EET – proč?

Motto:
7  pracovních dnů před začátkem druhé fáze EET se dosud neregistrovalo 170 000 živnostníků, na něž se EET vztahuje.

Ředitel Generálního finančního ředitelství Martin Janeček:
“A i kdyby existovala úplná a dosažitelná auditní stopa, tak stále platí, že pro Finanční správu jsou hlavním přínosem systému EET online informace o tom, jak se vyvíjejí tržby daného obchodníka.!!!
Zdroj: http://www.penize.cz/dan-z-prijmu-pravnickych-osob/320812-neni-duvod-pro-vyjimky%21-s-sefem-financni-spravy-o-eet

 

Sankce:
V případě, že fyzická osoba, fyzická podnikající osoba či právnická osoba závažným způsobem úmyslně ztíží nebo zmaří evidenci tržeb, lze jí uložit pokutu až do výše

500 000,-Kč

Konkrétní rozsah pokut a sankcí je pak následujicí:

Podnikatelé, jak právnické, tak fyzické osoby, se mohou prohřešit nesplněním těchto povinností a dostat za ně následující pokuty:
– zaslat datovou zprávou údaje o evidované tržbě správci daně, (až 500 tisíc Kč)
  –  vystavit účtenku tomu, od koho evidovaná tržba plyne, (až 500 tisíc Kč)
  – umístit informační oznámení, (až 50 tisíc Kč)
  –  zacházet s autentizačními údaji nebo certifikátem pro evidenci tržeb tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití. (až 50 tisíc Kč) …. atd viz:
http://www.podnikatel.cz/pruvodce/elektronicka-evidence-trzeb/pokuty-a-sankce-u-evidence-trzeb/

Existuje nějaký rozumný důvod, proč bych měl investovat vydělané peníze do pořízení zařízení, abych mohl dostávat takovéto pokuty a FÚ mi provozovnu v podstatě kdykoliv zavřít?