Návštěva divadla

Ptakopysk podivný, únor 2018

Sedím na zámeckém chrliči, deprese na mě leží jako černý sametový plášť a teskně vyju na měsíc. Chvílemi mnou prochvívá zimničný třas, oční víčko nekontrolovaně škube a z koutku úst vytéká slina. Ale vraťme se na počátek.

To se jeden rok nemodlíte, pácháte skutky a trest na vás dopadne nemilosrdně a znenadání. Pod vánočním stromečkem na vás čeká obálka. Nenápadná, bílá, s natištěným parohatým sudokopytníkem neurčité čeledi. Parohům nevěnujete pozornost, opatrně rozbalíte a zahlédnete obsah. Vstupenka…
Hm, letos bude v Čechách ledascos. Přijede stařičký Don Airey, pak se objeví Deep Purple, přijedou Judas Priest a Megadeth, Iron Maiden, Progress slaví padesátku… no… vzhledem k tomu, že vstupenka vypadá dosti stroze a jeden potomek holduje vážné hudbě, mohl by to být koncert toho srandovního šoumena André Rieu, nebo nedej bože nějaká vážná hudba. Mám někde v podvědomí, že se v roce 2018 bude dávat Má vlast. Nenápadně se snažím odplivnout do všech světových stran, abych zahnal zlé duchy. Poněkud vyděšen vytahuji vstupenku z obálky – Stavovské divadlo, Valmont. No, ty vole….
Snažím se zaujmout stabilizovanou polohu, protože zničehož nic padnout xichtem do stromečku se vstupenkou do lóže Stavovského divadla v ruce mi nepřipadá jako adekvátní reakce, nad kterou by dárce nějak jásal. Vstupenku založím na nástěnku s tichou nadějí, že se během dvou měsíců může stát ledascos. Divadlo může vyhořet, koneckonců nebylo by to poprvé, může v ansámblu vypuknout morová epidemie, vstupenka se může ztratit. Naděje postupně slábla a chřadla, až uchřadla.

V onen den, odebral jsem se na určené souřadnice umyt, oholen, oděn v čistý slušný oděv, jak bylo napsáno v propozicích na vstupence. Venku mobilně telefonovali ti, jimž nepřišla druhá polovička jejich já a mezi nimi se prodíraly dvojice jdoucí dovnitř. Maličko mě vyděsila představa, co může čekat uvnitř, když se diváci bojí vstoupit dovnitř sami. Nervózně jsem se rozhlédl. V Rytířské ulici kdosi stál. Tvářil se, že je Emo, ale modř v jeho vlasech byl odlesk modré části spektra neonů. Mrtvolně bledá tvář se žhnoucími rubíny očí, iluze černého kabátu na paty, černé rukavice zakrývající to, co nemá být vidět. Sáhl jsem podvědomě do kapsy a nahmatal minci. Stáhl rukavici, zdvihl průhlednou ruku a zavrtěl hlavou. Ode mě minci nepřijme. Nekonečné bloudění v mlhách na břehu řeky Styx…
Moje paní se na mě netrpělivě otočila a já udělal první krok do útrob kulturního zařízení. Na vstupu jsem byl čtečkou odpípnut jako dvacet deka tlačenky a nadirigován do druhého podlaží. Cestou jsem proplul bufetem, kde milovníci kultury zdatně tankovali bílé a červené víno a vznešeně hovořili. Nějak se mi vybavil Josef Dvořák a jeho zamyšlení na téma znalců Uměleckých Děl: „Mifsře… mifstře… a toho Husa – toho nakonec upálej???“ Nechal jsem si to pro sebe a stoupal jsem dále do výšin. V příslušných výšinách jsem byl převzat dalším služebným duchem, přesněji řečeno duchyní, a odeslán do příslušných dveří. Všimněte si – pořád ještě pohoda, pohodička. Potměšilý osud takto ukolébává své oběti, zatímco si vkládá do boxerských rukavic koňské podkovy.

