Mezinárodní den studentstva

 

Je třeba Mezinárodní den studentstva slavit a připomínat.
V prvním protektorátu Němci ze dne na den zavřeli vysoké školy, aby v ČSR nerostla zbytečně další inteligence, se kterou bude mít protektor problémy…
V dnešním druhém protektorátu – pardon! V “suverénní” republice se sdílenou suverenitou – jde protektor ke stejnému cíli, jen jinými prostředky – nikoliv zavírání VŠ, ale jejich rozšiřování (kvantita na úkor kvality – že prý 40% populace musí bý vysokoškoláky), inkluze, alternativní školy, karierní řád a deklasace učitelstva… prostě není potřeba další inteligence, se kterou bude mít protektor v budoucnu problémy.

Trocha historie:
….Škola nabrala zpátečnický kurs. Ten vyvrcholil přijetím Politického zřízení školského v roce 1805. Základní filozofií tohoto předpisu, rozhodujícího a směrodatného pro celou první polovinu 19. století bylo, že „Rakousko nepotřebuje lidí učených, nýbrž dobrých poddaných“.
Historie se opakuje…