Opakuje se historie?

V rádiu varují, že v noci na 15.března napadne spousta sněhu a očekávají se, zvl. v ranní špičce ( od 6:00 hod.), komplikace v dopravě.
Takže potkáte-li v tom sněžení na silnici jednotky wehrmachtu – pardon! – NATO, uhněte prvním vejvozem do pole!
To bylo první, co jsme se v autoškole a pak při vyjetí na silnici na podzim v šedesátém osmém učili…Dodnes se toho držím.

V Brně už slaví…
Město zakázalo Haškovi a Politickým vězňům položit (jako až dosud každý rok) v bývalé věznici věnce k uctění památky obětí…
No, je to pochopitelné! Brněnský “Rok smíření” již skončil… tak co?

Michal Hašek

 Český svaz bojovníků za svobodu mne pozval zitra na 2 pietní akce v souvislosti s černým dnem naší historie-15.březnem, dnem okupace českých zemí nacistickým Německem. Kytice jsme měli položit na dvou místech – bývalé věznici na Cejlu a v Kounicových kolejích. Dnes jsem byl informován, že statutární město Brno jako vlastník bývalé věznice na Cejlu odbojářům ani mně přístup neumožní, důvodem jsou probíhající kontraverzní stavební práce. Myslím si o tom své, na 15 minut přerušit práci a umožnit alespoň bývalým odbojářům a politickým vězňům důstojně uctít památku popravených a vězněných vlastenců je otázkou dobré vůle. Mrzí mě to, nikoliv kvůli mně, ale kvůli odbojářům. Škoda,že dobrá vůle nechybí nynějšímu vedení města Brna evidentně k sudetoněmeckým spolkům, kterým pořádá velkorysé vzpomínkové akce na odsun Němců z Brna, ale nenajde ji k našim domácím odbojářům v tragický den historie našeho státu… Smutný příběh…Pán je sice socan, ale jsou věci, v životě lidském…kde s ním lze i souhlasit.

Proč matematiku, stačí, když budou umět počty!

František Kružík:

Byrokracie posiluje konformismus – nástroj, který povyšuje

„katastrofální tupost“ do funkce náboženství.

Frank Herbert

Heuréka

O Archimedovi ze Syrakus se traduje historka, v souvislosti s vyřešením úkolu, který mu uložil syrakuský král Hierón II., jenž chtěl zjistit, zda jeho nová vavřínová koruna je skutečně vyrobena z ryzího zlata a zda jej zlatník nepodvedl. Vypráví se s nadsázkou, že když Archimedes nalezl při koupeli řešení, údajně ventiloval svoji radost, běžíc nahý Syrakuskými ulicemi s výkřiky „Heuréka!“ [Našel jsem!]. Tato historka bývá dosti věrohodně zpochybňována, protože je potvrzeno, že hydrostatikou a plaváním těles se Archimedes zabýval dlouhodobě. Rozhodně však hydrostatická metoda řešení vedla k principu diferenciálních vah a formulování Archimedova zákona. Obojí přetrvalo dodnes. A také slovíčko „heuréka“ dodnes bývá, po Archimédově vzoru, používáno (ale pochopitelně i mnoho dalších) při spršce monoaminů (serotonin, dopamin aj.) v mozku, která je odměnou za vyřešení obtížného problému, zadání, výpočtu – obecně pocit štěstí po intelektuální námaze.

Pokračování zde:

https://sumavak.blokuje.cz/wp-content/uploads/2016/03/Pro%C4%8D-matematiku-1.pdf

.