Co ví a neví Angela Merkel

Zuzana Chlumská

 

Víme, že žádné náboženství není demokratické ? Víme!

Víme, že islám se nalézá v nereformované, militantní fázi? Víme!

Víme, že odklon od islámu (tedy i demokracie) je v očích islámu hřích, který se trestá smrtí? Víme!

Víme, že „vývoz demokracie“ od Libye po Afganistan nefunguje? Víme!

Víme, že v islámských zemích je sex před svatbou zakázán? Víme!

Víme, že v důsledku sexuální abstinence a frustrace jsou znásilnění velmi častá? Víme!

Víme, že přistěhovalci s Asie a Afriky vytvářejí v Evropě gheta? Víme!

Víme, že z ghet se stávají „no go“ zóny, kde neplatí evropské zákony? Víme!

Víme, že většina uprchlíků míří ke svým příbuzným právě do těch ghet? Víme!

Víme, že většina uprchlíků nemá žádné vzdělání? Víme!

Víme, že značná část uprchlíků je negramotná? Víme!

Víme, že většina uprchlíků neovládá žádný evropský jazyk? Víme!

Víme, že většina uprchlíků nemá žádné pracovní návyky? Víme!

Víme, že do 7 let se na evropském pracovním trhu uplatní cca 10% uprchlíků? Víme!

Víme, že všude, kam uprchlíci přišli se zásadním způsobem zvýšila kriminalita? Víme!

Víme, že se především katastrofálním způsobem zvýšil počet znásilnění? Víme!

Víme, že uprchlíci považují ženy, tedy polovinu evropského obyvatelstva za méněcenné? Víme!

Víme, že uprchlíci považují za méněcenné i křesťany? Víme!

Víme, že považují za méněcennou naši kulturu? Víme?

Víme, že mezi uprchlíky jsou hojně rozšířeny nebezpečné choroby? Víme!

Víme, že velmi častým způsobem obživy uprchlíků je prodej drog? Víme!

Víme, že většina uprchlíků není ochotná ani schopná se integrovat? Víme!

Víme, že nepřijímají evropský způsob života často ani ve 2-3 generaci? Víme!

Víme, že tolerancí kriminality způsobíme její další rozšíření? Víme!

 

Víme, že absolutní rezignace na ochranu domácího obyvatelstva vyvolá animozity, které již nepůjde napravit? Víme! Vyvolá nejen animozity, ale i vášně, odpor a agresi! A samozřejmě i snahu vzít zákony do svých rukou!

 

Těch otázek je možno položit ještě mnoho! Podstatná je ovšem ta jedna jediná:  Co z toho ví či neví Angela Merkel,  potažmo Brusel?

Co z toho vědí nevolení vládci Evropské Unie?

Samozřejmě, že všechno tohle vědí a pravděpodobně i víc než my!

Proč by jinak už před časem sama kancléřka veřejně pronesla tezi, že „multikulturalismus selhal“?

 

Vinou špatné, hazardérské a chamtivé fiskální politiky sel rozpadá Eurozóna, vlajková loď Evropské Unie.

Vinou hazardérské přistěhovalecké politiky umírá „na úbytě“ Schengen, hlavní vymoženost jednotné Evropy.

Vinou arogantní politiky Bruselu se začíná rozpadat i Evropská Unie samotná, kde někteří „jsou si rovnější“.

 

Během několika málo let, dokázaly bruselské elity zlikvidovat všechno, co budovaly generace před nimi. A ve chvíli, kdy všechno míří do pekel, se ozývá z Bruselu jediné: „Více Evropy!“

Okousané nehty na rukách Angely Merkelové jsou víc než výmluvné!