Sexuální příručka z roku 1894

Loki_F

 

Vlkův článek k 8. březnu mi připomněl, že jsem měl někde schovaný text, míněný smrtelně vážně, psaný s inspirující nábožensky oslazenou (s)prostotou. A našel jsem jej v depozitu…

Myslím, že by se obzvláště pěkně vyjímal jako připomenutí a vrácení do reality.

Neboť nositelky pochodně feminismu s touto inspirací drží pochodeň pokroku vysoko zdviženou a bruselské bojovnice za ženskou rovnoprávnost dokazují průběžně, že nic nestačilo vyčichnout.

Čas o času se tu někteří chlubiví přispěvatelé vyjadřují i o svých domácnostech (často aniž si uvědomují, co na sebe zbytečně prozrazují), možná introspektivně zjistí, že existují jakési souvislosti…

};-D)

 

RADY A POKYNY PRO MLADOU NEVĚSTU, KTERAK SE CHOVATI A JAK ZACHÁZETI S INTIMNÍMI A OSOBNÍMI VZTAHY VE SVAZKU MANŽELSKÉM KU PROSPĚCHU NEZRUŠITELNOSTI TÉTO POŽEHNANÉ SVÁTOSTI A PRO SLÁVU BOŽÍ.

 

Autor: Napsala Ruth Smythersová, milovaná žena reverenda L. D. Smytherse, pastora arkadické metodistické církve, při výročním Regionálním shromáždění.

Vydáno léta páně 1894

 

Pro citlivou mladou ženu, které se dostalo řádné vychování, jest Svatební den paradoxně dnem nejšťastnějším a nejhrůznějším zároveň. Kladným okamžikem jest svatba sama o sobě, kdy je nevěsta středem pozornosti a odehrává se krásný, Bohem požehnaný ceremoniál, který symbolizuje její triumf nad mužem, kterého si k sobě připoutala, aby vyplňoval všechny její tužby po zbytek života pozemského. Zápornou chvílí jest pak svatební noc, kdy se nevěsta musí vykoupiti takříkajíc tím, že bude poprvé čeliti hrůze sexuální zkušenosti. Za těchto okolností poslyšte, drahá čtenářko šokující pravdu. Některé ženy očekávají zkoušku ohněm o svatební noci s radostí, takových pocitů se vyvarujme! Sobecký a tělesně založený manžel může lehce takového nevěstina smýšlení zneužíti. Nikdy by nemělo upadnouti v zapomenutí jedno zásadní pravidlo manželství: dávati se musí pomálu, zřídkakdy, a hlavně s nechutí. Jinak by se mohlo přihoditi, že manželství stane se místem pro ukájení živočišných tužeb. Na druhou stranu, utlačování nevěsty nemusí vždy zacházet do krajnosti. Ačkoli je sex v tom nejlepším případě odporný a v nejhorším případě bezbožný, bolestivý a ponižující zážitek, musí se přetrpěti, a ženy tak činí od počátků věků. Odměnou budiž jim svátost monogamního domova a dětí jež touto cestou vznikají. Pro nevěstu je ve většině případů zbytečné brániti se ženichovým započínáním sexuálního aktu. Ideálním manželem byl by ten, kdo by k své ženě přistoupil pouze na její vlastní žádost a pouze z důvodu zploditi potomstva.

Takové jemnosti a nesobeckosti však od průměrného muže očekávati nelze. Většina mužů, pokud nežije v sebezapření, bude sex vymáhati téměř denně. Moudrá nevěsta statečně protrpí nejvýše dva sexuální zážitky týdně v prvních měsících manželství a postupem času by se měla všemi možnými způsoby snažiti, aby se četnost styků snižovala. V tomto ohledu se použíti dá předstíraná nemoc, ospalost či bolesti hlavy. S úspěchem se setkávají také večerní hádky, škorpení, popichování, sekýrování a hašteření zhruba hodinu předtím, kdy obvykle započíná svádění.

Chytré ženy mají v zásobě novou a lepší metodu, jak odmítnouti a odraditi manžela s jeho milostnými návrhy. Dobrá manželka může čekat, že do konce prvního roku manželství se jí podaří snížit častost intimních sblížení na jedno týdně a do konce pátého roku svazku manželského na jedno měsíčně. Mnoha ženám se podařilo do desátého výročí sňatku poroditi děti všechny a docíliti úplného ukončení sexuálního vztahu se svým manželem.

