ochrnutými klavíristkami, excentrickými prodavačkami z butiků a samozřejmě sekretářkami.

  Nebo nemějte a užijte si je ve zdraví:)

  I když jak jsem si všimla, všichni zmínění mužští jsou ve věku 25-36 let, pak plynule přechází do ranku despotických otců, kvůli kterým malí chlapci opouští domov jen s pěti dolary v kapse, aby se za dvacet let vynořili jako milionáři.
  Vaše věková kategorie v těchto příbězích už jen umírá a odkazuje nečekané dědictví.

 400. ptakopysku ,připomněl jste mně tím příběhem mé velmi útlé mládí, kdy jsem na prázdniny jako velkoměstské dítě jezdila k příbuzným na vesnici, a tam, jsouc se svou starší sestřenicí ubytována v komůrce vedle místnosti se zásobami šunkových kýt a velkých hliněných džbánů s husími škvárkami, ponořenými v husím sádlem,jsme v noci hltaly tajně podobnou literaturu (s kouskem kýty střídavě s husími škvarkami-samozřejmě nedovoleně) 😕 Matně dodnes si vzpomínám na veledílo s názvem „Libuška z myslivny“, kde kromě cudné Libušky vystupuje jakýsi hrabě a zedník, jimž po úrazech hlavy jakýsi bláznivý doktor vymění mozek, takže hrabě se chová jako zedník a naopak.Po různých peripetiích se mozky vrátily ke svým původním majitelům; zedník zemřel a hrabě spojil svou ruku a sémě s onou Libuškou z myslivny, čímž zamezil degeneraci svého rodu. 🙂

 401. Jirko, trapné je to, že příznivci pana lesníka vyvolávají dojem, že rodina presidenta musí mít ochranku.

 402. Šumaváku, prezident jí ma furt. Bez ohledu na jakoukoliv politickou příslušnost a já to samozřejmě respektuji, vždyť mi nejsou neznámí…tedy ne všichni, ale několik členů jsem znal, neb jsme spolu trávili v potu a krvi mnoho hodin….. jen mi není jasné, proč je OFICIÁLNĚ zažádáno. Doufám, že ten rozdíl cítíš, že jo….

  ps. mnoho monarchií nemá takovou ochranku jako prézident..třeba i za druhé světové neměl Dánský král nic a v klidu se projížděl po městě na koni a i s židovskou hvězdou na kabátě. Nemáte monarchii, ale máte nemlich to samé, jen „král“ je čím dál tím větší magor

 403. Chápej to, k tomu KS je třeba dojít postupně a ne nějaké magory přeskakovat!

 404. (477) no, tak to jste starší, než jsem si myslela (když si tak dobře pamatujete, co dělal dánský král během druhé světové války) 🙂

 405. No, jiná věc je, że se po Dánsku potulovala fůra vojáků wermachtu a příslušníků Gestapa, takže král byl ve skutečnosti dobře hlídanej……

 406. Šumaváku, já Ti nevím…fakt jsem někde psal, že lesník je můj favorit? Jo jistě, mám v oblibě rodiny s dlouhou tradicí a ne pro ten erb, ale pro tu kontinuitu a proto , že vím co dělali jejich předci a k čemu byli vychováni. To neznamená, že bych mne naskakovala husí kůže nadšení, když lesníka vidím, spíše je to naopak. vždycky jsem si považoval tohodle místa, že je minimálně nezaujaté a hodnotí lidi podle toho, jak a co dělají. Ne podle stranické knížky….

 407. Magorů na trůně jsou plné dějiny!
  Třeba takovej Nero či Caligula byli obzvláště vypečení!
  A co násosků bylo! U nás v tom vynikal např. syn otce vlasti Václav IV., který se prochlastal až k epileptickému statu a „řváše ukrutně“ vypustil svou hříšnou duši.
  Rudolf II., sic byl milovníkem umění a původně i velice inteligentní, leč choroba záhadná (možná zánět mozkových blan či něco podobného) a z inteligentního vladaře byl mělancholik, který na všechno kašlal.
  A chuděra oligofrenickej dobrotivej Ferdinand…
  A takovej Ludvík Bavorskej se taky poved…

 408. Také není marné zajímat se,jak Dánsko pak vyřešilo odsun, že si nikdo nestěžuje… 🙂

 409. Halladine, kdyby ochranka vzala za vděk chlebem se sýrem….

  Nicméně nenechám zlost cloumat mým majestátem, delikventka má dostatečně svěšené uši . Je to její problém a ona to móóó dobře ví.

 410. Jirko bacha! Nechtěj abych KS hodnotil podle toho co a jak dělá.Podle stranické knížky by to bylo, při jeho politickém turismu, moc pracné.
  Hodnocení podle toho co dělá, zřejmě udělali ti voliči, co nakonec volili radši Zemana.

 411. Andy,
  ono záleží, ze které doby ty harlekýnky jsou. Harlekýnští hrdinové se časem mění. Třeba v době Jurského parku to byli dost často archeologové, mimoto existuje speciální doktorská řada – ta je ouvrtajmová…

 412. westíku,
  ježiši…. tak to jsem nečet‘. A že jsem ze starejch dobrejch časů přečet‘ ledascos scifistickýho. Hlouchu a kompletní Večery pod lampou z protektorátu. Ale takovejhle nářez ne. Nevíte asi ani náhodou autora. Já si kupříkladu už dvaačtyřicet let pamatuju, že rodokapsový šikágský gangsterky z I. republiky psal chlap s pseudonymem Joe Ambrose. Je mi to úplně k prdu, ale v případě, že se mě na to někdo zeptá, mohu svižně a správně odpovědět. Tak mě napadlo, jestli nejste stejnej případ…. asi ne, co? 🙁

 413. Hm, Jirko,
  s tpou židovskou hvězdou to asi nebylo tak žhavý. Je to zřejmě jen legenda :

  král Kristián se měl nechat slyšet, že pokud bude muset jediný z jeho občanů nosit žlutou Davidovu hvězdu, pak jí bude nosit i on. K tomuto vyhlášení se měli přidat i další občané Dánska. Tato historka je jen legendou, dánští Židé nemuseli Davidovu hvězdu coby označení svého původu a víry nosit, ani král nic takového nepronesl,

  http://www.valka.cz/clanek_12794.html

 414. Víš, Jirko ppa, líto Ti může být samoživitelky u tyče… atd., ale litovat sebe, to snad drsňák, který se drží, celej život zásad… tedy nejen soupeře porazit, ale i zbít, sebrat mu balon, rozhodčího hodit do vody, přece nemmůže?
  A navíc netuším, kde jsem se v tom příspěvku obracel na Tebe…
  Už začínáš být vztahovačný, jako Schwarcenbergovi adoranti.

  Tou poznámkou o novinářích jsem však reagoval na skutečnost, že se odtud mnoho lidí kouká na Novinky, takto nejpříšerněji personálně obsazený server, kde co „novinář“ to blb, nebo i korunovanej.
  Ten konkrétní novinářský blb se o molekulách CO2 vyjadřoval jako o částicích v koncentraci o tři řády nižší než je normální normál, pleskal tam bludy o koncentracích za revoluce průmyslové a další podobné třesky plesky. Tudíž je o tři řády blbější než normální blbý novinář.

  Nakažlivost vidím v tom, že tu kdosi napsal o teplotě -5 K.
  Myslel-li tím stupně Kelvína, tak se dostal 5 stupňů pod tepelnou smrt Vesmíru.

 415. 487- vidím, že jste lepší odborník, takový přehled tedy nemám. Já v balnici nafasovala pár historických a nějaké tak z osmdesátých let minulého století s názvy Řecký magnát a podobně. Ovšem zajímavé na tom bylo, že ti Řekové byli všechno urostlí chlapáci…když jsem já byla v Řecku, potkávala jsem samé zaprcatělé mužíky.

 416. 451 Westíku, kdyby Třicetiletá válka dopadla jinak, možná Ikea byla tuzemskou firmou. Má lecos zajímavého a praktického co tuzemec nenabídne. Chápu, že to není dostatečně nóbl podle představ zdejších architektonických guru. Oslovila nás severská praktičnost a domáckost. Krom toho kuchyň jsme zdědili po předešlém majiteli, tak by byla škoda ji komplet vyhodit a nechat celou udělat znovu ve stejném uspořádání. Tak jenom doplnili o dvě skřínky, novou pracovní desku a nová dvířka a čela šuplat. Místo červené smetanová, lehce zdobná v severském maloměstském stylu. Trochu připomíná kuchyni našich babiček. Napřed jdme měli každý jinou představu a nakonec se shodli na úplně něčem jiném, ve vzácné shodě, že cokoli jen ne industriál. Asi se od toho stylu bude odvíjet i ostatní. Stůl z mořené borovice, k němu obyčejné bílé židle. Žádné sklo, hliník, nerez, lesklý furnýr a podobná studenotina a neosobnost. Nezařizujeme hotel.

 417. 482 Rpuťi, Ferdinand nebyl oligofrenik, ale v dětství trpěl epilepsií a proto ho nechali zaostat. Později byl dobře vzdělán, hovořil několika jazyky, zajímal se o přírodní vědy a byl úspěšný ve správě svého majetku. Pravda, pro vládnutí se nehodil, nejspíš ho nebavilo.

 418. Loki, myslím že nešlo o infekci z novinek, ale o vyjádření míry chladu mezi zetěm a tchyní.

  V této souvislosti bezpochyby lze překonat i hranici tepelné smrti vesmíru…

 419. Šumaváku, já neřeším odsun, na to mne nedostaneš,…jen jsem kdysi psal o tom, že jestli odsunem některých se neudělala chyba, protože náplava byla ještě horší….
  Nepochybně Dánsko nic neřeší, protože u nás se to taky neřeší, jen se to vytáhne před volbama…..nebo snad vidíš, že se to někdy jindy probírá?

 420. Hele Loki, naprosto se sebou nemám soucit, vím úplně přesně co si zasloužím a proč. Ale ostatní nenapíšu a řeknu Ti to osobně, jistě se sejdeme až bude na latifundyjích…. mám radši ten osobnější kontakt, ono se to snáze nadává. Přes blog si to vyřizujou jen dementi a slaboši 😀

 421. Ne, maYdo, jsou limity, přes které vlak nejede, dokonce i když se jedná o tchýni!
  };D)

 422. francouzská firma si stěžuje na českou nestrannost
  a
  no, tak jsem zrovna viděla noblesního ministra zahraničí v akci = podivejte, ja vim, co dělam a konec!

 423. no, to je jeden z hulvátů ve vládě a druhý se raduje, že se dostal na hrad
  ještěže nemůžou být na hradě oba spolu, to by teprve bylo živo

 424. >> Loki_F (491)
  Ten někdo (421) jsem byl já. A zkus příště zapřemýšlet, než tím hovnem hodíš.

 425. Tak jo, Jirko ppa, souhlasím. Rád si poslechnu Tvá stanoviska.
  Jen doufám, že ten vlkodav se již odláskoval. Jeho dojemná příchylnost pohnula i mým tvrdým a okoralým starým srdcem.
  };D))
  Odmítat Vás oba najednou bych nedokázal…

 426. Schumi, ten tvar hlavy napovídá, že jeho zdraví bylo skutečně silně v nepořádku. Ale „cesty páně“ jsou nevyzpytatelné.
  Znala jsem jednu holčičku s Downovým syndromem, která na tom byla tak, že nezvládala ani hygienické návyky a ani nemluvila. Někde v ní ale dřímal veliký hudební talent – jakmile jí pustili vážnou hudbu, začala s naprostou rytmickou přesností dirigovat a hudba jí úplně fascinovala…

 427. Jirko, k posouzení činů pana Schwarzenberga není třeba do debaty zatahovat odsun. Teď jsme byli s MP na kafi (já tedy na pivu, kafe měl MP) a jednoznačně jsme se shodli, že by perfektně pásl do Mussoliniho Itálie. Korporativní stát, vláda elit atd. atd.
  No a pokud je toto porovnání poněkud příliš historizující, stačí mrknout na jeho hlasování v parlamentu a praktické kroky v politice.

 428. No nezlob se na mne Loki, ale očuchávat zadek fakt od nikoho nečekej. Teď je to poměrně ostřejší pes, vždyť si ho poznal jako „pubertálního studenta pfilosofie“. Jistě, koukali jste si s oči do očí, ale mohu já za to, že vyrostl? Dokonce naposled se vrhnul do houští pro postřeleného divočáka a pak ho přinesl aniž by se divočákovi paznehtíky dotýkaly země. Jo a toho divočáka pak jsme zvedali ve dvouch na stažení….

  Rputi, to je jen plochej odvar… to znám jednu, co slyší Klaus a už má touhu ho obhajovat 😀

 429. Foundry… ano, taky si to myslím, že to bylo trapné zatahovat odsun. Ale je na tomhle vidět, že bylo těžké od sebe soupeře odlišit, neboť mají bílé kabáty, tedy pro mne….. proto se úplně nesrovnávám s tou adorací prezidenta čekatele…

 430. dvd, kdo tu házel fekáliemi?
  Já ne. Nebo snad máš natolik vyvinutou fantazii, že si opravdu umíš představit termodynamický stav pod nulou Kelvína?
  Nerozmazávej to… Nestojí to za to.

 431. Jirko ppa
  No tak to doufám, že jej někam zavřeš, aby si mě v mordě neodnesl do kutlochu ku svému potěšení a na hraní. Se v něm probudí dávné city…
  };D)

 432. 😀 už je klidnej…neboj se. Dokonce, jsme před půl rokem najmuli učitele, takže má nejen lovecké zkoušky. Sám totiž samozřejmě nikoho cvičit nemohu, nejsem dost důsledný.

  ps.Doufám, že to není příliš hnusně feudalistické.

 433. a konečně jsem díky nově viděla mladou zemanovou, jak napodobuje otce
  mi pobavila, dobrý
  je vidět, že ty naše děti si nás rodičů moc neváží 🙂
  a hned honička za zemanovou manželkou
  a finále = žert na klause, nezdálo se mi, že by klaus nějak špatně reagoval
  naopak mi překvapilo, jak jednoduché je se k prezidentovi dovolat
  teda k tomuhle odcházejícímu

 434. Ptakopysku,
  a pořád ne ! Má-li poršáka, pak při přestavbě bytu odfrčí na svou letní vilku na Floridě či Hawaii, menší 21+3 (ale může být i menší, aby mohl předstírat chudobu), s výhledem na moře nebo přímo na pláži, a na verandě má opřené své věrné surfařské prkno. Nájemní byt, chacha !

  Hele, já znám Svéhlavičku, to je z Večerů pod lampou, žejo ?
  Ale nejhrůznější dojem z dětství byla sci-fi pro mne již neznámého autora, kde ďábelský doktor Romanescu chytal lidi, a nahradil krev jakousi vysoce sofistikovanou tekutinou, takže z nich pak byli poslušní roboti.

 435. No jo, matzurko, ale někde o tu chudou zadluženkou nájemnici zakopnout musí, ne?

  Svéhlavička je kalsika, to snad četly už spolužačky mojí babičky. A sextánka, což bylo i zfimovaný. Ten fim bych chtěla sehnat, ale není k mání.

  Sextánku jsme si doma předčítali a děsne sjme se u toho nařehtali. zemníma když brácha četl a předváděl, jak hdinka pročesává svůj zlatý vla.

  Opravdu vlas, asi měla jen jeden 😀

 436. Matzurko, na Havai nemůže!
  Ma objednané pacienty na 3 měsíce dopředu ! Musi splácet hypotèku , půjčku na ordinaci, půjčku na śkolnè a porsche !
  A při těch splátkách je nenàročnè chudé děvče, platící podnàjem v naturàlijích lepší než výhra v loterii ! 🙂

 437. 2 dvd – ad 421 – podobný problém jsem svého času řešil pomocí blízkého mraveniště… Stačilo nádobí odložit a nasypat trochu cukrové cestičky… Brabenečkové zdolali i ty nejodolnější připečeniny…

 438. Promiň, Loki,
  ale pokud netušíš, že ve vyjadřování existuje tropus zvaný hyperbola, tak se omez na kritiku toho co znáš.
  Příklad hyperboly:
  Sto roků v šachtě žil, mlčel jsem,
  sto roků kopal jsem uhlí,
  za sto let rameni bezmasém
  svaly mi v železo ztuhly.

  Myslíš, že si Bezruč opravdu uměl představit horníka sto let kopajícího uhlí?

 439. Ale néé, nesplácí! Vyhrál 2 mega v lotérii, tak je za vodou i poršáka má z výhry….:-D

 440. Jirko ppa.
  ps.Doufám, že to není příliš hnusně feudalistické.
  To v žádném případě. Děti přece také posíláš do školy, místo abys je vzdělával sám…?!

 441. tak jsem se zase dovedel od tech co pomahaji a chrani ze to vypalne co mam na skle abych mohl jet po dalnici, zaplacene z nasich dani, dnes jeste nevadi ve vyhledu ridice ale zitra uz vadi.
  nevim musim se kouknout ale prece vyhlaska zakazuje jenom veci na celnim skle ktere brani ve vyhledu ridice.

 442. Ach jo… Jirko ad 481 – a Ty jsi opravdu nezaujatý a nestranný?
  No, zvonkajška to tak naozaj něvyzerá…

  „…, že se to někdy jindy probírá?“

  Tady ano, každoročně v květnu, když se sjedou a vyvěšují mosazné cedule: „Hier ist unsere Heimat“ a k tomu případně vykládají, že jim Havel slíbil, že když bude presidentem, dostanou to zpět.