Za příslušnými dveřmi pohodička maličko ubyla, neboť jsem se ocitl, tak řečeno, v nitru kulturního zařízení. Teď nastala ta pravá chvíle na psychoanalýzu. Já osobně nemám rád nitra kulturních zařízení. Ještě tak jsem ochoten akceptovat nejniternější nitra, tedy prostory technické, kde se nacházejí nejrůznější hejblata, vehementy, fórychtuňky, foršteluňky, šlauchy, šajny, protože v podobných prostorách jest mi dáno občas pobývati, vehementy štelovati a rychtovati, či nejrůznější čurapajzlíky nastavovati, aby zdatní mužové a mámivé čarodějky světa uměleckého měli ke své práci optimální podmínky. Ale nitra určená pro veřejnost, to je něco jiného. V podstatě se mi svět zmenší do krabice půl metru na půl metru, přičemž já přesahuji přidělený prostor díky tomu jak mi narostl femurus et articulatio humeri všemi směry. Rázně mi ubyde kyslíku, protože divadelní vzduchotechnika pomocí selektivních nanofiltrů z přiváděného vzduchu odfiltrovává zmíněné molekuly a vrací je zpět do okolního ovzduší jako balastní látku. Naopak přibyde tepla, neboť vědecky bylo zjištěno, že kulturní zážitek lze absorbovat při teplotě vzduchu 25° Celsiových a výše. Čím tepleji, tím intenzivnější zážitek je. Ještě bych dodal, že každé divadlo disponuje specifickým prachovým spektrem. Z toho plyne i jeden z důležitých úkolů herců – během představení vířit prach tak, aby oblaka dosáhla až nahoru na galerii a aby ani diváci na nejlevnějších místech nebyli o plný zážitek prachového bouquet garni ochuzeni. Velmi intenzivně se prachové problematice věnoval pan Munzar, když si v Činohře Národního divadla střihl režijně i herecky Lva v zimě. On dílo uchopil takovým specifickým způsobem – vždy, když nazrál okamžik a postava se ocitla v podřízeném postavení, tak aby situaci pochopil i hluchej, Muznar hercem fláknul o zem. Samozřejmě, že ne in persona, že by jako hlavní postavy Richard, nebo Jindřich II. vedlejší postavu uchopily za klopy a majzli s ní o podlahu. Kdepak, pánové Luděk Munzar a René Přibil byli herci kultivovaní. Vedlejší postavy to prostě dostaly od pana Munzara rozkazem jako režijní pokyn. Vedlejší postavy ztvárňovali vesměs herci mladí, perspektivní, chtějící to někam dotáhnout, takže sebou o prkna činohry mlátili, až se ze spár mezi fošnami, jež znamenají svět, zvedala oblaka prachu a první řady přízemí se ztrácely v šerosvitu kvality takměř caravaggiovské. Ale to jsem odbočil.

Vraťme se do lóže ve druhém patře Stavovského divadla. Zbaven přepravního obalu, usadil jsem se na bidýlko sedadla v druhé řadě, nasál ovzduší a nechal neuronové spoje, aby přešly do stand-by režimu kvůli úspoře kyslíku. Diváctvo hlasatelem bylo upozorněno, aby vypnulo své mobilní telefonní přístroje, schovalo fotoaparáty a kamery, načež byly vypnuty hledištní pohlcovače tmy a ozvala se hudba. Osvětlovač napálil bílou spotovku na střed jeviště. Uplynulo několik milisekund, než se upravila rohovka, aby příslušná ganglie mohla vyhodnotit informaci posílanou z očních bulev. Během těch několika milisekund si Osud utáhl tkaničky rukavic, napřáhl se, a …

Je to balet!

Úder dopadl. Neuronové spoje se začaly rozpadat, srdce začalo vysazovat, čivy ochořely a okončetiny se začaly nekontrolovaně chvět.

Ale nebyl to čistý K.O. Proces mého rozpadu se zastavil. Zrakový nerv v posledním záchvěvu poslal informace centrále a ta vyhodnotila, že je to nějaký nezvyklý balet. Není klasický. Nejsou tam tanečníci v harapeskách obtahujících do posledního detailu jejích moudí, ani plasticky vykreslující každé sevření němých tváří, nejsou tam uniformní tanečnice s napajcovanými obličeji postav z čínské opery. Z kostýmů se dá poznat kdo je kdo, dokonce se po jevišti pár civilistů fláká zcela nebaletním pohybem. A co mě překvapilo nejvíc, to byl čtený komentář. V prvním poločase ho bylo více než ve druhém, kde se autor evidentně domníval, že divák vklouzne do děje natolik, že ve druhém poločase bude dokonale kapírovat, o co běží. Já osobně u baletu považuju za unfair, že někde v záhlaví průběžně neběží titulky. Mám na mysli něco jako headline na zpravodajském kanálu. Protože když postavy dělají takové ty pohyby rukama – přiznávám, že jsem to naživo viděl poprvé – snažil jsem se to dekódovat na základě znalostí nabytých sledováním akčních filmů. Poté, co mi vyšlo při diskusi markýzy de Merteuil s paní de Tourvel něco ve smyslu „Je jich tam šest, já tam vlítnu, sejmu toho vlevo a ty postřílíš zbytek“ jsem dekódování vzdal.

V poločase jsem vyrazil do bufáče. Ne proto, abych holdoval chlebíčkovému obžerství, či drže sklenku na patku vznešeně konverzoval, to ani omylem, spíš jsem vyběhl tak nějak z radosti, z nadšení nad tím, co všechno dokáže můj organismus vydržet, aniž by se rozpadl na nechutnou mazlavou hmotu jako mesmerizovaná mrtvola egyptského faraona poté, co na ni přestalo působit kouzlo nekromanta. A mimoto jsem se chtěl podívat, co skrývá Mozartův salonek za bufetem. Úplně jsem užasl. Udělali mi radost ve Stavovském divadle. Na zdi Mozartova salonku totiž visí Bedříšek, hmmm, ehm – tedy visí tam portrét Bedřicha Smetany v nejlepších letech a pod ním vitrína s komentářem k jeho velmi úspěšnému nastudování Mozartova Dona Giovanniho. Evidentně se Smetanovo pojetí vymykalo tehdejšímu stylu, protože se dochovala korespondence o technice… ale už zase ujíždím bokem. Zkrátka těšil jsem se z expozice, než zazněl signál k nástupu do druhého poločasu. Už jsem předeslal, že komentářů rapidně ubylo, ale přibylo akce, šermířských soubojů, dokonce i otevřeného ohně bylo na jevišti přehršel, takže i nechápající primitivní organismus se zabavil. Jak dopadne Valmont asi víte. Maličko ve smyslu severských, či germánských ság. Kdekdo umře. Jedna věc je zvláštní – občas si po shlédnutí díla povzdechnu, že je škoda, že nesejmuli obzvláště zavrženíhodným způsobem scénáristu, či režiséra, ale u tohoto představení mi to na mysl nepřišlo. Když jsem byl proudem diváků vyexportován na ulici, do plic nasál osvěžující kombinaci přízemního ozónu, oxidů dusíku a mikrosazí a znovuoživlý steampunkový arithmometr instalovaný mezi mýma ušima se z volnoběhu rozeběhl do pracovního tempa, jsem si uvědomoval, že jsem v Praze, pamatoval jsem si, kde mám auto a že dáma vedle mě je moje paní. Vykročila vpřed, zatímco já jsem se zadrhl na chodníku s očima upřenýma do Rytířské. Byl tam. Stál pod krákorci bočního balkónu a čekal. Stín s rubínovýma očima mihotající se ve frekvenčním světle neonů z Havířské. Zdálo se mi, že zachytil můj pohled, zhnuseně si odplivl a zmizel v krajkách mřížoví pod schody. Utrpěná destrukce mé neuronové sítě evidentně proběhla v rámci běžného působení entropie a ještě nenastal čas pro bloudění v mlhách Hádovy říše.

Měsíc svítí, chrlič pode mnou znuděně zírá do stříbřité krajiny, odkudsi z dáli na mé vytí odpovídá jakýsi osamělý vlkodlak. Slinu jsem utřel do rukávu sametové deprese a vypadá to, že zítra ráno vyjde slunce a že o uplynulém večeru asi něco napíšu…

 

