Atentát,

aneb „tak nám nezabili Klause, paní Milerová!“

Zuzana Chlumská

 

Aby snad náhodou nebylo pochyb, považuji úvodem za nutné zdůraznit, že jsem moc ráda, že se panu presidentovi nic nestalo.

Leč….

Národ, který se nepoučí ze svých dějin, si je bude muset prožít ještě jednou. S tím, že tragedie se bude ovšem opakovat jako fraška.

Pravda, s atentáty mnoho zkušeností nemáme i když incident se stal právě v den výročí jednoho dávného atentátu. To byl ovšem temný středověk, takže vrazi knížete Václava prý dlouho nepřežili.

Další atentát, který nějak uvízl v našem národním povědomí, je až atentát na arcivévodu Františka Ferdinanda, což je jednak dávno, jednak to byl Habsburg a vzdělané čtenářstvo je ze Švejka informováno, že to bylo v Sarajevu a Sarajevo je v Bosně, tudíž daleko.

Atentát na prvního československého předsedu vlády Karla Kramáře se už z našeho povědomí většinou vytratil, stejně jako pozdější atentát na ministra Rašína. Tenkrát jako reakce vznikl Zákon na ochranu republiky, který byl ovšem komunisty v roce 1948 zrušen a nahrazen Zákonem na ochranu lidově demokratické republiky, kterýžto zrušen v r. 1989.

Od té doby nic. Nějak se atentátem nepočítalo, či co.

 

A tak se stalo, že mladý muž, frustrován životem, politikou a světem vůbec přistoupil za laskavého nezájmu ochranky k presidentovi, vytáhl velmi opravdově vyhlížející, leč naštěstí umělohmotnou airsoftovou pistoli a vypálil do presidenta z bezprostřední blízkosti 7 ran.

Načež odešel, vykouřil cigaretku a poskytl zajisté zajímavý rozhovor několika novinářům na téma, že je komunistou a učinil tak ve jménu lidu.

Pan president kráčel dál, všichni byli v klidu, ochranka se usmívala…

Tedy všichni ne, abychom byli přesní. Jeden všímavější občan atentátníka drapsnul a jedna občanka přiběhla k hlídkujícím policistům a vykládala: „Že tam někdo střílí na pana presidenta, takže by ho snad měli zatknout…“

No tak ho zatkli…

 

Šéf policejního útvaru pro ochranu prezidenta Jiří Sklenka však na události reagoval  tím, že by se nikdy nemohlo stát, aby se muž dostal až do bezprostřední blízkosti hlavy státu…

 

Premiér Petr Nečas to označil za politováníhodnou událost, která by se neměla stávat

Paní docentka Šiklová se nechala slyšet, že takzvaný atentátník na sebe chtěl upozornit, a to se mu podařilo. Jinak by si mohl prezident Václav Klaus myslet, že všichni občané souhlasí s jeho komentáři.“ Asi si říkal, že prezidenta vystraší. Chudák však – kdyby ochranka zasáhla – mohl být zraněn, nebo dokonce zabit.“

 Pan poslanec Šťastný se, se svou obvyklou dávkou jurodivosti hrozil, že kuličky mohly být otrávené.

 Předseda KSČM Filip učinil prohlášení, že komunisté jsou proti každému násilí.

 Policie nevěděla z čeho vlastně má atentátníka obvinit a nakonec ho zavřeli za výtržnost.

 

Vzhledem k absenci zákona objevilo se i tvrzení, že atentátník nenapadl presidenta, ale občana Václava Klause, neboť jsme si všichni rovni.

 

Konspirační levicové teorie pak praví, že je to všechno pravicová akce, která má zdiskreditovat levici.

 

Tak mě napadlo, že je vlastně škoda, že se toho nedožil dramatik V.Havel. Tak absurdní drámo by ani on nevymyslel…

 

 

 

 

Kde daňový správce můj?

 

aneb: Kalousek nespí !!!

Dana

Den 1.1.2013 přinese v oblasti daní docela dost změn. A tak si dovolím ctěné publikum zpraviti o některých, zvláště těch, které se dotknou většího počtu daňových poplatníků. Bude to trošku delší povídání.

Nejdříve ale začnu všeobecně, zákonem, který určuje pravidla hry:

Dnem 1. ledna 2013 nabývá účinnosti zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky. Na základě tohoto zákona dochází ke změně struktury finanční správy v České republice. Namísto současných 199 finančních úřadů dojde ke vzniku 14 finančních úřadů se sídly v krajských městech s krajskou územní působností a zbylé úřady budou přetransformovány na územní pracoviště. Současně vzniká specializovaný finanční úřad, který má vykonávat správu u vybraných daňových subjektů v celé republice. Dále dochází k zániku finančních ředitelství, která sídlila v některých krajských městech a naopak vzniká Odvolací finanční ředitelství, které má mít dle zákona sídlo v Praze a místní příslušnost pro celou Českou republiku. Na struktuře se ještě stále pracuje a vypilovávají se detaily, např. zřízení poboček Odvolacího ředitelství v dalších krajských městech. Jejich potřebu zřejmě ukáže až praxe.

Tyto změny se dotknou hlavně správy daně z nemovitostí, neboť se mění místní příslušnost správce daně. Podle ustanovení § 13 odst. 2 daňového řádu, je-li předmětem daně nemovitost, je ke správě daní místně příslušný ten správce daně, v jehož obvodu územní působnosti se nemovitost nachází – to je v současné době některý ze 199 finančních úřadů.

Od 1. ledna však bude v každém kraji jeden finanční úřad (s několika územními pracovišti). Poplatník však k jedné dani u jednoho správce daně může platně podat jen jedno daňové přiznání, t.j. od 1. ledna 2013 bude poplatníkům daně z nemovitostí vyměřována jedna daň z nemovitostí za všechny nemovitosti v tom kterém jednom kraji, přičemž spis bude uložen na jednom z územních pracovišť.

Při rozhodování, kde bude spis daně z nemovitostí uložen se přihlíží k dostupnosti spisu pro daňový subjekt a hospodárnosti výkonu správy daní. Byl vypracován následující algoritmus:

Poplatník ať fyzická osoba – občan – právnická osoba – podnikatelský subjekt:

1) má bydliště/sídlo v kraji – spis uložen na územním pracovišti v místě bydliště, bez ohledu, má-li v místě bydliště nemovitost

2) nemá bydliště/sídlo v kraji – má nemovitosti pouze v působnosti jednoho původního finančního úřadu – spis bude uložen na onom územním pracovišti

3) nemá bydliště/sídlo v kraji, má více nemovitosti rozesetých po celém kraji:

– fyzická osoba – má jen pozemky – spis uložen na územním pracovišti v sídle kraje

– fyzická osoba – vlastní jen jednu stavbu a dále pozemky po celém území kraje – spis uložen na územním pracovišti tam, kde je stavba

– fyzická osoba – má více staveb po celém kraji – spis bude uložen na územním pracovišti dle druhu stavby v pořadí: -obytný dům

– byt

– stavba pro indiv. rekreaci

– právnická osoba – vlastnící více staveb v několika územích kraje – vždy na územním pracovišti v místě síla kraje

– ve všech ostatních případech bude spis uložen u územního pracoviště v sídle kraje.

Ač to zní zmateně, pro poplatníky to bude určité zlepšení, budou komunikovat jen s jedním správcem daně za celý kraj. Má-li nějaká právnická či fyzická osoba nemovitosti po celé republice, nebude po Novém roce vypracovávat desítky a desítky daňových přiznání k dani z nemovitostí, ale jen tolik, kolik je krajů. Pražáci si asi moc nepolepší, protože pokud mají nemovitost v Praze a chatu ve středočeském kraji, zůstává vše při starém. Jen jim budou úřední přípisy ohledně daní chodit na jiném hlavičkovém papíře a také složenky budou jinak označeny. A správci daně? Ti se to za nějakou dobu naučí. Ono totiž nejsložitější na celé té akci je to, co se tu nepopisuje, a to stěhování a centralizace dat na krajskou úroveň. Všech daní. Ajťáci a softweráci tuší….

Ministerstvo financí a Generální finanční ředitelství připravují osvětovou akci, kde budou občany a podnikatelské subjekty o změnách informovat.

Pokud ještě dojde k nějakým úpravám, např. v místní příslušnosti, dám ctěnému čtenářstvu vědět.

Pro názornost několik příkladů:

Příklad první: Poplatník bydlí v Olomouci v nájemním bytě, vlastní garáž v Horních Moštěnicích (Finanční úřad v Přerově) a chatu ve Zlatých Horách (Finanční úřad v Jeseníku) – spis bude uložen na územním pracovišti v Olomouci.

Příklad druhý: Poplatník má bydliště v Berouně, bydlí v bytě v osobním vlastnictví, za který podával daňové přiznání Finančnímu úřadu v Berouně. Dále vlastní zámek v Buštěhradě (Finanční úřad v Kladně) a pivovar ve Velvarech (Finanční úřad ve Slaném). Dosud podával přiznání na FÚ v Berouně, FÚ v Kladně a FÚ ve Slaném. Od 1. ledna 2013 bude mít jedno přiznání za všechny nemovitosti ve středočeském kraji a spis bude uložen na územním pracovišti v Berouně.

Příklad třetí: Poplatník bydlí v Praze v nájmu, vlastní pozemky orné půdy v Horních Moštěnicích (Finanční úřad v Přerově) a pozemky – lesy ve Zlatých Horách (Finanční úřad v Jeseníku) – spis bude uložen na územním pracovišti v Olomouci.

Příklad čtvrtý: Poplatník bydlí v Ostravě nájmu, vlastní garáž v Horních Moštěnicích (Finanční úřad v Přerově) a chatu ve Zlatých Horách (Finanční úřad v Jeseníku) – spis bude uložen na územním pracovišti v Jeseníku (dle druhu stavby)

A příklad pátý, složitější: Poplatník bydlí v Ostravě v bytě v osobním vlastnictví (Finanční úřad Ostrava I), vlastní chatu v Děrném (Finanční úřad ve Fulneku), pole – ornou půdu v Pustějově (Finanční úřad v Novém Jičíně), garáž v Horních Moštěnicích (Finanční úřad v Přerově) a chatu ve Zlatých Horách (Finanční úřad v Jeseníku) – bude mít dva spisy, a to na územním pracovišti Ostrava I a druhý spis bude uložen na územním pracovišti v Jeseníku (dle druhu stavby).

Příklad

Č.

Typ

Bydliště

Nemovitost

v

Současný

Umístění spisu na ÚP od

1.1.2013

1.

FO

Olomouc

Hor.Moštěnice

Přerov

Olomouc

Zlaté Hory

Jeseník

2.

FO

Beroun

Beroun

Beroun

Beroun

Buštěhrad

Kladno

Velvary

Slaný

3.

FO

Praha

Hor.Moštěnice

Přerov

Olomouc

Zlaté Hory

Jeseník

4.

FO

Ostrava

Hor.Moštěnice

Přerov

Jeseník

Zlaté Hory

Jeseník

5.

FO

Ostrava

Ostrava -byt

Ostrava I

Ostrava I

Děrné – chata

Fulnek

Pustějov -pole

Nový Jičín

H.Moštěnice-garáž

Přerov

Jeseník

Zlaté Hory-chata

Jeseník

 

BFPT 2012 podruhé

Aneb: mějte soucit s mými koňmi!

Organizační otázky:

– otázka : co bude na praseti? Odpověď: prase. Je objednané a bude na rožni.

– otázka: Kde bude na rožni?  Odpověď: U mě. V případě krajně nepříznivého počasí v penzionu.

– otázka: Ve kterém penzionu? Odpověď: V Alpské růži ve Vyšším Brodě. Noclehy jsou domluveny už od pátku.

– Otázka: Přijedete ještě někdo, kromě MP a (případně) Dušana na “Nevodičku” již v pátek? Tím prasetem bude třeba v sobotu točit a přikládat, udržovat oheň, čepovat pivo a tak vůbec…

Tentokrát není třeba objednávky v hotelu předem,  Jimmy (provozovatel) s námi počítá a budeme mít ten pension pro sebe.Takže se těším ! Případné dotazy mailem, skype…

 

PS.

Jo a ten soucit…doufám, že z toho prasete nic nezbyde, abych to nemusel dojídat, to by mě ti koně už neunesli ! 😀

 

 

BFPT 2012

aneb:  kdy a kde?

 

 Kdy je už rozhodnuto : 6.10.2012

Kde, je ovšem podmíněno otázkou kolik?

Ten hotel, se kterým jsem uvažoval, má na tento weekend ( a navšechny v říjnu), plno. Ten Canada club má nové nájemce a není s nimi tak příjemné jednání jako s tím majitelem. Nehledě na to, že to asi bude příliš velké. (?)Takže se musím rychle poohlédnout jinde. A k tomu dost potřebuji vědět, kolik nás asi bude.

Takže zvažte a hlašte se. Čím dříve, tím lépe.