European Value

Zuzana Chlumská

 

Název Evropské hodnoty zní bezesporu hrdě a jejich deklarace je sestavena do úhledné pyramidy, na jejímž vrcholu ční symbolická kresba chrámu bohyně moudrosti Athény.

(http://europaeischewerte.info/fileadmin/templates/img/ew_en/image002.png)


Humanistický způsob uvažování

Racionalita – uvažování založené na faktech a rozumu

Sekularita – oddělení církve od státu

Vláda práva

Demokracie

Lidská práva

Humanistický způsob uvažování

Tedy uvažování zaměřené na člověka jako jednotlivce, na jeho potřeby, přání i život jako takový.

V rámci humanity a jako její vysvětlení používán termín „univerzální lidství“, což je kategorie tak gumová, že do ní lze nacpat téměř cokoli. Dokonce i lásku k těm, kteří nějaký humanismus vůbec neberou na vědomí. A nejen neberou na vědomí, ale zhusta činí vše pro to, aby jeho nositele využili do poslední molekuly a posléze zcela vyřadili z pozemské pouti.

Přesto všechno si v něm až masochisticky libujeme, kajeme se za svou existenci, kterou překážíme matičce Gaie, zvířátkům, ptáčkům, broučkům, menšinám, pravdám všech možných vyznání, kultů a názorů, ba i samotnému vesmíru. Naše flagelanství nezná hranic a povinně se bičujeme za všechno, co jsme provedli, provádíme a mohli bychom provést, až do úplného sebezničení!

Humanismus vůči nám samotným se jaksi vytratil, byv nahrazen jakousi sebenenávistí, pohrdáním a pocitem viny.

Sekularita – oddělení církve od státu

Listina základních práv s svobod praví v článku 2, že „Stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat ani na výlučnou ideologii, ani na náboženské vyznání.“

Většina lidí ovšem shledává, že nějakou tu ideu k životu potřebuje a tedy si vytváří jiné a konstruuje z nich systémy, které potom, jako typickou ideologii hlásá a propaguje. V rámci politické korektnosti ovšem nelze otevřeně říci, že ideje mění se v ideologie a tyto v doktríny, odporující už Listině práv a svobod naprosto zřetelně. Stát naopak přejímá tyto ideologie a stává se jejich hlavním nositelem a tedy odporuje tím vlastním zákonům!

Rule of law – Vláda práva

Idea věru hezká, kdyby ovšem nebyla založena na premise, že: „Co není zakázáno, je dovoleno!“

Toto tvrzení okamžitě vyvolalo hypetrofii zákonů, příkazů, zákazů, nařízení a regulací, které jsou chrleny v množství tak velikém a tak závratnou rychlostí, že prostě není v lidské moci je vůbec zaregistrovat, natož obsáhnout či pochopit a jednotlivec si nemůže být jist, že se nedopustil zločinu už jen tím, že ráno vstal z postele.

Čímž ovšem zákon jako takový pozbyl svého smyslu!

Demokracie

Vláda lidu, tedy Lidu jako subjektu rozhodování, což na národní úrovni ještě jakž takž funguje co Zastupitelská demokracie.

Odsunuto do dáli, kde rozhodují nikým nevolení, veřejnosti téměř neznámí a nikomu se nezodpovídající, fungovat nemůže! Pokud je myslitelné, aby referendum, tedy nejdemokratičtější forma rozhodování vůbec, bylo opakováno až do té doby, kdy hlasování odpovídá předem danému požadavku, pak Lid je pouhým objektem a nikoli subjektem rozhodování!

Lidská práva

Hlava I. Článek 3/1 praví, že: Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.“

Práva tu více, tu méně dodržována, ale nutno konstatovat, že snaha tu je a že se celkem daří.

Přes to ovšem vede se o lidská práva lítý boj, až se zdá, že hlavním a základním lidským právem je právo nepřizpůsobit se!

Drobný háček je ovšem v tom, že měla by platit pro všechny stejně. A tak se zhusta žádá, aby většina se přizpůsobila menšině, neboť lidská práva…

A také nějak chybí Základní listina lidských povinností. Ale to už bychom asi chtěli mnoho!

Racionalita – uvažování založené na faktech a rozumu

Tenhle bod jsem si záměrně nechala na konec.

Také máte dojem, že po předložení (nejen) všech výše zmíněných faktů se o nějaké racionalitě nedá mluvit?

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené a jeho autorem je Šumavák. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

1 169 komentářů u „European Value

 1. (1047) No, Schumi, já jsem si -konečně- přečetla celý Zemanův projev- a naprosto s Vámi souhlasím (i když jsem Zemana nevolila;ovšem toho knížecího komedianta jsem nevolila taktéž) 😕

 2. “nechte Pražskou kavárnu, v té je odpůrců Zemana tak zhruba 2% z celkového počtu. Zbytek jsou slušní lidé a těm se s tímhle slovníkem asi nevlísá”

  A’t to čtu, jak to čtu, vychází mi, že odpůrci Miloše Zemana nejsou slušní lidé. Zatím co zbytek slušní lidé jsou a proti Milošovi nic nemají. Nebo ho dokonce obdivují?

 3. ještě bysem prosila základní instrukce, kdo je v tomto případě bolševik, zda odpůrci Miloše Zemana nebo slušní lidé, abych ideologicky netápala.

 4. Maydo, sice jsem si myslel, že to je srozumitelné, ale vidím, že to potřebuje vysvětlení. Miloš Zeman deklaroval, že mluvil tak jak mluvil kvůli tomu aby splynul s jeho odpůrci.
  Rekněme že množina B jsou jeho odpůrci. (Množina A patří ke kmenovým blogerum Sumavy) Množinu B jsem rozdělil na diskutéry pražských kaváren – proto píšu : v té je odpůrců Zemana tak zhruba 2% z celkového počtu. Zatím jasno. Implicitně se pod: z celkového počtu rozumí z celkového počtu množiny B protože o té je řeč. K tomu zbytku tj. 98%odpůrců píšu, že to jsou slušní lidé, a dále přepisuji: .. těm se tímhle slovníkem asi nevlísá. Tím že píši o nevlísání zárovnen potvrzuji implicitní přířazení těch slušných lidí do množiny B. Kapíro? O slušných lidí skupíny A nemá smysl mluvit, ti jsou slušní už ze samotného principu prozření, že Miloš Zeman je ten správní prezident.

 5. Okecáváte to hezky, rezyx, ale pořád tam vidím sdělení, že nějakou skupinu lze rozdělit na odpůrce Miloše Zemana a zbytek, což jsou slušní lidé.

  A z toho mi logicky vychází, že odpůrci Miloše Zemana nejsou slušní lidé.

 6. [1058] Já to v tom nevidím. Já sice v první třídě ještě měl normální počty a zakazovali nám sčítat jablíčka a hruštičky, ale pak jsem na teorii množin narazil a dokonce z ní mám státnici, i když se to možná jmenovalo jinak.
  To tvrzení je nekonzistentní od samého počátku a jeho vysvětlení v [1054] to doráží.

 7. Konečně něco zajímavějšího. Nevím, odkud se vylíhla Tereza Spencerová, ale připadá mi, že je dost mimo mísu tvořivou interpretací fakt. EU v současné podobě, kdy jedním z jednotících pilířů je jsou šílené klimaktické závazky a druhým neschopnost nejen sjednotit úsilí, ale vůbec řešit problémy imigrace, nemůže přežít. V tom má Cameron jasno. Spoléhat na USA, že by přivedly Camerona k “rozumu” je vůbec nesmysl. USA za současné vlády nemají žádnou konsistentní zahraniční politiku a vnitřní problémy nejbližšího spojence je trápí nejméně. Pro americký business jsou partnery evropské konglomerace a nikoliv bruselská byrokratická smečka.Čínská hospodářská expanze do Evropy USA nijak neohrožuje a zřejmě ohrožovat nebude. Téměř veškerý čínský export je i částečně americkým exportem neboť se na něm podílejí americké firmy v Číně a čínský dollarový přebytek. Už úplně podivný – zejména z ekonomického hlediska – je výrok “ať si Emričané nechají moře, my budeme jezdit vlakem do Berlína”… Západní Evropa se v současné době čínskému výrobnímu návalu otevřít nemůže. Vzhledem k její produktivitě ovlivněné sociální politikou by evropský průmysl byl Číňany rychle smeten a firmy, které by chtěly tento nástup přežít, by se musely přestěhovat někam za Ural….Takže článek by se dal přiřadit k pražským kavárenským debatním snům.

 8. Aerokarle, – malá semantická poznámka – ona je ta Zemanova výslovnost akceptovatelná – neboť pak by překlad Pussy Riots byl něco jako Hnisavý povyk. “Puss” (pas) je his a pussy v tomto případě hnisavý, zatímco “Pussy” je v prvotní významu kočička – z Pussycat (přeneseně pak přívětivé až vlídné označení ženského genitálu (češtině kupodivu chybí všeobecně přijatý ekvivalent), zatímco v presidentském slovníku je to cunt nebo twat.

 9. Dušane – Tereza Spencerová se nevylíhla, Tereza si pouze nechala uříznout koule a stal se z něj ženská.

 10. Dušane, jenže Ukrajina bude potřebovat rekonstrukci, Číma tam má pronajaté obrovské lány země a taky jediná má dost peněz na to, aby to ze značné části mohla sanovat.
  Evropa se teď bude fackovat s Ruskem se sankcemi a Čína se zatím na Ukrajině pohodlně usadí.
  Nechci se opičit po Zemanovi, ale posrali jsme to… značně….

 11. martine 1065 – to je její soukromá záležitost. Její politické názory to neovlivňuje a už vůbec to není argument!

 12. Honzo, já nevím, jak to vychází podle teoprie množin, ale když si tu větu přečtu jako prostý, matematickou logikou nezatížený čtenář čtenář, tak to tam vidím 🙂

  ” nechte Pražskou kavárnu, v té je odpůrců Zemana tak zhruba 2% z celkového počtu. Zbytek jsou slušní lidé a těm se s tímhle slovníkem asi nevlísá”

  Množina členů pražské kavárny ( PK) je tedy tvořena buď odpůrci Miloše zemana ( OMZ) nebo slušnými lidmi ( SL)

  Množina SL a OMZ má nulový průnik, což je dáno sdělením, že někteří jsou OMZ a zbytek jsou SL a dohromady tvoří PK.

  Mně teda z toho vychází, že sice může existovat nějaká množina, kde lze být současně SL a OMZ, ale je to mimo množinu PK.

  A netluč mně, tohle jsem naposled řešila na gymlu v prváku, to je víc, než čtyřicet let……

  Taky jsem si vzpomněla na Vennovy diagramy a přiznám se, že nevím, jak to graficky vyjádřit. Pomocí kruhů se nedá nazbnačit stav, kdy dva kruhy (OMZ A PK) mají spolu průnik , další kru SL se kruhu OMZ nedotýká, ale zabírá večkerou zbylou plochu v kruhu PK, která není zároveň průnikem kruhu PK a OMZ.

  Znamená to, že Vennův diagram má omezenou použitelnost a na tenhle případ nepasuje?
  Znamená to, že v množině jsou vždycky v takovém případě nějaké nezařaditelné prvky?
  Znamená to, že v tom je nějaká logická chyba?

  Nebo to znamená, že už jsme teorii množin zapomněla a jen si brousím drápy a kecám a kecám, jako zajíček, co jder na mědvěda?

 13. Pane Neumanne, myslím že i čeština disponuje vlídnými a přívětivými označeními pro vulvu. Namátkou bobr, buchta,pánové jistě doplní…

 14. Dušane 1064
  🙂 🙂 🙂
  To je naprosto přesné.
  Ještě jsem přemýšlel, proč řekl k…. a ne třeba p…. Od presidenta z Lán by to bylo taky ostudné, ale tak nějak veselejší. Nezní to imho tak tvrdě. Když to říkají Slováci, tak to zní také skoro přívětivě 🙂 ale furt to není pussy. Má to prostě jiný nádech.

 15. baubo, bobr přitáhl z Ameriky, patrně z filmů z prostředí řidičů dálkových tahačů, kde ” I got a beaver on the shotgun” se dá volně přeložit jako “mám sličnou stopařku na vedlejším sedadle”. Ovšem to bylo v dobách kdy se dámy ještě nevyholovaly. V Čechách se tomu říkalo granátnická čepice… Ale žádné z těch českých synonym nebá obecnou platnost jako “pussy” a žádné neevokuje něhu…

 16. co považuji za nejhorší významový import z angličtiny je pro mne stále odporně neromatické až neerotické “mít s někým sex”. Děs běs. Jen si to dopřeložte – mít s někým pohlaví. Dnes jsem se svou “přítelkyní” (kdysi “milou”, “milenkou”, “láskou”…atd) sdílel pohlaví. (k tomu by se dalo dodat – zatímco jsme oba textovali). Asi je ze mne zapšklý dědek, ale jsem rád, že tohoto dtuhu komunikace jsem už uchráněn…

 17. Dušane,
  přímo to vidím, jak při oné činnosti má každej mobil v ruce a textují 😀

  Kam se hrabe na tohle ta scéna z Felliniho Zkoušky orchestru, jak ta ženská s někým … tooo, má sex 🙂 pod klavírem, on se snaží a ona při tom pojídá housku se salámem. 😀

  Myslím, že k výrazu “mít sex” by se hodilo říkat “s partnerkou” . Je to takové korektní 🙂

  Na druhou stranu, třeba manželé O`Harrovi si vykali a říkali si “pane O`Harro a “paní O`Hartová” i po x letech manželství a několika dětech.

  Ale nepraví se, jetsli u toho zůstávali i při výrobě těch dětí 🙂

 18. Doufám, že to Zeman tady nečte. Při tomto reverzním překladovém inženýrství – úplně se mi tají dech při představě jak v příštích Lánech hezky jadrně vysvětluje svoji představu, co vlastně znamená Pussycat 🙂

 19. 1076 ad Zkouška orchestru – spadla mi brada údivem
  Jestli měli sex pod klavírem a on se snažil (asi hrál?) tak jak ona mohla ještě jíst housku ???

 20. Bože, tolik slov kolem jednoho intervjuku neomaleného hecíře, když je kolem mnohem víc závažnějších prů…. (abych nenarazil) – průjmů.

 21. Pane Neumanne,

  hoby granátnická čepice , ona většina čechů netuší, co to bylo, ale papacha !

  Mimochodem, z kterýho medvěda žijícího v Kanadě maj čepice britští gardisti ? I když nevím, jestli to nebylo nahrazeno dnes nějakou umělinou…..

 22. 1071

  možná máš pravdu 🙂
  Vzpomínám si na jednoho slovenského kolegu v Olomouci, který měl průpovídku
  ” Hovor mi Pí.., znie to španielsky ! !” 🙂

 23. Skomici, já nevím, tak se asi nesnažil moc…

  Možná to nebxylo pod klavírem….
  Ale že při tom jedla housku, to je tutový. Bohužel mám zastaralý flash, tak se po tom nemůžu podívat.

 24. (1063) Někde jsem narazil na popis činosti Spencer ové. Prošťourá internet, vybere si, co jí konvenuje a splácá článek. 😛 Obvykle nečtu, pro přílišnou tendenčnost.
  (1064) Výslovnost jsem nekomentoval už vůbec.
  Polemizoval bych nad neexistencí českého ekvivalentu. Co třeba funidlo, chlácholinda, buchtička, jeskyňka, mušlička ……
  (1075) Jo. Zní to v angličtině taky tak blbě?
  (1085) Nebylo to “koňo”?

 25. …Politická sebevražda
  „Kyjev ztratil kontrolu nad Donbasem přinejmenším na pět let. Režim to dávno pochopil a nedělá si iluze. Ale veřejně to přiznat by znamenalo spáchat politickou sebevraždu,“ konstatoval politolog Taras Berezovec. „Nemůžeme se vzdát Donbasu,“ přiznal anonymně vysoký ukrajinský činitel…
  Zdroj: http://www.lidovky.cz/donbasu-se-vzdat-nemuzeme-kyjev-uhyba-pred-politickou-sebevrazdou-1fg-/zpravy-svet.aspx?c=A141104_124924_ln_zahranici_msl

  Což ovšem znamená jediné – válka bude pokračovat.

 26. jeeezisisi muhehehe “prasky nekavarensky” ( az bych rekl proletariat) tu zase bojuje za spravedlnost 😮

 27. Kdyby mi raději někdo poradil, jak otestovat IXXAT iPC-I 165, jestli to není rozbitý. Pan tvůrce někde bastlí v číně a my máme ohrožený vývoz.
  Máte k tomu návod? Ne nemáme, to jsme stavěli jen jednou, tak nebyl potřeba. Před dvanácti lety. Jdu domů.
  Just-in-time delivery. To miluju.

 28. Dušane,
  s tou něhou mi to moc nesedí, zaslechla jsem to v několika filmech v poněkud drsnějším kontextu.
  Pravda, v akademickém prostředí se podobný slovník nevyskytoval vůbec, tak to v reálu naposlouchané nemám.
  Dokonce jsem si raději našla překlad výroku jedné policistky z UK seriálu, co řekla svému kolegovi “I am screwed up, but you are a thwat !”, neboť druhou půlku věty jsem fakt neznala. Taky jsem zjistila, že na ostrovech je výraz “to be pissed” používán pro opilost až ožralost do bezvědomí, v USA to má mínění poněkud jiné.

 29. Rputi, 1067 – nejsem znalec, abych mohl hodnotit a nepoužívám popis jevu jako argument. Ale dovol, abych ti připomenul – tatínek, maminka, děti, chlapeček má pindíka, holčička má prcku a příroda to tak zařídila. Jakékoliv předělávání přírody je slepá ulička.

  Už jsi někdy slyšela o tom, že muži myslí jinak než ženské? Nehodnotím, kdo je na tom líp, ale konstatuji, že jinak. Podle mě je to tak dobře. A Tereza Spencerová? Máš nějaké vysvětlení, proč je tak pšouklá?

 30. 1094 quivisi
  … vidím v odkazu, že si Schwarzenberg kdysi osvojil termín černoprdelník. Trošku mi ho to zlidšťuje a přibližuje 🙂

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *