Co tě nezabije, to tě posílí… anebo je to jinak?

Motto:

Polykáš andělíčky, už se vidíš na dně, i provaz kolem krku dá se vidět kladně. Ty mraky nad hlavou plují jen na chvíli, a co tě nezabilo, možná tě posílí.(Pavel ‚Jim‘ Drengubák)

„Co tě nezabilo, možná tě posílí…“

Když mi v e-mailu přišly z redakční rady Téma OHK Most okruhy, kterými se druhé letošní číslo Téma bude zabývat, ihned mi padl do oka známý a často používaný bonmot ‚Co tě nezabije, to tě posílí…‘, který je explicitním příslibem do budoucnosti, že i když bude zle a přežiješ, budeš zcela jistě prožitým posílen…

Okamžitě se mi v hlavě rozezněl refrén písničky jihočeské folkové kapely Nezmaři ‚Co tě nezabilo‘ (viz Motto v záhlaví článku), kterou sametovým tenorem zpívá Tonda Hlaváč a druhým hlasem jej podbarvuje hedvábný alt Šárky Benetkové. Autor textu a člen kapely Pavel ‚Jim‘ Drengubák ve své parafrázi kongeniálně sémanticky posouvá původní bonmot do reality… Ten významový rozpor vzniká posunutím z budoucího (‚Co tě nezabije‘), do již dokonaného minulého času a zároveň splněním podmínky (‚Co tě nezabilo‘), avšak tím vložením ‚možná‘ je zdůrazněno, že výsledek je nejistý, tj. může a nemusí to nutně být posílení.

Takovým ‚NEposílením‘ je i výsledek, který vyjádřil v rozhovoru s M. Kociánovou Ivo Budil: „Současná západní liberální společnost dokáže své odpůrce zničit dokonaleji, než některé totalitní systémy v minulosti.“  (Rádio Universum, 9.2.2021) Nezabije, ale rozhodně neposílí.

Tento článek DOT však není epistemiologickým rozborem tvorby folkové kapely Nezmaři. Je především a hlavně o dobroserství a dobroserech a v několika příkladech také o následcích způsobených dobroserstvím, které sice přímo nikoho nezabíjí, ale o následném posílení nemůže být ani řeč. Navazuje tak na již v minulosti uveřejněné články, které na šířící se dobroserství a jeho následky upozorňovaly.

Protože obsah článku nemusí být v souladu s postoji a názory redakce Téma OHK, píši jej v 1. osobě, aby bylo zřejmé, že vyjadřuje moje myšlenky a názory, nikoli názory redakce.

Covidová panika a očkování

Velmi dobrým příkladem je masívní očkování ‚skorovakcínami‘ v průběhu koronavirové paniky v letech 2020 – 2021. Již na jaře v roce 2020, kdy mediální tam-tamy bubnovaly 24 hodin denně a hrozily milióny mrtvých, šíření paniky v médiích mělo prioritu A1+ a epidemie chřipky byla promptně (ačkoli bezdůvodně) překlasifikována na pandemii, kdy představitelé farmaceutických firem i dodavatelé (a překupníci) zdravotnického vybavení si v ústraní mnuli ruce, se objevily dva články, které na základě výzkumu smrtícího vlivu alkaloidu nikotinu na kmeny Covid-19 a prosté statistiky dokládaly, že kuřáci jsou asi o 40% méně náchylní k nakažení covidem. A strhl se děs-běs. Dobroserové, aniž by se tou statistikou zabývali, rozpoutali kampaň (mimochodem stále běží), která málem přehlušila tu původní, strašící pandemií. ‚My přece bojujeme všemi silami i cenami proti kouření a nemůžeme připustit, aby se kouření dělala reklama takovým způsobem!‘, křičeli dobroserové. ‚Zakázat, smazat, popřít!‘

Ty články již nelze dohledat, zmizely, byly smazány. Zato se vyrojily stovky článků o škodlivosti kouření a o tom jak jsou kuřáci v první linii ohrožení covidem a jeho těžkým průběhem, že odolnost kuřáků proti covidu je mýtus, a ano, vycházejí dodnes naplněné hrozbami a rádoby ‚odborným‘ pseudozdůvodňováním, proč tomu tak je a proč to nemůže být jinak. A mezitím byly opět zdraženy cigarety, přesto, že tento způsob odnaučování kouření stál v roce 2021 státní kasu ČR 2,4 miliardy korun nižšího výběru daní z cigaret. Ale to je jiný příběh.