V tomto období se mohou spolehnouti, že láska k dětem a společenský nátlak jejich muže doma udrží. Tak jako si moudrá nevěsta vždy ví rady, jak udržet četnost pohlavních styků co nejníže, stejnou pozornost musí věnovati také tomu, aby to byla ona, kdo řídí druh a stupeň styku.

Většina mužů jest od přírody spíše perverzní, a když žena vyjde i jen půl kroku vstříc, může to znamenat příval nejodpornějších výmyslů jeho. Třeba mimo jiné provozovati normální sex v nenormálních polohách, dotýkati se ženina těla ústy a své odporné vzrušené tělo nastavovati k ústům své ženy. Když jest muž odmítán, začnou se projevovati nechutné mužské zvyky, ke kterým jest v takové situaci každý manžel náchylný. Mluví o sexu, čte příběhy o sexu je často nahý, prohlíží si fotografie nebo kresby znázorňující nebo připomínající sex.

Moudrá nevěsta nikdy nedovolí, aby její muž viděl její tělo neoblečené, a nikdy nedopustí, aby on jí ukazoval své vysvlečené tělo. Pokud se sexu nejde vyhnouti, jest nezbytno, aby se provozoval v naprosté tmě.

Spousta žen považuje za rozumné a užitečné nosit silnou bavlněnou noční košili a manžela oblékat do řádného pyžama. Noční úbory si manželé obléknou každý v jiném pokoji a při pohlavním aktu si je nemusí svlékati, tudíž dojde k nejnutnějšímu a nejmenšímu odhalení těl.

Ve chvíli, kdy má nevěsta oblečenou košili a zhasla už všechna světla, postaví se tiše k posteli a očekává svého ženicha. Ten když tápavě vstoupí do místnosti, neměla by žena vydávati žádného zvuku, neboť by tomu mohl porozuměti jako povzbuzení. Měla by ho nechat tápati ve tmě. Vždy jest naděje, že třeba zakopne a způsobí si malé zranění, kterého by mohla žena využíti jako výmluvy a odepříti mu pohlavní styk. Když ji najde, měla by manželka ležeti co nejtoporněji. Jakýkoli tělesný pohyb z její strany by si mohl optimistický manžel vyložiti jako vzrušení sexuální. Pokud se ji chystá políbiti na rty stačí, když trochu stočí hlavu, a jeho polibek skončí někde na tváři. Pokud se ji chystá políbiti ruku, měla by ji sevřít v pěst. Pokud ji nadzvedne noční košili a pokusí se ji políbiti kdekoli jinde, měla by si ji okamžitě stáhnouti, kam patří, a vyskočiti z postele se slovy, že ji příroda volá tam, kam musí i král.

Tohle určitě potlačí jeho touhu líbati zakázaná území. Když se manžel snaží ženu svésti necudnými řečmi, vymyslí si nějakou nesexuální a triviální otázku, kterou mu z ničeho nic položí.

Jakmile muž na ni odpoví, měla by udržovati konversaci na ono téma, i kdyby bylo sebenicotnější. Nakonec manžel pochopí, že když vyžaduje pohlavní styk, musí v tom pokračovati jen bez milostní přípravy. Moudrá žena si nenechá vyhrnout noční košili dále než k pasu a dovolí nejvýše, aby si muž rozepnul poklopec u pyžama, aby mohlo dojít ke spojení. Manželka je po celou dobu, co on funí a vzdychá, úplně tiše nebo si bručí něco o domácích pracích. A hlavně musí ležeti úplně nehybně a nikdy za žádných okolností nezamručí ani nezasténá, dokud styk neskončí.

Hned jak muž dokončí pohlavní akt, začne ho moudrá žena sekýrovati stran drobných úloh, které si přeje, aby ráno vykonal. Spoustě mužů přináší největší sexuální uspokojení právě to poklidné konečné vyčerpání těsně po pohlavním aktu, a tak je pro ženu nutno zajistiti, aby v takové chvíli nenastal okamžik klidu, který by si manžel vychutnal. Jinak by mu to mohlo dodati odvahy, aby se znovu pokusil o pohlavní sblížení.

