Evropa na hranici propasti

 

Victor Davis Hanson — National Review

(zkráceno mnou – Dušan Neumann)

 

Kam dnes Evropa dospěla, nemá velký výběr možností jak si poradit s terorismem radikálního Islámu.

Její dilema by mělo být varováním Americe, aby se nevydala na stejnou sebevražednou stezku.

Po serii útoků spáchaných imigranty i domácími teroristy by každý normální stát přikročil k řadě radikálních opatření jak v zahraniční tak domácí politice. Jedním z nich by bylo aspoň dočasné uzavření hranic. Jenže ani Belgie ani Francie dnes nejsou plně suverenními státy a nemají pod kontrolou vlastní hranice ani vlastní zahraniční politiku, která by chránila jejich národní zájmy.

 

Jako součást Evropské Unie, Francie i Belgie svěřily jsou bezpečnost, ať už z jakýchkoliv praktických důvodů, Německu umíněné Angely Merkelové, která, aniž by vyžádala veřejného souhlasu, zatvrzele dovoluje milionu vykořeněných mladíků ze Středního východu vstoupit na německé území odkud se mohou nekontrolovaně rozlézt po celé Unii. Problém Německa 21. století není brutální vojenské podmaňování sousedů díky obrovské ekonomické a vojenské převaze, ale to, že jako ekonomická velmoc zneužívá svého bohatství a arogantního pocitu sociální nadřazenosti k nátlaku na sousedy, aby přijali zbankrotovanou německou imigrační politiku a zelenou ideologii.

 

Imigrační politika Francie a Belgie je de facto stejná jako řecká. Chudé, rozmrzelé Řecko, lízající si rány, z trvající potyčky s bankami severu Evropské Unie, sotva chce nákladně kontrolovat vlastní hranice – které jsou pro Střední východ dveřmi do Evropy. Žádná z evropských zemí nemůže vzít vlastní bezpečnost a hájení národních zájmů tvrdě pod vlastní kontrolu, aniý by narušila řadu unijních zákonů a nařízení. Teroristický útok v Bruselu jen podtrhuje toto evropské dilema.

 

Pokud se Ameriky týče, fosilní EU by nám měla připomenout původní a dnes mizející koncept federalismu, v němž státy měly dostatečně velký ústavní prostor pro formování vlastních zákonů odrážejících regionální požadavky, a který zaručoval, že tyto partikulární zájmy budou demokraticky prověřeny Kongresem na základě ústavního systému prověrek a rovnováhy. Avšak neustále se rozšiřující federální vláda, s narůstající nedemokratickou, politicky korektní a nikomu zodpovědnou byrokracií, ohrožuje Ameriku, až dopadne stejně jako EU.

 

Již jsme svědky rozmarného rozmělnění federálních imigračních zákonů, jehož důsledkem je chaos na jižní hranici. Je hrozné pozorovat jak si federální moc usurpuje neodvolatelnost často protichůdných zákonů, a pak jen sledovat jak se nezákonnost rozlézá v příhraničních oblastech a ti, kteří by měli být zákonem chráněni, jsou ústavou garantované ochrany vlastní existence zbaveni.

 

Evropská imigrační politika je katastrofální … a z jakéhosi důvodu nadřazené blbosti umožňuje příliv mladých muslimů z válkou sužovaného středověku do pacifistické, post-moderní a post-křesťanské Evropy. Evropa nebyla nikdy, od ranného středověku, kontinentem imigrantů. Postrádá ingredience nezbytné k asimilaci, integraci, interkulturním a náboženským sňatkům, takového přívalu lidí jaký ji dnes ohrožuje. Chybí ji pružné hospodářství, kterí by absorbovalo toto množství přistěhovalců. Evropanům je doposud většinou cizí přesvědčení, že rasa, víra, sociální zařazení jsou víceméně náhodné a neurčující pro celoživotní snažení. Navíc dnes chybí sebevědomí a důvěra ve vlastní tradiční hodnoty. A tohle všechno je v kontextu třídně svazující hierarchie maskované butikovým levičáctvím.

