Ukrajina

Dušan Neumann

Střízlivý rozbor z pera Anatola Lieuvena z prestižního amerického magazinu Foreigh Policy

Při popisování Putina a jeho nejbližšího okolí si často vzpomenu na poznámku Johna Maynarda Keynese o Georgesi Clemenceauovi, francouzském premiérovi za první světové války: že to byl člověk v deziluzi, který „měl jedinou iluzi – Francii“.
Něco podobného by se dalo říci o ruské vládnoucí elitě a pomáhá to vysvětlit děsivě riskantní kolektivní hazard, který podnikla invazí na Ukrajinu. Možná jsou bezohlední, chamtiví a cyničtí – ale nejsou cyničtí vůči myšlence ruské velikosti.
Západní média používají termín „oligarcha“ pro označení superbohatých Rusů obecně, včetně těch, kteří nyní zcela nebo z velké části žijí na Západě. Tento termín se etabloval v 90. letech 20. století a ještě dlouho poté jím byl označkován každý bohatý ruský podnikatel. Za prezidenství Borise Jelcina skutečně ovládala malá skupina bohatých podnikatelů stát, který ve spolupráci s vysokými úředníky drancovali. Tuto skupinu však Putin během prvních let své vlády rozprášil.
Tři ze sedmi nejvýznamnějších „oligarchů“ se pokusili Putinovi politicky vzepřít. Boris Berezovskij a Vladimir Gusinskij byli vyhnáni do zahraničí a Michail Chodorkovskij byl uvězněn a poté vyhoštěn. Ostatním a jejich četným méně významným protějškům bylo umožněno ponechat si své podniky v Rusku výměnou za bezpodmínečnou veřejnou podřízenost Putinovi. Když se Putin po zahájení invaze na Ukrajinu setkal (prostřednictvím videa) s předními ruskými podnikateli, nebylo pochyb o tom, kdo dává rozkazy.
Silou, která zlomila oligarchy, byla bývalá KGB, reorganizovaná v různé nástupnické bezpečnostní služby. Sám Putin samozřejmě z KGB vzešel a velká většina vrcholné elity pod Putinovým vedením pochází z KGB nebo přidruženého zázemí (i když ne z ozbrojených sil).
Tato skupina zůstala pod Putinem pozoruhodně stabilní a homogenní a je (nebo byla) mu osobně blízká. Pod jeho vedením drancovali svou zemi (ačkoli na rozdíl od Jelcinových oligarchů si většinu svého majetku ponechali v Rusku) a podíleli se na jeho zločinech nebo s nimi souhlasili, včetně největšího z nich, invaze na Ukrajinu. Opakovali Putinovu štvavou propagandu proti Ukrajině i jeho odsudky západní dekadence.
Vzhledem k tomu, že se Rusko propadá stále hlouběji do válečných bažin a do hospodářské krize, je hlavní otázkou, zda – pokud se válku nepodaří rychle ukončit diplomaticky – mohou Putina odstranit (nebo přesvědčit k odstoupení) samotné ruské elity, aby se pokusily vyprostit Rusko i sebe z jámy, kterou jim vykopal. Abychom mohli posoudit, jaké jsou k tomu šance, musíme pochopit povahu současných ruských elit, a především Putinova nejbližšího okruhu.
Aby ilustroval hloubku ruské katastrofy devadesátých let a ztotožnil se se všemi, kteří jí trpěli, Putin uvedl, že se v jedné fázi – ještě jako podplukovník KGB – snížil k tomu, že si přivydělával jako taxikář na volné noze. To je docela věrohodné. Když jsem v roce 1994 pracoval jako novinář pro The Times v Rusku a bývalém SSSR, byl mým řidičem na severním Kavkaze bývalý major KGB. „Mysleli jsme si, že jsme páteří Sovětského svazu,“ řekl mi trpce. „Teď se na nás podívejte. Praví čekisti!“ odfrkl si.
„Pravý čekista“ (nastojaščij čekist) byla sovětská propagandistická fráze zahrnující vlastnosti jako bezohledná disciplína, odvaha, ideologická oddanost a čestnost, které byly údajně charakteristické pro Čeku, první sovětskou tajnou policii vytvořenou Leninem a jeho spolupracovníky.
Stalo se to předmětem mnoha sovětských vtipů, ale není pochyb o tom, že Putin a jeho nejvyšší elita se v tomto světle nadále vidí jako páteř Ruska – i když se zdá, že Putin, který je všechno, jen ne revolucionář, se mnohem silněji ztotožňuje s bezpečnostními elitami carského Ruska, než toho sovětského.
Zajímavou ilustrací toho je film Svaz spásy (Sojuz spasenije, 2019) o radikálním povstání děkabristů z roku 1825, natočený s podporou ruského státu. Ke značnému šoku mých starších ruských přátel, kteří byli za komunismu vychováni v úctě k děkabristům, jsou hrdiny tohoto filmu car Mikuláš I. a loajální carští generálové a úředníci, kteří proti povstalcům bojovali za zachování vlády a pořádku.
Ačkoli nashromáždili obrovskou moc a bohatství, Putin a jeho nejbližší okolí zůstávají silně rozhořčeni způsobem, jakým se v 90. letech zhroutil Sovětský svaz, Rusko i jejich vlastní organizace – a velká moc v kombinaci s velkou záští je jednou z nejvýbušnějších směsí v domácí i mezinárodní politice.
S tím, jak postupně sílily Putinovy autokratické tendence, začala skutečná moc (na rozdíl od bohatství) v systému stále více záviset na neustálém osobním přístupu k prezidentovi; a počet těch, kteří takový přístup mají, se zúžil – zejména poté, co strach z covidu vedl Putina k drastické osobní izolaci – na hrstku několika blízkých spolupracovníků.
V prvních letech své vlády mohl být Putin (který byl služebně mladým důstojníkem KGB) považován za „prvního mezi rovnými“ v rámci špičkové elity přátel a kolegů. Dnes už tomu tak není. Stále častěji jsou i silovici veřejně degradováni na služebníky autokrata – jak názorně ukázalo Putinovo ponižování šéfa zahraniční rozvědky Sergeje Naryškina na televizním zasedání Rady národní bezpečnosti v předvečer války. Takové pohrdavé chování vůči nejbližším stoupencům by se Putinovi mohlo vymstít, jako se to stalo už mnoha autokratům v minulosti.
Nejbližší okruh tvoří ministr obrany Sergej Šojgu (bývalý ministr pro mimořádné události, který nikdy nebyl vojákem), Nikolaj Patrušev, bývalý šéf domácí rozvědky a nyní tajemník Rady národní bezpečnosti, Naryškin a Igor Sečin, bývalý místopředseda vlády, kterého Putin jmenoval do čela ropné společnosti Rosněfť. Pokud do tohoto nejbližšího někdy patřili vrcholní ekonomičtí představitelé s „vlasteneckými liberálními“ sklony, byli z něj dávno vyloučeni.
Tito muži jsou v Rusku známí jako „siloviki“ – „muži síly“. Mezi siloviky a širšími ruskými elitami – rozsáhlými a velmi nesourodými a nejednotnými kongregacemi bohatých podnikatelů, vysokých úředníků mimo užší okruh, vedoucích představitelů médií, nejdůležitějších generálů, vlasteneckých intelektuálů a pestré party lokálních prominentů, poskoků a agentů, kteří tvoří vedení Putinovy strany Jednotné Rusko – je třeba vést jasnou linii.
Mezi některými širšími ruskými elitami je již patrné znepokojení nad invazí na Ukrajinu a jejími důsledky. Přirozeně to začalo u ekonomických elit, vzhledem k jejich životním zájmům na obchodu se Západem a pochopení katastrofálního dopadu západních sankcí na ruskou ekonomiku. Roman Abramovič, jehož nespokojenosti si nešlo nevšimnout, když hledal kupce pro fotbalový klub Chelsea, tento týden zjistil, že prodej byl zastaven, protože mu byla zmrazena jeho aktiva ve Spojeném království. Michail Fridman, předseda společnosti Alfa Group (již západní sankce těžce zasáhly) a jeden z přeživších „oligarchů“ z 90. let, vyzval k brzkému ukončení války, stejně jako hliníkový magnát Oleg Děripaska.
Pokud nedojde k mírové dohodě a válka se protáhne do krvavého patu, ekonomika prudce poklesne a životní úroveň ruského obyvatelstva se citelně sníží, čímž se nevyhnutelně radikálně rozšíří veřejné protesty, státní represe a pokusy státu o drezírování a vykořisťování byznysu, a tím i nespokojenost širších elit.
Ty však postrádají kolektivní instituce a, což je možná ještě důležitější, kolektivní identity, které by jim umožnily snadno se spojit a Putina sesadit. Dumu neboli dolní komoru ruského parlamentu mi jeden ruský přítel výstižně popsal jako „kompost plný různých druhů shnilé zeleniny“. To je trochu nelaskavé – v Dumě sice zasedají slušní lidé, ale bylo by marné hledat v ní jakékoliv politické vůdce.
Armáda, která by jinde ve světě byla institucí iniciující převrat, byla cílevědomě depolitizována, nejprve sovětským státem a nyní tím Putinovým, výměnou za rozsáhlé státní financování. Nyní se zavázala k vojenskému vítězství na Ukrajině, nebo alespoň k něčemu, co lze jako vítězství prezentovat.
Na druhou stranu Putinova bezohledná čistka ve vyšších armádních kruzích spolu se zjevnou nekompetentností, s níž vrchní velení řídilo invazi na Ukrajinu, může v budoucnu vést ke značné nespokojenosti v armádě, včetně generálů nižších hodností. To znamená, že armáda se sice sama proti Putinovi neobrátí, ale je také velmi nepravděpodobné, že by ho zachránila.
Jeden z nejúčinnějších tlaků na Putinovu elitu mohou vyvíjet jejich vlastní děti. Téměř všichni rodiče vyrostli a začali svou kariéru v posledních dekádách Sovětského svazu. Jejich děti však v mnoha případech získaly vzdělání a žily převážně na Západě. Mnozí z nich souhlasí, alespoň v soukromí, s Jelizavetou Peskovovou, dcerou Putinova tiskového mluvčího Dmitrije Peskova, která proti válce protestovala na Instagramu (pak příspěvek rychle smazala). Rodinné večeře doma u Peskovových jsou jistě v těchto dnech zajímavé.
Silovikové jsou však s Putinem a válkou natolik spojeni, že změna ruského režimu by musela zahrnovat odstavení většiny z nich od moci, eventuálně výměnou za slib, že nebudou zatčeni a zachovají si své majetky (takovou záruku dal Putin svému předchůdci Jelcinovi).
Přesto tato změna může trvat dlouho. Siloviki byli jsou poměrně správně vykreslováni jako hluboce zkorumpovaní – ale jejich korupce nese zvláštní rysy. Vlastenectví je jejich ideologií a sebeospravedlněním jejich nesmírného bohatství. Jednou jsem si u šálku čaje povídal s bývalým vysokým sovětským úředníkem, který udržoval kontakty se svými starými přáteli z Putinovy elity.
„Víte,“ uvažoval, „za sovětských časů byla většina z nás opravdu celkem spokojená s dačou, barevnou televizí a přístupem do speciálních obchodů s některým západním zbožím a dovolenou v Soči. Byli jsme naprosto spokojení a srovnávali jsme se jen s ostatními občany, ne se západními elitami.“