  To nejsou nějaké neurčité „politické kecy“, to jsou mé osobní zážitky.
  Také jsem osobně zažil, jak ke kamarádovi do chalupy, kterou pracně renovoval a předělával na pension, přjeli dva Němci s paničkama, barák si prohlédli, dali si oběd a když došlo na placení, prohlásili:
  “ Proč bychom ve svém měli platit?“
  Když jsem to Jirkovi(majitel) přeložil, s údivem se na ně podíval a pravil
  „Vy jste židi?“ (to byl původně židovský dům, jen se nikdo z majitelů nevrátil z koncentráku).
  Odpověď: “ No dovolte! Ne! Proč??“
  Otázka: „Tak jakto, že to má být váš dům?“
  No a pak už v podstatě nebylo překladatele potřeba, protože oni odpověděli:
  „My jsme to tu dostali za zásluhy na východní frontě!“
  a pak už to mělo rychlý spád. Jirka rozuměl minimálně tomu „Ostfront“ i bez překladu, zbrunátněl a začal křičet na ženu v kuchyni(my seděli v jídelně): „Máńo, kde jsou klíče od tresoru??“
  A „Máňa“ křičela z kuchyně:
  „Naco chceš klíče od tresoru?“
  A jirka na to:
  „Mám tam závěr od kvéru a patrony!!“
  Tomu evidentně zase, i bez překladu, rozuměli ti Němci a urychleně vyrazili k autu.A startovali pryč(bez placení).
  Jirka vylítl z jídelny a za chvilku se ozvala z prvního patra rána. Nato my jsme vylítli nahoru s křikem
  “ neblbni, budeš mít průser, jestli je trefíš!“
  A Jirka, sice ještě brunátnej, ale jinak celkem v klidu povídá: “ nebudu! Já střílel do vzduchu! Ale oni si to, náckové, budou pamatovat, že sem nemají lézt!“

  Takže budou-li Tvá vnoučata normální ( jak si psal 🙂 ) a do té doby, já a mě podobní dávno po smrti, mohou si klidně zvolit za presidenta třeba Posselta (KS bude skoro určitě mrtvý dřív než já).Ale do té doby mám výhrady k tomu, aby RAKOUSKÉ KNÍŽE bylo ČESKÝM PRESIDENTEM !

  A než umřu, tak už to lepší nebude!

  PS.
  Zjisti si proč to to Dánsko neřeší!Ono to bylo trochu jinak než si myslíš.

 443. 506 — Takovej ten wolfhound, jako ho vídávám tady kousek vedle, an způsobně kráčí paničce u nohy, a vypadá to, jako kdyby tato vedla bicykl? Anebo snad ještě větší?

 444. Kačeno,
  ty dvě mega vyhrál až někde za půlkou knížky za běžnými peripetiemi, přibližně na pozici katastrofy. Výhrou totiž hrdinku – gamblerku – rozvrkočil a vypadalo to, že vona si ho nevezme. Pak ovšem zjistila, že von v době osobního volna ošetřuje zdarma chudé děti chudých rodičů, načež hrdinka zjihne a padne mu do náručí. Ty jeho peňáze na její lásku samozřejmě neměly nejmenšího vlivu.
  Nechci se nikterak dotknout renomované autorky Sally Bradford, ale na nezúčastněného čtenáře příběh dělal dojem slepice pádící kolem dvorku s kohoutem v patách, která si říká: „Ještě jednou ten dvorek oběhnu, aby si nemyslel, že jsem nějaká děvka.“

 445. Kačeno,

  To vyhráll až během bydlení v tom činžacich

 446. pepo, já dneska slyšel mluvčí, jak vykládá, že když nalepíš novou, tak tam nesmíš mít starou, to je přestupek a bloková pokuta atd. Když jsem jezdil v devadesátých letech pravidelně do Švýcarska, tak jsem měl asi pět let po sobě známky nalepené vedle sebe. Nikdy mě nikdo nezastavil a nebuzeroval. Já si tam snad tu známku letos nechám, co to udělá.

 447. dvd, tančíš metaforické piruety, abys překryl nedbalý hloupý úlet?
  Proč raději nenapíšeš, že to byl překlep?
  K místo °C?

  A o tom co já tuším či netuším, Ty můžeš tušit jen velmi málo…
  };D)))

 448. Šumaváku, když někdo nezaplatí, mohou za to Benešovi dekrety? Já já vím, řekneš ano, protože…. Já říkám prostě něco jiného. U mne zaplatěj všichni a když se najdou vyjímky, volám Martina. To je samozřejmě nadsázka a předpokládám, že i Ty píšeš „nadsázku“ protože opravdu nemyslím, že ta příhoda není urban legend. Ale to je jedno, protože v podstatě nezplacení oběda a obhlížení chalupy, není meritem věci. Základem je to vymezení vůči sousedům a tedy potvrzení vlastní identity. Bohužel, říkám furt, že sebevědomí nevzniká tím, že se vymezujeme, proti někomu takhle, ale tak nějak pozitivněji, tedy nobelovejma cenama, šikovnejma řemeslníkama, skvělejma službama, přírodou…. prostě tím, že sousedi k nám nejezděj jenom na oběd a chlastat po včerech, popřípadě za holkama…. všimni si že používám první pád množného čísla. Hrozně mne to totiž štve, že nic jiného není slyšet, přitom je tolik věci, na co obyvatelé kotliny mohou být hrdí, ale vždy to sklouzne k tomu „Bornovu salonu“ což mne vždycky točí….

 449. martine a ze kdyz i mimo dalnici mas starou ( i bez nove) tak nemas vozidlo v technickem stavu.
  ale ted nevim zda to byla ta mluvci nebo mluvici hlava.
  koukam kde by se o tom mluvilo a nemuzu to najit.
  ale znas mne ja jsem zaujatej – myslim si ze mne chce kdokoliv kdo ma statni plat buzerovat 🙂

 450. hm, toť otázka přímo filosofická. Kdo tu vlastně tančí metaforické piruety, aby zakryl nedbalý hloupý úlet?
  😀 😀

 451. pepo:

  Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích § 21e

  cituji:
  (1) Řidič vozidla v systému časového zpoplatnění je povinen
  a) uhradit časový poplatek a přilepit prováděcím předpisem určený díl kupónu prokazující úhradu časového poplatku celou plochou na viditelném místě ve vozidle,
  b) vyznačit údaj o registrační značce vozidla na kupónu prokazujícím úhradu časového poplatku,
  c) na požádání předložit ke kontrole příslušníku Policie České republiky (dále jen „policista“) nebo celníkovi díl kupónu prokazujícího úhradu časového poplatku,
  d) odstranit díl kupónu prokazujícího úhradu časového poplatku na viditelném místě ve vozidle, jakmile jeho platnost skončila.

  Takže povinnost uložena zákonem. Ovšem zdrtíš policistu tím, že prohlášíě, že to platí jen v systému časového zpoplatnění, takže jen tehdy, když se pohybuješ po časově zpoplatněné komunikaci. Když jedeš po Brně přes Cejl, tak tam můžeš mít i starou (nálepku).

 452. martine dekuji tak nejak jsem to myslel.
  a slusne ( je to me druhe jmeno ) ho upozornim ze ani to omezeni vyhledu nema zkouset 😀

 453. 115 – „(…) Právě že to bylo ještě na hranici, kdy se dalo ještě hovořit o patině a ne o olezlosti. Ale samozřejmě, nakonec se buď musí fasáda natřít nebo se patina změní v olezlost. Zakonzervovat to nejde. (…)“

  Ba právě, maYdo. Jak jsem s postupujícím věkem začal stárnout pomaleji (když mi bylo pět, slova, že za pět let by se cosi mělo natřít znovu, pro mne měla dost jiný obsah než později), v určitém okamžiku jsem si uvědomil, že spoustu věcí nelze (bez tristních následků) ani spravit, ani nechat být. Obecně platný závěr si z toho vyvodit nedokážu, avšak pro mne osobně tímto zjištěním nabylo – ovšem pozvolna, velmi pozvolna, a zhusta příliš pozdě – dalšího významu rčení: „… s tím se můžeš nechat vyfotografovat.“

  Jenže nejenže fotografovat neumím, taky ve mne, často a stále hlouběji, hlodá pocit, že jsem (resp. že bych?) vedle toho asi měl udělat cosi jiného.

 454. Je to marný, je to marný, je to MARNÝ!
  Jednak mě od Tebe překvapuje tvrzení, že lžu a druhak, naprosté nepochopení( pokud to není pokus o schválnost) toho, co píši.
  Nezaplacení obědů v tom rozhodně není to podstatné.

  Ony problémy se zmenšují se čtvercem vzdálenosti, odkud jsou nahlíženy.
  Pro pražáky je problém Opencard a ne Sudeťáci, u nás je opencard máček k zasmání.

  (pokud by ses chtěl na té „opencard“ točit, jistě Ti najdu jiný problém, který se bude i Tebe dotýkat – třeba „modré zony“)

 455. 526… “ Bohužel, říkám furt, že sebevědomí nevzniká tím, že se vymezujeme, proti někomu takhle, ale tak nějak pozitivněji, tedy nobelovejma cenama…

  A já furt, že jsou v tom Bruselu tak sebevědomí, když jsou v bruseli… 😀

 456. 2 Loki_F – divil by ses, ale jsou situace, kdy záporné absolutní teploty mají velmi dobrý smysl… Jako modelové přiblížení… Dokonce za vysokých teplot… Takže příměr k tchýni, právě letící komínem, není až tak daleko od věci… A protože mě podobné paradoxy zajímají, udělal jsem tehdá tu zkoušku z termodynamiky u nejobávanějšího profesora MFF relativně v pohodě…

 457. jéžiš Šumaváku…. jestli se to fakt stalo, tak se omlouvám. Budiž mi omluvou, že podobné, v podstatě stejné, příhody, jsem už slyšel mnohokrát….Open kárd je mi u zadku, protože mne zajímá spíše to, co mohu ovlivnit..třeba to, kudy měl vést „produktovod“ přes svatou Kateřinu.
  No ale to nic neměni na stavu, že v rovnovážném stavu by se takovéhle věci řešili jako obyčejná zlodějna a ne jako národnostní pnutí.

 458. Pořádnej pes má na svý kosti drzžet tlapy, a když mu ji chce nekdo vzít, má vycenit zuby.
  A pokud to nestačï, má kousnout

 459. Šimone, opravdu máš kliku, že nevím kde bydlíš…..počkej ale až kdokoliv svolá neVodičku…přijdu se na tebe podívat.

 460. jirko v sudetech v domku co si ho jezdi prohlizet fasisti.
  jezisi ja to zblbnul ve vilce co kolem jezdi komunisti a rikaji my si to zase vezmeme .

  vis ono takovejch debilu je na vsech stranach a spis nechapu strach tech lidi ze debilum veri a vubec je berou v potaz.

  pravdu ma ale sumavak ze v kazdem miste lidi veri a boji se jinejch debilu

 461. Napadlo Tě někdy,že jsi ty příhody slyšel mnohokrát, protože se mnohokrát staly?
  Ne, viď.
  Ty, na Tvém rodovém majetku máš o takovéto zážitky nouzi. Já to chápu.
  A já to mám ještě o to horší, že rozumím německy a rozumím i to co si povídají, když si myslí, že jim nikdo nerozumí.
  Živě si pamatuji ty dva, co mi v kanceláři vykládali: Tady mezi těmi okny visel vyřezávaný krucifix! Kam jste nám ho dali? A ve dvoře je upadlý kus omítky. Koukejte to spravit! v r. ca 1992.
  No a pak, po několika ( dvou)peripetiích koupili dům Vietnamci a dnes je opět v nabídce k prodeji s tím,že majitel říká: „Mám trach, seberou!“

  Ono fakt v Praze vypadá jinak.A KS to s tím den Haagem celé rozjel znova.
  Záměrně?

 462. (520) Pak ovšem Šumaváku nevím, jak se můžeš kamarádit s tím pánem, co nás v říjnu tak ochotně hostil ……
  😛
  Ledaže bys přistoupil na myšlenku, že blbci jsou v každém národě, tak proč by jich ausgerechnet Němci a Sudeťáci měli být prosti.
  Já jsem o něco mladší, mně zase serou Rusáci. Nebo je to bydlištěm.

 463. hele sumavaku ja taky prodavam urcite veci a presouvam jinam protoze “ mam strach seberou“
  jen si rikam kdy jesti to zvladnou hned po prvnim spolecnem vladnuti

 464. (524) To je zřejmě pro pohodlí čacké policie, aby nemusela složitě zkoumat (dalekohledem či na obrazovce) zda je známka letošní. Co by člověk pro jejich pohodlí neučunil!

 465. Šumaváku…jak píše Pepa…copak si nečetl od westíka, že nám to komunisti hezky opravili? Já tedy dost zvracel 🙁 Bohužel to komunistické nebezpečí je daleko blíže, než to sudeťátské. Jo, jasně, rozumím co píšeš a že tě to štve. Jenžě chápej i tu druhou stranu, že někteří berou hrozbu návratu sudetáku stejně vážně, jako „mars útočí“ a spíš je bere komunistické „neplacení obědů“
  Teď jde o to, abychom sjednotili cíle, protože ten závěr je jasný, že třeba chceme mít co nejvíce svobody a „majetku“ jak je jen možné? Abych se přiznal, tak prostředky mi jsou zcela volné, ale ten konec je snad stejnej, ne?

 466. Pepo, bacha, jestli tomu správně rozumím, nazýváš debilem poslance EU parlamentu, který se vyjádřil, že si umí představit, že jednou v tom EU parlamentu bude sedět za Českou republiku.
  A pokud jde o to Jirkovo vyjádření, že ti púvodní v těch Sudetech by byli lepší než ta stávající náplava…
  Proč by se ta stávající náplava měla snažit, když pořád slyší, i z nevyšších míst, že se to těm původním vrátí?
  I já investuji více a lépe udržuji to, co je nezpochybnitelně mé, než do toho co mám pronajaté třeba na rok a nemám žádnou jistotu, že to budu užívat ještě i příští rok.

  Co je na tom k nepochopení?

 467. 2 Loki_F – a ještě ad 525 – raději se neser fyzikům do termodynamiky. My se Ti do šutrů taky neserem…

 468. sumavaku kdyz se jako debil chova poslanec EU nazvu ho debilem. Kdyz se jako debil chova prezident nazvu ho debilem.
  a pokud mas strach ze se to vrati tak misto fasistum bojuj za to co pise MP – nedotknutelnost osobniho vlastnictvi.
  nerozlisuj jestli kvuli nemcum nebo cechum .
  hele kdyz se ti navrchu rozhodnou ze budeme do nemec posilat sto volu , nebo ze budeme posilat do ruska spaltky za to jak nas chranili – je uz mi to jedno.
  mi je totiz opravdu jedno zda me ukradene penize prozerou nebo daruji.
  ja se jen snazim at mi jich ukradnou co nejmene.

  pak s tebou budu souhlasit

 469. Šumaváku…neříkám že všichni jsou lepší než náplava, ale někteří. Chceš ukázat fotky, šesti rodin co u nás pracovali a pak byli odsunuti, bez ohledu na to, že neměli s NSDAP, Hitlerem a vůbec politickou činností nic společného a jen se starali před válkou o koně a pivovar? Jo já vím, měli německá jména a nic o tom nevím. Jen jsem slyšel dědu a babičku… viděl jsem fotky a i filmy. Možná že vítali Hitlera ale Konráda fakt nevolili…tedy říkali to

 470. To mi mládej vyhrozujes ???
  K Vodickovi nechodím , mohl bych tam náhodou potkat nejaké myslytele.
  A tak špatně na tom nejsem , abych se musel s takovými lidmi potkávat kromě krátkého času, kdy se potkávám s jejich nápady.
  Asi si budes muset ten soubojovej kord zasunout zpět … Do pochvy.
  Anebo přemýšlet při psaní na veřejné web.

 471. Nevyhrožuju Šimone, jen konstatuji…. Prostě si to přehnal a já samozřejmě nezapomínám.

 472. 258 – No jo, Rputi, ale jestli ona to od pana Pilného není taky extrapolace…? Nejsem si úplně jistý, zda lze pojmy, původně utvořené pro popis chování jedince v přímé komunikaci s ostatními lidmi, užívat i pro případ, kdy tento komunikuje v poměrně úzce vymezené a předem dané roli, nepřímo, z tribuny nebo skrz media. Ono asi má svůj smysl nepřekračovat původní kontext. Koneckonců, představme si místo politika třeba revizora jízdenek: Kdyby se choval doma či v hospodě stejně jako v MHD, nějaká ta psychiatrická diagnóza by se nejspíš přímo vtírala. Jenže on se tam patrně chová dost jinak, z mnoha dobrých důvodů.

 473. A to jsem se až dosud udržel, abych komentoval to, že rodiče mojí matky s dvanácti kily majetku museli v 1938 opustit rodnou chalupu v „Sudetech“ a nikdy ji nedostali zpět, o odškodnění (jako církve)ani nemluvě.
  Uvědomujete si, kurva!, jakého džina, (jakou pandořinu skřínku), ten KS se svým „nevynuceným“ vyjádřením zase vypustil z láhve( otevřel) ????
  Sudeťáci se radují, bývalé „Sudety“ obávají.
  A pražáci je všechny nazývají „nacionalistickými prasaty“

  Jakkoliv jsem velmi asertivní tak se asi, bude-li to takhle pokračovat dál, naseru!

 474. Mohly by chtít feministky, aby se soud v Haagu zabýval in memoriam Jindřichem VIII.

  Z dnešního hlediska taky není přípustné popravovat manželky.

  Před časem mně stavěli policajti, zkoukli známku a tvrdilik, že ji mám mít vpravo nahoře, protože jinak není vidět a musí mně zastavit, aby se podívali, jestli ji mám.

  Ale na návodu je vždycky, že se má nalepit do pravého dolního rohu.

 475. no dalo by se dat nekolik prikladu kde bys pak mel chapat ty co jim to brali komunisti nebo benes.
  ale necham toho at ti nevyvolavam trauma

 476. Ani já nezapomínám … na podpásové lži.
  Ale nehodlám dále pokračovat, pouze ten sestup nabral volný pád.

 477. Mno, já bych se s dovolením vmísil do debaty… Můj táta sice bydlel ve „vnitrozemí“, ale Sudety měli „za potokem“ – a opravdu nenapíšu kde. A sudeťáky si opravdu užil. Táta celou dobu říkal, že odsun byla chyba. Neměli je odsunout, měli je vystřílet. Do jednoho. A byl by klid.

 478. Šumaváku, dobře, tak jak se to dá vyřešit? Já si myslím, jen tím sebevědomím a … velmi odporně zdiskreditovanou…pozitivní evolucí…tedy nenechat si nic líbit a okomažitě přes ústa a na verbální útoky reagovat tím, že jen pozdvihnu obočí, nebo je přejdu. jak ale na ty komunistické zábory, které jsou sdaleko více schvalované a v podstatě vítané?

  ps. Na „zatažení“ dekretů do prezidentské kampaně přeci voliči reagovali tak, jak si chtěl ne?

 479. Šumaváku, je to marný,je to marný, je to marný.

  Nebyl jsi v Thajsku, tak ničemu nerozumíš.

 480. PeSi, souhlasím, kdo byl vinej zavřít, nebo do vězení a vyhostit…. či kdo přijal říšské občanství, tak šup pryč…ale co to ostatní?

 481. Jen mně tak napadlo – k tomu, jak budeme mít se zemanem všichni ostudu…

  Napadlo by někoho z vás soudit třeba angličany jako národ podle skandálků královské rodiny? Nebo francouze podle směšného Sarkoszyho?

 482. Kdo tu, Jirko, schvaluje a vítá komunistické zábory?

 483. Jirko, ale hovno ! Tak si po tom něco zjisti.Kdo přijal občanství třetí říše, šel „Heims in Reich“
  Já tady žiji a pracuji od roku 1956.
  Znám lidi, kteří dodnes! umí česky jen pár slov a přesto tu zůstali. Znám rodinu, kde jsem, v dobré víře, pánovi nabízel od ROH výlet do Ermitáže (německy – on česky nemluvil) a on mi řekl, že nemá zájem , že v Petrohradu už byl. Mě to nedalo a zeptal jsem se: Kdy?
  On mi lakonicky odpověděl : “ ve dvaačtyřicátém s tankem“, já lapnul po dechu, chvíli jsem bojoval s mrtvicí a od té doby mě ani nenapadlo mu takové kulturní zájezdy nabízet.
  Ale také od té doby velmi pochybuji o „nevinných obětech vyhnání“.
  Trochu zesíleno je to i pochodem smrti přes Netřebice do Mauthausenu a tím, že čeští heftlingové postavili půl Lince, včetně Mostu Nibelungů a ani pes po nich dnes neštěkne.Dojeď si tam a hledej ceduli, která je na tom mostu dodnes!!!

  Optimismus je jen nedostatek informací!

 484. AK – máš-li na mysli Jimmyho a ne mě, tak si dovoluji poznamenat, že Bregenz( odkud pochází) v Sudetech neležela.
  A za dvacet let, co tu žije, kvůli české manželce, která ho následně opustila, je skoro Čechem.Až na tu češtinu. Ale není každý Terezou Schwarzenberg, aby se ji za měsíc naučil!
  Jo já vím, to byla vůči panu lesníkovi podpásovka.
  Já to ovšem cítil jako podpásovku, když to prohlásila a KSfan to tvrdili horem dolem.

 485. Sumavaku… Nevim a neznam. Jen vim o sesti rodinach… Cca 45 lidech. Nikdy jsem se o zbytek nestaral. Je to jiste spatne a osklive, ale nestaral jsem se. A taky si nemyslim, ze by mohla, za jakychkoliv podminek, nastat revize vysledku WW2. Ale priznavam, ze nejsem pravnik, soudce a statni urednik a tak mam asi velmi zkreslene predstavy, co je mozne a co neni. Podle meho je ale daleko blize to ceske znarodneni, nez to sudetatske. Byl bych ale nerad, kdybychom jeden nebo druhej meli pravdu.

 486. Jirko, ad „či kdo přijal říšské občanství, tak šup pryč“ – ale přesně takto byl přece odsun koncipován.

 487. 2 Jirka původní – ad 561 – nečteš pořádně… Žádný zavřít, vyhostit, šup pryč – ale do jednoho vystřílet. A z těch, co nic neudělali? – Těm se taky nic nestalo. Jen v naší vesnici jich dožívalo asi 20. ani česky neuměli…

 488. Chceš PeS(i) snad naznačit, že pro krystalizaci minerálů a vznik hornin neplatí termodynamické zákony?
  To jistě ne.
  Ten článek na který jsi odkazoval představuje hypotetickou hříčku, variantu slavné Schrödingerovy konstrukce o kočce v bedně, kde v tomto případě v bedně nenajdeme mrtvou (stav 0) či živou kočku (stav 1), ale soustavu, která je „zmrazená“ (stav 0) nebo teplá (stav 1). O tom, že experiment byl úspěšný bude svědčit nezměřitelné tvrzení, že tam existoval stav, kdy část soustavy měla zápornou termodynamickou teplotu a stejná část symetricky kladnou termodynamickou teplotu v případě, že se byť jen na měřitelný okamžik podaří dosáhnout stavu 0, tu druhou možnost si jistě dovodíš sám…
  };D)))

  No a do čeho se budu srát, ponechej laskavě na mně.

 489. Jirko – ad: 559 – Pozdvihnutí obočí se u Tebe projevuje psaním nesmyslů a pokusy odvádět diskusi jinam?

 490. 2 Loki_F – no, právě jsem se dozvěděl, že LASER je hypotetická hříčka… Inu, člověk se furt učí…

 491. Jinak bych připodotkl, že odsun neřešily dekrety, nýbrž Postupimská konference. V dekretech o odsunu není ani slovo, tam se právě upravuje jen a pouze čs. občanství.

 492. ad 569 – sakra! Ještě vy dva se hádejte o tom, co je básnická licence a vtip! Já to jako vtip pochopil a soudím, že to jako vtip bylo míněno.
  Tady vane foehn a to se my, staří, nemocní kardiaci prý nemáme rozčilovat!
  To ani vy dva nedokážete zůstat nad věcí?
  Co to je? Skvrny na slunci?

 493. 2 Šumavák – ad 570 – ne, to se projevuje ta pozitivní evoluce… Ale musí se to hlídat, aby z toho najednou nebyla negativní evoluce… To takhle furt jde jeden na sever a ani se nenaděje a najednou jde na jih…

 494. Foundry, ale to je marné vysvětlovat někomu, kdo se nezajímá a hodnotí!

 495. Ne Sumavaku… Snazim se furt dobrat toho, ze jak se branit zvuli politiku. Nic jineho v tom nevidim. Neodvadim nic jinam. Jen se snazim posunout debatu od toho „kdo za to muze“ na „jak to vyresit“

  Ps tech par lidi neprijalo obcanstvi, a bylo presto poslano pryc. Ale to je fakt jedno, uz stejne nezijou.

 496. 542 — Nojo, PeSi a dvd, teď ale ještě zbývá nějak elegantně vysvětlit, jak takto zavedená negativní teplota koresponduje s mrazivou náladou, kterou popisoval výchozí příměr…

  To je dneska den, přinejmenším zde. Půjdu si snad raději lehnout.

  A budu si dál číst Naše první křídla od Pavla Beneše — mimořádně zajímavá kniha, zejména uvážíme-li navíc, že zde byla vydána v ponurém roce 1955 (a napsána snad 1942).

 497. Takové maličkosti jako britský odsun Turků z Řecka (1923?) jsou zapomenuty, celé to vymyslel Beneš a všichni spojenci ho poslouchali na slovo, protokoly z postupimské konference jim zřejmě připravil také on a za to patří do den Haagu… To byl opravdu ďábel!

  Lidi , neserte mě a když už paní Historie získala titul Magistra ( a nebylo to v Plzni), tak se jí trochu věnujte!

 498. ad 576 – ale kdyby seděl, stejně by nepustil !!

 499. Před pár dny jsem před bratrem začalala rotvíjet přiblblou teorii o tom, že odsun byl špatně a měl se udělat trochu jinak, spravedlivěji bla bla bla, bratr kardiak zbrunátněl. Po krátké, argumenty vyfutrované přednášce mně poslal do prdele. A bylo!

 500. Jestli KS se předem ne připravoval na mozné tema Sudet, tak je větší dement, než jsem si myslel a jeho realizační tým jsou obyčejní pehecí debilové. Jen blbec nebo mlaďoši s mizernym prospěchem v dějepisu si neuměl spočítat, ze toto tema ne zazní a dokonce i televizní presstituti to věděli a proto s tím zacali…
  Už tato tupost ospravedlňuje jeho prohru.

 501. Ostatně, z Chorvatska bylo vyhnáno asi 300 ooo Srbů, neštekl po nich pes
  Kosovo to samý….

 502. 2 Zpátečník – ad 577 – řešení je prosté… Jednalo se o tchýni. Tedy systém omezených energetických hladin – do chvíle, než dosáhne maximální entropie (tedy vyletí komínem) jsou energetické stavy prosté: Sere se do všeho 1) snesitelně, 2) málo, 3) hodně, 4) nesnesitelně…
  No a když si na základě toho sestavíš příslušný Gibbsův potenciál, nevyjdeš z údivu…

 503. No a jestli se připravovali a přesto Fořt řekl to co chtěl, pak by měl byt okamžitě odvolán z postu ministra. Jako ministr zahraničí si v tomto případe koleduje o impeachment.

 504. Sumavaku, ale ne….Uz jsem preci napsal na zacatku, ze odsun a vse okolo bylo po valce zcela normalni. O turcich a armenech jsem nepsal nic….. Ostatne oni taky nezapominaji. . A furt to pripominaji, coz je v poradku.
  Ja jen se ptam, opet, na to „mene“ dulezite. Tedy jak to udelat aby se uz nic neznarodnovało, nevracelo…. Je to mensi pozadavek, nez se zaobirat tim, ze nekdo ukrivdil narodu?

 505. Jirko, ad 576 – Fakt?
  To jako tím, že píšeš: Vy Češi, co jste si zvolili, to máte,“pan lesník“ by byl lepší – jo já vím, nenapsal jsi to doslova, ale z Tvých příspěvků to čiší- , EU je nevinná , nejhorší je česká „páteř“ atd… a radíš nám z „jihu“ a z Thajska?
  Hele, já beru a uznávám, že ve spoustě věcí máš pravdu, více zkušeností a dobré postřehy, které já mít prostě nemohu, ale na druhé straně postojem, že my všichni jsme blbci jen Ty jsi jediný moudrý, kterému se nedaří nás, „nacionalisty“ přesvědčit o své EUpravdě, to celé kazíš.

  Nějaký konkrétní, reálný návrh jak zabránit 93 kontrolám za rok nebo zrušit EUkvoty, bys měl ?

 506. Ad 571
  A od koho PeS(i) jsi se takovou novinu dozvěděl?

 507. Jirko, tak nedůvtipný snad nemůžeš být.
  Chceš-li, aby se nic nevracelo a nic neznárodňovalo, přiměj „pana lesníka“ k tomu aby držel hubu a za to, co už z ní vypustil, se omluvil, že byl třeba totálně ožralý a nevěděl co říká.
  Protože pak nemusí mít lidi strach, že se budou odškodňovat sudeťáci za diskriminaci a nebudou se obracet ke komunistům aby je (tradičně)ochránili, a ti následně nebudou moci znárodňovat ( to co ještě zbyde v soukromých rukách po vládě TOP09).

  Zeman vyhrál jen kvůli KS!
  O tom jsem dost pevně přesvědčen.

 508. ad 587 – no tak promiň no…, není jediný! 🙂 😀 😀 😀

 509. Sumavaku, nemohu primet lesnika k nicemu, stejne tak si nemyslim, ze jsou v kotline jeden blbec vedle druhyho….kdybych si to fakt myslel, nepsal bych sem. Ostatne je to jedine misto, kam chodim. Nemám zadneho reseni na kvoty a tak, ostatne nerozumim, proc jsem furt branej, jako oirohujer, ale to se asi nedozvim. Je docela zajimave, ze tu nalepku hujerstvi mam jen zde a pritom mluvim porad stejne.
  Ano mas pravdu v tom, ze nesdilim pocit cesstvi a nemam „narodniho“ nepritele, ale jsem tak vychovan a po „rodinne anamneze“ jsem to vzal za sve

 510. Jirko, ptal ses, já Ti odpověděl.
  Nemůžeš-li „pana lesníka“ k ničemu přimět, akceptuj to, že ti co mohli, ho nezvolili.
  Nemáš-li žádného řešení na kvoty a tak, tak nějaké hledej!Bez toho to lepší nebude.
  Jsi-li jako eurohujer nahlížen, jsi tak nahlížen kvůli Tvým vyjádřením, že Brusel dobrej, národní státy fuj, a za všechno může místní „páteř“ a nejsi ochoten připustit, že bez bruselského „základu“ by místní páteř zdaleka neměla tolik možností k rozpracovávání blbostí. To už jsme tu pobrali mockrát, a vždy bevýsledně.

  No a k tomu zbytku – radši no comment.

 511. Dobrý pozdení večer.

  jiří, ptala jsem se o něco výš, kdo tu schvaluje a vítá komunistické zábory.

  Byla bych ráda, kdybcs mi odpověděl.

  ad nevinné oběti vyhnání :

  Ano, jistěže mezi nimi byly i takoví, co se nikdy neprovinili. To se tak stává. Co udělali Češi, kteří museli opustit pohraničí? Co udělali Židi, které poslali do plynu? Co udělal můj táta, že musel místo na studia do totálního nasazení a když konečně mohl studovat, poslali mnho za pár let komunisti k lopatě?

  Můžeme za tím buď udělat tlustou čáru, ale za vším, včetně dekretů.

  Nebo ji neuděláme, ale pak na druhou misku vah, než se bude někdo posílat do Haagu, se musí položit vyhnáníi Čechů z pohraničí ve 38, koncentráky, norimberské zákony, popravení odbojáři, vyvražděné vesnice.

  Ale nejde, dělat tlustou řčáru vždycky, když se to hodí.

  JInak souhlas se Šimonem, tohle téma měl mít KS připravený, Jeho volební štáb byla banda blbců, kteří vůbec bnepochopili, o co ve volbách jde a nemayjí ani ponětí, co si lisi myslí.

  Štěstěna přeje připraveným a v tom spravedlnost je. Ale to bych už se opakovala.

  Tak kdo tu vítá a schvaluje komunistické zábory?

 512. Volební štáb Karla Schw. si o dekretech a Benešovi nejpíš myslí, pokud si o nich vůbec něco myslí, to co Karel. Tudíž byl, z jejich hlediska, Karel připraven perfektně.

 513. Kačeno,
  Ne. Když karla slyšeli, věděli, že je to v prdeli

 514. problémek leží v tom, že když se řekne“neplatnost BD“, tak si velká většina lidí spojí „odsun“.
  Ale odsun řešila Postupimská konference!

  BD řešily zadržení majetku občanů říše jako zálohy na budoucí válečné reparace.
  Co se dělo dál, bylo trochu složitější.Ale reparace ČR nikdy nedostala, protože se jich komunistická vláda zřekla a česko-německá deklarace tento stav potvrdila.

  Ale požadavek na neplatnost dekretů je jenom o majetku!
  A ač poválečné smlouvy…tak díky EU a ESLP došlo opět k znejistění. Sudeťáci v BRD byli odškodněni.Co nevím určitě a myslím si, že ne, je, zda byli odškodněni sudeťáci odsunutí do Rakouska. Mám podezření, že Rakousko, „jako první oběť hitlerovského Německa“(!) je neodškodnilo, takže šance individuálních žalob nemusí být zanedbatelná.Ale říkám: nevím přesně, musel bych to dohledávat.V každém případě jsou ti rakouští mnohem agresivnější než němečtí.
  A Schwarzenberk jim svým vyjádřením dal opět naději… 🙁

 515. Já bych dodal…

  Jako mladej jsem čet všechno , pomalu i telefonní seznamy 🙂
  A taky knihy, týkajíci se historie. A dočetl jsem se ledacos zajímavèho…
  Třeba co zkusili Češi po mnichovu, když naše armáda opustila pohraničí. Mnozí z nich .tvrdili, že Sudeťàci dělali děsný svinstva. A že je zachránil Wehrmacht, když namaśíroval, zavedl pořàdek aposkytl ozbrojený doprovod těm , co odešli do nezabranèho zbytku Československa….