Trump v Davosu

Dušan Neumann

   Jak se dalo předpokládat vystoupení presidenta v Trumpa v Davosu bylo většinou sdělovacích prostředků ohodnoceno zdrcující kritikou. CNN : “Proč by měla být Trumpova nudná řeč výhrou”. The New Yorker : “ V Davosu jako vždy, Trump dokáže myslet pouze na přítomnost”. Ve výčtu bych mohl pokračovat ještě dlouho.
    Vlivný komentátor Economistu, Fareed Zakaria se nechal ve Washington Post slyšet, že “kdykoliv udělá Trump něco správně, tak to řeknu.”  A hned pokračuje, že jsou tři Trumpové – tweetový clown a cirkusák, xenofobní, misogyní rasista  a ordinérní republikánský president prosazující stranickou agendu daňových úlev, deregulace a jestřábí zahraniční politiky.
     Co vlastně ten ubožák udělal dobře, že Zakaria sestoupil z trůnu s pochvalou skrze zaťaté zuby? Aha, největším přínosem je “optimistický cheerleading”, který sám o sobě je ekonomickým stimulem, a pak ta snaha o omezení byrokracie (jež mu vynesla největší díl nenávisti ve Washingtonu).
     Rozeberme si, co vlastně Donald Trump v Davosu přednesl. Hned v úvodu prohlásil: “Jsem zde abych reprezentoval zájmy amerického lidu a zároveň vás ujistil o přátelství a spolupráci při budování lepšího světa. Snažíme se pozdvihnout zapomenuté komunity, vytvářet nové příležitosti, aby každý člověk mohl najít ve společnosti a v životě své místo a uskutečnit svůj sen, sen bezpečného domova, dobré a uspokojující práce a lepšího života pro děti.”
    Po tomto obecném úvodu pokračoval výčetem úspěchů americké společnosti od nástupu do Bílého domu:  Akciové trhy lámou jeden rekord za druhým a od loňska vzrostly o 7 billionů dollarů. Jelikož víme jak emotivní bursa může být, nejdůležitějším faktorem tohoto pohybu je vzrůst spotřebitelské a výrobní “důvěry” po téměř deseti letech stagnace.
    Vznikly 2.4 milliony nových pracovních míst, nezaměstnanost klesla na nejnižší úroveň za desetiletí. Zvláště potěšující je fakt, že nezaměstnanost černošské a hispánské populace je nejnižší od doby  kdy se začala registrovat.
    Ač růst HDP za poslední čtvrtletí 2017 nedosáhl Trumpem předpovídaných 3.5% je růst 2.6%, ještě před schválením daňové reformy, solidním číslem.     Kritici tvrdící, že ekonomiku nastartoval už president Obama, za jeho vlády růst HDP krátkodobě zaznamenal i 3%, opomíjejí však fakt, že to bylo díky umělým stimulačním balíčkům, které navýšily státní dluh téměř od 10 billionů dollarů.
    Americká ekonomika je největší a nejsilnější na světě pochlubil se Donald Trump a s daňovou reformou se stává přitažlivou pro investory ze všech koutů světa. “Jsem tu s jednoduchou výzvou, nikdy nebyla příhodnější doba, budovat, vyrábět a najímat ve Spojených státech než teď. Výrazně jsme snížili (příjmovou) daňovou zátěž pro podniky (z 35% na 21%), daně pro střední třídu, pro malé rodinné podniky, aby jim zůstalo více z tvrdě vydělaných peněz”.
    Kritici okamžitě poukazují na statistické předpovědi, že značná část střední třídy si nepolepší, ba dokonce pohorší. Uvedu to na pravou míru. U nejnižších příjmových vrstev je to jasné. Až doposud byl odečet od daňového základu pro jednotlivce 6350 dollarů ročně, s daňovou reformou se zvýšil na 12,000. Pro mne, jako penzistu to znamená, že nejenže nebudu platit žádné daně ani z toho co si přivydělám (abych měl na letenky do Čech a údržbu svých 3 automobilů), ale, že se moje daňové přiznání zcvrkne na jednu stránku A4 odkliknutelnou berňáku přes internet.    