„Dneska mají silovici samozřejmě rádi svůj západní luxus, ale nevím, jestli je všechno to kolosální bohatství dělá šťastnějšími, nebo jestli jsou pro ně nejdůležitější peníze samotné. Myslím, že jedním z důvodů, proč kradou v takovém měřítku, je to, že se považují za představitele státu a mají pocit, že být chudší než banda podnikatelů by bylo ponížením, dokonce jakousi urážkou státu. Dříve platilo, že úřední hodnost vám dávala nejvyšší postavení. Nyní musíte mít k hodnosti i obrovské množství peněz. To je to, co s ruskou společností udělala devadesátá léta.“
Silovikové přirozeně lpí na myšlence veřejného pořádku, na pořádku, který zaručuje jejich vlastní moc a majetek, ale který je také podle nich nezbytný k tomu, aby Rusko neupadlo zpět do chaosu 90. let a ruské revoluce a občanské války. Katastrofa 90. let podle nich zahrnovala nejen katastrofální úpadek státu a ekonomiky, ale i společensky destruktivní morální anarchii – a jejich reakce nebyla nepodobná reakci konzervativní americké společnosti na 60. léta nebo konzervativní německé společnosti na 20. léta.
V tomto ohledu mají Putin a silovici opravdové sympatie velmi velké části ruského obyvatelstva, které zůstává silně rozhořčeno – jak nad způsobem, jakým byli v 90. letech zrazeni a okradeni, tak nad tím, co vnímají jako otevřené pohrdání, které vůči obyčejným Rusům projevují liberální kulturní elity t Moskvy a Petrohradu.
Při jedné nezapomenutelné příležitosti v polovině 90. let jsem byl požádán, abych po večeři přednášel na konferenci pořádané přední západní bankou pro západní investory a ruskou finanční elitu. Večeře se konala ve známém moskevském nočním klubu. Když mi vypršel čas, nikdo se nepokusil dát mi to najevo. Namísto toho za mnou najednou začala znít jazzová verze sovětské vlastenecké písně a na pódiu objevil někdo v medvědím kostýmu, mávající ruským vojenským praporem a vedoucí za sebou řadu tanečnic oděných do velmi zkrácených parodií národního kroje.
Tváří v tvář této konkurenci jsem se ani nepokusil pokračovat ve svém pečlivě promyšleném projevu, ale zmateně jsem se odebral ke svému stolu. Najednou jsem měl mrazivě studený pocit. Vzpomněl jsem si na scénu z filmu Kabaret z roku 1972, odehrávající se v nočním klubu ve výmarském Berlíně nedlouho před nástupem nacistů k moci, v níž tanečníci předvádějí před chichotajícím se publikem parodii na přehlídku slavného německého vojenského pochodu. Přemýšlel jsem, zda i v Rusku bude za všechno to veselí vystaven strašlivý účet – a obávám se, že Ukrajina a ruští vojáci ho nyní platí.
Jedním z nejhorších důsledků této války bude hluboká a dlouhodobá izolace Ruska od Západu. Domnívám se však, že Putin a silovici (i když v širších elitách jich mnoho není) tuto izolaci vítají. Začíná jim imponovat čínský model: nesmírně dynamická ekonomika, disciplinovaná společnost a rostoucí vojenská velmoc, které s železnou kontrolou vládne dědičná elita, jež spojuje obrovské bohatství s hlubokým vlastenectvím a prosazuje myšlenku Číny jako samostatné a nadřazené civilizace.
Možná chtějí, aby Západ natlačil Rusko do náruče Číny, a to i přes riziko, že se tím Rusko stane závislým na Pekingu. A samozřejmě věří, že válka na Ukrajině upevní vlastenecké cítění v Rusku na podporu jejich vlády a také jim umožní, aby se ve jménu podpory válečného úsilí zapojili do zesílených represí. Tyto represe již začaly: v Rusku byly uzavřeny poslední nezávislé sdělovací prostředky a zákony trestají jakoukoli kritiku války jako vlastizradu.
Především z hlubokých historických, kulturních, profesních a osobních důvodů jsou silovici a ruská oficiální elita obecně zcela a neodvolatelně oddáni myšlence Ruska jako velmoci a jednoho z pólů multipolárního světa. Pokud v to nevěříte, nejste součástí ruského establishmentu, stejně jako pokud nevěříte v globální prvenství USA, nejste součástí amerického zahraničního a bezpečnostního establishmentu.
Místo Ukrajiny v této doktríně přesně vystihl bývalý poradce USA pro národní bezpečnost Zbigniew Brzezinski: „Bez Ukrajiny přestává být Rusko euroasijským impériem.“ Ruský establishment s ním zcela souhlasí. Přinejmenším posledních 15 let také souhlasí s tím, že záměrem Ameriky je zredukovat Rusko na podřízenou velmoc třetího řádu. V poslední době dospěli k závěru, že Francie a Německo se USA nikdy nepostaví na odpor. „Pro Západ máme jen nepřátele,“ jak mi v roce 2019 řekl jeden intelektuál z establishmentu.
Ruský establishment považuje podporu ukrajinského nacionalismu za klíčový prvek protiruské strategie Washingtonu. Dokonce i jinak klidní a rozumní členové ruského establishmentu se vrtěli vzteky, když jsem se v rozhovoru odvážil naznačit, že by pro samotné Rusko bylo lepší nechat Ukrajinu jít. Zdá se, že jsou připraveni v případě potřeby dlouho a bezohledně bojovat, a to za cenu nesmírných nákladů a rizik pro svůj režim, jen aby tomu zabránili.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené a jeho autorem je Šumavák. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

12 768 komentářů u „Ukrajina

 1. Když si to dnešní dění představím ve zrychleném filmu a trochu to extrapoluji do budoucnosti, je to jako hospodská rvačka. Napřed všichni buší do medvěda, až nakonec medvěd (za pomocí kun- fu pandy) buší do všech. Mnozí nic, oni přece muzikanti. A těch je hodně. Nakonec se najde málo těch, kteří od medvěda opravdu dostanou facičku.
  Ale hospoda rozbitá a rozhádaná – a došlo pivo.

  Na Arbatu (Moskva) se přestavuje slavná restaurace Praga. Nová, moderní, o patro vyšší se bude jmenovat – chvilka napětí – Praga! Majitel říká “Praha je krásné město, tak proč měnit tradiční název.” Tak jsem vzpomněl na Koněvovu ulici a šachy kolem jména náměstí u ruského velvyslanectví.
  My naštěstí nemáme nemáme tu pravou ruskou mstivou povahu.

 2. No, popletený strýček Sam* by si na Kung-fu pandu měl dát pozor a nevyhrožovat ji zbytečně válkou. S Kurilami se ti dva medvědi totiž určitě nějak dohodnou.
  Aby nakonec nezůstal za vodou. Sám sámiček… Nebude poražen, to ne. Jen si ho svět tak nějak přestane moc všímat a bude muset být hodně roků na okolí hodný a ukazovat, co všechno umí.
  Joe Bidet je jenom legrační děda. Ale odněkud z propadliště dějin včera vylezla zuřivá Hillary C. a vyhrožuje. Rozdupat ruského krtka! A čínského hada! Před lety jsem měl dost strach, aby nevyhrála volby. Vyhrál to naštěstí žvanivý Trump. “America first!” Tohle je ale dobré heslo! Možná byl Trump pokažený Ivanou Zelníčkovou. Byli spolu dost dlouho na to, aby ho nakazila Zlínem a Baťovým duchem.
  I když – možná by už bylo po III. WW a my bychom si tu nepsali pitominky.

 3. quivis (15.6.2022 (8.09)) dobré ráno.
  Novosade Novosade, proč nezkusíte něco méně energeticky náročného? Třeba žampiony v té hale místo sklářské pece. Venku políčko s Protěžemi.
  Ještě že máte vedle pivovar. Doufám že ne na plyn ale na biomasu.

  Ostatně, kde jste to viděl? Sklárnu v horách, otravující zplodinami čistý horský vzduch. Aby Vás svišti do zadku hryznouti ráčili!

 4. Jejda, Parlament dnes pořádá happening “Sněmovny sobě”.
  Budou tam i zahraniční herci z Ukrajiny. Napsat ho nemůžu. První písmeno je zakázané.
  Holky PA + teta budou mít orgáč.
  Ještě že před polednem letím pryč 🙂

   • Vytrezviteli
    jste na vlně na které zrovna surfuji, akorát, že jsem se to neodvážil napsat. Ano, vysvětlení orgáčů světových zákonodárců a zákonodárkyň může být jen jediné. Jsou subiny a bičík mají rádi jak ten z Žít Brno, co se nadšeně nechal vochlovat ukrajinskou děvkou – dominou.

    • Tak to jsem rád. Je to vlastně fajn, mít na veřejnoprávní televizi bezplatný porno kanál. Aspoň chudí ušetří

    • Dneska je doba otevřená, když to tak mají rádi… Akorát to nemusí dělat nám.

     Ale jak se říká, když už to politik nedokáže udělat své ženě, udělá to alespoň své zemi.

 5. Dobré dopoledne,

  “Hlavně nenapadáme sousedy.”

  No, to už tak na světě chodí, že malé země sousedy radši nenapadají. Ze sebezáchovných důvodů.

  Prsit se tím jako nějakou ctností má asi takovou váhu jako když užalovaný třídní šprt rachitického vzrůstu tvrdí, že on nikdy nezačíná rvačku s vyhlášeným třídním rváčem.

  • Na druhou stranu, když jsme byli relativně silnější, také jsme nebyli moc holubičky. Tu kus Rakouska, tu kus Polska…

 6. Jak “jednat s Putinem”? S Putinem se nejedná, dokud jsou Rusové na Ukrajině. Jasně řečeno, mnohokrát potvrzeno. Co je to zas za dezinformace?

  https://tinyurl.com/2p8y8ryh

  Zdalipak to nesouvisí s tím, že v Azotu je zavřených dalších 2000 prvosledových vojáků, z toho 500 interbrigadistů?

 7. Dobré předpolední vespolek,

  ad jádro, zrovna tento týden tuším probleskla zprávička, že Westinghouse podepisuje smlouvu s UA, že jako jimpostavíá nějaké JE. Tak to nevím, jak to pak UA vysvětlí – když v EU je jádro fujfuj…

  Ad nenapadání, to je fakt, Afghanistán a Mali s námi nesousedí.

 8. https://t.me/stranaua/47147

  83 procent Němců je pro jednání s Putinem, 68 procent věří, že válku je nutno ukončit diplomaticky. 68 procent nesouhlasí s kritikou Scholze za zdržování dodávek.

  To by vysvětlovalo tu náhlou ochotu Zelenského jednat.

 9. Podělaný aerolinie. Na palubě a teď oznámení že kvůli technické situaci na letišti se motory budou roztáčet nejdříve za hoďku deset.
  Odhaduji že nemaj po zimě dost personálu. Nechť jim škaredá plíseň moudí napadne.

 10. Koukám, že nejen já jsem ten, kdo má problém s logistikou – resp. organizací objednané či očekávané akce.
  A teď jen pro některé, kteří mají chuť číst o obyčejných problémech.
  V sobotu se uskutečnil zájezd, který jsem organizovala asi 3 měsíce předem . Vše proběhlo normálně – až na zpoždění příjezdu autobusu (určitá rezerva v čase byla) a navíc neplánované objížďky na trase – ať všechny mosty a propustě vezme č -as č-ert! Nakonec se vše dohnalo a zvládlo, aby ztroskotalo se na neschopnosti personálu jedné hospody, kde jsme měli objednaný oběd – fakt to bylo o lidech a jejich neschopnosti. Nicméně vše se nakonec zvládlo, akorát mě málem odvezli s infarktem. A prý to byl nejlepší zájezd – až na ten kvalt.
  A zpět k Zelenskému, Ukrajině, Rusku, Putinovi…
  Kdo si všiml, že jádro už není dobré, ale fuj fuj…
  A proč to občanům na západ od Aše nevadí?

 11. SKIMICI,
  na pražském letišti vypadl systém pro řízení provozu.
  zastaveny jsou všechny aktuální odlety
  umožněny jsou přílety, které už do prahy míři a přelety…
  zpráva z TV

 12. skimici,
  já se ti divím, že nepřesedláš na ekologičtější systém dopravy. Letadlo fuj!

  Citace z iDnes 13:16 – i s tím chybějícím “k”.

  Příčiny výpadku zatím nejsou známy. Odbavení cestujících podle letiště probíhá standardním způsobem.

  Letiště taé píše, že v současné chvíli není omezen ani proces odbavování letů, může ale dojít k jejich zpoždění.

  Zdroj: https://www.idnes.cz/praha/zpravy/letiste-praha-vypadek-rizeni-letoveho-provozu.A220615_131449_praha-zpravy_remy

 13. Co ještė chybí…
  Na podporu Ukrajiny shromáždėní Praze na Václavském náměstí, pro vybrané v Národním divadle. Podpisové archy připraveny.
  Podpis prohlášení odsuzujícího ruskou agresi jako podmínka pro setrvání státniho či veřejného zaměstnance v pracovním nebo služebním poměru. Taktéž u fyzických a právnických osob jako podmínka připuštění do výběrového řízení o veřejnou zakázku.

 14. Kdyby byl zájem,
  Hanobení Evropské unie a jejího představitele, podvracení a rozvracení Evropské unie, hanobení státu Evropské unie a jeho představitele, hanobení Severoatlantického obranného spojenectví a jeho představitele, podvracení a rozvracení Severoatlantického obranného spojenectví, schvalování, popírání, zlehčování ruské agrese..popírání, schvalování, zlehčování globálního oteplování Na vše co si račte přát dodám paragrafové znění. Ve verzi premium včetně důvodové zprávy. Zvýhodnění pro malé a střední politické strany a hnutí.
  Dodání rychlé, cena levná, zvýhodněné cenově balíčky. Předvolební zaváděcí cena.

  • Samozřejmě, že i opačně. Nic není nemožné. Pro nejvyšší nároky. Prémiová kvalita. Včetně širokého spektra hardwarové výbavy. Popravčí nástroje a zařízení ruční i automatizované, výkonné autodafy s hranicemi opatřenými výkonným odlučovačem popílku a pohlcovačem CO2 a pachů. Vše skladem. Komplexní řešení popraviště na klíč. Množstevní slevy. Bonusy pro registrované zákazníky. Objednejte si nás Newsletter plný sezónních novinek.

 15. hlavní téma dne: Evropské hodnoty. Poříd mi ale není známo, které to jsou. Znám jen PeSovo desatero, prosím o odkaz na další. Charta, kodex, cokoliv jiného – že abych věděl. UA prezi se rychle učí, jeho rétorika nabírá obrátky…

 16. Dano,
  gratuluji k zázraku se zájezdem 🙂

  Stran jádra, záleží asi na tom, kdo to hcce provozovat a kdo mu to bude stavět. Možností je povícero od fujfujfuj, přes fujale… až po alealealeano.

 17. Tak už nám zase policie šmíruje vládu, prý v tom lítá Gazda z pomezí ! Že jsou navedený od Šlachty !

 18. Člověk se jednou zavře ve studium, aby pohnul prací a tady venku se dějí věci…

  Projev komického herce Zelenského mě nepřekvapil. Potlesk našeho parlamentu mě ovšem krajně znechutil. Tohle jsme volili? TOHLE?!! Tihle nechají nadávat naší zemičce a ještě tomu tleskají ve stoje!? Ne Sláva Ukrajině, ale Hanba Parlamentu!
  Do koše s nimi, ne do urny. Myslím o volbách.

  • Cos čekal? Náš parlament? To se mi jeví jako poněkud nepřípadné. Náš…
   Případnější je “zdejší”.
   Z mého pohledu je to na format:c

 19. Včera pro test funkčnosti instaloval W10 dodané s bazarovým notebookem. Jako náhradou za rovněž dříve koupený bazarový stejny model, leč tak vytuněný, že pro erární účel je ho škoda. Tenhle je dobrý, jen trochu ošoupanější, jen potřebuje novou baterku. S tím je počítáno.
  Ovšem k nasrání stačila jen instalace. Dlouhotrvající s mnoha pindy a nabídkami služeb Microsoftu. Kdybych ji netípnul, neskončila by do teď. Pak to naběhlo, všechno v pořádku. Ale už je ta hrůza pryč, místo ní Linux. Chvilku jsem váhal jestli dual boot, ale pak jsem Windows nechal odprásknout. Ten pocit!

  • Tak jak nemohu naformátovat parlament volený většinou obyvatelů Kotlinky nemohu vyrazit win10. Ale jistá podobnost s parlamentem a vládou tam je. Bez Windows mi taky nic obvyklého nefunguje. Většinu strojního času spotřebují win samy na sebe. Neustále žádají nějaké aktualizace sebe sama, nabízejí mi funkce, které nepotřebuji a vyhrožují, že pokud si nezapnu to nebo nepořídím ono tak…. uvidím.
   Ne, nechci ze svého počítače promítat, nechci mít přístup k placené databázi filmů nebo právě frčících hitů.

   • Nechci, aby mi na obrazovce tančily nějaké vizualizační chiméry, když počítač přehrává muziku, nechci se bavit s nějakou Cortanou (mám představu, že je to nějaká drahá hloupá děvka), nechci trojrozměrná tlačítka v každém programu, nechci si synchronizovat všechny počítače a telefony, nechci hrát hry a hlavně nechci, aby mi win zabraňovalo v aktualizaci antiviru, který jsem si před lety koupil s tím, že se jedná o “potenciálně nebezpečný program”. Chci, aby OS nabíhal rychle, spolehlivě a staral se o vše co je nutné a o nic víc. Zlatý DOS.

    • Přistihl jsem před chvílí svoji vlastní ženu, jak řve na obrazovku s panem předsedou vlády sprostá slova. Ani jsem netušil, že je zná. Na obrazovce tleskali naši poslanci cizímu presidentu Zelenskému.
     Už se snad uklidnila.
     Ano, “format C:” celé vládě, celému operačnímu systému téhle země. .

     • Řešení je nepouštět do placky a z placky do hlavy.

      W8.1 jsou poslední co neprudí. Dají se nakonfigurovat do podoby W7.

      Nevystačil by sis s Linuxem?

      Co máš za nezbytný software chodící výlučně pod windows? Lecos pro Windows už chodí pod Linuxem s rozšířením Wine.

      Právě instaluju Mint Mate 20.3. na nový disk.
      Rozborka zborka noťasu jak na vojně.
      Zatím co tohle klepu, krám zahlásil, že nainstalováno a vyplivnul na mě instalační dévédéčko a hlásí, že našel síť. Hotovo. Se systémem i základní programy. Zbytek bude příjemný výběr jak krmě u švédského stolu. vyberu programy s bohatého menu, ono se samo připojí k repozitářům na netu, stáhne a nainstaluje. Bez brzdícího opruzu jako je antivirus.

  • A nebyla tam nějaká podmínka, že to dostanou jen pokud s tím nebudou střílet za hranice UA ? I když vlastně oni Krym mají za vlastní… to jim budou Krymčani fakt vděčně padat kolem krku.

   • Ten most, ale vznikl až po odtržení Krymu, takže součástí původního po určitou dobu ukrajinského Krymů nemůže být. A aby se trefili to je válečné štvaní, neníliž pravda?

    • Proti Rusům můžeš. To jsou podlidi, na ty se může atomovkama, cpát do táborů… Vše projde.

    • Hlavně nechápu, k čemu to je dobré, neboť:
     1/ Rusové už silniční spojení na Krym (a ten samotný už je relativně zázemí) a tipuji, že brzy budou mít i železniční
     2/ Jak jim to pomůže v tom, že jim Rusové likvidují komplet armádu

     Typické ukrajinské žvatlání. Něco jak ty sexuální fantazie oné dámy nebo duch Kyjeva,

     • Pro některé (méně významné) Ukrajinské činitele už není představa míru i za cenu územních ztrát nemožná.
      Pokud zaútočí na most přes moře, předpokládám, že pár raket může dopadnout na vládní čtvrť Kyjeva.

     • “Jen nenasrat dělníky” pravil jeden náš potentát. Upravil bych na “jen nenasrat medvěda.”

     • útokk na most je by byl, pokud by se uskutečnil, čistě propagandistickým aktem neboť by ho ruská media nemohla zatajit, tak jako tají (falšují) vlastní ztráty. Z vojenského hlediska to asi nemá význam. Daleko účinější by bylo zničení železničních uzlů, skladišť pohoných hmot a munice v místech koncentrace vojsk pro další ofensivy.

     • Asi tak.
      Ale propagandisticky se řeší ledacos. Ztráty jak lidské tak materiální falšují obě strany.
      To se tak dělá.
      Nedávno Rusko ohlásilo úspěšný raketový útok na železniční tunel v Karpatech, 50 km od Slovenska. Úspěšný asi nebyl a když jsem se díval zpátky, veškeré zmínky o tom “úspěšném zásahu” zmizely stylem “1984”. Hlavu mi ale nevymažou. Ale já sleduji spíše propagandistický boj než válku samotnou. Až to skončí (doufejme že ne III.WW), ledacos vyjde na povrch.
      Válka je hnus – ale válčí přece lidé.
      Ty lidi nechápu.

     • Zatímco Ukrajina své ztráty říká otevřeně a přesně 😀 😀 .D

  • Nech čas to uzrát. Všechno chce svůj historický čas, pravil strejda Rudolf, bývalý kulak.
   Ani to nepovažuji nyní za klíčové. Ale hospodářské důsledky pro zdejší politické důsledky.

 20. Dobré zas ráno…
  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Valce-se-netleska-Zelenskyj-domluvil-Okamura-nehnul-brvou-Ale-pak-705611
  “Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes promluvil k českému Parlamentu a za svůj projev sklidil bouřlivý potlesk od všech přítomných zákonodárců. Výjimkou byli členové SPD, kteří se k aplausu nepřipojili. „Všichni ostatní poslanci kromě SPD tleskali ve stoje válce,“ vysvětlil předseda SPD Tomio Okamura, proč se jeho strana nepřipojila a následně hlasovala proti usnesení na podporu Ukrajiny, kde se hovoří mimo jiné i o podpoře integrace Ukrajiny do EU.”
  Tak nějak mi to připomíná scénu z “Děti Arbatu” – kdo první přestal tleskat, byl popraven… No, tady zatím tak daleko nejsme, takže lidem zvolení poslanci zaslouženým potleskem odměnili svého vůdce. Holt když teď náckové nemůžou hajlovat na Václaváku a vítat německá vojska, tak aspoň tleskaj v parlamentu. Jistě jsou na to hrdí!

 21. Z tisku:
  Centrum pro uprchlíky v Praze zavírá. Nechápeme to, reaguje premiér.
  Kdyby nechápal jen toto …

 22. Novináři s věnují válce na Ukrajině, ale nepostřehli závažné důsledky – jen občas probleskne hlubší myšlenka, jako třeba tato:
  Pokud nechceme masivní migrační vlnu a chceme si udržet alespoň trochu vlivu v Africe či Jižní Americe, tak tam prostě musíme dodat všechno obilí, co máme navíc. Dokonce možná musíme dodat i víc než máme, protože jinak budou z našich diktátorských kamarádů brzy diktátorští nepřátelé. Nikdy nebyla sila v naší republice tak prázdná jako letos, ale nemusí nám to být líto, stejné je to i v celém zbytku EU.

  • Příliš krmili. Nyní přemnožené africké ptactvo neschopné samostatně obživy zlostně klofe do oken.

 23. Dobré ráno vespolek,

  Lipavského nám byl skutečně čert dlužen…. poslední odstavec to shrnuje hezky
  https://czech.cri.cn/communication/3888/20220613/764051.html
  “Narušovat své obchodní vztahy s největším obchodním partnerem Evropy je evidentně jednou z nejhloupějších věcí, jakou může evropská země udělat. A stejně, jako když se do těchto her zapojila Litva, a silně své vztahy s Čínou potrhala, tak nejenže do ní přestaly směřovat investice i zakázky z Číny, nýbrž se to projevilo i ve snížení obchodní a investiční atraktivnosti země jako takové pro řadu investorů z jiných částí světa.”

  • To je v pořádku. Výsledek svobodných voleb podle regulí pořádku a práva. Demokracie.
   Lid to tak žádá. Blbé je, že to dopadá i na nežádající.

 24. Visingr stále blouzní o protiofenzivě… V Chersonu je stála tři prapory a získali dva kilometry území, u Charkova se odhaduje větší ztráty a Rusové jsou dál, než na začátku (okupují Starý Saltov, třeba).

  Už i Ukrajinci přiznávají, že prohrávají, ale Visingr a Šafr jedou 😀

 25. Co mne ale vždy pobaví je Carlson Tucker, dnes ve špičkové formě 😀

  https://www.foxnews.com/opinion/tucker-carlson-price-us-gas-now-qualifies-catastrophe

  “he truth is much more obvious. Gas prices are high right now because Vladimir Putin made them high. How did Putin do that?

  Simple. From his lair in a torture chamber deep beneath Lubyanka prison in Moscow, surrounded by empty vodka bottles and the severed heads of his enemies, Putin signed an executive order raising the price of unleaded gasoline and diesel fuel in the United States. And also, while he was added of cauliflower and Wheat Thins and dimensional lumber and plywood and plumbing parts and fish tacos as well as a whole bunch of other things you buy, in fact, of everything you buy.”

  • “If we’re going to get lectured all the time, can we please get a lecture from someone with an IQ over 100 with some kind of track record of doing something useful over the course of her entire 70 years on the planet? Just for once?”

   Hned mám lepší náladu 🙂

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *