Praotec imigrant

Zuzana Chlumská

Praotec Čech co imigrant je jedním z rozkošných nápadů, jímž nás, ve váchněmi zmítané Kotlince, obdařil pan Jiří Zlatuška. Stejná pitomost je, že, do Čech přišedší Slovanské kmeny, přišly do liduprázdné krajiny.

Mám už delší dobu pocit, že výuka historie se hrubě zanedbává, ale že až tak …? V každém případě je příchod Slovanů látkou ze 4.třídy ZŠ, takže by snad neškodilo si téma zopakovat.

 Zajímavé je, jak houževnatě se drží ta jiráskovská představa ztepilého kmeta, jak z vrcholu Řípu obhlíží krajinu. Pokud by tam natáhl prosebnou ruku, mohl po chvíli maximálně konstatovat, že neprší. A tak sešel dolů, mumlaje cosi o mléku a strdí.

Pro šťouraly připomínám, že strdí opravdu nejsou sociální dávky!

 

Též zlatuškovská představa o vlídném přijetí germánskými bratry Langobardy vezme rychle za své!

V Byzanci by mohli vyprávět!

Podle všeho naši slovanští předkové nebyli ani tak mírumilovnými zemědělci, jako spíš zkušenými nájezdníky, kteří tak nějak v 6.století docela úspěšně, spolu s Avary, plenili Balkán, Tenkrát přináležel Byzanci. A to tak „dobře“, že ho Byzanc nebyla schopná ubránit a část Slovanů, po vyhubení místní populace tam pak vytvořila první slovanský stát – Bulharskou říši.

 A spolu z Avary táhli i dál do Evropy. To nebyli nebohé běženecké skupinky, ale dobře vycvičené jízdní vojsko, schopné koordinace, což předpokládalo už složitější strukturu s jedním autoritativním vládcem v čele.

 Takže praotec Čech, spíše než velebnému starci, podobal se asiatskému nájezdníkovi na koni, který se krutostí Avarům zcela vyrovnal.

Takže zbytky germánských Langobardů na českém území rychle vzali za své, pokud neutekli.

 A dál už to znáte – Sámova říše a boje z Franskou říší, Velká Morava a boje z Avary a konečně křesťanské Čechy a jak historie šla, neustálé boje s říší osmanskou.

 

Prostě naši bájní praotcové nebyli žádná ořezávátka – i na tehdejší, dost krutou dobu. Ale je to dobře. Jinak bychom tady nebyli…..

 

 

 

 

 

Požadavek integrace

Zuzana Chlumská

To, že vůbec klademe tento požadavek, ba, že nás to vůbec napadlo, svědčí o tom, že vůbec nechápeme, co islám vlastně je!

Není to jen náboženství, je to doktrína, která nepřipouští odchylky, je to předpis, kterým se denně a bez pardonu musí řídit v životě jeho vyznavači.

 

Proč by se lidé vyznávající islám měli vůbec integrovat do evropské společnosti? Mají k tomu nějaký důvod?

 

Proč by se měli integrovat mezi lidi, kterými pohrdají?

 

Proč by měli žít v souladu s lidmi, kteří se provinili už tím, že neuznávají Allaha jako jediného boha?

S lidmi, kteří odmítají Korán a neuznávají ani proroka Mohameda?

Muslim je povinen odmítat to, co je v rozporu s jeho vírou. Tedy i evropskou kulturu.

 

Korán: „Zabíjejte nevěřící, kdekoli je najdete.“

 

Jak přemýšlí muslim ve Švédsku?

Budeme bojovat, dokud neřeknete není boha kromě Alláha.“

Jíš díky jejich penězům!“

To jsou Allahovy peníze, ne jejich!“

Proč žiješ mezi nevěřícími? Proč neodjedeš třeba do Mekky, abys byl blízko hrobu Allaha?“

Země islámu, to je celá zeměkoule!“

https://www.youtube.com/watch?v=Zkj8kqO1U_s&feature=youtu.be

 

Proč by měli souhlasit s tím, že žena je rovná muži, když křesťanské ženy se, v jejich očích, oblékají jako prostitutky, což Allah zakazuje?

 

Proč by měli souhlasit se sňatky homosexuálů, když islám to považuje za hřích a jediným trestem je smrt?

 

Proč by měli žít v souladu s pojídači vepřového, při kterém navíc zvíře není zabito jediným dovoleným způsobem, tj. halal?

 

Proč by měli dovolit, aby se v rozporu s Alahovým nařízením, zobrazoval v sochách a obrazech člověk, když oni jsou povinni modly ničit?

http://www.skynewsarabia.com/web/video/726931/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%8A%D8%AF%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%93%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84

 

Proč by měli žít mezi lidmi, kteří pošetile věří, že země se otáčí, když Mohamed nic takového neřekl?

Mohamed řekl, že když to spadne z nebe, spadne to na Kaabu. Kdyby se země otáčela, nespadlo by to na Kaabu, ale někam do moře.“

https://www.youtube.com/watch?v=Zkj8kqO1U_s&feature=youtu.be

 

Z hlediska islamistů neexistuje ani jediný důvod, proč by se měli integrovat !!!