Jaro??

Tak jsme se dočkali prvního jarního dne.Ale jaro vypadá jinak.Tak, jak jsem byl venku, tak to vypadá, že kromě pár pomýlených sněženek příroda ještě spí. Ani kočičky, ani pootevřené pupeny, ba ani kopřivy ještě nevykukují.
Venku je ráno den co den kolem -5 až -8°C, přes den kolem nuly, poletuje sníh a po slunci ani památka.

A jestli se Němci trefí s tou předpovědí, tak pro následující dny slibují až -15.Doufám, že se mýlí a nebo to bude jen na vrcholcích Alp.

Po okolí se tluče chřipka s angínou, i koně trochu pokašlávají, protože shodili zimní srst a ona je dál zima.Jen kocour asi má jaro, protože se někde toulá – toho už jsem týden neviděl. Pokud ho teda někdo třeba nepřejel. 🙁

Začíná to být únavné a přestává mě to bavit.

PS
A přišel mi mail od přátel, kteří si upravili staré vojenské auto na obytné a cestují teď po jižní Americe, momemtálně jsou v Chile. Chcete-li se podívat, jak vypadá jaro jinde…tak  ZDE.

Sexuální příručka z roku 1894

Loki_F

 

Vlkův článek k 8. březnu mi připomněl, že jsem měl někde schovaný text, míněný smrtelně vážně, psaný s inspirující nábožensky oslazenou (s)prostotou. A našel jsem jej v depozitu…

Myslím, že by se obzvláště pěkně vyjímal jako připomenutí a vrácení do reality.

Neboť nositelky pochodně feminismu s touto inspirací drží pochodeň pokroku vysoko zdviženou a bruselské bojovnice za ženskou rovnoprávnost dokazují průběžně, že nic nestačilo vyčichnout.

Čas o času se tu někteří chlubiví přispěvatelé vyjadřují i o svých domácnostech (často aniž si uvědomují, co na sebe zbytečně prozrazují), možná introspektivně zjistí, že existují jakési souvislosti…

};-D)

 

RADY A POKYNY PRO MLADOU NEVĚSTU, KTERAK SE CHOVATI A JAK ZACHÁZETI S INTIMNÍMI A OSOBNÍMI VZTAHY VE SVAZKU MANŽELSKÉM KU PROSPĚCHU NEZRUŠITELNOSTI TÉTO POŽEHNANÉ SVÁTOSTI A PRO SLÁVU BOŽÍ.

 

Autor: Napsala Ruth Smythersová, milovaná žena reverenda L. D. Smytherse, pastora arkadické metodistické církve, při výročním Regionálním shromáždění.

Vydáno léta páně 1894

 

Pro citlivou mladou ženu, které se dostalo řádné vychování, jest Svatební den paradoxně dnem nejšťastnějším a nejhrůznějším zároveň. Kladným okamžikem jest svatba sama o sobě, kdy je nevěsta středem pozornosti a odehrává se krásný, Bohem požehnaný ceremoniál, který symbolizuje její triumf nad mužem, kterého si k sobě připoutala, aby vyplňoval všechny její tužby po zbytek života pozemského. Zápornou chvílí jest pak svatební noc, kdy se nevěsta musí vykoupiti takříkajíc tím, že bude poprvé čeliti hrůze sexuální zkušenosti. Za těchto okolností poslyšte, drahá čtenářko šokující pravdu. Některé ženy očekávají zkoušku ohněm o svatební noci s radostí, takových pocitů se vyvarujme! Sobecký a tělesně založený manžel může lehce takového nevěstina smýšlení zneužíti. Nikdy by nemělo upadnouti v zapomenutí jedno zásadní pravidlo manželství: dávati se musí pomálu, zřídkakdy, a hlavně s nechutí. Jinak by se mohlo přihoditi, že manželství stane se místem pro ukájení živočišných tužeb. Na druhou stranu, utlačování nevěsty nemusí vždy zacházet do krajnosti. Ačkoli je sex v tom nejlepším případě odporný a v nejhorším případě bezbožný, bolestivý a ponižující zážitek, musí se přetrpěti, a ženy tak činí od počátků věků. Odměnou budiž jim svátost monogamního domova a dětí jež touto cestou vznikají. Pro nevěstu je ve většině případů zbytečné brániti se ženichovým započínáním sexuálního aktu. Ideálním manželem byl by ten, kdo by k své ženě přistoupil pouze na její vlastní žádost a pouze z důvodu zploditi potomstva.

Takové jemnosti a nesobeckosti však od průměrného muže očekávati nelze. Většina mužů, pokud nežije v sebezapření, bude sex vymáhati téměř denně. Moudrá nevěsta statečně protrpí nejvýše dva sexuální zážitky týdně v prvních měsících manželství a postupem času by se měla všemi možnými způsoby snažiti, aby se četnost styků snižovala. V tomto ohledu se použíti dá předstíraná nemoc, ospalost či bolesti hlavy. S úspěchem se setkávají také večerní hádky, škorpení, popichování, sekýrování a hašteření zhruba hodinu předtím, kdy obvykle započíná svádění.

Chytré ženy mají v zásobě novou a lepší metodu, jak odmítnouti a odraditi manžela s jeho milostnými návrhy. Dobrá manželka může čekat, že do konce prvního roku manželství se jí podaří snížit častost intimních sblížení na jedno týdně a do konce pátého roku svazku manželského na jedno měsíčně. Mnoha ženám se podařilo do desátého výročí sňatku poroditi děti všechny a docíliti úplného ukončení sexuálního vztahu se svým manželem.

V tomto období se mohou spolehnouti, že láska k dětem a společenský nátlak jejich muže doma udrží. Tak jako si moudrá nevěsta vždy ví rady, jak udržet četnost pohlavních styků co nejníže, stejnou pozornost musí věnovati také tomu, aby to byla ona, kdo řídí druh a stupeň styku.

Většina mužů jest od přírody spíše perverzní, a když žena vyjde i jen půl kroku vstříc, může to znamenat příval nejodpornějších výmyslů jeho. Třeba mimo jiné provozovati normální sex v nenormálních polohách, dotýkati se ženina těla ústy a své odporné vzrušené tělo nastavovati k ústům své ženy. Když jest muž odmítán, začnou se projevovati nechutné mužské zvyky, ke kterým jest v takové situaci každý manžel náchylný. Mluví o sexu, čte příběhy o sexu je často nahý, prohlíží si fotografie nebo kresby znázorňující nebo připomínající sex.

Moudrá nevěsta nikdy nedovolí, aby její muž viděl její tělo neoblečené, a nikdy nedopustí, aby on jí ukazoval své vysvlečené tělo. Pokud se sexu nejde vyhnouti, jest nezbytno, aby se provozoval v naprosté tmě.

Spousta žen považuje za rozumné a užitečné nosit silnou bavlněnou noční košili a manžela oblékat do řádného pyžama. Noční úbory si manželé obléknou každý v jiném pokoji a při pohlavním aktu si je nemusí svlékati, tudíž dojde k nejnutnějšímu a nejmenšímu odhalení těl.

Ve chvíli, kdy má nevěsta oblečenou košili a zhasla už všechna světla, postaví se tiše k posteli a očekává svého ženicha. Ten když tápavě vstoupí do místnosti, neměla by žena vydávati žádného zvuku, neboť by tomu mohl porozuměti jako povzbuzení. Měla by ho nechat tápati ve tmě. Vždy jest naděje, že třeba zakopne a způsobí si malé zranění, kterého by mohla žena využíti jako výmluvy a odepříti mu pohlavní styk. Když ji najde, měla by manželka ležeti co nejtoporněji. Jakýkoli tělesný pohyb z její strany by si mohl optimistický manžel vyložiti jako vzrušení sexuální. Pokud se ji chystá políbiti na rty stačí, když trochu stočí hlavu, a jeho polibek skončí někde na tváři. Pokud se ji chystá políbiti ruku, měla by ji sevřít v pěst. Pokud ji nadzvedne noční košili a pokusí se ji políbiti kdekoli jinde, měla by si ji okamžitě stáhnouti, kam patří, a vyskočiti z postele se slovy, že ji příroda volá tam, kam musí i král.

Tohle určitě potlačí jeho touhu líbati zakázaná území. Když se manžel snaží ženu svésti necudnými řečmi, vymyslí si nějakou nesexuální a triviální otázku, kterou mu z ničeho nic položí.

Jakmile muž na ni odpoví, měla by udržovati konversaci na ono téma, i kdyby bylo sebenicotnější. Nakonec manžel pochopí, že když vyžaduje pohlavní styk, musí v tom pokračovati jen bez milostní přípravy. Moudrá žena si nenechá vyhrnout noční košili dále než k pasu a dovolí nejvýše, aby si muž rozepnul poklopec u pyžama, aby mohlo dojít ke spojení. Manželka je po celou dobu, co on funí a vzdychá, úplně tiše nebo si bručí něco o domácích pracích. A hlavně musí ležeti úplně nehybně a nikdy za žádných okolností nezamručí ani nezasténá, dokud styk neskončí.

Hned jak muž dokončí pohlavní akt, začne ho moudrá žena sekýrovati stran drobných úloh, které si přeje, aby ráno vykonal. Spoustě mužů přináší největší sexuální uspokojení právě to poklidné konečné vyčerpání těsně po pohlavním aktu, a tak je pro ženu nutno zajistiti, aby v takové chvíli nenastal okamžik klidu, který by si manžel vychutnal. Jinak by mu to mohlo dodati odvahy, aby se znovu pokusil o pohlavní sblížení.

Manželka může být ráda za jednu povzbudivou skutečnost. Celý život vychovávala jejího muže škola, církev, jeho rodina a společnost okolo něj k pocitu viny pro jeho pohlavní touhy. Přichází tedy ve svazek manželský kajícně a studem zahalen, už napůl přemožen a zdolán. Moudrá žena se chopí takové výhody a pozvolna sleduje svůj cíl: nejdříve omezování ve svůj prospěch a poté svého manžela úplně oprostí od sexuálního vyjadřování.

 

Nikdy by nemělo upadnouti v zapomenutí jedno zásadní pravidlo manželství:

dávati se musí pomálu, zřídkakdy, a hlavně s nechutí!

 

 

Post scriptum:
Tato příručka je aktualisována touto směrnicí EU:  O odstranění genderových stereotypů v EU(2012/2116(INI))

a abyste se k tomu mohli kulturně, genderově a vyváženě vyjadřovat, doporučuji prostudovat příručku pro školy zde: http://www.ceskaskola.cz/2010/01/msmt-kultura-genderove-vyvazeneho.html

 

 


Jaro se hlásí, kalhoty dole podkasám si…

Pomalu mizí sníh a začíná bahýnko. Já nevím kam dřív skočit a jak vykoukly fleky na loukách bez sněhu, zvl. na tom sousedovo jižním  protisvahu, tak ti “mrzáci” zkoumají, zda by tam nebyla lepší tráva než doma… Takže místo zpracovávání daňových podkladů stavím ohradu.

Ale jeden příznak jara už je…

Šnytlík v pohodě pod sněhem přezimoval a už se intenzivně snaží. Trochu mě překvapil, já počítal, že v tom korytě vymrzne. A on ne a ještě vyhnal novou odnož. Tak třeba i to jaro bude.

Jezte zdravě !

aneb: to by se v Německu stát nemohlo.

Skandál s koninou místo hovězího se neustále rozšiřuje. Dnes se zdá, že zdroj byl v Polsku – už je známo asi osm firem ve třech vojvodstvích odkud ta konina šla.A něco bude mít zřejmě původ i ve Švédsku, protože tam proti evidenci (živí, poražení, exportovaní…/evidovaní) chybí a je nedohledatelných asi 5000 koní.

V Německu běží a utěšeně roste skandál s “biovejci” – kdy vejce z klecového chovu byla prodávana ne jen jako od Legehennen (slepice ve výběhu) ale rovnou jako bio. Myšlenku, že kdyby EU nevydávala předpisy jaké vydává, tak by se to stát nemohlo, se ani neodvažuji vyslovit.

No a před pár dny propukl  v DE další skandál se zkrmováním plesnivé kukuřice. Sedláci dostali ve směsích ke zkrmení 10 000 tun kukuřice, která měla více než desetinásobný obsah aflatoxinů ( slušné jedy) než je povoleno. Dalších 10 000 tun bylo zadrženo u výrobce krmiv a dalších 26 000 tun ve velkoskladu… (soudím, že někde v přístavu). Objevil to náhodou nějaký sedlák v nadojeném mléce. Takže jezte německé jogurty, jsou zdravé… 😀

Proč to píši?
Viděl jsem včera v německých zprávách velice rozhořčenou, zelenou ( i když rozhořčením byla spíše rudá) Renate Künast  (Bündnis 90/Die Grünen)  vykřikovat, že takhle už to dál nejde, že je potřeba změnit a podstatně zpřísnit kontrolní systém, protože SPOTŘEBITEL MÁ PRÁVO NA PŘÍSNOU KONTROLU!!
No a to mě docela zaujalo a myslím, že kdyby řekla: spotřebitel má za své peníze  právo na zdravé a bezpečné potraviny, ani bych hlavu k té televizi neotočil…

Takže si pište k lidským právům další…
SPOTŘEBITEL MÁ PRÁVO NA PŘÍSNOU KONTROLU!!
a budou se přísně kontrolovat i spotřebitelé, zda svítí správnými žárovkami, zda nepoužívají Chanel No.5 , protože ten také obsahuje v EU zakázané karcinogenní a jedovaté látky, atd…, atd…