Waters Act.

Dušan Neumann

 Kdykoliv vydá Trumpova administrativa nějakou změnu zákona, strhne se mediální poprask. Po dekádě zpřísňujících dodatků k zákonu o ochraně vod, Trumpova vláda zákon zjednodušila a zrušila regulační dodatky Obamovy administrativy, které zahrnuly pod federální ochranu miliony akrů soukromých pozemků. Zákon z roku 2015 „Vody Spojených Států“ vyžadoval od vlastníků pozemků, na nichž se vyskytovala voda, ať to bylo jezero, rybník, strouha nebo louže, povolení Agentury pro životní prostředí pro jakoukoliv aktivitu na tomto pozemku.

 Trumpova deregulace vrací znění zákona před rok 2015. Kritika ze strany Demokratů a všelijakých organizací ochránců přírody obviňuje Trumpa, že ruší i původní zákon z roku 1973 „Clean Water Act”, který stanovil parametry čistoty vod a jejich ochranu. Obamův dodatek byl největším zásahem do práv vlastníků v padesátileté historii EPA (Agentury pro ochranu životního prostředí). Na zákonu vydělali jen právníci a konzultační firmy, zatímco podstatně paralyzoval investiční snahy soukromníků.

 Také slova dnešního šéfa EPA Andrew Wheelera znějí zcela jinak než hrozby těch předchozích: „Dnes, díky novým pravidlům se mohou zemědělci, rančeři a podnikatelé věnovat produkci potravin a komodit, které Američané každodenně potřebují, místo utrácení desetitisíců dolarů za právníky a konsultanty, aby zjistili,  nemá-li na jejich pozemku přednostní právo federální vláda. Zákon z roku 2015 byl tak komplikovaný, často si protiřečící, že vlastníci pozemků byli trvale pod hrozbou soudních žalob od ekoligistických hnutí, organizací či federálních orgánů pro sebemenší porušení nepřesně a nejasně formulovaných regulací.

 V předvolební kampani Trump slíbil změnu zákona ve prospěch pozemkových vlastníků. Loni v září zastavil řadu probíhajících procesů proti vlastníkům tím, že Obamův zákon exekutivním příkazem zrušil. Mohl si to dovolit, neboť Obama tento zákon legalizoval stejným exekutivním příkazem, aniž by se obtěžoval ho předložit Kongresu ke schválení. V nynější verzi zákona jsou zbývající regulace přesně a srozumitelně definovány, takže i obyčejný sedlák se v předpisech vyzná a nemusí najímat konzultanty.

 Nová verze definuje pouze 4 hydrologické formace spadající pod federální jurisdikci – teritoriální moře a splavné toky, řeky a jejich přítoky, jezera a rybníky a některá mokřiska. Zato přesně definuje 12 typů krajiny a vod, které pod federální zákon nespadají. Pro zemědělce je důležité,  že ze zákona jsou vyjmuty i pozemky kultivované v minulosti na pole. (v předchozí verzi zákona byly takové pozemky definovány jako „pomíjivé” a vlastníci byli často nuceni je vrátit do stavu mnohdy neexistujícímu desítky, někdy i stovky, let.

 Zákon byl příznivě přijat profesionálními organizacemi farmářů, stavařů, průmyslových výrobců, guvernéry států i místními (okresními) vládami.  To ovšem nijak nebrání desítkám neziskových ochranářských organizací a aktivistů, aby Trumpa denně obviňovali, že preferuje zájmy znečišťovatelů životního prostředí a pitné vody.”

 Nový zákon nemění nic v ochraně pitné vody, která je chráněna zákonem „Safe Drinking Water Act”.

“Osička” 2020 ?

Ahoj!

Říkal mi Kocour, že leckdo z nás má letos kulatiny.A že by možná nebylo marné udělat nějaký mejdan, dříve než podzimní BFPT.

Já jsem pro. Ale netuším kdo kdy.
Napište mi kdo kdy, kdo by měl zájem a začneme zjara (tedy ti, co přežijí zimu – ono to předjaří je vždy náročné 😉 ) hledat nějaký jarní termín, až i PeS bude moci chodit a já budu moci od koní.
A nějaké místo, (nechci říci dům 😀 ) řekl bych na “půl cesty” 😉 abychom tam všichni dojeli.
Snad budeme úspěšnější než my, co jsme se v 68 sešli na Vondrově k ježdění na koni, neboť my už hledáme termín skoro rok, protože jsme zatím téměř všichni, téměř všichni mají doma koně, vždy je někdo na závodech buď jako stavitel, rozhodčí, steward nebo s vnoučaty, či dokonce někdo marodí a nechtějí ho pustit z nemocnice ;-).
A to je nás jen 7.

Tak neváhejte a pište, samozřejmě na mail.