 516. Šumaváku, srdečně zdravím! Pomalu jsem dočetl, co zde bylo během pár dní napsáno. Gratuluji k tomu, co jsi včera a dnes napsal! BRAVO!!!

  Od ústavních kurvítek jsme se dostali až k historickým kurvítkům. Chyba je v tom, že pro někoho historie začala zřejmě až rokem 48. Určitě za to můžou učitelé, že takové nedouky neučili pořádně historii a samozřejmě taky rodiče. Měli ty své potomky pořádně řezat a občas jim i něco vysvětlit. Ale hlavně řezat. Tohle je pak výsledek… 🙁

 517. 598 – to ale ukazuje jejich neschopnost fořta namustrovat na debatu tak , aby neřekl nic co vyděsí.
  V opačném případe buď se vynikl kontrole nevědomě ( stářím) nebo vědomě a to už je jednoznačně na vyhazov a obvinění z vlastizrady ( jo já vím ze to není reálné, to jsem se tak zasnil o té pravdě vítězící).

 518. Díky za připomenutí – Šumaváku bravo …. Geniální Martinovo rozdělení na ty co vědí a ty co si myslí došlo velmi ilustrativního potvrzení.

 519. Dobré ránko!

  Na mně to celé dělá dojem, že se jedná o ulpívavou myšlenku.
  Že se před tím na toto téma žvanilo někde u kafe a intelektuální moudra padala jak trakaře. A protože inťoši rádi taková témata jako „zločinci do Haagu“, tak za to Schw, všichni zatleskali. Ne, že by si to nemyslel, ale kdyby byl při vědomí, tak by to veřejně patrně neřekl.
  A jeho štáb ani nenapadlo, že by se toto dostalo na přetřes, tak to s Karlem neprobrali.

  Takže když padla Moravcova otázka, probral se Schw. ze stařeckého polospánku a zabreptal to, co si pamatoval.
  Dtto Areva. Starý pán už je prostě moc starý a dostavila se stařecká breptavost. Což ho samozřejmě diskvalifikuje nejen pro výkon funkce presidenta.

 520. Dobré ráno vespolek,
  Šumaváku, díky.

  Foundry, ad Mussolini, to je docela zajímavé přirovnání, kam bys zařadil Zemana ?

 521. Bohouši 301 – samozřejmě, že za to můžou kantoři!
  Dějepis ve škole končil tím, že nás osvobodila Rudá Armáda. Pak se už jen odbreptal Vítězný Únor a o tom ostatním se raděj moc nemluvilo, protože by se muselo mluvit jak UV kázal a do toho se nikomu moc nechtělo.

  Ono taky – jak přednášet moderní dějiny, když škola má být apolitická … a to jsou ty konce …

 522. No jak to tak čtu, tak se stejně nedobereme ničeho, protože to ani nejde. Výsledek je přeci znám a ten pochopitelně ani v nejmenším nerozporuju, stejně jako jeho správnost v kontextu doby. Jen mám takovej neodbytnej pocit, že „válčíme“ furt minulé války, které že nejen jsou úplně uzavřené ale hlavně, berou nám čas na přípravu na války budoucí. Možná je to taky den důvod, proč se o tom začalo mluvit.
  Je mi to líto, ale nechápu vůbec oč v této debatě šlo. Začalo to vlastně tím, že někdo řekl nějakou pitomost a pak někdo ještě větší a pak zase někdo se toho chopil a vyvolal neskutěnou debatu plnou morálních odsudků a kopání do koulí, když už tedy to musím takto říci. Ten někdo není furt ten jeden, ale je celé roty „někdů“ co se teď smějou za bukem, jak to bylo jednoduché.
  Jak jsem říkal a tady na debatě se to plně ukázalo, že je o fous lepší než se furt spolehat na právní stát, který jde zbořit, jednou trapnou a hloupou větou, na sebevědomí a odhodlanost se bránit. To tak jednoduše zničit nejde. A to prosím platí ve všech případech života, nejen na sudetské němce.
  Zase na druhou stranu je docela zajímavé, že v ve zvuku plácání po ramenouch a výkřiků „tenmutonandal, či bravoooo, nebo hiphiphurááá“ se Vám dostal na Hrad hnusenej socialistickej týpek, co Vás pořádně vosolí a nakopne do zadku, kdykoliv bude mít příležitost. Je škoda, že nebyl na začátku někdo, kdo by to nedělal.

 523. Njn, Jiřiku – s tebou je ta potíž, že k debatě potřebuješ, aby někdo stál na pozici opačné, než je ta tvoje a tys do něj mohl řádně tepat. A když tam dotyční nestojí, tak si je tam prostě postavíš a tepeš.
  Zavděk vezmeš i konstatováním skutečnosti, které vyhlásíš za fundamentální názor a dotyčným vysvětlíš, že si to myslej ouplně blbě.

  Takže naposled: Nikdo z nás není ze Zemana na hradě nadšen! Pouze respektujeme výsledek voleb. V tomto směru není dále o čem debatovat.

 524. Dobré ráno,

  jiří, možná kdybys na chvíli přestal z plna hrdla řvát „hanba vám“, tak bys zjistil, že všechno to „hip hip“ a „spartáááí“ je jen ozvěna Tvého vlastního řevu.

  K tomu, jakej týpek se dostal na Hrad :

  takhle psala idnes o knížeti před rokem a půl :
  http://zpravy.idnes.cz/kolegove-jsou-paka-je-jaro-na-schwarzenberga-opet-jdou-hlasky-pt5-/domaci.aspx?c=A110602_141924_domaci_jw

  Jeden za osmnáct, druhej bez dvou za dvacet.

 525. „co Vás pořádně vosolí a nakopne do zadku, kdykoliv bude mít příležitost. Je škoda, že nebyl na začátku někdo, kdo by to nedělal.“

  Škoda, že nás někdo nenakopal do zadku? Koho, mně, rpuť, Šumaváka?
  Nechtěl by sis někdy přečíst, co píšeš a trochu si rozmyslet, než to pošleš?

 526. A dosť bolo politiky a teď z jiného soudku – koutek lingvisticko kulinární :

  Prosím pěkně, co znamená „domácí svíčková“? Čím se liší od jiné svíčkové?
  Já měla vždycky za to, že domácí jídlko je to, co se vaří doma. Mám tomu rozumět tak, že kuchař ucmuchtil svíčkovou doma a přinesl do hospody v kastrůlku?

 527. Dobré ráno,
  jedna trapná hloupá věta nezboří právní stát. Zbořila naději jednoho lesníka usednout na hradě.
  MaYdo ad 610
  bingo!

 528. maYdo, já to beru tak, že „domácí“ je tak, jak se vaří doma a neošidí se to omáčkou z pytlíku.

 529. Matzurko, Zeman je klasický internacionální socialista, nic zajímavého 🙂

 530. Dobré pozdní zas ráno… 2 Jirka původní ad „Zase na druhou stranu je docela zajímavé, že v ve zvuku plácání po ramenouch a výkřiků “tenmutonandal, či bravoooo, nebo hiphiphurááá” se Vám dostal na Hrad hnusenej socialistickej týpek, co Vás pořádně vosolí a nakopne do zadku, kdykoliv bude mít příležitost.“ – nemohu se zbavit pocitu, že právě tenhle hnusnej socialistickej týpek, co nás už několikrát vosolil a nakopal do zadku při sebemenší příležitosti, se na Hrad nedostal.

 531. rputi,

  já to viděla na ceduli na Potrefené huse, když jsem čekala na tramvaj. Žádná jiná jídla tam s přídavkem „domácí“ nebyla. A taková hospoda snad nemusí zdůrazňovat, že svíčkovou nedělá z pytlíku. To se jaksi předpokládá samo sebou.

  Kdysi jsem občasd udělala svíčkovou podle receptu z nějakého hoteku – prý tradiční, rodinný recept.

  Bylo to děsně složitý, do omáčky se dával citron a hořčice a brusinky a všechno se mixovalo dohromady a nějak to stejně pořád nebylo ono.

 532. To 612
  Tak pokud byl vas dotaz myslen vazne ,mohu vam myslim pomoc.
  Vyraz „domaci“ v tomto smyslu je prevzan z nemciny, kdy napriklad „Hausgemachte Powideltaschen“ jsou mysleny povidlove tasticky delane primo v dotycne restauraci, tedy „domu“.
  Casto se v tehle souvislosti pouziva vyraz „dum“ ve smyslu dotycne firmy. Takze „Hausball“ je domaci bal ve smyslu poradan dotycnou restauraci nebo hotelem……
  Pokud jste to nemyslela vazne, prohlasuji ze jsem vyraz „prevzato z nemciny nemel zadny postrani umysl,s pripomenutim kandidatury pana Swarzenberga na presidenta, a v tomto smyslu navrhuji jako zkraceni dlouhe chvile popremyslet o vyrazech „cikanska pecene“ „Spanelsky ptacek“ nebo „Spiz pana Voka“….;-)

 533. PeSi chces snad rici, ze na Hrade nesedi pomstychtivej dedek a k tomu socialista? Protoze si jinak nedovedu vysvetlit to ze „mlatim cernochy“ . Zas takova sranda to nebude, nebot velmi podobny byl Jelcin, ale toho se ve svete trochu obavali, nebot mel ten kufrik s tlacitkem, zatim co alkoholik, co taky jineho je jak rusky preza, tak i Zeman má svuj kufrik, ale s Bamberku a bez tlacitka. Aspon vidite promenu cloveka v case, kterej to ma uz tak vygumovane, ze uz i rano si musi dat stopecku aby udrzel hladinku. Jo ja vim, bude to jiste dobra hraz proti sudetakum, ale fakt to staci?

 534. >> brouk
  Ovšem co takhle zavést překlad „nach Hausmacher Art“ ? To by se autoři jídelních lístků vyřádili. –Jinak nápis „domácí kuchyně“ byl lákadlem restaurací již za císaře pána.
  Pro Jirku bych pak doporučil
  Hausmachers Schnapsbuch. Anleitung Gebranntes gar köstlich zu veredeln

 535. Jirko ty si nedáš říct?
  Kolikrát ti to mám ještě kopírovat?

  109 – Takže naposled: Nikdo z nás není ze Zemana na hradě nadšen! Pouze respektujeme výsledek voleb. V tomto směru není dále o čem debatovat.

 536. Ad odsun-můj děda (a nebyl z vesnice jediný) byl taky ne výletě v Rusku s kanónem, přes válku občan Maďarského království, ani on ani nikdo jiný z této vesnické party nebyl odsunut, šli jenom ti, co chtěli. Vím, že situace není úplně analogická s Němcama (i když dekrety hovoří o odsunu Němců i Maďarů) a že praktická realizace odsunu byla na Slovensku trochu jiná (vesměs šlo o výměnu), ale pokud vím, žádné další následky pro dědu to nemělo (pokud tedy nebereme v úvahu 4 roky v ruském zajetí a opomineme paradox, že čsl. vojáci bojující proti nacismu byli zavíráni, kdežto příslušníci Wermachtu nebo maďarské armády ne).

 537. hned po ránu takový nátřesk ! 😕
  Tak po řadě:
  (489)ptakopysku,kaji se, ale v tom sladkém období cca 10 let věku jsem obdobných knih přečetla hafo, takže autor jedné z nich opravdu unikl mé pozornosti; Libuška z myslivny však mně utkvěla v paměti právě pro tu transplantaci mozků -toužebně jsem si v tom období přála být komtesou a vyhnout se škole 🙂
  (493) Schumi, kuchyňskou linku do rekonstrované chalupy jsem řešila s ohledem na to, že bude umístěna nikoliv v zámku, ale ve venkovské chalupě; navíc mám ráda dřevo ! Tak proto ten Essex z dubu !
  (497) nevím, pasáčku, jak to děláte, ale vždycky střílíte vedle 😕 Víte, co je to Věc Makropulos ?
  (546) jirko pp: nechtěla jsem se k otázce Chrámku vracet,protože Vás osobně se má zmínka vůbec netýka; Vás neznám.O samotné Chrámce jsem se nikdy zvlášť nezajímala -pro mne to byla díra, kde „chcípl pes“.
  Má zmínka se týkala člověka, kterého jsem znala ,a který Chrámce získal zpět v restituci. Nevím, zda byl komunistou , protože mne stranická příslušnost nikdy u lidi nezajímala- jen to, zda jsou to slušní lidé nebo nikoliv (a charakter IMHO se neřídí stranickou příslušnosti,ale buď je nebo není); podle toho, jak jsem ho já poznala, se řídil příslovím :“kdo chce s vlky býti, musí s nimi výti“ 🙁
  Ta vlastní rekonstrukce mně letmo zajímala jen proto, že to pro mého zaměstnavatele byla „zmařená investice“ , a předpokládám (nevím to jistě),že můj zaměstnavatel po pár letech velmi nákladného provozu ji ještě před plyšákem předal tam, odkud ji převzal 😕 Pro mne je to historie, v které se již nemíním patlat. 🙁
  Vaše obavy, že Vaší rodině komunisté majetek znárodní, považuji za obsesi 😕

  K otázce Sudet: několikrát jsem na tomto webu uvedla ( z vlastní zkušenosti a praxe ), ,že zákonnou úpravou z r.1992 byly BD v otázce restitucí prolomeny ,a zůstavší Němci, kteří získali čsl. občanství do r.1953 (a bylo jich dost) byli odškodněni za zkonfiskovaný majetek anebo jim byl tento majetek vrácen.

 538. ….. “nach Hausmacher Art” jsem ,priznam se jeste nevidel.;-)
  kdezto “nach Art des Hauses“ se pouziva dost casto.
  Je tim mysleno ze svickova se vari na zpusob tohoto „domu“, a je necim vyjimecka, zvlastni…at uz je to treba ze kuchar ma pri vareni svickove vyjimecne cistou zasteru, zvlastni smes koreni ,nebo se tradicne, snad z povercivosti, rozsviti v kuchyni svicka 😉

 539. Já nejsem expert na Rakousko, ale nedávno jsem byl na služebce v Korutanech a tam ten penzion byl domácí po všech stránkách-provozovala ho rodina (manželé s dětmi a snachou), snídani připavovala samotná paní majitelka, jablečný mošt byl vyrobený panem domácím s rodinnými etiketami a u snídaně u vedlejšího stolu snídal vnouček, který pak popadl aktovku a mazal do školy.

 540. NOName – jak už napsal Šumavák 599:
  „Ale odsun řešila Postupimská konference!
  BD řešily zadržení majetku občanů říše jako zálohy na budoucí válečné reparace.“

  A jestli šlo na Slovensku hlavně o výměnu (tedy i majetkovou), tak už není vůbec co řešit.

  Všechno prostě začalo v r.1933, ostatní už byly jen následky. Jakékoli dnešní hodnocení na základě současných zákonů a názorů je totálně mimo.

 541. jenom hloupe keci ale klidne si jim verte.
  proste by tam prece sedela pravda a laska a to by bylo aby nebylo.
  tak tam sedi korporatni socan kterej nas za pomoci odboru a komunistu zachrani.

 542. 626-no tento můj děda č.1 a jeho rodina žila na dnešním Slovensku „odjakživa“. Sloužil v maďarské armádě, byl zajat, vrátil se, zůstal na Slovensku. Bez diskriminace.
  Děda č. 2. se přistěhoval v roce 47 ze severovychodního Maďarska, a je to jak píšete-on tam nechal svůj barák, pole, a tady dostal barák a pole po nějakém vyměněném Maďarovi. Zda to bylo 1:1 nebo jak nevím, byl jsem moc malý, když se bylo ještě koho zeptat.
  V každém případě, když se děda 1 a 2 potkali, pokřikovali na sebe „nácek“ a „komunisto“, ale jinak nic víc, když bylo potřeba něco zařídit pro rodinu, kooperovali (stejně tak v pití barack pálinky).

 543. Brouku,díky za výklad. Nebyly v tom žádné postranní úmysly, leda snad, to deklarované, že dosť bolo politiky. Jen mně to tak napadlo, v čem asi spočívá pojem domácí, když to není doma. V češtině asi ten pojem „dům“ ve spojení s firmou není tak vžitý a domácí je často vnímáno spíš ve spojení s domácnost, domov, než dům.

  Povidlové taštičky byl milovaný pokrm mého dětství. Ale dělala ho babička, v hospodě jsem ho nikdy nejedla, ostatně si myslím, že ani nebýval obvyklou součástí jídelního lístku.

 544. 622 Dobrý den. Noname, co ho táhlo do Ruska? Jen bláto, zima, vši.
  Ad odsun I: Kdo projevil loajalitu k čsl republice nebo byl nepostradatelný pro průmysl a zároveň nebyl v SS, do odsunu nešel, alespoň teoreticky.
  Ad odsun II: bylo v tom plno svinstva a nespravedlnosti. Němci cíleně vyvražďovali elitu českého národa, humanisty, smířlivé politiky. Po válce jen málo lidí prosazovalo ideály humanitní, protože nebyli, umřeli v Mathausenu. Kdyby Tigrid neutekl, tak by nikdo o Ústí nepsal. Mnoho bývalých kolaborantů si léčilo šrámy na kádrových posudcích.
  Ad odsun III: Odsun byl jenom slabý čajíček proti tomu, co se dělo mimo kotlinku. Tam byly čingischánovo hordy puštěné z opratí.
  S většinou „rodáků“ mám jenom nejlepší zkušenosti. Z pozorování se mi zdá, že i mezi nimi jsou skupiny – tvrdé jádro, které provádělo socialistickou revoluci a potom druzí, kteří mají nácky za debily.