Manželka může být ráda za jednu povzbudivou skutečnost. Celý život vychovávala jejího muže škola, církev, jeho rodina a společnost okolo něj k pocitu viny pro jeho pohlavní touhy. Přichází tedy ve svazek manželský kajícně a studem zahalen, už napůl přemožen a zdolán. Moudrá žena se chopí takové výhody a pozvolna sleduje svůj cíl: nejdříve omezování ve svůj prospěch a poté svého manžela úplně oprostí od sexuálního vyjadřování.

 

Nikdy by nemělo upadnouti v zapomenutí jedno zásadní pravidlo manželství:

dávati se musí pomálu, zřídkakdy, a hlavně s nechutí!

 

 

Post scriptum:
Tato příručka je aktualisována touto směrnicí EU:  O odstranění genderových stereotypů v EU(2012/2116(INI))

a abyste se k tomu mohli kulturně, genderově a vyváženě vyjadřovat, doporučuji prostudovat příručku pro školy zde: http://www.ceskaskola.cz/2010/01/msmt-kultura-genderove-vyvazeneho.html

 

 


Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené a jeho autorem je Šumavák. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

1 474 komentářů u „Sexuální příručka z roku 1894

 1. Hmmm, vepřová noha, to je vždycky prima věc. Mně takhle vozí cca. 1x ročně jeden kolega pravý bosenský pršut. Vždycky když jede za rodiči své ženy, tak ho poprosím a on tam někde na vsi koupí celou tu sušenou nohu. Mám na to takový dřevěný stojánek, tam se to upne a pak se jen ostrým nožem ukrajuje, ukrajuje, ukrajuje, ukrajuje a ukrajuje a ukrajuje …

 2. (1451) Jsou tam (skoro) furt. Brzy ráno ne, ale to vím jen náhodou, nemaje brzká rána v oblibě. Ten špargl je trochu dřevnatej, ale za ty peníze to jde.

 3. Teda jak tak sleduju vývoj situace na Kypru, tak mně poněkud zůstává rozum stát.

  Technicky vzato, je Kypr pořád v eurozóně a kyperské euro je stejně dobré jako třeba euro německé, rakouské nebo francouzské.
  Jenže, pokud lidem změní běžné účty na termínované vklady, termínované vklady zmrazí, zakážou převody do zahraničí a výběry z účtů, je to furt ještě euro, které patří k té vychvalované měnové zóně nebo už je to něco jiného ?
  A pokud je to pořád to samé euro, tak jak je možné, že ta opatření nejsou v rozporu s volným pohybem kapitálu (jeden ze základních pilířů EU) ? A pokud to už není to samé euro, tak jak může být to divné euro pořád členem měnové unie ?

  Já tomu moc nerozumím, ale čistě jako laik bych si troufal tvrdit, že kyperské euro musí mít momentálně úplně jiný kurs k dolaru, koruně, yenu či švýcarskému franku než má třeba euro na kontě v Rakousku nebo u mně v peněžence…

 4. Tak jsem dokončila několik dílčích činností (díky potomci, díky – probírám se netušenými zákoutími DE 🙂 ) a mohu se na chvíli věnovat zdejší diskuzi:
  ad senioři: nevím jak jinde, ale tady u nás, na dálném východě, kde lišky, vlci a jiná divá zvěř dávají dobrou noc, je docela aktivní spolek důchodců (oni se jmenují jinak, ale nechce se mi to hledat – je to cosi o civilizačních chorobách), pořáda několikrát do roka zájezdy do divadel v krajském městě, také organizuje několik pobytů v lázních či wellness a troufají si i občas na nějaký poznávací zájezd. Informační centrum jim nahrazuje místní obchod, kostel a hospoda. Je pravda, že knihovna funguje, leč netuším kolik zdejších seniorů ji využívá.
  Musím pochválit současné zastupitelstvo, které obdarovalo občany, kteří se dožili stanovených met, namísto věcných darů poukázkou na slevu na vstup do vybraných divadel v Ostravě.
  ad špargel: že bych si, inspirovaná zdejší diskuzí, zakoupila a ochutnala? No uvidím. 🙂

 5. Když si to zkouším představit třeba v rámci USA a dolaru, tak mně to hlava nebere.
  Kupříkladu řekněme, že by nějaké banky ve státě Iowa měly problémy a federální vláda by prohlásila, že dolary uložené ve státě Iowa se nesmí nikam převádět, nelze je vybírat, kreditkou nelze vybírat z bankomatu třeba v New Yorku a nelze s ní platit na Internetu.
  Má stát Iowa pořád ještě dolar nebo už ne ? A prošlo by něco takového v rámci USA ? 🙂

 6. Mně by , Pavle zajímalo, jak se dolar, uložený ve státě Iowa pozná od jiného dolaru. protože, jak se praví výše a jak ví každej, kdo četl penězoměnce, když donesu do banky peníze, tak to neznamená, že ty bankovky, co jsem donesla, mi dají do šuplíku, dokud si je nebudu chtít vybrat.
  no a jetsli je na tom kyperské euro jinak, než jiné euro, tak bych to brala jako úkaz, signalizující, že společná měna nefunguje a že i když se tomu říká společným názvem “euro” začíná se to jaksi samovolně chovat jako národní měny.

 7. 1456 — (Je kyperské euro ještě euro?) Nojo, Pavle, já z důvodu jiného zaneprázdnění vývoj příliš nesleduju, a tak vlastně ani nevím, zda se idea zdanit vklady vztahuje jen na eurové účty.

 8. No, pane Kořenský, ono to bude podobně jako v té otázce , zda budou za komunismu peníze.
  Pokud budete mít euro vázané v kyperské bance, asi ho nevyměníte za nic. Momentàlně. Prakticky vzato v té bance vlastně je těch eur o hodně míň, než by mělo být,
  Pokud ho budete mít v ruce, bude to normálnï euro :-)K
  Ale přiznàm se tomu povyku moc nerozumïm.
  Pokud je možné, že příjdu o fšechno, pak me ztráta nějakých 7 až 10 % moc vzrušovat nebude, akorát si budu nadávat do debilů , že jsem byl blbej, a ty prachy tam dal . To se týká těch zahraničnich vkladatelů..s temi domácími je to trochu jinak
  A co se týka Usa – pokud bude banka, co vnï máte účet a její kreditku v insolvenci, taky dostanete prd.

 9. Dostanete prd, ale nikdo vám netvrdil, že o svůj vklad nemůžete přijít, že je pojištěný do x tisíc na 100%.
  Pokud nechápete, jak si tímto EUsoudruzi naprosto zbytečně nasrali na hlavu, já už to lépe nevysvětlím.

 10. Halladine, zase pohádka. Všechny vklady v USA jse jišt+ny Federální pojišťovnou FDIC do výše 100,000 dollarů zcela a do 250,000 s nějakámi podmínkami.

 11. Dobré ránko!

  Kombinace nekvaliních potravin a špatných kuchařů je pro gastronomii zajisté vražedná. Jen se obávám, že je to jen jeden z příznaků obecného trendu.

  …V Česku postupně vzniklo přes tři sta různých odborných škol, které mají vychovávat kuchaře. Zatímco ty státní nemají peníze na zkušené lektory, soukromé často fungují pouze jako výběrčí peněz na školné, za něž hromadně rozdávají papíry na řemeslo. Mnoho mladých kuchařů tak vyjde ze školy, aniž by předtím v praxi skutečně vařili…
  http://www.reflex.cz/clanek/zpravy/49884/mladi-kuchari-byvaji-casto-nevzdelani-lini-a-maji-komunisticke-navyky.html

  … „Schválně jsem si proto udělal maturitu v oboru,“ usmívá se Vaněk ironicky. Ironicky proto, že když před pár lety maturoval, vytáhl si prý jako otázku slavné kuře s broskví. „Chápete to?“ ptá se mě. „Učil jsem se, jak uvařit tenhle komunistický nesmysl, abych měl na vaření papír! A z tohohle dodnes maturují děti!“ …
  http://www.reflex.cz/clanek/zpravy/49867/bolona-lancmit-tuk-peklo-na-taliri-kucharske-skoly-produkuji-diletanty.html

 12. Dobré zas ráno… Za oknem -5 celaskona a všeobecně fujtajblovo a já mám parádní katar horních cest dýchacích – HÉČ, kdo z vás to má?! – takže přecházím na režim zázvoru se slivovicí, grogu, bylinkových čajů typu co nezqabije, to posílí, česnečku s chilli a podobné dobroty…
  Takže jsem hned po ránu udělal mnohým radost a pantomimicky se zas odebírám zdechnout do houští…

 13. Pane Neumanne, pane Kořenský,
  Jiste něco dostanete – ale ne okamžitě . Žádnè pojištění nezarućï, že budete mít k penězům přístup okamžitě. I u nás to při krachu bank dost dlouho trvalo. A výplatoubyla pověřena jiná banka.

 14. Neveselé a příznačné ….. Z rozhovoru s Dejdarem:

  …Není lepší udělat něco nového?
  To ano, ale žádná televize dnes klasickou českou televizní zábavu nechce. Natáčejí se hlavně reality show a talk show. A když se pak udělá střihový pořad z archívu, zjistí se, že diváci to mají nejraději. A taky je to nejlevnější.

  Pak ale spousta invence a potenciálu zůstává nevyužitá. Není to škoda?
  Potenciál je u nás stále velký, ale bohužel v současné době opravdu nikdo autorské originální věci nechce. Je tu řada kreativních lidí, kteří umějí dělat zábavu, ale nedostanou šanci. A nic nenasvědčuje tomu, že by se to mělo změnit. Sledovanost televizí ukazuje, že dívat se na věci z archívu lidi baví, a to všem stačí…
  http://www.novinky.cz/zena/styl/293283-martin-dejdar-obcas-ve-mne-bouchnou-saze.html

 15. No já jsem v jedné ze zkrachovalých bank pracoval, a vklady jsme vypláceli přímo my na našich pobočkách. Trvalo to několik týdnů-musely se udělat inventury, upravit software pro výplatu (s odstupem času se ukázalo, že počítal špatně, ale nikdo to myslím pak už neřešil), ČNB musela poslat penízky … Dopadlo to relativně dobře.

 16. Pohnojili to parádně!

  …Mnoho obchodů je zavřených, řada obchodníků vyhlásila bankrot. Ti, co ještě otevřeno mají, se bojí, že zkrachují do léta. „Lidi nemají peníze ani na jídlo. Nebudou utrácet na nic jiného. Kreditky nefungují, my je nemůžeme přijímat,“ řekl Ioannis Ioannou, majitel obchodu v centru Nikósie. Dodal, že i kdyby on sám kreditky přijímal, nepomůže mu to, protože jeho dodavatelé dnes požadují pouze hotovost…
  http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/296911-znepokojeni-kyprane-sedi-doma-jako-by-byla-valka.html

  >>dvd to už je snad lepší ta konina 🙂

 17. Trochu srandy 🙂
  IT typologie přítelkyň
  Typologie přítelkyň ————-
  Typ VIRUS: Ani si nevšimneš a nastěhuje se ti do bytu a všechno si přivlastní.
  Typ INTERNET: Musíš zaplatit za přístup.
  Typ USB: Je dobrá jen na zastrčení kabelu.
  Typ WIFI: Je zadarmo a přístupná všem s příslušným zařízením.
  Typ BLUETOOTH: Chce udržovat přátelství bez kontaktu.
  Typ SERVER: Když jí potřebuješ, vždy je obsazená.
  Typ WINDOWS: Má spoustu chyb, ale nedovedeš si bez ní představit život.
  Typ POWERPOINT: Je atraktivní, můžeš se s ní pochlubit, ale sama o sobě nemá hodnotu.
  Typ EXCEL: Říká se, že umí spoustu věcí, ale ty ji používáš jen pro základní úkony.
  Typ WORD: Vždy má pro tebe překvapení, ale v podstatě ji nikdo nerozumí.
  Typ DOS: Kdysi ji měli všichni a dnes o ní nemá zájem nikdo.
  Typ SCANDISK: Je ti jasný, že je užitečná a chce ti pomoct, ale nikdy nevíš, co vlastně dělá.
  Typ SCREENSAVER: Nehodí se na nic, ale aspoň tě zabaví .

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *