Co tě nezabije, to tě posílí… anebo je to jinak?

Motto:

Polykáš andělíčky, už se vidíš na dně, i provaz kolem krku dá se vidět kladně. Ty mraky nad hlavou plují jen na chvíli, a co tě nezabilo, možná tě posílí.(Pavel ‚Jim‘ Drengubák)

„Co tě nezabilo, možná tě posílí…“

Když mi v e-mailu přišly z redakční rady Téma OHK Most okruhy, kterými se druhé letošní číslo Téma bude zabývat, ihned mi padl do oka známý a často používaný bonmot ‚Co tě nezabije, to tě posílí…‘, který je explicitním příslibem do budoucnosti, že i když bude zle a přežiješ, budeš zcela jistě prožitým posílen…

Okamžitě se mi v hlavě rozezněl refrén písničky jihočeské folkové kapely Nezmaři ‚Co tě nezabilo‘ (viz Motto v záhlaví článku), kterou sametovým tenorem zpívá Tonda Hlaváč a druhým hlasem jej podbarvuje hedvábný alt Šárky Benetkové. Autor textu a člen kapely Pavel ‚Jim‘ Drengubák ve své parafrázi kongeniálně sémanticky posouvá původní bonmot do reality… Ten významový rozpor vzniká posunutím z budoucího (‚Co tě nezabije‘), do již dokonaného minulého času a zároveň splněním podmínky (‚Co tě nezabilo‘), avšak tím vložením ‚možná‘ je zdůrazněno, že výsledek je nejistý, tj. může a nemusí to nutně být posílení.

Takovým ‚NEposílením‘ je i výsledek, který vyjádřil v rozhovoru s M. Kociánovou Ivo Budil: „Současná západní liberální společnost dokáže své odpůrce zničit dokonaleji, než některé totalitní systémy v minulosti.“  (Rádio Universum, 9.2.2021) Nezabije, ale rozhodně neposílí.

Tento článek DOT však není epistemiologickým rozborem tvorby folkové kapely Nezmaři. Je především a hlavně o dobroserství a dobroserech a v několika příkladech také o následcích způsobených dobroserstvím, které sice přímo nikoho nezabíjí, ale o následném posílení nemůže být ani řeč. Navazuje tak na již v minulosti uveřejněné články, které na šířící se dobroserství a jeho následky upozorňovaly.

Protože obsah článku nemusí být v souladu s postoji a názory redakce Téma OHK, píši jej v 1. osobě, aby bylo zřejmé, že vyjadřuje moje myšlenky a názory, nikoli názory redakce.

Covidová panika a očkování

Velmi dobrým příkladem je masívní očkování ‚skorovakcínami‘ v průběhu koronavirové paniky v letech 2020 – 2021. Již na jaře v roce 2020, kdy mediální tam-tamy bubnovaly 24 hodin denně a hrozily milióny mrtvých, šíření paniky v médiích mělo prioritu A1+ a epidemie chřipky byla promptně (ačkoli bezdůvodně) překlasifikována na pandemii, kdy představitelé farmaceutických firem i dodavatelé (a překupníci) zdravotnického vybavení si v ústraní mnuli ruce, se objevily dva články, které na základě výzkumu smrtícího vlivu alkaloidu nikotinu na kmeny Covid-19 a prosté statistiky dokládaly, že kuřáci jsou asi o 40% méně náchylní k nakažení covidem. A strhl se děs-běs. Dobroserové, aniž by se tou statistikou zabývali, rozpoutali kampaň (mimochodem stále běží), která málem přehlušila tu původní, strašící pandemií. ‚My přece bojujeme všemi silami i cenami proti kouření a nemůžeme připustit, aby se kouření dělala reklama takovým způsobem!‘, křičeli dobroserové. ‚Zakázat, smazat, popřít!‘

Ty články již nelze dohledat, zmizely, byly smazány. Zato se vyrojily stovky článků o škodlivosti kouření a o tom jak jsou kuřáci v první linii ohrožení covidem a jeho těžkým průběhem, že odolnost kuřáků proti covidu je mýtus, a ano, vycházejí dodnes naplněné hrozbami a rádoby ‚odborným‘ pseudozdůvodňováním, proč tomu tak je a proč to nemůže být jinak. A mezitím byly opět zdraženy cigarety, přesto, že tento způsob odnaučování kouření stál v roce 2021 státní kasu ČR 2,4 miliardy korun nižšího výběru daní z cigaret. Ale to je jiný příběh.

Obdobně skončila navrhovaná alternativní léčba ivermectinem, která se v řadě zemí ukázala jako účinná.

Absurdní situace vznikla, když byly na medicínský trh vrženy ‚pseudovakcíny‘, za které jejich výrobci a distributoři odmítli explicitně nést jakoukoli zodpovědnost a tuto odpovědnost na sebe vzal stát, tedy lépe řečeno vlády A. Babiše a P. Fialy, podpořené plejádou mluvících hlav, ohánějících se svojí odborností. Vymysleli Tečku a masívním nátlakem na všech úrovních, včetně naznačovaných i vyslovených hrozeb, se pokusili opíchat celou českou populaci. Jenže Tečka jaksi nebyla žádnou tečkou, změnila se ve dvojtečku pro následné druhé  a třetí opíchávání s opakujícím se scénářem. Účinky proti covidu pochybné, vedlejší účinky neznámé… Dokonalé naplnění Drengubákovy parafráze: ‚Co tě nezabilo, možná tě posílí anebo také ne.‘