 545. Priznam se ze na tento blog obcas nakouknu, ale mezilidske vztahy ,tedy „kdo s kym“, kdo si mysli o kom ze je naprosty tupec, jak uz to tak na vsech tech blozich chodi ,me zustava zahadou 😉
  Ale jsem dalek toho abych se tim nejak zaobiral, nestoji to za to……neda se ale prehlednout ze od pana Benese nejak nemuzete odtrhnout? Je zde nekdo kdo tu dobu skutecne zazil?
  Na nekterych z vas je bohuzel videt v jakem politickem usporadani jste vyrostli ,kdo vam podaval informace, a kdo si vas jaksi „vytvaroval“ 😉

  Vrate se ,prosim vas k tomu vasemu EU… je to tak nejak prece jen „vase parketa“, jste tim na netu dost popularni…… 😉
  Ja napriklad ,kdyz uz se me zacne v Evrope nekriticky libit, vim ze musim nakoknout k „sumavakovi“, abych si uvedomil kam jsme to vlastne vlezli.
  Napada ne pri te prilezitosti vzdycky jedna vec. Kdyz uz je ta „Evropa“ tak hrozna, nic nefunguje, je to strasnej podnik do kteryho nas nejaci nezodpovedni cesi „vstoupili“,co jsme tedy „my cesi“ udelali pro to , aby to bylo lepsi?
  Tedy krome toho ze jsme jim poslali Ransdorffa ?…..
  no a vetsinou je ticho po pesine …… 😉

 546. (572) IMHO také majetek. Č 5, 12, 28,

 547. 630-v roce 90? maďarská vláda rozhodla, že děda a x dalších československých občanů z jižního Slovenska sloužilo v maďarské armádě z donucení (formulace zněla myslím „byli zavlečeni do služby v cizí armádě“) a děda dostal odškodnění-myslím, že ve formě nějakých privatizačních kuponů, které šlo přímo v Maďarsku hned speněžit. Cca 200 000 forintů.
  Jinak docela překvapivě sice Rusy neměl v lásce, ale objektivně přiznával, že je vyklepli s absoutním přehledem a že nebylo co řešit. A pak mi rodiče říkali, že si svůj trest odpykával v nějaké odlehlé vesnici v kolchozu jako pomocník pro všechno, a že ve vesnici byly prakticky jenom ženy, takźe kolikrát ani nevědel, zda je to trest nebo odměna.

 548. Nu, mně se v Evropě celkem také líbí, ovšem určitě to není kvůli EU.

 549. to 629
  Tady v Rakousku musi slusna hospoda mit na jidelnicku par „Mehlspeise“ moucniku, tedy i ty „Haugemachte Powidltaschen“. Byl jsem ,kdyz jsem sem prisel z toho dost nesvuj, protoze bylo naprosto bezne ze v jste dostali v hospode babovku(Gugelhupf)…)nebo strudl.
  Ja znal pouze slane tycinky,nebo Tatranku, co si ale objednavali tesne pred zavirackou jen skutecne otrli jedinci ,kteri unesli ty potupne pohledy, a nebo museli neco prinest domu detem 😉
  Co se tyce babicky…je nekolik pokrmu ,ktere nedokaze zady kuchar na svete uvarit, mezi ne patri „rajska moji maminky“, nebo „buchty moji babicky“…tak to zkratka je, a je to dobre 😉

 550. 631 Brouku, brouku, však my tam pošleme jiného kanóna než Ransdorfa 🙂 A Václav na bílém oři jí ten kožich vší vypráší.

 551. 637-hned jak se domluví s Gašparovičem ? 😉

 552. (612) Tam je zajímavé, jak se označení pečeného masa (svíčková pečeně) posunulo k omáčce („svíčková omáčka“ už jsem viděl napsáno).
  Já bych tedy svíčkovou (maso) takhle nepřipravoval, zdálo by se mi to hříšným plýtváním, ale třeba v dobách M.D.R. nebyly cenové rozdíly jednotlivých druhů masa tak značné.
  Ono se to asi vrací, zde na Štefánikově otevřeli francouzské řeznictví a ceny mají jednu společnou vlastnost, skoro všechno mezi 500 a 600 Kč/kg. 😛
  Ad „domácí“, odborné pojednání ve „Vražda potřebuje reklamu“: „Tak jej nazvete prostě Domácí směs. To bude znít úžasně solidně. Žádné jiné slovo nemůže vzbudit tak ohromnou představu šetrnosti jako slovo domácí„.

 553. Nedavno jsem tu pripominal pisnicku Powideltatschkerln. Strudel a kafe o pul desate dopoledne v kavarne na Rotenturmstrasse, to je Wien. Moje mati takhle byla zvykla ze Znojma a v Praze to byvalo taky. Cukrarna nejblizsi na miste dnesniho Maje nebo v podchodu vedle Bati – tam to byly proslavene briosky.

 554. 638 Ivan a Václav, to je jako Cyril a Metoděj 🙂 Přinesou tradiční hodnoty do Evropy. Upletou bičíky a vyženou socialisty.

  Jak se z krásných čiperných socialistů stali všichni ti socialisté modří, zelení, zarudlí, fialoví, černožlutí …? Potkali Chucka Norrise.

 555. 631 Brouku, co děláme, aby Evropa byla lepší: Asi tak milión aut ročně 😉

 556. Zdravím z hlavního města Hané. Koukám, že tu je nějak bojovně. No já měla pro změnu „bojovou“ noc. Zvečera začala Šárce stoupat teplota a v půl druhé v noci jsme s ní mazali na pohotovost. Šárka si zainhalovala, my jsme nafasovali nějaké léky a doporučení k ranní návštěvě obvodní doktorky, která, dle dopručení z pohotovosti, nás odeslala na rtg plic. Zápal to naštěstí není. Teď už jsme doma, Šárka dospává bouřlivou noc a já se asi pustím do žehlení.
  MaYdo – mám takový dojem, že nápis Domácí svíčková jsem zahlédla na obalu jakéhosi přípravku – polotovaru na výrobu svíčkové. Ale možná se pletu.
  Brouku – zdar! To, že někde jsme neznamená, že nemůžem říkat, co se nám nelíbí. Nebo jo? Stav se častěji, zprávy o pávech viditelně scházejí. :-)))

 557. to 640

  …bohuzel i Wien se trochu zmenila……ta kultura videnskych „Kaffehausu“,….. noviny v drevenem ramu, Melange a k tomu Apfelstrudel,sachy, jsou pomalu ,ale obavam se ze na veky, na ustupu…..i ta „Wiener Gemütlichkeit“ se nejak vytraci.

  Na druhou stranu netreba lamat hul, Ja kdyz pred triceti lety prisel do Vidne ,tak jsem jim rikal ze pijou pivo jako slovaci 😉
  Byli ochotni cucat pulitr piva dve hodiny.
  Viden byla tenkrat naprosto „vinarska“. Dneska by nam vetsina videnaku v piti piva skoro stacila 😉 . . . . coz je zcela jednoznacne pozitivni vyvoj 😉

 558. to 643
  Zdravim Dano…..
  Samozrejme ze se musi „nadavat“ jen to nekdy nebere konce 😉

  Ale to je muj osobni nazor ,a kdyz bude treba tak to klidne popru 😉
  obcas se jiste stavim, ale priznam se ze me vsechny ty blogy, a to nema s timto naprosto zadnou souvislost, zacali tak nejak nudit…….;-)

 559. No zatím vidím tu práci na polidsteni EUrořiše v tom, ze polepsovatelé se tam odstehujou a pak raděj, jak to tam je pekne zařízené.
  Už vynechaj to, ze jim to tam zařídili místní kultivovací spolecnosti po dlouhá predchazejici desetiletí.
  Pro myslytele: nehovořím o osobni kariéře ale o stavu prostředí a společnosti.
  Čest vyjímkám.

 560. No, brouku, ono ta „únava“ z blogu je všeobecný jev. Prostě se na každém blogu vypreparovala určitá skupina, která tak nějak čím dál častěji omílá jedna a ta samá témata. Ale když nad tím tak uvažuji, ono je to vlastně dobře. Znamená to, že život nic převratně nového nenabízí. A jak víme, vše nové je vždy horší starého a v případě některých novot jde i o život. :-)))
  Neboj, my se tu zas někdy vrátíme k vaření a osvětovým přednáškám z různých oborů. :-)))

 561. Je to tak, skupiny jsou problémem. Na Slovensku chtěla dokonce „skupinka“ svrhnout vládu ! 😉

 562. >> brouk
  Pivní Vídeň.
  Chtěl jsem to dát k dobru v oné hospodě, kde se Šumavák rozepsal nad ochrannou známkou BUD.
  Je to už řada let, kdy jsem si na cestu do Vídně vzal s sebou mladšího synka. A jak tak spolu sedíme v příjemné Schanigarten , tu přijde obsluha s jídelními listky a upozorňuje, že jejich restaurace pořádá přehlídku piv. A hned celou řádku – určitě více než 10 – piv vyjmenoval, mezi nimi i Budweiser. Jen tak ze zvědavosti jsem se ho zeptal, zda jde o Budweiser český či americký. A tím jsem se ho dotknul. „Amerikanisches Bier? Was soll’s?“ A dodal, že oni jsou řádná restaurace („anständiges Restaurant“) a servírují jen řádná piva. A tak jsem si objednal Budvar.

 563. MaYdo (513), teď dočítám, tak nevím, jestli vám to už někdo nenapsal. Film Sextánka (1936) je na uložto. Odkaz asi nesmím, ale stačí napsat do hledání a je tam 2x v avi.

 564. Já jen dokončím ty Sudeťáky: Asi jsem měl štěstí, ale ač jsem jich potkal celkem dost (i ty skutečně odsunuté, nejen jejich potomstvo), nikdy sebemenší problém. A to jsme se ožrali někdy i dost mocně a kecali o všem možném, tam je u nich výhoda, že nemusím přes angličtinu. Takže jsem časem záležitost „revanšismu“ zařadil mezi ostatní legendy, jimiž mne komunista krmil a nadále se o věc nestaral. Do pohraničí jezdím jen na výlety či dovolenou, takže jsem netušil, jak je to živé či oživované. Kamarád provozuje v Harrachově penzion, taktéž barák po Němcích, problémy žádné, naopak našel a vyvěsil nějaké staré fotky baráku. Odtamtud se asi odsouvalo do DeDeRonu, to musel být sakra tvrdý osud.

 565. 651-to, že s někým z druhé strany dokážete v pohodě pokecat neimplikuje, že problém se už nikdy nevynoří, resp. nevrátí. Historických důkazů je dost a dost.

 566. Autorkou Sextánky, jakož i desítek dívčích románů ( Primáni a primánky. Spolužačky z páté třídy atd…) byla Dr Jaromíra Hüttlová, středoškolská profesorka, dcera českého spisovatele Tisovského. Jméno je zřejmě v rodině udržováno, protože nějaká JH se vyskytuje na titulcích České televize. Z výnosů litrerární činnosti mj. vzešla krásná vila v anglickém stylu ve Dvorecké ulici v Praze Podolí. Ta ulice je pozoruhodná tím, že je zde také usedlost zvaná „Jalna“. Rovněž v té ulici bydlí Adolf Born.

 567. 633
  Noname, nenapadlo Vás za socíku psát do životopisu, že máte v Sojuzu početnè příbuzenstvo ?
  Mohl jste mít body k dobru ! 😉

 568. >> Baubo
  Ta JH z ČT je vnučka – dcera Pavla Hüttla (1921-1995).

 569. 656 Nebo že bojoval proti angloamerickému imperialismu 🙂
  ss-mani byli jen pomýlení soudruzi.

 570. Vracím se ještě ad Kontroly. Tohle napsala jedna dáma na FB, kdyžtak prosím potvrďte nebo vyvraťte, ale pokud je to pravda, tak mi přijde dost otřesné: „Minulý týden jsem koukala na nějaký německý pořad a tam ukazovali, jak v některých obcích kontrolují u kontejnerů, jestli lidi správně tříděj, a pokud ne, tak je pokutujou, nebo aspoň na dálku vyzývají k pořádku. A ve stejném pořadu (neviděla jsem celý), ukazovali, jak chodí komise po domácnostech a kontroluje, jestli kamna na dřevo správně spalují (Starší kamna, do roku 1980) musejí být do 4 let vyměněná, a co mě úplně položilo, měřili obsah vody v polínkách, mají na to taky normy, ale nesprávnou vlhkost, teda zapovězenou, jsem si nezapamatovala.“

 571. 659 Niko, kam mohu nahrát foto z Chebu – máme na kontejnerech napsáno „Pokud uvidíte někoho nesprávně třídit, udejte ho“. Také jsme měli článek s nadpisem „Odpad patří městu, kdo ho krade, je zloděj“.

 572. 655 – skoda ze je nezastrelil, meli bychom v nasi ctvrti o par grazlu miň.
  Nedaleko totiz bydlim – jak se tůhle tady nejaky muj fanousek ptal. . .
  Doufam, ze toho chlapa starosta vyznamená.

 573. Niko, ty komise pres qalitu topiva v pripade podezreleho koure z komina jsou zde uzakoneny take. . .
  Zatim se vzpouzime nocnimu zatemneni (viz min.Chalupa k teto stupidite ve Francii), ale i to se casem podá a my se zaradime mezi vyspelou rodinu evropskych zemí. . .EsLebe EU!

 574. Neco se kazdopadne v republice deje……

  Obcas si pustim na dlouhych vlnach „Radiozurnal“ abych se dozvedel ktery usek dalnice „D1“ je ucpany 😉
  Posledni dobou jsem si vsim nekolika zmen, prestali me hrat dvakrat denne tu pisnicku, jak bylo letni parno a Lenka Filipova se sla koupat na koupaliste „Dzban“(zaplat panbuch! ;-)a skoro novinka, par lidi si vyslouzila hrdy titul „meteorolog pozorovatel“!!! ;-)))))
  Ja kdyz to prvne slysel, okamzite jsem si vzpomel na titul „Kosmonaut-pruzkumnik“ a nebo „Mesto-hrdina“ 😉
  a pak ze se doma nic nedeje…Eu za nami myslim opet pokulhava, a nejspis pouze tise zavidi. . . .

 575. EU má, samozřejmě na vyšší úrovni, svůj vlastní hrdý titul : Klimatolog-prorokovatel.
  Máme co dohánět.
  ( i když samozřejmě vím, že meteorologie nemá s klimatem nic společného.)

 576. Meteorolog je vědecký odborník v meteorologii, studující atmosféru a jevy v ní probíhající, včetně počasí a klimatu. Meteorologové vytvářející předpovědi počasí se nazývají prognostici nebo synoptici. Dále se meteorologové podle specializace mohou označovat jako operativní meteorologové, radaroví meteorologové, družicoví meteorologové, klimatologové ap.
  Meteorologům, vyškoleným k pozorování počasí, se říká meteorologičtí pozorovatelé. Ti mohou být profesionální (jsou zaměstnanci povětrnostní služby zpravidla na meteorologických observatořích) nebo dobrovolní (obsluha klimatologických stanic).

 577. …ackoliv takova novinka to take nejni, kdyz jsem jeste bydlel na Sidlisti Prvniho maje, tak jsem mel spoustu sousedu ,ktery titul „pozorovatel“ a „pozorovatel-udavac“ urcite meli…,-akorat to byl svym zpusobem takovy jako didident ,tak to bylo v urcitem utajeni….;-)

 578. Ad meteorologie: Pokud někde uvidíte zprávy o extrémech z Krušných Hor – Šindelové, berte to prosím trošku s rezervou 😉

 579. vidim ze par lidi tady trefi zcela neomylne do wikipedie, a jeste umi,svete div se, copy-paste 😉

 580. Něco z domova- úvaha Macka k našemu školství:
  http://viditelny-macek.cz/public/kapitola.phtml?kapitola=135541&menu=

  A jako perličku ke Klausovi (tamtéž):
  „Opsáno z facebooku:
  V březnu roku 2013 se Václav Klaus stane spolupracovníkem významného americkému think tanku Cato Institute. S titulem „Distinguished Senior Fellows“ (tuto pozici v minulosti zastávali např. Friedrich Hayek či James Buchanan). Povšimněte si, milí jeho kritici, že to je ve Washingtonu v USA, nikoli v Moskvě v Rusku…“

 581. 666 Brouku, když jste emigroval, zapadl jste mezi české emigranty? Zjišťovali, jestli nejste nasazený stbák?

 582. Dobré poledne,

  Děkuji za odkaz na Sextánku. Na uložto trefím. Dcera dnes sehnala v antikvariátu knížku Limonádový Joe, spolu s několika podobnými perlami na CD to bude krásnej dárek pro bráchu k svátku 🙂

  Nickname, 660 – co chcete , máte to k té vyspělé Evrope na západě prostě blíž.

  Jak se má miminko?

 583. (668) a nejen to: pár lidí tady umí dokonce i číst (nejen ve wikipedii), a ještě,světe div se, umí si to čtené v hlavě spojit, majíce čím …:-?

 584. 670 Abych dovysvětlil impertinentní otázku. Jeden člověk z okolí emigroval. Léta ho pouštěli na výlet do Německa (Rakouska) za babičkou, nikdy nezdrhl. Až jednou sám, bez rodiny, emigroval přes Jugoslávii, a to v době, kdy to nebylo zas tak jednoduché (cca 1984-85). Dostal se nakonec do Kanady, tam ho „vyšoupli“ na New Foundland, vydržel to nějaký rok, kolem roku 1990 přišel dopis z JARu, že by chtěl doporučující dopis od bývalého zaměstnavatele. Našli jsme ho v Cibulkových seznamech.
  S ohledem na vzdělání a profesi se zdá, že krajané měli buď avízo nebo dobrý odhad a nepustili ho „mezi sebe“, nemohl najít dobré místo a nemohl donášet.

  671: Mimčo se má skvěle, už jsme byli na projížďce. Díky za optání.

 585. to 670
  musim se priznat ze jsem spolecnost ceskych emigrantu primo nevyhledaval, ale to je spis tim, ze jsem od malicka spis „vlk samotar“ ajak si stezoval muj otec kdyz me mel „pres koleno“ vrozeny odpor vuci autoritam 😉

 586. 372- dokonce ho spojit tak, že je co do vět slovo od slova k nerozeznání od wiki, jen odkaz na ni chybí. Také bych chtěla být taková.

 587. Tou dobou měl otec podezření, že nás tajní sledují, protože jsme byli zvláštním způsobem vykradení (úřednický panelák, kousek dál dva vchody policajtů). Taky nám jednou týdně volali z Rammsteinu, kde je US základna. Soused tam měl legálně vystěhovaného syna a telefon mělo jen pár lidí. Možná měli podezření na protistátní činnost nebo jánevímproč sledovali koho mohli.

 588. (676) tak se tolik nepodceňujte, Andy ! 🙂

 589. to je pěkně mazaný Brouku, poslouchat radiožurnál na dlouhejch. To máš celej vysílač na tý dálnici jako posluchač v podstatě jen pro sebe.
  No ne tak docela. V půli ledna jsem zaznamenal přírustek ve sbírce starejch radií, Alpinist 407 rok 1978, plasty ok, jen malej ružek ulomen, bohužel to není kousek co dělali později s logem olympiády 1980, ten je vzácnej.

 590. to 681

  jo ,kazdej mame svoje problemy,ze ? ,-) ruzek…….;-) ja posloucham na „dlouhejch“ jen tady ve Vidni..protoze na jinejch se tady chytit neda…to uz spis Bratislava ,a par soukromejch ze Slovenska, ti ale mluvi strasne rychle, a me z nich zacne za chvilku bolet zaludek 😉
  . . . („poviem ti takuto pikosku!;-)

 591. (652) Jistěže ne, podobně jako zážitky Šumaváka a jeho přátel nesignalizují jeho vynoření jinak, než verbálně u pár jednotlivců.

 592. a co se ve Vídni chytne na krátkejch? Kdysi jsem měl Meridian 202, to byla mašina co měla asi 10 KV rozsahů, od 25m do 75m, s tím se večer dal chytit celej svět.Ježe ti idioti neuměli isostaty a když se ta klaviatura totálně rozložila tak jsem to, a to si už neodpustím, tak jsem to tenkrát vyhodil.

 593. http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/amnestovany-muz-se-v-turnove-prisel-vysmivat-sve-obeti/

  V článku se píše, že amnestovaní v libereckém kraji stihli za měsíc spáchat 5 trestných činů a 4 přestupky. To by vycházelo na republiku tak 25 TČ a 20 přestupků za měsíc po propuštění, dále by to mělo klesat. Vlna násilí jak řemen.

  Předvolební kampaň TOP09 už začala. KS je morální vítěz, podpořil ho Posselt.

  http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/posselt-oznacil-schwarzenberga-za-moralniho-viteze-ceskych-voleb/896440

 594. 679- tohle je ještě dobré, větší komplexy mívám, když vidím, že někdo překládá z cizích jazyků k nerozeznání od Google Translator.

 595. to 684
  . . . tak na „kratkejch “ se tady chytne predevsim „bily sum“ 😉
  zkratak radiozurnal se zde chytne pouze na dlouhejch a to jeste tak do sesti-sedmi vecer ,pak je to k neposlouchani, zejmena v patek (nebo sobotu vecer?) kdy bezi „O Roma vekerer“ ,-)
  ja se zatim loucim ,byl jsem zde dneska dost dlouho ,a jdu neco tvorit………. 😉

 596. Jo jo, brozurkovej inteligent…. To zname je z predinternetovejch, ted to je guugl inzenyr nebo doktor wikiped…. Vsechno to uz bylo, jen prostredky se ruzni….. Kysi jsem cetl scifi povidku o tom, jak vsichni nosili bryle s pripojenim do site…. To jeste nebyl internet a vsechny vymozenosti a jeden ze stada uzivatelu bryli, meli je vsichni, se rozhodl bryle vypnout….. Ono se totiz do nich „promitalo“ vse potrebne, skoro i nadechvydech….. A najednou pocitil vuni svobody a slecna se kterou chtel mit techtle metle to ocenila tim, ze podlehla….a vypla se bryle taky. Pak uz to byla lavina 😀

  Brouku ono vubec se seznamit ve Vidni je tezke. Samozrejme za ty tri roky a kus meli mnoho znamejch, ale to spis bylo kvuli te stresni terase a vyhledu. Doted treba nemuzeme na Ples v opere bez prostrednika. Je skoda ze RU uz nefunguje ani na papire, stejne jako nefunguje EU….. Ups …

 597. Posselt podpořil Schwarzenberga?

  Tak se mi zdá, že Zeman půjde v Klausovo šlépějích.
  Také bude mít většinou pravdu a také ji bude říkat moc brzy a ne až ex post… 🙂 😀 😀

 598. 651 a 652 nepripada Vam to stejne?
  opravdu na zakade toho ze znam nekolik sudetaku kteri nejsou zapskli nezaklada pravo si myslet ze jsou taci vsichni.
  ale zkusenost s nekolika sudetakama kteri jsou zapskli zaklada pravo si myslet ze jsou taci vsichni.
  No byva tu davano k dobru ze kdyz se chce tak za vsechno muze Klaus.
  no ja vidim ze kdyz se chce tak za vsechno muze EU.
  je to ale sranda na tom svete
  mam rad pohadky ovci babicky
  a krome toho ze obcas ( cim dal vic) otravuje ceska pater ( na tu evropskou narazim malo ) tak se mam dobre. Mam na najem a nemusim se tocit u tyce ani v nazorech na to co je spravne.

 599. Andy , odkaz je zbytečný, když to celé Kopnete a hodíte do googlu, vyskočí Vám ćlanek, ze kterèho to je. Ale to urćitě víte.
  S pozdravem „Google je veliký, a Halladin je jeho prorok! “
  Váš oblíbenec
  P.S Stejně jsem se divil, že jste si chvíli nerejpla.

  Brouku ještě horší je když někdo kecá, a ani ho nenapadne si ověřit , o čem to kecá 🙂

 600. 694- no, kdybyste už před lety na Psu neprováděl to samé a nedostával ode mne za to výtky, tak bych to možná přehlédla. Ale jak říká Jirka, googlovejch inženýrů už mám plný zuby. Tak se s tím smiřte i tady. Prostě opisovat se nemá a když už, tak pěkně uvést zdroj.

 601. Do prčic
  Když na to jenom kouknete, musíte poznat, že je to definice odněkud.
  Kdo chce – tak to pozná, a pochopí. A kdo nechce, tak se kvůli němu namáhat nebudu

 602. Proč jsou dneska všichni tak napružení? Samé lepší věci nás čekají 🙂
  Nevím jak u vás, ale tady deštík krásně pročistil vzduch, takže není tolik mouru ve vzduchu. Není to krásné? 😉

  Pan Posselt podporuje KS (TOP09), pan Pithart J.Diensbiera (ČSSD). Je tu obrovská šance pro další stranu, tento dvojitý „polibek smrti“ nezůstane bez odezvy.

 603. TAdy je, nickname, poněkud šedivo a ospale. Možníá sem ten deštík, co pročistí vzduch, teprv dorazí.

  Měli jsem kdysi kolegu, který byl v tomhle spolehlivější, než rosnička. Jak začal v práci zívat, všichni koukali, kde je jakej mrak, případně, jetsli si vzali deštníky

 604. Jo, jo, dorazí. Koukla jsem na radar, v Kladně už prší a v Plzni přímo leje.

 605. (697)“ Proč jsou dneska všichni tak napružení? “ Erupce na slunci 🙁

 606. 684 Rezy, takových je víc. Kdybych býval byl nepohrdl sovětskou technikou a koupil VEF 206, dnes bych si ho hýčkal. Dobrý příjem, nízká spotřeba, baterky neužírané řídící elektronikou, žádné rušení od procesoru, rychlé proladění po pásmech. Zápaďáci jsou z toho dodnes nadšení, Třiadvacet let, sakra to to letí, už mám první digitální přijímač na našem trhu (nepočítám TUZEX) OLYMPIA ATS 803A, indický to výrobek, také poz načkou Siemens, původ SANGEAN. Se všemi uvedenými nectnostmi. Ale funguje dodnes. Co bych ale moc chtěl, je SONY, přesné označení nevím, model asi č. 171, velký kufříkový přijímač s karuselovým přepínáním rozsahů KV, separátním laděním VKV. Vypínatelné AFC, plynule štelovatelné BFO. A výborná citlivost a selektivita. Po prvním nadšení z „digitálního ladění“ dávám přednost kroutítku a stupnici. Třebaže mám SONY ICFSW9600GR, radši používám obyčejný ICF SW11, bohužel nemá dvojí konverzi na AM. Z malých přijímačů jsou zajímavé asijské KAIDE a DEGEN. U nás je na trhu jen SANGEAN, bohužel všechny modely sice pěkné, dobře vybavené a i hodnocené, ale „digitální“. Sice mají „skenování“, ale ruční projetí pásma je opruz jako u všech digitálů.

 607. 697, jaképak všichni, já spokojenej, dostal hlášení, že montáž pracovní desky v kuchyni byla úspěšná. Tak o víkendu, kterýžto vám přeji příjemně prožitý, můžu pokračovat v kutění s nadějí, že dokonce by mohl dojít na kuchtění. I když dodělávek bude ještě spousta. Dvířka, šuplíky, lišty…samá piplačka.

 608. V dobach preeurosocialismusu u nas vpanelaku bydlel cikansky baron. S nim, s jeho carodejnici, ochrankou i sluzicimi jsme (v globalu) dobre vychazeli, milovali blondatou dcerusku a nevadilo jim, ze jim nechci prodat zigulika.Ani nas neuřkli.
  Pak je odstehovali do Nusli, ale kdykoliv jsme se( napr, v Karline) potkali s jejich koňskou bryckou, vzdy me radostne z kozliku zdravili, jednou tak zpusobili kolaps na slozitem namesti OSN a Lidovych milicí.
  A pak jsem se setkal s ublizenim a kradezemi v rodine, ktere provedli uz romové.
  A od te doby se nekriticky a předsudečně vyhybam VSEM cikanum aj romum.
  Volá sa to predbezna opatrnost. Po zkusenostech v posledni firme a informacich od „očevidců“ se takto nekorektne a zapskle nacionalisticky chovam ke vsem Nemcum.

 609. Nickname – 697 – „proč jsou všichni tak napruženi ? . Já myslím, že to bude tím, že odmítají přijmout, že „Žijeme v nejlepším z možných světů“ (pro Andy – copyright Leibniz :-)). Melu to furt dokola – a nic :-).

 610. Ad 660 a 662 : Aha, dík za info. Nějak mi uniklo, že ten ekofašismus už je i tady. Nejlepší bude na celou recyklaci kašlat a házet vše v uzavřeném pytli do popelnice. Topit v noci.

 611. Pro ty, co nevědí, upozorňuju, že Posselt je též poslancem EP a lze tedy očekávat, že podobné bláboly šíří i v Bruselu 🙁

  Sudetendeutsche Zeitung:
  ….“S obrovskou odvahou a působivě mluvil (Schwarzenberg) bez obalu v několika rozhodujících televizních debatách o vyhnání jako elementárním porušení lidských práv, o zničující myšlence kolektivní viny stejně jako o tom, že Benešova vláda by pravděpodobně dnes skončila před soudem v Haagu,“ ocenil předák sudetských Němců Schwarzenbergova vyjádření, za něž se stal terčem ostré kritiky svého protikandidáta Miloše Zemana nebo prezidenta Václava Klause.

  Posselt vyzdvihl, že Schwarzenbergovy názory přijala mladá generace Čechů. „Schwarzenberg svou suverénní otevřeností a pevností názorů přinejmenším střednědobě změnil svou zemi – a to mnohem více, než by jako prezident, který nemá o moc více kompetencí než německý prezident, mohl v úřadu udělat,“ míní Posselt, který je mluvčím všech sudetských Němců, vysídlených po druhé světové válce z tehdejšího Československa.

  Politik, který je současně evropským poslancem za bavorskou vládní Křesťanskosociální unii (CSU), rozhodně odmítl, že by Schwarzenberg v boji o Hrad sloužil „cizím zájmům, jak mu odpudivými, skoro až rasisticky působícími útoky předhazovala Klausova rodina“. „Naopak vystupoval jako český vlastenec a přesvědčený Evropan, který přehodil výhybky směrem k lepší české a pro nás také lepší středoevropské budoucnosti,“ domnívá se Posselt….
  http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/posselt-schwarzenberg-je-moralni-vitez-voleb_260114.html

 612. Tedy musim rici, ze netusim, proc se furt sudetskym nemcum dostava takove pozornosti v novinach antaky mezi vseholidem. Je to furt stejny scenar na vrteni psem. Ted se asi bude dalsi mesic ci tri, resit kdo komu co rekl a mezitim se v klidu zvysej dane, okraji svoboda, Zemanmse desetkrat ….. Pozada o popelník a pan prezident Klaus rekne deset pravd. Ach jo…. Sebevedomi, sebevedomi je to co chybi.

  Niko, a co treba ekokokom? To znate, nebo se zase nechate poucit?

 613. Jj – Jiřiku a proč ti chybí sebevědomí?

 614. Kdo by měl zítra ráno zájem o kuriositu, podívá se do Zlonína. Bez jakékoliv inzerce se už někdy od začátku osmdesátých let pravidelně první únorovou sobotu celá vesnice a přilehlé okolí zaplní veteránisty (poslední dobou nejenom) s obrovskou dražbou všeho možného i nemožného z oboru motorismu. Kdo přijede po sedmé, projde se do vesnice nějaký ten kilometr – a nebo musí vlakem, ten staví přímo uprostřed.
  Vynechám jenom, pokud budou padat „komunistové bez padáku“.

 615. (707) Jo, na ekokom vzpomínám s dojetím, jak jsem musel kvartálně vysmolit naprosto zbytečný výkaz.
  Jen nevím, zda je to buzerace „pateřní“ nebo „bruselopateřní“, ale když jsem smolil, bylo mi to jedno.

 616. Aerokarle…ty si snad neplatil,

 617. Ekokom je jedna z buzerací bruselních – po nás to chtějí německé obchodňáky, tam se to jmenuje Interseroh. Zbůhdarma vyhozených 1200 Kč za paušál + opruz s vyplňováním hausnumer do výkazů.

 618. tady to je samý němec
  a zatím vládě jde všechno od ruky, radost pohledět
  i v drobnostech, které se na přetřes nedostanou
  příklad: karlštejn a v něm výzkumný ústav, kde se pěstuje réva
  měli tam takového šikovného člověka, vzdělání na to měl, šikovný byl, jen občas otravoval, že je tam kde co ještě z dob bolševika
  a tak pan ministr zemědělství, středočech, ho z místa vykopnul a dosadil tam kamaráda, taky středočecha. i s penězma na možné investice
  jen drobná chybička se vloudila, ten člověk má na to místo, kde má být vejška, jen maturitu, ale on se jistě po večerech doučí

 619. Jo Ekokom, trafika z Brusele pro Kužvarta … aby ho čerti vidlema píchali … když si vzpomenu, vztek mě bere … 🙁

 620. (711) Já smolil, pochopitelně tak, aby firma neplatila.

