Jak si stojí dnes Donald Trump

Dušan Neumann


V pondělí vystoupil Donald Trum na shromáždění v Detroitu s nástinem ekonomického plánu. Nejdříve připomněl nedávnou historii Detroitu, kdysi automobilového srdce Ameriky, dnes polorozpadlého města jehož populace klesla za dvacet let z milionu a půl na 700 000 obyvatel, a kde se v bývalých montážních halách automobilek prohání leda průvan. “Detroit je živým, dýchajícím důkazem neúspěšné ekonomické politiky, kterou zastává moje oponentka. Každá politika, každý zásah, a mnoho dalších pokusů, které tady selhaly, jsou podporovány Hillary Clintonovou.” – řekl Trump.

Trumpův nástin ekonomických změn je jednoduchý a dá se shrnout do několika bodů pod hlavičkou “America first”. Po zkušenostech s komplikovanými plány předchozích vlád, například Obamova zdravotní reforma, která vyšla na 2600 stránkách, je jednoduchost tou jedinou zárukou, že se něco pohne kupředu.

Trump navrhuje zjednodušení daňového kodu, jenž je tak komplikovaný, že se v něm nevyznají ani zákonodárci, kteří jej schvalují. Místo dnešních sedmi daňových kategorií navrhuje Trump 3 – 12%, 25% a 33%. “Podle mého plánu nebude žádný americký podnik platit více než 15% daň z příjmu.Nejvíc na tom vydělají malé podniky. V Hillaryně návrhu by malé podniky platily třikrát více.

Druhým zásadním bodem je značné zjednodušení a omezení regulací, které podle Trumpa dusí americkou tvořivost a představují olověné závaží na americké ekonomice.”

“Amerikanisace, nikoliv globalisace, je naše heslo” – Amerika zbavená okovů vládních regulací umožní znovu rozvoj amerického industriálního talentu, který znovu vytvoří předpoklad světlé hospodářské budoucnosti. “Budou to americké ruce, které postaví tuto zem na nohy, bude americká energie ze zdrojů této země, která požene ekonomiku dopředu a budou to američtí dělníci, kdo bude najat na tuto práci,”

Aby se tato vize mohla uskutečnit, bude nutné se zbavit washingtonského nepotismu.” Nemůžeme opravit systém s těmi samými lidmi, kteří ho zničili. Pouze celková změna vedení, může přinést výsledky. Musíme přestat věřit politikům a začít věřit Americe.”

Trump to bude mít těžké, neboť aby se dostal do Bílého domu, musel by dodržovat jistá tradiční politická pravidla, nebo aspoň držet hubu než si pořádně promyslí, co chce říci. Zatím tuto kázeň nemá a ztrácí proto podporu tradičních stranicky organizovaných Republikánů. Nejnovějším důkazem je dopis 50 vysokých bezpečnostních úředníků, obviňující Trumpa z totální nekompetence, která může ohrozit samotnou existenci USA. Trump reaogoval intuitivně, ale přesně komoru. “To si stěžují ti, kteří nás do dnešního marasmu zatáhli a s nimiž v příští vládě nepočítám” .To, že dopis nepodepsal Jindříšek Kissinger mi dokazuje politickou a existenční zaujatost autorů.

V těchto dnech Trump ještě ztrácí – je asi 12% za Hillary Clintonovou, a to je kritické. jeho jedinou nadějí jsou tři presidentské debaty. Pokud se mu podaří změnit rétoriku a rezervovanějším způsobem v základní konfrontací vizí vytočit cholerickou Hillary, může výsledek ještě zvrátit. Ale moc nadějí tomu nedávám.