I přes výhrůžky, doporučení a neurvalý nátlak, je v Česku přibližně třetina populace, která se nenechala opíchat. Je noční můrou oněch mluvících hlav a doktorů Cvachů, kteří na očkování tak trvali a samozřejmě také všech dalších poradců a vládních představitelů. Proč? No protože neočkovaní představují skutečně reprezentativní referenční skupinu dokazující, že epidemie covid chřipky nebyla žádnou pandemií. A až se budou podávat desetitisíce žalob proti státu (ať již individuálních nebo hromadných) pro často fatální vedlejší zdravotní následky opíchání ‚pseudovakcínami‘, protože vlády převzaly odpovědnost a nutily občany nevybíravými metodami k opíchání, pak tito neopíchaní budou reprezentativním živým důkazem. A je jedno, zda to jsou kuřáci či nekuřáci, zda covidem prošli a nevšimli se, nebo zda se ochránili prevencí či jiným způsobem. Oni jsou ti, které to nezabilo a posílilo, zatímco ti druzí z toho vyšli sice nezabití, ale také neposílení, naopak. Proto tam byl ten tlak aby byli opícháni opravdu, ale opravdu všichni. Ale ještě není všem dnům konec. Podzim 2022 jistě vyústí v novou vlnu ‚tau-omega‘ mutace covidu a XY-tou dávkou ‚pseudovakcín‘. To by bylo, abychom z toho nevyšli posíleni. Nebo dokonce neopíchaní.

Politická deflace tě sice nezabije, ale zato také neposílí

Dávno před tím, než se na Zemi objevil první ekonom a než se ekonomové zmocnili slova deflace (jež je opakem inflace a vyjadřuje posilování měny), existovala v geologii Země deflace sedimentologická. Souvisí s erozní činností větru, který z odkrytého povrchu odnáší volná zrna nezpevněných povrchových hornin (nebo půd) a na místě zůstávají pouze zrna větší, která se při dané rychlosti větru nedostanou do vznosu nebo jsou odkryty zpevněné podložní horniny, za vzniku tzv. pouštní dlažby, protože na pouštích nechráněných vegetací je tento jev nejčastěji pozorován. Obdobný proces probíhá při deflaci čelních morén poté, kdy ledovec ustoupí a nechá katabatickým větrům polymigtní materiál morén na pospas.

Politická deflace je výsledkem politických změn ve společnosti, když dosud relativně stabilní politické uspořádání se změní v turbulentní s novými nečekanými a leckdy i nepředvídatelnými požadavky na politiky nebo na zvolené představitele, kteří se za politiky považují a deklarují, ale kteří jsou příliš politicky slabí, nerozhodní, nekompetentní, zbabělí, příliš ambiciózní nebo prostě jenom hloupí.

Politické turbulence konce 80. let vyústily právě v takový proces poltické deflace, jež zpočátku probíhala téměř nepozorovatelně na pozadí revoluční sametové euforie. Pomineme-li V. Havla, který se koneckonců ani sám za politika nepovažoval, prvním takovým větrem do vznosu uvedeným politikem byl Petr Pithart. A dlužno podotknout, že laťku politické inkompetence nastavil opravdu vysoko. Komickým apendixem je skutečnost, že rád a často poskytuje rozhovory, ve kterých sám sebe hodností jako vyspělého, uvážlivého a předvídavého politika a to zcela bez uzardění, zato s notnou dávkou pokryteckého předstírání skromnosti.

Mezi jeho významné počiny, které mají dlouhodobý dopad (minimálně dodneška), patří prosazení vládního usnesení ze 30. 10. 1991 (Usnesení vlády ČR č. 444/1991 ke zprávě o územních ekologických limitech těžby hnědého uhlí a energetiky v Severočeské hnědouhelné pánvi), v té době deklarovaného jako dočasné řešení.

Tehdy vyrazila vládní skvadra do Černic a vystoupala na dohled dolu VČSA a s pohledem upřeným na ruinu Jezeří, tam kdosi (snad ze zakladatelů hnutí STUŽ) fixkou nakreslil do turistické mapy čáru, která měla vymezovat ochranné pásmo albrechtického arboreta (v té době již zcela vypleněného) a samotného svahu pod zámkem Jezeří, a dále od ruky načrtnutá čára ochranného pásma Černic a Horního Jiřetína. Tyto fixkou nakreslené čáry byly převedeny do souřadnic a staly se hájenými liniemi ukončení těžby hnědého uhlí pod Krušnými horami na povrchovém dole VČSA. Představa tehdejších dobroserů byla taková, že oblouk čáry kolem arboreta proti okraji zbytkové jámy dolu Obránclů míru, dostatečně zkrátí délku porubní fronty dolu, aby se ve zúžení zadrhla skrývková a těžební technologie a důl by byl nuceně uzavřen.

Jenže na VČSA byl jmenován ředitelem pan ‚baňař‘ (báňský inženýr), Ing. Petrovký, který dokázal něco s čím dobroserové nepočítali, totiž fakticky protáhnout velblouda uchem jehly a po průchodu zúžením znovu rozvinout porubní frontu na projektovanou šířku.

No nezabilo, ale ani neposílilo, zbabělé vlády jedna po druhé podlehly nátlaku dobroserů a jejich spřátelených médií. I nadále je 780 mil. tun kvalitního uhlí zablokováno ‚pro příští generace‘. Připomínám, že v kategorii energetického hnědého uhlí (třebaže hlubinnou těžbou narušeného) je to jedno z nejkvalitnějších uhlí na světě. A ještě funkční těžební technologie z dolu VČSA, bratru za 15 miliard Kč se vyprodává za cenu železného šrotu…

Pithart byl také jedním z důvodů rozdělení Československa, když naslouchal jak ‚roste tráva‘, i když k tomu by asi stejně došlo i bez jeho politického přispění. Ani to nás rozhodně neposílilo (to ani Slováky), i když nezabilo.

V. Klaus jásal,  když přišel s jistotou desetinásobku V. Kožený s Harvardskými fondy a rozhýbal tak kupónovou privatizaci. S investičními fondy se potom roztrhl pytel, ale bylo to jako drátem do oka. No, ani to nás nezabilo, rozhodně však neposílilo. A mj. jsme přišli o obchodní námořní flotilu. To také nebylo žádné posílení.