 621. Ekonomové pozor! Německá levice přišla s geniálním nápadem. Stoprocentní daň na zisk nad 500 tis. EUR.
  Řekněme, že dosud jsem vynakládal nějaké úsilí a měl zisk milion EUR. Nyní při vynaložení stejného úsilí mi bude povolen zisk jen půl milionu Eur. V pořádku. Otázka : Co mě přiměje k tomu abych i nadále vyvíjel tak intenzívní úsilí a neomezil úsilí pro zisk půl milionu? Zisk milionu odpovídá nějaké produkci na trhu žádaného zboží. Jestliže se rozhodnu, že se nebudu dřít zadarmo, omezím úsilí pro zisk půl milionu, omezím výrobu, propustím přebytečné zaměstnance, kteří se nepochybně dobře a snadšením uživí jinak, jak se to projeví na trhu zboží ? Jeho nedostatkem. Co znamená nedostatek zboží? Zvýšení cen. Co znamená zvýšení cen? Ve vztahu k zahraničí ztrátu konkurenceschopnosti, v tuzemsku další omezení výroby za účelem snížení zisku zvýšeného cenami zboží. Clo na dovoz konkurenčního zboží, zavření hranic spojené s dobře znáým šacuňkem, nižší hdp, nižší výnos daní, fronty na toaletní papír, přídělový systém. Pak na scénu vyleze nový Adolf či Vladimír Iljič a začne tradiční zábava v novém kabátě….Vzpomínám na jedno z dilemat marx-lenicnismu, zda komunismus lze vybudovat nejprve v jedné zemi, nebo jen najednou na celé Zemi. Němečtí soudruzi zakrátko dojdou k poznání, že to první nejde už jen z důvodu konkurence, a to druhé spočívající v potření globální konkurence nejde z důvodu, že ovládnout ono globálno je prakticky nemožné. Tak nepochybně směřují směr Severní Korea, předpokládám, že ve snaze zapojit celou EU. O cosi se už jednou pokusili, dopadlo to nedobře. Jenže EU není svět.

  Jsem zvědavej jak to přežije Modrej, protože tenhle nápad hodný chovance uzavřeného oddělení psychiatrické léčebny by položil i neinformovaného 🙂

 622. Žádná levice, ale konkrétní strana – Die Linke..
  Přejmenovanií postkomunisté, ke kterým odešla malà část od německých socanů……
  Německá soc dem s nimi nechce mít noc společného

 623. Schumi klid! Švédsko umí i víc než 100%
  Viz příjmy Astrid Lindgreen a následky. Někde na webu se to jistě najde.
  A kdo by se nechtěl mít jako Švédové?

  Vzorový sociální stát!

 624. no snad nebudou predcasne volby 🙁
  kdyz tak beru duvody a vyjadreni tak
  ODS se neda volit protoze od topolanka po necase se totalne zdiskreditovala.
  komunisty nevolim dokonce bych je zakazal
  socany nevolim a bohous prece jen 😀
  zemanovce – to je jen prechodnik mezi socany a komunisty.
  SSO nemuzu volit protoze nemaji sanci se do parlamentu dostat a jejich teoretikovi v cele nemohu verit – teorii dojde az k praxi ze voli socana i se sloufem.

  Safra jaka je ta posledni strana co se asi do parlamentu dostane ? abych vedel jakej ten listek mam hledat.
  ja vim je to strana co prosazuje paterni buzeraci no ale zase prej kdyz je ten hlas protestni proti tem druhejm horsim tak se to nepocita.
  😀

 625. Nekde jsem cetl, ze aniz by zil, snad Bergman, ve Svedsku, vymerili mi dan 117% a tak se nastval a nechal tam vilu, napsal osklivej dopis a uz se tam nikdy nevratil….. Dsamozrejme to lovim v pameti a negugluju. Mozna to nebylo tolik procent a treba to nebyl ani Bergman.

 626. No , zeman v televizi nedávno uváděl, že blbým výpočtem úředníků na ministerstvu chtěli po bohatých śvédech 103% zisku

 627. Pepo – a co kdyby se do čela SSO postavil někdo, kdo už nějaku stranu založil a vybudoval? Změnil teoretizování na praktickou politiku? Nějak si říkám, že by to tak mohlo být…
  Ad kopírování odjinud – v tomhle bodu se obracím na Halladina, aby nekopíroval mé komentáře, které píšu tady, na jiná fóra. Já vím, že veřejný prostor a tak..A právě proto to sděluji takto a nevracím se k tomu, co bylo před tímto komentářem. Děkuji.

 628. Dano,
  Žebych kopíroval zrovna vás si nepamatuju. Vím že jsem nedávno nekoho tady kopíroval , a mám doje, že jsem to tu oznámil
  Můžete mi to mailem pŕipomenout, co a kdy?
  Ta paměť už není, co bývala

 629. Dano kdyby se do SSO postavil nekdo jiny kteremu budu verit ze to mysli dobre budu jedine rad.
  proto rikam jen at nejsou predcasne volby .
  rikam si kdyby to byl nekdo takovej jako byl pan premier po revoluci to by se mi libilo.
  ovsem jakykoliv prezident ktereho jsme doted v CR meli by mne nepresvedcil – falesni a neduverohodni byli dle meho nazoru vsichni.

  jo kdyz uz s Vama pisi – vite ze to ovladnuti blogu “ skupinou co pise furt to stejne“ pripada i mi . Jenom si myslim ze takovych nazoru na blozich byva vzdy vic a casto protichudnych.

 630. Dobrý večer,

  Dano, ono je to těžký…

  pokud je strana úspěšná, tak jsou otcové zakladatelé angažováni v ní.

  pokud v ní angažováni nejsou, obvykle je to proto, že buď se strana rozpadla nebo se s ní rozešli, a je otázka jestli si při dalším pokudu povedou lépe.

  Jediný volný a úspěšný budovatel strany je Klaus, ale averze vůči Klausovi je obrovská. Klaus by se mohl vrátit na scénu, až lidi zjistí, že za jeho následníků není lépe. jenže to pár let potrvá a Klaus nemládne. Otázka je, jetsli některé úlety z poslední doby nejsou projevem stárnutí.

  Popravdě řečeno si myslím, že voličů Svobodných je prostě v populaci málo.

 631. ježiši, pepo, já tu poznámku o skupinách vůbec nemyslela adresně na kohokoli zdejšího, Je to prostě všeobecný jev, myslím, že se tomu říká ponorková nemoc. Navíc, ta věta přesně zní: „Prostě se na každém blogu vypreparovala určitá skupina, která tak nějak čím dál častěji omílá jedna a ta samá témata“ – a sice nešikovně, ale rozhodně nepíšu, že by tu někdo psal furt to stejné. Chtěla jsem napsat, že se tu občas stane, že se diskuze zadrhne na nějakém tématu a točí se dokola i několik dní. No asi toho pro dnešek nechám,nějak nemám dnes ty správné vyjadřovací schopnosti. :-))))

 632. Dano ani ja to nemyslim konkretne.
  jen zase zastavam nazor ze se to tak jevi ruznym skupinam ruzne.
  Vzdy se tech skupin vytvori vic nez jedna

 633. Dano a pepo – k tomu SSO. Vidíte, a to „teoretizování“, necharisma Macha a to, že už dlouho říkají pořád to samé mně právě imponuje. Oni snad opravdu chtějí ten program uskutečnit :-).

 634. Já se obávám, že je úplně jedno, kdo vyhraje volby. S přihlédnutím k tomu, že 80% legislativy jsou bruselské implantáty.

 635. Nicméně jsem odhodlán furt a pořád volit SSO s nadějí, že socialistům dojdou prachy.

 636. ale oteplovaci ja vam to beru. Jenom kdyz to vse trva dlouho a porad stejne tak to muze pusobit jako cibulka 🙂
  ale zase pro mne udelal mach ted u volby prezidenta zmenu tak uz to neni porad stejne.

 637. No když si budou všichni říkat, že ti SSO nemají šanci, tak jí mít opravdu nebudou.
  Ono je potřeba, aby si něco v tom parlamentu odpracovali a pak se teprv ukáže, jestli jsou použitelní nebo ne.

 638. Hanino,
  jestli sem nakukuješ. Šel ti jaterní emajl…

 639. Ptakopysku….říkal jsem si, že tohle by Tě mohlo potěšit..

  Abys udělal ženu šťastnou, stačí být:
  1) přítelem
  2) druhem
  3) milencem
  4) bratrem
  5) otcem
  6) učitelem
  7) vychovatelem
  8) kuchařem
  9) elektrikářem
  10) instalatérem
  11) mechanikem
  12) pokojovým designerem
  13) stylistou
  14) sexuologem
  15) gynekologem
  16) endokrinologem
  17) psychologem
  18) psychiatrem
  19) terapeutem
  20) výkonný
  21) organizovaný
  22) dobrý otec
  23) velmi čistotný
  24) sympatický
  25) atletický
  26) citlivý
  27) pozorný
  28) kavalír
  29) inteligentní
  30) mít fantazii
  31) tvůrčí
  32) sladký
  33) silný
  34) chápavý
  35) tolerantní
  36) starostlivý
  37) ambiciózní
  38) schopný
  39) odvážný
  40) rozhodný
  41) důvěryhodný
  42) vděčný
  43) náruživý
  44) skládat komplimenty
  45) rád nakupovat
  46) nikdy nedělat problémy
  47) velmi bohatý
  48) nebýt přítěží
  49) nekoukat se po jiných
  Současně je třeba:
  50) nesmíš být žárlivý (ale ani bez zájmu)
  51) musíš si rozumět s její rodinou
  52) musíš jí dát prostor (ale mít starost o to, kam jde)
  Mimo to je velmi důležité:
  53) nezapomenout datum výročí (svatby, zasnoubení, prvního střetu, narozenin, menstruace, …)
  Bohužel, i když dodržíš naprosto všechny tyto instrukce, nemusíš dosáhnout 100 % jejího štěstí, protože ona se může cítit pod tlakem příliš perfektního života špatně a utéct s prvním alkoholikem, zlodějem, úchylem, …, kterého potká.
  No a jak udělat šťastným muže? Jednoduše:
  1) Dej mu!!!
  2) Uvař mu!!!
  3) Neřeš s nim kraviny!!!

 640. Jirko ppa,
  😀
  ježiš! Vůbec jsem netušil, co všechno zastanu. Ale doma to musím tutlat. Za pár dní to mám třicet let, co jsem šťastně ženat a celou dobu jsem si nemohl stěžovat. Tak aby se díky takovýmhle seznamům v té naší harmonii něco nerozprclo…

 641. Ot dotaz….. Jak mohu vymazat kompletne kontakty v iPhonu? Tedy jen vsechny kontakty a nic jineho. Nahrat to nazpet umim…. Neporadite?

 642. Jirko ppa,
  akorát ty tři poslední body by asi možná děvenka moje starostlivá ve světle nabytých zkušeností komprimovala do jednoho pokynu: „Svlíkni se do naha a nalej mu pivo!“

 643. (731) „Oni snad opravdu chtějí ten program uskutečnit“ I kdyby chtěli, v současném obsazení (nejen předseda) nemohou. Kdyby mohli, kdo ví, zda by ještě chtěli.
  😛
  Každopádně, do voleb zapomeňte na nějaké nové strany. Pokud by někdo nějakou ze země vydupal, byla by to „rychlokvaška“ typu TOP, VV, LEV …. kdo ví, za čí peníze. To bude panečku rozhodování, fuj, fuj.

 644. (735) jen jak je tam dostat, pak ať už odpracovávají.

 645. Foundry, když hoši ze sso sháněli podpisy, byl jsem asi 20 podepsaný. Když jsme protestovali proti LS, tak jsem s nimi společně strávil cca 3-4 hod. Už tehdy jsem si uvědomil na základě vyslechnutého, že pánové nikdy žádní demokraté nebudou. Pouze elitáři. To se potvrdilo, když vyštípali Matějku i jiné. Jim bohužel stačí to, co mají, a po více členech netouží. Obávám se, že u nich Klaus neskončí.

 646. . . . to vo tech zenskejch jsem tak nejhak tusil, ale branil jsem se tomu…..
  to je skoro lepsi bejt Elton Dzon, ten si akorat hlida tanga aby mu je nenosil. . .

 647. (743) To máš tedy mladici.
  A nekazí to požitek z piva?
  😛

 648. Aerokarle -744- i Vy už používáte „kdyby seděl, tak by nepustil ?“. 20 let jsem vybíral menší zlo, a mám už toho plný zuby. Kdyby byl většinový systém, tak by Vaše úvaha v první větě měla trochu smysl. Ten ale socani, komunisti, lidovci a TOP nikdy už nepřipustí, spojenými silami, rukou společnou a nerozdílnou. A svobodní nejsou žádná rychlokvaška, jsou tady už dlouho. A není to žádný „business“ projekt, jako ty, co jmenujete. No a protože znám ods dlouho zevnitř, vím, že se členská základna hodně proměnila. Nemusíte mi to věřit, ale drtivá (tipuji 70%) část členské základny považuje tady často vysmívaného Nečase za extrémního pravičáka, který kazí výsledky voleb. Tahle většina chce doleva, a dřív či později se jí to podaří.

 649. Bohužel, sso možná působí pravicově, ale je ve skutečnosti funkční asi jako pánské bradavky. Zatím nevidím východisko. Když to vezmu podle skutků, tak Zeman v oposmlouvě fungoval pravicověji, než v současnosti Nečas. Navíc za zlaté časy považuji dobu působení ministra Fencla, který jenom kradl, ale nás nechal žít. To se však drtivě změnilo příchodem Palase a s krátkou pauzou minulého odvolaného míňi(bývalého starosty Příbrami)to trvá dodnes.

 650. 742- neporadíme, protože jsi eurohujer:)))))))

 651. Jirko , zagoogluj si, jà už to našel 🙂

 652. (748) Oteplovači, račtež si povšimnout, že je tam smajlík.
  Nicméně, kdyby pánbůh dal, motyka spustila, dost bych věřil, že by to dle té mé ironie dopadlo.
  Svobodní nejsou žádná rychlokvaška, ale chybí jim někdo jako Klaus, Sulík, Zeman, Schwarzenberg&Kalousek, schopný zaujmout. Pokud nezabrali napoprvé (což nezabrali), budou se bez tahouna stále plácat někde u 2 – 3%. Už jsou chápáni co looseři.
  Rychlokvaškami jsem mínil vyjmenované strany a každou, která zde do nejbližších voleb případně vznikne.
  Poměry v ODS neznám, každopádně za pravicovou či liberální stranu ji nepovažuji už dávno.
  Koho ovšem v blížících se volbách volit, to je asi něco, na co jsme se připravovali v těch presidentských. SSO nedokázala protlačit Jakla ani mezi kandidáty (a když se to podařilo s Fischerovou, tak je to dost ostuda), takže se situace nejspíš bude opakovat a zbyde volba mezi menším a větším zlem.
  Které je které, to už si každý demokraticky vybere.

 653. Tak Fořtův tým došel k závěru, že mu to podělala vláda – jeho angažmá v této vládě prý odradilo dvojnásobný počet voličů než otázka BD:
  „…“Z průzkumů plyne, že největší podíl měl protest proti vládě. Benešovy dekrety se vynořily poměrně pozdě. Mohly mít nějaký efekt, ale určitě kvůli nim mezi kandidáty nevznikl rozdíl půl milionu hlasů,“ řekl Martin Voňka, který měl ve Schwarzenbergově volebním týmu na starosti strategii.“……
  „…..Část diskutérů na sociální síti vyjadřovala před druhým kolem volby nechuť nad intenzitou kampaně. „Možná se zdálo, že agitace lidi zahlcuje, ale neodradila je od toho, aby šli volit. Volební účast poklesla jen mírně. Během čtrnácti dní se nemůže stát, aby společnost uhnula razantně někam úplně jinam. Přehlcení kampaní mohlo sehrát vliv pouze u jednotlivců,“ míní Voňka.“

 654. šimone, já bych řekla, že většinu odradila ta mediální hysterie o svatosti jeho knížecí jasnosti – to je věc, která lidi v kotlince spolehlivě odradí. Jeho tým jest mlád a již nepamatuje, jak tu lidi krkala ta jediná a správná linie…
  A BD to spolehlivě dorazily …
  Ostatní byly jen třešinky na dortu. Kupodivu včetně Kalouska, který vyniká ve schopnosti se v pravém okamžiku „ztratit z parády“…

 655. Prosrali to, ale přece za to nemůžou ……
  Já bych naopak považoval za úspěch, že se tak dlouho dařilo předstírat, že KS s tou vládou nemá nic společného.
  Aneb tradiční přístup lidovců, opozice v koalici.

 656. Jak řekl Kubera
  Knížeti se podařil majsterštik – přesvědčil fůru lidí, že Kalouska potkal jen jednou, na recepci, a to mu ještě Kalousek vynadal, že je levičák! 🙂

 657. Andy dekuji…. Myslel jsem si to 😀

  Svobodni nejsou zadni elitari, proste nemaji sanci se nekam dostat, nebo je jejich volicu malo. Maji samozrejme misto na Slunci, ale nikdy nedostanou sanci ba mohli neco ukazat. Vzdy budou jen mluvit. No pan Matejka, kdyz se loucil se stranou, tak rikal neco o tommjeho „uspechu“ v podnikani a ze nechce tim svobodne zatezovat. . Bral jsem to jako muzny krok. Netusil isem ze to bylo vystipani …no a proc ja bych svobodne nemohl volit? No myslim, ze Vam je to jasne a tak nemusim odpovidat, ale tipnout si muzete, to zas jo…..
  Mimochodem na tom, existuji ruzne skupiny lidi, co spolu kamaradi, nevidim vubec nic spatneho. Ono to jinak v te dzungli, co se jmenuje vlada vseholidu nejde.

 658. Rputi – take me odpuzovala predevsim ta debilni masaz ale stejne i ucast a jeho ciny ve vlade. . .no a pak to, co o Jeho Spavosti vim z dob minulych.
  Pehecí chlapci jsou dle meho zcela mimo prave u te casti kampane, za kterou nesli zodpovednost.
  Inu – nejni nad teoreticky zazitou sociologii masove komunikace. . .

 659. „jedním z jeho prvních počinů bude, že na Hradě unijní vlajku vztyčí“…no, i za uspokojenou škodolibost se musí platit:)

  Toto je jen začátek.

 660. Andy, v tomhle jsou si s Jeho Spavostí úplně rovni…

 661. No jo pravda a laska se kvuli tomu rozhodne…. Abych citoval …. Posere do vejsky….. Neplacty, sami si za to muzete 😀

 662. možná, Rputi, ovšem ta vás už teď nemusí trápit. Teď máme Jeho Bdělost.

 663. Andy, je to stejne legrace, ze ano……

  No ale abych nebyl tak skodolibej…. Konecne vcera dorazila posledni zasilka digitalizovanejch filmu. Takze …..ryzovani zlata na kavkaze, vymena pusky za „sluhu“, letecke dny na balkane, tesne pred ww1, rozkvetani fialek, kdesi u Torino…. Neuveritelne kam se az dostane noha rakouskeho uheraka…..

 664. Dusledek eurohujerstvi mych pry spoluobcanu je holt říšska vlajka na Hradě. . .
  Že zdejsi volici MZ deklarovali, ze je to vyber mezi dvema křupany to zatim nedoslo nekterym stoupům.
  Ta ostuda, kdyby pri to Die Fahne hoch! jeste prasident v puli usnul. . .

 665. Ostatně, co se horečnatého vyvěšování vlajek týče, motivace je pouze a výhradně jediná: nasrat Klause. Pomstít se za zahanbený odchod ze Španělského sálu před lety, za všechno to, kvůli čemu MZ deset let jen okusoval stromy na Vysočině. Kdo si přečetl aspoň kousek Zemanových knih, ten ví, že MZ pohání hlavně pomstychtivost…a tohle půjde hodně do hloubky a daleko. Má to i své výhody, pravděpodobně nebude moc aktivně cpát Paroubka, celého natěšeného, někam do významné funkce. Na druhou stranu, není to zdaleka jisté, ti dva šíbři se nakonec možná v klidu domluví. Nu, hlavně že Jeho Spavost je z cesty:))

  Jak je velmi dobře napsáno v Euro z minulého týdne, další Prezident Peskovatel se dočkal.

 666. 768- nechte si ty blbý narážky na spolukomentátory, Šimone. Už toho mám jaksi dost.

 667. Ze jo Andy…. Kdyby si panrezident vyvesoval tibetskou vlajku, bude vyvesovat cinskou 😀

 668. Pan prezident… Nekomolim schvalne, to delaji ostatni

 669. šimone, kam by taky tepali, že ano… 🙂

  Jen mě tak napadá, kdyby to Zeman neudělal, co by v tom okamžiku učinila Jeho Spavost, respektive Kalousek. Zajistit si podporu z Brusele dřív než ten druhý je první důležitý krok … fujtajxl…

 670. No co co….meli jste sanci ihned na zacatku, nesebrali jste dost podpisu, kecu jako ze straejch povesti ceskejch co udela Lesnik spatne a nakonec ze to tedy hodite Zemanovi, i kdyz jste vedeli, jakej je to lidskej smejd a ted budete chtit aby vas nekdo litoval? Vzpamatujte se radujte se, ze BD stale jeste platej…..

 671. Andy, myslíš, že stařičký mocnář by mariánské hvězdy nevyvěsil?

 672. Až po vas madame, az po vas. . .
  Vono je tezke najit pojmenovani pro nekoho, kdo tady po sté opakuje radobypomstychtive mantry typu Jen pockej zajici za situace, kdy opet poste mu vsichni nevolici Fořta opakují, ze na vyber ve finale nic jineho nebylo, ale rada duvodu take zde stokrat vyjmenovanych nedovolila volit Fořta.
  Ale pro vas jemnocit – napriste specialne vy jako alternativec, ano?

 673. Jirko, tady snad někdo chce být litován? Já mám naopak náladu o to bojovnější – státu ani korunu navíc!

 674. Foundry, rozhodne si zvlili ten nejlepsi pristup jaky si mohl….. A nejsi sam kdo to takhle dela. Nikdy neni pozde zacit

 675. A aby bylo jasno – po padesátépáté zdůrazňuji, že jsem k volbám vůbec nešla. Nadávat můžu komu chci … 🙂

 676. Jo a bude k videni casosberny film o afinite Zemana k alkoholu. . .
  Kterej ze to vinopalník asi sponzoroval? 🙂

 677. No, on to vlastne řekl už Klaus nějak takhle
  “ Vím , že udělá řadu věcí, ze kterých mi budou vstávat vlasy na hlavě, ale dovedu si to představit.
  On i ten Klaus volil menšï zlo ( podle něj)

 678. Navrhuju stáhnout knot váchním. Prezident sice je významná figura, ale v komplexu mají rozhodující roli jiné faktory. Stejně tak EU. Co by naši předkové dali za tak fešácký potektorát. Nemáme hlad a není válka. Chápu, že některým je to hodně málo. Leckterým, kteří kdysi museli prožít ty hrůzy a zvlášť těm, kteří nepřežili by to nač nadáváme připadalo jako ráj.

 679. Schumi, obávám se, že v některých případech je váchnění samo sobě účelem.
  Jinak souhlas.

 680. Jinak jsou Hromnice – tedy o hodinu více, což zatím nepozoruji, neb je tady šedivá deka a vlhko až mokro a lezavo jak v listopadu ….brrrr …

 681. Fascinuje mě ostrovid komentátorů, kteří přesně vědí, co bude Zeman dělat. Jejich věštby jsou stejně spekulativní , jako předpovědi astrologů, kartářek a spol. Mimochodem, postavení hvězd 26.1.2013 ve 14 hod naznačovalo, že Zeman bude jednoznačným vítězem voleb a prospěje ČR.

 682. Dobré ráno,

  Jak vidím, opakování matka moudrosti.

  Takže :

  za a – jen několik diskutujících napsalo, že volili Zemana a to proto, že kníže byl ještě více nevolitelný a nechtěli ho na Hradě i za cenu, že tam bude Zeman. Při vyrovnanosti obou kandidátů vcelku pochopitelné rozhodnutí.
  za b – jen několik diskutujících napsalo, že volili knížete – jinak viz předchozí bod, jen prohoďte jméma kandidátů.
  za c – jen několik diskutujích napsalo, že nevolilo vůbec, protože ani jeden kandidwát pro ně nebyl volitelný a který tam sedí, je úplně jedno.
  Za d – většina diskutujících se nevyjádřila, zda volila a pokud ano, jak volila.

  Takže nevím, na základě čeho někteří dospěli k závěrům, že jsme zvolili Zemana a že máme, co jsme chtěli.

  JInak, JIrko a Andy, možná byste se místo toho sprdávání, co jsme MY měli udělat, abyste VY byli spokojeni, mohli zamyslet co z toho, co chcete pod nás jste udělali sami?

 683. ja bych si pral svetovej mir a rucnik pro vsechny

 684. Nic Ti Jiří nebrání, začít aspoň s těmi ručníky. Můžeš nakoupit a rozdávat. Otázka ovšem je, jetsli si všichni přejí ručník.

 685. Jirko a Andy a tak nám vyjevte, koho byste na tom Hradě chtěli Vy?

  Včetně těch, co neprošli do prvního kola.

 686. Já bych tedy parafrázoval onen Jaklův bonmot a pravím: Už když jsem si uvědomil, že někdo z těch devíti kandidátu bude zvolen presidentem, přešel mi mráz po zádech. I stalo se jak jsem předpovídal.

 687. Fujtajbl vespolek,
  teď jsem nahlédl na blogy idnesu a vypadá to, že nezvolení KS některé láskyplníky zaťalo až na dřeň. Jeden z nich, hrající si na šlechtice – JNABB, neboli pan Buquoy se vypsal z podoby: http://berwidbuquoy.blog.idnes.cz/c/319826/Bude-Zeman-lepsim-prezidentem-nez-Klaus.html
  Zcela nevybíravě haní Václava Havla, slavného amnestistu a milostníka, a oznčuje ho jako morálního perverta: Kdo vypustí z věznic do ulic zločince, dává tím najevo, že jejich bývalá činnost žádným zločinem nebyla. Není důležité, zda se taková morální perverzita nazývá „amnestie“ nebo „milost“.
  Ovšem článek není zcela bezcenný. Pro sběratele obsahuje například roztomilou svodku Zemanových výroků na adresu novinářů. Jo a na závěr autor konstatuje, že za všechno může Klaus.

 688. (787) Nemám vůbec nic proti hvězdám, Baubo; dokonce se mně moc líbí koukat se na hvězdy 🙂 Ale pokud lze z postavení hvězd určit, kdo vyhraje volby ( jakékoliv), nebylo by vhodnější volby ve stávající podobě zrušit a svolat jakýsi sněm hvězdopravců za účelem stanovení vítěze voleb ? Pravda, bylo by to (soudíc podle současných rozpoutaných vášní) asi dosti riskantní povolání pro ty hvězdopravce,ale snad ochranka by mohla zapracovat …. 🙂

 689. Dobré dopoledne,
  přiznám se, že kdyby před 10 lety vyhrál Zeman, a Klaus odešel jak spráskaný pes, asi bych těžko ovládala emoce. Tentokrát nebyl ve hře nikdo, z jehož zvolení bych měla upřímnou radost. Po dlouhé době jsem v postoji nezaujatého pozorovatele. Užívám si to.

 690. (796) šimone, to přijde – v dnešní humanitní době se spolehlivě vraždí v médiích 🙁

 691. dvd, já bych to viděla taky tak nějak, ale pak nevím proč lkát nad tím, že mi běhá mráz po zádech zrovna ze Zemana.

  jinak ona ta „kindetrštube“ u knížete taky žádnej zázrak. Včera jsem tu pastovala článek z doby, kdy ještě nebyla volba prezidenta aktuální a to by se jeden podivil, jakými výrazy Jeho Jasnost vládne a své kolegy jimi častuje.

  No a ptakopyskův odkaz na blábolivý článěk páně Buquoy jednoho taky s tím Zemanem na Hradě poněkud smiřuje.

 692. Momentálně jsem milostivě naladěn, neb od rána probíhá obecní zabijačka, takže jsem dosud absolvoval ovárek, prdelačku, pivínko a svařáček. V nejlepších zemanovských tradicích 🙂 Akorát ke štamprli jsem vzhledem k relativně časné hodině nesebral odvahu.

 693. tak rezy, v podstate ano

 694. >> ptakopysk
  Kdyby byl onen J.Berwid-Buquoy šlechticem ve smyslu genetickém, tak by to asi spousta lidí považovala za jakousi omluvy jeho poněkud mimoňského jednání. Viz např. ukázka http://www.youtube.com/watch?v=e1MPDIUamVA
  Vzhledem k tomu, že se narodil jako Honzík Kopecký a pak se tak nějak zbláznil do feudalismu (poslední přijatý titul vévody zřejmě už zase odložil) tak lze uvažovat o jisté poruše osobnosti.

 695. Foundry, Jiřímu nic nebrání, aby si ten ručník na hlavu dal.

  Pokud jde o ostatní hlavy, rozhodnout o použití ručníků je věcí jejich vlastníků a nikoliv Jiřího přání . 😀

  ovárek, pívíčko a prdelačka, toť božská mana.

  Jen ten svařáček bych asi v tej kombinaci vynechala, to radši tu štamrli.

  což mi připomnělo, že bych měla poděkovat Broukovi za inspoiraci k dnešnímu obědu – budou povidlové taštičky.

 696. jo legrace teprve bude.
  na vesteni co by delal KS ( coz tu hodne lidi pise) se spolehnout nemuzeme – nezjistime zda se to stane.
  Vesteni co bude delal MZ mame dve moznosti.
  prvni ze to rika uz on a to pak neni vesteni
  druhe ze uvidime zda to vesteni bude pravda – u nej si to muzeme zkontrolovat.

  nadruhou stranu se smeji jak ti co prece MZ volili aby KS nevyvesoval vlajku EU ted brani ze by to bylo stejne – no ted to bude i s barosem 😀

  foundry ma pravdu – snahu vyhladovet aby nam sebrali co nejmene.
  Jen uplne nechapu proc na to vyhladoveni musi byt na hrade slouf radeji jak kalousek.

 697. Foundry – 802 – prdelačku tak brzy? Ta přece je hotová až na sám konec zabíjačky. Nebo obec píchla pašíka tak časně? 😉
  No u nás k obědu bude kološvárské zelí. Pomalu to tu vypadá, alespoň podle jídla, jako vzpomínka na R-U. :-))))

 698. DAno, co to je kološvárské zelí? Není to náhodou to samý, čemu u nás říkáme segedín?

 699. nikoli MaYdo. Koološvárské zelí je nahrubo řečeno zapečená rýže se zelím a několika druhy masa včetně klobás. Každý ho dělá jinak. A uvařit opravdu dobré kološvárské zelí je umění. A hodně špinavých hrnců. :-))))

 700. Tak díky, DAno.

  segedín vaří, vlastně vařil včera brácha, vezme ho k máti na oběd. Takže další vzpomínka na R-U

  Táta vždycky vzpomínal na zabijačky u své tety a že měl stašně rád polívku, v které se vařily jitrnice a nejlepší prý bylo, když nějaká jitrnice při vaření praskla,

 701. Dano, to jsi mi udělala radost, kološvárské zelí se už dneska skoro nevaří. U nás je to tradiční jídlo, které ale děláváme většinou návštěvám. Málokdo si dokáže představit v zelí rýži.

 702. no jo, Martine, a to jsem ještě zapomněla napsat, že se to vše zalívá smetanou. :-))))
  Navíc je to jídlo, které i jeden kuchař uvaří vždycky trochu jinak – použije jiné druhy masa, místo sladké smetany zakysanou… 🙂
  Nejlepší kološvárské zelí vařívala moje maminka. To moje jen dávný odlesk… 🙂

 703. Dobrý den vespolek,
  Dano, a recepis, aspoň přibližný, by nebyl 🙂 ?
  RU tradici asi poněkud narušuji, neb polévka česnekačka, dále pak vepřové medailonky barbecue, steakhouse hranolky pečené v troubě a čerstvý míchaný salát (ledový, rajčata, sterilovaná kukuřice) jsou spíš vzpomínka na jiný kontitent 🙂

 704. Hm, to vypadá zajímavě…

  Bohužel došlo kyselé zelí, musím počkat na jarní prázdniny.

  Matzurko, a co ta česnekačka? To je taky vzpomínka na jiný kontinent? 🙂

  Steakhouse hranolky – chápu to správně, že to jsou brambory, které doma oloupete, nakrájíte a upečete v troubě?

 705. 791- mně by se na Hradě líbil jako prezident někdo, koho neovládají více osobní vášně než čirý pragmatismus. V tomto směru se například Klaus dokázal v prvním volebním období mnohem lépe ovládat a já byla velmi spokojena.

  A vy, Maydo, Rputi, šimone- pořád kážete, že kdo je proti KS, nemusí být pro MZ, přesto MZ bráníte jako lvi a jak napíšeme cokoli proti MZ, hned vystartujete s KS…tak si zameťte před svým vlastním prahem, co se týče zaryté snahy udělat z nenadšence pro jednoho politika nadšence pro jiného.
  Basta.

 706. piste svemu politikovi 😀

  „Proti Zemanovu plánu protestuje Petr Mach, předseda Strany svobodných občanů. Na svém profilu na facebooku označil vlajku za kus hadru, píše server lidovky.cz. „Zemanovi připomínám, že Česká republika ‚vlajku EU‘ neuznává, jak plyne z prohlášení č. 52 Závěrečného aktu Lisabonské smlouvy. Takže vyvěšovat ten hadr na Hradě je nemístné.“

 707. Pepo, je to docela síla, co…napřed si ho zvolí a pak mu píše, že se mu něco nelíbí…. to je pak těžký. 😀

 708. OK, Andy, ale já měla na mysli, koho z těch kandidátů, co byli k mání.
  Nevolí se hypotetický princ na bílém koni, vždycky je k mání jen poměrně omezený počet nedokonalých kandidátů.

  Jinak mně těší, že se vždycky od vás dozvím, co si vlastně myslím, pro co jsem nadšená a koho bráním.
  nebýt vás, myslela bych,si, já duše pomýlená, že Zéman mu je ukradenej a nadšenci pro něj rovněž.

  s tím KS je to horší, protože v práci na mně najednou zírá ploše kníže s čírem na žlutém pozadí z většiny počítačů.

  Doufám, že to enbude povinný a budu si moct ponechat svoje barevný listí.

 709. No já bych byl rád, aby se, v rámci odKarlovizace, konečně něco udělalo s karlovým mostem a karlovou univerzitou….Karel Gott je už stejně dlouho mrtvej a tak to není potřeba řešit 😀

 710. Mně se jméno Karel líbí víc než Miloš. Měla jsem tetu, které svého muže Karla, takto významného činovníka českého lyžařství a stavitele skokanských můstků, častovala výkřiky: „Karle, proč se potíš?“ a „Karle, nepoť se!“ Měla jsem to za křivdu na něm, a od té doby mám jméno Karel ráda.

 711. Za Šumaváka: pojďte nahoru 😉 Habeas praeside, bílý kouř se vyvalil a víc bych neřešil.

Komentáře nejsou povoleny.