Obdobně skončila navrhovaná alternativní léčba ivermectinem, která se v řadě zemí ukázala jako účinná.

Absurdní situace vznikla, když byly na medicínský trh vrženy ‚pseudovakcíny‘, za které jejich výrobci a distributoři odmítli explicitně nést jakoukoli zodpovědnost a tuto odpovědnost na sebe vzal stát, tedy lépe řečeno vlády A. Babiše a P. Fialy, podpořené plejádou mluvících hlav, ohánějících se svojí odborností. Vymysleli Tečku a masívním nátlakem na všech úrovních, včetně naznačovaných i vyslovených hrozeb, se pokusili opíchat celou českou populaci. Jenže Tečka jaksi nebyla žádnou tečkou, změnila se ve dvojtečku pro následné druhé  a třetí opíchávání s opakujícím se scénářem. Účinky proti covidu pochybné, vedlejší účinky neznámé… Dokonalé naplnění Drengubákovy parafráze: ‚Co tě nezabilo, možná tě posílí anebo také ne.‘

I přes výhrůžky, doporučení a neurvalý nátlak, je v Česku přibližně třetina populace, která se nenechala opíchat. Je noční můrou oněch mluvících hlav a doktorů Cvachů, kteří na očkování tak trvali a samozřejmě také všech dalších poradců a vládních představitelů. Proč? No protože neočkovaní představují skutečně reprezentativní referenční skupinu dokazující, že epidemie covid chřipky nebyla žádnou pandemií. A až se budou podávat desetitisíce žalob proti státu (ať již individuálních nebo hromadných) pro často fatální vedlejší zdravotní následky opíchání ‚pseudovakcínami‘, protože vlády převzaly odpovědnost a nutily občany nevybíravými metodami k opíchání, pak tito neopíchaní budou reprezentativním živým důkazem. A je jedno, zda to jsou kuřáci či nekuřáci, zda covidem prošli a nevšimli se, nebo zda se ochránili prevencí či jiným způsobem. Oni jsou ti, které to nezabilo a posílilo, zatímco ti druzí z toho vyšli sice nezabití, ale také neposílení, naopak. Proto tam byl ten tlak aby byli opícháni opravdu, ale opravdu všichni. Ale ještě není všem dnům konec. Podzim 2022 jistě vyústí v novou vlnu ‚tau-omega‘ mutace covidu a XY-tou dávkou ‚pseudovakcín‘. To by bylo, abychom z toho nevyšli posíleni. Nebo dokonce neopíchaní.

Politická deflace tě sice nezabije, ale zato také neposílí

Dávno před tím, než se na Zemi objevil první ekonom a než se ekonomové zmocnili slova deflace (jež je opakem inflace a vyjadřuje posilování měny), existovala v geologii Země deflace sedimentologická. Souvisí s erozní činností větru, který z odkrytého povrchu odnáší volná zrna nezpevněných povrchových hornin (nebo půd) a na místě zůstávají pouze zrna větší, která se při dané rychlosti větru nedostanou do vznosu nebo jsou odkryty zpevněné podložní horniny, za vzniku tzv. pouštní dlažby, protože na pouštích nechráněných vegetací je tento jev nejčastěji pozorován. Obdobný proces probíhá při deflaci čelních morén poté, kdy ledovec ustoupí a nechá katabatickým větrům polymigtní materiál morén na pospas.

Politická deflace je výsledkem politických změn ve společnosti, když dosud relativně stabilní politické uspořádání se změní v turbulentní s novými nečekanými a leckdy i nepředvídatelnými požadavky na politiky nebo na zvolené představitele, kteří se za politiky považují a deklarují, ale kteří jsou příliš politicky slabí, nerozhodní, nekompetentní, zbabělí, příliš ambiciózní nebo prostě jenom hloupí.

Politické turbulence konce 80. let vyústily právě v takový proces poltické deflace, jež zpočátku probíhala téměř nepozorovatelně na pozadí revoluční sametové euforie. Pomineme-li V. Havla, který se koneckonců ani sám za politika nepovažoval, prvním takovým větrem do vznosu uvedeným politikem byl Petr Pithart. A dlužno podotknout, že laťku politické inkompetence nastavil opravdu vysoko. Komickým apendixem je skutečnost, že rád a často poskytuje rozhovory, ve kterých sám sebe hodností jako vyspělého, uvážlivého a předvídavého politika a to zcela bez uzardění, zato s notnou dávkou pokryteckého předstírání skromnosti.

Mezi jeho významné počiny, které mají dlouhodobý dopad (minimálně dodneška), patří prosazení vládního usnesení ze 30. 10. 1991 (Usnesení vlády ČR č. 444/1991 ke zprávě o územních ekologických limitech těžby hnědého uhlí a energetiky v Severočeské hnědouhelné pánvi), v té době deklarovaného jako dočasné řešení.

Tehdy vyrazila vládní skvadra do Černic a vystoupala na dohled dolu VČSA a s pohledem upřeným na ruinu Jezeří, tam kdosi (snad ze zakladatelů hnutí STUŽ) fixkou nakreslil do turistické mapy čáru, která měla vymezovat ochranné pásmo albrechtického arboreta (v té době již zcela vypleněného) a samotného svahu pod zámkem Jezeří, a dále od ruky načrtnutá čára ochranného pásma Černic a Horního Jiřetína. Tyto fixkou nakreslené čáry byly převedeny do souřadnic a staly se hájenými liniemi ukončení těžby hnědého uhlí pod Krušnými horami na povrchovém dole VČSA. Představa tehdejších dobroserů byla taková, že oblouk čáry kolem arboreta proti okraji zbytkové jámy dolu Obránclů míru, dostatečně zkrátí délku porubní fronty dolu, aby se ve zúžení zadrhla skrývková a těžební technologie a důl by byl nuceně uzavřen.

Jenže na VČSA byl jmenován ředitelem pan ‚baňař‘ (báňský inženýr), Ing. Petrovký, který dokázal něco s čím dobroserové nepočítali, totiž fakticky protáhnout velblouda uchem jehly a po průchodu zúžením znovu rozvinout porubní frontu na projektovanou šířku.

No nezabilo, ale ani neposílilo, zbabělé vlády jedna po druhé podlehly nátlaku dobroserů a jejich spřátelených médií. I nadále je 780 mil. tun kvalitního uhlí zablokováno ‚pro příští generace‘. Připomínám, že v kategorii energetického hnědého uhlí (třebaže hlubinnou těžbou narušeného) je to jedno z nejkvalitnějších uhlí na světě. A ještě funkční těžební technologie z dolu VČSA, bratru za 15 miliard Kč se vyprodává za cenu železného šrotu…

Pithart byl také jedním z důvodů rozdělení Československa, když naslouchal jak ‚roste tráva‘, i když k tomu by asi stejně došlo i bez jeho politického přispění. Ani to nás rozhodně neposílilo (to ani Slováky), i když nezabilo.

V. Klaus jásal,  když přišel s jistotou desetinásobku V. Kožený s Harvardskými fondy a rozhýbal tak kupónovou privatizaci. S investičními fondy se potom roztrhl pytel, ale bylo to jako drátem do oka. No, ani to nás nezabilo, rozhodně však neposílilo. A mj. jsme přišli o obchodní námořní flotilu. To také nebylo žádné posílení.

A potom přišel Zeman a přivedl do té doby marginální sociální demokraty z Lihového domu do Strakovky. A rázem všichni viděli, že ono prvorepublikové heslo: ‚Kam přišel, všude krad, sociální demokrat!‘, stále platí. Špidla, Gross, Paroubek, Sobotka – Ti všichni dokázali Pithartem nastavenou laťku překonat, i když někteří teprve s rozběhem. Potom nastoupili deflační politici Topolánek, Fišer, Nečas pro změnu z jiného politického tábora, ale dali to. Zvláště Topolánkův boj s Lisabonskou smlouvou je krásný příklad deflační politické proklamace a reality všedního života. Nezabilo, ale ani neposílilo.

A. Babiš se sice snažil, ale Pithartovu nastavenou laťku nepřekonal, hádal bych, že ji má obtisknutou někde pod koleny a to až na třetí pokus i když ho postrkovali sociální demokraté s Hamáčkem v rudém svetru v čele. Jejich současné preference okolo 2% odpovídají výkonu, voliči konečně pochopili a ČSSD rázným krokem směřuje tam, kam patří. Pro ně politický deflační vítr přestal foukat. A to je nezabije, ale také neposílí. Za Sobotkovy vlády se říkalo, že když si A. Merkelová v Berlíně upšoukne, v Lihovém domě mají podělané schody až na ulici. Devótnost a servilnost v tomto směru byla hlavní zahraniční politikou a strategický výprodej klíčových odvětví, hlavní ekonomickou činností socanů, odměnou byl a je New Green Deal,  možnost nákupu CO2 odpustků, vlastní elektrické energie na Lipské burze a ruský zemní plyn od německých překupníků, to vše za nestydatou cenu. Ani to nás zatím nezabilo, rozhodně však neposílilo. Ještě není všem dnům konec.

Zato současný nesourodý vládní slepenec pětikolky umožněný Rychetského politickým deflačním tornádem, to jsou jiní kabrňáci. Pithartovu laťku překonali na první pokus. Z místa a sounož. Takovou partu diletantů jsme opravdu ještě ve vládě a prdlamentu neměli.

Oni skutečně naživo předvádějí vzorovou politikou deflaci. Všechny ty předchozí a shora jmenované vlády se vznesly k moci politickou deflací jako mraky lehkých zrnek vynášených větrem. Pětikolka předvedla, že i při slabém větru se něco do vznosu dostane, jsou to ta nejmenší a nejlehčí zrna, která se dostanou všude, když sedimentují, vytvářejí zřetelné povlaky, obecně označované jako špína.

Dlouhodobě vytvářené podmínky pro politickou deflaci, opevňování politické moci stranických gangů, formou různého imunizování politiků, minimalizací odpovědnosti (velmi široce pojímaná politická imunita), vytvořila zdánlivý dojem beztrestnosti. A to i v oblastech dříve trestaných smrtí – zločin protistátní kolaborace s cizí mocností/cizími mocnostmi, včetně vlastizrady. To se ošetřilo zákony a zákazy trestu smrti – jsme přece humánní civilizace!

Jenže, masa lidí v davu, dohnaná do krajnosti, když je ohrožena sama existence a život každého z toho davu, se již mnohokrát v historii změnila v masu bažící po krvi, která chce vidět krev skutečných i domnělých viníků, za každou cenu a hned, přičemž na imunitu a zákony kašle.

Téměř tak jako tato pětikolka kašle na občany a ještě to doprovází mlaskáním, radami a výroky tak arogantními, že by to pochopil i Pepek Vyskoč.

Tato vláda do švestek nevydrží. V komentářích již dostala přívlastek: ‚Vláda národního zbídačení.‘ A kdyby přece vydržela, má zaděláno na to, že masa bude zase cinkat, ale už ne klíči. A to neposílí vůbec nikoho, jenom další kolo politické deflace.

Válečné třeštění pětikolky tě sice nezabije, ale mohlo by

O tom jak bohorovně nahlíží tato vláda na vývoj ve východních zemích Ukrajiny – Luhansko, Doněcko svědčí výroky české ministryně obrany:

Česká ministryně obrany Jana Černochová na dotaz ČTK přivítala oceňující slova svého amerického protějšku, podrobnosti o české vojenské pomoci určené Ukrajincům však neposkytla. „Moc si vážím, jak pan ministr Lloyd Austin ocenil Českou republiku. Ale ze zásady naši pomoc Ukrajině blíže nespecifikuji, promiňte. Připomenu pouze fakt hraničící s jistotou, že do mojí tankové kabelky se toho vešlo a ještě vejde hodně,” sdělila Černochová večer ČTK formou textové zprávy. České Ministerstvo obrany zatím nechce zveřejnit ani hodnotu vojenského materiálu dodaného na Ukrajinu. Podle Kopečného ale Česko patří ke čtyřem nebo pěti největším dodavatelům vojenského materiálu na Ukrajinu. (Tomáš Kopečný je náměstek české ministryně obrany). A protože se u nás všechno vykecá, je mezitím známo, že to bylo v hodnotě min. 3,5 miliardy Kč, a také specifikace dodaného vojenského materiálu uveřejněného na jednom americkém webu. Jedná se o desetitisíce ručních palných zbraní, milióny nábojů, ale také tanky, houfnice, vojenské vrtulníky atd. atd.

Ne nadarmo to sledují někteří komentátoři s obavami, protože ruční palné zbraně prý byly rozdělovány propuštěným zločincům, aby šli bojovat proti Rusům, jenže ti prý zmizeli i se zbraněmi. Otázka zní: I k nám?

V tomto článku se nechci věnovat konfliktu na Ukrajině – má příliš mnoho vrstev a zatím také četné neznámé /či utajované/, zato podstatné vlivy a konsekvence. Stačí, že o nich ochotně a zasvěceně mluví stále dokola mluvící hlavy bojovníků minulých válek. Rusové se však již zcela nepokrytě a zřejmě připravují na tu příští. A nejen oni.

V posledních měsících jsem několikrát v různých verzích zaznamenal jiný, tentokrát politický bonmot, připisovaný různým politikům (snad Henry Kissinger nebo O. Morgenstern – ?): ‚USA hrají politický poker a proto stále blafují, zatímco Rusové tradičně hrají šachy a proto promýšlejí svoji politiku na několik tahů dopředu.‘

Tento bonmot je vzhledem k mezinárodní i domácí politické situaci snadné rozvést takto: ‚Američané si jen myslí, že hrají poker a proto stále blafují, ve skutečnosti hrají Black Jack (obdoba našeho Oko bere). Rusové tradičně hrají šachy a proto jim není zatěžko obětovat pěšce a bílého střelce za zisk dvou věží. Ukrajinci hrají se všemi skořápky, také tradičně, jen už neví, kde mají kuličku. V pozadí jsou Číňané, hrají už tři tisíce let šachy wej-čchi /GO/, kterému na západě téměř nikdo nerozumí. No a my, Češi, hrajeme Černého Petra, který nám nakonec zůstane v ruce, také tradičně.‘

No, tak tohle nás rozhodně neposílí, ale asi ani nezabije.

Poznámka na závěr: Tento článek byl původně psán do mé stálé rubriky DOT (tj. ‚Docela ožehavé téma‘), nebyl však uveřejněn, protože obsah byl pro redakci Téma až příliš ožehavý… A ani Aston jej pro Neviditelného psa nepřijal.

František Kružík

Most, 5. 6. 2022

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené a jeho autorem je Šumavák. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

3 238 komentářů u „Co tě nezabije, to tě posílí… anebo je to jinak?

 1. A manželka opět k tomu všemu poznamenává:
  “Ale občané to tak chtějí.”

   • Jistěže se nezlobí. Však to tak myslí a používá.
    Jako “Autem censeo meo Carthaginem esse delendam.”

  • JJ, já píší “voliči to tak chtějí”, ale smysl stejný.

  • Zhruba tak to bude. Co se týče “nadějných objevů” “náhradních Zemí v blízkosti červených trpaslíků, na oběžné dráze řádově desítek či i jednotek dní to není žádné hifi, kdo zná červeného trpaslíka, jeho spektrum, stabilitu… a co slapové síly…. Ale pořád lepší sypat peníze astrofyzikům než generálům.

   • Kdo tam poletí, až někdo jednou objeví náhradní Zeměkouli #2?
    Vybraní zástupci naší rasy. Které? Kdo je vybere?* A co fauna a flóra? A mikrobiologie? To je projekt “Archa”.
    Zbytek lidstva bude sterilizován aby se tak nemnožil a odsouzen k dožití na Zemi #1?
    NO, já si s tím starosti nedělám. [;>))
    Jenom bych rád umřel bez toho, že uvidím atomové hřiby.

    */ Lid to tak bude chtít? Bezesporu bude.

    Když se o tom stěhování teoretizuje, vždy si vybavím Aldissův NONSTOP.

 2. Vilík je frajer: Považuji za nechutné jak všichni odsuzují Lance Armstronga zejména poté co sedmkrát vyhrál Tour de France když byl na drogách. Já na drogách nenašel ani vlastní kolo…
  Willie Nelson

  • Rozhovor s Rogerem Waltersem zase potěšil ruského exprezidenta Dmitrije Medveděva. „Na Západě jsou ještě rozumní lidé, ať žijí Pink Floyd,“ napsal na VKONTAKTE.
   Anýbrž záleží na úhlu pohledu. Rockeři bývají dost stateční. [;>))

   • A občas jim jebne jako hercům nebo herkám: “Hanoi Jane”

    • Jebne kdekomu. Takový už je svět. Jenom přiznat si to je těžké.
     Jeblý jeblému jeblým! [;>))

 3. Dobré ráno

  “Ekonomové se shodli, že až příliš drakonický je Kalouskův a Topolánkův návrh nezvyšovat příští tři roky mzdy a platy státních zaměstnanců o více než tři procenta ročně. Obávají se, že vzhledem k očekávané inflaci by státní zaměstnanci odešli.”
  https://www.novinky.cz/domaci/clanek/na-duchody-sahat-nebudeme-odmitl-stanjura-kalouska-40405093#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&source=hp&seq_no=3&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

  Přemýšlím KAM by ti státní zaměstnanci odešli. A nechci opravdu slyšet ofensivní slova 🙂 🙂 🙂

  • Přesné, pane!
   Přidal bych platy politiků. Ne kvůli ušetření nějaké částky, ale k vyvolání autentického pocitu solidarity.

   A pokud by sáhli i na důchody, tak tuším že by důchodci také odešli. Na náměstí a před Vládní budovy.
   Sytý hladovému nevěří – a co teprve hladový sytému!

 4. Vidím, že Višingr má zdatného zástupce, když je na dovolené.

  “Současný trend, jaký lze sledovat, tak je to trend drobnějších výpadů jedné, či druhé strany. Určitě lze očekávat nějaký ruský pokus o větší kontrolu třeba černomořské oblasti i za použití třeba ruského vojenského námořnictva. Vypadá to, že Rusové se pokusí o dobytí města Cherson, což se jim doposud nepodařilo, ač je to město vzdálené pár kilometrů od hranic,” uvedl pro ŽivotvČesku.cz expert na válečné konflikty Josef Kraus

  • Asi je to nějaké starší vyjádření toho experta, protože Wikipedie uvádí:
   Bitva o Cherson bylo vojenské střetnutí, které probíhalo od 24. února do 2. března 2022 jako součást chersonské ofenzívy během ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022. Bitva skončila ruským vítězstvím a vojenským obsazením města.

   • Je to z dnešního článku na zivotvcesku. Samozřejmě, je možné, ze to zvrtal novinář, ale tyhle veci se snad autorizuji?

 5. Ono vůbec se historické zkušenosti zapomínají. Takže se dočteme, že CNN upozornila, že ukrajinští Romové naráží v Česku, ale také v Rumunsku či v Moldavsku, na zeď diskriminace.

  Ale aspoň je nenutíme pracovat na plantážích a dovolujeme jim jezdit v autobusech s bílými občany.

 6. Dobré zas ráno… 2 Petr Kunetka ad 9:35 – hele, není to tak, že si ten expert poněkud popletl Cherson a Charkov? Decimálka jako Dalmácie, ne?

  • To bz mohlo být. Anebo si tuto válku spletl s Krymskou, vždyť je to všechno jedno.

   Expert z Brna, no…

   Jediné, co mne na těchto lidech štve jt o, že, je platíme…

 7. Na druhou stranu si Visingr dovolil veřejně říci tohle, ač to uvádí jako konspirační teorii…

  • Ještě bych tady doplnil jednu takřka konspirační teorii, kterou jsem zaznamenal. Neříkám, že jí věřím, ale je to poměrně zajímavý myšlenkový experiment. Narazil jsem na tvrzení, že Rusko prakticky vlezlo do důmyslně nastražené americké pasti, resp. že Američané systematicky realizovali různé politické a vojenské kroky, které nakonec dovedly Kreml k mylnému závěru, že z Ukrajiny přichází akutní hrozba, kterou bude možné eliminovat jakousi preventivní vojenskou akcí, aniž by se západní země zmohly na nějakou silnou reakci.

   • Výsledek byl ovšem přesně opačný a USA zahájily proti Rusku zástupnou válku. Dokonce by se pro to dal uvést také historický precedent, neboť krymskou válku v polovině 19. století naplánovali Britové a Francouzi, kteří dovedli ruského cara k útoku na osmanskou říši, které následně přišli na pomoc. Londýn a Paříž prostě nastražily past na ruského medvěda, který do ní ochotně vlezl. Mohlo by se něco podobného odehrát i v roce 2022? Popravdě řečeno, kdyby tohle chtěli Američané naplánovat, tak lépe by to snad ani vymyslet nemohli.

    • Nevylučuji. Ale abych je nepřeceňovali. Nejsou tak dokonalí a neplánují natolik dopředu. Viz jejich dosavadní akce svědčící, že jednají ad hoc.

 8. 2 Petr Kunetka ad 10:10 – jo, četl jsem něco podobného, ale dost o tom pochybuji. Zatím se zdá, že dost dobře věděli do čeho jdou a proč…

  • Já jsem také spíše negativní, ale že takovou věc řekl Visingr mne teda překvapilo. Skoro to vypadá, že není blbý, ale pecunia non olet.

   • Znáte pojem “úplatný expert”? Těch mluvících hlav je víc než uší, které je chtějí poslouchat. Převis nabídky…
    (A fakt nesmrdí. Nikdy nesmrděly.)

   • Bernard: So you want me to falsify the minutes?
    Sir Humphrey: I want nothing of the sort! It’s up to you Bernard; what do you want?
    Bernard: I want to have a clear conscience.
    Sir Humphrey: A clear conscience.
    Bernard: Yes.
    Sir Humphrey: When did you acquire this taste for luxuries?

 9. 2 dvd ad 12:32 – Kolega s oblibou říkával… “Odborník ví o hovně všechno! Expert ví o všem hovno!”

 10. Přečteno:
  ANO vyhradí na mítincích místo pro odpůrce. Doporučil to šéf policie-

  A taky by měli vyhradit trochu času u mikrofonu pro ty odpůrce, aby si nemuseli tahat s sebou megafony, ne?

  Obávám se, že šef policie nezná novelu zákona o shroma6´dování Zák. 252/2016 a ještě do dokazuje ve sdělovacích prostředcích.

  • Třeba formulace: V případě jakékoliv fyzické osoby je postižitelné neuposlechnutí pokynů svolavatele nebo pořadatelů nebo bránění jim v plnění povinností [§ 14 odst. 1
   písm. a) ShrZ].

   • A také §14 bod 1. odst c:
    neoprávněně ztěžuje účastníkům shromáždění přístup na shromáždění nebo jim v něm brání,

 11. Petr Kunetka (8.8.2022 (10.10)

  Presne tuto teorii mne nabidl jeden z mych vsetinskych kamaradu asi pred tremi mesici. Spojil jsem si ten chytry plan s Bidenem a se smichem jsem na to zapomnel.
  Zeby v Bilem dome sedel nejaky nikomu znamy sachista?

  • Tak Biden urcite ne, ale je mozne, ze ten, co mu pise ty papirky…

   Ja jsem priznivcem, Occamovy britvy, takze jsem spise skepticky… Podle mne to proste byla klasicka blbost. Ale uplne bych to nevylucoval, a kdyz to dal dokonce na stul Visingr…

   Je to teorie hodna zvazeni.

 12. Reportáž v ruské TV 24:
  Rusové se v bojích s UA zmocnili dvou OT české provenience a velmi si je pochvalují. “České transportéry jsou výborné. Hodilo by se nám jich víc!” pravil do kamery ruský řidič nového stroje a přátelský ho poplácal po obrněné kapotě.

  Takže paní ministryně války Černochová – šup šup, dodat na Ukrajinu zbytek OT! Tam si je vyzvedne armáda RF. [;>))

Komentáře nejsou povoleny.