 

Výsledkem je, že dnešní Evropané nedokáží vyjádřit svou identitu konkrétním a pozitivním způsobem. I proto nedokáží příchozím vnutit středověkému islámu nadřazený křesťanský politický systém a dát jim jasně na srozuměnou – buď jej přijmete za svůj nebo padejte odkud jste přitáhli. Tyto základní pravdy a požadavky jsou : konsensuální vláda je superiorní anarchii a theokraciím Středního východu, individuální právo je nadřazeno podřízenosti diktátoru či autokratu, osobní svoboda je lepší volbou než státní tyranie, ochrana osobního vlastnictví je zárukou hospodářského rozvoje, zatímco vrchností nařízené zákony nikoliv, a že nezávislé soudnictví nemá nic společného se systémem Šaria. Zdá se, že intelektuální elita už nedokáže rozlišit mezi islámem a křesťanstvím. Zjevně předpokládá, že teroristé by mohli zrovna tak být křesťany. ( moje pozn.:U jednoho amerického bistra jsem viděl křídou na tabuli napsané politicky nekorektní pozvání: “Dva proužky opražené slaniny u nás vám na 100% zaručí, že se nestanete sebevražedným atentátníkem”).

 

V Evropě je imigrace politickým nástrojem levice. Příliv nevzdělaných, chudých, neasimilovatelných přistěhovalců bourá jakékoukoliv úspěšnou imigrační politiku. A přesto tento příliv slouží demagogům okamžité rovnosti. Vznikající bloky voličů, konstituentů větší a větší vlády, příjemců státních podpor všech forem, permanentních žalobníčků na ekonomickou nerovnost, ti všichni jsou jsou metastazujícím podhoubím pro multikulturní levičáky, kteří se na něm hojně množí, přesvědčeni o vlastní nadřazenosti a nenahraditelnosti.

 

Tak se neasimilovatelný, nevzdělaný a chudý imigrant z Třetího světa stává snadno důkazem nespravedlivé nerovnosti, která musí být napravena penězi z cizí kapsy, jakoby Francie mohla zato, že se alžírský emigrant nestal za dvacet let socialistickým vlastníkem vybrané francouzské restaurace.

 

Se stejným fenomenem se dnes potýkají i Spojené státy. Bez otevřených hranic by Demokraté jen těžko vysvětlovali, proč je třeba vyšších daní, větší federální byrokracie, větších dotací, méně osobní svobody, oslabené armády a proč bují znovu rasový separatismus a etnický šovinismus. Importování nevzdělaných imigrantů rozšiřuje voličskou základnu Demokratické strany. Oprávněně se obávají těch rasově a nábožensky nepodmíněných imigrantů, kteří chtěji do Ameriky pro její hodnoty, kteří hledají osobní svobodu od etatismu a příležitost se prosadit. Pokud tedy imigrant, který ilegálně před třemi lety překročil hranice. který dodnes neumí anglicky, také doposud nemá slušné bydlení, spolehlivé auto, vládou zaplacené zdravotní pojištění, pak zato může Wall Street, bratři Kochové, Fox news, dosaďte co chcete, a legiony pokrokářů jsou připraveny nechat se najmout, aby hlasitě protestovaly proti této sociální nespravedlnosti. Zapomínají na vlastní předky, na to, že emigrace je často riskantní krok do neznáma, že znamená vědomé sebeobětování ve prospěch budoucí generace, že garantovaná je jen svobodná snaha dosáhnout “štěstí” nikoliv “štěstí” samo.

 

Demografie je kletbou Evropy. Evropa potřebuje ruce a Evropané, z mnoha příčin, vymírají, Zkostnatělá, mikroskopicky rostoucí ekonomika nenabízí dvacetiletým mnoho příležitostí k osobnímu růstu – najít si dobrou práci, vlastnit dům nebo byt, mít a uživit tři děti a dopřát jim dobrého vzdělání. Místo toho, žije jako věčný adolescent s rodiči, uspokojuje si jen materiální choutky, ždíme sociální systém a čeká až někdo v kmenové byrokracii zemře, aby zaujal jeho místo. Po ztracené produktivní dekádě pak jen doufá, že na konci třetího desetiletí života najde nejakou nebo nějakého v podobné situaci. Bohužel během posledních osmi let se americká mládež v tomto směru silně evropským vzorům přibližuje.

 

Socialismus zákeřně zbavuje jednotlivce zodpovědnosti za sebe sama a předává ji anonymnímu, ale dobře vyfutrovanému státu. Idea helénské demokracie, že rodič mění plenky dítěti, a to se o něj ve stáří postará se považuje neandrtalismus. Proč mít děti a starat se o ně, když se o mne postará stát, proč mít rodinu a utrácet za ni, když mne stát dopřeje politicky korektní starobinec.

 

Evropa bez Druhého dodatku (Listiny práv) a bez solidního vojenského rozpočtu, přelévá finance do vyčerpávajících sociálních programů. Tím ztratila sebedůvěru v silovou sebeobranu. Jak individuální tak kolektivní. Jenže i postmoderní národy tvoří jednotlivci. Stát, který nedokáže ochránit vlastní zájmy je jen zrcadlem milionů mrtvých duší, které nevěří v nutnost osobního riskování k zajištění vlastní, rodinné i komunitní bezpečnosti. Evropa je dnes podobna Petroniovu Crotonovi, který nevěří v budoucnost a transcendencií ať ve vlastních dětech, či ve sféře víry.Pokud není ničeho “vyššího” než jen tady a teď, proč investovat do rodiny a do dětí, které nás přežijí. Bezdětnost, podobně jako ultimativní atheismus odráží předpoklad, že egoistický racionalismus a uspokojavání osobních choutek je to nejdůležitější teď, potom a navždy.

 

Tato evropská bouře se teď valí na nás. Zcvrkávající se agnostická, etatická společnost, nevěřící ve vlastní transcendenci je teď ve válce s blízkými sousedy velmi jiného smýšlení. Na Středním východě rostou počty náboženských fundamentalistů hrozivou rychlostí. Ti zcela jistě věří, že jejich vlastní životy jsou ničím ve srovnání s nadcházejícím znovuzrozením Kalifátu a tělesné slasti na ně čekají v příštím životě po mučednickém sebeobětování. Ze všech možných důvodů proč islámští imigrantni tak nenávidí své velkorysé hostitele, tím nejjednoduším je, že tak snadno mohou. Měli bychom přijmout obecné pravidlo, že cokoliv nyní činí Evropa měli bychom, pro vlastní záchranu, dělat opačně.

.

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené a jeho autorem je Šumavák. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

1 274 komentářů u „Evropa na hranici propasti

 1. halladine, Halladine, i tenkrát byly školy lepší a horší. A tvrdit, že za c.ak. monarchie měli všichni zaručeno “slušné vzdělání”, to by se panu ministrovi určitě nelíbilo. 😀

  fungovalo to podle tehdejších potřeb – hodně lidí skončilo se vzděláváním po základní škole a šlo pracovat. Maturitu tehdy mělo podstatně míň lidí. Pro kočího, ševce nebo služku nebylo třeba vzdělání nějak řešit a garantovat jim, že se jim dostane “slušného vzdělání”

  Dnes, kdy jsou požadavky, že každý musí mít maturitu, na řemeslo nikdo nechce, protoře “být jen vyučenej” mnozí považují za něco, co je akorát pro lůzry, úřady bují, aby bylo kam dát absolventy ze zbytečných oborů, stát komplikuje pracovní trh nesmyslama a odmítá vzít na vědomí, že potřeby, možnosti a schopnosti lidí byly jsou a budou různé a že s tím žádný nařízení aani program nic neudělí, je bláhové očekávat, že by cokoliv mohlo fungovast podle dientbierových keců.

  Dientbier nic neumí a o tom, jak žijou a co potřebujou lidi, který se živí prací, ví prd. TAk ať zaleze radši na pec a neškodí.

 2. Dobrý večer z Rigy.
  Jsem byl tázán jaký máme problém s těmi průprchlíky a atentáty. Zahanbeně jsem přiznal, že kromě keců žádný. Oni rozpačitě sdělili že taky ne. Prostě nudné státy s nesrozumitelnými jazyky.

 3. ještě k tomu c.a k. školství :

  “A fungovalo to, ne že ne.
  Inspektoři chodili po školách vizitýrovat a učitelé i s pánem řidícím byli orosení.”

  nemyslím, že cestou ke kvalitě v jakémkoliv oboru je rosení se před vyzitýrováním shora.

  Ale je pravda, že c.a k. inspektoři byli většinou bývalí a zasloužilí kantoři, znali profesi a proto požívali respektu.

  o tom se ovšem takovým tatrmanům jako je Valachová nebo dientbier může jen zdát. I ta uklízečka, co ve škole zametá na hajzlíku vajgly po studentech, ví o školství víc než ti dva dohromady.

  A ty od tohohle čekáš, že zaručí slušné vzdělání všem? 😀 😀 😀

  To od nich čekáš víc, než oni sami, protože těm je školství a vzdělání ukradený, jde jim jen o udržení v seslích a tak plácají, ci jim slina na jazyk přinese a jim se jeví, že by to mohlo na voliče zabrat bez obav, že by svoje sliby museli n aplnit.

  No, ono je to asi lepší, protože by ses nejspíš divil, co to je za hrůzu, kdyby se jim tu jejich představu povedle, nedej bože, uskutečnit.

 4. (1235) Změnila se spousta věcí. Ale pokud jakoukoliv technologii vezme do obou pazour levých někdo, kdo na kvalitu navíc sere, tak jsou jen dvě možnosti: Trh ho eliminuje, nebo bude následkem regulací na trhu taková bída, že bude moci kurvit na co sáhne, do alelujá.
  (1237) “když si budou konkurovat neumětelové, tak to bude k… víte čemu.” Jo, vím. K jejich krachu, pokud je nebude nějak zachraňovat socialistický stát a zároveň bránit vzniku lepší konkurence.
  To, že platí stát, je přesně ta překážka kvality. Jeho oudové ji nejenom neumí rozpoznat, ale hlavně ani nemají zájem.
  Poslední odstavec svědčí jen o vašem dokonalém nepochopení. I ti učitelé vyrostou jen v konkurenci.
  (1239) Já vím, Dušane. Ale znáš to Werichovo, nemá se to vzdávat. A motor už zase bručí, ač nemohu najít jeden zdroj podezřelých zvuků. Potřetí to ale vyndávat nebudu.

 5. já dneska dělal na něčem zcela opáčném od aerovky – Na 30 let starém Buicku, který majitelka nechala stát před barákem přes rok (od té doby, co jí zemřel manžel). Jaká pohoda pracovat na těch starých kárách to si člověk sedne na blatník, nohama se opře o sběrné potrubí a odšroubuje karburátor….loď jsem rozpohyboval a hned se našel kolemjdoucí, který to chce koupit. Tak aspoń jeden dobrej skutek tenhle týden..

 6. Mladina … 😛
  Hlavně když má člověk ten pocit, že se něco zadařilo. Taky jsem našel děravej plovák v karbanátku. Uvidím, co to udělá s volnoběhem.

 7. 1258 Karle
  Dneska je svátek. V hotelové recepci byla nějaká mladá holčina na zácvik. Šéfku odvolali a ona krčila rameny že počkáme. Tak jsem se ptal proč a pochopil jsem že neumí rusky. Na němčinu taky ne ale chytla se na anglinu. Dobrý. Bývalo to opačně. Ruština začíná být tedy úzký profil. Dobrá zpráva.

 8. A chybí dochtoři a sestry. Nwmocnice shánějí 900 dochtorů a několik set sester… Marně, odcházejí.

  Tak si vzpomínám na dobu akce ” Děkujeme , odcházíme”
  Tehdy tady byl téměř všeobecný názor ” tak ať jdou”.
  Nikdo jaksi nevěřil, že by byli schopni se uchytit na Západě. A oni jsou.
  No , bylo docela zvláštní, když pravičáci popírali zákony trhu…

  http://zpravy.idnes.cz/pacienti-nemocnice-zdravotni-pece-lekari-interna-gynekologie-trutnov-liberecky-kraj-praha-gxh-/domaci.aspx?c=A160412_194757_domaci_fer

 9. Na Ukrajině vládní krize, Porošenko chce kromě prezidentského postu i premiérský, ale v českých médiích o Ukrajině ani ťuk. Přitom bych se nedivil, kdyby právě tohle jaro vyrazil Putin na Kyjev…
  Místo toho se řeší náklady na údržbu Lenina.

 10. Nemůže vyrazit na Kyjev, když dle anál-litiků musí napřed obsadit Pobaltí – což neomylně předvídali už aspoň před třemi lety… No a furt nic, tak tam musí NATO tak trochu humanitárně zaprovokovat, aby se konečně ty analýzy začaly plnit…
  Ostatně, je to od něj krajně nezodpovědné, že tak lehkomyslně ignoruje nezvratné závěry vynikajících a jistě dobře placených expertů… To se dělá, takhle jim šlapat do báboviček?

 11. No on to může vzít přes Pobaltí na Ukrajinu a ohrozit i Polsko, ba dokonce i Rumunsko a Bulharsko.
  Přitom už minulý rok byla pravděpodobnost útoku fakt obrovská…

 12. dxobré ráno,

  Česká media nemůžou přece napsat, že po odchodu Janukovyče nezavládl na ukrajině ráj na zemi a k demokracii a svobodě nemá nakročeno ani náhodou.

  Majdan vedl jen k výměně jednoho loupežníka v čele státu za druhýho a ke zhoršení ekonomické situace země. Museli by přiznat, že neochota východní poloviny žít v jednom státě s tou druhou je docela pochopitelná. co horšího, museli by přiznat, že Porošenko a celá vládnoucí garnitura nejsou a nikdy nebyli žádní demokrati a že situace na Ukrajině není lepší, ale horší.

  Tak radši dělají mrtvýho brouka, aby jim někdo neotřel o čumák angažmá knížete, Kocába a patetický řeči o boji za svobodu a demokracii.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.