     Jak je to s těmi kdo budou tratit? Velká většina těchto lidí žije v bohatých státech východního a západního pobřeží ovládaných Demokraty. V těchto státech si odhlasovali vysoké státní  a místní daně (V USA se platí federální, státní a místní daň z přijmu + další daně včetně prodejní), neboť až doposud si mohli tyto státní a místní daně odečíst od daňového základu. Tak vlastně daňoví poplatnící žijící ve státech s nízkými místními daněmi financovali chytráky z pobřeží. Kalifornie má nejvyšší státní daň 13.3%, New York 8.8%, a pak to pozvolna klesá. Florida a Texas nemají žádnou. Někde to kompenzují vyšší . S některými užprodejní daní (podobná DPH) – většina států ji má mezi 4 a 6%, Kalifornie 8.5% a několik států nemá žádnou. Ale to v detailu přesahuje rámec tohoto článku. V novém daňovém systému, budou místní a státní daně odečitatelné pouyze do výše 10,000 dollarů. (Takže, aby si někdo v těchto státech mohl odečíst od daňového základu deset tisíc, musí vydělávat přes 100,000 ročně. A to už je jiná perspektiva příjmů.
    Významným článkem reformy je forma amnestie pro repatriace korporátních zisků zpět do USA pokud budou použity pro inovace, rozšiřování podniků a najímání nových pracovníků. Tyto paragrafy by si zasloužily vlastní rozbor. Donald Trump jejich zavedení ilustroval v Davosu příkladem Apple, která převede nazpět 245 miliard dollarů a během příštích pěti let zainvestuje v USA 350 miliard dollarů Těžko představitelná čísla.
    Některé společnosti,  banky, aerolinie zareagovaly rozdáváním novoročních bonusů zaměstnancům – často převyšujících 1000 dollarů. Největší zaměstnavatel (nejméně kvalifikovaných pracovníků) v USA, Walmart, dobrovolně zvýšil nejnižší mzdy ze $7.25 , na $ 11/hod.
    “Jako president USA dávám a vždy budu stavět americké zájmy na první místo, stejně jako by vlády jiných zemí měly jejich vlastní zájmy stavět na první místo, ale to neznamená, že Amerika chce být osamcená. Pokud Amerika roste a prosperuje, prosperuje i svět. Americká prosperita vytvořila miliony pracovních příležitostí ve světě, otevřela cesto inovacím a tvořivosti. Usiljeme o reformy světového obchodního systému. Nemůžeme mít svobodný a spravedlivý trh pokud některé země parazitují na jiných. Podporujeme volný trh, ale musí mít stejná pravidla pro všechny. Spojené státy už se nebudou tvářit, že nevidí tyto praktiky provozované jinými státy. Zejména masivní vykrádání intelektuálního vlastnictví, skryté subvence a dotace a tuhé státní plánování.” Tady Trump zjevně zaútočil na Čínu.
    Spojené státy budou více spoléhat na bilaterální dohody. To platí i pro státy TTP (transPacific treaty). S některými už jednání probíhají.
    Zajímavá je pasáž o energetice, která vzbudila v Davosu bučení zelených aktivistů. “Žádná země by neměla být rukojmí energetického vyděračství”, řekl Trump. Proto jsme skončili s většinou federálních omezení zaměřených na výrobu energie a její zdroje. A znovu zdůraznil, že teď je čas investovat v Americe.
    Okrajově se dotkl i zahraniční politiky. Spojené státy donutily Severní Koreu k jednacímu stolu a výsledkem budou bezpečné Olympijské hry.  ISIS ztratil téměř 100% území, které držel ještě před rokem. Dalším nutným krokem bude nejen zabránění Iránu vlastnit nukleární zbraně, ale ukončení iránské podpory teroristů. “K tomu vyzýváme všechny naše partnery. V závěru pasáže Trump poděkoval všem státům, které se této snahy účastní a dnes už i finančně podílejí.” (financování NATO).    
    Znovu opakoval předvolební doktrinu o ochraně hranic a zabránění řetězové migrace. “Xenofobně” zdůraznil, že ohlídání hranic je nezbytné k zajištění bezpečnosti národa. neznamená to odmítání imigrace, ale Amerika přivítá všechny, kdo budou chtít přispět jkejí prosperitě a zajistit prací své rodiny. Budoucnost Ameriky je v rozvoji pracovních schopností populace, v prolomení kruhu závislosti na sociálních záchytných sítích – neboť  – zcela jednoduše – nejúspěšnější boj s chudobou zajišťuje dobrá mzda. proto musíme investovat do lidí, pokud se na ně zapomíná svět začíná praskat ve švech. Velikost národa je více než jen čísla výroby, spotřeby a celkové proudukce, ale je to součet občanské hrdosti, společenských hodnot, úsilí a charkteru lidí, jimž je Amerika domovem.        
    “Zvu vás, abyste se stali součástí krásné budoucnosti, kterou můžeme spolu vytvořit a děkuji všem, kdo svým každodením úsilím tvoří již dnes lepší svět pro všechny”, zakončil vystoupení Donald Trump.