A potom přišel Zeman a přivedl do té doby marginální sociální demokraty z Lihového domu do Strakovky. A rázem všichni viděli, že ono prvorepublikové heslo: ‚Kam přišel, všude krad, sociální demokrat!‘, stále platí. Špidla, Gross, Paroubek, Sobotka – Ti všichni dokázali Pithartem nastavenou laťku překonat, i když někteří teprve s rozběhem. Potom nastoupili deflační politici Topolánek, Fišer, Nečas pro změnu z jiného politického tábora, ale dali to. Zvláště Topolánkův boj s Lisabonskou smlouvou je krásný příklad deflační politické proklamace a reality všedního života. Nezabilo, ale ani neposílilo.

A. Babiš se sice snažil, ale Pithartovu nastavenou laťku nepřekonal, hádal bych, že ji má obtisknutou někde pod koleny a to až na třetí pokus i když ho postrkovali sociální demokraté s Hamáčkem v rudém svetru v čele. Jejich současné preference okolo 2% odpovídají výkonu, voliči konečně pochopili a ČSSD rázným krokem směřuje tam, kam patří. Pro ně politický deflační vítr přestal foukat. A to je nezabije, ale také neposílí. Za Sobotkovy vlády se říkalo, že když si A. Merkelová v Berlíně upšoukne, v Lihovém domě mají podělané schody až na ulici. Devótnost a servilnost v tomto směru byla hlavní zahraniční politikou a strategický výprodej klíčových odvětví, hlavní ekonomickou činností socanů, odměnou byl a je New Green Deal,  možnost nákupu CO2 odpustků, vlastní elektrické energie na Lipské burze a ruský zemní plyn od německých překupníků, to vše za nestydatou cenu. Ani to nás zatím nezabilo, rozhodně však neposílilo. Ještě není všem dnům konec.

Zato současný nesourodý vládní slepenec pětikolky umožněný Rychetského politickým deflačním tornádem, to jsou jiní kabrňáci. Pithartovu laťku překonali na první pokus. Z místa a sounož. Takovou partu diletantů jsme opravdu ještě ve vládě a prdlamentu neměli.

Oni skutečně naživo předvádějí vzorovou politikou deflaci. Všechny ty předchozí a shora jmenované vlády se vznesly k moci politickou deflací jako mraky lehkých zrnek vynášených větrem. Pětikolka předvedla, že i při slabém větru se něco do vznosu dostane, jsou to ta nejmenší a nejlehčí zrna, která se dostanou všude, když sedimentují, vytvářejí zřetelné povlaky, obecně označované jako špína.

Dlouhodobě vytvářené podmínky pro politickou deflaci, opevňování politické moci stranických gangů, formou různého imunizování politiků, minimalizací odpovědnosti (velmi široce pojímaná politická imunita), vytvořila zdánlivý dojem beztrestnosti. A to i v oblastech dříve trestaných smrtí – zločin protistátní kolaborace s cizí mocností/cizími mocnostmi, včetně vlastizrady. To se ošetřilo zákony a zákazy trestu smrti – jsme přece humánní civilizace!

Jenže, masa lidí v davu, dohnaná do krajnosti, když je ohrožena sama existence a život každého z toho davu, se již mnohokrát v historii změnila v masu bažící po krvi, která chce vidět krev skutečných i domnělých viníků, za každou cenu a hned, přičemž na imunitu a zákony kašle.

Téměř tak jako tato pětikolka kašle na občany a ještě to doprovází mlaskáním, radami a výroky tak arogantními, že by to pochopil i Pepek Vyskoč.

Tato vláda do švestek nevydrží. V komentářích již dostala přívlastek: ‚Vláda národního zbídačení.‘ A kdyby přece vydržela, má zaděláno na to, že masa bude zase cinkat, ale už ne klíči. A to neposílí vůbec nikoho, jenom další kolo politické deflace.

Válečné třeštění pětikolky tě sice nezabije, ale mohlo by

O tom jak bohorovně nahlíží tato vláda na vývoj ve východních zemích Ukrajiny – Luhansko, Doněcko svědčí výroky české ministryně obrany:

Česká ministryně obrany Jana Černochová na dotaz ČTK přivítala oceňující slova svého amerického protějšku, podrobnosti o české vojenské pomoci určené Ukrajincům však neposkytla. „Moc si vážím, jak pan ministr Lloyd Austin ocenil Českou republiku. Ale ze zásady naši pomoc Ukrajině blíže nespecifikuji, promiňte. Připomenu pouze fakt hraničící s jistotou, že do mojí tankové kabelky se toho vešlo a ještě vejde hodně,” sdělila Černochová večer ČTK formou textové zprávy. České Ministerstvo obrany zatím nechce zveřejnit ani hodnotu vojenského materiálu dodaného na Ukrajinu. Podle Kopečného ale Česko patří ke čtyřem nebo pěti největším dodavatelům vojenského materiálu na Ukrajinu. (Tomáš Kopečný je náměstek české ministryně obrany). A protože se u nás všechno vykecá, je mezitím známo, že to bylo v hodnotě min. 3,5 miliardy Kč, a také specifikace dodaného vojenského materiálu uveřejněného na jednom americkém webu. Jedná se o desetitisíce ručních palných zbraní, milióny nábojů, ale také tanky, houfnice, vojenské vrtulníky atd. atd.

Ne nadarmo to sledují někteří komentátoři s obavami, protože ruční palné zbraně prý byly rozdělovány propuštěným zločincům, aby šli bojovat proti Rusům, jenže ti prý zmizeli i se zbraněmi. Otázka zní: I k nám?

V tomto článku se nechci věnovat konfliktu na Ukrajině – má příliš mnoho vrstev a zatím také četné neznámé /či utajované/, zato podstatné vlivy a konsekvence. Stačí, že o nich ochotně a zasvěceně mluví stále dokola mluvící hlavy bojovníků minulých válek. Rusové se však již zcela nepokrytě a zřejmě připravují na tu příští. A nejen oni.

V posledních měsících jsem několikrát v různých verzích zaznamenal jiný, tentokrát politický bonmot, připisovaný různým politikům (snad Henry Kissinger nebo O. Morgenstern – ?): ‚USA hrají politický poker a proto stále blafují, zatímco Rusové tradičně hrají šachy a proto promýšlejí svoji politiku na několik tahů dopředu.‘

Tento bonmot je vzhledem k mezinárodní i domácí politické situaci snadné rozvést takto: ‚Američané si jen myslí, že hrají poker a proto stále blafují, ve skutečnosti hrají Black Jack (obdoba našeho Oko bere). Rusové tradičně hrají šachy a proto jim není zatěžko obětovat pěšce a bílého střelce za zisk dvou věží. Ukrajinci hrají se všemi skořápky, také tradičně, jen už neví, kde mají kuličku. V pozadí jsou Číňané, hrají už tři tisíce let šachy wej-čchi /GO/, kterému na západě téměř nikdo nerozumí. No a my, Češi, hrajeme Černého Petra, který nám nakonec zůstane v ruce, také tradičně.‘

No, tak tohle nás rozhodně neposílí, ale asi ani nezabije.

Poznámka na závěr: Tento článek byl původně psán do mé stálé rubriky DOT (tj. ‚Docela ožehavé téma‘), nebyl však uveřejněn, protože obsah byl pro redakci Téma až příliš ožehavý… A ani Aston jej pro Neviditelného psa nepřijal.

František Kružík

Most, 5. 6. 2022

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené a jeho autorem je Šumavák. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

3 238 komentářů u „Co tě nezabije, to tě posílí… anebo je to jinak?

 1. Tak pan ministr vnitra je pro to, aby se před zákrokem policisti legitimovali. Možná, že to mezitím bouchne.
  Připomíná mi to vtip:
  Ťuk, ťuk, ťuk na dveře.
  Zevniř se ozve: Co se děje?
  Pane Novák, máte psa?
  Ne.
  Hergot, otevřene než vylomíme dveře, tady StB!

 2. 2 Dana (5.8.2022 (10.47))
  Poctivě přiznávám, že ono interview na mne působilo jen částečně pozitivně. Pokud bych měl pocit, že by to stálo za tu námahu, tak bych se pokusil vyzvednout místa, kde to na mne působilo spíše negativně. Ale ten pocit nemám. Klidně budu za osobu poněkud banausní, ale tyhle krasoduchy prostě nemusím. Sorry, jako.

  • Kvalita rozhovoru i čehokoliv jiného se odvíjí taky od toho, kolik zbytečných slov se podaří vyškrtnout, aby sdělení zůstalo smysluplné.
   Kdysi kdosi říkal, že závažné věci by se měly “do kamene tesat”. To by si každý rozmyslel, kolik písmen je potřeba.
   (Platí to i pro mě..[;>))

  • Jsem zde na jine parkete. Ucitele jakkoliv postizenych deti jsou z jine planety. Zasluhuji obdiv. Blizky kamarad se stal po prevratu reditelem v ustavu pro hluchoneme.Dal to misto do pucu, krasny stary barak. Kdyz me provadel a predstavoval me kantorum, videl jsem tvare decek. Stesti a spokojenost jsi nemohl nevidet.Poslat jednoho z nich do normalni tridy, stastne by se nesmal.
   Libil se mne v clanku termin “socialni demence”, pouzity tou pani ucitelkou jako uchylka, kondice. Velmi presne!

 3. … máme nejvíce provládní bankovní radu v historii, dodává Václav Klaus.
  … a taky si to šeredně odneseme, dodává Skimic

 4. Policisté v civilu zaklekli a zadrželi na Babišově mítinku školáka-autistu
  https://www.prvnizpravy.cz/zpravy/politika/vaclav-klaus-takove-obvykle-letni-zamysleni/

  V zásadě ten povyk ukazuje, že je trestní zodpovědnost stanovena věkově příliš vysoko. Ukrást reprák není žádné hrdinství. Že je autista – to za prvé nemohl nikdo vědět a za druhé to cosi vypovídá o jeho mámě, že s ním na volební akce, které ho musí rozrušit chodí.

  Výsledek? Příště se na to policajti vykašlou a lůza bude ničit věci beztrestně, liberálně demokraticky.

 5. Nikdy bych neřekl, že budu v něčem souhlasit s Řeporyjcem, ale stalo se:

  Plejádu reakcí zakončil starosta pražských Řeporyjí za ODS Pavel Novotný.

  „Zakleknutý chlapec sebral reproduktor a utíkal s ním pryč. Byl zakleknut správně. Policista zaslouží své za kšiltovku, co nosil na hlavě, protože ji tam dostal. Debil. Ale zaklekli ho správně. Že je 14tiletý autista nemohli vědět. Kradl. Nečekám, že to někdo pobere,“ napsal starosta.

 6. No jo, tohle se fakt skvělý, jak se hned rozebírá, že drobný zlodějík byl autista.
  Co takhle preventivně zavřít všechny autisty, aby náhodou nekradli repráky?

  Skuteční autisti tohle dost vnímají a publicita tohohle druhu jim je hodně nepříjemná.
  Zakleknout by zasloužila matka, za to, že tahá autistický dítě na demonstraci.
  A pokud jde o to zakleknutí, tak pokud takovýho autistu popadne amok, tak věřím, že s ním tři chlapi mají co dělat.

  Synka naštěstí tyhle záchvaty přešly někdy kolem deseti let.

  • Maminka sama antibabišovka zná jeho letoru a chování, přesto anebo hůř, za tím účelem ho dotáhla na Babišův mítink, neurčený jí, ale jeho příznivcům, tam to čtrnáctileté dětské slůně se kterým tři policajti měli co dělat aby ho udrželi, nechala vyvést to co vyvedlo.Načež ministr vnitra a policejní prezident se z toho zesrali. Poldové dostanou klystýr a budou rádi, že z nich neudělají nezaměstnané. Příště když něco, zalezou, i kdyby to mělo stát vystřílenou hospodu.

 7. maYdo
  tady přece nejde o toho autistu a samozřejmě, že na vině je hlavně matka.
  Jde o to, že jde o liberálně demokratický útok na policii.
  Přece není v pořádku aby policie nekonala, když vidí jak nějakej zmetek krade reprák, běží s ním pryč a nechce se nechat zpacifikovat.

 8. Skimici, ale ono to s tím souvisí, protože to postižení, pokud je to opravdu postižení a ne něčí snaha domoct se nějaké výhody, si berou liberální demokrati jako klacek k tomu útoku.

  Což je vedle toho útiku na policii navíc dost prasárna.

  Kvůli takovým prasárnám to pak skutečně postižení, kteří chtějí v mezích možnostá fungovat pokud možno samostatně, a nejde jen o autisty, mají o to složitější, že se musí potýkat s nedůvěrou, že jen nějak chtějí něco využít a zneužít.

 9. Synek by možná mohl povykládat chytrému soudruhu premiérovi, co žvaní o tom, jak jsou dostupnější sociální dávky, co pro autistu obnáší si vyřídit příspěvek na bydlení.

 10. Dano, diky vrele ca ten clanek.To, co z Bruseli narizena inkluze dela tam u vas, stejna pohroma prichazi tady z Washingtonu. To ministerstvo pro znarodnene skoly zalozil v 1980 prototyp dobroty duse, pravdy a vseobjimajici lasky, Jimmy Carter. Ta inkluze a roztirani vseho rovnomerne (netyka se, ovsem tech, kteri roztiraji), je nakazliva. Bila uz nemusi byt vzdycky bilou, s cernou je to zrovna tak. Pro vyraz rodina mame dnes celou skalu ruznych typu rodiny na vybranou. Chlap je chlapem, pokud se ten den rozhodne byt chlapem. Inkluze mu ovsem otevira branu do divcich prevlekaren, pokud se tak svobodne rozhodne.
  Jako mlady kantor jsem inkluzi resil velmi briskne: Kdyz jsem decka ucil treba o cmelakach a vcelach a nejaky kluk se rozhodl vybocit z kolektivu tim, ze stipl holku ve skamne pred nim do prdele, dostal ode mne facku a tim byl znovu “inkludovan”, abych se tu cesky presne vyjadril.

  • Nevim, jestli je tady spojitost: Bily dum oznamil, ze dnes povolal jako vykonne experty sest vedcu, kteri budou kontrolovat rozsirovani se monkey pox. (Nevim – opici nestovice?) Konecne dobry nazev! Choroba se totiz siri mezi buzeranty a obojetniky obou pohlavi. Zatim tech sest vedcu vydalo jiste spickovymi institucemi schvalene federalni doporuceni. Sex se ma provozovat s odstupem sesti stop mezi milci masturbovanim a sdilenim tak lasky. Je taky silne doporuceno, aby byli milenci obleceni. Uz se ozvaly hlasy, ze vsichni by meli byt ockovani, buzerant, nebuzerant!
   Je tu jeste nekdo, kdo neveri, ze se Pan Buh ma na co nasrat a slohnout do toho blaskem?

 11. Průběžné výsledky červencových kontrol marží čerpacích stanic a distributorů pohonných hmot odhalily nepřiměřeně zvýšené marže u většiny velkých čerpacích stanic, uvedlo ministerstvo financí (MF).
  https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/potvrzeno-vetsina-velkych-prodejcu-paliv-zneuzila-valku-nastrelili-si-marze-40404962#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

  Zlobí Vás to, soudruhu ministře, že? Snadná pomoc. Skočte za bývalým šéfem Státní Plánovací Komise Vladimírem Dlouhým. Jestli by to nevzal. Zkušenosti s Komisí má, ve straně byl taky. Je to dobrý soudruh.

  • Tržnímu hospodářství se páni ministři asi neučili .. Jó, za SPK se to státně hospodařilo ..

  • Nerozumim co je přemrštěné zvýšení marže.
   Jen tomu, že cena na trhu je derivátem nabídky a poptávky.
   Nejspíš mylně předpokládám, že máme tržní ekonomiku? Ledaže v pracovním shonu mi ušlo, že zas někdo měl keců na Staromáku.

     • Horatius:
      Carpe diem quam minimum credula postero.
      Užívej dne a důvěřuj, jak nejméně můžeš, v budoucnost.

     • Přijdou na to. A budou se divit… Nic víc.
      Stejně pak zvolí jiné zmrdy. Na “nezmrdy totiž není vidět.
      ===
      Hezké hlášení od Amnesty International o poněkud zvěrské taktice umisťování raketových komplexů a dělostřelectva do nemocnic, školek a podobných. Rusové pak opětují palbu a ty objekty obvykle trefí, rozmlátí a s nimi taky běžné občany. Ukrajina sice tvrdí, že to samé dělají Rusové, ale důkazy nemají, Takže žádá, aby se zpráva Amnesty nerozšiřovala,. Pochopitelně, mohlo by to vnést zmatek mezi podporovateli Ukrajiny. No a bez nich (podporovatelů) válka skončí daleko dříve.

     • Okrem iného:
      Ta střelba na divadlo, kde se konala tryzna za zabitou plukovnici s přezdívkou “Kačor” (byla jediná této hodnosti, mezi vojáky oblíbená a prý s dělostřelectvem opravdu uměla zacházet) je obyčejná trapná pomsta Ukrajinských ozbrojenců. Civilizovaný národ by na její počest aspoň na den zastavil palbu na civilní obyvatelstvo protivníka.
      Ukrajinci ne!

     • 4/6/2022: Ozbrojené síly Ukrajiny střílely na divadlo v Doněcku, kde se loučili s plukovníkem Olgou Kachurou.

     • Prezdívku měla “Korsa” Kačur bylo příjmění.

     • Asi jsem to popletl. Ale na smyslu sdělení to nic nemění.

 12. V současné době je pozastaveno 8 miliard eur pro Ukrajinu. A takové umělé zdržování makrofinanční pomoci našemu státu je buď zločin, nebo chyba, a těžko říci, co je v těchto podmínkách plnohodnotné války horší,“ kroutil hlavou ukrajinský prezident.

  Být Němcem, mám nahnáno. Ukroši se v rámci taktického manévrování před rozhodujícím útokem na stepní mongolčíky mohou neplánovaně ocitnout v Berlíně a ty šrouby si vezmou.

  Bodaj by sme aj my mali takých Kokot … eeh , Zelenskych.

  • Mluví se o připravovaném převratu, organizovaném snad P. Porošenkem a jinými bossy.
   Nevěřím. Zeljenského Ukrajina nutně potřebuje! Kdo by podepsal kapitulaci? Koho by pak v monstrprocesu odsoudili? Aha?!

   • To je asi nějaká volovina. Zelensky je spíše typologicky pojídač kravat. Pokud se něco zvrtne, zdrhne do Ameriky. A stále ještě má v záloze Tel Aviv.

    • Pokud ovšem dostane včas echo. A Tel Aviv? Poté, co pozurážel Židy? Divil bych se, divil….

     • Bez starosti. Už na začátku mu nabízeli, že ho můžou z Kyjeva evakuovat.

     • S Židy sice občas spolupracuji, ale ani jeden nemá kontakty tak vysoko. [;>))

  • Boha jeho!
   Co by tam s ním dělali? Vystupoval by v nějaké humorné TV show?
   Ty jeho projevy totiž mají k absurdnímu humoru dost blízko.
   Uniklo hlášení vysokého důstojníka UA, kde mu píše v jakém stavu je armáda. Slušný člověk by použil pistoli z šuplíku ve stole. Ne tak Vlodymyr. Mele svoji roli jako by nic nečetl.

 13. Což o to, skimici, co se s odkazem VFR stalo v USA, je otázka jistě zajímavá, možná i nosná, ale nejprve třeba porozuměti, co ten odkaz vůbec je. Něco jsem k tomu Laskavému Čtenáři již napsal – zatím jen asi 400 slov –, ale dosud jsem se dostal jen k Ludvíkovi XV.

  Snad by z toho, kdybych to náhodou někdy dopsal, šlo udělat článek. Tak kupříkladu, můj předchozí příspěvek byl v tomto vlákně akorát třítisícátý…

  Šumaváku?

 14. Myslím si tedy, že Ukrajina prohrává svoji misi. Prohrává ji mimo jiné vinou prezidenta a jeho zcela nezkrotných ambicí. Obávám se, že ta země dopadne velmi špatně. A je mi to moc líto,“ tvrdí mediální analytik Žantovský na PL a vysvětluje proč. Dodávám, že to není jen show, kterou stále rozehrává komediální herec Zelenskij a jeho okolí – je tady totiž přes 100 000 mrtvých Ukrajinců, Rusy nepočítaje. To je mnohem závažnější argument, aby člověk musel prohlásit
  a href=”https://www.youtube.com/watch?v=ZZ2BVnAX0cE&ab_channel=zoraki”>“Válka je vůl!”

 15. iDnes: Jakmile se zabezpečí dostatek plynu, ceny se vrátí zpátky, předpokládá expert

  A náklady na to zabezpečení jsou zřejmě podle tohoto “experta” zandbatelné … on se dostatek zabezpečí zřejmě sám od sebe.

 16. Tohle je přetěžká úloha, quivisi, již se mi nepodařilo zvládnout za celý život. Tuhle třeba píšu kamarádce: „Uš ses vrátila?“ (Nebyla totiž poslechla svého kamaráda Knížáka, jenž masovou turistiku zcela správně označuje jako těžkou nemoc dnešní doby.) Jenže pak nad tím chvilku přemýšlím, a říkám si, neměl jsem spíše napsat „Ušses vrátila?“? (Mimochodem, ty dva otazníky za sebou jsou stopou mé programátorské profese.) Není lehké najít optimum: Na jednom konci škály by člověk psal vzorně pravopisně jak (v mém případě socialistickou) školou odchovaný debil, na druhém zcela foneticky. Ani to asi není cílem; raději písmem zachytit charakteristické prvky, z nichž si Laskavý

  • Čtenář může udělat představu, jak řeč doopravdy zněla, a zrekonstruovat si ji sám.

   Třeba i takový Škvorecký v tomhle někdy myslím zacházel příliš daleko; kupříkladu tuším v té povídce, kde se Pozpátek pokouší (v posluchárně psychiatrické kliniky) ukrást zelený vypínač. Tam se mi snaha věrně zachytit pražskou mluvu zdá

  • být trochu přílišná ještě i dnes; natožpak se čtenářům takovou asi zdávala tehdy…

   Pak taky jakou mluvu… Té dnešní si ve vší úctě nijak extra nepovažuju. Na druhou stranu se mi matně vynořuje, jak zvláštně za první republiky (ta totiž kolem mne hodně dlouho přežívala) občas starší lidé mluvívali. Matněji než matně; nemohl bych ani říci, že útržkovitě. Písmem to zaznamenané nemám, ono to ani jedna k jedné dost dobře nejde (jak jsem se snažil demonstrovati výše). Zvukový záznam ovšem neexistuje. Soudím, že podstatným důvodem, proč si teď po půl století skoro nic – ne-li naprosto nic – pořádně nevybavuji, je právě permanentní nevědomá snaha převádět si promluvu do spisovné řeči, lépe řečeno do jakési neutrální řeči, a pak hned do struktur, které už povahu řeči nemají.

   • Vyrustaje v dome, kde vladla nase babicka, byl jsem prvorepublikove mluve vystaven. Kdybych kdysi, kdy byly Literarky nasi Bibli, zkritizoval clanek a tim jeho autora, ze neoddelil spravne vetu podradnou a navic chybela v textu carka nad c, babicka by nasadila bryle, clanek precetla a smutne by se me, vseveda, podivala. Rekla by pak nejen prvorepublikove, ale taky valassky: “Toz toto bylo od tebe malucke.”

    • Přes to všechno by novináři a politici nemuseili říkat “bysme”.
     Když mi bylo asi deset, tak jsem znal jednu tehdy středněvěkou paní, která dokonce říkala :bychme”.

 17. PM, naše babičky mluvily většinou nářečím. Které bylo kraj od kraje různé a mluvily tak i za císaře pána, nejen za první republiky a ještě i za bolševika, já si ještě pamatuju, jak mluvily babičky mých spolužaček.
  Za té první republiky se mluvilo jinak v Praze, kde navíc ještě byl silný vliv němčiny a jidiš, jinak v mém rodném kraji a jinak na vašem rodném Valašku. Jinak mluvily paničky a jinak služky.

  • Moje babička nemluvila žádným nářečím, jako dcerka vojenského lékaře žila v různých lokalitách včetně rumuského sedmihradska a školní docházku začínala v maďarské škole.
   Usadila se až jako vdaná paní v Praze a asi nejvíc se její mluva podobala té pražské, ale byla hodně propletená germanismy a některými výrazy, které mohly pocházet z jidiš nebo i z maďarštiny.

   Rozhodne mulvila jinak než její vrstevnice z venkovského prostředí, která se tu narodily a vyrostly.
   Mimochodem zdejší nářeší je výborně zachyceno například v některých výjevech z Továrny na absolutno – “začpak dáváte vajčko”. Její autor vyrůstal v Úpici, to je odtud nějaký deset kilometrů za kopcem.

   • Začpak…. Znám, líbí.

    Továrnu na absolutno řadím do trojice Čapkových nejvýznamnější románů. Válka s Mloky, Krakatit, Továrna na absolutno. Dal bych ji i na první místo.

 18. Ono ani tak moc o jazyk nejde. Nevim, jak by nasemu “podpasovka” rozumely nase babicky. Taky nevim, jestli se za Prvni republiky pouzival vyraz “okopavani kotniku.”

 19. Tak jazyk se vyvíjí.
  Naše babičky za mlada taky neznaly výrazy jako televize nebo mobil a když slyšely myš, tak podle letory skákaly na stůl nebo chystaly pastičku.
  Ještě moje máti, která měla, nebo aspoň to tvrdila, z myší panickou hrůzu, dostala málem hysterák, když jsem tu byla na léto s dětmi, měla jsem tu počítač a chotě jsem vítala větou “koupil jsi mi tu myš?”

  Když sem po revoluci dorazil příbuzný, který se nevrátil ze stáže v Kanadě v 68 po okupaci, tak se například ptal, jak se řekne česky “computer”.

 20. Jazykový koutek:
  (a) čárky ve větě: Před maturitními písemkami nás náš oblíbený češtinář varoval, abychom se nerozepisovali příliš do šířky. Vznikají tak komplikovaná souvětí a pak se ztrácí čas úvahami zda čárka ano či ne. Ostatně správnost psaní čárek ve větě/souvětí je věc zapeklitá a některé situace by těžko řešil i Ústav pro jazyk český. Jeden ze spolužáků (i mimo školu literárně činný) se touto radou vylekal a písemku napsal poněkud úsporně, nicméně slohově i jazykově dokonala. Pan češtinář jeho písemku okomentoval slovy: “Poslyšte, znáte i nějaké jiné věty než věty holé?”
  (b) slovní zásoba: můj děda (*1879), rodák z vesničky mezi Přešticemi a Klatovy, používal zásadně místo kolik výraz mocli – tedy “Mocli je hodin?” nebo “Mocli to stojí?”
  (Nechávám stranou úvahu, zda je tento způsob psaní správný, ale tvar moc-li mně nějak nesedne.)

  • Ad (b): To i u Poláčka se četník (strážmistr Cechmajster?) Maršíka táže: „A moclipak to stálo?“ Tam bys tu pomlčku cpal teprv obtížně.

   • Máš pravdu, Tu alternativu “moclipak” děda používal rovněž, ale méně často.
    Jinak dědova němčina byla rovněž svérázná, hlavně foneticky. To ovšem byl vliv Vídně.

    • Mocli, moclipak, znám. Toť výstižná libozvučná zkratka. S podivem, že nebyla pojata do jazyka spisovného, a široce se neujala ani v jazyce hovorovém.

 21. Teda já jen zírám.
  Mocli, moclipak … To je moravsky?
  Jakým postupem mohla taková perverse vzniknout?

 22. dvd, moje babička ten výraz “moc-li” občas používala.
  Dá se říct, že pocházela ze stejné oblasti, narodila se v Plzni. Strávila tam ovšem jen pár let, než byl její otec převelen do toho Sedmihradska.
  Fakt je, že její matka prý, ačkoliv manžela následovala, kam ho císař pán poslala, měla v Plzni asi silné vazby a toužila se tam prý celá život vrátit.

  Poněkud tajemnou připomínkou vztahů k téhle oblasti je už značně vlhkem zdevastovaná rytina jakéhosi Dr. Braunera, poslance přešticko- nepomuckého, která nám tu visí v chodbě na zdi.

  • Ona ta západočeština na trase Plzeň-Přeštice-Klatovy je docela zajímavá. I když mám pocit, že se pomalu vytrácí. Některé výrazy způsobují “cizincům” i trochu potíže, třebas zmatek mezi “třešně”, “višně” a “vajksle”. A co jsou to “nožíky”? Ale hlavní je fonetika. V ukázce to docela dovře napodobuje Z. Izer – ale jen po první minutu. Pak už je to poněkud napitomělý špílec.
   https://www.youtube.com/watch?v=_VKEVx-ykyE

 23. Dobré je i složené slovo obsahující otázku i odpověď –
  Jakpak.
  Je to vlastně krátká jednoslovná povídka.

 24. 2 Schumacher (6.8.2022 (17.22))
  Můj tchán tvrdíval, že nejčastější české slovo je sloveso mítibyse.

 25. Pane Klausi, Ostříž nespí!

  „Majitelé správného, politicky korektního názoru jsou pevně přesvědčeni, že zastánci od nich se lišících názorů jsou buď placení Putinovi agenti, nebo naprostí hlupáci. Řekněme jasně, že dnes existující jednosměrná propaganda a podlehnutí takové propagandě jsou cestou do nového poddanství a nesvobody.“

 26. “Vláda se připravuje na situaci, že Rusko přestane na podzim dodávat plyn”
  Co si pod tím představit …
  … Dávají do rychtyku vládní letku
  … Manželky vybírají destinaci na jižní polokouli
  … Kupují bedekry a nové plavky

  • Mimochodem, to je už druhý pokus postavit v Praze superlanovku. Před lety se objevil návrh na spojení sídliště Barrandov s Velkou Ohradou. Pak to nějak vyšumělo. Do podobných pošetilostí řadím i návrat tramvají na Václavské nám. – při takových akcích se vždy nějaká ta koruna odloupne na nějaký bohulibý účel.

   • Nojo, Pražáci.
    Mají své starosti, my tady ve východní gubernii taky. Nebude se stavět slibovaný mrakodrap – propadl by se do poddolovaného terénu. Ale postaví dva menší baráčky.
    Které budou stát a “omšívat” stejně jako nedaleké bytovky. Nejsou to špatné byty. Mají jednu chybu – cenu. Obsazena ani ne polovina a poměr klesá…

 27. Vzal jsem bílé víno Chablis a pár krevetek.
  Korýše jsem vyloupal a očistil, vyndal střívko, nechal ocásek aby bylo mršku možné za něj držet.
  Smíchal jsem nadrcený česnek s oliváčem a nasekanou petželkou
  Korýše položil na grilovací desku natřenou olejem a potřel směsí, obrátil a směs vysypal na ně. trochu poobracel, osolil, opepřil a zastříkl citronovou šťávou. Fofruje se, abych to netrápil víc jak dvěapůl minutky.
  Podává se s tím vínem a křupavou bagetkou. Pevnou naběračkou sebereme z grilovací desky i ty dobroty než se spálí a přihodíme na mísu s krevetkama.
  Bílé víno k tomu.

 28. ” Některé výrazy způsobují “cizincům” i trochu potíže, třebas zmatek mezi “třešně”, “višně” a “vajksle”.”

  U nás se “vajksle” říkalo višním.

 29. 2 skimic ad 16: 47 – já bych tipoval, že to pochází odněkud ze Šumavy – Sušice-Vimperk-Volary… Mám odtud vzdálené příbuzenstvo a ti to používali… Ale to moc-li vyslovovali tak, že tam ta pomlčka “byla slyšet”…

 30. 2 skimic ad 18.05 – no, když je u nás podzim, začíná v Argentině jaro… Je to docela hezká země a snad furt ještě nevydává hledané osoby…

   • Hlavně jsme vymysleli, v oblouzení dobrým stavem silnic, že se cestou zpátky zastavíme v Korci, coz je hluboke vnitrozemi.

    Sedesat kilometru průměrnou rychlosti 30 km v hodine, a to jsem mel pocit, ze jedu o hubu.

 31. Zelenskij ve své výpovědi uvedl: „Každý den a různými způsoby připomínám některým představitelům Evropské unie, že ukrajinští důchodci, naši vysídlenci, naši učitelé a další lidé, kteří jsou závislí na platbách z rozpočtu, nemohou být rukojmími jejich nerozhodnosti nebo byrokracie.“

  Agresivní žebráci u mne osobně fakt nemají sympatie.

 32. 2 Petr Kunetka ad 20.59 – no, kdyby Čína jednala přiměřeně, tak by se američtí soudruzi smíchy neudrželi…

 33. PeS
  já jsem si trochu dělal legraci. Jsou to samozřejmě částice (řeči) skoro vymizelé na západě ale bohatě přítomné a živé v ruštině a dříve i v ostatních jazycích.
  Jsem zvyklý je používat jenže třeba to mocli moclipak je podle mého názoru pouze nářečně zmršeno ve smyslu nefunkčního použití. Proto zní divně archaicky.
  Patrně tam emigroval kdysi dávno nějakej rusák.

 34. A koukám, že pro mnoho lidí přestala být AI modlou a organizací hájící PRAVDU.
  Ono, nevhodná pravda…

   • AI by to asi řešila jinak, mít připojené vnější výkonné procesory. Odpojením jiných procesorů od zdrojů.

    Amnesty International se prostě spletla. Nemůže přece jít proti proudu peněz! To se dá ale napravit. Zajede do širé Rusi a najde svinstvo. A to tam najde – protože nikdo není dokonalý.

 35. Fujtajbl v podvečer,
  Nevím jestli to tu už zaznělo, ale pevninská Čína prý stopla dovoz písku na Taiwan. Import z pevninské Číny je prý 90% veškeré potřeby tajwanskeho stavebnictví. Pokud je to pravda, je tajwanské stavebnictví dost v pr…
  Otázkou také je, odkud Taiwan bere čistý křemenný písek na výrobu křemíku pro proslavené tajwanské šváby…

 36. Nejen “ž”-em živ je člověk arci”ť ” i “ť” (ne příliš známé) vzrušení přináší.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *