Kampak na nás o Vánocích s Rybou!

Jestli pro mě nějaká věc představuje opravdové Vánoce, není to ani bramborový salát, ani vůně jehličí nebo „rozzářené dětské oči“, či jak znějí všechna ta klišé k nesnesení ohraná výstupy televizních hlasatelů a kolovrátkem reklamní kampaně. Je to vánoční mše pátera Josefa (Jiřího) Zrunka, která bohatstvím svých hudebních nápadů a neobvyklými hudebními prostředky zdaleka překonává hudbu proslulého Jakuba Jana Ryby. Někteří odborníci ji hodnotí úplně nejvýše – česká muzikoložka doktorka Terrayová dokonce praví, že: “…Paschova Vánoční mše pro své kouzlo, neopakovatelnou originalitu a zemitou sílu nemá obdoby ani v jedné ze známých vánočních mší.“ Navzdory svým kvalitám se však tohle Zrunkovo dílo nikdy nestalo tak široce známým jako podstatně konvenčnější hudba Rybova.

 

Mše vznikla roku 1766, tedy v epoše tzv. „zlatého věku vánoční hudby“, za kterou je považována druhá polovina 18. století, a bylo dlouho připisováno Edmundu Paschovi. Zrunek i Pascha měli dosti podobný životní osud i zájmy. Oba františkáni, varhaníci, hudební skladatelé, oba moravského rodu souběžně působili na Slovensku a při sestavování sborníků církevní hudby dokonce spolupracovali. Určit tedy správně autorství tohoto opus nebylo vůbec snadné a dodnes není zcela jistě potvrzeno.

 

Udivující množství melodických motivů, které se v tomto jediném díle vyskytují, by jinému autorovi vystačilo na několik dalších, podobných. Melodie se tu rozpínají od slavnostního zvuku chrámové hudby k prosté zpěvnosti lidových písní, použité hudební nástroje představují obvyklý instrumentář tehdejší lidové hudby. Vedle vznešeného tónu varhan se tu totiž vyskytují i zvonce, pastýřské fujary nebo cimbál. Mše je pozoruhodná též tím, že v ní vedle zkrácených textů latinských vystupuje jako rovnocenný jazyk nářečí z moravskoslovenského pomezí. Tahle hudba se nikdy neomrzí…

Radim Gabor

Odkaz  s nahrávkou mše:

Zrunkova Vánoční mše

A já vám všem přeji klidné a radostné prožití vánočních svátků a od Ježíška hlavně zdraví a pohodu !!

 

 

Přednáška a setkání !!

………………….………………………..U P O Z O R N Ě N Í !!!………………………..

19. 12. bude další Radimova přednáška o staré Praze. A po ní v přilehlé restauraci “U Rudolfina” setkání s paní Bednářovou (Bohoušovou). Dejte vědít buď zde, nebo mně, nebo Pavlovi Kocourovi, kdo se zúčastníte, aby Radim mohl zamluvit místa!

Pro jistotu ještě jednou opakuji !